Sunteți pe pagina 1din 4

CAPITOLUL IX: Venituri din alte surse Art.

78: Definirea veniturilor din alte surse (la data 14-mar-2013 Art. 78 din titlul III, capitolul IX reglementat de partea 103^1 din Norme Metodologice din 2004 ) (1 n aceast categorie se includ, ns nu sunt limitate, urmtoarele venituri: a prime de asigurri suportate de o persoan fizic independent sau de orice alt entitate, n cadrul unei activiti pentru o persoan fizic n legtur cu care suportatorul nu are o relaie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu; ! ctiguri primite de la societile de asigurri, ca urmare a contractului de asigurare ncheiat ntre pri cu ocazia tragerilor de amortizare;
" venituri primite de persoanele fizice pensionari, su forma diferenelor de pre pentru anumite unuri, servicii i alte drepturi, foti salariai, potrivit clauzelor contractului de munc sau n aza unor legi speciale;

" venituri, su forma diferenelor de pre pentru anumite unuri, servicii i alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foti salariai, potrivit clauzelor contractului de munc sau n aza unor legi speciale; (la data 01-ian-2010 Art. 78, alin. (1), litera . din titlul III, capitolul IX modi!icat de Art. I, punctul "". din Ordonanta urgenta 109/2009 ) d venituri primite de persoanele fizice reprezentnd onorarii din activitatea de ar itra! comercial. f venituri o inute din valorificarea prin centrele de colectare a deeurilor de metal, hrtie, sticl i altele asemenea. "u sunt impoza ile veniturile realizate din valorificarea unurilor mo ile prin centrele de colectare, n vederea dezmem rrii, care fac o iectul #rogramelor naionale finanate din ugetul de stat sau din alte fonduri pu lice, n conformitate cu prevederile art. $% lit. a&' i lit. g'. (la data 30-dec-2011 Art. 78, alin. (1), litera #. din titlul III, capitolul IX completat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 125/2011 ) # venituri o inute de persoana fizic n aza contractului de administrare ncheiat potrivit prevederilor (egii nr. $%&'((8 ) Codul silvi", cu modificrile i completrile ulterioare. *ac e+cepie veniturile realizate din e+ploatarea i valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaiei n materie, din pdurile pe care contri ua ilii le au n proprietate, n volum de ma+imum %, mc-an, care sunt neimpoza ile; ) veniturile distri uite persoanelor fizice mem rii formelor asociative de proprietate ) persoane !uridice, prevzute la art. %. din (egea nr. 1&'(((, cu modificrile i completrile ulterioare, altele dect veniturile neimpoza ile realizate din: 1.e+ploatarea i valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaiei n materie, din pdurile pe care le au n proprietate, n volum de ma+imum %, mc-an, pentru fiecare mem ru asociat; '.e+ploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaiei n materie, din pdurile pe care le au n proprietate, n volum de ma+imum %, mc-an, acordat fiecrui mem ru asociat. (la data 01-iun-2013 Art. 78, alin. (1), litera $. din titlul III, capitolul IX completat de Art. I, punctul 21. din Legea 168/2013 )
e venituri primite de persoanele fizice din activiti desfurate pe aza contractelor-conveniilor civile, ncheiate potrivit /odului civil, altele dect cele care sunt impozitate conform cap. II i conform opiunii e+ercitate de ctre contri ua il. 0piunea de impunere a venitului rut se e+ercit n scris, n momentul ncheierii fiecrei-fiecrui convenii-contract civil i este aplica il veniturilor realizate ca urmare a activitii desfurate pe aza acestei-acestui convenii-contract.

(la data 01-ian-2007 Art. 78, alin. (1) din titlul III, capitolul IX completat de Art. I, punctul %7. din Legea 343/2006 ) e venituri primite de persoanele fizice din activitile menionate la art. 1% alin. 2&' lit. a')e', n cazul n care contri ua ilul a e+ercitat opiunea de impozitare a acestor venituri potrivit prevederilor art. 34. 0piunea de impunere a venitului rut se e+ercit n scris, n momentul ncheierii fiecrui raport !uridic-contract i este aplica il veniturilor realizate ca urmare a activitii desfurate pe aza acestuia. (la data 01-ian-2010 Art. 78, alin. (1), litera &. din titlul III, capitolul IX modi!icat de Art. I, punctul "". din Ordonanta urgenta 109/2009 )

(la data 30-dec-2010 Art. 78, alin. (1), litera &. din titlul III, capitolul IX a'rogat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 117/2010 )
(' 5eniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impoza ile, prin normele ela orate de 6inisterul *inanelor #u lice, altele dect veniturile care sunt neimpoza ile n conformitate cu prezentul titlu.

(' 5enituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impoza ile, care nu se ncadreaz n categoriile prevzute la art. $& lit. a')h', altele dect veniturile neimpoza ile n conformitate cu prezentul titlu, precum i cele enumerate prin normele metodologice ela orate n aplicarea prezentului articol. (la data 01-ian-2008 Art. 78, alin. (2) din titlul III, capitolul IX modi!icat de Art. I, punctul 2(. din Ordonanta urgenta 106/2007 ) PA*T+A 1(,1: -or.e .etodolo#i"e
1$7.n aplicarea art. 78 alin. 2%' din /odul fiscal, n aceast categorie se includ, de e+emplu, urmtoarele venituri realizate de persoanele fizice: ) remuneraiile pentru munca prestat n interesul unitilor aparinnd 9ireciei :enerale a #enitenciarelor, precum i n atelierele locurilor de deinere, acordate, potrivit legii, condamnailor care e+ecut pedepse privative de li ertate; ) veniturile primite de studeni su forma indemnizaiilor pentru participarea la edinele senatului universitar; ) veniturile o inute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deeurilor de metal, hrtie, sticl i altele asemenea i care nu provin din gospodria proprie; ) sumele pltite persoanelor care nsoesc elevii la concursuri i alte manifestri colare, de ctre organizatori; ) indemnizaiile acordate mem rilor irourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor i personalului tehnic au+iliar pentru e+ecutarea atri uiilor privind desfurarea alegerilor prezideniale, parlamentare i locale; ) veniturile o inute de persoanele care fac figuraie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate i altele asemenea. 1/'.n aplicarea art. 37 alin. 2%' din /odul fiscal, n aceast categorie se includ, de e+emplu, urmtoarele venituri realizate de persoanele fizice: ) remuneraiile pentru munca prestat n interesul unitilor aparinnd 9ireciei :enerale a #enitenciarelor, precum i n atelierele locurilor de deinere, acordate, potrivit legii, condamnailor care e+ecut pedepse privative de li ertate; ) veniturile primite de studeni su forma indemnizaiilor pentru participarea la edinele senatului universitar; ) veniturile o inute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deeurilor de metal, hrtie, sticl i altele asemenea i care nu provin din gospodria proprie;

) veniturile o inute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deeurilor de metal, hrtie, sticl i altele asemenea; (la data 01-mar-2011 punctul 1%2. din partea 103^1 modi!icat de Art. I, litera )., punctul 18. din Hotarirea 150/2011 ) ) sumele pltite de ctre organizatori persoanelor care nsoesc elevii la concursuri i alte manifestri colare; ) indemnizaiile acordate mem rilor irourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor i personalului tehnic au+iliar pentru e+ecutarea atri uiilor privind desfurarea alegerilor prezideniale, parlamentare i locale; ) veniturile o inute de persoanele care fac figuraie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate i altele asemenea. (la data 18-!e'-200% partea 103^1 modi!icat de Art. I, alin. ()) din Hotarirea 84/2005 ) ) tichetele cadou acordate persoanelor fizice n afara unei relaii generatoare de venituri din salarii; ) venituri, altele dect cele de la art. $% lit. ;' distri uite de persoanele !uridice constituite n conform legislaiei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole i celor forestiere solicitate potrivit prevederilor (egii fondului funciar nr. 18&1001 i ale (egii nr. 1%0&1007, cu modificrile i completrile ulterioare. (la data 01-ian-2007 punctul 1%2. din partea 103^1 completat de Art. I, alin. ( ), punctul 42. din Hotarirea 1861/2006 ) ) venituri su forma anumitor unuri, servicii i alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foti salariai, i mem rii de familie ai acestora, potrivit clauzelor contractului de munc sau n aza unor legi speciale; ) veniturile o inute din valorificarea deeurilor prin centrele de colectare a deeurilor de metal, hrtie, sticl i altele asemenea; fac e+cepie veniturile o inute din valorificarea unurilor mo ile su forma deeurilor, prin centrele de colectare, n vederea dezmem rrii, care fac o iectul #rogramelor naionale finanate din ugetul de stat sau din alte fonduri pu lice care sunt venituri neimpoza ile. (la data 31-ian-2012 punctul 1%2. din partea 103^1 modi!icat de Art. I, litera ., punctul 20. din Hotarirea 50/2012 ) ) venituri realizate de persoana fizic ca urmare a contractului de administrare-prestri de servicii silvice ncheiat potrivit (egii nr. $%&'((8 privind /odul silvic, cu modificrile i completrile ulterioare. (la data 31-dec-200( punctul 1%2. din partea 103^1 completat de Art. I, alin. ( ), punctul 2(. din Hotarirea 1620/2009 ) ) sume rmase disponi ile dup acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare i regenerare a pdurilor i a cror restituire a fost solicitat de proprietarii de pduri persoane fizice, n conformitate cu prevederile (egii nr. $%&'((8, cu modificrile i completrile ulterioare. (la data 31-ian-2012 punctul 1%2. din partea 103^1 completat de Art. I, litera ., punctul 21. din Hotarirea 50/2012 )

1/'.n aplicarea art. 37 alin. 2%' din /odul fiscal, n aceast categorie se includ, de e+emplu, urmtoarele venituri realizate de persoanele fizice: ) remuneraiile pentru munca prestat n interesul unitilor aparinnd 9ireciei :enerale a #enitenciarelor, precum i n atelierele locurilor de deinere, acordate, potrivit legii, condamnailor care e+ecut pedepse privative de li ertate; ) veniturile primite de studeni su forma indemnizaiilor pentru participarea la edinele senatului universitar; ) veniturile o inute din valorificarea deeurilor prin centrele de colectare a deeurilor de metal, hrtie, sticl i altele asemenea, cu urmtoarele e+cepii: a'partea din venituri finanat din fonduri pu lice n cazul unurilor mo ile care fac o iectul

programelor naionale finanate din ugetul de stat sau din alte fonduri pu lice care sunt venituri neimpoza ile; 'veniturile realizate din valorificarea unurilor mo ile su forma deeurilor din patrimoniul afacerii de ctre contri ua ilii care au ca o iect de activitate colectarea i valorificarea de deeuri; n acest caz nu sunt aplica ile prevederile art. 18 alin. 2%' i art. 34 din Codul fis"al, veniturile respective fiind considerate venituri din activiti independente i supuse impunerii potrivit regulilor proprii acestei categorii, respectiv cap. II <5enituri din activiti independente<. ) sumele pltite de ctre organizatori persoanelor care nsoesc elevii la concursuri i alte manifestri colare; ) indemnizaiile acordate mem rilor irourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor i personalului tehnic au+iliar pentru e+ecutarea atri uiilor privind desfurarea alegerilor prezideniale, parlamentare i locale; ) veniturile o inute de persoanele care fac figuraie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate i altele asemenea. ) tichetele cadou acordate persoanelor fizice n afara unei relaii generatoare de venituri din salarii;
) venituri, altele dect cele de la art. $% lit. ;' distri uite de persoanele !uridice constituite n conform legislaiei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole i celor forestiere solicitate potrivit prevederilor (egii fondului funciar nr. 18&1001 i ale (egii nr. 1%0&1007, cu modificrile i completrile ulterioare.

) veniturile distri uite persoanelor fizice asociate n forme de proprietate asociative ) persoane !uridice, prevzute la art. %. din (egea nr. 1&'(((, cu modificrile i completrile ulterioare, altele dect cele prevzute la pct. 38; (la data 14-mar-2013 punctul 1%2. din partea 103^1 modi!icat de Art. I, litera )., punctul 1%. din Hotarirea 84/2013 ) ) veniturile o inute din valorificarea deeurilor prin centrele de colectare a deeurilor de metal, hrtie, sticl i altele asemenea; fac e+cepie veniturile o inute din valorificarea unurilor mo ile su forma deeurilor, prin centrele de colectare, n vederea dezmem rrii, care fac o iectul #rogramelor naionale finanate din ugetul de stat sau din alte fonduri pu lice care sunt venituri neimpoza ile. ) venituri realizate de persoana fizic ca urmare a contractului de administrare-prestri de servicii silvice ncheiat potrivit (egii nr. $%&'((8 privind /odul silvic, cu modificrile i completrile ulterioare. ) sume rmase disponi ile dup acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare i regenerare a pdurilor i a cror restituire a fost solicitat de proprietarii de pduri persoane fizice, n conformitate cu prevederile (egii nr. $%&'((8, cu modificrile i completrile ulterioare. (la data 13-iul-2012 punctul 1%2. din partea 103^1 modi!icat de Art. I, litera )., punctul %. din Hotarirea 670/2012 ) ) veniturile o inute de cedent ca urmare a cesiunii de crean, respectiv de cesionar ca urmare a realizrii venitului din creana respectiv, inclusiv n cazul drepturilor de creane salariate o inute n aza unor hotrri !udectoreti definitive i irevoca ile, din patrimoniul personal, altele dect cele care se ncadreaz n categoriile prevzute la art. $& lit. a')h' i art. $% din Codul fis"al. (la data 14-mar-2013 punctul 1%2. din partea 103^1 completat de Art. I, litera )., punctul 1". din Hotarirea 84/2013 )