Sunteți pe pagina 1din 2

OBSERVATII GENERALE Comentariul stilistic trebuie sa fie de 2-3 pagini, foarte condensat ca informatie si de preferinta sa analizeze procedeele stilistice

ale unei poezii. Impreuna cu lucrarea trebuie predata si poezia. - scopul studiului = o mai buna intelegere a textului -> problematica abordata trebuie privita si dintr-o perspectiva interpretativa - stilul lucrarii - NU telegrafic, ci de relatare ampla, cu argumente+exemple

INTRODUCEREA -> sa anunte problematica (miza=literaritatea textului; cum? prin argumentarea importantei procedeelor in sustinerea viziunii) -> situarea textului (titlu, autor, volum, gen, curent literar etc.)

CUPRINS =2 sau 3 subparti, fiecare avand un subtitlu relevant (ex.: Marcile sintactice ale lirismului, Izotopii) - putem folosi drept motto un citat relevant pentru modul de construire a textului - sa urmarim si arhitectura textului (de identificat paralelisme, structuri repetitive etc.) - observatiile la nivel lexical - NU doar inventariate, ci interpretate ca modalitati textuale a caror functie e de a crea sens poetic + comentariu din perspectiva instituirii sensului textual poetic - analiza stilistica = privita ca un prim moment necesar interpretarii poetice !!sa reliefam individualitatea textului!! - important -> de gasit coerenta interioara a textului, mai ales cand apare o coincidenta oximoronica (ex.: "Lumina stinsului amor") - putem aduce in discutie opinia unui critic cu care nu suntem de acord

CONCLUZIE = bilantul studiului

=o reluare succinta a concluziilor partiale enuntate pe parcurs

BIBLIOGRAFIE - poate include dictionare de stilistica, precum si critica

Prima data de predare a lucrarii: in cadrul primului curs din ianuarie, in prima saptamana Ultima data de predare a lucrarii: pe 21 ianuarie, atunci cand este si examenul pentru cei ce nu au elaborat o lucrare