Sunteți pe pagina 1din 158

ARISTOTEL

DESPRE SUFLET
Arstote (384-322 .e.n.) a fost ce ma mare gndtor a antcht1,
sprtu ce ma enccopedc a um vech. Infuena sa asupra dezvotr
tne fosofc a fost enorm ea contnu s- manfeste prezena n
cutura modern, ntemeetor a ogc metafzc sstematce, precursor a
fzc, booge, pshooge, econome potce etc., Stagrtu a sat urme
adne n stora fosofc a tne, crora e-a deschs perspectve
nebnute., Arstote a fost ce care, n manera cea ma nat a gndr
metodce, a dat exprese des-vrt probematc fosofce a tmpuu
su2. E a fost unu dntre cee ma bogate cuprnztoare (profunde) gen
tnfce care au aprut vreodat; a fost un brbat atur de care nc o
epoc nu poate pune unu care s- egaeze3.
Scopu studuu de fa nu este ns o anaz de ansambu a opere
arstotece, c numa punerea n umn a connutuu a semnfcae
storce a ceebruu tratat Despre sufet, ma aes sub aspectu store
teore cunoater a store fosofc. Cc amnttu tratat ocup o poze
deosebt n opera Stagrtuu n stora cugetr umane. Dac preum
tna prntre ndeetncre frumoase respectate, scre Arstote pe una
ma mut dect ata, fe pentru exacttatea e, fe pentru c este prntre
preocupre ma aese rna admrate, atunc dn ambee consdera, pe
drept cuvnt, se cade s stum cercetarea despre sufet prntre cee ma de
seam4. Arstote exprm ac totodat o profund aprecere a munc
creatoare de tn a cercetr rguroase pe baza observr nvestgr,
manfestnd cu acest pre| compextatea puternce sae personat.
Despre sufet (De Anma, cum este ndeobte cunoscut) cuprnde tre
cr, deosebt de dense sub aspectu connutuu de de probeme, ceea
ce a determnat o preocupare ntens pentru comentarea expctarea
or5. Lncrarea consttue fundamentu opere boogce. Este ma nt un
tratat de metafzca, care studaz sufetu ca form a corpuu vu, dar o
ucrare de booge, bogat n remarc, adesea foarte |uste, ete dn
observae unu fosof care era totodat un savant8. Arstote opune un tp
de cunoatere boogc ceu matematc a u Patou7. E s-a eaborat
concepa ntr-o perspectv boogc, confguratvst. Confgurae v sunt
de fapt zvoru ce ma mportant a fosofc tne arstotece8. Prn
aceasta e anga|eaz un catatvsm opus carttatvsrnuu pthagoreco-
patonc. n raport cu coe emprste hedonste, Arstote vede car c n
deprea percepe af tna prma e posbtate, sprtu fnd
fundamentu orgnar a tne, care este cunoaterea unversauu. Teora
genera a ve, care face obectu tratatuu, este ncoronarea ntreg
fosof arstotece a natur Dup Arstote, matematca studaz forma
mob neseparat de sensb; fzca studaz forma mob nesepara;
metafzca studaz forma care este totodat mob separat9. Doctrna
despre sufet ntr dec n tna genera a natur, ntruct sufetu este
anga|at n sensb. De ac, un autor au consderat c una dntre, fnee
zooogce pe care e e cunotea ce ma bne este omu.
De Anma este consderat prntre ucrre pubcate ae u Arstote (a
doua carte a cunoscut n unee pr o dub redactare). Cum a preczat F.
Nuyens11, aceast ucrare repreznt utmu stadu a evoue vederor u
Arstote asupra raporturor dntre sufet corp, Una dn concuze ucrr
devent casc a u Nuyens prvete raporture dntre sufet nteect.,
Autoru a artat, prntr-o anaz scrupuoas a texteor, c attudnea
Fosofuu fa de aceast probem capta s-a transformat profund n
decursu carere sae. Pecat de a duasmu patoncan, care opunea corpu,
de o parte, sufetu nteectu de ata, Stagrtu a cutat pun cte pun s
rea ntre sufet corp reae pe care observaa preau a e mpune,
ment-nnd totodat pentru nteect prvegu materat, mutabt
a supraveur. Dar pe msur ce unrea corpuu cu sufetu era conceput
ca prea ngust, egature sufetuu cu nteectu se reaxau, n utma
peroad a evoue doctrne sae, aceea n care au fost compuse De Anma
De genemtone anmaum, Stagrtu susne c sufetu e forma corpuu
nu poate exsta separat. subsst numa esena nteectuu, etern
nemurtoare. Duasmuu patoncan a sufetuu corpuu s-a substtut
un nou duasm a fe de dfc de rezovat: ce a sufetuu a nteectuu.
Interpretarea u Nuyens a gst o arg acceptare dn partea
arstotecenor modern (A. Manson, G, Soer, E. Barbotn). Rupndu-se de
o nterpretare, tradona n Occdentu cretn nc de a scoastc, dup
care Arstote ar f susnut nemurrea persona a omuu, Nuyens a reuat o
trade mut ma veche, dn prmee secoe ae ere noastre (Attcos,
Tertuan,. Theodoret).
Cartea I a tratatuu De Anma dscut urmtoaree probeme prncpae:
mportanta obectu studuu despre sufet; dfcute metode de
cercetare; doctrnee nantaor (n speca cee ae u Bemocrt, Pytha-gora,
Empedoce, Patou Anaxagoras).
Crtca doctrneor nantaor era mpcat char n daogu
Eudetnos1*. Arstote cerceta rdcne fosofce dferte ae opnor dn
epoca sa. Era vorba de a verfca dac trebue studat numa sufetu n
abstracta, cum voau patoncen, sau ma bne dac ar f trebut, dn contr,
s ne ocupmn mod excusv de unu sau de atu dntre sufete n partcuar,
cum pretndeau materat. Arstote e de prere c trebue s se n cont
de ambee, anume de sufetu n. genera de fecare spece de sufet n
parte14.
Cunoaterea sufetuu, consder Arstote, contrbue, a adncrea
adevruu n ntregu su a aprofundarea natur; cc sufetu este
prncpu veutoareor15. Cu ate cuvnte, se creeaz astfe premsee se
rgete orzontu cunoater natur v a esene ucruror, care este
menrea fosofc ns. Nu exst ns o metoda unc pentru toate obectee
a cror fre vrem s-o cunoatem. De aceea, va trebu s gsm pentru fecare
domenu care este caea cercetr, dac se potrvete o metod
demonstratv-deductva sau una nductv. Cc fecare domenu are
prncp deosebte.
Arstote expune apo conde premnar ae metode de cercetare a
sufetuu. Trebue s preczm, consder e, dac sufetu e ceva ndvdua
(o substan) sau o catate dac face parte dntre cee care, fneaz
vrtua sau este o enteehe. De asemenea: dac sufetu este dvzb sau
nedvzb, dac sufetee se deosebesc prn spece sau prn gen dac
nounea de sufet este untar., Se pare c este de foos s- cunoatem
esena, ca s ne dm seama de cauzee accdenteor substaneor. dar c
nvers, accdentee contrbue n mare parte ca s tm care este esena17.
Se pare c toate afectee sufetuu sunt unte cu un corp. De aceea, revne
naturastuu menrea de a studa sufetu18.
Cu aceste consdera preaabe Arstote ncepe o arg dscue a
doctrneor predecesoror s n probema sufetuu, conturnd cu acest pre|
o vertab store a teore cunoater a pshooge. Se ocup ma nt de
teora atomst a u Iveucp Democrt, pentru care sufetu este ce care
mprm veutoareor mcarea. Apo cerceteaz teore ptagorece pe
cee ae u Paton Anaxagoras, teor ce pun accent asupra de de
mobtate: sufetu este factoru care se mc pe sne; sufetu este fora
motrce. A (Empedoce, Xenocrate) au consderat nsuferea dup
crteru mcr, defnndu- dup urmtoaree caractere: mcare, smre,
necorporatate19.
Sufetu ns, consder Arstote, nu este un automotor20. Dac e ar
putea mca corpu, ar f posb ca e s as ar s ntre n corp cu o
asemenea doctrn a mgrr sufetuu Arstote nu este de acord. Sufetu nu
este o mrme, care, fcnd parte dn matematc, s-ar stua ntre umea
sensb cea ntegb; e nu e poate sreduce nc a nous21. Nc teora
sufetuu ca armone ca numr auto-motor (ptagorec) nu poate f dec
acceptat. Stagrtu nu admte nc teora eementeor asemntoare
(Bmpedoce) nc deea sufetuu confundat cu unversu (Thaes)22.
Incursunea storc creeaz astfe un teren pst de pre|udec, pe
care s se dea defna sufetuu, pe baz de anaz pshoogc s ab
oc anaza prncpaeor actvt pshce, a prncpaor anazor (vz, auz,
mros, gust, ppt), cum a obecteor smuror a perceper ca
vrtuatate reazare. Este connutu cr a doua, care repreznt
totodat un mc tratat de teora cunoater de pshooge.
ntreaga argumentare este ac subordonat defne pshcuu.
Fosofa arstotec se preteaz ma bne ca orcare a nterpretarea fapteor
care fac obectu pshooge expermentae. dac sufetu este astfe nct
natura sa este gndrea, dac e exst zoat de corpu vu, drect excusv
observab cu a|utoru contne, un aborator de pshooge expermenta e
de neconceput23. O doctrn patonca sau orcare ata prearstotec ar f
astfe de neacceptat. Arstote a nees c actee pshce nu se pot expca
dect prn egtura or genetc cu funce organsmuu. Numero autor
contemporan (Soury, Badwng, Hoffdng, Dessor, Ebbnghaus, Word, Mc.
Duga, Kupe, Peron etc.) submau pe buna dreptate c Arstote este
prntee pshooge expermentae21. De neegea prn pshooge ceea
ce numm az tne boogce, e punea probema mecansmuu factoror
pshc, cerceta fenomenee pshce n coreae cu cee fzoogce. Se poate
astfe spune c Arstote a ntemeat pshooga ca tn25.
21 Ibdem, pp. 37-38.
22 Ibdem, pp. 44 46.
23 |. M e r c e r, Le orgnes de a psychooge contemporane, 3*
dton, F. Aean, Pars, 1925, p. 447.
24 M. B a r b a d o, |ntroducton a psychooge expermentae, P.
Letheeux, Pars, 1931, pp. 69 93.
25 M. R ae a C. I. Botez, Istora pshooge, Edtura Academe R. P.
R., Bucuret, 1958, p. 71.
Ce este dec sufetu? Prn ce coordonate concepa arstotec
manfest nc prezena? Numm va scre Arstote capactatea de hrnre
prn sne, de cretere , n fne, de mcorare26. Fecare corp natura care
partcp a vaa se poate consdera drept substan compus
<organzat>, adc structurat ntr-un anumt fe dn matere form. Nu
orce corp nzestrat cu va poate f ns consderat sufet. Cc corpu nu
este dn aceea care se enun despre un subect <ca sufetu>, cmacurnd
este e nsu substrat matere. Sufetu este dec, cu necestate, o
sbstan n sensd de spece a unu corp natura care are vaa vrtua <n
putere >. ns substana este o enteehe <reatate n act>; aadar, sufetu
este reatatea n act a unu astfe de corp27.
Sufetu este prma enteehe, pentru c e este prmordaa
enteehe <reatate n act> a unu corp natura care posed vaa ca
potent28. Dac este s rostm o defne genera a sufetuu, am spune
c e este, reatatea n act prmorda a unu corp, natura, nzestrat cu
organe. De aceea nc nu e nevoe s cercetm dac sufetu corpu sunt
una, precum nu cercetm dac ceara e una cu chpu mprmat n ea29.
Sufetu este o substan, anume cea potrvt cu raunea de a f a ucruu;
e nu este ns esena raunea de a f a unu corp artfca, c a unu corp
natura anumt, care poart n sne prncpu mcr, ca a str pe oc;
sufetu nu este dec separab de corp30.
Sufetu este prncpu um vegetae anmae se defnete prn:
hrnre, smre, gndre, mcare. Nu corpu este enteeha sufetuu, c
acesta dn urm este enteeha unu anumt corp (a unu corp natura),
mpotrva u Patou a atomsmuu, Arstote preczeaz c sufetu nu
exst fr corp nc nu este un fe de corp; e nu este corp, dar ne de un
corp,
26 Arstote, Despre sufet, p, 37 Ibdem.
28 Ibdem, p. 50.
29 Ibdem.
30 Ibdem, pp. 50-51.
de aceea se af ntr-un corp nc ntr-un corp de o anumt
conformae, dar nu n sensu nantaor, care adaptau unu corp fr sa
determne n care n ce fe de corp, de se observ c nu orce ucru
prmete a ntmpare pe orcare (substan)31. Dec, sufetu este, o
enteehe specfc raunea de a f a ceea ce are o potent < vrtuatatea>
de a f ntr-un f e anumt32.
Facute sufetuu (nutrtv, apettva, senztv., de mcare, de
gndre) nu aparn n ega msur tuturor fneor. Astfe, panteor e
aparne numa cea nutrtv, atora cea senztv cu ea nzuna (care
cuprnde dorna, mpusu vona); unora e aparne capactatea de a
se mca, ar atora char cea de a gnd nteectu (oamen). Nu putem
ns formua o noune genera pentru toate (care s se armonzeze cu toate
facute amntte), c trebue sa nem seama de, specfcu propru
nseparab33, De aceea, va trebu sa examnm separat de ce spece este
sufetu fecrua, de pd ce a pante, a omuu sau a vet nferoare
totodat, dn ce cauz se nseraz, ee astfe, unee dup atee34.
Cercetarea facutor sufetet trebue sa neeag dec esena
specfcu fecrea. O atene deosebt acorda Arstote anaze senzae
perceper, cum obecteor smuror, anaz cu arg mpca teoretco-
gnoseoogce. Paton scosese senzaa dn cercu adevruu. Arstote dstnge
ns char grade negae de obectvtate a senzaor, apo anazeaz
geneza or menta descoper ac ntervena dscernamntuu nsu35.
Pentru e nu exsta o ruptura ntre umea senzae cea ntegb (ca a
Paton).
Senzaa perceperea sunt prvte de Arstote ca vrtuatate
reazare., Senzaa const dn faptu de a f pus n mcare de a sufer o
afecune36, Fr
31 |bdem, p. 54.
32 |bdem.
38 Ibdem, p. 55.
34 Ibdem.
35 P. S a z , La genese de a sensaton dans es rapports avec a
theore de a connassance chez Protagoras, Paton et Avstote, F. Aean Pars,
1934, p. 60.
38 Ar s t ote, op. ct., p. 60.
obectee exteroare organee perceptve nu produc senza. Este
evdent poza emprst-materast a Stagrtuu: funca de percepere
exst, nu ca o reatate actv, c numa ca o potent. De aceea, ea este ca
un combustb, care nu se aprnde de a sne, fr sursa de aprndere37.
Perceperea reazat prn senza se ntregete cu tna n acune; dar ea
depnde de obectee partcuare de actvtatea omuu, pe cnd tna
este aceor generae3* (sub. n. A. B).
Care sunt obectee smuror cum se percep de ctre acestea ca
propret nu ca substane? Ac are oc studu smuror, n poemc cu
Heract, Empedoce, Democrt etc. Totodat Arstote preczeaz c avem
obecte propr fecru sm, dar obecte comune ca: mcarea, repausu,
numru, fgura, mrmea. Arstote cuprnde aproape toate captoee
pshooge. Asocaa deor, habtudnea, pragure senzorae au fost
observate de Arstote e mparte fenomenee sufetet n fenomene de
cunoatere, de afectvtate de von, mprre care a rmas pn az n
pshooge. Anaza sensbt, a ceor cnc anazator, e fcut cu
deosebt ascume ptrundere, ma aes dac nem seama de fzooga
rudmentar pe atunc, a organeor de sm39. Arstote este prmu care
eag fenomenee pshce, fzoogce boogce; exst o contnutate ntre
sufetu omuu, a anmaeor a panteor.
n genere, cu prvre a orce senzae trebue s renem c smu este
organu prmtor a formeor senzorae, fr matera or, dup cum ceara
prmete pecetea neuu, dar fr feru sau auru dn e. n acea mod
smrea fecru obect, sufer ceva sub mpresa obectuu cu o cuoare, un
gust sau un sunet, dar nu cum e spus fecare dn aceea, c dup un anumt
fe dup raunea u de a f40. Arstote era convns de exstena um
exteroare de capactatea
37 I b dem, pp. 60 61,
38 Ibdem, p. 62.
39 M. Ra e a C. I. B o t e z, Istorapshooge,p. 104. Arstote, op.
ct., pp. 77 78.
raun de a neege de a cunoate aceast ume41. Afrmnd
vaoarea cunoater, e a expus totodat o teore materast-emprst a
cunoater.
Cartea a III-a se ocup de smu comun funce u, de percepere,
reprezentare dscernamnt. Anazeaz apo nteectu comparat cu
smrea nteectu actv ce practc. Arstote nu admte a aseea sm
(mpotrva u Democrt), c doar vzu, auzu, mrosu, gustu pptu.
Fecare smre are organu su de aceea sunt attea smur cte organe
are veutoruL, Aadar, dac nu exst. nc o stare care s nu provn dn
eementee corpuror de ac dn umea noastr, nu poate sa ne pseasc nc
o smre42.
Nu poate exsta un a aseea organ senztv aparte pentru toate
feure, de obecte perceptbe. Pentru o asocae de senza ntr-o
percepere comun nu e nevoe de un smt speca. Asocerea este un proces
ndvdua. Smu comun este operaa pshc de unre a senzaor ntr-o
percepe, este fenomenu egr mpresor ntre ee ntr-o percepe,
smutan cu perceperea obecteor specfce de ctre smur.
. Smutanetatea -observ Trcot este ac de o mportant esena,
cc tmpu n care se poate |udeca dferena ntre dou sensbe este acea
n care ee sunt sensbe n act; ea nu este numa prn accdent, ca n cazu n
care ne-am mta a stabrea une dferente ntre doua ucrur fr a face s
ntervn ac deea de tmp43.
n poemca cu reatvsmu sceptc, Arstote precza c reatatea n
act a obectuu perceput a perceper este aceea una sngur, dar
esena or nu este dentc; aceasta pentru c sensbu poate exsta numa
ca potent; actu de percepe ne actuazeaz pe no ca subect. Vech
fzoog a natur se neau, socotnd c nu exst ab nc negru n afara
actuu veder nc gust
41 A t h. |o|a, Stud de ogca, Edtura Academe R. P. R., Bucuret
1960, p. 214.
42 A r s tot e , op. ct. 81.
48 |. Trcot, note a De Anma, u A r s t o t e Dt Ime, |. Vrn, Pars,
1947, p. 160, nota 1.
n afara actuu gustr. Lumea exteroar exst dec obectv,
senzae percepe au o baz rea. Ars-tote nu se dezce cu nc un
pre| de poza sa materast: orce smre este a unu obect sensb;
ea rezd n organu su senztv ca organ dstnge dferenee obectuu
smt, cum de exempu vederea dstnge abu de negru, gustarea ducee de
amar44. _ Spre deosebre de nanta s, Arstote dstnge rguros ntre
smre cugetare ntre percepere nteect. Numa acesta dn urm
poate opera n tmp; smure nu pot ua contact cu obectu or dect drect
concret. Aadar este car scre Stagrtu c senzaa nu este dentc cu
chbzun. De cea dn au parte toate veutoaree, de ceastat numa
pune. Dar nc cugetarea, n care este cuprns |udecata dreapt cea
nedreapt < nu este dentc cu senzaa >. ntr-adevr, senzaa
caractereor propr este totdeauna adevrat aparne tuturor anmaeor,
dar dscern-mmtu nu poate f fas nu aparne nc une fne care n-are
raune. Totu reprezentarea este atceva dect smrea gndrea, dar
ea ns nu a natere fr senzae, ar fr reprezentare > nu exst
supoze45. Senzaa este totdeauna prezent, pe cnd reprezentarea nu.
Ma mut, senzaa ca potena este a orce veutoare, reprezentarea ns nu.
Reprezentarea nu poate f nc o mpetre ntre opne senzae; ea s-ar
putea defn ca un proces generat de o senzae care este n act4B.
Reprezentarea medaz dec ntre percepere gndre.
O deosebt atene se acord anaze nteectuu Comparat, cu
smrea, nteectu cunoate neege e nu este ceva determnat, c e
asemntor forme: e se raport a formee ntegbe, dar ucreaz fr ee.
Dec ceea ce e numt nteect n <snu> sufetuu (numesc nteect factoru
prn care sufetu gndete concepe) ca fnd n act nu este nmc dn cee
reae
44 A r s t o t e , op. ct., p. 84. 5 Ibdem, pp.86-87. Ibdem, p. 90.
nante de a cugeta. De aceea se crede pe drept ca e nu este
amestecat <nu se confund> cu corpu47.
Nu sufetu n ntregu sau conne formee (dee), c doar nteectu.,
B1 exst ca potent ntocma ca o taba pe care nmc nu st scrs n act48.
Inteectu este facutatea nematera a ceor ntegbe; e este o potena cu
form specfc. Duasmu sufet-nteect se exprm n mod car. spre
deosebre de ate facut ae sufetuu care nu au exstent dect n
compusu uman, nteectu este o reatate eterna capab de o exstena
ndependent49. Pshooga arstotec, ofer un vertab duasm: sufetu
uman este prezentat ca murtor se opune nteectuu ca ceva a
atceva50.
Arstote dstnge nteectu actv (sau agent), care este cauz efcent,
de nteectu pasv, care este o potent. Acesta dn urm nu poate gnd prn
sne, c trebue actvzat prn obectee ntegbe (care nu sunt n act).
Inteectu agent poate actuaza obectee, desprnzndu-e prn senza de
matere., De aceea, scre Arstote de o parte exst un nteect de aa
natur nct s devn toate, ar de at parte un atu prn care se ndepnesc
toate ntocma ca o stare <permanent> cum este umna. Cc, ntr-un
anumt fe umna face cuore exstente ca potent s devn cuor n act.
Iar acest nteect este separat, neafectab neamestecat fnd prn natura sa
act. Cc totdeauna factoru actv este superor ceu supus afecun
prncpu domnant asupra matere51. Ca atare, nteectu actv este
nemurtor venc52.
Teza ca nous-n actv este nemurtor a dus apo n scoastc a
hpostazerea u sub forma une exstene transcendente. Arstote nu a
susnut ns o asemenea consecn. Inteectu agent era cerut de reasmu
poze sae, de nevoe nuanr n expcarea compext cunoater prn
gudre. Arstote a a|uns sa pun
*? Tbdem.
48 Ibdem, p. 92.
46 E. B a r b o t n, op. ct., p. 380.
5 Ibdem, p. 385.
Arstote, op. ct., p. 93.
52 Ibdem.
probema nteectuu agent dn attudnea sa fat de Paton, a cru
doctrn refuza s-o mprteasc. Pentru Paton, esenee ucruror sensbe
sunt separate de matere sunt medat ntegbe n act. Necestatea unu
nteect agent m se mpunea dec. Dar,ntruct Arstote stabete c
esenee ucruror sensbe sunt manente matere . nu sunt ntegbe n
act, e a trebut sa admt exstenta unu nteect capab s e abstrag dn
matere s e fac astfe ntegbe n act53.
Dstnca arstotec ntre nteectu agent nteectu pasv este
rea n ordnea operatv54, pentru c roure or sunt n ntregme
dferte; dstnca este rea n snu ntegbuu, fr a f rea n sensu
fzc a cuvntuu. Inteectu pasv este dec o reatate care nu se dstnge
substana de nteectu agent; nteect pasv este numee pe care- a
nteectu atunc cnd este n faa unu ntegb n potent care este apt a
deven n act55. Este vorba, dec, de caracteru fundamenta a nteectuu
n putna de a cunoate, caracter ce nu e, ntegb nante de a gnd nu
de structura sa ontoogc substanast, cum aucrezut un scoastc.
Teora nteectuu agent s-a nscut n gndrea u Arstote dn nevoa de a
expca ntr-o maner exhaustv funconarea ntegene56.
Inteectu pasv fnd o pur potent nu poate gnd prn e nsu
trebue s fe actuazat de cee ntegbe. Acestea dn urm ns sunt
anga|ate n senzae magne (formee ntegbe nu exst ndependent de
cee sensbe) trebue o facutate care s e dega|e. De ac rou nteectuu
agent57. Arstote se rdc mpotrva concepe patoncene, dup care_
ntegena ar poseda n ea ns cunoaterea., E opune doctrna sa
persona, dup care esenka pentru cmoa-
53 T h o m a s von A q u n, D c S f ee, pp. 370 371.
54 M. de Corte, La doctrne de ntegence chez Arstote, |. Vrn, Pars,
1934, p. 46.
55 Ibdem, p. 47.
56 Tbdem, p. 52,
57 Vez |. Trcot, n op. ct., p. 181, nota 2.
2 Despra sufet tere este s se dezvote sub o nfuen dn afar, adc
ea consta pentru e dntr-o desfurare a puter de cunoatere crea nmc
nu- opune vreo mt58. Inteectu actv este spontanetatea, creatvtatea
nteectuu. Fr e nteectu pasv nu gndete nmc de atfe, fr
nteectu pasv, nteectu actv nsu nu gndete nmc59. Arstote pune
ac o probem vertab a teore cunoater: raportu ntre spontanetate
receptvtate, ntre natv (actvtate) snteza emprc.
Cu acestea se creeaz premsee pentru dscutarea conceptuu de,
tn, fundamenta pentru arstote-sm. Inteectu practc gndete
concret, motveaz, raona cee ce se petrec a nveu senzae60. Inteectu
practc gndete dec formee prn magn , n msura, n care n aceast
gndre prn magn este determnat obectu de urmrt sau de evtat, n
aceea msur, char fr senzae, cnd se af n faa magnor, e se pune
n mcare. E nu abstractzeaz ns; numa nteectu actv ucreaz cu
abstrac. Inteectu ca, forma formeor este conda obecteor tne.
Deoarece ns, nu exst nc un ucru care s fe separat n afar de mrme
<sensbe>, nseamn c obectee ntegbe au ocu n formee
sensbe . att cee numte prn abstractzare ct toate cee care constau n
caractere str generate de obectee percepute. Deopotrv, de aceea
nmen nu poate s nvee sau s neeag ceva fr senzae (sub. n.)., Cc
magne sunt ca percepere, ns fr matere. Pe de at parte,
reprezentarea magnatva este atceva dect un act de afrmare sau negare.
Cc adevru ca fasu sunt o mpetre de concepte61,
De a senzae Arstote trece a gndre ac, devne n chp esena
specuatv62. Gndrea face dn sne nteect pasv, adc ceva obectv,
obect pentru ea: nteectus passvus. Ac se vede n ce msur ace nh
68 F. X u y e n s, op. ct., p. 283.
59 A t h. |o|a, Stud de ogc, vo. II, Edtura Academe R. S. R.,
Bucuret, 1966, p. 95.
60 A r s t o t e , op. ct., p. 96.
61 | b dem, pp. 97 98
62 G. W. F, H e g e , Preeger de stora fosofe, vo. I, p. 629.
est n nteectu quod non fuert n sensu este gndu propru a u
Arstote63. Este evdent poza emprst-rnaterast a u Arstote, care
stabete c senzaa este necesar pentru nduce pentru
demonstrae. E dstnge apo ntre reprezentare nteectu dscursv, ntre
reprezentr concepte. Cu aceasta pune capt une vech dspute a
nantaor s n probema tne: tna este tna unversauu, a
formeor ntegbe, dar ea nu poate avea oc fr procesee nferoare
gndr actve. Cc nu este posb ca, un corp s ab sufet nteect care
s dscearn, dar s n-ab smre64.
Actuatatea u Arstote se |ustfca astfe nu numa prn Organon-u
Metafzca sa, c prn mcu tratat Despre sufet, care cuprnde o
concentrat expunere a probemeor ogco-gnoseoogce pshoogce.
Arstote, mntea cea ma unversa a antcht, observa Enges, a cercetat
totodat, formee esenae ae gndr daectce85. Iva e, peste tot ogca
obectv se confnd cu cea subectv aceasta n aa fe, nct peste tot
este vzb cea obectv.65 De ac au decurs o sere de nvmnte, ttr-
adevr, cre mar ae umant au soarta de a nrur cutura char
vaa storc, nu numa prn adevrure or, c prn feu cum au fost
neese nterpretate.67
Totodat pshooga u Arstote,expus n De Anma, este strns egat
de fzooge booge, reprezentnd prn aceasta o rea contrbue n
stora aceste tne. Teza arstotec a sufetuu ca totau propretor
care caracterzeaz fnee organce sau v, fnd astfe nerent
organsmuu, nu ceva care s se poat detaa, a ndeprtat poteza unu
suport (necorpora supranatura) a funcor pshce. Ceea ce este ma
remarcab n poemca sa cu nanta este hotrrea cu care, e caut s
stabeasc un raport strns ntre fa fbdem, p. 630. 64 Arstote, op. ct., p.
104.
5 K. M ar x F. Enges, Opere, vo. 20, Edtura Potc. Bucuret, 1964,
p. 21.
66 V. I. L e n n, Opere, vo. 38, Edtura Potc, Bucuret, 1959, p.372.
67 C. N o c a, Cuvnt nante a Comentar a Categore u Arstote,
Edtura Academe R. S. E., Bucuret, 1968, p. V.
corp sufet68. N ou s-u este ns un rest de patonsm pe care
Stagrtu nu -a dept ncodat69.
Stude dn Parva naturaa (cuegere n care se concretzeaz anaza
proceseor pshce dn De Anma| aparn utme peroade a actvt
fosofce a u Arstote, caracterzat prn respngerea dstnce patoncene
ntre sufet corp nocurea e prn teora sufetuu enteehe: sufetu
este forma corpuu, actuazarea potenteor sae. Nu avem de a face cu dou
substane dstncte, corpu sufetu, a cror unre ar rmne de expcat, c
cu do factor consttutv a une sngure aceea substane70.
Funce pshce nu sunt numa func ae sufetuu, c ae compexuu
corp-sufet71. Cc pentru ca s exste vat este nevoe de anumte
condun materae sufetu este actu a ceea ce sunt n potent aceste
condun72.
Unee argumente no aduce ucrarea De generaone anmaum,
consacrat n esen probeme reproducer anmaeor. Este vorba de deea
aceu vou OupaGsv prn care Arstote expc cum sufetu vegetatv este
agentu pshc a reproducer73. Anumte facut, consder Stagrtu, nu
pot preexsta: aceea n care actu este egat de un corp nu pot s exste
fr corp74. Pentru facute a cror exerctare depnde de corp Arstote
deduce dec: a) mposbtatea de a preexsta.
MTh. G o m p e r z, Gnechsche Denker, Drtter Bnd, 3. n t d 4. Auf.,
W. de Gruyter, Bern und Lepzg, 1931, p. 144.
69 Ibdem, p. 170.
70 Vez |. Trcot, n Parva naturaa, trad. par |. Trcot, |. Vrn, Pars,
1951, p. VI. Teza ma veche a u O. H a na e n (Le Systeme dArstote, F.
Aean, Pars, 1931, p. 73), dup care, nu se poate decde dac tratatu Despre
sufet, cu Parva naturaa, vn dup tratatee boogce sau e nvers, este
astfe dept.
71 Vex A. G o e d e c k e n e y e r, Arstotees, Ro und Ce., Mn-
chen, 1922, p. 199.
72 L. Rob n, Ar stoe, P. U. F., Pars, 1944, p. 174.
73 P. M o r a u x, A propos du vou? G-|paosv chez Arstote, n Auour
dArstote, p. 262.
74 Ibdcm, D- 271.
fr matere; b) mposbtatea de a ntra dn afar. n corpu omuu75.
Mcu tratat Despre sufet consttue, dec, un moment de seam n
stora fosofc a tne. Strbate dn pagne sae att eogu observr
cercetr metodce, ct nzuna spre o ntemeere fosofc a opere
boogce. Orct de depte ne-ar prea astz consderae Stagrtuu
asupra fenomeneor proceseor pshce, ee rmn prma formu
sstematc de anaz expunere a probematc pshoogce n strns
egtura cu cea fzoogc boogc. Anaza prncpaor anazor, poteza
sufetuu-enteehe, dstnca ntre procesee de cunoatere cee afectve
votonae, ncercre de a descfra mecansmee funconr ntegene
repreznt cucerr ncontestabe n stora pshooge.
Dar, ceea ce mpune ndeoseb ceebru tratat arstotec este bogatu
su connut fosofc, soue de o rea vaoare n domen ca teora
cunoater, stora cunoater, ogca fosofa tne. Anaza proceseor de
cunoatere (senzaa, percepa, reprezentarea, ntegena), ndreptat att
mpotrva reatvsmuu sofstc, ct a degradr patoncene a
senzorauu a. nveu neautentct, rmne una dn cucerre de seam
ae gndr materaste. La baza ntreg argumentr se af teza care a
revouonat tna despre gndre a antcor: unversau nu numa c
vaoreaz ca obectu propru a tne, dar ca form ntegb fneaz n
cee sensbe de aceea consderarea rouu proceseor nferoare gndr
devne premsa necesar a cunoater. Integena nu are o cunoatere
nnscut, c dezvot cunoater sub nfuena rezutateor actvt
sensora-perceptve.
Afm ac att orgne emprsmuu modern ae raonasmuu
(ntruct nteectu este venc), ct n genere ae teore materaste a
cunoater. Arstote a cutat totodat s consttue un mode a cunoater,
care, argumentat cu a|utoru confguraor boogce,
76 Ibdem, p. 274.
se mpune ca unversa, a nveu tne despre gndrea ns. E
promoveaz un cat vn ce anga|eaz panu esenat dar pe ce
dnamc a nteracun, depnd astfe vzunea canttatv a enttor
structurae ae um ncremente a ontooge patonce. Exstena vertab a
tne rmne unversau, dar nu n sne, c n nfpture concrete ae
formeor sensbe, att de deprecate n trade co patonce.
De Anma, atur de acee mc tratate pe care nterpre atn a u
Arstote e-au adunat n cuegerea Par va naturaa, repreznt astfe opera
Stagrtuu n ceea ce are ea substana de perspectv n stora tne
a cugetr, domen n care e rmne un genu pe ct de profund, pe att de
nentrecut.
AL. BOBOC.
ARISTOTELES.
DESPRE SUFLET.
CARTEA NTAI
o <Importana, foosu obectu studuu despre sufet. Metoda
greute e>,
1. Dac preum tna1 prntre ndeetncre <*2s frumoase
respectate, pe una ma mut dect pe ata, fe pentru exacttatea e, fe
pentru c este prntre preocupre ma aese ma admrate, atunc dn
ambee consdera, pe drept cuvnt se cade s stum cercetarea2 despre
sufet prntre cee ma de seam. Cunoaterea u pare de atfe s contrbue
n mare msur a aprofundarea adevruu3 n ntregu su, dar ma aes a 5
cunoaterea natur, cc sufetu este, oarecum, prncpu veutoareor4.
ntreprndem cercetarea ca s ntum s- cunoatem natura frea
u, apo cee ce se ntrunesc n e5. Dntre acestea unee se arat a f afecte
propr sufetuu, ar atee prn e aparn veutoareor6, n genere este,
n toate prvnee, una dntre cee ma gree strdune, ca s ne formm o
ncrednare despre e7. In adevr, cercetarea fnd comun cu cea a mutor
ator noun, adc cercetarea cu prvre a substana ct a esena u,
repede s-ar putea opr cneva a prerea c exst o metod unc pentru
toate obectee a cror substana vom s-o cunoatem, aa cum se face
demonstrarea partcuartor pe baz de accdent.
Aadar, se cere s cutm aceast metod. Dar dac nu exst o
metod unc comun cu prvre a esena u, preocuparea devne ma
grea, cc va trebu s gsm pentru fecare domenu care este caea
cercetr. Dar dac este evdent c aceast cae este o demonstrae8, sau o
dvzune9 sau vreo at metod10, chestunea preznt ma mute
nedumerr rtcr, nct nu putem t de a care prncp trebue s pornm
cercetarea noastr. Cc fecare domenu de cercetare are
2S
prncp deosebte, cum sunt, de exempu, ae numereor ae
suprafeeor11.
Dar ma nt este necesar s preczm n care gen12 ce este
sufetu, adc dac este ceva ndvdua ce substan13, daca e o catate
sau o canttate sau care ata dntre categore deosebte apo dac face
35 parte dn cee care fneaz prn potena sau de nu cumva este o
enteehe14 <depnre> cc deosebrea nu este mc <ntre acestea >.
402 b Pe de at parte trebue s observm daca sufetu este dvzb
sau nedvzb dac orce sufet este de aceea spece15 sau nu. Iar dac
nu este de aceea spece, s vedem dac sufetee se deosebesc prn spece
sau prn gen16. Cc, deocamdat, ce care vorbesc cerceteaz despre
sufet se pare c au n vedere numa sufetu omenesc. Trebue s fm aten
ca s nu perdem 5 dn vedere dac nounea despre e este untar, ca cea
despre veutor, sau e ata pentru fecare sufet, ca de pda, ce a cauu,
cneu, omuu, zeuu, ar veutoru, ca noune genera, nu este nmc sau
ceva posteror. De asemenea, dac s-ar atrbu atceva n genera17. Apo,
dac sufetee nu sunt ma mute, c numa pre u18, de nu cumva trebue
s cercetm
10 ma nt sufetu ca un ntreg sau pre u actutoare.
Dar este greu s determnm acestea, care pr sunt fresc dferte
ntre ee dac trebue s cercetm > ma nt pre sau ucrre or, ca
de pd cugetarea sau Inteectu senzaa sau factoru senztv; tot aa
cu prvre a toate ceeate pr ucrr ae u19, n cazu cnd trebue se
cercetm ma nt ucrre u, ar ne-am gs nedumer dac trebue s
cercetm ma nt obectee respectve, ca de exempu, sensbu
15 nantea factoruu senztv ntegbu nantea factoruu gndtor.
Se pare c este de foos s- cunoatem esena, ca s ne dm seama de
cauzee accdenteor substaneor20, ca de exempu n matematc ce este
dreptu ce este curbu sau ce este na c-3 este suprafaa, ca s
neegem cu cte unghur drepte sunt egae
20 unghure unu trungh, dar c nvers, accdentee contrbue n
mare parte ca s tm care e esena. Aadar, cnd no vom putea reda
accdentee, pe baza reprezenr21, fe pe toate fe pe cee ma mute, aba
atunc ne vom putea pronuna ct se poate de bne asupra substane. Cc
esena unu ucru este prncpu orcre 2* demonstra, aa nct dac nu
reum s cunoatem accdentee dac nc mcar nu e uor s magnm /
ceva potetc despre ee, prn orcte defn s-ar da, este evdent c toate se
rostesc numa daectc, dar 403 & goae de orce connut22.
Ma preznt greutate afecune sufetuu23. Oare toate acestea
afecteaz pe purttoru sufetuu, sau este vreo afecune care e propre
numa sufetuu? E necesar s neegem acest ucru, dar nu e uor.
E drept, se observ c nc o afecune dn cee ma 5 frecvente nu e
pus n mcare, nc nu se opereaz fr corp, ca de exempu: mna,
ndrzneaa, dorna n genere orce smmnt24. Totu se pare c, n ce
ma nat grad, este propre cugetarea25. Iar dac aceasta este o
reprezentare sau numa cu reprezentare2*, nc acest fapt nu s-ar putea
concepe s exste fr corp. Aadar, dac exst vreuna dn ucrre
sufetuu H> sau dn afecune u ca fapt propru, s-ar putea admte ca e s
se despart de corp. Iar dac nu- este nmc propru, n-ar putea f separab,
c starea u ar f ca une n drepte, crea, ca dreapt, se ntmp mute,
ca de exempu s se atng ntr-un punct de o sfer de aram, dar aceasta nu
nseamn c na dreapt o va atnge desprt <de matere >. Cc ea este
neseparab, nmct exst totdeauna mpreun cu un corp. De 15
asemenea, se pare c toate afectee sufetuu srt unte cu un corp:
mna, bndeea, teama, ma, ndrzneaa, ba char bucura ubrea,
precum ura. (Cc odat cu acestea e afectat ntr-un fe corpu). Un semn
pentru aceasta e faptu c uneor, de se deznuesc afecun puternce
vdte27, corpu nu zbucnete cu mne sau team, pe cnd ateor e pus n
mcare dn cauze mc nensemnate, cnd corpu 20 e cuprns de pornr
se comport ntocma ca cum ar cocot de mne. Dar at un senn ma
zbtor: de n-are oc nc un fapt care s determne teama, se produc
afecun ca cum ar f cuprns de team. Iar dac se petrece astfe, e
evdent c efectee sunt raportur materazate28. Aa nct astfe de reac,
25 ca mna, repreznt o mcare anumt a unu corp astfe structurat
sau a une pr a u sau a une potente pornnd de a ceva ctre un anumt
scop. de aceea revne naturastuu studu despre sufet, fe c se
preocup de orce sufet n genere, fe c e atras de un anumt fe de sufet.
Cu totu dfert va defn fecare afect un naturast fa de daectcan, ca de
exempu
30 ce este mna. Acesta o defnete ca pe o dorn de reace a o
sufern29 sau ceva asemntor, pe cnd ceat ca pe o ferbere prcnut
de nczrea sngeu dn |uru nm30.
403 b Dntre aceta unu strue asupra matere, ar ceat asupra
forme noun defntor. Cc nounea exprm aspectu forma a
obectuu e necesar ca forma s se reazeze ntr-o matere anume
structurat, dac urmeaz s fneze. De exempu defna case va f astfe
cum c e un adpost care mpedc perea <omuu> dn cauza vnturor, a
poor a are, % dar unu va spune c e construta dn patr, crmd
emne, pe cnd atu va vorb despre forma dat or pentru aceste scopur31.
Dec, dn aceta, care e naturastu? Oare ce ce se ntereseaz de matere
dar gno-
* reaz nounea, sau ce ce se ntereseaz numa de noune? Sau ma
curnd ce care vorbete de a amn-dou? Ce s spunem atunc despre
cea do amnt ma nante? Sau nu exst nmen care s se ocupe cu
stre matere32, neseparate de ea tocma pentru consderaa c sunt
neseparate, c tocma natura-
10 stu este ce care se ocup cu toate ucrre stre unu anumt
corp sau ae une anumte mater. Toate stre cte nu sunt uate ca atare,
e studaz un atu; de exempu, cu unee se ocup tehncanu33, dac va f
cazu, ca de pd un arhtect sau un doctor, dar cu stre neseparate, n
schmb, cu stre care nu sunt ae unu corp anumt pe deasupra rezutnd
dntr-o abstrace,
15 se va ocupa matematcanu, ar dac vor f separate, se ocup
fosofu prm34.
Dar trebue s reum dscua despre defne de unde am ntrerupt-o.
Zceam c afectee sufetuu nu sunt ncdecum separabe de matera
natura a veutoareor35 tocma pentru c ee sunt astfe structurate, se
nate ma frca, ar nu aa cum e cazu cu na suprafaa36.
<Doctrnee nantaor despre sufet: crtca or>.
2. Refectnd despre sufet afndu-ne totodat 20 n mpas cu prvre
a cee ce trebue eucdate pentru bunu mers a cercetr noastre37, e
necesar s expunem aturat prere38 nantaor care s-au pronunat
asupra u, ca s ne nsum pe cee drept afrmate, ar dac ceva nu este
bun, s- evtm.
nceputu cercetr noastre este s prezentm opne cu prvre a cee
care revn n prmu rnd sufetuu prn natur.
Strue convngerea c nsufetu se deosebete n 25 prncpa de
nensufet prn dou trstur: prn mcare prn smre. Am prmt de a
predecesor notr, ndeoseb, aceste dou prer despre sufet; astfe un
spun c, n prncpa dntru nceput, sufetu este ce ce pune n mcare.
Pornnd de a prerea c ceea ce nu se mc nu poate s pun atceva
n mcare, e au adms c sufetu este 30 ceva care se pune e nsu n
mcare. De aceea, Democrt afrm c sufetu este un fe de foc de
cdur. De- 404 a oarece exst nfnte fgur atom39, e numete pe ce
sferc foc sufet, (precum sunt n aer aa-numtee frme de praf care se
vd n razee strbttoare prn ferestre) numete germen unversa40
eementee 5 ntreg natur, n acea mod se pronun Leucp; dntre fgur
pe cee sferce e numete sufet, ma aes pentru c pot s strbat prn
orce corp ca nte curent de astfe de atom41 s mte pe ceeate, n
tmp ce ee se mc; amndo admt c sufetu este acea care mprm
vetor mcarea. De aceea e spun cu respraa este factoru determnant
a veur, adevr, spau ncon|urtor exerct o presune asupra corpuu
fneor, snd sa as atom cu fgur sferce 10 care mprm veutoareor
mcarea prn faptu c e nu nceteaz ncodat mcarea or astfe se d
a|utor dn afar cc ntervn a atom de aceea form prn actu
resprae32. Totodat e mpedc s se mprte atom care se af
nuntru vetor, acto-nnd mpotrva concentrr presun dn afar. De
15 aceea spun e c vete tresc atta tmp ct pot face aceasta.
Se pare c doctrna ptagoreor3- se ntemeaz pe acea raonament.
Intr-adevr, un dntre e susn c farmee de praf dn aer sunt sufet, ar
a c sufet este factoru care e pune n mcare. S-au susnut acestea
despre ee pentru c se vd mcndu-se nencetat, char de ar ps orce
adere. ,a aceea
20 concuze a|ung ce c spun s fsufetu este factoru care se
mc pe sne44.| Se pare c aceta au adms cu to c mcarea este
catatea cea ma propre sufetuu c toate ceeate se mc prn sufet,
ar numa e se mc, de ctre sne, fndc vedeau c nmc nu pune ceva
nmcare dect factoru care se mc e nsu35. Tot astfe Anaxagoras
spune c sufetu este fora
25 motrce orcne care afrm c Inteectu mc Unversu46,
totu nu ntocma ca Democrt. Acesta consdera pur smpu c sufetu
nteectu sunt dentce. Cc, dup e, adevr este orce fenomen <care
apare nteectuu >47. Aa c bne a cntat Homer despre Hector c zcea
cu mntea rtct.
30 De atfe <Democrt> vorbete despre Inteect nu ca despre o
facutate nzund ctre adevr, c afrm c 404 b sufet nteect este
acea ucru, ns Anaxagoras se exprm ma pun car despre acestea, cc
e afrm n mute ocur ca nteectu e zvoru a tot ce e frumos orndut48,
car n at parte afrm c acesta este sufetu, fndc e atrbue nteect
tuturor vetor, mar mc, superoare nferoare. Totu nu este vdt c
ceea ce se numete nteect n neesu de 5 chbzun19 ar aparne n
aceea msur tuturor veutoareor, dar nc char tuturor oamenor.
Aadar, to fosof50 care au consderat nsuferea dup crteru
mcr, au adms ca sufetu este factoru ce ma capab de mcare. In
schmb ce care s-au oprt asupra cunoater perceper reator,
10 consder drept sufet prncpe51, un socotnd c sunt ma mute,
pe acestea, ar a numa unu, pe acesta <adc sufetu >, ca Empedoces
care admte c <sufetu> const dn toate eementee52, dar crede c
fecare dn aceste eemente este sufet, cnd zce astfe: Doar prn pmnt
no pmntu vedem apa prn ap, dvnu eter prn eter, cum focu prn
focu ce prad; vd prn ubre ubrea, ar ura cu - amarnca ur.6* 15 ntr-
un mod asemntor consder Paton n Tma-os54 c sufetu const dn
eemente. Cc dup e asemntoru se cunoate p|n asemntor ucrure
sunt actute dn prncp, n acea mod a preczat <Paton >, n preegere
Despre fosofc55, c veutoru n sne purcede dn ns Ideea Uuu
dn Ideea de ungme 20 orgnar, me sau adncme, ar ceeate n
acea mod56. Paton ma spune atfe: Inteectu repreznt Unu, ar
cunoaterea repreznt o duatate, cc Inteectu, consderat ca smpu,
<ntutv> se apc asupra unu sngur punct; numru <dmensunea>
suprafee d |udecata, ar voumu d smrea57. Cc numeree erau
socotte ca ns formee orgnae, Idee prnc- 25 pe, ar ee
<numeree> const dn eemente. Lucrure sunt deosebte unee prn
Inteect, atee prn tn, atee prn |udecat, atee prn smre, ar aceste
numere sunt char formee orgnae ae ucruror. Deoarece ns se credea c
sufetu este o for motrce totodat de dscernere, un fosof au mpett
<o noune > dn amndou, enunnd c sufetu este un numr care se
mc pe e nsu58. E se deosebesc ns cu prvre a 30 prncpe-cauz,
care cte sunt, n prmu rnd ce ce admt cauze corporae, de ce care
admt cauzee ca necorporae, ar apo, de aceta, ce care e contopesc 405*
care susn c prncpe n de ambee. Dar e se ma deosebesc cu
prvre a cte sunt: un susn o sngur cauz, ar a ma mute. Ca urmare
a acestor concep4 formueaz e nounea despre sufet59. Cc cu bun
ogc au adms aceta c ceea ce e dn natur factoru 5 care pune n
mcare, se af prntre prmee prncp. De aceea un60 s-au oprt a
prerea c sufetu e un foc, deoarece e const dn cee ma mc partcue,
ar dntre eemente e ce ma pun corpora apo se mc sngur char
mc dntru nceput ceeate ucrur. Democrt61 s-a exprmat ma subt,
murnd dn ce prcn se produc aceste dou partcuart ae u. Dup e,
sufetu este dentc cu nteectu, ar aceasta
10 nseamn c e este dntre corpure orgnare ndvzbe, apo c
e mctor dn cauza mrunm partcueor a forme or. Dntre forme, e
aprecaz drept cea ma favorab mcr, forma sferc. Dar tocma de
aceast forma sunt nteectu focu. *
Anaxagoras pare s afrme c sufetu e deosebt de Inteect, dup cum
am spus ma sus, dar trateaz despre amndou ca despre o sngur
natur, ns aaz
15 ca prncpu-cauz a tuturor ma aes Inteectu62. n orce caz e
afrm c, dntre exstene, numa Inteectu este smpu neamestecat, dec
curat. Iv e atrbue pe ambee aceua prncpu: cunoaterea aoat cu
mcarea, spunnd c, Inteectu pune n mcare unversu. Se pare c
Thaes, dup cte amntesc un despre e, admte c sufetu este o fora
motrce, ntruct a susnut c magnetu are sufet pentru ca
20 atrage feru. Iar Dogenes63, ca un dntre cea, concepe ca
aer, ncrednat c acesta este actut dn cee ma mc partcue este
prncpu tuturor; c de aceea sufetu cunoate produce mcare: fndc
e este prmu dn e pornesc ceeate, cunoate, ar pentru c este ce ma
subt eement, e capab de
25 mcare. Char PIeractM nva ca prncpu este sufet, ntruct
este exaaa dn care se actuesc ceeate corpur. apo, e este ce ma
necorpora venc curgtor, ar tot ce se mc este cunoscut prntr-atu
mcat. Toate reate sunt n mcare, credea e ca ma|ortatea
oamenor65. De cugetr ca acestea despre sufet pare c se aprope
Acmaon66, cc e susne c sufetu este nemurtor, deoarece se aseamn
30 cu cee nemurtoare, ar aceast catate aparne, ntruct se
mc venc; ntr-adevr, cee dvne toate se mc nencetat n eterntate,
una, soaree, steee ntregu cer. Dntre cercettor ma pun subt, un
s-au pronunat c <sufetu> este ap, ca Hppon67. Se pare c e au a|uns a
aceast convngere pornnd de a germnare, cc orce germnare se produce
prn umezea, ntr-adevr, e combate pe ce care afrm c sufetu este
snge, fndc germnarea nu se face prn snge, c aceasta este sufetu
prmar. Totu a admt 5 c sngee este sufet, ca Crtas, susnnd c
senzaa este cea ma propre ucrare a sufetuu ca o dobn-dete prn
natura <funcona> a sngeu.
Astfe, toate eementee -au gst cte un aprtor, afar de p anun.
Nmen nu s-a pronunat pentru acest eement, afar de ce care a susnut c
sufetu provne dn toate eementee, sau c e este <char> totatatea 10
eementeor.
To defnesc sufetu68, cum se poate spune, dup tre caractere:
mcarea, smrea, necorporatatea. Fecare dn acestea are obra n
prncpe-cauz. Tocma de aceea, ce care- defnesc dup cunoatere admt
c e nsu este un eement, sau c e actut dn eemente e se aprope
foarte mut un de a n argumentee or, afar de unu sngur, cc e afrm
15 c asemntoru se cunoate prn asemntor. De bun seam, ntruct
sufetu cunoate toate, e admt c e const dn toate prncpe. Iar ce care
susn o sngur cauz un sngur eement, concep sufetu ca o untate,
ca foc sau ca aer, pe cnd ce care admt o puratate de prncp socot
sufetu ca un compex. Numa Anaxagoras susne c Inteectu e nsensb
c n-are nmc comun cu vreunu dn ceeate eemente, ns 20 cum va
a|unge e s poat cunoate c n-are afecte prn care cauz o va cunoate,
n-a spus-o nc e murt nc nu rezut car dn cee spuse. Iar to ce care
admt contraret69 ntre prncp, consder ca sufetu este compus dn
contrar, ns ce care nu admt dect unu sau atu dn cee dou contrar,
ca 25 de exempu cadu sau recee, sau atceva de acest fe, reduc sufetu
de asemenea a unu dn acestea. Tocma de aceea sunt s s recurg a
etmooge. Ce care susn factoru, cad spun c de aceea se numete, a
tr: to zen <ca zeen, a ferbe> cc e cad, ar a susn recee
<psychron, rece> ca psyche sufet, dn cauza resprae rcorr
<catapsyxs> de aceea se numete psyche.
3 Despre acestea sunt dec prere transmse pn a no despre 30
sufet acestea sunt motvee pentru care e se pronun astfe.
<Sufetu nu e un ato-motor: crtca preror opuse>.
3. Ma nt trebue s tratm despre mcare. Cc poate, nu numa c-
un neadevr ca frea sufetuu s fe aa cum zc ce ce susn c sufetu este
ns mcarea de sne sau c are potena de a pune ceva n mcare, c ma
curnd tocma acesta este <ucru> mposb pentru e: s ab mcare70.
S-a spus ma sus c nu este necesar ca mctoru, e nsu s se
mte. Se poate vorb n dou sensur despre mcarea unu ucru sau fne71,
sau m|oct sau nem|oct. Se mc m|oct, zcem no, toate cee care se
mc fndc se af ntr-un corp care se mc, 5 cum sunt corber; cc e
nu se mc n acea mod, cum se mc coraba. Pe cnd aceasta se mc
nem|oct, e se mc numa prn faptu c se af ntr-un corp care se mc.
Acest ucru e evdent dac ne gndm a membree corpuu or72, n adevr,
o mcare propre este mersu pcoareor, ca, de exempu a oamenor; dar
corb-eror nu e revne <mersu> n ace moment. 10 Deoarece se poate
vorb despre mcare n dou sensur, acum ne ndreptm atena asupra
sufetuu, dac se mc prn sne nsu sau partcp a o mcare. Sunt
patru feur de mcr: depasarea, aterarea, mcorarea, creterea73.
Sufetuu s-ar putea atrbu fe una dn ee, fe ma mute, fe toate aceste
mcr. Dac nu se mc numa accdenta, atunc mcarea aparne dn
natur; n acest caz are nevoe de oc, cc 15 toate mcre despre care am
vorbt, se desfoar ntr-un oc. Dac frea sufetuu const n mcarea de
sne, mcarea aceasta nu- va aparne accdenta, cum e cazu dac un ucru
e ab sau ung de tre co. Cc acestea se mc, dar numa accdenta,
fndc se 20 mc ace corp crua aparn. De aceea nc nu e este necesar
ocu, pe cnd sufetu va avea nevoe, n cazu cnd partcp a mcare prn
natura u. Apo, dac se mc prn natura u, ar putea f pus n mcare
prn voen74. dac e mcat prn voen poate f prn natura75. Tot
aa st ucru cu prvre a starea de repaus, cc or spre care nt se
mc ceva dn natur, n ace oc se oprete dn natur. De asemenea,
nta spre care e se mc prn voent e ocu unde 25 se oprete tot prn
voent. Totu, ce fe de mcr ae sufetuu vor f voente sau ntte, nu
e uor ca cneva s-o redea, orcta magnae ar avea. Apo, dac se va mca
n sus va f foc, ar daca se va mca n |os va f pmnt76, fndc tocma ee
sunt mcre acestor corpur. Acea raonament se poate face despre
eementee ntermedare77. Dar tocma pentru ca, dup 3 toat aparena, e
pune n mcare corpu, e ogc ca e s reproduc mcre pe care nsu e
svrete. Iar dac acest fapt are oc, este adevrat s spunem c
nversu are oc: mcarea pe care o svrete corpu -o o svrete
sufetu nsu. Corpu ns se mc prn_ depasare78. Aa c sufetu s-ar
putea mca potrvt cu corpu sau n ntregu su sau n pre sae79. Iar
dac acest ucru e posb, ar f cu putn ca e s as, apo ar s ntre.
Aa c ar urmaca veutoaree moarte s poat nva.
n ce prvete mcarea care se produce accdenta, 5 ea este mcare
de prntr-un at factor, cc, n acest caz veutoru ntreg poate f mpns
prn voen80. Frete, dar nu e necesar ca factoru care prn frea sa are
puterea s se mte pe sne prn sne, s fe totu mcat de ctre atu
dect numa prntr-un accdent, dup cum nc ce este bun n sne sau
pentru sne, s devn bun dn cauza unu factor strn sau n vederea atua.
Totu cneva ar putea obecta c sufetu, de w cee ma mute or, este
mcat de ctre obectee percepu-te, dac se, mc81. Dar n fapt,
admnd c e se mc pe sne, ar putea e s fe mcat de ceva, aa
nct, dac orce mcare este o ere dn sne a obectuu mcat ntruct
este mcat sufetu ar putea e dn frea sa82, presupunnd c nu se
mc pe sne accdenta, c mcarea aparne char fr sae (fa de sne
nsu)83. Un ma spun c sufetu pune n mcare 15 corpu m care se af,
dup cum nsu se mc, astfe se pronun Democrt, exprmndu-se ca
poetu comc Phppos. Acesta spune c Dadaos, scuptnd n emn pe
Afrodta, ar f fcut-o s se mte, turnndu- nuntru argnt vu. L/a fe spune
Democrt. Acesta
20 susne c corpuscu sferc ndvzb, dn fre nepu-tndu-se opr
ncodat, trag cu e mc ntregu corp. Dar a rndu nostru vom ntreba
de nu cumva acea corpuscu prcnuesc ncetarea mcr. Curn o vor
face, este greu sau char mposb de spus. n genere pare evdent c sufetu
nu mc n acest mod fna ve, c dup preaab aegere dup o
gndre85.
25 n acea mod argumenteaz Tmaos, tratnd despre natur, c
sufetu pune n mcare corpu86; prn faptu c se mc pe sne urmeaz c
e rnsc corpu, deoarece e mpett cu e. Actut fnd ntr-adevr dn
eemente , mprt dup numere armonce, ca s ab n sne un smmnt
nnscut de armone,
30 pentru ca Unversu s fe purtat armonc, <Demurgu> a
ncovoat dreca ne drepte ntr-un cerc apo, desprnd cercu unc n
dou cercur care se atng n dou puncte, a mprt pe unu dn cercur n
ate 407 a apte cercur, pentru ca mcre sufetuu s fe dentce cu
mcre ceruu87.
Ma nt este nentemeat afrmaa c sufetu este o mrme88; ntr-
adevr e evdent c <Tmaos> ne s arate c sufetu Unversuu este de
acea
5 fe ca aa-numtu Inteect. Dar sufetu senztv nu e aa nc ce
apertv. Cc mcarea acestora nu este un crcut. I,a rndu su, Inteectu
este unc contnuu ca cugetarea, ar cugetarea se dentfc cu suma
cugetror. Acestea actuesc o untate n desfurare ca numru, dar nu
ca o mrme. De aceea nc nteectu nu este contnuu n acest sens, c fe
neformat dn pr,
10 fe contnuu, dar nu ca mrmea. Cc, cum oare va putea e cugeta
dac este mrme? Oare <atngnd>89 cu ntregu, sau char numa cu
vreuna dn pre u, pr neese n raport cu mrmea sau cu un punct,
dac trebue s- numm pe acesta o parte90? Aadar, dac ar face-o prn
raport a un punct, ar acestea sunt nfnte, e evdent c ncodat nu va
a|unge s e parcurg pe toate, ar dac o face dup mrme, va cugeta de
mute or, sau de nfnte or, acea ucru. Dar e car c poate s
gndeasc ceva numa o dat. 15
Pe de at parte, dac e de a|uns s atng un obect cu una dn pre
sae, de ce trebue s se mte n cerc sau s ab neaprat mrme? Iar dac
e necesar s cugete atngnd obectu cu tot cercu su, ce rost ma are
atunc atngerea cu pre sae? Apo, cum va cugeta Inteectu dvzbu prn
nedvzb sau nedvzbu prn dvzb? Cc |r f necesar ca Inteectu s fe
tocma acest cerc91, n adevr, cugetarea este mcarea Inteectuu, precum
rotrea e mcarea cercuu. Aadar, 20 dac cugetarea este o rotre
nteectu ar f cercu cru mcare crcuar ar f |tocma cugetarea|. De
atmnter ce va cugeta e nencetat? Cc trebue s cugete ceva, dac
mcarea n cerc este etern92, nc exst mte ae cugetror practce cc
toate au un scop n afar de ee ar preocupre teoretce sunt mtate de
asemenea prn concuz. Orce desfurare de gndur este o defne sau o
demonstrae93. Demonstraa pornete de a un prncpu are, orcum, 25
un scop: sogsmu sau concuza; char dac nu a|unge a un sfrt, n
orce caz nu sentoarce dn nou a prncpu, c, asocndu-s nencetat un
termen medu un extrem, nanteaz n ne dreapt,94 pe cnd mcarea
n cerc se ntoarce ar a prncpu. Ct despre 3 defn, toate sunt
mtate. Apo, deoarece mcarea n cerc este aceea n repetate rndur,
nteectu va trebu s cugete deseor acea obect, n acest caz, cugetarea
se aseamn ma mut cu un repaus sau o stare pe oc dect cu o mcare;
acea ucru se petrece cu sogsmu95. Dar., ceea ce nu se desfoar
uor c st, este o nefercre. Dac ns mcarea nurepreznt 4071 rea
sufetuu, nseamn c e s-ar mca mpotrva natur sae96. apo este
trudnc s fe mbnat cu corpu, neputnd s se bereze, ba char e o stare
de evtat, dac e ma bne pentru nteect s nu fe cu corpu, cum se spune
de obce cum sunt mu char convn9. pe de at parte este nemurt
cauza 5 care tace ca ceru s se mte crcuar98; n adevr, nc trea
sufetuu <su> nu poate f cauza mcr crcuare, cc e se mc astfe
numa accdenta nc corpu su nu e cauza aceste mcr, c ma curnd
sufetu <e cauz de mcare > pentru e. Dar nc nu se spune c mcarea
crcuar e ma bun; tocma o de aceea ar f trebut ca Dumnezeu s fac
sufetu s se mte n cerc, pentru c ar f ma bne pentru e s se mte,
dect s stea pe oc anume s se mte astfe dect ntr-atfe.
Totu, deoarece o astfe de cercetare e ma propre pentru ate
stud,100 deocamdat s-o sm deoparte. Un ucru e neaocu su n
acea argumentare n cee ma mute despre sufet. Susntor or
15 unesc, ba char ntroduc sufetu nuntru corpuu, dar nu
preczeaz anume care e cauza aceste unr cum urmeaz s se nfeze
corpu101. totu s-ar prea c acest ucru este necesar, fndc tocma dn
cauza aceste comunun unu ucreaz, ar ceat sufer acesta este pus
n mcare, ar ceat pune n mcare. Iar o recproctate de acest fe nu se
sta-
20 beste ntre noun uate a ntmpare. Totu aceta se muumesc
s spun numa ce fe de cat are sufetu, dar despre corpu care- va
prm nu ma preczeaz nmc, ca cum ar f posb, cum spun mture
ptagorece, ca orce fe de sufet s mbrace orce fe de corp |opne
absurd|. Cc doar e car c fecare ucru
* are un aspect o form propre. E ns se exprm ca cum ar
spune cneva c arta construce pune n |oc fautee; cc arta trebue s se
fooseasc de
25 nstrumente, aa cum se foosete sufetu de un anumt corp.
<Crtca teore despre sufet ca armone ca numr auto-motor>.
4, S-a ma transms o at opne despre sufet, cu nmc ma pun
convngtoare pentru mu dect cee dscutate, ofernd argumente drept
|ustfcr102 pentru dezbatere desfurate n pubc. Susntor aceste
opn numesc sufetu o spece de armone, cc armona <zc e> este o
fuzune o sntez de contrar 30 dup cum corpu este actut dn
contrar103.
|Totu armona este un raport ntre entt contopte sau o sntez, pe
cnd sufetu nu e posb s fe ncuna dn acestea dou|104.
Apo mcarea105 nu se nate dn armone, dar tocma sufetuu
atrbue to, aa-zcnd, n prmu rnd, caracteru mcr. Se potrvete ma
curnd s ne 48! referm a armone cnd vorbm despre sntate n
genere despre cat corporae, dect despre sufet. Foarte car se
nvedereaz acest ucru dac cneva ar ncerca s redea afectee
actvte sufetuu prntr-o armone oarecare, fndc este greu s e
armonzm.106 Apo dac vorbm de armone avem n vedere dou ne- 5
eur: n prmu rnd pentru mrm, ne gndm a reununea or cnd avem
n vedere pe cee dotate cu mcare poze cnd mrme se a|usteaz
astfe nct cee dou pr nu prmesc ntre ee nmc de acea fe107 de
acrezut a doea nees: propora obecteor amestecate. Aadar, dn
ncunu dn cee dou sensur nu e motvat denumrea de armone. Ma aes
este foarte o uor de nturat prerea c sufetu e o sntez a membreor
corpuu, ec sntezee membreor corpuu sunt numeroase feurte. De a
care membru a corpuu zvorte, sau cum a|ungem s ne convngem c
este o sntez nteectu sau char sufetu senstv, sau ce apettv? Tot aa
de absurd este opna c sufetu este o propore a acestu amestec,108
cc amestecu eementeor nu are 15 aceea propore dac este vorba de
carne sau dac este vorba de os. Atfe ar urma ca s fe ma mute sufete
potrvte cu corpu ca ntreg, dac toate pre corpuu constau dn eemente
combnate pe de at parte, propora acestu amestec ar f armone, adc
sufet. S-ar putea obecta aceasta char u Empedoces1, cc e susne c
fecare parte a corpuu const dntr-o propore <n amestecu acestora>.
Oare, tocma pro- 20 pora aceasta este sufetu, sau ma curnd este cu
totu atceva adugat a aceste pr?110 Ma departe: oare pretena este
ns cauza orcru fe de amestec sau ea rezut dntr-o anumt propore
n amestec?
apo, pretena este, oare, propora ns, sau atceva atur de
aceast propore?
Astfe de dfcut preznt prere u Empedoces, Iar dac sufetu
este atceva dect un amestec, de ce, oare, pere e odat cu fnarea
trupeasc cu cea a
25 ceorate pr ae fne v? Ceva ma mut: dac totu fecare
dntre pr nu are sufet daca sufetu nu este propora amestecuu, ce
anume pere cnd sufetu dspare? m (
Aadar, dn cee spuse este evdent c nu e posb nc ca sufetu s fe
armone nc s se roteasc n cerc. Dar e posb s fe pus n mcare prn
accdent
30 cum am spus char s se mte pe sne, ca de pd, s se mte n
acea n care se afa, ar acesta s fe mcat de ctre sufet, n nc un at mod
nu e cu putn ca e s se mte n spau.112
Cu ma rnut teme s-ar putea ndo cneva despre e c se mc, dac
are n vedere fapte ca cee urmtoare.
408 b Zcem, de exempu, c sufetu se ntrsteaz se bucur,
cuteaz se teme, apo c se mne c percepe dscerne. Toate acestea
preznt aparene de mcr. De aceea cneva ar putea crede c sufetu se
mc sau se bucur sau gndete. Dar aceast concuze
5 nu se mpune cu necestate, n adevr, char dac prea exceent,
ntrstarea, bucura sau dscernerea se preznt ca mcr113 fecare dn
ee este un efect de mcare, ar cauza mcr provne de a sufet, ca de
pd, mne-rea sau temerea, prn faptu c nma e pus astfe n mcare,
ar dscernerea sau prntr-o ucrare de acea o fe sau prn atceva; unee
dn acestea114 au oc prn depasarea ceor ce se mc, ar atee prn
prefacerea or (dar de ce fe sunt aceste pr cum se mc ee, este o at
chestune).115 ns a afrma c sufetu e ce care se mne este ca cum s-
ar spune c sufetu e ce care ese sau construete. Cc ar f ma corect s
spunem, nu c sufetu se nduoeaz, nva sau dscerne, c
15 c omu e face prn sufet. nu neegem prn aceasta c n sufet
se petrece o mcare, c c mcarea a|unge cteodat pn a e, ata dat
c pornete de a e, ca de pd smrea cnd pornete de a obecte anumte
pn a e, ar reamntrea de a e ctre mcre sau ctre ntprre
rmase n organee de smre116.
Ct prvete nteectu, e pare a se v nuntru u ca o exsten
substana aparte a nu se nmc. Cc s-ar putea perde ma aes dn
prcna sbcun a btrnee, dar n reatate acest fapt se petrece cu e 2
ca 4 cu organee smuror. Dac btrnu ar prm un och corespunztor
<funce>, ar putea vedea ca un tnr. Aa c btrneea ne vne nu prn
faptu c sufetu a sufert ceva, c numa corpu purttor, ca n caz de
mbtare sau mbonvre. La fe gndrea ca refectarea se ofesc dn
cauza runr nuntru a unu organ 25 oarecare, dar n sne e <nteectu>
este neafectab. n schmb, dscernerea ca ubrea sau ura nu sunt afecte
ae aceua <nteectuu>, c ae corpuu care- posed, n msura n care e
posed. De aceea, cnd acesta se dstruge, nu ma are nc memore, nc
ubre. Aceste dou nsur nu erau ae nteectuu, c ae ntreguu compus,
care a pert. De bun seam nteectu e ceva ma aproape de dvn
nesupus afecun117.
Aadar, c nu e cu putn ca sufetu s se mte 30 e car dn cee
spuse ac. Iar dac nu se mca n genera, e evdent c nu se mc nc prn
sne nsu.
Dar cu mut cea ma neraona prere dntre cee spuse e afrmaa c
sufetu ar f un numr care se mc pe sne118. Susntor aceste prer
a|ung a absurdt: ma nt cee rezutnd dn deea de mcare
ndeoseb afrmaa c e ar f un numr.
n adevr, cum s putem concepe c o monad <un- 409 a tate> se
pune n mcare, de ctre cne n ce fe, o dat ce este necompus dn pr
dferena? Cc dac e capab s provoace mcare s sufere
mcare, trebue s apar n ea o dferenere. Ma mut nc: de vreme ce se
spune c o ne n mcare d natere une suprafee, ar un punct une n,
atunc mcre monadeor vor f n, fndc punctu este o monad 5 care
are o poze, ar numru sufetuu, prn urmare, ar f undeva ar ocupa o
poze. Apo, dac dntr-un numr s-ar extrage un numr sau o monad, ar
rmne un at numr, ns pantee mute dntre anmae tresc char
mbucatate, ba char se observ c au
10 sufet, acea cu a spece or. S-ar putea crede c nu e nc o
deosebre dac e zcem monade sau corpuscue. Cc dac dn sfercuee u
Democrt ar rezuta puncte, dar ar rmne neschmbat numa cuantumu or,
n acesta va exsta pe de o parte mctor, ar pe de at parte va f ceva
mcat ca ntr-un contnuum. Fndc nu dn cauza mrm nc dn cauza
mcm or se produce dferenerea amntt, c numa prn faptu
15 c ee sunt o canttate. De aceea e necesar sa exste ceva care s
pun n mcare unte < monadee sufetu u >. Dac ns, ntr-o vetate,
sufetu este factoru motor, va f n numr, aa c nu factoru motor ce
mob va f sufetu, c numa factoru motor. Dar n fapt, cum poate f e119 o
monad? Cc ar trebu s dobndeasc o dferenere fa de ceeate
monade. Ce dferenere ns ar putea avea un punct monadc, afar
20 de cea a poze? Aadar, dac sunt dferte monadee dn corp
punctee, atunc monadee pshce120 vor f n acea oc cu acestea. Cc,
fecare monad va ocupa ocu unu punct. Dar ce oprete, dac sunt dou,
s fe n acea oc nfnt de mute? Cc aceea a cror oc nu e dvzb sunt
ee nsee ndvzbe. Iar dac, dmpotrv, numru sufetuu este acea
cu a puncteor dn corp sau dac numru puncteor dn corp repreznt
ns sufetu, atunc de ce n-au toate corpure sufet?121 Cc se admte c
n toate sunt puncte nc nfnte. Apo, cum e cu putn ca punctee s se
desprnd de corpur, de vreme ce ne nu se dvd n puncte?
<Crtca teore sufetuu ca numr ca format dn eemente
asemntoare; untatea u>.
5. Rezut, dec, dup cum am spus, c <Xenocrates> a|unge ntr-o
prvn s spun acea ucru ca fosof care socotesc sufetu actut dn
corpuscu fn, prn 49 b aceea c n at prvn se pronun ca Democrt
dup care corpu este pus n mcare de ctre sufet; prere propre
neconcordant122.
n adevr, dac sufetu se af mprtat n ntregu corp dotat cu
smre, se mpune s admtem c exst dou corpur n acea oc, dac
sufetu este un fe de corp123. Dar pentru ce care afrm c-ar f numr,
urmeaz ca ntr-un punct s fe ma mute 5 puncte sau ca orce fe de corp
s ab sufet, dac < sufetu > a natere ca un numr dfert cu totu atu
dect punctee aftoare n corpur. Urmeaz deopotrv c veutoru este
pus n mcare de ctre numr, cun_ am spus c Democrt susnea c
veutoru se mc, n acest caz, ce deosebre este daca e numm, sfere 10
mc sau, monade mar sau n genere monade n mcare? n ambee cazur
e necesar ca veutoru s se mte pentru c acestea se mc. Dec pentru
ce care mpetesc124 n aceea noune mcarea numru rezut aceste
consecne mute atee de acest_ fe. Nu numa c o defne a sufetuu
este mposb s se formueze n acest fe, dar nc mcar <s fe socott> un
accdent. Acest ucru e evdent dac cneva s-ar strdu s mureasc prn
aceast defne afectee 15 ucrre sufetuu ca de exempu:
raonamentee, percepe, pcere, sufernee atee de acest fe. De
bun seam, cum am spus ma sus, nu e uor nc mcar s e con|ecturm
pornnd de a aceste poteze125.
v Dntre cee tre modur transmse pn a no, prn care ce vech
defnesc sufetu (un -au nvederat ca factoru motrce prn exceen, prn
faptu c se mc pe sne, a ca pe ce ma subt corp sau ca pe ce ma 20
necorpora dntre toate. Nedumerre contradce acestor dou opn e-
am dscutat n n mar pn acum. Rmne acum s anazm pe ce se
ntemeaz ce ce susn c sufetu se compune dn eemente126. Aceta
afrm ntr-adevr c sufetu e astfe structurat spre a putea s perceap
reate s cunoasc pe fecare, dar rezut de ac necesar s ntruneasc
mute argu- 23 mentr nacceptabe pentru raune. Aceta stabesc ca
sufetu dstnge prn asemntor pe asemntor ae-znd sufetu a acea
rang cu obectee127. Dar e evdent ca nu exsta numa eementee, c
mute atee, ma curnd poate nfnte ca numr: cee care rezut dn
combnaa dntre ee. Deocamdat s admtem, c
410 a
30 sufetu cunoate percepe dn ce anume eemente const fecare
obect dntre acestea, dar prn ce va cunoate sau va percepe ntregu, de
pd: ce este zeu sau omu, sau carnea sau osu? Tot aa se poate spune
despre orcare atu dntre compuse.
n adevr, nu unndu-se n orce propore compun eementee pe
fecare dn aceta, c ntr-o anumt propore sntez, cum spune
Empedoces despre os: ns pmntu ce darnc se strnse-n vcee
deschse; Doua dn cee opt pr -au vent de a/Nests ucoase: Patru dn
focu u Hefest: -aa se nasc abee oase128. Dec nu- de nc un foos
prezena eementeor n sufet, dac ee nu vor f n anumte propor
ntr-o sntez. Va cunoate fecare eement pe ce asemenea u, dar nu osu
sau omu, dac nu vor f acestea n e. C acest ucru e mposb nu e
nevoe s ma spunem. Cne oare se va nteba dac n sufet exst patr sau
om? Tot aa despre ce e bne sau nu e bne. Acea cuvnt se poate spune
espre ceeate. Apo, o dat ce nounea de fn129se poate exprma cu
mute sensur cc nseamn cteodat substana ndvdua, ateor exprm
canttatea saucatatea sau orcare ata dntre categore dferenae este
adevrat sau nu c
15 sufetu se va consttu dn toate? 130 Dar nu pare probab ca
eementee s fe comune tuturor131. Oare sufetu e actut numa dn cte
fac parte dn rndu substaneor? Atunc cum poate e cunoate pe fecare
eement dntre ceeate? Nu cumva vor spune c fecare gen are eementee
sae prncpe propr, dn care se compune sufetu? n acest caz e va f
totodat o canttate, o
20 catate o substan. Dar e mposb ca dn eementee cantt
s rezute o substan nu o canttate132. Aceste consecne atee de
acea fe rezut, pentru acea care spun c sufetu e actut dn toate
eementee. Este absurd s susnem pe de o parte ca ceea ce este
asemntor nu poate sufer nc o afecune dn partea asemntoruu, ar pe
de at parte c percepe asemntoru pe asemntor c asemntoru
25 cunoate prn asemntor. Cc e socot smrea o afecune sau o
mcare tot aa cugetarea cunoaterea,
De at parte afrmaa de pd a u Empedo-ces _ c orce se poate
cunoate prn eemente corporae, cuprnde n sne mute nedumerr
greut; n pus, acea ucru se confrm dn ce este spus acum133, n
adevr, pre dn corpu veutoareor, care aparn n totu pmntuu, ca
oasee, tendoanee pru, se te c nu smt nmc, dec nu percep nc pe
cee asem- 410 b ntoare. totu s-ar f cuvent s e perceap.m_ Ceva
ma mut: ar urma c fecru dntre prncp s- revn ma mut netn
dect neegere, cc_ fecare eement va cunoate cte unu, dar pe cee
ma mute nu e va cunoate, adc pe toate ceeate. Dar pentru Empedoces
rezut c tocma Dumnezeu135 este ce ma 5 pst de neegere, cc
numa e nu va dstnge unu dntre eemente: ura, pe cnd fnee murtoare
e cunosc pe toate |cc fecare dn ee e actut dn toate eementee|. 136
apo, n genere, de ce oare n-au sufet toate reate, odat ce orce e
nendoos un eement, fe c e actut dntr-un sngur eement, fe c e dn
ma mute sau dn toate? Cc e necesar ca fecare s cunoasc mcar un
eement, sau cteva, sau pe toate. Dar s-ar putea ntreba cneva de
asemenea, care poate o f, oare, factoru or unfcator? n adevr,
eementee se cpmport ca matera, ns hotrtor este ace factor care e
ntrunete, orcare ar f e. Totu, este mposb ca ceva s fe ma puternc
domnator asupra sufetuu n orce caz este ma pun puternc dect
nteectu. Cc e de sne nees c e, prn natura sa, a uat natere ce
dn,137 c este, dn natur, factor domnator <pe cnd> a susn dn
contr c eementee sut | prmee dntre reat. 15 *;
Totu, to, att ce care susn c sufetu nsu provne dn eemente
prn faptu c cunoate percepe prn smur reate ct ce care
consder ca pe ce ma dotat cu mcare, nu vorbesc astfe despre orce fe
de sufet.138 Cc nu toate fnee dotate cu smre sunt mctoare,
deoarece e evdent c unee anmae sunt stabe potrvt cu un oc anumt.
totu se pare 20 c sufetu mprm anmauu numa mcarea ca
depasare, n acest fe se pronun ce care admt c nteectu sufetu
senstv provn dn eemente, n adevr este evdent c pantee tresc, cu
toate ca nu se bucur de mcarea ca depasare 139 nc de senzae c
mute dntre anmae n-au gndre. Char dac cneva ar admte
25 acestea ar consdera c nteectu este o parte a sufetuu tot
aa puterea de smre, totu n-ar putea s spun astfe n genere despre
orce sufet nc despre vreun sufet orcare ar f euo. Aa s-a ntm-pat
cu nvtura cuprns n aa-numteeu poeme orfce. Astfe acestea spun c
sufetu ptrunde prn nsprare142 dn Unvers, adus fnd de curen
vnturor.
30 Dar acest ucru nu e cu putna s se petreac cu pantee nc cu
unee dntre anmae, deoarece nu toate 411 a respr143. Faptu a scpat
dn vedere adepor aceste nvtur. Char dac trebue s se admt c
sufetu e compus dn eemente, totu nu- absout necesar s fe dn toate. B
sufcent cunoaterea unea dn cee dou pr ae une contraret, ca s
|udecm nu numa 5 despre ea, dar despre cea contrare144. De exempu,
cunoatem na dreapt, dar odat cu ea pe cea curb. Regua este crteru
pentru amndou (ns curba nu e crteru nc pentru ea nc pentru na
dreapt).
Dar sunt un care susn c sufetu este confundat cu Unversu
ntreg145. De aceea poate Thaes credea ca toate sunt pne cu ze. Dar
aceast opne trezete unee nedumerr, n adevr, dn care cauz, daca
sufetu const n aer sau n foc, nu d natere une fne v, c o face
constnd n amestecur de eemente o tocma n acee eemente se arat a
f ma bun146. Ar ma putea pune cneva ntrebarea: dn ce cauz sufetu dn
aer este ma bun ma nemurtor dect ce dn anmae? n ambee cazur
ns, se a|unge a absurdtate a ps de ogc, n adevr, a denum focu
sau aeru ,15 vet este una dntre cee ma absurde opn, ar a nu e
recunoate c sunt vet, pe cee ce au sufet, este absurd. Dar se pare ca e
sunt determna s admt c exst sufet n acestea, fndc ntregu este
de acea, gen cu pre147. Aadar, pentru e se mpune s afrme c
Sufetu <unversa> este specfc dentc cu pre u, o dat ce, prn
prmrea a ceva dn <Uversu> ncon|urtor de ctre veutoare, acestea
devn nsufe- ,20 te. Iar dac aeru, cnd este mprtat e totu omogen,
pe cnd sufetu e format dn pr eterogene, o parte dn aer e evdent c va
aparne sufetuu, pe cnd o at parte nu- va aparne. Este dec necesar,
sau ca sufetu s fe dn pr dentce, sau ca e s m aparn vreune pr
a ntreguu. Dn cee spuse rezut car c nc cunoaterea nu aparne
sufetuu pentru ce actut dn eemente nc nu se poate afrma
temenc adevrat c sufetu e pus n mcare.
Deoarece cunoaterea aparne sufetuu tot aa senzaa, opna
apo dorna, vona nzunee n genere, ar mcarea ca depasare a
veutoare provne de a sufet, ca creterea, maturtatea mcorarea, 30
oare nu aparn sufetuu n ntregu su toate acestea /a b tot cu ntregu
u cugetm, percepem ne mcm, apo pe toate ceeate e facem or e
suferm, sau cumva pe fecare e facem cu anumte pr ae sufetuu?
oare vata fneaz numa n una dn aceste pr sau n ma mute or char n
toate, sau exst o at cauz? De exempu, un spun148 c e e dvzb c
o parte 5. cuget, ar at parte dorete. Prn urmare, ce oare menne a un
oc sufetu, dac e dn fre dvzb?14 Nu corpu, de bun seam. Se
consder dmpotrv, ca ma curnd sufetu tne a un oc corpu. De
exempu, cnd sufetu ese, corpu d sufarea putrezete. Dac exst
vreun at factor care face untar sufetu, tocma acea este sufet. Va ma
trebu s cercetm despre IO, acea dac e e untar sau dn ma mute pr.
Cc dac este untar, de ce n-ar f de-a dreptu sufetu untar? Iar dac
este dvzat, raunea va cuta s te care este factoru susntor tot aa
se va merge a nfnt150. S-ar ma putea pune o ntrebare cu prvre a
pre u, ce potent are fecare n corp. Frete, dac ntregu 15, | sufet
susne tot corpu, e natura ca fecare dntre, pr s susn ceva dn
corp. Dar acest ucru pare mposb. Ce anume parte o va susne nteectu
anume cum, e greu char s ne nchpum.
n fne este car c pantee tresc char dvzate ca , dntre vet,
unee nsecte,151 ca cum pre 20 ar conne acea sufet ca spece,
de nu ca numr. Cc, fecare dntre pr are smre se depaseaz un
tmp oarecare. Dac ee nu danuesc, nu e de oc surprnztor, fndc n-au
organe care s e pstreze natura, ns n aceea msur subzst toate
pre, ca pr ae sufetuu, n fecare dntre membre sunt
25 specfc dentce, att ntre ee ct fa de ntreg152, ar ntre ee
se comport ca nedesprte, de sufetu n ntregu su, se preznt ca
dvzb153.
Se pare c prncpu <vta> dn pante este un sufet,154 cc numa
de un astfe de sufet se bucur att anmaee ct pantee; ar acest sufet
e separat
30 de prncpu de smre,155 fr acest prncpu nc o fn nu
poate avea senzae.
CARTEA a I-a <Defna sufetuu pe baz de anaz pshofzc>.
1. Cu cee spuse ma sus s fe ncheate dscue 412 a asupra
doctrneor tradonae despre sufet. Ne vom ntoarce acum ar ca de a
nceput, ncercnd s defnm ce este sufetu care ar putea f cea ma
cuprnztoare defne despre e1. 5
No afrmm c substana e un gen anumt2 ntre reat, ar dn
aceast substan o parte se preznt ca matere, care n sne de atfe, nu
este ceva determnat, o at parte ca form spece potrvt crea se
poate vorb de ceva determnat,3 n fne a trea se preznt ca o ngemnare
a ceorate dou. Matera este o potenatate, ar forma este o enteee
<rea-tate n act>4 aceasta n dou sensur: de o parte cum 10 ar f
tna, ar de ata cum ar f contemparea <a ceva prn tn n acune>.
Substane se dovedesc a f n prmu rnd corpure dntre acestea cee
naturae; cc acestea sunt prncpe ceorate.5
Dntre corpure natrae, unee au va ar atee -au. Numm va
capactatea de hrnre prn sne, de cretere n fne de mcorare de a
sne. Aadar, fecare corp natura, care partcp a va, se poate 15
consdera drept substan anume o substan compus <organzat>.
Deoarece ns, corpu este ceva anumt, nzestrat cu va, corpu nu poate
f consderat sufet.6 Cc corpu nu este dn aceea ce se enun despre un
subect <ca sufetu>, c ma curnd este e nsu substrat matere.
Sufetu este dec, cu necestate, o substam n sensu de spece1 a unu corp
natura care 20 are vaa ca potent, ns substana este o enteehe
<reatate n act>: aadar, sufetu este reatatea n act a unu astfe de corp.
Aceast enteehe se zce n doua
4 Despre sufet sensur: una cum ar f tn ata cum ar f
contemparea7. Dar e evdent c sufetu este ca o tn. Cc
85 tocma n cadru exstene sufetuu se desfoar somnu
veghea, ar veghea corespunde cu contemparea, pe cnd somnu cu
posedarea tne, ns nu n act. Este ns anteroar ca natere a acea
subect, tna. De aceea sufetu este prmordaa enteehe <reatate n
act>8 a unu corp natura care posed vata ca potent. De acest fe poate f
numa un cqrp nzestrat cu organe.9 Organe ma sunt pre panteor, ns
cu totu smpe, 412 b cum e frunza aprtoare pentru coa|a fructuu, ar
coa|a fructuu pentru fruct. Rdcne sunt corespunztoare gur,10 cc
ambee sug hrana. Dac ns trebue sa rostm o defne genera despre
orce fe de sufet, urmeaz c e este reatatea n act prmorda a unu 5
corp natura, nzestrat cu organe. De aceea nc un e nevoe s cercetm
dac sufetu corpu actuesc o untate,11 precum nu cercetm dac
ceara e una cu chpu mprmat n ea nc n genere despre matera orcru
ucru a cu matere este. Cc de se zce n mute sensur unu , a
exsta,12 prncpau or sens este reatatea n act <enteeha>.
10 Am spus dec, n genera, ce este sufetu. Este o substan anume
cea potrvt cu raunea de a f a ucruu. Aceasta nseamn c este esen
pentru un corp anumt13 ntocma cum, dac, de pd, o uneat ar f un corp
natura, s zcem o secure14. Esena e ca secure ar f tocma substana e,
ar sufetu ar f aceasta. Dac ns substana <forma> ar f separat de
secure, n-ar ma f secure, dect numa prn omonme. Dar acum <securea>
15 e secure. Cc sufetu nu este esena raunea de a f, a unu corp
artfca de acest fe, c a unu corp natura anumt, care cuprnde n sne
prncpu mcr ca pe a str pe oc.
Ceea ce am spus trebue observat a pre corpuu. Dac ochu ar f
o vetate, vzu nsu ar f sufetu
20 u. Cc aceasta este substana ochuu ca raune de a f. Ochu
ns este matera vzuu, care psnd nu ma este och dect prn omonme,
cum este ochu scuptat n patr sau ce desenat. Ceea ce se petrece cu un
membru a corpuu trebue s se consdere pentru ntreg corpu unu
veutor. Cc aa cum se raporteaz partea a parte, a fe ntreaga smre
se raporteaz a ntregu corp dotat cu smre, ntruct e este aa const- 25
tut15. ns nu corpu care -a epdat sufetu este vrtua de aa fe nct s
trasc, c numa acea care are n sne16. Iar smna fructu sunt
vrtua un anumt corp. Aadar, ntocma ca actu ter secur vederea n
act, tot aa veghea este o reatate n 413 a act, pe cnd sufetu este
ntocma vzu potenta organuu, n schmb corpu este ceea ce exst ca
potent. dup cum ochu este pupa mpreun cu funca vzuu, tot aa
ac sufetu corpu sunt mpreun o fn ve. Aadar, este evdent c
sufetu sau anumte pr ae u dac e ar f natura actut dn pr nu sunt
separabe de corp17. Cc exst o reatate 5 n act a anumtor pr a
unee. De atfe, nmc nu e mpedc pe unee s exste separat, deoarece
acee pr nu fneaz ca enteeh, ae ncunu at corp. Dar nc nu e car
dac sufetu este o enteehe a corpuu ntocmt cum e crmacu pentru
corabe. Nounea despre sufet s rmn, dec deocamdat, astfe defnt
schat. 10 < Argumentarea prvtoare a defna sufetuu>.
2. Deoarece char dn noun necare dar ma evdente se poate nate
cartatea o noune nchegat raona ma propre cunoater noastre,
trebue s ne strdum ar s ndrumm n acest sens studu nostru despre
sufet. Cc vorbrea ce defnete trebue s nvedereze nu numa starea de
fapt, cum fac cee ma mute defn, c trebue s cuprnd cauza s-o
pun n umn.18 De obce, ns, termen defnor sunt oarecum concuz.
De exempu: ce este cvadratura? Egatatea unu patruater cu ature egae
cu un ptrat. Dar o astfe de defne este exprmarea une concuz. Cne
ns zce: cvadratura este afarea mede proporonae, exprm cauza
obectuu defnt.
20 Dec no sa spunem reund de a nceput cercetarea c nsufetu
se defnete fa de nensufet prn vaa.19 Deoarece, a veu se exprm
n ma mute modur, char dac ar f mpcat numa unu dn acestea, vorbm
de veure ca de exempu nteectu, smrea, mcarea repausu n
raport cu ocu, n pus procesu de hrnre, n fne mcorarea precum cre-
25 terea.20 De aceea strue convngerea c toate vegetaee
tresc, n adevr, se observ c au n ee nsee o capactate un anumt
prncpu prn care dobn-desc creterea sau mcorarea, n drec
contrar, n adevr, ee nu cresc numa n sus ar n |os nu, c n acea fe n
ambee aceste drec peste tot tot-
30 deauna21 se hrnesc tresc pn a capt ct tmp a putna s-
apuce hrana. Bste ns posb ca aceasta apttudne22 s fe ndependent
de ceeate, de ceeate nu pot f ndependente de ea, ce pun a fnee
murtoare. Acest fapt este evdent a vegetae, cc nc o at putn nu
aparne sufetuu or. Aadar veurea revne veutoareor de a acest
prncpu, ns anmau 413 b susne vata n prmu rnd prn smre.
Tocma de aceea, despre fnee care nu se mc nc nu- schmb ocu,
dar au smre, spunem c sunt anmae, nu c veuesc numa.23 Ca prm
factor de smre toate & au pptu. Dup cum puterea de hrnre poate s
fe separat de smu pptuu ca de orce at smre, tot aa pptu
<se poate separa> de ate smur. Numm putere de hrnre o astfe de
parte dn sufet a care partcp vegetaee, n schmb, se observ c toate
anmaee au smu pptuu. Dn ce cauz se petrece astfe fecare dn
aceste dou procese vom spune ma
10 trzu24.
Deocamdat s rmn preczat numa att: c sufetu este prncpu
susnumteor facut se defnete prn acestea: hrnre, smre, gndre,
mcare. Oare fecare dn acestea este sufet, sau o porune dn sufet, ,
dac este o porune, oare e de aa fe nct s se deosebeasc numa dup
raune <ca funce>, sau prn oc?25 Despre unee dn acestea nu este
greu s ne
15 dm seama, dar atee preznt dfcut. Cc, dup cum cu prvre
a pante se observ c unee tresc char mbucatte cu pre separate
unee de atee ca cum, prn reatatea or n act, ar f un sngur sufet n
fecare pant, dar prn potenatate o puratate, tot aa vedem c se
ntmp cu prvre a ate deosebr ae sufetuu n 2azu nsecteor, cnd
acestea sunt tate26, n adevr, fecare dn pr are nu numa smre, c
mobtate, ar dac au smre, au reprezentare27 dorna. Cc unde
este smre exst durere, ca pcere, ar unde sunt acestea e necesar s
exste dorn. Totu, prvtor a nteect a facutatea teoretc28, nu e
nc nmc car, c se pare c este vorba de un at gen de sufet numa
acesta poate f desprt, ca eternu de pertor. n schmb, a ceeate pr
ae sufetuu e evdent, dn cee spuse, c nu sunt separ abe, cum zc un29,
ns este mpede c ee sunt dferte dup raune <ca funce>. Cc a se
deoseb prn factoru de smre ca prn ce de opne este tot att ct se
deosebete smrea de opne. Tot aa exst deosebre ntre fecare dn
ceeate facut menonate ma sus. Ceva ma mut, unora dntre
veutoare e aparn toate acestea, atora ns numa unee dntre ee, ar
atora aba una sngur. Tocma acest fapt consttue deosebrea dntre
veutoare. Dn ce cauz, va trebu s-o cercetm ma trzu30. Asemntor
este cazu cu prvre a smur. Unee veutoare e au pe toate, atee
numa cteva, ar atee au un sngur sm, pe ce ma necesar: pptu.
Deoarece spunnd prn ce trm prn ce smm, se neege
deosebt31 tot aa prn ce cunoatem, (uneor no denumm tn,
ateor sufet cc, no spunem c tm prn fecare dn aceste dou), de
asemenea prn ce m|oc ne nsntom, denumm pe de o parte tna
snt, ar pe de ata nsntorea une anumte pr a corpuu sau char
a ntreguu corp, ar dntre acestea, tna sntatea repreznt o form,
oarecum o spece raunea de a f ca actu ceu capab a e prm, una a
ceu capab de tn, ar ceaat a ceu ce poate f nsntot, (cc
factoru efcent se dovedete a f n ce ce sufer acunea e nrurt prn
ea32) deoarece sufetu e prmorda acea enttate prn care trm, smm
gndm ca atare, se poate spune ca e este raunea de a f forma, ar nu
matera subectu e. n adevr, dac substana e spus n tre feur, cum
am artat, dntre care unu este forma, atu matera a treea rezutanta
amndurora, ar dntre acestea matera este potena ar forma enteehe, n
fne de vreme ce rezutanta ambeor e nsufetu, nu corpu este enteeha
sufetuu, c tocma acesta este enteeha unu anume corp.33 de aceea pe
buna dreptate gndesc ce care sunt de prere c sufetu nu exst
20 fr corp nc nu este un fe de corp.34 Adc e nu este corp, dar
ne de un corp de aceea se af ntr-un corp nc ntr-un corp de o
anumt conformae,35 dar nu n sensu cum spuneau nanta, care
adaptau unu corp, fr s determne n care n ce fe de corp, de se
observ c nu orce ucru prmete a ntmpare pe orcare <substan>.
Astfe se petrec ucrure dup
25 raune. Cc enteeha fecru corp se vete fresc n ce ce exst
vrtua <cu o potent> dec cu n matera propre u. Dn acestea
deducem, dec, car c <sufetu> este o enteehe specfc raunea de a
f a ceea ce are o potent <vrtuatatea> de a f ntr-un fe anumt.
<Putere sufetet a dferte veta>.
3. Dup cum am spus,36 dntre facute sufetuu, 30 eee de care
am vorbt aparn toate unor anumte fne, atora doar unee, n fne unora
numa una sngur. Am denumt potente <facut > pe cea nutrtv,
dortoare, senztv, de mcare dn oc, de gndre. Panteor e aparne
numa cea nutrtv, ar ator fne, peng aceasta cea senztv. Iar dac
ee au pe cea senztv 414 b o au pe cea dortoare. Dorna cuprnde
mpusu pornrea, <ndrznrea> nzuna37; ar toate anmaee au unu
sngur dntre smur: pptu. Dar cne are smre, are pcere durere,
smte att pcutu ct durerosu, ar cne e are pe acestea are dorna,
cc aceasta este mpusu ctre obectu pcut, n 5 pus au smrea
hrane, cc atngerea hrane este o senzae, n adevr, toate anmaee se
hrnesc cu amente uscate umede, cade rec, ar smu pentru acestea
este pptu. (Numa accdenta smrea ator obecte este smre de
hran,38 cc a hrnre nu on* trbue cu nmc nc sunetu, nc cuoarea,
nc mrosu, pe cnd gustatu <unu suo este un fe de ppre.) Foamea
setea sunt dorn; foamea este o dorn de ceva uscat cad, ar setea de
ceva rece umed.
Desftarea gustr tne de acestea. Dar despre ee trebue s ne
murm ma trzu; deocamdat s ne muumm cu att: c anmaee care
au ppt au dorna. Nu e car, c au putna de a- reprezenta, dar va
trebu s revenm ma trzu39. Pe ng acestea unora e aparne
mobtatea, ar atora char putna de a gnd apo nteectu, ca de pd
oamenor, de nu cumva ma exst o at fn asemntoare sau char de
un rang superor.
Este evdent, prn urmare, c ntr-un mod asemntor putem obne o
noune unc despre sufet40 cum ob- 20 nem una despre o fgur
geometrc; cc ac nu exst o at fgur n afar de trungh de ceeate
cum nc acoo nu exst un atfe de sufet, atur de cee de care am vorbt.
S-ar putea formua o noune genera pentru fgure geometrce, care se va
armonza cu toate, dar nu va f propre pentru nc o fgur anumta. La fe se
poate formua una cu prvre a sufetee amntte ma sus. De aceea ar f
rdco s cutm o noune 25 genera att a acestea ct a ceeate,
care nu va f o noune propre nc unea dntre reat, , nehnnd seama
de specfcu propru neseparab, s sam deo parte aa ceva <catatea
care- red specfcu>. La fe st cazu cu nounea despre fgure
geometrce ca cu cea prvtoare a sufet. Totdeauna, n ceea ce se
nseraz, e cuprns vrtua ceea ce precede, att a fgure geometrce ct
a fnee nsufete, cum ntr-un 30 ptrat e trunghu, ar n facutatea
smr e mpcat cea de hrnre. Aadar, trebue s examnm de a caz a
caz, de ce spece e sufetu fecrua, de pd, ce a pante, a omuu sau a
vet nferoare. Trebue s cercetm dn ce cauz se nseraz ee astfe,
unee dup atee.41 Cc fr facutatea de hrnre nu exst nc cea de
smre, dar cea de hrnre e separat de cea de 415 smre, de pd a
pante. Apo, fr ppt nu exst ncunu dn ceeate smr, dar smu
pptuu
% exst fr ceeate, n adevr, mute dntre anmae -au nc
vedere nc auz, nc smu mrosuu42. Dntre fnee dotate cu smre unee
au facutatea mcr, ar atee nu o au. L,a urm n ce ma mc numr vn
a rnd cee care au |udecat gndre. Fnee per-toare care au |udecat
au pe toate ceeate, dar nu toate dn cee ce au cte o facutate dn
acestea au to |udecat, ba unee n-au nc mcar reprezentare, pe cnd
atee tresc numa muumt acestea. Inteectu teoretc va face obectu
unu at studu43. Este de sne nees c tocma studu asupra fecrua dn
aceste sufete este ce ma propru, cnd vorbm despre sufet.
< Puterea de hrnre vegetatv >.
4. Este necesar ca ce ce- propune sa- ndrumeze 15 cercetarea
spre aceste facut sufetet, s neeag esena fecrea dntre ee aba
dup aceea s urmreasc partcuarte strns egate de ee44 apo
despre ceeate. Iar dac este nevoe s spunem ce este fecare facutate, de
exempu ce este cugetarea, sau smrea sau hrnrea, ma nt nc trebue
s spunem ce nseamn a cugeta ce nseamn a percepe. Cc dup
normee cugetr noastre, fa de capact au 20 ntetate actvte
faptee.45 Iar dac- astfe, char ma nante de acestea trebue s observm
atent, obectee or cu prvre a care ma nt s ne orentm, pentru aceea
cauz, adc: despre hran obectu sensb, ca despre obectu gndr.
Aadar ma nt trebu s vorbm despre hran despre procreae.46 n
adevr, sufetu hrntor aparne ceorate fne <afar/de om>, cc este
prmordaa facutate cea ma comun a sufetuu, prn care se susne
vaa 25 tuturor fneor tot ae u sunt actvte egate de procreare
de dgerarea hrane, n adevrfaceasta e opera cea ma natura pentru
vet, cte a|ung a maturtate nemutate sau cu reproducere automat: de
a crea o fn a fe cu sne,47 un anma un at anma, o pant o at pant,
pentru ca s partcpe a eterntate48 a dvntate pe ct e posb pentru
ee.
n adevr, toate nzuesc spre acest scop n vederea 415 acestua
ucreaz tot ce ucreaz, urmnd ege natur. Iar scopu este dubu: scopu
<utm> ucru pentru care se face ceva.49 Deoarece, aadar, ee nsee nu
pot s partcpe a eterntate a dvntate n nentrerupt contnutate,
fndc ncuna dntre cee pertoare nu poate s se perpetueze, aceea
unc a numr rm-nnd, partcp a aceasta fecare cum poate, unu ma
mut, atu ma pun nu dureaz e nsu, c ca & e nsu, nu unu a
numr, c unu ca spece. Sufetu este cauz prncpu a corpuu vu.50
Aceste noun se spun n mute sensur. L,a fe sufetu este cauz potrvt
ceor tre caractere dferte. Cc ca punct <* de pornre a mboduu
mcr ca scop a aceste mcr ca substan forma a corpuror
nsufete, sufetu este cauz.51 C e e cauza de exsten ca substan
forma, e evdent. Cc pentru toate cauza de exstent este substana or
vaa pentru veutoare consttue ns nounea or de a f, ar cauza
prncpu acestora este sufetu. Apo e este raunea de a f sau enteeha a
tot ce exst ca potent. Aadar devne 15 mpede c sufetu este cauz
totodat ca scop fna.52 Cc dup cum nteectu aconeaz n vederea unu
scop, n acea fe ucreaz natura, cc tocma acesta este scopu e. Aa
este sufetu n anmae anume sufetu dup natur. Cc toate corpure
naturae sunt organe ae sufetuu aa cum sunt ae anmaeor tot aa
ae panteor, ntruct ee exst n vederea sufetuu, ns scopu se neege
n dou sensur: scop 2 utm scopu pentru ceva. Ceva ma rnut: prmu
mbod53 a mcr n spau pornete tot de a sufet, totu nu toate
veutoaree au aceast potent. Pe de at parte, aterarea ca creterea
exst ntruct pornesc de a sufet, cc senzaa pare c este un fe de
aterare,54 pentru c* n-are senzae nc o fn care nu e dotat cu sufet.1
Acea ucru se petrece att cu creterea ct cu mcorarea. Cc nmc nu
scade 25. nu crete n mod natura dac nu e hrnt nu se hrnete nmc
care nu e nzestrat cu va, ns Empe-doces nu se exprm corect adugnd
c creterea se petrece a pante prn formarea rdcnor n |os, pentru c
este atras pmntu dn ee n acest fe, potrvt natur, 16 a ar n sus dn
cauz c focu se ntnde, tot aa, n dreca opus. Aa c e nu neege
corect termen de sus |os, cc sus |os nu nseamn acea ucru
pentru toate fnee, cum este n Unvers,55 c ceea ce este capu pentru
anmae sunt rdcne pentru pante, dac trebue s socotm organee ca
dferte potrvte 5 cu funce or. Pe ng acestea, care e fora care
cuprnde mpreun focu pmntu, dac ee sunt atrase n drec opuse?
Se vor dezmembra, dac nu va f ceva care s mpedce aceasta. Iar dac
exst ceva, apo e este char sufetu, care este totodat cauza creter
hrnr.
Un gndtor56 sunt de prere c natura focuu pur smpu este
cauz a hrnr a creter, deoarece
10 numa e dntre corpur <sau eemente >57 se observ c se
hrnete crete. De aceea ar putea f consderat ca factoru ucrtor, att
n pante ct n anmae. Dar este, oarecum, o cauz asocat,38 dar nu de-
a dreptu cauz, c ma curnd sufetu e ace factor, n adevr,
13 creterea focuu merge a nfnt, ct tmp va exsta matere
arztoare, pe cnd a toate cee ce fneaz prn natur exst o mt o
raune a mrm ca a creter. Acestea sunt ucrr ae sufetuu, ar nu
ae focuu ma curnd pornesc de a raunea de a f, ar nu de a matere.
Deoarece aceea facutate a sufetuu este totodat hrntoare
procreatoare,59 e necesar ma nt s ne formm o noune despre hrnre.
tr-adevr facu-
20 tatea se dstnge de ceeate prn aceast ucrare. Se pare c un
contraru e ce care consttue hran pentru contraru su, dar nu nseamn
c orce contraru este neaprat hran pentru orcare, c aceea dntre
contrar care dobndesc nu numa naterea unu de a atu, dar
creterea. Cc mute contrar se produc unee dntr-atee, dar nu sunt toate
mrm, de exempu ce este sntos se produce dn ce este bonav. Dar se
pare
25 c nc aceea60 nu consttue n acea mod hran unee pentru
atee: at, de exempu, apa este hran pentru foc, dar focu nu hrnete
apa. Aadar a corpure smpe <eemente>61 acestea <apa focu> par
ma aes a f, unu hran, ceat ce hrnt. Totu aceast prere 3 as o
nedumerre, ntr-adevar un spun c asemntoru se hrnete cu
asemntoru62 pe aceea msur crete, ar a, cum am spus, sunt de
prerea opus: c se hrnete contraru dn contraru, deoarece
asemntoru nu sufer nc o afecune dn partea unu asemntor, pe cnd
hrana se transform seste mstut; ar transformarea se svreste pentru
toate n contraru or sau n ceva ntermedar. Apo hrana sufer ceva dn
partea ceu hrnt, dar nu acesta dn partea 35 hrane, dup cum nc
constructoru nu sufer dn partea materauu, c acesta dn partea u.
Constructoru 4 trece, numa, a starea de actvtate de a nacune.63 Dar
ce este, oare, hrana? Este ea un adaus care revne une vet n utmu
stadu sau care revne n prmu stadu? ntre acestea dou exst
deosebre. Dac ambee sunt amente, dar unu e nedgerat, ar atu dgerat,
am f ndrept s socotm c hrnrea e de un fe 5 de atu.64 n
msura n care un ament nu e dgerat, se hrnete contraru cu contraru,
ar dac este dgerat se hrnete asemntor cu asemntor. Aa c e car
c, ntr-o msur un a au dreptate, dar n at prvn n-au dreptate.
Deoarece ns nc o vetate nu se hrnete dac nu se bucur de va poate
c corpu este ca nsufet,65 aa nct hrana contrbue 16 a nsufere
acesta nu e numa un fenomen accdenta. Este ns o deosebre ntre hrnre
cretere, n adevr, n msura n care corpu nsufet este o mrme,
amentu e susntor a creter, ar n msura n care fna este un ndvd
o substan, este hran, cc hrana pstreaz substana ea subzst
atta tmp ct va f hrnt; apo < hrnrea > ma e factor a procrea-
e66, dar nu a ceu hrnt, c a unua asemntor cu ce hrnt. De buna
seam, substana fne acestua exsta dnante cc nmc nu se
genereaz pe sne nsu, c numa se pstreaz. Urmeaz, dec, c un astfe
de prncpu a sufetuu este o potent n stare s conserve corpu
<prmtor> aa cum este67, ar hrana pregtete pentru actvtate. De
aceea nsafetu nu poate exsta 20 dac e pst de hran. Deoarece exst
tre factor deoseb <n hrnre>: fna hrnt, m|ocu de hrnre
factoru care- hrnete, nseamn c factoru care hrnete este sufetu
prmorda,68 pe cnd hrntu este corpu care- conne, ar cu ce se
hrnete este hrana. Dar deoarece este |ust ca fecare ucru sa se numeasc
dup scopu su, ar scopu este procrearea une fne asemntoare cu sne,
se poate spune ca sufetu prmorda este tocma ce ce. procreeaz o fn
asemenea cu 25 sne. Ct despre, m|ocu hrnr e se neege n dou
feur, ca m|ocu de a crmu o corabe, att mna ct crma, una fnd
mctoare mcat, ceaat pus n mcare. Pe de at parte orce hrana
trebue sa ofere putna de a f dgerat, ar agentu care svr-ete
dgerarea este cdura. De aceea orce corp nsufet are cdur.69 Aadar,
n n arg, s-a spuspn acum ce este hrana. Ma trzu va trebu s
aruncm o umn ma arg asupra aceste chestun n tratate 30
specae70.
<Despre senzae percepere ca vrtuatate reazare*.
5. Dup ce am. preczat acestea s vorbm n genera despre smre n
ntregu e. Senzaa const n faptu de a f pus n mcare de a sufer o
afecune, dup cum am spus,71 cc e nendoos c ea e un mod de pre-
35 facere. Un spun ca ce este asemntor sufer dn cauza ceu cu
care se aseamn. Cum e acest ucru
417 a posb cum nu e posb am spus-o n argumentre generae
despre actvtate afecune.72
Chestunea preznt o greutate pentru care motv nu se produce o
senzae a senzaor73 de ce, fr obectee exteroare, <organee
perceptve > nu nasc senzaa de ee conn foc, pmnt ceeate
eemente 5 pe care e nregstreaz senzaa prn ee nsee, sau prn
accdentee or. Dec este evdent c funca de percepere exst, nu ca o
reatate actv, c numa ca o potena. De aceea, ea este ca un
combustb, care nu se aprnde d.e a sne fr sursa de aprndere, cc atfe
s-ar arde pe sne n-ar ma avea nevoe de a f n act, foc fnd74. Deoarece
numm smrea n dou sensur (cc att despre acea care aude vede
vrtua zcem c aude vede, char afndu-se n somn, ca despre ce care
n fapt e svreste), tot aa n dou sensur se poate neege senzaa, de
o parte ca o vrtuatate, de at parte ca reazare. De asemenea cu prvre
a obectu perceptb prn smur exst de o parte vrtuatate, ar de ata
reazare.75
Aadar, s vorbm ma nt ca cum a sufer o senzae, a f pus n
mcare a se afa n act ar f una. Cc mcarea este ea un mod de
acune, dar unu 15 nedesvrt, cum am spus cu ate pre|ur, ns toate
sufer ceva sunt puse n mcare de un factor actv, care tocma se af n
act. De aceea ucrure se petrec, ntr-o prvn ca cum ar sufer dn partea
unu asemntor, dar, n at prvn, ca dn partea unu neasemntor,
cum am spus76. L,a nceput e afectat ca nease- 20 mntor, dar dup ce s-a
produs afecunea, e devne asemntor.
Dar ma trebue fcut dvzunea dup vrtuatate act
<enteehe>. Cc acum vorbm n genera despre ee.77 Pe de o parte
exst, de pd un subect tutor, cum am spune, despre un om c este
tutor, pentru c omu face parte dntre fnee capabe de tn care
stpnesc o tn; pe de at parte este cazu s numm tutor pe ce
care e stpn efectv pe gramatc, ns fecare dn aceta do nu este
capab 25 n acea mod, c unu pentru c genu matera sa78 sunt de un
anumt fe, ar ceat, pentru c, ndat ce se hotrte, poate trece efectv
a starea de cunoatere, dac nu- mpedc ceva dnafar. A treea este ce
care de pe acum cunoate ceva, e fnd n act tnd n totu c acest ucru
este A79. Dec prm do sunt tutor vrtua, dar unu dntre e devennd
astfe prn nvtur adesea schmbndu-se deprnderea sa ntr-una
opus, ar ceat pentru c de pe acum -a nsut senzaa respectv sau
gramatca, dar nu n act, trecerea n act fcndu-se atfe.80 De atfe, nc
417 b, suferrea nu este de oc smp, c cteodat este o dstrugere
cauzat de contraru su, ar at dat e ma curnd o confrmare a factoruu
exstent vrtua, dn partea ceu ce se af n act <enteehe> s- este
asemntor n feu n care e reaa dntre potent de o parte enteehe de
ata. ntr-adevr prn contempare 5 n act se nate ce care posed tna;
aceasta sau nu e nc o prefacere (cc adausu nzuete spre acea ucru
spre act) sau este un at gen de schmbare. De aceea nu este bne s se
spun despre subectu gndtor, cnd gndete, c se scmb, dup cum nu
se poate spune astfe despre un constructor cnd construete. Aadar,
procedeu care pornnd dn starea de potenatate conduce spre act pe caea
cugetr neepcun, nu este |ust s ab denumrea de nvare81, c o
at denumre; pe cnd, despre ce ce nva pornnd de a potent care
dobndete tna de a ce ce se af n pn act pred, trebue s
afrmm or c nu sufer nc o afecune, cum am spus, or c sunt dou
15 feur de schmbr: trecerea ctre stre de prvae
<dmpotrv> trecerea spre cobndrea nu caracter spre menrea
freasc82. Cea dn schmbare a fne cu senzae provne de a procreator.
De ndat ce se va nate, fna nscut va avea oarecum percepere
cunoatere. Ct despre perceperea n act, ea corespunde cu contemparea
actv.83 Totu e o deosebre, cc
20 factoru care provoac trecerea n act provne dn afar: de a ceea
ce se vede de a ce se aude, apo tot aa de a ceeate obecte
perceptbe. Cauza este c perceperea n act depnde de obectee
partcuare ca de actvtatea < omuu >, pe cnd tna este a ceor
generae.84 Acestea ns se gsesc oarecum, char n sufet. De aceea,
gndrea st n puterea u, cnd ar vrea, pe cnd senzaa nu st n puterea
u, cc e necesar
25 s exste un obect perceptb. Tot aa st ucru n tnee
prvnd obectee sensbe, deoarece cee sensbe sunt partcuare aparn
um dn afar.
Dar despre acestea va ven tmpu s dm murr cu at pre|.85
Deocamdat s rnvn stabt doar att: ca ce am numt no exstent
vrtua nu este smpu, c odat apare ca cum am vorb despre un
30 cop c e apt pentru rzbo, at dat despre un om n vrst, tot
aa st ucru cu fna sensb. Deoarece ns deosebrea dntre aceste
dou str nu e nc denumt, dar s-a preczat despre ee c sunt dferte
cum 418a sunt dferte, e necesar s ne foosm de termen: a sufer , a
se schmba ca de nte numr adecvate, ns, fna sensb ca potent este
ntocma unu sensb n. act <enteehe>, dup cum s-a spus.8( Aadar,
este supus afecun ntruct nu este asemntoare, dar dup afecune
devne asemntoare este ca ce care -a nrurt. 5 <0bectee smuror
partcuarte or>.
6. Despre fecare sm trebue s dscutm ma nt consdernd
obectee sensbe. Sensb se spune n tre neesur, dntre care n dou
e afrmm sensbe n prn ee nsee, ar ntr-unu sensbe accdenta.87
Dntre cee dou unu este sensb specfc fecru 10 sm, ar ceat comun
tuturor. Numesc specfc pe ce care nu se poate percepe cu un at sm
despre care nu e posb s ne nem, ca de pd vederea une cuor,
auzrea unu sunet nregstrarea unu gust. Pptu ns preznt ma mute
dferene catatve.88 Totu fecare sm face deosebre ntre obectee
respectve nu se nea cu prvre a cuoare or sunet, c 15 se poate
nea numa despre ce este unde este obectu coorat, sau ce anume
produce sunetu sau unde este e. <Natura>, astfe de obecte sunt propr
cte unu sm, sunt ns comune: mcarea,repausu, numru, fgura,
mrmea: cc acestea nu sunt propr vreunu sm, c comune tuturor. De
exempu o mcare e perceptb att prn ppt ct prn vz. n schmb
accdenta se numete sensbu dac, de pd, ce ab 20 s-ar zce c este
fu u Dares.89 Cc aceast cuoare e perceput numa accdenta, pentru
c s-a ntmpat ca obectu care se percepe s concd accdenta cu abu.
De aceea ce ce percepe nu sufer nmc dn partea obectuu perceput ca
atare <ca fu u Dares>. n schmb a sensbee n sne, caracteree propr
sunt cee perceptbe tocma pentru acestea este dn 25 natur raunea de
a f a fecru smt.
<Despre vz obectee vzbe>.
7. Vzu este desgur, smu vzbuu.90 Este ma nt vzb
cuoarea nc ceea ce se poate exprma prn descrere, dar psete <nc>
un termen propru.91 Ceea ce spunem se va mur dn ce n ce ma mut, pe
msur ce vom nanta n expunere.
Vzbu este, de bun seam, cuoare.92 Acest ucru se petrece n
cazu vzbuu, n sne dar n sne nu n sensu une exprmr n abstract, c
pentru c are n ea ns cauza vzbt. Orce cuoare este un factor care
pune n mcare transparenta n act aceasta 418 b este ns natura e.93
De aceea, nu exst vzb fr umn, c orce cuoare propre unu obect se
vede numa a umn. Aadar trebue s vorbm ma nt despre umn ce
anume este. Ea este, de bun seam, transparen. Transparent numesc eu
ceea ce este vzb, dar nu vzb n sne, ca s spun pe scurt, c prntr-o 5
cuoare strn de e.94 De acest fe sunt aeru, apa mute dntre sode.
Cc nu ntruct e apa sau ntruct e aer sunt ee transparente, c fndc
exst o anumt natur, aceea n amndou acestea (ca n corporatatea
venc superoar95). Iar umna este reatatea n act a acestea, a
transparene ca transparen. Dar ntr-un oc n care aceasta exst numa ca
potent, acoo este obscurtatea.96 Lumna este, oarecum, cuoarea
transparentuu cnd transparena e actuazat de foc sau de ceva cum este
e corporatatea superoar, cc e revne s fe untar aceea.
Deocamdat am spus ce este transparena ce este umna, c nu e
nc foc, nc, n genere, corp nc emanaa vreunu corp (cc n acest caz
ar f tot un corp), c prezena unu foc sau a unu eement de acea gen n
snu transparene. Cc nu e posb s fe dou corpur n acea oc,97
de asemenea c umna se dovedete a f contraru ntunercuu.98
Obscurtatea ns este tocma prvaa dn transparent a unu astfe de
caracter. Aadar e evdent c umna este char prezena acestu caracter.
Att Empedoces, ct orcare de aceea prere, 20 nu s-au
pronunat |ust spunnd c umna se transmte se ntnde ntr-un anumt
tmp, ntre pmnt sfera care- ncon|oar, dar nou ne rmne necunoscut
acest fenomen, ns aceast opne este n contrazcere att cu carvzunea
raun ct cu fenomenee. Frete, ucru ar rmne ascuns pentru un mc
rstmp veder noastre, ns ar f s se spun prea mut c rme ascuns
pentru to de a Rsrt pn a Apus. 25
Subectu ce prmete cuoarea este fr cuoare, ce a sunetuu fr
sunet. Fr cuoare este transparena ca nevzbu sau greu vzbu,100
cum e, de bun seam, obscuru. De acest fe ns este transparena, dar nu
cnd este transparen n act, c numa atta tmp ct e transparen prn
potent. Cc o aceea natur este cteodat obscurtate, ateor este
umn. Dar nu toate st vzbe a umn, c se vede numa cuoarea
propre a fecru obect, n adevr, unee nu *19 se vd a umn, dar a
ntunerc provoac senzae ca obectee aprnse care mprte umn101
(ee n-au o denumre cu un sngur termen) precum cte o cuperc, un corn,
unee capete de pet, soz och or. Dar 5 nu se vede cuoarea propre a
ncunua. Dn ce prcn se vd acestea va face obectu unu at studu.102
Deocamdat este car att c tot ce se vede a umn e cuoarea, de aceea
nc nu se vd obectee fr umn. Aceasta era ns esena cuor ca s fe
factor care s pun n mcare transparenta n act.
Lumna este tocma reazarea n act a transparenIO tuu103. E car
dovada acestu fapt: daca cneva ar pune obectu care are cuoare char pe
och, nu- va vedea. Aadar, cuoarea pune n mcare transparentu, de
exempu aeru, ar organu smr este pus n mcare de ctre aer cu care e
contnuu.104
Prn urmare nu zce bne Dcmocrt1 susnnd ca, 15 dac spau
ntermedar ar f go, s-ar putea vedea car pe cer char o furnc. Acest
ucru este mposb.
Cc vederea se produce prn faptu c organu care smte sufer o
modfcare. Este cu neputn ca acest ucru s se produc de ctre ns
cuoarea106 obectuu vzut. Rmne, dec, c e provocat de ctre
ntermedaru su, aa c e necesar s exste un ntermedar.
so Dac spau ntermedar e vd, nu numa c nu se va vedea exact,
dar nu se va vedea absout nmc.
Aadar, pentru care cauz e necesar s se vad cuoarea a umn, s-a
spus. Dmpotrv, focu107 se vede n ambee cazur: a ntunerc a
umn char cu necestate, cc transparentu tocma prn e devne
transparent.108
25 Aceea raune se mpune cu prvre a sunet a mros, ntr-
adevr, ncunu dntre ee nu- reazeaz percepa prn contactu cu
organu de smre, c ntermedaru este pus n mcare de ctre exaarea
mrostoare sau de sunet de ctre acest medu este mpresonat fecare dn
cee dou organe de smre. Dac cneva ar aeza obectu suntor sau
mrostor de-a dreptu pe organu de smre nu se va produce nc o senzae.
Cu prvre a ppt gust se petrece acea
30 ucru, dar nu e aparent. Pentru care prcn, se va vedea ma trzu.
Intermedaru suneteor este aeru., 109 a mros nu e denumt. Cc exst un
afect comun n aer ca n ap; cum e transparena pentru cuoare, tot aa
pentru ce ce percepe mrosu, ar afectu110 rezd n amndou aceste
eemente. Doar e car c
35 anmaee acvatce au perceperea mrosuu, ns omu 419 b
anmaee de uscat care respr, nu pot s mroase dac nu respr111. Dar
despre cauza acestu fenomen despre aceste vet se va vorb ma
trzu.112 < Despre sunet auz>.
8. Acum113 s tratm cu amnuntu ma rt despre sunet auz.
Sunetu se preznt sub dou aspecte: unu este sunet n act, ar atu ca
potent. Despre unee ucrur spunem c n-au sunet, ca buretee na,
despre atee ns c au, cum e arama apo obectee sode netede, cc
pot emte sunete. Aceasta nseamn c ntermedaru dntre corpu sonor
ureche poate transmte un sunet n act. Aadar sunetu n act a natere
totdeauna de a un obect ctre atu anume prntr-atu, cc ceea ce
provoac este o ovre. De aceea este w mposb ca sngur un corp s
produc sunet, cc unu este ovtoru, atu este ovtu, aa nct ce ce
emte sunetu rsun dn prcna atu corp, ar ovtura nu a natere fr o
depasare <de corpur>. ns, cum am spus, sunetu nu se produce prn
ovrea orcror feur de corpur. De pd, na, cnd e ovt, nu produce nc
un sunet, c numa arama corpure ntnse goae n nteror. Arama sun
fndc e neteda, ar cee cavernoase, prn repercutare, repet de mute or
sunetu s prme ovtur, cc < aeru> pus n mcare nu poate e. Ceva
ma mut: sunetu se aude n aer char n ap (ns ma pun)114. Dar nc
aeru nc apa nu sunt hotrtoare, c trebue s se produc ovrea ceor
dou corpur tar ntre ee de aer.1|5 Acest fenomen se pro- 21* duce cnd
aeru ovt rezst dec nu se rspete. De aceea rsun or de cte or este
repede tare ovt. Cc mcarea corpuu ovtor trebue sa o a nantea
rspr aeruu110, ca atunc cnd cneva ar ov, cont-nuud repede, o
grmad de gru sau un muuro de nsp repede mcat. Ecou se produce
cnd aeru, fnd 25 compact, dn cauz c- nchde vasu - mpedc s se
mprte, nencetat se repercuteaz ca o mnge. Se pare c totdeauna se
produce ecou, dar nu e prns car, deoarece cu sunetu se petrece ca cu
umna, n adevr, umna se refect ea nencetat (cc atfe: |ft umna n-
ar putea s se mprte n toate drece, c n afara spauu umnat de
soare, ar f ntunerc)117. -? totu nu se refect ntocma ca de a ap sau
aram!
sau pe suprafaa vreunu corp uctor, aa nct s arunce o umbr prn
care trnmrm umna.118 Se spune159 pe bun dreptate c vdu este
hotrtor pentru auz, dar prn vd se neege aeru tocma e este factoru
care produce auzu, cnd este pus n mcare compact uz untar. Dar dn
cauza rarefer u,120 nu ma d natere sunetuu, dac obectu ovt n-ar f
neted, ns atunc <cnd acesta e neted > aeru devne untar d m /a a
cauza suprafee, fndc suprafaa unu obect neted este untar.
Productor de sunet este, dec, ceea ce e n stare s pun n mcare o
mas compact de aer, contnu pn a organu auzuu <urech>. Urech
este nnscut aeru.131 Deoarece organu auzuu e mpresurat de aer, cnd
se mc aeru dn afar, e pus n mcare ce dnuntru. De aceea anmau
nu aude prn orce parte g <a corp u u > apo aeru nu trece prn orce parte,
cc nu conne aer n ntregu su,122 dect numa partea care va f rtata
care reda sunetu. Aeru n sne e nesuntor dn cauza rrm. Dar cnd este
mpedcat s se mprte, mcarea u devne sunet. Apo aeru o dn urech
este aa nrostut ca s fe uor mcat123, nct s resmt exact toate
varae mcr. De aceea auzm char n ap, pentru c ea tu ptrunde
tocma pn a aeru care e organc untar cu urechea, nc char n urech dn
cauza snuoztor. Daca se ntmp acest ucru, urechea nu aude, ca
atunc cnd tmpanu e vtmat; ca a vedere, cnd e vtmat corneea de
15 a pup. (Dmpotrv, este un semn ca aude sau c nu aude, faptu
c urechea rsun totdeauna ca un corn. Cc aeru dn ureche are totdeauna
o mcare propre. Dar sunetu este strn nu e propru urech). De aceea
se zce: aude cu gou rsunetu urech, cc no auzm cu organu care
posed aeru su separat.
20 Rsun, oare, obectu ovt sau ce care ovete? unu atu, dar
ntr-un mod deosebt.124 n adevr, sunetu este o mcare a unu obect care
poate s se mte n feu n care rcoeaz nte mng de pe suprafee
netede cnd e ovete cneva. Dup cum am spus,125 nu rsun orce
obect, ovt sau ovtor, ca de pd cnd un ac ar ov un at ac, c trebue ca
obectu ovt
25 sa fe neted, nct aeru n mas compact s fe refractat
agtat.126
Deosebre dntre obectee rsuntoare se arat prn sunetu n
act.127 Cc precum fr umn nu se vfd cuore, tot aa nc fr sunet nu
se dstnge tonu nat sau ce grav. Aceste denumr sunt mprumutate prn
metafor dn domenu pptuu. Cc sunetu ascut pune n mcare
smrea, cu ntenstate dar pentru scurt tmp,128 ar ce grav pentru un tmp
nde- 30 ungat, dar cte pun. Aa c nu tonu ascut este repede ce grav
ncet, c mcarea tonuu nat se produce astfe dn cauza ue, ar a ceu
grav dn cauza ncetne. Faptu pare anaog cu ce ce se petrece a 420 |
ppt cu un ucru ascut sau toct, cc ascutu neap oarecum, ar toctu,
s zcem aa, apas, dn cauz c unu afecteaz n scurt tmp, ar ceat n
tmp ndeungat, nct rezut c unu este ute ar ceat ncet. S ne oprm
ac cu dscua despre sunet.
Vocea12* este un sunet ems de un nsufet, cc 5 nc un nensufet
nu gsuete, c se zce numa prn asemnare c, de pd, gsuesc fautu,
ra toate cee nensufete care, prntr-o vbrare produs de tensune, emt
un sunet, o meode ca o vorbre.130 Se pare c tot aa st ucru cu
vocea, cc are aceste propret. Mute dntre anmae nu au voce, cum sunt
cee fr srge , dntre cee cu snge, pet. acest ucru e uor de
nees, cc sunetu este rezutat dn mcarea aeruu. (Acea despre care se
spune ca au voce, ca ce dn Acheous scot sunet prn bronch sau prntr-un
at organ asemntor).131 Vocea ns este sunetu ems de un veutor, dar
nu cu orce organ corpora. Deoarece, ns, orce ucru sun dac cneva
ovete ceva ntr-un anumt medu, adc aeru, n 15 mod ogc pot gsu
numa fnee care nspr aeru. Tocma de aceea natura se foosete de
aeru nsprat n dou ucrr: 132 de exempu de mb pentru gustare
pentru vorbre, dntre acestea gustarea fnd absout necesar (de aceea
aparne ceor ma mute vet) ar comuncarea exstnd pentru bunstare,
tot aa natura se foosete de resprae ca s produc nczrea necesar n
nteror, (pentru ce e necesar se va 20 spune n ate stud133) pentru
voce, ca s- menn bunstarea.13* Pentru resprae organu este
arngee.135 Acest organ a corpuu exst spre a|utoru pm-nuu, cc
datort acestua, anmaee pedestre au ma muta cdur dect
ceeate.138 n prmu rnd 2 regunea dn |uru nm are nevoe de
resprae. De aceea e necesar ca aeru s ptrund n nteroru ceu ce
respr. Aadar, vocea este ovrea aeruu, nsprat de ctre sufetu dn
aceste pr, de ceea ce se numete trahee. Cc nu este voce orce sunet
produs de un veutor, cum am spus137 (fndc se poate emte: sunet
<neartcuat> char cu mba, ca de pda gngav), c acea ce ovete aeru
trebue s fe nsufet138 s. ab o anumt reprezentare. Doar vocea
este un sunet <cu nees>; dar nu a aeruu nsprat, ca tuea, c cu. acest
aer ovete pe ce ce se af n trahee, n caea 421 a e. Dovad c aa este,
e faptu c ce care nspr sau expr aer nu poate gasu dect numa
remndu- respraa, n adevr, ce care- rene respraa, odat cu aeru
nsprat, emte voce. Acum e car de ce pet n-au voce; cc n-au arnge.
n-au acest organ pentru 5 ca nu prmesc aeru nu- nspr. Un at tratat
va urna asupra cauze acestu fenomen.139 <Despre|mros ,obcde>.
9. Despre mros ca despre obectu mrost este ma greu de formuat
o preczare dect despre cee expuse pn acum, cc partcuartatea
mrosuu nu e evdent ca cea a sunetuu, a umn sau cuor. Prcna e c
smrea aceasta n-o avem ascut, c ma sab dect a mutor anmae.140
ntr-adevr, omu are u mros sab nu percepe prn mros nc un obect
dn. cee mrostoare, fr o senzae de sufern sau de pcere, tocma
fndc nu exst a e un organ mrostor cu precze. Bste bne tut c
vete cu och ner14* percep de asemenea cuore c, pentru ee,
deosebre de cuor nu sut dstncte dect prn refexu nsotor de team
sau ne.team. Tot aa se nfeaz feurtee mrosur pentru genu
oamenor, n adevr, se pare c smu mrosuu are o anaoge cu gustu
tot aa soure de gustur sunt anaoge cu ae mrosuu142; n schmb no
avem un gust ma precs, deoarece e nu e dect vn fe de ppt, ar omu
are aceast smre ca 20 pe cea ma exact. E drept c n ceeate smur e
sat n arma de mute anmae, ns prn smu pptuu este ndeoseb
superor cu mut ceorate anmae. De o aceea este ce ma ntegent
dntre anmae. Dovada este faptu c143 n genu oamenor exst dota
sau nedota, dup cum este acest organ perceptv prn nmc atceva, n
adevr, ce cu carnea tare sunt 2 nedota n cee ae gndr, pe cnd ce cu
carnea moae sunt bne dota144. Se ma adaug faptu c, dup cum e
obectu gustuu duce sau amar aa sunt mrosure. (Unee obecte ofer
char un mros un gust asemntor ca de pd un mros duce un gust
duce, ar atee dmpotrv). Tot astfe exst rnros: acru, neptor, acd
gras. Dar, dup cum am spus,145 deoarece mrosure nu sunt bne dstncte
ca gusture, 3 prmee au prmt denumre dup acestea, prn asemnarea
cu ucrure. De pd, duce este mrosu ofra- 4 nuu mere, ar ceaat
senzae, cea amar e ca a cmbruu a ceor de acea fe. Acea ucru se
poate spune despre ceeate mrosur. Dup cum auzu fecare dntre
smur, sunt unu cu prvre a obectu ce poate f auzt sau nu, atu a ce
vzb sau nu, tot aa mrosrea se refer a ce e mrostor sau nu.146
Nemrostor este obectu care nu poate avea absout nc un mros, ca unu
cu mros sab sau neprecs. Tot aa se spune despre obectu fr gust. Pe
de at parte mrosu se comunc prntr-un ntermedar147, ca aeru sau
apa, cc anmaee acvatce se pare ca percep prn mros, n aceea
msur cee cu snge cee fr snge, precum cee dn aer. Ba nc
unee dntre ee148 se avnt de departe <asupra prz >, adumecnd
hrana.149 De aceea, e evdent greu de rspuns dac toate au 1111
asemntor sm de mrosre; sngur omu mroase numa cnd nspr,150 ar
dac nu nspr, 15 c expr sau rene respraa, nu poate mros nc de
departe nc de aproape, nc char de s-ar pune obectu nuntru, pe nar. De
o parte faptu c obectu pus de-a dreptu pe organu de smre151 rmne
neperceput, e comun tuturor smuror, de at parte f aptu c fr nsprae
nu se percepe mrosu, e specfc oamenor. Lucru devne car pentru ce ce
verfc. Deducem c 20 anmaee fr snge, deoarece nu nspr, ar putea
avea o at form de smre n afar de cee menonate. Dar acest ucru e de
neadms n cazu mrosuu, cc perce-
1 b perea unu obect mrostor, fe ca e urt mrostor, fe c e pcut
mrostor, e tot o mrosre. Apo e car c anmaee pot f otrvte de
mrosure puternce de care e otrvt omu,155 de exempu mrosu de
btum, suf de atee de acest fe. Dec e necesar ca cee fr snge
25 s ab smu mrosuu, char dac nu nspr aer. E probab ns,
c a oamen organu smuu acesta e deosebt de ce a ceorate anmae,
dup cum se deosebesc och umez a omuu fa de ce a anmaeor cu
och ner. Och u au peoapee ca o perdea
30 protectoare, ar dac nu e mc nu e deschde, nu vede.
Vete cu och ner n-au o protece de acest fe, c ee vd de-a dreptu ce
se ntmp n transparen. 422 a Aadar organu de smre ofactv
pentru unee veutoare, este neacopert ca ochu <nert a une vet >, ar
pentru cea <ca oamen> care prmesc n e aeru, organu are un nve
care se deschde cnd nspr aeru, deoarece se dat arteree por.152
Tocma de aceea anmaee care nspr aer nu pot mros n ap. Este dec
necesar ca ee s mroase prn nsprare de aer, 5 ucru mposb de fcut n
ap. Aadar, mrosu ne de un obect uscat, dup cum gustu ne de
eementu umed, ar organu ofactv este vrtua aa153 actut, <Gustu
pptu>.
10. Obectu gustat este oarecum ppt tocma aceasta e cauza c,
pentru a f perceput, nu- nevoe de un ntermedar care sa fe un corp
strn,154 tot aa nc pptu. Corpu n care exst o umoare, ceea ce are
gust, se af n umdtate ca ntr-o matere, ar e.
10 este un corp papab. De aceea, dac am tra n ap am percepe
ducee dn ea, dar perceperea nu ne-ar ven prn chdu ntermedar, c prn
faptu c gusta-bu e amestecat cu umedu,155 ca a o butur. Dm-
15 potrv, cuoarea nu poate f vzut n acest mod, ca rezutatu unu
amestec nc prn emana.156 Aadar nu exst nc un ntermedar a
gustare, c precum vzbu este cuoare, tot aa gustabu este o coare.
ns nmc nu strnete senzaa de gust afar de eementu chd, dar
e are umezea n act sau n potent, ca _ de exempu srtura, fndc
aceasta devne uor fud, apo e uor soub n contact cu mba. Iar dup
cum vederea are ca obect ceva vzb sau nevzb 2t (cc de ntunercu e
de neptruns, totu vederea dscerne) ba char un obect prea umnos,
(cc acesta devne nevzb dar n at mod dect ntunercu) dup cum
auzu are ca obect zgomotu sau tcerea, dntre care prmu e de auzt ar
cestat nu, ba char un sunet puternc cum era vederea unu obect orbtor
de umnos157 (cc dup cum un sunet sab este aproape 25 de neauzt, tot
aa ntr-un sens unu tare voent) uneor numndu-se absout nvzb,
(precum e ceva naccesb pentru ate smur), ar ateor nefnd vzb dn
natur, or fnd ru vzb cum spunem <prvatv> despre o fn c e fr
pcoare sau un fruct fr sm-bure,158 n acea mod se comport gustatu
cu ucru 30 gustab negustab, adc ca unu cu gust redus sau cu coare
sab, sau care suprm smu gustuu.
Ca prncpu a gustuu se dovedete a f: potabu or nepotabu. Cc
ambee sunt ntr-un sens oarecare, o butur <o form de gust>. Numa c
utma e rea suprm senzaa de gust, pe cnd ceaat corespunde natur
sae. Potabu este, de atfe, comun pptuu gustuu. Numa c ntruct
ceea ce se poate gusta este umed, e necesar totodat ca organu senztv
care- 422 percepe s nu fe nc umed n act, dar nc pst de poanta de a
prm n sne umedu.159 Cc organu gustr sufer o afecune dn partea
obectuu gustat, ca atare. Aadar este necesar s fe umezt obectu care
e n stare s se umezeasc, pstrndu- natura, dac e nu e umed n
reatate, adc organu senztv a gustuu. Dovad e faptu c mba nu
smte gustu nc cnd este 5 cu totu uscat, nc cnd este prea umed,
ns senzaa tact <a gustuu > a natere o dat cu umedu prmar160,
ca atunc cnd cneva pregustnd o coare cu gust puternc, ar trece s guste
atceva. E cazu cu bonav, crora se par toate amare pentru c e prmesc
senzae cu mba ncrcat cu o astfe de umdtate.
10 n ce prvete spece de gustur, ca ae cuoror, sunt smpe, cc
sunt contrare unee atora: ducee amaru; apo de duce ne grasu, ar de
amar, sratu, La m|oc ntre acestea sunt gustu amar, astrngent, acru ce
oett.161 Pe scurt, acestea se dovedesc a f deosebre dntre gustur. Aa
nct ceea ce percepe
15 gustu este vrtua aa162, pe cnd gustatu este trecerea u n act.
<Pptu obectee ppbe>.
11. ntre obectu ppb smu pptuu nsu exsta acea raport,
n adevr, dac pptu nu este o smre unc, c de ma mute feur, e
necesar ca obectee ppbe sa fe ma mute. Emne ns o nedu-20
merre: dac sunt ma mute smur ae pptuu sau numa unu care este
organu de percepere care savr-ete pprea obectuu ppb,163 de nu
cumva e carnea, ar a ate veutoare un organ corespunztor, sau nu, c
carnea este tocma ntermedaru pe cnd organu prmorda de
percepere164 este un atu, n nteror.
ntr-adevr c orce smre corespunde pare-se, cu o sngur
contraretate,165 aa cum vederea percepe con-traretatea dntre ab
negru, auzu pe cea dntre tonu 25 nat ce grav, ar gustu pe cea dntre
amar duce. Dmpotrv, a ppt exst ma mute contrareta: cad-rece,
uscat-umed, tare-moae cte atee, de acea fe. Se preznt totu o
soue a aceste nedumerr care afrm c a ceeate senza sunt ma
mute contrar,166 ca de pd a voce, nu numa tonu nat 30 ce grav, c
voumu sbcunea voc, fneea asprmea e atee de acest fe.
Char cu prvre a cuoare exst nc ate deosebr de feu acestora. Dar?
cnd vorbm de ppt, ru este evdent care anume este uncu obect, cum e
de pd a auz sunetu.
Apo <rmne probema > dac organu senztv este sau nu n nteror,
c de-a dreptu ns carnea. <Pentru
423 a acest caz> nu apare un ndcu car faptu ca senzaa se produce
o dat cu atngerea obecteor.167 n adevr acum, dac cneva prepar o
membran o nfoar n |uru crn, ea semnaeaz senzaa deopotrv,
de ndat ce cneva a atns-o.168 Totu e car c organu senztv nu se af
n aceast membran. Iar daca membrana s-ar face una cu carnea, senzaa
va strbate prn 5 ea nc ma grabnc. De aceea, o astfe de parte a
corpuu <carnea> pare c se comport ca aeru care ar f cuprns,
nvundu-re natura. Cc am avea mpresa c no percepem cu un sngur
organ att sunetu ct cuoarea char mrosu c vzu, auzu mrosu
actuesc, oarecum, o sngur smre. Dar acum, deoarece procesee prn
care se produc <senzae>1(9 sunt desprte de medu prn care se
produc, urmeaz 10 c organee perceptve de care am vorbt sunt evdent
dferte unee de atee.
Dar cu prvre a ppt deocamdat acest ucru este necar. De atfe e
mposb ca s consste un corp nsufet dn aer sau ap,170 cc trebue ca
e s fe un corp sod. Rmne c e este un compex dn pmnt dn
eementee pe care e recam carnea orce at organ asemntor.171
Aadar, e necesar ca nsu corpu s fe 15 ntermedaru pptuu, fresc
sodar cu organu pptuu, organ prn care se produce o puratate172 de
senza.
Se vede c sunt ma mute senza, dac avem n vedere perceperea
tact a mb.173 n adevr, ea percepe toate modure de ppt prn
aceea parte, ca gustu. Prn urmare, dac orce at parte a crn ar
percepe gustu, s-ar nvedera c att gustu ct pptu actuesc o smre
unc. Acum ns, ee sunt 20 dou, deoarece nu exst nocurea unea prn
ceaat.174
Cneva ar rmne ns cu o nedumerre: dec nem seam c orce
corp are adncme, adc are a trea dmensune, ar dac dou corpur a
care exst un at corp ntermedar, nu se pot atnge ntre ee. ntruct fr
corp nu exst umdtate nc mbnare cu chd175, necesar fnd. <ca ace
corp> s fe ap sau s ab ap, 25 dac obectee care se atng n ap,
atunc cnd suprafeee or nu sunt uscate, au cu necestate ntre ee ap de
care sunt pne suprafeee or externe, dac, dec, acest ucru e adevrat,
este mposb ca un ucru sa se atng de atu n ap. (Acea ucru se
petrece n aer, cc aeru se comport cu cee ce srt n e ca
30 apa cu cee ce sunt n ap; dar acest fenomen ne rmne nc ma
ascuns noua, dup cum anmaeor care se
3? af n ap: dac un corp udat se poate atnge drect de un at corp
udat). <Se pune ntrebarea>: Oare perceperea prn smur se produce n
acea fe a toate vete sau deosebt a unee de atee? Dup cum se
pare acurn, ar urma acum c gustarea pprea se produc prn atngere, pe
cnd ceeate smur de a dstan. Dar utmu proces nu st aa, c no
smm taree ca moaee prn ate corpur tot aa un obect 5 suntor,
vzb sau mrostor. Unee sunt perceptbe de departe, ar atee de
aproape, de aceea medu scap observae noastre, n adevr, ro
percepem toate prntr-un ntermedar, dar a acestea <ntermedaru > ne
scap. Totu, dup cum am spus ma sus,176 char dac am percepe toate
ucrure ppbe prn membran, fr s observm c ea e a m|oc, am
avea aceea mprese ca acum n ap n aer. N se pare c e atn-
10 gern drect c nu e nmc a m|oc.
Evdent ppbu preznt o deosebre de vzb suntor, cc pe
acestea e percepem prn efectu unu ntermedar asupra noastr, pe cnd
pe cee papabe nu e percepem prn efectu unu ntermedar, c o dat cu
ntermedaru, cum smte ce ovt de ance prn scut, cc nu scutu strpuns
a ovt omu, c arnndo au
15 fost smutan ov, n genere n ce prvete carnea mba aa cum
se comport aeru apa fa de vedere, auz mros, aa par s se comporte
fecare dn aceea fa de organu perceptv. Dac organu de percepere
atnge drect ceva, nu poate avea oc smre nc n
20 prmu caz, nc n a doea,177 ca atunc cnd cneva ar aeza un
obect ab drect pe suprafaa ochuu. Astfe este evdent c organu de
smre a pptuu se afa n nteror.178 Cc astfe fenomenu se va petrece
a fe ca a ceeate smur. Dac obectee sunt aezate
25 de-a dreptu pe organu senztv, ee nu pot f percepute, dar dac
sunt aezate pe carne sunt percepute. Aadar carnea este ntermedaru
pptuu.
Dec dferenee <catatve> ae corpuu ca corp, sunt perceptbe prn
ppt.179 Numesc dferene pe cee care defnesc eementee: cad-rece,
uscat-umed, despre care am vorbt ma nante n tratatu despre
eemente.180 Organu de percepere a or, e smu pptuu partea crea
dntru nceput revne pptu propru-zs,181 3 este partea corpuu cu
potena acee dferene, n adevr, smrea este, oarecum, o suferre. Aa c
fac- 424 a toru actv aa cum este e n act, face s se produc ceea ce era
<numa > ca potent.182 De aceea no nu percepem un obect ega de cad
rece, sau aspru moae, ca organu senzora, c excesee acestora,
ntruct smrea este oarecum un grad m|ocu a contraret care rezd n
obectee percepute. Tocma prn acesta 5 dscerne obectee sensbe, cc
m|ocu are n sne facutatea dscerner fndc poate deven, n raport cu
fecare extrem, unu dntre e. n adevr, dup cum organu care va percepe
abu negru trebue s nu fe n act ncunu dn ee, dar ca potent poate f
ambee (cum este cazu cu ceeate organe senztve), tot aa a ppt
organu nu trebue s fe nc cad nc rece. Apo, dup cum vederea era ntr-
un fe, a vzbuu 10 ca a nevzbuu tot aa ceeate <smur> erau
ae contraror, a fe este smu pptuu, a ppbuu neppbuu.
Este neppb ceea ce posed o dferen cu totu nensemnat a ucruror
de ppt, cum e cazu cu aeru, sau excesee ceor ce se ppe, de feu ceor
ce au efecte dstrugtoare.183
Am ncheat expunerea mea n n mar despre fecare 5 | dntre
smur. \par <Reae ntre organee senzorae, modu or de
funconare>.
12. n genere, cu prvre a orce fe de senzae, trebue s renem c
smu este organu prmtor a formeor senzorae,184 fr matera or, dup
cum ceara prmete pecetea neuu, dar fr feru sau auru dn e.
(Prmete ntprrea de a aur sau de a aram, dar nu ntruct e aur sau
aram, n acea mod smrea fecru obect, sufer ceva sub mpresa
obectuu cu o cuoare, un gust sau un sunet, dar nu cum e spus fecare dn
aceea, c dup un fe anumt dup raunea u de a f).185 Organu prm de
smre este acea
25 n care rezd o astfe de potent.186 Aadar, exsta denttate ntre
ucru smt organ,187 dar esena or e dferta. Cc ceea ce e smt ar
putea f o mrme; dar nc esena organuu, nc smrea n sne nu sunt
mrm, c numa o raune o potent a aceua. Dn acestea rezut car
de ce anume excesee cator sensbe dstrug organee senztve.188 n
adevr, dac
30 ntenstatea procesuu este ma puternc dect poate suporta
organu receptv, se destram raunea forma (ceea ce consttua smrea
ns), cum se strct armona tonu, cnd coardee sunt prea puternc
ovte. Tot aa se expc de ce pantee n-au senza, de au o parte de
pshc189 n ee sufer ceva dn partea ucruror care e atng, cc ee au
procese de cdur 24 h rcre. Prcna este c ee n-au un ntermedar
nc un prncpu n stare s prmeasc formee obecteor sensbe, c sufer o
data cu matera.
Rmne ntrebarea dac poate sufer vreun ucru o afece dn cauza
mrosuu, de n-are smu mrosuu, sau dn cauza cuor, de nu e capab
s vad. Tot s aa ne-arn putea ntreba despre ceeate senza. Dac ns
mrosu este reatv a obectu mrosr, nseamn c mrosu produce
mrosrea, aa nct nc o fn dn cee ce nu sunt n stare s mroase nu
poate sufer dn partea exar unu mros, (acea ucru se poate spune
despre ceeate senza) nc char dntre cee n stare s smt, dect
numa ntruct fecare percepe mrosu.190 I/ucru e deopotrv mpede dn
urmtoru exempu: nc umna sau ntunercu, nc sunetu, nc mrosu nu
exerct vreo acune asupra corpuror, c purttor or, ca de pd aeru,
care, mpreun cu trsnetu, spntec arboree.391 Dmpotrv, obectee
ppbe ca cee gustabe exerct o acune; 192 cc de n-ar f astfe, care
factor ar putea provoca o afece o aterare n substana ucruror
nensufete? Nu cumva exerct o nfuena obectee ceorate smur? *
Sau atunc nu orce corp sufer dn partea mrosuu a sunetuu, ar cee
ce sufer sunt 15 neaermte ca forma neconsstente ca aeru cc e are
mros ca cum ar f sufert o afecte 184 Dec ce atceva este mrostu, dac
nu e suferrea une afect? In adevr, a mros este totodat a avea o
senzae
CARTEA a II-a <Despre neexstena unu a aseea sm. Smu comun
funca u>.
1. C nu exst un at sm n afar de cee cnc adc acestea: vzu,
auzu, mrosu, gustu, pptu - s-ar putea ncredna orcne dn cee
urmtoare 1 Daca exst contact cu orce ucru de a care avem senzaa
dac avem efectv o senzae (cc toate
25 stre de contact ca atare, ne sunt perceptbe prn contact), atunc
este totodat necesar, dac ne psete o senzae, s ne pseasc organu
respectv de smre.2 Pe de o parte obectee pe care e percepem drect
atngadu-e, ne stt perceptbe prn smu pptuu cu care suntem
nzestra, pe de at parte obectee pe care e percepem prn med nu
drect, Ie percepem prn eementee smpe, ca de exempu, prn aer ap.
30 ycru st aa. uct, dac sunt perceptbe prntr-un sngur medu
obecte sensbe ma numeroase, feurte ntre ee dup gen, atunc ce ce are
un astfe de organ senztv trebue s resmt una ata, de pd, dac
organu perceptv const dn aer aeru exst ca medu 425 a a sunetuu
ca a cuor. Dar n cazu cnd exst ma mute med pentru acea obect,
ca de pda pentru cuoare, att aeru ct apa (cc ambee sunt
transparente), urmeaz c ce ce are numa unu dn aceste med va putea
percepe senzaa de a orce obect perceptb prn amndou mede.3 ns,
dntre eementee smpe numa acestea dou dau organe: aeru apa; 5 de
exempu pupa e format dn ap, organu audtv dn aer, ar ce ofactv dn
amndou, pe cnd focu sau nu exst n ncunu, sau e comun tuturor, cc
fr cdur nu exst nc un organ de smre, pmn-tu ns, sau nu
partcp a ncunu, sau este prn exceen combnat ntr-un mod propru, n
smu pptuu.4 De aceea, ne rmme s admtem c nu exst nc un
organ senztv n afar de cee consttute dn ap sau dn aer. Dar pe aceste
organe e au de fapt unee anmae. Aa c toate aceste senza sunt
nerente o <anmaeor> nevtmate nemutate,5 cc char crta are,
desgur, och sub pee. Aadar, dac nu exst nc un at corp <eement>
nc o stare care s uu provn dn eementee corpuror de ac dn umea
noastr, nu poate s ne pseasc nc o smre.6
Dar c,nc nu poate exsta un organ senztv aparte, pentru toate cee
pe care no e percepem accdenta prn orcare sm7; de pd <un organ>
a mcr, str pe oc, fgur, mrm, numruu, unt, n 15 adevr pe
toate acestea e percepem prn mcare8 cum, de pd, percepem, prn
mcare, mrmea; tot aa fgura, cc fgura este un fe de mrme, ar
starea pe oc se percepe prn psa de mcare. Ct prvete numru
percepem prn negarea contnut prn termen partcuar, cc fecare
sm percepe untatea9. Aadar, e evdent c e mposb ca pentru 20 fecare
dn afece comune s exste cte un smt specfc, cum nu e nc pentru
mcare, cc va f aa cum n reatate, avem senzaa de duce prn vedere.
Aceasta se ntmp pentru c, avnd o percepere pentru amndou,
totodat e recunoatem cnd. ee concd. Dac n-ar f astfe, -an avea
senza comune dect accdenta, ca, de pd, pe fu u Ceon nu -am
dstnge c e fu u Ceon, c c e ab; dar acest ab s-a ntmp t numa 25
<accdenta> s fe fu u Ceon. Dar no avem, evdent, o percepere comun
a ceor sensbe, care nu e accdenta. Aadar nu exst un sm propru
pentru ee.10 Cc nu e-am putea percepe ncdecum dect aa cum s-a spus
|c vedem pe fu u Ceon|11. Smure percep recproc cate specfce
fecru sm n parte r mod accdenta, dar nu ca fnd ce sunt <n sne>, c
ca cnd 30 ee ar actu o sngur smre, or de cte or se petrece
smutan perceperea asupra aceua obect,12 ca de pd n cazu fere c
este amar gaben; cc nu ne de un at sm ca s spunem c ambee
propret <ama-ru gabenu > sunt una sngur. De aceea se nea
6 Despre sufet <smu comun> ca de pd dac obectu e gaben
nchpue c e fere.13
S-ar putea pune ntrebarea n ce scop avem ma mute smur nu
unu sngur.14 Poate tocma ca s ne scape ma pun cee mpcate
comune, ca, de exempu, mcarea, mrmea numru, n adevr, dac ar
exsta numa smu veder aceasta s-ar opr asupra abuu, atunc cee
comune ar scpa ma degrab observr noastre ne-ar prea c toate
<pro-pr comune > sunt unu acea ucru dn cauz c se mpc unee
pe atee; 15 de pd apar deodat cuoarea mrmea. Dar n reatate,
deoarece char n ate obecte sensb dferte se constat cat comune, e
evdent c fecare este ceva dfert.
<A doea a treea ro a smuu comun>.
2. Deoarece no smm c vedem auzm, se mpune ca cneva s
smt c vede, sau char prn smu vzuu, sau prntr-un at sm.16 Dar <n
utmu caz>, acea sm va nregstra vederea ca cuoarea obectuu. Aa
c, sau vor exsta dou smur pentru acea obect, sau unu acea sm
se va resm pe sne nsu.
15 Apo, dac ar f un a doea sm care- d seama c vede, ar urna
sau c va merge <astfe> a nfnt, sau c ace sm se va nregstra pe sne.
Aadar, acest ucru trebue s se pun n seam,17 odat cu prma senzae.
Dar se pune o ntrebare: dac perceperea prn snfu veder este nsu vzu
dac se vede cuoarea sau posesoru e, atunc dac cneva va vedea pe
vztor
20 nseamn c vztoru <propru-zs> va avea cuoarea dntru
nceput.18 Aadar, este car c perceperea prn vedere nu este un act de un
sngur fe, cc char cnd nu vedem, dscernem prn smu veder att
ntunercu ct umna, de nu n acea fe. Apo vztoru exst ca
susceptb de a se coora, n adevr, orce organ perceptv e capab s
prmeasc o senzae dn partea unu obect perceptb fr partcparea
matere u. De aceea, char dup ndeprtarea obecteor percepute, persst
senzae reprezentre n organee perceptve.
Reatatea n act a obectuu perceput a perceper 25 este aceea
una sngur, dar esena or nu e dentc a ee19, de pd cum este sunetu
n act auzu n act, cc se ntmp ca ce ce are auz s nu aud ce ce
poate emte un sunet s nu sune totdeauna. Dar cnd e n act factoru
potena a auzuu emte un sunet factoru care poate suna, atunc se
svreste deodat auzu n act ca sunetu n act, despre care cneva ar
putea 30 spune c pe de o parte este auzre, ar pe de ata e rsu-nare. 428 a
Dac ntr-adevar exst mcare <senzae> acunea ca afectu n
ce nrurt, e necesar ca sunetu auzu n act s exste n auzu potena,
cc actu factoruu capab de acune de mcare se vete n ce ce sufer
<prntoru afece>23. De aceea nu e 5 necesar ca factoru motor <
mctoru >, s fe pus n mcare. Aadar, actu factoruu sonor este sunet
sau rezonan, dup cum a ceu audtv este auztu <urechea >, sau
ascutarea. Cc cuvntu, auz se poate neege n dou sensur ca
cuvmtu sunet 21. Acea raport exst cu prvre a ate smur
obecte sensbe. Cc dup cum acunea ca efectu exst n ce ce sufer
nu n ce ce e svreste, tot aa actu 10 sensbuu ca actu ceu
capab de senzae, rezd n ce capab de senzae. Dar pentru unee
fenomene s-a dat nume dubu, de exempu rezonan <propretatea de a
suna> , auzre, ar pentru atee unu a rmas fr nume.22 De pda se
numete vedere actu de a prv, pe cnd actuatatea cuor e nenumt cum
e cu gustarea, termenu actvt organuu gustatv, pe cnd actu
obectuu gustat este fr denumre. De- 15 oarece, ns, reazarea ca act
att a obectuu perceput ct a organuu perceptv concd, de esena or
este deosebt, e necesar ca smutan s se pard sau s se pstreze auzu
sunetu astfe neese, ca catatea gustat gustarea tot aa ceeate
<senza cat sensbe >. Dar pentru cee neese numa ca vrtuat
acest ucru nu e necesar.23
De buna seama, vech fosof a natur se neau,
20 socotnd c nu exst nc ab nc negru n afara actuu veder nc
gust n afara actuu gustr, ntr-o prvn aveau oarecum dreptate, dar n
at prvn n-aveau dreptate, n adevr, o dat ce senzaa sensbu sunt
opuse n dou feur, unee potenae, atee n act, susnerea or se acord
cu aceste dn urm cazur,
25 dar cu ceeate nu se acord. E ns se pronunau n genere despre
noun care nu pot f exprmate generc. Dac armona24 este un aspect a
voc, ar vocea auzrea <n act> se preznt ca cum ar f una, |dup cum
se poate ca s nu fe una| dac armona este
30 un raport, e necesar ca auzrea s fe un raport. v tocma de
aceea orce exces, fe n ascumea tonuu, fe n adncrea u, curm
auzrea. Acea ucru se ntmp a gustur cu smu gustuu a cuor
42C b cu smu veder, dn cauza une prea mar strucr sau ntunecr,
dup cum a mrosre cu mrosu prea tare fe c e duce, fe c e amar,
deoarece perceperea senztv este un anumt raport. Tocma de aceea
<aceste cat > sunt pcute cnd sunt aduse n acest
5 raport, dar neaterate neamestecate, ca de pda acru, ducee sau
sratu; atunc ee ntr-adevr sunt pcute, n genere ns este ma pcut
tocma ameste-
-cu |armona, dect sunetu ascut sau grav, ar pentru ppt,
cduu sau rcortoru|25. Smrea este acest raport. Excesee nasc
suferne sau nmcesc perceperea,26
Aadar, orce smre este a unu obect sensb; 27 o ea rezd n
organu su senztv ca organ28 dstnge dferenee obectuu smt, ca de
exempu vederea, dstnge abu de negru, gustarea ducee de amar. Tot aa
st ucru cu prvre a ceeate smur.29 Deoarece, ns, deosebm abu
de duce ca pe fecare dntre obectee perceptbe fa de orcare atu,
prn ce oare, percepem no c sunt deosebte? 30 E necesar sa admtem c
<o facem>prntr-o smre, cc ee. sunt |5 sensbe. Astfe e mpede c nu
carnea este utmu organ de percepere, n acest caz ar f necesar ca, ce ce
deosebete prn atngere drect, s |udece s dstng.31 Dar nc nu e
posb ca organe separate s |udece ca una este ducee atceva abu, c
trebue ca ambee cat s fe puse n umn prntr-unu acea organ.
Cc astfe, dac eu a percepe ceva, ar tu atceva, ar 2 f evdent c
ucrure sunt deosebte ntre ee. Trebue, ns, ca unu sngur s afrme c
ace ucru e deosebt de a doea, fndc una e ducee ata abu. Aadar o
afrm unu acea <subect>. Dec, dup cum o afrma aa cuget
percepe. E astfe evdent c nu e posb ca prn organe dferte s |udece
ucrure dferte. Iar c nu face acest ucru nc n ntervae de tmp dferte,
reese de ac. De pd, dup cum acea 25 <crteru> arat c bnee ru
sunt deosebte, tot aa cnd se spune c unu dn do e deosebt, se afrm
totodat a fe despre ceat, dec nu este accdenta momentu cnd.32
Adc, de pd pot spune deocamdat acum ca un ucru e dfert, nu ns c
acum e este dfert; dar <n cee de ma sus> se afrm astfe c se spune
acum c este acum. Dec sunt dou |udec smutane, aa nct este un
prncpu ndvzb care |udec ntr-un moment ndvzb.
Aadar, este mposb ca smutan procese opuse s pun n mcare un
acea ucru, ndvzb fnd 30 ntr-un tmp ndvzb.33 Cc dac, de
exempu, obectu sensb e duce, e pune n mcare smu 421 cugetarea
ntr-un anumt fe; amaru, ns ntr-un mod opus abu cu totu atfe. Oare
smu comun care dscerne este cumva unu ca numr neseparat n
tmp, dar totodat desprt ca esen? Frete, e poate, ca dvzat, s ab
percepa unor obecte dvzate, dar poate s e perceap ca fnd ndvzb,
cc prn esena u este dvzb, dar dup oc tmp34 este ndvzb. Sau
acest ucru este mposb? Cc f> vrtua un acea ucru este dvzb
nedvzb, dar nu dup esen, c este dvzb prn actuazare35 nu poate
f totodat36 ab negru; aa nct nu poate f nc afectat cu formee
acestea, dac att smrea ct gndrea trebue s fe astfe, n cazu
nostru fenomenu se petrece cum spun un despre punct: consderat ca unu
sngur ca dou puncte e este nedvzb IO dvzb. Prn urmare acest
sm comun este, ca fnd nedvzb, unc smutan, dar ntruct este
dvzb, nu ma e unu, cc se foosete smutan de acea
semn de dou od.37 Aadar, ntruct se foosete de mt ca dub,
e dstnge dou <ptmcte> acestea sut desprte ca fnd dferenate, dar
ntruct consder mta ca una o foosete ntr-un sngur act smutan.
Aadar, despre prncpu pe temeu crua afrmm ca anmau este
dotat cu smre, s consderm ncheat aceast dscue.
427 b < Perceperea, reprezentarea f mntu >.
3. Deoarece <un gndtor> defnesc sufetu n prmu rnd prn dou
funcun deosebte: prn mcare n spau, apo prn |udecare, chbzure
smre,38 ar att cugetarea ct chbzurea par a f tot un mod de smre,
urmeaz c, n ambee aceste actvt, sufetu dscerne ceva cunoate
reate; char ce vech afrm c chbzun e acea ucru cu perceperea,
precum a zs Empedoces: Cu orce apare e va spor oamenor
neepcunea n ate ocur: De ac e vne statornc s chbzuasc
atee. Acea gnd ca acestea ne s- rosteasc cuvntu u Homer:
cc astfe e este cugetu.39 n adevr, to aceta consder cugetarea ca
o percepere, drept ceva trupesc cred c se smte se cuget
asemntoru prn asemntor cum am murt prn expunere de a
nceput.40 Totu, e ar f trebut totodat s vorbeasc despre eroare, cc
aceasta este ma specfc veutoareor, ar sufetu strue ma mtt tmp n
ea; de aceea ar f trebut, sau, cum spun un,41 ca toate aparenee sa fe
reae, sau contactu cu neasemntoru42 s fe o eroare; dar acest ucru e
opus ceu c prn asemntor cunoatem asemntoru. Totu se crede c
eroarea tna contraror ea ns, exst. Aadar, e car c senzaa nu e
dentc cu chbzun. De cea dn au parte toate veutoaree, de
ceastat ntfma pune. Dar nc cugetarea, n care e cuprns |udecata
dreapt ca cea nedreapt <nt este dentc cu senzaa >, cc dreapta
|udecat este chbzun tna opna adevrat, pe cnd cea care nu
|udec drept e opus acestora. Nc char aceasta nu este dentc cu
senzaa. n adevr, senzaa caractereor propr este totdeauna adevrat
aparne tuturor anmaeor, dar dscer-nmntu poate f fas nu aparne
nc une fne care n-are raune. Totu reprezentarea e atceva dect
smrea gndrea, dar ea ns nu a natere 15 fr senzae, ar fr ea
<reprezentare> nu exst supoze.43 Este evdent c cugetarea nu e
dentc cu supoza.44 Cc aceast afece <reprezentarea> sta n puterea
noastr, cnd. vom (ea const, n adevr, n a-s constru o magne n faa
ochor, ca un care furesc pun chpur pentru ocure memorae), dar a
ne forma g o opne nu st n vona noastr, fndc se mpune ca o
necestate sau s ne nem sau s adeverm. Apo, cnd ne formm prerea
c ceva e grozav sau nfrcotor,45 ndat smm un for tot aa atunc
cnd prndem cura|. Ins n cazu reprezentr ne comportm ntocma ca
nte spectator care vd n tabou magn nspmnttoare sau
ncura|atoare. Exst ns dferte modat ae supoze ns, ca: tna,
opna chbzun, ca contrare acestora; despre deose- 25 bre dntre
ee m vo ocupa n at studu.46
Ct prvete cugetarea, ntruct e dfert de senzae pe de at
parte se crede c de ea depnde att reprezentarea ct supoza, trebue
s cercetm ma nt despre reprezentare, ca s-o defnm apo despre
ceaat <despre supoze>.,
Dac n adevr reprezentarea este facutatea despre 428* care
_spunem c face s se nasc n no o magne nu vorbm prn - metafor,47
ea este o potent dn acestea sau o dspoze <permanent> prn care no
dscernem adeverm, dar putem gre. De acea fe sunt: 5 smrea,
opna, tna, nteectu.48 Dar c ea nu e senzae, e evdent dn cee
urmtoare. De bun seam, senzaa este sau o potent sau un act, cum e
potena vzuu fa de vederea ns,49 dar e car c reprezentarea are oc
fr partcparea vreunua dn acet do factor, ca de pd n vse. Apo
senzaa este totdeauna prezent, pe cnd reprezentarea nu. Dac ns m
act ee ar f un fenomen dentc, reprezentarea ar aparne tuturor
veutoareor.50 Dar se pare c nu. De pd: se admte despre furnc sau
despre abn, dar nu despre verme. Apo senzae sunt totdeauna reae,
pe cnd cee ma mute reprezentr se nasc fase. Apo nu spunem, cnd
resmm corect, un obect smt, c acesta ne apare ca un om, c ma
curnd cnd, nu- percepem precs (atunc, desgur, perceperea poate f sau
rea sau fas).51 Ma amntm ce spuneam
15 ma sus,82 c vzun au ce cu och nch. Cu toate acestea nc
o reprezentare nu va f dntre cee care ogndesc totdeauna reat, cum e
tna sau nteectu, cc exst reprezentare fas. Ne rmne, astfe, s
vedem, dac nu cumva e opne, cc opna poate f att rea ct fasa.
(Numa c opne urmeaz ncrednarea <credna> cc nu e posb ca ce
ce -a
20 fcut o opne s nu se ncread n aceea de care s-a convns; pe
cnd ncrednarea nu aparne nc unu <anma nferor >, dar mute pot
avea un mod de reprezentare). |Apo orcre ncrednr <credne>
urneaz o opne, opne convngerea, ar convnger raunea ogc|.53
Totu unee vet nferoare au, e drept, un fe de reprezentare, dar n-au
raune. Aadar e car c opna nu e nc neaprat nsot de senzae nc
generat de senzae, dup cum nc reprezentarea n-ar putea consta dntr-o
mpetre ntre opne sen-
25 zae.54 Tocma dn aceste cauze este evdent c nu poate exsta
opne despre un at obect, dect numa despre acea, dac este, a cru
senzae o avem. S presupunem, c o reprezentare este <mpetrea> dntre
opna despre ab senzaa despre ab, cc de bun seam nu s-ar putea
nate dn opna despre bne
30 dn senzaa de ab.
428 b Aadar, a- reprezenta55 ar nsemna a- forma o prere despre
ceea ce se percepe, ns nu accdenta. Se ntmp ns, ca cneva s ab o
reprezentare char fas despre obectee pentru care are totodat o supoze
adevrat, de pda soaree pare c are dametru de un pcor, de este
ncrednat c e e ma mare dect pmntu ocut. Este freasc, dec,
concuza: sau c 5 a renunat a propra- opne adevrat, pe care o avea
atta vreme ct obectu era dentc cu sne nsu|<neschmbat >, fr ca e
s f utat acest ucru frs- f schmbat convngerea, sau, dac nc
menne convngerea, e necesar ca opna s fe totodat adevrat fas,
ns ea ar deven sgur fasa o dat ce -ar scpa c obectu s-a schmbat.
Dec reprezentarea nu este ncuna dn aceste dou: senzaa opna, nc
mbnarea or.
Dar deoarece are oc cnd un obect determnat este pus r mcare, se
poate ca un atu s fe pus n m - 10 care de ctre acesta, ar
reprezentarea se pare c este un proces de mcare56 c nu se produce
fr senzae, c numa a <fne> cu smre pornnd de a obecte
perceptbe prn smur, deoarece, apo, se poate s se produc o mcare
prn nsu actu senzae, ba nc e necesar ca procesu s fe asemntor
senzae ns, nseamn c acest proces n-ar putea f trezt fr senzae
nc s aparn unor <fne> fr smre, ar poseso- 15 ru e s poat
svr sufer mute afecte dn cauza u, c procesu s fe totodat rea
fas.
Acest fenomen survne dn urmtoaree cauze: senzaa nsuror
specfce, este adevrat, sau conne fasu n foarte mc msur.57 n a
doea rnd ns, e senzaa c acestea sut accdentae tocma n aceasta
st acum posbtatea ca cneva s se nee: c un obect e ab, senzaa nu
se na, dar c tocma 2 acea e obectu ab anumt sau un atu, se poate
nea, n a treea rnd, e senzaa ceor comune care derva accdentee
crora e revn nsure specfce, ca de pd mcarea mrmea (care au
revent prn accdent obecteor perceper).58 Ma aes dn cauza acestora
este posb s se nee cneva n perceperea sa. Dmpotrv, procesu de
reprezentare generat de senzaa 25 n act, se va deoseb de at senzae,59
anume ce ce provne de a una sau ata dn aceste tre <feur de> senza.
Prmu <proces de reprezentare> este adevrat atta tmp ct perceperea e
actua, ar ceeate dou pot f fase fe n prezena, fe n absena senzae,
dar ma aes cnd obectu perceptb se af a dstan. Aadar, dac nmc
atceva n afar de reprezentare nu posed trsture de care am vorbt
|dect ca reprem-zentarea| dac ea este ceea ce am spus pn acum,60
429 a reprezentare s-ar putea nun <defn> un proces generat de o
senzae ce este n act. Deoarece vzu este smu ce ma de seam
reprezentarea <phantasa> -a prmt numee su de a, umn (phaos)61,
cc vederea nu e posb fr umn. Apo, deoarece reprezentre 5 au
durat sunt asemntoare senzaor, veutoaree se ndrumeaz, n
acune or, de mute or, dup ee, unee pentru c n-au nteect, ca
anmaee sbatce, atee, cum sunt oamen, deoarece nteectu este
nvut cteodat de pasune, de bo sau de somn.
Aadar, deocamdat, despre ce este reprezentarea prn ce a natere
s ne muumm cu ct am expus.
<Inteectu comparat cu smrea >.
80 4. Despre atura sufetuu prn care sufetu cunoate
chbzuete,62 fe c e separaba, fe c nu e separab pe baz de mrme,
c numa raona, trebue s cercetm ce partcuartate are ea cum e
posb s a natere cugetarea, n adevr, dac cugetarea este
asemntoare cu smrea, atunc sau sufer o afecune dn partea obectuu
gndt, sau este atceva cu o astfe s de catate.63 Aadar, e trebue s fe
ceva neafectat,64 dar prmtor de o form s fe acea form ca potent,
dar nu forma ns s se comporte precum o face organu senztv fa de
obectee percepute, tot aa nteectu faade obectee ntegbe.65
Aadar, ntru-ct e e cuget pe toate, e necesar s fe neamestecat, cum
zce Anaxagoras,66 pentru a domna, adc pentru a cunoate. Cc e
mpedc oprete vrea orcru fenomen turanc ntermtent, ca fnd
strn67
20 se opune. Aadar natura u nu este atceva dect tocma
aceasta de a f potena. Dec ceea ce e numt nteect n <snu> sufetuu
(numesc nteect factoru prn care sufetu gndete concepe)88 ca fnd n
act, nu este nmc dn cee reae nante de a cugeta. De aceea se crede pe
drept c e nu e amestecat <nu se confund> cu corpu. Cc, n acest, caz,
ar deven o
25 anumt catate, ar f rece sau cad, poate char ar f un organ,
comparab cu organu senztv. Dar acum. nu este ncunu. Bne, desgur, zc
un, c sufetu este ocu formeor gndr <deor>,69 totu nu sufetu n
ntregu su ar conne formee, c numa sufetu nteectv, nu n act, c ca
potent. Dar, c nu e dentc nafectbtatea organuu senztv cu cea a
nteectuu, e evdent dac ne referm a organee senztve 3Cr a procesu
de smre. Cc smrea, n cazu prea mar ntenst a obectuu sensb,
nu poate percepe ca de pd un sunet n cazu suneteor prea puternce, 429
b tot aa n cazu unor cuor sau mrosur prea ntense,70 nu poate nc
vedea nc mros. Dar nteectu, dac e n stare s- ndrepte fora
nteectv spre un obect ntegb ntens, gndete tot aa de bne noun
ma sabe, ba char ma mut. n adevr, organu senztv & nu poate fna
fr corp, pe cnd nteectu e separat. Cnd ns nteectu se dentfc cu
fecare obect ntegb, cum se spune despre ce ce cunoate care este n
act (ar aceasta se ntmp or de cte or e poate s cugete n act prn sne
nsu), char atunc e e oarecum n potent, totu nu a fe ca nante de a
nva sau de a descoper ceva; ar atunc e poate s se cugete pe sne.71
Deoarece mrmea este atceva dect esena de mrme, 10 precum
apa e atceva dect esena ape, (a fe n mute ate cazur, de nu n
toate, cc a unee este denttate),72 nteectu dscerne esena de carne de
carnea ns, sau prntr-o at <nfare a crn > sau n at mod. Cc
carnea nu exst fr matere, c ca cum am zce, crna, adc acest
aspect n ceva dat.73 Aadar, cu a|utoru facut senztve e dscerne cadu
de rece ca pe toate cee a cror raune de a f e carnea.74 ns e dscerne
esena de carne prntr-o 15 at funce aparte care sau e separat, sau este
n feu n care se rapoart na frnt a ea ns, cnd va f fost ntns.75
La fe ca n cazu ceor abstrase, ceea ce e drept a ne corespunde a,
crne, cc e cu contnutate, ns esena sa, dac esena a ce e 26 drept e
atceva dect obectu drept, revne atcuva <ate f acut >. Cc admtem
o duatate.76 Dec <nte-ectu> dscerne prntr-o at facutate sau prntr-o
comportare dfert, n genere, dec, dup cum obectee cunoater sunt
desprte de matere, tot aa se dferenaz cee prvtoare a nteect.77
Dar cneva ar ntreba: dac nteectu e smpu nafectab nu are
nmc comun cu atceva, dup spusa u Anaxagoras,78 cum va cugeta e,
dac cugetarea
25 este un mod de suferre? Cc n msura n care axst ceva comun
a dou ucrur, un factor se dovedete c ucreaz, ceat c sufer. Se ma
pune ntrebarea dac nteectu este nsu ntegb. Cc nteectu sau va
reven ator ucrur n cazu cnd nu e ntegb prn atceva n afar de sne,
ar ntegbu e unc ca spece, sau va f combnat cu ceva strn care- face
ntegb ca pe ceeate obecte.79
Sau, poate c afecunea consderat ca fenomen comun <tuturor
ceorate>, a fost anazat ma sus,80
30 n sensu c nteectu este oarecum ca potent ns ucrure
ntegbe,81 de n act <enteehe> nu e nmc 430 a dn ee pn nu va
cugeta. E exst ca potent ntocma ca o tab pe care nmc nu st scrs n
act; aceasta se petrece cu nteectu. e este ntegb ca ucrure
ntegbe, n adevr, a cee nematerae este denttate ntre factoru
gndtor obectu gndt.82 Cc S ntre tna teoretc obectu e, astfe
nsut, exst o denttate. Se mpune, ns, s ma cercetm cauza pentru
care cugetarea nu e permanent.83 n schmb, cu prvre a ucrure care
conn matere, fecare dntre ntegbe exst numa ca potent.84 Aadar,
acestora nu e va aparne nteectu (cc nteectu este o facutate
nematera a unor astfe de ucrur), pe cnd nteectuu va aparne orce
ucru ntegb <ntegb-tatea>.
<Inteectu actv >.*
10 5. (Deoarece, dup cum n tot ce exst n natur88 se af de o
parte ceva ca matere pentru fecare gen ar ea este tocma ceea ce exst ca
potent a tuturor care aparn unu gen ar de at parte exst un a doea
factor cauza creator prn care se svresc toate, precum se comport
arta fa de materau e, e necesar ca n sufet s fneze aceste
dferene. De aceea, de o parte exst un nteect de aa natur nct s
devn toate,87 ar de at parte un atu, prn care se ndepnesc toate
ntocma ca o stare88 permanen > cum este umna. Cc, ntr-un anumt
fe Iu- 15 mna face cuore exstente ca potena s devn cuor n act. Iar
acest nteect este separat,89 neafectab neamestecat, fnd prn natura sa
act, <actvtatea rea >. Cc totdeauna factoru actv este superor ceu
supus afecun totodat prncpu domnant asupra matere).
|Exst denttate90 ntre tna n act obectu 20 e. n schmb, cea
vrtua, este anteroar n tmp n fecare ndvd, dar consderat n
genera91 nu este anteroar n tmp|. Totu, cteodat gndete, ar at
dat nu gndete. <ns> separat fnd92 e este numa ceea ce n reatate
este numa ca atare este e nemurtor venc. No nu avem memore <cu
nteectu actv > deoarece e este neafectab,93 pe cnd nteectu afectab
<pasv> este pertor fr e <fna gndtoare> nu cuget nmc.94
<Lucrre nteectuu: cunoaterea ndvzbuu; contnu dscua dn
cap.4,>.
6. Aadar, gndrea ceor ndvzbe poart asupra ucrror n care nu
ncape eroare. Dar n aceea n care pot sta aoat neadevru adevru,95
are oc dnante, o <sntez> a nounor, ca cum ar forma o untate; a fe
cum zcea Empedoces98: acoo unde capetee mutora au crescut fr
grumaz; apo ee s-au egat prn Pretene <atrace>; tot astfe <se
eag > aceste noun separate <a nceput >, ca de 30 pd
ncomensurabu dagonaa sau comensurabu dagonaa.97 Dar dac
<nounea se rapoart> a cee trecute sau a cee vtoare <nteectu>
adaug nounea
430b de tmp | opune n compoze|, n adevr, fastatea <apare>
totdeauna n <sntez>. Evdent, dac abu <e gndt c> nu este ab, s-a
adugat neabu. Totu se ma poate ca toate <acestea> s apar ca o
dvzune, ns exst nu numa neadevru sau adevru c Ceon este ab,98
dar c e a fost sau c va f. Ce 5 ce face ununea n fecare dn aceste
<snteze> este tocma nteectu.
Deoarece ndvzbu se neege n dou sensur, fe ca potent, fe n
act, nmc nu mpedc <nteectu> s gndeasc ndvzbu, ca de pd
cnd gndete ungmea (cc ea e ndvzb, n act) ntr-un tmp
ndvzb. Cc, ca ungmea, tmpu e dvzb ndvzb n ungmea u.
Dec nu se poate spune ce o anume gndea <nteectu> n fecare dn cee
dou |umt de tmp. Cc ct tmp ntregu nu va f mprt, <|umte>
nu exst dect ca potent.100 n schmb, gndnd separat pe fecare dn cee
dou |umt, <nteectu> separ totodat tmpu. Atunc e ns concepe,
oarecum, dou ungm. Iar dac, dn contr, e gndete o ungme ca
actuta dn doua |umt, tot aa gndete despre tmp <ca actut> dn
dou |umt, ns ceea ce e ndvzb, dar nu canttatv, c numa ca
spece,101 e gndt ntr-un tmp ndvzb 15 cu un act sufetesc ndvzb.
Numa accdenta nu ntruct sunt determnate ca atare, sunt dvzbe att
actu acea prn care cuget ct tmpu n care cuget,102 |dar ca unee
care sunt ndvzbe. Cc n ceeate se af ceva ndvzb, dar
deocamdat nedvzat: care face unu tmpu ca ungmea. acest ucru
are oc n acea fe n tot ce e contnuu, att ca tmp ct ca ungme|, Ct
despre punct orce <termen> 20 de dvzune,103 ca ucru care n-a
putut f astfe dvzat, se nvedereaz ca o prvaune.104 Raonamentu e
asemntor cu prvre a ate cazur, ca de pda feu cum nteectu
dscerne ru sau negru, cc e e dscerne oarecum prn contraru or.
<Inteectu> ca dscernent trebue s fe, unu ca potent n contraru.105
ns, daca pentru un prncpu nu exst con-25 traru106, atunc e se
cunoate pe sne nsu exst att ca act ct separat. f t
Exst enunare a ceva despre ceva, precum este afrmaa,107
orcare enunare e adevrat sau fas. n schmb nteectu nu e astfe n
ntregu su, c acea prvtor a ce este un ucru, pe baza esene u108 este
adevrat nu ce ce spune ceva despre ceva; dar dup cum vederea une
cat specfce, este adevrat, ns dac abu <pe care- vd> este sau nu
un om, nu este totdeauna adevrat, aa st ucru cu <prncpe> fr de
matere.109 <0becfee dferte neegerea or prn nteectu practo.
7. tna n act se dentfc cu obectu e, ar cea 431 a potena e
anteroar n tmp a ndvd, cu toate ca n genera nu e anteroar n tmp,
cc toate cte devn pornesc de a exstena n act.110 Dar este evdent c
obectu sensb face s treac n act facutatea senztv exstent ca
potent, cc e nu e afectat nc nu se preface.111 De aceea e are o at
spece de mcare. 5 ntr-adevr, mcarea era, cum spuneam, actu a ceea
ce e nedesvrt, pe cnd actu n mod absout ce a unu obect a|uns a
depn dezvotare, e cu totu atu. Aadar, procesu de smre este numa
asemntor cu ce de enunare cu gndrea.112 Iar cnd obectu este
pcut sau dureros, senzaa, dup cum aprob sau neag, urmeaz sau
evt. Pcerea sufer- 10 rea consttue reaca actv prn m|ocrea113
senzae, ctre bne sau ctre ru, ca atare. Att aversunea ct nzuna
sunt acea ucru n act, adc mpusu ctre ceva sau fuga de ceva nu sunt
dferte nc ntre ee nc fa de factoru senztv. Dar faptu <modu> or
de a f este dfert.114
Pe de at parte, pentru sufetu gndtor <practc> magne sunt ca
nte percep. Cnd e aproba un bne 15 sau refuz un ru, evt sau
urmeaz. De aceea sufetu nu gndete ncodat fr magne
reprezentatv.115 Cc, dup cum aeru a nformat pupa ntr-un anumt fe,
ar aceasta, a rndu-, svrete at ucru tot aa urechea, n cee dn
urm rezut totu, o untate o sngur m|ocre <sensb>, de n fapt
sunt n |oc cu ea ma mute <senza>.116 Ct prvete
20 <prncpu, smu comun > prn care sufetu dstnge prn ce se
deosebete ducee de cad, s-a spus ma nante, dar trebue s-o repetm
astfe: <prncpu> exsta ca o untate, dar o untate cum este punctu n
genere orce mt.117 acestea <cee dou senza dferte> actuesc o
untate, prn anaoga or ca numr, comportndu-se una fa de ceaat |ca
cate aceea ntre ee|118. Cc ce deosebre este s ne ntrebm cum
dscerne <sufetu> pe cee neomogene sau pe cee
25 opuse ntre ee, ca, de pd, abu negru119. S admtem c aa
cum A este abu fa de B negru, tot aa C faa de D; aa c s-ar putea
spune nvers. Dec, dac C D revn unua aceua obect, ntre ee va f
acea raport ca ntre A B, ee formeaz dec, acea raport unu, de
reatatea or nu e aceea120
1 b a fe n cazu ceat. Va exsta acea raport dac A ar f
ducee, ar B abu.
Sufetu nteectv <practc> gndete, dec formee, prn magn , n
msura n care n acestea, este determnat obectu de urmrt sau de
evtat, n aceea msur, char fr senzae, cnd se af n faa mag-5
nor, se pune n mcare.121 De exempu, cnd percepe fca, (ca fnd foc)
recunoate (prn smu comun), vznd c se mc, c acoo e namcu.122
Cteodat, prn magne dn sufet sau prn conceptee sae,123 cneva
raoneaz se hotrte a cee vtoare, n raport cu cee prezente, ca
cnd e-ar vedea. cnd124 spune c acoo este ceva pcut sau dureros,
atunc evt sau urmrete aa se comport n genere n orce
|0 acune. Dar ceea ce e ndependent de acune adevru ca
fasu se cuprnde n acea gen ca bnee ru.125 Totu, se dstng prn
faptu c sunt uate absout, pe cnd ceeate < bnee ru> sunt <
reatve > a cneva.
Ct despre cee socotte abstracte, <sufetu> e cunoate ca n cazu
cnd ar f vorba de nounea de, crn, crnu ca atare, negndndu-
separat126. Concavu n schmb, dac cneva -ar concepe n act, poate f
gndt, fcnd abstrace de carnea n care exst concavtatea. Astfe cuget
<nteectu> n matematc: nu e gn- 15 dete pe fecare aparte, ca cum
ar f separate, cnd opereaz, cu acee noun, n genere, nteectu se
dentfc cu nse obectee gndte n act. Dac ns e posb sau nu ca
nteectu s gndeasc ceva dn cee separate, fr ca e nsu s fe separat
<de orce mrme>, va trebu s cercetm ma trzu.127 <Recaptuare:
Inteectu, smrea reprezentarea.
8. Acum, recaptund cee expuse despre sufet, 20 s spunem nc o
dat c sufetu este, oarecum, toate reate.128 n adevr, reate sunt
sau obecte de smre sau obecte ntegbe, ar tna este ntr-un sens
cee cognoscbe, pe cnd senzaa este cee sensbe. Cum se neege acest
ucru se cere s cercetm.
Aadar tna ca senzaa se mpart ca obectee or: aceea care
exst ca potent n obecte potenae, 25 ar cea care <rezd> n act n
obecte n act <enteer>129. Facutatea senztv cea cunosctoare ae
sufetuu sunt ca potente dentce utma cu cunoscutu, ar prma cu
perceputu, cc preocuparea tnfc se reduce a nsu obectu cunoscut.
Cu necestate, ns, aceste facut sunt sau ucrure nse sau formee or.
H sgur c nu sunt <ucrure> ee nsee, cc nu patra ns e n sufet, c
forma e <substana>.130 Aa c 432 sufetu este ca mna <pentru
corp>. n adevr, dup cum mna este uneata uneteor,131 tot aa
nteectu este forma formeor, pe cnd senzaa este forma ucruror
percepute. Deoarece, ns, cum se admte, nu exst nc un ucru care s fe
separat, n afara de mrme <sensbe>, nseamn c obectee ntegbe
au ocu 5 n formee sensbe, <magne percepute> att cee numte
prn abstractzare,132 ct cee care const n caractere str generate de
obectee percepute. Deopotrv, de aceea nmen nu poate s nvee sau s
neeag ceva fr senzae.133 De asemenea, atunc cnd refecteaz
asupra or, e necesar s-o fac prntr-o
7 Desnre suHef 57 magne.134 Cc magne sunt ca percepere,
ns fr de matere.135 Pe de at parte, reprezentarea (magnatv > este
atceva dect un act de afrmare 10 sau de negare.136 Cc adevru ca
fasu sunt o mpetre de concepte. Dar n acest caz, conceptee prmare prn
ce, oare, se vor deoseb de magne reprezentatve? 137 Sau ma curnd
acestea nc mcar nu sunt reprezentr, de ee nu se produc fr
reprezentr?
<Rou mcr funcune e>.
15 9. Deoarece sufetu, ce a veutoareor, se defnete138 dup
dou facut, dscernmntu, care e opera gndr ca a smr apo
cea de a produce mcarea n spau, despre smre nteect s ne mtm
a cte s-au spus; ns ce fe de ucrare a sufetuu este fora motrce trebue
s cercetm, de nu cumva
20 este o parte a u, separat sau prn mrme *au prn funce, or
dac e sufetu n ntregu u, , admrd c este numa o parte, dac se
afrm ca o anumt parte specfc n afar de cee obnute amntte ma
sus, sau char una dn aceste pr.139 Dar se pune ndat ntrebarea, n ce
sens se poate vorb despre pr ae sufetuu anume despre cte. Cc
ntr-un anumt sens se pare c sunt nfnte ca numr nu numa aceea pe
care un140 e denumesc defnndu-e: raona, mpusv dezderatv,
ar a factoru
25 raona ce neraona; cc dup dferenee prn care <un> e
despart, se va nvedera, c ma sunt ate pr, cu o dferenere ma
mare ca acestea, despre care am vorbt char ac: nutrtvu, care aparne
att panteor ct tuturor veutoareor senz-
30 tvu pe care -ar ven greu cuva s- socoteasc fe ca neraona, fe
ca avnd un connut raona.141 Pe
2 b deasupra, adugm magnatvu <reprezentatvu, care dup
esena u este deosebt de toate cee amntte,142 trezete o mare
nedumerre, dac se va admte c sufetu e consttut dn pr separate. I,a
acestea se adaug dezderatvu, care att ca funce ct ca potent s-ar
prea c e dfert de toate ceeate. mtr-adevr, e absurd s desprm pe
acesta de ceeate.143 Cc, n raona se nate vona, ar n neraona
dorna pornrea mpusv. De bun seam, dac sufetu const dn tre
pr, nzuna va f n fecare.
n acea fe cu prvre a chestunea care face acum obectu
dscue: care este factoru ce pune n mcare veutoru? Cc mcarea pe
baz de cretere sau descretere, aparnnd tuturor, s-a format convngerea
c ceea ce pune n mcare este < nstnctu de> reproducere ce de <
conservare prn> hran. Despre nsprae exprae, ca despre somn
veghe, trebue s revenm ma trzu,144 fndc aceste chestun preznt
mut dfcutate. Deocamdat se mpune s cercetm, despre mcarea n
spau, ce factor anume mbodete veutoru s fac mcarea de nantare?
145 Este evdent c nu potena hrntoare, cc totdeauna ocomoa n sne
se face n vederea unu scop este 15 nsot fe de o reprezentare fe de o
dorn1, cc nco fn care nu dorete sau nu evt ceva, nu se mc
dect st. Apo, ar urma ca pantee s se bucure demcare ar avea o
parte ca uneat pentru aceast mcare. Tot aa e car c nu poate f nc
organu senztv, cc exst mute anmae care au smre, dar sunt depn
egate ocuu, dec nemcate.147 Aadar, dac 20 <se constat c> natura
nc nu creez ceva n zadar, nc nu omte ceva dn cee necesare,148 afar
de cazu anmaeor mutate cee necompet dezvotate ar dac no avem
n Vedere pe cee <fresc dezvotate care sunt> ntreg nemutate, dovad
c ee sunt n stare s procreeze,s a|ung a maturtate, ar n cee f dn
urm a descretere atunc ar urma, frete, s posede anumte pr organce
de nantare
Tot aa este nendoos c nu raonau nc aa-numtu nteect nu
este factoru care genereaz mcarea, fndc nteectu teoretc nu gndete
nmc faptc nc nu spune nmc prvtor a un obect de evtat sau de
cutat, pe cnd mcarea e totdeauna fapta une fne care evt ceva sau a
unea care urmrete ceva. Ba nc char cnd <nteectu >149 consder
ceva de acest fe, nu poruncete e ndat s- evtm sau s- urmrm, aa
cum adesea dscerne e ceva de temut sau ceva pcut dar nu poruncete s
ne temem, c nma e cea care pune n mcare, ar dac e ceva pcut, o at
parte 433 a <a corpu u >.150 Apo, char dac nteectu ordon151
gndrea ne spune s evtm sau s urmrm ceva, nu ne mcm <dn
aceast cauz >, c aconm dup poft, cum se ntmp, de pd, cu un
om nenfrnat. n genere no vedem c posesoru tne medcae nu vn-5
dec < nsu statorno, c un cu totu at factor este determnant pentru e ca
s ucreze conform cu tna152, ar nu ns tna. Dar nc char nzuna
ctre d-ceasta nu este cauza determnant a mcr. De exempu, ce
nfrna, de nzuesc doresc ceva, nu svresc faptee ctre care
nzuesc, c dau urmare nteectuu.
<Inteect practc| Untatea prncpuu motor a veutoare n
genere>.
10. Este evdent c factor care prcnuesc mcre sunt aceta do,
sau nzuna sau nteectu, dac
10 consderm reprezentarea drept ceva nteectv,153 cc mute <
fne >, neund n seam cunoaterea, dau urmare dn pn reprezentror,
ba char a ceeate anmae nu exst gndre nc raonament, c numa
reprezentare. Aadar ambee acestea genereaz mcarea n spau.
Inteectu nzuna anume nteectu care raoneaz n vederea unu
scop, adc nteectu practc, care se deosebete de ce teoretc prn scop.
De atfe
15 orce nzun tnde ctre un scop.154 Cc ucru ctre care se
ndreapt nzuna este char prncpu nteectuu practc, ar momentu su
fna este prncpu acun.155 Aadar, este car c pe bun dreptate se
admte c acestea dou sunt cauzee mcr: nzuna gndrea practc,
pentru c obectu dort pune n mcare prn aceasta raunea practc
strnete mcarea, ntruct prncpu e este char obectu dort. Tot aa
20 reprezentarea, cnd pune n mcare, nu o face fr dorn.
ALA | t
|
Promotoru este astfe un factor unc: nzuna. n adevr, dac do
factor ar genera mcarea, nteectu nzuna, ar da natere mcr pe
baza unu aspect comun. Dar de fapt e car c nteectu nu provoac
mcarea fr nzun, cc ns vona e tot o nzun; cnd cneva se
mc dup raonament, se mc totodat dup von, n schmb
nzuna 25 nate mcare char fr de raonament, fndc dorna este un
fe de nzun. Pe de at parte nteectu n ntregu su este |ust, pe cnd
nzuna ca reprezentarea pot f |uste or nu. De aceea ce care pune
totdeauna n mcare este obectu nzut, adc sau bnee sau aparentu
bne, dar nu orce fe de bne, c numa bnee practc. Iar practc <bnee>
este ce care poate 30 s fe atfe.156
Aadar este evdent c o astfe de facutate a sufetuu, aa numta
nzun, genereaz mcarea. Iar pentru ce care susn separarea sufetuu
n pr,157 dac e e dstng e separ ca facut, se preznt 433
numeroase pr: nutrtvu, senztvu, rteectvu, deberatvu n pus
apettvu. De bun seam, acestea dn urm se deosebesc ntre ee ma mut
dect se deosebete facutatea dortoare de cea mpusv. Deoarece
dornee pot f opuse unee atora acest 5 ucru se ntmp cnd raunea
dornee sunt opuse, ceea ce are oc a acee fne care au smu tmpuu
cc nteectu ordon cuva s se opun prvnd vtoru, pe cnd dorna
atrage prvnd prezentu, fndc prezentu medat se arat pcut,158
absout pcut char absout bun, cc nu se vede vtoru urmeaz c
mctoru ar putea f ca spece, numa unu: nzuna ca nzun, dar ma
nt de toate nsu obectu nzut cc acesta pune n mcare fr s fe
pus n mcare, prn faptu c este gndt sau reprezentat ca numr ns
foree ce pun n mcare actuesc o puratate.
Deoarece ns exst tre factor: prmu ce ce pune n mcare, a
doea, m|ocu prn care pune n mcare , n fne, a treea obectu mcat,
apo deoarece 15 factoru mctor este de dou feur: unu nemcat, atu
mctor mcat, urmeaz c nemctoru este bnee practc, mctoru
mcat este obectu nzut o cc ce ce se mc este mcat ntruct e
nzuete nzuna este o form de mcare, adc un act,15* -- ar ce
mcat este char veutoru, ns organu prn care dorna pune n mcare,
este dntru nceput un factor corpora. Despre acesta va trebu s cercetm n
stude asupra acteor svrte n comun de corp
20 sufet. Deocamdat, ca s ne exprmm numa n n mar,
factoru mctor se af ca organ n acea oc unde nceputu concde cu
sfrtu, cum e de exempu na une u. Cc, n acea oc convexu se
termn ncepe concavu, <de o parte este sfrtu de ceaat parte
nceputu>. De aceea, pe de o parte <na> e n repaos, ar pe de at
parte e n mcare, pre fnd 25 dferte noona, dar spaa nseparabe;
cc toate sunt puse n mcare att prn mpngere ct prn tragere. De
aceea, ca ntr-un cerc, ceva trebue s rmn nemcat, de mcarea
ncepe dn acest punct.160
Aa nct, n genere, cum am spus,161 n msura n care veutoru are
nzuna, n aceea msura posed puterea de a se mca. Totu nu poate
f nzutor fr reprezentare, ar orce reprezentare este sau raona sau
sensb.16* Aadar, ca aceasta dtn urm sunt
30 nzestrate, n afar de om ceeate ane.
<Urmare: cauzee mcr a fnee v>.
11. Trebue s cercetm care este prncpu de mcare a anmaee
nferoare, care au o sngura smre: 434a pptu, anume dac e posb s
ab ee reprezentare dorn, sau nu.163 ntr-adevr e evdent c au
senza de durere de pcere. Dac e au pe acestea, e necesar s ab
dorn. Dar cum ar putea avea 5 reprezentare? Sau poate, ntruct ee se
mc n mod nedetermnat, e au pe acestea, ns tot n mod
nedetermnat.164
Aadar, reprezentarea sensb, cum am spus,165 apare a ceeate
anmae, pe cnd cea refexv Intenonat > exst numa a cee raonae;
cc daca vor s svreasc una sau ata, char dn acest moment apare
ucrarea unu raonament e e necesar ca s msoare totdeauna cu o
sngur msur,166 cc ee urmresc ce este ma favorab. Aadar, dn ma
mute magn reprezentatve, pot s fac o untate167 o cauza acestu
fapt este c anmaee nferoare nu par s ab opne, cc nu a|ung a o
reprezentare ca rezutat a unu sogsm, c ns reprezentarea cuprnde n
sne acea opne. De aceea smpa nzun168 nu cuprnde n sne puterea
refexv, ns <a om>, cteodat nzuna nvnge pune n mcare vona
<deberat>, at dat nvnge aceasta pe ceaat cum ovete o mnge pe
at mnge,169 nzuna nvngnd o at nzun, atunc cnd se vete
nenfrnarea. Totu, prn natur, capactatea superoar este totdeauna cea
care comand provoac mcare.170 Aadar 15 ar exsta tre faze de
mcare. Numa capactatea tnfc de cunoatere nu se mc, c se
menne pe oc. Deoarece, ns, un fe de supoze <opne> de raune
esteta generauu, ar atfe a partcuaruu (cc ce dnt afrm c trebue
ca un astfe de om s svrseasc o astfe de ucrare, pe cnd ceat c un
anumt om trebue s svrseasc acest ucru eu sunt tocma un astfe de
om171) aceast opne ns provoac mcarea, 20 ar nu cea genera,
sau amndou, dar una strue ma degrab pe oc, ceaat nu.172
C eaborarea s nturor a conservarea fneor v>.
12. Este necesar, dec, ca orce fn ve s ab fet hrntor ca s
trasc are sufet de a natere pn a pere.173 Cc e necesar ca tot ce
se nate <dev-ne> s ab cretere, maturtate moarte, ar acestea sunt
cu neputn fr hran. Aa c e necesar s exste 25 facutatea nutrtv n
toate cee ce se dezvot per. Dar nu e necesar s exste senzae n toate
care au va. Apo nc nu e posb ca aceea, a cror corp e smpu,174 sa
ab smu pptuu, (nc fr acest sm nu e cu putn s _ exste un
anma), dup cum <nupot avea senzae > nc cee care nu prmesc
formee fr matere.175 Dar e necesar ca anmau s ab smre, dac
natura: u>
SffkA- (*f-
V-r - nu creeaz nmc n zadar.176 Cc toate cee generate prn
natur exst pentru un scop, sau vor f evenmente,177 n vederea unu
scop. n adevr, dac s-ar ntmpa ca orce corp mergtor sa n-ab smre,
ar per n-ar putea ndepn rostu sau, care e ns 434 b opera natur.178
Atunc cum se va hrn? De aceea fnee fxate au ca hran ns matera
dn medu nsu dn care au provent. Tot aa nu e posb ca un corp s ab
sufet nteect dscernent, dar s n-ab smre, n cazu c nu este fxat de
teren, c e nscut. |De atfe nc dac e nenscut|179. Atunc pentru ce s 5
n-ab smre? 180. Ar f ma bne pentru foosu sufetuu, fe pentru a
corpuu. Dar acum nu se ntmpa ncuna nc ata. Cc sufetu n-ar ma
cugeta, ar trupu nu va f, prn acest fapt, cu nmc ma dezvotat. Dec nc
un corp nefxat n-are sufet fr de smre.
Dar dac corpu are ntr-adevar smre e necesar s fe sau smpu sau
compus, ns nu e posb s fe
10 smpu, cc nu va avea smu pptuu totu e necesar s- ab.
Acest ucru e evdent dn urmtoaree. Deoarece veutoru este un corp
nsufet orce corp este ppb, ar ppbu este tot ce poate f smt
prn ppt, e necesar ca corpu veutoruu s fe dotat cu ppt, dac
veutoru ne s se conserve, n adevr, ceeate smur percep prn
med,
15 ca de pd mrosu, vzu, auzu, ns fna care ar f atns, dac n-
ar avea smre, n-ar putea s evte pe unee sa prnd pe atee. Dec, dac
e pst de acest sm, va f mposb ca anmau s se conserve, De aceea,
char gustarea este tot un mod de ppre,181 cc cu acest smt anmau
ppe hrana, ar hrana este
20 tocma corpu ppt. Dmpotrv, sunetu cuoarea ca mrosu nu
hrnesc, nc nu contrbue a cretere a scdere. Aa nct char gustatu
e, n mod necesar, un fe de ppt, deoarece este ns smrea obectuu
ppb hrntor. Astfe acestea dou sunt necesare anmauu182 , dec,
e evdent c nu e posb s fneze un anma fr smu pptuu.
Ceeate smur exst pentru buna u stare propre > nu aparn
orcru gen de veutoare, c numa
25 unora, cum aparn n mod necesar ceor ce merg; cc dac vor s
se conserve, trebue s smt nu numa ppnd drect, c de a dstan.
Acest ucru poate avea oc dac obectu e susceptb de percepere prntr-un
medu, cc acesta sufer o afece dn partea obectuu smt e mcat de
e, ar veutoru de ctre ace medu. Prn urmare, dup cum ceea ce
prcnuete mcarea n spau aconeaz pn a schmbare,183 30 a
rndu u at obect mpns de e, mpnge pe atu mcarea contnu n
tot medu aa c prmu |mc | mpnge, pe cnd e nu e mpns, ar
utmu sngur e mpns dar nu mpnge, pe cnd ntermedaru e face pe
amndou, fnd mute corpur ntermedare; 184 tot aa se petrece cnd
are oc prefacerea, numa c ob- 435 a ectu rmne pe oc prefcndu-se.
De pd, dac cneva ar apsa o pecete n cear, ea e dsocat pe msura
adncr apsr. Patra ns nu se schmb ncdecum, pe cnd apa pn
departe. Aeru se poate ce ma mut mca acona sufer o afece, dac
nu se rspete rmne untar; de aceea , cnd vorbm de refectarea 5
umn, e ma ntemeat prerea c aeru e nrurt de o fgur sau cuoare
ct tmp se pstreaz untar, dect s spunem c raza vzua, dup ce a
pornt dn och, se refecteaz.185 ns pe o suprafa neted186 aeru este
unform. Tocma de aceea aeru, a rndu-, mc organu veder, aa cum
un sgu apsat n cear ar strbate187 pn a sfrtu stratuu de cear,
n cea at parte.
<Corpu nsufet e compus. 4
Pptu rostu u prncpa>.
13. Este mpede c nu- de adms ca anmau s ab un corp smpu,
de exempu actut dn foc sau dn aer. Cc dac nu posed pptu188 nu
poate s ab nc o at smre, ntr-adevr orce corp nsufet e dotat cu
ppt, cum s-a ma spus.189 Ceeate eemente, n afar de pmnt,190 pot
deven organe de smre, 15 dar toate svrsesc smrea cu a|utoru unu at
factor, adc prn med. Pptu const n atngerea drect a ucruror, de
aceea are acest nume. Totu ceeate organe de smre percep prn
atngere, ns prn at obect, pe cnd smu pptuu pare c opereaz
sngur prn sne.191 Aadar ncunu dn eementee de ace fe nu poate
consttu corpu anmauu. E nu poate f nc dn pmnt. Cc pptu este
oarecum un ntermedar192 pentru toate cee tacte organu acesta de
smre e n stare s prmeasc nu numa dferenee catatve specfce ae
pmntuu, <soduu>, c senzaa de cad rece, , n genere, pe toate
ceeate cat sensbe prn atngere. Tocma de aceea nu
- smm prn oase prn pr nc prn ate pr de acea fe,
pentru c ee sunt dn pmnt.
o h De aceea pantee nu au nc o smre, fndc sunt dn pmnt. Aa
c, n psa smuu pptuu, nu e posb s exste nc o at smre, acest
organ de smre nu const nc dn pmnt <sngur> nc dn vreun atu
dntre eemente. B mpede, dec, c psa 5 acestu sngur sm atrage
neaprat moartea anmaeor. Cc nu e posb s- ab dect o fn ve
nc, o fn, ve fnd,193 nu e necesar s ab o at smre afara de
aceasta. De aceea, ceeate sensbe, dac sunt percepute prn exces, nu
dstrug anmau, ca de pd cuoarea, sunetu mrosu, c numa organee
o de smre doar, prn accdent, cum de pd odat cu sunetu, se poate
produce un soc o ran, ar dn cauza obecteor veder sau mrosuu se pot
produce ate vtmr, care dstrug prn atngere. Iar gustu, n msura n
care se ntmp s fe totodat ppt,194 poate per astfe <prn acest
sm>. Excesu n obec-
15 tee ppte, de exempu: cadu, recee, sau duru, nmcete
veutoru. Cc ntenstatea excesv n perceperea orcru obect dstruge
organu de smre dec obectu ppt dstruge smu pptuu, prn care
fapt se defnete vaa. Cc, cum s-a nvederat195 fr smu pptuu nu e
cu putn s fneze un veutor. De aceea excesu senzaor prmte prn
ppt nu dstruge numa organu de smre, c anmau, ntruct e
necesar sa- ab orcum pe acesta. Prn urmare anmau are ceeate
smur, cum
20 am spus,196 dar nu pentru a exsta, c pentru buna u stare <
dezvotare >, cum e vzu dac veutoru se af n aer sau n ap, ca s
poat vedea, n genera dac trete ntr-un medu dafan; apo gustu197,
pentru ce e pcut sau nepcut, ca s smt catatea hrane s o doreasc
s se mte spre ea; ar auzu ca s prmeasc un semn cu nees, n fne
mba ca s comunce ceva atua.198
NOTE \par BIBLIOGRAFIE
INDICE TERMINOLOGIC
NOTE
CARTEA I
1., tn (e|AT|ffts), preocupare tnfc. Termenu en e unc n
ntreaga oper a Stagrtuu. n epoca u ma gsm cuvntu numa a
Nausphanes, profesoru u |Spcur apo a neopatonc. Fa de ITT ar-rr|
se deosebete prn faptu c exprm ucrarea ns, pe cnd epstene e
rezutatu aceea, a un rang superor, (v. BAP 27 Fzca, trad. pag. XXXVIIVIII,
ES, Bucuret 1966).
2. cercetarea (crropa) este procedeu observr exacte a
fenomeneor, care stueaz pshooga prntre tnee natur, cum ne spune
Ar. n tratatu su despre anmae, apo n Istora natura n Despre
cer, III, 298b2.
3. adncrea adevruu (npb dcAT|osavaTraaav) n ntregu su e
expresa prn care Ar. spune c studu sufetuu rgete orzontu de
cunoatere a ntreg natur nsufete, n Met. I (A) 983b 2 5 e amntete
c studu esene ucruror este menrea fosof e n cunoaterea natur.
4. prncpu veutoareor este o traducere restrns; pX e termen
mut ma precs dect cauz ca prncpu e mut ma arg, prvnd att
deea de cauz ct pe aceea de scop (v. Met. IV (T) , 1013 a 17 ma |os
ac II, 415b,8). De aceea e nu se poate refer numa a anmae, c a orce
veutor.
5. E) vorba de cat sau atrbute dervate, spre deosebre de Sa
rrxOr| adc proprete esenae, propr, v. Bontz (34) Ind. Ar. 713b43.
6. Untatea corp-sufet e tratat pe arg n Met. VIII (H) 1145M8, XII (A)
1175b,35.
7. Greute studuu se arat n proonon ca a L.ucreu, I, 136
urm. n cee urmtoare Ar. se pronun mpotrva metode unce a u Paton.
Ar. concepe metode specae pentru demonstra n fecare tn, v. Met. VI
(E), 1025b7, adugnd c pentru exsten nu avem o dovad (Ana. Sec. II,
90b, 31).
8. Esena unu ucru (TO TI sar.) corespunde cat esenae,
deosebt de cea accdenta. E aceea deosebre ca ntre gen spece.
Cne caut TA erm caut natura ns a ucruu, nu accdentee u. Dac
cneva a ntregt nounea generc prn notee esenae, poate trece a
specfcu noona: TO T! 3|v E!va, care e ega cu defna obectuu, 6 p
IO||LO?
9. E dvzunea ogc, de a genera a partcuar. Dup Patou (n
Sofstu Potca) de a anaza genuu se trece prn dvzune a spec, de a
acestea a ate spec dervate aa ma departe pu a spece ndvzbe,
nfmae speces. Ar. crtc acest procedeu n Ana. Sec. II, 5,91b, 18
urmtoaree, deoarece e necesar s ne verfcm prn experen, s pornm
de a concret.
10. Ar. se gndete probab a nduce: STtaywyY| (Ana. Sec. I, 81b,).
11. Genure nu se ntreptrund, c n de categor deosebte, ca de
pd n geometre numeree de o parte suprafeee de at parte:
Numeree sunt abstracte, separate pste de spau, suprafeee sunt
contnue.
12. Ar. se gndete a, summum genus categora suprem, crea ar
aparne sufetu, ca s se evte adoptarea une spec ca gen. Eroarea ar f
fundamenta.
13. dac este ceva ndvdua o substan. Ca s stabm ce anume
este sufetu, trebue s ne referm a substan dup aceea a ceeate
categor: catatea canttatea etc. Ma putea f n |oc o at categore,
dntre cee deosebte de Ar. n Categ. 4, Ib, 25, unde e enumera. Va trebu,
dec, s se procedeze prn emnare.
14. Enteeha, cuvnt creat de Ar. cu TsXoc scop. Dac mennem L/,
ev cu sensu a avea a|ungem a: ceea ce are n sne scopu (W. Neste,
op., ct. pag. 126), ar ntruct aceast noune red scopu reazat de o
fn n devenrea e (W. |aeger, op. ct. pag. 523, a BAP pag. 24 n not), se
a|unge a un stadu de mpnre n devenre atunc consdernd ca o untate
expresa sv rsXee/e cu sensu dn Met. V (A) 23 25, obnem: se af n act).
Se deosebete greu de svspyeta (reazare) deoarece enteeha este o
reazare ca treapt de dezvotare, dar nu utma. Bontz murete: Astfe se
pare c Ar. deosebete enteehea de energea, aceasta semnnd acunea
(svrrea) prn care ceva este adus dn starea de potent a pna
perfecta esen, pe cnd enteehea este ns aceast desvrre.
Termenu apare ac a non. = actu mpnt. Ateor apare a datv cu sensu
adv. = n act.
15. orce svfet. Nu se pune, aa cum rezut dn cee urmtoare,
ntrebarea dac sufetu n ntregu su are pr asemntoare
: ntre ee, c ma curnd dac sufetu repreznt aceea spece prn
ee, fe c e vorba de acea ndvd -om sau anma -fe de ndvz dfer.
- |I6. Dn cee urmtoare se vede c Ar. nu se muumete cu anaza
ca spece, aa cum au fcut-o fosof anteror, care s-au preocupat numa de
sufetu omenesc, c se extnde asupra sufetuu n genere, rgnd astfe
conceptu despre e. Ce care vorbesc despre sufet se refer a Patou,
Tmaos 77a, b, care, de recunoate o form de sufet a pante, nu dezvot
sufcent probema nc urma u. n daogu ctre Eudemos char Ar. se
restrnge a sufetu omenesc.
17. Genu se consder anteror specor sae prn faptu c suprmarea
u atrage pe cea a specor, dar suprmarea une spec nu atrage pe cea a
genuu (Cat. 72, 14a, 30 urm. 13a, 3 urm. Met. IV (T) ,1019a, 2 urm.),
ntr-un r de termen subordona, prmu e anteror tuturor. ru care
decurge e posteror.
18. Dac ntr-o spece unc de sufet exst o puratate de pr cu
func deosebte, atunc exst sufete deosebte, dar dac numa funce
sunt deosebte, fr s revn unor ammte pr, atunc ee sunt specfc
dentce: 6;os8s<;
Cement Aexandrnu (sec. II-LII e.n.) n tratatu su perdut Despre
sufet, frg. 11 (P. G. 9,751) afrm c sunt attea sufete cte vet care
respr, dar numa cee care au n ee o dorn revn n dvntate.
Contemporanu su Tertuanus, care studase cu medcu Soranus, este ce
dn care aege o cae ntermedar ntre conceptu arstotec ce cretn.
E scre: Defnm sufetu ca provent dn sufu dvn, nemurtor, corpora, cu o
anumt nfare (effgatam), smpu n substana sa, neept prn sne,
dezvotndu-se feurt, ber n hotrr, supus accdenteor, schmbtor prn
nsur nnscute, raona, domnator, prevesttor, revrsndu-se dntr-unu
sngur. Orce exsten e un corp su geners, dec e reduce totu a
structura matera. Inteectu nu e separab de corp, cum spune Ar., pe care
nu- admte, socotndu- ca zvor a tuturor erezor apropndu-se de
stocsm (Zenon) char de Heract, (99) p. 84.
19. Facute sufetuu sunt de ex. senzaa cugetarea, respectv TO
aaG7)TY)x.6 v ovou, care, ca funce = TO VOTOTIXOV. Lucrre or
depnd de anumte obecte: sensbu, ntegbu. Obectu se exprm ma
car n 415a, 18 prn txvTtxsvevov. Pentru acune Ar. foosete energea, ar
cnd rezutatu e rea: Ttpxg nocund pe spyov, care se refer ma des
a ucru svrt, concret, nu a acune.
20. Exempu matematc se refer a proprete permanente ae
substane, v. Topca, II, HOb, 22.
21., pe baza reprezentr, care reproduce experena. Dec ac se
foosete procedeu nvers, pornndv-se de a fenomene ca s se afe esena.
22. numa daectc dar goae de connut. Expresa e ndreptat
contra daectc patonce. Ar. ne atrage atena asupra deosebr dntre
argumentarea forma-daectc ogc deoparte de ata cea care se
conduce dup metoda tneor natur sau pe baza unor observa drecte.
Ar. nu afrm c urmrnd accdentee atrbutee ne-am putea rdca a
esen a defna exact. E ne numa s |ustfce o potez, a cre
vaoare trebue verfcat controat prn nduce sau experen. Metoda
pur anatc apc o smp dvzune, adc anaza genuu dup spec, cut
face Patou n Sofstu n Potca. Ea nu e sufcent, cc duce a o petto
prncp (Ana. Prm, I, 31, 46 a Ana. Sec. II 5, 81b urm., P. Swek, op.
ct. (93) pag. 32-33).
23. afecune sufetuu, n cartea a I-a, Ar. va dezvota doctrna sa
asupra sufetuu ca form a matere corpuu. Acum. constat do factor:
sufetu posesoru uv (403a 4, 40Sb27). Aspectu fzoogc a ve
sufetet apare n 433b20, apo 111 Despre smre, 436a7; Despre vse,
453b12; ma pe arg n Met. XII (A) 10700.25, W71&3, 1075b35; apo Ret. II, ,
1378a20-|380a1-4 -b34-1382a9, 2-383b, 13-26.
24. Toate |fe.ctune au a baz semaa. Lng aceste tro-/) (sau
TocovocTa ca rezutat organc), Ar. adaug spya: reace ca fapte.
Fenomenee de suferre reace se succed, dar sunt subordonate senzae
ca potent, apo ca act (reazare). Ee apar ca procese de mcare, (cf.
423a5 apo 413b22; 414b). Senzaa nu poate f prncpu adecvat a tne,
ea ns prepar, cc senzaa nate amntrea, dn amntrea aceua fapt
repetat nate experena; n fne, dn experen, adc dn tot ce se adun n
sufet ca generazare, nate adevru unversa care este prncpu arte
tne| (v. P. Swek op. ct. (93), pag. 34 urm).

25., este propre cugetarea: ov TO voev, Thee|r sw TU <x
67)1.1 oa-n,; am tradus prma ecune. Dup a doua ceva ca o afece
propre, prn asmarea u TO voev cu T-corua ca ntr-o sere de mss.
26. reprezentare (pavracrta), ar nu magnae (|. Trcot 98)
deoarece o au anmaee, char nferoare, apo ea pornete de a senzae,
pe cnd magnaa este un act de ntegen, vot organzat, v. 429a.
Dac organee senztve sunt nesntoase, reprezentre st sabe, char de
a nceput. Char dac sunt sntoase, reprezentre apar totdeauna ma
sabe dect senzae.
27. Pathos (afect) este cauza potena care a dat natere a TcOa
(afece). Aceea cae urmeaz cate sau atrbutee sufetuu, cc
toate sunt egate de matere (v. a 25). n a 22 cnd corpu este cuprns de
pornr etc. anazeaz dspoze corporae, care pot da natere a reac
pxternce, char dn cauze mc; mna na este urmat de cocotrea de
mne. Stocu Pose-donos a dezvotat teora u Ar. mergnd pn a fxarea
unor tpur de temperament, ca a Gaen: De pac. Hppocr, et Pat. 442,14
(Mer). Fenomenee pshopatce n Prob. XX, p. 953a955a 3 7,
manfestre meancoce, char genae, sunt puse de Ar. n seama fere
negre. Doctrna humora a u Hppocrate strbate secoee precretne
ptrunde adnc n era noastr. De ex. Nemesus de Emesa (ISgpt, sec. IV
e.n.) n tratatu su Despre natura omuu dscut pe arg despre teora
Ivumora, Ar. susne c nteectu ca potent exst congenta n om, ar
sufetu actv se ntroduce dn afar (OupaOev), dar nu contrbue a exstena
structura omuu, c a dezvotarea cunoater natur a contemparea e
(77), P. G. 40, 505. Apo urmeaz: Ar. denumnd sufetu o enteehe, cu
nmc nu contrbxxe ma mut dect ce ce spun c sufetu e o catate, ar
forma este tocma enteeha. tna precede actuu (bdem 560). n cap. IV
a ucrr, Nemesus, vorbnd despre corp, adaug, atur de cee 4 eemente
pe cee 4 humor pe care e atrbue anmaeor: sngee, mucoztatea
(fegma), ferea gaben ferea neagr. Apo e compar ferea neagr cu
prnntu, mucoztatea cu apa, sngee cu aeru, ar ferea gaben cu focu
(cdura anma). Orce concentrare a eementeor d natere sau a un
sod, sau a un chd, sau a un gazos (pneuma)., Ar. ma susne c dn ange
provn corpure anmaeor. Prn e se hrnesc se dezvot toate membree
anmauu. Char smna are puterea generatoare tot dn snge (bdem,
P. G. 40, 609).
28. Afece sunt raportur materazate. Acestea depnd de
temperament, de a ndvd a ndvd de gradu de rtare. Totu ne de
propora amestecuu ceor 4 chde: sngee, umoarea, ferea neagr
ferea gaben.
29. reaca a o sufern poate f rzbunarea, prn taon.
30. Defna daectc apare n Ret. II. 1378a 31. Putarh (De vrt.
mor. 442b) cteaz acest oc pentru a arta trecerea u Ar. de a dvzunea
trpartt a u Paton a cea propre, bpartt, ca funcune.
31. forma dat or pentru aceste scopur. Arstote prefer defna
aceasta, cc cuprnde att matera ct forma n vederea scopxu reazat
cu o anumt structur. Asupra aceste trpe formur v. Fzca 11,200 a 24
sq. Despre pre anmaeor, 1. 645a 33. Met. VIII, (H), 1043 a 31 urm.
Defna trebue s cuprnd deea de corp; dac ne restrngem a form
dentfcm cu Inteectu, (cf. Protr. 42, 4. EN, X, 1178a 2,7).
,32. Ar. observ, ndreptnd competnd, c fzcanu se ocup nu
numa cu matera, c cu ucrre stre e, ntruct sunt noun egate de
matere.
33. cu unee se ocup tehncanu; Stre nenaturae ae matere se
mpart n tehnce abstracte. Tehncu este preocuparea arhtectuu
medcuu (cf. Fzca II, 194a 23; Topca, III, 116a 17; V. 136b, 36). Formee
acestor obecte apar deosebt fecma n nteectu su apo, dup scopu
urmrt, ntervn asupra matere, de exempu asupra petre: Met. VII(Z)
1032b 11 sq 23.29. Afectee dn abstrace (TtaBv| dccpoapsasoc) se refer
a abstrace prvnd corpure fzce ca: punctu, na, cercu, voumu,
canttatea etc., ca n matematc. Ar. nu admte pe Paton, care acord
acestor noun o reatate n sne, ca de. Despre abstract ac a 429b 18;
43Ib 12 n Met. XIII (M) W77b 17 Studu comparatv apare a Ar. n EN, VI
1142a 18 Despre pre anm. I, 641b 11.
34. fosofu prm este metafzcanu sau teoogu, v. Ar. n Met., VI,
(E), 1, 1026 a 16-19, 27 30 passm. Tot acoo gsm dvzunea trpartt
a fosofor teoretce (abstracte contem-; patve) n: Matematc, Fzc
Teooge; e consderat Fzca prncpor, nu cea partcuar.
35. Repet deea pentru a nu se confunda cu propret excusve ae
matere; proprete matere nu sunt separabe de ea. Fzcanu studaz
cat materae n egtur cu anumt obect sau matere, cu un corp ca
ntreg. De a Torstrk a Hcks |. Trcot, apo Theer, textu a fost (403b, 10)
astfe nterpretat (pentru sau pe consderaa c sunt nseparabe).
36. na suprafaa sunt de asemenea neseparabe de sensb*
ns nu n acea fe; un matematcan o prvete ca m|oc pentru studu.
Pentru at form e dat at matere (Fzca, II, 2, 194b 9). Dec fzcanu
trateaz cu totu atfe uu corp nsufet dect un matematcan un compex
de n suprafee. Lna suprafaa sunt separabe ce pun n gndre, ca
abstrac.
37. Despre apore, doxa, dapore, eupore v. vocabuaru. Ar. ne s
stabeasc, deseor, deosebrea dntre acet termen, ca n Met. III (|?) 995a,
27f.
38. Prere nantaor adc trecerea n revst a prncpaeor opn
crtca or. Acest procedeu e des foost de Ar., ca n Met. I (A) 3 7. n ate
opere gsm doxograf: Fzca, I, 2 4, VIII, 265b 17 xrm., Fzca , 297b 4 sq.
III, 308a 4; EN I, 1096a, 11; Pot II. Crtca are de scop s gseasc, pe cee
bne spuse (argumentate). Sunt mportante numa cee argumentate pe
temeu prncpuu de mcare senzae. Sunt studa ma nt Democrt
Leucp, apo ptagore, Patou n fne Anaxa-goras. In prma parte: 403b 20
-404b 8, studaz mcarea a predecesor s. n aceast drece e se
ferete a cdea n mecancsm care se restrngea a modu de combnae a
eementeor. E necesar studu cauzeor, ma aes ae ceor fnae, care
consttue tna n sne. cf. Fzca II, 3, 194b II, 9, 200a, 31 33; cf. P.
Swek, op. ct. (98) p. 26.
39. fgur atom, e o exprese care nu satsface. De aceea Trcot
traduce sau atom acord cuvntuu fgur sens snonm, cu atom.
Cred c e ma fresc s spunem fgur de atom cc textu dup Des
Madvg nu e sgur atunc trebue s presupunem c s se traduc prn
subneegerea unu adverb catatv: ca, sub form de; ma aes c a urm
se oprete a. ce sferc care sunt consdera foc sufet. Acest adaus,
dup. Theor, este ntrodus de nsu Ar. Mobtatea atomor sferc e da
putna s ptrund orunde, v. Lucreu De nat. rer. U, 114-41.
40. Pansperma este (germen unversa), dup Democrt. Ideea revne
a Ar. deseor, ca: Fzca III, 4, 203 18-23; Despre cer. III, 3,302 a 30 etc.
41. Termenu p|cmd se refer a catatea de curgere n curen a
atomor e des foost de atomt; curgerea, contactu ntoarcerea sut
caracterstce mcr or. Ar., vorbnd despre Democrt,. spune c acesta
acorda atomor poze, form ordne c dn aceta rezut toate
exstenee, ca n Met. I (A), 985b 14; Psca 1, 5, 188a 24 n ate ocur. (De
ex. A se deosebete de N prn form, AN de NA prn ordne, ar N de Z prn
poze (cf. Met. A.(I), 4985 trad. B. B. (35) nota 93.)
42. prn actu resprae se stabete un echbru ntre presunea dn
unversu extern (to Ttsptsxv) presunea atomor care ptrund n corp
prn nsprae. E ac o rudmentar exprmare a presun atmosferce, vzut
prn prsma atomtor. Mecansmu resprae a Ar. Despre resprae, 4,
417b 30.
L3. Ac se pare, dup Theer, c Ar. a ntrodus uteror acest pasa|,
deoarece consder de-a dreptu sufet. Ptagorec s-au oprt a mobtatea
or au consderat sufet fora nencetat care- mn n mcare. Se pare c
doctrna a fost formuat de ptagoreu Ecpatttos (51A, 1): Atom se mc
dar nu dn cauza gravt (pcur), nc dn cauza ovr ntre e (Democrt),
c dntr-o putere dvn, pe care o numete Inteect sufet. Bcphantos este
recunoscut ca ce dnt care a ems teora mcr crcuare n unvers, n
|uru une axe (Des (51) A, 5).
44. Dup Phoponos fosof care susn automcarea atomor sunt:
Paton, Xenocrates Acmaon.
45. Dup Ar. sufetu nu poate f perceput prn smur, cc este un
motor mob care nu se mc dect accdenta mpreun cu corpu nsufet
(Trcot), cf. Fzca VIII, 5, 256* 16,
46. Inteectu mc Unversu; Ar. se gndete probab a Hermo-
tmos dn Cazomene (Met. I (A) 984b 19), care era o fgur mtc pentru
ptagorec vrem u. Dup Dog. Laert. VIII 5, pretndea c sufetu u
Pythagoras sua n e. Anaxagoras n fr. 12 (Pato, Crat. 400a): Inteectu
sufetu ornduesc umea. De exprmre sunt deosebte, orgnea or
ptagorec e sgur.
-47., adevr etc.. Dup Democrt, sufetu Inteectu sunt dentce.
Aparena consderat ca adevr e crtcat ma trzu ac, 427b 3, a Ar.
n Despre generare dstrugere. I, 315b 9. Astfe neegem de ce Ar. spune
c Hector, n perderea cunotne sbre tota, gndete cu totu a
atceva dect a starea sa. Acest argument apare n Met. IV (Y) 1009b 28.
Locu dn Horner nu- afm n text. n Iada XXIII, 698 se refer a Eurypyos.
La fe se exprm Theocrt (22,129) vorbnd despre Amycos. Democrt,
dentfcnd nteectu cu senzaa char cu o aterare fzc, menoneaz,
totu, deosebrea dntre ce e rea ce e fas, fcnd deosebrea ntre
cunoaterea prn senza cunoaterea raona. Aa c nteectu a fost
ntrodus n pshooge de Ar. pe cnd a vech,f zoog era tratat a un oc
cu senzaa, ca o abstrace a acestea (v. 427a 21).
48. Frg. 12 Des frumos orndut e orce prn Inteect, ns
consderat n at sens, ca o cauz a Unversuu, n feu acesta, sufetu nu
ma e acea cu ce de care dscutm. Atrbundu- tuturor veutoareor,
Anaxagoras face dn sufet Inteect o sngur noune, e confund.
49. Chbzun sau prudena arg conceput ca nteect practc, specfc
pentru om care a|ut a reazarea bneu v. EN VI (Z|, 5, 11406 20;
chbzun este un caracter (hexs) verfcat prn raune actv n dreca
bunuror omenet.
50. Urmeaz partea a doua: 404, b 8 405, b 10: Empedoces, Pafon
Xenocrates, care socoteau c sufetu este dentc cu perceperea, cu a|utoru
eementeor.
51. consder drept sufet prncpe. E vorba de ce care au socott c
funca esena e cunoaterea prn senzae cu a|uton eementeor
asemntoare. Dec sufetu e actut dn aceste ee-mente-prncp feurte,
dar armonzate n totatatea or. n acest context apXoc aro.xLa sunt
dentce, pe cnd a Patou cementee actuesc numeree deae, ar
prncpe sunt nse dee numeree.
52. dn toate eementee susne Empedoces c e actut sufetu.
Cee patru eemente (corpur smpe): pmntu, apa, aeru focu; ntre ee
ucreaz ubrea ura concepute matera. Dec, dac cee patru eemente
compun sufetu, fecare dntre ee este sufet. Doctoru Gaenus n tratatu
su Despre fmcunea organeor: n acest scop exst mute organe a
anmae, unee ma mar atee ma mc, dar ee sunt ndvzbe n toate
prvnee ca s obn at form. Funca tacestor organe aparne sufetuu.
Sufetee corespund organeor: prn dferte corpur ca form se nasc dferte
sufete (P. G. (77), 40, 588 589).
Aceast teore fzoogca s-a mennut mut vreme n tna antc
medevaa, n ceeate tne a prevaat teora arstoteca. Astfe Nemeus,
crtcnd pe Eunomus, constat: Acesta a defnt sufetu ca o substan
uecorpora, ns consttut n corp, cutnd s fe de acord cu Paton cu
Arstote. Afrmaa c este o substan necorpora a uat-o de a Paton, ar
cea c se consttue n corp este dn nvtura u Arstote (tbdetn 572). De
aceea prere este Grgore de Nyssa (sec. IV e.n.) n tratatu su, despre
sufet (77) P. G. 45, 204.
-53. Frg. 103 Des (= Met. III (B), 4, 1000, b, 6) Fragm. e nterpretat n
sensu c sufetu este compus, ar nu smpu.
54. Paton, Tmaos 45b urmtoaree. Textu n parantez e ntrodus
uteror de Arstote cc ntrerupe mersu expuner, cum se observ dn
reuarea de pun ma |os.
55., Paton n preegere, Despre fosofc; nu se cunoate un astfe de
ttu dedxts dn cee spuse de Arstote, cc feu de-a vorb, s-a preczat, ar
f atrbut acest ttu u Arstote nsx, ca n mute ate ocur. Opna dn
acest text se refer a, exstena obectv; Themstus a aprecat c autoru
(Paton) se gn-dete a Mntea Unversa, care cuprnde totu, cu cea ma
nat Idee a exstene v, care nsumeaz spece ntegbe ae fneor, v.
Pato, Tm. 30c. Ideea suprem a ve se com-pxne dn dee prmeor pattu
numere, care sunt prvte geometrc artmetc: punctu, na dreapt
(format prn mcarea punctuu), suprafaa (format prn mcarea ne
drepte) voumu (format prn mcarea suprafee), toate formnd tetractys-
u: 14-2 --3 + 4 a cru sum 10, numru perfect; v. Sext. Emp. Adv.
math. IV, 2 sq; VII, 94.
56. ceeate n acea mod, adc ceeate Ide ae reator.
Aceast nterpretare pornete de a deea patonc de Unu = Uncu, care
cuprnde ceeate de cu prncpe or., Ceeate ar f fnee ndvduae;
ee fac obectu tne, a opne a senzae. Acestea depnd de acee
ntegbe (noet) concepute n Ideea Suprem sunt actute n acea
mod, adc dn prncp, pus un eement matera de fecare. Themstus
ctete, pe ceeate cu sensu apo ceeate (de) n acea mod.
:57., ar voumu smrea. Cfra corespunznd nteectuu ntutv, ar
2 |udec, ca n matematc (na ca fnd dee de ungme, suprafaa ca fnd
dyad) cfra 3 corespunde cu voumu, care, fnd matera|, cade sub smur;
aceasta reese dn paranteza 404, 24a cc numeree erau socotte (de
patonc) ca nse formee orgnae (Idee) ca prncp, dentfcate cu
eementee. Concuza e ntemeat pe Tmaos 35a, cc n afar de tot ce e
dvzb, e nfnt dvzb, de ac denumrea de dyad nemtat.
58., pe e nsu. Theer consder textu dn parantez ca ntrodus,
uteror de Ar. deoarece ntrerupe expunerea. Prncp corporae-admteau;
Thaes, Democrt, Anaxmenes, Anaxmandru, Heract, ar prncp
necorporae: ptagore, Paton Xenocrates. Astfet mpart comentator
Smpcus Phoponos.
59. nounea despre sufet. Prncp de ambee feur admteau
Empedoces Anaxagoras. Textu de dup parantez pn ac, e consderat
de Theer ca sat dn eroare de Ar., deoarece dee expuse revn dup
acestea.
60. Hppasos (dn Metaponton, 450 .e.n.) dup Ar., susnea c.
sufetu e un foc, cum reese dn Met. I. (A), 984a7, de acord cu. Heract,
numt aba ma |os, 405a 25.
61. Despre Democrt Anaxagoras Ar. vorbete n 405a 14 ; 404b
1. Acea ucru exprmat de Ltcreu, De nat. rer. III, 180, 205. Anaxagoras a
accentuat purtatea focuu (frg. 12 Des).
62. Dup Anaxagoras, Inteectu pune n mcare matera pretutnden
totdeauna. Veutoru se mc de a sne vaa conceput, ndvdua,
este sufet. Ca prncpu ns nos, ar nu psyche, cum dstnge Themstus,
13, 16 H., de aceea an tradus: aeaz. ca prncpu-cauz a tuturor ma aes
(n prmu rnd) Inteectu.
63. Dogene dn Apoona (430 .e.n.) e ctat cu auze a Anaxmenes,
cc amndo susneau c aeru, n fneea u, contrbue ca eement de baz
a compunerea um pune totu n mcare. Tot aa credeau Anaxagoras
Arceaus (fosof presocratc, cu care a studat Socrate).
64. ntruct este exaaa (ca un fe de abur), are sensu de aer nczt
care se usuc prn mcare, cum zce Phoponos. Heract admtea c focu
prmorda este tocma aceast exaae.
65. ma|ortatea oamenor. Prntre fosof Cratyos eev numero
a u Heract. De aceea sufetu cunoate, cc se mc nencetat a
contact cu toate fnee, fndc acestea sunt n permanent mcare.
Prncpu mcr revne a Cement
Aex. Vona este o mcare natura, ndependent, a nteectuu care
se mc ber ctre ceva. Inteectu este ndependent se mc prn natura
sa, e o mcare gndtoare, de a sne, ca putere a sufetuu, (77), PG. 9, 751.
6, Acmaon (ptagoreu medc dn Crotona sec. V .e.n.) admtea c
mcarea este venc, dup cum e mcarea corpuror ceret, pe care n
chp nav, e concepea ca fne eterne.
67. Hppon (dn Rhegon sec. V. .e.n.) un naturast (fzoog) care
reducea totu a prncpu bogenetc a umdt, pentru c face s
germneze totu. Hppon reduce sera a: aer, foc, ap. Pmntu este excus
dn schem, cu excepa cazuu cnd ar avea oc un amestec. Fosofu Crtas
admtea, ca eement prncpa, sngee, pentru c- credea compus dn toate
eementee, cum credea Empedoces, v. 404b 12, consderndu- ca factor
determnant a senzae.
- 68. To defnesc sufetu, oarecum to, aproape to, cc ma |os
adaug afar de unu sngur, adc Anaxagoras (56), 59A92 care nva c
Inteectt e pst de suferre.
-69., ce care admt contrar et. Empedoces dn Agrgent (495 435
.e.n.) admtea eemente contrar cee dou prncp contrare (ubrea
ura). Un echbru armonc ntre ee asgura dnurea sufetuu. Ce care
admt un prncpu contrar (cadu sau recee) atrbue sufetuu o catate
adecvat (de ex. apa presupune un sufet rece potot). Dup expunerea
doctrneor, contnu n cap. 3, crtca or.
70. Dup Ar. anmau se mc pe sne fndc e compus dntr-un factor
mob: corpu unu motor: sufetu, care dn natur e nemcat, ns pune
corpu n mcare. Cnd nu ucreaz, sufetu este n potent, ar cnd e actv
este n act.
71. n dou sensur despre mcarea. Ar. face comparae cu coraba
corberu, ca Macrobus, II, 14, 8, care prvete mcarea m|oct ca
accdenta, v. Ar. n Fzca VIII 259b 78, cc ce mcat prn m|octor e
mcat numa accdenta (v. Fzca VIII 6, trad. B. A. P. (37) cu note, pag. 208
ma aes V, , 223 b Pag. 120-727 ct notee respectve).
72. Org. de Nyssa (sec. IV) obecteaz n pus: Deoarece orce
mcare pornete de a o putere, totu este mcat dn afar sau dnuntru.
Ce ce e mcat dn afar e nensufet, ar ce mcat cnuntru e nsufet, v.
Despre sufet I, (77) P. G. 45, 188.
73. .creterea. ateor Ar., consder creterea mcorarea ca o
sngur mcare, ca n Fzca V. 225b 8, v. B. A. P. (27) pag. 123 cu notee.
Geneza perea se consder cteodat ee o mcare, ca n Fzca, II, 201
a 77 a Macrobus II, 14, 30. Sufetu dac s-ar mca dn natur ar trebu s
ab un anumt spau, v. Despre generare dstrugere, 330a 18: transaa
creterea, ns Ar. a|unge a deea c toate feure de mcare presupun o
form de transae: Fzca VIU, 260, a 26 sqq. Despre generare s--
trugere, , 6, 322b 9 unde e vorba de prefacere. Se deduce c Ar., ncn spre
prerea c mcarea aparne sufetuu numa accdenta, cc atfe ar trebu
s ocupe un anumt oc. Numa Prmu Motor rmne venc nemcat,
deoarece este smpu acea rmne mereu n acea oc; e svrete
o mcare unc smp (Fzca VIII 6, 260a (31) pag. 209 notee).
74. . prn voen. A doua consecn absurd, neadms de Ar., v.
Fzca, IV. 215a 2 urm. Despre cer. III, 300b 20 urm. Fzca, V, 230b 10
urm. Fecare eement, n umea subunar, tnde ctre un oc a su natura,
unde se oprete. Pmntu tnde n |os, focu n sus, ar a m|oc apa aeru.
Dec pentru sufet nu rmne nc un oc de ocupat prn natura sa. Nu se
amntete de nc un eement care s se mte n cerc, cum ar f de ex. eteru,
de acest fapt e menonat ca mod de mcare n Despre cer, I, 269a5:
despre mcarea crcuar ac n 407&, 1 5.
75. prn natur. Orce eement se mc natura ntr-o drece. Dac
o for contrar se opune, e e mcat prn voen. Dar orce mcare
contra natur presupune o permanent mcare natura, cum arat n Fzca,
IV, 8, 215a Despre generare dstrugere, II, 6, 333b 26. n adevr, dac
exst mcare prn voen, atunc, n mod necesar exst cea natura,
cc. mcarea prn voen este posteroar aceea care este conform cu
natura. Fzca, IV, 215a, a B. A. P. (31) pag. 98 not P
76. . va f pmnt, dec s-ar a|unge a o absurdtate.
77. ntermedare sunt apa aeru, ntre sus |os: dec dac sufetu
ar ocupa un astfe de oc, ar f ap sau aer: ar absurd, n nfnt nu exst
nc sus nc |os, nc m|oc; n vd nu exst nc o deosebre ntre sus |os
Fzca IV, 8, 215, unde contnu dscua, argumentnd c nmcu nu are
nc o. dferen.
78. Corpu ns se mc prn depasare prn prefacere, cretere,
mcorare, dar toate, dup Ar., presupun o. form de depasare.
79. . sau n ntregv su sau n pre sae Un corp care se mc
spau n pre sae svrete o mcare crcuar ca a une sfere n |uru
axe sae. v. Paton, Leg. 893c; 898a. Dac sufetu ar f cu totu ndependent
de corp, ar putea nva cc ar avea o va propre, pund ntra e dn e
dup voe. Nounea nvere nu e eenc; apare cu sensur feurte, a Homer,
II. XXI, 56, Herodot III, 62. Argumentu Iv Ar. a Macrobus II, 14, 29; 16,
15.
$0. mcarea accdenta dn afar ar f provocat de un obect dn
afar; sufetu ar putea e dn corp de a sne sau prn voen.
I. Senzaa, consderat de un ca form de automcare a sufetuu e
n reatate provocat de obecte externe nsot de fenomene somatce.
Inatva nu aparne sufetuu, c unu factor extern. Dup Ar. natva
mcr nu aparne sufetuu, c unu factor extern. Grgore Thaumaturgu
crtc astfe: Sufetu omenesc se manfest astfe: substan gndtoare,
mereu n mcare ndependent, avnd va de a sne. Tot ce e mcat de
ceva nu are vaa de a sne, c de a ce care- pune n mcare dureaz.
atta vreme ct este susnut de puterea care ucreaz n e. Dar de ndat ce
nceteaz actvtatea nseamn c- prsete factoru care are mcare,
ns sufetu, fnd de sne mctor, nu nceteaz ncodat s exste.
Urmeaz, dec, c tot ce se mc de sne este totdeauna n mcare, ar ce
venc mctor este nencetat, dec fr sfrt; ce este fr sfrt este
nemurtor. Despre sufet (77) P. G. 10, 1137-145.
82. Orce schmbare presupune o transformare. Cnd un ucru ab
devne negru, a avut oc o sxoTaa (ere dn corp) a abuu. Dac sufetu
nsu ar provoca aceast mcare -ar provoca o mcorare sau o cp 6 o p
(dstrugere) a propre substane, ceea ce este absurd contradctoru.
83. Adausu fa de sne nsu este de prsos, cc deea rezut de
ma sus (406a 17). Schmbarea topce n fraz m schmb dcea exprmat.
I vorba de substana sufetuu, v. ce urmeaz apo 4076 6-8.
84. Poetu comc Phpbos care era fu u Arstofan (frg. 173 Kock)
scrsese o comede nttuat Dadaos. Ar. revne asupra aceste egende n
Potca, I, 1253 35. Ideea competeaz pe cea expus ma sus 406a 31
urm. Ar. e ac de acord cu Democrt n frg. 68A104, (nr. 51).
85. ntre corp sufet nu e un smpu contact, ee fnd nseparabe,
cum e nseparab forma de matere. Ceea ce mc anmau este ns
reazarea perfect ctre care tnde prn esena uk Prn propra natxraa or
mcare atom ar urma s se opreasc. E un act mecanc (v. 433b 19), dar
Ar. admte putna une stmur sprtuae. Cuvntu aegere dup o
gndre (-poapeo. ) e numa ac foost n aceast mcrare. Gndrea actv
(voT|a) este factoru prncpa dup care urmeaz aegerea (v. 433a 12).,
n acea mod ca Democrt se pronun Tmaos, a Paton, 34b sq 36e.
Nemesus dn Egpt (sec. IV e.n.) recaptueaz: Dup Ar. ma zc a
c putere corpuu aparn numa unu corp organc; ee sunt smure, (77)
PG. 10, 605.
,86. Ac este numt persona Tmaos, fgura-ttu a daoguu u Paton,
cu revenre ma |os 4061 31. O exprmare aproape dentc n Despye
generare dstrugere, II 437b 11: cum se af scrs n Tmaos. dar e
(Tmaos) nu s-a exprmat murt, n Despre smre 437 11 cum se af
scrs n Tmaos. cum zce Tmaos. Asemntor, tot n Despre generare
dstrugere, II, 335h 10., ca Socrate n Phadon; cc acea (Socrate),
presupune Ar., s-ar f putut refer a Phadros unde e vorba de mcarea
sufetuu, ca a dferte ocur dn, Lege.
87. Ar. face o expunere scurt necar a pshogone u Paton prn
grau Iv Tmaos, 34b urm. Paton dezvot o teore n care aegore
mtce sunt contopte cu datee tnfce cunoscute pe acea vreme. Ar. trece
peste aspectu poetc a opere u Paton, care expc eegora fenomeneor
petrecute n Cosmos. Dup Paton Sufetu Lum e premergtor orcru
corp, ar Cosmosu e un ntreg vu care exst ca tot ce poate f ma bun.
Sufetu omuu e un mcrocosm n acest Macrocosm. Exst dec o reae
parae ntre Cosmos sufetu omenesc care cunoate tocma prn faptu
c partcp a e. Sufetu Cosmosuu este actut dntr-o esen ndvzb
(Acea, umea Ideor) dntr-o esen dvzb (Ceat adc umea
sensb). Demurgu ucreaz umea dn apte pr, dup numeree
armonce, asemntoare cu armona ntervaeor dntre sunetee muzcae.
Intervaee sunt ntregte cu medet numerce armonce. Dn dou n
ncrucate, Demurgu a ucrat dou cercur concentrce, unu exteror,
Acea, nvarab ndvzb, Ecuatoru ceresc ceat nteror
(ecptca). Apo acesta este mprt n apte cercur concentrce, orbtee
ceor apte panete. Cercu acea, rmnnd ndvzb neschmbat,
domn ntreaga mcare crcuar dn Cosmos. Ceeate cercur, cee
panetare, au revou-un prn mcr, de drece, uea dstan
deosebt, n cee dn urm, a pus n armone corpu Cosmosuu cu sufetu
omuu. De aceea Ar. conchde cu cuvntee, ca s fe mcre sufetuu
dentce cu mcre ceruu. E a adms, dup Eudox Capp, teora
sfereor homocentrce (concentrce), fecare rotn-du-se n |uru unu ax fx, n
nteroru une sfere ma mar, com-petnd pu a 55 de sfere, modeu
sfereor concentrce a u Eudox Capp, care se menne n n mar, pn
a Copernc (v. B. A. P. (31) Fzca, pag. XLII, cu notee urmtoare).
88. Ar. trece acum a crtca u Tmaos. Prma obece se ndreapt
mpotrva de c sufetu ar f o mrme. Tmaos dentfc Sufetu
Unversuu cu vou, dec nu are sufet senztv nc dortor care se mc n
ne dreapt ctre obectu or, pe cnd Inteectu se refect asupra sa nsu.
89. La 407a 11 am trecut n parantez atngnd (Oycov) scos de
Roder Theer, urmnd pe Torstrk care d cartate exprese, se af n
manuscrse de prm rang; apo e presupus de nterpre Smpcus
Phoponos; v. ma |os OyovTce 6L.c, (a 18).
90. A doua obece; nv se acord deea de mrme cu deea de
gndre. Mcarea corpuror n cerc e un fapt fzc, pe cnd mcarea
Inteectuu prn gndre e un proces ntern care excude un contact matera
cu obectu gndr.
91. E vorba de cercu conceput de Tmaos. v. nota 87.
92. ncepe a trea obece. Dac gndrea e crcuar, urmeaz c e
etern c trebue s ab un obect, care, n cerc, va reven venc.
Integena ucrnd practc e necesar s ab mte; char cnd sunt cugetr
teoretce (specuatve) ee a|ung a un sfrt, a o mt, a o concuze.
93. Cugetre practce au anumte mte-scop, cee teoretce se opresc
a ogos adc a con uze, prn mpetrea a do termen (cupLTTAoxr|),
dentc cu defna (opacee). Dac e o deduce dn anumte prncp,
consttue o democrae o ncheere (G||A-epacra), echvaent ct
concuza sogsmuu.
94. . n ne dreapt. E na cugetr dup ege ogce, ma aes
cnd o concuze servete de prems unu nou sogsm acesta 26 atua.
Dec nu se ntoarce ncodat a prncpu de a care a pornt, dect n caz de
eroare. Aa c posogsmu urneaz dreca une n drepte, vez Ana.,Sec.
I, 72h 36. E se a|ut totdeauna de un termen medu, vez Ana. Sec. I, 19 22
L7b 30 sg, apo I, 78A 14.
95. cugetarea. cu un repaos sau o stare pe oc dect cu o mcare.
Dac raonamentu ar merge n cerc ar |udeca mereu acea obect: aceast
concuze este obeca a patra a u Ar., aa c demonstraa e un act, un
proces, care nu se reazeaz prn mcare nu e supus schmbr.
96. Textu corupt, ndreptat n mute feur. Torstrk Ross scru: ar
dac mcarea sufetuu se svrete dup frea u (-|| ouat). Dac se
pstreaz traducerea cu.rt: ar dac mcarea sufetuu nu este conform cu
frea u. ns a Paton mcarea aparne fr sufetuu, curn deducem dn
406a17, teore crtcat de Ar. n 406b 12. Theer aduce ca argument
preucrarea acestu text de Ccero, De nat. deorum, II, 32, care conchde:
rmne ca mcarea astreor s fe vountar, dec e a ctt sxoucnac
propune cu bun dreptate ac; tradus aa cc dac e vot nseamn c se
mc mpotrva natur sae, nevot de rezstena pe care trebue s-o opun
eteruu. Dup Met. IX (6) 1050b 26, comparat cu Despre cer, II 284a 13, o
mcare vot e ega cu una st, deoarece, dup Ar., nu se poate admte
mcarea ca funce esena a sufetuu.
97., S nu fe aoat cu corpu: cu a aseea argument Ar. crtc pe
Paton Phaedon, 114c; 66b Leg. 878d dac e ma bne tot a Paton,
Phaedon, 97c.
98. Ar. aduce a aptea obece: Paton nu determn cauza mcr
crcuare a sufetuu sau scopu e. I vorba de Sufetu Cosmosuu care,
dup Tmaos, a trecut a mcarea crcuar dup naterea Sufetuu
Cosmosuu, dec nu e cauza u. Demurgu a mprmat aceast mcare
amestecuu eementeor pe cnd acea exsta. Aceasta este expcarea u
Themstus, 23, 14 H. pentru acea adc pentru corp, care e ma curnd
pus n mcare dect factor de mcare; aadar exsvfo se refer a corp, cum
arat Smpcus 49, 28, ar nu a cer.
. pentru ate stud adc pentru cee metafzce, v. EN I, 1096b 30.
cum urmeaz s se nfeze corpu. Ca a opta obece Ar. preznt
teora sa prvtor a sufet pe care o va dezvota n cartea a I-a. Nu orce
sufet se adapteaz cu orce corp; astfe combate Ar. pe ptagorec (v.
Epcur, a Lucreu III, 744 sq.)
102. ofernd argumente drept |ustfcr exprm ma car deea
cuprns n metafora a da socotea de argumentare. Am adoptat textu
ndreptat de Theer: Xoyo-| (pentru 670-;) S Verme p eova S. Astfe de
metafore foosete deseor Ar. ca n 408a , a 5. Dezbatere pubce se
refer, dup Theer, a Eudemos. Dup Trcot e vorba de tratatee
dezvotate n afar de coa, ca opere de tn destnate mareu pubc.
103. . actut dn contrar. E vorba de Phoaos (ptagoreu dn
Croton, contemporan cu Socrate) care consdera sufetu o contopre dn ma
mute eemente, dec actut dn contrar cum spuneau adep opne
care admteau armona. Dup Ar. CTuvoea este sau smpa contopre a
eementeor care compun corpu sau proporonatatea (Xyo?) acestor
eemente. Foarte mportant e studu atrbut u |ustnus ca Pseudoustnus
(77) PG. 6, 1460 1564 cu ttu Respngerea unor nvtur ae u Arstote
(sec. II -III e.n.). 7. Ar. presupune exstena une substane unversae. Dac
aa cum susne Ar., sufetu exst ca un corp (substan) nc greu, nc uor,
nc vreunu dn cee 4 eemente, este evdent c, dac acest corp exst cu
adevrat, va f un corp nc cad, nc rece, nc prn suferre cad sau rece, cc
nu face parte dn cee 4 eemente. Dar cum zce, oare, c eteru este cad dn
cauza mcr corpuu ceresc corpuror care se mc n e? Cc dac se
nczesc este evdent c se nczesc prn suferre (xa-r -Oo), ar dac-
prn suferre nseamn c prn aterare (x.ccTXXowatv). Dac- prn
aterare, evdent c e prn transformare (xcrr f|>LTa6o}. Y;v) dac- prn
transformare, nseamn c se schmb dn contrar n contrar. 8. Dac, dup
defna u Ar., categora substan prmete pe rnd contraree, cum poate
spune acea Ar. c matera nu e substan, odat ce e capab s
prmeasc pe rnd (ava fspo) contrare: att pcvaa ct starea (hexs)? 9.
Dac dn tot ce nu exst nu se nate ceva, e evdent c dn ce exst se
nate ceva. Deoarece, ns, matera este aceast exsten, cum poate
susne Ar. c matera nu este esen? Dac tot ce se atereaz se schmb
dn ceva determnat n ceva determnat, ar matera nu este nc ceva
determnat, nseamn c nu se schmb, aa c nc dn ea nu se produce
ceva determnat.
1*4. ncuna dn acestea dou. Expcaa dn parantez a fost
ntrodus de cneva, poate char de Ar; pentru murrea de de ma sus
pentru a exprma prerea sa c sufetu nu e nc armone nc rezutanta
raportuh ntre entte contopte, cum arat Trend. 217: Cc sufetu
este o substan, aa c nu poate f numa o reae.
105. Fosof ce susn mcarea sufetuu au neg|at s caute cauza
esena mcr; e cred c au argumentat sufcent c aceast stare exst
dn eterntate (Met. XII (A) 6, 1971b31 I, 4, 985b 19 20). Ar. e reproeaz
c n-au atrbut mcr ata cauz dect norocu ntmparea (Fzca II, 4,
196a urm. cu notee |a B. A. P. (27) p. 42 urm.).
106. Aceast arg dgresune a fost ntrodus uteror de Ar. nsu
(408a, 5 29). Armena n sne nu poate mca dn Icc nc produce vreo at
form de mcare, n cee umtcce Ar. susne c senzaa, ubrea ura nu
pot f amcn.
107. Atmcna rezut numa ntre mrm corporae sau spaae. Dec
mattffptce nu pot avea amerde c?c, fnd abstrac, n-au nc poz, nc
mcare, n ucrure materae poate avea oc o contnutate sau adaptare
fr ntroducerea unu at eement strn de aceea natur. Bac, de pd,
se ntroduce un copac ntre a copac orndu ntr-o ordne oarecare, ce
utodns strc armona ceora tocma pentru c este cmegen, (o-uyyEvr,? )
Dac ns e cu totu strn, rmne zoat m strc ordnea armonoas,
precum nu o strc nc un cm care ar merge prntre e (cf. Fzca V, 3, 336b).
n a doea nees, amona este propora amestecuu sau compoze de
eemente.
108. Atou trect a crtca sensuu a doea a amcne vorbnd
despre sufet. Fecare funce pshc ar f, atunc, un sufet aparte, ceea ce e
absurd.
Grgofe de Nyssa ccmbate teora aur.oac: A|rrcna nu aconeaz, nu
conduce, nc nu se opune, cc nu este o fora. Armona const n extndere
sau restrngere este necesar s ab raune, cc cr o a: o n-@ a, ns
extensunea e varaz, pe crd n amo-ne f e constat c ea exst sau nu
exst. Sufetu ns remte contrar: vu vrtutea, pe dnd amona nu
admte, cntu amonc totodat neaffcnc. Nu este ns absurd c
sufetu partcp a a rone, dar pentu aceasta nu nsetrnn c e nsu e
ermone (77) P. G. 45, 1&5-C6.
109. Crtca u Empedeces este reuat ma |os 410a4 frg. 96
Des. v. Fzca II, 2, .4 20 M Met. A., 10, 93a 17. De. part.
9 Despre sufet a;? /, 642a 18 sg. Torstrk pune n parantez de a
aceasta fraz pu a., ce anume pere cnd sufetu dspare? 1. 29.
110. . a aceste pr (-rot f/epeotv). Theer propune, a aceste
membre (ro |zsXecrIv) dup frg. 30 Empedoces. Pretena (pXfa v. 430a
30) sau ubrea e denumt de Empedoces <pX6TY| cTopy/| (atrace dn
afecune prn asemnare de cat), v. frg. 17, 20. Rnue, dec, ntrebarea
dac sufetu este ns propora sau cu totu o at rezutant a
amestecuu.
111., ce anume pere cnd sufetu dspare? Ar. deduce c c o strns
egtur ntre sufet corp, actund o ou o (a o forma substanaa,
112. Dup respngerea teore sufetuu-armone, Ar. combate pe cea a
sufetnu-mcare (40Sa 29h, 29). E de remarcat c, de combate armona,
un dntre eev s, care nc prveau cu admrae coaa ptagorec, o
admteau asemnnd armona cu structura eementeor. Astfe gndete
Arstoxenos (frgm. 118-121 Wehr), Dcaarchos (frg. 5-12). Apo Androncos
(cum refer Gaenus, Despre amestecu corpora IV, 782/Khn).
113., se preznt ca mcr. Ar. este convns c emoe pornesc dn
sufet (408b 7), dar ee mc organu corpora, ca ac 408a 32 b8 apo 41
a 29. O afecune pshofzc face ca fna s as dn starea de ndferen
dup o aegere tnde ctre bnee propus. Aa c afecunea e actu
comun pshofzc. Fenomenee fzoogce nu consttue dect un aspect a
reat compexe a afecun, dec defna acestea prn eementu matera
este neconpet, de matera e esena pentru manfestre afecunor.
314. Se refer a fzooga organeor schmbarea propretor or
prn cretere sau mbtrnre. n 1. 9 Torst. admte o acun.
115. este o at chestune, expresa se af n 419a7; 427b, 26. Nu
putem t dac se refer a un text pstrat sau a,. Parva natura a n care
nma |oac rou prncpa (ca n 420 21).
116. mcre sau ntprre e vorba de reprezentr mpreshm,
ca n 425a 25; 429a , 429a 4; Ana. sec. II, <?3h, 36; 100* 3.
117. Textu dn parantez e adugat uteror. Ar. revne n III, 5.
Inteectu ntutv e n de aproape anazat, ca o substan dstnct vennd dn
afar (6 Opaoev v o u e) nepertor; nematera nemcat este rmne
(Trend. 223 dup Despre generarea anm. II, 3,744|21; Met. XII. (A) 1072>
24. E nesupus mbtz-nr nu sufer nmc, c numa acea n care se af
(b23 ca a 32), de ex. pentru vz, ochu, sau fna fzc n genere. Depen
dena Inteectuu de corp nu e substana, c numa organc, ntr-o parte a
corpuu se nate va, dar nu sufet, care e o form cu o anumt structur
(Met. VII (Z) 1033b6; 1039b 26 sq, VIII (H) 1643b 14 sq.). n 415a 8 Stvoa e
atrbut numa omuu, dar o dat zce 413b 25, nu este nc dovedt, ar h
415a 12 se cere un studu speca, ca cum nu s-ar f pronunat n 408b
24. Anmau nu e posb de ubre ur de de amntre (n opoze cu
Met. I (A|, SSOb 21). nante de ntroducerea, par, 408b 17, amntrea nu era
atrbut purttoruu Inteectuu, c numa purttoruu sufetuu, (v. Theer,
(ur. 91), pag. ICO-101).
118. De a 4C8b 32 -409b 22 Theer crede ca Ar. a ntrodus uteror un
text pentru rgrea crtc. Apo trece a crtca u Democrt ma aes a u
Xenoeretes ca reprezentan une teor mxte. Asemnarea ntre Xenocrates
Democrt const n compararea monadeor cu numeree. Ambee pot f
reduse a puncte, cc monadee sunt puncte exprmate ca numr, ar
punctee nu sst dect monade care ocup o poze. Ar. prezentase pe rnd,
n 404fe 27 405a 4 sq., sufetu consderat ca prncpu de mcare,
eement, dee, numr cunoatere. Cu 4C9a 4 ncepe crtca adepor u
Xenoerates.
11. Am tradus, cu Theer, TGUTO e f&ctoru motor n oc de rau-v
=, sufetu. Dec, ca factor motrce, cum poate f conceput sufetu ca o
monad?
120. n Loc de puncte am adms, menadee pshce (a X1*0) ca
n 424a 33. S-ar a|unge, dup Ar., a o aternatv: monadee corporae ar f
de at natur dect cee pshce sau vor f dentce, cum credea Demccr
cum deducem dn L-creu III, 372, aa c sufetu ar f actut dn ccrpuscu
ce rna fn. n prmu caz s-ar afa n acea oc nfnt de mute monade, cc
nu sunt mtate de spau, ar n a doea ar f stte-a sufete c corpuscu a
exsta.
de ee n-au toate corpure sufet? ntrebarea e freasc. Argumentu
este ndreptat contra atcmtcr, dar e se apc ceor ce socoteau numru
mcs-ad ca sufet, ntru ct monada se dentfc n corp cu atomu. L: a, n
concepa gcc metrc dupp Ar. Fzca VI, 23-: 24, m: e cvzb n puncte
cc acestea n-au dBsensun. Ar., dup Ibe| 11:05, 171, 17,. d K ac crtc
u Xenccrates, frg. 73 Des. v. Ptca VI, 1. (27) p. 159, nota .
122. Cap. 5 se eag strns de ce precedent, dup cum. am spus a
408b 33; 409a, 10 sq. Comentator admt c e vorba de Xenocrates
patoncanu apo de a fosof. Theer crede c e vorba de a nceput de
aceta. Utma exprese: ceva caracterstc de absurd, prerea propre
neconcordant. Torstrk crede c e ntrodus de atcneva uteror n text,
Theer c e ntrodus de nsu Ar.
123. vn fe de corp, adc actut dn atom ce ma fn. Crtca
urmeaz medat sau ca orce corp s ab sufet; dup Torstrk exst o
ps, textu fnd corupt.
124. . acea care mpetesc, este exprmarea ntocma a teore u
Xenocrates, ca n 404b 29. Numru ca noune motrce nu poate f conceput.
125. . de a aceste poteze, nu se poate conchde (prooroc:
||.ocv-:suCTaa6a) nmc pornnd de a deea de mcare de numr, adc de
a teora mpetr ntre acestea.
126. A trea doctrn despre sufet, cea a eementeor, va face obectu
crtc u Empedoces pn a 411a 7. Cu aceast fraz se nchee marea
parantez adms de Theer care ncepe cu 408b 32.
127. a acea rang cu obectee. Aceste ucrur sau obecte se
refer tocma a eemente, pe care Empedoces e consder, componena
dntre ee, egae sau dentce cu sufetu nsu, ns un compus nu se
restrnge a suma componenor, cf. Ar. Met., VII, (Z) 7047b 77; VIII (H),
1043| 5.
128. Empedoces fr. 98 Des. Nests e personfcarea dvn a ape a
nsuror e. Smpcus transmte nc un a patruea vers.
129. nounea de fn se poate exprma ct mute sensur, formu
deseor foost (ca n Met. VII (Z), W28A, W sq.} se refer a feurtee
categor ogce; toate se bazeaz pe nuana cuvn-tuu este. Acea
argument se ntnete n Met. I (A). 992b, 18 sq.
130. dn toate?, n context Ar. vrea s spun ntrebnd: Dn toate
feure de eemente dn aceea ntr-o anumt sau n orcare canttate sau
catate?
131. Nu pot exsta genur corn ne tuturor eementeor, dec categor
care s cuprnd toate eementee, ca de pd categora de canttate. Acesta
e prncpu neeomuncabt ntre genur sau categor; (v. Met. IV. ( ), 2);
genu suprem este ns categora respectv, (v. Met. (N), W702. Fzca, III,
200h 34.}
132 s rezute o substan nu o canttate. Aceast substan este
consderat categore pentru sufet, v. 412a 6. ma |os a nceputu cr a
I-a.
133. se confrm dn ce e spus acum, adc absurdtatea ceor expuse
ma sus char acum, c dn eemente materae se produce cunoaterea. La
410 30 n oc de yp, Theer propune Se; astfe n oc de Xex9-v ar f natura
XsyOr|aoaevov, ce urmeaz s spun.
134. Ar. ntreab pentru ce corpure sau pre corporae actute
dntr:un sngur eement ca pmntu n cazu nostru sunt pste de orce
cunoatere, cc dup Empedoces asemntoru ar trebu s cunoasc pe
asemntoru su.
135. Pentru murr a se vedea Met. III (B) 1000b. 4. Dvntatea este
nendoos un trpopo venc vu, cum arat Kmpedoces nsu, frg. 27.27-
Des.
136. Am tradus cu Theer Trcot, und fnee murtoare ca subect
contnund, e cunosc pe toate. Roder: Toate fnee murtoare cunosc
ura. Textu dn parantez confrm traducerea adoptat; Ar. nsu, -a
adugat a o revzure uteroar (Theer).
137. Inteectu. a uat natere ce dnt, este dec preexstent fa de
va; a se vedea 430a 23, pe cnd Empedoces a fzo-og atrbue
eementeor prortatea n devenre. Acestea fnd matere |oac un ro
nferor, de aceea caut o form care s acorde scop exstene or.
138., nu se pronun astfe despre orce fe de sufet, e obeca
prncpa, deosebt de cee anteroare cc nu prvete o sngur doctrn
despre sufet, c pe toate a un oc (Trend. 235).
139. de mcarea ca depasare cuvnte n parantez a Torstrk, ns
manuscrsee e a; au fost prmte de Bekker Trend.
140. Ar. combat teora c nteectu e o parte a sufetuu, ar senzaa
o at parte. Dar sa constat c toate cte au nteect au saasbutat. n
adevr, pre sufetuu nu sunt spec subordonate aceua ge., c
seazaa e subordonat nteectuu. Exst, duc, o erarha cc facute
superoare mpc pe cee nfar >ara, ar da se emn sufetu ve eta.v,
ramne un ntreg gea de sufet; nenes n ntregme, n epoca prtb-zantn,
reprezentat de Grgore de Nyssa a, s-a consotat teora c sufetu
presupune organcu ca necesar, dar s-a format pornn de a pant: Cc
de exst o actvtate pshc n pante, totu nu se rdc pn a mcre
ca rezutat a une senza. Prn dezvotare, ns, se nate o putere pshc,
crescnd, n cee neraonae, odat cu fna or, totu acea parte nu a|unge
a scopu su, deoarece nu poate cuprnde catatea raun a
dscernmntuu. De aceea no susnem c adevratu des-vrtu sufet
este ce omenesc, deoarece, se poate face cunoscut prn ntreaga u
actvtate. Iar dac atceva partcp a va denumm nsufet prn
anaoge, nu pentru c n aceea este un sufet desvrt, c numa oarecare
funcun ae actvt (Despre structura omuu 30). n Despre sufet sau
Macrna e combate pe Evnomus care ne s mpace pe Patou cu ArstoteL
Ideea de necorporatate e uat de a Paton, ar c s-a nscut -n corp dn
nvtura u Ar., Ce ma de feos este s credem c fecru corp se
armonzeaz un stfet c vete nu au nmc ma mut ca dspoze dect
unctatea fzc, manfestat prn actee or: (77) PG. 46, 212. Tot acoo
combate pe Orgen (sec. I -111 e.n.) care, pornnd de a Ar., greete
susrnd c dn matere exst dntru nceput dferte grade de sufete
(pcc6||.o{) <sare tnd contnuu spre nare (anabass) dup puterea dat
or. Trzu, n sec. VIII e.n. oa Damaschenu Ta afrma sufetu este unt n
totu cu corpu nu parte cu parte. Fntu cunotne (Dogmatca) v.
(47), pag. 47.
141. Ar. se ndoete de auteatctatea poemeor orfce, cum reateaz
Cct.ro n De nat. de&vum I, 707: Ar. nva c poetu Orfeu n-a exstat
ncodat. Orfc nu dscut despre orce fe de sufet nc despre sufet n
ntregu su.
142. prn usprare dn Unvers nu preczeaz momentu. ThemstTS
(35, 1811) crede c actu se petrece n momentu nater. Ce ma mu
comentator socot c e vorba de orce moment n care se poate respra.
143. Ar. se gndete a pet despre care credea c nu respr.
144. Argumentu a fost foost n 405b 24 430b 23. Contrare se
cuprnd n acea gen se competeaz recproc, cc un termen n-are dect
m sngur contraru, dec contrare formeaz cupur (n daectce modern,
teza antteza).
1.45. Ar. crtc acum teora c orce corp are un sufet n feu su c
dec toate ucrure sunt nsufete. Thaes preznt teora su.) forma urn
teze nedovedte ca atare, numa cu expresa, tot?t, cnt nu.,e de ze sau
Cosmosu e nsufet r>n de ze, a Dog. Laert. I, 27. Despre aceast
teore v. Despre generarea anm. III, 762a 21.
- sufetu. se arat a f ma bun, totu nu d natere a nc o fn
ve. Ideea e reuat ma |os: 423a 2, 435a 11. Ar. nu neege ca Epcur (a
Lucren, III, 573) c sufetu nu poate dura mut n aer. Ac Ar. vorbete de,
aeru gndtor dn Unvers, despre care au vorbt Dogene dn Apoona
Heradt. E respnge prerea specuatv c sufetu n Macrocosm e ma bun
ca ce dn mcrocosm. Ar. combate aceste teor prn reducere a absurd.
147. Sufetu unversa (Macrocosmu) este ooetsv|c: (specfc
dentc) cu sufetu omuu. Ma |os ns arat c nu toate sufetee sunt
omogene: unee sunt vegetatve, atee numa senztve, atee senztve
raonae. Sufetu are anumte organe pentru hran, senzae etc. Omogene
ca pr sunt numa substanee cum e carnea, osu etc., pe cnd ntregu,
dec corpu, e format dn cap, membre, toate neomogene (Ar. n Meteor. IV.
390b 5 sq.).
148. Char Paton admte c sufetu (v. Tmaos 69c), este ntr-o parte
raona n at parte neraoa (Xoyo;).
149. ntrebarea e pus ma sus n 410b 12.
150. aa va merge raonnd a nfnt, n argumentare Ar., ca mu
fosof, este cuprns de horror nfn ca ma |os 425b 12 sq; v. Despre
fosof e f r g. 17.
151. Observaa c unee pante vet (nsecte, mrapode) tresc
dup fragmentare e deseor amntt: Met. VII (Z), 1040b 13. Despre
ongevtate 467a 18; Despre tneree btrnee 468a 30; 479a 3; PI. A.
532a 2 Despre mersu anmaeor 707a 23, Despre pre anmaeor, III,
673a 30. Dup Ar. sufetu este o untate nu ca numr, c ca gen.
152. ntre ee ct fa de ntreg e vorba de sufetee pror de
raportu or cu ntregu sufet; o seam de mss. au XXXo cu sensu
pre sut specfc dentce ntre ee fa de sufet n ntregu su. Ac
ns e vorba despre sufetee pror, ar nu de pre sufetuu, cf. 402b 9;
expresa n 41 a 18 cu acest nees.
153. Nc n umea bzantn nu s-a atrbut smre panteor, deoarece
char smrea era un act pshc ca o mcare ccc n spra (Xscoesc)
sau n ne dreapt, cf. Meetus. (77) PG. 64, 1076. 131 admte n genere tre
mcr sufetet: smrea, gnrea, acunea, dar ee aparn, n ntregme,
numa omuu. Aceast concepe s-a pstrat dn prmee decen ae ere
noastre pn n sec. IX, n trada bzantn, v. (77) P. G. 64, 1289.
154. Cu o seam de nss. ctesc apxh nante de 9|>;f( cu sensu: acest
prncpu este o spece de sufet, cc numa astfe stabm egtura cu textu
de ma SIK, unde e vorba despre sufetu dn cee ma nferoare fne,
contnundu-se acum cu pantee. Ac prncpu vta este restrns a
pante, cu o potent esena, potena de hrnre. Fnee superoare den
partea ma nat a fmc-unor pshce mpct pe cee nferoare de a
care au pornt. La pante potena hrntoare este separat de cea smtoare,
cc aceasta apare numa a anmae, (v. 413 31; b5).
155. prncpu smr, adc naa spece de scare presupune.
smre, cum e cazu a vet apo a anmae n genere. Asupra smr
unor pante. Ar. nu se pronun. Ma |os,nc o fa, a Ar. oussv, nmc, cu
sensu: absout nmc.
C A STEA a I-a x
1. Pentru text avem dou ed. Prma a fost revzut n mute.pr,
aa c eda a 1-a, pe care o traducem, e cea compet, dar n-tegt pare-
se ea de Ar. n mute ocur. Trend, e demmet-e A, B-, Bb, artnd c
char prma fraz a sufert schmbr anume: A: Deoarece s-au expus pe
arg prere transmse de a despre sufet., |5a: Deoarece cee transmse
defpre sufet n msura, n care fecare dntre nanta s-a ustrat, s-a expus
pe arg Bb utma revzure, cea pe cae am tradus-o. Pentru Ka mut
cartate traducem textu prme ed cnd dfer n cuprns de a doua.
Paranteza arat partea. ntrodu*s uteror de Ar., care ne s fxeze bne
noune pe oar. avea s dseute. Dup Theer n ocu paranteze cap. 2,
aa c textu de a 1.2 sfrtu cap. I, e ntrodus uteror de Ar.
2., gen anumt ac o categore bne mtat, v vorba de statere cu
potenatatea de a ua o form, o anumt xnc form. Sunt dec tre
faze: matera nen-format, matera cu potenatatea de a prm form
ndvdua, adc substana (ouo ta) a trea combnarea or ntr-un ndvd,
prn reazare: LvLpfet,oc. Numa dac prn a|ungerea n acest stadu s-a
format depn o structur bne mtat tr-an grad care asgur mata ntr-
un scop anumt, se a|unge a enteehe.
3. Prvaunea este un factor care atrage forma ca o necestate nerent
matere, v. Met. XII ( ) 1070 611. Pseudo-Lustuus (sec. III e.n.) a pus ce
dnt chestunea prvaun, socotd-o ca o formu ogc, fr connut.
Dac psa de ceva exst ca partcparea a exstene, este evdent c
neexstena ntru otu nc nu apare ca o ps de ceva, nc nv partcp a
ceva. Dec, cum partcp matera a prvaune totu s nu exste prntre
exstene?
4. Despre ent-eke v. nota 16 a c. I ndcee termnoogc. M e e Iu s
(sec. IV e.n.) afrm c Ar. defnnd sufetu o enteehe contrbuse nu pun a
prerea ceor care cred c este o creatur a fr. Paton ns spune c e
venc n mcare, ar ce e venc n mcare, este nemurtor, dec sufetu
este nemurtor; v (77) P. G. 64, 1296. Nemesus, contemporanu u Meetus,
combate de asemenea defna u Ar. ca prm enteehe, cu nmc nu
contrbue ma mut ca ce care spun c sufetu e o catate. Dup e forma
este enteeha. ns tna este anteroar actuu. De ac deduce c forma
este enteeha prm, ar n a doea rnd actu. De pd,
och este dntr-un substrat o form. (77) P. G. 40, 560 561,
Nemesus n Despre natura omuu se conduce de de patonce, dar para
de unee arstotece. Corpu prmete de a sufet mcare, dar e exsta
nante de a ven n corp. Sufetee nu se produc mereu prn transmtere
(traducansn) sau prn creaa anumt (creaonsm), c se dezvot smutan
cu corpu, n concepa despre putere sufetet n cea prvtoare a
pasun, von bertatea e, Nemesus se atur u Ar. De aceea e dscut
pe arg noune de: vot, st, aegere, von, deprndere (h exs), potent,
nteect, practc atee, v. (99) op. ct. p. 173. Boethus (480 525 e.n.)
ncearc o sntez ntre Paton Arsto-te: n dezvotarea acestora nu vo
trece cu vederea prerea u PI. a u Ar., ca s- aduc a o aceea sngur
form de gndre s nvederez c, n mute prvne, de e sunt deoseb
ca prer, dar n cee ma mute prncp fosofce, sunt de acord (Despre
nterpretare (77) P. L., 64, 433). admte c actu este anteror potente, de
asemenea mprrea arstotec n potente vegetatve, senztve raonae
s-a transms prn e n scoastc. Metoda ogc au nvat-o scoastc, ca
Petrus Lombardus, Abertus
Magnus Toma de Aquno, de a Boethus, ca dvzunea tneor n
naturae, matematce teoogce (metafzce),
5., acestea sunt prncpe ceorate. Dec substanee sunt n genere
corpur dezvotate n cadru natur. Ke pot deven, a rndu-, prncp
pentru atee dac sunt preucrate tehnc. Aceetea sunt substanee de care
vorbete Ar. n Met. VIII (H), W413- 7, XII (A), 1069*, 31.
6. Este spece n sensu de substan secund, ce se enun despre
substana prm. Corpu nsufet are vaa ca funce organc, dar e nu se
confund cu sufetu. Sufetu e n fecare parte a corpuu anmauu, precum
forma statu e n fecare parte a statu.
7. una ca o tn, ar ata cum ar f contemparea. Sunt dec tre
trepte spre enteehe: smpa potent de-a face ceva, nsurea potente dar
nc neactv, reazarea cat potenae. Astfe se neege ma |os
477b30, ca Fzca VIII, 255a33. Copu are potenatatea s devn
genera, apo nsuete connutu potente n fne comand ca genera,
actveaz, n Protreptcos, 5(5, 75 urm. Ar. face deosebrea ntre tn,
potent reazarea acestea; cf. Top. F, 725>b34; X, 777h24; EE II, 7225H
11. Aceast deosebre zvorte dn teore socratce, de care face uz
Paton, Theaet. I97c. (v. Theer (91), pag. 107 not a 41222),
8. n epoca prebzantn s-au dat mute defn care pornesc de a
Paton, dar, se adapteaz cerneor vrem competud-o cu termen
arstotec. Gregore de Nyssa defnete astfe: Sufet este o substan
nscuta, substan (ouat) ve, gndtoare, cu un corp organc senztv,
nnd o putere veutoare perceptv de obecte sensbe prn e nsu,
pn ce s-a reazat o natur capab s e cuprnd pe acestea v. (77) P. G.
46, 3, 29. De a aceast defne Meetus trece a o concepe antropoogc
n tratatu Despre natura omuu. Ca Chr de Aexandra, e spune: Omu
este un anma raona, murtor, capab de cugetare tn, ar dup
murrea nounor, conchde: e este capab de cugetare tn pentru c
prn nvtur ra se adaug artee tnee, v (77) P. G. 64, 1067 sq. Aba
n sec. IX oan Damaschn revne a forma ogc a defne arstotece:
Sufetu este o substan ve, smp, necorpora prn natura sa, nvzb
ochor trupet, nemurtoare, raona, sprtua, fr form matera. Se
servete de un corp organc d acestua puterea de va, de cretere, de
smre de natere. Nu are sprt deosebt de e, c sprtu su este partea
cea ma curat a ud. Sufetu este unt n ntregme cu tot corpu nu parte
cu parte. Nu este connut n e, c conne, dup cum focu conne feru
fnd n e, ucreaz propre sae ucrr v. I. Damaschn (47) pag. 47, 100,
101. ntreaga epoc de strucre patrstc a sec. IV -VIII e domnat de
Paton, de neopatonsm de emana-tsnu potnan, a care se adaug
mstcsmu u Donysos Pseudoareopagtu. To afrm dstnca ntre sufet
corp precum caracteru de venc mctor. Vase ce Mare, de se
nsprase dn Arstote n Hexaemeron, urmeaz pe Paton n neegerea
noun despre sufet, dar nsure acestua sunt uate dup Ar. Ma trzu,
pe vremea u |ustnan (475-543 e.n.), se remarcase Leontos dn Bysan care
se foosse de to predecesor s, dar, n acest scop e a urmat pe Porpyrus
pe Arstote, manfestnd ua deosebt nteres pentru comentare
nantaor cu prvre a categore acestua. Totu e defnete sufetu dup
neopatonc: o substan ncorpora de sne mctoare v. (77) P. G. 86 ,
1281B. Se vede c este neopatonc dn faptu c e socotete egtura dntre
corp sufet ca nenatura (bdem 86, 2, 1940B) de defnete medat ca
Ar.: un corp organc avnd vaa ca potena (bdem 86, , 1281 c) Trupu
sufetu ar f natur deosebte cu actvt separate, aa c numa prn vona
dvn s-ar f unt ntr-o postaz.
9., nzestrat cu organe adc nzestrat cu pr neomogene dar care se
armonzeaz, pe cnd fecare organ n parte este actut dn pr omogene.
10. Ar. arat cura pantee tresc de n-au organe n neesu
cunoscut a cuvntuu. Rostu teeoogc a pror pante apare n Fzca II,
199*25 Meteor. IV. 380a14, Char Bmpedoces (frg. 82.79) afrmase c
rdcne corespund gur, ca ac 416a4, v. Despre pre anmaeor
IV,686b35 o defne genera a fost crtcat de Potn, IV, 7,8, 5
Porphyrus a Ivuseb. Preparaa evanghec, XV, 11,
11 actuesc o untate n at concepe dect a 17. Ideea apare n
Met. VIII (H|, 1045b18;XII (A), 1075b35. Comparaa cu sgu n cear se af
n Despre generarea anm. I, 729b17. n Nou Testament termenu psyche=
va (Mat. 20, 28. Mc. 10, 45 oan 10, 11). Ce dnt care a fcut net
deosebre este Cement Aexandrnu care afrm c prncpu ve nu e tot
una cu sufetu (Pedagogu trad. N. I. tefnescu, pag 64).
Dar pentru sufet admte tre pr: cea cugettoare, mma pentru on,
cea nctgutaare, pmtru anmae n. genere cea pasonaa pentru, toate
vete. Ac se vede nfuena stoc de Cement ctse pe Ar. dn care
menoneaz un so de pete care ar avea nma (sedu actvt pshce) n
stomac (frg. 326). Tot de a Ar. are nformaa c prn hrnre sngee
devne zvoru semna a omuu seva ve v. Pedag. (94) 69, 72, 73.
Defna prea arg a pre|ut necestat nu cmp ber pentru to gndtor
dn prescoastc ncepnd cu Boethus L,eontos dn Byzan pn a
Descartes, Aeneas Gazaeus (scre pe a 450 e.n. n Byzan a actut un tratat
daogat Despre nemurrea sufetuu. Dscua se poart ntre Teorast
Atenanu, Astheos Syranv un Bgptean dn Aexandra. Dup ce ne spune
despre Ar. c a construt cuvntu enteehe a defnt sufetu ca un corp pe
care- ntrodtce cu un scop n matere, totu afrm c este o form (edos)
care se dzov smutan cu corpu, cc fnd o form nu e nemurtor dect
nteectu vent dn afar (dupaoe). suf etu este dn afar (LE, co O & v);
cc nu- are de a sne (o! *o O E v) s- umneze prn nteect, ca o raz. Vo
sa pe Ar. care dn exces de neepcune a nturat nemurrea sufetuu.
Cea se contrazc ntre e pe e n (77 P. G. 85, 871 1004).
12., Se spune cu neesur feurte Unu a exsta. Despre sensure
u Urm Met. IV (1) b, X, -3, ar, a exsta IV (Y), 7; V (A) 2, IX (6), 7.
Competa actuazare reazare este cea ma propre (xupwq) ca untate
de exsten. Pentru Ar. untatea pshozc e subneeas. Dup ce
scoastca a n prmre tezauru nterpretatv, n sec. IX oan trugena,
rednd raun precdere n tot ce nu contrazcea dogma, tnde spre reasm
ca metod admte daectca ogca ndreptat spre cunoaterea
ucruror, ar nu a cuvnteor a termenor. E pornete de a cee 10
categor arstotece consder substana ca un eement consttutv a
sufetuu ntr-o untate cu corpu. Dac unversae ante retn au o exsten
rea dup reasmu extrem, n reasmu moderat exstena rea n-o au
dect ndvdtaee (unversaa n re|, pe cnd nomnasmu a|unge s se
reduc a concept a cnvnt (unversaa post vem}. n sec. XII Petru
Abeard (1079 1142) afrm c dup Ar, nteectu percepnd ndvduahn,
percepe char natura, exstenee obectee deduce ogc prn abstrace
Matera forma se ofer u combnate, confundate. Dec sufetu cu
corpu formeaz o untate v. E),G. (55) p. 74 75.
13. T& T(. T,v eMct. Expresa e frecvent (ca n Top. I, 101b 21 Met.
VIII (H|, 1043b 1); Botttz Ind. Ar. 59 socotete aceasta ca. o cauz fonm
atur de ceeate tre cauze. Vez Ath. |o|a,. Stud de egc pag. 31 nota
113.
14., o secure e secure prn forma propretatea de a ta. Atfe e
matere, adc nmc determnat. Aba prn form e comparab cu sufetu.
Fr catatea forme tu ar numa o denumre fr connut. Numa mna
care poate svr ucrarea e ca mn e mna. v. Met. VII (Z| 103Gb, 31.
Comparaa cu, securea e nocut cu cea cu ferstru dn prma ede:
Cc dac substana u natura ar f ferstru, aceasta ar f char sufetu u.
Iar dac ar f st parat de aceast catate, n-ar ma ferstru,. c o
omonme; dar acum ea nu este.
15. De a 412b, 17 -413a3 se dezvot cee de ma sus, adugnd c.
exst o propore ntre corpu organc cu membree sae sufetu cv
potentee sae, uate att aparte ct n ntregu or.
16. care va poseda; este corpu cate prn organzare va avea un
sufet ca un ntreg. Un astfe de corp poate smna fneor fructu
panteor. Met. IX, (0) 1049a 2 despre pante anmae: Despre generarea
anm. II, 736b 3 sq). Totu corpure noate, smna anmauu fructu
pante nu sunt nc mcar n potent, c numa au potenatatea de a deven
corpur, cud se va dezvota vaa dn ee. De asemenea potenatatea
semne fructuu este a prma faz cum ar f oeu brut nante de a deven
ferstru (v. Themstus, 43, 10 14). n oc de, secure apare ac n prma
versvne ferstru. E probab c crcuau nc n sec. IV. e.n., ambee
versun.
17. Sufetu nu este separab de corp fr ca acesta s moar, ar
sufetu s dspar. Aa neegea de pd Ma Pseos (sec. XI. e.n.) care
n tratatu su Despre sufet admte c numa nteectu este venc.
Membree corpuu, anmaeor, zce Ar., se caracterzeaz prn cte o
actvtate vta propre ca: nma, fcatu, creeru ceeate. ar n
acea oc vnde e vorba despre pre corpuu zce: se pare c nteectu a
ntervent dn afar c este dvn, cc nmc dn e nu se mprtete cu
energe n actvte corpuu; ar n cartea a II-a despre nteect,
vorbnd despre potena teoretc, zce c nu e nmc evdent, dar se pare
c sufetu este de un at gen c e sngur e capab s se despart cum se
desparte ce e venc de ce e pertor. Iar n cartea II-a expune fosofc
aceea gndur, adugnd c nteectu este nesupus ptmr venc
nemurtor. aa c sufetu ogc te Ar. ca nemurtor separ ab de orce
corp. Dar de ac ma este evdent c nc un sufet nu e cu putn s fe corp,
nc smpu, nc compus. Dec este necesar ca potena susntoare a
corpuror s fe necorpora. Aa c exst n cee nsufete un sufet
susntor a corpuror, astfe c sufetu este necorpora. (P. G. 122, 1040-
076). Se menne n aceast expunere confuza specfc arstotec, ntre
pshc boogc, cf. W. D. Ross, (97) pag. 113 sq. cauza s-o pun n
umn adc s-o exprme n defne. Cauz apare ca termen medu a
unu sogsm, ntruet |ustfc concuza. Trend. 279 stabete comparaa cu
o concuze fr termenu medu, dnd ca exempu defna trsnetuu, dac
nu s-ar arta dn ce cauz se cocnesc eementee n aer. Ar. ma aduce
exempu cu cvadratura unu patruater. Motvarea defne e cerut de Ar.
n Ana. Sec. II, 94a3 Me. VIII, (H) 7044M3. Exempu cu dreptunghu n
Met. I, 996b, 21. Dac ature dreptunghuu sunt a b ar x e meda
proporona, fornma ar f ab xz rezutat dn a:x x .b. L,a Eu-cd VI, 17.
19., prn va, expresa genera, dar exst trepte vtae ca ma sus
417a 26 EN I, 709Sa 33. Pantee au va (ac 470b 23) de stoc nu o
admt. Ar. crtc defna u Don. de Apoona n Top. VI, 148- 27, pentru c
nu cuprnde toate formee de va. Fnd vorba de cauza ogc, dec de o
premz sau termen medu n defna sufetuu, e necesar s ne urcm de
a, va a cauza care- organzeaz creterea - d senst scopu,
|,Unrea matere forme, at dec vertabu prncpu a ndvduae.
Sufetu este de|a o form, ndependent de corp pe care- va n-forma a
rndu su. Sufetu pune stpnre pe corpu de|a consttut - confer
utma sa perfece, dar pstreaz propra perfece, detandu-se de e,
astfe nterpreteaz Bteme Gson n neotomsmu contemporan (pg. 156-
57). Acest curent duce a o nterpretare extrem n spr|m stabt
dogme. Abertus Magnus urmau su Toma de Aquno au vzut vaoarea
de utzare a fosofc u Ar. aa cum ar f trebut s fe dac ar f putut e
nsu s duc opera sa a bun sfrt (bdem p. 162-164). Dar rspunsu
fusese dat de Descartes care n matere de cretere a corpuu anmaeor
pornete de a scoastc, dar funcune organce e expc organc
oarecum mecanc, nocund astfe funce atrbute sufetuu de ctre
medcna scoastc. Nutra membreor generaa sufetuu anmac sunt
dec atfe concepute. Omu este un ens per se, ar nu per accdens, dn dou
substane eterogene, v. E. Gson, Descartes p. 431.
20., u frne mcorarea creterea. Procesu de hrnre e mcare ca
ceeakv. -ec stau pe aceea ne (ca subect n text), ma aes c
pantee au creterea scderea ca mcr evdente (cf. 413 5)
21. Numa focu se dezvot n sus, ceeate n toate pre. Pmntu
tnde n |os. Textu n parantez e adugat uteror de Ar. ct, 404a15; 434a
25; 415b26.
22. Aceast apttudne e tocma potena hrnr se refer a
organsmee v nferoare ca a ceeate fne murtoare Ar. face auze a
prerea c dvnte m se hrnesc tresc totu. E a poze contra
hrnr astreor cum credeau un stoc, Meteor. 11 354b 34s<? Nemesns,
ctnd pe Heract, ne refera: sufetu este ca o vaporzare dn medu umed,
ar pentru anmae sufetu provne att dn afar, ct dn vaporzarea dn
ee nsee se dezvot n chp omogen, (77) P. G. 40,503. Aa buretee,
de se dezvot pe stnc se strnge sau se deschde, sau ma curnd se
umf, cum povestete Arstote, se aseamn cu pantee, de aceea fosof
ce vech obnuesc s e numeasc zoofte (77, P. G 40, 503-505). Tot
Nemesus n cap. 3 pornete de a Ar. dar e combn cu concepte mstce,
astfe: Dup Ar, potentee corpuu, dec n genere ae ceu organc, se
spune c sunt smure. Potentee dvne se adaug strns acestora
ornduesc o untate dup natura or (bdem, 605). Rou smr este
accentuat de to scrtor gndtor epoc prebzantne cretne
necretne, dndu-se precdere preror u Paton, dar ntregdu-e cu cee
arstotece, dup care putere vtae pornesc de a nm: Sprtu veutor
este conductor asupra creenu prn aceasta asupra organeor smuror
asupra tuturor egturor care strbat corpu n toate drece. De
asemenea mcarea pusuu pornete de a nm, v (77) P. G. 64,1108.
Ma trzu oan Damascu, urmnd pe Ar., afrm: Smrea este o facutate
a sufetuu care percepe cunoate ucrure, n cee urmtoare anazeaz
cee 5 smur, ar n concuze se rezum: Facute orcre veutoare se
mpart n facut sufetet, vegetatve vtae, v, (47) cap. 18, 102, 103.
Aba n sec. XII scoastca ntervennd n tna medeva, red
percepe prn smur rou prncpa n cunoaterea reat, cc
admndu-se untatea substana a sufetuu cu corpu, e smte, n acest
fe, mpresun care preznt funca ve corpuu care- preznt ucrure
nu n ee nsee, c prn raport a nevoe noastre corporae v. (54) n
nterpretarea a C. VI, 12 18, pag. 465 sq. Cu toat nterpretarea
tendenoas au. B. Gson, remarcm .otu (pag. 368) dou concuz: 1.
Percepe sunt percep ca atare. Dec nu e eroare cnd spunem c e
percepem rtr-un anumt mod. Furoarea ncepe dac afrmm c obectee
sunt n ee nsee aa cum e percepem. 2. Ie sunt prn raport cu no cu
organee noastre.
23. Ar. revne adesea asupra aceste deosebr, ca n Despre tneree
btrme, 467b13 sq. n Desprepre anm. IV, 681 a 12 urm. un capto
se ocup tocma de trecerea fneor de a cee
nferoare a cee superoare.
24. ma trzu, n 434a 22 ma |os b, 10 urm.
25. Chestunea este dac se poate vorb de sufete aparte sau de pr
ae sufetuu, atns ma sus: 402 b 9; 41 a 30. Paton aeaz partea
raona a sufetuu n cap, cea a ndrzne n nm, cea dortoare n fcat,
ca n Tmaos 69 sq. Ar. dscut aceste probeme n 429a 11 438a 20.
26. Ar. se gndete a pante (ca 411h9) ae cror mde mugur
pot tr separat s dea natere a pante no, char dac sunt mutate
repantate sau atote; acea proces se observ ca terea unor mrapode
sau verm, dar durata or e mtat.
27. Reprezentarea, ac e n treact amntt egat de smur
dorn, ar ma trzu (417b 29) e tratat atur de senzae gndre.
Pcerea sau nepcerea sunt egate de reprezentare deseor, ca n 403a7,
414>4, 431a, 13, 434 2 Despre vse 454b30.
28., Tnteect facutatea teoretc; e vorba de aceea noune: Ma
|os derv dn Inteect opna. Prn smre se a|unge a o opne, ar
deberarea asupra acestea este, ca voe-v, funca u Nots. In 414b18,
funca danoetc Nous, se dentfc. Aceast dscue ntroducerea e
ac s-a fcut cnd nc Ar. nu nserase n cap. par. 413n6 (Theer).
29. De ex. Paton, Tmaos, 69b. Dec Ar. arat c facute sufetet
nu sunt separate ca oc, c numa ca raune funce.
30. rna trzu, n III, 12-13 Despre pr!; anm. IV, I0,687a2.
- A P1*11 ce smm. Sufetu e dntru nceput factoru prn care
trm, dec e e prncpu ve nu nvers, (cf. Roder (14) /, 216}. Astfe
sufetu atrbue vaa, e forma fne v. De tna ca sntatea rezd n
magstru sau medc totu ee au n pacent mobu actuu actvt or.
Dac forma s-a reazat, dn ea nu d u matere, zvorte puterea tne,
ca a nsntor. Patou ar f zs: dn deea de tn nsntore. Pentru
Ar. este o psTy; (cf. 408a2 sq). Tocma aceasta face s actveze aspectu
forma. Aceea exprese m EE II, 1219319, unde aduce exempu cu
csmaru arta u.
32. Nemesus regrupeaz dee u Ar. dn Fzc Despre sufet,
astfe: Exst o funce natura (-90(11x6v), una smua, una mctoare
dn oc, una dortoare, una dscernent, numnd fzc funca nutrtv, care
a|ut creter creeaz funce genetc totodat structurnd corpre, v. P.
G. 40,670 sq. Nu poate f vorba de separare prn ocazr cerebrae a Ar.
Pn epoca modern tonsmu neotomsmu s-au pronunat 1. C nu
centru cerebra creeaz funca, c funca organzeaz centru, 2. xst
func substtutve, cc ate func aturate mpnesc pe cee ae pr
organce aterate; v. ntre a: |. Martan (73) pag. 282 nota 1.
33. unu anume corp adc a unu corp natura organzat ntr-o form,
n acest scop bne ntregete Th. awp ca substantvu u s;|,yuxov; v.
412a16 434b urn.
34. Probab e vorba de adep teore armone (Pato Paed. 85 sq)
nc nu este un fe de corp. Ar. se ndreapt contra matera-
-tor atomt (405a5) v. Despre tneree bunnee 467b13 stnu-
tan n Despre pre ann. II, 652, 8 urm.
35. corespunde cu 412a16 crtc pe ptagore, ca n407b21.
36. n II, 2,413*31 b32. Acest capto - 414b19 formueaz dn nou
413b - 414a3.
37. Nzuna (ops) are, cum vedem, tre spec: dorna, mpusu
vona deberata n vederea une hotrr. Dorna este oarb, neraona;
mpusu este ne|udecat, vona deberat compar raonamentee aege.
Senzaa trezete toate aceste subspec de nzun.
38. este smre de hran; numa accdenta senzaa n genere este
senzaa hrane, vez 434h19, apo EN, III, 777&a, 18 urm. Insst dou
feur de accdente: unee care se manfest, atee
10 Dr.spre sufet care nu se manfest n ucrur sau n fne: Met. V (E)
30,1025*14; Topca I, 5,10224 urm. atee care se menn, dar nu fac
parte nc dn esena nc dn defna obectuu: Met. III(B} 1,995b 20 An.
sec. 83, b19.
39. Despre putna de a- reprezenta a dferte vet ca n genere
despre mportana reprezentror Ar. se preocup n paf. 415a 11; 433b
29,434a5.
40. De a 413b 414b20 se face erarhzarea potenteor sufetet. Se
pot confunda pre cu putere sufetet ca n 4!3b13; o noune genera
(Xdyo) despre sufet nu, ><_ poate formua, de B, cap. a fost tocma de
aceast prere. ac exst o erarhe de gen, unu anteror atu posteror, nu
poate formua ogc o defne (b28 -32). Ar. crtc astfe pe Patou ca n
Met. 1II(B), 199&, sq. EE, 1218*1 f. Tot aa o anumt facutate nferoar
a sufetuu e cuprns, ca potent ce pun, n cea care urmeaz. Dec,
suntem nevo s ne preocupm de fecare spece de sufet, deoarece orce
spece nferoar exst fr cea superoar, dar aceasta nu poate fna fr
cea nferoar.
41. Percepa este un fenomen trezt de obect. Dup nterpretarea u
Mha Pseos (sec. XI): sufetu vegeta este pst de smre, ca ege fzce
care sunt fr pr (untare) dn aceast cauz necorporae, cc n fecare
parte a semne sunt aceea raportur naturae de ndvzbtate, cum sunt
facute: hrntoare, dezvottoare conformatoare, (77) PG. 122,1045.
Acea autor conchde ma |os c numa sufetu ogc e nemurtor (1048>
apo contnu cu deea cretn. Prona ngr|ete nu numa de exstena
noastr, dar de buna stare n genere (1052,; Anmaee neraonae mor
cu totu, cc n-au raune nemurtoare, deoarece moartea este ma
puternc dect sufetu or (PG 85,989). Aceast concepe a domnat
permanent n Orentu bzantn. Dup Ar. Toma de Aqnno omu este ce
ma perfect dntre anmae ce ma mperfect dntre sprte, v. |. Mrtam
(72) p. 332.
42. Revne ma |os 49b. Despre psa (prvaa) putne de mcare
dn oc, v. 4O|19.
43. n c. III, 4 8. Ac observm c nteectu teoretc se af atur de
gndrea dscursv (S tavo a), ca n 413!>, 24 Nos potena teoretc
atur de potena une opn, cum avem no ma sus 408b,25.
strns egate de ee, adc de esena or (Themstus, 49,15
Phoponos 263,13) apo ceeate, adc partcuarte ueesenae,
accdentae, datorte unor cond specae de va, ca boaa, psure de tot
feu etc.
Ed, I. cc faptee actvte sut potente anteroare dup raune
ma mut dect acestea, trebue defnte ma nt obectee or.
|, despre hran despre procreae ntruct sunt actvte cee ma
strnse egate de natur de menrea fneor. Ar.
prvete ac atura soca ma mut dect pe cea nstnctua a.
acestora; v. H. A. VIII, 589*5.
Ar. revne asupra de n H. A. VIII, 588b, 24, Meteor. IV, 380*14.
Despre generarea anm. II, 735*17 Pot. I, 1252*30.
s partcpe a eterntate prn perpetuarea spece (e?So) ca Fzca
I, 192*18. Ca numr e contnuare veur ca ndvd, mposb pentru
vet. Patou reev aceasta n Symp. 206S I/ege 72 /b, Ar. amntete
de perpetuare n Despre generarea anmaeor, II, 73131 Despre generare
dstrugere, II, 33812 urm.
pentru care se face ceva Ar. admte mersu ctre ambee scopur unu
servnd ca m|oc penm ceat. Scopu n sne e de vaoare unversa:
bnee, fercrea; scopu medat, ca reazare pentru cneva anume, confrm
asgur mersu ctre scopu fna.
ncepe o ung parantez 416a18, care ntrerupe dscua despre
sufetu vegetatv.
sufetu este catz pe ng funca de mcare, scop substan a
corpuu nsufet, care fneaz numa ca potent. vsubstana este socott
cauza fne, v. Met. VII (Z) 104126. ntr-un corp nsufet cauza fne
substana se contopesc. Sufetu este prncpu fne ve (-ou|tou).
Totodat este raune enteehe a ce exst ca potent.
Sufetu este cauz ca scop fna. Sufetu fnd form, forma
aceasta este cauza exstene sae. n fnee v exstena este dentc cu
vaa or, adc esena or este cauza ve or. Scopu fna sau utm este tot
sufetu, cc are msunea s ucreze n corp ntocma cum natura ucreaz n
tot unversu. (Trend. 290). Dovada acestu fapt este c sufetu fc|sete
corpu ca un nstrument a su. Acesta este scopu utm, adc n sne, cc
n amnunt ucreaz prn scop restrns numa Ia o fn anumt, dec ca
scop medat pentru desvrrea scopuu utm (v. ma |os 1.20) v. Fzca II,
198b 10 Despre pre anm. I, 639 12.
53. prmu mbod a mcr pornete de a sufet; e este dec cauza
na (prncpu) dferteor spec de mcare: mcarea ca depasare,
prefacerea, sau schmbarea creterea. Pentru Patou (Phadros 245C)
sufetu era zvor prncpu a mcr pentru c e nsu e venc n
mcare. Ar. concepe ns c e pune n mcare, dar nu se mc; este dec
un motor mob. Dec motoru a reamente deosebt de obectu su, cc tot
ce se mca e mcat de atceva, v. Fzca, VIII, 5, 257} 6 8 Met. IX (0),
8,1050b n XII (A), 6,1071b nmc nu trece de a sne prn sne de a
potent a act vceversa, v. P. Swek, (93), p. 59 64.
54. senzaa se pare c este un fe de prefacere (vez cap. 5 care
urmeaz). Prn nfuen drect organu sufer o schmbare, dar nu o uzare
ca ntr-un proces mecanc. Schmbarea este o adaptare pentru percepere cu
pstrarea substane reaor naturae ae organuu de smre. Feure de
mcare apar n Despre pre anm. I, 641b6, char Fzca II, 192b, 15, V.
226a16 m Ccero, somn. Scp. II, 14,30; 16,20.
55. cum este n Unvers. Nu exst sus |os cnd e vorba de poza
organeor fneor uate ndvdua, dar exst cosdernd Unversu ca ntreg
n raport cu no. v. Despre mersu anmaeor 705b6; 7064 sq. Despre
va ung 4672; Despre tneree btr-nee 46S3- 9; Despre pre
anm. IV, 686}34.
56. E vorba de Heract coaa sa. Tdeea exprmat ac restrnge
cauza numa a foc, de ma nante o atrbuse pmntuu. Heract a
nfuenat pe stoc, cf. Ccero, De nat. deor. 2,24.
57. Pentru fosofa scoastc, corpure, prn cate or actve, ncep
prn a ucra astpra organuu de sm prn m|ocu acun or fzce asupra
organuu, s mprme smuu (purtare sufeteasc egat de matere, dar o
face sa ucreze ntr-un rnod superor matere) o smtudne pshc
(matera, ntenonat), ntre ee nsee, care determn pun n act smu;
ar acesta, ntrnd de acum n operaa vta manent, devne n chp
matera obectu a ceea ce e percepe, n tmp ce se produce o magne n
smu ntern, v. Ar. Fz. III, 4, 202, 5 22 Despre sufet II, 11 12 ece
22, 23, 24 a Toma de Aquno (73), pag 268.
- Focu este o cauz asocat a susnerea fenomeneor vtae, dar nu
cauz absout (ocXw). ste numa nstrument n mna motoruu, ar nu
motor (v. P. Swek (89) p. 62). Aadar cauza asocat e totu cauz necesar,
dar nu e sngura absovta cauz.
59. Ar. eag fru despre sufetu vegeta ntrerupt prn parantez.
Acum e vorba de obectu nsu care servete ca hran.
60. aceea e vorba de contrare care satsfac cerna de a a|uta a
creterea recproc.
61. E vorba de cee patru eemente ca de compusee homoomeref
dar e ma sgur s spunem c numa eementee se a|ut prn con-traretate
ca unu s fe hrana ceuat.
62. se hrnete cu asemntoru. B vorba tot de Empedoces
Democrt, v. Despre generare dstrugere, I, 7,323b, 3, apo ac 40514
unde asemntoru cunoate pe asemntor. Numa Anaxagoras nu
mprtea aceast dee. Ar. se pronun n Fzca VIII, 260*29, cu prvre a
hrnrea creterea prn asemntor cteodat prntr-un ucru deosebt.
Numa astfe se poate a|unge a cretere; pentru un contraru hrana este
contraru su totu sporete cnd un ucru devne a fe cu atu. (u. B. A. P.
(27) Fzca p. 210)
63. nacune (arga) e cuvnt a coae sae cf. Teofrast, Met, 7b13.
64. s socotm. de atu, n feu acesta se rezov apora de ma sus
a, 29. n adevr, n prmu stadu, cnd amentu nu e dgerat, contraru
amenteaz contraru su, dar n a doea stadu, care e utmu,
asemntoru hrnete pe asemntor, n adevr, m a doea stadu, cnd
ncepe asmarea propru-zs, organsmu asmeaz ceea ce -a fcut
asemenea n prmu stadu. Numa aa se expc creterea. Despre generare
dstrugere, I, 322*3, Fzca VIII, 360a30.
65. ntruct este hrnt, este nsufettu, a corp se refer hrana. ar
nu a va sau a sufet, (v. 415b27), dec corpu este hrnt ntruct e
nsufet nu accdenta: nsufettu , hrana sunt coreatve, v. Categ. 7,
(f. Anmau se hrnete pentru c-posed esena ve e nsufet.
66., Hrana. factor a procreae. Ar. crtc pe Hppocrate dup; care
generarea e o dedubare a fecre partcue a fne v. Asemnarea ntre
prn cop nu e constant, dec nu e o dovad, deoarece pot semna cu
amb prn. Apo s-ar cuven ca dutr-o fn s a natere caractere a dou
fne. Dup Ar. generarea are oc prntr-o adevrat produee, v. Despre
naterea ann., 775, 722b urm. Ea provne dn smna care n-are pre
sae n act, c numa n,.potenatate v. Despre smre, I, /S., 72|a, 7 22.
Femea contrbue cu matera, mascuu CM forma, care d matere o
mpuse orndut dup egea sa, v. Despre naterea anm., II, 1,734b, 7-19
734b, 23; II, 738,12 unn. IV, 77 7b, 12. Prma orndure trebue s reazeze
ccu uteror. a evoue prntr-o ucrare propre. Orce fn poart n sne
fora spre desvrre, v. Pau Swek, (93) pag. 86 87 notee.
67. aa cum este n esena u. Desgur e vorba de nsufet, de
veutoru dotat cu o potent.
>68. sufetu prmorda adc treapta cea ma de |os a sufetuu cea
hrntoare apo ca cea procreatoare, dn parantez.
69. B vorba de cdura nnscut sau vta. Aa au nterpretat:
Themstus 53,32 Phoponos -288,20. Despre cdura nnscut v. 42020
apo Despre pre ann. II, 65210. Despre generarea anm. II, 74031.
Totu ea a|ut a msture. Despre tneree btrnee 469*12; 474-27.
70. Tratatu, Despre hran e ctat, n Despre somn vse, 456b5.
71. Ac 415b24, v. Fzca, VII, 244, 11. Percepa reazat cnd
smu sufer ceva, v. 410f25; Despre somn vse 454a9 Protreptc
44,16,
72. Asemnarea nu e necesar s fe compet, c n mare parte. Dar
ucrure pot f neasemntoare ca spec compuse, v. Despre generare
dstrugere I, 323 b, , unde cteaz char pe Democrt. Asemntoru nu poate
sufer prn asemntoru su, cc dac dou fne ar f ntnt totu
asemntoare, ee nu s-ar putea nfuena. Dec, trebue s fe n parte
asemntoare n parte neasemntoare. Sunt asemntoare dac aparn
aceua gen. Sunt neasenntoare dac sunt deprtate ntre mtee
aceua gen, dec contrare, v. P. Svtek (93) pag. 81 nota.
73. Nu se produce o senzae a senzaor, deoarece organee sunt
afectate totdeauna de obecte, ar ee sunt compuse dn eemente care sunt
sensbe numa n act. Senzaa n sne nu exst n act, c numa ca potent,
aa c acunea obectuu extern trezete pune smu n funcune, adc
reazeaz, v. 418a 8,20. Prn eemente devn sensbe cate pptuu:
cad, rece, uscat, umed. v. Despre generare dstrugere II, 330a26, ceeate
numa accdenta. Vzu se aseamn cu nfamabu,. cc nu se reazeaz
dect prn afectare extern. Afecunea e-o aterare, dar nu coruptv, c
perfectv, adc a|ut a des-vrrea ca trup sufet a ntreg natur a
fne nsufete ma nt a om. Acest ucru se reazeaz prn actuazarea
tuturor potenteor fne sufetet.
74. Focu e ca esen arztor n-are nevoe dect s fe amentat;
ceeate nu ard prn cdura organc; astfe s-ar consuma pe sne n-ar ma
exsta focu n act. Aa e cu sufetu senztv: exst ca potent numa
cnd e afectat, se aprnde.
75. Sunt dou paranteze care nu se te dac pot f atrbute u Ar. Ue
au vaoare expcatv. Urmeaz apo contnuarea de a 416b, 33.
76. cum an spus ma sus 416b7; v. Fzca, III, 1 207b 31 Met. IX
(6), 6, 1048*>, 28.
77. acum n genera despre ee ca n 426a, 26. Acum se ocup ma
amnunt cu deosebrea dntre potent enteee. Ct tmp psea cap. I,
adaos teror, se muumea cu deosebrea, dntre potent reazare. Acurn
n oc de dou trepte se dstng tre trepte spre enteehe.
78. genu matera: potena ca gen rezd n om ca atare, matero-
este nsu connutu tne, susceptb de nsut de ctre om: cf. Met. V (A)
1022b25. Matera e n sensu dn cap. 414a 26. A|ungerea a starea de nture
specuatv exprm exercu rea a tne ca ma sus 417a5, 19; apo
430a4 de comparat cu Met. IX (6), 1050a12. Lucru depnde de von, cf.
429b7 Fraza, ns fecare ceva dn afar (1.26 28) este n parantez a
Torstrk.
79., c acest ucru este A; dac se preznt, nu numa c- recunoate
ar f ca o smp senzae dar cunoate funca-gramatca n toat
ampoarea e; cf. Met. XIII (M), 108718.
80., fcndu-se astfe adc nu ucreaz cum ar trebu, n adncme-ca
s a|ung a o hexs (deprndere) apo, prn acune a enteehe. ntregu
context sufer dn cauza unor psur. Am adms, n oc de XXoto O e Ic pe
dcXXo coOy)cr<SLvo; (Theer) cc exprm-nzuna de a se schmba spre
ma bne prn acunea une aterr savatoare; cf. ma |os 417 b 3
ntregu context.
81. nvare adc asmarea de cunotne, dar de aa atur-nct
modfc structura organc sau pe cea nteectua a subectuu. Aceast
nvare, contnuata a trepte superoare prn asmare, duce a deprndere
(hexs) apo prn acune, a entee-he. Dec nu smpa nvare a
prncpor este factoru hot-rtor, cc aceasta nu opereaz schmbarea, c
char trecerea de a exs a enteeue, ca factor permanent creator.
Aceast trecere prefacere a fne sufetet a omuu nvat, n-are nc
un nume potrvt. Despre procesu de nvare n acest sens, ac 429-9
Fzca VIII (H), 255a33, unde sunt artate cee tre trepte spre enteehe,
pornnd tot de a gnoran. Despre consodarea cunotneor prn repete
cu foos nou trata Paton (Symp. 208a) Ar. expune procesu nvtur ca
pornnd de a nvtor (agent). A nstru pe cneva nu e dentc cu a- nva.
Tot ce e poztv e reazarea mcr n fna pacentuu, ca efect. v. Fzca,
III, 3, 2025-7, apo 10 21 P. Swek (93} pag. 82. n Orent a domnat
Paton. Aba cu oan Damaschn (sec. VIII e.n.) se revne a Ar. prn dstnca
ntre potent act. n dona modur se zce c ceva este n potent n act.
Spunem c sngacu este foog n putere, cc are facutatea de a nva
de a deven foog. Spunem ar c foogu este foog n putere n act;
n act c are cunotna gramatc; n putere c poate s nterpreteze, dar nu
nterpreteaz. Spunem ar c este foog n act, cnd aconeaz, dec
cnd nterpreteaz, v. Dogmatca (4?) pag. 122 a urm. La Ar. observm c
potena are dou stad: ca smpa capactate ca potent de a ucra dup
studu pregtre (hexs) n acest caz este enteehe.
S2. psa de preocupare adc gnorana e o stare de aceea
categore ca tna. Trecerea de a o stare a ata e un fapt de von cu
a|utoru unu nvat n stare de enteehe. n epoca modern s-a reuat
chestunea: Teora bergsonan care se mc ntr-una n |uru nounor de
potent act, fr s reueasc a e formua a e foos n mod raona, ne-
arputea aprea pn a un punct de vedere ca o nversune a doctrne u Ar.:
n oc de a vedea n sufet actu corpuu veutor, vede ma curnd n corp
actuazarea sufetuu, v (73) p. 287.
: $3. Perceperea reazat prn senza feurte se ntregete cu
contemparea actv, adc cu tna n acune. Dec prn perceper
organzarea or se dezvot tna pn devne o formae, o stare (hexs),
apo aceasta trece a acunea contnua actv (cner-gea) strnt de
obectee externe.
84., a ceor generae. Idee generae se formeaz, ns, n aceea
cond ca generate perceptve, pornnd de a smur. Deosebrea ntre
percepere tn se face de Ar y n Fzca, |, 1895. Ana. Sec. , 87b57. Ce
poate f gndt st n sufet numa ca potent (rm dn teora reamntr
u Patou).
85., cu at pre| n III, cap. 4.
86. Trmterea a 4/7b,(). Cee dou str corespund dar treend a
actvtate, potentee devn ee nsee enteeh, reamu se n act.
87. Sunt n prn ee nsee ca obecte sensbe, ar nu ca substan.
Se percep dec numa cate proprete care cad sub smur, ar nu
cee care pot f numa prezumate prn dscer-nmnt, at funce pshc.
Percepa cat este strns egat de o anumt substan. Cate n sne
nu sunt separabe de substan. Ar. face deosebre, dec, ntre percepa
drect natura cea edus sau dobndt. (2,1 ct. III (B), 5,W10 14}.
Despre percepe accesor trateaz o dac cu smu carmn, ac III, 2.
88. Pptu percepe cate: cad-rece, uscat-umed, neted-aspru,
greu-uor etc., n care nu se nea dect mpedcat de at sm; v. 427
b/2; 43029. Sceptc au ansat deea ner smuror despre care Ar.
dscut n Met. IV (F), 1070b, 4 urm. Despre obectee comun sensbe ctm
ac 425a, 14; 428,22 apo Despre smre 437a9; 442b4. n Despre
memore 450a9, 45117 452A7 se percepe tmpu ca n Despre vse
458-4.
89. Fu u Dares numa accdenta prn concden e ab, dar abu
e perceput ca atare n prmu rnd. Exempu 425- 26 n Ana-Sec. II,
81, 25; 83*, 5.
90. Ar. ncepe studu smuror, cu vzu n cap. 7 -11. tot cursu
aceste dscu cuvntu aaor,a nseamn: sm, potent smua
actvtate perceptv. Democrt urmeaz aceea ordne, frg. 11. Paton n
Tmaos 61 arm. ncepe cu pptu, apo gustu, mrosu, auzu, vzu;
numa n Peb. 51 ncepe cu vzu. Teofrast (Despre smre) urmeaz
ordnea u Ar. Democrt, Anaxagoras Dogenes de Appoona nu pstreaz
o anumt ordne, n Despre smre, Ar. nsst asupra fzooge organtor
de sm. HI gndete c orce s.m opereaz prntr-un ntermedar ca s a
contact cu obectu. Pentru Vz, Auz Mros sunt apa aeru cu structura or
specfc (4181, 419a,
33). Pentru Gust Ppt carnea ns este ntermedaru, ntr-o
anumt structur, v P. Swek (93) pag. 106.
91. Dup Kssen Theer ac este vorba de corpure fosforescente,
vzbe n ntunerc (ma |os n 4193). pun punct dup, se va nrar pe
msur ce nantm n expunere. Dar n prmu rnd cuoarea este vzbu,
adc nounea genera pentru ce este vzb, prn tne cu auze a
fosforescent.
*92. Numa cuoarea face ca un obect s fe vzb, n afar de cuoare
ma e vzb, ns numa u obscurtate, fosforescentu. Dec cuoarea este, n
prm ordne (rpc-co?) factoru vzbt. Cu . a 29 se accentueaz c psa
actvt de umnare (ca prvaune) e ntunerc. n vzune procesu este
acea care face dn neasemntor un asemntor. Organu vzuu, n
senzaa * vzua, percepe cuoarea. Procesu e o trecere cattv, forma,
ar no o absorbe ca a hrnre, v. P. (S3) p. 96 97 ma |os III 2,425* 22-
24 ca II, 12,424* 17-24.
93. Transparena sau dafanu este o natur comun a ape aeruu
ucreaz ca ntermedar ntre obectu vzb ochu omuu. Dar aeru, ca
apa n anumte cazur, este un vehcu, cc ptrunde : orce corp
compus; e se af prezent acoo na-ne de compunere nu poate f excus.
Dup Ar., corpure sunt capabe s ab cuoare n msura n care conn n
ee aer sau ap. Dec cuoarea este suprafaa unu corp sod, care conne n
e dafanu. Ca esen dafanu e o natur o potent ncrcat cu foc, de
aceea produce umn necoorat, n act fnd, aba apo cuoarea. Pentru
Ar. cuoarea este, mta dafanuu ntr-un corp determna, v. Despre
smre, III, 4282 439-30. Esena cuor const n schmbarea catatv n
umna ns caxe, ca esen, este nsu dafanu n act.
D4. Dafanu ca atare n act este umna necoorat; dt-c numa
obectee ntnte dau cuoare anume cuoare or, smp sau combnat.
Despr 2 vzune (3 poeme) afm ndrect dn EN, XI (K) 117-* 13-19 prn
comparae cu pcerea (y|sovv), Ce este pcerea n esena catatea e, s-
ar putea da o murre dac pornm de a prncpu e. Ca ea, vzunea se
pare c este, or u ce cp ar f consderat, un act desvrt, n-arc nc o
ps nare nevoe de nmc uteror care s mpneasc specfcu e.
Pcerea se aseamn n aceast prvn cu vzunea. Este un ce ntreg. nu
se poate ca ntr-un anumt tmp s ab cneva o pcere a cre specfc s
se desvreasc prn devenre ntr-un tmp ma ndeungat. De aceea nc
nu este o mcare.
95. n aer ap exst o anumta natur, o natur poten comun,
care nu e dvzb, dar care exst n aceste eemente: Despre smre, III,
43923. Aceast natur exst n soare v, corpu prmorda, cu mcare
crcuar. Matera sau substana aceasta servete a constturea sfereor
ceret. Este Eteru, despre care Ar. trateaz n Despre cer, , 270b21 -
denumete, prmu corp, consderndu- ca a cncea corp, esen sau
eement. Eteru nczete stratu de aer ncon|urtor - aprnde (Meteor,. I,
341a 17).
96., acoo este obscurtatea, exst ntunercu ca prvae u act,
dar ncodat desvrst, cc umna prn esena e ptrunde pretutnden,
ma mut sau ma pun. Focu de sus este o spece a prezene de foc prn
care se emte umn n spau nfnt ceresc. E e venc n act, ns nu prn
prezena corporaa a focuu, c numa prn prezena cat u ca hexs.
Despre smre
97., m potf ckn corpur n acea oc constant prncpu a Ar.
Lumnoztatea nu este foe (cum credea Paton, Tmaos 45b trm.),co
transparen actv: Despre smre 43825 urm* Nu este corp nc
emanaa xmu corp. Cu aceasta Ar. crtc pe Empedoces cou.statmd n
Despre smre 438f>-<! contrazcere n acest punct.
98. Aparent banaa, deea u Ar. exprm c ntunercu este dafanu ca
smp potent. Raportu dntre ntunerc umn este acea dntre
gnorana ca tn potena posesunea tne Ee fac parte dn acea
gen, nu se excud, cc sunt contrarv nu contradctor. Cu focu se petrece
nvers: numa prezena /u? ca ucrare catate, e n act, ar nu corpu.
99. Empedoces (Des (51) 31A 57) e crtcat pentru c concepe Iu-
mma ca un corp. Senzaa de umn se produce, dup e, prn ntnrea
emanaor umnoase care pornesc smutan, att ee a och ct de a
obect. Aceste emana sunt emse de ctre soare- trtcerea or prn spau
se face ntr-un tmp reatv ung, dar dn cauza vteze nu e observm. Dec e
crede c mcarea umn este o transae (9097.), pe cnd dup Ar. ea este
o prefacere (X).o-c,:). Spau ncon|urtor de care c vorba este ceru nsu,
aa numta sfer concav a u Empedoces.
100., greu vzbu ca 422a20 urm. Trend, murete astfe:
ntunercu, care n reatate tm. e ncodat absout, c este ptruns de o
umn uoar char pe o noapte ct de ntunecoas, se numete ma cu
dreptu vzut cu greu dect nvzb, ca s restrng oarecum prea
categorc;) exprmare a acestu cuvut.
101. care mprte umn; ee trezesc senzaa de umn, ca ma
|os 1.28, de atfe n Despre smre 442 23. Obecte fos-
f orescente sunt ctate n Despre smre 437b 6.3; despre undee
focuu aprns, tot acoo. Pptu ne poate nea ma mut dect vzu, v.
Despre vse, 2,46020 22 urm. Iuze smuror dup Ar, se datoresc
preungr mpresor prmte ndeung de a un obect exteror.
102. Cercetarea de care e vorba nu s-a pstrat nc nu e tratat n
Despre smre, 437 5, unde era ocu.
103. Prn esena sa cuoarea strnete n dafan o schmbare catatv.
Dn cee urmtoare se vede rou dafanuu, n care a natere. mcarea
catatv prncnut de cuoare. Grgore de Nyssa {sec. IV e.n.) se conduce
de comentar a opera u Ar. prvtor a geneza orgamu veder a funca
u. E scre: Dac n-ar exsta, sbaree, ochu ar f de prsos dac n-ar f
ochu soaree ar de prsos; dar deoarece fecare este necesar dn cauza
ceuat, urmeaz c fecare dn e este generat. Cc ceea ce este fr cauz
nu poate f cauz. v. (P. G. 46,3, 15). Sec. XIV est secou crtc arst Adce.
Prn Whetu dOecam se pune prncpu ntue drecte se d ca exempu
vzu. Cunoaterea ntutv este sngura care poart asupra exsteneor
ne permte s a|ungem a fapte. Prn opoza cu cunoaterea ntutv
cunoaterea abstract nu ne permte s tm dac un ucru care exst,
exst, sau dac un ucru care nu exst, nu exst. Numa cunoaterea
ntutv ne aduce a acest rezutat. Dar feu aa de caracterstc cu care e
foosete acest prncpu arstotec contra a Ar. nsu nu s-ar expca fr a
recunoate, a se recunoate a se asgura prn cunoatere expermenta.
Este car c experena nu ne nva nmc dn aa-nutntee spec. Cud un
obect e ab, se vede, dar nmen n-a vzut vreodat, spec, v. (55) prag.
251, 252, 260. Renaterea taan pornete de a Paton adugnd n fruntea
facutor sufetet raunea, care, mpreun cu cee cnc smur, actuesc
u compex armonos. Raunea e asemenea dvnt, ar smure
corespund unor anumte eemente: vzu cu focu, auzu cu aeru.
mrosu cu vapor chdeor, gustu cu apa, pptu cu pmntu. v.
Marso Fcno (74) pag. 63.
104. Transparentu se extnde cu aceea ntenstate contnuu, adc
nentrerupt, de a obect pn a organu veder, dar nu se oprete a
suprafaa ochuu, c ptrunde pn a crstan care e ncrcat cu dafan.
(Despre smre, III, 438b, 5-16).
105. Subectu fnd n potenatate de a sm, ar nu n act, are nevoe
de un obect care e adevrata cauz a senzae, nu numa conda e. E
necesar un contact, ns cu un ntermedar ntre obect fna perceptv.
Nu exst dec vd ntre acet factor. Democrt nva c vederea ar
compet perfect, dac spau ntre no cer a xn vd compet. Am
putea vedea ce ma mc corp a cea ma mare dstan. Ar. crtc pe
Democrt pentru asa concuze a care a|ungea, de n-admtea vdu. Aa c
nu exst posbtatea ntreruper ntermedaruu, care tocma transmte
magne, dec prn vd nu se poate vedea nmc.
106.de ctre ns cuoarea nu e posb, cc dxp Ar. numa prn
ntermedu dafanuu se poate percepe cuoarea unu obect.
107., ocu se vede; ac spune despre foc consderat ca a treea
obect vzb prn sne, pe ng cuoare fosforescen.
108. Transparentu ca potent devne prn prezena focuu transparent
n act, cc tocma focu ucreaz prntr-o, prefacere a schmbarea catatv
a transparentuu.
109. Textu prea aterat, dup Torstrk, deoarece apa este
ntermedar pentru sunet, ar pentru mros exst termen n. 1. en; sunt
anuae care mros nu numa n aer, c n ap (Trend. (12) p. 145). De
aceea trebue s admtem c Themstus, de a prescurtat, a pstrat n
ntregme mersu gndr pe care o reconsttue Torstrk astfe: Intermedaru
pentru sunet ca pentru mros este aeru precum apa. Ctvntu pentru
catatea or comun e n.eexprmat n mb.
110., ar afectu, dec o modfcare catatv, o propretate de a
transmte prn unde mpresa extern ctre organu de percepere, fe e
ochu, saorganu ofactv. Intermedaru nu. smte e nsu, c numa
transmte aterarea sufetuu senztv. Dec ndat ce aterarea ptrunde n
sufet a natere senzaa. Ar. revne n Despre smre 439;123 ma
precs n Despre smre, 442b29 urm.
111. Dup Trend, ac psete partea a doua a fraze n care era vorba
despre anmaee acvatce, ma aes c dup v aceast a doua parte se
mpunea, cum constat Snpcus. (Iar cee acvatce mros char dac nu
respr). Ideea revne a Ar. n, Despre smre obectee smr, V. 444b22
(ctat de Trend.) n Despre tneree btrnec, 470b9.
112. ma trzu, adc ma |os ac, 421b14, cap. 9 10.
113. Ac se presupune o acun, ntregt astfe de Trend.: Acum dn
cee spuse este murt ce e vzu. Cap. 8: Dup acestea trebue sa. vorbm
despre auz mrosre; dar ma nt s ne mtm a sunet auz.
114. ns ma pun e un adaos. Ac Ar. ar nsstat s nvedereze c
ntermedan nu e factoru hotrtor u producerea sunetuu. (Trend. (11) p.
146). Trebue s nem seama c sstemu nervos nu era nc descopert pe
vremea u Arstote. Aba n sec. III .e.n. -au descopert medc aexandrn H
c cp h c s Erasstratos. n ocu nervor Ar. admte cteodat o funcune
de acest fe, ns o atrbue vrfuror de sub epderm ae vneor, v. p. not
174.
115. Pentru Ar. sunetu nu rezut dn onduaa aeruu sau ape, c este
o catate a corpuu suntor, pe care aerw.1 apa o pot transmte, dup
ovre, prmnd sunetu de a corpu suntor. Astfe, suaetu este o catate
exstent n unee uerwr.
116. Numa ovtura puternc produce sunet, cc aaru s-ar sustrage
treptat. Lovtura trebue s- a nante, dec s- surprnd s- ntreac.
117. Textu n parantez e un adaos care nsst prea mut asupra
comparae cu umna; dec nu provne de a Ar.
118. Ac prmesc cu cee ma mute mss., cc prn umbr se ar-
murete hmna; T| (Phoponos Torstrk) se refer a ntreg fenomenu de
refrace, nu numa a urubr. Urmeaz ar o acun pe care Trend, o
ntregete astfe: tot aa sunetu se refect totdeauna, char dac aeru n-
ar f cempact untar.
119. Dup Trend, e vorba de Empedoces, care neege gret nounea
de vd, cum arat Ar. ac n ate pr, cc nu exsta vd n natur, dup
Ar.
120. dn cauza rarefer u aeru, nconstant n structura u.
121. e nnscut aeru. Dup mu comentator, ca dup structura
etmoogc a cuvntuu en, se neege c n ureche se dezvota n mod
organc un spau pn cu aer n fuu membrane audtve,
U
ca o parte organc natura a urech, cf. Met. IV (F), 4, W4b22; XI,
(K), 12, 1069d 5 72. n Despre generarea anm., II, 744a 3. Dup Theer e
posb ca Ar. s fe nfuenat de Dogene dn Apoona (64 A, 19, 40).
122. partea corpuu care va f rtat va trebu s conn aer care s
transmt organuu ntern sunetu dn afar; care emte sunet, adc
produce rezonan. Totu nn se reamntete fenomenu pshc care se
trezete prn organ, aa nct faptu ar putea f socott pur mecanc. De aceea
Theer propune mennerea u 2;|.u7ov care este nsufet, n oc de
L||n|;q>ov (suntor) propus de Torstrk.
123. uor mcat bne ntregt de Theer (EUZLVTOC; n oc de
acxvY-ro c, nemcat). Aeru are nevoe s se mte ca s comunce senzaa
organuu su. Ptagore defneau sunetu ca o ovre produs de upta aeruu
mpedcat n mcarea u natura (Adrast a Porhyros: In harmonam 7,22
unn. (Duhrng) Theo de Smyrna 50, 6 (Hoer), cta de Theer op. ct. (91)
p. 122, not). Aeru dn ureche e permanent.
124. Ar. e pentru aceast aternatv. Mcarea actv a ovtoruu ca
cea pasv a ovtuu, formeaz o untate, un act, ca atunc cnd cneva
respnge o mnge.
125. cum am spus par. 419b6.13.
126., n mas compact aeru e refectat agtat, ca s produc
sunet.
127. prn sunet n act se cunosc char obectee cu care s-a produs
sunetu (v. 422h29 Paton, Tmaos 67bc). Dec nu se poate t nmc ct
tmp sunetu este o potent.
128. pentru scurt tmp, cc vbrae sonore sunt mut ma frecvente
a tonu nat dect a ce grav, dar depnd de ntermedar. Ar. e de prere
c exst anaoge ntre auztu unu ton ascut a unu ton grav de o parte
pptu unu obect ator sau poto tor de at parte. Porphyros; In
havmoncos 48,12 e de prere c Ar. combate pe Paton, deoarece char e n
49,2 caut s mpace prere or. Paton numete utee nat ca ton n
Tmaos 67) 80A apo n Pot. 306 cd. Char Ar. n Topca, I, 707a/5 aprob
pe harnonc apo n Despre generarea anm., V, 781*30, Prob. XI,
899*26.
129. Vocea e o spece de sunet. De ac, ma |os, ca dn Po. I, 1253a-
0, un fe de voce au unee anmae. Porphyros afrm c Ar. n
ptagore susn ca vocea unor vet e produsx unu nstnct ctnd ocu
nostru. Prn comparae cu. vocea omuu, se cteaz a Ar. ocur ca: Despre
pre anm. III, 66.6, b, 25, Despre generarea anm. , 7/5)20; H. A. IV,
5371 24 f EN III, 1115*19.
130. I vorba de a-6-rao regstru, ntreaga sear voca (TOCOK;) cu
tre spec: e-kaotc, scara ascendent de a grav a nat scara descendent.
Meos e moduarea muzca, ar; vorbrea artcuat a omuu, dar se poate
spune despre nstrumente care nterpreteaz gndure nzunee
omuu, spre deosebre de meos care- nterpreteaz sentmentee. La Ar. e
vorba de acestea n H. A. V, 545a17; ndeoseb despre vorbre n H. A. IV,
535a30.
131. Legenda petor grtor dn ru Aceoxs e de orgne popuar.
Ar. amntete de e, dar nu spune c au gas, H. A. IV 53b14 urm. Ru
Acheous se vars n gofu Caydonan pe ng Onada, n faa orauu
Itaca de pe nsua dn fa.
132. Observm c Ar. personfca natura ca n: Despre pre anm.
II, 658a23 n ate ocur: Despre somn, 456aW, Despre respr. 476W
urm. Gura este pentru tuncare nsprae, mba pentru hran gustare,
ca n Despre pre anm. III, 662a16 urn. ac 435b24. Natura
determn pentru fecare ucrare cte ua organ: Despre pre anm. IV,
683a22; Potca , 1252b2. Natura are, dup vech teoog, ege sae
acordate prn creae. Dup scoastc expcarea a prezentat mute aspecte:
Bosaventura cu coaa francscan consder c tae fnee dn unvers se
expc prn dezvotarea n forme semnae prmtve care pornesc de a
dvntate, ncepnd cu sec. XIII se dezvot coaa domncan cu Abertus
Magmas urmam su Toma de Aquno care se ndrumeaz dxp Arstote.
Totu pornete de a Prmu Motor ntr-o sere nfnt de forme care mbrac
matera. Fecare form e o cauz efcent pentru cea urmtoare. Prma
cauz este Dumnezeu, absoutu mora, care stabete ordnea ucruror
probeaz exstena. R este actu pur. Modu dup care orce fn eman dn
cauza unversa se numete creae. Aceasta nterpretare este dat de
tomsmu modern; v. F. Gson (55) pag. 181 -183. Ordne nseamn pentru
fosofa tomst au de a dreptu reae, adc raport unversa de vaoare
ntre exstene ma aes gradare de esen vaoare. Unversu trebue
prvt ca un domenu supra subordonat a unor struur cu o poze a unora
fa de atee ca str (stratur) ae exstene, ct. Rdnhod Mer
(78) pag. 78, care cteaz pe P. Eberhard Wetty, Gemenschaft u.
Enzemensch, Sazburg, Lepzg, 1935, 142.
133. Respraa dup Ar., are dou rour: s menn prn cdur o
anumt temperatur pentru potorea cdur sngeu pentru rcorrea
u (Trend. 320). La Ar. Despre pre anm. IIIf 6, 669a Aex. de
Aphrodsas n comentaru su 49,21. Nota dn parantez ne trmte a:
Despre respr. 47623, dup Despre sufet, 42524.
134., s menn buna stare adc s asgure proprea fne
nsufete; e, dec, ntr-o msur, opus necest, care se mpune pentru
conservare. Buna stare n 434b 23, Despre pre anm. III, 67024
672b23 ca Potca, UI. 128031 urm. n Despr smre obectee e ,
43611 urm. apo n Despre vse, 2, 455* 7 urm. Ar. preczeaz smure
superoare, adc cee care reazeaz bunstarea, ar pptu pentru
exsten, v. ma |os, ac III, 435b.
135. arngee ar nu farngee care nu e gret transms, dar confuza
contnu a Ar. Gaenus a dstns arnxu de farnx sau esofag, prn funce
acestor organe.
136. Rou pmnuu n ardere corporae era cunoscut de Ar. Despre
pmn rou or, v. Paton Tm. 70c. La Ar. Despre pre anmaeor, III,
668 b 33 urm. cu refern a Despre respr.> 476&. Cooperarea dntre
nm, factoru prncpa de va smre pmn, n afar de Despre
sufet 42026 n Despre respr., 47517 Despre tneree btrnee
470a26, unde nma obne rou prncpa. Ea este sedu puteror
sufetet, acordat de Ar. adeseor.
137. Ac ma sus: b 6, 12, 14. Un sunet char ems de un anma, nu e
voce dar poate exprma ceva, cum ne spune Ar. n Despre nterpr. 16A 28
unde dscut despre sunetee neartcuate a anmae.
138. Sunetu voc e produs cu un organ nsufet este nsot de o
reprezentare. Ma |os adaug: s ab un nees pe care- comunc ate
fne nsufete.
139. Chestunea e tratat n: Despre pre anmaeor III, 6, 669a 2 5
Despre respr. 474b25 urm.
140. Observaa frecvent a Ar. ca n: Despre smre 440b 31, reuat
de Teofrast: Despre cauza panteor, VI, 5 de Dogenes de Apoona (56)
64A, 19, 41. Deosebre mrosuror corespund cu ae gustuu cu mrosu
foror: Despre smre, 443b17 urm.
11 Despre sufet
141. B vorba de nsecte, n speca despre crbu, v. Despre smre
444b25.
142. Aceast anaoge apare n. Despre smre 443b 7a, 29,
143. | faptu c. tradus prn adoptarea propuner u Theer: x a 16
etc.
144, De aparnnd unor func deosebte, Ar. gndete c ceea ce
este vederea pentru corp este nteectu pentru sufet. Ac adaug factoru
fzoogc care determna pe ce pshc. Nemests ctnd pe medcu Gaenus
ne spune c sufetee corespund ansambuu organeor fecre fne:
corpuror dferte ca form e corespund n ee sufete dferte., Orce corp
este actut dn 4 humor a cror predomnare determn caracteru;
sngee, fegma, ferea gaben ferea neagr. Se aseamn ferea neagr
cu ptnntu, fegma cu apa, cu aeru sngee, cu focu ferea gaben.
Fecare compus de eemente este sau sod sau chd, sau gazos (pneuma).
Arstote sxsne cu tre c numa dn snge provn corpure anmaeor. Dn
e se hrnesc ee m prmu rnd totodat cresc membree anmauu. Char
smna are orgnea dn snge. Creatoru doctrne humor ae este
Hppo-erate, v (77), PG, 40, 589 apo 608-609. oan Bamaschn vorbnd
despre mne se refer a Ar. astfe: Mna este ferberea sngeu dn |uru
nm care se produce prn exhaarea sau amestecarea u cu ferea (op. ct.
p. 107). Char Descartes expc funce sufetuu dup medcna scoastc,
ns n chp cu totu mecanc. Astfe expc e cocunea amenteor n
stomac, eaborarea sngeu, nutra membreor, producerea|humoror
generarea anmaeor nferoare, fr fond raona, v. BGson (54) p. 413.
145. dup cum am spus ma sus a!4.
146. Aex. de Aphrodsas, ca Ar., admte perceperea contraror
prutr-unu dn ee: Despre sufet, 52, 11: orce smre dscerne pe cea
opus e dac psete ca obect sensb.
147. termenu en pentru ntermedaru deosebtor a mrosuu este
Soaov.
148. B vorba despre anmaee acvatce, cum preczeaz Phoponos,
149. adumecnd hrana ca cum ar f robte de atraca mrosuu
prz: Suoaa; cuvntu este ntnt n Sophoces Ichneuf (satr) 91.
150. &e neege despre orce anma care nspr aer, cu toat
restrca notat a 42TA19; v. Despre smre, 44419 44415 urm.
Un au propus ca n oc de r. T<-|>V v6pco7r:wv (1.19) s se scre L1
T&V oapavTwv. e specfc obecteor supuse mrosr.
151. A se compara cu 49a12. Ar. n Despre smre, 44431. Ar.
menoneaz acdu carbonc, dn cauza crua, dup o trade, a murt
mpratu ovan, a Eutropus 10, 18, 1. Teofrast amntete despre acdu
carbonc n Despre cauzee panteor, VI, 5.
152. Prn por Ar. neegea extremte vneor, ar nu cu sensu
obnut ca n Despre pre anm. III, 668b2 Despre nerv, Ar. n-avea
cunotn; e acorda rou or tocma acestor por, v. nota 114 a urm.
153. Ar. confrm prncpu c smu ca potent este ntocma ce este
obectu su ca reatate, n act. ns, dup Trend. (12) pag. 158, Arstote n-a
pus de acord textu de ac cu prncpu c obectee sut drect gustate de
organ n eement umed, pe cnd urosrea se poate face att asupra ceor
umede ct asupra ceor uscate, dar cee umede trebue s exae un mros
prn corpuscu care sunt usca. Totu aceast nterpretare nu se bazeaz pe
text, c e numa deduce. Despre uscat Ar. ma dscut n Despre smre
-1 1227 ar despre umed a nceputu cap. 10, a 11 sq. Adc uscat dn
parantez se subneege dup expresa dn 418*3 Despre smre 483h21.
154. Intermedaru poate strn de corp sau una cu corpu, fcnd
parte dn e. Astfe e cazu cu pptu pentru care ns carnea corpuu este
ntermedar. Gustu este o spece de ppt, dec e se foosete de un
ntermedar corpora.
155. Umedu este matera n care se gsete butura sau coarea gus-
tab. Propru-zs, cum constat Phopouos (398,33), gustu este o catate
constant a obectuu gustab n care se af. Obectu este un substrat a
gustuu. Deoarece gu stab este totdeauna umed, gustu este forma
umeduu, care e matera gustuu (Despre smre, t| 4,449|>19).
Corpure sode n-au gust dect dn momentu cnd se dzov n chdu
savar. Umedu este un medu a gustuu, ca un pstrtor formatv a
gustuu, dec u ca apa aeru pentru mros, care sunt vehcuante.
156. Se face medat amestecu ape cu chdu sau char sodu dzo-
vab devne gustab fr ntermedar. Teora emanae e respns ac
ca ma sus 41815.
157. Am vzut (9 421h6) c senzaa dscerne nu numa poztv obectu
sensb, c prvaa u. Ar. recaptueaz connutu acestu prncpu cu
prvre a vedere auz cnd organu dscerne nevzbu de vzb, ca
sonoru de nesonor. Nevzbu poate f; 1. nevzb cu totu, 2. nevzb dn
psa vzbt: ntunercu sau obscuru sau char opusu su prea mut
structoru,
158. sau un fruct fr smbure. n 1.32 TAOCTK; (butur, sau
butur, cc e vorba de ambee) e ecunea |ust propus de Theer, Cu
YSUOK; sensu ar f: Cc potabu nepotabu e tot un fe de gustare.
159. Adc s fe umed ca potent, dar nu n act compet umed.
Umedu este totodat gustab ppb.
160. umedu na adc neamestecat produs drect pe mb, de a
nceput. Numa astfe sm gustuu rmne neaterat. Gustarea une
substane puternce menne efectu mut tmp, dar rnpedc gustarea
atea, dac prmu gust n-a dsprut.
161. Aceste opt dferene de gustabe se af n Despre smre
44212 urm., tot aa comparate cu cuore. Char Paton Tmaos 65e
menoneaz apte (fr ueosu) Teofrast: Despre cauzee panteor VI, 4 are
tot apte, apo opt, prn dvzarea sratuu amaruu.
162. gustu este vrtua aa, adc unee sunt duc, atee amare etc.
Ac ma sus a7 Despre smre 44119.
163. Comparaa cu 435b13, unde :rrou d un sens ma car dect
dnmxou, nu e potrvt pentru cazu nostru. Despre puratatea obecteor ca
despre carne ca ntermedar a pptuu: Despre pre anm. H, 647a-7
urm. 65319 urm.
164. organu prmorda de percepere dxp Ar. nu e carnea, c atu n
nteror, fr preczare. Despre carne care ocup ocu dntre pee oase
corespunztoaree organe a veutoaree fr snge: Hst. anm. III, 51926.
Organu prmorda (sau prncpa) este organu drect, care a contactu cu
obectee (ca n 423b 31; 424a24), dar e este n nteroru corpuu. Ar. nu
se gndete a sstemu nervos centra; v. notee 114 152 Despre
pre anm. II, 65635. Au ncercat mu s preczeze ocu unde Ar.
presupune centru vta. Astfe Atanasus dn Aexandra, dup ce afrm c
sufetu n sne ar f ca un foc aprns, se oprete a deea c centru vta e
nma cu aparatu su: vnee regae; ea e condus de creer prn partea u
posteroar, v (77) PG. 28, 1431 1439. Prerea u Mha Pseos este c Ar.,
admnd c sufetu este unu ndvzb, aseamn cu umna care pro-:
duce cdura organc fora corpora, v (77) P. G. 122, 1069. Despre
sufet. Tot acoo se pronun despre nteect, care- ese dn fre (extass)
turburnd putere sufetet, cnd se schmb ordnea bune rndue n
funcunea organc, producndu-se amestecu or. De asemenea
accentueaz c pptu e snguru smt necesar ve n fne despre dorn
(orexs) ca prma cauz a mpusor de tot feu (122, 1073). ntreaga tn
medeva a fost oprt n oc de aceste concep. Descartes consder nma
ca ce ma cad organ a corpuu care ntrene ntregu aparat uman. E un
rest medeva n gndrea u Descartes care, fcndu- mecancst, -a
mpedcat de a prm expcarea corect a fenomenuu, descopert de
Harvey, v. E. Gson (54): Descartes Harvey et a scoastque, p. 199-202
226-227 Descartes p. 400 401: despre pus.
165. o sngur contrar etate, dec exst cte dou contrar actund
perech, cf. Despre smre 443b20 urm. V. (35) Met. X (I) 4; un termen n-
are dect un sngur contraru, contrare fcnd cupur.
166. Dac sunt dferene contrar a ceeate smur, ee nu sunt pe
aceea ne, c nuane specfce, ns nu au connut dferenat, ntre ab
negru deosebrea e de at natur, esena pentru cuor, dect ntre cad
rece, unde nuanee sunt numeroase, ar a voce pe ng ton nat grav
deosebre de voum ae voc mocunea sau sbcunea e, e cu totu de
at natur neesena. Dec argumentu nu e sufcent.
167. Pentru ceeate patru smur se a|unge a un substrat comun ca
obect a fecru sm: a auz, de exempu, substratu este sunetu ndferent
de nuan, ns a ppt nu se poate precza care e xncu substrat, cc
fecare senzae tact se pare c are un substrat propru. Ar. ne s
demonstreze c de senzaa e smutan cu atngerea obecteor nu
nseamn c ns carnea e organu, c ea r amne tot un ntermedar. Ca
dovad aduce exempu cu o membran suprapus care nu face dect funca
de ntermedar ca peea carnea omuu de sub ea; dec acestea sunt
ntermedare, nu organe (cf. Trend. (11) 331).
168. Text dscutat. Fe c e sng., fe c e pur. (|a||Lsvo , w) datvu
se expc a fe: pentru cneva care o atnge, ca dat. de reae (aa
Themstus 73,2 a sng. Aexandr. Despre sufet, 56, 19). Torstrk propune
deasvou, cu sensu: semnaeaz senzaa aceua care a atns-o, adc
specfc smr ceu care a atns-o, a ndvduauu smr. Se neege dn
ce urmeaz: dac membrana ar f crescut nsu pe corpu omuu (ou|ut;)
senzaa ar f fost ma puternc.
169. procesee (mcre, n text) = smre ca ma |os , 16, B totu o
deosebre a vz percepe vzuae care nu se mteaz a o sngur
contnu percepere, cum e a ppt.
170. Pptu nu poate foos ca ntermedar aeru sau apa, cc acestea
n-ar putea s se dezvote prn cretere n corpu unu anma. Dec nu e uor
s ne pronunm dac pptu e untar, sau nu, dn cauza varanteor foarte
numeroase ae senzaor tacte, * Un corp, ca un ntermedar dn e, nu
poate f consttut dn ap sau aer, cum va arta n 435&11 urm. cee pe
care e recam (|oXe-ra,) dup care textu pare corupt n 1.14. Torstrk
presupune c psesc dou vorbe: sva t. xa atunc fraza ar contnua astfe
cum am tradus-o. Dar Theer crede c nu e necesar repetarea u e va de
ma sus; ma exst unu ma |os medat; ce pun unu este ntrodus n
text. E traduce: Aa c pentru corp rtnne s fe amestecat dn pmnt
dn cee dou eemente (aer ap) cum vrea s fe carnea organu
corespunztor. Trebue s fe amestecat ntermedaru crescut n corp spre
deosebre de un ntermedar strn de e, 422a9. Am pstrat propunerea u
Torstrk pentru cartatea e n context, ns am mennut cuvntu corpu
(1.15) de are sensu de carne, ca substrat.
172. o puratate de reac senzorae de care e vorba ma sus
42278 423*10. Aadar, (ca 42326) Ar. face o parae ntre aeru ca
ntermedar pentru tre smur: vz, auz, mros carnea ca ntermedar
pentru ppt.
173. a mb Ar. se refer a vrfu mb ca n Despre pre
anmaeor, III, 661A6; EE, III, 1231*13. n adevr, mba percepe nu numa
gustu, dar ate feur de senza tacte ca aspru, cadu, recee etc.
174., nu exst nocurea gustuu prn ppt, dar eventua pptx
poate nocu anumte senza.
175. nc mbbare cu chd, cc acestea sunt cat ae unor
corpur, Cuvntu 8sp6v e fudu, stare n care poate a|unge un corp cnd e
topt sau cnd e mbbat cu un chd sau char udat a suprafa ca n: Despre
generare dstrugere, II, 2, 330*16.
176 n Par- 423a2. De ac pn a sfrtu cr II, textu ed. prme e
dentc cu a ed. II, dec nemodfcat de autor.
177, nc n prmu caz adc a auz, vz, sau mros; nc n a doea
adc n cazu ppr gustr.
178., organu. pptuu se af n nteror, adc n corp. Ar. crede ca
se af n nteroru corpuu c este nma ca 422b 23.34 v. Despre
pre anm. II, 656b36. O deosebre preznt Despre smre 4389 urm.
unde ctm c percepa se formeaz nuntru, n Despre tneree
btrnee 469a12, m numa pptu gustu, c ceeate percep sunt
aduse prn smu comun tot a nm.
179. Cu aceasta Ar. rspunde a ntrebarea dn 422b 32 dn 435a22
urm.
180. despre eemente Ar. trateaz n Despre generare dstrugere,
II, 2 3.
181. Inma este conceput ca organ centra a corpuu. Ea e prmu
organ n embron, e totdeauna n mcare posed tendoane, vne ate
egtur cu tot corpu. Dorna, ns, are sedu n fcat; despre dorn
rou e de coordonare mcare trateaz cartea
III, cap. -7.
182. Concuze foarte mportant. Obectu ppb este factoru care d
natere senzae; organu pptuu exst numa potena nante de a ua
contact cu obectu, v. 422a7, b2, 417a17.
183. Aeru nu modfc nmc n obectee ppbe. E nsu nu este
ppb dect ncdenta cu foarte mc varae fa de starea ntt a
ucruror. Excesee sae sunt de mute feur survn n mod neprevzut.
184. Prn organ se neege receptacuu senzaor cu propretatea u
anumt; dec e prvt nu numa ca nstrument, dar ca funce perceptv.
De aceea e percepe numa forma catatea, nu esena obectuu. Am
prmt ecunea escov dup Roder cee ma mute mss.
185. In parantez este un adaos uteror care se recunoate dup
repeta: prmete pecetea neuu., prmete ntprrea de a axr sau de a
aram. Apo ntervne ca subect smrea dn partea fecru obect
sensb, fe cuoare, fe gust sau sunet. Acest proces a fost preczat de ctre
eevu u Orgen, Grgore Taumatoogu, dup Arstote, astfe: Toate
exstenee sau se percep prn smre, sau se concep prn gndre. Obectu
care cade sub smre are ca sufcent dovad smrea. Cc o dat 03
atena, ea ne mprm magnea reprezentatv a obectuu. Obectu
conceput prn gndre, nu se cunoate dn e nsu, c dn actee (efectee)
u. Aa de exempu sufetu, fnd necunoscut prn e nsu, va f cunoscut
bne dn svrsre sae. v (77), P G 10, 1137, (Despre sufet, A), n afar de
dreca neopatonc ntemeat pe de care s-a ndrumat dup
Augustn, trebue s nem seama c prn scoastca nceptoare cea
dezvotat pn aproape de epoca noastr, neotomsmu a a|uns s
formueze astfe acest proces: exst un mod de a exsta n sne nsu un
mod de a exsta ntr-un sufet. Atunc ncepem s ptrundem n probema
cunoater. Sufetu nu concde materamente cu toate ucrure, ns dup
Toma de Aquno se a|unge a o adec-vae a nteectuu cu obectu, v. Sum.
theo. I, 16, 2 |. Mar-tan (72), p. 17, 24. Ma exst dup scoastc,
nterpretarea aceasta: Arst. ce vech nvau c no a|ungem prn
nduc a prmee prncp; nteectu vede nem|oct, prn nse putere
sae, un adevr evdent, ca de exempu prncpu dentt ca n Ar. Ana.
sec. I, 18, II c Toma de Aquno Sum. theo. I, 84, 6 v (72) |. Martan pag. 70
nota 3. Acea autor adaug un eement nou: ubrea care s contrbue
pentru a specfca operaa sa., Nu e cu adevrat nteect dect dac ucreaz
nu numa ntr-un mod nteectua (bdem p. 93).
186. Organu prm de smre adc drect rtat, este dup Ar. nma.
Despre unctate: Despre smre 449&16 Fzca VIII 26 3b 13. Mcarea
nm n Fzca, III, 2020 20, EN, V, 1130*12 ca sedu a drept vrtu;
Met. XII (A), 7075b5.
187. Trend, (12) 339 constat obscurtatea exprese prea scurte a
nerevenr e uteror. Organ potent sunt dentce ca numr, aa cum
forma matera unu corp formeaz o untate. Identtatea ca numr o
neege Grgor Taumaturgu n Despre sufet, astfe: S-a artat c sufetu
e o substan (ouaa). Substan este ceea ce este acea ca numr, de
pe ng aceasta este receptacu de contrar et. Dreptatea nedreptatea,
brba atatea, temperana nenfrnarea. Cc partcuartatea
substane este s prmeasc pe rnd contrar, dec sufetu este
substan v. Despre sufet (77) P. G. 10, 1137 B. G. Neotomsmu ampfc
astfe: Sufetu omenesc este fr ndoa utma dntre substanee
nteectuae, cc are nevoe s fe unt cu un corp pentru a cunoate
ucrure; nteectu nostru dup cuvntee u Arst. reuat de
nteectuasmu scoastcor, este faa de adevrure cee ma umnoase.
ceea ce este ochu bufne fa de umna soareu; e departe de a avea o
vedere numa exteroar asupra ucruror; n materatatea ntact a natur
sae e devne tot ceea ce e cunoate: anma ft quodammodo omna. v. |.
Mrtam (73) p. 84 85.
188. dstrug organee senztve numa excesee, cc cum spune
Trend. (11) 340: dac smu este structurat pe baza une raun de a f, care
se rapoart a ucrure dn afar, orce ucru care ovete cu o mcare prea
vehement, suprm armona funcona. Va reven asupra chestun n
426a30; 435b7 urm. n parantez: (ceea ce era smrea ns) cc acum
se consder desfnat.
189. Pantee posed sufetu vegetatv, pst de senza, deoarece ee
prmesc drect n substana or fr ntermedar care s transforme n
senzae mprese externe orce suferre dn afar.
90., dect numa ntruct fecare percepe mrosu, adc depnde de
exstena organuu de smre de funconarea u norma.
191. aeru trsnetu spntec arboree, ar nu zgomotu trsnetuu,
cum credeau mu.
192. exerct o acune asupra nensufeteor, ns prn modfcarea
prcnut de substane chmce asupra vegetaeor mneraeor. Nu exerct
nc o acune: cuoarea, sunetu, mrosu.
93. Despre acestea dscut n Met. VIII (H) ma aes cap. -5.
194. Aeru prmnd n e un mros nu sufer nmc; e n-are senzae, c
ucreaz ca eement consttutv a organeor senztve. Aeru este
neconsstent, nemtat nestab. (Despre smre, 439b3). n ed. I, cartea II
se termn astfe: Nu orce corp e pasb de mros (:a07|Tx6v) ca de
sunet? cee ce sufer sunt neconsstente nu dureaz. De exempu: aeru
mroase ca cum a sufert o afece. Cc ce este exaarea unu mros decfc
tot o suferre? Sau a produce mros e o form de smre? Aeru sufernd
aceasta, grabnc devne perceptb.
CARTEA a -a Dscua despre a 6-ea sm contnu n cap. 1 7. Ma
fresc ar f trebut contnuat n cartea a I-a pn a sfrtu cap 2. dn cartea
a II-a,
2. Exempu pptuu se poate extnde a ceeate patru smur cu
concuza: fecare smre are organu su, dec nu sunt ma mute dect cnc
smur.
3. Ar, argumenteaz cu cee de ma sus c no avem n cee cnc
smur n organee respectve, un compet aparat de percepere a tuturor
obecteor perceptbe c, dec, nu ma e nevoe de un a aseea sm.
4. Pptu e rezutatu unu amestec n care eementu prncpa este
pmntu (425a6). Ceeate smur sunt cu aer sau ap cu amndou.
5. nevtmate fe dn natere, fe dntr-un accdent oarecare;
nemutate fr psa unu organ de sm care ar avea ca rezutat psa sau
reducerea proporona a smuu respectv. V. 432b22, Despre somn
455a8.
Crta era socott prntre anmaee mutate: Hst. anm, IV, 532*41
Met. V (A), 1022b26 Ar. se gsete nc sub nrurrea teore care mprea
eementee dup smur. Char Paton (Tmaos 6Ic urm.) e nfuenat de
acee teor, cc mparte eementee astfe: pmntu-pptu, apa-gustu,
aeru-auzu, focu-vederea. Numa mrosu, n ps de at eement, ramne
combnat, v. Tmaos 66d 42c. La Sext. Emp. Adv. math. VII, 93.
Posedonos apare adeptu aceste teor astfe: vzu e specfcu efect a
umn (cpcoToes-q ), auzu a aeruu (epoe sy| c,), Mrosu este aparte
orndut (dup acea autor VII, 119); e este vaporos (db|ostsY|?) ca un
efect combnat cu abur; gustu este umed (x-|XossY|) sau umora. Medcu
Gaenus (De pacts Hppocr. et. Pat, 625 M) combn vaporosu cu umorau,
ar patoncu Taurus (Phponos, De aetern. mund 520. 8) gsete pentru
gust un combnat specfc ntre aer ap, cum Ar. gsete pentru mrosre un
amestec oarecum dfert n 425a5. Taurus ntroduce un a cncea eement:
etercu (Doxogr. 397, 26) mparte astfe: ochu-etercu, urechea-aeru,
mrosu-focu, gustu-umorau, pptu-pmntu.
6. Ar. a artat c toate corpure de ac dn umea noastr conn
eementee necesare pentru smure perceptve ae obecteor, fndc n ee
sunt toate combnae posbe necesare organeor. Totu nc un sm nu
e actut excusv dn foc sau dn pmnt, cum conchde Trend. 346:
Vzu e generat de ap, auzu de aer, mrosu de amndou. Cdura e
comun tuturor smuror. Pmntu sngur nu e n ncunu, dar ntr ca
eement component.
ntr-un anumt mod, n structura pptuu. Dec nu exst un sm
speca pentru obecte percepute prn e, ca sm comun, c toate se percep
prn cee cnc smur n coaborare fecare sm mprm o anumt mcare
smuror care e totodat o afecune. Torstrk propune: ou xocra
aufxSsSxo; cu sensu: pe care no e putem percepe prn fecare sm,
ns nu n mod accdenta. Dar att Trcot ct Theer nu adaug o
traduc: nu poate exsta un organ senztv aparte (ca a aseea) pentru toate
feure de obecte perceptbe, pe care no e putem percepe accdenta prn
fecare sm. E sufcent, dec, perceperea accdenta, ca s se excud un
a aseea sm. Dac, de pd, vedem c un foc se mc a orzont, nu ne
trebue un sm speca pentru mcare, cc ea e strns egat de perceperea
focuu, sngura necesar, n oc de ou x Theer propune a v (potenau): pe
care eam putea percepe accdenta, foarte potrvt n context,. e percepem
prn mcare (xtvf,cs n oc de xovr, = deodat cu. ) dup propunerea Trcot
Theer, cc aa a ctt Teofrast (a Prscanus Lydus Metaphr. 21, 79).
Orce e vu e permanent n mcare, dec are un, pathos, o schmbare, o
suferre.
9. Nu numa prn ntreruperea contnut percepem numru, c prn
specfcu mpresunor obecteor percepute. Nc o percepe nu e absout
zoat. Fecare are un specfc accesoru perceput deodat. Cum percepem o
cuoare, percepem dou sau tre, cte poate cuprnde, dar perceperea e
unc aparnnd unu sngur sm. Dac ar exsta a aseea sm e ar putea
conucra cu unu dn cee cnc n aa fe c s-ar putea percepe deodat
ducee cu abu, ns pentru duce trebue s ntre n funcune gustu sau
reprezentarea u numa prn asocere se formeaz perceperea unu anumt
obect duce.
10. Cuprnsu paranteze (1.24 27) aparne prme ed (Ms. E).
Coaborarea ntre dou smur ca smur specfce nu e admsb, ca
putna ca un sngur sm s funconeze pentru dou. Avem dec o senzae
asocat cu atee ntr-o percepere comun, a care contrbue fecare separat,
dar asocerea este un proces pshc, ndvdua, care duce a perceperea
comun. Dec nu e nevoe s exste un sm speca pentru senzae care n
se nfeaz asocate.
, c vedem pe fu u Ceon e xm adaos strn cc nu e necesar.
Prerea aceasta e adoptat aproape de to comentator de a
Torstrk a Theer. Acesta admte c par. 425a28 -425b4 e un adaos
a u Ar. a care s-au ntrodus cuvntee de ma sus.
12. Ar. nu adaug murrea termenuu cu care denumete nma
organ de smre comun n Despre tneree btrnee, 469a, 12, 467b28.
Despre somn 455*15 urm. E probab c e concepe nma ca un factor de
coordonare unfcare a percepor, ar nu ca organ a unu a aseea sm.
13. Pentru cee sase perceper comune (ma sus 425a15 urm.) n
egtur cu cee cnc smur este foarte uoar posbtatea eror n
percepere, fe n cursu desfurr e, fe n opera pshc de asocere a
mpresunor percepute.
14. Ac ncepe un subect nou, feurt nterpretat. Hcks (14) susne, c
e vorba de cee cnc smur c dec Ar. ar deschde dscue asupra
necest ceor cnc n oc de unu sngur, ns to comentator au
subnees c e vorba de cee ase forme de perceper comune, accesor:
mcarea, starea pe oc, forma, mrmea, numru, untatea (425a15), cum
observ Smpcus (186, 26 urm.), dup neopatoncu Putarh.
15. Dn cauza pse unua sau a 2 cuvnte dn text, nu se poate traduce
sngur termenu S TO xo>.ou6sv dcXXy|Xo. Arn tradus: c se mpc
unee pe atee, ntroducnd nounea de tmp dn cauza adv. aoc
(deodat) pe care Torstrk -ar vrea . (totdeauna). Ma concret n acea
tmp ma car; dn cauz c concd unee cu atee, dar ar f prea mut s se
acopere pn a denttate percepere specfce cu accesore or. Dup Trcot
sensbee comune pornesc dn sensbee propr, dn care derva prn smp
anaz pe care e nsoesc ntotdeauna, ctnd pe Phoponos 461, 26 ns
acesta foosete cuvntu STIOVTCU. De aceea Theer propune s neegem
prn obecte comune tocma pe cee care se succed (compar 428b22
S7t6;|.sva au sens precs). Tot atunc apare doctrna stoc dup care
smu comun, denumt pptu ntern, (SVTO<; &$ /|), domn percepa de
sne (cap. 2).
16. Dac smu vzuu smte c vede, nseamn c subectu exerct
contna de sne prn smu vzuu. Dec acea sm va f subect
obect adc, n cazu veder, coarea; dac ar exsta un at sm, ar nsemna
c pentru un obect ar f dou smur, dntre care a doea ar percepe pe
prmu mpreun cu cuoarea perceput de acea drect, ceea ce e absurd,
cc nu e necesar. Pentru obect Ar. foosete termenu Ooxsfevov care
nseamn substrat a cuor. Dac acum s-ar merge de a aceast
percepere a perceperea e ns s-ar a|unge a un regres a nfnt, ceea
ce e absurd. Probema perceper de sne fusese pus de Patou a Charmdes
168c 417A3. Ar. o readuce n dscue n EN, IX, |170&29. n Despre somn,
455a15; e admte un organ prncpa de sm: xpov aaoy|Trp ov care
dstnge ducee de ab se percepe pe sne, ar n Despre tneree
btrnee, 469a 11, aceast potent aparne nm, n Met. XII (A), 107435
urm. Ar dscut n treact despre perceperea de sne.
17. n b 17, s se pun n seam adc OSTSOV sau Sorsov cum
propune Torstrk, prmt de Trcot Teer. Dup textu transms (IotY|Tsov)
am traduce: dec trebua svrt aceast percepere o dat cu prma,
adc ar f smutan nedstnct de prma, ceea ce e absurd.
18. Ar. a|unge a absurdtatea de unu sm speca a contne de
sne pe caea perceper prn vedere. <a a doua percepere* ce ce vede ar
trebu s fe nsu coorat, ceea ce e absurd.
19. Exst denttate ntre reatatea obectuu perceput percepe.
Reaa dntre contrar, care are oc a nceputu procesuu de cunoatere,
devne pn a urm o reae de a asemntor a asemntor. Astfe Ar.
pune de acord pe Empedoces Deno-crt cu Acmeo, Heract
Anaxagoras, v. 416b 6 31 424a2 urm. v. P. Swek, op. ct. (93) p. 107
108. Fosofa tomst denumete sstemu ca reasm vrea astfe s se
dstaneze content att de materasm ct de deasm. Tomsmu
recunoate ndependena reat (exstena obecteor) de contna
uman pe aceasta se reazma denumrea derutant de, reasm, ns
ntrebarea hotrtoare este c e nu prvete reatatea ca ndependent de
contn, de sprt n genere. Conceptu despre exsten aduce astfe de a
nceput n fosofc un eement a agnostcsmuu, n tmp ce n marxsm
cunoaterea uman se expc prntr-un proces de reogndre, nounea
tomst despre fn desparte absout unu de atu: fna de cunoatere, ar
fosof neotomt nu pot ofer dect o descrere a fenomeneor. Astfe se
face trecerea a fenomenooge, socotnd fenomenu ca punctu de pecare
premza orcre fosofr. Trecerea a fenomenooge este un ndcx genera
a neotomsmum. Husser este ce care a nat teora aceasta: n prvna
cunoater se dstnge prn separarea dntre fenomen fn. Toate
reate au, astfe, pe ng exstena or rea-obectv, nc o a doua, o
exsten aparent, ndependent de aceasta, v. Renhod Mer (78) 1960
pag. 50. Dup Ar. organu are, n procesu de cunoatere, o tendn de
apropere prn asemnare fr s se modfce obectu dect prn experen,
prn crearea de stua adaptabe percepe umane, dar reau rmne rea,
de n ate rea.
20. Mcarea ca efect e termenu echvaent cu: senzaa (ca 423a10),
desfurarea e n tmp apo mpresa ca rezutat a senzae, Sut tre
fenomene succesve. Prmu e n natva obectuu (Fzca, III, 3, 20213),
ar ceeate dou n fna nsufet care sufer sau prmete mpresa.
21. n ocu paranteze apare textu astfe n ed. I: cc dup cum
svrrea suferrea rezd n ce ce sufer, ar nu n ce ce svr-ete, tot
aa reazarea sensbuu ca a ceu care smte se reazeaz n ce ce
smte. Adc mu atu sunt deocamdat potent apo act. A se vedea
425b28, apo 426a23.
22. Este dec necesar un nume pentru potent atu pentru
actuazarea e. Rezonana e actuazarea sunetuu, auzrea este actuazarea
auzuu. Acea ucru se petrece cu termenu de cuoare de gustare.
Pentru cuoare s-ar f zs -/_pM..ta<; pentru ustare -uwa? atestat ma
trzu.
23. Nu e necesar sa par sau s subzste smutan actuazre cu
potentee or. O potent poate per sau subzsta fr s se f actuazat, dar o
actuazare nu e posb fr potena respectv. Ar. respnge reatvsmu
senzaor susnut de un fzoog sceptc. Lumea exteroar exst obectv,
n acest sens, Met. III (B) 5 7070b30 -1011*2, unde Ar. crtc pe
Protagoras. Identtatea sensbuu cu smu n actu senzae nu este tot aa
de perfect, aa de depn cum este denttatea dntre nteect ntegb,
n adevr, sensbu este totdeauna un corp, adc esena compus dn
matere form, dar matera ntr totdeauna n compoze. Dac smu
obectu n-ar conne o matere, fna care ar stn perfect, s-ar dentfca cu
obectu smt, am avea o senzae a une senza, cum avem o gndre a
une gndr v. P. Swek, op. ct. (93) pag. 107 notee. Ar. rea probema n
Met. IX (0), 1047*4 urm. ca V. (T). 1010b30 urm. Contra teore u
Teofrast despre cuor se ndreapt Epcurfrg-29 urm. (Usener) Lucreu,
II, 810 xrm.
24. Theer admte ac adaos uteror, nchs n parantez, deoarece se
ntroduce dscua despre armone ca un amestec (|Att) de sunete care se
conduce dup o propore ntre sunetee armonzate dup un cacu numerc
(Met. I (A), 9, 99113).
25 Armona e o temperare a extremeor. Nepcute n sne, ee devn
pcute numa prn armonzare.
26. Smrea prn armonzarea senzaor produce pcere dec
creeaz atmosfera de mbogre a percepor. E mersu fresc a
progresuu; dovad c prn excese se atereaz nu numa perceperea, c
organu nsu. Pentru strcarea percepe prn excese ma sus 426a30 ac.
La Paton, Tmaos 64a.
27. Prn formarea unt armonzate de cunoatere a obecteor
sensbe, se compar obectee sensbe se adun a un oc cee dn acea
gen, obnndu-se baza dscernmntuu (431a24). Scopu natur este
ntregrea formarea nounor n vederea dscernmntuu. Extnderea
teeoogc asupra ntreg natur anorgance organce n afar de om
nseamn aunecarea fosofc n antropomorfsm. Numa ce ce pune aceasta
ege e n afar de Unvers: Dumnezeu. Teeooga ancoreaz n teooge.
Acesta este sensu fosofc neotomste. Aceast concepe antropomorf nu
e o dovad pentru exstena u Dumnezeu, c ma curnd o dovad pentru
netnfctatea sstemuu fosofc neotomst a metodc sae, v. Renhod
Mer (78) pag. 75.
28., Ca organ este matera, dar smu n sne. e o, form, o structur
de func armonzate ntr-un scop (vez 424a24). n nterpretarea bzantn
smu e necorpora, dec form. Astfe arat Arstote zcnd: Nc un corp
nu este perceptv a contraror n acea tmp cu aceea parte a sa. Cc
cugetu nu poate n acea moment s perceap ntregu ca ab ca
negru. Nc nu se nczete ceva n acea tmp n aceea msur
totodat s fe rece. Dar perceperea <n sne> poate concepe perceper n
acea tmp de ucrur contrar te c acesta este prmu sau a doea s
dscearn negru de ab, ar ma trzu s dscearn abu de negru, v. Mha
Pseos (77): P. G. 122, 1044.
29. Aa-zsu sm comun dstnge spece genure obecteor
percepute pe baza dfereneor dntre ee: de exempu, perceperea de cuoare
care e un gen dstnge abu de negru.
30. Aa-zsu sm comun, ca for a coaborr dntre cee cnc smur,
stabete dferenee dntre ee prn obectee specfce fecrua: abu
dfer de duce; e regrupeaz dup smur organzeaz percepere,
unfcnd precznd datee necesare dscernmntuu. Untatea n spau
este accentuat n 427a5.
31. Carnea nu e organu utm hotrtor de percepere. Ar nsemna s
fe organ de auz, de vedere, de mros ca a dervateor acestora; cf.
431a19.
32. Xu e ndferent momentu, cpa. Exst un sngur prncpu care
ucreaz face dferena ntre dou obecte sensbe operaa aceasta
trebue fcut smutan asupra ambecr obecte sensbe, cc tmpu poate
modfca raporture dntre ee fa de atee, ar perceperea ar f fas.
Keotomt au remarcat mportana tmpuu: Arst. Tema de Aqno
ar f de acord cu Bergson s reproeze mecancsmuu (auze a Descartes)
c suprm tmpu mcarea dec natura ntreag (Ar. Fzca, III, , 200a,
14 15) s semnaeze c tna noastr modern, char prn faptu ca
prvete sub un ungh cu totu matematc reatatea fzc, nesocotete tmpu
n reatatea sa, v. I. Martan (73), p. LXXVII. E necesar memora sprtu; n
acest sens Ar. spune c fr sufet n-ar putea exsta tmpu (Fzca, IV, 14,
223a26). Tona de Aquo expc pe arg: Exstena obecteor numrate nu
depnde de nteect, c numa ns numrarea, care este un act a sufetuu,
este dependent de nteectu sufetuu (Ibdem p. 195).
33. S fe ndvzb ca potent, acea nvarab apo s ucreze
nentrerupt n tmp. Astfe se neege vuv (acum, dendat). Probema e
pus de Patou n Parmendes 152a urm. Ar. o dscut n Fzca V, W
urm., unde trateaz ma nt despre tmp n genere apo despre moment
TO vv cpa. Este foarte mportant s remarcm c nteectu poate |udeca
despre un ucru absent, petrecut sau svrt n trecut, pe cnd un sm nu
poate ua contact cu obectu su dect drect concret, aa c e nv poate
opera ca nteectu, adc n tmp. Dec smu afrm un fapt nedesprt de
momentu su tot nedesprt: 426a 28 29.
34. . dup oc tmp: y_povw cu Theer, n text ptGf, ca numr, ca
matere cu substan, dar ac e vorba de percepere n tmp, nu de
structura organeor.
35. prn actuazare e e dvzb. Nu poate f vorba de o dvz-btate
fzc. Smu comun poate f prvt ca dvzb n cee cnc smur; dar e e
armonzeaz ca sm untar comun ntr-un anumt tmp, formnd percep
untare armonce dn eementee or componente. Putna de a dscerne
dou sensbe dferte prntr-un sngur sm se ntemeaz pe rou ce- are
smu comun ca un punct mt prn raport cu toate senzae. Senzae
sunt mprtate dn acest punct n dferte pr perferce ae organsmuu,
dar nu sunt zoate.
36. Ca potena poate f orcare dn contrar, dar n act, nu poate f
dect una dn dou, cc enteeha separ (Met. VII (Z), 13, 1039* 7 IX (0),
70|/a 7O urm. De asemenea, nu poate f n act atceva dect ce era n
potent. Smu comun ucreaz numa n act, cc n-are esen propre.
37. Comparaa cu punctu, care e nceput pentru o ne sfrt
pentru ata, apare n Despre smre, 7, 4495. Orgnea comparae
trebue cutat a matematcen vrem, dar nu se te precs. Roder op. ct.
(13) II, 315. Smu comun dscerne deodat, ca un punct, ntre ab duce
c unu nu e dentc cu ceat. E e mt, fr dmensune fr substan.
38. La sfrtu cap. 2 Ar. nchee dscua despre percepere; revne a
chestunea dn 403b25 asupra potente sufetet de ocomoe senzae.
Gndtor vech socotser senzaa dscernmntu ca actund un
sngur act pshc (404a28).
39 Pentru vech fosof nteectu era una cu perceperea tratate
aoat. Empedoces, frg. 106 108 ctate n Met. IV (Y), 1009b17. Homer,
Od. XVIII, 136. Ac e reprodus dn memore, cc se atrbue u Archochos
(frg. 68) de ctre Sext. Emp. Adv. math. VII, 128.
40. n cap. 2. dn cartea I. Senzuat admteau c provn de a trup,
cum se vede ac: 404b31 410a28.
41. Prntre e e Democrt, cf. 404a28 Met. IV (Y| 1009b14. Dup e
contactu nu neasemntoru duce a eroare, cc nu se poate svrs
adaptarea organuu perceptv a obectu su dac e neasemntor.
Contactu este o percepere drect fr gre a adevruu: Met. IX (0),
W5/b25, XII (/|} 1072b21 a Teofrast Metaph. 9b15.
42. Nu se poate admte c aparenee sunt reae, cc s-ar nega ns
posbtatea eror, ceea ce e fas contrazs de reatate. Ac apare mpede
deprtarea neotomtor fenomenoog persona-t de prncpe de baz
ae u Ar. Negarea unt n puratate, a generauu n partcuar a fne
n fenomen, este n fond punctu de pornre teoretco-fosofc pentru defnrea
metafzc neotomst a persoane a personat; v. Renhod Mer, (78)
pag. 52 53. Dup e toate ucrure exst pentru om, a|utoare fcute
orndute pentru om. Sunt m|oace pentru scopure
12 Despre sufet u. Omu ar f, dup natura sa sprtua fna cea ma
esena dn Unvers adc acea parte care este necesar pentru desvr-
rea ntreguu ma presus de orce n prmu rnd, n scopu de a deven
asemenea u Dumnezeu. Contoprea fosofc de teocentrsm
antropomorfsm smuge dn toate egture reae socae (bdem, pag. 79).
43. 15 prerea genera despre cauzee asemntoare, obnute pe
baza unu numr de experene, nu o cunoatere exact ca cea obnut pe
baza une demonstra (v. B. B. (15) Met. I, (A) 981a nota respectv).
Supoza (G7r<5X|4 ?) este efectu gndr, ca opna (865a), cu
deosebrea c supoza are un caracter emprc genera, pe cnd 86;a e
opna ntr-o anumt probem. Dec supoza rezut dn mute concuz
bazate pe experen, cu prvre a fapte obecte asemntoare. V. Met. I
(A|, 981A 5-7.
44. gndrea nu e dentc cu supoza (v. 427b28; 433a10). Ma
sus, c fr reprezentare nu exst supoze. Dec gndrea e superoar
reprezentr, ar aceasta e necesar supoze. Reprezentarea st n puterea
noastr, pe cnd gndrea se mpune, cc trebue s a|ungem sau a adevr
sau s cdem n eroare. O magne sau o reprezentare nu e n sne nc
adevrat nc fas; e ca un fenomen natura. Cugetarea, dac nu depnde
de obecte externe, se poate desfura fr obecte externe.
45. Ca n: Despre mcre anmaeor 70119 ne ngrozm ne
temem numa a ghdu c.; emoa ntm (sympathea) e neeas ma mut
fzoogc ca n Despre somn, 455&34> Despre pre anm. II, 653b61 Ana.
Pr. 11, 70bt 16 (Cu expcae a fzognome). n 432 29 urm. se face
dstnce ntre nteect afect. La Gaenus (De pac. Hppocr. et Pat. 454 M)
Pose-donos preznt reprezentarea ca factor a temer.
46. Ar. trateaz n treact chestunea n EN, VI, 1139 15, cc prn
supoze prn opne e posb s ne nem. Dec exst supoza n
tn, n opne n chbzun, pe baze expermentae, dar trebue
verfcate, cc ne pot nea, n EE nu s-a pstrat aceast parte, n prma
parte a cap. 3 unde se deosebete percepa de gndre apo gndrea de
reprezentare supoze, acum se dentfc reprezentarea cu potena e,
cum n cee anteroare se confund senzaa cu potena perceper, n cap. 4
vne rndu s se anazeze supoza 429a23.
47. Senzaa poate da oc eror, refectnd reprezentr cu conturur
estompate sau confuze, v. Meteor, III, 4, 373b2-O. De aceea Ar. se
exprm: Perceperea obecteor propr anumtor smur este adevrat sau
ce pun preznt ct ma pun eroare posb: III, 3, 42818 urm.
48. Aceste patru preznt o scar ascendent. Prmee tre actuesc
treptee formr conceptuu care apo prn abstractzare se dentfc cu
nteectu. Dup Meetus v. (77), P. G. 64, 1104-107 Inteectu este o natur
nteona-gndtoare (epnoetc) ndrumtoare a tuturor fneor, a
arteor a tneor. Numee vne de a, a f n mcare pentru c e
nanteaz se mc totdeauna. Dscernerea (dnoa) este mcarea
propre a nteectuu care ucreaz prn e dscerne ucrure; comparnd
|udece dscernmntuu se nasc ndeprtre de ree ca avntu-re
spre ceva, concepe despre exsten, vrtue tnee. Mcre
sufetuu sunt: smrea, gndrea, ucrarea. Sufetu se mc ccc, n
spra n ne dreapt (bdem, 1289). Cum vedem, n defn urmeaz pe
Ar., dar se nspr de a Paton cnd consder actvte sufetet ca mcr
superoare, adc ccce, n sec. XI, Mha Pseos dstnge, ns, dup
nterpretarea u Ammonus, tre func ae nteectuu: . nteectu
cunoscnd ucrure ca potent (cop). 2. nteectu cunoscnd ucrure ca
nsure, cum este ce stp depn pe cunotne tne. 3. Inteectu care
e te, dar totodat e n act e svr-ete. Pseos arat apo cum Ar. crtc
pe Paton dup care sufetu este oc a formeor c socotete nvtura ca
o amntre, v. (77) P. G. 122, 106-072.
Neotomsmu revne a prncpu c fosofa u Ar. a sf. Toma nu e
dect fosofa fne, a ve, a mcr, a devenr, aa c doctrna potente
a actuu s-a nscut dn desprnderea nteectua a mcr, v. |. Martan
(73) p. 130.
49. Ac observm deosebrea ntre o y care nseamn vzu ca
potent opac c, vedere sau prvre ca actvtatea potente (energea) v.
ma sus: 4263-2. Despre potent reazare ma car n 426a13. n vse nu
fneaz potena veder nc nu se face actuazarea e.
50. Senzaa ca potent e a orce veutoare (417b17 434*5 urm.)
dar nu a toate produce reprezentare. Perceperea nu se dentfc cu
reprezentarea, cum se observ a unee anmae. Furnca abna au un mod
rudmentar de reprezentare, dar vermee n-are dect pptu nutrtv.
51. n parantez am tradus dup Torstrk; ntregre u Theer nu aduc
o nou nterpretare.
52., ce spuneam ma sus adc n a 17. n text se poate menne mase.
cc se neege n genere, pe cnd femnnu nu se acord cu tna
nteectu, care e mascun. Theer cteaz ate cazur ca Sext. Emp. Adv.
Math. II, 10 (adevru ca fem. n orgna) apo Ana. Sec. II, W0b8 urm.
EN, VI, 1142b16.
53. Expcaa dn parantez se poate atrbu u Ar., dar dup ea
urmeaz o fraz, nchs cu parantez n ungh drept, care nu e de a Ar. sau
e a perdut dn vedere s-o nture. E ns foostoare prn precza e.
Reprezentarea a anmae n 433a12. Ud. I preznt: Dar orcre opn
urmeaz credn, ar credne starea de convngere, convnger raunea.
Opna (doxa) precede credna, cc aduce roadee experene fapteor
reator. Credna e o attudne, crea trebue s- urmeze cunoaterea.
Acest ucru -au stabt gnostc sec. II a ere cretne, Cement, Orgen
a. Credna st fa de gnoz (cunotn) cum st supoza (proepss)
fa de tn (epsteme). n gnoz nu se urmrete ncdecum voatzarea
raonast a connutuu credne, c o neegere ma adnc, ma
desvrt cu progresu etc; ea se aseamn cu fdes quaerens nteectum
a tomtor, dup care raunea trebue sa neeag connutu credne, v.
Martn Grabmann, (57), 1957, pag. 79. Cunoaterea rsrtean rmas n
trada credne este cea ntutv augustnan, este cunoaterea prn
ubre sau prn connaturatate. Ac prn coaborare teandrc, se atng dn ce
n ce ma mut treptee spre desvrre spre deosebre de nattrasmu
arstoteco-tomst care n-o gnoreaz, dar o arunc n umea ceaat, v. Em.
Vasescu (100) pag. 300. nante de tomsrn a domnat Augtstn dup care
tna precede credna, n sensu c trebue cunoscut connutu reveae
nante de a- prm prn credn. Actu de credn are oc aba dup rdcarea
raun omenet a nmea neeger supranaturauu, nsu faptu de a
crede nu e dect a cugeta prn asentment., N-am putea crede dac n-am
poseda sufete dotate cu raune, n scoastca veche, Toma stabse c
cunotna uman pornnd de a smur urmrete s defneasc ucrure prn
coaborarea ntre perceperea ucruror materae prn smr apo prn
nteect, crua revne sarcna abstractzr.
Ma trzu cu peste 50 de an, Duns Scotus formua deea c: nmc dn
ceea ce e demonstrab prn raune nu e reveat nmc dn ce este reveat
de Dumnezeu nu e demonstrab. Dup Toma matera acord forme
ndvduatatea, pe cnd dup Duns Scotus prncpu ndvduae e connut
n nteroru forme ns, e, dec, mtat de aceasta, v. E. Gson, (55) p. 231
239.
54. n-ar putea consta dntr-o mpetre ntre opne senzae (1,25
26), cum nterpreteaz Srnpcus 211,33 combtnd pe Paton (Soph. 264b,
Pheb. 39b, T m. 52a), cc ar f absurd s se acorde reprezentare tuturor
vetor, char ceor cu totu nferoare, pentru c au smre. Apo se te
c perceperea poate constata ceva cu totu deosebt dect concuza opne
(428b2 urm.). Reprezentarea e un fenomen pshoogc cu totu orgna
deosebt de ceeate, de a eemente dn ee. nantea fraze traduse n
contnuare este o acun, semnaat de Torstrk (1.26).
55. A- forma o reprezentare (<pavT<xLsa6a n oc de tpaveafat.
se mpune) cc 9ave-:a se zce tocma despre percepa premergtoare.
Dstnca este a Ar. n: Despre vse, 460 18, cu acea exempu despre
mrmea pamntuu. Ac ma avem a 458*>, 28. Soaree e ma mare ca
pmntu n Meteor, , 3451.
56. reprezentarea (fantaza a B. A. P. (31) p. 194) se pare c este o
mcare n Fzca VIII, 25421 e conceput ca percepere sab (neprecs)
n Rhet. I. 1370&28. Numa n magnae (reprezentare) poate avea oc
eroarea. Char n acest caz ea nu rezut, dntr-o dzarmone poztv ntre
propru su obect percep, c dntr-o sntez efectuat de reprezentare n
|uru magnor sau char n |uru perceper, sensbeor comune (mcare,
repaus, numr, fgur, mrme) sau n |uru sensbeor prn accdent: v. III, 3.
42819 urm. III, 6, 430b 29.
57. conne fasu n foarte mc msur dac pornete de a
perceperea unor obecte ce- sunt propr, restrnge afrmaa dn 42712, tot
acoo b 21 b 25 e prevzut eroarea (ca 430b 29 Despre smre,
4428). Totodat stabete deosebrea ntre percepe naturae drecte
cee accesor sat asocate. Met. III. (B), 5, 7070b 2 26. Sunt anazate tre
poteze pn a paranteza dso-cab, cum se arat a nota 58.
58. Cuvntee dn parantez sunt mutate de ac ma sus dup nc
numa accdenta de ctre Bywater de Ross. Cee tre spec de senza
sunt: percepa obecteor sensbe propr, percepa accdenta sau
asocat cee prncpae percepa obecteor sau momenteor comune
(mcare, stare, schmbare, numr, untate).
59. n traducere am adms prerea u Neste (79) pag. 174: |A|;
ffGr|cew c, TT|dbto rov Tptwvacro. cu dezvotr pentru nees. Locu
predcatuu Soas (se va deoseb) a urm, ar f murt ma bne fraza.
60. v. Despre vse /, 450*24 Despre memore, I, 451A 15-76. n. text
Trend, propune Lxe conne, dar sat spune aproape acea ucru; n
parantez dup Torstrk, de nu e nc un motv s fe mennut.
61. Etmooga e |ust: pavrocoa de a 9 & e, umn, cum au spus
a: Doxogy. 402, Sext. Emp. Adv. math. VII, 163.
62. Trecnd de a reprezentare ca o noune meda ntre percepere
gndre, (42828) Ar. a|unge a anaza Inteectuu, adc a pr sufetuu
care cunoate neege (ma |os 1.13, vosv). Theer crede c e vorba de
0-oX7)|n (supoze), ns rou care apare n context e superor cu mut
acestea, dec nu poate f vorba dect de Inteect ca for suprem, cu totu
deosebt de cee dscutate n captoee anteroare, n care s-a anazat
raonau (T aXoyov). Cee dou ucrr ae Inteectuu cunoaterea (TO
YYvca- xev) chbzun sau neepcunea practc (TO <ppovetv), se
dstng de recunoatere (T o yvwpCev) prn aceea c prmee construesc
forme de gndre, pe cnd acesta dstnge deosebre stabete anaoge,
cnd exst (409b 26.31; 427b5).
63. Comparaa ntre percepere, care a fcut obectu cercetror
anteroare Inteect sau cugetarea n act, se mpune de a nceput; dac
aceast parte este o mrme cu oc n spau sau cu un oc anumt n corp (a
Paton n cap) sau numa n cugetare, ca factor raona (cf. 413b 15.25 ma
cu seam EN , 1W2 a 28).
64. neafectat: arca Os , n at sens dect ma sus 40829 r
adausur 430a 18,24. Ac e vorba de rou neutra, nenfuenab n acunea
u dn partea unor factor strn de esena u. O apare derutant
(nrape|cpGuvov ca 429 a20) poate f nturata de Inteect prn smpu
dscernmnt. Dec expresa e ca pentru percepere, dar connutu ntre
acea, suferre aceasta e dfert (cf. 424a 18, b 2; 425b 23 ca 434a29).
Inteectu nu atereaz nmc dn substana atora nc nu poate f aterat de
acestea, ntruct e este o form ucreaz cu forme, fr matere.
65. IC un paraesm dar nu o denttate, vzut nc n 402M6. n 418a
3: organu perceptv este ca potent, cum este obectu perceput n act.
Inteectu este fr amestec cu reate formee ntegbe.
66. Bup Anaxagoras n frg. 12. Inteectu dup Ar. se domn pe sne
pe ceeate este neamestecat cu ceva; orce amestec -ar mpedca s-
exercte domnaa. Ma pun car n Met. I (A| 989a 15, Fzca VIII, 265b24; a
Paton, Crat. 413*.
67., Ca fnd strn, ntruct e strn, un adaos a gndrea u Anax.
Inteectu n natura u este pur totodat o putere mereu gata s respng o
acune care -ar turbura actvtatea; dec puterea u nu e numa o potent, c
o reatate mereu de paz pentru a- apra bertatea domnarea a
bara ptnnderea a tot ce e strn, de at gen dect funca sa esena.
68. gndete concepe: Swcvoa este dscursv dscernent,
(>7r6XT| t c conceperea, prezumarea, este rezutatu expermentat prn
cazur concrete ae cee dnt, adc actu sau reazarea aceea, dar adesea
S tex vota cuprnde deodat cu acunea efectu, care n gradu e na
este o 56La, o opne, ce apo devne repede o prezume sau supoze.
Inteectu dup scoastca tonst este determnat de obect cnd e
pasv adc sufer o mpresune prn aceasta se produce o fecundae a
gndr care e specfc operae nteectuae, actu manent ce ma perfect
cu desvrre spontan. |udecata consst s decare c dou obecte,
dstncte ca atare, nu sunt dect unu acea ucru n exstena
extramenta, aa c nu- pot exercta exstena dect dentfcate ntre ee,
dec adevru nteectuu nostru este propru-zs o dentfcare n no,
conform une dentt n ucru, o compoze noona conform une
dentt reae. Orce propoze este o sntez, o compoze, cc orce
propoze are un subect un predcat, sunt dec dou obecte dstncte ca
atare, n concept, unte prn vorba este prn care sprtu e decar ca
dentce n reatate, v. |. Martan, (72) 54, 69.
69. Ar. crtc pe Paton, de termenu ocu deor e atfe exprmat.
Dup Ar. numa nteectu poate f receptacou deor, ar nu sufetu n
ntregmea u. Idee sunt toate, n acest caz, numa potente, ar nu reat,
cum concepe Paton, dup cum ne nformeaz Putarh De Isde 374e. Dup e,
Phoponos (524, 16), dar Parmendes 132b nu e de acord cu aceast prere,
n Rsrtu domnat de Paton s-a mennut aceast teore. Astfe Aeneas
Gazaeus (sec. V e.n.) crtc pe Ar. c de sufetu este o form emurtoare
o ntroduce dn afar n corp ntur astfe -nemurrea, v. (77) P. G. 85,
884. Ma trzu n sec. XI Mha Pseos ar crtc pe Ar. Formee ca reat
se adun n sufet formeaz o comoar, o peroma, detfcndu-se cu
sufetu devennd prn aceasta forma formeor, v. (77), P. G. 122, 1057.
Dup tomsm neotomsm ntegena este consderat dntru nceput ca
matera prm, ea este pur potent fa de obectee ntegbe. Suntem
mens potena, ntr-u cuvnt deprta de actvtatea formeor pure.
Sprtu are exgenee sae n no, ne bcue cu dorn totodat ne cere s
ducem o va ma bun dect vaa omeneasc; nseamn s- nedreptm,
dup Ar. tomt, dac nem s- nvm numa ucrur omenet. Dar e o
uze crunt s- mpunem ca ege, cum face Kant, de a f nnut de
raunea pur ntr-o stare de submtate, v. |. Mrtam, (72), pag. 333-334.
70. Ar. revne asupra aceste de dup 422a 31; 424a 14.29, ca s
dstng funca nteectuu de cea a smuror care sunt unte cu corpu:
Despre somn 45 fa 7 urm., ca ma sus* 403a 10 urm. Despre
generarea anmaeor II, 7|7a 9}.
71. Ar. preczeaz cee tre trepte ae enteehe; prma e dat omuu
prn natere (v. 417a 21 urm.), a doua corespunde cu omu care te, cc
sufetu este pu de formee de gndre ae tne sae, dar nu e foosete
dect cnd vrea, dec dn propre natv {S T auToO nu 81 auro v cum e
gret transms char a Teofrast, dup Prscanus Lydus n Metaphr. 31. 9). I/a
417a 27 se poate contrbu cu Met. IX (6), 1048* 34 Fzca VIII, 255b 2. Dn
percepune care formeaz o sntez pshoogc se nasc dou aspecte
dferte: un aspect obectv care mbogete pe om cu o nou cunotn
despre umea dn afar; un aspect subectv, care refect gndrea asupra sa
nsu. Aceast nterpretare a contne de sne pune n armone ocure n
care Ar. pare c atrbue contna unor smur, ca de ex. vederea (425b, 12-
17), cu aceea care e atrbue smuu comun. v. Despre somn, 455a 12.
Aceast contn atrbut de Ar. ve senztve este drect numa a om,
cc numa e este capab s ab o contn refex. P. Swek, op. ct. (93),
p. 129.
72. Cu aceste dou exempe dn matematc fzc Ar. nvedereaz
deosebrea dntre obectu concret: (b. 14 crnu o stare concret ntr-un
obect concret ca 43 b 13, Met. VII (Z) 70337* 30 forma n sne, v. Met.
VIII (H), 1043b 2, unde se face deosebre ntre sufet nounea de sufet
care se pot confunda dar, un om nounea de om (ce e e ca esen) nu
se pot confunda, cf. Met. VII (Z), 1037b 2 Fzca, III, 204a 23. Textu n 429b
12 cu $ odcpxa, con|ectura u Theer.
73. Exempu revne n Met. V (A), 7, 7025b 32, VII (Z), 5, T030b 8.
74. Trend. (Ar. De anma, b. III, conm. |ena 1833 p. 488 498 K.
Mchaes: Zur Ar. Lehre vom Nus, Keustretz 1888) Kampe (De
Erkenntnstheore des Ar., (1870), admt do Noes: InteecP pasv facutatea
senztv Inteect actv sau creator, care aparne numa omuu fnd ega
cu magnaa creatoare. E admt c n cap. 4 nous este conceput ca o
facutate sensb.
75. Ca potent att percepa ct gndrea se preznt ca dou|
fee ae aceua subect sau ae aceua proces. Senzaa corespunde ne
drepte, ar gndrea cee frnte, ntruct e o refectare a aceea.
76. Lna dreapt, dup ptagore, corespunde cu numru 2, cum s-a
artat ma sus 404b21. n Met. VII (Z), W36&14 se vede c Xenocrates
raona astfe, ma aes c na corespunde cu contnuu (cuveys).
77. Smure cuprnd ntreaga fn fzc, pe cnd nteectu ucreaz,
cu dou feur de noun: unee sunt forme n matere (cum e-crnu), atee
formee sau noune nematerae, curn e cazu, cu na frnt cea dreapt.
78. Frg. 12D. Ar. foosete o at exprese dect n 1. a!8 sensu| de
nafectab preznt o varant a a!5, deoarece ac, sufe-rrea se raport
a esena u, dup cum neegea Aaxagoras ns nu poate f nfuen
suferre dect ntre agen de acea gen, dar deoseb ca spece: Despre
Generare dstrugere, I, 7, 32329.
79. Aternatva este: dac nteectu este acea fa de sne ca t fa
de ate ucrur externe, nseamn c acestea conn nteect; dac ns un
at factor, extern combnat, dec amestecat, face ntegb, contravne
esene u cum preczeaz: 429ass urm. Ambee poteze se rezov de Ar.
prn teora potente trecerea a act; vee nota 84.
80. Ma sus n 429a, 16. 24. 68 apo 417h2 urm. Afecunea
modfc datee duce 3a eroare. Inteectu cu prvre a ceva ca esen e
totdeauna adevrat. Toma de Aquno, pentru a dstnge neepcunea
tomst de cea mstc, a recurs a dstnca stabt de?
1SS
Ar. ntre |udecata pe cae de cunoatere |udecata pe cae de ncnare
(I, , 6); de ex. omu care are n e deprnderea (hexs) va ucra dn ncnare
consutnd dspoza sa nteroar, ar ce care este nstrut n tna mora,
va putea, char dac n-ar f vrtuos, s |udece bne despre str ucrur pe
cae de cunotn, consdernd dec raune ntegbe v. (72) p. 88. 81.
Inteectu este oarecum ca potena ns noune ntegbe. |S exst ca
potent ntocma ca o tab nescrs. Am adoptat ordnea stabt de Theer
apo conectura u Corn/ord Suvx Sourw, exst astfe ca potent, n
oc de trebue s fe ca o tab.
82. Ar. apc a noune abstracte, dec nematerae, prncpu u
Parmend.es (51, 28 B 3): este denttate ntre gndre esen; exstena
nteectuu const dec n gndre. n contnuare este vorba despre tna
teoretc (n sens de actuazare n gradu a treea 417:128) dec de
connutu practc a tne (9swp7)Tx> } cum e n 431a, b!7 Met. XII
(A), 1075a1 urm., (despre nteectu uman); 1072b20 (Despre nteectu
dvn) cu ocu nterpretat m ntregme de Potn VI, 6, 6.
83. cauza pentru care cugetarea nu e permanent, dec reazarea
gndr nu e totdeauna contnu, n 417b24 nteectu, ntruct nu depnde,
ca senzaa, de un obect extern, este sub puterea noastr. Numa dvntatea
e venc ferct pentru c Inteectu su e venc actv: ce suntem no
cteodat, Dumnezeu este totdeauna, Met. XII (A), 1072b25.
Greutatea pentru om este de a dstnge n cugetu meu ceea ce ne de
nse ucrure ceea ce depnde de puterea feu meu de cunoatere;
anaz subt nceput de Paton ntregt, n prncpa de Ar., reuat
competat de scoastc. Un mod de a exsta n sne nsu un mod de a
exsta ntr-un sufet m pun n faa probeme cunotne. Sufetu nu concde
materamente cu toate obectee. Dar ntr-un punct anumt nu ma e nc o
deosebre ntre cunoatere obectu e, ntre gndre exsten, aa c
cunosctoru cunoscutu, fr ca fna propre a unua s se confunde cu
fna propre a ceuat, sunt unu acea sub raportu precs a actuu
cunoater, cf. La |. Martan (72) pag. 17, 24 dup Ar. III, 2, 425b, 2, 6
426a, 15. n vremea noastr probema raportuu ntre obectee gndr
exstena uman a fost pus de Sartre prn exstenasm. Cunotna este a
unu anumt ucru. Ideea c fna este reductba numa a cunoatere este
teza fundamenta a exstenasmuu.
Fna nu e nc creat nc creatoare; ea exst. Ar nsemna s revenm
a deasm dac am defn fna n funce de cunoaterea noastr. Sartre
defnete omu: Fna sngura fn n care exstena precede esena. E
neste n ume se defnete dup aceea v. Roger Garaudy (52) pag. 70
77 nterpretnd pe Sartre n, Letre et e neant p. 28.
84. Obectee care conn matere sunt numa ca potent obecte de
gndre. Inteectu nu a contact, prn esena sa, dect dup ce obectee au
fost desprnse compet de matere. De at parte, deoarece formee gndr
sunt desprte de matere exst numa n nteect, e nsu se dentfc n
totu cu ee devne se ntegb aa cum se propune prn ntrebarea de a
429b26. Dec gndr materae revne conducerea (432, a 2.5), ar nu
obecteor nematerae ae gndr, adc deor, cum credea Patou, v.
nota 71.
85. Cap. V a format subect de dscu foarte aprnse contradctor
nc dn antchtate. Exprmarea prea scurt fa de mportana probemeor
dscutate mrete ma mut greutatea neeger, Dup Theer, dac ar f
pst, dee expuse ac s-ar f putut ma car desprnde dn cee anteroare
ma aes dn cee urmtoare, cc cap. V desparte dscua freasc
contnuat, dup cap. IV, n cap. VI. Ar. sau urma u au ntrodus uteror
acest capto a un oc nepotrvt. Este vorba de nteectu f/fGtaWortaor|Txo
c, vou care presupune o at funce dect nteectu actv sau creator: o Tto
nr|Txo voGc, termen care apare ca neutru n 4262 Met, VI (E), 1025h22.
Vech comentator au a|uns a aceast concuze constatnd dou atur ae
nteectuu. Dscua a fost expus pe arg de W. D. Ross n Introducerea a
metafzca u Arstote , CXI,III urm. Oxford 1924. n a 13 prn, sufet
cugettor se neege ce dscursv ca n 431a14.
86., n natur, adc n ntregu proces de devenre a um subunare
crea aparnem. Procesu urmeaz o cae natura: ysvscrtc, sau o produce
artfca TTOT|O (creae), dar n ambee cazur exst matera dn care
rezut ucrure cauza sau agentu efcent (TO uou). Acet factor trebue
s exste n nteect. Inteectu actv sau agent este cauz efcent
deoarece dup Ar. (Met. IX (G) 8, 1049b24): Un factor potena e trecut a
starea de factor n act, tot de ctre un at factor n act., Inteectu actv este
pentru ntegen ceea ce este umna pentru obectu vzb, (,Despre
smre, 44711 }, cc face ntegb. Inteectu
pasv <prmtor de mpres> este o smp potent, nu poate gnd
prn sne, dec trebue actvzat prn obectee sau noune ntegbe care nu
sunt n act, deoarece aparn, ca matere, senzaor reprezentror.
Matera consttue, ca potent, toat umea ndvzor unu gen. Natura
ucreaz dec dup Ar. ca arta n vederea unu scop mpune anumte
forme matere.
Tomsmu neotomsmu au rspuns dup Ar. III, 4,229a,18, c se
deduce nemurrea persona deoarece vou e separat vne dn afar n
embryonu uman, Inteectu pasv denumt Traor|rtxog foost ca termen o
sngur dat (n sens dfert) propru este caracterzat de Ar. n Despre
sufet ca n stare s devn, prn cunotn, toate ucrure. Inteectu nu ma
are asupra ucruror o vedere excusv exteroar, cc n materatatea
natur sae, e devne tot ceea ce cunoate (73) pag. 85. Un tomt dntre
modern Franz Brentauo, a|ung s afrme c Arst. a crezut n creaa
sufetuu persona sub forma nteectua, dar c e o creae anumt, ns
ndoaa rnne. n orce caz nu e o emanae pantestc determnst, cc
Ar. nu s-a pronunat expct n acest sens.
o stare (hexs) adc o acture poztv spre deosebre de
prvaune. Rou aceste str este anaog cu ce a umn pentru
perceperea cuoror, Ace ro |oac pentru noun nteectu actv sau agent:
e face s se concretzeze ca act noune ntegbe exstente numa ca
potente.
Inteectu actv e dstnct de corp, e neafectab pur, cum s-a spus ma
sus n cap. 4. Ac Ar. preczeaz c numa nteectu actv (sau creator)
posed aceste tre cat: separat 429a 11,24: neafectab;
429a15,b23 neamestecat 429a18 pe care e admtea Anaxagoras pentru
sufet n ntregu su. Despre sprtu dvn n Met. XII (A) 1071b 22;
1072*25 1073*.411. Dvnu dn om n EE, VIII, 1248a26, Dup Bonaveutura
unrea matere cu forma este prncpu ndvduae. Sufetu este de|a o
form compet prn e nsu, compus dn matera sa forma sa
ndependent de corp, pe care va n-forma a rndu su. Sufetu ocup
corpu consttut - confer utma sa perfecune, dar e pstreaz
perfeca sa cnd se desparte. Toate fnee Unversuu se expc astfe prn
dezvotarea n forme de nteect, semnae, prmtve, a cror prm orgne
este Dumnezeu. Bonaventura susne c umea n-a exstat de totdeauna pe
cnd fosof arab, ca Averroes, susn c nterpreteaz |ust gndrea u Ar.
susnnd nvnd c umea este etern, v. E. Gson (55) p. 184. Prn
nteectu agent no ne apropem de nger. Cea ma nat funce a sa este
cunotna prmeor prncp. Sbcunea sa este c nu poate s formeze
concepte dect pornnd de a spece abstracte ae ucruror sensbe.
Abstraca e opera nteectuu uman (bdem pag. 188).
91. dar ua n genera; n genere, o reazare este anteroar
potente, cum e tna n act fa de tna ca potent. Inteectu actv e prn
esena u ucrare nu se poate spune despre e, ca despre Inteectu pasv
c nu gndete contnuu.
92. |(cop aos: n acesta accepe nteectu este separat de corp (v.
429a24) tocma cnd se af n poza sa de purtate, regsete esena
adevrat, devennd desvrt venc. Este snguru oc n care Ar.
procam nemurrea sufetuu sub forma Inteectuu pur, n untate cu
Inteectu absout. Ma sunt ocur n care se face auze a aceasta: Protr. 48,
12, EN, X, 1177a15; Met. XII (A), 1070a, 24. La Dogenes de Apoona frg. 7
8.
93. No nu ne amntm de exstena noastr anteroar pentru c
nteectu unt cu fna noastr este afectab pertor. Atrbutu (XTraoy|?
dn 429a5 are at nees nempresonab dec nu e contrazcere. Dup
Nemesus, sufetu are o parte raona o parte neraona care se
numete pasv sau sufertoare. La ee se adaug ca prncpu de mcare
dorna ca un factor mpusv, v. (77) P. G. 40,672. ntre deea de cauz cea
de tmp, Grgore de Nyssa se pronun, vond s argumenteze c umea e
creat n tmp c,e mposb, ca, exstd cauza s nu exste tmpu. Cum
zc en c unversu a devent dntr-o cauz nu n tmp? Dac e mposb
ca unversu s exste fr tmp (nounea de tmp), cum e unversu etern
nenscut, dac nu exst tmpu etern, c are exstena dntr-o peroad de
ma mute ze? v. (77) P. G. 46,3, 1461, 16 1464, 17. Dac tmpu este
nscut (are un nceput) cum pot f nenscute vence faptee svrte n
tmp? Dar Ar. rspunde prn teora c mrmea ca tmpu sunt ndvzbe
n act, dar dvzbe ca potent.
94. |. Trcot neege c fr nteectu actv, nmc nu cuget, nu exst
cugetare fr nteectu actv (ca W. D. Ross). Dup Theer Ar. presupune
exstena matere ca suport a nteectuu afectab care, preucrnd
senzae, e ofer gndr. Dec nteectu actv nu poate gnd fr noune
pe care e cuege Inteectu pasv sau afectab, v. : Despre pre
anmaeor I. 642r28 nota Drmeer a E N vo. 6 pag. 283. Ar. a exprmat
o at prere ntr-o screre trze: Despre generarea anmaeor 11, 736h2
rrnne numa c Inteectu a ntrat de afar (Gpaosv) c e sngur este
dvn. Aceea exprmare afam a Teofrast fr. 53. ca a Smpcus In
Physcos, 965,2 urm. Probema este dscutat pe arg de ctre P. Moraux n
Autour dArstote, offert Manson, Louvan 1955, care, cercetnd textu,
a|unge a concuza c e vorba de creterea anmaeor prn hran asmat:
Cum natura face pentru cretere n fnee care se dezvot trgndu-
hrana dn afar, tot aa, n char fnee n curs de a se forma, natura
svrete, prn matere, cea ma pur acture a crn a organeor
senztve, ar prn surpus pe cea a oaseor, nervor pruu, apo a
unghor, copteor, etc. Uve-|ua este probab o spece de eter care
actuete sufetu, v. n acest sens W. |aeger, Pneuma n Lykeon, op.
ct. (67) pag. 29 urm. Cuvntee fr e nteectu nu cuget nmc, se pot
nterpreta n patru feur: fr nteectu actv, nteectu pasv nu cuget nmc
(Hcks (15), 509); fr nteectu pasv ce actv nu gndete nmc;
(Smpcus, 248,6). ZarabeMa (24). Trend. (11), 403, Bontz. Ind. Arst.
491a57) sau fr nteectu pasv, nmc nu gndete. M opresc cu Theer
cea a a doua nterpretare, deoarece nteectu pasv sau afectab are
tocma menrea esena s adune mpresun pe caea senzaor, s e
unfce s e transmt ca noun nteectuu actv care gndete cu ee:
fr Inteectu pasv ce actv nu gndete nmc.
95. Prn compunerea? au confuza adevruu cu neadevru se a|unge
sgur a eroare; prn separarea or eroarea e numa probab, vez Met. | V
(T), 1012 3 urm. VI (E) 1027h25 urm. IX (6) 105b urm. Despre
nterpretare 16a12, unde, n a8, se face refern a ocu nostru.
96. Empedoces frg. 571 ctat ma mut n gum, prn comparae cu
pr corporae gret reunte ntre ee; posbtatea exst numa n scuptur
sau pctur, dec e o unre artfca, nu natura.
97. Incomensurabu este dagonaa ntr-un ptrat, ca n Fzca, IV,
221b24; EN, III, 1112;22; Met. I (A) 983 15. Nounea de tmp compc
ma mut, amestecu poate mr eroarea, deoarece se poate refer a vtor
sau a trecut, prezentu fnd aproape dsparert.
98. S-a fcut o combnare gret dac neabu nu convne subectuu,
cc ab neab sunt noun smpe nu pot f nc adevrate, nc fase,
dect prn raport a un obect, v. Met. IV, (T), 7, 1011b26. Numa n
magnae, ca sntez, poate avea oc eroarea. Trebue s notm c eroarea
nu const ntr-o dzarmone poztv ntre propru su obect percepe, c
numa ntr-o sntez svrt de magnae n |uru magnor sau n |uru
percepe, sensbeor comune (mcare, repaus, numr, fgur, mrme)
sau n fne ma aes, n |uru sensbeor pe care Ar. e numete sensbe
prn accdent. Asupra acestora strue Ar. ac v. P. Swek op. ct. (93) p. 114
notee.
Erore despre mcare n mecanca u Ar. provn dn necunoaterea
fore mase n dnamc (v. Duharn, Le systheme du monde, Hs-tore des
doctrnes cosmoogques de Paton Copernc, Pars 1913, I, p. 192}. Anaza
matematc nsufcent a mcr vteze, expcarea mcr proecteor
prn propagarea n aer a une unde motrce sau prn antperstass (mcare
de vrte| prn care aeru zgont de proect ar reven asupra acestua s-
mpng ma departe). Aceast teore a fost acredtat de Smpcus ns Ar.
prefera expcaa prn punerea n mcare a aeruu n urma decanr
aparatuu proector. De atfe e credeau ntr-o mcare crcuar a corpuror
ceret (un a sufetuu) mcre terestre rectn, ae corpuror
pertoare, cf. (72), p. 190.
99. ungmea adc nounea de canttate, tnznd spre untatea e.
Mrmea ca tmpu este ndvzb ca act dvzb ca potent. Met. V,
(A), 6, A (/), 1.
100. Nounea de |umtate este numa o potent deoarece nteectu
tnde s menn untatea; de aceea dup mprre, fecare |umtate e
conceput ca untate. Totu depnde de nounea de tmp. Chestunea era
pus de Zenon n anecdota cu broasca estoas Ah. ntrebndu-ne dac
putem parcurge nfntu n tmp spau, trebue s rspundem: se poate
parcurge ns numa ca potent, n abstract, dar n reazare, ca fapt nu se
poate parcurge v. Fzca, VIII, 8, 263A4 urm. Acestea prvesc unte
ndvzbe canttatv (x ar rtocrov); de acum trece a ndvzbee ca spec
formae (TO> eSet).
101., c numa ca spece. Aceasta e a doua cas a untor
ndvzbe, pur raonae, ca n Met. (B), IIf, 999*2; F (A), 1016b 23. Ee sunt
ndvzbe char ca potent, cum e nounea de om care e o spece cu form
unc, ndvzb. Trend, defnete eos-n: este o noune opus de de
canttate care const n catate. Nounea formeaz oarecum un ntreg
adunnd pre sae ntr-o egtur necesar forat; dec este ndvzb
prn sne, ca cum ar f nsufet de un sngur sprt.
102. Nounea de ungme cea de tmp corespunztoare sunt numa
accdenta dvzbe, dec nu n esena or.
103. punctu orce <termen> de dvzune etc. formeaz a trea
cas de noun ndvzbe, v. Met. IU (B), 1002a 19; XI (K), 1060b 14; ac e
vorba de tmp, cum am zce acum, momentu care desparte trecutu de vtor,
vez Fzca, IV, 222* 10 urm. Toate apar ca o negae a fecrea de ma sus:
punctu ca prvae a ungm momentu ca negae a tmpuu cf. Met. VII
(Z), 032h 2 urm.
104. Punctu nu e dect prvaa ungm, dec a une forme poztve pe
care o face cunoscut prn contraru. 131 n-are dect rou de a marca
dvzunea n pr a une n, aa cum momentu desparte tmpu tot aa
se poate spune despre ate poz asemntoare.
105. n rou de contraru fa de sne (svav-rov au-rw, Theer), n oc
de svevat sv au-rw: s fe (dscernentu) n e, sau s fe unu <untate>
n e: ev evcc ah-.
106., dac exst un contraru. Dup Trend. 418, ctat de Trcot pag.
188 n not, nteectu trece de a obect a motvarea cunoater, dec pentru
a cunoate prvaa unu contraru trebue s fe n posesa a dou contrar
s se dentfce cu contraru negatv care, n ocu dscutat de no, trece n act
ca obect de cunoatere. Exstena care n-are nc un contraru atur de sne,
este pur actvtate, sprtu dvn. Met. XII (/V), 1075b 22; 1074b 33, EE
1245b 16; 107122.
107. precum negarea dbaa c n oc de T.y.-y.a.oc, cum
subneege Torstrk, pe drept, cc ns dc a c, de ma sus = afrmare, cf.
Met. IV (T), 1008b 34.
108. prvtor a esena. , nteectu nu a contact ca atare, drect, cu
urnea dn afar. Inteectu este o for cu dferte atrbute, char accdentae.
Inturea propre sae esene este adevrat, v. 42b 10 urm. Met. IX
(8), 1051b 25. Dec nu poate gre dect cnd o sntez ntervne accdenta
ntr-un act; aa confrm Toma de Aquno (De vertate, I, 12 Summa, I,
17, 3).
Nu se poate gre crca quddtatem ve, cu prvre a uesen
109. <prncpe> fr de matere sunt specfce nteectu, cum),
sunt obectee vzbe a umn pentru vz cee suntoare pentru auz, ca
ceeate n acesta catate sunt adevrate, nu dau oc eror (ca ma sus
430a 7).
110. Cap. 7 trateaz despre nteectu practc, mennnd paraesmu
c: perceperea senzaa, asupra crora revne deseor.
111. Vez 418;|3. Pctcna perceptv nu sufer nu se schmb
propru vorbnd, c se dezvot prn actvtate v. 417 12, 16 prn mcare
(417a 16), care aparn graduu a treea a eteehe: 4171 5 urm.
112. Ar. face comparae ntre senzae nteectu practc. Senzaa
aprob sau respnge, prntr-un act refex nem|oct medat, o senzae, fr
s f trecut prn aprecerea Inteectuu practc, K u m a dup aceea ntervne
nteectu practc care, motvnd raona, aprob sau oprete revenrea une
astfe de senza. Ambee ucreaz prn afrmare sau evtare, v. EN, VI, 1139a
21 E N, VI, 1142b 28; afrm n Met. IX (6) W51h 24.
113. prn m|oce cc excesu nmcete organu. Despre m|oce v.
424a 4; 435; 21.
114. Senzaa afectv e una sngur ca facutate pshc, ar nu dou:
una dortoare ata respngtoare; ee dfer numa ca concept n faa unua
aceua obect (v. 424a 9 413a 23). Esena or e dfert n sensu
c, obectv, fecare dn obectee perceper ca ae nteectuu practc sunt
ntr-un anumt fe, numa organu nostru e acea, v. 413a 19,29 424U 25.
115. sufetu nu gndete ncodat fr magne, cc e nu percepe
drect, c prea mpres senztve, formnd dn ee concepte. Acestea sunt,
pentru nteectu practc, noun despre bne despre ru care n ocu
senzaor dn percepere. Despre memore 449 31, 450rt 12 (reprezentarea
necesar memore, apo 451& 16). Ma trzu, ca a senza, se face
egtura ntre nteect, dorn repuse: 431b 2 urm.
116. Asemnarea cu ochu urechea a ncurcat pe mu (v. Trend.
(12) 426), deoarece dup comparatva wavrep Ss nu vne o propoze
prncpa, ar Themstos a oms parafraza aceste peroade. Comparaa e
bne nterpretat de Trcot: Inteectu practc nu gndete fr reprezentr,
dar acestea actuesc o untate fe artfca compuse ca auvGera), fe ca
uedvzbe (Sapcra).
117. Ac Theer ntregete astfe: Cc exst ca o untate totodat
dou ca o mt. Punctu cu dou fee care desparte, dar
13 Depre sufet nu ocup spau, menonat Despre smre 447 b.
urm. 449a5 urm.
118. O parte a organuu afectat se comport fa de ceaat parte a
u, precum se comport obectee (adc ducee fa de cad sau ab) unee
fa de atee. Ross OVTOC: deoarece acestea actuesc o untate prn
anaoge ca numr spune acea ucru, de cu at funce sntactc.
Pentru neegere trebue s ne referm ma sus: III, 2,426b 12 urm. Cum
poate smu comun, unc ndvzb, s prmeasc s dscearn cat cu
totu dferte sau opuse? Smu comun e ca un punct care face mta une
mrm nceputu atea: de e ndvzb, e dvzb ca funce. Ca facutate
pshc sau potena e este unu, dar mutpu dvzb noona, ca
obectee pe care e dstnge, fe c ee aparn unor genur dferte (cad
duce) fe c sunt contrar ntr-un acea gen (abu negru).
120. nocund teree ene cu cee corespunztoare atne cum face
Theer, avem A = ab; B = negru. C = organu pentru ab; D = organu pentru
negru. Cum face, prn schmbarea termenor
A B
Acea ucru dac prvm obectee, ar nu organu, cum face Trcot
dup Smpcus 272,10, Chrst Roder (14), II, 500, au contrar dn acea
gen:
A _ C A ab, B - negru, C duce, D amar dec - - dac
A B
nsu Ar. (EN, V 1131b 6) r =
B D
e schmbm a|ungem a propor dn genur dferte:
D
Nu e ma greu pentru nteectu practc s neeag, s prmeasc s
raoneze cu dou obecte sensbe de gen dfert (ab-duce, ne-gru-amar)
dect pentru sensbe dn acea gen. n a 27 ca n Despre smre, 449* 14
se face egtur ntre untatea-numr punct (care e n nomencatura
ptagorec).
Inteectu practc - Inteectu noetc dup Smpcus 273, 26, gndete
spece dup formee or ca magn care, char fr senza, pun n
mcare. Ac Ar. eag, repetndu-se, deea dn 431a 16 cu a 8 -17, dar
adaug cu 431b 12 pe cee matematc abstractzate.
122. Tora cnd st pe oc arat sosrea n a|utor a aaor, dar cnd se
mc arat aproperea namcuu: deosebrea a Tucdde II, 94. III, 22, 180,
VIII, |02 cu scoon char acest oc. Deocamdat, dac tora se mc,
nteectu nate gndu: dumanu e aproape; n a doea moment e
cacueaz vtoru a o hotrre. Cuvftee, prn smu comun trebue
mennute, cc sunt n toate manuscrsee: aGOr|a xov, v. 425a 27.
123. Reprezentre a|ung s se dentfce cu conceptee sae. Dup
tomt exst o memore nteectua deosebt de memora senstv
grae crea sufetu separat pstreaz tna dobn-dt ac pe pmnt.
Aceasta pornete de a deea c tna fnd o dobndre (habtus, hexs) a
nteectuu, se pstreaz o dat dobndt c sufetu, n partea nteectv,
este ocu specor (formeor) ntegbe (De an. III, 4, 429a 28). Aceast
exagerat dezvotare o face Torna Aqunatu n Summa theo. 7a 79, 6 7.
(v. |. Martan, (73) pag. 432).
124. E vorba tot de smu comun de ma sus, dn parantez; -am.
repetat pentru preczarea exprese. Toate fnee care smt, au. pcere
durere se conduc de dorn. Legtura ntre ee se bazeaz pe prncpu
fnat. Dac nmc nu are oc n natur fr vreun rost, rezut c pcerea
durerea au un scop, mpnesc un ro ut organsmuu vu (v. P. Swek, op.
ct. (93), p. 139).
125., n orce acune bnee ca ru este ceva reatv, pe cnd
adevru sau fasu sunt str despre care nteectu nu se nea, sunt ceva
absout. Totu ee fac parte dn aceea categore (saa gen)-
126. Inteectu practc nu abstractzeaz, c gndete concret egat
de o anumt stare, cum gndete despre crne n egtur cu o cavtate n
carnea unu anumt organ. Inteectu dscursv, sau. teoretc, raoneaz cu
abstracun, cum face n matematc.
127. Inteectu danoetc ucreaz cu abstrac, ns dac e nsu este
separat de orce dee de concret, cum ar f dmensunea, este o chestune
care trebue eucdat n preaab. Ar. fgduete c va proceda n aceast
drece ma trzu, dar nu s-a pstrat nmc n acest sens. Lucrnd cu
abstrac pe baza une cunoater raonae, dscursve, care nu seszeaz
obectu drect prntr-o ptrundere ntutv, c prntr-o sere de procedee
mntae de abstragere, de urcare succesv de a efecte a cauze, dup na
naturasmuu arstoteco-arabo-ndeo-tomst (E. Vasescu, Fos. tomst
pag. 298). Scoastca nc de a Petru Abeard se pronun: Inteectu rene
asemnre ndvduaor, adc natura fneor obecteor o face pe cae
de abstrace, cc matera forma se ofer confundate amestecate.
Deoarece cunoaterea ncepe cu ndvduau, adc cu sensbu, ea
pstreaz ceva dn orgnea sa tu va putea s se pseasc de magnae.
Rezutatu acestu efort de abstractzare este unversau. Unversaee sunt
dec cuvntee ntruct sunt apte s denumeasc dverse obecte, v. E.
Gson, (55), p. 74. Astfe s-a a|uns a nomnasm, contra crua a reaconat
W. D. Occan: Dac raona unversau nu exst dect n cugetare, e
evdent c e o reprezentare confuz nedetermnat a reat date, dec
nu speca c partcuaru este orgnea orcror cunotne.
128. Sstemu u Ar. nu e nc pantesm nc panpshsm. Fnatatea
care udrumeaz orce actvtate nu se datorete une nten pshce. Dar nu
trebue s cdem n greeaa de a restrnge ntena care este n natur. E
n-a profesat nc un anmsm asemntor cu ce a u Anaxagoras, Socrate
sau Paton. Ar. nu cunotea prncpu nere; e presupune c toate ucrure
tnd ctre ocu or natura unde se opresc (P. Swek, op. ct. (93) p. 70 71),
Captou nchee expunere de ma sus ns e rapoart a nounea de sufet
nu a cea de nteect, pentru c sufetu n ntregu su percepe prn smur,
ar aceste perceper trebue anazate, ca un ntreg, n mod parae cu
nteectu.
29. tna ca perceperea prn smur se mpart dup obectee or.
Unee sunt potente dec obectee or nu sunt deocamdat dect tot
potente: unee sunt sensbe, atee sunt ntegbe dar cnd trec a
actuazare ee devn, trecnd prn stade cunoscute, depne enteeh.
Treptee cunoater, mergnd de a nferor a superor sunt: senzaa,
experena, arta, tna teoretc neepcunea (co<pLa) B B Met. I (A)
981h nota 22 pag. 53.
130. E vorba de magnea une percep, ca n 424a 17, ar nu de
deea despre patr. Imagnea rmne dup ncetarea perceper. Cu
a|utoru unor canae n care un crtc vor s vad nerv, magnea se
formeaz dup percepere rmne n organu centra, sedu ntreg ve
senstve, adc, dup Ar. a sufetuu sen-stv. v. Despre memore, I 450b, 9-
11.
131. Mna ca uneata cea ma mportant; Despre pre anmaeor IV
687a 20: organu organeor dn fruntea organeor; Potca I, 125$ 33
vorbnd de un su|tor devotat. Este comparat cu nteectu: Prob. XXX, 955b
23. Aa c pentru sufet. Inteectu este o uneat, este forma formeor, sau
forma nounor concep-tbe despre ucrur: eso? VOT|TWV. Byvvater ma
adaug n text: Inteectu este forma formeor conceptbe sau forma
formeor concepteor, parae prezentate cu formee sensbe dn 424a 18.
132. numte prn abstractzare sunt noune matematce, ca
abstrac specfce. Totodat a poze contra u Paton, care separa dee de
obecte, ca n 430b 18.
133. Acesta e prncpu: Nh est n nteectu quod non fuert prus n
sensu: Despre smre 445 16. vez : Ana. Sec. I, 18, 81* 38 unde Ar.
stabete c senzaa e necesar pentru demonstrae, dec pentru
nduce.
|34. Inturea trebue s fe smutan cu reprezentarea, v. 431a 17;
Despre memore 449b 31, cc au vaoare de magn ae unor perceper: 43a
15.
135, Acest ucru e posb char cnd reprezentror nu e-ar
corespunde nc un obect matera. Preucrarea acestor reprezentr d
natere a magnaa propru-zs care e o ucrare.
136. O gndre nu este o magne, dar nu putem gnd fr magn.
Inteectu gndete formee n magn. Prmee concepte sunt ma pun
abstracte poate, ma aproape de magn. Prn repetarea or se adncesc ca
abstrac nteectu poate ucra numa cu ee. v. W. D. Ross, (91) pag. 147
E. Barbotn, (29) p. 109 n not,
137. Ar. dstnge reprezentarea de Inteectu dscursv, cc acesta
presupune numa afrmare sau negare. Noune smpe ca obectee crora
e corespund, prn faptu c nu sunt combnate, nu pot da natere a
reprezentr. B ns posb ca ee s nu se produc dect cu a|utoru unor
reprezentr. Char Corydaeu (Acad. R. S. R. ms. grec nr. 48) nu as s
subsste nc o ndoa n ce prvete sensu teore arstotece, opus
patonsmuu. Formee abstracte se af n putere (potent) n formee
sensbe (cf. Met. I (A), 9, 991b, XIII, (M), 1079 35) nu sunt, dec, cu totu
separate de matere. Inteectu nu poate neege fr magn. Bezdech -
Bdran (31) Met. pag. 256.
138. Ar. se refer a coe fosofce anteroare care se mpart n doua
grupe, unee care se grupeaz n |uru |udec sau dscernmntuu, ar
atee n |uru senzae (403 b 25; 427a 17). n cartea a I-a a tratat crtc
prere ceor care confundau perceperea cu gndrea.
139. Ar. ne preznt ar o parae. Dup ce vorbse despre pr
4021> 9; 410b 25; 42433 ca n Despre pre anmaeor I, 64 /b 5
urm., Protreptc 42, 4; 43, 3; confrm acum c e vorba de potente ca n 414
a29; 416 a 19 urm. 432 a 15 apo Protrep, 43, ; Despre tneree
btrnee 467b17, deutfcnd deea de pr (cu sens de rour: x6pa) cu
aceea de Suvaeq, termen care a fost consacrat dup aceea de Posedonos,
Gaenus, De pac. Hppocr. et Pat. 476M.
140. Ar. crtc deea purat pror sufetuu (Paton) se o-prete
a cee tre potente ae u amntte n Topca IV, 126*18 urm. A,
patonen, pe baza u Tmaos 69 cd; 72, au redus grupee a dou:
raonau neraonau. (Comentaru Drme-er a EN, vo. 6, 278 a M. M.
8,164 urm.) nsu Ar. (dup Putarh, Vrt. mor. 442a) ar f adms dvzunea
bpartta. Dup EN I, 1002 a26, ca ac ma |os. 1.30, Ar. ncn spre
mprrea n dou: raona (ntutvu ogstcu) neraona (dortoru
hrntoru), ns, dorna aparne att neraonauu ct raonauu,
ntruct se supune raun cnd se nfrneaz. Partea ntutv sau teoretc e
ma pe arg tratat n EN, VI, 1139a uvm.
141. Ar. accentueaz c potena perceptv nu se poate ncadra uor
Bc n raona., nc n neraona. Ar. are n vedere n neraona eementu
hazarduu sau norocuu. E concepe unversu ca o socetate de natur sau de
actvt coabornd fr egtur mecance., Ar. a tat de a rdcn
pretenune monsmuu u Parmende ca orcre forme de pantesm,
punnd n umn exstena potente matere, adc un substrat de nefn,
de un prncpu de nentegbtate reatv care stabete o dferen
absout nfnt ntre unvers Actu pur, v. |. Martan, (72) pag. 268.
142. Reprezentarea este cu totu deosebt ar putea f socott ca o
parte pshc, dac n-ar avea ro n formarea dscernrnntuuL cf. Despre
vse 459 a 16.
143. Partea dortoare e cuprns n toate cee tre pr, v. 414 b2; LL,,
II 1223*26. Potca VII, 1334 *22. Vona depnde de raune v. Top. IV,
126*13 Ret I. 1369*3. Se neege c dortoru de factor de mcare
pentru ceeate, nu e separat, nc mprt ntre ee.
144. Dup ce dscut dn nou asupra creter descreter ctre pere
(403a 13; 413a 24), trece a resprae somn, teme rezervate ucrr:
Despre resprae, 21, 480 &16 17 Despre somn, passra (v. Fzca VIII,
259b 9) ca Despre msourea anmaeor,
II, 703b 4 urm. Sufetu vegetatv susne funca nutrtv
generatoare.
145. Factoru care provoac veutoru a nantarea n mers e cutat
pe cae emnr factoror presupu a|unge a eementu ntenona care e
manent teeoogc. Dup Sartre, care anazeaz concuze neotomtor,
fna este ce este, o reatate nu o abstrace. Revennd a om, e stabete
tre poz: prma: omu nu este dect ceea ce face, a doua actu su este
negae totodat aegere dec autonome a trea: actu, ca s nu se
reduc a un fapt fortut a natur, a o mcare, trebue s fe ma presus de
toate: o ntene. Dup E. Gson acest concept dn urma e rezutatu upte
care se d ntre snguaru ndvdua unversa, ntre ndvd store, e se
nfrunt cu toat strnca. ntre transcendena neotomst subectvtate
s-a nscut o mcare de opoze fa de tomsm de ntoarcere a Prn
grec. Astfe au procedat: P. Daneou studnd prmee secoe ae
cretnsmuu (Patonsm teooga mstc) P. de ,ubac. Char Gson a
cutezat s spun c unu dntre precursor exstenasmuu ar f Toma
Aqunatu, formund dn, reasmu ncotomst, un exstenasm neotomst
opus exstenasmuu de tp patoncan, v. Roger Garaudy, (52), Pars 1961
pag. 85-86 apo 121 127 cu teratura de acoo.
146. I/ocomoa provne de a un prncpu superor, care presupune o
facutate ntenona, o sensbtate ndrumat ctre un anumt scop. De
aceea preznt forme varate: mersu, notu, zboru, ca mcarea unor
anumte organe ca mna, pcora, ochu etc.
147. Pantee vete egate ocuu au nevoe de mcare n vederea
hrnr (ca 410 b!8 urm.), v. Fzca VIII, 261 a!5 Despre somn, 455 a8.
148. Prncpu de baz n fzca teeoogc a u Ar. (v. 434 a 21) ca
a Paton, Tmaos, 33d. De aceea nu se poate atrbu unu sufet o facutate
fr s ab organu care s fac posb reazarea aceea.
149. Ac trece a raunea practc; v EN, VI, 1139*36; ca ma sus,
ac 431 a 15, 63.
150. Inma e sedu cura|uu ca a ve smr, pe cnd fcatu (ca
a Paton, Tm. 71a) este sedu dorne specor e, v. Despre tneree
btrnee III p. 462, 28-IV p, 469 28.
151. Inteectu ordona n catate de parte sufeteasc superoar; v.
EE VIII, T 249 b15; EN, VI, 1153 b35 apo Despre mcare anm. 703b 7.
Nestpurea de sne va reven n 434 a!4.
52. Acest argument apare n EN, VI, 114326,32. Pe ng tn
medcu trebue s ab ca factor ndrumtor n ucru su, smu de
rspundere, |udecata aegerea bneu.
153. reprezentarea drept ceva nteectv este ac echvaent cu
magnaa creatoare. Imagnaa reprezentarea au a Ar. un sngur termen:
qxxv-rccaa, cu forma de cxvnte dervate. Cnd se refer a vtor (v. 43b
6) este strns egat de gndre astfe se preznt ca magnae, ca n ocu
nostru. Dac am consdera magnaa sau reprezentarea ca un mod de
gndre, ea ar f a trea for de mcare. Cee dou: gndrea nzuna 432
b 16 Fzca t VIII, 253a/ 7. Reprezentarea a anmae: 428 a9, 22; 415*11|
4/3 b 22 Despre mcarea, anm. 700b 19.
154. Scopu ctre care tnde Inteectu practc este actvtatea n afara
de e nsu. Inteectu teoretc gsete scopu n propra Iu | ucrare se
mteaz a ceea ce este necesar. Theer contnu 1 15 cu dac (e) astfe:
Raunea practc se deosebete de cea teoretc prn scop, dac orce
dorn se ndreapt ctre un scop, fcud s depnd raunea practc de
dorn, care ar avea astfe, ro domnant. Inteectu practc determnat de
nzun aege dreca mcr. Interpretarea orenta bzantn pornete de
a Paton, dar n drece etc se oprete a Ar. Astfe Nemesus, anaznd
factor sufetet, menoneaz, dup smre mcarea dn oc, factoru
dorne, care poate degenera n moratate, ca urmare a predomnr
momentane a pr neraonae a sufetuu, v. (77) P. G. 40, 670-684. Iar
Mha Pseos (sec. XI) dup anaza defne nteectuu, adaug: n toate
actvte care rezut dn forma u structura corpora, se ndreapt de
cee ma mute or spre cee ce sunt practce. Toate aceste actvt sunt
nseparabe de corp, v. (77), P. G. 122, 1072 1073. E strua ma aes
asupra dorne dn care pornesc; apettu, cura|u, vona, dec ca Ar.
155. Nzuna are un scop: acest scop este char prncpu de care se
servete Inteectu |practc care urmrete m|oacee de foost n vederea
reazr unu ucru. Ac e nceteaz ncepe actvtatea (-p?). Utmu
moment a actvt nteectuu practc corespunde cu prmu act a
actvt ns, care rea n reazare drumu nvers parcurs pn atunc de
nteectu practc.
v. Met. IV (T) , a nceput pentru procesu actvtor: EE, II, 7227b
33, Met. VII (Z), 7, 1032*> 6 urm., EN, /I/b 7772b 15. VI, 1143 2.
Coaborarea or desvrete opera sufetuu: dup carfcarea dn 432a 21
v. Met. XII (A), 1071a 3. Pot. IV, 1334b 20; /, 7277a 6. Inteectu practc
susnut de dorn determn aegerea: EN, VI 1139a 31, b4. Dec factoru
motor este unc: nzuna; v. ma |os 433 b!7 -18.
156. Este cu adevrat bne dac dnue ca atare n nteect, ar dac
nu dnue e numa aparent ncn dup poft sau reprezentare. Bnee
aparent EE, VII, 7215b 26, II, 1227* 22, 39. Met. XII (A), 7072a 27, au
prortatea Inteectuu. Mersu spre afec neraonae este prezentat de Ar. n
Rhet. A, 10, 1369a 1, cu concuza: Mna pofta sunt dorne neraonae.
Orce hotrre raona este |ust, v. 427b 9 EN, VI, 1139a 30.
157. Ar. vzeaz pe Paton, ca ma sus cap. 9, 432a 24. Ar. admte c
nteectu e |ust (corect) dac orentarea dnamc a dorne ar urma
nteectu ar f corect fpturea, dar nu aceasta e reatatea, cc
cunotna nteectua se combn cu cea senztv d natere a
reprezentr, care pot f fase de cee ma mute or, denaturnd concuze
ogce ae nteectuu practc, v v. EN, VII, 5, 1147 9-0,
158. Prn nounea de tmp a Inteectu practc se adaug magnaa
care prvete prezentu vtoru (T o Sv). Inteectu cuprnde nounea de
tmp, v. Fzca, IV, 223a 25 urm. n: Despre memore, 450 10, 15. Ar.
atrbue aceast catate ator veutoare; absout pcut ca n EE, VII,
7235b 31 urm. Inteectu practc prn magnae ucreaz cu nounea de
tmp. Mee-tus se refer a faptee desfurate n tmp cnd defnete
memora, astfe: Memora este, cum spune Ar., o reprezentare ntprt
rmas dup o percepere care a aprut n urma une acun reae. Iar dup
Paton ea este savatoarea perceper gndr, v. (77) P. G. 64, 1116., Ca
numr foree mctoare actuesc o puratate, zce Ar., dar ee sunt
expcate organc. Dup neoto-mt nzuna tnde n mod fresc s se
perfeconeze ntr-o ntue superoar care ar duce a Ce vu ndvdua
transcendent de care depnde ntreaga natur. De aceea, dstrgndu- de a
reat, contnu: ceea ce este n tmp, nva Ar., mbtrnete pere;
dac se ntmp ceva nou nu trebue pus n seama tmpuu, c n seama
cauzeor actve n |oc n natur, v. (73), p. XXXVII I<XXVI). Nounea de
tmp ca cea de spau a fost preut de scoastc n funce de creae, ar
nu n sne. De aceea crtc pe Descartes Bergsou pentru concepa or
dup care se face confuza ntre ceea ce dureaz n tmp sau prn tmp
tmpu nsu. E confund momentu schmbr unor str confundnd fuxu
tmpuu cu durata substaneor cf. |. Mrtam (73), p. 294,
159. Am adoptat conectura propus de G. Roder a urm a fe (nu
v;) cu nomnatvu, cum propune Theer. n adevr, mcatu devne a
rndu- mctor, ntruct dorete, ar dorna e o form de mcare, adc o
actuazare. V. Despre mcarea anm, I, 698& 14 urm. Ma |os Despre
mcarea anm. 703, &9 29 se preczeaz c organu ste pmnu v.
Parva naturaa, Desprs smre, 436* 7b 2,
160. Un punct e centru, ar ceat se mc a ega dstan pe o ne
curb. Astfe e d natere a dmensune, de nu e dmensune: v. Despre
mcarea anm. 698a 14 urm, 702a 22 urm, unde se face comparaa cu
brau care se susne de umr.
161. cum am spus n 1. b, 10 urm. Mcarea de sne a anmaeor e
dscutat n Fzca, VII, 253* U.
162. Ca ma sus a 12; perceperea n 413b 22; 429a 1. Despre cee
dou zvoare ae reprezentr v. Despre mcarea anmaeor 702a 19.
Memora sub nfuena vone nteectuae, poate s a, a om, forma de
reamntre (vvr|o). (Despre memore, 2, 451*3 8 urm. 452& urm.).
163., reprezentare dorn, au anmaee neevouate (dTeXT|) ca
432b 17 urm.), Dorna e o nzun de rang nferor. Ambee sut
dependente de senzae.
164. Anmaee nferoare posed dorna sub forma unu mpus, ca
exprese a nstnctuu. Dec sunt tre grade de reprezentare: reprezentarea
votv sau deberatv, (ma |os 7), pe care o au fnee cu raune (ca
oamen), reprezentarea senztv care aparne ceorate anmae
reprezentarea vag sau nstnctuae (AfAusp) pe care o au vete
nferoare. Pcerea e preut ca factor determnant: Pcerea se aseamn
cu vzunea: Este mposb ca n tmp s devn perfect. Cc n-are nevoe
de nmc care s- desvreasc natura. Aa e pcerea: este un ntreg
n orct tmp n-ar putea cneva avea o pcere care s se desvreasc n
natura e ntr-uu tmp ma ndeungat (EN, 1174, (K) 3.14-9). v. P. Swek, op.
ct. (93), p. 135.
165. Ma sus III, 10, 433b 29-30.
166. Pcerea se adang unu act cum se adaug o foare tnere. Fr
foare ar rmne totu, tneree, dar pcerea face ca o acune s fe ma
uoar, ma atrgtoare, o perfecteaz, dndu- efcactate desvrnd-o.
Ma aes n actee care pornesc de a o vrtute, formeaz o deprndere, un
avnt (po;n) spre vrtute spre va ferct (EN (K), 1172a 21-24). Pentru
aegere e nevoe de o untate de msur n vederea ndepnr scopuu.
Prncpu msur era recomandat de Patou, Pyotag. 3571 ca ma sus, vag
exprmat, n 431b 8.
167. Ac Torstrk bnuete o corupte, dar nterpre au fcut
egtura cu cee urmtoare ntercand q>avraaa dup T-y|v n 1.11.
Cornford a ma ndreptat OCUTY) Ssx.stvv|v n au-rv| 8k xve (ar ea ns
mc), dar n-a fost prmt, deoarece s-ar refer a reprezentare, ar ma |os
(1.19) se spune acea ucru despre 86*ot (opne). Cu Theer am pstrat
textu transms.
168. Smpa dorn adc cea neraona, puru apett. E aproape
generazat a anmae. Ia om poate nvnge vona deberatv. Dup Ar.
faptu nu este mecanc, c pshofzc. Atfe cauzatatea ar duce a
determnsmu materast consecvent care caut cauza HU n afar n urma
fenomeneor, c n sau prn m|ocrea acestora, n fapt orce fenomen are
cauza u n at fenomen, ns cauzatatea este o faz, o atur a schmbr
unversae a conexuu unversa (v. Fr. Euges, Daectca natur p. 246 sq.
unde determnsmu soca este scos n evden dstngndu- de fenomenu
fzc Renh. Mer (78), p. 69-71.).
169. Cum ovete o mnge at mnge este a doua faz, n care o
dorn nvnge at dorn. Pn a urm ns, n mod fresc, va nvnge
raunea.
170. Vona e nvngtoare cnd e bne condus de raune. Nounea de
von a strnt mutpe stud fosofce. Pe na nterpretr arstotece sunt
de remarcat tre curente. 1. Neosocratsmu cretn a u Gabre Marce. 2.
Personasmu u |ean Lacrox 3. Fenomenooga natur a u Tehard de
Chardn. Prmu ntoarce pe om ctre sne, pentru a gs, prn von, energa
necesar s produc trezrea dntr-o ume sfrmat. Toate cer upta, ca
Netzsche cu vona de putere. Omu e degradat dac se reduce Ia
mnunchu funcor vtae socae. Prn corp eu sunt n smpate cu
ucrure tendna trebue s fe de a f n stuaa cuvent prn afrmarea
vone (G. Marce, Le mysttre de gtre p. 193, dup Garaudy (52) p. 138-
144). Personasmu este tendna ctre un efort tota pentru a neege a
ntrece ansambu crze omuu dn sec. XX. La no -a reprezentat n form
voona, de a contn ca treapt evoutv pentru a a|unge a
personatate propre, ca personasm energetc, I, Rduescu-Motru
Fenomenooga natur dup Chardn, paeontoog evouonst, este o form
sprtuazat a transformsmuu cunoscut de a Darwn. I/umea e n
permanent evoue genetc totu e n nterdependen egtura,
evoue convergent spre deosebre de cea dvergent a creae evoutve a
u Bergson, Omu poart rezum n sne mcarea ntreag a Unversuu,
Astfe e concepe un fnasta deast pentru care sprtu, care pune scopure,
este matera. Totu admte o for ascuns de natura pshca dn care
cunoatem numa fenomenee. Sunt tre nfntur: ce mare, ce mc a u
Pasca nfntu trecutuu cu rdcne omuu dezvotate n tmp, cnd s-a
dezvotat catatv, cf. Roger Garaudy, (52) p. 170-81.
171. n tot acest pasa| se ogndete upta care se petrece n om ntre
dorna neraona raune, v. 433a 3, b 5, apo EN, VII, 1147 2. Ar.
preznt upta omuu care este urmrt mpns de o dorn spre at
dorn ca n EN, VII, 1148a 4 urm, B o ps mare, n opera u Ar. c nu
trateaz pe arg, n tratatu Despre sufet, emoe superoare. Cnd e
trateaz pornete de a nzun (o p eL ; ). Iubrea e dorna obectuu
pcut (EN. VII (H) 1, 1235 20 23; ura (puao) este dorna ruu pentru
atu, prcnut de dorna bneu pentru sne, (Ret. B, 4, 138 7-2). Mna
(opyv|) tot n Ret. B. 2, 1378A 31 mna e dorna nsot de sufern;
cura|u teama n Ret. B. 5, 1383* 12-4 21. Ma (sXeo;) nendurarea
(vsecr ;) n Ret. 13. 8. /|&5b 13-138&0 9. Bunvona (x*p;) nvda
(<p66vo?) n Ret. B. 7, 1385* 16-38$ 20. Emuaa (C|Xoq) runea
(aaxf) tot n Ret. B. 10, 1388* 29 35 Ret. B, 6. 13836 12 urm.
172. Aadar, nu attudnea ntutv-contempatv (teoretc) provoac
mcarea, c numa nzuna, care rezut dn ea, cc numa astfe ornu
poate trece a acune, vez Met. (A), 996a 27, Supoza are vaoare
genera, ca o prems ma|or, ar opna este apcarea aceu prncpu a un
caz determnat, v. Met. I (A), 981* 17.
173. Cap. 12 13 (dup anunarea 413b 10 414a 1) scot n reef
cate specfce ae fneor superoare fa de cee necombete, adc
nferoare: 433b, 31. De aceea pentru veutoaree superoare e necesar s
exste anumte smur cu anumte organe.
174. mpu e corpu zoofteor, nu char dntr-un sngur eement cum
spun un, dar n-au un compex organc, nu sunt IXTOC, n prmu rnd
pantee care n-au smre (contnu 435a, 12 cu. reamntrea par. 423a, 12
urm.).
175. Pr matere nu pot prm forme nc pantee care sunt actute
dn ptnnt ca eement prncpa de aceea n-au ppt dec nu pot avea
nc ceeate smur v. 424a 18; b2, 3.
176. Dac natura nu creeaz nmc n zadar. Forma condona
confrm temenca prncpuu, 1-0 condoneaz de ceva; a se vedea ma
sus 9, 432b 21 22.
177. evenmente (cr||Trao||aTx). Natura structureaz veutoru cu
toate cee necesare, dar d putna s fooseasc reae faptee
ntmptoare, dar totu naturae, n vederea scopuu pentru care a prmt
anumte organe, v. Despre tneree btr-nete, 472 26; Met. XIV (N)
1093 16, Teofrast, Metaph. 70b 19 26 Ar. Rhet. I, 1367 24. Termenu
dc-o Toc|-roa-o-|, v. Fzca, TI, 8, 198b 35 dn ntmpare, fr cunoaterea
cauzeor naturae ae fenomenuu, care, totu exst, pe cnd TU/ (fortuna;
norocu) este soarta ca factor manent acun omenet. Prn evenmente
se neeg fenomenee aparent f ar tendn, naturae dar nc eexpcate.
Tehard de Chardn ca Marx admte c omu este evoua devent
content de sne. Refec-tndu-se pe sne, omu devne capab de a se dr|a
de a se acceera organzat. Numa responsabtatea persona va putea
opr de a dstruge propru su unvers. Dar e are ncredere n om, crua
na un mn, pornt cu bucura de a tr cu ncredere n vtoru omuu, v.
Le phenomene human I, 350 R. Garaudy, (52), p. 189 193.
178. Corpu nsufet adc veutoru (424a 12 Paton, Sofstu
227b, 246 ) este totdeauna n stare de mcare. Ac se observ confuza ntre
pshc boogc. Mcarea afrm vaa dar o ntrene. Pornnd de a deea
patonc dup care sufetu e mereu n mcare e nsu mcare, s-au
formuat n Rsrt medeva apo n Apusu Renater, o sere de
argumentr prn care se retueaz nounea de mcare. Dar cnd spunem
c sufetu se mc prn e nsu, nu neegem prn aceasta n ace mod
corpora pe care Arstote, dn ntena de crtc sofstc, e-a atrbut mareu
Paton, no neegem aceasta n mod sprtua de asemenea n mod absout
ma mut dect n mod tranztv n acea fe n care putem s afrmm c
Dumnezeu este prr e nsu nemcat, c soaree strucete prn e nsu f.
focu este cad prn e nsu, v. Marso Fcno, (74), pag. 134.
379, Textu n parantez e recunoscut de Theer ca un adaos a
autoruu, exprmat potetc. A nu- recunosc, v. 414b<19 413; 32.
Vechmea u e ns atestat de faptu c a fcut obectu une dscu foarte
aprnse, amntt de comentatoru Poponos ntre ce care susneau c Ar.
acorda percepere nteect pentru astre, ca dvnt nenscute, cum
afrmase Paton. Ar. nu preczeaz acest ucru, aa c se poate refer a orce
fn dvn n genere. Trcot excude acest text ca s ege nteectu susnut
de senzae de cee urmtoare.
180., pentru ce s n-ab smre? cu adaosu ou x (Theer) cu sensu:
De ce s admtem ca un corp nsufet n-are smre? Ce care nu
admteau, ca Ar. s fe de partea u Paton n aceast probem, an scos
negaa: De ce va avea smre? Ar. ns afrm c orce sufet nscut sau
nenscut are smre, cc fr ea nteect nu poate exsta.
81. gustarea este tot un fe de ppre ca n 423a 20; EE, III, 1230b
25. 1231* U EN, III, 1118* 26 urm.
82. sunt necesare anmauu gustarea pprea v. Despre smre
436 13. Despre somn, 455a7; Despre generarea anmaeor, 731b 1.
Ceeate sunt pentru buna u stare, v. ma sus 420b 17 urm., 435b 20.
Char Phon dn Aex. Specmna egum I, 337: dou smur su|esc vaa:
mrosu gustu, ar dou bune veur: vzu auzu.
183. ntreaga fraz, 1.29b-435a 2, a fost pus n ordne, prn conec-
tur potrvte de Theer. La 434b 31 Th. adaug pentru sens nc un erspov
ce care mpnge pe atu, face pe atu ca s mpng (wOev) comp. Despre
vse 459& 29 f urm. Despre schmbare aterare v. 418a 31.
184. Procesu mcr e prezentat n Fzca, VIII (6) 256b 14 urm.
Astfe, n mod necesar, exst tre ucrur: ucru mcat, motoru ucn prn
care acesta pune n mcare. (Fzca, trad. N. I. Barbu Ed. Stn. p. 200). De
asemenea Torstrk n comentaru su compar ovture acestea cu cee ae
unor mng aezate n ne dreapt.
185. Ar. crtc pe Paton (n Tmaos 46ab) care credea, ca Empe-
doces, c vederea se svrete prn ttnrea, n spau nteredar, a raze
vzuae, ca dntr-un foc, cu umna care pornete a obectu vzb.
|86. <| suprafa neted, cum e a ognz, refect umna, vez
Mteeor, III, 372& 29; 37 3a 35. Refectarea optc e comparat cuacustc
(419b 7 27). Ar. Despre pre anmaeor III, 6643.
187. ar strbate ca n Despre vse, 459b 3; a Paton, Tmaos
4d; 67b 3. Astfe se poate ca un och aftor a dstan, a captu raze de
prvre unde se oprete masa de aer, s perceap un obect care nu e n ne
dreapt cu e.
188. Dec pptu este utma treapt sensb necesar ve. Ideea,
stratfcr exstene n Unvers este ma trze, a tomt transpus de pe
pan bopsc pe pan genera este uat, n> fond, de a geooge. O gsm
n toat fosofa deast de a Paton pn a neotomt. Dup ea ntreaga
ume se mparte n. patru stratur: . matera moart, 2. cu va organc:
pantee. 3. anmaee cu smre, dorn, fr contn mora. 4. fna cu
puter creatoare, gndtoare, cu von ber, contn mora sprt:
omu. Pentru exstena straturor superoare sunt necesare cee nferoare.
Toate sunt numa n om. Vaa sub orce at. form e n su|ba omuu. Dup
panu de creae dezvotarea a dus a o sntez n acea organzare a matere
ca s duc a o nou enteehe, dstnct de cea arstotec. Toate aceste
poz n mare parte adoptate char de Tehard de Chardn, nu sunt n acord
cu marxsmu cu toat strdana acestua de a e apropa, v. Renhod Mer,
(78), p. 80-82 passm.
189. III, 12, 434b 13 urm.
190. n afar de pmnt de foc: III, , 425a 5.
191. . sngur prn sne exprmat sumar, cu omterea ntermedaruu
care e ns carnea, cum a spus n 483b 22; de atfe se exprm cu Soxe (se
pare) ca opne curent.
192., un ntermedar ca n 424b 1. Pptu percepe cate ator
eemente n afar de cee ae pmntuu, v. 423b 28.
193. Se adaug 6 v pentru accentuarea de, dup unee mss. dup
Ross Theer. Ma sus a spus c pantee n-au smre, dec n-au dect sufet
nutrtv mtat n spau, fnd egate de teren n-au m|octor pentru
acunea agenor dn afar ca s ab smur. Ca fn, panta trete,
crete, se dezvot, se nmuete pere. Aceasta a fost nterpretarea um
cretne care -a adugat creaa ca nceput a ve. Numa
versunea/arab, reprezentat prn Avcenna (nscut 980 e.n.), a atacat
probema prn casfcarea sufetuu n cnc smur exteroare cnc smur
nteroare, fact motrce (care revn panteor) f facut nteectuae.
Apo Averroes (sec. XII): I,umea matera sunt vence toate formee de
dezvotare sunt connute de a nceput, mpct, fr s f fost dezvotat.
Exst un/sngur unc Inteect agent pentru toat umantatea. Numa e f
nemurtor venc. Nemurrea persona dspare, o dat cu corpu, sufetu
agert se ntoarce n ce unc. Dec pantee n-au sufet, c numa va. Toma
de Aquno combate consdernd c deea de creae este n cugetu na
doctrna a u Ar. c fosofu arab a fost orbt n faa concuze ogce a
creae, de ea nu e exprmat expct (Toma de Aquno n Comentare a
fzca, VIII, eca 2). Tehard de Chardn a recurs a deea unu prm motor. A
prst negatvu daectc ca negaa negae a recur,- ca vech
mecant, a mpusu orgna. Daectc natur adaug o preungre pentru
a face sa apar Dumnezeu cretn, n reatate vede nu numa a sfrt (ca
o cauz fna) c char a zvoru orcre mcr. Lumea este, chemat de
sus. Aceast concepe -a nstrnat de marxsm, v. Roger Garaudy (52), p.
197 203. E a urmrt s fac pentru marxsm ceea ce fcuse Toma Aqumatu
pentru arstotesm (bdem pag. 196). Toate trebue s se svreasc, dec
suntem departe de fnasm; a Chardn e un determnsm manent care
evouoneaz. Imanena este dependent de o transcenden care nu
nstrneaz omu. Creae evoue; matera ve, vaa, se orenteaz n
tmp ctre forme dn ce n ce ma cefazate, v. K. Garaudy (52), pag, 207-
213.
194. Trrtxov e gret; am tradus dcrr-rov (cu Theer): ppb, cun cere
sensu,
195. Ac ma sus n b 4 7.
196. Ma sus III, 13, 434b 24. Are ceeate smur pentru buna u stare,
pentru a- asgura progresu. E sngura formu care deschde perspectv
pentru dezvotarea contnu a fneor v. Importana e a fost semnaat de
to comentator n speca de Ion Damaschnu n cee dn urm de Ma
Pseos (sec. XI) care, dp ce reduce nemurrea numa a sufetu raona,
adaug c nu s-au dat smure gndrea numa pentru a exsta, c
pentru a progresa, ar aceast nzun este sdt n natura fr onpnet, v.
(77) P. G. 122, 1045, 1052, 1056. Dup neotomt doctrna arstoteco-
tomst nu vrea s rmn fosofa une epoc storce c ma nt fosofa
constant progresv a umant to|cma de aceea se transmte, v. |.
Martan, (72), p. 289. E o pepetu trud, dup Ar., care face s trezeasc n
sufet con-cepte construc deae tocma pentru a su| sensu exstene,
care e tot ce poate f n e ma adnc (bdem p. XLII). Prncpu apare n
evoua creatoare a u Bergson apo n evouo-nsmu fenomenoogc
naturast a u Chardn. Acesta se dstnge de prmu astfe: Evoua nu e
creatoare, ea repreznt, ea manfest pe panu fenomenuu experene,
creaa care este n pn desfurare, v. R. Garaudy, (52), p. 216. E ns e n
dvergen cu marxsmu asupra fnat evoue, asupra apcr
metodeor boogce a store, asupra punuu oc ce atrbue e prncpuu
negae. Permte totu un daog fecund cu acesta, v. R. Garaudy, (52), p.
351.
197. gustu face parte dntre smure necesare (434b 22) se cdea
s fe adugat mrosrea oerpp-qa ), absout necesar anmaeor ca s
urmreasc prada dn deprtare, cum vedem ma |os b 24. Vez Despre
smre- 436b 1315 unde pptu gustu sunt consderate absout necesare;
ordnea or a Ccero: De nat. deor. II, 140 urm.
198. Textu dn parantez e pstrat ca n mss. Despre mb rostu e
s-a exprmat adesea Ar. ca n 420b 19; apo Despre tneree btrnee
476a 17; char despre zberatu anmaeor n Hst. anm., IV, 536A 4 urm. a
care face auze ma sus ac b20. Stagr-tu e content de rou vorbr
eag ntegena de cuvntu rostt auzt, ma curnd dect de cuvntu
scrs ctt, vederea rmnnd totu smu ce ma bogat n nuane.
Ceeate veutoare tresc, aadar, cuzte de reprezentre, de magne
prnse n memore. E vorba de memora excusv senzora. Persstena
mprese sensbe sau reterarea e d oc memore, ar memora e a
temea experene (Ath. |o|a, Stud de ogc, Buc. EA 1960, pag. 215 urm.
cu nota 7).
14 Despre sufet
BIBLIOGRAFIE
Casc marxsm-ennsmuu
1. K. Marx Fr. Enges, Ideooga german, n ESLPOL. Bucuret, 1956,
vo. III, pag. 33 35; apo K, Marx: Concu de a Lepzg, Sf. Max, Cap. 3
Antc, pag. 138-142 cu referr a pshooge n genere a Arstote, Despre
sufet c. a.
2. K. Marx, Bref an Annenkow, Brsse, 28. dec. 1846 n: Marx-Enges
Ausgewhte Schrften, Bnd II, Moskau 1950, pag. 413 424.
3. K. Marx, Mzera fosofe, Bb. marxst-ennst, Ed. P. C. R.,
Bucuret, 1947, Metoda, pag. 94 96 passm.
4. Fr. Enges, Domnu Eugen Duhrng revouoneaz tna (Ant-
Dhrng), Ed. P. C. R., Bucuret, 1946, Cap. VIII, pag. 13-42 Casfcarea
tneor, pag. 147 urm.
5. Fr. Enges Daekth der Natur, Hand und Bewusstsen, pag. 60, 67
69, Matere und Bewegung, pag. 362 363 passm.
6. Fr. Enges, De Entuckung des Sozasmus von der Utope zu
Wssenschaft, op. ct., pag. 86-92.
7. Fr. Enges, Feuerbach u. der Ausgang der deutschen Phosophe>
Denken u. Sen, op. ct., pag. 344 348.
8. Fr. Enges, Ursprung der Fame, des Prvategentums u. des Staates,
op. ct., Cap. I, pag. 159 urm.
9. V. I. Lenn, Materasm emprocrtcsm, Opere, vo. 38 Ed. Po.,
Bucuret, 1959.
Texte orgnae comentar casce
10. Anstotes opera, ed. |. Bekker, Bern, 1831 1870 dup care se face
notarea cooaneor rnduror; textu n vo. I -II, urmate de traducer atne
vo. IV comentar ene. Vo. V cu cataoagee opereor fragmentee
transmse dn operee perdute, apo Index Arstotecus de H. Bontz, 1870,
ed. stereotp n 1955 1960-61.
11, A r. De anma, ed. F. A. Trendeenburg-Beger, Bern 1877.
12. Ar. anma, ed. A. Torstrk, Bern, 1862, cu bogat aparat crt<, note
comentar atne, dup care ana fcut traducerea, deoarece red sub text
prma versune precum schmbre socotte a f fcute de Stagrt, a
versunea a I-a.
13. Ar. Trte de Ime, ed. G. Roder, Pars, 1900, n 2 voume, text
traducere, note n mba francez.
14. Ar. De anma, ed. R. D. Hcks, Cambrdge, 1907, cu comentar n 1.
engez.
15. Ar. De anma de Aure Foerster, Budapest, 1912.
16. Ar. De Anma, ed. Beh u. Apet, Lepzg, 1926.
17. Ar. De Anma, P. Swek, cu trad. atn, Roma, 1933, ed. a II-a,
1957.
18. Ar. De anma, W. D. Ross (r Davd), Oxford, 1956, pe care W.
Theer -a ntemeat traducerea sa a Ak.-Verag, Bern, 1959. n prezenta
traducere, pe ng ed. Torstrk 1962, am foost |udcoasee con|ectur ae u
Theer, cu prescurtre sae: H. A. Istora anmaeor, Met. Metafzca etc.
19. Commentara n Ar. Graeca (I -XXIII), Bern 1881 1907 urmat de
Suppementum Arst., Bern, 1885-1903. Dn acestea despre sufet trateaz:
a) Aexandru de, Aphrodsas (sub Sept-mus Severus): De anma ber cum
mantssa, ed. Ivo Bruns, Supp. II, , 1887, apo Ouaestones n parte
neautentc, tot de I. Bruns, Supp. II, 2, 1892.
b) Themstus I. (sec. IV. e.n.), Parafraz a cre despre sufet ae u
Arstote, ed. Henze, n vo. V, 3, 1899. Tot Themstus: In Parva naturaa
comm., ed. P. Wendand (V, 6, 1903).
c) Smpcus (nc. sec. VI e.n.), Comentaru a De Anma, ed. Hayduck,
XI, 1882.
d) Phoponos I. (nc. sec. VI e.n.), ed. Hayduck, XV, 1897.
e) Sophonas (sec. XIV e.n.), Parafraz a cre u Ar. Despre sufet,
ed. Hayduck, XXIII, , 1883.
f) Prscanus Lydus, Metaphrass n Theophrastum, ed. Bywater, Supp.
I, 2, nr. 1886.
g) Mchae Ephesus, In Parva Naturaa, ed. P. Wendand, XXII, , 1903;
In bros: De part. anm., De anma., D Motone, De anmaum ncessu, ed.
M. Hayduck, XXII, 2, 1904.
20. Averroes Cordubenss: Commentarum magnum n Ar. De anma
brum, ed. F. St. Crawford: Comm. Averros n Arst., VI, , Cambrdge, Mass,
1953.
21. Arst. et Theophr. Metapk., ed. Chr. Aug. Brands, Bern, 1823,
22. Theophrast Eres Opera, ed., Fr. Wmmer, Pars, Ddot, 1886.
23. Toma de Aquno In brum De anma comm., ed. Prott, I/ouvan,
1901, apo Turn, 1925.
24. Zarabea |., Commentara n tres Arst. bros De anma, Venea,
1905. |
Stud, traducer comentar moderne |
25. Andre.s W., De Prnzpen des Wssens nach Arstotees, Bresau,
1905.
26. Andres W., De Lehre des Ar. vom Nous, Grossstretz, 1906.
27. Barbu N. I., Pave Aposto A. Posescu (BAP), Fzca, trad. cu note
ntrod., Ud. t., Bucuret, 1965.
28. Barbotn E., La theore arstot. de Inteect dapres Theophraste,
These, Pars, 1954.
29. Barbotn E., De me, traducton et notes (dup A. |annon, Ies
bees ettres, Pars, 1966).
30. Barbotn E., De Inteect, n: Autour dArstote, offert a Manson,
Louvan, 1955.
31. Bezdech vt. Bdran D. (BB), Metafzca, traducere cunote, Ed.
Ac., 1965.
32. Baga L., tna a Ar. n Troga vaoror, 1942 1946,
Bucuret.
33. Bokownew P., Der Nous TraGvpxo be Arst., n Archv fur Gesch.
dev Phos., Bd. XXII, 1909, Bern.
34. Bontz H., Index Arst., vo. V dn EBekker, Bern 1870, ed. nou
stereotp dn 1955.
35. Bourgey L., Observaton ct expcrence ckez Ar., Pars, 1955.
36. Brentano Fr., De Psychooge des Ar. nsbesondere sene Lehre vom
Nous -oTrxa, Manz, 1867.
37. Brentano Fr., A r. I,ehre vom Ursprung des menschchen Gestes,
Ivepzg, 1911.
38. Carteron H., La noton de force dans e systeme dAr., Pars, 1924.
39. Cassrer H., Ar. Schrft von der Seee. (Hedeb. Abh. zur Phos. und
hrer Geschchte|, Tbngen, 1932.
40. Chagnet A. E., Essa sur a psych. dArst., Pars, 1883.
41. Chagnet A. EHstore de a psychooge des Grecs, I. Pars, 1887.
42. Chevaer I., Lhabtude ches Ar., n, Essa de metaph. scent-fque,
Pars, 1929.
43. Cornford M., La fosofa naturae greca e a scenza moderna,
1928,. n coeca /. Needham-W. Page, Le bas dea scenza moderna,
Garzant, 1942.
44. De Corte M., Notes crtques sur e De anma dAr. (I. des et.
grecques, tome XI/V, 210-211), 1932.
45. De Corte, La doctrne de Integence chez Ar., Pars, 1934.
46. Dnnk M. A. Kedrov B. M., Fosofa u Ar. n, Istora fos., 1957,
Vo. I, Bucuret, 1958.
47. Fecoru D. Dr., Dogmatca, de oa Damaschn, Izvoaree
ortodoxe, , Bucuret, 1938.
48. Festugere A. I., Le methodes de a defnton de me (I, ,
402a 10 27) Rev. des scences phos et theo., 20, 1931, 83.
49. Foran Mrcea, Organon, vo. I -IV, Ud. tnfc, Buc., 1957.
50. Foucaut Marce, La psychophysque, Pars, 1901. Cours de psy-
chooge, I. Introd. phosophque, Pars, 1926.
51. Frenkan Aram, Curs de st. Ut. grecet, Epoca casc, Buc., 1962.
52. Garaudy Roger, Perspectve de homme, Exstentasme, Pensee
cathoque, Marxsme, 3e ed. Presses unv. de France, Pars, 1961.
53. Gercke A., Arst., artco n Pauy-Wssowa, Reaenz, der kass.
Atertumswss. (RE), Vo. II, 1896.
54. Gson Etenne, Rene Descartes, Dscours de a methode, I. Vrn,
Pars, 1925.
55. Gson Etenne, La phosophe au Moyen ge de Scot Ergene a G.
DOccam, Co. Payot, Pars, 1925.
56. Gomperz Th., Grechsche Denker, I/epzg, 1893-1909.
57. Grabmann Martn, De Geschchte der schoastschen Methode,
bearbetet von M. Grabmann, 2 Bande, AK.-Verag, Bern, 1957.
58. Hamen O., La theore de Inteect dapres Ar. et es comnen-
tateurs, pubee par E. Barbotn, Pars, 1953.
59. Hamen O., Essa sur Ies eements prncpaux de a representaton,
Pars, 1907 1925, cu note.
60. Hamen O., Le sy<steme dArstote, Pars, 1920.
Hartmann N., De Anfnge des Schchtengedankens n der aten
Phosophe, Abh. Ber. Akad., Bern, 1943.
62. Hertng G., Matere und Form u. de Defnton der Seee be Ar.,
Bonn, 1871.
63. |aeger W., Studen zur Entstehungsgeschchte der Met. des Ar
Bern, 1923.
64. |aeger W., Arstotees, Grundegung ener Geschchte sener Ent-
wckung, Bern, 1923. Versunea taan de G. Caogero, Frenze 1935.
65. |aeger W., Das Pneuma m Lykeon, Hermes, 48, 1913, 29 urm.
66. Ivanka E. von, Zur Probematk der arst. Seeenehre, n vo., Autour
dArstote, offert Mons. A. Manson, Louvan, 1955
67. |o|a Ath., Orgne ogc n Greca (Stud de ogc), Bucuret,
1960.
68. Kanpe F. F., De Erkenntnstheore des Ar., Lepzg, 1870.
69. Kurfess H., Zur Geschchte der Erkrung der Arst. Lehre vom sog.
vou 7co!r)Tx6 etc. Dss, Tubngen, 1911.
70. Kuzneov B. G., Evoua magn tnfce a um. Buc., 1962.
71. Manson A., Introducton a Physque arstotecenne, Louvan
1913.
72. Martan |acques, Refexons sur ntegence et sur sa ve propre,
Bb. franc; de phosophe, 3e ed., Pars, 1930.
73. Martan |acques, La phosophe Bergsonenne, et. crtques, sec.
ed Pars, 1930.
,74. Marso Fcno, Banchetu u Pafon, asupra ubr, trad. de Sorn
onescu, ngr|t de Vncenzo de Ruvo N. Bagdasar, Bucuret, 1942.
75. Mchaes K. G., Zur arsfot. Lehre von Nous, Neu-Stretz, 1888.
76. Mcea oan, Tangente romnet a fosofa cretn, Ba|, 1942.
77. Mgne |. P., Patroogae cursus comp. Ser. I. Graeca (P. G.), Sera II
I<atna (P. L.) Pars, 1857-866.
78. Mer Renhod, Personchket u. Gemenschaft; zur Krtk der
neothomstschen Personchketsauffassung, Detz Verag, Bern, 1961. 79.
Mondofo R., Lunt du su|et dans a gnoseooge dArst., Rsv, de Phos.,
143, 1953, 359 urm.
80. Moraux P., propos du Nous Gpafsv chez Ar. n Autour dAr.,
offert Manson, Louvan, 1955, pag. 294 urm.
81. Neste W., Arst. Hauptwerke, bers. u. engeetet, Kroener-Verag
Stuttgart, 1938.
82. Pat CI., Arstote, Pars, 1912.
83. Raea M. Botez C., Istora pshooge, Ed. Acad., 1958 (Cap, If
nceputure pshooge n Greca antc IV, Arst.).
84. Razzo G., a) Lmmagnazone nea teora arstoteca dea cono-
scenza (De anma, III-3.), Roma, 1903.
b) De Memora e Remnscenza, e e teore moderne dea Memora,
Roma, 1904.
85. Rtter-Preer, Hstora Phosophae Graecae (HPh. G), Gotha 1888,
1913. Textee ene nsote de comentar atne.
86. Rvaud A., Le probeme du devenr. dans a phos. grecque depus
Ies orgnes |usqu Theophraste, Pars, 1906.
87. Robn L., La pense grecque, Pars, 1923, 1932.
88. Roder G., Note sur: De anma dAr., III, 2, 426 b 3, Rev. des etudes
grecques, 1901, pp. 313, 315.
89. Rohde EPsyche, 4, 1904.
90. Rofes E., Des Ar. Schrft ber de Seee, Bonn, 1901.
91. Ross W. D., Arstote, London, 1966.
92. Sebeck H., Geschchte der psycho., I, 2. De psycho. von Ar. bs zu
Thomas von Aquno, Gotha, 1884.
93. Swek Pau, La psychophysque humane dapres Arstote, F. Aean,
Pars, 1930. Lucrarea conne o bogat bbografe.
94. tefnescu N. I. Dr., Pedagogu de Cement Aexandrnu, traducere
cu note, Izvoaree ortod., Nr. 3, Bucuret, 1939.
95. Theer W., Zur Geschchte der teeoogschen Naturbetrachtung bs
auf Ar., Dss. Base, 1924, Zrch, 1925.
96. Theer W., Ar. Ueber de Seee, ubersetzt, n coeca edtat de E.
Grumach, Akad.-Verag, Bern, 1959.
97. Trcot |., Arstote, Metaphysque, trad. et notes, Pars, Vron 1933,
en 2 vo.
98. Trcot |., Ar. De me, trad. nouvee et notes, bdem, 1934.
99. Ueberweg Fr., Grundrss der Geschchte der Phosophe der patrs-
tschen und schoastschen Ze, Bern, 1915.
100. Vasescu Em. Dr., Fosofa tomst n fosofa modern, Rev. teo.,
Nr. XXXV, 7-8, Bucuret, 1945.
101. W W., De Probeme der arst. Seeenehre, Eranos-|ahrbuch, 12,
1945, 35.
102. W W., De Geschchte des Gestes n der Antke, bdem, 13t
1946, 49 urm. >103. Zahfesch |., Anmerk. zur Seeenehre des Ar.
mt besonderer
Beruckscht der Trendeenb. Kommentars, Red, 1881.; 104. Zeer Ed.,
Phosophe der Grechen, Bnd II, 2, I,epzg, 1921,
497, apo 563 urn. Grundrss-u, Lepzg-Resard, 1929.
TERMINOLOGIC
TO yocoov, bnee n genere n act, spre deosebre de TO xocXov,
care poate nsenna bnee reatv ca frumosu.
wYvrfo c, nenscut; neprodus sau care nu se poate produce.
orfvo oc,r), netna; gnorana ca prvae, opus tne ca potent
dstnct de ot--T|.-f|; eroarea, amgrea, S a| PETO?ov, nemprt:
ndvzb, cteodat = 6CT>,5 smpe, sau necompuse: dtauvGeTa.
dt (.dttpopo , o v, ndferent; neatns de vreo aece; nvarab,
neschmbtor; neaccesb une mpresun, 8uva||., prvaa une Suva|A.
SuvocTo, ov, nenstare de; mposb, dec a cru contraru
postueaz adevru (ca: dagonaa este ncomensurab), OsTo, 6 v, care
nu ocup un oc n spau; erndut.
aaoaveeroa, a sm, a reacona cu o senzae; a percepe; cu T 6:
smre, percepere.
1067)01 , T), smre; senzae n desfurare; actvtate percep* t v
.
a.aOt|||.y., TO, percepe ca fapt;: magne perceptv.
odaor|-O!; 6v, obectu sensb; TO aaoy|TT|p ov, organ senztv.
aCT0r|T6c; ou, 6, cu sm dezvotat pentru un anumt o-bect.
aaor|Txov, TO, puterea de smre; perceptvu ca organ: fora de
percepere.
aTeaoa T o ehr p x? a repeta, prncpu (Prncpum petere),. Met. IV,
(T) 4, 15.
aTT|;|a, TO, postuat ca o potezt generazat (ncude exstena
obectuu).
xs|Y|. Y), maturtate; treapta suprem n dezvotarea cator;
cume; grad de perfecune, opus u 90 Ier c, III, 12, 434 a 25.
y.or T|, auzu; trechea; dcxouo-Txo<; 6v, audtv; - aro, auz-b;
sonor.
dcxoXouoev, a corespxmde natur, a f subsumat (ca a bped eu
foos ma des n ate opere sunt trata a: ORGANON W (ES, 1963) a ,om
anma); a nso ca atrbut esena; a urna. ax pa, T<, partea
superoar; suprafaa. dcxpaaa, T|, nenf rnarea; nestpnrea de sne;
neprezena raun. dxpoeT7|<; 6, nenfrnat; cu absena actvt raun.
dcxp6eta, |, exacttate; cercetare tnfc prn coaborare strct ntre
experen ogc; subttate. dcXOsa, y), adevr; reatate; contna
adevruu susne strbaterea n ntreaga Fn
(I, 402 a, 5), adc n ntreaga natur.
dAXotoat? T|, aterare; schmbare catatv ca urmare a unu Ttaoo,
(II, 416b, 5, 32 urm., apo: III, 12, 435a, 1 5): spece de f|e-ra6oX7) ca
urmare a une mcr: xvY|a.
sp-c, (despre sufet) untar, neactut dn pr.
| vy| c, c, (despre sufet) neamestecat, pur; necontopt cu atceva.
&IL<>o), T 6, dubu-compusu; compusu dn dou eemente sau dn
do factor formatv (ca materaforma).
dcvayxaov (subn. art v) e necesar, se mpune; factoru fr care nu
e posb vaa, este conde absout (auvod-rov) v. II, 416a, 13-5.
, |), proces necesar; necestatea n act.
<xvdcxX<xar<; f), refectare; rs-frngere; repercutare (a sunet
umn).
vdqvT|cTtc, -TI, remnscen; vot evocare n contn a magnor
sau deor.
voo ofAep|, anomeomere; compu dn pr neomogene, dferte.
dvarrvoY|, r|, asprarea; nsprarea; respraa n ntregu e, dfert de
Lx?rvo7| ( -etv) exprarea, vaTO|xa, subdvzun; opus u T ||v e va t:
esena; cauza formaa.
dvT0sar(; f|, opoza, care cuprnde n sne: vTtqsaat contradca,
evavTwot contrare-tatea, np6q TI reaa, oTEpr|crt prvaa etc,
deprnderea, starea de permanen; obnuna.
vTtxe|z.eva, TCX, obectee n care nu pot coexsta atrbute contrar:
cenuu ab, ca atrbute contrar.
dcv-r wrepcrracT, , cauz comun recproc; acune contrar ca
rspuns atea; reace.
vTtcr rpepsv, nversarea; recproca; contraru, nversu.
dewa, TO, propoze sau prncpu nem|oct evdente dec
nedemonstrabe; concepe; axom.
7ra9; , neafectab; nesupus aterr prn afec; 7Tdt0e o.,
catatea neafectbt.
(aTT, }|, eroare, percepere gret: T <L7raT7)ffeat, putna de a se
nea n percep concuz.
, nenumrat; opus u TS>. SIO? (desvrt) SAOV (ntreg); r. X.
XTIX TT|V tapeav nfnt prn dvzune nfnt ca potent: dbr. X. OCTA TT|V
Spoa-0e<Tv, nfnt prn adugare, crescnd a nfnt prn adugare, dec n
act. Eevat zc, derr. a merge a nfnt (stare nead-ms de Ar.).
a7r6Ss5K t. demonstrare; argumentare; nvederare; dovad,
dctopa, T), nedumerre; a p. dfcut n argumentare neegere;
concuze nsufcent dovedt, n Met. III (B) se arat 14 apor. Dezvotarea
apore: SaTropT|aa, rezovarea e: euTTopy|aa (I, 2, 403b 20). arco p pot a
(- /|), r), emanaa unu corp mrostor; revrsarea, fuzunea.
dcTTOTaor , T|, scara muzca; rsunet, ecou; regstru rezonana
pornt de a un nstrument mueca (II, 8, 420b, 8). db:6cpava , T|,
enunare; decarae; |udecat (afrm, sau neg.). doT6<pa<7K: r), tgad,
negare; sentn; opus u xaTacpaac, afrmare.
&7rr6 (de a aTTTw, a atnge), papab, ppb, cu care se poate face
contact (L9?), ppt, contact prn aderare). pva, T), neucrare dntr-o cauz
extern (pauza este organc).
ptsfo, 6, numr, noune m-tab, opus u cuven; contnuu n
aceea substan, ev . p 6 (x Unu numerc (canttatv), X6ytp unc ca
factor ntr-o |udecat. Refertor a-sufet ar arta desprrea pe funcun,
cc dentfc, apropa, T), traheea.
fTT:>,a5 arcocXa; crt; och sunt acoper cu o membran
care- apr - ntrete vederea. Zua nu vede cc este oarb ca gen, H.
A., IX., 491 b, 28. Met. V (A), 22, 1022b, 26 ac III, , 425a, 11. La om ar f o
prvae, char dac s-ar mta tmp, P X7). *) prncpu; cauz, nceput;
unee prncp sunt manente: ev|TTap/oucra , atee sunt externe, v. I, ,
402a, 6; punct de pornre; factor pshc de baz: p 77; TT|S p|c/ = = vou.
Inteectu ca pXTfc TT c, r. K|TT|pT) g. Prncpe-cau-z: I, 404b, 10; Met. V
(A) L ov, ncomensurab, , ov, nedvzat; ndvzb; TA To||a spece nfme,
nedvzbe; atom u Democrt; ndvz (Met. III (B) 998b> 19) ca gen
spece, v. II, 3, 414b, 27.
KTOTAO; ov, ncongruent; cu TO: neconcordan, contrazcere n ogca
une teor fosofce; absurd.
auTo;|.a-rov, TO, spontanu; ntm-parea; caz produs de sne prn.
sne, deosebt de TU x T): norocu (III, 12, 434a, 32).
y a. p ea , T abstrace, opus u TtpocrGsTOV, adugat TX
<x<pap. abstrace sau rezutatee or; TA ex Tcpoaosoeco; fnee fzce (I,
, 402b, 15) ca rezutate ae creter.
0:97), T), ppt; contact fr ntermedar,
:pap, T|, (tonu) greu, grav; opus Iv 6L nat (ca ton). -|aT|, >|,
temperare ntre contrar; modeare; reducere; ncropre. pouXeuTxY|,
votv, deberatv; ntenonat (reprezentarea).
foXeua t c, |, von deberat; hotrrea ca spece de dorn.
yevscn; T|, generare; devenre (dn natur) opus ucrr ca
TCOT|CTK; sau TSVY|; contra u <p0opdc: dustrugere; generarea are oc
sau aXo c, (n substan) sau T : secundam qud, ntr-o oarecare msur
ca mod canttate; contnund ar deven mcare.
, a ua fn, a deven, a se produce; TO ytyvo|tsvov, deventu,
reazatu, produsu; a p. fapte, evenmente; yev7)Ttxo<; factor de generare;
T 6 6 v, potena generatoare; ysvT|To, nscut; produs natura.
7:5 v o , T 6, gen, categore; dn e derv eso (speca) prmnd o
form; a p. categor.
? T> gustarea; gustu; T| yeuoT6v obectu gustab; T& YSUCTTIXOV,
factoru gustatv.
y yvcocTxev, a cunoate; a recunoate ca proces svrt sau n curs
de desvrre, spre deosebre de L7TcTTaa6a a f n posesa tne ca
factor permanent creator.
yvwpev, a dstnge; a dentfca; a deoseb catatv; vt. yvwpe, va
dstnge, va dscerne prn Inteect.
Ss, trebue (spre mersu fresc a devenr; nu mpus ca necestate).
SexTxr), ndcatv drect, pentru afrmare; opus u errspy|-Txv|,
prvatv, pentru negare xov, TO, factor prmtor, conntor; receptacu (char
a contraror): a ntegbuu a esene este Inteectu, v. Met. XII (A), 7,
1072b, 20.
T o Sa T , despre cauz: de ce
SOsst, 7), dspoze trectoare, opus u K deprndere ca stare
permanent (n tn, vrtute, art etc.); se deosebete de 7rdc9oc: afece
superfca, trectoare.
S z. p sa q, -/|, separare; dvzare; S ta p z-6 , dvzat, dvzb;
mprt organc; S ta L p s v a dscerne prn anaz; S ta t p-stcoat, a se
dzova, a se desface, mpr, desprnde.
8 tsTpo c, 7|, dagona: III, 6, 430a, 31.
S a voa, ? ), raune, gndre dscursv; cugetare n act: III, 3, 427b,
16; dscernmnt, dfert de vou c,: gndre specuatv, drect; sens a unu
cu-vnt (I, 2, 407a, 17); sprtu n opoze cu tera, v. Met. A, 4, 985a, 4.
8avoea6a, a medta, refecta; a cugeta dscursv.
Sdccnraac: rt, dstan; dmensune ca act de dstanare.
8<TT7)f|a, TO, nterva.
SacpKVY|c, st, dafanu, transparentu, II, 7, 418a, 30.
Stspov, TO, nmuat, mbbat cu chd; ud.
TO 8 IOT , pentru ce; opus u ST t, care constat faptu dar nu caut
cauza: II, 2, 413a, 13. TO, vehcuu sunetuu. TO, vehcuu mrosuu.
Soxe dervatee: m opresc a prerea; e prerea ceor competen.
Ar. despre sne ca prerea a care s-a oprt: I, , 402a, 4.
86Loc,7|, opne; potez, presupunere; poze adms dup cercetare.
Sosv, a se opr a o prere; a- nchpu c a rezovat o apore.
Sut, y|, duatate, dad; nr. 2.
Sva|vu, f), potent; catate; potenatate; stare preaab care nu
poate prv dect ucrure supuse devenr, v. Fzca, III, 203b, de ex. putna
de a f schmbat sav mcat de at fn sau char de sne nsu ca o ata
(medcu care se ngr|ete pe sne); SUVOCTO<;-/|, 6v, capab; cu T 6:
potent, opus u svspysa, act; capab s fe mcat (ca pasv) sau s
provoace mcare (actv).
sypT|yopa, v; treze, veghe; vgen; permanena contne de sne.
EsT|ac, Y|, (o sngur dat: I, , 402a, 1): preocupare tnfc;
cunoaterea, cunotna; procesu cxmoater yvwa.
sSo, TO, spece (a unu yevo); form; ntruchpare; aspect care
mbrac o structur; ntp-rre; TW eSs TOC rcpcoTa, spece nfme,
ndvzbe; magne; |AopoT| se refer a na de contur, armonoas, ar sso
vzeaz a structura organc ntern; este forma ca scop mpus de
structur.
TA yvou SCST) spece de aceea substan manente genuu
admse de Ar. spre deosebre de Ta; |IY; yvo|c sSr|, Spec nemanente
genuu (a Paton).
sSaa, n. aor., a magna potetc.
Evoct, a f, ca subst.: xsten, Fn; o stare dfert de yyvsaoat, a
deven; TO o v Exstena, Fna numa ntru-ct exst; sx TIVO? e va t, a
purcede, a proven dn ceva ca substan sau matere; TO T ICTIV, care este
genu, substana; TO TI v e va t, ceea ce era s fe adc forma ca
anteroar structur formae. Lucru pe care ceva are n sne ca s devn:
quddtatea, dec substratu substana a devenr: I, , 402a, 13. TO cu datv
-fevcu exprm ceea ce exst spre a f ceva,. esena unu ucru: TG Tre/.exe
E va t, esena secur, v. II, , 412b, 13.
TO xaGxaerrov, faptu sau ucru uat ndvdua (nu ca gen sau
spece); este opus u xaoo/.ou: n ntregme.
SxaTaat, T), exterorzare; ere dn sne; reace.
Lx TLVWV; de a care date s pornm? ||e a ce punct de pecare?
SX-? }|, tragere, tracune ca mod de transae, opus u tba ,
mpngere.
SX tL, -t|, nvrtre; vrte| de vut sau aer; abrntu urech.
I|A-spoc, v; experen, dstnct de Tre pa, ncercare, prob.
SAocpo, 6 suntor; cu rezonan; sonab.
g|yvr/o; o v, nsufet, corpu + sufetu; nsufetor, chemtor a va.
gv, Unu, Uncu; Lv nap - -oX, Unu ca preexstent exteror, unu
ca mutpu; Lv xa-r T A TroXXtx, unu ca reatv, comparab cu mutpu; rr
TTO/. COV, cuprns n mutpu manent.
mo, ov, contraru, opusu; poze opus; . c, T|, opunere ca act,
opoze; contradce ca spece de opunere vTAOsan; rdc evav-ra, dferena
att ca gen ct ca spece.
Ivapy/|, c, vdt, evdent; evpysa, r), perspcactate, carvzune.
evse/oTav, s-ar putea admte, concepe; r o Ivse/o|evov,
contngentu; ce poate f adevrat, fas atfe; snonm cu 8 u v ar 6 v care
ma exprm putna de reazare.
TO ou vsxoc, cauza fna, scopu consderat drept cauza. v. II, 4, 415b,
3.
evspYsa> *t> act; efect; actvtate, acune; efcen; preocupare;
opus u Stvau care- precede; dup trecerea susnut a act se a|unge a
ente-ehe.
70 evoTto t,o>v, unfcatoru, factoru de untate.
Lv<7Ta<7L, T|, obecunea, ntm-pnarea.
ev7LL/. La, Y|, (v. Met. V (A) 23 25). Cuvntu e compus de Ar. dn
EV -f- -/.e -f Ly_L. Dup. |aeger, (op. 64), pag. 523, ca dup W. Neste (op.
81) pag. 126; ceea ce are n sne scopu, dec cuvntu exprm scopu
reazat de un ucru sau fn n devenrea e, este un stadu a devenr, dar
nu utmu. Dac u s x e acordm sensu, se af.
nseamn c obectu se af tocma n scopu su; depna reazare
(enteeha) este pentudne, cepnre, neure.
Lv>Ttpxstv, a f manent; T& IvrcpxovTa, stre manente;
componenee.
gv, o v, rezdnd, formndu-se n matere; afectee sunt raportur
svrte n matere, v. I, 1. 403a, 25.
L? > catate, for, stare, deprndere (habtus), opus u Saoea:
dspoze trectoare deosebt de substan.
n ea O a , a urma fresc; TOC S76||t,Lva, consecnee naturae,
fenomenee sau factor derva, secunz.
nOuttct, T), rvna; pofta; Tx6v, pofttor, |ndtor.
n cmf)|xr), Y|, tn; nzuna apttudnea organc spre tn;
posesa tne spre deosebre de S6La, opne ntr-un anumt caz; T&
srrsTr|Tov, obectu cognoscb cunoscut ca o noune ntrat n
patrmonu u vou. Obectu tne este unversau, v. Met. III (B), 6, 1003a,
15.
Str/arov, TO, extrem, extremtate; ce ma ndeprtat.
Tepcv, r, (opus u T<xuT6, acea) despre exstene cu puratate de
spece sau de matere; dfert ca substan.
T 6 e-|, buna stare, spre deosebre de smpa exsten; v. II, 8, 420b,
20.
, ov, (frabs), necou-sstent; compus dn atom rarefa (aeru), v. II,
8, 420a, 8.
euxvy;TO, o v, (II, 8, 420a, 10, pentru dexvOTo <;) bne uor de
pus n mcare.
<ps!;|<; e?? T&, urmtor; consecutv (dstnct de precedent), se
deosebete de aTTT6||.svov: atns, n contact (1x97|), ca de e/|svov:
contguu, aptu ntr-unu de a u v e y : contnuu, n aceea spece prn
untate de substan.
Xv, a avea; a f ntr-o stare; a f cuprns de o afecune (ca frgure);
a se comporta; a rene; a reacona a ceva.
Ta! x(VLva: cat dervate; a sng. T -ov, contguu.
L-?)Xo c, 6, emuaa; dorna de a ntrece, dstnct de >06vo<;:
nvda.
Lv|v, TO, veure, vaa n act; Lw/|, |, vaa ca noune; actvtatea
Inteectuu de coordonare pshofzc (Met. XII (A) 1072b, 26 Protr. 58, 5
urm. Lwov, TO, vetatea, veutoru (ncusv pantee); anmau.
7|TY|||a, TO, rezutatu une cercetr metodce; metod
expermenta.
TT|CTK; -|, cutare; cercetare n act, studere.
, ca adverb, n sensu; propru-zs.
T) S r), prezentu, cpa sau momentu de acum.
|sovY|, -|), pcerea; TO |u, obec-tt pct. Despre rou pcer n
munc v. EN. X (K) H72a, 19-175, 20.
f|ps||L!v, a se opr, a rmne n repaus; Y) CT c, punere n repaus;
odhn; |pena, stare de repas.
Ooc, T), poze, aezare; Osro, 6 v, spaa, ocupnd un oc, opus u
osToc, ov fr oc n spau.
Oswpev, TO, contemparea; specuaa; refectarea; anaza ogc;
nturea metodc; specuaa prn reprezentr.
6 eco p Coc, T), contemparea ca tn n act devennd o deprndere,
funce contnu a Inteectuu. n acest stadu specuaa ofer o bucure
desvrt, v. Met. XII (A) 7, 1072b, 23.
Or; p o v, TO, anma nferor; vetate nferoar; far.
61 ; t, c, Y), contact; ntue medat; Oysv, a percepe medat,
drect; a ntu cee smpe ndvzbe.
Ops-Txov, TO, sufetu hrntor, vegetatv.
Op, -f), sfrmare; mbuc-tre; onduae.
OD|AOC, 6, (spece de dorn): ndrznea; pornre rnnoas.
66paoev, de a u, dn afar = coOev, a Themstus Comm. 381,
Teofrast frg. 53; ac I,
2, 404a, 13, se refer a aspra-rea sufetuu de ctre corp dn medu
extern, v. Despre gen. anma. II, 736b, 28, ca vou Oupocoev.
aTpa, 7; medcna ca form a snt: Me. XII (A) cap. 3 a urn.
S a -dcor|, afecune propr care dstng spece ntre ee.
Icrco; adv. nendoos, evdent (exprm cu modeste o afrmae
ntemeat); probab, poate.
xaGSxaaTov, TO, partcuaru, ndvduau, opus Iv xaooXov, ov.
xauo/.ov, TO, ntregu organzat; corpu; Unversu; generau, opus
partcuaruu.
xa, expetv anume, adc.
XCCU.-UAOV, TO, curba; opus u suou, drept.
xaToaa; 7|, afrmae, susnere.
xevov, TO, vdu.
xtvev, a mca ceva; xveoOa, a se mca sau a f pus n mcare; T o
xvo-|v, motoru; T o xvT|Txov, cauza mctoare; TO xvo||evov, care se
mc sngur sau e mcat de atu (mob).
xtvT|ac, T|, mcarea ca spece de |AETasoT| (schmbare); mcarea ca
efect a. une cauze (ca senzaa); mbod.
xc/Xo c, ov, concav, OTT|? Tcocavtatea (v. TO
xovo, |, 6v, comun, genera; cuprnztor a ntreguu gen sau
categore; T<X xovdc = = L ||t.aTa, |udec n genere admse
necombttte. pve v, a |udeca, a dstnge; a dscerne; TO xp ITIXOV,
ds-;ernmntu; factoru care dstnge natura ntenstatea senzaor;
xpTxT) uva;|.<; putere de dscernere.
Xoo xvsxXo|, 6, ecptca, na ceu de-a doea cerc pe care se
mc una dea ungu zodacuu, v. Met. XII (A) 1073, 20.
xpo? o v, prncpa; hotrtor, II, 8, 419b, 19; xupw? n prmu rnd;
determnant.
XOoc, 6, patr; magnet.
Xoy0T(,x6v, TO, factoru raona; |udecata ogc.
6yo c, o, cuvnt; carte; concept; raonament; scop; raport (ntre
mcare corp); propore; concuze; noune; msur.
X6yo c, T t c, concuze raona; constture, acture raona; pan n
vederea unu scop.
), r), durere, sufern, opus pcer; X urc T| p 6? de, 6 v, obect sau
fapt dureros.
TO, nvtura; TOC (|aoOaaTa, matematce; -xoc, matematcan;
-xdc, prncpe matematce; |xOy|er t. , v), nsurea dscpne tnfce;
studu reaor.
eyeooc; TO, mrme; dmensune; (despre sunet); ntenstate.
TO, cercetarea; caea raona ctre adevr; dscpn tnfc;
metod. |/.eXo, TO, mem|ru (corpora); meode, tonatate, v. II, 8, 420b, 8.
|spto, mpart, fac pr egae; |eptcrroc, r; o v, mprt; dvzb; TO
fspo, porune dvzat dvzb; n ||tepou, para, consderat ca o parte,
scfo v, TO, termenu medu ntr-un sogsm; ntermedaru ntre dou
contrar; /| |.soo-r:c, m|oca; moderaa; na de m|oc ntre dou cat
sau afecun.
||. ETaXa;|.6a v t.), a partcpa; a se consttu cu substan strn (prn
amestec, contact sn preucrare); usTdcXTy! c, Y), partcpare (a o
substan sau acune).
|XETaE|, TO, ntermedaru, medau (pentru producerea senzae);
TOC (/.era5X (La Pa-ton) obectee matematce ca ntermedare ntre de
obectee sensbe.
|/. VY|ULT|, T|, memora; amntrea; percepa evocat prn memore
care nate e||.-e.pta, experena, ||ovdcc,. oc, /; untate; monad;
ntegratate.
|/.ov1/; f|, runere; repaus; rest, rezduu, rm; a. uovaf,. xrme,
ntprr (de ex. n memore).
||,6v||.a,Ta, ucrur sau fne fxate de oc (ca pantee unce vet).

Despre sufet |opov, TO, parte; partcu; porune; membru,


{|.opq>r|, Y|, forma exteroar, na conturat; fgur; confgurae;
forma substana.
Nr|aTt, Y), formae dn ap aer. Apa consderat ca eement
component (n oase: 2 pr ap + 2 aer 4 + 4 pr foc, v. I, 5, 410a, 5).
VOEV, TO, cugetarea, gndrea; voY|pa, TO, concept; vor)T6v, TO,
obectu gndr, conceptu; con-ceptbu (care atrage gndrea n sfera u);
T& VOY|TOC, obectvee nteectuae; ntegbee; TO voT)Ttx6v, fora de
gndre, factoru conceptuu; gndrea actv; voac, f|, actvtatea gndr;
cugetarea n mers, ntutv drect, dstnct de Savoa, gndrea
dscursv.
Nou? 6, Inteectu, este ocpx TY|S pXY|q prncpu prncpuu,
prncpu tne ca ntue nteectua. Cteodat este dentc cu suma
experene, ca suma apttudnor sau deprnderor.
TO vuv, cpa acum, momentu; vuv , dar acum, dar n cazu nostru;
n reatate (I, 4, 408b, 20).
|p6v, TO, uscat, n prvae de umed (Oyp6v), cu care este
contradctoru dfert de 8tep6v: ud (cu connut chd; nmuat),
6, matera n mas (canttatv cu greutate); corpu ca ntreg.
8Xov a>YxextvLvov. ntregu contopt, gobau; generau cuprns n
vrtua n ndvdua; 6Xw , n totu; n mod absout.
6||.oysv7)c, c, dn acea gen; omogen.
b.o s IT) , e , de aceea spece sau aspect.
o|xo osp9}, T, pre substana dentce dn natur, dferte de
opyava, care sunt compuse.
6||t,covu|o,ov, omonm; echvoc, opus u auvwvu|xov u
TroXotovu|za (cu ma mute nume) u Ttpo sau xao Lv Xey6p!eva,
omonme, care se refer a aceea natur comun.
6u , u, (despre sunet) ascut; nat; strdent.
6 p 5 v, a vedea (vederea) n genere; 6poct, v|, vederea ca fapt, n
reazare; prvre; vedene, vzune; r6 opatov, vzbu, obectu veder;
5pa||.a, TO, magne reprezentatv; vedene, vzune (n vs); aspect artos.
6 p e!; ? Y|, dorn; nzun: gen pentru s-ouf|ta, 6u|xo (ouXY|a
; T opsxTx6v, generator de dorna, factoru e; facutatea dortoare; T&
opexTov, dort, de dort.
6 p 101.61; o, defne = 6ptaTx6c X6yoc cu 5pot care nseamn
noune; mt; factor determnant; punct, ne de demarcare,
6 pfA7|, T), pornre; nstnct. 607; T), mrosu; catatea de a exaa un
mros.
ouat, T|, substan n genere; eement consderat separat, ndvduau
ca T68e TI v; oua Ca exstene =? fre, I, 402b, 18; /a p. se deosebete de
epya, cOf|, xvT|ae: I, 403, 12 (ucrr, afecun mcr). 4u? T|
(deosebt de 6ps v), vederea ca potent; och; organ de vedere.
-r o, afect, afecune (acc-denta, deosebt de s de Sacoec
catatv); za, pasune ca efect; q, 6 v, sufertor, pacent, pasv; TraGo x<x8
ocuT6 afect n sne prn sne ca un atrbut esena, spre deosebre de ce
accdenta, care este afecune.
TCKpSs y* T> modeu ca smp form.
TTOCV, TO, corpu ca ntreg; Unversu, Cosmosu.
Ttocvcnrepua, v), rezerva semna unversa.
TAOCVTT|, ca adv. n totu; n toate drece, punctee sau
dmensune; TtvTw, n genere, dn toate punctee de vedere.
Tapouota, T|, prezena (une magn); manen; apropere.
TCepoc, TO, mta; sfrtu; ocu extrem a une mcr sau a unu
ucru, punctu dncoace de care este ntregu; substana forma (quddtatea)
ca mt a cunoater.
TT s p 19 o p , T|, crcut; ccu; crcumfern.
TtT|pw|xa, TO, fn nscut sub o form neconpet (mutat);
monstrum.
Trtxpo? , 6v, amar, opus duceu.
TtaT, T|, convngere; credn.
TCXctvr), *|, rtcre, derutare; e-roare; devere de a metod.
Tcveua, T, sprt, duh; factor care, ca substan, strbate totu n
scopu n-formr matere.
Troev, acrea (o oper ca artst); a reaza; Trotuar, T|, actvtatea
artstc; TO TTOIY|TIXOV, potena reazr; factor reazator; agent; actv; TO
TAOIOUV motoru; creatoru.
TCOIOV, TO, catatea; 7ro6T/), T) o catute n a; t. Xu, mut; o> I|I!
TO T:O),U, cum e cazt ce ma frecvent, dfert de as (totdeauna) de TO
(TU|z6e6T|x6 , atrbutu accdenta.
oo6, 7), 6v, canttatv; TO noo6v, canttatea; TOC rcoafc corpur
materae, care au canttatea ca esen.
pya, TO, ucru; obectu per ceput ca matere; T6 atov TOU
7tpocY||.aTO c,; o ucrare cauzat cu connut rea; rcpaxTxoc, 7|, 6v,
fptut; faptc; posb s se fac; cu v o O : Inteectu practc.
|rpL. , /), (deosebt de Tro actvtatea n sne, de mute or spre bnee
agentuu.
Ttp|ocpsCT t r, T aegere; hotrre de von, deberat; prefern.
Trop e UT x 6 v, TO, factoru depasr n mers; depasarea.
7rp6 TI (76), reatvu; reaa, spece a u vrosa.
Tcpoc TOV&S, ca prob ntr-un caz dat.
TpoTEpoV, (opus Iu (|TEpov), Ce ma apropat de un prncpu de
mcare ca oc, tmp; anteror n contn, n ordne ogc: senzae; anteror
c atrbut; anteror dup natur substan, adc fundamenta.
TTpwrt, c,? | ov, prrm ca vaoare, tmp, oc; apropat ca gen sau
categore; ce me ndeprtat prn cauza; Trpo|Tov, drect: II, 11, 22. TTpcoT?|
ouat, substana prm, care nu este atrbut a atu ucru; r Trpo|Toc,
reate eterne; prncpe sau eementee unu o-bect; TCpwTco,
prmorda, n sens fundamenta: I, 2, 403b, 29.
pucoc, 6, = pu9;|Lo, curs, mcare unform n spau
tmp; rtm; termen onan, a Democrt = cr/Y|a, fgur, tp; cate
atomor sunt: puf||!6; SaocyY| (strbatere) TpoTr|; (poze); Ar. e red
prn: yrx, r (rndure) 0e CT t? (poze) v. I, 2, 40.4a, 7.
at.||.6v, TO, crna; nasu crn. ffxe? -r cercetare; convngere
propre; concepe; noune. acupat, Y}, neepcme; fosofe; fosof a
prm (teooga). OTLps6v, TO, sodu; voumu
(matematc fzc).
OTep7|ctc, T), prvaa (ca spece de contradce); ps; absen;
negae; prvaa e psa unu atrbut pe care o fn ar f natura s- ab, fe
tota fe para, destu ca subectu s fe generat pentru a- poseda; Y|T,-/.,
cu prvae; negatv.
vLt |, rezut dec; concde; se bazeaz pe; se ntemeaz, rezd n; e
acea cu: TO <7u(A6s6rx6c, accdent; atrbut dar nc necesar, nc
statornc, c ntmptor, smutan cu atu dar nu cauza u.
CTU|O.sparrua, TO, concuza unu sogsm, mta-scop a
raonamentuu.
ayTTAoy. T|, y|, mpetre; nn-re; strns egtur.
apo|a, Y), devenre natura organc; smfz; aucpur| c, ,
format natura organc: II, 8, 420a, 4.
ouvabov, TO, cauz nsotoare dar necesar ns nespecfc, nu
propruzs; conde, II, 4, 416a, 14.
a|veo; |, neegere; prcepere; ascume de mnte; strbaterea ctre
cauze; cercetare, examnare.
ouveyy|, st, contnuu ca matere n-format spece a u T& y6||.
LVOv, contnutate; durat; perpetuare.
otsvoXov, TO, ntregu, compus dn matere form, v. Met. (III. (B), ,
995, 35.
oucTTotx* f), nrure strns contnu; sstohe.
ortp oc p a , a, atom, corpuscu rotunz ndvzb.
creoa, TO, corp n genere, nsufet sau nensufet; corpure smpe,
y,-Xa = atom; eementee.
owpot, 6, ngrmdre, mas nform.
awrr|pta, f), savarea; aprarea; trezre, strnre.
TCCUTO TO CCOTO, acea, dentc; acea prn accdent, ca, om ,
muzcant. Un ucru e consderat ca dou cnd spnem c e dentc cu sne
nsu.
T 6 TTpo? S v, reae cu vn termen unc.
TA TL> yz7), reae cu o untate care urmeaz contnu.
rsXeo, ov, perfect, desvrt; n afar de care nu e posb s se afe o
parte a ntreguu.
reXo; TO, scopu (Fne sau Exstene); ocu depnr; a p. ucrure
care au atns scopu or; S TgXouc, pn a urm, a mpnrea scopuu.
|. . art; oper n afar de natur; prncpu de mcare ucrare
asupra atu obect spre deosebre de putr, prncpu manent genetc.
a: -t|, terea; ntreruperea funcor organce.
oss TI, ndvduau ca separat, de ex. Sufetu este ouat w t eTSoe,
substan cu form structurat prn care matera se ndvduazeaz.
p 6-0 c, 6, specfcu; caracterstcu; catate sau ro speofc; drece
sau cae metodc.
I|TTO , 6, ntprre; fgur n n mar; sch.
xy|, }|, noroc (fortuna), ca ntmparea (casus), sunt, oarecum,
psur prva ae natur arte; cc norocu este char Inteectu ucrnd
fr scop. v. auT6||,aTov.
Xv), , matere n sens genera; substrat u-oxe;|tsvov, ca eement
supus devenr ca s prmeasc o form; ea-/T7| uXr) matera utm,
nante de prmrea forme.
OTrp/s-v, a subssta, a contnua s exste ca potent; a aparne; Ta
6-pxov-a> atrbutee; accdentee.
GrevavTCcocTc: , obecune; susnere contrar; contrazcere.
|7TLp6oX7|, q, exagerarea; deprea msur; prsosrea.
-ep*7ov, TO, excesu; exagerarea; surpusu; uTrspsxsvov, defectu,
psa.
{|rroOscrK; v|, premsa unu sogsm; temeu une tne, prma
prems, rA OTToOcrec) exstd numa ca prncpu ogc, v. Met. IV, (F); 2,
1005a, 13.
5Troxs||.svov, TO, substratu matera; subectu.
U7r6>.7),|n, T|, prezuma; supoza; ncrednare; postuare;
certtudne, dn ma mute rezutate ae experene se a|unge a o prezume
genera despre toate cazure asemntoare; concept. Are tre spec:
tna (|TT ISTT), opna (86|-ce) neegerea practc (<pp6vf)a); numa
prn prezume opne se poate cdea n eroare; <x<s8evOtx., III, 427b,
25.
STOC , se observ, e evdent; apare, III, 3, 428a, 7, 15. avTKCTAa, ,
reprezentare; magnae; contempare; TO >vTacT|*a magnea
reprezentatv; TO (pavTaTtx6v, potena magnatv; nchpurea, II, 413b,
28 o acord nsecteor spre deosebre de III, 428 a, 9. pdtpuyC 6, arnxu,
v. II, 8, 420b 29. poter c, -f|, afrmarea, pronunarea; enunarea; |udecat
afrmatv; ca x OCT a<p acrt, y; v-LII, 8, 423a, 10. 0epsaoa, a se
dstruge, a per; <poocpT6<; o v, netranc, pertor.
Otat? y, mcorare, descretere; scdere; mpunare. >p, , nmcre,
dstrugere, pere; denaturare.
66vo<; o, nvde; ru dort atua, v. Ret. II, 1380-382. , r6,
mucoztate, {secree gras sau duce a mucoaseor (opus u xoXfy fere);
ambee aparn horneomereor umede v. H. A., I, 478a, 10 Met. VIII (H),
1044a, 4, 15. <p p6 VT|cr , 7), neepcune practc, raune practc;
neegere, v. I, 2, 404b, 5; ntegen; TO cppovev, prceperea, neegerea;
cugetarea practc, tpuoptevoc, r, pantee; vegetaee; toate care cresc pe
so. <f a c, y, natur, reatate; proces organc de dezvotare natura; Ta
cpuTGt, pantee ca dotate cu sufet vegetatv.
v; -f), ferea, (opus u > ferea neagr sau ferea gaben, factor
hotrtor n corn portare temperament, p|, este trebutor, foostor; S e
trebue, este o cern mora sau soca spre bnee subectuu; dcvocyxT|,
e o necestate natura. U|6, 6, coare; umoare; chd gustab hrntor;
gustarea; gust.
ypa, y|, ocu; spau; rangu; rou; vaoarea; dstnct de TTTOI;: ocu
ocupat de un corp , ca adv., fr; separat; de o parte; pst de; %u>pG-?6
, separat separab.
E38o, TO, eroare; neadevr; mncun; neunt cu reau sau adevru,
n|c| accdenta; fenomen rea dar care apare atfe dect n reatate, ca
vsee; vzun sub nfuen fzoogc anorma; aparen rea.
> fsufet; substan prm (n-format dn corp matere), forma
esena unu anumt corp. v. II, , 412a, 27 Met.
VII (Z) cap. 10 notee 174-96 Met. XII (A) 1170a,
25 (Nr. 35).
<%>, (pron. n datv), pentru acea care, anume crua aparn
(conde, stre etc.).
w , ca adv. nuaneaz o comparae; ca cum; presupunnd
CUPRINS
STUDIU INTRODUCTIV. ARISTOTEL - DESPRE SUFLET
NOTE.
BIBLIOGRAFIE.
INDICE TERMINOLOGIC.
Reddctor: ALEXANDRU DICU Tehnoredactor: FLORICA WEIDLE
Dat a cucs 01. 07. 1068. Bun de tpar 07. 02. 1P69. Apru 1969. Tra|
3000+60 ex. broate + 1OOO+SO+30 ex. egate 1/1 Hrte tpar nat tp A
de 63 gm1. Format 50X80/16. Co edtorae 13,15. Co tpar 14,50 A.
7604/1968. Indc de casfcau. zecma: pentru bbotece mar , pentru
bbotece mc 1.
ntreprnderea Pografc Cu|, str. Brassa nr. 5-7,
Cu| Repubca Socast Romna, comanda nr, 540 1968
WP A 002
S C.-C-* |
Ok. ZKR
2 3 |UH 2(XB
- -2 8 SW 2002