Sunteți pe pagina 1din 11

Facultatea de Finante, Asigurari,

Banci si Burse de Valori


Inginerie Financiar a
Profesor Virgil Damian
http://virgildamian.com
Teorema Girsanov si
implicatiile sale n Ingineria nanciar a
1 Introducere, generalit ati
Fie
_
. T. (T
t
)
t2[0,T]
. P
_
un cmp de probabilitate ltrat. Pentru segmentul
(c. /) al axei reale, am denit (vezi Appendix 01) masura (probabilitatea)
intervalului (c. /)
P[(c. /)] =
b
_
o
, (r) dr.
unde, pentru normala standard
, (r) =
1
_
2:
exp
_

r
2
2
_
, r (. +) .
Cu alte cuvinte,
1:o/c
P
(A (c. /)) =
b
_
o
, (r) dr =
b
_
o
dP(r) = P[(c. /)] .
unde 1:o/c
P
marcheaz a faptul c a probabilit atile lui A sunt determinate sub
m asura de probabilitate P. Functia , (r), pentru r (. +), se numeste
densitatea m asurii P, n raport cu dr, ceea ce se scrie sub forma echivalent a
dP(r)
dr
= , (r) .
1
Acum, s a consider am functia
1(r) = c
qa
q
2
2
.
unde este o constant a. S a consider am, acum, transformata m asurii P, via
aplicatia 1(r), cu scopul de a obtine o nou a probabilitate Q pe axa real a,
denit a prin
Q[(c. /)] =
b
_
o
1(r) dP(r) =
b
_
o
1(r) , (r) dr
=
b
_
o
c
qa
q
2
2
(2:)

1
2
exp
_

r
2
2
_
dr =
b
_
o
(2:)

1
2
exp
_

(r +)
2
2
_
dr.
Denitie 1.1 Masura de probabilitate Q : T [0. 1] se nume ste echiva-
lent a cu probabilitatea P si se noteaza Q ~ P daca
T [ Q[] = 0 = T [ P[] = 0 .
Denitie 1.2 Func tia 1(r) se nume ste densitatea masurii Q n raport cu
P si scriem
1
dQ(r)
dP(r)
= 1(r) .
Aceasta este echivalent cu a scrie dQ(r) = 1(r) dP(r), ceea ce poart a de-
numirea [Q este absolut continua n raport cu P] sau dP(r) = [1(r)]
1
dQ(r)
ceea ce poart a denumirea [P este absolut continua n raport cu Q], caz n care
Q si P sunt echivalente.
n calculul sperantei matematice unei variabile aleatoare (continue) A,
sub probabilitatea (reala) P, va folositoare schimbarea m asurii si calculul
mediei sub o nou a probabilitate (ctiva), echivalent a cu cea dat a. Acest fapt
este fezabil datorit a existentei derivatei Radon-Nikodym,
E
Q
[A] =
_

A (.) dQ(.) =
_

A (.)
dQ
dP
(.) dP(.) = E
_
A
dQ
dP
_
.
1
Aplicatia L(x) se numeste derivata Radon-Nikodym a m asurii (de probabilitate) P

n raport cu m asura (de probabilitate) P.


2
2 Teorema Girsanov
S-a observat c a un proces It nu este martingal dect dac a tendinta instan-
tanee (drift) este nul a. Pentru a putea exploata proprietatea de martingal,
sub ipoteze rezonabile, se poate efectua o schimbare de probabilitate care
transform a orice proces It ntr-o integral a stocastic a. Aceast a transformare
este dat a de teorema lui Girsanov
2
.
2.1 Enuntul teoremei
Ipotezele teoremei
Fie miscarea brownian a standard (1
t
)
t2[0,T]
pe un cmp de probabili-
tate ltrat
_
. T. (T
t
)
t2[0,T]
. P
_
si e o = (o
t
)
t2[0,T]
un proces stocastic
T
t
adaptat;
Fie procesul 1 = (1
t
)
t2[0,T]
, denit de
1
t
= exp
_
_
_
t
_
0
o (:) d1
c

1
2
t
_
0
o
2
(:) d:
_
_
_
;
Fie P

= 1
T
P,
3
unde, prin denitie,
P

[]
oc)
=
_

1
T
(.) dP(.) =
_
1
T
(.)

(.) dP(.) .
unde

(.) este func tia indicator a multimii (sensul integralei an-


terioare a fost precizat n Appendix 01);
Fie 1

= (1

t
)
t2[0,T]
procesul denit astfel
1

t
= 1
t

t
_
0
o (:) d: (forma integral a)
2
Igor Vladimirovich Girsanov (1934-1967), matematician rus cu contributii esentiale n
Teoria probabilit atilor (calcul stocastic) si aplicatiile sale. Colaborarea cu E.B. Dynkin,
la Universitatea de Stat din Moscova, a fost productiv a n studiul proceselor Markov si al
ecuatiilor cu derivate partiale de tip eliptic si parabolic. Moare n martie 1967, ca urmare
a unui accident de hiking n muntii Sayan (Rusia).
3
operatia poart a denumirea de juxtapunere
3
sau
d1

t
= d1
t
o (t) dt (forma diferential a).
Concluzia teoremei Atunci
1. (1
t
)
t2[0,T]
, proces considerat pe cmpul
_
. T. (T
t
)
t2[0,T]
. P
_
, este
martingal;
2. m asura de probabilitate P

este echivalent a cu P,
P

~ P;
3. (1

t
)
t2[0,T]
este o miscare brownian a standard pe noul cmp de
probabilitate
_
. T. (T
t
)
t2[0,T]
. P

_
.
Observatia 2.1 Teorema lui Girsanov nu poate generalizata la cazul
1 = .
Demonstratie.
1. pentru cazul o (t) = o, constant, vezi seminar.
2. Avem de demonstrat dou a implicatii:
Dac a P

[] = 0, atunci P[] = 0, respectiv


Dac a P[] = 0, atunci P

[] = 0.
Pentru prima dintre ele, se stie c a
_

1
T
dP = 0
oc)
==
_
1
T

dP = 0.
Observatie:
P[. : 1
T
(.) 1

(.) 0] = 0

P[. : 1
T
(.) 0 ] = 0

P[ ] = 0 == P[] = 0.
Pentru a doua implicatie, se foloseste proprietatea c a integrala unei
functii nule aproape peste tot este nul a.
4
3. Pentru demonstratia punctului 3 al teoremei, pot consultate mono-
grai de specialitate
4
.
2.2 Necesitatea teoremei n Ingineria nanciar a
Sistemul de ecuatii, n form a diferen tiala
do
(0)
t
= :o
(0)
t
dt, o
(0)
0
= 1,
do
t
= jo
t
dt +oo
t
d1
t
. (2.1)
form a echivalent a cu cea integrala,
o
t
= o
0
+j
t
_
0
o
&
dn +o
t
_
0
o
&
d1
&
. (2.2)
admite solutia unic a
o
(0)
t
= c
vt
o
t
= o
0
exp
__
j
o
2
2
_
t +o1
t
_
, t [0. 1] .
Observatia 2.2 Procesul stocastic (2.1) este un proces It.
Denitie 2.3 Modelul Black-Scholes este viabil daca exista o probabilitate
P

~ P, sub care procesul stocastic al spot-urilor actualizate,


_

o
t
_
t2[0,T]
, este
martingal, unde

o
t
=
o
t
o
(0)
t
= c
vt
o
t
.
Teorema Girsanov ajut a la a stabili n ce conditii Modelul Black-Scholes
(1973) este viabil, adic a la deducerea unei conditii similare cu
d < 1 +1 < n.
specic a modelului binomial.
4
STEELE, J.M. (2003) Stochastic Calculus and Financial Applications, New York:
Springer, pp. 213-225.
5
Folosind formula de integrare prin p arti,
d
_
c
vt
o
t
_
= d
_
c
vt
_
o
t
+c
vt
do
t
= :c
vt
o
t
dt +c
vt
(jo
t
dt +oo
t
d1
t
)
= c
vt
o
t
((: j)) dt +c
vt
o
t
od1
t
= o

o
t
_

: j
o
dt +d1
t
_
.
Se noteaz a
vj
o
act
= o, constant
5
, si relatia obtinut a anterior se poate rescrie
d

o
t
= o

o
t
[d1
t
odt] .
adic a
d

o
t
= o

o
t
d1

t
. (2.3)
unde
1

t
= 1
t
ot
este o miscare brownian a cu drift. n acest context, relatia (2.3) poate pus a
sub forma echivalent a

o
t
= o
0
+o
t
_
0

o
t
d1
t
.
Dac a n relatia (2.1) se consider a j = 0, se obtine o relatie asem an atoare
cu (2.3). Rezult a c a procesul
o
t
= exp
_
o1
t

o
2
2
_
este martingal.
n concluzie, dac a
o
t
_
0
o
&
d1

&
. .
n rap. cu P

= o
_

_
t
_
0
o
&
d1
&
o
t
_
0
o
&
dn
. .
int. stoc. n raport cu P
_

_
atunci modelul Black-Scholes este viabil.
5
cantitate numit a, n literatura de specialitate, pre t de pia ta al riscului de rata a
dobnzii
6
3 Aplicatii
3.1 Enunturi
1. Fie (o
t
)
t2[0,T]
un proces adaptat si m arginit si e H procesul denit de
dH
t
= H
t
o
t
d1
t
, H
0
= 1.
Se noteaz a
dP

t
= H
t
dP
t
.
Demostrati c a
E
P
(H
T
ln H
T
) = E
P
_
_
1
2
T
_
0
o
2
c
d:
_
_
.
2. Fie procesul = (
t
)
t2[0,T]
solutia ecuatiei diferentiale stocastice (EDS)
d
t
=
t
(,
t
dt +
t
d1
t
) ,
0
= 1.
unde (,
t
)
t2[0,T]
si (
t
)
t2[0,T]
sunt procese Tadaptate si m arginite.
(a) Demonstrati c a procesul stocastic
_
_

t
exp
_
_

t
_
0
,
c
d:
_
_
_
_
t2[0,T]
este un martingal.
(b) G asiti probabilitatea Q astfel nct s a e Q martingal.
(c) G asiti o probabilitate pe R astfel nct
1
s a e un R martingal.
3. S a consider am dou a modele de evolutie, respectiv
_
d2
t
= :2
t
dt.
2
0
= 1.
si
_
dA
t
= cA
t
dt +oA
t
d1
t
d1
t
= ,1
t
dt +o1
t
d1
t
.
7
unde :. c. o. , si o sunt constante astfel nct
: ,=
oc o,
o o
.
Demonstrati c a piata descris a de cele dou a modele admite posibilit ati
de arbitraj.
4. Options power. Fie
do
t
= o
t
((: o) dt +od1

t
) , o
0
= r.
Aceast a dinamic a modeleaz a, sub o probabilitate neutr a la rsic P

pretul unui activ care pl ateste dividende la rata o, rata spot ind :.
(a) Calculati
E

_
/(o
T
) c
v(Tt)
[ T
t

.
unde /(r) = max (r
c
1. 0).
(b) Presupunem : = o si not am
dP

=
o
t
r
dP

si 2
t
=
r
2
o
t
.
Care este dinamica procesului (2
t
. t _ 0) sub probabilitatea P

?
Demosntrati c a pentru orice functie m asurabil a si m arginit a , are
loc
1
r
E

_
o
T
,
_
r
2
o
T
__
= E

[, (o
T
)] .
(c) Demonstrati c a o
a
este un martingal, pentru orice valoare a para-
metrului natural :. Demonstrati c a, pentru orice functie m asura-
bil a si m arginit a, are loc
1
r
a
E

_
o
a
T
,
_
r
2
o
T
__
= E

[, (o
T
)] .
(d) S a presupunem c a suntem n cazul
/(r) = r
o
max (r 1. 0) .
Demonstrati c a /(o
T
) se scrie ca diferenta a doua payo -uri, core-
spunz atoare, respectiv, la dou a optiuni europene pe cursul spot
o
o+1
, respectiv, o
o
si strike-uri ce vor determinate ulterior.
8
3.2 Indicatii, solutii
1. Printr-o schimbare de probabilitate, procesul H este un martingal poz-
itiv, de medie 1. Notnd prin dP

=H
t
dP denim o nou a probabilitate
P

si
E
P
[H
T
ln H
T
] = E

[ln H
T
] .
Sau
H
t
= exp
_
_

t
_
0
o
c
d1
c

1
2
t
_
0
o
2
c
d:
_
_
.
De unde,
E

[ln H
T
] = E

_
_

t
_
0
o
c
d1
c

1
2
t
_
0
o
2
c
d:
_
_
.
Procesul 1

t
= 1
t
+
t
_
0
o
c
d: este o P

miscare brownian a si

t
_
0
o
c
d1
c

1
2
t
_
0
o
2
c
d: =
t
_
0
o
c
d1

c
+
1
2
t
_
0
o
2
c
d:.
de unde, rezultatul este imediat.
2. Avem

t
= exp
_
_
t
_
0
,
c
d:
_
_
exp
_
_
t
_
0

c
d1
c

1
2
t
_
0

2
c
d:
_
_
.
de unde

t
exp
_
_

t
_
0
,
c
d:
_
_
este un martingal. Scrierea
d
t
=
t

t
_
d1
t
+
,
t

t
dt
_
9
arat a c a sub probabilitatea Q, denit a de dQ =1
t
dP, cu d1
t
= 1
t
o
t

t
d1
t
,
procesul 1

t
, denit prin d1

t
= d1
t
+
o
t

t
dt este o miscare brownian a.
Procesul , care veric a
d
t
=
t

t
d1

t
este un Q martingal. Se obtine usor (exercitiu!) c a
d
_

1
t

=
1
t

t
_
d1
t


2
t
,
t

t
dt
_
si alegerea m asurii pe R este evident a.
3. O manier a de a demonstra c a modelul permite arbitraj este aceea de
a ar ata c a nu exist a o m asur a martingal pentru acest model. n acest
scop, denim transformarea Girsanov prin
dP

= 1
t
dP, pe T
t
,
unde
_
d1
t
= 1
t
o
t
d1
t
.
2
0
= 1.
Din teorema lui Girsanov, se obtine c a
d1
t
= o
t
dt +d1

t
.
unde (1

t
)
t2[0,T]
este un P

brownian. Astfel, P

ecuatiile de dinam-
ic a ale lui A, respectiv, 1 se scriu
_
dA
t
= (c +oo
t
) A
t
dt +oA
t
d1

t
.
d1
t
= (, +oo
t
) 1
t
dt +o1
t
d1

t
.
Pentru ca P

s a e o m asur a martingal, neutr a fat a de risc, trebuie ca


(o
t
)
t2[0,T]
s a satisfac a, respectiv
o
t
=
: c
o
si o
t
=
: ,
o
.
ceea ce nseamn a c a ecuatia
: c
o
=
: ,
o
10
admite solutie. Aceasta este, ns a, imposibil dac a
: ,=
oc o,
o o
.
ceea ce nseamn a c a nu poate g asit a o m asur a martingal pentru mod-
elul considerat si, de aici, modelul permite oportunit ati de arbitraj.
4. Indica tii Pentru a evalua
E

[/(o
T
) [ T
t
]
n cazul /(r) = max (r
c
1. 0), utiliz am scrierea
o
t
= r exp
__
c
/
2
2
_
t +/1

t
_
.
Este usor de vericat c a sub probabilitatea P

,
d2
t
= o2
t
d1

t
.
unde (1

t
)
t2[0,T]
este o miscare brownian a si 2 are aceeasi dinamic a
sub P

ca o sub probabilitatea P

. Urmeaz a c a
\,, E

[,(o
T
)] = E

[,(2
T
)] .
Din denitia lui P

,
1
r
E

_
o
T
,
_
r
2
o
T
__
= E

_
,
_
r
2
o
T
__
.
Din denitia lui 2,
E

_
o
T
,
_
r
2
o
T
__
= E

[, (2
T
)] = E

[, (o
T
)] .
Dac a o
a
este martingal, aceleasi argumente conduc la formula ce tre-
buie demonstrat a. Din rationamente algebrice, r
o
max (r 1. 0) poate
scris ca
max
_
r
o+1
1
o+1
. 0
_
1 max
_
r
o
1
o
. 0
_
.
$$
11