Sunteți pe pagina 1din 4

Fisa de documentare

RELIEFUL CREAT DE APA CU CURGERE


PERMANENTA (RELIEFUL FLUVIAL)
1.Un rau este o apa curgatoare, cu o albie naturala individualizata clar si avand o scurgere
predominant permanenta.
2.Elementele hidrografice ale unui rau :
Izvorul punctul de unde incepe sa se formeze cursul unui rau.
Cursul de apa fagasul prin care se scurge apa raului intre izvor si gura de varsare.

In lungul cursului de apa se disting trei sectoare distincte : cursul superior,cursul mijlociu si
cursul inferior.
a)In cursul superior,relieful este mai intalt si accidentat,versantii sunt proemintenti,albiile
sunt inguste si cu praguri,scurgerea apei se face vijelios,raurile formeaza repezisuri si
cascade care apar si in celelalte sectoare.
b)In cursul mijlociu,relieful este mai putin inalt,fragmentarea este mai redusa,exista lunci
si terase,scurgerea apei este bogata si mai putin tumultuoasa.
c)In cursul inferior,altitudinile sunt reduse,relieful este slab fragmentat,luncile si terasele
sunt bine dezvoltate,apa are viteza redusa
ura raului locul de varsare intr!un alt rau,fluviu,lac sau mare.
"ungimea raului distanta dintre izvor si gura de varsare
#azinul $idrografic suprafata de pe care un rau isi aduna apele.%re marime si
forma diferite,in functie de zonele de clima,de relief si de alti factori.
&umpana de ape linia marilor inaltimi ce separa doua bazine $idrografice vecine.
'. Bazinul hidrografic suprafata de pe care un rau isi aduna apele. %re marime si forma
diferite,in functie de zonele de clima,de relief si de alti factori.

(. Procesele morfogenetice prin care apa actioneaza asupra scoartei terestre sunt:
eroziunea rocilor
transportul sedimentelor
depunerea sedimentelor
dizolvarea rocilor solubile
sufoziunea
)otalitatea ac*iunilor proceselor care se desf+,oar+ la suprafa*a scoar*ei poart+ numele
general de denudare. %ceasta poate fi divizat+ -n meteoriza*ie .dezagregare, alterare,
dizolvare), eroziune .eroziunea este procesul de baz+ exercitat de c+tre agen*ii externi
,i poart+ denumiri diferite -n func*ie de ace,tia: eroziune normal+ ! a apelor
curg+toare/ abraziune ! eroziunea apei marine ,i lacustre/ exara*ie ! eroziunea glaciar+/
coraziune ! eroziunea v0ntului etc.), transport .care se realizeaz+ -n dou+ moduri:
gravita*ional ! pr+bu,iri, rostogoliri, alunec+ri ,i prin intermediul unui agent ! apa de
ploaie, apele curg+toare permanente, g$e*arii, z+pada, v0ntul, apa m+rii prin valuri
curen*i ,i maree) ,i acumulare: ci -ncetarea unei ac*iuni, -ns+ poate fi considerat+ un
proces morfogenetic deoarece construie,te forme de relief/ acumul+rile se clasific+
dup+ agentul care le!a depus: aluviuni ! r0uri, morene ! g$e*ari, depuneri eoliene,
depuneri toren*iale!proluvii, sedimente marine ,i lacustre, acumul+ri gravita*ionale,
depuneri de precipitare).
Eroziunea este actiunea apei curgatoare de frecare cu malurile si fundul albiei minore urmata
de desprinderea fragmentelor de roci .aluviuni).
Tipuri de eroziune:
1. Eroziunea laterala
actioneaza asupra malurilor albiei,
este mai puternica la malurile concave ale meandrelor albiei minore.
2. Eroziunea in adancime (liniara)
actioneaza asupra fundului albiei, in functie de duritatea rocilor.
'. Eroziunea regresiva
actioneaza in zona izvorului raului si se intalneste la cascade
Transportul este actiunea apei curgatoare de preluare a aluviunilor si de deplasare a lor in
aval.
Tipuri de transport:
1. Transport prin tractiune si saltare
se intalneste de!a lungul fundului albiei,
prezinta aluviuni mari, grele, colturoase: bolovanis.
2. Transport prin rostogolire (rulare)
prezinta aluviuni medii, rotunjite: prundis, pietris
'. Transport in suspensie
se gaseste in volumul de apa
prezinta aluviuni usoare si mici: nisip si mal .dau turbiditatea raului)
(. Transport in solutie
1rezinta aluviuni solubile provenite din roci solubile .calcar, sare g$ips)
Depunerea (acumularea) se produce atunci cand raul nu mai are suficienta energie de
transport datorita reducerii vitezei de curgere si2sau a volumului apei sau existentei unor
obstacole in albie.
Tipuri de depunere:
1. Depunerea aluviunilor la malurile convexe ale meandrelor albiei minore sub
forma de plae (renii)
2. Depunerea aluviunilor pe fundul albiei minore sub forma de bancuri! cand
bancurile se maresc si depasesc nivelul apei" se formeaza insule numite ostroave
'. Pe suprafata albiei maore (lunca)" la inundatii
(. Pe fundul lacurilor naturale sau artificiale care" eventual exista de#a lungul
cursului
3. $a gura de varsare" inclusiv sub forma de delta
%&'$E
%aile sunt forme de relief create de rauri prin eroziune, transport si depunere.
Elementele vaii:
1. Talveg ( canal in albia minora prin care raul curge in perioada cu debit minim
2. &lbia minora ( canal in cadrul vaii prin care raul curge in peroada cu debit
mediu
( este marginita de maluri/
( prezinta sinuozitati numite meandre/
( meandrele au doua tipuri de maluri:
! convexe .la care se produce
depunerea aluviunilor)
! concave .la care se produce
eroziunea)
'. &lbia maora(lunca) ( canal prin care curge in perioada cu debit maxim
.inundatii)
( se formeaza prin meandrarea raului .mutarea albiei
minore prin eroziunela malurile concave si acumularea la
cele convexe)
(. Terasele ( foste lunci tamase suspendate deasupra luncii actuale ca urmare a
adancirii raului prin eroziune liniara
( elementele unei terase:
! podul .suprafata orizontala, formata
prin eroziune laterala)
! fruntea .suprafata inclinata, formata
prin eroziune in adancime)

)otalitatea ac*iunilor proceselor care se desf+,oar+ la suprafa*a scoar*ei poart+
numele general de denudare. %ceasta poate fi divizat+ -n meteoriza*ie
.dezagregare, alterare, dizolvare), eroziune .eroziunea este procesul de baz+
exercitat de c+tre agen*ii externi ,i poart+ denumiri diferite -n func*ie de ace,tia:
eroziune normal+ ! a apelor curg+toare/ abraziune ! eroziunea apei marine ,i
lacustre/ exara*ie ! eroziunea glaciar+/ coraziune ! eroziunea v0ntului etc.),
transport .care se realizeaz+ -n dou+ moduri: gravita*ional ! pr+bu,iri, rostogoliri,
alunec+ri ,i prin intermediul unui agent ! apa de ploaie, apele curg+toare
permanente, g$e*arii, z+pada, v0ntul, apa m+rii prin valuri curen*i ,i maree) ,i
acumulare: ci -ncetarea unei ac*iuni, -ns+ poate fi considerat+ un proces
morfogenetic deoarece construie,te forme de relief/ acumul+rile se clasific+ dup+
agentul care le!a depus: aluviuni ! r0uri, morene ! g$e*ari, depuneri eoliene,
depuneri toren*iale!proluvii, sedimente marine ,i lacustre, acumul+ri
gravita*ionale, depuneri de precipitare).