Sunteți pe pagina 1din 12

Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 113 din 07.02.

2006

Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului Nr. 2262/29.12.2005


privind autorizarea personalului cu responsabiliti n sigurana circulaiei care urmeaz sa desfoare pe proprie rspundere activitti specifice transportului feroviar

ORDIN

In temeiul prevederilor art. 4 lit. f ) din anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i funcionarea Autoritii Feroviare Romane AFER, ale art. 2 alin. (1) lit. d) din Hotrrea Guvernului nr. 1663/2004 privind organizarea i funcionarea Centrului National de Calificare i Instruire Feroviara - CENAFER i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin: Art. 1. - n scopul asigurrii cerinelor privind sigurana circulaiei trenurilor, securitatea transporturilor i calitatea serviciilor n transportul feroviar, personalul cu responsabilit i n sigurana circulaiei care urmeaz sa desfoare pe proprie rspundere activiti specifice transportului feroviar de organizare, de conducere i de efectuare a circula iei trenurilor si/sau a operaiunilor de manevra, de conducere i de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instala iilor de sigurana a circulaiei, de verificare, de ntreinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare i a vehiculelor feroviare, trebuie sa fie autorizat n condiiile prezentului ordin. Art. 2. - (1) n sensul prezentului ordin, prin unitate feroviara se n elege administratorul de infrastructura feroviara, gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabil, de intorii de linii ferate industriale, operatorii de transport feroviar licen iai, operatorii de manevra feroviara autoriza i, furnizorii feroviari autorizai pentru construirea, modernizarea, reparareai ntre inerea infrastructurii feroviare, precum i orice alt operator economic al crui personal desfoar activitile prevzute la art. 1. (2) Unitile feroviare sunt obligate sa utilizeze n desfurarea activitilor prevzute la art. 1 numai personal cu responsabiliti n siguran a circulaiei, autorizat conform prevederilor prezentului ordin. Art. 3. - (1) Autorizarea personalului cu responsabiliti n siguran a circulaiei, care urmeaz sa desfoare pe proprie rspundere activiti specifice transportului feroviar, se efectueaz de ctre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, la solicitarea unitilor feroviare sau a persoanelor fizice, n condiiile prezentului ordin. (2) Condiiile pentru organizarea i desfurarea examenului de autorizare a personalului cu responsabiliti n sigurana circulaiei, care urmeaz sa desfoare pe proprie rspundere activiti specifice transportului feroviar prevzute la art. 1, se asigura de ctre Centrul National de Calificare i Instruire Feroviara CENAFER. Art. 4. - (1) Autorizarea personalului cu responsabilit in siguran a circulaiei, care urmeaz sa desfoare pe proprie rspundere activit i specifice transportului feroviar prevzute la art. 1, se efectueaz n condiiile stabilite n Norme pentru autorizarea personalului cu responsabilit n i siguran a circulaiei, care urmeaz sa

desfoare pe proprie rspundere activiti specifice transportului feroviar, prevzute n ANEXA Nr 1 la prezentul ordin. (2) Lista func iilor personalului cu responsabilitin siguran a circulaiei care urmeaz sa desfoare, pe proprie rspundere, activit i specifice transportului feroviar, operaii specifice al tor func ii, tipuri de instalaii de sigurana a circulaieii activit i specifice n activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor pentru care este obligatorie autorizarea, precum i modelul cadru al permisului de conducere pe tip de locomotiva-automotor i al autoriza iilor,sunt prevzute n ANEXA Nr. 2 la prezentul ordin. Art. 5. Condiiile i duratele minime de instruire practica i de stagiu n vederea autorizrii se stabilesc de ctre Centrul National de Calificare i Instruire Feroviara CENAFER prin decizie a director ului general, cu avizul Autoritii Feroviare Romane AFER. Art. 6. Presta iile efectuate de Autoritatea Feroviara Romana AFER i Centrul National de Calificare i Instruire Feroviara CENAFERn vederea autorizrii, precum i eliberarea de duplicate se efectueaz pe baza de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului. Art. 7. - Autoritatea Feroviara Romana AFER, Centrul National de Calificarei Instruire Feroviara CENAFER, precum i unitile feroviare vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 8. Anexele 1 i 2 fac parte integranta din prezentul ordin. Art. 9. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, orice prevederi contrare din Ordinul MTTc nr. 1789/1984 privind perfec ionarea pregtirii profesionale a lucrtorilor din transporturii telecomunica ii , din Dispoziia Preedintelui SNCFR nr. 1/75/1996 privind organizarea activitii de perfecionare a pregtirii profesionale, a verificrii periodice i a autorizrii personalului, din Ordinul MLPTL nr. 716/2001 privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru a deservi mijloace de trac iune si/sau instalaiile de siguran a a circulaiei cu care sunt echipate acestea, n activitatea de manevra i sau remorcare a trenurilor, precum i din alte reglementari specifice, inceteaz aplicabilitatea. Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage rspunderea juridica potrivit legii. Art. 11. - Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. ANEXA1 NORME pentru autorizarea personalului cu responsabiliti n sigurana circulaiei care urmeaz sa desfoare pe proprie rspundere activiti specifice transportului feroviar Seciunea 1 Generalitti Art. 1. n scopul asigurrii cerinelor privind sigurana circulaiei trenurilor, securitatea transporturilor i calitatea serviciilor n transportul feroviar, personalul cu responsabilit i n sigurana circulaiei care urmeaz sa desfoare pe proprie rspundere activiti specifice transportului feroviar de organizare, de conducere i de efectuare a circulaiei trenurilor si/sau a operaiunilor de manevra, de conducere i de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instala iilor de sigurana a circulaiei, de verificare, de ntreinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare i a vehiculelor feroviare, denumit n continuare personal cu responsabiliti n sigurana circulaiei, trebuie sa fie autorizat n condiiile prezentelor norme.

Seciunea a 2a Autorizarea personalului Art. 2. (1)Autorizarea personalului cu responsabilit i n sigurana circulaiei care urmeaz sa desfoare activitile prevzute la art.1 din prezentele norme se efectueaz de ctre Autoritatea Feroviara Romana AFER, denumitan continuare AFER, la solicitarea scrisa a unitii feroviare sau a persoanelor fizice, n condiiile prezentelor norme. (2) Condiiile pentru derularea examenului de autorizare a personalului cu responsabilit i n sigurana circulaiei se asigura de ctre Centrul National de Calificare i Instruire Feroviara CENAFER, denumit n continuare CENAFER, prin dotri proprii sau pe baza de contracte ncheiate cu uniti feroviare. (3) Autorizarea personalului cu responsabilit i n sigurana circulaiei se efectueaz n urmtoarele cazuri: a) dup absolvirea cursurilor de calificare sau de recalificare pentru activit ile prevzute la art. 1 din prezentele norme; b) dup efectuarea programului de stagiu ntocmit de unitatea feroviara angajatoare avizat de AFER, sau a unor etape specifice a acestuia, pentru persoanele cu studii superioare; c) pentru efectuarea unor activiti specifice unei funcii pentru care este obligatorie autorizarea; d) pentru efectuarea de opera ii specifice ale unor activiti suplimentare funciei pentru care deine autorizaie i pentru care este obligatorie autorizarea; e) pentru conducerea unui tip de locomotiva-automotor sau a altui tip de vehicul feroviar motor; f) pentru manipularea unui tip de instala ie de sigurana a circulaiei pentru care este obligatorie autorizarea; g) pentru conducerea sau deservirea de vehicule feroviare noi/modernizate, la manipularea de tipuri de instalaii de sigurana a circulaiei noi/modernizate sau la efectuarea unor activiti sau operaii specifice noi; h) la reluarea activitii personalului care a ntrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutiv. Art. 3. n vederea autorizrii personalului cu responsabilit i n sigurana circulaiei, unitile feroviare au urmtoarele obligaii: a) sa verifice ndeplinirea condi iilor specifice minime de instruire practica i de stagiu n vederea autorizrii; b) sa pun la dispoziie dotrile specifice proprii necesare derulrii probelor pr actice n vederea autorizrii, n baza conveniilor ncheiate cu CENAFER; c) sa asigure participarea personalului la examenul de autorizare; d) sa transmit la AFER i CENAFER, n termenele stabilite, documentele necesare autorizrii. Art. 4. (1)Comisia de examinare n vederea autorizrii personalului propriu unitatilor feroviare, va fi compusa din: a) un reprezentant de specialitate al Inspectoratului de Stat Feroviar din cadrul AFER, n calitate de preedinte; b) un reprezentant al CENAFER, atestat de AFER conform reglementarilor specifice, n calitate de membru; c) un reprezentant al unitatii feroviare, atestat de AFER conform reglementarilor specifice, n calitate de membru. (2) Comisia de examinare se aproba de directorul general al AFER, la propunerea inspectorului de stat sef, n baza nominalizrilor transmise de CENAFER i de conducerea unitatii feroviare. (3) Comisia de examinare n vederea autorizrii persoanelor fizice va fi compusa din: a) un reprezentant de specialitate al Inspectoratului de Stat Feroviar din cadrul AFER, n calitate de preedinte;

b) doi reprezentani ai CENAFER, atestai de AFER conform reglementarilor specifice, n calitate de membri. Art. 5. - (1) Candidailor care au obinut calificativul corespunztor n urma susinerii examenului de autorizare li se elibereaz un document care poate fi, dup a) autoriza ie; b) permis de conducere pe tip de locomotiva-automotor, denumit n continuare permis de conducere. (2) Autoriza ia sau permisul de conducere se elibereaz de ctre AFER n baza procesului verbal ntocmit de comisia de examinare. (3) Autoriza ia este valabila pe perioada nelimitata n condiiile vizrii sale la 5 ani de ctre AFER, daca personalul cu responsabilit i n sigurana circulaiei: a) a fost declarat corespunztor la ultima verificare profesionala periodica; b) este apt medicali psihologic pentru funcia pentru care a fost autorizat. (4) Permisul de conducere este valabil pe perioada nelimitata, cu condiia preschimbrii sale la fiecare 5 ani. Art. 6. - (1) Autorizaia da dreptul posesorului sa efectueze pe proprie rspundere activitile specifice funciei pentru care a fost autorizat, sa efectueze operaii specifice altor funcii, sa manipul eze tipuri de instalaii de sigurana a circulaiei pentru care a fost autorizat, sa conduc tipuri de vehicule feroviare motoare, altele dect locomotive-automotoare i sa desfoare activiti specifice n activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor. (2) Permisul de conducere da dreptul posesorului sa conduc un anumit tip de locomotivaautomotor cu obligativitatea obinerii unei autorizaii pentru efectuarea unor activiti specifice n activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor. Art. 7. - (1) Candidaii care au obinut calificativul necorespunztor n urma susinerii examenului de autorizare se pot prezenta la o a doua examinare dup cel puin 30 de zile, dar nu mai mult de 3 luni de la data primului examen. (2) Candidaii care nu au promovat a doua examinare se pot prezenta la a treia examinare dup o perioada de 6 luni de la a doua examinare, numai dup efectuarea unui nou stagiu n vederea autorizrii, durata stagiului fiind egala cu durata prevzuta n cazul ntreruperii activitii mai mult de 12 luni consecutiv. Seciunea a 3a Suspendarea/retragerea autorizaiilor Art. 8. (1)Autorizaia/autorizaiile, dup caz, se suspenda i si nceteaz temporar valabilitatea atunci cnd: a) pe durata cercetrii cauzelor care au stat la baza producerii de accidente sau evenimente feroviare, comisia de cercetare solicita acest lucru pana la termenul dispus de comisia de cercetare; b) personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, daca s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare pana la termenul dispus prin dosarul de cercetare; c) personalul autorizat care conform deciziei comisiei medicale/psihologice de siguran a circulaiei elibereaz un aviz inapt temporar din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru func n care ia inerea avizului din partea comisiei medicale/psihologice a avizului apt ; a fost autorizat pana la ob d) personalul autorizat are avizul medical si/sau psihologic expirat pentru func ia n care a fost autorizat pana la prezentarea avi zului apt ; e) personalul autorizat nu a fost verificat profesional periodic la termenele stabilite conform reglementarilor specifice sau a fost declaratnecorespunztor n urma verificrii profesionale periodice pana la ob inerea rezultatului corespunztorla verificarea profesionala periodica; f) personalul autorizat a ntrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutiv n activitile specifice funciei pentru care a fost autorizat, n conducerea tipurilor de vehicule feroviare motoare, n desfurarea activitilor specifice de manevra si/sau de conducere a trenurilor (inclusiv pe pante mari i n sistem

simplificat), n desfurarea operaiilor specifice altor activiti i n manipularea tipurilor de instala ii de sigurana a circulaiei, care sunt nscrise n autorizaie pana la promovarea examenului de reautorizare. (2) Autorizaia/autorizaiile, dup caz, se retrag i i nceteaz definitiv valabilitatea atunci cnd: a ) personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, daca s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare; b) personalul autorizat devine inapt din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru funcia n care a fost autorizat. (3) Unitile feroviare au obligaia sa procedeze la ridicarea imediata a autorizaiilor pentru cazurile prevzute la alin. (1) lit. c, d, e, f i alin. (2) lit. b. Art. 9. (1)Personalului posesor al legitima iei speciale de control i inspecie de stat poate propune suspendarea/retragerea autorizaiei n cazurile prevzute la art. 8, n baza unei note de constatare, adusa la cunotina unitatii feroviare angajatoare, care va proceda la ridicarea imediata a autorizaiei. (2) Dup ridicarea autorizaiei, unitatea feroviara o va trans mite n termen de maxim 5 zile lucrtoare la AFER, iar n cazul n care autorizaia nu poate fi ridicata, unitatea feroviara va notifica acest fapt la AFER, n acelai termen, motivnd cauzele. (3) Dreptul de a dispune suspendarea sau retragerea autoriza iei personalului utilizat n funcii cu responsabiliti n sigurana circulaiei revine conducerii AFER. Art. 10. AFER va transmite unitatii feroviare n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea autorizaiei sau notificrii de la art. 9 alin. (2), n scris, decizia privind suspendarea/ retragerea autorizaiei/autorizaiilor, dup caz. Art. 11. Daca n cadrul aciunilor de control sau inspecie de stat personalul AFER, posesor al legitimaiei speciale de control i inspecie de stat, constata existenta unuia din cazurile de la art.8 care nu a fost respectat de unitatea feroviara, se dispune suspendarea sau retragerea, dup caz, a autorizaiei/autorizaiilor personalului care nu a fost tratat i va dispune masurile legale ce se impun mpotriva celor vinovai. Acest fapt va fi notificat imediat, n scris, unitatii feroviare i conducerii AFER. Art. 12. (1)Prin suspendarea autorizaiei, personalului cu responsabiliti n sigurana circulaiei i se interzice pe durata stabilita dreptul de a efectua pe proprie rspundere activitile specifice nscrise n autorizaie. (2) Pentru perioada suspendrii, unitatea feroviara poate solicita autorizarea intr-o alta funcie a posesorului autorizaiei suspendate, n condiiile prezentelor norme. Art. 13. (1)Dup expirarea perioadei de suspendare, AFER notifica n scris unitatea feroviara i inmaneaza sub semnatura reprezentantului unitatii feroviare autoriza ia. (2) Pentru cazul prevzut la art. 8, alin. (1), lit. b) din prezentele norme, autorizaia se inmaneaza reprezentantului unitatii feroviare numai dup ob inerea calificativului corespunztor la o verificare profesionala suplimentara a personalului cruia i s-a suspendat autorizaia. Art. 14. (1)Prin retragerea autoriza iei, personalului cu responsabiliti n sigurana circulaiei i se retrage dreptul de a efectua pe proprie rspundere activitile specifice nscrise n autorizaie. (2) Pentru personalul cruia i-a fost retrasa autoriza ia, eliberarea unei noi autorizaii de acelai tip, se va face dup minim 12 luni de la data retragerii acesteia i efectuarea unui nou stagiu n vederea autorizrii, n condiiile pr ezentelor norme. Seciunea a 4-a Programarea i organizarea examenului de autorizare Art. 15. (1) Examinarea n vederea autorizrii personalului cu responsabilit i n sigurana circulaiei necesita parcurgerea urmtoarelor etape: a) solicitarea unitatii feroviare sau, dup caz, a persoanei fizice; b) verificarea ndeplinirii condi iilor obligatorii pentru participarea la examenul de autorizare; c) programarea, stabilirea locului i a datei de desfurare a examenului i numirea comisiei de examinare n vederea autorizrii;

d) asigurarea condiiilor pentru derularea examenului de autorizare; e) desfurarea examenului, care consta in: - proba de evaluare a cunot inelor teoretice i corectarea lucrrilor; - proba de evaluare a deprinderilor practice i acordarea calificativului; g) stabilirea rezultatelor n comisie i ntocmirea procesului verbal de examinare; h) ntocmirea documentelor n vederea eliberrii autorizaiei. (2) Responsabilitile de la alin.(1) lit. c) i g) revin AFER, cele de la lit. b) i d) revin CENAFER, cele de la lit. a) revin unitatii feroviare sau persoanei fizice, iar cele de la lit. e) i f) revin comisiei de examinare. Art. 16. - (1) Pentru autorizarea personalului propriu, unitile feroviare vor depune la CENAFER dosarul individual al fiecrui candidat care trebuie sa conin documente din care sa reias calificarea de baza, pregtirea profesionala a candidatului, stagiile efectuate, rezultatul ultimei verificri profesionale periodice (daca este cazul), dovada ca este apt medicali psihologic pentru funcia pentru care solicita autorizarea, precum i personalul propriu nominalizat pentru participare n comisia de examinare. (2) Documentele din dosarele individuale prevzute la alin. (1) se vor certifica pentru conformitate cu originalul, de compartimentul resurse umane al unitatii feroviare solicitante, sau de un notar autorizat n cazul persoanelor fizice. Art. 17. - (1) CENAFER va verifica dosarele i va transmite n scris AFER, n maxim 10 zile lucrtoare, lista persoanelor care ndeplinesc condi iile pentru examinare, nomina lizarea personalului CENAFER pentru participare n comisia de examinare i propunerea privind locul desfasurarii examinrii; (2) AFER, dup verificarea documentelor prevzute la alin.(1), va transmite CENAFER, n termen de 5 zile lucrtoare, documente privind: a) aprobarea componentei comisiei de examinare, a locului i a datei desfasurarii examinrii; b) lista cu persoanele admise pentru examinare si, dup caz, motivarea cauzelor eventualelor respingerii; (3) CENAFER va comunica unitatii feroviare, n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea documentelor prevzute la alin. (2), urmtoarele: a) lista cu persoanele admise pentru examinare si, dup caz, motivarea cauzelor eventualelor respingeri; b) componenta comisiei de examinare, locul i data desfasurarii examinrii; c) tarifele de examinare, respectiv cele de eliberare a autoriza iilor, precum i conturile AFER i CENAFER n care se achita aceste tarife. Art. 18. - Data desfasurarii examinrii n vederea autorizrii nu poate depi 30 de zile lucrtoare de la solicitarea unitatii feroviare. Art. 19. Pentru persoanele fizice care solicita examinarea n vederea autorizrii se vor parcurge aceleai etape de la art.16 i art.17 din prezentele norme. Seciunea a 5-a Desfurarea examenului de autorizare Art. 20. Comisia de examinare n vederea autorizrii i desfoar activitatea numai n componenta completa. Art. 21. Comisia de examinare accepta participarea la examinare n vederea autorizrii numai a persoanelor cuprinse n lista prevzuta la art. 17, alin. (3), lit. a) i care fac dovada achitrii tarifelor menionate la art. 17, alin. ( 3), lit. c). Art. 22. - Persoanele fizice pot susine examinarea n vederea autorizrii n acelai timp cu personalul aparinnd unitatilor feroviare, evaluarea rezultatelor stabilindu-se n acest caz de comisia prevzuta la art. 4, alin. (3) din prezentele norme. Art. 23. (1)Comisia de examinare n vederea autorizrii va stabili subiectele de evaluare a cunotinelor teoretice i durata probei teoretice, care va fi de minim 2 ore i maxim 4 ore. (2) Evaluarea cunotinelor teoretice se face prin lucrare scrisa sau prin test tip grila.

(3) Lucrarea scrisa prevzuta la alin. (2) este grupata pe materii de examinare, fiecare materie avnd minim 5 subiecte. (4) Testul tip grila prevzut la alin. (2) este grupa pe materii, fiecare materie con ine minim 3 ntrebri. Testul va avea prevzut minim 3 rspunsuri sugerate care pot fi: a) nici un rspuns corect; b) un singur rspuns corect. (3) n cazul probei practice, evaluarea se face prin aprecierea n timpul probei a aptitudinilor i a deprinderilor, precum i a modului de aplicare a cunotinelor teoretice. Art. 24. (1)Aprecierea nivelului de pregtire la examenul n vederea autorizrii se face astfel: I) la proba teoretica a) pentru lucrarea scrisa - cu note de la 1 la 10 acordate de fiecare membru al comisiei de examinare pentru fiecare subiect; n cazul n care diferena notelor acordate de membrii comisiei pentru un subiect este de 2 puncte sau mai mare, preedintele comisiei mediaz i stabilete nota la subiectul respectiv; - media aritmetica a notelor acordate pentru subiectele unei materii, calculata cu doua zecimale, constituie nota pentru materia respectiva de examinare; - n cazul n care la una din materiile de examinare candidatul a ob inut media aritmetica sub 5,00 (cinci) nota finala la lucrarea scrisa nu se mai calculeaz, candidatul fiind declarat necorespunztor la examenul de autorizare; - media aritmetica a notelor pentru fiecare materie de examinare, calculata cu doua zecimale, constituie nota finala la lucrarea scrisa; - candidatul care a obinut nota finala la lucrarea scrisa de cel puin 5,00 (cinci), este declarat corespunztor la proba teoretica; b) pentru testul tip grila - cu 10 puncte pentru fiecare rspuns corect sau 0 puncte pentru fiecare rspuns greit; - media aritmetica a punctelor acordate pentru ntrebrile unei materii, calculata cu doua zecimale, constituie nota pentru materia respectiva de examinare; - n cazul n care la una din materiile de examinare candidatul a ob inut media aritmetica sub 5,00 (cinci) nota finala la lucrarea test tip grila nu se mai calculeaz, candidatul fiind declarat necorespunztor la examenul de autorizare; - media aritmetica a notelor calculate cu doua zecimale pentru fiecare materie de examinare constituie nota finala la lucrarea tip test grila; - candidatul care a obinut nota finala la lucrarea test tip grila de cel puin 5,00 (cinci), este declarat corespunztor la proba teoretica; II) la proba practica n funcie de aptitudinile i deprinderile dovedite, candidatul va fi declarat corespunztor sau necorespunztor . (2) Candidatul care obine calificativul corespunztor la proba teoretica i practica este declarat autorizat. Seciunea a 6-a Stabilirea rezultatelor examenului de autorizare, ntocmirea documentelor, eliberarea autorizaiei Art. 25. - (1) Dup susinerea examenului n vederea autorizrii se ntocmete un proces verbal de examinare. (2) Procesul verbal de examinare va con ine urmtoarele date: a) locul i data desfasurarii examenului de autorizare; b) datele de identificare ale candidailor, notele pentru fiecare subiect, mediile aritmetice la materiile de examinare, notele finale la proba teoretica, precum i calificativele ob inute la cele doua probe; b) tipul de autorizaie pentru care s-a stabilit rezultatul examenului, pentru fiecare candidat

care a obinut calificativul corespunztor; c) componenta comisiei. (3) Procesul verbal de examinare se ntocme te n 3 exemplare (cate un exemplar pentru fiecare membru al comisiei) i este semnat de ctre toi membrii comisiei, respectiv n 2 exemplare la examinarea persoanelor fizice. (4) n procesul verbal de examinare se va consemna i personalul care a obinut calificativul necorespunztor si, daca e est cazul, personalul care a absentat la examenul de autorizare (5) Pentru personalul care a fost declarat necorespunztor sau care a absentat la examenul de autorizare, AFER i CENAFER nu va restitui tarifele corespunztoare autorizrii. Pentru cazuri justificate conducerea AFER poate decide reprogramarea examinrii persoanelor care au absentat far plata suplimentara a tarifelor corespunztoare autorizrii. Art. 26. - (1) Directorul general AFER va semna autorizaia sau, dup caz, pe rmisul de conducere, pentru fiecare candidat care a obinut calificativul corespunztor la examenul de autorizare. (2) AFER va afia la sediul sau rezultatele examenului de autorizare n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la data susinerii examenului. (3) Autorizaiile sau permisele de conducere se vor elibera, sub semnatura, reprezentantului unitatii feroviare sau, dup caz, persoanei fizice, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la data afi rii rezultatelor examenului de autorizare. (4) Daca autoriza iile sau permisele de conducere nu au fost ridicate de la AFER n termen de 12 luni de la data susinerii examenului din cauze imputabile unitatilor feroviare sau, dup caz, persoanelor fizice, examenul de autorizare se anuleaz. Art. 27. - Datele referitoare la autorizarea personalului cu responsabilit i n sigurana circulaiei, respectiv numele i prenumele personalului autorizat, seria, numrul i data eliberrii permisului de conducere/autorizaiei se vor consemna n Registrul de evidenta a autorizaiilor care este gestionat de AFER. Seciunea a 7-a Contestaii Art. 28. (1)Contestaiile privind rezultatele examenului de autorizare se depun n scris la AFER, n termen de 2 zile lucrtoare de la data afirii rezultatului examenului. (2) Soluionarea contestaiilor se va face n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la data primirii contestaiei, de ctre o comisie, avnd componenta prevzuta la art. 4, nominalizata de directorul general AFER. Reprezentanii comisiei vor fi alii dect cei care au participat n comisia de autorizare. Seciunea a 8-a Dispoziii tranzitorii Art.29. (1)Autoriza iile emise pana la data intrrii n vigoare a prezentului ordin rman valabile pana la data eliberrii noului model, daca nu i nceteaz temporar/definitiv valabilitatea pentru cazurile prevzute art. 8 din prezentele norme. (2) AFER va elibera noul model de autorizaie i permisul de conducere conform prezentelor norme, astfel ncat personalul cu responsabiliti n sigurana circulaiei sa le detin pana la data de 31 decembrie 2007. Art. 30. (1)Unitile feroviare vor solicita la AFER eliberarea no ului model de autorizaie si/sau permisul de conducere n maximum 30 de zile lucrtoare de la data primei verificri profesionale periodice efectuate de ctre CENAFER pentru personalul declarat corespunztor . (2) Pentru obinerea noului model de autorizaie si/sau a permisului de conducere, unitile feroviare vor depune la CENAFER un dosar individual al salariatului, pentru care solicita eliberarea noului model, care va cuprinde: autorizaiile pe care le deine salariatul, calificarea de baza, pregtirea profesionala, rezultatul verificrii profesionale periodice i avizul medical i psihologic pentru funcia pentru care se solicita autorizarea.

(3) CENAFER va verifica documentele depuse i va transmite unitatii feroviare n termen de 10 zile lucrtoare de la primirea documentelor i a achitrii tarifului aferent verificrii, avizul pentru eliberarea unui permis de conducere si/sau a noului model de autoriza ie. (4) La solicitarea unitatii feroviare, AFER va elibera noul model de autorizaie si/sau permis de conducere n baza avizului CENAFER. (5) AFER va percepe pentru eliberarea noului model de autorizaie si/sau permis de conducere n condiiile alin. (4), la tariful corespunztor eliberrii de duplicate. Seciunea a 9-a Dispoziii finale Art. 31. Eliberarea permiselor de conducere, a autorizaiilor i a duplicatelor, precum i gestionarea acestora se asigura de ctre AFER. Art. 32. (1)Eliberarea, retragerea, pierderea permiselor de conducere i a autorizaiilor se publica n Buletinul AFER. (2) Permisele de conducere i autorizaiile pierdute se declara nule. La cererea unitatii feroviare sau, dup caz, a persoanei fizice, AFER poate elibera un duplicat. Art. 33. CENAFER va arhiva dosarele personalului examinat care au stat la baza sus inerii examenului n vederea autorizrii. ANEXA2 Lista funciilor personalului cu responsabiliti n sigurana circulaiei care urmeaz sa desfoare pe proprie rspundere activiti specifice transportului feroviar, operaiile specifice altor funcii, tipurile de instalaii de sigurana circulaiei i activitile specifice n activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor pentru care este obligatorie autorizarea, precum i modelul cadru al permisului de conducere pe tip de locomotiva-automotor i al autorizaiilor Art. 1. (1)Lista funciilor cu responsabiliti n sigurana circulaiei din sistemul de transport feroviar pentru care este obligatorie autorizarea personalului este aprobata prin Hotrrea Guvernului nr. 1663 din 07.10.2004 i este prevzuta n Anexa nr. la aceasta, lista ce poate fi actualizata prin ordin al ministrului transporturilor, construciilor i turismului. (2) Funcia de responsabil SC de la furnizorii feroviari autorizai pentru construirea, modernizarea, repararea i ntreinerea infrastructurii feroviare, precum i cea de la deintorii de linii ferate industriale poate fi exercitata distinct sau prin cumul cu o funcie cu responsabiliti n sigurana circulaiei, numai dup autorizare. Art. 2. (1)Personalul care a obinut calificarea de mecanic de locomotiva -automotor, pentru a putea conduce un anumit tip de locomotiva-automotor, trebuie sa dein un permis de conducere. (2) Pentru efectuarea unor activiti specifice n activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor, mecanicul de locomotiva-automotor trebuie sa de in o autorizaie, pentru: a) activitatea de manevra n echipa completa; b) activitatea de manevra n sistem simplificat; c) conducerea trenurilor de calatori; d) conducerea trenurilor de marfa; e) conducerea trenurilor pe pante mari; f) conducerea trenurilor de calatori i marfa (excepie trenurile directe de marfa) n sistem simplificat (fr mecanic ajutor); aceasta autorizare permite i activitatea de manevra n sistem simplificat; g) manipularea unor instalaii de sigurana a circulaiei noi sau modernizate cu care sunt echipate locomotivele; h) efectuarea de operaii specifice altor funcii sau manipularea unor tipuri de instalaii de sigurana a circulaiei prevzute la art.4 din prezenta anexa.

(3) Personalul care deservete locomotive n activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor, respectiv mecanicul ajutor locomotiva-automotor, trebuie sa de in o autorizaie pentru exercitarea acestei func ii. (4) Pentru efectuarea unor opera ii specifice altor funcii sau pentru manipularea unor tipuri de instalaii de sigurana a circulaiei prevzute la art.4 din prezenta anexa, personalul de la alin.(1) trebuie sa fie autorizat. Art. 3. (1)Personalul care conduce sau deservete alte tipuri de vehicule feroviare motoare, precum drezine pantograf, maini grele de cale, maini grele sudura caii, etc., trebuie sa dein o autorizaie pentru exercitarea acestei funcii. Art. 4. Operaiile specifice altor funcii i tipurile de instalaii de sigurana a circulaiei pentru care este obligatorie autorizarea, sunt urmtoarele: - efectuarea probei frnei automate; - manipularea instalaiilor de nclzit i de iluminat de la vagoane; - manipularea instalaiilor de ncrcare descrcare ale vagoanelor i asigurarea prilor mobile ale vagoanelor; - manipularea instalaiilor de sigurana a circulaiei cu care sunt echipate locomotivele pe ntru meninerea pe loc a acestora la manevra si/sau n circulaia trenurilor, n cazul conducerii simplificate (fr mecanic ajutor); - manevrarea macazului necentralizat; - manipularea barierei mecanice sau a barierei automate; - instalaii de centralizare electromecanic - CAM (cu i fr bloc de linie automat - BLA, simplificat - BLAS sau semiautomat cu relee - BLSAR, CELS etc.); - instalaii de centralizare electrodinamic - CED (cu i fr bloc de linie automat - BLA, simplificat - BLAS sau semiautomat cu relee - BLSAR, pe linie simpla sau dubla, multipla cu sens specializat sau banalizat); - instalaii de centralizare electronica -CE; - instalaii de centralizare dispecer; - instalaii de asigurare cu ncuietori cu chei, cu i fr bloc pentru controlul poziiei macazurilor i semnalelor; - instalaii de mecanizare i de automatizare a trierii vagoanelor; - masa de manevra i coloana de manevra; - instalaii de comanda de la distanta a separatoarelor; - manipularea unor instalaii de sigurana a circulaiei noi sau modernizate. Art. 5. - Modelul cadru al permisului de conducere pe tip de locomotiva-automotor este urmtorul: - fata MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR i TURISMULUI AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER PERMIS DE CONDUCERE PENTRU LOCOMOTIVA-AUTOMOTOR TIP .. Seria .... Nr......... MECANIC LOCOMOTIVA-AUTOMOTOR . (nume, prenume, CNP) Data eliberrii:........

Data preschimbrii: .......... DIRECTOR GENERAL, (nume, prenume, semnatura, L.S.)

- verso Permisul de conducere da dreptul posesorului sa conduc un anumit tip de locomotiva-automotor cu obligativitatea obinerii unei autorizaii pentru efectuarea unor activiti specifice n activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor. Prezentul permis este valabil pe perioada nelimitata cu condiia eliberrii unui nou permis la 5 ani. Art. 6. - Modelul cadru al autorizaiei pentru exercitarea funciei este urmtorul (se elaboreaz pentru toate func iile cu responsabiliti n sigurana circulaiei din sistemul de transport feroviar, exclusiv pentru funcia de mecanic lo comotiva-automotor): - fata MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR i TURISMULUI AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER AUTORIZATIE PENTRU EXERCITAREA FUNCTIEI ............................................ Seria .... Nr......... Nume , prenume , CNP Data eliberrii: .................. DIRECTOR GENERAL, (nume, prenume, semnatura, L.S.) - verso Autorizaia da dreptul titularului sa efectueze pe proprie rspundere activitile specifice funciei. Prezenta autorizaie este valabila pe perioada nelimitata n condiiile respectrii prevederilor care au stat la baza eliberrii acesteia i a vizrii sale la 5 ani. VIZE PERIODICE Valabila Valabila Valabila Valabila Valabila Valabila pana la pana la pana la pana la pana la pana la .. .. .. .. .. .. (se (se (se aplica (se aplica (se aplica (se aplica aplica aplica timbru) timbru) timbru) timbru) timbru) timbru)

Art. 7. - Modelul cadru al autorizaiei pentru efec tuarea de operaii specifice altor funcii, pentru manipularea unor tipuri de instala ii de sigurana a circulaiei i pentru efectuarea unor activiti specifice n activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor, pentru care este obligatorie autorizarea, este urmtorul: - fata MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR i TURISMULUI AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER AUTORIZATIE pentru ............................................ Seria .... Nr......... FUNCTIA ., Nume , prenume , CNP Data eliberrii: .................. DIRECTOR GENERAL, (nume, prenume, semnatura, L.S.)

- verso Autorizaia da dreptul titularului sa efectueze pe proprie rspundere operaiile specifice altor funcii/sa manipuleze tipurile de instala ii de sigurana circulaiei/sa efectueze activitile specifice n activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor, nscrise n autorizaie. Prezenta autorizaie este valabila pe perioada nelimitata n condiiile respectrii prevederilor care au stat la baza eliberrii acesteia i a vizrii sale la 5 ani. VIZE PERIODICE Valabila Valabila Valabila Valabila Valabila Valabila pana la pana la pana la pana la pana la pana la .. .. .. .. .. . . (se (se (se aplica (se aplica (se aplica (se aplica aplica aplica timbru) timbru) timbru) timbru) timbru) timbru)