Sunteți pe pagina 1din 2

.

SI ,

Cea mai timpurie civilizatie europeanii a luat na~tere in bazinul oriental al Miirii Mediterane, pe insula Creta. Dupii declinul civilizatiei cretane locul ei in a~est spatiu a fost preluat de cultura poporului micenian "bogat in aur" ~i primul vorbitor de limbii greacii.
I nsula Creta este situat;l In extrernitatea
sudic~ a M~rii Egee 1mpanzit~ <;le insule, care se Intinde Intre Grecia ~i Turcia de ast;lzi. Este posibil ca civilizatia cretan~ s~ fi fost rezultatul unei dezvolt~ri interne, dar este mult mai probabil ca ea s~ fi fost stimulat;l de leg~turile comerciale ~i culturale cu Asia-Mic~ (Turcia), ~i 1ntr-o mai mic~ m~surn cu Egiptul. Creta se putea mandri 1nc~ din jurul anului 1950 I.e.n. cu palate splendide, ora~e mari ~i prospere, acestea fiind probabil rezultatul atat al productiei pe scar~ mare a uleiului de m~sline ~i a vinurilor, cat ~i al comertului intens din bazinul oriental al M~rii Mediterane. Grecii au p~strat 1n ~colele unruItoare memoria grandorii cretane; dar istoria acestei
O Camera ~i salonul reginei in palatul din Cnossos in insula Creta. Fiecare apartament al suitei regale dispunea de baie cu un avansat ~i eficient sistern de canalizare. Palatul regal cretan a fost inima civiliza,iei rninoice, centrul commercial, religios ~i politic.

civilizatii este lnvaluita In legenda. Conform celei mai cunoscute dintre ele, ora~ul grec Atena trimitea regelui cretan Minos 1n fiecare an drept tribut tineri ~i fecioare, ace~tiafiind sacrificati Minotaurului, monstrul jumatate om jumatate taur din adancullabirintului. pana la urma eroul atenian Teseu omoara bestia ~i reu~e~tesa ~i scape din labirint. Datorita legendei, adjectivul "rninoic" derivat din numele Minos denume~te lntreaga civilizatie cretana. Totu~i se pare ca 1n realitate erau sacrificati rnai degraba tauri decat oameni iar singurii expu~i pericolului erau acrobatii, antrenati anume sa execute salturi peste tauri, prinzandu-se de coamele acestora. Blanzii minosieni Fresceleviu colorate pictate pe peretiipalatului ne sugereazaca membri societatii minoice era:uoptimi~ti, relaxati ~i iubitori ai placerilor vietii. Se pare ca erau pa~nici ~i se simteau In siguranta deoarecepalatele ~i ora~elelor erau nefortificate iar secole de-a randul soldatii nau purtat armuri. Palatele erau formate dintr-un ~ir de lncaperi complicat distribuite. Se presupune ca cel mai mare palat, cel din Cnossos, era re~edinta regala dar la fel de impresionante erau ~i palatele din Phaistos, Mania ~i Hagia Triada. Palatele ~i ora~ele aveau conducte de apa ~i sisteme de canalizare. in jurul anului 17501.e.n.1n urrna unei cataStrofe naturale, probabil un cutremur, pala9

~ :3 ~ .E l ~ ] .2

O Poporul minoic e5te con5iderat a fi fO5t blind ~i iubitor al placerilor vie1ii. Decorarea locuintelor le dadea O 5ati5.fac1ie deO5ebita. de5eOri i~i pictau pere1ii cu fre5Ce viu colorate.

CRETA $1 MAREA

EGEE

teleau fost avariate. Dar cultura minoic~ avea lnc~ resursele necesare pentru a reconstrui totul ~i mai grandios. Dup~ 1650 i.e.n. lns~, civilizatia minoic~ fiind trecu~ de culmile dezvol~rii ei, n-a mai putut face fata unei noi catastrofe care s-a produs In jurul anului 1450 i.e.n. Probabil aceasta din urm~ a,fost legat~ de eruptia vulcanic~ care a nimicit o mare parte a insulei Thera afla~ la aproximativ 110 km dep~rtare. Creta ins~~i a fost devasta~ de giganticul val produs. Efectele acestui cutremur au fost resimtite probabil in toa~ partea estic~ a M~rii Mediterane ~i se presupune c~ distrugerea insulei Thera a dat na~tere legendei continentului scufundat in ocean, Atlantida. in urma acestei catastrofe palatele nu au mai fost reconstruite timp de cateva generar;ii

iar civiliza1;ia minosiana a disparut. S-aupastrat numeroase tablite de lut datand din aceasta perioada. Inscriptiile acestora sant asemanatoare primelor scrieri in limba greaca,sugecind ca la vremea acbea Creta cazuse sub ocupatia razboinicilor veniti din peninsula Pelopones (Greciade astazi) -aheii sau micenienii. Aheii erau barbari sositi pe teritoriul Greciei dinspre nord, aproximativ simultan cu na~tereacivilizatiei cretane. Spre deosebire de minosieni care erau scunzi ~i nu purtau barba, aheii erau inalti ~i barbo~i, razboinici iscusiti utilizand carele de 11!1pta (necunoscute in Creta). Aheii ~i-au intemeiat ora~e fortificate fiecare ora~ avand cate o citadela sau o fortareata foarte bine aparata. Barbarii boga\i in aur Majoritatea acestor ora~e se aflau in Pelopones, principala peninsula care formeaza sudul Greciei. Cel mai impozant dintre acestea era Micene, amintit in poezie ~i legende ca fiind capitala marilor regi ahei ~i a bel~ugului lor in aur. Din aceastacauza, termenul "micenian" este utilizat deobicei atunci cand ne referim la ahei ~i la modul de viata faurit de ace~tiain mileniul doi i.e.n. in jurul anului 1600 i.e.n ora~ele miceniene erau inf1oritoare ~i i~i dezvoltau propria cultura, puternic influentata la inceput de Creta minoicl. Micenienii erau raspanditi in aproape toate insulele marii Egee ~i odata cu declinul Cretei ~i-au construit o retea profitabila de comert cuprinzand toata zona de est

00 Coifurile razboinicilor micenieni erau confec,ionate din , bronz sau col,i de


; , ... mlstre,1 pU~1

0' . ~ ro u 6-,
0 O Qi ~ ~ " ~

laolalta atfel incat sa apere de lovituri. Doar regii ~i nobilii purtau armuri ce acoperau tot corpul.

O fast fiind

Ora~ul canstruit

Micene

pe un defensiv, de

amplasament incanjurat ziduri.

O Suveranii erau inmormanta1i cu ma~ti mortua re ca aceasta, numita "Masca lui Agamemnon".

Morm.1ntul

O Corpurile neinsufle~ite descoperite in mormintele regale din Micene erau acoperite cu folie __de,~,~~~"

a Marii Mediterane. Pentru o vreme Micene pare sa fi avut statutul unei mari puteri, capabila sa negocieze pe picior de eg~litate cu imperiul hitit ~i cu cel egiptean. Primele semne ale dezordinii ~i declinului au inceput sa apara in secolul al 13-lea i.e.n. O cauza 5'"arputea sa fi fost suprasolicitarea fol1elor proprii in razboiul impotriva Troiei. Principalele centre miceniene au decazut definitiv in timpul secolului al12-lea i.e.n. Printre alte cauze probabile se numara ~i sosirea unui nou popor vorbitor de limba greaca, poporul dorian. Cu toate ca aheii ~i dorienii au convietuit ~i in finalau devenit un singur popor, tulburarile perioadei de inceput au determinat migrari semnificative ale aheilor catre Ionia (coasta de vest a Turciei de astazi). Aproximativ prin secolul al 11-lea i.e.n. arta scrierii s-a pierdut iai operele de arta au disparut. Grecia devastata de catastrofe a intrat inperioada neagra a istoriei sale antice.

!) ~

]
Morminte miceniene timpurii ',~ a.

~---,,~
',.

Poarta
~:;"" Sc3ri c3tre ,

N t
~ r,.;~

Poarta de atac

0 I', 0

600 200

picioare metri /

AI\). <v ,~

~ "' '.

10

S-ar putea să vă placă și