Sunteți pe pagina 1din 7

Terapii psihologice

Defini!ie: Tratamentul psihologic sau psihoterapia const! n tratamentul afec"iunilor psihice prin metode psihologice. Orice variant! de psihoterapie presupune existen"a a cinci elemente esen"iale. Primul element este reprezentat de client. Acesta este persoana care prezint! probleme psihologice. n practica psihoterapic!, utilizarea termenul de pacient este contraindicat!, ntruct acest termen presupune din start o etichetare a persoanei n cauz!. Al doilea element l constituie terapeutul. El este o persoan! abilitat! din punct de vedere social #i profesional n a-l ajuta pe client n demersul terapeutic. n prezent, n "ara noastr!, nu exist! un statut bine delimitat legal referitor la persoanele abilitate n exercitarea acestei profesii, cu att mai mult cu ct aceasta nu figureaz! nc! n nomenclatorul na"ional al profesiilor. Al treilea element este o teorie psihologic! ce explic! mecanismele psihologice aflate la baza problemelor clientului. Modul de explicare a problematicii clientului, mai exact paradigma care st! la baza acestei explica"ii, reprezint! unul din criteriile de clasificare ale variantelor de psihoterapie disponibile. Setul de proceduri reprezint! al patrulea element implicat. Acest set de tehnici sunt derivate din teoria psihologic! men"ionat! anterior, avnd ca scop corectarea mecanismelor aflate la baza problemelor clientului. n fine, al cincilea element este reprezentat de o rela"ie particular! ntre client #i terapeut, rela"ie care ntotdeauna prezint! o valen"! terapeutic! important!, uneori poate cea mai important!. Clasificare: Variantele psihoterapeutice actuale se clasific! n principal dup! dou! criterii. Primul criteriu, mai simplu, se refer! la num!rul de persoane implicate n procesul terapeutic. Conform acestui criteriu se disting: Psihoterapia individual! presupune o interac"iune ntre un client #i terapeut. Psihoterapia de grup presupune interac"iunea mai multor clien"i, att cu terapeutul ct #i ntre ei. Al doilea criteriu de clasificare const!, a#a cum s-a men"ionat anterior, n paradigma psihologic! ce st! la baza interpret!rii problemelor pentru care se adreseaz! clientul.

n func"ie de acest criteriu se disting urm!toarele variante psihoterapeutice: ! Terapii psihodinamice ! Terapii umaniste ! Terapii comportamentale ! Terapii cognitive ! Terapii cognitiv-comportamentale Este important de re"inut c! un criteriu de clasificare nu l exclude pe cel!lalt. Astfel, att n psihoterapia individual! ct #i n cea de grup, se pot utiliza terapii psihodinamice, umaniste, comportamentale sau cognitive. Indica!ii "i contraindica!ii ale psihoterapiei Indiferent de varianta psihoterapeutic!, exist! afec"iuni psihice n care aplicarea terapiilor psihologice este posibil! #i poate aduce beneficii importante n abordarea terapeutic! a cazului respectiv, situa"ii care reprezint! indica"ii ale psihoterapiei. n cazul unora dintre indica"ii, psihoterapia poate rezolva cazul respectiv f!r! asocierea unei terapii farmacologice, alteori ns! asocierea unei medica"ii psihotrope este obligatorie. n precizarea indica"iilor psihoterapiei, necesitatea apel!rii simultane la o terapie farmacologic! nu a fost considerat! drept criteriu de excludere. n alte afec"iuni psihice, psihoterapia fie nu poate fi aplicat! datorit! lipsei totale de colaborare a pacientului, fie, n cazul n care este utilizat!, ea nu aduce nici un beneficiu sau beneficiul este minim #i nesemnificativ fa"! de riscurile implicate prin ntrzierea ini"ierii terapiei farmacologice. n aceste situa"ii se consider! c! psihoterapia este contraindicat!. n listarea afec"iunilor psihice n care psihoterapia este indicat! sau contraindicat! s-a utilizat terminologia propus! de DSM IV. Indica"ii: Tulbur!rile anxioase Tulbur!rile somatoforme Tulbur!rile disociative Disfunc"iile sexuale Tulbur!rile de alimenta"ie Tulbur!rile de adaptare Tulbur!rile de personalitate Dependen"a sau abuzul de substan"e psihoactive Tulbur!rile persistente ale dispozi"iei.

Contraindica"ii: - Deliriumul - Demen"ele - Tulbur!ri amnestice #i alte tulbur!ri cognitive

Tulbur!ri psihotice determinate de consumul de substan"e psihoactive Schizofrenia #i alte tulbur!ri psihotice Episodul depresiv major cu simptome psihotice sau risc suicidar crescut Episodul manical. O parte dintre contraindica"ii au un caracter relativ ntruct, n anumite faze evolutive ale bolii, psihoterapia poate fi utilizat! ca o metod! adjuvant! de tratament. Astfel de situa"ii sunt reprezentate de tulbur!rile psihotice, inclusiv schizofrenia, n care, dac! prin farmacoterapie se realizeaz! o remisiune chiar incomplet!, psihoterapia poate aduce unele benficii. De asemena, episodul depresiv major, dup! ce simptomele psihotice #i riscul suicidar se reduc n intensitate, se preteaz! la o interven"ie psihoterapeutic!. n demen"ele incipiente, tulbur!rile amnestice cu simptome mai pu"in exprimate #i episodul maniacal, beneficii pot apare prin aplicarea metodelor de terapie comportamental!, reprezentate de administrarea recompenselor sau pedepselor n func"ie de prestarea sau refuzul unor activit!"i. n tulbur!rile psihice care nu sunt men"ionate n rndul indica"iilor #i contraindica"iilor, oportunitatea utiliz!rii terapiilor psihologice este discutabil!. n adoptarea unei decizii n sensul abord!rii psihoterapeutice a acestor tulbur!ri, trebuie s! se "in! cont de anumite particularit!"i ale cazului. Descrirea metodelor: ntruct cele dou! criterii de clasificare ale variantelor psihoterapeutice nu se exclud reciproc, descrierea metodelor se va realiza trecndu-le ini"ial n revist! pe cele grupate dup! teoria psihologic! explicativ!, aplica"iile subliniate ale acestora referindu-se n principal la psihoterapia individual!. Ulterior, vor fi prezentate cteva aspecte particulare legate de psihoterapia de grup precum #i unele dintre avantajele posibile ale acesteia.

Terapiile psihodinamice:
Terapiile psihodinamice au la baz! teoria psihanalitic! #i terapia derivat! din aceasta, propuse de Sigmund Freud. Conform curentului psihodinamic, comportamentul, att cel normal ct #i cel anormal, este determinat de existen"a unor conflicte mentale interne, denumite #i conflicte intrapsihice. Obiectivele #i tehnicile terapiei psihodinamice constau n: " Identificarea conflictului Identificarea conflictului intrapsihic se realizeaz! prin utilizarea unor tehnici de explorare a incon#tientului. Dintre acestea, mai jos sunt exemplificate doar tehnica asocia"iilor libere #i interpretarea viselor.

Tehnica asocia"iilor libere: Clientul, aflat n condi"ii de relaxare, verbalizeaz! gndurile care i trec prin minte, f!r! a urma un discurs ordonat din punct de vedere logic. Interpretarea viselor: Freud distinge dou! tipuri de con"inut ale visului. Primul, reprezentat de con"inutul manifest este ceea ce viseaz! subiectul #i poate povesti dup! ce s-a trezit. Al doilea este con"inutul latent, reprezentat de valoarea simbolic! a aspectelor ce formeaz! con"inutul manifest. Freud #i adep"ii teoriei lui considerau c! exist! unele simboluri universale. Un astfel de simbol universal este reprezentat de un obiect care are o anumit! semnifica"ie corespunz!toare con"inutului latent. Aceast! semnifica"ie este identic! pentru to"i subiec"ii n al c!ror con"inut manifest se afl! obiectul respectiv. Ca exemple de simboluri universale, Freud a prezentat urm!toarele: - apa din con"inutul manifest semnific! n con"inutul latent na#terea; - uria#ii din con"inutul manifest semnific! n con"inutul latent un tat! autoritar #i rigid n mica copil!rie; - obiectele lungi #i ascu"ite (creioane, suli"e, pari, etc) din con"inutul manifest semnific! n con"inutul latent falusuri. Ulterior existen"a unor astfel de simboluri universale a fost infirmat!, chiar dac! aceste simboluri pot fi considerate o expresie a incon#tientului colectiv, semnifica"ia lor fiind puternic influen"at! de aspecte culturale specifice. " Rezolvarea conflictului Rezolvarea conflictului intrapsihic, odat! ce acesta a fost identificat, se realizeaz! printr-o tr!ire intens! con#tient! #i exteriorizarea emo"iilor legate de conflictul intrapsihic cauzator al tulbur!rii psihologice. Emo"iile legate de conflictul intrapsihic se consider! c! anterior au fost reprimate. Aceast! desc!rcare afectiv! intens! este cunoscut! sub termenul de catharzis. n prezent, terapiile psihodinamice au suferit cteva modific!ri. n primul rnd s-a renun"at la o focalizare excesiv! pe reprimarea impulsurilor sexuale, care ini"ial a fost considerat! a de"ine rolul esen"ial n apari"ia tulbur!rilor psihologice. O a doua modificare const! n centrarea aten"iei #i pe alte momente ale dezvolt!rii subiectului, #i nu doar pe primii ani de via"! pe care Freud i considera ca perioad! unic! n care se pot constitui conflictele intrapsihice ale c!ror consecin"e ar deveni manifeste doar la vrsta adult!.

Psihoterapiile umaniste:
Aceast! variant! de psihoterapie are la baz! curentul umanist reprezentat de Rogers #i Maslow. Paradigma acestui curent teoretic const! n ideea c! personalitatea se dezvolt! printr-un proces natural de cre#tere. Conform acestei abord!ri

teoretice, comportamentul anormal apare n condi"iile n care procesul de cre#tere al personalit!"ii este blocat. Obiectivele terapiei umaniste constau n reluarea procesului natural de cre#tere a personalit!"ii. n acest scop ea urm!re#te s! promoveze sentimentul de adecvare, faptul c! clientul este n"eles #i s! l ajute pe acesta s!-#i redobndeasc! stima de sine. Un exeplu de terapie umanist! l ofer! terapia centrat! pe client propus! de Rogers. Acest! variant! de psihoterapie umanist! se bazeaz! pe trei condi"ii esen"iale: - Acceptarea necondi"ionat! se realizeaz! prin nentreruperea clientului, necatalogarea lui ca avnd o tulburare psihic! #i neacordarea de sfaturi. Astfel, clientul se va sim"i adecvat #i capabil s! g!seasc! prin propriile for"e solu"ii la problemele sale. - Empatia const! n punerea terapeutului n situa"ia clientului #i verbalizarea sentimentelor generate de acest! transpunere. Verbalizarea se realizeaz! prin reflec"ii; ea trebuie sa aib! un con"inut concret. Rolul reflec"iilor este de a-l face pe client s! se simt! n"eles #i, n consecin"!, adecvat. - Congruen"a se refer! la o coresponden"! ntre verbaliz!rile prin reflec"ii #i atitudinea sau comportamentul terapeutului. Congruen"a este un argument pentru client, care l convinge o dat! n plus de empatia terapeutului #i de autenticitatea reflec"iilor realizate de c!tre acesta.

Psihoterapiile comportamentale
Terapia comportamental! are la baz! curentul comportamental din psihologie. Conform acestuia, att comportamentul normal ct #i cel anormal au la baz! acelea#i mecanisme de nv!"are. n psihoterapia comportamental!, pentru a denumi comportamentele normale #i pe cele anormale, f!r! a realiza o etichetare implicit! a clientului, se folosesc termenii de comportament adaptativ, respectiv dezadaptativ. Obiectivele terapiei comportamentale constau n eliminarea comportamentelor dezadaptative #i nlocuirea acestora cu comportamente adaptative. Tehnicile constau fie n realizarea unei decondi"ion!ri constituit! prin condi"ionare clasic!, fie n mnuirea recompenselor #i/sau a pedepselor pentru a reduce comportamentul dezadaptativ #i a promova comportamentele adaptative. Un exemplu de tehnic! de decondi"ionare este desensibilizarea sistematic!. Este utilizat! n special n tratamentul fobiilor. Psihologic, fobia este explicat! prin condi"ionarea stimulului fobogen (stimul condi"ionat) care este asociat cu ideea de pericol (stimul necondi"ionat). Ideea de pericol determin! ca r!spuns, ini"ial necondi"ionat #i ulterior condi"ionat, anxietate intens!.

Desensibilizarea sistematic! const! n dou! etape. ntr-o prim! etap! se realizeaz! o ierarhizare a situa"iilor care genereaz! team!. n a doua etap!, dup! deprinderea de c!tre client a unei tehnici de relaxare, situa"iile ierarhizate n prima etap! sunt parcurse progresiv, printr-o confruntare imaginar!. Se ncepe cu situa"ia care determin! anxietatea cea mai redus!. nainte de a trece de la o situa"ie anterioar! la cea urm!toare, terapeutul trebuie s! se conving! c! n cazul confrunt!rii, situa"ia anterioar! nu determin! nici un sentiment de team!. Pentru aceast! convingere terapeutul se bazeaz! att pe verbaliz!rile clientului, ct #i pe absen"a semnelor somatice ale anxiet!"ii.

Psihoterapia cognitiv#
Paradigma de la baza terapiei cognitive este ideea c! un comportament anormal se datoreaz! unor distorsiuni n prelucrarea informa"iilor, distorsiuni generate de existen"a sau apari"ia unor cogni"ii ira"ionale. Astfel de cogni"ii preexistente apari"iei tulbur!rii sunt aser"iunile n termeni general valabili (de exemplu: To"i oamenii trebuie s! m! plac! pentru ceea ce sunt sau Fiecare problem! are o solu"ie perfect! pe care trebuie s! o g!sesc). Aser"iunile care prezint! un astfel de format conduc ntotdeauna la situa"ii de e#ec. Cogni"iile ira"ionale pot fi totodat! consecin"a unor experien"e nedorite repetate (de exemplu: dup! e#ecuri repetate poate apare ideea c! Nimic din ceea ce ncerc s! fac nu mi iese sau Nu sunt bun de nimic). Obiectivele psihoterapiei cognitive constau n identificarea cogni"iilor ira"ionale #i invalidarea lor prin argumentare logic!. Aceast! terapie are ca indica"ie de elec"ie abordarea psihoterapeutic! a depresiei, att cea minor! ct #i episodul depresiv major.

Psihoterapia cognitiv-comportamental#
Terapiile cognitiv-comportamentale reprezint! o mbinare a tehnicilor cognitive cu cele comportamentale. Este o variant! psihoterapeutic! caracterizat! prin eficien"!, spectru de aplicabilitate larg #i validare relativ rapid! a rezultatelor. Obiectivele terapiei sunt de a identifica cogni"iile ira"ionale #i de a le combate prin argumentare logic! dublat! de exerci"ii comportamentale. Un exemplu de exerci"iu comportamental l reprezint! hiperventila"ia voluntar!, exerci"iu utilizat n abordarea psihoterapeutic! a atacurilor de panic!. Printre indica"iile de elec"ie ale psihoterapiei cognitiv-comportamentale se num!r! tulburarea obsesiv-compulsiv! #i tulburarea de panic!.

Psihoterapia de grup
$i n terapia de grup, n func"ie de paradigma psihologic! utilizat!, se disting acelea#i variante terapeutice, #i anume: psihodinamice, umaniste, comportamentale, cognitive #i chiar cognitiv-comportamentale. n func"ie de structura grupului se disting mai multe variante ale acestora: - Grupurile omogene, care sunt formate din pacien"i cu diagnostice sau probleme similare versus grupurile inomogene, care includ categorii heterogene de pacien"i din punct de vedere al tulbur!rilor psihice pe care ace#tia le prezint!. - Grupurile nchise, n care membrii grupului r!mn aceia#i pe parcursul ntregului demers terapeutic versus grupurile deschise, care accept! includerea de noi membrii sau retragerea unor membrii mai vechi n timpul desf!#ur!rii terapiei. Experien"a actual! pledeaz! pentru o eficien"! crescut! n cazul aplic!rii terapiei de grup pentru grupuri omogene. Exemple pentru abordarea terapeutic! a unor astfel de grupuri omogene sunt reprezentate de: - Tratamentul psihologic al dependen"elor de substan"e psihoactive, metod! acceptat! n prezent ca fiind printre cele mai eficiente tratamente pe termen lung, care se adreseaz! acestor cazuri. - n tulburarea de stres posttraumatic: grupurile sunt constituite nu att pe baza diagnosticului comun, ci n primul rnd pe baza problematicii comune, consecutive naturii evenimentului psihotraumatizant. Astfel de grupuri pot include femeile care sunt victimele unui abuz sexual, supravie"uitorii unei catastrofe naturale, etc. - n tulbur!rile fobice, cnd efortul individual de debarasare de sentimentele de anxietate este completat #i sus"inut de efortul grupului. Printre principalele avantaje posibile ale terapiei de grup se num!r! urm!toarele: - evitarea sentimentului de izolare care apare consecutiv tulbur!rii psihice #i a consecin"elor acestuia; - mp!rt!#irea experien"elor ntre membrii grupului; - membrii grupului nva"! unii de la al"ii despre consecin"ele tulbur!rilor psihologice, dar #i anumite solu"ii pentru a face fa"! situa"iilor cu care este posibil s! se confrunte; - confruntarea ntre membrii grupului cu adoptarea unei perspective reale asupra problematicii abordate; un membru al grupului este mai u#or de convins de c!tre o persoan! care prezint! un statut social apropiat #i o problematic! similar!.