Sunteți pe pagina 1din 16

ANEXA I - NORME DE TIMP PENTRU LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE CURENTĂ

ŞI REPARAŢIE PERIODICĂ A LINIILOR CU ECARTAMENT NORMAL

Procesul Unitatea
Nr. Număr Simbol Formaţia
de Lucrarea şi varianta N.T. Norma de OBS.
crt. normă normă minimă
muncă măsură
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BURAJUL I AL TRAVERSELOR
- scoaterea balastului dintre traverse;
- burarea traverselor;
- umplerea golurilor dintre traverse; .
1 32 - compactarea balastului cu maiul;
- profilarea sumară a balastului.
A. Linie simplă
a Linie normală piatră spartă 2 M.Î.C 0,326 24 cap. trav.
RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PRIN BURAJ CU RIDICARE PÂNĂ LA 6 cm.
- scoaterea balastului dintre traverse cu 3 cm sub talpa traversei;
- strângerea buloanelor verticale (unde este cazul);
- strângerea tirfoanelor la rând cu cheia manuală;
- ridicarea liniei cu vinciul;
- îndoparea traversei şi burajul I;
- umplerea golurilor dintre traverse cu balast trecut prin furcă;
2 38 - riparea liniei (unde este cazul);
- baterea cu maiul a balastului;
- profilarea sumara a balastului.
A. - cu prisma de balast liberă
a Linii tip 40 şi mai mari, piatră spartă 6 M.Î.C. 0,728 11
c Linii tip 30 pană la 40 exclusiv piatră spartă 6 M.Î.C. 0,647 12
D. - cu prisma de balast pană la ciuperca şinei
a Linii tip 40 şi mai mari, piatră spartă 6 M.Î.C. 0,960 8
38 RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PRIN BURAJ CU RIDICARE PÂNĂ LA 6 cm.
3
As (TRAVERSE BETON) 10 M.Î.C. 1,207 7 buc. trav.
38 RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PRIN BURAJ CU RIDICARE PÂNĂ LA 6 cm.
4 Bb CU PRISMA DE BALAST PANĂ LA CIUPERCA ŞINEI
As (LINIE ELECTRIFICATA) 10 M.Î.C. 1,794 4 buc. trav.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI UNUI FIR CAZUT PRIN BURAJ.
- scoaterea balastului dintre traverse;
- ridicarea firului căzut;
- îndoparea traverselor pe toata lungimea lor şi burajul I al firului ridicat;
5 41 - umplerea golurilor dintre traverse, si compactarea cu maiul;
- profilarea sumara a balastului.
A. Linie cu prisma de balast liberă
a Linii tip 40 şi mai mari, piatră spartă 5 M.Î.C. 0,516 16 buc. trav.
RECTIFICAREA PRIN BURAJ A NIVELULUI UNUI SCHIMBĂTOR (MACAZUL PROPRIU-ZIS)
- strângerea tirfoanelor;
- scoaterea balastului dintre traverse;
- ridicarea cu vinciul;
- îndoparea traverselor;
- burajul I al traverselor;
- riparea macazului;
- umplerea golurilor dintre traverse şi baterea cu maiul a balastului;
6 45 - profilarea balastului şi măturarea traverselor şi a părţilor metalice.
Pentru schimbătorul tip 49, după strângerea tirfoanelor se va face în plus strângerea buloanelor.
A. Macazul propriu-zis
a Tip mai mare de 34,5, piatră spartă 5 M.Î.C. 33,648 4 o/z buc. macaz
B. Inima schimbătorului din joantă în joantă-idem 45 fără ripare
a Tip mai mare de 34,5, piatră spartă 6 M.Î.C. 41,760 5 o/z buc. inimă
C. Linia de legătură a schimbătorului de cale un punct
a Tip mai mare de 34,5, piatră spartă 10 M.Î.C. 0,435 18 o/z burat
RECTIFICAREA PRIN BURAJ A NIVELULUI UNEI DUBLE JONCŢIUNI
- scoaterea balastului dintre traverse;
- strângerea tirfoanelor;
- ridicarea cu vinciuri;
7 48 - îndoparea traverselor şi burajul I;
- riparea dublei joncţiuni;
- profilarea balastului;
- baterea cu maiul;
- măturarea traverselor şi a părţilor metalice.
a Piatră spartă 24 M.Î.C. 180,00 23 o/z buc. D.J.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RECTIFICAREA NIVELULUI UNEI INIMI SIMPLE-FĂRĂ CONTRAŞINE, PRIN BURAJ
- scoaterea balastului dintre traverse;
- ridicarea inimii cu vinciurile;
8 49 - îndoparea traverselor şi burajul I;
- riparea inimii;
- măturarea părţilor metalice.
a Tip mai mare de 34,5, piatră spartă 2 M.Î.C. 16,00 2 o/z buc. inimă
RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI ÎN PASAJ DE NIVEL
- desfacerea pavajului (împietruirii);
- strângerea la rând tirfoanelor (în cazul liniei cu şină tip 49, după strângerea la rând a şuruburilor verticale);
- scoaterea balastului dintre traverse;
- ridicarea liniei cu vinciurile;
- îndoparea şi burajul traverselor ;
9 51 - umplerea golurilor dintre traverse cu piatră spartă trecută prin furcă;
- baterea cu maiul a balastului;
- refacerea pavajului (împietruirii).
A. Cu pavaj
a Linie normală 8 M.Î.C. 8,030 1 m. l. cale
B. Cu împietruire simplă
a Linie normală 8 M.Î.C. 4,000 2 m. l. cale
10 56 ÎNLOCUIREA TRAVERSELOR DE LEMN
- scoaterea balastului din cale, inclusiv amenajarea locului pentru scoaterea traversei;
- scoaterea tirfoanelor şi a plăcilor;
- scoaterea traversei vechi din cale;
- pregătirea patului traversei;
- introducerea traversei noi;
- aşezarea plăcilor;
- îndoparea traversei;
- darea găurilor cu aplicarea tiparului;
- ungerea, introducerea şi strângerea tirfoanelor;
- burajul I al traversei înlocuite;
- umplerea golurilor dintre traverse, la capetele traverselor cu balast trecut prin furcă;
- baterea cu maiul a balastului;
- profilarea sumară a balastului.
A. Linii curente sau de garaj cu prisma de balast liberă
a Trav. cat. 1 şi 2 tirfoane, piatră spartă 2 M.Î.C. 2,502 3 buc. trav.
e Trav. cat. 3 şi 4 tirfoane, piatră spartă 2 M.Î.C. 2,100 4 buc. trav.
B. Linii de garaj cu teren până la faţa superioară a traversei
a Linie normală, piatră spartă 2 M.Î.C. 4,000 4 buc. trav.
C. Linii de garaj cu teren până la ciuperca şinei+săparea şi scoaterea umpluturii terenului la începutul procesului tehnologic
a Linie normală, piatră spartă 2 M.Î.C. 4,208 2 buc. trav.
ÎNLOCUIREA TRAVERSELOR DE LEMN PE LINII CU PRINDERE INDIRECTĂ
Idem 56A fără scoaterea plăcilor, care după scoaterea tirfoanelor se manevrează. În plus :
- slăbirea buloanelor verticale;
- îndoparea traversei;
- strângerea buloanelor verticale.
A. Linie curentă sau de garaj cu prisma de balast liberă
a Trav. cat. 1 şi 2 tirfoane, piatră spartă 2 M.Î.C. 2,832 3 buc. trav.
B. Linii de garaj cu teren până la suprafaţa traversei
a Linie normală, piatră spartă 2 M.Î.C. 3,433 2 buc. trav.
C. Linii de garaj cu teren până la ciuperca şinei
a Linie normală, piatră spartă 2 M.Î.C. 4,208 2 buc. trav.
D. sim. ÎNLOCUIREA TRAVERSELOR DE BETON ARMAT PE LINII CU PRINDERE INDIRECTĂ
11 59 - scoaterea balastului din cale;
- scoaterea tirfoanelor şi slăbirea buloanelor verticale;
- scoaterea traversei vechi din cale;
- pregătirea patului traversei;
- introducerea traversei noi;
- aşezarea plăcilor;
a - îndoparea traverselor; 6 M.Î.C. 4,200 2 buc. trav.
- darea găurilor cu aplicarea tiparului;
- ungerea şi introducerea tirfoanelor;
- burajul I al traversei noi;
- baterea cu maiul a balastului dintre traverse;
- profilarea sumară a balastului;
- strângerea buloanelor verticale.
12 60 ÎNLOCUIREA TRAVERSELOR ÎN TRECERILE DE NIVEL (PAVAJ)
- acoperirea liniei;
- desfacerea pavajului sau împietruirii;
- demontarea şi scoaterea contraşinelor;
- scoaterea balastului dintre traverse;
- demontarea buloanelor, ecliselor, tirfoanelor şi plăcilor;
- scoaterea şinelor;
- scoaterea la rând a traverselor;
- nivelarea patului;
- asigurarea scurgerii apelor;
- introducerea traverselor noi;
- aşezarea plăcilor şi a şinelor;
- montarea ecliselor şi introducerea tirfoanelor;
- găurirea traverselor cu aplicarea tiparului;
- ungerea tirfoanelor şi introducerea lor;
- îndoparea traverselor şi burajul I;
- umplerea golurilor dintre traverse;
- asigurarea provizorie a trecerii vehiculelor;
- ridicarea semnalelor;
După trecerea unui număr de trenuri :
- desfacerea trecerii provizorii a vehiculelor;
- scoaterea balastului dintre traverse;
Burajul II:
- umplerea golurilor dintre traverse;
- montarea contraşinelor;
- refacerea împietruirii;
(se vor înlocui deodată toate traversele unui pasaj de nivel)
A. Cu pavaj
a Linie normală 8 M.Î.C. 10,214 1 buc. trav.
B. Cu împietruire simplă
a Linie normală 8 M.Î.C. 8,103 1 buc. trav.
13 61 ÎNLOCUIREA TRAVERSELOR PE PORŢIUNILE DE LINIE, UNDE SCOATEREA LOR NU SE POATE FACE TRANSVERSAL CĂII
- scoaterea balastului din cale, inclusiv amenajarea locului pentru scoaterea traversei şi manevrarea celor vecine;
- slăbirea tirfoanelor de la traversele vecine;
- manevrarea înclinată (lateral) a traversei şi scoaterea ei din cale;
- pregătirea patului pentru traversa nouă;
- introducerea traversei noi;
- manevrarea la loc a traverselor vecine;
- strângerea tirfoanelor de la traversele vecine, slăbite anterior;
- aşezarea plăcilor pe traversa nou introdusă;
- îndoparea traversei înlocuite;
- găurirea traversei noi introduse;
- ungerea, introducerea şi strângerea tirfoanelor;
- baterea cu maiul a balastului dintre traverse şi de la capetele traversei;
- profilarea sumară a balastului.
a Traverse normale, piatră spartă 2 M.Î.C. 5,931 2 buc. trav.
ÎNLOCUIREA TRAVERSELOR SPECIALE ÎNTRE MACAZ ŞI INIMĂ - IDEM 56
A. Schimbător cu prismă de balast liberă
a Linie normală piatră spartă 4 M.Î.C. 3,434 2 buc. trav.
14 62 B. Schimbător cu prisma de balast până la faţa superioară a traversei
a Linie normală piatră spartă 4 M.Î.C. 5,113 2 buc. trav.
C. Schimbător cu prisma de balast până la ciuperca şinei
a Linie normală piatră spartă 4 M.Î.C. 8,010 1 buc. trav.
ÎNLOCUIREA TRAVERSELOR SPECIALE ÎNTRE MACAZ ŞI INIMĂ, CU PRINDERE INDIRECTĂ - IDEM 56
Fără scoaterea plăcilor după scoaterea tirfoanelor şi fără aşezarea plăcilor după introducerea traversei noi
A. Schimbător cu prismă de balast liberă
15 65
a Linie normală piatră spartă 4 M.Î.C. 4,050 2 buc. trav.
B. Schimbător cu prisma de balast până la suprafaţa traversei
a Linie normală piatră spartă 4 M.Î.C. 5,421 2 buc. trav.
ÎNLOCUIREA ŞINELOR DIN CALE
- acoperirea liniei;
- desfacerea buloanelor de la joante şi scoaterea ecliselor;
- scoaterea tirfoanelor interioare şi slăbirea celor exterioare;
- scoaterea şinei vechi şi aşezarea ei pe banchetă cu asigurarea gabaritului;
- introducerea în cale a şinei noi;
- rectificarea rosturilor (la nevoie);
16 75
- montarea ecliselor, introducerea şi strângerea buloanelor;
- ungerea, introducerea şi strângerea tirfoanelor;
- ridicarea semnalelor de acoperire a liniei.
A. Înlocuire izolată
a Tip mai mare decât 34,5 10 M.Î.C. 0,497 16 metru şină
B. Înlocuirea continuă (maximum 5 panouri)
a Tip mai mare decât 34,5 10 M.Î.C. 0,464 17 metru şină
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ÎNLOCUIREA ŞINELOR CU PRINDERE INDIRECTĂ
- acoperirea liniei;
- desfacerea buloanelor de la joante şi scoaterea ecliselor;
- desfacerea buloanelor verticale;
- scoaterea şinei vechi şi aşezarea ei pe banchetă cu asigurarea gabaritului;
- completarea plăcuţelor lipsă sau degradate;
17 77 - introducerea şinei noi;
- rectificarea rosturilor (la nevoie);
- montarea ecliselor, introducerea şi strângerea buloanelor orizontale;
- introducerea şi strângerea buloanelor verticale;
- ridicarea semnalelor de acoperire a liniei.
a Înlocuire izolată tip 34,5 - 49 10 M.Î.C. 0,563 14 metru şină
b Înlocuirea continuă tip 34,5 - 49 10 M.Î.C. 0,544 15 metru şină
ÎNLOCUIREA ŞINELOR CU PRINDERE INDIRECTĂ PE LINIE ELECTRIFICATĂ
I. PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ÎNCHIDEREA LINIEI
- desfacerea a câte două buloane de la joantă şi slăbirea celorlalte două;
- desfacerea b. v. din două în două traverse şi aşezarea lor pe trav. respectivă în interiorul căii (de la o trav. da şi una nu);
- găurirea şinelor ce urmează a fi introduse în cale la cele două capete, pentru a se introduce sârma de contact;
- curăţirea de grăsimi şi rugină a şinelor vecine a celei ce va fi scoasă din cale la capetele lor (imediat după găurile ecliselor)
în vederea legării cablului ocolitor;
II. ÎN TIMPUL ÎNCHIDERII
- acoperirea liniei;
- fixarea cablului de scurt circuit (cablu ocolitor) cu ajutorul unor dispozitive la locurile curăţate de impurităţi;
18 77
- scoaterea restului de buloane de la joante şi a ecliselor;
- scoaterea buloanelor verticale;
- scoaterea şinei vechi şi aşezarea ei pe banchetă cu asigurarea gabaritului;
- introducerea şinei noi;
- completarea plăcuţelor lipsă sau degradate;
- montarea ecliselor şi introducerea buloanelor;
- introducerea a câte două sârme de contact la joante fixate prin broşe;
- introducerea buloanelor verticale;
- ridicarea semnalelor de acoperire a scoaterii cablului ocolitor.
14 M.Î.C. 0,576 14 metru şină
19 79 SCOATERE DIN CALE A PANOURILOR
- acoperirea liniei;
- desfacerea buloanelor şi scoaterea ecliselor;
- săparea balastului la un capăt al traverselor;
- ridicarea panourilor cu vinciurile;
- deplasarea laterală a panoului prin ripare;
- scoaterea balastului şi aplanarea patului;
- ridicarea semnalelor de acoperire.
a Tip mai mare decât 34,5 15 M.Î.C. 0,750 11 metru panou
INTRODUCEREA ÎN CALEA PANOURILOR SAU A TRONSOANELOR
- riparea panourilor în axa liniei;
- eclisarea;
- aruncarea balastului în linie;
20 80 - ridicarea cu cricurile şi îndoparea traverselor;
- riparea definitivă;
- ridicarea semnalelor de acoperire;
- umplerea golurilor dintre traverse.
a Tip 40 şi mai mare 15 M.Î.C. 2,500 3 metru panou
ÎNLOCUIREA ECLISELOR
- desfacerea eventuală a tirfoanelor de la joante;
- ungerea şi desfacerea buloanelor;
- scoaterea ecliselor vechi;
- curăţarea şinei şi eclisei la suprafaţa de contact;
- examinarea şinei cu mijloace manuale;
- ungerea ecliselor noi şi aplicarea lor;
21 81 - ungerea şi introducerea buloanelor cu inele resort şi strângerea piuliţelor;
- ungerea şi introducerea eventuală a tirfoanelor.
A. Cu scoaterea tirfoanelor
a Eclise cu 6 găuri 2 M.Î.C. 0,970 8 pereche eclise
b Eclise cu 4 găuri 2 M.Î.C. 0,746 11 pereche eclise
B. Fără scoaterea tirfoanelor
a Eclise cu 6 găuri 1 M.Î.C. 0,542 14 pereche eclise
b Eclise cu 4 găuri 1 M.Î.C. 0,970 16 pereche eclise
22 81 C.b. VERIFICAREA ŞINELOR PRIN DEZECLISARE, CU 4 GĂURI
- montare cablu ocolitor;
- ungerea şi desfacerea buloanelor orizontale;
- scoaterea ecliselor;
- verificarea propriu-zisă;
- ungerea ecliselor noi şi aplicarea lor;
- demontarea cablului.
2 M.Î.C. 0,742 11 perechi eclise
ÎNLOCUIREA ECLISELOR PE LINII CU TEREN PÂNĂ LA CIUPERCA ŞINEI
IDEM 81. În plus: la începutul procesului tehnologic:
- săparea şi scoaterea umpluturii terenului, iar la sfârşitul
acestuia : refacerea umpluturii terenului
A. Cu scoaterea tirfoanelor
23 83
a Eclise cu 6 găuri 2 M.Î.C. 1,100 7 joantă fir
b Eclise cu 4 găuri 2 M.Î.C. 0,900 9 joantă fir
B. Fără scoaterea tirfoanelor
a Eclise cu 6 găuri 2 M.Î.C. 0,750 11 joantă fir
b Eclise cu 4 găuri 2 M.Î.C. 0,600 13 joantă fir
ÎNLOCUIREA (INTRODUCEREA) PLĂCILOR SAU ÎNLOCUIREA DE TIRFOANE, CU MANEVRAREA PLĂCILOR
- scoaterea tirfoanelor şi slăbirea celor vecine;
- săltarea şinei şi scoaterea plăcii;
- astuparea vechilor găuri cu cepuri de lemn unse cu reziduuri petroliere;
- curăţirea traverselor cu tesla şi ungerea suprafeţelor curăţate;
- introducerea plăcii şi darea noilor găuri, aplicarea tiparului;
- ungerea tirfoanelor, introducerea şi strângerea lor.
A. Găurirea cu maşina manuală
24 88 a Plăci pod cu 6 tirfoane 2 M.Î.C. 0,800 10 buc. placă
b Plăci pod cu 4 tirfoane 2 M.Î.C. 0,700 11 buc. placă
c Plăci cu 4 tirfoane 2 M.Î.C. 0,550 15 buc. placă
d Plăci cu 3 tirfoane 2 M.Î.C. 0,450 18 buc. placă
B. Găurirea cu sfredel de mână
a Plăci pod cu 6 tirfoane 2 M.Î.C. 1,100 7 buc. placă
b Plăci pod cu 4 tirfoane 2 M.Î.C. 0,900 9 buc. placă
c Plăci cu 4 tirfoane 2 M.Î.C. 0,731 11 buc. placă
d Plăci cu 3 tirfoane 2 M.Î.C. 0,600 13 buc. placă
25 90 ÎNLOCUIREA PLĂCILOR PE LINIE CU PRINDERE INDIRECTĂ
- scoaterea tirfoanelor;
- scoaterea buloanelor verticale şi slăbirea celor vecine;
- săltarea şinei şi scoaterea plăcii;
- astuparea vechilor găuri;
- curăţirea feţei traversei şi ungerea feţei cioplite;
- introducerea plăcii şi darea noilor găuri;
- ungerea şi introducerea tirfoanelor;
- introducerea buloanelor verticale şi strângerea celor vecine.
Eclise intermediare
a Găurirea cu maşina manuală 2 M.Î.C. 0,850 9 buc. placă
b Găurirea cu sfredel de mână 2 M.Î.C. 1,400 6 buc. placă
ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA DE TIRFOANE
Pentru înlocuire :
- scoaterea tirfoanelor;
- ungerea tirfoanelor şi introducerea lor.
Pentru completare :
- curăţirea traversei pe locul de introducere, darea găurilor;
26 91
- ungerea tirfoanelor şi introducerea lor.
A. Înlocuire
a Tirfoane 2 M.Î.C. 0,114 70 buc. tirfon
B. Completare
a Găurirea cu maşina Robell - tirfoane 2 M.Î.C. 0,117 68 buc. tirfon
d Găurirea cu sfredel de mână - tirfoane 2 M.Î.C. 0,167 48 buc. tirfon
ÎNLOCUIREA BULOANELOR VERTICALE PE LINII CU PRINDERE INDIRECTĂ
- desfacerea piuliţei, scoaterea bulonului;
27 93
- ungerea şi introducerea bulonului nou şi a piuliţei.
1 M.Î.C. 0,166 48 buc. bulon
28 99 ÎNLOCUIREA LONGRINELOR LA GROPILE DE CENUŞĂ
- acoperirea liniei;
- desfacerea buloanelor şi scoaterea ecliselor de la joante;
- scoaterea tirfoanelor;
- scoaterea şinelor;
- demontarea buloanelor verticale;
- scoaterea longrinelor;
- aşezarea longrinelor noi şi păsuirea lor;
- darea găurilor verticale;
- introducerea buloanelor verticale;
- aşezarea plăcilor;
- introducerea şinelor noi;
- montarea ecliselor şi introducerea buloanelor;
- găurirea longrinelor;
- introducerea tirfoanelor cu verificarea tiparului;
- ridicarea semnalelor de acoperire.
3 M.Î.C. 3,000 27 m. longrină
CURĂŢIREA TRAVERSELOR ÎN CALE
Traverse fără plăci :
- scoaterea tirfoanelor;
- curăţirea traversei şi ungerea suprafeţelor cioplite;
- adâncirea găurii (tirfoane);
- ungerea tirfoanelor şi introducerea lor.
Traverse cu plăci :
29 104
- curăţirea traversei cu tesla şi ungerea suprafeţelor curăţate cu reziduuri petroliere.
A. Pe linie fără plăci
a Traversă normală cat. I şi II 2 M.Î.C. 0,400 20 cap. trav.
b Traversă normală cat. III şi IV 2 M.Î.C. 0,350 23 cap. trav.
B. Pe linie cu plăci
a Traversă normală cat. I şi II 2 M.Î.C. 0,082 98 cap. trav.
b Traversă normală cat. III şi IV 2 M.Î.C. 0,067 119 cap. trav.
30 108 CURĂŢIREA TRAVERSEI SUB TALPA ŞINEI PE LINII CU PRINDERE INDIRECTĂ
- scoaterea buloanelor verticale la trei traverse şi a tirfoanelor;
- săltarea şinei şi scoaterea plăcii;
- curăţirea traversei şi ungerea feţei cioplite;
- introducerea plăcii şi lăsarea şinei;
- ungerea şi introducerea tirfoanelor;
- introducerea buloanelor verticale.
a Traverse normale cat. I şi II 2 M.Î.C. 0,784 10 cap. trav.
b Traverse normale cat. III şi IV 2 M.Î.C. 0,670 12 cap. trav.
CIURUIREA BALASTULUI ÎN AFARA CORPULUI LINIEI
- aducerea şi aşezarea ciurului;
- aruncarea balastului (pietrei sparte) prin ciur;
31 114
- nivelarea materialului pământos rezultat.
a Piatră spartă 1 M.Î.C. 1,250 6 metru cub
b Pietriş 1 M.Î.C. 1,000 8 metru cub
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
MONTAREA DISPOZITIVELOR CONTRA FUGIRII ŞINELOR
Cleme propriu-zise :
- scoaterea balastului cât este necesar;
- fixarea clemei;
- ungerea bulonului şi strângerea lui;
- punerea la loc a balastului.
Eclise intermediare :
32 120 - scoaterea tirfoanelor şi slăbirea celor vecine;
- săltarea şinei şi scoaterea plăcii;
- astuparea găurilor vechi şi curăţarea feţei traversei;
- introducerea plăcii speciale şi darea noilor găuri cu aplicarea tiparului;
- montarea ecliselor intermediare cu introducerea şi strângerea bulonului; (gaura în şină este deja dată)
- strângerea tirfoanelor slăbite.
a Cleme propriu-zise 2 M.Î.C. 0,150 53 buc. dispoz.
b Eclise intermediare 2 M.Î.C. 0,600 13 buc. dispoz.
DEMONTAREA DISPOZITIVELOR CONTRA FUGIRII ŞINELOR
Cleme propriu-zise :
33 122 - scoaterea bulonului;
- scoaterea clemei;
- montarea piuliţei pe bulon.
Eclise intermediare :
- scoaterea tirfoanelor şi slăbirea celor vecine;
- desfacerea bulonului şi scoaterea ecliselor;
- săltarea şinei şi scoaterea plăcii;
- astuparea găurilor vechi şi curăţarea feţei traversei;
- introducerea plăcii normale şi darea noilor găuri cu aplicarea tiparului;
- ungerea şi strângerea tirfoanelor;
- strângerea tirfoanelor slăbite.
Papuci : - desfacerea la rece şi tăierea cu dalta.
a Cleme propriu-zise 2 M.Î.C. 0,100 80 buc. clemă
b Eclise intermediare 2 M.Î.C. 0,500 16 buc. eclisă
c Papuci 2 M.Î.C. 0,500 16 buc. papuc
MONTAREA MACAZULUI PROPRIU-ZIS
- curăţirea şi nivelarea terenului;
- înşirarea traverselor;
- sabotarea şi crestarea traverselor;
- aşezarea plăcilor generale;
34 126
- găurirea traverselor cu aplicarea tiparului;
- ungerea, introducerea şi strângerea tirfoanelor;
- montarea acelor şi contraacelor;
- montarea eventuală a drugilor de conexiune.
a Tip 34,5 şi mai mare 6 M.Î.C. 53,600 7 o/z buc. macaz
DEMONTAREA UNUI SCHIMBĂTOR COMPLET
- demontarea ecliselor;
- scoaterea tirfoanelor;
- descompunerea schimbătorului în piese componente şi
35 128 transportarea lor până la maximum 10 m;
- strângerea materialului mărunt şi a traverselor şi depozitarea
lor la maximum 10 m.
a Dublă joncţiune 6 M.Î.C. 100,000 13 o/z buc. schimb.
b Schimbător tip 34,5 şi mai mare 6 M.Î.C. 70,000 9 o/z buc. schimb.
36 130 MONTAREA PANOURILOR DE PARAZĂPEZI
(Panourile şi parii se consideră aduşi lângă linie)
- transportul panourilor şi parilor cu braţele transversal căii,
până la punctele de montare;
- facerea gropilor, fixarea parilor;
- montarea şi legarea panourilor.
a Tăieturi până la 3 m adâncime 5 M.Î.C. 0,810 10 buc. panou
b În tăieturi mai adânci de 3 m 5 M.Î.C. 0,931 9 buc. panou
c Parazăpezi metalice 5 M.Î.C. 0,582 14 buc. panou
DEMONTAREA PANOURILOR DE PARAZĂPEZI
- dezlegarea panourilor;
- transportul prin purtat cu braţele a panourilor în apropierea liniei ferate;
37 131 - scoaterea parilor prin săparea cu cazmaua în jurul parilor şi transportul lor în apropierea liniei ferate;
- astuparea gropilor prin aruncarea cu lopata a pământului rezultat din scoaterea parilor
a Din scânduri 2 M.Î.C. 0,252 32 buc. panou
b Din metal 2 M.Î.C. 0,584 14 buc. panou
CIURUIREA BALASTULUI PE BANCHETE
- pregătirea suprafeţei pentru ciuruire;
- aşezarea ciurului;
- aruncarea balastului prin ciur;
38 170
- mutarea repetată a ciurului;
- nivelarea materialului pământos.
a Piatră spartă 1 M.Î.C. 2,000 4 m.c.
b Pietriş 1 M.Î.C. 2,500 3 m.c.
39 172 CIURUIREA BALASTULUI PĂMÂNTOS LA TRAVERSE NOROIOASE
- dislocarea balastului cu târnăcopul;
- scoaterea balastului din cale, două ochiuri vecine, cu 10 cm sub talpa traversei;
- trecerea prin furcă a balastului;
- facerea rigolelor de scurgere;
- aruncarea balastului în cale pentru butaj;
- strângerea tirfoanelor respectiv buloanelor verticale;
- burajul I;
- umplerea golurilor dintre traverse;
- profilarea balastului şi baterea cu maiul;
- nivelarea pământului rezultat din ciuruire.
a Linie normală piatră spartă 4 M.Î.C. 4,595 2 buc. trav.
b Pietriş 4 M.Î.C. 4,650 2 buc. trav.
CIURUIREA BALASTULUI PĂMÂNTOS LA JOANTELE NOROIOASE
- dislocarea balastului cu târnăcopul;
- scoaterea balastului din 4 ochiuri (joantă fixă) 5-10 cm sub talpa traverselor;
- trecerea prin furcă a balastului;
- executarea rigolelor de scurgere;
- aruncarea balastului în cale;
40 173 - strângerea tirfoanelor;
- burajul I;
- umplerea golurilor dintre traverse;
- profilarea balastului;
- nivelarea pământului rezultat din ciuruire.
a Linie normală piatră spartă 4 M.Î.C. 15,895 2 o/z buc. joantă
b Linie normală pietriş 4 M.Î.C. 15,000 2 o/z buc. joantă
REVIZIA BIANUALĂ LA APARATELE DE CALE - TDJ
- acoperirea liniei cu semnale;
- scoaterea buloanelor verticale şi orizontale de la călcâi ac şi eclisele;
- scoaterea acului;
- curăţirea cu razul şi peria de sârmă;
- verificarea vizuală ungerea şi introducerea acului în lăcaşul pivotului;
- montarea buloanelor verticale şi orizontale de la călcâi macaz şi montarea ecliselor;
41 189 - verificarea restului de piese metalice.
4 M.Î.C.
a 32,134 4 o/z buc. macaz
2 mes.atel.
REVIZIA BIANUALĂ LA APARATELE DE CALE – SCHIMBĂTOR SIMPLU TIP 49 ŞI MAI MARE
IDEM 189 a
4 M.Î.C.
b 18,137 2 o/z buc. macaz
2 mes.atel.
42 194 REFIXAREA CĂII FĂRĂ JOANTE
a. Dezlegarea joantei :
- tăierea şinei pentru formare joantă (când e cazul);
- desfacerea prinderii pe lungimea tronsonului + ridicare în capre;
- coborârea tronsonului din capre şi aşezarea pe plăci;
- completarea plăcilor lipsă sau deteriorate;
- refacerea prinderii pe lungimea tronsonului;
- găurirea şinelor la noua joantă;
eclisarea joantelor noi.
b. În cazul pretensionării cu aparatul se adaugă următoarele :
- strângerea buloanelor verticale pe lungimea de ancorare „la”;
- citirea temperaturii în şină şi calculul alungirii;
- montarea dispozitivului de întins;
- întinderea firului cu valoarea ∆l calculat;
- desfacerea buloanelor verticale pe zona de respiraţie;
- vibrarea zonei de respiraţie cu ciocanele;
- lansarea firului în plăci;
- eclisarea joantei la noua racordare;
- refacerea prinderii.
a Cu eliberarea totală de eforturi 30 C.C.F. 0,296 27 m.l.fir
b Pretensionare cu aparatul de întins 30 C.C.F. 0,332 24 m. fir şină