Sunteți pe pagina 1din 42

Managementul clasei de elevi Cuprins

Capitolul I. Managementul educational 1. Definirea managementului clasei de elevi 2. Managementul clasei- o alternativ sau un complement necesar?! 3. Argumente n favoarea managementului clasei de elevi! a. Argumente organi"a#ionale! $. Argumente epistemice! c. Argumente istorice! d. Argumente sociologice! e. Argumente psi%ologice! f. Argumente manageriale &. Managementul educa#ional '. (unc#iile managementului n educa#ie Capitolul II. Aspecte structural func#ionale al managementului clasei de elevi 1. Aspectul ergonomic 2. Aspectul psi%ologic 3. Aspectul social -normativ &. Aspectul opera#ional '. Aspectul inovator Capitolul III. Managementul clasei de elevi- aplica#ii la nivelul procesului instructiv ) educativ 1. Managementul con#inuturilor! 2. Managementul pro$lemelor disciplinare! 3. Managementul rela#iilor interpersonale profesor- elev

Capitolul I Managementul educa#ional * Dup cel de-al doilea r"$oi mondial s-a produs un eveniment important pentru modul n care sc%im$area social este a$ordat. A aprut ideea promovrii unei ca o nou tehnic de organizare a sc%im$ri sociale proiectate +i controlate. Acest lucru a aprut mai nt,i n ntreprinderi economice. Managementul a aprut a+adar ntreprinderilor! managementul a devenit o a$ordare sintetic- cum s utili"e"i toate resursele disponi$ile- financiare. te%nologice. umane- pentru a reali"a performan#e ridicate. /n acest conte0t a aprut ideea c un sistem social-organi"a#ia - tre$uie tratat ca ceva de construit, inginere+te. adic pe $a"a unor principii n a+a fel nc,t func#ionarea sa s ating performan#e nalte. 1tiin#ele umane +i sociale au cptat aplica$ilitate practic devenind instrumente ale construc#iei unor noi sisteme. Astfel. n ultimele decenii s-a a2uns la constatarea c toate organi"a#iile pot deveni mult mai performante dac sunt construite ca sisteme sociale pe principii solide. * 3C 4amfir. 25526. 7entru o $una n#elegere a procesului educativ din +coal se impune o anali" comple0 din perspective complementare psi%osociologic. pedagogic +i c%iar economic. 7entru ca o clas de elevi s func#ione"e la parametrii optimi ea tre$uie s fie anali"at din perspectiva interac#iunii ei cu alte sus$sisteme ale sistemului de nv#m,nt. De+i profesorul +i elevii sunt principalii actori. ei sunt condi#iona#i. n foarte multe dintre activit#ile lor. de o multitudine de factori e0teriori +i interiori +colii. De aceea. ace+ti factori tre$uie cunoscu#i +i gestiona#i astfel nc,t s e0ercite o influen# negativ c,t mai mic asupra proceselor de interac#iune din clas. 1. Definiie *Managementul clasei de elevi este domeniul de cercetare n +tiin#ele educa#iei. care studia" at,t perspectivele de a$ordare ale clasei de elevi 3didactic +i psi%osocial6. c,t +i structurile dimensionate ale acesteia 3ergonomic. psi%ologic. psi%osocial. normativ.

rela#ional. opera#ional +i creativ 6 n scopul facilitrii interven#iilor cadrelor didactice n situa#ii de cri" microeduca#ional8 3indisciplin. violen#a. nonimplicare etc6 +i a evitrii consecin#elor negative ale acestora. prin e0erci#iul microdeci"iilor educa#ionale.8 39. Iucu. 2555. p.&36 :$iectivele acestui tip de management :ptimi"area rela#iei profesor- elev care tinde tot mai mult s devin o rela#ie de"ec%ili$rat din punct de vedere psi%osocial! (le0i$ili"area acestei rela#ii din punct de vedere comportamental +i emo#ional afectiv! ;porirea eficien#ei procesului de nv#m,nt mai cu seama su$ aspectul laturii sale formative! :ferirea de solu#ii pentru pro$lemele psi%osociale specifice +colii! Ac%"i#ionarea de cuno+tin#e +i e0ersarea a$ilit#ilor necesare organi"rii

activit#ilor adiacente procesului de nv#are. 2. Managementul clasei o alternativ sau un complement necesar ! Argumente1coala are dou dimensiuni - formativ "i informativ 1. Didactica tradi#ional l a+e"a pe profesor n centrul universului educativ. sta$ilind o rela#ie de autoritate +i de dependen# a elevilor de cadrul didactic +i transform,nd 39.Iucu. p126 =a sf,r+itul sec ?I? lea +i nceputul sec al ?? lea s-a fcut sim#it mi+carea *noii pedagogii8 care sus#inea li$era de"voltare a individualit#ii copilului. a dispo"i#iilor +i nclina#iilor sale +i noninterven#ia educatorilor pentru a lsa c,mp li$er "estrei sale ereditare. Instruirea era conceput ca o activitate fireasc la $a"a creia nu st constr,ngerea sau autoritatea profesorului. ci tocmai interesul natural al copilului pentru activitate. +coala fiind asimilat cu ns+i via#a autentic a elevului . 9epre"entan#i ai acestui curent - @ DeAe>. M Montessori. Bd ClaparCde. : Decrol>. @ 7iaget. 3M Doco+. 2552. p 156. Acest curent su$ diferitele sale manifestri teoretice insista asupra urmtoarelor aspecte3 comunicarea pedagogic ntr-un *dialog unilateral8 3< =ero>6.

Instruirea +i educarea sunt autentice +i eficiente numai dac este asigurat li$ertatea deplin a copilului! Misiunea educatorului este de a organi"a un mediu propice pentru manifestarea li$er a tendin#ei spre activitate a copilului. pentru a veni n nt,mpinarea intereselor sale +i pentru a rspunde tre$uin#elor sale de cunoa+tere!

7rincipala surs de cunoa+tere pentru copil este activitatea sa practic. spontan +i li$er! ;atisfacerea intereselor copilului repre"int criteriul principal n selectarea con#inutului nv#m,ntului +i n organi"area procesului de instruire. 3M Doco+. 2552. p116.

Acest nou curent punea accent pe autonomia elevului. 7ro$lema este dac elevul poate sus#ine acest efort? 2. Activitatea unui cadru didactic. * calit#ile sale +i erorile pedagogice pe care le comite nu pot fi anali"ate +i apreciate dec,t ca elemente ale unui ansam$lu n care intervin factori foarte diferi#i- clasa cu care lucrea". condi#iile sociale +i materiale +i mai ales interac#iunile psi%osociale. cu colectivul clasei ori cu cel de prin#i. precum +i rela#iile cu colegii si. cu direc#iunea +i administra#ia. 3E Ealpert. apud Iucu. p1&6 7rofesorii prin po"i#ia socio-profesional pe care o ocup ndeplinesc mai multe func#ii de- planificare. organi"are. comunicare. conducere. coordonare. ndrumare. motivare. consiliere. control. evaluator. Foate par s fie de esen# managerial. 7rocesul instructiveducativ desf+urat de cadrul didactic n clas implic o puternic component managerial. at,t su$ raportul func#iilor manageriale fundamentale. c,t +i din perspectiva managementului organi"a#ional implicat de structura clasei de elevi ca organi"a#ie. 7ro$lemele de ma0im responsa$ilitate care diferen#ia" procesele manageriale din nv#m,nt fa# de procese i"omorfe din alte sectoare sunt c n procesul de nv#m,t conducerea se reali"ea" nemi2locit asupra personalit#ii n formare a copiilor 3 9. Iucu. p1G6. (ormula nou +i modern a managementului clasei vine n nt,mpinarea unei nevoi o$iective de perfec#ionare +i eficien# la nivelul ntregului sistem +colar.

&

#. $rgumente n favoarea managementului clasei- 39 Iucu6 a. %rganizaionale coala este o organizaie care din punct de vedere sociologic este definit ca *un ansam$lu uman ordonat +i ierar%i"at n vederea cooperrii +i cordonrii mem$rilor lor n anumite scopuri 3Dictionarul =arousse. 1HHG6. Din punct de vedere psihologic, organi"a#ia +colar este *un ansam$lu de persoane care urmresc un scop determinat. identic sau complementar. constituite n structuri. func#ion,nd dup reguli ce-+i propun s apartenente 377 Ieveanu. 1HJK6. :rgani"a#ia +colar este o construc#ie cu un fundament psi%osocial. deoarece rspunde nu doar unei nevoi individuale. ci mai ales unei nevoi societale. de *a sociali"a metodic t,nara genera#ie*3B DurL%eim. 1HK56. 1coala are atri$utele unei organi"a#ii deoarece Are o sarcin, o misiune, un scop sau o$iectiv general : structur intern 3rela#ii pe vertical. pe ori"ontal6! &ehnicile 3resursele materiale +i te%nologice6! $ctorii sociali implica#i! 'oliticile organizaionale "colare- strategii +i tactici proiectate n timp! Cultura organizaional "colar concreti"at n idei. credin#e. sim$oluri. a2uste"e raporturile elementelor

ritualuri. ceremonii. eroi. pattern-uri comportamentale ! Mediul e(tern cu care +coala este permanent n legtur +i care adesea poate influen#a func#ionarea su$ aspect organi"a#iei n ntregul ei sau n anumite componente ale ei. precum +i rela#iile intre-organi"a#ionale! Comunicarea 3de informa#ii +i de putere6 +i interaciunile dintre to#i mem$rii.

1coala *poate fi anali"at prin centrarea pe eviden#ierea *omului organi"a#ional8. * a comportamentului organi"a#ional8. specific mediului pedagogic. un mediu desc%is. perfecti$il. 3auto6regla$il8 3; Cristea. 1HHG6. /n acest sens. organi"a#ia +colar are ca elemente definitorii produsul organizaiei "colare. dependent de o$iectivele generale ale +colii ca unitate de $a" a sistemului de nv#m,nt!

'

procesul organizaiei "colare, dependent de o$iectivele specifice activit#ii clasei.

3Do$oc. p 1K6 77. Ieveanu pune semnul egalit#ii ntre organizaii +i a+a numitele grupuri secundare. Acestea din urm sunt numite grupuri formale din punct de vedere institu#ional. deci constituite ca organi"a#ii. prin aceasta ele diferen#iindu-se de grupurile primare, informale. Clasa. +coala sunt grupuri secundare fa# de grupurile de prieteni din clas sau din +coal care sunt grupuri primare 3neoficiale. neinstitu#ionale6. Foate tipurile de organi"a#ii +colare au multe puncte comune nevoia de auto)protecie prin reunirea n 2urul unui scop comun de durat mai scurt sau mai lung! un sistem de relaii ntre grupuri care cooperea" sau se confrunt. ntrind sau sl$ind puterea unora sau a altora. 7uterea grupurilor n organi"a#iile +colare se $a"ea" pe numr. pe calitatea mem$rilor. dar +i pe structura conducerii acestora. Deci rela#iile dintre grupurile +colare sunt de solidaritate sau de putere; e(istena unor activiti*programe+, strategii "i evaluri periodice asupra procesului de conducere la nivel de clas de elevi +i asupra procesului de conducere a +colii. din interior +i din e0terior. ca interven#ie ntre egali +i ntre +efi +i su$ordona#i. ,. -pistemice se sus#in pe e0pansiunea +i desc%iderea +tiin#elor socio-umane. implicit a +tiin#elor pedagogice ctre noi epistemologii. legitimate s induc un spirit nou n cunoa+terea +tiin#ific actual. Dar. n +tiin#ele pedagogice contemporane nevoia de eficien# solicit interven#ia ferm a tuturor elementelor cu caracter pra0iologic. impuse de orice demers managerial. c..storice /nceputurile au fost unanime n privin#a sta$ilirii institu#iei care consacr profesiunea. respectiv +coala. dec,t n a conceptuali"a +i denumi profesiunea ca atare. Institu#ia anume apare n condi#iile comunit#ilor antice +i este un cuv,nt cu o etimologie comple0- n G

grece+te skhole nsemna *odi%n pentru munc8 ori *rga"8! la romani schola sau scola a devenit *+coal *. institu#ie care ndepline+te func#iuni specifice. Io#iunea de profesor * professum supinul ver$ului profiteri nsemna * a vor$i n fa#a cuiva. a declara n mod pu$lic. a face profesie de credin#8 este profesia prin e0celen#. pro$a$il prima. de"voltata istoric de omenire. Mai mult ca sigur. caracterul istoric al profesiunii a determinat nominali"area speciali"rii de a educa pe al#ii cu nsu+i termenul generic al tuturor profesiunilor- profesor. Ideea c procesul de nv#m,nt este un proces de conducere a fost acreditat n mod perpetuu n istoria pedagogiei ncep,nd cu ;ocrate. 7laton. Aristotel. Muitilian +i continu,nd cu Comenius. 7estalo""i. Eer$art +i al#ii. d. $rgumente sociologice /nv#area este un proces social deoarece 9e"ultatele +colare depind de performan#ele grupului! 1coala are +i o latur formativ. deci. dintr-un punct de vedere. nv#area +colar este o nv#are social.! B0ist o serie de varia$ile care se constituie n varia$ile ale procesului de nv#are! repre"entrile sociale. credin#ele. a+teptrile +i etic%etrile. sistemul de percep#ie a sinelui. fenomenele de influen#are din clas. dinamica rolurilor si statusurilor. fenomenele de leaders%ip. atitudinile. atmosfera emo#ional . /pecificul relaiei profesor - elev 9ela#ia profesorului cu elevii repre"int o construc#ie reciproc. dinamic ce se plia" permanent n func#ie de circumstan#e +i scopuri educative. Ba este re"ultatul unei opere comune ce se definitivea" n timp. prin implicarea am$elor pr#i. 9ela#ia cu elevii nu tre$uie s se reduc doar la un aspect formal. administrativ. fiind reglementat de coduri deontologice sau normative institu#ionale! aceasta se va adecva +i personali"a ne ncetat. se va dimensiona +i relativi"a la specificul grupului +colar sau mem$rilor acestuia. Desigur. n realitate. raportul invocat este oarecum de"ec%ili$rat. asimetric din ra#iuni o$iective 3diferen#a de v,rst. e0perien#. de statut social. de capital cultural etc.6. Diferen#ele e0ist n mod evident. dar ele nu tre$uie s devin motiv de su$apreciere a elevilor. de infatuare. de impunere a propriei persoane. de e0ercitare a totalitarismului. J

Autoritatea. care este o dimensiune po"itiv n educa#ie. nu se impune , ci se c,+tig. este atri$uit de ctre partenerii actului formativ. 7lec,nd de la locul profesorului n conducerea +i diri2area proceselor educative. se pot deduce trei tipuri de rela#ii profesor ) elev- rela#ii de tip democratic. rela#ii de tip laisser faire +i rela#ii de tip autocratic. 1. 0elaia de tip democratic. Aceast situa#ie rela#ional se ntemeia"a pe cooperarea dintre profesor +i elev. acesta din urm fiind n#eles ca o persoan autonom. demn. responsa$il fa# de propriul demers de formare. Blevul nu mai este considerat un o$iect pasiv. asupra cruia se ac#ionea". ci devine un actor care se implic activ n alegerea +i adecvarea nNla actul de instruire. Blevului i se acord un anumit credit. n acord cu gradul su de maturi"are intelectual +i spiritual. prelu,nd secvential din atri$utele OclasiceO ale profesorului. 7rofesorul va crea multiple situa#ii de implicare a elevilor. va antrena efectiv elevii n activitatea din clasa. Comunicarea pe direc#ia elevi profesor se va intensifica. se va cultiva ideea c +i profesorul are de nv#at de la elevi. c ace+tia devin co-responsa$ili de calitatea procesului instructiv-educativ. 7rofesorul nu se retrage din activitate. nu-+i diminuea" prerogativele. el e mereu pre"ent. dar este a2utat de elevi. 1. 0elaia de tip laisser faire. Acest tip de relatie se caracteri"ea"a prin dominarea n favoarea acestor intereselor +i dorin#elor elevilor. profesorul su$ordon,ndu-se

determinri. ;e pleac de la premisa c se manifest n mod natural la copil tendin#a de a se de"volta spre $ine. fr nici o diri2are sau imi0tiune din afar. :rice ingerin# e0terioar este considerat aprioric negativ +i este $lamat. Ini#iativa nv#rii revine aproape e0clusiv elevului. De aceea. elevii tre$uie s fie lsa#i s-+i desf+oare activitatea dup $unul lor plac. Activitatea profesorului se va restr,nge. acesta fiin#,nd ca un simplu supraveg%etor +i nso#itor al ini#iativelor elevilor. #. 0elaia de tip autocratic. /n aceast situa#ie. profesorul este actorul principal. aproape e0clusiv. al rela#iei didactice. 9aportul este unidirec#ional! doar profesorul comunic. de la el pornesc ideile. prerile. valori"rile! lui i revine ini#iativa comunicrii. el are ntotdeauna dreptate. Blevul este privit ca un o$iect inert. ca fiin# imperfect care are nevoie. la tot pasul. de pre"en#a +i tutela celui matur. /ntreg travaliul didactic este denaturat- educa#ia devine un proces de memorare mecanic. de ascultare +i receptare

pasiv. o strategie de formare a conformismului. :$edien#a devine #el +i criteriu al reu+itei +colare. Bste $lamat e0primarea +i cercetarea independent. afirmarea plenar a personalit#ii. Da",ndu-+i toat activitatea pe impunerea unei autorit#i for#ate. uneori construite. aceasta degenerea" ntr-o form de autoritarism. malefic oricrui parcurs de formare. e.$rgumente psihologice Copilul se formea". se de"volt psi%ic ntr-un grup social cum este clasa. iar procesele produse acolo influen#ea" direct sau indirect procesul de nv#are. Influen#a conte0tului normativ al institu#iei educative este eviden#iat prin faptul c profesorii sunt nclina#i. adopt,nd criteriile de evaluare ale autorit#ilor +colare. s valori"e"e succesul la disciplinele OprincipaleO. ca matematica. fi"ica. c%imia +i s 2udece inteligen#a prin prisma lui. 3;-a demonstrat c profesorii care predau materiile favori"ate de programa +colar au alt stil de a interac#iona cu elevii +i alt manier de a structura reali"area sarcinilor +colare dec,t titularii celorlalte materii de nv#m,nt6. 9epre"entrile inteligen#ei. a+a cum sunt ele de"voltate de profesorii. asigur ec%ili$rul sistemului lor cognitiv. furni",nd e0plica#ii accepta$ile pentru fenomenul diferen#elor individuale. /n plus. aceste repre"entri confer o identitate po"itiv. mena2,nd stima de sine a su$iec#ilor prin negarea responsa$ilit#ii lor n ca"ul e+ecului +colar.

f.$rgumente manageriale 7si%osociologia organi"a#iilor +colare este +tiin#a comportamentelor individuale +i de grup care se de"volt n +coli. Definit astfel. ea nglo$ea" +i managementul educa#ional 3I Do$oc. 2552. p 1&6. 7si%osociologia organi"a#ional repre"int o +tiin# de sinte" care include psi%osociologia managerial +i se po"i#ionea" la intersec#ia dintre psi%ologie. sociologie +i management. Dac organi"a#ia anali"at este +coala. atunci disciplinelor de mai sus li se adaug +i +tiin#a educa#iei +i pedagogia 3I Do$oc. 2552. p1'6. Managementul glo$al este o disciplin aflat su$ egida economiei dar +i o practic. un su$sistem su$ordonat organi"a#iei. Managementul. ca su$sistem uman +i social. se afl n rela#ii de interdependen# cu sistemul organi"a#ional +i cu su$sistemele Mielu 4late nu diferen#ia" psi%ologia su$adiacente- interpersonal +i personal.

managerial de psi%osociologia organi"a#ional 3I Do$oc. 2552. p1'6.

2. Managementul educaional Pteoria +i practica managementului general aplicate sistemului +i procesului de nv#m,nt. organi"a#iilor +colare +i claselor de elevi. Conceptul de management educa#ional se aplic deci. conform defini#iei de mai sus. la trei nivele de anali". ca" n care este utili"at urmtoare terminologie Managementul sistemului de nvm3nt "i al procesului de nvm3nt ) aplicat pe #ri +i niveluri- european. . na#ional +i local. la care concur actorii sociali +i managerii implica#i! Managementul organizaiilor "colare- presupune anali"a structurilor institu#ionale +i coordonarea acestora de ctre managerii din nv#m,nt de la ministru la director de +coal 3structurile anali"ate se refer la +coli n primul r,nd. dar +i la structuri asociative +colare sau cone0e +colilor-organi"a#ii sindicale. asocia#ii profesionale ale profesorilor. asocia#ii ale elevilor. prin#ilor acestora. rela#ii cu comunit#i educa#ionale6! de asemenea. acest nivel de anali" se refer la structurile ierar%ice e0istente 3resursele umane sau de personal +i rela#iile dintre aceste ierar%ii6! Managementul claselor de elevi presupune anali"a modurilor de organi"are a lec#iilor +i a claselor de ctre managerii opera#ionali din nv#m,nt care sunt profesorii 3I. Do$oc. 2552. p1G6. Fermenul de management provine din lim$a latin - manus4 m3n. ceea ce ar presupune o activitate de manevrare. de unde ar proveni +i termenul france" de pilota5 3folosit de < de =ands%eere. 1HH&6. Dup al#ii ver$ul engle"esc to manage Pa conduce. a administra. a te descurca ar proveni din ver$ul france" manager4a dresa cai. a manevra. a da lec#ii de via#. Cuv,ntul *management8 se suprapune ca sfer e0plicativ dar +i ca defini#ie cu urmtorii termeni- supraveg%ere. conducere. e0ecutor. organi"ator. administrator. director. controlor. guvernator. /n lim$a rom,n acest cuv,nt este folosit cu sensul de conducere. iar n lim$a2ul curent are sensurile de coordonare. deci"ie +i control. B0ist tendin#a apropierii p,n la confu"ie a managementului educa#ional cu pedagogia +i a managementului clasei de elevi cu didactica 3teoria instruirii6.

15

Astfel. 9 Iucu 325556 consider c *managementul clasei de elevi este n direct dependen# cu teoria instruirii. n msura n care actul educativ se manifest ca act de conducere8. Alturi +i concomitent cu teoria +i practica managementului clasei de elevi e0ist un management "colar. care *se raportea" la conducerea activit#ii +colare din punct de vedere institu#ional. fa# de managementul educaional. care se refer la conducerea actului educa#ional n ansam$lul manifestrilor sale8 39odica Iiculescu. 1HH&6. 6.789C&..:- M$9$;-M-9&8:8. -D8C$&.%9$: .9 0-:$&.- C8 '/.<%) /%C.$:8: 1. 'lanificarea ) planuri strategice. opera#ionale. strategii toate n domeniul eduac#iei 2. %rganizarea structurilor de solidaritate +i de responsa$ilitate! 3. Comanda-comunicarea unui ordin din partea +efilor +i respectarea lui de ctre personalul didactic. nedidactic sau a aceluia de instruire practic! &. Coordonarea "i motivarea personalului- prin activit#i menite s cree"e un sistem de rela#ii ntre sarcinile mem$rilor unei +coli +i scopul comun al +colii. ;e reali"ea" prin instruire. motivare +i conducere unitar a mai multor +coli sau su$ unit#i ale acelea+i organi"a#ii +colare! '. -valuarea*Controlul+ se reali"ea" prin standarde +i ac#iuni corective conformitatea cu planurile +i scopurile acesteia. 3Do$oc. 2552. p23J6. n

11

Capitolul ... $specte structural funcionale ale managementului clasei de elevi 1.Aspectul ergonomic 2.Aspectul psi%ologic 3.Aspectul social-normativ &.Aspectul opera#ional '.Aspectul inovator 1.Aspectul ergonomic Din punct de vedere ergonomic. mo$ilierul +colar tre$uie s corespund caracteristicilor psi%o-somatice ale elevilor +i s fie adecvat spa#iului din clas. n timp ce din perspectiv didactic. acesta educative ale activit#ii. Danca a fost introdus n sistemul de nv#m,nt rom,nesc n 2urul anului 1K35. iar preocuprile fa#a de pro$lematica ergonomiei +colare au fost constante. Dup D Qllic% 31HH'6 mo$ilierul slii de clas tre$uie s satisfac urmtoarele e0igen#e- simplitate, funcionalitate, dura,ilitate, instrucionalitate, modularitate . Din acest ultim punct de vedere. speciali+tii n ergonomie +colar manifest o deose$it preocupare pentru reali"area unui mo$ilier care s ofere autonomie func#ional elevului. dar care s facilite"e profesorului organi"area de activit#i educa#ionale pe grupuri de elevi. Aceast preocupare este 2ustificat de cercetrile care au condus la constatarea c a+e"area n manier clasic. tradi#ional favori"ea" activit#ile de tip predare +i atitudinea pasiv a elevului. n timp ce dispunerea n semicerc sau n form oval a mo$ilierului ncura2ea" interac#iunile permanate profesor- elev +i activismul elevilor la ore. : alt dimensiune a aspectului ergonomic o repre"int vizi,ilitatea care presupune adaptarea spaiului "colar al clasei, inclusiv a mo,ilierului, la necesitile somato)fiziologice "i de sntate ale elevilor. =a acest nivel se are n vedere respectarea particularit#ilor somato-fi"iologice ale copiilor 3deficien#e de un anumit tip. diferen#e de nl#ime6 n str,ns dependen#a +i cu parametrii de tip social +i instruc#ional astfel nc,t s fie atinse cu to#i copii o$iectivele propuse. tre$uie instalat +i reglat dup o$iectivele instructiv-

12

=aria,ila cultural estetic a clasei de elevi este o coordonat important a managementului clasei. Cadrul didactic tre$uie s con+tienti"e"e faptul c o clasa de elevi. ca +i grup organi"at are nevoie de elemente de individuali"are 3o mascot. o insign6 pentru formarea +i de"voltarea sentimentului de apartenen# la acela+i grup. dar s +i eficienti"e"e structura grupal interioar prin intermediul unui spa#iu 3pere#ii clasei. alte piese de mo$ilier dec,t cele strict +colare6 amena2at dup legile instructiv- educative. estetice. dar nu n ultimul r,nd. +i dup cele manageriale. Qn sim$ol al clasei. o melodie preferat. un 2oc preferat. c,teva seturi de fotografii cu mem$rii clasei vor constitui mi2loace de configurare a unei culturi grupale a clasei. 2. Aspectul psihologic Coordonatele principale ale acestui spa#iu sunt repre"entate de cunoa+terea. respectarea +i de"voltarea particularit#ilor individuale ale elevilor. Din perspectiv managerial factorul central este capacitatea de munc a elevilor care este definit de (lorea Roiculescu ca fiind *poten#ialul energetic +i func#ional. fi"ic +i psi%ic. de care tre$uie s dispun individul uman 3elevul6 pentru desf+urarea la nivel optim de intensitate. ritm +i eficien# a unei activit#i 3educa#ionale6 date8. Capacitatea de munc a elevilor este o resurs dinamic a activit#ii la clas care +i modific componentele cantitative +i calitative n func#ie de volumul. intensitatea +i ra#ionalitatea sarcinilor solicitate. Componentele acestei resurse sunt! Capacitatea de munc nominalP totalitatea resurselor energetice +i func#ionale ale organismului +i ale sistemului psi%ic uman. care pot alctui poten#ialul ma0im de efort fi"ic +i intelectual al elevilor n condi#ii optime de ritm $iologic. sntate +i motiva#ie! Capacitatea funcional de muncPenergia fi"ic +i psi%ic solicitat +i utili"at efectiv n activitatea +colar! Capacitatea de munc disponibil Pre"ultatul diferen#ei dintre primele dou forme ale capacit#ii de munc +i repre"int re"ervele de energie psi%ic +i fi"ic de care dispune elevul la un moment dat pentru investirea lor n desf+urarea unor activit#i de ordin +colar!

13

Capacitatea de munc auxiliar Ppoten#ialul energetic de re"erv sau secundar. +i necesar elevului pentru desf+urarea cu succes a altor sarcini dec,t cele +colare.

Capacitatea de munc a elevilor depinde de particularit#ile de v,rst 3e0perien#a lor de nv#are6 +i de cele individuale ale copiilor. /n ceea ce prive+te ultimile particularit#i. tre$uie s specificm c ele sunt mpr#ite n mai multe categorii0esurse intelectuale Informa#ii stocate n memoria de lung durat 3repeti#ia +i n#elegerea facilitea" acest lucru6! ;trategii de g,ndire +i de nv#are!

0esurse reglatorii Fre$uin#e. motive de diferite intensit#i +i forme!Interese! Frsturi 3caracterial-volitive6 de genul perseveren#ei. responsa$ilit#ii.

optimismului. for#ei caracterial- volitive! 7rincipalele criterii dup care apreciem voin#a sunt- for#a. perseveren#a. consecven#a. fermitatea. independen#a. 0esurse comportamental instrumentale Deprinderi. comportamente. conduite.

Foate aceste resurse se de"volt interdependent ntr-un proces de formare a personalit#ii. (ormarea caracterului este un proces care ncepe n copilria timpurie prin educa#ia parental. social. +colar. Caracterul se formea" prin metode directe +i metode indirecte etode directe de formare a caracterului- cele care implic condi#ionrile clasic +i operant de tipul pedepselor "i recompenselor. : serie de autori 3D. Srig%t. F%. <ood. @. Drop%>. =. Co%en . =. Manion6 fac mai multe recomandri pentru ca pedepsele s-+i poat dovedi eficien#a. Acestea sunt se va recurge la pedeaps doar atunci c,nd comportamentul inde"ira$il este persistent +i nu las loc alternativelor!

1&

pedeapsa poate fi folosit doar pentru stingerea comportamentului nedorit +i tre$uie s ncete"e atunci c,nd acesta a diprut! pedeapsa tre$uie s fie apropiat temporal de producerea comportamentului inde"ira$il astfel nc,t individul s +tie pentru ce este pedepsit! pedeapsa tre$uie nso#it de o discu#ie asupra naturii gre+elii. a

circumstan#elor n care s-a produs +i asupra regulilor care au fost nclcate! va fi preci"at +i comportamentul corect. pentru a oferi persoanei criterii n func#ie de care va putea s-+i autoevalue"e comportamentul! pedeapsa nu tre$uie com$inat cu rsplata! activitatea +colar nu tre$uie folosit drept pedeaps. deoarece se pot crea asocia#ii negative ntre +coal +i pedeaps! nu tre$uie aplicate pedepse colective pentru gre+eli individuale! nu se recomand folosirea e0cluderii de la ore a elevilor ca +i pedeaps! elevul tre$uie s cunoasc pedepsele la care se e0pune dac sv,r+e+te un comportament nedorit! sunt total contraindicate pedepsele corporale.

Comportamentul elevilor tre$uie ns modelat cu a2utorul ntririlor po"itive. Acestea generea" triri emo#ionale po"itive +i energi"ea" eforturile de nv#are ulterioare ale elevilor prin cre+terea ncrederii n sine. prin ncura2area de a persevera +i prin puterea de atrac#ie a sarcinii didactice. 9ecompensele tre$uie adaptate particularit#ilor elevilor. tre$uie folosite frecvent. dar numai n situa#ii adecvate +i nu la nt,mplare. Metode indirecte-prin mecanismele nv#rii sociale $a"ate pe imita#ie. identificare. pe e0emple. pe modelare. o$serva#ie Imitarea +i identificarea facilitea" procesul de sociali"are a copilului. De asemenea. un rol important n de"voltarea caracterului +i c%iar a personalit#ii l are e(pectana considerat pro$a$ilitatea su$iectiv sau ipote"a implicit ori e0plicit privind apari#ia unui re"ultat. voluntar sau nu ca urmare a unui anume comportament. Ba are un rol important structurare n organi"are c,mpului cognitiv al persoanei. n procesul de a situa#iei n care se gse+te +i n alegerea comportamentului ce va fi

1'

actuali"at din repertoriul comportamentelor sale poten#iale. B0pectan#a este re"ultatul unor procese de condi#ionare sau a unei nv#ri $a"ate pe o$serva#ie. B0pectan#a poate m$rca urmtoarele forme autoeficiena ) se refer la credin#a oamenilor de a e0ercita un control asupra evenimentelor ce le afectea" via#a 3Dandura. 1HH16. e(pectana de rol- rolul este o repre"entare social cu efecte normative ce condensea" structuri specifice de e0pectan#e! rolul vi"ea" comportamentul individului aflat n du$la iposta" de su$iect +i o$iect al e0pectan#ilor. emi#tor +i receptor al acestora! predicia ce se autompline"te- se refer la situa#ia de interac#iune n care a+teptrile credi$ile ale o$servatorului vor suscita un anume comportament din partea autorului. acesta din urm confirm,nd incon+tient. o$iectiv a+teptrile primului 3 acest termen a fost introdus de 9. Merton. 1H&K6. /trategiile de nvareP orice metod de nv#are selectat +i utili"at pentru a atinge un scop anterior sta$ilit. (iecare individ are o strategie proprie de nv#are ela$orat func#ie de stilul de nv#are! cuno+tin#ele metacognitive de care dispune! tipul materialului de nv#at! scopul nv#rii. n

3<a$riela =emeni. 2551. apud A D$an6 Conceptul de stil se refer la modalitatea proprie unei persoane de a ac#iona. de a se manifesta n diverse mpre2urri ;tilul de nv#arePmodalitatea preferat de receptare. prelucrare. stocare +i reactuali"are a informa#iei. Acesta are at,t componente determinate genetic c,t +i componente care se de"volt ca urmare a e0punerii frecvente +i preferen#iale la o anumit categorie de stimuli. Fipuri de stiluri de nv#are-

1G

a6 dup modalitatea senzorial implicat auditi!, !izual "i kinestezic #tilul auditi! P nva# vor$ind +i ascult,nd. este eficient n discu#iile de grup. nva# din e0plica#iile profesorului. ver$ali"ea" ac#iunea ntreprins pentru a dep+i dificult#ile de nv#are. +i ver$ali"ea" entu"iasmul. "gomotul este distractor. dar n acela+i timp repre"int +i mediul n care se simte $ine. suport greu lini+tea n timpul nv#rii. #tilul !izual P prefer s vad lucrurile sau desf+urarea proceselor pe care le nva#. nva#a pe $a" de ilustra#ii. %r#i. imagini. diagrame. este important s vad te0tul scris. are nevoie s ai$ control asupra am$ia#ei n care nva#. +i decorea" singur mediul. recitirea sau rescrierea materialului sunt metodele cele mai frecvent utili"ate pentru fi0are. #tilul kinestezicPare nevoie s ating +i s se implice fi"ic n activitatea de nv#are! nva#a din situa#iile n care poate s e0perimente"e. a lua noti#e nseamn mai mult un act fi"ic +i nu un suport visual pt nv#are. de multe ori nu revi"uiesc noti#ele. +i manifest entu"iasmul srind. lipsa de activitate determin manifestri Lineste"ice. fiind de multe ori confunda#i cu copii cu tul$urri de comportament. $6 /n func#ie de emisfera cea mai activat n nv#are e0ist 2 stiluri cognitive - glo$al 3de dominan# dreapt6 +i stilul analitic sau secven#ial 3de dominan# dreapt6! c6 dup tipul de inteligen# E <ardner propune o teorie a inteligen#elor multiple! lingvistic. logico-matematic. mu"ical. spa#ial. Lineste"ic. interpersonal. intrapersonal. naturalist! d6 Dup gradul +i modalitatea de implicare n e0perimentarea cuno+tin#elor. Tol$ descrie stilurile divergent. asimilator. convergent. acomodativ. ;tilurile proprii de nv#are sunt com$ina#ii ntre stilurile descrise mai sus. 3<a$riela =emeni. 2551. apud A D$an6 Metacogniia este ansam$lul de cuno+tin#e pe care le are un individ despre func#ionarea propriului su sistem cognitiv ea este un factor c%eie al controlului pe care individul poate s-l e0ercite asupra g,ndirii sale.

1J

Motivul este structura psi%ic care l a2ut pe individ n orientarea. ini#ierea +i reglarea ac#iunilor n direc#ia unui scop mai mult sau mai pu#in preci"at. Motivele sunt cau"e interne ale comportamentului. : important teorie referitoare la motivele e0isten#ei umane este aceea a lui A$ra%am MasloA. Bl a considerat c n spatele comportamentelor umane se afl mai multe categorii de tre$uin#e sau nevoi pe care le-a considerat ierar%i"ate astfel1. nevoi fi"iologice. 2. nevoi de lini+te +i protec#ie. 3. nevoi de dragoste. apartenen#. &. nevoi de stim. '. nev. cunoa+terii +i n#elegerii. G. nev. estetice. J. nev. de autoactuali"are.

3. $spectul social%normati! Ri"ea" anali"a clasei ca "i grup social. /n acest ca" pro$lematica fundamental este constituit din c,teva su$iecte- structura. sintalitatea. pro$lematica liderilor. Mielu 4late grupul )clas P8 ansam$luri de indivi"i 3elevi6. constituite istoric. ntre care e0ist diverse tipuri de interac#iuni +i rela#ii comune determinate8. Caracteristici> 1.Clasa este un grup primar. adic este un grup ai crui mem$ri au acelea+i valori. scopuri +i standarde de comportament +i n care sunt posi$ile contacte interpersonale frecvente! 2. (avori"ea" interac#iunea fa#a n fa#a. direct. nemi2locit a mem$rilor. aceasta lu,nd forma comunicrii. a rela#iilor ierar%ice +i a rela#iilor preferen#iale! 3.7osed structuri ce-I confer sta$ilitate. astfel interac#iunea mem$rilor a2ut la de"voltarea unor norme ce modelea" comportamentele +i le face previ"i$ile! structura este ntrit +i de dinamica rol statusurilor care apare +i evoluea".

1K

;tatusP ansam$lu de cerin#e. de dispo"i#ii oficiale care reglementea" po"i#ia fiecrui individ ntr-o colectivitate. 9olul P aspectul comportamental al statusului. totalitatea conduitelor reali"ate din perspectiva de#inerii unui anumit status! (iind un grup formal. clasa de elevi are o structura organi"at +i impus care se concreti"ea" n investirea mem$rilor grupului cu diferite roluri pentru a permite utili"area c,t mai $un a resurselor elevilor. /n urma acestor investiri pot s apar liderii formali. :iderii formali) reglea" rela#iile din interiorul colectivului de elevi +i contri$uie la sta$ilirea celor dintre profesori +i elevi. Calitatea lor este autoritatea. concreti"at n recunoa+terea +i acceptarea de ctre ceilal#i a acestei po"i#ii! ei tre$uie s ai$ capacitatea de a-I stimula pe ceilal#i n vederea participrii lor la ndeplinirea sarcinilor ce stau n fa#a grupului clas. 7rofesorul tre$uie s #ina seama de toate acestea! el este. de asemenea. liderul oficial adult +i tre$uie s respecte cerin#ele grupului. s cunoasc tensiunile e0istente n grup. ca"urile de deviere de la normele grupului. /n afara structurii formale n clas e0ist +i o structur informal care este re"ultatul rela#iilor intersu$iective ce se sta$ilesc ntre mem$rii grupului. Bste o structur cu caracter predominat afectiv. $a"at pe legturi de simpatie. antipatie +i indiferen#. Aceste rela#ii pot influen#a coe"iunea. productivitatea grupului sau pot ac#iona pentru a prote2a mem$rii grupului de practicile autoritare ale liderilor formali. Ca urmare. pot sa apar +i liderii informali care pot uneori e0ercita o influen# negativ asupra celorlal#i mem$ri ai grupului. &.Clasa ca +i grup are anumite scopuri. motive care determina sta$ilirea unor relatii de interdependenta func#ional ntre mem$rii acesteia! pre"en#a scopului este condi#ia e0isten#ei +i progresului grupului. ;copul este fi0at de ctre persoane din e0teriorul grupului #i vi"ea" procesul de instructie +i educatie deci sunt scopuri formative. ;unt +i scopuri individuale care tre$uie s se armoni"e"e. de"volte +i s se integre"e celor comune. Aceasta ac#iune de integrare depinde de miestria pedagogic a profesorului .

1H

de climatul socio afectiv din clasa. de gradul de motivare a elevilor pentru ac#iunile comune. '. Mem$rii clasei se percep pe ei insisi ca fc,nd parte din grup. iar elevii din alte clase i identifica pe $a"a acestei apartenen#e. 7unciile clasei de elevi de socializare "i de securitate 3aflate n legatur6 3rela#iile armonioase din cadrul grupului conduc la stima de sine crescut. dorin#a de cooperare n vreme ce i"olarea corelea" cu stima de sine sca"ut. an0ietate. ostilitate. agresivitate6! cea de reglementare a relaiilor din interiorul grupului "i din afara acestuia ! prima dintre acestea doua referindu-se la faptul ca grupul. prin diverse reac#ii. are puterea de a sanc#iona comportamentele mem$rilor si. iar cea de a doua de construire a identit#ii de sine din perspectiva calit#ii de mem$ru al grupului. G. <rupul scolar se define+te +i printr-un grad de coe"iune. :eon 7estinger a definit coeziunea drept re"ultatul tuturor for#elor care i determin pe indivi"i s rm,n destructurare. :pus coe"iunii este disocierea . ;ursele coe"iunii- atrac#ia interpersonal. msura n care mem$rii se simpati"ea"a unii pe altii. climatul de ncredere mutual. consensul cognitiv +i afectiv al mem$rilor. succesul n activitatea comun. satisfac#iile generate de via#a de grup. prestigiul grupului de apartenen#. msura n care grupul satisface aspira#iile mem$rilor. cooperarea n cadrul activit#ii de grup. J. B0isten#a unui sistem de norme. Conceptul de norma acoper un spa#iu de cerin#e ale unei comunitati n ceea ce prive+te atitudinile. alegerile +i ac#iunile mem$rilor. manifest,ndu-se su$ forma unor o$i+nuin#e. u"an#e. constante +i stereotipuri comportamentale. Iorma poate fi considerata si ca 2udecata de valoare referitoare la ceea ce este admis sau respins procedural din punct de vedere moral. Iormele P criterii de evaluare a comportamentelor individulale +i de grup. Ble au rolul de reglator al grupului determin,nd unitatea +i coe"iunea acestuia. n grup. Coe"iunea e0prim gradul de unitate +i de integrare a grupului. re"isten#a sa la

25

Interiori"area acestora de ctre elevi semnific posi$ilitatea lor de a se integra activ n via#a grupului. =a nceput normele apar ca imperative e0terne fiind posi$il ca prin intermediul unor elemente de convingere s devin forme interioare de comportament. Iormele pot fi explicite- care reglementea"a activitate de nv#are a elevilor. decurg din

specificul institu#iilor +colare ca institu#ie de instruire +i educa#ie! implicite- sunt o produc#ie a grupului. un fel de re"umat al e0perien#elor colective ale elevilor +i sunt destul de fle0i$ile. Iormele implicite sunt e0presia unui et%os implicit e0primat intr-un sistem de ritualuri. de ceremonii. de povestioare care e0prima starea de spirit a mem$rilor. Ble pot sa vi"e"e solidaritatea grupului in raporturile cu ceilal#i 3profesori n special6. loialitatea +i fidelitatea fa# de grup. cooperarea +i a2utorul reciproc. Ble sunt n general ascunse +i devin transparente numai n momentul n care eleviile le activea" prin atitudinile. comportamentele lor. Qneori normele implicite nu converg cu cele e0plicite. Acest fapt poate produce conflicte normative. o deteriorare a climatului din grup. apari#ia devian#ei normative. 7rofesorul tre$uie s cunoasc normele implicite din cadrul grupului clasa +i s se raporte"e la ele n construirea culturii normative. tre$uie s +tie c uneori aversiunea elevilor nu este fa# de norma. ci fa# de stilul de aplicare al acesteia. e0isten#a n paralel a celor doua categorii de norme put,nd duce la conflicte normative. Conflictul de norme poate deveni un factor dinamogen al coe"iunii grupului clasa. n situatia n care cadrul didactic poate stp,ni managerial demersurile de interven#ie +i solu#ionare. Idealul urmrit de interven#iile profesorului este coe"iunea grupului. v"ut n acest conte0t ca o re"isten#a a grupului la destructurare. la factori care ar putea scinda organi"a#ia grupal. (actorii care favori"ea"a coe"iunea grupului n raport cu pro$lematica normativ sunt urmtorii msura n care grupul este un spa#iu de satisfacere a unor tre$uin#e afective +i intelectuale! atitudinea celorlalte grupuri din +coala fa# de clasa respectiv. deoarece o imagine e0terioar negativ poate determina +i o nrut#ire a situatiei interioare!

21

te%nicile de motivare a elevilor pentru via#a de grup constituie p,rg%ii importante ale instaurrii unei forme profunde de coe"iune.

Cercetrile privitoare la formarea normelor de grup au scos n eviden# c,teva reguli de respectat de ctre profesori dac mem$rii grupului au posi$ilitatea s participe activ la ela$orarea unei norme comune. ei o vor sus#ine ulterior cu trie +i se vor opune n fa#a sc%im$rii! particip,nd la o negociere n care au fost fcute concesii reciproce +i constat,nd similaritatea dintre propria opinie +i cea a grupului. individul va fi atras de grup ntr-o msur mai mare +i va contri$ui la cre+terea coe"iunii grupului! mem$rii cu statut sociometric nalt pot avea o influen# puternic n constituirea normelor de grup. K. Clasele pot fi omogene sau eterogene- omogenitatea pare sa favori"e"e clasele $une in timp ce e0perimentele efectuate au aratat ca clasele eterogene au o$tinute re"ultate mai $une decat cele omogene. H. 7rocesele de grup sunt - de realizare a sarcinii 3sarcina tre$uie sa fie $ine formulat de ctre profesor6. procese de comunicare 3re#elele din cadrul grupului depind de tipul de sarcina. astfel re#elele centrali"ate facilitea" reali"area sarcinilor simple. iar cele descentrali"ate sunt mai eficiente n reali"area sarcinilor comple0e6. procese afective 3atrac#ia dintre mem$rii grupului constituie o condi#ie n o$#inerea performan#elor +colare nalte. un factor de coe"iune. o sursa de satisfac#ie personal! atrac#ia interpersonal atinge niveluri ridicate dac interac#iunea este intens. contactele frecvente. pro0imitatea fi"ica contri$uie +i ea. similaritatea perceput n raport cu ceilal#i6. procese de influen social 3facilitarea social. conformismul social. lenea social6. 7rofesorul tre$uie sa cunoasc toate aceste procese +i tre$uie s ac#ione"e pentru a le folosi n sensul cre+terii eficien#ei grupului-s ofere elevilor c,t mai multe oca"ii de cunoa+tere reciproc! -s practice un stil de conducere democratic! -s stimule"e initia#ivele elevilor. s-I incura2e"e n a-+i organi"a singuri activit#ile! -s organi"e"e activit#i de nv#are $a"ate pe cooperare! 22

- s reali"e"e evaluri nu numai asupra presta#iilor individuale ci si asupra grupului n ansam$lu. /n categoria acestor modalit#i de organi"are eficient a clasei de elevi este inclus +i organi"area lec#iei n manierea competitiv sau competi#ional. In mediul +colar. elevii lucrea" n condi#ii de cooperare doar &.G U din timpul pe care-l petrec n clas. Competi#ia )a!anta&e ) efecte po"itive in plan motivational. Competi#ia -deza!anta&e- cresterea agresivitatii. frustrare. an0ietate. sentimente de nesiguran# +i de neputin# la copii mai pu#in dota#i intelectual 3de aceea se recomandat ca aceasta sa fie folosita la copii cu niveluri cognitive apropiate6. sla$a interac#iune ntre colegi. lipsa de comunicare . In clasa n care se promovea" cooperarea interac#iunea este ridicat. comunicarea eficient. relatiile de spri2in. a2utor si orientare. re"ultatele sunt nalte. atmosfera prietenoasa. anga2amentul fa# de nv#are ridicat. utili"area resurselor eficient. frica de e+ec redus. managementul conflictului eficient. reali"at in mod egalitarist. integrativ. ;-a o$servat ca competitia poate fi $enefica atunci cand elevii cooperea"a in grupuri mici impotriva altor grupuri Activitatea de grup $a"ata pe cooperare tre$uie $ine gandita de profesor pentru a-si atinge scopurile. T M Bvans enumera cateva conditii necesare de"voltarii unui spirit de grup luarea in consideratie a perioadei necesare de"voltarii unui spirit de grup! impartirea sarcinilor intre mem$rii grupului dupa ce grupul s-a constituit! marimea grupului tre$uie adaptata volumului sarcinii! caracterul sarcinii tre$uie sa se prete"e la indeplinirea ei prin cooperare si sa fie adaptata varstei su$iectilor! este necesara pre"enta in grup a unor mem$ri care sa-si poata asuma rolul de lider.

23

&. Aspectul opera#ional /n legatura cu aceasta s-a studiat pro$lema culturii organizaionale grupale, pro$lem care se leaga de pro$lematica normativ discutat anterior. dar privit din punct de vedere practic- aplicativ. ;istemul normativ al clasei de elevi constituie stratul superficial al culturii grupale. Ralorile centrale ale unui grup- clasa performant sunt- preferinta pt actiune. orientarea pe elev. orientarea spre inovatie si orientarea pe o$iective comune. 7e aceast pro$lem s-a sesi"at divergen#a e0istent ntre cultura profesorala +i cultura elevilor. =a nivelul elevilor. cultura implicit de"volt o serie de strategii de supravie#uire. care cuprind o multitudine de elemente de identificare +i de anga2are cu a2utorul unor competen#e sociale n adaptarea la e0igen#ele normativit#ii e0plicite. 7ro$lema este de a integra elementele acestei culturi implicite n procesul de favori"are +i de consolidare a culturii normativ- e0plicite. Iee0plorarea corect a diferitelor varia$ile poate conduce la structurarea dual a culturii implicite a elevilor n raport cu +coala +i indirect cu clasa. Astfel poate aprea o cultura pro"coal Psistem de valori care nu este n de"acord cu valorile fundamentale ale +colii +i o cultura anti"coalPsistem de valori de tip nonconformist. deviant. ;trategii de interventie de tip pedeapsa! de dominare! de negociere care poate fi e0plicit 3consensual. desc%is6 sau implicit 3ascuns. cu elevi care vor ncerca s e0plore"e +i s e0ploate"e limitele de toleran# ale culturii normative e0plicite determin,ndu-l pe profesor s accepte anumite lucruri care dep+esc structura normativ a clasei6! de fraterni"are- aliere cu elevii . dand nastere unui univers interactional ciudat! $a"at pe ritual +i rutin- crea" asa numitul *profesor predicti$il8 care-+i fundamentea" interven#iile pe standardi"are +i uniformi"are!

2&

terapia ocupationala. sporeste dinamica clasei cu precadere la nivel fi"ic. cultiv,nd mi+carea ca form suprem de tratament +i de interven#ie n situa#ii de a$atere liniara. dar si grava!

de sustinere morala pune pe prim plan functia morali"atoare a discutiei directe. asociind reusita scolara a elevului cu reusita sa sociala.

Ac strategii folosite in solutionarea conflictelor normative se vor folosi in maniera diferita de la ca" la ca" si de la prof la prof. 6. $spectul inovator Inovatie educationala )concept polivalent @ean F%omas- define+te ino!aia ca fiind acea *sc%im$are n domeniul structurilor +i practicilor nv#m,ntului care are drept scop ameliorarea sistemului8. AM Eu$ermans -inova#ia P *opera#ie unitar al crei o$iectiv este de a determina instalarea. acceptarea +i utili"area unei sc%im$ri.8 = Rlasceanu inova#iaP *ansam$lu de relatii intre procesele de ela$orare a deci"iilor care generea"a structura de continut a inovatiei si procesul de aplicare a deci"iilor inovatoare la nivelul clasei8. Din perspectiva managementului clasei de elevi. dimensiunea inovatoare repre"inta o conditie esentiala a optimi"arii interactiunilor si a microdeci"iilor educationale in universul grupului. Independenta atitudinala si de interventie a cadrului didactic in situatia de cri"a este dependenta de capacitatile inovatoare ale acestuia. Inovarea in planul relational al clasei de elevi nu este doar re"ultatul presiunilor fortelor sociale inovatoare. ci si al presiunilor elevilor din interior. Deci"ia este un purtator de inovatie prin- fundamentarea informationala. coeficientul de noutate indeplinit si efectele specifice asteptate. Inovatia porneste de la- cunoasterea practicilor educationale e0istente la un moment dat. a tendintelor si a traditiilor activitatilor educationale vi"ate. a ori"ontului de asteptare al

2'

elevilor. Ba repre"inta singura modalitate de a personali"a un set de norme si de reguli specifice gestiunii grupului scolar.

Capitolul III Managementul clasei de elevi-aplica#ii la nivelul procesului instructiv )educativ A. Managementul con#inuturilor! D. Managementul pro$lemelor disciplinare! C.Managementul relatiilor interpersonale profesor-elev A.Managementul continuturilor Definiie 9oiunea de management al coninuturilor se refer la poziia profesorului de coordonator al spaiului, materialelor, echipamentelor aferente, mi"carii "i a"ezrii elevilor, precum "i a materialul de studiu propriu)zis, integrat ntr)o arie curricular sau ntr)un program de studiu. Activitatea unui profesor st su$ semnul o$#inerii eficien#ei n activitatea sa de formare +i de informare a elevilor 3o$iectivul pe termen scurt al activit#ii profesorului6. Bficien#a este raportul ntre performan#ele o$#inute n solu#ionarea unei pro$leme +i efortul depus pentru o$#inerea lor. Bficien#a nv#rii este o$servat n capacitatea elevului de a re"olva relativ u+or. cu promtitudine +i rapiditate situa#ii pro$lem diverse. cu un grad sporit de dificultate. de a face fa# cu succes oricror solicitri. provocri 3I Dumitru. 2555. p.3G6. /nv#area eficient se produce dac 3Qngureanu. 1HHH. apud. I Dumitru. 2555. p.3G6 ;e ofer elevilor oportuniti +i prile2uri corespun"toare 3oca"ionarea nv#rii6! B0ist anumite motive 3nevoi. interese. aspira#ii6 pentru a nv#a 3provocarea nv#rii6! ;e sta$ilesc anumite scopuri +i o$iective 3direc#ionarea nv#rii6! B0ist resursele necesare 3spri2inirea nv#rii6! Conduce la achiziii valoroase +i utile 3valorificarea nv#rii6.

2G

/nv#area eficient are urmtoarele caracteristici- este ntotdeauna secven#ial +i conte0tuali"at. este un proces individual c%iar +i atunci c,nd se reali"ea" prin cooperare +i cola$orare n cadrul grupului. presupune anumite dificult#i. dar a cror dep+ire ameliorea" nv#area din etapele ulterioare. produce satisfac#ii +i conduce la autoreali"are 3 mplinirea individului6. Deprinderi manageriale ale procesului instructiv> 1. managementul ritmului prina. evitarea discontinuit#ii datorat sc%im$rii $rusce a tipului de activitate. a$andonrii temporare a unui tip de activitate +i revenirea $rusc dup un interval de timp. a$andonrii unui tip de activitate nainte de finali"area acestuia. $. evitarea ncetinirii ritmului generat de- supra ncrcarea prin e0ces de e0plica#ii. prin e0ces de amnunte. prin utili"area e0cesiv a materialului +i a ec%ipamentelor aferente. fragmentarea inutil a activit#ii 2. promovarea activit#ilor n grup prina. managementul tipului de grup cu care se lucrea" $. managementul responsa$ilit#ilor la nivel de grup c. managementul aten#iei 3. evitarea satura#iei 3plictisului6 prina. pre"entarea progresiv a materialului de studiu $. varietatea con#inuturilor +i a te%nicilor c. provocri intelectuale

&. 7re"entarea succesiv a activit#ilor +i integrarea activit#ilor instructive suplimentare prin a.coordonarea recapitulrii "ilnice a materiei! $.coordonarea recapitulrii temelorNlec#iilor propriu-"ise!

2J

c.coordonarea lucrului individual n clas prin- pre"entarea sarcinilor de lucru. monitori"area performan#ei. selectarea sarcinilor de lucru. evaluare! d. coordonarea temelor pentru acas! e.coordonarea discu#iilor n clas! f. coordonarea proiectelor +i a nv#rii prin pro$lemati"are. '.A$ordarea de ctre profesor a pro$lemelor colaterale procesului instructiv. cum ar fia. anga2area n activit#i nesolicitate de sarcina de lucru! $.vor$itul fr permisiunea profesorului 3 n timpul procesului de predare6! c. vor$itul fr permisiunea profesorului 3pe parcursul ntregii ore6! d. refu"ul de a ridica m,na nainte de a vor$i! e. incapacitatea de a asculta discursul profesorului +i refu"ul de a ndeplini indica#iile ver$ale ale acestuia! f.pre"entarea cu nt,r"iere sau incomplet a temelor +i sarcinilor de lucru! g. ntar"ierea la ore +i a$senteismul! %. lipsa 3refu"ul6 motiva#ieiN inactivitatea! i. frauda 3copiere. etc.6! 2. teama fa# de formele de testare. Deprinderi manageriale ale procesului instructiv1. Managementul ritmului se refer la modul n care profesorul coordonea" +i direc#ionea" ritmul activit#ilor n timpul oreia. Bvitarea discontinuit#ii determinat uneori de

sc%im$area $rusc a tipului de activitate ) profesorul intervine $rusc ntr-o activitate n desf+urare fr a anun#a acest fapt +i ofer sugestii pentru o alt activitate!

a$andonarea temporar a unui tip de activitate ) profesorul las o activitate suspendat. trece la alta +i revine la activitatea ini#ial!

2K

a$andonarea aparent a unui tip de activitate +i revenirea $rusc dup un interval de timp ) variant a tipului anterior de discontinuitate- profesorul termin n aparen# o activitate. ncepe alta +i revine pe nea+teptate la prima!

a$andonarea unui tip de activitate nainte de finali"area acestuia ) profesorul a$andonea" o activitate. trece la alta +i nu revine la prima.

$. Bvitarea ncetinirii ritmului prin

supra ncrcarea ) intervine c,nd profesorul este prea plictisitor! supra ncrcarea prin e0ces de e0plica#ii ) profesorul acord prea mult timp indica#iilor +i e0plica#iilor! supra ncrcarea prin e0ces de amnunte ) profesorul devine e0cesiv de preocupat de detalii. n detrimentul ideii principale! ncetinirea ritmului prin utili"area e0cesiv a materialului +i

ec%ipamentelor aferente ) profesorul utili"ea" materiale didactice +i ec%ipamente n mod e0cesiv. distrg,nd aten#ia elevilor de la con#inutul comunicat!

fragmentarea inutil a activit#ii ) o activitate este pre"entat fragmentat. de+i natura ei nu implic acest tip de a$ordare.

2. 7romovarea activit#ilor n grup se refer la capacitatea profesorului de a capta +i a men#ine aten#ia grupului pe parcursul activit#ilor din timpul orei coordonarea structurii grupului. a. profesorul poate face apel la o gam variat de comportamente pentru a suscita +i a men#ine aten#ia grupului pe parcursul orei. C,teva dintre te%nicile rela#iei profesor-elev n aceast direc#ie sunt

distri$uirea ec%ita$il a oca"iilor de afirmare a elevului! a2utorul acordat individual mem$rilor grupului! e0plorarea posi$ilit#ilor latente ale elevilor! investigarea comportamentului elevului! 2H

pro$lemati"area la nivel superior! apro$area sau corectarea activit#ii elevului! lauda! con+tienti"area motivelor de laud! aten#ia fa# de ceea ce au de spus elevii! acceptarea sentimentelor elevilor! raporturile pro0emice cu elevii! respectulNpolite#ea fa# de elevi! interesul personal fa# de elevi! sentimentele! am,narea unei reac#ii.

Coordonarea gradual a responsa$ilit#ilor- profesorul creea" sentimentul c fiecare este responsa$il de ceea ce se nt,mpl la nivel de grup. prin cre+terea nivelului de interac#iune +i feed$acL pentru to#i elevii. Astfel. elevii vor ncerca un sentiment de mplinire +i de responsa$ilitate. pentru c se simt importan#i n interiorul grupului! n felul acesta cre+te receptivitatea.

Men#inerea aten#iei prin mi+crile profesorului n clas. gestic. modula#ii vocale. contact vi"ual.

3. Bvitarea satura#iei se refer la a$ilitatea profesorului de a reduce la minimum plictisul care poate interveni n timpul unei activit#i n clas. Aceasta se poate reali"a prin a$ordarea progresiv a activit#ilor. prin crearea variet#ii +i prin provocarea elevilor. a. a$ordarea progresiv a materialului de studiu ) restructurarea programei c,nd nu se nregistrea" progrese n procesul instructiv. fie din cau"a refu"ului manifestat de elevi n raport cu o anumit tematic. fie din cau"a o$oselii acestora! $. varietatea ) st,rnirea interesului +i implicarea elevilor n activit#i care solicit spiritul de cercetare +i interesul! c. provocarea ) utili"area de materiale +i antrenarea n activit#i care i provoac pe elevi s ias din rutina +colar. &.7re"entarea succesiv a activit#ilor +i integrarea activit#ilor instructive suplimentare35

a. Coordonarea recapitulrii zilnice a materiei- +edin#ele recapitulative "ilnice pot furni"a un punct de plecare pentru nv#area unor no#iuni noi. Acestea constituie o metod $un de cuantificare a responsa$ilit#ii. dar nu tre$uie s fie plictisitoare sau repetitiv. 7entru a men#ine interesul elevilor pentru recapitulare. profesorul tre$uie s evalue"e noua lec#ie +i s adapte"e recapitularea la specificul acesteia. De e0emplu. pre"entarea Vrecitativ8 a unei informa#ii factuale se poate face prin te%nica 2ocului. n timp ce pentru activit#ile n grup +i re"umate se pot utili"a ta$la +i creta. $. Coordonarea recapitulrii prezentrilor' leciilor propriu%zise - profesorul i poate a2uta pe elevi s nve#e cum s asculte +i s ia noti#e cu a2utorul unor strategii. 7rin raportarea lec#iei noi la cuno+tin#ele anterioare i va a2uta pe elevi s-+i men#in aten#ia. De asemenea. o lec#ie poate fi predat ntr-un mod mai atractiv prin utili"area mi2loacelor audio-vi"uale +i a unor materiale suplimentare scrise. prin mi+carea profesorului prin clas +i sc%im$area distan#ei dintre profesor +i elev. prin invocarea numelor elevilor din clas n e0emplele date. /n timpul unei e0puneri sau pre"entri. gradul de receptare a materialului predat tre$uie verificat permanent. c. Coordonarea lucrului indi!idual (n clasa. pre"entarea sarcinilor de lucru- se pre"int n mod e0plicit scopul activit#ii. precum +i strategiile cognitive utili"ate pentru a a2uta elevii s-+i focali"e"e activitatea n direc#ia dorit $. monitori"area performan#ei- dup enun#area sarcinilor de lucru. se acord un interval de timp pentru ca to#i elevii s nceap activitatea. Apoi profesorul se poate deplasa printre elevi. a2ut,ndu-i pe cei care nt,mpin pro$leme! pune ntre$ri pentru a conduce activitatea ntr-o anumit direc#ie sau le arat celor care lucrea" n perec%i cum s se a2ute unul pe cellalt fr s-+i ofere re"olvarea c. evaluarea- se pune accent pe tipurile de activit#i care ofer profesorului informa#ii asupra modului de g,ndire +i a capacit#ilor compre%ensive ale elevilor mai cur,nd dec,t pe cele care demonstrea" capacitatea elevilor de a re"olva corect o tem

31

d. Coordonarea temelor pentru acas- profesorul discut cu elevii preten#iile pe care le are n legtur cu tema dat. e0emplific,nd prin teme $ine efectuate din orele anterioare. Rolumul temelor varia" n func#ie de nivelul clasei +i de o$iectivele lec#iei! se prefer teme reduse cantitativ. dar regulate. precum +i teme care apelea" la g,ndire. ;e verific temele. e. Coordonarea discuiilor (n clas- discu#iile vor fi ncura2ate +i printr-o dispunere specific a scaunelor n clas. astfel nc,t elevii s se poat vedea unul pe altul. 7rofesorii tre$uie s planifice tipul de discu#ie n clas. s comunice aceste metode elevilor +i s le revi"uiasc periodic. C,teva metode de ncura2are a discu#iilor n clas- pre"entarea +i e0emplificarea deprinderilor necesare n anga2area unei discu#ii! elevii tre$uie lsa#i s determine singuri scopul discu#iei pentru a le cre+te interesul fa# de acest tip de activitate! tre$uie sta$ilit cine vor$e+te. intervalul de timp acordat fiecrui vor$itor. ordinea n care se intervine n discu#ie. tipul +i volumul de asisten# care se poate acorda elevilor care refu" acest tip de activitate. cum se poate decide c,nd discu#ia pe o anumit tem tre$uie s se sf,r+easc. Discu#ia va decurge mai firesc dac profesorul ofer n preala$il un plan al acesteia +i evaluea" calitatea acesteia pe parcurs! de asemenea. tre$uie s ncura2e"e clasa s manifeste respect fa# de vor$itor. folosind o$serva#iile individuale ale elevilor ca pream$ul al propriilor o$serva#iiNcomentarii. sau solicit,nd un elev s re"ume o$serva#iile unui coleg nainte de a-+i pre"enta propriul discurs. f. Coordonarea proiectelor "i a (n!rii prin problematizare . 7entru aceasta. elevii vor primii intervale de timp n care s reflecte"e asupra pro$lemei3lor6 n c%estiune. Durata intervalului de g,ndire +i gradul de dificultate al c%estiunilor supuse reflec#iei cresc progresiv pe parcursul anului +colar. /n timpul intervalului Vde g,ndire8 elevii +i pot nota. ntr-o form scurt. ideile proprii. 7rofesorul poate pre"enta stadiul n care se afl re"olvarea pro$lemei3lor6 respective. astfel ca elevii s poat urmri ntregul proces. /n felul acesta. elevii pot a$orda pro$lemele din diverse perspective +i pot formula conclu"ii la sf,r+itul unei astfel de lec#ii.

32

'.A$ordarea de ctre profesor a pro$lemelor colaterale procesului instructiva. $nga&area (n acti!iti nesolicitate de sarcina de lucru intervine n timpul orelor de lucru individual n clas +i se refer la anga2area elevilor n activit#i care nu au legtur cu sarcina de lucru. 7entru a re"olva aceste inconveniente. profesorul poatea. s reaminteasc o dat ntregii clase c este momentul s treac la lucru $. s pstre"e contactul vi"ual cu clasa +i s nu se lase el nsu+i a$sor$it de alte activit#i c. s-i nve#e pe elevi s nu-+i ntrerup activitatea n timp ce a+teapt a2utorulNasisten#a profesorului d. s plase"e n dreptul elevului3ilor6 care manifest acest comportament un semnal vi"ual 3D6. desemn,nd Vtimpul datorat8 de celNcei care irosesc timpul de lucru $. )orbitul fr permisiunea profesorului *(n timpul procesului de predare6. 7entru a remedia acest comportament. profesorul tre$uie s sta$ileasc n mod e0plicit coordonatele comportamentului elevilor n timpul predrii 3e0.- interdic#ia de a interveni ver$al. fr anun#area preala$il prin ridicarea m,inii +i fr a fi primit permisiunea profesorului n acest sens6. Dac pro$lema persist. profesorul tre$uie s apele"e mai energic la sim#ul responsa$ilit#ii individuale. utili",nd. dup ca". consecin#ele po"itive +i negative ale comportamentului ) cele negative se refer la Vtimpul datorat8 +i la intervale de eliminare. c. )orbitul fr permisiunea profesorului *pe parcursul (ntregii ore 6. /n ca"ul acesta. profesorul poate utili"a urmtoarele strategiia. s discute cu elevul respectiv un program de Vpstrare a lini+tii8 atunci c,nd este necesar! $. s men#ione"e msurile pe care le va lua dac situa#ia persist! c. s defineasc intervalul de Vpstrare a lini+tii8 ca interval pe care elevul n cau" l va petrece ntr-o "on i"olat a clasei! pe parcursul acestui interval. elevului care pertur$ lini+tea nu i se permite s intervin n discu#iile purtate n clas! d. s averti"e"e +i s admoneste"e ver$al o singur dat elevul n cau"! 33

e.

n ca"ul n care a$aterea se repet. elevului i se va cere s prelungeasc Vpstrarea lini+tii8 p,n la sf,r+itul orei +i eventual n ora urmtoare. dup ca"!

f. se va aduce la cuno+tin#a elevului c Vdatorea" timp8 dup terminarea orelor pentru fiecare situa#ie n care vor$e+te n timpul intervalului desemnat pentru Vpstrarea lini+tii8 ! g. dac elevul respect regulile sta$ilite. va fi recompensat! %. dac mai mul#i elevi vor$esc continuu n timpul orei. profesorul marc%ea" pe o list tipul de discu#ii adecvate. precum +i pe cele inoportune. folosind spre e0emplificare +i situa#ii din timpul orelor anterioare! i. dac dup dou sptm,ni de la implementarea acestui plan nu se nregistrea" nici o ameliorare a comportamentului. se ela$orea" o strategie care s implice +i prin#ii d. +efuzul de a ridica m,na. Bste util ca profesorul s sta$ileasc un interval al lec#iei n care elevii urmea" s-+i anun#e rspunsul prin ridicarea m,inii +i intervale n care nu este ca"ul s-o fac. Dup sta$ilirea acestor distinc#ii. profesorul ignor pe cei care rspund fr s se anun#e n preala$il +i i solicit pe cei care ridic m,na. e. -ncapacitatea de a asculta discursul profesorului +i refu"ul de a ndeplini indica#iile ver$ale ale acestuia. Mai nt,i. se sta$ile+te o regul general cu privire la modul n care discursul profesorului tre$uie urmrit de ctre elevi. care tre$uie s includ +i consecin#ele po"itive +i negative. Bste util ca profesorul s aprecie"e efortul elevilor de a-+i pstra aten#ia +i de urmri indica#iile pe parcursul orei. f. .rezentarea cu (nt,rziere sau incomplet a temelor "i sarcinilor de lucru . ;e planific din timp modul de a$ordare a temelor pentru acas prin pre"entarea unui sistem de evaluare coerent +i ferm. astfel nc,t elevii s cunoasc cerin#ele pentru o$#inerea noteiNcalificativului minim 3pentru promovare6. ;e aduc la cuno+tin#a prin#ilor cerin#ele +i natura temelor +i sarcinilor de lucru. ;e acord elevilor timp de reflec#ie n clas atunci c,nd primesc o sarcin de lucruNtem nou sau dificil.

3&

g. /nt,rzierea la ore "i absenteismul. ;e adopt sisteme de evaluare care acord puncte pentru participarea la or +i efortul depus de elevi. Ca s ncura2e"e participarea la or. profesorul poate nt,mpina elevii la u+. salut,ndu-i pe fiecare n parte. pe msur ce ace+tia intr n clas. =ec#ia va de$uta imediat dup nceputul orei. Blevii tre$uie s fie n+tiin#a#i asupra msurilor ce vor fi luate c,nd nt,r"ierea devine un o$icei. %. 0ipsa *refuzul1 moti!aiei' inacti!itatea. 7entru re"olvarea acestei pro$leme. profesorul tre$uie s dispun de informa#ii corecte cu privire la nivelul elevilor +i s ia n considerare toate cau"ele care pot duce la lipsaNrefu"ul motiva#iei. 7rofesorul tre$uie s fi0e"e un nivel standard de succes. pe care s-l discute cu elevul3ii6 n cau". sta$ilind mpreun cu acestaNace+tia nivelul pe care +i propun s-l ating. 7rofesorul tre$uie s fie calm +i s sus#in efortul celor n cau". i. 2rauda *copiere etc.6. 7entru evitarea acestei pro$leme. elevii tre$uie s deprind te%nicile minimale de lucru n grup. de do"are a timpului. 7rofesorul tre$uie s fie atent pentru c frauda poate interveni n orice moment +i tre$uie s monitori"e"e clasa pentru evitarea acestui fapt 3securi"area testelor. aran2amentul scaunelor. eli$erarea mesei +i a spa#iului din 2urul acesteia de orice materiale. pstrarea contactului vi"ual cu clasa. deplasarea prin clas6. 2. 3eama fa de formele de testare. Qnii elevi intr n panic atunci c,nd sunt testa#i. 7rofesorul i poate a2uta urmrind +i nregistr,nd comportamentul acestor elevi la test. modul de a$ordare a testrii. recomand,ndu-le apoi alte modalit#i de a$ordare a testrii care s elimine teama. Festrile frecvente +i mai scurte pot contri$ui la reducerea stresului cau"at de e0amene. Dac este ca"ul. profesorul poate discuta cu prin#ii +i poate apela la ideile +i spri2inul acestora.

?. Definitie Iucu6.

anagementul problemelor disciplinare se refer la te%nicile necesare

re"olvrii pro$lemelor de disciplin din clas 3(ro>en W Iverson. 1HHH. p. 1K1. apud 9 Deprinderi manageriale specifice>

3'

1.aprecierea sim#ului de rspundere 2.corectarea comportamentului iresponsa$il sau neadecvat 3.ignorarea &.controlul pro0emic '.admonestarea ver$al $l,nd G. am,narea J.a+e"area diferen#iat a elevilor n clas K.te%nica Vtimpului datorat8 H. eliminarea 15. n+tiin#area prin#ilorNsupraveg%etorilor 11.anga2amentul scris 12.sta$ilirea regulilor de comportament n afara clasei 13. msurile coercitive 1. Aprecierea sim#ului de rspundere

7rofesorii pot monitori"a comportamentul elevilor. pot vedea dac acesta corespunde a+teptrilor +i dac elevii dovedesc sim# de rspundere. 7rofesorul tre$uie s pstre"e contactul vi"ual cu clasa 3s-o Vscrute"e8 frecvent6. s se mi+te prin clas n timpul lucrului independent. apreciind efortul sus#inut al elevilor sau comportamentul deose$it al acestora.

7rofesorul poate aprecia comportamenul adecvat prin ",m$et.

nclinarea

apro$ativ a capului. laude. remarci compati$ile cu v,rsta elevilor. n mod frecvent. Comportamentul responsa$il al acestora poate fi consemnat n scris. prin notificri adresate direct elevului sau prin#ilorNsupraveg%etorilor. inclu",nd certificate de merit. De asemenea. profesorul poate s arate aprecierea d,nd elevului sarcini suplimentare +i lud,ndu-l pentru eforturile lui "ilnice. 2. Corectarea comportamentului iresponsa$il sau neadecvat

7rofesorul aduce la cuno+tin# elevilor un numr de acte comportamentale neadecvate 3o$serva$ile de ctre ace+tia6 care pot interveni pe parcursul unei "ile.

3G

7rofesorul tre$uie s determine dac aceste comportamente pot fi controlate prin ignorare. msuri ulterioare de corec#ie etc. Msurile potrivite tre$uie aplicate cu calm. fermitate +i o$iectivitate. Blevii tre$uie n+tiin#a#i de la nceput care sunt msurile crora vor fi supu+i n ca"ul comportamentului neadecvat 3 n spa#iul +colii msurile includ ignorarea. controlul pro0emic. admonestarea ver$al $l,nd. alu"ii +i avertismente. e0emplele po"itive. te%nica Vtimpului datorat8. eliminarea6. 7rofesorul tre$uie s se asigure c msura corectiv este adecvat comportamentului care a cau"at-o. 3. Ignorarea

7rofesorul tre$uie s ignore un elev care poate reac#iona negativ la admonestarea ver$al $l,nd sau al crui comportament neadecvat nu le"ea" desf+urarea orei. 7rofesorul tre$uie s gseasc oca"ii pentru a da e0emple de comportamente responsa$ile +i iresponsa$ile. s interac#ione"e po"itiv cu elevul +i s ignore constant lim$a2ul ver$al sau corporal neadecvat.

&. Controlul pro0emic

7rofesorul

se

deplasea"

spa#iul

elevului

pentru

a-i

supraveg%ea

comportamentul. '. Admonestarea ver$al $l,nd

Aceast metod se aplic atunci c,nd elevul nu reali"ea" c are un comportament neadecvat. 7rofesorul se va adresa individual elevului n cau". nso#ind admonestarea $l,nd cu e0emple de comportament po"itiv alternativ.

G. Am,narea

Am,narea intervine c,nd un elev ncearc n mod insistent s atrag aten#ia asupra propriei persoane. B0.- VMaria. ai nceput s vor$e+ti fr rost. Iotea"-#i ce ai de spus +i a+teapt p,n vei primi rspunsul la timpul cuvenit8

3J

J. A+e"area diferen#iat a elevilor n clas

7rofesorul tre$uie s a+e"e mai aproape de catedrNta$l pe cei care au pro$leme de acuitate vi"ualNauditiv sau pe cei care necesit mai mult asisten#. De asemenea. aran2amentul tre$uie s #in seama +i de aptitudinile elevilor.

K. Fe%nica VFimpului datorat8

Aceasta te%nic se aplic n ca"ul n care timpul irosit n clas din cau"a comportamentului neadecvat al elevului tre$uie recuperat de acesta n timpul lui li$er. ;e fi0ea" intervale mici de timp pentru fiecare a$atere. 7rofesorul tre$uie s decid care va fi activitatea elevului n intervalul de Vtimp datorat8.

H. Bliminarea

Bliminarea n spa#iul clasei. ntr-un loc special desemnat. 7rofesorul sta$ile+te dinainte durata eliminrii. astfel ca aceasta s fie compati$il cu v,rstaNnivelul elevului! se folose+te un cronometru pentru a urmri respectarea intervalului de ctre elev! elevii de v,rst mic tre$uie nso#i#i p,n la locul respectiv! dac elevul are acela+i comportament dup ce revine la loc. va fi trimis napoi! profesorul tre$uie s pregteasc un formular care va tre$ui completat de elev. cu scopul ca acesta s reflecte"e asupra propriului comportament! de asemenea. va purta o discu#ie coerent cu elevul.

15. /n+tiin#area prin#ilorNsupraveg%etorilor

7rin#iiNsupraveg%etorii vor fi n+tiin#a#i cu privire la comportamentul elevului +i li se va sugera s induc acestuia un comportament responsa$il. /n orice ca". metoda nu poate fi aplicat decat n ca"urile de comportament neadecvat. Vcronic8.

11. Anga2amentul scris

Anga2amentul scris repre"int o solu#ie cooperant pentru re"olvarea pro$lemelor disciplinare n ca"ul n care msurile de mai sus nu sunt eficiente! anga2amentul

3K

include a+teptrile profesorului 3clar formulate6. consecin#ele negative ce decurg din comportamentul elevului. precum +i intervalul de timp n care se a+teapt remedierea. 7rofesorul tre$uie s-i nve#e pe elevi cum se alctuiesc aceste anga2amente +i s-i a2ute s aleag +i s administre"e singuri posi$ilele consecin#e +i msuri. 12. ;ta$ilirea regulilor de comportament n afara clasei

Dac elevii sunt pu+i s supraveg%e"e activit#ile din pau". se vor m,ndri c sunt trata#i ca ni+te adul#i. Cei care ncalc regulile tre$uie s suporte consecin#ele. 7rofesorul sta$ile+te o list de tipuri de comportament n spa#iul respectiv 3accepta$il +i neaccepta$il6 +i o list de msuri n ca"ul nerespectrii regulilor. 7rofesorul tre$uie s identifice modalit#i de permanenti"are a supraveg%erii pe %oluri +i s ofere un feed$acL po"itiv elevilor c,nd comportamentul acestora s-a m$unt#it.

13. Msurile coercitive.

Acestea tre$uie utili"ate cu gri2. deoarece sunt considerate interven#ii radicale. Fre$uie aplicate pe termen scurt +i planificate n raport cu tipul de comportament re"istent la alte solu#ii mai simple.

C. Definiie anagementul relaiilor interpersonale profesor%ele! are ca o$iect aptitudinile manageriale n domeniul rela#iilor interpersonale pe care profesorulNconductorul de grup le e0ercit n raport cu elevii percepu#i ca grup 3(ro>en W Iverson. 1HHH. p. 221. apud 9. Iucu6. Deprinderi manageriale specifice1. implicarea profesorului n pro$lemele elevului! 2. capacitatea profesorului de a stp,ni comportamentul elevului la un moment dat!

3H

3. direc#ionarea elevului ctre auotevaluarea comportamentului! &. a2utorarea elevului pentru planificarea sc%im$rii comportamentului! '. o$#inerea anga2amentului de respectare a planului de sc%im$are a comportamentului! G. refu"ul profesorului de a accepta scu"e pentru e+ecul planului de remediere a comportamentului! J. profesorul nu tre$uie s pedepseasc elevul pentru ntreruperea planului. 1. 7entru a facilita re"olvarea pro$lemelor disciplinare. profesorul se poate implica n situa#ia elevului. poate s-+i e0prime preocuparea pentru elev n calitate de persoan. construind astfel o rela#ie cu elevul. /n felul acesta. profesorul poate s-+i a2ute elevii s reflecte"e asupra propriilor dorin#e +i planuri. ncerc,nd totodat s n#eleag op#iunile acestora. /n ca"ul n care elevul a fcut o alegere iresponsa$il. profesorul l poate ntre$a- VCe dore+ti de fapt?8 VCe #i tre$uie?8 VCum ai vrea s fie la +coal?8 2. 7rofesorul tre$uie s ai$ capacitatea de a stp,ni comportamentul elevului la un moment dat. fr s-i reaminteasc gre+elile trecute. 7rofesorul tre$uie s ncura2e"e onestitatea +i i poate a2uta pe elevi s fac o alegere +i s fie responsa$ili n raport cu propria op#iune. 3. 7rofesorul tre$uie s a2ute elevul s emit singur o 2udecat de valoare asupra propriului comportament- s ofere reguli comportamentale e0plicite +i repetate consecvent! s-i a2ute pe elevi s n#eleag implica#iile sociale pe termen lung ale comportamentului lor. fr s impun un sistem de valori unic. B0emple- V(apta ta ncalc regulile?8 VB+ti mul#umit de ceea ce ai fcut?8 VI-ai a2utat pe ceilal#i n vreun fel cu fapta ta?8 &. 7rofesorul tre$uie s-i a2ute pe elevi s-+i planifice sc%im$area comportamentului. adic s transpun pro$lemele teoretice n practic. d,nd astfel diverse sarcini elevilor! s-i a2ute s identifice +i s aprecie"e pertinen#a propriilor op#iuni comportamentale. 7lanul tre$uie e0tins dup ce se nregistrea" primele succese.

&5

B0emple- VCum #i-ai propus s urme"i regulile noastre?8 V7ot s te a2ut s #i duci la ndeplinire planul?8 VCum ai s te compor#i c,nd vei avea sim# de rspundere?8 VIat cum s-au comportat al#ii n situa#ii similare. Cre"i c vreuna din aceste solu#ii e vala$il +i n ca"ul tu?8 '. 7rofesorul tre$uie s o$#in anga2amentul elevului c va urma planul de sc%im$are a comportamentului- VAi vreun plan potrivit?8 VRe"i situa#ia n perspectiv?8 Anga2amentul tre$uie Vpecetluit8 d,nd m,na cu elevul sau pun,ndu-l s semne"e un contract scris n acest sens. : dat ce anga2amentul a fost o$#inut. elevul tre$uie s-l pun n practic imediat. 7rofesorul poate verifica periodic eficien#a acestuia. G. Iu accepta#i scu"e pentru e+ecul planului de remediere a comportamentului- V;unt de"amgit. dar nu descura2at. A"i nu ai reu+it s-l respec#i. Ce prere ai. m,ine va merge?8 J. Iu pedepsi#i +i nu critica#i elevul pentru ntreruperea programului de rea$ilitare comportamental- pau"a poate fi un mi2loc eficient de implementare a msurilor de management al clasei- VIu putem accepta a+a ceva! %ai s-#i anali"m comportamentul +i s facem alt plan de rea$ilitare n cadrul regulilor noastre8. 7ro$lemati"area de grup prin intermediul discu#iilor

Fipuri de discu#ii de grupa. nt,lniri care au ca teme prietenia. cinstea. temerile. succesul. %andicapurile. sentimentul de apartenen# la grup. conformarea la un sistem de reguli! $. discu#ii pro$lemati"ante- rela#ia programei de studiu cu situa#iile concrete din e0isten#a cotidian! c. +edin#e de diagno" educa#ional. legate de programa de studiu +i de eficienti"area nv#rii. Acestea au rolul de a promova parteneriatul dintre elevi +i profesori.

Metode-

&1

a. Foate pro$lemele care privesc clasa ca grup sau elevul ca individ sunt su$iecte potrivite pentru discu#ii menite s re"olve pro$lemele e0istente. nu s nvinov#easc sau s pedepseasc. 7rofesorul nu tre$uie s se eri2e"e n 2udector. $. :ricum. el poate evalua metodele aplicate la nivel de grup. Dispunerea n cerc n spa#iul destinat discu#iei este adecvat pentru aceste nt,lniri de grup care nu tre$uie s dep+easc 35-&5 minute. c. Blevilor tre$uie s li se ofere oca"ia de a interveni n discu#ie. ns grupul nu tre$uie s ntrerup pe cel care vor$e+te pentru a corecta o idee sau a pune su$ semnul ntre$rii o anume po"i#ie. ?i,liografie> Do$oc. Ion. 2552. .sihosociologia organizaiilor "colare "i managementul educaional, Bd Didactica +i 7edagogic. Ducure+ti! Iucu. 9omi#. 255G. anagementul clasei de ele!i. $plicaii pentru gestionarea situaiilor de criz educaional. Bditura 7olirom! (ro>en. =. A.. W Iverson. A. M. 31HHH6. #chool4ide and classroom management5 3he reflecti!e educator%leader 33rd ed.6. Qpper ;addle 9iver. I@- 7rentice-Eall. apud 9 Iucu anagementul clasei de ele!i . (orma de invatamant ID.255'

&2