P. 1
Automate programabile - 1

Automate programabile - 1

|Views: 172|Likes:
Published by Chende Marius
Curs SAD
Curs SAD

More info:

Published by: Chende Marius on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2015

pdf

text

original

.

Dezvoltarea tehnologiei şi implicit a calculatoarelor. a dus la revoluŃionara apariŃie a automatelor programabile (PLC. drept pentru care în prezentarea de faŃă se accentuează foarte bine cum are loc simularea programului folosit pentru monitorizare. Este evident faptul că se vor ob Ńine costuri mult mai mici atunci când se folosesc simulări în timp real a schemelor electrice. Moeller. În anul 1990 existau mai mult de o mie de producători de PLC-uri. Acum. În această lucrare se face referire la automate programabile şi medii de programare de la Mitsubishi Electric. fiecare dintre ei având implementat limbajul Ladder Diagram şi nu numai. General Electric. Progresele tehnologiei la scară foarte largă au dus la posibilitatea simulării în timp real a multor aplicaŃii din domeniul industrial. etc. dar şi unele particularităŃi. în trecut. Siemens. electricitatea este folosită pentru control. Cândva. ABB. . În mod obişnuit se folosesc aceste relee pentru a realiza decizii simple logice. Schneider. Acestea au elemente comune cu alte automate şi medii de programare. Omron. iar acest control este bazat pe relee. AEG.PrefaŃă Controlul proceselor a evoluat de-a lungul timpului. Cele mai cunoscute firme producătoare de automate programabile sunt Mitsubishi Electric. oamenii erau principala metodă pentru a controla un sistem. Tocmai din acest motiv are loc reducerea costurilor cu implementarea oricărui proces tehnologic automatizat. ApariŃia microprocesoarelor şi utilizarea acestora în construcŃia PLC-urilor a dus la dezvoltarea funcŃionalităŃii acestora odată cu reducerea preŃului de cost. Simulările în timp real sunt foarte utile atunci când are loc programarea unui proces tehnologic. PLC-urile au apărut la sfârşitul anilor `60 în industria de automobile şi astfel s-a ajuns la performanŃa schimbării schemelor de comand ă de la aproape o lună la câteva zile. ce au cost scăzut. Telemecanique. deoarece verificarea prin simulare nu implică un consum masiv de materiale pentru diversele testări iniŃiale. fie el simplu sau complex.Programmable Logic Controller). Automatizările ocupă un cadru foarte larg în industrie şi nu numai. acestea prevenind sau îndep ărtând eventualele defecŃiuni şi/sau blocaje ale sistemului ce pot distruge sau afecta temporar componentele acestuia. îmbunătăŃindu-se cu această ocazie şi gabaritul şi consumul de energie necesar.

Error! Bookmark not defined........................................................ Programare după specificaŃii de control .......... Citirea intrărilor pe front........................................... 3............................................... Error! Bookmark not defined........ Sortare obiecte de trei mărimi ..... Error! Bookmark not defined......... Contactele................... AcŃionare cortină şi podium ....... Relee speciale ................1........... Utilizarea programului de simulare pentru automate programabile din seria FX............................... Uşă automată ............ Linie de distribuŃie... Error! Bookmark not defined................................................ Sortare obiecte după trei mărimi ................5........................ Preluare de obiecte de pe banda rulantă cu ajutorul unui braŃ robotic............................................................ 3. Error! Bookmark not defined......................................................... 8 1.................................................................................................................. F2..... Găurire obiecte şi sortare ................ D3.. Error! Bookmark not defined.............................................. Error! Bookmark not defined............................... Regiştrii speciali .......................................................................................................2............................1.............................................................. C...................................4............................................................................................ E5................... Programare benzi rulante în conformitate cu semnalele date de senzori ... Error! Bookmark not defined......................... Error! Bookmark not defined.................................................. Conectarea senzorilor la intrările digitale...................................................................... Error! Bookmark not defined............... Error! Bookmark not defined........................................... Conectarea ieşirilor digitale .............. Error! Bookmark not defined............ Error! Bookmark not defined.... C1............................. Error! Bookmark not defined.............................................. B1 OperaŃii de intrare şi ieşire.................................. E.........1........ Numărare obiecte ............................................................... 3 Cuprins .................................................. Error! Bookmark not defined........ C3.... D1.............................................................................. Error! Bookmark not defined.......................... Teste de nivel scăzut ............................................ E6........ E2.................................................................................. C2................... Programarea automatelor programabile..3................ B3............................. Error! Bookmark not defined................... D2................. Variantă de acŃionare a unei porŃi utilizând temporizări . E3................ Error! Bookmark not defined....................... Error! Bookmark not defined..........................4....................................... Regiştrii .....................1.......................... Error! Bookmark not defined.........................................1 Limbajul de programare de tip Ladder Diagram ............................ Error! Bookmark not defined........................................................1 Exemplu de realizare a unui program .................... 3........ Introducerea unui număr de obiecte într-o cutie....... Error! Bookmark not defined.............................. D4......................... 3.................................... Error! Bookmark not defined..................................................... Error! Bookmark not defined........................................1...........................Cuprins PrefaŃă ..... F3........................ Teste de nivel ridicat ......... 14 1....... .................... Error! Bookmark not defined.... Error! Bookmark not defined.............. Temporizare şi numărare.. 4 1...... Error! Bookmark not defined............................. Error! Bookmark not defined........................ Modulele de intrare analogice..... A..................................... Error! Bookmark not defined.................... D5............. 6 1...1.................................................................................. 3.......................... Error! Bookmark not defined.............................................. 14 2........................................ 12 1.............. Teste de nivel mediu ............ B2.......................................1........................ Error! Bookmark not defined............................. Sortare după două mărimi . F4.......2 Module de extensie pentru intrare/ieşire ..........1............ E1................................................................................ B OperaŃii de bază ......................................................................... Error! Bookmark not defined..... Lift folosit pentru sortare pe trei mărimi .......................................... .......................... Interblocarea ieşirilor........................................................................................................... F5.............................................................. B4............................................................. Error! Bookmark not defined................ 3.. Relee . F6.......3 Exemplu de aplicaŃie........... Error! Bookmark not defined......... Găurire obiecte şi sortare piese defecte ........................................... InstrucŃiunea de comparare...................................... Modulele de ieşire analogice ........................... D6......................................... Programarea unei benzi rulante după un anumit algoritm............................... Error! Bookmark not defined......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.........................1........................................ Error! Bookmark not defined.. 3. Error! Bookmark not defined................................................ F1.............................................. Bobinele .......... Sortare obiecte pe trei dimensiuni...... Error! Bookmark not defined............................... Error! Bookmark not defined............................................................ F7... 9 1......................................... Error! Bookmark not defined............... Error! Bookmark not defined.............................. Automate programabile ...................................................................... Error! Bookmark not defined................... Comandă cu avertizare luminoasă ... MĂSURI DE SIGURANłĂ ........................................................... Semafor pietoni .......1.... Ieşire cu memorare ..................................................................................... Error! Bookmark not defined................................................ F................................... Semafor .......................5.....................1 Arhitectura automatelor programabile .... 11 1......... Lumină intermitentă la un semafor........3........... Detector cu barieră optică .. D.................................. E4.................. Error! Bookmark not defined........... C4........ AcŃionarea cu întârziere a unei porŃi..

....... Terminale de operare grafice ......2.................3.......1.. 4...3 Sortarea obiectelor mari şi mici pe o band ă rulantă ...........2 Programul pentru interfaŃa grafică .................... 5...................................................................2.. 6...1 Crearea programului interfeŃei grafice în GT Designer2..................... 5...5 Exemplul 2 ........1 Algoritmul de comandă ........................................................ Error! Bookmark not defined............................................................8 AplicaŃie pentru numărarea persoanelor care intră şi ies printr-o poartă de acces ..... Error! Bookmark not defined...........................pagina principală ................................ 5.. Error! Bookmark not defined.....................2 Program reglaj de la tastatura automatului programabil .....................2........................... 6............................................ Error! Bookmark not defined...... Error! Bookmark not defined... 4........10................................ Error! Bookmark not defined... 5..........................2...............................................7.....3..............2.................... Error! Bookmark not defined.............................. Exemple de aplicaŃii cu automatul FX-1S...... Error! Bookmark not defined.......... Error! Bookmark not defined....1............1..8...........Pornirea unui motor ................... Error! Bookmark not defined...................11...1.................1 Crearea ecranelor multiple ..................9....... 6............. Error! Bookmark not defined............................ Error! Bookmark not defined.......................... 6.................... 3..............1 Utilizarea programului Mitsubishi ALVLS.................................1....... Error! Bookmark not defined.................................. 5.................................. Error! Bookmark not defined...................4....11 Compensarea factorului de putere utilizând condensatoare comutate............ 4..... Error! Bookmark not defined.....4 Exemplu de scriere a unui program folosind funcŃii bloc.....transport....................3 Program reglaj automat şi de la tastatură .2 Monitorizarea unei fabrici de bere ................................... 6. Error! Bookmark not defined...... Error! Bookmark not defined..... Error! Bookmark not defined.. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.. Bibliografie....................................... 5.. 4....................3 InterfaŃa grafică a lifturilor ..... 6............... Automatul programabil Alpha 2. 6............... 6.......... 6......10 RestricŃii în scrierea programelor orientate pe scheme de contacte....................10 Alarme şi comenzi prin intermediul mesajelor de tip SMS ............................................................... 3............ 5.......2................................................ 5.. Error! Bookmark not defined..........................................1 Programul pentru alarme şi comenzi . 5..... Error! Bookmark not defined..........................2 Programul pentru automatul programabil în GX Developer .................... Error! Bookmark not defined.2 Algoritmul de comandă ............. 6................................1 Programul pentru automat ......... 3... 5...... Error! Bookmark not defined........... Ecranul 2 ..............................4 Optimizarea comenzii a două lifturi utilizând automat programabil........ Error! Bookmark not defined....... 6......................................1 InterfaŃa grafică GT1155-QSBD ....... 6.....................1 AcŃionarea în două sensuri a unui motor de curent continuu...............................1 Scrierea programului în FBD..... 6........2..........2........umplere sticle........ Error! Bookmark not defined..... 4...............................................3..... Error! Bookmark not defined.. Ecranul 3 ..2 Setările modemului MAM GM6 din softul VLS ( Visual Logic Software)..... 6.................................................................................... 4.......................... 4. Error! Bookmark not defined................ 6.....2 Utilizarea programului GT SoftGOT1000 ........................... Error! Bookmark not defined................. 4............ Error! Bookmark not defined...... Ecranul 1 ....... Error! Bookmark not defined..........4......................................... Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined..... Error! Bookmark not defined.............. Error! Bookmark not defined....... Error! Bookmark not defined...............8....9 Reglarea intensităŃii luminoase.... Error! Bookmark not defined........7 Exemplul 4 – Utilizarea intrărilor analogice .. Error! Bookmark not defined......... Ecranul 4 ........1 AplicaŃie pentru monitorizarea turaŃiei............ Error! Bookmark not defined............. Error! Bookmark not defined.............................. Error! Bookmark not defined........................................ Temporizatoarele ......................................6 Exemplul 3 – Realizarea unei temporizări şi numărări ......6....9............................................ Numărătoarele............9 Introducerea instrucŃiunilor aplicate......................................... Error! Bookmark not defined.................2 Măsurarea turaŃiei ................fermentare.................4............................. Error! Bookmark not defined............................................................................................... ........................ 3.9..... Error! Bookmark not defined............................................................... Error! Bookmark not defined.........2 Vizualizarea în monitor .................................... Error! Bookmark not defined.........................1 Tipurile de blocuri....................... 4.. 6............ Error! Bookmark not defined.......... Error! Bookmark not defined......................... 6........ 6..............................................................2 Fereastra diagramei funcŃiei bloc (FBD)...............3 Ecranul de monitorizare al sistemului..... Error! Bookmark not defined.1..........................2....2..........................2 Programarea interfeŃei grafice ................... 4.........................1 Conexiunile automatului programabil ................ Error! Bookmark not defined..................1 Program reglaj automat ......................1. 6...... Error! Bookmark not defined..................................8 Blocurile funcŃionale ........................10............................ 6. 6.........................3 Simularea funcŃion ării automatului programabil şi a interfeŃei grafice....................................2..

testarea acestuia.1. Fig. simularea şi efectuarea modificărilor în laborator. Avantajele automatelor programabile: • • • • • • • • • • • • • • • Flexibilitatea UşurinŃă în modificarea programului şi corectare a erorilor Număr mare de resurse Cost redus Costuri reduse de punere în funcŃiune Posibilitatea vizualizării funcŃionării chiar înainte de a fi pus în funcŃiune Metode diferite de programare Simplitatea achiziŃiei sistemului de comandă Modificarea funcŃionalităŃii schemei de comandă Automatele programabile elimină necesitatea realizării cate unei scheme de comandă pentru fiecare sistem de acŃionare Cu un singur tip de AP pot fi implementate scheme de comandă diferite Pe un singur AP pot fi implementate mai multe scheme de comand ă. prelucrare şi redare a informaŃiilor. • • . Viteza de baleiere a programului este de ordinul milisecundelor. 1. Prin utilizarea dispozitivelor electronice.1 Exemple de automate programabile Automatele programabile (Fig1. UşurinŃă în modificarea programului şi corectare a erorilor fără costuri suplimentare Se reduc costurile necesare punerii în funcŃiune a schemei de comandă deoarece este posibilă scrierea programului de aplicaŃie.1) au apărut la sfârşitul anilor 60 în industria de automobile iar in evolu Ńia lor timpii necesari schimbării schemelor de comand ă. a scăzut de la o lună la câteva zile. Organizarea modulară permite atât o flexibilitate crescută în configurarea AP în funcŃie de necesităŃile utilizatorului cât şi o depanare şi o întreŃinere mai u şoară. înainte de a fi realizată fizic schema. adică asigura o limita maxima pentru durata procesului de achiziŃie. Automatele programabile funcŃionează in timp real. siguranŃa în funcŃionare a schemelor de comand ă realizate cu AP este mai ridicată decât a celor clasice ce utilizează relee mecanice. Ceea ce diferă la dou ă AP care implementează scheme de comandă diferite este programul stocat în memoria fiecăruia. Automate programabile Un automat programabil (AP) este un calculator industrial care a fost adaptat din punct de vedere al hardware-lui şi al software-lui pentru a fi utilizat în anumite aplicaŃ ii specifice.

De obicei. fizic realizate în circuitul electric. nu sunt de obicei operate şi în schema electrică din documentaŃie. incrementare. poate fi listat la o imprimantă. ele sunt deja disponibile prin program şi nu este necesară comanda lor. Dezavantajele schemelor de comandă clasice: • • • • • • • Atunci când sunt necesare modificări ale schemei sau corectarea erorilor trebuiesc refăcute legăturile fizice dintre elementele schemei Uneori. FuncŃii de calcul. regiştri de deplasare. numărătoarele. memorare. este necesară modificarea chiar a structurii schemei de comandă prin ad ăugarea de noi elemente ce implică costuri suplimentare Modificarea structurii şi refacerea legăturilor fizice necesită timp de lucru destul de mare şi un număr mare de resurse Abilitate din partea tehnicianului în urmărirea acestor legături. relee). Prin achiziŃionarea AP sunt de fapt achiziŃionate simultan releele cu contacte. codificare. După mai mulŃi ani documentaŃia poate să lipsească sau să fie incompletă .• • • ÎntreŃinerea dispozitivelor electronice este mai uşoară iar cheltuielile de reparaŃii sunt şi ele reduse. viteza de funcŃionare a acestora este limitată şi pentru anumite aplicaŃii inacceptabilă Modificări ale schemei de comandă. temporizatoarele necesare realizării schemei de comandă care poate fi implementată prin program. Programul de aplicaŃie prin care AP urmează să implementeze schema de comand ă. numărul acestora este mai mare decât necesarul real. Buna funcŃ ionare putea fi verificată doar dup ă ce este realizată fizic schema cu relee pentru a fi apoi testată şi verificată Datorită inerŃiei părŃilor mecanice în mişcare a elementelor (contactoare.

AP trebuie să aibă prevăzută o sursă de alimentare auxiliară (baterie). CAN.este împ ărŃită în mai multe blocuri având fiecare o utilizare specifică. RAM . 1. Pentru comunicare se mai folosesc RS 485. -zona de stocare a programului. minutul.2 Fig. 1. Ceasul de timp real.1 Arhitectura automatelor programabile Arhitectură tipică a unui automat programabil este prezentată în figura.2 Arhitectura unui automat programabil Se observa rolul important al intrărilor/ieşirilor logice şi analogice şi al posibilităŃilor de extensie. ora.această memorie este utilizată pentru stocarea sistemului de operare al AP. el livrează data. este folosit pentru a programa automatul programabil. Aici sunt p ăstrate: -imaginile ieşirilor şi intrărilor AP. Pot fi şi alte porturi pentru programare cum ar fi de exemplu RS 422. Unitatea centrală de prelucrare conŃine unul sau mai multe microprocesoare ce realizează calcule aritmetice şi logice. ASI. Controlerul port serial RS 232. Ethernet. Modbus. -zona de lucru a procesorului. pentru menŃinerea programului şi a datelor stocate în aceasta. Memoria RAM îşi pierde conŃinutul la întreruperea sursei de alimentare de aceea. este util în programe de tip agenda. . CCLink. Profibus.1. comunicaŃia şi interacŃiunea dintre celelalte componente. secunda şi pentru a funcŃiona în permanenŃă are nevoie de o baterie pentru a nu pierde datele la întreruperea tensiunii de alimentare a automatului programabil. -valorile prestabilite şi actuale ale temporizatoarelor şi contoarelor. -alte zone de memorie având destinaŃie specială. Memoria: ROM .

5mA X10-X17 1. SpecificaŃii de intrare 24V DC. Valorile nivelelor de intrare pot fi: "0"logic = 0V "1" logic = 5 Vcc. 12Vca.1. Modulele pot avea 4. Dup ă cum se observă există doua modalităŃ i de conectare: . 24Vca. Periodic. Un modul de intrare este definit în principal prin numărul de intrări pe care le are şi caracteristicile electrice acceptate (tensiune. 128.). 16.Modulele de intrare digitale (logice) Aceste module permit unităŃii centrale a AP să efectueze o citire a stării logice a traductoarelor sau senzorilor care îi sunt asociaŃi. Conectarea senzorilor la intrările digitale. care este alimentatat la tensiune continuu ă de 24V. la automatul programabil FX1S Mitsubishi sunt prezentate in tabelul 1. 240 Vca SpecificaŃiile de intrare pentru 24V. conŃinutul cuvântului de intrare este astfel copiat în zona de date ale automatului. 256 intrări. Fiecare cale este filtrată împotriva paraziŃilor şi a contactelor imperfecte şi izolate electric pentru a mări fiabilitatea şi securitatea sistemului (izolare galvanică). 32. 48 Vcc.5mA 10ms Optocuplor LED Tabelul 1. 24 Vcc. tipul curentului etc. cu nivele logice 0 şi 24Vcc. procesorul automatului adresează (citeşte modulul). Fiecărei intrări îi corespunde o cale care prelucrează semnalul electric pentru a elabora o informaŃie binară.1 FX1S X0-X7 Tensiune de intrare Curent de intrare Curent de intrare la comutare Timpul de răspuns Circuit de izolare Indicator luminos OFF ^ ON ON ^ OFF 24V DC+10%. 5mA >3.1 AP FX1S Mitsubishi.1.5mA <1. 7mA >4.15% 24V DC. 12 Vcc. Ansamblul de biŃi de intrare formează cuvântul de intrare. bitul de intrare care este memorat.3 este dat de exemplu automatul FX-1S de la Mitsubishi. În figura 1. 8. 64. 120 Vca.

4. Modulele de ieşire digitale (logice) Un modul de ieşire permite automatului programabil să acŃioneze asupra elementelor de acŃionare.Fig.2. 1. Ieşirile cu tranzistoare sunt utilizate în cazul comenzii dispozitivelor de c. Modulele care au număr mare de ieşiri au avantajul că prin utilizarea lor se ocupă mai pu Ńine locuri pe magistrala automatului dar au dezavantajul că nu pot furniza un curent mare de comand ă pentru ieşiri.c. Fig.a. Acesta realizează corespondenŃa: stare logică – semnal electric. dup ă cum se poate vedea în figura 1. procesorul adresează modulul de ieşire şi realizează înscrierea biŃilor unui cuvânt de memorie pe căile de ieşire ale modulului. iar ieşirile cu relee pot fi utilizate atât pentru comanda dispozitivelor de c. Elementele de comutaŃie ale modulului sunt: -electronice (tranzistoare şi triacuri) -electromecanice (contacte de relee interne modulului).3 Conectarea senzorilor la intrările digitale • • Intrările X0-Xn primesc semnalul de nivel logic 1 direct de la sursa de alimentare de 24V sau printr-un tranzistor PNP. Intrarea comună de referinŃă S/S este legată la 24V ObservaŃie: Circuitul tranzistorului poate fi alimentat de la o altă tensiune decât cea din automatul programabil. cu ieşire open colector 1.a.1. ieşirile cu triacuri sunt folosite pentru comanda dispozitivelor de c.2 .4 Conectarea senzorilor alimenta Ńi de la sursa separată. Intrarea comună de referinŃă S/S este legată la 0V Intrările X0-Xn primesc semnalul de nivel logic 1 direct de la sursa de alimentare de 0V sau printr-un tranzistor NPN. Periodic. cât şi a celor de c. 1.c. SpecificaŃiile de ieşire la automatul programabil FX1S Mitsubishi sunt prezentate in tabelul 1.

Y1 only) < 0.17A/85V AC. 0.3.Y1 doar) Optocuplor Tabelul 1.5 Conectarea ieşirilor pe releu.5 este prezentat un exemplu de conectare a ieşirilor digitale pe releu la un AP FX1S Mitsubishi.9W/24V DC < 0.8A/COM 12W/24VDC 0.5A/1 ieşire.2ms (I > 0. <5|is (Y0. 1.3 Fig. SemnificaŃia dispozitivelor de ieşire din schema este indicata in tabelul 1. < 30V DC 2A/1 ieşire. 100W (1. <5us (Y0.30V DC 0.) Circuit de izolare Indicare luminoasă ProtecŃie Intern Fuzibil extern OFF ^ ON ON ^ OFF Ieşiri pe releu < 240V AC.2 AP FX1S Mitsubishi.2ms. FX1S Mitsubishi .Descriere Tensiune de comutare Curent/ieşire Sarcină inductivă maximă Sarcină maximă bec incadescent Răspuns (approx. 120/240 VAC. 0. In fig. 1.1. Specifica Ńii pentru ieşiri 1.4A/250V AC) 10ms 10ms Releu LED Nu În funcŃie de sarcină Ieşiri pe tranzistor 5 .2 A). Conectarea ieşirilor digitale Exista mai multe posibilităŃi de conectare a ieşirilor digitale la un automat programabil. 8A/COM 80VA.

6 Conectarea ieşirilor pe tranzistor.4.1.6 este prezentat un exemplu de conectare a ieşirilor digitale pe releu la un AP FX1S Mitsubishi Fig.3 Specifica Ńie dispozitivelor de ieşire corespunzătoare fig 1. modulele analogice trebuie să realizeze o corespondenŃă între mărimi analogice (curenŃi sau tensiuni) şi valori numerice. 1. C=100nF Fuzibil 7 Sarcina inductivă Dioda 8 Bec Contacte interblocate mecanic 9 Sursă cc Buton STOP de urgenŃă 10 Sursă ca Tabelul 1. FX1S Mitsubishi 1.7 Schema bloc a căii de semnal pentru o intrare analogică cu detecŃie de prag . Modulele de intrare analogice cu detecŃie de prag Intr-un modul cu detecŃie de prag tensiunea de intrare Vi este aplicată unui comparator de tensiune cu prag reglabil (fig 1. Vi Izolare Memorare interfaŃare Fig 1.1 2 3 4 5 Neconectat 6 R= 100-200Ω. -intrări analogice de măsură. Modulele de intrare analogice Având în vedere că AP sunt dispozitive numerice. Există două tipuri de module de intrare analogice: -intrări analogice care realizează detectarea dep ăşirii unui prag de tensiune sau curent.7). Dintre cele mai importante caracteristici ale unui astfel de modul sunt rezolu Ńia (cea mai mică valoare de curent sau tensiune) care este dată de numărul de biŃi utilizaŃi pentru codificarea numerică si respectiv viteza de conversie. 1.5 In fig.

AL2-2PT-ADP al automatului programabil Alpha 2 de la Mitsubishi Fig. În tabelul 1. Acestea se conectează.Modulele de intrare analogice de măsură Modulele de intrare analogice de masură sunt prevăzute cu circuite de conversie analog numerică (A/N). Un astfel de modul poate sau nu să efectueze o serie de operaŃiuni de liniarizare a semnalului de intrare înainte de a fi scris cuvântul de intrare în memorie. 20mV(10000/500mv) 8ms 0-10V DC 142kQ±5% ± 5% (0. In figura 1. Există posibilitatea reglării atenu ării sau amplificării semnalului de intrare ceea ce permite mărirea domeniului de măsură.8 Modulul de extensie AL2-2PT-ADP pentru AP Alpha 2. 1.8 este prezentat modulul de extensie pentru măsurări de temperatură. Descriere Număr de intrări Domeniu ieşire RezoluŃie Viteză de conversie Tensiune de intrare ImpedanŃă de intrare AcurateŃe SpecificaŃii intrari analogice 6(I01 –I06) : AL2.4 sunt prezentate specificaŃiile pentru intrările analogice ale automatului programabil Alpha 2 de la Mitsubishi. in funcŃie de aplicaŃie conform specificaŃiilor.10MR-D 8 (I01 – I08) : AL2 – 14MR – D.5V DC) Tabelul 1. Modulele de tensiune pot fi : -unipolare: primesc la intrare numai tensiuni pozitive (în general 0-10V) -bipolare: primesc la intrare tensiuni negative şi pozitive (în general -10V+10V).4 SpecificaŃiile pentru intrările analogice la automatul Alpha 2 Mitsubishi Automatele programabile sunt însoŃite adesea de module de extensie.Mitsubishi . Modulele de curent sunt unipolare şi primesc la intrare curenŃi în general în gama 4-20mA.AL2 – 24MR – D 0-5 00 9 bit.

Module pentru controlul poziŃiei Aceste module sunt utilizate în cadrul aplicaŃiilor care necesită poziŃionarea spaŃială a unor elemente componente prin intermediul unor elemente de acŃionare.20mA (Rezistenta de sarcina externa <500Q) 0 la 2000 8uA ((20-4)mA / 2000) +/-1% Capăt de scala (4-20mA : +/-0. Modulele analogice de ieşire permit conectarea AP la elemente de preacŃionare (variatoare de putere. Aceste module conŃin convertoare numeric-analogice. variatoare de viteză. Fiecare ieşire este definită prin natura semnalului furnizat şi prin limitele sale (0-10V. SpecificaŃii Tensiune Domeniu de ieşire analog Valori numerice RezoluŃie AcurateŃe Timp conversie D/A Izolare Caracteristica de intrare 0-10V DC (Rezistenta de sarcina externa 5k ~ 1MQ) 0 la 4000 2.5mV (10V/4000) +/...5.16mA) 20ms (10msx2ch) optocuplor Tabelul 1. Modulele pot fi utilizate pentru controlul poziŃiei în sisteme în: -buclă deschisă -buclă închisă. SpecificaŃiile pentru ieşirile analogice ale modulului AL2-2DA (pentru AP Alpha AL214MR –Mitsubishi) 1. ..5 .1% Capăt de scala (0-10V : +/-0.1.1.2 Module de extensie pentru intrare/ieşire Modulele de numărare de mare viteză În general. 4-20 mA).5 sunt prezentate specificaŃiile pentru ieşirile analogice ale modulului AL2-2DA pentru automatul programabil Alpha AL2-14MR de la Mitsubishi. În acest caz apare o limitare în sensul că frecvenŃa impulsurilor de intrare este limitată în jur de 30 Hz.1V) Curent 4 . pentru operaŃiile de numărare se pot folosi intrările digitale şi contoarele interne. in aplicaŃiile cu AP. Modulele de ieşire analogice Fiecare ieşire este imaginea analogică a valorilor numerice codificate pe un grup de biŃi (8 sau 12) definit de program. În tabelul 1. În cazul în care frecvenŃa impulsurilor este mai mare se pot folosi module externe care pot funcŃiona până la frecvenŃe de ordinul zecilor de KHz.) pentru a realiza funcŃii de comand ă şi de reglare.

Ele de asemenea îmbogăŃesc capacitatea unui AP cu funcŃii ce permit citirea informaŃiilor astfel codificate pentru a fi ulterior folosite în comanda instalaŃiei. pentru a urmări traseul şi evoluŃia anumitor produse în cadrul fluxului tehnologic. este cea serie. Cele mai întâlnite aplicaŃii presupun poziŃionarea unei mese mobile care este acŃionată de motoare de c.a. linii de asamblare automate sau robotică. Acest mod de comunicare permite schimbul de caractere compuse din biŃi transmişi unul dup ă altul pe linia de comunicare.Module de poziŃionare în buclă deschisă În această categorie intră modulele de control a poziŃ iei bazate pe utilizarea motoarelor pas cu pas (MPP). Module de poziŃionare în buclă închisă Aceste module sunt utilizate pentru comanda maşinilor cu comand ă numerică.. imprimante. Transmisia informaŃiei se face prin intermediul unei legături prin: -cablu torsadat (distanŃe de sute de metri) -cablu cu fibre optice (distanŃe de kilometri). Acesta este utilizat datorită imunităŃii crescute la perturbaŃii. Este mult uşurată comanda MPP cu ajutorul AP în aplicaŃii ce implică poziŃionarea precisă în dou ă sau trei axe. Pentru închiderea buclei. Cea mai utilizată legătură pentru dialog între AP şi elementele periferice (terminale de programare sau exploatare. Modulele de comunicare Modulele de comunicare sunt folosite în cazul în care instalaŃia comandată prin intermediul AP este formată din mai multe echipamente care sunt amplasate în locuri diferite aflate la o anumită distanŃă unul faŃă de celălalt şi faŃă de AP. Acestea permit Ńinerea evidenŃei exacte a stocurilor existente şi a celor care sunt în curs de a fi finalizate. în special de accelerare şi încetinire. Module video Aceste module sunt folosite în special în aplicaŃ iile care necesită realizarea unor operaŃii de inspecŃie în cadrul procesului de fabricaŃie. Acestea asigură o serie de funcŃii. Module cititoare pentru codurile de bare Utilizarea codurilor de bare pentru identificarea automată a devenit o practică curentă în cadrul liniilor de asamblare automată.c. Acest tip de module pot asigura si alte funcŃii: -poziŃionare a sistemului într-o poziŃie iniŃială -protecŃie a sistemului prin limitarea cursei anumitor elemente mobile. . Pentru reglajul vitezei. Viteza de transmisie se exprimă în biŃi pe secundă (bauds). sau de c.. în cazul controlului poziŃiei se utilizează un encoder. închiderea buclei este realizată cu ajutorul unui tahometru. . Se poate face un reglaj automat al procesului pentru eliminarea pieselor fabricate necorespunzător. Aceste module prezintă o serie de caracteristici: -calea prin care este transmisă informaŃia -distanŃa de la care se realizează această transmisie. Modulele dedicate sunt folosite pentru a codifica informaŃia referitoare la diverse etape ale procesului de producŃie/asamblare.).

preŃul unui calculator este de obicei mai mic decât al unei interfeŃe grafice (HMI). aceasta poate asigura următoarele funcŃii: -(principală) cea de programare a AP. -în cazul în care calculatorul personal este de tip portabil. fără a mai fi nevoie de alte dispozitive sau aparate ajutătoare. asigura reglajul turaŃiei motoarelor asincrone în anumite limite. -permit realizarea unor pachete de programe care să ofere informaŃii legate de stare a de funcŃionare a automatului programabil în procesul de depanare . temporizatoare sau numărătoare u şurând astfel înŃelegerea programului AP. -a calculatorului personal (PC) Datorită creşterii numărului de calculatoare personale disponibile.Module pentru reglajul automat Automatele programabile AP pot fi utilizate in reglajul automat al unor procese în cazul în care nu se urmăreşte aplicarea unor algoritmi de complexitate ridicată. variabile interne. InformaŃiile către AP pot fi introduse de către operatorul uman prin intermediul: -unor butoane. -permit documentarea programelor prin ad ăugarea de comentarii la liniile de program -permit imprimarea documentaŃiei -permit simularea funcŃionării AP în vederea depanării programului -asigură accesul la o gamă largă de dispozitive şi baze de date -permit utilizarea unor nume simbolice pentru intrări. -verificarea programului înscris în memoria AP -depanarea circuitului Prin intermediul acestor terminale. Dimensiunile acestora pot varia de la câteva linii de caractere până la un ecran. de exemplu. -asigură o suprafaŃă de afişare a informaŃiei mare alb-negru sau color. diferenŃială şi integrală. -utilizarea modulelor de intrare/ieşire obişnuite şi materializarea prin program a algoritmilor de reglaj. -monitorizarea funcŃionării AP. acesta permite programarea şi depanarea AP în locul de funcŃionare. Cele mai utilizate module pentru reglajul automat sunt cele care implementează algoritmii de tip PID. In ceea ce priveşte utilizarea unei interfeŃe HMI cu un automat programabil. dispozitivul de afişare va fi mai ieftin însă nu va permite decât afişarea unei porŃiuni mici din programul AP şi un număr restrâns de informaŃii legate de starea AP. Acest dispozitiv asigura o vizualizare a sistemului de monitorizare si control al procesului. În primul caz. ieşiri. operatorul uman poate introduce sau modifica programul unui AP la locul în care acesta se află. Pentru acest tip de aplicaŃii exista ca variante: -utilizarea unor module de prelucrare speciale. Ajustarea sistemului se realizează prin reglarea potenŃiometrelor care stabilesc parametrii buclelor de reacŃie proporŃională. Dispozitive de intrare/ieşire pentru interfa Ńa om-maşină InterfaŃa om-maşina (HMI-Human Machine Interface) reprezintă un dispozitiv (terminal) de interfaŃare a utilizatorului cu sistemul de control al unui proces industrial. Invertoarele de frecvenŃă. -permit p ăstrarea unor copii ale programului şi realizarea de verificări periodice pentru a vedea dacă programul în memoria AP nu s-a modificat datorită unor semnale perturbatoare. -a tastaturii. -a ecranelor sensibile la atingere. comportarea AP poate fi examinată în timpul funcŃionării. . acestea au devenit în ultimul timp unul dintre cele mai folosite dispozitive de interfaŃă om maşină prezentând o serie de avantaje: -permit programarea oricărui tip de AP cu condiŃia să existe pachetul de programe corespunzător. Prin cuplarea terminalului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->