Sunteți pe pagina 1din 4

COMPORTAMENTUL SUICIDAR Comportamentul suicidar include: suicidul realizat denumit suicid !

! de"init ca #orice act "atal produs de $ictim% &ns%'i cu inten(ie mai mult sau mai pu(in autentic% de a muri aceasta "iind mai mult sau mai pu(in con'tient% de moti$a(ie) suicidul nerealizat ! termeni "olosi(i: o tentati$a de suicid *Dur+,eim- ! perceput ini(ial ca #un e'ec &n realizarea unei mor(i si.ure) o parasuicid */reitman- ! perceput ini(ial ca #orice act ne"atal prin care $ictima &'i pro$oac% o leziune sau in.ereaz% &n e0ces o su1stan(% situa(ii care i2ar putea periclita mai mult sau mai pu(in $ia(a) o &n prezent: nu se mai "ace o distinc(ie clar% &ntre cei doi termeni temenul de parasuicid este tot mai pu(in "olosit Epidemiolo.ia suicidului: "rec$en(a suicidului pe .lo1 ! 34 cazuri 5 3667666 locuitori (%ri cu rate sc%zute de suicid: o Canada o Marea 8ritanie (%ri cu rate crescute de suicid: o 9%rile 8altice o Un.aria suicidul &n Rom:nia: 34 cazuri 5 3667666 locuitori o zone cu rate crescute de suicid: ;ude(ele <ar.,ita Co$asna S%la; o zone cu rate sc%zute de suicid: ;ude(ele Si1iu Olt o ;ude(ul Clu;: 34 ! 3= cazuri 5 3667666 locuitori Di"eren(e nerealizat: epidemiolo.ice &ntre suicidul realizat 'i suicidul

&n "unc(ie de $:rst%

o suicidul mai "rec$ent la persoanele de $:rsta a treia *peste >6 anio tentati$ele de suicid mai "rec$ente la persoanele tinere &n "unc(ie de se0 o suicidul de ? ori mai "re$ent la se0ul masculin o tentati$ele de suicid de 4 ori mai "rec$nte la se0ul "eminin &n "unc(ie de ni$elul de instruire o suicidul mai "rec$ent la intelectuali o tentati$ele de suicid sunt mai "rec$ente la persoane cu ni$el redus de instruire sezonalitate o suicidul are o distri1u(ie sezonier% *e0ist% o a.lomerare de cazuri &n anumite perioade ale anului-: la 1%r1a(i e0ist% @ sezoane: I ! dup% ec,ino0ul de prim%$ar% p:n% spre solsti(iul de $ar% al II2lea ! dup% ec,ino0ul de toamn% c:te$a s%pt%m:ni *4 ! > s%pt%m:ni la "emei e0ist% un sin.ur sezon: dupa ec,ino0ul de prim%$ar% p:n% spre solsti(iul de $ar% e0ist% &ns% o a.lomerare de cazuri &n prea;ma s%r1%torilor de iarn% *A ! 36 zileo tentati$ele de suicid nu par a a$ea o distri1u(ie sezonier% Dac% e0isten(a suicidului la persoane s%n%toase psi,ic este un su1iect contro$ersat ! suicidul ra(ional este unanim acceptat% asocierea suicidului cu anumite tul1ur%ri mintale Suicidul &n patolo.ia psi,iatric%: suicidul psi,otic o apare &n: depresia ma;or% psi,otic% sc,izo"renie st%rile con"uzo2onirice o consecin(% a: delirului depresi$ micromanic ,alucina(iilor auditi$e imperati$e ,alucina(iilor $izuale teri"iante suicidul ne$rotic

o apare &n: tul1ur%rile an0ioase o consecin(% a: paro0ismelor an0ioase &n scop #de e$adare) suicidul psi,opatic o apare &n: tul1ur%rile de personalitate o aspecte particulare: suicidul impulsi$: nepremeditat &n conte0tul toleran(ei reduse la "rustrare prin reac(ii de #scurt circuit) suicidul demonstrati$: aspect par(ial re.izat &n scop de a 'anta;a sau de a impresiona Metode de comitere a suicidului ! trei cate.orii: metode to0ice o suicid ! aproape ;um%tate din cazuri o tentati$e ! peste B6C din cazuri o to0ice "olosite: medicamente sedati$e antiin"lamatorii nesteroidiene *paracetamol aspirin% &n mediul rural: insectopesticide otr%$uri pentru roz%toare metode as"i0ice o suicid ! pondere crescut% mai ales &n Transil$ania o tentati$e de suicid ! pondere redus% o metode: sp:nzurare into0ica(ie cu: metan ! mai "rec$ent la "emei *&n 1uc%t%rie mono0id de car1on ! mai "rec$ent la 1%r1a(i *&n .ara; &nec metode traumatice o suicid ! ponderea cea mai mare &n SUA *&mpu'careo tentati$e de suicid ! pondere redus% o metode: &mpu'care &n;un.,iere aruncare de la &n%l(ime *de"enestrare sau precipitare-

aruncare &n "a(a unui $e,icul &n mi'care ! cel mai adesea &n "a(a trenului $enesec(ie E$aluarea riscului suicidar dup% o tentati$% de suicid se 1azeaz% pe e$aluarea a trei aspecte ale tentati$ei: inten(ia ! se e$alua ! se e$aluez% pe 1aza: o caracterului premeditat *testament scrisoare de adio plani"icarea 'i procurarea articolelor necesare- ! risc suicidar crescut o letalit%(ii metodei ! direct corelat% cu riscul suicidar crescut moti$a(ia ! se e$alueaz% #sezioritatea) moti$a(iei ! direct corelat% cu un risc suicidar crescut patolo.ia psi,iatric% asociat% ! su.ereaz% &ntotdeauna un risc suicidar crescut