Sunteți pe pagina 1din 7

Dg de nursing Curs 5 TCDN, 2013 Elaborarea dg de nursing

* * * * * *

Elaborarea diagnosticului presupune: Organi area, anali area, sinteti area !i prelucrarea datelor colectate" #denti$icarea proble%elor de s&n&tate ale pacientului, caracteristicilor particulare !i etiologiei diagnosticului" 'entru enun(ul diagnosticului asistenta )sau nursa* necesit& abilit&(i cogniti+e, putere de deci ie deter%inate de cuno!tin(e pro$esionale te%einice"

Elaborarea dg de nursing Prelucrarea este un act de interpretare a datelor culese, +alidate !i organi ate ,n pri%a etap& a procesului de nursing" Identificarea problemelor este etapa ,n care asistenta !i pacientul identi$ic& punctele $orte ale acestuia, resursele de adaptare la o nou& situa(ie" 'roble%ele de s&n&tate ale pacientului sunt identi$icate pe ba a %ani$est&rilor clinice se%ne !i si%pto%e reac(iile !i co%porta%entul acestuia"

Elaborarea dg de nursing

* * *

Enunul diagnosticului de nursing -n aceast& etap& asistenta $ace cone.iuni ,ntre problemele de sntate ale pacientului i factorii de risc. O proble%& de s&n&tate poate a+ea %ai %ul(i $actori cau ali / $actori de %ediu, psi0ici, bio/$i iologici, sociologici, spirituali, culturali"
1

O dat& ce legturile au fost stabilite, asistenta poate enun(a diagnosticul de nursing" 1cesta trebuie s& denote clar o proble%& de s&n&tate actual& sau poten(ial& a pacientului, care poate $i re ol+at& prin inter+en(ii independente sau dependente"

2tructura dg" de nursing

Dg de nursing 3 co%ponente structurale )3ordon*

* * *

' proble%a E etiologia 2 se%ne si si%pto%e

2tructura dg" de nursing

* * * * * * *

Problema (P) - e.pri%& un co%porta%ent, o reac(ie, o atitudine, o di$icultate a pacientului" Ter%enii utili a(i pentru enun(ul proble%ei sunt: alterare, diminuare, dificultate, deficit, refuz,
2

* * * * * * *

incapacitate"

2tructura dg" de nursing Etiologie (E) Etiologia cuprinde $actorii cau ali, adic& acei $actori care constituie cauza n apariia problemelor de sntate" 4actorii cau ali pot $i: de ordin fizic $actori intrinseci )proble%e %etabolice, obstruc(ia c&ilor respiratorii, in$ec(ii, etc"* $actori extrinseci )agen(i e.teriori care, ,n contact cu organis%ul, ,%piedic& $unc(ionarea nor%al& i%obili are ,n aparat gipsat, pansa%ent co%presi+, sonde na o/gastrice*5

2tructura dg" de nursing

* * * *

Etiologie (E) de ordin psi ologic senti%ente, e%o(ii, tulbur&ri cogniti+e care in$luen(ea & satis$acerea ne+oilor )an.ietate, stres, situa(ii de cri &, tulbur&ri de g6ndire*5 de ordin sociologic interac(iunea cu $a%ilia, colegii de %unc&, prietenii, %odi$ic&ri ale rolului social )senti%ent de respingere, di$icult&(i de co%unicare, !o%a7, pensionare*5 de ordin cultural i spiritual proble%e de adaptare la o cultur&, insatis$ac(ii ,n respectarea +alorilor !i credin(elor5
3

lega(i de necunoaterea modului de promo!are a unei bune stri de sntate.

2tructura dg" de nursing

Semne de dependen (S) sunt semne obser!abile ale incapacitii de meninere a sntii, de satisfacerea a ne!oilor fundamentale )nu/!i e$ectuea & ,ngri7irile igienice, nu co%unic& cu %e%brii ec0ipei de s&n&tate, nu respect& regi%ul dietetic*"

Clasi$icarea dg" de nursing

* * * *

Diagnosticul actual cuprinde dou& ele%ente: proble%a actual& )sau reac(iile pacientului la o proble%&* $actorii etiologici 8eg&tura dintre cele dou& ele%ente se reali ea & prin inter%ediul e.presiei 9legat de: sau 9datorit:" Esen(ial este ca ,ntre cele dou& ele%ente s& e.iste o cone.iune"

Clasi$icarea dg" de nursing

* * * *

Diagnosticul potenial. El poate $i utili at pentru a e+iden(ia un r&spuns incert al pacientului sau legat de $actori necunoscu(i" Diagnosticul poten(ial poate $i enun(at pe ba a: istoricului strii de sntate a pacientului,
4

* * * * * * *

cunoaterea complicaiilor bolii, experiena asistentei.

Clasi$icarea dg" de nursing Exemple de diagnostic actual" /discon$ort legat de durere5 /perturbarea i%aginii corporale legat& de pierderea unui %e%bru5 /an.ietate legat& de i%ine(a unei inter+en(ii c0irurgicale" Exemplu dedg.potenial: 9poten(ial de alterare a respira(iei legat& de $u%at e.cesi+:"

Tr&s&turi ale dg" de nursing

* * * * *

este un enun( clar !i concis al proble%elor pacientului5 este speci$ic unui pacient5 se ba ea & pe datele ob(inute ,n pri%a etap& a procesului de nursing5 se sc0i%b& ,n $unc(ie de %odi$ic&rile r&spunsului pacientului la proble%ele de s&n&tate5 (ine cont de $actorii cau ali ai proble%elor de s&n&tate5
5

* * * * * * * * * * * * *

orientea & asistenta spre inter+en(iile speci$ice proble%elor pacientului5 pro%o+ea & plani$icarea inter+en(iilor independente5 $acilitea & co%unicarea asistentei cu ceilal(i %e%bri ai ec0ipei de s&n&tate"

Erori ,n $or%ularea dg"de nursing 'rin: utili area ter%inologiei %edicale ,n de$a+oarea celei speci$ice nursingului5 utili area unui singur se%n sau si%pto% ca r&spuns al pacientului la o proble%& de s&n&tate5 plasarea $actorilor cau ali ,naintea r&spunsului pacientului5 i%plicarea +alorilor !i credin(elor proprii" Acurateea diagnosticului de nursing depinde de ob(inerea de in$or%a(ii co%plete prelucrarea obiecti+& a acestor date

N dg +s ; dg Dg de nursing Nursa

* * * * * * * * * *

Descrie raspunsul pacientului <aspunsul di$era intre indi+i i Dg se %odi$ica atunci cand se %odi$ica raspunsul pacientului Nursa co%anda inter+entiile Dg %edical ;edic 2e re$era la o boala Este oarecu% uni$or% intre indi+i i Nu se %odi$ica in ti%pul bolii ;edicul co%anda inter+entiile

=ibliogra$ie

* * *

>>>"allnurses"co% Teodorescu D, Iorga A, ista !"Teorii, concepte, diagnostic in nursing"Ed"##"?ni+ersit@ 'ress,2011:3A/A0" "e#$ield SA, %in& !D, Scott-Tille' D, Sridaromont (), !aramba *+,Co.Bs Clinical 1pplications o$ Nursing Diagnosis, 5t0 ed5 200C:2/C"
7