Sunteți pe pagina 1din 6

Nulitatea Este sanctiunea ceintervine in momentul in care actul juridic civil nu este intocmit cu respectarea conditiilor de validitate consacrate

de lege. Trasaturi: 1. este o sanctiune 2. priveste acte juridice si nu fapte juridice 3.intervine Clasificari 1. Dupa natura interesului ocrotit Nulitate absoluta cand natura reglementarii incalcate este de a ocroti un interes general, deci de ordine publica Nulitate relativa cand natura reglemantarii incalcate este de a ocroti un interes privat deci de ordine privata. 2. Dupa reglementare Nulitate expresa Nulitate virtuala 3. Dupa natura dispozitiei lezate Nulitate de fond- nesocotirea unor dispozitii de fond si sunt cele mai frecvente Nulitate de forma- forma ad validitatem

4. dupa modul de valorificare Nulitati judiciare nulitati amiabile- nulitatea actului juridic civil este consacrat de catre parti kre se inteleg pentru a lipsi actul juridic incheiat de efecte. 5. dupa intinderea efectelor nulitatii nulitate totala sau partiala. Actiunea in constatare- solictam instantei doar sa constate existenta unui drept subiectiv al reclamantului fata de parat, ori inexistenta unui drept al paratului asupra reclamantului- e imprescriptibila Mixte Reclamantul urmareste ocrotirea unui drept real si unul de creanta ce sunt efectul aceleiasi cauze. Sunt doua tipuri de actiuni: a. cele care solicita rezilierea, rezolutiunea, anularea sau revocarea unui act juridic prin care s-a constituit ori transmis un drept real. b. Actiunile prin care se solicita executarea unui act juridic constitutiv sau translativ de drepturi reale. Se determina in functie de situatie.

Dualitatea de actiuni. E vb de un drept de creanta izvorat din contractul de depozit, comodat, locatiune si care este aparat printr-o actiune patrimoniala si personala, precum si de un drept de proprietate asupra aceluiasi bun aparat printr-o actiune reala. Drepturile potestative Acele drepturi subiective civile care nu dau nastere direct unui drept de acitune, acele perogative constand in puterea de a da nastere prin manifestare unilaterala de vointa unui efect juridic ce afeteaza si interesele altei persoane. Nu dau nastere direct si imediat unui drept de actiune si sunt apreciate ca imprescriptibile estinctiv. Ttusi , efectele prescriptiei extinctive se vor produce indirect, anume in ceea ce prveste dreptul la actiune care se naste din raportul juridic referitor la care s-a exercitt dreptul secundar. Actiunea in repararea prejudiciului moral Daca prejudiciul e moral, repararea poate fi patrimoniala sau nepatrimoniala. Actiunea in

repararea patrimoniala a unui prejudiciu moral este supusa prescriptiei extinctive, pt ca se valorifca un drept de creanta. Actiunea in repararea nepatrimoniala a prejudiciului moral e imprescriptibila extinctiv. Actiunea in restituirea prestatiilor executate in baza unui act juridic civil desfiintat, desfacut sau ale carui obligatii au devenit imposibile de executat Actiunea in nulitate nu se condunda cu restituirea totala, sau partiala a prestatiilor executate in temeiul actului juridic care a fost desfiintat, chiar daca este posibila exercitarea concomitenta a celor doua actiuni. Asupra actiunii in restituirea prestatiilor executate in temeiul unui act juridic care ulterior a fost desfiintat, trebuie sa se tina seama de natura partimoniala a cesteia. In cazul desfiintarii unui act juridic translativ sau constitutitv de drepturi reale asupra unor bunuri individual determinate, actiunea prin are cel ce a instrainat sau constituit drpetul real solicita restituirea prestatiei sale are caracterul unei actiuni reale=> se aplicaregulile de actiunile

reale. In toate cazurile in care actiunea in restituire are un caracter partimonial si personal e prescriptibila extinctiv. Actiunile in materie de carte funciara actiunea prin care cel ce a fost indreptatit printrun act juridic valabil sa inscrie un drept real in folosul sau, solicit radierea din cartea funciara a unui drept concurent sau rang preferential fata de inscrierea efectuata de alta persoana. Actiunea in prestatie tabulara este acea actiune prn care, in cazul in care cel obligat sa transmita, sa constituie ori sa modifice un drpet real asupra unui imobil nu isi executa obligatiile necesare pentru inscrierea in cartea funciara, se solicita intantei sa dispuna inscrierea-> prescroptibila in conditiile legii. Actiunea in prestatie tabulara indreptata impotriva tertului dobanditor inscris anterior in catea funciara, daca actul juridic invocat de reclamant este anterior celui in temeiul caruia a fost inscris dreptul de catre tertul dobanditor, si asta a fost de rea-credinta la data incheierii actului se prescrie in termen de 3 ani de la data

inscierii de catre tert a dreptului in folosul sau, cu exceptia cazului in care dreptul la actiune al reclamantului contra antecesorului tabular s-a prescris mai inainte. Actiunea in rectificarea intabularii sau inscrierii provizorii , se prevede ca sub rezerva prescriptiei dreptului la acitunea in fond, o asemenea actiune este imprescriptibila fata de dobanditorul nemijlocit, precum si fata de tertul care a dobandit cu rea-credinta derptul inscris in folosul sau.DAca actiunea de fond introdusa pe cale separata a fost admisa, actiunea in rectificare este imprescriptibila atat impotriva celor care au fost chemati in judecata cat si impotriva tertilor care au dobandit un drept real dupa ce actiunea de fond a fost notata in cartea funciara. Actiunea in rectificare poate fi exercitata si impotriva tertilor care au dobandit cu buna credinta un drept real, numai ca termenele de 5 si 3 ani sunt calificate in mod expres ca termene de decadere. Prescriptia in materia succesoral

S-ar putea să vă placă și