Sunteți pe pagina 1din 2

Nucleul iluminist Cel dintai nucleu iluminist din cultura romana l-a constituit Scoala Ardeleana, miscarea intelectualitatii

din Transilvania de la sfarsitul secolului XVIII-lea si inceputul secolului al XIX-lea, aparuta ca urmare a excluderii romanilor de la viata social-politica conform actului cunoscut sub numele de "Unio trium nationum" ( !"#$% &ro'ramul politic al miscarii este sinteti(at in memoriul din #) , "Supplex libellus valac*orum Transsilvaniae" trimis imparatului +eopold II, prin care se cerea recunoasterea romanilor din Transilvania ca natiune e'ala in drepturi cu celelalte ce intrau in componenta Imperiului ,absbur'ic% &reluand esenta iluminismului european, repre(entantii Scolii Ardelene au ase(at la temelia pro'ramului lor de lupta principiile de e'alitate si libertate, de suveranitate a poporului, pe temeiul ideii dreptului national si al contractului social% Actiunea politica si culturala a Scolii Ardelene este indrumata de operele istorice si filolo'ice ale lui Samuil -icu, .*eor'*e Sincai, &etru -aior si Ion /udai-0eleanu% toti patru au facut studii teolo'ice, filo(ofice si de drept canonic la 1oma si Viena, si au fost minti stralucite, eruditi, savanti de talie europeana, poli'loti% In ansamblu, activitatea Scolii Ardelene cunoaste doua directii fundamentale2 $ prima, socio-culturala, este in stransa le'atura cu esenta miscarii iluministe, si urmarea emanciparea oamenilor prin educatie si cultura% In acest scop, se de(volta si se or'ani(ea(a invatamantul in limba romana% .*eor'*e Sincai, ca director al scolilor romane, infiintea(a "33 de scoli4 se tiparesc manuale scolare, carti de populari(are stiintifica, calendare si carti populare% 5$ cealalta directie este erudita si cuprinde numeroasele tratate de istorie si filolo'ie% Cele mai importante dintre acestea sunt2 "Istoria si lucrurile si intamplarile romanilor" de Samuil -icu, ",ronica romanilor si a mai multor neamuri" de .*eor'*e Sincai, "Istoria pentru iceputul romanilor in 0ac*ia" de &etru -aior, "6lementa lin'uae daco-romanae sive valac*icae" de Samuil -icu si .*eor'*e Sincai, "0isertatie pentru inceputul limbii romane" de &etru -aior si "+exiconul de la /uda", primul dictionar etimolo'ic al limbii romane% Studiile de istorie acorda un interes deosebit mai ales procesului de formare al poporului roman, contestandu-se afirmatiile tendentioase ale celor care falsificau istoria pentru a 7ustifica inec*itatea care se facea romanilor% 1epre(entantii Scolii Ardelene au adus ar'umente istorice, filolo'ice si demo'rafice privind ori'inea latina a limbii si poporului roman, continuitatea si unitatea sa etnica , punandu-se astfel ba(ele lin'visticii romanesti%

Aportul Scolii Ardelene la de(voltarea limbii este la fel de pretios% In aceasta epoca s-a pus problema adoptarii alfabetului latin in locul celui c*irilic, a fixarii normelor 'ramaticale ale limbii, a imbo'atirii vocabularului cu neolo'isme luate din limbile romanice% 1epre(entantii Scolii Ardelene au fost mai ales istorici si filolo'i, ei nu pot fi insa socotiti scriitori% Totusi, Scoala Ardeleana are marele merit de a fi creat un mediu favorabil literaturii, in mi7locu caruia Ion /udai-0eleanu, cel dintai mare poet roman de talie europeana, a creat "Ti'aniada"% 8pera este o sinte(e artistica a ideilor iluministe ale epocii, si repre(inta prima demonstratie de valoare a posibilitatilor poetice ale limbii romane, fiind sub acest aspect o neasteptata capodopera% Iluminismul Scolii Ardelene repre(inta prima etapa de moderni(are a culturii noastre, inscriindu-se in felul acesta, prin aspectele lui specifice, in iluminismul european% Iluminismul caracteri(ea(a pe plan ideolo'ic si cultural secolul al XVIII-lea% Adeptii sai pun un accent deosebit pe cunoasterea stiintifica, iar miscarea isi manifesta un puternic accent laic, anticlerical% Iluminismul preconi(ea(a emanciparea poporului prin cultura, si acorda un interese deosebit ei prin scoli si lucrari de populari(are% Se pun in circulatie concepte ca2 e'alitatea si dreptul natural, suveranitatea poporului, sistem de 'uvernare prin republica%