Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

OBIECTUL: Limba i literatura romn


SUBIECTUL: tefan cel Mare i Vrncioaia, dup Dumitru Alma
CLASA: a II-a A
TIPUL LECIEI: predare nvare evaluare
1. OBIECTIVE OPERAIONALE:
!" - # citea#c corect, fluent i e$pre#iv te$tul%
!& - # nelea' #emnificaia unor cuvinte - c(eie din te$t i # alctuia#c noi enunuri cu ele%
!) - # r#pund la ntrebri de coninut% # citea#c #electiv, pe roluri, anumite fra'mente din te$t%
!* - # ar'umente+e (otrrea Vrncioaiei%
!, - # identifice per#ona-ele din te$t%
!. - # anali+e+e comportamentul unui per#ona- din te$t%
!/ - # caracteri+e+e per#ona-ul principal utili+nd n#uiri i #inonime ale ace#tora%
!0 - # pove#tea#c te$tul innd #eama de ordinea de#furrii ntmplrilor%
!1 - # cree+e un alt dialo' ntre tefan cel Mare i cei apte feciori ai Vrncioaiei%
!"2 - # de#prind me#a-ul te$tului3 dra'o#tea de ar, vite-ia, #piritul de #acrificiu, druirea%
2. STRATEGII DIDACTICE:
Metode i proedee3 citirea e$plicativ, e$plicaia, e$erciiul, conver#aia, ob#ervaia, problemati+area, -ocul didactic, munca n ec(ip, metoda 4ciorc(inelui5, lucrul
cu cartea, pove#tirea oral, predarea reciproc, e$punerea%
Mi!"o#e de $%&'(')*%t3 portretul lui tefan cel Mare, volumul 46ove#tiri i#torice 5 de Dumitru Alma, , fie de lucru, coli pentru munca pe 'rupe, carioca, plan
pentru reali+area ciorc(inelui, computer7vi+uali+are ima'ini de#pre tefan cel Mare8, caiete #peciale, (arta fi+ic a 9omniei,
ilu#traii, poe+ia 4Mama lui tefan cel Mare5,de D: ;olintineanu%
+or)e de or,#%i-#re3 activitate frontal, alternativ cu activitatea independent individual< n 'rup< perec(i%
+or)e de e&#".#re3 oral i #cri#:
/. RESURSE 0I MANAGEMENTUL TIMPULUI:
A.
- Manual de Limba i literatura romn, cla#a a II-a, de =: 6iil i >: Mi(ile#cu, ?ditura Arami# 6rint, ;ucureti &22,%
- Alma, Dumitru, 6ove#tiri i#torice, ?:D:6:, ;ucureti &22)
- erdean, Ion Metodica predrii limbii romne la clasele I-IV, ?:D:6:, ;ucureti, "11)%
- !pre#cu, Maria, Vreau # tiu, ?ditura @eliopoli#, =imioara &22,%
- 4Mama lui tefan cel Mare5,de D: ;olintineanu,?ditura I: >rean', ;ucureti, "10*%
Mo)e%te"e
"e(iei
O1ieti&e
Co%(i%.t.ri i #ti&it'(i de $%&'(#re Str#te,ii did#tie
Ati&it#te# $%&'('tor.".i Ati&it#te# e"e&.".i Metode i proedee
+or)e de
#ti&it#te
Mi!"o#e
did#tie
Momentul
or'ani+atoric
A#i'urarea cadrului i a atmo#ferei
optime de#f#urrii leciei: 6re'tirea
materialelor nece#are pentru or:
?levii i pre'te#c manualul, caietul,
penarul
>onver#aia Arontal
6re'tirea
aperceptiv
!,
!)
9ecunoatei ver#urile 7#cri#e pe tabl83
46rivii mree umbre3 Mi(ai, tefan,
>orvine, < 9omna naiune, ai votri
#trnepoi, < >u braele armate, cu focul
vo#tru-n vine, < BVia-n libertate, ori
moarteC, #tri' toiD5
E>ine au fo#t Mi(ai, tefan i
>orvineF
E>are dintre ei a fo#t domn al
MoldoveiF 6re+entarea portretuluilui
lui tefan cel Mare i alte ima'ini:
#%e2# 1
E>e tii de#pre tefan cel MareF
Gn elev citete, ceilali urmre#c
Hrecuno#c poe+ia i autorul:
9#pund la ntrebrile formulate de
nvtor
6ove#te#c ce tiu de#pre tefan cel
Mare
!b#ervaia
?$erciiul
>onver#aia
6ove#tirea
Individual < Arontal
Arontal
Ver#uri
=abl
6ortretul
Ima'ini pe
>omputer
@arta fi+ic a
9omniei
Anunarea
titlului i a
obiectivelor
Ie pre+int elevilor titlul leciei i
autorul:
Ie #crie pe tabl data, titlul i autorul:
?levii notea+ n caiete: ?$erciiul Arontal >aietul
Diri-area
nvrii
!"
!&
!,
!)
!"
!&
a8>itirea inte'ral a te$tului
Li #e recomand # identifice cuvintele
necuno#cute:
b8>onver#aie dup prima citire
Ie pun ntrebri de#pre per#ona-ele
care particip la aciune, apoi #e
#tabilete ideea central a te$tului,
urmrindu-#e tre+irea intere#ului
pentru anali+a ace#tuia:
c86relucrarea te$tului
Li #e propune elevilor citirea te$tului3
inte'ral, n lan, pe fra'mente:
Identificarea cuvintelor i e$pre#iilor
noi:
Ie fac e$erciii de citire #electiv, citire
?levii urmre#c cu atenie te$tul citit,
#ubliniind uor cu creionul cuvintele
necuno#cute:
Aormulea+ r#pun#uri la ntrebri prin
propo+iii clare, lo'ice, corecte din
punct de vedere 'ramatical: Ji #pun
prerea de#pre me#a-ul te$tului:
?levii cite#c te$tul conform cerinelor,
identific cuvintele i e$pre#iile noi,
caut n vocabularul din manual, n
dicionarul cla#ei #au pe computer
7Dictu#8 #en#ul ace#tora, apoi le
inte'rea+ n alte propo+iii: Icriu n
vocabular e$plicaia cuvintelor:
?levii cite#c #electiv, pe roluri i
e$plic folo#irea unor #emne de
Lectura model
!b#ervaia
>onver#aia
>itirea e$plicativ
?$plicaia
>onver#aia
?$erciiul
Arontal
Arontal
Individual
Arontal
Arontal
Individual
Manual
Manual
Vocabular
Dicionar
Manual
!"
!)
!*
pe roluri% li #e cere # e$plice folo#irea
unor #emne de punctuaie:
Ar'umentarea (otrrii Vrncioaiei
d86ove#tirea oral a leciei
- pe fra'mente 7te$tul e#te mprit pe
fra'mente n manual8%
- n ntre'ime:
punctuaie:
?levii i #pun prerea dac a fo#t
neleapt (otrrea Vrncioaiei:
?levii pove#te#c cte un fra'ment
tran#formnd vorbirea dialo'at, apoi
pove#te#c n ntre'ime te$tul:
?$erciiul
?$plicaia
>onver#aia
6roblemati+area
6ove#tirea
Arontal
Individual
Jn perec(i
Arontal
Manual
Manual
!binerea
performanei
!/
!.
E9eali+area pe 'rupe a cte unui
ciorc(ine cu n#uirile per#ona-elor3
-'rupa " tefan cel Mare
-'rupa a II-a Vrncioaia
-'rupa a III-a turcii
7#e #electea+ n#uirile dintr-o li#t
dat i pot completa cu altele8
#%e2# 2
E?levii din fiecare 'rup vor primi fie
cu te$te care conin i alte informaii
de#pre per#onalitatea marelui domnitor
#%e2# /. 6re+entarea predarea a
noilor informaii de ctre fiecare 'rup:
E>rearea unui dialo' ntre tefan i
feciorii Vrncioaiei cu #pri-inul unor
ntrebri:
EAlte informaii de#pre tefan3
-dup fiecare btlie ridica o
mn#tire%
-a avut o domnie lun' cti'nd
aproape toate btliile%
-a fo#t foarte iubit de popor%
-a fo#t nmormntat la Mn#tirea
6utna #%e2# 3
E9e+olvarea a dou e$erciii din
caietul #pecial
?levii vor lucra pe 'rupe de cte cinci,
apoi repre+entantul 'rupei va pre+enta
4ciorc(inele5
?levii vor citi n 'rup te$tul i vor
e$tra'e noile informaii, pe care le vor
pre+enta n faa cla#ei:
!pt elevi vor participa la reali+area
dialo'ului
?levii a#cult informaiile i prive#c
ilu#traiile pre+entate
?$erciiul
6roblemati+area
>onver#aia
?$erciiul
>onver#aia
6redarea reciproc
6roblemati+area
Koc de rol
>onver#aia
?$punerea
!b#ervaia
6e 'rupe
6e 'rupe
Arontal
Arontal
Arontal
Arontal
>oli L carioca
Aie
Iu#traii
?levii vor re+olva individual e$erciiile
?$erciiul
Individual
>aiet #pecial
Apreciere
a#upra
activitii:
=ema pentru
aca#
Ie fac aprecieri 'enerale privind modul
n care au activat elevii, apoi
individuale 7eventual calificative8:
?$erciiul 4i eu pot5 ",&,) pa' .",
manual:
>onver#aia Arontal
6!II;IL? A>=IVI=MNI 6?O=9G !9A D? >!OI!LIDA9?3
- ?$erciii de #inonimie, antonimie%
- Dictarea unui fra'ment cu dialo' din lecie%
- >itirea inte'ral a lecturii 4tefan cel Mare i Vrncioaia5 de Dumitru Alma%
- =ran#crierea pe o fi a ndemnului mamei ctre fiul #u din poe+ia 4Muma lui tefan cel Mare5 de Dimitrie ;olintineanu