Sunteți pe pagina 1din 53

UNIUNEA EUROPEAN

GUV E R NUL ROM NI E I


MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI I PROTECIEI
SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007 - 2013
OI POSDRU Un i v e r s i t a t e a d i n Bu c u r e t i


Investeste in oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educatia si formarea profesionala n sprijinul cresterii economice si
dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
Domeniul major de intervenie 1.5 Programe doctorale i postdoctorale n sprijinul
cercetarii
Numrul de identificare al contractului: POSDRU /88/1.5/S/ 61150
Titlul proiectului: Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si pamantului


TEZ DE DOCTORAT
BAZlNUL MORFOHlDROGRAFIC CLMUIUL TELEORMNEAN
GENEZA, EVOLUIA I DINAMICA RELIEFULUI
REZUMATConductor tiinific
Prof.univ.dr. FLORINA GRECU

Drd. ALBU (DINU) MARIA
Bucureti
2012
1CUPRINS
INTRODUCERE..................................................................................................................7
I. DATE GEOGRAFICE GENERALE ALE BAZINULUI CLMUI...................10
1.1. Aezarea geografic i limite....................................................................10
1.2. Subuniti morfologice din Cmpia Boianului ......................................12
1.3. Bazinul morfohidrografic unitate geomorfologic de baz................14
1.4. Istoricul cercetrilor..................................................................................15
1.5. Metodologia cercetrii...............................................................................20
II.DATE GEOLOGICE I EVOLUIA PALEOGEOGRAFIC A TERITORIULUI
ANALIZAT ........................................................................................................................24
2.1. Elemente structurale i litologice..............................................................24
2.2. Tectonica i evoluia paleogeografic.......................................................35
2.3. Geneza i evoluia reelei hidrografice.....................................................43
III. MORFOGRAFIA I MORFOMETRIA...................................................................48
3.1. Morfografia ................................................................................................48
3.1.1. Sistemul de interfluvii........................................................................48
3.1.2. Sistemul de vi ..................................................................................54
3.1.3. Sistemul de versani...........................................................................72
3.2. Morfometria.................................................................................................78
3.2.1. Date generale privind morfometria...................................................78
3.2.2. Morfometria bazinului hidrografic...................................................79
3.2.2.1. Cumpna de ap.....................................................................79
3.2.2.2. Forma bazinului.....................................................................79
3.2.2.3. Suprafee.................................................................................80
3.2.2.4. Dimensiuni de lungime...........................................................82
3.2.2.5. Hipsometria............................................................................83
3.2.3. Morfometria versanilor ...................................................................87
3.2.3.1. Lungimea versanilor.............................................................87
3.2.3.2. Geodeclivitatea suprafeelor morfologice..............................87

2

3.2.4. Morfometria reelei hidrografice ....................................................89
3.2.4.1. Densitatea drenajului............................................................89
3.2.4.2. Energia de relief....................................................................89
3.2.4.3. Panta reelei hidrografice .....................................................93
3.2.4.4. Coeficientul de sinuozitate.....................................................93
3.2.5. Modele morfometrice .......................................................................94
3.2.5.1. Ierarhizarea cursurilor de ap i numrul de segmente.......94
3.2.5.2. Modelul morfometric al drenajului......................................101
3.2.5.3. Modelul morfometric al perimetrelor...................................105
3.2.5.4 Modelul morfometric al suprafeelor....................................107
3.2.5.5. Modelul morfometric al pantei rurilor................................112
3.3. Sectoare hidrogeomorfologice ale bazinului Clmui.........................116
IV. FACTORII MORFODINAMICI............................................................................120
4.1. Factorii geologici i geomorfologici.......................................................120
4.1.1. Factorii geolgici...............................................................................120
4.1.2. Factorii geomorfologici...................................................................126
4.2. Factorul climatic.......................................................................................129
4.2.1. Factorii genetici ai climei...............................................................129
4.2.2. Caracterizarea principalelor elemente climatice............................131
4.2.2.1. Temperatura..........................................................................133
4.2.2.2. Nebulozitatea.........................................................................138
4.2.2.3. Umezeala relativ a aerului..................................................139
4.2.2.4. Durata de strlucire a Soarelui.............................................139
4.2.2.5. Precipitaiile atmosferice......................................................140
4.2.2.6. Regimul eolian.......................................................................143
4.2.2.7. Fenomene meteorologice caracteristice...............................145
4.2.2.8. Indicatori care descriu clima bazinului Clmui................146
4.2.3. Influena factorilor climatici n dinamica reliefului....................151
4.3. Factorul hidrologic......................................................................................153
4.3.1. Apele de suprafa...........................................................................153
4.3.1.1. Caracteristici hidrografice i hidrologice..............................153
4.3.1.2. Lacurile..................................................................................165
4.3.2. Apele subterane...............................................................................170
4.3.3. Influena factorilor hidrologici n dinamica actual a reliefului..173
4.4. Factorul biotic i influena acestuia n dinamica actual a reliefului..175
3

4.5. Factorul pedologic....................................................................................181
4.5.1.Factorii pedogenetici i rolul lor n dezvoltarea solurilor..............182
4.5.2. Principalele procese pedogenetice..................................................183
4.5.3. Caracterizarea nveliului de sol.....................................................183
4.5.4. Influena factorului pedologic n dinamica reliefului...................189
4.6. Influena factorului antropic n modelarea reliefului...........................191
V. PROCESE GEOMORFOLOGICE ACTUALE I FORMELE REZULTATE..195
5.1. Morfodinamica albiilor ...........................................................................196
5.1.1. Procesele de eroziune i formele rezultate......................................198
5.1.1.1. Eroziunea linear..................................................................198
5.1.1.2. Eroziunea regresiv..............................................................201
5.1.1.3. Eroziunea lateral.................................................................201
5.1.2. Principalele tipuri de transport.......................................................214
5.1.2.1. Transportul mecanic.............................................................214
5.1.2.2. Transportul chimic...............................................................214
5.1.3. Procesele de acumulare...................................................................215
5.1.3.1. Acumulrile din albia minor................................................215
5.1.3.2. Acumulrile din albia major................................................216
5.2. Morfodinamica cmpurilor interfluviale...............................................217
5.2.1. Procese geomorfologice actuale caracteristice interfluviilor........217
5.2.2. Morfometria microdepresiunilor de tasare.....................................218
5.3. Problema microversanilor i dinamica lor...........................................226
5.3.1. Eroziunea hidric pe versani.........................................................226
5.3.1.1. Eroziunea hidric neconcentrat pe versani......................227
5.3.1.2. Eroziunea hidric concentrat pe versani..........................233
5.3.1.3. Torenialitatea .....................................................................239
5.3.2. Procese i forme gravitaionale......................................................241
5.3.2.1. Procesele gravitaionale brute............................................241
5.3.2.2. Procesele gravitaionale lente..............................................244
5.3.3. Procese i forme eoliene.................................................................244
5.3.4. Procese antropice.............................................................................245
5.4. Rolul proceselor geomorfologice actuale n modelarea reliefului........246


4

VI. ANALIZA VULNERABILITII LA HAZARDE NATURALE I
ANTROPICE....................................................................................................................249
6.1. Aspecte teoretice .............................................................................................249
6.2. Tipuri de hazarde i riscuri........................................................................252
6.2.1. Hazarde i riscuri naturale...................................................................253
6.2.1.1.Hazarde i riscuri geologice........................................................253
6.2.1.2. Hazarde geomorfologice i riscuri de degradare a solurilor.....253
6.2.1.3. Hazarde i riscuri climatice........................................................261
6.2.1.4 Fenomenele hidrice de risc..........................................................264
6.2.1.5. Hazarde i riscuri biologice........................................................267
6.2.2. Hazarde i riscuri antropice................................................................267
6.3. Fondul funciar i problemele utilizrii lui raionale.....................................268
6.3.1. Gruparea terenurilor dup pretabilitatea la folosina arabil.....272
6.3.2. Utilizarea terenurilor.....................................................................275
6.3.3. Lucrri de mbuntiri funciare..................................................281
6.4. Aprecierea vulnerabilitii aezrilor din bazinul Clmui.........................290
CONCLUZII.....................................................................................................................295
BIBLIOGRAFIE..............................................................................................................2985


INTRODUCERE

n aceast lucrare am analizat caracteristicile privind geneza, evoluia i dinamica
reliefului n bazinul morfohidrografic Clmuiul teleormnean.
Obiectivele urmrite n acest studiu au fost:
- Analiza formrii reelei hidrografice n corelaie cu geneza formelor de relief;
- Identificarea particularitilor reliefului bazinului ce au rezultat n urma
interaciunii factorilor endogeni i exogeni;
- Caracterizarea modelrii actuale a reliefului;
- Analiza vulnerabilitii i propunerea unor msuri cu caracter practic aplicativ,
n vederea asigurrii unei dezvoltri durabile n regiune.


CAPITOLUL I
DATE GEOGRAFICE GENERALE ALE BAZINULUI CLMUI

1.1. Aezarea geografic i limitele

Bazinul morfohidrografic Clmuiul teleormnean are o suprafa de 1375 km
2
i
este situat integral n Cmpia Boianului, n vestul sectorului Central al Cmpiei Romne
(Olt - Arge), denumit i Cmpia Teleormanului, sector ce prezint caracteristici de
tranziie ntre Cmpia Olteniei i Sectorul Estic al Cmpiei Romne (F.Grecu, 2010).
n ceea ce privete aezarea matematic, bazinul Clmui este situat aproximativ la
intersecia paralelei de 44 latitudine nordic cu meridianul de 25 longitudine estic.
Acest bazin are o form alungit i este delimitat de urmtoarele coordonate: paralelele de
44 20 i 43 45 latitudine nordic i meridianele de 24 32 i 25 12 longitudine estic.
Rul Clmui i are izvoarele n Cmpia Iminogului la altitudinea de cca. 160 m i dup
ce strbate Cmpia Boianului pe direcia NV SE, se vars n Lacul Suhaia, un vechi bra
prsit al Dunrii la altitudinea de cca 20 m. Datorit numeroaselor meandre pe care le
formeaz, lungimea sinuoas a rului este de 142 km.
Bazinul hidrografic Clmui se
nvecineaz la est cu bazinul
hidrografic Vedea, la sud cu
bazinul hidrografic al Dunrii i la
vest cu bazinul hidrografic al
Oltului, mai precis n nod-vest cu
bazinul Iminogului, afluent pe
stnga al Oltului, iar n vest cu
bazinul hidrografic al Siului (ru
ce s-a instalat pe un fost curs
prsit al Oltului, alimentat n
prezent din izvoare) (fig. 1).

Fig. 1 Localizarea bazinului morfohidrografic Clmuiul
teleormnean n cadrul Cmpiei Romne
61.2. Subuniti morfologice ale Cmpiei Boianului
Cmpia Boianului, dei la prima vedere pare simpl, att din punct de vedere
structural ct i morfologic, aceast unitate de cmpie se dovedete a fi extrem de
complex. n ceea ce privete tipul genetic major de relief Cmpia Boianului este o cmpie
fluvio-lacustr, acest tip fiind caracteristic pentru ntreaga Cmpie Romn, iar ca
subtipuri, putem distinge:

a) Cmpia Iminogului, o
cmpie piemontan getic,
reprezentnd o prelungire a
Piemontului Getic ce se desfoar
n partea nordic a bazinului
(fig.2);

b) Cmpia Urluiului, o cmpie
piemontan prebalcanic (cmpie
piemontan cu Strate de Frteti),
ce provine dintr-un piemont vechi
prebalcanic, ce a fost acoperit cu
depozite lacustre i loessoide, care
se desfoar n sudul localitilor
Radomireti Miheti Roiori
de Vede, n aceast cmpie
desfurndu-se sectoarele
mijlociu i inferior ale bazinului
(Gr. Posea, 1987).
Fig. 2 Subuniti morfologice ale Cmpiei Boianului din
arealul bazinului Clmuiul teleormnean
1.3. Bazinul morfohidrografic - unitate geomorfologic de baz
Bazinul morfohidrografic este considerat un sistem neizolat i deschis n care
schimbul de materie i energie cu mediul nconjurtor se materializeaz n bilanul
geomorfologic. Din aceast abordare sistemic a bazinelor morfohidrografice rezult una
din calitile eseniale ale acestora i anume feed-back-ul (F. Grecu, G. Palmentola, 2003).
1.4. Istoricul cercetrilor
n literatura de specialitate nu exist pn n prezent un studiu detaliat privind
geneza, evoluia i dinamica reliefului n bazinul morfohidrografic Clmuiul
teleormnean, ns acest teritoriu a fost inclus n studii geologice, n studii geografice
complexe referitoare la Cmpia Romn sau n studii speciale, ce au analizat un anumit
aspect: ex. hidrografia, clima, vegetaia, pedologia etc. n istoricul cercetrilor am urmrit
dou mari probleme: a) studiile ce au analizat geologia, tectonica i evoluia
paleogeografic a Cmpiei Romne i b) studiile cu caracter geografic complex asupra
Cmpiei Romne.
7

1.5. Metodologia cercetrii
Aceast lucrare are ca obiectiv principal analiza reliefului i a proceselor
geomorfologice care modific treptat i continuu peisajul geomorfologic i a fost realizat
innd cont de concepia sistemic introdus n geomorfologie de (Chorley i Kennedy,
1971 i Schumm, 1977, citai de Grecu, 1992). Pentru a atinge obiectivele propuse am
parcurs cele dou etape obligatorii ale cercetrii geomorfologiei: etapa de teren i etapa de
laborator. n etapa de teren au fost ntocmite schie de hart, profile schematice i au fost
fcute fotografii. n aceast etap, frecvent utilizate au fost metoda observaiei, metoda
cartrii geomorfologice, metoda schielor de hart i metoda profilelor geomorfologice.
Aceste metode au condus la obinerea unor informaii concrete, de detaliu, asupra formelor
minore de relief: maluri, albii minore, lunci, terase, interfluvii, crovuri, viugi, alunecri,
ravenri, prbuiri de maluri etc.
n etapa de laborator au fost elaborate grafice, tabele i hri morfografice i
morfometrice, hri ale evoluiei reliefului, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra
bazinului n timp istoric, modele matematice ale drenajului, perimetrelor, suprafeelor,
pentru a reliefa evoluia i dinamica actual a reliefului. Pentru obinerea modelului
numeric al terenului au fost digitizate curbele de nivel, cotele altimetrice i reeaua
hidrografic de pe hrile topografice scara 1:25000, folosind programul ArcGis 9.3.1.
Regiunea de cmpie se caracterizeaz prin uniformitate, dezvoltare redus pe
vertical i extindere mare n suprafa. Astfel, sunt necesare investigaii complexe
necesare descifrrii genezei, evoluiei i dinamicii reliefului solicit folosirea unui mare
numr de metode:
a) Metode generale aplicate n toate tiinele: metoda analizei, metoda
comparaiei, metoda istoric i metoda dinamic, metoda inductiv, metoda deductiv,
metoda selectiv.
b) Metode folosite n Geografie i n alte tiine apropiate: metoda analizei
hrilor, metoda schielor de hart, metoda diagramelor, metoda alternanei de
paleosoluri i loessuri.
c) Metode specifice Geomorfologiei: metoda morfografic, metoda
morfometric, metoda profilului geomorfologic, metoda cartrii geomorfologice.
n vederea realizrii acestei lucrri a fost utilizat materialul bibliografic existent
referitor la zona de studiu i regiunile nvecinate, completat cu date i notie concrete
adunate n teren i informaii referitoare la dinamica i caracteristicile anumitor elemente
ale mediului nconjurtor cu implicaii asupra morfodinamicii reliefului (temperaturi,
precipitaii, debite) pe care le-am obinut de la instituiile de profil: Administraia
Naional de Meteorologie (A.N.M.) i Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrire a
Apelor (I.N.H.G.A).

CAPITOLUL II
DATE GEOLOGICE I EVOLUIA PALEOGEOGRAFIC
A TERITORIULUI ANALIZAT
2.1. Elemente structurale si litologice

Bazinul hidrografic al Clmuiului teleormnean face parte din marea unitate
structural cunoscut sub denumirea de Platforma Valah, care reprezint un sector al
Platformei Moesice, limitat de Orogenul Carpatic la nord, de Dunre la sud i de falia
Peceneaga Camena n partea de nord-est. (L. Ionesi, 1994).
Pentru aria studiat este specific un fundament precambrian format din isturi
cristaline i o suprastructur sedimentar paleozoic, mezozoic i neozoic peste care se
gsesc loessuri i depozite loessoide.
8

Fundamentul este alctuit din isturi cristaline mezometamorfice reprezentate n
principal prin amfibolite frecvent retromorfozate i isturi cristaline epimetamorfice
reprezentate prin isturi clorito cuaritice i cloritoisturi. isturilor cristaline li se asociaz
roci magmatice intruzive granitice, granodirotice i gabroice a cror vrst este nc
controversat (V. Mutihac i colab. 2004).
Cuvertura sedimentar prezint structur tabular i este format din depozite
paleozoice, mezozoice, paleocen-eocene, miocenepliocene i cuaternare. Ca urmare a
micrilor tectonice oscilatorii care s-au produs n intervalul Cambrian Pleistocen au fost
separate patru mari cicluri se sedimentare: 1) Cambian Westphalian (Carbonifer mediu),
2) Permian Triasic, 3) Toarcian Senonian (Jurasic Cretacic), 4) Badenian superior
Pleistocen. Aceste cicluri au fost separate prin etape de exondare caracterizate prin
prezena proceselor de denudaie. Sedimentogeneza din cele patru cicluri a mbrcat
faciesuri diferite, astfel s-au produs acumulri de roci epiclastice, roci carbonatice i
evaporite (Ionesi, 1994).
n cadrul Romanianului din Cmpia Romn pot fi distinse dou uniti litologice:
una predominant pelitic, inferioar Formaiunea de Izvoarele i alta areno-ruditic,
superioar, numit Formaiunea de Cndeti (Grecu, 2010).
n timpul perioadei Cuaternare s-au depus trei complexe litologice cu extindere
general: complexul psamopsefitic de Frteti, complexul marnoscalcaros, (de Uzunu) i
complexul loessic, aa cum observm din analiza forajelor de adncime realizate n
perimetrul bazinului, (fig.3) (P.Cote, 1976).Fig. 3 Profile geologice n bazinul Clmui (dup P. Cote, 1976)
Cele mai vechi depozite cuaternare, sunt reprezentate prin Stratele de Frteti,
depozite fluviatile tipice, prezentnd structur torenial i o compoziie petrografic
aproape unitar alctuit din pietriuri i nisipuri. Aceast formaiune avnd grosimi
cuprinse ntre 4 - 50 m, este aezat discordant peste depozitele romaniene, iar discordana
este pus pe seama patului de eroziune al Paleodunrii n faza de conuri-delt, dup ieirea
din defileu. Acest complex reprezint probabil acumulrile aluviale ale unui paleofluviu ce
curgea de la vest spre est, dup o direcie n general paralel cu traseul actual al Dunrii (E.
Liteanu, T. Bandrabur, 1957)
Complexul marnos - calcaros de Uzunu, face trecerea de la structurile acvifere de
pietriuri i nisipuri (Stratele de Frteti), la depozitele loessice, n cuprinsul acestuia
aprnd uneori intercalaii de nisipuri siltite sau argile (F. Grecu, 2010). Acest complex de
vrst Gnz-Pleistocen inferior prezint o rspndire general avnd ns grosimi variabile
i este n general permeabil i numai local semipermeabil. n multe cazuri separarea celor
dou complexe litologice superioare (loessic i marnos-calcaros) este destul de dificil.
9


Complexul loessic ncheie seria
depozitelor cuaternare fiind prezent pe toate
formele majore de relief (interfluvii, terase,
conuri de dejecie) cu excepia zonelor
inundabile sau mltinoase (fig. 4).
Grosimea loessului i depozitelor
loessoide este cuprins ntre 20 i 40 m, iar
n seciune se poate observa prezena unor
orizonturi (benzi), de culoare mai nchis,
crmiziu-rocat, predominant argiloase,
considerate a fi soluri ngropate sau fosile
(E. Liteanu i C. Ghenea, 1966) .
Complexul loessic cuprinde att
loessul propriu-zis sau primar ct i
derivatele lui secundare, cunoscute sub
numele de roci loessoide, luturi loessice sau
lehmuri. Elementul dominant al tuturor
depozitelor loessoide l constituie praful
eolian. Remanierea acestuia prin procesele
de splare pe suprafeele uor nclinate a
dus, prin adaosul de argil i nisip, la
formarea luturilor loessice (Cote, 1976).

Fig. 4 Bazinul hidrografic Clmuiul teleormnean
Harta geologic

Loessul tipic poate fi definit ca o roc neconsolidat de culoare glbuie, fr nici o
urm de stratificare i cu o mare uniformitate n ntreg orizontul, prezint o mare porozitate
(40-50% i peste), este uor erodat, nu are plasticitate sau dac o are, ea este foarte slab,
se mbib foarte uor cu ap, de aceea pe loess se dezvolt n condiii optime procesele de
tasare (de unde abundena crovurilor) (Conea i colab, 1963).
Loessul prezint textur mijlocie (lutoas i luto-prfoas), porozitate ridicat peste
44%, nu prezint stratificaie i este sensibil la tasarea prin umezire (im>2%), determinnd
apariia crovurilor de mari dimensiuni, numite de localnici gvane ex.: Gvanu cu Lac
(74ha), Gvanu Furculetilor (cca.56 ha), Gvanu Mare (54 ha), Gvanu Lacul Cristinei
cca.47 ha, Gvanu cu Broate (cca.44 ha), Gvanu lui Ciufu (24,6 ha), Gvanu Lung (16,2
ha), Gvanu Fetei (14,6 ha) .a. n timp ce depozitele loessoide (luturile loesice), datorit
coninutului mai ridicat de argil prezint o sensibilitate redus la tasere i astfel se explic
numrul redus de crovuri i dimensiunile reduse ale crovurilor dezvoltate pe aceste
depozite (fig. 5).
Cu ct naintm pe direcia sud-nord, grosimea depozitelor loessoide se reduce, iar
textura acestora devine din ce n ce mai fin, astfel nct n extremitatea nordic a bazinului
este prezent un areal restrns de argile i argile gonflante cu caracter loessoid.
O alt categorie de roci neconsolidate ce s-a depus n timpul Cuaternarului este
reprezentat de ctre depozitele fluviatile. Aceast categorie este reprezentat prin
aluviunile teraselor Dunrii i depozitele aluviale ce se regsesc pe vile Clmuiului i
Urluiului (E. Liteanu, C. Ghenea 1966). n cadrul bazinului Clmuiului teleormnean,
depozitele fluviatile ocup o suprafa de cca. 182 km
2
, reprezentnd aproximativ 13% din
suprafaa bazinului.


10Fig. 5 Bazinul hidrografic Clmuiul teleormnean. Harta depozitelor de suprafa
2.2. Tectonica i evoluia paleogeografic

Dei depozitele de suprafa ncadreaz Cmpia Romn ntre cele mai noi uniti
geomorfologice ale rii, fiind o cmpie Cuaternar, trecutul ei este foarte ndeprtat prin
fundamentul cristalin. Un moment important n evoluia platformei Valahe l-a constituit
trecerea de la etapa de arie labil geosinclinal, la cea de stabilitate platformic, dup
micrile asyntice trzii sau caledonice timpurii din Cambrianul inferior (L. Ionesi, 1994).
Fundamentul cristalin a fost intens peneplenizat n mai multe faze i reprezint
primul etaj de relief fosil peste care stau depozite paleozoice. Cele patru cicluri de
sedimentare au fost ntrerupte de faze tectonice de ridicare, urmate de faze de
peneplenizare.
Etapa cuaternar este ultima i cea mai important n geneza macrounitilor peste
care se suprapune bazinul morfohidrografic Clmuiul teleormnean. Printre evenimentele
11

de ordin geologic care-i continu activitatea n aceast etap trebuie s amintim: ultimele
dou faze de ridicare orogenetic (Faza Valah i Faza Pasaden) ce au avut ca efect
ridicarea Carpailor i Subcarpailor, producerea unor erupii vulcanice precum i
reducerea micrilor epirogenetice negative. n aceste condiii continu colmatarea treptat
a Lacului Getic.
n cercetrile sale cu privire la evoluia paleogeografic a teritoriului Romniei I. P.
Voiteti n (1936), ncearc pentru prima dat s explice evoluia acestui lac n decursul
cuaternarului. Lacul cuaternar, motenire atrofiat a lacului pliocen, avea n ansamblu
form de covat cu fundul vlurit (Popp, 1947) i se ntindea spre nord pn la contactul
actual al cmpiei cu dealurile, iar spre sud n Oltenia, pn la Dunre i apoi n lungul
unei linii aproximative care unea gura Oltului, peste Bucureti cu gura Ialomiei (fig.6).
Fig. 6 Lacul Cmpiei Romne (dup I.P.Vioteti, 1936)
Evoluia subacvatic a regiunii a urmat o singur direcie, de micorare prin
colmatare i uscare, paralel cu tendina de ndulcire continu a apei, trecnd astfel de la
faza de mare (mnec, apoi fund de sac), la cea de lac, mlatin, pn la secarea total n
cuaternar. Spre deosebire de transgresiunea pliocen care s-a efectuat de la nord la sud, din
cauza desvririi cutelor carpatice, regresiunea din timpul cuaternarului este efectuat n
sens invers de la sud la nord, din cauza afundrii din faa Carpailor. Datorit acestui fapt,
uscatul cuaternar al Cmpiei Romne s-a nscut progresiv pe direcia SV NE (fig. 7),
astfel c perioada continental a fost mai lung n sudul Cmpiei Romne, dect oriunde
spre mijlocul ei (N. Popp, 1947).

Fig. 7 Etapele de formare ale Cmpiei Romne
Formarea Cmpiei Romne s-a desfurat n strns legtur cu retragerea Lacului
Pleistocen i formarea reelei hidrografice. Reeaua hidrografic principal era reprezentat
de Dunre i afluenii ei carpatici al cror aport a fost dominant n raport cu rurile
balcanice, cu aport mai redus. Acest fapt se datoreaz aciunii tectonice pozitive mai
puternice a Carpailor i Subcarpailor n comparaie cu Podiul Prebalcanic.
12


Etapa morfogenetic actual
reunete timpul scurs de la sfritul
Pleistocenului pn n prezent (cca. 10 000
de ani). Aceast etap se caracterizeaz sub
raport morfostructural prin micri foarte
slabe pe vertical, micri epirogenetice
(fig.8) i printr-o mare complexitate sub
raport morfosculptural (Zugrvescu, 1998) .
n aceast etap rolul dominant
revine agenilor externi care modeleaz
vechile forme de relief crend altele noi.
Dintre agenii externi rolul cel mai
important revine apelor curgtoare
(eroziunea fluviatil), care sunt condiionate
att de ritmul sezonier impus de clim ct i
de schimbrile nivelului de baz de pant i
de formaiunile vegetale. Datorit lacului
pleistocen i colmatrii lui treptate s-a
format cmpia iniial n care rurile i-au
spat vile i peste care s-a acumulat
succesiv apoi cuvertura de loess. Aceast
cuvertur este mai groas pe interfluvii
dect pe terase (P. Cote, 1976).
Fig. 8 Bazinul Clmuiului teleormnean.
Modelul digital al micrilor crustale verticale
2.3. Geneza i evoluia reelei hidrografice

Geneza reelei hidrografice din bazinul Clmuiului teleormnean nu trebuie
privit separat de activitatea marilor bazine hidrografice din vecintate, deoarece acestea
au influenat n timp geologic apariia cmpiei Boianului n care s-a dezvoltat ulterior
bazinul Clmuiului.
Sistemul actual de vi din bazinul Clmuiului s-a realizat treptat, pe msura
extinderii definitive a suprafeelor de uscat, n mai multe etape, ce au fost condiionate att
de micrile tectonice, ct i de formarea treptat a cursului Dunrii (M. Ielenicz, 2006).
n ceea ce privete geneza reelei hidrografice din cadrul bazinului Clmui, pe
baza datelor din literatura de specialitate, considerm c acesta a avut urmtoarea evoluie:
La sfritul Pleistocenului inferior i nceputul Pleistocenul mediu, cnd
Dunrea curgea pe un traseu paralel cu cel actual (situat pe direcia Craiova-Toceni-
Alexandria), rul Clmui era doar o vlcea;
n timpul Pleistocenului mediu pe fondul coborrii continue a nivelului de
baz reprezentat de Dunre, vlceaua s-a adncit epigenetic i a naintat spre nord prin
eroziune regresiv, instalndu-se pe traseul actual (G. Vlsan, 1915).
Este posibil ca dup instalarea Dunrii pe traseul actual (n timpul perioadei
Mindel, dup P. Cote (1957) sau Riss dup N. Popp (1970), Gr. Posea (1984)), cursul
inferior al Clmuiului s se fi lungit prin preluarea unui vechi drenaj din sud (al unui ru
ce izvora din Podiul Prebalcanic), scurtat i dezmembrat de ctre fluviu prin retezarea
sectorului terminal (Gr. Posea, 2005 n Geografia fizic a Romniei vol.V). Clmuiul Sec
i Urluiul, s-au format tot prin eroziune regresiv, n ultima parte a Pleistocenului mediu.
n Pleistocenul superior, pe fondul coborrii n continuare a nivelului de
baz reprezentat de Dunre i al micrilor epirogenetice pozitive, rurile principale i-au
13

pstrat vile anterioare, adncindu-se puternic n depozitele loessoide i au devenit
antecedente. Acest fapt este dovedit de prezena meandrelor nctuate (meandre de ru
similare cu cele de vale) i de prezena nivelelor de teras n cursul mijlociu i inferior. Un
rol important n formarea reelei hidrografice l-a avut alimentarea din pnza freatic.
n Holocen teritoriul studiat era n totalitate exondat i odat cu nczirea climei se
definete ntreaga reea hidrografic din Cmpia Boianului (fig. 16). n Holocen teritoriul
studiat era n totalitate exondat i odat cu nczirea climei se definete ntreaga reea
hidrografic din Cmpia Boianului. Datorit nclzirii climatului i condiiilor de umiditate
maxim ncepe s se formeze o nou generaie de crovuri. Unele se suprapun peste cele
vechi transformndu-se n gvane i padine, iar n unele s-a acumulat ap i au rezultat
lacurile de crov. La formarea crovurilor au participat att procesele de tasare ct i
procesele eoliene i cele de nivaie (Morariu, Tufescu, 1964).
Prin procese de iroire, tasare, sufoziune, prin extinderea vilor marginale toreniale
i eroziune regresiv avnd ca nivel de baz fundul vilor mari se trece la faza de drenare
succesiv a crovurilor chiar pe suprafee aproape netede (N. Florea, 1970). Datorit acestor
procese, apar o serie de toreni i vi secundare care fragmenteaz i Cmpia Boianului
acestea reprezentnd cea mai nou generaie de vi.

CAPITOLUL III MORFOGRAFIA I MORFOMETRIA
3.1. Morfografia
3.1.1. Sistemul de interfluvii
Interfluviile, ca resturi ale suprafeei iniiale, sunt unitile morfologice cele mai
vechi n care loessul are cea mai mare grosime (peste 25 m) i cele mai multe soluri fosile.
Acestea se prezint sub form de cmpuri cvasiorizontale, slab fragmentate i prezint
depresiuni de tasare (crovuri sau gvane), mai ales n partea sudic i sud vestic a
bazinului.
3.1.2. Sistemul de vi
Funcia principal a vilor, ca elemente morfohidrografice, este asigurarea
drenajului de suprafa i subteran al apelor, iar sub raport genetic, pe baza teraselor i a
luncilor se poate reconstitui destul de exact evoluia paleohidrografic a rurilor.
Valea Clmuiului sistemul de terase i lunca ei
Clmuiul izvorte din cmpia piemontan a Boianului (Cmpia Iminogului), la
est de localitatea Brcneti, de la altitudinea de 160 m i se vars n lacul Suhaia lng
localitatea Viioara. De la izvoare pn n aval de localitatea Clineti, (n Cmpia
Iminogului) rul curge pe direia NNV-SSE. Dup ce intr n Cmpia Urluiului, n aval de
localitatea Clineti pn la confluena cu Urluiul, scderea pantei determin apariia a
numeroase meandre nctuate, iar direcia principal de curgere a rului se schimb,
devenind NV-SE. Dup confluena cu Urluiul, rul se ndreapt direct spre sud, aproape n
linie dreapt, iar valea devine uor asimetric prezentnd versantul drept abrupt i ambele
nivele de teras dezvoltate numai pe partea stng.
Relieful fluviatil este reprezentat de terase i lunci. Acesta a rezultat n urma
apariiei cmpurilor prin evoluia reelei hidrografice. Terasele au fost fost create n
detrimentul cmpurilor prin eroziunea lateral a rurilor. Depistarea i racordarea acestora
este ns destul de dificil datorit, dispunerii n petice, altitidinilor relative diferite ale
acestora, precum i prezenei depozitelor coluvio-proluviale. Studii privind numrul,
altitudinea i vrsta treaselor din bazinul Clmuiului au fost realizate de ctre G. Vlsan
(1915), D. Slvoac i C. Opran (1963), iar n ceea ce privete vrsta teraselor se apreciaz
unanim c acestea sunt cuaternare, formarea acestora datorndu-se tocmai fazelor glaciare
i interglaciare precum i coborrii accentuate a nivelului de baz (Mihilescu, 1939).
14

Pe baza analizei hrilor topografice scara 1:25 000 i a observaiilor fcute pe
teren, am identificat dou nivele de teras: terasa joas (5-15 m altitudine relativ) i
terasa nalt (20-30 m altitudine relativ), precum i o treapt mai nalt n cadrul luncii
(teras de lunc avnd o altitudine relativ de 2-3 m). Trebuie s precizm c altitudinea
relativ a teraselor crete uor spre aval. Putem afirma c n bazinul Clmuiului
teleormnean terasele sunt repartizate discontinuu, dispuse asimetric i puternic
fragmentate (fig. 9).

Fig. 9 Bazinul Clmuiului teleormnean. Harta reliefului
15

Terasa nalt (20 - 30 m) este prezent sub form de petice n cursul mijlociu i
inferior al Clmuiului, dar nu a putut fi identificat n lungul vii Urluiului. n cursul
mijlociu al Clmuiului este dispus cnd pe o parte, cnd pe cealalt a rului, fragmente
ale acestei terase fiind n dreptul localitilor: Balta Srat, la E de Nicolae Blcescu,
Tudor Vladimirescu, la V de Salcia, la S de Bneasa, la E de Crlomanu, Putineiu, n SV
Zlatei; iar n cursul inferior al Clmuiului terasele sunt dezvoltate asimetric, fiind
prezente numai pe partea stng a vii, ncepnd de la confluena cu Urluiul pn la
vrsarea n lacul Suhaia.
Terasa joas (5 - 15 m) are n general caracter de teras de meandru i apare tot
sub form de fragmente ncepnd din dreptul localiti Clineti pn la vrsarea n lacul
Suhaia. Pe valea Clmuiului, petice mai mari aparinnd acestei terase au fost identificate
n dreptul localitilor: Stejaru, Crngeni, Nicolae Blcescu, Clmuiu, Tudor
Vladimirescu, Bneasa, Florica, Crngu, Voievoda, Piatra i Lisa, iar pe valea Urluiului n
dreptul localitilor: Broteanca, Bogdana, Ulmeni, Sptrei i Moteni.
Lipsa teraselor n sectorul superior, prezena din ce n ce mai clar a acestora n
sectoarele mediu i inferior ct i creterea altitudinii relative a teraselor spre aval,
confirm ideea potrivit creia valea Clmuiului, a naintat regresiv, dup care s-a adncit
formnd meandre nctuate (de vale), devenind astfel o vale antecedent.
Lunca, bine dezvoltat, nsoete rul pe aproape ntreaga sa lungime, este dispus
bilateral i prezint o asimetrie alternativ (Rdoane i colab., 2008). Limea acesteia
oscileaz ntre 50 m i 2,8 km (fig. 10).


Fig. 10 Dezvoltarea luncii Clmuiului Fig. 11 Morfologia vrii rului Clmui
n sectorul mijlociu

n sectorul mijlociu dup confluena cu Clmuiul Sec, lunca Clmuiului se
lrgete, avnd n medie limea de un km, ns prezint o serie de sectoare n care acesta
se lrgete atingnd 2-3 km i devine foarte complex n profil transversal (fig. 11).
Lunca Clmuiului n sectorul inferior, dup confluena acestuia cu Urluiul, se
ngusteaz. Limea medie a acesteia fiind de cca. 500 m, n timp ce lrgimea maxim nu
depete 1 km. Rul i schimb direcia, curgnd direct spre sud printr-un microcanion
format n loess.
n cadru luncii putem distinge o teras de lunc ce se ridic la 2-3 m deasupra
luncii i care nu este inundat n timpul viiturilor mari. Aceasta este prezent sub form de
fii nguste, dispuse alternativ, cnd pe o parte cnd pe alta a rului i este prezent n
toate cele trei sectoare ale rului.


16

3.1.3. Sistemul de versani
Versanii, reprezint suprafee diferit nclinate i sunt aparent forme simple,
elementare, dar n realitate se dovedesc a fi extrem de complexe prin genez i dinamic.
Tocmai datorit acestei complexiti a versanilor, nu a fost nc formulat o definiie
complet i riguroas a noiunii de versant (Grecu, Palmentola, 2003).
Studiul versanilor este important deoarece acetia prezint un potenial
morfodinamic ridicat, fiind suportul celor mai multe procese geomorfologice actuale,
reliefului. Forma versanilor este influenat de factorii geologici, de adncirea sau
deplasarea lateral a talvegurilor, de morfodinamica actual i nu n ultimul rnd de
interveniile antropice, iar analiza morfografic i morfometric a acestora ne poate oferi
indicii despre evoluia general a reliefului.
Clasificarea versanilor se poate face n funcie de anumite criterii morfometrice sau
morfografice, acestea putnd reflecta intensitatea proceselor de versant, stadiul evoluiei,
precum i intensitatea proceselor endogene.
Un alt criteriu de clasificare al versanilor se refer la dimensiunile acestora
(lungime, lime, nlime). n cadrul bazinului sunt prezeni att versanii cu dimensiuni
reduse ex.: versanii vilor segmentelor de ru de ordinul 1, 2, i 3, versanii crovurilor,
precum i versani cu dimensiuni mijlocii ex: versanii vilor Clmuiului, Clmuiului
Sec, Totiei, Urluiului. Acetia din urm au rezultat n urma adncirii accentuate a rurilor.
n ceea ce privete clasificarea versanilor dup criteriul morfografic (forma liniei de
profil), n cadrul bazinului predomin tipul de versant drept, rectiliniu (fig. 12 a, b, c, e i
fig. 13). Acest tip de versant indic o evoluie staionar, cnd micrile de ridicare ce
conduc la adncirea rurilor i denudarea sunt egale, astfel putem considera c versanii din
bazinul Clmui au fost modelai ntr-o faz anterioar cnd rurile erau mai puternice n
prezena unor micri epirogenetice de ridicare lent i n condiiile coborrii accentuate a
nivelului baz.Fig. 12 Profile de versant n diferite sectoare ale bazinului Clmui
Un alt tip de versant larg rspndit n cadrul bazinului este cel mixt. Versanii
micti sunt prezeni mai ales n sectorul inferior al Clmuiului, n lungul Urluiului, i
Clmuiului Sec. Forma acestor versani este o mrturie a diverselor etape de evoluie ale
rurilor, ce a trecut prin mai multe faze de echilibru din care a fost deranjate datorit unor
cauze climatice sau tectonice fiind obligat s se adnceasc (fig. 12 c i e)
17Versanii cu form convex i cei cu form concav ocup suprafee restrnse n
cadrul bazinului Clmui. Dac forma convex indic un stadiu de tineree al versanilor i
o evoluie ascendent, cnd nlarea este mai repid dect denudarea. Forma concav
indic un grad avansat de evoluie al acestora ct i o evoluie descendent, cnd viteza
denudrii depete ridicarea (Grecu, Palmentola, 2003).

Fig. 13 Bazinului hidrografic Clmuiul teleormnean. Harta morfografic
Evoluia relativ rapid a versanilor din cadrul bazinului hidrografic Clmuiul
teleormnean, s-a datorat att gradului ridicat de friabilitate al depozitelor n care este
sculptat bazinul (depozite loessoide) ct i caracterului torenial al precipitaiilor ce cad n
timpul verii.
3.2. Morfometria
3.2.1 Date generale privind morfometria
n cadrul geografiei, cuantificarea i modelarea matematic au fost introduse din
nevoia de exactitate i precizie n descrierea fenomenelor geografice, iar geomorfologia
fluvial trebuie s evidenieze modul n care schimbrile climatice i activitatea tectonic
influeneaz pe termen lung, aspectul vii i al profilului longitudinal al rului
(V.R.Thorndycraft, G.Benito, K.J. Gregory, 2008).
18

3.2.2. Morfometria bazinului hidrografic
Cumpna de ap
Cumpna de ap a bazinului morfohidrografic Clmui are o lungime de 184,93
km, este aproape rectilinie Ks =1,08, fiind repartizat simetric pe cele dou maluri, pe
malul drept 94,19 km (50,93%), iar pe malul stng 90,74 km (49,07%).
Forma bazinului
Bazinul Clmui, are aspect ovoidal (de fus) (I. Arma, 1999), deoarece se lrgete
treptat din zona de izvoare ctre sectorul mijlociu, atinge limea maxim de 28,6 km n
sectorul mijlociu, pe linia localitilor Caravanei i Vatra, dup care urmeaz o uoar
ngustare n cursul inferior indicele de form stabilit de Gravelius ca raport ntre perimetrul
bazinului (P=184,93 km) i perimetrul unui cerc cu aceeai suprafa cu cea a bazinului
(S=1375,07km) K = P/2r este de 1,4.
Suprafee
Suprafaa bazinului hidrografic Clmui de 1375 km, este repartizat asimetric
att fa de axul vii (fig. 14 a) ct i fa de axa principal a bazinului (fig. 14 b).
a) b)

Fig. 14 Ponderea suprafeelor n cadrul bazinului Clmuiul teleormnean
a) fa de axul vii; b) fa de axa principal a bazinului
Dimensiuni de lungime
Forma suprafeei de recepie influeneaz o serie de parametrii importani:
suprafaa, perimetrul, lungimea i limea. Pentru bazinul morfohidrografic Clmui i
pentru principalele subbazine am calculat lungimea maxim considerat ca fiind distana
n linie dreapt ntre cele mai ndeprtate puncte ale bazinului, limea maxim este
segmentul cel mai lung, prependicular pe lungimea rului i limea mediedeterminat ca
raport ntre suprafaa bazinelor i lungimea acestora (Comnescu, 2004), aceste dimensiuni
de lungime le-am sintetizat n (tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1 Datele mofometrice pentru bazinul Clmui i principalele subbazine
Bazinul
Lungimea maxim
(km)
Limea maxim
(km)
Limea medie
(km)
Clmuiul 78,32 28,62 17,56
Clmuiul superior 38,95 12,14 2,50
Clmuiul Sec 36,71 7,34 2,46
Totia 19,42 6,75 2,33
Urluiul 41,23 12,25 2,76
19

Hipsometria
n cadrul bazinului Clmui se remarc dispunerea concentric a treptelor
hipsometrice de la nord la sud, scderea acestora realizndu-se n lungul vii Clmuiului
de la izvor spre vrsare. Cele mai mari nlimi sunt situate pe cumpna de ap, n nordul
bazinului: Mgura Greci 163,5 m, Mgura Vlcele 156,23 m, Mgura Greceanca 161,3 m,
iar cele mai reduse, sub 20 de m, la vrsarea Clmuiului n Lacul Suhaia.
Att forma curbei hipsometrice, redus la unitate (Rdoane M., Dumitru D., Rdoane N.
(2001)), comparat cu stadiile evoluiei reliefului ale lui Strahler (fig. 15), ct i valoarea
integralei hipsometrice de 0,61 indic faptul c bazinul hidrografic Clmui se afl
aproape de stadiul de maturitate al evoluiei sale.Fig. 15 Integrala hipsometric a bazinului hidrografic Clmui comparat cu stadiile evoluiei
reliefului ale lui Strahler ( A- tineree, B- maturitate, C- btrnee)
3.2.3. Morfometria versanilor
Lungimea versanilor
Lungimea versanilor influeneaz scurgerea medie pe pant, adic distana pe care
o parcurge apa pe versani nainte de a se concentra n albii. Deoarece ntregul bazin se
desfoar n regiunea de cmpie lungimile versanilor sunt foarte reduse n cazul vilor de
ordinul 1, cca.50 m, cresc uor n cazul vilor de ordinul 2 i 3, versanii avnd lungimi
medii de 100-200 m, lungimea versanilor depete 500 m n cazul vilor segmentelor de
ordinul 4 i ating lungimi de 1000-1500 m n lungul cursului mijlociu i inferior al
Clmuiului.
Geodeclivitatea suprafeelor morfologice
Cea mai mare pondere o dein suprafeele cvasiorizontale n cazul crora valoarea
pantei nu depete 2%, acestea sunt reprezentate de majoritatea interfluviilor ocupnd cca.
77% din suprafaa bazinului i dispun de un potenial morfodinamic sczut (fig. 16);
pantele foarte slab nclinate cu valori cuprinse ntre 2 i 5 % dein 12,29% i sunt
caracteristice vilor tinere, cu caracter torenial, care au profilul transversal n form de
V larg deschis. Pe msur ce crete ordinul de mrime al segmentelor de ru, vile se
adncesc i pantele devin slab nclinate cu valori cuprinse ntre 5 i 10 % ocupnd 6,94%,
din suprafaa bazinului; pantele moderat nclinate, cu valori cuprinse ntre 10 i 15%, dein
2,55% din suprafaa bazinului i sunt caracteristice pentru versanii din sectoarele mijlocii
i inferioare ale Clmuiului i Urluiului, iar cele moderate cu valori de peste 15 % dein
numai 1,16% din suprafaa bazinului i ocup mai ales versantul drept al vii Clmuiului
n sectorul inferior.
20
Fig. 16 Bazinul hidrografic Clmuiul teleormnean. Harta pantelor
3.2.4. Morfometria reelei hidrografice
Densitatea drenajului
Suprafeele cu valori ale densitii fragmentrii foarte mici, sub 1 km/km, sunt
caracteristice interfluviilor dintre rurile principale i ocup 40 % suprafaa bazinului.
Suprafeele cu valori ale densitii fragmentrii reliefului cuprinse ntre 1 i 2 km/km dein
cca.23% din suprafaa bazinului, iar cele cu valori cuprinse ntre 2 i 3 km/km dein cca.
23% din suprafa; suprafeele cu valori ale densitii fragmentrii mai mari de 3 km/km,
dein o pondere important 17% din suprafaa bazinului.
Aceste valori ridicate ale densitii fragmentrii se datoreaz att friabilitii rocilor
n care este sculptat bazinul, ct i prezenei n regiunea studiat a numeroase izvoare i
linii de izvoare ce au aprut ca urmare a intersectrii stratului acvifer freatic cantonat n
Stratele de Frteti de ctre vile puternic adncite.
21

Energia de relief
n cadrul bazinului Clmui cea mai mare parte a suprafeei, respectiv 65%,
prezint valori ale energiei de relief de sub 15 m/km, acestea prezentnd un potenial
morfodinamic foarte redus. Suprafeele cu valori ale energiei de relief cuprinse ntre 15 i
30 m/km ocup 21% din suprafaa bazinului i sunt localizate mai ales n lungul vilor din
bazinul superior al Clmuiului.
Trebuie s remarcm faptul c exist o corelaie puternic, direct i senzitiv, ntre
densitatea fragmentrii i energia de relief, deoarece n toate cazurile valorea lui r este mai
mare de 0,91.
Panta reelei hidrografice
n ceea ce privete panta reelei hidrografice din cadrul bazinului Clmui, aceasta
se caracterizeaz prin valori foarte reduse 1-2 m/km.
Coeficientul de sinuozitate
Observm c valorile cele mai reduse ale coeficientului de sinuozitate (sub 1,25),
aparin rurilor alfluente scurte, aflate n stadiul de tineree al evoluiei (Totia 1,05; Ducna
i Adncata 1,10; Dragna i Sohodol 1,25), acestea prezentnd i pantele cele mai mari.
Spre deosebire de acestea Clmuiul, Clmuiul Sec i Urluiul au coeficientul de
sinuozitate mai mare de 1,5 prezentnd albii meandrate i pante reduse, cuprinse ntre 1 i
1,5, ceea ce indic faptul c acestea se afl ntr-un stadiu mai avansat de evoluie.
Coeficientul de sinuozitate cel mai mare este cel al Clmuiului 1,84.

3.2.5. Modele morfometrice
Pentru realizarea analizei
cantitative a bazinului hidrografic i
realizarea modelelor morfometrice am
extras reeaua hidrografic permanent i
temporar avnd ca baza hrile
topografice scara 1: 25000 (1972) i
aerofotogramele preluate dup Google
Earth (2010), apoi am folosit sistemul de
clasificare elaborat de Horton (1945) i
completat de Strahler (1952). Conform
acestui sistem arterele cele mai mici i
mai tinere, care nu primesc niciun
afluent, sunt de ordinul 1. Din unirea a
dou segmente de ordinul1 rezult un
segment de ordinul 2 .a.m.d. pn la
cursul principal, care este cel mai vechi
i are cel mai mare ordin. n sistemul de
clasificare Horton-Strahler s-a obinut
ordinul de mrime 5 pentru bazinul
Clmui (fig. 17).

Fig. 17 Bazinul hidrografic Clmuiul teleormnean
Harta ierarhizrii reelei hidrografice i principalele
secroare hidrogeomorfologice
22


Legile generale privind ordonarea parametrilor morfometrici se verific i pentru
bazinul Clmuiul teleormnean. Gradul de relizare este uor subunitar n cazul numrului
de segmente, ns are o valoare mai redus n cazul lungimilor, ceea ce dovedete c
segmentele de ordinul 1 i 2 sunt insuficient dezvoltate ca lungime. Forma alungit a
bazinului se rsfrnge asupra drenajului, deoarece reeaua secundar care se instaleaz are
lungimi mai reduse i de aici abateri ale modelelor morfometrice care vizeaz lungimea.
n cazul bazinului Totia putem observa cele mai mari abateri de la legea lungimilor
nsumate, ct i de la legea lungimilor medii (fig. 18 b). Aceste abateri se pot datora
prezenei n zon a numeroase izvoare, care determin trecerea mult prea rapid, n
condiiile fizico-geografice actuale, a rului Totia de la ordinul 3 la ordinul 4 i
demonstreaz faptul c acest bazin se afl nc n stadiul de tineree n ceea ce privete
evoluia. n bazinul Sohodolului (ordinul 3), forma foarte alungit a acestuia, permite
acumularea a numeroi aflueni scuri, cu caracter totenial (de ordinele 1 i 2) i
mpiedicat trecerea la un nou ordin de mrime i implicit reducerea lungimii segmentului
de ordinul 3. n aceste condiii observm o puternic abatere de la dreapt a segmentelor
de ordinul 2, ale cror lungimi nsumate sunt mai mici dect lungimea segmentului de
ordinul 3 (fig. 18 c).
a) b) c)
Fig. 18 Modelul morfometric al drenajului n bazinele: a) Clmui, b)Totia i c) Sohodol
n cazul modelelor morfometrice ale perimetrelor i suprafeelor bazinul Clmui
prezint un grad de realizare foarte apropiat de 100% sau chiar uor supraunitar.
i n cazul modelului morfometric al pantelor medii ale cursurilor de ap abateri
semnificative sunt prezente numai n cazul bazinului Totiei, n cazul celorlalte bazine
legiile fiind respectate.
3.3. Sectoare hidrogeomorfologice ale bazinului Clmui
Analiznd parametrii morfometrici precum: altitudinea, caracterul pantei, sistemul
de vi, gradul de fragmentare i inndu-se cont de bilanul: eroziune transport
acumulare n cazul bazinului morfohidrografic Clmuiul teleormnean putem delimita
trei sectoare, fiecare constituindu-se ntr-un subsistem deschis cu particulariti
morfologice dependente de cantitatea de ap i aluviuni transferate prin sistem (Schumm,
1977) astfel (fig. 17):
23

a) Sectorul superior, de obrie (foto 1), se ntinde de la izvoare pn la
confluena Clmuiului cu Clmuiul Sec, i se suprapune n cea mai mare parte Cmpiei
Iminogului. Acest sector este drenat de trei vi mai importante, aproape paralele, ce-l
strbat pe direcia NNV-SSE: cursul superior al vii Clmuiului (68 km) i afluenii
acestuia: valea Clmuiului Sec, afluent pe stnga (56 km) i valea Sohodolului, afluent
pe dreapta (20 km). Aceste vi prezint scurgere temporar i seac parial n timpul verii,
astfel nct eroziunea liniar, eroziunea n adncime i cea regresiv, pe afluenii toreniali
sunt slabe ca intensitate. Vile prezint n general caracter simetric, au profil transversal n
form de V larg deschis n apropierea obriei, apoi ncep s se adnceasc i s se
largeasc uor la baz prezentnd lunci nguste.
n acest sector adncimea fragmentrii nregistreaz valori de 15 i chiar 20 m n
lungul rului principal, iar densitatea fragmentrii reliefului este cea mai ridicat din cadrul
ntregului bazin fiind de peste 1,5 km/km (dac lum n calcul toate vile, inclusiv cele cu
caracter torenial). Versanii prezint lungimi reduse, sub 300 m i au valori ale pantelor
cuprinse n general ntre 5-10%.
Altitudinea absolut coboar de la 163,5 m n nord, la cca.108 110 m n sud, iar
valoarea pantei atinge de 1,42 m/km, datorit prezenei n aceast regiune a captului sudic
al conului de dejecie Olt-Arge (I. Rdulescu, 1956).
Acest sector se caracterizeaz prin absena izvoarelor, iar pnza freatic la nivelul
interfluviilor se gsete la mare adncime (20-25 m), ca urmare a acestui fapt, aezrile
omeneti sunt puine, mici i dispuse n lungul vilor, unde adncimea pnzei freatice este
ceva mai mic. Dintre localitile prezente n acest sector amintim: Stoicneti, Crciunei,
Radomireti, Poiana, Clineti, Stejaru i Crngeni pe valea Clmuiului; Seaca,
Mihieti, Buca, Bcleti, Ionacu i Clmuiul de Sus pe valea Clmuiului Sec.Foto 1 Valea Clmuiului n sectorul superior n dreptul localitii Poiana
b) Sectorul mijlociu (central) situat ntre confluena Clmuiului cu
Clmuiul Sec i confluena Clmuiului cu Urluiul, este sectorul n care bazinul se
lrgete atingnd limea maxim. n acest sector este drenajul este asigurat de cursul
mijlociu al Clmuiului (57 km), de afluentul pe stnga al acestuia, Urluiul (64 km) i de
afluenii acestora, ce prezint caracter torenial i au direcii de curgere aproape
perpendiculare pe rurile principale. n ceea ce privete procesele fluviatile caracteristice,
putem afirma c n acest sector predomin transportul de aluviuni n suspensie dar i
acumulrile sub form de renii i ostroave. Profilul transveral vilor principale devine n
general asimetric.
n acest sector, vile principale intersecteaz orizontul freatic cantonat n Stratele
de Frteti, ducnd la apariia a numeroase izvoare i linii de izvoare, acestea marcnd
sfritul conului de dejecie Olt-Arge (I. Rdulescu 1956). Astfel, n acest sector,
24

scurgerea pe vile principale devine permanent, iar acest fapt ce a determinat apariia a
numeroase aezri (27 de localiti: 17 pe valea Clmuiului i 10 pe valea Urluiului).
Datorit adncirii vilor, lungimea versanilor crete, ajungnd la (500-1000 m), iar
acetia devin mai abrupti, pantele avnd valori cuprinse n general ntre 10-15% i chiar
depind 15%. Densitatea fragmentrii este de 1,1 km/km, iar adncimea fragmentrii
atinge valori de 30-40 m, 40-50 m i chiar peste 50 m. Datorit prelungirii spre vest a
ulucului depresionar Clnitea, panta general a suprafeei bazinului se reduce foarte mult,
ajungnd la 0,25- 0,3 m/km, iar luncile se lrgesc considerabil atingnd 2-3 km lime i
prezentnd o micromorfologie complex cu numeroase meandre nctuate, (foto 2 i 3),
schimbri de direcie, grditi i terase locale.
Foto 2 Albia i lunca Clmuiului n Foto 3 Albia minor a Clmuiului
dreptul localitii Tudor Vladimirescu n sudul localitii Bnesa


c) Sectorul inferior este
situat ntre confluena Clmuiului cu
Urluiul i vrsarea n Lacul Suhaia
avnd suprafaa cea mai redus. Acesta
este drenat pe direcia nord-sud de valea
adnc, cu aspect de microcanion
format n loess, a Clmuiului, lunca
atingnd n acest sector maxim 1 km
lrgime (foto 4).
Foto 4 Valea Clmuiului nainte de
vrsare n lacul Suhaia
O particularitate remarcabil a acestui sector o constituie adncimea fragmentrii,
care depete 50 m n lungul vii Clmuiului, valoare destul de mare pentru regiunea de
cmpie n care este nscris bazinul. Pe versanii cu pante de 10-15 % i chiar peste 15% se
desfoar cele mai multe din procesele geomorfologice actuale.
Profilul transversal al vii de tip canion, cu adncimi de civa zeci de m i perei
abrupi (Diaconu, Stnculescu, 1971) este uor asimetric, deoarece, n acest sector cele
dou nivele de teras sunt prezente numai pe partea stng a rului i au suprafee att de
oblice nct este greu s li se fixeze altitudinea printr-o singur cifr. (G.Vlsan, 1915).
Suprafaa acestui sector este aproape orizontal, asemntoare Cmpiei Burnasului,
situat la est de Vedea. Ceea ce o deosebete ns, este lipsa pantei inverse, de la sud spre
nord i a rurilor cu aceast direcie de curgere. Diferena de altitudine nregistrat ntre
extremitile nordic i sudic ale acestui sector este de numai de 5 m. n aceste condiii,
densitatea reelei hidrografice este asemntoare celei din sectorul central, fiind de 1,2
km/km, iar n ceea ce privete procesele fluviatile, n acest sector alturi de transport
25

depunerea devine procesul dominant, la vrsarea n Lacul Suhaia, rul Clmui formnd
un important con de dejecie.

CAPITOLUL IV FACTORI MORFODINAMICI
4.1. Factorii geologici i geomorfologici
Factorii geologici i geomorfologici, dei sunt factori pasivi, joac un rol important
n evoluia bazinului hidrografic.
4.1.1. Factorii geologici
Factorii geologici au contribuit la definitivarea macroformelor de relief, constituind
suportul pe care s-a instalat reeaua hidrografic, iar modelarea actual a reliefului este
influenat de proprietile fizico-chimice ale depozitelor de suprafa.
Astfel, structura sedimentar tabular (orizontal) cu strate nedeformate, pe care
s-a dezvoltat n totalitate bazinul Clmuiului impune o serie de caracteristici precum:
simetria formelor, energia de relief relativ redus i un anumit grad de complexitate
determinat de frecvena alternanei stratelor dure i moi (M. Ielenicz, 2004).
Formaiunile litologice de suprafa din bazinul Clmuiului sunt reprezentate prin
roci neconsolidate sau slab consolidate, cu rezisten redus la perforare i eroziune ce fac
parte din categoria rocilor moi, al cror indice de trie It < 2 (dup M. Stamatiu, 1962):
depozite loessoide, loessuri, argile i depozite aluviale, ce dein ponderi diferite (fig. 5),
(tabelul nr. 2). Dei prezint proprieti mecanice asemntoare, aceste roci prezint
proprieti fizice (porozitate, greutate specific, compactitate, permeabilitate) diferite, ceea
ce a dus la o difereniere a microformelor de relief n cadrul bazinului.
Tabelul nr. 2 Ponderea formaiunilor litologice n cadrul bazinului Clmui


Loessul tipic (propriu-zis) este prezent sub forma unei fii nguste n partea
vestic, sud-vestic i sudic a bazinului, predominant de origine eolian, mai calcaros i
de culoare brun glbuie. Acesta prezint textur mijlocie (lutoas i luto-prfoas),
porozitate ridicat peste 44%, nu prezint stratificaie i este sensibil la tasarea prin
umezire (im>2%) determinnd apariia crovurilor, numite de localnici gvane.
S-a constatat de asemenea c fraciunile de praf i nisip ridic sensibilitatea la
umezire, n timp ce fraciunea de argil (n special prezena montmorillonitului) o reduce,
astfel nct s-a contatat c n cazul n care fraciunea de argil deine un procent mai mare
de 30%, tasarea prin umezire este nensemnat (D. Stematiu, 1997).
n unele crovuri, datorit excesului de umiditate se formeaz lacuri temporare, iar
prezena crovurilor sub form de aliniamente orientate cu precdere pe direcia vestest
poate duce prin unirea i drenarea crovurilor vecine la crearea unor noi segmente ale reelei
hidrografice, vi de tip furcitur (Cote, 1976).

Formaiunea Suprafaa (km
2
) Ponderea (%)
Depozite loessoide 756,3 55
Loessuri 302,5 22
Argile 137,5 10
Depozite aluviale 178,7 13
26

4.1.2. Influena factorilor geomorfologici
Relieful influeneaz procesele de modelare actual prin caracteristicile sale
morfografice i morfometrice. n cadrul bazinului Clmui, acesta este reprezentat de
interfluvii plate sub form de cmpuri, versani, terase, lunci i microforme de relief create
prin alunecare, prbuire, sufoziune i tasare.
Bazinul superior al Clmuiului se suprapune peste Cmpia Iminogului i peste
partea nordic a Cmpiei Urluiului. n ciuda faptului c n acest sector, altitudinile
nregistreaz valorile cele mai mari din cadrul bazinului (treptele hipsometrice de peste 150
m i de 120150 m), iar densitatea reelei hidrografice depete frecvent 1 km/km
2
atingnd chiar valori de peste 4 km/km
2
, valorile energiei de relief i cele ale pantelor
versanilor nregistreaz cele mai mici valori din cadrul bazinului. Astfel, drenajului bun al
acestei pri a bazinului, mpiedic ntr-o oarecare msur formarea microdepresiunilor de
tasare (crovurilor), iar faptul c versanii prezint lungimi reduse i pante mici de 2-5% i
5-10 % (fig. 19), ceea ce duce la o limitare a proceselor de eroziune pe versant precum:
splarea n suprafa, iroirea, ravenarea.Fig. 19 Profil transversal n bazinul Clmuiului la contactul
Cmpiei Iminogului cu Cmpia Urluiului
Cu ct naintm spre sud, n bazinul mijlociu i inferior, vile se adncesc, energia
de relief n lungul rurilor principale atingnd valori de 30-45 m/km
2
i chiar de 45-60
m/km
2
, astfel lungimea versanilor ce fac legtura ntre cmpuri i luncile rurilor crete
depind 500 m, iar pantele acestora ating valori de 10-15% i chiar peste 15% (fig. 20).
n aceste condiii, pe versani sunt prezente procese de eroziune n suprafa i
eroziune liniar, n urma crora acetia sunt fragmentai de rigole, ogae, ravene,
organisme toreniale i viugi. Viugile au n general direcie vest-est nainteaz regresiv.

Fig. 20 Profil transversal n bazinul Clmuiului n sectotul mijlociu
4.2. Factorul climatic
4.2.1. Factorii genetici ai climei
Clima specific Cmpiei Teleormanului, din care face parte i bazinul Clmui,
este cea temperat continental de tranziie fiind determinat de: factorii radiativi, dinamici
i fizico-geografici.
Aceasta se caracterizeaz prin interferena maselor de aer oceanice (mai umede)
dinspre vest, specifice mai ales Cmpiei Olteniei, cu cele de origine submediteranean
dinspre sud i sud-vest, cu cele scandinavo-baltice (din nord) i a celor continental-
27

-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T(C)
Slatina Roiori de Vede Turnu Mgurele
excesive (cu caracter de ariditate), dinspre est i nord-est, specifice Cmpiei Brganului
(Geografia Romniei vol.I, 1983).
4.2.2. Caracterizarea principalelor elemente climatice
Temperatura medie anual la nivelul bazinului este de cca.11C, aceasta
nregistrnd o uoar scdere de la sud spre nord, fiind cuprinse ntre 11,5
o
C la Turnu
Mgurele i 10,9
o
C la Roiori de Vede. Regimul termic anual prezint minimul n luna
ianuarie (-2-3
o
C) i maximul n luna iulie (22 - 23
o
C) (fig. 21). Nuana continental a
climei se manifest cu precdere n domeniul temperaturilor pozitive i n special a celor
maxime. Aceast regiune se caracterizeaz printr-un numr mare de zile tropicale (cu
temperatura maxim de peste 30C) i de zile de var (temperatura maxim este mai mare
sau egal cu 25C), printre cele mai mari din ar (Bogdan, 1999).


Sursa datelor: A. N. M.
Fig. 21 Temperaturi medii lunare multianuale (1961-2010)
Precipitaiile atmosferice. Cantitatea medie anual de precipitaii n perioada
(1961-2010) la staiile meteo analizate a fost de 540 mm (576,3 mm la Slatina, 515 mm la
Roiori de Vede de i de 528,2 mm la Turnu Mgurele). Precipitaiile czute n timpul unui
an prezint ns variaii destul de mari att cantitativ, ct i ca durat i intensitate (fig.22),
cele mai mari cantiti de precipitaii sunt specifice semestrului cald (cca.2/3 din cumulul
anual), cele mai bogate precipitaii nregistrndu-se n luna iunie, urmat de luna iulie.
Aceste ploi, se prezint n general sub form de averse, fiind nsoite uneori de descrcri
electrice i sunt de provenien local, producndu-se ca urmare a micrii convective a
aerului deasupra uscatului puternic nclzit.

Sursa datelor: A. N. M.
Fig. 22 Precipitaii medii lunare multianuale (1961-2010)
28

Din analiza hrii care red repartiia cantitilor maxime n 24 de ore, inclus n
Atlasul climatologic R.S. Romnia (1966), rezult c bazinul analizat, situat n sectorul
dintre Olt i Arge nregistreaz una din cele mai mari frecvene a ploilor toreniale,
deoarece n regiune se interfereaz circulaiile de vest cu cele de est (tabelul nr. 3);
Tabelul nr. 3 Precipitaii (mm) max. n 24 ore n perioada 1961-2010
(dup A.N.M.)

Regimul eolian. Situarea teritoriului fa de principalele mase de aer, precum i
prezena n partea sudic a vii largi a Dunrii, influeneaz caracteristicile vnturilor din
aceast regiune. Analiznd variaia a frecvenei i vitezei vnturilor n cursul unui an la
staiile meteorologice situate n apropierea bazinului Clmui (fig. 23), observm c cea
mai mare frecven o dein vnturile care vin din vest, urmate ndeaprope de cele care vin
din est sunt cunoscute, sub denumirea de Criv.


a) b) c)

(Sursa datelor, A.N.M.)
Fig. 23 Roza vnturilor multianual la staiile meteo:
a) Alexandria, b) Roiori de Vede i c) Slatina (1961-2010)

Indicatori care descriu clima bazinului Clmui. n caracterizarea climatic a unei
regiuni, un suport important l reprezint calcularea indicilor cantitativi, astfel pentru a
evidenia particularitile climatice din bazinul Clmui am ales civa indicatori.
Tetraterma Mayer se calculeaz dup formula:
T
V VIII
= (T
V
+T
VI
+T
VII
+T
VIII
)/4
n care: T
V
reprezint temperatura medie lunar a lunii mai,
T
VI


reprezint temperatura medie lunar a lunii iunie .a.m.d.
Valorile acestui parametru cresc uor de la nord spre sud astfel: 20,62 la Slatina; 20,77 la
Roiori de Vede i 21,35 la Turnu Mgurele. Aceste valori indic un climat uor semiarid.
Staia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual
Roiori de
Vede
Data
(zi/an)
25,7 34,2 38,8 43,1 53,6 65,1 82,6 71,3 35,3 45,4 43,7 34,4 82,6
18 /
1979
21/
1965
30/
1997
15/
1970
21/
1967
4/
1969
11/
1994
6/
2005
20/
1998
10/
1972
20/
1976
21/
1969


Slatina
Data
(zi/an)
21,3 30 32,4 42 50,6 93,2 80,2 104,8 37,3 52,4 31,1 23,3 104,8
1/
2000
12/
2009
6/
1984
13/
2003
7/
2005
27/
1998
3/
2005
8/
2002
6/
2000
5/
2008
25/
1985
24/
2003

Turnu
Mgurele
Data
(zi/an)
38,9 49,4 42,3 39,4 65,8 65,6 132,4 84,8 43,8 41,8 37,5 27,5 132,4
2/
2008
20/
2009
6/
1961
25/
1961
26/
1991
13/
1964
5/
1970
6/
2005
21/
1998
5/
2008
20/
1976
24/
2003

29

Indicele Angot se calculeaz dup formula: K=p/P i indic caracteristicile
pluviometrice ale lunilor anului, iar n aceast formul p reprezint raportul dintre
cantitatea medie lunar de precipitaii i numrul de zile din luna respectiv, iar P
reprezint raportul dintre cantitatea medie anual de precipitaii i 365. Dac K<1, luna
respectiv este deficitar pluviometric; K=1, indic o lun normal din punct de vedere
pluviometric, iar K >1, arat un excedent pluviometric.
Acest indice aplicat la cantitile lunare de precipitaii de la staiile meteorologice
din apropierea bazinului reliefeaz faptul c lunile uor excedentar pluviometric sunt mai,
iunie, iulie i august, n timp ce valorile minime ale indicelui Angot se nregistreaz n
lunile ianuarie i februarie.
Putem folosi indicele de Ariditate de Martonne pentru identificarea anumitor nuane
climatice (De Martonne, 1926). Acesta se calculeaz dup formula:
I
ar
= P / (T+10)

n care: P

reprezint cantitatea medie anual de precipitaii,
T

reprezint temperatura medie anual
Aplicnd aceast formul am obinut valoarea de 27,31 la Slatina, 24,64 la Roiori
de Vede i 24,56 la Turnu Mgurele. Valorile acestui parametru cresc uor de la sud spre
nord, valorile de la staiile Roiori de Vede i Turnu Mgurele fiind caracteristice
silvostepei i chiar prezena unor formaiuni stepice, n timp ce valoarea mai mare
nregistrat la Slatina indic trecerea spre zona pdurilor de foioase.
Climograma Walter Leith, pe care sunt reprezentate temperaturile medii lunare
multianuale i cantitile medii lunare multianuale de precipitaii, la scara 1/2 i la scara
1/3, evideniaz foarte bine posibilitate apariiei perioadelor de secet i uscciune n
anumite regiuni. Dintre fenomenele climatice de risc caracteristice acestei regiuni, aceste
dou tipuri de situaii cu deficit pluviometric prezint o importan deosebit, deoarece n
anii n care acestea se produc i au o durat i o intensitate mare, producia agricol scade
n mod dramatic. Perioada de uscciune reprezint un interval de cel puin 5 zile
consecutive n care nu au czut precipitaii, n timp ce perioada de secet nseamn cel
puin 10 zile consecutive n semestrul cald al anului (aprilie-septembrie) i cel puin 14 zile
consecutive n semestrul rece al anului (octombrie-martie). Trebuie s mai facem
precizarea c perioadele de uscciune, preced ntotdeauna perioadele de secet
(V.Sorocovschi, 2009).
Analiznd climogramele Walter Leith pentru staiile meteorologice situate n
apropierea bazinului Clmui: Turnu Mgurele, Roiori de Vede i Slatina (fig. 75),
putem observa c durata acestor fenomene scade treptat dinspre sud spre nord.
4.2.3. Influena factorilor climatici n dinamica reliefului
n ceea ce privete influena factorilor climatici n modelarea actual a reliefului,
putem afirma c rolul cel mai important este deinut de precipitaii. Acestea, prin cantitatea
i intensitatea lor contribuie la producerea celor mai multe procese geomorfologice actuale
(eroziune n suprafa, eroziune liniar, tasare, sufoziune, etc.).
4.3. Factorul hidrologic
Factorul hidrologic, reprezentat prin apele de suprafa i subterane, prezint o
importan deosebit n dinamica proceselor geomorfologice, deoarece apa reprezint
principalul agent modelator al formelor de relief.
Rul Clmui face parte din grupa rurilor autohtone Cmpiei Romne, resursele
de ap ale bazinului fiind modeste din punct de vedere cantitativ, (raportul dintre cantitatea
de medie multianual de precipitaii (X=540 mm) i evapotranspiraia potenial (X=700
mm) este uor subunitar). Astfel, Clmuiul prezint un regim hidric intermitent (seac n
fiecare an) n cursul superior, dar permanent n cursul mijlociu i inferior.
30

4.3.1. Apele de suprafa
Apele de suprafa sunt reprezentate prin dou categorii: apele curgtoare (rurile)
ce formeaz reeaua hidrografic i apele stttoare (lacuri).
Caracteristici hidrografice i hidrologice.
Reeaua fluviatil a bazinului Clmui este o reea de tip penat, caracterizat prin
aflueni ce se vars n rul principal sub un unghi cuprins ntre 65 i 90 (Bondarciuk, citat
de Zvoianu, 1978) i dreneaz cea mai mare parte a Cmpiei Boianului. Colectorul
principal, Clmuiul, este un ru tipic de cmpie ce izvorte din Cmpia Iminogului la
altitudinea de cca. 160 m i se vars n lacul Suhaia, la altitudinea de cca.20 m, ntinzndu-
se pe o lungime de 142 km. Panta redus a talvegului, de numai 1, a favorizat
dezvoltarea meandrelor, astfel coeficientul de sinuozitate al Clmuiului este de 1,84.
Regimul hidric al acestuia este intermitent (seac n fiecare an) pn la confluena cu
Clmuiul Sec i permanent n cursul mijlociu i inferior.
Pentru a evidenia particularitile regimului de scurgere n bazinul hidrografic
Clmuiul teleormnean am utilizat datele de la postul hidrometric Crngu, situat pe rul
Clmui, nregistrate n perioada (1953-2009), i cele de la postul hidrometric Furculeti,
situat pe rul Urlui nregistrate n perioada (1970-2009).
n condiiile unui climat caracterizat prin precipitaii reduse, scurgerea medie
prezint valori sczute aceasta fiind la nivelul bazinului de (1,1 l/s*km
2
) (Atlasul
cadastrului Apelor din Romania, 1992). Datorit condiiilor climatice deficitare n
precipitaii, coroborate cu pantele reduse ale reliefului i permeabilitatea ridicat a
solurilor, rurile din cadrul bazinului se caracterizeaz prin debite n general reduse i o
variabilitate interanual mic a acestora. Astfel, debitul mediu multianual al rului
Clmui este de (1,3 m
3
/s), acesta varind ntre (0,5 m
3
/s) n anul 1961 i (2,75 m
3
/s), n
1972 (fig. 24), n timp ce debitul mediu multianual al Urluiului este de numai 0,6 m
3
/s, cea
mai mare valoare a debitului mediu anual de 1,01 m
3
/s, a fost nregistrat n 1973, iar cea
mai mic, de numai 0,22 m
3
/s n anul 2002..

Fig. 24 Variaia multianual a debitelor medii anuale ale rului Clmui
la staia hidromertric Crngu i tendina liniar (Sursa satelor: I.N.H.G.A)

Regimul de scurgere n timpul anului considerat ca tip pericarpatic sudic, este
caracterizat printr-o mare variaie a debitelor de la un anotimp la altul. Ponderea cea mai
mare se nregistreaz n timpul iernii (n special n luna februarie, ca urmare a topirii
zpezii) i primverii (datorit ploilor din aceast perioad), n timp ce valorile minime ale
scurgerii se nregistreaz vara, (mai ales n a doua parte a verii i prima parte a toamnei),
cnd rurile sunt afectate frecvent de fenomenul de secare n sectorul superior, unde
aportul apelor subterane este nesemnificativ (Gtescu, Rusenescu, Breir, 1976).
31

Trebuie s precizm ns, c datorit caracterului de instabilitate al scurgerii acestor ruri,
valorile debitelor medii lunare pot varia destul de mult de la un an la altul (fig. 25 i 26).
Sursa datelor: I.N.H.G.A.
Fig. 25 Variaia debitelor medii lunare ale rului Clmui (1953-2009)
Sursa datelor: I.N.H.G.A.
Fig. 26 Variaia debitelor medii lunare ale rului Urlui (1970-2009)
Analiznd aceste valori observm c variaia debitelor medii lunare ale rului Urlui
este mult mai redus dect cea a rului Clmui, iar cele mai mari variaii ale debitelor
medii lunare se nregistreaz n lunile martie, august i octombrie, lunile n care s-au
produs cele mai mari viituri, n timp ce debitele cele mai constante se nregistreaz n
lunile iunie, noiembrie i decembrie. Valorile cele mai mari ale debitelor medii lunare au
fost nregistrate n luna octombrie 1972, n urma unor precipitaii frontale, cnd debitul
mediu lunar al Clmuiului a atins (15,7 m
3
/s), iar al Urluiului (2,83 m
3
/s).
Debite maxime ale rului Clmui nregistrate la staia hidrometric Crgu au fost:
36,6 m/s n 7 iulie 1970, 237 m/s n 12 octombrie 1972 i 53,8 m/s n 18 august 2005.

Lacuri.
Din hidrografia bazinului Clmui face parte i un numr destul de mare de lacuri,
att naturale ct i de origine antropic, iazuri.
n cadrul lacurilor naturale putem identifica dou categorii distincte: a) lacurile
naturale legate de prezena reelei hidrografice, numite i lacuri de lunc (n albii sau
meandre prsite) prezentnd n general form alungit i b) lacurile naturale formate prin
procese de tasare i sufoziune, situate pe interfluvii i cunoscute sub numele de lacuri de
crov (Grecu, 2010).
32

Lacurile de lunc sunt puin numeroase (cca.25 de lacuri) situate n luncile largi ale
Clmuiului i Urluiului i n ciuda faptului c sunt alimentate din izvoare, volumul
acestora scade n timpul verii, iar unele chiar seac n tinpul secetelor prelungite (foto 5).


a) b)

Foto 5 Lacul de meandru a) Balta Srat n lunca Clmuiului, b) Lacul Srata, n lunca Urluiului
Lacul Suhaia este tot un lac de lunc, dezvoltat ntr-un vechi bra prsit al Dunrii,
ns suprafaa acestuia a fost puternic modificat antropic prin lucrri ample de ndiguire i
desecare n anul 1970, fiind redus la aproximativ o treime din suprafaa iniial, (n 1900
acesta avea o suprafa de cca. 3396 ha, iar n prezent suprafaa lacului este de aproximativ
1078 ha (fig. 27).

Fig. 27 Evoluia suprafeei Lacului Suhaia ntre 1900 (hrile topografice militare) i 2010
Lacurile de crov ce se ntlnesc mai frecvent pe spaiile interfluviale din bazinul
superior al Clmuiului unde depozitele de suprafa, mai argiloase, ngreuneaz
infiltrarea apei n sol. Acestea sunt mai numeroase dect lacurile de lunc (peste 100 de
lacuri), prezint caracter temporar, au form circular sau uor alungit i suprafee reduse,
(doar patru dintre acestea depind suprafaa de 2 ha), cel mai mare fiind Lacu lui Scarlat
a crui suprafa atinge 20 ha.
33

Lacurile antropice sunt reprezentate n cadrul bazinului Clmui printr-un numr
de 44 de iazuri. Cele mai multe iazuri sunt localizate n cursul superior al Clmuiului i
pe rul Urlui.
4.3.2. Apele subterane
Din punct de vedere hidrogeologic n bazinul hidrografic al Clmuiului
teleormnean se pot deosebi strate acvifere de adncime i strate acvifere freatice.
n ceea ce privete apele de adncime (orizonturile acvifere situate sub primul strat
impermeabil cu extindere mare), acestea sunt cantonate n depozitele nisipoase de vrst
dacian i albian, iar datorit afundrii lor dinspre Dunre spre nord acestea capt treptat
un uor caracter ascensional (Gtescu, Rusenescu, Breir, 1976).
Stratele acvifere freatice din bazinul hidrografic al Clmuiului teleormnean pot
fi separate n trei grupe: a) strate acvifere cantonate n orizontul Stratelor de Frteti; b)
strate acvifere cantonate n depozitele aluvionare de teras; c) strate acvifere cantonate n
aluviunile luncilor (D. Slvoac i C. Opran, 1963).
a) Stratul acvifer freatic cantonat n orizontul Stratelor de Frteti este foarte bine
pus n eviden printr-o serie de linii de izvoare situate n lungul Clmuiului i a micilor
si aflueni n dreptul localitilor: Caravanei, T. Vladimirescu, Putineiu, Bduleasa i
Dracea. Debitele acestor izvoare variaz ntre 0,5 5 l/s, iar un al doilea sector de apariie
a izvoarelor din Stratele de Frteti se situeaz n lungul vii Urluiului n zona satelor:
Bogdana, Ulmeni, Sptrei i Furculeti, acestea avnd debite cuprinse ntre 1,0 3,5 l/s.
Analiznd hrile hidrogeologice, observm c adncimea stratului acvifer freatic n
sectorul superior este mai mare de 20 m, iar n sectorul mijlociu i inferior cele cuprinse
ntre 15-20 m. Singurele areale n care adncimile scad sub aceast valoare sunt cele
corespunztoare versanilor de pe vile principale (fig. 96).
b) Stratul acvifer cantonat n depozitele aluvionare de teras ale Clmuiului i
Urluiului are debite mult mai mici i este pus n eviden nu att prin izvoare, ct mai ales
prin puurile destul de numeroase. Adncimea acestui nivel hidrostatic este variabil, fiind
cuprins n general ntre 5-10 m.
c) Orizontul acvifer al principalelor lunci (Clmuiului i Urluiului) variaz ntre 0
5 m (aflndu-se n strns dependen cu variaia apei din ru), iar mineralizarea acestuia
este mai ridicat dect a celorlalte orizonturi freatice (avnd valori cuprinse ntre 1 i 3 g/l
se ncadreaz n clasa D a apelor nepotabile de gradul I) deoarece aceste depozite,
constituite n general din nisipuri argiloase i argile, determin o circulaie mai lent a
apelor (Gtescu, Rusenescu, Breir, 1976). n ciuda aportului destul de redus (sub 20% din
volumul total al scurgerii), apele subterane au un rol deosebit de important n timpul
perioadelor secetoase, deoarece asigur permanena scurgerii n albie.
4.3.3. Influena factorilor hidrologici n dinamica actual a reliefului
n etapa actual rolul cel mai important n modelarea reliefului revine apelor
curgtoare, acestea modeleaz vechile forme de relief crend altele noi (Cote, 1959).
Aciunea reelei hidrografice (permanent sau temporar) este pus n eviden prin
procesele de eroziune, transport i acumulare, n urma crora se creeaz forme de relief i
depozite fluviatile (Grecu, Palmentola 2003). Aceste procese se desfoar concomitent pe
toat lungimea rurilor, ns prezint ponderi i intensiti diferite att n timp ct i n
spaiu. Astfel, dup perioadele cu precipitaii abundente, debitele mari determin o cretere
a energiei rurilor, astfel c intensitatea proceselor de eroziune va fi maxim, n timp ce
perioadele secetoase determin scderea accentuat a debitelor, iar pe ruri se realizeaz
transportul apei i a unei mici cantiti de aluviuni, procesele de eroziune avnd intensitate
minim.

34

4.4. Factorul biotic i influena acestuia n dinamica actual
Din punct de vedere biogeografic, teritoriul studiat este inclus n regiunea
Holarctic, subregiunea pontico-central-asiatic, provincia Moesic. Teritoriul studiat
aparine mediului geografic de cmpii i podiuri tabulare nefragmentate, subtipului de
cmpii slab fragmentate, cu nclinare slab nord-sud, iar vegetaia din cadrul acestuia se
ncadreaz n dou zone dispuse latitudinal (M. Ptroescu, 1987).
Datorit condiiilor favorabile practicrii agriculturii din aceast regiune, covorul
vegetal a suferit modificri substaniale n vederea extinderii suprafeelor agricole. nc din
secolele XVIII - XIX s-a procedat la deselenirea i despdurirea masiv a terenurilor,
astfel nct aspectul natural al vegetaiei nu s-a pstrat dect insular, iar evoluia acesteia a
mers n direcia stepizrii. n prezent vegetaia natural deine cca. 4% din suprafaa
bazinului, din care pdurile acoper 24 km
2
(1,7% din suprafa), iar punile se extind pe
cca. 32 km
2
(2,3% din suprafa). Pdurile au n componena lor stejar brumriu (Quercus
pedunculiflora), stejar pufos (Quercus pubescens), arar ttresc (Acer tataricum), ulm
(Ulmus carpinifolia), tei argintiu (Tilia tomentosa), sunt ns puternic degradate ceea ce a
dus la nlocuirea, n proporie foarte mare a speciilor caracteristice, cu plantaii de salcm.
n pdurea Nenciuleti-Bogdana din vecintatea fostului ctun Aliman, exist i un arbore
secular pus sub ocrotire, un stejar vechi de peste 400 de ani, cunoscut de localnici ca
Tufanul lui Aliman (foto 6 i 7). Stratul de arbuti este mozaicat fiind reprezentat prin:
porumbar (Prunus spinosa), pducel (Crataegus monogina), mce, gherghinar, corn, soc
negru, scumpie, migdal pitic .a. La umbra arborilor crete o vegetaie ierboas cu specii
tipice de pdure (Geum urbanum, Glechoma hederacea, Dactylis polygama), n amestec cu
specii caracteristice pajitilor de step (Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Filipendula
vulgaris, Agropyron intermedium).

Foto 6 Pdurea Ulmeni Foto 7 Pdurea Nenciuleti-Bogdana i
Tufanul lui Aliman

n lunci, datorit umiditii mai ridicate, vegetaia natural este bine reprezentat
prin diferite specii de plante higrofile i hidrofile. Sunt prezente plcuri de arbori cu lemn
moale (numite zvoaie), alctuite din diferite specii de slcii (Salix alba) i plopi (Populus
alba). n zonele depresionare din lunci, cu nivelul freatic foarte aproape de suprafa, este
prezent rogozul, pipirigul, papura, stuful, feriga de ap, stnjenelul de balt, care se menin
deseori i dup angrenarea terenurilor n circuitul agricol, aprnd n culturi, iar n iazuri i
micile lacuri de lunc se ntlnesc plante hidrofile precum: nuferi, iarba broatelor,
brdiuri, broscaria, etc.(foto 8).


Tufanul lui Aliman
35


a) b)c) d)

Foto 8 Diferite aspecte ale vegetaiei de lunc: a) zvoi de lunc n sectorol superior al
Clmuiului; b) valea Clmuiului, la Crngeni; c) lunca rului Clmui, ntre Balta Srat i
Dorobanu; d) pe valea Urluiului n dreptul localitii Sptrei

Pentru meninerea biodiversitii n cadrul bazinului au fost create dou arii protejate :
1) Aria Natural de Protecie Special Avifaunistic Balta Suhaia, situat n lunca
Dunrii cu o suprafa de 1450 ha, a fost declarat zon de protecie special
acvifaunistic prin H.G. 2151/2005 i a fost declarat Sit Natura 2000 prin H.G.1284/2007
2) Pdurea Troianu situat n apropierea rului Urlui, ntre satele Troianu i Vatra,
are o suprafa de 70,8 ha i se aflat n custodia Direciei Silvice Alexandria. A fost
declarat rezervaie n anul 2004, cu scopul protejrii bujorului romnesc.
4.5. Factorul pedologic
Solul reprezint partea superioar, afnat a litosferei, format ca urmare a
interaciunii ndelungate, simultane i nentrerupte a factoilor pedogenetici: relieful, apa
freatic i stagnant, clima, vegetaia, roca (materialul parental) (M. Parichi, 2009).
4.5.1. Factorii pedogenetici i rolul lor n dezvoltarea solurilor
Factorii pedogenetici sunt: relieful, clima, litologia, vegetaia, apa freatic i
stagnant, timpul i intervenia omului. Unele dintre problemele cu care se confrunt
geomorfologia pot fi rezolvate printr-o abordare care s integreze pedologia i
geomorfologia. nelegerea efectelor eroziunii i a fazelor de depunere poate fi
mbuntit printr-o examinare aprofundat a interaciunii dintre proprietile solului i
cea a schimbrii proceselor geomorfologice (J. Gerrard, 1993).36

4.5.2. Principalele procese pedogenetice
Procesele pedogenetice care au contribuit separat sau asociate la diferenierea
orizonturilor i la dezvoltarea solurilor din cadrul acestui bazin sunt: bioacumularea,
eluvierea-iluvierea, alterarea, gleizarea, pseudogleizarea, salinizarea, vertisolajul ct i
eroziunea.
4.5.3. Caracterizarea nveliului de sol
n ciuda relativei omogeniti a factorilor pedogenetici (relief, materiale parentale,
clim, ape, vegetaie), sub influena acestora i a proceselor pedogenetice prezentate
anterior, n limitele bazinului Clmuiului s-a format o gam larg de soluri aparinnd
claselor: protisoluri, cernisoluri, luvisoluri, vertisoluri, hidrisoluri, salsodisoluri i
antrisoluri (fig. 28).
Fig. 28 Bazinul Clmuiului teleormnean. Harta solurilor
37

Majoritatea solurilor din cadrul bazinului prezint proprieti fizico-mecanice,
hidrofizice i de aeraie favorabile, ns pentru meninerea fertilitii acestora se
recomand: utilizarea adecvat a terenurilor, administrarea unor doze moderate de
ngrminte cu azot i fosfor pe un fond amendat cu gunoi de grajd, folosirea sistemelor
de irigaii, luarea de msuri antierozionale pentru protejarea solurilor situate pe versani, iar
n cazul cernoziomurilor gleice se recomand eliminarea excesului de ap precum i
lucrarea energic i adnc a solului.
4.5.4. Influena factorului pedologic n dinamica reliefului
n dinamica reliefului, factorul edafic prezint o importan mai redus dect
factorul geomorfologic sau cel climatic, el sporind sau reducnd n mic msur
intensitatea desfurrii unor proceselor geomorfologice actuale cum ar fi cele de eroziune.
n cadrul bazinului predomin solurile cu textur medie i fin (lutoase,
lutoargiloase, argiloase) ce conin un procent mai mic sau mai mare de argil coloidal.
Proprietatea acestei argile de a-i mri volumul prin umezire, duce la micorarea porozitii
solului i la reducerea infiltraiei. Din aceast cauz infiltraia se reduce destul de repede
dup nceperea ploii favoriznd procesele de eroziune.
Argila coloidal are proprietatea de a-i reduce volumul atunci cnd se usuc,
astfel, pe solurile argiloase din partea nordic a bazinului (vertisoluri), apar crpturi destul
de adnci n timpul perioadelor secetoase.
4.6. Influena factorului antropic n modelarea reliefului

Omul, prin activitatea sa legat de utilizarea pmntului, a constituit i constituie un
important factor de transformare a naturii, influennd direct sau indirect dezvoltarea
reliefului.
Influena direct a omului asupra reliefului a constat, n crearea n mod direct a
unor forme pozitive sau negative de relief, n vederea atingerii unor scopuri. Principalele
sale aciuni sunt cele de excavare, nivelare i depunere.
Aciuni de excavare sunt prezente n construirea canalelor de drenaj sau de irigaii
(foto 9), decolmatarea albiilor (foto 10) terasarea versanilor (foto 36).


Foto 9 Canal de irigaii n apropiere de Stoicneti Foto 10 Decolmatarea albiei Clmuiului
la Viioara


Dac sunt respectate anumite norme, aceste influene directe ale omului asupra
reliefului au efecte pozitive (canalele de drenaj duc la coborrea nivelului apei freatice,
canalele de irigaii duc la ameliorarea cantitii de ap n sol i la mbuntirea produciei
38

agricole, terasarea versanilor duce la o diminuare a proceselor de eroziune pe versani).
Spre deosebire de acestea, construirea carierelor, necesare pentru obinerea anumitor
materiale de construcie, duce (prin modificarea local a pantei) la declanarea unor
procese de prbuire (foto 11). Formele de relief antropic create prin depunere, cel mai
frecvent ntlnite n cadrul bazinului sunt digurile de protecie din lungul rurilor (foto 12),
digurile (barajele transversale din pmnt) n spatele crora s-au format iazuriFoto 11 Versantul terasat al Urluiului la Sptrei Foto 12 Carier n apropierea satului Moteni


Aciunea indirect a omului asupra reliefului a constat n modificarea altor factori
morfodinamici, ceea ce a condus la accelerarea sau ncetinirea ritmului unor procese
geomorfologice.
Defririle masive au atras dup ele declanarea proceselor de pant, iar arturile
realizate n lungul pantei au dus la accelerarea splrii n suprafa i a eroziunii toreniale
incipiente.
Intervenia omului a fost i pozitiv, astfel prin plantarea cu salcm a unor arii
forestiere de dimensiuni reduse, prin arturile efectuate n lungul curbelor de nivel, prin
cultivarea versanilor cu vi de vie i pomi fructiferi, contribuind la combaterea eroziunii
solului, la stabilizarea terenurilor i la diminuarea proceselor geomorfologice actuale.


CAPITOLUL V
PROCESE GEOMORFOLOGICE ACTUALE I FORMELE REZULTATE

Studiul proceselor geomorfologice actuale, prezint o importan deosebit,
deoarece implic studiul: agenilor externi care acioneaz asupra reliefului creat de
factorii interni impunnd o diversitate de forme de relief noi, ce compun fizionomia de
detaliu a regiunii, modul lor de aciune, regimul de manifestare al proceselor de modelare a
reliefului, caracteristicile morfografice i morfometrice ale formelor de relief rezultate,
depozitele rezultate, funciile i relaiile dintre acestea, fenomenele de autoreglare,
dezvoltarea i evoluia sistemului geomorfic ntr-un anumit spaiu i ntr-un anumit timp
geomorfologic (Grecu, 2003).
Pentru a pune n eviden anumite perioade din an, n care terenurile sunt mai
expuse proceselor de modelare am construit graficul de variaie (fig. 29) al potenialului de
modelare. n funcie de intensitatea acestor procese pot fi luate anumite msuri de protecie
(F.Grecu, 1992).

39

Fig. 29 Variaia potenialului de modelare a reliefului n timpul anului. n legend:

Pentru realizarea acestui grafic am folosit precipitaiile medii lunare multianuale nregistrate la staia
meteo Roiori de Vede, situat n apropierea prii centrale a bazinului analizat i debitele medii lunare
multianuale ale Clmuiului nregistrate la postul hidrometric Crngu n perioada (1961-2010).
1 - intervalul octombrie-februarie, predomin procesele de meteorizare
2 - intervalul februarie - martie, au loc procese intense de modelare a versanilor i albiilor
3 - intervalul aprilie-august, predomin procesele dedeplasare a materialelor pe versani cu transfer redus n
albii
4 luna septembrie prezint cel mai redus potenial pentru procese de modelare
Procesele geomorfologice actuale pot fi abordate individual i grupate n funcie de
mecanismele de baz (fizico-chimice, gravitaionale) sau pe etaje morfogenetice (Posea,
2002). n funcie de aceast ultim abordare, n cadrul bazinului analizat ce face parte din
regiunea cmpiilor nalte putem deosebi: 1) procese de albie, 2) procese de cmp i 3)
procese de versant (fig. 30).

5.1. Morfodinamica albiilor
n cadrul bazinului morfohidrografic Clmuiul teleormnean, rolul dominant n
modelarea general a reliefului, ca i n timpul Pleistocenului l deine sistemul eroziunii
fluviatile.
5.1.1. Procesele de eroziune i formele rezultate
Eroziunea este procesul mecanic exercitat de ctre uvoiul de ap ncrcat cu
aluviuni asupra patului albiei i a malurilor. Acest proces const n izbirea, dislocarea i
antrenarea n micare a unor particule de roc, mai mici sau mai mari, n urma acestuia
rezultnd anumite goluri. n funcie de locul unde se realizeaz acest proces i de formele
rezultate se deosebesc mai multe tipuri de eroziune: a) eroziune linear, b) eroziune
regresiv, c) eroziune de obrie, d) eroziune lateral.
Eroziunea linear se produce n albia rului n lungul firului de ap, acolo unde
turbulena este mai activ. Curenii helicoidali i verticali izbesc patul albiei producnd
erodarea acestuia i realizarea pe fundul albiei a poriunii celei mai coborte talvegul sau
firul apei, care concentreaz apele la debitele cele mai mici, n perioadele secetoase.
40

Fig. 30 Bazinul Clmuiului teleormnean. Harta geomorfologic general
41

Eroziunea regresiv se produce pe orice denivelare din lungul albiei rului, n urma
acesteia panta mare fiind anulat prin retragerea i teirea ei spre amonte.
Eroziunea de obrie reprezint o form tipic de manifestare a eroziunii regresive
produs la obria vilor, unde retragerea pantelor sub efectul mecanic al apei conduce la
extinderea bazinelor hidrografice i modificarea n timp a poziiei cumpenei de ap.
Eroziunea lateral reprezint procesul mecanic datorat mpingerii curentului
principal ncrcat cu aluviuni, alternativ, cnd spre un mal cnd spre cellalt, acionnd
astfel asupra sectoarelor de mal abrupt ale albiei (concavitile meandrelor). La contactul
apei cu malul concav se creaz mici scobituri (marmite), iar prbuirea stratelor de
deasupra duce la retragerea malului i lrgirea meandrelor (Grecu, Ghi, Scrieru, 2010).
Pentru caracterizarea albiei am folosit tipologia propus de Birce (1974), citat de
Bravard i Petit (2000), ce are la baz criteriul sinuozitii i clasific cursurile de ap n
trei categorii:
canale rectilinii cu indicele de sinuozitate Is >1,05;
canale sinuoase 1,05< Is <1,50;
canale meandrate Is >1,50;
Am observat astfel c n lungul Clmuiului se desfoar o succesiune de sectoare
sinuoase i meandrate.
Pornind de la metodologia expus de (Ichim i colab., 1989; Grecu, Comnescu,
1998), n analiza meandrelor am avut n vedere urmtorii parametrii: lungimea buclei de
meandru, coarda buclei, nlimea buclei, raza buclei, alungirea sau aplatizarea buclei,
lungimea sinuoas a meandrului, indicele de sinuozite, unghiul de deviaie, lungimea de
und i amplitudinea meandrului. Dup msurarea buclelor de meandru i calcularea
indicilor am efectuat analiza statistic a acestora i am observant c valorile acestora
variaz de-a lungul rului n limite destul de largi. Factorii care determin aceste variaii
sunt: panta rului, depozitele de suprafa n care s-a adncit rul, debitul lichid i solid,
etc.
n cursul superior au fost identificate trei sectoare sinuoase i dou sectoare
meandrate. Vom insista n continuare pe descrierea sectoarelor meandrate. Primul sector
meandrat se desfoar ntre localitile Stoicneti i Poiana are o lungime de cca.20 km,
pant medie a talvegului de cca. 1,2 m/km, iar principala direcie de curgere a rului este
NNV SSE i se caracterizeaz prin prezena meandrelor nctuate, n cadrul lui fiind
identificate un numr de 9 meandre (fig. 31);
Indicele de sinuozitate are valoarea medie de 1,72;
Valoarea medie a lungimii de und a acestor meandre este de 1,3 km;
Valoarea medie a amplitudinii meandrelor din acest sector este de 0,67 km.
Al doilea sector meandrat se desfoar pe direcia VNV-ESE, ntre localitile
Stejaru i Crngeni, prezint o pant de numai 0,4 m/km i are o lungime de cca 17,5 km,
iar n cadrul acestuia au fost identificate 4 meandre libere, complexe ce au dimensiuni mult
mai mari n comparaie cu cele din sectorul anterior:
Indicele de sinuozitate are valoarea medie de 2,4;
Valoarea medie a lungimii de und este de 1,79 km;
Valoarea medie a amplitudinii meandrelor din acest sector este de 1,3 km.
Sectorul mijlociu este situat ntre confluena Clmuiului cu Clmuiul Sec i
confluena Clmuiului cu Urluiul; are o lungime de cca. 57 km, o pant medie a
talvegului de cca. 0,9 m/km, direcia principal de curgere este NVSE i deosebit de
complex. Acest sector se caracterizeaz printr-o adncire a vii, adncimea fragmentrii
atingnd 30-40 m i printr-o lrgire a luncii (pn la 2-3 km lime i cu numeroase
meandre, schimbri de direcie, grditi, terase locale). Pentru acest sector sunt
caracteristice meandrele libere, complexe (fig. 32).
42Fig. 31 Morfometria meandrelor n sectorul superior al Clmuiului teleormnean

n cadrul cursului mijlociu am identificat un sector meandrat i un sector sinuos.
Sectorul sinuos este situat ntre localitatea Dracea i confluena cu rul Urlui (cca.13 km), n
care Clmuiul i schimb direcia de curgere, aceasta devenind vest-est, iar indicele de
sinuozitate de Is=1,4. Sectorul meandrat are o lungime de cca. 44 km, fiind alctuit dintr-o
succesiune de 6 meandre compuse, fiecare bucl de meandru fiind alctuit din alte
meandre mai mici (fig. 32).
Valorile parametrilor meandrelor complexe din acest sector nregistreaz cele mai
mari valori, atfel:
Indicele de sinuozitate are valoarea medie de 1,8;
Valoarea a lungimii de und este de 4,1 km;
Valoarea medie a amplitudinii meandrelor din acest sector este de 1,5 km.
n timp ce valorile parametrilor meandrelor simple ce intr n componena
meandrelor complexe au valori mult mai mici, astfel:
Indicele de sinuozitate are valoarea medie de 1,53;
Valoarea a lungimii de und este de 0,18 km;
Valoarea medie a amplitudinii meandrelor din acest sector este de 0,07 km.
Sectorul
superior
Lungimea
sinuoas (m)
Lungimea de
und (m)
Indicele de
sinuozitate
Amplitudinea
meandrului (m)
M1 2764,58 1634,53 1,69 807,30
M2 1772,58 1089,99 1,63 610,13
M3 1861,70 1085,45 1,72 539,50
M4 1968,51 1156,00 1,70 607,24
M5 1223,15 658,28 1,86 549,01
M6 1548,30 1035,21 1,50 437,80
M7 2103,75 1324,74 1,59 561,55
M8 3962,52 2514,222 1,58 964,99
M9 2725,91 1242,85 2,19 982,39
M10 3425,15 1468,98 2,33 1083,80
M11 2833,75 956,8 2,96 770,74
M12 9540,05 3780,28 2,52 2727,93
M13 1697,74 943,99 1,80 587,85
2879,05 1453,18 1,93 863,86
43
Fig. 32 Morfometria meandrelor n sectorul mijlociou al Clmuiului teleormnean
Sectorul
mijlociu
Lungimea
sinuoas (m)
Lungimea de
und (m)
Indicele de
sinuozitate
Amplitudinea
meandrului (m)
M1 13212,47 6320,17 2,09 2387,00
M2 5964,53 3802,02 1,57 1482,00
M3 7432,57 4298,09 1,73 1526,98
M4 7427,37 4474,78 1,66 1815,88

M5 8834,30 5298,06 1,67 1557,95
M6 1438,94 682,82 2,11 372,99
Media 7385,03 4145,99 1,80 1523,80
44


n sectorul inferior, cuprins
ntre confluena Clmuiului cu
Urluiul i vrsarea n Lacul Suhaia este
prezent o singur poriune de albie
meandrat cu o lungime de 4,6 km, iar
n cadrul ei au fost identificate un
numr de 6 meandre simple, de mici
dimensiuni.
Datorit prezenei debitelor
mici i a transportului redus de
aluviuni, albiile rurilor din cadrul
bazinului Clmui sunt relativ stabile,
cele mai semnificative modificri ale
cursurilor de ap nregistrndu-se n
sectorul inferior (Rdoane i colab.
2008). Analiznd comparativ hrile
din 1900, 1972 i 2005, observm c
sectorul anastomozat al albiei rului
Clmui dintre localitile Voievoda i
Piatra a evoluat spre un sector sinuos
(fig. 33).
Fig. 33 Evoluia albiei rului Clmui n sectorul inferior
5.1.2. Principalele tipuri de transport
n cazul bazinului Clmui, datorit debitelor mici predomin transportul chimic i
transportul n suspensie, transportul mecanic de fund desfurndu-se n timpul apelor mari
de primvar sau n timpul viiturilor.
5.1.3. Procesele de acumulare
n urma proceselor de acumulare rezult acumulrile din albia minor (pavaj de
fund, bancuri, ostroave, renii) i acumulrile din albia major (acumulrile din grinduri,
depozitele de lunc i depozitele de teras i conurile aluviale).
5.2. Morfodinamica cmpurilor interfluviale
Pe largile cmpuri interfluviale din cadrul bazinului, procesele geomorfologice
actuale prezint o intensitate redus i sunt reprezentate prin procese de: alterare,
dezagregare, ablaie, pluviodenudare, tasare, sufoziune.
5.2.1. Procese geomorfologice actuale caracteristice interfluviilor
Principalele procese geomorfologice caracteristice interfluviilor n urma crora
rezult forme de relief specifice sunt tasarea i sufoziunea (Andrei, 1971), iar aceste
procese au fost accelerate pe alocuri n trecut de intervenia uman, n special prin irigaii.
5.2.2. Morfometria microdepresiunilor de tasare
Pentru analiza detaliat a microformelor de cmp (crovuri, gvane, padine) am
folosit ca baz hrile topografice la scara 1: 25000, programul Google Earth precum i
observaiile directe efectuate n teren folosind metodologia studiului micromorfometriei
crovurilor din lucrarea Morphometrical Analysis of Microdepressions in the Central
Brgan Plain (Romania) (A. Gherghina, F. Grecu, P. Molin, 2008).
45

0
20
40
60
80
100
5 4
17
21
96
32
10
3
N
r
.
c
r
o
v
u
r
i
Orientarea
0
5
10
15
20
25
6
9
15
22
10
8
15
7
N
r
.
c
r
o
v
u
r
i
Orientarea
Analiznd comparativ parametrii morfometrici (C. Ghi, 2008) ai
microdepresiunile dezvoltate pe loess cu cei ai microdepresiunile dezvoltate pe depozite
loessoide (tabelul nr. 4), observm c lungimea medie a axei majore a crovurilor dezvoltate
pe loess este de 456,7 m, n timp ce lungimea medie a crovurilor dezvoltate pe depozite
loessoide este de numai 131,6 m, iar limea medie a crovurilor dezvoltate pe loess 235 m,
n timp ce limea celor dezvoltate pe depozite loessoide este de numai 83,8 m.
Tabelul nr. 4 Parametrii morfometrici ai crovurilor
n ceea ce privete orientarea crovurilor, trebuie s remarcm relaia strns dintre
direcia dominant a vntului i direcia crovurilor n cazul crovurilor situate pe loess (fig.
34 a) i o relaie mult mai slab n cazul celor situate pe depozite loessoide (fig. 34 b).

a) b)

Fig. 34 Orientarea crovurilor formate a) pe loess b) pe depozite loessoide
5.3. Problema microversanilor i dinamica lor
Fiind situat n totalitate n regiunea de cmpie, n bazinul Clmuiului
teleormnean, predomin versanii foarte slab nclinai i slab nclinai cu dimensiuni
reduse sau mijlocii ce au rezultat n urma adncirii reelei hidrografice de aceea ei pot fi
numii microversani.
Procesele de modelare a versanilor sunt complexe fiind determinate de o gam
variat de ageni (apa din precipitaii, vntul, gravitaia), iar acestea conduc n timp la
degradarea terenurilor i la scderea potenialului lor economic. n funcie de agentul
dominant putem deosebi procese de eroziune hidric pe versani i procese gravitaionale.
Agentul principal al eroziunii hidrice pe versani este apa provenit din precipitaii,
iar acest proces este extrem de complex i se produce evolutiv, n mai multe stadii, acestea
fiind de multe ori greu de separat: a) eroziunea prin pictura de ploaie cu energie cinetic
mare pluviodenudare, b) eroziunea prin cureni peliculari eroziune n suprafa; c)
eroziunea prin cureni concentrai eroziune torenial.
Procesele gravitaionale prezint dezvoltare redus n cadrul bazinului datorit
absenei versanilor cu lungimi i pante mari.

Indicator S (km) P (km) L (m) l (m)
Depozite Loess
Dep.
loessoide
Loess
Dep.
loessoide
Loess
Dep.
loessoide
Loess
Dep.
loessoide
min 0,01 0,01 0,23 0,14 87,3 51,5 46,1 32,3
max 0,74 0,20 8,90 1,92 1783,1 655,5 1530,7 511,9
media 0,12 0,01 1,20 0,36 456,7 131,6 235,0 83,8
46

CAPITOLUL VI
ANALIZA VULNERABILITII SOCIO-ECONOMICE
LA HAZARDE NATURALE I ANTROPICE

6.1. Aspecte teoretice
Vulnerabilitatea dup dicionarul IDNDR (1992) reprezint gradul pierderi de la
0% la 100% rezultate din potenialitatea unui fenomen de a produce victime i pagube
materiale.
Noiunea de vulnerabilitate a constituit obiectul mai multor definiii care au fost
grupate de Dauphin (2001) n dou mari categorii:
a) n primul tip de definiie, analitic, vulnerabilitatea n sensul cel mai larg,
exprim nivelul consecinelor previzibile a unui fenomen natural asupra elementelor
supuse riscului: oameni, bunuri i mediu .
b) al doilea tip de definiie consider vulnerabilitatea societilor n funcie de
capacitile de a rspunde crizelor spaiale (Rene dErcole, 1994 citat de Dauphin, 2001).
Acest fel de vulnerabilitate scoate n eviden fragilitatea unui sistem n ansamblul su i
ntr-o manier indirect capacitatea de a depi criza provocat de hazard.

6.2. Tipuri de hazarde i riscuri
Am ncercat o identificare a fenomenelor de risc i a zonelor vulnerabile la
producerea acestora, astfel nct un bun management al lor s reduc considerabil efectele
negative asupra mediului, precum i pierderile umane i materiale n vederea asigurrii
unei dezvoltri durabile a regiunii.
n ceea ce privete hazardele i riscurile naturale la nivelul bazinului Clmui cea
mai mare frecven i cel mai mare impact asupra populaiei l au hazardele i riscurile
climatice reprezentate att prin perioadele de uscciune i secet, ct i prin fenomenele
meteorologice extreme (grindin, vijelii, ngheuri timpurii sau trzii etc.), deoarece acestea
duc la diminuarea drastic a produciei agricole. Hazardele i riscurile geologice,
geomorfologice i hidrice prezint o frecven redus i au n general un impact minor
asupra populaiei.
Hazardele i riscurile antropice sunt reprezentate prin: reducerea drastic a
suprafeelor cu vegetaie natural, utilizarea inadecvat a terenurilor, depozitarea deeurilor
n locuri inadecvate, construcia de drumuri naionale i judeene.

6.3. Fondul funciar i problemele utilizrii lui raionale
n cadrul bazinului analizat, condiiile de mediu sunt deosebit de favorabile att n
ceea ce privete utilizarea agricol a terenurilor (datorit prezenei interfluviilor largi,
cvasiorizontale acoperite cu soluri fertile), ct i n ceea ce privete construirea aezrilor
omeneti. Localitile sunt i au fost dispuse nc din cele mai vechi timpuri n lungul
vilor principale, deoarece vetrele satelor care sunt adpostite de versanii dispui
perpendicular pe direcia principal a vnturilor i este satisfcut nevoia de ap, pnza de
ap freatic situndu-se la adncimi mai mici n comparaie cu cmpurile interfluviale.
Datorit faptului c terenurile cu pretabilitate bun i foarte bun la arabil dein
mpreun cca.95% din suprafaa bazinului n ceea ce privete structura fondului funciar
trebuie s remarcm predominarea clar a terenurilor arabile ce dein peste 86% din
suprafaa bazinului, n timp ce punile dein 2,3% din suprafaa bazinului, iar pdurile
47

numai 1,9% din suprafaa bazinului, astfel c valoarea indicelui de naturalitate la nivelul
bazinului este de 0,02.
n urma analizei utilizrii terenurilor am ncercat propunerea unor msuri agro-
pedo-amelioratove n vederea creterii meninerii sau creterii fertilitii solului i
asigurrii unei dezvoltri durabile n regiune.

6.4. Aprecierea vulnerabilitii aezrilor din bazinul Clmui la hazarde
naturale i antropice
Vulnerabilitatea aezrilor rurale din cadrul bazinului analizat este strns legat de
reziliena sistemului la schimbare i la capacitatea de a se adapta la noi stri i condiii de
mediu, din perspectiva expunerii fa de transformrile globale. Nivelul de adaptabilitate
este direct proporional cu reziliena (capacitatea de a se reface n urma producerii unui
fenomen de risc). n vederea stabilirii potenialului socio-economic i natural al aezrilor
rurale din cadrul bazinului Clmui am aplicat metoda bonitrii, care red fidel
caracteristicile difereniate ale spaiului rural i am luat n considerare urmtoarele
elemente: potenialul demografic, potenialul de dotare i potenialul de poziie. Prin
nsumarea celor trei categorii de potenial se obin valorile potenialului general al unei
aezri rurale, iar acestea sunt invers proporionale cu gradul de vulnerabilitate (Flavia
Ratiu, 2007).
Fiind o zon rural,
majoritatea locuitorilor sunt rani
agricultori i au venituri mici, de
aceea reziliena lor este deosebit de
sczut (Goiu, Surdeanu, 2007).
Astfel, 38% din
localitile din cadrul bazinului
prezint un potenial socio-
economic i natural mediu i un
grad de vulnerabilitate moderat,
31% dintre localitile din cadrul
bazinului prezint un potenial
socio-economic i natural mic i un
grad de vulnerabilitate accentuat, n
timp ce 22% din localitile din
cadrul bazinului prezint un
potenial socio-economic i natural
mare avnd un grad de
vulnerabilitare redus i numai 9%
dintre localitile din cadrul
bazinului, (respectiv 4 localiti:
Piatra, Stoicneti, Troianu i
Viioara), prezint un potenial
socio-economic mare i un grad de
vulnerabilitate foarte redus (fig.35).

Fig. 35 Harta aezrilor din bazinul Clmui
clasificate dup potenialul general
(socio-economic i natural)

48

CONCLUZII

Studiul de fa pune n eviden, prin analize calitative i cantitative, modul n care
factorii endogeni, exogeni i interaciunea dintre acetia au contribuit de-a lungul timpului
la geneza, evoluia i dinamica reliefului din cadrul bazinului morfohidrografic
Clmuiului teleormnean.
Suprafaa bazinului Clmui (1375 km
2
) se desfoar integral n Cmpia
Boianului (subunitatea vestic a Cmpiei Teleormanului), ntre dou mari bazine
hidrografice alohtone, al Oltului

n vest i al Vedei n est.
Dei este nensemnat din punct de vedere al debitului (1,3 m
3
/s) i al lungimii (142
km), Clmuiul i pstreaz importana sa n morfologia Cmpiei Romne datorit
adncirii acestuia n depozitele loessoide i chiar n Stratele de Frteti, atingnd n
sectorul inferior 70 m/km
2
. Aceast adncire a fost favorizat de friabilitatea mare a
depozitelor loessoide pe care este dezvoltat bazinul, de coborrea accentuat a nivelului de
baz reprezentat de Dunre, ct i de micrile neotectonice pozitive prezente n regiune.
Cursul inferior al Clmuiului, (aval de confluena cu Urluiul), este posibil s se fi nscris
pe o veche vale, a unui ru ce izvora din Podiul Prebalcanic i curgea de la sud spre nord,
care s fi fost decapitat n timpul Pleistocenului mediu de ctre Dunre (Geografia
Romniei vol.V).
Reeaua hidrografic din cadrul acestui bazin s-a format ncepnd cu Pleistocenul
Mediu, n strns legtur cu retragerea treptat a lacului pleistocen, (care s-a fcut
succesiv, dinspre vest spre est i nord-est), cu exondarea Cmpiei Boianului, considerat
de vrst Gnz i cu evoluia cursului Dunrii. Unele vi toreniale i mresc lungimea i
n prezent, prin eroziunea regresiv a ravenelor dezvoltate perpendicular pe rurile
principale i drenarea unor crovuri. Dovezi ale acestei evoluii sunt i cele dou nivele de
teras dezvoltate n lungul Clmuiului, care prezint altitudini mai mari n aval dect n
amonte i absena acestora n sectorul superior.
Fiind situat n ntregime n regiunea de Cmpie, relieful bazinului se caracterizeaz
prin altitudini reduse, predominarea interfluviilor largi, cvasiorizontale sub form de
cmpuri, pe care n urma desfurrii proceselor de sufoziune i tasare au rezultat crovuri
cu diferite dimensiuni. Existena crovurilor cu dimensiuni mari (gvane), mai ales n partea
vestic, sud-vestic i sudic a bazinului, este legat de prezena unei fii de loess
propriu-zis sau primar, caracterizat prin sensibilitate mare la tasare, spre deosebire de
luturile loessice, predominant argiloase care ocup cea mai mare parte a suprafeei
bazinului i n care procesele de tasare sunt mult mai reduse. Att forma ct i dimensiunile
microdepresiunilor (crovurilor) sunt influenate de proprietile fizico-chimice ale
formaiunilor superficiale.
n ceea ce privete lunca Clmuiului, trebuie s remarcm faptul c aceasta
prezint o complexitate deosebit (numeroase meandre complexe, meandre prsite n care
s-au format lacuri de lunc, grditi, schimbri de direcie) i o dezvoltare maxim (2-3 km
lrgime) n sectorul mijlociu, n timp ce n sectorul inferior lunca se ngusteaz abia
atingnd 1 km lrgime, iar rul prezint doar cteva meandre simple.
O atenie deosebit am acordat analizei albiei minore a rului Clmui. Am
identificat diferitele tipuri de albie din lungul rului, am analizat parametrii morfometrici ai
meandrelor i am studiat evoluia acesteia n timp, prin realizarea unei analize diacronice a
sectorului inferior folosind hrile din anii: 1900-1972-2005. Morfometria meandrelor
variaz ns de la un sector la altul astfel, meandrele libere, complexe sunt bine dezvoltate
n sectorul mijlociu al Clmuiului, n timp ce meandrele nctuate sunt prezente n
sectorul superior al Clmuiului i pe rurile Urlui i Clmuiul Sec.
49

Alt particularitate a acestui bazin hidrografic o constituie dimensiunile destul de
mari ale suprafeelor nclinate, ce fac racordul ntre cmpurile interfluviale i lunci
(microversani). Astfel, versanii cu pante mai mari de 5% ocup o suprafa de 151 km
2
ceea ce reprezint cca.11% din suprafaa bazinului, o pondere destul de mare comparativ
cu alte bazine hidrografice situate n regiunea de cmpie. Aceti versani prezint cel mai
mare potenial morfodinamic, iar n condiiile unor intervenii antropice neraionale (arturi
din deal n vale, despduriri, punat excesiv), procesele de eroziune desfurate pot duce
la degradarea serioas a nveliului de sol.
Un rol important n evoluia reliefului din cadrul bazinului analizat l-a avut
caracterul torenial al precipitaiilor (favoriznd procesele de eroziune) i apele freatice
cantonate n Stratele de Frteti, acestea asigurnd caracterul permanent al scurgerii, prin
izvoarele situate la baza versanilor ce au rezultat n urma intersectrii orizontului acvifer
de ctre vile adnci ale rurilor principale.
n ceea ce privete utilizarea terenurilor, acestea au n cea mai mare parte folosin
arabil (peste 85% din suprafaa bazinului), n timp ce suprafeele cultivate cu vi-de-vie
(3,2% din suprafaa bazinului) i pomi fructiferi (0,1% din suprafaa bazinului) sunt foarte
reduse. Pdurile i punile ocup mpreun numai 4% din suprafaa bazinului i prezint
un stadiu avansat de degradare.
Acest mod de utilizare a terenurilor se datoreaz n mare msur prezenei solurilor
din clasa cernisoluri pe mai mult de 80% din suprafaa bazinului. Acestea prezint un nivel
de fertilitate foarte ridicat (asigur producii de 4-5 t/ha la gru i n jur de 7-8 t/ha la
porumb).
Analiza cantitativ i calitativ a hazardurilor i riscurilor naturale i antropice
prezente n cadrul bazinului studiat a permis individualizarea diferitelor grade de
vulnerabilitate socio-economic.
n cadrul bazinului analizat, se poate observa o frecven mare a hazardelor i
riscurilor climatice, ce au ca efect diminuarea produciei agricole pn la compromiterea
total a recoltelor, urmate de hazardele geomorfologice (reprezentate pe versani prin
procese de eroziune hidric neconcentrat sau concentrat, iar pe cmpurile interfluviale
prin procese de sufoziune i tasare) ce produc n timp ndelungat degradarea ireversibil a
solurilor i implicit scderea productivitii acestora, cu impact negativ asupra populaiei
Riscul hidric (reprezentat prin inundaii) este redus, datorit faptului c albia
minor a Clmuiului este bine dezvoltat, (prezint n sectoarele mijlociu i inferior
limi de 10-20 m, maluri cu nlimi de 0,5-1,5 m), iar albia major este bine dezvoltat i
ocupat n cele mai multe cazuri cu puni naturale, astfel nct, chiar n cazul creterii
valorilor debitului peste cota de inundaie, nu sunt afectate nici culturile agricole (situate n
general pe terasa de luc) i nici locuinele, iar pagubele produse sunt nesemnificative.
n vederea refacerii echilibrului ecologic la nivelul bazinului, asigurrii unei
dezvoltri durabile n regiune i reducerii vulnerabiltii socio-economice, considerm c
este necesar mrirea suprafeei forestiere, stabilirea categoriilor de folosin a terenurilor
n funcie de relief i condiiile pedoclimatice, asocierea proprietarilor n vederea trecerii
de la producia manual la cea mecanizat, ct i reabilitarea i modernizarea sistemului
de irigaii astfel nct s fie posibil asigurarea unor recolte constante indiferent de
condiiile climatice.
50

BIBLIOGRAFIE SELECTIV

Andrei Gr., (1971), Cteva consideraii asupra formrii i evoluiei crovurilor din
sudul Cmpiei Romne. STE, Seria C, Studii pedologice, 19 (VIII), Bucureti.
Arma Iuliana (1999), Bazinul Doftana. Studiu de geomorfologie, Ed.
Enciclopedic, Bucureti.
Bravard J. P., Petit F. (2000), Les cours deau. Dinamique du systeme fluvial,
Armand Colin, Paris.
Bogdan Octavia (1999), Principalele caracteristici climatice ale Cmpiei Romne,
Comunicri de Geografie, vol.III, p. 267-281, Bucureti.
Conea Ana, Ghiulescu N., Vasilescu P. (1963), Consideraii asupra depozitelor de
suprafa din Cmpia Romn de Est, St. tehn. i ec., Seria C, nr.11, Bucureti.
Cote Petre (1959), Contribution ltude morphologique de la Roumanie
(Lhistoire du relief les tepes morphogntiques), Izdanie na Balgarskata Akademia na
Naukite, p. 81- 97, Sofia.
Conea Ana (1972), Guidebook to excursions of the inqua loess symposium in
Romania, Ed. Institutul Geologic al Romniei, Bucureti.
Cote Petre (1976), Cmpia Romn, Studiu de geomorfologie integrat, Editura
Ceres, Bucureti.
Dauphin A. (2001), Risque et catastrophes, Armand Colin, Paris.
DErcole R. (1994), La vulnerabilit des socit et des espaces urbains: concepts,
typologie, mod danalyse,Revue de geographie alpine, nr. 4, Grenoble.
Diaconu Constantin, Stnculescu Sorin (1971), Rurile Romniei. Monografie
hidrologic, Editura Serviciu Studii Documentare i Publicaii Tehnice al Institutului de
Meteorologie i Hidrologie.
Florea N. (1970), Cmpia cu crovuri, un stadiu de evoluie al cmpiilor loessice,
Studii tehnice i economice, Seria C, nr.16, p.339-354, Bucureti.
Gtescu Petre, Rusenescu Constana, Breir Ariadna (1976), Judeul Teleorman,
Ed. Academiei, Bucureti.
Gerrard John (1993), Soil geomorphology Present dilemmas and future
challenges, Geomorphology 7, p. 61-84.
Gherghina Alina, Grecu Florina, Molin Paula (2008), Morphometrical Analysis of
Microdepressions in the Central Brgan Plain (Romania), Revista de geomorfologie nr.
10, Ed. Universitii, Bucureti, p. 31-38.
Ghi Cristina, (2008), The microrelief as result of morphohydroclimatic conditions
in Mostitea river basin, Revista de geomorfologie, nr. 10, Bucureti.
Goiu Dana, Surdeanu Virgil (2007), Evaluarea vulnerabilitii i rezilienei
comunitilor umane din ara Haegului, Riscuri i catastrofe, vol VI, Cluj-Napoca.
Grecu Florina (1992), Bazinul Hrtibaciului.Elemente de morfohidrografie, Editura
Academiei, Bucureti.
Grecu Florina (1997), Fenomene naturale de risc, geologic i geomorfologie,
Editura Universitii din Bucureti.
51

Grecu Florina, Comnescu Laura (1998), Studiul reliefului, ndrumtor pentru
lucrri practice, Ed.Universitii, Bucureti.
Grecu Florina, Palmentola G. (2003), Geomorfologie dinamic, Ed.Tehnic,
Bucureti.
Grecu Florina (2010), Geografia Cmpiilor Romniei. Note de curs, Editura
Universitii din Bucureti, Bucureti.
Grecu Florina, Ghi Cristina, Scrieru Rzvan (2010), Relation between tectonics
and meandering of river channels in the Romanian Plain. Preliminary observation,
Revista de geomorfologie, vol. 12, p.97-104, Bucureti.
Ichim I., Btuc D. Rdoane M. i Duma D. (1989), Morfologia i dinamica
albiilor de ruiri, Editura Tehnic, Bucureti.
Ielenicz M. (2006), Sistemul de vi din Romnia genez i evoluie, Comunicri
de geografie, vol.10, Bucureti.
Ionesi Liviu (1994), Geologia unitilor de platform i a orogenului Nord -
Dobrogean, Editura Tehnic, Bucureti.
Liteanu E., Bandrabur T. (1957), Geologia Cmpiei getice meridionale dintre Jiu i
Olt, Analele Comit. Geol., XXX, Bucureti.
Liteanu E., Ghenea C. (1966), Cuaternarul din Romnia, Studii tehnice i
economice, Seria H, nr.1, Bucureti.
Mihilescu Vintil, (1939), Quelques notes sur les terrasses des rivires en
Roumanie, Rev. geogr. rom., vol.II, Bucureti.
Morariu T., Tufescu V. (1964), Procese de modelare n formainile loessoide din
sudul Cmpiei Romne i Dobrogea, Studia Univ. Babe-Bolyai, seria Geol.-Geogr.,
nr.1, Cluj-Napoca.
Mutihac V, Stratulat M. I., Fechet R. M (2004), Geologia Romniei, Editura
Didactic i pedagogic, Bucureti.
Paraschiv D., (1979), Platforma Moesic i zcmintele ei de hidrocarburi, Editura
Academiei, Bucureti.
Ptroescu Maria (1987), Succesiunea zonelor i etajelor de vegetaie din
R.S.Romnia, Sinteze geografice. Lucrri practice, Tipografia Universitii, Bucureti.
Popp N., (1947), Formarea Cmpiei Romne. O hipotez de lucru, Bucureti.
Posea Gr. (1987), Tipuri ale reliefului major n Cmpia Romn, Terra, nr.3,
Bucureti.
Posea Gr. (2002), Geomorfologia Romniei, Editura Fundaiei Romnia de mine,
Bucureti.
Ratiu Ramona Flavia, (2007), Potenialul socio-economic i natural n aprecierea
vulnerabilitii aezrilor rurale din Cmpia Somean, Riscuri i catastrofe, vol VI,
p.220-227, Cluj-Napoca.
Rdoane M., Rdoane N., Cristea I., Gancevici-Oprea D. (2008), Evaluarea
modificrilor contemporane ale albiei rului Prut pe grania romneasc, Revista de
geomorfologie, vol.10, p. 57-71, Bucureti.
52

Rdulescu Ion (1956), Observaii geomorfologice n Cmpia Burdea, Probleme de
geografie vol. IV, Editura Academiei, Bucureti.
Slvoac D., Opran C., (1963), Cercetri geologice i hidrogeologice n zona
Giurgiu Alexandria Traian, Studii tehnice i economice, Seria E, nr.6, Bucureti.
Stamatiu Mihai (1962), Mecanica rocilor, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti.
Stematiu Dan (1997), Mecanica rocilor, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti.
Tecan D., Cadicheanu N. (1998), Two applications of geographic information
system in geodinamics, Studii i cercetri de Geofizic, tom 36, Bucureti.
Thorndycraft V.R., Benito G., Gregory K.J. (2008), Fluvial geomorphology: A
perspective on current status and methods, Geomorphology , Nr.98.
Zugrvescu D. et al., (1998), Recent vertical crustal movements in Romania, Rev.
Roum. de Geophysique, Bucureti.
*** (1967), Harta geologic a R.S.Romnia, Scara 1: 200000, foile: Giurgiu,
Turnu Mgurele, Videle i Nejlov, Institutul geologic, Bucureti.
*** (1967), Harta solurilor Romniei, Scara 1: 200000, foile: Giurgiu, Turnu
Mgurele, Videle i Neajlov, Institutul Pedologic, Bucureti.
*** (1972), Hri topografice, scara 1:25000 i scara 1: 50000, Direcia
Topografic Militar, Bucureti.
*** (1980), Harta adncimii apei freatice din Cmpia Romn, scara 1: 500 000,
I.C.P.A.
*** (1992), Atlasul Cadastrului apelor din Romnia, AQUAPROIECT, Bucureti.
*** (2005), Geografia Romniei, Vol.V, Cmpia Romn, Dunrea, Podiul
Dobrogei, litoralul romnesc al Mrii Negre i platforma continental, Ed. Academiei,
Institutul de geografie, Bucureti.
http://mediu.ro/gospodarirea_apelor/baraje/Registrul_National_al_Barajelor-
iunie_2008/D.A.-ARGES_VEDEA
http://www.besthotels.ro/ro/rezervatii/rezervatii-naturale/59-rezervatii-
naturale/206-rezervatia-naturala-padurea-troianu.html#ixzz1rwBXwfQY