Sunteți pe pagina 1din 450

NIUNEA EUROPEAN/

Ministry of
Project finantat prin Phare
JUSTICE
Project de infratire nitre Romania Marea !ritanie " P#ARE RO $%%& I! J# %' "
(Contin)area sprijin)*)i pentr) conso*idarea ser+icii*or de pro,ati)ne -i asistenta a +ictime*or din Romania(
"%% +
ri.
tin Schia)
/
Proiect de nfrire ntre Romnia i Marea Britanie - RO 2005 B JH 04
Continuarea sprijinului pentru consolidarea serviciilor de probaiune i asisten
a victimelor din Romnia
MANUAL DE PROBAIUNE
Coordonatori:
Valentin Schiaucu
Rob Canton
BUCUREST
Decrierea CIP a Bibliotecii Na!ionale a Ro"#niei
Manual de $roba!iune / coord.: Valentin Schiaucu, Rob
Canton. - Bucureti : Euro Standard, 2008
Bibliogr.
SBN 978-973-88918-0-7
. Schiaucu, Valentin (coord.)
. Canton, Rob (coord.)
343.14(498)
Editura Euro Standard
tel/fax: 021 667 51 61
www.eurostandard.ro
Ministerul Justiiei, 2008
2
C U P R I N S
Cuvnt introductiv ..................................................................................................... .5
Sec!iunea %nt#i& A$ecte 'enerale ale $roba!iunii %n Ro"#nia .....................................7
O istorie a probaiunii n Romnia
Ioan Durnecu........................................................................................................... .8
Valori, principii i competene profesionale n probaiune
Sorina Poledna........................................................................................................ .26
Abordarea diversitii
Rob Canton........................................................................................................... ...42
Pedeaps i control social n modernitatea trzie.
Pluralismul socio-juridic i justiia alternativ
Doina Balahur ........................................................................................................ ..49
Elemente de drept
Adriana Bucur( Mihai Di"a( E)elina Ober*terecu....................................................69
Principalele teorii etiologice ale devianei i crimei
Dan Banciu........................................................................................................... ..106
Criminologia n practica probaiunii
Rob Canton........................................................................................................... .121
Sec!iunea a II+a& Acti)it,!i $rinci$ale ale er)iciilor de $roba!iune ... ..129
ntocmirea referatului de evaluare
Ioana Po$( Marian Badea ................................................................................... ...130
Supravegherea n comunitate
Li'ia Du"itra*cu( Valentin Schiaucu ......................................................................156
Asistarea persoanelor condamnate
Ra"ona -hedeon( Dalina -ro.a............................................................................192
3
Lucrul cu persoanele dependente de alcool i droguri
Iuliana Marin( Raluca Ionecu( -eor'iana Onici( Mihaela Si"ion............................ 218
Lucrul cu persoanele ce prezint tulburri mintale
Anca Nicoar,( Anca Ciontecu+Ni!oiu.................................................................... 252
Lucrul cu victimele infraciunilor produse cu violen - noiuni de baz
Be)erle/ Radcli00e( Critina 1elicia C,lin................................................................ 266
Protocolul de colaborare
Li'ia Du"itra*cu( Len Cheton.............................................................................. 285
Sec!iunea a III+a& Metode *i Intru"ente de lucru cu $eroanele
care au co"i in0rac!iuni........................................................................................ . 315
Colectare de date i diagnoz
Ra"ona P,,ric,( Bo'dan Mitricun, .................................................................... 316
Programul Unu la Unu (OTO)
Mirela Vlad( Panela Mih,il, .............................................................................. ... 328
Dezvoltare de abiliti sociale la minori
Ana A$otu( Monica Pala'hia( Dana Coc#r!,( Ro2ana Nic, .................................. 339
Dezvoltare de abiliti sociale la majori
Nicoleta 1lorea( Veronica Minea( Raluca Ionecu.................................................. 351
Programul STOP, Gndete-te i schimb"
-eanina Nicolae( Marian Badea............................................................................ 368
nterviul motivaional - S ajui oamenii s se schimbe
Li. Bra"le/( 1a/ 3od'4inon ............................................................................. .. 384
Modelarea pro-social
5ohn 6eadale..................................................................................................... .. 399
Sec!iunea a IV+a& Mana'e"ent *i u$er)i.are %n $roba!iune .................................. 408
Management i leadership ntr-o perioad de schimbare
Sonia 6urner( And/ Stel"an.................................................................................. 409
Debutul supervizrii n cadrul serviciilor de probaiune din Romnia
Ra"ona -hedeon( Raluca Ionecu( Monica Pala'hia(
Noe"i Molnar( Sorin Si"on................................................................................. .. 422
Coordonatori, Autori............................................................................................ .. 444
4
Cu)#nt introducti)
Pre.entul "anual inte'rea., o erie de "ateriale rele)ante $entru ceea ce
%nea"n, $roba!iunea %n Ro"#nia& S$re deoebire de edi!iile a$,rute anterior( acet
"anual include c#te)a re$ere din itoria $roba!iunii %n Ro"#nia( a$ecte care e
ra$ortea., la )alorile( $rinci$iile *i $ractica acetui do"eniu( dar *i o erie de ele"ente
een!iale din dici$linele cu care $roba!iunea inter0erea., + dre$t( ociolo'ie(
cri"inolo'ie( aiten!, ocial,( $iholo'ie *&a&
Manualul a 0ot tructurat %n $atru "ari ec!iuni: 7& A$ecte 'enerale ale $roba!iunii %n
Ro"#nia8 9& Acti)it,!i $rinci$ale ale er)iciilor de $roba!iune8 :& Metode *i intru"ente de
lucru cu in0ractorii8 ;& Mana'e"ent *i u$er)i.are %n $roba!iune&
A$ectele 'enerale au 0ot abordate %n $ecial de c,tre cadre didactice de la
uni)erit,!i de $reti'iu din Ro"#nia *i din Marea Britanie& Aceat, ec!iune are )aloare
introducti),( conce$tual, *i 0unda"ental, $entru ce ete $roba!iunea %n Ro"#nia *i
$entru cu" ar trebui , 0ie& Ete $re.entat, o itorie a $roba!iunii( unt de0inite )alorile *i
$rinci$iile de lucru %n do"eniul $roba!iunii( unt abordate re'le"ent,rile interna!ionale *i
euro$ene $ri)itoare la alternati)ele la deten!ie( dar *i ele"ente een!iale de dre$t *i
cri"inolo'ie&
Sec!iunea a II+a e centrea., $e acti)it,!ile $rinci$ale ale er)iciilor de $roba!iune:
%ntoc"irea re0eratelor de e)aluare( u$ra)e'herea %n co"unitate( aiten!a *i
conilierea $eroanelor conda"nate( lucrul cu )icti"ele unor in0rac!iuni( coo$erarea
interintitu!ional,( lucrul cu cate'orii $eciale de $eroane care au co"i in0rac!iuni +
conu"atori de dro'uri au $eroane cu tulbur,ri "entale& Aceat, ec!iune e dore*te a 0i
un re$er( %n $ecial $entru $ractica conilierilor de $roba!iune( $rin $ro"o)area unor bune
$ractici *i intru"ente utile %n acti)itatea de $roba!iune& Sec!iunea a 0ot cri,( de re'ul,(
de c,tre in$ectori de $roba!iune( *e0i er)iciu *i conilieri de $roba!iune cu
e2$erien!,( at0el %nc#t , e %"bine )i.iunea de ana"blu a acti)it,!ii de $roba!iune cu
$ro$e!i"ea lucrului direct cu bene0iciarii er)iciilor&
Sec!iunea a III+a e a2ea., $e "etodele *i intru"entele de lucru cu $eroanele
care au co"i in0rac!iuni& O $arte e"ni0icati), a acetei ec!iuni decrie c#te)a
$ro'ra"e de lucru cu in0ractorii( indi)iduale *i de 'ru$( care au 0ot i"$le"entate
e2$eri"ental %n anu"ite er)icii de $roba!iune *i care e dorec a 0i die"inate la ni)el
na!ional datorit, ucceului %nre'itrat %n ur"a a$lic,rii lor& <n $lu( ete $re.entat un
intru"ent de e)aluare ite"atic, a ne)oilor $eroanelor care au co"i 0a$te $enale +
5
nu"it *i intru"ent de colectare de date *i dia'no., + ada$tat conte2tului ro"#nec *i
tetat %n anu"ite er)icii de $roba!iune& Nu %n ulti"ul r#nd( unt $re.entate dou, dintre
"etodele de ba., ale abord,rii co'niti)+co"$orta"entale + Inter)iul Moti)a!ional *i
"odelarea $ro+ocial, + recunocute *i utili.ate $e car, lar', la ni)el euro$ean *i
nord+a"erican %n lucrul cu $eroanele care au co"i in0rac!iuni& Aceat, ec!iune a 0ot
cri,( %n $rinci$al( de c,tre $eronalul de $roba!iune i"$licat %n i"$le"entarea
e2$eri"ental, a "etodelor au intru"entelor a"intite + conilieri( *e0i er)iciu *i
in$ectori + al,turi de e2$er!ii britanici care au coordonat eiunile de 0or"are au
$ro'ra"ele $rin care acetea +au i"$le"entat&
Ulti"a ec!iune abordea., a$ecte de "ana'e"ent *i u$er)i.are a $racticii
conilierilor de $roba!iune( cu inten!ia de a )eni at0el %n $ri=inul celor care( $rin rolul
de!inut 0or"al au in0or"al( trebuie , ai'ure e0icien!a acti)it,!ii er)iciilor de
$roba!iune& Ca$itolele acetei ec!iuni au 0ot crie de c,tre e2$er!i britanici i"$lica!i %n
0or"area $eronalului de $roba!iune %n cadrul $roiectului P3ARE 9>>?( al,turi de
$racticieni din ite"ul ro"#nec de $roba!iune&
De*i "anualul %ncearc, o abordare inte'rat,( care , $re.inte o $er$ecti), unitar,
au$ra do"eniului $roba!iunii( con!inutul ca$itolelor e2$ri", %n $ri"ul r#nd $unctul de
)edere al autorilor& Con!inutul 0iec,rui ca$itol a 0ot u$u %n, conult,rii ite"atice
dintre coordonatori( autori( e2$er!i britanici( cole'i *i $arteneri& Manualul )a contitui( cu
i'uran!,( un re$er $entru $eronalul *i $ractica er)iciilor de $roba!iune( dar *i $entru
cei care e $re',tec , de)in, an'a=a!i ai ite"ului& E)aluarea cuno*tin!elor
candida!ilor( dar *i a celor care %*i de0,*oar, de=a acti)itatea %n er)iciile de $roba!iune(
$ro"o)area bunelor $ractici *i %"bun,t,!irea acti)it,!ii Direc!iei de Proba!iune *i a
er)iciilor coordonate e $ot ra$orta acu" la in0or"a!iile cu$rine %n acet "anual&
A$recie" %n, c, "anualul )a 0i util *i celor care tudia., acet do"eniu( 0or"atorilor *i
cadrelor uni)eritare( $eronalului de la intitu!iile *i or'ani.a!iile $artenere( dar *i
tuturor celor interea!i de Proba!iune&
Nu %n ulti"ul r#nd( dori" , "ul!u"i" $e aceat, cale tuturor celor care au
contribuit )oluntar la crierea acetui "anual *i celor care au $artici$at( %ntr+un 0el au
altul( la a$ari!ia a& Sunte" con*tien!i c, 0,r, e0ortul lor acet "anual nu ar "ai 0i
e2itat& Nu a" uitat nici $ri=inul 0inanciar al Uniunii Euro$ene( een!ial $entru $ublicarea
"anualului %n aceat, 0or",&
Rob Canton
Valentin Schiaucu
6
SECIUNEA <N6@I
ASPEC6E -ENERALE
ALE PROBAIUNII
<N ROM@NIA
7
O itorie a $roba!iunii %n Ro"#nia
Ioan Durnecu
I& Ori'inile %nde$,rtate ale $roba!iunii
Secolul XX a fost, fr ndoial, un secol luminat n ceea ce nseamn nelegerea
i tratamentul aplicat infractorilor. Secolul XX este secolul n care se nate criminologia
pozitivist care arunc asupra crimei i criminalului o nou lumin ce permite o nlocuire
a paradigmei centrate pe pcat i voin divin cu un nou cadru teoretic bazat pe liberul
arbitru, determinism i personalitate. n lumea penal i fac loc cuvinte precum imbecil
moral, bolnav moral, degenerat etc.. Tot n acest secol se nate o nou tiin -
psihiatria - ce introduce conceptul de sntate mental n nelegerea i explicarea
anumitor acte infracionale. Naterea nchisorilor a reprezentat un alt factor important n
apariia i dezvoltarea probaiunii, i asta deoarece fr nchisoare ar fi fost pentru
probaiune foarte dificil s i asume o identitate ca prevedere legal, ntruct
nchisoarea era forma principal de pedeaps, iar probaiunea era n loc de pedeaps
(Vanstone, 2004, p. 21). Prin urmare, probaiunea s-a definit pe sine i nc se mai
definete n anumite jurisdicii ca fiind o alternativ la nchisoare.
n ceea ce privete prima utilizare a termenului de probaiune, istoricii probaiunii
(Coddington, 1950, Jarvis, 1972 etc.) nc nu s-au pus de acord. Evident este ns c
termenul provine din latinescul probation i era folosit n justiia penal din Anglia
pentru a desemna o procedur prin care magistraii puteau suspenda temporar o
sentin pentru a-i oferi condamnatului rgazul necesar s se adreseze reginei pentru a
obine o graiere (Abadinsky, [1977] 2000). ntr-o alt accepiune, probaiunea
reprezenta n Anglia iertarea unor categorii de infractori mruni (vagabonzi, prostituate,
arlatani), cu obligaia de a avea un comportament adecvat (Nellis, 2007). Chiar dac n
jurul originii probaiunii s-a creat un mit legat de covritoarea influen a organizaiei
caritabile Church of England Temperance Society, se pare c pe la mijlocul secolului
XX se vorbea destul de frecvent despre umanizarea pedepselor i, mai ales, despre
justiia preventiv (Blackstone, 1769 citat de Nellis, 2007) ce promova destul de
frecvent practica magistrailor de a asigura pacea social fr a mai aplica pedeapsa. O
astfel de procedur era comun n instane, precum cea din Warwickshire, care elibera
infractorii sub supravegherea angajatorilor. Este totui adevrat c, ajutai de o donaie a
unui tipograf pe nume Frederick Rainer (n 1876, dup Nellis, 2007) din Hertfordshire,
misionarii acestei societi au convins angajaii unei instane din Londra s le permit s
supravegheze infractori condamnai pentru abuz de alcool. Aproape concomitent cu
aceste iniiative, Asociaia Howard promova probaiunea dup modelul din Boston
pentru a reduce numrul de tineri aflai n nchisorile din Anglia.
8
Cam n acelai timp, un pantofar prosper din Boston, pe nume John Augustus
(1784-1859), se oferea s garanteze n faa instanei c infractorii selectai de el vor
avea un comportament bun n comunitate i se vor prezenta la instan pentru judecat.
n acest fel, John Augustus oferea instanei i inculpailor o alternativ la arestul
preventiv. De cele mai multe ori, n urma raportului de bun purtare ntocmit de John
Augustus, instana nu mai aplica nicio pedeaps. ntr-un raport din 1852, John Augustus
spunea: A<ntr+o di"inea!, a" 0ot %ntr+o al, de =udecat,&&& %n care era =udecat un indi)id
cunocut ca be!i)& Mi+a $u c,( dac, ar c,$a de Caa de Corec!ie( nu +ar "ai atin'e
niciodat, de alcool: a" 'arantat $entru el %n 0a!a intan!eiB (Augustus, 1972, p. 3, citat
de Abadinski, 2000) i aa a nceput activitatea de probaiune n Massachusetts. Pn
la sfritul vieii, John Augustus a supravegheat cca. 2000 de infractori de toate tipurile,
dintre care doar 10 s-au sustras ori i-au nclcat obligaiile.
nteresant de tiut este c nc din acele vremuri au fost definite principalele
elemente ale activitii de probaiune. John Augustus evalua cu atenie Acaracterul
anterior al 0iec,rei $eroane ce ur"a , 0ie a=utat, de c,tre el( )#rta *i in0luen!ele de
care e )a %ncon=ura $robabil in0ractorulB (Augustus, 1972, p. 34 citat de Abadinsky,
2000). De asemenea, John Augustus obinuia s nregistreze progresele infractorilor, pe
care, ulterior, le prezenta instanei.
n Anglia, un alt pionier al probaiunii - Matthew Davenport Hill - prezenta nc din
1847 elementele caracteristice ale probaiunii moderne: A"ul!i dintre co$iii din
Bir"in'ha" au 0ie $rieteni( 0ie rude( 0ie $,rin!i bine)oitori& Pe "ul!i dintre ace*tia i+a"
a=utat , r,"#n, %n 'ri=a $,rin!ilor au a $rietenilor& P,rin!ii erau obli'a!i , aib, 'ri=, de
co$il8 nu"ele co$ilului ete %ncri %n re'itru *i( $eriodic( dar neanun!at ete )i.itat
aca, de c,tre un o0i!er de $oli!ie( cu co$ul de a ober)a co"$orta"entul co$ilului *i
cu" ete el tratatB (House of Lords, 1847, p. 33 citat de Vanstone, n curs de publicare)
(n.a., majusculele aparin textului original).
Dincolo de toate aceste iniiative izolate, ceea ce intereseaz din punctul de vedere
al lucrrii este consacrarea legislativ a acestei instituii i modul cum s-a integrat n
aparatul dispoziiilor penale. Din aceast perspectiv, toi istoricii sunt de acord c
eliberarea infractorilor sub o form de supraveghere ca alternativ la pedeaps s-a
aplicat pentru prima dat n SUA, mai precis n statul Massachusetts. Potrivit Legii
Massachusetts din 1878, primarul din Boston putea s angajeze un ofier de probaiune
ce era supervizat de ctre eful poliiei. Legea permitea ofierului de probaiune s
investigheze cazuri i s recomande probaiune pentru cei care A$uteau 0i re0or"a!i 0,r,
a 0i $ede$i!iB (Abadinsky, 2000, p.102). Din punct de vedere al sistemului sancionator,
aa-numitul model american prevedea ca, n cazul n care considera potrivit, judectorul
s suspende aplicarea pedepsei i s l pun pe infractor sub supravegherea unui ofier
de probaiune.
Acest model s-a extins rapid i n alte state americane, dar i peste Ocean, n
Europa. Potrivit lui Timasheff (1941, citat de Vanstone, n curs de apariie), rspndirea
probaiunii a A0ot un $roce de di0u.are *i i"ita!ieB (p. 2). n Marea Britanie se pare c
modelul american de probaiune a ajuns prin intermediul lui Vincent Howard, care, dup
ce s-a pensionat, a cltorit n SUA pentru a se informa cu privire la probaiune. Ulterior,
n calitate de parlamentar al Marii Britanii, a contribuit la adoptarea legii Probation of
First Offenders Act din 1887. nainte ns de a ajunge parlamentar n Parlamentul de la
Londra, se pare c Vincent Howard a mai cltorit i n alte colonii britanice pe care le-a
consiliat n vederea dezvoltrii sistemului de probaiune. Astfel, n 1886 au fost adoptate
legi privind sistemul de probaiune n state precum Noua Zeeland i Australia.
9
Dup ce a studiat modelul american, Edouard Julhiet s-a ntors n Frana, unde a
prezentat cu mult entuziasm modul n care funcioneaz probaiunea pentru minori i
tineri n Chicago. Un judector francez, urmrind educaia moral, a aplicat, apoi,
pentru prima dat aceast metod asupra unui copil de 15 ani care comisese tlhrie. Pe
scurt, acesta a trimis copilul napoi n grija mamei sale, ns l-a plasat i sub
supravegherea organizaiei Patronage de l'Enfance et de l'Adolescence (Vanstone, n
curs de apariie). Ulterior, prin Legea Berenger din 1891 a fost consacrat legislativ
instituia juridic uri (suspendare), iar printr-o alt lege din 1885 s-au stabilit condiiile de
aplicare a eliberrii condiionate de pedeaps.
Evoluia i diseminarea ulterioar a instituiei probaiunii la nivel internaional a inut
seama de multe ori de ntmplri, de oameni, de contextul socio-juridic sau de ali
factori obiectivi sau subiectivi. O posibil cronologie a rspndirii acestei instituii este
cea documentat i propus de Vanstone (n curs de apariie): 1873 (Massachusetts),
1885 (Michigan), 1886 (Noua Zeeland, Australia), 1888 (Belgia), 1889 (Canada), 1892
(Luxemburg), 1893 (New York, Portugalia, Frana), 1894 (Norvegia), 1895 (Germania),
1900 (n cinci cantoane din Elveia), 1901 (Olanda), 1903 (New York, Bulgaria), 1905
(Danemarca, California, Connecticut, Michigan), 1906 (Suedia), 1907 (talia), 1908
(Spania, Ungaria, Marea Britanie), 1911 (Grecia). niial, probaiunea nu a fost nsoit n
mod necesar de elementul de supraveghere. ncepnd cu anii '60 ns, aceast
component a devenit obligatorie odat cu aplicarea probaiunii n mai toate
statele
europene (Frana, 1958, 1970, 1975, 1981; Danemarca, 1961; Belgia, 1964;
Luxemburg, 1973; talia, 1975) (Dianu, 1997).
II& Veti'ii ale $roba!iunii %n Ro"#nia
Dac vom considera probaiunea ntr-o accepiune mai larg, i anume de
meninere a infractorilor n libertate, cu obligarea acestora de a respecta anumite msuri
i/sau obligaii, atunci putem afirma c prima instituie de drept penal material ce
anticipeaz apariia probaiunii n |rile Romne este cea de liberare condiionat,
consacrat pentru prima dat n Legea asupra regimului nchisorilor din 1874. Prin
prevederile sale, aceast lege a fost considerat la vremea respectiv una dintre cele
mai progresiste legi de executare. Spre exemplu, instituia liberrii condiionate,
combinat cu suspendarea executrii restului de pedeaps, a fost adoptat n Belgia
pentru prima dat abia n mai 1888 (conditional liberation n Loi Lejeune) (Vanstone, n
curs de publicare). Tema liberrii condiionate a fost principala tem a Congresului
nternaional privind penitenciarele, ce a avut loc la Petersburg n 1890 (ibidem), cnd
aceast instituie funciona deja n |rile Romne.
Fiind elaborat sub directa ndrumare a unui expert francez - Ferdinand Dodun de
Perrieres (Ciuceanu, 2001) -, Legea din 1874 mai cuprindea i o alt prevedere la
mod n Europa acelor vremuri - nfiinarea comisiilor de priveghere sau a societilor
de patronare liber. Se pare c aceste socits de patronage erau foarte active n
state precum Olanda, Belgia, Frana i Elveia (Vanstone, op. cit.). Scopul acestor
organizaii viza re0or"a "oral, a conda"na!ilor prin asistena deinuilor nainte i
dup liberare pentru a se ndrepta. n Romnia, aceste organizaii au primit un statut
mai clar abia n 1908, cnd a fost adoptat Legea societilor de patronaj.
Urmtorul act normativ ce cuprinde elemente specifice probaiunii de tip continental
este Codul penal din 1936, cunoscut i sub denumirea de Codul lui Carol al -lea.
Potrivit acestui Cod penal, minorii care svresc fapte penale i rspund penal pot fi
sancionai cu mustrare, nchisoare corecional ori deteniune simpl. Dac pedeapsa
10
aplicat este de nchisoare de pn la o lun, minorul poate beneficia de libertatea
supravegheat, aa cum rezult din art. 146:
AArt& 7;C + Libertatea u$ra)e'heat, ete l,area adolecentului %n
libertate( ti"$ de un an( )e'hiat de a$roa$e&
Darea hot,r#rii e a"#n, $#n, la e2$irarea acetui ter"en de
%ncercare&
Aceat, ",ur, de i'uran!, nu e $oate $ronun!a contra
adolecentului care a u0erit o $edea$, $ri)ati), de libertate "ai "are
de o lun,&
C#nd intan!a $ronun!, libertatea u$ra)e'heat,( ea %ncredin!ea.,
u$ra)e'herea adolecentului re$re.entantului ,u le'al( au %l
%ncredin!ea., unui a.il de co$ii al Statului( ori altei intitu!ii $ublice(
creat, %n acet co$( au unei ociet,!i de $atrona= $entru "inori( ori
chiar unei $eroane de %ncredere( care )oie*te , $ri"eac, o
ae"enea arcin,&
Acela c,ruia i Da %ncredin!at u$ra)e'herea( trebue , o e2ercite
continuu au$ra $urt,rii adolecentului( iar la e2$irarea ter"enului de
%ncercare( trebue , ra$orte.e intan!ei re$ecti)e( 0,r, %nt#r.iere( cu" Da
$urtat adolecentul&B
n cazul n care minorul a avut o comportare corespunztoare pe durata termenului
de ncercare, ac!iunea dechi, %n contra lui e declar, tin, $rin hot,r#re
=udec,toreac, (art. 147 Cod penal). Se poate remarca cum a ales legiuitorul interbelic s
reglementeze instituia libertii supravegheate ca amnare a pronunrii sentinei sau ca
suspendare a sentinei pn la mplinirea unui termen de ncercare. Aceast form
juridic reprezint i astzi n multe state europene esena probaiunii moderne n loc de
pedeaps, i nu ca individualizare a pedepsei.
n acelai Cod penal din 1936 este meninut liberarea condiionat ce se poate
aplica dup executarea unei fracii din pedeaps, aplicat numai pentru condamnaii
care au dat dovezi temeinice de ndreptare. Cu ocazia liberrii condiionate,
ACel liberat ete obli'at:
7& , "unceac,( $otri)it cu $uterile *i a$titudinile ale( %n ca.ul c#nd
e2iten!a nu+i $oate 0i ai'urat, dec#t $rin "unc,8
9& , nu $,r,eac,( 0,r, %ncu)iin!area autorit,!ii re$ecti)e(
localitatea unde trebue , "unceac, *i care i+a 0ot 0i2at, $rin
hot,r#rea de liberare&B Eart& ;7 Cod $enalF
Mai mult chiar, dac partea vtmat nu a fost despgubit, condamnatul poate fi
obligat de instan s repare daunele.
Potrivit aceluiai Cod penal, pedeapsa cu nchisoarea de pn la 2 ani, deteniunea
simpl sau amenda pot fi suspendate timp de 3 ani, la care se adaug durata pedepsei.
Pe durata termenului de ncercare, condamnatul trebuie s respecte o serie de
condiii, printre care s aib un comportament corespunztor.
O bun parte dintre aceste prevederi pot chiar i astzi s provoace invidie celor
care i desfoar activitatea n serviciile de probaiune.
11
Cu mici modificri, Codul penal din 1936 a rmas n vigoare pn n 1968, cnd a fost
adoptat un nou Cod penal prin Legea nr. 15 /1968. Din perspectiva msurilor i
sanciunilor comunitare, Codul penal din 1968 prevede pentru aduli, ca modalitate de
individualizare a pedepsei cu nchisoarea, suspendarea condiionat. De asemenea,
este prevzut liberarea condiionat a condamnailor care dovedesc ndreptare i i-au
executat o parte din pedeapsa cu nchisoarea. La minori este prevzut n continuare
msura educativ a libertii supravegheate ce subliniaz nc o dat elementul de
supraveghere n comunitate specific instituiei probaiunii.
Un moment important n evoluia alternativelor la nchisoare n Romnia l-a
reprezentat adoptarea Decretului nr. 218/1977 privind unele msuri tranzitorii referitoare
la sancionarea i reeducarea prin munc a unor persoane care au svrit fapte
prevzute de legea penal. Prin acest Decret, se inteniona cre*terea rolului unit,!ilor
ocialite( al or'ani.a!iilor ob*te*ti( al "aelor $o$ulare %n re$ectarea le'alit,!ii(
anc!ionarea *i reducerea $rin "unc, a $eroanelor care co"it abateri *i %nc,lc,ri de la
nor"ele de con)ie!uire ocial, *i le'ile !,rii (din preambul). Principala metod de
recuperare social era munca ce nlocuia pedeapsa cu nchisoarea de pn la 5 ani.
Minorii ntre 14 i 18 ani nu puteau fi condamnai la nchisoare, ci erau ncredinai
colecti)elor %n care ace*tia "uncec au %n)a!,( tabilindu+e( totodat,( re'uli tricte
de dici$lin, *i co"$ortare( a c,ror re$ectare )a 0i ur",rit, de colecti)ele de "unc,
au %n),!,tur, *i de 0a"ilie (art. 2). n caz excepional, acetia puteau fi trimii n coli
speciale de munc i reeducare ntre 2 i 5 ani. Aceast politic penal de
dezinstituionalizare forat a determinat o scdere spectaculoas a ratei ncarcerrii n
Romnia de la 66% n 1976 la 29,4% n 1979 (Dianu, 1997).
Dup 1989, prin legi succesive de modificare i completare a Codului penal au fost
prevzute i alte msuri i sanciuni comunitare. Printre cele mai importante astfel de
msuri este suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere (Legea nr. 104/1992
pentru modificarea i completarea Codului penal, a Codului de procedur penal i a
altor legi, precum i pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 i a Decretului nr. 218/1977),
reglementat dup modelul francez de uri a)ec "ie G lDH$reu)e (art. 738 din Codul
de procedur penal francez), adic prin procedura n dou etape: aplicarea pedepsei
cu nchisoarea i suspendarea executrii cu impunerea anumitor msuri i obligaii. Tot
Legea nr. 104/1992 a amendat Codul penal din 1968 cu o nou modalitate de executare
a pedepsei cu nchisoarea de pn la 5 ani - executarea pedepsei la locul de munc.
Alte elemente de noutate n ceea ce privete msurile i sanciunile comunitare au
fost i obligaiile de a nu frecventa anumite locuri stabilite, de a nu intra n legtur cu
anumite persoane i de a presta o activitate neremunerat ntr-o instituie de interes
public (prin Legea nr. 140/1996 pentru modificarea i completarea Codului penal),
obligaii ce pot fi impuse minorului sancionat cu msura educativ a libertii
supravegheate.
III& In0luen!e ce au deter"inat %n0iin!area ite"ului de $roba!iune %n Ro"#nia
Despre toate aceste instituii de drept penal material, precum i despre naterea
sistemului de probaiune ca organizaie, vom discuta n cele ce urmeaz. Sub acest
aspect, exist dou abordri posibile: fie o prezentare a cronologiei faptelor i etapelor de
dezvoltare, fie o prezentare a etapelor, nsoit de o explicare i o conceptualizare a
acestora. Avnd n vedere nivelul de dezvoltare a sistemului de probaiune din
Romnia, precum i provocrile la care acesta trebuie s fac fa n viitorul apropiat,
consider c o abordare mai util ar fi cea din urm.
12
Pentru a prezenta istoria i a oferi o posibil explicaie a ei, este necesar o matrice
sau un model teoretic care s pun n ordine coerent evenimentele i seturile de
influene ce le-au determinat. Un astfel de model teoretic este "odelul radical $luralit
din teoriile asupra societii ce sintetizeaz tradiii sociologice diverse: Durkheim, Marx
i Weber (Cavadino i Dignan, 2006, p. 12-14). Paradigma radical pluralist abordeaz
societatea ca fiind rezultatul interaciunii dintre mai multe grupuri ce au ca interes
preluarea puterii i exercitarea acesteia n propriul folos. Aceste grupuri pot fi
reprezentate de clase sociale, de grupuri etnice etc. Statul are datoria s asigure
echilibrul social prin medierea dintre aceste grupuri. Evident c statul nu este un
mediator perfect i c, de cele mai multe ori, mediaz n favoarea elitelor. Pe de alt
parte, Marx privete economia ca fiind baza societii, o superstructur care, n ultim
instan, determin ideologii, politici i legi. Acest aspect este cu deosebire important
pentru explicarea originii probaiunii n contextul trecerii de la o economie socialist la o
economie de pia specific modelului Europei Occidentale - statul bunstrii (Zamfir,
2004).
Aceast viziune asupra societii va fi adaptat pentru a explica cum diverse tipuri
de influene au condus la nfiinarea i dezvoltarea sistemului de probaiune din
Romnia.
Economia
Pre+ederi de
drept pena*
materia*
Instit)0ii
e)ropene
Ideo*o1ii
Sistem)* de
pro,a0i)ne
din Rom2nia
Persoane 3i
persona*it40i
-ra0icul 7& O $aradi'", a %n0iin!,rii ite"ului de $roba!iune din Ro"#nia
III&7& Econo"ia
Probabil c legtura dintre economie i politica penal sau nfiinarea sistemului de
probaiune din Romnia nu este una evident, ns exist numeroase lucrri care au
pus n eviden corelaia dintre tipul de economie sau organizare politic cu politica
13
penal dominant ntr-un stat (Esping-Andresen, 1990; Mishara, 1999; Dignan i
Cavadino, 2003 etc.). Spre exemplu, Cavadino i Dignan (2006) au ilustrat convingtor
cum unui anumit tip de stat (neoliberal, conservator corporatist, socio-democratic
corporatist, oriental corporatist) i corespunde un anumit grad de inegalitate social, o
anumit relaie stat-cetean, anumite politici de incluziune/excluziune social etc.,
precum i o politic penal specific i un anumit nivel al ratei ncarcerrii. Toate aceste
elemente se afl ntr-o interdependen organic, condiionndu-se i interacionnd
reciproc.
Analiznd cifrele statistice din perioada anilor '90 (Zamfir, 2004), cu deosebire pe
cele privitoare la inegalitatea veniturilor, explozia srciei i politicile sociale, se poate
afirma c Romnia a trecut de la un sistem egalitarist de tip socio-democratic corporatist la
unul conservator corporatist, specific Germaniei, Franei i Olandei, fiind caracterizat
printr-o inegalitate a veniturilor pronunat (de la un coeficient Gini de 0,24 n 1989 la
0,35 n 2001, dup Zamfir, op. cit.) i drepturi sociale moderate i condiionate (o parte din
prestaiile sociale fiind contributorii - ex. ajutorul de omaj). Acestui tip de stat i
corespunde n opinia lui Cavadino i Dignan (2006, p. 15) o politic penal ce are ca
scop reabilitarea infractorilor i o rat a ncarcerrii moderate.
Pe fondul creterii inegalitilor sociale, a omajului i a srciei extreme i a
dezagregrii sociale (Zamfir, 2004, Zamfir, Preda, Dan, 2004 etc.) a crescut, cum era de
ateptat, i rata criminalitii de la 160 de condamnai n 1990 la 496 de condamnai n
1997
1
. Din totalul condamnailor, aproape 50% au fost condamnai pentru svrirea
unei infraciuni patrimoniale (ex. furt, tlhrie etc.).
La nceputul anilor '90, i mai pronunat dup adoptarea Legii nr. 104/1992 de
abrogare a Decretului nr. 218/1977, sistemul sancionator din Romnia se baza, n ceea
ce i privete pe aduli, pe dou sanciuni: amenda i nchisoarea. Pedeapsa cu
nchisoarea de pn la 3 ani putea fi suspendat condiionat, iar cea de pn la 5 ani
putea fi executat la locul de munc. Eficiena acestor instituii era ns destul de
restrns, avnd n vedere limitele speciale mari ale pedepselor i imposibilitatea
obligrii agenilor economici privai de a accepta ca un condamnat s i execute
pedeapsa la locul de munc.
Minorii puteau fi sancionai cu msuri educative, amend sau nchisoare, ns
modul de reglementare a acestora nu ncuraja instana s uzeze frecvent de msuri
non-custodiale. Spre exemplu, msura educativ a libertii supravegheate nu era
nsoit i de o supraveghere eficient din partea unui organism specializat, ceea ce a
generat o oarecare rezerv a instanelor n aplicarea ei.
n acest context, de cretere a ratei criminalitii i a existenei unui aparat
sancionator rigid i centrat pe nchisoare, rata ncarcerrii n Romnia a crescut de la 171
deinui la 100 000 locuitori n 1992 la 194 de deinui n 1995 i la 200 de deinui n 1998
(nternational Center for Prison Studies, 2008).
Aceast rat a ncarcerrii era cu mult peste media european (n acea perioad,
rata medie a ncarcerrii n Europa era de cca. 150 de deinui) i punea o presiune
serioas asupra cheltuielilor cu nchisorile. Nu era pentru prima dat cnd se punea o
astfel de problem. nc din 1907, America Statistical Association arta care sunt
economiile pe care le-a adus Serviciul de probaiune din Massachusetts prin diminuarea
numrului de deinui (Vanstone, n curs de publicare).
1
https://statistici.insse.ro/shop/
14
Aa cum comenta un fost director general adjunct, Sorin Dumitracu, costul lunar al
unui deinut depete salariul mediu pe economie
2
, ceea ce pune numeroase
probleme economice i morale. Probabil c nu ntmpltor prima declaraie de misiune
a Serviciului de probaiune din Romnia a menionat ca scop al acestui serviciu:
...reducerea infracionalitii, a coturilor i consecinelor generate de
suprancarcerare. (document intern al Serviciului de probaiune, Ministerul Justiiei,
nepublicat).
n concluzie, tipul de economie i problemele sociale asociate cu starea economic
s-au reflectat organic asupra politicii penale fie direct, prin creterea infracionalitii, fie
indirect, prin nevoia de a reduce costurile asociate suprancarcerrii. Creterea
infracionalitii nu a dus nicieri n lume la dezvoltarea alternativelor la ncarcerare n
mod automat, ns a pus problema reformei n justiie. Autoritile au avut dou opiuni:
s mreasc capacitatea nchisorilor (ca n SUA, Marea Britanie etc.) sau s dezvolte
alternativele la detenie (ca n Finlanda, Olanda etc.). |innd seama de celelalte
influene, decizia penal a fost de nfiinare a sistemului de probaiune i pregtire a
unui nou aparat sancionator mai generos cu msurile i sanciunile comunitare.
De asemenea, aa cum arta Weber, modificrile din sfera economiei se pot
reflecta i asupra dezvoltrii birocraiei i autoritii legale, ducnd, n final, la
modernizarea societii.
III&9& Ideolo'ii
Strns legat de criteriul economic este cel legat de ideologii. Dac pn spre
sfritul anilor '90 practica judiciar se centreaz cu deosebire asupra pedepsei cu
nchisoarea, dup aceast perioad, magistraii ncep s i manifeste dorina de a
aplica mai multe sanciuni comunitare. Mrturie n acest sens st un studiu realizat de
Haine i alii (2002) din care rezult c 94% dintre preedinii instanelor de judecat
considerau c legislaia ar trebui s includ mai multe sanciuni comunitare. La aceast
schimbare de viziune asupra pedepsei au contribuit fr ndoial numeroasele seminarii
internaionale i vizitele de studii la care au participat judectorii desemnai n cauze
penale. Aceste strategii de ncurajare i promovare a msurilor i sanciunilor
comunitare i, implicit, a probaiunii au inclus diverse tactici, aa cum rezult din Bilanul
Serviciului de probaiune pe anul 1999:
A<n curul anului 7III au 0ot e0ectuate )i.ite de tudiu %n Marea Britanie de c,tre o
dele'a!ie co"$u, din "initrul de =uti!ie( re$re.entan!i ai Direc!iei -enerale a
Penitenciarelor( ai Ser)iciului de $roba!iune *i ai intan!elor de =udecat,( $recu" *i de
coordonatorii centrelor de $roba!iune( conilieri de $roba!iune( =udec,tori *i $ro0eori( %n
)ederea chi"bului de e2$erien!, cu $artenerii britanici&B (document intern, nepublicat)
Expunerea la experiene i strategii moderne de rspuns la infracionalitate a
constituit un factor esenial n reorientarea viziunii punitive att a clasei politice, ct i a
practicienilor din domeniul penal. ntre 1997 i 2005, Ministerul Justiiei din Romnia a
fost beneficiarul a numeroase programe internaionale, dintre care cele mai importante
au fost: Probaiunea n Romnia 1998-2003 al Guvernului Marii Britanii prin DFD,
Programul Natra al Guvernului Olandei - nfiinarea Serviciului de probaiune n
Municipiul Bucureti 2000-2003, Proiectul-pilot: Justiia restaurativ pentru minori - un
2
http://www.presaonline.com/stire/un-detinut-ne-costa-mai-mult-de-un-salariu-mediu, 28182.html
15
posibil rspuns la infracionalitatea juvenil finanat de DFD, mpreun cu Centrul de
Resurse Juridice etc. Cele mai multe dintre aceste proiecte ofereau asisten tehnic i
programe de pregtire pentru personalul de probaiune. Programul DFD Probaiunea
n Romnia, att ca ntindere (1998-2003), ct i ca buget (cca. 2 mil. lire sterline), a
fost cel mai important program bilateral de care a beneficiat Ministerul Justiiei din
Romnia. Principalele componente ale acestui program au fost: asisten tehnic pentru
dezvoltare strategic, asisten pentru pregtirea personalului, asisten pentru
managementul informaiilor i asisten pentru dezvoltarea practicii.
III&:& Peroane *i $eronalit,!i
Savelsberg (apud Cavadino i Dignan, 2006) explic stabilitatea sau instabilitatea
nivelului i calitii pedepsei dintr-un stat prin dou mecanisme: centralizarea puterii
politice i birocratizarea sau personalizarea procesului de elaborare a politicii penale.
Aplicnd cele dou criterii, Savelsberg constat c, pe msur ce un stat este mai
descentralizat i mai birocratic, el tinde s dispun de o mai mare stabilitate a politicilor
penale (vezi Germania Federal). Dimpotriv, dac un stat este mai centralizat i se
bazeaz pe indivizi n elaborarea politicilor, acesta tinde s prezinte variaii mari ale
politicii penale (vezi Polonia). n acest ultim caz s-a aflat i se afl nc Romnia. Cele
mai multe reforme politice, penale sau administrative au fost legate de numele unor
actori politici influeni. n Romnia se vorbete nc despre Codul Stnoiu sau despre
Codul Macovei.
n ceea ce privete dezvoltarea probaiunii n Romnia, un rol-cheie a fost deinut de
fostul ministru al justiiei Valeriu Stoica, care, n condiii politice complicate, a reuit s
promoveze spre aprobare Ordonana nr. 92/2000 privind organizarea i funcionarea
serviciilor de reintegrare social i supraveghere (fosta titulatur a serviciilor de
probaiune). nainte de a susine acest act normativ, Valeriu Stoica a participat la
numeroase discuii cu experi romni i britanici i a efectuat o vizit de documentare n
Marea Britanie (vara anului 1999). Din aceast perspectiv, se pare c experiena
romneasc se apropie de cea a multor alte state. Se pare c primele preocupri de
legiferare a probaiunii au avut ca punct de pornire persoane-cheie, cum ar fi: Jules
Lejeune - n Belgia, judectorul Harald Saloman - n Suedia, Lucy Bartlett - n talia,
Edouard Julhiet - n Frana sau Howard Vincent - n Marea Britanie (Vanstone, n curs
de publicare). Desigur c i alte nume pot fi asociate momentului de nceput al
probaiunii n Romnia: col. Marin Bucur - fost comandant al Penitenciarului Arad,
Graham Gilles - fost preedinte al Asociaiei Europa pentru Europa, cel care a iniiat
experimentarea unor elemente de probaiune la Arad, col. Silvestru Bochi - primul
coordonator al unui centru experimental de probaiune etc. Cu toii au avut un anumit rol
n susinerea, promovarea sau reglementarea activitii viitorului serviciu de probaiune.
III&;& Intitu!ii euro$ene
Romnia i-a afirmat pe deplin voina de a deveni un stat de drept odat cu
aderarea la Consiliul Europei, n octombrie 1993. Prin aceast aderare, Romnia s-a
obligat, printre altele, s ratifice Convenia European a Drepturilor Omului i Convenia
European pentru Prevenirea Torturii.
Prin Legea nr. 30/1994, Romnia a ratificat Convenia European a Drepturilor
Omului i Protocolul 11 la aceast Convenie (prin Legea nr. 79/1995 ) prin care este
recunoscut autoritatea judiciar a Curii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la
16
Strasbourg. Mai mult, potrivit Constituiei Romniei, Romnia recunoate prevalena
conveniilor internaionale n cazul unui conflict de legi n materia drepturilor omului. Pe
fondul supraaglomerrii penitenciarelor din Romnia, a personalului redus i a pregtirii
sale insuficiente, ajung pe rolul instanei de la Strasbourg tot mai multe cauze n care
Romnia este condamnat pentru nclcri grave ale drepturilor omului (a se vedea
cazurile Petra vs Romnia, Pantea vs Romnia etc.).
Prin Legea nr. 80/1994, Romnia a ratificat i Convenia European privind
Prevenirea Torturii prin care se angaja s recunoasc autoritatea Comitetului pentru
prevenirea torturii i s respecte drepturile tuturor persoanelor private de libertate.
Potrivit standardelor elaborate de ctre CPT, supraaglomerarea penitenciarelor n sine
reprezint un tratament inuman i degradant (vezi al 11-lea Raport general al CPT
(2001)16), de aceea statele membre sunt ncurajate s dezvolte alternative la
nchisoare.
Tot n aceast direcie intesc i recomandrile Consiliului Europei, de care Romnia
se oblig s in seama atunci cnd reglementeaz n dreptul intern. n perioada anilor
'80, '90, ngrijorarea fa de tendina de cretere a populaiei n penitenciare n rile
membre, dar i preocuparea pentru respectarea drepturilor omului, n special a celor
aflai n custodia statului, a determinat Comitetul de Minitri al Consiliului Europei s
adopte n jur de 20 de recomandri, printre care a aminti: R (80)11 privind arestul
preventiv, R(87)3 privind Regulile Penitenciare Europene, R (92)16 privind Regulile
Europene asupra Msurilor i Sanciunilor Comunitare, R (99)22 privind
supraaglomerarea penitenciarelor etc. Printre principiile cele mai importante reinute n
aceste recomandri se afl: utilizarea pedepsei cu nchisoarea ca ultim resort,
dezvoltarea unui set de msuri i sanciuni comunitare trebuie s reprezinte o prioritate
pentru state, procurorii i judectorii trebuie s fie stimulai s aplice msuri i sanciuni
neprivative de libertate etc.
Multe dintre aceste recomandri ale Consiliului Europei se afl citate n preambulul
ordinelor ministrului justiiei de nfiinare a centrelor experimentale de probaiune din
Romnia, de unde rezult i importana lor n arhitectura noului sistem de justiie
penal.
O alt organizaie din ce n ce mai influent n ceea ce privete respectarea
drepturilor omului este Uniunea European, care, prin Tratatul de la Amsterdam din mai
1999, i propune s devin un spaiu al libertii, securitii i justiiei. nteresul fa de
problematica drepturilor omului este i mai vizibil dup adoptarea la Nisa a Cartei
Drepturilor Fundamentale ale Omului (2000). Aceast Cart reprezint un progres fa
de Convenia European a Drepturilor Omului deoarece include pe lng drepturile deja
consacrate i o serie de noi drepturi sociale i juridice (Snaken, 2006). Un articol
deosebit de relevant n ceea ce privete dezvoltarea probaiunii este art. 49.3 al acestui
document n care se arat c nivelul pedepsei nu poate fi disproporionat n raport cu
infraciunea. Prin urmare, statele Uniunii Europei trebuie s dispun de mecanisme de
sancionare flexibile, diverse i acoperitoare pentru toate gradele de severitate. n acest
context, desigur c probaiunea, prin poziia sa ntre pedepsele financiare i nchisoare,
rspunde la aceast exigen.
Procesul de aderare a Romniei la Uniunea European a reprezentat pentru
Romnia un efort considerabil de armonizare i aproximare a legislaiei la standardele
sau acquis-ul comunitar. n ceea ce privete probaiunea, Uniunea European nu are
nc un acquis comunitar, ns toate rapoartele de monitorizare, ncepnd cu anul 1999,
au recomandat reforma justiiei i mbuntirea respectrii drepturilor omului prin
nfiinarea i dezvoltarea serviciilor de probaiune. Ca i n cazul Consiliului Europei,
17
Comisia European privea nfiinarea acestor servicii ca soluie la problema
supraaglomerrii penitenciarelor.
n Nota de fundamentare a Ordonanei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea i
funcionarea serviciilor de reintegrare social i supraveghere se arta c $re.enta
ordonan!, ete %n concordan!, cu re'le"ent,rile co"unitare( $recu" *i cu re.olu!iile *i
reco"and,rile Coniliului Euro$ei %n do"eniu&&& Prin urmare, se poate considera c
presiunea Consiliului Europei (prin Convenie, Curtea European a Drepturilor Omului,
Comitetul pentru Prevenirea Torturii i recomandri) i a Comisiei Europene (prin
rapoartele de ar) a constituit un factor determinant la decizia politic de nfiinare a
sistemului de probaiune din Romnia.
III&?& Pre)ederi de dre$t $enal "aterial
Aa cum artam mai sus, ncepnd cu anul 1992 i 1996, Codul penal din Romnia
prevede modaliti de individualizare a pedepsei (suspendarea executrii sub
supraveghere) i msuri educative (libertatea supravegheat cu posibilitatea impunerii
unor obligaii de supraveghere) ce presupun existena unei supravegheri efective n
comunitate a celui sancionat. Abrogarea Decretului nr. 218/1977 i desfiinarea
comisiilor de munc i reeducare au lsat n domeniul execuional penal un vid
legislativ. Organele de poliie rmase s asigure supravegherea persoanelor meninute
n stare de libertate nu puteau asigura dect elementul de control. De aceea, n Nota de
fundamentare a OG nr. 92/2000 se arat c co$ul cre,rii er)iciilor de reinte'rare
ocial, a in0ractorilor *i u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate&&&
ete acela de a reali.a u$ra)e'herea in0ractorilor( %n ca.urile $re),.ute de le'e(
$recu" *i de a le acorda( la cerere( aiten!, *i coniliere $eci0ic,( %n co$ul reducerii
ricului ,)#r*irii din nou a unor in0rac!iuniB& (document nepublicat).
Este, astfel, definit probaiunea modern n Romnia, dup un model tradiional i
consacrat la nivel internaional, ca fiind o combinaie ntre supraveghere i asisten.
IV& Na*terea $roba!iunii %n date *i ci0re
IV&7 Eta$a %nt#i + eta$a e2$eri"ental, E7IIC+9>>>F
Date fiind toate influenele artate mai sus, din 1996, Ministerul Justiiei a nceput s
promoveze o practic mai creativ n aplicarea actului de justiie. Una dintre primele
msuri luate n acest sens a fost crearea unui centru experimental de probaiune la Arad
(OMJ nr. 510/c/18 aprilie 1997). Acest experiment a pus la aceeai mas societatea
civil, Direcia General a Penitenciarelor, instanele locale, precum i autoritile locale.
ntenia a fost de a testa cteva dintre elementele de probaiune (de ex. referatele
de evaluare, supravegherea n comunitate etc.) n contextul penal i social al Romniei.
niial, grupul-int al acestui experiment a fost reprezentat de minorii care svreau
fapte penale i erau meninui n stare de libertate de ctre instan, cu domiciliul n
municipiul Arad. Ulterior, grupul-int s-a extins i la majori i a acoperit ntreg judeul
Arad. Echipa Centrului experimental din Arad a fost format, iniial, din voluntari ai
Asociaiei Europa pentru Europa, care au fost ulterior angajai ai Penitenciarului Arad.
Urmtorul centru experimental de probaiune a fost cel de la Centrul de reeducare
Geti (mai 1997).
18
n august 1997 a fost nfiinat Centrul experimental de probaiune Focani, ce
reunea personal din Penitenciarul Focani i din Fundaia Oameni pentru Oameni.
n 1998 au fost nfiinate centrele experimentale de probaiune Gherla, Dej i Cluj, cu
sprijinul Penitenciarului Gherla, al Spitalului Penitenciar Dej i al Fundaiei Prison
Fellowship din Cluj. Cu ocazia nfiinrii acestor centre experimentale de probaiune a
fost iniiat i primul program post-universitar de probaiune n cadrul unei universiti.
Spre sfritul anului 1998, a fost nfiinat Centrul experimental de probaiune din ai n
cadrul Asociaiei Alternative Sociale.
n anul 1999 au fost nfiinate centrele experimentale de probaiune din Piteti,
Trgovite (n parteneriat cu Ministerul Justiiei-GRADO) i Timioara (n parteneriat cu
Ministerul Justiiei-Asociaia Umanitar Sf. Petru i Pavel).
Ultimul centru experimental de probaiune a fost cel din Bucureti, nfiinat n anul
2000, ntr-un parteneriat mai larg Ministerul Justiiei-GRADO-Fundaia pentru Ocrotirea
Familiei i Copilului.
Toate centrele experimentale de probaiune au fost nfiinate prin ordin al ministrului
justiiei i au fost coordonate tehnic la nceput de ctre un compartiment din Direcia
General a Penitenciarelor i, mai trziu, de ctre Serviciul de probaiune din Ministerul
Justiiei. Cele mai multe dintre aceste centre au fost finanate de ctre Fundaia pentru o
Societate Deschis sau de ctre Comisia European, prin Fondul Phare. niial,
experimentul a fost suportat financiar i asistat tehnic de ctre Know How Fund al
Guvernului Marii Britanii. Din 1998, asistena tehnic oferit de guvernul britanic s-a
concretizat ntr-un proiect pe cinci ani, numit Probaiunea n Romnia, care avea ca
scop crearea unui sistem de probaiune la nivel naional.
Perioada 1996-2000, avnd n vedere c ntreaga activitate de probaiune era
desfurat ca experiment, poate fi denumit 0a.a e2$eri"ental, a probaiunii n
Romnia.
IV&9& Eta$a a doua + de de.)oltare a in0ratructurii E9>>>+9>>JF
La nceputul anului 2000, n Romnia existau 11 centre experimentale de probaiune
(Arad, Geti, Cluj, Dej, Gherla, ai, Piteti, Trgovite, Focani, Timioara i
Bucureti). Din septembrie 1998, acestea au fost coordonate tehnic de ctre Serviciul de
probaiune din Ministerul Justiiei.
Rezultatele foarte bune obinute n cadrul centrelor-pilot au condus n septembrie
2000 la adoptarea de ctre Guvern a Ordonanei Guvernului nr. 92/2000 privind
organizarea i funcionarea serviciilor de reintegrare social i supraveghere.
Potrivit acestui act normativ, serviciile de probaiune aveau ca principale
competene:
" u$ra)e'hea., re$ectarea de c,tre $eroana conda"nat, a ",urilor
$re),.ute la art& KC
:
alin&7 lit& aF+dF din Codul $enal8
" u$ra)e'hea., e2ecutarea obli'a!iilor i"$ue conda"natului de c,tre intan!,(
$re),.ute %n art& KC
:
alin& : lit& aF+0F din Codul $enal8
" u$ra)e'hea., e2ecutarea obli'a!iilor i"$ue "inorului de c,tre intan!,(
$re),.ute %n art&7>: alin& : lit& aF+cF din acela*i cod8
19
" %ntoc"ec( la cererea intan!elor de =udecat,( re0erate de e)aluare cu $ri)ire la
$eroanele $re),.ute la art& 7 au cu $ri)ire la incul$a!i8
" colaborea., cu intitu!iile $ublice %n )ederea e2ecut,rii ",urii obli',rii
"inorului la $retarea unei acti)it,!i nere"unerate %ntr+o intitu!ie de intere
$ublic8
" de0,*oar,( la cerere( acti)it,!i de coniliere indi)idual, a in0ractorilor %n ceea ce
$ri)e*te co"$orta"entul ocial( de 'ru$ *i indi)idual8
" ini!ia., *i derulea., $ro'ra"e $eciale de $rotec!ie( aiten!, ocial, *i =uridic,
a "inorilor *i tinerilor care au ,)#r*it in0rac!iuni8
" ini!ia., *i derulea.,( %"$reun, cu )oluntarii *i re$re.entan!ii ociet,!ii ci)ile(
$recu" *i cu or'ani.a!ii 'u)erna"entale *i ne'u)erna"entale ro"#ne *i
tr,ine( $ro'ra"e de reociali.are a $eroanelor $re),.ute %n art& 7 *i art& : alin&
E9F care au olicitat , $artici$e la acete $ro'ra"e( $entru $ri=inirea acetora
%n re$ectarea condi!iilor i"$ue de intan!a de =udecat, *i $entru reinte'rarea
lor ocial,8
" colaborea., cu intitu!iile $ublice *i $ri)ate( $recu" *i cu $eroanele 0i.ice *i
=uridice din ra.a a de co"$eten!,( %n )ederea identi0ic,rii( du$, ca.( a locurilor
de "unc, di$onibile( a cururilor *colare( $recu" *i a celor de cali0icare au
recali0icare $ro0eional,8
" orice alte atribu!ii $re),.ute de le'e&
Tot n anul 2000 este adoptat i Hotrrea Guvernului nr. 1239/2000 de punere n
aplicare a OG. nr. 92/2000 prin care sunt stabilite detaliile procedurale i practice ale
activitii de probaiune. Aceasta este cea de-a doua eta$, n dezvoltarea instituiei
probaiunii n Romnia i se concentreaz pe dezvoltarea infrastructurii la nivel naional.
n august 2001, erau nfiinate 28 de servicii de reintegrare social i supraveghere n
tot attea judee (aprox. 60% din Romnia), avnd angajai un numr de 106 consilieri
de reintegrare social i supraveghere. n decembrie 2002 au mai fost nfiinate 23 de
servicii, cu 80 de consilieri de reintegrare social i supraveghere, astfel nct la sfritul
acestui an exista o infrastructur naional a sistemului de probaiune.
Chiar dac iniial originea instituiei probaiunii a fost situat n sistemul penitenciar, iar
mai apoi n comunitate, prin intermediul ONG-urilor, din anul 2000, dezvoltarea
sistemului de probaiune s-a bazat pe infrastructura tribunalelor.
Serviciile de reintegrare social i supraveghere (denumirea serviciilor de
probaiune din acele vremuri) sunt organizate pe lng tribunale, independente fa de
acestea i cu subordonare direct Ministerului Justiiei - Direcia de reintegrare social i
supraveghere. Totui, neavnd personalitate juridic i, implicit, nici buget propriu,
serviciile de probaiune se afl ntr-o form de subordonare administrativ fa de
preedintele tribunalului. Cheltuielile Serviciului de probaiune sunt incluse n cheltuielile
tribunalului, fr ns a fi prezentate difereniat.
Din anul 2000, serviciile de probaiune se bucur de legitimitate deplin i
recunoatere legal, ceea ce face ca din ce n ce mai muli magistrai s utilizeze
serviciile acestui sistem. n perioada 2000-2006, numrul persoanelor aflate sub
supravegherea acestui serviciu crete constant, de la 314 persoane n 2000 la 2.231 de
persoane n 2006. O evoluie asemntoare se nregistreaz i sub aspectul numrului de
solicitri de referate de evaluare, de la 397 n 2000 la 7.650 n 2006.
20
7>>>>
K>>>
Re0erate de e)aluare
C>>>
;>>>
Peroane intrate ub
u$ra)e'here
9>>>
>
9>>> 9>>7 9>>9 9>>: 9>>; 9>>? 9>>C
-ra0icul nr& 9 E)olu!ia nu",rului de re0erate *i u$ra)e'heri 9>>>+9>>C
Sura: Direc!ia de Proba!iune + Miniterul 5uti!iei
Este de observat c aceast evoluie ascendent a volumului de activitate
nregistrat n serviciile de probaiune s-a nregistrat pe fondul descreterii numrului total
de persoane condamnate (de la 75.407 persoane condamnate n 2000 la 69.397 de
persoane condamnate n 2004 - sursa: Consiliul Superior al Magistraturii, nepublicat).
O alt observaie util n ceea ce privete impactul activitii serviciilor de probaiune
asupra practicii judiciare este aceea c, n condiiile n care structura pe infraciuni
condamnate a rmas aproximativ constant, iar sistemul sancionator penal a rmas
acelai, proporia pedepselor cu nchisoarea a sczut de la 51,8% n 1999 la 37,4% n
2004. n acelai interval de timp, proporia suspendrii sub supraveghere a crescut de la
1,4% n 1999 la 2,4% n 2004.
Pin urmare, este rezonabil s presupunem c prezena i performanele sistemului de
probaiune din Romnia au contribuit la amplificarea ncrederii magistrailor n
msurile i sanciunile neprivative de libertate i, implicit, la scderea ratei ncarcerrii i
creterea numrului de sanciuni comunitare aplicate.
C>
?>
;>
:>
9>
7>
>
?7(K ?>(7
;>
7(; 7(C
>(C
7III 9>>> 9>>7
:I(C ;>(? :J(;
<nchioare
Su$endare ub u$ra)e'here
7(J 9(9 9(;
9>>9 9>>: 9>>;
-ra0icul nr& : Pro$or!iile: $ede$e cu %nchioarea cu e2ecutare *i u$end,ri ub u$ra)e'here
7III+9>>;& Sura: Coniliul Su$erior al Ma'itraturii Ene$ublicatF
n anul 2002, Ordonana Guvernului nr.92/2000 privind organizarea i funcionarea
serviciilor de reintegrare social i supraveghere a fost aprobat i completat de Legea
nr. 129/2002. Principala modificare adus de ctre aceast lege se refer la competena
serviciilor de reintegrare social i supraveghere de a ntocmi referate de evaluare i la
solicitarea organelor de urmrire penal, dar numai pentru inculpai. De asemenea,
21
legea prevede c serviciile de reintegrare social i supraveghere sunt competente s
acorde servicii de asisten i consiliere persoanelor a cror pedeaps a fost graiat
total sau parial.
La 1 ianuarie 2005 a intrat n vigoare Legea nr.211/2004 privind unele msuri pentru
protecia victimelor infraciunilor care prevede c serviciilor de probaiune (denumite -
potrivit acestui act normativ - servicii de protecie a victimelor i reintegrare social a
infractorilor) ofer gratuit, la cerere, coniliere $iholo'ic, *i alte 0or"e de aiten!,
victimelor categoriilor de infraciuni prezentate mai jos (art. 8):
" )icti"ele tentati)ei la in0rac!iunile de o"or( o"or cali0icat *i o"or deoebit de
'ra) Eart& 7J; + 7JC Cod $enalF
" )icti"ele in0rac!iunilor de lo)ire au alte )iolen!e *i ),t,"are cor$oral,( ,)#r*ite
au$ra "e"brilor 0a"iliei Eart&7K> alin&7 *i 9 *i art&7K7 alin&7 Cod $enalF
" )icti"ele in0rac!iunilor de ),t,"are cor$oral, 'ra), Eart& 7K9 Cod $enalF
" )icti"ele in0rac!iunilor inten!ionate care au a)ut ca ur"are ),t,"area cor$oral,
'ra), a )icti"ei( ale in0rac!iunilor de )iol( act e2ual cu un "inor( $er)eriune
e2ual, *i coru$!ie e2ual, Eart& 7IJ( 7IK( art& 9>7 alin& 9+? *i la art& 9>9 din Cod
$enalF( in0rac!iunii de rele trata"ente a$licate "inorului Eart& :>C Cod $enalF
" )icti"ele in0rac!iunilor $re),.ute de Le'ea nr& CJKL9>>7 $ri)ind $re)enirea *i
co"baterea tra0icului de $eroane( cu "odi0ic,rile *i co"$let,rile ulterioare&
La momentul intrrii n vigoare a acestei legi, serviciile de probaiune nu dispuneau de
personal specializat i nici de procedurile necesare oferirii acestor servicii. Mai mult,
identitatea profesional a consilierului de probaiune era una construit n jurul
conceptului de infractor, i nu n jurul noiunii de victim. Probabil c acestea au fost
cteva dintre motivele ce au determinat ca la sfritul anului 2006 numrul de victime
care au beneficiat de aceste servicii s fie de 98.
Anul 2006 a reprezentat anul consolidrii statutului personalului din serviciile de
probaiune, prin adoptarea a dou legi de maxim importan: Legea nr.123/2006
privind statutul personalului din serviciile de probaiune i Legea nr.327/2006 privind
salarizarea i alte drepturi ale personalului din serviciile de probaiune. Prin aceste dou
acte normative, drepturile i obligaiile personalului de probaiune sunt clar i distinct
formulate n dou legi speciale destinate acestei categorii de personal. Prin Legea
nr.123/ 2006, serviciile dobndesc denumirea de servicii de probaiune.
Dar anul 2006 nu a nsemnat numai consolidarea statutului consilierului de
probaiune, ci i anul prelurii de noi competene materiale. Una dintre cele mai
importante astfel de atribuii a fost cea prevzut n Legea nr.275/2006 privind
executarea pedepselor i a msurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului
penal, ce instituie obligativitatea participrii consilierului de probaiune la comisia de
individualizare a regimului de executare a pedepsei cu nchisoarea. Aceast prevedere
greveaz masiv asupra volumului de activitate din serviciile de probaiune, unul sau doi
consilieri de probaiune din fiecare serviciu petrecndu-i o mare parte din timp n
penitenciar. Mai mult chiar, finalitatea activitii acestui consilier n Comisia de
individualizare a regimului este nc destul de neclar, n condiiile n care acesta nu
poate oferi informaii suplimentare despre deinut dect n cazuri izolate (de obicei, n
cazul n care a fost ntocmit un referat de evaluare pentru acel deinut sau n situaia n
care acesta s-a aflat n evidena serviciilor de probaiune n trecut).
22
Un alt moment critic n evoluia serviciilor de probaiune a fost intrarea n vigoare la 1
aprilie 2007 a Legii nr.356/2006 pentru modificarea i completarea Codului de
procedur penal, precum i pentru modificarea altor legi, prin care s-a introdus
obligativitatea ntocmirii referatului de evaluare de ctre Serviciul de probaiune n toate
cazurile cu minori. Pn la adoptarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.31/2008
privind modificarea art.482 din Codul de procedur penal, aceast prevedere a blocat
activitatea serviciilor de probaiune, acestea fiind obligate s ntocmeasc n 12 luni nu
mai puin de 18.508 referate de evaluare.
IV&:& A treia eta$, de de.)oltare a ite"ului de $roba!iune + conacrarea %n
ite"ul anc!ionator Edu$, 9>>JF
Aceast etap ar trebui s rspund la o serie de exigene care s conduc la o mai
bun situare a serviciilor de probaiune n sistemul de justiie penal.
Avnd n vedere c majoritatea influenelor prezentate n subcapitolul 3 se menin n
actualitate i acioneaz n acelai sens, putem estima c importana serviciilor de
probaiune va crete de la an la an. Principalele perspective de viitor ale serviciilor de
probaiune pot fi organizate pe patru mari dimensiuni: regndirea misiunii i
responsabilitilor serviciilor de probaiune, reorganizarea sistemului de probaiune ca
entitate de sine stttoare, continuarea profesionalizrii sistemului i reforma sistemului
sancionator prevzut de Codul penal.
Dup cum s-a vzut i n paragrafele anterioare, serviciile de probaiune au atras
de-a lungul timpului numeroase atribuii i responsabiliti care nu au legtur cu ceea
ce nseamn probaiunea din punct de vedere tradiional. Putem considera c toate
aceste inovaii se datoreaz unei identiti confuze atribuite acestui sistem nou-creat.
nexistena unei declaraii de misiune i a unui mecanism de promovare a instituiei n
contextul justiiei penale a fcut ca acest sistem s fie perceput ca o fat n cas care
poate oricnd s preia alte sarcini ce nu sunt realizate de ctre alte departamente. Aa
se explic de ce n sarcina serviciilor de probaiune au czut i victimele i minorii care
nu rspund penal sau cei pentru care nici mcar nu s-a pus n micare urmrirea
penal. n ceea ce privete ultima categorie, Direcia de probaiune a intervenit i, printr-
o circular, a artat c nu se vor ntocmi referate de evaluare dect pentru minorii
pentru care s-a pus n micare urmrirea penal.
Pentru o dezvoltare durabil, sistemul de probaiune trebuie s i cristalizeze o
identitate n jurul ideii de supraveghere i reintegrare social a infractorilor. Consilierii de
probaiune sunt specialiti n domeniul comportamentului infracional. Nu este realist i
nici oportun s solicii unui consilier de probaiune s se dezbrace de filosofia i valorile
sale pentru a lucra cu un minor diminea, pentru ca dup-amiaz s i schimbe iari
recuzita pentru a lucra cu o victim sau cu un infractor adult.
Reorganizarea sistemului de probaiune este o necesitate ca urmare a acelei duble
subordonri - una ctre Ministerul Justiiei i una ctre preedintele tribunalului. Pentru a
oferi sistemului de probaiune capacitatea de planificare pe termen mediu i lung,
acesta trebuie s dispun de un buget propriu. Pentru a dispune de un buget propriu,
serviciile sau mcar Direcia de Probaiune din Ministerul Justiiei trebuie s capete
personalitate juridic. Forma juridic prin care se mplinete acest deziderat are o
importan secundar. Ceea ce primeaz este finalitatea: existena unei capaciti de
decizie i a unui buget clar determinate.
23
Cuvntul de profesionalizare poate induce cititorul n eroare. Nu este vorba de faptul
c actualmente activitatea de probaiune se bazeaz pe voluntari sau pe persoane
nepregtite. Este, mai degrab, vorba despre continuarea eforturilor de specializare a
personalului n lucrul cu persoanele aflate n conflict cu legea. Aceste domeniu reclam
un set de aptitudini, metode, tehnici i proceduri/standarde specifice pe care cei mai
muli dintre consilierii de probaiune nu le-au achiziionat n coal. Totodat, n sensul
profesionalizrii, se impune ca o necesitate adaptarea practicii de probaiune din
Romnia la practicile europene i la concluziile studiilor asupra comportamentului
infracional. n cutarea unui rspuns ct mai potrivit la comportamentul antisocial,
cercettorii testeaz noi metode sau chiar noi paradigme de lucru. n prezent,
paradigma dominant de lucru n probaiune este cea cognitiv comportamentalist. Este
posibil ca, n civa ani, aceast paradigm s fie nlocuit sau completat cu o alta -
cea a desistrii. Este foarte important ca practica serviciilor s fie conectat la toate
aceste schimbri i progrese n tiina comportamentului uman.
Odat cu adoptarea, n decembrie 2000, a Cartei Drepturilor Fundamentale ale
Omului, Uniunea European i reafirm intenia de a se implica i mai mult n politicile
penale ale statelor membre. Art.49.3 al acestei Carte va reprezenta cu siguran un
fundament puternic al discuiilor legate de armonizarea sistemelor sancionatoare din
Uniunea European, ceea ce va crea o presiune constant asupra parlamentelor
statelor de a adopta msuri i sanciuni penale proporionale cu gravitatea faptelor.
Aceasta va fi o premis important n dezvoltarea i modernizarea aparatelor
sancionatoare ale statelor UE. n acest sens, se poate observa c Romnia a fcut pai
importani n diversificarea rspunsului penal. Ambele proiecte de cod penal (att cel
adoptat, dar neintrat n vigoare, ct i cel supus dezbaterii publice) avanseaz n acest
sens soluii asemntoare. Codul penal adoptat n 2005 propune printre altele munca n
folosul comunitii ca pedeaps principal. Din practica altor state (Frana, UK, Suedia,
Moldova etc.) s-a vzut c munca n folosul comunitii se bucur de o larg susinere
public i de o mare popularitate n rndul magistrailor. Mai mult chiar, o serie de studii
au artat c cei mai muli condamnai la munc n folosul comunitii i execut
pedeapsa pn la capt, iar recidiva acestora este cu mult mai mic dect cea din alte
forme de sancionare neprivativ de libertate. Prin urmare, nlocuind pedeapsa cu
nchisoarea de pn la cinci ani, munca n folosul comunitii poate fi considerat o
sanciune comunitar redutabil, o veritabil alternativ la nchisoare. Celelalte msuri
sau sanciuni comunitare, cum ar fi: amnarea pronunrii pedepsei, scutirea de
pedeaps etc. sunt percepute n general ca acte de clemen din partea judectorilor, i
nu soluii reale n faa infracionalitii.
Cel de-al doilea proiect de cod penal are un alt merit, i anume pe cel de abolire a
pedepsei cu nchisoarea la minori. Cea mai aspr msur aplicat unui minor, potrivit
acestui proiect de cod, este msura educativ a internrii ntr-un centru de detenie.
Regula n sancionarea minorului este de aplicare a unei msuri educative neprivative
de libertate, iar msurile educative privative de libertate sunt expres limitate n proiectul
de cod penal n discuie.
n ambele proiecte de cod penal, atribuiile serviciilor de probaiune sunt prezentate
pe larg i sunt, uneori, chiar excesive ca numr. Odat cu intrarea n vigoare a unui alt
cod penal mai prietenos cu msurile i sanciunile comunitare, se va pune cu siguran
i problema lrgirii schemei de personal i a infrastructurii serviciilor pn la nivel de
judectorie. De asemenea, modul de organizare al sistemului de probaiune din
Romnia trebuie s fie radical revizuit, n sensul asigurrii unei independene financiare
i decizionale. Avnd prefigurate atribuii din ce n ce mai nsemnate i ca numr, dar i
ca importan, sistemul de probaiune nu mai poate s rmn cu un buget incert i o
24
organizare neclar. Un prim pas ar fi atribuirea, ntr-o form sau alta, a calitii de
ordonator secundar de credite pentru Direcia de Probaiune. Aceast calitate ar atrage
dup sine alocarea unui buget distinct de cel al curilor de apel, ceea ce ar soluiona o
bun parte din dificultile artate mai sus.
Chiar dac pentru moment nu pare a fi o prioritate, asistena i/sau supravegherea
postpenal a fotilor deinui se va impune n scurt timp pe agenda politicienilor i a
mass-media. Multe dintre recomandrile i rezoluiile Consiliului Europei (ex. Rezoluia
(65)1 asupra sentinelor suspendate, probaiunii i altor alternative la nchisoare,
Recomandarea R (2000) 22 privind mbuntirea implementrii Regulilor Europene
privind msurile i sanciunile comunitare, Recomandarea R (2003) 22 asupra liberrii
condiionate etc.) consider liberarea condiionat ca fiind o msur comunitar ce are ca
scop asistarea fostului deinut pentru o ntoarcere cu succes n libertate. Serviciile de
probaiune, dat fiind specializarea lor n lucrul cu infractorii, par a fi ntr-o poziie
privilegiat pentru a prelua aceast sarcin. De altfel, aceast atribuiune, dup cum s-a
vzut, face parte chiar din filosofia tradiional a probaiunii.
BIBLIO-RA1IE
Abadinsky, H.([1977] 2000), Pardon and $arole&6heor/ and Practice& Seventh Edition& New Jersey: Prentice
Hall
Canton, R., Hancock, D. (2007), Dictionar/ o0 Probation and O00ender Mana'e"ent. Willan Publishing. UK.
Ciuceanu, R. (2001) Re'i"ul $enitenciar din Ro"#nia& 7I;>+7IC9& nstitutul Naional pentru Studiul
Totalitarismului. Bucureti.
Coddington, F.J.O. (1950), 6he $robation /te" under the Cri"inal 5utice Act n Radzinovisz, L i Turner,
J.W.C. (Edit.) 6he 5ournal o0 Cri"inal Science Vol. 2 A Symposium on the Criminal Justice Act 1948: 1948:
23-45. London: MacMillan.
Dianu, T. (1997) Non+Cutodial Sanction& Alternati)e Model 0or Pot+Co""unit Societie& New York: Nova
Science Publishers, nc.
Durnescu, ., Haines, K., Lazr, C., Willie, A. (2002) Proba!iunea %n Ro"#nia( Anul 1, nr. 1. Bucureti: Ed.
Didactic i Pedagogic.
Haines, K., Willie, A; Lazr, C.; Durnescu, . (2002), O$iniile =udec,torilor re0eritoare la ite"ul de reinte'rare
ocial, *i u$ra)e'here, Anul , nr. 8/2002, Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic.
Jarvis, F.V. (1972), Ad)ice( ait and Be0riend: A 3itor/ o0 the Probation and A0tercare Ser)ice& London:
National Association of Probation Officers.
Nellis, M. (2007), 3u"aniin' =utice: the En'lih Probation Ser)ice u$ to 7IJ9 %n -elthor$e, L. i Morgan, R&
(edit.) 3andboo4 o0 Probation& Cullompton: Willan Publishing.
Snaken, S. (2006), A Reductionit Penal Polic/ and Euro$ean 3u"an Ri'ht Standard n Euro$ean 5ournal o0
Cri"inal Polic/ 79:7;:+7C;&
Vanstone, M. (2004), Su$er)iin' O00ender in the Co""unit/: A 3itor/ o0 Probation 6heor/ and Practice&
Aldershot: Ashgate.
Vanstone, M. (n curs de apariie), International 3itor/ o0 Probation&
Walmsley, R. (2000), Morld $rion $o$ulation: an atte"$t at a co"$lete lit. n I"$rion"ent toda/ and
to"orroN (2nd edition). Editors: Dirk van Zyl Smit and Frieder Dnkel. Deventer and Boston: Kluwer.
Zamfir, C. (2004), O anali., critic, a tran.i!iei& Ce )a 0i Adu$,B& ai: Polirom.
Zamfir, E. (coord.), Preda, M., Dan, A. (2004), Sure ale e2clu.iunii ociale %n Ro"#nia( Bucureti: Ministerul
Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei.
nstitutul Naional de Statistic (2006), Anuarul Statitic al Ro"#niei.
nternational Prison Studies (2008), Prion Brie0 London: King's College.
http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_country.php?country=161- accesat la 9.06.2008.
http://www.presaonline.com/stire/un-detinut-ne-costa-mai-mult-de-un-salariu-mediu,28182.html - accesat la data
de 9.06.2008.
25
Valori( $rinci$ii *i co"$eten!e $ro0eionale %n $roba!iune
Sorina Poledna
Preci.,ri conce$tuale
Cnd ne referim la justiie, invariabil ne gndim la valori; substantivul justiie are un
referenial axiologic att timp ct atunci cnd spunem justiie ne gndim la dreptate,
egalitate, echitate etc. Mai mult, actul de justiie se nscrie ntotdeauna ntr-un orizont
valoric: este direcionat de anumite valori i urmrete operaionalizarea lor, nu n
ultimul rnd, are o finalitate cu conotaii valorice: dreptate pentru toi, sigurana
ceteanului i a comunitii, umanism.
Pentru A. Pincus i A. Minahan (1973) valorile sunt convingeri, preferine sau
presupuneri despre ce este dezirabil sau bun pentru oameni. Un exemplu este
convingerea c societatea are obligaia de a ajuta fiecare individ s-i realizeze n mod
deplin propria potenialitate. Ele nu sunt aseriuni despre cum este lumea i ce tim
despre ea, ci despre cum trebuie s fie. Aa c formulrile cu coninut valoric nu pot fi
subiect de investigaie tiinific. De aceea, noi putem vorbi despre o valoare ca fiind
bun sau greit doar n relaie cu un sistem particular de convingeri sau cu un Cod
etic, fiind utilizat drept standard (Zastrow, Ch., 1993, pg. 60). Astfel, Codul etic al unei
profesii, precum cel din domeniul probaiunii, se fundamenteaz pe valorile profesiei,
iar aspectele etice i cele valorice se presupun reciproc, fr s se confunde: valorile
sunt convingeri care ghideaz comportamentul, dimensiunea etic include aplicarea
valorilor pentru a face lucrurile n raport cu ceea ce n sistemul profesional se consider
dezirabil. Si nc o precizare, etica este o disciplin care se ocup de sistemul de valori,
normele i categoriile morale, dintre care cele dou fundamentale sunt categoria de
bine i de ru; la rndul su, etica se deosebete de moral, care este mai degrab un
ansamblu de formulri normative. Etica profesional se refer la obligaiile
profesionitilor n raport cu ali profesioniti, cu clienii, cu publicul larg, i se constituie
ntr-un ansamblu de obligaii pe care profesionitii le accept ca fcnd parte din
statutul profesional i din poziia de rol pe care i le asum.
Codul deontologic include o serie de afirmaii privitoare la responsabilitile de
natur etic ale consilierului de probaiune fa de colegii si, de persoanele aflate n
supraveghere, de ali profesioniti, alte instituii i organizaii, fa de profesie aa cum
este ea formulat n legislaie. Este, cu alte cuvinte, un ghid pentru comportamentul
profesional cotidian al consilierului de probaiune, exprim standardele pentru conduita i
atitudinea profesional ale acestuia.
26
APre.entul Cod deontolo'ic re'le"entea., tandarde de conduit,
$ro0eional, a $eronalului din do"eniul reinte'r,rii ociale *i
u$ra)e'herii( $entru ca aceata , 0ie con0or", cu onoarea *i
de"nitatea $ro0eiei ale&B (Codul deontologic, art. 2 din Cap. . Dispoziii
generale)
Simultaneitatea de obligaii etice, cel puin teoretic, poate determina apariia unor
conflicte ntre aceste obligaii i astfel poate conduce la apariia unor dileme etice.
Acestea reprezint acele situaii din practica probaiunii n care, simultan, consilierul nu
poate ndeplini obligaiile pe care le are fa de dou sisteme/pri diferite cu care
interacioneaz, fr s-i ncalce principiile de natur etic fa de una dintre pri.
Prin urmare, valorile nseamn ceva intrinsec valorizabil i dezirabil, ele in de un
cadru cultural mai larg, care prin premise valorice diverse exist deja n societate i nu
sunt exclusiv ale probaiunii. Probaiunea, asistena social, psihologia, ca i alte
profesii, selecteaz din diversitatea de premise valorice pe cele care le susin cel mai
bine intenionalitatea lor specific. Din aceste motive consider c tema valorilor n
domeniul probaiunii este una important, dar i delicat, deoarece ea solicit
includerea n analiz a unor chestiuni precum raportul dintre autoritate i putere sau cea
a discriminrii. Este o tem important pentru c impune evidenierea unor probleme de
baz pentru ceea ce nseamn probaiune: raportul pedeaps/supraveghere -
asistare/reabilitare, valori, competene profesionale i, nu n ultimul rnd, dilemele etice
ce pot s apar cnd valorile sunt operaionalizate n activitile specifice probaiunii.
Nu de puine ori, nsi definirea identitii probaiunii ca parte a sistemului de justiie
penal s-a fcut din perspectiva valorilor care orienteaz activitatea de probaiune:
respect pentru persoane, valoarea uman, integritate i intimitate, echitate, deschidere
i responsabilitate, principiul minimei intervenii, principiul normalizrii, principiul
interveniei oportune, principiul continuitii interveniei, preocuparea pentru colaborarea
cu alte organizaii (Haines, K., n Durnescu, ., edit, 2000, pg. 60). Recunoaterea
importanei i analiza modalitilor de operaionalizare a valorilor n activitile serviciilor
de probaiune mi se par o condiie indispensabil pentru nelegerea chiar a scopului
exercitrii funciei de consilier de probaiune n ara noastr: (...)creterea gradului de
siguran public prin informarea i consilierea victimelor infraciunilor, promovarea
alternativelor la detenie, prevenirea infracionalitii, reducerea riscului de recidiv i
reintegrarea n comunitate a persoanelor care au nclcat legea penal. (art. 6 din
Legea 123/2006)
O$era!ionali.area )alorilor
I& Re$ectul unicit,!ii( indi)idualit,!ii *i de"nit,!ii $eroanei
Orice tip de practic profesional desfurat la nivel microsocial se definete prin
cteva concepte de baz, printre care i cel de respect pentru orice i pentru fiecare
persoan. Acest concept transcende rolul, statusul i chiar comportamentul persoanei i
nseamn pentru profesionist, inclusiv pentru cel din domeniul probaiunii, c va trata cu
aceeai consideraie i atitudine profesional fiecare i orice individ. Este vorba n
esen de o practic nondiscriminatorie, care explic centralitatea valorii de respect
pentru unicitatea, individualitatea i demnitatea persoanei n interiorul setului de valori
ce orienteaz practica din domeniul probaiunii, evideniind totodat faptul c
individualizarea i autodeterminarea pot fi considerate modificri de accent n cadrul
aceluiai concept valoric.
27
Cum poate fi ns aplicat n situaii practice, concrete din domeniul probaiunii
premisa c fiecare individ este unic i are dreptul s fie tratat cu respect i demnitate?
Rspunsul la aceast ntrebare are n vedere potenialul pentru operaionalizarea n
practic a acestei premise valorice, considerat sub dou aspecte: 1) atenie i
valorificare a fiecrui aspect care poate exprima unicitatea i, de aici, valoarea
intrinsec a fiecrui individ, evidenierea a tot ceea ce i definete i-i delimiteaz
specificitatea; 2) determinarea msurii n care procedurile de clasificare - prezente n
practica probaiunii - restrng, de fapt, din potenialul de individualizare.
Specialitii din domeniul psihologiei sociale au stabilit c imaginea pe care oamenii
o au fa de ei nii n mare parte se dezvolt ca urmare a comunicrii cu ceilali. n
mod concret, oamenii construiesc i ncorporeaz propria imagine de sine din mesajele
pe care le primesc de la ali oameni cu privire la ei. Ca urmare, oamenii care se simt
bine cu privire la ei nii se vd ca persoane valoroase, au un sens al propriei puteri i
capaciti, tind s fie mai fericii i au abilitatea de-a face fa constructiv i adecvat
mediului. |innd cont de aceste lucruri, asistenii sociali i, la fel, consilierii de
probaiune sunt sftuii s fie n mod constant sensibili/ateni la mesajele pe care le
transmit altora cu privire la valoarea lor. Astfel, a-l asculta atent pe cel aflat n
supraveghere, a te asigura c i nelegi punctul de vedere fr vreo prejudecat, a-l
evalua cu acuratee identificnd specificul individual al nevoilor criminogene, dar i al
resurselor, sunt tot attea moduri de a-i transmite c-l respeci ca individ, c l tratezi cu
demnitate, n ciuda faptului c nu eti de acord cu conduita sa infracional.
O alt problem care ine de operaionalizarea de ctre consilierul de probaiune a
valorii unicitii individualitii i demnitii persoanei const n meninerea balanei, pe
de o parte, ntre nevoia de a clasifica, a formula de exemplu concluzii la evaluri i, pe
de alt parte, responsabilitatea de a rspunde unei persoane ntr-un mod individualizat.
Clasificarea aici se refer la nevoia de a generaliza informaiile, de a le organiza pe
baza unor caracteristici comune, de a le include apoi n categorii, mcar pentru a da o
imagine sintetic unui volum de informaii. Acest lucru este esenial de pild n munca
pentru realizarea/redactarea referatului de evaluare pentru instan. Aici se pune n
discuie capacitatea consilierului de probaiune de a gsi formularea cea mai potrivit
care s mpace i nevoia de a concluziona printr-un diagnostic social i cea de a realiza
o evaluare individualizat.
S nu uitm c toi cei care fac subiectul activitii de probaiune sunt ntr-un fel, din
start, prini ntr-o clasificare, fac parte dintr-o categorie: a celor fa de care s-a construit
o reacie social formal ca urmare a svririi unor infraciuni. Acest lucru nseamn
deja etichetare.
Aa cum se arat n literatura de specialitate pe tema etichetrii, de cele mai multe ori,
o persoan etichetat drept deviant preia eticheta, iar cei din jur, n mod frecvent,
rspund deviantului mai degrab pe baza etichetei dect a caracteristicilor sale
individuale. Acest fapt, la rndul su, creeaz condiii pentru ca persoana etichetat s
devin precum a fost etichetat, iar acest lucru afecteaz n mod direct ansele
desprinderii de infraciune i reintegrrii sociale, mai cu seam n cazul deinuilor, dar i al
unora dintre cei aflai n supravegherea serviciilor de probaiune.
Evidenierea acestor aspecte ne permite, o dat n plus, s remarcm importana
operaionalizrii valorii unicitii, individualitii i demnitii persoanei, considerat
inclusiv ca o modalitate de a reduce din efectele perverse ale sancionrii penale
(etichetarea/stigmatizarea).
28
Consilierul de probaiune abordeaz persoana supravegheat din perspectiva
acestei valori pe baza a trei considerente principale:
" persoana supravegheat este o individualitate pentru c:
o este unic din punct de vedere fizic: constituie, aptitudini fizice,
capacitate intelectual, metabolism etc.
o este unic din punct de vedere emoional;
o ocup o poziie determinant ntr-o reea social unic de roluri i relaii
cu familia, vecinii, coala, locul de munc, activitile din timpul liber;
o este unic din punct de vedere al traumelor, n sensul c nimeni
altcineva nu a cunoscut aceeai experien ntr-o combinaie identic
de evenimente (boli, accidente, decesul unor membri de familie sau
prieteni etc.);
o este unic din punct de vedere al problemelor cu care se confrunt, n
sensul exclusivitii tririi acestora, care pot s fie probleme i pentru
ali oameni;
o este unic din punct de vedere existenial.
" individualizarea abordrii este o sarcin profesional a consilierului de
probaiune.
" recunoaterea unicitii individului este o condiie a individualizrii i argument
pentru respectarea demnitii i valorii intrinseci oricrei fiine umane.
Raportarea individualizat la fiecare persoan care face subiectul activitii de
probaiune este crucial pentru:
" atingerea scopului pentru care este solicitat de ctre instan referatul de
evaluare, i anume indi)iduali.area $ede$ei;
" rela!ia $ro0eional, dintre persoana supravegheat i consilierul de probaiune;
" evaluarea nevoilor criminogene, a factorilor de risc i a celor protectivi, n
vederea estimrii riscului de recidiv, de periculozitate social i autovtmare;
evaluri i estimri ale riscului cu rol esenial att n elaborarea $lanului de
u$ra)e'here( c#t *i %n ca.ul ait,rii $ihoociale;
" stabilirea celor mai adecvate, eficace i eficiente metode de supraveghere a
respectrii msurilor i obligaiilor impuse de ctre instan;
" diagnosticul social: dac nu individualizm, vom generaliza nepermis. n
asemenea circumstane, diagnosticul poate fi dificil de formulat sau va reflecta
generalizrile i "etichetele stereotipurile noastre culturale i valorice. n ambele
situaii, diagnoza poate fi greit sau mcar simplist, motiv pentru care i
soluiile, intervenia i n general strategia de abordare a cazului aflat n
supraveghere i/sau asistare pot fi viciate;
" pentru intervenia psihosocial: considerarea i abordarea persoanei
supravegheate ca individualitate pot fi deosebit de importante pentru imaginea
i stima de sine a persoanei supravegheate, pentru sporirea ncrederii n
capacitatea sa de a ndeplini msurile i obligaiile impuse de instan n sarcina
sa, pentru construirea i dezvoltarea motivaiei sale, pentru schimbarea
comportamentului ntr-un mod dezirabil social.
29
nc denumirea acestei valori anun una dintre dimensiunile sale eseniale, i
anume respectul. Acesta poate fi vzut ca o valoare n sine, dar i concretizat n raport cu
unicitatea, cu individualitatea i, nu n ultimul rnd, cu demnitatea fiinei umane. Nu sunt
puini autorii care consider cea mai profund nevoie uman nevoia de respect.
Cuvntul respect provine din limba latin i sensul su originar include a vedea, a
privi; ca urmare, noiunea de respect nseamn un mod anume de a privi, de a vedea
propria persoan i pe ceilali. Respect nseamn a preui oamenii pur i simplu pentru c
sunt fiine umane (Egan, 1990, p. 65).
Respectul presupune astfel mai mult dect o atitudine, mai mult dect bune intenii;
el nseamn i un interes real pentru autocunoatere (cnd vorbim de respectul de
sine), pentru intercunoatere n relaia i comunicarea cu ceilali. Respect nseamn un
efort de nelegere a celuilalt i, astfel, refuzul prelurii unor stereotipuri i prejudeci.
Aceste sensuri care dau coninutul a ceea ce numim respect sunt transferabile n
atitudinile i n gesturile care compun comportamentul profesional al consilierilor de
probaiune. ndividualizarea eforturilor de supraveghere i/sau asistare (evaluare,
planificare, intervenie) n raport cu nevoile, resursele personale, caracteristicile
culturale, nseamn aplicarea acestei dimensiuni valorice n practica probaiunii.
Atitudinea, consistena i congruena atitudinilor i comportamentelor consilierului de
probaiune transmit persoanei aflate n supraveghere c nu este judecat, nu este
etichetat sau desconsiderat, ci este respectat pentru tot ceea ce este i face
dezirabil din punct de vedere social. Nu n ultimul rnd, respectul pentru persoana celui
aflat n probaiune se exprim n atitudinea consilierului care transmite acestuia - el sau
ea - faptul c are resursele, puterea pentru a-i gestiona viaa mai eficient. n acest
sens, sarcina consilierului este - att pe parcursul supravegherii, ct mai cu seama al
asistrii psihosociale - s-l ajute pe client s-i recunoasc, s-i neleag ct mai
realist, s-i elibereze i, nu n ultimul rnd, s-i cultive aceste resurse, nu de puine
ori, aceste lucruri presupun folosirea tehnicii confruntrii celui aflat n probaiune cu
propriile strategii de coping nesntoase, cu propriile rutine rezolutive ineficiente, cu
valorile i temerile sale.
Toate aceste ocazii i modaliti de operaionalizare n practic a respectului
presupun o relaie profesional consistent care, la rndul su - dup modelul unei
spirale -, permite dezvoltarea i exprimarea respectului, de dorit reciproc, ntre
consilierul de probaiune i persoana aflat n supraveghere. Acest tip de relaie poate
constitui n sine un exemplu, un model de raportare interuman, n care poi s primeti i
s oferi respect, dovedind n mod real c interaciunile cu ceilali pot s funcioneze i
astfel, nu doar n orizontul golit de demnitate al infraciunii.
II& Autodeter"inarea
Acest principiu axiologic decurge din credina n demnitatea fiinei umane. De aici,
urmeaz, n mod logic, faptul c fiecrei persoane trebuie s i se permit s devin
ceea ce i dorete, adic s i determine propriul curs al vieii, propriul stil de via.
Este oare acest lucru valabil i n cazul persoanelor care au nclcat legea i care se
afl n supravegherea serviciilor de probaiune sau n detenie? Trebuie s li se confere
putere (empowerement) i ocazii de autodeterminare chiar i celor care au dovedit prin
conduita lor antisocial c pot s le foloseasc mpotriva binelui altora i chiar al lor?
Cred c da, cu anumite amendamente care in cont de statutul special pe care-l
presupune sancionarea penal. Cred c da, tocmai pentru ca pedeapsa s-i ating
scopul final: cei care au fost sancionai se schimb; ca urmare a experienei pedepsirii,
30
neleg s i redefineasc nevoile i puterile/resursele personale i tiu s i
determine cursul vieii alturi de ceilali, i nu mpotriva lor. Ori toate acestea nseamn
autodeterminare i empowerement.
Totodat, consider c operaionalizarea acestei valori n toate tipurile de interaciuni
- de supraveghere sau de asistare - pe durata ispirii pedepsei crete ansele
responsabilizrii acestor persoane n respectul legii, sporind astfel ansele ca scopul
sancionrii n comunitate s i ating finalitatea intenionat de legiuitor, respectiv de
instan, i anume reducerea riscului de recidiv.
Unii consilieri de probaiune sunt de prere c operaionalizarea acestei valori n
munca de probaiune (valoare central n asistena social)
1
are loc n contextul unei
duble condiionri: a) persoana se afl n supraveghere urmare a deciziei unei instane
de judecat, impunndu-i-se respectarea unor msuri i obligaii; b) respectarea acestor
msuri i obligaii nseamn diminuarea capacitii de autodeterminare n limitele
determinate de restrngerea - ntr-o anumit msur - a unor drepturi (liber circulaie,
de interaciune social etc.).
n opinia mea, n ciuda acestor limitri cu caracter necesar i obiectiv,
autodeterminarea poate fi n foarte mare msur operaionalizat i utilizat ca resurs de
responsabilizare a celui aflat n supraveghere, el sau ea.
Alegerea i apoi decizia de a respecta sau nu msurile i obligaiile impuse de
instan - dup ce a neles semnificaia i coninutul deciziei instanei - reprezint o
expresie a autodeterminrii la nivelul celui aflat n probaiune. Decizia de a accepta sau
nu asistena i consilierea reprezint tot o dovad de autodeterminare, cu condiia s
existe o informare prealabil asupra ce nseamn aceast ofert i care pot fi efectele
ei. Participarea persoanei aflate n supraveghere - n limitele procedurilor legale - la
deciziile ce-o privesc poate s se constituie, n mod real, n tot attea ocazii pentru
autodeterminare.
n aceeai msur, aceste alegeri i decizii pe care le ia i/sau nva s le ia pe
parcursul supravegherii i/sau asistrii cel aflat n probaiune reprezint tot attea
exerciii de responsabilizare. Convingerea c orice persoan are dreptul la
autodeterminare - chiar i condiionat - implic faptul c trebuie s i se dea ocazii s
ia decizii pentru sine. Doar n acest fel, el sau ea poate s (re)cunoasc ce nseamn
responsabilitate n relaie cu propriile alegeri i decizii, cu efectele pe care acestea le
dezvolt.
n acest fel, perioada petrecut n probaiune i interaciunea profesional cu
consilierul responsabil de caz se constituie ntr-un timp util al refleciei asupra
propriului comportament, dar i asupra valorilor, alegerilor i deciziilor care l
influeneaz.
De aceea, att n supraveghere, ct i n asistare, cred c una dintre sarcinile pe ct
de necesare, pe att de dificile ale consilierului de probaiune este s lucreze cu cel
aflat n supraveghere pentru a menine echilibrul dezirabil ntre autodeterminare i
responsabilitate. Cel puin din perspectiva asistenei i a consilierii - att timp ct nu
exist un risc social -, fiecare contact profesional dintre consilierul de probaiune i
client trebuie s urmreasc valorificarea i maximizarea oportunitilor pentru
1
Pentru realizarea acestui capitol am solicitat rspunsul la o list de ntrebri unora dintre consilierii de
probaiune din Cluj, Olt, Alba i Bistria, crora le mulumesc din nou, pe aceast cale, pentru informaiile
interesante mprtite.
31
autodeterminare: fie c e vorba de stabilirea de comun acord a datei pentru urmtoarea
ntrevedere, fie c e vorba de a decide mpreun tema interviului de consiliere, fie c e
vorba de a-i lsa persoanei aflate n probaiune decizia de-a utiliza n scop rezolutiv
prosocial resursele construite ca urmare a consilierii.
Valoarea autodeterminrii este legat n mod inerent de ideea de alternative.
Autodeterminarea implic, cum artam deja, a lua decizii, iar aceasta presupune a face
alegeri ntre un curs al aciunii, comparativ cu un altul, ntre o soluie rezolutiv i alta.
Atunci cnd nu are loc o alegere ntre alternative i n cunotin de cauz, adic pe
baza unei informri i cunoateri prealabile a coninutului alternativelor, nseamn c nu
exist n mod real oportunitate pentru autodeterminare.
Dac instituia probaiunii este prin ea nsi o alternativ, atunci, cu att mai mult,
perioada de timp n care persoana se afl n supravegherea Serviciului de probaiune ar
trebui s se constituie n mod real, i nu doar intenional, ntr-un rstimp n care, n
spaiul relaiei profesionale cu consilierul de probaiune, individul s fie ajutat, ncurajat, de
ce nu, direcionat s ias din blocajele de nelegere i aciune care au condus la
comiterea infraciunii i s capete exerciiul gndirii alternative, n termeni de
consecine, i al aciunii responsabile ce presupune asumarea propriilor alegeri i decizii cu
privire la cursul propriei sale viei.
Astfel, persoana supravegheat poate fi ncurajat pentru a reflecta att la
coninutul, ct i la consecinele alternativelor, ncepnd cu cele care vizeaz
respectarea, i nu a msurilor i obligaiilor impuse de instan. Prima ntrevedere n
care, printre altele, i se explic persoanei posibilitatea asistrii i consilierii trebuie s se
constituie ntr-o ocazie de a lua n considerare, n cunotin de cauz, att alternativa
asistrii, ct i pe cea a refuzului ei, adic i se ofer oportunitatea pentru
autodeterminare.
Activitatea de supraveghere i mai cu seam asistarea pot s se centreze att pe
nlturarea blocajelor de la nivelul individului (informaii limitate, educaie deficitar,
formare profesional insuficient, stim de sine sczut, fric de stigmatizare etc), ct i
pe nlturarea barierelor din mediu, care i limiteaz posibilitile de acces la resurse i,
astfel, la soluii alternative (stigmatizarea i marginalizarea persoanelor care au comis
infraciuni i au fost sancionate penal, insuficiente servicii de asistare postpenale etc).
Relaia profesional din domeniul probaiunii este n mod clar o relaie dual: de
control i asistare care, spre deosebire de alte relaionri, l aaz pe consilierul de
probaiune n rolul celui care i ofer persoanei supravegheate informaiile i ocaziile
pentru autodeterminare, fr a-i impune propria sa perspectiv sau opiune, i asta n
ciuda faptului c este o relaie n care consilierul exprim i la nivel simbolic, i la nivelul
rolului profesional autoritate.
Pe de alt parte, aa cum subliniaz Compton i Galaway (1989), utilizarea
autoritii pentru a impune eforturile de reabilitare ale celui care a nclcat legea creeaz
o serioas dilem etic n plan profesional. Ea se poate rezolva cel puin n dou
direcii. Una dintre opiuni este de a integra rolul - autoritate n limitrile impuse de
cadrul instituional i legal al probaiunii, ncercnd totodat s fie sporite - cum artam
- oportunitile pentru autodeterminare. Cea de-a doua alternativ este de a muta, de
cte ori este posibil, accentul pus pe eforturile coercitive, de control, nspre cele
reabilitative. Ca urmare a operaionalizrii valorii autodeterminrii, eficiena i mai ales
eficacitatea probaiunii vor putea fi probate prin capacitatea celui aflat n supraveghere de
a opta responsabil pentru alternative de via prosociale, pe parcursul sau la captul
perioadei de supraveghere.
32
III& Con0iden!ialitatea
Atunci cnd ne referim la operaionalizarea acestei valori n domeniul probaiunii,
aparent lucrurile sunt clare; legislaia
2
prevede care sunt limitele confidenialitii n ceea
ce privete accesul la informaiile scrise, consemnate n documente (referatele de
evaluare, dosarele privind supravegherea i, dup caz, asistarea fiecrei persoane etc.).
Confidenialitatea i definete coninutul i graniele ntr-un mod specific n spaiul
probaiunii unde se ntlnesc, pe de o parte, condiionrile proprii oricrei activiti n
sprijinul actului de justiie, iar pe de alt parte, condiionrile specifice acestei activiti.
Acest din urm aspect face ca operaionalizarea confidenialitii n practica
probaiunii s poat fi neleas numai pornind de la faptul c persoana aflat n
supraveghere are un statut special, determinat de limitarea unor drepturi i supunerea la
unele condiii i obligaii, fiind supravegheat n acest sens n cadrul comunitii. Astfel,
sigurana comunitii i nevoia respectrii msurilor i obligaiilor impuse de ctre
instan explic limitarea de principiu a confidenialitii n spaiul probaiunii.
Diminuarea confidenialitii ine ns i de faptul c activitatea de probaiune
nseamn interaciunea mai multor sisteme, organisme i instituii care coopereaz,
comunic, adic mprtesc informaii, interacioneaz complementar n vederea
atingerii scopului final. Mai mult, probaiunea nseamn angajarea unor metode precum
managementul de caz care, prin natura i funciile sale, nseamn coordonarea i
complementaritatea evalurii, informrii i interveniei mai multor profesioniti. n acelai
timp, probaiunea presupune att activiti n care exist supervizare i intervizare, ct i
situaii obiective n care consilierii responsabili de caz pot s i transfere ntre ei
cazurile .a.m.d. at doar cteva din circumstanele i faptele care explic de ce limitele
confidenialitii sunt n spaiul probaiunii mai degrab nguste, fr ca acest lucru ns
s scad din calitatea i consistena relaiei profesionale din domeniul probaiunii.
Tocmai din aceste motive cred c precizrile pe care le fac Compton i Galaway
(1989) sunt perfect transferabile din spaiul asistenei sociale n cel al probaiunii. Ei
formuleaz un punct de vedere oarecum inedit n peisajul literaturii de asisten social,
2
Att n exercitarea atribuiilor de serviciu, ct i n societate, consilierii, efii serviciilor i inspectorii sunt
datori s pstreze confidenialitatea n legtur cu documentele pe care le dein, conform legii, n scop
profesional. Punerea la dispoziia organelor judiciare, n condiiile prevzute de lege, a acestor documente i a
altor informaii deinute n virtutea exercitrii funciei nu reprezint o nclcare a confidenialitii, serviciile de
reintegrare social i supraveghere avnd obligaia de a colabora cu organele judiciare, la solicitarea scris a
acestora. nformaiile referitoare la cazurile aflate n evidena serviciului, precum i orice informaii cu privire la
organizarea i desfurarea activitii n cadrul acestuia vor fi puse la dispoziia presei exclusiv prin
intermediul persoanelor desemnate de conducerea direciei de specialitate i cu respectarea confidenialitii
datelor personale ale beneficiarilor serviciului respectiv (art. 7(d) Capitolul din Codul deontologic).
Referiri similare se fac i n Legea nr. 123/2006, art.6 alin (1) i alin (2).
Fr a fi specifice probaiunii, exist i alte cteva prevederi legale care vizeaz problematica limitelor
confidenialitii:
Conform art. 262 C.p., constituie infraciune o"iiunea de a denun!a de %ndat, ,)#r*irea )reuneia dintre
in0rac!iunile $re),.ute %n art& 7J;( 7J?( 7JC( 977( 979( 97?
7
( 97J alin& E9F+E;F( art& 97K alin& E7F *i art& 9JC alin&
E:F: infraciunile de omor simplu, calificat i deosebit de grav, tlhria, pirateria, delapidarea, distrugerea n
formele agravate, distrugerea calificat i formele agravate ale infraciunii de distrugere i semnalizare fals.
Art. 170 C.p.p. prevede ca infraciune nedenunarea infraciunilor contra siguranei statului.
Consilierul de probaiune poate s fie ascultat ca martor n procesul penal, cu consimmntul beneficiarului.
Art. 79 alin. (1) C.p.p. prevede c $eroana obli'at, a $,tra ecretul $ro0eional nu $oate 0i acultat, ca
"artor cu $ri)ire la 0a$tele *i %"$re=ur,rile de care a luat cuno*tin!, %n e2erci!iul $ro0eie( 0,r, %ncu)iin!area
$eroanei au a or'ani.a!iei 0a!, de care ete obli'at, a $,tra ecretul&
33
cnd afirm ideea necesitii de a reconsidera importana sau, mai precis, poziia
confidenialitii n orientarea practicii de asisten social.
Dac ea este important n psihoterapie (care acoper relativ o mic parte din
practica asistenei sociale), unde n cadrul relaiei terapeutice clientul relev mai
degrab sentimente din trecut, i nu aciuni curente (i chiar i acolo, dac clientul face
cunoscute planuri care pun pe alii n pericol, terapeutul e obligat s le mprteasc
celor competeni s-l previn), nu la fel de necesar, chiar util, se dovedete
confidenialitatea n alte arii ale practicii n care se operaionalizeaz valori specifice
asistenei sociale.
Autorii menionai vorbesc de dou aspecte problematice pe care le ridic aplicarea n
practic a confidenialitii:
AMai %nt#i( conce$tul $oate de$ri)a $e a$lican!i *i clien!i de
o$ortunitatea *i obli'a!ia de a+*i au"a re$onabilitatea $entru $ro$riile
declara!ii )erbale& E&&&F ce 0aci a$oi c#nd un client cu care interac!ione.i %!i
$une O)reau ,+!i $un ce)a( dar )reau , !ii ecretPQ P,rerea noatr,
ete c, nu trebuie ,+i 0aci aceat, $ro"iiune %n a)an( dar $o!i $une
c, $o!i , deter"ini cu" , 0oloe*ti in0or"a!ia nu"ai du$, ce %!i ete
%"$,rt,*it,( *i c, re$ondentul au a$licantul Rn&n&( $entru un er)iciu de
aiten!, ocial,S trebuie , 0ie con*tient de acet lucru %n deci.ia $e
care o ia %n le',tur, cu %"$,rt,*irea acelei in0or"a!ii8 de aceea )ei
dicuta cu $eroana cu" *i %n ce 0el in0or"a!ia )a 0i utili.at,B& (Compton
i Galaway, 1989, pg. 199)
A doua problem cu confidenialitatea este dat de relativa sa absolutizare, care n
opinia lui Compton i Galaway reduce n mod drastic din opiunile aflate la dispoziia
profesionistului i clientului.
AE&&&F O aderen!, "ult $rea .eloa, la con0iden!ialitate $oate 0i
inconiten!a %n ra$ort cu o abordare i"$ortant, Rn&n&( %n aiten!,
ocial,S( cea a coo$er,rii cu re!eaua ocial, *i cu ite"ele de u$ort
"ai cu$rin.,toare& Con0iden!ialitatea tinde , i.ole.e $racticianul *i
clientul( %n condi!iile %n care( %n "ulte dintre inter)en!iile noatre(
centrarea e 0oarte $robabil , e 0ac, au$ra ite"elor de u$ort
e2terioare clientuluiB (p.199).
Astfel demitizat, operaionalizarea confidenialitii se nscrie mai firesc n realitatea
complex a practicii din domeniul probaiunii.
Un ultim argument n acest sens l constituie recunoaterea faptului c concretizarea
confidenialitii este o surs important a ncrederii; totodat, interaciunea dintre
consilierul de probaiune i persoana aflat n supraveghere presupune funcionarea
unei relaii profesionale bazate nu doar pe autoritate - innd cont de contextul
instituional al relaionrii -, ci i pe ncredere. Confidenialitatea este, deci, o surs i o
resurs important a ncrederii, mai cu seam n relaionri n care una din pri
particip la interaciune involuntar i este supus supravegherii i controlului.
Tocmai de aceea, clarificarea cu maxim transparen a limitelor confidenialitii i
respectarea lor cu fiecare ocazie/ntrevedere, sau etap, n comunicarea dintre
consilierul de probaiune i cel aflat n supraveghere reprezint o condiie necesar
pentru stabilirea, pstrarea i dezvoltarea ncrederii. Acest lucru este cu att mai mult
valabil n activitatea de asisten i consiliere cnd relaia profesional din probaiune
devine (i) o relaie de ajutor; ceea ce presupune i mai mult ncredere din partea celui
34
asistat fa de demersul de asistare i fa de consilierul de probaiune care livreaz
asistarea/consilierea, i mai mult nevoie de ncredere n respectarea confidenialitii
asupra informaiilor i sentimentelor vehiculate n spaiul relaiei de asistare i consiliere.
Confidenialitatea este aadar o resurs pe care consilierul de probaiune o poate
asigura fr ca ea s fie folosit pentru a justifica eecul unor aciuni sau pentru a scuza
lipsa de implicare n direcionarea clienilor n a-i asuma responsabilitatea pentru
comportamentul lor verbal, sau ca o scuz pentru nereuita asistrii clienilor n
construirea unui sistem de suport, cu att mai mult cu ct prezena lor n comunitate are
i aceast miz.
Totodat, trebuie recunoscute i acele limitri ale confidenialitii ce in de cauze s le
numim prozaice, pe ct de cotidiene, pe att de deranjante, i anume: spaiile
insuficiente de care dispun multe din serviciile de probaiune i care explic de ce n
aceeai ncpere, n acelai timp, se deruleaz dou interviuri.
Vzut din aceast perspectiv mai complex, confidenialitatea ar putea fi
neleas, n contextul probaiunii, ca una din condiiile negociate ale acordrii serviciului
i nu ca o valoare n nelesul su clasic, aa cum propun de altfel Compton i Galaway.
Prin urmare, rezolvarea ambiguitilor i dilemelor - de multe ori inerente - legate
de confidenialitate, care pot s apar n practic, depinde mai nti de nscrierea n
limitele legalitii, iar mai apoi, de demitizarea constructiv a rolului i importanei
confidenialitii n configurarea orizontului axiologic al activitilor din domeniul
probaiunii.
IV& Pra'"ati"ul
Conform lui Egan (1990), pragmatismul face parte din valorile proprii profesiilor prin
care se acord ajutor indivizilor, grupurilor i comunitilor vulnerabile din punct de
vedere social. Dei este o valoare mai puin invocat, n opinia mea, ea merit o tot mai
mare aplicabilitate deoarece, pe de o parte, solicit centrarea pe ceea ce este prioritar
pentru client, iar pe de alt parte, transpus n realitate, impune o serie de standarde de
eficien i eficacitate care au o tot mai mare importan n domeniul probaiunii.
Pragmatismul neles din aceast perspectiv asigur un real-life focus, ceea ce
nseamn n practic, de pild, includerea n evaluarea pentru realizarea planului de
supraveghere a tuturor aspectelor relevante din actualitatea vieii celui aflat n
supraveghere sau, ca n asistare i consiliere, centrarea se face pe evaluarea i
intervenia pentru acoperirea nevoilor cu potenial criminogen cotidiene. Astfel, un
asemenea focus pe viaa real ar putea permite msurarea eficienei activitii din
probaiune n raport cu ceea ce reprezint provocri reale, nevoi stringente i, nu n
ultimul rnd, dovezi c ce se ntmpl n spaiul probaiunii contribuie n mod real la mai
bun integrare i funcionare social a celui aflat n supraveghere.
Din coninutul acestei valori se revendic principiul flexibilitii, care formuleaz
urmtoarele imperative pentru profesioniti: A1, tot ceea ce ete etic *i 0unc!ionea.,8
de.)olt, o$ortunit,!i $entru client care ,+l conduc, $re deci.ii care ,+i $oreac,
$artici$area la $ro$ria aitare8 0, EdoarF ceea ce ete necear $entru acordarea de
a=utorB (Egan, 1990, pg. 61).
Rezult din aceste cteva precizri legate de coninutul i implicaiile practice ale
pragmatismului faptul c este o valoare a crei operaionalizare este n acord deplin cu
exigenele de raionalitate, eficien acional i eficacitate n managementul resurselor,
35
exigene specifice tot mai mult i pentru activitile din domeniul probaiunii, mai cu
seam atunci cnd ne referim la activitile de asisten i consiliere.
Dac nu pierdem din vedere faptul c asistarea psihosocial n spaiul probaiunii se
acord la cerere, dar n condiiile n care clientul este funciarmente unul involuntar,
pentru c este n probaiune, ca urmare a unei hotrri a instanei de judecat, atunci cu
att mai adecvat se dovedete operaionalizarea acestei valori care pune n prim-plan
centrarea pe client i pe resurse (implicarea participativ a clientului la asistare este
astfel o resurs de baz). Flexibilitatea, care nu de puine ori presupune creativitate,
eficacitatea i eficiena (asistarea presupune ntotdeauna un cost - financiar, psihologic, de
timp etc. - chiar i atunci cnd este gratuit) i, nu n ultimul rnd, contientizarea
propriilor limite profesionale ale consilierului sunt atuurile pe care le poate aduce cu sine o
adecvat aplicare n practica probaiunii a acestei valori.
Nu n ultimul rnd, pragmatismul n activitatea consilierului de probaiune nseamn
nu doar s faci ceea ce este cu adevrat necesar, n raport cu prioritile, dovedind
astfel un bun management al timpului i al resurselor, ci i s evii s generezi
rezisten; mai cu seam pentru c motivaia sczut pentru schimbare, pasivitate i
chiar rezisten reprezint de multe ori un dat cu care intr n probaiune muli dintre
clieni. Cnd dincolo de acest dat s-i spunem, persoana aflat n supraveghere
dovedete rezisten la sarcinile i activitile din probaiune, primul lucru pe care
consilierul de probaiune trebuie s-l fac este s analizeze propria sa prestaie
profesional - eventual n sesiuni de supervizare - i s determine ce anume din ceea
ce a fcut, a spus, a putut fi considerat de cel aflat n probaiune ca fiind coercitiv,
constrngtor. Tot n acest sens cred c este util sugestia pe care o fac cei cu
experien n domeniul asistenei sociale cnd afirm c practicienii trebuie s fac ce
este necesar pentru a dizolva, a ignora sau chiar a folosi rezistena, mai degrab dect
a se lua la trnt cu ea, transformnd-o, n mod greit, ntr-o provocare personal.
Prin urmare, o interaciune a consilierului de probaiune i a persoanei aflate n
supraveghere, orientat de pragmatism, se va traduce n mesaje verbale i aciuni care
in seama de faptul c toi clienii devin rezisteni atunci cnd, ntr-un fel sau altul, se
simt constrni. Or constrngerea deja exist n mod obiectiv din momentul n care
instana a formulat i impus msuri i obligaii n sarcina celui aflat n probaiune. De
aceea cred c o sarcin de baz a fiecrui consilier de probaiune este s gestioneze
aceast situaie generatoare de probleme printr-o relaionare centrat pe comunicare,
cooperare, suport i direcionare, evitnd s dezvolte alte surse de rezisten.
Pe lng calitatea i natura relaionrii invocate mai sus, un rol important n
reducerea rezistenei i creterea motivrii i implicrii n probaiune a celor aflai n
supraveghere l poate avea o bun evaluare a nevoilor criminogene i a resurselor celor
aflai n probaiune, o estimare a riscului acurat.
Rela!ia $ro0eional, + $a!iu al o$era!ionali.,rii )alorilor %n $roba!iune
Stabilirea i dezvoltarea relaiei profesionale dintre consilierul de probaiune i
persoana aflat n supraveghere - el sau ea - este influenat n mod determinant de o
dualitate intenional. Adic att intenia de control, ct i cea de suport/ajutor pentru
depirea comportamentului infracional i a circumstanelor psihosociale care l-au fcut
posibil; tocmai aceast dubl intenionalitate face ca relaia profesional n spaiul
probaiunii s capete un specific distinctiv. Acesta este exprimat prin faptul c relaia
dintre consilierul de probaiune i persoana aflat n supraveghere, aa cum o definesc
prevederile i procedurile legale, ete *i nu ete o rela!ie de a=utor, sau, mai bine spus,
36
nu este doar o relaie de ajutor i nu este, n primul rnd, o relaie de asistare, care pune n
prim-plan bunstarea celui asistat (precum n asistena social).
n probaiune, n prim-plan se afl pstrarea i sporirea siguranei comunitii, prin
reducerea riscului social i a celui de recidiv; subordonata acestor obiective st n
rezolvarea nevoilor cu potenial criminogen specifice fiecrei persoane aflate n
probaiune i valorificarea, n acest scop, a resurselor personale i comunitare, prin
asistarea psihosocial - la cerere - a persoanei aflate n probaiune.
Pentru a nelege care este natura relaiei profesionale, s vedem care sunt
principalii protagoniti ai relaiei, poziia i rolurile lor n spaiul acesteia. Aici, cred c se
impune distincia pe care au propus-o Pincus i Minahan (1973) cnd, definind
sistemele multiple cu care interacioneaz asistentul social, au identificat patru sisteme:
ite"ul client( ite"ul !int,( ite"ul a'ent al chi"b,rii *i ite"ul ac!iunii.
Conform celor doi autori, adevrai clasici ai asistenei sociale de numele crora se
leag adaptarea i dezvoltarea teoriei sistemelor n domeniul practicii asistenei sociale,
sistemul client l reprezint persoana-n-situaie care solicit serviciile din partea
asistentului social, iar sistemul-int l constituie persoana sau situaia asupra creia
asistentul social decide c vor trebui concentrate eforturile sale (Davies, 150). Aceste
dou sisteme pot coincide, dar pot fi i distincte.
n cadrul serviciilor de probaiune, aceast distincie este cu att mai important, cu
ct statul, prin organele de justiie, acioneaz ca sistem client, iar sistemul-int l
constituie persoana aflat n probaiune. Aceast persoan nu a solicitat voluntar
intervenia Serviciului de probaiune i nici nu poate cere ncetarea sa; ea este, n
virtutea comportamentului su trecut ori a condiiei (status-rol) prezente, obligat, prin
sentina instanei de judecat, s parcurg activitile din probaiune i s participe ntr-o
relaie profesional care i s-a impus. De aici complexitatea i dificultatea acestui tip de
relaionare profesional, complexitatea condiionrilor i provocrilor care i sunt
specifice.
Astfel, dintre cele mai mari provocri, amintesc poziia i rolurile profesionale ale
consilierului de probaiune. Acesta - el sau ea - se afl, sau ar trebui s se afle, la
mijlocul distanei dintre individul sancionat i stat. Consilierul de probaiune este nvestit cu
o poziie profesional ce i bazeaz autoritatea pe mandatul legal pe care l deine att n
rolul su de control, ct i n cel de asistare.
Astfel conferit, autoritatea pe care o reprezint consilierul de probaiune, att la
nivel simbolic, ct i la nivel acional, atrage atenia asupra necesitii unei utilizri
constructive a ideii de autoritate. Prin constructiv nelegnd o abordare care pune n
legtur autoritatea cu responsabilitatea la nivelul atitudinii, deciziilor i aciunilor
consilierului de probaiune. Tema responsabilitii este, n opinia mea, una dintre cele mai
delicate, actuale i importante teme de dezbatere n domeniul probaiunii i merit cred un
capitol aparte. Doresc totui s sugerez cteva direcii de discuie n jurul ei i al raportului
autoritate+re$onabilitate.
Responsabilitatea este un concept care cere contextualizare, adic ne invit s
orientm analiza operaionalizrii sale, cel puin n urmtoarele direcii:
Responsabilitatea de care d dovad consilierul de probaiune n activitatea
profesional se exprim, pe de o parte, n raport cu rezultatele i, pe de alt parte, cu
ceea ce numim deontologie.
O alt direcie de analiz necesar este cea pe care o propun May i Vass (1996)
prin ntrebarea: [consilierul de probaiune] responsabil fa de cine i pentru ce? (p.93)
37
ncercnd mai degrab o explicitare a ntrebrii dect un rspuns, a spune c
responsabilitatea se msoar i pe vertical, n planul relaiei instituional-ierarhice, i
pe orizontal, la nivelul relaiei consilierului de probaiune, att cu colegii din Serviciul de
probaiune , ct i cu ceilali profesioniti cu care colaboreaz, dar, nu n ultimul rnd, cu
persoana aflat n supraveghere i/sau asistat. Astfel, se evideniaz cum i de ce, pe
fiecare dintre aceste planuri, responsabilitatea se traduce de fapt n alte i alte valori,
precum onestitate, confidenialitate, respect, individualizare, sau n caliti profesionale
eseniale, precum corectitudine, deschidere, congruen, cunoatere de sine, curaj,
empatie, preocupare pentru cellalt, dar, nu n ultimul rnd, autenticitate.
Autoritate *i $utere: Aa cum artam mai sus, autoritatea poate fi definit drept
putere delegat consilierului de probaiune de ctre stat i serviciul n care este angajat.
Consilierul de probaiune este vzut ca avnd puterea/autoritatea legal i profesional
totodat pentru a ndeplini rolul profesional complex pe care l deine n sistemul de
justiie. Rolul, tradus n sarcini profesionale concrete, evideniaz dimensiunile de baz
ce dau coninut autoritii:
a) di"eniunea intitu!ional, ine de poziia i funcia consilierului de probaiune n
cadrul sistemului de justiie, n general, i al Serviciului de probaiune, n special;
b) di"eniunea $iholo'ic, este dat de faptul c de multe ori, ca urmare a dezvoltrii
corespunztoare a relaiei profesionale, persoana aflat n supraveghere l accept pe
consilier drept persoan-resurs; recunoscndu-i astfel autoritatea i puterea
profesional de a-l ajuta/consilia, n virtutea competenelor profesionale;
c) di"eniunea etic, ce decurge din primele dou este cea care face n mod necesar
legtura cu ideea de responsabilitate. Astfel, triada autoritate+re$onabilitate+etic,
$ro0eional, ajunge de fapt s exprime n mod sintetic esena modului n care poate fi
neles i operaionalizat n practica probaiunii setul de valori specific acestei instituii.
Autoritatea $ro0eional, vine din trei surse principale:
1) din competenele profesionale (cunotine, deprinderi, valori);
2) din poziia profesional (consilierii de probaiune aparin unei profesii cu un sistem
etic care le imprim o anumit poziie profesional);
3) din calitatea relaionrii profesionale.
Diada )alori+co"$eten!e $ro0eionale
La confluena funciilor de control social, ngrijire social i de schimbare social pe
care le ndeplinete instituia probaiunii se afl corolarul acestora, adic funcia de
reconciliere, cea care d posibilitatea statului i cetenilor de-a tri mpreun ntr-o
relativ armonie (Davies, 155). Din perspectiva muncii n cadrul Serviciului de
probaiune, aceasta nseamn c profesionistul/consilier de probaiune este angajat al
statului, dar el nu este (prin aceasta) doar un simplu agent al controlului social, ci i un
agent al schimbrii, deoarece deine att autoritatea i mandatul legal n acest sens, ct
i competenele profesionale care fac posibil ndeplinirea misiunii instituiei probaiunii.
Definite fie n termeni de contribuie la sigurana comunitii (Malta), sau reducere
a criminalitii i protejarea cetenilor de infraciune (Suedia), sau ca livrare a justiiei
prin investigaii, acuzare, proces i acordare a pedepsei n mod eficient i eficace
(Anglia), sau formulate n termeni de obiectiv: s stimuleze sigurana comunitii i s
promoveze binele comun prin susinerea, recunoaterea i folosirea sanciunilor i
38
msurilor cu baza comunitar, reducnd astfel nivelul recidivei" (rlanda) (Kalmthout, A.,
M., Derks, J.,T., M., edts, 2000), declaraiile de misiune ale celor mai multe servicii de
probaiune europene pun accentul, n principal, pe protecia cetenilor, a comunitilor, pe
evaluarea riscurilor i executarea cu eficacitate a sanciunilor formulate de instanele de
judecat n sarcina persoanelor care au comis infraciuni.
n Romnia, conform legislaiei (Legea 29/2002, 272/2004, 211/2006), misiunea
serviciilor de probaiune este s contribuie la sigurana comunitii i a cetenilor prin
supravegherea infractorilor, asistena i consilierea lor la cerere, contribuind astfel la
reducerea riscului de recidiv al acestora. O alt posibil definire (centrat pe ceea ce
fac serviciile de probaiune) a misiunii ar putea s fie urmtoarea: probaiunea ca
alternativ la pedeapsa nchisorii asigur, pe de o parte, supravegherea executrii n
comunitate a msurilor i sanciunilor impuse de instan persoanelor care au comis
infraciuni, iar pe de alt parte, promoveaz i asigur asistarea psihosocial n vederea
depirii comportamentului antisocial - n cazul autorilor infraciunilor - i a traumelor i
prejudiciilor provocate prin svrirea infraciunii; n cazul victimelor infraciunilor; scopul
primordial al ntregii activiti de probaiune fiind creterea siguranei comunitare.
Legislaia n vigoare stabilete care sunt responsabilitile serviciilor de probaiune:
supravegherea respectrii de ctre persoana supravegheat a msurilor i obligaiilor
stabilite de instan, supravegherea executrii obligaiilor impuse minorului de ctre
instan, realizarea - la cererea instanei - a referatelor de evaluare, acordarea de
asisten la cererea persoanei condamnate, colaborarea cu instituii publice pentru a
supraveghea executarea de ctre minor a msurii referitoare la prestarea unei munci
neremunerate ntr-o instituie de interes public, implementarea unor msuri pentru
protecia victimelor infraciunilor, activiti de evaluare i asisten a deinuilor din
penitenciare.
Odat definite misiunea i obiectivele instituiei probaiunii n Romnia, ar trebui s
fie specificate cel puin la fel de clar i rolurile conilierilor de $roba!iune. Din pcate,
acest lucru nu s-a ntmplat nc, cu toate acestea, anumite roluri pot fi identificate n
funcie de sarcinile profesionale ce decurg din responsabilitile deja enumerate.
n acest sens am n vedere rolul de e)aluator pe care l are consilierul de probaiune
(evalueaz nevoi cu potenial criminogen, situaia social i familial a persoanelor,
riscul de recidiv, de periculozitate social, de autovtmare, evalueaz nevoile de
asistare i consiliere, evalueaz progresul n raport cu planul de supraveghere i/sau
asistare).
n vederea ndeplinirii sarcinilor de asistare i consiliere, se pot identifica, n opinia
mea, cinci roluri de inter)en!ie( de baz: 1) broker social, 2) abilitator, 3) educator, 4)
mediator, 5) advocacy.
Dac avem n vedere istoricul dezvoltrii probaiunii din Romnia, prevederile
legislaiei (OG 92/2000, Legea 129/2002, Legea 123/2006, Strategia educaional n
domeniul probaiunii n Romnia) referitoare la pregtirea i formarea profesional a
consilierilor de probaiune, i dac suntem de acord c nelegem prin co"$eten!,
$ro0eional, Ade"ontrarea cuno*tin!elor( de$rinderilor *i )alorilor la locul de "unc,( %n
ra$ort cu tandarde a'reate (National Council for Vocational Qualifications, 1988)
atunci, nseamn c un consilier de probaiune, pentru a ndeplini responsabilitile i
atribuiile stabilite n sarcina sa prin lege trebuie s dovedeasc c deine i, totodat, c
poate s transfere n practic cuno*tin!e teoretice( de$rinderi $ractice *i )alori n acord
cu misiunea i obiectivele instituiei probaiunii i n funcie de rolul profesional pe care l
ndeplinete ntr-un moment sau altul al activitii sale profesionale.
39
Aa cum a fost definit competen profesional, reiese c )alorile constituie unul
dintre cei trei piloni de baz pe care ea se cldete. S mai observm c se pot
evidenia, pe de o parte, o dimensiune legat de locul de munc/domeniul ocupaional i,
pe de alt parte, o dimensiune pe care o putem considera centrat pe persoan,
competen personal.
n continuare sunt succint descrise rolurile profesionale amintite anterior i
evideniate elementele de competene specifice fiecrui rol:
1. Prin acest rol de bro4er ocial al consilierului de probaiune sunt stabilite
conexiunile necesare ntre cel aflat n probaiune i comunitate, conform obiectivelor din
planul de supraveghere, respectiv cel de asisten i consiliere. ndeplinirea acestui rol
solicit competene profesionale specifice: cuno*tin!e referitoare la resursele comunitare
i cunoaterea procedurilor de operare ale organizaiilor, instituiilor pentru ca legturile
s fie eficiente, abilit,!i $ractice de comunicare i negociere i, nu n ultimul rnd,
presupune operaionalizarea )alorilor *i $rinci$iilor etice (echitate, respectul demnitii,
nondiscriminare), care permit celor aflai n probaiune s rmn parte a comunitii, n
ciuda sancionrii lor, i s foloseasc astfel resursele comunitii n condiiile stabilite
de instanele de judecat.
2. Rolul de conilierLabilitator se construiete n jurul verbului a abilita. Practicianul
va lucra n acest rol atunci cnd activitile de intervenie psihosocial sunt direcionate
spre asistarea persoanelor pentru a gsi puterile i resursele proprii necesare pentru
producerea schimbrilor solicitate prin planul de asisten; schimbarea apare i se
datoreaz ns, n principal, eforturilor celor asistai. Responsabilitatea consilierului de
probaiune este aceea de a facilita sau abilita clientul n realizarea obiectivului propus.
Cteva exemple de ci prin care practicianul realizeaz acest rol sunt: ncurajeaz
verbalizarea, asigur ventilarea sentimentelor, examineaz modelul de relaionare
folosit de client, ofer ncurajare, l angajeaz pe client n discuii logice i luri de decizii
n mod raional .a.m.d. Toate acestea nseamn de fapt cuno*tin!e teoretice despre
cum se realizeaz schimbarea comportamentului, de$rinderi practice de facilitare a
schimbrii i, nu n ultimul rnd, operaionalizarea )alorilor ce orienteaz activitatea de
probaiune n cazul performrii acestui rol: n principal respectul unicitii, individualitii
i demnitii persoanei, nondiscriminarea, autodeterminarea, confidenialitatea.
3. Rolul de educator: consilierul de probaiune i d clientului informaiile,
cunotinele teoretice i deprinderile practice necesare pentru a face fa situaiilor
problematice; l asist pe client n practicarea/exersarea noilor ndemnri sau
comportamente nvate sau l nva prin modelare patternuri comportamentale
alternative. Si de aceast dat se face dovada n practic a unor co"$eten!e
profesionale exprimate prin cuno*tin!e teoretice de sociologie, criminologie, de
psihologie general, a vrstelor sau cognitiv comportamental, a unor deprinderi
practice de aplicare a cunotinelor, i sunt concretizate n practic )alori ce exprim
atitudinea consilierului n performarea acestui rol: respectarea unicitii persoanei, a
demnitii ei, nondiscriminarea, pragmatismul.
4. Rolul de "ediator: medierea implic eforturi pentru rezolvarea disputelor ce pot
exista ntre sistemul client (persoana aflat n supraveghere) i alte persoane sau
organizaii cu care aceasta interacioneaz pe perioada n care se afl n probaiune.
Astfel, a media nseamn a ajuta cele dou pri aflate n conflict s stabileasc i s
foloseasc o baz comun de pe care s poat realiza soluionarea conflictului. Pentru
aceasta se folosesc tehnici care de exemplu faciliteaz convergena valorilor celor dou
pri aflate n conflict, ajut prile s recunoasc fiecare legitimitate a intereselor
celuilalt, asist prile pentru a identifica interesele comune, desfac problema
40
conflictual n subprobleme, teme separate, faciliteaz comunicarea dintre pri,
ncurajndu-le s gseasc o soluie reciproc favorabil pe ci prosociale.
?& Ad)ocac/: rolul acesta este mprumutat i vrea s nsemne c consilierul de
probaiune devine - cnd acest lucru se impune (de ex. n situaiile de discriminare cu care
se confrunt persoana aflat n supraveghere din partea unor membri ai societii,
reprezentanii unor organizaii/instituii, sau angajatori etc.) - reprezentantul drepturilor
celor aflai n probaiune, n acord tocmai cu valorile i principiile etice care orienteaz
ntreaga activitate de probaiune i implicit rolurile profesionale pe care consilierul de
probaiune le ndeplinete n acest sens.
Aa cum exemplificam mai sus, performarea rolurilor profesionale de ctre consilierii de
probaiune este posibil - n raport cu prevederile legislaiei n vigoare - cu o
condiie, i anume existena i exprimarea n activitatea profesional a co"$eten!elor
$ro0eionale necesare i specifice domeniului probaiunii. Mi se pare important ns i
urmtoarea remarc: spre deosebire de domeniul asistenei sociale, sau al psihologiei din
care a mprumutat anumite cunotine teoretice, deprinderi practice (de comunicare,
relaionare, evaluare, analiz, planificare, intervenie psihosocial), n domeniul
probaiunii, rolurile i competenele profesionale sunt orientate, direcionate spre
intenionaliti proprii determinate de )alori $eci0ice $ri"ordiale: sigurana comunitii i
reducerea riscului de recidiv a celor aflai n probaiune.
BIBLIO-RA1IE
COMPTON, B.,R., i GALAWAY, B., (1989), Social Mor4 Procee( Wadsworth Publishing Company,
Belmont, California.
DAVES, M., (ed.) (1985), 6he Eential Social Mor4er( A Guide to Positive Practice, Wildwood, House
Limited, London.
DURNESCU, ., (edit) (2000), Manualul Conilierului de Reinte'rare Social, *i Su$ra)e'here, Editura
Themis, Craiova.
EGAN, G., (1990), 6he S4illed 3el$er. A Systematic Approach to Effectiverooks/Cole Publishing
Company Pacific Grove. California, fourth edition.
FOUCAULT, M., (1997), A u$ra)e'hea *i a $ede$i, Editura Humanitas, Bucureti.
KALMTHOUT, A.,M., DERKS, J., T., M., (edts) (2000), Probation and Probation Ser)ice& An Euro$ean
Per$ecti)e, Wolf Legal Publishers and Global Law Association.
KALMTHOUT, A.,M., ROBERTS, J., VNDNG, S., (edts) (2003), Probation and Probation Ser)ice in
the EU acceion countrie, Wolf Legal Publishers.
MAY, T., VASS, A., (1996), Mor4in' Nith o00ender. ssues, Contexts and Outcomes, Sage
Publications.
POLEDNA, S., (2000), Metode de lucru cu in0ractorii n Durnescu, ., (edt.) Manualul Consilierului de
Reintegrare Social i Supraveghere, Editura Themis, Craiova.
ZASTROW, Ch., (1993), Introduction to Social Mor4 and Social Mel0are, Brook C/Cole Publishing
Company, Pacific Grove, California.
Codul deontolo'ic al $eronalului de $roba!iune&
O- nr& I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de
u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate&
Le'ea 79IL9>>9 $entru a$robarea Ordonan!ei -u)ernului nr& I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i
0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor
ne$ri)ati)e de libertate&
Le'ea 977L9>>; $ri)ind unele ",uri $entru ai'urarea $rotec!iei )icti"elor in0rac!iunilor&
Di$o.i!iile re0eritoare la acti)itatea er)iciilor de $roba!iune $re),.ute de Le'ea nr& 9J9L9>>; $ri)ind
$rotec!ia *i $ro"o)area dre$turilor co$ilului&
41
Abordarea di)erit,!ii
Rob Canton
Respectarea diversitii i mpotrivirea n faa discriminrii sunt parte din valorile de
baz ale probaiunii
1
. n acest capitol vom vedea care sunt implicaiile acestui principiu
pentru politic i practic.
Atunci cnd se analizeaz cauzele comiterii infraciunilor, criminologii au teorii
proprii n privina infractorilor. Explicaiile generale nu au mereu n vedere faptul c
oamenii sunt diferii unii de alii. O bine cunoscut critic criminologic anglo-american
a fost, de exemplu, aceea care a luat n considerare felul n care b,rba!ii comit
infraciuni, iar teoriile generate au avut o relevan sau aplicaie limitat n privina
comiterii de infraciuni de ctre 0e"ei. Cu alte cuvinte, teoriile care ofer o nelegere
general a comiterii de infraciuni sunt de fapt explicaii legate de infraciunile comise de
brbai. Probabil, femeile care comit infraciuni se ncadreaz n alt gen de explicaii
teoretice. n acelai fel, influenele care contribuie la reducerea recidivei
2
nu pot fi
aceleai pentru femei ca i pentru brbai.
Organizaiile dezvolt politici i practici ce acoper majoritatea nevoilor beneficiarilor
sau utilizatorilor de servicii. n timp ce acest lucru este inevitabil i, ntr-o anumit
msur, de dorit, poate s conduc totui la neglijarea nevoilor distincte ale grupurilor
minoritare i, n general, poate s treac peste aspectul di)erit,!ii. Lipsa recunoaterii
diferenelor i a adaptrii n practic pentru acoperirea nevoilor beneficiarilor poate avea ca
rezultat servicii incorecte, irelevante i ineficiente.
La 0el( dar di0eri!i cu to!ii
Un antropolog american a spus c toi oamenii sunt absolut la fel i similari n unele
aspecte, dar diferii n altele. Totodat, toi oamenii sunt unici i total diferii de toi
ceilali. n acest capitol ar fi bine s inei cont de aceast idee. Dac punei accentul
prea mult pe diversitate, aceasta poate conduce la evidenierea continu a diferenelor,
ns felul n care suntem asemntori poate s fie totui semnificativ.
1
A se vedea capitolul Valori, principii i competene profesionale n probaiune".
2
A se vedea capitolul Criminologia n probaiune".
42
Gndii-v la propria familie. A face parte din familie este un lucru important pentru
dvs.: este ceva ce v definete ca persoan. n multe feluri, membri din familia dvs.
sunt toi la fel. Vorbii aceeai limb, avei amintiri comune, triste sau fericite, avei
aceeai cultur, probabil i aceleai credine religioase. Dar n acelai timp suntei i
foarte diferii unul de cellalt - unii sunt tineri, alii n vrst; brbai, femei .a.m.d.
Tot aa, v putei gndi i la alte diferene care ar exista ntre membrii familiei dvs. n
aceeai msur, fiecare dintre dvs. este unic, avnd experiene proprii i o anumit
combinaie de caracteristici.
O bun ilustrare a acestui punct este calitatea e"$atiei. Dac v punei n locul altei
persoane - ncercnd s v imaginai cum se simte i ce gndete -, v putei dezvolta
aceast abilitate profesional de baz care este empatia. n acest caz, experiena
profesional reprezint o surs bogat pentru membrii personalului. De exemplu, atunci
cnd ncercm s motivm persoanele s se schimbe
3
, trebuie s aflm ceea ce ne
motiveaz atunci cnd trebuie s facem schimbri n viaa noastr. n acelai timp ns,
trebuie s recunoatem faptul c pentru ei nu va mai fi niciodat la fel aa cum a fost
pentru noi. n acest caz este necesar s identificm diferenele dintre noi i s le
aplicm n munca noastr.
Discriminarea poate lua fie forma ne',rii diferenelor, fie pe cea a e2a'er,rii
diferenelor. Ai fi incorect sau ineficient n munca dvs. dac i-ai trata pe oameni ca i
cum ar fi toi la fel. Dar, n acelai timp, nu trebuie s credei c sunt foarte diferii unul de
cellalt - sau foarte diferii de dvs. - astfel nct s nu i putei nelege sau s nu putei
relaiona deloc cu ei.
Di0eren!ele
Exist cinci aspecte datorit crora oamenii difer unul de cellalt, iar cele mai
importante diferene, relevante practicii din probaiune, sunt urmtoarele:
o gen
o vrst
o ras sau etnie
o religie
o sexualitate
o dizabiliti fizice sau psihice
o sntate fizic sau mental
o cultur
o statut la locul de munc
o salariu
o limb
o nivel de educaie
Lista rmne ns deschis.
3
A se vedea capitolul nterviul Motivaional - S ajui oamenii s se schimbe".
43
Acetia sunt factorii care contribuie la identitatea noastr social ca persoan i de
aceea sunt foarte importani pentru noi. De exemplu, religia sau cultura cuiva se afl
adesea n centrul identitii acelei persoane, iar trecerea cu vedere a acestui lucru va fi
considerat lips de respect.
Aceti factori pot influena extraordinar de mult viaa noastr, iar sociologii descriu
felul n care structurile sociale reflect i reproduc aceste diferene. Unele dintre
caracteristici genereaz un avantaj social i oportuniti pentru unii oameni, dar n
acelai timp constituie un dezavantaj pentru alii - de exemplu, negarea drepturilor
egale i lipsa accesului la oportuniti, resurse i servicii. mpactul puterii discriminante a
grupului dominant asupra unui alt grup poate funciona dup diverse modaliti
complexe, direct sau indirect, intenionat sau neintenionat. Un exemplu foarte important
al celor care lucreaz cu infractorii este aspectul e2clu.iunii ociale( care poate fi o
cauz (i adesea un efect) al comiterii de infraciuni. Oamenii care au comis infraciuni
gsesc mai greu un loc de munc, chiar dac ncearc ntr-adevr s duc un trai fr
s mai ncalce legi.
Dei unele diferene dintre oameni apar aici pe lista factorilor mai discrei, n lumea
real, fiecare dintre noi este o combinaie a tuturor acestor identiti (fiecare are gen,
vrst, sexualitate, ras etc.). Dei este posibil i adesea util s grupezi oamenii dup
anumite aspecte - de exemplu, brbai/femei, tineri/btrni, ortodoci/catolici, vorbitori
nativi de romn/maghiar -, orice grup pe care l crem va fi totui diferit datorit altor
aspecte.
Luai o coal de hrtie i scriei sus Eu sunt .. Apoi nirai ct mai multe aspecte
care v descriu. De exemplu:
- brbat
- vrsta 40
- tat
- so
- fiu
- catolic
- alb
- heterosexual
- vorbitor nativ de limb romn .
Care dintre aceste aspecte este cel mai important pentru dvs. De ce? Dup care
aspect credei c v identific ceilali?
Trebuie avut n vedere de asemenea faptul c, n timp ce unii dintre aceti factori
sunt evideni - gen, vrst, uneori ras sau etnie -, alte diferene nu sunt vizibile pentru
alte persoane - orientarea sexual, religia, unele forme de dizabiliti. Atunci cnd
ntlnim oameni, de obicei facem presupuneri despre ei, probabil bazndu-ne pe
aspectul lor fizic sau orice alt aspect pe care l tim (sau credem c-l tim) despre ei.
Acest lucru este inevitabil, dar trebuie s putem accepta i varianta n care ar fi posibil
ca toate presupunerile noastre s fie de fapt greite. Dect s ne ghidm n munca
noastr dup presupuneri, ar trebui s le verificm i s le revizuim periodic. Pe msur
44
ce verificm presupunerile noastre, este foarte important s vedem cum punem
ntrebrile - nu numai pentru a gsi adevrul, dar i pentru stabilirea unei relaii
profesionale deschise i de ncredere.
Munca desfurat ntr-un mod nediscriminatoriu necesit o contientizare de sine.
Sigur c vom avea o serie de prejudeci i presupuneri stereotipice despre anumite
grupuri. De exemplu, un consilier poate avea anumite preri despre rromi, ceea ce i va
influena felul n care va lucra cu ei. Unele dintre prerile noastre sunt adnc
nrdcinate i nici nu le mai contientizm, dar trebuie s facem tot posibilul s
devenim contieni, astfel nct aceste presupuneri s nu intervin n mod negativ n
munca pe care o desfurm.
C#te)a di0eren!e $articulare
n aceast parte a capitolului, vom rspunde anumitor ntrebri pe care personalul
de probaiune ar trebui s le ia n considerare, mai ales dac beneficiarul face parte
dintr-un grup care este i minoritar. Nu vor fi luate n considerare toate aspectele
diferenelor ce au fost identificate pn acum, dar urmtoarele paragrafe vor arta
exemple legate de natura considerentelor care se pot ivi. Desigur, personalul de
probaiune va putea aduga i alte puncte n afara celor menionate aici, ca urmare a
experienei i gndirii lui.
-en
Dintotdeauna i n toate societile cunoscute, marea majoritate a infraciunilor au
fost comise de ctre brbai. n mare parte a Europei, majoritatea infraciunilor comise
de ctre femei nu au fost violente (predomin furtul i manipularea produselor furate,
dei a crescut numrul infraciunilor legate de droguri). Comiterea infraciunilor are loc
ca urmare a unui trai n care femeia a fost victimizat n mod continuu i a trit n
srcie i abuz; un recent studiu britanic referitor la femeile din penitenciare a menionat
faptul c acestea fac parte dintr-un grup foarte dezavantajat i sunt excluse din punct de
vedere social. n mod similar, calea care duce la ncetarea comiterii de infraciuni - cum
ajung s nu mai recidiveze - poate fi foarte diferit de cea a brbailor.
Majoritatea celor din penitenciare i clienii probaiunii sunt mai ales brbai. Ar fi
necesar revizuirea procedurilor i practicilor pentru a fi siguri c acestea sunt potrivite
i relevante i femeilor. De exemplu, majoritatea programelor care par s funcioneze
(pentru reducerea recidivei) au fost proiectate pentru brbai. Sunt acestea eficiente i
pentru femei? Dac o femeie particip ntr-un program de grup, ar putea fi singura
femeie din grup? n acest caz, ea cum s-ar simi - i cum s-ar simi brbaii din acel
grup?
Dac o femeie a fost victima violenei domestice, i-ar fi mai uor s lucreze cu un
consilier de probaiune femeie? Din cauza ncrcturii sarcinilor de serviciu i a
personalului redus, acest lucru nu va fi ntotdeauna posibil. Dar aceast diferen ar
putea s o ajute s capete ncredere, s se motiveze i s se poat schimba.
Femeile au n general responsabiliti domestice semnificative - de exemplu,
ngrijirea copiilor. Ce diferen ar fi aceasta n cadrul serviciului pe care l vor primi?
Cum va fi acest lucru luat n considerare atunci cnd se stabilesc momentul i spaiul
adecvat pentru ntlnirile cu consilierul de probaiune? Dar pentru efectuarea activitii
neremunerate n folosul comunitii? Si ce fel de munc este adecvat n acest caz?
45
V#rta
Ca i n cazul genului, comiterea de infraciuni este foarte mult corelat cu vrsta
infractorului: aa cum majoritatea infractorilor sunt brbai, majoritatea sunt "ai tineri
dect media de vrst. Chiar i n jurisdiciile n care Serviciul de probaiune nu lucreaz cu
tineri, beneficiarii probaiunii sunt n general mult mai tineri dect media de vrst a
populaiei. De aceea este important s constatm dac metodele de intervenie sunt
folosite adecvat, avnd n vedere diferenele de vrst.
Reli'ia *i cultura
Religia i cultura nu sunt acelai lucru, dar adesea se suprapun. Ambele pot fi
aspecte foarte importante n desfurarea unei activiti corecte i eficiente. Unele
caracteristici culturale sunt evidente, dar altele mai puin, i acest lucru poate fi
considerat un aspect diferit n practic.
Respectul pentru credinele religioase ale oamenilor este garantat n majoritatea
conveniilor pentru drepturile omului. Se are n vedere recunoaterea credinelor, a
srbtorilor religioase, caz n care beneficiarii nu pot fi chemai la ntlniri sau pui s
efectueze o activitate neremunerat pe durata srbtorilor religioase. Beneficiarul poate,
bineneles, s doreasc s se prezinte sau s lucreze n acele zile, dar acest lucru
trebuie noti0icat i discutat cu el, ca semn de respect.
De asemenea, trebuie s avem n vedere faptul c anumite aspecte religioase sau
culturale pot fi privite ca un stres n plus pentru beneficiar. De exemplu, cineva care are
probleme cu alcoolul se poate simi foarte stresat i sub presiune dac acesta provine
dintr-o cultur n care alcoolul nu este permis. Ca infractori, se pot simi marginalizai,
lipsii de sprijinul grupului cultural cu care se identific.
n unele culturi, dac ai un contact vizual n timpul unei conversaii, aceasta nseamn
atenie i respect, n timp ce privitul n jos sau n alt parte poate fi interpretat ca un
semn de evaziune sau chiar necinste. n alte culturi, contactul vizual mai persistent
poate fi considerat a fi o provocare, i atunci este bine s fie evitat. Consilierul de
probaiune va trebui s aib n vedere toate acestea. n caz contrar, ncercarea
clientului de a fi respectuos poate fi interpretat uneori ca fiind o reacie evaziv.
n urma unei experiene ndelungate de izolare i abuz se poate ntmpla ca unii
oameni s priveasc autoritile cu suspiciune. Acest lucru probabil c s-a ntmplat i
cu cei de etnie rrom. ncrederea trebuie cptat: aceasta nu poate fi acordat pur i
simplu i poate, cndva, vreo reacie din partea vreunui consilier de probaiune ar fi
confirmat acea bnuial - c autoritile ar avea ceva mpotriva lor. Aceast
nencredere se poate repara, dar cu foarte mult rbdare i profesionalism.
Se2ualitatea
Prejudecile i discriminrile mpotriva homosexualilor sunt comune n multe
societi. Uneori, aceste prejudeci sunt chiar evidente i conduc la suspiciuni,
ridiculizri i ostiliti; aceast discriminare poate fi ns i subtil, i indirect. Efectul
unei astfel de discriminri este acela de a priva aceste categorii de oameni de drepturile
i demnitatea lor.
46
Astfel de persoane cu orientri homosexuale se abin n general s comenteze
relaiile pe care le au; consilierul de probaiune nu ar trebui s fac ns presupuneri
referitoare la felul acestor relaii. Beneficiarul poate alege s nu discute despre aspectul
sexualitii i are acest drept. Chiar i aici, consilierul ar trebui s ncerce s evite s
fac presupuneri - de exemplu legate de felul gospodriei, al locuinei - pentru a nu-l
determina pe beneficiar s se simt inconfortabil i suspicios. Pe de alt parte, unora le
pare bine c au posibilitatea de a vorbi despre acest lucru ntr-un mediu n care nu se
simt judecai sau ameninai.
Se ntocmete un referat de evaluare pentru instan. n momentul n care un
consilier adreseaz ntrebri legate de circumstanele domestice ale infractorului,
acesta din urm menioneaz c locuiete cu un alt brbat. Consilierul ar mai trebui
s continue s afle i alte lucruri n legtur cu aceast relaie? Cum vor fi prezentate
toate aceste detalii n raport? Ce presupuneri ar trebui s fac instana i cum ar fi
privit aceast situaie diferit? n ce msur ar trebui s fie implicat clientul n decizia
referitoare la modalitatea n care toate acestea trebuie prezentate n raport?
Di.abilit,!i *i ,n,tate
Problemele de sntate i dizabilitile reprezint unul dintre motivele pentru care
oamenii ajung s comit infraciuni, i acestea rmn relevante pe durata perioadei de
supraveghere. Unele dizabiliti pot fi aparente, dar altele nu. Studiile efectuate n Anglia
i n |ara Galilor, de exemplu, arat c anumite dificulti de nvare precum dislexia i
dispraxia sunt foarte comune mai ales n rndul infractorilor. Acestea pot fi cauza unei
colarizri slabe i, prin urmare, n dezavantajul oamenilor care i caut un loc de
munc, limitndu-le oportunitile disponibile. Acest lucru poate s nsemne, de
asemenea, c unele modaliti de lucru ale consilierilor de probaiune trebuie s fie
adaptate acestei situaii.
Li"ba=ul
Limbajul este instrumentul principal al consilierului de probaiune i multe dintre
metodele discutate n acest manual insist asupra folosirii unui limbaj adecvat. Uneori
exist nelesuri subtile. Beneficiarii discut adesea despre probleme destul de
personale, care pot fi greu de exprimat. Din acest motiv, este foarte important s fii
ateni la nelesurile distincte atunci cnd lucrai cu cineva care are o limb matern
diferit i care nu este foarte fluent n limba romn. Serviciile de probaiune se
confrunt cu un mare numr de beneficiari care vorbesc limba maghiar i, avnd n
vedere migrarea forei de munc pe continentul european din ultimii ani i circulaia
oamenilor odat cu lrgirea Uniunii Europene, aceste probleme legate de limb vor fi
din ce n ce mai frecvente.
Exist unele ocazii n care va fi nevoie de asistena unui interpret. Dar aceasta este
considerat a fi o resurs destul de rar i costisitoare. Este mai bine, dac se poate, s
evitai s cerei ajutorul membrilor de familie i al prietenilor pentru interpretare. Chiar i
atunci cnd se lucreaz cu o persoan care nu este vorbitoare nativ, dar care
stpnete destul de fluent limba romn, astfel nct nu ar fi nevoie de interpret,
consilierul trebuie totui s fie contient de posibilitatea apariiei unor eventuale
nenelegeri. Din aceast cauz, este foarte important s se exprime corect i mai ales s
verifice dac a neles corect ceea ce a comunicat beneficiarul.
47
Munca %n cadrul di)erit,!ii
Felul n care suntem diferii unii de alii, precum i asemnrile dintre noi ne fac s
trim ntr-o comunitate mai bogat, mai creativ i mai interesant. Diversitatea nu
trebuie privit ca o problem, ci ca o putere i o bogie care aparine unui grup de
oameni.
Dei acest capitol a pus accentul pe diversitatea grupului de beneficiari,
consideraiile se aplic bineneles i personalului, care este la fel de divers prin multe
aspecte. Acest lucru este att inevitabil, ct i de dorit: membrii personalului ar trebui s
reflecte diversitatea din comunitatea pe care o deservesc, iar organizaia va deveni
astfel mai puternic i mai eficient datorit acestei diversiti.
Dac nu se ia n considerare diversitatea, vor aprea intervenii ineficiente,
discriminative. Prin urmare, ca o cerin, att din punct de vedere juridic, ct i pentru a fi
eficient, este important s se lucreze bine cu diversitatea. Ca urmare, respectarea
ctorva principii este absolut necesar n activitatea de probaiune:
" Toi indivizii au aceeai valoare;
" Tratamentul corect i egal nu nseamn tratarea tuturor la fel: oamenii nu sunt
la fel i asta nseamn c trebuie s inem seama de diferenele care exist
atunci cnd lucrm cu ei;
" Comunitatea trebuie s fie unit n respectarea diversitii, iar instituiile publice
precum serviciile de probaiune ar trebui s stabileasc standarde nalte n
munca n diversitate;
" Sexismul, rasismul, homofobia i alte forme de prejudeci, precum i
intolerana nu i au locul ntr-o societate decent.
Pentru a realiza toate aceste aspiraii, trebuie s avem n vedere urmtoarele
aspecte:
" Fiecare trebuie s fie tratat ca un individ;
" Toat lumea are prejudeci, i nerecunoaterea acestora poate interveni n
mod negativ n activitatea pe care o desfurai;
" ncercai s evitai s facei presupuneri sau, dac le facei, avei n vedere c
poate ai greit, c presupunerile dvs. ar putea fi incorecte i ar trebui, prin
urmare, s le revizuii;
" ncercai s creai un climat n care aceste probleme s fie discutate astfel nct
consilierul de probaiune, mpreun cu beneficiarul, s poat stabili ceea ce
trebuie fcut pentru acordarea acestui serviciu.
AL6T BIBLIO-RA1IE
Baroness Corston's Review of Women with Particular Vulnerabilities in the Criminal Justice
System - disponibil online n limba englez pe http://www.homeoffice.gov.uk/documents/corston-
report/.
Thompson, N., Anti-Discriminatory Practice, (4th edition) Palgrave MacMillan, 2006.
48
Pedea$, *i control ocial %n "odernitatea t#r.ie&
Plurali"ul ocio+=uridic *i =uti!ia alternati),
Doina Balahur
C#te)a conidera!ii introducti)e
Au trecut civa ani buni de la apariia primului Manual al consilierului de
probaiune (2001) din Romnia. Vorbeam atunci, ntre altele, de tinereea unei
instituii socio-juridice, care, dei are o istorie impresionant n spaiul european i
noneuropean, n Romnia aprea ca o direcie prea puin explorat n tratamentul
persoanelor care au comis fapte penale. Am comentat asupra acestei situaii n repetate
rnduri (D. Balahur, 2004, 2007, 2008) i nu revin acum asupra ei. Pe parcursul acestei
intervenii voi face ns cteva precizri pentru a sublinia, nc o dat, rolul special pe
care l-a jucat instituia probaiunii n procesul reformei sistemului de justiiei din
Romnia.
Privind retrospectiv, se poate spune c astzi probaiunea se prezint ca o instituie
socio-juridic cu individualitate distinct n sistemul justiiei penale romneti, articulat
de un cadru normativ care-i delimiteaz, n bun msur, competenele i-i stabilete
poziia socio-organizaional n sistemul instituiilor de control social. Profesia de
consilier de probaiune a fost i ea reglementat, att sub aspectul competenelor,
valorilor (deontologia), ct i al treptelor ierarhice ("clear career path / "career
development), ncepnd cu stagiarii pn la poziiile care atest competenele
generale i speciale construite n practica activitii de supraveghere i reintegrare
social a persoanelor care au comis fapte penale (inspectorii).
Putem vorbi astzi de existena unui sistem naional de probaiune construit prin
efortul concertat al unui grup de profesioniti din sistemul de justiie, din mediul
academic i societatea civil. nstituionalizarea acestei colaborri este un acquis
indiscutabil al probaiunii din Romnia. Construcia dispozitivului social (P. Bourdieu) al
probaiunii a fost posibil, fr ndoial, prin intermediul cooperrii internaionale i al
implementrii unor programe finanate fie de unele state europene, de organizaii
guvernamentale sau nonguvernamentale internaionale. Probaiunea din Romnia se
leag, att prin practica profesional, ct i prin sistemul actual de organizare, de
modelul britanic al msurilor i strategiilor alternative. Proiectul de implementare a
probaiunii n Romnia promovat de Agenia de Dezvoltare a Marii Britanii (DFD, 1998-
2003) a condus, n numai cinci ani, la crearea bazelor sistemului att n ce privete
organizarea, ct i profesionalizarea resursei umane. Dr. Kevin Haines, R. Goaltly, R.
Show (ca s amintim doar cteva nume) au contribuit la aezarea, pe baze
profesioniste, a probaiunii din Romnia.
49
I& Plurali" ocio+=uridic *i =uti!ie alternati), %n "odernitatea t#r.ie
Revin asupra acestei discuii referitoare la pluralismul socio-juridic i justiia
alternativ. Muli dintre cei care lucreaz acum n sistem mi-au spus c a fost un capitol
important n nelegerea locului justiiei alternative n sistemul instituiilor actuale de
control social. n analiza de mai jos am accentuat o serie de aspecte pe care le-am
dezvoltat mai puin n ediia anterioar. Am extins discuia noastr cu scopul de a
surprinde diversitatea practicilor actuale ale justiiei alternative. Ele ar trebui vzute,
nelese pe fondul schimbrilor care au intervenit n paradigma postmodern a
instituiilor de control social.
<n Dre$t( ocietatea %*i rea"inte*te ce a dorit , de)in,U
7
( spunea P. Allott (P.
Allott, 1995:5). Am optat pentru aceast definiie revelatoare a Dreptului deoarece
reunete, potenial, pluralismul formelor de memorie social cu vocaie normativ. El
trimite ntotdeauna la relaiile dintre membrii unui grup social; este perceput ca o
$recri$!ie care ne spune ce este nor"al, ce este dorit *i a*te$tat n relaiile dintre
membrii unui grup sau comuniti. Starea de nor"alitate comport, firete, variaii
istorice i culturale. ns, dincolo de aspectele particulare, specifice unui timp i culturi,
se poate spune c tarea de nor"alitate la care se refer Dreptul modern descrie
rela!iile *i co"$orta"entul de coo$erare dintre indivizii care triesc ntr-o comunitate,
ntr-un grup. Acete rela!ii ai'ur, tabilitatea *i continuitatea co"unit,!ii( 0iind de aceea
0i2ate *i tran"ie de la o 'enera!ie la alta $rin di0erite 0or"e ale "e"oriei colecti)e:
obicei au tradi!ie( cuno*tin!e( )alori *i ideolo'ii( =uri$ruden!,( u.an!e( nor"e "oral+
=uridice( tehnici de inter$retare etc&
Dreptul modern se raporteaz la toate aceste forme de memorie - ce conserv i
transmit standardele comportamentului i relaiilor de cooperare/conflict - ca la ure
au i.)oare contituti)e& nfluena acestor surse asupra construciei standardelor de
comportament, a normelor cu vocaie regularizatoare, este variabil. La nivelul unor
culturi domin tradiia juridic a comunitii (common law), n timp ce la nivelul altora
(statute law) dominant va fi construcia normativ juridic realizat de un corp de
experi, precum i activitatea de legiferare. storic privind lucrurile, se vorbete (n
special n normativitatea socio-juridic continental european) de o evoluie i o ierarhie
a surselor normativitii juridice. Ea ar include tradiia juridic, jurisprudena, procesul
de construcie i legiferare a normelor juridice etc. n tradiia instituiilor socio-juridice
moderne, prioritatea activitii de construcie normativ-juridic i legiferare a devenit
chiar criteriu de apreciere a 'radului de de.)oltare a unui anumit sistem juridic.
n strns legtur cu ierarhizarea izvoarelor constitutive, Dreptul modern a asociat,
ca supoziie constitutiv, $otulatul in'ularit,!ii *i al unicit,!ii ale %ntr+un anu"it ti"$ *i
$e un anu"it teritoriu& ntr-un anumit interval temporal i pe un anumit teritoriu (de
regul cel naional), doar nor"ele ocio+=uridice elaborate au recunocute de tat unt
tandarde de co"$orta"ent %n 0unc!ie de care e a$recia., *i( la ne)oie( e
anc!ionea., $uniti) co"$orta"entul $eroanelor care e abat de la acetea. Structura
tradiional a normei juridice sprijin poziia dreptului modern de Aetalon unicU al
comportamentului. -eneralitatea nor"ei de drept modern impune, n mod deliberat,
neglijarea aspectelor contingente, a varietii i pluralismului socio-cultural. Postulatul
generalitii este edificator: nor"a trebuie , $recead, ca.ul( ca o condiie logic-
raional a posibilitii sale de a reglementa conduita unor ageni sociali foarte diferii.
1
Allott, P (1995), Recontitutin' 3u"anit/ +NeN International LaN; European Journal of nternational Law, Vol.
13, no.2.
50
Numeroase studii i cercetri socio-juridice recente au pus n eviden existena
unor direcii noi, dezvoltate n contextul actual, marcat, pe de-o parte, de globalizare, iar
pe de alta, de fragmentare i integrare regional. Aceste tendine s-ar caracteriza dup
Boaventura de Sousa Santos
2
, $rin $lurali" i $ra'"ati". Apreciat, prin tradiie, ca
fiind specific doar perspectivei sociologice asupra dreptului, pluralismul nseamn, n
primul rnd, sancionarea (recunoaterea) juridic a varietii, diversitii i a
diferenelor. El presupune e2iten!a i"ultan,( %n cadrul aceleia*i ordini =uridice( a unor
re'uli de dre$t di0erite care e a$lic, unor itua!ii identice au coe2iten!a unei $luralit,!i de
ordini =uridice ditincte care tabilec au nu %ntre ele ra$orturi =uridice&U
:
(Boaventura de Sousa Santos, 1988:363)
Analiza sociologic a dreptului a fcut ntotdeauna distincia dintre dreptul pozitiv
(etatic) i diversitatea formelor nonetatice ale normativitii socio-juridice. Pentru
sociolog, dre$tul ete %ntotdeauna $lural. Eugen Ehrlich, unul dintre primii promotori ai
pluralismului socio-juridic, observa la nceputul secolului XX c regulile urmate n viaa
social sunt acelea ale dreptului trit (li)in' laN) care opereaz, n general, pentru a
preveni conflictele, iar atunci cnd acestea apar, funcioneaz pentru a le rezolva fr a
recurge la instituiile statului (E. Ehrlich, n R. Cotterrell, 1992:27)
4
.
Spre deosebire de dreptul pozitiv, formele nonetatice, care in de dre$tul tr,it, sunt
extrem de dinamice. n analiza formelor actuale de drept, nscute nafara statului i a
procesului de legiferare, Gunther Teubner (1997, 2004) folosete sintagma de dre$t
neo$ontan pentru a caracteriza o mare diversitate de regimuri juridice dezvoltate de
actori globali nonstatali. ntre formele tipice de drept global nscut nafara statului lex
mercatoria, spune Teubner, dreptul transnaional al tranzaciilor economice reprezint
exemplul de succes al dreptului global fr stat. Global Bukowina
5
merge ns mult mai
departe dect dreptul economic. Nu numai economia, ci i alte sectoare ale societii
globale dezvolt un drept global propriu. Acest proces - aa cum observ Giddens -
genereaz insularizarea statului, a politicilor internaionale oficiale i a dreptului
internaional public (Teubner, 1997:3). Procesul de pluralizare este, dup Teubner,
caracteristica esenial a dreptului n era globalizrii. Regimurile globale private
dezvolt, din ce n ce mai mult, un drept material fr participarea statului, fr
legislaiile naionale sau tratatele internaionale. Pretutindeni, rspndirea
reglementrilor private, a acordurilor de rezolvare alternativ a conflictelor este n
cretere; pe scurt, producerea dreptului se realizeaz paralel cu statul (Teubner,
2004:73)
6
.
ntre dreptul pozitiv i aa-numitele forme de drept neospontan etc. exist i
funcioneaz un ite" hibrid (l-am numit noi) care mbin, n diferite proporii, elemente
ale sistemului formal de rezolvare a conflictelor cu practici informale. El este vizibil n
multe domenii, inclusiv n practica msurilor i strategiilor alternative, mai exact, n ceea
ce astzi numim generic justiie restaurativ (domeniul strategiilor i msurilor
2
Boaventura de Sousa Santos, Droit: une carte de la lecture deforme. Pour une conception postmoderne du
droit. Droit et Socit, no.10, 1988, p. 363.
3
Arnaud, A.J. (1991), Pour une pense juridique europenne PUF, Paris, p. 203.
4
Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of Sociology of Law, in Roger Cotterrell, The Sociology of Law: An
ntroduction, London, Butterworth, 1992.
5
Global Bukowina este sintagma folosit de G. Teubner pentru a desemna diversitatea tradiiilor i obiceiurilor
socio-juridice dintr-o comunitate.
6
Gunther Teubner (2004), Global Private Regimes: Neo-spontaneous Law and Dual Constitution of
Autonomous Sectors n Karl-Heinz Ladeur Editor, (2004) "Public Governance in the Age of Globalization,
Ashgate, Aldershote
51
alternative din care face parte i instituia probaiunii, dar i acela al practicilor de
rezolvare alternativ a conflictelor de tipul medierii victim-infractor, medierea n grup
familial etc.).
Analiza socio-juridic pune n eviden un fenomen foarte interesant, care indic o
rentoarcere a dreptului la tradiii i obiceiuri, la forme negociate de asociere i
soluionare a conflictelor, de aplicare a unor msuri i sanciuni atunci cnd
comportamentul actorilor sociali intr n conflict cu practicile i valorile comunitii etc.
Favoriznd ntlnirea grupurilor, comunitilor i tradiiilor culturale variate, diferite,
procesele de integrare regional i de globalizare au transformat analiza sociologic i
antropologic n surse directe ale dreptului. n acest context, studiile sociologice asupra
grupurilor i co"unit,!ilor de)in o "odalitate 0le2ibil, de inte'rare a $lurali"ului(
)ariet,!ii *i di0eren!elor. n cadrul acestui proces asistm, pe de-o parte, la
de.ierarhi.area urelor nor"ati)it,!ii =uridice *i o re+$unere %n dre$turi a tradi!iei =uridice
*i a =uri$ruden!ei( ca e2$reii ale )ie!ii =uridice e0ecti)e a co"unit,!ilor& Principala
consecin a acestei stri de fapt ar fi, dup K.H. Ladeur
7
(1999, 2004), rentoarcerea
dreptului la $ra'"ati", reinseria sa n timp i reintegrarea dimensiunii sociale - a vieii
reale a indivizilor, comunitilor, grupurilor etc. - n procesul elaborrii i gestiunii normei
juridice.
Sintetiznd aceste schimbri, G. Teubner observa (G. Teubner, 1997, 6-22)
8
c
viziunea tradiional, modern asupra Dre$tului s-a modificat radical, fcnd loc unei
concepii ocio+=uridice 0le2ibile ce o$erea., %ntr+un ite" $luralit dechi *i
nonierarhic& Acest cmp socio-juridic pluralist s-ar caracteriza prin urmtoarele trsturi:
" prin $luralitatea ordinilor =uridice8
" prin 'lobali" *i inteni0icarea $racticilor tranna!ionale8
" prin locali" *i "ulti$licarea identit,!ilor8
" prin etero'eni.area *i di"inuarea 0unc!iilor de re'le"entare *i le'i0erare care %n
"od tradi!ional a$ar!ineau tatului na!ional8
" prin 0ra'"entarea *i detabili.area realit,!ii( c,reia %i core$unde o nou, 0or",
de dre$t Ede re!ele ale $lurali"ului =uridic 'lobalF centrat $e "ana'e"entul
chi"b,rii( al %n),!,rii *i al ricului( $e re.ol)area creati), a $roble"elor8
" prin na*terea unei noi $aradi'"e de cunoa*tere + $ot"oderni"ul + care+*i
$ro$une a$ro$ierea de "odurile concrete de )ia!,&
Dup unii cercettori, efectele acestor procese sunt vizibile n mutaiile intervenite n
sfera guvernrii (Saskia Sassen, 2004; Lawrence M. Fridman, 2004; G. Teubner, 2004;
K.H. Ladeur, 2004 .a.):
" e dii$ea., "ono$olul =uridic *i le'ilati) al tatului8
7
K.H. Ladeur (2004), -lobali.ation and the Con)erion o0 De"ocrac/ to Pol/centric NetNor4: Can
De"ocrac/ Sur)i)e the End o0 the Nation StateQ n Karl-Heinz Ladeur Editor, (2004) "Public -o)ernance in
the A'e o0 -lobali.ation, Ashgate, Aldershote Ladeur, K.H (1999), U6he 6heor/ o0 Auto$oiei a an
A$$roach to a Better Undertandin' o0 Pot"odern LaN& 1ro" 3ierarch/ o0 Nor" to the 3eterarch/ o0
Chan'in' Pattern o0 Le'al Inter+relationhi$U, EU, Badia Fiesolana, taly.
8
G. Teubner (1997), A-lobal Bu4o)ina: Le'al Plurali" in the Morld Societ/ in Gunther Teubner (Ed) Global
Law Without a State, Darmouth Publishing Company, Aldershot.
52
" tatul %*i $ierde $o.i!ia de centru =uridic al $roduc!iei dre$tului na!ional *i
interna!ional8
" e "ulti$lic, urele nor"ati)it,!ii =uridice8
" are loc o de$laare de accent din$re di"eniunea nor"ati), a Dre$tului
Edicurul =uridic cone"nea., din ce %n ce "ai de inta'"a de Uo0t+laNUF
$re cea a2iolo'ic,8
" are loc o cre*tere a rolului 'ru$urilor *i or'ani.a!iilor non'u)erna"entale care
de)in a'en!ii unei noi ordini =uridice interna!ionale care nu "ai ete le'at, de
tat + e )orbe*te a.i de o lu"e "ulticentric,( $recu" *i de re!elele $lurali"ului
'lobal 'enerate de "ultitudinea rela!iilor dintre actorii ociali non+
'u)erna"entali8
" e $roduce o a$ro$iere %ntre dre$t *i realitate + ub 0or"a re)alori.,rii tradi!iei
=uridice a co"unit,!ii( 'ru$ului + %ntre 0a$te *i nor"e E5& 3aber"aF etc&
Nu am reluat ntmpltor prezentarea schematic a pluralismului socio-juridic global.
Ea v provoac s cutai, s nelegei mutaiile eseniale care au loc n sfera
normativitii n lumea postmodern, v spune c a ncerca s cutai o ipotetic
"golden rule" n practica instituiilor socio-juridice alternative echivaleaz cu o tentativ
demn de Don Quijote. Dar nu numai att. V invit s v familiarizai cu ceea ce
psihologii numesc toleran!a a"bi'uit,!ii", respectiv cu coexistena unui numr de
adevruri contradictorii referitoare la una i aceeai situaie. Observam mai sus, de
exemplu, c lumea de azi se caracterizeaz prin 'lobali" *i inteni0icarea $racticilor
tranna!ionale (v sugerez s v gndii la ceea ce se ntmpl n comerul internaional
i vei nelege mai uor), dar i prin locali" *i "ulti$licarea identit,!ilor (aici v-a
sugera s v gndii, de exemplu, la discursul actual despre minoriti - grupuri
structurate n funcie de apartenena etnic, religioas, de sex sau orientare sexual,
vrst etc. - i la discriminarea pozitiv menit s le protejeze identitatea). Cum putem
lega ntre ele aceste dou caracteristici, aparent opuse, ale lumii de azi, globalism i
localism? Ca s m refer la exemplele folosite ntre paranteze, v-a rspunde c avem
o obligaie nscut" din valorile, practicile i reglementrile de drept internaional al
drepturilor omului de a acorda minoritilor drepturile necesare pstrrii identitii lor -
care de regul este local, particular anumitor contexte socio-culturale.
ns $rinci$alul "oti) $entru care )+a" enibili.at la $lurali"ul ocio+=uridic 'lobal
este legat de formarea dumneavoastr ca viitori consilieri de probaiune. Este o profesie
care, spre deosebire de multe altele, v ferete, fie c vrei, fie c nu, de rutin. A
putea motiva n multe feluri aceast afirmaie. Am s o fac simplu i cel mai direct cu
putin. Practica profesiei de consilier de probaiune presupune n orice moment
raportarea nu numai la persoane i situaii diferite, dar i la un complex de standarde i
obligaii care vin din direcii foarte diferite. Unele direct din via (identitatea, istoria vieii
personale etc.), altele din diverse teorii (socio-juridice, psihologice, criminologice, socio-
politice etc.) i din schimbarea acestor teorii/ideologii (aa cum tocmai s-a ntmplat)
9
,
9
Acum civa ani mai vorbeam nc de valori care in de tradiia welfare-ist; astzi, discursul este radical
schimbat - vorbim de o paradigm neolibral a pedepsei i de ncercrile de a pstra valorile reabilitrii cel
puin n justiia juvenil.
53
din tradiia i experiena altor ri n materie, din reglementrile instituiilor europene, din
schimbul permanent de informaii cu colegii notri din alte ri, din norme de drept
internaional, din decizii ale instanelor internaionale etc.
Procesul generalizrii i implementrii sanciunilor neprivative de libertate n practica
diferitelor sisteme penale ilustreaz i el efectele multiplicrii surselor normativitii
socio-juridice specifice lumii de azi. El este unul dintre exemplele edificatoare ale
aciunii i formelor de manifestare a $lurali"ului ocio+=uridic 'lobal.
Varietatea formelor n care sunt practicate, n diferite sisteme penale, sanciunile
neprivative de libertate - ncepnd de la probaiunea tradiional pn la arestul la
domiciliu i supravegherea electronic - ete e0ectul ac!iunii unei "ultitudini de ure
Ei.)oareF ocio+=uridice. Fiecare dintre ele are un anumit impact mai tare" sau mai slab"
asupra practicii administrrii sanciunilor comunitare. Ele acioneaz ns ntotdeauna
concertat - i"$un#nd un $lurali" de tandarde de care trebuie , 0i" con*tien!i dac,
a" o$tat $entru aceat, carier, $ro0eional,& ntre acestea, tradiia juridic a
comunitilor, mutaiile n ideologia modern a sistemelor penale, schimbrile n
paradigma psiho-sociologic i socio-politic, standardele universale i europene n
materia drepturilor omului, cooperarea internaional ntre diferite organizaii
guvernamentale i nonguvernamentale etc. au contribuit la dezvoltarea unui sistem
complex de administrare a justiiei n comunitate. Unele dintre ele sunt descrise mai jos.
Am optat pentru analiza succint a rolului pe care l au ideologiile, valorile i politicile n
domeniul controlului social (paradigma neoliberal-postmodern a pedepsei). Pentru a
contura o imagine realist asupra strategiilor alternative, asupra programelor care
combin ntre ele diferite msuri i practici alternative, am realizat o scurt introducere
n rezolvarea mediat a conflictelor.
Am acordat atenie principiilor reglementate n sistemul universal i european al
drepturilor omului. Opiunea mea, iari, n-a fost ntmpltoare. Aceste reglementri
genereaz tandardele tari ale practicii profesiei dumneavoastr, deoarece stabilesc, n
mod e2$re( limitele, natura, obiectivele, durata, specificul interveniei, obligaiile
dumneavoastr fa de beneficiar, drepturile acestuia, caracterul pluridisciplinar,
continuu al formrii consilierului de probaiune etc. n acelai timp, ele sunt Atandarde
tariU pentru c nu rmne la latitudinea dumneavoastr dac s le aplicai sau nu.
Aciunea lor ar trebui ns perceput pe fondul schimbrilor radicale din paradigma
actual, postmodern, a pedepsei.
II& In0rac!ionalitate *i $edea$, %n "odernitatea t#r.ie
n aceast seciune vom examina, sintetic, unele perspective i puncte de vedere
dezvoltate recent n domeniul interdisciplinar al sociologiei juridice a pedepsei, care
ncearc s surprind (i eventual) s explice schimbrile recente (radicale uneori) din
sistemul controlului social n modernitatea trzie. Scopul acestei evaluri este de a
contura tendinele existente la ora actual n domeniul n care ne desfurm, fiecare cu
alte obiective, dar mpreun, activitatea.
Exist un acord ntre cercettori c, n special ultimele dou/trei decade au adus
schimbri radicale n politicile penale care au dominat cultura occidental modern.
Creterea ratelor %ncarcer,rii i revenirea la trate'ii cu un $ronun!at caracter $uniti) ar
reprezenta indiciile clare ale sfritului erei reabilitrii/reintegrrii i, mai larg, ale
apusului strategiilor welfare-iste.
54
Preocuparea special pentru reconfigurarea instituiilor de control social face ns
parte dintr-un discurs mai amplu, centrat, ca s folosim o sintagm lansat de Noua
Criminologie European (J. Taylor, 1998), pe anxietile lumii postmoderne, ntre care,
teama de infraciune ("fear of crime), de a nu deveni victim, ocup un loc central
ntreinut, cu generozitate, de mass media i ntrit de ideologia riscului (Beck, 1992).
Generat n anii '90 de o cretere fr precedent n sec. XX a ratelor infracionalitii, n
special a celei juvenile, teama de a nu deveni victim a dat natere unor reacii de
rspuns care au condus, n scurt timp, n majoritatea statelor occidentale, la abandonul
valorilor welfariste, la schimbri radicale n sistemele de justiie penal (Garland, 2001;
J. Pratt, 2000; Bailleau, 2007 etc.). ntre ele, creterea ratelor ncarcerrii i, n special,
schimbarea (dramatic uneori) a tratamentului minorilor care au comis fapte penale,
reducerea vrstei rspunderii penale, eliminarea capacitii penale restrnse (doli
incapax), fluidizarea diferenelor ntre tratamentul penal al minorilor i al adulilor,
reducerea drastic a programelor de reabilitare i administrarea lor n termeni de
eficien-cost-efect etc. sunt doar cteva efecte.
n ciuda faptului c, n ultimii 10 ani, aa cum evideniaz 6he Burden o0 Cri"e in
the EU Reearch Re$ort: A Co"$arati)e Anal/i o0 the Euro$ean Cri"e and Sa0et/
Sur)e/ (EU CS, 2005, Jan van Dijk s.a. ), rata infracionalitii a sczut constant, n
majoritatea statelor europene, Belgiei i a rlandei, politicile nu s-au schimbat.
Aceste mutaii s-au petrecut concomitent cu schimbarea prioritilor in cadrul relaiei
juridice generate de infraciune. Sigurana comunitilor, centrarea pe victim i pe
nevoile sale de recuperare i reparaie au devenit preocupri majore ale politicilor
penale.
Firesc, explicaiile acestor schimbri difer de la un cercettor la altul. Am s
menionez, pe scurt, unele ce se bucur de autoritate larg n comunitile
multidisciplinare care se ocup de analiza instituiilor actuale de control social.
David Garland leag aceste schimbri de apusul unuia dintre miturile fondatoare ale
modernitii, referitoare la capacitatea statului modern de a asigura "law and order i de
a menine sub control infracionalitatea, n limitele teritoriului asupra cruia i exercit
suveranitatea (1996, 2001). Rentoarcerea la strategiile punitive a pus n eviden, dup
sociologul american, limitele suveranitii i ale monopolului statului n domeniul
controlului social i al dreptului de a pedepsi (1996, 2001). Odat cu aceste limite a
devenit evident criza penalitii moderne (...) a mijloacelor de inginerie social
construite n modernitate pentru a realiza omenirea perfect (D. Garland, 1990:7).
Peisajul actual al pedepsei ar putea fi descris sintetic drept noua cuc de fier (D.
Garland, 2001:197).
Dup ali autori, aceste schimbri nu sunt nici uniforme i nici universale, ci mai
degrab volatile i contradictorii (P. O'Malley, 1999; R. Sparks, 2001). Ele mbin
elemente ale noii penologii a riscului cu discursul asupra realizrii siguranei
comunitilor. Lor li se asociaz unele caracteristici ale pedepsei premoderne i
rezolvrii conflictelor. deologia riscului, strns legat de logica actuarial a clasificrii,
definete anumite persoane n termenii statutului lor periculos i negativ n raport cu
altele (victimele) i, n consecin, sunt neutralizate i izolate n gulaguri care le
limiteaz iniiativele infracionale (P. O'Malley, 2002:207). n practica actual a
probaiunii, dup cum bine tii, evaluarea riscului a devenit aproape axiomatic. Tipul de
msur/intervenie recomandat, intensitatea supravegherii etc. sunt determinate n funcie
de nivelul identificat al riscului actual sau potenial. Deloc lipsit de prejudeci, ideologia
riscului constituie, dup o serie de cercettori, una dintre notele comune ale penalitii
postmoderne.
55
Animat de credina c n orice infractor exist o parte bun, pedeapsa modern a
asociat obiectivelor sale centrale - reabilitarea i reintegrarea - un numr de valori
conexe legate de respectarea demnitii persoanei i de protecia identitii sale. Spre
deosebire de aceast tradiie, asistm azi la reemoionalizarea pedepsei i la
transformarea ei ntr-un spectacol public al degradrii, n special n lumea anglo-
saxon (J. Braithwaite, S. Mugford, 1994). Dac Norbert Elias considera c n
modernitate pedeapsa a suferit o transformare radical, devenind un proces de
civilizare, odat cu renaterea culturii penale retributive, aprecia John Pratt, asistm la
un proces invers de decivilizare ("decivilizing) a controlului social i pedepsei.
Pedeapsa contemporan a revenit la spectacolul public; pedepsele sunt azi proiectate s
induc neplcere i vizeaz n mai mic msur reabilitarea i reintegrarea
persoanei; retorica i ideologia asociate sunt structurate n jurul limbajului i al imaginilor
brutale; exist un puternic sentiment de anxietate i spaim care d posibilitate
strategiilor nonmoderne, explicit coercitive i retributive, s fie acceptate ca metode
fireti de control al infracionalitii. (J. Pratt, 1998:505).
Exist i puncte de vedere autointitulate realit+cinice care analizeaz strategiile
recente de control al infracionalitii ca o economie a excesului. Peisajul postmodern
al controlului infracionalitii este simptomatic, dup o serie de cercettori, pentru
schimbrile profunde aduse la suprafa de globalizarea economic. ntr-o lume
globalizat a economiei de azi asistm la naterea unor regimuri care produc sistematic un
surplus de populaii n raport cu cererea economic. Aceste populaii de "flowed
consumers, pe care Z. Bauman (1997) le numete vagabonzii modernitii trzii",
alimenteaz pedeapsa postmodern n virtutea faptului c sunt deja produse ca un
exces pentru care investiiile nu mai sunt rentabile (S. Hallsworth, 2002:160). Ele sunt
considerate grupuri de risc ridicat i, n anumite sisteme de control social, sunt supuse
unor ngrdiri chiar nainte de a comite o fapt penal.
Am realizat aceast prezentare selectiv ca s nelegei c, ntr-adevr, peisajul
pedepsei postmoderne s-a schimbat radical i c, pe acest fond, i-a fcut loc bine-
cunoscutul slogan nelegem mai puin i pedepsim mai mult. Din pcate, firete, cu
importante variaii culturale i naionale, el a generat deja o practic consistent care,
aa cum observam mai sus, a condus la creterea ratelor ncarcerrii, inclusiv a
minorilor care au comis fapte penale. Mai are probaiunea un loc ntr-un asemenea
sistem centrat pe retribuie? Mai au reabilitarea i reintegrarea un rol n sistemele
actuale de control social?
Exist programe recent dezvoltate care combin ntre ele strategiile justiiei
alternative, mai exact probaiunea i ceea ce generic numim justiia restaurativ. Ele
conserv, parial, ethosul reabilitrii, sunt centrate pe victim, dar i pe infractor i pe
refacerea relaiilor compromise odat cu comiterea faptei penale. De altfel, justiia
restaurativ, sub forma medierii victim-infractor, a avut un rol esenial n reforma
sistemelor de justiie penal modern, n special a justiiei juvenile.
nainte de a ne ocupa de prezentarea acestor programe, care sunt ilustrative pentru
"what works n diferite comuniti, a dori s recapitulm mpreun cteva aspecte
legate de nelegerea/definirea probaiunii ca instituie socio-juridic alternativ. Fiind un
manual adresat celor care deja lucreaz n sistem, dar i celor care doresc s-i
construiasc o carier profesional n acest domeniu, am socotit util s relum aceste
aspecte i s aducem o serie de precizri suplimentare, precum i o serie de elemente
noi.
56
III& Per$ecti)e *i $uncte de )edere au$ra $roba!iunii ca intitu!ie ocio=uridic,
alternati),
III&7& A)anta=ele $roba!iunii 0a!, de $ri)area de libertate
ntr-o analiz recent referitoare la alternativele la pedeapsa cu nchisoarea, A.
Bottoms observa c ceea ce numim astzi sanciuni comunitare (probaiunea fiind doar
una dintre ele, aa cum vom observa mai jos; n.n., D.B.) sunt produsul unei istorii
agitate n care aceste instituii socio-juridice au trecut prin numeroase schimbri (A.
Bottoms, S. Rex and G. Robinson, 2004:1)
10
Dinamica alternativelor la contactul cu sistemul formal al justiiei penale i la
privarea de libertate trebuie ns apreciat, i subliniez acest lucru, n funcie de
contextele social culturale i schimbrile la nivelul ideologiilor i al politicilor generale de
guvernare. Prin urmare, configuraia acestei dinamici este variabil de la un spaiu
cultural la altul, de la un moment istoric la altul. Dincolo ns de aceast observaie, a
dori s reinei c exist cel puin dou semnificaii generale ale conceptului de
probaiune. Semnificaia general trimite la msurile i strategiile care vizeaz limitarea
contactului cu sistemul formal al justiiei penale ("probation is diversion) i, ntr-o
semnificaie aa-zis restrns, ea reprezint o alternati), la anc!iunile $ri)ati)e de
libertate.
n ordine istoric-cronologic, probaiunea a fost una dintre primele msuri
comunitare. Ea a fost iniial practicat, n diferite forme, n Marea Britanie nc din Evul
Mediu. n a doua jumtate a secolului al XX-lea ncepe s fie acceptat i n SUA.
Studiile i cercetrile n domeniu apreciaz ns c, n ciuda tradiiei apreciabile,
probaiunea modern s-a dezvoltat n secolul XX, n special dup cel de-al Doilea
Rzboi Mondial, n anii 60.
ntr-o analiz realizat sub egida Naiunilor Unite de nstitutul pentru Cercetarea i
Prevenirea nfraciunilor, J. Klaus
11
(J. Klaus, 1998:12) propunea patru argumente n
favoarea probaiunii i a msurilor comunitare:
" ",urile co"unitare unt "ult "ai $otri)ite $entru anu"ite ti$uri de in0rac!iuni *i
in0ractori8
" deoarece e)it, $ri)area de libertate *i %ncarcerarea( acete ",uri unt centrate
$e reinte'rarea %n co"unitate *i reabilitare( 0iind( din acete "oti)e( "ult "ai
u"ane8
" unt( %n 'eneral( "ai $u!in cotiitoare dec#t anc!iunile $ri)ati)e de libertate8
" $rin decre*terea nu",rului de conda"na!i din %nchiori e e)it,
u$raa'lo"erarea acetora *i e %"bun,t,!e*te calitatea $ro'ra"elor educati)e %n
care unt inte'ra!i cei care r,"#n %n deten!ie&
Promovarea i reglementarea juridic a sanciunilor neprivative de libertate s-au
fcut sub impactul unui complex de procese i mutaii, aa cum vom argumenta n acest
studiu. Cu toate acestea, nu putem s nu menionm faptul c generalizarea lor se
10
A. Bottoms, S.Rex and G. Robinson (2004), 3oN did Ne 'et here in A. Bottoms, S. Rex and G. Robinson
(Eds) Alternatives to Prison, Willan Publishing, Devon.
11
Klaus, J.F. (1998F( 3andboo4 0or Probation Ser)ice& -uideline 0or Probation Practitioner and Mana'er,
United Nations Publications, No.60, Rome, London.
57
leag i de reac!iile( $re.ente %n "ulte ite"e $enale( %"$otri)a ncarcerrii i efectelor
sale. M. Tonry i J. Petersila
12
identificau cel puin *ae e0ecte colaterale ale
%ncarcer,rii:
" reduc *anele celui care a i$,*it o $edea$, $ri)ati), de libertate de a+*i ',i un
loc de "unc,8
" $roduc e0ecte $e ter"en lun' au$ra ,n,t,!ii 0i.ice *i "entale a celui %ncarcerat8
" contribuie la i.olarea *i "ar'inali.area 0a"iliei lor8
" %nchioarea ete cri"ino'en,( o ade),rat, *coal, $entru in0ractori8
" $ericolul ca tilul de )ia!, *i )alorile %nchiorii , 0ie e2$ortate %n co"unitate8
" reac!ia la "ediul $enitenciar deter"in,( de "ulte ori( t,ri *i tendin!e autolitice etc&
Recomandrile fcute guvernelor de Raportul recent al Naiunilor Unite asupra
Alternati)elor la $ri)area de libertate (UNODOC, 2007) identific dou motive eseniale
pentru care msurile comunitare sunt alternative mai eficiente n comparaie cu privarea
de libertate:
Pri)area de libertate - se subliniaz n raport - %ncalc, %n "od ine)itabil cel $u!in
unele Dre$turi ale o"ului *i ete 0oarte cu"$,& Ade),rul ete c, "are $arte din
obiecti)ele ale $ot 0i reali.ate cu "ai "ult, e0icien!,( cu alte "i=loace& Alternati)ele la
$ri)area de libertate %ncalc, %n "ai "ic, ",ur, dre$turile o"ului *i unt "ai ie0tine&
E)aluate $e ba.a tandardelor dre$turilor o"ului *i a cheltuielilor i"$licate( ar'u"entele
%"$otri)a %ncarcer,rii unt 0oarte $uternice (UNODOC, 2007: 6).
13
III&9& De0ini!ii *i e"ni0ica!ii ale $roba!iunii
n ceea ce privete de0inirea $roba!iunii, literatura de specialitate apreciaz c nu
exist un concept care s descrie i s explice unitar aceast sanciune comunitar.
Site"ele de $roba!iune re0lect, $articularit,!ile de ti"$ *i $a!iu( culturale( econo"ice(
ale $oliticilor *i $racticii $enale dintr+un anu"it tat( $,tr#nd %n,( %n acela*i ti"$(
c#te)a tr,,turi 0unda"entale co"une( $recu" *i identitatea *i orientarea $ro0eional, a
conilierilor de $roba!iune&U (R. Harris, 1995, p. 4)
14
- n documentele Naiunilor Unite, probaiunea, ca sanciune dispus printr-o hotrre
judectoreasc, este definit Adre$t "etod, a$licat, unor in0ractori electa!i( ce cont,
%n u$endarea condi!ionat, a $ede$ei *i $unerea lor ub u$ra)e'herea $eronal, a
conilierului de $roba!iune $entru a li e acorda aiten!, *i Utrata"entU& (ONU, 1954,
p.4)
15
- Alte definiii prezente n literatura de specialitate caracterizeaz probaiunea ca ite"
E$ublic au $ri)atF care ad"initrea., 0urni.area unor er)icii $eciale *i 0unc!ionea., de
re'ul, ca ubite" al ite"ului "ai lar' al =uti!iei $enale& Ser)iciile ai'urate e re0er,
at#t la o$era!iuni de reabilitare( c#t *i de u$ra)e'here&
12
Tonry, M; Petersila, J (1999), Prion Reearch at the Be'innin' o0 97
t
Centur/, in Tonry and Petersila
(Eds) "Prisons", University of Chicago Press; pp. 5-6.
13
UNODOC (2007), 3andboo4 o0 baic $rinci$le and $ro"iin' $ractice On Alternati)e to I"$rion"ent
UNODOC( Cri"inal 5utice 3andboo4 Serie, United Nations.
14
Harris, R. (1995), Re0lection on Co"$arati)e Probation in K. Hamai, R. Ville, R. Harris, M. Hough and U.
Zvekic (eds) Probation Round the Morld& A Co"$arati)e Stud/, London and New York: Routledge.
15
Organizaia Naiunilor Unite (1954), Euro$ean Se"inar on Probation, London 20-30 October 1952. New
York: United Nations (Document St-TAA-SER.C).
58
- Probaiunea a fost de asemenea caracterizat Aca "etod, de $ede$ire( cu un
$ronun!at caracter ocio+$eda'o'ic( ce cont, %n echilibrul dintre u$ra)e'here *i
aiten!,& Ea e a$lic,( 0,r, ta2,( unor in0ractori electa!i %n 0unc!ie de $articularit,!ile de
$eronalitate( ti$ul de in0rac!iune co"i *i rece$ti)itate( %n rela!ie cu un ite" al c,rui
co$ ete de a o0eri in0ractorului o *an, de a+*i chi"ba tilul de )ia!,( de a e inte'ra
%n ocietate( 0,r, ricul de a co"ite noi 0a$te $enaleU& (C.G. Cartledge( 1995 p. 3-4).
16
n ciuda varietii lor, aceste definiii reflect o tendin mai general de flexibilizare a
sistemului de sanciuni prezente n majoritatea sistemelor penale, de descentralizare i
transfer la nivelul comunitilor locale a unor atribuiuni de control social. n acelai timp,
trebuie s observm c aceast tendin a favorizat dezvoltarea programelor de integrare
a tuturor actorilor sociali - victim, comunitate, infractor - n procesul controlului
infracionalitii, al prevenirii i rezolvrii conflictelor.
III&:& Practica $roba!iunii: de la $roba!iunea tradi!ional, la $roba!iunea inteni),
*i $roba!iunea *oc
Semnificaiile conceptului i practicii probaiunii n lume - mutaiile survenite n timp -
nu pot fi conturate n afara varietii formelor sub care a evoluat n diferite momente, n
diferite spaii socio-culturale i legislaii penale.
Una dintre cele mai rspndite sanciuni comunitare a fost A$roba!iunea
tradi!ional,U& Ea consta n suspendarea executrii unei pedepse mai severe (de regul
cea privativ de libertate) i rmnerea n comunitate a infractorului, sub supraveghere.
n timpul acestei perioade (ter"en de %ncercare %n unele le'ila!ii $enaleF( persoana
presteaz mai departe o activitate, i continu studiile, rmne n familie. Ea are
obligaia - prevzut de regul n hotrrea de suspendare a executrii - s se
ntlneasc regulat cu consilierul de probaiune, s respecte un numr de interdicii i
limitri (ale unor drepturi) hotrte de instan pe baza prevederilor legale.
17
Probaiunea tradiional punea accent att pe reabilitare, ct i pe control. Echilibrul
dintre reabilitare, control i pedeaps reprezint specificul probaiunii tradiionale.
Pentru a spori eficacitatea probaiunii tradiionale, unele legislaii au introdus,
naintea suspendrii, o scurt perioad de ncarcerare. Aceast form este cunoscut sub
numele de A$roba!iune *ocU& Dac experimenteaz, fie i pentru o scurt perioad de
timp, condiiile i restriciile impuse de viaa din penitenciar, infractorul va fi mai puin
nclinat s ncalce condiiile impuse de hotrrea de liberare condiionat i cu att mai
puin s comit noi infraciuni.
Dup anii 90, sub presiunea comunitilor, a preteniilor sale sporite pentru siguran
i securitate, dar i ca mijloc de reducere a supraaglomerrii nchisorilor, s-a dezvoltat
sistemul A$roba!iunii inteni)eU (supravegherea prin probaiune intensiv). Ea se
situeaz ntre ncarcerare i probaiunea tradiional att n ce privete pedepsirea,
gradul de siguran comunitar, ct i n privina costurilor material-financiare (A.
Lurigio, J. Petersila, 1992:6).
18
Spre deosebire de cea tradiional, probaiunea intensiv
pune accent pe supraveghere i mai puin pe reabilitare.
16
Cartledge, C.G., Tak, P.J.P i Tomic - Malic, M (1995), Probation in Euro$e in K.Hamai , lucr. cit.
17
Vezi n legislaia penal romn, art. 86(1), 86(2), 86(3) i 103 din Codul penal.
18
Lurigio, A.J; Petersila, J (1992), 6he E"er'ence o0 Inteni)e Probation n J.M. Byrane, A.L. Lurigio, J.
Petersila (Eds) S"art Sentencin'& 6he E"er'ence o0 Inter"ediate Sanction, Sage Publications, Newbury
Park.
59
n unele sisteme penale, probaiunea se pronun n asociere cu alte sanciuni
neprivative de libertate - cu munca neremunerat n folosul comunitii, amenda,
supravegherea electronic etc.
n diferite forme sau variante - este astzi una dintre cele mai rspndite i folosite
sanciuni neprivative de libertate. Reglementarea i practica sa suport, firesc, impactul
tradiiilor i al particularitilor socio-culturale ale comunitii. Varietatea socio-cultural a
comunitilor pe care se grefeaz explic, aa cum subliniam mai sus, absena unei
perspective unitare asupra definirii acestei instituii. Cu toate acestea, ea pstreaz un
nucleu tare( identificat de experii n domeniu ca Areconciliere %ntre indi)id *i 'ru$( o a
doua *an, o0erit, $eroanei care a %nc,lcat UcontractulU de a r,"#ne %n co"unitateU&
EMcI)or( 7II?( $& 97>F
7I
IV& Proba!iunea *i $ro'ra"ele de =uti!ie retaurati),& Aiten!a )icti"elor
in0rac!iunilor
Observam mai sus faptul c anii '80-'90 au marcat o cretere fr precedent a ratei
infracionalitii n toat lumea occidental. Pe acest fond, instituiile penalitii moderne i,
odat cu ele, serviciile de probaiune au intrat ntr-o serioas criz de legitimitate. Au fost
repuse n discuie intitu!iile $enale Nel0are+ite *i( %n $ecial( "odelele centrate $e
reabilitarea in0ractorilor $rin $ro'ra"ele de $roba!iune tradi!ional,.
n ncercarea de a soluiona cri.a reabilit,rii, aa cum fusese declarat, alarmist i
inexact, de Martinson
20
ntr-un articol din 1974, serviciile de probaiune au cutat soluii
noi, creative, care s permit eficacitate sporit n controlul infracionalitii. Pe acest
fond, Serviciul de probaiune dintr-un orel canadian, Kitchener-Ontario, a iniiat o
procedur care a intrat n istorie drept primul program de mediere victim-infractor: aa-
numitul e2$eri"ent Vitchener sau ca.ul El"ira. n discuia unui caz de furt n care erau
implicai doi tineri din oraul canadian Elmira, tnrul consilier de probaiune Mark
Yantzi a fcut o propunere care avea s devin istorie. N-ar fi oare bine ca cei doi
infractori s se ntlneasc cu victimele? (...) Ca membru al bisericii Mennonite, care
pstra o puternic tradiie a Reformei Protestante din secolul al XV-lea, Yantzi admira
efectele pacificatoare pe care le aveau ntlnirile directe dintre infractori i victime
(Peachey, in G. Johnstone, 2003:178). n forma n care s-a desfurat iniial proiectul
cei doi tineri nsoii de doi consilieri de probaiune, Yantzi i Worth au trecut pe la toate
victimele de la care au furat, le-au spus cine sunt i ce au fcut (...) n total, cei doi
tineri au discutat cu 21 de victime i au restituit, n trei luni, integral pagubele produse.
(...) Comentnd ulterior decizia de a participa la acest proiect, unul dintre cei doi tineri
spunea c alegerea sa a fost o chestiune de respect de sine, c nu dorea s triasc
uitndu-se tot timpul peste umr (Peachey, in G.Johnstone, 2003:179, 180). Pe baza
acestui experiment, Yanzi i Worth au propus, n vara anului 1975, un proiect pe care l-
au numit Proiectul de Reconciliere Victi",+In0ractor (Victim-Offender Reconcilliation
Project, VORP).
19
Mcvor, G (1995), Practitioner E)aluation in Probation n J. McGuire Mhat Mor4: Reducin'
Reo00endin'-uideline 0ro" Reearch and Practice, Chichester, Wiley and Sons Ltd.
20
n legtur cu critica concluziei la care ajungea Martinson, nothin' Nor4, ntemeiat pe o analiz statistic
i pe interpretare superficial a datelor, vezi articolul lui Francis T. Cullen, 6he 6Nel)e Peo$le Mho Sa)ed
Rehabilitation: 3oN the Science o0 Cri"inolo'/ Made a Di00erence, Criminology, Vol. 43 Number 1, 2005.
60
Practicat iniial sub forma unor proiecte experimentale, ulterior ca programe
explicite de control al infracionalitii, dar i ca rspuns la nevoile victimei, medierea-
concilierea victim-infractor s-a rspndit rapid pe toate continentele. n programele de
acum treizeci de ani erau implicai n primul rnd infractori minori i victimele lor directe,
n cazul unor infraciuni de gravitate redus sau medie. La ora actual, medierea
victim-infractor se realizeaz pentru toate tipurile de infraciuni (situaia difer sensibil
de la o legislaie la alta), inclusiv n cazuri de omucidere, viol, tlhrie etc., i integreaz
att infractori majori, ct i minori.
Sigur, astzi ne ntrebm dac, *i %n ce ",ur, $ute" conidera "edierea )icti",+
in0ractor o $ractic, retaurati), de re.ol)are alternati), a con0lictelor, o simpl
"odalitate $ra'"atic, de re.ol)are a con0lictelor 0,r, )irtu!i retaurati)e, sau dac a
rmas, aa cum a fost iniial, o trate'ie alternati), de li"itare *i reducere a contactului
cu ite"ul 0or"al al =uti!iei $enale ori o soluie de al)are a de"erului de reabilitare(
%n $ecial %n itua!ia "inorilor care au co"i 0a$te $enale? La aceste ntrebri nu exist
rspunsuri unice. Exist i asemnri, i diferene ntre jurisdiciile naionale (vezi mai
jos, n acest studiu, discuia despre practicile justiiei restaurative, precum i articolele
colegilor din Marea Britanie i din Romnia). n unele dintre ele medierea victim-
infractor este doar o trate'ie alternati), (diversionary strategy) complementar
probaiunii, de limitare a contactului cu sistemul justiiei penale, rmnnd, deci,
centrat pe problemele infractorului i, doar n subsidiar, pe problemele victimei. n
aceast situaie vorbim de un de"er "ini"alit, care rmne legat de sistemul justiiei
penale formale i de problemele infractorului. Aa cum menionam cu alt ocazie ca o
alternativ la sistemul contradictorial din instane de rezolvare a conflictului, medierea
victim-infractor vizeaz repararea consecinelor faptei penale prin intermediul unor
strategii interpersonale sprijinite i facilitate de o a treia persoan (mediatorul). n ciuda
faptului c poate avea (indirect) efecte restaurative, ea reprezint, mai degrab, un
transfer al tranzaciei din dreptul civil la conflictul penal sau la alte tipuri de conflicte. Din
acest motiv, medierea victim-infractor reprezint de"erul "ini"alit din =uti!ia
retaurati),, apropiat i asemntor demersului realizat n instane. Totui, att
practicile justiiei restaurative, ct i medierea victim-infractor pot fi vzute pe acelai
continuum, avnd la o extrem sistemul instanelor de rezolvare a conflictelor, iar la
cealalt, strategiile informale ntemeiate pe participarea comunitii la rezolvarea
conflictelor. ntre aceste dou extreme se poziioneaz o varietate de forme alternative
de rezolvare a conflictelor care pstreaz, n diferite proporii, caracteristici din ambele
extreme (Balahur n . Aertsen, D. Miers, 2007). Dac analizm medierea victim-
infractor dintr-o $er$ecti), "a2i"alit,, atunci fr ndoial c VOM r,"#ne doar la o
$ractic, cu )alen!e retaurati)e li"itate la retituire& n acelai articol menionat mai sus
apreciam c, ntr-o concepie maximalist, justiia restaurativ este o strategie de
reconstrucie a reelelor reciprocitii organizate i a solidaritii civice (R. Putnam,
1995:20), precum i a comunitii i democraiei sau cel puin a competenelor de a fi
democrat (Braithwaite, 2002:132). Ea ar putea fi, de asemenea, considerat dintr-o
perspectiv maximalist ca strategie de dezvoltare a capitalului social (...) i participrii
civice prin nvare i decizie participativ. (Wachtel and McCold, 2000:118) (D.
Balahur n . Aertsen, D. Miers, 2007)
ns, dincolo de evalurile pe care le realizm astzi - cnd proiectele i programele
de rezolvare alternativ a conflictelor sunt rspndite pe toate continentele, n peste 100
de ri (D. Van Ness, 2005) - nu putem s nu remarcm c ecoul i mai ales
rspndirea rapid a programelor de reconciliere victim-infractor au favorizat
transferurile. Astfel, sinergiile dintre diferite practici i programe au generat acest curent
viguros pe care l caracterizm astzi cu ajutorul conceptului umbrel de justiie
61
restaurativ. n Retorati)e 5utice and Re$oni)e Re'ulation (2002:8), John
Braithwaite meniona peste 300 de programe n America de Nord, peste 500 n Europa,
peste 400 n Canada. G. Bazemore i M. Schriff (2005) identificau peste 500 de
programe de justiie restaurativ n SUA implementate n cadrul procesului de reform a
justiiei juvenile.
nstructive nu numai pentru cercetarea, dar i, n primul rnd, pentru dezvoltarea
programelor restaurative sunt transferul de bune practici, diversitatea i combinaiile cu
modelele tradiionale, ameliorrile i completrile cu experiena acumulat n diferite
proiecte etc. Acest ite" dechi a generat o mare varietate de "odele de =uti!ie
retaurati), care se aplic n diverse tipuri de conflicte i de organizaii. niiatorul
"edierii %n 'ru$ 0a"ilial %n Autralia mi relata faptul c dou evenimente l-au influenat
decisiv, n anii 90, ca ofier de poliie care se ocupa de minorii delincveni, s dezvolte i
s implementeze un model de justiie restaurativ care astzi poart numele primei
comuniti australiene n care a fost aplicat, i anume Wagga Wagga (the Ma''a
Ma''a Model o0 Con0erencin'). Practica Maori de a lucra mpreun cu familiile copilului
delincvent, de a integra victima i persoanele ei de sprijin i s-au prut lui O'Connell
mijloace noi prin care putea preveni, n colaborare cu asistenii sociali, comportamentul
infracional al copiilor i tinerilor. Pornind de la aceast practic i n strns legtur cu
teoria lui Braithwaite (Braithwaite, 1989), care propunea o strategie de reintegrare
ntemeiat pe respectarea demnitii persoanei care a comis fapte penale i pe
sentimentul de ruine, O'Connell a dezvoltat un nou "odel de =uti!ie retaurati),.
Principalele amendamente aduse practicii Maori au vizat structurarea procesului de
mediere (conferencing) pe baza unui ghid (cri$t), a unui set de ntrebri (retorati)e
Wetion) ce au rolul de a conduce procesul la rezultatele dorite, respectiv la restituire,
scuze fa de victim i comunitate, exprimarea regretului pentru fapta comis i
identificarea n comun a mijloacelor de reparaie material i emoional a consecinelor
faptei penale etc. Pe baza unui script ajustat, ea a putut fi aplicat i n cauzele n care
nu existau victime directe i, ulterior, n dezvoltarea unor microcomuniti restaurative n
coli sau n alte organizaii. Aceast practic s-a rspndit rapid n Australia, SUA,
Europa i Asia.
Astzi, n majoritatea statelor europene, programele de justiie restaurativ
funcioneaz alternativ cu diverse tipuri i forme de probaiune. n altele exist strategii
combinate care mbin probaiunea i medierea victim-infractor. Exemplele actuale de
bun practic - i aici am n vedere reducerea recidivei - evideniaz rata ridicat de
succes a programelor care combin ntre ele practicile alternative.
* * *
Practicile restaurative, n marea lor diversitate, mprtesc o serie de trsturi i
valori comune. ntre ele, respectul pentru de"nitate *i dre$turile o"ului re$re.int,
standarde generale, comune pentru orice strategie alternativ. Standardele i valorile
fundamentate de reglementrile europene i internaionale n materia drepturilor omului
fixeaz limitele legale ale interveniei acestor programe.
VF Standarde euro$ene *i interna!ionale %n "ateria $roba!iunii *i a anc!iunilor
alternati)e
ntre dimensiunile i aspectele care unesc practica probaiunii n lume se numr,
fr ndoial, i existena unor valori i standarde comune reglementate att n
Sistemul universal, ct i n cel regional al Drepturilor Omului. ndiferent de
particularitile existente n legislaiile i practicile naionale ale probaiunii, re$ectarea
62
$rinci$iilor( nor"elor *i )alorilor dre$turilor o"ului ete obli'atorie( at#t %n rela!iile cu
in0ractorul( c#t *i cu )icti"a *i co"unitatea& n strns legtur cu alte criterii,
$re)ederile le'ila!iei interna!ionale a dre$turilor o"ului 0urni.ea., tandardele
inter)en!iei( e)alu,rii *i e0icacit,!ii acti)it,!ii conilierilor *i er)iciilor de $roba!iune&
mpactul drepturilor omului asupra dezvoltrii legislaiei i practicii msurilor
alternative e $oate die"ina %n c#te)a direc!ii e"ni0icati)e :
" Re'le"entarea nor"ati)+=uridic, a anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate %n di0erite
con)en!ii( $acte( *i declara!ii ale dre$turilor o"ului ado$tate %n ite"ul
Na!iunilor Unite *i %n ite"ul euro$ean8
" Elaborarea unor $rinci$ii ale =uti!iei $enale %nte"eiate $e dre$turile o"ului8
" Crearea unor "ecani"e de "onitori.are a i"$le"ent,rii *i re$ect,rii
dre$turilor o"ului8
" Reali.area cadrului =uridic al coo$er,rii interna!ionale %n direc!ia $re)enirii *i
co"baterii in0rac!ionalit,!ii8
" De.)oltarea( ub e'ida Na!iunilor Unite *i a or'ani"elor euro$ene( a
$roiectelor re'ionale *i 'lobale de cercetare a in0rac!ionalit,!ii8 a cre,rii
in0ratructurii Eintitute de cercetare care 0unc!ionea., ub directa %ndru"are a
Co"iiei Na!iunilor Unite $entru Pre)enirea In0rac!ionalit,!ii *i 5uti!iei Penale
au a Coniliului Euro$eiF neceare reali.,rii $eriodice a tudiilor *i cercet,rilor
%n "aterie&
V&7& Nor"e( )alori *i $rinci$ii 0unda"entale $re.ente %n docu"entele
interna!ionale *i euro$ene %n "ateria dre$turilor o"ului
V&7&7& Standarde( )alori *i nor"e re'le"entate de Declara!ia Uni)eral, a
Dre$turilor O"ului
Cadrul cel mai general care a condus la reglementarea sanciunilor comunitare, att n
sistemul Naiunilor Unite, ct i n sistemul european, l reprezint Declara!ia
Uni)eral, a Dre$turilor O"ului( adoptat de Adunarea General a Naiunilor Unite la 10
decembrie 1948
21
.
Prin intermediul principiilor statuate i prin lista drepturilor civile i politice
reglementate, declaraia este la originea micrii de umanizare i de reconstrucie a
legislaiilor penale n acord cu valorile demnitii umane. Declaraia menioneaz pentru
prima oar ntr-un document de drept internaional $rinci$iul le'alit,!ii incri"in,rii,
prezumia de nevinovie, aplicarea legii penale mai favorabile, dreptul de a beneficia de un
proces corect, instrumentat de o instan competent, obiectiv etc.
Declaraia reglementeaz nu numai drepturile, dar i obli'a!iile 0a!, de co"unitate,
aceasta reprezentnd, n termenii art. 29, alin. 1, singurul cadru al dezvoltrii libere i
depline a personalitii individului".
Lista drepturilor i principiilor reglementate n Declaraie a fost extins considerabil
n cadrul celei de Aa doua 'enera!iiU de drepturi ale omului reprezentat de Pactul
21
Adoptat de Adunarea General a ONU prin Rezoluia 217 A () din 10 decembrie 1948.
63
interna!ional cu $ri)ire la dre$turile ci)ile *i $olitice
22
i Pactul interna!ional cu $ri)ire la
dre$turile econo"ice( ociale *i culturale&
Pactul au$ra dre$turilor ci)ile *i $olitice dezvolt i extinde sfera drepturilor civile i
politice, introduce noi principii i garanii judiciare mpotriva exerciiului abuziv al puterii
publice. ntre acestea se numr:
5 egalitatea persoanelor n faa oricrei instane, precum i dreptul ca litigiul s fie
examinat echitabil i public de ctre o instan competent, independent i
imparial (art. 14, alin. 1);
5 drepturile persoanelor care ispesc o pedeaps privativ de libertate (art. 10);
5 proceduri speciale pentru minorii care au comis infraciuni (art. 14, alin. 4);
5 autoritatea de lucru judecat (art. 14, alin. 7);
5 regimul penitenciar i tratamentul condamnailor (art. 10, alin. 1);
5 regimul penitenciar al infractorilor minori (art. 10, alin. 2, lit. b i alin. 3);
5 dreptul de a nu fi supus torturii, unor pedepse sau tratamente crude, inumane
sau degradante (art. 7) etc.
V&7&9& Carta dre$turilor 0unda"entale a Uniunii Euro$ene
Fr a pierde din vedere c ite"ul dre$turilor o"ului ete unitar *i indi)i.ibil i c
fiecare document extinde lista drepturilor recunoscute i protejate, voi face mai jos cteva
precizri legate de unul dintre cele mai recente documente n materie adoptate la nivelul
Uniunii Europene. Ca membr a Uniunii Europene, Romnia i toate instituiile publice,
instanele, persoanele juridice etc. au obligaia de a respecta normele Dreptului
comunitar care beneficiaz de supremaie (n raport cu dreptul naional) i de efect direct.
Tratatul de la Amsterdam (n vigoare de la 1 mai 1999) prevede n art. 6(2) c
Uniunea va respecta drepturile fundamentale garantate de Convenia European a
Drepturilor Omului, n,cute din tradi!ia contitu!ional, co"un, a tatelor "e"bre *i
recunocute ca $rinci$ii 'enerale de dre$t co"unitar. Un nou articol introdus de Tratatul
de la Amsterdam - art. 6(1) - prevede c Uniunea European se fundamenteaz pe
principiile libertii, democraiei drepturilor omului i statului de drept. Pornind de la
prevederile Tratatului de la Amsterdam, Consiliul European de la Cologne (iunie 1999) a
decis elaborarea unui document propriu al Uniunii Europene care s fac vizibile aceste
drepturi pentru cetenii Europei.
Carta dre$turilor 0unda"entale a Uniunii Euro$ene a fost proclamat n mod solemn
la 7 decembrie 2000 n cadrul reuniunii Consiliul European de la Nisa. Ea reprezint
documentul propriu al Uniunii Europene n materia promovrii i proteciei drepturilor
omului. Carta reglementeaz un set de drepturi fundamentale pe care orice cetean al
UE, indiferent de circumstanele n care se afl, poate s i le valorifice nestnjenit. Ea
a fost introdus n legislaia primar de Tratatul de la Lisabona (semnat la 31 decembrie
2007). n consecin, drepturile reglementate trebuie observate n activitatea oricrei
instituii.
22
Ambele pacte au fost adoptate i deschise spre semnare de Adunarea General a Naiunilor Unite la 16
decembrie 1966. Primul a intrat n vigoare la 23 martie, iar cel de-al doilea, la 3 ianuarie 1976. Romnia a
ratificat pactele la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212, publicat n Buletinul Oficial al Romniei, partea ,
nr.146 din 20 noiembrie 1974.
64
Pentru discuia noastr referitoare la msurile i sanciunile alternative au relevan
direct un numr de drepturi reglementate de Cart, am s enumr ilustrativ cteva
dintre ele. Carta reglementeaz pentru prima oar ntr-un document interna!ional dre$tul
$eroanei la de"nitate
9:
& Capitolul 1 al Cartei, De"nitatea, reglementeaz un set de
drepturi fundamentale care protejeaz aceast valoare. Articolul 1 din Cart prevede c
De"nitatea u"an, ete in)iolabil,& Ea trebuie re$ectat, *i $rote=at,& Din
reglementarea referitoare la inviolabilitatea demnitii umane rezult c acestei valori
nu-i pot fi aduse restrngeri/limitri n nici o circumstan sau mprejurare. nterpretat n
coroborare cu alte prevederi europene i internaionale n materia drepturilor omului,
rezult c de respectarea demnitii trebuie s se bucure orice persoan, inclusiv n
situaia n care este suspectat sau gsit vinovat de comiterea unei fapte penale sau
ori de cte ori intr n contact cu sistemul formal al justiiei penale.
De un interes special pentru demersul nostru sunt i articolele 2 i 4 care interzic
pedeapsa capital (art. 2), precum i tortura, pedepsele i tratamentele crude inumane
sau degradante. Capitolul V al Cartei, referitor la Justiie (art. 47-50), reglementeaz
drepturile fundamentale ale persoanelor n contact cu sistemul de justiie. Articolul 49
reglementeaz principiile le'alit,!ii *i $ro$or!ionalit,!ii ntre fapta comis i pedeapsa
pronunat. Menionam mai sus faptul c diversificarea sanciunilor penale i
introducerea unei palete mai largi de opiuni, ntre care i msurile alternative, s-au
realizat, ntre altele, n co$ul re$ect,rii $rinci$iului $ro$or!ionalit,!ii.
Carta drepturilor fundamentale precizeaz, n preambul, c drepturile comune cu
Convenia European a Drepturilor Omului vor fi interpretate n acord cu jurisprudena
Curii Europene a Drepturilor Omului. Prin urmare, prevederile Conveniei Europene a
Drepturilor Omului
24
i ale celor 14 protocoale opionale sunt, de asemenea, de referin.
V&7&:& Mecani"e *i $roceduri euro$ene %n do"eniul libert,!ii( ecurit,!ii *i =uti!iei&
Proba!iunea tran0rontalier,
Tratatul de la Amsterdam prevedea crearea, la nivel european, a unui spaiu al
libertii securitii i justiiei. Pe baza acestei prevederi, Comisia European a nfiinat
un directorat specializat - Libertate, Securitate i Justiie (DG Freedom, Security and
Justice http://ec.europa.eu/dgs/justice_home). n materia justiiei penale, activitatea
acestui directorat urmrete creterea eficienei prevenirii i controlului infracionalitii
transfrontaliere. n acelai timp, n acord cu prevederile din Tratatul de la Amsterdam (i
ale Tratatului de la Nisa), are un rol esenial n asigurarea egalitii n drepturi a
cetenilor indiferent de statul sub a crui jurisdicie se judec o anumit cauz.
Directoratul pentru Libertate, Securitate i Justiie a elaborat recent un $roiect de deci.ie
re0eritor la $roba!iunea tran0rontalier,& n documentul justificativ se menioneaz faptul
c hotrrile judectoreti de punere sub probaiune nu pot fi executate n situaiile n
care persoana condamnat are domiciliul n alt stat membru. Proiectul de decizie
intenioneaz crearea cadrului juridic la nivel european, care s permit realizarea
supravegherii de ctre serviciile de probaiune de la domiciliul persoanei chiar dac
hotrrea judectoreasc a fost pronunat n alt stat membru. O astfel de reglementare
va extinde competenele serviciilor de probaiune.
23
Demnitatea este prezent ca valoare central n documentele de referin, europene i internaionale, n
materia drepturilor omului. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este ns primul document care
transform demnitatea ntr-un drept.
24
Adoptat de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950 - intrat n vigoare n 1953.
65
V&7&;& Re'le"entarea ",urilor *i anc!iunilor alternati)e %n ite"ul
Coniliului Euro$ei
Probaiunea s-a schimbat mult n Europa. Aa cum am observat mai sus, n relaia
juridic generat de infraciune s-au modificat ierarhiile i prioritile. Sigurana
comunitilor, centrarea pe victim i pe nevoile sale de recuperare i reparaie au
devenit preocupri majore ale politicilor penale actuale.
A trecut mai mult de un deceniu i jumtate de cnd Consiliul Europei adopta
Recomandarea nr. (92)16 referitoare la ARe'ulile euro$ene cu $ri)ire la anc!iunile *i
",urile co"unitareX. n timp ce ele au contribuit, n bun msur, la remodelarea
sistemelor penale, la flexibilizarea sistemului de sanciuni i la introducerea msurilor i
strategiilor alternative, schimbrile din practica probaiunii i, mai larg, din politicile
penale impun elaborarea unor noi standarde i regulamente. Reuniunea comun,
desfurat recent, a Comitetului European asupra Problemelor Criminalitii a
Consiliului Europei (Euro$ean Co""ittee on Cri"e Proble" o0 the Council o0 Euro$eF
i a Conferinei Europene Permanente pentru Probaiune (CEP) a decis realizarea, n
2009, a unui studiu asupra schimbrilor survenite n probaiune n cele 47 de state
membre ale Consiliului Europei. Pentru realizarea acestei cercetri au fost desemnai
doi experi, Rob Canton de la Universitatea De Montfort (Leicester, UK) i Anton van
Kalmthout de la Universitatea Tilburg (The Netherlands). Pe aceast baz, experii, n
colaborare cu Consiliul Cooperrii Penologice (Council of Penological Cooperation), vor
formula recomandri ce vor fi supuse aprobrii Consiliului de Minitri la sfritul anului
2009. Noul set de reguli ar trebui s intre n vigoare n 2010.
Sigur, deocamdat, raportndu-ne la ceea ce este n vigoare, v reamintesc cteva
dintre valorile, normele i principiile prevzute de Recomandarea Consiliului Europei nr.
(92)16 referitoare la ARe'ulile euro$ene cu $ri)ire la anc!iunile *i ",urile co"unitareB&
n sistemul european de protecie a drepturilor omului, ideea de a integra
comunitatea i n special victima n cadrul justiiei penale aparine, aa cum observam
mai sus, Consiliului Europei. Coniliile de reabilitare( nfiinate n 1979, au reprezentat o
prim tentativ de instituionalizare a tratamentului comunitar al persoanelor care au
comis infraciuni.
Elaborarea unui document european special n materia drepturilor omului, care
reglementeaz sanciunile neprivative de libertate, s-a realizat, de asemenea, sub egida
Consiliului Europei. La 19 octombrie 1992, Consiliul Europei adopta Recomandarea nr.
(92)16 referitoare la ARe'ulile euro$ene cu $ri)ire la anc!iunile *i ",urile
co"unitare&"
25
Valorile, principiile i normele care fundamenteaz aceste reguli se
ntemeiaz pe unul dintre cele mai importante i eficace documente regionale n materia
drepturilor omului, respectiv pe Con)en!ia Euro$ean, a Dre$turilor *i Libert,!ilor
1unda"entale ale O"ului( semnat la Roma, sub auspiciile Consiliului Europei, la 4
noiembrie 1950. Ea prezint o semnificaie special pentru dreptul internaional al
drepturilor omului din mai multe motive: a fost primul tratat din lume n materie; el a
nfiinat prima procedur i curte internaional unde se pot adresa plngeri n domeniul
drepturilor omului; este cel mai dezvoltat i eficient dintre toate sistemele de drepturi ale
omului; jurisprudena dezvoltat este cea mai extins n comparaie cu orice alt sistem
internaional etc.
25
www.coe/fr/engl/legaltxt.
66
Elaborarea ARe'ulilor euro$ene cu $ri)ire la anc!iunile *i ",urile co"unitare"
26
a
avut trei obiecti)e $rinci$ale:
5 s stabileasc un set de reguli care s ofere standarde pentru legislaiile
naionale n materia sanciunilor alternative;
5 s realizeze un sistem de garanii mpotriva nclcrii drepturilor omului ale
infractorilor supui unor asemenea sanciuni;
5 s creeze un ansamblu de reguli/standarde celor care sunt rspunztori de
implementarea i administrarea acestor msuri. Ele au fost considerate o
completare la regulile europene referitoare la regimul de detenie n nchisori
(European Prison Rules) adoptate n 1987.
Utile acum un deceniu i jumtate, ele vor fi nlocuite (ncepnd din 2010 ) cu un
nou set de reguli, adaptat orientrilor i tendinelor actuale din sistemele de justiie
penal.
<n loc de conclu.ii
S-au schimbat multe n ultimii ani, aa cum am ncercat s v sugerez n acest
capitol. Nu este nimic nefiresc dac nelegem lecia pluralismului socio-juridic, a
diversitii surselor reglementrii sistemului justiiei alternative. Pe msur ce zeitgeistul
neoliberal se va face simit i n Romnia, este de anticipat c vor interveni, n
continuare, schimbri importante.
BIBLIO-RA1IE
vo Aertsen, David Miers. (Eds) (2007), Retorati)e 5utice: E)aluati)e 1indin' in Euro$e, Frankfurt,
Polizei und Wisenschaft.
Philip Allott (1995), Recontitutin' 3u"anit/ + NeN International LaN, European Journal of nternational
Law, vol. 13, no. 2.
vo Aertsen, Tom Daems and Luc Robert (2006), Intitutionali.in' Retorati)e 5utice, Devon, Willan
Publishing.
Doina Balahur, Brian Littlechild and Roger Smith (Eds) (2007), Retorati)e 5utice De)elo$"ent in
Ro"ania and -reat Britain, "Al.. Cuza University Press.
Doina Blahur, Alessandro Padovani and Sabrina Brutto (2008), Probation and Retorati)e 5utice in
Ro"ania and Ital/, "Al.. Cuza University Press.
Doina Balahur (2004), Probation and Co""unit/ Reinte'rationLProba!iune *i Reinte'rare Co"unitar,,
Bucureti, Ed. Didactic i Pedagogic.
Doina Balahur (2007), Retorati)e 5utice and Victi"+O00ender Mediation in Ro"ania( in David Miers,
vo Aertsen (Eds), Retorati)e 5utice: E)aluati)e 1indin' in Euro$e( Frankfurt, Polizei und
Wisenschaft.
Boaventura de Sousa Santos (1988), Droit: une carte de la lecture de0or"He& Pour une conce$tion
$ot"oderne du droit, Droit et Socit, no.10, 1988.
Anthony Bottoms, S. Rex and G. Robinson (2004), 3oN did Ne 'et here( in A. Bottoms, S. Rex and G.
Robinson (Eds) Alternati)e to Prion, Willan Publishing, Devon.
Anthony Bottoms (2003), So"e Sociolo'ical Re0lection on Retorati)e 5utice, in Andrew von Hirsch,
Julian Roberts, Anthony Bottoms, Retorati)e 5utice and Cri"inal 5utice, Oxford and Portland, Hart
Publishing.
26
www.coe/fr/engl/legaltxt.
67
John Braithwaite (2002), Retorati)e 5utice and Re$oni)e Re'ulation, Oxford, Oxford University
Press.
John Braithwaite (2002), In Search 0or Retorati)e 5uri$rudence, n Lode Walgrave (Ed), Retorati)e
5utice and the LaN, Devon, Willan Publishing.
John Braithwaite (1989), Cri"e( Sha"e and Reinte'ration, Cambridge, Cambridge University Press.
John Braithwaite (2000), Deco"$oin' a 3olitic Viion o0 Retorati)e 5utice, Contemporary Justice
Review, 3(4), 433-440.
John Braithwaite, Heather Strang (2000) (Eds), Retorati)e 5utice in Ci)il Societ/, New York,
Cambridge University Press.
John Braithwaite, Stephen Mugford (1994), Condition o0 Succe0ul Reinte'ration Cere"onie:
Dealin' Nith 5u)enile O00ender, British Journal of Criminology, nr. 34, 139.
Eugen Ehrlich, 1unda"ental Princi$le o0 Sociolo'/ o0 LaN, in Roger Cotterrell, 6he Sociolo'/ o0 LaN: An
Introduction, London, Butterworth, 1992.
David Garland (2006), Conce$t o0 Culture in the Sociolo'/ o0 Punih"ent, Theoretical Criminology,
Vol. 10, nr. 4, 419-447.
David Garland (1985), Punih"ent and Mel0are: A 3itor/ o0 Penal Strate'ie, Aldershot.
David Garland (1990), Punih"ent and Modern Societ/, Chicago, The University of Chicago Press.
David Garland (2001), 6he Culture o0 Cri"e Control& Cri"e and Social Order in Conte"$orar/ Societ/,
Oxford, Oxford University Press.
Kevin Haines, David O'Mahony (2006), Retorati)e A$$roache( Youn' Peo$le and Youth 5utice, in
Barry Goldstone, and Muncie, J. (eds.) 6he NeN Youth 5utice, Lyme Regis: Russell House XX.
Simon Hallsworth (2002), 6he cae 0or a $ot"odern $enalt/, Theoretical Criminology, vol. 6 (2), Sage
Publications.
Jan Klaus (1998), 3andboo4 0or Probation Ser)ice& -uideline 0or Probation Practitioner and
Mana'er, United Nations Publications, No.60, Rome, London.
Karl H. Ladeur (2004), -lobali.ation and the Con)erion o0 De"ocrac/ to Pol/centric NetNor4: Can
De"ocrac/ Sur)i)e the End o0 the Nation StateQ n Karl-Heinz Ladeur Editor (2004), Public
-o)ernance in the A'e o0 -lobali.ation, Ashgate, Aldershote Ladeur.
Karl H. Ladeur (1999), 6he 6heor/ o0 Auto$oiei a an A$$roach to a Better Undertandin' o0
Pot"odern LaN& 1ro" 3ierarch/ o0 Nor" to the 3eterarch/ o0 Chan'in' Pattern o0 Le'al
Interrelationhi$, EU, Badia Fiesolana, taly.
Pat O'Malley (1999), Volatile and Contradictor/ Punih"ent, Theoretical Criminology, vol. 3(2), Sage
Publications.
Pat O'Malley (2002), -lobali.in' Ri4Q Ditin'uihin' t/le o0 neo+liberal cri"inal =utice in Autralia
and USA( Criminal Justice Journal, Vol. 2(2), Sage Publications.
John Pratt (1998), 6oNard Deci)ili.in' o0 Punih"ent( Social Legal Studies, Vol. 7 (4), Sage.
John Pratt (2001), Be/ond A-ula' Metern St/leX( A Reconideration o0 Nil ChritieZ Cri"e Control a
Indutr/, Theoretical Criminology, Vol. 5 (3), Sage.
Vicenyo Ruggiero, Nighel South and an Taylor (1998), 6he NeN Euro$ean Cri"inolo'/& Cri"e and
Social Order in Euro$e, Routledge.
Gunther Teubner (2004), -lobal Pri)ate Re'i"e: Neo+$ontaneou LaN and Dual Contitution o0
Autono"ou Sector n Karl-Heinz Ladeur Editor (2004), Public -o)ernance in the A'e o0 -lobali.ation,
Ashgate, Aldershote.
Gunther Teubner (1997), -lobal Bu4o)ina: Le'al Plurali" in the Morld Societ/ in Gunther Teubner
(Ed) -lobal LaN Mithout a State, Darmouth Publishing Company, Aldershot.
Michael Tonry, M. Petersila, J (1999), Prion Reearch at the Be'innin' o0 97
t
Centur/, in Tonry and
Petersila (Eds) "Prisons", University of Chicago Press.
UNODOC (2007), 3andboo4 o0 baic $rinci$le and $ro"iin' $ractice On Alternatives to
mprisonment UNODOC, Criminal Justice Handbook Series, United Nations.
Ted Wachtel, Paul McCold (2000), Retorati)e 5utice in E)er/da/ Li0e, n J. Braithwaite i H. Strang
(Eds), Restorative Justice in Civil Society, New York, Cambridge University Press.
Ted Wachtel (1997), Real 5utice: 3oN to Re)olutioni.e our Re$one to Mron'doin'& Pipersville, PA:
Piper's Press.
68
Ele"ente de dre$t
Adriana Bucur
Mihai Di"a
E)elina Ober*terecu
Capitolul Elemente de drept abordeaz activitatea serviciilor de probaiune din
perspectiva problemelor sau nelmuririlor aprute n practic fa de unele dispoziii
legale n domeniu.
Dup tipul dispoziiilor analizate, capitolul a fost structurat n trei pri:
5 Dre$t $enal - analizeaz mai degrab diferite aspecte discutabile sesizate n
unele hotrri judectoreti primite de ctre serviciile de probaiune n calitatea
lor de organe nsrcinate cu supravegherea ndeplinirii unor msuri i obligaii
stabilite n sarcina persoanelor condamnate prin hotrrile judectoreti n
cauz;
5 Dre$t $roceual $enal - prezint pe scurt momentele importante ale procedurii
penale prin raportare la activitatea serviciilor de probaiune pe parcursul
ntregului procedeu judiciar;
5 Le'ila!ia $ecial, care re'le"entea., acti)itatea er)iciilor de $roba!iune
- cuprinde analiza elementelor problematice din actele normative specifice
probaiunii, n contextul prevederilor generale ale normelor de drept penal,
precum i al practicii serviciilor de probaiune, i are ca punct de plecare
ntrebri ale serviciilor de probaiune ridicate n timp.
Abordarea fiecrei pri a ncercat s in cont de ntregul ansamblu al actelor
normative ale cror dispoziii au inciden asupra activitii serviciilor de probaiune, fr a
avea ns pretenia epuizrii problemelor care apar sau ar putea s apar n practica
serviciilor de probaiune.
O abordare de tip practic, centrat pe probleme mai degrab particulare i pe
posibile soluii, are neajunsul de a nu oferi o perspectiv de ansamblu asupra instituiilor
juridice de interes. Am preferat ns o astfel de analiz n ideea de a oferi un sprijin real
serviciilor de probaiune n activitatea lor i pornind de la prezumia existenei
cunotinelor de baz de ordin juridic la nivelul fiecrui consilier de probaiune.
n scopul obinerii unei analize de ansamblu asupra instituiilor de drept
fundamentale n domeniul probaiunii, nelegem s ncurajm completarea informaiilor
prezentate cu materialele bibliografice citate la notele de subsol din cuprinsul acestui
capitol.
69
I& DREP6 PENAL
Indi)iduali.area $ede$elor
Pedeapsa aplicat unei persoane care rspunde din punct de vedere penal pentru
svrirea unei infraciuni constituie rezultatul unui proces de adaptare a prevederilor
legale la nevoile persoanei n cauz. Operaiunea de adaptare a pedepsei i a
executrii ei la cazul individual i la persoana infractorului, n aa fel nct s se asigure
aptitudinea funcional i realizarea scopului ei, poart denumirea de indi)iduali.area
$ede$ei
7
&
Operaiunea de individualizare intervine n trei momente diferite:
A6 indi)iduali.area le'al, - se realizeaz de ctre legiuitor n faza de elaborare a
legii, n special prin prevederea cadrului general al pedepsei, a limitelor generale i
speciale ale pedepsei pentru fiecare infraciune;
!6 indi)iduali.area =udiciar, - se realizeaz de ctre instana de judecat i se
materializeaz prin aplicarea pedepsei concrete infractorului pentru fapta comis, n
funcie de criterii stabilite expres n lege;
C6 indi)iduali.area ad"initrati), - se realizeaz n faza executrii pedepsei
aplicate de ctre organele de executare a pedepselor. De exemplu, o astfel de
individualizare opereaz n cadrul comisiei de individualizare a regimului de
executare a pedepsei din care fac parte i consilieri de probaiune, n conformitate
cu Le'ea nr& 9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea $ede$elor *i a ",urilor di$ue de
or'anele =udiciare %n curul $roceului $enal. Dei este impropriu a califica natura
serviciilor de probaiune drept organe administrative, considerm c i modalitatea
stabilit de ctre consilierul de probaiune de a realiza supravegherea respectrii
unor msuri sau/i obligaii impuse prin hotrrea de judecat n sarcina unei
persoane condamnate cu o pedeaps a crei executare a fost suspendat sub
supraveghere se nscrie n procesul de individualizare administrativ deoarece, n
lipsa unor dispoziii speciale ale instanei de judecat, consilierul de probaiune
stabilete frecvena ntrevederilor pe care le va avea cu persoana supravegheat,
precum i modalitatea efectiv de realizare a acestei supravegheri.
Codul penal reglementeaz expres instituia individualizrii judiciare a pedepsei,
stabilind n art. 72 criteriile n funcie de care, la finalizarea cercetrii judectoreti,
instana stabilete pedeapsa efectiv i modalitatea sa de executare. Astfel, la stabilirea
i aplicarea pedepselor se ine seama de dispoziiile prii generale a acestui cod, de
limitele de pedeaps fixate n partea special, de gradul de pericol social al faptei
svrite, de persoana infractorului i de mprejurrile care atenueaz sau agraveaz
rspunderea penal (art. 72 alin. (1) C.p.). Din perspectiva activitii de ntocmire a
referatului de evaluare, Serviciul de probaiune i aduce aportul n faa instanei de
judecat prin sprijinul oferit n procesul de individualizare judiciar a pedepsei. Acest
sprijin este concretizat n informaiile coninute de referatul de evaluare raportate la
persoana inculpatului, la comportamentul acestuia, precum i la perspectivele de
reintegrare n societate i are rolul de a oferi judectorului o evaluare profesional a
naturii i cauzelor care au condus la instalarea comportamentului antisocial, precum i a
msurilor care trebuie luate pentru a reduce probabilitatea de recidiv
2
.
1
V. Dongoroz, S. Kahne, . Oancea, R. Stnoiu, . Fodor, N. liescu, C. Bulai, V. Roca, E2$lica!ii teoretice ale
Codului $enal ro"#n& Partea 'eneral,, vol. , Ed. Academiei Romne, Ed. All Beck, Bucureti, 2003, p. 111;
C. Mitrache, C. Mitrache, Dre$t $enal ro"#n& Partea 'eneral,( Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2004, p. 356.
2
oan Durnescu, Manualul conilierului de reinte'rare ocial, *i u$ra)e'here, Ed. Themis, Craiova, p. 348.
70
Tot n cadrul operaiunii de individualizare judiciar a pedepsei, instana de judecat
stabilete i modalitatea de executare a pedepsei aplicate. Din acest punct de vedere,
modalitile de executare prevzute de Codul penal sunt: executarea efectiv a
pedepsei privative de libertate (%nchioarea), u$endarea condi!ionat, a e2ecut,rii
$ede$ei( u$endarea e2ecut,rii ub u$ra)e'here *i e2ecutarea $ede$ei la locul de
"unc,&
Su$endarea e2ecut,rii $ede$ei ub u$ra)e'here
Pentru activitatea serviciilor de probaiune prezint importan practic instituia
suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere. Datorit modului n care este
aceasta reglementat n Codul penal (prin referire n permanen la reglementarea
suspendrii condiionate a executrii pedepsei), dar i din raiuni de difereniere clar
ntre cele dou instituii, nelegem s le prezentm mai nti sistematizat, prin utilizarea
unui tabel comparativ:
Su$endarea condi!ionat, Su$endarea ub u$ra)e'here
Condiii cu 1. Pedeapsa aplicat este
privire la nchisoarea de cel mult 3 ani sau
pedeapsa amenda.
aplicat 2. Pedeapsa aplicat n cazul
concursului de infraciuni este de
cel mult 2 ani.
1. Pedeapsa aplicat este
nchisoarea de cel mult 4 ani.
2. Pedeapsa aplicat n cazul
concursului de infraciuni este de
cel mult 3 ani.
1. nfractorul nu a mai fost
condamnat anterior la pedeapsa
nchisorii mai mare de 6 luni, afar
de cazul cnd condamnarea intr
n vreunul dintre cazurile
prevzute n art. 38 C.p.
Condiii cu 2. Se apreciaz c scopul
privire la pedepsei poate fi atins chiar fr
infractor executarea acesteia.
1. nfractorul nu a mai fost
condamnat anterior la pedeapsa
nchisorii mai mare de 1 an, afar
de cazul cnd condamnarea intr
n vreunul din cazurile prevzute n
art. 38 C.p.
2. Se apreciaz, innd seama de
persoana condamnatului, de
comportamentul su dup
comiterea faptei, c pronunarea
condamnrii constituie un
avertisment pentru acesta i, chiar
fr executarea pedepsei,
condamnatul nu va mai svri
infraciuni.
Cuantumul pedepsei nchisorii Cuantumul pedepsei nchisorii
aplicate aplicate
Termenul de
+ +
ncercare 2 ani interval ntre 2 i 5 ani
Termenul de ncercare se calculeaz de la data cnd hotrrea prin
care s-a pronunat suspendarea executrii pedepsei a rmas definitiv.
71
Msurile de Nu este cazul. 1. n mod obligatoriu, instana
supraveghere impune respectarea tuturor
i obligaiile msurilor de supraveghere
condamnatului prevzute la art. 86
3
alin. (1) lit. a)-
d) C.p.
2. n mod facultativ, instana poate
s impun respectarea uneia sau
mai multor obligaii dintre cele
prevzute la art. 86
3
alin. (3) lit. a)-
f) C.p.
Efecte Pedeapsa cu nchisoarea aplicat nu se execut ca urmare a
imediate suspendrii ei, iar dac a fost arestat preventiv, condamnatul este pus
de ndat n libertate.
Efecte Reabilitarea de drept la data mplinirii termenului de ncercare.
definitive
1. Revocarea n cazul svririi unei infraciuni (art. 83 C.p.)
Dac n cursul termenului de ncercare cel condamnat a svrit din
nou o infraciune, pentru care s-a pronunat o condamnare definitiv
chiar dup expirarea acestui termen, instana revoc suspendarea
condiionat/sub supraveghere, dispunnd executarea n ntregime a
pedepsei, care nu se contopete cu pedeapsa aplicat pentru noua
infraciune.
Revocarea suspendrii pedepsei nu are loc ns dac infraciunea
svrit ulterior a fost descoperit dup expirarea termenului de
ncercare.
Dac infraciunea ulterioar este svrit din culp, se poate aplica
suspendarea condiionat/sub supraveghere a executrii pedepsei chiar
dac infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea
condiionat/sub supraveghere a executrii pedepsei. n acest caz nu mai
are loc revocarea primei suspendri.
La stabilirea pedepsei pentru infraciunea svrit dup rmnerea
definitiv a hotrrii de suspendare nu se mai aplic sporul prevzut de
Revocarea
lege pentru recidiv.
2. Revocarea n cazul neexecutrii obligaiilor civile (art. 84 C.p.)
Dac pn la expirarea termenului de ncercare condamnatul nu a
ndeplinit obligaiile civile stabilite prin hotrrea de condamnare,
instana dispune revocarea suspendrii executrii pedepsei, afar de
cazul cnd cel condamnat dovedete c nu a avut putina de a ndeplini
acele obligaii.
3. Revocarea n cazul nendeplinirii msurilor de supraveghere sau a
obligaiilor.
Dac cel condamnat nu ndeplinete, cu rea-credin, msurile de
supraveghere prevzute de lege ori obligaiile stabilite de instan,
aceasta revoc suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere,
dispunnd executarea n ntregime a pedepsei. (art. 86
4
alin. (2) C.p.).
72
Anularea suspendrii pentru infraciuni svrite anterior (art. 85 C.p.)
Dac se descoper c cel condamnat mai svrise o infraciune
nainte de pronunarea hotrrii prin care s-a dispus suspendarea sau
pn la rmnerea definitiv a acesteia, pentru care i s-a aplicat
pedeapsa nchisorii chiar dup expirarea termenului de ncercare,
suspendarea condiionat/sub supraveghere a executrii pedepsei se
anuleaz, aplicndu-se, dup caz, dispoziiile privitoare la concursul de
infraciuni sau recidiv.
Anularea
Anularea suspendrii executrii pedepsei nu are loc dac infraciunea
care ar fi putut atrage anularea a fost descoperit dup expirarea
termenului de ncercare.
n cazurile de anulare, dac
pedeapsa rezultat n urma
contopirii nu depete 2 ani,
instana poate aplica din nou
suspendarea condiionat. n
cazul cnd se dispune
suspendarea condiionat a
executrii pedepsei, termenul de
ncercare se calculeaz de la data
rmnerii definitive a hotrrii prin
care s-a pronunat anterior
suspendarea condiionat a
executrii pedepsei (art. 85, alin.
(3) C.p.).
n cazurile de anulare, dac
pedeapsa rezultat n urma
contopirii nu depete 3 ani,
instana poate aplica din nou
suspendarea executrii pedepsei
sub supraveghere. n cazul cnd
se dispune suspendarea pedepsei
sub supraveghere, termenul de
ncercare se calculeaz de la data
rmnerii definitive a hotrrii prin
care s-a pronunat anterior
suspendarea condiionat a
executrii pedepsei (art. 86
5
alin.
(2) C.p.).
6er"enul de %ncercare %n ca.ul u$end,rii e2ecut,rii $ede$ei ub
u$ra)e'here
n conformitate cu art. 86
2
C.p., termenul de ncercare (pe perioada cruia Serviciul de
probaiune i exercit atribuiile de supraveghere fa de persoana condamnat) se
compune din cuantumul pedepsei nchisorii aplicate, la care se adaug un interval de
timp, stabilit de instan ntre 2 i 5 ani, iar data de la care ncepe s curg acest termen
este data cnd hotrrea prin care s-a pronunat suspendarea sub supraveghere a
rmas definitiv (art. 86
2
alin. (2), coroborat cu art. 82. alin. (3) C.p.). Fa de aceste
dispoziii ale legii, se impun urmtoarele observaii:
7& La Serviciul de probaiune trebuie s fie trimise de ctre instana de executare
doar acele hot,r#ri =udec,tore*ti r,"ae de0initi)e i, corelativ, Serviciului de
probaiune i revine obligaia de a nu pune n executare o hotrre judectoreasc
incert din punct de vedere al datei de rmnere definitiv. n situaia n care exist
ndoial cu privire la aceast dat, Serviciul de probaiune trebuie s solicite instanei de
executare, respectiv judectorului delegat cu executarea, informaii de natur a clarifica
acest aspect. n caz contrar exist riscul formulrii de ctre persoana condamnat a
contestaiei la executare n baza art. 461 alin. (1) lit. a) C.p.p.
9& A doua observaie vizeaz practica neunitar a instanelor de judecat care dau
interpretri diferite art. 88 C.p.
3
raportat la art. 86
2
C.p. Ne referim la $roble"a
3
Art. 88 C.p. prevede n alin. (1) teza : 6i"$ul re!inerii *i al aret,rii $re)enti)e e cade din durata $ede$ei
%nchiorii $ronun!ate&
73
co"$ut,rii re!inerii *i aret,rii $re)enti)e din durata ter"enului de %ncercare&
Astfel, se disting n practic interpretri diferite. Pe de o parte, unele instane consider
c, n situaia n care decid s pronune o condamnare la pedeapsa nchisorii cu
suspendarea sub supraveghere a executrii pedepsei, o astfel de deducere nu trebuie
efectuat. Pe de alt parte, alte instane neleg s dea curs deducerii perioadei reinerii
i arestrii preventive i, n aceast ipotez, interpreteaz aceast posibilitate dup
dou criterii:
dup criteriul modalitii de calcul:
deducerea este operat prin scderea duratei reinerii i arestrii preventive din
$edea$a %nchiorii efectiv pronunate;
deducerea este operat prin scderea duratei reinerii i arestrii preventive din
durata ter"enului de %ncercare stabilit.
dup criteriul organului competent:
deducerea este operat de c,tre intan!a de =udecat, n dispozitivul hotrrii;
n hotrrea instanei de judecat se prevede expres faptul c Ser)iciul de
$roba!iune va opera deducerea perioadei reinerii i arestului preventiv.
Dincolo de discuiile existente n doctrina de specialitate cu privire la acest aspect,
semnalm faptul c majoritatea autorilor
4
consider c, n situaia n care pedeapsa
aplicat de instan a fost redus ca urmare a deducerii reinerii i arestrii preventive a
condamnatului, aceasta nu influeneaz durata termenului de ncercare. Altfel spus, prin
hotrrea de condamnare, instana poate opera deducerea duratei reinerii i arestului
preventiv, ns aceast deducere va fi luat n calcul numai n situaia n care intervine
revocarea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere i, ca urmare, executarea
efectiv a pedepsei nchisorii. De exemplu, instana pronun o pedeaps cu
nchisoarea de 2 ani i dispune suspendarea sub supraveghere pe un termen de
ncercare de 5 ani (2 ani pedeapsa + 3 ani). n hotrrea de condamnare, instana face
meniunea efecturii de ctre condamnat a 2 luni de arest preventiv, timp care se
deduce din pedeapsa de 2 ani, rmnnd astfel de efectuat de ctre condamnat o
pedeaps cu nchisoarea de 1 an i 10 luni, dar numai n ipoteza revocrii beneficiului
supravegherii i executrii efective a pedepsei nchisorii. Pn n acest ultim moment,
pedeapsa aplicat rmne ntreag (2 ani) i, pe cale de consecin, ntreg rmne i
termenul de ncercare (5 ani). Acesta este termenul n care Serviciul de probaiune
exercit supravegherea asupra persoanei condamnate. n nici un caz, Serviciul de
probaiune nu are competena de a opera deducerea duratei reinerii i arestrii
preventive; aceast operaiune este atributul exclusiv al instanei de judecat, fie
instan de fond, fie instan de revocare fa de o prim condamnare.
:& n ceea ce privete "odalitatea de calcul a termenului de ncercare, acesta, fiind
un termen de drept substanial, se calculeaz pe zile pline. El ncepe s curg din ziua
n care hotrrea de condamnare cu suspendarea executrii pedepsei sub
4
A se vedea n acest sens C. Mitrache, Su$endarea e2ecut,rii $ede$ei ca 0or", a $roba!iunii %n dre$tul
$enal ro"#n, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008, p. 89, C. Mitrache, Dre$t $enal ro"#n& Partea 'eneral,(
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2004, p. 379; C.S.J. Secia pen., dec. nr. 1356/2002 n Revista de drept penal
nr. 3/2003, p. 125-126; C.S.J. Secia pen., dec. nr. 1083/1999 n Revista de drept penal nr. 1/2002, p. 136; %n
en contrar, M. Basarab, Dre$t $enal& Partea 'eneral,, vol. , Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2001, p. 240;
C.S.J. Secia pen., dec. nr. 1031/1996 n Dreptul nr. 8/1997, p. 125; C.S.J. dec. nr. 1359/2002 n Dreptul nr.
7/2003, p. 227.
74
supraveghere a rmas definitiv ntr-unul din modurile prevzute de lege i ia sfrit n
ziua n care hotrrea de revocare sau hotrrea de anulare a suspendrii a rmas
definitiv, ori n ultima zi a duratei sale n cazul n care nu a intervenit o astfel de
hotrre
5
. Pentru ipoteza n care Serviciul de probaiune sesizeaz judectorul delegat
cu executarea cu privire la nerespectarea de ctre persoana condamnat a msurilor
i/sau obligaiilor impuse pe perioada supravegherii, este important de reinut c
supravegherea nu nceteaz n momentul acestei sesizri formulate de ctre Serviciul
de probaiune, cii doar n momentul n care, dac este cazul, hotrrea de revocare
rmne definitiv. Pn la acest moment, supravegherea i urmeaz cursul firesc.
M,uri de u$ra)e'here *i obli'a!ii i"$ue %n ba.a art& KC
:
C&$&
7& M,urile de u$ra)e'here unt obli'atorii( obli'a!iile unt 0acultati)e& n
cazul n care instana a dispus, n baza art. 86
1
C.p., suspendarea executrii pedepsei
sub supraveghere, potrivit art. 86
3
C.p., pe durata termenului de ncercare condamnatul
trebuie s se supun unor msuri de supraveghere, enumerate n alin. (1) lit. a)-d) ale
acestui text i poate fi obligat s respecte una sau mai multe din obligaiile artate n
alin. (3) lit. a)-f). Dac msurile de supraveghere sunt obligatorii
6
i condamnatul
trebuie s se supun tuturor msurilor enumerate n art. 86
3
alin. (1) C.p., obligaiile a
cror respectare poate fi impus celui condamnat au caracter facultativ, astfel c
instana poate dispune ca acesta s respecte numai una sau unele din obligaiile
prevzute n 86
3
alin. (3) C.p., sau poate s nu-i impun nici una din aceste obligaii
7
, n
funcie de natura i cauzele infraciunii svrite, starea psihofizic a condamnatului,
vrsta i, n general, nevoile de reeducare ale acestuia
8
.
9& Concreti.area ",urilor de u$ra)e'here *i a obli'a!iilor& n practic ns se
ntlnesc situaii n care instana de judecat dispune suspendarea pedepsei sub
supravegherea Serviciului de probaiune fr a concretiza msurile de supraveghere i
obligaiile la care se refer aceste prevederi
9
. Or instana de judecat este obligat prin
textul art. 86
3
C.p. s fac referire expres la msurile de supraveghere concrete,
altminteri, Serviciul de probaiune nu i poate executa atribuia de a supraveghea
ndeplinirea acestora
10
. ntr-o atare situaie, Serviciul de probaiune sesizeaz
judectorul delegat cu executarea sau instana de executare cu privire la incompetena
sa de a exercita supravegherea general a persoanei condamnate n sarcina creia nu
se regsesc cel puin msurile de supraveghere prevzute n art. 86
3
alin. (1) C.p.
De asemenea, n multe situaii, instana de judecat fie dispune doar respectarea
tuturor obligaiilor
11
, fie le enumer la modul general, fr a le particulariza. Ne referim
5
V. Dongoroz, S. Kahne, . Oancea, R. Stnoiu, . Fodor, N. liescu, C. Bulai, V. Roca, E2$lica!ii teoretice ale
Codului $enal ro"#n& Partea 'eneral,, vol. , Ed. Academiei Romne, Ed. All Beck, Bucureti, 2003, p. 171.
6
C.S.J. Secia pen., dec. nr. 1753/2002 n Revista de drept penal, nr. 7/2003, p. 225.
7
C.A. Bucureti, Secia a -a pen., dec. nr. 183/A/1994 n Revista de drept penal, nr. 4/1995, p. 160.
8
C. Mitrache, Su$endarea e2ecut,rii $ede$ei ca 0or", a $roba!iunii %n dre$tul $enal ro"#n, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2008, p.128.
9
A se vedea, de exemplu, C.A. Piteti, sent. pen. nr. 44/2007 nepublicat sau Tribunalul Slaj, dec. pen. nr. 26/
2008 nepublicat prin care a fost casat sentina penal nr. 22/2008 a Judectoriei Zalu n privina
msurilor de supraveghere dispuse n baza art. 86
3
alin. (1) a)-d) C.p., nlturnd aplicarea acestora i
meninnd restul dispoziiilor sentinei. Aadar, n mod greit, instana a meninut dispoziiile referitoare la
supravegherea persoanei condamnate de ctre serviciul de probaiune, dar a nlturat msurile de
supraveghere obligatorii prevzute de art. 86
3
alin. (1) a)-d) C.p.
10
C.A. Piteti, dec. pen. nr. 178/R/1995 n Revista de drept penal, nr. 2/1996, p. 131.
11
A se vedea n acest sens C.A. Piteti, S. pen., sentina penal nr. 44 din 18 aprilie 2007, nepublicat.
75
n special la literele c), d) i e) care fac referire la anumite locuri, anumite persoane,
respectiv anumite vehicule. Sau situaii n care se precizeaz doar s nu intre n
legtur cu persoanele crora le-a oferit sau vndut droguri
12
. Or, fr particularizarea
persoanelor n cauz, Serviciul de probaiune nu are cum s aib cunotin care sunt
persoanele vizate i, ca urmare, nu va putea exercita o supraveghere corespunztoare.
n atare situaii, considerm c Serviciul de probaiune are posibilitatea de a solicita
lmuriri, precizri fa de dispoziiile vagi ale hotrrii de condamnare prin intermediul
judectorului delegat cu executarea.
:& Pre.en!a $eroanei u$ra)e'heate la Ser)iciul de $roba!iune& n acelai
sens, cu referire expres la msura prevzut n art. 86
3
alin. (1) lit. a) C.p., ntr-o
decizie de spe
13
se menioneaz c instana este obligat s o particularizeze,
conferindu-i un coninut concret, deoarece, n caz contrar, aceast msur este un
simplu comandament abstract; instana trebuia s fixeze datele de prezentare a
condamnatului i s desemneze judectorul (delegat cu supravegherea) sau organul
(Serviciul de probaiune ) la care urmeaz s se prezinte acesta deoarece altfel msura
nu-i poate atinge scopul, iar revocarea suspendrii executrii pedepsei sub
supraveghere, n caz de neprezentare, conform art. 86
4
alin. (2) C.p., nu s-ar putea
dispune niciodat. Recunoscnd validitatea ultimei pri a raionamentului enunat mai
sus, considerm oportun un grad mai ridicat de flexibilitate n ceea ce privete stabilirea
datelor de prezentare a persoanei condamnate atunci cnd este desemnat ca organ
nsrcinat cu supravegherea Serviciul de probaiune . Acesta din urm, prin evaluarea
persoanei supravegheate din perspectiv pluridisciplinar, este mai n msur s
aprecieze perspectivele de reintegrare social a persoanei supravegheate, precum i
necesitile acesteia, motiv pentru care ar fi de preferat ca frecvena ntrevederilor cu
persoana condamnat s fie stabilit de ctre Serviciul de probaiune.
n msura n care instana de judecat a decis prin hotrrea de condamnare i
asupra acestui aspect, amintim faptul c frecvena ntrevederilor nu poate fi schimbat
sub nici o form de ctre consilierul de probaiune inut s respecte autoritatea de lucru
judecat a hotrrii judectoreti definitive.
;& Obli'a!ia $eroanei u$ra)e'heate de a de0,*ura o acti)itate& Dintre
obligaiile prevzute la art. 86
3
alin. (3) C.p., obligaia de la lit. a) - persoana condamnat
s desfoare o activitate sau s urmeze un curs de nvmnt ori de calificare - are
un grad de generalitate mult prea mare, dnd natere, n practic, unor interpretri
dintre cele mai diferite. Dac referirea la cursul de nvmnt sau de calificare este
clar, noiunea o activitate utilizat de Codul penal n acest context este neleas fie
ca o activitate legal de pe urma creia condamnatul i ctig mijloacele de
existen
14
, fie ca o activitate neremunerat n folosul comunitii (de interes general).
Avem unele rezerve fa de aceast ultim interpretare a unor instane de judecat
15
deoarece a impune unei persoane o astfel de obligaie, de a executa, contrar voinei
sale, o munc neremunerat ncalc principiile drepturilor fundamentale ale omului att
timp ct o astfel de constrngere nu este expres prevzut de legislaia penal. A face o
interpretare, pe baz de analogie, cu textul art.103 alin.(3) lit.c) C.p., aa cum se
12
A se vedea Tribunalul Dmbovia, sentina penal nr. 156/2008 nepublicat.
13
C.A. Bucureti, Secia a -a penal, dec. nr. 170/A/1998 n Revista de drept penal nr. 4/1999, p. 157.
14
M. Basarab, o$& cit&( p. 260.
15
O statistic a Direciei de Probaiune arat c, n luna mai 2008, serviciile de probaiune aveau de
supravegheat executarea unei munci n folosul comunitii de ctre persoane majore, n baza art. 86
3
alin. (3) lit.
a) C.p. un numr de 16 persoane condamnate.
76
procedeaz de multe ori n practic, pentru a determina procedura dup care s-ar putea
executa o astfel de obligaie n baza art.86
3
alin.(3) lit.a) C.p., este cel puin discutabil din
mai multe considerente. Astfel, o analogie n defavoarea inculpatului nu este permis de
regulile de interpretare a normelor penale. Pe de alt parte, nsui art.103 alin.(3) lit.c)
C.p. are un coninut neconform cu dispoziiile actelor internaionale
16
care interzic munca
forat dat fiind c legea romn nu condiioneaz aplicarea muncii neremunerate (de
interes general) de consimmntul persoanei n cauz
17
.
Ar fi, aadar, preferabil ca, pn la modificarea cadrului legal, instana s se abin
de a interpreta astfel dispoziiile art. 86
3
alin. (3) lit. a) C.p. n msura n care o face ns,
Serviciul de probaiune va pune n executare hotrrea judectoreasc n conformitate
cu art. 32, raportat la art. 42 din 3- nr& 79:IL9>>> $ri)ind a$robarea Re'ula"entului de
a$licare a di$o.i!iilor Ordonan!ei -u)ernului nr& I9L9>>> $ri)ind or'ani.area i
0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de u$ra)e'here a
e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate( aa cum a fost modificat i completat
prin HG nr. 747/2008
18
.
Inciden!a e2ecut,rii $ede$ei la locul de "unc, %n acti)itatea er)iciilor de
$roba!iune
n conformitate cu art. 86
8
alin. (3) C.p., atunci cnd dispune executarea pedepsei la
locul de munc, instana poate dispune ca cel condamnat s respecte i una sau mai
multe dintre obligaiile prevzute n art. 86
3
C.p. Or, att timp ct Serviciului de
probaiune i revine, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din O- I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i
0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de u$ra)e'here a
e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate, competena u$ra)e'herii e2ecut,rii
obli'a!iilor i"$ue conda"natului de c,tre intan!,( $re),.ute %n art& KC
:
alin& : lit& aF+0F
din C&$&, rezult c Serviciul de probaiune va exercita o astfel de supraveghere n
conformitate cu reglementrile proprii activitii de probaiune, chiar dac instituia
executrii pedepsei la locul de munc este strin probaiunii n general. Problema
apare ns n momentul n care instana de judecat, odat cu pronunarea condamnrii
cu executare la locul de munc, dispune n sarcina Serviciului de probaiune
supravegherea celui condamnat cu respectarea att a obligaiilor, ct i a msurilor
prevzute la art. 86
3
C.p.
19
Din punct de vedere al instanei de judecat, considerm c o astfel de interpretare
este excesiv, ns, n momentul n care instana de judecat nelege s dispun n
sarcina condamnatului respectarea att a obligaiilor, ct i a msurilor prevzute la art.
86
3
C.p., sub supravegherea Serviciului de probaiune, acesta din urm are obligaia de
a pune n executare hotrrea n cauz att timp ct ntre atribuiile serviciilor de
probaiune este enumerat doar u$ra)e'herea re$ect,rii de c,tre $eroana
16
Reco"andarea EI9F 7C $ri)itoare la re'ulile euro$ene $ri)ind anc!iunile *i ",urile a$licabile %n
co"unitate, adoptat de Comitetul de Minitri al Consiliului Europei la 19 octombrie 1992, prevede:
consimmntul unei persoane inculpate este necesar pentru impunerea oricrei msuri aplicate n
comunitate naintea procesului sau n locul unei decizii asupra sanciunii (regula nr. 35), iar prin Aanc!iuni au
",uri a$licate %n co"unitateB n sensul recomandrii se neleg acele sanciuni i msuri care menin
persoana sancionat n comunitate i care implic o anumit restrngere a libertii prin impunerea de condiii i
obligaii i care sunt n executare de ctre organismele prevzute de dispoziiile legale n vigoare.
17
A se vedea i F. Streteanu, Munca de intere 'eneral %n dre$tul co"$arat n Dreptul nr. 2/1999, p. 104.
18
Publicat n M. Of. nr. 557 din 23 iulie 2008.
19
A se vedea n acest sens Tribunalul Dmbovia, sentina penal nr. 156/2008 nepublicat.
77
conda"nat, a ",urilor $re),.ute la art& KC
:
alin& E7F lit& aF+dF din C&$& (art. 11 alin. (1) lit.
a) din OG 92/2000)( fr a se stabili o legtur direct ntre aceste msuri i instituia
suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei.
Libertatea u$ra)e'heat,
7& Ser)iciul de $roba!iune u$ra)e'hea., e2ecutarea obli'a!iilor( nu $eroana
"inorului 0a!, de care +a di$u ",ura educati), a libert,!ii u$ra)e'heate&
Cu referire la instituia libertii supravegheate ca i msur educativ ce poate fi
luat de ctre instana de judecat fa de un minor care a svrit o fapt penal i
rspunde penal ar fi de subliniat mai nti faptul c interaciunea activitii serviciilor de
probaiune cu aceast instituie este dat nu de Codul penal, ci de art. 11 alin. (1) lit. c)
din OG 92/2000, n conformitate cu care Serviciul de probaiune u$ra)e'hea.,
e2ecutarea obli'a!iilor i"$ue "inorului de c,tre intan!,( $re),.ute %n art& 7>: alin& :
lit& aF+cF din Codul $enal& Obligaiile amintite sunt facultative pentru instana de judecat.
Ceea ce este ns obligatoriu n conformitate cu dispoziiile art. 103 alin. (1) C.p.
este ncredinarea supravegherii minorului fie prinilor, tutorelui sau adoptatorului, fie
unei persoane de ncredere, rude apropiate sau, n ultim instan, unei intitu!ii le'al
%n,rcinate cu u$ra)e'herea "inorilor& Ambiguitatea ultimei sintagme a dat natere
posibilitii unor instane de judecat
20
de a nelege prin instituie legal nsrcinat cu
supravegherea minorilor Serviciul de probaiune . nterpretarea este n neconcordan
att cu prevederile actelor normative care reglementeaz activitatea serviciilor de
probaiune, ct i cu natura acestor servicii. Serviciile de probaiune nu au ca atribuie
supravegherea general a minorilor sancionai cu msura libertii supravegheate, ci
doar supravegherea modalitii n care minorul respect obligaiile impuse de instan n
baza art. 103 alin. (3) C.p., i sprijinirea acestuia %n respectarea obligaiilor amintite.
n msura n care o hotrre judectoreasc stabilete n sarcina Serviciului de
probaiune supravegherea minorului fa de care a dispus msura libertii
supravegheate, fr a impune fa de acesta respectarea vreunei obligaii dintre cele
prevzute la art. 103 alin. (3) C. pen., Serviciului de probaiune i revine
responsabilitatea sesizrii judectorului delegat cu executarea sau instanei de
executare n sensul declinrii competenei. n sens contrar, ar nsemna asumarea unei
responsabiliti cu depirea competenei materiale.
9& 6er"enul de %ncercare %n ca.ul libert,!ii u$ra)e'heate. Termenul pentru care
instana poate dispune msura libertii supravegheate este de un an (art. 103 alin. (1)
C.p.). Ca urmare, minorului care a mplinit 17 ani la data pronunrii sentinei nu i se
poate aplica aceast msur deoarece nu exist timpul necesar n care s fie exercitat
supravegherea
21
. Termenul de un an curge de la data punerii n executare a libertii
supravegheate
22
, iar punerea n executare a libertii supravegheate, conform art. 488
20
A se vedea Judectoria Blaj, sentina penal nr. 362 din 26.06.2006 nepublicat; Judectoria Sibiu, sentina
penal nr. 1322 din 16 noiembrie 2006 nepublicat.
21
A se vedea n acest sens C.S.J., s. pen., dec. nr. 1369 din 7 aprilie 1999 n Revista de drept penal nr.
4/2001, p. 149; D. Tiian, Cau.ele cu "inori %n "aterie ci)il, *i $enal,& Practic, =udiciar,, Ed. Hamangiu,
Bucureti, 2006, p. 159.
22
A se vedea A. Criu, 6rata"entul in0ractorului "inor %n "aterie $enal,& A$ecte de dre$t co"$arat., Ed.
C.H. Beck, Bucureti, 2006, p. 156.
78
C.pr.p., se face de ctre instana de judecat care procedeaz ca atare n chiar edina n
care a pronunat hotrrea, dac minorul i persoana ori reprezentantul instituiei sau
unitii speciale creia i s-a ncredinat supravegherea sunt de fa
23
. A nu se nelege prin
aceasta faptul c prezena Serviciului de probaiune este necesar la instana de
judecat n momentul punerii n executare a msurii. Dat fiind c obligaiile impuse spre
respectare minorului se grefeaz din punct de vedere temporal peste termenul de un an,
la calcularea acestuia este ns important ca Serviciul de probaiune s tie cu
exactitate care este momentul de la care acesta ncepe s curg.
:& Obli'a!ia $ret,rii unei acti)it,!i nere"unerate %ntr+o intitu!ie de intere
$ublic (art. 103 alin. (3) lit. c) C.p.). Activitatea neremunerat ntr-o instituie de interes
public fixat de instan presupune concretizarea prin hotrrea judectoreasc a
instituiei beneficiare. n practic ns de multe ori, instana las Serviciul de probaiune
s stabileasc tipul de activitate i, ca urmare, instituia n care minorul s deruleze
aceast activitate. Totodat, facem precizarea c neconcordana legislativ
24
existent
n ceea ce privete supravegherea respectrii obligaiei prevzute la art. 103 alin. (3) lit.
c) C.p. a fost nlturat prin dispoziiile OU- nr& JKL9>>K $ri)ind tabilirea co"$eten!ei
u$ra)e'herii e2ecut,rii obli'a!iei "inorului de a $reta o acti)itate nere"unerat, %ntr+o
intitu!ie de intere $ublic, $re),.ut, la 7>: alin& E:F lit& cF din Codul $enal
9?
&
Precizrile fcute n legtur cu problema consimmntului persoanei fa de care se
impune obligaia prestrii unei activiti neremunerate rmn valabile i pentru
aceast obligaie
26
.
Su$endarea e2ecut,rii $ede$ei ub u$ra)e'here au ub control %n ca.ul "inorilor
7& 6er"enul de %ncercare se calculeaz n aceast ipotez n conformitate cu
dispoziiile speciale prevzute de Codul penal pentru minori, adic n conformitate cu
art. 110 C.p., i nu cu art. 86
2
C.p. care reglementeaz intervalul pe care poate s-l
adauge instana de judecat ca termen de ncercare n cazul majorilor. nalta Curte de
Casaie i Justiie a statuat n acest sens, prin Decizia nr. LXXV/2007, admind
recursul n interesul legii, declarat de ctre procurorul general al Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie cu privire la acest aspect
27
. Regula de calcul este
valabil i n ipoteza n care instana a stabilit n sarcina minorului respectarea, dup 18
ani, a msurilor de supraveghere ori a obligaiilor prevzute n art. 86
3
C.p. n acest
23
A se vedea M. ordache, E2ecutarea ",urilor educati)e ale "utr,rii *i libert,!ii u$ra)e'heate a$licate
"inorilor in0ractori n Dreptul nr. 8/2006, p. 155.
24
Neconcordana era dat de faptul c Ordonan!a -u)ernului nr& ??L 9>>9 $ri)ind re'i"ul =uridic al anc!iunii
$ret,rii unei acti)it,!i %n 0oloul co"unit,!ii aprobat prin Legea nr. 641/2002 stabilea n art. 18 alin. (4) c
obligaia prevzut n art. 103 alin. (3) lit. c) C.p. se execut n condiiile respectivei ordonane, adic sub
supravegherea primarului localitii. n acelai timp instanele de judecat dispuneau odat cu libertatea
supravegheat a minorilor i ndeplinirea obligaiei prevzute la art. 103 alin. (3) lit. c) C.p. sub supravegherea
serviciilor de probaiune n conformitate cu HG 1239/2000.
25
Publicat n M.Of. nr. 468 din 23 iunie 2008.
26
A se vedea u$ra, nota nr. 15.
27
Prin Decizia LXXV/2007, nalta Curte de Casaie i Justiie a decis: Di$o.i!iile art& 77>
7
din Codul $enal e
inter$retea., %n enul c,( %n ca.ul u$end,rii e2ecut,rii $ede$ei %nchiorii ub u$ra)e'here au ub
control a$licate incul$atului "inor( intan!a )a tabili un ter"en de %ncercare %n condi!iile art& 77> din acela*i
cod( *i nu $otri)it art& KC
9
alin& E7F din Codul $enal&
79
sens, a procedat greit instana de judecat
28
care, stabilind pentru inculpatul minor o
pedeaps de 3 ani nchisoare, a suspendat n baza art. 110
1
C.p. executarea pedepsei
sub supraveghere pe un termen de ncercare de 5 ani i 6 luni. nstana a adugat
aadar un termen de 2 ani i 6 luni pedepsei efective, n timp ce art. 110 C.p. permite n
cazul minorilor adugarea unui interval de timp de la 6 luni la 2 ani.
9& Proble"a u$ra)e'herii 'enerale *i a ",urilor *i obli'a!iilor neadec)ate.
Problema pronunrii de ctre instanele de judecat a unor sentine prin care dispun
supravegherea minorului n sarcina Serviciului de probaiune fr s stabileasc i
vreuna dintre obligaiile prevzute la art. 103 alin. (3) C.p. rmne valabil i pentru
aceast instituie
29
.
Se adaug, n acelai registru, ipotezele n care minorii sunt obligai s respecte pe
perioada termenului de ncercare msurile i obligaiile prevzute doar pentru
condamnaii majori la art. 86
3
C.p.
30
O alt aplicare discutabil a prevederilor art. 110
1
C.p. raportat la art. 103 alin (3)
C.p. este dat de nelegerea greit a obligaiilor prevzute la acest ultim articol. Astfel, cu
aceast baz legal, a fost stabilit n sarcina unui minor n vrst de 15 ani la data
pronunrii sentinei obligaia de a presta o activitate neremunerat de cte 50 de ore
lunar, pn la mplinirea vrstei de 18 ani
31
. Or, o astfel de sentin ncalc att
prevederile legale (art. 103 alin (3) lit. c) C.p. permite stabilirea unei astfel de obligaii cu o
durat ntre 50 i 200 de ore pe durata ntregului termen de ncercare), ct i
principiile drepturilor fundamentale ale omului.
:& Merit atras atenia asupra dispoziiilor art& 77>
7
alin& E;F C&$.
32
care instituie
indirect singura form din legislaia n vigoare de supraveghere postpenal a
persoanelor condamnate n sarcina serviciilor de probaiune prin intermediul
supravegherii executrii msurilor i a obligaiilor prevzute la art. 86
3
C. pen. sau a
obligaiilor prevzute la art. 103 alin (3) C. pen. n practic ns, instanele de judecat
crora le revine competena acordrii liberrii condiionate, de regul, nu utilizeaz
aceast posibilitate.
II& DREP6 PROCESUAL PENAL
7& Ac!iunea $enal, %n $roceul $enal
n cadrul procesului penal, prin intermediul aciunii penale se realizeaz aplicarea
normelor penale privitoare la infraciuni i pedepse, se valorific dreptul statului de a-l
trage la rspundere penal pe infractor, se constat infraciunea svrit, se stabilesc
periculozitatea i vinovia fptuitorului, n vederea aplicrii unei pedepse
corespunztoare sau n alte cazuri, se constat inexistena infraciunii sau nevinovia
celui supus judecii.
28
A se vedea Tribunalul Bihor, s. pen., sentina penal nr. 198/P/2006 nepublicat.
29
A se vedea Judectoria Trnveni, sentina penal nr. 229/22. 12.2003, nepublicat.
30
A se vedea Tribunalul Bihor, s. pen., sentina penal nr. 198/P/2006 nepublicat.
31
A se vedea Judectoria Cmpeni, sentina penal nr. 2/08.01.2008 nepublicat.
32
Art. 110
1
alin. (4) C.p.: Di$o.i!iile alineatelor $recedente e a$lic, %n "od core$un.,tor *i %n ca. de
liberare condi!ionat, a "inorului&
80
Aciunea penal reprezint suportul juridic al ntregii activiti procesuale i se poate
exercita n tot cursul procesului penal, att n faza de urmrire penal, ct i n faza de
judecat
33
.
Procesul penal se constituie
34
ntr-un lan de manifestri succesive, coordonate i
progresive, n cadrul crora aciunea penal, ca mijloc de tragere la rspundere penal
a persoanelor care au svrit infraciuni, are tocmai rolul de a dinamiza aceste activiti
n vederea atingerii scopului procesului penal, aa cum este definit n art. 1 din C.p.p.
9& Mo"entele ac!iunii $enale
Folosirea aciunii penale ca factor (termen) al procesului penal implic mai multe
momente cu relevan juridic, i anume: pornirea procesului penal, adic nceperea
urmririi penale n raport cu fapta comis (in re"), ca urmare a unei plngeri, denun ori
sesizare din oficiu; punerea n micare sau promovarea aciunii penale n raport cu
fptuitorul (in $erona"); exercitarea aciunii penale n cursul desfurrii procesului
penal; stingerea i epuizarea aciunii penale.
Trebuie observat faptul c momentul declanrii procesului penal, respectiv al
nceperii urmririi penale, nu trebuie confundat cu momentul punerii n micare a aciunii
penale
35
. Astfel, dac urmrirea penal poate fi nceput numai cu privire la fapt, chiar
dac nu este cunoscut fptuitorul, aciunea penal poate fi pus n micare numai dac se
cunoate persoana care urmeaz s fie tras la rspundere. De asemenea, pentru
punerea n micare a aciunii penale este necesar s existe probe suficiente cu privire la
infraciune i la vinovia celui care a svrit-o.
:& P,r!ile %n $roceul $enal Elatura $enal,F
Incul$atul
n dreptul procesual penal, fa de persoana care a svrit o infraciune se folosesc
trei termeni: 0,$tuitor (persoana fa de care se desfoar anumite activiti prevzute
de lege i nu s-a nceput urmrirea penal), %n)inuit (persoana fa de care s-a nceput
urmrirea penal, fiind subiect procesual, dar nu parte n proces), incul$at (persoana
mpotriva creia s-a pus n micare aciunea penal, care este parte n procesul penal).
Ceea ce trebuie reinut este c, atunci cnd vorbim despre fptuitor, nvinuit sau
inculpat, avem n vedere calitile procesuale pe care le poate primi subiectul activ al
unei infraciuni, caliti cu semnificaii deosebite, fiecare dintre acestea atrgnd
drepturi i obligaii pe care cel chemat s rspund penal le va suporta sau exercita n
activitatea procesual.
n concret, 0,$tuitorul este subiectul activ al raportului juridic de conflict, altfel spus
persoana care a nclcat norma penal, dar care este situat n afara cadrului
33
Nicolae Volonciu, 6ratat de $rocedur, $enal,& Partea 'eneral,, Vol. , Editura Paideia, Bucureti, 1996, p.
223.
34
Alexandru Pintea, Dre$t $roceual $enal& Partea 'eneral, *i $artea $ecial,. Editura LUMNA LEX, 2002,
Bucureti, p.117.
35
on Neagu, 6ratat de dre$t $roceual $enal& Partea 'eneral,, Editura GLOBAL LEX, Bucureti, 2007, p.
235.
81
procesual
36
, anterior momentului iniial al procesului penal - declanarea urmririi
penale, i ca atare nu este parte n procesul penal.
Odat cu declan*area ur",ririi $enale mpotriva fptuitorului, acesta capt
calitatea de %n)inuit. Spre deosebire de fptuitor, nvinuitul este subiect de drepturi i
obligaii procesuale
37
(are dreptul s dovedeasc lipsa de temeinicie a probelor
administrate, s dea declaraii, s aib un aprtor, are obligaia s suporte aplicarea
unor msuri prevzute de lege, cum ar fi: obligarea de a nu prsi localitatea, reinerea,
arestarea preventiv), avnd n vedere c aceast calitate intervine dup momentul
pornirii procesului penal.
Calitatea de incul$at a$are %n "o"entul %n care ac!iunea $enal, ete $u, %n
"i*care( $eroana %n cau., de)enind $arte %n $roceul $enal. Practic, inculpatul
este elementul principal al procesului penal, ntreaga activitate procesual
desfurndu-se n jurul faptei penale svrite de aceast persoan, n vederea
tragerii sale la rspundere. n acelai timp, trebuie subliniat faptul c, din momentul
dobndirii calitii de parte n procesul penal, inculpatului i sunt conferite drepturi i
obligaii n plus fa de nvinuit.
Distincia ntre caliti procesuale pe care le poate avea o persoan n legtur cu
care se desfoar diferite activiti procesuale are o relevan deosebit n ceea ce
privete competena serviciilor de probaiune de a rspunde diferitelor solicitri primite
din partea organelor judiciare. Astfel, dac ne referim la solicitrile ntemeiate pe
dispoziiile art. 482 C.p.p., care privesc cauzele cu infractori minori, ca urmare a
modificrilor introduse prin OU- nr& :7L9>>K $ri)ind "odi0icarea art& ;K9 din Codul de
$rocedur, $enal,( a fost enunat n mod expres condiia deinerii calitii de
nvinuit/inculpat pentru a se putea solicita de ctre procuror sau instan ntocmirea
referatului de evaluare pentru minorul care a svrit o fapt penal. Aceast modificare
a intervenit din necesitatea de a stabili n mod expres faptul c referatul de evaluare
poate avea inciden numai ntr-un cadru procesual deja stabilit, tocmai pentru a-i
reafirma rolul de instrument prin care Serviciul de probaiune asist organele judiciare n
instrumentarea cauzei penale. n aceeai msur, potrivit dispoziiilor art. 11 alin. (1) lit.
d) din O- nr& I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare
ocial, a in0ractorilor *i de u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de
libertate( a$robat, cu "odi0ic,ri $rin Le'ea nr& 79IL9>>9( serviciile de probaiune
X%ntoc"ec( la cererea or'anelor de ur",rire $enal, *i a intan!elor de =udecat,(
re0erate de e)aluare cu $ri)ire la $eroanele $re),.ute la art& 7 au cu $ri)ire la
inculpaiB.
Partea ),t,"at,
Potrivit art. 24 C.p.p., partea vtmat este persoana care a suferit prin fapta penal
o vtmare fizic, moral sau material dac, $artici$, %n $roceul $enal. Se poate
observa faptul c legiuitorul face deosebire ntre persoana vtmat i partea vtmat,
chiar dac este vorba de aceeai persoan fizic, diferena fiind dat de raportul juridic
n care se afl persoana respectiv
38
. Astfel, persoana vtmat nu este parte n
procesul penal, avnd posibilitatea s dobndeasc aceast calitate exprimndu-i
voina n acest sens i efectund acte specifice pentru susinerea laturii penale a
36
N. Volonciu, o$& cit., p. 179; Gr. Theodoru, Dre$t $roceual $enal& Partea 'eneral,, Editura Cugetarea, ai,
1996, p. 134.
37
Gheorghi Mateu, 6ratat de $rocedur, $enal,& Partea 'eneral,, vol. , Editura C.H. Beck, 2007, p. 561.
38
on Neagu, o$& cit&, p. 165.
82
procesului penal (cereri, excepii, concluzii). Mai mult, organele judiciare au obligaia de a
chema persoana vtmat prin infraciune i s o ntrebe dac se constituie parte
vtmat n proces
39
.
;& Pre.entarea 'eneral, a 0a.elor $roceului $enal
Fazele procesului penal sunt diviziuni ale acestuia, n care i desfoar activitatea
o anumit categorie de organe judiciare n ndeplinirea atribuiilor, ce se nscriu n
funcia lor procesual i dup epuizarea crora pot fi date anumite soluii privind cauza
penal.
n considerarea procesului penal, ca activitate judiciar deosebit de complex
40
, ce
presupune o sistematizare riguroas, legiuitorul a procedat la realizarea unei mpriri
obiective a ntregului cadru procesual n trei mari faze, i anume:
0a.a de ur",rire $enal,, ce are, potrivit art. 200 din C.p.p., ca obiect strngerea
probelor necesare cu privire la existena infraciunilor, la identificarea fptuitorilor i
la stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constatat dac este sau nu cazul s
se dispun trimiterea n judecat.
Activitatea de urmrire penal este efectuat de organele de cercetare penal i de
procuror, acesta din urm fiind organul judiciar care coordoneaz ntreaga urmrire
penal i are competena exclusiv de a dispune soluiile dup epuizarea primei
faze a procesului penal. n cadrul acestei faze procesuale, un rol important l are i
instana de judecat, a crei implicare are inciden asupra ncuviinrii diferitelor
acte procedurale, dispunerii msurilor preventive sau soluionrii cilor de atac
ndreptate mpotriva unor msuri procedurale luate pe parcursul urmririi penale.
Ur",rirea $enal, "archea., *i "o"entul de la care $oate 0i olicitat,
inter)en!ia er)iciilor de $roba!iune atunci cnd este vorba de cauze cu nvinuii sau
inculpai minori, n principal n vederea ntocmirii referatului de evaluare sau pentru
a fi prezeni la realizarea unor acte procedurale.
0a.a de =udecat, include activitatea instanelor judectoreti (judecata n prim
instan, judecata n cile de atac) la care particip, de regul, i procurorul. Rolul
principal n cursul acestei faze l are instana de judecat
41
, care, potrivit
prerogativelor sale, pronun i hotrrea judectoreasc - soluia final a cauzei
dedus judecii. Aceast faz permite continuarea soluionrii cauzei penale n
condiii de publicitate, deplin contradictorialitate, cu respectarea tuturor garaniilor
procesuale prevzute de lege. I"$licarea er)iciilor de $roba!iune n aceast
faz a procesului penal se prezint att prin ntocmirea referatelor de evaluare, fie
pentru inculpaii majori, fie pentru inculpaii minori (de regul n situaia cnd
referatul de evaluare nu a fost ntocmit la solicitarea procurorului, pe parcursul
urmririi penale), ct i prin prezena la realizarea unor acte procedurale n faa
instanei de judecat.
0a.a de $unere %n e2ecutare a hot,r#rilor =udec,tore*ti de0initi)e are drept
participani instana de judecat, procurorul, precum i alte organe abilitate de lege
s pun n aplicare dispoziiile cuprinse n hotrrea judectoreasc respectiv.
39
G. Mateu, o$& cit., p. 571.
40
M. Apetrei n Gh. Nistoreanu i colectivul, Dre$t $roceual $enal, Ed. Europa Nova, Bucureti, 1996, p. 7.
41
on Neagu, o$& cit&, p. 33.
83
nstana de judecat este subiectul oficial care are principalul rol n punerea n
executare a hotrrilor judectoreti. Momentul de debut al acestei faze este marcat
n mod difereniat de anumite acte procesuale sau procedurale, prin raportarea la
sanciunea penal aplicat. Astfel, de regul, n cazul anc!iunilor ne$ri)ati)e de
libertate, momentul de nceput este determinat prin transmiterea copiei de pe
dispozitivul hotrrii rmase definitiv la organul competent, care este judectorul
delegat la compartimentul de executri penale de la instana de executare, ce poate
exercita controlul executrii msurilor de supraveghere i a obligaiilor prevzute n
Codul penal direct sau prin intermediul consilierilor din cadrul Serviciului de
probaiune n a crui circumscripie se afl domiciliul, reedina ori locuina
persoanei condamnate
42
.
?& I$ote.ele de citare a Ser)iciului de $roba!iune la or'anele =udiciare
Codul de procedur penal n vigoare prevede anumite situaii n care organul de
urmrire penal sau instana de judecat va solicita prezena Serviciului de probaiune, cu
prilejul ndeplinirii anumitor acte procedurale, att pe parcursul urmririi penal, ct i n
faza de judecat.
Astfel, situaiile n care Serviciul de probaiune va fi citat ar putea fi grupate n jurul a
dou ipoteze, i anume n cauzele cu infractori minori i n situaia modalitilor speciale de
ascultare, fie c este vorba de partea vtmat, parte civil sau martori.
a) Pentru prima ipotez, $otri)it art& ;K7 alin& E7F C&$&$., n cauzele unde
nvinuitul sau inculpatul este un minor care nu a mplinit 16 ani, la orice
ascultare sau confruntare a minorului, dac organul de urmrire penal
consider necesar, va solicita prezena Serviciului de probaiune. Se remarc
faptul c n aceast situaie citarea este condiionat de dou elemente, pe de o
parte, c minorul n legtur cu care se desfoar urmrirea penal trebuie s
aib pn la 16 ani i, pe de alt parte, s fie apreciat ca necesar de organul
de urmrire penal.
b) n aceeai msur alin& E9F al art& ;K7 stabilete obligativitatea citrii Serviciului
de probaiune la efectuarea prezentrii materialului de urmrire n cauzele unde
nvinuitul sau inculpatul este un minor, obligativitate care decurge n mod firesc
din importana actului procedural pentru cel n cauz, fiind momentul n care ia
cunotin cu aspectele constatate n cadrul urmririi penale i poate formula
noi cereri sau aprri.
c) n faza de judecat privind o infraciune svrit de un minor (fr a se mai
indica o limit de vrst, ca n cazul citrii n cursul urmririi penale) citarea
Serviciului de probaiune este obligatorie aa dup cum se precizeaz la art&
;K; C&$&$& n aceste situaii, reglementate de norma procesual, prezena
Serviciului de probaiune se nscrie n sistemul de garanii pe care legiuitorul le-
a stabilit n beneficiul minorului implicat ntr-o activitate procesual. Astfel, prin
prezena unui consilier de probaiune exist o garanie suplimentar a faptului
c minorul va beneficia de respectarea drepturilor sale procesuale i, n plus, va
42
A se vedea art. 3 alin. (1) din 3ot,r#rea nr& 7KIJ din 97L79L9>>C $entru a$robarea Re'ula"entului de
a$licare a Le'ii nr& 9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea $ede$elor *i a ",urilor di$ue de or'anele =udiciare %n
curul $roceului $enal&
84
fi asigurat o intervenie specializat n raporturile dintre acesta i organele
judiciare.
d) n ceea ce privete a doua ipotez, avem acele dispoziii care reglementeaz
"odalit,!ile $eciale de acultare a $,r!ii ),t,"ate *i a $,r!ii ci)ile: mai
precis, art& JJ
7
C&$&$. care prevede c, la solicitarea organului judiciar sau a
prii vtmate ori a prii civile, la luarea declaraiei poate participa un consilier
de probaiune, care are obligaia de a pstra secretul profesional cu privire la
datele de care a luat cunotin n timpul audierii. Organul judiciar are obligaia
s aduc la cunotina prii vtmate sau a prii civile dreptul de a solicita
audierea n prezena unui consilier de probaiune. Apoi, art& KC
9
C&$&$&
stabilete aceeai posibilitate i pentru situaia martorului care urmeaz s fie
audiat prin modaliti speciale (fr a fi prezent fizic n sala de judecat, prin
mijloace tehnice de natur a-i proteja identitatea - distorsionarea vocii etc.).
Ceea ce trebuie reinut este faptul c, n fiecare dintre aceste ipoteze, obligatorie
este realizarea procedurii de citare a persoanelor artate de textul de lege, lipsa
acestora nempiedicnd realizarea actelor procedurale. Altfel spus, prezena
consilierului de probaiune nu este obligatorie n aceste situaii, dar, lund n
considerare importana aspectelor reglementate prin aceste texte de lege i pentru a
putea rspunde acestor solicitri ale organelor judiciare, se impun unele recomandri:
" delegarea, prin rotaie, a unui consilier de probaiune de permanen, care s
poat rspunde solicitrilor persoanelor prevzute de art. 77
1
, art. 86
2
i art. 481
C.p.p.; nu este necesar ca acest consilier de probaiune s fie prezent la sediul
Serviciului de probaiune timp de 24 de ore sau pe perioada sfritului de
sptmn, ci s poat fi localizat inclusiv la domiciliul personal;
" punerea la dispoziia organelor judiciare a datelor de contact ale efului
Serviciului de probaiune, care va trebui s aduc la cunotina consilierului de
probaiune delegat existena solicitrii;
" stabilirea cu organele judiciare a unui acord privind punerea la dispoziia
consilierului de probaiune delegat a unui mijloc de transport pentru cazurile n
care audierea persoanelor prevzute n articolele menionate are loc n timpul
nopii sau pe perioada sfritului de sptmn.
C& E2ecutarea hot,r#rilor $enale
aF Di$o.i!ii 'enerale
Pentru realizarea scopului procesului penal n ntregul su i tragerea la rspundere
a persoanelor vinovate, nu este suficient numai pronunarea unei hotrri
judectoreti, ci este necesar punerea n aplicare a dispoziiilor cuprinse n hotrrea
respectiv, astfel nct cel condamnat s sufere efectiv constrngerea pedepsei. Ca
urmare, judecata este urmat de o ultim faz procesual - executarea hotrrii penale
definitive. Faza de executare a hotrrii penale definitive poate cuprinde acte simple de
punere n executare a pedepsei, care nu se efectueaz de completul de judecat, dar
sunt acte procedurale, de competena judectorului nsrcinat cu executarea hotrrilor
penale, dar i adevratele activiti jurisdicionale, desfurate n faa instanei
judectoreti, n edin public, caracterizat prin oralitate i contradictorialitate.
85
Acti)itatea $ro$riu+.i, de e2ecutare a $ede$elor *i a altor ",uri $enale e
ituea., %n a0ara $roceului $enal. Astfel, de exemplu, modalitile prin care se
execut efectiv pedeapsa deteniunii pe via sau a nchisorii ori sanciunile neprivative
de libertate nu sunt reglementate de normele de drept procesual penal. Astfel, n
activitatea de executare a sanciunilor neprivative de libertate, n cadrul crora instan
a impus persoanei sancionate obligaia respectrii unor msuri de supraveghere i
obligaii, sunt incidente normele dreptului penal execuional cuprinse n Re'ula"entul
de a$licare a Le'ii nr& 9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea $ede$elor *i a ",urilor di$ue de
or'anele =udiciare %n curul $roceului $enal( a$robat $rin 3- nr& 7KIJL9>>J( completate
cu legislaia special care reglementeaz activitatea serviciilor de probaiune, i anume
O- nr& I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a
in0ractorilor *i de u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate(
a$robat, cu "odi0ic,ri $rin Le'ea nr& 79IL9>>9( i 3- nr& 79:IL9>>> de a$robare a
Re'ula"entului de a$licare a di$o.i!iilor Ordonan!ei -u)ernului nr& I9L9>>> $ri)ind
or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de
u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate( "odi0icat, *i co"$letat,
$rin 3- nr& J;JL9>>K&
Elementele principale ale punerii n executare a sanciunilor neprivative de libertate
care intr n competena serviciilor de probaiune se pot sistematiza sub forma
urmtoarelor momente:
1) transmiterea copiei de pe hotrrea judectoreasc definitiv, sau un extras de pe
aceasta, ctre Serviciul de probaiune ;
2) desemnarea, de ctre eful serviciului, a unui consilier de probaiune responsabil cu
supravegherea modului n care persoana ndeplinete msurile i, eventual,
obligaiile impuse de instan n sarcina sa, cu meniunea
43
c, n msura n care n
respectiva cauz a fost ntocmit un referat de evaluare, se va urmri, pe ct posibil,
ca supravegherea s fie ncredinat consilierului care a realizat referatul;
3) consilierul de probaiune, responsabil de caz, stabilete data primei ntrevederi,
urmnd s contacteze persona n cauz cu cel puin 3 zile naintea acestei
ntrevederi pentru a-i comunica toate informaiile necesare pentru a asigura
prezena acestei persoane la sediul Serviciului de probaiune - locul, data i ora la
care trebuie s aib loc prima ntrevedere, adresa Serviciului de probaiune,
numrul de telefon i numele consilierului responsabil de caz;
4) cu ocazia primei ntrevederi, consilierul de probaiune i va pune n vedere, n scris
i verbal, persoanei n cauz msurile de supraveghere i obligaiile impuse de
instana de judecat, consecinele respectrii sau nerespectrii acestora, modul n
care Serviciul de probaiune exercit supravegherea, faptul c are posibilitatea de a
solicita acordarea de asisten i consiliere sau de a face plngere la eful
Serviciului de probaiune, dac consider c atitudinea consilierului de probaiune
nu este corespunztoare. Aspectele aduse la cunotin se consemneaz ntr-un
proces-verbal care se semneaz de consilierul de probaiune, de persoana
supravegheat i de reprezentantul legal al acesteia;
43
Prevedere introdus prin art. punctul 8 din 3- nr& J;JL9>>K $entru "odi0icarea *i co"$letarea
Re'ula"entului de a$licare a di$o.i!iilor O- nr& I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de
reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate, aprobat
prin 3- nr& 7&9:IL9>>>&
86
5) un aspect important al primei ntrevederi l reprezint i evaluarea realizat de
consilierul de probaiune cu privire la situaia persoanei sancionate, evaluare care
se va concretiza n ntocmirea unei fie de evaluare, ce va fi utilizat ulterior la
ntocmirea planului de supraveghere. Acest aspect, al realizrii evalurii la prima
ntrevedere, a fost introdus prin HG nr. 747/2008, pentru a elimina inadvertenele
existente anterior n Re'ula"entul de a$licare a di$o.i!iilor O- nr& I9L9>>> care
stabileau ca planul de supraveghere s se ntocmeasc anterior acestei prime
ntrevederi, lundu-se n considerare numai msurile i obligaiile stabilite prin
hotrrea instanei de judecat. Astfel, potrivit noilor reglementri, consilierul de
probaiune va comunica planul de supraveghere n cadrul unei a doua ntrevederi cu
persoana sancionat, cu excepia situaiei cnd instana de judecat fixeaz
frecvena ntrevederilor la un interval mai mare de o lun, caz n care planul de
supraveghere va fi adus la cunotin n cursul primei ntrevederi.
bF Re)ocarea *i anularea u$end,rii e2ecut,rii $ede$ei
nstana de judecat are, potrivit dispoziiilor Codului de procedur penal,
posibilitatea de a dispune suspendarea condiionat a executrii pedepsei sau
suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, dac apreciaz c scopul
pedepsei poate fi atins i fr executarea acesteia i dac sunt ntrunite i condiiile
prevzute n art. 81, respectiv art. 86
1
din Codul penal. Potrivit dispoziiilor legale n
materie, att durata suspendrii condiionate a executrii pedepsei, ct i durata
suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere constituie termene de ncercare n
cadrul crora condamnatul trebuie s dea dovad de un comportament care s justifice
suspendarea (mai precis, n cazul suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere s
respecte msurile i/sau obligaiile stabilite de instan n sarcina sa).
n cazul suspendrii pedepsei sub supraveghere, dac, cel conda"nat nu
%nde$line*te( cu rea+credin!,( ",urile de u$ra)e'here $re),.ute de le'e ori
obli'a!iile tabilite de intan!,, aceasta revoc suspendarea executrii pedepsei sub
supraveghere, dispunnd executarea n ntregime a pedepsei. n aceast situaie,
er)iciile de $roba!iune trebuie , aib, un rol acti), lund n considerare
competenele stabilite de prevederile legale n materie, care desemneaz Serviciul de
probaiune ca organ specializat n ceea ce privete supravegherea modului n care
persoana sancionat respect msurile i obligaiile stabilite de instan n sarcina sa,
precizndu-se n acelai timp i procedura ce va urma n cazul constatrii unor situaii de
nerespectare a dispoziiilor hotrrii judectoreti
44
.
J& Procedura %n cau.ele cu in0ractori "inori
Pentru a rspunde nevoilor sociale n acest domeniu i a asigura n privina minorilor
un plus de 'aran!ii $roceuale, legiuitorul a instituit n planul procesului penal unele
proceduri speciale de urmrire i judecare a infractorilor minori, dispoziii speciale care
i gsesc suportul tocmai n faptul c minorul nu are maturitatea psihic, dezvoltarea
44
n legtur cu modalitatea n care serviciul de probaiune ar trebui s sesizeze instana de judecat, n
situaia n care sunt nclcate msurile i/sau obligaiile stabilite prin hotrrea judectoreasc, n cazul n
care se dispune suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere ori suspendarea executrii pedepsei sub
supraveghere sau sub control, este prezentat n cadrul Seciunii "Le'ila!ia $ecial, care re'le"entea.,
acti)itatea er)iciilor de $roba!iuneB( o analiz a textelor de lege care reglementeaz aceste aspecte.
87
intelectual i experiena necesar pentru a putea utiliza n mod eficient drepturile
procesuale stabilite de lege. Procedura special n cauzele cu infractori minori se aplic
tuturor minorilor care rspund din punct de vedere penal (14-18 ani).
Procedura special n cauzele cu infractori minori ete obli'atorie, n sensul c un
minor nu poate fi urmrit i judecat potrivit procedurii obinuite, ntruct aceasta nu
ofer protecia deosebit pe care o acord procedura special.
Elementele care reprezint, %n curul ur",ririi $enale, derogri de la procedura
obinuit urmat n soluionarea cauzelor penale sunt indicate n cuprinsul art. 481 i
482 C.p.p.
Astfel, prin intermediul art. 481 C.p.p. sunt stabilite persoanele ce vor fi solicitate s se
prezinte la organul de urmrire cu prilejul efecturii anumitor acte procedurale, n
cauzele cu nvinuit sau inculpat minor.
Prima ipotez o constituie acultarea au con0runtare "inorului, situaie n care textul
de lege las la aprecierea organului de urmrire penal cu privire la necesitatea citrii
anumitor categorii de persoane, i anume: Serviciul de probaiune de la domiciliul
minorului, precum i prinii, iar cnd este cazul, pe tutore, curator sau persoana n
ngrijirea ori supravegherea creia se afl minorul.
A doua ipotez este momentul $re.ent,rii "aterialului de ur",rire $enal, atunci cnd
minorul poate formula cereri noi, declaraii suplimentare n susinerea aprrii sale prin
raportarea la probele pe care se sprijin nvinuirea, situaie n care organul de
urmrire penal are obligaia de a cita persoanele indicate anterior.
Art. 482 C.p.p. reglementeaz o alt particularitate a procedurii aplicate n cauzele n
care sunt cercetai minori, i anume obli'ati)itatea ntocmirii re0eratului de e)aluare de ctre
serviciile de probaiune.
Lund n considerare dispoziiile art. 482 C.p.p. n vigoare, ca urmare a modificrilor
realizate prin OUG nr. 31/2008, putem stabili principalele coordonate care descriu din
punct de vedere procesual modul n care se asigur existena referatului de evaluare la
dosarul cauzei.
Or'anele %ndrituite , olicite e0ectuarea re0eratului de e)aluare: instana de
judecat i procurorul.
C#nd $oate 0i olicitat: regula o reprezint obligativitatea solicitrii referatului de
evaluare n faza de judecat, de ctre instana de judecat. Excepia de la aceast
regul se regsete n aceea c textul de lege recunoate i procurorului posibilitatea de
a solicita efectuarea referatului de evaluare, caz n care dispunerea acestuia de ctre
instan are caracter facultativ.
Co"$eten!a teritorial,, n vederea ntocmirii referatului de evaluare, aparine
Serviciului de probaiune de pe lng tribunalul n a crui circumscripie teritorial %*i
are locuin!a "inorul.
n scopul determinrii ter"enului %n care e )a e0ectua re0eratul de e)aluare de ctre
Serviciul de probaiune , n condiiile n care norma procesual penal nu conine dispoziii
n acest sens, ne vom raporta la prevederile legislaiei speciale, mai precis O- nr& I9L9>>>
$ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de
u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate a$robat, cu "odi0ic,ri $rin
Le'ea nr& 79IL9>>9( care la art. 12 alin. 4 stabilete c: "Re0eratul de e)aluare e de$une
de c,tre er)iciul de reinte'rare ocial, *i u$ra)e'here la intan!a de =udecat, %n ter"en
de 7; .ile de la data $ri"irii olicit,riiB&
88
n ceea ce privete con!inutul *i tructura re0eratului de e)aluare( acestea vor
respecta prevederile legislaiei speciale n domeniu, n spe 3- 79:IL9>>> $ri)ind
a$robarea Re'ula"entului de a$licare a di$o.i!iilor Ordonan!ei -u)ernului nr& I9L9>>>
$ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de
u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate( cu "odi0ic,rile *i
co"$let,rile ulterioare&
O situaie special, ntlnit n practica unor servicii de probaiune, este aceea n
care intitu!iile de "edicin, le'al, au olicitat %ntoc"irea re0eratului de e)aluare %n
)ederea tabilirii dicern,"#ntului "inorului cu )#rta cu$rin, %ntre 7; *i 7C ani.
O astfel de solicitare se ntemeiaz pe urmtoarele $re"ie: n primul rnd se au n
vedere prevederile Codului penal (art. 99 alin. 2) care stabilesc n favoarea minorului cu
vrsta cuprins ntre 14 i 16 prezumia relativ c acesta nu ar avea discernmnt,
astfel nct pentru a se angaja rspunderea penal ntr-o atare situaie este necesar
stabilirea, prin intermediul unei expertize psihiatrice, dac la momentul svririi faptei
minorul n cauz a acionat cu discernmnt. n aceste condiii, organele judiciare, mai
nainte de a declana urmrirea penal, se adreseaz instituiilor de medicin legale
competente, pentru a lmuri aceste aspecte.
Pe de alt parte, potrivit art& 9I din Ordinul "initrului =uti!iei nr& 7&7:;LCL9? "ai
9>>> *i al "initrului ,n,t,!ii nr& 9??L; a$rilie 9>>> $entru a$robarea Nor"elor
$rocedurale $ri)ind e0ectuarea e2$erti.elor( a contat,rilor *i a altor lucr,ri
"edicole'ale( X%n )ederea e0ectu,rii e2$erti.ei $ihiatrice e $un la di$o.i!ie co"iiei
toate docu"entele din doar neceare $entru e0ectuarea e2$erti.ei& <n ca.ul %n
care e2$erti.a $ri)e*te $eroane "inore( doarul )a con!ine *i ancheta ocial,( $recu" *i
datele $ri)ind $er0or"an!a *colar,B&
Ca urmare a intrrii n vigoare art. 482 din Codul de procedur penal, aa cum a
fost modificat prin Le'ea :?CL 9>>C $entru "odi0icarea *i co"$letarea Codului de
$rocedur, $enal,( $recu" *i $entru "odi0icarea altor le'i( s-a operat, n cauzele cu
infractori minori, nlocuirea anchetei sociale cu referatul de evaluare ntocmit de ctre
serviciile de probaiune. n urma acestor modificri i urmnd paii unei interpretri n
sens larg s-a concluzionat c referatul de evaluare a nlocuit ancheta social inclusiv n
situaia expertizelor dispuse de organul judiciar pentru stabilirea discernmntului
minorului cu vrsta cuprins ntre 14 i 16 ani.
Acest raionament nu a luat ns n calcul anumite aspecte ale modificrilor
introduse prin Le'ea nr& :?CL9>>C: astfel, referatul de evaluare era introdus pentru a
nlocui ancheta social n cadrul procedurii speciale aplicabile n cazul minorilor care au
svrit infraciuni, fr a exista o prevedere expres care s stabileasc c aceast
substituire va opera i n alte situaii reglementate prin lege, n care anterior acestui
moment era incident ancheta social& Mai precis, chiar i dup intrarea n vigoare a
modificrilor introduse prin Le'ea nr& :?CL9>>C n aceast materie, dispoziiile art. 29 din
Ordinul "initrului =uti!iei nr& 7&7:;LCL9>>> *i al "initrului ,n,t,!ii nr& 9??L9>>> i
pstrau aplicabilitatea.
n alt ordine de idei, referatul de evaluare a fost introdus cu rolul de a sprijini
organele judiciare n individualizarea/aplicarea unor msuri procesuale/sanciuni,
aspecte prezentate att prin modul n care era formulat art. 482 la momentul respectiv,
ct i din prevederile cuprinse n legislaia special care privesc referatul de evaluare.
Pe de alt parte, referatul de evaluare putea fi solicitat de organele judiciare numai ntr-
un cadru procesual deja stabilit, altfel spus presupune un proces penal n desfurare,
fapt reafirmat n mod expres i prin modificrile introduse prin OU- nr& :7L9>>K& n mod
evident, acest din urm aspect nu este n concordan cu scopul pentru care se solicit
89
o expertiz de stabilirea a discernmntului, adic de a se analiza posibilitatea angajrii
rspunderii penale n vederea declanrii procesului penal prin nceperea urmririi
penale.
n aceste condiii, considerm c modificrile introduse prin Legea nr. 356/2006
referitoare la nlocuirea anchetei sociale cu referatul de evaluare nu produc efecte i n
ceea ce privete prevederile art& 9I din Ordinul "initrului =uti!iei nr& 7&7:;LCL9? "ai
9>>> *i al "initrului ,n,t,!ii nr& 9??L; a$rilie 9>>> $entru a$robarea Nor"elor
$rocedurale $ri)ind e0ectuarea e2$erti.elor( a contat,rilor *i a altor lucr,ri
"edicole'ale( astfel nct, i dup intrarea n vigoare a acestora, instituia de medicin
legal era ndreptit s solicite efectuarea anchetei sociale n vederea
stabilirii discernmntului minorului cu vrsta cuprins ntre 14 i 16 ani.
Un alt element specific procedurii n cauzele cu infractori minori l constituie citarea
alturi de pri la =udecarea cau.ei *i a Ser)iciului de $roba!iune de la do"iciliul
"inorului, prinii acestuia sau, dup caz, tutorele, curatorul, persoana n ngrijirea ori
supravegherea creia se afl minorul, precum i alte persoane a cror prezen este
considerat necesar de ctre instan. Rolul acestora este artat la alin. (3) al art. 484
C.p.p., aceste persoane avnd dreptul i ndatorirea s dea lmuriri, s formuleze cereri i
s prezinte propuneri n privina msurilor ce ar urma s fie luate. Legat de aceste
prevederi, considerm c este necesar o scurt discuie cu privire la posibilitatea ca
aceste lmuriri, propuneri solicitate Serviciului de probaiune s apar distinct, ntr-o
adres a Serviciului de probaiune care, aflat n imposibilitate de participare, nu este
prezent la judecarea cauzei.
Astfel, Codul de procedur penal reprezint norma general n materie,
modalitile concrete de ndeplinire a atribuiilor care revin Serviciului de probaiune fiind
reglementate n legislaia special, n spe HG nr. 1239/2000. n acest din urm act
normativ, activitatea serviciilor de probaiune la instan, mbrac forma ntocmirii
referatelor de evaluare, ca instrument de sprijin al instanei de judecat n
individualizarea judiciar a sanciunii aplicabile.
Pe de alt parte, momentul ntocmirii referatului de evaluare i momentul judecrii
cauzei la care este citat Serviciul de probaiune n conformitate cu art. 484 C.p.p., sunt
dou momente distincte. De aceea, trebuie s distingem ntre concluziile referatului de
evaluare prezentate sub forma perspectivelor de reintegrare n societate i $ro$unerile
solicitate n baza art. 484 C.p.p., acestea din urm putnd s mbrace doar forma
consultrilor orale pe care consilierul de probaiune prezent la judecarea cauzei le poate
avea cu instana de judecat. De aceea, este indicat prezentarea consilierului
responsabil de caz la judecarea cauzei. Ct timp exist imposibilitatea de a da curs
citrii n cauza respectiv, rezult implicit imposibilitatea formulrii unor astfel de
propuneri.
III& LE-ISLAIA SPECIALT CARE RE-LEMEN6EA[T AC6IVI6A6EA
SERVICIILOR DE PROBAIUNE
Cate'oriile de "inori $entru care e %ntoc"ec de c,tre er)iciile de
$roba!iune re0erate de e)aluare au ra$oarte
Conform prevederilor din Codul de procedur penal, dar i din legislaia special,
respectiv Le'ea nr& 9J9L9>>; $ri)ind $rotec!ia *i $ro"o)area dre$turilor co$ilului,
serviciile de probaiune au atribuia de a ntocmi referate de evaluare i rapoarte pentru
diferite categorii de minori dup cum urmeaz:
90
7& Pentru "inorii care au ,)#r*it o 0a$t, $enal, *i nu r,$und $enal( er)iciile de
$roba!iune %ntoc"ec ra$oarte %n ba.a $re)ederilor Le'ii nr& 9J9L9>>; $ri)ind
$rotec!ia *i $ro"o)area dre$turilor co$ilului& n aceast categorie intr minorii cu
vrsta sub 14 ani sau minorii mai mari de 14 ani care au comis o fapt penal, dar nu
rspund penal, ntruct au comis fapta fr discernmnt. n ceea ce privete aceast
categorie de minori, serviciile de probaiune ntocmesc rapoarte al cror coninut nu este
reglementat de Le'ea nr& 9J9L9>>;. Precizm c forma raportului, precum i procedura
care trebuie respectat cu ocazia ntocmirii acestuia vor fi reglementate ntr-un act
normativ separat care va completa prevederile Le'ii nr& 9J9L9>>;. n legtur cu
solicitantul acestui tip de raport, precizm c acesta nu poate fi dect instana civil
pentru cauze al cror obiect l reprezint stabilirea, nlocuirea sau ncetarea unei msuri
de protecie special fa de minorul care nu rspunde penal, dar a svrit o fapt
penal.
9& Pentru "inorii care au ,)#r*it o 0a$t, $enal, *i r,$und $enal( er)iciile de
$roba!iune %ntoc"ec re0erate de e)aluare con0or" $re)ederilor art& ;K9 din Codul de
$rocedur, $enal,& Minorii pentru care serviciile ntocmesc acest referat pot avea
calitatea de nvinuit sau de inculpat
45
. n legtur cu solicitantul acestui tip de referat, art.
482 C.p.p. precizeaz c:
E7F A<n cau.ele cu %n)inui!i au incul$a!i "inori( $rocurorul care
u$ra)e'hea., au( du$, ca.( e0ectuea., ur",rirea $enal, $oate ,
olicite( atunci c#nd conider, necear( e0ectuarea re0eratului de
e)aluare de c,tre Ser)iciul de $roba!iune de $e l#n', tribunalul %n a
c,rui circu"cri$!ie teritorial, %*i are locuin!a "inorul( $otri)it le'ii&
E9F <n cau.ele cu incul$a!i "inori( intan!a de =udecat, are obli'a!ia ,
di$un, e0ectuarea re0eratului de e)aluare de c,tre Ser)iciul de
$roba!iune de $e l#n', tribunalul %n a c,rui circu"cri$!ie %*i are locuin!a
"inorul( $otri)it le'ii( cu e2ce$!ia ca.ului %n care e0ectuarea re0eratului de
e)aluare a 0ot olicitat, %n curul ur",ririi $enale( $otri)it di$o.i!iilor
alin& E7F( itua!ie %n care di$unerea re0eratului de c,tre intan!, ete
0acultati),&
E:F Re0eratul de e)aluare are rolul de a 0urni.a or'anului =udiciar date
$ri)ind $eroana "inorului %n $er$ecti), ocial,&
E;F Re0eratul de e)aluare e reali.ea., %n con0or"itate cu tructura *i
con!inutul $re),.ute de le'ila!ia $ecial, ce re'le"entea., acti)itatea
er)iciilor de $roba!iune&B
n urma intrrii n vigoare a art. 482 din Codul de procedur penal, n data de 1
aprilie 2007 i nainte de modificrile intervenite prin OU- nr& :7L9>>K $ri)ind
"odi0icarea art& ;K9 din Codul de $rocedur, $enal,
46
, n practica serviciilor de
probaiune, au aprut solicitri din partea organelor de urmrire penal, privind
ntocmirea de referate de evaluare pentru minorii care au svrit fapte penale, dar nu
45
Calitatea de nvinuit i cea de inculpat sunt definite de Codul de procedur penal. Art. 229 din C.p.p.
definete %n)inuitul ca fiind persoana fa de care se efectueaz urmrirea penal i fa de care nu s-a pus n
micare aciunea penal, iar incul$atul este, conform art. 23 din C.p.p., persoana mpotriva creia s-a pus n
micare aciunea penal i care este parte n procesul penal.
46
Problema care face obiectul discuiei este de actualitate i dup modificarea art. 482 din Codul de procedur
penal prin OU- nr& :7L9>>K $ri)ind "odi0icarea art& ;K9 din Codul de $rocedur, $enal,&
91
rspund penal, n baza prevederilor art. 482 C.pr.pen. n legtur cu aceast practic,
care s-a conturat pornind de la o interpretare i aplicare intermediar a dispoziiilor
legislaiei generale i speciale, trebuie fcute urmtoarele distincii:
5 <n ceea ce $ri)e*te olicit,rile )enite din $artea or'anelor de ur",rire
$enal, de a %ntoc"i re0erate de e)aluare $entru "inorii care au ,)#r*it
0a$te $enale( dar nu r,$und $enal( %n ba.a $re)ederilor art& ;K9 C&$&$&, s-a
apreciat c acest lucru nu este de competena serviciilor de probaiune, din
urmtoarele motive:
5 Referatul de evaluare este un instrument specific care vine n ntmpinarea
organului de urmrire penal sau a instanei de judecat i care faciliteaz
individualizarea unor sanciuni sau msuri procesuale, fr a influena
declanarea procesului penal.
5 Referatul de evaluare se folosete n cursul procesului penal, iar calitatea
de infractor nu aparine dect unui subiect angrenat ntr-un proces penal n curs
de derulare, aceast calitate fiind specific persoanei fa de care exist
bnuiala c ar fi comis o infraciune sau exist motive ori indicii temeinice n
acest sens. Observm c prezena unei bnuieli puternice sau a motivelor ori
indiciilor temeinice impune fie nceperea urmririi penale, fie punerea n micare
a aciunii penale, atrgnd implicit i dobndirea calitii de nvinuit sau inculpat,
dup caz.
5 Referatul de evaluare este un instrument specific procedurii care se urmeaz n
cauzele cu infractori minori i nu constituie un act premergtor nceperii urmririi
penale, aa cum sunt acestea prezentate n art. 224 C.p.p.
5 Presupunnd c art. 482 C.p.p. prin folosirea noiunii de infractor include i
posibilitatea ntocmirii de referate de evaluare pentru cei pentru care nu s-a
nceput urmrirea penal, acest demers ar fi unul lipsit de eficien practic din
urmtoarele motive:
5 Referatul devine un act premergtor nceperii urmririi penale, ceea ce
contravine scopului i literei Codului de procedur penal care nu include la
art. 224 C.p.p. i serviciile de probaiune printre organele ce pot efectua acte
premergtoare nceperii urmririi penale.
5 Actele premergtore se ntocmesc conform art. 224 alin. (1) C.p.p. n vederea
nceperii urmririi penale, iar conform alin. (3) al aceluiai articol, aceste acte
premergtoare constituie mijloace de prob. Rezult c referatul de evaluare
ar deveni mijloc de prob, dar acesta nu este menionat printre mijloacele de
prob enumerate limitativ de art. 64 C.p.p.
5 Actele premergtoare au rolul de a furniza date suficiente pentru nceperea
urmririi penale. Observm, prin analiza prevederilor art. 228 C.p.p., c
organul de urmrire penal dispune nceperea urmririi penale n msura n
care din actul de sesizare sau din actele premergtoare nu rezult unul din
cazurile de la art. 10 C.p.p. Comparnd structura unui referat de evaluare i
coninutul art. 10 C.p.p., observm c referatul face referire la fapta comis din
perspectiva modului de comitere, a motivaiei comiterii, a rolului avut, a
atitudinii fa de infraciune i fapt etc., dar nu din perspectiva prevederilor
art. 10 C.p.p. Prin urmare, dac din presupusul act premergtor, care este
referatul de evaluare, nu poate reiei absena sau prezena unuia dintre
92
cazurile de la art. 10, n funcie de care se dispune soluia nceperii sau a
nenceperii urmririi penale, referatul nu are utilitate i nu se folosete n
aceasta etap.
5 Au 0ot %nt#lnite itua!ii %n care or'anele de ur",rire $enal, au tri"i
direc!iilor 'enerale de aiten!, ocial, *i $rotec!ia co$ilului (DGASPC)
solicitri privind ntocmirea unor referate de evaluare pentru minorii care au
svrit fapte penale, dar nu rspund penal. Referitor la punctul de vedere emis
de unele direcii generale de asisten social i protecia copilului care indicau
Serviciul de probaiune ca fiind competent a da curs acestor solicitri, conform
art. 482 C.p.p., apreciem c acesta nu este atent fundamentat. ntr-adevr,
serviciile de probaiune au competene n ceea ce privete aceast categorie de
minori, dar numai n limitele determinate de prevederile Le'ii nr& 9J9L9>>;
$ri)ind $rotec!ia *i $ro"o)area dre$turilor co$ilului. Astfel, conform prevederilor
art. 130 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 80-84 din aceeai lege, serviciile
de probaiune ntocmesc rapoarte, dar numai la solicitarea instanelor civile, n
contextul n care obiectul cauzei l reprezint stabilirea, nlocuirea sau ncetarea
unei msuri de protecie special fa de minorul care nu rspunde penal, dar a
svrit o fapt penal.
Avnd n vedere cele expuse la punctele A) i B) de mai sus, rezult c
ntocmirea de referate de evaluare pentru minorii care au calitatea de 0,$tuitor( la
olicitarea or'anelor de ur",rire $enal,( nu intr n competena serviciilor de
probaiune, nici n baza prevederilor Legii nr. 272/2004 ale crei prevederi sunt
stricte i limitative, dar nici n baza prevederilor art. 482 din Codul de procedur
penal, tocmai din motivele mai sus prezentate.
O alt problem ntlnit n practic este aceea c serviciile de probaiune primesc
solicitri de la Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului n baza art.
80, raportat la art. 130 din Le'ea nr& 9J9L9>>; $ri)ind $rotec!ia *i $ro"o)area
dre$turilor co$ilului, referitoare la ntocmirea rapoartelor privind minorul care a svrit
o fapt penal i nu rspunde penal, pentru Comisia pentru Protecia Copilului.
Considerm c serviciile de probaiune nu pot da curs acestor solicitri din urmtoarele
considerente:
7& Serviciile de probaiune au competene n ceea ce privete aceast categorie de
minori, dar numai n limitele determinate de prevederile Le'ii nr& 9J9L9>>; $ri)ind
$rotec!ia *i $ro"o)area dre$turilor co$ilului. Astfel, conform prevederilor art. 130 alin.
(2) coroborate cu prevederile art. 80-84 din aceeai lege, serviciile de probaiune
ntocmesc rapoarte, dar numai la solicitarea instanelor civile, n contextul n care
obiectul cauzei l reprezint stabilirea, nlocuirea sau ncetarea unei msuri de protecie
special fa de minorul care a svrit o fapt penal, dar nu rspunde penal.
9& Serviciile de probaiune ntocmesc acest raport numai n situaia n care
competena privind stabilirea, nlocuirea sau ncetarea unei msuri de protecie special
fa de minorul care nu rspunde penal, dar a svrit o fapt penal revine instanei de
judecat. Conform prevederilor art. 80 alin. (2) din lege, n dispunerea uneia dintre
msurile prevzute la art. 55 lit. a) i c), este competent Comisia pentru protecia
copilului, atunci cnd exist acordul prinilor sau al altui reprezentant legal al copilului
sau, dup caz, instana judectoreasc, atunci cnd acest acord lipsete.
93
:& Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului are ea nsi atribuii n
acest sens conform prevederilor art. 80 alin. (1) i (2) i art. 130 alin. (1) din Legea nr.
272/2004, aa nct nu se justific dublarea raportului pe care aceast instituie l
ntocmete cu cel livrat de ctre serviciile de probaiune.
;& Considerm c formularea utilizat n alin. (2) al art. 130 din lege, n sensul c A%n
toate cau.ele care $ri)ec tabilirea( %nlocuirea ori %ncetarea ",urilor de
$rotec!ie $ecial, tabilite de $re.enta le'e \B se refer la cauzele care sunt de
competena instanei, i nu la situaiile n care Comisia pentru protecia copilului este
competent a dispune cu privire la msurile speciale de protecie din urmtoarele
motive:
Cuvntul cau., are o folosire consacrat pentru definirea situaiei n care
soluionarea unei probleme se realizeaz de ctre o instan judectoreasc.
Presupunnd c termenul cauz se interpreteaz extensiv, n sensul c se refer
i la situaiile n care Comisia pentru protecia copilului este competent a dispune
cu privire la msurile speciale de protecie, prevederea legislativ ar fi lipsit de
orice logic. Amintim c n situaiile n care, conform art. 80 alin. (2) raportat la
prevederile alin. (1), Comisia pentru protecia copilului este competent a dispune
una dintre msurile de protecie special, la propunerea DGASPC, trebuie s in
seama de:
5 condiiile care au favorizat svrirea faptei;
5 gradul de pericol social al faptei;
5 mediul n care a crescut i a trit copilul;
5 riscul svririi, din nou, de ctre copil, a unei fapte prevzute de legea penal;
5 orice alte elemente de natur a caracteriza situaia copilului.
Analiznd prevederile alin. (2) de la art. 80 prin raportare la art. 130 alin. (1) i (2)
din Legea nr. 272/2004
47
ajungem la concluzia c serviciile de probaiune ntocmesc
rapoarte numai n cauzele care sunt de competena instanei.
?& Comparnd sensul care este atribuit cuvntului cauz de art. 130 n alin. (1) i
(2), dar i de art. 131 din lege
48
, putem concluziona c acesta este identic i vizeaz
procedura judectoreasc de soluionare a unui dosar care are ca obiect stabilirea,
nlocuirea ori ncetarea msurilor de protecie special stabilite de prezenta lege pentru
copilul care a svrit o fapt penal i nu rspunde penal.
47
Art. 130 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 prevede c, n toate cauzele care privesc aplicarea prezentei legi,
Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului de la domiciliul copilului sau n a crei raz
administrativ-teritorial a fost gsit copilul ntocmete i prezint instanei raportul referitor la copil, care va
cuprinde date privind:
a) personalitatea, starea fizic i mental a copilului;
b) antecedentele socio-medicale i educaionale ale copilului;
c) condiiile n care copilul a fost crescut i n care a trit;
d) propuneri privind persoana, familia sau serviciul de tip rezidenial n care ar putea fi plasat copilul;
e) orice alte date referitoare la creterea i educarea copilului care pot servi soluionrii cauzei; art. 130 alin.
(2) dn Legea nr. 272/2004 prevede c n toate cauzele care privesc stabilirea, nlocuirea ori ncetarea
msurilor de protecie special stabilite de prezenta lege pentru copilul care a svrit o fapt penal i nu
rspunde penal se va ntocmi un raport i din partea serviciului de reintegrare i supraveghere de pe lng
instana judectoreasc.
48
Art. 131 din Legea nr. 272/2004 - Cauzele care privesc aplicarea prezentei legi sunt scutite de taxa
judiciar de timbru i de timbru judiciar.
94
Modalitatea de ei.are a intan!ei %n ca.ul %n care unt %nc,lcate ",urile *iLau
obli'a!iile $re),.ute de art& KC
:
alin& E7F *i E:F din Codul $enal
n legtur cu modalitatea n care Serviciul de probaiune ar trebui s sesizeze
instana de judecat, n situaia n care sunt nclcate msurile i/sau obligaiile stabilite
prin hotrre judectoreasc, n cazul n care se dispune suspendarea executrii
pedepsei sub supraveghere ori suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere sau
sub control, n practica serviciilor de probaiune s-au conturat dou puncte de vedere,
plecnd de la existena mai multor texte de lege care au inciden n aceast materie.
Astfel, detalii privind procedura sesizrii instanei gsim n urmtoarele acte normative:
7& <n Codul $enal + %n art& KC
:
alin& E;F modificat prin Le'ea nr& 9JKL9>>C $entru
"odi0icarea *i co"$letarea Codului $enal( $recu" *i $entru "odi0icarea *i co"$letarea
altor le'i - Su$ra)e'herea e2ecut,rii obli'a!iilor tabilite de intan!, con0or" alin& E:F lit&
aF+ 0F e 0ace de =udec,torul au er)iciul $re),.ut %n alin& E7F lit& aF& <n ca. de
ne%nde$linire a obli'a!iilor( =udec,torul au er)iciul dee"nat cu u$ra)e'herea
conda"natului ei.ea., intan!a $entru luarea ",urii $re),.ute %n art& KC
;
alin&
E9FB&
9& <n Codul de $rocedur, $enal, + art& ;;J alin& E7F + Asupra revocrii sau anulrii
suspendrii condiionate a executrii pedepsei prevzute n art. 83 ori n art. 85 din
Codul penal sau a suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere prevzut n art.
86
4
ori n art. 86
5
din Codul penal e $ronun!,( din o0iciu au la ei.area
$rocurorului, intan!a care =udec, ori a =udecat %n $ri", intan!, in0rac!iunea ce ar $utea
atra'e re)ocarea au anularea.
:& 3- nr& 79:IL9>>> $ri)ind a$robarea Re'ula"entului de a$licare a
di$o.i!iilor Ordonan!ei -u)ernului nr& I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor
de reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor
ne$ri)ati)e de libertate( aa cum a fost modificat prin 3- nr&J;JL9>>K $entru "odi0icarea
*i co"$letarea Re'ula"entului de a$licare a di$o.i!iilor Ordonan!ei -u)ernului nr&
I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a
in0ractorilor *i de u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate(
a$robat $rin 3ot,r#rea -u)ernului nr& 7&9:IL9>>> :
+ art& 9C alin& ECF + Dac se constat c, dup nmnarea a dou avertismente,
persoana supravegheat nu se prezint la termenele fixate, consilierul responsabil de
caz ntiineaz eful Serviciului de probaiune, care va sesiza judectorul delegat cu
executarea.
+ art& :K + E7F n cazul n care consilierul de probaiune constat nendeplinirea
msurilor i/sau obligaiilor impuse persoanei condamnate de ctre instan, prevzute
la art. 86
3
alin. (1) i (3) din Codul penal, ntocmete un raport care cuprinde un rezumat al
procesului de supraveghere i face meniuni cu privire la dovezile prin care se
constat nclcarea obligaiei.
E9F Raportul ntocmit potrivit alin. (1) mpreun cu dovezile n copie vor fi nmnate spre
informare efului Serviciului de probaiune, care, atunci cnd consider necesar, va
sesiza judectorul delegat la compartimentul executri penale, care va proceda potrivit
legii."
95
E:F n cazul n care eful Serviciului de probaiune apreciaz c nu sunt ndeplinite
condiiile pentru sesizarea instanei n vederea revocrii suspendrii, respinge n scris i
motivat, n termen de 30 de zile, propunerea consilierului de probaiune.
;& Le'ea nr& 9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea $ede$elor *i a ",urilor di$ue de
or'anele =udiciare %n curul $roceului $enal
+ art& 7 + Executarea pedepselor se realizeaz n conformitate cu dispoziiile Codului
penal, ale Codului de procedur penal i ale prezentei legi.
+ art& K + E7F Controlul executrii msurilor de supraveghere i a obligaiilor prevzute n
Codul penal, care pot fi dispuse n cazul suspendrii executrii pedepsei sub
supraveghere, se asigur de judectorul delegat la compartimentul de executri penale de
la instana de executare, direct sau prin intermediul consilierilor Serviciului de
protecie a victimelor i reintegrare social a infractorilor n circumscripia cruia se afl
domiciliul, reedina sau locuina persoanei condamnate.
+ art& I + n situaia nerespectrii msurilor de supraveghere sau a obligaiilor prevzute
n Codul penal, dispuse n cazul suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere,
=udec,torul dele'at la co"$arti"entul de e2ecut,ri $enale( din o0iciu au la
$ro$unerea conilierilor Ser)iciului de $rotec!ie a )icti"elor *i reinte'rare ocial,
a in0ractorilor( ei.ea., intan!a de e2ecutare %n )ederea re)oc,rii u$end,rii&B
+ art& 7> + Dispoziiile art. 8 i 9 se aplic n mod corespunztor n situaia msurilor de
supraveghere i a obligaiilor dispuse fa de minor n cazul suspendrii executrii
pedepsei sub supraveghere sau sub control.
?& 3- nr& 7&KIJL9>>C $entru a$robarea Re'ula"entului de a$licare a Le'ii nr&
9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea $ede$elor *i a ",urilor di$ue de or'anele =udiciare
%n curul $roceului $enal
+ art& : + E7F Controlul executrii msurilor de supraveghere i a obligaiilor prevzute n
Codul penal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care pot fi dispuse n
cazul suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere, se asigur de judectorul
delegat la compartimentul de executri penale de la instana de executare, direct sau
prin intermediul consilierilor din cadrul Serviciului de probaiune n a crui circumscripie se
afl domiciliul, reedina ori locuina persoanei condamnate.
+ art& ? + E7F Dac, conilierul de $roba!iune contat, c, $eroana conda"nat, nu
re$ect, ",urile de u$ra)e'here au nu e2ecut, obli'a!iile i"$ue de intan!, n
condiiile stabilite de aceasta sau de Serviciul de probaiune ( %ntoc"e*te un ra$ort care
cuprinde un rezumat al procesului de supraveghere, innd cont de rapoartele de
supraveghere ntocmite anterior, i face meniuni cu privire la dovezile prin care se
constat nclcarea obligaiei.
E9F Ra$ortul %ntoc"it $otri)it alin& E7F( %"$reun, cu do)e.ile %n co$ie( )or 0i
%naintate $re in0or"are *e0ului Ser)iciului de $roba!iune( care( atunci c#nd
conider, necear( )a ei.a =udec,torul dele'at la co"$arti"entul de e2ecut,ri
$enale& 5udec,torul dele'at( %n con0or"itate cu di$o.i!iile art& I din Le'e( )a
ei.a intan!a de =udecat,( $entru ca aceata , di$un, au$ra re)oc,rii
u$end,riiB&
96
E:F n cazul n care eful Serviciului de probaiune sau judectorul delegat la
compartimentul de executri penale de la instana de executare apreciaz c nu sunt
ndeplinite condiiile pentru sesizarea instanei n vederea revocrii suspendrii,
respinge n scris i motivat, n termen de 30 de zile, propunerea consilierului de
probaiune, respectiv a Serviciului de probaiune. n acest din urm caz, precum i
atunci cnd instana de executare a fost sesizat n vederea revocrii suspendrii,
judectorul delegat la compartimentul de executri penale de la instana de executare
informeaz Serviciul de probaiune n termen de 15 zile de la soluionarea propunerii.
Referitor la modalitatea de sesizare a instanei n cazul nerespectrii msurilor i
obligaiilor de ctre persoana condamnat, n practica serviciilor a aprut ntrebarea
dac sesizarea se face:
7F direct instanei de executare aa cum prevede i art& KC
:
alin& E;F din Codul $enal(
ra$ortat la art& ;;J alin& E7F din Codul de $rocedur, $enal,8
9F au se face de ctre judectorul delegat la compartimentul de executri penale,
conform prevederilor art& I din Le'ea nr& 9J?L9>>C, articolelor 9C alin& ECF *i :K din
3- nr& 79:IL9>>>( raportat la prevederile art& ? alin& E9F din 3- nr& 7&KIJL9>>C&
Suntem de prere c modalitatea de sesizare a instanei n cazul nerespectrii
msurilor i/sau obligaiilor de ctre persoanele condamnate la pedeapsa nchisorii cu
suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere se face urmnd paii din procedura
descris de prevederile art& I din Le'ea nr& 9J?L9>>C, art& 9C alin& ECF *i :K din 3- nr&
79:IL9>>>( raportat la prevederile art& ? alin& E9F din 3- nr& 7&KIJL9>>C& Aceast
soluie este justificat de urmtoarele argumente:
7& Art. 86
3
alin. (4) din Codul penal care se refer la sesizarea instanei n caz de
nerespectare a obligaiilor prevzute de art. 86
3
alin. (3) lit. a)-f) a fost modificat prin
Le'ea nr& 9JKL9>>C $entru "odi0icarea *i co"$letarea Codului $enal( $recu" *i $entru
"odi0icarea *i co"$letarea altor le'i. Precizri cu privire la modalitatea de sesizare a
instanei a adus ns i Le'ea nr& 9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea $ede$elor *i a ",urilor
di$ue de or'anele =udiciare %n curul $roceului $enal( dar i 3- nr& 7&KIJL9>>C
$entru a$robarea Re'ula"entului de a$licare a Le'ii nr& 9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea
$ede$elor *i a ",urilor di$ue de or'anele =udiciare %n curul $roceului $enal&
Analiznd succesiunea legilor n timp
49
, constatm c este prioritar aplicarea
prevederilor Legii nr. 275/2006 i a prevederilor regulamentului ei de aplicare, dar i a
HG nr. 1239/2000, modificat prin HG nr. 747/2008( pentru c au intrat n vigoare
ulterior Legii nr. 278/2006 prin care se modific prevederile Codului penal.
49
Le'ea nr& 9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea $ede$elor *i a ",urilor di$ue de or'anele =udiciare %n curul
$roceului $enal a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 627 din 20 iulie 2006 i a intrat n vigoare la 90 de zile
de la publicare.
Le'ea nr& 9JKL9>>C $entru "odi0icarea *i co"$letarea Codului $enal( $recu" *i $entru "odi0icarea *i
co"$letarea altor le'i a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 601 din 12 iulie 2006 i a intrat n vigoare la 30
de zile de la publicare.
3- nr& 7&KIJL9>>C $entru a$robarea Re'ula"entului de a$licare a Le'ii nr& 9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea
$ede$elor *i a ",urilor di$ue de or'anele =udiciare %n curul $roceului $enal a fost publicat n Monitorul
Oficial nr. 24 din 16 ianuarie 2007.
Prevederile HG nr. 1239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziiilor Ordonanei
Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea i funcionarea serviciilor de reintegrare social a infractorilor i de
supraveghere a executrii sanciunilor neprivative de libertate referitoare la procedura de sesizare a instanei au
fost modificate prin HG nr. 747/2008, publicat n Monitorul Oficial nr. 557 din 23 iulie 2008.
97
9& Legea nr. 275/2006 mpreun cu 3- nr& 7&KIJL9>>C *i 3- nr& 79:IL9>>>
formeaz legislaia special raportat la prevederile Codului penal, care este legea
general. Mai mult, prevederile din legislaia special sunt dispoziii legale care
detaliaz i completeaz prevederile Codului penal privind modalitatea de executare a
pedepselor i msurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal.
:& Att Codul penal, ct i legile nr. 278 i 275 din 2006 sunt legi organice,
bucurndu-se prin urmare de for juridic egal, nepunndu-se astfel n discuie
aplicarea prioritar a uneia fa de cealalt pe criteriul forei juridice superioare, aa
nct aplicarea prioritar a Legii nr. 275/2006 este determinat numai de criteriul
temporal i caracterul special al acestei reglementri.
;& Trebuie menionat c textul art. 447 alin. (1) din Codul de procedur penal aduce
precizri mai degrab cu privire la competena instanei care dispune revocarea
suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere, dect cu privire la procedura de
sesizare a acestei instane.
Avnd n vedere argumentele de mai sus, sesizarea instanei se va face
ntotdeauna urmnd paii descrii de art. 9C alin& ECF( art& :K din 3- nr& 79:IL9>>> *i art& ?
alin& E9F din 3- nr& 7KIJL9>>C( ra$ortat la $re)ederile art& I din Le'ea nr& 9J?L9>>C&
At0el( ei.area $arcur'e ur",toarele eta$e:
Conilier de $roba!iune *e0ul Ser)iciului de $roba!iune =udec,torul dele'at la
co"$arti"entul e2ecut,ri $enale intan!a de e2ecutare
Re"iterea de co$ii ale re0eratelor de e)aluare autorit,!ilor re$onabile cu
e2ecutarea $ede$elor *i ",urilor educati)e $ri)ati)e de libertate au celor
re$onabile cu e2ecutarea aretului $re)enti)
Serviciile de probaiune au primit adesea solicitri din partea autoritilor
responsabile cu executarea pedepselor i msurilor educative privative de libertate, sau a
celor responsabile cu executarea arestului preventiv, de a remite copii ale referatelor de
evaluare acestor solicitani. Analiznd prevederile legale incidente n materie,
apreciem c serviciile de probaiune nu au n prezent o astfel de obligaie legal, n
sprijinul acestei afirmaii venind urmtoarele argumente:
I& Dispoziiile Le'ii nr& 9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea $ede$elor *i a ",urilor
di$ue de or'anele =udiciare %n curul $roceului $enal( $recu" i cele ale 3- nr&
7KIJL9>>C $entru a$robarea re'ula"entului de a$licare a Le'ii nr& 9J?L9>>C $ri)ind
e2ecutarea $ede$elor *i a ",urilor di$ue de or'anele =udiciare %n curul $roceului
$enal sunt cele care se aplic pedepselor i msurilor preventive privative de libertate.
Astfel, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 275/2006, A$eroanele conda"nate unt
$ri"ite cu doarele indi)iduale %ntoc"ite de or'anele de e2ecutare a "andatului de
e2ecutare a $ede$elor $ri)ati)e de libertateB( iar potrivit art. 83 alin. (1) din aceeai
lege, AAd"initra!ia centrului de re!inere *i aretare $re)enti), au a centrului de
aretare $re)enti), co"$letea., $entru 0iecare $eroan, re!inut, au aretat, $re)enti)
un doar indi)idual( la care e ata*ea., doarul $re),.ut %n art& 9I alin& E9FB&
n art. 64 alin. (1) din HG nr. 1897/2006 se prevede c A$eroanele $ri)ate de
libertate unt $ri"ite %n locurile de de!inere cu doarele indi)iduale $re),.ute de art& 9I
alin& E9F din le'e( %n ba.a "andatului de e2ecutare a $ede$ei %nchiorii au deten!iunii
$e )ia!, ori a "andatului de aretare $re)enti), au a ordonan!ei de re!inere( du$,
tabilirea identit,!ii acetora *i )eri0icarea )alabilit,!ii *i autenticit,!ii docu"entelor, iar
98
n alin. (4) se prevede c, $entru "inori *i tineri( doarul cu$rinde *i 0oaia "atricol,
*colar,( certi0icatul de cali0icare( ancheta ocial, *i re0eratul de e)aluare %ntoc"it de
Ser)iciul de $roba!iune ( du$, ca.B( iar n alin. (7) se spune c A%n ca.ul %n care la
$ri"irea %n locul de de!inere nu unt %nde$linite condi!iile $re),.ute de alin& E;F(
ad"initra!ia locului de de!inere )a $ri"i $eroana $ri)at, de libertate( ur"#nd ca
docu"entele care trebuiau , o %no!eac, , 0ie tran"ie %n cel "ai curt ti"$ de
autorit,!ile re$onabileB&
Pe de alt parte, serviciile de probaiune pun referatul de evaluare doar la dispoziia
organelor judiciare care au competena de a solicita ntocmirea referatelor, n
conformitate cu prevederile legale (art. 482 C.p.p., art. 11 alin. (1) lit. d) din O- I9L9>>>
$ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de
u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de libertate i art. 8 lit. f) din HG
1239/2000).
Avnd n vedere prevederile mai sus-enunate, considerm c, n situaia n care din
cuprinsul dosarului prevzut de art. 29 alin. (2) din Legea nr. 275/2006, lipsete referatul
de evaluare, acesta se va solicita din partea administraiei locului de
deinere/reinere/arest, or'anelor de e2ecutare a "andatului de e2ecutare a
$ede$elorL",urilor $re)enti)e $ri)ati)e de libertate( n calitate de organe
responsabile cu executarea mandatului. Pentru situaia n care organele de executare a
pedepselor i msurilor preventive privative de libertate nu au primit copia referatului de
evaluare ntocmit de ctre Serviciul de probaiune odat cu mandatul de executare,
organele de executare vor solicita eliberarea unei copii a respectivului referat organelor
judiciare care au solicitat ntocmirea referatelor de evaluare i crora le-a fost emis
respectivul referat de ctre Serviciul de probaiune (instan de judecat sau parchet).
II& n ceea ce privete solicitri asemntoare care ar veni din partea centrelor de
reeducare a minorilor, este de observat faptul c aceste centre funcioneaz nc n
baza Decretului nr& ?;?L7IJ9 $ri)ind e2ecutarea ",urii educati)e a intern,rii "inorilor
in0ractori %ntr+un centru de reeducare( noi prevederi referitoare la executarea msurilor
educative nefiind adoptate pn n prezent. Or acest decret nu face referire la
necesitatea existenei unei copii a referatului de evaluare la dosarul minorului sancionat
cu aceast msur.
n concluzie, n lipsa unor prevederi legale exprese sau implicite, Serviciului de
probaiune nu i revine obligaia de a remite copii ale referatelor de evaluare autoritilor
responsabile cu executarea pedepselor i msurilor educative privative de libertate sau
celor responsabile cu executarea msurilor preventive privative de libertate.
Particularit,!i $ri)ind $rocedura %ntoc"irii re0eratelor de e)aluare %n anu"ite itua!ii
$eciale
I& Adeseori, serviciile de probaiune primesc solicitri privind ntocmirea de referate de
evaluare pentru nvinuii sau inculpai consumatori de droguri. n aceste situaii,
ntocmirea referatului de evaluare se va realiza de ctre Serviciul de probaiune n acord cu
dispoziiile referitoare la aceast activitate prevzute la seciunea a doua a 3- nr&
79:IL9>>> $ri)ind a$robarea Re'ula"entului de a$licare a di$o.i!iilor Ordonan!ei
-u)ernului nr& I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare
ocial, a in0ractorilor *i de u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e de
libertate, denumit "Referatele de evaluare. Avnd n vedere c persoana nvinuit sau
inculpat este i consumatoare de droguri, se vor respecta, n ntocmirea documentului,
etapele prevzute de metodologia de colaborare a protocolului ncheiat ntre Direcia de
Probaiune i Agenia Naional Antidrog, potrivit creia:
99
+ <n ca.ul %n care or'anele =udiciare olicit, %ntoc"irea de re0erate de e)aluare
$entru $eroane conu"atoare de dro'uri( er)iciile de $roba!iune $rocedea., du$,
cu" ur"ea.,:
a. reali.ea., inter)iul cu $eroana( %ntr+o $erioad, de "a2i"u" ? .ile calendaritice de
la $ri"irea olicit,rii8
b. $re.int, $eroanei er)iciile o0erite de centrele de $re)enire( e)aluare *i
coniliere antidro' %n itua!ia %n care e contat, e2iten!a conu"ului( cer#nd acordul
cri al aceteia $entru %nt#lnirea cu re$re.entantul centrului( con0or" "odelului
$re.entat %n ane2a nr& 7 la $re.enta "etodolo'ie8
c. du$, reali.area inter)iului con0or" lit& A( Ser)iciul de $roba!iune tran"ite
Centrului de $re)enire( e)aluare *i coniliere antidro' din =ude!Lectoarele "unici$iului
Bucure*ti olicitarea de colaborare $reci.at, %n ane2a nr& 9 la "etodolo'ie( %"$reun, cu
o co$ie a acordului cri al $eroanei *i cu in0or"a!iile de natur, $iho+ocial, ob!inute
%n ur"a inter)iului8
d. in0or"a!iile tran"ie Centrului de $re)enire( e)aluare *i coniliere antidro' )or 0i
0or"ulate $e ur",toarele arii:
+ 0a$ta $entru care $eroana ete incri"inat,( antecedente
+ curt itoric al conu"ului de dro'uri
+ conte2t 0a"ilial Edac, ete $oibil( %n curul inter)iului e )or identi0ica $eroanele
reur, din cadrul 0a"ilieiF
+ $re',tire *colar,Lcali0icare $ro0eional,( e2$erien!, $ro0eional,L%n c#"$ul "uncii(
"odalit,!i de $etrecere a ti"$ului liberLrela!ii E%n curul inter)iului e )or identi0ica
$eroanele reur, din re!eaua a( dac, e2it,F( tare de ,n,tate
+ coordonatele $eroanei e)aluate Elocul de de!inereL adre,( tele0onF
+ ter"en de olu!ionare a cereriiL=udecat,
+ conilier re$onabil de ca.
+ alte in0or"a!ii ob!inute du$, reali.area inter)iului cu ure rele)ante E0a"ilie(
*coal, etc&F&
+ Procedura %n ca.ul e)alu,rii conu"atorului de dro'uri ete ur",toarea:
a. la $ri"irea olicit,rii de e)aluare %naintat, de Ser)iciul de $roba!iune ( Centrul de
$re)enire( e)aluare *i coniliere antidro' dee"nea., un "ana'er de ca. du$,
$rocedura tabilit, %n tandardele "ini"e obli'atorii $ri)ind "ana'e"entul de ca.( care
coordonea., e)aluarea conu"atorului( con0or" $re)ederilor le'ale8
b. datele de contact ale "ana'erului de ca.( dee"nat $otri)it lit& a( e )or
co"unica %n cel "ai curt ti"$ Ser)iciului de $roba!iune8
c. dac, ete necear( Ser)iciul de $roba!iune *i Centrul de $re)enire( e)aluare *i
coniliere antidro' colaborea., $entru contactarea altor ure utile %n re.ol)area
ca.ului8
d. Centrul de $re)enire( e)aluare *i coniliere antidro' tran"ite Ser)iciului de
$roba!iune ra$ortul de e)aluare a $eroanei %n ter"en de ? .ile calendaritice de la
$ri"irea aceteia %n e)iden!,& Ra$ortul de e)aluare )a con!ine $ro$unerile $ri)ind
$ro'ra"ul inte'rat de aiten!, $e care ar trebui ,+l ur"e.e $eroana e)aluat,& <n
reali.area e)alu,rii( in0or"a!iile ob!inute )or 0i co"$arate *i co"$letate cu cele 0urni.ate de
Ser)iciul de $roba!iune &
100
+ Conclu.iile 0or"ulate de Centrul de $re)enire( e)aluare *i coniliere antidro' unt
introdue %n cadrul re0eratului de e)aluare %ntoc"it *i %naintat de Ser)iciul de $roba!iune
or'anului =udiciar olicitant&
<n ca.ul %n care intan!a di$une e2ecutarea unei anc!iuni $ri)ati)e de libertate(
conu"atorul $oate continua au( du$, ca.( $oate 0i inclu %ntr+un $ro'ra" inte'rat de
aiten!, derulat %n $arteneriat la locul de de!inere( con0or" $re)ederilor le'aleB&
Avnd n vedere c, pentru ntocmirea referatului de evaluare pentru un inculpat
ajuns n faza de judecat, urmarea etapelor stabilite prin metodologia invocat poate
determina uneori prelungirea demersurilor de ntocmire a referatului dincolo de data la
care s-a stabilit termenul de judecat, Serviciul de probaiune )a $roceda la
%n*tiin!area de %ndat, a intan!ei( $rintr+o adre, "oti)at, %n care e )a $eci0ica
i"$oibilitatea %ntoc"irii re0eratului $#n, la ter"enul de =udecat, 0i2at&
II& O alt problem ntlnit n practic, tot n ceea ce privete ntocmirea referatelor
de evaluare
50
, este aceea c unele instane impun Serviciului de probaiune contactarea
avocatului nvinuitului sau inculpatului pentru a fi prezent la realizarea interviului n
vederea realizrii referatului de evaluare. n ceea ce privete necesitatea contactrii
avocatului nvinuitului/inculpatului, potrivit solicitrii instanei, opinm c ntocmirea
referatului de evaluare nu face parte din categoria actelor de urmrire penal, astfel
nct procedura ntocmirii sale s cad sub incidena dispoziiilor art. 172 alin. (2) C.p.p.
n acest sens, nu considerm c este obligatoriu ca interviul s se realizeze n prezena
avocatului, acest lucru putnd fi ns posibil dac persoana evaluat cere acest lucru,
fiind ns necesar asigurarea condiiilor optime de desfurare a interviului, n acord cu
deontologia.
Preci.,ri $ri)ind deter"inarea co"$eten!ei Ser)iciului de $roba!iune %n anu"ite
itua!ii $articulare
Din analiza prevederilor Codului de procedur penal i a legislaiei speciale,
respectiv 3- nr& 79:IL9>>> $ri)ind a$robarea Re'ula"entului de a$licare a di$o.i!iilor
Ordonan!ei -u)ernului nr& I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de
reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e
de libertate, rezult competena disociat a serviciilor de probaiune n ceea ce privete
ntocmirea referatului de evaluare pentru nvinuiii sau inculpaii minori fa de
ndeplinirea altor atribuii, cum ar fi de exemplu participarea la ascultarea sau
confruntarea minorului. Astfel, )a 0i $re.ent la unele acte de ur",rire $enal,, la
chemarea organului de urmrire penal, Ser)iciul de $roba!iune de la do"iciliul
"inorului, dar co"$eten!a de a %ntoc"i re0eratul de e)aluare a$ar!ine er)iciului
de la locuin!a acetuia& Pn la modificarea art. 482 prin OU- nr& :7L9>>K $ri)ind
"odi0icarea art& ;K9 din Codul de $rocedur, $enal,, competena de a efectua referatul
de evaluare n cauzele cu nvinuii sau inculpai minori revenea Serviciului de probaiune
de la domiciliul minorului
51
.
50
Aceast problem nu este una specific cauzelor n care nvinuiii/inculpaii sunt consumatori de droguri, ea
putnd fi generalizat la toate tipurile de cauze ori beneficiari.
51
Art. 482. alin. (1) C.p.p., nainte de modificare prin OU- nr& :7L9>>K $ri)ind "odi0icarea art& ;K9 din Codul
de $rocedur, $enal, avea urmtoarea form: n cauzele cu infractori minori, organul de urmrire penal sau
instana de judecat are obligaia s dispun efectuarea referatului de evaluare de ctre Serviciul de
protecie a victimelor i reintegrare social a infractorilor de la do"iciliul "inorului, potrivit legii.
101
Pentru nvinuiii sau inculpaii minori, competena se stabilete conform prevederilor
Codului de procedur penal. Astfel art. 481 alin. (1) C.p.p. prevede: C#nd %n)inuitul
au incul$atul ete un "inor care nu a %"$linit 7C ani( la orice acultare au con0runtare a
"inorului( dac, or'anul de ur",rire $enal, conider, necear( citea., Ser)iciul de
$rotec!ie a )icti"elor *i reinte'rare ocial, a in0ractorilor de la do"iciliul
"inorului( $recu" *i $e $,rin!i( iar c#nd ete ca.ul( $e tutore( curator au $eroana %n
%n'ri=irea ori u$ra)e'herea c,reia e a0l, "inorul&B
Art. 482 C.p.p. n alin. (1) i (2) face referire la Serviciul de probaiune competent a
ntocmi referatul de evaluare, astfel: A<n cau.ele cu %n)inui!i au incul$a!i "inori(
$rocurorul care u$ra)e'hea., au( du$, ca.( e0ectuea., ur",rirea $enal, $oate ,
olicite( atunci c#nd conider, necear( e0ectuarea re0eratului de e)aluare de c,tre
Ser)iciul de $roba!iune de $e l#n', tribunalul %n a c,rui circu"cri$!ie teritorial, %*i are
locuin!a "inorul( $otri)it le'ii&
<n cau.ele cu incul$a!i "inori( intan!a de =udecat, are obli'a!ia , di$un,
e0ectuarea re0eratului de e)aluare de c,tre Ser)iciul de $roba!iune de $e l#n',
tribunalul %n a c,rui circu"cri$!ie %*i are locuin!a "inorul( $otri)it le'ii( cu e2ce$!ia
ca.ului %n care e0ectuarea re0eratului de e)aluare a 0ot olicitat, %n curul ur",ririi
$enale( $otri)it di$o.i!iilor alin& E7F( itua!ie %n care di$unerea re0eratului de c,tre
intan!, ete 0acultati),B&
Dac prevederile legale privind competena serviciilor de probaiune de a ntocmi
referate de evaluare pentru categoriile de beneficiari amintite mai sus sunt uniforme n
urma ultimelor modificri legislative, problemele privind determinarea competenei unui
anumit serviciu persist nc n anumite situaii speciale cum ar fi nvinuiii/inculpaii
minori care nu sunt ceteni romni i nu au domiciliul sau locuina n Romnia i pentru
care unele organe judiciare solicit ntocmirea referatelor de evaluare de ctre serviciile
de probaiune.
Att art. 481 C.p.p., ct i art. 482 C.p.p. fac referire la competena Serviciului de
probaiune de la domiciliul respectiv locuina minorului. n cazul n care minorii nu sunt
ceteni romni i au svrit una sau mai multe infraciuni, n situaiile n care acetia nu
au domiciliul/locuina n Romnia, rezult c Serviciul de probaiune nu este
competent s ntocmeasc referatul de evaluare.
Cu privire la situaia ipotetic a unor astfel de minori fr cetenie romn i fr
domiciliu n Romnia, dar care locuiesc n Centrul Oficiului Naional pentru Protecia
Refugiailor, problema este diferit. Astfel, Le'ea nr& 799L9>>C $ri)ind a.ilul %n Ro"#nia
reglementeaz n art. 20 drepturile pe care le au cei care primesc statutul de refugiat,
printre acestea regsindu-se cele referitoare la drept de edere, loc de munc i altele
care presupun o edere stabil i care, prin urmare, pot fi asimilai unor ceteni cu
domiciliul n Romnia, tocmai prin acest caracter de stabilitate. n plus, aceast
categorie a refugiailor are posibilitatea de a solicita stabilirea domiciliului n Romnia, n
conformitate cu art. 20, alin. (1), lit. o) al aceluiai act normativ.
Referitor la minorii refugiai, art. 20 alin. (2) prevede c ""inorii ne%no!i!i care nu au
%"$linit )#rta de 7K ani bene0icia., de aceea*i $rotec!ie o0erit,( %n condi!iile le'ii(
"inorilor ro"#ni a0la!i %n di0icultate". Ca urmare, considerm c pentru aceast
categorie de minori, Serviciul de probaiune i poate asuma competena, n baza
textelor de lege invocate mai sus.
102
Conidera!ii cu $ri)ire la 0rec)en!a %ntre)ederilor din ter"enul de %ncercare al
e2ecut,rii u$end,rii $ede$ei ub u$ra)e'here
n evidenele serviciilor de probaiune au fost nregistrate deseori sentine cu
suspendarea executrii pedepsei nchisorii sub supraveghere, n coninutul crora
instana stabilea numrul i frecvena ntrevederilor ntr-un mod cu totul inadecvat
nevoilor de reeducare a beneficiarului. Spre exemplu, n evidena unui serviciu de
probaiune a intrat o persoan condamnat la 1 an nchisoare cu suspendarea
executrii pedepsei nchisorii sub supraveghere, cu un termen de ncercare de 3 ani,
fiind dispuse msurile de la 86
3
alin. (1) lit. a)-d) i obligaia de la alin. (3) lit. e) din
Codul penal. n sentina penal prin care persoana respectiv era condamnat se
specificau urmtoarele: ", e $re.inte %n ulti"a lun, a 0iec,rui an din ter"enul de
%ncercare la Ser)iciul de $roba!iuneU&
n acest context, a aprut ntrebarea, dac ar fi corect din punct de vedere legal ca, n
funcie de nevoile persoanei supravegheate, consilierul responsabil s i stabileasc
condamnatului n planul de supraveghere o frecven mai ridicat a ntrevederilor, de
exemplu trimestrial, cu posibilitatea revizuirii.
Opinia unor practicieni din serviciile de probaiune, conform creia consilierul de
probaiune ar putea stabili o frecven mai ridicat a ntrevederilor, n funcie de nevoile
beneficiarului, era nsoit de o serie de argumente ce aveau n vedere faptul c
frecvena stabilit de instan nu poate fi modificat, n sensul de a nu o reduce. De
exemplu, dac instana stabilete ntrevederi bilunare, frecvena nu ar putea fi mai
redus, lunar sau la dou luni, ns, n cazul n care se respect frecvena stabilit de
instan (adic, n exemplul nostru, au loc ntrevederi cel puin o dat pe an), s-a
considerat c este justificat i legal ca ntrevederile s poat fi mai dese, avnd n
vedere c supravegherea e un proces complex, de monitorizare a felului n care
persoana supravegheat respect nu numai msura de la art. 86
3
lit. a) C.p., ci toate
msurile i/sau obligaiile stabilite n sarcina sa. S-au mai invocat n susinerea acestui
punct de vedere i prevederile art. 22 alin. (1) lit. f) din HG nr. 1239/2000, care e
permisiv n acest sens, ntruct face referire la "0rec)en!a %ntre)ederilor&&& $e durata
ter"enului de %ncercare", fr s specifice c aceast frecven trebuie s se raporteze
textual doar la prevederile sentinei penale.
Dei aprecierile i argumentele aduse n susinerea opiniei mai sus-prezentate sunt
de natur a corecta unele deficiene n aplicarea legii i de a sprijini practic procesul de
supraveghere, stabilirea de ctre consilierul de probaiune a unor ntrevederi la intervale
mai scurte dect cele fixate de instan, dei ar fi de natur s eficientizeze procesul de
supraveghere, nu e posibil din punct de vedere legal, ntruct n punerea n executare
a unei hotrri judectoreti este necesar respectarea dispoziiilor instanei.
Art. 22 alin. (1) lit. f) din HG nr.1239/2000 la care se face referire mai sus, nu
prevede dect c trebuie precizat aceast frecven n planul de supraveghere, nu c
ea va fi stabilit de ctre consilierul de probaiune responsabil de caz, motiv pentru care,
dac instana precizeaz n hotrre care este frecvena ntrevederilor, aceasta trebuie
respectat, consilierul de probaiune avnd posibilitatea de a stabili aceste termene
doar n ipoteza n care instana de judecat nu a menionat n hotrre acest aspect.
n practica serviciilor de probaiune s-a conturat i opinia conform creia ar fi posibil
ca instana s stabileasc prin hotrre frecvena ntlnirilor doar pentru lit. a) a art. 86
3
alin. (1) C.p. i c pentru celelalte msuri, respectiv obligaii, ar putea fi stabilit o alt
frecven a ntrevederilor. Considerm c acest punct de vedere nu este justificat,
ntruct din felul n care este formulat ntregul art. 86
3
C.p. se nelege destul de limpede
103
c datele fixate pentru prezentarea la Serviciul de probaiune vizeaz ntreaga
supraveghere, fr posibilitatea de a compartimenta acest proces n funcie de msurile,
respectiv obligaiile individuale aplicate. Pe de alt parte, dac beneficiarul va solicita
asisten i consiliere i va fi introdus ntr-un program, atunci se vor putea stabili
termene diferite de frecventare a programului respectiv, n funcie de particularitile
acestuia. ntr-o astfel de situaie, participarea la program se va face cu consimmntul
beneficiarului, ceea ce nu aduce n nici un fel atingere principiului legalitii.
A$ecte $ractice $ri)ind u$ra)e'herea unei $eroane care a co"i "ai "ulte 0a$te
$enale $entru care a 0ot conda"nat, uccei) cu u$endarea e2ecut,rii
$ede$ei ub u$ra)e'here
n practica serviciilor de probaiune au fost ntlnite situaii n care, ulterior
condamnrii unei persoane la suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere i
ulterior lurii cazului n evidena Serviciului de probaiune, instana pronun o nou
hotrre pentru o infraciune concurent cu cea pentru care a fost trimis persoana n
supraveghere, prin care o desfiineaz pe precedenta, i condamn persoana cu
suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de
ncercare (de 5 ani, spre exemplu). n aceste situaii s-a pus problema cum va proceda
Serviciul de probaiune n ceea ce privete ntocmirea documentaiei specifice
procesului de supraveghere.
Plecnd de la ipoteza expus mai sus, este de menionat n primul rnd faptul c
termenul de ncercare (de 5 ani, n exemplul nostru) curge ncepnd cu data de la care
prima hotrre de condamnare a rmas definitiv (cea desfiinat) n conformitate cu
art. 86
5
alin.
(2). C.p. Acest aspect este foarte important n primul rnd pentru
calcularea corect a termenului de ncercare i, n al doilea rnd, pentru c de aici
rezult c legiuitorul a neles s confere continuitate acestui mod de executare a
pedepsei. Aadar, n conformitate cu aceast interpretare, ar trebui privite i dispoziiile
speciale ce reglementeaz modalitatea de supraveghere a Serviciului de probaiune.
Avnd n vedere aceste aspecte, rezult c:
dosarul iniial de supraveghere nu trebuie nchis i nu trebuie ntocmit un raport final
de supraveghere (pentru c, de fapt, supravegherea continu);
nu se nchide registrul de eviden;
se pstreaz acelai dosar la care se adug elementele noi: noua hotrre
i planul de intervenie actualizat n funcie de prevederile noii hotrri;
revine Serviciului de probaiune posibilitatea de a stabili orarul ntrevederilor, s-l
modifice sau s-l pstreze pe cel vechi, dup necesitile cazului, numai dac
frecvena ntrevederilor nu a fost stabilit de instan prin ultima hotrre;
urmtoarea ntrevedere este indicat a se stabili n termenul aferent primei
ntrevederi, deoarece modificrile survenite n hotrre i n planul de
supraveghere trebuie s i fie aduse la cunotin persoanei condamnate ct mai
repede posibil.
Preci.,ri re0eritoare la reali.area unor Ae)alu,riB a )icti"elor anu"itor
in0rac!iuni de c,tre er)iciile de $roba!iune
n practica serviciilor de probaiune au fost ntlnite situaii cnd instanele au
naintat solicitri referitoare la evaluarea de ctre Serviciul de probaiune a impactului pe
104
care depunerea mrturiei n fata instanei l poate avea asupra unei victime minore n
cazul uneia dintre infraciunile prevzute de art. 8 din Le'ea nr& 977L9>>; $ri)ind unele
",uri $entru ai'urarea $rotec!iei )icti"elor in0rac!iunilor&
Suntem de prere c acestor solicitri nu li se poate da curs din mai multe motive,
dup cum urmeaz:
1. Serviciul de probaiune nu poate desfura dect activitile date prin lege n
competena sa. Dei Serviciul de probaiune are unele atribuii cu privire la
victime, conform prevederilor Le'ii nr& 977L9>>; $ri)ind unele ",uri $entru
ai'urarea $rotec!iei )icti"elor in0rac!iunilor( nu poate realiza o evaluare a
acestora, indiferent c sunt minore sau majore, pentru a determina impactul pe
care l poate avea asupra acestora mrturia n faa instanei, ntruct legea nu
prevede o astfel de activitate n sarcina Serviciului de probaiune. Capitolul
din Legea nr. 211/2004, Conilierea $iholo'ic, a )icti"elor unor in0rac!iuni *i
alte 0or"e de aiten!, a )icti"elor in0rac!iunilor menioneaz c atribuiile
serviciilor de probaiune n lucrul cu victimele se rezum la activitatea de
consiliere psihologic i alte forme de asisten, n msura n care victima
solicit acest lucru. n plus, toate informaiile obinute de consilierul de
probaiune n cursul consilierii psihologice/asistenei cu privire la starea victimei
au caracter confidenial. Precizm, de asemenea, c un consilier de probaiune
nu este abilitat s realizeze evaluri psihologice.
2. ntruct victima era minor n exemplul nostru, apreciem c n asemenea cazuri
instana se poate adresa cu o solicitare Direciei Generale de Asisten Social
i Protecia Copilului n vederea realizrii evalurii.
105
Princi$alele teorii etiolo'ice ale de)ian!ei *i cri"ei
Dan Banciu
Introducere
De-a lungul timpului au fost formulate o serie de teorii i puncte de vedere privitoare
la etiologia delincvenei i personalitatea criminalului. Acestea au ncercat s identifice
i s selecteze anumite cauze, factori i circumstane care, genernd i favoriznd
comiterea delictului, se afl ntr-o legtur, mai mult sau mai puin strns, cu modul de
via, personalitatea i situaiile care au produs "ocazia" delictual. Fiind extrem de
diverse i numeroase, aceste orientri i teorii au fost clasificate i considerate ca
adevrate "coli" (cum sunt, de pild, colile clasice, cartografice, ecologice, tipologice,
psihologice, sociologice etc.).
Ceea ce este semnificativ n privina acestor orientri teoretice este evoluia
$ro'rei),, ncepnd cu ncercrile deterministe de a explica "oti)a!iile actelor
criminale (ce anume l determin pe individ s comit acte antisociale), continund cu
cele privind explicarea "odului n care o conduit ajunge s fie considerat criminal
(de ce un anumit tip de comportament ajunge s fie considerat ca fiind criminal) i
terminnd cu cele privind explicarea contruc!iei ociale a comportamentului delincvent
de ctre factorii de control social specializat. Analizat dintr-o asemenea perspectiv,
circumscris viziunii sociologice, literatura de specialitate cu privire la fenomenul de
criminalitate este constituit din numeroase teze, teorii, opinii sau puncte de vedere,
toate gravitnd n jurul a trei ntrebri fundamentale: ce anume i determin pe indivizi
s comit acte criminale?; cum pot fi prevenite asemenea acte?; ce criterii trebuie
utilizate pentru a putea califica o conduit drept criminal?
6eoria cri"inalului U%nn,cutU
Preocupai de evidenierea rolului important ce revine personalitii individului n
declanarea actului criminal, o serie de cercettori (n special psihologi, medici, psihiatri)
au acordat o atenie deosebit factorilor cu caracter biologic, fiziologic i ereditar n
geneza crimei i infraciunii. Promotorul acestei orientri a fost italianul C. Lombroso
care, pornind de la ideea "regresiunii atavice" a infractorului, formuleaz celebra teorie a
criminalului "nnscut". Conform acestei teorii, personalitatea delincventului reprezint o
personalitate distinct i special (denumit "personalitate criminal"), ea datorndu-se
anumitor structuri anatomofiziologice i biologice, transmise ereditar, i care determin
predispoziia spre crim i violen a anumitor indivizi. Ca atare, criminalul este o fiin
biologic ce difer sensibil de fiina "normal", datorit posedrii anumitor trsturi i
"stigmate" anatomofiziologice dobndite pe cale ereditar. Efectund o serie de
106
observaii i investigaii clinice asupra unor loturi de criminali, Lombroso a scos n
eviden existena la acetia a anumitor "stigmate", anomalii i deficiene de natur
anatomic i fiziologic
1
, cum ar fi, de pild, asimetria cranian, maxilare proeminente,
frunte i brbie pronunate, conformaie specific a degetelor, sensibilitate sczut la
durere etc., toate fiind vizibile pe corpul i faciesul delincventului. Un individ care posed
cinci-ase asemenea trsturi specifice reprezint, dup Lombroso, tipul criminal
"perfect", cel care are ntre trei i cinci stigmate este tipul "imperfect", iar cel care
posed mai puin de trei dintre aceste caracteristici nu este obligatoriu un tip criminal.
Aceste stigmate i anomalii nu sunt, prin ele nsele, generatoare de criminalitate, dar
favorizeaz "trecerea" la nfptuirea actului criminal, permind identificarea
temperamentelor umane predispuse spre violen i agresivitate. n pofida contribuiei
aduse la studierea personalitii delincventului, teoria "omului delincvent" rmne lipsit
de suport tiinific atta vreme ct "stigmatele" criminale existente la anumii indivizi nu
pot explica actul complex i multicauzal al diferitelor delicte i crime. Referindu-se la
rolul factorului ereditar, E.H. Sutherland i D. Cressey afirm c: "nimeni nu poate s
dispun de o asemenea ereditate care s-l determine s devin criminal;
temperamentul flegmatic al unuia l poate ine departe de infraciune, ct vreme n alt
mediu tocmai acest temperament l mpinge spre crim"
2
. Mai mult, teoria lui Lombroso
a fost supus unor critici pertinente, nc de la apariia ei, n special de ctre
reprezentanii teoriilor sociologice i psihologice (E. Durkheim, G. Tarde etc.), care au
susinut c nu exist n realitate criminali nnscui, ci doar anumii indivizi care pot
manifesta anumite predispoziii spre violen i nonconformism, dar care nu sfresc
prin a deveni adevrai criminali. n plus, existena unor anomalii sau stigmate
anatomofiziologice nu este specific numai criminalilor, ci i unor persoane obinuite,
dar care nu devin criminali.
Teoria lui Lombroso este valabil numai parial, n sensul c existena unor stigmate
sau malformaii fizice vizibile la anumii indivizi poate genera apariia unor complexe de
inferioritate n psihicul acestora, motiv pentru care ei vor ncerca s i le "amelioreze" n
contactul cu ceilali, complexe care vor fi, ulterior, explicate de E. Goffman n lucrarea
Sti'"ate (1963).
Cu toate limitele concluziilor sale, teoria pe care a elaborat-o Lombroso poate fi
considerat pn la un punct tiinific, ntruct ea a ncercat s nlocuiasc
determinismul absolut al legilor cu cel tiinific al faptelor, punnd astfel bazele
cercetrilor biologice, morfologice i patogenice despre criminalitate. Erorile sale, printre
care generalizarea unor stigmate organice ca fiind la originea tuturor delictelor i
crimelor, au fost treptat corectate de cercetrile ulterioare de antropologie criminal i
de genetic criminal, care au evideniat c nu exist indivizi "buni" sau "ri" din punct
de vedere ereditar sau biologic, ci doar un anumit "prag" de rezisten psihic interioar,
ce joac rolul de "tampon" ntre frustrarea i agresivitatea ce caracterizeaz anumii
indivizi. Gradul i intensitatea acestei rezistene interioare influeneaz sensibil
comportamentul i conduita individului, acionnd fie ca factor favorizant, fie ca o piedic
n realizarea intereselor sale prin mijloace legitime sau ilegitime. De asemenea, teoria
"criminalului nnscut" a permis dezvoltarea ulterioar a concepiilor biotipologice n
studiul criminalitii care, dincolo de accentul prea mare pus pe factorii de natur
1
Cesare Lombroso, LDuo"o delinWuente in ra$$orto all antro$olo'ia 'iuri$ruden.a ed alle dici$line
carcerarie, Torino (Ed. Romn, O"ul delinc)ent, Editura Miastra, 1992).
2
Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, Princi$e de cri"inolo'ie (version franaise tablie sur le texte de la
sixime dition de Princi$le o0 Cri"inolo'/), Paris, Edit. Cujas, 1966.
107
individual, au contribuit la elaborarea i experimentarea unui set diversificat de metode i
tehnici de criminologie clinic.
6eoria Ude.or'ani.,rii ocialeU
nteresul tot mai larg ctre cunoaterea i prevenirea criminalitii, complementar cu
necesitatea identificrii i diminurii tendinelor de dezorganizare comunitar i social
manifestate la nceputul secolului al XX-lea, a determinat extinderea ariei de investigaie
a evoluiei diferitelor forme de delicte i crime la nivelul unor zone geografice i urbane
n care s-a observat o anumit cretere i agravare a manifestrilor antisociale contra
persoanelor, bunurilor sau comise organizat, cu violen i agresivitate. Cercettorii i
specialitii ncep s-i concentreze atenia spre analiza efectelor sociale, economice i
culturale generate de procesele industrializrii, urbanizrii i creterii demografice
asupra modelelor de comportament ale diferitelor grupuri de indivizi. Ei au evideniat
faptul c aceste procese - dincolo de consecinele lor benefice asupra condiiilor de
via ale indivizilor - au determinat "bulversarea" unor modele etice, normative i cultu-
rale specifice unei societi "tradiionale", ntemeiat pe presupusul consens i
conformitatea membrilor ei.
Promotorii acestei orientri au fost reprezentanii colii sociologice de la Chicago
3
,
care au ncercat s demonstreze influenele dimensiunii i amplasamentului unei
metropole, ca i cele ale dezorganizrii sociale, economice i urbane asupra
fenomenului criminalitii. Efectund numeroase msurtori statistice, dar i ample
anchete, interviuri i studii de caz, ei au ajuns la concluzia c metropola nu reprezint
un sistem social unitar, ci este alctuit dintr-o serie de arii, zone i subculturi specifice,
fiecare avndu-i propriul su model de posibiliti i limite. Dezvoltarea ariilor
suburbane, ca i extinderea influenei urbane asupra unor zone interioare mai largi, este
nsoit de o concentrare masiv de funcii i afaceri n sectorul central. Diferenierea
intern a metropolei nu impieteaz asupra mobilitii indivizilor, dar mrete distanele
sociale dintre grupuri i subculturi, determinnd slbirea controlului social exercitat de
comunitate i vecintate i perturbarea ordinii sociale tradiionale, prin varietatea
normelor de conduit, eterogenitatea i discriminrile exercitate n cadrul oraului. Sub
aciunea efectelor combinate ale diferenierii i mobilitii, muli locuitori ai metropolei
tind s devin, mai mult sau mai puin, "desocializai", nvnd s triasc fr apro-
barea, recunoaterea sau reacia celorlali. Persoanele "desocializate" se ntlnesc,
adesea, unele cu altele, n anumite zone i sectoare n care exist case de nchiriat,
hoteluri ndoielnice, strzi lturalnice, case-rulot etc., zone n care se constat i o cot
ridicat de malnutriie, srcie, sntate precar, sinucideri i boli psihice. Tot aici se
concentreaz i persoanele cu comportamente imorale i ilegitime (alcoolism, consum
de droguri, prostituie, homosexualitate, jocuri de noroc etc.). n toate aceste concentrri
urbane, criminalitatea crete ncepnd cu centrul comercial i de afaceri i descrete n
cadrul zonelor periferice, putndu-se astfel identifica i cartografia o serie de zone
ecologice concentrice cu potenial diferit de delincven. n acelai timp, fiecare form
de comportament delincvent se concentreaz n anumite zone i subzone specifice
(cazul consumatorilor de droguri, prostituatelor, homosexualilor), asociindu-se cu forme
de srcie i omaj. zolarea ecologic determin i o "izolare cultural", conducnd i
la apariia unor "subculturi" delincvente care reprezint moduri de "supravieuire" i
3
ntre reprezentanii Scolii sociologice de la Chicago menionm pe: Robert E. Park, 3u"an Co""unitie&
6he Cit/ and 3u"an Ecolo'/ (1920); Frideric M. Trasher, 6he -an' (1928); Luis Wirth, 6he -heto (1928);
Cliford H. Shaw, DelinWuenc/ Area (1929), Ruth S. Cavan, Suicide (1928); Walter C. Reckless, Vice in
Chica'o (1933) Warren H. Dunham, Mental Diorde in Urban Area (1939) i alii.
108
"adaptare" a indivizilor defavorizai i marginalizai n raport cu o societate ostil. Aceste
"subculturi" grupeaz acei indivizi care au o alt imagine cu privire la scara de valori,
interesele ocrotite i comportamentele acceptate, fapt pentru care recurg, n mod
frecvent, la mijloace ilicite i indezirabile pentru atingerea scopurilor, devenind astfel
surse poteniale de devian i criminalitate.
"Subculturile" delincvente apar, deci, ca o reacie de protest a unor grupuri fa de
normele i valorile grupului dominant, precum i din dorina de nlturare a barierelor i
interdiciilor sociale i de anihilare a anxietilor i frustrrilor.
Considernd criminalitatea ca un efect nemijlocit al proceselor de urbanizare i
cretere demografic, privite ns ca indicatori ai dezorganizrii i schimbrii sociale,
orientarea ecologic nu ine seama de intervenia altor variabile sociale, cum ar fi, de
pild, contextul socio-cultural n care triete individul, neputnd explica faptul c unii
indivizi, originari din aceleai locuri de reziden cu infractorii, nu ncalc legea. Dei se
poate accepta existena anumitor "tendine ecologice" de distribuie a criminalitii, ceea
ce face ca o serie de delicte s se concentreze n anumite zone i arii urbane, putnd
avea chiar trsturi asemntoare n privina modului de comitere a faptului i a unei
circumstane specifice, totui variabila ecologic nu poate aciona singur, detaat de
ceilali factori de natur economic, social, familial, cultural etc. n plus, se ignor
faptul c nu att dezorganizarea social n sine genereaz delincven, ct mai ales o
organizare social inechitabil i injust, bazat pe inegalitatea anselor dintre indivizi.
De asemenea, n mod paradoxal, chiar organizarea social poate genera crim, mai
ales n cazul bandelor sau asociaiilor criminale, care cunosc un grad ridicat de
"organizare" a membrilor si, i nu de "dezorganizare".
Cu toate acestea, cercetrile de ecologie a criminalitii au evideniat legturile ce se pot
stabili ntre creterea, la un moment dat, a delictelor i crimelor n marile aglomerri
urbane i diminuarea controlului social comunitar, destabilizarea ordinii sociale i a
coeziunii grupurilor i multiplicarea fenomenelor "aculturative". De aceea, soluia
prevenirii i eradicrii delincvenei const n aplicarea unor msuri de politic i de
protecie social a grupurilor defavorizate i de asanare i "igienizare" social, moral i
sanitar a zonelor cu potenial ridicat de delincven i criminalitate.
6eoria Uano"iei ocialeU
Confruntai cu anumite delicte i crime de mare amploare i gravitate, cercettorii i-
au pus problema identificrii i explicrii cauzelor i condiiilor care genereaz existena
acestor fapte antisociale n diferite contexte social-istorice i culturale. Studiind diferite
zone i arii geografice, sisteme juridice i grupuri de populaie, ei au observat
recrudescena ratei criminalitii n anumite perioade de timp, caracterizate prin
puternice transformri i mutaii sociale, conflicte i confruntri sociale i prin dereglri
brute ale sistemului valoric i normativ al societii. n aceste perioade, se constat o
puternic depreciere i inefectivitate a normelor sociale de baz, o slbire sensibil a
mecanismelor de control social, ca i o multiplicare a formelor de devian i
criminalitate. Aceast stare specific unor societi, care cunosc transformri brute i
rapide n urma unor evenimente deosebite (revoluii, cutremure, inundaii, crize
economice profunde, rzboaie etc.), este cunoscut sub numele de ANOMIE( noiune
utilizat, pentru prima dat, n sociologie, de Emile Durkheim n celebrele sale lucrri
dedicate analizei diviziunii sociale a muncii i sinuciderilor
4
. Analiznd trecerea de la
4
Emile Durkheim, Le uicide& ]tude de ociolo'ie( Paris, Felix Alcan, 1897; De la di)iion du tra)ail ocial,
Paris, Felix Alcan, 1893.
109
societile tradiionale la cele moderne, el a observat c diviziunea muncii sociale poate
conduce, n anumite situaii, la o dislocare a reelelor de solidaritate social i la slbirea
"contiinei colective" ca "for reglatoare" a societii. Aceste tendine se pot amplifica n
anumite perioade de crize economice, calamiti naturale, conflicte sau rzboaie, cnd
influena reglatoare a societii scade considerabil, iar controlul social asupra
conduitelor individuale devine ineficient.
Anomia se caracterizeaz prin absena unor reglementri sociale i normative
capabile s asigure cooperarea normal ntre funciile specializate ale unui organism
social, ceea ce determin labilitatea i chiar dispariia criteriilor legitime de apreciere i
sancionare a indivizilor i, implicit, sporirea incertitudinilor i nelinitilor acestora de a-i
realiza aspiraiile (ateptrile) prin mijloace legitime.
Anomia reprezint, deci, starea de dereglare care afecteaz un grup social supus
unor transformri puternice i brute. Ea apare n caz de dezastru economic sau, din
contr, n caz de cretere rapid a bunstrii, producnd o ruptur n echilibrul ordinii
sociale, astfel nct membrii grupului se gsesc dezorientai n raport cu noile situaii cu
care sunt confruntai. Dei anomia nu se identific cu absena total a normelor i legii,
ea este o stare de dezordine social, punnd anumii indivizi ntr-o situaie inferioar
celei pe care o aveau anterior. n aceast situaie, indivizii nu se mai supun regulilor
care le sunt impuse, iar, la rndul ei, societatea nu mai este capabil de a le impune i
de a sanciona pe cei care le ncalc sau se abat de la ele. n asemenea momente, "nu
tim ce este just i ce este injust, care sunt revendicrile i speranele legitime, care
sunt cele care ntrec msura; putem pretinde orice". Reprezentnd o situaie specific,
cnd normele de baz i suspend funcionalitatea, starea de anomie provoac derut
i dezorganizare n rndul indivizilor i o ruptur n echilibrul ordinii sociale. Dei o
anomie total sau o lips total de norme este imposibil (ceea ce ar fi echivalent cu
anarhia), orice schimbare rapid n structura social, care disloc reelele de
solidaritate, poart n sine o "ocazie" de anomie, dup cum un control sau o
constrngere total a indivizilor de ctre societate (stat) reprezint, n mod paradoxal, o
stare anomic echivalent cu dereglarea sau lipsa de funcionalitate a normelor i cu
scderea controlului asupra conduitelor individuale.
Cu toate acestea, anomia nu poate fi identificat cu absena total a normelor sau cu
starea de anarhie social, ci reprezint o situaie special n care lipsa de eficien i
funcionalitate a normelor i a instituiilor de control social provoac derut i dezorientare
n rndul indivizilor i o ruptur n echilibrul ordinii sociale. Ea se caracterizeaz,
primordial, prin dislocarea i scderea contiinei colective i a moralitii, dereglare
normativ i cultural, fiind o consecin "patologic" a diviziunii muncii sociale. Pentru
acest motiv, nsi schimbarea social poate crea situaii de anomie, fie n ntreaga
societate, fie n anumite pri ale ei i cnd dorinele individuale nu mai pot fi reglementate
de normele comune, iar indivizii sunt lsai fr control i ndrumare normativ din partea
societii. Crizele economice, de pild, pot avea o influen mai puternic asupra indivizilor
situai pe treptele mai ridicate ale ierarhiei sociale, dect asupra indivizilor aflai n poziii
inferioare din punct de vedere social, determinnd o decdere i declasare a primilor
datorit dereglrii vieii lor personale i a pierderii speranei i siguranei obinuite avute
din partea grupului de care au aparinut cndva. Tot astfel, o cretere rapid a prosperitii
sociale poate genera o schimbare rapid de poziii "n sus" a unor indivizi, ns, prin
aceasta, s-i lipseasc de sprijinul social pe care-l aveau iniial i de capacitatea
surmontrii noului lor stil de via. Pentru acest motiv, susine Durkheim, orice schimbare
rapid n structura social, care disloc reelele de solidaritate stabilite i unde stilurile de
via erau bine precizate, poart n sine o ocazie de anomie. El a avertizat c un control i
o constrngere total a indivizilor de ctre societate reprezint, paradoxal, o aciune tot
110
att de anomic ca i dereglarea sau lipsa de control asupra conduitelor individuale.
Determinnd disoluia i slbirea mecanismelor de constrngere i control social, nsoite de
scderea indicaiilor normative, care devin, adesea, contradictorii ntre ele, anomia
reprezint o surs potenial de devian i criminalitate n multe societi aflate n
schimbare i transformare, cum este i cazul societii romneti aflate ntr-o prelungit
perioad de tranziie dup 1989.
Noiunea de anomie va cunoate o dezvoltare conceptual i chiar practic n
viziunea lui R.K. Merton care, ntr-un articol publicat n 1938
5
, a ncercat formularea unei
explicaii a criminalitii pe baza unei interpretri originale a noiunii de anomie a lui
Durkheim. El postuleaz c neconformitatea, la fel ca i conformitatea, este ea nsi un
fenomen social, aprnd ca un rspuns "normal" al individului care acioneaz ntr-un
anumit tip de or'ani.are i de tructur, social a societii. n acest tip de organizare,
fiecare individ urmrete atingerea anumitor dorine sau aspiraii, a unor idealuri sociale
i individuale, echivalente cu ceea ce el denumete co$uri (sau obiective) culturale. n
acelai timp, individul se folosete de o serie de mijloace i procedee acceptate sau
recunoscute de societate (denumite "i=loace intitu!ionali.ate) pentru a-i realiza scopurile
propuse. Pe baza acestei distincii, Merton clasific "grupurile sociale dup echilibrul
care se stabilete ntre scopurile urmrite i mijloacele de a le atinge", concepnd
sistemul social ca un echilibru ntre o tructur, cultural, (scopuri culturale) i o tructur,
ocial, (mijloace legitime). El admite ideea c niciodat nu va putea exista un echilibru
ntre cele dou componente realizat din partea societii, individul fiind "cel care poate
realiza acest echilibru n activitatea pe care o desfoar i dup exigenele specifice
contextului n care triete"
6
. n cazul n care intervine o neconcordan ntre scopuri i
mijloace, poate aprea o stare de de.orientare "oral, sau de de"orali.are, resimit la
nivelul indivizilor, stare definit de ctre Merton ca ano"ie, i care determin indivizii s
ncerce s elaboreze anumite alternati)e de rezolvare a situaiei lor personale.
Pe aceast baz, Merton construiete cinci "oduri de ada$tare a individului la
contextul i activitile la care el ia parte, moduri care sunt "valabile numai pentru
activitile n care un individ se implic i n cursul crora el poate adopta una sau alta
dintre manierele mai mult sau mai puin apropiate"
7
:
aF con0or"itatea este modul cel mai frecvent ntlnit n societate, fiind specific
majoritii indivizilor, care prefer s se subordoneze necondiionat normelor i legilor
existente, chiar dac idealurile, aspiraiile i scopurile lor sociale i individuale nu sunt
atinse niciodat. Dei conformitatea nu este un mod de adaptare deviant, cercetrile
criminologice au evideniat c cel puin n cazul tipului criminal oca.ional sau al celui
$aional avem de-a face cu indivizi conformiti, socializai i aparent morali, dar care n
faa unor ocazii criminogene comit diverse crime i delicte. Situaia lor ridic n faa
cercettorilor ntrebarea: Dac ocazia l face criminal pe un individ conformist sau dac
ocazia l relev ca fiind criminal?;
bF ino)a!ia, n care individul accept i valorizeaz scopurile culturale, ns pentru
realizarea acestora utilizeaz o serie de mijloace care, de cele mai multe ori, sunt
imorale, ilicite sau ilegale, dar pline de succes i eficien pentru inovator (este cazul
unor escroci, neltori, fali vindectori, prezictori, prostituate etc.);
5
Robert K. Merton, Social Structure and Ano"ie, n "American Sociological Review", 3, 1938, p. 675-682.
6
Albert Ogien, o$& cit&, p. 104.
7
Ibide", p. 105.
111
cF rituali"ul, mod de adaptare n care indivizii ignor sau chiar resping scopurile
culturale, concentrndu-se excesiv asupra mijloacelor legitime, care devin pentru ei un feti i
din care fac un ritual n activitatea lor, blocnd, de fapt, fluena aciunilor sociale. De regul,
ei sunt indivizi cu un nivel sczut de aspiraii i idealuri, temtori de a nu grei sau de a nu avea
eecuri, motiv pentru care se simt protejai dac adopt procedee ritualiste, de rutin (cazul
unor birocrai, administratori, funcionari etc.);
dF e)a.iunea sau retragerea reprezint un mod de adaptare deviant, dar destul de rar
ntlnit n societate, fiind specific indivizilor care resping att scopurile culturale, ct i
mijloacele instituionalizate. Este cel adoptat de ctre acei indivizi despre care Merton
spune c "sunt n societate, fr s fie totui", adic "bolnavi mentali, lunatici, paria,
rtcitori, vagabonzi, ceretori, beivi cronici, drogai; ei au abandonat scopurile precise i
nu mai acioneaz conform normelor"
8
.
eF r,.)r,tirea sau revolta ("rebeliunea"), caracterizat prin respingerea total a
scopurilor culturale i mijloacelor instituionalizate i substituirea lor cu altele noi. Este
un mod de adaptare specific indivizilor care ncearc s modifice sau s nlocuiasc
structura social i s schimbe ordinea social existent (cazul unor disideni politici,
revoluionari, lideri politici sau religioi), aciunile i transgresrile lor de la normele
sistemului n care triesc putnd fi considerate ca fiind forme de "devian pozitiv".
Dei are meritul c postuleaz faptul c deviana i crima pot aprea datorit
"clivajului" sau rupturii ntre scopuri i mijloace i c un individ poate trece de la un mod
de adaptare la altul, teoria lui Merton a fost supus la numeroase critici, care
evideniaz gradul mai mare de generalitate al explicaiei sale. Dintre aceste critici, A.
Cohen le rezum pe cele mai importante: "apariia devianei nu este perceput n fluxul
interaciunii; variabilitatea reaciilor fa de devian nu este luat n seam; raportul
dintre devian i identitate este neglijat"
9
. Ulterior, pornind de la paradigma lui Merton,
o serie de teoreticieni (Robert Dubin, Richard A. Cloward, John G. Gagnon etc.) au
elaborat noi interpretri asupra anomiei, care au ncercat s dovedeasc c deviana nu
are numai efecte nocive i disfuncionale, ci i efecte constructive i chiar benefice
pentru societate
10
.
6eoria Uaocierilor di0eren!ialeU
Observnd c studierea datelor statisticilor judiciare, ca i compararea ratelor
criminalitii n diferite arii i zone geografice i ecologice nu ofer suficiente elemente
de explicaie multicauzal, sociologii i criminologii i-au ndreptat tot mai mult atenia
spre investigarea condiiilor sociale i culturale ale fenomenului de delincven. n
consecin, ncep s fie studiate alte variabile socio-culturale legate de procesele de
imigraie, subdezvoltare i "subcultur", grupuri defavorizate i marginalizate etc.
Continuator al orientrilor colii de la Chicago i preocupat de studierea procesului
de instituionalizare a delincvenei n diferite zone urbane, E.A. Sutherland consider c
orice comportament criminal nu poate fi neles i explicat doar n funcie de
caracteristicile biofiziologice sau psihice ale individului, ci n funcie de procesul de
comunicare din interiorul grupurilor sociale, unde individul "absoarbe" cultura mediului
nconjurtor i se conformeaz interpretrilor care i sunt date de regulile i normele
8
R.K. Merton, Social 6heor/ and Social Structure, New York, Free Press, 1968, p. 165.
9
Albert K. Cohen, 6he Sociolo'/ o0 the De)iant Act: Ano"ie 6heor/ and Be/ond, n "American Sociological
Review", 30(1), 1965 (cf. Albert Ogien, o$& cit&, p. 107).
10
Vezi n acest sens: Sorin M. Rdulescu, Sociolo'ia de)ian!ei, Bucureti, Editura Victor, 1998, pp. 57-62.
112
sociale i legale
11
. Din acest motiv, el respinge teoria "criminalului nnscut",
considernd c nu poate fi dobndit, pe cale ereditar, o anumit predispoziie spre
delincven sau criminalitate. Comportamentul criminal nu se datoreaz nici "imitaiei"
carierei de delincvent - aa cum susine G. Tarde - i nici "specializrii" constante, dar
incontiente, a individului ntr-o anumit "ramur" infracional. Delincvena nu poate fi
explicat nici prin metoda "acultural" sau a "cauzalitii multiple" - susinut de W.F.
Ogburn i W.C. Reckless - conform creia indivizii sunt mai mult sau mai puin
susceptibili de a fi identificai i denunai poliiei n cazul violrii legii penale n funcie de
poziia i rolul lor n societate, acestea fiind determinate, la rndul lor, de vrsta, sexul,
rasa, clasa, rezidena i profesia individului
12
.
E.A. Sutherland consider c orice comportament criminal poale fi explicat tiinific n
funcie de:
a) elemente care intr n joc n momentul comiterii delictului, ceea ce reprezint o
explicaie "situaional" sau "dinamic";
b) elemente care au influenat anterior situaia i viaa delincventului, ceea ce
constituie o explicaie "istoric" sau "genetic''.
n consecin, comportamentul criminal nu este nici dobndit, nici imitat, ci "nvat"
social n contactul dintre indivizi i grupuri, printr-un proces de intercomunicaie,
reprezentat de gesturi, cuvinte, exprimri, manifestri, ndemnuri, i mai puin prin
intermediul mijloacelor de comunicare n mas. Teoria lui Sutherland include nou
postulate, dintre care mai semnificative sunt cele care se refer la:
a) nvarea tehnicilor de comitere a delictelor;
b) orientarea mobilurilor, tendinelor impulsive i atitudinilor agresive;
c) aceast orientare se face n funcie de interpretarea favorabil sau, dimpotriv,
defavorabil a dispoziiilor legale; exist, deci, unele grupuri sociale n care
indivizii interpreteaz, n mod invariabil, dispoziiile legale ca reguli ce trebuie
observate i respectate, n timp ce altele nclin spre violarea acestor drepturi.
Aceast interpretare diferit i difereniat a normelor este specific societii
americane unde, datorit proceselor de imigraie i aculturaie, se produc frec-
vente conflicte culturale (sau de "coduri culturale") ntre grupuri i indivizi;
d) n consecin, un individ devine delincvent atunci cnd "interpretrile"
defavorabile respectrii legii devin preponderente fa de cele favorabile, ceea
ce reprezint principiul "asocierii (sau "asociaiilor") difereniale", observabil att
n cazul "asociaiilor" criminale, ct i a celor noncriminale (sau anticriminale). n
consecin, indivizii devin criminali ntruct ei vin preponderent n contact i
comunicare cu modelele criminale, necunoscnd sau ignornd pe cele
anticriminale;
e) comportamentul criminal nu se dobndete printr-un simplu proces de "imitaie",
ci individul este atras i, de multe ori, canalizat de anumite grupuri spre
"nvarea" i experimentarea tehnicilor i mijloacelor antisociale.
11
Edwin A. Sutherland, Donald Cressey, Princi$e de cri"inolo'ie( o$& cit&
12
William F. Ogburn, 1actor in the Variation o0 Cri"e a"on' Citie (1930); Walter C. Reckless, 6he Etiolo'/ o0
Cri"inal Beha)iour (1943).
113
Considernd "socializarea negativ" ca un factor important n geneza criminalitii,
Sutherland ignor ns alte variabile, cum ar fi, de pild, mobilurile, aspiraiile i
scopurile individului. De altfel, el recunoate faptul c, dei comportamentul criminal
este expresia unui ansamblu de nevoi i valori, el nu poate fi explicat numai prin
acestea, ntruct i comportamentul noncriminal poate fi explicat prin aceleai nevoi i
valori. El nu explic nici modalitile prin care un individ contientizeaz faptul c o
conduit considerat "bun" sau "corect" ntr-un anumit grup social este definit ca
"rea" sau "incorect" de ctre un altul, situaie n care individul va asimila, n mod
invariabil, prin "asociere diferenial" numai interpretrile care eludeaz sau violeaz
legea sau care i sunt mai "favorabile" pentru atingerea scopurilor sale. Pentru
Sutherland, prevenirea "carierei" criminale const n evitarea, pe ct posibil, de ctre
individ, a contactului cu "modelele" criminale i confruntarea acestuia cu modelele
neutre sau anticriminale.
Cu toate acestea, unele dintre ipotezele avansate de Sutherland au fost validate,
parial, de cercetri ulterioare fcute asupra unor indivizi delincveni sau grupuri
marginale. Ele au evideniat faptul c fiecare dintre aceste grupuri, datorit "organizrii
difereniale" a societii, i are o imagine bine stabilit cu privire la scara de valori, la
interesele, scopurile i mijloacele acceptate. Din acest punct de vedere, teoria
"conflictelor culturale", elaborat de Th. Sellin, distinge ntre "norma legal" i "norma
grupului", fcnd din "conflictele culturale" baza i sursa principal a comportamentelor
delincvente
13
. Aceste conflicte sunt specifice n cazul modificrilor intervenite n
structura puterii normative, care influeneaz transformrile dreptului. Mai mult, aceste
conflicte sunt produse naturale ale diferenierii sociale, care determin apariia unor
grupuri sociale extrem de variate, fiecare dintre ele avnd propriile sale valori i norme
i nerecunoscnd pe cele aparinnd altor grupuri: "Exist conflicte ntre norme -
subliniaz Sellin - ntruct exist reguli de conduit mai mult sau mai puin divergente
care guverneaz situaia particular n care se gsete un individ; astfel, normele de
conduit ale grupului din care face parte i ofer o soluie la situaia sa particular, n
timp ce normele altui grup i sugereaz un rspuns opus"
14
. Conflictul cultural generat
de aceast situaie se reflect pe plan psihologic prin acceptarea, de ctre individ, a
unor valori i norme duale sau contradictorii, concretizate, de cele mai multe ori, n
ncercarea de a-i realiza interesele i scopurile prin mijloace ilegitime.
6eoria Uubculturilor delinc)enteU
Prelund ideea "socializrii negative" ca factor generator de delincven, A. Cohen
s-a preocupat de mecanismele instituionalizate ale delincvenei n anumite grupuri i
culturi marginale, aprute ca o reacie de protest fa de normele i valorile grupului
dominant n societate. Reprezentnd o subdiviziune a modelelor culturale, aceste
"subculturi" delincvente grupeaz acei indivizi care au sentimentul c le sunt blocate sau
obstrucionate cile i mijloacele de acces spre bunurile i valorile sociale
15
. Adoptnd
i aplicnd un set de norme i reguli de conduit obligatorii pentru membrii si, diferite
de cele ale societii globale, aceste "subculturi delincvente" impun desfurarea unor
activiti ilegale. Mecanismul principal prin care acioneaz aceste subculturi este acela
de "socializare n grup", prin transmiterea, nvarea i experimentarea unor procedee i
tehnici delincvente, ceea ce poate fi observat n cadrul bandelor sau "subculturilor"
formate din adolesceni i tineri. Aceste "subculturi" i creeaz propriile lor sisteme
de
13
Thorsten Sellin, Culture Con0lict and Cri"e( New York, Social Science Research Council, 1938.
14
Ibide", pp. 29-30.
15
Albert K. Cohen, DelinWuent Bo/& New York, The Free Press, 1955.
114
definire a statutelor sociale, alegndu-i anumii "lideri", care promoveaz sau
organizeaz diverse activiti delincvente i criminale.
"Subculturile delincvente", arta Cohen, s-au nscut ca o reacie de protest fa de
normele i valorile societii i din dorina anihilrii frustrrilor de status marginal i a
anxietilor. ntruct indivizii ce fac parte din asemenea "subculturi" au convingerea c le
sunt blocate sau obstrucionate cile i mijloacele legale de acces spre bunurile i
valorile sociale, recurg, de cele mai multe ori, la mijloace indezirabile i ilicite, devenind,
astfel, surse poteniale de devian i infracionalitate.
Analiznd "subculturile delincvente", constituirea i evoluia lor, Cohen identific o
serie de trsturi specifice ce caracterizeaz aceste grupuri, i anume:
a) nonutilitari"ul, n sensul c, de multe ori, membrii acestor "subculturi"
desfoar activiti delictuoase nu neaprat din dorina de procurare a unor
bunuri i valori care le lipsesc, ci mai degrab ca un "mod de exprimare a
solidaritii"
16
. De pild, furtul de obiecte i bunuri reprezint "un mod de
dobndire a ndemnrii necesare de a comite astfel de fapte, nainte ca
delincventul potenial s fie acceptat de ctre grupul la care aspir s fie primit";
n consecin, pentru viitorul delincvent nu sunt importante bunurile pe care le
fur, ci dobndirea "ndeletnicirii", a "meteugului" i a "tehnicilor" de furt. n
felul acesta, furtul devine "un alt mod al satisfacerii nevoii de status", un fel de
"socializare anticipativ" a viitorului delincvent, dup cum arat R.A. Cloword i
L.E. Ohlin atunci cnd analizeaz "subcultura criminal";
b) "ali!io.itatea ("rutatea", n sensul c dac furtul n sine nu este motivat de
raiuni utilitare, el este o form de "rutate" aparent, o "sfidare" a celorlali,
membrii acestor "subculturi delincvente" svrind, frecvent, acte de vandalism,
distrugere de bunuri i obiecte etc. numai din dorina de a fi "rutcioi" cu
semenii lor;
c) ne'ati)i"ul, care n esen se refer nu numai la existena n cadrul grupului a
unui set de norme i reguli aflate n conflict cu cele promovate de comunitatea
social, ct mai ales la constituirea unei forme de "polarizare" i "inducie"
negativ printre membrii grupului delincvent;
d) )eratilitatea, permanenta schimbare i orientare a grupului delincvent ctre ct
mai multe i diverse tipuri de activiti criminale, fr ca membrii grupului s se
"cantoneze" exclusiv asupra unui anumit tip de delict;
e) autono"ia, care are n vedere solidaritatea intern a membrilor grupului i
intolerana manifest fa de alte grupuri cu care vin n contact direct.
Pentru ali autori, criminalitatea, n general, cea juvenil, n special, i are sorgintea
n existena i funcionarea acestor "subculturi" care se transform n adevrate bande
organizate i structurate. Banda reprezint - arat R.M. Trasher - o form de organizare
negativ a tinerilor, datorit eecului unor instituii sociale, corupiei i srciei,
omajului i mizeriei sociale ce afecteaz anumite categorii defavorizate de tineri.
Reunind tineri care se confrunt cu probleme sociale asemntoare, stabilind un
adevrat "cod" de ndatoriri i drepturi, aceste grupuri realizeaz o "inducie negativ"
asupra comportamentului tinerilor defavorizai sau frustrai, mpingndu-i spre comiterea
16
Ibide", pp. 21-32.
115
unor aciuni delincvente deosebit de grave (omor, viol, trafic de droguri, prostituie,
proxenetism etc.).
17
Fenomenul de "inducie social negativ" sau de "socializare negativ" este
proliferat chiar n cazul unor grupuri de minori sau adolesceni, care "nva" nc de la o
vrst timpurie tehnicile ilicite. Fcnd parte din aa-numitele grupuri sau "societi de la
colul strzii" ("corner street society"), arat W.F. Whyte, muli copii ncep s adopte i
s exteriorizeze comportamente teribiliste, de bravad, impulsive sau violente prin
"imitare" i "nvare" de la ceilali cu care vin n contact i cu care i petrec cea mai
mare parte a timpului liber.
18
De multe ori, aceste grupuri "de la colul strzii", a cror
organizare este iniial nestructurat i nepericuloas, adopt ulterior norme de conduit
ilegitime, devenind treptat adevrate surse poteniale de devian i criminalitate
juvenil, prin "inducerea" unor tehnici de reuit infracionale printre membrii si.
6eorii ale Ureac!iei ocialeU 0a!, de cri", *i cri"inalitate
Considernd c modalitatea cea mai potrivit de analiz a fenomenului criminalitii
este aceea de a investiga interaciunea indivizilor ntr-un anumit context socio-cultural i
normativ, o serie de specialiti i cercettori au utilizat o tehnic de evaluare i explicare
a faptelor antisociale comise de diveri indivizi din punct de vedere al percepiei
delictului de ctre cei care l-au svrit. Aceast orientare, denumit i
etno"etodolo'ie( ncearc s explice aciunile obinuite ale indivizilor prin descifrarea
diferitelor coduri comportamentale i a semnificaiilor atribuite anumitor evenimente
cotidiene. Unul dintre reprezentanii orientrii etnometodologiei, H. Garfinkel, opereaz
o distincie ntre "paradigmele normative", unde semnificaiile sunt considerate ca date i
precise, i "paradigmele interpretative", unde se presupune c semnificaiile sunt
nesigure sau oricum diferite fa de cum apar. El i-a concentrat atenia asupra
cercetrii a ceea ce se petrece ntre indivizi, fr nici o legtur cu ceea ce se afirm
despre caracterul i antecedentele lor, ncercnd s rspund la ntrebarea: "cum s
tiu dac ceea ce percep este chiar realitatea?". Plecnd de aici, Garfinkel, ca i ceilali
reprezentani ai etnometodologiei, consider c i delincventul are un punct de vedere
i o experien care trebuie luate n considerare dac scopul urmrit prin sanciunea
penal este reabilitarea, i nu descurajarea individului vinovat. Trebuie s fie contieni
de faptul - arat Garfinkel - c atunci cnd societatea sancioneaz cu nchisoarea pe
un anumit individ, ea "nchide" de fapt ntreaga personalitate a acestuia, dei aciunea
sa antisocial este legat de un singur aspect al personalitii lui i de un singur
moment nefericit din viaa lui. De aceea, sanciunea nchisorii reprezint, de fapt,
reducerea tuturor rolurilor individului (de printe, so, cetean, vecin etc.) la acela de
delincvent sau deinut, ceea ce duce la izolarea, demoralizarea i stigmatizarea
acestuia. El insist asupra importanei "audierii" punctului de vedere al delincventului i
a nelegerii sensului a ceea ce acesta a svrit din modul n care nsui delincventul
i percepe i i definete propria fapt.
19
Printre teoreticienii care s-au ocupat de studierea "reaciei sociale" fa de
criminalitate se numr Edwin Lemert
20
, Howard S. Becker
21
, Kai T. Erikson
22
, Frank
17
Frederic M. Trasher, 6he -an'( Chicago, University of Chicago Press, 1927.
18
F.W. Whyte. Street Corner Societ/( Chicago, University of Chicago Press, 1943.
19
H. Garfinkel, Studie in Etno"etodolo'/( Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1967.
20
Edwin Lemert, 3u"an De)iance( Social Proble" and Social Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1967.
21
Howard S. Becker, Outider + Studie in the Sociolo'/ o0 De)iance (second edition), New York, The
MacMillan Company, 1963.
116
Tannenbaum
23
etc., care consider c delincvena nu este o caracteristic intrinsec a
actului pe care l comite un individ, ct mai degrab consecina a ceea ce cred i
definesc "alii", al aplicrii unei "etichete" de ctre o parte important a membrilor unei
societi reprezentate de "agenii" de control social. De multe ori, natura i intensitatea
reaciei sociale depind i de modul n care individul definit ca deviant se prezint n faa
societii i de felul n care tipul su de comportament ne amenin direct i deschis
normele societii.
Pentru E. Lemert, conceptul de conduit deviant "trimite la situaii n care
persoanele prinse ntr-o multitudine de revendicri sau valori contradictorii nu aleg
opiuni deviante, ci soluii ncrcate de riscuri de devian. n acest sens, deviana este
pur i simplu una dintre consecinele posibile ale aciunilor lor, dar nu este inevitabil"
24
.
n consecin, amploarea devianei i crimei depinde, n mare msur, de funcionarea
i eficiena "agenilor" de presiune care creeaz n mod "artificial" devian, astfel nct,
n mod paradoxal, nu deviana produce controlul social, ci, din contr, controlul social
creeaz devian. El introduce distincii ntre deviana primar, care este echivalent cu
faptul de a nclca o norm, i deviana secundar, echivalent cu descoperirea i
necunoaterea oficial a acestei nclcri de ctre factorii specializai de control social i
care transform efectiv pe individ ntr-un deviant sau delincvent. n felul acesta, n
evaluarea i definirea devianei i crimei un rol important l dein "procesele" i
"tehnicile" de control social prin care se realizeaz descoperirea i identificarea
devianilor i "fixarea" lor n rolul de deviant.
Plecnd de la faptul c "grupurile sociale creeaz devian, inventnd reguli a cror
nclcare constituie devian i aplic aceste reguli anumitor indivizi, pe care-i
desemneaz ca fiind nite outideri (s.n.)
25
, H. Becker consider c deviana nu este o
calitate a actului comis de un individ, ci mai degrab consecina aplicrii de ctre ceilali
indivizi a unor reguli i sanciuni, conduita deviant nefiind altceva dect "ceea ce ceilali
o eticheteaz ca atare". Analiznd perspectiva deschis de H. Becker, A. Ogien
consider c acesta a reuit s elaboreze patru principii de aplicare ale reaciei sociale
fa de devian:
26
a) deviana este o calitate atribuit unui act printr-o judecat;
b) orice form de devian este o activitate colectiv n cursul creia un individ
nva s ndeplineasc un rol, n sensul cum s acioneze i cum s se supun
obligaiilor proprii, unei "subculturi";
c) a deveni deviant este un proces similar cu angajarea ntr-o "carier", deviana
fiind un rezultat produs de o serie de factori succesivi, cum ar fi "identitatea",
"statutul", "cariera" i "angajarea" individului, care face din devian un fenomen
relativ;
d) criteriile care stau la baza unei judeci de devian sunt, adesea, "inventate"
sau "construite" de agenii de control social care, n calitatea lor de "antreprenori
morali" i a poziiilor deinute, i permit s defineasc ce anume este sau nu
deviant.
27
22
Kai T. Erikson, Note on the Sociolo'/ o0 De)iance, n De)iance& 6he Interactionit Per$ecti)e (eds. E.
Rubington, M. Weinberg), second edition, New york, The MacMillan Company, 1963.
23
Frank Tannenbaum, Cri"e and the Co""unit/, Columbia University Press, 1938.
24
Edwin Lemert, o$& cit., p. 11.
25
Howard S. Becker, o$& cit, p. 9.
26
Albert Ogien, o$& cit&, p. 131.
27
Ibide", p. 138.
117
ncluznd dou laturi conexe, "etichetarea" i "stigmatizarea", teoriile reaciei sociale
concep deviana i crima ca fiind rezultatul unor procese deviante de aciune i interaciune, de
rspuns i contrarspuns care se produc la nivelul elaborrii normelor i legilor, al reaciilor
interpersonale dintre indivizi i la cel al "procedurilor definiionale", n urma crora anumite
persoane sunt calificate drept deviante i tratate ca atare de ctre restul societii. ns aceste
teorii sunt tributare unor viziuni subiective, ntruct omit luarea n considerare a cauzelor
obiecti)e i reale ale multor acte deviante i criminale i pun accentul exclusiv pe "efectele
acestora, concretizate sub forma "constructelor" i definiiilor sau ale "reaciilor" posibile fa de
asemenea acte.
Att teoria "etichetrii", ct i cea a "stigmatizrii" delincvenei au fost influenate de
orientarea etnometodologiei. Mai recent, reprezentanii "noii criminologii" (J. Taylor, P. Walton,
J. Young)
28
au ncercat s elaboreze un model explicativ al delincvenei, n cadrul cruia actul
delincvent este considerat ca produsul unei stri conflictuale dintre diferii indivizi i structurile
inechitabile, politice i economice ale societii. Explicarea actului delincvent are n vedere o
serie de etape, considerate ca puncte de referin a opoziiei individului fa de modelul de
organizare social i normativ existent. Paradigma "noii criminologii" consider c trebuie
evaluate, n primul rnd, condiiile sau originile ndeprtate ale actului delincvent, prin
examinarea structurilor politice i economice ale societii, accentul fiind pus pe relevarea
inegalitilor i inechitilor existente n repartiia bunurilor i valorilor sociale. Urmtoarea etap
presupune identificarea i explicarea originilor sau condiiilor imediate ale actului delincvent,
prin relevarea anumitor trsturi comportamentale care determin ca, n condiiile socio-
culturale identice, anumii indivizi s comit acte infracionale, iar alii nu. Urmeaz, apoi,
explicarea modalitilor concrete care determin specializarea delincvenilor n anumite
domenii infracionale (furt, tlhrie, viol, omor, trafic de droguri etc.). n sfrit, trebuie explicat
i evaluat reacia imediat i ndeprtat a opiniei publice fa de diferite delicte i crime
svrite, de unde necesitatea respingerii definiiei legale (normative) a infraciunii i
redefinirea acesteia n funcie de anumite criterii sociologice, psihologice i culturale.
ncercnd s ofere o explicaie nuanat fenomenului de delincven, "noua
criminologie" reprezint, n esen, o ncercare de mbinare a unor transferuri de
concepte i mprumuturi de teorii, de natur sociologic, economic, psihologic. Ea are
ns meritul de a fi semnalat i factorii cei mai puternici implicai n etiologia fenomenului
de delincven, indicnd, totodat, modalitile i mijloacele de intervenie i prevenire a
acestuia.
Ra!ionalitatea cri"inalului *i tehnicile de neutrali.are a cri"ei
Analiznd modalitatea de producere a diverselor crime, ca i personalitatea
criminalilor, cercettorii i-au pus ntrebarea dac delincvenii cunosc ordinea legitim a
societii din care fac parte i sunt contieni de gravitatea actelor pe care le comit.
Pentru unii specialiti, criminalul este o fiin antisocial, care sfideaz cadrul ordinii
legitime, refuznd s se supun normelor i controlului social, neavnd sentimente de
culpabilitate sau remucare fa de actele comise. n schimb, ali cercettori, ntre care
i David Matza, susin c nici o persoan nu se nate criminal, ci "nva" s devin
criminal, deoarece individul se afl ntr-o stare de "deriv" (drift), "trind n mod
tranzitoriu, pe trmurile dintre convenie i crim, rspunznd rnd pe rnd la cererea
fiecreia, flirtnd cnd cu una, cnd cu cealalt, dar amnnd pentru mai trziu
28
Jan Taylor, Paul Walton, Jock Young( 6he NeN Cri"inolo'/: 1or a Social 6heor/ o0 De)iance( London,
Routledge and Kegan Paul, 1973.
118
implicarea, evitnd decizia. Astfel, delincventul este n deriv (drift) ntre aciunea
criminal i aciunea convenional"
29
. Dei oscileaz ntre cele dou extreme,
majoritatea indivizilor nu devin n mod automat criminali, mai ales dac sunt ntrunite
condiiile sociale pentru a duce o via corect i cinstit. n schimb, dintre cei
susceptibili de a comite delicte, numai o mic parte va adopta o "carier criminal",
renunnd, n mod deliberat, la lumea conveniilor, dar pe care continu s o respecte.
n mod paradoxal, susine Matza, criminalul cunoate i uneori chiar mprtete
criteriile de moralitate i ordine ale societii, avnd, ca i ceilali semeni ai si,
sentimente de onoare i respect, culpabilitate, ruine sau remucare. De aceea, n
multe cazuri, motivele invocate de raionalizare a comportamentelor pe care le are sunt,
uneori, ocante. Atunci cnd o persoan comite o fapt deviant de la normele i
valorile sociale, dei accept valabilitatea ordinii sociale, ncearc s justifice i s-i
raionalizeze fapta, elabornd o serie de motive prin care ncearc s neutralizeze
aspectul imoral i ilegal al faptei comise. Aceste tehnici i permit delincventului s
neutralizeze gravitatea faptei i, temporar, s suspende ataamentul fa de valorile i
normele sociale, oferindu-i acestuia libertatea de a comite acte delincvente, pentru care
are anumite "justificri".
Aceste tehnici de neutralizare a criminalitii, descrise de G. Sykes i D. Matza, se
bazeaz pe cteva observaii: delincvenii i recunosc vina asupra faptelor comise,
frecvent acetia i admir pe cei care sunt obedieni i respect legile, iar acetia nu
sunt indifereni la cerinele societii de a se conforma valorilor i normelor sociale.
Ei au identificat cinci tehnici de neutralizare care sunt folosite, cel mai adesea, de
delincveni:
30
. ne'area au t,',duirea re$onabilit,!ii, n acest caz delincventul invoc o serie
de cauze externe defavorabile lui, susinnd c el este n realitate victima unor
probleme sociale i economice (familie destrmat, violen parental, anturaj
nefast etc.);
. ne'area au t,',duirea r,ului co"i, n sensul c delincventul consider c
reacia la fapta sa este exagerat pentru c suferinele i pagubele provocate
de el nu sunt chiar att de mari, ncercnd s "redefineasc", ntr-o manier
personal, actele comise, minimalizndu-le gravitatea;
. ne'area au t,',duirea )icti"ei, delincventul ajunge la concluzia c, n definitiv,
victima i merit soarta, ntruct era o persoan discreditat sau care i
disimula comportamentul imoral (negustor "necinstit", profesor "nedrept" i
"incorect" etc.);
V. acu.area acu.atorilor, delincventul nu i regret propriul comportament, ci
atac comportamentul celor care-l acuz, considerndu-i ipocrii (poliiti
"corupi", judectori "prtinitori" etc.);
V. u$unerea 0a!, de co"anda"ente au le'ila!ii Uu$erioareU, delincventul
invoc anumite circumstane, coduri morale, religioase i politice care l oblig
se adopte comportamente ilegale i ilicite.
29
David Matza, DelinWuenc/ and Dri0t, New York, John Wiley, 1964 (apud Robert Ogien, Sociolo'ia de)ian!ei, ed.
cit., p. 157).
30
Gresham Sykes, David Matza, 6echniWue o0 Neutrali.ation& A 6heor/ o0 DelinWuenc/, n "American
Sociological Review", nr. 22(2), 1957.
119
G. Sykes i D. Matza consider c aceste tehnici de neutralizare nu sunt valabile
doar n cazul persoanelor delincvente, ele fiind identificate n multe contexte sociale i
utilizate chiar de ctre indivizi noncriminali. Dei au fost efectuate diferite ncercri de
verificare a "teoriei neutralizrii", rezultatele obinute pn acum nu au fost concludente,
ridicndu-se ntrebarea dac delincvenii i neutralizeaz comportamentul de nclcare
a legilor nainte sau dup comiterea actului respectiv? Dac delincvenii folosesc
tehnicile de neutralizare nainte de comiterea faptelor deviante, atunci aceast teorie nu
mai explic motivele crimei, fiind de fapt o teorie care ncearc s explice reaciile pe
care la au delincvenii cnd sunt prini.
120
Cri"inolo'ia %n $ractica $roba!iunii
Rob Canton
Criminologia este tiina esenial ce studiaz n mod sistematic:
" infraciunile
" infractorii
" victimele infraciunilor
" instituiile i practicile sistemului de justiie penal i pedepselor penale
" managementul infracional i reducerea infracionalitii
Criminologia este o tiin cu un domeniu de studiu vast i ambiios, motiv pentru
care trebuie s utilizeze descoperirile i teoriile altor tiine sociale, inclusiv psihologia,
sociologia, pedagogia, filozofia, dreptul, politologia i economia.
Identi0icarea unei di0eren!e
ncercnd s neleag infracionalitatea, criminologii au cutat adesea o oarecare
diferen ntre oamenii care comit i cei care nu comit infraciuni. Criminologia
nseamn, n mare parte, o ncercare de a descoperi aceast diferen. Este bine
cunoscut faptul c renumitul criminolog italian Cesare Lombroso a susinut c factori
biolo'ici i deosebesc pe infractori de ali oameni. Tot el a msurat dimensiunile i
forma craniilor deinuilor, n ncercarea de a-i demonstra teoria.
Din cnd n cnd, sunt regsite i azi astfel de explicaii biologice. n prezent avem
ns o nelegere mult mai profund asupra geneticii dect avea Lombroso, iar o astfel
de cercetare pare neconvingtoare. Este posibil s existe diferene genetice sau
biologice care i fac pe unii oameni mai predispui s comit infraciuni, dar puini
criminologi contemporani susin aceast opinie. Teoreticienii biogenetici au nregistrat
doar succese mrunte n identificarea factorilor care ar determina aceast diferen. Si
mai important pentru inteniile de fa, din moment ce aceti factori nu sunt sub nici o
form influenabile de ctre consilierii de probaiune (sau oricine altcineva), acest mod
de a nelege infracionalitatea nu are nici o valoare practic pentru cei care lucreaz cu
infractori.
O alt posibilitate este existena unor diferene n educaia i experienele din
copilrie care influeneaz gndurile, sentimentele i personalitatea oamenilor.
Criminologia s-a bazat pe psihologie pentru a explora acest aspect. Psihologii au opinii
diferite (i adesea conflictuale) despre cum ar trebui neles comportamentul uman.
Freudienii i behavioritii, spre exemplu, au opinii diametral opuse n aceast privin,
totui sunt de acord c influenele din copilrie pot avea un impact semnificativ asupra
anselor de a deveni infractor.
121
Consilierii de probaiune lucreaz, adesea, cu infractori care au avut o copilrie
agitat i nefericit, ceea ce argumenteaz cel puin n parte dificultile lor din prezent i
comportamentul lor infracional. Pe de alt parte, este adevrat i c muli infractori nu par
s fi avut o copilrie marcat de evenimente negative. n acelai timp, muli oameni
care au trit experiene tulburtoare n copilrie nu devin infractori.
Explicaiile psihologice au potenialul de a fi mai utile n probaiune dect teoriile
biologice. Asta mai ales dac ne gndim c modalitile de a gndi i a ne comporta au
fost %n),!ate, atunci poate se pot nva i dobndi noi modaliti de a gndi i a ne
comporta. Acesta este principiul din spatele celor mai multe programe
comportamentale pentru infractori.
Sociolo'ia *i cri"inolo'ia
Sociologii insist c pentru o nelegere mai complet a infracionalitii trebuie luai
n considerare factorii ociali, n aceeai msur ca i cei psihologici. Spre exemplu,
psihologia ne-ar putea ajuta s nelegem de ce oamenii aleg s fure, dar circumstanele
sociale i economice n care au loc astfel de infraciuni sunt un aspect important pentru
nelegerea complet a infraciunii. Locul de munc, educaia, influena altora, deinerea
unei locuine sau lipsa unui adpost, starea de sntate, relaiile personale - toate
acestea influeneaz infracionalitatea i nu pot fi nelese doar prin studierea psihologiei
individuale.
Probabil ornduirea politic i social a societii influeneaz volumul i genul de
infraciuni comise. Sociologul Robert Merton susinea, spre exemplu, c societatea
american ncurajeaz cetenii s tind spre prosperitate financiar, dar n practic
bunstarea promis de visul american poate fi atins doar de foarte puini. Tensiunea
dintre ambiia prosperitii i realitile crude ale vieii a creat o ruptur pe care unii
oameni au acoperit-o comind infraciuni.
n orice societate - nu doar n societile capitaliste -, bogia i alte bunuri sociale
sunt distribuite inegal. Si oportunitile sunt distribuite inegal, ba chiar necinstit, dup
prerea multora. Nu putem ignora faptul c, n toate societile pe care le cunoatem,
este mult mai probabil ca infractorii i deinuii s provin din medii defavorizate i s fi
beneficiat de mult mai puine oportuniti dect este media acelei societi. n cele mai
multe ri, este mai probabil ca deinuii s fie persoane fr adpost i omeri i, de
asemenea, este mai probabil ca ei s fi beneficiat de o educaie limitat, s fie sraci i
s aib mai multe probleme fizice i psihice dect media. Toi oamenii pot alege, dar
unii beneficiaz de mult mai puine alternative dect ceilali. Aceste informaii nu sunt
ntotdeauna uor de aplicat n practica probaiunii, dar este important ca angajaii din
probaiune s fie contieni de ele: astfel pot evita emiterea unor judeci de valoare. De
asemenea, personalul de probaiune i va putea astfel pstra angajamentul asumat
fa de dreptatea social.
Dezavantajele educaionale sunt cu att mai importante n cazul de fa. n multe
societi, realizrile academice sunt strns legate de succesul la locul de munc i, n
general, cu prosperitatea. Educaia ncepe s le furnizeze oamenilor multe dintre
abilitile ce se vor dovedi eseniale atunci cnd vor vrea s profite de ansele ce li se
vor ivi n via. Asigurarea unui loc de munc este probabil cel mai important factor n a
sprijini pe cineva s nu mai comit infraciuni. Nu doar din motive financiare, ci i pentru
c disciplina muncii adesea confer o structur stabil vieii oamenilor, le schimb rutina
zilnic, i ndeprteaz de influenele duntoare i le ofer o motivaie puternic s
respecte legea.
122
Recunoaterea faptului c realitile sociale i economice influeneaz probabilitatea de
a comite infraciuni are implicaii foarte importante pentru probaiune. Sugereaz c
probaiunea trebuie s lucreze n parteneriat cu organizaiile societii civile, pentru a se
asigura c infractorii au acces corect la serviciile oferite de acestea. Acesta este un
aspect important al inclu.iunii ociale.
O modalitate de a descrie activitatea angajailor din probaiune ar putea fi a spune c
responsabilitatea lor este de a susine crearea de o$ortunit,!i prin care infractorii s
adopte stiluri de via legale, de a-i ajuta s dobndeasc abilit,!i pentru a profita de
aceste oportuniti i de a-i "oti)a pe infractori s le foloseasc.
Moti+are
A,i*it40i Oport)nit40i
O abordare sociologic a criminologiei a avut, cu siguran, rolul de a ne lrgi
nelegerea infracionalitii. Una dintre ntrebrile pe care le ridic sociologia este de ce
unele tipuri de comportamente ofensive devin infracionale (comit infraciuni), n timp ce
multe alte acte antisociale i chiar duntoare, nu? Dei puini oameni pot influena aria de
acoperire i influen a dreptului penal, este util s ne amintim c dezincriminarea -
transformarea unor comportamente, astfel nct s nu mai reprezinte infraciuni - poate
reprezenta un control semnificativ asupra volumului populaiei infracionale. n Marea
Britanie, tentativele de suicid i relaiile sexuale ntreinute de comun acord de brbai
aduli sunt exemple de acte ce n trecut au reprezentat infraciuni, dar azi nu mai
reprezint. Probabil exist exemple similare i n Romnia.
Totui, n unele jurisdicii, legislaia a condus la creterea semnificativ a numrului
infraciunilor. Este discutabil dac prevederile legale, emise de legiuitor pentru a
controla o serie de conduite, au redus frecvena i intensitatea conduitelor incriminate.
Cert este ns c aceste reglementri au condus cu siguran la creterea numrului de
infractori i a volumului de munc al ageniilor deja solicitate ce formeaz sistemul de
justiie penal. Putem dezaproba un anumit comportament fr s l considerm o
infraciune, iar multe comportamente duntoare sunt controlate mai bine prin alte
mijloace.
123
Dac sociologia a atras atenia i asupra practicii instituiilor din sistemul de justiie
penal, psihologia promoveaz ideea: cu ct intervenim mai rapid pentru schimbarea
atitudinilor i comportamentelor antisociale, cu att mai bine. Dar o abordare
criminologic extrem de influent - teoria etichetrii - pune la ndoial aceste
prezumii. Cuvintele lui Howard Becker au devenit, probabil, cel mai uzitat citat din
literatura criminologic:
ADe)ierea nu ete o calitate a actului co"i de o $eroan,( ci "ai
de'rab, o conecin!, a 0a$tului c, al!ii %i a$lic, unui in0ractor re'uli *i
anc!iuni& Cel care de)ia., ete acela c,ruia i +a a$licat cu ucce
aceat, etichet,8 co"$orta"entul de)iant ete un co"$orta"ent $e
care oa"enii l+au etichetat at0el&B
Din aceast perspectiv, infraciunea trebuie neleas drept produsul interaciunii
dintre comportamentul ofensator i reacia celorlali - mai ales a ageniilor din sistemul
de justiie penal. Cineva care a comis o infraciune este considerat infractor i probabil
va fi tratat ca atare de ctre ceilali. Exist probabilitatea ca astfel de reacii att s le
limiteze oportunitile (spre exemplu persoanele cu cazier au anse mai mici s li se
ofere un loc de munc), ct i s le confirme identitatea de infractori. Excluderea social
i poate fora pe infractori s triasc n compania altor infractori, crescnd
probabilitatea comiterii de noi infraciuni. Mai mult, astfel este afectat percepia
oamenilor asupra lor nile. Spre exemplu, cineva care a furat ceva ajunge s se
considere un ho, din cauza reaciilor strnite de infraciunea sa, fapt care crete, din
nou, probabilitatea ca acea persoan s comit alte furturi n viitor.
Ct de util este teoria etichetrii pentru angajaii din probaiune? Unele dintre
capitolele incluse n acest manual vorbesc despre ct de important este s confruntm
i s schimbm identitile infracionale i s le oferim oamenilor alte mijloace de a se
nelege pe sine i propriul lor potenial. Etichetarea ne amintete i c, orice intenii am
avea, anumite aciuni penale nu fac dect s agraveze situaia. Lucrurile nu stau
ntotdeauna aa cum am vrea. n anumite circumstane, o implicare mai redus este mai
eficient.
Se2ul
Multe teorii criminologice pretind c explic infracionalitatea n general. Potrivit
tradiiei anglo-americane, aceast prezumie a fost iniial pus la ndoial de autori
feminiti, care au atras atenia c astfel de teorii de fapt explic comportamentul
infracional al brbailor i neglijeaz experiena femeilor - ca infractori, victime ale
infraciunilor, precum i ca angajate n sistemul de justiie penal.
n toate societile cunoscute i n toate momentele, infractorii brbai sunt mult mai
numeroi dect infractorii femei. Ce ne spune asta despre relaiile dintre sexe, despre
putere, cultur, despre mecanismele de control social i influena diferit pe care o au
asupra femeilor i a brbailor? Astfel de ntrebri sunt importante, indiferent de
contribuia pe care ar putea-o avea la reducerea infracionalitii.
La finalul acestui capitol vei gsi recomandri pentru cei care doresc s afle
informaii suplimentare despre acest subiect. Deocamdat, este suficient s subliniem
ideea c sexul este o variabil esenial pentru nelegerea infraciunii i a reaciilor
potrivite fa de aceasta. Motivele pentru care femeile comit infraciuni i cele mai
bune
124
metode de intervenie atunci cnd se lucreaz cu femei nu pot fi aceleai cu cele
aplicate n cazul brbailor.
Ori'inile $ro'ra"elor a2ate $e co"$orta"ente in0rac!ionale
Dei criminologii nu prea au avut succes n identificarea cauzelor comportamentului
infracional, asta nu i-a mpiedicat pe consilierii de probaiune i pe psihologi s ncerce
s trateze aceste cauze prin diferite modaliti de intervenie. La mijlocul anilor 1970,
criminologul american Robert Martinson a realizat o analiz detaliat a efectelor
diferitelor programe i genuri de intervenie i a ajuns la concluzia c Ani"ic nu
0unc!ionea., (Nothing Works)B. Nici un fel de program sau metod nu s-a dovedit mai
eficace dect alta n reducerea infracionalitii. Nimic din ceea ce fceau angajaii din
probaiune (sau altcineva) nu funciona - sau cel puin nu se putea dovedi c
funcioneaz.
Aceast distincie este, de fapt, foarte important. ndivizii i organizaiile trebuie s
poat demonstra eficacitatea practicii lor. Se poate ntmpla ca practica lor s fie
eficient, dar, dac nu pot fi identificate obiective clare i dac nu se poate dovedi c ele
au fost realizate, le va fi ntotdeauna dificil s i conving i pe alii.
Martinson nsui i-a retras, ulterior, afirmaia, iar concluziile sale au fost puternic
combtute. Cu toate acestea, simplul mesaj c nimic nu funcioneaz a avut un impact
puternic i negativ asupra practicii probaiunii. La sfritul anilor 1980, studiile realizate
n special n America de Nord i Canada au nceput s furnizeze dovezi c unele
metode funcionau. Unele metode aveau drept rezultat o reducere cuantificabil a
infracionalitii, chiar dac adesea aceasta era destul de mic. Cercettorii... au
comparat programele de succes cu cele care au dat gre i au descoperit c
programele de succes se difereniau prin aceea c se axau pe modul n care oamenii
gndeau. Au analizat apoi 40 de ani de experimente i au identificat anumite deficiene
n abilitile de gndire ale oamenilor care continuau s comit infraciuni. (Peter
Raynor)
Programele contemporane axate pe comportamentul infracional se bazeaz pe
informaiile furnizate de psihologia cognitiv comportamental. Aceast nelegere a
comportamentului uman a influenat multe dintre (poate cele mai multe) capitole
referitoare la practic incluse n acest manual. Abordarea cognitiv-comportamental
explic infraciunea ca fiind un comportament nvat - o consecin a tuturor
experienelor la care a fost expus un individ i mediul n care acestea au avut loc.
Familiile influeneaz dezvoltarea individual, dar influena comunitilor i a colegilor
(diferite anturaje) este de asemenea semnificativ. Dup cum comportamentul este
nvat, nvarea cognitiv are loc n paralel i influeneaz dezvoltarea de atitudini,
credine i modele de gndire.
Abordarea cognitiv-comportamental identific, apoi, trei domenii interdependente
de activitate - co'ni!ia (gndurile), e"o!ia (sentimentele) i co"$orta"entul - i
recunoate faptul c acestea se influeneaz ntre ele, n cadrul unor relaii complexe
cauz-efect, pe ci multiple (McGuire).
125
-@NDURI SEN6IMEN6E
COMPOR6AMEN6E
Aceasta este teoria ce st la baza celor mai multe programe axate pe
comportamente infracionale. nfluennd gndurile, sentimentele i comportamentele i
nelegnd foarte bine cum acestea se influeneaz unele pe celelalte, ali indivizi pot fi
ajutai s se schimbe.
Terapia cognitiv-comportamental (TCC) reprezint o familie de metode [.] folosit
pentru a se adresa unei game largi de diferite forme de probleme i disfuncionaliti
individuale. Acestea includ: rezolvarea de probleme interpersonale, formarea de
abiliti sociale, formarea asertivitii, terapie cognitiv, self-management, cursuri de
control al furiei, prevenirea recderii, modelarea pro-social, educaia gndirii morale
i dezvoltarea motivaional, printre altele. mpreun, aceste metode pot fi descrise
ca reprezentnd o abordare constructivist a dezvoltrii de noi abiliti, n contrast cu
abordarea prin ndeprtare folosit n unele forme de modificare comportamental
(ex: terapia aversiv) i n aciunile de descurajare a comportamentului infracional.
Dei iniial toate aceste metode au fost folosite n programe individuale, s-a dovedit
viabil i cumularea lor n secvene structurate, ce pot fi specificate n manuale
pregtite i astfel pot fi reproduse. Aceasta este esena $ro'ra"elor acreditate
destinate comportamentelor infracionale. (McGuire)
Cariere in0rac!ionale *i deitarea
Un domeniu al cercetrii nc n dezvoltare este cunoscut drept cercetarea carierelor
in0rac!ionale. Reprezint studierea momentului i a modului n care oamenii ncep s
comit infraciuni (durata carierei sau perioada) i circumstanele n care nceteaz s
mai comit infraciuni (desistare). Am ajuns s cunoatem destul de multe lucruri despre
evoluia carierelor infracionale.
Exist anumii factori din copilrie pe care infractorii i au n comun - factori
individuali, de familie i socio-economici. Acetia nu trebuie considerai cauzele
infraciunii, dei exist o corelare statistic ntre infracionalitate i aceti factori.
Trebuie, de asemenea, s subliniem c muli tineri, dei s-au confruntat cu influene
nefericite i cu muli dintre aceti factori de risc, nu ajung s comit infraciuni.
Un concept esenial pentru probaiune este desistarea. Studiile de desistare
analizeaz circumstanele i procesele prin care oamenii nceteaz s mai comit
infraciuni i continu s evite comportamentele infracionale - cu sau fr intervenia
126
ageniilor din sistemul justiiei penale. Este foarte important s reinem c, n timp ce
angajaii din probaiune se axeaz pe ce anume pot face pentru a-i ajuta pe oameni s nu
mai comit infraciuni (acesta fiind subiectul multor capitole din acest manual), muli
renun la comportamentul infracional fr ajutorul probaiunii. Asta se ntmpl din
multe motive, dar adesea din cauza unor schimbri importante n viaa lor - spre
exemplu, iniierea de relaii personale, gsirea unui loc de munc - i datorit felului n
care neleg i reacioneaz la aceste schimbri.
Studiile de desistare ne reamintesc influena pe care o au factorii sociali asupra
reducerii infracionalitii. Dup cum am vzut, programele bazate pe psihologia
cognitiv-comportamental accentueaz importana gndirii, a sentimentelor i a
comportamentelor, dar adesea factorii sociali sunt decisivi. Din acest motiv am vorbit
anterior despre oportuniti, precum i despre motivare i abiliti.
Alte $er$ecti)e
Criminologia completeaz i din alte aspecte nelegerea pe care o dm
infracionalitii. n analiza oricrui incident infracional este necesar s fim contieni c,
nainte ca orice infraciune s aib loc, trebuie s existe:
a) motivaia - infractorul trebuie s vrea s comit infraciunea, iar apoi trebuie:
b) s depeasc angoasele sau inhibiiile sale interne - cum ar fi team, vinovie,
ruine, propria contiin
c) s depeasc limitele sau constrngerile externe - ncuietori, ziduri,
supraveghere din partea altor persoane - i rezistena victimelor (prin aciuni de
evitare sau cu fora)
Consilierii de probaiune ncearc s influeneze motivaia, dar n mare parte din
activitatea lor ncearc s ntreasc aceste inhibiii interne. Acest lucru se realizeaz
prin persuasiune moral - spre exemplu, artndu-i infractorului impactul pe care l are
comportamentul su asupra victimelor (pentru a deveni contient de victima sa) i
adesea asupra familiei i prietenilor infractorului - dar i fcnd apel la automotivaia
acestuia (consecinele infraciunii, condamnare sau pedeaps). Dac motivaia poate fi
schimbat i inhibiiile interne, accentuate, atunci recidiva se va reduce.
n termenii mai generali ai reducerii infracionalitii, politicile din multe jurisdicii
europene au analizat recent, mai ndeaproape, constrngerile externe i modaliti de
responsabilizare a victimelor. Analiza atent a circumstanelor n care au loc multe
infraciuni sugereaz c infractorii nu se deosebesc foarte mult de restul oamenilor -
profit de oportuniti atunci cnd pot, iar dac aceste oportuniti sunt blocate, vor avea
loc mai puine infraciuni. Oportunitile infracionale apar n timpul unor acti)it,!i de
rutin, la care noi toi participm. Prin atenia acordat acestor activiti putem identifica
multe modaliti prin care putem bloca infracionalitatea. Adesea, schimbnd un anumit
mediu - mbuntind iluminatul stradal, mbuntind vizibilitatea, proiectarea
locuinelor - putem bloca infracionalitatea n moduri directe i eficiente. Avertizarea
victimelor privind modalitile prin care oamenii ar putea ncerca s profite de ele poate,
de asemenea, s contribuie la reducerea infracionalitii.
Dei astfel de iniiative sunt foarte valoroase ca o strategie de reducere a
infracionalitii, angajaii din probaiune continu s se axeze pe motivaie i inhibiiile
interne. Cele mai sigure i precise standarde comportamentale provin chiar de la
indivizi. Aceasta ntruct, odat asumate, aceste standarde nu i vor mai prsi
niciodat - ceea ce nu se ntmpl cu vreo constrngere extern.
127
Cri"inolo'ia a$licat,
n acest capitol am ncercat s sugerez faptul c tiina criminologiei poate ghida
activitatea de probaiune n cteva modaliti importante. Dei angajaii din probaiune
ar trebui s se bazeze pe gndirea proprie i s fie contieni de semnificaia social i
cea politic mai ample ale muncii lor, n practica lor de zi cu zi ar putea fi interesai de
utilizarea tiinei criminologiei n efortul de a rspunde provocrilor cu care se confrunt.
Exist cu precdere trei ntrebri de politic la care criminologia poate ncerca s
rspund:
1. Ce trebuie fcut cu infractorii condamnai?
2. Ce trebuie fcut pentru (n numele) victimele infraciunilor?
3. Ce trebuie fcut cu privire la infracionalitate?
Prima realizare a criminologiei aplicate a fost s recunoasc faptul c sunt trei
ntrebri, i nu una singur. Dei este un lucru destul de evident, n unele jurisdicii -
mai ales SUA i Marea Britanie -, politica a creat adesea impresia c le trateaz drept o
singur ntrebare, iar rspunsul oferit este $edea$a. Politica penal, cel puin n ultimii
20 de ani, a insistat c pedepsele cu greutate - justificate prin limbajul descurajare sau
incapacitate - sunt modalitatea adecvat de a aborda infractorii, desconsidernd
aspiraiile de reabilitare ce au caracterizat nceputul secolului 20 (Garland 2001).
Aceast tendin explic, n mare parte, creterea uria a populaiei din penitenciare n
multe ri n ultimii 20 de ani.
Personalul de probaiune ar trebui s fie contient c privarea de libertate, dei
uneori este inevitabil, ar trebui folosit cu limit. Excluderea social ce rezult din
aceasta %ncetine*te $roceele de deitare, le refuz oamenilor oportuniti i induce
lipsa motivaiei. Unii oameni dobndesc abiliti utile n nchisoare, ns muli nu.
Referitor la prima ntrebare, chiar dac pedeapsa este modul adecvat de a aborda
infractorii, nu este nici pe departe suficient pentru a acoperi nevoile i drepturile
victimelor infraciunilor, prin raportare la a doua noastr ntrebare. Nivelul
infracionalitii pare a fi mai degrab influenat de factori demografici, economici, sociali i
culturali, dect de nivelul pedepselor.
Conclu.ii
n acest capitol am analizat modul n care practica din probaiune ar putea folosi
criminologia drept o surs de informaii. Am discutat despre unele teorii criminologice i
despre posibila lor contribuie la activitatea de probaiune. Angajaii din probaiune ar
trebui s foloseasc informaiile colectate de tiinele sociale pentru a se ghida n
activitatea lor cu infractorii i victimele, dar i pentru a-i ajuta s neleag care ar putea
fi realizrile probaiunii, precum i care i sunt limitele, ntr-un mod foarte realist.
LEC6URI SUPLIMEN6ARE
Canton, R. and Hancock, D. (eds.) (2007) Dictionar/ o0 Probation and O00ender Mana'e"ent, Cullompton:
Willan - conine un numr de intrri relevante pentru acest capitol, n special cele referitoare la: Cognitive
Behavioural (James McGuire), Crime Prevention (Rob Canton), Criminal Careers (David Farrington),
Criminology (David Smith), Desistance (Beth Weaver and Fergus McNeill), Desistance Studies (Stephen
Farrall), Diversity (Brian Stout), Gender (Ralph Sandland), Women Offenders (Anne Worrall)
Garland, D (2001) 6he Culture o0 Control: Cri"e and Social Order in Conte"$orar/ Societ/, Oxford: Oxford
University Press
McGuire, J. (2001) Co'niti)e+Beha)ioural A$$roache + An introduction to theor/ and reearch - available
online at http://inspectorates.homeoffice.gov.uk/hmiprobation/docs/cogbeh1.pdf
Sheehan, R., Mcvor, G. and Trotter, C. (eds.) (2007) Mhat Mor4 Nith Mo"en O00ender, Cullompton: Willan.
128
SECIUNEA a -a
AC6IVI6TI PRINCIPALE
ALE SERVICIILOR
DE PROBAIUNE
129
<ntoc"irea re0eratului de e)aluare
Ioana Po$
Marian Badea
Ne-am dori s privii capitolul despre referatul de evaluare aa cum privii gesturile
simple. La care avei acces cu uurin, care v transmit ncredere.
Vei vedea, am tratat activitatea de ntocmire a referatului de evaluare ca pe un fapt.
Un fapt de probaiune. Pentru c :
" tinde spre obiectivitate,
" s-a generalizat, devenind pregnant n toate serviciile de probaiune i
" ne este obligatorie, odat ce suntem solicitai.
Ne-am dori ca, i cu sprijinul gsit n acest capitol, s putei face referatele de
evaluare precum facei gesturile simple.
De0inire *i clari0ic,ri
Referatul de evaluare este un document oficial, confidenial
1
, preponderent necifric
2
,
scris de consilierul de probaiune, la solicitarea judectorului sau a procurorului,
avnd rolul de a introduce informaie social n (posibile
3
) decizii juridice.
Proceualitatea olicit,rii *i r,$unului ete 0or"ali.at,&
nstituiile - parchet sau instan de judecat - se adreseaz Serviciului de
probaiune; eful acestuia desemneaz un consilier de probaiune responsabil de
ntocmirea referatului de evaluare; dup analizare i semnare, de ctre eful serviciului,
referatul de evaluare este naintat instituiei care l-a solicitat.
1
Clasificrile obinuite, ale documentelor sociale, propun bipolarizarea public-privat/personal. Apreciem c
referatul de evaluare este situat n zona intermediar, dintre cele dou repere clasice: prin el se
individualizeaz/personalizeaz evaluarea (i, posibil, sanciunea), putnd fi consultat de publicul limitat care,
prin definiie, are acces la dosarul penal n care se depune referatul, dup completare.
2
Toate prile referatului de evaluare, mai puin Introducerea, se recomand a fi completate %ntr+o 0or",
narati),&
3
V. tabelul 1 i notele de subsol corespunztoare.
130
Re0eratul de e)aluare $oate 0i olicitat %nainte de hot,r#rea =udec,toreac, au du$,
aceata( dup cum este indicat n reprezentarea sintetic urmtoare:
Minor
L
%n)inuit incul$at
u$ra)e+
'heat
Ma=or
u$ra)e+
%n)inuit incul$at
'heat
Posibil,
Posibil,
Parchet C.p.p.,
art. 482
C.p.p. art.482
- -
(i, posibil
L 129/2002)
Posibil,
L -
129/2002
Obligatoriu
4
Intan!,
de -
=udecat,
C.p.p. art.482 Posibil
-
(i, posibil
5
, OG 92/2000
OG 92/2000)
Posibil, Posibil,
OG
OG 92/2000
92/2000
6abel 7
Ober)a!ie: Ultima schimbare legislativ cu privire la referatul de evaluare, la data
publicrii acestui material, este OUG 31/2008 (Monitorul Oficial, Partea , nr. 224, din
24.03.2008). Atragem atenia asupra faptului c este foarte probabil continuarea
acestor schimbri, aa nct tabelul 1 i pstreaz valabilitatea, ca form, coninutul
trebuind a fi actualizat periodic.
6er"enele re0eratului
V propunem, sub forma unui memento, re'ula ?LJL7;. Ea condenseaz prevederile
HG 1239/2000:
aF conilierul de $roba!iune dee"nat , %ntoc"eac, re0eratul de e)aluare
tabile*te de %ndat,( dar nu "ai t#r.iu de ? .ile de la data $ri"irii olicit,rii
$oli!ieiL$archetuluiLintan!ei de =udecat,( locul( data *i ora $ri"ei %ntre)ederi cu
$eroana $entru care +a olicitat re0eratul de e)aluare8
bF $ri"a %ntre)edere cu $eroana $entru care +a olicitat re0eratul de e)aluare
trebuie , aib, loc %n ter"en de J .ile de la data $ri"irii olicit,rii
$oli!ieiL$archetuluiLintan!ei de =udecat,8
cF conilierul de $roba!iune dee"nat , %ntoc"eac, re0eratul de e)aluare %l
%naintea., $oli!ieiL$archetuluiLintan!ei de =udecat, %n ter"en de 7; .ile de la
$ri"irea olicit,rii&
Se poate interpreta c aceste termene orienteaz realizarea oricrui tip de referat
de evaluare, indiferent dac este solicitat nainte sau dup pronunarea hotrrii
judectoreti.
1or"a re0eratului de e)aluare ete tandardi.at,, fiind prezentat n Anexa HG
1239/2000. Se poate interpreta c aceasta este de folosit att pentru referatele solicitate
nainte de pronunarea hotrrii judectoreti, ct i dup pronunare, pentru cele
solicitate n cazul persoanelor aflate n supravegherea serviciilor de probaiune.
4
Obligativitatea intervine dac dosarul penal nu conine referat de evaluare ntocmit la solicitarea parchetului.
5
Posibilitatea este la ndemna instanei de judecat, chiar dac dosarul penal conine referat de evaluare
ntocmit la solicitarea parchetului, dac se apreciaz c este nevoie de actualizarea informaiilor din referat.
131
Conform art. 9 din HG 1239/2000, re0eratul de e)aluare cu$rinde ur",toarele $,r!i:
" Introducere8
" urele de in0or"a!ii utili.ate la %ntoc"irea lui8
" date $ri)ind $eroana $entru care a 0ot olicitat8
" 0actorii care in0luen!ea., au $ot in0luen!a conduita 'eneral, a $eroanei $entru
care a 0ot olicitat8
" $er$ecti)ele de reinte'rare %n ocietate&
Dac vorbim despre tr,,turile 'enerale ale referatului de evaluare, conform HG
1239/2000, acesta trebuie s fie obiecti)( conci( concret( clar *i coerent. n plus,
referatul are caracter conultati) *i de orientare pentru instituia care l solicit.
n privina coninutului datelor privind persoana pentru care a fost solicitat, din
referatul de evaluare, se fac urmtoarele ditinc!ii, dup cum acestea se refer la
inculpai sau la persoanele prevzute la art. 1 din Ordonana Guvernului nr. 92/2000 i
n funcie de vrsta persoanei evaluate (avnd ca reper vrsta majoratului, cea de 18
ani):
L Incul$a!i Su$ra)e'hea!i
Ma=ori a) trecutul infracional
6
;
b) mediul familial i social;
c) nivelul instruciei colare i al
pregtirii profesionale;
d) comportamentul persoanei nainte
i dup comiterea faptei;
e) factorii care au favorizat
comportamentul infracional;
f) dac este cazul, modul n care au
ndeplinit anterior obligaiile stabilite
de instana de judecat;
g) atunci cnd consider necesar,
consilierul de probaiune va include
date privind starea fizic i mintal,
precum i dezvoltarea intelectual i
moral a inculpatului, furnizate de
specialiti desemnai n acest scop;
a) mediul familial i social;
b) evoluia persoanei din punct de
vedere educaional i profesional;
c) comportamentul pe perioada
supravegherii;
d) modul n care au executat obligaiile
stabilite de instana de judecat;
e) atunci cnd consider necesar,
consilierul de probaiune va include date
privind starea fizic i mintal, precum i
dezvoltarea intelectual i moral a
persoanei aflate n supraveghere,
furnizate de specialiti desemnai n
acest scop;
Minori h) condiiile n care au crescut i au
trit;
i) modul n care prinii, cei care i-au
adoptat sau tutorele i ndeplinesc
obligaiile ce le revin.
f) modul n care prinii, cei care i-au
adoptat sau tutorele i ndeplinesc
obligaiile ce le revin;
g) dup caz, modul de colaborare dintre
Serviciul de probaiune i persoana sau
instituia legal nsrcinat cu
supravegherea minorului sau cu instituia
public la care minorul execut obligaia
prevzut la art. 103 alin. 3 lit. C) din
Codul penal.
6abel 9
6
Sublinierile noastre indic diferenele dintre cele dou categorii.
132
E)aluarea ricului Eca$itolul 0actorii care in0luen!ea., au $ot in0luen!a
conduita 'eneral, a $eroanei $entru care a 0ot olicitatF
HG 1239/2000 prevede urmtoarele:
<n ca.ul $eroanelor u$ra)e'heate (sublinierea noastr), acet ca$itol )a cu$rinde *i
re0eriri $ri)ind ricul de ,)#r*ire din nou a unor in0rac!iuni *i ricul $entru i'uran!a
$ublic,( $recu" *i ricul de inucidere au de auto),t,"are.
Dac ar fi s folosim o interpretare juridic, aceasta ar arta c, n cazul nvinuiilor
sau inculpailor, referatul de evaluare nu conine aprecieri privind riscul (pe cele trei
dimensiuni indicate).
Putem aduga ns observaia practic: recunoatem c, n probaiunea din
Romnia, folosim (n lipsa unor instrumente validate) evaluarea subiectiv i
nestructurat; prin urmare, facem eforturi (ex. prin nregistrarea mai detaliat i mai
fidel a datelor de ordin statistic) pentru a iei din prima generaie de evaluare a riscului i
ne cenzurm tendina de a extinde evaluarea riscului la alte cazuri dect cele
prevzute explicit de lege. Este un exerciiu de gestionare a ateptrilor i de onestitate
profesional, n acelai timp.
O alt, di0eren!iere, dar n privina modului de completare a capitolului Per$ecti)e de
reinte'rare %n ocietate( este prevzut de art. 15 din HG 1239/2000:
Incul$a!i Su$ra)e'hea!i
Nu se vor face propuneri sau
recomandri privind soluia ce
urmeaz s fie dat n cauz.
Dac se constat c ansele de reintegrare n
societate sunt reduse, se va face doar meniune n
acest sens, fr a se formula propuneri sau
privind msura ce trebuie luat.
6abel :
Considerm potrivit (i, deci, deloc n contradicie cu recomandrile privind
completarea acestei pri din referatul de evaluare sau a celei precedente) formularea
aprecierilor consilierului de probaiune desemnat s ntocmeasc referatul de evaluare
(indiferent de categoria n care se nscrie persoana evaluat: nvinuit, inculpat sau
supravegheat, minor sau major), n termeni de *ane de reinte'rare %n ocietate&
Motivul: avem dreptul legal, dar i obligaia profesional, de a discuta n termeni de
probabilitate (fr ns a ne amgi cu pretenioase referiri la risc i fr a denatura limba
romn prin folosirea unor expresii alterate, precum perspective mici/medii/mari).
Ca tr,,turi 'enerale( %n $lu 0a!, de cele de=a "en!ionate, perspectivele de
reintegrare n societate vor fi estimate dup analiza tuturor datelor cuprinse n referatul de
evaluare i vor fi prezentate $e curt *i "oti)at (aspectul obiecti) a fost menionat cu privire
la ntregul referat).
Cu siguran v reamintii definiia de la nceputul acestei subdiviziuni. Termenul
in0or"a!ie ocial, a fost utilizat acolo, n mod explicit, dar nelesul lui a difuzat n
expunerea ce i-a urmat. Aceast organizare a textului a fost premeditat i puternic
influenat de cele scrise de Donald Black (p. 64):
Caracteriticile ociale unt rele)ante doar dac, unt cunocute& E&&&F
Dicri"inarea le'al, de orice ti$ + raial,( econo"ic,( cultural,( or'ani.a!ional, etc&
+ de$inde de cantitatea de in0or"a!ie ocial, %ncri, %n 0iecare cadru le'al& Chiar %n
itua!ia %n care ca.urile unt identice din $unct de )edere ocial( u"ele di0erite de
in0or"a!ii ociale de$re 0iecare le )a 0ace , e %n0,!i*e.e ca 0iind di0erite ocial *i
)or
133
introduce )aria!ie %n "odul %n care ele )or 0i intru"entate& Dac,( de e2e"$lu( ca.ierul
$eroanei acu.ate (n.n., nvinuite, inculpate sau supravegheate) Ein0or"a!ii de ti$
nor"ati)F ete adu %n aten!ia =udec,torului E&&&F doar %n anu"ite ca.uri( nu"ai acete
$eroane acu.ate )or 0i de.a)anta=ate& La 0el e %nt#"$l, *i cu in0or"a!iile de natur,
econo"ic, Ede$re a)ereF( in0or"a!iile de ti$ cultural Ede$re ubiecte cu" ar 0i
etnicitatea *i reli'iaF( in0or"a!ii de ordin rela!ional Ede$re 'radul de a$ro$iere 0a!, de
)icti",F *i a*a "ai de$arte& 1iecare a$ect al tructurii ociale a ca.urilor $oate de)eni
"ai "ult au "ai $u!in )i.ibil *i( $rin ur"are( are un i"$act de "ai "are au "ai "ic,
i"$ortan!, au$ra "odului %n care ele unt intru"entate& In0or"a!ia ocial, ete un
in'redient een!ial al dicri"in,rii En.n., discernerii)&
Detalierea re0eratului de e)aluare a unui incul$at
J
Strict con0iden!ial du$, co"$letare
SERVICIUL DE PROBAIUNE Nr._______ din _______________
DE PE L@N-T 6RIBUNALUL ^^^^^^^^^
Operator de date cu caracter personal nr. 7303
RE1ERA6 DE EVALUARE
I& Introducere:
Nu"ele *i $renu"ele incul$atului: D.R.G. Data
*i locul na*terii:
Adrea:
1a$ta: tentativ la furt calificat
Intan!a care a olicitat re0eratul de e)aluare: Judectoria .
Nu",rul doarului $enal:
6er"enul de =udecat,:
Nu",rul *i data adreei de ei.are:
Nu"ele *i $renu"ele conilierului de $roba!iune :
7
Conform cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1239/2000 privind aprobarea regulamentului de aplicare a
dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2000 (art. 9), referatul de evaluare va purta pe prima pagin, n
colul din stnga sus, antetul serviciului de probaiune, iar n colul din dreapta sus meniunea Strict
confidenial dup completare. Conform unei circulare ulterioare a D.P., pe prima pagin a referatului de
evaluare va aprea i meniunea operator de date cu caracter personal nr. 7303, iar n partea de jos a
fiecrei pagini, datele de contact ale serviciului. Se vor completa n continuare datele prevzute n introducere.
Fiecare pagin scris a referatului de evaluare va purta n colul din dreapta jos tampila i semntura efului
serviciului. Dup completarea datelor cuprinse n introducere, celelalte pri ale referatului de evaluare vor fi
prezentate pe scurt, ntr-o form narativ, evitndu-se pe ct posibil folosirea unor termeni de specialitate sau
a unor exprimri care ar face dificil nelegerea coninutului referatului de evaluare. n cazul n care n
coninutul referatului de evaluare rmn spaii sau pagini libere, acestea se vor bara dup ntocmirea
referatului de evaluare.
134
II& Surele de in0or"a!ii:
8
1. D.R.G. - inculpatul - 1 ntrevedere;
2. D.M. - mama inculpatului - 1 ntrevedere;
3. D.A.M.R. - sora inculpatului - 1 ntrevedere;
4. D.V. - unchiul inculpatului - 1 ntrevedere;
5. D.C.S. - mtua inculpatului - 1 ntrevedere;
6. D.M. - bunica inculpatului - 1 ntrevedere;
7. P.F. - vecin cu inculpatul - 1 ntrevedere;
8. P.A. - vecin cu inculpatul - 1 ntrevedere;
9. T.S. - vecin cu inculpatul - 1 ntrevedere;
10. S.M. - referent n cadrul SPAS .- 1 ntrevedere;
11. Dosarul penal nr. ......
E2erci!iu: Identi0ica!i de.echilibrul $rodu %n utili.area urelor de in0or"a!ii *i $ro$une!i alte
e)entuale ure $e care le+a!i a)ea %n )edere %n %ntoc"irea re0eratului de e)aluare
III& Date $ri)ind $eroana $entru care a 0ot olicitat re0eratul de e)aluare:
9
D.R.G. provine dintr-un mediu familial marcat de o serie de carene materiale, fapt ce
a favorizat acumularea unui capital social precar.
Prinii minorului sunt cstorii nc din anul 1984, rstimp n care s-au nscut doi
copii: A.M.R. (21 ani) i inculpatul (17 ani). Mama, D.M. (n prezent n vrst de 41 ani),
dei provine dintr-o familie de oameni gospodari, ea nsi caracterizat ca fiind
harnic, a ajuns s locuiasc n urma cstoriei n adpostul pentru animale al soacrei
sale. n casa btrnei, mpreun cu dnsa, locuiesc cumnatul, soia acestuia i cei cinci
copii.
8
Sursele de informaii care sunt utilizate la ntocmirea unui referat de evaluare trebuie s fie prezentate
sintetic, avndu-se n vedere att persoanele cu care au avut loc ntrevederi, ct i documentele consultate.
Este bine s fie precizat numrul de ntrevederi avute i n cazul n care exist refuz de cooperare sau ndoieli
privind acurateea informaiilor, se fac specificaii n acest sens. n cazul n care exist surse de informaii la
care nu este posibil accesul, se precizeaz acest lucru. Avnd n vedere faptul c inculpatul nu este ncadrat n
vreo instituie colar sau profesional, predomin sursele de informaii subiective (familie, vecini), aspect care
trebuie evitat. Este important s existe un echilibru ntre utilizarea surselor subiective i cele obiective
(specialiti, reprezentani ai diverselor instituii).
9
Literele a-f din cuprinsul art. 12 alin. 1 din documentul menionat n primul capitol au doar caracter orientativ,
avnd scopul de a aduce clarificri asupra ariilor generale care trebuie abordate n capitolul al referatului de
evaluare, nefiind necesar s fie formulate sub form de subcapitol. n acest sens, se recomand s se
renune la subcapitolele din cadrul capitolului Date privind persoana. pentru a nchega coninutul
documentului, cu pstrarea coninutului lor, ns nu n mod necesar i a ordinii acestora, pentru a permite
flexibilizarea ntocmirii documentului n funcie de relevana informaiilor care se preteaz a fi scoase n
eviden. Ceea ce este important ntr-un referat de evaluare este ca informaiile expuse s explice legtura de
cauzalitate ntre comportamentul infracional manifestat i aspectele coninute n cadrul acelor arii. (Circulara
D.P. nr. 38664/27.03.2008 privind ntocmirea referatelor de evaluare)
n acest capitol trebuie s fie cuprinse informaii referitoare la mediul familial i social (realizarea pe scurt a
prezentrii familiei cu referire la membrii semnificativi n contextul de via a persoanei; venituri, avnd n
vedere att venitul oficial, ct i cel neoficial; dotarea gospodriei; confortul locuinei; condiiile n care au
crescut i au trit, precum i modul n care prinii i ndeplinesc obligaiile ce le revin; nivelul consumului
cultural, considernd c reflect stilul de via i calitatea ei; acces la informaie i educaie; climatul n familie;
reea social de care dispune clientul; identificarea unei eventuale presiuni sociale cu privire la svrirea de
infraciuni; modaliti obinuite de recreere; tipuri de persoane implicate, activiti i spaii de desfurare;
modele comportamentale existente n grupul su de prieteni; atitudinea familiei fa de modalitile de
petrecere a timpului liber; consum de toxice i starea general de sntate). S-a procedat la realizarea unei
legturi ntre aceste aspecte i dezvoltarea comportamentului infracional.
135
n urma celor 22 de ani de cstorie a prinilor inculpatului, progresul material al
acestora a fost unul extrem de redus, acetia reuind s mai alipeasc dependinei
destinate adpostului animalelor n care locuiau o ncpere din lut. Tatl (n prezent n
vrst de 45 ani) a fost angajat n munc, pentru o perioad de 5 ani, n cadrul
Exploatrii Miniere., iar ulterior a lucrat n calitate de ncrctor-descrctor la
societatea., pe o durat de 3 ani. De la vrsta de 31 de ani, acesta a fost pensionat pe
caz de boal n baza diagnosticului de spondilit anchilozant, paralizie pe partea
dreapt, form axial i beneficiaz de un venit lunar aferent n cuantum de 180 de lei.
Mama a prestat activiti lucrative n domeniul confeciilor, n prezent fiind angajat tot n
calitate de confecioner la SC.SRL. n urma activitii pe care o realizeaz beneficiaz
de un salariu n valoare de aproximativ 400 de lei lunar. nc de la vrsta de 11 ani,
inculpatul desfoar munci ocazionale n domeniul construciilor sau agriculturii,
dobndind astfel sume de bani ce vin s completeze resursele financiare de care
dispun.
Dei veniturile familiei inculpatului sunt relativ sczute, situaia material precar se
justific conform afirmaiilor surselor de informaii consultate prin dezinteresul exprimat
al tatlui fa de ndeplinirea responsabilitilor care i revin. n plus, consumul de alcool
reprezint o practic curent a ambilor prini ai minorului, fapt ce determin o serie de
tensiuni i conflicte ale cror efecte se rsfrng n principal asupra personalitii copiilor.
Lipsa unui model comportamental parental adecvat, coroborat cu zestrea socio-
cultural redus pe care acetia au putut s o transmit prin educaie succesorilor lor, a
favorizat dezvoltarea unor comportamente deviante att de ctre inculpat, ct i de
ctre sora sa. Aceasta a prsit cminul familial n jurul vrstei de 14 ani i s-a stabilit n
zona vestic a rii, perioad n care a practicat chiar i prostituia, conform afirmaiilor
rudelor. Dup un rstimp de 5 ani, aceasta s-a rentors acas mpreun cu concubinul ei,
locuind n prezent la adresa descris mai sus.
n absena unei educaii potrivite i a suportului necesar din partea prinilor,
inculpatul a adoptat modele comportamentale din cadrul grupului de prieteni. Din
nefericire, anturajul minorului este format din tineri cu manifestri infracionale pe care i-
a cunoscut n vecintatea sa, acetia vizitndu-i rudele situate n apropierea locuinei
sale. mpreun cu prietenii si, a deprins modaliti facile de a dobndi avantaje
materiale prin intermediul actelor delincvente. Tot n aceast companie, obinuiete s
consume buturi alcoolice i s frecventeze internet-caffe-urile.
Familia dezaprob faptele svrite de inculpat, dei nu a fost preocupat n mod
real de socializarea primar a tnrului i, astfel, de internalizarea de ctre acesta a
normelor sociale. Aceast situaie i-a favorizat minorului dezvoltarea unei vulnerabiliti
nspre comiterea de acte deviante.
Nu s-au constatat probleme de sntate fizic sau mental.
10
D.R.G. a absolvit
11
apte clase n cadrul Scolii Generale nr. . n cadrul acestei
uniti colare nvau pn anul trecut i copiii gzduii n centrul de plasament din
10
Atunci cnd consider necesar, consilierul de probaiune poate include n referatul de evaluare date privind
starea fizic i mintal, precum i dezvoltarea intelectual i moral a inculpatului, furnizate de specialiti
desemnai n acest scop. n acest caz, s-a fcut o evaluare general doar pe baza informaiilor primite de la
surse, fr a aborda aspecte de specialitate.
11
Referitor la traseul colar al persoanei, se recomand s se precizeze ultimul nivel de colarizare atins;
parcursul colar urmat, identificndu-se elemente care au individualizat acest traseu, raportat la ncadrarea n
rigorile regulamentului colar, nivelul achiziiilor dobndite reflectate n rezultatele colare; atitudinea fa de
educaie/pregtire colar. n cazul inculpailor minori, informaiile legate de evoluia lor pe parcursul ciclului
136
zon. Fiind inclus ntr-un astfel de mediu, inculpatul a intrat n contact cu unele modele
sociale negative, aspect ce a favorizat modelarea personalitii sale n sensul
nerespectrii normelor morale i sociale general acceptate. Aceste aspecte au fost
sesizate de mai multe dintre sursele de informaii consultate.
nc de la vrsta de 11 ani, minorul a fost implicat n diverse activiti lucrative din
domeniul construciilor (a contribuit la realizarea unor csue de vacan n vecintatea
locuinei sale pentru o perioad de trei ani) sau al agriculturii n regim zilier. Astfel,
coala a fost neglijat, nct s-a ajuns la repetenie n doi ani consecutivi (clasa a V-a i a
V-a) iar, n anul urmtor, aceast situaie a culminat cu abandonul.
Si n prezent inculpatul desfoar activiti lucrative
12
n domeniul construciilor n
cadrul AF .. Avnd n vedere natura acestei asociaii, minorului nu i poate fi
ntocmit cartea de munc, ns venitul pe care l realizeaz este de aproximativ 800 de
lei lunar.
Nu are antecedente penale.
13
Avnd n vedere eecul pe care l-au avut prinii, n ochii celorlali, n a deveni
modele comportamentale demne de urmat de ctre minor i n a se constitui n ageni
socializatori, acesta a dezvoltat o anumit vulnerabilitate la situaii generatoare de
comportamente deviante. Chiar dac n istoricul familiei sale nu au existat cazuri de
persoane condamnate penal, aceasta nu a reuit s ofere membrului su resursele de
care ar fi avut nevoie pentru a-i asigura protecie n raport cu un anturaj infracional.
Astfel,
14
inculpatul s-a alturat unor persoane care promovau atitudini i
comportamente delincvenionale n scopul petrecerii timpului liber. Aceast situaie, la
care se adaug consumul de alcool
15
, a favorizat nvarea de ctre minor a modalitii
facile de a obine avantaje materiale prin practicarea unui comportament deviant. O
astfel de conduit a avut loc n noaptea de Ajun a Crciunului anului 2004 cnd
inculpatul a fost ndemnat de ctre o persoan cu antecedente penale din anturajul su,
zis ., s sparg mpreun magazinul .. Din aceast locaie, minorul a sustras o
sticl de vin i dou cartue de igri. Ulterior, prietenul inculpatului a fost prins de ctre
organele de poliie i a mrturisit c a avut complici n acest furt, numindu-l pe minor,
care a fost, la rndul su, anchetat de ctre autoritile competente. La diferen de
cteva zile, inculpatul intenioneaz s svreasc o nou fapt de furt, de aceast
dat acionnd de unul singur. Astfel, ntorcndu-se de la un internet-caffe n jurul orei
23, acesta a forat ua localului numit ..., moment n care a fost surprins de ctre
jandarmi i predat poliiei. Tnrului i-au fost ntocmite, de asemenea, trei anchete
sociale de ctre autoritatea tutelar cu ocazia svririi mai multor furturi.
colar primar sau gimnazial sunt importante. Acestea devin puin relevante n cazul inculpailor majori, ntruct
impactul lor este diminuat n prezent, la fel ca i cel al familiei de origine.
12
n aceast seciune referitoare la traseul profesional se pot prezenta istoricul locurilor de munc, descrierea
locului de munc prezent i a statutului su profesional, precum i venitul pe care l realizeaz. De asemenea, pot
fi surprinse n plus atitudinea fa de munc n general; abiliti; descrierea locului de munc; gradul de
satisfacie raportat la activitatea desfurat, intenii de viitor.
13
Acest capitol trebuie s cuprind informaii legate de trecutul infracional al persoanei. Aici se specific doar
c nu prezint antecedente penale, ns n cazul n care acestea ar fi existat, ar fi trebuit precizate natura
faptelor, dac exist un pattern infracional, eventualele condamnri penale, precum i, dac este cazul,
modul n care a ndeplinit anterior obligaiile stabilite de instana de judecat.
14
Acest paragraf conine informaii legate de comportamentul persoanei naintea svririi faptei i ajut
instana s neleag factorii care au favorizat comportamentul infracional.
15
Consumul de substane toxice reprezint o informaie relevant n contextul de via al persoanei, mai ales
dac poate fi relaionat cu svrirea infraciunii.
137
Consumul de alcool, precum i tentaia unui beneficiu material facil au constituit
premisele svririi i acestei fapte
16
care face obiectul prezentului dosar penal. Astfel,
aflat la o petrecere cu prietenii n locuina unuia dintre acetia, s-a neles cu complicele
su, C.A., s fac rost de butur alcoolic din vitrina exterioar a unui magazin pe care
se gndeau c pot s o deschid cu fora, conform afirmaiilor sale. Au luat asupra lor
un levier cu care inculpatul a ncercat s foreze lactul de la vitrina frigorific i apoi a
uii de acces n magazin, n timp ce complicele su asigura paza. n acest rstimp a fost
surprins de gardienii publici, care l-au predat organelor de poliie, n timp ce C.A. a
reuit s scape.
n prezent, inculpatul regret faptele svrite pe care le pune ns pe seama
naivitii i vrstei destul de mici la care a avut loc debutul infracional. De asemenea,
acesta nelege faptul c, dei consecinele materiale ale infraciunii au fost pn la
urm sczute, urmrile sociale i penale sunt considerabile i afecteaz n mod negativ
traiectoria sa de via. Consider c munca este cea mai potrivit modalitate de a-i
asigura condiiile de existen i este satisfcut de faptul c n prezent acumuleaz
venituri mulumitoare desfurnd activiti lucrative n domeniul construciilor. De
asemenea, acesta intenioneaz s-i continue studiile pn la 8 clase, ceea ce
constituie o premis necesar pentru obinerea permisului auto.
17
E2erci!iu: Pornind de la in0or"a!iile cu$rine %n acet ca$itol( $recu" *i cele care crede!i c, ar
0i util , 0ie inclue %n cadrul re0eratului( %n, au 0ot o"ie Ee&'& "oduri de cheltuire a banilor( de
c,tre incul$atF( $ro$une!i un 'hid de inter)iu co"$let& A)#nd acet 'hid ca re$er( rearan=a!i
in0or"a!iile at0el %nc#t , reia, le',turi c#t "ai concludente %ntre conte2tul de )ia!, al $eroanei
*i de.)oltarea co"$orta"entului in0rac!ional& Identi0ica!i %n cadrul acetui "aterial ele"ente care
nu unt %n con0or"itate cu "odul $ro0eionit *i corect de %ntoc"ire a unui re0erat de e)aluare&
IV& 1actorii care in0luen!ea., au care $ot in0luen!a conduita 'eneral, a
$eroanei $entru care a 0ot olicitat re0eratul de e)aluare
18
nformaiile prezentate permit identificarea urmtorilor factori de natur a susine sau
dezvolta comportamentul infracional al inculpatului:
" abandonul colar aprobat i de ctre familia acestuia;
" lipsa unei calificri profesionale;
" spaiul de locuit insuficient care nu confer condiii dezirabile de trai;
" vulnerabilitatea la influena anturajului delincvenional, pe fondul lipsei
promovrii din partea familiei a unei educaii potrivite;
16
Raportat la fapt, sunt importante precizarea contextului svririi acesteia, a motivaiei, dac a fost sau nu
premeditat, modalitatea de acionare i consecinele care au putut urma.
17
Aici vom insista pe faptul c, pe lng evaluarea comportamentului conform modelului A-B-C, este
important identificarea motivaiei pentru schimbare pentru a vedea dac ntr-adevr exist o evoluie
comportamental pro-social. Aceasta apare atunci cnd costurile percepute n urma unui comportament
ncep s ntreac beneficiile percepute. Este important s ne dm seama de faptul c aceasta nu este o tem
care se rezolv ntr-o form simpl, prin intermediul proporiei dintre numrul de factori pozitivi versus negativi.
Este posibil, de exemplu, ca un beneficiar s perceap muli factori negativi care, totui, se reechilibreaz cu o
motivaie pozitiv intens i important.
O abordare frecvent const n a evalua ceea ce percepe persoana ca fiind consecine negative ale
comportamentului infracional. Trebuie s realizm o balan ntre aceste dou grupuri de factori n diferite
maniere. Se poate construi o fi de balan decizional pentru a face un rezumat al efectelor pozitive versus
cele negative pe care persoana le-a perceput.
18
Factorii care influeneaz sau care pot influena conduita general a persoanei pentru care a fost solicitat
referatul de evaluare se refer att la factorii de natur s inhibe dezvoltarea comportamentului infracional, ct
i la factorii de natur s accentueze dezvoltarea acestuia.
138
" debutul infracional precoce;
" suportul moral, afectiv i material al familiei este precar, iar supravegherea este
inadecvat;
" svrirea mai multor infraciuni ntr-o perioad relativ scurt de timp.
n ceea ce privete factorii de natur a inhiba comportamentul infracional, am
identificat urmtorii:
A6 desfurarea unor activiti lucrative n domeniul construciilor, ceea ce
determin petrecerea timpului ntr-un mod dezirabil social i asigurarea
condiiilor materiale de trai;
!6 a fost implicat n realizarea unor lucrri ocazionale nc de la vrsta de 11 ani,
interiorizndu-i elemente legate de disciplina muncii;
C6 intenia declarat de a continua studiile pn la finalizarea celor opt clase, nivel
care reprezint o condiie necesar pentru dobndirea permisului auto;
76 promovarea unui comportament nonagresiv i respectuos n cadru familial i
social;
E6 regretul fa de adoptarea unor conduite delincvenionale i a consumului de
alcool;
86 contientizarea gravitii faptelor comise.
E2erci!iu: Reali.a!i( inde$endent de 0actorii $re.enta!i "ai u( o litare a 0actorilor $e care
du"nea)oatr, %i conidera!i rele)an!i %n acet ca.& <ncerca!i , acorda!i )alori 0iec,rui 0actor( $e o
cal, de la 7 la 7>>( %n 0unc!ie de rele)an!a acetuia %n conturarea traiectoriei de )ia!, a
$eroanei& Dac, a!i $une 0icti) ace*ti 0actori $o.iti)i *i ne'ati)i %ntr+o balan!,( %n ce $arte ar %nclina
aceataQ
V& Per$ecti)ele de reinte'rare %n ocietate:
19
Conform celor expuse mai sus, concluzionez faptul c factorii protectivi identificai a
aciona n sprijinul conturrii unei personaliti pro-sociale a tnrului nu sunt suficieni
pentru a-i asigura acestuia premisele unei bune adaptri sociale. Este evident iniiativa
tnrului de a promova o serie de comportamente de natur a-l propulsa pe acesta pe o
traiectorie de via ascendent (reluarea actului educativ, desfurarea de activiti
lucrative). Pentru a sprijini un astfel de demers i a-i maximiza ansele de izbnd, este
important includerea minorului ntr-un program de suport i de dezvoltare a unor
abiliti sociale. Se impune canalizarea eforturilor spre meninerea unui loc de munc i
dobndirea de forme legale n acest sens i spre finalizarea studiilor care sunt o condiie
obligatorie pentru dobndirea unei calificri profesionale.
19
n acest context vor fi evideniai factorii favorizani, dar i cei inhibitori ai comportamentului infracional, care
au relevan asupra evoluiei comportamentului persoanei n timp (dac situaia o impune, se poate face
referire la evoluia pe termen scurt, mediu i lung). Aceti factori relevani pot fi abordai prin raportare la:
- resursele interne ale persoanei (motivaie, voin, atitudine, abiliti),
- resursele externe (felul n care este susinut de familie, felul n care ar putea fi valorificate resursele
comunitare n vederea satisfacerii nevoilor sale). Este important ca la acest capitol s se evidenieze i felul
comunitii din care provine persoana evaluat, dac exist sau nu resurse n acea comunitate.
Perspectivele de reintegrare n societate sunt estimate dup analiza tuturor datelor cuprinse n referatul de
evaluare i sunt prezentate pe scurt, obiectiv i motivat. Nu se fac propuneri sau recomandri instanei de
judecat privind soluia ce urmeaz s fie dat n cauz. Perspectivele de reintegrare se prezint motivat, ntr o
form narativ, n funcie de informaiile menionate n capitolele precedente, fr cuantificarea pe grade: "ici(
"edii sau crecute. Se recomand ca n acest capitol s se surprind informaii ce in mai degrab de evoluia
n plan comportamental. Rmne un subiect deschis dac ultima fraz reprezint o recomandare sau face parte
din planul de intervenie propus.
139
Sporirea controlului comportamentului acestuia prin supravegherea sa de ctre o
autoritate exterioar familiei pentru prevenirea recderilor poate reprezenta o condiie
esenial pentru reuit.
E2erci!iu: I"a'ina!i+), un $lan de inter)en!ie %n ca.ul acetei $eroane care ar reduce
e"ni0icati) $oibilitatea ,)#r*irii de noi in0rac!iuni&
Data ntocmirii i semnrii ntocmit,
referatului de evaluare Consilier de probaiune
Sef serviciu,
Not,:
Acet re0erat de e)aluare re$re.int, doar un e2e"$lu( 0,r, a contitui un "odel de
bune $ractici& Reco"and,rile 0,cute $e ba.a acetuia cu$rind 'hida=ele o0erite de
c,tre Direc!ia de $roba!iune $rin inter"ediul circularelor *i a altor "ateriale( u$ort
E'hiduri de bune $racticiF *i unt %n con0or"itate cu $re)ederile 3ot,r#rii -u)ernului nr&
79:IL9>>> $ri)ind a$robarea re'ula"entului de a$licare a di$o.i!iilor
Ordonan!ei -u)ernului nr& I9L9>>>&
Metode E*i tehniciF utili.ate $entru a co"$leta re0eratul de e)aluare
C&7& Anali.a docu"entelor
n procesul de investigaie psiho-social n vederea ntocmirii referatului de
evaluare, consilierul de probaiune are la dispoziie o metod extrem de util: analiza
documentelor. mportana acesteia este dat de faptul c se refer la orice entitate
material care are ncorporat, depozitat n ea, o informaie despre societatea uman
dintr-o arie geografic (Rotariu T. i lu P.; 1996). Analiza documentelor nu se refer
doar la cele scrise, ci ne putem referi i la cele de natur video, audio, dar i obiecte
materiale, cum ar fi cldiri sau alte bunuri (Rotariu T. i lu P.; 1996).
Pentru consilierul de probaiune, de o importan mare sunt cele de natur
personal, cum sunt nsemnrile privind bugetele de familie, actele personale
(documente colare, profesionale, de proprietate etc.). Documentele personale pot fi
utile pentru c prezint faptele de via n termeni semnificativi pentru cei care le-au
trit. Astfel, prejudecile celui care utilizeaz acest tip de surse nu poate avea o
influen prea mare asupra unor asemenea date i informaii documentare. n plus,
acestea pot s constituie o funcie de control pentru informaiile dobndite prin alte
metode. (Miftode V., 2003).
Uneori, consilierul ncepe cu studiul unui referat ntocmit anterior pentru aceeai
persoan, dac exist un astfel de document. Continu cu consultarea dosarului penal,
ns, n acest caz, se recomand s fie atent pentru a nu-i forma prejudeci i a nu
eticheta pe baza informaiilor axate n principal pe svrirea infraciunii. O alt surs
important de informaii este reprezentat de bazele de date ale diverselor instituii cu
care colaborm i vorbim aici despre documentele electronice (ex. ECRS). O reea
electronic interinstituional bine pus la punct ar reprezenta un real ctig n
activitatea consilierului de probaiune.
140
Documentul este i el o parte a realitii sociale, i nu doar o oglind a acesteia
(Rotariu T., lu P.; 1996). Un exemplu legat de activitatea consilierului de probaiune ar
putea fi cel referitor la studiul dosarului penal, care este o important surs de informaii
legate de modul n care s-a produs un eveniment (fotografii de la locul faptei) sau
despre modul n care este relatat producerea evenimentului (declaraiile diverselor
persoane cuprinse n dosarul penal).
C&9& Ober)a!ia
V propunem s pornim de la una dintre cele mai aplicate definiii pe care le-am
ntlnit:
1oloi" ter"enul de Aober)a!ieB $entru a nu"i o alt, "etod, de docu"entare&
(Peretz, H., p. 21)
Aceasta ne poate ajuta s nelegem poziia de complementaritate a observaiei fa de
fiecare dintre metodele utilizate pentru a completa referatul de evaluare i s o
subnelegem n cadrul urelor de in0or"a!ii.
Practicarea observaiei este un exerciiu de luciditate: ce nseamn tructurarea
observaiei? G.J. McCall (1984), citat de Royce Singleton, Jr. et al& (1988, 300),
rspunde: Ober)a!ia ete tructurat, au ite"atic, dac, e utili.ea., e2$licit $lanuri
$entru elec!ia( %nre'itrarea *i codi0icarea datelor8 ea ete netructurat, dac, acete
$rocee unt i"$licite *i e"er'ente. (Chelcea, 2004, p. 396). Exist grade ale
structurrii, n ceea ce privete observaia, adecvat n activitatea de realizare a
referatului de evaluare fiind, probabil, observaia semistructurat (o fi de observaie
poate fi consultat n Ane2a acestui capitol).
Multe servicii de probaiune reuesc s-i respecte standardul implicit, al ntrevederii
la domiciliul persoanei evaluate, chiar n perioadele de suprasolicitare provocate de
prevederile art. 482 C.p.p. Acest lucru face posibil practicarea observaiei directe a
condiiilor de locuit i a vecintii, dar i a altor elemente neateptate. Consilierul de
probaiune ns nu trebuie , e lae 0urat de ceea ce iee din co"un( ober)a!ia
*tiin!i0ic, nu trebuie , conduc, la o colec!ie de e2centricit,!i& E\F Robert V& Merton
E7IJ9( 9KCF nu"e*te acet 0a$t erendi$itate( du$, $o)etea celor trei $rin!ee din
Serendi$ E)echiul nu"e al inulei Ce/lonF( care a)eau darul de a deco$eri( 'ra!ie
$er$icacit,!ii lor( lucruri $e care nu le c,utau& E\F Se %n!ele'e c, + a*a cu" re"arca
Rene Voni' + Anu ober)a!ia nai), a unui ober)ator nai)( ci( di"$otri),( ober)a!ia
nai), a unui ober)ator intruitB contituie erendi$it/ $attern& (Chelcea, 2004, p. 397)
Nu ne $ro$une"( aici( de0,*urarea unor co"entarii cu $re$onderen!, teoretic,( dar
conider," c, cel care $ractic, acti)it,!ile din $roba!iune nu $oate 0i li$it de in0or"a!ia
$ri)ind cele trei activiti indisociabile ale ober)a!iei directe& Ea cuprinde trei
componente inseparabile:
1. o form de interaciune social cu mediul studiat, pentru ca observatorul s fie
prezent n mijlocul evenimentelor,
2. activiti de observaie i, n fine,
3. nregistrarea datelor observate, adic, n principal, luarea de notie. EPeret.( 3(
9>>9( $& CIF
Dac, !ine" cont de 0a$tul c, ober)a!ia direct, nu e li"itea., nu"ai la date )i.ibile
*i acte *i nu ete urd, la cu)intele e"ie de indi)i.i $e $arcurul ac!iunii lor ociale
141
EPeret.( 9>>9( $& ;7F( descoperim c avem la ndemn mijloace pentru a rspunde
cerinei prevzute de art. 10, alin 2, lit. a, din HG 1239/2000, de a indica, n capitolul
surse de informaii al re0eratului de e)aluare( refuzul de cooperare sau eventualele
ndoieli privind acurateea informaiilor, prezentate motivat.
C&:& Inter)iul
n ncercarea specialitilor din domeniul social de a investiga universul empiric,
acetia utilizeaz o list lung de metode dintre care Rotariu T., lu P. (1999) amintesc
cinci metode fundamentale:
5 experimentul
5 observaia (propriu-zis)
5 analiza documentelor
5 interviul
5 ancheta
nterviul presupune ncercarea de a obine informaii de la alte persoane prin
ntrebri i rspunsuri n cadrul unei convorbiri i reprezint o metod de baz n
ntocmirea referatului de evaluare.
S. Chelcea (1996) realizeaz o clasificare a interviurilor, dintre care reinem
urmtoarele delimitri:
a) interviuri fa n fa sau prin telefon (dup genul convorbirii);
b) interviuri structurate, semistructurate i nestructurate (dup gradul de libertate n
formularea ntrebrilor, n cursul convorbirii)
c) individual i de grup (dup numrul de participani).
Pentru ntocmirea referatului de evaluare, forma obinuit a interviului este cea fa n
fa, semistructurat i individual. n cazul interviului semistructurat, prestabilite sunt doar
temele n jurul crora se va purta discuia. Astfel, consilierul de probaiune va utiliza n
activitatea sa ca instrument de lucru un ghid de interviu care, pornind de la cteva
teme mai generale, poate s cuprind o lung list de subiecte i ntrebri specifice.
(Rotariu T., lu P.; 1999).
C&:&a& Cele C eta$e ale cercet,rii $rin inter)iuri
Kvale (1996) arat c o investigaie prin interviuri are 6 etape (preluat de pe site-ul
www.geocities.com/adrianhatos/interviul individual.doc).
7 Ate"ati.are& Formuleaz obiectivul investigaiei i descrie conceptul temei de
investigat naintea nceperii interviului. Ce? i De ce? trebuie clarificate
naintea stabilirii metodei (Cum?).
9 $lani0icare& Planific realizarea cercetrii, lund n considerare toate etapele
investigaiei naintea nceperii interviurilor. Planificarea este realizat n funcie
de cunotinele dorite i de implicaiile etice ale studiului.
: inter)ie)area& Realizeaz interviurile pe baza unui ghid de interviu i cu o
abordare reflexiv a informaiilor cutate i a relaiilor interpersonale din situaia
de interviu.
; trancrierea& Pregtete materialul de interviu pentru analiz. Ceea ce
presupune, de obicei, transcrierea unui discurs oral ntr-un text scris.
142
? anali.a& Decide pe baza obiectivului i temei investigaiei i a naturii materialului
de interviu ce metod de analiz este cea mai potrivit pentru interviuri.
C )eri0icarea& Apreciaz generalizarea, ncrederea i validitatea rezultatelor
interviurilor. Fidelitatea se refer la faptul dac rezultatele sunt demne de
ncredere, iar validitatea semnific dac un studiu prin interviuri investigheaz
ceea ce se intenioneaz a se investiga.
Aceast etapizare poate fi util i n ntocmirea referatului de evaluare ntruct
ghideaz munca consilierului de probaiune asigurndu-i mai mult profesionalism.
Tracey A. Swift i van T. Robertson au conceput un manual al formatorului n care
dezvolt modaliti eficiente de interviu, dintre care am preluat urmtoarele decupaje ca
fiind importante pentru munca consilierului de probaiune n ceea ce privete ntocmirea
referatului de evaluare.
C&:&b& Pre',tirea EtabilireaF inter)iului
Mediul n care are loc interviul n vederea ntocmirii referatului de evaluare va
contribui foarte mult la procesul de realizare al acestuia. Pregtirile fcute pentru
organizarea unui interviu reflect cultura, valorile i imaginea serviciului i astfel nu
trebuie s se fac rabat de la calitate nici n contextul unor aglomerri de sarcini, cum a
fost situaia creat de intrarea n vigoare a art. 482 sau de prevederile HG 1239.
Majoritatea literaturii disponibile n privina interviurilor se concentreaz pe probleme de
tipul: pregtirea scaunelor i a iluminrii din camera de intervievare. Unele cercetri au
fost fcute n privina semnificaiei pregtirii scaunelor la interviu.
Printre tipurile de poziionri i stilurile corelate de interviu, pot fi reinute patru
variante, aa cum acestea au fost prezentate de autorii manualului menionat anterior:
(a) Stilul tradiional, cnd intervievatorul st n faa intervievatului. S-a sugerat c acest stil
este un stil confruntaional, care nu-l ncurajeaz pe intervievat, biroul fiind
asemenea unei bariere fizice i mentale.
(b) Un stil mai relaxat de interaciune e atunci cnd intervievatul st la 45 de grade de
intervievator. Stilul menine un nivel de formalitate, dar este mai puin confruntaional.
(c) Un alt stil este atunci cnd cei doi stau de aceeai parte a biroului. Aceasta este
poziia pe care doi prieteni sau instructorul cu recrutul o adopt. Un alt stil ar fi acela de a
lsa intervievatul s i aleag poziia n care se simte cel mai confortabil. De fapt se vrea
obinerea unui ambient n care att intervievatul, ct i intervievatorul s poat
comunica ct mai bine.
(d) Un alt stil este de a renuna la birou, iar intervievatul i intervievatorul s stea
mpreun. Acest stil l ajut foarte mult pe intervievat.
Scopul acestei clasificri este de a arta variantele de poziionri posibile. Nici o
poziionare nu este recomandat n dauna altora, totui, pentru alegerea unei poziionri
trebuie s luai n considerare i ali factori care s favorizeze comunicarea.
ntervievatorul trebuie s se gndeasc la o poziionare nainte de interviu.
ntervievatorul trebuie s direcioneze interviul ntr-o form adecvat. Dac interviul e
luat n biroul intervievatorului i intervievatul se aaz ntr-o poziie greit, ar putea s
distrag atenia ambilor.
Este de preferat ca ambientul s fie plcut, n msura n care acest lucru depinde de
consilierul de probaiune, s se pstreze confidenialitatea, iar interviul s se desfoare
143
fr ntreruperi, ntr-o manier ct mai profesional, toate aceste detalii ncurajndu-l pe
intervievat. Se sugereaz de asemenea o abordare profesionist a interviului din punct de
vedere al organizrii i al intervievatului.
C&:&c& Arta inter)ie),rii
Arta intervievrii se refer la tipurile de ntrebri folosite de intervievator pentru a
obine un rspuns de la intervievat i strategia de interviu folosit pentru a ine discuia
pe linia dorit. Tehnicile de interviu slabe, nesatisfctoare, pot ruina scopul interviului,
prin enervarea intervievatului, astfel nct informaii i date importante rmn
nedescoperite. Metode adecvate de intervievare i pregtirea prealabil asigur un
rezultat optim interviului.
ntrebri bine structurate, cu o tent pozitiv, asigur o folosire eficient a timpului
intervievatorului i intervievatului. Totui, nu este de-ajuns cunoaterea ntrebrilor
adecvate, intervievatorul trebuie s cunoasc i modul corect de a pune aceste
ntrebri.
C&:&d& C#te)a ti$uri de %ntreb,ri care trebuie e)itate
Vom prezenta pe scurt cteva tehnici greite de intervievare mpreun cu efectele
rezultate din folosirea lor.
7 Prea multe ntrebri
9 ntrebri nchise
: ntrebri cu rspuns inclus/sugerat
; ntrebri indiscrete
? ntrebri discriminatoare
n continuare vom detalia pe scurt fiecare dintre aceste modaliti de a pune
ntrebri aa cum au fost ele descrise de cei doi autori amintii mai sus.
7& O tendin comun de a pune ntrebri de obicei scurte i nchise care invit un
rspuns scurt.
E2&: BDe ce $une!i ataQB( XCe )re!i , $une!iQB( XLa ce ), re0eri!iQB( XDe ceQB( XC#ndQB(
XDe unde *ti!iQB&
E0ect: ntervievatul va fi probabil copleit de irul ntrebrilor, va adopta o poziie
defensiv, asemenea unui printe ntrebat ncontinuu "de ce? de copii.
n interviurile n vederea ntocmirii referatului de evaluare, ntrebrile deschise care
invit intervievatul s vorbeasc nestingherit sunt o alternativ mai bun.
9& ntrebri nchise. Sunt acelea care reduc opiunile intervievatului la a da
rspunsuri foarte scurte, deseori de un cuvnt.
Efectiv este puin probabil obinerea de informaii diferite de cele aflate n prealabil.
Este aproape imposibil evitarea unor ntrebri nchise, dar poziionarea lor la nceputul
interviului poate uura starea persoanei. Pe ct posibil, ar trebui totui evitate.
:& Aceste ntrebri preseaz persoana la a rspunde ntr-un anumit mod. Acest tip de
ntrebare nu ajut deloc pentru c aceasta va rspunde probabil ntr-un mod
previzibil de intervievator.
E2&: X_i o , "ai ,)#r*i!i at0el de 0a$teQB&
144
E0ect: Rspunsurile la aceste ntrebri dau o imagine distorsionat intervievatului, care va
ncerca probabil s se conformeze cu preferinele consilierului n loc s-l contrazic
pierznd simpatia acestuia.
ntrebrile care n mod direct sau indirect discrimineaz o persoan din cauza rasei,
sexului sau a unor dizabiliti fizionomice sunt n dezacord cu principiile profesiei i
ofensatorii.
C&:&e& <ntreb,ri $roducti)e
Dup examinarea ctorva tipuri de ntrebri care pot incomoda persoana, sau pot
distorsiona imagina acesteia, sunt sugerate cteva principii pentru ntrebri de succes.
Aceste principii pot fi folositoare n interviurile structurate, dar i semistructurate, i
sunt propuse pentru a pune n priz intervievatorul i a ncuraja persoana la a rspunde
onest i deschis.
n mod ideal ntrebrile dintr-un interviu ar trebui structurate n aa fel nct s
permit persoanei de a rspunde liber i a dezvolta larg rspunsul. Deci, ntrebrile
trebuie s fie clare, astfel nct intervievatul s tie ce i se cere i s rspund
confident. n construcia ntrebrilor ar trebui evitate negrile, ghidnd la rspunsuri
pozitive.
E2: XA!i $utea ,+"i $une!i ce )+a in0luen!at , lua!i aceat, deci.ieQB
XA!i $utea inita au$ra acetei $roble"eQB
XLa ce anu"e ), '#ndi!iQB
Dac avem de-a face cu o persoan timid, nervoas sau tcut, chiar i aceste
ntrebri pot lsa informaii importante neelucidate, i ar putea fi nevoie de ntrebri
suplimentare, ca de exemplu: "Ce credei despre...?
ntrebrile sunt:
1. specificative i clare
2. ncurajeaz persoana s se exprime liber i deschis
3. sunt construite pozitiv
ntrebrile productive i deschise invit deseori persoana s i exprime liber opinia.
Sunt construite pozitiv, direcionate la subiect i sunt lipsite de prejudeci sau oricare din
caracteristicile menionate anterior.
C&:&0& 6ehnici de acultare
Pentru un intervievator, a asculta este la fel de important ca i a ntreba sau a vorbi.
Prin ascultare, intervievatorul obine informaiile dorite pentru evaluare. Totui, deseori,
intervievatorul este nerbdtor de a pune ntrebarea urmtoare n loc s termine de
ascultat. Cheia la aceast problem este pregtirea prealabil, analiznd documente
care ar putea fi importante. Realizarea acestui lucru permite intervievatorului s se
concentreze asupra ntrebrilor, nefiind n dificultate la momentul urmtoarei ntrebri,
fiind sigur c a acoperit toate problemele chestionate.
nterviurile pot fi foarte solicitante din punct de vedere psihic, mai ales dac se
realizeaz mai multe interviuri pe zi. Cteva msuri pozitive pentru a mbunti
capacitatea de ascultare a intervievatorului, tot n opinia celor doi autori, sunt:
1. Pregtire minuioas 4. Luarea unor pauze ntre interviuri
2. Structur n ntrebri 5. Meninerea contactului vizual
3. Luarea de notie
145
Pe lng tehnica punerii ntrebrilor, consilierul de probaiune mai are la ndemn i
alte tehnici de natur s mbunteasc demersul acestuia, descrise tot de Tracey A. Swift
i van T. Robertson.
C&:&'& Re0lectare
Reflectarea este o tehnic prin care intervievatorul circumscrie/repet comentariile
sau afirmaiile intervievatului, restaurndu-le n form de ntrebare. Aceast tehnic este
proiectat pentru a ncuraja intervievatul s-i dezvolte punctul de vedere. (Anderson &
Shackleton, 1993 apud Swift i Robertson). Este o metod important de a ajuta
intervievatorul s neleag ce spune printr-o interpretare a cuvintelor spuse, fr
prejudeci sau orientare a persoanei.
n exemplul urmtor, intervievatorul reflect sentimentul intervievatului pentru a
ncuraja destinuirea:
E2: X+ Nu "+a" %n!ele bine cu "a"a "ea&
+ Nu )+a!i %n!eleQ
+ A" o '#ndire inde$endent,( *i a" a)ut dicu!ii $e $rinci$ii&
+ Nu a!i %"$,rt,*it aceea*i o$inie %ntr+o itua!ieQB
C&:&h& Re.u"are
Rezumarea, ca i reflectarea, ne d posibilitatea de a verifica dac am neles bine
afirmaiile intervievatului. Rezumarea ntrebrilor este foarte important ntr-un interviu
de evaluare n care intervievatorul are nevoie de ct mai multe informaii care l ajut n
a-i forma o idee. De exemplu, un intervievator dorete s confirme cu persoana
motivele pentru care i-a schimbat des locul de munc, i-l ntreab: XDeci( dori!i %ntr+
ade),r o carier, ra$id,QB O alt, cale de a 0oloi aceat, "etod, ete de a $une:
XDu$, cu" ),d lucrurile&&&B (Mackay, 1995, p. 12 apud Swift i Robertson).
ntrebrile rezumatoare sunt similare cu ntrebrile nchise n felul c nu ncurajeaz
intervievatorul pentru o discuie deschis: de fapt, ncheie discuia despre un subiect.
Rezumarea este eficient pentru:
- stabilirea lucrurilor deja discutate n interviu
- obinerea confirmaiei unor interpretri
- clarificarea faptelor
- ncheierea unui subiect i trecerea la o alt tem.
C&:&i& Co"$orta"entul )erbal *i non)erbal
O dimensiune important a interviului este comunicarea nonverbal folosit de
ambele pri. Comportamentul nonverbal este identificat c ar avea un efect benefic
asupra interviului, acionnd ca suport social sau demonstrnd c intervievatorul ascult
ceea ce spune (Lnden et. al., 1993, Millar et. al., 1995 apud Swift i Robertson).
A da din cap, un semn facial atent sau meninerea contactului vizual, sau
caracteristicile unui comportament verbal, ca i ncurajarea intervievatului de a continua cu
un "mmm sau "neleg sugereaz tot o ascultare atent (Mackay, 1995 apud Swift i
Robertson), (Hackett,1995 apud Swift i Robertson). Consilierul de probaiune ar trebui s
exerseze aceste tehnici pentru a nu le folosi prea des, altfel devin manierisme i indic
o plictiseal din partea intervievatorului!
Limbajul nonverbal a fcut obiectul unor cercetri asidue n ultimii ani. Unii psihologi
estimeaz c circa 65% din semnificaiile prezente ntr-o conversaie sunt purtate de
semnale nonverbale (gesturi, expresii faciale, poziii ale corpului, micri oculare, n spaiu).
146
ntr-un experiment efectuat asupra limbajului nonverbal (mai exact ipetele copiilor
ntre 0 i 2 ani), Rick a solicitat unor mame s asculte strigtele nregistrate ale unui lot de
copii. Mamelor li se cerea:
1. s recunoasc sunetul scos de propriul copil;
2. s numeasc situaiile n care aceste strigte au fost emise.
Rezultatele au artat c mamele recunosc mult mai uor contextul de emisie a unor
strigte scoase de toi copiii (adic "semnificaia lor) dect strigtele scoase de propriul
copil. Aceasta arat c produciile vocale ale copiilor sunt suficient de precise i
universale (colective) pentru a funciona ca limbaj n comunicarea mam-fiu.
Montagner i Mounoud au evideniat existena unor veritabile sisteme de comunicare
mimic i gestual la copiii de cre ntre 1,6 i 4 ani. Acestea constau n secvene de
gesturi, posturi, expresii mimate care ntr-un context dat provoac reaciile dorite.
Comunicarea nonverbal ntre aduli este saturat n diferene transculturale.
Contactul vizual, de pild, are semnificaii diferite n culturi diferite. Doi europeni (sau
nord-americani) aflai n conversaie privesc din cnd n cnd unul n ochii celuilalt
(acest tipar l-a nvat n copilrie: "uit-te la mine cnd i vorbesc, ne spuneau
prinii). Pentru un japonez, acest lucru e considerat o impolitee grav, el fixndu-i
privirea pe gtul partenerului de discuie. Un european poate vedea n aceasta o lips de
interes din partea colegului su japonez i va ntrerupe conversaia. Un arab ns e
obinuit s priveasc fix n ochi persoana cu care vorbete; pentru el, glisarea privirii e
semnul lipsei de respect i al insolenei. Fr luarea n considerare a acestor diferene,
comunicarea nonverbal dintre personaje din culturi diferite are de suferit. (Curs de
Psihologie general, anul , sem , Fac. de psihologie i tiinele educaiei, Univ.
BabeBolyai Cluj-Napoca, nv. la distan).
Expert n psihologie social, profesor la Universitatea Oxford, Peter Collet a fcut
numeroase studii asupra comportamentului uman. El arat cum pot fi identificate i
interpretate gndurile i sentimentele celor din jurul nostru cu ajutorul gesturilor -
contiente i mai ales incontiente - pe care acetia le fac. Aceste rezultate ar putea fi
importante i pentru consilierul de probaiune atunci cnd evalueaz persoana din faa
sa. Cartea 'eturilor a lui Peter Collet prezint teza conform creia persoanele care
ascund adevrul sunt trdate n primul rnd de discursul lor, n sensul c au tendina de
a schimba subiectul, nu reuesc s ofere detalii atunci cnd li se solicit, fac pauze lungi
ntre cuvinte etc.
C&:&=& Inter)iul $rin tele0on
n munca sa, consilierul de probaiune alege s realizeze interviul i prin telefon din
raiuni legate de rapiditate, cost, fiabilitate, aria de aciune putnd fi mult mai extins n
acest caz. Accesul la telefonie la noi n ar este n dezvoltare, bucurndu-se n ultimii
ani de extindere i telefonia mobil. Aceast tehnic are i unele neajunsuri, n sensul
c nu se recomand n cazul n care interviul este unul mai complex (ex. cnd acesta se
realizeaz cu persoana pentru care se ntocmete referatul de evaluare), ci este mai
potrivit atunci cnd avem nevoie de informaii concrete despre un anumit subiect (ex.
conduita colar a unui minor prezentat de dirigintele su sau unul dintre profesori). n
plus, nu putem avea certitudinea c persoana care rspunde la telefon este cine se
prezint c este. De asemenea, prin intermediul acestei tehnici se poate pierde o
anumit cantitate de informaii, ndeosebi la ntrebrile deschise, din cauza faptului c
limbajul nonverbal poate fi perceput doar ntr-o mic msur, iar exprimarea tinde s fie
mai redus. (Rotariu T., lu P., 1999).
147
C&:&4& Inter)iul cu "inori
Cea mai mare parte a referatelor de evaluare se ntocmete pentru
nvinuiii/inculpaii minori, adic acea categorie de vrst situat ntre 14 i 18 ani, cnd
intervine rspunderea penal proprie. Unii autori denumesc perioada 14-17 ani
"adolescena juvenil, iar cea ntre 17 i 22 ani, "postadolescen. (Piru, 2006). ns,
n actualul context social este tot mai greu de precizat momentul n care se ncheie
adolescena. Aceasta este o perioad n care au loc schimbri la nivelul tuturor
structurilor Eului, X%ntrea'a itorie a adolecen!ei ete $o)etea 0elului %n care 0iecare
indi)id reu*e*te , 0ac, 0a!, acetor chi"b,riB (Rideau apud Piru, 2006). Aceeai
autoare enumer o serie de caracteristici comportamentale ale adolescentului, care pot
ajuta profesionistul care vine n contact cu acesta, n cazul de fa consilierul de
probaiune, s-i adapteze abordarea n funcie de aceste considerente. Astfel,
adolescentul prezint o opoziie fa de autoritatea adultului, discontinuitate
comportamental, criz de identitate, narcisim sau egoism i criz de originalitate.
Cu toate c adolescentul afieaz uneori siguran de sine n mod ostentativ, el este n
parte vulnerabil i are nevoie de sprijinul discret, rbdtor al adultului. XNu trebuie doar
, %n!ele'e" adolecentul( $une A& Rideau( ci trebuie ,+l recunoa*te" ca 0iind di0eritB.
(Piru, 2006).
Astfel, consilierul de probaiune ar trebui s stabileasc o relaie de ncredere cu
minorul n momentul ntrevederii. Acesta poate vedea n consilier o persoan corect i
imparial, avnd n vedere c i ali membri ai familiei pot fi de fa n momentul
intervievrii. Este important s i se explice acestuia ntreg contextul ntrevederii ntruct
minorii ajung, n urma convocrii, n cadrul Serviciului de probaiune n vederea realizrii
interviului necesar ntocmirii referatului de evaluare cu o ampl varietate de ateptri,
temeri, sperane i ngrijorri. Pot ajunge spernd c vor fi criticai, sftuii, ntrebai,
ascultai, nvinuii, instruii sau consolai. Pentru aceste motive i pentru altele, este util
s le oferim acestora de la nceput un tablou de ansamblu simplu i scurt asupra
structurii ntrevederii. Un comentariu bun, care s structureze, poate liniti mintea
minorului i apoi poate ncepe discuia n cele mai bune condiii posibile.
V prezentm un exemplu:
ADi$une" de o or, $e care o )o" $etrece %"$reun,& Pe $arcurul acetei ore
), )oi olicita c#te)a in0or"a!ii concrete *i neceare %ntoc"irii unui re0erat de
e)aluare olicitat de \%n ca.ul d+)oatr, $entru ca intan!a , ), cunoac, *i %n
alte circu"tan!e dec#t cele ale ,)#r*irii 0a$tei decrie %n cadrul doarului
$enal& Probabil )oi $etrece o "are $arte din ti"$ acult#ndu+),( at0el %nc#t ,
$ot %n!ele'e "ai bine conte2tul d+)oatr, de )ia!,& De ae"enea( *i d)& trebuie
, a)e!i ni*te a*te$t,ri %n le',tur, cu ce e )a %nt#"$la *i ce nu e )a %nt#"$la
aici( *i "i+ar $l,cea , le acult& Dar acu" , %nce$e"& Ce $ute!i ,+"i $une!i
de$re\&B
n plus, ntruct minorul este n general ataat de familie, coal, grup de prieteni,
consilierul de probaiune trebuie s manifeste un tact deosebit n relaia cu acetia
pentru a nu prejudicia n vreun fel imaginea minorului i pentru a pstra maximum de
confidenialitate.
Not,:
Pentru alctuirea grilei de interviu, necesar n activitatea de completare a
referatelor de evaluare, recomandm folosirea unitilor tematice care se regsesc n
anexa 1 a capitolului Su$ra)e'herea %n co"unitate&
148
C&;& <ntre)ederea
Dac ai parcurs - i trebuie s o fi fcut, pn acum! - textele normelor legale privitoare la
referatul de evaluare, ai observat c nici mcar o singur dat nu se vorbete despre
interviu. Referirea exclusiv este la %ntre)edere. Aa procednd, v vei fi ntrebat: ce i-a
determinat, pe cei care au scris despre referatul de evaluare, aici (i nu numai, pentru c toate
comentariile, inclusiv capitolele corespunztoare din precedentele manuale ale probaiunii,
fac referire exclusiv la interviu), s detalieze interviul?
ntr-adevr, este timpul s practicm clarificarea i n aceast privin.
Alegem s v oferim un text de sprijin, n fapt un decupaj practicat cu respect pentru
autorul lui. Nu nainte de o scurt introducere.
<nc, din Antichitate( "etoda dicu!iei a 0ot 0rec)ent utili.at, de c,tre 0ilo.o0i(
"edici( $reo!i au a)oca!i& 6otu*i( %n curul celei de+a doua =u",t,!i a ecolului
al `I`+lea( un cu)#nt en'le.ec + care( %n realitate( ete traducerea literal, a
0rance.ului Entre)ue EA%ntre)edereBF + a c,$,tat o e"ni0ica!ie tehnic, a$arte&&&
(Nils i Rime, n Moscovici i Buschini, p. 2007)
Dac ne-am opri la o minim explicaie, precum ... relaia dintre interviu i
ntrevedere este doar o chestiune de traducere, am ncerca o serioas insuficien.
Suntem de prere c nu o meritm, motiv pentru care apelm un text posibil de regsit n
aproape toate crile lui Vasile Miftode:
Acete dou, tehnici En&n&( %ntre)ederea *i inter)iulF trebuie anali.ate nu at#t %n
$er$ecti)a ae",n,rii lor( c#t "ai ale %n $er$ecti)a deoebirilor lor een!iale E&&&F:
%ntre)ederea e a$ro$ie "ai "ult de tehnica ober)a!iei Eo0erindu+ne %n een!,
in0or"a!ii cu )aloare de 0a$teF( %n ti"$ ce inter)iul e a$ro$rie $rin natura lui de tehnica
chetionarului Eo0erindu+ne( ca *i aceta( o$inii&&&F& (Miftode, p. 211)
Ne permitem un scurt comentariu.
Nu tim ce motive au determinat opiunea pentru utilizarea %ntre)ederii( a celor care au
conceput Re'ula"entul de a$licare a di$o.i!iilor Ordonan!ei -u)ernului nr& I9L9>>>
$ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de $roba!iune - i, poate, ar trebui s le
aflm -, dar se dovedete plin de nelesuri, fie i dac parcurgem definiiile acestei
tehnici, propuse i colectate de acelai autor:
aF ete tehnica principal + %n reali.area A$ro'ra"elor de inter)en!ieB ocial,( a0l#ndu+
e + $ute" $une + n inima ac!iunilor u"ane *i a acti)it,!ii serviciilor sociale8
bF ete Aun $rocedeu de in)eti'a!ie )erbal,( $entru a cule'e in0or"a!ii )i.#nd
obiecti)ul tabilitB8
cF ete o conversaie care( ub aceat, 0or",( $oed, caracteritici ale Achi"b,rilor
in0or"a!ionaleB *i o natur asimetric, ntruct cercettorul pune ntrebri( iar
ubiectul ofer rspunsuri Ede$re e2$erien!ele luiF&
Deci:
aF nu ete )orba de un chi"b reci$roc( %n dublu en( ca %ntr+o Acon)era!ie cotidian,B8
bF %n Acon)orbirea+cercetareB e "ani0et, repetiia Ee cer $reci.,ri( co"$let,ri(
clari0ic,ri etc&F8
cF o ae"enea ac!iune nu ete un scop n sine( ci )i.ea., un Aco$ e2teriorB +
cule'erea de in0or"a!ii neceare reali.,rii unor programe sociale de inter)en!ie
(n.n., referatul de evaluare este realizat, v reamintim, n orizontul unei posibile
intervenii); E&&&F
149
dF ntrevederea de.)olt, un $roce de interaciune uman de ti$ul A0a!,+n 0a!,B Etate+G+
tateF %n care unt i"$ortante nu at#t informaiile verbale( c#t conduitele, faptele,
Areac!iileB( strile afective, credinele et&( care e2$ri", %ndeoebi a$ectele latente
ale $eronalit,!ii ubiectului& Pro0eioni*tii din alte do"enii (n.n., este i cazul
consilierilor de probaiune) $ractic, o ae"enea tehnic,( Adeclan*ea., reac!iiB
a"bi)alente la ubiec!i au clien!i E&&&F& (Miftode, p. 211-212)
ncheiem aceast ncercare de clarificare a tehnicii %ntre)ederii printr-o ultim citare,
care aduce n atenie importana legturii dintre prile referatului de evaluare, n acest
caz dintre urele de in0or"a!ii i prile care urmeaz:
mportana epistemic i euristic a ntrevederii const n reprezentarea articulat a
contextului subiectiv-obiectiv n care are loc, a sistemului de experiene i
semnificaii legate de actorii implicai i de mediul social de referin, indiferent de
dimensiunea acestora, elemente ntre care menionm:
aF e2$erien!e "ateriali.ate au Aintitu!ionali.ateB8
bF e2$erien!e inteni)e au e2teni)e8
cF e2$erien!e care )i.ea., %ntrea'a Aitorie a )ie!iiB indi)iduale Ebio'ra0ia( tudiul de
ca.( Aitoria ocial,B 0a"ilial, etc&F8
dF e2$erien!a care )i.ea., numai o $erioad, a )ie!ii indi)iduale Eintrarea %n $ro0eie( %n
0a"ilie etc&F8
eF e2$erien!e care re0lect, Atraiectoria ocial,B Ecariera *colar,( $ro0eional,( cultural,F8
0F e2$erien!e le'ate de anu"ite ucenicii E%n),!area unei "eerii( $ro"o)area unor
rela!ii de )ecin,tate au a unor ite"e de a=utor interu"anF& (Miftode, 215-216).
E)aluarea\ re0eratului de e)aluare: a$ecte calitati)e *i cantitati)e
Evaluarea, conform Dicionarului de psihologie, include judeci de valoare privind
fenomenele descrise prin msurtori, comparaii, raportri (Gronlund Newman- 1968).
Avnd n vedere faptul c referatul de evaluare este un produs al cercetrii
calitative, referirea lui Patton (1990 apud M. Agabrian, 2004) conform creia: validarea
pragmatic (a cercetrii calitative) nseamn c perspectiva expus este judecat de
relevana i folosina ei de ctre aceia crora le este prezentat: aciunile i perspectiva lor,
asociat cu aciunile i perspectiva cercettorului.
La modul general, Eisner (1991, apud M. Agabrian, 2004) consider c evaluarea
unei cercetri calitative trebuie s aib n vedere trei aspecte:
Coerena: Povestea are sens? Cum sunt concluziile argumentate? n ce
msur surse multiple de date au fost folosite s dea crezare interpretrilor
fcute? Legat de coeren este noiunea de coroborare structural, de
asemenea cunoscut ca triangulaie.
Consensul: condiia n care cititorii lucrrii sunt de acord c rezultatele i/ori
interpretrile raportate de cercettor sunt consistente cu propria lor experien
ori cu dovada prezentat.
n final, este important utilitatea instrumental. Un studiu calitativ bun ne
poate ajuta s nelegem o situaie care altfel putea s fie enigmatic sau
confuz. Prin intermediul lui putem anticipa viitorul, avnd rol de hart sau ghid.
Ghidurile ndreapt atenia noastr la aspectele situaiei sau locului pe care n
altfel le putem omite.
150
Momentul evalurii referatului de evaluare este o faz important a procesului de
realizare a acestuia ntruct este implicat n asigurarea satisfaciei profesionale a
consilierului de probaiune prin feed-back-ul pe care l primete. Acest aspect, pe lng
funcia evaluativ, faciliteaz n acelai timp nvarea i progresul. ADac, nu ete $oibil,
e)aluarea e0icacit,!ii unei ac!iuni( dac, nu e2it, criterii $entru a$recierea ra$ortului
e0orturiLre.ultate( a$are ricul 0or"ul,rii unor conclu.ii 're*ite au al %ncura=,rii unor
obi*nuin!e de lucru inadec)ate& O cunoa*tere concret, a 0a$telor *i o e)aluare realit,
unt $re"iele oric,rei %n),!,riB& (Lewin, 1951, apud B. Zani i A. Palmonari, 2003).
Evaluarea referatului de evaluare poate s ia dou forme: intern (atunci cnd
aceasta are loc n cadrul serviciului prin procesul de intervizare i supervizare) sau
extern (atunci cnd evaluarea se realizeaz de ctre beneficiarii referatului de evaluare:
parchetul sau instana de judecat). Aceasta din urm se realizeaz periodic, prin
aplicarea unor chestionare adresate cu acest scop.
ntr-o msurare cantitativ, numrul referatelor de evaluare ntocmite n serviciile de
probaiune din Romnia, n primele cinci luni ale anului 2008, a fost de 8.446. Luna mai
reprezint i reperul temporal de la care balana dintre numrul referatelor de evaluare
i numrul dosarelor de supraveghere se nclin n favoarea primelor (8.446/7.970).
Se confirm, i n cazul serviciilor de probaiune din Romnia, aprecierea conform
creia arcina $rinci$al, a o0i!erilor (n.n., corespondent britanic al consilierilor) de
$roba!iune ete %ntoc"irea re0eratelor $reenten!iale
9>
& (Jary i Jary, p. 491)
Continund comparaia dintre cele dou sisteme de probaiune, din Romnia, pe de
o parte, Anglia i |ara Galilor, pe de alt parte, putem descoperi o similitudine n
evoluia referatului de evaluare, cu posibile consecine i pentru modul nostru de lucru.
L An'lia *i ara -alilor Ro"#nia
Apariia 1907 1997 (centre experimentale),
probaiunii
2001 (instituie)
Trecerea de la 1991: social inquiry report (SR) sunt nlocuite
ancheta cu pre-sentence report (PSR)
social ctre
referatul de
evaluare
2006/2007
21
: anchetele sociale
obligatorii n cauzele cu minori,
ntocmite de serviciile de autoritate
tutelar, sunt nlocuite cu
referatele de evaluare obligatorii n
cauzele cu minori, ntocmite de
serviciile de probaiune
Reacia 1, a 1999: sunt introduse the specific sentence 2007-2008: demersuri pentru
serviciilor de report (SSR), n unele cazuri care nu au schimbarea coninutului art. 482
probaiune coninut precedente solicitri de raport C.p.p.
Reacia 2, a 2005: SSR sunt nlocuite cu fast delivery .
serviciilor de report (FDR), posibil de ntocmit ntr-o singur
probaiune zi, dei exist un termen maximal de 5 zile.
Condiiile care determin ntocmirea FDR sunt
bine precizate.
20
Este de observat faptul c o apreciere asemntoare (cu o nuanare important) se regsete n Dictionar/
o0 Probation and O00ender Mana'e"ent, Willan Publishing, Portland, 2007, p. 212: <ntoc"irea re0eratelor de
e)aluare ete o arcin, $rinci$al, a er)iciului de $roba!iune (sublinierea noastr) *i a o0i!erilor (n.n.,
corespondent britanic al consilierilor) de $roba!iune&
21
Aplicarea noilor prevederi ale art. 482 C.p.p. a fost amnat la scurt timp dup intrarea n vigoare (august
2006), pn n aprilie 2007, pentru ca serviciile de probaiune s-i organizeze o minim pregtire a reaciei la
dramaticele schimbri pe care le va fi suferit. n 2006, pn la amnarea amintit, serviciile de probaiune au
ntocmit 60 de referate de evaluare, solicitate n baza art. 482 C.p.p.
151
Demersurile Direciei de probaiune, n perioada 2007-2008, au fost perseverente i
argumentate, pentru schimbarea normei juridice care prevedea obligativitatea ntocmirii
referatului de evaluare, n cauzele cu minori, la solicitarea poliiei (cu preponderen, cum s-a
dovedit, practic), a parchetului sau a instanei de judecat. Observnd c tendina
legiuitorului este de a menine prevederile care ne mpovreaz cu obligativitate, probabil c
ne-am putea organiza o reacie similar celei a serviciilor de probaiune din Anglia i |ara
Galilor, pe un fond care este asemntor. Aa nct unele referate de evaluare (ex. a minorilor)
s capete o form minimal (preponderent bazat pe tic4+bo2), n condiii bine precizate (cu
referire la un grup limitat de persoane evaluate).
Continuitatea re0erat + u$ra)e'here
ntocmirea referatelor de evaluare ocup un loc important n activitatea consilierului de
probaiune, ns aceasta reprezint doar un punct de pornire, pentru ca, n final,
consilierul de probaiune s-i ndeplineasc obiectivul de a media relaia ntre cei doi
actori sociali: persoana condamnat penal i comunitatea.
Cu certitudine se poate meniona faptul c instituia probaiunii este una
comunitar, mediind ntre instituiile statului i reprezentanii societii civile, pentru
sporirea anselor de reinserie social a persoanelor aflate n supraveghere,
reprezentnd chiar un test pentru verificarea spiritului comunitar al societii romneti.
Astfel, obiectivele cuprinse n Ordonana de Guvern nr. 92/2000 sunt:
a) reintegrarea social a persoanelor care au svrit fapte prevzute de legea
penal;
b) atragerea i implicarea activ a comunitii n procesul de reintegrare social a
persoanelor care fac obiectul activitii de probaiune;
c) asigurarea unui echilibru ntre nevoile siguranei sociale a comunitii i nevoile
specifice ale infractorului;
d) evaluarea impactului msurilor economico-sociale asupra fenomenului de
criminalitate.
Comunitatea va deveni astfel tot mai contient att de drepturile, ct i de
obligaiile sale ntruct eecul persoanei care a comis o infraciune reprezint n acelai
timp i propriul eec.
Existena unei alternative la pedeapsa penal reprezint un nou cod
comportamental fa de membrii si. Ea are n acest moment sarcina de a socializa,
integra, i nu de a marginaliza i exclude. Astfel, n contextul probaiunii, comunitatea
trebuie s i aloce noi atribuii n vederea redefinirii rolului social al membrului su
condamnat penal care are nevoie de acceptare. (Paca, 2005)
|innd cont de aceste deziderate, consilierul de probaiune are n vedere, n
momentul ntocmirii referatului de evaluare, planul de intervenie pe care l-ar putea
dezvolta n cazul n care persoana ar primi o condamnare n care i-ar fi suspendat
pedeapsa cu nchisoarea sub supravegherea Serviciului de probaiune. Acest plan este
recomandat s fie cuprins n capitolul V al referatului de evaluare, Perspectivele de
reintegrare n societate.
Vom exemplifica n continuare modul n care consilierul de probaiune poate s
confere continuitate muncii sale prin ntocmirea unui plan de intervenie (acolo unde
cazul se preteaz) n care o resurs ar putea fi chiar Serviciul de probaiune , fr a
face totui sugestii sau recomandri instanei de judecat.
152
E`EMPLU
ACon0or" celor e2$ue "ai u( conclu.ione. 0a$tul c, 0actorii $rotecti)i identi0ica!i a
ac!iona %n $ri=inul contur,rii unei $eronalit,!i $roociale a t#n,rului nu unt u0icien!i
$entru a+i ai'ura acetuia $re"iele unei bune ada$t,ri ociale& Ete e)ident, ini!iati)a
t#n,rului de a $ro"o)a o erie de co"$orta"ente de natur, a+l $ro$ula $e aceta $e o
traiectorie de )ia!, acendent, Ede0,*urarea de acti)it,!i lucrati)eF& Pentru a $ri=ini un
at0el de de"er *i a+i "a2i"i.a *anele de i.b#nd,( ete i"$ortant, canali.area
e0orturilor $re "en!inerea unui loc de "unc, *i dob#ndirea de 0or"e le'ale %n acet
en& Continuarea tudiilor re$re.int, o $re"i, i"$ortant, $entru dob#ndirea unei
cali0ic,ri $ro0eionale *i at0el a unei bune inte'r,ri $e $ia!a "uncii&
S$orirea controlului co"$orta"entului acetuia $rin u$ra)e'herea a de c,tre o
autoritate e2terioar, 0a"iliei $entru $re)enirea rec,derilor $oate re$re.enta o reur,
i"$ortant,&B
Ane2,
1i*, de ober)a!ie
5 Cadrul:
5 Cum este mediul fizic?
5 Care este contextul social?
5 Ce fel de comportamente favorizeaz sau influeneaz negativ acest cadru?
9& Partici$an!ii:
5 Cine este prezent la locul aciunii, ci oameni i rolurile lor.
5 Ce i reunete pe aceti oameni?
5 Cine are permisiune de a fi aici?
:& Acti)it,!i *i interac!iuni:
5 Ce se ntmpl?
5 Exist o succesiune clar de activiti?
5 Cum interacioneaz oamenii n cadrul activitii i n afara acesteia?
5 Ce conexiuni sau interdependene exist ntre oameni i activiti?
;& 1rec)en!a *i durata:
5 Cnd a nceput aceast situaie?
5 Este un tip de situaie care se repet sau este unic?
5 Dac se repet, ct de frecvent se ntmpl acest lucru?
5 Dintre situaiile diferite, ct de tipic este cea pe care o observm?
?& 1actorii ubtili (o serie de factori mai puin evideni, dar probabil la fel de importani
pentru observaie):
5 Activitile formale i neplanificate
5 nelesul simbolic i conotativ al cuvintelor
5 Comunicarea nonverbal, care cuprinde i mbrcmintea, dispunerea n
spaiul fizic etc.
EMerria"( S&B&( %n A'abrian( 9>>;F
153
Lita re'le"ent,rilor *i docu"entelor+re$er $entru %ntoc"irea re0eratelor de e)aluare:
Ordonana Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea i funcionarea serviciilor de
reintegrare social a infractorilor i de supraveghere a executrii sanciunilor
neprivative de libertate;
Hotrrea Guvernului nr. 1239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2000;
Legea nr. 129/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 92/2000 cu privire
la organizarea i funcionarea serviciilor de probaiune;
Legea 356/21.07.06 privind modificarea i completarea C.p.p., precum i pentru
modificarea altor legi;
Propunerea D.P. de formular de ntocmire a referatelor/rapoartelor de evaluare
pentru cauzele cu minori din 17.08.2006;
Publicarea n data de 07.09.06 n Monitorul Oficial nr. 764 a Ordonanei de Urgen
pentru modificarea i completarea Codului de procedur penal care suspend
dispoziiile art. 482 i 484 pn la data de 31.03.2007;
Adresa D.P. din data de 11.09.2006 referitoare la centralizarea rspunsurilor din
teritoriu privind respectarea confidenialitii n cazul ntocmirii referatelor de
evaluare;
Circulara D.P. nr. 44341/30.03.2007 privitoare la ntocmirea referatelor de evaluare
avnd n vedere intrarea n vigoare a dispoziiilor art. 482 C.p.p.;
Adresa D.P. din 18.04.2007 prin care se argumenteaz faptul c referatele de
evaluare se ntocmesc doar pentru minorii care au calitatea de nvinuit sau inculpat,
nu i pentru persoana fa de care nu s-a nceput urmrirea penal sau nu s-a pus
n micare aciunea penal;
Circulara D.P. nr. 51358/03.05.2007 privind interpretarea unitar a art. 482 C.p.p.,
stabilirea competenei serviciilor de probaiune n cazul solicitrii de referate de
evaluare pentru copiii strzii, ntocmirea rapoartelor de evaluare pentru minorii care
au svrit o fapt penal, dar nu rspund penal, imposibilitatea ntocmirii
referatului de evaluare n lipsa nvinuitului/inculpatului major;
Nota de fundamentare a ministrului justiiei privind Ordonana de Urgen pentru
modificarea Codului de procedur penal;
nformarea D.P. din 09.12.2007 privind avizul negativ dat de CSM, raportat la
demersurile D.P. n ceea ce privete modificarea art. 482 C.p.p.;
Circulara D.P. nr. 25377/29.02.2008 privitoare la clarificarea unor aspecte de
practic referitoare la art. 482 C.p.p. ridicate de Serviciul de probaiune de pe lng
Tribunalul Satu Mare;
Adresa D.P. din 26.03.2008 privind problemele ridicate de compatibilitatea dintre
art. 482 C.p.p. modificat i art. 197 alin 2 C.p.p.;
Adresa naintat de D.P. n data de 05.03.2008 domnului ministru la care s-a ataat
proiectul privind modificarea art. 482 din C.p.p.;
OUG 31/2008 privind modificarea art. 482 C.p.p. publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 224/24.03.2008;
154
Circulara D.P. nr. 36890/24.03.2008 prin care se aduce la cunotin modul n care
prevederile art. 482 C.p.p. au fost modificate prin Ordonana de Urgen nr. 31/2008
privind modificarea art. 482 C.p.p. publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
224/24.03.2008;
Circulara nr. 38664/27.03.2008 a D.P. privind dispoziiile n ceea ce privete
activitatea de ntocmire a referatelor de evaluare i care abrog dispoziiile circularei
nr. 44341/30.03.2007 a D.P. pe aceeai tem;
Circulara nr. 530/03.04.2008 transmis de Serviciul de probaiune de pe lng
Tribunalul Covasna referitoare la nentocmirea referatelor n cazul imposibilitii
contactrii inculpatului;
Circulara nr. 38664/07.04.2008 a D.P., document clarificator privind situaia n care,
n lipsa unei ntrevederi cu persoana pentru care instana a solicitat referat de
evaluare, acesta nu se mai ntocmete;
HG 747/2008 pentru modificarea i completarea HG 1239/2000.
BIBLIO-RA1IE
Agabrian, M., 2004, Cercetarea calitati), a ocialului& Dei'n *i $er0or"are& ai: nstitutul
European.
Black, D., 1989, Sociolo'ical 5utice, New York: Oxford University Press.
Canton, R., Hancock, D., 2007, Dictionar/ o0 Probation and O00ender Mana'e"ent, Portland:
Willan Publishing.
Chelcea, S., 1996, Metodolo'ia cercet,rii ociolo'ice: "etode cantitati)e *i calitati)&( Bucureti:
Editura Didactic i Pedagogic.
Chelcea, S., 2003( Metodolo'ia cercet,rii ociolo'ice& Metode cantitati)e *i calitati)e( Bucureti:
Editura Economic&
Collet, P., 2005, Cartea 'eturilor& Bucureti: Editura Trei.
Jary, D., Jary, J. (eds.), 2005, Collin Dictionar/ o0 Sociolo'/, Glasgow: Harper Collins.
Miftode, V. 2003, 6ratat de "etodolo'ie ociolo'ic,& ai: Editura Lumen.
Moscovici, S., Buschini, F., 2007, Metodolo'ia *tiin!elor u"ane( ai: Polirom.
Paca, M.D., 2005, In0ractorul "inor *i reinte'rarea a %n co"unitate: Editura Ardealul.
Peretz, H., 2002, Metodele %n ociolo'ie& Ober)a!ia, ai: nstitutul European.
Piru, M.T., 2006, Re0or"a din noi& De$re re0or"a "oral, *i tran.i!ia %n educa!ie& Cluj-Napoca:
Editura Risoprint.
Rotariu T., lu P., 1999, Ancheta ociolo'ic, *i onda=ul de o$inie& ai: Editura Polirom.
Swift T.A. i Robertson . T., Manualul 0or"atorului8
Zani, B.; Palmonari, A., 2003. Manual de $iholo'ia co"unit,!ii& ai: Editura Polirom.
Curs de psihologie general, anul , sem , Facultatea de Psihologie i Stiinele Educaiei,
Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca, nv. la distan.
Curs de prevenire a consumului de droguri prezentat de dr. Cicu G. n cadrul cursului de
Pre)enirea *i conilierea conu"ului de dro'uri, Sumuleu Ciuc;
www.geocities.com/adrianhatos/interviul individual.doc
155
Su$ra)e'herea %n co"unitate
Li'ia Du"itra*cu
Valentin Schiaucu
Cu)#nt %nainte
Actul normativ care reglementeaz organizarea i funcionarea instituiei Probaiunii
n Romnia formuleaz, n cadrul celui dinti articol al su, misiunea acesteia n
contextul romnesc. Aceast misiune se definete n limbaj juridic astfel: <n )ederea
reinte'r,rii ociale a $eroanelor care au ,)#r*it in0rac!iuni( "en!inute %n tare de
libertate( *i a u$ra)e'herii e2ecut,rii obli'a!iilor tabilite de intan!a de =udecat, %n
arcina acetora( e %n0iin!ea.,( ub autoritatea Miniterului 5uti!iei( er)iciile de
reinte'rare ocial, a in0ractorilor *i de u$ra)e'here a e2ecut,rii anc!iunilor ne$ri)ati)e
de libertateB
7
&
Plecnd de la aceast definiie, se remarc poziionarea instituiei probaiunii n
sfera execuional a procesului penal prin rolul conferit acesteia: supravegherea
modului n care o persoan condamnat sau minor execut obligaiile stabilite de
instan n sarcina sa pe durata unui termen de ncercare. Scopul unei astfel de
intervenii, dublat de oferirea unor servicii specializate
2
n vederea depirii nevoilor
criminogene, este acela de a asigura reintegrarea social a persoanei n cauz.
Lundu-se n considerare rezultatele cercetrilor care au evideniat faptul c, orict de
sofisticate ar putea fi metodele de control, simpla supraveghere nu garanteaz
succesul reintegrrii persoanei sancionate penal n comunitate, legiuitorul a prevzut
necesitatea interveniei asupra factorilor de risc printr-o activitate de asistare.
Prin urmare, n cadrul procesului de reintegrare, activitatea consilierului de
probaiune se centreaz pe dou dimensiuni importante: control i asistare.
Desfurarea activitii de asistare este ns condiionat de existena celei de control,
avnd n vedere c, n lipsa unei hotrri judectoreti prin care s se fi dispus
supravegherea executrii obligaiilor de ctre Serviciul de probaiune , nu se poate
realiza activitatea de asistare. De aceea sugerm practicienilor o abordare unitar a
interveniei (control i asistare) pe perioada supravegherii, chiar dac n manualul de
fa aceste dou dimensiuni sunt tratate n capitole separate.
1
Art. 1 din OG nr. 92/2000 privind organizarea i funcionarea serviciilor de reintegrare social a infractorilor i de
supraveghere a executrii sanciunilor neprivative de libertate.
2
Articolul 3 alin. 1 din OG 92/2000 stipuleaz c, la cererea persoanelor prevzute n art. 1, serviciile de
probaiune pot asigura acestora asisten i consiliere n vederea ndreptrii i reintegrrii sociale.
156
n Romnia, serviciile de probaiune nu supravegheaz persoane condamnate sau
minori fa de care s-a luat msura educativ a libertii supravegheate, ci modul n
care cele dou categorii sancionate penal respect msurile de supraveghere sau,
dup caz, execut obligaiile impuse de instana de judecat n sarcina acestora.
Supravegherea unei persoane ar implica utilizarea altor mijloace (de exemplu,
monitorizarea electronic). Cum aceste mijloace nu sunt prevzute de legislaia penal
actual, controlul nu se realizeaz fa de persoane. Pe de alt parte, probaiunea n
Romnia nc are rolul de a consolida modaliti alternative de executare a pedepsei
nchisorii pentru persoane care au svrit infraciuni cu pericol social redus. Totui, din
raionamente legate de economia textului, n prezentul capitol au fost folosii alternativ
termenii de persoan supravegheat i persoan sancionat penal. Argumentul alegerii
celui din urm termen a fost determinat de faptul c n categoria sanciunilor penale sunt
incluse att pedepsele, ct i msurile educative.
Capitolul de fa are ca punct de reper pe cel publicat n anul 2004 n Manualul de
$ractic, %n do"eniul reinte'r,rii ociale *i u$ra)e'herii& nformaiilor cuprinse acolo li s-
au adugat unele noi ce decurg fie ca urmare a modificrilor legislative, fie prin
acumularea experienei practice, att n calitate de consilieri, ct i n calitate de
inspectori i formatori n procesul de pregtire iniial a consilierilor de probaiune.
n ciuda caracterului arid al informaiei prezentate, determinat chiar de natura
activitii de probaiune abordate, sperm totui ca acest material s poat fi neles i
valorificat ca atare.
De0ini!ii
Termenul de supraveghere deriv din limba latin, prin compunerea cuvintelor super
- deasupra i videre - a vedea, nsemnnd aadar a nu scpa din vedere, a ine
evidena.
3
Aceast perspectiv larg asupra a ceea ce nseamn supravegherea,
raportat la activitatea de probaiune, poate fi completat cu nelesuri mult mai
specifice:
a) Modalitate de executare a pedepsei cu nchisoarea prevzut de Codul penal
(C.p.).
b) Activitate specific serviciilor de probaiune care const, n principal, n
supravegherea modului n care persoana sancionat respect msurile i execut
una sau mai multe din obligaiile stabilite de instana de judecat n sarcina sa.
c) Metod de lucru cu persoanele care au comis infraciuni, meninute n stare de
libertate.
Dei toate aceste aspecte sunt importante din perspectiva activitii de reintegrare
social a persoanelor care au comis infraciuni, ceea ce intereseaz cu precdere este
supravegherea privit ca activitate specific serviciilor de probaiune, cu referire att la
relaia ce se consolideaz ntre consilierul de probaiune i persoana supravegheat,
ct i la procesul n cadrul cruia aceasta se dezvolt.
4
3
Dictionar/ o0 Probation and O00ender Mana'e"ent, Rob Canton, David Hancock (Edt.), 2007, p. 304.
4
bidem.
157
Sco$uri
Finalitatea supravegherii este aceeai, indiferent de faptul c aceasta este privit ca
modalitate de executare a pedepsei, activitate specific serviciilor de probaiune sau
metod de lucru cu persoanele care au comis infraciuni. Astfel, scopurile supravegherii
sunt:
. Reabilitarea
5
juridic i social a persoanelor care au comis infraciuni.
. Scderea riscului de a mai comite infraciuni i prevenirea svririi de noi
infraciuni.
. Protecia publicului i a victimelor/creterea gradului de siguran social.
V. Repararea prejudiciului fa de comunitate.
Obiecti)e
Pentru a atinge aceste scopuri trebuie acoperite ns o serie de obiective, privite ca
nite inte intermediare cu caracter mai puin general i care se traduc prin ceea ce
trebuie realizat n plan concret pentru a atinge scopurile stabilite. n acest sens,
obiectivele supravegherii sunt urmtoarele:
" asigurarea unui control asupra persoanei sancionate prin supravegherea
modului n care aceasta respect msurile i execut una sau mai multe
obligaii ce i-au fost impuse de ctre instana de judecat;
" identificarea acurat a nevoilor criminogene ale persoanelor supravegheate;
" motivarea persoanelor supravegheate pentru a se angaja n procesul de
schimbare comportamental;
" oferirea de suport pentru a menine comportamentul dezirabil obinut prin
intervenie;
" asigurarea unui management al riscului adecvat rezultatelor obinute prin
evaluare;
" facilitarea posibilitii persoanei sancionate de a recompensa comunitatea
vtmat prin infraciune.
Cate'orii de $eroane anc!ionate 0a!, de care er)iciile de $roba!iune au
co"$eten!a de a )eri0ica "odul de %nde$linire a ",urilor du$, ca.( de
e2ecutare a uneia au a "ai "ultor obli'a!ii
Pe scurt, persoanele sancionate care intr n evidena serviciilor de probaiune
sunt cele prevzute de Legea 129/2002 de aprobare a Ordonanei Guvernului nr.
92/2000 privind organizarea i funcionarea serviciilor de reintegrare social a
infractorilor i de supraveghere a executrii sanciunilor neprivative de libertate, precum
5
Am optat pentru introducerea acestui termen n defavoarea celui de reintegrare social deoarece cel din
urm are un grad ridicat de generalitate i relativitate.
158
i cele prevzute de Codul penal (minorii condamnai), identificndu-se n acest fel patru
categorii:
" persoanele condamnate n baza art. 86
1
C.p. fa de care instana a dispus
respectarea msurilor prevzute n art. 86
3
alin.1 lit. a)-d) din C.p:
a. s se prezinte, la datele fixate de ctre instan, la Serviciul de probaiune;
b. s anune, n prealabil, orice schimbare de domiciliu, reedin sau locuin i
orice deplasare care depete 8 zile, precum i ntoarcerea;
c. s comunice i s justifice schimbarea locului de munc;
d. s comunice informaii de natur a putea fi controlate mijloacele lui de existen.
" persoanele condamnate n baza art. 86
1
C.p. fa de care instaa a dispus
respectarea msurilor prevzute n art. 86
3
alin.1 lit. a)-d) din C.p. i executarea
uneia sau mai multora dintre obligaiile prevzute n art. 86
3
alin. 3 lit. a)-f) din
C.p.:
a. s desfoare o activitate sau s urmeze un curs de nvmnt ori de
calificare;
b. s nu schimbe domiciliul sau reedina avut ori s nu depeasc limita
teritorial stabilit dect n condiiile fixate de instan;
c. s nu frecventeze anumite locuri stabilite;
d. s nu intre n legtur cu anumite persoane;
e. s nu conduc nici un vehicul sau anumite vehicule;
f. s se supun msurilor de control, tratament sau ngrijire, n special n scopul
dezintoxicrii.
" minorii condamnai n baza art. 110
1
fa de care instana a dispus executarea,
pn la vrsta de 18 ani, a uneia sau a tuturor obligaiilor prevzute la art. 103
alin. 3 lit. a)-c) din C.p. iar dup mplinirea vrstei de 18 ani, pe durata
termenului de ncercare, msurile prevzute n art. 86
3
alin. 1 lit. a)-d) din C.P i
executarea uneia sau mai multora dintre obligaiile prevzute n art. 86
3
alin. 3 lit.
a)-f) din C.p.
" minorii fa de care instana a luat msura educativ a libertii supravegheate
n baza art. 103 din C.p. i a impus acestora executarea uneia sau mai multor
obligaii dintre cele prevzute la art. 103 alin. 3 lit. a-c C.p., respectiv
6
:
" s nu frecventeze anumite locuri stabilite;
" s nu intre n legtur cu anumite persoane;
" s presteze o activitate neremunerat ntr-o instituie de interes public
fixat de instan, cu o durat ntre 50 i 200 de ore, de maximum 3
ore pe zi, dup programul de coal, n zilele nelucrtoare i n
vacan.
6
Trebuie precizat c serviciile de probaiune nu au competena legal de a asigura supravegherea minorului
n baza art. 103 C.p., ci de a asigura supravegherea executrii obligaiilor prevzute la art. 103 alin. 3 lit. a-c
C.p. Aceasta ntruct serviciul de probaiune nu este instituie legal nsrcinat cu supravegherea minorului.
Pentru mai multe informaii, a se vedea capitolul AEle"ente de dre$t".
159
Eta$ele $roceului de u$ra)e'here
Coninutul concret al activitii de supraveghere presupune o anume procesualitate,
ceea ce nseamn c aceast activitate se deruleaz pas cu pas, ntr-o ordine logic, ce
i asigur coeren i continuitate.
Plecnd de la aceste premise, n cadrul acestui capitol se intenioneaz prezentarea
principalelor etape ale activitii de supraveghere, prin raportare la cerinele legii,
metodologiei proprii activitii de probaiune, precum i prin raportare la rigoarea logicii,
care determin, mpreun, succesiunea temporal a acestor etape. Abordarea lor se
face detaliat, insistnd asupra aspectelor tehnice mai semnificative i care necesit o
explicitare mai amnunit, prin raportare la fiecare moment al procesului de
supraveghere. Plecnd de la aceast abordare, se pot identifica cteva etape reper ale
activitii de supraveghere, anume:
5 alocarea cazului
5 pregtirea pentru prima ntrevedere
5 prima ntrevedere
5 ntocmirea i nmnarea planului de supraveghere
5 monitorizarea i evaluarea procesului de supraveghere
5 ncheierea supravegherii
7& Alocarea ca.ului
Aceast faz se concretizeaz prin trimiterea unei adrese de ctre biroul de
executri penale din cadrul instanei care a judecat pe fond cauza, indiferent dac
hotrrea judectoreasc a rmas definitiv la o instan superioar, Serviciului de
probaiune competent din punct de vedere teritorial s exercite supravegherea. n acest
sens, potrivit dispoziiilor art.4 alin.1 din HG nr.1239/2000 de aprobare a Regulamentului
de aplicare a dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2000 privind organizarea i
funcionarea serviciilor de reintegrare social a infractorilor i de supraveghere a
executrii sanciunilor neprivative de libertate
7
, denumit n continuare regulament,
competent s exercite supravegherea este Serviciul de probaiune din judeul n care
locuiete persoana sancionat penal. Adresa trebuie s fie n mod necesar nsoit de
hotrrea instanei de judecat, n copie, sau un extras de pe aceasta.
Adresa prin care a fost ncredinat supravegherea Serviciului de probaiune se
nregistreaz n registrul de intrri-ieiri al serviciului. Dac se constat c Serviciul de
probaiune nu este competent din punct de vedere teritorial s exercite supravegherea, va
ntiina biroul de executri penale cu privire la acest fapt, solicitnd ca hotrrea
judectoreasc s fie naintat Serviciului de probaiune competent.
Atunci cnd Serviciul de probaiune este competent teritorial s exercite
supravegherea, eful serviciului va proceda n conformitate cu dispoziiile art. 18
1
din
regulament, potrivit crora, la primirea hotrrii judectoreti, va desemna un consilier
7
Aa cum a fost modificat prin HG nr. 747/2008 pentru modificarea i completarea Regulamentului de aplicare a
dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea i funcionarea serviciilor de reintegrare
social a infractorilor i de supraveghere a executrii sanciunilor neprivative de libertate.
160
de probaiune responsabil cu supravegherea modului n care persoana ndeplinete
msurile i, eventual, obligaiile impuse de instan n sarcina sa. n coninutul articolului
invocat anterior se regsesc i dispoziii referitoare la faptul c, de regul,
supravegherea este ncredinat consilierului de probaiune care a ntocmit iniial
referatul de evaluare pentru persoana sancionat n cauz. Pe lng acest criteriu de
alocare a cazurilor pot fi luate n considerare i altele, cum ar fi volumul de munc al
membrilor echipei, experiena acestora prin raportare la specificul cazului, termenul de
ncercare al cazurilor aflate n evidena fiecrui consilier, frecvena ntrevederilor etc.
Dup ncredinarea cazului de ctre eful serviciului, consilierul de probaiune va
deschide un dosar de supraveghere n coninutul cruia se vor regsi, potrivit art. 18 alin.
2 din regulament, urmtoarele documente sau tipuri de documente:
" hotrrea instanei de judecat, n copie, sau un extras de pe aceasta;
" procesul-verbal ntocmit cu ocazia primei ntrevederi;
" planul de supraveghere;
" referatul de evaluare ntocmit nainte de pronunarea hotrrii judectoreti,
atunci cnd este cazul;
" referatul de evaluare solicitat de ctre instan pe perioada supravegherii, atunci
cnd este cazul;
" dovezi privind modul de ndeplinire a msurilor i obligaiilor impuse de instana
de judecat persoanei aflate n supraveghere.
Forma i coninutul acestor documente vor fi abordate detaliat n cuprinsul fiecrui
capitol, n cadrul etapei corespunztoare din procesul de supraveghere.
n aceast etap are loc i includerea persoanei sancionate penal n baza de date a
Serviciului de probaiune.
9& Pre',tirea $entru $ri"a %ntre)edere
n conformitate cu art. 19 alin. 1 i art. 26 alin. 1 din regulament, cu cel puin trei zile
nainte de data primei ntrevederi, consilierul responsabil de caz contacteaz persoana
sancionat penal i, n cazul minorului, reprezentantul legal al acestuia, n scopul de a
transmite informaiile referitoare la:
" locul, data i ora la care trebuie s aib loc prima ntrevedere;
" adresa Serviciului de probaiune i numrul de telefon;
" numele consilierului responsabil de caz.
Dei actul normativ care reglementeaz o astfel de etap nu prevede alte
specificaii, documentul prin care i se transmit persoanei sancionate penal informaiile
menionate mai sus poate include informaii despre hotrrea judectoreasc,
posibilitatea de a anuna (n prealabil i motivat) neprezentarea la data i ora fixat,
consecinele neprezentrii .a. Aceste date pot fi utile persoanei sancionate penal cu
condiia prezentrii lor destinatarului, pe scurt, coerent i ntr-un limbaj accesibil.
Este indicat ca documentul prin care se realizeaz ntiinarea s fie transmis cu
confirmare de primire pentru a se putea identifica ulterior dac destinatarul a luat
cunotin de coninutul su.
161
Colectarea informaiilor are drept scop identificarea aspectelor necesare conturrii
unei imagini de ansamblu asupra cazului, care s constituie un punct de plecare pentru
investigaiile ulterioare. Pe baza acestor informaii, consilierul i structureaz abordarea
astfel nct s identifice, cu ocazia evalurii, nevoile care au determinat manifestarea
comportamentului infracional i care necesit a fi depite pentru a se asigura astfel
atingerea scopurilor supravegherii. De asemenea, odat ordonate, aceste informaii pot
oferi indicii cu privire la datele care necesit verificare suplimentar, explicitare sau
clarificare la momentul primei ntrevederi.
Una dintre cele mai importante surse de informare n activitatea de colectare a
informaiilor n aceast etap o reprezint doarul $enal al persoanei sancionate
8
. Se
cunoate totui faptul c exist o cazuistic semnificativ n sarcina fiecrui consilier de
probaiune, mai ales n serviciile de probaiune supraaglomerate, fapt ce ngreuneaz
accesul acestuia la dosarul penal. n acest caz se recomand analiza cu maxim atenie a
hotrrii judectoreti a instanei de fond, care cuprinde aspectele referitoare la
circumstanele manifestrii comportamentului infracional, dar i informaii referitoare la
situaia juridic i social a persoanei sancionate penal.
O alt surs extrem de relevant o constituie re0eratul de e)aluare ntocmit anterior
pronunrii hotrrii judectoreti sau ntr-o alt cauz. Referatul de evaluare se poate
afla n evidena Serviciului de probaiune cruia i-a fost ncredinat supravegherea sau
n evidena altui serviciu de probaiune, avnd n vedere c persoana ar putea s-i
schimbe locuina ntre timp. n acest caz, Serviciul de probaiune competent s exercite
supravegherea va solicita celui care a ntocmit referatul de evaluare o copie dup
acesta n conformitate cu art. 19
1
alin. 3 din regulament, precum i alte date relevante.
nformaiile cuprinse n referatul de evaluare vor fi avute n vedere la realizarea evalurii
situaiei persoanei supravegheate (art. 19
1
alin. 2 din regulament).
:& Pri"a %ntre)edere
Prima ntrevedere cu persoana sancionat este foarte important pentru ntreg
procesul de supraveghere i reabilitare al acesteia. De felul n care aceasta va decurge
depind, n mare msur, modul n care se vor desfura urmtoarele ntrevederi,
motivaia persoanei supravegheate, ncrederea n consilier i n eficiena activitii de
reintegrare.
Prima ntrevedere trebuie s aib loc n ter"en de 10 zile lucrtoare de la data
comunicrii hotrrii judectoreti (art. 19 alin. 2 din regulament).
O atenie deosebit trebuie acordat coninutului contactului ini!ial i modalitii n care
acesta se realizeaz.
n primul rnd are loc prezentarea proprie, menionndu-se n acest sens numele i
prenumele, funcia pe care o avem, faptul c suntem responsabili de caz, adic
persoana de legtur cu serviciul, anume desemnat, care se va ocupa personal de
supravegherea modului n care acesta respect msurile sau execut obligaiile ce i-au
fost impuse de ctre instan i care l va sprijini activ n vederea restabilirii legturilor cu
comunitatea.
8
Dup epuizarea tuturor cilor de atac, sau dup expirarea termenelor destinate utilizrii cilor de atac, adic
atunci cnd sentina rmne definitiv, dosarul penal al persoanei sancionate se ntoarce la instana de fond.
nainte de a fi arhivat, informaiile din dosarul penal vor fi necesare pentru o serie de acte de procedur.
162
Este important s fie accentuate i bine clarificate att rolul i responsabilitile
consilierului, de a asigura supravegherea i de a ajuta persoana supravegheat n
procesul de schimbare a comportamentului, ct i responsabilitile persoanei
supravegheate: faptul c este rspunztoare de propriul comportament, de angajarea n
procesul de schimbare comportamental, de msura i felul n care respect cerinele
legii i ale hotrrii judectoreti. Pentru a-i evidenia ct mai clar rolul, consilierul de
probaiune se poate defini ca un inter"ediar ntre persoana supravegheat i instana
de judecat, pe de-o parte, respectiv serviciile sociale, pe de alt parte. Persoana
supravegheat trebuie ajutat s neleag foarte clar c nu reprezentm o instituie
punitiv, dar c avem obligaia legal de a anuna instana dac vom constata
nclcarea msurilor sau neexecutarea obligaiilor impuse, aceasta din urm fiind
competent s revoce sanciunea. Mai mult, persoana supravegheat trebuie s ajung
s neleag c rolul consilierului este acela de a-l asista i sprijini n demersul de
reabilitare social, iar respectarea msurilor i executarea obligaiilor ce i-au fost impuse
de ctre instan, precum i angajarea sa activ n procesul de schimbare a propriului
comportament este n beneficiul su.
Toate aceste aspecte trebuie prezentate foarte clar, ntr-un limbaj accesibil i
inteligibil, la momentul i n modalitatea pe care o impune contextul comunicrii. De
asemenea, consilierul trebuie s manifeste prin conduita sa atenie, interes,
disponibilitate, nelegere, acceptan i empatie, aceste aspecte fiind eseniale pentru
eliminarea temerilor persoanei supravegheate i pentru confortul psihologic al acesteia,
pentru consolidarea ncrederii pe care o va acorda consilierului i serviciului, pentru o
adecvat desfurare a relaiei profesionale, pentru motivarea i angajarea acesteia n
procesul de schimbare, deci pentru reabilitarea sa social.
Se remarc, aadar, c aceast etap trebuie valorificat att n sensul clarificrii
nelmuririlor i ateptrilor persoanei supravegheate, ct i pentru motivarea i
angajarea sa n procesul de schimbare a comportamentului i de integrare n
comunitate.
Conform art.19 din regulament, tot n cadrul primei ntrevederi este necesar ca
persoanei supravegheate s-i fie prezentate, verbal i scris, o serie de aspecte ce vor fi
consemnate ntr-un $roce+)erbal semnat de ctre ambele pri i, atunci cnd este
cazul, de ctre reprezentantul legal al acesteia. O copie a procesului-verbal se
nmneaz persoanei supravegheate, aa cum stipuleaz art.19 alin.7 din regulament.
Con!inutul procesului-verbal va face referiri la:
1. scopul/scopurile supravegherii;
2. obiectivele supravegherii;
3. modul de desfurare a supravegherii;
4. msurile/obligaiile impuse de ctre instana de judecat persoanei supravegheate
i consecinele ndeplinirii sau nendeplinirii acestora;
5. obligaia respectrii normelor de conduit, care se refer, n principal, la ,,a nu avea
un comportament violent sau agresiv ori o atitudine nepotrivit sau un limbaj
necorespunztor, care ar putea prejudicia personalul de probaiune, precum i alte
persoane aflate sub supraveghere;
6. posibilitatea de a formula plngere la eful serviciului, n cazul n care persoana
supravegheat constat c tratamentul aplicat de serviciul de probaiune pe
perioada supravegherii este necorespunztor.
163
Coninutul procesului-verbal este completat cu prevederea art.19 alin.5
1
din
regulament care face trimitere la art.45 alin.4 din acelai act normativ, privind
posibilitatea persoanei supravegheate de a solicita asisten i consiliere din partea
serviciului. Deoarece ntiinarea persoanei supravegheate despre existena acestei
oportuniti era oricum o obligaie legal a consilierului, includerea sa n procesul-verbal
asigur dovada respectrii ei.
Fr a mai reveni asupra scopului i obiectivelor supravegherii, care au fost
prezentate anterior n respectivul ghid, precum i asupra altor aspecte ale procesului
verbal care sunt explicite, trebuie menionat c modul de desfurare a supravegherii
const n ntlniri directe, de tip fa-n-fa, care vor avea loc periodic la sediul
Serviciului de probaiune, n vizite inopinate la domiciliu, atunci cnd dispoziiile legale
precizeaz acest lucru, precum i n obinerea i verificarea informaiilor cu privire la
persoana supravegheat prin meninerea unei legturi permanente cu diverse persoane
sau prin colaborarea cu organele de poliie i autoritile locale.
De asemenea, trebuie amintit c n cazul nerespectrii msurilor sau neexecutrii
obligaiilor de ctre persoana supravegheat, consilierul responsabil de caz va ntocmi
un raport care cuprinde un rezumat al procesului de supraveghere i care face meniuni
cu privire la dovezile prin care se constat nclcarea obligaiei (art.38 alin.1 din
regulament). Raportul ntocmit mpreun cu dovezile n copie vor fi naintate spre
informare efului Serviciului de probaiune care, atunci cnd consider necesar, va
sesiza judectorul delegat la compartimentul de executri penale n vederea lurii
msurilor legale. Exist i excepii la aceast procedur: 1. n cazul n care persoana
supravegheat nu respect msura prevzut la art. 86
3
alin.1 lit.a din regulament; 2. n
cazul persoanelor supravegheate crora instana le-a impus obligaia de a nu frecventa
anumite locuri. n aceste situaii, n cazul n care consilierul responsabil de caz constat
c persoana supravegheat a nclcat respectiva obligaie, acesteia i se va nmna mai
nti un avertisment, explicndu-i-se verbal coninutul su, ocazie cu care se va ncheia
i un proces-verbal (art.34 alin.3 i art.40 alin.3 din regulament). Obligaia se consider
nclcat cnd, dup nmnarea a dou avertismente, consilierul responsabil constat
c persoana condamnat/minorul a fost prezent n locul a crui frecventare a fost
interzis (art.34 alin.4 i art.40 alin.4 din regulament). n acest caz, consilierul
responsabil de caz va relua procedura ntocmirii raportului i transmiterii sale ctre eful
serviciului mpreun cu dovezile corespunztoare. Atunci cnd un minor nclc aceast
obligaie, eful serviciului va ntiina, pe lng instana de judecat, i reprezentantul
legal al acestuia, respectiv printele, tutorele sau instituia legal nsrcinat cu ocrotirea
minorului. Trebuie precizat totodat c, n cazul n care persoanei supravegheate i s-a
impus executarea obligaiei de a se supune unor msuri de control, tratament sau
ngrijire, n special n scopul dezintoxicrii, aceast obligaie este considerat
nendeplinit n situaiile n care persoana supravegheat:
refuz n mod nejustificat includerea n programe de tratament derulate n
scopul dezintoxicrii;
ntrerupe n mod nejustificat tratamentul de dezintoxicare;
refuz efectuarea testelor de verificare a consumului de substane.
Pre.entarea procesului-verbal trebuie s se realizeze ntr-un limbaj inteligibil i
accesibil, evitndu-se termenii de specialitate sau nefamiliari pentru a se asigura astfel
internalizarea coninutului su de ctre persoana sancionat. n acest sens, este
indicat i utilizarea lmuririlor suplimentare n scris, atunci cnd este cazul, astfel nct
persoana supravegheat s ajung la o mai bun nelegere cu privire la
responsabilitile, dar i drepturile pe care le are.
164
Dup prezentarea procesului-verbal are loc reali.area e)alu,rii persoanei
supravegheate n vederea ntocmirii ulterioare a planului de supraveghere (art. 19
1
din
regulament). Acest moment intervine dup ce persoana supravegheat dispune de o
serie de informaii referitoare la procesul de supraveghere, a luat cunotin de
obligaiile i drepturile pe care le are, i s-au nlturat o parte din temeri i a neles cadrul
i limitele colaborrii cu Serviciul de probaiune . Toate acestea sunt favorabile activitii
de evaluare ntruct reprezint o introducere a persoanei supravegheate n contextul
relaiei profesionale.
Principalul instrument prin care se realizeaz evaluarea este inter)iul&
Inter)iul este o tehnic care presupune o succesiune de ntrebri i rspunsuri, mai
mult sau mai puin ghidat de ctre consilier, i care urmrete:
culegerea de informaii referitoare la contextul manifestrii comportamentului
infracional, motivaia pentru schimbare, situaia economic i psiho-social a
persoanei intervievate i familiei acesteia etc.;
stabilirea nevoilor criminogene, identificarea riscurilor i ulterior a ariilor de
intervenie
9
.
Pentru a acoperi aspectele la care se face referire mai sus, se apreciaz c cel mai
potrivit tip de interviu este cel semistructurat, de tip te"atic& Acest tip de interviu este
centrat asupra unor teme generale de interes a cror explorare va oferi informaii despre
factorii care influeneaz comportamentul persoanei supravegheate. Surprinderea
informaiilor despre factori ofer, la rndul su, posibilitatea identificrii unui anumit tip de
risc, dar i stabilirii direciilor de intervenie n abordarea cazului.
Art.19
1
alin.4 din regulament prevede c evaluarea persoanei condamnate vizeaz n
mod obligatoriu, ca uniti tematice:
1) analiza comportamentului infracional;
2) situaia familial, social i economic i atitudinea fa de aceasta;
3) planurile de viitor pe termen scurt i mediu ale persoanei condamnate i
indicarea modalitilor concrete prin care intenioneaz s le pun n practic.
De asemenea, dac se constat c persoana supravegheat consum n exces
anumite substane, n cadrul procesului de evaluare se vor avea n vedere:
" tipul sau tipurile de substane utilizate,
" cantitatea,
" frecvena i metodele de administrare a substanei,
" istoricul consumului,
" contextul n care se manifest acest consum i
" instituia i/sau organizaia de specialitate n evidena creia se afl sau s-a aflat
persoana evaluat.
Aceste teme trebuie analizate particularizat, n raport cu specificul fiecrui caz, cu
informaiile sigure de care consilierul deja dispune, dar i n funcie de direcia i
contextul discuiei (interviului) cu persoana supravegheat. Temele orientative de
9
Este important ca la finalul interviului s existe un acord reciproc - al consilierului i persoanei supravegheate
- asupra nevoilor i obiectivelor ce vor fi consemnate n planul de supraveghere, chiar dac acestea se vor
modifica ulterior n urma reevalurii.
165
interes n interviul utilizat n evaluarea persoanei supravegheate se regsesc n anexa nr.
1 aflat la sfritul ghidului
10
.
Aa cum se transpune la nivel practic, interviu tematic este unul inte'rat, care
cuprinde att elemente caracteristice interviului ini!ial, ct i interviului "oti)a!ional.
Specificul activitii de supraveghere, precum i o serie de constrngeri, cum ar fi
timpul i termenele legale, fac ca, de cele mai multe ori, interviul cu persoana
supravegheat s aib loc o singur dat, n acest caz srindu-se peste interviul iniial i
ncercndu-se surprinderea celei mai mari pri din informaiile ce sunt necesare,
inclusiv nivelul motivaiei de schimbare a persoanei supravegheate. Aceasta pentru c n
activitatea de supraveghere rolul interviului iniial se diminueaz, fiind acoperit ntr-o
anumit msur de momentele preliminare ale primei ntrevederi.
O bun parte din demersul de evaluare a motivaiei pentru schimbare a persoanei
supravegheate se poate realiza n cadrul primei ntrevederi. Aspecte cum ar fi resorturile
subiective care au determinat comiterea infraciunii, sentimentele persoanei
supravegheate dup svrirea acesteia, demersurile concrete realizate n sensul
schimbrii, resursele interne de care dispune aceasta, rezistena la schimbare pot fi
surprinse n interviul tematic, fr ns a se diminua utilitatea i importana unui interviu
motivaional de sine stttor.
Este foarte important s i se explice persoanei supravegheate nu numai n ce
const interviul, ci, mai ales, de ce este necesar explorarea atent a fiecrei uniti
tematice. Explicaiile necesit prezentare de-o manier care s evidenieze beneficiul
reciproc pe care l confer o imagine clar obinut prin interviu asupra situaiei
persoanei supravegheate. n acest sens, o explorare alturi de un profesionist a
factorilor determinani ai comportamentului infracional ajut persoana supravegheat s
neleag contextul manifestrii acestuia, iar pe consilier s identifice modalitile de sprijin
n vederea evitrii lor pe viitor.
Un alt aspect ce necesit clarificare este cel al confidenialitii i limitelor ei.
Persoanei supravegheate i se va comunica faptul c toate informaiile solicitate sunt de
interes strict profesional, iar accesul altor persoane sau instituii la aceste date este
limitat. Ele pot fi ns mprtite n cazuri speciale, cum ar fi cele de ndeplinire a
actelor de justiie, sau pentru luarea celor mai bune decizii n ceea ce privete persoana sa
i protecia altor persoane
11
.
De asemenea, persoanei supravegheate i se va explica c este extrem de
important furnizarea unor informaii veridice. Este necesar ca persoana s neleag c
Serviciul de probaiune dispune deja de o serie de informaii certe i c cele obinute vor
fi verificate, iar sinceritatea nu poate fi dect n beneficiul su (prin asumarea situaiei n
care se afl i prin crearea unei premise pentru o real schimbare a comportamentului).
10
n vederea mbuntirii activitii de evaluare, se intenioneaz promovarea la nivel naional a unui
instrument de diagnoz, care s permit o evaluare structurat, sistematic, a nevoilor criminogene ale
persoanei supravegheate, prin raportare la o serie de uniti tematice bine stabilite. Dei acest instrument a
fost pilotat cu succes n cteva servicii de probaiune, implementarea sa la nivel naional necesit pregtirea
prealabil a personalului. Pentru mai multe informaii, a se consulta capitolul din manual referitor la
instrumentul de diagnoz.
11
A se vedea aspectele referitoare la confidenialitate din capitolul Valori( $rinci$ii *i co"$eten!e $ro0eionale %n
$roba!iuneX.
166
Pentru asigurarea confortului personal, dar i pentru ca persoana supravegheat si
poat organiza timpul i expunerea, consilierul i va comunica acesteia durata
interviului. n general, aceste interviuri dureaz aproximativ o or.
Persoana supravegheat va fi ntrebat la sfritul acestei introduceri dac mai are
nelmuriri, astfel nct la nceputul interviului propriu-zis aceasta s fie pe deplin
edificat asupra tuturor aspectelor legate de ceea ce va urma.
Trecerea la inter)iul e0ecti) se poate realiza printr-o ntrebare de tipul: suntei
pregtit?, putem ncepe? etc. n caz afirmativ se trece la explorarea aspectelor de
interes pentru evaluare. Oricum, este necesar ca la ntrebrile de nceput s se
rspund uor, s fie preponderent factuale, acesta fiind un moment propice folosirii
ntrebrilor de tip nchis. Tema explorat pentru nceput trebuie s fie una uor
abordabil, s nu necesite rspunsuri cu o ncrctur puternic afectiv, pentru a ajuta
astfel persoana supravegheat s se acomodeze cu rolul de intervievat. Atenia
consilierului se va concentra n special asupra dinamicii procesului de comunicare, fr
a pierde din vedere coninutul cognitiv al comunicrii. Tehnicile utilizate cu precdere
sunt chestionarea, ascultarea activ, ncurajarea, parafrazarea, oferirea de feedback.
Partea de "i=loc a interviului presupune investigarea aprofundat a unitilor tematice de
interes i trecerea de la o unitate la alta. Este indicat ca n aceast faz ntrebrile s se
centreze pe explorarea unor aspecte mai sensibile ale experienei de via a persoanei
supravegheate: cele care au un caracter mai intim, a cror expunere se asociaz cu triri mai
intense sau mai profunde. Tehnicile principale folosite n aceast faz sunt ascultarea activ,
oferirea de feedback, concretizarea, clarificarea i confruntarea.
Partea 0inal, a interviului se axeaz pe revizuirea a tot ceea ce persoana
supravegheat a prezentat, astfel nct s se identifice ce teme au fost complet
abordate, care sunt informaiile de care mai este nevoie, ce aspecte sunt neclare i
necesit o explicitare suplimentar i care sunt nevoile criminogene evideniate prin
explorarea unitilor tematice. Este important ca la finalul interviului efectiv s se ajung
la un acord comun cu privire la existena i importana nevoilor identificate chiar n
cadrul interviului. n definirea unei nevoi se va lua n considerare att punctul de vedere
al persoanei supravegheate, ct i perspectiva consilierului asupra diverselor aspecte
puse n discuie. Aceasta ntruct persoana supravegheat poate s nu recunoasc o
problem serioas cum ar fi dependena de alcool sau droguri ori s prezinte ca
probleme o serie de dificulti pasagere, contextuale, i pe care persoana
supravegheat le percepe distorsionat, acordndu-le o importan prea mare. Exist
ns i cazuri n care consilierul tinde s perceap excesiv din propriul punct de vedere
ceea ce consider a fi problemele sau nevoile persoanei supravegheate, fr ca
acestea s aib o semnificaie pentru aceasta din urm. Totodat, este posibil ca
persoana sancionat s accepte aceste nevoi doar pentru c i-au fost semnalate de
ctre consilier, care se afl ntr-o poziie de autoritate. n acest caz, persoana
supravegheat se poate simi constrns, ignorat, neimportant. Din aceste motive,
consilierul poate utiliza anumite tehnici de negociere astfel nct s se ajung la o
imagine complet i corect asupra situaiei persoanei supravegheate.
La finalul interviului efectiv este necesar s se acorde atenie dezangajrii persoanei
supravegheate din rolul de intervievat; aceasta poate fi ntrebat despre impresia sa
asupra modului n care a decurs interviul i despre tririle pe care le-a avut pe parcursul
su (ex.: Ce prere avei despre cum a decurs interviul?, Cum v-ai simit?). Aceste
ntrebri sunt utile ntruct persoana se simte valorizat, iar informaiile obinute astfel
pot fi valorificate de ctre consilier prin reajustarea propriei conduite i a coninutului
interviului n cazurile ulterioare.
167
Tehnicile de care se uzeaz cu preponderen n acest moment sunt: sumarizarea,
clarificarea, oferirea de feedback.
Realizarea evalurii persoanei supravegheate se va fundamenta i pe anali.a
re0eratului de e)aluare ntocmit anterior, dac este cazul (art. 19
1
alin. 2 din
regulament). Datele cuprinse n referatul de evaluare trebuie ns verificate i
valorificate atent, mai ales n cazul n care acesta s-a ntocmit cu cteva luni n urm,
deoarece situaia persoanei supravegheate se poate schimba ntre timp.
Toate datele obinute n procesul de evaluare vor fi consemnate ntr-o fi de
evaluare, n conformitate cu art. 19
1
alin. 6 din regulament.
Dup efectuarea interviului, persoanei supravegheate i se solicit actele neceare
$entru u$ra)e'here, acte prevzute de art.27 alin.3, art.28 alin.3, art.29 alin.3 i
art.33 alin.1 din regulament.
Conform art. 29 alin. 2 din regulament, consilierul responsabil de caz are obligaia de
a-i solicita n scris persoanei supravegheate informaii referitoare la situaia locativ,
situaia financiar, locul de munc i perioada pentru care este angajat, persoanele
aflate n ngrijirea sa sau n ngrijirea crora se afl. Aceste informaii trebuie nsoite de
dovezi, care vor fi prezentate consilierului de probaiune n termen de 30 de zile de la
data primei ntrevederi (art. 29 alin. 3 din regulament).
Aceast etap a activitii de supraveghere, care este reprezentat de prima
ntrevedere cu persoana supravegheat, se ncheie prin tabilirea *i co"unicarea datei
ur",toarei %ntre)ederi (art. 19
1
alin. 7 din regulament).
Exist cazul n care persoana supravegheat nu se prezint la prima ntrevedere. n
aceast situaie, consilierul responsabil de caz va rentiina persoana supravegheat, n
scris sau telefonic, pentru a stabili data, ora i locul unei noi ntrevederi. Totodat i se va
atrage atenia cu privire la potenialele consecine ale comportamentului su:
sesizarea instanei competente i luarea msurilor legale care se impun.
Atunci cnd persoana supravegheat nu se prezint nici la a doua convocare,
consilierul responsabil de caz va investiga motivele neprezentrii i va strnge
dovezi cu privire la imposibilitatea nceperii efective a supravegherii. n cazul n
care se constat c, din motive obiective, msurile sau obligaiile impuse de ctre
instan nu pot fi puse n executare temporar sau definitiv, conform art. 17
1
din
regulament, consilierul de probaiune va ntiina eful serviciului, care, la rndul su, va
sesiza motivat judectorul delegat cu executarea n vederea lurii msurilor care se
impun.
;& <ntoc"irea *i %n"#narea $lanului de u$ra)e'here
Planul de supraveghere este documentul reper al interveniei n activitatea de
supraveghere. n plus, informaiile cuprinse n planul de supraveghere, mai ales cele din
capitolul referitor la nevoi i obiective, permit abordarea ulterioar a motivaiei persoanei
supravegheate n vederea angajrii n procesul schimbrii. Din acest motive se justific
tratarea sa ca etap distinct a procesului de supraveghere.
168
Potrivit dispoziiilor prevzute de art. 23 alin. 1, 2, 2
1
i 4 din regulament, planul de
supraveghere i anexele prin care se revizuiete acesta trebuie s prezinte urmtoarele
cerin!e de 0or",:
" antetul Serviciului de probaiune pe colul stnga-sus al primei pagini;
" tampila Serviciului de probaiune i semntura consilierului responsabil de caz
n colul dreapta-jos;
" cu excepia introducerii, celelalte capitole ale planului vor fi prezentate:
" pe scurt
" ntr-o form narativ
" evitnd termenele de specialitate sau exprimrile care ar face dificil
nelegerea coninutului acestuia.
6er"enul de %ntoc"ire a planului de supraveghere este diferit, n funcie de
frecvena ntrevederilor, potrivit art.21 din regulament (modificat prin HG 747/2008).
Astfel, dac stabilirea frecvenei ntrevederilor este lsat prin hotrre judectoreasc
la latitudinea consilierului responsabil de caz, planul de supraveghere va fi redactat
pn la termenul fixat pentru cea de-a doua ntrevedere cu persoana supravegheat
(alin.2). n cazul n care frecvena ntrevederilor este stabilit de ctre instan i este
mai mare de o lun, planul de supraveghere va fi redactat i nmnat persoanei
supravegheate chiar la prima ntrevedere (alin.4), dup realizarea interviului i a
evalurii prevzute de art.19
1
din regulament. Dei ntocmirea planului de supraveghere
la prima ntrevedere presupune un efort considerabil att pentru consilier, ct i pentru
persoana sancionat, aceast soluie a fost adoptat pentru a nu amna foarte mult
timp comunicarea acestui important document pentru procesul de supraveghere. Dac
procesul-verbal reprezint actul oficial prin care ncepe efectiv procesul de
supraveghere i prin care persoanei sancionate i sunt comunicate drepturile i
obligaiile pe care le are pe perioada supravegherii, planul de supraveghere reprezint
un document care oficializeaz i ghideaz ntreg procesul de supraveghere i care
cuprinde informaii foarte importante despre nevoile criminogene ale persoanei, riscuri,
frecvena ntrevederilor etc. Acesta este, de altfel, motivul pentru care acest document
oficial nu poate fi comunicat i nmnat persoanei supravegheate la mai mult de o lun
de la data ncheierii procesului-verbal de ncepere a supravegherii.
Exist i o serie de ele"ente de $rocedur, de care trebuie s se in cont n
alctuirea planului de supraveghere.
Astfel, art. 20 din regulament prevede posibilitatea ca Serviciul de probaiune s
solicite autoritilor competente desemnarea unor specialiti (psihologi, sociologi,
medici, cadre didactice .a.) n vederea ntocmirii i derulrii planului de supraveghere. O
astfel de prevedere este bine intenionat deoarece informaiile astfel furnizate sunt unele
de specialitate i permit o estimare acurat a riscurilor, respectiv o intervenie
adecvat. Totui, contrngerile legate de termene, dar i nevoia unei intervenii rapide pe
anumite arii investigate nu permit materializarea acestei dispoziii dect ulterior, pe
parcursul procesului de supraveghere.
Conform elementelor de procedur prevzute de art.21 alin.1, 2 i 3 din regulament
(prevederi modificate prin HG 747/2008), consilierul de probaiune responsabil de caz va
prezenta i va explica persoanei supravegheate planul de supraveghere. Totodat, planul
de supraveghere va fi semnat de ctre consilierul de probaiune i de persoana
sancionat i, dac este cazul, de ctre reprezentantul legal al acesteia, fiecare primind
cte o copie a documentului.
169
Referitor la tructura *i con!inutul $lanului de u$ra)e'here, acestea sunt
determinate de:
" Introducere
Conform art. 22 alin. 1 din regulament (articol modificat prin HG 747/2008),
introducerea conine:
" numele i prenumele (n.n., persoanei supravegheate);
" data i locul naterii persoanei supravegheate;
" adresa de domiciliu;
" infraciunea svrit;
" numrul hotrrii instanei de judecat;
" sanciunea aplicat;
" perioada de supraveghere, menionndu-se data nceperii i ncetrii acesteia;
" numele i prenumele consilierului de probaiune responsabil.
Aceste date se vor consemna ntr-un formular tipizat prezentat ca anex la
regulament.
Singurul lucru care ar trebui menionat este acela c perioada de supraveghere se
calculeaz de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti
12
.
" M,urile *iLau obli'a!iile i"$ue de intan!a de =udecat, *i "i=loacele utili.ate
$entru ai'urarea %nde$linirii lor
7:
Mijloacele utilizate pentru asigurarea ndeplinirii msurilor i executrii obligaiilor se
adapteaz specificului fiecreia dintre acestea i presupun, n principal:
5 solicitarea i oferirea de informaii de ctre consilierul de probaiune;
5 solicitarea de dovezi pentru verificarea modului de ndeplinire, respectiv executare a
acestora, att persoanei supravegheate, ct i altor persoane sau autoriti;
5 stabilirea i intensificarea contactelor cu persoane fizice, juridice sau instituii publice
pentru a facilita ndeplinirea sau executarea n bune condiii a msurilor i obligaiilor de
ctre persoana supravegheat;
5 efectuarea de controale inopinate la domiciliul sau reedina persoanei
supravegheate
14
.
Pe lng aceste mijloace, pot fi luate n considerare orice alte ci de asigurare a
supravegherii, att timp ct ele respect dispoziiile legale, funcioneaz i se dovedesc
eficiente.
" Ne)oile cri"ino'ene *i ociale ale $eroanei conda"nateL"inorului *i obiecti)ele
tabilite %n )ederea di"inu,rii acetora
Este un capitol important al planului de supraveghere i aceasta ntruct
determinarea precis a nevoilor cu care se confrunt persoana supravegheat ajut la
estimarea riscului de a comite noi infraciuni, a celui pentru sigurana public, a celui de
autovtmare i suicid, precum i la stabilirea direciilor ulterioare ale interveniei.
12
Mai multe informaii despre calculul perioadei de supraveghere pot fi regsite n capitolul Ele"ente de
dre$tX al acestui manual.
13
O explicitare a msurilor i obligaiilor poate fi regsit la nceputul acestui capitol, cnd sunt enumerate
categoriile de persoane sancionate fa de care serviciile de probaiune au competena de a verifica modul de
ndeplinire a msurilor i, dup caz, de executare a uneia sau a mai multor obligaii.
14
Atunci cnd este cazul.
170
Acest capitol se refer n special la acele nevoi ale persoanei supravegheate care,
dac nu sunt depite, determin reiterarea comportamentului infracional. n evaluarea
nevoilor trebuie s se in cont de principiul pragmatismului
15
. Acest principiu nseamn
c evaluarea trebuie s se axeze pe nevoile cu caracter criminogen, pentru a adapta
astfel intervenia scopurilor supravegherii. Prin urmare, este necesar s se discrimineze
i s se aprecieze care sunt acele lipsuri sau dezechilibre din viaa persoanei
supravegheate care i pot influena comportamentul n sensul comiterii de noi infraciuni
i care, astfel, constituie prioriti ale interveniei. Generalizrile trebuie evitate i
aceasta deoarece una i aceeai nevoie poate s fie criminogen la indivizi diferii aflai
n contexte diferite de via.
Dei o parte din persoanele supravegheate consider c nu au nici o nevoie, totui
intrarea lor n evidena Serviciului de probaiune este determinat de comiterea unei
infraciuni. nsui faptul c aceste persoane se afl n supravegherea serviciului
nseamn c au avut, anterior sau n momentul comiterii infraciunii, cel puin un mod de
gndire, o stare afectiv sau un comportament care au condus la comiterea faptei cu
caracter penal. n acest sens, rolul consilierului este de a identifica ce anume a
determinat acea infraciune, astfel nct s ghideze intervenia i s se asigure c
influena factorilor favorizani ai comportamentului infracional este diminuat. gnorarea
analizei comportamentului infracional sau a importanei explorrii sale poate conduce la
un formalism excesiv al procesului de supraveghere, bazat doar pe control. n plus, se
poate ntmpla ca utilizarea resurselor s fie canalizat pentru acoperirea unor false
nevoi.
Fiecare nevoie necesit a fi formulat concret i simplu, astfel nct s fie pe deplin
neleas de ctre persoana sancionat. Nu toate persoanele supravegheate neleg
semnificaia unei nevoi formulate astfel: persoana prezint manifestri egocentrice,
...de tip histrionic i paranoic, iar o problem expus astfel accentueaz formalismul
planului de supraveghere. Consilierul de probaiune va sprijini persoana n
recunoaterea i nelegerea faptului c nevoile identificate i pot afecta viaa i pot
determina creterea posibilitii de a comite o nou infraciune.
O nevoie va corespunde unui obiectiv general pentru intervenie. Spre exemplu,
dac nevoia acceptat de ctre persoana sancionat i de consilier este lipsa unui loc de
munc, obiectivul este implicit i const n obinerea unui loc de munc. Pot fi
stabilite ns obiective specifice sau intermediare, precum nscrierea la un curs de
calificare, pregtirea pentru angajare sau, ulterior angajrii, sprijin n vederea meninerii
locului de munc (evitarea reiterrii nevoii).
Obiectivele trebuie s fie realiste, n acord cu semnificaia sau importana nevoii i cu
contextul de via al persoanei sancionate. Spre exemplu, nevoia obinerii unui loc de
munc de ctre persoana sancionat nu nseamn c acel obiectiv trebuie atins cu orice
pre, prin identificarea unui loc de munc slab pltit, ntr-un alt jude dect cel n care
persoana locuiete.
Consilierul responsabil de caz va fi n permanen contient c nu exist nevoi i
obiective n sine, ci ele necesit a fi individualizate i ancorate n contextul de via al
persoanei sancionate. Totodat, obiectivele fixate n vederea depirii nevoilor necesit
a fi raportate la resursele oferite de comunitatea apartenent persoanei sancionate.
15
Pentru mai multe informaii, a se vedea capitolul Valori( $rinci$ii *i co"$eten!e $ro0eionale %n $roba!iuneX.
171
" Ricul ,)#r*irii din nou a unor in0rac!iuniLricul de a $une %n $ericol i'uran!a
$ublic, *i ricul de inucidere au auto),t,"are
Ricul de a co"ite noi in0rac!iuni reprezint probabilitatea ca o persoan
supravegheat s comit noi fapte penale.
Estimarea riscului de recidiv este foarte important n activitatea serviciilor de
probaiune, ntruct pe baza acesteia se asigur managementul riscului, adic
restrngerea gradului de libertate al persoanei supravegheate i stabilirea tipului i
intensitii interveniei.
Evaluarea riscului se realizeaz pe baza unor caracteristici sau factori regsii la
nivelul persoanei sancionate, care influeneaz sau pot influena comportamentul ntrun
sens pozitiv sau negativ.
Factorii la care se raporteaz evaluarea riscului de recidiv pot fi statici
(nemodificabili, asupra crora nu se poate interveni - ex.: vrsta) sau dinamici (care se
schimb, sunt variabili i asupra crora se poate interveni - ex.: motivaia pentru
schimbare).
1actorii tatici pot fi definii ca acele caracteristici identificate pe cale statistic la
majoritatea persoanelor care aparin unui grup sau unei populaii-int i pe baza crora
se fac predicii referitoare la comportamentul unei persoane care aparine unui
asemenea grup. Spre exemplu, remarcndu-se din punct de vedere statistic c
persoanele care au comis infraciuni sunt cu preponderen de sex masculin, se poate
prezice c un individ, n virtutea faptului c este brbat, prezint o probabilitate mai
mare de a comite o infraciune.
Aceti factori statici sunt valabili numai dac se fundamenteaz pe cercetri
statistice complexe care s fie bine concepute. Ei sunt diferii de la o ar la alta i chiar
de la o regiune la alta, fiind sensibili la diferenele economice i socio-culturale
existente.
n Romnia nu s-au validat nc factori statici pentru categoria persoanelor care
execut o pedeaps neprivativ de libertate
16
. Cele mai cunoscute instrumente de
evaluare a riscului de a comite noi infraciuni
17
, dezvoltate n ri cu tradiie n
probaiune, au luat ns n considerare sexul (majoritatea persoanelor care comit
infraciuni sunt de sex masculin), vrsta la care persoana a comis prima infraciune
(este invers proporional cu riscul de recidiv), vrsta la prima sanciune (cu ct
condamnarea a avut loc la o vrst mai fraged, cu att riscul de a comite noi infraciuni
este mai mare), numrul de sanciuni anterioare (este direct proporional cu riscul de
recidiv), numrul de pedepse custodiale (cu ct acest numr este mai mare cu att
probabilitatea de a comite noi infraciuni este mai ridicat), tipul de infraciune (riscul de
a comite noi fapte penale este mai mare n cazul persoanelor care au comis infraciuni
cu violen sau sexuale). Dintre aceti factori statici, sexul poate fi luat n considerare cu
certitudine i n Romnia. Pe cale statistic pot fi ns identificai i ali factori.
16
A se vedea totui cercetarea realizat n acest domeniu de ctre Sorina Poledna - conf. univ. dr. la
Facultatea de Sociologie i Asisten Social a Universitii Babe Boyai din Cluj-Napoca - publicat n
raportul de cercetare Co"$orta"entul delinc)ent& 1actori de ric *i 0actori $rotecti)iX, anul , nr. 11/2004,
Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic R.A., precum i lucrarea de doctorat a lui oan Durnescu - lect.
univ. dr. la Facultatea de Sociologie i Asisten Social a Universitii Bucureti - cu titlul 1eno"enul
recidi)ei %n do"eniul cri"inalit,!ii $atri"oniale&
17
Federal Salient Factor Score, Offender Group Reconviction Scale, The Level of Service nventory.
172
Mult mai importani dect 0actorii statici sunt cei dina"ici. Acetia reprezint anumite
aspecte ale vieii persoanei supravegheate, aflate n transformare sau care se pot
schimba, i care influeneaz riscul de a comite noi infraciuni; acete a$ecte $ot 0i
"odi0icate $rin inter)en!ie.
mportana lor deriv din aceea c au o valoare, pondere i semnificaie crescute n
raport cu comportamentul persoanei, influenndu-l ntr-un mod direct. De asemenea,
aceti factori sunt importani ntruct asupra lor se poate interveni, iar prin intervenie se
poate diminua probabilitatea ca persoana supravegheat s mai comit infraciuni.
Totodat, ei determin direciile de aciune n vederea scderii riscului de recidiv i a
reabilitrii sociale a persoanei supravegheate. Cu alte cuvinte, plecnd de la aspectele
din viaa persoanei supravegheate care stau n spatele acestor factori, se poate stabili
care sunt nevoile vizate pentru intervenie, dar i care sunt obiectivele interveniei i
modalitatea de realizare a ei. Atitudinea fa de valorile sociale, motivaia pentru
schimbare, veniturile, relaiile dintre membrii familiei, nivelul de educaie, consumul de
alcool sunt doar civa dintre factorii dinamici care au o semnificaie n raport cu
reiterarea comportamentului infracional.
Factorii statici i dinamici pot fi la rndul lor protectivi sau favorizani n raport cu
comportamentul infracional.
1actorii $rotecti)i sunt acei factori care, dac se regsesc la nivelul unei persoane,
scad probabilitatea ca respectiva persoan s mai comit infraciuni. Ca exemplu,
existena unui loc de munc stabil constituie un factor inhibitor al comportamentului
infracional, ntruct se pleac de la premisa c veniturile obinute prin munca prestat
permit ntr-o anumit msur satisfacerea nevoilor individului, are loc o anumit
conformare la autoritate, persoana este n contact cu valorile sociale, exist un status
social pe care aceasta dorete s i-l pstreze, se reduce disponibilitatea pentru
implicarea n activiti infracionale .a.
1actorii 0a)ori.an!i sunt cei care, dac sunt identificai la nivelul unei persoane,
determin o probabilitate crescut ca acea persoan s comit o infraciune. Prin
contrast cu exemplul anterior, putem constata c absena unui loc de munc constituie
un factor favorizant ntruct persoana poate adopta ci ilegale de obinere a unor
venituri necesare pentru satisfacerea trebuinelor proprii, ea scap cenzurii sociale,
influena valorilor sociale asupra sa se diminueaz, nu are mult de pierdut din punctul
de vedere al statutului social, dispune de mult timp liber care poate fi nvestit n activiti
infracionale .a.
Exist o mulime de factori protectivi i favorizani. Pentru a putea fi ns identificai,
este nevoie de cunotine variate din domeniul criminologiei, sociologiei, psihologiei,
psihiatriei. n acest sens, teoriile criminologice sunt cele mai importante, deoarece
acestea ofer diverse perspective asupra cazului, o viziune mai larg i ajut la
identificarea cu uurin a factorilor care influeneaz pozitiv sau negativ
comportamentul persoanei. Experiena practic a persoanei este ns la fel de
important i are cel puin aceeai valoare cu ansamblul de cunotine teoretice ale
consilierului, dei nu este fundamentat dect pe empiric.
Modalitatea de estimare a riscului de recidiv presupune, n primul rnd,
identificarea factorilor statici i dinamici, protectivi i inhibitori, prin analiza informaiilor
culese prin interviu i prin alte modaliti (ex. studiul dosarului penal, al referatului
ntocmit anterior, rspunsurile scrise la o serie de adrese oficiale). Aceti factori sunt
evaluai din punct de vedere calitativ, ceea ce nseamn c fiecrui factor trebuie s i se
aprecieze i determine ponderea i semnificaia pe care o are n raport cu
173
comportamentul infracional. Aceasta nseamn c evaluarea nu trebuie s se realizeze n
funcie de numrul acestora, ci n funcie de importana lor. Spre exemplu, dei pot
exista numeroi factori protectivi, un singur factor favorizant, cum ar fi dependena de
droguri, face ca riscul de a comite noi infraciuni s creasc semnificativ.
Problema este ns c n prezent nu exist n Romnia un instrument validat de
evaluare a riscului
18
. Consecina este c estimarea riscului se poate realiza n acest caz
cu mai mult subiectivitate i cu un grad de aproximaie mai mare. Cu toate acestea, dac
se iau n considerare aspectele evideniate anterior n activitatea de estimare a riscului de
recidiv, obiectivitatea poate fi pstrat n mare msur. Foarte importante sunt i
cunotinele de care dispune consilierul, dar mai ales experiena sa practic.
Punerea n balan a factorilor protectivi, respectiv favorizani, va determina implicit
stabilirea gradului de risc identificat, iar n funcie de acesta se va realiza ncadrarea
persoanei supravegheate ntr-una din categoriile de risc: mic, mediu, mare. Dei pare
paradoxal, ncadrarea n una dintre aceste trei categorii este uneori destul de dificil.
Aceasta pentru c uneori riscul identificat nu se ncadreaz perfect n nici una dintre
cele trei categorii, fiind undeva ntre mic i mediu sau ntre mediu i mare. n aceste
cazuri va trebui s se supraestimeze sau s se subestimeze riscul. Din acest motiv s-ar
impune cu precdere utilizarea unei grile de evaluare cu cel puin cinci categorii de risc.
Oricum, consilierii de probaiune ar trebui s fie contieni c riscul de recidiv este unul
ipotetic, i nu o certitudine.
ncadrarea persoanei supravegheate ntr-o categorie de risc nu este suficient.
Este necesar ca riscul s fie individualizat sau plasat n context prin ncercarea de a
rspunde la o serie de ntrebri precum:
5 Care este tipul de infraciune care va determina recidiva?
Rspunsul poate fi, de exemplu: infraciuni contra patrimoniului, infraciuni contra
integritii corporale, infraciuni contra libertii persoanei etc.
5 Care este contextul care crete probabilitatea de a comite noi infraciuni?
Spre exemplu, unele persoane supravegheate pot comite infraciuni pe fondul
consumului de alcool, n locuri publice, cum ar fi barurile, atunci cnd sunt provocate (le
sunt adresate injurii, altcineva acord un interes evident partenerului etc.).
5 Se pot stabili cteva caracteristici ale victimei?
n funcie de natura infraciunii, de contextul favorizant al comportamentului
infracional sau de tiparul infracional al persoanei supravegheate pot fi stabilite o serie
de caracteristici ale unei poteniale victime. Spre exemplu, n cazul infraciunilor de trafic
de persoane, victima poate fi o minor sau tnr, cu o condiie material i financiar
modest, cu un nivel sczut de studii, aflat n cutarea unui loc de munc.
5 Cum poate fi evitat comiterea de noi infraciuni?
Rspunsul la aceast ntrebare poate ajuta la stabilirea direciilor de intervenie n
vederea evitrii reiterrii comportamentului infracional i poate fi, de exemplu,
reducerea consumului de alcool, meninerea tratamentului medicamentos pentru
persoanele cu boli mentale, evitarea situaiilor conflictuale etc.
18
n Romnia exist un instrument de evaluare a riscului de recidiv n cazul infraciunilor patrimoniale,
elaborat de oan Durnescu - lect. univ. dr. la Facultatea de Sociologie i Asisten Social a Universitii
Bucureti - care se aplic experimental n Serviciul de probaiune Arge9
174
Ricul de a $une %n $ericol i'uran!a $ublic,
Unul dintre scopurile activitii de probaiune se refer la protecia publicului i a
victimelor i la creterea gradului de siguran social. Pentru atingerea acestui scop,
este necesar s se realizeze o estimare adecvat att a riscului de a mai comite
infraciuni, dar, mai ales, a celui pentru sigurana publicului. Practic, cele dou tipuri de
risc necesit o abordare corelat.
Sintagma de siguran public, n sens larg, poate semnifica securitatea
persoanelor (fizice sau juridice), dar i a bunurilor acestora. n Romnia nu exist ns o
literatur de specialitate bogat n domeniul evalurii riscului pe care l prezint o
persoan pentru sigurana public, cu toate c asigurarea siguranei publice reprezint
scopul activitii ntregului sistem judiciar n materie penal. Se poate presupune c
aceast terminologie deriv din traducerea conceptului britanic de public safety. n
lipsa unor instrumente de lucru validate, unul dintre cele mai importante repere ce poate
fi luat n considerare la estimarea acestui tip de risc este cel referitor la tipul
infraciunii/infraciunilor comise pentru care persoana se afl n evidena Serviciului de
probaiune. n acest context, se poate aprecia c persoanele care svresc infraciuni
cu violen, infraciuni la regimul circulaiei pe drumurile publice, infraciunea de trafic de
persoane sau de droguri prezint un risc crescut pentru sigurana public, n sensul
delimitrii realizate anterior. Ca n orice tip de estimare, i n acest caz apare
necesitatea individualizrii abordrii prin raportare la contextul infracional.
Ricul de inucidere au de auto),t,"are
O alt dimensiune a evalurii, necesar ntocmirii planului de supraveghere i
gestionrii cazului, se refer la estimarea riscului de sinucidere i autovtmare. Lipsa de
cunotine, dar i anumite temeri ale consilierilor de probaiune conduc frecvent la
ignorarea evalurii acestui tip de risc, dei aceast estimare este n egal msur
important, avnd n vedere c un risc de autovtmare i suicid crescut necesit o
intervenie de specialitate adecvat i rapid. Astfel de temeri se justific prin faptul c
abordarea acestor aspecte presupune o ptrundere n intimitatea persoanei i a
gndurilor acesteia, ceea ce este mai puin facil, mai ales la prima ntrevedere, cnd
relaia de ncredere este fragil. Pentru evitarea unui eventual blocaj se recomand
captarea informaiei ce poate indica un astfel de risc n timpul evalurii anumitor uniti
tematice. De exemplu, dac n descrierea gndurilor, emoiilor i sentimentelor pe care
persoana le-a avut ulterior manifestrii comportamentului infracional se evideniaz unele
cu caracter suicidar, prin replici de tipul simeam c vreau s-o termin cu viaa sau n acel
moment mi doream s mor, acestea necesit explorare prin ntrebri de clarificare. De
asemenea, este important ca explorarea s se extind i la alte contexte de via n care
persoana a experimentat astfel de gnduri. n acest fel se verific dac sunt doar gnduri
pasagere, determinate de o situaie de disconfort, cum ar fi arestul preventiv.
n evaluarea riscului de suicid sau autovtmare ar trebui s se ia n considerare, pe
lng starea afectiv i cognitiv generat de experiena procesului penal i a sanciunii
primite, i ali factori
19
precum: conflictele familiale (separri, divor, violene etc.),
19
Articolul Conidera!ii $ihiatrice au$ra uiciduluiX, autori Gheorghe Grecu, Marieta Grecu-Gabos, osif
Grecu-Gabos, publicat pe site-ul Asociaiei Romne de Psihiatrie la adresa
http://www.e-psihiatrie.ro/old_site/index.php?p=magazine&article=287
175
pierderile unor fiine iubite sau a unor bunuri materiale, dificulti financiare, tulburrile
psihice (depresie, schizofrenie, tulburare de personalitate de tip borderline
20
), omaj,
absen de la o vrst precoce a unui printe sau a ambilor, dependena de alcool i
drog, precum i antecedentele familiale psihopatologice (boli psihice, suicid sau
tentative de suicid, alcoolism, epilepsie etc.). n ceea ce privete suicidul, tentativa de
suicid anterioar este, prin ea nsi, factorul de risc cel mai clar pentru o tentativ
viitoare; recidiva se produce, de obicei, ntr-un termen scurt - cel mult 12 luni
21
.
dentificarea factorilor de risc pentru suicid sau autovtmare se poate realiza:
5 %n cadrul inter)iului cu $eroana u$ra)e'heat, (evaluarea unor semne vizibile de
autovtmare, precum cicatricele, mai ales cele pe brae);
5 $rin contactarea unor $eroane rele)ante (medicul de familie, medici ai unitilor
psihiatrice, membri ai familiei, persoane apropiate etc.);
5 $rin anali.a unor docu"ente rele)ante: adeverine i fie medicale, expertiza
psihiatric din dosarul penal etc.
" Metodele de inter)en!ie $ro$ue %n )ederea olu!ion,rii ne)oilor identi0icate *i
di"inu,rii ricului
Metoda poate fi definit ca ansamblu de procedee folosite n vederea atingerii unui
anumit scop sau manier de a proceda
22
. Prin raportare la acest neles, metodele de
intervenie sunt acele modaliti, procedee, mijloace prin care consilierul ncearc s
sprijine persoana supravegheat n vederea respectrii msurilor de supraveghere ori a
executrii obligaiilor impuse de instan, ameliorrii nevoilor cu caracter criminogen i
reducerii riscului de a comite noi infraciuni.
Nu exist metode tipizate de intervenie. Aceste metodele se determin n funcie de
tipul sanciunii aplicate, de natura msurilor i obligaiilor pe care trebuie s le respecte,
respectiv s le execute persoana, de nevoile acesteia - aa cum au fost identificate n
urma evalurii, de gradul de risc identificat, precum i de durata supravegherii. La
aceste criterii se mai pot aduga cele referitoare la tipul infraciunii, motivaia pentru
schimbare, resursele interne ale persoanei supravegheate, resursele externe (familia,
dar i comunitatea local), precum i resursele de care serviciul dispune .a. Exemple
de metode de lucru pot fi: nterviul Motivaional, programele de lucru individual sau de
grup centrate pe abordarea cognitiv-comportamental sau pe dezvoltare de abiliti
sociale, parteneriatele cu organizaii comunitare (pentru asigurarea accesului persoanei
sancionate la resursele comunitii din care face parte) etc. Oricum, criteriul cel mai
important care trebuie luat n considerare n alegerea i utilizarea metodelor este
eficiena lor, lucru care se clarific n timp, prin experiena aplicrii lor n practic.
" Data( locul *i 0rec)en!a %ntre)ederilor dintre conilierul de $roba!iune *i $eroana
conda"nat,L"inor $e $erioada u$ra)e'herii
1rec)en!a %ntre)ederilor este variabil, iar n stabilirea ei se iau n considerare mai
muli factori, precum hotrrea instanei de judecat (cu prioritate), nevoile persoanei
supravegheate i gradul de risc identificat, comportamentul persoanei sancionate pe
20
Resurs bibliografic: 6ratat de $ihiatrie $ihodina"ic,X( Glenn O. Gabbard, Editura Trei, 2007.
21
Articolul 1actori de ric %n conduita uicidar, - O abordare $iho$atolo'ic,X, autor lona Voicu, publicat pe
site-ul Trustului de Pres al Ministerului Aprrii la adresa
http://www.presamil.ro/SMM/2004/08/pag%2021-23.htm
22
http://dexonline.ro/search.php?cuv=metoda, accesat la data de 1 august 2008.
176
perioada supravegherii i modul n care respect msurile i execut obligaiile impuse
de instan, etapa n care se afl supravegherea .a. Riscul de a comite noi infraciuni i
pericolul social pe care l prezint persoana supravegheat sunt ns factorii eseniali
care vor determina frecvena ntrevederilor, dei prioritar va fi ntotdeauna sentina,
aceasta avnd valoare executorie. Spre exemplu, n cazul n care persoana
supravegheat prezint risc mare, frecvena ntlnirilor poate fi stabilit chiar i de dou
ori pe sptmn, atunci cnd este lsat la libertatea serviciului. Dac riscul scade,
persoana supravegheat dovedete ncredere, iar activitatea de supraveghere se
deruleaz de mai mult timp, atunci ntrevederile pot fi fixate la intervale mai largi.
Frecvena ntrevederilor poate depi trei luni numai n situaii deosebite, spre exemplu,
atunci cnd persoana este la finalul perioadei de supraveghere, prezint un risc redus
de a comite noi infraciuni, a respectat msurile i obligaiile de supraveghere, a fost
motivat pentru schimbare i a depus efort n vederea satisfacerii nevoilor criminogene
i integrrii sale n comunitate. Oricum, este important s existe un echilibru ntre gradul
de libertate acordat persoanei supravegheate i seriozitatea pe care aceasta trebuie s
o manifeste n procesul de supraveghere. Aceasta pentru c se poate ntmpla ca
persoanele supravegheate, odat ce li se reduce frecvena ntrevederilor i intensitatea
controlului, s nu mai acorde interesul necesar respectrii msurilor, respeciv executrii
obligaiei/obligaiilor stabilite de instan.
O dificultate n activitatea de supraveghere o reprezint situaia n care serviciul
primete hotrri judectoreti n coninutul crora este stabilit frecvena ntlnirilor
dintre consilier i persoana sancionat. Nu de puine ori serviciile de probaiune au
primit sentine cu ntlniri sptmnale fixate pe perioad ndelungat n condiiile n
care persoana supravegheat prezenta la evaluarea iniial un risc sczut de recidiv.
O alt situaie este aceea n care o persoan cu probleme psihice diagnosticate este
obligat s se prezinte trimestrial sau semestrial la sediul serviciului. Aici au fost
exemplificate dou situaii extreme care reprezint dificulti n munca pe care
consilierii de probaiune o desfoar. Pentru nlturarea acestor dificulti este indicat
organizarea de ctre eful Serviciului de probaiune a unor ntlniri repetate cu
instanele judectoreti. Coninutul dezbaterilor n acest caz ar trebui s se centreze pe
necesitatea de a lsa la latitudinea consilierului de probaiune frecvena ntrevederilor,
plecnd de la premisa c riscul identificat iniial se poate diminua sau poate crete pe
perioada termenului de ncercare
23
.
Conform art. 26 alin. 2 din regulament, consilierul responsabil de caz are obligaia de
a stabili n planul de supraveghere frecvena ntlnirilor, dar i numrul, durata i locul
ntrevederilor de supraveghere. Problema n acest caz deriv din imposibilitatea fixrii
numrului de ntrevederi necesar pe perioada termenului de ncercare odat cu
ntocmirea planului iniial de supraveghere. Aceasta pentru c, la fel ca i n cazul
stabilirii frecvenei ntlnirilor, numrul de ntrevederi este apreciat pe aceleai criterii.
Tocmai de aceea este necesar s se ntocmeasc anexe la planul de supraveghere n
coninutul crora s se precizeze, ntr-un interval de timp stabilit, numrul ntlnirilor
dintre consilier i persoana condamnat/minor.
Precizarea intervalelor de timp necesare ntlnirilor fixate (durata ntrevederilor) este
destul de important ntruct asigur o bun organizare att pentru activitatea i
timpului nostru, ct i pentru cele ale persoanei supravegheate.
23
nformaii suplimentare pot fi regsite n capitolul Ele"ente de dre$tX al acestui manual.
177
n ceea ce privete stabilirea locului ntrevederii, aceasta este lsat la libera
alegere a consilierului. n general, ntlnirile sunt fixate la sediul serviciului, avantajul
principal n acest caz fiind economia de timp i resurse.
" Decrierea $ro'ra"ului de inter)en!ie( tabilit ca obli'a!ie de c,tre intan!, Edac,
ete ca.ulF
Se completeaz numai n cazul n care persoanei sancionate i-a fost impus prin
hotrre judectoreasc obligaia de a participa la derularea unui program de
intervenie. n acest caz, n cuprinsul planului de supraveghere se descriu pe scurt
coninutul programului, durata i modalitatea de derulare ale acestuia.
Tipul programului de intervenie poate fi stabilit de ctre instan, prin hotrre
judectoreasc, sau de ctre Serviciul de probaiune (preferabil). Alegerea programului
concret n care va fi implicat persoana supravegheat poate fi realizat n funcie de
mai multe criterii, cele mai importante fiind: 1. nevoile identificate i obiectivele stabilite n
urma procesului de evaluare; 2. riscul de a comite noi infraciuni, riscul pentru public,
respectiv riscul de autovtmare sau sinucidere. Mai pot fi luate n considerare i alte
criterii precum: natura infraciunii/infraciunilor comise; celelalte msuri i, dup caz,
obligaii stabilite prin hotrre judectoreasc; resursele interne ale persoanei
supravegheate, resursele serviciului i cele ale comunitii .a.
" Descrierea activitii, a locului de executare i a programului de lucru, n cazul
persoanei condamnate/minorului fa de care s-a stabilit prestarea unei activiti
neremunerate ntr-o instituie de interes public (dac este cazul)
24
Este un capitol a crui completare nu ridic dificulti consilierului, titlul su fiind
suficient de explicit n acest sens.
?& Monitori.area *i e)aluarea $roceului de u$ra)e'here
Procesul de supraveghere presupune o permanent monitorizare i evaluare a
cazului, ceea ce nseamn c se urmrete permanent modul n care persoana
supravegheat respect msurile/obligaiile ce i revin, modificrile aprute n situaia sa
i se apreciaz n ce msur aceste schimbri influeneaz obiectivele stabilite n
vederea diminurii nevoilor criminogene sau riscul de a comite noi infraciuni, astfel
nct s se poat adopta o serie de msuri corespunztoare.
Cel mai relevant aspect al acestei etape l constituie %ntre)ederile de
u$ra)e'here( care au loc periodic, la data stabilit de ctre instan sau Serviciul de
probaiune.
La fiecare ntlnire, persoana supravegheat trebuie s fie ntrebat despre modul n
care respect msurile i execut obligaiile impuse de ctre instan, astfel
25
:
a& Atunci cnd persoanei sancionate i s-a impus respectarea msurilor prevzute de
art. 86
3
alin. 1, prin ntrebrile adresate persoanei este necesar s se constate dac:
24
Pentru aspectele juridice ale acestui aspect poate fi consultat capitolul Ele"ente de dre$tX.
25
Trebuie precizat c minorilor sancionai n baza art. 103 C.p. sau art. 110
1
C.p., fa de care a dispus
respectarea uneia sau mai multor obligaii prevzute la art. 103 alin. 3 lit. a-c C.p., nu li se poate impune
prezentarea la sediul serviciului de probaiune, cu excepia primei ntrevederi i includerii voluntare ntr-un
proces de asisten.
178
5 i-a schimbat domiciliul, reedina sau locuina sau a fost plecat din localitatea
n care locuiete mai mult de 8 zile;
5 i-a schimbat locul de munc;
5 au intervenit modificri n situaia sa financiar;
5 exist alte modificri semnificative ale situaiei sale.
Monitorizarea oricrei schimbri privind mijloacele de existen ale persoanei
supravegheate este o obligaie legal a consilierului de probaiune, prevzut de art. 29
alin. 4 din regulament. n cazul n care se constat c au aprut modificri referitoare la
situaia locativ, situaia sa financiar, locul de munc i durata pentru care este angajat
sau persoanele aflate n ngrijirea sa ori persoanele n ngrijirea crora acesta se afl,
consilierul solicit acte care s dovedeasc aceste modificri. Dovezile trebuie
prezentate de ctre persoana supravegheat n termen de 30 zile de la data modificrii
situaiei locative, locului de munc sau a mijloacelor de existen.
b& Atunci cnd persoanei condamnate i s-a impus respectarea uneia sau mai multora
dintre obligaiile prevzute de art. 86
3
alin. 3, consilierul va urmri urmtoarele aspecte,
dup caz:
5 dac urmeaz cursurile de nvmnt sau calificare;
5 dac i-a schimbat domiciliul sau reedina ori dac a depit limita teritorial ce a fost
stabilit de ctre instan;
5 dac a frecventat locul/locurile a cror frecventare i-a fost interzis de ctre instan;
5 dac a intrat n legtur cu persoanele cu care instana de judecat i-a interzis s se
ntlneasc;
5 dac a condus un vehicul de tipul celui cruia instana i-a interzis s-l conduc;
5 dac urmeaz programul de tratament sau ngrijire conform obligaiei impuse de
ctre instan.
ntrebrile care s surprind aceste aspecte trebuie s fie indirecte, de tatonare,
pentru a evita, att ct este posibil, rspunsurile dezirabile. Oricum, este necesar
verificarea veridicitii rspunsurilor oferite de persoana supravegheat, lucru ce se
realizeaz prin contactarea i meninerea unei legturi permanente cu persoanele i
instituiile/organizaiile care pot oferi informaii n acest sens.
Tot n cadrul ntrevederilor, persoana supravegheat trebuie ntrebat cu privire la
celelalte aspecte la care se refer comportamentul acesteia pe perioada care a trecut de
la ultima ntlnire. n plus, la fiecare ntrevedere, consilierul are obligaia, prevzut de
art. 22 alin. 4 din regulament, de a stabili msura n care obiectivele planului de
supraveghere sunt aduse la ndeplinire.
La sfritul ntlnirii au loc consemnarea informaiilor obinute i planificarea
urmtoarelor ntrevederi.
n aceast etap, dac se constat existena unor modificri semnificative n situaia
persoanei sancionate (care impun noi obiective i metode de intervenie, care
influeneaz riscul sau care necesit modificarea frecvenei ntrevederilor), consilierul
responsabil de caz trebuie s procedeze la re)i.uirea $lanului de u$ra)e'here, n
conformitate cu art. 21 alin. 5 i 6 din regulament. Dac nainte de HG 747/2008 nu se
preciza modalitatea prin care planul de supraveghere este modificat, n prezent
revizuirea se realizeaz prin anexe, fr a mai fi necesar de a elabora i tipri ntregul
179
document. n cazul adugrii unei anexe la planul de supraveghere trebuie s se repete
procedura de nmnare a planului: s se explice persoanei supravegheate i
reprezentantului legal al acesteia, atunci cnd este cazul, modificrile documentului i s
se nmneze persoanei i reprezentantului legal al acesteia o copie a anexei,
semnat de ctre prile implicate.
n afara ntrevederilor de supraveghere, consilierul responsabil de caz va realiza
)eri0icarea "odului %n care $eroana u$ra)e'heat, re$ect, ",urileLobli'a!iile i"$ue
de c,tre intan!,
26
, dup caz, prin:
5 olicitarea *i o0erirea de in0or"a!ii *i do)e.i pentru situaia persoanei
supravegheate (situaie locativ, situaie financiar, locul de munc, persoanele aflate
n ngrijirea sa ori persoanele n ngrijirea crora aceasta se afl etc.)
27
, conform art.
29 alin. 2, art. 33 alin. 1 din regulament;
5 )eri0icarea $eriodic, a re$ect,rii obli'a!iei de a urma cursurile de nvmnt sau
calificare
28
, conform art. 32 alin. 2 i alin. 3 din regulament;
5 "en!inerea unei le',turi cu $eroane au intitu!ii $ublice (ex. membri ai familiei,
Poliia, Primria, Administraia Financiar, unitatea la care minorul i desfoar
munca neremunerat n folosul comunitii .a.) care pot sesiza orice modificare
aprut n situaia acestora
29
- art. 33 alin. 2, art. 34 alin. 2, art. 35 alin. 1, art. 36 alin. 2,
art. 37 alin. 2, art. 40 alin. 2 .a. din regulament);
5 e0ectuarea de controale ino$inate
30
la domiciliul sau reedina persoanei
supravegheate, pentru a constata starea de fapt, conform art. 33 alin. 3, art. 35 alin. 2 din
regulament i art. 41 alin. 2 din regulament;
5 %ncheierea de $rotocoale cu unit,!i anitare( intitu!ii( or'ani.a!ii *i $eciali*ti,
prin care s se reglementeze proceduri concrete de colaborare, n cazul n care
persoana condamnat este obligat s se supun unor msuri de control, tratament
sau ngrijire, n special n scopul dezintoxicrii
31
, conform art. 37 alin. 3 din
regulament.
<n ca.ul %n care e contat, c, $eroana u$ra)e'heat, nu a re$ectat
",urileLobli'a!iile i"$ue de intan!,, regulamentul prevede c demersurile
26
Procedura de verificare a modului n care minorul execut obligaia de a desfura o activitate
neremunerat ntr-o instituie de interes public, prevzut la art.103 alin. 3 lit. c C.p., va fi reglementat printr un
OMJ care se va publica ulterior scrierii acestui capitol.
27
Pentru msurile prevzute la art. 86
3
alin. 1 i pentru obligaia de a nu schimba domiciliul sau reedina
avut ori de a nu depi limita teritorial stabilit, prevzut la art. 86
3
alin. 3 lit. b C.p.
28
Pentru obligaia de a desfura o activitate sau de a urma un curs de nvmnt ori de calificare, prevzut la
art. 86
3
alin. 3 lit. a C.p.
29
Pentru obligaia de a nu schimba domiciliul sau reedina avut ori de a nu depi limita teritorial stabilit,
prevzut la art. 86
3
alin. 3 lit. b C.p.; pentru obligaia de a nu frecventa anumite locuri stabilite de instan,
prevzut la art. 86
3
alin. 3 lit. c C.p.; pentru obligaia de a nu intra n legtur cu anumite persoane stabilite
de instan, prevzut la art. 86
3
alin. 3 lit. d C.p.; pentru obligaia de a nu conduce nici un vehicul sau
anumite vehicule, prevzut la art. 86
3
alin. 3 lit. e C.p.; pentru obligaia de a se supune unor msuri de
control, tratament sau ngrijire, n special n scopul dezintoxicrii, prevzut la art. 86
3
alin. 3 lit. f C.p.; pentru
obligaia impus minorului de a nu frecventa anumite locuri stabilite de instan, prevzut la art. 103 alin. 3
lit. a C.p..
30
Pentru obligaia de a nu schimba domiciliul sau reedina avut ori de a nu depi limita teritorial stabilit,
prevzut la art. 86
3
alin. 3 lit. b C.p.; pentru obligaia de a nu intra n legtur cu anumite persoane stabilite de
instan, prevzut la art. 86
3
alin. 3 lit. d C.p.; pentru obligaia impus minorului de a nu intra n legtur cu
anumite persoane stabilite de instan, prevzut la art. 103 alin. 3 lit. b C.p.
31
Pentru obligaia de a se supune unor msuri de control, tratament sau ngrijire, n special n scopul
dezintoxicrii, prevzut la art. 86
3
alin. 3 lit. f C.p.
180
consilierului responsabil de caz sunt individualizate n raport cu msurile i obligaiile
impuse de ctre instan n sarcina persoanei supravegheate, dup cum urmeaz:
a. Nerespectarea msurii prevzute de art. 86
3
alin. 1 lit. a:
n cazul n care persoana supravegheat nu se prezint la ntrevederile stabilite de
ctre instan sau de ctre consilierul responsabil cu supravegherea
minorului/persoanei condamnate, regulamentul distinge dou situaii, n funcie de
obiectivitatea motivelor neprezentrii:
1. C#nd $eroana u$ra)e'heat, nu e $oate $re.enta la una dintre %nt#lnirile tabilite
din "oti)e obiecti)e
:9
(art. 26 alin. 3 din regulament). n acest caz, persoana
supravegheat trebuie s comunice acest lucru consilierului de probaiune
responsabil de caz naintea ntrevederii sau, n condiiile n care nu este posibil
acest lucru, s se prezinte la sediul Serviciului de probaiune dup maximum trei
zile de la momentul n care cauzele care au determinat imposibilitatea neprezentrii
au ncetat. mposibilitatea obiectiv de prezentare trebuie justificat de ctre
persoana supravegheat prin dovezi (care vor fi depuse la dosarul de
supraveghere).
2. C#nd ne$re.entarea $eroanei u$ra)e'heate la Ser)iciul de $roba!iune la
ter"enul 0i2at nu ete =uti0icat, de "oti)e obiecti)e (art. 26 alin. 5 i 6). Consilierul
de probaiune responsabil de caz are obligaia de a verifica dac motivele invocate
de persoana supravegheat n cazul neprezentrii sunt justificate i n cazul n care
constat lipsa de obiectivitate a motivelor, de a transmite persoanei un avertisment
scris n care i se reamintesc consecinele nclcrii msurii i se menioneaz data
urmtoarei ntrevederi. Obligaia nu este executat dac persoana supravegheat
nu se prezint la termenele fixate dup nmnarea a dou avertismente.
b. Nerespectarea obligaiei prevzute de art. 86
3
alin. 3 lit. c i a obligaiei prevzute de
art. 103 alin. 3 lit. a:
n cazul n care consilierul de probaiune constat prezena persoanei
supravegheate n locul sau n locurile a cror frecventare i-a fost interzis, i nmneaz un
avertisment scris, procednd la explicarea verbal a coninutului acestuia. Obligaia este
considerat nendeplinit atunci cnd, dup nmnarea a dou avertismente,
consilierul de probaiune constat c persoana supravegheat este sau a fost prezent n
locul sau locurile a cror frecventare i-a fost interzis.
c. Nerespectarea obligaiei prevzute de art. 86
3
alin. 3 lit. f:
n cazul obligaiei de a se supune unor msuri de control, tratament sau ngrijire, n
special n scopul dezintoxicrii, obligaia este considerat nendeplinit n situaiile n
care persoana supravegheat:
1. refuz n mod nejustificat includerea n programe de tratament derulate n
scopul dezintoxicrii;
2. ntrerupe n mod nejustificat tratamentul de dezintoxicare;
3. refuz efectuarea testelor de verificare a consumului de substane.
32
Prin motive obiective se nelege acele cauze care nu in de voina persoanei supravegheate (cu caracter
extern, extraordinar, imprevizibil), cum ar fi, spre exemplu, boala, decesul unui membru al familiei sau
calamitile. Faptul c persoana supravegheat a uitat data la care trebuia s se prezinte pentru ntrevedere
nu constituie un motiv obiectiv. De asemenea, invocarea fondurilor insuficiente pentru transportul persoanei
de la locuin la sediul serviciului de probaiune nu poate fi acceptat ca motiv obiectiv dect n condiii
excepionale.
181
Nerespectarea din culp a msurilor i obligaiilor prevzute la art. 86
3
alin. 1 i 3 din
Codul penal este urmat, n toate cazurile, de aceeai procedur, prevzut de art. 38 din
regulament, dup cum urmeaz
33
:
=> Consilierul de probaiune care constat nendeplinirea msurilor i/sau obligaiilor de
ctre persoana supravegheat ntocmete un raport care cuprinde un rezumat al
procesului de supraveghere i face meniuni cu privire la dovezile prin care se constat
nclcarea obligaiei.
=> Raportul, mpreun cu dovezile n copie vor fi naintate spre informare efului
Serviciului de probaiune care, atunci cnd consider necesar, va sesiza judectorul
delegat la compartimentul de executri penale.
=> Dac eful Serviciului de probaiune apreciaz c nu sunt ndeplinite condiiile pentru
sesizarea instanei n vederea revocrii suspendrii, respinge n scris i motivat, n
termen de 30 de zile, propunerea consilierului de probaiune.
=> Dac sunt ndeplinite condiiile pentru sesizarea instanei, eful serviciului va sesiza
judectorul delegat la compartimentul de executri penale, care va proceda potrivit legii.
Trebuie precizat i c pe durata acestei etape instana poate solicita re0erate de
e)aluare pentru persoanele supravegheate. Regulamentul, prin art. 38 alin. 4, prevede
expres c instana de judecat poate solicita Serviciului de probaiune care a exercitat
supravegherea referate dac pe perioada supravegherii persoana supravegheat
svrete o alt infraciune
34
.
Pe perioada supravegherii se poate regsi itua!ia chi"b,rii do"iciliului(
re*edin!ei au locuin!ei $eroanei u$ra)e'heate %n alt, localitate n care un alt serviciu
este competent s realizeze supravegherea.
n acest caz, n termen de trei zile lucrtoare de la data producerii acestei modificri,
trebuie s aib loc transferul cazului la serviciul respectiv, ceea ce presupune trimiterea
prin pota special a dosarului de supraveghere i ntiinarea imediat a instanei de
executare. Aceast procedur este prevzut de art. 27 alin. 4 din regulament.
Un aspect foarte important, care nu trebuie ignorat nici un moment n tot procesul de
monitorizare a evoluiei persoanei supravegheate, este motivarea permanent a
acesteia n vederea solicitrii de asisten.
C& <ncheierea u$ra)e'herii
ncheierea supravegherii reprezint n primul rnd o etap a evalurii i a concluziilor
finale n care se face analiza ntregii perioade de supraveghere i se realizeaz un bilan al
rezultatelor obinute n procesul de reabilitare social a persoanei sancionate.
n cadrul acestei etape are loc ulti"a %ntre)edere cu $eroana u$ra)e'heat,.
Este momentul n care, mpreun cu persoana supravegheat, se va revizui ntregul
proces de supraveghere, astfel nct s se identifice beneficiile, obiectivele care au fost
atinse, precum i cele care au rmas nendeplinite, astfel nct s se poat concluziona cu
privire la eficiena procesului de supraveghere.
33
n capitolul AEle"ente de dre$t" este explicat n detaliu procedura urmat n caz de nerespectare a
msurilor i obligaiilor impuse de ctre instan n sarcina persoanelor sancionate.
34
Pentru mai multe informaii referitoare la acest aspect poate fi consultat capitolul <ntoc"irea re0eratului de
e)aluareX.
182
Dac persoana sancionat a solicitat i a primit asisten din partea Serviciului de
probaiune, evaluarea va fi mai clar i mai simpl, planul de asistare fiind mult mai
specific n acest sens i oferind posibilitatea unei analize comparative ntre ceea ce s-a
stabilit iniial i ceea ce s-a obinut.
Exist i cazul n care o serie de probleme sau nevoi ale persoanei sancionate
rmn nerezolvate, iar perioada de supraveghere se ncheie, fr ca aceasta s mai
poat beneficia de serviciile ce i-au fost oferite. n aceast situaie, dac este cazul i
este posibil, este indicat s se ndrume persoana ctre serviciile sau instituiile publice
corespunztoare.
Acest moment presupune o ultim ocazie de responsabilizare a persoanei
supravegheate, care ar trebui s neleag foarte clar c, n cazul n care va comite o
nou infraciune, ansa de a primi o nou pedeaps noncustodial este redus.
Tot n cadrul ultimei etape de supraveghere trebuie ntocmit, conform art. 18 alin. 3 din
regulament, ra$ortul 0inal de u$ra)e'here. n acest raport se consemneaz modul n
care persoana condamnat sau minorul a respectat msurile de supraveghere i, dup
caz, obligaiile impuse de instan, estimarea riscului de a svri alte infraciuni,
a riscului pentru sigurana public i a riscului de sinucidere sau de autovtmare,
precum i orice alte informaii relevante referitoare la comportamentul persoanei
condamnate sau al minorului pe perioada supravegherii.
Acest raport final poate fi trimis ctre biroul de executri penale al instanei de fond,
dac se consider c aceast procedur este util.
n final au loc %nchiderea ca.ului i operarea n registrele de eviden ale
serviciului.
BIBLIO-RA1IE
Durnescu oan (coordonator), Manualul conilierului de reinte'rare ocial, *i u$ra)e'here,
Editura Themis, Craiova, 2001.
Manualul de $ractic, %n do"eniul reinte'r,rii ociale *i u$ra)e'herii, Anul , nr. 9/2004, Editura
Oscar Print, Bucureti.
Codul de $rocedur, $enal, al Ro"#niei, Ediie oficial, Editura Lumina Lex, 1997.
Canton Rob, Hancock David, Dictionar/ o0 Probation and O00ender Mana'e"ent, (Edt.), 2007.
Poledna Sorina (coordonator), Co"$orta"entul delinc)ent& 1actori de ric *i 0actori $rotecti)i&
Ra$ort de cercetare, Anul , Nr. 11/2004, Editura Didactic i Pedagogic R.A., Bucureti.
Glenn O. Gabbard, 6ratat de $ihiatrie $ihodina"ic,, Editura Trei, Bucureti, 2007.
183
Ane2a nr& 7
Unit,!ile te"atice de intere %n cadrul inter)iului
7& Anali.a in0rac!iunii
Descrierea infraciunii pentru care a fost condamnat
Contextul n care a avut loc infraciunea
Motivaia infraciunii
Antecedente penale
Condamnri anterioare
Pedepse primite anterior
Recunoaterea/nerecunoaterea faptei. Absena/prezena sentimentului de
vinoviei pentru fapta comis
Starea mental/emoional n timpul infraciunii. Rspunderea pentru propriul
comportament
Sentimente, gnduri n timpul comiterii infraciunii
Premeditarea/nepremeditarea infraciunii
Participani la comiterea infraciunii
Poziia persoanei supravegheate n grup. niiativ n comiterea faptei
nstrumente/arme utilizate n timpul infraciunii
nfluena alcoolului/drogului n raport cu infraciunea. Tipul de drog utilizat
Legtura dintre beneficiar i victim
Atitudinea fa de victim/victime nainte i dup comiterea infraciunii
Contientizarea consecinelor comiterii infraciunii
Dorina de acoperire a prejudiciului i de nlturare a consecinelor faptei
Reacii sociale la fapt
Planuri de viitor pe termen scurt i mediu i modalitile concrete prin care
intenioneaz s le pun n practic (motivaia pentru schimbare)
9& Locul de "unc,
Activiti curente
Programul de lucru
Date privind angajatorul
Relaii la locul de munc
storicul ultimelor locuri de munc
Aspiraii profesionale
Oportuniti/restricii n obinerea unui loc de munc
:& Pre',tireLeduca!ie
Studii. Pregtirea profesional n momentul actual
Situaia colar (n cazul minorilor i tinerilor)
Relaii cu colegii i profesorii. Comportamentul la coal
Locul ocupat n colectiv
Performane
Atitudinea fa de pregtirea pe care o urmeaz
Aspiraii legate de educaie
Oportuniti/restricii legate de educaie i pregtire
184
;& Acti)itatea de $etrecere a ti"$ului liber
Modalitile de petrecere a timpului liber
Programul de petrecere a timpului liber
Relaii sociale de timp liber
nterese, pasiuni
?& Situa!ia 0inanciar,
Surse de venit
Precizarea cheltuielilor. Modaliti de folosire a banilor
Datorii/pli restante
Atitudinea fa de situaia financiar
C& Locuin!a
Condiii de locuit
Relaiile cu persoanele cu care locuiete
Atitudinea fa de situaia locativ actual
J& S,n,tatea 0i.ic,
Probleme de sntate
Atitudinea fa de situaia medical
Alte informaii relevante pentru analiz
K& S,n,tate "ental,Le"o!ional,
Natura problemelor mentale/emoionale
ntensitatea problemelor/tulburrilor de comportament
Persoanele/instituiile care trateaz problemele persoanei supravegheate
Medicaia. storicul privind tratamentul
Abilitile sociale
Tensiune. Stres
Agresivitate
Conflicte
Depresie. Gnduri de sinucidere
Atitudinea fa de starea de sntate mental
I& De$enden!,
Tipul de substane consumate
Cantitate
Metodele de administrare
Frecven
storic privind consumul i contextul n care se manifest
storic al tratamentului
nstituia i/sau organizaia de specialitate n evidena creia se afl sau s-a aflat
persoana evaluat
Comportamentul i experiena comportamentului legat de consumul de droguri
7>& Rela!ii 0a"iliale *i ociale
Structura familiei
Descrierea situaiei familiale. Probleme de familie
Stilul parental. Modelul de cretere a copilului. Climatul pedagogic
Descrierea reelei sociale (rude, prieteni, alii)
Natura problemelor de relaionare
Felul n care resimte problemele de relaionare
Abiliti de comunicare
185
Ane2a nr& 9
6abel de )eri0icare
A fost primit adresa de ncredinare a supravegherii i copia de pe
hotrrea judectoreasc rmas definitiv
7& Alocarea
ca.ului
Seful serviciului a nregistrat adresa
Seful serviciului a verificat competena teritorial
Seful serviciului a desemnat un consilier de probaiune responsabil de caz
(art. 18
1
din regulament)
Consilierul responsabil de caz a deschis dosarul de supraveghere Seful
serviciului/managerul informaional/consilierul responsabil de caz a
inclus persoana supravegheat n bazele de date statistice
Consilierul responsabil de caz a
contactat persoana condamnat
9& Pre',tirea i reprezentantul legal al
$entru $ri"a acesteia cu cel puin 3 zile
%ntre)edere nainte de data primei
ntrevederi (art. 19 alin. 1 din
regulament)
Persoanei/persoanelor
contactate le-au fost transmise
informaiile referitoare la:
hotrrea judectoreasc
locul %ntre)ederii
data tabilit, $entru %ntre)edere
ora %ntre)ederii
adrea er)iciului
nu",rul de tele0on al er)iciului
nu"ele conilierului re$onabil de ca.
posibilitatea de a anuna (n prealabil i
motivat) neprezentarea la data i ora
fixat
consecinele neprezentrii
S-a avut n vedere c prima
ntrevedere cu persoana
supravegheat trebuie s aib
loc n termen de 10 zile
lucrtoare de la data
comunicrii hotrrii
judectoreti (art. 19 alin. 2 din
regulament)
Convocarea s-a realizat printr-o
comunicare scris sau
telefonic (art. 26 alin. 1 din
regulament)
Au fost colectate informaii prin:
studiul dosarului penal
solicitarea i analiza referatului de
evaluare ntocmit de ctre un alt
serviciu de probaiune (art. 19
1
alin. 3
din regulament)
consultarea altor surse
A avut loc n termen de 10 zile
lucrtoare de la data
:& Pri"a comunicrii hotrrii
%ntre)edere judectoreti (art. 19 alin. 2 din
regulament)
186
Contactul iniial cu persoana
supravegheat a cuprins:
prezentarea consilierului
descrierea rolului i responsabilitilor
consilierului (de a asigura
supravegherea i de a ajuta persoana
supravegheat n procesul de
schimbare a comportamentului)
stabilirea responsabilitilor persoanei
supravegheate (faptul c este
rspunztoare de propriul
comportament i de msura i felul n
care respect cerinele legii i ale
hotrrii judectoreti)
Consilierul responsabil de caz a
prezentat procesul-verbal, iar
persoana supravegheat i
reprezentantul legal al acesteia a
luat cunotin de urmtoarele
aspecte (art. 19 din
regulament):
scopul supravegherii
obiectivele supravegherii
modul de desfurare al supravegherii
msurile impuse de ctre instan i
consecinele respectrii i nerespectrii lor
obligaia respectrii normelor de conduit
posibilitatea de a formula plngere la
eful serviciului
posibilitatea de a solicita asisten i
consiliere din partea serviciului
S-a realizat evaluarea situaiei
persoanei supravegheate prin:
desfurarea interviului
analiza tuturor celorlalte informaii
disponibile
consemnarea informaiilor n fia de
evaluare (art. 19
1
alin. 6 din regulament)
Au fost solicitate actele
necesare pentru supraveghere
(art. 27 alin. 3, art. 28 alin. 2,
art. 29 alin. 3 i art. 33 alin. 1
din regulament) referitoare la:
situaia locativ
situaia financiar
locul de munc
persoanele aflate n ngrijirea sa sau n
ngrijirea crora se afl
alte acte care s dovedeasc cele
declarate, dup caz
A fost stabilit i comunicat
data urmtoarei ntrevederi (art.
19
1
alin. 7 din regulament)
a. la prima ntrevedere: consilierul responsabil de caz va
rentiina persoana supravegheat, n
<n ca.ul scris sau telefonic, pentru a stabili data,
ne$re.ent,rii ora i locul unei noi ntrevederi
$eroanei persoanei supravegheate i se va atrage
u$ra)e'heate atenia cu privire la potenialele
consecine ale neprezentrii
b. la a doua convocare: consilierul responsabil de caz va
investiga motivele neprezentrii i va
strnge dovezi cu privire la
imposibilitatea nceperii efective a
supravegherii
consilierul va ntiina eful serviciului n
cazul n care se constat c, din motive
obiective, msurile sau obligaiile
impuse de ctre instan nu pot fi puse
n executare temporar sau definitiv (art.
17
1
din regulament)
187
eful serviciului va sesiza motivat
judectorul delegat cu executarea n
vederea lurii msurilor legale
1. n cazul n care instana de
judecat a fixat 0rec)en!a
;& <ntoc"irea *i %ntre)ederilor la un inter)al "ai
%n"#narea "are de :> .ile:
$lanului de planul de supraveghere a fost
u$ra)e'here redactat, explicat i nmnat la
prima ntrevedere
2. n cazul n care instana de
judecat a fixat 0rec)en!a
%ntre)ederilor la un inter)al "ai
"ic de :> .ile sau a lsat
frecvena ntrevederilor la
latitudinea consilierului:
planul de supraveghere s-a
redactat, explicat i nmnat la
a doua ntrevedere
Au fost respectate cerinele de
coninut ale planului referitoare
la:
ntroducere - completarea formularului
tipizat prezentat ca anex la regulament
Msurile i, dup caz, obligaiile impuse
de instana de judecat i mijloacele
utilizate pentru asigurarea ndeplinirii lor
Nevoile criminogene i sociale ale
persoanei condamnate/minorului i
obiectivele stabilite n vederea
diminurii acestora
Riscul svririi din nou a unor
infraciuni/riscul de a pune n pericol
sigurana public i riscul de sinucidere
sau autovtmare
Metodele de intervenie propuse n
vederea soluionrii nevoilor identificate
i diminurii riscului
Data, locul i frecvena ntrevederilor
dintre consilierul de probaiune i
persoana condamnat/minor pe
perioada supravegherii
Au fost respectate urmtoarele
cerine de form (art. 23 din
regulament alin. 1, 2, 4):
antetul Serviciului de probaiune pe
colul stnga-sus al primei pagini
tampila Serviciului de probaiune i
semntura consilierului responsabil de
caz n colul dreapta-jos
prezentarea pe scurt, ntr-o form
narativ, a coninutului capitolelor
planului de supraveghere (cu excepia
datelor introductive) i evitarea
termenelor de specialitate sau a unor
exprimri care ar face dificil
nelegerea coninutului acestuia
Au fost respectate elementele solicitarea autoritilor competente
de procedur privind: pentru desemnarea unor specialiti n
vederea ntocmirii i derulrii planului de
supraveghere (art. 20 din regulament)
188
prezentarea i explicarea planului de
supraveghere de ctre consilierul
responsabil de caz
semnarea sa de ctre persoana
supravegheat i, dup caz, de
reprezentantul legal al acesteia
nmnarea unei copii persoanei
supravegheate i, dup caz,
reprezentantului legal al acesteia (art.
21 alin. 3 din regulament)
La fiecare ntrevedere de
supraveghere:
?&
Monitori.area
*i e)aluarea
$roceului de
u$ra)e'here
persoana supravegheat este ntrebat
despre:
modul n care respect msurile i
execut obligaiile stabilite de ctre
instan
modificrile aprute n situaia sa
comportamentul n familie i comunitate
au fost solicitate dovezi pentru
modificrile aprute, atunci cnd este
cazul (art. 27 alin. 2 din regulament)
persoana supravegheat a fost
informat de msura n care obiectivele
planului de supraveghere sunt aduse la
ndeplinire (art. 26 alin. 3 din
regulament)
au fost consemnate informaiile obinute
n cadrul ntrevederii
n final, a fost planificat urmtoarea
ntrevedere
S-a revizuit planul de
supraveghere, prin anexe, n
cazul n care s-a constatat
existena unor modificri
semnificative n situaia
persoanei supravegheate care
impun noi obiective i metode
de intervenie, care influeneaz
riscul sau care necesit
modificarea frecvenei
ntrevederilor (art. 21 alin. 5 i 6
din regulament)
A fost verificat modul n care
persoana supravegheat a
respectat msurile/obligaiile
impuse de instan, lucru ce s-a
realizat, dup caz, prin:
solicitarea i oferirea de informaii i
dovezi pentru situaia persoanei
supravegheate (situaie locativ, situaie
financiar, locul de munc, persoanele
aflate n ngrijirea sa ori persoanele n
ngrijirea crora aceasta se afl etc.),
conform art. 29 alin. 2, art. 33 alin. 1 din
regulament;
verificarea periodic a respectrii
obligaiei de a urma cursurile de
nvmnt sau calificare, conform art.
32 alin. 2 i alin. 3 din regulament;
meninerea unei legturi cu persoane
sau instituii publice (ex. membri ai
familiei, Poliia, Primria, Administraia
189
Financiar, unitatea la care minorul i
desfoar munca neremunerat n
folosul comunitii .a.) care pot sesiza
orice modificare aprut n situaia
acestora (art. 33 alin. 2, art. 34 alin. 2,
art. 35 alin. 1, art. 36 alin. 2, art. 37 alin.
2, art. 40 alin. 2 .a. din regulament);
efectuarea de controale inopinate la
domiciliul sau reedina persoanei
supravegheate, pentru a constata
starea de fapt, conform art. 33 alin. 3,
art. 35 alin. 2 din regulament i art. 41
alin. 2 din regulament;
ncheierea de protocoale cu uniti
sanitare, instituii, organizaii i
specialiti, prin care s se reglementeze
proceduri concrete de colaborare, n
cazul n care persoana condamnat
este obligat s se supun unor msuri
de control, tratament sau ngrijire, n
special n scopul dezintoxicrii, conform
art. 37 alin. 3 din regulament.
n cazul n care s-a constatat
nerespectarea msurilor sau
neexecutarea obligaiilor
impuse de instan, dup caz,
s-a procedat la:
solicitarea de dovezi justificative pentru
imposibilitatea obiectiv de prezentare la
ntrevederea/ntrevederile de
supraveghere
verificarea motivelor invocate de
persoana supravegheat n cazul
neprezentrii la
ntrevederea/ntrevederile de
supraveghere
transmiterea unui avertisment scris
persoanei supravegheate prin care i se
reamintesc consecinele nclcrii
msurii i/sau neexecutrii obligaiei0
35

ntocmirea unui raport care cuprinde un
rezumat al procesului de supraveghere
i care face meniuni cu privire la
dovezile prin care se constat
nclcarea obligaiei
36
transmiterea raportului ntocmit,
mpreun cu dovezile n copie, efului
Serviciului de probaiune
respingerea propunerii consilierului de
probaiune, n scris i motivat, n termen
de 30 de zile, dac eful Serviciului de
probaiune apreciaz c nu sunt
ndeplinite condiiile pentru sesizarea
instanei n vederea revocrii
suspendrii
35
Pentru msura prevzut de art. 86
3
alin. 1 lit. a, pentru msura prevzut de art. 86
3
alin. 3 lit. c i pentru
obligaia prevzut de art. 103 alin. 3 lit. a.
36
Numai pentru nclcarea obligaiei din culp.
190
sesizarea judectorului delegat la
compartimentul de executri penale,
dac sunt ndeplinite condiiile pentru
sesizarea instanei
37
S-au ntocmit referatele de
evaluare pentru persoanele
supravegheate la solicitarea
instanei (art. 38 alin. 4 din
regulament)
A fost transferat cazul atunci
cnd persoana supravegheat
i-a schimbat domiciliul,
reedina sau locuina n alt
localitate n care un alt serviciu
este competent s realizeze
supravegherea
A fost ntiinat imediat
instana de executare despre
transfer (art. 27 alin. 4 din
regulament)
A avut loc ultima ntrevedere cu
persoana supravegheat, caz n
care s-a realizat :
revizuirea, mpreun cu persoana
supravegheat, a ntregului proces de
supraveghere i identificare a
beneficiilor, a obiectivelor care au fost
atinse, precum i a celor care au rmas
nendeplinite
dac a fost cazul i a fost posibil,
ndrumarea persoanei supravegheate
ctre alte servicii sau instituii publice
responsabilizarea persoanei
supravegheate fa de consecinele
comiterii unei noi infraciuni
S-a ntocmit raportul final de
supraveghere care cuprinde
C& <ncheierea (art.18 alin.3 din regulament):
u$ra)e'herii
modul n care persoana supravegheat
a respectat msurile de supraveghere
i, dup caz, obligaiile impuse de
instan
estimarea riscului de a svri alte
infraciuni, a riscului pentru sigurana
public i a riscului de sinucidere sau
de autovtmare
orice alte informaii relevante referitoare
la comportamentul persoanei
supravegheate pe perioada termenului de
ncercare
A fost nchis cazul
A avut loc operarea n registrele
de eviden ale serviciului
Dosarul de supraveghere a fost
arhivat
37
Responsabilitate ce revine efului de serviciu.
191
Aitarea $eroanelor conda"nate
Ra"ona -hedeon
Dalina -ro.a
Introducere
Capitolul de fa i propune prezentarea unor aspecte eseniale din practica
asistenei i consilierii persoanelor condamnate n cadrul serviciilor de probaiune.
Complexitatea activitii de asisten i consiliere nu poate fi cuprins ntre copertele
unei publicaii, oricare ar fi factura ei i orict de generoase ar fi inteniile autorilor.
nformaia prezentat are doar rolul unui instrument de orientare, nu poate rspunde
tuturor ntrebrilor i ateptrilor, dar atinge subiecte eseniale privind activitatea de
asisten i consiliere, poate strni interesul, poate alimenta motivaia, poate lrgi
cmpul de reflectare asupra problemelor sau cmpul de descoperire a soluiilor. Altfel
spus, materialul nu reprezint o reet care s garanteze eficiena activitii de asisten
i consiliere, ci mai degrab o hart care relev deopotriv frumuseea i pericolul unor
forme de relief, fr s interzic accesul nici la frumuseea, nici la riscurile profesiei de
explorator. Mesajul acestui capitol este unul foarte concis: XPentru a 0i e2$loratorul
naturii *i reurelor o"ului din 0a!a ta( trebuie , ai cura=ul de a+!i e2$lora $ro$ria natur,
*i $ro$riile reure& O e2$lorare %n care recunoa*terea li"itelor $eronale ete un
$rea"bul al 0id,rii acetora&B
Dei fiecare capitol abordeaz o tem specific (ex. "referatul de evaluare,
"supravegherea, "consilierea, "tulburrile mentale, "consumul de alcool i droguri
etc.), s-ar putea ca cititorii s constate c anumite elemente de coninut se repet. Acest
aspect reflect o redundan intenionat, n dorina ntririi, prin repetiie, a unor
principii fundamentale pentru activitatea de probaiune, care i gsesc aplicabilitatea n
egal msur n fiecare din ariile specifice de intervenie: evaluarea, supravegherea,
asistena i consilierea.
Un chestionar realizat n anul 2003 cu ocazia unui curs de formare n rndul
consilierilor de probaiune relev, prin rspunsurile obinute, c "asistena i consilierea
constituie un domeniu al probaiunii nc nesigur pentru muli consilieri, dei toate
serviciile acord asisten i consiliere persoanelor aflate n evidena lor. Dificultatea
colegilor de a evalua activitatea de asisten i consiliere derulat pn n prezent este
generat de lipsa unor instrumente acreditate, specifice acestui tip de sarcin. Din
analiza rspunsurilor la chestionarul aplicat rezulta c numrul persoanelor asistate
variau de la 2 la 65 per serviciu, cuprinznd toate categoriile eligibile (persoane
supravegheate n comunitate, persoane condamnate la pedeapsa nchisorii, minori fa
de care s-a dispus msura educativ a internrii ntr-un centru de reeducare, persoane
graiate). Rezultatele chestionarului contureaz urmtoarele 12 puncte de nvare
192
solicitate de consilieri cu privire la domeniul asistenei i consilierii n cadrul serviciilor de
probaiune:
a. Accesarea resurselor necesare asistenei i consilierii
b. Alegerea metodelor i tehnicilor de asistare i consiliere
c. Evaluarea eficienei activitii de asistare i consiliere
d. mplementarea planului de intervenie/asistare
e. Evaluarea motivaiei pentru schimbare
f. Evaluarea nevoilor n activitatea de asistare i consiliere
g. Stabilirea obiectivelor n activitatea de asistare
h. ntocmirea planului de aciune
i. Evaluarea eligibilitii beneficiarului pentru includerea ntr-un program de consiliere
j. mplicarea, responsabilizarea beneficiarului fa de activitatea de asistare
k. Evaluarea riscului
l. Consemnarea informaiilor
Analiza rezultatelor chestionarului de evaluare iniial ne-au ajutat s avem un punct
de plecare, n sensul c ne-au permis cunoaterea prealabil a punctelor de nvare
dorite de ctre consilierii de probaiune.
Punctele de %n),!are o0erite de acet 'hid pot fi asemnate cu o legtur de chei
puse la ndemna consilierilor. Ei vor fi cei care, n funcie de motivaia i contextul n
care vor desfura activitatea de asisten i consiliere, vor deschide cu aceste chei
porile cunoaterii teoretice sau experieniale. Cuvintele-cheie oferite de noi sunt:
de.)oltare $eronal,( concreti.at, %n: cunotine, abiliti i atitudini necesare n
activitatea de asisten i consiliere; autoevaluarea dificultilor personale; capcanele
activitii de asisten i consiliere;
$roceul de aiten!, *i coniliere( cu accent $e: investigare (rol, importan,
coninut); intervenie; planul de asisten i consiliere (structur, coninut, form);
$rocedura acti)it,!ii de aiten!, *i coniliere( cu re0erire la: reglementrile
normative ale asistenei i consilierii; termenele regularizate de lege; documentele
procedurale de nregistrare a datelor (n interiorul Serviciului de probaiune, precum i
ntre serviciile de probaiune i partenerii si comunitari).
De.)oltarea $eronal, a conilierului de $roba!iune *i rolul ei %n acti)itatea de
aiten!, *i coniliere
7& Ce %nea"n, aiten!a *i conilierea %n er)iciile de $roba!iune
Asocierea celor doi termeni aiten!a i conilierea n practica i metodologia
serviciilor de probaiune are o explicaie pur tehnic n intenia de a mbina intervenia
psihologic (centrat pe nevoile persoanei) cu cea social (integrarea n comunitate a
persoanei, repunerea ei n reeaua social).
Definirea separat a celor doi termeni atrage atenia asupra diferenelor ntre doi
termeni, consacrai mpreun n cadrul normativ.
Aitarea este un demers specializat de acordare de ajutor de ctre o persoan
specializat unei alte persoane aflate n imposibilitatea momentan sau permanent de a-
i rezolva problemele, prin facilitarea accesului la resursele comunitii.
193
Conilierea este o metod care, prin utilizarea optim a relaiei interpersonale
Xconilier+client
7
B faciliteaz cunoaterea, dezvoltarea, acceptarea emoional,
maturizarea i mobilizarea optim a resurselor personale n vederea formulrii i
rezolvrii unor probleme specifice i lurii unor decizii. Relaiile de consiliere variaz n
funcie de cererea de ajutor i, astfel, pot fi centrate pe formularea i rezolvarea unor
probleme specifice, luarea de decizii, controlul strilor de criz, mbuntirea relaiilor
cu ceilali, meninerea unor schimbri comportamentale, cognitive, afective etc.
Asistarea se constituie ntr-un proces de ntrajutorare profesional care se
realizeaz prin o serie de metode i tehnici, dintre care enumerm: consilierea,
medierea, consultana, psihoterapia. Toate aceste intervenii contureaz domeniul
asistrii. Simplificnd lucrurile, considerm c relaia potrivit ntre cele dou concepte
este cea de 'en+$ecie( n sensul c noiunea de consiliere este specie n cadrul
noiunii gen-asistare. Preluarea (puin forat) n textul Le'ii 79IL9>>9 $ri)ind a$robarea
O- I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de reinte'rare ocial, a
in0ractorilor a ambilor termeni n formula "aitare *i coniliereB poate fi interpretat din
prisma inteniei de a altura activitatea de dezvoltare a particularitilor personale i de
mobilizare a resurselor interne, prin activitatea de consiliere, cu cea de facilitare a
relaionrii cu mediul i creterea accesului la resursele comunitii asigurate, n special
prin activitatea de asistare. Nu e potrivit s vorbeti de asistare, de dezvoltarea
relaionrii cu mediul, fr s ii cont de particularitile personale, dup cum nu este
potrivit nici s consiliezi fr s analizezi influenele sociale.
Subliniind utilitatea interveniei n cadrul serviciilor de probaiune, din prisma stabilirii
echilibrului ntre funcia de control i cea de sprijin, activitatea de asistare i consiliere este
esenial n ndeplinirea scopului probaiunii.
Pentru ca interveniile de asisten i consiliere s convearg spre aceeai finalitate i
n acelai timp s satisfac raportul optim "cost/eficien, ele trebuie s fie ghidate de
principiile de eficien ale oricrei intervenii din domeniul specific la care ne referim.
Aceste principii de eficien, cu valabilitatea deja verificat, sunt:
aF Princi$iul ne)oii cri"ino'ene: XPro'ra"ele de inter)en!ie au inter)en!iile care
!intec 0actorii %n le',tur, direct, cu in0rac!iunea au o $robabilitate "ai "are de
e0icien!,B
bF Princi$iul ricului: XIntenitatea *i durata inter)en!iei trebuie , 0ie direct corelate
cu ni)elul ricului8 at0el( $entru un ric crecut( e i"$un $ro'ra"e de intenitate
crecut, *i durat, "ai lun',BZ
cF Princi$iul re$oni)it,!ii: XE0icien!a $ro'ra"elor de inter)en!ieLinter)en!iilor care
core$und tilului de %n),!are al clientului *i al conilierului ete direct $ro$or!ional,
cu an'a=area clientului ca $artici$ant acti) X
dF Princi$iul inte'rit,!ii: XInter)en!ia trebuie , 0ie ri'uro condu, *i 0urni.at,(
re$ect#ndu+e coeren!a: intr,ri Ereure u"ane( "ateriale( 0inanciare( de
ti"$FL$roceLie*iri Ere.ultate i"ediate( i"$actF( $recu" *i coeren!a teorieLdei'nB
Pe de alt parte, orice proces de nvare este condiionat (ca vitez, coninut i
finalitate) de factori interni i factori externi. Plecnd de la premisele c Xaiten!a *i
conilierea re$re.int, un $roce de %n),!areB i c X$roceul de %n),!are ete in0luen!at
1
Avnd n vedere specificul activitii de asistare n cadrul Serviciului de probaiune, vom folosi n text
termenul de beneficiar, persoan asistat, asistat.
194
de 0actori interni *i e2terni clientuluiB, e util s inem cont de aceti factori n ghidarea
procesului de intervenie. Consilierul de probaiune trebuie s fie contient n munca sa
de persistena factorilor interni (de ex.: vrsta, sexul, nivelul instruciei, stilul de
nvare, principiile de via, motivaia de schimbare) i de inevitabilitatea factorilor
externi (anturajul, reeaua de suport social, serviciile sociale, puterea exemplului, agenii
schimbrii, persoane, organizaii).
FACTOR NTERN
START FNAL
O persoan o persoan abilitat
cu probleme i nevoi s se descurce cu
propriile probleme i nevoi
diminuarea problemei
diminuarea ansei de recidiv
FACTOR EXTERN
n concluzie, apreciem c activitatea de asisten i consiliere n cadrul unui serviciu de
probaiune are ca deziderat redarea unei persoane care a svrit infraciuni
comunitii din care face parte, ntr-o form care s garanteze sigurana acelei persoane i
a acelei comuniti.
9& Pro0ilul conilierului de $roba!iune
Trebuie s posede consilierul de probaiune un anumit tip de personalitate sau un
set de caliti excepionale pentru a putea realiza o intervenie eficient? at o ntrebare la
care, cu siguran, muli dintre noi am reflectat. Dei, aparent, profesia de consilier de
probaiune nu necesit caliti excepionale sau un talent special, activitatea de
asisten i consiliere a persoanelor condamnate presupune, totui, nite atribute ale
consilierului (capacitatea empatic, autenticitatea, o concepie pozitiv i liberal despre
om) i cel puin dou calit,!i een!iale (maturitatea emoional i nelegerea de sine)
fr de care aceast activitate nu ar fi eficient.
Ca$acitatea e"$atic,& Un proverb persan spune: XS, nu =udeci niciodat, "erul
cui)a %nainte de a+i %nc,l!a $anto0iiB& Plecnd de la plasticitatea acestei imagini, am
putea defini empatia ca fiind capacitatea cuiva de a se pune n locul altuia i de a vedea
lumea aa cum o vede acela. Astfel, rolul consilierului de probaiune este de a capta i
de a reflecta la semnificaia personal a cuvintelor persoanei pe care o asist i o
consiliaz. n cadrul acestui proces, consilierul va trebui s fac abstracie de propriile
sale valori, sentimente i nevoi i s se abin s aplice criteriile care, n mod normal,
fac parte din viaa sa personal. n viaa practic, orice situaie social ne d ocazia de
a observa cine este dotat cu aceast sensibilitate social i cine nu. Cel care este
receptiv la reaciile celorlali, care recunoate cnd cineva este nefericit, care sesizeaz
nuanele subtile ce relev calitatea raporturilor dintre prini i copii sau soi, aceast
persoan are ceea ce trebuie pentru a se angaja n relaia profesional de consiliere.
Autenticitatea au acordul intern& Autenticitatea se refer la nelegerea de sine,
la perceperea experienei ntr-o manier asertiv. Astfel, cu ct consilierul de probaiune
este mai puin subiectul anxietii, cu att el este capabil s se neleag mai bine. Cu
195
ct se nelege mai bine pe sine, cu att este mai n msur s ating acordul intern.
Rezult, deci, c att autenticitatea, ct i empatia nu se refer la simple forme de
comportament, ci la personalitatea nsi, aa cum se exprim ea n aciune. Consilierul
de probaiune nu se poate manifesta ca *i cu" ar i"!iB ceea ce-i spune persoana din
faa sa, ca i cum s-ar pune de acord cu acesta, ca i cum s-ar abine s judece sau ca
i cum ar accepta-o aa cum este, ci chiar , i"t,B, s se pun de acord, s se abin
s judece, s accepte persoana aa cum este. Autenticitatea nseamn congruena
dintre gndurile, tririle i manifestrile exterioare ale consilierului, congruen relevat
n maniera constant de abordare a relaiei profesionale cu persoana condamnat.
Dac un consilier nu va fi autentic, i va fi greu, dac nu imposibil, s menin aceeai
atitudine pe tot parcursul procesului de asisten i consiliere. Atitudinea inautentic
este perceput la nivel subcontient de ctre client i altereaz, cu siguran, procesul
n sine, aducnd deservicii clientului i disconfort consilierului.
Conce$!ia $o.iti), *i liberal, de$re o" *i rela!iile interu"ane& Sistemul de
concepii al unei persoane se refer la modul de a gndi i reaciona nrdcinat n
personalitatea sa. Dificultatea de reorganizare a unui sistem de atitudini i valori care s-
a dezvoltat n cursul anilor este incontestabil, ns nu este sinonim cu imposibilitatea.
Concepiile liberale i umaniste se asimileaz n timp, iar o schimbare n acest sens
presupune un efort susinut de introspecie i reflecie, precum i numeroase ncercri i
erori. Cnd ns acest proces este alimentat de un efort contient, asimilarea acestor
valori se face mai rapid. Se poate spune c cei care reuesc n procesul de asisten i
consiliere sunt aceia care i-au nsuit aceste atitudini pozitive despre om i relaiile
interumane.
Maturitatea e"o!ional,& Maturitatea emoional este deosebit de important pentru
exercitarea profesiei de consilier de probaiune i, prin excelen, pentru desfurarea
activitii de asisten i consiliere. Capacitatea de a participa la procesul de schimbare a
unei alte persoane, fr a fi tentat de a modela aceast schimbare dup propria imagine,
este n strns legtur cu aceast maturitate emoional. Cu alte cuvinte, aceast
calitate reprezint acea capacitate de a servi %ntotdeauna ca rezonator i amplificator la
eforturile de redresare ale clientului, uneori ca un ghid sau model, i niciodat, ca
judector. Maturitatea emoional presupune securitate intern. Acest lucru permite
consilierului s pstreze senintatea (egalitatea dispoziiei) n faa oscilaiilor inevitabile
ale atitudinii persoanei condamnate. n acest fel, consilierul nu se va lsa derutat i
tulburat de anumite detalii descrise de client. Consilierul trebuie, de asemenea, s fac
fa acelor perioade sterile, cnd aciunile sale par s nu produc nici un efect n
atitudinea i comportamentul clientului. Pe de alt parte, consilierul trebuie s fac fa
adulaiei al crei obiect este uneori. Fr un grad ridicat de securitate interioar, consilierul
de probaiune nu va fi capabil s nfrunte o asemenea varietate de situaii ncrcate de
emoie, la care este supus, meninndu-i, n acelai timp, eficacitatea i integritatea
afectiv. Totui consilierul nu trebuie s rmn indiferent la sentimentele pozitive pe care
clientul i le dovedete, ci s ncerce, n timp, s-l fac pe client s diminueze aceast
apreciere i s se simt din ce n ce mai autonom.
<n!ele'erea de ine& Se spune c intru"entul $rinci$al al conilierului ete $ro$ria
a $eronalitate. Cel care se implic n activitatea de asisten i consiliere trebuie s
cunoasc foarte bine instrumentul cu care lucreaz, adic propria persoan - cu
potenialul i limitele sale. nelegerea de sine reprezint un atribut esenial al
consilierului. Aceast nelegere nu presupune o simpl imagine intelectual a propriului
eu, ci, mai degrab, o cunoatere a eului aa cum acioneaz n fiecare moment, Ao
dechidere contant, la e2$erien!,B& Consilierul trebuie s fie deschis la propria
experien i total eliberat de manevre defensive.
196
n esen, relaia profesional "consilier-asistat, care apare i se dezvolt n cadrul
procesului de asisten i consiliere, poate fi sintetizat astfel: consilierul trebuie s fie
capabil de autenticitate, transparen, atitudine clduroas i sentimente pozitive vizavi
de client. Vznd lumea i eul beneficiarului asistat, aa cum le vede el nsui,
consilierul l va ajuta pe acesta s vad i acele aspecte pe care refuzase s le vad
sau s le recunoasc nainte. Astfel, beneficiarul va evolua gradual ctre tipul de
persoan care dorete s fie, se va actualiza ca fiin unic i autonom, acionnd,
ulterior, ntr-o manier caracteristic propriei persoane, devenind o persoan matur,
capabil s-i abordeze propria via i s rezolve problemele cu care se confrunt.
:& Ca$canele acti)it,!ii de aiten!, *i coniliere
Ca instrument primordial al activitii de asisten i consiliere, consilierul de
probaiune are propriile caliti i defecte, propriile bagaje sociale (experiene,
circumstane) i propriile caracteristici (comportamente, atitudini, stil). Atestarea oficial,
universitar, este necesar dar nu i suficient pentru ca o persoan care ntrunete
condiiile prevzute de lege s se simt n largul su n exerciiul acestei profesii,
realiznd asistarea unei persoane aflate n nevoi. Adevrata larghee a manifestrilor, n
plan profesional, este dat de motivaia real a persoanei care mbrac haina juridic i
moral a acestei profesii. Largheea devine elegan atunci cnd motivaia este
canalizat spre pregtirea profesional continu.
Un prim pas n contientizarea capcanelor activitii de asisten i consiliere este
contientizarea propriilor limite, temeri. Ca orice instrument ale crui caracteristici -
orict de performante - sunt pasibile la un moment dat de uzur (mai cu seam n
situaia utilizrii necorespunztoare), instrumentul de lucru al consilierului - adic
propria sa personalitate - trebuie ngrijit i mbuntit n permanen. Pentru a ti ce
parametru funcional al su trebuie mbuntit, un consilier are nevoie n prealabil de
sinceritatea de a recunoate ce anume "nu merge n funcionalitatea sa profesional
sau unde anume ntmpin dificulti. Cnd un consilier i contientizeaz capcanele,
lucreaz la ele, le poate depi. Recunoaterea lor necesit exerciii succesive de
autoanaliz i o mare disponibilitate spre reflectare. Efortul funcionrii la parametrii
ridicai merit a fi depus i timpul necesar descoperirii capcanelor (viciilor de
funcionare) merit consumat, ntruct numai atunci cnd devii un "instrument bun, poi
face o activitate de asisten i consiliere adecvat.
E2e"$li0ic," o erie de ca$cane $eronale identi0icate de c,tre conilieri %n cadrul
acti)it,!ilor anterioare de trainin':
7& AE"$ati.e. $rea $uternic cu "inorii care au $arcur e2$erien!a deten!iei\B
9& ANu $ot lucra cu )iolatori\B
:& AAtunci c#nd un client $l#n'e E$entru c, $arcur'e o e2$erien!, ne0ericit,F( %"i
)ine *i "ie , $l#n'\B
;& AM, ener)ea., c#nd un client continu, , "int,( du$, ce i+a" ar,tat c, *tiu care
ete ade),rul8 nu+"i $ot acunde aceat, ener)are 0a!, de el&&&B
?& AM, i"t )ino)at c, nu $ot 0ace "ai "ult( c, nu $ot re.ol)a toate $roble"ele cu
care clientul )ine %n$re "ine\B
6. AE2it, clien!i care ", 0ac , ", i"t )ino)at $entru e*ecul lor( de*i a" con*tiin!a
0a$tului c, eu a" de$u toate dili'en!ele neceare %n )ederea ucceului\B
197
Odat gestionate propriile temeri ale consilierului de probaiune, n activitatea de
asisten i consiliere, trebuie abordate cu precauie i pricepere capcanele generale ale
activitii de asisten sau a momentelor dificile generate de beneficiari.
Ca practicieni n acest domeniu trebuie s inem cont, n primul rnd, de capcana
fundamental a ntrajutorrii: "E mai uor s oferi un pete cuiva nfometat, dect s-l
nvei s pescuiasc. Menirea consilierului de probaiune nu este aceea de a oferi
pete, ci de a asista persoana n procesul de nvare a pescuitului, iar produsul final al
unui proces de asisten i consiliere eficient nu este o persoan care i-a potolit
foamea cu un pete, ci o persoan abilitat s pescuiasc.
Beneficiarul activitii de asisten i consiliere este o persoan cu probleme de
adaptare social, cu nevoi a cror acoperire nu a fost posibil prin efort personal, sau
chiar de specialitate.
Exist momente, dar i tipuri de beneficiari care necesit o atenie deosebit n
activitatea de asisten i consiliere, deoarece prin comportamentul lor doresc s
influeneze, s manipuleze consilierul. Este important s fim contieni de ca$canele pe
care ni le ntind persoanele aflate n eviden i, de asemenea, de punctele noastre
slabe, care ne fac victimele acestora:
A\ $oate ar trebui , ", inucid\B - beneficiarul asistrii se prezint ca victim,
are nevoie de ajutor, plnge, spune poveti triste, pentru a te face s crezi c nu te poi
atepta la nimic de la el i trebuie s faci tu totul.
Atu *tii "ai bine( tu e*ti $ro0eionitul( e*ti 0oarte bun\B - persoana asistat te
complimenteaz exagerat, te laud pentru a te responsabiliza.
Anu ", a=u!iB - asistatul te face responsabil, se ateapt ca tu s faci totul, el nu
investete nimic n procesul de schimbare.
Anu $o!i %n!ele'e( nu i"!i durerea( nu *tii ce 'reu e\B - beneficiarul vrea s ajungi
la concluzia c nu-l poi ajuta, determinndu-te s faci eforturi mai mari dect este
necesar.
Anoi *ti" "ai bineB - persoana asistat folosete pluralul, invocnd o alian cu tine
(se consider aliatul tu, te face aliatul lui) n rezolvarea problemelor lui, n care, de fapt,
sunt implicate i alte persoane.
Atu e*ti $ri"ul care ", %n!ele'e\B - majoritatea beneficiarilor sunt sinceri ntr-o
astfel de afirmaie, ns unii o fac doar din dorina de a obine avantaje, de a nu fi
criticai.
A"+ai 0or!at , 0ur din nou( $entru c, nu "+ai a=utatB - beneficiarul te face
responsabil pentru comportamentul lui i pentru ntregul proces.
X)rei , ", ter"ini( ata )rei( nuQB + persoana ncearc s fie agresiv prin limbaj
verbal i nonverbal, pentru c, dac te sperie, nu mai eti critic.
nu ai %ncredere %n "ineB( Anu+!i $a, de "ineB( Adac, nu ai %ncredere %n "ine( "ai
bine ne o$ri"B - asistatul te face s demonstrezi contrariul, s i dai foarte mult
libertate, s te implici mai mult dect este nevoie.
Xa* )rea , dicut *i a",nuntul ,ta cu tine\B - beneficiarul care insist, face
presiuni, abuzeaz de timp, pentru a te convinge s rezolvi tu problemele n locul lui.
A, nu $ui c, !ie nu !i +a %nt#"$lat... - persoana asistat pune ntrebri sau
ncearc s mute atenia spre viaa personal a consilierului.
198
Contientizarea acestor dificulti asigur programarea eforturilor, a resurselor
personale i ale serviciului, construirea unor strategii de a face fa situaiilor dificile
ntlnite n activitatea de asisten i consiliere. Aceste strategii fac apel la stpnirea de
sine, echilibru emoional, exersatele abiliti specifice ascultrii active i, nu n
ultimul rnd, la clarificarea rolurilor n procesul de intervenie.
Proceul de aiten!, *i coniliere
Procesul de asisten i consiliere demareaz la cererea persoanei aflate n
evidena unei instituii i se finalizeaz n mod normal n momentul atingerii obiectivelor
planului de asistare (existnd i situaiile excepionale cnd acest proces nceteaz
nainte de atingerea obiectivelor, fie la cererea asistatului, fie la iniiativa consilierului ca
urmare a nerespectrii condiiilor asistrii stabilite de comun acord). Un rol important l are
automotivarea persoanei sau ajutorul de specialitate n vederea contientizrii
problemelor i solicitarea de sprijin n depirea acestora.
Procesul de asistare, n general, are o desfurare n timp, sub forma a patru stadii:
1. Construirea relaiei "consilier-asistat,
2. nvestigarea,
3. Elaborarea i implementarea planului de aciune/intervenie
4. Evaluarea eficienei interveniei.
ntruct primul i ultimul stadiu reprezint aspecte general valabile i utilizeaz
principii omniprezente n toate dimensiunile de intervenie i asistare, vom insista n
acest capitol doar asupra celor dou stadii care particularizeaz activitatea de asisten
i consiliere, i anume: in)eti'area i $lanul de ac!iuneLinter)en!ie (denumit n domeniu
$lan de aitare).
Planurile de aciune identific paii specifici care trebuie urmai n vederea atingerii
scopurilor i obiectivelor stabilite n procesul de schimbare. Pot fi apreciai chiar
indicatorii de performan pentru fiecare scop sau obiectiv. Stabilirea indicatorilor
reprezint primul pas al procesului de evaluare, de control al modului de atingere a
obiectivelor stabilite; al doilea pas l reprezint msurarea rezultatelor reale i
compararea lor cu rezultatele planificate; cel de-al treilea pas al procesului de control l
reprezint evaluarea cauzelor apariiei eventualelor discrepane dintre rezultatele
planificate i cele obinute (aceste discrepane pot fi att pozitive, ct i negative, i
trebuie incluse n procesul de feedback). Pasul final este acela de a lua msuri de
corectare prin modificarea obiectivelor i schimbarea planului, ceea ce i repoziioneaz
pe consilier i beneficiar la nceputul procesului de planificare, dar cu un bagaj
suplimentar de informaii care trebuie valorizat (ce merge, cum merge, ce nu merge,
unde nu a mers).
199
ntr-o prezentare grafic succint, procesul de asisten i consiliere ar arta n felul
urmtor:
RELA|E
CLENTUL CONSLERUL
NVESTGARE
DAGNOSTC
CONCLUZE
PLAN DE AC|UNE
PRACTCA
(MPLEMENTAREA PLANULU)
EVALUAREA
FNALZAREA REVZUREA UN NOU PLAN
200
7& In)eti'area
Din raiuni de aplicabilitate, vom aborda stadiul investigrii din cadrul procesului de
asisten i consiliere sub forma cutrii i relevrii unor rspunsuri la ntrebrile: CNE
sunt persoanele investigate?, CE se investigheaz?, DE CE este important
investigarea ?, CUM se realizeaz investigarea?
AF CINE unt $eroanele in)eti'ateQ
-ru$ul bene0iciarilor $oten!iali( ai unui proces de asisten i consiliere, include
acele persoane care au un set de caracteristici comune (dificulti existeniale,
angrenate ntr-un sistem relaional defectuos, fr o reea de suport social solid, fr un
proiect de via bine structurat), dar i o serie de elemente difereniatoare (cuantumul i
calitatea resurselor, motivaia de schimbare, perspectivele de reintegrare).
Grupul beneficiarilor procesului de asisten i consiliere n cadrul Serviciului de
probaiune include toate categoriile de persoane ce formeaz obiectul de activitate al
serviciilor de probaiune, reglementat prin OG 92/2000, aprobat prin Legea 129/2002,
HG 1239/2000, modificat prin HG 747/2008.
5 Persoane aflate n supravegherea Serviciului de probaiune, n baza unei hotrri
judectoreti definitive (Serviciul de probaiune fiind nominalizat de instan pentru
supravegherea modului n care persoana respect msurile i obligaiile prevzute
de lege i dispuse de instan n sarcina sa, n baza art. 86
3
alin. 1 C.p., art. 86
3
alin. 3 C.p., art. 103 alin. 3 C.p.)
5 Persoane aflate n detenie n uniti penitenciare sau minori aflai n centre de
reeducare
5 Persoane a cror pedeaps sau msur educativ a internrii ntr-un centru de
reeducare a fost graiat
n practic, sfera bene0iciarilor reali se restrnge la acele persoane care solicit
implicarea Serviciului de probaiune, printr-o cerere de ajutor, n procesul lor de
schimbare, dovedind un anumit grad de contientizare a problemelor.
BF CE e in)eti'hea.,Q
Finalitatea procesului de asisten i consiliere fiind reintegrarea n comunitate a
persoanei care a svrit infraciuni, printr-o formulare generic am putea afirma c se
investigheaz tot ceea ce este relevant pentru procesul de reintegrare. Exhaustivul este
ns generator de anxietate, prin imposibilitatea consilierului de a-l atinge. De aceea, n
procesul de asisten i consiliere, investigarea este ghidat dup o serie de arii,
potenial semnificative, consilierului revenindu-i rolul de a descoperi mpreun cu clientul
elementele constitutive ale fiecrei arii i ponderea semnificaiei fiecrui element n
procesul de investigare (a se vedea Ane2a de la Cap. Su$ra)e'herea %n co"unitate)
Folosim termenul de investigare pentru a atrage atenia asupra funciei de explorare,
de analiz a procesului. nstrumentul principal n activitatea de explorare este interviul.
Se disting trei funcii ale interviului: informaional sau de explorare, de diagnostic sau
evaluare, terapeutic sau pentru facilitarea schimbrii. Dei n funcie de scop, interviul
poate avea o structur, dar i o dinamic diferit, totui este posibil ca n timpul
interveniei cele trei funcii s se succead sau s se mbine, s se completeze n
atingerea scopului interviului.
201
CF DE CE ete i"$ortant, in)eti'areaQ
O bun investigare reprezint fundamentul unei bune intervenii. nvestigaia, ca
secven a procesului de asisten i consiliere, are dou dimensiuni:
a). o di"eniune arborecent,, cuprinznd totalitatea rezultatelor nregistrate prin
incursiunea n cele zece arii de investigare prezentate anterior;
b). o di"eniune con)er'ent,, concretizeaz ntr-un et de in0or"a!ii rele)ante cu
privire la nevoile criminogene, problemele cu care se confrunt clientul, strategiile de
rezolvare, stilul de nvare, modalitile de abordare, circumstanele de via, gndurile,
tririle i comportamentele generate de aceste circumstane, precum i ntr-un et de
$re.u"!ii cu privire la riscul de recidiv i perspectivele de reintegrare social.
Dimensiunea convergent a investigaiei este cea valorificat de consilierul de
probaiune n realizarea unei intervenii eficiente, ghidat de cele patru principii de
eficien a interveniei prezentate anterior (principiul nevoii criminogene, principiul
riscului, principiul responsivitii i principiul integritii).
nvestigarea nu reprezint o simpl inventariere a problemelor i resurselor
persoanei asistate, ci i o ierarhizare i o analiz a relevanei lor n procesul de
schimbare comportamental i reintegrare social. Finalitatea investigrii, explorrii nu
este doar o colecie de informaii i prezumii necesare consilierului n vederea elaborrii
unui plan de asisten i consiliere bun, ci i o oportunitate de dezvoltare personal
pentru consilierul de probaiune (n sensul c permite achiziionarea unor cunotine,
exersarea unor deprinderi, adoptarea unor atitudini i, n egal msur, verificarea
atributului acestor cunotine, abiliti i atitudini de a fi cele mai potrivite raportate la
unicitatea persoanei investigate/evaluate).
Aparent, n timpul investigrii, persoana aflat n eviden este ofertantul de
informaii, iar consilierul este receptorul. La o analiz mai atent a procesului, ns, se
valideaz concluzia c rolurile de ofertant i receptor sunt interanjabile. Prin
incursiunea pe care consilierul o face n lumea clientului, pe de o parte i pune
cunotinele, abilitile i atitudinile n slujba procesului de asisten i consiliere (ca
ofertant), iar pe de alt parte nregistreaz informaii relevante despre personalitatea i
situaia personal a beneficiarului asistat (ca receptor). Tot astfel, asistatul nu numai c
ofer - voluntar sau involuntar - date despre sine, dar n acelai timp este i receptor de
noi informaii (n sensul c, relevndu-i coninutul intrapsihic n faa consilierului,
rspunznd la ntrebrile i provocrile acestuia, beneficiarul i reorganizeaz mental
propria experien de via, o reanalizeaz, oferindu-i ansa receptrii acestei
experiene din alt unghi dect cel iniial). Din aceast interanjabilitate a rolurilor rezult
c investigaia este important deopotriv pentru asistat i consilier.
ROLUL INVES6I-TRII
PENTRU CONSLER
a descoperi legtura cu comportamentul
infracional
a analiza elementele din viaa nestructurat a
clientului
a analiza poziia clientului (nivel educaional -
slab nelegere)
a sesiza subiectivitatea istoriei clientului a
sesiza legtura dintre dezamgiri - atitudini
negative - convingeri disfuncionale
202
PENTRU CLENT
a-l ajuta s ofere informaii
structurate
a-l face s se simt n siguran a-l
ajuta s gestioneze rezistenele a-l
ajuta s neleag semnificaia
evenimentelor din viaa lui
DF CUM e reali.ea., in)eti'areaQ
Activitatea de investigare a clientului este realist atunci cnd se anticipeaz i se iau
n consideraie o gam variat de rspunsuri: comportamentale, cognitive,
emoionale i fiziologice.
Dintre abilitile de intervievare vom face referire n acest capitol la cele specifice
ascultrii active, la tehnica ntrebrilor deschise i la tehnici de ntreinere sau animare
sub aspectul coninutului, procedurii i climatului intervievrii.
Raiunea includerii acestor tehnici n seciunea AAbilit,!i de in)eti'areB este
localizat n faptul c ele ghideaz comportamentul profesional al consilierului, accentul
cznd pe interviul de evaluare sau de explorare.
a& Acultarea acti),( re0le2i),
O bun ascultare este o abilitate fundamental n investigaia i evaluarea situaiei
persoanei asistate i a problemelor cu care se confrunt. Aceast tehnic presupune
receptarea activ a mesajului i aprofundarea domeniilor investigate. Se recomand
utilizarea frecvent a afirmaiilor clientului (care stimuleaz exprimarea interlocutorului),
n favoarea ntrebrilor consilierului (care pot ntrerupe sau redireciona firul expunerii).
Aspecte practice pentru realizarea ascultrii active:
5 nu )orbi!i de$re $ro$ria $eroan,
5 nu chi"ba!i 0rec)ent ubiectul
5 nu da!i 0aturi( nu dia'notica!i( nu critica!i( nu bla"a!i
5 nu $retinde!i c, a!i %n!ele ce )rea , $un, clientul( dac, de 0a$t nu l+a!i %n!ele
5 con0ir"a!i c, a!i %n!ele
5 0ace!i+l , aud, ceea ce $une Ere0lectareaF
5 re$eta!i cu)intele+cheie Ea0ir"areaF
5 $ara0ra.a!i ideile $rinci$ale
5 u"ari.a!i in0or"a!ia
b& 6ran0or"area %ntreb,rilor conclui)e %n %ntreb,ri dechie
ntrebrile sunt cele mai importante surse pentru culegerea informaiilor necesare
procesului de intervenie. Modul n care se formuleaz ntrebrile influeneaz obinerea
unor informaii relevante sau nu.
Realiznd o corelaie cu tipurile de ntrebri, apreciem c %ntreb,rile dechie de
tipul: ceQ( c#ndQ( cu"Q( careQ( undeQ, determin rspunsuri ample, provocnd la
dialog. ntrebrile ipotetice (ce +ar %nt#"$la dac,\Q( ce ar $reu$une ,\Q) i
ntrebrile de opinie (ce $,rere ai de$re\Q) sunt subcategorii ale ntrebrilor deschise
care ncurajeaz exprimarea unor puncte de vedere, a perspectivei beneficiarilor
asupra ariilor investigate.
ntrebrile conclusive, specie a %ntreb,rilor de tip %nchi( sunt cele n care rspunsul
este deja coninut i oferit, sub forma unei afirmaii sau negaii (ntrebri la care clientul nu
poate s rspund dect prin da sau nu).
203
A$lica!ie: Tipuri de abordri pentru transformarea ntrebrii conclusive AConu"i
alcoolQB n ntrebare deschis
Abordarea I + conilierul in0or"at
(care i sugereaz clientului c este informat cu privire la situaia acestuia, din alte
surse, ceea ce denot un interes prealabil pentru aceast situaie)
A" ober)at c, ai declarat or'anelor de ur",rire $enal, c, obi*nuie*ti , bei De
c#te ori $e ,$t,"#n, e %nt#"$l, lucrul acetaQ
Cu cine obi*nuie*ti , beiQ
Ce $re0eri , conu"iQ
C#t a$recie.i c, %!i ete necear $entru a te a"e!iQ
Care a 0ot cea "ai "are cantitate de alcool $e care ai conu"at+oQ
C#nd +a %nt#"$latQ
Cu" ai reac!ionatQ
A a0ectat acet a$ect conu"ul ulteriorQ
Abordarea II + conilierul nai)
(care d de neles c nu tie prea multe despre situaia clientului sau, chiar dac tie,
prefer s cunoasc varianta lui)
Ai a0ir"at c, nu obi*nuie*ti , conu"i alcool\
Dac,( i$otetic( ai 0ace lucrul aceta( ce b,uturi ai $re0eraQ De
ce cantitate cre.i c, ai a)ea ne)oie $entru a te a"e!iQ Cu"
ai a$reciat aceat, cantitateQ
Cu" cre.i c, te+ai co"$orta dac, te+ai a"e!iQ Ai
0ot )reodat, %ntr+o at0el de itua!ieQ
Po!i ,+"i $o)ete*ti "ai "ulte \
Abordarea III + conilierul colateral
(care se arat interesat de comportamentul prietenilor clientului pentru a ajunge de
fapt la comportamentul clientului)
Cu" obi*nui!i , ), $etrece!i ti"$ulQ Edac, unul din r,$unuri ete Ala barB( ur"a!i una
din abord,rile de "ai uF
Ce $re0era!i "ai "ultQ
Cine hot,r,*te ce )e!i 0aceQ
Care ete atitudinea celorlal!iQ
Dac, unul din 'ru$ $ro$une , "er'e!i la barQ Econtinua!i abord,rile I au IIF
c& 6ehnici de %ntre!inere
Att pentru practica lucrului individual, ct i a celui de grup cu persoanele care au
svrit infraciuni, se contureaz exigena metodologic pentru consilierul de
probaiune de a ine cont de trei niveluri n demersurile lui de intervievare, pentru a
asigura eficiena activitii de investigare: coninutul, procedura i climatul. Activitatea de
investigare se poate desfura individual sau n grup (grup familiar, grup de prieteni),
motiv pentru care vom face referire la ambele modaliti de lucru. Este recomandat ca
discuiile n grup n activitatea de investigare s fie urmate de interviuri individuale
pentru a verifica i confrunta informaiile culese.
204
n funcie de nivelul urmrit, tehnici de ntreinere pot fi: tehnici de animare (cu privire
la coninutul activitii de investigare), tehnici de organizare (cu privire la procedura
activitii de investigare) i tehnici de facilitare (cu privire la climatul activitii de
investigare).
6ehnici de ani"are utili.ate la ni)elul con!inutului E$rin acete tehnici e
e2erea., 0unc!ia de clari0icareF
De0inirea ter"enilor
Tehnica presupune asigurarea nelegerii ideilor vehiculate n cadrul interviului, a
cuvintelor noi - susceptibile de a nu fi nelese sau de a fi interpretate. niiativa de a
exercita aceast funcie ar trebui s aparin n principal persoanei care nu nelege un
termen folosit n cadrul interviului. Clientul ar putea avea dificulti n a nelege termenii
folosii de consilier, iar acesta din urm are obligaia de a-i adapta discursul la nivelul
de pregtire/nelegere i dezvoltare intelectual al persoanei asistate. De asemenea,
se poate ntmpla ca cel care nu nelege termenii folosii de client s fie consilierul,
dac se utilizeaz frecvent expresii tip jargon, argou sau specifice unui grup de cartier.
Consilierul SRSS ar putea folosi abordri care s nu-l implice n mod direct, de
exemplu: XM, %ntreb dac, %n!ele'e" acela*i lucru\B( XAr 0i util , e2$lici ce %n!ele'i tu
$rin e2$reia ata\B&
1eedbac4 $er"anent Einclude re0lectarea( $ara0ra.areaF
Aceast funcie de clarificare const n prezentarea sau reformularea spuselor
persoanei consiliate pentru a verifica nelegerea corect a punctului de vedere
exprimat. Nu exist un moment oportun pentru utilizarea acestei tehnici sau o proporie
adecvat a reformulrii pentru a crete randamentul interviului de investigare. Practica
n domeniu relev ns c simpla ei utilizare este n msur s faciliteze consensul
asupra celor discutate.
Ex: Re0lectare: A<n!ele' c,&&&B( AS$uneai c,&&&B
Para0ra.are: ACu alte cu)inte&&&B( ADac, %n!ele' bine&&&B
Re.u"atul inte., Eu"ari.areaF
Exist dou modaliti de a evalua activitatea derulat. Pe de o parte, re.u"area
unei pri din discuia anterioar sau a elementelor-cheie deja discutate, pe de alt
parte, re.u"atul inte., care, spre deosebire de reformulare, vizeaz elementele ce
privesc atingerea obiectivelor, astfel c necesit o elaborare mai ampl i implic i
contribuia consilierului (consilierul poate utiliza, pentru realizarea rezumatului sintez
inclusiv concluziile sale din ntlnirile precedente de asisten i consiliere cu acelai
client).
Ex: A*adar ceea ce a" dicutat&&&B( A<n!ele' %n 0inal&&&B( ACe +a %nt#"$lat a 0ot&&&B
E2$licitarea Eree"ni0icarea( $ara0ra.areaF
Explicitarea const n transformarea unui mesaj concis exprimat ntr-unul explicit i, n
acest fel, verificarea faptului dac a fost neleas semnificaia exact a mesajului.
Explicitarea se realizeaz stabilind o legtur ntre ceea ce abia s-a exprimat i ceea ce s-
a afirmat anterior.
Ex: S$ui c, )ei $leca de la acet loc de "unc,( $entru c, nu ai ati0ac!ii( dar deeori
)orbe*ti de rela!ia bun, cu cei de la lucru( e*ti "#ndru de lucr,rile reali.ate *i luna
trecut, ai 0ot chiar $re"iat\B
205
6ehnici de or'ani.are utili.ate la ni)elul $rocedurii
n ceea ce privete procedura activitii de investigare, relaia consilier-beneficiar
presupune o serie de interaciuni i tehnici de organizare, iar monopolul discuiei deinut
de consilier, n defavoarea clientului (n cazul investigrii individuale) sau monopolul
discuiei asupra situaiei unuia dintre participani, n defavoarea celorlali (n cazul
lucrului n grup) perturb activitatea de investigare i, pe cale de consecin, activitatea de
asistare i consiliere. Raiunea utilizrii unor tehnici de organizare a investigrii
rezid n necesitatea reglrii implicrii prilor: tehnicile de organizare completeaz
tehnicile de animare prezentate anterior:
Acordarea cu)#ntului
Aceast tehnic este relativ uor de descris i aplicat, atribute care se pot ntoarce
mpotriva ei, n sensul c risc s fie tratat cu superficialitate sau chiar neglijat. Ea
const n simplul fapt de a acorda dreptul la cuvnt clientului (n cazul investigrii
individuale) i fiecrui participant (n cazul investigrii realizate n grup) care dorete s
se exprime. n cazul unei discuii fa n fa, acordarea dreptului la cuvnt se realizeaz
mutual, fr precizri n acest sens, respectnd cursul firesc al dialogului. Specificul
tehnicii n grupurile de promovare a schimbrii comportamentale const n faptul c, n
principiu, toi membrii grupului i vor exprima prerea despre acelai aspect sau vor
descrie ce simt despre subiectul discutat. n acest sens pot varia criteriile de participare:
acordarea cuvntului celui care se ofer primul; acordarea cuvntului ntr-o anumit
ordine, ncepnd de la X; acordarea cuvntului n perechi, X prezentnd varianta lui Y i
invers etc.
Pro)ocarea $artici$,rii
Procedura const n provocarea participrii/implicrii persoanelor care se exprim mai
greu. Pauzele mari aprute n lucrul de grup constituie bariere n procesul de relaionare
verbal, iar n cazul unui interviu de investigaie individual, comunicarea verbal
defectuoas srcete de coninut investigaia. n cazul grupurilor de remediu, tehnica
presupune provocarea rspunsurilor participanilor evazivi i a celor lapidari. Arta
animaiei const n identificarea momentului n care fiecare membru e dispus mai mult s
intervin i n gsirea modului de intervenie care l va ajuta mai mult n acel moment.
6e"$erarea $artici$,rii
Tehnica presupune temperarea persoanelor intervievate care au tendina de a
monopoliza discuia. Ca regul general, n msura n care i vom arta persoanei care
este motivul pentru ce se caut temperarea ei, vom avea mai multe anse s-i obinem
colaborarea: vom facilita n continuare investigaia n domeniul vizat, n cazul lucrului
individual, iar n cadrul lucrului n grup, vom oferi posibilitatea tuturor membrilor s-i
exprime prerea.
Senibili.area la ti"$
Acest procedeu const n sensibilizarea persoanei intervievate asupra timpului
destinat sarcinilor i repartizarea timpului pe msur ce investigaia progreseaz. Se
procedeaz la stabilirea timpului pe care vrem s-l consacrm ntrevederii.
206
6ehnici de 0acilitare utili.ate la ni)elul cli"atului
n vederea asigurrii unui climat favorabil evoluiei investigrii, tehnicile de facilitare
i dovedesc utilitatea n abordarea dimensiunii socio-emotive a persoanelor implicate.
E2teriori.area
Conform postulatelor abordrii perceptuale, exteriorizarea sentimentelor i emoiilor
este de natur s favorizeze interaciunea. Pentru a facilita analiza comportamentului
delincvent, este nevoie de facilitarea prealabil a procesului de exteriorizare a
gndurilor i sentimentelor ce au stat n spatele comportamentului delincvent. Dei este
greu de admis, datorit imaterialitii lor, n spatele comportamentului antisocial se afl
emoii negative. Comprimate i reinute, aceste emoii negative devin dureroase i
poteneaz reaciile negative mpotriva celorlali (revolt, frustrare, nvinovire).
Stimularea exprimrii sentimentelor - prin reflectarea acestora, stimularea aseriunilor de
motivare intrinsec, empatia reprezint cteva dintre cele mai importante tehnici de
facilitare, care ofer informaii consilierului despre lumea interioar a clientului.
1ocali.area
Tehnica este inspirat din teoria schimbrii personale care descrie procesul psihologic ce
const n ndreptarea ateniei spre lumea emoiilor i sentimentelor, astfel nct
semnificaia a ceea ce este trit se degaj n cmpul contiinei.
Ditra'erea aten!iei
Tehnica presupune evitarea tensiunilor n cadrul ntrevederii i evitarea unei nfruntri
pe care clientul sau grupul nu ar putea s o integreze. Este posibil s apar astfel de
situaii tensionate pe fondul unor ncercri de preluare a puterii. De asemenea, dup un
exerciiu solicitant, se recomand destinderea clientului/grupului printr-un joc distractiv,
o glum, o pauz etc.
Obiecti)area
A patra funcie de facilitare const n obiectivarea reaciilor, ceea ce presupune
eliberarea coninutului lor de ncrctura socio-emoional care le nsoete. De
exemplu, la o afirmaie a clientului de genul: XVia!a "ea e ditru,& E o $rotie ,
u!ine!i c, a" *ana , "i+o re0acB, replica consilierului poate avea urmtoarea form:
XA" $utea re!ine c, ai o o$inie di0erit, de cea e2$ri"at, de "ine& Po!i ,+"i
%"$,rt,*e*ti te"erile tale&B
Aceast structur a abordrii (ascultarea activ, transformarea ntrebrilor
conclusive n ntrebri deschise, tehnicile de ntreinere cu privire la coninutul,
procedura i climatul investigrii) nu trebuie privit ca un algoritm format din pai a cror
simpl respectare garanteaz reuita activitii de investigare.
Structura prezentat mai sus este n msur doar s faciliteze, nu i s garanteze
atingerea scopului final al activitii de investigare. Garania rezid nu n tehnici, ci n
modul de aplicare i integrare a lor n practic, aspect care ine de procesul de
dezvoltare personal a consilierului de reintegrare social i supraveghere. Dezvoltarea
personal este cea care i las amprenta asupra profesionalismului acestuia, cea care i
definete stilul personal de lucru i cea care asigur convergena tuturor tehnicilor
utilizate spre atingerea scopului final al activitii de investigare.
207
9& Elaborarea unui $lan de ac!iune au inter)en!ie
ntervenia pornete de la definirea unei nevoi i stabilirea unor pai de parcurs n
acoperirea ei. n acest fel, orice planificare are n vedere stabilirea unor obiective clare i
a unor prghii care s asigure atingerea obiectivelor (tipuri de activiti, metode,
tehnici i resurse).
n opinia noastr, un plan trebuie s raspund n principal la ntrebrile:
Ce trebuie fcut?
Cum trebuie fcut?
De ctre cine trebuie fcut?
Cnd trebuie fcut?
Cu ce resurse?
Cum ne dm seama c am fcut ceea ce trebuie fcut?
n funcie de reperele de mai sus, un plan de aciune conine un scop, un !el de
atins, n strns legtur cu schimbarea unui comportament. n vederea atingerii
scopului propus parcurgem o serie de pai, cu grad mai mic de generalitate, pentru
operaionalizarea etapelor schimbrii i acoperirea unor nevoi specifice. Aceti pai sunt
obiectivele, !inte exacte( propuse pentru atingerea scopului, mult mai general.
Obiectivele propuse trebuie s fie:
specifice, s se refere la ceva exact
msurabile, uor de cuantificat
posibil de atins, concrete
realiste, s ai control asupra lor
s se ncadreze n termene
De asemenea, obiectivele trebuie formulate ntr-o manier pozitiv, pentru a
ncuraja schimbarea i s nu se contrazic ntre ele n coninut sau termene de atins.
Pentru ndeplinirea obiectivelor propuse vor fi ntreprinse diverse demersuri, care n
plan concret, faptic, iau forma unor acti)it,!i *i ac!iuni& De asemenea, stabilirea
obiectivelor este foarte important i pentru definirea prioritilor i identificarea
reurelor necesare interveniei n vederea schimbrii (care pot fi materiale, umane,
financiare, administrative, de timp).
Periodicitatea e)alu,rii obiectivelor i demersurilor permite revizuirea acestora i a
ntregului plan de intervenie/aciune din mers. E)aluarea 0inal, este reperul modului n
care estimarea nevoilor a fost realizat, planificarea i implementarea interveniei s-a
pliat pe aceste nevoi.
Elementele planului de aciune, enumerate mai sus, se regsesc, dup cum vom
observa i n coninutul planului de asistare, prevzut de art. 46 alin 2 din HG
747/2008.
208
A$lica!ie: Structura orientati), a unui $lan de inter)en!ie
Sco$ul inter)en!iei
E2: 1inali.area %n),!,"#ntului 'i"na.ial
Obiecti)e $ro$ue:
E2:
0acilitarea acceului c,tre o unitate de %n),!,"#nt unde $ot 0i continuate cururile
*colare %n re'i" recu$eratoriu( %n anul de %n),!,"#nt 9>>K+9>>I
"en!inerea intereului "inorului $entru $arcur'erea cururilor claei a VIII+a %n
anul *colar 9>>K+9>>I *i 0inali.area anului *colar
Acti)it,!i $ro$ue $entru atin'erea obiecti)elor:
E2:
identi0icarea unei unit,!i de %n),!,"#nt unde $oate 0i continuat %n),!,"#ntul
'i"na.ial( cururi cu 0rec)en!, redu,( %n anul de %n),!,"#nt 9>>K+9>>I\
reali.area $#n, %n data de 7 e$te"brie a doarului de %ncriere $entru reluarea
tudiilor %ntreru$te\&
%ncrierea %n claa a VIII+a a _colii nr& 2 %n anul *colar 9>>K+9>>I $#n, la data de 7>
e$te"brie\
0rec)entarea cururilor *colare 0,r, aben!e ne"oti)ate\
)eri0icarea 0rec)en!ei la *coal, $rin )i.ite $eriodice *i "en!inerea le',turii cu
diri'intele claei *i "e"brii 0a"iliei\
Perioada de ti"$ eti"at,:
E2: C luni
Reure neceare:
o0erta in$ectoratului *colar $ri)ind unit,!ile care or'ani.ea., cururi de
recu$erare *colar,
$ri=inul "aterial *i a0ecti) "e"brilor 0a"iliei $entru continuarea tudiilor
di$onibilitatea cadrului didactic $entru colaborarea cu Ser)iciul de $roba!iune *i
0a"ilia "inorului
E)aluarea inter)en!iei
E2: $eriodic, Eindicarea ter"enelorF *i 0inal, %n ba.a unor indicatori calitati)i *i
cantitati)i $entru re.ultate
:& I"$le"entarea $lanului de inter)en!ieLac!iune
Elaborarea planului de aciune (denumit n legislaia specific plan de asistare),
tehnoredactarea documentului care atest ndeplinirea acestei obligaii de ctre
consilierul de probaiune i nmnarea unui exemplar al acestui plan beneficiarului nu
reprezint premise suficiente pentru respectarea coninutului acestui document de ctre
asistat. Este nevoie de o activitate susinut a consilierului de probaiune, de
nregistrare i gestionare a oscilaiilor motivaionale ale clientului, pe toat durata
procesului de asisten i consiliere. Aceast afirmaie este valabil chiar i n cazul
asistailor a cror evaluare iniial (secvena de investigare premergtoare elaborrii
planului de aciune) relev resurse motivaionale consistente n sensul schimbrii
comportamentale.
209
Pentru a nelege dinamica motivaional a fiinei umane, este suficient un exerciiu
simplu de introspecie care permite fiecruia dintre noi recunoaterea faptului c exist
situaii nscrise n propria traiectorie de via care poteneaz sau diminueaz
cuantumul motivaional pe care l-am avut la start. Ceea ce, n limbaj comun, numim
urcuuri sau coboruri existeniale, i regsete echivalarea n limbajul psihologic
de specialitate, sub forma termenilor determinism motivaional. Exist persoane pe
care reuita demersului iniial le stimuleaz n efectuarea demersurilor ulterioare
(determinism bazat pe recompens) i care i simt blocate iniiativa i capacitatea de
exerciiu, dup ce primul demers s-a soldat cu eec. n privina altor persoane,
determinismul este bazat pe pedeaps sau percepia situaiei ca o pedeaps; astfel,
pentru ele nu succesul, ci eecul ntmpinat n demersul iniial este stimulativ, generator
de ambiia de a se autodepi.
Cunoscnd aceste resorturi teoretice ale dinamicii motivaionale, consilierul le va
putea verifica n practic aplicabilitatea. Astfel, el nu se va simi mirat n situaia n care
un client a plecat foarte motivat de la ultima ntlnire de asisten i consiliere i apare
total demotivat la urmtoarea ntlnire. Datoria lui este nu s-l blameze pe asistat pentru
aceste oscilaii, ci s neleag care au fost evenimentele survenite n intervalul dintre
ultima ntlnire i cea actual, precum i s-l asiste pe acesta n gestionarea unor astfel
de evenimente care afecteaz motivaia de schimbare. ntruct i consilierul de
probaiune este la rndul su o fiin uman, cu sistemul psihologic tributar acelorai
mecanisme de funcionare, este de neles c i propria sa motivaia este supus
oscilaiilor, de-a lungul procesului de asisten i consiliere n care este angrenat, alturi
de asistat i n beneficiul acestuia.
Dac n urma parcurgerii demersurilor planificate, nevoile persoanei nu sunt
acoperite n msura stabilit, sau n perioada de timp estimat, procesul de ajutor se
reia, prin re)i.uirea obiectivelor i a activitilor propuse, rezultatele nregistrate
(pozitive sau negative) constituind repere, puncte de nvare pentru noul demers.
Procedura acti)it,!ii de aiten!, *i coniliere a $eroanelor conda"nate %n cadrul
er)iciilor de $roba!iune
7& Re'le"ent,ri nor"ati)e cu $ri)ire la acti)itatea de aiten!, *i coniliere a
$eroanelor conda"nate( de0,*urat, %n cadrul er)iciilor de $roba!iune
7&7& Sco$ul acti)it,!ii de aiten!, *i coniliere
Scopul activitii de asisten i consiliere a persoanelor condamnate este subsumat
argumentului pentru care au fost nfiinate serviciile de probaiune (prevzut de art. 45
alin.1 din 3- 79:IL9>>> $ri)ind a$robarea re'ula"entului de a$licare a di$o.i!iilor O-
I9L9>>> $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de $roba!iune), i anume acela
de: reintegrare social a persoanelor care au svrit infraciuni, ntrire a gradului de
siguran social i prevenire a svririi de noi infraciuni.
7&9& Bene0iciarii acti)it,!ii de aiten!, *i coniliere
n principal, potrivit prevederilor OG 92/2000, HG 1239/2000, Legii 129/2002 i HG
747/2008, pot solicita asisten i consiliere $eroanele conda"nate( a0late %n
u$ra)e'herea er)iciilor de $roba!iune, n baza unei hotrri judectoreti care
210
cuprinde msuri/obligaii prevzute de lege i dispuse de instana de judecat, i
anume:
- persoane adulte, pentru care instana a dispus suspendarea sub supraveghere a
executrii pedepsei nchisorii, n temeiul art. 86
3
alin.1 C.p., art. 86
3
alin. 3 C.p.; pentru a
face cunoscut i a ntri dreptul acestor persoane de a beneficia de astfel de servicii,
legiuitorul a stabilit, n cuprinsul art. 8 alin. (2) din Le'ea nr& 9J?L9>>C $ri)ind e2ecutarea
$ede$elor *i ",urilor di$ue de or'anele =udiciare %n curul $roceului $enal c: APe
durata u$end,rii e2ecut,rii $ede$ei ub u$ra)e'here( $eroana conda"nat, $oate
olicita aiten!, *i coniliere( care e acord,( $otri)it le'ii( de conilierii Ser)iciului de
$roba!iune. De asemenea, 3ot,r#rea -u)ernului 7KIJL9>>C de a$robare a
Re'ula"entului de a$licare a Le'ii nr&9J?L9>>C, statueaz, n cuprinsul art. 4 alin. (6),
c: ADac, $eroana conda"nat, olicit, acordarea de aiten!, *i coniliere( conilierul
de $roba!iune( $e ba.a e)alu,rii itua!iei $eroanei conda"nate *i de co"un acord cu
aceata( tabile*te ti$ul de inter)en!ie necear, *i ia ",uri $entru reali.area aceteiaB;
- minorii pentru care instana a dispus msura educativ a libertii supravegheate cu
respectarea uneia sau mai multora dintre obligaiile prevzute de art. 103 alin. 3 C.p..; la
aceast categorie de minori aflate n supravegherea (i, n mod potenial, n asistena i
consilierea) serviciilor de probaiune, se adaug, pe baz de identitate de raiuni, minorii
pentru care instana a dispus suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere
prevzut de art. 110
1
C.p., cu condiia ca, n hotrrea judectoreasc, s fie cuprinse
una sau mai multe obligaii prev. de art. 103 alin. 3 C.p. care trebuie ndeplinite pn la
mplinirea vrstei de 18 ani, iar dup mplinirea vrstei de 18 ani, n sarcina persoanei
s fie dispus respectarea msurilor prev. de art. 86
3
alin. 1 C.p. sau a uneia sau mai
multor obligaii prev. de art. 86
3
alin. 3 C.p.
n subsidiar, o categorie distinct de beneficiari ai activitii de asisten i consiliere
desfurate de serviciile de probaiune se refer la $eroane conda"nate care nu e a0l,
%n u$ra)e'herea er)iciilor de $roba!iune n baza unei hotrri judectoreti, ns pot fi
luate n evidena acestor servicii n baza altor texte de lege. Numrul beneficiarilor
i coninutul activitii de asisten i consiliere n cazul acestei categorii de persoane
condamnate variaz n funcie de resursele umane i materiale ale fiecrui serviciu de
probaiune. Aceast categorie cuprinde:
- persoane aflate n custodia penitenciarului din raza de competen teritorial a
Serviciului de probaiune, care execut pedeapsa nchisorii n detenie; pentru a da
eficien dispoziiilor art. 48 din HG 1239/2000, astfel cum a fost modificat prin HG
747/2008, (1) Acti)itatea de aiten!, *i coniliere e $oate de0,*ura *i %n unit,!ile
$enitenciare( includerea %n at0el de $ro'ra"e a $eroanelor conda"nate 0iind $oibil,
nu"ai cu acordul acetora *i nu"ai cu C luni %nainte ca itua!ia $eroanei , 0ie eli'ibil,
$entru anali.are %n co"iia de liberare condi!ionat,. Potrivit art. 27 alin. 2 din Legea nr.
275/2006( A$eroana conda"nat, ete inclu,&&& %n $ro'ra"e care ur",rec %n
$rinci$al: aF de0,*urarea de acti)it,!i educati)e( culturale( tera$eutice( de coniliere
$iholo'ic, *i aiten!, ocial,8 bF intruirea *colar,8 cF 0or"area $ro0eional,B&
Alineatul (3) al aceluiai articol spune c aceste programe Aunt reali.ate de er)iciile de
educa!ie( coniliere $iholo'ic, *i aiten!, ocial, din cadrul $enitenciarelor( cu
$artici$area conilierilor de $roba!iune( a )oluntarilor( a aocia!iilor *i 0unda!iilor( $recu"
*i a altor re$re.entan!i ai ociet,!ii ci)ileB);
- persoane a cror pedeaps sau msur educativ a internrii ntr-un centru de
reeducare a fost graiat; n cazul acestor persoane, asistena i consilierea oferit de
serviciile de probaiune se realizeaz potrivit dispoziiilor art. 1
1
din OG. nr. 92/2000
introdus prin Le'ea nr& 79IL9>>9 $ri)ind or'ani.area *i 0unc!ionarea er)iciilor de
211
$roba!iune( precum i a dispoziiilor Legii nr. 543/2002 completat i modificat prin
OU- nr& 7KL9>>: $ri)ind 'ra!ierea total, a unor $ede$e *i %nl,turarea $rin le'e a
",urii educati)e a intern,rii "inorilor %ntr+un centru de reeducare.
ndiferent de categoria din care fac parte beneficiarii, activitatea de asisten i
consiliere poate fi oferit de ctre Serviciul de probaiune numai la cererea persoanei.
Acest act de voin a persoanei (cererea) st la baza prelurii unei persoane n evidena
Serviciului de probaiune, pe componenta de asisten i consiliere i la baza includerii
sale ntr-un program de intervenie, ceea ce transform un beneficiar potenial ntr-un
beneficiar real.
dentificarea corect a nevoilor persoanei n etapa de ntocmire a planului de
supraveghere i motivarea persoanei pe parcursul desfurrii ntrevederilor cu privire
la iniierea unor demersuri n vederea soluionrii lor poate favoriza contientizarea
nevoii de ajutor i solicitarea de sprijin (realizarea cererii) n vederea acordrii de
asisten i consiliere.
7&:& 6er"ene %n acti)itatea de aiten!, *i coniliere
n conformitate cu dispoziiile art. 47 alin.1 - HG 1239/2000, astfel cum a fost
modificat prin HG 747/9>>K A%n ter"en de 9> .ile lucr,toare de la $ri"irea cererii
crie din $artea $eroanei u$ra)e'heate( $rin care aceata olicit, aiten!, *i
coniliere( Ser)iciul de $roba!iune $oate lua ",urile neceare %n )ederea includerii
aceteia %ntr+un $ro'ra" de inter)en!ie $eciali.at,( ada$tat ne)oilor identi0icate ale
$eroanei re$ecti)e( atunci c#nd ete $oibilB& Termenul de atingere a obiectivelor
cuprinse n planul de asistare este stabilit de ctre consilier mpreun cu beneficiarul, n
funcie de complexitatea i intensitatea interveniei, care, la rndul su, depinde de
numrul i complexitatea nevoilor i problemelor identificate ale beneficiarului, de nivelul
riscului, precum i de resursele interne/externe pe care beneficiarul i consilierul neleg
s le mobilizeze n procesul de asisten i consiliere; astfel, art. 45 alin. 2 din HG
1239/2000, prevede c Aaiten!a *i conilierea e )or reali.a $e ba.a unui $lan de
aiten!, *i coniliere ada$tat ne)oilor indi)iduale ale $eroanei u$ra)e'heate& Se )or
eti"a $erioada de ti"$ *i ",ura %n care ne)oile identi0icate $ot 0i aco$erite nu"ai
$rin inter)en!ia Ser)iciului de $roba!iune ori %n colaborare cu or'ani.a!ii
ne'u)erna"entale( intitu!ii $ublice *iLau $ri)ate ori cu $eroane 0i.ice au =uridice&B
n conformitate cu prevederile art. 46 alin. 2 lit. e din HG 1239/2000, cel $u!in o
dat, la C luni sau ori de cte ori se nregistreaz o evoluie pozitiv / negativ n
procesul de reintegrare social a persoanei, se ntocmesc referate periodice de
reintegrare social i supraveghere, care conin pe scurt informaii cu privire la
rezultatele nregistrate de ctre persoana asistat i consiliat.
n conformitate cu prevederile art. 46 alin. 2 lit. f din HG 1239/2000, la e2$irarea
$erioadei de aiten!, *i coniliere, concluziile consilierului de probaiune care
precizeaz msura n care persoana respectiv are perspective de reintegrare sau s-a
reintegrat n societate vor face obiectul unui referat de reintegrare social i
supraveghere final.
Seful Serviciului de probaiune are obligaia de a consulta fiecare dosar $eriodic
au ori de c#te ori conider, necear, pentru a verifica dac se respect programul
de resocializare (referire la planul de asistare) al persoanei asistate i consiliate n ceea
ce privete termenele, calitatea i ritmicitatea acestuia (art. 46 alin. 4 - HG 1239/2000).
212
9& Docu"ente $rocedurale utili.ate %n acti)itatea de aiten!, *i coniliere
Vom utiliza termenul Adocu"ente $roceduraleB pentru a desemna suportul material
scriptic ce atest ndeplinirea atribuiilor referitoare la activitatea de asisten i
consiliere nscrise n competena funcional a serviciilor de probaiune. Documentele
procedurale prevzute de cadrul normativ de organizare i funcionare al acestor
servicii, cu referire la activitatea de asisten i consiliere, sunt: dosarul de reintegrare
social i supraveghere, planul de asistare, registrul special de eviden a persoanelor
cu pedeapsa graiat total prin lege, protocolul de colaborare cu partenerii comunitari.
9&7 Doarul de reinte'rare ocial, *i u$ra)e'here
Dosarul de reintegrare social i supraveghere reprezint un set de documente care
relev ntreaga stadialitate a procesului de asisten i consiliere. El se ntocmete
pentru fiecare persoan supravegheat care a solicitat asisten i consiliere (cf. art. 46
alin. 1 - HG 1239/2000). Potrivit dispoziiilor art. 46 alin. 2 din HG 1239/2000, astfel
cum a fost modificat prin HG 747/2008, acest dosar cuprinde urmtoarele documente:
Documentele aferente dosarului de supraveghere, prevzute la art. 18 alin. (2)
din HG 1239/2000, astfel cum a fost modificat prin HG 747/2008, i anume:
hotrrea instanei de judecat, n copie, sau un extras de pe aceasta; procesul-
verbal ntocmit cu ocazia primei ntrevederi; planul de supraveghere; referatul de
evaluare ntocmit nainte de pronunarea hotrrii judectoreti, atunci cnd este
cazul; referatul de evaluare solicitat de instan pe perioada supravegherii,