Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI

ANEXA nr.7 la Decizia nr.61577 / 23.09.2009

COMISIA TEHNICĂ DE EXAMINARE NR.7

a) COMPETENŢA DE ATESTARE TEHNICO- PROFESIONALĂ

 

Responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii (RTE)

 

I

- Construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere

II

- Construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele

b) CERINŢELE ESENŢIALE PE DOMENII DE CONSTRUCŢII PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ ATESTAREA

III

- Construcţii de căi ferate

IV

- Construcţii de porturi şi platforme marine

V

- Construcţii şi amenajări hidrotehnice

VII

- Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

 

IX

- Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

XI

- Lucrări speciale de fundaţii

Nr.

 

Instituţia publică / universitatea / asociaţia profesională în care îşi desfăşoară activitatea

 

Calitatea în cadrul comisiei

Competenţa şi domeniile pentru care este atestat, în raport cu cerinţele esenţiale prevăzute în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii

crt.

Numele şi prenumele

1.

prof. dr. ing. Creţu Dan

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti–UTCB

 

PREŞEDINTE

Expert - A.1; A.2 Verificator - A.1; A.2

   

Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii – ARACO

VICEPREŞEDINT

 

2.

ing. Eftene Radu

E

RTE – I, V, VII, IX

 

ing. Cordoneanu Ovidiu Cristian

Inspectoratul

de

Stat

în

   

3.

Construcţii - ISC

MEMBRU

4.

ing. Teodorescu Ruxandra *)

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - MDRL

MEMBRU

 
 

I - Construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere

5.

prof. dr. ing. Pavel Constantin

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti–UTCB

PREŞEDINTE

Expert – A.1; A2; A3 Verificator - A.1; A2; A3

6.

prof. dr. ing. Chirică Anton

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti–UTCB

MEMBRU

Expert - A.1; A.4; A.5; B.2; B.3; D.2; D.3; Af Verificator - A.1; A.2; A.3; A.4.1; A.4.2; A.5; A.8; A.10; A.11; A.12; Af

 

II

- Construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele

 

7.

ing. Voicu Ion

Institutul de Proiectari Transporturi Auto, Navale si Aeriene - IPTANA

MEMBRU

Expert - A.4; B.2; D Verificator - A.4.2; B.2.2; D2.2

8.

ing. Săvulescu Dan

Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii – ARACO

MEMBRU

RTE – II, IX

 

III - Construcţii de căi ferate

 

9.

prof. dr. ing. Stoicescu George

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti–UTCB

MEMBRU

Expert - A.5; B.3; D Verificator - A.5; B.3; D

10.

ing. Pluhovici Sergiu

Societatea de Constructii în Transporturi – SCT

MEMBRU

RTE – I, II, III, IX

 

IV – Construcţii de porturi şi platforme marine

 

11.

prof. dr. ing. Ciortan Romeo

Universitatea “Ovidius” Constanţa

MEMBRU

Expert – A.6; A.7; B.4; B.5; D.4; D.5; Af Verificator – A.6; A.7; B.4; B.5; D.4; D.5; Af

12.

dr. ing. Dumitrescu Victor

Institutul de Proiectari Transporturi Auto, Navale si Aeriene – IPTANA

MEMBRU

Expert – A.6; A.7; B.4; B.5; D Verificator – A.6; A.7; B.4; B.5; D

   

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Imbunatatiri Funciare – ISPIF

 

Expert – A.1; A.2; A.7; A.9; B.5; B.7;

D

13.

drd. ing. Dogioiu A. Ion

MEMBRU

Verificator - A.1; A.2; A.7; A.9; B.5; B.7; D

14.

ing. Murariu Constantin

Hidroconstrucţia

MEMBRU

RTE – V

 

VII - Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

 

15.

dr. ing. Codreanu M. Mateiu

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Imbunatatiri Funciare – ISPIF

MEMBRU

Expert - A.9; B.7; D.7 Verificator - A.9; B.7; D.7

16.

dr. ing. Maria D. Dănuţ

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Imbunatatiri Funciare – ISPIF

MEMBRU

Expert - A.9; B.7; D.7 Verificator - A.9; B.7; D.7

 

IX

- Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

 

17.

prof. dr. ing. Rusu Gheorghe

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - UTCB

MEMBRU

Expert - A.7; B.5; D; A9; B7; D7; B9; D9; Cc; Ci ; Is; E; F; Verificator - A.7; B.5; D; A9; B7; D7; B9; D9; Cc; Ci ; Is; E; F

18.

ing. Pârşe Cornel

Hidroconstrucţia

MEMBRU

RTE – IX

 

XI

- Lucrări speciale de fundaţii

19.

dr. ing. Coman Ludovic

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Imbunatatiri Funciare – ISPIF

MEMBRU

Expert – A.f Verificator - A.f

20.

ing. Coman George

Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii – ARACO

MEMBRU

RTE – I, II, V, IX, XI