Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 1 civil 1. diferenta dintre masa succesorala si succesiune.

Masa succesorala= in cadrul dr de mostenire notiunea de mostenire sau succesiune se intrebuinteaza nu numai in sensul de transmitere a patrimoniului unei pers fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta, dar si pt desemnarea a insusi patrimoniului transmis din cauza de moarte Succesiune= orice transmisiune de drepturi, intre vii sau pt cauza de moarte, transmisiune care poate fi universala, cu titlu universal sau cu titlu particular. 2. daca de cujus inlatura de la mostenire prin testament pe singurul sau mostenitor rezervatar, vom fi in prezenta ML/MT? Mostenirea este legala in cazul in care defunctul a lasat testament insa acesta nu cuprinde dispozitii referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral, ci la inlaturarea de la mostenire pe mostenitorul rezervatar, el va culege rezerva ca mostenitor legal. 3. rezerva se culege in calitate de mostenitor universal/cu titulu universal/ cu titlu particular? Rezerva se culege in toate cazurile cu titlu universal. 4. mostenitorii legali pot avea vocatie numai la bunuri singulare? Mostenitorii legali nu pot avea vocatie numai la bunuri singulare, privite izolat, deci nu pot exista mostenitori legali cu titlu particular. 5. in ce situatie regulile ML sunt inlaturate de cele ale MT? exheredarea este acea dispozitie testamentara prin care testatorul inlatura de la mostenire unul sau mai multi mostenitori legali. Exheredarea este o prerogativa ce apartine testatorului, dar care nu se poate exercita nelimitata. Astfel, mostenitorii rezervatari nu vor putea fi inlaturati in totalitate de la mostenire, neputand fi lipsiti de rezerva succesorala. In consecinta, testatorul poate dezmosteni numai partial mostenitorii rezervatari (cat priveste cotitatea disponibilia), iar ceilalti mostenitori nerezervatari, pot fi dezmosteniti fara nici o limita. 6. in ce conditii poate un legatar care este si mostenitor legal sa renunte la legat? Este posibil ca pers chemata la mostenire de lege, cat si gratificata prin testament sa opeteze diferit cu privire la ML si la MT, adica sa o accepte pe prima si sa renunte la legat ori invers. Daca insa legatul este mai mic decat cota legala, mostenitorul legal nu poate renunta la legat pt a mostenit mai mult, deoarece un asemenea legat poate avea si semnificatia unei exheredari partiale, caz in care mostenitorul legal poate reclama numai rezerva prev de lege in favoarea sa.

7. se pot institui prin testament mostenitori? Prin testament nu se pot institui mostenitori, cu numai legatari, care insa pot dobandi bunurile succesorale nu numai cu titlu particular, dar si cu vocatie universala sau cu titlu universal, asemanator mostenitorilor legali, ceea ce justifica denumirea lor de mostenitori (testamantari). 8. carac jur ale transmisiunii succesorale -pt cauza de moarte -universala -unitara -indivizibila 9. o situatie in care o pers poate beneficia mortis causa de bunurile lasate de o alta pers fata de care nu are vocatie succesorala.

10.

11. ce este mostenirea convetionala? Este o donatie ce are ca obiect bunuri viitoare. Contractul de donatie produce efecte numai la moartea donatorului si este totdeauna revocabil. 12. cand poate interveni ML? Motenirea legal intervine atunci cnd cel care las motenirea nu a dispus de averea sa total sau parial prin act de ultim voin, n timpul vieii, adic prin testament.

13. ML poate coexista cu MT? da 14. cum se definitiveaza capacitatea succesorala a disparutului? Daca persoana declarata disparuta printr-o hot jud reapare sau daca in hot declarativa de moarte instanta stabileste ca data a mortii una ulterioara deschiderii mostenirii, prezumtiva capacitate succesorala a celui disparut se consolideaza.

15. cum se desfiinteaza? Aceasta prezumtie este relativa si poate fi rasturnata prin dovada mortii disparutului, constata fizic sau prin jot jud, intervenita inainte de data deschiderii succesiunii. 16. ce trebuie sa dovedeasca cel ce pretinde mostenirea in numele copilului nenascut la data deschiderii mostenirii? Trebuie sa se faca dovada ca respectivul copil a fost conceput anterior deschiderii succesiunii, precum si faptul ca s-a nascut viu. Termenul legal de conceptie este cuprins intrea a 300 zi si a 180 zi dinaintea nasterii copilului. 17. sub ce modalitate se considera ca accepta un minor mostenirea?

Actul de optiune, fiind un act juridic , pentru a fi valid, trebuie sa emane de la o persoana capabila si sa fie rodul unei vointe lipsite de vicii. Astfel: Pentru a putea exercita dreptul de optiune succesorala , mostenitorul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina1. Potrivit art. 687 Codul Civil , minorul sau interzisul nu pot accepta o mostenire sau renunta la ea decat conformandu-se dispozitiilor legale care carmuiesc minoritatea si interdictia , cuprinse in Codul familiei , in Decretul nr. 31/1954 privitor la.persoane si in Codul civil. Aceasta inseamna ca minorii sub 14 ani si interzisii isi exercita dreptul de optiune succesorala prin reprezentantul legal , iar minorii intre 14-18 ani exercita singuri dreptul de optiune succesorala , dar cu incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal. In toate cazurile de exercitare a dreptului de optiune succesorala privind minori sau interzisi este necesara autorizarea prealabila a autoritatii tutelare (art. 129 din Codul familiei)2. 18. in ce consta proba docimazie? termen ce desemneaza diferitele probe cu ajutorul carora se Incearca cunoasterea starii unui organ In momentui mortii. Cea mai cunoscuta este proba de hidrostatica pulmonara sau proba de plutire a plamanului: fragmentele de plaman cu densitate mare cad la fundul apei. In acest caz, proba de d. este negativa si se observa la plamanul nerespirat, dar si In *imatu-ritate, *atelectazii, procese inflamatorii pulmonare cu participare alveolara. Prin d. histologica pulmonara se Incearca, de ase-menea, sa se constate daca un copil a respirat dupa nastere sau s-a nascut mort. Prin d. hepatica se cerceteaza continutui de *glicogen hepatic pe sectiuni histologice, pentm a stabili durata agoniei.

19. ce sunt comorientii? In cazul in care mai multe pers au murit in aceeasi imprejurare, fara sa se poata stabili daca una a supravietuit alteia, si sunt socotite ca au murit deodata. 20. codecedatii? in cazul in care mai multe pers au murit in acelasi timp, dar in imprejurari diferite, si nu se poate stabili oridinea deceselor.