Sunteți pe pagina 1din 17

AUTOCAD 2014

Nivel incepator

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 1

1 Notiuni fundamentale de desen ................................ 11


1.1 Interfata AutoCAD-ului ...................................................... 11
1.2 Ribbon ................................................................................ 14
1.2.1
Diminuarea Ribbon-ului ........................................................................ 15
1.2.2
Setarile meniurilor ................................................................................. 17
1.2.3
Setarile panourilor ................................................................................. 17
1.2.4
Spatiul de lucru (Workspace) ............................................................... 18
1.2.5
Deblocarea Ribbon-ului ........................................................................ 20
1.2.6
Mutarea Panourilor ................................................................................ 21
1.2.7
Inchiderea Ribbon-ului ......................................................................... 21
1.2.8
Bara de acces rapid .............................................................................. 22
1.3 Pictograme (Icons) ............................................................ 23
1.3.1
Setari pentru QuickInfo ......................................................................... 24
1.3.2
Blocarea pozitiei meniurilor si paletelor ............................................. 25
1.4 Bara de nume, pictograma UCS/WCS .............................. 26
1.4.1
Bara de Nume ........................................................................................ 26
1.4.2
Simbolul WCS/UCS ............................................................................... 27
1.4.3
Proprietatile simbolului WCS/UCS ...................................................... 29
1.4.4
Definirea sistemului de coordonate .................................................... 30
1.4.4.1
Definirea unei noi origini (0,0) .......................................................... 30
1.4.4.2
Alinierea UCS la un obiect ............................................................... 30
1.4.4.3
3 puncte ........................................................................................... 30
1.4.4.4
Revenirea la sistemul standard de coordonate (WCS) .................... 31
1.5 Bara de comanda ............................................................... 31
1.5.1
Setarea dimensiunii barei de comanda ............................................... 31
1.5.2
Listarea comenzilor ............................................................................... 31
1.6 Bara de status .................................................................... 32

1.7 Butoanele mouse-ului ....................................................... 32


1.8 Introducerea comenzilor de la tastatura .......................... 32
1.8.1
Scurtaturi specifice ............................................................................... 36
1.9 Meniuri derulante si contextuale ...................................... 37
1.9.1
Meniuri derulante .................................................................................. 37
1.9.2
Meniuri contextuale ............................................................................... 38
1.9.2.1
Setari pentru click dreapta ............................................................... 40
1.9.3
Tastele Function (F1, F2 etc) ................................................................ 41

2 Bara de Status ............................................................ 43


2.1 Bara de status din partea stanga ..................................... 43
2.1.1
Infer Constraints (deducerea constrangerilor) ................................... 45
2.1.2
SNAP si GRID ........................................................................................ 46
2.1.3
ORTHO ................................................................................................... 47
2.1.4
POLAR Tracking .................................................................................... 48
2.1.4.1
Setarile unghiurilor polare ................................................................ 49
2.1.4.2
Setarea distantelor polare ................................................................ 50
2.1.5
OSNAP (Object Snap) ........................................................................... 51
AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 3

2.1.6
OTRACK (Object Snap Tracking) ......................................................... 52
2.1.7
3D OSNAP .............................................................................................. 53
2.1.8
DYN (dynamic input) ............................................................................. 53
2.1.9
DUCS (UCS Dinamic) ............................................................................ 55
2.1.10 LWT (Lineweight grosime de linie) ................................................... 55
2.1.11 TPY (Transparency Transparenta) .................................................... 55
2.1.12 QP (Quick Properties Proprietati rapide) ......................................... 56
2.1.13 SC (Selection Cycling Selectie Alternativa) ..................................... 57
2.1.14 Annotation Monitor (Monitorizarea elementelor adnotative) ............ 58
2.2 Bara de status din partea dreapta .................................... 61
2.2.1
Paper ...................................................................................................... 62
2.2.2
Model ...................................................................................................... 63
2.2.3
QuickView Layouts ............................................................................... 63
2.2.4
QuickView Drawings ............................................................................. 63
2.2.5
Annotation Scale scara adnotarilor .................................................. 63
2.2.6
Annotation Visibility afisarea adnotarilor ........................................ 64
2.2.7
Scara automata ...................................................................................... 64
2.2.8
Schimbarea Workspace-ului ................................................................ 64
2.2.9
Toolbar lock (Blocarea toolbar-urilor) ................................................. 64
2.2.10 Izolare/Ascundere obiecte .................................................................... 64

3 Coordonate ................................................................. 67
3.1 Coordonate carteziene ...................................................... 67
3.1.1
Coordonate carteziene absolute .......................................................... 68
3.1.2
Coordonate carteziene relative ............................................................ 68
3.2 Coordonate polare ............................................................. 69
3.2.1
Coordonate polare absolute ................................................................. 70
3.2.2
Coordonate polare relative ................................................................... 71

4 Object Snap (salt la obiect) ....................................... 73


4.1 Object Snap Override ........................................................ 74
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14

Punct de urmarire temporar ................................................................. 75


FROM (De La) ......................................................................................... 75
Mijloc intre doua puncte (Mid Between 2 points) ............................... 75
Point Filters (Filtre de puncte) ............................................................. 75
Endpoint (punct de capat) .................................................................... 75
Midpoint (punct de mijloc) .................................................................... 75
Intersectie .............................................................................................. 75
Intersectie Aparenta .............................................................................. 76
Extensie .................................................................................................. 76
Centru ..................................................................................................... 76
Cuadrant ................................................................................................. 76
Tangent .................................................................................................. 76
Perpendicular ........................................................................................ 76
Paralel ..................................................................................................... 76

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 4

4.1.15 Node (Nod) ............................................................................................. 76


4.1.16 Punct de insertie (Insert) ...................................................................... 77
4.1.17 Nearest (Cel mai apropiat) .................................................................... 77
4.1.18 Niciunul (None) ...................................................................................... 77
4.1.19 Setari pentru OSNAP ............................................................................ 77
4.2 Object Snap Permanent .................................................... 77

5 Obiecte de desen ....................................................... 79


5.1 Linie (Line) .......................................................................... 80
5.1.1
Close (Inchidere) ................................................................................... 80
5.1.2
Undo (Anuleaza ultimul pas) ................................................................ 80
5.2 Polilinie (Polyline) .............................................................. 82

5.3 Editarea poliliniilor ............................................................ 84


5.3.1
Editarea vertecsilor ............................................................................... 86
5.3.2
Editarea individuala a elementelor dintr-o polilinie ........................... 87
5.4 Poligoane (Polygon) .......................................................... 89

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Dreptunghi (Rectangle) ..................................................... 90


ARC ..................................................................................... 92
Cerc (Circle) ....................................................................... 93
Elipse .................................................................................. 95
Puncte ................................................................................. 97

5.9.1
5.10

Stilul punctelor ...................................................................................... 98


Divizare (Divide) .............................................................. 99

5.11

Masurare (Measure) ...................................................... 100

6 Gestionarea documentelor multiple ....................... 101


6.1 Afisarea si schimbarea desenelor .................................. 102
6.2 Deschiderea mai multor desene ..................................... 102
6.3 Taiere/Copiere/Lipire (CUT / COPY / PASTE) ................ 103
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6

Copiere cu punct de baza (Copy with Base point) ........................... 104


Taiere (CUT) ......................................................................................... 104
Lipire (PASTE) ..................................................................................... 105
Executia comenzilor in desene multiple ........................................... 105
Metoda drag&drop .............................................................................. 106
Transferul de proprietati (Match Properties) .................................... 107

7 Text ............................................................................ 109


7.1 Stiluri de text .................................................................... 110
7.2 Crearea textului ................................................................ 113
7.2.1
Text Multi-line (paragraf) .................................................................... 114
7.2.2
Text Single-line .................................................................................... 117
7.3 Descrierea alinierilor ....................................................... 119
7.3.1
Alinieri simple ...................................................................................... 119
AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 5

7.3.2

Alinieri combinate ............................................................................... 120

7.4 Caractere speciale ........................................................... 120


7.5 Editarea textului ............................................................... 121
7.5.1
Editarea textelor de tip Multi si Single Line ...................................... 121
7.5.2
Editarea textului Multi Line prin gripuri............................................. 121
7.5.3
Utilizarea paletei de proprietati pentru editare ................................. 122
7.6 Scalarea textului .............................................................. 123

7.7 Alinierea textului .............................................................. 123


7.8 Textul in prim plan (Text to Front).................................. 124

8 Crearea tabelelor ...................................................... 125


8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Stiluri de tabele ................................................................ 126


Inserarea tabelelor in desen ........................................... 131
Editarea continutului celulelor ....................................... 135
Proprietatile celulelor ...................................................... 136
Editarea unui tabel ........................................................... 138

9 Fields campuri de date ......................................... 141


9.1 Actualizarea campurilor .................................................. 143
9.2 Meniuri contextuale pentru campuri .............................. 144
9.3 Campuri in tabele ............................................................. 145

10 Interogari ................................................................ 147


10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

ID POINT Identificarea coordonatelor unui punct ... 148


List.................................................................................. 149
Distante .......................................................................... 150
Raze................................................................................ 151
Unghiuri ......................................................................... 152
Arii (suprafete) .............................................................. 153

11 Lucrul cu categorii de obiecte (Layers) ............... 157


11.1

Proprietatile Layerelor .................................................. 158

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
11.1.10

Layer On / Off (pornit/oprit) ................................................................ 159


Layer Freeze/Thaw (inghetat/dezghetat) ........................................... 159
Layer Lock/Unlock (blocat/deblocat) ................................................. 159
Culoare ................................................................................................. 160
Tipuri de linie (Linetype) ..................................................................... 161
Grosimile liniei (Lineweight) .............................................................. 162
Transparenta ........................................................................................ 162
Stil de plotare (Plot Style) ................................................................... 163
Plotare (Plot) ........................................................................................ 163
Inghetare intr-un viewport nou (New VP Freeze) .......................... 164

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 6

11.1.11 Filtru de proprietati (Property Filter) .............................................. 164


11.1.12 Grupare de Layere (Group Filter) ................................................... 165
11.1.13 Meniu contextual pentru Tree View si List View ........................... 168
11.1.14 Salvarea starii Layerelor (Layer States) ........................................ 170
11.1.15 Setari (Settings) ............................................................................... 174
11.2 Layer Management ....................................................... 176

11.3

Comenzi suplimentare: Layer Tools ........................... 178

11.3.1 Layer Match ......................................................................................... 178


11.3.2 Change to Current Layer .................................................................... 178
11.3.3 Layer Isolate ........................................................................................ 178
11.3.4 VP Freeze in All Viewports except Current ....................................... 179
11.3.5 Layer Unisolate .................................................................................... 179
11.3.6 Copy Objects to New Layer ................................................................ 179
11.3.7 Layer Walk ........................................................................................... 180
11.3.8 Layer Freeze ........................................................................................ 180
11.3.9 Thaw All Layers ................................................................................... 180
11.3.10 Layer Off ........................................................................................... 181
11.3.11 Turn All Layers On ........................................................................... 181
11.3.12 Layer Lock ........................................................................................ 181
11.3.13 Layer Unlock .................................................................................... 182
11.3.14 Layer Merge ...................................................................................... 182
11.3.15 Layer Delete ..................................................................................... 182
11.4 Make Objects Layer Current ....................................... 183

11.5
11.6
11.7
11.8

Previous Layer .............................................................. 183


Set to ByLayer ............................................................... 184
Layer Translator ............................................................ 184
Transfer de Layer cu AutoCAD Design Center .......... 186

11.8.1 Transfer de Layere .............................................................................. 188

12 Selectarea obiectelor............................................. 189


12.1

Selectarea obiectelor .................................................... 189

12.1.1 Efecte vizuale ....................................................................................... 192


Quick Select (selectie rapida) ...................................... 194

12.2
12.3
12.4

Select Similar ................................................................ 199


Add Selected ................................................................. 201

13 Editarea obiectelor din desen ............................... 203


13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Erase (stergere)............................................................. 203


Oops ............................................................................... 204
Copy (copiere) ............................................................... 204
Copy nested (copierea obiectelor incluse) ................. 205
Mirror (oglindire) ........................................................... 206

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 7

13.6
13.7

Offset.............................................................................. 208
Array............................................................................... 209

13.7.1 Rectangular Array ............................................................................... 210


13.7.2 Polar Array ........................................................................................... 211
13.7.3 Path Array ............................................................................................ 213
13.7.4 Editarea tablourilor asociative (Edit Array)....................................... 215
13.7.4.1 Editarea tablourilor matriceale ....................................................... 215
13.7.4.2 Editarea tablourilor circulare .......................................................... 218
13.7.4.3 Editarea tablourilor aranjate dupa o curba ..................................... 220
13.8 Move (mutare) ............................................................... 225

13.9 Rotate (rotire) ................................................................ 226


13.10 Align (aliniere) ............................................................ 229
13.11 Scale (redimensionare) .............................................. 230
13.12 Stretch (lungire/scurtare) .......................................... 233
13.13 Trim (taiere) ................................................................ 234
13.14 Extend (extindere) ...................................................... 236
13.15 Break at Point (rupere intr-un punct) ....................... 238
13.16 Break ........................................................................... 239
13.17 Join (unire).................................................................. 240
13.18 Reverse (inversare) .................................................... 241
13.19 Chamfer (tesire) .......................................................... 242
13.20 Fillet (racordare) ......................................................... 244
Lengthen (alungire) .................................................................. 246
13.21 Explode ....................................................................... 247
13.22 Delete Duplicate Objects (stergerea obiectelor duplicat)
248
13.23 Draw Order (ordinea de afisare) ............................... 249
13.24 Proprietatile obiectelor (Properties) ......................... 251
13.25 Grip-uri ........................................................................ 255

14 Hasurarea (hatching) ............................................. 259


14.1

Crearea hasurilor .......................................................... 260

14.1.1 Panoul Boundaries .............................................................................. 260


14.1.2 Panou Pattern ...................................................................................... 261
14.1.3 Panoul Properties ................................................................................ 262
14.1.4 Panoul Origin ....................................................................................... 265
14.1.5 Panoul Options .................................................................................... 267
14.1.6 Panou Close ......................................................................................... 271
14.1.7 Hasura Gradient (distributie graduala) .............................................. 271
14.2 Editarea hasurii ............................................................. 272
14.2.1 Editarea hasurilor disociative ............................................................ 275
AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 8

14.3
14.4
14.5

Object Snap ignora geometria hasurii ........................ 276


Boundary (contur) ......................................................... 277
Wipeout .......................................................................... 278

15 Crearea stilurilor de cotare (Dimension Styles).. 279


15.1

Crearea stilurilor de cotare .......................................... 280

15.1.1 Editarea unui stil de cotare existent .................................................. 281


15.1.2 Inlocuirea (Override) stilurilor de cotare ........................................... 288
15.1.3 Compararea stilurilor de cotare ......................................................... 289
15.1.4 Crearea stilurilor noi de cotare .......................................................... 290
15.1.5 Activarea unui stil de cotare .............................................................. 291
15.2 Transferul stilurilor de cotare cu ADC ........................ 292

16 Cotarea ................................................................... 295


16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.20
16.21
16.22
16.23
16.24

Cote liniare (Linear) ...................................................... 297


Cote aliniate (Aligned) .................................................. 299
Cotarea unghiurilor (Angular) ...................................... 300
Cotare lungimii arcului (Arc Length) ........................... 301
Cotarea razei (Radius) .................................................. 302
Cotarea diametrului (Diameter) ................................... 303
Cotarea razelor cu centrul nelocalizat (Jogged) ........ 304
Cotarea in coordonate (Ordinate) ................................ 305
Cote cu aceeasi baza de cotare (Baseline) ................. 306
Cotarea in serie (Continue) ....................................... 307
Cotare rapida (Quick Dimension) ............................. 308
Distantarea cotelor (Dimension Space) ................... 309
Intreruperea liniilor de cota (Dimension Break) ...... 310
Tolerante de forma si pozitie (Tolerance) ................ 311
Marcarea centrului (Center Mark) ............................. 312
Cote de control (Inspection) ..................................... 313
Cota intrerupta (Jogged Linear) ............................... 314
Editarea liniilor ajutatoare (Oblique) ........................ 315
Editarea textului cotei (Align Text) ........................... 316
Actualizarea cotei (Dimension Update) .................... 317
Inlocuirea setarilor cotei (Override) ......................... 317
Editarea cotelor .......................................................... 318
Cotare asociativa ....................................................... 320
Text in prim-plan (Text To Front) .............................. 321

17 Linii de indicatie (MultiLeader) ............................. 323


AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 9

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

Stilul Multileader ........................................................... 324


Comanda Multileader .................................................... 329
Adaugarea liniilor de indicatie (Add Leader) .............. 330
Stergerea liniilor de indicatie ....................................... 331
Alinierea liniilor de indicatie ........................................ 332
Gruparea liniilor de indicatie ....................................... 333

18 Layout ..................................................................... 335


18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

New Layout (Plansa noua) ........................................... 336


Page Setup Manager ..................................................... 337
Viewport ......................................................................... 339
Cotarea din Viewport .................................................... 341
Ascunderea Layerelor per Viewport............................ 342
Rotirea Viewporturilor .................................................. 343

19 Plotarea ................................................................... 345


19.1

Plotarea desenelor ........................................................ 345

19.1.1 Caseta de dialog Plot .......................................................................... 345


19.1.2 Plot preview (previzualizare) .............................................................. 346
19.2 Controlul grosimii liniei si culorii la plotare ............... 348

19.3
19.4

Plotare cu grosimi de linie definite in Layere (Lineweight)


349
Plotarea cu stiluri de plotare (Plot Styles) .................. 349

19.4.1 Plotarea cu stiluri de plotare dependente de culoare ...................... 349


19.4.2 Plotare cu stiluri de plotare independente de culoare ..................... 350

20 Blocuri .................................................................... 353


20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

Generarea blocurilor ..................................................... 354


Inserarea blocurilor ...................................................... 358
Editarea blocurilor ........................................................ 359
WBlock salvarea blocurilor ca desene separate ..... 361
Inserarea blocurilor separate ....................................... 363

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 10

Capitolul 16
16 Cotarea
Precum textul, si cotele preiau reprezentarea stilului de cotare curent. Geometria si
proprietatile se pot defini in stilul de cotare. Cota isi pastreaza proprietatile pana o atribuim
altui stil de cotare sau realizam editari individuale ale stilului initial.
Cotarea din AutoCAD este o cotare asociativa. Modificand obiectele cotate, obtinem o
actualizare automata a cotelor, privind pozitia, orientarea si valoarea masurata.
Activati stilul de cotare dorit din tabul Home, panoul Annotation sau tabul Annotate, panoul
Dimensions.

Comenzile pentru crearea cotelor sunt situate in tabul Annotate, panoul Dimensions.

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 295

Atentie
Pentru a avea certitudinea asociativitatii cotelor, putem verifica optiunea Make new
dimensions associative din AutoCAD Options, tabul User Preferences.

Caseta de dialog Options Tab User Preferences

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 296

16.1

Cote liniare (Linear)

Ribbon:
Ribbon:
Toolbar:
Meniu clasic:
Bara de comanda:

Tab Annotate > Panou Dimensions


Tab Home > Panou Annotation
Dimensions
Dimension > Linear
DIMLINEAR (_dimlinear) [DIMLIN]

Cotele liniare pot fi orizontale sau verticale. La masurare, liniile ajutatoare se pozitioneaza cu
Object Snap sau prin selectarea directa a obiectului.
Crearea cu Object Snap
Mai intai se selecteaza punctul de start al primei linii ajutatoare.
Specify first extension line origin or <select object>:
Dupa definirea primului punct, se selecteaza cel de-al doilea punct de start.
Specify second extension line origin:
Dupa definirea celor doua linii ajutatoare, urmeaza pozitionarea dinamica a liniei de cota, cu
ajutorul mousului.
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:
Stabilirea pozitiei finale se realizeaza cu clic-stanga mouse.
Dimension text = 90
Crearea prin selectia obiectului
Daca la cererea privind pozitia punctului de start al primei linii ajutatoare apasam tasta
Enter, intram in optiunea Object. Astfel se poate selecta un obiect (linie, arc, cerc) ale carui
extremitati vor constitui punctele liniilor ajutatoare, acestea fiind generate automat.
Specify first extension line origin or <select object>:
Select object to dimension:
Dupa selectia obiectului, urmeaza pozitionarea dinamica a liniei de cota, cu ajutorul
mousului.
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:
Stabilirea pozitiei finale se realizeaza cu clic-stanga mouse.
Dimension text = 60

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 297

Alte optiuni:

MText
Lanseaza editorul de text si permite modificarea cotei.

Text
Valoarea cotei poate fi inlocuita prin editare in bara de comanda.

Angle
Textul cotei se poate roti la un anumit unghi.

Horizontal
Specifica modul de cotare orizontal.

Vertikal
Specifica modul de cotare vertical.

Rotated
Unghiul liniei de cota (v.si Cote aliniate).

Figura

Important
Cu ajutorul cotelor liniare se pot cota si diametrele in sectiune sau vedere longitudinala.
Pentru a adauga simbolul pentru diametru, editam textul cotei prin dublu-clic si insera
caracterele %%c<>, unde %%c este codul pentru diametru, iar <> este codul pentru
afisarea valorii masurate.

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 298

16.2

Cote aliniate (Aligned)

Ribbon: Tab Annotate > Panou Dimensions


Ribbon: Tab Home > Panou Annotation
Toolbar:
Dimension
Meniu clasic:
Dimension > Aligned
Bara de comanda:
DIMALIGNED (_dimaligned) [DAL]

Comanda functioneaza similar cu cotarea, liniara si aliniaza linia de cota cu obiectul,


valoarea masurata si afisata fiind cota la unghiul respectiv.

Alte optiuni:

MText
Lanseaza editorul de text si permite modificarea cotei.

Text
Valoarea cotei poate fi inlocuita prin editare in bara de comanda.

Angle
Textul cotei se poate roti la un anumit unghi.

Figura

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 299

16.3

Cotarea unghiurilor (Angular)

Ribbon:
Ribbon:
Toolbar:
Meniu clasic:
Bara de comanda:

Tab Annotate > Panou Dimensions


Tab Home > Panou Annotation
Dimensions
Dimension > Angular
ANGULAR (_dimangular) [DAN]

Comanda permite cotarea unghiurilor pentru arce, linii sau arcele libere (definite prin
vertecsi). Dupa lansarea comenzii trebuie sa selectam primul obiect.
Select arc, circle, line, or <specify vertex>:
Dupa realizarea primei selectii, ni se cere cea de-a doua selectie.
Select second line:
Dupa selectia obiectului, urmeaza pozitionarea dinamica a liniei de cota, cu ajutorul
mousului.
Specify dimension arc line location or
[Mtext/Text/Angle/Quadrant]:
Stabilirea pozitiei finale se realizeaza cu clic-stanga mouse.
Dimension text = 160

Important
Daca arcul nu este geometric reprezentat, la prima cerere de selectie apasam tasta Enter,
se activeaza Object Snap, putand determina grafic unghiul de cotat.
Specify angle vertex: Specify first angle endpoint:
Specify second angle endpoint:
Specify dimension arc line location or
[Mtext/Text/Angle/Quadrant]:
Alte optiuni:
MText
Lanseaza editorul de text si permite modificarea cotei.

Text
Valoarea cotei poate fi inlocuita prin editare in bara de comanda.

Angle
Textul cotei se poate roti la un anumit unghi.

Quadrant
Se identifica cvadrantul necesar liniei ajutatoare, care sa defineasca unghiul de cotat.

Figura

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 300

16.4

Cotare lungimii arcului (Arc Length)

Ribbon:
Ribbon:
Toolbar:
Meniu clasic:
Bara de comanda:

Tab Annotate > Panou Dimensions


Tab Home > Panou Annotation
Dimension
Dimension > Arc Length
DIMARC (_dimarc) [DAR]

Prin acesta comanda se poate cota lungimea unui arc de cerc.


Secventa comenzii
Mai intai se selecteaza arcul.
Select arc or polyline arc segment:
Apoi se specifica pozitia cotei
Specify arc length dimension location, or
[Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:
Alte optiuni:

MText
Lanseaza editorul de text si permite modificarea cotei.

Text
Valoarea cotei poate fi inlocuita prin editare in bara de comanda.

Angle
Textul cotei se poate roti la un anumit unghi.

Partial
Arcul se poate cota partial, intre doua puncte specificate.

Leader
Este adaugata o linie de indicate. Linia de indicatie este desenata radial si pe directia
razei arcului. Optiunea se aplica numai pentru arce mai mari de 90.

Important
Pozitia simbolului pentru cota lungimii arcului se defineste in stilul de cotare (Dimension
Style).

AutoCAD 2014 Nivel incepator

Pag. 301