Sunteți pe pagina 1din 1

1.1.

Noiunea de audit istoric i definire


Etimologia cuvntului audit i are originea n latinescul audire a asculta, a transmite mai departe. Auditul a fost cunoscut la nceputurile secolului al XVIII lea, f!r! a fi preci"at! data e#act! sau locali"area geografic! ntr un stat. Istoria economic! delimitea"! mai multe etape ale auditului, diferen$iate n func$ie de categoria social! care ordona auditul %format! din aa numi$ii ordonatori de audit&, de auditori i de o'iectivele auditului. (fritul secolului al XIX lea conturea"! rela$ia dintre audita$i i auditori, alei din rndul profesionitilor conta'ili sau )uriti. *'iectivul lor era acela al atest!rii realit!$ii situa$iilor financiare, cu scopul de a evita erorile i frauda. +n primele patru decenii ale secolului XX, auditul era reali"at de profesioniti speciali"a$i n audit al!turi de conta'ili. ,ucr!rile erau comandate de stat i de ac$ionari. -lterior, pe m!sura de"volt!rii sc.im'urilor interna$ionale, e#ecutarea auditului a c!"ut n sarcina profesionitilor n audit i conta'ilitate, o'iectivul lor fiind acela de atestare a sincerit!$ii i regularit!$ii situa$iilor financiare. /ou! decenii mai tr"iu, o'iectivele auditului sunt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea cadrului conceptual conta'il i a normelor de audit. 0aptele anali"ate de c!tre auditori, respectiv opera$iunile i documentele aveau ca scop formularea unor opinii care atestau imaginea fidel! a conturilor, respectarea normelor i protec$ia contra fraudelor na$ionale i interna$ionale. 1ermenul 2audit este larg utili"at, adesea pentru a e#prima lucruri foarte diferite. E#emplele includ auditul situa$iilor legate de respectarea reglement!rilor de mediu, auditul situa$iilor privind respectarea standardelor de calitate i, desigur auditul anual independent al conturilor. -n audit repre"int! e#aminarea de c!tre un e#pert independent, auditorul financiar %care poate fi o persoan! fi"ic! sau )uridic!& a unui set de situa$ii financiare i a nregistr!rilor i registrelor pe 'a"a c!rora se poate forma o opinie asupra situa$iilor financiare cu scop general. 3erspectiva der!rii 4omniei la -niunea European! a impus introducerea auditului i n $ara noastr!.