Sunteți pe pagina 1din 41

COLEGIULTEHNICTRANSILVANIABAIAMARE

PROIECTATESTAT

INDRUMATOR: PROF.SALAGEANGABRIELA

SISTEMEAUTOMATEDEREGLAREA TEMPERATURII

CUPRINS:

1.Introducere..............................................pag. 2.Sistemedereglareautomata(SRA)........pag. 2.1.Definiieireprezentaregrafic......pag. 2.2.SchemadeprincipiuaunuiSRA......pag. 2.3.Reacianegativ.................................pag. 2.4.SchemafuncionalconcentrataSRA...pag. 2.5.RegimuridefuncionarealeSRA.......pag 2.5.1.Tipuridesemnaleutilizatenautomatic.......pag. 2.5.2.Regimuristaionare......pag. 2.5.3.Regimuritranzitorii......pag. 2.6.ClasificareaSRA.....pag. 2.6.1.Clasificareanfunciedevitezadedesfurareaproceselor tehnologice....pag 2.6.2.Clasificareanfunciedegamadevariaieasemnalelortransmise...pag. 2.6.3.Clasificareanfunciedetipulsemnalelortransmise..pag. 2.6.4.Clasificareanfunciedecaracteristicilestaticealeelementelor...pag 2.6.5.Clasificareanfunciedenumrulregulatoarelorautomate.pag. 2.6.6.Clasificareanfunciedenumrulmrimilorreglate..pag. 2.6.7.Clasificareanfunciedelegeadereglare............pag. 2.7.Perturbaii........................................pag. 3.3.Reglareatemperaturii..........................pag. 3.1.ExempledeSRAdereglareatemperaturii,custructurevoluat 4.4.Studiudecaz........................................pag. 4.1Funciilesistemuluideautomatizareauneiinstalaiifrigorificecumai multespaiircite.........................pag. 5.5.Protectiamuncii.....................................pag.

1.

Introducere

Operaiiledeconducereaproceselortehnologicenecesit unefortintelectual foartemare(numrmaredecomenzi,carenecesitovitezdereaciemare),ceea cepoateducelaoboseal ilacomitereaunorerori.Deaiciaaprutnecesitatea transferrii unei pri din funciile (operaiile) de conducere de la om (de la operator)ctreechipamente(deobiceielectronice)specializate,carelucreaz n modautomat. Automatica esteundomeniual tiinei itehniciicarestudiaz principiilei echipamentele care asigur conducerea proceselor tehnologice fr participareadirectaomului. Dispozitivele de automatizare (D.A.) sunt dispozitive care realizeaz comandaicontrolulunuianumitprocestehnologic(P.T.),nmodautomat(fr interveniadirectaomului),nfunciedecondiiileimpuse. Sistemulautomatreprezintunansambluformatdin: - procesul tehnologic (P.T.) sau instalaia tehnologic (I.T.) automatizat - dispozitivuldeautomatizare(D.A.)

Schemablocaunuisistemautomatesteurmtoarea:
Intrare

Proces tehnologic sau Instalaie tehnologic

Ieire

Comand, Conducere automat

Dispozitiv de automatizare

Control, Msurri

Programul prescris sistemului

Dispozitivul de automatizare controleaz (msoar) mrimile de ieire ale procesului tehnologic(deex.:temperaturaunuicuptor,presiunea ntruncazan, vitezaderotaieaunuimotorelectricetc.),lecomparcucerineleimpusedectre programul prescris sistemului, i n funcie de rezultatul acestei comparaii comand intrarea procesului tehnologic astfel nct acesta s revin la starea impus.

Deexemplu: ntrunfrigiderdispozitivuldeautomatizareregleaz (comand) temperatura din incint astfel: un termometru msoar temperatura real din incint, aceast valoare se compar cuceaprescris (princomutatorulacionat manual). Dac temperatura msurat este mai mare dect cea prescris, se comand pornireacompresoruluicarerceteincinta. ncazcontrarsecomand oprireacompresorului,ceeaceducelacretereatemperaturiidinincint.Astfel,cu foartemicioscilaii,temperaturadinfrigidersevamenine napropiereavalorii prescrise.

2.Sistemedereglareautomata(SRA)

2.1.Definiieireprezentaregrafic
Definiie:Sistemuldereglareautomat(SRA)esteunansambluformatdintr o instalaie tehnologic (IT) i un numr de aparate i echipamente de automatizare,careasigurfuncionareaautomataIT.

Reprezentarea grafic a SRA se realizeaz prin intermediul schemelor funcionale,ncare:


-

Elementele componente (blocurile) din cadrul SRA se reprezintprindreptunghiuri

Mrimile fizice (semnalele) care se propag ntre elementeleSRAsereprezintprinsgei.

Exemplu:Seconsideroinstalaietehnologic(IT)formatdintruncuptor de tratament termic, n care temperatura T trebuie meninut constant. Reglajultemperaturiiserealizeaz prinintermediul debituluiQalgazului cu care se alimenteaz cuptorul. ntre Q i T exist o legtur de cauzalitate, deoarecemrireadebituluiQarecaefectmrireatemperaturiiT,iinvers,dacQ scade,vascdeaitemperaturaT.DeciQestecauza(mrimeadeintrarenIT)iar T este efectul (mrimea de ieire din IT). n general, propagarea efectelor se producentrunsingursens,delacauzspreefect. Asuprafuncionriiinstalaieitehnologicemaiacioneazianumiteperturbaii.

Perturbaiile sunt influene deobicei externe,careinflueneaz nmod nedorit funcionarea IT i modific valorile mrimilor de ieire. n cazul exempluluidatprincipalelemrimiperturbatoaresunt:
2. putereacaloricPcagazuluicombustibil 3. numrulndepiese(deex.lingourideoel)introdusencuptor 4. temperaturaambiantTadinhal.

nreprezentareagraficaITdinexempluldemaisusmrimeadeintrareQse va figura printro sgeat orientat spre IT de la stnga, mrimea de ieire T printrosgeatorientatdinspreITspredreapta,iarperturbaiilePc,niTaprin sgeiorientatespreITdesusnjos.

Reprezentareagraficainstalaieitehnologice:

P c

Ta

IT

2.2.SchemadeprincipiuaunuiSRA

nexemplulprezentatanterior,celalcuptoruluidetratamenttermic,pentrua menineconstanttemperaturaTdincuptorindiferentdeoscilaiilenedoriteale diferitelor efecte perturbatoare se utilizeaz urmtoarele elemente de

automatizare:
rp + EC

RA

c EE

e IT y Tr

Elementecomponente: ITinstalaiatehnologic(aici:cuptoruldetratamenttermic) ECelementdecomparaie RAregulatorautomat EEelementdeexecuie(aici:unservomotoriunventil) Trtraductor(aici:traductordetemperatur) Semnaleletransmisentreelementeleschemei: rpmrimeaprescris abatereasaueroarea cmrimeadecomand emrimeadeexecuie ymrimeadeieire rmrimeadereacie.

Rolulelementelorcomponente: Traductorul (Tr): este un dispozitiv care transform (convertete) o mrime fizic deobiceineelectric y (temperatur,presiune,debit,vitez etc.) ntro

altmrimefizicdeobiceielectricr(tensiune,curentetc.). Elementuldecomparaie(EC): estedeobiceiuncircuitelectroniccu2intrri (+ i)ioieire.Laintrarea+primetemrimeaprescris rp(omrime electric, de obicei o tensiune), reglat printrun poteniometru de ctre operator.Aceast mrimecorespundevaloriiprescriseamrimiideieirey. LaintrareaECprimetesemnaluldereacie r delatraductor, r fiindo mrimeelectric deacelaifelca irp.LaieireECfurnizeaz semnalulde eroaresaueroarea ,caresecalculeaz astfel: =rpr. DeciECcompar prinscderevalorileluirp ir).Abaterea vafi0atuncicndmrimeade ieirey(aicitemperaturaT)esteegalcuvaloareaprescrisaacesteia(T=Tp, sauy=yp.

Regulatorulautomat(RA):estedeobiceiundispozitivelectronic,avndrolulde aprelucrasemnalul dupoanumitlegedereglare(prinanumiteoperaii matematice). Legea de reglare se alege n funcie de caracteristicile tehnologice ale IT, sau n funcie de performanele impuse. La ieire, RA furnizeaz semnalul c (mrimea de comand), care se aplic la intrarea elementuluideexecuieEE. Elementul de execuie (EE): este comandat de semnalul c. Are rolul de a interveniprinintermediulmrimiideexecuieeasupraITnaafel,nct sreaducmrimeadeieirey(aici:T)lavaloareasaprescrisyp(aici:Tp). ncazulexempluluidatEEesteformatdintrunservomotor,caredeplaseaz elementulmobilalunuiventil.Larndulsuventilulmodific debitulQal gazuluicombustibilcareasigurnclzireacuptorului. Dou exemplificri ale modului n care se efectueaz autoreglarea

temperaturiidincuptor: 1. creten(nr.delingouriintroduse ncuptor) scadeT(scderenedorit) scadercreteabaterea=rprcreteccretee(aicidebitul Q)creteT(aceastcreterecompenseazscdereainiial,decipractic Trmneconstant,njurulvaloriisaleprescriseTp). 2. creteTa(temperaturaambiant)creteT(creterenedorit)creter scadeabaterea =rpr scadec scadee(aiciQ) scadeT (aceast scdere compenseaz creterea iniial, practic T rmne constant).

2.3.Reacianegativ

Transmitereasemnalelor ncadrul sistemelordereglareautomat (SRA)se realizeazndousensuri: 1. Delaintrarespreieire(caleasaulegturadirect):rpcey adicprinelementele:ECRAEEIT.


2. Delaieirespreintrare(caleasaulegturainvers numit i reacie):

yr,adicprintraductor(Tr).Deoarecesemnaluldereacie rseaplicla intrareaminus()aelementuluidecomparaieEC,semainumete i reacienegativ(RN). Celedoucidetransmisieformeazobucldereacie(obuclnchis).

Importanareacieinegative(RN)ncadrulSRA: 1. PrinRNseprimesclaintrareinformaiidesprestareamrimiireglate (decidesprestareaieiriisistemului).

2.

Datorit caracterului negativ al reaciei, sistemul poate compara (prin scdere) mrimea prescris (rp) i cea de reacie (r), i astfel poate aciona n direcia anulrii (sau mcar a reducerii acestei diferene (reprezentatedeabaterea.

2.4.SchemafuncionalconcentrataSRA
p1 p2 ..... pn

i + EC

a RA

c F

ncadrulacesteischemeconcentratesemnificaianotaiiloresteurmtoarea: F parteafixat aSRA(EE,IT,Tr) ITestedat,iartipulEE iTreste determinatdeconstruciaITidenaturamrimiireglate RA regulatorulautomat elementulprincareproiectantulpoateasigura funcionareadoritaSRA. Semnaleletransmisentreelemente: imrimeadeintrare(saudereferin) ymrimeadeieire(saureglat)

cmrimeadecomand aabaterea(saueroarea): a=iy RAprelucreazvaloareaabateriiaifurnizeazlaieiremrimeadecomand C,pecareotransmitectrebloculF. p1,p2....pnperturbaii DecidinexteriorSRAprimeteurmtoarelesemnale:i,respectivperturbaiile p1,p2....pn.

2.5.RegimuridefuncionarealeSRA
2.5.1.Tipuridesemnaleutilizatenautomatic

Principaleletipuridesemnaleutilizatenautomaticsevorstudiapebazaunui exemplu, cel al unui cuptor de tratament termic. n cazul acestei instalaii tehnologicetemperaturadininteriorulcuptoruluitrebuiesaiboanumitvariaie ntimp,descriscuajutorulunuigraficcaceldinfigurademaijos:

T3 T2 T1

t t1 t2 t3 t4 t5 t6

Graficul reprezint variaia T=f(t), unde T este temperatura din cuptor (valoareaprescrisatemperaturii),iartreprezinttimpul(nore). SeobservcexistdoutipuridevariaieamrimiiT:momentedesaltbrusc (nsussaunjos),respectivdecreteresaudescretereliniar(cuvitezfinit). Primul tip de variaie se poate observa la momentele de timp t1 i t6. La momentult1temperaturaTcretebrusc,instantaneudelavaloareaT1lavaloarea T2.Acest tipdevariaiesenumete variaietreapt sau semnaltreapt. La momentult6temperaturaTscadebrusc,instantaneudelavaloareaT2lavaloarea T1.Acesttipdevariaiesenumetevariaietreaptnegativ. ntremomenteledetimpt2it3temperaturaTtrebuiescreascnmodliniar ntimp,adic cuvitez decretereconstant,delavaloareaT2lavaloareaT3. Acest tip de variaie se numete variaie ramp sau semnal ramp. ntre momentelet4it5temperaturaTtrebuies scad nmodliniarntimp,adiccu vitezdescdereconstant,delavaloareaT3lavaloareaT2.Acesttipdevariaie senumetevariaierampnegativ(cupantnegativ).

Semnaleletreapt iramp sunt celemaidesutilizatetipuridesemnale n automatic.

2.5.2.Regimuristaionare

Regimurilestaionaresuntregimurisaustrideechilibru, ncaremrimeade ieire(y)asistemuluidereglareautomat(SRA)areaceeaivariaientimpcai mrimea de intrare (i), adic ieirea urmrete variaiile mrimii de intrare (mrimiiprescrise). Deexemplu,dac mrimeadeintrare i semenineconstant (ncazulnostru valoareaprescris atemperaturiiT),atunci imrimeadeieireyesteconstant (valoareareal atemperaturiidincuptor),saudac mrimeadeintrare i areo variaietipramp,atunci imrimeadeieire y aretotovariaiedetipramp (cretesauscadecuaceeaivitezcaimrimeadeintrare).

2.5.3.Regimuritranzitorii

Suntdefaptstridedezechilibru,adicregimuridetrecere(detranziie)dela unregimstaionaranteriorlaunaltregimstaionarulterior. Cauza apariiei acestor regimuri tranzitorii este aceea, c n unele situaii mrimeadeieireynupoateurmrinmodinstantaneu(frntrziere)variaiile mrimii de intrare, deoarece efectul acestorvariaii se transmite cu oanumit ntrzierentreelementeleSRA. nexempluldat,voraprearegimuritranzitoriilamomentelet1 it6,adic atunci,cndmrimeadeintrare(temperaturaprescrisT)arevariaiitiptreapt.

Pedurataregimurilortranzitoriisistemulacioneazpentruaseputeatrecede lavechiulregimstaionar(ncarei=i1,y=y1)lanoulregimstaionar(ncarei=i2, y=y2). nacestintervalmrimeadeieirey areoscilaii njurulnoiisalevalori staionare,cuamplitudinedescresctoare. Regimurile tranzitorii pot fi provocate i de unele perturbaii care scot temporarSRAdinstareastaionar.

2.6.ClasificareaSRA

2.6.1. Clasificarea n funcie de viteza de desfurare a proceselor tehnologice nfunciedeacestcriteriuexistdoucategoriideSRA: SRApentruproceserapide SRApentruproceselente SRApentruproceserapide: ntrzierile care apar n transmitereasemnalelor ntreblocurilecomponente suntfoartemici(secunde,zecidesecunde).

Instalaiile tehnologice care intr n aceast categorie sunt: mainile i acionrileelectrice. Mrimilefizicereglatencazulacestorasuntdeobicei:tensiunea,intensitatea curentului,turaia(vitezaderotaie),poziiaunghiular(laservomotoare). SRApentruproceselente: ntrzierile care apar n transmitereasemnalelor ntreblocurilecomponente suntmaimari(minute,ore). Instalaiile tehnologice care intr n aceast categorie sunt cele n care se producschimburidecldur,reaciichimicesautransferuridemase,deexemplu: cuptoaredetratamenttermic,reactoarechimice,instalaiideardereetc. Mrimile fizice reglate n cazul acestora sunt de obicei: temperatura, presiunea,nivelulsaudebitulunorlichide,concentraiileunorsubstanechimice etc.

2.6.2.Clasificarea nfunciedegamadevariaieasemnalelor

transmise

nfunciedeacestcriteriuexistdoucategoriideSRA: SRAunificate SRAneunificate

SRAunificate: Sunt acele SRA, care lucreaz cu aazisele semnale unificate, adic ntre elementelesistemuluisetransmitsemnaledeaceeainatur fizic icuaceeai gam devariaie.Deexemplu:tensiunicontinue ngama1...5V,saucureni

continuingama2...10mA. SRAneunificate: SuntaceleSRA,carenulucreazcusemnaleunificate.

2.6.3.Clasificareanfunciedetipulsemnalelortransmise

nfunciedeacestcriteriuexistdoucategoriideSRA: SRAcontinue SRAdiscrete(discontinue). SRAcontinue: SuntaceleSRA,lacaretoatesemnaleletransmise ntreelementelesistemului suntsemnaleanalogicefunciicontinuentimp(setransmitcontinuu,frpauze). SRAdiscrete: SuntaceleSRA,lacaresemnaleletransmise ntreelementelesistemuluisunt mrimi eantionate (succesiuni de impulsuri reprezentnd eantioane luate la intervaledetimpregulatedinsemnalulanalogiciniial).Acestemrimisemai numescimrimidiscontinuesaudiscrete. npractic seutilizeaz SRAnumerice,carelucreaz cuimpulsuricodificate cuajutorulnumerelorbinare. ncadrulacestorSRArolulregulatoruluiautomat (RA)estepreluatdemicrocalculatoare.

2.6.4. Clasificarea n funcie de caracteristicile statice ale elementelor

nfunciedeacestcriteriuexistdoucategoriideSRA:

SRAliniare SRAneliniare. Caracteristicastatic aunuielement(X)alSRAestedefaptreprezentarea grafic a dependenei dintre mrimea deieire (e) i cea deintrare (i) a elementuluirespectiv(ncondiiileunuiregimstaionar),adicgraficulfunciei e=f(i).
i X e

SRAliniare: SuntaceleSRA, ncaretoateelementelecomponenteaucaracteristicistatice liniare,deforma:


e

nacestcazexistorelaiedeproporionalitatentreeii. SRAliniare: SuntaceleSRA, ncareunasaumaimulteelementeaucaracteristicistatice neliniare.Exempletipicedecaracteristicineliniarentlnitenautomatizri:


e e

2.6.5.Clasificareanfunciedenumrulregulatoarelorautomate

nfunciedeacestcriteriuexistdoucategoriideSRA: SRAcuunsingurRA(sistemelemaisimple) SRAcumaimulteRA(sistemelemaicomplexe). SRAcuunsingurRA:sistemelemaisimple. SRAcumaimulteRA: sistemelemaicomplexe, ncareacesteregulatoare automateacioneaz (intervin) nfunciedevaloareaunorabateri(erori),sau n funciedevaloareaunorperturbaii.

2.6.6.Clasificareanfunciedenumrulmrimilorreglate

nfunciedeacestcriteriuexistdoucategoriideSRA: SRAmonovariabile SRAmultivariabile. SRA monovariabile: se utilizeaz n cazul instalaiilor tehnologice care necesit reglareaautomat auneisinguremrimifizice(ex.:temperatura,turaia etc.). SRA multivariabile: se utilizeaz n cazul instalaiilor tehnologice mai

complexe,carenecesit reglareaautomat amaimultormrimifizicesimultan (ex.: cazane cu aburi, unde trebuie supravegheat simultan presiunea i temperaturaaburilor).

2.6.7.Clasificareanfunciedelegeadereglare

nfunciedeacestcriteriuexistdoucategoriideSRA: SRAculegidereglareobinuite SRAculegidereglarespeciale. SRAculegidereglareobinuite:lacareregulatorulautomat(RA)efectueaz asuprasemnaluluideeroare()operaiidecalculsimple,cumarfinmulirecuo constant,derivare,integrareetc. SRAculegidereglarespeciale:lacareregulatorulautomat(RA)efectueaz asuprasemnaluluideeroare()operaiidecalculcomplexe,cumarfinmulireaa doumrimivariabilentimp,cutareaminimuluisaumaximuluiuneifunciietc.

2.7.Perturbaii
Perturbaiile sau mrimile perturbatoare sunt influene externe sau interne, careintervinnfuncionareainstalaieitehnologiceiaucaefectabatereamrimii reglatedelavaloareaprescris. n cadrul unui SRA intervin de obicei mai multe mrimi perturbatoare. Exemple: Launcuptordetratamenttermic(mrimeareglatfiind

temperatura)intervinurmtoarelemrimiperturbatoare: numruldepiese(lingouri)introdusencuptor putereacaloricagazuluicombustibilcucaresenclzetecuptorul temperaturaambiant Laun motordecurentcontinuu(mrimeareglat fiindturaia) intervinurmtoarelemrimiperturbatoare: tensiuneadealimentareamotorului sarcina(cupluldesarcin)mainiidelucruantrenatedemotor variaiarezisteneielectriceabobinajuluimotoruluicutemperatura. Deobicei ns efectuluneiadinacesteperturbaiiestepredominant,aceasta numinduse perturbaie principal sau perturbaie dominant. n consecin aciuneadereglareprodus dectreelementeleSRAsemanifest nreducerea abateriidatorateacesteiperturbaiiprincipale. Dacomrimeperturbatoareestemsurabil (prinintermediulunuitraductor adecvat),atuncisepoaterealizaocompensareaefectuluiacesteiaprintrunaa numitregulatordeperturbaiesuplimentar(pelngRAdinschemaobinuita SRA).schemadeconectareaacestuiregulatordeperturbaie(RP)esteilustratn schemablocdemaijos:

pm p1 p2

RP

TrP e

rp + EC

RA

c EE Tr

IT y

Semnificaianotaiilordinschem: RPregulatordeperturbaie
p1,p2perturbaiinemsurabile pmperturbaiemsurabil TrPtraductorpentrumsurareaperturbaieipm

Avantajul acestei metode const n rapiditateaaciunii de reglare, fr a fi nevoiedeparcurgerea ntregiibucledereglareaSRApentruacompensaefectul perturbaieipm,cidoarabucleiformatedinTrP,RP,EEiIT.

3.Reglareatemperaturii
Sistemeledereglareautomatatemperaturiisuntprintrecelemaiutilizate att neconomiect i n aplicaiicasnice.Dinpunctdevederealdestinaie sistemele de reglare automat a temperaturii pot fi sisteme pentru instalaii frigorificesausistemepentruinstalaiidenclzire. nmultesituaii,schemelepentrumsurareatemperaturiisuntinclusen bucledereglareatemperaturiipentruincintetermostate.Dacnclzireaseface electric,nuesteindicatcaalimentareaschemeidemsuraressefacdela aceeaisursdeputerecairezistoruldenclzire,deoarecepotaparecuplaje paraziteimportante,caremreschisterezisultemperaturiireglate.nacestcaz esteindicatcaalimentareapentrunclziresserealizezencurentalterenativ,iar

alimentareaschemeidemsurarencurentcontinuu. ncelemaisimpleinstalaiitermice,schemablocaunuisistemdereglarea temperaturiiesteceadinfig.1.1. Sistemeledereglareatemperaturiidininstalaiilefrigorificesuntrealizate,n majoritatea cazurilor, prin intermediul echipamentelor specializate cu aciune continusaucuregulatorbipoziional. ninstalaiiletermicelacaretimpulmortestemare,estenecesarutilizarea sistemelordereglarecuregulatorPIDsauPI. nunelesituaii,cndtimpulmort este foarte mare (Tm > T), se impune utilizarea unor regulatoare speciale (cu aciuneprinimpulsuri).

Temperaturatdinincinta1esterealizat prinintermediulserpentinei2,parcursde agenttermic(atuncicndt>t0,undet0este temperaturamediuluiambiant)saudeagent dercire(atuncicndt<t0).Dac temperaturataretendinascreasc, regulatorulRcomandmicorareaseciunii detrecereaorganuluidereglarencazul Fig.1.1.Schemablocaunuisistemdereglare instalaiilordenclziresaumrirea atemperaturii seciuniidetrecerencazulinstalaiilor frigorifice.

3.1.ExempledeSRAdereglareatemperaturii,custructur evoluat

1.Pentru obinerea unor performane superioare la reglarea automat a temperaturiisepoateadoptaunsistemdereglarencascad(Fig.1.2).

Fig.1.2.Reglarea automata temperaturii

Bucla de reglare automat a temperaturii, coninnd traductorul de temperatur Tr1 iregulatorulR1,includeobucl dereglareadebitului,format dintraductoruldedebit Tr2,regulatorul R2 ielementuldeexecuie EE.Dac temperaturattindesscadfadevaloareaprescris,regulatoruldetemperatur R1 impune o valoare prescris mai mare la regulatorul de debit R2. Bucla de reglare interioar stabilete debitul la noua valoare prescris, astfel nct temperaturatcrete,revenindlavaloareaimpus.Sistemuldereglare ncascad reacioneaz foarte eficace la o perturbaie de tipul unei variaii a presiunii agentuluitermiclaintrare. Dac presiunea crete brusc, crete i debitul agentului termic, existnd tendinacatemperaturatscreasc. Creterea debitului este sesizat de traductorul Tr2 i, n consecin, regulatorul R2 acioneaz imediat, dnd comanda de micorare a seciunii de trecereaorganuluidereglare.Debitulesteaduslavaloareaimpus nainteca temperaturadinincintsaibvariaiiimportante.

2.Schemafuncional asistemuluidereglareatemperaturii ncazulunuifier declcatesteredatnfig.1.3.


Fig.1.3. Sistemde reglare automata temperaturii unuifier electricde clcat

SchemablocaSRAcuschemafuncionaldinfigura1.3.esteprezentatnfigura 1.4.Resortuldecontactsecomportcauncomutatorbipoziional,iarreglareaeste bipoziional.


Fig.1.4. Schemabloca SRAcuschema defuncional dinfigura1.3

3.Schemasistemuluidereglareatemperaturiilauncazannclzitcuabur.

Fig.1.5.Schemafuncionalaunui cazannclzitcuabur.

Fig.1.6 Schema bloca cazanului nclzitcu aburdin fgura1.5.

4.Studiudecaz 4.1Funciilesistemuluideautomatizareauneiinstalaiifrigorificecumai multespaiircite

Seconsideroinstalaiefrigorificfuncionndprincomprimaremecanic devaporintrosingurtreaptdecomprimare,cuNcamererciteiunsingur compresor,reprezentatnfigura1.ncameraN,temperaturaestemultmaimare dectncelelaltecamere,caracterizateprintemperaturidevaloriapropiate. Practicinstalaiaasigurdouniveledetemperatursczut,ntrosingurtreapt decomprimare.Cuajutorulacesteiinstalaiisevoranalizafunciilesistemuluide automatizarentroasemeneainstalaiefrigorific,cuprecizareacdispozitivele deautomatizareprezenteianalizatenaceastinstalaie,suntreprezentativeise

regsescnnumeroasealtetipurideinstalaiifrigorifice.

Fig1.Schemdeautomatizareauneiinstalaiifrigorifice
ntrotreaptdecomprimareavndmaimultespaiircitela dounivelediferitedetemperatur

Obiectivulfundamentalalsistemuluideautomatizarelconstituierealizarea temperaturilorprescriset1,t2,...tN1,tN,nceleNcamere,ncondiiilencare tNestemultmaimaredectcelelaltetemperaturi,caresuntfoarteapropiatentre ele(practicegale). Acesttipdeinstalaieestespecificdepozitelorfrigorificedecapacitate redus,pentrupstrareaproduseloralimentare,iinstalaiilorfrigorificenavale. Putereafrigorificainstalaiilordeacesttipestemedie(1050kW),iarnivelul

temperaturilorsczuterealizateuzual,estedeaproximativ(15...5)Cpentru temperaturilet1,t2,...tN1,respectiv(0...+5)CpentrutemperaturatN.nprimele N1spaiircitesepoaterealizapstrareaproduselorcongelate,iarncameraN refrigerareai/saupstrareaproduselorrefrigerate. Pentrucongelareaproduseloralimentarearfinecesaretemperaturicevamai sczutenspaiilercite(25...20)C,pentrurealizareacrorasarimpune utilizareauneiinstalaiindoutreptedecomprimare.Pentrurealizarea obiectivuluifundamentalalsistemuluideautomatizare,ncamerelefrigorificese prevdsistemedereglareautomatatemperaturii.

nprimeleN1camere,suntprevzutesistemedetipbipoziional,acionnd ventileleelectromagneticemontatepeconductadealimentareavaporizatoarelor. Pefigur,acesteregulatoareautomatealetemperaturilordinspaiilercitesunt notatecuTC(isuntdenumitetermostate).Acestesistemedeautomatizarenchid electroventilele,dactemperaturadinspaiilercitescadesubvaloareaprescris. Fiindntreruptalimentareaculichidavaporizatoarelor,acesteasuntpractic scoasedinfunciuneattatimpcttemperaturadincamerelerespectiveeste suficientdesczut.Dactemperaturadincamerecrete,TCcomand deschidereaventilelorelectromagnetice,carevorpermiterealimentareaculichida vaporizatoarelor,nvedereascderiitemperaturiidincamerepnlaatingerea valorilorprescrise,cndTCvornchidedinnouelectroventilele. ntrebare:Cesevantmplaninstalaie,daclaunmomentdattoateTCau acionatastfelnctsuntnchisetoateelectroventileledepeconducteledeaspiraie alevaporizatoarelor? Rezolvareaaceasteiproblemeimpuneutilizareaunuialtsistemdereglare automat,carevafistudiatulterior,darevoluiaparametrilortermofizici

(temperaturiipresiuni)dininstalaiepoatefiintuit...Rspunsullaaceast ntrebarenuesteinclusnaceststudiudecaz. DacincameraN,undetemperaturatrebuiemeninutlaovaloaremult mairidicat,vaporizatorularfuncionalaaceeaitemperaturdevaporizare,cai nrestulcamerelor,sarstabiliodiferenpreamarentretemperaturadincamer itemperaturadevaporizare.Efectularficpelngireversibilitilemaride naturextern(datoratedifereneimaridetemperatur),careduclacreterea consumuluienergeticalinstalaiei,sarproduceiouscarefoarteintensa aeruluidinaceastcamer,prindepunereexcesivdezpadpeserpentinele vaporizatorului.Zpadaardiminuaimaimulteficienavaporizatorului: Prinreducereacoeficientuluiglobaldetransfertermicdatoritprezenei unuistratabundentdeizolatortermic; Prinreducereadebituluideaercarecirculprinvaporizatordatorit reduceriiseciuniidecurgereaaerului. nconsecinseimpunecatemperaturadevaporizaresfiemairidicatn cameraN.Evident,nacestecondiiiivaloareapresiuniidevaporizarevafimai ridicat.ninstalaievorexistadecidoupresiunidevaporizare,darpentruc existunsingurcompresor,poatesexisteosingurpresiunedeaspiraie,ceeace impuneprezenaninstalaieaunuidispozitivdelaminare3,peconductade aspiraie,ntrevaporizatoruldincameraNicompresor. MeninereaconstantapresiuniidevaporizaredincameraN,laovaloare superioarpresiuniideaspiraie(determinatdepresiuneadevaporizaredin celelaltecamere),esterealizatprintrunsistemautomatdereglareapresiuniide vaporizare: Prizadepresiune1(carefurnizeazmrimeadereacie) Regulatoruldepresiune2notaticuPC(regulatordepresiunede

vaporizare); Dispozitivuldelaminare3,reprezentndelementuldeexecuieal regulatorului2; Detectoruldetemperaturcubulb4; Regulatoruldetemperatur5. Regulatoruldepresiune2,trebuiesmeninconstantpresiuneade vaporizarencameraN,dinamontede3,ncondiiilencareitemperaturadin camer,determinatcuajutorulbulbului4,trebuiesrmnconstant.Practic acestsistemdeautomatizareestecompusdindouregulatoarecare interacioneazntreele.Regulatoruldetemperatur5,arecaelementdeexecuie regulatoruldepresiune2,carelarndulluiacioneazasupraventiluluide laminare3.Mrimeadeexecuiearegulatoruluidetemperatur5,esteomrime deintrarepentruregulatoruldepresiune2,acruimrimedeexecuieeste transmisventilului3. Deoarececompresorulaspirvaporidirectdinvaporizatoareleinstalaiei, esteimportantcanacestasnuptrundpicturidelichid,decialimentarea vaporizatoarelortrebuierealizatastfelnctsfieasiguratouoarsupranclzire avaporilorlaieireadinvaporizatoare.Supranclzireareprezintdiferenadintre temperaturavaporilorlaieireadinvaporizatoare(vaporicaresuntaspiraide compresor)itemperaturadevaporizare. Sistemuldealimentareavaporizatoarelorvafiunsistemdereglareautomata uneidiferenedetemperatur,reprezentndgraduldesupranclzire,notatcu DTC.Prinmeninereauneiuoaresupranclzinvaporizator,acestaeste alimentatcudebitulmaximposibildelichid,astfelnctcompresoruls funcionezetotuincondiiidesiguran.Acestsistemdealimentarea vaporizatoruluiasigurnconsecin,putereafrigorificmaxima

vaporizatoruluincondiiiledesiguranafuncionriicompresorului,menionate anterior, decicorespundedintoatepuncteledevedere.Regulatoaredediferende temperatur,deacesttip,aucamrimedeexecuie,cursaventilelordelaminare (denumitedetentoaretermostaticesauventiledelaminaretermostatice),montate peconductadeintrarealichiduluinvaporizatoare. Debituldelichidcarealimenteazvaporizatoareledepindedediferenade presiunelacarelucreazdispozitivuldelaminare,adicdediferenadintre presiuneadecondensareipresiuneadevaporizare.Prinmeninereaconstanta temperaturiidincamerelercite,estemeninutconstantitemperaturade vaporizare,deciipresiuneadevaporizarecorespunztoare.Pentrumeninerea constantacondiiilordelucruadispozitivelordelaminare,seimpuneutilizarea unuisistemdereglareautomatapresiuniidecondensare. Regulatoruldepresiunedecondensarealacestuisistem,estemontatpe condensatoriacioneazasupraventiluluimontatpeconductadealimentarecu apacondensatorului,reglndcorespunztordebituldeap.Dacntimpul funcionriiinstalaieipresiuneadecondensarecrete,atunciregulatorulde presiunedecondensarevamridebituldeapprindeschidereamaipronunata ventilului,iardacpresiuneadecondensarescade,regulatorulvareducedebitul deapprinnchidereaparialaventilului.Estegreitsseconsiderecreducerea presiuniidecondensarearepreponderentefectefavorabile,datoritreducerii raportuluidecomprimarealcompresorului. Lareducereanecesaruluidefrigalcamerelorfrigorifice,sistemulde alimentareavaporizatoareloridereglareatemperaturii,vareacionaprin reducereadebituluideagentfrigorificcucaresuntalimentatevaporizatoarele, adaptndusenaturallaaceastmodificare,ceeaceconfirmcsistemulde

automatizareutilizatestecorect.Afirmaiaanterioarpoatefijustificatprin explicareancontinuareafenomenelorcareseproducnvaporizatorisistemulde automatizareaalimentriiculichid,caremenineconstantdiferenade temperaturreprezentndgraduldesupranclzire. Lascdereanecesaruluidefrig,debituldelichidcaretreceprinvaporizator, vatindesnumaivaporizezecomplet,sauncelmaibunssesupranclzeasc maipuin,deoarecearedeabsorbitocantitatemairedusdecldurdinspaiul rcit.Sistemuldeautomatizarecaremenineconstantgraduldesupranclzire, sesizeaztendinadereducereasupranclziriiivaacionaasupraorganuluide nchidereaventiluluidelaminare,nsensulreduceriiseciuniidecurgere,ceeace vadiminuacorespunztordebituldeagentfrigorificlichidcucareestealimentat vaporizatorul,darvareducesimultanipresiuneadevaporizare,reprezentnd presiuneadeaspiraieacompresorului. Reducereadebituluimasicdeagentfrigorificnvaporizatoriscderea presiuniidevaporizare/aspiraie,trebuiecorelatecucondiiiledefuncionarea compresorului,deoareceacestaestecelcareasigurcirculaiadebituluideagent frigorificprininstalaie.nacestcontext,reducereapresiuniideaspiraie,este consideratunindiciualreduceriinecesaruluidefrigisistemuldeautomatizare alcompresoruluivareducecorespunztordebitulmasicasiguratdecompresor.n acestscop,compresorulesteprevzutcuunsistemdereglareautomatapresiunii deaspiraie. Acestsistem,comanddeschidereaventiluluimontatpeconductadebypass, carepermiterecirculareavaporilorntrerefulareaiaspiraiacompresorului. Scdereapresiuniideaspiraie,datoratreduceriinecesaruluidefrig,estesesizat prinintermediulprizeidepresiunemontatepeconductadeaspiraie.Scderea presiuniideaspiraie,determinsistemuldereglareautomatapresiuniide

aspiraie,scomandedeschidereatreptataventiluluidebypassdintrerefularei aspiraie.Corespunztor,cretetreptatdebitulrecirculatntrerefulareaiaspiraia compresorului,deciimplicitsereduceproporional,debitulmasicdeagent frigorificdininstalaie.Seobservcmeninereaconstantapresiuniide aspiraie,prinsistemuldeautomatizareprezentat,arecaefectireducerea debituluimasiccirculatdecompresor,caoadaptarenecesarlareducerea necesaruluidefrig. Cretereadebituluideagentfrigorificrecirculatntreaspiraieirefulare, datoritreacieisistemuluidereglareapresiuniideaspiraielascderea necesaruluidefrig,determincretereatemperaturiideaspiraieiimplicit cretereatemperaturiivaporilorrefulaidecompresor,carearputeadeveni periculoaspentrusistemuldeungerealacestuia. nacestecondiiiestenecesareamontareaninstalaieiaunuisistemautomat pentrulimitareacreteriitemperaturiiderefulare.Aciuneaacestuisistemconst nreglareatemperaturiiderefulare,prinintermediulunuiventildeinjecie termostatic.Lacretereatemperaturiiderefulare,regulatorulcomand deschidereatreptataventiluluideinjecieidecicretereadebituluidelichid laminat,injectatnconductadeaspiraie,carevaporizeazreducndtemperatura deaspiraieiprinaceastareduceitemperaturaderefulare. nurmaanalizriisistemuluideautomatizaredininstalaiafrigorific prezentat,se observ: Toatesistemeledereglareautomatdescrise,interacioneazntreeleise influeneazreciproc,deciacestsistemdeautomatizaretrebuieconsideratun sistemdinamicmultivariabil; Graduldespecificitatealsistemelordeautomatizareainstalaiilor

frigorificeestefoarteridicat,ceeacepresupunenecesitateauneifoartebune cunoateriaproceselortermofizicecareseproducnacesteinstalaii,pentruase puteaconcepeunsistemdereglareiautomatizarecoerentiperformant.

5.Protectiamuncii
RespectareanormelordetehnicasecuritiimunciicontribuieIaasigurarea condiiilordemuncnonnaleiIanlturareacauzelorcarepotprovocaaccidente demuncsaumbolnviriprofesionale. naceast direcieresponsabilitateapelinietehnic asecuritiimuncii i prevenirea istingereaincendiilor,revineattcelorcareorganizeaz,controleaz iconducprocesuldemunc,cticelorcarelucreazdirectnproducie. Conductorul laboratorului trebuie s ia msuri pentru realizarea urmtoarelorobiective: 1* 2* Sseasigureiluminatul,nclzireaiventilaianlaborator; Sseasigureexpunereavizualprinafiesugestive,privitoareattla

proteciamuncii,ctilaprevenireaistingereaincendiilor; 3* folosire; 4* electric; 5* n laborator s se gseasc la locuri vizibile mijloace pentru Sseasigurelegarealapmntilanulatuturormainiloracionate Mainile iinstalaiiledinlaborators fieechipatecuinstruciunide

combatereaincendiilor; 6* Sseefectuezeinstructajeperiodicepeliniedeprotecieamuncii,de

prevenireistingereaincendiilor; 7* nainte de nceperea orei se va verifica dac atmosfera nu este

ncrcatcuvaporidebenzinsaucugazeinflamabile; 8* Dac sa utilizat benzin sau alte produse uor inflamabile pentru

splareaminilor,acesteatrebuiedinnousplatecuap ispun i tersecuun prosop; 9* Machetele sau exponatele trebuie s fie bine fixate n suport, iar

utilizarealorsevafacenumainprezenaingineruluisaulaborantului; 10* Materialeleutilizatesevormanevracugrij,pentruanuseproduce

accidenteprecum:rnirialeminilor,rnirialeochilor,insuficienerespiratorii, etc. Manevrareainstrumentelor,amijloacelordelucru,amachetelormaigrele sevafacecuateniepentruaevitarisculdelovire.

Elevii: 1* Vorutilizamaterialuldidacticdoarsubsupraveghereaprofesorului,

iar n timpul pauzelor vor aerisi sala de clas pentru a pstra un microclimat corespunztordelucru; 2* 3* 4* Nuvorfolosinjoacinstrumentelepuseladispoziie; Nuvorintroduceobiectenprizeleelectrice; Vor avea grij de mobilierul i mijloacele didactice din dotarea

laboratorului; 5* Vor efectua lucrrile de laborator n prezena profesorului sau

laborantului; 6* seriozitate. Nerespectarea regulilor mai sus menionate poate conduce la accidente nedorite,deaceea,abaterilevorfisancionateconformprevederilorlegale iale regulamentuluideordineinterioar. Vor pstra o atmosfer de lucru n timpul orelor, n linite i cu

Msuri de protecia muncii la utilizarea instalaiilor i echipamentelor electrice Asigurareainaccesibilitiielementelorcarefacpartedincircuiteleelectrice prin: - izolareaelectricaconductoarelor - folosireacarcaselordeprotecielegatelapmant Folosireatensiunilorreduse(de12,24i36V)lmpile isculeleelectrice portabile.Lautilizareauneltelorilmpilorportabileelectricesuntobligatorii: - verificarea atent a uneltei, a izolaiei i a fixrii sculei nainte de nceperealucrului; - evitarea ncolcirii sau a rsucirii cablului de alimentare n timpul lucrului;
-

evitareadeplasriielevuluintimpullucrului;

- evitareatreceriicabluluidealimentarepestealtemesedelucrusaupeste ciledeacces; - interzicerea reparrii sau remedierii defectelor n timpul funcionrii motoarelor (machetelor) sau nesupravegherea uneltelor conectate la reeauaelectric; Folosireamijloacelorindividualedeprotecieiamijloacelordeavertizare: - echipament de protecie(covorae decauciuc,mnui electroizolante, etc.) - folosireasculelorcumanereelectroizolanteurmrindcaacesteas nu prezintefisuri,zgarieturiisrezistetensiuniilacaresuntfolosite. Proteciaprinlegarealapmantestefolositpentruasigurareapersonalului mpotriva electrocutrii prin atingerea echipamentelor i instalaiilor aflate sub tensiune.

Elementelecareseleaglapmantsunt: - carcaseleipostamenteleutilajelor; - carcaseletablourilordedistribuie; - scheletelemetalicecaresusinechipamenteleelectrice.

Bibliografie

1 2

Borangiu Th., Dobrescu R. Chia MonicaAnca Filipescu A., Stamatescu S.

Automate programabile Senzori i

Editura Matrix Rom, Bucureti, 2007 Editura Matrix Rom, Bucureti,

traductoare 2006 Teoria sistemelor. Editura Matrix Rom, Bucureti, Analiza i sinteza sistemelor liniare n abordarea structural Matlab, calcul numeric - grafic -aplicaii Teoria sistemelor de reglare automat Editura Academiei Romne, Bucureti, 1986 2007

Ghinea M., 4 Fireeanu V. Ila Constantin 5

Editura Teora, Bucureti, 1995

Mare F., .a.

Sinteze pentru examenul de bacalaureat, Tehnic 1, Sisteme de automatizare i Tehnici de msurare n domeniu Sisteme de automatizare i Tehnici de msurare n domeniu Module de automatizare Bazele sistemelor automate Auxiliar curricular pentru modulul "Sisteme de automatizare"

Editura Pax Aura Mundi, Galai, 2007

Mare F., .a. 7

Editura Pax Aura Mundi, Galai, 2008

8 9

Mare F., .a. Mnzu V., Creang E. Pintea M

Editura Pax Aura Mundi, Galai, 2008 Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2002 http://archive.tvet.ro/web/Aux_Niv el_3

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DimSolve - Dimensionare instrumentatie http://www.masterlevel.com/transducer.html http://www.bmeters.com/ProdCard2.asp?PID=MAG-C Msurarea debitului http://ro.wikipedia.org/wiki/Higrometru http://www.labshop.ro/Enviro/Termohigrometre.html# http://www.multilab.ro/MainPages/Key-Lab/Instrumente/Umidometre.htm www.et.dtu.dk/CoolPack www.festo-didactic.com Sisteme Conventionale Pentru Reglarea Proceselor Continue

21

http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/Chemistry/ ChemConference/Software/ElectroSim/opamp.html