Sunteți pe pagina 1din 53

Ce analizm?

Texte -

Interviuri individuale sau de grup Observaii Documente sociale: scrisori, jurnale, articole din ziare etc. Imagini Fotogra ii Filme Desene
Florentina !c"rneci

Cnd se face analiza?

Imediat dup# culegerea primelor date

Vezi procesul circular al cercetrii calitative

$naliza dezv#luie nevoia culegerii de noi date

Florentina !c"rneci

Ce nseamn analiza datelor?

%roces de prelucrare a datelor culese &n vederea interpret#rii Datele sunt aduse la m#rimi, orme 'i structuri care permit interpretarea Orice te(nic# este permis# at"ta timp c"t nu denatureaz# coninutul datelor

Florentina !c"rneci

Condiionare

$naliza este g(idat# de obiectivele cercet#rii !tabilirea ) clari icarea ) modi icarea obiectivelor de cercetare

Recomandri bibliografice: Flic*, +., ,--., An Introduction to Qualitative Research, !age %ublications, /ondra. 0euman, /.1., ,--2, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, $ll3n and 4acon, 4oston.
Florentina !c"rneci

Strategii de analiz

$naliza orientat# pe caz 5pe subiect sau pe unitate de investigare6

E emplu: interviuri individuale cu bolnavi despre schimbrile survenite !n via"a lor odat cu boala# interviuri biografice $ cum !%i povestesc via"a tinerii& btr'nii& persoanele instruite etc(

$naliza orientat# pe variabil#

E emplu: focus)grupuri cu bolnavi# teme biografice $ apari"ia primului copil& primul loc de munc etc(
Trimitere bibliogra ic#: 7uberman, $.8., 8iles 8.4., ,--., *ata Management and Anal+sis Methods, &n Denzin, 0., /incoln, 9.!. :ed.;, ,ollecting and Interpreting Qualitative Materials, !age %ublications, /ondra.
Florentina !c"rneci

Tipuri de analiz
<odarea pentru realizarea de categorii, pentru dezvoltarea de teorii !e concentreaz# pe coninutul textului

$naliza secvenial# pentru reconstruirea structurii textului !e concentreaz# pe orma textului

Florentina !c"rneci

Tipuri de codare

$naliza global# <odarea tematic# <odare 5=rounded T(eor36

Florentina !c"rneci

Tipuri de analiz secvenial

$naliza conversaiei $naliza discursului $naliza narativ#

Florentina !c"rneci

Analiza global

Familiarizarea cu textul <lari icarea obiectivelor >xtragerea 'i gestiunea cuvintelor c(eie, propoziiilor importante ?ezumate Tabele de coninut
Florentina !c"rneci

Vezi -A% fi vrut s fiu./

Vezi interviurile cu managerii Vezi -A% fi vrut s fiu./

Tabele de coninut
Cuvinte cheie ?esponsabilitate Sursa Interviul 8, Interviul 8, Observaii 82 Date vizuale: otogra ii 8,A Eurnalul cercet#torului 8Interviul 82 Interviul 8Interviul 8B, Documente sociale: carnete de note, diplome 8A paginile @ ,A , , @ 2 .-,C ,B liniile ,B-BC B@-DB B-,B-,D ,C-,2 B,-B. DC-,A ,,-B@ 2-BF

Timp liber %er ormane 'colare

Florentina !c"rneci

Codarea tematic

Inventar de teme Folosit# mai ales &n strategia de analiz# orientat# pe variabil#, la analiza ocusgrupurilor, &n studii comparative

E emplu: focus)grupuri cu bolnavi 0av'nd diferite boli1 despre rela"ia cu ceilal"i Vezi -A% fi vrut s fiu./

Florentina !c"rneci

?educerea datelor cu scopul de a dezvolta categorii sau teorii Datele sunt sparte, conceptualizate 'i apoi puse &mpreun# &n alte orme %roceduri obligatorii la =.T.: codarea desc(is#, codarea axial# 'i codarea selectiv#

Codarea !"T"#

Recomandri bibliografice: !trauss, $., <orbin, E., ,--C, 2asics of Qualitative Research: 3rounded 4heor+ 5rocedures and 4echni6ues, !age %ublications, /ondra. <o e3, $., $t*inson, %., ,--F, Ma7ing Sense of Qualitative *ata: ,omplementar+ Research Strategies, !age %ublications, T(ousand Oa*s.
Florentina !c"rneci

Codarea desc$is

Decuparea esenialului din text Descoperirea ideilor, a &nelesurilor coninute &n text

Florentina !c"rneci

Codarea desc$is % procedur


!e cite'te textul cu atenie !e selecteaz# cuvinte, expresii, propoziii sau paragra e care exprim# o idee !e aplic# etic(ete conceptuale pentru iecare idee prezent# &n text sau se p#streaz# ca atare textul selectat G coduri

Florentina !c"rneci

Te$nici ale codrii desc$ise


/inie cu linie G pentru pasaje neclare sau oarte bogate &n in ormaii %ropoziie cu propoziie %aragra cu paragra %e document

E emplu de codare linie cu linie

Florentina !c"rneci

Florentina !c"rneci

!e compar# codurile &ntre eleH c"nd de inesc un enomen similar sunt reunite &n categorii

Florentina !c"rneci

Florentina !c"rneci

5ot s spun !ns c din alt punct de vedere mi)a folosit !n !nchisoare& !n sensul c m)a adunat de pe drumuri& m)a fcut mult mai !n"elept& mult m)a !ntrit& mi)a cimentat caracterul %i am !nv"at limbi strine acolo( Se !nv"au oral( 8.9 *ar& era acolo inventat %i o manier de a scrie& se scria pe talpa bocancului& primeam bocanci din) %tia militre%ti de la trupe dezafectate din timpul rzboiului care talp era din gum& guma era lucioas sau dac nu o lustruiam noi& pe ea((( ((( presram un fel de spum de spun a%a. un fel de past de spun de rufe(
Florentina !c"rneci

<ategorie: bene icii sau I oloaseJ ale &ncarcer#rii <oduri componente: m)a adunat de pe drumuri, m)a fcut mai !n"elept, m)a !ntrit, mi)a cimentat caracterul, am !nv"at limbi strine acolo.

Florentina !c"rneci

<ategoriile primesc nume, li se pun etic(ete 5din literatura de specialitate G e emplu: motiva"ie intrinsec& autopercep"ieH sau olosind cuvintele subiecilor G se p#streaz# savoarea textului, e emple: sacrificarea spunului& trucuri de scriere6

Florentina !c"rneci

!e caut# dezvoltarea categoriilor descoperite 'i descoperirea altora Kn toate datele culese de la subiect Kn datele culese de la ali subieci <olect"nd noi date

Florentina !c"rneci

Te(nic# ajut#toare: adresarea de &ntreb#ri textului

E emplu: cine !nv"a !n !nchisoare: ,ine erau -profesorii/:

Florentina !c"rneci

Florentina !c"rneci

$naliza datelor g(ideaz# colectarea de noi date G structureaz# interviurile ulterioare &n uncie de categoriile descoperite dar r#mase incomplete

E emplu: ce alte strategii de !nv"are a limbilor strine a"i mai pus !n practic: Spune"i)mi mai multe despre felul !n care se !nv"au poeziile; ,e alte tipuri de !nv"are mai e istau !n !nchisoare:

Florentina !c"rneci

!tabile'ti cu claritate obiectivele de cercetareL Obiectivele g(ideaz# analiza: pui in rec+cle bin categoriile care nu te ajut# s# dai un r#spuns la obiectivele cercet#rii

E emple: cum se !nv"a !n !nchisorile comuniste:

Florentina !c"rneci

!e p#streaz# codurile care nu au intrat &n categorii, dar care par semni icative

E emplu: teribil !n"eleg soarta cobaiului Vezi -A% fi vrut s fiu./

Aten"ie la etichetare: etichetele nu trebuie s fie scurte& ci sugestive Aten"ie la formarea categoriilor %i subcategoriilor

Florentina !c"rneci

Codarea a&ial

?ealizarea conexiunilor &ntre categorii 'i subcategorii, punerea &n eviden# a relaiilor dintre categorii Descoperirea categoriilor axiale 5principale, importante pentru obiectivul cercet#rii6

E emplu: !nv"area limbilor strine& !nv"area poeziilor& !nv"area mi<loacelor de supravie"uire !n !nchisoare

Florentina !c"rneci

%e secvene temporale: %erioada anterioar# &nc(isorii M perioada petrecut# &n &nc(isoare M perioada de anc(et# M perioada post-comunist#

'osibile grupri de categorii

Dup# localizare: ?ealizate &n &nc(isoare M realizate la Ianc(et#riJ M realizate &n spaii publice M realizate &n spaii private

Florentina !c"rneci

>xemplu G analiza interviurilor biogra ice cu manageri: Kn uncie de perioada de via#: perioada copilriei, adolescen"ei 'i maturit"ii Toate categoriile re eritoare la angajai: rela"ia cu anga<a"ii, ce !i motiveaz pe anga<a"i !n viziunea managerilor, cum trebuie s fie un anga<at

Florentina !c"rneci

Folosirea paradigmei de codare pentru studii de tip cauz# G e ect: <ondiii cauzale M enomen M context M condiion#ri M strategii de aciune ) interaciune M consecine

Florentina !c"rneci

Florentina !c"rneci

!e caut# legarea categoriilor 5asociat cu, determin# pe, se determin# reciproc, se aseam#n# cu, poate i relaionat cu, este un tip de, duce la, coreleaz# cu etc.6 !e determin# relaiile dintre categorii pun"nd &ntreb#ri de relaionare textului sau subiecilor 0u exist# orme prede inite de legare a categoriilor
Florentina !c"rneci

!electarea categoriei centrale sau nucleu de care se leag# categoriile axiale 'i subcategoriile lor <ategoria nucleu se stabile'te &n uncie de obiectivele cercet#rii

Codarea selectiv

E emple: pentru obiectivul G care au ost circumstanele 5 amiliale, materiale, relaionale, pro esionale etc.6 &n care au tr#it manageriiN, categoria nucleu: identitatea ca ansamblul de circumstane pentru obiectivul G care sunt ideile 'i sentimentele managerilor legate de propria persoan#N, categoria nucleu: identitatea ca idei 'i sentimente despre sine
Florentina !c"rneci

!e ac propoziii ipotetice despre relaiile dintre categorii 5potrivite unul caz, se compar# cu cele potrivite celorlalte cazuri, se caut# asem#n#ri 'i deosebiri, cauze ale deosebirilor etc.6

E emple: preocuprile intelectuale !n !nchisoare sunt multiple( *ac subiectul are un tip de !nv"are& atunci are mai multe preocupri intelectuale !n !nchisoare(

Florentina !c"rneci

!e ormuleaz# tentative de r#spuns la obiectivele cercet#rii $par intuiii care sunt de cele mai multe ori completate, modi icate, iar uneori sunt c(iar anulate de noile descoperiri din date.

E emple: - Respectul %i aprecierea celorlal"i oameni sunt factori motivatori foarte importan"i pentru manageri( - Au avut cel pu"in un printe autoritar( - =ac de mici tot felul de munci remunerate %i !%i gestioneaz singuri c'%tigul(
Florentina !c"rneci

!e p#streaz# un permanent contact cu literatura de specialitate !e identi ic# termeni ?elaii &ntre termeni

Florentina !c"rneci

(&emplu

<eea ce tr#iesc rom"nii care pleac# 'i apoi se re&ntorc &n ara de origine poate i &ncadrat &n ceea ce =o man 5,-F,6 numea Orupturi biogra iceJ care activeaz# 'i reactiveaz# neconcordanele &ntre Oidentitatea social# real#J 5caracteristici posedate6 'i Oidentitatea social# virtual#J 5cum apar celorlali &n interaciune6. 0econcordanele se dezvolt# at"t &n raport cu ceilali G italieni, c"t 'i cu ceilali - rom"ni, la &ntoarcere.
Florentina !c"rneci

%rezentarea datelor &n orm# condensat# gra ic# %une &n eviden# leg#turile, conexiunile, asocierile &ntre date %rimul pas c#tre interpretare prin descrierea leg#turilor, asem#n#rilor 'i deosebirilor &ntre categorii 'i cazuri

'rezentarea vizual a datelor

Recomandare bibliografic: $gabrian, 8., BCC@, ,ercetarea calitativ a socialului: design %i performare, Institutul >uropean, Ia'i.
Florentina !c"rneci

)atricea

Tabel cu dubl# intrare


Subieci Momentul Perioada de Momentele intrrii n acomodare critice n nchisoare nchisoare Momentul ieirii din nchisoare

E emplu: !n"elegerea unei cronologii ) evolu"ia strii psihice a de"inu"ilor din !nchisorile comuniste

, B D Subieci 8, 8B Identificri cu persoane Identificri cu grupuri Identificri de rol

Florentina !c"rneci

8atrice pe seturi de date &n vederea

compar#rii nu numai a cazurilor &ntre ele ci 'i a grupurilor de cazuri


Manageri Tineri 5BF-D-6 8aturi 5@C-@-6 !eniori 5AC-F-6 Ce i motiveaz Ce regrete au Ce i doresc de la viitor

Florentina !c"rneci

E emplu: matrice conceptual $ procesul !nv"rii !n !nchisorile comuniste


Tipuri de nvare Knv#area limbilor str#ine Knv#area poeziilor Knv#area strategiilor de supravieuire Cine nva e la cine nva Cum nva

Kn tabel se introduc categorii, coduri, abrevieri etc.


Vezi manageri

Florentina !c"rneci

Manager

Ce spune despre el/ea

Ce crede Ce Ce spun c spun ceilali spune despre despre el/ea despre el/ea el/ea patronul ceilali manageri - mi se reproea" c sunt prea bun, prea indulgent cu oamenii; - cred c patronul consider c sunt de ncredere! - face tot ce trebuie, respect regulile, nu are incidente! DT# vopsete orice i vine la m n, fr s verifice (estetic); mi-e groa" c nd trebuie s i cer ceva!

AM (efa - referitor la activitatea mea nu seciei vopsitorie, sunt probleme deosebite; femeie) - noi ntotdeauna ne-am fcut treaba; - am colaborat foarte bine cu toat lumea; - am avut 1, 2 reclamaii n 3 ani (i asta pentru c au stat produsele n condiii nefavorabile); - nu respect regula c toate trebuie s treac pe la ef (e ca o p r); - nu trimit mail-uri s se tie oficial cine a greit! GB (director aprovi"ionare, brbat)

- departamentul meu nu are - vorbesc probleme; mai tare i mi se - probleme nu apar din cau"a reproea" c ip! departamentului meu; - problemele pe care noi le generm nu afectea" celelalte departamente; - nu am generat probleme grave; - am reuit s fac lucrurile s mearg i acesta este meritul meu; - m enerve" foarte repede; - sunt cel mai vec$i anga%at; - am fost singurul care am scpat de sanciuni!

nu GT: nu ne tie s trimit ofertele la gestione"e timp, nu avem stresul; preurile! VM# cu reacionea" aprovi"ionarea anormal; umbl repede e informaia! orgolios!

Florentina !c"rneci

*eeaua

0oduri legate prin diverse leg#turi

Vezi re"ea cauzal $ condi"iile cauzale ale !nv"rii !n !nchisorile comuniste Vezi cursul evenimentelor ce conduc la delincven"a tinerilor Vezi schema rela"iilor

Florentina !c"rneci

Florentina !c"rneci

!"ICIT#T$

Kn copil#rie ) di erii de ceilali copii

De-a lungul vieii ) di erii de ceilali oameni prin

/a 'coal#

%rin caracteristici

ce realizeaz# 5ce ac 'i cum ac6

ce au

cum sunt

Iniiativ#, curaj, abilit#i, pricepere, maturizare

nu copiaz# comportamente

Florentina !c"rneci

Florentina !c"rneci

Florentina !c"rneci

#!T%"%MI$

!lab# independen# pro esional#

Dependen# a# de vec(i reete de manageriat

Dependen# motivaional# Dependen# a# de prezent

'tiu s# ac# multe lucruri &n multe domenii

pot ace lucrurile mai bine dec"t alii

pot ace lucruri pe care alii nu le pot ace

au iniiative

Florentina !c"rneci

>xist# so t-uri de analiz# a datelor calitative Folositoare &n gestiunea volumelor mari de date

E emple: >Vivo& Etnograph& ?iperRESEAR,?& A4@AS(ti& AQAA*


Recomandri bibliografice: <o e3, $., 7olbroo*, 4., $t*inson, %., ,--F, Qualitative *ata Anal+sis: 4echnologies and Representations, &n Sociological Research Bnline, vol. ,, nr. ,, P(ttp:))QQQ.socresonline.org.u*)socresonline),),)@.(tmlR. Selle, +., ,--2, 4heor+ 2uilding in Qualitative Research and ,omputer 5rograms for the Management of 4e tual *ata, &n Sociological Research Bnline, vol. B, nr.B, P(ttp:))QQQ.socresonline.org.u*)socresonline)B)B),.(tmlR.

Florentina !c"rneci

Cteva instrumente de analiz furnizate de softul +,ivo -

construirea de seturi de documente sau categorii recvena cuvintelor c#utare dup# categorii 5comparare a codurilor din categorii pe diverse seturi de date6 c#utare dup# atribute 5g#sirea codurilor speci ice unor categorii pe cazurile cu anumite atribute6
Florentina !c"rneci

Triangulaia metodologic 8etodele 'i te(nicile de analiz# a

datelor se pot combina &n cadrul aceluia'i proiect, pe acelea'i date !e pot olosi anumite metode de analiz# pe anumite materiale, alte metode pe alte materiale culese 8ai muli cercet#tori pot analiza acela'i material $naliza este mai complet#, &nelegerea textului mai pro und# Teri icarea corectitudinii analizei
Florentina !c"rneci

S-ar putea să vă placă și