Sunteți pe pagina 1din 4

AEROSOLI

1) Aerosolii farmaceutici se pot obtine prin urmatoarele metode :


a. liofilizare ;
b. precipitare ;
c. antrenare cu vapori de apa si condensarea la nivelul cailor respiratorii
superioare ;
d. dispersare cu aer sub presiune ( cu ajutorul duzelor ) ;
e. dispersarea cu un gaz propulsor .
2) Aerosolii cu aplicatie topica prezinta urmatoarele avantaje :
a. asigura o administrare rapida si comoda ;
b. evita contactul manual cu suprafata tratata ;
c. realizeaza o repartitie uniforma a substantei active pe suprafata tratata ;
d. necesita un proces tehnologic simplu ;
e. au un pret de cost redus .
3) are dintre urmatoarele afirmatii referitoare la aerosoli de uz e!tern sunt :
a. cele mai multe preparate sunt de tip spra" ;
b. asigura o mai buna protejare a continutului fata de mediul e!tern ;
c. gazele propulsoare trebuie sa aiba un punct de fierbere scazut ;
d. gazele propulsoare trebuie sa aiba un punct de fierbere ridicat ;
e. gazele propulsoare lichefiate trebuie sa se evapore in momentul trecerii
prin orificiul de emisie .
#) $mplerea recipientelor pentru aerosoli se realizeaza :
a. sub presiune la temperatura normala ;
b. la presiune normala si temperatura normala ;
c. la presiune normala si la temperaturi scazute in instalatii frigorifice ;
d. sub presiune% la cald ;
e. la vid .
&) are dintre urmatoarele afirmatii sunt valabile pentru aerosolii cu gaze
comprimate :
a. propulsorul poate fi : '
2
% (
2
'% Ar% (
2
;
b. gazele comprimate pot fi partial solubile sau insolubile in produsul
dispersat ;
c. sunt putin sensibili la variatii de temperatura ;
d. presiunea in recipient ramane constanta pe toata durata eliberarii
continutului din recipient ;
e. presiunea in recipient scade o data cu eliberarea continutului din recipient .
)) *azele lichefiate utilizate ca propulsor trebuie sa :
a. fie inerte d.p.d.v. chimic ;
b. fie neinflamabile ;
c. aiba un punct de fierbere sub temperatura camerei ;
d. aiba un punct de fierbere mare ;
e. aiba capacitate buna de dizolvare .
+) are dintre urmatoarele afirmatii sunt valabile pentru aerosolii cu doua faze :
a. sunt constituiti dintr,o faza gazoasa si una lichida ;
b. dupa formarea aerosolului% propulsorul lichefiat se afla emulsionat ca faza
interna intr,o emulsie de tip $-A ;
c. pot fi obtinuti cu gaze comprimate ;
d. pot fi obtinuti cu gaze lichefiate% daca acestea sunt miscibile cu substanta
activa ;
e. se recurge la adaos de cosolventi pentru a se asigura un amestec intim al
substantei active cu propulsorul .
.) are dintre urmatoarele afirmatii sunt valabile pentru aerosolii cu gaze lichefiate :
a. presiunea din recipient este determinata de presiunea de vapori a gazului
propulsor% nu si de cantitatea acestuia ;
b. propulsorii pot fi considerati ca facand parte integranta din formula ;
c. presiunea in recipient ramane constanta mentinandu,se echilibrul intre
portiunea de propulsor lichefiat si fractiunea in stare de vapori ;
d. ca gaze lichefiate se folosesc in special derivati clorofluorurati ai
metanului si etanului ;
e. se obtin printr,un proces tehnologic simplu si sunt lipsiti de to!icitate .
/) 0in categoria gazelor propulsoare lichefiate fac parte :
a. azot ;
b. freon 11 ;
c. argon ;
d. freon 12 ;
e. freon 11# .
11) 2ub forma de aerosoli de inhalatie se administreaza :
a. bronhodilatatoare ;
b. antibiotice ;
c. vasoconstrictoare ;
d. antipiretice ;
e. anestezice .
11) 0imensiunea particulelor pentru aerosolii de inhalatie destinati a fi utilizati la
nivelul alveolelor pulmonare trebuie sa fie :
a. intre 11 3 31 4m ;
b. intre 31 3 &1 4m ;
c. 5 3 4m ;
d. 6ntre 3 3 11 4m ;
e. 7 &1 4m .
12) 8alva este compusa din :
a. cap de apasare ;
b. capsula de sertizare ;
c. resort ;
d. tub plonjor ;
e. jiglor .
13) 8alva are rolul de a :
a. asigura utilizarea continutului aflat sub presiune ;
b. asigura inchiderea etansa a recipientului ;
c. permite distributia continutului printr,o simpla apasare mecanica ;
d. asigura dispersarea substantei active in gazul propulsor ;
e. toate cele mai sus mentionate .
1#) ontrolul calitatii aerosolilor se refera la :
a. urmarirea calitatii substantelor active ;
b. urmarirea calitatii propulsorilor ;
c. marimea particulelor de substanta activa ;
d. viteza de emisie ;
e. corectitudinea dozarii .
1&) are din urm afirmatii sunt adevarate in cazul aerosolilor pt caile respiratorii :
a. produc un efect local asupra mucoaselor cailor respiratorii ;
b. pot contine antib% bronhodilatatoare% glicozide cardiotonice vasodilatatoare
c. se folosesc e!clusiv pentru efect sistemic ;
d. contin particule cu diametru de ordinul micronilor ;
e. sunt denumiti si aerosoli de inhalatie .
1)) are din urm afirmatii referitoare la aerosoli sunt adevarate :
a. sunt dispersii coloidale de particule lichide sau solide intr,un mediu de
dispersie gazos ;
b. energia necesara dispersarii poate fi produsa de un gaz propulsor sau poate
fi e!terioara ;
c. folosirea lor se bazeaza pe 3 tipuri de e!pulzari : simpla% cu turbulenta% cu
turbulenta si e!pansiunea particulelor dispersate ;
d. finetea dispersiei% omogenitatea si stabilitatea nu prezinta importanta
pentru calitatea preparatului ;
e. se folosesc e!clusiv pentru aplicatii in dermatologie .
1+) are din urm afirmatii referitoare la gazele propulsoare sunt adevarate :
a. constituie faza elastica ;
b. pot fi gaze comprimate ;
c. pot fi gaze lichefiate ;
d. constituie forta motrice a ansamblului presuriat ;
e. e!ercita asupra continutului o presiune mai mica decat presiunea
atmosferica .
1.) 9ropulsorii unui aerosol pot fi reprezentati de :
a. gaze comprimate ;
b. lichide sub presiune ;
c. gaze lichefiate ;
d. aer ;
e. toate cele mai sus mentionate .
1/) 6n fct de diametrul particulelor% penetrarea aerosolilor de inhalatie se face astfel :
a. 5 31 4m% depasesc fosele nazale ;
b. 21 3 31 4m ajung la nivelul traheei ;
c. 11 3 21 4m ajung la nivelul bronhiilor ;
d. 3 3 11 4m patrund la nivelul alveolelor pulmonare ;
e. 5 3 4m patrund la nivelul alveolelor pulmonare .
21) 9enetratia aerosolilor in caile respiratorii depinde de :
a. marimea particulelor substantei active ;
b. anatomia cailor respiratorii ;
c. mecanica respiratorie ;
d. timpul de contact intre aerosol si suprafata mucoasei ;
e. agentii de vascozitate utilizati in formulare .
RASPUNSURI AEROSOLI
1) c%d%e
2) a%b%c
3) a%b%c%e
#) a%c
&) a%b%c%e
)) a%b%c%e
+) a%c%d%e
.) a%b%c%d
/) b%d%e
11) a%b%c%e
11) c
12) a%b%c%d%e
13) a%b%c
1#) a%b%c%d%e
1&) a%b%d%e
1)) a%b%c
1+) a%b%c%d
1.) a%c
1/) a%b%c%e
21) a%b%c%d