Pildele Domnului Isus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Cele două case
Haina nouă şi burdufurile noi
Semănătorul
Pilda neghinei
Pilda grăuntelui de muştar
Pilda aluatului
Comoara ascunsă
Mărgăritarul de preţ
Pilda năvodului
Pilda robului nemilostiv
Pilda lucrătorilor viei
Pilda celor doi fi
Pilda vierilor
Pilda nunţii fiului de împărat
Pilda celor doi robi
Cele zece fecioare
Pilda talanţilor
Pilda cu sămînţa
Pilda portarului
Pilda copiilor mofturoşi
Pilda celor doi datornici
Samariteanul milostiv
Prietenul de la miezul nopţii
Pilda bogatului neînţelept
Pilda smochinului neroditor
Pilda celor poftiţi la cină
Turnul neterminat şi regele prudent
Oaia rătăcită
Banul pierdut
Fiul risipitor
Ispravnicul necredincios
Robi netrebnici
Judecătorul nedrept
Pilda vameşului şi a fariseului
Pilda polilor

Matei 7:24-27 (Luca 6:47-49)
Matei 9:16-17
Matei 13:3-8 (Marcu 4:3-8; Luca 8:5-8)
Matei 13:24-30
Matei 13:31-32 (Marcu 4:30-32; Luca 13:18-19)
Matei 13:33 (Luca 13:20-21)
Matei 13:44
Matei 13:45-46
Matei 13:47-50
Matei 18:23-35
Matei 20:1-16
Matei 21:28-32
Matei 21:33-46 (Marcu 12:1-12; Luca 20:9-19)
Matei 22:1-14
Matei 24:45-51 (Luca 12:42-48)
Matei 25:1-13
Matei 25:14-30
Marcu 4:26-29
Marcu 13:34-37
Luca 7:31-35
Luca 7:41-43
Luca 10:25-37
Luca 11:5-8
Luca 12:16-21
Luca 13:6-9
Luca 14:15-24
Luca 14: 28-33
Luca 15:4-7 (Matei 18:12-14)
Luca 15:8-10
Luca 15:11-32
Luca 16:1-9
Luca 17:7-10
Luca 18:1-8
Luca 18:9-14
Luca 19:11-27