P. 1
mazare

mazare

|Views: 228|Likes:
Published by Krem Darie

More info:

Published by: Krem Darie on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

Georgel Constantin MAZĂRE

Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ Calea Mănăştur Nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca Telefon: + 40 264 596384 Fax: + 40 264 593792

Către,

Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: „Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiilor de producere a materialului săditor la speciile genului Picea şi diversificarea valorificării acestuia”, a d-lui ing. Georgel Constantin MAZĂRE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de „Doctor în Horticultură”. Susţinerea va avea loc în ziua de 23 iulie 2010 ora 1000, Amfiteatrul A1 Vă rugăm să comunicaţi aprecierile dumneavoastră în timp util, pe adresa Şcolii Doctorale USAMV Cluj-Napoca sau pe adresa de email george_mazare@yahoo.com

Conducător ştiinţific Prof. dr. Dumitru ZAHARIA

Ing. Georgel Constantin MAZĂRE

1

Georgel Constantin MAZĂRE

Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Ing. Georgel Constantin MAZĂRE

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIILOR DE PRODUCERE A MATERIALULUI SĂDITOR LA SPECIILE GENULUI PICEA ŞI DIVERSIFICAREA VALORIFICĂRII ACESTUIA

Conducător ştiinţific, Prof. univ. dr. Dumitru ZAHARIA

CLUJ-NAPOCA 2010

2

Georgel Constantin MAZĂRE

Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca

UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ NAPOCA HORTICULTURE FACULTY

Eng. Georgel Constantin MAZĂRE

SUMMARY OF PhD THESIS RESEARCHES CONCERNING IMPROVEMENT THE PLANTING MATERIAL PRODUCTION TECHNOLOGY FOR PICEA SPECIES AND DIVERSIFICATION OF ITS USES

Scientifically Coordinator, Prof. PhD Dumitru ZAHARIA

CLUJ-NAPOCA 2010
3

Georgel Constantin MAZĂRE

Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca

Comisia de doctorat a fost aprobată în următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. dr. Radu SESTRAŞ - decan Facultatea de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca Prof. dr. Dumitru ZAHARIA - conducător ştiinţific, Facultatea de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca Prof. dr. Maria CANTOR - Facultatea de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca Prof. dr. Vasile Ioan ABRUDAN - decan Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Universitatea Transilvania Braşov Prof. dr. Dagmar VIŞOIU - prodecan Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

Membrii:

4

........ Cadrul natural... 2...2....... Evoluţia genului Picea............................ 3....... Răspândirea speciilor genului Picea în ecosistemul ornamental....... scopul şi obiectivele cercetărilor….1....... 1.........................3.4...............3........ 1............2............ Obţinerea materialului săditor din butaşi……………………..2.....................…......... Factorii abiotici…………………............4.1............ Rolul factorilor de mediu şi de cultură în creşterea şi dezvoltarea speciilor de Picea.. 1.....................4... Factorii antropici…………………................ 1................1.3..1................................ 1..5.. Importanţa ecologică............................................1...... Cap.. 3........…………….............. Evoluţia.... 2......................... 2.......5.2..2............. 1.........3..1...... Cap.................................. Importanţa economică. 1...................................... Acţiunea factorilor asupra dezvoltării plantelor……............4....…………………………… 1... Importanţa speciilor genului Picea....... 1............. Concluzii asupra studiului pedoclimatic.. 9 11 11 11 12 15 15 17 21 21 23 23 24 29 30 30 31 36 39 39 53 59 70 70 72 73 74 77 77 80 94 96 96 102 120 120 123 5 ............ Materialul biologic utilizat.......................................5..………………………… 1...... 1....................4.2............ Cap....1... 1............3... Organizarea şi amplasarea experienţelor de butăşire.......1....2. Istoric...... Scopul cercetărilor şi obiectivele urmărite..... Locul desfăşurării experienţelor..............3.. răspândirea naturală şi situaţia actuală a genului.... 1............. 3....... origine…………………….....2................................... 3.. Organizarea şi amplasarea experienţelor....2.. Metoda de lucru…………………………………………………. Organizarea şi amplasarea experienţelor de altoire.....5....3.....1.....…….......……........................ 1.. Caracteristici generale ale genului Picea…….3..... 1.... 3..... metoda de lucru şi organizarea experienţelor...................1............... Vătămări cauzate de factori abiotici…………………………....3.. 1.1.....................1..... Răspândirea naturală şi situaţia actuală a genului în ecosistemul forestier......4.... Situaţia cercetărilor privind înmulţirea speciilor genului Picea.................. 1.. 2... 1......... 1... Materialul biologic.........1.........4...............................................2.................. 1............2................. Vătămări cauzate de factori biotici………………………..............................3........... 1...........1..... Caractere morfologice generale ale genului……….2.......3.................... Factorii dăunători şi combaterea lor ……………..........................3........ 1.................. 1.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca CUPRINS INTRODUCERE.....................3......3......... Obţinerea materialului săditor prin altoire..1..........3...5.... Sistematica genului……………………... 1. Stadiul actual al cercetărilor privind situaţia speciilor genului Picea şi posibilităţile de multiplicare a acestora....2..... Importanţa molidului ca pom de Crăciun.......... Obţinerea materialului săditor din sămânţă…………………… 1.. Factorii biotici………………………..1........................2... 1. Importanţa peisagistică............1... 3................................................................

Influenţa biostimulatorilor de înrădăcinare asupra rizogenezei........ REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT…………………………………….................................................................................................2........………………………………….......2..... Influenţa gradului de pornire în vegetaţie a portaltoiului şi a nivelului de altoire asupra numărului de altoi prinşi la altoirea laterală în placaj................. Eficienţa economică privind influenţa realtoirii asupra numărului de altoi prinşi......................2..1.................. 5...........................................1................3................. Influenţa modului de fasonare a butaşului şi a substratului de înrădăcinare asupra rizogenezei.....1.............................. Rezultate obţinute în experienţele de înmulţire şi interpretarea acestora....................................…………………………….......... 139 139 140 151 159 159 166 170 174 180 186 186 188 188 189 190 190 190 Cap...................2...........................5...............3............................... Influenţa materialului folosit pentru izolarea punctului de altoire asupra numărului de altoi prinşi la altoirea laterală în placaj.... Posibilităţi noi de valorificare.........................3............ 5.................................................... argentea la înmulţirea prin altoire....................... 211 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………..........1....2... Eficienţa economică privind influenţa gradului de pornire în vegetaţie a partenerilor de altoire şi a momentului îndepărtării portaltoiului deasupra punctului de altoire asupra numărului de altoi prinşi.... 4..................... 4.................................. 4.........1.................. 4..........................................2... 4.......... 4. ANEXE........7.................................………… 6 218 224 226 229 235 ............................... Comportarea speciilor Picea glauca ‘Conica’ şi Picea abies ‘Nidiformis’ la înmulţirea prin butaşi..... Eficienţa economică a lucrărilor de altoire...........2....................................................................................4.2.................................. Influenţa stadiului de pornire în vegetaţie a portaltoiului şi a materialului folosit la altoire asupra numărului de altoi prinşi la altoirea în despicătură. Influenţa lungimii altoiului şi a diametrului portaltoiului în punctul de altoire asupra numărului de altoi prinşi la altoirea laterală în placaj..... 4.. 6......... Influenţa realtoirii asupra numărului de altoi prinşi la altoirea laterală în placaj ... 4......... SUMMARY…………………………...............2........ 4.2.......... Diversificarea posibilităţilor de valorificare a materialului săditor la speciile genului Picea...... 4.......... 4........................ Influenţa gradului de pornire în vegetaţie a partenerilor de altoire şi a şi a momentului îndepărtării portaltoiului deasupra punctului de altoire asupra numărului de altoi prinşi la altoirea laterală în placaj...................3......... Cap.....2............................6.................. 5........ 4......................... Concluzii şi recomandări cu privire la înmulţirea speciilor genului Picea şi valorificarea materialului săditor……………………………......... 4.............. 4................1....................................... Valorificarea actuală...............1...............Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Cap.. INDICE ALFABETIC AL AUTORILOR………....2......................... Influenţa stadiului de pornire în vegetaţie a altoiului şi a materialului folosit la altoire asupra numărului de altoi prinşi la altoirea în despicătură.. 4.... Comportarea speciei Picea pungens var.

..3...... Damage caused by biotic factors ………………………… 1.....1......4........... 1............. Obtaining seedlings by grafting...................1. Natural conditions...... The actual situation of research concerning the Picea genus multiplication…………………………………………………………........5....1...... Factors influence on plant development……........................2....... Using spruce as a Christmas tree.....2.. natural spread and current situation of genus… 1..... 2.. Abiotic factors………….......... 1............. The role of environmental and cultural factors in the growth and development of Picea species.......... 1.................. Landscape importance...4................................... 1.........……………….......2............... 1................... 1. Obtaining seedlings from cuttings…………………... working method and experiences organization. Systematic............ 9 Chapter..3.................………... 2................………………………….................……………………............2. 1......... Morphological characters of genus …………...2...1..........4...........4............ History.....................Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca CONTENTS INTRODUCTION...... 1. Ecologycal importance.................. 1.2............3.... Experimenal field.............. 1..... Evolution....... 96 3..........4..............3...............1.1. 102 7 ......................... 96 3.............. Economic importance.... Evolution of Picea genus.. Current state of knowledge concerning Picea genus species...................3..3.........................3.....................2.3.........1........1... 2......... goals and objectives of researches…………….........…………...........4....... 1.5....... Biotic factors…………………...................3......1.....................…….....................1...... 1.... Anthropogenic factors……………......... Chapter.. 1..... 1.............2.......5. Biological material...............2...... 1......... 1. Goals and objectives of researches. 1............ origin.... 1..........................1............………................1..2............2.... 3.................................1..1..... The spread of Picea genus species in landscape ecosystem...……............... 1... Conclusions of the pedoclimatic study........…………………………………………… 1... 11 11 11 12 15 15 17 21 21 23 23 24 29 30 30 31 36 39 39 53 59 70 70 72 73 74 77 77 80 94 Chapter........ Damaging factors and their control ……………. 1........ 2........ Working method..3..............2. Natural spread and actual situation of genus in forest ecosystem.................................... situation and theyr possibility of multiplying.............................. Obtaining seedlings from seed...5..............1..... Biological materials......... 1..4.... 1..............2..1... 1.. Damage caused by a biotic factors ………………….....3...........................3...... General aspects of Picea genus……... The importance of Picea genus species........5....................….....

.. 4.... 190 Chapter........1.............. Economical efficiency of graftings.. 190 5.... 120 3...........……………………........ 4......... The Picea glauca ‘Conica’ and Picea abies ‘Nidiformis’ species behavior at cuttings multiplication................ The results obtained in multiplication experiences ans their interpretation………………………………………………………......3....3...........…. 4.......................... Economical efficiency concerning the influence of regrafting process on number of living grafts.. Cuttings experiences organization and placement............. 190 5......... 4.................... 226 ROMANIAN SUMMARY………………………........ 4...........3.............2...3....2........ 4....... Current uses………….. The influence of grafting level on side grafting’s success..2. The influence graft’s vegetative stage and grafting material on split grafting’s success............4... The influence of material used for isolating the grafting point on side grafting’s success....... 5. 123 Chapter........... Grafting experiences organization and placement..........Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca 3....1.......................................... 218 ANNEX......1............6..2...... The influence stock’s vegetative stage and grafting material on split grafting’s success................................... The influence of scion’s length and scion’s diameter at grafting point on side grafting’s success..………….............. 229 ENGLISH SUMMARY………………... 235 8 ............... The Picea species’ planting material uses diversification……. The influence of rooting promoters on rooting process........3....................2..... 211 BIBLIOGRAPHY……………………………............5. Economical efficiency concerning the influence of grafting partners’ vegetative stage and stock’s cut above the grafting point on number of living grafos………………...... 4....... 4..... argentea behavior at grafting multiplication.... The influence of grafting partners’ vegetative stage and the time of stock’s cut above the grafting point on side grafting’s success.... 6.. 4....... Proposals for use on the future..........2. 4...2............... 224 ALPHABETICAL INDEX OF AUTHORS........ Experiences organization and location………………………. 4..........................2.. The influence of re-grafting on side grafting’s success.1... 120 3........... The Picea pungens var... Conclusions and recommendations concerning the Picea genus propagation and seedlings’ valorification…………………………..3..1........2............. 4..............1............. 4...................7.........1.......……………………………...…………………………………............................3....1.... The influence of cutting type and rooting substrate on rooting process………………………………………………………................................... 4.......2.............. 4........ 139 139 140 151 159 159 166 170 174 180 186 186 188 188 189 Chapter.........2........2.......2..

pepiniera Bonţida .Cluj. efectul lor fiind foarte greu de substituit cu ajutorul altor plante. Pentru efectuarea experienţelor.. În vederea atingerii obiectivelor propuse în această lucrare.Bistriţa Năsăud etc. pepiniera Lunca Ilvei . din cadrul Ocolului Silvic Turda. Chiar dacă au existat de-a lungul timpului observaţii şi cercetări referitoare la înmulţirea coniferelor. consider că există multe aspecte care ar trebui lămurite. pepiniera Gura Humorului . argentea a speciei Picea pungens.”magia coniferelor”.. Rezultatele preliminare. Pe cât sunt de minunate însă. Prezenta lucrare “Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiilor de producere a materialului săditor la speciile genului Picea şi diversificarea valorificării acestuia” se doreşte a fi o modestă contribuţie la dezvoltarea cercetărilor cu privire la obţinerea materialului săditor la răşinoase în general şi la speciile genului Picea în special. Coniferele reprezintă ingredientul esenţial al unei grădini.Cluj. între 2006 şi 2008. Pentru elaborarea lucrării a fost necesară consultarea unui număr de 141 titluri bibliografice. 24 grafice şi 6 planşe foto. Lucrarea de faţă este structurată pe 6 capitole. au fost concretizate în 6 lucrări ştiinţifice prezentate şi publicate în cadrul unor simpozioane naţionale şi internaţionale. obţinute pe parcursul anilor de cercetare. pepiniera Voivodeni .este o întrebare pe care poate mulţi au avut-o. genul Picea. 77 figuri. conţine un număr de 239 pagini unde se regăsesc 87 tabele. printre care aş aminti: pepiniera Mihai Viteazu . Nici măcar imaginile nu pot reuşi să exprime senzaţia pe care o ai în momentul în care te afli într-o grădină plină de conifere.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca INTRODUCERE De ce să folosim conifere în amenajarea unui spaţiu verde?. pe atât de multe probleme prezintă pe partea de înmulţire.Mureş. 9 . în primul an de doctorat am efectuat vizite de studiu la o serie de pepiniere din ţară unde se produc specii ornamentale de molid. Experienţele au fost amplasate pe parcursul a trei ani. îndeosebi la genul de conifere care face obiectul lucrării de faţă. În multe cărţi de specialitate s-a încercat să se răspundă la această întrebare.Suceava. dar puţine sunt cele care au reuşit acest lucru prin intermediul cuvintelor. Aceasta este. aşa cum mulţi au numit-o.. Picea abies ‘Nidiformis’ şi Picea glauca ‘Conica’ şi experienţe de altoire pe var. în două locaţii: serele disciplinelor de Arboricultură şi Floricultură din cadrul USAMV şi pepiniera Mihai Viteazu. prin butăşire şi altoire. Prin rezultatele care se vor obţine în urma experienţelor se speră lămurirea unor aspecte cu privire la obţi-nerea materialului săditor pe cale vegetativă.. au fost organizate experienţe de butăşire pe două cultivaruri ale genului mai sus menţionat.

3.1.1. găsit în Asia de Est. citat de SCHMIDT-VOGT. Evoluţia genului Picea Primele fosile de gimnosperme datează de aproximativ 400 milioane de ani. în decursul timpului au fost multe discuţii şi implicit mai multe clasificări.2. Sistematica genului Picea Referitor la sistematica acestui gen. vârful de obicei ascuţit. din terţiar. la fel cum afirma şi WILLKOMM în 1887. 1977).1. Într-un articol publicat în 2004 (EUN KYOUNG JEONG et al.Genul Picea.1 Istoric. 1.1. O specie care îi atestă vechimea este Picea omorica.1. 1968. În anul 2000.Subîncrengătura Gymnospermae . în Manciuria. 2003). răspândirea naturală şi situaţia actuală a genului 1. cu frunzele turtite şi cu dungi de stomate pe dos (SCHMIDT-VOGT. 2004) se descrie o specie relictă. genul Picea se împarte în două secţii.Clasa Coniferopsida .1. Picea paleomaximowiczii. • Omorica. odată cu alte 23 de fosile de Gimnosperme. Tot după acelaşi autor. din Devonian (LAROUSSE. Evoluţia.Ordinul Coniferales . Abietinaceae) . şi anume: • Eupicea. în şisturi din Jurasicul Mediu (VOGELLEHNER. CARACTERISTICI GENERALE ALE GENULUI PICEA 1.Familia Pinaceae (Abietinae. 1977). cu privire atât la încadrarea genului în unităţile de rang superior cât şi la modul de diviziune al acestuia. considerată relict terţiar (ŞOFLETEA.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca C a p i t o l u l 1 STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND SITUAŢIA SPECIILOR GENULUI PICEA ŞI POSIBILITĂŢILE DE MULTIPLICARE A ACESTORA 1. 1. Cel mai vechi tip de arbore de molid cu lemn asemănător este Protopiceoxylon yabei. origine Genul Picea este un gen de arbori cu origine foarte veche. cu frunzele aciculare.. 10 . endemism de pe valea Drinei. descoperită în Coreea.3. rombice în secţiune transversală. 2001). ŞOFLETEA (2000) prezenta următoarea sistematică a genului: .

1962). o dată cu răcirea climatului. Rădăcina.1.1. 1998). În Cuaternar sub acţiunea glaciaţiunilor succesive coniferele continuă să se găsească în plin regres. Picea engelmanni. În Pleistocen. viridis.4. Ramurile sunt dispuse etajat în verticile regulate care apar de la o anumită înălţime. Picea sitchensis. locul lor fiind luat de către cele cu frunze caduce. În terţiar acestea regresează în defavoarea Angiospermelor. Longitudinal. dar în general avem de a face cu arbori. Printre centrele sale de refugii glaciare figurează. între care şi specii din genul Picea. Picea obovata şi Picea koraiensis ar rezulta că acesta a ajuns la noi din Orientul Îndepărtat trecând peste Siberia şi Munţii Ural. cunosc o deplină dezvoltare în cretacic (era secundară). Picea omorica. amentiforme şi nude. realizată prin creşterea nedefinită a axului principal şi formarea unor ramuri din mugurii axilari. erecte. care înaintează în nordul Rusiei până la 72º25' iar în sudul arealului recordul este deţinut de către Picea spinulosa. 1977). se pare că acesta datează probabil din terţiar . 155º longitudine E (Picea abies). în perioadele postglaciare cu climă mai blândă. glauca). speciile pot fi întâlnite din Alaska. lipsite de învelişuri florale. Caractere morfologice generale ale genului Picea Genul Picea include specii de răşinoase cu port piramidal sau conic.1. purtând pe faţa internă două ovule. Ca număr de specii cea mai mare răspândire o are în China.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Conform cercetătorului EMIL POP (1954) citat de ENESCU (1975). 160˚ longitudine V (Picea glauca) până în Rusia. unde pot fi întâlnite 18 specii (HARRAR. Latitudinal. şi Carpaţii româneşti. 1. Unele cultivare pot avea formă arbustivă.2. Judecând după diferenţele morfo-anatomice reduse dintre Picea abies. Florile sunt unisexuate. Florile femele sunt terminale. în America de Nord. formaţi pe lujerii din anul precedent. 1. 1. constituite dintr-un solz fertil sau carpelă. cu ramificaţii principale ce au aproximativ aceleaşi dimensiuni şi se dispun la suprafaţa solului. sub influenţa glaciaţiunilor cuaternare molidul a trecut prin diverse transformări. coniferele. Pe faţa exterioară se află o a doua bractee sau solzul apărător. în grădini dendrologice sau botanice sunt: Picea pungens (formele argentea. 1998). Referitor la molidul european. adică de mai multe milioane de ani (STĂNESCU şi ŞOFLETEA. Picea glauca. ale continentului european. pentru ca spre sfârşitul acestei perioade. Ramificarea este de tip monopodial. calde. 11 . Răspândirea speciilor genului Picea în ecosistemul ornamental Cele mai răspândite specii exotice întâlnite în spaţiile verzi. Tulpina. Răspândirea naturală şi situaţia actuală a genului în ecosistemul forestier Genul Picea cuprinde specii larg răspândite în jumătatea de nord a Terrei. a migrat către nord-vest şi nord (STĂNESCU şi ŞOFLETEA.3. de unde ulterior. speciile sempervirescente să dispară sau să se izoleze spre părţile sudice. caracteristică răşinoaselor. în Munţii Himalaya (27˚10' latitudine N) (SCHMIDT-VOGT. cea mai nordică specie este reprezentată tot de Picea abies.3. Europa şi Asia. Amenţii masculi sunt ovoizi. Picea orientalis.3. Sistemul de înrădăcinare la molid este trasant (superficial).perioada pliocenă sau chiar miocenă. în orice caz.

2000. 1977. ŞOFLETEA.1.2. mergând până la limita arctică şi altitudinală a pădurilor. relativ mici şi se desprins uşor. 1973. 1998). Frunzele sunt aciculare. Seminţele mature stau într-o concavitate la baza unei aripioare provenită dintr-o lamelă subţire desprinsă de pe carpelă. 1979. (MORARIU. formate din numeroase stamine şi seamănă cu nişte amenţi. fiind totuşi mai pretenţios decât pinul silvestru sau pinul negru (RUBŢOV şi colab. Sunt nerăşinoase. 2001).2. 1. Lujerii sunt prevăzuţi cu numeroşi umeraşi proeminenţi. pe care stau frunzele (STĂNESCU. După cădere acele lasă o cicatrice circulară. Factorii biotici Relaţiile intraspecifice. S-ar putea astfel face o corecţie formulei lui MENSEL. Modificarea unuia atrage după sine şi modificarea celorlalţi. 1999. răspândirea sa fiind condiţionată de factorul termic. În linii mari genul Picea cuprinde arbori ce pot fi întâlniţi în regiunile reci şi temperate din emisfera nordică (BENT et al. persistente.2. care poate antrena până la o treime din arbori. ci corelat. schimbări de care trebuie să ţinem cont la amplasarea speciilor. decurenţi şi inseraţi în spirală. 1. Dacă macrorelieful (munţii. 1973. 1996. BELDEANU. tot la fel şi microrelieful.2. rombice în secţiune transversală la speciile din secţia Eupicea sau turtite ca la brazi şi cu două dungi de stomate pe dos la secţia Omorika. 1958). După cum afirma MENSEL (1943) citat de SCHMIDTH-VOGT (1977). PARASCAN.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Conurile mascule sunt galbene.). SCHMIDT-VOGT. mai târziu sunt brune..3. 2000). 1. cu vârful de obicei ascuţit. Stânjenirea dintre indivizii unei populaţii se manifestă pe cale biochimică prin autotoxine 12 . mai potrivită fiind poate încadrarea arealistică la ţinuturile boreal-nordice-campestre şi colinare-sudice-montane (ŞOFLETEA. ŞOFLETEA. 2003). natural sau creat de om în cadrul spaţiilor verzi. Frunza. expoziţie. la maturitate pendente şi cu solzii lignificaţi. PETRIDES.2. dealurile. Din punct de vedere al cerinţelor faţă de gradul de fertilitate al solului. pantă. urcând spre subalpin şi chiar alpin pe măsură ce acesta avansează spre sud. Factorii orografici. Ele au bractee mult mai scurte ce nu apar dintre carpelele pieloase. Conurile femele tinere sunt roşii purpurii şi erecte. fiecare în parte. câmpiile) determină o distribuţie naturală a acestui gen.. Factorii edafici. molidul face parte din grupa speciilor cu cerinţe mici (ZAHARIA şi DUMITRAŞ. determină anumite schimbări pedoclimatice. Acţiunea factorilor de mediu asupra dezvoltării plantelor Factorii de mediu nu acţionează asupra plantelor izolat. configuraţia terenului etc. molidul aparţine arealului boreal-nordic-montan. În cultura plantelor lemnoase trebuie să se ţină cont şi de efectul factorilor de relief (altitudine. ROLUL FACTORILOR DE MEDIU ŞI DE CULTURĂ ÎN CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA SPECIILOR DE PICEA 1. Astfel se explică de ce molidul este specie de câmpie în ţinuturile nordice. Factorii abiotici Factorii climatici. 2005). Drept exemplu de relaţie favorizantă putem menţiona concreşterea rădăcinilor în plantaţiile dese de molid.

). Acest avantaj îl prezintă şi specia Picea pungens. Picea canadensis. 1958). Picea orientalis este mai tolerant decât alţi molizi la uscăciune. toate celelalte specii şi cultivaruri ale genului Picea pot fi considerate elemente antropofile. Picea pungens poate suporta de asemenea atât 13 . Nu putem să nu amintim însă şi omul factor antropic negativ. în funcţie de umiditate şi temperatură se poate fixa de cetină şi poate duce la dezechilibrarea trunchiurilor. acesta poate avea efecte negative. Acţiunea negativă a zăpezii asupra molizilor. Picea engelmanni. atât prin acţiunea sa directă asupra arborilor şi a formaţiunilor alcătuite de aceştia (rănire. cele mai tipice fiind relaţiile dintre arbori şi ciuperci micoritice. 1989). 1. dar nu poate fi totuşi considerat tolerant la secetă. Factorii antropici Omul. Datorită sistemului său de înrădăcinare trasant. 2003). Rupturile de zăpadă. pentru ca Picea bicolor să nu sufere chiar deloc la acest factor datorită pornirii tardive în vegetaţie. Acţiunea secetei asupra dezvoltării normale a molizilor. ca şi consecinţă a acţiunii combinate a vântului şi zăpezii se datorează supraîncărcării coroanei de zăpadă. defrişări etc. Cele mai importante sunt relaţiile de simbioză.1. autoturisme etc. Picea glauca. Vătămări cauzate de factori abiotici Acţiunea negativă a vântului asupra arborilor din genul Picea. FACTORII DĂUNĂTORI ŞI COMBATEREA LOR 1. În acest sens putem afirma că.2. În ceea ce priveşte rezistenţa la secetă. în afară de molidul autohton. Aceasta.) cât şi în mod indirect (industrie. bacterii sau actinomicete fixatoare de azot. speciile din genul Picea se comportă diferit la acest factor. a transportat speciile dintr-o regiune în alta. 1. 1970). Între indivizii unei populaţii pot interveni şi relaţii de competiţie care reprezintă rivalitatea dintre indivizii aceleiaşi specii pentru resturile mediului. Relaţiile interspecifice. Picea omorika. lucru accentuat în cazul coroanelor asimetrice sau a condiţiilor de vânt sau furtună (HARING.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca (compuşi conţinuţi în produsele de descompunere a materiei organice proprii) care împiedică germinaţia seminţelor şi reduce numărul de puieţi (ZAHARIA şi DUMITRAŞ. Ca specii rezistente la secetă putem menţiona: Picea abies. molidul reprezintă una dintre speciile cele mai expuse doborâturilor de vânt. Specii cum ar fi Picea breweriana sau Picea engelmanni nu sunt chiar atât de sensibile la îngheţurile de primăvară. a modificat sau a contribuit la extinderea ariei de răspândire a altora. considerat ca fiind factorul cel mai activ şi mai puternic transformator al naturii şi chiar al plantelor. În momentul în care are loc o creştere a intensităţii vântului. uneori destul de mari. la fel ca şi Picea canadensis (RUBŢOV. Se stabilesc între indivizii aparţinători mai multor specii şi îmbracă cele mai diferite forme. Efectul negativ a îngheţurilor asupra exemplarelor de molid.3. a transformat complet fizionomia peisajului vegetal. a distrus unele plante spontane. Unele specii din cadrul acestui gen sunt foarte sensibile la îngheţurile de primăvară. În această categorie se înscriu şi speciile Picea sitchensis sau Picea glauca. Pe suprafeţe întinse.4. Picea orientalis rezistă şi destul de bine la îngheţurile din sudul Ucrainei. rar vătămată de îngheţurile târzii (HILL.3.

în sens negativ. printre care cele mai temute sunt Fomes annosus şi Armillaria mellea. 14 . dereglarea proceselor metabolice. Polygraphus polygraphus etc). la dezvoltarea arborilor. ca urmare a insolaţiei sau secetei. se manifestă adeseori arsuri. Totodată speciile de molid sunt afectate şi de o serie de păsări. Cea mai frecventă boală semnalată în pepinierele de răşinoase este culcarea puieţilor. coropişniţa (Gryllotalpa gryllotalpa). chiar şi uscarea arborilor (ILIESCU. 1. cu gaze de eşapament în exces.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca uscăciunea din aer cât şi cea din sol. Gândacii de scoarţă atacă în arboretele mature mai ales după doborâturi de vânt şi rupturi de zăpadă: Ips typographus. din anumite motive se înregistrează atacul unor dăunători. la înălţimi mai mari predomină putregaiul cauzat de iasca de ciot a răşinoaselor (Phellinus pini) (VLAD şi PETRESCU. fum. ciuperci de alterare cromatică. folosindu-se substanţele de combatere corespunzătoare. molidul este o specie de climate umede. După cum am subliniat în subcapitolul referitor la importanţa apei. 2002). Trichoderma. Armillaria mellea şi Stereum sp. de nanism. Cephalosporium. Odată cu înaintarea în vârstă. trombarul puieţilor de răşinoase (Hylobius abietis). se dezvoltă iniţial epifit pentru ca ulterior să pătrundă în profunzime. în căutarea seminţelor. asfixierea mugurilor şi uneori chiar la ruperea ramurilor tinere. 1977). se pot usca (ŞOFLETEA. În ceea ce priveşte specia Picea abies. îngheţarea. praf. În plantaţiile tinere (3-15 ani) poate apărea şi de păduchele ţestos (Lecanium hemicyryphum). molidul poate fi atacat şi de alte ciuperci. obturarea stomatelor. trebuie pus accentul în principal pe măsurile de prevenire a acestora. Această umiditate îi poate aduce însă şi daune şi asta în timpul iernii prin formarea de chiciură sau promoroacă. se găsesc frecvent asociate cu rănile de la baza tulpinii (răni de colet) sau cu cele de pe rădăcini. Dacă însă. care pot vătăma mugurii. Daune produse molidului de macrofaună. care se hrănesc cu diferite părţi ale acestora. Aceste măsuri trebuie respectate încă de la instalarea speciilor în spaţiile verzi sau întemeierea arboretelor. sensibilitatea cea mai mare faţă de secetă se înregistrează în primii 2-3 ani. fenomenul de cloroză. În zonele urbane sau intens industrializate. larvele sârmă (Elateridae). Dintre acestea amintim în primul rând animalele mici. Sacchiphantes abietis şi Cephalodes strobilobius) sau păianjenul roşu (Tetranycus ununguis). trebuie luate imediat măsurile de combatere în conformitate cu normele tehnice în vigoare. Poluarea industrială şi efectele ei asupra proceselor fiziologice ale molidului.3. Pagubele produse de către chiciură asupra arborilor din genul Picea. fenomene ce pot duce la ruperea. slăbind totodată fiziologic arborii atacaţi sau producând chiar uscarea lor. vârfurile sau conurile. Prevenirea şi combaterea dăunătorilor. cauzată de specii de Fusarium. Unele animale pot contribui şi ele. Dacă specii ca Fomes annosus. Vătămări cauzate de factori biotici Daune produse molidului de către insecte. păduchii de gale (Sacchiphantes viridis. Ciupercile din genurile Ceratocystis. Chiar şi animalele mari produc pagube însemnate cu precădere puieţilor. În pepiniere şi plantaţii tinere dintre cele mai păgubitoare insecte care atacă molidul autohton putem menţiona larvele de Melolontha. Pentru a nu se ajunge în situaţia aplicărilor unor măsuri de combatere a bolilor şi dăunătorilor. Pityogenes calcographus. Nu putem afirma acelaşi lucru referitor la umiditate şi despre Picea sitchensis. 2001). când puieţii au rădăcina foarte puţin dezvoltată şi.2. Daune produse molidului de ciupercile parazite.

la temperaturi scăzute şi în condiţii de ermetizare. curăţirea şi sortarea. la temperatura de -4ºC până la -15ºC. Obţinerea materialului săditor din sămânţă Înmulţirea prin sămânţă prezintă o serie de avantaje comparativ cu înmulţirea pe cale vegetativă. Un alt cercetător. dar rezultatele acestuia nu au fost publicate. plasticitatea mai bună a puieţilor. Rezultatele acestuia au fost întărite şi de alţi cercetători. 2002). care se desfăşoară din septembrie până în noiembrie. speciile de molid. Acestea operaţii se execută doar în momentul când seminţele sunt uscate. Momentul recoltării se poate prelungi până în decembrie sau februarie (ILIESCU. în special cele folosite în amenajările peisagistice. Cu toate acestea. lucru care duce la uscarea solzilor şi eliberarea seminţelor. 1998. de maximum 2-3 15 .Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca 1. pregătirea pentru semănat şi semănatul. Nu este recomandată recoltarea conurilor înainte de maturarea completă a seminţelor. acest lucru datorându-se în principal conţinutului ridicat de ulei al acestora (DRĂGHIA. Păstrarea seminţelor. Acesta a ajuns la concluzia că seminţele închise ermetic în vase îşi menţin vitalitatea o perioadă mai îndelungată decât cele păstrate deschis. lucru ce poate conduce la rezultate mulţumitoare numai în cazul unor perioade relativ scurte de timp. Prelucrarea conurilor şi extragerea seminţelor. o conformaţie echilibrată a plantelor în evoluţia lor ulterioară precum şi un cost mai redus (ILIESCU. care în anul 1921 a arătat că seminţele de Picea engelmanni se păstrează cel mai bine zvântate şi închise în containere izolate. şi anume: dezariparea. Păstrarea seminţelor de molid se poate face şi deschis. lucru valabil şi pentru speciile de răşinoase. 2002). printre care şi TILLOSTON. Înmulţirea pe cale vegetativă se efectuează fie în scopul transmiterii fidele a caracterelor specifice ale plantelor mamă. SITUAŢIA CERCETĂRILOR PRIVIND ÎNMULŢIREA SPECIILOR DE PICEA Obţinerea materialului dendrologic din sămânţă este cea mai simplă metodă de înmulţire şi implică cele mai mici costuri. păstrarea. a arătat în 1935 că seminţele de Picea excelsa şi Picea canadensis s-au păstrat bine timp de 4-6 ani numai când au fost depozitate închis. prelucrarea conurilor şi extragerea seminţelor. randamentul ridicat. MATEESCU.1. 1989. Recoltarea conurilor are loc în momentul în care seminţele au ajuns la maturitate şi sunt germinabile. Reprezintă ansamblul de operaţii ce trebuie aplicate seminţelor până când acestea constituie lotul utilizat în lucrările de reproducere.4. Experienţele au fost continuate de către CIESLAR între anii 1886 şi 1897. Pentru obţinerea seminţelor în vederea multiplicării pe cale generativă a speciilor de molid trebuie parcurse mai multe operaţii tehnologice şi anume: recoltarea conurilor. Această etapă constă în supunerea conurilor la uscare. Condiţionarea seminţelor. 1998). 2002). Recoltarea conurilor. dintre care putem aminti simplitatea metodei. 2000). BARTON. După afirmaţiile lui CIESLAR (1897) citat de VLASE (1982). primele experienţe referitoare la păstrarea închisă a seminţelor de răşinoase au fost efectuate de către SACHS încă din anul 1860.4. deoarece uscarea durează prea mult timp iar seminţele nu sunt de calitate (DRĂGHIA. 1. deci implicit speciile genului Picea. condiţionarea. Seminţe de Picea glauca au putut fi păstrate până la 10 ani. fie în scopul obţinerii mai rapide şi mai uşoare a materialului săditor (ILIESCU. se obţin pe scară largă şi pe cale vegetativă prin altoire sau butăşire.

Semănatul pe straturi este frecvent folosit în pepinierele de arbuşti şi arbori ornamentali. căldură) pentru o perioadă scurtă. Se ştie că acestea germinează repede şi fără o stratificare prealabilă. 1956) au arătat că. După RUBŢOV (1958). sub influenţa unei game largi de temperatură. Pregătirea seminţelor pentru semănat. seminţele de Picea glauca hidratate la rece (5°C) şi în absenţa luminii germinează mai repede şi într-un procent mai mare. 2002.08% pentru ca după patru ani să se reducă la jumătate. Semănarea se face primăvara târziu. conţinutul de umiditate al seminţelor de molid pe durata păstrării trebuie să fie cuprins între 6-7% şi nemodificat. astfel încât răsărirea semănăturilor să se producă după trecerea perioadei reci şi a îngheţului de primăvară (ILIESCU. O primă metodă de pregătire a seminţelor pentru semănare este umectarea. de 8-10 zile. scop în care seminţele se usucă până la acest nivel apoi sunt introduse în vase ermetice. Tot după acelaşi autor. 1998). precum şi în spaţii protejate în paturi de semănare sau în ghivece. Ţinerea seminţelor mai mult de 24 ore a arătat însă un efect total opus. aceste nu necesită o pregătire deosebită pentru semănare. De amintit este şi metoda refrigerării seminţelor (ILIESCU. seminţele de molid ţinute în zăpadă timp de 15-30 zile accelerează răsărirea şi măresc procentul de germinare. premergătoare semănării în teren. în scopul parcurgerii mai rapide a etapei de imbibiţie şi iniţiere a germinaţiei (STĂNICĂ şi colab.29%. semănarea prin împrăştiere preconizată de literatură pentru condiţiile din în Germania nu a dat rezultate satisfăcătoare la noi din mai multe considerente. 2000) recomandă din contră folosirea apei călduţe. rămânând în contactul cu aerul timp de 24 de ore.63%. Reprezintă ansamblul de operaţii care pot fi aplicate seminţelor în vederea obţinerii unui procent cât mai mare de germinare şi răsărire. după trei ani cu 32.. Astfel se recomandă ţinerea seminţelor de Picea pungens în apă călduţă timp de 3 zile înainte de semănare. 2002). După RUBŢOV (1958). 16 . Cercetări efectuate asupra molidului autohton (VARGA. STĂNICĂ. La alte specii de molid unii cercetători (DRĂGHIA. lucru ce presupune păstrarea seminţelor pe diferite durate de timp la temperaturi scăzute. 2002). Pregerminarea sau preîncolţirea seminţelor este o altă cale de pregătire a acestora pentru semănat şi reprezintă procesul prin care seminţele se pun în condiţii de germinare (umiditate. Seminţele se ţin în apă atât cât să le cuprindă. De aceea cel mai mult a fost folosit şi este folosit în continuare în condiţiile de la noi sistemul de cultură cu rigole la strat şi mai rar la tarla. În ceea ce priveşte seminţele de Picea pungens. Semănatul se poate face afară. După FLORESCU (1996). lucru recomandat dealtfel şi la Picea omorika (ţinerea în apă cu temperatura de 20°C).Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca ani. Dacă seminţele au nevoie şi de temperaturi scăzute atunci se ţin în apă la 3-5ºC (MATEESCU. După SCHÖNBORN (1964) citat de VLASE (1982) se consideră că seminţele speciilor de molid sunt destul de asemănătoare în ceea ce priveşte condiţiile necesare pentru păstrare. după doi ani cu 19. direct în terenul pepinierei sau în substraturi special pregătite. procentul de germinare a acestora este cu până la 15% mai mare decât a seminţelor netratate. metodele aplicate la specia Picea abies putând fi aplicate cu bune rezultate şi la alte specii din cadrul genului Picea. în prezenţa sau absenţa luminii. dacă seminţele acestei specii sunt ţinute în apă timp de 18 ore iar apoi sunt puse la germinat. Cercetări efectuate de către VLASE şi VOINESCU (1966) asupra seminţelor de Picea abies păstrate deschis au arătat că după un an acestea îşi pierd capacitatea de germinare cu 4. 2002). butelii de sticlă translucidă.

Astfel. În primul rând. Perioada butăşirii. Tipuri de substraturi. Pentru semănarea la ghivece se folosesc substraturi care au în componenţă diferite materiale. 17 . La butăşirile efectuate în afara acestor perioade se consideră că procentul de reuşită este mai redus respectiv perioada de înrădăcinare este mai lungă (STĂNICĂ şi colab. Rezultatele din practică recomandă unele reţete de substraturi. 1967). Semănatul pe paturi nutritive presupune asigurarea pentru seminţe a unui substrat adecvat şi o îngrijire mai atentă. butăşirea la răşinoase se execută în seră în lunile martie sau septembrie-octombrie.4. Acelaşi amestec în raport de 4:1 este recomandat şi de către WAGNER şi OPRIŢA (1988). ducând astfel la creşterea randamentului la unitatea de suprafaţă şi scurtarea duratei de obţinere a puieţilor (STĂNICĂ şi colab. la majoritatea speciilor pe cale vegetativă are loc o obţinere mai uşoară şi mai rapidă a materialului săditor. După acelaşi autor. şi anume: augustseptembrie pentru butaşii semilignificaţi (răsadniţe). din punct de vedere al valorii ornamentale a exemplarelor obţinute. După ILIESCU (2002). 1995). lucru valabil şi la cele aparţinătoare genului Picea. fiecare de 10-15 zile. Ca o regulă generală.2. MATEESCU (2002) recomandă aproximativ aceleaşi trei perioade.. cu distanţa dintre rigole de 20 cm. preţ de cost redus. Schema de cultură cu rigole echidistante.. august şi sfârşitul lunii septembrie. din punct de vedere tehnico-economic. 2003). şi anume iunie. Cu toate că folosirea butaşilor verzi este posibilă. 2005). se recomandă totuşi folosirea cu precădere a celor semilignificaţi (iulie-august) şi lignificaţi (perioada de repaus vegetativ) (POSEDARU. Obţinerea materialului săditor din butaşi În unele situaţii se recomandă înmulţirea pe cale vegetativă a speciilor. Se recomandă adâncimi de 1-2 cm (HARALAMB.5 cm (RUBŢOV. Pe de altă parte. Aceeaşi perioadă. Semănatul la ghivece reprezintă o metodă folosită în special la cultura coniferelor. se recomandă ca adâncimea de semănare să reprezinte de 4-5 ori mărimea seminţei (MOHAN. capacitatea de butăşire este mai ridicată în trei perioade ale anului. 1958) cu menţiunea că adâncimi mai mari de 2. Referitor la perioada butăşirii. substraturi care trebuie să asigure o bună germinaţie şi creşterea puieţilor prin îndeplinirea următoarele condiţii: drenaj bun. cu butaşi semilignificaţi este recomandată şi de către DRĂGHIA (2000). depăşirea acestei perioade putând duce la rezultate foarte slabe. Astfel. de obicei 1. 2002). octombrie-noiembrie pentru butaşii lignificaţi (seră). în perioada martie sau septembrie-octombrie. 2002). este recomandată şi de către FLORESCU (1999).Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca RUBŢOV (1958) recomandă schema cu rigole simple la 15 cm în solurile fertile şi la 20 cm în solurile mai puţin fertile.. raport echilibrat între componentele minerale şi cele organice. 2002. conţinut minim de seminţe de buruieni şi agenţi fitopatogeni. coniferele prezintă o perioadă scurtă de timp în care pot fi butăşite. cu specificaţia că varietăţile pitice ale genului Picea se recomandă a fi butăşite doar în sere cu recoltarea butaşilor în perioada iunie-august (POSEDARU. varietăţile ornamentale de răşinoase se recomandă a fi butăşite în seră. Un alt model de substrat recomandat pentru conifere poate fi compus din nisip cu puţină turbă (STĂNICĂ şi colab. pentru înrădăcinarea răşinoaselor se poate folosi un amestec de perlit cu turbă în diferite proporţii (ZAHARIA şi DUMITRAŞ. aeraţie optimă. sfârşit de mai început de iunie pentru butaşii verzi (răsadniţe). 2005).5-3 cm reduc considerabil procesul de răsărire. 1. înmulţirea vegetativă se efectuează în scopul transmiterii fidele a caracterelor specifice plantei mamă.

Butaşii se plantează imediat după confecţionare. O condiţie importantă este şi raportul aer/apă. să nu se descompună. La cultivarurile pitice (Picea glauca ‘Conica’. argentea la care nu au fost folosiţi biostimulatori comparativ cu cei trataţi. pe tot parcursul de manipulare fiind feriţi de deshidratare (MATEESCU. Pot fi folosiţi şi lujeri de 2-3 ani. să nu conţină germeni de boli. Butaşii recomandaţi a se confecţiona la răşinoase sunt cei cu călcâi trataţi cu stimulatori de înrădăcinare sub formă de pudră sau soluţie (Radistim. 1988). uşurinţă la transport. Există însă şi autori care dimpotrivă. scoţând lăstarii cu câte un scut mic de pe ramura mamă (butaş cu inel de ramură). 2005). la butăşirea răşinoaselor se recomandă în general folosirea stimulatorilor de înrădăcinare (ANA. Biostimulatorii. steril. fie prin tăiere cu briceagul. turbă sau pământ de frunze şi nisip. Indiferent de compoziţia substratului. 2001). caz în care se recomandă folosirea stimulanţilor de înrădăcinare. 2002). care a obţinut rezultate mai bune la butaşii de Picea pungens ‘Glauca Globosa’ şi Picea pungens var. AIB). capacitate bună pentru aer. Butăşirea cu ajutorul biostimulatorilor este recomandată şi de către HARTMANN (1965) citat de POSEDARU (2005) sau LUBAN (1959). turbă şi nisip nu are rezultate slabe în ceea ce priveşte lungimea medie a rădăcinilor care se formează pe butaş. După RUBŢOV (1958) confecţionarea butaşilor prin tăierea lujerilor cu briceagul nu este recomandată deoarece după tăietura netedă calusul se formează foarte greu scăzând astfel procentul de prindere. rămânând astfel pe butaş un călcâi ce merge până în cambiul plantei mamă. Rhizopon. 2002).. Picea engelmanni ‘Fendelsi’). nu recomandă folosirea unor astfel de substanţe la butăşirea molidului (RUBŢOV. turbă şi nisip.. Nici substratul alcătuit din mraniţă. 2002) sau chiar perlit simplu (POSEDARU. detaşaţi de pe lujerii de 2 ani prin rupere bruscă. şi anume: permeabilitate bună. 2001) recomandă şi substrat constituit din perlit sau amestec în proporţii egale format din mraniţă. pentru reuşită bună de înrădăcinare acesta trebuie să îndeplinească anumite condiţii. una dintre substanţele recomandate este acidul indolin acetic (AIA) 50 ppm (ZAHARIA şi DUMITRAŞ. Picea pungens glauca ‘Globosa’) precum şi la cele cu acele multe şi dese. 1958). comparativ cu cel format doar din perlit (POSEDARU. 2003). După cum am amintit până acum.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca ILIESCU. butaşii se pot planta necurăţaţi. AIA. La butăşirea în seră acesta recomandă lujeri de 1 an complet lignificaţi. Aceste substanţe pot fi preparate sub formă de soluţie cu diferite concentraţii. bogat în substanţe nutritive. baza butaşilor fiind introdusă pentru câteva secunde în soluţia respectivă (WAGNER şi OPRIŢA. Acesta din urmă recomandă folosirea biostimulatorilor la specia Picea pungens. 2005). 18 . la care o îndepărtare a acestora ar duce la rănirea scoarţei. Confecţionarea butaşilor. Se pare că ideal este ca 25-40% din volum să fie ocupat de aer (ILIESCU. În acest caz se recomandă însă ca baza butaşului să fie strânsă cu multă atenţie în substrat pentru a se evita formarea golurilor de aer (MATEESCU. La acelaşi rezultat a ajuns şi POSEDARU (2005). prevăzând totodată o utilizare pe scară largă a acestora pe viitor în horticultura decorativă. şi aceasta deoarece primul este un substrat hrănitor. Pentru confecţionarea butaşilor se folosesc vârfuri de lujeri care se obţin fie prin desprindere bruscă (călcâi).) (POSEDARU şi colab. Referitor la speciile de Picea. capacitate bună de reţinere a apei. chiar la speciile pendule care în mod normal nu mergeau înmulţite prin butăşire (Picea excelsa pendula. Strict pentru genul Picea. cost redus. comparativ cu perlitul care este un substrat sărac. Banoriz etc. Acelaşi autor (POSEDARU şi colab. DRĂGHIA (2000) recomandă un amestec format în proporţii egale din pământ de grădină. 2002). manipulare uşoară.

Are loc apoi suprapunerea altoiului peste tăietura de pe portaltoi şi în final se leagă cu bumbac parafinat sau rafie şi 19 . POSEDARU (2005) a obţinut cele mai slabe rezultate la toate speciile din genul Picea testate. când sunt introduşi în seră pentru a reintra în vegetaţie. care ating dimensiunea de 5-6(8) mm la colet (ABRUDAN. În acest scop pe locul respectiv se efectuează o tăietură lungă de 4-5 cm prin care se desprinde scoarţa de liber. care menţionează altoirea la speciile Picea pungens var. Aceeaşi atenţie referitoare la îngrijirea puieţilor este indicată şi în seră. fiind introduşi apoi în seră şi ţinuţi în nisip reavăn până în decembrie. Altoirea în placaj lateral este menţionată ca metodă de altoire la răşinoase şi de către ENESCU (1975) sau FLORESCU (1999).000 exemplare de molid au arătat un procent mediu de prindere de 68%. Referitor la altoirea în seră acest cercetător recomandă drept portaltoi puieţi de molid comun de 2-3 ani bine dezvoltaţi. prin alipire sau chip budding. în despicătura de 3-4 cm. A fost prima şi cea mai mare experienţă de altoire în teren descoperit. Se va avea grijă să aibă loc o corespondenţă între zonele cambiale ale altoiului şi portaltoiului.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca 1. În perioada în care puieţii au intrat în vegetaţie are loc altoirea lor cu altoi recoltaţi cu 7-8 zile înainte.3. Acest lucru are loc doar la baza tăieturii. Primele lucrări de altoire la arbori cu importanţă însemnată au fost executate de MARVIER DU BOISDHYVER în anul 1840 în pădurea Fontainbleau din Franţa (ENESCU. când se face altoirea. Se recomandă ca aceştia să fie repicaţi primăvara în ghivece cu diametrul de 15 cm la gură. 2000). Locul de altoire este recomandat a fi lujerul terminal sau la înălţimea de 10-12 cm deasupra coletului. Obţinerea materialului săditor prin altoire Altoirea la genul Picea se foloseşte numai în cazul speciilor şi a varietăţilor valoroase sau atunci când nu există alte posibilităţi de înmulţire (DRĂGHIA. acelaşi lucru fiind necesar şi la realizarea despicăturii. Sunt de preferat altoi proveniţi din lujeri de un an cu precădere din lujerul terminal. 1994). unde are loc desprinderea unui strat de lemn cu scopul de a forma un pinten pe care se va sprijini capătul inferior al altoiului. Acesta a altoit peste 10000 de altoi din specia Pinus nigra ssp. dar nu se intră şi în lemnul portaltoiului. laricio pe puieţi de pin silvestru. Referitor la altoirea în despicătură. recomandându-se efectuarea acesteia atât în seră cât şi direct în pepinieră. cu toate că un procent de prindere de doar 10% nu este rar.4. plivit şi afânarea pământului recomandându-se şi pulverizarea ghivecelor cu praf de cărbune. care să aibă cel puţin 10-15 cm lungime şi o grosime aproximativ egală cu cea a portaltoilor. Portaltoii sunt bine îngrijiţi până toamna. Se face în acest scop o tăietură orizontală a portaltoiului la 4-6 cm deasupra coletului cu un briceag bine ascuţit pentru a se obţine o tăietură netedă. Printre primii autori de la noi care amintesc de altoirea la răşinoase se află RUBŢOV (1958). glauca şi Abies concolor. experienţe de altoire efectuate în Finlanda în perioada 1962-1968 pe un număr de aproximativ 300. Ca metodă de altoire se recomandă altoirea în despicătură. unde pe lângă stropit. În principiu după spusele autorului se poate conta în general pe un procent de prindere de 30-40%. Altoiul se confecţionează sub formă de pană simplă şi provine din vârful ramurii. Izolarea locului de altoire se face cu rafie şi ceară de altoit. 2006). După TYYSTIJÄRVI şi KARKI (1969) citaţi de ENESCU (1994). ghivece care se îngroapă în pământ la loc umbrit. Aceştia urmează a fi depozitaţi în beciuri până se dezgheaţă. Se introduce altoiul. ultimul denumind-o altoire laterală în placaj. sub nivelul metodelor de altoire în placaj lateral. cu 3-5 muguri. după ce în prealabil a fost curăţat de ace pe porţiunea care urmează a fi îmbinată prin altoire şi fasonat sub forma de pană.

Totodată porţiunea desprinsă se recomandă a nu fi retezată la bază. în jurul lor fiind aşezaţi portaltoi în ghivece sau pungi. 20 . Acest tip de altoire mai poate fi întâlnit sub denumirea de „altoirea cu cloşcă”. În acest scop se recomandă ca altoii să se recolteze cu puţin timp înaintea altoirii. Cunoscută şi sub denumirea de altoire în placaj cu mugure (scutişor). spre deosebire de predecesorul său. Ca moment al altoirii se recomandă perioada de primăvară (MCHOY. loc unde urmează a fi introdus altoiul fasonat sub formă de pană. Aceasta presupune o incizie longitudinală uşor curbată la partea superioară pe tulpina portaltoiului. facilitând astfel o fixare mai bună a altoiului. O altă metodă de altoire la genul Picea. prin incizia pe portaltoi nu propune doar desprinderea scoarţei de lemn ci şi a unei porţiuni de lemn. În perspectiva altoirii altoii sunt păstraţi pe o perioadă de cel mult 10 zile în pivniţe la temperatura de 10-13°C şi acoperite cu o ţesătură umedă. Tot altoire în placaj lateral recomandă şi LUBAN (1959). Drept portaltoi sunt folosiţi puieţi de Picea abies sau din speciile tipice. Tot despre altoirea în placaj lateral ne vorbeşte şi ILIESCU (2002) ca metodă de altoire recomandată la răşinoase. Referitor la altoirea în placaj lateral. deoarece atunci conţinutul de zahăr din lujeri este redus. MOHAN (1995) descrie amănunţit metoda de altoire în despicătură. La altoirile de vară s-a observat că rezultate mai bune s-au obţinut la folosirea de altoi subţiri. Tot la răşinoase dar la cele altoite în câmp autorul propune altoirea în fentă laterală. la 8-10 cm deasupra coletului. S-au făcut experimentări şi pentru altoiri de vară. În acest scop portaltoii sunt trecuţi în încăperi mai răcoroase unde sunt ţinute timp de 8-10 zile cu scopul maturizării ţesuturilor. Se desprind apoi coaja şi liberul de lemn pe lungimea tăieturii. Astfel autoarea. imediat după pornirea în vegetaţie. altoirea fiind la masă în placaj lateral sau prin alipire. (2002).Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca se unge cu mastic. Dintre cercetătorii contemporani. metodă aplicabilă în special la speciile care se prind greu. primăvara devreme. puieţi care au fost repicaţi la ghivece în luna august al celui de-al doilea an de la semănat. menţionată de către literatura de dată recentă (POSEDARU. DRĂGHIA (2000) recomandă la molid altoirea în placaj lateral efectuată la sfârşitul verii (august-septembrie) sau iarna până la începutul primăverii în sere. Acest procedeu ar fi dus la Staţiunea Ştefăneşti în cadrul experienţelor efectuate în anul 1973 la un procent de reuşită de 40%. Pentru acestea se recomandă ca altoii să nu se recolteze în perioada sau imediat după perioada de căldură estivală. dar o denumeşte altoire prin alipire laterală. cu unele specificaţii. MATEESCU (2002) propune ca perioadă de altoire lunile august-septembrie. Acest lucru s-ar putea explica prin insuficienta lignificare a lujerilor din care au fost recoltaţi altoii groşi. 2006). Tehnica de altoire este asemănătoare cu cea descrisă de FLORESCU (1999). imediat ce portaltoiul a intrat în vegetaţie activă. (2002). când plantele mamă furnizoare de altoi sunt plantate în câmp. La metodele de altoire menţionate până acum se alătură şi altoirea prin alipire amintită şi de FLORESCU (1999) şi descrisă mai amănunţit de către STĂNICĂ şi colab. Locul altoirii urmează a fi uns cu mastic cald. în sere calde şi reci sau în teren liber. 2005) este altoire în chip budding. înainte de umflarea mugurilor. Altoii se recoltează în ziua altoirii. (1975) recomandă ca acest tip de altoire să se facă în câmp. CRISTESCU şi colab. această metodă este detaliată de către STĂNICĂ şi colab.

două tipuri de altoire. se ştie că grecii antici confecţionau catargele corabiilor din lemn de molid. chitarelor precum şi a altor instrumente (BITNER. 1978. Specia cea mai răspândită şi mai valorosă din ţara noastră. În afara utilizărilor enumerate poate fi folosit de asemenea în industrie pentru PAL. Fitoterapia clasică foloseşte de la molid mugurii. Se pot confecţiona astfel părţi constructive ale pianelor. 1975) are o valoare incontestabilă a întrebuinţării lemnului atât prin diversitatea domeniilor de utilizare cât şi prin însuşirile calitative superioare ale sale. 1999). printre care Paracelsus şi Matthialus utilizau mugurii. Astfel. Rădăcinile sale înmuiate şi despicate au fost folosite în trecut pentru confecţionarea coşurilor. Acesta este uşor. SMITH (2007) recomandă la speciile de răşinoase printre care şi la speciile de molid. RUBŢOV (1958) recomandă ca după ce a fost făcută altoirea în seră ghivecele să fie păstrate sub mese. guta. Puieţii altoiţi vor fi transplantaţi cu pământ la rădăcină şi umbriţi până în luna august. Acele. Gradul de prindere al puieţilor altoiţi depinde nu doar de modul de altoire şi tehnica aplicată ci şi în mare măsură de atenţia acordată acestora după altoire. Importanţa economică Speciile din genul Picea sunt importante pentru lemnul lor. IMPORTANŢA SPECIILOR GENULUI PICEA Speciile genului Picea sunt utilizate încă din cele mai vechi timpuri. Udarea se face însă moderat după altoire deoarece aceştia nu rezistă la excesul de umiditate DRĂGHIA (2000). 2007). Picea abies produce de asemenea vestitul lemn de rezonanţă. puternic şi se prelucrează bine. chibrituri etc. 21 . Tot pentru instrumente muzicale se recomandă şi lemnul speciilor Picea rubens şi Picea glauca. PFL. la fel cum fabricarea viorilor de către lutieri ca Stradivarius şi Guarnieri s-a făcut din lemnul aceleiaşi specii.5. a canoelor sau a pantofilor.1. Fibrele sale lungi şi conţinutul redus de răşină îl fac ideal pentru pastă de hârtie şi celuloză. 1. Un lemn cu o valoare care o atinge pe cea a molidului autohton este cel de Picea engelmanni (GEORGESCU şi colab. 1935). importanţa socială şi economică a acestora fiind incontestabilă. violinelor.. precum şi în calmarea stărilor nervoase. 1998). (GIURGIU. 2007). Răşina era mestecată înainte pentru prevenirea durerilor de dinţi (HARLOW. Şi din punct de vedere al credinţei molidul are locul său special (HELMAN. BELDEANU. Nu acelaşi lucru se poate afirma despre lemnul speciei Picea pungens care nu este folosit foarte mult în industria cherestelei datorită lemnului fragil şi plin de noduri. acele şi răşina molidului în tratarea unor boli ca răcelile. unde sunt umbrite şi există o temperatură mai scăzută. pentru ca în luna mai să fie scoase afară la umbră şi transplantate ulterior în solul pepinierei. 2008). BITNER. reumatismul. 1. 1957.5. Cele mai importante măsuri după MATEESCU (2002) se referă la umbrirea puieţilor şi udarea lor cu atenţie.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Dintre cercetătorii străini. al cărui lemn are însuşiri acustice excepţionale (STĂNESCU şi ŞOFLETEA. Picea abies (ENESCU. altoirea sub scoarţă perfecţionată şi altoirea laterală în placaj. Unii dintre cei mai renumiţi tămăduitori medievali. scoarţa şi răşina în calmarea tusei şi combaterea spasmelor şi balonărilor. conurile şi răşina de molid s-au folosit şi pentru fumigaţii menite să îmbălsămeze aerul. după o schemă de 1 x 1 m.

În regiunea dealurilor culturile de molid (Picea abies) au doar valoare decorativă. valoarea sa decorativă constând totodată şi în coroana deasă. Printre produsele care se pot obţine din cetină se află uleiurile eterice (volatile). Cele mai importante efecte pe care le poate îndeplini o pădure de molid.2. 22 . 1958).3. Chiar dacă nu prezintă o importanţă forestieră datorită creşterilor reduse şi a lemnului de calitate inferioară (DUMITRIU-TĂTĂREANU. În afară de coloritul acelor valoarea ornamentală poate consta şi în coroanele compacte (var. 1960) Picea pungens este des întâlnit în parcuri şi grădini. kosteriana) (ŞOFLETEA. Tot în industria farmaceutică îşi găsesc întrebuinţare frunzele. argentea şi var. atât ca arboret cât şi sub formă de pâlc de arbori sau exemplare izolate în cadrul amenajărilor peisagistice. de unde ar fi fost răspândită în toată lumea.. ŞOFLETEA.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca O altă parte importantă din punct de vedere economic a molidului o reprezintă cetina. Scoarţa de molid poate fi folosită pentru extracţia substanţelor tanante. Importanţa peisagistică Genul Picea curpinde arbori şi arbuşti care pot fi cultivaţi atât în grădini şi spaţii verzi cât şi în vase. funcţia de protecţie a solurilor. funcţia recreativă (LEAHU. funcţia climatică. Importanţa ecologică Molidul are o mare importanţă ecologică prin ambele forme sub care poate fi găsit în natură. 1984). 1. Picea glauca se distinge prin forma deosebită a conurilor şi coloritul atractiv verdealbăstrui. Se recomandă a fi introdusă ca specie de ornament cu precădere în zona de câmpie. Este singura specie dintre răşinoasele din ţara noastră a cărui scoarţă face obiectul valorificării datorită conţinutului ridicat de tanin (CORLĂŢEANU. 2006). făină furajeră etc. la noi a fost introdusă la Simeria după anul 1880. compacta) uneori cu ramurile de ordinul I relativ pendente (var. 1.5. care trebuie să aibă în compoziţie 30-35% conifere pentru a le asigura în timpul iernii un înveliş verde (MILEA. Picea orientalis se găseşte în Europa din anul 1837. 1973).5. glauca) obţinute prin selecţie de grădinarii din Europa (RUBŢOV. Picea engelmanni se cultivă în Europa încă din 1863. scoarţa şi răşina (PÂRVU. 2001). fiind considerat un arbore foarte decorativ de mare interes pentru centrele populate (RUBŢOV. ceruri. 1958). servind ca arbori de ornament. Sunt cultivate formele cu ace argintii brumate (Picea pungens var. molidul este o specie mai slab producătoare de balsam. În tinereţe molidul poate fi folosit şi în intravilan pentru amenajarea gardurilor vii. 2005). pretându-se la tăieri sumare. sunt: funcţia hidrologică. fiind o specie foarte decorativă. 1984). cu ramuri până aproape de sol. Aceasta reprezintă un produs de o deosebită importanţă pentru industria chimică. Mugurii de molid sunt utilizaţi în special în industria alimentară şi în cea farmaceutică. chiar şi în America. După GEORGESCU (1935) forma argentea ar fi fost obţinută în Olanda. Se recomandă totodată ca specie ornamentală în special în amenajarea pădurilor-parc. clorofilă. în cazul cultivarurilor de talie mică (BENT et al. fiind o specie care se pretează la tundere (RUBŢOV. 2001). 2001). Comparativ cu alte specii de răşinoase. 1958). funcţia sanitar igienică. (CORLĂŢEANU. este o specie foarte decorativă prin acele scurte (5-10 mm) şi ramurile subţiri (RUBŢOV. funcţia estetică. 1958.

about. Cu toate că există mai multe specii din acest gen care se pretează ca pom de Crăciun. Picea rubens. Picea omorika se pretează ca specie ornamentală în parcurile de la noi datorită coroanei foarte înguste. 1989). Pseudotsuga menziesii. columnare (ŞOFLETEA. 23 . Pinus strobus sau Abies procera (www. Pinus sylvestris.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Picea canadensis se cultivă în parcurile din Europa încă din 1700. 1. 1989). 2001). Picea rubens datorită portului său larg este cel mai adesea folosit în parcuri (HILL.4. Pinus şi Pseudotsuga.christmastree. 1989). fiind adesea folosită în amenajările particulare (HILL.5.com. 1958). Mulţi horticultori consideră această specie ca având cea mai frumoasă formă dintre toate care aparţin genului Picea.forestry.org). În rândul speciilor de molid cel mai utilizate ca pomi de Crăciun se găsesc Picea abies. Picea glauca. Picea omorika (HILL. care împart supremaţia în topuri cu Abies fraseri. www. Picea pungens. majoritatea topurilor realizate în funcţie de preferinţele clienţilor remarcă doar două dintre ele. fiind o specie decorativă prin acele sale de o culoare verde-albăstrui sau negricioasă recomandată pentru zona de câmpie (RUBŢOV. Picea pungens şi Picea glauca. Importanţa ca pom de Crăciun Printre speciile utilizate cel mai mult în străinătate ca pomi de Crăciun se remarcă cele din genurile Abies şi Picea.

în partea de nord-vest a ţării. SCOPUL CERCETĂRILOR ŞI OBIECTIVELE URMĂRITE În ultimul timp în ţara noastră au fost introduse specii şi varietăţi noi de conifere cu valoare ornamentală ridicată. a materialelor folosite la legare. Cadrul natural şi condiţiile climatice în care s-au desfăşurat experienţele. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR Capitolul 2 prezintă: Scopul cercetărilor şi obiectivele urmărite. pornind de la perioade de înmulţire şi ajungând până la substanţe stimulatoare sau chiar metode noi. în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Astfel. Primul dintre amplasamente se află situat în localitatea Cluj-Napoca. În afara spaţiilor de învăţământ şi administrative. 3. Experienţele au fost amplasate în cadrul serei şi solarului disciplinelor de Floricultură. studiul influenţei gradului de pornire în vegetaţie a portaltoiului şi altoiului. a modului de fasonare al butaşului. Deoarece prin rezultatele acestor cercetări se urmăreşte îmbunătăţirea tehnologiei de producere a materialului săditor pe cale vegetativă a unor varietăţi din genul Picea. a înălţimii pe portaltoi la care se efectuează altoirea precum şi a realtoirii asupra prinderii altoiului.1. Butaşii înrădăcinează greu şi într-o perioadă de timp îndelungată. atât prin butăşire cât şi prin altoire. în cadrul universităţii există mai multe sere şi solarii arondate disciplinelor de specialitate ale Facultăţii de Horticultură. Înmulţirea speciilor şi varietăţilor de conifere ornamentale. a substratului de înrădăcinare şi a biostimulatorilor de înrădăcinare asupra rizogenezei. Arboricultură şi Arhitectură peisageră. 24 . Acest institut este situată în partea de est a municipiului. referitor la înmulţirea pe cale vegetativă a acestor specii. c) studiul posibilităţilor de diversificare a valorificării materialului săditor obţinut Cele două locaţii în care au fost organizate experienţele se află situate în centrul ţării. nu puţine sunt cazurile când exemplarele aduse la noi suferă după ce sunt plantate definitiv deoarece nu sunt obişnuite cu condiţiile climatice. cu precădere a celor din genul Picea. iar în ceea ce priveşte altoirea procentul de prindere este în general destul de scăzut iar tehnologia presupune personal cu o anumită experienţă în domeniu. a dimensiunilor partenerilor de altoire. Chiar dacă acestea sunt produse pe scară largă pe plan extern şi pot satisface cererea de pe piaţă.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca C a p i t o l u l 2 LOCUL DESFĂŞURĂRII EXPERIENŢELOR. obiectivele de cercetare au fost grupate astfel: a) pentru cultivarurile Picea abies ‘Nidiformis’ şi Picea glauca ‘Conica’: studiul influenţei genotipului. ar fi multe aspecte tehnologice care ar putea fi îmbunătăţite pentru a se obţine rezultate mult mai bune. este o operaţie dificilă. b) pentru specia Picea pungens forma argentea: stabilirea celei mai bune metode de altoire.

Suprafaţa actuală a pepinierei este de 26. • Dfbk . din care teren efectiv destinat culturilor silvice 14.3 ha. în provincia climatică Df. 25 . Pepiniera este destinată producerii puieţilor forestieri necesari lucrărilor de regenerare a suprafeţelor parcurse cu diverse lucrări de tăiere. cu temperatura celei mai calde luni între 20-22°C şi cu maximum de precipitaţii la începutul verii. Köppen. cu temperatura celei mai calde luni între 18 şi 20°C. pe platoul unde istoricii apreciază că a fost ucis voievodul Mihai Viteazu. a cărui apă o foloseşte pentru irigaţii.3 ha.în cea mai mare parte a podişului. Din cele patru subprovincii climatice ale acestei provincii întâlnim două: • Dfbx .în partea vestică. precum şi pentru împădurirea terenurilor agricole degradate preluate în acest scop de la diverşi deţinători. Aceastase află situată la 4 km de Municipiul Turda pe drumul judeţean care face legătura între acesta şi Comuna Călăraşi. caracterizată prin climă boreală cu ierni friguroase şi umede. cu temperatura celei mai reci luni sub -3°C şi a celei mai calde peste 10°C. Pe lângă aceştia se produce şi o gamă diversă de arbori şi arbuşti ornamentali din specii de răşinoase şi foioase. cu iarnă rece şi cu mai mult de patru luni pe an cu temperatura medie peste 10°C.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Cel de-al doilea loc al experienţelor este Pepiniera “Mihai Viteazu” din Turda. Podişul Transilvaniei se încadrează după sistemul W. Este situată la o distanţa de aproximativ 3 km de râul Arieş. Din punct de vedere climatic.

la experienţele de altoire materialul biologic a provenit de la speciile Picea abies şi Picea pungens forma argentea. şi anume butaşi cu călcâi şi butaşi cu cârlig.la experienţele de butăşire . METODA DE LUCRU ŞI ORGANIZAREA EXPERIENŢELOR În Capitolul 3 .1. care au păstrat la bază o porţiune din ramurile de 2 ani rezultată prin tăietură perpendiculară pe ax cu ajutorul unui foarfece. De la prima specie au fost folosiţi puieţi. Butaşii cu cârlig s-au confecţionat tot din creşterile anuale. Butaşii folosiţi au fost de două tipuri în funcţie de modul de fasonare. Materialul biologic utilizat pentru realizarea experienţelor a fost grupat în funcţie de metoda de obţinere a materialului săditor: .materialul biologic a fost reprezentat de butaşi proveniţi de pe exemplare ale cultivarurilor Picea abies ‘Nidiformis’ şi Picea glauca ‘Conica’. sunt stabilite obiectivele urmărite în această lucrare şi sunt totodată descrise materialele folosite în experienţe. .Materialul biologic. Pentru a nu permite accesul apei la punctul de altoire rafia de tei a fost folosită în combinaţie cu ceara de altoit. prelevându-se în acest mod şi o porţiune de coajă cu lemn de pe ramurile în vârstă de 2 ani. MATERIALUL BIOLOGIC UTILIZAT Prezintă speciile care au constituit obiectul experienţelor şi tehnica de executare a butăşirilor şi respectiv altoirilor.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca C a p i t o l u l 3 MATERIALUL BIOLOGIC. pe care au fost grefaţi altoi proveniţi de la cea de-a doua specie. A doua parte a acestui subcapitol prezintă metoda de lucru. este motivată necesitatea organizării cercetărilor. ca şi portaltoi. 3. În cazul ambelor metode de altoire s-au folosit două tipuri de materiale pentru contactul strâns al partenerilor de altoire.2. rafia plastifiată şi rafia de tei. cu imagini sugestive care vin în completarea descrierii. 26 . după cum urmează: 3. metodele de lucru precum şi modul de organizare şi amplasare a experienţelor. Butaşii cu călcâi au fost obţinuţi prin desprinderea lujerilor anuali în sensul invers creşterii lor. METODA DE LUCRU Metodele de altoire folosite au fost altoirea laterală în placaj şi altoirea în despicătură. Este structurat pe trei subcapitole. respectiv aspectele tehnologice ale operaţiilor de butăşire şi altoire. metoda de lucru şi organizarea experienţelor. În continuare acest subcapitol prezintă detaliat etapele butăşirii şi altoirii.

în cadrul a 5 experienţe fiind folosită metoda de altoire laterală în placaj iar în celelalte 2 metoda de altoire în despicătură. Experienţele au fost de tip polifactorial. Acestea au fost efectuate înainte de apariţia creşterilor anuale. Experienţa I. Prima experienţă de altoire s-a desfăşurat pe parcursul a 3 ani.3. grupate în funcţie de metoda de altoire.3. Experienţa este trifactorială de tipul 2 x 2 x 6. fiecare variantă fiind formată din câte 30 de butaşi (tabelul 3.2. în cazul experienţelor de altoire numărul total de factori folosiţi a fost mult mai mare. la începutul lunii martie.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca 3. în prima jumătate a lunii martie. cu 16 variante experimentale şi trei repetiţii. Experienţa II.4. Experienţele de altoire.). În ambele câmpuri experimentale. Organizarea şi amplasarea experienţelor de altoire. 2007 şi 2008 în sera USAMV. Picea abies ‘Nidiformis’ şi Picea glauca ‘Conica’. A fost organizat un număr de 7 experienţe de altoire. factorii studiaţi şi graduările acestora sunt prezentate sintetic în tabelul 3. Substratul de înrădăcinare folosit a fost nisipul obişnuit. cu un număr de 30 butaşi pentru fiecare variantă (tabelul 3. Experienţa este trifactorială de tipul 2 x 2 x 4. ORGANIZAREA ŞI AMPLASAREA EXPERIENŢELOR Pentru ambele cultivaruri luate în studiu în cadrul experienţelor de butăşire. aşezate în blocuri randomizate. Această experienţă a avut loc tot pe perioada a 3 ani în sera pepinierei Mihai Viteazu. experienţele au fost organizate în perioada de primăvară. Dacă la butăşire numărul total al factorilor folosiţi pentru cele două experienţe a fost doar de patru. bifactorial şi trifactorial. 2006. butăşirile au fost organizate sub forma a două experienţe trifactoriale. 27 .).

Variantele experienţei II de butăşire Varianta experimentală V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 Specia Picea glauca ‘Conica’ Tipul de butaş cu călcâi Substratul Netratat Radistim 2 Radistim 3 Radistim soluţie Netratat Radistim 2 Radistim 3 Radistim soluţie Netratat Radistim 2 Radistim 3 Radistim soluţie Netratat Radistim 2 Radistim 3 Radistim soluţie Picea glauca ‘Conica’ cu cârlig Picea abies ‘Nidiformis’ cu călcâi Picea abies ‘Nidiformis’ cu cârlig Tabelul 3.4.2. 28 . Variantele experienţei I de butăşire Varianta experimentală V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 Specia Tipul de butaş Substratul nisip perlit turbă nisip + perlit (1:1) nisip + turbă (1:1) perlit + turbă (1:1) nisip perlit turbă nisip + perlit (1:1) nisip + turbă (1:1) perlit + turbă (1:1) nisip perlit turbă nisip + perlit (1:1) nisip + turbă (1:1) perlit + turbă (1:1) nisip perlit turbă nisip + perlit (1:1) nisip + turbă (1:1) perlit + turbă (1:1) Picea glauca ‘Conica’ cu călcâi Picea glauca ‘Conica’ cu cârlig Picea abies ‘Nidiformis’ cu călcâi Picea abies ‘Nidiformis’ cu cârlig Tabelul 3.3.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Tabelul 3.

rafie plastifiată pornite) a2 .rafie plastifiată a2 .rafie de tei + ceară de altoit 29 .9 cm ALTOIREA ÎN DESPICĂTURĂ Experienţa I Factorul A .rafie plastifiată a1 .lungimea altoiului a1 .7 cm b2 .portaltoi bine pornit în vegetaţie (muguri deschişi) Experienţa III Factorul A .deasupra nivelului altoirii anterioare (deasupra celui de-al doilea verticil) Experienţa V Factorul A .b1 .materialul folosit pentru altoire a1 .7 cm a2 .sub punctul de altoire (sub primul verticil) b .deasupra celui de-al doilea verticil a2 .între primul şi al doilea verticil b3 .0.gradul de pornire în vegetaţie al portaltoiului Factorul B .lungimea altoiului altoire b1 .altoi pornit în vegetaţie a2 .7 cm a1 .sub primului verticil a1 .tăierea portaltoiului în a1 .rafie naturală + ceară de altoit a2 .altoi nepornit în vegetaţie primăvara anului următor taţie (doar rădăcinile b2 .portaltoi bine pornit în vegetaţie (muguri deschişi) Experienţa II Factorul A.portaltoi normal.nivelul altoirii pe portaltoi b1 .gradul de pornire Factorul C . refrigerat a2 .portaltoi slab pornit în vegetaţie (doar rădăcinile a1 .la nivelul altoirii anterioare (între primul şi al doilea a1 .portaltoi slab pornit în vege. altoirii refrigerat pornite) c2 .portaltoi bine pornit în după deschiderea mugurilor vegetaţie (muguri deschişi) altoiului.altoi nepornit în vegetaţie.9 cm a3 .altoi nepornit în vegetaţie.gradul de pornire în Factorul B .0 cm Experienţa IV Factorul A .materialul folosit pentru legare altoiului b1 .materialul folosit pentru legarea partenerilor de Factorul B .diametrul portaltoiului în punctul de altoire Factorul B .gradul de pornire în vegetaţie a Factorul B.momentul înlăturării vegetaţie al în vegetaţie al portaltoiului portaltoiului altoiului c1 .rafie naturală + ceară de altoit b2 .nivelul de altoire b1 .tăierea portaltoiului imediat b3 .portaltoi altoit o dată (realtoire) b3 .gradul de pornire în vegetaţie al portaltoiului Factorul B .Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Reprezentarea sintetică a experienţelor în cadrul celor două metode de altoire utilizate pentru obţinerea materialului săditor ALTOIREA LATERALĂ ÎN PLACAJ Experienţa I Factorul A.portaltoi slab pornit în vegetaţie (doar rădăcinile pornite) b2 .1. în anul altoirii Experienţa II Factorul A .5 cm b1 .tipul de portaltoi Factorul B .0.altoi pornit în vegetaţie b2 . la prima altoire 2 verticil) a2 .

4 9. 2002).Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca C a p i t o l u l 4 REZULTATE OBŢINUTE ÎN EXPERIENŢELE DE ÎNMULŢIRE ŞI INTERPRETAREA ACESTORA 4. Tabelul 4.4 butaşiDS5% pentru compararea a două medii specie = 0.).4c 8. În mod sigur Picea abies ‘Nidiformis’ pare mai predispusă la înmulţirea prin butaşi. media pe ambele specii clasează butaşii cu călcâi pe primul loc. nu este semnificativă 30 . datele obţinute în urma măsurătorilor au fost prelucrate statistic prin metoda analizei varianţei.6 procente de prindere pe cei cu cârlig. Se observă că cele două cultivaruri luate în studiu (Picea glauca ‘Conica’ şi Picea abies ‘Nidiformis’) au avut valori diferite ale procentului de butaşi înrădăcinaţi.4 butaşi DS5% pentru compararea a două medii mod de fasonare x specie = 0.5-0.6 butaşi Notă: diferenţa dintre oricare două valori.2 9.2. În ceea ce priveşte tipul de butaş utilizat. utilizându-se metoda comparaţiilor multiple (testul Duncan) (ARDELEAN şi colab.9 N 10. Pentru interpretarea rezultatelor obţinute la înrădăcinarea butaşilor cultivarurilor de Picea glauca ‘Conica’ şi Picea abies ‘Nidiformis’. urmate de cel puţin o literă comună. Rezultatele sunt prezentate în tabele bilaterale cuprinzând acţiunea a doi factori şi a interacţiunii dintre ei.1.2.2. Această diferenţă este din punct de vedere statistic semnificativă (grafic 4. Influenţa genotipului şi a modului de fasonare al butaşului asupra numărului de butaşi înrădăcinaţi Modul de fasonare al butaşului Media pe Cu călcâi Cu cârlig Specia specie b b Picea glauca ‘Conica’ 9. COMPORTAREA CULTIVARURILOR PICEA GLAUCA ‘CONICA’ ŞI PICEA ABIES ‘NIDIFORMIS’ LA ÎNMULŢIREA PRIN BUTAŞI Elementele care au fost biometrizate în vederea interpretării statistice a rezultatelor experienţelor au fost numărul de butaşi înrădăcinaţi şi lungimea rădăcinilor..7a 10. devansându-i cu 6.9 M 8. este prezentată influenţa genotipului.3 B Picea abies ‘Nidiformis’ Media pe tip de butaş 12. În tabelul 4.5 A DS5% pentru compararea a două medii mod de fasonare = 0. Influenţa modului de fasonare a butaşului şi a substratului de înrădăcinare asupra rizogenezei. a modului de fasonare al butaşului şi a interacţiunii dintre aceşti doi factori asupra eficienţei înrădăcinării exprimată prin număr de butaşi înrădăcinaţi.

4a 15. în funcţie de specie Analiza datelor din tabelul de sinteză 4.5 M DS5% pentru compararea a două medii specie = 0.8 D 4.8 8.6 31.3 30 15 0 Picea glauca Conica Picea abies Nidiformis specia 30.7 butaşi DS5% pentru compararea a două medii substrat = 0.8c 12. Influenţa genotipului şi a substratului de înrădăcinare asupra numărului de butaşi înrădăcinaţi Specia Substratul Nisip Perlit Turba Nisip + Perlit Nisip + Turba Perlit + Turba Media pe specie Picea glauca ‘Conica’ 8. deşi semnificativă.6-0.3f 4. Cele mai slabe rezultate se obţin pe perlit simplu. urmate de cel puţin o literă comună.6 M edia Grafic 4. permite evidenţierea aportului speciei.3.9f 4.3 27.3 C 10.4c 9. la care eficienţa înmulţirii prin butaşi la cele două specii este de abia 4. (%) 45 butaş cu călcâi butaş cu cârlig 42.1 A 8.0 butaşi Notă: diferenţa dintre oricare două valori.4).Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca . nu reprezintă o valoare absolută prea mare (1.6b 13.8 36. Diferenţa dintre aceste două substraturi.3.1 F 9. a substratului de înrădăcinare şi a interacţiunii dintre aceşti doi factori asupra eficienţei înrădăcinării la genul Picea. urmat de cel format din nisip + perlit.9d 7. Tabelul 4.2. Mediul de cultură pare a avea şi el o influenţă semnificativă asupra eficienţei înrădăcinării la cele două specii studiate. nu este semnificativă 31 .8c 12.1e 10.4 butaşi DS5% pentru compararea a două medii specie x substrat = 0.9-1. Procentul de înrădăcinare a butaşilor pe tipuri de butaş.5 29. scot în evidenţă faptul că eficienţa cea mai ridicată.4 E 14.7 B 17.3.1 butaşi înrădăcinaţi. exprimată prin numărul de butaşi înrădăcinaţi este obţinută pe substratul nisip + turbă. Datele din tabelul 4.8e 3.3 N Picea abies Media pe substrat ‘Nidiformis’ e 8.9f 12.

Tabelul 4. Tabelul 4.8.6 D 3.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Tabelul 4. este prezentată influenţa speciei (genotipului).7. prezintă influenţa speciei. urmate de cel puţin o literă comună. Butaşii fasonaţi cu călcâi asigură o dezvoltare a rădăcinilor semnificativ mai bună decât butaşii fasonaţi cu cârlig.2 cm DS5% pentru compararea a două medii specie = 0.7 B 4.9 CD 4.3b 4.4d 3. nu este semnificativă În urma interpretării datelor referitoare la lungimea rădăcinilor de ordinul I la speciile luate în studiu. Acest avantaj se regăseşte în diferenţa 0. În tabelul 4.3 C 5.8.0b 3.2 cm dintre lungimea rădăcinilor butaşilor fasonaţi în cele două moduri.3 cm faţă de rădăcinile cultivarului Picea glauca ‘Conica’.9 N Media pe specie 3.3 M Media pe substrat 2.2 cm DS5% pentru compararea a două medii specie x substrat = 0.8b 2.2 cm DS5% pentru compararea a două medii substrat = 0.8b 4.4 cm Notă: diferenţa dintre oricare două valori.4 B 4.8 A 2.1a 4.1 M Cu cârlig 3.7.3-0.2bc 5.1cd 4. Influenţa genotipului şi a substratului de înrădăcinare asupra lungimii rădăcinilor (cm) Specia Substratul Nisip Perlit Turba Nisip + Perlit Nisip + Turba Perlit + Turba Media pe specie Picea glauca ‘Conica’ 2.1a 4. Influenţa genotipului şi a modului de fasonare al butaşului asupra lungimii rădăcinilor (cm) Modul de fasonare al butaşului Specia Picea glauca ‘Conica’ Picea abies ‘Nidiformis’ Media pe tip de butaş Cu călcâi 4.5c 6.7 N Picea abies ‘Nidiformis’ 2.6b 4.6 cm Notă: diferenţa dintre oricare două valori.2 cm DS5% pentru compararea a două medii mod de fasonare x specie = 0.3 A DS5% pentru compararea a două medii mod de fasonare = 0.4a 3. Datele prezentate în tabel reprezintă lungimea rădăcinilor exprimată în centimetri.8cd 3. urmate de cel puţin o literă comună. a substratului de înrădăcinare a butaşilor şi a interacţiunii dintre genotip şi substrat asupra dezvoltării rădăcinilor butaşilor exprimată în centimetri.8cd 4.8a 3. această diferenţă fiind suficient de mare pentru a fi considerată semnificativă.9 B DS5% pentru compararea a două medii specie = 0. a modului de fasonare a butaşului şi a interacţiunii dintre aceşti doi factori asupra lungimii rădăcinilor de ordinul I ale butaşilor înrădăcinaţi.1cd 4. nu este semnificativă 32 . se poate constata că cultivarul Picea abies ‘Nidiformis’ prezintă rădăcini mai lungi în medie cu 0.

0 35.4 21.0%).9 44. urmat apoi de substraturile în a căror componenţă intră şi turba (turbă + perlit.). ale căror rezultate la înrădăcinare nu diferă între ele decât cu 0. Astfel.0 31.6. Diferenţa dintre butaşii trataţi cu Radistim soluţie şi cei netrataţi.3 0 Picea glauca Conica Picea abies Nidiformis specia Grafic 4. turbă + nisip).8 20 27. rezultatele obţinute în cadrul cercetărilor arată că cea mai bună înrădăcinare a butaşilor şi implicit rădăcini mai lungi s-au obţinut în cazul substratului reprezentat de turbă.0 53.9 40 34.1 butaşi înrădăcinaţi.4 48. Netratat (%) 60 Radistim 2 Radistim 3 Radistim soluţie 53. Cele mai scurte rădăcini au prezentat butaşii înrădăcinaţi pe substratul alcătuit din nisip obişnuit. deşi semnificativă din punct de vedere statistic. Folosirea biostimulatorilor de înrădăcinare nu a avut o influenţă foarte mare asupra numărului de butaşi înrădăcinaţi. Chiar dacă diferenţa în ceea ce priveşte numărul de butaşi înrădăcinaţi nu este foarte mare (1. Se poate afirma că în afară de Radistim soluţie. Pe al doilea loc s-au plasat variantele tratate cu Radistim 2 şi Radistim 3. de doar 1. Procentul de înrădăcinare a butaşilor pe biostimulatori de înrădăcinare.7.2 28. aceasta este suficientă pentru a fi considerată semnificativă din punct de vedere statistic (grafic 4.9 butaşi înrădăcinaţi.3 42. Influenţa biostimulatorilor de înrădăcinare asupra rizogenezei. 33 .6%). în funcţie de specie M edia Varianta cu butaşi cu călcâi s-a dovedit a fi mai eficientă din punct de vedere a numărului de butaşi înrădăcinaţi. nu este suficient de mare pentru a plasa cele două categorii pe aceeaşi treaptă de eficienţă. biostimulatorii Radistim 2 şi Radistim 3 au asigurat o eficienţă a înrădăcinării mai scăzută chiar decât în cazul butaşilor netrataţi (grafic 4.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Se pare că substraturile de înrădăcinare influenţează procesul de rizogeneză la speciile luate în studiu.6.435.). Se pare că acest mod de fasonare a stimulat dezvoltarea rădăcinilor într-o măsură mai mare decât fasonarea butaşilor cu cârlig. Variantele cu turbă se diferenţiază semnificativ de celelalte substraturi. care a determinat obţinerea celui mai mare procent de înrădăcinare a butaşilor (48.

4 4.2 43.3 0 Netratat Radistim 2 Radistim 3 Radistim soluţie Media biostimulatorul Grafic 4.4 cm Notă: diferenţa dintre oricare două valori.8 N 4.3 M 3.2 cm DS5% pentru compararea a două medii specie = 0.2 cm DS5% pentru compararea a două medii mod de fasonare x specie = 0.6 40 45.14.1 A DS5% pentru compararea a două medii mod de fasonare = 0.3-0.4 38.9 30.837. se observă dezvoltarea semnificativ mai bună a butaşilor proveniţi de la cultivarul Picea abies ‘Nidiformis’.2 27. Lungimea medie a rădăcinilor butaşilor fasonaţi din această specie este cu 0.7 3.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca butaş cu călcâi (%) 60 butaş cu cârlig 50. urmate de cel puţin o literă comună. Influenţa genotipului şi a modului de fasonare al butaşului asupra numărului lungimii rădăcinilor butaşilor (cm) Modul de fasonare al butaşului Cu călcâi Cu cârlig Media pe specie Specia Picea glauca ‘Conica’ 4. Tabelul 4.7.5 31.9 B Picea abies ‘Nidiformis’ Media pe tip de butaş 4. Procentul de înrădăcinare a butaşilor pe tipuri de butaş.1 3. în funcţie de biostimulatorul de înrădăcinare Din tabelul 4.4 20 29.6 45.2 cm mai mare decât lungimea medie a rădăcinilor butaşilor proveniţi de la cultivarul Picea glauca ‘Conica’. nu este semnificativă 34 .9 3.14.

Influenţa genotipului şi a biostimulatorului de înrădăcinare asupra lungimii rădăcinilor (cm) Specia Picea glauca Picea abies Media pe substrat Substratul ‘Conica’ ‘Nidiformis’ Netratat 4. Biostimulatorii de înrădăcinare nu determină modificări în ceea ce priveşte lungimea rădăcinilor la butaşii înrădăcinaţi. Influenţa gradului de pornire în vegetaţie a partenerilor de altoire şi a momentului îndepărtării portaltoiului deasupra punctului de altoire asupra numărului de altoi prinşi. Pentru interpretarea rezultatelor referitoare la eficienţa altoirii.2 4. Chiar dacă această diferenţă este semnificativă.8 4.5 cm.0% în cazul folosirii de portaltoi abia pornit în vegetaţie.0 A Radistim 2 3. În tabelul 4. prinderea altoiului grefat este mai slabă. valoarea de doar 3.1 4.3 cm DS5% pentru compararea a două medii specie x biostimulator = 0.1 A Radistim soluţie 3.0 4. utilizându-se metoda comparaţiilor multiple (testul Duncan). dar inventarierea finală a altoilor supravieţuiţi nu a fost făcută decât la sfârşitul sezonului de vegetaţie.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Modul de fasonare a butaşului şi-a pus amprenta şi asupra dezvoltării ulterioare a butaşilor înrădăcinaţi.1 3.9 A Radistim 3 4. reuşită exprimată prin numărul de altoi prinşi. este ilustrată influenţa genotipului şi a biostimulatorilor de înrădăcinare asupra dezvoltării sistemului radicular la butaşii înrădăcinaţi.9 4. Pe măsură ce gradul de pornire în vegetaţie a portaltoiului este mai avansat. COMPORTAREA SPECIEI PICEA PUNGENS FORMA ARGENTEA LA ÎNMULŢIREA PRIN ALTOIRE În cadrul experienţelor de altoire s-a urmărit influenţa diferiţilor factori asupra reuşitei altoirii.15. procent mai mare decât cel din cazul altoirii pe portaltoi bine pornit în vegetaţie.0 A Media pe specie 3.0 4. nu este semnificativă 4. Acest lucru reiese din procentul de prindere de 54. datele obţinute în urma măsurătorilor au fost prelucrate statistic prin metoda analizei varianţei. urmate de cel puţin o literă comună.1 M DS5% pentru compararea a două medii specie = 0. Din analiza datelor acestui tabel se confirmă superioritatea în ceea ce priveşte dezvoltarea rădăcinilor la butaşi de Picea abies ‘Nidiformis’.15. Tabelul 4. Comportarea puieţilor altoiţi a fost urmărită pe parcursul întregului sezon de vegetaţie.2. semnificativ mai mare decât lungimea medie a rădăcinilor butaşilor fasonaţi cu cârlig. odată cu lucrările de îngrijire aplicate pe parcurs. exprimată prin număr de altoi prinşi.4 cm Notă: diferenţa dintre oricare două valori. În acest sens se evidenţiază un spor de lungime a rădăcinilor butaşilor fasonaţi cu călcâi.7 procente de prindere nu poate fi considerată foarte mare 35 . Datele reprezintă lungimea butaşilor pe variante de butăşire.2 cm DS5% pentru compararea a două medii biostimulator = 0.2 4.9 N 4. Diferenţa de lungime dintre cele două tipuri de butaş este de 0.

9 50. (%) 60 2006 56.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca (grafic 4.0 53.2 50.2 2007 2008 54.9. 4.8 52.9 bine pornit 54.3 40 20 0 2006 2007 2008 Media anul experienţei Grafic 4.8.954. cele mai bune rezultate le înregistrează altoirile cu altoi nepornit în vegetaţie. Procentul de prindere a altoilor pe ani de experienţe.2 40 20 0 slab pornit bine pornit Media gradul de pornire în vegetaţie a portaltoiului Grafic 4. Procentul de prindere a acestui tip de altoi (60.9 54.9.8 50. Procentul de prindere a altoilor pe stadii de vegetaţie a portaltoiului. în funcţie de stadiul de vegetaţie a portaltoiului slab pornit (%) 60 56.8 47.9 52.).3%) diferă semnificativ de cel al altoilor recoltaţi în perioada de repaus vegetativ şi ţinuţi la rece până în momentul altoirii (grafic.8.0 44.8 54.). în funcţie de anul de experienţe 36 . În ceea ce priveşte gradul de pornire în vegetaţie a altoiului.2 53.5 44.

78 11.8-0.48 A DS5% pentru compararea a două medii grad de vegetaţie portaltoi = 0.23. imediat după grefare.44 10.4 altoi DS5% pentru compararea a două medii grad de vegetaţie portaltoi x an experienţă = 0. Rezultatele altoirii au fost influenţate de către nivelul altoirii.67 N Media pe stadiu portaltoi 10.11 M A II-a creştere 12.15 10.00 8.5 altoi Notă: diferenţa dintre oricare două valori.20.78 11.4-0. comparaţia cu altoirea pe cea de-a treia creştere ne arată că numărul de altoi prinşi a fost semnificativ mai mare. Influenţa gradului de pornire în vegetaţie a portaltoiului şi a nivelului altoirii asupra numărului de altoi prinşi Nivelul de altoire Stadiu portaltoi Slab pornit Bine pornit Media pe nivel de altoire Prima creştere 11. prezintă influenţa gradului de pornire în vegetaţie a portaltoiului şi a perioadei de tăiere a portaltoiului deasupra punctului de altoire asupra numărului de altoi prinşi. urmate de cel puţin o literă comună. Influenţa gradului de pornire în vegetaţie al portaltoiului şi a perioadei tăierii acestuia deasupra punctului de altoire asupra numărului de altoi prinşi Stadiul vegetativ al portaltoiului Slab pornit Perioada tăierii După un an Imediat după altoire Media pe stadiu de vegetaţie al portaltoiului 10.1-1. nu este semnificativă Influenţa nivelului de altoire asupra numărului de altoi prinşi.4 altoi DS5% pentru compararea a două medii an de experienţă = 0.3-0.37 A 10.89 M A III-a creştere 9.80 M Bine pornit 9.78 10.3-0. Dacă altoirea pe a doua creştere nu a fost cu mult mai eficientă decât altoirea pe prima creştere.00 11. Tabelul 4. Chiar dacă altoii la care portaltoiul a fost îndepărtat deasupra punctului de altoire în anul altoirii. acesta nu este con-siderat statistic semnificativ.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Datele din tabelul 4. nu este semnificativă 37 .81 10.06 N Media pe perioadă de tăiere 10. au un minim avantaj în ceea ce priveşte procentul de prindere.20.7 altoi DS5% pentru compararea a două medii grad de vegetaţie portaltoi = 0.9 altoi DS5% pentru compararea a două medii nivel de altoire x grad de vegetaţie portaltoi = 1.6-0. Tabelul 4.96 10. diferenţa de 0.81 A 10.78 altoi prinşi nefiind semnificativă. urmate de cel puţin o literă comună.30 A DS5% pentru compararea a două medii nivel de altoire = 0.2 altoi Notă: diferenţa dintre oricare două valori.33 8.

este considerată semnificativă (grafic 4. nu este o diferenţă care să ne poată determina ce tip de altoi să folosim la altoire (Tabelul 4.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Nu acelaşi lucru se poate afirma despre gradul de pornire în vegetaţie a portaltoiului.).057.8 51. chiar dacă înclină puţin balanţa spre altoiul mai scurt.25. 38 . Chiar dacă procentul de prindere a altoilor în cazul realtoirii este mai scăzut decât în cazul altoirilor efectuate pe portaltoi normali. rezultate care confirmă cele afirmate. Prima categorie este reprezentată de portaltoii cu diametrul în punctul de altoire de 0.8 procente în avantajul portaltoilor mai subţiri. Diametrul portaltoiului în punctul de altoire împarte rezultatele în două categorii.5 55.4 0. în funcţie de anul de experienţe Folosirea de altoi cu lungimi diferite nu a dus la obţinerea de procente de prindere care să fie considerate semnificativ diferite.2 53. Chiar dacă pentru celelalte două tipuri de portaltoi încadraţi în categoria mai slabă există o diferenţă a procentului de prindere a altoilor de 2.8 54.0 50.). faptul că au existat altoi prinşi reprezintă o reuşită.). care nu au mai fost altoiţi anterior.23. Procentul de prindere a altoilor pe lungimi ale altoiului.7 50 55.3 45. aceasta nu este suficient de mare pentru a fi considerată semnificativă (grafic 4.7 60.7%.7 cm. Influenţa realtoirii asupra numărului de altoi prinşi.8 60.0 51. Datele din tabelul bilateral 4. datorită valorii mici. Influenţa lungimii altoiului şi a diametrului portaltoiului în punctul de altoire asupra numărului de altoi prinşi.0 altoi din totalul de 20 de grefaţi.5 cm (%) 75 66. prezintă influenţa nivelului la care a fost efectuată altoirea şi a gradului de pornire în vegetaţie a portaltoiului asupra numărului de altoi prinşi. Diferenţa de 5.16.14. media de prindere fiind de 12. 0.7 cm 1. Diferenţa de lungime de 2 cm dintre altoi.7% comparativ cu altoirile făcute pe portaltoi normal. Procentul de prindere a altoilor în cazul realtoirii este de 55. ceea ce reprezintă 60. Acest tip de portaltoi asigură cea mai mare eficienţă de prindere a altoilor.0 cm 25 0 2006 2007 2008 Media anii experien ei Grafic 4.14.0%.

nu este semnificativă nealtoit (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 Media anii experim entali 63.2 altoi Notă: diferenţa dintre oricare două valori.85M 9 cm Media pe an experimental 11.0 Grafic 4. urmate de cel puţin o literă comună. Influenţa anilor de experienţe şi a lungimii altoiului asupra numărului de altoi prinşi Lungimea altoiului (cm) 7 cm Anul experienţei 2006 2007 2008 Media pe lungime altoi 11.7 altoi DS5% pentru compararea a două medii lungime altoi x an de experienţă = 1.67a 10.16.3 60.5 55.1-1.11a 11. în funcţie de anul de experienţe 39 . Procentul de prindere a altoilor pe tipuri de portaltoi.67a 9.28A 10.22M 11.3 58.25.1 63.33a 11.6-0.3 altoit o dată 61.8 altoi DS5% pentru compararea a două medii an de experienţă = 0.56b 10.50A 11.33B DS5% pentru compararea a două medii lungime altoi = 0.89a 11.7 45.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Tabelul 4.6 61.

7 Media Altoirea în despicătură. se pot compara mult mai bine rezultatele experienţelor.19. O eficienţă economică ridicată la altoire presupune adoptarea celei mai bune tehnici de altoire astfel încât să fie valorificate la cel mai înalt nivel materialele utilizate şi activitatea depusă.3% mai mare decât varianta de altoire clasică cu altoi inactiv şi portaltoi forţat în seră.). cu costuri cât mai mici. în sensul că toţi puieţii altoiţi s-au uscat.19. Valoarea cea mai ridicată a profitului se înregistrează în cazul variantei de altoire în care se foloseşte portaltoi neforţat în seră pe care se grefează altoi ţinut la rece până în momentul altoirii (tabelul 4.2 62. în funcţie lungimea altoiului rafie naturală 67. rafie plastifiată (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 7 cm 9 cm tip de portaltoi Grafic 4. Procentul de prindere a altoilor pe tipuri de material folosit la legare. Ultimul subcapitol al acestui capitol de rezultate obţinute conţine calcule de eficienţă economică.33.5 10. O valorificare optimă a acestor elemente se va regăsi într-un număr cât mai mare de altoi prinşi. Procentul de prindere a altoilor la care a fost folosită rafia şi ceara de altoit a înregistrat cea mai mică valoare întâlnită până acum la experienţele de altoire laterală în placaj.). Dacă la altoirile din pomicultură rafia de tei şi ceara sunt folosite cu succes pentru izolarea locului de altoire. 40 . care constituie indicatori sintetici ai influenţelor factorilor studiaţi asupra reuşitei procesului de altoire.0 9.5%. în cazul altoirii molidului argintiu aceste materiale nu au avut rezultate satisfăcătoare.8 57. Legarea partenerilor cu rafie plastifiată a asigurat un procent de prindere a altoilor comparabil cu cel întâlnit în mod normal la experienţele anterioare.7%. Odată cu stabilirea elementelor de eficienţă economică. cu 17. în condiţiile efectuate de noi a avut rezultate nule.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Influenţa materialului folosit pentru izolarea punctului de altoire asupra numărului de altoi prinşi. atingând valoarea de 62. În acest caz rata profitului este de 63. fiind de doar 9. Eficienţa economică privind influenţa gradului de pornire în vegetaţie a partenerilor de altoire şi a momentului îndepărtării portaltoiului deasupra punctului de altoire asupra numărului de altoi prinşi.4 9.5% (grafic 4.

Calculul eficienţei economice Varianta de altoire Grafting variant Tip portaltoi Forţat Tip altoi Procent de prindere (%) 60.5 41 .4% 63.3 73.7% 44.5 55. În cazul realtoirilor. Acesta reprezintă o rată a profitului de 73. nealtoiţi anterior.33.).5% (tabelul 4. Tabelul 4. deşi procentul de prindere este mai mic decât în cazul altoirilor în care se folosesc portaltoi normali.34.9% Venit brut (lei/100 buc) 603 519 442 Inactiv Refrige Neforţat rat Activ Eficienţa economică privind influenţa realtoirii asupra numărului de altoi prinşi. în urma calcului economic se poate observa că această variantă aduce un spor din punct de vedere economic de 36 lei la 100 de puieţi altoiţi.7 Costuri Preţ mediu de (lei/100 vânzare buc) (lei/buc) 412 321 10 10 Venit brut (lei/100 buc) 615 557 Profit (lei/100 buc) 203 236 Rata profitului (%) 49.3 51.2 Costuri (lei/100 buc) 412 317 305 Preţ mediu de vânzare (lei/buc) 10 10 10 Profit (lei/100 buc) 191 202 137 Rata profitului (%) 46.9 44.34.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca Tabelul 4. Calculul eficienţei economice Tip altoire Normală Realtoire Procent de prindere (%) 61.

aceasta înălţime este suficientă pentru a asigura în spaţiile de locuit mici. În acest timp în străinătate producerea pomilor de Crăciun reprezintă o afacere de succes sau chiar o ramură importantă a industriei. Pentru a stabili unele însuşiri morfologice ale molidului argintiu produs în pepinierele de la noi şi a stabili la ce vârstă acesta devine apt pentru a fi utilizat ca pom de Crăciun. În prezent. din punct de vedere dimensional şi al aspectului. se propune utilizarea molidului argintiu ca pom de Crăciun. În cadrul acestui capitol a fost făcută o analiză economică referitoare la obţinea pomilor de Crăciun din specia Picea pungens forma argentea pe cale vegetativă prin altoire şi pe cale generativă. şi nu numai. pentru a fi apt de valorificare ca pom de Crăciun un exemplar de Picea pungens forma argentea are nevoie de cel puţin 8 ani dacă este obţinut pe cale generativă şi de cel puţin 10 ani dacă este obţinut pe cale vegetativă. pornindu-se de la valorificarea actuală a acestuia şi continuându-se cu posibilităţi noi de valorificare. efectul dorit. au fost făcute biometrizări ale acestora. prin altoire. dar tehnologia nu este la nivelul care ar trebui iar exemplarele obţinute nu pot fi comparate cu cele aduse din import. în ţara noastră acest aspect se rezumă în general la tăierea vârfului exemplarelor de molid din arborete înainte de exploatare. 42 . Chiar dacă are o înălţime relativ mică la această vârstă.în urma măsurătorilor efectuate s-a ajuns la concluzia că. Există unele pepiniere şi plantaţii unde are loc producerea pomilor de iarnă.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca C a p i t o l u l 5 DIVERSIFICAREA POSIBILITĂŢILOR DE VALORIFICARE A MATERIALULUI SĂDITOR LA SPECIILE GENULUI PICEA Capitolul V studiază Diversificarea posibilităţilor de valorificare a materialului săditor la speciile genului Picea. Pe baza literaturii de specialitate studiate şi avându-se în vedere condiţiile climatice şi tehnologice din ţara noastră. În acest sens s-a concluzionat că utilizarea pomilor de Crăciun din această specie obţinută pe cale vegetativă aduce o rată a profitului cu 12% mai mare decât în cazul obţinerii speciei pe cale generativă.

4. Pentru o reuşită mai bună a altoirilor de primăvară direct în câmp. 5. recoltaţi cu puţin timp înaintea altoirii. argentea pe portaltoi de Picea abies utilizându-se metoda de altoire laterală în placaj. Altoirea cu altoi cu lungime de 7 cm. grefarea de altoi recoltaţi în perioada de repaus vegetativ şi ţinuţi la rece până în momentul altoirii. Fasonarea butaşilor cu călcâi în detrimentul celor cu cârlig. 5. Pentru obţinerea materialului săditor prin altoire: 1. Continuarea cercetărilor în ceea ce priveşte substraturile utilizate la înrădăcinarea butaşilor cultivarurilor Picea abies ‘Nidiformis’ şi Picea glauca ‘Conica’. altoirea să se facă în câmp. pe care se grefează altoi neporniţi în vegetaţie. în special a celor care conţin turbă precum şi a substratului alcătuit doar din turbă pentru obţinerea de butaşi cu rădăcini mai bine dezvoltate. Folosirea de portaltoi forţaţi să pornească în vegetaţie în seră. 6. Folosirea biostimulatorului Radistim soluţie. se pot desprinde următoarele concluzii: Pentru obţinerea materialului săditor prin butăşire: 1. în vederea obţinerii unui procent mai mare de înrădăcinare şi a unei dezvoltări mai bune a rădăcinilor. imediat ce portaltoiul a intrat în vegetaţie. Continuarea cercetărilor în ceea ce priveşte utilizarea de biostimulatori de înrădăcinare utilizaţi la butăşirea cultivarurilor Picea abies ‘Nidiformis’ şi Picea glauca ‘Conica’. deoarece trecerea timpului diminuează procentul de prindere a altoilor. 7. 3. 4. Evitarea utilizării biostimulatorilor Radistim 2 şi Radistim 3 la butăşirea acestor cultivaruri. care asigură un procent de prindere mai bun decât altoirea cu altoi mai lung. care reduc procentul de prindere a butaşilor comparativ cu butaşii netrataţi. 3. de 9 cm. Altoirea într-o perioadă cât mai scurtă de timp după ce portaltoiul a intrat în vegetaţie. 6. În cazul nu se dispune de o seră şi nu este posibilă forţarea altoilor. 43 . Utilizarea substraturilor mixte. 2.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca C a p i t o l u l 6 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA ÎNMULŢIREA SPECIILOR GENULUI PICEA ŞI VALORIFICAREA MATERIALULUI SĂDITOR Analizând rezultatele obţinute în urma experienţelor efectuate în serele USAMV şi pepiniera Mihai Viteazu în anii 2006-2008. 2. primăvara devreme. Altoirea speciei Picea pungens var. care aduce un minim aport la rezultatele butăşirii comparativ cu butaşii netrataţi. la cultivarurile Picea abies ‘Nidiformis’ şi Picea glauca ‘Conica’. în care s-a urmărit comportarea cultivarurilor Picea glauca ‘Conica’ şi Picea abies ‘Nidiformis’ la înmulţirea vegetativă prin butaşi. Efectuarea de cercetări privitoare la influenţa factorilor studiaţi în această lucrare asupra butăşirii în uscat la cultivarurile Picea abies ‘Nidiformis’ şi Picea glauca ‘Conica’. Utilizarea substraturilor mixte pentru obţinerea unui procent mare de butaşi înrădăcinaţi.

Înfiinţarea la noi în ţară a unor pepiniere dendrologice. care să producă pomi de Crăciun din specia Picea pungens var. Folosirea ca material de izolare a punctului de altoire a rafiei plastifiate. Altoirea pe portaltoi cu diametrul în punctul de altoire de 0.   44 . Realtoirea în anul următor a puieţilor la care altoirea nu a reuşit în anul curent. pentru eliminarea costurilor de producere a acestora.0 cm). de preferinţă în anul următor altoirii. 8. argentea. 2. 9. sau cel puţin a unor secţii în cadrul pepinierelor existente. În urma cercetărilor referitoare la diversificarea valorificării materialului săditor la speciile genului Picea se poate recomanda: 1. Continuarea cercetărilor pentru stabilirea tehnologiei optime de cultură a molidului argintiu destinat valorificării ca pom de Crăciun.5 cm) sau mai gros (1. 10.7 cm. Îndepărtarea portaltoiului deasupra punctului de altoire doar după prinderea sigură a altoiului. investiţia fiind justificată din punct de vedere economic. care asigură un procent de prindere a altoilor net superior altoirii cu rafie naturală. care asigură un procent de prindere a altoilor mai mare decât în cazul altoirilor pe portaltoi mai subţire (0.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca 7.

Teză doctorat.. Braşov ARDELEAN M. 16. „Ion Ionescu de la Brad”. 1975. ARSENESCU. I. R. 1984. 12. 22. 2.. DOBRESCU ZENOVIA. Ed. R.. În problema doborâturilor de vânt produse în perioada 1960-1970. GH. NESTEROV. 1986. 36. A. Tehnologii moderne de producere a materialului săditor dendrologic (II). 11. 34. ABRUDAN I. 1993. GRIGORE. Contribuţii privind practicarea organizată a rezinajului în arboretele exploatabile de molid. 20. BOOM. S. GRIGORE. În: Studii şi ceretări. 33-34. DEN OUDEN. Ceres. GROBNIC. 10. În: Studii şi cercetări.59-77. ŞT.. 1973. 2006. 1. Anul I. PODEANU. Reader's Diges. În: Studii şi Cercetări. et al. Italia BITNER R.. 1979. DURAN. R. SESTRAŞ. Ed. BELDEANU E. De vechi editori.. 38. SIMIONESCU. E. Seria I. XXVII. CRISTESCU V. London CEPOIU N. 1970.. BENT E.. Producerea materialului săditor dendrologic. MIRELA CORDEA. SIMIONESCU. LANCULESCU. DUMITRESCU ELENA. C. Un nou repelent pentru protejarea plantaţiilor de răşinoase împotriva pagubelor provocate de cervide. Ceres. 7-15. R. Ed. Tehnică experimentală horticolă. 9. V. VOICHIŢA BARBU. DRĂGHIA LUCIA.. În: Bucovina forestieră.. 1999. STELIAN. Bucureşti. TR. CR. CHIRITA. M. 6. I. Molidul în literatura ştiinţifică românească (1890-1990). 1000 pianti e fiori per il giardino. Ed. ŞTEFĂNESCU. 7. 5. Ed. Caiet II Silvicultură.. CUU T.. GEORGESCU. 2009. 46-52. Produse accesorii ale pădurii. PURCELEAN. DONIŢĂ N. Cornell University Press CORLĂŢEANU S. Cercetări privind stabilirea corelaţiei dintre germinaţia seminţelor obţi-nute în laborator şi răsărirea în sol la pin silvestru şi molid. 19.. V. 13. Tehnologii moderne de producere a materialului săditor dendrologic (III). 1. Tehnologii moderne de producere a materialului săditor dendrologic (I). V. V. BLOOM A. În: Studii şi cercetări. BELDIE. CHIRITA. 1975.. PANAITESCU. 183-198. pg. R. C. Native and cultivated conifers of northeastern North America. Milano. CRISTESCU V. Iaşi. CHIRIŢĂ. 214-247. EM. DĂMĂCEANU C. IANB. The pruner’s bible: a step-by-step guide to pruning every plant in your garden. Netherlands.. XXXIII. Timber Press Inc. Cercetări asupra condiţiilor de păstrare a unor seminţe forestiere. ARMĂŞESCU. Atelierul de multiplicat cursuri. 2000. 51-55. PAŞCOVICI. 29. În: Horticultura. 15. 2. În: Horticultura. 2005. Oregon. Ed. BARBU I. DUMITRESCU ELENA. 3. STOICULESCU.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca BIBLIOGRAFIE 1. 3. 1-2. STELIAN. Gardening with conifers. ŞT. 1984. TR. R. Manual of cultivated conifers. 1. Silvicultură. În: Studii şi cercetări. 1965. P.. M. Împăduriri. 2002. 105-109. V. 1972. Academic-Pres. 1975. COPE. NIŢESCU. Universitatea din Braşov. NIŢESCU. 24. New York BRADLEY. B. Universităţii Transilvania. Cercetări privind determinarea volumului conţinut în cioată şi în rădăcini la molid. MARIA MAIERAN. 41-43. 2007.. USA. GRIGORE. K. Haga. Universităţii Transilvania Braşov.. 14. 45 . DECEI I. CEIANU. 4. I.. 1975. Bucureşti. M. În: Horticultura.. 17. 21. STELIAN. A. R. Ed. P. 515-551. Îndrumător de lucrări practice de pomicultură generală. AL. Ecologie forestieră. DRANCA. BREGA.. 8. S. GH. Bucureşti CRISTESCU V. Firefly books. DUMITRESCU P. Produse forestiere şi studiul lemnului. Ceres Bucureşti. GR. În: Studii şi cercetări. 23. Conifers for gardens. A. 18. Repelente pentru protejarea plantaţiilor tinere de molid împotriva cervidelor. 1984. 2002. 1966. 1976. Cluj Napoca. TR. MURVAI. TANKO.

MOLDOVAN. Bucureşti. 1996. Ceres. GRUDNICKI F. În: Studii şi cercetări. 3. 1. Ed. În: Horticultura. 1981. HEON. 2007. 1994. arbustes. Ameliorarea principalelor specii forestiere. vol. 1998. Molidul candelabru. New York 45. FLANDUNG M. Trees of the eastern and central United States and Canada. New York 46. Portland. FLORESCU.. USA 27. Ed. Anul II.. In: Trees. Ceres. GEORGESCU C.. G. 52. 1993. Împăduriri. FLORESCU GH. 31. molid şi tei. 2. 46 . 35. În: Studii şi cercetări. În: Plant Researches.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca 25.. Ed. Introduction to the conifers. 2008. Molidul şi foloasele lui. J. 44. ANCA DUMITRESCU. USA 32. 27. 7-11. Cercetări privind producerea puieţilor forestieri în paturi nutritive alcătuite din litieră. HILL L. 33. E. Împăduriri . În: Studii şi cercetări. 2004. Cultura speciilor forestiere. 56.Seminţe forestiere. Universităţii Suceava.seminţe forestiere. 51... LEANDRU LIA. 1989. 47. HARING P. Ed. The Garden Diy Expert. DUMITRIU-TĂTĂREANU. 1978. 48. wreaths and greens.Ceres. 27. EUN K. 50. In: Curtiss Botanical Magazine. 12. G. Timber Press.. Ed. 1999. 1994. ENESCU V. I. GH. Ceres. Christmas trees: growing and selling trees. T. FARJON A. 1962. HELMAN A. 38. 41. 2009. HARRAR. 1960. Arboricultură ornamentală. 1957. La maison rustique. ILIESCU ANA FELICIA. 1970. 2001. ZIEGENHAGEN. K. ILIESCU ANA-FELICIA. J. Arbori şi arbuşti forestieri ornamentali cultivaţi în RPR. Dover publications. 2. 26.. Reprografia Universităţii Transilvania din Braşov. Ed. Rezultatele unor experimentări în problema conservării seminţelor de molid. Cercetări privind rupturile de zăpadă din arboretele de molid din Munţii Maramureşului. 7. Calendarul recoltării fructelor şi seminţelor de arbori şi arbuşti ornamentali. Cultura arborilor şi arbuştilor ornamentali. Random House Group Ltd. A. ILIESCU ANA-FELICIA. J. I. M.. Bucureşti. issue 3. Reprografia Universităţii Transilvania din Braşov. 40. HESSAYON D. 54. În: Bucovina forestieră. 1989. Înmulţirea vegetativă a arborilor forestieri. Bucureşti.. Oregon. 37. Agro-silvică. Agrosilvică.. 28. B. Ed. 39. AcademicPres. ICHIM R. În: Horticultura. C. I. Bucureşti. 1-2. Oregon. HARRAR E. Ceres. Bucureşti. 117.. conifères et arbres Fruitiers. K. A natural history of conifers. 1-111. Consideraţiuni asupra culturii răşinoaselor în parcul dendrologic Dofteana. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 1964. 1994. GROBNIC GH. 42.. Amenajarea pădurilor.. Transworld Publishers. 2008. În: Anale.. 79-115. Ed. GIURGIU V. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. În: Bucovina forestieră. 1999 Împăduriri . 1994. VLASE. 28-31. 183-189. J. ILIESCU ANA-FELICIA. Guide to southern trees.. În: Studii şi cercetări. LLC. HOLONEC L. Bucureşti. LEAHU I. Împăduriri .. Timber Press. Coeficientul de zvelteţe şi stabilitatea individuală a arborilor de molid. Conifers of the world. La pépinière: Multiplication des arbres. Metode de favorizare a germinaţiei seminţelor de arbori şi arbuşti ornamentali.. LEAHU I. 249-280. Ed. 55. HARALAMB AT. 310-314. 1. 57. 30. 29. DUMITRIU-TĂTĂREANU. COSTEA. 109-127. 36. 2002. ECKENWALDER. 1975. 43. 26-27. Storey Publishing. Reprografia Universităţii Transilvania Braşov. Ed. 2. M-13 DNA fingerprinting can be used in studies on phenotypic reversions of forest trees mutants. Ed.. 158-172. 53. Dendrometrie.. Fiziologia plantelor lemnoase. Fossil woods from Janggi Group (Early Miocene) in Pohang Basin. W.. pin. S. Portland. 1989. 2004... În: Lumea satului 3 (ediţia electronică). 1967. 34. Conservarea pădurilor.. FARJON A.. 12. Ed. 75-87. ENESCU V. HARLOW. ENESCU V. 49. 1970. FLORESCU GH. 1935. KYUNGSIK. Dover publications. Agrosilvică.. Korea. Cercetări privind stimularea germinaţiei seminţelor şi a creşterii puieţilor cu ajutorul naftenatului de sodiu la stejar. 479-499. XXIV. 1963. GRUDNICKI MARGARETA.. 1998.. 58. Cluj-Napoca. 2006.Pepiniere forestiere. KRUSSMANN G.

ZAHARIA.. 2002. MATEESCU R. 2006. 61.. ZAHARIA.. Growing Conifers. 1. EDP.. Iaşi. Argentea by grafting. 71. ORLAIE N. E. 64.S. D. 68.. Ed. MCHOY. L. Premise pentru creşterea calităţii. The obtaining of Picea cultivars by cuttings. 67. I. MAZĂRE G. ADELINA DUMITRAŞ. Vasile Goldiş. MARCU GH. Ed. 2008. 65. I. NOORDHUIS K.. 1995.. USAMV Cluj-Napoca. Horticultură şi Viticultură. Gardening All Year Round. LUBAN E. În: Analele ICAS. V. Researches concerning the growth and development of Picea pungens species in Romania. Bucureşti. 1959.. SKAWINSKY. 2006. Ed.. WAGNER.. 5. 77. 1971. A. T. 1965. În: Bul.. 64. Bucureşti. Agro-silvică. 1996. Ed. P. Dendrologie. păstrarea şi valorificarea materialului săditor pomicol şi dendrologic. 46. Brooklyn Botanic Garden. Ceres. DANCIU. 81.. În: Bul. 2000. În: Rev. V.seminţe şi butaşi. Bucureşti. densităţii şi rezistenţei la rupturi de zăpadă a arboretelor din România. London 65. 88. M. USAMV Cluj-Napoca. Referat II. MAZĂRE G. 3.T. 1972. Ed. 69. 109-122. MARINELLI JANET et al. Cluj-Napoca. USAMV Cluj-Napoca. USAMV Cluj-Napoca. Cercetări parţiale privind posibilităţile de înmulţire la speciile de Picea. Referat III. USAMV Cluj-Napoca. 157. MIULESCU I. 2008. 86. MMI Rebo International. PÂRNUŢĂ GH. Bul. In: Photosynthetica 38. LUCICA IRIMIE. 2008. V. 84.. Researches conducted in order to obtain Picea pungens var. BAKOŞ. MOHAN GH. ZAHARIA . Botanica generală şi sistematică. Ediţia a III-a. MISZALSKI Z. 80. 73. 82. 1980. NEGULESCU E. 78. Bucureşti. În: Bul. Ed.. ASAS. 72. MAZĂRE G. D. 79. Universul plantelor. 52-55. MAZĂRE G. Producerea materialului săditor dendrologic pentru parcuri şi grădini. 66.. În: Grădina. II. JIDARU. 66. LUBAN E. Ceres. 2005. Referat bibliografic.. Ceres. 2005. ZAHARIA. CEUCA. 74. The Picea pungens Argentea variety behavior at graft side multiplication. 2003. 528. NEGRUŢIU FILOFTEIA. 60. MLADIN. ŞT.. USAMV a Banatului Timişoara. Înmulţirea coniferelor pe cale vegetativă. MORARIU I. 1970. Tehnica culturilor silvice . 48-50. A. 1973. P. USAMV Cluj-Napoca. HOLONEC. 2005. Rolul spaţiilor verzi în îmbunătăţirea microclimatului din centrele populate. S. D.. Stadiul cercetărilor privind sortimentul şi cultura speciilor din genul Picea.. 87. GHIDRA. 83. 528. Bucureşti. PÂRVU. C. 1999. Gardening success. Osama. ADELINA DUMITRAŞ. 65. Pendula in Romania. 2005. Spaţii verzi. Ed. Arbori şi arbuşti ornamentali. TIMOFTE. 62. DUŢU. BRADLEY. Bucureşti. 2006. 402-406. 277-281. Fiziologia plantelor lemnoase. Cercetări parţiale privind posibilităţile de înmulţire la speciile de Picea. 1969. MAZĂRE G. În: Bul. Bucureşti. Ceres. GH. 70. MIHAELA MORARIU. USAMV Cluj-Napoca. MAZĂRE G. E. SĂVULESCU. Researches concerning narrow-crowned spruce ideotype Picea abies f. Bucureşti.. 2000.. New York USA 63. USAMV Cluj-Napoca. 62. Tehnologii moderne în horticultură. AL. Argentea behavior in our country. M. În: Cer-cetări ştiinţifice. PARNIA P. Producerea. Doborâturile produse de vânt în anii 1964-1966 în pădurile din România. Teză de doctorat. 85... PARASCAN D. A. 2001.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca 59. Researches regarding the Picea pungens Argentea variety propagation. KEPA. GABRIELA ROMAN. 8. ASAS. Botanică forestieră.. Ed. Pentru Viaţă. 2007. Hermes House.. Evaluated the superoxide dismutase activity and chlorophyll fluorescence in Picea abies leaves growing at different altitudes. În: Bul. 1997. PALADE L.. Biometrical studies concerning the Picea pungens var. PARASCAN D. M. 171-172. Ceres. EUGENIA HĂRŞAN. ADELINA DUMITRAŞ. MAZĂRE G.. via şi livada. MAZĂRE G. Ed. Bucureşti 47 . Ed. NIEWIADOMSKA. Bucureşti. Ed. 75. SUSAN BERRY. 379-384. MAZĂRE G.A. IX. Arbori şi arbuşti. Ediţia a II-a. Bucureşti. MARIANA DEJEU. Ed.. PÂRNUŢĂ GH. Agrosilvică.. LUCACIU. 1992. 2009. 76. Cercetări privind ideotipurile de molid cu coroana îngustă..

OANA POPESCU.. Western trees. 2000. PETRIDES. ŞOFLETEA N. New York 91. STĂNICĂ FL. 113. Înmulţirea plantelor horticole lemnoase. FLORESCU. Ed. Silvicultura cu bazele geneticii forestiere. CARABELA. New York 93. 1986. Atlas florae Romania. 104. Studii şi cercetări. 101. SCHMIDT-VOGT H. SORINA FARCAŞ. 1997. Braşov.. Agroprint. 2001. ŞOFLETEA. Seria I.. P.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca 89. 117. 95. SONEA V. ŞOFLETEA N.. Vergiliu. STĂNESCU V.Vol..Vol. N. Éditions Soline. 1.. GUISANT. L. L. 98. Agrosilvică de stat. LE LAY. SMITH MIRANDA. Bucureşti. 1958. VELICICA DAVIDESCU. TANTĂU I. TEODORA ANCA. Bucureşti. G. ST. 2001. 2006. J. Dendrologie. GRĂMADĂ. 102. ANA FELICIA ILIESCU. O.. 21. MONICA DUMITRAŞCU.. 26. 77-82. pe cale vegetativă. Ed. I. France 94. Verlag Paul Parey. 19. T. Die Fichte (Band I). L. RĂDULESCU SABINA. STĂNESCU V. Ed. PETICILĂ. COCALCU. V. ŞOFLETEA. Teză doctorat. Cultura speciilor lemnoase ornamentale. În: Rev.. New York 92. Ed. 1956. 2007. Cultura speciilor lemnoase în pepiniere Ediţia a II-a. Courbevoie. 110. 112. 1958. RUBŢOV ŞT. Bucureşti. Ceres. Horticultură şi Viticultură. În: Horticultura. 90. Ed. În: Studii şi cercetări Silvicultură. 107. 109. N. R. 1973. 111. C. BÎNDU. 96. 103. 2002. Contribuţii privind productivitatea pepinierelor de molid şi pin.10-32. 1997. 1998.. 100. Ed. ROXANA MADJAR. D. RUBŢOV ŞT. A. Houghton Mifflin Company. 10. N. Cercetări privind înmulţirea unor varietăţi ornamentale de Abies şi Picea. Ediţia I-a. BROENNIMANN.. PREDA M. 49-61. VITTOZ. EDP Bucureşti. POSEDARU ALINA.. G. Ceres. În: Journal of quaternary science. MAURICE REILLE. Studiul privind efectul rezinajului asupra creşterilor la molid şi pin. VIORICA CHITU. 97.. I. 1961. A. STANCIU. DECEI. OLIVIA PETRIDES. Cercetări ştiinţifice USAMVB Timişoara. 2. 1969. Hamburg und Berlin. PEARMAN P. Pentru Viaţă. POSEDARU ALINA. G. W. 32-37. comparativ cu producerea lor fără adăpost în pepiniere. RUBŢOV ŞT. Ceres Bucureşti. Ed. 2000. ŞOMANDRA. Ed. Cercetări privind producerea puieţilor de pin silvestru şi molid pe paturi nutritive sub adăpost de folii sinetice. S. PETRIDES. Die Fichte (Band II). 48 . Trees and shrubs. În: Analele ICAS.. PALADE. În: Studii şi cercetări. 1973. Ed.mijloc de înlăturare a poluării atmosferei. 106. A. Houghton Mifflin Company. 1971. The pant propagator’s bible. PETRESCU. DE BEAULIEU. Hamburg und Berlin. A. 1979. Arboricultură ornamentală şi Arhitectură peisa-geră. Ceres. 92-100. STĂNESCU V. Spaţiile verzi . Encyclopédie pratique du jardinage. 2008. PURCELEAN ST. 115. 1977. 1-12. ENGLER. 1998. Dendrologie. 9.. Houghton Mifflin Company. G. Picea şi Chamaecyparis. Braşov. 2003. Eastern trees. Cultura speciilor lemnoase în pepiniere (forestiere şi decorative).. POSEDARU ALINA. ANATOLIE. Pentru Viaţă. Ed. 116. Bucureşti 99. 81-108... 108. Bucureşti. Rodale Press. SANDA V. 16. Late Glacial and Holocene vegetation history in the southern part of Transylvania (Romania): pollen analysis of two sequences from Avrig. PETRIDES. Flora forestieră lemnoasă a României. Ceres. EDP. CHRISTOPHE. 1979. Dendrologie. 11. 1998. Bucureşti. 19-24. I. Verlag Paul Parey. Ed. 1998. VAN DER KNAAP. Bucureşti. Timişoara. Ed. În: Ecology Letters. 114. PALADE. Studii şi cercetări cu privire la metodele eficiente de înmulţire a varietăţilor ornamentale ale genurilor Abies.. PHILLIPS SUE. 277-293.. Arhitectura peisageră. Prediction of plant species distribution across six millennia. STĂNESCU M.. N. F. Cercetări privind proporţia crăcilor la răşinoase (molid şi brad). JANET WEHR. 2005.. A. M. ZIMMERMANN. SCHMIDT-VOGT H. Bucureşti. II. Agrosilvică. XXVIII. Agrosilvică de stat. 1968. Bucureşti. L. 105. Cum şi când se înmulţesc coniferele ornamentale. PREDA M.

Ceres. 1982. VLASE IL.. În: Horticultura. M. 1977. Science Daily. 1974. Cercetări de laborator cu privire la scurtarea perioadei germinative la seminţele de Picea excelsa cu ajutorul acidului azotic. VERONICA CIOLAN. Turda. Ed.com /releases/2008/04 136. R. 2004. 134. 2003. V. 125.about. 371-373.na. 123.. www. x x x.com 138.com 139. 20-22. Bucureşti.Georgel Constantin MAZĂRE Rezumat teză de doctorat USAMV Cluj-Napoca 118. 1988. I. www. WAGNER ŞT. 1966.christmastreelocations. 97-100. LUCIA VOINESCU. VLASE IL. www. OPRIŢA. Flora. Cluj-Napoca. Christmas trees for pleasure and profit. Ed.christmastree. Rutgers University Press. x x x. 128. Bucureşti. 2000. Păstrarea seminţelor de molid. The Gardner’s Bible.fed. ZAHARIA D. Enciclopedia del giardinaggio. Conservarea seminţelor forestiere. 124. Murdoch Books Pty Limited 135.sciencedaily.us 137. lumea ştiinţei. Coordonator Isabelle Bourdial... 2. 2006. pin şi larice asupra germinaţiei.. 127. 89-108.. x x x. 7. 1984. Arboricultură ornamentală. Cultura molidului în România. Puterea de germinaţie a seminţelor de molid în cazul păstrării obişnuite pe o perioadă de 3-4 ani. Flora şi fauna. Random House Australia. 2003. LUCIA VOINESCU.forestry. timp de 5 ani. Tandem Verlag GmbH. Weidenfeld & Nicolson Wellington House. 38.com 141. cu umiditate redusă şi constantă. 1956. Norme tehnice unificate în silvicultură 131. ADELINA DUMITRAŞ. www. În: Studii şi cercetări. x x x. 5. Ed. Green arhitecture.ncsu. Global book publishing. I. VLASE IL. În: Studii şi cercetări. VLASE IL.ces.. x x x. PETRESCU. 121.. În: Studii şi cercetări. 120. WRAY D. Benedikt Taschen Verlag GmbH. 132..org 49 . Ceres. 119. Ed. www. 130. în depozite neclimatizate. Amenajamentul O.edu 140. A. DAMIAN. În: Analele ICAS. 2003.fs. L. VLAD I. VARGA D. Risoprint. 2008. 2009. Grupul editorial Rao. 126.. LUCIA VOINESCU. WINES J. 122.. 133. (ediţie electronică). ADELINA DUMITRAŞ. ediţia electronică http://www. x x x. 129.S. ZAHARIA D. 1987. 31. Influenţa duratei şi modului de păstrare a seminţelor de molid. Specii lemnoase ornamentale.terapii-naturiste. Botanica. Todesco. Cluj. ZAHARIA. x x x. www. 2008. 7-22. Înrădăcinarea butaşilor de Chamaecyparis şi Juniperus sub influenţa substanţelor stimulatoare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->