Sunteți pe pagina 1din 9

I.

Introducere

Energiaeolian este energia vntului, o form de energieregenerabil. La nceputenergiavntuluiera transformatn energiemecanic. Ea a fostfolosit de la nceputurileumanitii ca mijloc de ropulsiepeappentru diverse ambarcaiuni iarcevamaitrziu ca energiepentru morile de vnt. Morile de vntau fostfolositencepnd cu sec al 7-lea . r de peri pentrumcinareagrunelor.Morile de vnteuropene, construitencepnd cu sec al !"-lea n #nglia i $rana, au fostfolositeattpentrumcinarea de boabectipentrutiereabutenilor, mrunirea tutunului, confecionarea %rtiei, presareaseminelor de in pentru ulei imcinarea de piatrpentruvopselele de pictat. Ele au evoluat ca putere de la "&-'( )* la nceputpn la !&(( )* +anul !,--., devenindnacelaitimpiloc de depozitare a materialelorprelucrate. Morile de vntamericanepentrufermeerauidealepentrupomparea de ap de la mare adncime. /urbineleeolienemodernetransformenergiavntuluinenergieelectricproducndntre &(-0( )* +diametre de elicencepnd cu !m.-"-'M* putere +diametre de 0(-!((m., celemaimultegenerndntre &((-!&(( )*. 1utereavntuluiestefolositinactivitirecreativeprecum 2indsurfing-ul. La sfritulanului "(!(, capacitateamondial a generatoareloreoliene era de !,3 3(( M*. /oateturbinele de pe glob pot genera 3'( /era2aior4an, ec%ivalentul a ",&5 din consumulmondial de energie. 6ndustriavntuluiimplic o circulaieamrfurilor de 3( miliarde euro ilucreaznea 07( ((( persoanenntreagalume. rile cu ceamaimare capacitateinstalatnfermeeolienesunt 7%ina, 8tatele 9nite, :ermania i 8pania. La nceputulanului "(!!, pondereaenergieieoliene, ntotalulconsumului intern era de "35 n ;anemarca, !35 n8paniai1ortugalia, circa !(5 n 6rlanda i :ermania, &,'5 la nivelul 9E< procentuleste de '5 n =omnia la nceputulanului "(!". La aceeaidatn=omniae>istaupeste o mie de turbine eoliene, jumtatedintreelefiindn ;obrogea. /urbineleeoliene pot fi mpritearbitrarntreiclase? mici, mediiimari. /urbineleeolienemicisuntcapabile de generarea a &(-0( )* putereifolosescrotoare cu diametruntre !@!& m. 8e folosescn principal n zone ndeprtate, undee>ist un necesar de energieelectricdarsurseletradiionale de electricitatesuntscumpesaunesigure.9nelemici turbine suntaacompactenct pot fi cratenlocaiindeprtatepespatele calului. 7elemaimultedispozitiveeolienesuntturbinele de dimensiunemedie.#cesteafolosescrotoarecare au diametrentre !&@0( m i au o capacitate ntre &(-!&(( )*. 7elemaimulte turbine comercialegenereaz o capacitate ntre &(()*-!&(()*.

/urbineleeolienemari au rotoare care msoardiametrentre 0(@!(( m isuntcapabile de a genera "-' M* putere. 8-a doveditnpracticcaceste turbine mastodontsuntmaipuineconomiceimaipuinsigurenraport cu cele de dimensiunemedie /urbineleeolienemariproducpn la !,- M* i pot avea o palet de peste 3( m, elefiindplasatepeturnuri de -( m. 9nele turbine pot produce & M*, deiaceastanecesit o vitez a vntului de apro>imativ &,& m4s, sau "( de Ailometripeor. 1uine zone pepmnt au acesteviteze ale vntului, darvnturimaiputernice se pot gsi la altitudinimaimariin zone oceanice.

II.

Analiza conceptual a sistemului

1o2er*orAs !(( A2

/%e Bort% *ind !(( A2

: =E1C*E= !((A2

6n continuarevomalege turbine eoliana1o2er*orAs!(( A*. FunctiaGlobala? D/ransformareaenergieieoliene in energieeletricaprinintermediulunuiamplificator de turatieE 6ntrare 6esire M Fantulpierdut E Energiemecanica 6 6nformatii cu privire la modul de functionare Energiemecanicapierduta 6nfotmatii cu privire la energiaelectricaobtinuta
M* FG E* I*

E
I

$E!-functie de separaredintreenergiacinetica a vantuluisivant +solutiete%nica - pale. $M!- functie de transfer intrevatulutilizatsivantulpierdut +solutiete%nica - pale.

$E"- functie de insumareaenergiei cu informatia +solutiete%nica @ controlulpalelor. $E'- functie de transformareaenergieicinetice in energieimecanica +solutiete%nica @ rotor si pale. $E3- functie de modificareaenergieimecanice cu modificareturatiei +solutiete%nica @ amplificator de turatie. $E&- functie de distribuireaenergieimecanicepierdutesi a energieimecaniceutilizate $E0- functie de trandormare a energieimecanice in energieielectrica +pentrucurentalternativ. +solutiete%nica @ generator. $E7- funcie de distribuire a energieielectricesi a informatiei +solutiete%nica @ sensor. $6!- functie de distribuireainformatiei in comanda 8/#=/ sivalorile de referinta +solutiete%nica @ 877. $6"- functie de insumareintrecomanda start si stop cu e>ecutiaultimeicomenzi $6' @ functie de insumareintrevalorile de referintasivalorilecurente $63- functie de separareintrecomada stop siparametriielectriciobtinuti

Fariante 7riterii 1uterea de rotatie a rotorului 1utereageneratorului ;iametrulrotorului :abaritnacela 89M#

1o2er*orAs 7" rpm !(( A* !- m '-3- Ag 3 puncte

/%e Bort% *ind &7 rpm !(( A* !,.! m 7"(( Ag " puncte

: =E1C*E= 0( rpm !(( A* "!.& m 7!(( Ag " puncte

-Pale @ (Tipizate) de obiceisuntrealizate cu aceleasitehnologiiutilizatesi in industriaaeronautica, din materialecompozite, care saasiguresimultanrezistentamecanica, le!ibilitate, elasticitatesigreutateredusa"

- #acela+/ipizata. $ are rolul de a prote%acomponenteleturbineieoliene care se monteaza in interiorulacesteia (arborele principal, sistemul de pi&otare, generatorul electric, etc.)" - Pilonul+8tandardizat.' are rolul de a sustineturbinaeolian(i de a permiteaccesul)n&edereae!ploatarii(ie!ecutariioperatiilor de )ntretinere, respecti&repara*ii. +ninteriorulpilonilorsuntmontateat,tre*eaua de distribu*ieaenergieielectriceproduse de turbinaeolian, c,t(iscrile de accessprenacel" ' Arborele principal al turbineloreoliene are turaGieredusHitransmitemiHcarea de rotaGie, de la butuculturbinei la multiplicatorul de turaGie cu roGidinGate. InfuncGie de tipulturbineieoliene, turaGiaarborelui principal poatesvariezentre "(J3(( rot4min< - Generatorul electric+/ipizat.$ are rolul de a con&ertienergiamecanic a arborelui de tura*ieridicat al turbineieoliene, )nenergieelectric. -pirelerotorului se rotesc)nc,mpul magnetic generat de stator (iast el, )n spire se induce curent electric"

III. .ista de cerinte


Cbiectivuluiacestuiproiectreperezintaobtinereaenergieielectriceec%iavalenta cu !(( A*. 1entruindeplinireaobiectivului principal avemurmatoarelecerinte? 8istemultrebuiesaporneasca la o viteza a vantului de '.& m4s 8istemultrebuiesa se opreascacandvitezavantuluidepaseste &,.& m4s 8istemultrebuiesagenereze current alternativ de ""( F 1utereanominala a sistemului in conditii standard trebuiesa fir !(( A* =otorulsistemuluitrebuiesaaiba un diametru de ma>im !- metrii

=amdamentrulsitemuluitrebuiesa fie de (.," /olerantavariatieidistantei de masuratdintre a>e sa fie de J /olerantaabateriidirectieivantuluisa fie de #baterea minima a coteipestedintisa fie de /olerantacoteipestedintisa fie de

8istemultrebuiesaaiba? 7ost redus Bivel de zgomotredus ;imensiuni cat maireduse

7#L79LE