Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE I

MEDICIN VETERINAR BUCURETI


Facultatea de Management,Inginerie economic n
Agricultur i Dezvoltare Rural
Specializarea Inginerie i Management n Alimenta ie
Public i Agroturism

Modelarea si simularea activitatilor in cadrul


unei exploatatii agricole

Profesor coordonator:
Asist. Necula Raluca

Studeni: Cirea Camelia


Grupa: 8411

CUPRINS
INTRODUCERE -necesitatea dimensionarii optime a activitatiCAPITOLUL 1: Mediul in care isi desfasoara activitatea exploatatia
1.1 Situatia exploatatiei
1.1.1 Asezare geografica a localitatii Niculitel, judetul Tulcea: clima,
temperatura medie anuala, precipitatii medii anuale, tip de sol
1.1.2 Asezare administrativa: sediul, denumirea firmei, statut juridic
1.1.3 Profil agricol al localitatii: culturi predominante, productii/ha, suprafete
cultivate
1.1.4 Profil agroturistic
1.2 Suprafata agricola pe moduri de folosinta
1.3 Rezultate previzibile si consumuri/ha, productii la culturi/ha, pretul de vanzare/t
1.4 Restrictii. Rotatia culturilor: asolament pe 4 ani
CAPITOLUL 2: Intocmirea de variante logice (metoda constructiva)
CAPITOLUL 3: Intocmirea unui model matematic cu ajutorul programarii liniare
CAPITOLUL 4: Memoriu justificativ

INTRODUCERE-Necesitatea dimensionarii
optime a activitatii

Societatea agricola are in folosinta 101 de ha, din care 100 de ha sunt teren arabil si 1
ha teren nearabil.
Pe cele 100 de ha se vor cultiva 4 culturi: mazare, floarea soarelui, orz si orzoaica
tinandu-se cont de restrictii. Productia va fi depozitata in depozitul propriu pentru a putea fi
comercializata, iar restaurantul pensiunii va putea beneficia de materie prima, ceea ce va duce
la un cost mai redus si un profit cat mai mare.
Utilajele necesare lucrarii celor 100 de ha de teren agricol sunt in numar de 2 si se afla
in posesia S.C. ACVILA S.R.L.
Din punct de vedere al resurselor umane, societatea are un numar de angajati suficienti
capabili sa efectueze lucrarile necesare.

CAPITOLUL 1 Mediul in care isi desfasoara activitatea exploatatia

1.1 Situatia exploatatie


Asezare geografica

Comuna Niculitel este situata in nordul Dobrogei mai exact in partea de nord-vest a
judetului Tulcea, este asezata intr-o zona depresionara larg deschisa spre nord la poalele
dealurilor Niculitelului si este delimitata de urmatoarele teritorii comunale:
-la Nord - teritoriul administrativ al orasului ISACCEA
-la Vest - teritoriul administrativ al comunei HAMCEARCA
-la Sud - teritoriul administrativ al comunei IZVOARELE
-la Est - teritoriul administrativ comunei SOMOVA si al comunei FRECATEI
Comuna Niculitel este situata intr-o zona geografica diversa (dealuri, poalele
versantilor, campie) , inconjurata de paduri, lacuri si vii, ce constituie un cadru natural propice
turismului, la acestea contribuind si manastirile si obiectivele arheologice din zona.
Niculitel este cea mai mare comuna din judetul Tulcea, fiind formata dintr-o singura
localitate, cu un numar total de peste 4700 locuitori de diverse etnii, printre care: romani, rusi,
lipoveni, greci, armeni, evrei, armeni, germani.
Principala activitate economica a locuitorilor acestei comune este agricultura, dar si
comertul si prestarile de servicii sunt domenii in care isi desfasoara activitatea o buna parte
din locuitorii comunei . Impletitul rachitei, obiecte din papura, tesaturi artizanale reprezinta o
adevarata traditie in ceea ce priveste mestesugurile vechi din comuna.
Datorita formelor de relief propice, aici s-a plantat vita de vie cu rezultate foarte bune,
podgoriile de la Niculitel fiind cunoscute in toata tara, valorificarea vinului fiind o sursa
importanta de venit.

Dupa impartirea administrativ teritoriala din anul 1968, comuna nu mai are si alte sate
componente; pana la acea data figurand, numai in evidente, Badila si Sarica, locatitati care de
altfel disparusera din 1948, in zonele respective plantandu-se vita de vie si numai o parte din
cladirile existente atunci au mai ramas si pana in ziua de azi.
Suprafata administrativa a comunei este de 9367,0 ha dupa cum urmeaza:
-arabil...............2227 ha
-vii....................1453 ha
-pasuni............. 890 ha
-livezi.................7 ha
-fond forestier.....3865 ha
-curti-cladiri........122 ha
-altele.................795 ha
TOTAL................9367 ha
Suprafata intravilanului este de 144 ha
Sub raport climatic - clima temperat continentala: veri de lunga durata, calduroase si
secetoase; ierni nu prea reci, cu vanturi puternice; temperatura medie anuala 10,8 C;
cantitatea medie de precipitatii 350-450mm/mp anual.
Ca si tip de sol intalnim soluri cenusii inchise.

Asezare administrativa
Denumirea firmei
Adresa
Localitatea
Judetul
Statut juridic

S.C ACVILA S.R.L


Str. 1 Decembrie, bloc 18, scara 4,
parter
Niculitel
Tulcea
Societate cu raspundere limitata

Profil agricol

Culturi predominante si suprafata cultivata

Anii
2003
2004
2005

Legume
5243
3465
5353

Orz si orzoaica
9429
9188
19700

Floarea soarelui
69801
49151
57155

Vita de vie
9501
5676
5470

2006

4256

12845

69899

6479


Anii
2003
2004
2005
2006

Productii/ha
Legume
72135
60736
90843
67654

Orz si orzoaica
815
2466
1619
1884

Floarea soarelui
1059
1319
1199
1264

Profil agroturistic
Structurile de primire turistic cu funciuni de cazare
Structuri de
2004
2005
2006
cazare
Pensiuni
31
20
24
turistice rurale
Vile turistice si 46
65
77
bungalouri
Hanuri
2
1
1
turistice
Popasuri
1
2
3
turistice

Obiective turistice:

Bazilica Paleocretin cu cript

Vita de vie
40358
28149
15109
31626

Mnstirea Coco

Mnstirea Saon

Biserica Sfntul Atanasie

Biserica Sfntul Atanasie

Rezervaia Biosfere

Rezervaiile naturale "Dealul Mndreti" i "Dealul Sarica"

Evenimente locale:

Ziua viei i vinului - organizat de regul la sfritul lunii octombrie

Hramul Bisericii Sfnta Parascheva

4 iunie - Ziua martirilor de la Niculiel: Zotic, Atal, Camasie i Filip

Trgul sptmnal de produse agricole - organizat n fiecare zi de duminic

1.2 Suprafata agricola dupa modul de folosinta


Suprafata totala a societatii S.C. ACVILA S.R.L este de 101 ha din care:
-100 ha
teren arabil
-1 ha teren neagricol (500m2 pensiune, 2500 m2 garaje utilaje si drum de acces,3000 m2
spatii de depozitare produse agricole, 4000 m2 curte).
Culturile alese sunt floarea soarelui, mazare, orz si orzoaica, iar camerele agroturistice
sunt in numar de 4.

1.3 Rezultate previzibile si consumuri pe ha


Culturi

Productia/ha

Pret vanzare/kg

Pret vanzare/tona

Orz
Orzoaica
Mazare
Floarea
soarelui

(kg)
3500
4000
2600

(ron)
0,7
0,7
2,5

(ron)
70
70
250

1500

200

1.4 Restrictii. Rotatia culturilor

CAPITOLUL 2 Intocmirea de variante logice (metoda constructiva)

Tabel 2.1 Consum zile om/ha,cam


Ianuar
ie

Februar
ie

Marti
e

Aprili
e

Ma
i

Iuni
e

Mazare
Floarea
soarelui

0,357

0,08

0,08

0,33

2,7

0,3

Orz

0,1

0,08

0,16

Orzoiaca
Zile
ocupate
Camera
agrot.

0,1

0,08

15

0,6

0,4

0,8

0,73

Activitatea

TOTAL

Iuli
e
1,3
9

Augu
st

Septemb
rie

Octomb
rie

Noiembr
ie

Decemb
rie

Total

0,1

2,007

0,4

0,1

3,83

1,21

0,1

0,2

2,09

0,16

0,2
4
0,2
4

1,21

0,1

0,2

2,09

14

13

70

0,4

2,8

1,6

1,8

2,6

14

5,94

0,4

3,5

0,8
1,2
8

4,42

2,1

3,1

22,27

Din acest tabel ne putem da seama ca lunile aprilie si iunie sunt cele in care se inregistreaza activitati atat la culturile alese, cat si in cazul camerelor
agroturistice, realizandu-se in consum de zile om/ha, cam de 22,27.

Tabel 2.2 Consum zile mecanizate/ha

Activitatea
Mazare
Floarea
soarelui
Orz

Ianuar
ie
-

Februar
ie

Marti
e
2,23
5
0,44
2
0,351 -

Aprili Ma
e
i
0,37
5 0,44
4 0,37 -

Iuni
Augu Septemb Octomb Noiembr
e
Iulie
st
rie
rie
ie
0,55 8,99
2
2 5,349 0,87
2,79
2 8 2,5
0,90 2,30
0,87
3,972
1,499
-

Decemb
rie

Total Ore
Mec.

Total
zile

17,503

2,19

7,056
10,283

0,88
1,29

5
Orzoiaca

0,23 -

TOTAL

0,581

0,44
2

0,38 1,57
4 -

8
0,90
5
3,23
7

8
2,31
4,61
8

0,87
4,53
8

3,252

2,227

12,573

6,226

10,174

1,27

45,016

5,63

In tabelul de mai sus, luna aprilie este cea in care se intalnesc activitati la toate cele 4 culturi, realizandu-se un numar total de ore mecanizate de
45, 016 si un numar de zile mecanizate/ha de 5,63.

Tabel 2.3 Rezultate economico-financiare

Activitatea

U.M
.

Mazare
Floarea
soarelui

kg

Orz

kg

Orzoiaca
Cam.
Agroturistica

kg

Productia
principala
3000
1600

kg

4000
4000

Pret
vanzare

Venit

Ch.
Directe

2,5

7500

2579,10

77,37

3200

1603,7

48,11

0,7

2800

2231,20

66,94

0,7

2800
100,
35

2269

68,07

50

Ch.
Indirecte

Ch.
Totale
2656,4
7
1651,8
1
2298,1
4
2337,0
7
45,157
5

fara
subventie
Profit/pierde
re

cu
subventie
Profit/pierde
re

4843,53

5572,53

1548,19

2277,19

501,86

1230,86

462,93

1191,93

55,1925

55,1925

In acest tabel sunt inregistrate veniturile si cheltuielile celor 5 activitati, aflandu-se profitul fara subventie la care se adauga subventia de
162 euro/ha.

Variantele logice

Se calculeaza 4 variante logice din care rezulta disponibilul de zile om. La calculul acestor variante logice se vor lua in considerare un
numar de zile si un numar de muncitori. Pentru toate cele 4 variante logice s-a luat in calcul un numar de 2 munciori, in schimb numarul de zile
variaza. Daca in prima varianta avem un numar de 20 de zile, in cea de-a doua si a treia varianta avem un numar de 18 zile, pentru ca in ultima
varianta logica sa intalnim un numar de 17 zile.
Aceste variante logice ne vor ajuta la stabilirea variantei optime.

Tabel 2.4 Varianta 1 An 1 (se iau in calcul 2 muncitori si 20 de zile)


Profit

Activitatea

Dimensiu
ne

Mazare
Floarea
soarelui

30

Orz

25

Orzoiaca
Cam. Agro

25
4

TOTAL

20

ha/ca
m
total
5572, 167175,
53
81
2277, 45543,7
19
8
1230, 30771,6
86
0
1191, 29798,2
93
5
1925
7700
280989,
44

Consum
ZO/ha,cam
luna
total
iunie
(an)

Consum ZO total
/dimens.
luna iunie

total(an)

Disponibil ZO Consum total

Disponibil ZO
luna
total(a
iunie
n)

luna iunie

total(an)

0,08

2,007

2,4

60,21

0,3

3,83

120

0,16

2,09

52,25

0,16
2,8

2,09
14

4
11,2

100
56

x
56 x

x
x

24,02

27,6

388,46

3,5

Tabel 2.4 Varianta 2 An 2 (se iau in calcul 2 muncitori si 18 zile)

11,2
51,2

376

23,6

-12,46

Activitatea

Dimensiu
ne

Mazare
Floarea
soarelui

25

Orz

10

Orzoiaca
Cam. Agro

40
4

25

TOTAL

Profit
ha/ca
m
total
5572, 139313,
53
18
2277, 56929,7
19
3
1230, 12308,6
86
4
1191, 47677,2
93
0
1925
7700
263928,
74

Consum
ZO/ha,cam
luna
total
octombrie (an)

Consum ZO total
/dimens.
luna
total(a
octombrie
n)

0,08

2,007

0,3

3,83

7,5

95,75

0,16

2,09

1,6

20,9

0,16
2,8

2,09
14

6,4
11,2

3,5 36,53

28,7

Disponibil ZO
luna
total(a
octombrie n)

50,175 x

Disponibil ZO Consum total


luna
total(a
octombrie
n)

83,6
x
56
306,42
5

x
56 x

x
x

11,2
47,2

344

-18,5

37,575

Tabel 2.4 Varianta 3 An 3 (se iau in calcul 2 muncitori si 18 zile)


Profit

Activitatea

Dimensiu
ne

Mazare
Floarea
soarelui

30

Orz

25

Orzoiaca

25

20

ha/ca
m
total
5572, 167175,
53
81
2277, 45543,7
19
8
1230, 30771,6
86
0
1191, 29798,2
93
5

Consum
ZO/ha,cam
luna
total
iunie
(an)

Consum ZO total
/dimens.
luna iunie

total(an)

Disponibil ZO Consum total

Disponibil ZO
luna
total(a
iunie
n)

luna iunie

total(an)

0,08

2,007

2,4

60,21

0,3

3,83

76,6

0,16

2,09

52,25

0,16

2,09

52,25

Cam. Agro

TOTAL

1925
-

7700
280989,
44

2,8
3,5

14

11,2

56

11,2

36,53

27,6

297,31

47,2

56 x
344

x
-19,6

-46,69

Tabel 2.4 Varianta 4 An 4 (se iau in calcul 2 muncitori si 17 zile)


Profit

Activitatea

Dimensiu
ne

Mazare
Floarea
soarelui

40

Orz

20

Orzoiaca
Cam. Agro

25
4

TOTAL

15

ha/ca
m
total
5572, 222901,
53
08
2277, 34157,8
19
4
1230, 24617,2
86
8
1191, 29798,2
93
5
1925
7700
319174,
45

Consum
ZO/ha,cam
luna
total
iunie
(an)

Consum ZO total
/dimens.
luna iunie

total(an)

Disponibil ZO Consum total

Disponibil ZO
luna
total(a
iunie
n)

luna iunie

total(an)

0,08

2,007

3,2

80,28

0,3

3,83

4,5

57,45

0,16

2,09

3,2

41,8

0,16
2,8

2,09
14

4
11,2

52,25
56

x
56 x

x
x

36,53

26,1

287,78

3,5

Dupa calcularea variantelor logice s-a ajuns la concluzia ca varianta optima este varianta numarul 1.

11,2
45,2

328

-19,1

-40,22

Capitolul III Intocmirea unui model matematic cu ajutorul programarii liniare

3.1 Activititati si resurse


Suprafata=10
0ha
Activitati
Profit (cu
subv)
Consum ZO
total
Consum zile
mec
Retributii

(x)
Mazare
(x1)
10072,5
3

Floarea
soarelui(x2)

Orz (x3)

Orzoaica
(x4)

Camere
agroturistice

2277,19

1230,86

1191,93

1925

2,007

3,83

2,09

2,09

14

140,02
76,6

56,45
156,6

82,26
64,2

81,39
64,1

400

Resurse:
100 ha
4 camere agroturistice
Consum zile om 22.27
2 tractoare proprii x 22 zile x 9 luni=396 zile mecanizate
Retributii 200 lei/ha x 100 ha= 20000 lei
400 lei/cam x 4 cam= 1600 lei
Total retributii 21600 lei

B Forma algebrica

FO
LIST
L2 Nr. Cam
L3 S mazare
L4 S floarea
soarelui
L5 S paioase
L6 Consum ZO
total
L7 Consum zile
mec
L8 Retributii
CNN

[10072.53x1+2277.19x2+1230.86x3+1191.
93x4+1925x5]
x1+x2+x3+x4
x5
x1

Max
100ha
4 cam
40ha

x2
x3

25ha
50ha

2.007x1+3.83x2+2.09x3+2.09x4+14x5

76.6x1+156.6x2+64.2x3+64.1x4+400x5

376 ZO
396 zile
mec
21600
lei

x1,x2,x3,x4,x5

140.02x1+56.45x2+82.26x3+81.39x4

Forma matriciala

FO
LIST
L2 Nr cam
L3 S mazare
L4 S floarea
soarelui
L5 S paioase
L6 Consum ZO
total
L7 Consum zile
mec
L8 Retributii
CNN

[10072.53,2277.19,1230.86,1191.
93,1925]
1,1,1,1,0
0,0,0,0,1
1,0,0,0,0

Max
100
4
40

0,1,0,0,0
0,0,1,0,0

25
50

2.007,3.83,2.09,2.09,14

376

140.02,56.45,82.26,81.39
76.6,156.6,64.2,64.1,400

396
21600

1,1,1,1,1

Matricea coeficientilor

L1)1 1 1 1 0
L2)0 0 0 0 1
L3)1 0 0 0 0
L4)0 1 0 0 0
L5)0 0 1 0 0
L6)0 0 0 1 0
L 7 ) 2.007 3.83 2.09 2.09 14
L 8 ) 140.02 56.45 82.26 81.39 0
L 9 ) 76.6 156.6 64.2 64.1 400
Termenul liber nr. 1

L= 1 ) suptot < 100


L= 2 ) Nr Cam < 5
L= 3 ) SUP Mazare < 40
L= 4 ) SUP Fl s < 25.5
L= 5 ) SUP Orz < 25
L= 6 ) Sup Orzoiaca < 25
L= 7 ) ZO TOT < 376
L= 8 ) ZMEC TOT < 396
L= 9 ) RETRIBUTII < 21600
Functia obiectiv nr. 1

X 1 = 5572.53
X 2 = 2277.19
X 3 = 1230.86
X 4 = 1191.93

Mazare
Floarea soarelui
Orz
Orzoaica

X 5 = 1925

Cam Agrot

NUME FISIER : CCGR8411.TXT


Functia obiectiv nr. 1 MAXIM PROFIT
VAR I AB I LE PR I M ALE :
Variabila: Denumire:
Marime : Valoarea
Aport
in Func. Ob.: la Func. Ob.:
X2
Floarea soa
7.02
2277.19
15974.62
X5
Cam Agrot
5.00
1925.00
9625.00
Variabila: Denumire : Cantitatea Cantitatea Cantitatea
ramasa:
initiala : consumata:
L1
suptot
92.98
100.00
7.02
L3
SUP Mazare
40.00
40.00
0.00
L4
SUP Fl s
18.48
25.50
7.02
L5
SUP Orz
25.00
25.00
0.00
L6
Sup Orzoiac
25.00
25.00
0.00
L7
ZO TOT
279.13
376.00
96.87
L9
RETRIBUTII 18501.44 21600.00
3098.56

VARIABILE DUALE:
------------------------------------------------------------------------Variabila:Denumire:
Valoare
CANTITATE: APORT
duala :
marginal :
L 2 Nr Cam
L 8 ZMEC TOT

1925
5
40.33994

9625
396

15974.62

------------------------------------------------------------------------VALOAREA FUNCTIEI OBIECTIV =


25599.62
-------------------------------------------------------------------------

CAPITOLUL 4 Memoriu justificativ


Acest proiect a fost intocmit pentru a modela si simula activitatile din cadrul
exploatatiei S.C. ACVILA S.R.L. care este amplasata in Comuna Niculitel, judetul Tulcea.
Aceasta zona este favorabila pentru culturile de cereal paioase, floarea soarelui si mazare dar
si pentru vita de vie. Solurile favorabile,clima contribuie si ele la amplasarea favorabila a
exploatatiei
Fiecare capitol are un rol foarte important.
In capitolul 1 se gasesc informatii despre judetul Tulcea, atractiile turistice, suprafetele
si productiile pe judet si de asemenea si pretul de vanzare pe piata locala. Tot in acest capitol
gasim si rotatia culturilor pe suprafata agricola aleasa tinandu-se cont de restrictiile fiecarei
culture in parte.
In capitolul 2 gasim fisele tehnologice ale fiecarei culture in parte unde putem gasi
cheltuielile cu lucrarile manuale si cele mecanizate, necesarul de materii prime pentru 1 ha de
teren agricol. In continuarea fiselor tehnologice s-au calculat anumiti indicatori, precum
consumul de zile om pe ha, consumul de zile mecanizate pe ha si rezultatele economicofinanciare. De asemenea s-a calculate variantele logice, alegandu-se varianta optima.
In capitolul 3 se realizeaza un model matematic prin programarea liniara. Se realizeaza
o matrice pentru rularea programului, din care rezulta variabila primala si cea duala.
Facand o diferenta intre cele doua capitol, reiese faptul ca daca in variantele logice
alegeam noi dimensionarea culturilor, in cazul programarii liniare dimensionare culturilor este
aleasa de catre program, noi punand doar restrictiile culturilor.

S-ar putea să vă placă și