Sunteți pe pagina 1din 4

Drept civil – curs 2

Continuare curs

1. Drepturi nepatrimoniale. Principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale


(Art. 2502, aln 2.1 CC)
Exceptii: cazul in care drepturile nepatrimoniale sunt prescriptibile extinctiv - actiunea in
nulitatea relativa a unui act juridic nepatrimonial, actiunea in nulitatea relativa a casatoriei,
actiunea in nulitatea relativa a recunoasterii copilului, actiunea in tagaduirea paternitatii
atunci cand este introdusa de sotul mamei sau mostenitorii acestuia

Probleme speciale privind domeniul prescriptiei extinctive

1) Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei


Codul civil nu contine o dispozitie cu caracter general care sa rezolve aceasta problema.
Exista insa dispozitii speciale:
a) In unele cazuri, legea prevede in mod expres imprescriptibilitatea exceptiei. De ex,
Art. 1249, aln 2 CC prevede imprescriptibilitatea exceptiei nulitatii relative a actului
juridic civil.
b) Exista si situatii din care rezulta prescriptibilitatea exceptiei, de ex potrivit Art. 1223,
aln 1 CC, nulitatea relativa a contractului pentru leziune nu poate fi opusa pe cale de
exceptie cand dreptul la actiune este prescris.
Concluzie: In cazurile in care nu exista norme speciale privind imprescriptibilitatea
valorificarii dreptului pe cale de exceptie, valorificarea este supusa prescriptiei extinctive in
aceleasi conditii ca si valorificarea dreptului pe cale de actiune.

2) Actiunea in constatare - acea actiune prin care se solicita constatarea existentei sau
inexistentei unui drept subiectiv civil in contradictoriu cu o persoana care il
contesta. In conformitate cu Art. 2502, aln 2.2 CC, actiunea in constatare este
imprescriptibila extinctiv. Acest lucru decurge din imprescriptibilitatea dreptului la
actiune in sens procesual.
Diferenta actiune in constatare si actiune procesuala- taxa de timbru

3) Actiunile mixte - acele actiuni prin care reclamantul urmareste ocrotirea in acelasi
timp a unui drept real si a unui drept de creanta.
 Anularea, rezolutiunea, rezilierea sau revocarea unui act juridic prin care s-a constituit
sau transmis un drept real.
 Actiunile in executarea unui act juridic constitutiv sau translativ de drepturi reale.
In consecinta, prescriptibilitatea sau imprescriptibilitatea actiunii urmeaza sa se determine
in functie de situatia concreta. De exemplu, actiunea in predarea bunului vandut este
imprescriptibila daca se intemeiaza pe dreptul de proprietate si prescriptibila daca se
intemeiaza pe dreptul de creanta.

4) Dualitatea de actiuni - acea situatie in care titularul dreptului subiectiv are la


dispozitie 2 actiuni pentru protectia dreptului sau, respectiv o actiune personala
intemeiata pe dreptul de creanta si o actiune reala. Deosebirea fata de actiunile
mixte rezulta din faptul ca in cazul dualitatii de actiuni nu este vorba despre un act
juridic constitutiv sau translativ de drepturi reale, astfel incat dreptul real si dreptul
de creanta nu au acelasi izvor: de exemplu, cazul deponentului sau cazul
comodantului sau al locatorului.

5) Drepturile potestative sau secundare - drepturile potestative nu dau nastre in mod


direct la un drept la actiune, ci reprezinta acele prerogative de a da nastere prin
manifestari unilaterale de vointa unui efect juridic ce afecteaza interesele altei
persoane.
ex: dreptul de alegere in cazul unei obligatii alternative, dreptul de denuntare unilaterala a
contractului in cazurile admise de lege, dreptul de optiune intre actul public si actul secret in
materia simulatiei

1) Actiunea in repararea prejudiciului moral - actiunea in repararea nepatrimoniala a


unui prejudiciu moral este imprescriptibila extinctiv. In schimb, actiunea in
repararea patrimoniala a unui prejudiciu moral este supusa prescriptiei extinctive.

Termenele de prescriptie extinctiva

Definitie: Intervalul de timp stabilit de lege sau de parti inlauntrul caruia trebuie exercitat
dreptul la actiune sub sanctiunea stingerii dreptului material la actiune.
Obs!!! Spre deosebire de reglementarea anterioara, termenul acesteia nu mai este un
termen esentialmente legal, putand fi stabilit si de parti.

Clasificarea termenelor:
1. In functie de izvor:
- termene legale - stabilite de lege
- termene conventionale - stabilite de parti
2. In functie de sfera de aplicare:
- termen legal general de prescriptie extinctiva
- termen legal special de prescriptie extinctiva

3. In functie de locul unde sunt reglementate:


- termen prevazut in codul civil
- termen prevazut in legi speciale

Termenul legal general de prescriptie extinctiva

Definitie: Acel termen care se aplica ori de cate ori nu isi gaseste aplicatie un termen special
de prescriptie extinctiva sau partile nu au convenit un alt termen. Astfel, potrivit Art. 2517
CC, termenul de prescriptie extinctiva este de 3 ani daca legea nu prevede un alt termen.

Termene speciale de prescriptie extinctiva

Termene speciale prevazute de CC:


- termenul de 10 ani aplicabil dreptului la actiune privitor la drepturile reale care nu sunt
declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt supuse altui termen de prescriptie
- termenul de 2 ani aplicabil dreptului la actiune intemeiat pe un raport de asigurare sau
reasigurare

Termene speciale prevazute in alte acte normative:


- termenul de 3 ani aplicabil actiunii in revendicarea imobilului adjudecat in cadrul procedurii
de executare silita (Art. 860, aln 2 CPC)

Cursul prescriptiei extinctive

Inceputul prescriptiei extinctive


Regula generala: Art. 2523 CC - incepe sa curga de la data cand titularul dreptului la actiune
a cunoscut sau, dupa imprejurari, trebuia sa cunoasca nasterea lui. Exista un moment
subiectiv, respectiv data la care titularul a cunoscut data nasterii dreptului la actiune. Exista
un moment subsidiar, respectiv data la care dupa imprejurari titularul trebuia sa cunoasca
nasterea dreptului la actiune.

Reguli speciale privind inceputul prescriptiei extinctive

1. Ipoteza dreptului la actiune in executarea obligatiilor de a avea sau de a face . Daca


prin lege nu se prevede altfel, in cazul obligatiilor contractuale de a da sau de a face,
prescriptia incepe sa curga de la data cand obligatia devine exigibila si debitorul
trebuia sa o execute. In cazul obligatiilor afectate de termen suspensiv, prescriptia
incepe sa curga de la data expirarii termenului sau de la data renuntarii la beneficiul
termenului cand termenul este stabilit exclusiv in favoarea creditorului. In cazul
dreptului afectat de o conditie suspensiva, prescriptia incepe sa curga de la data
indeplinirii conditiei.

2. Ipoteza dreptului la actiune in restituirea prestatiilor . Prescriptia dreptului la actiune


in restituirea prestatiilor facute in temeiul unui act anulat sau desfiintat pentru
rezolutiune sau alta cauza de ineficacitate incepe sa curga de la data ramanerii
definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a desfiintat actul sau de la data la care
declaratia de rezolutiune sau reziliere a devenit irevocabila.
Exceptie: cazul in care actiunea in restituirea unei prestatii are caracterul unei actiuni reale
prescriptibile extinctiv, in cazul nulitatilor amiabile, prescriptia incepe sa curga de la data
acordului partilor.

3. Ipoteza dreptului la actiune in executarea prestatiilor succesive . Prescriptia


extinctiva incepe sa curga de la data cand fiecare prestatie devine exigibila, iar daca
prestatiile alcatuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestatie devine exigibila.

4. Ipoteza dreptului la actiune in materia asigurarilor contractuale . Prescriptia incepe


sa curga de la expirarea termenelor prevazute de lege ori stabilite de parti pentru plata
primei de asigurare, respectiv a indemnizatiei de asigurare sau, dupa caz, a
despaguburilor datorate de asigurator.

S-ar putea să vă placă și