P. 1
Automate programabile - 1

Automate programabile - 1

|Views: 171|Likes:
Published by Chende Marius
Curs SAD
Curs SAD

More info:

Published by: Chende Marius on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2015

pdf

text

original

.

fie el simplu sau complex. Siemens. ABB. În anul 1990 existau mai mult de o mie de producători de PLC-uri. Omron.PrefaŃă Controlul proceselor a evoluat de-a lungul timpului. deoarece verificarea prin simulare nu implică un consum masiv de materiale pentru diversele testări iniŃiale. oamenii erau principala metodă pentru a controla un sistem. ce au cost scăzut. iar acest control este bazat pe relee. dar şi unele particularităŃi. a dus la revoluŃionara apariŃie a automatelor programabile (PLC. Acum. etc. . General Electric. Cândva. Tocmai din acest motiv are loc reducerea costurilor cu implementarea oricărui proces tehnologic automatizat. Este evident faptul că se vor ob Ńine costuri mult mai mici atunci când se folosesc simulări în timp real a schemelor electrice. electricitatea este folosită pentru control. PLC-urile au apărut la sfârşitul anilor `60 în industria de automobile şi astfel s-a ajuns la performanŃa schimbării schemelor de comand ă de la aproape o lună la câteva zile. Cele mai cunoscute firme producătoare de automate programabile sunt Mitsubishi Electric. Acestea au elemente comune cu alte automate şi medii de programare. Progresele tehnologiei la scară foarte largă au dus la posibilitatea simulării în timp real a multor aplicaŃii din domeniul industrial. Dezvoltarea tehnologiei şi implicit a calculatoarelor. Telemecanique. în trecut.Programmable Logic Controller). fiecare dintre ei având implementat limbajul Ladder Diagram şi nu numai. Simulările în timp real sunt foarte utile atunci când are loc programarea unui proces tehnologic. acestea prevenind sau îndep ărtând eventualele defecŃiuni şi/sau blocaje ale sistemului ce pot distruge sau afecta temporar componentele acestuia. În această lucrare se face referire la automate programabile şi medii de programare de la Mitsubishi Electric. drept pentru care în prezentarea de faŃă se accentuează foarte bine cum are loc simularea programului folosit pentru monitorizare. îmbunătăŃindu-se cu această ocazie şi gabaritul şi consumul de energie necesar. Automatizările ocupă un cadru foarte larg în industrie şi nu numai. Moeller. ApariŃia microprocesoarelor şi utilizarea acestora în construcŃia PLC-urilor a dus la dezvoltarea funcŃionalităŃii acestora odată cu reducerea preŃului de cost. Schneider. AEG. În mod obişnuit se folosesc aceste relee pentru a realiza decizii simple logice.

... Programarea automatelor programabile................................ D6...................................................................................... Contactele.............. MĂSURI DE SIGURANłĂ ..... Error! Bookmark not defined. 8 1..................................... Error! Bookmark not defined............................................................................................... 4 1........................... Error! Bookmark not defined.......................................2 Module de extensie pentru intrare/ieşire .. Lumină intermitentă la un semafor............................ 3.............1........ Error! Bookmark not defined......................................................................................... C1.. C2................... Ieşire cu memorare ................................................ 9 1.. Teste de nivel ridicat ..................................... AcŃionare cortină şi podium ...... Programare după specificaŃii de control .........1.............................................................................1................. Error! Bookmark not defined............................................ Semafor pietoni ................................... Temporizare şi numărare........ Interblocarea ieşirilor...................... Programare benzi rulante în conformitate cu semnalele date de senzori .............................. Regiştrii ........................... Error! Bookmark not defined.......................................... 3 Cuprins .......1.. E3......... Teste de nivel scăzut ....................................................................... B OperaŃii de bază ........ Error! Bookmark not defined................................................................................................................ Error! Bookmark not defined................................. Error! Bookmark not defined.............3 Exemplu de aplicaŃie.......... Error! Bookmark not defined............................................. Semafor .....................................................................1 Exemplu de realizare a unui program .............................................................. 14 2.......1............ Variantă de acŃionare a unei porŃi utilizând temporizări ......... Bobinele ............................................................................................................. 3................................. Sortare după două mărimi .....................................1..... D5................ D2..................................................................... F.......................... E5......................................................... Error! Bookmark not defined................... F1................. D3............................................. Automate programabile .. Error! Bookmark not defined...... Error! Bookmark not defined............. Error! Bookmark not defined.. Error! Bookmark not defined.. Error! Bookmark not defined....................................... Error! Bookmark not defined.. Error! Bookmark not defined.................... Lift folosit pentru sortare pe trei mărimi ...................................... B3................................................... Error! Bookmark not defined... Error! Bookmark not defined............... Comandă cu avertizare luminoasă .... ............4................................................................................. Error! Bookmark not defined............................................................1........................................ Error! Bookmark not defined...... Citirea intrărilor pe front........................................ Găurire obiecte şi sortare piese defecte ............ 3........ 11 1.... Conectarea senzorilor la intrările digitale.. Relee speciale ...Cuprins PrefaŃă .............................. Error! Bookmark not defined......................... Error! Bookmark not defined........... E6.............................. F2.........................................................................................1.... B2............................................................ Introducerea unui număr de obiecte într-o cutie........ F6........... A........ 3.................................. Utilizarea programului de simulare pentru automate programabile din seria FX.............. B1 OperaŃii de intrare şi ieşire....... D................. Error! Bookmark not defined...................................... B4........................ AcŃionarea cu întârziere a unei porŃi....................... E1.................... Error! Bookmark not defined............................ Modulele de intrare analogice................................................. Error! Bookmark not defined............................5. Numărare obiecte ...................................................................................... Error! Bookmark not defined................. F5.......................................... Găurire obiecte şi sortare ............................................... E.. C3........................... Sortare obiecte pe trei dimensiuni........................................................... Error! Bookmark not defined........................................................................ Teste de nivel mediu ............................ Error! Bookmark not defined............................... Error! Bookmark not defined......................... Error! Bookmark not defined......... F4.............................. Error! Bookmark not defined. 3... Regiştrii speciali .............4................................................ C4.......2............................ 12 1...................................................................................... Error! Bookmark not defined... Error! Bookmark not defined................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined............................ Error! Bookmark not defined............................................. Linie de distribuŃie........................................................... 6 1.........................1 Limbajul de programare de tip Ladder Diagram .....................1 Arhitectura automatelor programabile ....... C......................................... Detector cu barieră optică ............................. Sortare obiecte după trei mărimi ..............3..... F3.......... 3........................................ F7......................... Preluare de obiecte de pe banda rulantă cu ajutorul unui braŃ robotic................ E4............................................................ Uşă automată ........ Error! Bookmark not defined.............. D4................. E2............ Error! Bookmark not defined...........................................1................1.......... Modulele de ieşire analogice ..................................................... Error! Bookmark not defined............. Relee .................................................................. Error! Bookmark not defined............................5. Error! Bookmark not defined.................................................... Conectarea ieşirilor digitale .... D1......................................................... 14 1................................. Programarea unei benzi rulante după un anumit algoritm............ Error! Bookmark not defined.......... . Error! Bookmark not defined....3.... InstrucŃiunea de comparare................................. Sortare obiecte de trei mărimi ........... 3................... Error! Bookmark not defined.....

....... Ecranul 2 ...1 Crearea programului interfeŃei grafice în GT Designer2...................................1 Conexiunile automatului programabil ..............2............... Error! Bookmark not defined.................. Error! Bookmark not defined......................4.............................................................................. Error! Bookmark not defined..... Error! Bookmark not defined............... 5.. Ecranul 4 ................transport............. Automatul programabil Alpha 2...........2 Vizualizarea în monitor ... Error! Bookmark not defined........................................................................................... Error! Bookmark not defined....................................1 InterfaŃa grafică GT1155-QSBD .....9 Reglarea intensităŃii luminoase............1.........................................................................2... Error! Bookmark not defined... Error! Bookmark not defined................2................................. Error! Bookmark not defined.............2 Fereastra diagramei funcŃiei bloc (FBD)...................10 RestricŃii în scrierea programelor orientate pe scheme de contacte................................. Error! Bookmark not defined.. Error! Bookmark not defined...................... Error! Bookmark not defined...2..................... Error! Bookmark not defined...................1 Crearea ecranelor multiple .............. 3........................................... 6...........................2........ Error! Bookmark not defined.............................. Exemple de aplicaŃii cu automatul FX-1S......1 Utilizarea programului Mitsubishi ALVLS........ Bibliografie.... 4........ 6............................ Error! Bookmark not defined.......................................................................................................................4.............. 4................... 5..................................................... 3....................................10....................................1 Programul pentru automat .................. 5..... 4... Error! Bookmark not defined......... Error! Bookmark not defined....... Error! Bookmark not defined.....8 Blocurile funcŃionale ............................ 4...... 5............ 5... 6.................. 6.............................3 Program reglaj automat şi de la tastatură ..................................1.... Error! Bookmark not defined... Error! Bookmark not defined........10..............3 Sortarea obiectelor mari şi mici pe o band ă rulantă ..... Ecranul 3 ...............11... Error! Bookmark not defined........2................ Error! Bookmark not defined.10 Alarme şi comenzi prin intermediul mesajelor de tip SMS ..................... 4.. Error! Bookmark not defined..........................1............. Error! Bookmark not defined............ 6.1................ Error! Bookmark not defined..........8...................9.........1 Program reglaj automat ......... Error! Bookmark not defined.... 6...2................2 Programarea interfeŃei grafice .............7. Error! Bookmark not defined..................2 Monitorizarea unei fabrici de bere .......................... 3..3 Simularea funcŃion ării automatului programabil şi a interfeŃei grafice............. 6........6............................. Error! Bookmark not defined.... 4...........................9........ 5......................... Error! Bookmark not defined... 6......................... Error! Bookmark not defined.... Error! Bookmark not defined.........2 Programul pentru automatul programabil în GX Developer ........................................................1 Algoritmul de comandă ...................1................................ 6................................ 5..................4...................2 Algoritmul de comandă ........umplere sticle............1 AplicaŃie pentru monitorizarea turaŃiei.4 Optimizarea comenzii a două lifturi utilizând automat programabil.. 4............. Error! Bookmark not defined......pagina principală ...........1... 6........................1......1 Tipurile de blocuri.................2................ 4.....2.......9.........................Pornirea unui motor .. Error! Bookmark not defined..........2 Programul pentru interfaŃa grafică ......... 6..............1 Programul pentru alarme şi comenzi ........................................3... Error! Bookmark not defined................. 6.....3 InterfaŃa grafică a lifturilor ........... 6...................................... ............... Error! Bookmark not defined.............1 Scrierea programului în FBD.................... Error! Bookmark not defined.. 6.... 4................. 6......... Error! Bookmark not defined...........3 Ecranul de monitorizare al sistemului....................11 Compensarea factorului de putere utilizând condensatoare comutate............ Ecranul 1 ...................................................................... 5....................................3..8................... Terminale de operare grafice ......................... Error! Bookmark not defined................ Error! Bookmark not defined..... Error! Bookmark not defined..............2 Setările modemului MAM GM6 din softul VLS ( Visual Logic Software)....7 Exemplul 4 – Utilizarea intrărilor analogice ............. Numărătoarele................................ 4........................6 Exemplul 3 – Realizarea unei temporizări şi numărări .........2 Utilizarea programului GT SoftGOT1000 ..................................................................................... 3.............. Error! Bookmark not defined............ 6............... Error! Bookmark not defined................. Error! Bookmark not defined. 6.......................2.................................. 6......... Error! Bookmark not defined...fermentare........... Error! Bookmark not defined... 6.............................. Error! Bookmark not defined........................... Error! Bookmark not defined......9 Introducerea instrucŃiunilor aplicate...4 Exemplu de scriere a unui program folosind funcŃii bloc.............................................3..................... 6.....8 AplicaŃie pentru numărarea persoanelor care intră şi ies printr-o poartă de acces ... 6......................................2.................... 5..............5 Exemplul 2 ......1 AcŃionarea în două sensuri a unui motor de curent continuu...................... Error! Bookmark not defined.2 Program reglaj de la tastatura automatului programabil ................... Temporizatoarele ..................2 Măsurarea turaŃiei ........... 5...................................... Error! Bookmark not defined.. Error! Bookmark not defined.......... Error! Bookmark not defined......

Avantajele automatelor programabile: • • • • • • • • • • • • • • • Flexibilitatea UşurinŃă în modificarea programului şi corectare a erorilor Număr mare de resurse Cost redus Costuri reduse de punere în funcŃiune Posibilitatea vizualizării funcŃionării chiar înainte de a fi pus în funcŃiune Metode diferite de programare Simplitatea achiziŃiei sistemului de comandă Modificarea funcŃionalităŃii schemei de comandă Automatele programabile elimină necesitatea realizării cate unei scheme de comandă pentru fiecare sistem de acŃionare Cu un singur tip de AP pot fi implementate scheme de comandă diferite Pe un singur AP pot fi implementate mai multe scheme de comand ă.1 Exemple de automate programabile Automatele programabile (Fig1. • • . Prin utilizarea dispozitivelor electronice. Automatele programabile funcŃionează in timp real. Ceea ce diferă la dou ă AP care implementează scheme de comandă diferite este programul stocat în memoria fiecăruia. Viteza de baleiere a programului este de ordinul milisecundelor. siguranŃa în funcŃionare a schemelor de comand ă realizate cu AP este mai ridicată decât a celor clasice ce utilizează relee mecanice.1) au apărut la sfârşitul anilor 60 în industria de automobile iar in evolu Ńia lor timpii necesari schimbării schemelor de comand ă. Organizarea modulară permite atât o flexibilitate crescută în configurarea AP în funcŃie de necesităŃile utilizatorului cât şi o depanare şi o întreŃinere mai u şoară. Fig. testarea acestuia. simularea şi efectuarea modificărilor în laborator.1. Automate programabile Un automat programabil (AP) este un calculator industrial care a fost adaptat din punct de vedere al hardware-lui şi al software-lui pentru a fi utilizat în anumite aplicaŃ ii specifice. înainte de a fi realizată fizic schema. 1. UşurinŃă în modificarea programului şi corectare a erorilor fără costuri suplimentare Se reduc costurile necesare punerii în funcŃiune a schemei de comandă deoarece este posibilă scrierea programului de aplicaŃie. prelucrare şi redare a informaŃiilor. a scăzut de la o lună la câteva zile. adică asigura o limita maxima pentru durata procesului de achiziŃie.

viteza de funcŃionare a acestora este limitată şi pentru anumite aplicaŃii inacceptabilă Modificări ale schemei de comandă. este necesară modificarea chiar a structurii schemei de comandă prin ad ăugarea de noi elemente ce implică costuri suplimentare Modificarea structurii şi refacerea legăturilor fizice necesită timp de lucru destul de mare şi un număr mare de resurse Abilitate din partea tehnicianului în urmărirea acestor legături. incrementare. codificare. memorare. Dezavantajele schemelor de comandă clasice: • • • • • • • Atunci când sunt necesare modificări ale schemei sau corectarea erorilor trebuiesc refăcute legăturile fizice dintre elementele schemei Uneori. De obicei. FuncŃii de calcul. După mai mulŃi ani documentaŃia poate să lipsească sau să fie incompletă . regiştri de deplasare. Programul de aplicaŃie prin care AP urmează să implementeze schema de comand ă. numărul acestora este mai mare decât necesarul real. temporizatoarele necesare realizării schemei de comandă care poate fi implementată prin program. ele sunt deja disponibile prin program şi nu este necesară comanda lor. nu sunt de obicei operate şi în schema electrică din documentaŃie. relee). Buna funcŃ ionare putea fi verificată doar dup ă ce este realizată fizic schema cu relee pentru a fi apoi testată şi verificată Datorită inerŃiei părŃilor mecanice în mişcare a elementelor (contactoare. fizic realizate în circuitul electric. poate fi listat la o imprimantă. Prin achiziŃionarea AP sunt de fapt achiziŃionate simultan releele cu contacte.• • • ÎntreŃinerea dispozitivelor electronice este mai uşoară iar cheltuielile de reparaŃii sunt şi ele reduse. numărătoarele.

2 Fig. -valorile prestabilite şi actuale ale temporizatoarelor şi contoarelor. Ceasul de timp real. -alte zone de memorie având destinaŃie specială. ASI. minutul. AP trebuie să aibă prevăzută o sursă de alimentare auxiliară (baterie). 1. secunda şi pentru a funcŃiona în permanenŃă are nevoie de o baterie pentru a nu pierde datele la întreruperea tensiunii de alimentare a automatului programabil. -zona de lucru a procesorului. Unitatea centrală de prelucrare conŃine unul sau mai multe microprocesoare ce realizează calcule aritmetice şi logice. Pot fi şi alte porturi pentru programare cum ar fi de exemplu RS 422.2 Arhitectura unui automat programabil Se observa rolul important al intrărilor/ieşirilor logice şi analogice şi al posibilităŃilor de extensie. Profibus. Pentru comunicare se mai folosesc RS 485. ora.1 Arhitectura automatelor programabile Arhitectură tipică a unui automat programabil este prezentată în figura. Memoria RAM îşi pierde conŃinutul la întreruperea sursei de alimentare de aceea. Aici sunt p ăstrate: -imaginile ieşirilor şi intrărilor AP. Modbus. comunicaŃia şi interacŃiunea dintre celelalte componente. Memoria: ROM . -zona de stocare a programului. CCLink. este util în programe de tip agenda. .această memorie este utilizată pentru stocarea sistemului de operare al AP. RAM . Ethernet. 1.este împ ărŃită în mai multe blocuri având fiecare o utilizare specifică. el livrează data. Controlerul port serial RS 232.1. pentru menŃinerea programului şi a datelor stocate în aceasta. CAN. este folosit pentru a programa automatul programabil.

1 FX1S X0-X7 Tensiune de intrare Curent de intrare Curent de intrare la comutare Timpul de răspuns Circuit de izolare Indicator luminos OFF ^ ON ON ^ OFF 24V DC+10%. Un modul de intrare este definit în principal prin numărul de intrări pe care le are şi caracteristicile electrice acceptate (tensiune. conŃinutul cuvântului de intrare este astfel copiat în zona de date ale automatului. În figura 1. Fiecare cale este filtrată împotriva paraziŃilor şi a contactelor imperfecte şi izolate electric pentru a mări fiabilitatea şi securitatea sistemului (izolare galvanică).1 AP FX1S Mitsubishi. tipul curentului etc. Modulele pot avea 4. Valorile nivelelor de intrare pot fi: "0"logic = 0V "1" logic = 5 Vcc. bitul de intrare care este memorat. 12Vca.5mA X10-X17 1. 16. 256 intrări. 7mA >4. 240 Vca SpecificaŃiile de intrare pentru 24V.). 24Vca. cu nivele logice 0 şi 24Vcc.5mA <1. 64. 8. procesorul automatului adresează (citeşte modulul). la automatul programabil FX1S Mitsubishi sunt prezentate in tabelul 1.5mA 10ms Optocuplor LED Tabelul 1.1. 120 Vca. 5mA >3. care este alimentatat la tensiune continuu ă de 24V. Conectarea senzorilor la intrările digitale. 12 Vcc.15% 24V DC. 32. Dup ă cum se observă există doua modalităŃ i de conectare: .3 este dat de exemplu automatul FX-1S de la Mitsubishi. Fiecărei intrări îi corespunde o cale care prelucrează semnalul electric pentru a elabora o informaŃie binară.1.Modulele de intrare digitale (logice) Aceste module permit unităŃii centrale a AP să efectueze o citire a stării logice a traductoarelor sau senzorilor care îi sunt asociaŃi. Periodic. 128. 24 Vcc. SpecificaŃii de intrare 24V DC. Ansamblul de biŃi de intrare formează cuvântul de intrare. 48 Vcc.

Fig. cât şi a celor de c. Acesta realizează corespondenŃa: stare logică – semnal electric. Modulele de ieşire digitale (logice) Un modul de ieşire permite automatului programabil să acŃioneze asupra elementelor de acŃionare.4. 1. cu ieşire open colector 1.c. SpecificaŃiile de ieşire la automatul programabil FX1S Mitsubishi sunt prezentate in tabelul 1. Fig.2. Elementele de comutaŃie ale modulului sunt: -electronice (tranzistoare şi triacuri) -electromecanice (contacte de relee interne modulului). dup ă cum se poate vedea în figura 1. Ieşirile cu tranzistoare sunt utilizate în cazul comenzii dispozitivelor de c.3 Conectarea senzorilor la intrările digitale • • Intrările X0-Xn primesc semnalul de nivel logic 1 direct de la sursa de alimentare de 24V sau printr-un tranzistor PNP. iar ieşirile cu relee pot fi utilizate atât pentru comanda dispozitivelor de c. Intrarea comună de referinŃă S/S este legată la 0V Intrările X0-Xn primesc semnalul de nivel logic 1 direct de la sursa de alimentare de 0V sau printr-un tranzistor NPN. Periodic.a. Intrarea comună de referinŃă S/S este legată la 24V ObservaŃie: Circuitul tranzistorului poate fi alimentat de la o altă tensiune decât cea din automatul programabil. 1.2 .4 Conectarea senzorilor alimenta Ńi de la sursa separată.1. Modulele care au număr mare de ieşiri au avantajul că prin utilizarea lor se ocupă mai pu Ńine locuri pe magistrala automatului dar au dezavantajul că nu pot furniza un curent mare de comand ă pentru ieşiri.a. ieşirile cu triacuri sunt folosite pentru comanda dispozitivelor de c.c. procesorul adresează modulul de ieşire şi realizează înscrierea biŃilor unui cuvânt de memorie pe căile de ieşire ale modulului.

<5us (Y0. Conectarea ieşirilor digitale Exista mai multe posibilităŃi de conectare a ieşirilor digitale la un automat programabil.2ms. <5|is (Y0.5 Conectarea ieşirilor pe releu. 100W (1.2 A). 1.2 AP FX1S Mitsubishi.3 Fig.4A/250V AC) 10ms 10ms Releu LED Nu În funcŃie de sarcină Ieşiri pe tranzistor 5 .Y1 only) < 0. FX1S Mitsubishi . 0.3.30V DC 0.8A/COM 12W/24VDC 0. 0.1. 1.5 este prezentat un exemplu de conectare a ieşirilor digitale pe releu la un AP FX1S Mitsubishi. In fig.Y1 doar) Optocuplor Tabelul 1.2ms (I > 0.17A/85V AC. Specifica Ńii pentru ieşiri 1. 120/240 VAC. < 30V DC 2A/1 ieşire.Descriere Tensiune de comutare Curent/ieşire Sarcină inductivă maximă Sarcină maximă bec incadescent Răspuns (approx. 8A/COM 80VA.) Circuit de izolare Indicare luminoasă ProtecŃie Intern Fuzibil extern OFF ^ ON ON ^ OFF Ieşiri pe releu < 240V AC. SemnificaŃia dispozitivelor de ieşire din schema este indicata in tabelul 1.5A/1 ieşire.9W/24V DC < 0.

Vi Izolare Memorare interfaŃare Fig 1.1 2 3 4 5 Neconectat 6 R= 100-200Ω.6 Conectarea ieşirilor pe tranzistor. 1.1. C=100nF Fuzibil 7 Sarcina inductivă Dioda 8 Bec Contacte interblocate mecanic 9 Sursă cc Buton STOP de urgenŃă 10 Sursă ca Tabelul 1.7).7 Schema bloc a căii de semnal pentru o intrare analogică cu detecŃie de prag . FX1S Mitsubishi 1.6 este prezentat un exemplu de conectare a ieşirilor digitale pe releu la un AP FX1S Mitsubishi Fig. modulele analogice trebuie să realizeze o corespondenŃă între mărimi analogice (curenŃi sau tensiuni) şi valori numerice.5 In fig.3 Specifica Ńie dispozitivelor de ieşire corespunzătoare fig 1. Există două tipuri de module de intrare analogice: -intrări analogice care realizează detectarea dep ăşirii unui prag de tensiune sau curent. Modulele de intrare analogice Având în vedere că AP sunt dispozitive numerice. 1. -intrări analogice de măsură. Dintre cele mai importante caracteristici ale unui astfel de modul sunt rezolu Ńia (cea mai mică valoare de curent sau tensiune) care este dată de numărul de biŃi utilizaŃi pentru codificarea numerică si respectiv viteza de conversie.4. Modulele de intrare analogice cu detecŃie de prag Intr-un modul cu detecŃie de prag tensiunea de intrare Vi este aplicată unui comparator de tensiune cu prag reglabil (fig 1.

AL2 – 24MR – D 0-5 00 9 bit. Un astfel de modul poate sau nu să efectueze o serie de operaŃiuni de liniarizare a semnalului de intrare înainte de a fi scris cuvântul de intrare în memorie. AL2-2PT-ADP al automatului programabil Alpha 2 de la Mitsubishi Fig.8 Modulul de extensie AL2-2PT-ADP pentru AP Alpha 2.10MR-D 8 (I01 – I08) : AL2 – 14MR – D.5V DC) Tabelul 1. 1.Mitsubishi . in funcŃie de aplicaŃie conform specificaŃiilor. Modulele de tensiune pot fi : -unipolare: primesc la intrare numai tensiuni pozitive (în general 0-10V) -bipolare: primesc la intrare tensiuni negative şi pozitive (în general -10V+10V). Există posibilitatea reglării atenu ării sau amplificării semnalului de intrare ceea ce permite mărirea domeniului de măsură. În tabelul 1.8 este prezentat modulul de extensie pentru măsurări de temperatură. Acestea se conectează. Modulele de curent sunt unipolare şi primesc la intrare curenŃi în general în gama 4-20mA. 20mV(10000/500mv) 8ms 0-10V DC 142kQ±5% ± 5% (0. Descriere Număr de intrări Domeniu ieşire RezoluŃie Viteză de conversie Tensiune de intrare ImpedanŃă de intrare AcurateŃe SpecificaŃii intrari analogice 6(I01 –I06) : AL2.4 SpecificaŃiile pentru intrările analogice la automatul Alpha 2 Mitsubishi Automatele programabile sunt însoŃite adesea de module de extensie. In figura 1.Modulele de intrare analogice de măsură Modulele de intrare analogice de masură sunt prevăzute cu circuite de conversie analog numerică (A/N).4 sunt prezentate specificaŃiile pentru intrările analogice ale automatului programabil Alpha 2 de la Mitsubishi.

5 . În acest caz apare o limitare în sensul că frecvenŃa impulsurilor de intrare este limitată în jur de 30 Hz. În cazul în care frecvenŃa impulsurilor este mai mare se pot folosi module externe care pot funcŃiona până la frecvenŃe de ordinul zecilor de KHz.16mA) 20ms (10msx2ch) optocuplor Tabelul 1.5 sunt prezentate specificaŃiile pentru ieşirile analogice ale modulului AL2-2DA pentru automatul programabil Alpha AL2-14MR de la Mitsubishi. Modulele pot fi utilizate pentru controlul poziŃiei în sisteme în: -buclă deschisă -buclă închisă.1V) Curent 4 . Modulele de ieşire analogice Fiecare ieşire este imaginea analogică a valorilor numerice codificate pe un grup de biŃi (8 sau 12) definit de program.1.2 Module de extensie pentru intrare/ieşire Modulele de numărare de mare viteză În general. in aplicaŃiile cu AP. Modulele analogice de ieşire permit conectarea AP la elemente de preacŃionare (variatoare de putere.1. SpecificaŃii Tensiune Domeniu de ieşire analog Valori numerice RezoluŃie AcurateŃe Timp conversie D/A Izolare Caracteristica de intrare 0-10V DC (Rezistenta de sarcina externa 5k ~ 1MQ) 0 la 4000 2.5mV (10V/4000) +/.20mA (Rezistenta de sarcina externa <500Q) 0 la 2000 8uA ((20-4)mA / 2000) +/-1% Capăt de scala (4-20mA : +/-0.5. variatoare de viteză. 4-20 mA).. SpecificaŃiile pentru ieşirile analogice ale modulului AL2-2DA (pentru AP Alpha AL214MR –Mitsubishi) 1. Aceste module conŃin convertoare numeric-analogice.1% Capăt de scala (0-10V : +/-0. În tabelul 1. pentru operaŃiile de numărare se pot folosi intrările digitale şi contoarele interne.. . Fiecare ieşire este definită prin natura semnalului furnizat şi prin limitele sale (0-10V. Module pentru controlul poziŃiei Aceste module sunt utilizate în cadrul aplicaŃiilor care necesită poziŃionarea spaŃială a unor elemente componente prin intermediul unor elemente de acŃionare.) pentru a realiza funcŃii de comand ă şi de reglare..

Transmisia informaŃiei se face prin intermediul unei legături prin: -cablu torsadat (distanŃe de sute de metri) -cablu cu fibre optice (distanŃe de kilometri). Viteza de transmisie se exprimă în biŃi pe secundă (bauds). Ele de asemenea îmbogăŃesc capacitatea unui AP cu funcŃii ce permit citirea informaŃiilor astfel codificate pentru a fi ulterior folosite în comanda instalaŃiei. Acest tip de module pot asigura si alte funcŃii: -poziŃionare a sistemului într-o poziŃie iniŃială -protecŃie a sistemului prin limitarea cursei anumitor elemente mobile. în cazul controlului poziŃiei se utilizează un encoder. Cele mai întâlnite aplicaŃii presupun poziŃionarea unei mese mobile care este acŃionată de motoare de c. în special de accelerare şi încetinire. închiderea buclei este realizată cu ajutorul unui tahometru.Module de poziŃionare în buclă deschisă În această categorie intră modulele de control a poziŃ iei bazate pe utilizarea motoarelor pas cu pas (MPP). . Aceste module prezintă o serie de caracteristici: -calea prin care este transmisă informaŃia -distanŃa de la care se realizează această transmisie.a.. Module video Aceste module sunt folosite în special în aplicaŃ iile care necesită realizarea unor operaŃii de inspecŃie în cadrul procesului de fabricaŃie. Este mult uşurată comanda MPP cu ajutorul AP în aplicaŃii ce implică poziŃionarea precisă în dou ă sau trei axe. Acestea asigură o serie de funcŃii. Module cititoare pentru codurile de bare Utilizarea codurilor de bare pentru identificarea automată a devenit o practică curentă în cadrul liniilor de asamblare automată. Pentru închiderea buclei. Acesta este utilizat datorită imunităŃii crescute la perturbaŃii. pentru a urmări traseul şi evoluŃia anumitor produse în cadrul fluxului tehnologic. Pentru reglajul vitezei. .c.. Modulele dedicate sunt folosite pentru a codifica informaŃia referitoare la diverse etape ale procesului de producŃie/asamblare. imprimante. Cea mai utilizată legătură pentru dialog între AP şi elementele periferice (terminale de programare sau exploatare. sau de c. este cea serie. linii de asamblare automate sau robotică. Acest mod de comunicare permite schimbul de caractere compuse din biŃi transmişi unul dup ă altul pe linia de comunicare. Se poate face un reglaj automat al procesului pentru eliminarea pieselor fabricate necorespunzător.). Acestea permit Ńinerea evidenŃei exacte a stocurilor existente şi a celor care sunt în curs de a fi finalizate. Module de poziŃionare în buclă închisă Aceste module sunt utilizate pentru comanda maşinilor cu comand ă numerică. Modulele de comunicare Modulele de comunicare sunt folosite în cazul în care instalaŃia comandată prin intermediul AP este formată din mai multe echipamente care sunt amplasate în locuri diferite aflate la o anumită distanŃă unul faŃă de celălalt şi faŃă de AP.

Dimensiunile acestora pot varia de la câteva linii de caractere până la un ecran. În primul caz. -a calculatorului personal (PC) Datorită creşterii numărului de calculatoare personale disponibile. asigura reglajul turaŃiei motoarelor asincrone în anumite limite. dispozitivul de afişare va fi mai ieftin însă nu va permite decât afişarea unei porŃiuni mici din programul AP şi un număr restrâns de informaŃii legate de starea AP. Cele mai utilizate module pentru reglajul automat sunt cele care implementează algoritmii de tip PID. -asigură o suprafaŃă de afişare a informaŃiei mare alb-negru sau color. In ceea ce priveşte utilizarea unei interfeŃe HMI cu un automat programabil. -permit p ăstrarea unor copii ale programului şi realizarea de verificări periodice pentru a vedea dacă programul în memoria AP nu s-a modificat datorită unor semnale perturbatoare. Prin cuplarea terminalului. -în cazul în care calculatorul personal este de tip portabil. Invertoarele de frecvenŃă. Ajustarea sistemului se realizează prin reglarea potenŃiometrelor care stabilesc parametrii buclelor de reacŃie proporŃională. acesta permite programarea şi depanarea AP în locul de funcŃionare. fără a mai fi nevoie de alte dispozitive sau aparate ajutătoare. -verificarea programului înscris în memoria AP -depanarea circuitului Prin intermediul acestor terminale. -permit realizarea unor pachete de programe care să ofere informaŃii legate de stare a de funcŃionare a automatului programabil în procesul de depanare . ieşiri.Module pentru reglajul automat Automatele programabile AP pot fi utilizate in reglajul automat al unor procese în cazul în care nu se urmăreşte aplicarea unor algoritmi de complexitate ridicată.preŃul unui calculator este de obicei mai mic decât al unei interfeŃe grafice (HMI). -monitorizarea funcŃionării AP. comportarea AP poate fi examinată în timpul funcŃionării. de exemplu. Dispozitive de intrare/ieşire pentru interfa Ńa om-maşină InterfaŃa om-maşina (HMI-Human Machine Interface) reprezintă un dispozitiv (terminal) de interfaŃare a utilizatorului cu sistemul de control al unui proces industrial. Acest dispozitiv asigura o vizualizare a sistemului de monitorizare si control al procesului. temporizatoare sau numărătoare u şurând astfel înŃelegerea programului AP. -a tastaturii. Pentru acest tip de aplicaŃii exista ca variante: -utilizarea unor module de prelucrare speciale. diferenŃială şi integrală. -a ecranelor sensibile la atingere. . aceasta poate asigura următoarele funcŃii: -(principală) cea de programare a AP. -utilizarea modulelor de intrare/ieşire obişnuite şi materializarea prin program a algoritmilor de reglaj. variabile interne. operatorul uman poate introduce sau modifica programul unui AP la locul în care acesta se află. acestea au devenit în ultimul timp unul dintre cele mai folosite dispozitive de interfaŃă om maşină prezentând o serie de avantaje: -permit programarea oricărui tip de AP cu condiŃia să existe pachetul de programe corespunzător. InformaŃiile către AP pot fi introduse de către operatorul uman prin intermediul: -unor butoane. -permit documentarea programelor prin ad ăugarea de comentarii la liniile de program -permit imprimarea documentaŃiei -permit simularea funcŃionării AP în vederea depanării programului -asigură accesul la o gamă largă de dispozitive şi baze de date -permit utilizarea unor nume simbolice pentru intrări.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->