Sunteți pe pagina 1din 103

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" BRAOV FACULTATEA DE SILVICULTUR I EXPLOATRI FORESTIERE

Ing.Dorin Dan Bunea

Cercetri privind regenerarea natural a bradului (Abies alba Mill.) n arboretele din zona Avrig
Researches on the natural regeneration of silver fir (Abies alba Mill.) in the stands from Avrig area

Rezumatul tezei de doctorat Summary of PhD Thesis Conductor tiinific, Prof.univ.dr.ing. ION I. FLORESCU Membru titular al Academiei de tiine Agicole i Silvice

BRAOV 2011

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" BRAOV Braov, B-dul Eroilor, Nr.29, 500036, tel.0040/268/413000, fax.0040/268/410525, RECTORAT D-lui (D-nei).. V aducem la cunotin c n ziua de luni, 14 februarie 2011, ora 11,00, n sala S.I.2, la FACULTATEA DE SILVICULTUR I EXPLOATRI FORESTIERE, corp S, va avea loc susinerea public a tezei de doctorat intitulat: Cercetri privind regenerarea natural a bradului (Abies alba Mill.) n arboretele din zona Avrig, elaborat de domnul ing. Dorin Dan Bunea n vederea obinerii titlului tiinific de DOCTOR n domeniul fundamental: TIINE AGRICOLE I SILVICE, domeniul SILVICULTUR. COMISIA DE DOCTORAT numit prin Ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov Nr.4471 din 13.01.2011 PREEDINTE: -prof.univ.dr.ing.Ioan Vasile Abrudan DECAN-Facultatea de Silvicultur i Exploatri Forestiere, Universitatea Transilvania din Braov CONDUCTOR- prof.univ.dr.ing.Ion I. Florescu TIINIFIC: Membru titular al Academiei de tiine Agricole i Silvice REFERENI: - prof.univ.dr.ing. Marian Ianculescu Universitatea din Oradea - conf.univ.dr.ing. Mihai Daia Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti - prof.univ.dr.ing. Gheorghe Sprchez Universitatea "Transilvania" din Braov V rugm s luai parte la susinerea public a tezei de doctorat. Aprecierile sau observaiile dumneavoastr asupra coninutului tezei v rugm s le transmitei n timp util pe adresa: Facultatea de Silvicultur i Exploatri Forestiere din Braov, Str.irul Beethoven, nr.1, 500123, Braov (fax:0268475705) V mulumim!

CUPRINS
Rezumat / tez Introducere..7/7 Cap.1. Scopul i obiectivele cercetrilor..............................................................9/11 1.1.Scopul cercetrilor..........................................................................................9/11 1.2.Obiectivele cercetrilor..................................................................................9/11 Cap.2. Stadiul actual al cunotinelor privind regenerarea natural a bradului..10/13 2.1.Aspecte generale...........................................................................................10/13 2.2.Stadiul actual al cunotinelor privind regenerarea natural a bradului n Europa............................................................................................................10/13 2.3. Stadiul actual al cunotinelor privind regenerarea natural a bradului n ara noastr.....................................................................................................11/15 Cap.3. Locul cercetrilor.Materialul cercetrilor. Metode de lucru...................13/17 3.1. Localizarea i materialul cercetrilor.........................................................13/17 3.2. Metode de cercetare.....................................................................................13/20 Cap.4. Cadrul fizico-geografic i fito-geografic al zonei Avrig.........................16/22 4.1. Prezentare general......................................................................................16/22 4.2.Geologie i geomorfologie...........................................................................16/24 4.3.Clima............................................................................................................17/26 4.3.1. Date generale............................................................................................17/26 4.3.2. Temperatura aerului..................................................................................17/27 4.3.3. Umezeala aerului......................................................................................19/33 4.3.4. Nebulozitatea............................................................................................19/35 4.3.5. Precipitaiile atmosferice i stratul de zpad..........................................19/35 4.3.6. Presiunea atmosferic i vntul................................................................21/39 4.3.7. Sinteza climatic.......................................................................................21/41 4.4. Hidrologie i hidrografie.............................................................................22/42 4.5. Solurile........................................................................................................22/43 4.6. Staiuni forestiere.........................................................................................22/45 4.7. Vegetaia forestier......................................................................................23/53

4.7.1.Fomaii forestiere.......................................................................................24/54 4.7.2. Tipuri de pdure.......................................................................................25/55 4.7.3. Caracterul actual al arboretelor................................................................25/58 4.7.4. Structura fondului de producie................................................................25/59 4.7.5.Fia ecologic a bradului...........................................................................25/64 Cap.5. Consideraii privind dinamica structurii arboretelor din zona Avrig......26/65 5.1.Aspecte generale...........................................................................................26/65 5.2. Gospodrirea n trecut a arboretelor............................................................26/65 5.3. Dinamica structurii arboretelor....................................................................27/66 5.3.1. Evoluia compoziiei arboretelor..............................................................27/66 5.3.2. Evoluia claselor de vrst........................................................................28/71 5.3.3. Evoluia claselor de producie..................................................................29/73 5.3.4. Evoluia consistenei arboretelor..............................................................29/75 Cap.6. Particulariti privind aplicarea tratamentelor cu regenerare natural sub masiv n arboretele pure i amestecate de brad din zona Avrig.........................30/78 6.1. Importana regenerrii pe cale natural a pdurilor.....................................30/78 6.2.Aspecte generale...........................................................................................30/79 6.3.Aplicarea tratamentelor n etajul montan de amestecuri (FM2)...................31/80 6.3.1. Montan de amestecuri, Bi, podzolic, edafic mic cu Vaccinium i alte acidofile (T.S. 3311)................................................................................31/80 6.3.2. Montan de amestecuri, Bi, podzolic sau criptopodzolic, edafic mare (T.S. 3322)......................................................................................31/81 6.3.3. Montan de amestecuri, Bi, brun edafic mic cu Asperula-Dentaria (T.S. 3331)......................................................................31/81 6.3.4. Montan de amestecuri, Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria (T.S. 3332)......................................................................32/82 6.3.5. Montan de amestecuri, Bs, brun edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria (T.S. 3333)......................................................................36/86 6.4.Aplicarea tratamentelor n etajul montan-premontan de fgete(FM+FD4).36/87 6.4.1. Montan-premontan de fgete, Bi, brun edafic mic cu Vaccinium (T.S. 4311)...................................................................................36/87 6.4.2. Montan-premontan de fgete, Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria (T.S. 4420)......................................................................37/87 6.4.3. Montan-premontan de fgete, Bs, brun edafic mare cu Asperula-Dentaria (T.S. 4430)......................................................................38/89

Cap.7.. Cercetri privind regenerare natural a bradului n arboretele din zona Avrig...................................................................................................................39/90 7.1.Aspecte generale...........................................................................................39/90 7.2. Tratamentul tierilor succesive....................................................................39/91 7.3. Tratamentul tierilor combinate..................................................................42/98 7.4. Tratamentul tierilor progresive................................................................44/104 7.4.1.Aspecte generale......................................................................................44/104 7.4.2. Tierea progresiv de deschidere a ochiurilor........................................45/105 7.4.3. Tierea progresiv de lrgire a ochiurilor..............................................54/133 7.4.4. Tierea progresiv de racordare a ochiurilor..........................................59/139 7.5. Tratamentul tierilor rase..........................................................................63/145 7.6. Tieri de refacere-substituiri......................................................................66/148 7.7. Lucrri speciale de conservare..................................................................68/152 7.8.Consideraii privind influena diferitelor sisteme de intervenii silvotehnice asupra regenerrii naturale a bradului n teritoriul studiat................................71/156 7.9. Alte preocupri privind cultura i protecia bradului............77/165 7.9.1.Aspecte generale......................................................................................77/165 7.9.2. Lucrri de ajutorarea regenerrii naturale..77/166 7.9.3. Materialul forestier de reproducere la la brad.......79/169 7.9.4. Pomii de Crciun i influena lor asupra regenerrii bradului i integrrii n arboretele din zon...81/174 Cap.8. Concluzii.Contribuii personale84/181 8.1. Concluzii privind dinamica structurii arboretelor din zona Avrig............84/181 8.2. Concluzii privind particularitile aplicrii tratamentelor cu regenerare natural sub masiv n arboretele pure i amestecate de brad din zona Avrig.................86/183 8.3. Concluzii privind cetcetrile pentru regenerarea natural a bradului n arboretele din zona Avrig.....88/185 8.4. Contribuii personale.90/187 8.5.Recomandri pentru producie...................................................................90/188 Bibliografie93/191 Rezumat.........................................................................................................97/198

Contents
Introduction ...7/7 Chapter 1. Purpose and objectives of the researches............................................9/11 1.1.The purpose of the researches9/11 1.2.The research objectives ....9/11 Chapter 2. Current stage of the knowledge regarding the natural regeneration of silver fir..........10/13 2.1.General aspects.10/13 2.2.Current stage of the knowledge regarding the natural regeneration of silver fir in Europe10/13 2.3. Current stage of the knowledge regarding the natural regeneration of silver fir Romania.11/15 Chapter 3. Study area,materials and methods....................................................13/17 3.1. Study area and materials .....................................................................13/17 3.2. Research methods ...............................................................................13/20 Chapter 4. Geography and vegetation of Avrig area..16/22 4.1. General presentation ...................................................................................16/22 4.2.Geology and geomorphology ..........................................................16/24 4.3. Climate....................................................................................................17/26 4.3.1. General information..17/26 4.3.2. Air temperature ....................................................................................17/27 4.3.3. Air humidity . ......................................................................................19/33 4.3.4. Haziness ...................................................................................................19/35 4.3.5. Atmospheric precipitation and snow layer...........................................19/35 4.3.6. Atmospheric pressure and wind...............................................................21/39 4.3.7. Climate synthesis..21/41 4.4. Hydrology and hydrography........................................................................22/42 4.5. Soils.........................................................................................................22/43 4.6. Forest sites ..............................................................................................22/45 4.7. Forest vegetation.....................................................................................22/53 4.7.1. Forest formations......................................................................................24/54 4.7.2. Forest types...........................................................................................25/55 4.7.3. Current character of the forest type......................................................25/58

4.7.4. Structure of the growing stock ...............................................................25/59 4.7.5.Ecological sheet for silver fir25/64 Chapter 5. Considerations regarding the dynamics of the stand structure from Avrig area.......................................................................................................26/65 5.1.General aspects.26/65 5.2. Former management of the stands...................................................26/65 5.3. Dynamics of stands structure...................................................................27/66 5.3.1. Evolution of stands composition. ........................................................27/66 5.3.2. Evolution of age classes .........................................................................28/71 5.3.3. Evolution of yield classes ............................................................29/73 5.3.4. Evolution of stands canopy closure .........................................................29/75 Chapter 6. Particularities regarding the implementation of treatments with natural regeneration under shelter in pure and mixed fir stands in Avrig area .30/78 6.1. Importance of the natural regeneration of forests ......................................30/78 6.2.General aspects.30/79 6.3. Implementation of silviculturaltreatments in mixed forests of mountain areas (FM2)..................................................................................................................31/80 6.3.1. Mountain mixtures, low productivity, podsolic, shallow soil with Vaccinium and other acidophilous plants (T.S. 3311)..........................................................31/80 6.3.2. Mountain mixtures, low productivity, podsolic or crypto-podsolic, deep soil(T.S. 3322)...........................................................................................31/81 6.3.3. Mountain mixtures, low productivity, brown shallow soil with AsperulaDentaria (T.S. 3331)..........................................................................................31/81 6.3.4. Mountain mixtures, average productivity, brown medium depth soils with Asperula-Dentaria (T.S. 3332)...........................................................................32/82 6.3.5. Mountain mixtures, high productivity, brown medium depth soils with Asperula-Dentaria (T.S. 3333)...........................................................................36/86 6.4. The implementation of treatments in beech stands of low mountain and hill areas (FM1+FD4)...............................................................................................36/87 6.4.1. Mountain-premountain European beech stand, low productivity, brown shallow soil with Vaccinium (T.S. 4311)...........................................................36/87 6.4.2. Mountain-premountain European beech stand, average productivity, brown medium depth soil with Asperula-Dentaria (T.S. 4420)....................................37/87 6.4.3. Mountain-premountain European beech stand, high productivity, brown deep soil with Asperula-Dentaria (T.S. 4430)............................................................38/89

Chapter 7. Researches regarding the natural regeneration of fir in the stands from Avrig area ..........................................................................................................39/90 7.1.General aspects.39/90 7.2. Treatment of uniform shelterwood fellings.........................................39/91 7.3. Treatment of combined fellings...............................................................42/98 7.4. Treatment of group shelterwood fellings .........................................44/104 7.4.1.General aspects44/104 7.4.2. Gap opening under group shelterwood felling .........................45/105 7.4.3. Gap expansion under group shelterwood felling ..................................54/133 7.4.4. Final group shelterwood felling................................59/139 7.5. Clear cuttings treatment.............................................................................63/145 7.6. Restoration replacement fellings.............................................................66/148 7.7. Special conservation works...................................................................68/152 7.8.Considerations regarding the influence of the different types of silvicultural interventions on the natural regeneration of fir in the study area.71/156 7.9. Other concerns regarding fir growth and protection.............77/165 7.9.1.General aspects77/165 7.9.2. Natural regeneration tending operations............................77/166 7.9.3. Production of fir seeds....79/169 7.9.4. Christmas trees and their influence on fir regeneration and in the forest stands from the area .81/174 Chapter 8. Conclusions. Personal Contributions .....84/181 8.1.Conclusions regarding the dynamics of the stand structure in Avrig area.84/181 8.2. Conclusions regarding the particularities concerning the implementation of silvicultural treatments based on natural regeneration under shelter in pure and mixed fir stands from Avrig area ... .86/183 8.3. Conclusions regarding researches of the natural regeneration of fir in the stands from Avrig area ....88/185 8.4. Personal contributions ..90/187 8.5.Reccomendations for management.90/188 References ...93/191 Abstract.............................................................................................................97/198

Introducere
Bradul reprezint sigla zonei Avrig, el simbolizeaz pentru silvicultorii din aceste locuri mndria pdurii lor dar i o provocare profesional pe care au acceptat-o. Educaia primit, istoria i tradiiile noastre au determinat respectul pentru acest arbore i chiar considerarea lui ca un copac sfnt . Bradul se regsete n numeroase tradiii, nu numai de Crciun, el fiind un arbore venic verde; oamenii l-au asociat cu viaa, trinicia, sigurana, prietenia i evenimentele importante ale vieii. Simbol al ecologiei culturale carpatice, prin ipostazele sub care se prezint n mitologia i ritualurile romneti, reprezint un autentic document al istoriei i culturii poporului nostru. Lucrarea de fa, structurat pe opt capitole, prezint n linii mari preocuprile privind regenerarea bradului pe cale natural la nivelul zonei Avrig. Silvotehnica regenerrii bradului este o problem foarte vast i de aceea au fost analizate i prezentate acele aspecte care au fost considerate mai semnificative. Perioada desfurrii cercetrilor se ntinde din anul 1985, cnd au fost efectuate primele tieri de regenerare n arborete parial derivate din zona Avrig, n scopul obinerii pe cale natural a regenerrii de brad i pn n prezent. Etapa ultimilor ani (2006-2010) este cea mai intens, cercetrile s-au desfurat perseverent i au ca finalitate prezenta lucrare. n perioada doctoratului am primit un sprijin substanial din partea conductorului tiinific prof.univ.dr.ing. Ion I. Florescu, membru titular al Academiei de tiine Agricole i Silvice, specialist eminent, cu vast experien n cercetarea tiinific. Calitatea moral deosebit, obiectivitatea i competena cu care m-a ndrumat au fost eseniale n cristalizarea experienei practice, din domeniu silvotehnic, ntr-o lucrare de cercetare tiinific pentru care aduc pe aceast cale cele mai sincere mulumiri. Datorez de asemenea recunotin i profund respect pentru ntregul colectiv de cadre didactice ale Facultii de Silvicultur i Exploatri Forestiere din Braov pentru contribuia de excepie la formarea mea profesional din timpul facultii i al studiilor de masterat, precum i cadrelor didactice i conducerii Universitii Transilvania din Braov pentru abnegaia i profesionalismul manifestate n cadrul colii Doctorale. Pentru spijinul, aprecierile, materialele, indicaiile, ideile i sugestiile primite exprim mulumiri: prof.univ.doctor honoris causa Ioan Vasile Abrudan, prof. univ.dr.ing. Gheorghe Sprchez, prof.univ.dr.ing. Dieter Simon, prof.univ.dr.ing. Nicolae ofletea, prof.univ.dr.ing. Marin Marcu, prof.univ.dr.ing. Olimpia Marcu, prof.univ.dr.ing. Filofteia Negruiu, prof.univ.dr.ing. Dumitru Trziu, prof.univ.

dr.ing. tefan Tama, prof.univ.dr.ing. Iosif Leahu, prof.univ.dr.ing. Arcadie Ciubotaru, prof.univ.dr.ing. Victor Norocel Nicolescu, prof.univ.dr.ing. Ioan Clinciu, prof.univ.dr.ing. Gheorghe Chiea, prof.univ.dr.ing. Marius Danciu, conf.univ.dr.ing. Victor Pcurar, conf.univ.dr.ing. Lucian Curtu, conf.univ.dr.ing. Dan Gurean. Cu deosebit respect i recunotin mulumesc domnilor prof.univ.dr.ing. Marian Ianculescu, secretar al Academiei de tiine Agricole i Silvice, conf.univ. dr.ing. Mihai Daia, prof.univ.dr.ing. Gheorghe Sprchez, prodecan al Facultii de Silvicultur i Exploatri Forestiere din Braov, care au acceptat i au fost referenii competeni ai tezei de doctorat. Vreau s mulumesc pe aceast cale colegilor mei i conducerii Direciei Silvice Sibiu, Ocolului Silvic Avrig, Ocolului Silvic Izvorul Florii, ICAS Braov i ICAS Bucureti, ntregului personal, care m-a neles i m-a ajutat efectiv n munca de cercetare efectuat. Cteva cuvinte doar sunt insuficiente pentru ing. Dumitru Velea fostul ef de ocol de la Avrig, iniiatorul i susintorul regenerrilor naturale de brad i a livezii semincere de brad, cel care a avut o lung i rodnic activitate n slujba silviculturii din aceast zon. Pentru rbdarea, indulgena, sprijinul, dragostea i nelegerea de care au dat dovad, mulumesc din suflet soiei mele Melania, fiului meu Silviu, mamei mele Silvia ct i ntregii familii. Dedic lucrarea memoriei tatlui meu Ioan, care a decedat ntre timp.

Cap.1. Scopul i obiectivele cercetrilor 1.1.Scopul cercetrilor


Diminuarea proporiei bradului n arboretele din zona Avrig, precum i diminuarea acccentuat la nivel naional (4,9% din suprafaa fondului forestier naional) este o dovad elocvent a ineficienei msurilor silvotehnice , ncepnd cu regenerarea ce s-a aplicat n amestecurile de fag cu rinoase. Scopul principal al lucrrii este sistematizarea unei baze de date, a unei imagini ct mai complete asupra evoluiei fondului forestier din zona Avrigului urmare a msurilor silviculturale aplicate i prezentarea cunotiinelor i a experienei locale privind aplicarea tratamentelor cu tieri repetate i regenerare natural sub masiv a arboretelor pure i amestecate de brad din aceast zon. Motivaia este cunoaterea corect, real, a dinamicii parametrilor structurali ai arboretelor pe o perioad mai lung de timp, deoarece ciclul de producie mare, de aproximativ 120 de ani al arboretelor necesit observaii ndelungate. Numai aa se pot stabili msurile optime de gospodrire. De asemenea, la necesitatea cunoaterii i a utilizrii n practica silvic a tratamentelor adecvate pentru regenerarea natural a bradului, n contextul dat, venim cu soluiile aplicate de noi i de silvicultorii din zon aici. Considerm c pot fi astfel mai larg cunoscute i valorificate rezultatele obinute i experiena n cultura bradului a silvicultorilor din zona Avrig.

1.2. Obiectivele cercetrilor


Principalele obiective n elaborarea lucrrii vizeaz: -felul cum s-a realizat regenerarea natural n raport cu tratamentele aplicate; -evoluia arboretelor pe perioade lungi de timp, corespunztoare msurilor de gospodrire utilizate; -elucidarea unor aspecte importante privind regenerarea bradului n amestecurile de fag cu rinoase, brdete, brdeto-fgete, fgete, carpinete i fgeto-crpinete; -identificarea tipurilor de pdure i a particularitilor care genereaz utilizarea msurilor silvotehnice speciale; -stabilirea factorilor care genereaz fructificaia, care determin instalarea regenerrii naturale i dezvoltarea ei corespunztoare, n raport cu caracteristicile silvobiologice ale bradului n special, dar i a celorlalte specii; -elaborarea unei sinteze mai complete, bazat pe literatura de specialitate, dar i pe observaiile i pe experiena personal de peste 28 de ani privind caracterizarea fizico-geografic i bio-geografic a zonei luate n studiu ; -precizarea unor msuri silvotehnice difereniate pe tipuri de staiuni privind asigurarea regenerrii naturale a bradului i integrarea sa n viitoarele arborete tinere, etc.

Cap.2.Stadiul actual al cunotinelor privind regenerarea natural a bradului 2.1. Aspecte generale
Conceptul actual de gospodrire durabil a pdurilor implic n primul rnd regenerarea pe cale natural a arboretelor (Florescu, 1991, Giurgiu, 2002). Nivelul gestionrii durabile a pdurilor se stabilete n funcie de criterii i indicatori privind proporia regenerrii naturale din totalul regenerrilor existente.

2.2. Stadiul actual al cunotinelor privind regenerarea natural a bradului n Europa


Arealul bradului (Abies alba Mill.) este unul exclusiv european. Preocuprile silvicultorilor din ri cum sunt Polonia, Cehia, Croaia, Germania, Austria, Italia, Frana, Elveia, Norvegia, Suedia, Danemarca i Romnia sunt concentrate pentru restabilirea i consolidarea poziiei bradului la cotele optime ale speciei n pdurile continentului (Vignali, Piovani, 1995 ; Hansen, Larsen, 2004). n majoritatea rilor se aplicau i se aplic tierile rase i regenerarea pdurilor se efectueaz pe cale artificial. Tratamentul tierilor rase reprezint cea mai brutal intervenie silvicultural n viaa pdurii (Giurgiu, 1980), care rupe instantaneu echilibrul ecologic existent. Tierile rase contribuie la eliminarea unor biotopuri originale i chiar a unor tipuri de ecosisteme naturale valoroase care pe cale artificial nu mai pot fi reproduse, de aceea au fost interzise prin lege n ri ca Elveia sau Slovenia. Constituirea arboretelor pure i echiene este tot mai mult abandonat n favoarea tratamentelor intensive bazate pe regenerarea natural sub masiv a arboretelor, n vederea instalrii unor pduri de amestec cu structur plurien (Hofmeister, Svoboda, 2008; Dobrowska, 1998, 2008; Paluch, 2005). Germania i Frana au devenit adeptele utilizrii tratamentului codrului neregulat (tratament en futaie irreguliere) n scopul nfiinrii unor arborete cu structur orizontal puternic mozaicat (Durbourdieu,1977; Otto, 1999; Bastien, Turckheim, 1999). Tratamentul este asemntor tratamentului codrului cvasigrdinrit aplicat la noi. Se aplic n trei variante: n plcuri mari, de peste 0,5 ha. (parquets); n plcuri mici, de 10-50 ari (bouquets); combinaii de plcuri mari cu plcuri mici. Acolo unde sunt condiii favorabile, pe scar larg se folosete tratamentul codrului grdinrit: n pdurile din Elveia, estul Franei, nordul Italiei, sud-vestul Germaniei. Tratamentul codrului grdinrit se utilizeaz cu precdere n arboretele de brad i n amestecurile de rinoase cu fag, n pdurile cu rol special de protecie, peisagistic sau turistic.

10

Interesul pentru arboretele pure sau amestecate de brad se materealizeaz n cercetrile specialitilor germani prin studii privind orientrile tehnice pentru conservarea i utilizarea bradului n genetic (Wolf, 2003; Cremer, 2009) sau a celor croai pentru selecia bradului argintiu (Matic, Orsanic, Anic, 2010). Pentru elucidarea necunoscutelor care au dus la scderea proporiei bradului n compoziia arboretelor, pe lng aplicarea defectoas a tratamentelor silviculturale, s-au cutat i se caut cauzele posibile care au generat acest fenomen. Astfel s-au efectuat cercetri n privina influenei pe care o au asupra regenerrii naturale a bradului o serie de factori privind caracteristicile ecosistemelor forestiere cum ar fi: influena vitalitii sistemului radicelar asupra regenerrii bradului (Farfal, 2002); infuena luminii asupra concurenei parametrilor morfologici a puieilor de molid i brad (Grassi, Giannini, 2005); influena calitii aerului (polurii) asupra creterii bradului (Filipiak, Ufnalski, 2003); regenerarea bradului pe soluri cu proprieti chimice diferite (Filipiak, Komisarek, 2005); influena climatului asupra creterii inelelor anuale ale arborilor de brad (Todaro, Gentilesca, 2008); rspunsul temperaturii de fotosintez a rsadurilor de brad (Robakowski, Montpied, Dreyer, 2002). Epidemiologia Hederobasidion abietinum i Viscum album la bradul argintiu a fost studiat (Oliva, Colinas, 2009) n zona Munilor Pirinei. Modificrile pe termen lung asupra regenerrii naturale de brad generate de fertilizare (Becker, Bouneau, Tacon, 1992) chiar i consecinele migrrii cerbului pe timp de iarn pentru regenerrile de brad i molid din Munii Vosgi au fost n centrul ateniei silvicultorilor europeni (Henze, Schnitzer, 2005).

2.3. Stadiul actual al conotinelor privind regenerarea natural a bradului n ara noastr
Pentru c bradul este o specie valoroas, att din punct de vedere economic dar i silvicultural (ocup locul doi dintre rinoase, dup molid, din suprafaa pduroas a rii noastre) i datorit faptului c n ultimele decenii procentul de participare al speciei la fondul forestier naional a sczut la 4,9%, preocuprile privind cultura bradului au fost i sunt de actualitate n silvicultura romneasc. Fenomenul de uscare al bradului a contribuit la scderea ponderii speciei pentru c s-a manifestat i pe teritoriul nostru (Geambau, Barbu, 1987) dar cu o intensitate mai redus fa de alte ri din Europa. Producia de smn i calitatea acesteia este semnificativ diminuat n arboretele afectate de fenomenul de uscare anormal (Olenici, Olenici, 2001), deci lipsa seminelor are o influen negativ asupra regenerrii arboretelor. Bradul este o specie sensibil la poluanii industriali (Pacovici, 1995), ndeosebi la calitatea aerului i din acest motiv a avut de suferit dup poluarea generat de industria comunist.

11

Cercetrile efectuate de specialitii romni au demonstrat superioritatea tratamentelor intensive cu regenerare natural sub masiv n arboretele pure de brad sau n amestecurile de rinoase cu fag. Tratamentele cu tieri rase sunt contraindicate, cele cu tieri succesive sunt indicate cu unele rezerve n fgete (Giurgiu, 2002), ele duc la echienizarea i monoetajarea arboretelor, au aptitudini reduse pentru conservarea i ameliorarea structurii pe specii a arboretelor. Pentru regenerarea i refacerea pdurilor, natura rmne dasclul nostru suprem (Chiri, 1983). Orice s-ar spune ns, nici o specie de arbori nu s-a putut menine secole i milenii la rnd dect prin semine din fructificaii naturale succesive (Stnescu, 1998). Cele mai bune rezultate s-au obinut prin aplicarea tratamentelor cu tieri progresive i a tratamentelor cu tieri n margine de masiv. Tratamentele cu tieri progresive au fost promovate n ara noastr de Marin Drcea, Marin Rdulescu, ulterior de Constantin Chiri, Ioan Vlad, Negulescu, Ciumac, 1959, Florescu, 1991, 2004, i alii. Ele urmresc cel mai fidel regenerarea arboretelor din pdurile naturale. Cercetrile tiinifice efectuate n perioada postbelic (Constantinescu, Badea, Purcelean, 1963; Iacovlev, 1958) n cadrul institutelor de cercetri i amenajri silvice susin utilizarea tratamentului tierilor progresive. Studiul, analiza i interpretarea creativ a rezultatelor cercetrii privind regenerarea natural a brdetelor i a amestecurilor de rinoase cu fag pentru arboretele din nordul rii (Brega, 1986) este un salt calitativ n cunoaterea i elucidarea problemei. Tierile succesive sau tierile progresive n margine de masiv sunt modaliti eficiente utilizate la regenerarea natural a arboretelor ce au bradul n compoziia lor (Vlad, 1942). Ajutorarea regenerrilor naturale sub aspectul instalrii i a dezvoltrii normale a seminiului este un instrument tehnic cu o eficien economic sporit n comparaie cu varianta regenerrii artificiale (Badea, 1974). Lucrrile de ajutorarea regenerrii naturale se recomand s se efectueze n anii cu fructificaii abundente i numai dup perioadele de diseminare a seminelor. Preocupri pentru introducerea i aplicarea tratamentului codrului grdinrit sau cvasigrdinrit, modul de structurare i de funcionare a unor ecosisteme forestiere cvasivirgine n arborete din zona Braov (Florescu, 2002) au demonstrat utilitatea i oportunitatea cercetrilor. Aplicarea tratamentului codrului grdinrit sau codrului cvasigrdinrit n ara noastr ntmpin greuti n aplicare n ceea ce privete mentalitatea, dar i alte cauze obiective. Retrocedarea pdurilor n unele zone n care s-au efectuat astfel de lucrri a nsemnat un pas napoi din pcate. Conservarea i ameliorarea biodiversitii arboretelor (Petrian, Petrian, Nicolescu, 2005; Nicolescu, .a., 2005), variaia genetic i ameliorarea bradului (Mihai, .a., 2007) sunt subiecte abordate nu numai n scopul alinierii la directivele europene ci pur i simplu pentru creterea stabilitii i a calitii arboretelor pure i amestecate de brad.

12

Cap.3. Locul cercetrilor. Materialul cercetrilor. Metode de lucru 3.1. Localizarea i materialul cercetrilor
Poriunea pduroas din fondul forestier naional situat pe versantul nordic al Munilor Fgra, pe stnga tehnic a rului Olt, cuprins ntre acest ru i pn pe crestele munilor, pornind n est de la Muchia Tunsului i mergnd pn la rul Ftu pe latura vestic, reprezint zona Avrig, teritoriul pe care au loc cercetrile (fig.nr.1). Suprafaa fondului forestier este de 7535ha i are o form neregulat, dantelat. Fondul forestier este administrat de ctre Ocolul Silvic Avrig i de ctre Ocolul Silvic Izvorul Florii. Pentru perioada de aplicare a amenajamentului curent (din anul 2006 pn n prezent), au fost efectuate piee de prob n toate subparcelele n care se execut tieri, prin aplicarea diferitelor tratamente, n scopul obinereii regenerrii naturale a bradului (tab.nr.1). Analiza a fost fcut i n arborete prevzute la tieri de refacere-substituire i pentru lucrrile speciale de conservare. Astfel, n 48 de uniti amenajistice, pe o suprafa de 310,2 ha au fost instalate un numr de 1540 de piee de prob de dimensiunile 1x5 m (7700 mp). Suprafeele experimentale sunt situate la altitudinea medie de 713 m pe terenuri cu nclinarea medie de 19,4. Arboretele au consistena medie 0,71, sunt de vrsta medie de 119 ani, clasa de producie medie 2,7, cu un volum mediu la hectar de 379 mc i o cretere medie curent de 4,3 mc/an/ha. Forma de relief majoritar este versantul, cu expoziii variate, preponderente NV sau NE.

3.2. Metode de cercetare


n demersul tiinific desfurat n vederea realizrii tezei de doctorat s-au utilizat multiple metode de cercetare consacrate privind cercetrile experimentale din silvicultur i adaptate naturii i strii arboretelor luate n studiu i a obiectivelor de cercetare urmrite. n principiu, s-a pus accentul pe metoda documentrii i analizei literaturii de specialitate, a documentelor din arhiv ocolului, a amenajamentelor elaborate pentru pdurile din zon. De asemenea, s-a acordat o atenie sporit observaiilor i culegerii datelor din teren, utiliznd n fiecare caz procedee adecvate de prelucrare, sistematizare i interpretare a datelor prelevate din literatur, din documentele consultate, din arboretele luate n studiu, din analizele fcute n rezervaii de semine, plantaiile semincere, populaii de brazi de Crciun recoltai din zon, etc. Metodele de lucru pe teren au urmrit efectuarea de sondaje cu scopul identificrii regenerrii naturale obinute n urma efecturii diferitelor tratamente, pe natur de tieri, pe tipuri de staiune i pe tipuri de pdure.

13

Fig. nr. 1: Harta fondului forestier al zonei Avrig (Map of the forest land from Avrig area)

14

Caracteristicile arboretelor n care s-au executat piee de prob (Characteristics of the stands containing the sample plots) Tabel nr.1
Clasa Cretere Volum Forma Consisde curent mc/ha de relief tena prod. mc/an/ha 0.64 0.64 0.77 0.8 0.77 0.66 0.3 0.74 0.7 0.71 0.74 0.74 0.71 0.76 0.6 0.7 0.71 0.7 0.7 0.71 0.71 2.7 3.1 3 2.5 2.9 2 2 2.6 2.7 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2.7 2 2 280 280 255 575 482 426 142 397 327 410 435 435 406 314 260 266 290 410 410 332 379 3.2 3.2 5.6 5.7 4.4 4.8 1.4 4.3 3.3 4.4 4.6 4.6 4.4 4.6 2.4 3.2 3.8 4.4 4.4 4 4.3 versant versant versant platou platou platou versant versant versant versant versant versant versant Expoziia

NE/SE NE/SE S/E/NE E N/E/V NV E NV/E/V NV/E/NE E/NV/NE V/N/NV V/N/NV NV/NE versant N/NV/NE/V/S versant E versant NE/V versant NE/V versant V/NE versant V/NE versant NE/V versant NE/NV

Nr.de Supraf. Nr. Nr. Supraf. piee Altitu- Panta Vrsta Etaj fito- Tip de Tip de piee de ua de de de Compoziia arboretului dine medie medie climatic staiune pdure prob ( ) (ani) U.P. u.a. (ha) prob (m) (mp) de 5mp 3311 4161 2 2 8.7 39 195 62.6Br4.7Mo32.3Fa0.4Pam 740 23 106 Total 3311 2 2 8.7 39 195 62.6Br4.7Mo32.3Fa0.4Pam 740 23 106 1314 1 3 8 41 205 80Ca10Fa3Mo4Br3DR 680 21.9 61 1341 1 2 19.2 96 480 80Br10Mo10Fa 687 10 110 2212 1 5 27.4 145 725 20.2Br6.9Mo70.9Fa2DT 696 13.8 122 3332 2211 1 8 44.7 218 1090 53.3Br2.7Mo44Fa 706 11.8 119 FM2 2221 1 1 5.5 27 135 90Fa10Ca 625 15 110 4414 3 4 37.7 158 790 81.4Fa12.7Br5.9Mo 960 36.6 136 4131 2 6 32.3 161 805 10Fa 662 19.8 131 Total 3332 4 29 174.8 846 4230 20.4Br3.2Mo75.8Fa 745 19.3 121 3333 4111 1 4 13.9 70 350 9.5Br90.5Fa 736 19.6 129 Total 3333 1 4 13.9 70 350 9.5Br90.5Fa 736 19.6 129 21.5Br3Mo74.9Fa0.3Ca Total FM2 4 35 197.4 955 4775 744 19.5 121 0.3DT 4114 2 6 38.8 192 960 2.3Br66.6Fa28.2Ca2.9DT 607 18.6 95 4420 4131 1 2 16 90 450 10Fa 560 20 150 4312 1 2 18.2 104 520 74.5Fa25.5Ca 610 15.9 132 FM1+ FD4 Total 4420 3 10 73 386 1930 1.2Br75.9Fa21.4Ca1.5DT 597 18.2 116 4430 4111 1 3 39.8 199 995 10Fa 770 20.7 114 Total 4430 1 3 39.8 199 995 10Fa 770 20.7 114 Total FM1+FD4 3 13 112.8 585 2925 0.8Br84.4Fa13.8Ca1DT 658 19.1 115 16.7Br2.3Mo0.3DR73Fa TOTAL 5 48 310 1540 7700 713 19.4 119 7.3Ca0.4DT

15

Cap.4. Cadrul fizico-geografic i fito-geografic al zonei Avrig 4.1. Prezentare general


Teritoriul zonei Avrig este amplasat n sudul judeului Sibiu, n vechea ar a Fgraului, delimitnd ca un scut Transilvania (de la 4535 pn la 4543 latitudine nordic; de la 2433 pn la 2433 longitudine estic), din culmile muntoase ale Carpailor Meridionali Estici (cele mai nalte zone ale judeului) i pn la luncile din ara Oltului (Depresiunea Fgraului). Situat ntr-un adevrat amfiteatru natural, n care relieful se nal i coboar de la 2500 la 350 m altitudine. Pdurile din zona Avrigului sunt administrate de dou ocoale silvice: Ocolul Silvic Avrig, care este ocol silvic de stat i Ocolul Silvic Izvorul Florii constituit ca regie autonom n cadrul Primriei Avrig. n tabelul nr.3 este redat situaia acestor suprafee pe uniti de producie, categorii de folosin i pe subuniti de producie. Suprafaa pe categorii de folosin i pe subuniti de producie (Surface area per categories of use and forest production subunits)
Suprafaa pe categorii de folosin (ha) Teren de Teren Pdure adminis - neproductraie tiv 2221.5 1011.1 3232.6 1948.9 645.6 1615.5 4210 7442.6 27.3 47.4 74.7 1 3.5 2 6.5 81.2 0.7 Suprafaa pe subuniti de producie (ha) A K M

Tabel nr.3
TOTAL ha

Nr. crt.

U.P.

1 II 2 IV Total STAT 1 P 2 C 3 R Total PRIVAT TOTAL GENERAL

STAT 1444.6 945.7 0.7 2390.3 PRIVAT 857.9 645.2 11.4 708.1 11.4 2211.2 12.1 4601.5

77.1 77.1

699.8 65.4 765.2 1091 0.4 907.4 1998.8

2249.5 1058.5 3308 1949.9 649.1 1628.9 4227.9 7535.9

77.1

2764

4.2. Geologie i geomorfologie


Teritoriul zonei Avrigului face parte din unitatea morfostructural de orogen Carpaii Meridionali, Munii FgraIezer, pe versantul nordic al Munilor Fgra (Posea, 2006), aval de vrfurile Negoiu (2535 m), Suru (2283m), i Ttaru (1860 m), pe culmile secundare orientate perpendicular pe creast.

16

Formaiile geologice reprezentative sunt n principal isturile cristaline, ades micaisturile cu staurolit i disten, sau paragnaisurile cu granat. Unitatea de relief este n principal versantul. nclinarea versanilor variaz ntre 5 gr50gr, este mai lin la limita inferioar altitudinal i crete treptat, devenind foarte mare n amonte. Frecveni sunt versanii moderat i puternic nclinai (62%). Categoria de nclinare dominant este de 1630 gr (36%). Versanii puternic nclinai, cu panta de 4050 gr sunt de obicei postai n treimea superioar, la limita altitudinal a vegetaiei forestiere. Cofiguraia terenului este n general ondulat. Altitudinea medie pentru zona Avrig este 875 m. Cea mai rspndit categorie de altitudine este cuprins ntre 601-1000 m altitudine i se ntinde pe 46% din suprafaa studiat. Aceasta reprezint optimul altitudinal al habitatului speciei brad, care vegeteaz bine i la altitudini de 400-600 m sau 1001-1400 m, dar n afara acestor limite apare doar izolat i foarte rar.

4.3. Clima 4.3.1. Date generale


Neomogenitatea mare a cadrului natural al zonei se reflect pregnant n regimul climei n ansamblu i n repartiia diferitelor elemente i fenomene meteorologice (tea, .a., 1974, Marcu 1983). Relieful, prin altitudine, orientarea culmilor, nclinarea i expunerea versanilor, formele de relief, are o influen deosebit n dezvoltarea proceselor meteorologice i deci implicit a celor climatogene. Variaia altitudinal este o caracteristic a reliefului zonei. Altitudinea determin zonarea pe vertical a climei. Orientarea, nclinarea i expunerea versanilor creeaz modificri n dezvoltarea proceselor atmosferice i diferenieri n distribuia principalelor caracteristici climatice ce duc la evidenierea unor contraste climatice semnificative. Formele de relief (concave, plane sau convexe) au o influen apreciabil asupra regimului termic al aerului. Varietatea mare a formelor de relief, dat de caracterul accidentat al Munilor Fgra, creeaz discontinuiti n cmpul diferitelor elemente meteorologice. Lipsa datelor rezultate din observaii i msurtori meteorologice n zona Avrig a impus folosirea datelor de la staiile meteorologice situate n imediata apropiere (Blea-2034 m, Sibiu-443 m, Boia-518 m i Pltini-1454 m), preluate din publicaiile de specialitate (Ciulache, 1997; tea, .a., 1974; Spnu, 2008), prelucrate i extrapolate corespunztor nivelurilor altitudinale studiate.

4.3.2. Temperatura aerului


n suprafaa de pdure luat n studiu, valorile medii ale temperaturii aerului (tab.nr.6) variaz ntre 9,4C n partea cea mai joas i 1,2C n partea cea mai

17

nalt. La altitudinea medie de 875 m, temperatura medie anual este +6,025C. Luna cu temperatura medie cea mai sczut este ianuarie cu -5,15C, iar luna iulie este cea mai clduroas cu o medie de +15,67C. Amplitudinea temperaturii este mai mare la altitudini mai mari. n raport cu creterea altitudinii procesele de nclzire i de rcire ale aerului se decaleaz n timp. Cele mai mari valori ale gradientului termic vertical att n luna cea mai rece ct i n luna cea mai cald se nregistreaz la altitudinile peste 1400 m. n perioada cald a anului repartiia teritorial a temperaturii aerului este mai neuniform dect n perioada rece i are o variaie mai mare n plan vertical. Prile joase ale vilor i depresiunilor intramontane sunt acoperite n mod frecvent iarna de aerul dens i rece care alunec descendent de pe pantele acoperite cu zpad. Inversiunile termice fac n vi i depresiuni, datorit acumulrii aerului rece, ca valorile minimelor zilnice s fie mai sczute dect cele de pe versanii i culmile de la aceleai nivele cu aproximativ 0,5-1,5C. Temperatura medie lunar i anual a aerului (C) (Monthly and annual average air temperature) (C)
Altitudine (m.) 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 875 800 700 600 500 Luna VI VII 8 10.2 8.8 11 9.7 11.8 10.5 12.6 11.3 13.3 11.9 13.8 12.4 14.2 12.8 14.5 13.3 15 13.8 15.5 13.97 15.67 14.5 16.2 15.2 17 15.9 17.7 17.9 20.2

Tabel nr.6
XI -1.5 -0.7 0 0.5 0.9 1.2 1.4 1.6 2.2 2.9 3.07 3.6 4 4.1 4.8 XII -5.6 -5 -4.3 -3.7 -3.3 -3 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 2.12 -1.9 -1.5 -1.3 -0.4 Anual 1.2 1.9 2.7 3.4 4 4.4 4.8 5.1 5.5 5.9 6,025 6.4 7 7.6 9.4

I -8.2 -7.7 -7.1 -6.5 -6.1 -5.8 -5.6 -5.5 -5.4 -5.2 5.15 -5 -4.9 -4.9 -3.1

II -8 -7.5 -6.7 -6 -5.3 -4.7 -4.4 -4.1 -3.8 -3.6 3.52 -3.3 -2.9 -2.6 -1

III -5.5 -4.7 -3.8 -3.2 -2.5 -2.1 -1.7 -1.3 -0.8 -0.2 0.15 0.4 1.1 1.8 4.7

IV 0.3 1.1 2 2.8 3.5 3.9 4.3 4.7 5.2 5.7 5.85 6.3 7.1 8 10

V 4.7 5.5 6.4 7.3 8 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 10.85 11.3 12.1 12.8 14.7

VIII 10.2 11 11.8 12.6 13.3 13.8 14.2 14.5 14.9 15.4 15.55 16 16.8 17.4 19.4

IX 7 7.7 8.6 9.3 9.9 10.2 10.5 10.7 11 11.5 11.67 12.2 12.9 13.5 15.7

X 2.5 3.3 4 4.6 5.1 5.3 5.5 5.7 6 6.5 6.65 7.1 7.8 8.2 11

Datele medii ale trecerii temperaturii aerului prin diferite praguri relev existena unui decalaj de mai bine de o lun i jumtate ntre partea cea mai de jos i partea cea mai de sus a zonei studiate. Perioada de vegetaie la 600m altitudine (cu temperaturi ce depesc +5C) dureaz 222 de zile din care 160 de zile cu temperaturi care asigur deplina activitate vegetativ, la 875m avem 199 de zile cu temperaturi peste +5C i 137 de zile cu temperaturi peste +10C i la 1800m avem

18

doar 132 de zile cu temperaturi peste +5C i numai 46 de zile n care vegetaia poate beneficia de condiii termice pentru o activitate fiziologic care s se desfoare corespunztor. Durata medie a intervalului fr nghe pentru altitudinea medie a zonei Avrig este de 174 de zile pentru versani i culmi i cu 27 de zile (147 de zile) mai puin n vi i depresiuni, deci un decalaj de aproape o lun calendaristic. Numrul mediu de zile de iarn (temperatura maxim 0C) este la altitudinea de 600m de 43,4 de zile, la 1400m este 67,1 de zile iar la altitudinea medie de 875m este 51,4 de zile. Diferena de altitudine se reflect mai pregnant n terenurile ce au configuraia de vi i depresiuni.

4.3.3. Umezeala aerului


Valorile medii anuale ale umezelii relative a aerului au o distribuie invers ca ale temperaturii aerului, ele cresc cu altitudinea de la un procent de 78% la nivelul de 600m la 86% la 1800 m. Valorile medii lunare se ncadreaz n aceast regul numai pentru sezonul cald. Umezelea relativ a aerului este influenat de ctre micarea curenilor de aer specifici pentru perioadele i altitudinile considerate precum i de valorile presiunii atmosferice. Pe ansamblu, umiditatea relativ medie a aerului de 80% este o umiditate relativ ridicat, specific zonelor pduroase. Tensiunea vaporilor de ap (8,2mb la 875m altitudine) descrete n valori medii anuale cu creterea altitudinii. Deficitul de saturaie pentru altitudinea medie de 875 m este de 3 mb.

4.3.4. Nebulozitatea
Evaluarea nebulozitii este o problem dificil datorit vizibilitii reduse dat de relieful accidentat, modului de exprimare (n zecimi din bolta cereasc) i pur i simplu a lipsei de date pentru zona Avrig. Nebulozitatea total prezint ca i caracteristic creterea ei cu altitudinea, n valori medii anuale i lunare. Excepie fac lunile decembrie i ianuarie cnd descrete spre altitudini mai mari. Cel mai redus numr de zile cu cea la altitudinea medie al zonei Avrig estede 3zile n luna august i cel mai mare (11 zile) n luna ianuarie. Numrul mediu anual de zile cu cea este 66 zile la acest nivel.

4.3.5. Precipitaiile atmosferice i stratul de zpad


Precipitaiile medii anuale la altitudinea medie a zonei Avrig de 875m sunt 849 mm(tab.nr.14), cu media lunar cea mai mare 136 mm n iunie i o medie lunar minim de 39 mm n martie. n cursul anului cantitile lunare de precipitaii

19

se modific apreciabil n funcie de oscilaiile circulaiei generale ale atmosferei i de intensitatea proceselor locale termoconvective. Datorit fluctuaiilor continue ale circulaiei generale ale atmosferei cantitile de precipitaii se deosebesc mult ntre ele de la un an la altul. Astfel n anii cu activitate ciclonic intens i persistent, cantitile de precipitaii czute sunt mult mai mari (duble) fa de mediile plurianuale, iar n anii n care predomin activitatea anticiclonic, cantitile sunt mai mici (jumtate) din mediile plurianuale. Cantitile medii de precipitaii cresc odat cu creterea altitudinii.Numrul mediu al zilelor cu precipitaii este de 158,4 pe an. Precipitaiile atmosferice. Numrul mediu al zilelor cu precipitaii (Precipitations. Average number of days with precipitations) Tabel nr.14
Altitudine (m.) 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 875 800 700 600 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 875 800 700 600 I 65 63 61 59 58 57 53 51 48 46 46 45 43 40 14.7 14.7 15.3 15 15 14.9 14.2 14.6 14 13.5 13.4 13 12.7 12.6 Luna V VI VII VIII IX X Precipitaii atmosferice (mm) 75 76 78 121 156 146 123 84 61 71 73 76 120 154 143 120 81 58 69 69 75 120 153 140 118 77 55 66 65 73 119 153 139 115 73 52 64 60 69 118 152 137 113 70 50 61 55 67 116 151 135 110 67 49 59 50 65 114 149 134 108 64 48 57 48 63 110 146 129 105 61 47 54 44 61 107 141 124 103 60 45 52 40 59 102 138 120 100 59 43 51 39 58 101 136 118 99 58 43 50 37 57 97 131 114 97 57 42 48 34 56 92 126 109 94 55 51 45 31 55 88 120 103 91 52 40 Numrul mediu al zilelor cu cantiti de precipitaii 0.1mm 14.7 14.9 15.2 17.7 18.2 16.1 13.7 8.6 8.5 15 15 15.2 17.6 18.1 16 13.4 8.5 8.4 15.2 15.1 15.2 17.5 18 15.9 13.2 8.4 8.4 15.5 15.2 15.2 17.4 17.9 15.8 13.1 8.3 8.6 15.6 15.3 15.1 17.3 17.8 15.8 12.9 8.2 8.9 15.7 15.2 15 17.1 17.7 15.7 12.8 8.1 9.2 15.7 15.1 14.9 16.9 17.5 15.5 12.7 8 9.4 15.6 14.9 14.7 16.7 17.3 15.3 12.6 7.9 9.4 15.3 14.6 14.5 16.6 17.2 15 12.4 7.9 9.3 14.7 14.2 14.3 16.3 17 14.8 12.2 7.8 9.1 14.5 14 14.2 16.2 17 14.7 12.1 7.8 9 13.9 13.6 13.9 16.1 16.9 14.5 11.8 7.8 8.8 13.2 13.1 13.5 15.9 16.8 14.2 11.5 7.8 8.5 12.6 12.4 13 15.6 16.4 13.8 11.1 7.8 8.5 II III IV XI 75 72 70 68 66 65 63 61 57 52 51 47 43 39 11.8 11.9 12.1 12.3 12.5 12.5 12.4 12.3 12 11.7 11.6 11.3 10.7 10.7 XII 59 59 58 58 57 56 55 53 51 48 47 45 42 38 14.9 14.8 15.1 15.3 15.3 15.2 15.1 14.7 14.2 13.9 13.8 13.4 13.1 12.9 Anual 1119 1090 1065 1040 1014 989 962 931 895 859 849 819 783 742 169 168.7 169.4 169.6 169.7 169.1 167.4 166 163 159.5 158,4 155 155 147.5

20

Numrul mediu anual de zile cu ploaie scade cu creterea altitudinii spre deosebire de ninsoare, lapovi sau burni al cror numr crete urcnd altitudinal, datorit reducerii valorilor temperaturii, cnd tendina spre precipitaii solide este mai mare. Numrul mediu anual de zile cu ninsoare este de 52 zile la 600m, 66,7 zile la 875m i 98 zile la 1800m. Stratul de zpad se instaleaz mai repede la altitudini mai mari (19.X la 1800 m) i dureaz mai mult timp (160,3zile, pn n 8.VI) fa de altitudinile joase (se instaleaz n 20.XI pentru 96,5 zile, pn pe 9.IV). Numrul mediu de zile lunar i anual cu strat de zpad crete cu creterea altitudinii.

4.3.6. Presiunea atmosferic i vntul


Valoarea medie a presiunii atmosferice la 875m este de 916 mm, este mai mic iarna (915 mm), mai mare vara i atinge maximul n luna octombrie (921 mm) la acelai nivel altitudinal. Relieful exercit influene prin obstacolele create n calea vntului micorndu-i viteza sau dimpotriv, prin convergena liniilor de curent sporete viteza vntului. Vitezele medii ale vntului pentru zona Avrig, cresc treptat cu altitudinea. Vnturile predominante bat din sectorul vestic i sud-vestic: cel de primavar i var denumit de localnici Moroanul i vntul cald i secetos denumit Austrul care este activ n tot sezonul de vegetaie. Mai rar, din sectorul estic acioneaz Crivul iar din cel sud-estic bate Olteul. Ca efect al contrastelor de temperatur i de presiune care apar ntre diferitele sectoare ale reliefului n urma nclzirii inegale sau sincrone a suprafeei versanilor (Marcu M., 1999) , vilor i culmilor, iau natere vnturi locale : briza de vale (ziua) i briza de munte (noaptea).

4.3.7. Sinteza climatic


Fondul forestier analizat face parte din zona climatic de munte, inutul munilor mijlocii. Dup Monografia Geografic, suprafaa se gsete n sectorul climatic de munte (IV), districtul de clim al munilor mijlocii, favorabil pdurilor. Dup Kppen, fondul forestier al zonei Avrig se afl situat n provincia climatic D.f.c.k.clima boreal (continental subarctic), un climat temperat rece, cu ierni friguroase i umede, cu sezonul de iarn i de var bine definite, cu precipitaii n toate lunile anului, fr sezon secetos. Indicele de ariditate De Martonne are valoarea calculat de 56.1, indicele de ariditate Lang are valoarea 149.38, adic exist excedent de ap din precipitaii fa de evapotranspiraia potenial, caracteristic zonelor forestiere umede. n concluzie, clima zonei analizate este favorabil vegetaiei forestiere datorit: umiditii ridicate i relativ constante, amplitudinilor mici de temperatur

21

dintre iarn i var i precipitaiilor abundente. La altitudini mari, clima constituie un factor limitativ prin durata scurt a sezonului de vegetaie.

4.4. Hidrologie i hidrografie


Zona Avrig este situat n totalitate n bazinul hidrografic al rului Olt. Pdurile din aceast zon sunt n grupa I-a funcional (pduri cu rol de protecia bazinelor hidroenergetice) datorit salbei de hidrocentrale construite sau n curs de execuie de pe Olt. Obria apelor este n crestele Munilor Fgra de unde curg spre Olt pe direcia sud-nord, perpendicular orientrii lanului muntos. Densitatea medie a reelei hidrografice a zonei Avrig este de 0,9 km/kmp. n unele locuri densitatea reelei hidrografice este chiar 1,4 km/kmp i chiar mai mult. Regimul hidrologic este unul echilibrat i relativ constant. Bilanul hidrologic este excedentar, cu ape mari primvara i cu acumulri pluvionivale n pduri.

4.5. Solurile
Solurile identificate n fondul forestier al zonei Avrig fac parte din patru clase de sol : luvisoluri, cambisoluri, spodisoluri i protisoluri.Cea mai mare rspndire o au cambisolurile (83.3%) i dintre acestea eutricambosolul (62%), soluri propice dezvoltrii n bune condiii a vegetaiei forestiere (dup cartrile din amenajamentele anului 2005). Diversitatea solurilor i a caracteristicilor acestora genereaz o pronunat diversitate a tipurilor de staiune, dar i a tipurilor de pdure i de ecosisteme (Trziu, 2006, Doni .a., 1990, Pacovschi, Leandru, 1958, Chiri .a., 1977, Punescu, 1975, etc.).

4.6. Staiuni forestiere


Tipurile de staiuni forestiere prezente pe suprafaa fondului forestier al zonei Avrig sunt redate n tabelul nr.21, pe etaje fitoclimatice, suprafee ocupate, procente de participare din suprafaa total ct i a etajului fitoclimatic, categoriile de bonitate (suprafeele), tipurile de sol prezente. Datele provin din prelucrarea cartrilor staionale realizate cu ocazia amenajrii pdurilor din anul 2005. Tipul de flor indicatoare cuprinde graminee mezoxerofite (Luzula luzuloides, Festuca drymeia), Asperula odorata, Assarum europeum, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, , Rubus hirtus, Dryopteris filix mas, Geranium roberianum, Pulmonaria rubra i nsoitoare frecvente cum ar fi Mercurialis perenis, Mycelis muralis. Luat pe ansamlu, zona Avrig dispune de staiuni de bonitate inferioar doar n proporie de 12%, marea majoritate (75%) a staiunilor au o bonitate mijlocie i 13% sunt din categoria de bonitate superioar.

22

4.7. Vegetaia forestier


Vegetaia forestier din zona Avrig se ntinde pe parcursul a 5 etaje fitoclimatice. Pornete de la 360 m altitudine din unitile amenajistice limitrofe Oltului i urc pn la limita altitudinal a fondului forestier la 1800 m. Tipuri de staiune (Sites types)
Etajul de vegetaie Nr. crt. Tipul de staiune Suprafaa Categoria de bonitate (ha) Superi- Mijlooar cie Inferioar Tip de sol

Tabel nr.21

codul

ha

1. Etajul fitoclimatic subalpin Fsa 1 2 3 Montan presubalpin de molidiuri, Bi, cu VacciniumPolytrichum Montan presubalpin de molidiuri,podzolit, Bi, cu Vaccinium Montan presubalpin de molidiuri, culoare de avalane, Bi Total etajul Fsa 1 2 3 4 Montan de molidiuri, Bi, stncrie i eroziune Montan de molidiuri, Bi, cu humus brut, edafic mic, cu Vaccinium Montan de molidiuri, Bm, cu Vaccinium i Oxalis Montan de molidiuri, Bm, brun acid, edafic submijlociu, cu Oxalis - Dentaria Total etajul FM3 Montan de amestecuri, Bi, podzolic, edafic mic, cu Vaccinium i alte acidofile Montan de amestecuri, Bi, podzolic sau criptopodzolic, edafic mare Montan de amestecuri, Bi, brun, edafic mic, cu Asperula Dentaria Montan de amestecuri, Bm, brun, edafic mijlociu, cu Asperula - Dentaria 2120 2311 2312 2332 1310 1320 1510 45.6 234.9 43.9 324.4 4.1 193.2 313.7 1 512 7 14 72 14 4 1 38 61 313.7 1 314.7 197.3 podzol tipic (4201) podzol litic (4206) districambosol litic (3206) districambosol tipic , litic (3201,3206) eutricambosol tipic (3101), districambosol tipic, litic (3201,3206) Eutricambosol tipic, litic, (3101,3106), districambosol tipic, litic (3201,3206) 5.1 601.1 2724.6 235.1 45.6 234.9 43.9 324.4 4.1 193.2 podzol tipic (4201) podzol litic (4206) districambosol tipic (3201) podzol litic (4206) podzol litic (4206) podzol litic (4206) prepodzol (4104) podzol litic (4206)

2. Etajul fitoclimatic montan de molidiuri FM3

3. Etajul fitoclimatic montan de amestecuri FM2 1 2 3 4 3311 3322 3331 3332 88.5 3.4 146.6 2716.1 4 76 2716.1 2 88.5 3.4 146.6

Montan de amestecuri, Bs, Brun, edafic mare, cu Asperula 3333 Dentaria Montan de amestecuri, aluvial, moderat humifer, de productivitate mijlocie, Bm Total etajul FM2 3730

601.1

17

601.1

5.1 3560.8

1 48

4. Etajul fitoclimatic montan - premontan de fgete FM1 + FD4

23

1 2 3 4 5 6

Montan - premontan de fgete, Bi, podzolic, edafic mic, cu 4311 Vaccinium Montan - premontan de fgete, Bi, podzolic, edafic mijlociu, cu Luzula - Calamagrostis Montan -premontan de fgete, Bm, podzolit i podzolic 4331 4332

77.2 11.5 19.7 2225 312.4 25.2 2671

77.2 11.5

podzol tipic (4201) districambosol tipic, litic (3201,3206) prepodzol tipic (4101) eutricambosol tipic (3101) eutricambosol tipic, litic, (3101,3106) eutricambosol tipic (3101), districambosol tipic (3201) aluvisol distric (0401)

1 83 12 1 36 312.4 312.4

19.7 2225

Montan - premontan de fgete, Bm, cu Asperula - Dentaria 4420 Montan - premontan de fgete, Bs, brun, edafic mare, cu Asperula - Dentaria Montan - premontan de fgete, Bm, aluvial, slab humifer Total etajul FM1 + FD4 4430 4520

25.2 2269.9 88.7

5. Etajul fitoclimatic deluros de gorunete, fgete, i goruneto - fgete FD3 Deluros de gorunete, Bi, podzolit, edafic mic, cu Vaccinium 1 5131 - Luzula 2 3 4 5 6 7 Deluros de gorunete, Bm, podzolit, edafic mijlociu, cu graminee mezoxerofite Deluros de gorunete, Bm, brun, slab - mediu podzolit, edafic mijlociu Deluros de gorunete, Bs, brun, edafic mare Deluros de fgete, Bm, mediu podzolit, cu Festuca Deluros de fgete, Bm, edafic mijlociu, cu Asperula Assarum Deluros de fgete, Bs, brun, edafic mare, cu Asperula Assarum Total etajul FD3 TOTAL GENERAL % 5132 5152 5153 5232 5242 5243 31.6 57.1 161.8 16.9 32.4 50.3 24.3 374.4 7442.6 100 8 15 43 5 9 13 7 5 100 24.3 41.2 954.7 13 301.6 5610.8 75 31.6 877.1 12 16.9 32.4 50.3 57.1 161.8 31.6 luvosol tipic, litic (2401,2405) luvosol tipic, litic (2401,2405) luvosol tipic, litic (2401,2405), eutricambosol tipic (3101) luvosol tipic,litic ((2401,2405) luvosol tipic, pseudogleizat (2401) eutricambosol litic (3105), luvosol tipic, litic (2401,2405) eutricambosol tipic (3101)

4.7.1. Formaii forestiere


Zona Avrig, n multitudinea variaiilor de condiii staionale care o caracterizeaz, prezint 12 formaii forestiere. Bradul este prezent n 4 formaii forestiere (31% din suprafaa fondului forestier): molideto-brdete, amestecuri de molid, brad i fag, brdete pure i brdeto-fgete. Majoritatea covritoare a arboretelor ce conin brad n compoziie sunt arborete de amestec cu fagul. Arboretele pure de brad sau molideto-brdetele reprezint doar cte un procent din suprafaa total a zonei. Diseminat, bradul apare n pdurile joase unde este o surs important de regenerare natural chiar i aa. Trebuie precizat (Chiri, 1977) c valorile elementelor climatice pentru etajul fitoclimatic al amestecurilor de rinoase cu fag, dei caracteristice etajului, reprezint de fapt climatul specific bradului, pentru c molidul se afl la limita inferioar a rspndirii lui, iar fagul la limita superioar a arealului lui.

24

4.7.2.Tipuri de pdure
Varietatea mare a condiiilor de via dat de variaia altitudinal a fondului forestier al zonei Avrig, situat pe versantul nordic al Munilor Fgra, determin ncadrarea speciilor forestiere, n funcie de cerinele lor ecologice, pe un palier complex al tipurilor de pdure. Interaciunea factorilor staionali cu cerinele i exigenele speciilor forestiere au generat prezena n spaiul cercetat a unui numr de 47 de tipuri de pdure din care 16 tipuri de pdure de productivitate inferioar (12%),23 de tipuri de productivitate mijlocie (75%) i 8 de productivitate superioar. Diversitatea condiiilor staionale implic varietatea msurilor silvotehnice.

4.7.3. Caracterul actual al arboretelor


Din totalul suprafeei arboretelor zonei, 86% sunt de tipul natural fundamental, 3% arborete derivate, 3% arborete parial derivate i 8% arborete artificiale. Productivitatea arboretelor este n concordan cu bonitatea staiunilor forestiere.

4.7.4.Structura fondului de producie

Fig. nr.5: Structura fondului de producie pe specii (%) (Structure of the growing stock per species)

4.7.5. Fia ecologic a bradului


n tabelul nr.29 din tez sunt redate sintetic principalele cerine ecologice ale bradului, specie care este cea mai pretenioas dintre speciile autohtone de rinoase.

25

Cap.5. Consideraii privind dinamica structurii arboretelor din zona Avrig 5.1.Aspecte generale
Fondul forestier din zona Avrig n evoluia sa a cunoscut o serie de modificri structurale n funcie de doi factori principali: condiiile de mediu i factorul uman. Condiiile mediului natural nu au suferit modificri eseniale n ultimele 2-3 secole. Variaia lor are loc ntre bareme delimitate cu timpul i care pot fi nregistrate, cunoscute i interpretate. Factorul antropic poate influiena evoluia structurii pdurilor. Important este ca omul, fie ca specialist silvicultor, fie n afara sistemului silvic, s aib o influen pozitiv. Eventualele greeli sau abuzuri pot avea repercursiuni, imediate sau de lung durat, greu de ndreptat, foarte costisitoare i numai n perioade mari de timp, sau mai grav, pot fi iremediabile.

5.2. Gospodrirea n trecut a arboretelor


Modul de gospodrire al pdurilor s-a aflat n interdependen cu evoluia proprietii asupra acestora. Putem analiza modul de gospodrire al pdurilor n trei etape cronologic distincte: perioada dinainte de anul 1948, perioada dintre anii 19481989 i perioada de dup anul 1989. nainte de anul 1948 C.A.P.S. deinea aproximativ 55% din fondul forestier actual al zonei Avrig i 45% erau n proprietatea privat a unor diveri deintori. Gospodrirea pdurilor s-a fcut difereniat, pe baza unor amenajamente sumare n cazul pdurilor C.A.P.S. i dup necesiti n cazul comunelor i a composesoratelor. Anul 1948 a nsemnat naionalizarea pdurilor i trecerea la gospodrirea lor unitar n baza Legii nr. 204/1947. Prima lucrare complex de gospodrire unitar a pdurilor a reprezentat-o amenajamentul din anul 1953. De la prima amenajare s-a fixat regimul codru i s-au adoptat tratamente specifice regimului. Exploatabilitatea i ciclul de producie s-au stabilit la fiecare reamenajare corelat cu funciile de protecie convenite. Dup anul 1989 presiunile asupra pdurii s-au redus odat cu schimbarea regimului comunist. S-au efectuat retrocedrile fondului forestier ctre vechii deintori. i datorit noilor reorientri dar i datorit scderii capacitilor de producie au sczut cantitile de mas lemnoas recoltate mai ales n pdurile proprietate de stat. Au fost i cazuri de tieri abuzive i mai ales de intenii de abuzuri asupra pdurilor, dar au rmas la stadiul de tentative n zona Avrig spre deosebire de alte zone unde pdurea a avut serios de suferit.

26

5.3. Dinamica structurii arboretelor 5.3.1. Evoluia compoziiei arboretelor


Impactul msurilor silviculturale aplicate de-a lungul timpului a lsat o puternic amprent asupra elementelor definitorii ale structurii fondului forestier. Compoziia pe specii a pdurilor urmrit n evoluia ei este rezultatul interaciunii interveniilor umane asupra pdurii n cadrul dat al condiiilor naturale. Evoluia compoziiei arboretelor din zona Avrig este prezentat n tabelul nr.30 ncepnd cu anul 1953, anul primului amenajament silvic i continund cu anii 1965, 1975, 1985,1995 i 2005 (anii n care s-au efectuat reamenajrile fondului forestier). Evoluia compoziiei arboretelor (Evolution of stands composition)
Specia Nr. crt. 1 2 3 4 5 Anul 1953 1965 1975 1985 1995 2005 UP II UP IV 6 UP P UP C UP R Total 2005 47 66 45 50 63 52.5 26 9 40 11 16 23.9 20 4 8 3 5 10.1 3 13 4 21 3 6.1 3 5 1 9 6 3.6 3 1 1.2 1 1 0.6 1 2 1 2 2 5 2 2221.5 1011.1 1948.9 645.2 1615.5 7442.2 29.8 13.6 26.2 8.7 21.7 100 FA % 68.7 54.1 50.1 50 51.8 MO % 9.3 20.1 25.1 27 27.7 BR % 9.8 11.6 12.1 10.9 10.7 CA % 3.6 5.4 5.3 4.5 4.2 DT % 6.8 6.5 4.9 5.1 3.9 DM % 1.8 1.6 1.6 1.2 0.7 0.7 0.9 1.3 1 DR % GO %

Tabel nr.30
Suprafaa total ha 7432 7455 7451 7443 7444 % 100 100 100 100 100

Fig. nr.8: Evoluia proporiei bradului la compoziia arboretelor (Evolution of fir proportion within stands composition)

27

Extinderea speciilor de rinoase de obicei n detrimentul fagului i de multe ori n afara arealului au fost greeli tehnice a cror urmri se vd astzi n numeroase arborete. Nici bradul nu a fcut excepie de la politica de nrinare dar cultura lui mai dificil dect a celorlalte rinoase utilizate la mpduriri ca i gama mai redus de utilizri n economia socialist l-au trecut n planul secund al preocuprilor silviculturale. De la 9,8% ct reprezenta n anul 1953, procentul de participare al bradului la compoziia arboretelor crete treptat pn n 1975 cnd atinge maximul 12%. Inteniile de promovare ale bradului au sczut n perioada urmtoare i s-a ajuns n anul 2005 la 10,1% (fig. nr. 8). Diminuarea se datoreaz parial i extragerilor selective efectuate n fostul U.P. III Avrig (actualmente U.P. IV Sebe) a bradului pentru izolarea de polen strin a livezii semincere de brad din u.a. 306 P (nfiinat n anul 1979).

5.3.2. Evoluia claselor de vrst


(Evolution of age classes)
Nr. crt. 1 2 3 4 5 Anul I 10-20 ani % 11.9 10.7 15.2 13.8 9.4 6 11 2 10 2 5.2 II 21-40 ani % 16.9 17.9 14.5 11.3 12.5 19 4 9 15 11 12.2 Clasa de vrst III IV V 41-60 61-80 81-100 ani ani ani % % % 25.2 15.3 15 11.8 26.5 15.4 13.2 25 15.6 15.4 16.3 22.9 13.2 16.1 23.8 9 12 15 27 8 12.3 12 37 4 29 31 18.8 22 13 19 15 13 17.6 VI 101-120 ani % 13.2 16.2 15.8 13.8 18.8 16 11 22 2 23 17.2

Tabel nr.31
VII 121-140 ani % 2.5 1.5 0.7 6.5 6.2 16 12 29 2 12 16.7 Suprafaa total ha 7432 7455 7451 7443 7444 2221.5 1011.1 1948.9 645.2 1615.5 7442.2 % 100 100 100 100 100 29.8 13.6 26.2 8.7 21.7 100

1953 1965 1975 1985 1995 2005 UP II UP IV UP P UP C UP R Total 2005

Repartiia arboretelor din zona Avrig pe clase de vrst s-a sistematizat pe perioadele de aplicare a amenajamentelor silvice din anii 1953 pn n 2005 (tab.nr.31). n esen, dezechilibrele existente sunt rezultatul aplicrii necorespunztoare a tierilor i depirea posibilitii. Retrocedrile efectuate dup anul 1989 au generat dezechilibre i mai mari. Arboretele gospodrite pn atunci pe suprafee mult mai mari, unde clasele de vrst aveau o anume configurare, acum au alt conformaie pe suprafee reduse. n anul 2005 deficitul este la primele trei clase de vrst, deci la cele mai tinere arborete i acesta se repartizeaz uniform.

28

5.3.3. Evoluia claselor de producie


Analiza evoluiei claselor de producie pe grupe: clasele de producie superioare i medie (I+II+III ) i clasele de producie inferioare (IV+V) este mai elocvent. Modul de gospodrire abuziv din anii postbelici se face simit puternic n calitatea arboretelor. n anii de dup 1965, msurile silviculturale luate duc la creterea calitii pdurilor (fig.nr.11). Astfel n anul 2005 se consemneaz nivelul minim al suprafeei ocupate cu arborete de clase de producie inferioare (14,8%).

Fig. nr.11:Evoluia pe clase de producie Fig.nr13 :Evoluia categoriilor de grupate (%) consisten (Evolution per grouped yield classes) (Evolution of the canopy closure categories)

5.3.4. Evoluia consistenei arboretelor


Chiar dac fondul forestier administrat, luat ca suprafa de studiu, a sczut la 64% fa de suprafeele deinute n anul 1953, analiza dup consistena arboretelor este compatibil. Consistena medie a arboretelor crete sistematic de la 0,7 n anul 1965 la 0,78 n anul 2005. Suprafaa arboretelor cu consistena de valori 0,7 1,0, n decursul perioadei de timp studiat a cunoscut o evoluie pozitiv, ascendent, de la 81,3% n anul 1953 pn la valoarea de 94,6% n anul 2005 (fig.nr.13). Consistena arboretelor de 0,40,6 s-a diminuat de la 18,5% n anul 1953 la 5,1% n anul 2005. Suprafeele cu consisten 0,10,3 sunt un procent nesemnificativ: 0,3% n anul 2005 i nu au depit niciodat 0,5% (1975, 1985). Creterea consistenei medii de la 0,7 n anul 1953 la 0,78 n anul 2005 poate fi pus i pe seama creterii n timp a arboretelor de clase mici de vrst.

29

Cap. 6. Particulariti privind aplicarea tratamentelor cu regenerare natural sub masiv n arboretele pure i amestecate de brad din zona Avrig 6.1. Importana regenerrii pe cale natural a pdurilor
Scopul silvotehnicii durabile, moderne este acela de realizare a unor arborete valoroase, stabile ecosistemic, de mare productivitate, cu echilibrul ecologic optim, cu valene sporite n ameliorarea i protejarea mediului nconjurtor, n contextul unor eforturi financiare pe ct posibil minime. Acestea se pot obine numai prin asigurarea unei regenerri optime sub aspectul compoziiei, al densitii i al viabilitii arboretelor (Brega, 1986, Florescu, 1991)). Condiiile unei astfel de reproduceri sunt ndeplinite doar n cazul regenerrii naturale. Gama larg a diferitelor formaii i tipuri de pdure, la care se adaug condiiile staionale extrem de variate ale zonei luate n studiu (cu o amplitudine altitudinal de la 360 la 1800 m), determin multitudinea msurilor silviculturale. Variaia msurilor tehnice necesare este cu att mai mare cu ct amestecurile sunt mai bogate n specii, care fiecare au caracteristici bioecologice proprii, diferite unele de altele.

6.2. Aspecte generale


Cercetrile privitoare la regenerarea natural a bradului n arboretele din zona Avrig s-au efectuat n dou etape materealizate distinct, n capitole separate ale prezentei lucrri. Prima etap urmrete elucidarea particularitilor privind aplicarea tratamentelor pentru regenerarea natural a bradului i este cuprins ntre prima amenajare a pdurilor din fondul forestier al Avrigului din anul 1953 i pn n anul 2009 inclusiv.A doua etap cuprinde cercetrile privind preocuprile actuale de aplicare a msurilor silvotehnice optime pentru regenerarea natural a arboretelor n general i a celor care conin brad n special. Pentru analizarea trsturilor caracteristice ale tratamentelor silviculturale aplicate de-a lungul timpului n zona Avrig, n vederea obinerii regenerrii pe cale natural din smn, pentru arboretele pure i amestecate de brad, s-a procedat la studiul tierilor efectuate n perioada 1953-2010. Au fost alese 86 de uniti de producie care conin specia brad n compoziie sau diseminat. Datele culese din amenajamente, dri de seam statistice, dosarele actelor de punere n valoare, controlul anual al regenerrilor naturale, au fost selectate, centralizate i sistematizate, ntocmindu-se cte o fi pentru fiecare u.a. n parte. Interpretarea datelor s-a efectuat pentru fiecare etaj fitoclimatic, tip de staiune i tip de pdure. Sunt analizate tratamentele aplicate prin prisma rezultatelor obinute n regenerarea natural a pdurilor. n special regenerarea natural a bradului este obiectul cercetrilor.

30

6.3. Aplicarea tratamentelor n etajul montan de amestecuri (FM2) 6.3.1. Montan de amestecuri, Bi, podzolic, edafic mic cu Vaccinium i alte acidofile (T.S. 3311)
n tipul de pdure Fget montan cu Vaccinium myrtillus (i), (T.P. 4161), arborete situate la 700-800 m altitudine, pe versani cu pante line la moderate (2025), bradul este prezent doar diseminat n compoziie. Tratamentul tierilor succesive, prevzut iniial i care a dat rezultate bune n fgete, a fost nlocuit din anii 80 cu tratamentul tierilor progresive. Aplicarea tierilor progresive n fgetele acestea, unde condiiile staionale sunt pentru arborete de productivitate inferioar, au ca rezultat regenerarea bun a bradului care se adapteaz mai bine, n principal la aciditatea solului Dei cu puine exemplare semincere, regenerarea bradului este remarcabil (40-90%). Sondajele efectuate confirm acest lucru comparativ cu prevederile amenajamentelor. Dup efectuarea tierii progresive de punere n lumin, regenerarea ajunge s depeasc 90% din suprafaa n curs de regenerare.

6.3.2. Montan de amestecuri, Bi, podzolic sau criptopodzolic, edafic mare (T.S. 3322)
Amestecurile de rinoase i fag (T.P. 1331) pentru care am luat ca exemplu u.a. 84B din U.P.II sunt arborete natural fundamentale de productivitate mijlocie, relativ pluriene situate la altitudini relativ mari (1100-1300m). Panta mare, de 40 i solul cu roc pe 40% din suprafa au determinat ncadrarea n grupa I funcional a pdurilor, cu rol de protecie a solurilor mpotriva eroziunii. Dac pn atunci n astfel de arborete se executau tratamente cu tieri succesive sau combinate (pn n 1989), acum se admit doar lucrri speciale de conservare. Nu s-au executat ns lucrrile propuse datorit lipsei dotrii corespunztoare cu utilaje de exploatare pentru condiii foarte grele de exploatare.

6.3.3. Montan de amestecuri, Bi, brun edafic mic, cu Asperula-Dentaria (T.S. 3331)
Amestecurile de rinoase i fag cu flor de mull (i), (T.P. 1315) din U.P. III, u.a. 70C sunt arborete natural fundamentale relativ echiene, pe versani ondulai, cu expoziie vestic, panta medie de 35la altitudini de 1050-1280m. n 1992 s-a aplicat tierea progresiv de nsmnare. Tierea a fost de intensitate mare, consistena s-a redus la 0,5. Seminiul obinut este ns insuficient i cu toate acestea au fost prevzute tieri de lrgire a ochiurilor dei exista pericolul doborturilor de vnt. S-au prevzut i lucrri de ajutorarea regenerrii naturale.

31

Brdeto-fgetul cu flor de mull (i), (T.P. 2214) din U.P. II, u.a. 93A, la reamenajarea din anul 1975 avea compoziia 3Br7Fa, diseminat Mo, Pam, pe un versant frmntat, parial nsorit, cu panta medie 40, la o altitudine de 800-1250 m. Dup ce n anul 1970 s-a executat o tiere combinat de punere n lumin, seminiul dat de amenajament este 7Br3Fa pe 0,3S. Controlul regenerrii naturale efectuat naintea executrii tierii definitive (succesiv definitiv) executat n anul 1976 a relevat existena unei regenerri naturale 51Br20Mo29Fa rspndit pe 68% din suprafa i cu o nlime medie de 0,25m. Panta mare i existena rocii la suprafa este un impediment n obinerea unui procent de regenerare mai mare. Suprafaa neregenerat de 5,1ha a fost plantat integral n anul 1977 cu molid i la controlul anual al regenerrii natural s-a gsit compoziia 33Br19Fa48Mo cu nlimea medie de 0,4m. nrinarea cu molid se menine ca tendin i astfel se schimb proporia speciilor n amestec, fapt accentuat prin completrile efectuate i prin tierile de ngrijire: degajri i curiri. Pentru viitor, panta mare i solul superficial, cu stncrie la suprafa impun includerea la lucrri speciale de conservare a arboretului.

6.3.4. Montan de amestecuri, Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria (T.S. 3332)
Tipul de staiune Montan de amestecuri, Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria este majoritar n pdurile din zona Avrigului. Cea mai mare parte a arboretelor pure sau amestecate de brad aparin acestui tip de staiune (76% din etajul fitoclimatic FM2 sau 36.5% din toat suprafaa luat n studiu). Sunt 9 tipuri de pdure, variate, pe versani cu diferite pante i expoziii, la altitudini cuprinse ntre 550-1450m, deci se suprapun peste limitele altitudinale ale arealului bradului. Molideto-brdetele pe soluri schelete (m), (T.P. 1241), sunt arborete de tipul 8Mo2B aflate la altitudinile cele mai mari din cadrul staiunii, pe versani frmntai, cu pante foarte repezi, pe soluri superficiale, cu stncrie la suprafa, cu aciditate foarte mare. n deceniile postbelice au fost prevzute a se executa tieri succesive. Suprafeele neregenerate erau plantate de regul cu molid. ncepnd cu reamenajarea din anul 1985 au trecut n grupa I funcional i au fost prevzute la lucrri de conservare, care frecvent nu s-au facut din diferite motive. Amestecurile de molid, brad i fag cu flor de mull (m), (T.P. 1314) sunt pduri n care cele trei specii vegeteaz pe versani ondulai, cu nclinare medie (20-30) i la altitudini de 650-1000m. Pentru tratamentele aplicate de-a lungul timpului avem dou situaii pe care le prezentm succint. n U.P. III, u.a. 65C ntr-un arboret plurien 10Fa, diseminat brad, paltin de munte, cu vrsta medie de 120 ani, n 1965, consistena medie 0,6, panta medie 25, la o altitudine de 720-1060m, au fost efectuate n anul 1967 tieri de

32

substituire pentru nsmnare pe toat suprafaa subparcelei. S-a obinut un semini 3Br7Fa pe 60% din suprafa. Pe 4,8 ha tierea a avut caracter definitiv, ns n anul 1973, 3 ha s-au mpdurit integral cu molid. n anii 1974-1975 s-au efectuat tieri definitive pe toat suprafaa care sunt denumite combinate definitive. Dei suprafaa regenerat era insuficient, tierile s-au efectuat i exploatarea a produs prejudicii nsemnate n semini. Ca regul, n aceast perioad, tratamentele cu tieri succesive i mai apoi tratamentele cu tieri combinate, se executau n doar dou etape care erau de cele mai multe ori insuficiente. mpduririle nu ineau cont de suprafeele regenerate i se intervenea cu plantaii i acolo unde era regenerare natural. n anii1974,1975,1977 i 1978 s-au plantat 27,7 ha i n 1974 s-au efectuat completri pe 1,5 ha, toate cu molid. S-a intervenit n acest mod peste regenerarea existent i ca urmare compoziia arboretului nou format (relativ echien) care era iniial 5Mo2Fa2Br a ajuns la o form definitiv 6Mo3Fa1Br. Deci bradul i fagul (regenerate natural) au pierdut procente bune de participare la compoziie n detrimentul molidului plantat. Este o greeal tehnic dar i ineficien din punct de vedere economic. n subparcelele 309C i 313B din U.P. IV, unde recent (2007 i 2008) s-au aplicat tieri rase de substituire, s-a obinut o regenerare natural foarte bun: 61Br14Mo14Fa11Pam pe 0,8 S i respectiv 83Br14Fa3Pam pe 0,72 S. Regenerarea a fost obinut n urma extragerii exemplarelor de brad din anii 1979-1980, efectuat pe o raz de 500 m n jurul plantaiei semincere de brad, pentru izolare de polen strin i n urma reducerii consistenei arboretelor n extragerile din produse accidentale de doborturi de vnt din anii 1985,1989,1996. Condiiile de regenerare, n special pentru brad, foarte bune sub masivul crpiniurilor, au contribuit la realizarea regenerrii. Amestecurile de rinoase i fag cu Rubus hirtus (m), (T.P. 1321) sunt tipuri de pdure frecvent ntlnite n zona Avrigului, pe versani cu nclinri 25-35, la altitudini de 700-1400 m, pe diferite expoziii. n anii 1953-1975 s-a uzat de tratamentul tierilor succesive, n perioada 1976-1985 s-a lucrat cu tratamentul tierilor combinate i dup ce s-a constatat c tierile progresive dau cele mai bune rezultate, din 1986 s-a utilizat frecvent tratamentul tierilor progresive. De exemplu, n u.a. 58 din U.P.III, n anul 1965 aveam un arboret natural fundamental, relativ echien, 6Br4Fa, vrsta medie 110 ani, consistena 0,6, pe un versant ondulat cu expoziia vestic, panta medie 25 i la altitudine de 840 -1260 m. Dup o tiere succesiv de nsmnare, i o lucrare de semntur direct cu brad pe 5 ha(1966), s-a aplicat tierea succesiv de punere n lumin n anul 1971, pe ntreaga suprafa. Dup tierea de nsmnare obinem o regenerare 4Br6Fa pe 0,4 S, iar dup tierea de punere n lumin 7Br3Fa pe 0,6 S. Tierile succesive definitive s-au facut n 1978-1979. Plantaiile efectuate n perioada 1979-1988 pre-cum i completrile ulterioare s-au facut n principal cu molid, dar s-au mai utilizat n

33

procent foarte mic brad, larice i paltin de munte. De la arboretul 5Br5Fa, diseminat Mo n 1976, s-a ajuns n anul 1996 la 1Br4Mo4Fa1Pam, deci bradul i fagul au pierdut din teren n favoarea molidului urmare tratamentelor aplicate. n arboretele unde panta terenului este mare i exist pericolul eroziunii solului cum este cazul u.a.74C, U.P. III dei au fost prevzute a se efectua tieri combinate, n 1975, s-a schimbat ncadrarea funcional ncepnd cu anul 1996 i s-au prevzut tieri de conservare. U.a. 93A din U.P. III, n anul 1975 era un arboret natural fundamental relativ plurien 2Br1Mo7Fa, 120 ani, consistena 0,8. n anul 1981 s-a efectuat o tiere combinat de nsmnare pe toat suprafaa i s-a obinut o regenerare 4Br6Fa, diseminat Mo, pe 0,3 S. Reamenajarea din 1985 a prevzut tieri progresive i s-a executat o tiere progresiv de deschidere a ochiurilor n anul 1992 i o tiere progresiv de largire a ochiurilor n anul 1996. Regenerarea consemnat la controlul anual din anul 1995 era 3Br3Mo4Fa pe 0,5 S. Amestecul s-a echilibrat n urma executrii tierilor progresive i dup executarea tierii definitive a fost necesar doar 1 ha plantaii n completarea regenerrii naturale (7%). Terenul frmntat de pe versantul nordic al Munilor Fgra, cu pante repezi i adesea cu stncrie la suprafa face ca amestecurile de rinoase i fag pe soluri schelete (m), (T.P. 1341) s fie des ntlnite. Anii de dup rzboi, cu o silvicultur n slujba intereselor politico-economice, fac posibile aplicarea tratamentelor i n suprafeele accidentate, cu soluri superficiale, expuse pericolului eroziunii, pe versanii din bazinetele cu caracter torenial, unde sub nici o form nu sunt indicate astfel de tieri (Clinciu .a., 1997, Pcurar, 2007). Nu se ine seama de panta terenului i de reuita regenerrilor, n numai dou etape de tieri se ndeprteaz arboretul. Plantaiile efectuate n exces cu molid se suprapun i peste regenerrile naturale deja existente i formeaz arborete n mare parte artificiale. Brdeto-fgetul normal cu flor de mull (m), (T.P. 2212) este tipul de pdure pe care-l gsim n cele mai diverse condiii de relief, de la terenuri aezate cu nclinri mici (5-6) pn la terenuri accidentate, frmntate, cu nclinri ce ajung uneori la 40-50, de la altitudini de 630-650 m pn la 1250-1300 m. Terenurile cu pante foarte mari, n care fr a le proteja au fost aplicate tratamente cu tieri intensive, au trecut n grupa I funcional i aici au fost admise doar tieri de conservare (U.P. IV u.a.77A). n u.a. 57A, U.P. II, cu un arboret relativ echien n anul 1975: 4Br6Fa, diseminat Mo, vrsta medie 120 ani, consistena 0,5, pe un versant frmntat, parial nsorit i cu panta medie 40 , se prevd n amenajament executarea de tieri combinate n paralel cu mobilizarea prealabil a solului pe 1,2S. Mobilizarea solului pe un versant accidentat cu panta medie de 40 s-a dovedit a fi o greeal, deoarece se expune terenul aciunii erozionale a apei din ploile cu caracter torenial (Clinciu .a.,1997, Pcurar, 2007). n anul 1974 s-a efectuat tierea combinat de nsmnare. S-a obinut seminiul 4Br6Fa, diseminat Mo, pe

34

0,2S. Chiar dac procentul de 20% este insuficient, n anul 1983 s-a efectuat tierea combinat definitiv, ca urmare plantaiile integrale s-au facut pe 80%. Acolo unde panta este mai mic de 35 utilizarea tratamentelor silviculturale se poate face respectnd criteriile ecologice dar i cu eficien bun. Tratamentul tierilor progresive aplicat prin trei-patru tieri, corelat cu anii de fructificaie ai speciilor au dat rezultate bune (Florescu, 2007). Dup aplicarea celei de-a doua tieri progresive, s-a obinut un procent al regenerrii naturale de 60-70%. Pentru brdeto-fgetele cu Rubus hirtus (m), (T.P. 2221), tratamentele aplicate au fost identice cu cele utilizate n brdeto-fgetele normale cu flor de mull i rezultatele obinute au fost aceleai. Bradul, n comparaie cu fagul i molidul se instaleaz mai uor i se dezvolt mai bine n condiiile de concuren cu muriul. Fgetul montan pe soluri schelete cu flor de mull (m), (T.P. 4114) este tipul de pdure aflat n zona Avrig, pe versani moderat la puternic nclinai (15-45), la altitudini de 600-1400 m , pe soluri cu volum edafic mic, cu stncrie la suprafa. Arboretele expuse pericolului de eroziune a solului sunt prevzute la lucrri speciale de conservare, caracterul torenial al bazinetelor fiind contracarat de meninerea permanent a versanilor mpdurii (Clinciu, 2007). Viteza de scurgere la suprafaa solului este n acest mod substanial diminuat n comparaie cu terenurile descoperite (U.P. IV u.a.57A, U.P. II u.a.31A).Aplicarea tratamentului tierilor progresive n acest tip de pdure a dat rezultate foarte bune chiar i acolo unde bradul este prezent n compoziia arboretului doar ca specie diseminat. Dup efectuarea tierilor progresive de deschidere i de lrgire a ochiurilor , naintea executrii tierilor de racordare , care se efectueaz tot n ani cu fructificaie, s-a ajuns la procente de regenerare de 70-85% (U.P. P u.a.5 A, U.P. II u.a.76F,65C). Fgetul montan cu Rubus hirtus (m), (T.P. 4131), l gsim de obicei n zona studiat pe versani cu diferite expoziii, cu nclinari moderate, la altitudini de 600850 m. Sub fgete, bradul se regenereaz uor (Brega,P.-1986), pentru regenerarea pe toat suprafaa sunt suficieni 4 arbori /ha. Rdcinile plantulelor de brad au capacitatea de a penetra litiera cu mult nainte de declanarea tierilor. De asemenea periodicitatea de 2-3 ani a fructificaiei la brad constituie un avantaj pentru regenerarea acestuia n raport cu fagul i cu molidul i datorit preteniilor mai sczute la lumin. Fagul se instaleaz mai greu, dup declanarea tierilor, numai atunci cnd litiera este descompus i dac nu este mpiedicat de muriul existent. Aplicarea tratamentului tierilor progresive n fgetele cu Rubus hirtus ncepnd cu anul 1995, unde pn atunci nu se executau dect tieri succesive sau combinate, demonstreaz superioritatea acestuia. Dup efectuarea tierii de lrgire a ochiurilor i uneori chiar dup tierea de deschidere a ochiurilor, procentul de instalare al seminiului este de peste 80%, raportul bradului cu fagul este egal sau aproape egal. Fgeto-crpinetul cu flor de mull de productivitate mijlocie (T.P. 4312) din U.P. III Avrig, u.a.54 i 55 este locul din care au demarat cercetrile noastre pri-

35

vind regenerarea natural a bradului (locul numit Crbunare-Avrig). Sub crpinete i sub fgeto-crpinete bradul se regenereaz foarte bine i numai din exemplare diseminate n arboretul matern. Tratamentul tierilor progresive precum i cel al tierilor progresive sau succesive n margine de masiv dau rezultate foarte bune, s-au obinut regenerri de brad n proporie de 90-100% cu o densitate de 4000060000 puiei/ha. Sunt suprafee din care s-au extras fr probleme pomi de Crciun. Acolo unde a fost posibil, pentru evitarea nrinrii excesive s-a intervenit cu completri din specii de foioase: paltin de munte, gorun, fag, stejar rou.

6.3.5. Montan de amestecuri, Bs, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria (T.S. 3333)
Staiunea de productivitate superioar ofer condiii bune de regenerare pentru arboretele existente. Brdeto-fgetul normal cu flor de mull (s), (T.P. 2211) este ntlnit pe versani ondulai, cu pant mic la moderat, pe soluri mijlociu profunde la profunde, cu troficitate ridicat, bine aprovizionate cu ap, la altitudini de 600-1000 m. Aplicarea tratamentelor cu tieri progresive n trei sau patru etape determin regenerarea natural suficient, de calitate i viabil. Seminiul, dup cum se vede, asigur continuitatea aceluiai arboret natural funda-mental. Totui, deschiderea sau lrgirea ochiurilor trebuie fcut cu grij, pentru c la dezghe i n perioadele cu umiditate excesiv n solurile profunde, afnate se pot produce doborturi. Reducerea consistenei brusc, sau la 0,5-0,6 poate genera aceste neplceri. Fgetul normal cu flor de mull (s), (T.P. 4111) este prezent n cadrul staiunii pe versani cu nclinare moderat (10-25), la altitudini de 600-850 m. Tratamentele tierilor progresive efectuate n aceste subparcele au generat obinerea regenerrii naturale n proporie de 60-90%. Compoziia seminiului rezultat este sensibil mai bogat n brad, deoarece sub fgete regenerarea natural a bradului este mai facil. Se menin aceleai observaii pentru moderarea intensitii interveniilor ca i la brdeto-fgete pentru a evita producerea doborturilor de vnt.

6.4. Aplicarea tratamentelor n etajul montan-premontan de fgete (FM1+FD4) 6.4.1. Montan premontan de fgete, Bi, podzolic, edafic mic cu Vaccinium (T.S. 4311)
n arboretele de fag, sub adpostul masivului, bradul are capacitatea de a se instala foarte bine. Aciditatea solului duneaz ns mai ales fagului dar i n mare msur bradului. Cel mai puin pretenios n acest sens este molidul. n tipul de pdure fget montan cu Vaccinium myrtillus (i), (T.P.416), tratamentul aplicat a fost tratamentul tierilor succesive. n U.P.III, u.a.101, de exemplu, ntr-un arboret na-

36

tural fundamental, relativ echien 2Br8Fa, vrsta medie 120 ani, consistena 0,3, fr semini, n anii 1953,1954,1961,1962 i 1964 s-au facut tierile succesive definitive. Plantaiile integrale efecuate n anii 1957, 1959, 1964 i 1965 nsumeaz o suprafa mai mare dect are subparcela, deci pe o suprafa de 10% s-a rempdurit din nou. Acest lucru, la care dac adugm completrile efectuate n anii 1965,1976 i 1979 dovedesc greutile ntmpinate la regenerarea pe cale artificial a arboretului. Compoziia arboretului artificial creat are forma 5Mo1Fa 3Me1Plt cu toate ncercrile de reintroducere pe cale artificial a bradului n compoziie prin semnturile directe cu brad efectuate n anul 1974. Eecul se datoreaz efecturii defectoase a tratamentului tierilor successive: nu s-a inut cont c suprafeele sunt sau nu regenerate (tierile s-au facut doar pentru interesul de a obine mas lemnoas). Exploatarea s-a fcut abuziv, fr respectarea regulilor silvice de exploatare. Nu s-au corelat tierile cu anii de fructificaie. n terenuri cu pant de 35 sau mai mare se propun a se executa lucrri speciale de conservare (U.P.IV, u.a.51A).

6.4.2. Montan premontan de fgete, Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria (T.S. 4420)
Fgetul montan pe soluri schelete, cu flor de mull (m), (T.P. 4114), este ntlnit n partea nord vestic a zonei Avrig. Tratamentul tierilor succesive aplicat n acest tip de pdure, necorelat cu anii de fructificaie abundent este sortit eecului. Fagul i mai ales bradul au preferine ecologice pentru soluri profunde, afnate, cu troficitate bun, cu umiditate suficient, ndeosebi bradul (ofletea, Curtu, 2007). Tratamentul tierilor progresive s-a folosit cu bune rezultate n fgetele montane pe soluri schelete. Ele permit instalarea ochiurilor de regenerare n suprafee n care terenul este mai aezat, acolo unde solurile nu prezint stncrie la suprafa. S-au obinut n acest mod, dup tierea de deschidere a ochiurilor, procente ale regenerrii naturale de 40-50%, iar dup tierea de lrgire a ochiurilor 7090% ( U.P. C, u.a.8B,14G). Sunt i cazuri cum ar fi n U.P. IV, u.a. 7A, unde dup tierea a II-a seminiul instalat este pe 90% din suprafa, dar nu are n compoziie brad ci doar fag pur. Fgetele din aceast staiune, printr-o regenerare mixt, bine condus, pot fi nobilate i aduse la o compoziie care s conin brad i molid. Tierile de substituire sau de refacere efectuate n arboretele de fag cu brad diseminat sau n proporie mic, pe soluri schelete, au o regenerare valoroas, pe 71% din suprafa, de forma 35Br3Mo62Fa (U.P. C., u.a. 1B), obinut urmare unor tieri de produse accidentale care au extras exemplarele de carpen provenite din lstari, pentru lemn de foc la populaie, din jurul unor seminceri de fag sau de brad. Ochiurile deschise au fost mici, de pn la 1/2-1/3 din nlimea unui arbore. Tot rezultate foarte bune, n situaii similare, au fost realizate n fgete montane cu Rubus hirtus (m), (T.P. 4131). Pieele de prob efectuate n anul 2009 au determi-

37

nat declanarea regenerrii naturale pe 71% i 100% n U.P. C., u.a. 5A i respectiv u.a. 4A. i n acest tip de pdure tratamentul tierilor progresive d rezultate bune, cu regenerri naturale de 80% i chiar peste aceast cifr n momentul aplicrii tierilor definitive (U.P. IV, u.a. 316A). n fgeto-crpinetul cu flor de mull de productivitate mijlocie (m), (T.P. 4312) tot tierile progresive dau cele mai bune rezultate.

6.4.3. Montan premontan de fgete, Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria (T.S. 4430)
n staiuni de bonitate superioar, cum este cazul la Montan premontan de fgete, Bs, brun edafic mare cu Asperula Dentaria, condiiile staionale permit aplicarea tratamentelor cu tieri repetate i regenerare natural sub masiv. Fgetul normal cu flor de mull (s), (T.P. 4111), conine arborete din clase superioare de producie i valorific corespunztor potenialul staional. Astfel, n U.P. P., u.a. 15C se observ c prin aplicarea tierii progresive de deschidere a ochiurilor se obine un semini de forma 1Br1Mo8Fa , n situaia n care bradul i molidul sunt specii diseminate n compoziia arboretului matern. Rinoasele, avnd capacitatea de a germina n litiera fagului i de a penetra litiera chiar nedescompus pn la 46 cm. adncime (Badea,1974), s-au regenerat dup prima tiere. Dar stratul gros de frunze czut peste plantulele de 1-2 ani, la care s-au mai adugat i depuneri de zpad, l-au strivit. De asemenea ngheurile trzii de primvar au contribuit i ele la distrugerea seminiului de brad i de molid pentru c dup tierile de lrgire a ochiurilor , la controlul efectuat, regenerarea este 10Fa, pe 66% din suprafa, cu o nlime medie de 30 cm. n schimb, dac regenerarea de brad sau de molid are condiii favorabile, fr ngheuiri trzii de primvar, are umiditate suficient, stratul de zpad i frunzele czute nu afecteaz plantulele, atunci bradul i molidul se menin n compoziie.

38

Cap.7. Cercetri privind regenerarea natural a bradului n zona Avrig 7.1. Aspecte generale
n vederea determinrii eficacitii tratamentelor aplicate n zona Avrigului, pentru obinerea regenerrii naturale de brad, am ntreprins cercetri n arboretele exploatabile n care se execut tieri de regenerare. De la aplicarea amenajamentului n vigoare (anul 2006) i pn inclusiv pentru anul 2009 au fost selectate un numr de 48 de uniti amenajistice, care prezint interes din punctul de vedere al regenerrii naturale a bradului, pe o suprafa total de 310,2 ha. Pentru fiecare unitate amenajistic n parte s-a efectuat controlul atent al regenerrii naturale existente. S-au utilizat piee de prob de cte 5mp fiecare, cte 5 piee/ha, deci un numr total de 1540 piee de prob. Datele au fost culese pe fie special concepute. La fiecare metru ptrat n parte, pentru speciile de baz de interes forestier, au fost consemnate caracteristicile seminiului privind: categoria de nlime, gradele de vtmare pe cauzele care au dus la producerea vtmrilor (exploatri forestiere, vnt, zpad, ger, vnat, insecte, ciuperci, ali duntori), categorii de vitalitate, alte observaii utile. La subsol, fiele au fost prevzute cu rubrici pentru consemnarea poziiei pieelor n ceea ce privete: configuraia terenului (platou sau versant: inferior, mijlociu, superior), poziia raportat la caracteristicile tratamentelor aplicate (sub masiv; n ochi: margine sau centru; n liber), condiii nefavorabile (stncrie, nmltinare, nierbare, alte). Cele 1540 de piee au fost sistematizate apoi n fie centralizatoare pe cazurile n studiu.Seminiul este consemnat pe suprafa ocupat i ca numr total de exemplare, din care de brad. S-a conceput i s-a completat dup o sistematizare i prelucrare a datelor din centralizatoarele pe unitate amenajistic, a unei fie complete a fiecrei uniti amenajistice cu informaii privind datele staionale ale arboretelor, lucrri executate sau propuse i datele privind seminiul obinut n urma lucrrilor efectuate. Analiza regenerrii naturale obinute s-a fcut pe tipuri de tratamente aplicate, pe tipuri de staiune i pe tipuri de pdure, urmrind permanent interaciunea vegetaiei cu factorii de mediu n contextul msurilor silvotehnice aplicate. n funcie de parametrul cercetat s-au sistematizat datele n tabele speciale i apoi au fost interpretate n funcie de valorile obinute i de efectele silviculturale generate.

7.2. Tratamentul tierilor succesive


n perioada de aplicare a ultimului amenajament, ncepnd cu anul 2006, pentru zona studiat nu au mai fost prevzute i aplicate tratamente cu tieri succesive sau tratamente cu tieri combinate. Pentru a analiza efectul msurilor silviculturale ale acestor tratamente asupra regenerrii naturale, a bradului n

39

special, au fost analizate tieri de acest gen efectuate de-a lungul timpului (nefiind posibil urmrirea instalrii i dezvoltrii regenerrii naturale prin piee de prob n diferite etape ale tierilor succesive sau combinate n momentul de fa). Pe o suprafa de 407,1ha. din 21de uniti amenajistice situate n toate unitile de producie s-au analizat efectul aplicrii tratamentul tierilor succesive (tab.nr.34). Aplicarea tratamentului tierilor succesive (Implementation of uniform shelterwood treatment)
Felul tierii succesiv 1 succesiv 2 succesiv definitiv TOTAL Suprafaa ha. 119.4 74.1 213.6 407.1 Panta medie () 28.2 25 25.6 26.3 Vrsta ani Consistena 0.63 0.59 0.56 0.59 Clasa de prod. 3 3.6 3.47 3.36 Elagaj 0.4 9 0.5 6 0.4 8 0.4 9 Volum m.c./ha . 336 339 265 299 Compoziia arboret 14.9Br 0.8Mo 84.3Fa 50.4Br 49.6Fa 42Br 58Fa 35.6Br 0.2Mo 64.2Fa Semini Compoziia 55.9Br 0.2Mo 43.9Fa 42.3Br 57.7Fa 40.7Br 2Mo 57.3Fa 45.4Br 1.1Mo 53.5Fa supr. (%) 10.7 36.3 33.2 nl. (m) 0.46 0.31 0.36 0.38

Tabel nr.34

Volum extras mc. / % ha. 51.8 44.3 100

115.2 110 117.8 115.6

174 150 271

Tratamentul tierilor succesive presupune intervenii repetate n masiv prin reducerea consistenei, instalarea i dezvoltarea seminiului n masivul uniform rrit. Acionnd asupra consistenei prin reducerea ei, lumina ajuns la sol are alt calitate, nu mai este difuz ci este i direct, ea determin cldura att de necesar. nainte i dup deschiderea masivului sunt condiii diferite de instalare i de dezvoltare a seminiurilor n funcie de caracteristicile bioecologice ale speciilor componente. Fa de molid i de fag, ce ntmpin unele dificulti la instalare, nainte de demararea tierilor, bradul nu este limitat la instalare. Fagul are probleme la instalare datorit litierei proprii groase i a solului tasat, molidul cel mai mult datorit lipsei de lumin. Compoziia arboretelor la efectuarea tierilor succesive 1 ne arat o participare a fagului de 84,3%, a molidului de numai 0,8% iar a bradului de 14,9%. Pentru o regenerare corespunztoare, proporia speciei regenerate depinde de procentul ei n compoziia arboretului i de distana de diseminare a seminelor. Bradul necesit o prezen de 10-20% n compoziia arboretului (Brega, 1986), pentru o nsmnare pe toat suprafaa sunt suficieni 4 arbori/ha, relativ uniform rspndii n suprafaa de regenerare. Molidul necesit i el civa arbori la hectar, dar condiii favorabile instalrii pe toat suprafaa. Fagul necesit n schimb o proporie mare, de 60-80% (60-70 arbori/ha), datorit distanei de diseminare mic.

40

Compoziia seminiului rezultat la tierea succesiv 1 denot cele prezentate. Pe ansamblu, dei intervenia la aceast tiere are un caracter forte, se extrag 174mc/ha (51,8% este intensitatea tierii aplicate), cu reducerea consistenei la 0,63, se produce o regenerare natural pe numai 10,7% din supafa (6% Br). Seminiul de brad se instaleaz cu uurin sub fgete i crpinete, rdcinile plantulelor au capacitatea de a penetra litiera chiar cu mult nainte de declanarea tierilor de regenerare. Se creeaz n acest mod posibilitatea mririi procentului de brad n compoziia arboretelor i uneori se poate determina chiar substituirea. Sub brdeto-fgete i sub amestecurile de molid, brad i fag, bradul se regenereaz de asemenea relativ uor (chiar nainte de demararea tierilor, n arboretele preexploatabile). Reducerea consistenei la 0,6-0,8 determin instalarea bradului, reducerea la 0,5-0,6 favorizeaz instalarea fagului iar reducerea sub 0,5 favorizeaz molidul (care la consistena de 0,7-0,8, deci n lipsa luminii suficiente preteniilor sale, nu poate rezista mai mult de 2-3 ani). Datorit lipsei de lumin, nainte de aplicarea tierilor de regenerare, molidul este aproape inexistent ca semini. Sub masivul propriu, datorit coronamentului bogat, care reine i care nu permite apei din precipitaii s ajung la sol, instalarea bradului este relativ dificil. Cu o umiditate redus a solului, germinaia seminelor de brad este afectat pentru c acestea necesit condiii sporite de umiditate n raport cu alte specii. De asemenea coninutul ridicat de mangan al litierei proprii a brdetelor constituie un impediment n instalarea i dezvoltarea normal a regenerrii naturale a bradului. Dup demararea tierilor de regenerare, condiiile bioecologice sunt diferite i ca atare situaia se schimb. Exist diferene ntre instalarea diferitelor specii ca densitate i ca mod de rspndire. Pe cnd fagul se instaleaz grupat n jurul semincerilor (la maxim 3-5 m de coroan), n densiti mari, bradul se instaleaz uniform, pe suprafee mari, dar n densiti mai mici. n 2-3 ani mult semini de brad dispare pentru c este acoperit de frunze de fag i este presat de zpad. Avantajul bradului este c el fructific mai des dect fagul i prin frecvena fructificaiilor seminiul se ndesete cu fiecare fructificaie. Pentru tierile succesive 2 analizate, compoziia arboretelor a fost aproape egal : 49,6%Fa 50,4%Br. Volumul extras (150 mc/ha) reprezint o intensitate a extragerii de 44,3% din arboretul existent. Reducerea consistenei s-a fcut pn la 0,59 (media). Se observ c extragerile s-au efectuat cu predilecie la exemplarele de fag, carpen dar i la molid. Tierea succesiv 2 de multe ori nu s-a mai executat, tratamentul n aceste cazuri s-a aplicat doar n dou etape. Regenerarea obinut n urma tierii de nsmnare (n momentul executrii tierii succesive 2), este pe 36,3% din suprafa i proporia bradului n compoziia seminiului scade de la 55,9% la 42,3%. Proporia fagului, favorizat de aportul de lumin i de cldur adus de reducerea consistenei aboretului crete de la 43,9% la 57,7%. Instalarea i dezvoltarea regenerrii naturale depinde de condiiile bio-

41

ecologice existente. Totodat, importan mare o au i raporturile existente ntre arboretul matern i semini, precum i competiia interspecific care se declaneaz i provoac succesiuni chiar rapide ntre speciile din compoziia regenerrii naturale. Compoziia, vrsta, comformaia, densitatea, rspndirea i nlimea seminiului preexistent care intr i el n competiie cu regenerarea declanat n urma tierilor de regenerare, sunt caracteristici ce pot influena tratamentul aplicat. La tierea succesiv definitiv, din unitile amenajistice analizate n zona Avrig, compoziia arboretului este de 42,0% Br, 58,0% Fa. Regenerarea natural existent n momentul efecturii tierii definitive era realizat doar pe 33,2% din suprafa (13,5% brad), cu 3,1% (1,9% brad) mai puin dect la tierea precedent. n mare parte pierderile n regenerarea natural se datoreaz prejudiciilor de exploatare dar i modului de aplicare a tratamentelor silviculturale. Aceasta arat dezinteresul pentru obinerea unui procent minim de 70%, acceptat n regenerarea pe cale natural a pdurilor, n perioada anilor de dinainte de 1965-1970. Compoziia seminiului existent la tierea succesiv definitiv este 40,7% Br, 2,0% Mo, 53,5% Fa. Prezena molidului n compoziie este determinat de scderea consistenei suficient de mult (0,56) pentru preteniile de instalare ale speciei care sunt n jurul consistenei de 0,5. nlturarea complet a arboretului matern i punerea n lumin a seminiului favorizeaz molidul i fagul dar pentru brad este un oc. Necorelarea tierilor cu anii de fructificaie, scurtarea perioadei de regenerare de la 20-30 de ani ct este normal pentru tratamentul tierilor succesive la 10-15 ani i de multe ori sub 10 ani a dus la slabele rezultate n regenerarea natural. Aplicarea mecanic, uniform a extragerilor, fr a ine cont de suprafeele regenerate, panta terenului, expoziia, poziia pe versant, caracteristicile bioecologice ale speciilor componenete, anii de fructificaie pe fiecare specie, adaptarea tehnologiilor de exploatare la caracteristicile arboretelor (Ciubotaru, 1998, 2007) sunt cauze frecvent ntlnite ce au determinat aceste eecuri. Dei n unele cazuri au fost prevzute alte tieri, cum ar fi cele progresive, n graba exploatrii unei cantiti ct mai mari de lemn nu s-au respectat perioadele de regenerare, rinoasele au fost extrase de la primele tieri, nu s-a urmrit regenerarea fagului i a celorlalte foioase i dup tierea definitiv (n majoritatea cazurilor executat prematur) s-au plantat cu molid toate suprafeele rezultate. S-au creat arborete artificiale, parial sau total derivate (i de multe ori cu molid situat n afara arealului natural). Cel mai mult a avut loc n detrimentul speciei de baz, fagul, a cror suprafee au sczut semnificativ.

7.3. Tratamentul tierilor combinate


Aa numitul tratament al tierilor combinate , recomandat n practica noastr silvic dup 1962 a fost adoptat n zona Avrig prin amenajamentele elaborate n

42

perioada 1965-1985, dar, n realitate, n aplicare au reprezentat doar un mod foarte puin diferit a tratamentului tierilor succesive cu dou sau trei tieri, iar rezultatele n regenerare n-au diferit de cele anterior prezentate. Acest tratament nu se mai recunoate ca tratament distinct i nu se mai aplic de cnd au intrat n vigoare Normele Tehnice de alegere i aplicare a tratamentelor (1988). Dei nu se mai aplic, considerm util prezentarea modului n care a fost utilizat i a rezultatelor obinute n regenerarea natural a arboretelor, pentru a constitui un termen de comparaie fa de tratamentele ce se aplic momentan n pdurile zonei studiate. Tierile au avut un caracter uniform i repetat, naintnd de la marginea masivului cu tieri succesive n direcia factorului sau factorilor vtmtori (vnt, insolaie). Regenerarea se produce din smn, la adpostul masivului (este o succesiune de regenerri naturale de vrste i dimensiuni gradate, conforme cu tierile succesive efectuate n ariile parcurse), posibilitatea se fixeaz numai pe volum. n tierile combinate, care au fost utilizate n zona studiat, pe o suprafa de 162,6 ha a fost analizat modul de regenerare obinut (tab. nr.35). La efectuarea tierii combinate de nsmnare compoziia arboretelor era 64,1% Fa, 31,7% Br i 4,2% Mo. La o consisten a arboretului de 0,62, aveam un semini 43,9% Br 56,1% Fa , situat pe 25,3% din suprafa. Pe 11,1% din suprafa era seminiul de brad. Reducerea consistenei la 0,5, prin aplicarea tierii de nsmnare are ca efect creterea suprafeei regenerate la 30% (i a bradului la 16,7%). Intervenia este moderat, 23,4% (100,5 mc/ha), avnd n vedere c arboretele aveau deja consistena 0,62. Dinamica regenerrii prin aplicarea tratamentului tierilor combinate (Dynamics of regeneration after the combined felling treatment) Tabel nr.35
Felul tierii combinat 1 combinat 2 combinat definitiv TOTAL Con- Clasa Supra- Panta VrEla- Volum sisde faa ha. medie sta ani gaj m.c./ha. tena prod. 33.2 30.9 98.5 162.6 35.3 117.7 0.62 40 125 0.5 3.42 0.49 3 3 3.1 0.6 0.52 0.53 430 247 364 355 Compoziia arboret

30.6 124.6 0.58 33.3 123.3 0.57

31.7Br 4.2Mo 43.9Br 56.1Fa 25.3 0.5 100.5 64.1Fa 55.6Br 9.6Mo 30Br 70Fa 30 0.34 108 34.8Fa 44.3Br 6Mo 32.8Br 67.2Fa 43.8 0.52 377 49.7Fa 32Br 0.9Mo 46.4Br 5.5Mo 0.48 67.1Fa 48.1Fa

Semini Volum extras supr. nl. m.c./ Compoziia % (%) (m) ha. 23.4 43.7 100

Compoziia seminiului la aplicarea tierii de dezvoltare este favorabil rinoaselor, pentru care deschiderea consistenei a fost benefic (55,6% Br, 9,6% Mo, 34,8% Fa). Panta mare, stncrie la suprafa, litiera proprie n strat gros au obstrucionat regenerarea fagului, care dei are un procent de 70% n compoziia arboretului nu reuete s se regenereze suficient. Reiese faptul c n arborete de

43

acest gen, pe terenuri cu nclinare mare, tratamentele cu tieri uniforme, repetate, nu dau rezultate bune n regenerarea natural a pdurilor. Ulterior acestor arborete le-au fost prevzute lucrri speciale de conservare. La momentul efecturii tierii combinate definitive compoziia arboretului era aproape identic: 67,2% Fa, 32,8% Br fa de cele de la interveniile anterioare, deci extragerile s-au fcut uniform. Seminiul instalat la tierile 1 i 2 a ajuns s ocupe 43,8% din suprafa, cu o compoziie 44,3% Br, 6% Mo, 49,7% Fa, avnd nlimea medie de 52 cm. Este o compoziie de viitor, n care bradul (pe 19,4% din suprafaa total n care s-a aplicat tratamentul), dar insuficient procentual pentru a efectua tierea definitiv. Interesele de moment au primat ns i suprafeele neregenerate, nici pe jumtate din suprafa, au fost supuse ultimei intervenii n locul efecturii uneia sau mai multor intervenii pn la regenerarea n proporie de minim 70% din suprafa. Reducerea consistenei la 0,52 a oferit condiii prielnice privind cerinele pentru lumin ale molidului, care dei a fost extras aproape n ntregime la prima intervenie, s-a regenerat muumitor. i fagul a recuperat din terenul pierdut i considerm c cel puin nc o intervenie n medie conducea la rezultate mult mai bune. Chiar dac n compoziie, procentul de participare al bradului a sczut de la 55,6%, ct era la aplicarea tierii de dezvoltare, la 44,3% la efectuarea tierii definetive, pe total, suprafaa cu regenerare natural de brad a crescut de la 16,7% la 19,4%. La acest tratament, cu tieri uniforme, problema este a suprafeelor neregenerate din diferite cauze, care prin teama ieirii din ablonul fix al punerii n valoare de ctre personalul silvic, nu s-au aplicat difereniat pentru aceste suprafee extrageri neuniforme n scopul instalrii i aici a regenerrii naturale. Superioritatea tratamentelor cu tieri neuniforme este evident aa cum se va vedea n arboretele de pe versantul nordic al Munilor Fgra, unde fiecare suprafa de teren are condiii specifice de mediu i ca atare trebuie ca i tratamentele s aib flexibilitatea necesar pentru executarea unor msuri silvotehnice adaptate individual la fiecare caz n parte.

7.4. Tratamentul tierilor progresive 7.4.1. Aspecte generale


n principiu, tratamentul tierilor progresive const n aplicarea de tieri repetate i neuniforme n anumite ochiuri, localizate concentrat i neregulat mprtiate pe suprafaa arboretelor (Florescu, 1981), cu scopul instalrii i dezvoltrii seminiului natural sub masiv, pn la constituirea unui nou arboret. Varietatea condiiilor bioecologice existente, date de complexitatea i diversitatea factorilor staionali ntlnii n fondul forestier al zonei Avrig, precum i cerinele speciilor componente raportate la acestea, recomand tratamentul

44

tierilor progresive a fi cel mai indicat pentru aceste pduri, n condiiile de satisfacere normal a funciilor de producie i de protecie. Cercetarea s-a fcut n toate arboretele cu tieri de regenerare din zona Avrig (310,2ha), care conin n compoziia de baz sau diseminat brad, deci n arboretele n care exist posibilitatea regenerrii pe cale natural a speciei brad. Au fost executate sondaje pe o suprafa de 97,9 ha n care s-a executat tierea de deschidere a ochiurilor, pe 155,8 ha tierea de lrgire a ochiurilor, 15,5 ha tieri de racordare a ochiurilor i apoi pe 4,7 ha tieri rase, 15,6 ha tieri de substituire-refacere i pentru 20,7 ha n care s-au efectuat lucrri speciale de conservare. Aceste suprafee includ toate modalitile prin care se aplic tratamentele silvotehnice n perioada actual n arboretele zonei Avrig n scopul regenerrii pe cale natural a pdurilor. Datele culese au fost selectate, sistematizate i prelucrate dup metodele biostatisticii forestiere. Ele sunt prezentate n cele ce urmeaz i vor fi analizate i interpretate n subcapitole separate, pe natur de tieri, cu atenia cuvenit aspectelor referitoare la regenerarea natural a bradului.

7.4.2. Tierea progresiv de deschidere a ochiurilor


Tierea progresiv de deschidere a ochiurilor are ca scop instalarea seminiului. Se aplic n anii de fructificaie n suprafeele denumite ochiuri, unde n jurul arborilor seminceri, sunt condiii de instalare fr dificulti. Se poate executa (uneori s-a executat) i n anul urmtor unei fructificaii n ochiurile n care s-a meninut o mas cel puin satisfctoare de plantule viabile din speciile principale. Instalarea regenerrii naturale depinde n mare msur de condiiile microclimatice din ochiuri, care difer mult de cele din teren descoperit. Acestea variaz n funcie de mrimea ochiurilor, forma ochiurilor, relieful terenului, nlimea, forma i densitatea arboretelor. n arboretul de compoziia 13%Br 0,7%Mo 4,7%Ca 81,6%Fa (tab. nr.37) s-a intervenit cu o extragere de 134,3mc/ha (35%, conform tab.nr.36), reducnd consistena la 0,73. Carpenul s-a extras aproape n ntregime (90,1%), bradul i fagul au rmas puin sub media extragerii, iar molidul n proporie de 48,8%. Mrimea ochiurilor a fost de regul 0,5-0,75 nlimi medii pe arboret, ceea ce pentru brad convine cel mai mult la instalarea seminiului. Bradul se instaleaz uor n ochiuri mici, indiferent de form i de orientare. Ochiurile cu ct sunt mai mici i nlimea arborilor este mai mare, cu att condiiile sunt mai apropiate de cele de sub masiv. Ochiurile eliptice i cu orientare N-S, de dimensiuni mari, primesc mai mult lumin i cldur. Dac arboretul este des, ochiurile se comport ca nite guri de ger noaptea cnd scade temperatura, ziua cnd crete temperatura, crete i insolaia la fel. n terenurile de pe expoziii nsorite, cu precipitaii deficitare, sau factorii geomorfologici care favorizeaz deficitul de ap din sol, ochiurile pentru

45

regenerarea bradului vor fi mai mici i cu orientare E-V, pentru a preveni uscarea solului i pentru a proteja seminiul mpotriva ariei. Puine cazuri de acest gen sunt n aceast zon, unde versanii sunt n majoritate umbrii sau parial nsorii, iar acolo unde solul are tendina de a pierde sau nu are capacitatea de retenie a apei, acest lucru este compensat de excesul de ap provenit din precipitaii. Fagul se instaleaz mai greu dect bradul, mai ales atunci cnd litiera este continu, groas i nedescompus. Instalarea seminiului de fag are loc ntr-o perioad de 2-5 ani de la deschiderea ochiului, cnd litiera se descompune suficient i dac solul nu s-a acoperit de ierburi sau de mur. Puieii de fag au capacitatea de autorecepare dac sunt vtmai prin exploatare, cresc mai activ dect cei de brad i prin urmare, chiar dac numeric sunt mai puini n stadiul de semini au o capacitate sporit de a se integra n arboretul nou ntemeiat. Instalarea concomitent a bradului, molidului i fagului simultan n acelai ochi depinde de compoziia i consistena arboretului, de mrimea, orientarea, poziia n ochi i forma ochiului (tab.nr.38), precum i de concordana cu anii de fructificaie ai speciilor. Bradul necesit deci ochiuri mai mici (0,5-0,75h) fa de fag care, cu pretenii mai mari pentru lumin i cldur, necesit ochiuri de 0,75-1,0 din nlimea arborilor iar molidul cu cerine i mai mari necesit ochiuri i mai mari:1,0-1,5h. Dup tierea de deschidere a ochiurilor, regenerarea natural s-a declanat pe 63,9% din suprafa cu o compoziie modificat fa de cea a arboretului. Bradul reprezint 33,4%, mai bine dect dubl este prezena fa de compoziia arboretului. n compoziia el se dorea o participare de 18,9%. Sunt inventariai 15 mii puiei/ha din care 14,7 mii buc. sunt cu o vitalitate bun sau foarte bun. Ritmul creterii seminiurilor instalate depinde de cantitatea de lumin de care beneficiaz, caracteristicile bioecologice ale speciei i de concurena ce se declaneaz ntre semini i vegetaia forestier de toate vrstele ct i cu speciile erbacee. Plantulele consum din rezervele nutritive ale seminei, de aceea ele dezvolt n principal rdcina plantulei dar i tulpinia, dup care trec la nutriia autotrof. Radicelele laterale hrnesc partea aerian i acestea apar trziu, nainte cu aproximativ o lun cnd sezonul de vegetaie nceteaz la brad i la molid. La fag apar de la sfritul lunii mai. La deschiderea ochiurilor, seminiul preexistent al bradului este util s fie folosit la regenerarea viitorului arboret, fiind cunoscut vitalitatea bun a bradului n condiiile de sub masiv, cu obiecia s fie de bun calitate. Analiza tabelului nr.39 ne indic, lund n considerare repartizarea uniform a seminiului pe categorii de nlime, prezena seminiului de bun calitate i vitalitate nainte de aplicarea tierii. Pe o arie de 3,4% din suprafa avem semini preexistent cu diametrul >5cm din care pe 3,3% din suprafaa total este din specia brad. Dei se recomand, extragerea acestuia nu s-a efectuat. Meninerea lui este riscant

46

Volumul extras i creterile curente ale arboretelor, pe natur de tieri (Harvested volume and current increases of stand, per felling types) Tabel nr.36
Cretere curent (mc/an/ha) DIV Mo Br Fa % 0.1 52.7 103.1 4.6 0.2 93.6 39.9 45.9 76.7 138.1 86.2 135.7 133.3 0.3 158.4 56.1 39.4 34 36.5 1.2 225.5 88.4 0.77 0.64 0.7 0.73 0.71 2.9 103.6 145.2 32 0.73 118.1 0.2 509 105 0.68 113.2 2 124 124.3 0.4 26.1 28.1 0.77 0.71 116.4 0.1 1.8 119.2 0.3 2.2 3 2.2 3 2.5 0.3 mc % mc % TOTAL Con Ca Vrsta Dv Total 4.9 4.7 3.7 4.7 Volum extras (mc/ha) DV mc 474.3 441.8 51.1 2.8 11.7 0.7 10.9 4.3 2.3 1.2 0.6 3.8 25.7 116.3 34.3 15 5.3 17.8 128.2 34.1 3.4 104.4 34.4 26.6 330.8 11.4 380 131.7 51.7 10.7 100 66.5 262.8 71.3 241.7 75.6 453.6 0.1 0.5 47.4 27.5 90.2 34.7 484.6 60 117.4 396.3 103.6 0.2 1.8 48.1 46 30.3 24.3 72.5 72.6 23.8 31.6 3.2 5.6 % mc % mc % mc Total MO BR FA CA

Volum (mc/ha)

Felul U.P. tierii

Supr. ha

MO

BR

FA

CA

II

P1 P2

37.6 84.1

11.1 23.1

158.6 189

304.6 229.7

Pr

51.1

382.4

Total UP II

128.7

18.3

172.6

259.9

IV 255.1 282.3 338 405.6 371.7

P1 P2 Pr

17.1 37.7 5.5

280.2 309.4 128

14

280.2 309.4 142

11.4 1.3 1.1

159.1 132.8 127.3

56.8 43 39.5

2 0.6 13.1

184.2 134.9 142.2

65.7 43.6 100

0.65 0.66 0.3

144.7 132.2 110 61.4 125.2 130.9 107.1 119 0.5 0.2 0.6 0.2 0.3

2.8 3.1 1.3 0.7 2.6 3.5 4.1 3.8

0.1 4.4 0.5 0.3 0.2

2.8 3.1 1.4 5.6 3.2 3.8 4.6 4.2

10.9

25.3

29.5

189.4

Total UP IV

68.3

1.3

254.7

23.3

P1

34.2

303.4

34.6

P2

34

29.7

375.9

Total UP P

68.2

14.8

339.5

17.1

60 3 18.1 2.1 0.4 2.1 4.5 29.1 29.1 1.1 2.1 0.3 0.2 18.1 5.6 100 35.1 270 28.1 121.6 2.4 26.3 24.2 48.8 21.3 32.1 100 99.3 277.2 81.7 71.8 29.1 9.8 21.6 26.8 102.1 37.6 33.2 35.4 102.5 123.8 144.5 10.5 10.5 12.2 10.9 3.9 20.2 78.3 91.9 104 56.3 57.4 81.3 90.1 0.1 23.8 2.1 0.6 1.3 10.5 20.3 104.1 55.9 59.1 77.2 72.3 101.8 109 84.2 80.3 78.3 107 56.3

C 200.4 284.9 374 374 1.2 384 401.9 23.1 205 228.5 374 336.1 379.5

P1 Pr R

9 3 4.7

318 270 66

75 139

378 345 205

85.9 274.3 81.7

27 101.6 123.8

85.9 357.6 180.2 183.4 168.1 29.1 29.1 108.3 138.3 134.3 129.9 103 349.5 180.2 205 29.1

22.7 104 87.9 91.5 59 7.8 7.8 36.4 35 32.3 104 87.9 89.7 7.8

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.71 0.73 0.7 0.57 0.8 0.78 0.7

130 110 70 62.6 94.8 155 155

4.1 4.4 1.5 1 0.2 0.5 0.6 0.5 0.6 120.4 0.1 127.7 111.4 70 62 155 0.1 0.2 0.5 0.6 0 1 0.8 119.7 0.2 1.3 0.2 2.7 2.4 2.4 2.8 3.2 2.9 2.7 1.5 0.8 2.4

1.5 3.5 4.5 2.3

4.7 5.9 5 5.5 5.2 3.5 3.5 0.32 0.1 0.33 3.5 4.4 0.1 0.1 4.31 4.13 4.31 3.32 5 5.5 3.5

7.6

71

129.4

Total UP C

24.3

22.2

186.1

76.6

20.7

49

48

277

Total UP R

20.7

49

48

277

TOTAL GENERAL

310.2

11.2

80.5

271.6

15

P1

97.9

4.3

66.4

301.2

12.1

P2

155.8

12.5

108.5

280.9

Din care:

Pr

15.5

23.1

270.4

19.5

4.7

66

139

15.6

5.6

13

49.7

160.2

20.7

49

48

277

47

Regenerare natural obinut pe natur de tieri efectuate (Natural regeneration obtained per felling types) Tabel nr.37
Nr.puiei /ha Suprafaa neregenerat Total d.c.suprafaa cu semini

Nr. crt. d.c. BR ha % ha % ha % ha %

Felul tierii

Compoziia arboretului Total

Compoziia el

Compoziia seminiului

Suprafaa total

Suprafaa cu semii cu diametrul >5cm

d.c. BR d.c.cu vitalitate FB+B

mii buc. mii buc.

Total mii buc

d.c. BR mii buc

Progresiv 1

13Br0.7Mo 4.7Ca81.6Fa 97.9 62.51 63.9 20.89 33.4 35.39 36.1 1.6

18.9Br1.7Mo 1.6Dr72.7Fa 1.5Pam1.7Ca 1.9Dt 33.4Br6.9Mo 58Fa1.7Pam

3.4

15

14.7

4.9

Progresiv 2

23.4Br2.8Mo 73.8Fa 155.8 110.56 71 33.45 30.3 45.24

33Br2.8Mo 60.4Fa 2.4Pam 1.4Dt

30.3Br6Mo 63.5Fa0.2Pam

29

5.12

3.3

20.5

6.2

20.1

6.1

3 35.2Br2.8Mo 62Fa 48Br10.5Mo 40.1Fa2.2Pam 15.6 20.7 13.43 12.16 77.9 64.9 8.5Br1.5Mo90Fa 4.7 3.3 70.8 1.16 5.84 1.14

Progresiv de racordare 15.5 11.27 72.7 4.36 38.6 35.2 48 8.5

3.5Br83.5Fa 9.4Ca3.6Dt

41Br50.8Fa3.8Ca 4.4Pam

38.6Br12.3Mo 39Fa10.1Pam

4.23 1.4 3.44 7.27

27.3 29.2 22.1 35.1

0.49

3.9

17.3 9.2 25.8 8.3

6.7 3.2 12.4 0.7

16.9 9 24.4 8.3

6.5 3.2 11.7 0.7

Ras

80Ca20Fa

10Br10Mo60Fa 20Dt

Substituire

5.1Dr6.4Fa 81.3Ca7.2Dt

30.6Br11.6Mo 48.1Fa7.1Dt 2.6Pam

Conservare

10Br10Mo 80Fa

10Br10Mo80Fa

TOTAL GENERAL

16.7Br2.3Mo 0.3Dr73Fa 7.3Ca0.4Dt 31.3Br6.5Mo 60.9Fa1.3Pam 310.2

26.9Br3.3Mo 64.5Fa2Pam 0.7Ca2.1Dt

213.23

68.7

66.84

31.3

96.97

31.3

7.21

2.3

17.9

5.6

17.5

5.5

48

Poziionarea sondajelor n arborete, pe natur de tieri (Location of sample plots in the stand, per felling types ) Tabel nr.38
Proporia poziionrii sondajelor n arborete (%) n ochi margine 35.6 33.4 35.2 30.3 9.2 38.6 100 35.2 100 48 7.1 8.5 17898 31.3Br6.5Mo 60.9Fa 1.3Pam 5602 31.3 29.8 9.6 45.3 15.3 1.9 91 90.8 10.5 48.9 5.4 13.4 centru 46.6 4.4

Felul tierii Compoziia el Nr. 14971 5000 23.4Br2.8Mo 73.8Fa 3.5Br83.5Fa 9.3Ca3.7Dt 80Ca20Fa 25821 10Br60Fa 10Mo 20Dt 35.2Br2.8Mo 62Fa 44Br50.8Fa 4.4Pam3.8Ca 38.6Br12.3Mo 9Fa10.1Pam 33Br2.8Mo 63.5Fa0.2Pam 30.3Br6Mo 63.5Fa 0.2Pam 20546 %

Supra faa ha Compoziia seminiului rezultat

Din care suprafa cu regenerare Compoziia actual a arboretului

Semini existent -nr. puiei /ha: specii/d.c.brad

Sub masiv

n liber

ha

P1

97.9

62.51 13Br0.7Mo 4.7Ca81.6Fa 18.9Br 1.7Mo1.6Dr 72.7Fa 1.5Pam3.6Dt 33.4Br6.9Mo 58Fa1.7Pam

63.9

20.87

33.4

P2

158.8

110.56

71

Pr

15.5

4.7

33.45 11.27 4.36 3.3 1.16 5.1Dr6.4Fa 81.3Ca7.2Dt 10Br10Mo 80Fa 8.5Br1.5Mo 90Fa 30.6Br2.6Mo 48Br10.5Mo 40.1Fa 48.1Fa2.6Pam 7.1Dt 2.2Pam

30.3 72.7 38.7 70.8 35.2

6225 17260 6662 9189 3244

15.6

12.16

77.9

20.7

5.84 13.43 1.14

48 64.9 8.5

10Br10Mo 80Fa

12394 8294 705

213.23 16.7Br2.3Mo 0.3Dr73Fa 7.3Ca1.4Dt 26.9Br3.3Mo 0.5Dr64.5Fa 2Pam0.7Ca 2.1Dt

68.7

Total

310.2

66.82

31.3

49

Regenerarea natural obinut, pe categorii de nlime i pe natur de tieri (Natural regeneration obtained, per height categories and felling types) Tabel nr.39
din care supr. regenerat Din care: Total ha. nr. 62.51 97.9 20.87 110.56 155.8 33.45 11.27 15.5 4.36 3.3 1.16 12.16 15.6 5.84 20.7 1.14 213.23 310.2 66.84 31.3 5602 31.3 5123 91.4 479 8.6 1602 28.6 1294 23.1 1199 21.4 818 14.6 403 7.2 286 68.7 17898 8.5 705 8.5 13.43 64.9 8294 8178 705 16306 48 12394 48 11583 93.5 98.6 100 91.1 1592 8.9 811 116 6.5 1.4 1004 3276 235 4541 8.1 39.5 33.3 25.4 3830 2273 294 4609 30.9 27.4 41.7 25.8 3433 2297 39 3919 27.7 27.7 5.6 21.9 3408 357 59 3175 27.7 4.3 8.3 17.7 657 91 78 1103 5.3 1.1 11.1 6.2 551 62 77.9 25821 23937 92.7 1884 35.2 3244 35.2 3088 95.2 156 70.8 9189 8702 94.7 487 5.3 4.8 7.3 2170 8.4 38.7 6662 38.6 6543 98.2 119 1.8 1312 72.7 17260 16667 96.6 593 3.4 2068 12 19.7 30.3 6225 30.3 5596 89.9 629 10.1 1955 31.4 1270 1879 586 3313 785 8790 71 20546 18820 91.6 1726 8.4 5972 29.1 5955 25.6 20.4 10.9 8.8 34.1 24.2 34 33.4 5000 33.4 4640 92.8 360 7.2 1485 29.7 1240 24.8 1335 4380 1164 3066 1599 3942 1466 3830 26.7 21.3 18.7 17.8 24 42.9 45.2 14.8 695 3087 853 4377 1199 1728 733 9450 13.9 15 13.7 25.3 18 18.8 22.6 36.6 165 1172 498 3458 1252 386 260 1551 3.3 5.7 8 20 18.8 4.2 8 6 30 80 680 485 2412 714 63.9 14971 13118 87.6 1853 12.4 3521 23.5 3911 26.1 3677 % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % 24.6 % vtmai nevt-mai <15cm. 16-30cm. 31-70cm. 71-100cm. 101-200cm. Nr.puiei: Total / din care BR (mii buc./ha)

Felul Compoziia tiearboretului rii nr. 2789 %

Supr. Compoziia Compoziia seminiului total el ha

>200cm.

nlime medie cm. nr. 18.6 796 % 5.3 nr. 277 % 2 2 3 8 14 11 48.2 41.6 47.9 59.2 98.2 85.6 51.2 59.1 0 1 47.2 54 27.9 38 3 5 50.2 53.7

P1

18.9Br 1.7Mo 13Br 0.7Mo 1.6Dr 72.7Fa 81.6Fa 4.7Ca 1.7Ca1.9Dt 1.5Pam

33.4Br 6.9Mo 58Fa 1.7Pam

P2

33Br2.8Mo 23.4Br 2.8Mo 60.4Fa 1.4Dt 73.8Fa 2.4Pam

30.3Br6Mo 63.5Fa 0.2Pam

Pr

3.5Br 83.5Fa 41Br5 0.8Fa 3.4Ca 3.6Dt 3.8Ca 4.4Pam 4.7

38.6Br 12.3Mo39Fa10.1Pam

20Fa80Ca

10Br 10Mo 60Fa20Dt

35.2Br2.8Mo 62Fa

30.6Br 2.6Mo 5.1Dr 6.4Fa 48.1Fa7.1Dt 81.3Ca 7.2Dt 2.6Pam

48Br10.5Mo 40.1Fa 2.2Pam

10Br 10Mo 80Fa

10Br10Mo 80Fa

8.5Br1.5Mo 90Fa

26.9Br 3.3Mo 16.7Br 2.3Mo 0.5Dr 64.5Fa To-tal 0.3Dr 73Fa 0.7Ca 2.1Dt 7.3Ca0.4Dt 2Pam

31.3Br 6.5Mo 60.9Fa 1.3Pam

50

deoarece la urmtoarele tieri, seminiul cel mai expus vtmrilor sau distrugerilor de exploatare este seminiul de mari dimensiuni (Ionacu,1982, Ciubotaru,2007). Extragerea lui ns creeaz condiii mai favorabile de instalare pentru fag. Seminiul de fag este o frn n dezvoltatea seminiului de brad, de aceea regenerarea natural de brad trebuie s aib o densitate suficient de mare sau s fie situat la periferia fagului. Dac totui se decide extragerea integral a seminiului preexistent de mari dimensiuni, este indicat ca operaia de extragere s se fac ntr-un an de fructificaie la brad, dac se dorete proporionarea compoziiei arboretului viitor n aceast direcie. Formele de relief (tab.nr.41) existente n suprafeele studiate, unde s-a efectuat tierea progresiv de deschiderea ochiurilor, au procente de participare la aceast suprafa sensibil asemntoare cu cele ocupate cu regenerare natural instalat pe suprafaa lor. Se constat regenerarea foarte bun a bradului pe versanii mijlocii i frecvent pe terenurile cu pant redus sau plane cum sunt platourile.Seminiul bradului este sensibil la amplitudinile mari de temperatur, la temperaturile extreme (ngheuri, geruri, mari i prelungite) date de inversiunile termice din vi i depresiuni unde uneori este nlocuit de molid. Aici bradul nu se instaleaz dect n proporie de 43,9% din procentul mediu cu care bradul s-a regenerat la acest tip de tiere, iar procentul de meninere este sczut. Suprafeele vntuite de pe versanii superiori nu au condiii optime bradului, dar n msur mai mic dect n versanii inferiori (84,6%). Bradul necesit soluri fertile, bogate n humus, profunde, afnate,umede la jilav-umede i o umiditate atmosferic corespunztoare. Solurile cu fenomene de pseudogleizare sunt o situaie favorabil pentru instalarea i dezvoltarea bradului (Stnescu, 1963). Pe eutricambosolurile tipice, dup efectuarea tierii progresive 1, s-a instalat un semini pe 67,3% din suprafa,cu16,2 mii buc/ha, din care 34%, cu 5,5 mii buc/ha este de brad (tab.nr.42). Fertilitatea eutricambosolurilor este condiionat de volumul edafic i de expoziia versanilor, solurile profunde, bine structurate, bogate n substane nutritive i cu o capacitate mare n ap util, sunt de fertilitate ridicat pentru brad i fag. Districambosolurile, soluri cu o reacie acid i puternic acid, au o troficitate mineral mijlocie sau submijlocie. Troficitatea azotat variaz n funcie de natura humusului i de grosimea orizontului Ao (Trziu, 2006). Pentru speciile forestiere aceste soluri sunt n general de troficitate mijlocie, dar n condiiile unor versani umbrii (cum sunt cei din zon), cu volum edafic util mare, pot fi de bonitate chiar superioar pentru amestecurile de rinoase cu fag i pentru fgete. Pe districambosolurile tipice, oligomezobazice arboretele s-au regenerat n procent mai mic dect n cazul precedent: 53,8% cu 10,9 mii buc./ha, din care bradul are ns procent mai mare de regenerare (42,9%) dar densitate mai mic (4,7 mii buc/ha). Districambosolurile oligobazice au cele mai mici procente de regenerare natural pentru toate speciile n parte (40,9% pe total, cu 4,8 mii buc./ha, din care 40,9% brad, cu 0,7 mii buc./ha). Deci aciditatea excesiv duneaz regenerrii naturale a bradului dar mai ales fagului care este cel mai sensibil.

51

Suprafeele regenerate pe categorii de relief i pe natur de tieri (Regenerated surfaces per relief categories and felling types) Tabel nr.41
Suprafaa pe categorii de relief Suprafaa regenerat Platou inferior supr. total ha 8.1 0.75 5.22 0.57 4.05 1.73 36.8 26.1 3.37 1.82 1.21 0.43 2.34 1.25 15 1.79 14.7 21.4 4.39 21.2 0.32 2.1 0.32 0.09 2.85 0.24 80.86 26.1 53.11 23.36 24.9 35 23.81 7.7 16.66 3.9 3.3 3.8 3.6 3.4 1.7 29.9 41.7 36.7 37.1 2.6 1.5 21.2 21.1 7.8 5.8 183.28 59.1 14.78 71.4 12.26 78.6 2.97 63.2 9.83 63.4 76.2 48.9 8.3 5.11 8.2 67.24 % ha % ha % 68.7 supr. regenerat supr. total mijlociu supr. regenerat ha 43.55 14.11 56.79 13.86 6.81 2.26 2.09 0.73 9.57 4.37 9.59 0.82 128.4 36.15 % 69.7 67.6 51.4 41.4 60.4 51.8 63.3 62.9 78.7 74.3 71.4 71.9 60.2 54.1 22.5 7.1 1.53 7.4 0.68 4.3 0.48 0.13 0.99 0.08 15.06 3.41 4 2.3 7.4 7 7.1 5.1 1.42 9.2 10.1 6.5 supr. total ha 62.51 20.87 30.3Br6Mo 63.5Fa 110.56 0.2Pam 33.45 30.3 72.7 38.7 70.8 35.2 77.9 48 64.9 8.5 68.7 31.3 0.13 3 0.2 1.3 0.17 1.5 17.34 51.8 38.6Br12.3Mo 9Fa10.1Pam 4.36 3.3 1.16 12.16 5.84 13.43 1.14 213.23 66.82 35.2Br2.8Mo 62Fa 11.27 71 64.29 41.3 42.18 38.2 33.4 4.64 22.2 63.9 14.03 14.3 8.97 14.3 % ha % supr. regenerat Versant superior supr. total ha 8.53 % 8.7 supr. regenerat ha 4.88 1.37 7.79 1.68 0.92 0.15 % 7.8 6.6 7 5.1 8.2 3.5

Felul tie- rii ha %

Supra faa ha

Compoziia actual a arboretului

Compoziia el

Compoziia seminiului rezultat

P1

97.9

13Br0.7Mo 4.7Ca81.6Fa

18.9Br 1.7Mo1.6Dr 72.7Fa 1.5Pam3.6Dt 33.4Br6.9Mo 58Fa1.7Pam

P2

158.8

23.4Br2.8Mo 73.8Fa

33Br2.8Mo 63.5Fa0.2Pam

Pr

15.5

3.5Br83.5Fa 9.3Ca3.7Dt

44Br50.8Fa 4.4Pam3.8Ca

4.7

80Ca20Fa

10Br60Fa 10Mo 20Dt 48Br10.5Mo 40.1Fa 2.2Pam 8.5Br1.5Mo 90Fa

15.6

5.1Dr6.4Fa 81.3Ca7.2Dt

30.6Br2.6Mo 48.1Fa2.6Pam 7.1Dt

20.7

10Br10Mo 80Fa

10Br10Mo 80Fa

Total

310.2

16.7Br2.3Mo 0.3Dr73Fa 7.3Ca1.4Dt 31.3Br6.5Mo 60.9Fa 1.3Pam

26.9Br3.3Mo 0.5Dr64.5Fa 2Pam0.7Ca 2.1Dt

52

Tierile progresive de deschiderea ochiurilor s-au executat cu aceeai eficien pentru categoriile de pant admise de instruciuni. Pe versanii domoli, cu nclinarea 0-15, s-a obinut regenerare natural pe 62,4% din suprafa, cu 14,9 mii puiei/ha, din care brad 32,8% cu 4,9 mii puiei/ha. Pe categoria de pant 15-30, regenerarea natural este de 64,3% din suprafa, cu o densitate de 14,7 mii puiei/ha (probabil din cauza diseminrii mai mari a seminelor) din care brad 33,6% cu 4,9 mii puiei/ha (densitatea este pentru puieii cu vitalitate bun i foarte bun). Versanii cu expoziia E i SE au reuitele cele mai bune n regenerare natural n urma tierilor progresive de deschiderea ochiurilor: 69,7%. Cel mai bine se regenereaz bradul pe versani cu expoziia SE: 58,8%, cu 14,6 mii buc./ha i cel mai ru pe versanii cu o expoziie V: 17,7% cu o densitate de 2,1 mii puiei/ha. Unele efecte ale altitudinii se compenseaz cu expoziia arboretelor. La altitudini mai mari, pe versanii nsorii, topirea zpezii se produce mai repede i vegetaia are un pic de avans, ns exist riscul ngheurilor trzii. n general, pentru toate speciile, cele mai bune condiii de regenerare le ofer versanii umbrii (N,NE,NV) de la altitudini de pn la 750- 800 m i la altitudini mai mari de 800 m versanii parial nsorii (SE,SV,V). Bradul este cel mai puin afectat de expoziiile nsorite datorit sistemului su radicelar ce i permite o bun aprovizionare cu ap i din profunzime. Fagul i molidul sunt afectate mai puternic de expoziiile nsorite. n condiiile staionale ale fondului forestier sunt suprafee afectate de factori limitativi n regenerarea natural a arboretelor, care ngreuneaz sau delimiteaz instalarea seminiurilor (tab.nr.45). n suprafeele parcurse cu prima tiere progresiv, pentru 56,7% din acestea instalarea seminiului este frnat, obstrucionat sau n anumite condiii este imposibil de realizat. Terenurile cu stncrie (3%), drumuri sau martoane de resturi de exploatare (2,8%) nu permit instalarea regenerrii. nierbarea (16,7%) induce condiii vitrege de instalare ca i litiera continu, groas (16,2%), mai ales pentru fag, n mai mic msur pentru brad. Excesul de ap din zonele cu nmltinare (4,8%) este duntor i de nesuportat pentru molid i fag mai ales, dar i pentru brad. Suprafeele unde s-a instalat murul (12%), cele cu afini (0,6%) sau cele acoperite de seminiul unor specii nedorite intrat n concuren cu seminiul speciilor din compoziia el (0,6%), mpiedic procesul de instalare i de dezvoltare al seminiului natural. Pentru a preveni sau pentru a combate o parte din aceti factori care mpiedic instalarea seminiului, anticipat sau n timpul tierilor se intervine cu lucrri de ajutorarea regenerrii naturale i este chiar recomandat utilizarea lor. Seminiul odat instalat trebuie s fie n concordan cu compoziia el, s fie de calitate, viabil i s nu fie vtmat. Vitalitatea seminiului n suprafeele n care s-a fcut tierea I-a este 86,5% foarte bun, 11,8% bun, 1% satisfctoare i 0,7% nesatisfctoare . Bradul are semini cu vitalitate foarte bun 92,2%, bun 5,6%, satisfctoare 1,5% i nesatisfctoare 0,7%. ntre vitalitatea seminiului i vtmrile pe care acesta le are exist o interdependen invers

53

proporional. Numrul puieilor vtmai i procentul lor, pe cauze i grade de vtmare sunt prezentate n lucrare. Gradele de vtmare sunt: I =vtmri n proporie de 0-33%; II=vtmri de 34-66%; III=vtmri de 67-100%. Puieii total vtmai inventariai reprezint 12,4% din numrul total al puieilor regenerai, cei ai bradului sunt vtmai mai puin (7,2%). Prejudicierea seminiului n cea mai mare proporie are loc la exploatarea masei lemnoase (88,6%), la brad procentul este mai mic (71,9%). Puieii de rinoase prejudiciai trebuie nlturai n totalitate spre deosebire de fag la care se pot aplica lucrri de recepare. Controlul exploatrilor trebuie nsprit pentru a preveni, reduce sau nltura principalele cauze: nerespectarea tehnologiei de exploatare, nerespectarea cilor de colectare, nerespectarea regulilor silvice de exploatare la dobortfasonatul materialului lemnos, exploatarea n perioadele cu umiditate excesiv n sol, etc. Doborturile i rupturile de vnt i de zpad sunt cauza vtmrii regenerrii naturale produse dup tierea I la 2% din numrul total al puieilor. Din seminiul de brad vtmat, aceasta este cauza la 8,1% din numrul puieilor vtmai datorit cetinii, care n timpul iernii se ncarc cu zpad i de multe ori puieii tineri, fragili, cedeaz sub ncrctur. Gerurile mari i ngheurile trzii sunt cauza vtmrii de gradul I la 4,7% din puieii de brad, mai ades plantulele i seminiul mai tnr, sensibil la temperaturi sczute sub 0 C. Primvara, dup intrarea n vegetaie, creterile anuale ale ramurilor sunt intense i sufer de obicei cnd sunt surprinse de ngheurile trzii. Plantulele de fag care apar cu 6-10 zile nainte de nfrunzire sufer de nghe. Plantulele de brad rsar la 5-8 zile dup fag i ele sunt protejate de frunziul fagului care le ofer protecie. ngheurile timpurii de toamn, repetate, provoac la brad i molid nfurcirea puieilor.La fag se produce o autorecepare, de unde aspectul de tuf al acestuia. Vnatul este o problem deoarece poate produce vtmarea seminiului de brad ntr-o proporie apreciabil. n zona studiat pagubele cauzate de vnat sunt n limite admisibile (13,1% din puieii vtmai). Alte vtmri sunt n cuantum de 0,7% pe total numr de puiei vtmai (punat, turism, pomi de Crciun tiai n delict, etc). La aceast categorie se ncadreaz 2,2% din vtmrile produse la brad.

7.4.3. Tierea progresiv de lrgire a ochiurilor


Dup ce tierea de deschiderea ochiurilor s-a efectuat, se urmrete regenerarea integral a ochiurilor deschise i n momentul n care regenerarea natural este asigurat se trece la etapa urmtoare a tratamentului prin care se aplic tierea de lrgire i luminare a ochiurilor. Tierea de lrgire sau de luminare a ochiurilor const n mrirea n sens radial sau oval a ochiurilor existente pe direciile propice de instalare i dezvoltare ale seminiului. Cum factorii ecologici variaz pe suprafee restrnse n funcie de altitudine, expoziie, pant, poziia pe versant, nsuirile solului, etc., rezult soluiile pentru forma, dimensiunile, densitatea i direcia de lrgire a ochiurilor.

54

Suprafee cu condiii grele de regenerare, pe natur de tieri Areas with heavy regeneration conditions, per felling types) Tabel nr.45
drum parchet+ martoane Afini ha 0.61 % 0.6 ha 2.73 2.8 % semini specii nedorite ha 0.6 % 0.6 Semini existent - Nr. puiei /ha: specii/Brad nierbare ha 16.34 33.4 27.73 30.3 4.67 38.6 0.49 35.2 4.46 48 3.27 8.5 56.96 18.4 16.02 5.2 39.35 12.7 10.8 3.5 10 3.2 2.59 0.8 5.22 1.7 52.44 15.8 1.84 8.9 2.48 12 0.79 3.8 2.67 28.6 0.3 1.9 10.5 0.86 18.4 30.1 0.8 5.2 3.72 24 0.81 5.2 2.6 16.8 1.83 17.8 10.19 6.5 19.31 12.4 4.58 2.9 7.02 4.5 1.19 0.8 0.49 0.3 29.94 16.7 4.73 4.8 11.79 12 2.93 3 % ha % ha % ha % nmltina- re rugi stncrie Nr. 14971 5000 % Suprafee cu condiii grele de regenerare

Supra Felul faa tierii ha

Din care suprafa cu regenerare Compoziia seminiului rezultat

Compoziia actual a arboretului

Compoziia el

litier ha 15.85 % 16.2

ha

P1

97.9

62.51

63.9

20.87

33.4

18.9Br 13Br0.7Mo 1.7Mo1.6Dr 33.4Br6.9Mo 4.7Ca 81.6Fa 72.7Fa 1.5Pam 58Fa1.7Pam 3.6Dt

P2

158.8

110.56

71

19.2

33.45

30.3

20546 23.4Br2.8Mo 33Br2.8Mo 30.3Br6Mo 73.8Fa 63.5Fa 0.2Pam 63.5Fa 0.2Pam 6225

Pr

15.5

11.27

72.7

3.5Br 83.5Fa 44Br50.8Fa 38.6Br 12.3Mo 17260 9.3Ca 3.7Dt 4.4Pam 3.8Ca 9Fa10.1Pam 35.2Br2.8Mo 62Fa 6662 9189 3244

11.8

4.7

4.36 3.3 1.16

38.7 70.8 35.2

80Ca20Fa

10Br60Fa 10Mo 20Dt

15.6

12.16

77.9

1.83

11.7

0.25

1.6

1.53

9.8

2.15

13.8

5.84 8.5Br1.5Mo 90Fa 17898 8294 705

48

30.6Br 2.6Mo 48Br10.5Mo 25821 5.1Dr6.4Fa 48.1Fa 2.6Pam 40.1Fa 2.2Pam 81.3Ca7.2Dt 7.1Dt 12394

20.7

13.43 1.14

64.9 8.5

10Br10Mo 80Fa

10Br10Mo 80Fa

12.9

213.23

68.7

16.9

Total 5602 31.3

310.2

66.82

31.3

26.9Br3.3Mo 16.7Br 2.3Mo 0.5Dr 64.5Fa 31.3Br 6.5Mo 0.3Dr73Fa 2Pam 0.7Ca 60.9Fa 1.3Pam 7.3Ca1.4Dt 2.1Dt

55

n brdete i brdeto-fgete, coincidena tierilor cu anul de fructificaie nu este hotrtoare pentru regenerarea bradului. n cazul fagului ns anul de fructificaie este de baz. Tierile trebuie executate de la nceperea diseminrii jirului i pn la cderea zpezii, ca litiera s fie descompus, pentru ca jirul s intre n contact cu solul. Este o condiie de baz la instalarea seminiului de fag. Proporionarea amestecurilor, prin favorizarea instalrii seminiului anumitor specii, cu msuri silvotehnice adecvate, este de importan la tierea de luminare unde deja se cunoate compoziia i proporia seminiului instalat. Compozia arboretelor pentru care s-a executat tierea de lrgire a ochiurilor este 23,4% Br, 2,8% Mo, 73,8% Fa (pentru o suprafa de 155,8 ha n care s-au executat pieele de prob). Prin tierea de lrgire a ochiurilor s-au extras 129,9 mc/ha, ceea ce reprezint 32,3% din volumul existent, cu o reducere a consistenei arboretelor la o medie de 0,7 (tab.nr.35). Din totalul volumului extras, fagul reprezint 35,4% i bradul 24,2%. Deci bradul s-a extras direct proporional cu procentul de participare la compoziia arboretului, fagul s-a extras n proporie mai mic i s-a mai extras carpenul i parte mic (2,4%) din molid i diverse specii (0,1%). Reducerea consistenei la 0,7 menine condiiile prielnice de instalare i dezvoltare ale bradului i prin lrgirea ochiurilor fagul se instaleaz i se dezvolt mai bine cu aportul de lumin i de cldur. Comparativ cu seminiul dup prima tiere, compoziia seminiului de brad s-a redus cu 3%. Punerea n lumin este un oc pentru brad, obinuit cu adpostul arboretului i n aceste condiii i instalarea seminiului este mai dificil. ncepnd cu al doilea an de via, seminiul depinde tot mai mult de condiiile de mediu. La brad, n urmtorii ani creterile sunt mai mici dect cele din stadiul de plantul. La consistena de 0,7 pe care o avem , ritmul de cretere este depit abia dup 5-7 ani, la consistena de 0,9 ritmul de cretere este depit dup 12 ani (Brega, 1986). La fag i la molid creterile sunt egale sau depesc creterea plantulei. De aici concluzia c instalarea seminiului de molid i de fag trebuie fcute cu discernmnt pentru a nu intra, atunci cnd nu este cazul, n concuren cu bradul i s-l elimine. Rapiditatea de cretere a principalelor specii cu care se lucreaz la regenerarea natural din zona Avrig este n ordine descresctoare: paltin de munte, carpen, fag, molid, brad. Deci bradul n aceast perioad de dezvoltare are cea mai redus cretere dintre aceste specii. Pe ansamblu, regenerarea natural obinut n urma tierii de luminare crete (de la 63,9% la tierea de deschiderea ochiurilor) la 71% din suprafa (din care bradul 30,3%, fagul 63,5%, molidul 6% i paltinul de munte 0,2%), cu o densitate de 20,1 mii puiei/ha., din care bradul cu 6,1 mii puiei/ha. A crescut i procentul de puiei nevtmai la 91,6% dar la brad acest procent scade cu 2,9%. Numrul puieilor pe categorii de nlime (tab.nr.38) pentru tierea de lrgire a ochiurilor, descrete relativ uniform de la categoriile cele mai mici la categoriile cele mai mari de nlime ale seminiului existent. Pe total, scade de la 29,1 mii puiei/ha la categoria de 0-15cm pn la 3,3mii puiei/ha la cei mai

56

mari de 2 m. La fel, bradul urmeaz aceeai descretere, de la 31,4 mii puiei/ha la 0-15 cm, pn la 7,8 mii puiei/ha la cei de categoria >2 m. Cu ct seminiul este de dimensiuni mai mici, cu att rezistena lui este mai mic iar la nivelul solului extremele de temperatur sunt cele mai mari mai ales n teren deschis. Raportat la formele de relief, seminiul natural de brad este cel mai bine reprezentat pe platouri i pe terenurile cu nclinare mic. Platourile, care reprezint 41,3% din suprafaa pieelor de prob pentru acest tip de tiere au semini pe 51,8% din suprafaa regenerat cu brad fa de 38,2% ct este pe total regenerare natural. n versanii inferiori mai ales, dar i pe cei superiori, procentele de regenerare ale bradului sunt mai sczute. Versanii cu pante moderate au procentul de realizare al seminiului de brad ceva sub procentul de reprezentare a formei de relief, n sensul diminurii pe ansamblu la tierea de luminare fa de prima tiere. nclinarea terenului, cu ct este mai mare accentueaz efectul reducerii consistenei asupra seminiului, n cazul versanilor nsorii, prin mrirea insolaiei la care sunt expui puieii. Analiznd influena factorilor edafici asupra regenerrii naturale existente dup efectuarea tierii progresive de lrgire a ochiurilor putem spune c pe cambisoluri regenerarea are loc n bune condiii, comform ateptrilor. Eutricambosolurile ofer bune condiii edafice, regenerarea acoper 72,9% din suprafa cu o densitate de 22,8 mii puiei/ha, din care bradul reprezint 28,7% cu 6,5 mii puiei/ha. Districambosolurile au creat condiii pentru regenerare pe i mai mic suprafa (55,8%, cu doar 12,8 mii puiei/ha) pentru c au aciditate mai mare, dar bradul reprezint 46,7% din aceasta cu o densitate de 6 mii puiei/ha. Pe districambosolurile oligobazice, unde aciditatea este foarte puternic, nu avem regenerare de brad, n condiiile expoziiei NE sau V. Fagul totui s-a regenerat pe 72,4% din suprafa cu o densitate de 12,6 mii puiei/ha datorit faptului c a fost un an de fructificaie abundent la fag, nu i pentru brad i seminiul de fag instalat la prima tiere fiind compact, nu a mai permis instalarea i a bradului la a doua tiere. Modalitatea de aplicare tehnic a lucrrilor nu a stimulat i nu a favorizat instalarea bradului, n condiiile unor terenuri n pant medie (20-25). Pe podzoluri n schimb, care sunt soluri cu o fertilitate foarte sczut (troficitate mineral i azotat sczut, gradul de saturaie n baze sczut, grosimea fiziologic redus), n condiiile expoziiei NE i SE, pe terenuri cu nclinare mare (30-35), n fgete, unde bradul este doar diseminat,acesta s-a regenerat nesperat de bine pe 88,4% din suprafa cu o densitate de 21,9 mii puiei/ha, din care 62,7% este brad, cu o densitate de 13,7 mii buc./ha. Se desprinde de aici ideea c n asemenea staiuni pot avea loc alternane ntre specii sau chiar succesiuni de la o generaie la alta. nclinarea terenului, n cadrul tierilor progresive 2, evideniaz creterea cantitativ a suprafeelor regenerate, concomitent cu scderea densitii puieilor pe msura mririi pantei terenului. Bradul ns are reuitele cele mai bune n regenerare la categoriile de pant reduse: pentru 0-15 unde avem o proporie a bradului n regenerare de 35,5%, cu o densitate de 8,4 mii puiei/ha; pentru 16-

57

30 avem regenerare pe 29,4% din suprafa a regenerat, cu 5 mii puiei/ha; pentru suprafeele cu pant mare, >30 , nu avem suprafee regenerate cu brad. Expoziia care a realizat cel mai mare procent al regenerrii naturale este cea sudic cu 90,3% suprafa regenerat la o densitate de 36 mii puiei/ha. Bradul ns, prezent diseminat n compoziia arboretului i pe expoziie nsorit nu s-a regenerat. Expoziiile parial nsorite cum este cea SE sunt favorabile att regenerrii pe ansamblu care are o reuit de 85,7% cu o densitate de 24,2 mii puiei/ha, ct i bradului care reprezint 44,1% din aceast regenerare, cu o densitate de 10,7 mii puiei /ha. Cele mai mici procente ale semiiului sunt la expoziiile E (65,3%) i N (66%), din care pentru brad procentele cele mai mici la compoziia acesteia sunt pe expoziiile V (22,4%) i N (27,3%). Din punctul de vedere al densitii numrului de puiei, cele mai mici valori pentru regenerarea natural pe total sunt pe expoziiile NE (13,4 mii buc./ha) i V (15,7 mii buc./ha), iar la brad pe expoziiile NE (5,4 mii buc./ha) i V (3,5 mii buc./ha). Din cercetrile efectuate rezult c cele mai improprii condiii n regenerarea natural a bradului i nu numai a lui n zona Avrig l au versanii cu expoziie V. Condiiile grele de regenerare ale arboretelor supuse la tierea progresiv de lrgire a ochiurilor se ntind pe 63,3% din suprafa: nierbare pe 17,8% din suprafaa afectat, nmltinare pe 6,5%, rugi pe 12,4%, stncrie pe 2,9%, drumuri n parchete i martoane cu resturi de exploatare pe 4,5%, afini pe 0,8%, seminiul unor specii nedorite pe 0,3% i litier continu, groas pe 19,2% (tab.nr.45). Toi aceti factori mpiedic ntr-o anumit msur instalarea i dezvoltarea normal a regenerrii naturale. Seminiul preexistent cu diametru >5 cm ocup 3,3% din suprafa i de obicei are leziuni provocate de lucrrile de exploatare. Acum este momentul s fie scos pentru ca suprafaa pe care o blocheaz s fie eliberat n vederea instalrii unui semini viabil, sntos i de calitate la ultima tiere sau la tierile urmtoare dac sunt necesare mai multe tieri. La aplicarea tierii progresive de lrgire a ochiurilor, prin inventarierea efectuat seminiului n pieele de prob s-a constatat c 8,4% din regenerarea natural sunt exemplare cu diferite vtmri. Dintre puieii de brad, 10,1% sunt vtmai. Procentul de vtmare la brad este cel mai mare determinat dintre toate tipurile de tieri progresive executate. Lucrrile de exploatare efectuate n aceast etap a tratamentului tierilor progresive sunt cauza principal a prejudicierii seminiului natural total obinut (74% din numrul puieilor vtmai) dar i a celui de brad n aceeai msur (71,9% din numrul puieilor de brad vtmai). Pe grade de vtmare, bradul datorit formei coronelor sale i a faptului c frunzele nu sunt caduce, este cel mai mult i mai grav lezat. Pentru a nu produce prejudicii, exploatarea se va efectua pornind din amonte i naintnd nspre aval cu toate fazele concomitent, pentru a nu se interveni de dou ori pe aceeai suprafa, numai n intervalele de timp admise, cu repaus vegetativ, n perioade cu strat de zpad de aproximativ 25-50cm (preferabil 40-50 cm). Tehnologia de exploatare folosit s cuprind fazele de dobort, fasonat, curat de crci pe loc,

58

la cioat, iar scosul-apropiatul materialului lemnos s se execute n trunchiuri i catarge i pri de arbore, numai cu utilajele i pe cile de colectare stabilite. n parchet nu se va lucra n perioade cu umiditate excesiv a solului pentru a evita prejudiciile aduse solului i seminiului care se desrdcineaz uor, sau n perioade cu ger cnd acestea devin casante. La toate fazele de lucru este necesar respectarea regulilor silvice de exploatare. Materialul lemnos se va scoate integral, conform instruciunilor, pn la diametrul de 2 cm, pentru a nu bloca suprafee n care seminiul s se dezvolte sau s se instaleze normal. Cu ct seminiul este de dimensiuni mai mari, cu att prejudiciile de exploatare sunt mai mari. Seminiul de dimensiuni de 30-40cm, n condiiile unui strat de zpad de 40-50cm este bine protejat i vtmrile produse de exploatare sunt minime. Zpada provoac ns i rupturi n cazul unor ninsori abundente, cu un mare coninut de ap, cnd greutatea ncrcturii dat de stratul de omt ce se depune pe cetina puieilor este prea mare, sau cnd arborii din masiv sub adierea vntului se scutur de stratul de zpad pe semini. Gerurile, ngheurile trzii de primvar sau ngheurile timpurii de toamn au provocat vtmri la 5,7% din numrul total al puieilor cu diferite vtmri, din care 9,4% din puieii vtmai n acest mod sunt de brad. Deschiderea masivului prin lrgirea ochiurilor, desface scutul protector al arboretului matern i o parte din plantule, n special, dar i din seminiul juvenil nu rezist gerurilor sau temperaturilor extreme, mai ales cnd acestea se produc n sezon de vegetaie. Seminiurile instalate i bine nchegate n ochiurile luminate prin tierea progresiv 2 ofer adpost i hran vnatului. Prejudiciile cauzate de vnat nsumeaz 10,4% din numrul puieilor vtmai, din care 14,8% sunt prejudicii produse de vnat bradului. Atacuri de insecte sau ciuperci se nregistreaz la regenerarea natural inventariat pentru arboretele cu tieri de lrgire a ochiurilor la 6,1% din numrul puieilor vtmai. Bradul este foarte puin afectat n acest mod (0,3%). Vitalitatea seminiului n arboretele n care se execut tierea progresiv de lrgirea ochiurilor este corespunztoare: 97,9% din semini este de vitalitate bun i foarte bun (la brad 96,2%), 1,4% de vitalitate satisfctoare (la brad 2,3%) i numai 0,7% (la brad 1,5%) din semini are vitalitate nesatisfctoare. Revenirea cu una sau mai multe tieri de lrgirea ochiurilor depinde de dinamica dezvoltrii seminiului, compoziia i vitalitatea lui (determinate prin controlul regenerrii naturale), consistena i starea arboretului i se stabilete prin observaii atente efectuate n teren.

7.4.4. Tierea progresiv de racordare a ochiurilor


nlturarea definitiv a arboretului matern se face prin aplicarea tierii progresive de racordare a ochiurilor, atunci cnd suprafaa considerat este regenerat. Momentul pentru aplicarea tierii de exploatare a ultimilor arbori rmai ntre ochiurile de regenerare trebuie s fie nici prea devreme, cnd exist pericolul vtmrilor datorate ngheurilor sau arielor i nici prea trziu, cnd frnea59

z dezvoltarea normal prin concurena accentuat pe care o exercit arborii din masiv. El trebuie s coincid cu posibilitatea sub toate aspectele a seminiului s preia tafeta, s devin independent din punct de vedere ecologic i s ndeplineasc funciile corespunztoare unui nou arboret. Este indicat ca tierea de racordare s se execute, dac este posibil ntr-un an de fructificaie pentru ca suprafeele neregenerate n urma tierilor aplicate s aib posibilitatea de a se regenera pe aceast cale n ultim instan. Perioada de regenerare depinde de perioadele de regenerare ale ochiurilor componente i de obicei se poate ntinde pe 15-30 ani (Florescu, 1981). Aceasta depinde de temperamentul speciilor (este mai scurt la speciile de lumin i mai lung la speciile de umbr) i de condiiile bioecologice existente. Problema care se pune este: la ci ani de la instalarea regenerrii naturale este indicat efectuarea tierii progresive de racordare? La ce nlime a puieilor? Problema implic: limtarea efectelor negative date de vtmrile produse n semini prin activitatea de exploatare a masei lemnoase i nu n ultimul rnd depirea de ctre semini a nivelului stratului de aer de la sol unde ngheurile i seceta au valori maxime. Pentru primul criteriu de limitare al prejudiciilor, nlimea optim a seminiului este de 20-30 cm, pentru cel de-al doilea nlimea seminiului trebuie s fie 40-50 cm. Lund n considerare criteriile menionate, se consider vrsta optim pentru efectuarea tierii definitive la seminiul de brad 7-10 ani i nlimea 40-60 cm, pentru molid 5-7 ani cu nlimea 40-50 cm i pentru fag 4-6 ani (uneori n condiii nefavorabile: 6-8 ani) cu nlimea 60-70 cm. Toate aceste considerente necesit a fi calculate n cazul amestecurilor, cu luarea n considerare a preteniilor fiecrei specii. Trebuie, de asemenea, urmrit ca gradul de ocupare cu semini viabil, care a pus temeinic stpnire pe sol i care devine astfel capabil s constituie un nou masiv arborescent viabil i valoros s fie 60 -70%. De aceea, n cazul n care regenerarea nu s-a produs n anumite puncte (suprafee), n acestea tierea de racordare s fie amnat pn la asigurarea instalrii seminiului, pe cale natural sau prin completri, pentru a se regenera ntreaga suprafa conform compoziiei de regenerare fixate. n astfel de condiii tierea de racordare poate avea caracter parial i se poate realiza n dou sau mai multe reprize la nivelul arboretului angajat n exploatare-regenerare. Bradul i fagul au capacitatea de a se instala la intensiti ale luminii de 1/77-1/89 din lumina plin (Brega, 1986). Putem spune c sunt specii eminamente de umbr. Bradul suport o umbrire mai accentuat. Chiar i dup 20-30 ani sub adpost (n cazuri mai rare chiar 45-50 ani) i reactiveaz creterea dup ce este pus n lumin. n aceste cazuri nu este totui indicat meninerea lui atta timp pentru c i reduce capacitatea de cretere i plasticitatea, adaptndu-se greu noilor condiii. Forma tabular a bradului (diametrul coroanei > nlimea) se datoreaz consistenei pline (0,9-1,0) a arboretului sub al crui masiv a fost inut i a staiunii srace. Cu ct puieii au fost crescui n condiii de lumin mai mult, cu att ei trebuie pui n lumin

60

mai repede. Molidul inut sub adpostul masivului la consistene de 0,5-0,6 sau mai mari, pentru o perioad mai mare de 4-5 ani dispare. Fagul are nevoie de lumin chiar din primul an de via, dac sunt inui sub masiv la consistene de 0,8 sau mai mari, dup o perioad de 6-8 ani devine inutilizabil. Pui n lumin plin prin tierea de racordare, puieii de brad i de fag i reactiveaz creterile dup un interval de aproximativ 4-5 ani. Dup 8-10 ani de la tierea definitiv, raportul creterilor ntre fag i brad este nedefinit, dar dup 15-20 ani creterea bradului este cu mult mai activ dect la fag i la molid. Acest lucru se datoreaz faptului c n primii ani de via bradul i dezvolt mai mult sistemul su radicelar, fagul i molidul i dezvolt mai mult prile aeriene. Tierile progresive de racordare efectuate n aceast perioad i pentru care s-au fcut sondajele sunt executate n arborete cu compoziia 3,5%Br 83,5% Fa 9,4% Ca 3,6% Dt (tab.nr.36). n momentul extragerii consistena arboretelor era de 0,57 i vrsta medie 111,4 ani (tab.nr.36). Seminiul existent ocupa 72,7% din suprafa cu o densitate de 17,3 mii puiei/ha, din care cu vitalitate bun i foarte bun 16,9 mii puiei/ha (tab. nr.37). Seminiul bradului este pe 38,6% din suprafaa ocupat de semini, cu o densitate de 6,7 mii puiei/ha, din care 6,5 mii puiei/ha au vitalitate foarte bun i bun. Compoziia seminiului rmas n teren dup efectuarea tierii progresive de racordarea ochiurilor este 38,6% Br 12,3% Mo 39% Fa 10,1% Pam (tab.nr.37). Proporia n cadrul compoziiei seminiului rinoaselor cu foioasele este aproape identic (50,9% la 40,9%), aceasta ofer posibilitatea reglrii proporiei fiecrei specii prin extragerile efectuate cu ocazia executrii tierilor de ngrijire. Se va aciona n sensul menionat pentru o compoziie 20% Br 10% Mo 50% Fa 10% Pam, pe care o considerm, pentru condiiile staionale ale zonei, ca fiind cea mai adecvat. Alturi de seminiul normal avem pe 3,9% din suprafa un semini preexistent cu diametrul peste 5 cm a crui stare i conformaie nu a fost studiat atent i care are multiple rni cauzate de lucrrile de exploatare effectuate, calitatea lemnului i starea de sntate sunt afectate i de aceea se va extrage. Regenerarea natural care nu este afectat de vtmri reprezint 96,6% din numrul total al puieilor, din care 98,2% din puieii de brad sunt nevtmai. Avnd n vedere c cele mai multe leziuni sunt provocate de exploatri, concluzionm c tierea progresiv de racordare s-a efectuat n bune condiii. Repartiia seminiului pe categorii de nlime este prezentat n tabelul nr.39. Media calculat pentru nlimea medie a seminiului este 98,2 cm.Bradul are nlimea medie ceva mai mic: 85,6 cm. Fa de optimul dimensiunii n nlime stabilit pentru tierea definitiv se constat c nlimea medie a seminiului este mai mare, deci racordarea s-a executat trziu, tratamentul s-a aplicat n ritm lent, s-a manifestat o reinere nejustificat n aplicarea la timp a tierilor. La efectuarea tierii de racordare, analiza regenerrii naturale dobndite prin aplicarea tratamentul tierilor progresive ne demonstreaz c cele mai bune rezultate, raportate la categoriile de relief ale terenului, s-au obinut pe platouri (85% regenerare din suprafaa aferent platourilor, din care brad pe 76,5%),

61

valorile medii s-au obinut pe terenurile situate pe versani (69,3% din suprafaa aferent versanilor, din care 33,2% din regenerare este de brad) i cele mai slabe regenerri sunt pe versanii superiori (64,8% din suprafaa aferent, din care bradul reprezint doar 16,3%). Pe terenurile situate n versanii inferiori, aplicarea tratamentului tierilor progresive a dat rezultate foarte bune. Contrar ateptrilor avem regenerare pe 85% din suprafaa aferent, din care 54% este ocupat de seminiul bradului. Reacia moderat la slab acid, textura nedifereniat pe profil, structura relativ bun, profunzimea mare, moderat la puternic humifer, bogat n substane nutritive, capacitatea mare de ap util sunt cteva proprieti ale eutricambosolurilor tipice care le fac fertile pentru arboretele din zona Avrig. Seminiul realizat prin aplicarea tratamentului tierilor progresive cumuleaz 81,7% din suprafaa n care s-a efectuat ultima tiere cu o densitate de 20,3 mii puiei/ha. Bradul reprezint 43,8% procent de participare n aceast regenerare cu o densitate de 8,9 mii puiei/ha. Cerinele edafice ale bradului, n ansamblu condiiilor bioecologice reale din teren, sunt ndeplinite astfel foarte bine de ctre eutricambosoluri. Districambosolurile tipice, n primul rnd prin reacia puternic acid la moderat acid pe care o manifest, sunt mai puin agreate de speciile forestiere prezente i ca urmare seminiul dezvoltat pe acest tip de sol este pe suprafee mai mici (56,3% din suprafa, din care bradul reprezint 25,2%) i n densitate mai mic (11,8 mii puiei/ha din care 2,7% brad). nclinarea terenului a avut un rol determinant alturi de substratul edafic n procesul de regenerare natural al arboretelor pentru care s-a aplicat tierea progresiv de racordare (probabil a avut i asurpra proceselor pedogenetice acelai efect). Pe terenurile situate n categoria de nclinare 0-15, seminiul obinut este aproape identic cu cel regenerat pe eutricambosolul tipic: 82,5% din suprafaa terenurilor de aceast categorie de pant este regenerat (din care 45,7% cu brad), cu o densitate de 20,6 mii puiei/ha (din care 9,4 mii puiei/ha de brad). Pe terenurile cu nclinarea 16-30 seminiul a acoperit 66,7% din suprafaa categoriei de pant, cu o densitate de 13,3 mii buc/ha, dar fr a exista semini de brad. Pe suprafeele cu nclinare de 31-45, seminiul este identic cu cel dezvoltat pe eutricambosolurile tipice din toate punctele de vedere. Categoriile de expoziie ale versanilor exploatai prin tierile progresive de racordare analizate sunt N, NV i E. Seminiul natural s-a regenerat cel mai bine pe expoziiile estice: 81,5% din suprafa (din care bradul n proporie de 77,3%), cu o densitate de 16,8 mii puiei/ha (din care 13,0 mii puiei de brad). Bradul s-a regenerat foarte bine sub adpostul fgetului dei n compoziia arboretului era diseminat. Pe expoziiile NV regenerarea natural este la media pe tiere: 72,7% din suprafa (din care bradul numai 6,4%), cu densitatea de 16,2 mii puiei/ha (din acetia doar 1,0 mii puiei/ha sunt de brad). Expoziiile nordice au oferit condiii mai vitrege regenerrii naturale a arboretelor. Dac la acestea s-au adugat panta mare a terenului i altitudinea mai mare, s-a redus perioada de vegetaie, condiiile ecologice, fructificaiile i implicit regenerarea

62

natural. Dei regenerarea s-a produs printr-un numr mai mare de puiei (17,8 mii puiei/ha), bradul nu s-a regenerat corespunztor (numai 2,5 mii buc./ha, pe o suprafa ce reprezint 14,6% din suprafaa efectiv regenerat, care este de 67,1% din suprafaa total). Odat cu nlturarea definitiv a arboretului, punerea n lumin plin, direct, influeneaz dezvoltarea ulterioar nu numai a seminiului dar i a vegetaiei existente, n ansamblul complex al tuturor factorilor bioecologici. Lumina i cldura de care beneficiaz, dar i lipsa concurenei arboretului nlturat creeaz condiii de dezvoltare i pentru speciile ierboase, arbuti, rugi, seminiul altor specii dect cele de interes din compoziia el fixat, etc., care intr n concuren direct cu seminiul de interes n regenerarea pdurii. Avem nierbare pe 30,1%, rugi pe 24%, stncrie pe 5,2%, semini de Ca, Me, Plt pe 16,8% din suprafa (tab.nr.44). De asemenea o parte din suprafa este acoperit cu un strat continuu i gros de litier (11,8% din suprafa) care n condiiile de iluminare puternic se descompune mai repede, permite apei s intre mai uor n sol i astfel echilibreaz n acest mod regimul hidric. Zonele mltinoase (5,2 % din suprafa) pun i ele probleme regenerrii existente sau unde nu este pun problema completrilor n regenerarea natural. Protejarea seminiului de toi aceti factori se realizez prin organizarea judicioas a lucrrilor de ngrijire sau de ajutorare a regenerrii naturale pentru dezvoltarea normal a seminiurilor. Dei 98,2% din numrul puieilor ce aparin regenerrii naturale au o vitalitate bun i foarte bun, din care puieii de brad au aceast vitalitate n proporie de 99,1%, se constat totui c 3,4% din numrul total este afectat de diferite vtmri. Numrul puieilor de brad afectat este n proporie de 1,8%. Sunt cantiti mici, admisibile, inevitabile, mai ales la vtmrile produse prin exploatrile forestiere (0,9% din numrul total al puieilor existeni, iar la brad nu s-au nregistrat astfel de vtmri). Vtmrile produse de vnt i de zpad nsumeaz 1,5% din numrul total al puieilor din care 27,9% din acetia sunt pentru exemplarele de brad. Fr adpostul masivului, vnturile, viscolele, ncrctura cu zpad produc aceste vtmri seminiului. n mai mic msur 0,3% din puiei sunt vtmi de vnat (jumtate din numrul lor sunt de brad).

7.5. Tratamentul tierilor rase


Tratamentul cu tieri rase are la baz principiul exploatrii prin intermediul unei tieri unice a arboretul matur, ajuns la vrsta exploatabilitii i regenerarea se face n condiiile bioecologice ale terenului descoperit, fie pe cale natural fie pe cale artificial. Tierea ras ntrerupe brusc, pentru o perioad de timp, funciile pe care le are arboretul. Regenerarea se declaneaz imediat dup extragerea masei lemnoase de pe suprafaa parcurs. Pe lng obiectivele privind exploatarea i regenerarea pdurii, tratamentul necesit i protecia arboretelor rmase pe picior dar i a seminiurilor naturale sau artificiale instalate la aciunea factorilor bioecologici duntori.

63

n arboretele din zona Avrig s-au utilizat tierile rase n benzi alterne. Prevederile amenajamentelor vizau efectuarea tierilor rase (n crpinete sau crpineto-fgete) i regenerarea s se execute artificial, prin plantaii. Cu toate acestea ncercrile au fost n sensul obinerii mai nti a regenerrii pe cale natural i rezultatele au fost favorabile. Benzile au maxim 3 ha i limea medie a unei benzi s-a executat la dimensiunea de 1,5 nlimi de arbore (aproximativ 30-45 m). Arborii seminceri alei au fost nsemnai i o importan mare s-a dat acelora care erau amplasai n marginea masivului, la limit cu banda. Astfel, fagul i bradul au produs regenerri bune din exemplare prezente doar diseminat. Arboretele pentru care s-au aplicat tierile rase n benzi au fost cele parial sau total derivate gen crpineto-fgete de productivitate sczut, cu proporia fagului 20% i a carpenului 80%. Bradul i molidul sunt prezente diseminat n compoziie. Seminiul obinut dup tierea ras n benzi are compoziia unui amestec de rinoase cu fag n care bradul ocup 35,2% din suprafaa cu regenerare natural, molidul 2,8% i fagul 62%. Este o compoziie de viitor care comport modelare la tierile de ngrijire. Proporia regenerrii naturale este pe 70,8% din suprafa. Diferena va fi mpdurit, deci i de aici se pot regla proporiile speciilor spre compoziia el dorit. Numrul puieilor la hectar este ns relativ mic: 9,2 mii buc./ha, din care brad 3,2 mii buc./ha. Benzile au fost orientate perpendicular pe direcia vnturilor dominante, sensul de naintare al tierilor fiind spre acestea pentru a evita efectele neplcute ale doborturilor. Pentru evitarea efectelor negative ale insolaiei, n zonele calde i uscate orientarea este recomandat s fie pe direcia E-V i direcia de naintare N la S, iar n zonele reci i umede pe orientare N-S pentru a compensa lipsa de cldur i lumin i direcia de naintare de la E la V. Timpul de aplicare a unei noi tieri pentru banda urmtoare depinde de anii de fructificaie i de dinamica de dezvoltare a seminiului (intervalul de aplicare a unei noi tieri este de 3-7 ani). nlimea medie a seminiului msurat n pieele de prob efectuate este de 51,2cm (bradul are o nlime medie de 59,1cm). Pe categorii de nlime, seminiul este grupat astfel: pentru nlimea de 16-30cm avem 34,1% din suprafaa regenerat (bradul 24,2%), la 31-70cm avem 42,9% (brad 45,2%), la 71-100cm avem 18,8% (brad 22,6%) i la categoria de nlime 101-200cm avem 4,2% (cu 8% brad). Categoriile de relief pentru terenurile cu tieri rase n care s-au fcut msurtori sunt versanii (tab.nr.41), cu 36,8% din suprafa situat pe versani inferiori i 63,8% pe cei superiori. Condiiile climatice mai vitrege pentru instalarea i dezvoltarea seminiului din vi au limitat regenerarea la 36,7% din suprafaa versanilor inferiori (din care brad 37,1%) fa de versanii mijlocii unde seminiul s-a instalat mult mai bine (pe 63,3% din suprafaa aferent, din care bradul 62,9%), cu beneficiul unor condiii de vegetaie superioare raportate la cerinele speciilor. nclinarea terenurilor cu tieri rase este moderat, se ncadreaz la categoria de pant de 16-30, expozi ia este NV.

64

Tipul de sol este eutricambosolul tipic, care ofer prin profunzime, aciditate moderat i troficitate, condiii de trai corespunztoare seminiului. Succesiunea bradului dup carpen, din observaiile efectuate, este o reuit. Litiera de carpen favorizeaz instalarea i dezvoltarea ulterioar a seminiului de brad prin compoziia sa chimic. Lumina i cldura din benzile deschise accelereaz descompunerea litierei i alimenteaz solul cu humusul att de agreat de brad. Descompunerea litierei este i n avantajul instalrii fagului, a cror radicele nu au aceeai putere de penetrare. Radicela fagului are capacitatea de a strpunge pe o adncime de maxim 2-3mm, pe cnd radicela bradului strpunge 4-6cm. Smna bradului poate germina dup ce a strpuns un strat gros de litier tasat i de a se dezvolta bine ntre stratul vechi de litier tasat i stratul nou depus i n contact direct cu solul mineral, lucru care nu este posibil la fag. Problemele care trebuie rezolvate dup exploatarea masei lemnoase din benzile tiate la ras sunt date de speciile ierboase i de rugii care se dezvolt pe 28,7% (din care ierburi pe 10,5% i rugi 18,4%) din suprafa i care concureaz seminiul instalat sau mpiedic instalarea unuia nou. Tierile de ajutorarea regenerrii naturale i ulterior tierile de ngrijire sunt necesare, mai ales n lupta care se declaneaz cu seminiul de carpen. Carpenul este o specie care fructific abundent, aproape anual i se instaleaz uor n condiiile n care are lumin. De aceea trebuie declanat mai nti regenerarea de brad i condus pentru a constitui grupuri compacte, bine nchegate. n caz contrar, carpenul pune probleme mari i sunt necesare lucrri de ngrijire permanente. Vitalitatea seminiului este 97,6% bun i foarte bun, 0,6% satisfctoare i 1,8% nesatisfctoare. Bradul are 100% vitalitate bun i foarte bun. S-a constatat c numai 5,3% din numrul total al puieilor este afectat de vtmrile care n totalitate sunt generate de exploatarea masei lemnoase de la tierile rase n benzi. Seminiul de brad este afectat numai n proporie de 4,8%. Rezult c pentru a obine o bun regenerare la efectuarea tratamentului tierilor rase n benzi alterne trebuie n primul rnd ca lucrrile de exploatare a masei lemnoase s se execute corespunztor pentru toate fazele de lucru, materialul lemnos s se scoat integral i materialul lemnos inutilizabil, cumulnd resturile de exploatare, s se martoneze n grmezi cu lime ct mai mic (pn la maxim 1m). Unde litiera este continu i groas sau avem nierbare ori semini care nu poate fi utilizat, nmltinare, rugi, sol compact, etc. sunt strict necesare lucrri de ajutorarea regenerrii naturale, att pentru instalare ct i pentru dezvoltarea normal a semiiurilor. Tratamentul tierilor rase n arboretele din zona Avrig nu este aplicat pe scar larg ci n foarte puine cazuri cnd el a fost aplicat pentru conformitate la prevederile amenajistice i s-au depus eforturi pentru regenerarea pe cale natural a arboretelor.De multe ori tierile rase n benzi alterne au un caracter de refacere-substituire, dar dac au fost executate conform prevederilor amenajamentului ca i tratament aparte, ele au fost tratate separat ca atare, dei interveniile silviculturale, au de cele mai multe ori acelai aspect silvicultural.

65

7.6. Tieri de substituire-refacere


Arboretele care din diferite motive au ajuns ntr-o stare de degradare, arboretele subproductive, sau arboretele total derivate necesit lucrri speciale pentru readucerea lor la forma, compoziia, structura i productivitatea normal, specific tipului natural fundamental de pdure i condiiilor staionale. Arboretele degradate sau subproductive (funcional necorespunztoare) vor fi supuse unui tratament cu aplicarea tierilor de refacere al potenialului bioproductiv. Cele care sunt total derivate vor fi aduse la tipul natural fundamental de pdure prin aplicarea tierilor de substituire. Pe o suprafa de 15,6 ha care a fost parcurs cu tieri de substituire-refacere au fost efectuate pieele de prob pentru determinarea caracteristicilor seminiului. Arboretele crora li s-au aplicat tierile erau compuse din 81,3% Ca 7,2% Dt 6,4 Fa i 5,1% DR. Deci erau crpinete de productivetate sczut, n amestec cu fag din lstari, ceva rinoase i mesteacn, provenite din regenerare natural dup efectuarea tierilor pe cupoane, la ras, din vechiul composesorat de la Racovia, care dup 1989 a fost repus n posesie. Tipurile de pdure natural fundamentale : 1314 Amestec de Mo, Br, Fa,cu flor de mull (m) i 4114 Fget montan pe soluri scheletice cu flor de mull (m) au ajuns n urma interveniilor din perioada interbelic s aib compoziia prezentat mai sus. Pentru aducerea la tipul natural fundamental de pdure au fost efectuate tieri de substituirerefacere. Deintorii composesoratului locuiesc n zona n care nu exist gaz metan i solicit mai mult lemn de foc. Am profitat de acest lucru i am pus n valoare aceste arborete prin tieri de deschidere a ochiurilor n jurul unor arbori seminceri din speciile brad, molid, fag, paltin de munte, bine conformai, dar destul de rari. Ochiurile au fost de dimensiunea din nl imea arborilor, deci pentru o tiere de intensitate mic, cu extragerea carpenului, mesteacnului, plopului tremurtor, pe cte o band de aproximativ 40-45m, pe linia de cea mai mare pant. Exploatarea s-a fcut cu populaia din zon, majoritatea membri composesori, cu scos-apropiatul materialului lemnos cu atelajele proprii, fr a fi admise tractoare. Exploatarea s-a fcut n aa fel nct aproape nu au rmas resturi de exploatare, iar prejudiciile au fost inexistente n arboret, dar i pentru sol, acesta fiind doar uor mobilizat. Deschiderea ochiurilor n benzi a avut un caracter aproape permanent, n funcie de anii de fructificaie mai ales. Pe msura instalrii seminiului, ochiurile au fost lrgite spre -1 nlime de arbore prin extragerea la aceleai specii, fr ns a extrage arborii seminceri fixai iniial. Tierile definitive s-au executat n benzi, pe msura realizrii regenerrii suprafeei benzilor. Exploatarea s-a realizat cu ageni economici, utiliznd ca utilaj conductor tractorul forestier. Suprafeele parcurse cu tierile de substituire-refacere s-au regenerat natural n proporie de 77,9% cu o densitate de 25,8 mii puiei/ha (din care brad 12,4 mii puiei/ha). Compoziia seminiului realizat este 48% Br 10,5% Mo 40,1% Fa i 2,2% Pam. nlimea medie a seminiului este de 47,2 cm (seminiul bradului are n medie 54 cm), o nlime optim pentru efectuarea tierii definiti66

ve n vederea dezvoltrii n bune condiii a regenerrii instalate.Seminiul este repartizat relativ uniform pe categorii de nlime (tab.nr.39). Tierile de substituire-refacere sunt amplasate n toate categoriile de relief (tab.nr.41): pe platouri 15%, pe versani : inferiori 2,1%, mijlocii 78,6% i superiori 4,3%. n aceste condiii s-au obinut regenerri naturale la acest tip de tiere pe 14,7% n terenurile situate pe platouri (din care 21,4% este de brad), pe versani: inferiori 2,6% (din care brad 1,5%), mijlocii 78,6% (din care brad 74,3%) i superiori 4% (din care brad 2,3%). Tipul de sol reprezentat n terenurile n care s-au executat tieri de substituire-refacere este unic: eutricambosolul tipic, sol cu bune nsuiri pentru speciile din compoziia el, cu rspndire mare n zona studiat. Terenurile cu tieri de substituire-refacere sunt aproape n mod egal repartizate pe dou categorii de pant. La categoria de nclinare 0-15 suprafaa este regenerat n proporie de 78,4% (din care bradul ocup 26,7%) cu o densitate de 14,7 mii puiei/ha (din care brad 11,8 mii puiei/ha). Pe pante de 1630 procentul de regenerare este de 77,5% din suprafa (din care cu brad 68,5%) cu o densitate de 36,4 mii puiei/ha (din care brad 24,9 mii puiei/ha). Bradul s-a regenerat foarte bine pe terenurile n pant de 16-30, cu o densitate bun, mult superioar celeilalte categorii de pant. Categoriile de expoziie ale terenurilor sunt reprezentate astfel: 35,9% expoziie N, 30,1% expoziie NE, 19,2% expoziie E i 14,8% expoziie S. Rezultatele obinute n regenerarea natural sunt cele mai bune pe expoziia S, cu o regenerare pe 80% din suprafaa aferent categoriei de expoziie (din care brad pe 61,1%), cu o densitate de 64,2 mii puiei/ha(din care 39,2 mii puiei de brad/ha) i pe expoziia NE cu o regenerare pe 89,4% din suptafa (din care brad pe 44,4%) i cu o densitate de 32 mii puiei/ha(din care 14,2 mii puiei de brad/ha). De remarcat c pe expoziia estic, cu o proporie a regenerrii naturale de 72%, bradul s-a regenerat n proporia cea mai mare: 83,5% (cu 14,5 mii puiei/ha).Rezultatele sunt cu att mai bune cu ct pe 67,4% din supafa avem condiii grele de regenerare datorit: nierbrii pe 28,6%, nmltinrii pe 1,9%, rugilor pe 11,7%, martoanelor de crci i drumurilor de tractor de pe 1,6%, seminiului din specii nedorite pe 9,8% i litierei groase pe 13,8% din suprafa. Numrul puieilor vtmai raportat la numrul total de puiei este de 7,3%, numrul puieilor de brad vtmat raportat la numrul total de puiei de brad existent este de 6,5%. Cauzele vtmrilor sunt: exploatrile forestiere 91,9% ( 86,7% din cauzele vtmrii puieilor de brad), doborturi i rupturi de vnt i de zpad 1,4% (2,6% la puieii bradului) i pagube cauzate de vnat 6,7% (10,7% la puieii de brad). Vitalitatea seminiurilor naturale realizate n urma tierilor de substituire este de calitate foarte bun i bun n proporie de 94,4% (bradul 97%), satisfctoare 1,8% (bradul 0,5%) i nesatisfctoare 3,8% (bradul 2,5%). n toate situaiile n care s-au aplicat tierile de substituire-refacere s-a urmrit s se realizeze compoziii corespunztor condiiilor ecologice existente

67

cu promovarea prioritar a speciilor corespunztoare tipului natural fundamental de pdure, a speciilor autohtone valoroase. Bradul, molidul i chiar i paltinul de munte s-au regenerat bine. Acolo unde proporia fagului n compoziia seminiului era mai redus dect n compoziia el s-a intervenit prin introducerea artificial a fagului prin plantaii n completarea regenerrii naturale. n zonele joase altitudinal, n compoziiile cu care s-au completat regenerrile a fost introdus gorunul, de asemenea cu succes pentru c nainte era frecvent ntlnit. Pn la lichidarea arboretelor derivate sau parial derivate n care s-au efectuat tieri de substituire-refacere n benzi, succesiunea acestora nainteaz n direciile specificate dup acelai mod de lucru, pe suprafee de pn la 3ha(la fel ca la tierile rase) i cu o periodicitate cuprins ntre 3-7 ani, uneori mai mult (10-12ani), n funcie de realizarea strii de masiv a benzilor tiate, anii de fructificaie, compoziia arboretelor, evoluia seminiului, mrimea areboretului, condiiile de relief, posibilitile i metodele de exploatare, eficiena lucrrilor de ajutorarea regenerrii naturale, etc. O comparaie ntre aceste tieri i cele progresive se poate face, ns tierile de substituire efectuate exclusiv prin tieri progresive sunt dificil de realizat datorit prezenei foarte reduse a speciilor de interes n regenerare i sunt evitate ca soluii de ctre amenajiti. Bradul se instaleaz cu uurin la adpostul arboretului matern (mai ales de Ca) chiar la consistene mai mari i se dezvolt bine avnd n vedere c limea mic a benzilor i ofer protecie lateral, problema este concurena cu seminiul de Ca,Me, Plt.

7.7. Lucrri speciale de conservare


Configuraia accidentat a terenului din zona Avrig, cu nclinri foarte repezi, frecvent peste 30-35, frmntat, cu ruperi de pant, cu soluri superficiale i roc la suprafa, unde pericolul eroziunii de este real i permanent, ridic o problem deosebit n alegerea i aplicarea tratamentelor celor mai adecvate care s asigure continuitatea pdurii, concomitent cu ndeplinirea simultan a funciilor de producie i de protecie ale arboretelor. Situaia este mai complex odat cu includerea integral a arboretelor n grupa I funcional, de protecie a bazinelor hidroenergetice. Lucrrile speciale de conservare sunt soluia gospodririi pdurilor exceptate definitiv sau temporar de la tierile de produse principale, care se aplic n zon ncepnd cu anul 1986. Ansamblul acestor lucrri este variat i complex, cuprinznd o gam larg de operaiuni silvotehnice, dintre care: -lucrri de recoltare a produselor accidentale i de igien; -extracii de intensitate redus prin deschiderea de nuclee de regenerare i promovarea nucleelor de regenerare naturale existente; -lucrri de ngrijirea seminiului i a tineretului natural de viitor instalate (descopleiri, recepri, mobilizri, degajri, curiri, etc., n funcie de stadiul de dezvoltare i de starea regenerrii naturale sau artificiale asupra creia se acioneaz);

68

-lucrri speciale generate de cauze deosebite care necesit intervenii cum sunt: combaterea i prevenirea bolilor i duntorilor; optimizarea efectivelor de vnat; restricii privind punatul, efectuarea rezinajului, accesul public, accesul pentru activiti recreative, turistice, concursuri (raliuri, motocros, echitaie); amenajarea bazinelor cu caracter torenial; executarea unor sisteme de drenare. Marile probleme n aplicarea lucrrilor speciale de conservare sunt inaccesibilitatea arboretelor de acest gen, condiiile foarte grele de exploatare, raportate la volumul redus al extragerilor pe unitatea de suprafa, precum i lipsa utilajelor perfecionate i dotarea precar pentru executarea acestor lucrri. Lucrrile de conservare, pe aceste considerente, de cele mai multe ori nu se execut. Amestecurile de rinoase cu fag sunt pdurile majoritare ale zonei Avrig n care se execut lucrri de conservare. Compoziia arboretelor este 80% Fa, 10% Br i 10% Mo (tab.nr.37).Volumul extras pentru suprafaa luat n studiu a fost de 29,1 mc/ha, numai din specia fag. Intensitatea extragerii, a fost de 7,8% i se ncadreaz n instruciunile tehnice n vigoare (tab.nr.36), procentul extragerilor cu care se lucreaz este de pn la 8% (deci corect). Dup tiere, inventarierea fcut prin pieele de prob (tab.nr.37) ne arat o regenerare natural de 64,9% din suprafaa total parcus (din care 8,5% brad) pentru care au fost prevzute lucrri speciale de conservare. Procentul seminiului este raportat la ntreaga suprafa, nu numai pentru ochiurile de regenerare deschise (pieele efectuate, n mod normal au fost uniform rspndite pe suprafaa arboretului i ca dovad 9% sunt repartizate n ochiuri i 91% sub masiv. Situaia este urmarea deschiderii consistenei arboretului prin efectuarea unor tieri succesive 1, n perioadele n care pe suprafaa arboretului erau permise astfel de tratamente. Atunci, lipsa fructificaiilor nu au instalat seminiul dorit. Profitnd de consistena redus, cu timpul s-a instalat un semini de fag n arboretul uniform rrit, instalare greoaie i n perioad lung de timp. Numrul total al puieilor din regenerarea rezultat este de 8,3 mii buc/ha (din care de brad sunt 0,7 mii buc/ha). Compoziia seminiului este 8,5% Br, 1,5% Mo i 90% Fa. Compoziia el fixat este identic cu cea a arboretului, la realizarea ei vor fi necesare completri cu molid i la tierile de ngrijire se va acorda atenie sporit proporionrii amestecului. Reducerea consistenei s-a fcut pn la 0,7, condiii n care molidul nu a avut suficient lumin pentru a se regenera n procent mai mare. Fagul a beneficiat de anii de fructificaie i de condiiile de regenerare favorabile, dovad fiind procentul mare de regenerare. nlimea medie a seminiului este de 27,9 cm (tab.nr.39), bradul are nlimea medie a seminiului de 38,0cm. Considerm aceste dimensiuni bune, avnd n vedere proporia majoritar a fagului n compoziie. Repartiia pe categorii de nlime este urmtoarea: pentru nlimea <15cm avem 39,5% din numrul total al puieilor (la brad 33,3%); pentru 16-30cm avem 27,4% (la brad 41,7%); pentru 31-70 cm avem 27,7% (la brad 5,6%); pentru 71-100cm avem 4,3% (la brad 8,3%); i pentru 101-200cm avem 1,1% (la brad 11,1%).

69

Pe categorii de relief, lund n considerare faptul c arboretele crora li se aplic lucrrile speciale de conservare sunt situate de regul n condiii de mediu deosebite, am determinat (tab.nr.41) repartiia lor numai pe versani. n consecin, seminiul este rspndit: 21,2% n versani inferiori (bradul 31,1%), superiori 7,4% (bradul 7%) i majoritatea versani mijlocii, pe 71,4% (bradul pe 71,9%). Arboretele studiate sunt ncadrate n totalitate la categoria pantelor foarte mari, ntre 31-45 i pe expoziii NV. Formele de relief, nclinarea i expoziia terenului pot nfluena, n sens pozitiv sau nu, procesele de regenerare natural ale pdurii, dar i accentuarea sau atenuarea factorilor destabilizatori n ndeplinirea funciilor de protecie pentru care se execut lucrrile de conservare. Districambosolul litic este tipul de sol pe care se dezvolt arboretele cu lucrri speciale de conservare. Acest sol, format pe substratele acide ale versanilor repezi ai Munilor Fgra, este puternic acid la acid (pH=3,2-5,3), slab humifer (cu un coninut de humus de 2,4-2,8%), oligobazic la oligomezo-bazic (V=14-39%), mijlociu aprovizionat n azot total (0,12-0,15g%), nisipo-lutos la luto-nisipos. Este un sol de bonitate mijlocie la inferioar pentru brad, molid i fag. Bonitatea lui scade pe msur ce volumul edafic util se reduce i de obicei volumul edafic este mic ca urmare a prezenei rocii masive n primii 20-50cm. Pentru aceste soluri, meninerea cu continuitate a vegetaiei forestiere are un rol capital prin protecia pe care o exercit prezena sa mpotriva fenomenelor de eroziune. De la caz la caz se va decide dac n cadrul lucrrilor speciale de conservare sunt necesare i oportune deschiderea unor nuclee de regenerare, sau s se execute doar extrageri de igien. Bazinetele au un caracter torenial accentuat. Sunt pduri cu funcii de protecia apelor i a solurilor, n care lucrrile de conservare au menirea de a asigura un permanent echilibru al factorilor naturali i o protecie ct mai bun a izvoarelor de ap i a regimului hidric n general. Meninerea acestor terenuri continuu mpdurite este o condiie vital pentru ndeplinirea funciilor de protecie n mod corespunztor. Pe 53.4% din suprafaa pe care se execut lucrri de conservare (tab. nr.45) s-a constatat prezena unor factori care mpiedic procesul de regenerare natural: nierbare pe 15,8% din suprafa, rugi pe 8%, stncrie pe 12%, afini pe 3,8% i litier pe 12,9%. Pe lng panta foarte mare i relieful accidentat prezena factorilor menionai face mai dificil efectuarea lucrrilor speciale de conservare, limiteaz reuita regenerrii i necesit lucrri de ajutorarea instalrii sau dup caz a dezvoltrii normare a regenerrii naturale. Vtmrile puieilor din seminiul natural instalat au fost nregistrate prin pieele de prob executate la 1,4% din numrul total al puieilor existeni i ele sunt cauzate de vnat.Vitalitatea seminiului natural rezultat la lucrrile speciale de conservare este foarte bun la 93,9% din numrul total al puieilor (100% pentru puieii de brad) i 6,1% de vitalitate bun.

70

7.8.Consideraii privind influena diferitelor sisteme de intervenii silvotehnice asupra regenerrii naturale a bradului n teritoriu studiat
Tratamentele cu tieri repetate i regenerarea natural sub adpostul masivului dau cele mai bune rezultate n regenerarea pe cale natural a pdurilor din zona Avrig. Preocuprile actuale nu includ n sfera de aciune aplicarea tratamentului tierilor succesive i a tratamentului tierilor combinate. Aceste tratamente cu tieri uniforme nu dau rezultate bune n regenerarea natural a bradului n fondul forestier din zona Avrig. Utilizarea lor a dat randament n fgete. Aplicarea tierii definitive, la doar o suprafa regenerat de 33,2% din suprafaa total, n cazul tierilor succesive i 43,8% n cazul tierilor combinate, ne arat graba cu care erau efectuate tratamentele n goana dup ct mai mult lemn. Deci pe lng faptul c tratamentele nu erau adecvate, au fost efectuate i defectuos. S-au scurtat perioadele de regenerare normale, nu s-au corelat tierile cu anii de fructificaie, s-a mers mult pe plantaii pure cu molid pe suprafee mari. Tierile se executau mecanic, uniform, de intensitate mic pentru tierile de nsmnare. Rinoasele au fost extrase cu precdere de la primele tieri.Tierile definitive se executau prea devreme, fr a urmri regenerarea integral, fiind urmate mai mult de regenerarea artificial ce se executa ulterior pe linia nrinrii, care era la mod. Tierile de punere n lumin de cele mai multe ori nu s-au efectuat. Cel mai mult a pierdut dintre toate speciile fagul, care procentual a cedat molidului.

Fig.nr.41: Regenerarea natural oinut, pe natur de tieri aplicate (Natural regeneration obtained per types of implemented fellings) Tratamentele cu tieri repetate i neuniforme, cu regenerare natural sub masiv au reuitele cele mai bune n regenerarea natural a arboretelor pure sau amestecate de brad n zona studiat (fig.nr.41). Cel mai indicat tratament pentru obinerea regenerrii naturale a bradului este tratamentul tierilor progresive. Compoziia arboretelor n care au fost instalate pieele de prob este constituit conform fig.nr.42 din 73% Fa, 16,7% Br, 2,3% Mo, 0,3% diverse specii rinoase, 7,3% Ca i 0,4% diverse specii de esene tari. Aceasta difer de

71

compoziia arboretelor din zona studiat care are urmtoarea configuraie, schimbat n urma tierilor executate n timp i de mpduririle efectuate: 52,5% Fa 23,9% Mo 10,1% Br 3,6% DT 1,3% DM 0,6% DR i 2% Go.Seminiul rezultat n pieele efectuate este reprezentat pe 68,7% din suprafaa total (s-a luat n calcul i tierile de deschidere i de lrgire a ochiurilor, nu numai tierile definitive). Din acest semini, bradul este reprezentat n proporie de 31,3% din suprafaa regenerat (fig.nr.43), fagul pe 60,9%, molidul pe 6,5% i paltinul de munte pe 1,3%. Pentru tierile definitive executate, pe total (progresive definitive, tieri rase i tieri de substituire), procentul seminiului este de 74,16%.

Fig.nr.42: Compoziia arboretelor Fig.nr.43:Compoziia seminiului repentru pieele de prob zultat n pieele de prob (Stand composition for the sample plots) (Regeneration composition in the sample plots)

Fig.nr.44: nlimea seminiului pe natur de tieri (Regeneration height per felling types) Pe ansamblu, nlimea medie a seminiului pentru toate tipurile de tieri efectuate este de 50,2 cm. nlimea medie a seminiului de brad este de 53,7 cm., deci ceva mai mare, lucru care se datoreaz n parte declanrii mai timpurii a regenerrii bradului i a nsuirii sale de a rezista sub masiv n condiii de

72

umbrire perioade ce ajung uneori la 20-50 ani. Dup tierea de luminare se constat o regresie a nlimii regenerrii naturale la toate tipurile de tratamente aplicate (fig.nr.44), determinat de ocul punerii n lumin dar i de concurena interspecific care se acutizeaz. Scderea consistenei la 0,6 avantajeaz fagul i dac se merge la consistena de 0,5, molidul este cel avantajat la instalare. Dup tierea definitiv se constat o cretere mai mare n nlime a seminiului care este mai pregnant dup tierea progresiv de racordare a ochiurilor. Din analiza efectuat asupra regenerrii naturale obinute prin efectuarea diferitelor tratamente n perioada actual, n funcie de tipul de staiune i de tipul de pdure, rezult c n staiunile situate n etajele fitoclimatice FM2 i FM1-FD4 din zona Avrig exist condiii medii de instalare i dezvoltare a regenerrii naturale a bradului. De obicei bradul se instaleaz mai greu sub masivul propriu unde litiera sa cu un coninut ridicat n mangan nu-i confer condiii prielnice. Coronamentul des reine i mpiedic apa din precipitaii s ajung la sol. Arboretele de fag i de carpen ofer cele mai bune condiii de instalare pentru brad. Dar instalarea seminiului, dei constituie etapa cea mai important n regenerarea natural, nu este totul pentru c relaiile cu mediul biotic sau abiotic sunt foarte complexe. Odat instalat, concurena interspecific i intraspecific pot fi hotrtoare pentru evoluia sa. n tot acest context interveniile silvotehnice au rolul de a canaliza n sensul dorit regenerarea arboretelor prin aplicarea celor mai adecvate tratamente silviculturale. Montan de amestecuri, Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria (3332) este cel mai rspndit tip de staiune n sondajele efectuate (56,4% ). Aplicarea cu discernmnt a tratamentelor a dat rezultate bune n mod surprinztor i n arborete situate pe soluri schelete, cu volum edafic mic, dar cu o bun troficitate mineral i care compenseaz apa din sol prin apa din precipitaii, care sunt mai abundenete. n fgetele montane pe soluri scheletice cu flor de mull (m), tierea de deschidere a ochiurilor a declanat o regenerare pe 80,8% din suprafa (din care bradul ocup 74,3% din aceast regenerare), cu 29,6 mii puiei/ha (din care 22 mii puiei/ha sunt de brad). Tierea de racordare a ochiurilor n tipul de pdure (2221) brdeto-fget cu Rubus hirtus (m) consemneaz o regenerare natural pe 81,5% din suprafa (din care brad 77,3%), cu 16,8 mii puiei/ha (din care brad 13 mii puiei/ha). Compoziia arboretelor pentru care s-a efectuat tierea era 90% Fa 10% Ca, deci arborete parial derivate, bradul a fost extras probabil nainte. n arborete total sau parial derivate din tipul natural fundamental de pdure (1314) amestec de Mo, Br, Fa, cu flor de mull (m) prin tierile de substituire-refacere n benzi (n care au fost efectuate tieri de deschidere i de lrgire a ochiurilor) s-a realizat o regenerare natural pe 77,5% din suprafa (din care 68,7% brad), cu o densitate foarte bun, de 36,4 mii puiei/ha (din care 25 mii puiei/ha de brad). i n staiuni de bonitate inferioar cum este cazul (3311) pentru montan de amestecuri, Bi, podzolic, edafic mic cu Vaccinium i alte acidofile, n tipul de pdure (4161) fget montan cu Vaccinium m. (i), aplicarea corespunztoare a

73

tierii de lrgire a ochiurilor a generat semini natural pe 88,4% din suprafa (din care brad 62,6%), cu o densitate de 22,8 mii puiei/ha (din care brad 14,3 mii puiei/ha). Reducerea consistenei la un 0,5-0,6 la tierea progresiv 2 sau la prima tiere, n condiiile fructificaiei abundente la fag, declaneaz o regenerare bun, dens i grupat la fag, care nu mai permite sau nltur seminiul bradului. Este cazul consemnat n tipul de staiune (4420) montan-premontan de fgete, Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria, tipul de pdure (4114) fget montan pe soluri schelete cu flor de mull (m), cnd dup tierea progresiv 2 s-a obinut regenerare pe 90,3% din suprafa, cu o densitate de 36,1 mii puiei/ha, dar 100% Fa, fr nici un puiet de brad. Pieele de prob care s-au efectuat pentru determinarea regenerrii naturale instalate pe natur de tieri sunt prezentate ca poziionare n arboret n fig.nr.45. Regenerarea natural obinut n urma tratamentelor aplicate pe categorii de relief (fig.nr.46) este majoritar pe versani mijlocii, cei inferiori sau superiori sunt regenerate n proporie mic datorit condiiilor ecologice mai grele. Seminiul bradului are n general aceeai arie de rspndire pe categorii de relief. n versani inferiori este mai bine reprezentat fa de alte specii i se observ o evident preferin pentru terenurile cu pant mic (platouri n special). Panta terenului nu este de altfel un element restrictiv pentru regenerarea arboretelor din zona Avrig, diferenele de regenerare pe categorii de pant sunt mici i in mai mult de condiiile pedoclimatice. Cele mai bune condiii pedologice pentru regenerarea natural a arboretelor sunt oferite de ctre eutricambosolurile tipice i de ctre podzolurile tipice. Expoziiile nsorite sunt agreate de speciile lemnoase n procesul de regenerare, att din punctul de vedere al suprafeei regenerate ct i al numrului de puiei/ha(fig.nr.47).Bradul are cerine privind regenerarea sa natural pentru terenuri cu expoziii parial nsorite (SE,E) asu parial umbrite (NE, NV).

Fig.nr.45: Poziia pieelor de prob n arboret (Location of sample plots in the stand)

74

Fig.nr.46: Suprafeele regenerate pe categorii de relief i pe natur de tieri (Regenerated surfaces per relief categories and felling types)

Fig.nr.47: Regenerarea natural pe categorii de expoziie (Natural regeneration per aspect categories)

Fig.nr.48: Suprafeele cu condiii nefavorabile de regenerare (Surfaces with unfavorable regeneration conditions) Factorii care frneaz procesul de regenerare natural (fig.nr.48) sunt mai numeroi i cu rspndire mai mare pe terenurile unde s-au executat tierile de nlturare a arboretelor. Procentele n care fiecare din aceti factori destabiliza-

75

tori aduc vtmri seminiului sunt prezentate pe natur de tieri efectuate n fig.nr.49. Aciunea omului, prin aplicarea tratamentelor silviculturale, cumuleaz n timp cu activitatea de exploatarea pdurilor o serie de vtmri aduse regenerrii existente dar i asupra procesului de regenerare natural. Dup tierea definitiv, odat cu dispariia proteciei masivului, condiiile de instalare i de dezvoltare ale seminiului devin mai aspre.Exploatrile forestiere produc cele mai mari prejudicii (79,2%, la brad 72,3%) seminiului natural instalat prin nerespectarea regulilor silvice de exploatare, a termenelor i a tehnologiilor stabilite, datorit dotrii necorespunztoare, etc. La primele intervenii prejudiciile sunt mai mari pentru c se lucreaz n arboretul matur. Vtmrile bradului datorate doborturilor i rupturilor de vnt i de zpad, a gerurilor i a temperaturilor extreme sunt mai mari dect cele constatate la alte specii datorit conformaiei speciei i datorit cerinelor i limitelor sale fiziologice.

Fig.nr.49: Vtmri ale seminiului pe natur de tieri (Regeneration damages per felling types) Vnatul produce i el prejudicii mai mari la brad. De menionat sunt vtmrile cauzate de vnat n suprafeele n care au fost executate tierile progresive de racordare (21,1% la brad) i n tierile de conservare, unde vtmrile nregistrate de fag i de molid sunt 100% datorate vnatului. La categoria ali duntori se ncadreaz recoltarea de cetin i pomi de Crciun, care pot produce pagube nsemnate regenerrilor naturale de brad mai ales n condiiile recoltrii ilegale.Din punctul de vedere al rezistenei la atacurile insectelor i al ciupercilor fitofage, bradul este superior att fagului ct i molidului, atacurile i vtmrile cauzate de acestea sunt nesemnificative. Vitalitatea seminiului natural (fig.nr.50,fig.nr.51) este 89,6% foarte bun, 8,2% bun, 1,3% satisfctoare i 0,9% nesatisfctoare. Situaia n cazul seminiului de brad este aproape identic. Vitalitatea seminiului este n corelaie direct cu vtmrile constatate, cauzate de factorii enumerai anterior. Considerm vitalitatea constatat ca fiind corespunztoare elurilor de regenerare pe cale natural a arboretelor.

76

Fig.nr.50: Vitalitatea regenerrii naturale pe natur de tieri (Vitality of natural regeneration per felling types)

Fig.nr.51: Vitalitatea regenerrii naturale de brad pe natur de tieri (Vitality of silver fir natural regeneration per felling types)

7.9. Alte preocupri privind cultura i protecia bradului 7.9.1. Aspecte generale
Lucrrile care sunt n legtur cu regenerarea natural a pdurilor, condiioneaz, depind sau sunt generate de aceasta, considerm c sunt necesare a fi amintite n cele ce urmeaz.

7.9.2. Lucrri de ajutorarea regenerrii naturale


Regenerarea natural este condiionat de modul cum se execut exploatarea, deci implicit ajutorarea regenerrii naturale depinde de aceasta, 79,2% din vtmrile existente la seminiul inventariat prin sondaje sunt datorate exploatrilor. Constatm c cele mai mari prejudicii sunt produse de utilajele de mare capacitate i de tehnologiile de exploatare n arbori cu coroan, prin vtmrile aduse seminiului i solului. Pagubele se mresc dac vegetaia forestier este

77

activ sau dac se lucreaz n perioade cu umiditate mare a solului. Vtmrile sunt i n funcie de tratamentul aplicat. Cu ct s-a scos mai mult material la ultima tiere, cu att prejudiciile au fost mai mari. Prejudiciile care n mod normal sunt mai mari la tierile definitive unde seminiul este mai mult i mai mare, au fost mai mari (n pieele efectuate) pentru primele tieri. Pentru limitarea pagubelor cauzate de exploatare au fost luate msuri preventive de interzicere a aplicrii tehnologiilor de exploatare a arborilor cu coroan, a corhnirii libere n parchete, a lucrului la colectare i transport material lemnos n perioadele cu umiditate excesiv a solului (mai ales primvara i cu utilaje grele). Perioadele cele mai bune de exploatare sunt pe iarn, cnd exploatrile se execut pe strat de zpad de 25-50 cm dar s-a constatat c trebuie evitate micrile n parchet n perioade cu geruri puternice cnd fragilitatea seminiului este mare. Dobortul materialului lemnos se va efecua pe direcii n afara ochiurilor de regenerare, fasonatul i curatul de crci se va face pe loc, n parchet, n felul acesta seminiul prejudiciat va fi numai cel inerent procesului de producie. Cele mai potrivite tehnologii de exploatare sunt cele cu sortimente definitive la cioat, cu scosul materialului lemnos cu vitele. La tierile definitive i nu numai la acestea, scosul materialului s-a efectuat pe culoare. Curirea de crci i martonarea resturilor de exploatare s-a efectuat concomitent cu lucrrile de exploatare pentru a nu sufoca seminiul. n vederea instalrii regenerrii naturale, lucrrile de ajutorarea regenerrii naturale au vizat lucrri de mobilizare mpotriva compactitii solului, a stratului gros i compact de litier, a nierbrii, lucrri de nlturare a arbutilor, arborilor mici, seminiurilor preexistente formate din specii nedorite sau seminiul speciilor de baz vtmat sau cu vitalitate sczut, nlturarea afiniului, rugilor sau a stratului de muchi, lucrri de drenare a unor suprafee. Pentru introducerea bradului mai ales n fgete i n crpineto-fgete, dar i n amestecurile de fag cu rinoase sau n brdeto-fgete cu condiii staionale grele, au fost executate semnturi directe cu brad n cuiburi pe vetre de 60x60 cm. Seminiul de brad prejudiciat de exploatri nu a fost scos n toate cazurile din parchete, dar s-a constatat c exemplarele vtmate, pe parcurs, dispar n competiia seleciei naturale. Seminiului de fag prejudiciat i-au fost aplicate lucrri de recepare. Tineretul preexistent sntos al bradului, care rezist la umbrire pentru o perioad lung de timp, a fost pstrat n toate cazurile.S-a intervenit cu completri n regenerarea natural acolo unde au existat goluri neregenerate dup efectuarea tierilor definitive. Instalarea regenerrii naturale, a bradului mai ales nu a pus probleme n zona studiat, pentru a interveni pe suprafee mari cu lucrri de ajutorare. Dup instalare, pentru meninerea i dezvoltarea normal a seminiului, au fost necesare i s-au efectuat lucrri de ngrijire a seminiurilor naturale (descopleiri, mobilizri, degajri, curiri) n funcie de mrimea i starea de vegetaie. Au fost i cazuri n care lucrrile de ajutorarea regenerrii naturale programate

78

nu au fost executate, avnd drept consecin pierderea unor suprafee cu semini care au necesitat apoi mpduriri. Cioatele speciilor de foioase lstresc i drajoneaz puternic i prin vigoarea de cretere mult mai mare a lstarilor i drajonilor fa de semini, acetia tind s copleeasc regenerarea natural. nlturarea lstarilor i drajonilor de plop, mesteacn, fag, carpen este imperios necesar pentru c seminiul copleit cedeaz i arboretul tinde s fie format din proveniene majoritar vegetative. n terenurile din apropierea praielor, sau pe terenuri cu pant lin, aezate, pe soluri cu umiditate, condiia esenial este ca tierile s se efectueze n aa fel nct drenajul s fie meninut, pentru a nu provoca sau pentru a nu accentua procesul de nmltinare. Au fost efectuate tieri de mic intensitate. Nu sunt oportune tierile de intensitate mai mare sau prea timpurii care duc n aceste condiii la nmltinare i la apariia unei vegetaii luxuriante care mpiedic dezvoltarea seminiului existent i instalarea unui nou semini. Punatul animalelor domestice nu este un pericol n zon. Vtmrile cauzate de vnat nu au aceeai intensitate ca n rile vest-europene, dar procentul de 9% din totalul vtmrilor constatate nu este de neglijat. Bradul (14%) repune problema abandonat a reutilizrii substanelor repelente.

7.9.3. Materialul forestier de reproducere la brad


Starea de sntate, vitalitatea, calitatea i adaptabilitatea bradului din zona Avrig face ca el s fie recomandat n cultur i n alte zone din arealul su. Rezervaia de semine de brad din zona Avrig BR- C 130 din U.P.II Porumbacu, u.a. 95A, 96A,C, 97A, 98A, 99A, 100A este inclus n Catalogul naional al rezervaiilor de semine ediia 2009 cu o suprafa de 75 ha. Situat la 4539 latitudine nordic i 2430 longitudine estic, ntre limitele altitudinale 625-1025 m, rezervaia este situat n etajul fitoclimatic FM2 al amestecurilor de rinoase cu fag n regiunea de provenien C 1 Carpaii Meridionali Nordici, Fgra nord. Proveniena materialului semincer este autohton. Pe lng brad, ca specii secundare n cadrul rezervaiei sunt desemnate fagul i molidul, specii din care se pot recolta semine. Seminele recoltate din aceast rezervaie au fost totdeauna de calitatea I catalogate prin buletinele de analize efectuate. Proveniena de Avrig este testat n culturi comparative din Germania, Austria, Cehia i este recunoscut ca fiind cea mai bun sub aspectul adaptabilitii speciei, conformaiei trunchiurilor, calitii lemnului, rezistenei la boli i duntori. A fost utilizat exclusiv n lucrrile de regenerare din zona Avrig. Seminele recoltate s-au utilizat la efectuarea lucrrilor de semnturi directe sub masiv, semnturi n pepinierele cantonale sau au fost valorificate ctre ali beneficiari. n zona Avrig funcioneaz un numr de 10 pepiniere cantonale de cte 2 ari fiecare n care se cultiv puiei de brad pentru a fi plantai n fondul forestier propriu sau la cerere pentru

79

beneficiari de la alte ocoale silvice. Anual se produc n aceste pepiniere cantonale 25-100 mii de puiei de brad api pentru plantat. Din anul 1979 funcioneaz livada semincer de brad Avrig (gsit i sub denumirea de Poiana Neamului) amplasat n U.P. IV Sebe (fost U.P. III Avrig), u.a. 306P. Situat la o altitudine de 615 m., 4540' latitudine nordic, 2430' longitudine estic, pe un teren n suprafa de 5,0 ha, cu o nclinare de 2. Schema de plantare a arborilor de brad este de 6x6 m. Originea materialului de baz (zona de recoltare) este C 122 i C 320 dup cum sunt redate n Catalogul Naional al materialelor de baz-Plantaje (ediia 2009). Au fost plantai 1400 de arbori din 4 proveniene. Proveniena clonelor este urmtoarea:Avrig 217 arbori, Azuga 147, Sinaia 1023 i 13 arbori dintr-o provenien necunoscut. Lucrrile de ntreinere n livada semincer sunt arturi, grpat, cosit, tieri de nlturare a vegetaiei lemnoase i ierboase cu unelte manuale sau executate mecanizat, drenri, fertilizri cu ngrminte naturale sau chimice, combateri,tieri de elagaj, toaletri i stimularea fructificaiei, mobilizri n vetre 2x2m. Fructificaia este din ce n ce mai bun cantitativ i calitativ n ultimii ani. Bradul fructific n livad aproape anual iar cu o peridiocitate de 3-4 ani se nregistreaz fructificaii abundente, lucru tot mai evident cu trecerea timpului. Anul 2010 este un an cu o fructificaie deosebit, apreciat ca excepional de ctre specialitii silvicultori din ar i de peste hotare care au vizitat plantaia semicer. Bradul de Avrig este din ce n ce mai apreciat pe plan extern. n cadrul I.U.F.R.O. s-au cercetat 26 de proveniene de brad (Abies alba Mill.) n vrst de 12 ani, n 6 variante (field test sites) n Bavaria, rezultatele artnd c proveniena Avrig din Romnia este deosebit de viguroas. Smna de brad pentru aceste exemplare a fost recoltat din rezervaia de semine din U.P.II Porumbacu, parcelele 95-100. Proveniena de Avrig s-a aflat pe locul 2, fiind depit doar la creterea n nlime numai de o provenien din Frana. Comparativ cu provenienele din Romnia, proveniena de Avrig este cea mai bun, prezint valori superioare la toi indicatorii. Comparaia s-a fcut la aceleai categorii de vrst i de altitudine (tab.nr.49). Dup cum se poate observa, nlimea medie, diametrul mediu, creterea medie n diametru i densitatea aparent convenional a lemnului de brad din zona Avrig sunt superioare. Comparaia indicatorilor din proveniena Avrig cu alte proveniene din ar (Comparison between Avrig and other provenances in the country) Tabel nr.49
Indicator nlime medie Diametru mediu Creterea medie n diametru Densitatea aparent convenional a lemnului Proveniene de Avrig 31,0-32,5 m. 47,7-50,2 cm. 5,2-5,5 mm. 0,3721-0,3887 g/cmc. Proveniene din alte zone geografice din ar 30,5 m. 47,4 cm. 4,9 mm. 0,3660 g/cmc.

80

Studiul efectuat pe 60 de proveniene de brad (Mihai, 2007) din care 27 din strintate, din urmtoarele ri: Frana (3), Germania (3), Austria(4), Italia (4), Polonia (1), Cehia (3), Slovacia (4) i Bulgaria (5). Populaiile romneti testate (33) sunt alese din tot arealul bradului din Romnia. Dintre acestea, provenienele Strmbu Biu, Trgu Lpu i Avrig au fost remarcate la culturile comparative internaionale prin performanele superioare de cretere i adaptabilitate. n cele 4 culturi comparative studiate, provenienele de Avrig au avut comportri remarcabile. Locul nti dintre toate provenienele la ocupat bradul de Avrig la volumul mediu pe arbore i forma trunchiului, iar la supravieuire pe locul doi dup provenienele de Azuga. Rezultatele confirm existena unei variabiliti genetice evidente la nivelul provenienelor locale. Performanele provenienelor depind de originea lor geografic. Astfel, la capacitatea de cretere cea mai mare la 25 de ani de la plantare n cuturile comparative, tot provenienele de Avrig sunt pe primul loc.

7.9.4.Pomii de Crciun i infuena lor asupra regenerrii bradului i integrrii n arboretele din zon
O activitate care a devenit tradiional pentru zona Avrigului este producerea i valorificarea pomilor de Crciun confecionai din tineret de brad. Pentru o analiz mai aprofundat a acestui fenomen, cu ocazia lucrrilor de recoltare a pomilor de Crciun din iarna anului 2008 i 2009 am efectuat msurtori la un numr de 1194 de exemplare de brad recoltai din 10 uniti amenajistice (124,1 ha), din trei uniti de producie, unde au fost concentrate tierile de recoltare din zona Avrig (tab. nr.50). Fondul forestier unde s-au efectuat extragerile este situat la altitudini de 610-1380 m (altitudinea medie de 838m), pe terenuri cu nclinare de 5-45 (panta medie de 26,1) pe staiuni n marea majoritate (96,6%) de tip 3.3.3.2Montan de amestecuri, Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria i 3,4% pe staiuni de productivitate superioar de tipul 3.3.3.3- Montan de amestecuri, Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria. Eutricambosolul tipic ocup 42% din suprafa, districambosolul tipic 47,7% i districambosolul litc 10,3%. Pe pantele repezi, peste 30-35 i pe soluri superficiale, cu schelet la suprafa i volum edafic mic, bradul se regenereaz foarte greu, extragerea lui i n condiiile unei densiti mici este o mare greeal. Tipurile de pdure din suprafeele n care s-au fcut msurtorile sunt brdeto-fgete sau amestecuri de rinoase cu fag n marea majoritate i n mic msur fgete (10,3%). Expoziiile versanilor sunt reprezentate n suprafaa studiat astfel: 33,9% E, 28,9% NV, 16,6% N, 14,2% V i 6,4% S (de fapt un platou). Pomii au fost recoltai de sub masivul unor arborete de 140-160 de ani n proporie de 36,1% i din suprafee n care s-a executat ultima tiere n proporie de 64,9%, arboretele avnd vrste de 5-40 ani. Exemplarele de sub masiv au n general o conformaie aparte, sunt mai firave, mai suple, cu distane mai mici

81

Caracteristicile arboretelor i a pomilor de Crciun


(Characteristics of stands and Christmas trees) Tabel nr.50
Arboret lucrri Nr. arbori inven- mini- maxi- medie m tariai m minim mediu maxim mi- manim xim mediu nlime (cm) Pomi de Crciun inventariai Numar de inele Nr. de verticile Vrsta (ani)

U.P. propuse 163 130 133 426 0.8 1 0.7 0.8 0.7 0.9 3 3 5 P.rac./ curiri 2005 dg./ 2005 curiri 54.3 28.2 140 P1/06, t.progr. P2/08 81 262 4 4 5 P.rac./ des.08 dg. 67 188 158 168 46 27 95 ig./ 1998 ig. 10 225 339 295 320 340 8 7 20 dg./ 2000 ig. 268 150 333 255.35 286.4 233.34 235.09 248.05 40 c/2003 r/2006 6 203 263 223.5 rrit./ 0.5S 9 6 7 6 6 6 168 373 258.75 5 196 373 268.14 6 20 20 16 20 14 16 15 20 186 356 261.82 5 16 8.97 9.5 10.15 11.33 11.08 10.1 9.9 9.73 9.68 3 10 168 360 248.63 7 20 11.63 3 3 3 3 4 4 8 9 7 9 9 10

u.a.

Supr. ha

Compoziia

conaltitu- panvrssis- d.m. h. Compota CLP dine ta ten- cm m.m ziia el () m ani execua tate 1 0.6 0.9 6 7 20 dg./ 2003 ig. 56 28 160 cons./ conser2009 vare 8 8 25 dg./ 2001, curiri c/2008 5.12 4.98 5.13 5.08 5.51 6.4

minimaxim medie m

82A

35.8

3Mo3Br 3Mo3Br 2Fa1Me 3Fa1Pam 1Pam

70033 1200

15 13 14 13 17 14 15 14 14 5.3 14

28 24 22 28 24 28 22 24 23 28

19.85 17.19 17.72 18.37 19.55 19.3 18.32 18.12 17.95 17.9

II Porum85A bacu 20

13.4

6Fa4Br

6Fa4Br

97545 1130

120A

11.8

5Br2Fa 2Ca1Mo

6Br3Fa 1Mo

640725

Total U.P. II

61

UB III Avrig 20 20 15 20 5

89

12.8

3Br4Fa 3Mo

3Br4Fa 3Mo

118030 1380

309B

4.2

8Br1Fa 1Pam

7Br2Fa 1Pam

640

306F

7.8

7Fa2Mo 1Br

7Fa2Mo 1Br

650

314C

5.5

9Br1Fa

6Br4Fa

625

IV Sebe 315A

19.1

10Fa

8Fa1Br 1Pam

610

305D

5Fa2Br 1Mo1Dt 1Dm 15 0.9 4 2 10

7Fa2Br 1Mo

625

314D

5.7

7Br1Fa 1Pam 1Dm

5Br4Fa 1Pam

630

74 762

20.1 150 1194 150

430 430 430

280.43 251.59 254

7 6 5

16 20 20

10.35 10.27 10.23

3 3 3

8 10 10

5.65 5.83 5.52

15 14 13

24 28 28

18.57 18.49 18.45

Total U.P. IV 26

50.3

TOTAL GENERAL

124.1

838

82

ntre verticilele care sunt mai dese i au un aspect aproape tabular (nlimea este foarte apropiat ca dimensiune de limea coronamentului). Nu sunt cei mai apreciai pe pia i de aceea au i preul cel mai mic. Sunt provenii din seminiurile a cror instalare a fost declanat cu muli ani n urm (au vrste cuprinse ntre 15-40 ani) i au rezistat sub masiv prin capacitatea proprie bradului de a rezista n condiiile de umbr. Cei recoltai din arboretele tinere sunt cei mai frumoi dar nu i cei mai indicai pentru a fi tiai. Acolo unde densitatea este de 30-50 mii buc./ha extragerea lor nu afecteaz grav arboretul viitor cu condiia ca extragerile s aib un caracter uniform de reducere a desimii, prevenind astfel eliminarea natural. Din pcate tierile scot tocmai exemplarele mai bine conformate, mai viguroase, de viitor, fr a ine cont de repartizarea spaial, ceea ce ne face s nu fim de acord cu recoltarea pomilor de Crciun n acest mod. Se pune problema dac aceste extrageri selective nu duc la degenerarea din punct de vedere genetic a populaiilor de brad din zon. Consistena arboretelor din care se execut extragerile este 0,8-1,0 la arboretele de unde se recolteaz din liber i 0,6-0,7 la arboretele mature unde extragerile se fac din tineretul preexistent sub masiv. Exemplarele recoltate au dimensiuni minime de nlime 1,5 m i maxime de 4,3 m, media de nlime a unui pom de Crciun toaletat i pregtit pentru valorificare este de 2,54m. Numrul mediu de inele msurat la cotorul pomului este 10,23 (minim 5, maxim 20), i este n corelaie cu vrsta bradului, n cazul n care tierea de recoltare s-a efectuat la nivelul sau aproape de nivelul solului. De multe ori ns, n dorina de a confeciona pomi ct mai frumoi, viguroi, cu o conformaie a verticilelor uniform i o culoare a acelor de un verde nchis intens, muncitorii recolteaz exemplare mai mari ca dimensiuni pe care apoi le toaleteaz la baz, secioneaz partea de la pmnt i dau pentru valorificare partea dinspre vrf. Numrul de verticile la un pom este cuprins ntre 3 i 10 verticile (n medie 5,52) n funcie de zona de recoltare, vrst, nlime, etc. Numrul de verticile, simetria i spaierea lor, alturi de culoarea cetinii d personalitate i frumusee fiecrui brdu.Vrsta medie a unui pom de Crciun rezultat din msurtorile efectuate este de 18,45 ani, vrsta minim constatat este de 13 ani i vrsta maxim de 28 de ani. Pentru evitarea aspectelor nedorite i pentru respectarea tradiiei i bucuriilor din srbtorile de iarn am gndit i suntem pe cale s realizm o cultur specializat de pomi de Crciun pe o suprafa de 15 ha la altitudinea de 600 m n punctul numit La Mnstire din U.P. II Porumbacu. n fiecare an vom planta cte un hectar cu puiei produi n pepinierele cantonale dup o schem de 1,5x1,5 m. pe care i vom conduce spre valorificare ntr-un ciclu de producie de 10-15 ani prin lucrri de ngrijire, toaletare, formri de coroan, fertilizri, etc. Intenia este i de producie n condiiile de pepinere de pomi de Crciun n ghivece de plastic. Bradul trebuie protejat prin orice mijloace i exemplele pozitive ale altor ri merit s fie urmate.

83

Cap.8. Concluzii. Contribuii proprii 8.1.Concluzii privind dinamica structurii arboretelor din zona Avrig
Dac pn n anul 1948, gospodrirea pdurilor putem spune c se fcea mai mult empiric, n funcie de interesele de moment ale proprietarilor de pdure, odat cu anul 1953 cnd se efectueaz primul amenajament al fondului forestier din zona Avrig, situaia se schimb. Se trece la generalizarea regimului codru i implicit la aplicarea tratamentelor cu regenerare natural sub masiv. Acolo unde se tia ras, pe cupoane, iar regenerarea era din lstari, s-au aplicat msuri de conversiune spre tratamente cu tieri repetate i regenerarea sub masiv. Mai nti s-au utilizat pe scar larg tierile combinate i succesive, recent se uzeaz de tierile progresive. Iniial, principalele restricii erau date de condiiile obiective de accesibilitate ale pdurilor. n primii ani nu s-a recoltat integral masa lemnoas datorit lipsei instalaiilor de transport i a dotrii precare din exploatrile forestiere. ncepnd cu anul 1960 se construiesc i se pun n funciune mai multe drumuri forestiere.Totui, cu toate acestea, nu se recolteaz dect aproximativ 68% din posibilitatea de produse principale. Efectul este dezechilibrarea claselor de vrst, cu un excedent de arborete exploatabile.Cu timpul zonarea funcional a pdurilor se impune, este tot mai strict, creeaz suprafee de protecie n care tierile se efectueaz cu restricie sau sunt interzise complet. O msur cu efecte benefice pdurilor a fost luat n anii 80 cnd se restricioneaz tierile de produse principale pe suprafee cu pante >35, n parchete mai mari de 10ha, iar tierile rase se interzic n parchete cu suprafee peste 3ha. Greeli care au influienat evoluia structurii fondului forestier s-au fcut i la aplicarea tratamentelor cu regenerare sub masiv (Florescu, 1981).Tierea de nsmnare a fost de cele mai multe ori prea timid i tierea definitiv s-a aplicat prea devreme, nainte de asigurarea regenerrii naturale (Florescu, Nicolescu, 1996).Astfel s-a ajuns la un procent exagerat de mpduriri i completri executate. Formulele de mpdurire au avut de obicei n compoziie rinoase, molid n marea majoritate, schimbnd raportul normal al speciilor din tipul natural fundamental de pdure. S-au creat multe arborete pure de molid i de multe ori n afara arealului. Extinderea molidului a avut loc n detrimentul fagului n principal dar i cu excluderea altor specii autohtone valoroase. Caracterul actual al tipului de pdure relev faptul c n anul 2005, 86% din arboretele studiate fceau parte din tipul de pdure natural fundamental. Arboretele artificiale sunt pe 8% din suprafa, n principal consecina neregenerrii integrale a suprafeelor n care s-au efectuat tieri de regenerare, dar i a nrinrii excesive practicate. Regretabil este existena a 3% arborete parial derivate i a 3% arborete total derivate care n perioada urmtoare necesit msuri suplimentare de reducere a acestor suprafee sau de eliminare a lor.

84

Speciile de baz ale zonei Avrig sunt fagul, molidul i bradul ale cror suprafee cumulate nsumeaz 87% din suprafaa fondului forestier. Amestecurile de molid, brad i fag, care reprezint mai bine de 48% din suprafa sunt cele mai valoroase, rezistente i mai stabile arborete. Ele sunt caracteristice zonei studiate iar meninerea i promovarea lor constituie preocuparea de baz. La stabilirea compoziiilor el sunt necesare introducerea ca specii de amestec a paltinului de munte, frasinului, ulmului, laricelui care au rolul de nnobilare i de mrire a rezistenei compoziiei arboretelor la factorii destabilizatori. Posibilitatea de produse principale a fost forat la amenajamentele din 1953, 1965 i 1975 prin presiunile politice din acea perioad. Indicii de recoltare sunt foarte apropiai de indicii de cretere,ceea ce exprim o productivitate medie superioar a arboretelor n studiu (indicele de cretere=5,7mc/an/ha). Recoltarea posibilitii de mas lemnoas s-a urmrit, pe total ocol i mai departe pe forul superior (Inspectorat sau Direcie Silvic) i nu pe unitate de producie cum se procedeaz de civa ani ncoace. Unitile de producie nu au fost solicitate uniform. n U.P. II de exemplu s-a depit sistematic recoltarea posibilitii de produse principale n anii 1975,1985 i 1995 cu pn la 38%. n U.P. IV n schimb nu s-a recoltat dect sub posibilitate, pe toat perioada studiat. Depirea posibilitii a avut loc prin parcurgerea de mai multe ori la aceiai suprafa prin tieri cu intensitate mai mic i prin alocarea unor arborete necuprinse n planul decenal de recoltare a masei lemnoase. n perioada 1965-1985 posibilitatea s-a micorat prin creterea permanent a suprafeei arboretelor de tipul II de categorii funcionale i prin diminuarea suprafeelor din clasele a VI-a i a VII-a de vrst. Posibilitatea de produse secundare se micoreaz datorit reducerii suprafeei arboretelor care necesit asfel de lucrri. Arboretele respective au trecut n clase de vrst superioare. Dinamica evoluiei structurii arboretelor din zona Avrig, pe ansamblu, dup unele fluctuaii, are o cretere calitativ a elementelor luate n analiz. Problema care rmne de rezolvat i care necesit timp, preocupare sistematic i gospodrire unitar este regularizarea claselor de vrst ale arboretelor. Procentul de 17% al provenienei din lstari a arboretelor i cel de 11% al arboretelor provenite din plantaii denot sfera larg de aciune n care se poate interveni pentru a promova tratamentele cu regenerare natural. Analiza mai amnunit i sistematic a strii i structurii arboretelor la nivelul unitilor teritorial zonale poate reprezenta un mijloc foarte eficient i uor de pus n practic n vederea: a.)cunoaterii evoluiei arboretelor ca rezultat al modului de gospodrire aplicat; b.) elaborarea de prognoze pe termen scurt i mediu privind gospodrirea durabil i polifuncional a arboretelor la scar local i zonal; c.)evaluarea principalelor prghii i mijloace de ameliorare a modului de gospodrire n perspectiv ; d.)estimarea eforturilor i efectelor probabile pentru ameliorarea modului de gospodrire durabil, zonal i punctual.

85

8.2.Concluzii privind particularitile aplicrii tratamentelor cu regenerare natural sub masiv n arboretele pure i amestecate de brad din zona Avrig
Experiena i rezultatele bune obinute la regenerarea natural a bradului prin aplicarea tratamentelor cu tieri repetate i regenerare natural sub masiv n zona Avrig ne-au determinat s le facem cunoscute. Studiul la prezenta lucrare cuprinde un numr de 85 uniti amenajistice n care au fost efectuate tieri de regenerare, n arboretele ce au n compoziia lor ca specie de baz, de amestec sau diseminat bradul. Cercetrile se ntind pe perioada cuprins ntre prima amenajare a pdurilor din zona Avrig (anul 1953) i pn n prezent. Baza de date a fost preluat din studiile de amenajare, actele de arhiv (dosare partizi, raportri statistice, controlul anual al regenerrii naturale, etc.) i pentru perioada de aplicare a amenajamentului curent (20062010) din ultimul studiu de amenajare. Au fost efectuate piee de prob n toate subparcelele n care se efectueaz tieri de regenerare prevzute prin amenajamentul n vigoare. Analiza a fost fcut i n arborete prevzute la tieri de refacere-substituire i la lucrrile speciale de conservare. Tratamentele aplicate pe parcursul timpului sunt diverse, utilizarea lor a fost consecina unui complex de factori determinai de cauze politico-economice specifice fiecrei perioade. La nceputul perioadei, tratamentele aplicate aveau mai mult un caracter empiric, necesitile economice de moment primau, tierile se efectuau n arboretele accesibile i calitativ superioare (Lungu,1991). Regenerarea pdurii era lsat pe plan secund, mai mult se conta pe regenerarea din lstari. Tierile succesive au fost agreate ca tratament, aproape exclusiv aplicat n perioada anilor 1953-1975. Se aplicau tieri n dou etape: o tiere succesiv de nsmnare i o tiere succesiv definitiv. Inaccesibilitatea arboretelor i lipsa mijloacelor de exploatare i de transportul materialului lemnos au generat presiuni i abuzuri. Neurmrirea regenerrii suprafeelor pe care se efectuau tieri , efectuarea tierilor definitive fr a ine cont de regenerarea natural au fcut ca arboretele s fie regenerate artificial cu costuri i cu eforturi mari. Plantaiile se fceau de cele mai multe ori numai cu molid, fapt ce duce la constituirea unui numr mare de arborete pure i echiene de molid care substituie de obicei fagul dar i bradul. Efectuarea tierilor definitive pe suprafee mari (uneori de 40-50 ha), pe terenuri cu nclinri foarte mari (35-50) i pe soluri superficiale (cu fenomene de eroziune la suprafa), nerespectarea unor perioade de restricie la tiere, concentrarea i alturarea tierilor au produs dezechilibre ecologice cu repercursiuni grave. Totui, pe ansamblu, nu s-a putut recolta posibilitatea anual, evitndu-se amplificarea rezultatelor negative. Anii 1975-1985 modific exclusivitatea tratamentului tierilor succesive prin executarea predilect a tratamentelor cu tieri combinate, dar nici acestea nu au adus o rezolvare mai bun, fiind n fapt tot tieri succesive (Florescu, 2007). Se efectueaz trei tieri: tieri combinate de nsmnare, tieri combinate de

86

dezvoltare i tieri combinate definitive. Este un pas n mersul ntr-o direcie pozitiv. Ca i n suprafeele parcurse cu tieri succesive se obin rezultate mai bune atunci cnd tierile sunt corelate cu anii de fructificaie i dac tierile sunt de intensitate mai mic. Accesibilitatea este mai bun. Nerespectarea posibilitii se face la presiunea realizrii cifrelor de plan. Posibilitatea se compensa de la un U.P. la altul i de la un ocol la altul, la nivel de Inspectorat silvic. Moda nrinrii a continuat avnd ca rezultat creearea unor arborete derivate sau parial derivate. ncepnd cu anul 1986 tratamentele cu tieri progresive au ctigat tot mai mult teren. Cercetrile efectuate au relevat c tratamentul tierilor progresive este cel mai adecvat pentru obinerea regenerrii naturale de brad n arboretele din zona Avrig. Tratamentul s-a aplicat prin tieri repetate efectuate n 3-4 etape, corelate cu anii de fructificaii abundente. Tierea I, de deschidere a ochiurilor este indicat a se efectua n anul de fructificaie abundent, sau n anul urmtor anului cu fructificaie, n perioade cu strat de zpad de minim 15-20cm. Limea ochiurilor de 0,5-0,75 nlimi de arbore a dat cele mai bune rezultate n declanarea regenerrii naturale a bradului. Urmtoarele tieri se fac i ele tot n ani de fructificaie, dar reducerea mult a consistenei sau expunerea direct a seminiului dat de ocul tierii definitive favorizeaz mai mult speciile celelalte care intr n amestec dect bradul. Tratamentele cu tieri repetate n margine de masiv au dat rezultate bune n regenerarea natural a bradului. Tierile progresive n margine de masiv au fost aplicate n acelai timp, cnd a fost cazul, cu tierile progresive normale pe o latur a arboretului, innd cont de direcia de naintare a vnturilor dominante. n suprafeele n care urmau s se efectueze tieri de substituire-refacere, s-a intervenit anticipat, cu tieri de mic intensitate, prin creearea de ochiuri mici n jurul exemplarelor diseminate de brad. S-au obinut regenerri de brad care sunt compatibile tratamentelor clasice, chiar peste ateptri. Acelai lucru, unde a fost posibil, s-a aplicat arboretelor care au fost prevzute i parcurse cu tieri rase. Reamenajrile recente au extins zonarea funcional mult, pentru c au fost trecute n grupa I o serie de arborete cu pant peste 35. Construcia hidrocentralelor de pe rul Olt, al crui curs capteaz toate apele zonei Avrig, a determinat includerea integral a fondului forestier n grupa I funcional i din aceast cauz tratamentele silvotehnice adoptate au trebuit s se alinieze n consecin. Obinerea regenerrii la lucrrile de conservare este dificil, dar bradul instalat d stabilitate mult mai mare arboretelor. Posibilitatea de mas lemnoas nu se mai compenseaz dect n cadrul aceluiai U.P.. Este o realizare deosebit, care regleaz la alte dimensiuni volumul de mas lemnoas ce trebuie extras din pduri. De menionat este faptul c de multe ori, lucrri silvotehnice prevzute sau necesare, nu s-au efectuat din diferite motive, ceea ce a avut ca urmare nerealizri n privina regenerrii naturale.

87

8.3.Concluzii privind cercetrile pentru regenerarea natural a bradului n arboretele din zona Avrig
Din cercetrile efectuate n teritoriul studiat rezult c tratamentele cu tieri uniforme (tratamentul tierilor succesive i tratamentul tierilor combinate) aplicate nu au efectele dorite n regenerarea natural a bradului, cerinele bioecologice ale speciei nu corespund. Fagetele sunt cele mai receptive la aceste tratamente. Prin aplicarea tratamentului tierilor successive, dei procentul de participare al bradului la compoziia regenerrii naturale obinute este semnificativ (40,7%), suprafaa total regenerat este insuficient pentru ntemeierea unui nou arboret (33.2%). La tratamentul tierilor combinate, regenerarea natural dup tierea definitiv este de doar 43.8% din suprafaa total din care bradul deine 32%. De altfel din 1988 tratamentul este exclus de normele tehnice. Tratamentele silviculturale cu tieri neuniforme se preteaz cel mai bine condiiilor staionale foarte variate ale zonei dar i exigenelor bioecologice ale bradului. Compoziia de amestec a arboretelor din care face parte bradul (doar 1% din fondul forestier al zonei studiate sunt brdete pure), deci variaia cerinelor staionale date de fiecare specie n parte impun tieri neuniforme, difereniate ca timp, spaiu, intensitate. Aplicarea tratamentului tierilor progresive i a tratamentului tierilor progressive n margine de masiv n arboretele studiate au generat, conform sondajelor efectuate, o regenerare natural pe 72,7% din suprafa, cu o densitate de 17,3 mii puiei/ha. Procentul de participare al bradului la compoziia seminiului obinut este de 38.6%, alturi de 39% fag, 12,3% molid i 10,1% paltin de munte. Vitalitatea regenerrii naturale este de calitate foarte bun 92,5% (pentru brad 95,3%), bun 5,7% (pentru brad 3,8%), satisfctoare 1,2% (pentru brad 0,4%) i nesatisfctoare 0,6% (pentru brad 0,5%). Au fost identificai 3,4% puiei cu diverse vtmri (puieii de brad sunt vtmai doar n proporie de 1,8%). Vtmrile la seminiul bradului la tierea progresiv definitiv se datoreaz aciunii zpezii i a vntului 61,3%, ngheurilor i gerurilor 17,6% i cauzate de vnat 21,1%. Tierea definitiv s-a efectuat relativ trziu, cnd nlimea medie a seminiului era de 98,2cm (85,4cm la brad). Sondajele efectuate n suprafeele de pdure din zona Avrig pentru arboretele n care s-a executat tierea progresiv de racordare ne indic platourile ca forma de relief n care s-a obinut cea mai bun regenerare de brad: pe 76,5% din suprafa (din 85% total suprafa regenerat). Terenurile cu nclinare 0-15 au fost regenerate pe 82,5% din suprafa (din care brad 45,7%) cu un numr mediu de 20,6 mii puiei /ha (din care 9,4 mii puiei/ha sunt de brad). Pe eutricambosoluri tipice am obinut cea mai bun regenerare: 81,7% din suprafa (din care brad pe 43,8%) cu o densitate de 20,3 mii puiei/ha (din care

88

8,9 mii puiei/ha sunt de brad). Pe expoziiile estice s-a realizat cele mai bune reuite: 81,5% din suprafee au fost regenerate (din care 77,3%cu brad). n cazul tierilor rase, efectuate n benzi alterne de 30-45m lime, amplasate n funcie de configuraia terenului, expoziie, compoziia arboretului, direcia vntului dominant, etc., s-a obinut o regenerare pe 70,8% din suprafa (din care brad 35,2%), dar n condiiile terenului descoperit numai 9 mii puiei/ha (din care bradul 3,2 mii puiei/ha, beneficiind de protecia lateral a masivului), cu o nlime medie a seminiului de 51,2 cm (59.1 cm la brad). Pe versanii mijlocii, acest tip de tiere a dat cele mai bune rezultate n regenerarea natural a bradului (62,9%), de asemenea pe terenuri cu nclinri medii (16-30) i pe expoziii nord-vestice. Tierile de substituire refacere dovedesc prin sondajele efectuate obinerea unei regenerri naturale foarte bune 77,9% cu o densitate de 25,8 mii puiei/ha i o nlime medie de 47,2cm (din care brad 48%, cu 12,4mii puiei/ha i nlimea medie de 54cm), obinut din arbori prezeni doar diseminat n compoziia arboretului. Deci pot apare succesiuni rapide n favoarea bradului, ce demonstreaz capacitatea de extindere a bradului sau mai bine spus revenirea bradului ntr-un areal prsit odat. Au existat perioade (nainte de anul 1953) cnd cine avea nevoie tia bradul din zonele accesibile din partea de jos. Regenerarea bradului este un semn de revenire pe teritoriul de fapt al lui. La lucrrile speciale de conservare, sondajele efecuate au artat c regenerarea natural de brad ocup 8,5 % din suprafa, avnd o vitalitate foarte bun n totalitate (din 64,9% suprafa total regenerat). Aceste lucrri sunt de importan mare datorit suprafeelor mari ale arboretelor prevzute n amenajamente i care ridic probleme de accesibilitate, condiii grele de exploatare, existena unor factori restrictivi n instalarea i dezvoltarea normal a regenerrii naturale (nierbare pe 15,8% din suprafa, muri pe 8%, stncrie pe 12%, afini pe 3,8%, litier pe 12,9%), volumul redus de extras pe unitatea de suprafa, lipsa utilajelor i a tehnologiilor specializate pentru efectuarea acestor tieri. Vtmrile nregistrate la 1,4% din numrul total al puieilor se datoreaz vnatului. Cazurile de nereuit a regenerrii naturale a bradului prin tratamentele silvotehnice efectuate au fost de regul rezolvate prin lucrri de ajutorarea regenerrii naturale: semnturi directe de brad sub masiv i lucrri speciale de ngrijirea seminiurilor. Materialul forestier de reproducere utilizat este de provenien local: rezervaia de semine sau livada semincer de brad, a cror provenien este testat i certificat ca foarte bun n culturi comparative din ar i din strintate. Este motivul includerii acestor subiecte n tema prezentei teze de doctorat. De asemenea problema recoltrii pomilor de Crciun i a cetinii de brad se dovedesc a fi n timp duntoare ntemeierii unor arborete de brad de calitate. Se impun adoptarea unor modele de cultur intensiv a pomilor de Crciun.

89

8.4.Contribuii personale
Cuprinsul lucrrii de fa aduce un set de contribuii proprii la mbog-irea cunotinelor actuale privind regenerarea pe cale natural a bradului (Abies Alba Mill.). Contribuiile personale sunt concentrate i prezentate punctual n cele ce urmeaz: 1.Realizarea unei sinteze privind caracterizarea fizico-geografic i biogeografic a zonei Avrig prin utilizarea att a literaturii de specialitate ct i a experienei personale n domeniu de peste 28 de ani, n pdurile acestor locuri; 2.Efectuarea analizei detaliate a dinamicii evoluiei structurii arboretelor din zona Avrig pentru perioada 1953 (anul aplicrii primului studiu de amenajare a pdurile din aceast zon) 2010; 3.Determinarea particularitilor privind aplicarea tratamentelor cu regenerare natural sub masiv n arboretele pure i amestecate de brad din zona Avrig ce ne ofer cunoaterea: -felului cum s-a realizat regenerarea natural n raport cu tratamentele aplicate; -evoluiei arboretelor pe perioade lungi de timp, corespunztoare msurilor de gospodrire utilizate. 4.Efectuarea cercetrilor privind preocuprile actuale de aplicarea tratamentelor n scopul obinerii regenerrii pe cale natural a bradului n arboretele din zona Avrig. Concluziile cercetrilor ntreprinse ne permit: -elucidarea unor aspecte importante privind regenerarea bradului n amestecurile de fag cu rinoase, brdete, brdeto-fgete, fgete, crpinete i fgeto-crpinete; -precizarea unor msuri silvotehnice difereniate pe tipuri de staiuni privind asigurarea regenerrii naturale a bradului i integrarea sa n viitoarele arborete tinere; -identificarea tipurilor de pdure i a particularitilor care genereaz utilizarea msurilor silvotehnice speciale; -stabilirea factorilor care genereaz fructificaia, care determin instalarea regenerrii naturale i dezvoltarea ei corespunztoare, n raport cu caracteristicile silvobiologice ale bradului n special, dar i a celorlalte specii. De asemenea, la necesitatea cunoaterii i a utilizrii n practica silvic a tratamentelor adecvate pentru regenerarea natural a bradului, n contextul dat, venim cu soluiile aplicate de noi i de silvicultorii din zon aici. Considerm c pot fi astfel mai larg cunoscute i valorificate rezultatele obinute i experiena n cultura bradului a silvicultorilor din zona Avrig.

8.5. Recomandri pentru producie


Cercetrile privind regenerarea natural a bradului n arboretele de pe versanii nord-vestici ai Munilor Fgra au ca rezultat i un ansamblu de recomandri pe care le considerm utile pentru activitatea practic din producie i pe care le prezentm concentrat n cele ce urmeaz.

90

Pentru zona studiat sinteza efectuat privind caracteizarea fizicogeografic i bio-geografic poate fi utilizat n activitatea productiv. Tot pentru arboretele zonei recomandm meninerea suprafeelor ocupate cu brad cel puin la nivelul actual, cel mai bine ar fi procentul de 12% pentru brad n structura pe specii a fondului de producie al acestui teritoriu. Echilibrarea claselor de vrst la un nivel ct mai apropiat de structura optim, prin realizarea la timp i corespunztoare a tierilor de ngrijire i a tierilor de regenerare. Pentru regenerarea pe cale natural a bradului, se recomand utilizarea tierilor progresive, a tierilor progresive n margine de masiv sau o combinaie a acestora. Folosirea tratamentului n 3-5 etape, corelate cu anii de fructificaie la brad. Nu se recomand utilizarea tierilor succesive sau combinate. Relizarea unor arborete amestecate, stabile i valoroase, cu o compoziie el 7Fa2Br1Mo i ca specii de amestec s se utilizeze laricele, paltinul de munte, ulmul i frasinul. Efectuarea controlului anual al regenerrii naturale ncepnd cu anul anterior demarrii tierilor de regenerare. Tierea progresiv de deschidere a ochiurilor se va face urmrind seminiul existent, n ochiuri de diametrul 0,5-0,75 nlimi de arbore, prin extrageri de mic intensitate (reducerea consistenei pn la 0,7), n anii de fructificaie. Pe expoziii nsorite, n zone deficitare n precipitaii, pe terenuri care favorizeaz deficitul de ap din sol, ochiurile vor avea orientare E-V, pentru a preveni uscarea solului i pentru a proteja seminiul mpotriva ariei. Tierea progresiv de lrgire sau de luminare a ochiurilor se face n sens radial sau oval ochiurilor existente pe direciile propice de instalare i dezvoltare ale seminiului, urmrind direcia de naintare a vnturilor dominante, anii de fructificaie, de intensitate variabil (obinuit de mic intensitate) n funcie de cerinele bioecologice ale seminiului i de caracteristicile staiunii (reducerea consistenei la 0,4-0,6, n 2-3 etape de tieri). Proporionarea amestecurilor, prin favorizarea instalrii seminiului anumitor specii, cu msuri silvotehnice adecvate, deoarece la tierea de luminare se cunoate compoziia seminiului instalat n urma efecturii tierii de deschiderea ochiurilor. Momentul aplicrii tierii definitive nu trebuie s fie prea devreme pentru c exist pericolul ngheurilor i al arielor, nici prea trziu, cnd frneaz dezvoltarea normal prin concurena pe care o exercit arborii din masiv. Pentru limitarea efectelor negative date n semini de prejudiciile produse seminiului de activitatea de exploatare i pentru depirea de ctre semini a nivelului stratului de aer de la sol unde ngheurile i seceta au valori extreme, tierile definitive la seminiul de brad considerm c trebuie efectuate la vrsta optim de 7-10 ani de la instalare, la o nlime medie a regenerrii de 40-60 cm. Pui n lumin plin, puieii de brad i de fag i reactiveaz creterile dup 4-5 ani,

91

dup 8-10 ani raportul creterilor este nedefinit i dup 15-20 ani, creterea bradului este mult mai intens dect la fag i molid. Recomandm, acolo unde sunt prevzute tierile rase sau tierile de substituire-refacere, efectuarea tierilor n benzi alterne de 1-1,5 nlimi de arbore ca lime (30-45 m) i n suprafa de pn la 3 ha, cu identificarea i nsemnarea prealabil pe marginea benzii a arborilor seminceri. Direcia de naintare a tierilor se va face cu luarea n considerare a condiiilor staionale i a direciei vnturilor periculoase. n acest sens, pentru evitarea efectelor negative ale insolaiei, n zonele calde i uscate este recomandat orientarea benzii pe direcia E-V i naintarea s se fac pe direcie N la S, n zonele reci i umede, benzile s aib orientare N-S i direcia de naintare a tierilor s fie de la E la V. La lucrrile speciale de conservare se va urmri: -extragerea produselor accidentale i de igien; -efecuarea de extrageri de intensitate redus prin deschiderea unor nuclee de regenerare i prin promovarea celor existente; -efectuarea n paralel a lucrrilor de ngrijirea seminiului i a tineretului natural de viitor instalat (descopleiri, recepri, mobilizri, degajri, curiri, etc., n funcie de vrsta, compoziia i starea seminiului); -dac este cazul, aplicarea unor lucrri speciale generate de cauze deosebite, care necesit lucrri de: combaterea i prevenirea bolilor i duntorilor pdurii, optimizarea efectivelor de vnat, interzicerea punatului, a rezinajului, a accesului public sau organizarea i efectuarea diferitelor concursuri sau activiti (turism, motocros, echitaie, etc.), amenajarea bazinelor cu caracter torenial, executarea unor sisteme de drenare, etc.; -tierile vor avea intensitate mic: 7-8%. Recomandm utilizarea materialului forestier de reproducere de brad de provenien Avrig, testat i certificat ca avnd o calitate foarte bun. Diminuarea i dac este posibil sistarea recoltrii pomilor de Crciun din suprafeele de regenerare, a extragerilor ilicite de arbori i cetin. Pentru ca reuita tratamentelor s fie sigur este necesar asigurarea unei accesibiliti corespunztoare i nu sancionarea ci prevenirea i respectarea regulilor silvice de exploatarea masei lemnoase.

92

Bibliografie selectiv
1.)ABRUDAN, I.V.,1991: Cercetri ecologice i silvoproductive privind amestecurile naturale de rinoase cu fag din bazinul superior al Vii Drganului (nord-vestul Romniei), Tez de doctorat; 2.)ABRUDAN, I. V., 2006: mpduriri, Editura Universitii Transilvania din Braov; 3.)ABRUDAN, I. V., 2006: Reconstrucia ecologic a pdurilor, Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov; 4.)BADEA, M., 1974: Ajutorarea regenerrii naturale a arboretelor, Editura Ceres, Iai; 5.)BARBU,C.,2009:Cercetri ecofiziologice narboretele de braddin Obcinele Bucovinei, parazitate de vsc, Rezumatul tezei de doctorat, Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea de Silvicultur i Exploatri Forestiere; 6.)BARBU, I.,1991:Moartea bradului-simptomal degradrii mediului, Editura Ceres, Bucureti; 7.) BARBU, I., BARBU, C., 2005: Silver Fir (Abies alba Mill.)in Romania,Ed. Tehnic Silvic; 8.)BELDIE, Al., CHIRI, C., 1967: Flora indicatoare din pdurile noastre , Editura Agro - Silvic, Bucureti; 9.)BRAUNER, H., 1929: Comerul i industria lemnului din Romnia, Editura Krafft&Drotleff S.A., Sibiu; 10.)BREGA, P., 1986: Regenerarea natural a fgetelor i amestecurilor de ri-noase cu fag din nordul rii, Editura Ceres, Cluj; 11.)BUNEA, D. D., 2010: Consideraii privind dinamica structurii arboretelor din zona Avrig n perioada 1953-2010, Analele ICAS, Braov; 12.)BUNEA, D. D., 2010: Bradul-ntre tradiia de Crciun i ecologie, Revista de silvicultur i cinegetic, Societatea Progresul Silvic, Anul XV, Nr.27/2010, Braov; 13.)CHIRI, C. .a.,1977: Staiuni forestiere, Editura Academiei R.S.R., Bucureti; 14.)CHIEA, G., 2001: Biostatistic forestier, Universitatea Transilvania din Braov; 15.)CIORTUZ, If., PCURAR, D. V., 2003: Amelioraii silvice, Editura Lux Libris, Braov; 16.)CIUBOTARU, A., 1998: Exploatarea pdurilor, , Editura Lux Libris, Braov ; 17.)CIUBOTARU, A., 2006: Tehnologii de exploatare a pdurilor, , Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov; 18.)CLINCIU, I., LAZR, N., 1997: Lucrri de amenajarea bazinelor hidrografice toreniale, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti; 19.)CLINCIU, I., 2006: Amenajarea complex a bazinelor hidrografice toreniale, Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov;

93

20.)CIULACHE, S., 1997: Clima Depresiunii Sibiu, Editura Universitii din Bucureti; 21.) CONSTANTINESCU, N., 1973: Regenerarea arboretelor, Editura Ceres, Bucureti: 22.)CONSTANTINESCU, N., BADEA, M., PURCELEAN, t., 1963: Contribuii la cunoaterea ecologiei regenerrii brdetelor din Munii Semenicului, Analele ICAS; 23.)DANCIU, M., 2006: Ecologia i cenologia plantelor indicatoare de pdure, Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov; 24.)DANCIU, M., GUREAN, D., INDREICA, A., 2006: Botanic. Morfologia i sistematica plantelor, Curs.I.D., Universitatea Transilvania din Braov; 25.)DONI, N., CHIRI, C., STNESCU, V.,1990: Tipuri de ecosisteme forestiere din Romnia, ICAS-Redacia de propagand agricol, BucuretI; 26.)ENESCU, V. .a.,1997: Conservarea biodiversitii i a resurselor genetice forestiere, Editura AGRIS, BucuretI; 27.)FLORESCU,I.,1981: Silvicultur, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti; 28.)FLORESCU, I., NICOLESCU, V.N.,1996: Silvicultura -Studiul pdurii, Editura Lux Libris, Braov; 29.)FLORESCU, I., .a., 2002: Particulariti privind modul de structurare i funcionare a unor ecosisteme forestiere montane cvasivirgine din zona Braov, Analele ICAS (45, 21-30); 30.)FLORESCU, I., 1991: Tratamente silviculturale, Editura Ceres, Bucureti; 31.)FLORESCU, I., 2006: Silvotehnica ecosistemelor forestiere, Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov; 32.)FLORESCU, I., 2004: Silvicultur, Vasile Goldi University Press, Arad; 33.)FRON, A.,1923: Silviculture, Imprimerie CRETE, Paris; 34.)GEAMBAU, N., BARBU, I., 1987: Fenomenul de uscare al bradului n pdurile din Bucovina, Revista pdurilor nr.3; 35.)GIURGIU, V., 2002: Biodiversitatea i regenerarea arboretelor, Bucovina Forestier, (X); 36.)GUREAN, D., 2006: Conservarea mediului i a biodiversitii, Curs.I.D., Universitatea Transilvania din Braov; 37.)IACOVLEV, A., 1958: Regenerarea natural a bradului din rezervaia ICES Mihileti-Muscel, Analele Institutului de Cercetri Forestiere, volumul XIX, Bucureti; 38.)IONACU, G., 2002: Exploatarea i valorificarea lemnului, Editura Tridona,Oltenia; 39.)IONACU, G., OPREA, I., DU, G., 2006: Tehnici i tehnologii de exploatarea lemnului n condiiile gestionrii durabile a pdurilor, Editura Universitii Transilvania din Braov; 40.)LEAHU, If., 2001: Amenajarea pdurilor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti;

94

41.)LEAHU, If., 2006: Modelarea proceselor n gospodrirea pdurilor, Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov; 42.)LUNGU, I.,1991: Prin pdurile Sibiului, I. P. Sibiu; 43.)MARCU, M., MARCU, V.,1999: Meteorologie i climatologie forestier, Reprografia Universitii Transilvania Braov; 44.)MARCU, O., SIMON, D.,1995: Entomologie forestier , Editura Ceres, Bucureti; 45.)MARCU, O., 2006: Teorii noi privind gradaia insectelor duntoare i factori vtmtori ai speciilor forestiere, Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov; 46.)MIHAI, G., .a., 2007: Variaia genetic i ameliorarea bradului n Romnia, Analele ICAS (50, 27-44); 47.)NEGULESCU, E.G., CIUMAC, Gh., 1959: Silvicultur, Editura Agricol de Stat, Bucureti; 48.)NEGULESCU, E., STNESCU, V., FLORESCU, I., TRZIU, D.,1973: Silvicultur (vol.1,2), Editura Ceres, Bucureti ; 49.)NICOLESCU, N.V., .a., 2005: Pre-commercial thining in silver fir (abies alba Mill.) stabds: a case study, International silver symposium, Poiana Braov (pg.52-53); 50.)PARASCAN, D., DANCIU, M.,1996: Botanic forestier, Editura Ceres, Bucureti; 51.)PACOVICI, V., 1995: Sensibilitatea arboretelor de brad (Abies alba Mill.) fa de aciunea poluanilor industriali, http://www.bucovina forestier.ro.1995/2/pascovici.pdf.; 52.)PACOVSKI, S.,LEANDRU, V.,1958: Tipuri naturale de pdure din R.P.R., Editura Agro-silvic, Bucureti; 53.)PUNESCU, C., 1975: Soluri forestiere, Editura Academiei R.S.R., Bucureti; 54.)PETRIAN, A.M., PETRIAN, I.C., NICOLESCU, N.V., 2005: Structura i biodiversitatea bradului argintiu natural n pdurile de fag europene, The International Forestry Review, vol.7(5), XII IUFRO World Congres, 8-13 aug. 2005, Brisbane, Australia (pg.37-38); 55.)POSEA, V., 2008: Geografia fizic a Romniei, Editura Universitii Spiru Haret, Bucureti; 56.)PURCELEAN, t., PACOVSCHI, S.,1968: Cercetri tipologice de sintez asupra tipurilor fundamentale de pdure din R.S.R., Inst. De Cerc. Forest., CDF, Bucureti; 57.)PURCELEAN, t., .a., 1962: Recomandri privind aplicarea tierilor progresive n ochiuri combinate cu tierile succesive n pdurile de leau din Podiul Trnavelor, Editura Agro-silvic, Bucureti; 58.)RUCREANU, N., LEAHU, I., 1982: Amenajarea pdurilor, Editura Ceres, Bucureti;

95

59.)SPRCHEZ, Gh., 2004: Diferene i interferene ntre tipologia pdurilor i tipologia staiunilor forestiere, Revista Pdurilor nr.3, pg.7-9; 60.)OFLETEA, N.,2005: Genetic i ameliorarea arborilor, Editura Pentru Via, Braov; 61.)OFLETEA, N., CURTU, L.,2004: Dendrologie (vol. 2), Editura Pentru Via, Braov; 62.)OFLETEA, N., CURTU, L., 2007: Dendrologie, Editura Universitii Transilvania Braov; 63.)OFLETEA, N., 2006: Bazele biologice ale ecosistemelor forestiere, Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov; 64.)OFLETEA, N., 2006: Strategii, programe i metode de ameliorare a arborilor, Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov; 65.)TAMA, t., 1983: Optimizri n silvicultur i exploatri forestiere, Editura Ceres, Bucureti; 66.)TAMA, t., 2006: Sisteme de informaii geografice, Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov; 67.)TRZIU, D.R., SPRCHEZ, Gh., DINC, L., Soluri i staiuni forestiere, Lucrri practice, Universitatea Transilvania din Braov; 68.)TRZIU, D.R., SPRCHEZ, Gh., DINC, L., 2002: Solurile Romniei, Editura Pentru Via, Braov; 69.)TRZIU, D.R., 2006: Pedologie i staiuni forestiere, Editura Silvodel, Braov; 70.)TRZIU, D.R., 2006: Bazele ecologice ale managementului ecosistemelor forestiere, Suport de curs masterat postuniversitar, M.E.F., Braov; 71.)TEA, D., 1974: Variaia altitudinal a principalilor parametri climatici n zona Blea-Capra din Masivul Fgra, Editura I.M.H., Bucureti; 72.)VLAD, I., 1942: Regenerarea natural n margine de masiv, Analele ICAS (vol.8, 30-86); 73.)Amenajamente, 1953, 1965, 1975, 1985, 1995: U.P. II Porumbacu, U.P. III Avrig, U.P. IV Sebe , ICAS Braov; 74.)Amenajamentele, 2005: U.P. II Porumbacu, U.P. IV Sebe, U.P. P (Primria Porumbacu de Jos), U.P. C (Composesorat Branite, comuna Racovia), U.P. R (Primria Racovia), ICAS Braov; 75.)Norme tehnice pentru ngrijirea i conducerea arboretelor, 2000: M.A.A.P.M., nr. 2; 76.)Norme tehnice privind alegerea i aplicarea tratamentelor, 2000: M.A.A.P.M., nr. 3; 77.)Lege : Codul silvic nr. 380/ 18.03.2008; 78.)Societatea PROGRESUL SILVIC, 1995: Protejarea i dezvoltarea durabil a pdurilor Romniei, Editura Arta Grafic, Bucureti. 79.)www.asociaiaforestierilor.ro (ASFOR), 2007: Resursele de lemn i potenialul pieei din Romnia.

96

Abstract
The researches were located in Avrig area, particularly in the forestland from the northern slope of Fgra Mountains, on the left side of Olt river, from the river and up to the mountains ridges. The forestland area of approximately 7535ha, may be framed in a rectangle with the parallel with Olt River and the mountain peaks, having approximately 20 km., and the width having approximately 10 km. The dissertation, structured in ten chapters, broadly outlines the concerns regarding the natural regeneration of silver fir in Avrig area. Additional materials (data tables and photographic materials) are annexed in a separate volume. The main purpose of this disertation is to illustrate a more complete image on the evolution of the forestland from Avrig area as a result of the implemented silviculturale measures and the presentation of the local knowledge and experience regarding the implementation of treatments consisting of repeated fellings and the natural regeneration under shelter of pure and mixed silver fir stands from this area. Multiple research methods were used analysis of available literature, of technical documents from the forest districts archive, of the forest management plans in the area. Also, data was collected based on field observations from the stands included in the study and from the analyses carried out in seed reservetions, plantings, populations of Christmas trees from the area, etc. The stands of the research area are located in 5 phytoclimatic domains (FSA, FM3, FM2, FM1+FD4 and FD3), between the 4535 and 4543 Northern latitude; from 2433 to 2433 Eastern longitude. Stands were located on rough terrains, with steep slopes, having an average altitude of 875 m, generally on crystalline substrates. Twenty six types of forest sites were identified, covering a great variety of site conditions. According to Kppen, the forestland of Avrig area is located in the climatic province D.f.c.k. boreal climate (continental subarctic), a temperate cold climate, with cold and wet winters. At medium altitude, the average annual temperature is of +6,025C, the annual medium precipitations are of 849 mm. De Martonne aridity factor value is 56.16, Lang aridity factor has the value of 149.38, meaning that there is excess water from precipitations, as compared to potential evapotranspiration, characteristic to wet forest areas. The interaction of site factors with the requirements and needs of forest species have generated the presence in the researched area of a number of 47 forest types out of which 16 forest types of low productivity (12%), 23 forest types of average productivity (75%) and 8 types of high productivity (13%). A great variety of site conditions implies various ranges of silvicultural measures. European beech with a 53% participation percentage, Norway spruce with 24%

97

and silver fir with 10% occupy the great majority of the forested surface of the forestland from Avrig area. The analysis of the dynamics of the stands structure from Avrig area during 1953-2010 (from the first management planning of the forests from the area and up to the present time) has been carried out for the stands which had in their composition as main or disseminated species, the silver fir. The impact of the silvicultural measures implemented along the time has left a powerful mark on the defining elements of the forestlands structure. In the cas of Silver fir despite the excessive expansion of conifers (especially to the detriment of beech) due to its slower growth compared to other conifers used for afforestations as well as the more reduced range of uses in the economy positioned it on the second place of silvicultures concerns. From 9,8% the percentage of fir participation to the stands composition in 1953, the percentage gradually rises until 1975 when it reaches the maximum of 12%. The intentions related to fir promotion have decreased in the following period and in 2005 have reached 10,1%. In the current situation, the process of returning to normal distribution among age classes is sough by the tending operations and regeneration fellings according to the provisions of the forest management plans. The current provisions which impose the levels which must be permanently sustained, stipulated by the forest management plan for each production unit, with no exception, are an important step forward in the regulation towards normality of the relation between age classes. The evolution of yield classes and canopy closure of stands shows over time a positive evolution, as a consequence of the applied measures. The treatments implemented over the time are various, their use being the consequence of a complex of factors determined by political-economical causes specific to each time period. The research works afferent to this paper include a number of 85 management planning units including silver fir in which there have been carried out, regeneration fellings.The particularities related to the implementtation of treatments carried out for the natural regeneration of silver fir have been analyzed. The research was carried out per phytoclimatic level, per types of forest sites and in their case per each forest type, the conclusions providing the opportunity to use the applied solutions in forest practice.The best results were obtained by implementing the treatment of group shelterwoood fellings. In the stands included in the periodic felling area, for the management planning study from 2005, in 48 management planning units, on a surface of 310,2ha a number of 1540 sample plots were installed each having the size of 1x5 m (7700 m2). According to the analysis carried out on the natural regeneration obtained by the implementation of different treatments in the current period, depending on the type of forest site and the type of forest, the results show that in the sites located in the phytoclimatic level FM2 and FM1-FD4 from Avrig area there are average conditions for the establishment and development of the firs natural

98

regeneration. Usually, fir establishes with greater difficulty under its own shelter where its litter with high content of manganase doesnt provide favorable conditions. The thick canopy prevents the precipitation water from reaching the soil. The beech and hornbeem stands provide the best conditions for silver fir stand establishment. However, the seedling establishment, though it represents the most important step for natural regeneration, it doesnt represent everything because the relations with the biotic or abiotic environment are very complex. Once the stand is established, the interspecific and intraspecific competition may be decisive for its evolution. Within this entire context silvicultural interventions have the role of obtaining the desired regeneration by implementing the most appropriate silviculture treatments. Fir seedling generally has the same spread area per relief categories. Besides, the terrains slope is not a restrictive element for the natural regeneration of the stands from Avrig area. The best soil conditions for the natural regeneration of the stands are provided by the typical Eutric cambisols and typical podsols. The fir has preferences regarding its natural regeneration for terrains with partially sunny exposures (SE, E) and for partially shaded terrains (NE, NV). Forest harvestings generate the greatest damages (79,2%, for fir 72,3%) to the natural established seedling, for the first interventions the damages are greater in comparison to the ones recorded for final fellings. The fir related damages caused by wind and snow (fellings and stem breakage, frost and extreme temperatures) are greater than the ones noticed at other species due to the structure of the species and its physiological requirements. Game also causes greater prejudices in the case of fir as compared to other species. The vitality of the natural seedling obtained overall in the researched plots is 89,6% very good, 8,2% good, 1,3% satisfying and 0,9% unsatisfying. The treatment of group shelterwood fellings has provided the best fir regenerations. Due to the fact that the treatment implies the supervision of the regeneration until the new stand is established, there were also analyzed other concerns of the forest engineers from the area regarding fir growing: helping of the natural regeneration, collection of fir seeds from local, valuable origins, from seeds reservations or plantings, as well as the issue related to the collection of fir branches and Christmas trees and their influence on fir regeneration and the integration within the stands from the area.

99

Curriculum vitae
1.Informaii personale: Nume / Prenume: BUNEA DORIN DAN

Adres: Str. Prundul Mic, nr.5B, Avrig, cod 555200, judeul Sibiu Telefoane: 0269523633, 0748100997; 0730651730 E-mail: dorindanbunea@yahoo.com Naionalitate: romn Data naterii: 10 octombrie 1957 Sex: masculine 2.Locul de munc actual : Ocolul Silvic Avrig 3. Experiena profesional, perioada: 28 de ani nentrerupi n aceeai ntreprindere, 1982-2010 Funcii sau posturi ocupate: Inginer la toate compartimentele din ocol, inginer ef ocol, ef ocol silvic, ef compartiment producie, securitate i sntate n munc la Direcia Silvic Sibiu

4. Educaie i formare, perioada:

coala doctoral: specialitatea silvicultur (tiine agricole i silvice), Universitatea Transilvania din Braov, cursuri fr frecven, 2008-2010; Masterat : Managementul ecosistemelor forestiere Facultatea de silvicultur i exploatri forestiere, Braov, 2 ani, cursuri de zi, 2007-2008; Curs postuniversitar E.R.A.I.P. III, Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de inginerie Hermann Oberth, Sibiu, cursuri de zi, 2007; Curs postuniversitar de formare inspectori securitate i sntate n munc, Prossano, Braov,2006; Cursuri de pregtire profesional la C.P.P. Buteni, 1984-1994; Facultatea de silvicultur i exploatri forestiere, Braov, 5ani, cursuri de zi, 1977-1982; Liceul de cultur general Andrei aguna, Braov, 1972-1976; 5. Aptitudini i competene personale: putere de munc, punctualitate,corectitudine, loialitate, capacitate organizatoric, intuiie, operativitate Limba matern: romn Limbi strine cunoscute,nivelul de cunoatere: franceza, nivel mediu, engleza, nivel nceptori

6. Activitate cercetare tiinific, articole, simpozioane, conferine:

5 participri la simpozioane de comunicri tiinifice Articole publicate: 8 7. Informaii suplimentare: Starea civila: cstorit, 1copil; stagiul militar satisfacut, cunosctor operare P.C., Am lucrat detaat n interesul serviciului 1 an (1985) la I.C.A.S. Braov unde am efectuat o campanie de reamenajarea pdurilor (dou U.P.-uri)Membru cotizant al Societii Progresul silvic.

100

Curriculum vitae
1. Personal information: Surname / Firstname: BUNEA DORIN DAN

Adress: Str. Prundul Mic, nr.5B, Avrig, code 555200, county of Sibiu Telephone: 0269523633, 0748100997; 0730651730 E-mail: dorindanbunea@yahoo.com Nationality: Romanian

Date of birth: 10 october 1957 Sex: male 2. Current employer: Forest District Avrig 3. Professional expertise, Period: 28 uninterrupted years within the same company, 1982-2010 Occupations or positions held: Engineer for all forest district compartments, forest district chief engineer, forest district chief, production compartment chief, occupational health and safety at County Forest Directory Sibiu

4. Education and Training, Period:


Doctoral school silviculture speciality (agricultural and forestry sciences), Transilvania University from Braov, distance education, 2008-2010; Master degree: Forest Ecosystems Managemen Faculty of Silviculture and Forest Engineering, Braov, 2 years, day classes, 2007-2008; Post-universitary course E.R.A.I.P. III, (Evaluation of the risks associated to occupational accidents and illness), Lucian Blaga University, Faculty of Engineering Hermann Obert, Sibiu, day classes, 2007; Post-universitary courses on the training of occupational health and safety inspectors, Prossano, Braov,2006; Professional training courses at C.P.P. Buteni, 1984-1994; Faculty of Silviculture and Forest Engineering, Braov, 5years, 1977-1982; General Knowledge High School Andrei aguna, Braov, 1972-1976; 5. Personal Skills and Competences: operative, fairly, honest, labour capacity, punctually, intuition, organization aptitude, punctilious Mother tongue: Romanian Other known languages, level of knowledge: French, intermediate level, English, beginner level 6. Scientific research activity, articles, symposiums, conferences: 5 participations at scientific symposiums and conferences Articles: 8 7. Additional information: Marital status: married, 1child; military training performed, P.C. competence, I wass relocated for business purposes for a period of 1 year (1985) at I.C.A.S. Braov (Forest Research Institute) where I have carried out a forest re-planning campaign (two working units) . Subscriber member of the Forest Progress Society (Societii Progresul silvic).

101