Sunteți pe pagina 1din 3

COMPLIANA TERAPEUTIC

Definiie: Compliana terapeutic repre!int concor"ana "intre


in"icaiile #i inter"iciile formulate "eme"ic #i aplicarea lor efecti$ "e
pacient%
&ininim: a"eren terapeutic
'n (ituaia )n care acea(t concor"an e(te (c!ut (e folo(e#te
termenul "e non*complian%
E+emplele cele mai o,i#nuite "e non*complian (unt:
Nere(pectarea mo"ului in"icat "e a"mini(trare a tratamentului
o E(te o (ituaie relati$ puin frec$ent
o Cel mai frec$ent apare )n ca!ul:
tratamentelor anti,iotice cu a"mini(trare "in - )n - ore
tratamentului con.uncti$itelor cu picturi oculare /!iua
(e a"mini(trea! la 0 or iar noaptea "in 1 )n 1 ore2
Nere(pectarea inter"iciilor formulate "e me"ic
o E(te pe "eparte (ituaia cea mai frec$ent
o E+emple:
Renunarea la fumat )n timpul unei $iro!e re(piratorii
Renunarea la con(umul "e alcool )n timpul
tratamentului cu unele "intre anti,iotice
Nepre!entarea la termenul (ta,ilit pentru controlul me"ical:
o E(te o (ituaie frec$ent )nt3lnit )n (tomatolo4ie
E+ternarea "in (pital la cerere
o E(te o (ituaie rar
o Pacientul poate (olicita e+ternarea (u, (emntur la orice
moment al internrii
o O (ituaie particuar o repre!int unii ,olna$i pi5ici6 pentru
care a(umarea r(pun"erii le4at "e e+ternare contrar
in"icaiilor me"icale )i re$ine uneia "intre ru"ele "e 4ra"ul I
/(o 7 (oie6 prini6 frai 7 (urori6 copii2%
8actori care influenea! compliana terapeutic:
Caracteri(tici in"i$i"uale ale pacientului
o 93r(ta:
compliana terapeutic ma+im (e )nt3lne#te la copii
compliana terapeutic minim apare la a"ole(ceni
o &e+ul:
8emeile (unt mai compliante latratament "ec3t
,r,aii
1
o Ni$elul "e e"ucaie:
'n 4eneral compliana terapeutic cre#te proporional
cu ni$elul "e in(truire
E+cepie face per(onalul (anitar: me"icii6 a(i(tentele
me"icale6 "ar mai ale( farmaci#tii
Caracteri(tici ale (c5emei terapeutice
o Comple+itatea (c5emei terapeutice:
cu c3t (c5ema terapeutic e(te mai comple+ /multe
me"icamente cu orare "iferite "e a"mini(trare26 cu
at3t compliana terapeutic (ca"e
o Efectele a"$er(e aleme"icamentelor:
efectele a"$er(e ale me"icamentelor pot "etermina
)ntreruperea "inproprie iniiati$ a tratamentului
e(te e(enial informarea pacienilor cu po(i,ilitatea
apariiei unor efecte a"$er(e #i faptul c6 )n 4eneral6
ele (unt tran!itorii
o Efectul place,o:
Definiie: oriceefect terapeutic ne.u(tificat "in punct
"e $e"ere farmacolo4ic
&ituaii )n care "e $ali"ea!:
Efect terpeutic "up a"mini(trarea unei
(u,(tane inacti$e /e+% ap "i(tilat2
Efect terpeutic "up a"mini(trarea unei
(u,(tane acti$e6 "ar )n afara (pectrului "e
aciune al (u,(tanei /e+% ameliorarea cefaleei
"up a"mini(trarea unui anti,iotic2
Efect terapeutic "up a"mini(trarea unei
(u,(tnae acti$e6 )n (pectrul "e aciune al
(u,(tanei6 "ar ne.u(tificat "e repe"e (au "e
inten( /e+% cuparea an+ietii "in atacul "e
panic "up a"mini(trarea per o( a unei
,en!o"ia!epine2
Meto"e "e cre#tere a efectului place,o
Mo"ul "e pre!entare al me"icamentului
o E+emple:
:in.ecii franu!e#ti;
ce ,ine a mer( la un pacient cu
acelea#i (imptome un anume
me"icament
2
Mo"ul "e con"iionare al me"icamentului
o Efect place,o ma+im la perfu!ii
o Dintre ta,lete6 efectul place,o ma+im )l
au cele $iu colorate
Popularitatea me"icamentului )n populaie
o Pe primul loc )n popularitate (e afl
$itaminele
o Le urmea! )n"eaproape me"icamentele
antiinflamatoare ne(teroi"iene #i
anti,ioticele
Acce(i,ilitatea me"icamentului
o Cu c3t un me"icament e(te mai (cump #i
mai 4reu "e 4(it6 cu at3t efectul place,o
e(te mai mare /cu con"iia ca )n final
pacientul (*l poat o,ine2
Caracteri(tici ale ,olii
o Dintre $aria,ilele le4ate "e ,oal6 cea mai mare influen
a(upra complianei terapeutice o are :4ra"ul "e
ameninare "e ,oal perceput "e pacient;
E+emplu: la pacienii alcoolici :e+a4erarea;
re!ultatelor ne4ati$e ale anali!elor "e (3n4e poate
prelun4i perioa"ele "e a,(tinen
Caracteri(tici ale relaiei me"ic*pacient
o Tran(ferul < relaia "in(pre pacient )n(pre me"ic
Tran(ferul po!iti$ /pacientul are )ncre"ere )n me"ic6
)l (timea! #i )l aprecia!2 fa$ori!ea! compliana
terapeutic
o Contratran(ferul < relaia "in(pre me"ic (pre pacient
Contratran(ferul nu influenea! compliana
terapeutic
3