Sunteți pe pagina 1din 71

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC


SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Cuprins
1. Introducere
2. Caracteristicile conditiilor de lucru din parchetul Paraul Intunecos ..
2.1. Amplasarea parchetului si situatia teritorial administrativa ..
2.2. Caracteristicile fizico-geografice ale conditiilor de lucru .
2.2.1. Conditii geomorfologice ..
2.2.2. Conditii climatice .
2.2.3. Conditii edafice
2.3. Caracteristicile vegetatiei ..
2.4. Caracteristicile silvotehnice aplicate .
2.5. Conditiile tehnico-economice de lucru .
2.6. Actul de punere in valoare .
2.7. Schita parchetului ..
2.8. Structura masei lemnoase de exploatat ..
3. Analiza tehnico-economica a variantelor de colectare ..
3.1. Stabilirea metodei de exploatare
3.2. Stabilirea marimii suprafetelor omogene ..
3.3. Rapartizarea masei lemnoase pe suprafete omogene
3.4. Stabilirea dupa criterii silvo-tehnice a variantelor de colectare
4. Documentatia tehnico-economica privind exploatarea masei lemnoase din
parchetul Paraul Intunecos .
4.1. Aspecte generale privind procesul de productie
4.2. Proiectul tehnico-economic privind exploatarea masei lemnoase din
parchet ..
4.2.1. Evaluarea constructiilor lucrarilor tehnologice
4.2.2. Structura masei lemnoase exploatate ...
4.2.3. Calculul necesarului de carburanti si lubrifianti ..
4.2.4. Calculul necesarului de muncitori, atelaje si utilaje
4.2.5. Cheltuieli necesare pentru pregatirea parchetului si desfasurarea
lucrarilor tehnologice .
4.2.6. Costuri de productie pentru exploatarea masei lemnoase
4.3. Proiectul de montare-demontare a liniei de funicular ...
4.4. Proiectul de executie a drumului de tractor ..
4.5. Proiectul de executie a drumului de vite ..
4.6. Proiectul de amenajare a platformei primare
5. Masuri de reducere a prejudiciilor .
6. Masuri de protectia muncii .

2
3
3
3
3
5
6
9
10
11
15
17
17
20
20
20
21
23

Bibliografie

67

25
25
28
28
37
37
40
41
43
44
51
54
56
58
60

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Capitolul 1. Introducere

Punerea in valoare a masei lemnoase in concordanta cu obiectivele culturale si


economice ale activitatii de exloatare se poate realiza numai printr-o proiectare si
organizare corespunzatoare a lucrarilor specifice acestui sector de activitate.
Proiectarea activitatii de exploatare, respectiv metodologia de intocmire a
documentatiei necesare pentru desfasurarea in conditii corespunzatoare a lucrarilor de
punere in valoare a masei lemnoase, intereseaza in mod deosebit la nivelul santierului
de expoatare, acolo unde, datorita variabilitatii conditiilor de lucru si impactului direct
al acestor activitati asupra ecosistemului forestier, trebuie sa se acorde o atentie
deosebita modului de desfasurare a lucrarilor, in asa fel incat sa se gaseasca solutiile
optime, sub aspect ecologic si economic, de organizare a acestor. In optimizarea celor
doua cerinte trebuie sa se tina seama, in mod corect, pentru fiecare caz analizat, de
cerintele culturale a taierilor aplicate si de necesitatea de a exploata masa lemnoasa in
conditii economice normale.
In acest sens in lucrarea de fata se prezinta metodologia de exploatare a
documentatiei pentru exploatarea masei lemnoase dintr-un parchet, precum si
elementele necesare pentru intocmirea acestei documentatii. Pentru exemplificare s-a
luat in considerare parchetul Paraul Intunecos partida 1069P.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

67

LUCRARE DE ABSOLVIRE

Capitolul 2. Caracteristicile conditiilor de lucru din parchetul Paraul


Intunecos si partida 1069P
2.1. Amplasarea parchetului si situatia teritorial-administrativa

Padurile care fac parte din U.P. VI Tarlung sunt administrate de Ministerul
Apelor, Padurilor si Mediului Inconjurator prin O.S. Sacele, din Romsilva R.A. Filiala
Brasov, fiind situate pe raza teritoriala a localitatii Sacele, de care apartin si din punct
de vedere administrativ.
In tabelul 2.1.1 se prezinta vecinatatile, limitele si hotarele unitatii de protectie si
productie studiate.
Tabelul 2.1.1. Vecinatati, limite, hotare
Punct
Cardinal

Vecinatati

Ocolul sau
filiala silvica
3

U.P.V Tesla

O.S. Sacele

U.P.V Tesla

O.S. Sacele

SE

O.S.
Maneciu

SV

O.S.
Campina

U.P. VII
Doftana

Denumire

Romsilva
R.A. Filiala
Prahova
Romsilva
R.A. Filiala
Prahova
O.S. Sacele

Limite

Hotare

4
Confluenta Tarlung Doftana
Confluenta Tarlung Chisag
Confluenta Tarlung Chisag
Vf. Muntele Cailor

5
Raul Tarlung
Plaiul Rosca
culmea Calului

Vf. Muntele Cailor


Vf. Bobul Mic

culmea Calului

Vf. Bobul Mic


Vf. Sloieru

culmea Capra Mare


culmea Urlatu

Vf. Sloieru
Confluenta Tarlung Doftana

culmea Sloieru
culmea Vaida
muchia Plaiului Batran

2.2. Caracteristicile fizico-geografice ale conditiilor de lucru


2.2.1. Conditii geomofologice
Unitatea de productie a VI-a Tarlung este situata in tinutul Carpatilor de Curbura
pe versantul nordic al curburii interne, in bazinul raului Tarlung, pe versantii muntilor
Garbovei. Din punct de vedere al reliefului, untitatea de protectie se incadreaza in
treapta muntilor mijlocii si scunzi, cu inaltimi intre 800 1700 m.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
Din punct de vedere altitudinal repartitia suprafetei unitatii de protectie se

prezinta astfel :
Altitudini
770-800

Suprafata (ha)
10,2

801-1000

631,6

1001-1200

2619,2

1201-1400

1416,0

1401-1475

35,2

Total

4712,2

%
1
3
5
6
3
0
1
1
0
0

Se observa ca cea mai mare parte a arboretelor 56%, sunt situate intre 1001-1200
m, urmate de 30% din arborete situate intre 1201-1400 m. Altitudinea medie a unitatii
este 11228 m, cea minima 770 m (u.a. 102A), iar cea maxima 1475 m (u.a. 40D).
Din punct de vedere al expozitiei, situatia se prezinta astfel:
Expozitia
Insorita
Partial insorita
Umbrita

Suprafata (ha)
898,4
2336,1
1475,9

Total

4710,4

%
19
50
31
10
0

Expozitia generala a unitatii de protectie este NNV.


Din punct de vedere al inclinarii suprafetele se impart in felul urmator:

Categoria de
inclinare

Suprafata (ha)

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICAg

< 16
16-30g
31-40g
> 40g
Total

LUCRARE DE ABSOLVIRE
283,1
6
3820,9
81
600,8
13
5,6
4710,4
100

67

Inclinarea medie a unitatii de productie este 26,5g.


2.2.2. Conditii climatice
Teritoriul pe care se afla unitatea de protectie se incadreaza in sectorul de clima
continentala moderata, sub tinutul climei de munte, cu ierni deosebit de reci.
Temperatura medie anuala prezinta valori cuprinse inre 7,0 0C in locurile cele mai
joase si 2 0C in locurile cele mai inalte. La altitudinea de aproximativ 1500 m trece
izoterma anuala de 4 0C.
Data medie a primului inghet este 15 septembrie in partile inalte si 14 octombrie
in partile joase. Data medie a ultimului inghet este inceputul lunii mai in portiunile mai
joase si spre sfarsitul lunii mai in cele mai inalte.
Numarul mediu al zilelor cu inghet este de 135 in montan inferior.
Scade in zona calda a versantilor la 130, si apoi creste pana la 195 zile la 1900 m
altitudine.
Marimea perioadei de vegetatie (Tm > 10 0C) si suma temperaturilor din aceste
perioade descresc continuu cu altitudinea. In etajele climatice inferioare durata
perioadei de vegetatie este mai mare de 5 luni, iar in etajul climatic montan superior
este de aproximativ 4 luni.
Cantitatea medie anuala de precipitatii creste de la 820 mm in zonele mai joase
pana la 1200 mm in zonele cele mai inalte. Numarul mediu al zilelor cu precipitatii (p >
0,1 mm) este cuprins intre 142 zile in etajul premontan si 180 zile in etajul montan
superior. Numarul zilelor cu strat de zapada variaza intre 90 si 110 in etajele inferioare
si 120-130 in etajul superior.
In aceasta zona climatica, circulatia atmosferica dominanta este cea din nord-est.
Vaile paraielor exercita un puternic efect de canalizare eoliana modificand atat directia

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
cat si viteza vanturilor. Intensitatea medie a vantului creste cu altitudinea, variind in
functie de directia lui, de la 12 m/s la 4,7 m/s, iar numarul de zile cu vant tare (V 11
m/s) este 25, iar cel al zilelor cu furtuna (V 16 m/s) este circa 6. Lunile cele mai
periculoase din acest punct de vedere sunt martie mai, luni in care viteza vantului
predominant este de 4 m/s.
2.2.3. Conditii edafice
Pentru determinarea tipului si subtipului de sol s-au executat si descris 24 profile
de sol, in sistem monitoring, iar in fiecare subparcela s-au executat profile de control.
Evidenta tipurilor si subtipurilor de sol este prezentata in tabelul urmator:

Nr
Crt

Clasa de sol

Tipul de sol
Brun
eumezobazic

Cambisoluri

Subtipuri de sol

Succesiunea
orizonturilor

Denumire
Tipic
Molic
Litic
Pseudogleizat

Cod
3101
3102
3107
3109

A o Bv - C
Am Bv C
A o Bv R
Ao Bvw Bv C

Tipic
Umbric
Criptospodic
litic

3301
3302
3304
3305

Ao Bv C sau R
Au Bv C sau R
Aou Bv R sau C
A o Bv R

4101

Aou BS R sau C

Total
Brun acid
Total
Total cambisoluri

Spodosoluri

Brun
feriiluvial

Tipic
Total spodosoluri

Soluri
neevoluate,
trunchiate sau
desfundate

Aluvial

Tipic
Litic
Total soluri neevoluate
TOTAL GENERAL

9501
9505

Ao C
Ao R

Suprafata
ha
2040,6
235,7
123,2
12,9
2412,4
1584,1
457,3
126,2
34,3
2201.9
4614,3

%
43
5
3
51
33
10
3
1
47
98

19,7

19,7

74,3
2,1

2
-

76,4
4710,4

2
100

Dupa cum se observa din tabel, tipurile de sol cele mai raspandite in U.P. VI
Tarlung sunt: brun eumezobazic (51%) si brun acid (47%). Tipul de sol brun feriiluvial
are o pondere nesemnificativa, iar tipul de sol aluvial este, de asemenea, putin raspandit
(2%), fiind intalnit in luncile inguste ale raului Tarlung si a paraielor afluente.
Solurile brune eumezobazice au o textura variabila in functie de materialul
parental. Au urmatoarea succesiune de orizonturi pe profil Ao Bv C. Orizontul Ao
este gros de 10 40 cm si are o culoare brun inchisa datorita humusului de tip mull

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
forestier si o structura grauntoasa. Orizontul Bv prezinta grosimi variabile de la 20-150
cm de culoare brun galbuie, brun ruginie, structura poliedrica sau prismatica cu
unitati structurale lipsite de argila migrata din orizontul superior. Curba repartitiei
argilei pe profilul solului nu indica o crestere in orizontul B fata de A, indicele de
diferentiere texturala fiind sub 1,2. Datorita texturii nediferentiate pe profil si structurii
relativ bune si celorlalte proprietati, hidrofizice si de aeratie bune solurile aceste au un
mare potential productiv. In orizontul A in humus este intodeauna mai mare de 2%
putand ajunge la 10-12% uneori chiar mai mult. Acest humus este relativ bogat in azot,
raportul C/N fiind < 15. Reactia solului este slab la moderat (pH = 5,8-5,6), iar gradul
de saturatie in baze este peste 55%.
Solurile brune eumezobazice, profunde bine structurate, relativ saturate in cationi
de la bogate in substante nutritive si cu mare capacitate de apa utila, sunt soluri fertile
pe care se gasesc arborete de clase superioare de productie. Sunt in general soluri tipice
pentru gorunete si sleauri de dealuri pentru fagete premontane si montane si pentru
amestecurile de fag cu rasinoase de productivitate superioara. Scaderea fertilitatii
acestor soluri poate fi determinata de volumul edafic mic datorita pantei mari a
versantilor din zona montana.
Solurile brune acide au profile de tipul O, Ao, Bv. Deasupra orizontului A se
gaseste un orizont O cu mull cu moder sau mull moder. Orizontul A o are grosimi de
10-25 cm si o structura gromelurala, iar B v are grosimi de 20-70 cm si are o structura
subpoliedrica.
Solurile brune acide au o structura usoara spre mijlocie nediferentiata pe profil.
Structura este grauntoasa, slab diferentiata in Ao si poliedrica moderat dezvoltata in
orizontul Bv. Continutul in humus este variabil intre 3-8% in orizontul Ao,in solurile cu
mull moder. Raportul C/N are valori cuprinse intre 16-20 in orizontul A o si sub 14 in
orizontul Bv. Aciditatea de schimb a acestor soluri este determinata predominant de
cationii de Al a caror prezenta in complexul absorbtiv implica de ce in aceste soluri nu
are loc migrarea argilei din orizontul Ao in Bv.
Fertilitatea solurilor brun acide variaza pentru limite destul de largi in raportul
cu variatia tipului de humus si umiditatii. Aceste soluri au pH < 5 iar gradul de saturatie
in baze V < 55% in orizontul Ao sub 30-35% in Bv. Fiind soluri oligobazice sau

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
oligomezobazice au troficitatea minerala sub mijlocie sau mijlocie. Troficitatea acestor
soluri cu mult acid sau mull moder variaza in functie de grosimea stratului humifer si
de volumul edafic de la mijlocie la ridicata. Regimul de umiditate estivala a acestor
soluri variaza intre limite reduse. In functie de relief solurile se mentin in sezonul
estival mijlociu la nivelul reavan jilav in special pe fersanti umbriti si sub nivelul
reavan pe celelalte expozitii. Fertilitatea acestor soluri variaza si cu profunzimea si cu
volumul lor edafic. Pentru fagete, gorunete fagete si gorunete, aceste soluri sunt de
fertilitate mijlocie la ridicata.
Tipuri de statiune
Tipul de statiune cel mai raspandit este 3.3.3.2. Montan de amestecuri de
bonitate mijlocie pe soluri brune acide, edafic mijlociu, pe 47% din supradata.
Urmatorul, ca raspandire, este tipul de statiune 3.3.3.3. Montan de amestecuri de
bonitate superioara, pe soluri brune profunde, cu flora de mull pe 40% din suprafata.
Celelalte tipuri de statiuni sunt mai slab reprezentate ocupand impreuna doar 13% din
suprafata unitatii de protectie si productie. Statiunile au in mare parte bonitate mijlocie
(54%) si superioara (40%), cele cu bonitate inferioara ocupand numai 6% din suprafata.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

2.3. Caracteristicile vegetatiei

67

Formatiuni forestiere si tipuri naturale fundamentale de padure


Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Formatia
forestiera
Bradetofaget
Bradetofaget
Faget
Molidetobradet
Bradet

221.3

Tip de padure
Denumire
Bradet-faget cu flora de mull de productivitate
mijlocie (M)
Bradeto-faget cu flora de mull, pe soluri schelete (M)

411.4
121.1

Faget montan cu flora de mull pe soluri schelete (M)


Molideto-bradet normal cu flora de mull (S)

211.2
221.1

Bradet cu flora de mull pe depozite de flis sau


coluviuni (S)
Bradeto-faget normal cu flora de mull (S)

411.1

Faget normal cu flora de mull (s)

Cod
221.2

Bradetofaget
Faget

Formatiuni forestiere si si caracterul actual al tipuli de padure


Toate arboretele unitatii de protectie VI Tarlung sunt pe etajul montan de
amestecuri (FM2). Arboretele sunt repartizate pe formatii conform tabelului urmator.
Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5

Formatia
Molidetobradete
Bradete pure
Braddeto-fagete
Fagete
pure
montane
Aninisuri
de
anin alb
Total

Suprafata

44,8

176,2
1712,6
2697,

4
36
57

79,2

4710,4

100

In continuare sunt prezentate succint principalele specii din unitatea de protectie


si productie VI Tarlung.
Fagul este cea mai raspandita specie cu 53% procent de participare. Se gaseste
fie in arborete pure, fie in amestec cu rasinoasele (brad sau molid). Multe din arboretele
pure de fag in statiuni de amestecuri au rezultat, se pare, prin eliminarea sistematica a
bradului, specie mult cautata in industria de prelucrare a lemnului. Aceasta justifica

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
prezenta in fagete a exemplarelor izolate de brad, portiunile intens regenerate cu brad si
faptul ca exemplarele de brad se claseaza cu 1 1,5 clase de productie peste fag. Fagul
provine din samanta, cu unele mici exceptii, mai ales in lizierele de la golul alpin, unde
datorita taierilor in delict, o parte din exemplare provin din lastari. Vitalitatea fagului
este normala, cu unele mici exceptii, ca fiid viguroasa sau, mai ales in arboretele de
peste 150 ani, slaba.
Bradul este specia care in decursul timpului s-a diminuat cel mai mult datorita
valorii sale economice ridicate. Se gaseste foarte rar in arborete pure si mai mult in
amestecuri cu fagul si cu molidul. Vitalitatea lui este cel mai adesea normala sau
viguroasa si doar exceptional,slaba. Se impune, in perspectiva, reducerea bradului la o
pondere importanta in arboretele de amestec cu fagul avand in vedere valoarea sa
ecologica si economica ridicata.
Molidul a fost introdus pe cale artificiala in terenuri care au fost exploatate fara a
se urmari regenerarea naturala a fagului si a bradului. Introducerea pe scara larga a
molidului a inceput cam cu 60 ani in urma; in ultimii 20 de ani a mai scazut avand
totusi o pondere destul de semnificativa. Molidul se gaseste in arborete pure sau in
amestec cu fagul sau bradul. Vitalitatea molidului va fi diminuata pentru a reveni la
structura naturala a arboretelor, care asigura maximum de stabilitate ecologica.
2.4. Caracteristicile silvotehnicii aplicate
Tratamentul taierilor progresive (faza a II-a) Taierile de largire si luminare a
ochiurilor.
Luminarea ochiurilor deja create, care se coreleaza cu ritmul de crestere si
nevoile de lumina ale semintisului, se face moderat si repetat (prin mai multe taieri) la
speciile de umbra (brad sau fag), respectiv printr-o taiere intensa sau chiar eliminarea
integrala a acoperisului la cele de lumina (gorun, stejar).
Taierea de largire a ochiului se realizeaza fie dupa ce in afara acestuia s-a instalat
deja semintis utilizabil, fie intr-un an cu fructificatie abundenta.
Principial, largirea ochiurilor se poate realiza prin benzi concentrate sau
excentrice, numai in marginea lor fertila, unde regenerarea progreseaza activ datorita

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
conditiilor ecologice favorabile. In mod practic, ochiurile eliptice se largesc spre nord in
zonele cu deficit de caldura,unde s-au deschis ochiuri orientate N-S, sau spre sud in
regiunile cu deficit de umiditate, unde au fost instalate ochiuri orientate E-V.
In general, latimea benzii variaza dupa natura speciei si mersul regenerarii. In
general, ea nu depaseste o inaltime medie de arboret (20-30 m), dar poate fi mai mica la
speciile de umbra cand regenerarea este mai anevoioasa si mai mare (2-3H) la cele de
lumina sau in conditii de regenerare foarte favorabile. Daca insa regenerarea, cu toate
ca taierea de largire a ochiului s-a aplicat corect intr-un an de fructificatie, decurge
anevoios, este necesar sa se execute lucrari de favorizare a instalarii semintisului sau
lucrari de asigurare a dezvoltarii acestuia (extragerea semintisului neutilizabil si a
subarboretului, receparea semintisului de foioase vatamat, decoplesiri, completarea
zonelor neregenerate, etc.).
2.5. Condiiile tehnico-economice de lucru
Din punct de vedere tehnico-economic, n vederea reducerii la maxim a
cheltuielilor necesare pentru procesul de colectare a masei lemnoase din parchetul
Paraul Intunecos, s-au folosit urmtoarele utilaje:
Tractorul forestier T.A.F. 650
Tractorul forestier T.A.F. 650 este echipat cu un troliu cu fora maxim de
traciune de 4000 daN, pe tamburul cruia se poate nmagazina un cablu de sarcin cu
lungimea de circa 60-80m, cu diametru de 14 sau 13mm. Fora maxim de aderen a
T.A.F.-ului este de 4600 daN.
Tractorul forestier T.A.F. 650 este echipat cu o lam care este amplasat n partea
din fa a tractorului i care are rolul de a-i amenaja n condiii minime un drum pe
care se poate deplasa.
n partea din spate este echipat cu o sap- scut care are rolul de a suspenda
materialul lemnos de un capt i totodat de a proteja partea din spate a T.A.F.-ului .
Sarcina la o curs n plin este de materialul lemnos de un capt i totodat de a
proteja partea din spate a T.A.F.-ului .
Sarcina la o curs n plin este de 6m cubi . La pantele cu nclinare mai mare de

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
7% sarcina va fi tras n troliu. La cursa n gol viteza de deplasare este de 1m/s.
Deplasarea att la cursa n gol ct i la cursa n plin se va face numai pe cile special
amenajate.
Formaia de lucru la colectarea cu tractorul este de 2 muncitori: tractoristul si
legtorul de sarcin.

F.P.U. 500 funicular pasager universal , se monteaz pe distane maxime de


500m i poate deplasa, prin suspendare, sarcina de 2000 daN . Este recomandat pentru
operaiile de scos sau apropiat i se monteaz , funcie de panta terenului n variant
gravitaional sau negravitaional.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
Datorit masei mari a crligului de sarcin, 23 kg., precum i a modului de

dirijare a cablului de sarcin, trasul lateral cu acest tip de funicular nu se recomand s


se fac pe distane mai mari de 20 m . Deci folosirea eficient a acestui tip de instalaii
presupune tasonarea materialului lemnos sub sau n apropierea liniei de funicular.
Funicularul constituie o categorie de mijloace folosite la colectare, caracterizat
printr-o cale de rulare suspendat pe care se deplaseaz un vehicul cu sarcin.
Funicularele sunt alctuite n general din urmtoarele pri componente:
Cale de rulare , compus din:
A1-cablu purttor
A2- elemente de susinere:
-saboi
-cablu transversal
-role de susinere
-piloni naturali
-trepte
-arbori de ancorare a cablului transversal
A3- elemente de ancorare:
-cleme de ancorare
-cabluri de ancorare
-arbori de ancorare
B. Crucior , compus din:
B1- tren de rulare:
-role alergtoare
-carcasa trenului de rulare
B2- partea pendular:
-rol de dirijare a cablului de sarcin
-carcas
C. Cabluri de acionare:
-cablu de sarcin
-cablu trgtor
D. Grup de acionare:

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

-motor

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

-transmisie
-tambure sau castelane pentru comanda cablurilor de acionare
-asiu
-in
E. Instalaie telefonic.

Ferstraie mecanice Husqvarna


Ferstraiele mecanice reprezint mijloacele de baz folosite la recoltare . Cu
aceste mijloace se execut doborrea, curarea de crci i secionarea printr-o tiere de
achiere nchis.
Ferstraiele mecanice sunt alctuite din :
Motor n doi timpi monocilindric cu aprindere prin scnteie i rcire cu aer. Are
un sistem de alimentare cu carburant cu membran pomp care i permite
funcionarea n orice poziie n timpul lucrului.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Transmisia este alctuit dintr-un ambreiaj centrifugal uscat ; are rolul de a


transmite micarea de la motor la aparatul de tiere , la comanda contient a
fasonatorului mecanic.
Aparatul de tiere partea ferstrului mecanic cu care se realizeaz tierea
este alctuit dintr-un pinion de antrenare , lam de ghidare i lan tietor.
Anexele : mnere de prindere, frna de lan, mecanismul de blocare a
acceleraiei, gheara de prindere, etc.

2.6. Actul de punere in valoare


Actul de punere in valoare este un document care exprima cantitatea si calitatea
masei lemnoase dintr-un parchet.
Verificarea corectitudinii acestor date se face prin sondaj, respectiv prin
masurarea diametrelor, a inaltimilor si stabilirea clasei de calitate pentru un numar de
arbori stabiliti in functie de numarul de arbori total marcati.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

67

LUCRARE DE ABSOLVIRE

R.N.P. I.C.A.S. BUCURESTI


OCOLUL SILVIC EXPERIMENTAL SACELE

Luni, 10 Noiembrie 2003


Aprobat, Director

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 1069 PR-CO PARAUL INTUNECOS

U.P. nr. 6

PRODUCTIE INDUSTRIALA

Suprafata totala act: 17,20 ha


Tratament: progresive 2
Natura produsului: principale codru
Tehnologia de exploatare: arbori si parti din arbori
Data inventarierii: 28 Mai 2002
Anul exploatarii: 2004
Procedeul de inventariere: fir cu fir
Ciocan rotund nr.: ps 05-47 ic
Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin.**.** mc.
Pretul conform Hotararii Nr. 13905:15/11/20
Specia

Supra
fata
ha

Virsta
ani

71C

10.9

130

71E

6.3

135

U.A.

Nr.

Spe-

u.a

cia:

dt

71C

BR
FA
PAM

65.6
48.4
38.7

71E

Diametre

BR
FA

69.0
60.4

PAM

50.7

dcg

Stancarii pe: ha
Arbori putregaiosi:
buc
cu un volum de: mc

Numar Volum
de
arbore Elagaj
arbori mediu

Grupa de
specii
Rasinoase
FAG
Quercinee
Diverse tari
Diverse moi
TOTAL:

409
534

4.42
2.64

0.60
0.60

33

1.39

0.60

976

3.34

0.60

SORTARE DIMENSIONALA
Lemn de foc Volum
Valoare
Lemn
brut
G2
G3
M1
M2
M3 subtire lucru coaja Total craci
lei
127
36
18
3
0
1
1505 160 144 109
1809 1051918256.00
377
0
42
21
9
0
920
47 442
74
1409 662037736.00
15
0
2
0
0
0
28
2
16
2
46
55197047.00
519
36
62
24
9
1
2453 209 602 185
3264 1769153039.00

G1
1320
471
11
1802

BRAD
FAG
PALTIN
Total:

INFOPRMATII
PRIVIND N.T.S.M.

Pa
nta

VOLUM BRUT PE SPECII [mc]


BR

FA

PA.M

1584

757

16

2357

47

8.0

6FA3BR1Pam 1.5 Unif

225

652

30

907

23

4.0

7FA2BR1Pam 1.5 Unif

15.
0
20.
0

Inaltimi

vir

ht

sta

34.6
30.3
28.2
Total u.a. 71C

hc

Semintis utilizabil

Total
volum
brut

V.arb
mediu:

125
135
125

4.350
2.340
1.230

34.5
30.8

140
140

5.000
3.100

28.8

125

1.500

Total u.a. 71E

Nr.

Cre

arb:

st.

364
324
13
701

10
5

45
210

g2

g3

114
251
8
373

32

15

1163
240
2
1405

1
4

157
231

13
126

397

146

20
275

g1

32

m1
16
29
1
26
2
13

m2

m3

16

S.tot

Compozitie

Lemn de
V.brut
foc
total craci
[mc]

Intocmit:
ING. EFTIMIE BOGDAN

Rasp

Coa

subt

ja

141
28
1
170

114
188
4
306

96
42
1
139

1584
757
16
2357

927528732.00
368512125.00
19983362.00
1316030219.00

30
254

13
32

225
652

124389524.00
293519611.00
35213685.00
453122820.00

18

19
19
1

12

30

39

296

46

907

(c) Szabo Mihai, 1990-1993, Tomoiaga Grigore 1994-1998

Sef ocol:
ING. FARCAS RADU

Lemn

3
15

1
4

BIROU FOND FORESTIER


ING. MITROI VIOREL

Pret
[lei]

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

2.7. Schita parchetului


Datele referitoare la caracteristicile condiiilor de lucru necesare pentru
proiectarea lucrrilor de exploatare a masei lemnoase din parchetul Paraul
Intunecos sunt redate sintetic ntr-o schi a parchetului ntocmit la scara
1:2000. Pentru aceasta se folosete harta amenajistic corespunztoare suprafeei
parchetului Paraul Intunecos i apoi va fi completat cu detaliile necesare.
Aceste detalii s-au transpus pe hart n urma unor msurtori i observaii
constatate pe teren.
Poziionarea pe schia parchetului a unor detalii de relief caracteristice, ce
nu apar pe harta amenajistic;
nscrierea pe schia parchetului a pantelor i distanelor caracteristice
pentru talveguri, precum i profilul acestora;
Delimitarea pe suprafaa parchetului a unor zone cu terenuri mltinoase,
stncrii, grohotiuri, chei, praguri, etc.;
Evidenierea, acolo unde este cazul, a unor zone cu semini utilizabil,
subarboret sau arboret care trebuie s fie protejat n mod deosebit;
Stabilirea, dac este cazul, pentru unele suprafee omogene sau talveguri, a
unor soluii obligatorii de colectare;
Stabilirea locului de amplasare a platformei primare.
Toate aceste elemente vor constitui o resurs important de date necesare
pentru ntocmirea documentaiei necesare pentru exploatarea masei lemnoase din
parchetul Paraul Intunecos.
2.8. Structura masei lemnoase de exploatat
Tehnologia de exploatare aplicat n parchetul Paraul Intunecos depinde ntr-o
mare msur de structura dimensional a masei lemnoase marcate. Aceast structur se
refer la volumele de lemn gros, lemn subire, lemn mrunt, precum i la consumurile
tehnologice.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
Structura masei lemnoase de exploatat, cunoscut i sub denumirea de

structura masei lemnoase pentru producie, se stabilete cu ajutorul unor chei


de determinare, n funcie de prevederile din actul de punere n valoare
referitoare la volumul marcat.
Pentru parchetul Paraul Intunecos, structura masei lemnoase de exploatat
este redata n tabelul 2.8.1.
Tabelul 2.8.1.
Nr.
Crt.
1
2

3
4
5
6
7

Specificatii
Volumul brut cu coaja
Coaja lemn de lucru
Volumul brut fara coaja
a lemn lucru gros
b lemn lucru subtire
c lemn de foc > 5 cm
d craci < 5 cm
Volumul brut la ha
Numarul de arbori total
la ha
Volumul arborelui mediu
Taxa forestiera totala
la m3

Consumuri tehnologice si pierderi

Volumul brut cu coaja pentru productie

10
11

12

Volumul lemnului marunt


Volumul brut cu coaja groasa si subtire
a lemn gros
b lemn subtire
Volumul net gros si subtire
a lemn gros
b lemn subtire
c lemn de steri
d lemn craci

Specia sau grupa de specii


UM
Total
Br
Fa
Pa.m
m3
3264
1809
1409
46
m3
209
160
47
2
m3
2662
1649
1362
44
m3
2453
1505
920
28
m3
1
1
0
0
m3
417
35
368
14
m3
185
109
74
2
m3
189,77
Buc
976
409
534
33
Buc
57
m3
3,34
4,42
2,64
1,39
Lei 1769153039,00 1051918256,00 662037736,00 55197047,00
Lei
542020
581492
469864
199936
%
m3
m3
%
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

83
3181
500
2681
2681
1
2972
2472
1
315
185

3
54
1755
290
1465
1465
1
1595
1305
1
181
109

2
28
1381
204
1177
1177
0
1334
1130
130
74

2
1
45
6
39
39
0
43
37
4
2

Durata maxim admis pentru exploatarea masei lemnoase este de 4 luni

Valorile nscrise n acest tabel s-au obinut astfel:


Volumele V1, V2, V4, V5 i V6 sunt preluate din actul de punere n valoare
(tabelul 2.2)
Volumul V3 se stabilete difereniat :
V3a reprezint suma volumelor de lemn gros ( G1+G2+G3) i de lemn
mijlociu (M1+M2) din actul de punere n valoare;
V3b reprezint suma volumelor de lemn mijlociu (M3) i subire (S)
din actul de punere n valoare;
V3c i V3d se preiau din actul de punere n valoare.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Valorile din rubrica 7 sunt preluate din actul de punere n valoare.


Valorile V8 .V12 se calculeaz astfel:
Consumurile tehnologice (V8) se pot stabili n funcie de condiiile de
lucru (Consumuri tehnologice la lucrrile din exploatri forestiereAnexa II din ndrumar de Proiectarea lucrrilor de exploatare a
pdurilor, Arcadie Ciubotaru , 1994) sau se pot aprecia ca valori medii
caracteristice pentru o anumit zon de lucru . Pentru parchetul Bradu
s-au folosit valori medii de 3% din volumul brut pentru rinoase i
respectiv 2% pentru foioase.
Volumul V9 se calculeaz cu relaia :
V9 = V1 V8
Volumul V10 , adic volumul lemnului mrunt, se calculeaz cu relaia
V10 = 2V3d + 0,04V1
Volumul V11 se calculeaz cu relaia
V11 = V9 V10
Volumele V11a i V11b cu relaiile:
V11a V11

V3a
V3a V3b

V11b V11

V3b
V3a V3b

Volumul V12 se calculeaz cu relaia :


V12 = V3 V8

Volumul V 12a , V12b , V12c si V 12d se calculeza astfel:


V12 a V11a

V11a
V2
V11a V11b

V12b V11b

V11b
V2
V11a V11b

V12 c V10 V3d


V12 d V3 d

Semnificaia termenilor V1V12 rezult din tabelul 2.8.1.


Volumele stabilite n acest fel sunt aproximative, nivelul de precizie al
acestora fiind totui satisfctor pentru o proiectare tehnologic corespunztoare.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Capitolul 3. Analiza tehnico-economic a


variantelor de colectare

3.1. Stabilirea metodei de exploatare

Metoda de exploatare se alege n funcie de factorii fizico-geografici,


vegetaie,

silvotehnica

aplicat

factorii

tehnico-economici

ce

caracterizeaz parchetul Paraul Intunecos. n cazul parchetulul Paraul


Intunecos, metoda de exploatare n multiplii de sortimente se consider
optim deoarece:
Se aplic tratamentul progresive 2;
Volumul arborelui mediu este mai mare de 4,420 m 3 pentru brad, 2,640
m 3 pentru fag si 1,390 m 3 pentru paltin de munte;
Panta terenului, nu prea mare, n general 17%;
Parchetul se ncadreaz n grupa parchetelor cu restricii, deci se va
lucra n perioada sezonului de repaus vegetativ, cand terenul este
ngheat sau acoperit cu zpad.
Prevederea din actul de punere n valoare referitoare la

metoda

de

exploatare nu trebuie s aib un caracter obligatoriu deoarece la ntocmirea


acestuia nu se dispune de toate informaiile necesare unei evaluri corecte a
situaiei din acest punct de vedere.

3.2. Stabilirea mrimii suprafeelor omogene

Mrimea suprafeelor omogene se poate stabili folosind datele din schia


parchetului. Pentru aceasta, pe schi se aplic un caroiaj din 5 n 5 cm, se

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

numeroteaz

suprafeele

LUCRARE DE ABSOLVIRE
omogene si apoi se simbolizeaza

67
varfurile

poligonului ce delimiteaza fiecare suprafata omogena.

Folosind relatia:
S 0,5 10 4 X i Yi 1 Yi , in care :

S este marimea suprafetei omogene, in ha;


X i si Y i coordonatele rectangulare ale varfurilor poligonului ce
delimiteaza fiecare suprafata omogena, citite pe schita, in m; in
functie de acestea se poate calcula marimea fiecarei suprafete
omogene.
Pentru aceasta este nevoie de o hrtie milimetric din calc, care se aplic
deasupra fiecrei suprafee omogene, se aproximeaz, dup care se
nmulete cu scara la care a fost fcut schia.
Datorita erorilor de redare pe schita si de citire a coordonatelor varfurilor
poligonului ce delimiteaza fiecare suprafata omogena, trebuie sa se faca si
o corectie a erorilor de determinare astfel incat, in final, suma suprafetelor
omogene sa corespunda suprafetei parchetului.
Mrimea suprafeelor omogene este redat n tabelul 3.2.1.

Tabelul 3.2.1.
Nr. suprafetelor
omogene
1
2
3
4
5
6
7
Total

Marimea suprafetei Marimea compensata a


omogene (ha)
suprafetei omogene (ha)
3,7
3,6
3,5
3,35
1,3
1,15
3
2,85
5
4,85
1,2
1,05
0,5
0,35
18,2
17,2

3.3. Repartizarea masei lemnoase pe suprafeele omogene

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

P e n t r u r e p a r t i z a r e a m a s e i l e mn o a s e p e s u p r a f e e l e o mo g e n e s - a f o l o s i t
v o l u mu l V9 d i n t a b e l u l 2 . 8 . 1 , c or e s p u n z t o r p e n t r u f i e c a r e c a t e g o r i e
d i me n s i o n a l : l e mn gr o s i l e mn m r u n t .
Aceast repartizare este redat n tabelul 3.3.1.

Tab e l u l 3 . 3 . 1 .
Nr.
suprafetei
omogene

Marimea
suprafetei
omogene
(ha)

1
2
3
4
5
6
7
Total

3,6
3,35
1,15
2,85
4,85
1,05
0,35
17,20

total
666
620
213
527
896
194
65
3182

Volumul de masa lemnoasa


Specii sau grupe de specii
Br
Fa
Pa.m
Sortimente dimensionale pentru productie
gros subtire marunt total gros subtire marunt total gros subtire marunt total
307
61
368 246
43
289 8
1
9
285
56
341 229
40
269 8
1
9
98
19
117 79
14
93
3
3
243
48
291 195
34
226 6
1
7
413
82
495 332
57
389 11
2
13
89
18
107 72
12
84
2
1
3
30
6
36
24
4
28
1
1
1465
290 1755 1177
204 1381 39
6
45

R e p a r t i z a r e a m a s e i l e mn o a s e p e s u p r a f e e l e o mo g e n e n f u n c i e d e
c a t e g o r i i l e d i me n s i o n a l e s - a c a l c u l a t a s t f e l :
p e n t r u l e mn u l gr o s s - a mp r i t v o l u mu l t o t a l p e s p e c i i l a
n t r e a g a s u p r a f a ( 1 7 , 2 0 h a ) p e n t r u a s e o b i n e v o l u mu l d i n
a c e a c a t e g o r i e d i m e n s i o n a l p e u n h a . Val o a r e a a s t f e l o b i n u t
s - a n mu l i t c u m r i m e a s u p r a f e e i o mo g e n e p e n t r u a s e o b i n e
v o l u mu l p e s u p r a f a a o mo g e n . n mo d a s e m n t o r s - a p r o c e d a t
i n c a z u l l e mn u l u i m r u n t .
p e n t r u l e mn u l s u b i r e n u a f o s t n e v o i e s s e c a l c u l e z e v o l u mu l
n t r u c t a c e a s t c a t e g o r i e d i me n s i o n a l n u e s t e r e p r e z e n t a t n
parchetul Paraul Intunecos.
Vol u mu l d e m a s a l e mn o a s a c or e s p u n z a t o r f i e c a r e i s u p r a f e t e
o mo g e n e , s e c a l c u l e a z a c u r e l a t i i l e :

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICAVt

Vts

Sp

67

LUCRARE DE ABSOLVIRE

S tc

si
Vds

Vd
Stc
Sp

in care:
V t s e s t e v ol u mu l t o t a l d e e x p l o a t a t , r e s p e c t i v v o l u mu l p e s p e c i i s a u
3

g r u p e d e s p e c i i , d e p e c a r e f i e c a r e s u p r a f a t a o mo g e n a , i n m ;
V t v o l u mu l t o t a l d e e x p l o a t a t , r e s p e c t i v v o l u mu l p e s p e c i i s a u

g r u p e d e s p e c i i , d i n p a r c h e t ( v o l u mu l V 9 d i n t a b e l u l 2 . 8 . 1 . ) , i n m ;
S p ma r i me a s u p r a f e t e i p ar c h e t u l u i , i n h a ;
S t c ma r i me a f i e c a r e i s u p r a f e t e o mo g e n e , i n h a ;
V d s v o l u mu l u n u i s o r t i me n t d i me n s i o n a l p e n t r u p r o d u c t i e ( g r o s s i
3

m a r u n t ) , c o r e s p u n z a t o r f i e c a r e i s u p r a f e t e o mo g e n e , i n m ;
V d v o l u mu l f i e c a r u i s o r t i m e n t d i m e n s i o n a l p e n t r u p r o d u c t i e
( v o l u me l e V 1 1 a , V 1 1 b s i V 1 0 d i n t a b e l u l 2 . 8 . 1 .) , c o r e s p u n z a t o a r e
i n t r e g u l u i p ar c h e t .

3.4. Stabilirea dup criterii silvo-tehnice a variantelor de colectare

P e n t r u a l e g e r e a v a r i a n t e i o p t i me d e c o l e c t a r e e s t e n e c e s a r s s e
s t a b i l e a s c m a i n t i , n f u n c i e d e c o n d i i i l e d e l u cr u d i n p a r c h e t ,
unele soluii

de realizare a acestui

pr o c e s

t e h n o l o g i c . Al e g e r e a

m i j l o a c e l o r d e c o l e c t a r e i a t r a s e e l o r d e d e p l a s a r e a ma s e i l e mn o a s e
s e v a f a c e , l a n c e p u t , p e b a z a i n f o r ma i i l o r d i n t e r e n i t r a n s p u s e p e
s c h i a p a r c h e t u l u i , pr e c u m i a i n f o r ma i i l o r pr e l u a t e d i n a c t u l d e
p u n e r e n v a l o a r e i di n h a r t a a me n a j i s t i c .

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
P e n t r u a d u n a t n p a r c h e t u l P ar a u l I n t u n e c o s s - a u f o l o s i t a t e l a j e ,

n t r u c t p r o c e s u l d e v t ma r e a s o l u l u i e s t e mu l t r e d u s f a d e
adunatul cu cablul de sarcin al tractorului si totodat, pentru acest
p r o c e s t e h n o l o g i c n u s u n t n e c e s a r e d r u mu r i .
Scosul s-a fcut

c u a t e l a j e , c t i c u f u n i c u l a r u l FP U 5 0 0 p e

t r a s e e l e B - C s i D- C . S c o s u l s - a f c u t c u a t e l a j e p e n t r u c ma t e r i a l u l
l e mn o s c a r e e s t e s c o s d e p e a c e a s u p r a f a o mo g e n a r e u n v o l u m p r e a
m i c i n u j u s t i f i c c o n s t r u i r e a u n u i dr u m d e t r a c t o r, a l c r u i c o s t s e
ridic la o valoare mai mare dect aceea a unui drum pentru atelaje.
Funicularul s-a folosit la scos deoarece accesibilitatea pe acele
s u p r a f e e o mo g e n e n u e r a p o s i b i l c u t r a c t o a r e l e n t r- o f o r m ma i
p u i n a me n a j a t , i ar p e n t r u r e a l i z a r e a u n ui d r u m d e t r a c t o r c o s t u r i l e
e r a u m u l t ma i ma r i d e c t p e n t r u a mp l a s a r e a u n e i l i n i i d e f u n i c u l a r.

A p r o p i a t u l s - a f c u t c u t r a c t o r ul TAF 6 5 0 p e t r a s e u l C - A ,
d e o a r e c e d i s t a n a p n l a p l a t f o r m a p r i ma r j u s t i f i c a c e s t l u c r u , i a r
a mp l a s a r e a u n ui f u n i c u l a r a r f i f o s t i n u t i l d e o a r e c e l i n i a d e f u n i c u l a r
a r f i f o s t pr e a s c u r t i n u j u s t i f i c a c h e l t u i e l i l e d e mo n t a r e i
d e mo n t a r e .
A d u n a t u l s e v a f a c e i n c u p r i n s u l s u p r a f e t e i o mo g e n e 1 7 .
A d u n a t u l l e mn u l u i m r u n t s - a f c u t p r i n p u r t a r e p e b r a e p a n a l a
l o c u l d e f o r ma r e a t a s o a n e l o r c a r e a u f o s t l u a t e c u t r a c t o r u l TAF 6 5 0
i t r a n s p o r t a t e p n n p l a t f o r m a p r i ma r .
L u a n d i n c o n s i d e r a r e c o n d i t i i l e d e l u c r u d e l a s c o s s i a pr o p i a t , s a u s t a b i l i t mi j l o a c e l e d e c o l e c t a r e d i n c a d r u l a c e s t e i o p e r a t i i , mi j l o a c e
care sunt redate in tabelul 3.4.1.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

67

LUCRARE DE ABSOLVIRE

M i j l o a c e d e c o l e c t a re c e s u n t f o l o s i t e l a s c o s s i a p rop i a t i n
p a rch e t u l P a r a u l I n t u n e c o s
Tab e l u l 3 . 4 . 1 .
Tra s e u l
C-A
D-C
B-C

L u n g i me a
( m)
440
420
460

Inclinarea
me d i e ( % )
15
17
19

Vol u mu l d e
colectat (m3)
3181
2321
666

Mijloace de
colectare folosite
Tra c t o r
Atelaje
F u n i c u l a r F P U- 5 0 0

C a r a c t e r i s t i c i l e t r a s e u l u i C - A p e r mi t f o l o s i r e a p e n t r u a p r o p i a t a
t r a c t o r u l ui f o r e s t i e r. Tra s e u l C - A e s t e c a r a c t e r i z a t pr i n t r-o i n c l i n a r e
m e d i e d e 1 5% , o l u n g i m e d e 4 4 0 m s i u n v o l u m d e d e p l a s a t d e 3 1 8 1
m3.
Scosul

cu

atalaje

pe

traseul

D-C

este

caracterizat

pr i n t r-o

i n c l i n a r e m e d i e d e 1 4 % , o l u n g i me d e 4 2 0 m s i u n v o l u m d e d e p l a s a t
de 2321 m3.
Tra s e u l B - C e s t e c a r a c t e r i z a t p r i n t r-o i n c l i n a r e d e 1 9 % , o l u n g i me
de 460 m si un volum de deplasat de 666 m 3.

Capitolul 4. Docum entaia tehnico-economic privind


exploatarea masei lem noase din parchetul Paraul Intunecos

4 . 1 . As p e c t e g e n e r a l e p r i v i nd p roc e s u l d e p rod u c i e

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

R e a l i z a r e a i n c o n d i t i i o p t i me a o b i e c t i v e l o r e x p l o a t a r i i p a d u r i l or,
o b i e c t i v e l e e c o n o mi c e s i c u l t ur a l e , i mp u n o s t r u c t u r a a p r o c e s u l u i d e
p r o d u c t i e a d a p t a t a c o n d i t i i l o r d e l u c r u s i c o n c e p t i e i d e o rga n i z a r e
specifice tarii noastre.
P u n e r e a i n v a l o a r e a m a s e i l e mn o a s e , o b i e c t i v u l e c o n o mi c a l
e x p l o a t a r i i , p r e s u p u n e t r a n s f o r m a r e a a r b or i l o r ma r c a t i i n s o r t i me n t e d e
l e mn br u t s o r t i me n t e c a r e c o n s t i t u i e p r o d u s u l f i n a l e x p l o a t a r i i s i
c a r e pr e z i n t a p i e s e d e l e mn c u d i me n s i u n i f o r me s i c a l i t a t i i mp u s e d e
necesitatile de folosire ulterioara. In plus pentr a putea fi verificate,
s o r t i me n t e l e

de

l e mn

br u t

trebuie

sa

gaseasca,

in

final

locuri

accesibile beneficiarilor de astfel de produse.


Activitatea de exploatare trebuie sa fie, pe de o parte, rentabila
d i n p u n c t d e v e d e r e e c o n o mi c , a d i c a c h e l t u i e l i l e d e e x p l o a t a r e s a n u
d e p a s e a s c a u n a n u mi t n i v e l , a c c e p t a t d e s o c i e t a t e l a u n mo m e n t d a t ,
iar pe de alta parte sa se desfasoare astfel incat sa nu se produca, in
a r b o r e t u l i n c ar e s e i n t e r v i n e , p r e j u d i c i i c ar e s a d e p a s e a s c a pr a g u l d e
s u p o r t a b i l i t a t e a l e c o s i s t e mu l u i r e s p e c t i v. R e n t a b i l i t a t e a a c t i v i t a t i i d e
exploatare,
principal,

respectiv
prin

r e d u c er e a

mecanizarea

c h e l t u i e l i l o r,

l u c r a r i l or.

este

D i mi n u a r e a

posibila,

in

prejudiciilor

i mp u n e t r a n s f e r u l , i n t r-o ma s u r a c a t ma i ma r e , a a c t i v i t a t i l o r d e
exploatare in afara padurii.
O p t i mi z a r e a c e l o r d o u a i n t er e s e a d u s l a o s t r u c t u r a a p r o c e s u l u i
d e p r o d u c t i e d e z v o l t a t a p e e t a p e , e t a p e i n c ar e s e r e a l i z e a z a

obiectivele partiale in concordanta cu conditiile concrete de lucru si


c u o b i e c t i v e l e f i n a l e a l e e x p l o a t a r i i i p a d ur i l o r.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
I d e e a d e b a z a , i n o rga n i z a r e a p r o c e s u l u i d e pr o d u c t i e , e s t e a c e e a

a me c a n i z a r i i , i n t r- o p r o p or t i e c a t ma i m a r e a l u c r a r i l o r d e e x p l o a t a r e
s i r e d u c e r e a l a m i n i m u m a l u c r ar i l o r s p e c i f i c e d e s f a s u r a t e i n p a d u r e .
S e r a s p u n d e i n a c e s t f e l n e c e s i t a t i l o r d e r e nt a b i l i t a t e s i d i mi n u a r e a
p r e j u d i c i i l or. As t f e l a r e z u l t a t o s t r u c t u r a a p r o c e s u l u i d e p r o d u c t i e
care cuprinde mai multe etape (procese tehnologice) succesive, fiecare
etapa desfasurandu-se in conditii specifice si avand un obiectiv
p r o pr i u .
E t a p e l e p r o c e s u l u i d e pr o d u c t i e :
pr i ma e t a p a a p r o c e s u l u i d e p r o d u c t i e e s t e r e c o l t ar e a l e mn u l u i ,
pr o c e s p r i n c a r e a r b or e l e m a r c a t e s t e t r a n s f o r m a t ( f a s o n a t ) i n
p i e s e c u f o r m e s i d i me n s i u n i c o r e s p u n z a t o a r e c o n d i t i i l o r d e
deplasare.
A d o u a e t a p a e s t e c o l e c t a r e a l e mn u l u i , pr o c e s pr i n c ar e p i e s e l e
r e z u l t a t e d u p a r e c o l t ar e s u n t d e p l a s a t e d e l a c i o a t a p a n a l a n g a o
c a l e p e r m a n e n t a d e t r a n s p o r t . C o l e c t a r e a s e f a c e pr i n : a d u n a t ,
scos si apropiat.
A t r e i a e t a p a e s t e f a s o n a r e a pr i ma r a , pr o c e s pr i n c a r e m a t e r i a l u l
l e mn o s

este

fasonat

corespunzator

conditiilor

i mp u s e

de

t r a n s p o r t u l p e c a i p u b l i c e s a u e s t e f a s o n a t i n s o r t i me n t e d e l e mn
br u t s i l i vr a t b e n e f i c i a r i l o r. Pr o c e s u l s e f a c e pr i n : c u r a t i r e d e
craci, sectionare, cojire si tocare.
A patra

etapa

este

transportul

tehnologic

pr i n

care

masa

l e mn o a s a e s t e d e p l a s a t a d i n p l a t f o r ma pr i ma r a p a n a i n c e n t r u l
d e s o r t a r e s i pr e i n d u s t r i a l i z a r e a l e mn u l u i . Pr o c e s u l c o n s t a d i n :
incarcare, transport si descarcare.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
U l t i ma e t a p a e s t e s o r t a r e a s i f a s o n a r e a d e f i n i t i v a i n u r m a c a r u i a
s e o b t i n s o r t i me n t e l e d e l e mn br u t .

E l e me n t e l e c a r a c t e r i s t i c e a l e pr o c e s u l u i d e p r o d u c t i e s u n t :
Obiectivul

punerea

in

valoare

ma s e i

l e mn o a s e

in

concordanta cu cerintele de gospodarire, in conditii economice


rentabile;
O b i e c t i v u l m u n c i i e s t e l a r e c o l t a r e , a r b or e l e m a r c a t i a r i n
c e l e l a l t e p r o d u s e t e h n o l o g i c e , p i e s e d e l e mn r e z u l t a t e i n u r ma
f r a g me n t a r i l o r i mp u s e d e c o n d i t i i l e d e t r a n s p o r t s i l i vr a r e ;
R e s u r s a d e ma t e r i i p r i me :
p r o d u s e pr i n c i p a l e a r b o r i i c e s e e x t r a g l a v a r s t a
exploatabilitatii cu scopul de a asigura conditiile de
r e g e n e r a r e a l e a r b or e t u l u i ;
produse secundare arborii ce se extrag incepand cu
s t a d i u l d e p a r i s , c u s c o p u l d e a a s i g u r a o c o mp o z i t i e ,
consistenta,

s t r u c t ur a

si

stare

fitosanitara

c o r e s p u n z a t o a r e e t a p e i d e d e z v o l t a r e a ar b o r e t u l u i s i
telului de gospodarire propus;
Produse

accidentale

apar

in

urma

u n or

factori

p e r t u r b a t or i v a n t , z a p a d a , c h i c i u r a , e t c . P u n e r e a i n
v a l o a r e a a c e s t o r a e s t e u rge n t a s i o b l i g a t o r i e s i d e a c e e a
uneori

se

o pr e s c

de la

exploatare o

a n u mi t a

masa

l e mn o a s a p e n t r u a s e e x p l o a t a a c e s t ma t e r i a l l e mn o s ;

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
P r o d u s e d e i g i e n a a p a r d a t o r i t a f a c t o r i l o r p er t u r b a t o r i ,
d a r s u n t i n c a n t i t a t i m i c i ( ma i p u t i n d e u n m 3 / a n / h a
c a l c u l a t l a u n U P) .

C o n d i t i i l e d e l u cr u c e s e c a r a c t e r i z e a z a p r o c e s u l d e p r o d u c t i e
a l e x p l o a t a r i i l e mn u l u i s e r e f e r a i n s p e c i a l l a : c a r a c t e r u l
pasager

al

l u c r ar i l o r

de

exploatare,

respectiv

s c h i mb a r e a

p e r i o d i c a a s u p r a f e t e l o r d e p e c a r e s e e x t r a g e l e mn u l ; s u p r a f a t a
mare

pe

care

corespunzatoare

se
de

desfasoara
fapt,

l u c r ar i l e

suprafetelor

de

e x p l o a t ar e ,

fondului

forestier;

influenta directa a factorilor naturali.

4 . 2 .P roi e c t u l t e h n i c o - e c o n o mi c p ri v i n d e x p l o at a rea ma s e i
l e mn o a s e d i n p a rch e t

Proiectul

t e h n i c o - e c o n o mi c

se

refera

strict

la

l u c r ar i l e

tehnologice necesare a se desfasura in santierul de exploatare si reda:


S t r u c t ur a p r o c e s u l u i t e h n o l o g i c p e o p e r a t i i s i f a z e , i n o r d i n e a
concreta de desfasurare;
Vol u me l e c o r e s p u n z a t o a r e f i e c a r e i o p er a t i i s i f a z e ;
Distantele de deplasare;
N o r m e l e d e t i mp ( N T ) , r e s p e c t i v t i mp u l i n c a r e , i n c o n d i t i i l e d e
l u c r u c o n c r e t e d i n p ar c h e t , u n mu n c i t o r e f e c t u e a z a o p e r a t i a s a u f a z a
pentru o unitate de masura specifica activitatii considerate;
F o n d u l d e t i mp ( F t ) , r e s p e c t i v t i mp u l i n c a r e u n m u n c i t o r a r e f e c t u a
o operatie sau faza;

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
S a l a r i u l or a r m e d i u a l f o r ma t i e i d e l u cr u p r e v a z u t p e n t r u f i e c a r e
operatie sau faza;
Val o a r e a , r e s p e c t i v s u ma , e x p r i ma t a i n u n i t a t i mo n e t a r e c e t r e b u i e
platita pentru efectuarea fiecarei operatii sau faze din cadrul
l u c r a r i l or t e h n o l o g i c e p r e v a z u t e i n p r o i e c t .

4 . 2 . 1 . E v a l u a r e a c o s t u r i l o r l u c r r i l or t e h n o l o g i c e

E v a l u a r e a c o s t u r i l o r l u c r r i l or t e h n o l o g i c e d i n p ar c h e t u l P a r a u l
Intunecos sunt redate n tabelul 4.2.1. n acest tabel sunt redate
d e f a l c a t c h e l t u i e l i l e p e n t r u f i e c a r e p r o c e s t e h n o l o gi c , i ar n c a d r u l
a c e s t u i p r o c e s , p e o p er a i i i f a z e .
n f i n a l u l t a b e l u l u i s u n t pr e z e n t a t e c o s t u r i l e t o t a l e n e c e s a r e
p e n t r u c o s t u r i l e l u c r r i l o r t e h n o l o g i c e , c a r e s e d e s f o a r n t r-u n
antier de exploatare forestier.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
Tabelul 4.2.1.

67

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
Tabelul 4.2.1. (Continuare)

67

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

Tabelul 4.2.1. (Continuare)

67

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

In legatura cu modul de intocmire al acestui tabel se fac urmatoarele precizari:


a) Tehnologia adoptata are o structura corespunzatoare metodei de exploatare multiplii
de sortimente;
b) Structura procesului tehnologic de colectare corespunde variantei tehnologice optime;
c) Pentru lucrarile din platforma primara s-a adoptat varianta cu fasonarea definitiva a
lemnului in acest compartiment;
d) Volumele de material lemnos, corespunzatoare fiecarei operatii sau faze s-au stabilit
pe baza datelor din tabelele 2.8.1 si 3.3.1;
e) Distantele se calculeaza separat pentru fiecare operatie sau faza care impune
deplasarea materialului lemnos. La colectare distantele medii pentru atelaje, funicular
si tractor se calculeaza cu relatia:
Dm

d1 V1 d 2 V2 d n Vn
V1 V2 Vn

Distanta corectata (Li) se calculeaza cu relatia :


Li

di
cos Vi C a

unde :
di distanta orizontala, masurata pe harta sau stabilita pe cale analitica, pentru deplasarea
lemnului pe fiecare suprafata omogena sau traseu;
Vi volumele corespunzatoare fiecarei suprafete omogene sau traseu, in m3;

inclinarea terenului corespunzatoare fiecarei suprafete omogene sau traseu, in m3;


Ca coeficient de alungire a traseului care se aplica numai la adunat cu atelaje pe
suprafete omogene cu inclinarea mai mare de 30% (Tabelul 4.2.2);
Cs coeficient de sinuozitate a traseului (Tabelul 4.2.3).
Tabelul 4.2.2. Coeficienti de alungire a traseului la adunat cu atelaje
Inclinarea terenului dupa linia de cea mai mare panta (%)
0 29
30 49
50 70

Tabelul 4.2.3. Coeficienti de sinuozitate

Coeficient de alungire
1,00
1,40
1,65

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
OperatiaSI DE INFORMATICA Mijlocul

Adunat

Scos si apropiat

LUCRARE DE ABSOLVIRE

de colectare

Coefienti de sinuozitate
1,63
1,24
1,26
1,11
1,50
1,37
1,29
1,01

Atelaje
Cablu de sarcina al tractoarelor
Cablu de sarcina al funicularelor
Corhanire
Manual
Atelaje
Tractoare
Funiculare

67

Pentru calculul distantelor de colectare in parchetul Paraul Intunecos s-au intocmit tabele
in care sunt prezentate distantele concrete corespunzatoare deplasarii lemnului de pe
fiecare suprafata omogena sau tason. In tabele sunt prezentate valorile calculate ale
termenilor Li si Vi pe baza carora cu relatia prezentata anterior se calculeaza distantele de
colectare pentru fiecare mijloc de deplasare folosit. Adunatul manual (purtat pe brate) a
lemnului subtire si marunt se face pe o distanta mica, iar pe traseul cu traliu montat pe
tractor, in functie de conditiile de lucru s-a adoptat o distanta intre 16 100 m. In mod
asemanator, prin apreciere, se stabilesc distantele de manipulat cu tractorul, stivuit si
voltat manual in platforma primara.
Tabelul 4.2.4. Calculul distantelor de adunat lemn gros cu atelaje
Nr. suprafete

Inclinarea

omogene
1
2
3
4
5
6
7

terenului (%)
21
19
14
15
16
15
20
Total

Volumul (Vi), in m3
Br
Fa
Pa.m
307
285
98
243
413
89
30
1465

246
229
79
195
332
72
24
1177

8
8
3
6
11
2
1
39

Distanta in m3
Orizontala Corectata (Li)
53
33
33
95
67
46
16
-

Distana corectat s-a calculat dup formula urmtoare:


d AB

d oriz
C S C a , unde
cos inclinarea

Cs = coeficient de sinuozitate si Ca = coeficient de alungire

92
57
56
160
114
77
27

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

67

LUCRARE DE ABSOLVIRE

Tabelul 4.2.5. Calculul distantelor de adunat lemn marunt cu atelaje


Nr. suprafete

Inclinarea

omogene
1
2
3
4
5
6
7

terenului (%)
21
19
14
15
16
15
20
Total

Volumul (Vi), in m3
Br
Fa
Pa.m
61
56
19
48
82
18
6
290

43
40
14
34
57
12
4
204

1
1
0
1
2
1
0
6

Distanta in m3
Orizontala Corectata (Li)
53
33
33
95
67
46
16
-

92
57
56
160
114
77
27
-

Distana corectat (L i ) s-a calculat ca si in tabelul anterior.

Tabelul 4.2.6. Calculul distantelor medii de adunat cu atelaje


Br

Volumul (Vi), in m3
Fa

Pa. M

1465
290
1755

117
204
1381

39
6
45

Categoria de
material lemnos
Lemn gros
Lemn maruntit
Total

Distanta medie in m pe
categorii de material lemnos
98
98
-

Distana medie n m pe categorii de material lemnos a rezultat din


tabelele 4.2.4 , 4.2.5. i s-a calculat cu relaia urmtoare :

dm

V1 d1 V2 d 2 ...... Vn d n
V1 V2 ...... Vn

Tabelul 4.2.7. Calculul distantelor de scos cu atelajele


Nr. suprafete

Inclinarea

omogene

terenului (%)
2
3
4
5
7

D-C
Total

Volumul (Vi), in m3
Br
Fa
Pa.m
341
117
291
495
36
1280

269
93
229
389
28
1008

9
3
7
13
1
33

Distanta in m3
Orizontala Corectata (Li)
120
58
105
135
30
-

Distana corectat Li s-a calculat la fel ca n tabelul 4.2.4.

173
82
148
193
43
-

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Tabelul 4.2.8. Calculul distantelor de scos cu funicularul FPU - 500


Traseul Tasonul
B-C

Suprafata omogena sau traseul de


pe care provine materialul lemnos

T1

1
Total

Categoria de
material
lemnos
Lg, LM

Volumul (Vi), in m3
Br

Fa

368
368

289
289

Distanta de scos in m
Corectata
Pa. m Orizontala
(Li)
9
95
102
9
-

Tabelul 4.2.9. Calculul distantelor de apropiat cu tractorul TAF - 650


Traseul Tasonul
C-A
D-C

Suprafata omogena sau traseul de


pe care provine materialul lemnos

T7
T8

T6

1
2
3
4
5
7
6
Total

Categoria de
material
lemnos
Lg, LM

Volumul (Vi), in m3
Br

Fa

368
341
117
291
495
36
107
1755

289
269
93
229
389
28
84
1381

Distanta de scos in m
Corectata
Pa. m Orizontala
(Li)
9
210
288
9
215
292
3
215
286
7
215
286
13
215
289
1
215
292
3
180
239
45
-

Tabelul 4.2.1. s-a calculat cu ajutorul tabelelor 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.,


4.2.5, 4.2.6, 4.2.7., 4.2.8 .
La punctele 1.1 i 1.2. la volum s-a luat n considerare tot volumul pe
specii, pe cnd la punctul 1.3. s-a luat n considerare doar 40% din
volumele pe specii.

Pentru colectat, pregtitul i datul dup vite, s-a luat din tabelele
4.2.4., respectiv 4.2.7., adunatul manual al lemnului rotund s-a luat din
tabelul 4.2.5.
Scosul cu funicularul F.P.U. 500 s-a luat din tabelul 4.2.8.
Apropiatul i trasul cu troliu montat pe tractor s-au luat din tabelul
4.2.9.
La manipulatul lemnului rotund s-au luat volumele din tabelul 4.2.4.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
La ncrcare s-a luat n considerare att lemnul de steri ct i lemnul

rotund.
Pentru salariul orar mediu al formaiei de lucru s-a procedat astfel: din
anexa 1 Norme de timp pentru lucrrile tehnologice din antierele de
exploatare

din ndrumarul de Proiectarea lucrrilor de exploatare a

pdurilor de Arcadie Ciubotaru, 1994 s-a luat formaia de lucru , iar din
Decizia Nr. 016 din 23.01.2004 , privitoare la grila de salarizare a
muncitorilor calificai i necalificai din cadrul unitilor de profil s-a luat
salariul de baz.

Decizia Nr. 016 din 23.01.2004


Tarife orare privind salarizarea muncitorilor necalificai i calificai

a) muncitori necalificai
Specificarea lucrrilor
-obinuite
-grele
-forte grele

Salariul de baz
16.279,10
16.329.00
16.404,00

b) muncitori calificai
Specificare
Tarif
(lei/or)

1
16.529

2
16.712

Grila de salarizare
3
4
5
6
17.547 18.384 19.648 20.914

4.2.2. Structura masei lemnoase exploatate

7
22.178

8
24.047

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
Structura masei lemnoase exploatate din parchetul Paraul Intunecos

este redat n tabelul 4.2.2.1.

Tabelul 4.2.2.1.
Categoria de
material lemnos
1.Lemn rotund
gros
2.Lemn rotund
mrunt

3. Lemn de steri

4. Craci in snopi

Specia sau grupa de


specii

Brad
Fag
Paltin de munte
Brad
Fag
Paltin de munte
Brad
Fag
Paltin de munte
Brad
Fag
Paltin de munte

46
37
1
0,3
6
4
0,1
3
2
0,6

Volume (m 3 /mst)
Pentru producie
Comerciabil
1465
1465
1177
1177
39
39
1
1
181
181
130
130
4
4
109
109
74
74
2
2

Proporia fiecrei categorii de material lemnos se stabilete n funcie


de structura dimensional a masei lemnoase (tabelul 4.2.2.1.) i de
posibilitile de valorificare, care se stabilesc de ctre fiecare agent
economic.

4.2.3. Calculul necesarului de carburanti si lubrifianti


Calculul necesarului de carburani i lubrifiani este redat n tabelul
4.2.3.1, unde este detaliat suma care se cheltuiete pentru fiecare tip de
combustibil, i cantitatea de combustibil care se consum pentru fiecare
operaie n parte.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

67

LUCRARE DE ABSOLVIRE

Tabelul 4.2.3.1.
Felul combustibililor, tipul

Prestatia

Norma

Cantitatea

utilajelor si lucrarile executate

efectuata
UM Totala

de

necesara

consum
Benzina
ferastraie mecanice Husqvarna
Doborare
m3
3181
0,0394 125
3
Curatire de craci
m
3181
0,0816 260
3
Sectionare parchet
m
1272
0,0352 45
platforma primara
m3
1909
0,0308 59
3
Total
m
Motorina
Funicular FPU 500
tkm 399
0,405
162
Tractor TAF650 tras cu cablu m3
3181
0,261
830
apropiat
tkm 846
0,935
791
Total
1783
Ulei
Ferastraie mecanice
amestec
11
ungere
87
Tractoare
60
Funiculare
27
Total
TOTAL

Valoarea in lei
Unitara

Totala

27000
27000
27000
27000
27000

3375000
7020000
1215000
1593000
13203000

23100
23100
23100
23100

3742200
19173000
18272100
41187300

180000
27000
32000
35000

1980000
23490000
1920000
945000
28335000
82725300

Pentru normele de consum s-au luat date din anexa III, Consumuri
specifice de carburani la lucrrile din exploatrile forestiere, din
ndrumarul de Proiectarea lucrrilor de exploatare a pdurilor, de Arcadie
Ciubotaru.
Stabilirea necesarului de carburani i lubrifiani se face avnd n
vedere urmtoarele precizri:
Pentru operaiile executate cu ferstrul mecanic Husqvarna s-a folosit
o norm de consum ponderat, n funcie de grupa de specii i locul de
desfurare a operaiei. Necesarul de ulei s-a stabilit

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
procentual : 2% din cantitatea de benzin pentru uleiul de amestec,
respectiv 16% pentru uleiul de ungere.

La colectarea cu tractorul T.A.F. 650 s-a calculat separat consumul de


carburant pentru tras cu cablul de sarcin i pentru apropiat. Pentru
apropiat s-a calculat prestaia efectuat n tonekilometrice (tkm) cu
relaia:
P Vi g i d m , n care:

P = este prestaia efectuat n tkm;


V i = volumul pentru specia sau grupa de specii n mc;
g I = masa specific a lemnului verde (se pot folosi valori medii de 750
kg/mc pentru rinoase i 1150 kg/mc pentru foioase) n 10 kg/mc;
d m = distana medie n km

Cu aceeai relaie s-a calculat i prestaia fcut cu funicularul F.P.U.


500.
Necesarul de ulei pentru ungere la tractoare se stabilete n funcie de
numrul de ore de funcionare, calculat n structura procesului tehnologic
(tab. 4.2.1.). Este necesar un schimb de ulei (12 l) la 250 ore de
funcionare.
Consumul de carburant pentru funicularul F.P.U. 500 presupune
calculul prestaiei efectuate n tkm i stabilirea consumului normat n
funcie de

condiiile de lucru.

Consumul de ulei s-a stabilit


funcionare (tab. 4.2.1.)

n funcie de numrul de ore de

i norma de schimb de ulei la 250 ore de

funcionare a motorului. n acest fel se stabilete i necesarul de ulei


de schimb pentru funicularul F.P.U. 500.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

67

LUCRARE DE ABSOLVIRE

4.2.4. Calculul necesarului de muncitori, atelaje i utilaje

Necesarul de muncitori, atelaje i utilaje, (tabelul 4.2.4.1) s-a stabilit


prin gruparea activitilor din procesul tehnologic (tabelul 4.2.1.) dup
caracteristici comune (utilaj, formaii de lucru, nivel de calificare, etc.),
respectiv activiti care se desfoar n condiii asemntoare. Pe baza
fondului de timp (tabelul 4.2.1.) se stabilete numrul de muncitori cu
relaia simplificat :
m

Ft
8 Na

, unde

m = numrul de muncitori necesari pentru efectuarea unei operaii


sau grupe de activiti ntr-o perioad de timp dat (durata de
exploatare acordat);
Ft = fondul de timp normat pentru o operaie sau grup de activiti
(tab. 4.2.1.) n ore;
Na = numrul de zile active din perioada acordat prin autorizaie .
n cazul parchetului Paraul Intunecos N a = 4 luni x 30 zile x 0,602 =
72 zile active.
Cunoscnd din Normele de timp (anexa I din ndrumarul de
Proiectarea lucrrilor de exploatarea pdurilor de Arcadie Ciubotaru,
1994), formaia de lucru pentru fiecare utilaj (atelaj) se poate calcula
numrul

de

utilaje,

respectiv

atelaje

necesare.

Combinnd

mod

convenabil i logic activitile, se poate adopta un numr ntreg de utilaje,

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
atelaje i muncitori cu care s se realizeze toate operaiile n perioada
acordat.

Tabelul 4.2.4.1.
Ativitatea
1. Doborat, curatat de craci si
sectionat cu ferestraul mecanic
2. Fasonat manual mecanic
lemn de steri
3. Adunat manual
4. Adunat si scos cu atelaje
5. Scos cu funicularul
6. Colectat si manipulat cu
tractorul
7. Fasonat si stivuit lemn de
steri
8. Expediat material lemnos
9. Incarcat material lemnos

Fond de Numar
Formatia de
Numar adoptat
Nr. utilaje
timp muncitori lucru pt. un
Utilaj sau
sau atelaje
muncitori
(Ft)
(m)
utilaj sau atelaj
atelaje
2039

3,53

1,76

167

0,28

0,04

792
420
403

1,37
0,72
0,69

1
1
4

0,72
0,17

1
1

1
1

1028

1,78

0,89

482

0,83

175
349
Total

0,30
5
0,60
1
20 muncitori
2 ferestraie mecanice
1 atelaj boi
1 funicular FPU 500
1 tractor TAF 650

4
5

4.2.5. Cheltuieli necesare pentru pregtirea parchetului i desfasurarea


lucrrilor tehnologice

Cheltuielile fcute pentru amenajarea corespunztoare a parchetului


conform condiiilor impuse de normele de protecie a muncii i de paz

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
contra incendiilor sunt prezentate n tabelul 4.2.5.1., punctele A i B .
Fondul de timp necesar i ncadrarea tarifar orar a lucrrilor s-au apreciat
n funcie de condiiile de lucru.

Tabelul 4.2.5.1.
Specificatii

UM Cantitati

Norma de
Fond de
timp (ore/UM) timp(ore)

1
2
3
A. Lucrari de protectia muncii
Doborarea iescarilor
Amenajarea potecilor
Plantarea placutelor avertizare
4
2
Total A
B. Lucrari de PSI
Amenajarea depozitului de carburanti
Amenajarea locului de masa
Total B
C. Intretinerea mijloacelor de munca
Ferestraie mecanice
Funiculare
Tractoare
Total C
D. Personal indirect productiv
Maistru parchet
luni
4
Cabinista
luni
4
Fierar (forjor)
ore
Ingrijitor vite
Zile 120
1,4
Total D
Total A+B+C+D
CAS
Somaj
Sanatate
TOTAL I
E. Alte cheltuieli
Drum vite
Montari-demontari funiculare
Drum tractor
Amenajare platforma primara
-

Valori in lei
Unitare
Totale

8
-

16279,10
-

130233
130233

48
4
-

16,329
16279,10
-

783792
65116
484908

32
3
57
-

24047
24047
20914
-

769504
72141
1192098
2033743

112
168
-

7000000
3000000
16404
16279,10
-

28000000
12000000
1837248
2734889
44572137
47221021
14874622
1888841
6374838
70359322

90626
8947587
1122649
20515953

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA
Hrana animale in sezon
de vegetatie

in sezon de repaus vegetativ


Cabluri pentru tractoare
(0,06m/m3 x 666m3 x 30000lei/m)
Cabluri pentru funiculare
(0,10m/m3 x 666m3 x 60000lei/m)
Anvelope 14/38
(0,3buc/1000m3x3,181x8000000lei/mx
4)
Acumulatori pentru tractoare si
funiculare (0,2buc/1000m3 x 3,181 x
6000000lei/m)
Total E
TOTAL

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Zile
Zile

240

50000

12000000

5725800

3966000

30537600

3817200

86723415
157082737

Cheltuielile pentru ntreinerea utilajelor s-au calculat astfel:


pentru ferstraie mecanice s-au acordat 2 ore sptmnal, deci:
4 luni x 4 sptmni x 2 ore = 32 ore
pentru tractoare s-au acordat 4 ore sptmnal , adic
4 luni x 4 sptmni x 1 tractor x 4 ore = 64 ore
pentru funiculare s-au acordat 2 ore sptmnal , deci:
4 luni x 4 sptmni x 1 funicular x 2 ore = 32 ore
Pentru personalul indirect productiv necesar pentru buna desfurare a
lucrrilor, cheltuielile aferente s-au calculat lundu-se n considerare
urmtoarele:
maistrul de parchet, cu un salariu lunar de 7000000 lei pe lun, va
asigura coordonarea lucrrilor timp de 4 luni. n mod asemntor se
calculeaz suma necesar pentru plata cabanistei timp de 4 luni, avnd
un salariu de 3000000 lei pe lun.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
ngrijitorul de vite trebuie s desfoare o activitate zilnic de 1,4 ore
(2 boi x 0,7 ore/animal/zi) .
fierarul (forjorul) trebuie s depun o activitate total de 112 de ore ,
calculat conform relaiei: (0,195 x 2 + 0,330 x 1 + 0,450 x 1 + 0,03 x
11 + 0,01 x 6) x 72, adic, n ordine, activitatea pentru deservirea
atelajelor, tractoarelor, funicularului, topoarelor, apinelor, respectiv
numrul de zile active.
pentru celelalte amenajri (drum de vite, drum de tractor, montridemontri de funicular) s-au ntocmit documentaii pentru evaluarea
cheltuielilor. Valorile respective au fost preluate n tabelul 4.2.5.1,
punctul E.

4.2.6. Costuri de productie pentru exploatarea masei lemnoase


Evaluarea cheltuielilor totale privind exploatarea masei lenoase din parchetul
Paraul Intunecos s-a facut in tabelul 4.2.5.1.

Evaluarea cheltuielilor totale privind exploatarea


masei lemnoase din parchetul Paraul Intunecos
Tabelul 4.2.6.1
Specificatii
1. Taxa forestiera
2. Salarii pentru lucrarile tehnologice din santierul de exploatare
3. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti
4. Cheltuieli pentru alte activitati
5. Transport material lemnos
Total I
6. Cheltuieli reparatii utilaje proprii (5-10%)
7. Cheltuieli sectie (5-10%)
8. Cheltuieli intreprindere (5-10%)
Total II
9. Cheltuieli desfacere (2.5-5%)
10. Beneficiu (<20%)

Valoare (lei)
238575000
196033
82725300
157082737
478579070
23928954
28714744
23928954
76572652
2297180
11485898

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA TOTAL

LUCRARE DE ABSOLVIRE

90355730

67

Valorile din tabel s-au calculat astfel:


salariile pentru lucrarile tehnologice din santierul de exploatare s-au luat din tabelul
4.2.1.
cheltuielile pentru carburanti si lubrifianti s-au luat din tabelul 4.2.2.1.(totalul);
cheltuieli pentru alte activitati s-au luat din tabelul 4.2.5.1. (punctul E).
cheltuieli reparatii utilaje proprii, cheltuieli sectie, cheltuieli intreprindere, cheltuieli
desfacere, beneficiu sunt procente variabile specifice fiecarui agent economic.
In acest parchet, valorile s-au luat astfel: pentru cheltuieli reparatii utilaje proprii s-a
luat un procent de 5%, pentru cheltuieli secti 6%, pentru cheltuieli intreprindere s-a
luat un procent de 5%, pentru cheltuieli desfacere s-a luat un procent de 3% iar pentru
beneficiu s-a luat un procent de 15%.
4.3. Proiectul de montare demontare a liniei de funicular
Pentru evaluarea costurilor de montare si demontare a funicularului FPU 500 pe
traseele stabilite se intocmeste o documentatie specifica (tabelele 4.2.6.1., 4.3.1., 4.3.2.
4.3.3. si 4.3.4.), pe baza unui proiect de tratare a liniilor de funicular, intocmit separat, si
a prevederilor din anexa V, anexa IX si anexa X.

In aceasta documentatie sunt prevazute toate activitatile necesare pentru montarea


demontarea funicularelor pe traseele stabilite, precum si cheltuielile necesare pentru
realizarea acestor lucrari. Cheltuielile privind incarcarea, descarcarea si transportul
garniturii de funicular la si de la locul de montare s-a stabilit in functie de conditiile
concrete (distanta, greutate, mijloace disponibile de incarcare si transport, numar de
muncitori necesari, etc.) si de preturile din anexa X.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Tabelul 4.3.1. Antemasuratoare si deviz privind montarea demontarea funicularului


FPU 500 pe traseul B-C

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
Tabelul 4.3.1. (Continuare)

67

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
Tabelul 4.3.1. (Continuare)

67

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
Tabelul 4.3.1. (continuare)

67

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
Calculul fondului de timp, materiale necesare, valoare in lei materiale si manopera

s-a facut astfel :


Ft = C x Nt , unde :
Ft fond de timp;
C cantitatea;
Nt norma de timp;
Mn = C x Cn , unde:
Mn materiale necesare;
C cantitatea;
Cn consum normat;
Vm = Ft x Pum , unde :
Vm valoare in lei manopera;
Ft fond de timp;
Pum pret unitar manopera.
Vm = Mn x Pum , unde:
Vm valoare in lei materiale;
Mn materiale necesare;
Pum pret unitar materiale.
Centralizator al necesarului de materiale
Tabelul 4.3.2.
Specificatii
1. Motorina
2. Cuie 10 mm
3. Cuie 18 mm
4. Scandura rasinoase
5. Carton asfaltat

UM
l
kg
kg
m3
m2

Cantitatea
115
4
3
0,4
15

Valorile s-au luat din tabelele 4.2.6.1. si 4.3.1.

Evaluarea cheltuielilor privind transportul materialelor si a utilajelor

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
Tabelul 4.3.3.

Specificatii
1. Transportul funicularului la si de la parchet cu autocamion de 7,8 tone
2. Incarcarea si descarcarea funicularului cu macaraua de 16 tone
Total

67

Costul transportului, in lei


316000
602700
918700

Evaluarea cheltuielilor ale instalarii funicularului FPU - 500


Tabelul 4.3.4.
Specificatii
1. Materiale
2. Manopera
3. Transporturi
Total

Costul transportului, in lei


4906500
3335462
918700
9160662

4.4. Proiectul de executie al drumului de tractor


Evaluarea cheltuielilor, a materialelor si a utilajelor necesare pentru executia
drumului de tractor se realizeaza prin intocmirea unei documentatii corespunzatoare,
respectiv proiectul de amenajare a drumului de tractor.
Pentru intocmirea proiectului sunt necesare masuratori si observatii pe traseul
stabilit pentru amenajarea drumului de tractor. Cu aceasta ocazie se culeg datele necesare
intocmirii profilelor transversale ale terenului, pe tronsoane caracteristice, se stabileste
categoria terenului si se apreciaza proportia de stanca.
Raportand grafic profilele transversale ale terenului pe acestea, profilul transversal
al drumului de tractor se poate calcula suprafata drumului in fiecare profil caracteristic,
inmultind aceasta suprafata cu lungimea tronsonului caracteristic rezulta volumul de
sapatura pe fiecare tronson. Defalcarea acestui volum (pamant - stanca) s-a facut pe baza
aprecierii procentuale facute la culegerea datelor in teren. Platforma drumului se
realizeaza numai in sapatura, cu o latime de 3.0 m.
In tabelul 4.4.1 se prezinta antemasuratoarea lucrarilor necesare pentru executia
drumului de tractor. Operatiile necesare s-au stabilit in functie de modalitatea de realizare
a sapaturilor cu mijloace manuale.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
Pentru executarea acestor lucrari sunt necesare materiale, manopera si utilaje in

cantitatile stabilite in tabelul 4.4.2., conform normelor din anexa IV.


Antemasuratoarea lucrarilor necesare pentru executia
drumului de tractor
Tabelul 4.4.1.
Nr.Crt

Simbolul si denumirea articolului de deviz


UM
T.S.G.07.C1 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de
foioase tari si brad cu diametrul de 51-70 si deplasarea
buc
acestora in afara amprizei, prin putere manuala
T.S.A.01.C1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse, cu
m3
aruncare laterala in teren tare

1
2

Cantitati
3
528

Sapatura manuala de pamant in spatii intinse cu aruncare laterala, in teren tare s-a
calculat astfel cu relatia :
V=LxS
in care:
V este volumul de sapatura, pentru realizarea drumului;
L lungimea drumului;
S suprafata care trebuie sapata pentru realizarea drumului;
S = lungimea drumului x inaltimea drumului / 2 = 3 x 0.8 / 2 = 1.2 m2;
L lungimea drumului de tractor este de 440 m;
V = 440 x 1.2 = 528 m3.
Calculul necesarului de materiale, manopera si utilaj
pentru amenajarea drumului de tractor
Tabelul 4.4.2.
Simbolul
Nr articolucrt
lui de
deviz

TSG 07
C1

TSA 01
C1

Materiale
U
M

buc

m3

Cantit

528

Consum
Denumire
normat

Memorarea
Cantitatea
Meseria
necesara

Fondul de timp s-a calculat cu relatia:

Fas.
mec.
cat III
Munc.
mec.
M.G.
Munc.
mec.
M.G.

Utilaj
Fond
de
timp
(ore)

Denumire

NT utilaj
(ore/UM)

Fond
de
timp
(ore)

2,15

9,58

29

1,45

766

NT
(ore/UM)

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA
t

LUCRARE DE ABSOLVIRE

F = C x NT

67

in care:
C cantitatea luata din tabelul 4.4.1;
NT norma de timp (ore/UM).
In continuare pe baza datelor din anexa IX si anexa X se prezinta, centralizat
necesarul de manopera, respectiv costurile din tabelul 4.4.3.
Evaluarea costului total al drumului de tractor este redata in tabelul 4.4.3.
Centralizator al necesarului de manopera si avaluarea costurilor
Tabelul 4.4.3.
Nr.
Crt.
1
2

Meseria

Total
CAS 31,5%
Somaj 4%
Sanatate 13,5%

Valoarea manoperei
(lei)
508863
97976
606837
191154
242735
81923

TOTAL

1122649

Muncitor necalificat
Fasonator manual

Fond de timp
(ore)
29
6

4.5. Proiectul de executie al drumului de vite

Salariu orar
(lei/ora)
17547
16329

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

67

LUCRARE DE ABSOLVIRE

Antemasuratoarea lucrarilor necesare pentru executia


drumului de vite
Tabelul 4.5.4.
Nr.Crt
1
2

Simbolul si denumirea articolului de deviz


T.S.G.07.E1 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de
foioase tari si brad cu diametrul de 31-50 si deplasarea
acestora in afara amprizei, prin putere manuala
T.S.A.01.D1 Sapatura manuala de pamant in spatii intinse,
cu aruncare laterala in teren tare

UM

Cantitati

Buc

m3

315

Pentru drumul de vite avem:


V=LxS
V este volumul de sapatura, pentru realizarea drumului;
L lungimea drumului;
S suprafata care trebuie sapata pentru realizarea drumului;
S = lungimea drumului x inaltimea drumului / 2 = 3 x 0.5 / 2 = 0.75 m2;
L lungimea drumului de vite este de 420 m;
V = 420 x 0.75 = 315 m3.
Calculul necesarului de manopera
Tabelul 4.5.5.
Nr.
crt.

Simbolul
articolului de deviz

TSG 07 C1

TSA 01 C1

M
Buc
m3

U
Cantitate
2
315

Meseria
Fas. mec. cat
III
Munc. mec.
M.G.
Munc. mec.
M.G.

Memorarea
NT (ore/UM)
Font de timp (ore)
0,07

1,71

2,30

725

Fondul de timp s-a calculat cu relatia:


Ft = C x NT
in care:
C cantitatea este luata din tabelul 4.5.4;
NT norma de timp (ore/UM).
In continuare pe baza datelor din anexa IX si anexa X se prezinta, centralizat
necesarul de manopera, respectiv costurile din tabelul 4.5.6.

Evaluarea costului total al drumului de vite este redata in tabelul 4.5.6.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Centralizator al necesarului de manopera si avaluarea costurilor


Tabelul 4.5.6
Nr.
Crt.
1
2

Meseria

Total
CAS 31,5%
Somaj 4%
Sanatate 13,5%

Valoarea manoperei
(lei)
48987
48987
15431
19595
6613

TOTAL

90626

Muncitor necalificat
Fasonator manual

Fond de timp
(ore)
3

Salariu orar
(lei/ora)
17547
16329

4.6. Proiectul de amenajare al platformei primare

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Amenajarea platformei primare s-a facut in asa fel incat sa se asigure conditii de
stocare a masei lemnoase exploatata intr-o anumita perioada de timp. Pentru cazul
analizat, parchetul Paraul Intunecos, s-a luat in considerare dimensionarea platformei
primare pentru stocarea masei lemnoase exploatate in 10 zile active, a carei structura este
data in tabelul 4.6.1. pe baza acestei structuri s-a dimensionat fiecare rampa de stocare
necesara pentru lemnul rotund, pe categorii, cu relatia :
S

V
hc f

in care:
S este suprafata de stivuire necesara pentru lemnul rotund, in m2;
V = volumul lemnului rotund, ce se stocheaza intr-o stiva, in m3;
h inaltimea de stivuire, in m;
c factorul de cubaj pentru lemn rotund (0,60,8);
f coeficient de umplere a stivei (0,61,0).
In cazul lemnului rotund, pentru stivuire, s-au adoptat valorile:
h = 1,5; c = 0,7; f = 0,8.
Pentru lemnul de steri suprafata de stivuire (S) este aproximativ egala cu volumul
ce trebuie sa fie stocat (V), exprimat in mst.
Structura masei lemnoase pentru dimensionarea platformei primare
Tabelul 4.6.1.
Specificatii
1. Lemn rotund gros de rasinoase
2. Lemn rotund gros de foioase
3. Lemn rotund subtire de foioase
4. Lemn de steri de rasinoase
5. Lemn de steri de foioase
6. Craci in snopi de rasinoase
7. Craci in snopi de foioase

UM

Volum

m3
m3
m3
mst
mst
mst
mst

173
143
23
15
11
10

Suprafata de depozitare
in m2
N x (L x l x h)
206
3 x (8 x 6 x 1,5)
170
2 x (9 x 6 x 1,5)
23
2 x (8 x 1 x 1,5)
15
10 x 1 x 1,5
11
7 x 1 x 1,5
10
7 x 1 x 1,5

Suprafata platformei primare este de 435 m2.


Tot in acest tabel sunt date si numarul si dimensiunile suprafetelor de stocare
pentru fiecare categorie dimensionala rezultata prin fasonarea masei lemnoase in
platforma primara intr-o periada de 10 zile active.
Inaltimea maxima a stivelor de 1,5 m s-a ales deoarece, in toate cazurile stivuirea
se face manual.
Evaluarea cheltuielilor necesare pentru amenajarea platformei primare prezentata
in tabelele 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4 s-a facut pe baza datelor din anexa IV, anexa IX si anexa X.

Antemasuratoarea lucrarilor necesare pentru amenajarea


platformei primare

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

Nr.
Crt.
1

67

LUCRARE DE ABSOLVIRE
Tabelul 4.6.2.

Simbolul si denumirea articolului de deviz

UM

TSE 01 D1 Nivelarea manuala a terenului

435 m2

Cantitatea
45

Calculul necesarului de manopera


Tabelul 4.6.3.
Nr.
crt.

Simbolul
articolului de deviz

UM

Cantitate

TSE 07 D1

435 m2

45

Meseria
Muncit.
Sapat.. cat III

Memorarea
NT (ore/UM)
Font de timp (ore)
14,04

632

Centralizator al necesarului de manopera si avaluarea costurilor


Tabelul 4.6.4.
Nr. Crt.

Meseria

Muncitor sapator

Fond de timp
(ore)
632

Total
CAS 31,5%
Somaj 4%
Sanatate 13,5%
TOTAL

Salariu orar
(lei/ora)
17547

Valoarea manoperei
(lei)
11089704
11089704
3493257
4435882
1497110
20515953

Capitolul 5. Masuri de reducere a prejudiciilor

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete si amplasarea cailor de scos


apropiat si a instalatiilor aferente vor fi diferentiate in functie de tratamentul aplicat
si de felul taierii, astfel incat sa nu se produca prejudicierea regenerarilor peste
limitele admise de reglementarile specifice, a arborilor nemarcati, degradarea solului
si a malurilor apelor.
Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborare, masa lemnoasa
rezultata parchetizandu-se in sarcini de dimensiuni reduse, astfel incat, prin scoaterea
acestora, sa se evite degradarea solului, a arborilor si semintisului.
In arboretele de amestec de rasinoase cu foioase se doboara intai arborii de rasinoase
si apoi cei de foioase.
La taierile rase (crang, codru si substituiri - refaceri) recoltarea arborilor se face la
rand, inclusiv vegetatia forestiera de mici dimensiuni al carei volum a fost estimat
prin suprafete de proba.
Cioatele se cojesc in intregime la molid si pin, iar la celelalte specii de rasinoase, prin
curelare.
Exploatarea masei lemnoase se face astfel incat sa se evite degradarea solului.
Executarea taierii arborilor se face cat mai de jos, astfel incat inaltimea cioatei
masurate in parte din amonte sa nu depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia, iar
la arborii cu diametrul cioatei mai mare de 30 cm, sa nu depaseasca 10 cm.
La taierile in cazanire si in scaun, agentii economici vor executa urmatoarele lucrari:
-taierea arborilor prin cazanire se face la adancimea de 20-25 cm sub nivelul solului
cu acoperirea gropilor create; -taierile la crangurile in scaun se executa la nivelul
maxim al cotei apelor de inundatii, dar cu o inaltime a scaunului care sa nu fie mai
mare de 2,2 m.
Colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate si materializate
in teren.
Se interzice tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumuri forestiere.

Se interzice taierea arborilor nemarcati.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
In perioadele cu precipitatii abundente, in care solul are un continut ridicat de apa,
colectarea materialului lemnos cu tractoare este interzisa, pentru a se preveni
degradarea traseelor.
Este interzisa depozitarea de materiale lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in
locuri expuse viiturilor.
Lemnul subtire se exploateaza concomitent cu cel gros.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

Capitolul 6. Masuri de protectia muncii

67

6.1.Protecia muncii la doborrea cu ferstrul mecanic

Msurile de protecia muncii pentru exploatri forestiere cuprind


msuri

de

prevenire

accidentelor

de

munc

mbolnvirilor

profesionale pentru aceste activiti.


Instruirea angajailor se face n funcie de specificul activitii ce
urmeaz s o desfoare, n conformitate cu prevederile normelor generale
de protecia muncii.
Efectuarea instructajului la locul de munc, la toi angajaii din
parchetul de exploatare, nainte de nceperea exploatrii propriu-zise, se va
completa i cu urmtoarele:
a) Cunoaterea procesului tehnologic de exploatare forestier, a sarcinii de
munc i a dotrii corespunztoare cu echipamente tehnice, a condiiilor
de cazare, de identificare a surselor de ap potabil, aprovizionarea cu
alimente, cu carburani i lubrifiani, precum i a programului de lucru i
disciplinei din parchet stabilite.
b) Cunoaterea locurilor dificile de lucru, precum i a zonelor periculoase i
n pant de pe versani.
c) Cunoaterea traseelor i a cilor de colectare a lemnului.
d) Cunoaterea potecilor, crrilor de acces i a regulilor de circulaie n
parchet, a codurilor de semnalizare dinainte stabilite i a msurilor de
prim ajutor n caz de accidentare,a amplasrii postului de prim ajutor i
cunoaterea modului de utilizare a truselor medicale.
e)

Instructajul de protecia muncii va fi nsoit de demonstraii practice

privind activitatea pe care angajatul respectiv o va desfura

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
Doborrea arborilor periculoi (iescari, arbori putregioi, parial

dezrdcinai, cu nclinri puternice, cu crci rupte i prinse n coroan,


arbori situai pe terenuri alunecoase) se va executa de ctre o echip

experimentat

instruit

acest

scop,

care

va

fi

organizat

supravegheat de conductorul lucrrilor din parchet.


nainte de a ncepe doborrea pentru fiecare arbore se vor identifica
pericolele pe care le prezint i se vor stabili msurile ce trebuie luate.
Tapa i tietura din partea opus a arborilor se vor executa de ctre
fasonatorul mecanic. Conductorul lucrrilor din parchet i ajutorul de
fasonator, care vor supraveghea micrile arborelui, dnd semnalele
dinainte stabilite, n caz de pericol, trebuie s fie n afara zonei periculoase.
Doborrea arborilor cu vrful parial rupt sau rupt complet se va face
ntotdeauna cu tap.
La fasonarea arborilor dezrdcinai i aflai pe sol trebuie asigurat
rglia

cu

ajutorul

cablurilor

de

ancorare.

La

cei

rmai

aninai,

desprinderea de la cioat se va face lundu-se msurile de prevenire a


blocrii lamei ferstrului i de dezaninare a arborilor prin una din
metodele omologate.
La doborrea arborilor, angajaii trebuie s fie dotai cu unelte i scule
manuale n stare tehnic corespunztoare.
Toate

parchetele

trebuie

dispun

de

cel

puin

unul

din

echipamentele tehnice necesare pentru dezaninarea arborilor.


Doborrea arborilor se face

numai

dup ce au fost efectuate

urmtoarele:
a) Tierea crcilor de la baza arborelui i degajarea locului de semini,
crci czute, pietre, zpad.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
b) Stabilirea i curarea potecilor de refugiu n partea opus direciei de
doborre, n unghi de 45 grade fa de aceasta.
c) Direcia de doborre va fi aceeai cu direcia de nclinare a arborelui
d) nlturarea lbrrilor pronunate de la capetele zonei de siguran i pe
direcia de doborre aleas.
Ferstraiele mecanice i electrice vor fi deservite numai de personalul
calificat i instruit corespunztor din punct de vedere al proteciei muncii.
Dezaninarea arborilor trebuie fcut numai cu ajutorul mijloacelor de

dezaninare omologate, care trebuie s corespund din punct de vedere


tehnic, i anume:
a) Dispozitiv de traciune prevzut cu ciochinare de ancorare sau de legare a
arborelui, pene de fixare , role de unghi (direcie)
b) Tractor (T.A.F.) cu troliu i sap, echipat cu cablu prelungitor, role de
unghi, ciochinare de ancorare
c) Atelaj prevzut cu tnjeal i cu lan sau cu cablu prelungitor
Recoltarea prin adunatul crcilor, vrfurilor sau al arborilor mici cu
braele i cu apina pentru formarea sarcinilor se va face prin purtare
direct, trre sau semitrre. Angajaii vor aciona organizat, astfel nct s
nu se stnjeneasc reciproc, pstrnd ntre ei o distan de cel puin 4m.

6.2.Protecia muncii la colectarea lemnului cu atelaje

La operaiunea de colectare a lemnului cu atelaje , conductorul de


atelaj are obligaia de a verifica dac hamurile i jugurile sunt n stare
corespunztoare. Fiecare atelaj va fi ncredinat numai acelor persoane care

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
cunosc modul de conducere a acestora, au experien corespunztoare i
sunt bine instruii din punct de vedere al proteciei muncii.
Se interzice tragerea cu atelaje:

a) Pe drumuri n stare necorespunztoare sau neamenajate, precum i n


zonele periculoase.
b) Prin vad, cnd apa are peste 0,5 m adncime, sau trecerea pe ghea prin
locuri

neverificate

neautorizate

de

ctre

agentul

economic

de

exploatare.
Se interzice folosirea atelajelor dac nu au dotare complet i nu sunt
n stare corespunztoare:
a) Pana de prindere a buteanului va fi executat din oel, cu lungimea de
10-15cm.
b) Lanuri pentru prinderea butenilor i a celor de rezerv pentru frnare.
c) apin pentru micarea lemnului

d) Ciocan pentru baterea penelor

6.3. Protecia muncii la colectarea lemnului cu tractoarele

nainte de plecarea n curs, conductorul tractorului va verifica starea


tehnic de funcionare a acestuia, i n mod special, a urmtoarelor:
a) Comenzile troliului
b) Gradul de uzur al cablurilor
c) Funcionarea corect a sapei de sprijin
d) Rolele dispozitivului de semisuspendare

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
Colectarea lemnului cu tractoarele se va face numai pe traseele

stabilite dinainte, cu respectarea pantelor admise, care vor fi de 40% pentru


tractoarele forestiere articulate i 25% pentru tractoarele universale.
La punctele de formare a sarcinii , tractoristul va orienta tractorul cu
spatele pe direcia butenilor pe care urmeaz s-i colecteze, astfel nct
tragerea cu cablu s nu se fac sub un unghi mai mare de 15 grade fa de
axa longitudinal a tractorului. Cnd unghiul este mai mare se vor folosi
role de direcie ori de unghi.
La tractoarele forestiere articulate, nainte de nceperea tragerii cu
troliul, se va cobor sapa de sprijin pn la fixarea pe sol, fr ns ca roile
din spate s piard contactul cu solul.
Manevrarea troliului se va face numai de ctre conductorul utilajului.
Se interzice:
a) Deplasarea utilajului sau tragerea cablului n timpul legrii sau dezlegrii
sarcinii
b) Tragerea sau dezlegarea sarcinii atunci cnd utilajul are cablul rsucit sau
oblic fa de crlig.
Dup legarea sarcinii, tractoristul va atepta semnul convenit din
partea legtorului de sarcin i se va convinge personal c angajaii s-au
retras din raza de aciune a utilajului, i numai dup aceea va ncepe
tragerea sarcinii.

La colectarea n pante a lemnului cu tractorul se interzice:


a) Utilizarea tractorului neechipat cu cabin de rezisten
b) Staionarea angajailor n aval de sarcina n micare

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

c) S

se

trag

conductorului

cu

de

troliu
utilaj

LUCRARE DE ABSOLVIRE
condiiile de vizibilitate

dac
s

urmreasc

micarea

nu

sarcinii

67
permit
sau

recepioneze semnalele legtorului


d) S se prind crligele la cabluri prin nnodarea acestora, precum i
utilizarea cablurilor nnodate
Spaiul destinat dezlegrii sarcinii trebuie s fie plan, nealunecos i s
permit efectuarea corespunztoare a manevrelor tractoarelor i a altor
mijloace de transport.
Dezlegarea sarcinilor se face numai dup coborrea acestora la sol,
dup slbirea cablurilor i dup asigurarea stabilitii sarcinii.
Se interzice depozitarea ori stivuirea materialului lemnos pe diverse
materiale, cum ar fi cioate, arbori czui sau aninai.

6.4. Msuri de protecia muncii la colectarea lemnului cu instalaii cu


cablu

Montarea instalaiei cu cablu este permis numai pe baza unui proiect


tehnic ntocmit de un cadru tehnic de specialitate.
Se interzice amplasarea traseului unei instalaii cu cablu peste cabane,
case de locuit, csoaie, grajduri, etc.
Se interzice trecerea peste drumurile forestiere a instalaiei cu cablu,
iar atunci cnd acest lucru nu se poate realiza se vor lua urmtoarele
msuri:
a) n cazul traversrii unui drum forestier la minimum 20m de locul
traversrii se vor instala bariere mobile i indicatoare de avertizare , care
se vor deschide numai dup ce a trecut sarcina.
b) n cazul traversrii drumurilor naionale, judeene sau comunale , ori a
liniilor electrice aeriene, se vor lua avizele necesare n acest sens.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE

67

Dup terminarea montrii unei instalaii cu cablu, se va face


verificarea tehnic de ctre responsabilul lucrrii .
n timpul montrii pe piloni a scripeilor sau cablurilor, angajaii nu
vor staiona n raza de aciune a cablurilor sau sub piesele care se monteaz.
Montarea i demontarea instalaiilor cu cablu se vor efectua de o
echip specializat i condus de o persoan desemnat n acest scop, avnd
calificarea de funicularist.
Se interzice montarea , demontarea i exploatarea instalaiei cu cablu :
a) n condiii meteorologice nefavorabile i cu vizibilitate redus
b) Dac nu s-a asigurat comunicarea prin telefon sau prin semnale ntre
personalul de deservire a instalaiei
Starea tehnic a cablurilor se va verifica zilnic de ctre mecanicul
funicularist. Totodat, se va verifica i fixarea capetelor cablului purttor i
a ancorelor.
La montarea suporilor cablului purttor, a ancorelor i a scripeilor
ajuttori se vor folosi dispozitive de urcare certificate, iar angajaii vor fi
echipai pentru lucrul la nlime.
Lungimea cablului trgtor al unei instalaii de funicular se va stabili
astfel nct pe tambur s mai rmn nfurate, n mod obligatoriu , cel
puin 10 spire de cablu.
Cablul purttor al oricrei instalaii trebuie legat la priza de pmnt,
n conformitate cu reglementrile n vigoare.
n timpul lucrului cu instalaiile cu cablu este interzis:
a) Punerea n micare a cruciorului de ctre mecanic pn nu primete
comanda telefonic sau vizual de la legtor sau dezlegtor

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
b) Coborrea cruciorului cu o vitez mai mare dect cea prevzut n
instruciunile de exploatare
c) ncrcarea pe crucior a unor sarcini peste cea nominal stabilit n cartea
tehnic a instalaiei

Mecanicul funicularist trebuie s urmreasc nfurarea cablului pe


tamburul troliului, spir lng spir. Este interzis dirijarea cu mna a
nfurrii cablului pe tambur.
Legtorii de sarcin, n timpul deplasrii sarcinii i ridicrii acesteia
la crucior, vor sta n amonte fa de direcia de tractare i ridicare,
staionarea lor sub sarcin sau n aval este strict interzis.
Distana dintre sarcin i angajai va fi de cel puin 20m.
Legtorii de sarcin vor urmri permanent dac sarcina se aga de
arbori sau de cioate i vor da semnalul de oprire a instalaiei. Numai dup
oprirea acesteia legtorii vor interveni pentru deblocarea sarcinii.

6.5. Protecia muncii la ncrcarea lemnului n mijloace de transport


auto

Pentru operaiile de ncrcare a lemnului n mijloacele de transport


auto, conductorul trebuie s execute urmtoarele:
a) Manevrarea autovehiculului la locul de ncrcare i asigurarea acestuia
mpotriva micrilor neprevzute, suplimentar, cu pene.
b) Coborrea semiremorcii la sol i fixarea proapului acesteia

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
c) Desfacerea lanurilor i rabatarea rcoanelor pe partea de ncrcare,
precum i asigurarea rcoanelor din partea opus, cu cabluri i boluri de
siguran
d) Desfurarea cablurilor, formarea sarcinii i tragerea acesteia.
e) Ridicarea rcoanelor i asigurarea acestora
f) Strngerea cablurilor, legarea lanurilor i asigurarea ncrcturii
g) ndeprtarea penelor de la roi i semnalizarea ncrcturii.
Conductorul auto rspunde i pentru:
a) Integritatea ncrcturii pe ntregul traseu de transport al acesteia
b) Asigurarea corespunztoare a ncrcturii astfel nct aceasta s nu se
desfac,

cad

ori

se

prbueasc

nerecomandat

pe

durata

transportului.

Bibliografie

1. Ciubotaru A. Exploatarea padurilor, vol.I, Reprografia Universitatii


Transilvania Brasov 1992;
2. Ciubotaru A. Exploatarea padurilor, vol.II, Reprografia Universitatii
Transilvania Brasov 1992;
3. Ciubotaru A. Exploatare padurilor, Curs pentru colegiu, Reprografia
Universitatii Transilvania Brosov 1993;
4. Ciubotaru A. Indrumar de proiectare a lucrarilor de exploatare a
padurilor, 1994;
5. Constantinescu Gh., Danila Gh., Smadu G. Centre de sortare si
preindustrializare a lemnului, Editura Ceres, Bucuresti, 1981;
6. Furnica H., Beldeanu E. Exploatarea padurilor cu elemente de
industrializare a lemnului, Editura Ceres, Bucuresti, 1985;
7. Ionescu Gh., Constantinescu Gh. Exploatari, transporturi si constructii
forestiere, vol.I, Editura Ceres, Bucuresti, 1977;

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


COLEGIUL UNIVERSITAR FORESTIER ECONOMIC
SI DE INFORMATICA

LUCRARE DE ABSOLVIRE
67
8. Olteanu N. Drumuri forestiere. Indrumar pentru proiectare, Reprografia
Universitatii Transilvania Brasov, 1986;
9. Pavelescu I.M. Organizare tehnica a exploatarii forestiere, Editura Ceres,
Bucuresti, 1972;
10. xxx Norme si normative de munca unificate in exploatarile forestiere,
Editura Ceres, Bucuresti, 1977;
11. xxx Norme si normative de munca unificate in exploatarile forestiere,
Editura Ceres, Bucuresti, 1989;
12. Amenajamentul U.P.VI Tarlung ce apartine de O.S. Sacele, D.S. Brasov;
13. Sofletea N., Curtu L. Dendrologie, vol. I, II, Editura Pentru Viata,
2000;
14. Florescu I., Nicolescu N. Silvicultura, vol. II, Editura Ceres, 1998.

Desene:
1. Harta amenajistica (extras);
2. Schita parchetului (goala);
3. Schita parchetului cu suprafetele omogene;
4. Schita parchetului cu solutiile de colectare si cu platforma primara;
5. Schita si organizarea platformei primare.