Sunteți pe pagina 1din 57

Manualul formatorului PETI

2014
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
1

Obiective de invatare:
La finalul cursului participantii vor fi capabili
! Cunoasca elementele educaiei incluzive
! Cunoasca semnificatia termenilor: cultura! multicultural!
intercultural
! "istin#a diferena dintre conce$tele multicultural %
intercultural
! Cunoasca semnificatia termenului &$utere' in conte(t
multicultural
! Cunoasca metode de $redare interactive! cu a$licabilitate in
educatia tim$urie incluziva
! Concea$a un )oc educativ
! Intelea#a conce$tul de &mana#ementul diversitatii'
! Cunoasca $rovocarile s$ecifice diversitatii*
Pre#atire curs
Se verifica daca ec"ipamentul functioneaza si materialele sunt diponibile
#$ Laptop si videoproiector
%$ Prezentare PPT
&$ 'lipc"art si foile de flipc"art
($ )ar*ere + %,
-$ Scotc" de "artie + # rola
.$ Ecusoane, mape si pi/uri pentru participanti
0$ 'ise de lucru 1"andou+uri pentru aplicatiile2 e/ercitiile care vor fi rulate3
4$ Suportul teoretic pentru cele & module 1g"idul3
5$ 6oli de "irtie ., buc
#,$ 'ormularul cu lista de prezenta pe care participantii o vor semna
##$ 6"estionarul de identificare a cunostintelor
#%$ 6"estionarul de evaluare finala a formarii 1c"estionar de feedbac*3
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
2

+erificati aran)area salii ,in functie de ti$ul de sala! aran)ati scaunele intr-un mod
informal% in forma de s$ice sau in forma de &.'/
0crieti $e $rima $a#ina a fli$c1art-ului &2ine ati venit'
3e#enda
+arianta 1: 0ala aran)ata in s$ice
+arianta 2: 0ala aran)ata in &.'
E(em$lu cu sala aran)ata in . cu mese 1atentie7 In sala pe care o veti
aran8a, asigurati+va ca numarul de scaune este egal cu cel al participantilor$
9sigurati+va ca aveti si voi un scaun3
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
3
scaun
e
scaun
e
masa
masa
)asa trainer 1laptop,
videoproiector3 si ecran
proiectie sau perete alb pe
care sa puteti proiecta
Trainerul

E(em$lu cu sala aran)ata in . ,semicerc/ fara mese 1atentie7 In sala pe care
o veti aran8a, asigurati+va ca numarul de scaune este egal cu cel al participantilor$
9sigurati+va ca aveti si voi un scaun3
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
4

MO".3 1! 4I.5 1
0arcina 0 5$licarea c1estionarului $entru Educatie Tim$urie Incluziva 167
Obiectiv: Identificarea cunostintelor participantilor inainte de parcurgerea celor & module$
5TE8TIE: C1estionarul se a$lica inainte de distribuirea materialelor ,#1idul cu Modul 1!
Modul 2! Modul 9/
:olul c"estionarului este de a putea masura progresul pe care l+au realizat participantii in
timpul programul de educatie timpurie incluziva$ Se va aplica acest c"estionar inainte de
incepere a programului de formare, dupa care se va mai aplica inca o data c"estionarul la
finalul cursului$
C1estionar evaluare initiala
C:E0TIO85; "E E+53.5;E I8ITI535 CO" <<<<<<<<
Va rugam sa ne raspundei la urmatoarele intrebari referitoare la activitatea dvs. didactica, acestea avand rolul de
a identifica problemele cu care va confruntai in realizarea profesiei dvs. Precizam ca nu exista raspunsuri bune
sau rele, ca informaiile pe care ni le furnizai sunt anonime i ca vor fi interpretate numai impreuna cu celelalte
raspunsuri obinute din toate chestionarele aplicate.
#$ ;a rugam sa ne spunei in ce masura suntei de acord cu urmatoarele afirmaii 1Acordati o nota de
la 1 la 10 pentru fiecare dintre afirmatii, unde 1 este dezacord total, iar 10 acord total
Este de preferat ca in educaie sa se puna accent pe aspectele etnoculturale comune,
asemanatoare dintre copiii romani <i cei de alta etnie
# = % = & = ( = - = . = 0 = 4 = 5 = #, =
>e putem ocupa mai bine de problemele specifice copiilor romi daca se formeaza grupe doar
de copii romi
# = % = & = ( = - = . = 0 = 4 = 5 = #, =
:esponsabilitatea pentru participarea redusa la educaie a copiilor romi aparine doar parinilor acestora
<i comunitailor de romi
# % & ( - . 0 4 5 #,

Pentru a asigura o educaie de calitate copiilor romi este nevoie sa cunoa<tem cultura si obiceiurile
romilor
# % & ( - . 0 4 5 #,

La gradinia, copiii sunt prea mici pentru a intelege diferentele etnoculturale dintre oameni
# % & ( - . 0 4 5 #,

Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
5

)a8oritatea romilor sufera acte de discriminare in societatea noastra
# % & ( - . 0 4 5 #,

%$ 6onsiderati ca fiecare copil din grupa ar trebui sa aiba numele <i poza afi<ate in sala de clasa?
a. Da Daca da, de ce? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
b. >u Daca nu, de ce nu? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
c$ >u stiu
&$ In realizarea 8ocurilor <i activitailor didactice, cum credeti ca ar trebui imparii copiii in grupe2ec"ipe
de lucru?
a$ in grupe cat mai omogene 2 asemanatoare
b$ in grupe cat mai eterogene 2 diverse
c. 9ltfel 6um? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

($ In sala de grupa, considerati ca ar fi benefica e/punerea de imagini2simboluri culturale specifice
comunitaii rome din localitate?
a. Da Daca da, de ce? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
b. >u Daca nu, de ce nu? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-$ In realizarea 8ocurilor si activitailor didactice la care participa copiii romi, credeti ca ar fi util sa fie
folosite si cuvinte din limba romani?
a. Da Daca da, de ce? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
b. >u Daca nu, de ce nu? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
c$ >u stiu
.$ In cursul anului <colar %,#&2%,#(, ai realizat la grupa dvs$ urmatoarele tipuri de activitai? 1!arcai
cu " casua corespunzatoare raspunsului dvs. pentru fiecare afirmaie in parte
Da >u
a$ 9ctivitai care sa implice o mai buna cunoa<tere a
portului2vestimentaiei tradiionale a romilor
b$ 9ctivitai care sa implice o mai buna cunoa<tere a obiceiurilor,
credintelor si valorilor specifice comunitaii rome
c$ 9ctivitai care sa implice o mai buna cunoa<tere a ocupaiilor
tradiionale ale romilor
d$ 9ctivitai care sa implice o mai buna cunoa<tere a pove<tilor2basmelor
tradiionale ale romilor
0$ 6are sunt principalele & probleme cu care va confruntai in educaia copiilor romi?
#$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
%$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
&$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
4$ 6are sunt principalele & probleme cu care va confruntai in comunicarea <i implicarea parinilor romi?
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
6

#$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
%$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
&$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

5$ 9i mai participat vreodata la cursuri avand urmatoarea tematica 1!arcai cu " casua
corespunzatoare raspunsului dvs. pentru fiecare din cele patru variante
Da >u
a$ Educaie incluziva
b$ Diversitate <i non+discriminare
c$ Egalitate de <anse
d$ )ulticulturalitate2interculturalitate

Se/ul #$ 'eminin %$ )asculin ;arsta 1ani impliniti3 @@@@@@@@@@@
;a rog sa estimati ponderea populatiei de etnie roma din localitatea in care lucrati @@@@@A
Data completarii c"estionarului @@@@@@@@@@@@@@ Budetul @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
0arcina 1 Prezentarea formatorului 67
>ume si prenume
Ccupatie
E/perienta
0arcina 2 Prezentarea $artici$antilor = Icebrea> 967
Cbiectivul e/ercitiului:
6unoasterea participantilorD
6unoasterea si discutarea caracteristicilor comune si a diferentelor care e/ista intre
participanti 1pentru ca acestia sa se cunoasca mai bine intre ei si pentru ca formatorii sa
poata Elua pulsulF grupului3$
6onstientizarea rolului si impactului pe care il au in interactiunea cu ceilalti
"escrierea e(erciiului
+arianta 1 '2lazonul $ersonal':
Impartiti fiecarui participant o copie a formularului #$lazonul# $
?isa : 2lazonul
Etapa # :ugai participanii sa completeze formularul individual, in 6 minute, reprezentand
grafic 1desenand3 raspunsurile la intrebarile de pe fisa, respectiv
#$ daca te+ai descrie printr+un cuvant, acestea ar fi$$$
%$ ce i+ai cere pestisorului de aur, daca acesta ti+ar indeplini o dorinta?
&$ care e "obbG+ul tau?
($ care este cartea ta preferata sau persona8ul preferat?
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
7

Etapa % :ugati participantii sa se grupeze cate %, timp de 6 minute! pentru a discuta cele
scrise$
Incura8ati+i sa iasa din cercul obisnuit de prieteni si sa stabileasca noi contacte cu alti
colegi$ Dupa ce se prezinta rugati+i sa sc"imbe foile astfel incat partenerul sa+l poata
prezenta pe colegul sau de grupa$
Etapa & :ugati participantii sa+<i prezinte colegul de grupa pe scurt, folosind blazonul
construit$ 116 min3
Lasati+le foile la indemana pentru a avea posibilitatea sa isi impartaseasca parerile in
continuare$

La sfarsit se va discuta ,10 minute/ cu participantii despre importanta identificarii elementelor
comune dar si a diferentelor care pot aparea intre membrii grupului$
Se vor folosi urmatoarele intrebari
#$ 6e ati invatat despre voi insiva ?
%$ ;+a surprins vreun raspuns de pe un formular ?
&$ ;+ati regasit in prezentarea colegului2colegei ?
($ :eflecta prezentarea colegului2colegei ceea ce fiecare a completat initial pe "andout ?
-$ 9ti descoperit ceva nou despre cei din grupul vostru?
.$ 9ti descoperit ceva nou despre dumneavoastra?
0$ 9 fost usor sau greu sa descoperiti ceva in comun?
4$ 6are au fost lucrurile pe care le+ati descoperit in comun?
5$ ;a sunt aceste lucruri noi de a8utor pentru a lucra impreuna in urmatoarele zile?
La final, lipiti cu scotc" 1afisati3 blazoanele in sala in care tineti cursul$ Pastrati+le pana la final
in sala$
Fisa Blazonul
MATERIAL DE DISTRIBUIT
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
8

#$ daca te+ai descrie printr+un cuvant, acestea ar fi$$$
%$ ce i+ai cere pestisorului de aur, daca acesta ti+ar indeplini o dorinta?
&$ care e "obbG+ul tau?
($ care este cartea ta preferata sau persona8ul preferat?
+arianta 2
M5;.3 ME.
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
9
Prenumele sau cum iti place sa fii
strigat(a)
Prenumele sau cum iti place sa fii
strigat(a)

Participantilor le sunt impartite mere 1de toate culorile, mai mari, mai mici, batute, mai stricate
etc$3
'iecare este rugat sa se prezinte raportandu+se la marul pe care il va avea in mana$
La final se va discuta in grupul mare
#$ 9ti descoperit ceva nou despre cei din grupul vostru?
%$ 9ti descoperit ceva nou despre dumneavoastra?
&$ 9 fost usor sau greu sa descoperiti ceva in comun?
($ 6are au fost lucrurile pe care le+ati descoperit in comun?
-$ ;a sunt aceste lucruri noi de a8utor pentru a lucra impreuna in urmatoarele zile?
+arianta 9
P;E8.ME3E 0I 5"@ECTI+.3 T5.
:ugati participantii sa isi spuna prenumele in grupul mare si sa gaseasca un ad8ectiv care sa ii
defineasca si care sa inceapa cu aceeasi litera ca prenumele$
La final se va discuta in grupul mare
#$ 9ti descoperit ceva nou despre cei din grupul vostru?
%$ 9ti descoperit ceva nou despre dumneavoastra?
&$ 9 fost usor sau greu sa descoperiti ceva in comun?
($ 6are au fost lucrurile pe care le+ati descoperit in comun?
-$ ;a sunt aceste lucruri noi de a8utor pentru a lucra impreuna in urmatoarele zile?
0arcina 9 Prezentarea Proiectului de Educatie Tim$urie Incluziva 107
'ormatorul va prezenta obiectivele Proiectului de Educatie Tim$urie Incluziva folosind slide+
urile, e/plicand ca Proiectul de Educaie Timpurie Incluziva, finanat de Hanca )ondiala <i
Iuvernul :omaniei este parte componenta a Programului de Incluziune Sociala$
;a folosi slie+urile
0lide titlu
Proiectul de Educatie Timpurie Incluziva
0lide Obiective #enerale ale Proiectului
%biective generale
9sigurarea ec"itaii in educaie, astfel incat copiii care aparin unor grupuri dezavanta8ate,
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
10

vulnerabile sa aiba acces egal la o educaie timpurie de calitateD
Imbunatairea eficienei sistemului de educaie prin promovarea de soluii comunitare$
0lide Corelare PETI % Pro#ram Incluziune 0ociala
Proiectul de Educaie Timpurie Incluziva reprezinta o componenta a programului mai larg de
Incluziune Sociala, co+finanat de Iuvernul :omaniei <i Hanca )ondiala <i este implementat
de )inisterul Educaiei >ationale, prin &nitatea de !anagement al Proiectelor cu 'inanare
(xterna$
0lide Obiective s$ecifice ale Proiectului
%biective specifice
! Includerea populaiei rome in strategia <i programele )E>D
! 6rearea <i imbunatairea condiiilor educaionale in vederea respectarii standardelor
minime de funcionare in <colile cele mai sarace din cele mai dezavanta8ate
comunitai identificate, astfel incat sa creasca nivelul de acces la educaia iniiala,
timpurie <i de bazaD
! Imbunatairea calitaii atat a realizarilor 1output+uri3, cat <i a mediului educaional
1input+uri educaionale3D
! 6re<terea gradului de con<tientizare <i cre<terea capacitaii factorilor de decizie cu
privire la management, planificare <i evaluare a programului$
0arcina 4 Prezentarea sco$ului si obiectivelor cursului 6 7
Obiectivele activitatii:
6unoasterea scopului cursului
6unoasterea obiectivelor cursului
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
11

"esfasurarea activitatii:
?ormator : JParcurgerea acestui curs are ca scop familiarizarea dvs cu modulele actualizate
Knele dintre aspectele care vor fi prezentate la curs pot fi noi pentru dvs, altele pot reformula
idei pe care le cunoasteti de8a sau pot confirma idei cu care suntei familiarizatJ$
0lide Obiectivele cursului
3a finalul cursului! $artici$antii vor fi ca$abili sa:
! 6unoasca elementele educaiei incluziveD
! 6unoasca semnificatia termenilor cultura, multicultural, interculturalD
! Distinga diferena dintre conceptele multicultural LinterculturalD
! 6unoasca semnificatia termenului EputereF in conte/t multiculturalD
! 6unoasca metode de predare interactive, cu aplicabilitate in educatia timpurie incluzivaD
! 6onceapa un 8oc educativD
! Inteleaga conceptul de Emanagementul diversitatiiFD
! 6unoasca provocarile specifice diversitatii$
8ota $entru formator:
6ele & module ale g"idului sunt
MO".3.3 1: :EPE:E 6C>6EPTK9LE PE>T:K EDK69TI9 I>6LKMI;9 6K 'C69LIM9:E
PE DI)E>SIK>E9 I>TE:6KLTK:9L9
MO".3.3 2: P:96TI6I EDK69TIC>9LE I> SE:;I6IILE DE EDK69TIE TI)PK:ILE
PE>T:K C EDK69TIE I>TE:6KLTK:9L9
MO".3.3 9: )9>9IE)E>TKL DI;E:SIT9TII I> SE:;I6IILE DE EDK69TIE TI)PK:IE
0arcina 6 "efinirea termenilor: educatie incluziva! cultura!
interculturalitate
10A
Obiective:
Intelegerea definitiei educatiei incluziva,
Identificarea caracteristicilor educatiei incluzive
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
12

"escrierea activitatii:
'ormatorul intreaba participantii Nce intelegeti prin educatie timpurile incluziva?F
Permite grupului sa raspunda$ Dupa acest moment, prezinta informatiile$
Daca participantii au mentionate aspecte care se regasesc pe slide+uri, face corelatia intre
acestea si raspunsurile primite$
0lide Educatie tim$urie incluziva
Educatie timpurie incluziva
Slide
'iecare copil trebuie sa aiba oportunitati egale de a se 8uca, de a invata si de a se dezvolta in
functie de potentialul sau$
Educaia incluziva inseamna
Luarea in considerare in primul rand a nevoilor fiecarui copil
Participare activa a copilului la educatie
6ooperare intre cadre didactice, parinti, copii si administratie educationala
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
13

Slide
"iferenta dintre incluziv si inte#rat
Incluziv: toti copiii sunt implicati, se implica si ii implica pe ceilalti in activitati
Inte#rat: copiii se dezvolta pe cele - domenii de dezvoltare
#$ Socio+emotional
%$ 'izic
&$ Sanatate
($ 6ognitiv
-$ Limba8, comunicare
0arcina B Cultura si modelul Iceber# 20A
Obiective:
6unoasterea modelului iceberg
Intelegerea conceptului de cultura
"escrierea activitatii:
'ormatorul intreaba participantii Nce inseamna cultura?F
Permite grupului sa raspunda$ Dupa acest moment, prezinta informatiile$
Daca participantii au mentionate aspecte care se regasesc pe slide+uri, face corelatia intre
acestea si raspunsurile primite$
Slide
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
14

C serie de caracteristici distincte ale unei societai sau grup social in termeni
spirituali,
materiali,
intelectuali sau
emoionali
?ormatorul va mentiona ca modelul Iceber# ne $ermite sa intele#em mai bine o cultura*
5cesta ia in considerare atat elementele vizibile ale unei culturi ,varful iceber#ului/! cat si
cele invizibile ,$artea iceber#ului de sub a$a/
Slide
+arful iceber#ului
ceea ce vedem 1arta, muzica, mancare, felul in care traim, legi, obiceiuri, instituii,
metode, ritualuri, limba3 O '96E)
2aza iceber#ului:
ceea ce nu vedem 1norme, roluri, ideologii, credine, filosofie3 O I9>DI)
valori, atitudini, dorine, presupuneri, a<teptari etc$ O SI)TI) 1partea ascunsa3
Slide :eprezentare model Iceberg
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
15

Slide 6um putem folosi modelul Iceberg?
)odelul poate fi folosit <i pentru intelegerea comple/itaii <i profunzimii culturii <i a riscurilor <i
dificultailor asociate cu orice incercare de a Ninelege o culturaF$
Desigur, in cazul convieuirii indelungate a mai multor grupuri culturale, cum este cea generata
de prezena in :omania a minoritailor naionale, numeroase elemente culturale sunt comune,
atat in partea vizibila, cat <i in profunzimea iceberg+ului culturii$
8ota $entru formator:
Puteti introduce si $rezenta si conce$tul de Crelativism cultural' corelat cu modul in
care $rivim o alta cultura si cu riscurile in acest sens*
)elativismul cultural este principiul care presupune ca credintele si actiunile unui individ ar
trebui sa fie intelese de catre altii in termeni de cultura proprie a acelui individ.
)elativismul cultural este un principiu care a fost stabilit ca axioma in cercetari antropologice
de 'ranz $oas , in primele decenii ale secolului *0 si mai tarziu a fost popularizat de catre
elevii sai . $oas a prezentat pentru prima data ideea in 1++, - # ... civilizatia nu este ceva
absolut , dar ... este relativa , si ... ideile si conceptiile noastre sunt adevarate doar in directa
legatura cu propria noastra civilizatie. # .u toate acestea , $oas nu a inventat termenul de
relativism cultural.
Prima utilizare a termenului inregistrata in /ictionarul (nglez %xford a fost a filosofului si
teoreticianului social Alain 0oc1e in 12*3 pentru a descrie # relativismul cultural extrem# al lui
)obert 0o4i, gasit in cartea acestuia din 121, 5.ultura si (tnologie6 .
"iscutia ,$rezentarea/ va continua! formatorul introducand termenii Cmulticulturalitate'
si Cinterculturalitate'*
?ormatorul intreaba $artici$antii ce intele# $rin cei doi termeni*
Slide
Multiculturalitate! interculturalitate
"u$a ce $artici$antii ras$und! continua $rezentarea*
"aca au fost de)a $unctate anumite as$ecte din $rezentare de catre $artici$anti! se va
face trimitere la ras$unsuri si e(em$lele date*
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
16

Slide
! :eprezinta diversitatea culturala dintr+o societateD
! De e/emplu recunoscandu+se apartenena culturala, etnica, religioasa, lingvistica, a
membrilor societaii respective$
Slide
Presupune pastrarea diversitaii culturale <i a susinerii dezvoltarii identitailor specifice a
diferitelor grupuri culturaleD
5ccentul este $us, in aceste cazuri, $e sim$la coe(istena a diferitelor #ru$uri, fara a se
acorda importana contactelor <i sc"imburilor culturale$
Slide
Termenul EinterculturalF este folosit pentru a pune in evidena caracterul inevitabil al
contactelor Di sc1imburilor culturale dintre persoane aparinand diferitelor grupuri
etnoculturaleD
;orbim despre Ncomunicare interculturalaF, Ndialog interculturalF, Nconflict interculturalF, avand
aici sensul de comunicare2 dialog2 conflict Nintre persoane cu apartenene culturale diferiteF$
Slide
NinterculturalF apare si in sintagme de genul Nabordare interculturalaF sau Nperspectiva
interculturalaF, dar <i in Nsocietate interculturalaF <i, mai recent NinterculturalismF$
Este vorba despre acordarea unei importane egale atat posibilitailor oferite fiecarui grup
cultural de a+<i menine, dezvolta <i afirma public propria identitate culturala, cat <i comunicarii,
contactelor <i sc"imburilor culturale, ce presupun cunoaDterea! inele#erea Di res$ectarea
reci$roca a persoanelor cu apartenene culturale diferite$
0arcina E E(ercitiu interculturalitate B0A
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
17

Obiectivul e(ercitiului:
Sa identifice diferentele dintre partile vizibile si invizibile ale culturii
Sa inteleaga importanta adaptarii limba8ului in procesul de predare+invatare
Sa intelegeaga importanta comunicarii interculturale
;esurse necesare:
:artie ,coli fli$c1art/! li$ici! foarfeci! scotc1 de 1artie! ri#le! creioane! descrierea rolului
,derdieni! e($erti/! acces la doua sali*
Anuntati grupul ca vor eperi!enta intalnirea "intre # culturi$ pentru aceasta$ grupul va %i i!partit in #
grupe: "er"ienii si epertii$
De asemenea, o parte dintre participanti vor fi observatori$
"escrierea activitatii:
Impartiti grupul mare in & grupe mici 1# grupa + derdienii, # grupa L e/pertii, # grupa L
observatorii3$ Irupa e/pertilor trebuie sa fie numeric mai mica 1ma/imum 0 la o grupa de %, de
persoane3 fata de cea a derdienilor$ De asemenea, si aceasta trebuie sa fie mai mica
1ma/imum ( persoane la o grupa de %, de persoane3$
8OT5 PE8T;. ?O;M5TO;F
E/pertii sunt cei care ii vor invata pe derdieni cum sa construiasca un pod$
'iecare grupa va primi o fisa cu instructiuni$ 5veti #ri)a ca in momentul in care $rimesc
instructiunile! e($ertii sa fie de)a intr-o alta camera*
2 observatori vor ramane alaturi de #ru$a derdienilor! 2 vor mer#e in aceeasi sala cu
e($ertii in eta$a de $re#atire= $lanificare*
:olul observatorilor va fi sa observe si sa noteze elemente pe care le considera importante pe
tot parcursul e/ercitiului$
Timpi &+ - minute anuntare sarcina 1nu dati foarte multe detalii in aceasta etapa$ 9nuntati
faptul ca grupele vor lucra pentru %, de minute in sali diferite, urmand sa se reuneasca dupa
cele %, minute intr+o singura sala$ 9nuntati ca fiecare grupa, inclusiv observatorii, vor primi
instructiuni$
8u dati observatorilor fisele decat in momentul in care e($ertii se de$laseaza in "erdiaF
Timp de planificare pentru e/perti %, min 1dupa 0+4 minute, % dintre ei se pot deplasa in
Derdia pentru & minute L a se vedea fisa e/pertilor3
6ele %, de min in care e/pertii planifica sunt folosite de cei care vor 8uca rolul derdienilor sa
intre in rol, sa aran8eze spatiul$
Dupa cele %, de min, e/pertii se deplaseaza in Derdia pentru a+i invata pe derdieni sa
construiasca podul$
Timp pentru constructie pod %, min$
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
18

Dupa cele %, de min opriti e/ercitiul, indiferent daca au reusit sau nu sa construiasca podul$
,8ota $entru formator: aveti #ri)a sa nu $rezentati in #ru$ul mare caracteristicile culturii
derdienilor im$artiti #ru$ul in cele 9 #ru$e! anuntati elementele #enerale! anuntati ca
e($ertii vor lucra intr-un alt s$atiu catre care ii invitati sa se de$laseze* "ati sarcina
derdienilor se$arat* "ati sarcina e($ertilor in sala in care acestia vor $lanifica* .rmariti
ambele #ru$uri in cele 20 min* In $rimele 20 de minute ru#ati observatorii sa fie atenti la
ce se intam$la! sa nu se im$lice! sa noteze ce considera im$ortant* Cand e($ertii se
de$laseaza in "erdia! inmanati observatorilor fisele de observatie! atat observatorilor
care au stat cu derdienii in $rimele 20 minute! cat si celor care au stat cu e($ertii in
acest tim$/*
?isa cu instructiuni $entru "erdieni
0ituatia
Locuiti intr+o tara care se numeste Derdia$ Satul in care locuiti este despartit de urmatorul oras,
in care se afla o piata de unde va puteti procura "rana, de o vale adanca$ Pentru a a8unge la
piata trebuie sa mergeti pe 8os timp de % zile$ Daca ati avea un pod care sa lege cele doua
puncte, ati a8unge acolo in mai putin de % ore$
Iuvernul din Derdia a anga8at o ec"ipa de specialisti 1e/pertii3 dintr+o tara straina sa se
deplaseze in satul vostru si sa va invete cum sa construiti podul$ Locuitorii vostri vor deveni,
astfel, primii e/perti in construirea podurilor din Derdia$ Dupa ce veti invata sa construiti podul
de la e/pertii straini, veti putea construi poduri peste tot in Derdia, unde nimeni nu stie cum sa le
construiasca$ ;iata tuturor derdienilor se va imbunatati considerabil in acest fel$
Podul va fi construit din "artie, folosind creioane, rigla, foarfeca, lipici, sc"otc"$
6unoasteti toate aceste materiale de care dispuneti in Derdia, dar nu cunoasteti te"nicile
specifice constructiei de poduri$
Com$ortamentul social
Derdienii sunt obisnuiti sa se atinga unul pe celalalt$ Ei nu pot comunica fara atingere$
6omunicarea nu functioneaza fara ca ei sa nu fie in contact fizic cu cei2cea cu care vorbesc$
Totusi, nu trebuie sa fiti in contact direct cu ei$ Daca tocmai v+ati alaturat unui grup, trebuie sa
atingeti 1sa va agatati de3 una dintre persoanele care fac parte din grup si veti fi automat inclusi
in conversatie$
Este foarte important sa va salutati atunci cand va intalniti, c"iar daca doar treceti pe langa
cineva$
0aluturile
Salutul traditional in Derdia este o atingere pe umar$ 6el care initiaza salutul, il atinge pe
celalalt2 pe cealalata pe umarul drept$ 6elalalt2 cealalata il va atinge pe cel2cea cu care s+a
intalnit pe umarul stang$ Crice alta forma de salut in afara de aceasta este considerata de catre
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
19

derdieni o insulta$ Stransul mainii, ca forma de salut, este considerata ca fiind una dintre cele
mai mari insulte in Derdia$
Daca un derdian este insultat, nefiind salutat sau atins atunci cand cineva i se adreseaza, el2ea
incepe sa tipe$
"a= 8u
Derdienii nu folosesc cuvantul NnuF$ Ei spun NdaF intotdeauna, c"iar daca vor sa spuna NnuF$
NDaF+ul pe care il folosesc in loc de NnuF este insotit de o miscare indelunga a capului pe
verticala 1e/ersati aceasta parte inainte de intalnirea cu e/pertii 3$
Com$ortamentul la munca
9tunci cand muncesc, derdienii de ating, de asemenea, mult$ Kneltele au gen foarfeca este de
gen masculin, creionul, rigla, paiele sunt de gen feminin$ Lipiciul, sc"otc"ul, "artia sunt neutre$
C femeie blonda nu are voie sa atinga niciodata foarfeca, conform traditiei$
0trainii
Derdienilor le place compania$ 9stfel, le plac si strainii$ Dar, in egala masura, sunt e/trem de
mandri de propria cultura si de ei2ele insisi2insele$ Sunt perfect constienti ca singuri nu vor putea
niciodata construi podul$ Pe de alta parte, nu considera ca, desi strainii stiu asta, le sunt
superiori ca educatie sau cultura$
Sa construiasca poduri reprezinta, pur si simplu, un lucru pe care ei nu il stiu$ Se asteapta ca
strainii sa se adapteze culturii si obiceiurilor lor$ Dar, pentru ca lor comportamentul specific li se
pare e/trem de natural si normal, nu il pot e/plica e/pertilor 1acest punct este 'C9:TE
important3$
?isa cu instructiuni $entru e($erti
0ituatia
Sunteti un grup de e/perti din mai multe tari$ Ec"ipa Dvs a fost contractata de guvernul Derdiei$
Prin contractul semnat v+ati asumat responsabilitatea de a+i invata pe derdieni cum sa
construiasca un pod$ 6onform contractului semnat, este foarte important sa respectati termenul
limita agreat, altfe, contractul va fi anulat, Dvs ramanand fara slu8ba$
Iuvernul Derdiei este e/trem de interesat de acest contract, care este finantat de Hanca
)ondiala$ Derdia este o tara muntoasa, cu multe canioane si vai adanci, dar fara niciun pod$
9stfel, le ia e/trem de mult derdienilor sa a8unga din satele in care locuiesc in pietele din orasele
principale$ Se estimeaza ca, daca podul ar fi construit, le+ar lua mai putin de % ore in loc de %
zile sa a8unga in piata de unde isi procura alimentele$
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
20

9vand in vedere specificul reliefului din Derdia, nu ar fi suficient sa construiti un pod pentru ei si
sa pelcati$ 6ontractul presupune sa ii invatati pe derdieni sa contruiasca poduri, in felul acesta
problema putand fi rezolvata$
Cum se deruleaza e(ercitiulG
9locati timp sa cititi cu atentie aceste instructiuni si luati o decizie legata de cum veti construi
podul$ Dupa timpul specificat de formator, % dintre membrii ec"ipei Dvs vor putea vizita pentru &
minute satul derdienilor in care va trebui sa va deplasati 1pentru a verifica conditiile de mediu,
relieful, pentru a+i cunoaste pe derdieni3$ Dupa intoarcerea lor veti avea la dispozitie #, minute
sa analizati raportul intocmit de ei si sa finalizati pregatirile$
Dupa aceste #, minute, intreaga ec"ipa de e/perti se deplseaza in satul din Derdia pentru a+i
invata pe locuitorii de acolo sa construiasca podul$
Podul
Podul va fi simbolizat printr+un pod de "artie$ Podul va lega doua mese sau doua scaune care
se afla la o distanta minima de # metru$ Trebuie sa fie stabil$ La finalul constructiei, pentru
verificare, ar trebui sa sustina foarfeca si lipiciul folosit pentru constructie$
Piesele constructiei nu pot fi duse si asamblate in Derdia, pentru ca, in acest fel, derdienii nu ar
invata niciodata cum sa construiasca poduri$ Trebuie sa vada si sa invete toate etapele
constructiei$
'iecare parte din pod trebuie trasata pe "artie cu creionul si rigla si, ulterior, taiata cu foarfeca
sau rupta$ >u puteti folosi bucati de "artie in intregime$
>iciunul dintre e/perti nu poate construi podul$ Tot procesul trebuie realizat de derdieni in
intregime$
Materialele
Podul va fi construit din "artie$
Puteti folosi pentru planificare si constructie "artie, creioane, rigla, foarfeca, lipici, sc"otc"$
Tim$ul alocat
Pentru planificare si pregatire inainte de a merge in Derdia %, min
Sa ii invatati pe derdieni sa construiasca podul %, min
Pentru observatori
:olul lor este sa observe$
>u pot interveni sub nicio forma$
% raman in sala cu derdienii 1primele %, min3, % merg in sala e/pertilor 1primele %, min3$
;or primi fisa in momentul in care toti e/pertii se deplaseaza in Derdia pentru a+i invata pe
derdieni sa construiasca podul$
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
21

?isa cu instructiuni $entru observatori
Cbservati, nu interveniti$
>otati ceea ce observati in functie de
?a$te:
6e fac e/pertii? 6e fac derdienii?
6ine a initiat comunicarea in momentul interactiunii dintre e/perti si derdieni?
6ine a avut initiative legate de comunicarea2 intelegerea obiceiurilor?
6at timp au alocat e/pertii pentru a intelege obiceiurile derdienilor?
E/pertii au cerut2 impus sc"imbarea obiceiurilor derdienilor?
Daca da, cum au reactionat derdienii?
Im$act:
6e impact au avut actiunile e/pertilor asupra derdienilor2 ce impact au avut actiunile derdienilor
asupra e/pertilor?
5si#urati-va ca in $rimele 20 min! e($ertii vor avea in sala e(act aceleasi materiale ca
cele e(istente in "erdia ,inclusiv ca numar/ si $e care le vor folosi $entru a-i invata $e
derdieni sa construiasca $odul*
Dupa ce ati impartit participantii in grupe, ati rugat e/pertii sa se deplaseze in alt spatiu si ati
inmanat fisele derdienilor si e/pertilor, facilitati vizita de & minute a celor % e/perti in Derdia$
9sigurati+va ca in sala care reprezinta Derdia scaunele si mesele au fost rearan8ate pentru a
simula relieful descris$
:ugati+i pe cei care vor 8uca rolul derdienilor sa identifice locul in care se va construi podul, sa
aran8eze resursele in diferite zone din sala etc$
5si#urati-va ca atat derdienii! cat si e($ertii intele# sarcina si intra in rol* E/pertii vor avea
acces in sala in care lucreaza in primele %, min la acelasi tip de resurse ca cele disponibile in
Derdia pentru constructie$ In acest fel se vor implica in sarcina si vor incerca sa construiasca o
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
22

mac"eta a podului$ Daca construiesc mac"eta, fac un plan etc, nu ii lasati sa ia in sala Derdia
aceste materiale2 planuri$
Este e(trem de im$ortant ca derdienii sa res$ecte intocmai re#ulile*
Dupa ce timpul de planificare a e/pirat 1%, min3, invitati grupa e/pertilor in Derdia$ Krmariti
timpul si opriti+i dupa cele %, de minute alocate pentru constructie$
Procesare:
La finalul e/ercitiului, invitati participantii sa se reaseze 1ideal in cerc3$
0coateti $artici$antii din rolF
9plaudati+i si invitati+i sa aplaude 1zgomotul puternic va rupe cele doua momente e/ercitiul in
care ei au 8ucat roluri, de procesare L etapa in care revin la ei insisi ca participanti3$
Invitati observatorii 1daca lucrati cu & grupe3 sa prezinte in grupul mare ce au notat$
Incercati sa conduceti procesarea urmarind urmatoarele aspecte
?a$te 1ce s+a intamplat? 'ilmul evenimentelor3
0entimente 1cum s+au simtit? 6e au simtit derdienii2 e/pertii3
Inter$retari 1au e/istat? In ce momente? 9le cui au fost interpretarilor3
8otati $e un fli$c1art ce mentioneaza $artici$antii in dre$tul fiecarui element*
5dresati aceste intrebari tuturor:
6um a fost e/ercitiul?
6e s+a intamplat, de fapt?
6um a fost pentru e/perti in momentul in care au a8uns in Derdia?
6um a fost pentru derdieni sa primeasca vizita e/pertilor?
6um a fost sa ii invatati pe derdieni sa construiasca?
6um a fost sa invatati de la e/perti?
6e v+a a8utat?
6e v+a impiedicat?
6um v+ati simtit in rolul pe care l+ati avut?
9 e/istat timp alocat cunoasterii culturii derdienilor? 1pentru e/perti3
Daca da, ce ati facut pentru a+i cunoaste?
Daca nu, cum v+a influentat lipsa cunoasterii culturii lor in realizarea sarcinii?
9ti reusit sa realizati sarcina? I+ati invatat pe derdieni cum sa construiasca poduri?
1punctati diferenta dintre a invata pe cineva, si a face ceva pentru cineva in locul sau7 6are
dintre situatii este mai valoroasa? In ce fel?3
9ti operat cu interpretari? Daca da, care au fost acelea?
Imaginea pe care o aveti despre un lucru2 voi insiva este aceeasi cu a celorlalti?
6e v+a influentat in rolul pe care l+ati 8ucat? 1bac*ground+ul cultural?3
;+ati intalnit in activitatea curenta cu o situatie similara?
6um ati gestionat+o?
6e ati invatat din aceasta e/perienta 1acest e/ercitiu3?
6um veti aplica ceea ceea ce ati invatat in activitatea curenta?

Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
23

0arcina H ;eflectii asu$ra zilei! 0esiune administrativa 10A
?ormatorul adreseaza intrebari cu $rivire la $rima zi*
?ormatorul face $rezenta si se asi#ura ca toti $artici$antii au semnat fisa de $rezenta
MO".3 1! 4I.5 2
0arcina 1 Puterea in conte(t multicultural 467
Obiectivul e(ercitiului:
identificarea modului in care se creeaza relatiile de putere dintre grupuri2comunitati
diferite in cadrul aceleiasi comunitati2societati
e/perimentarea modului in care se construiesc relatiile de putere intre culturi in
cadrul aceleiasi comunitati$
5nuntati #ru$ul ca veti )uca un )oc: Marele )oc al $uterii*
"escrierea activitatii:
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
24

M5;E3E @OC 53 P.TE;II
8ota $entru formator:
9cest 8oc este o adaptare a piesei ETeatrul celor oropsitiF de 9ugusto Hoal 1#54-3$ Este un 8oc
nonverbal care e/ploreaza efectul puerii in societate, in special intre culturi sau comunitati
diferite$
;esurse necesare:
sticle de apa goale2 pline 1mici sau mari3 L numarul lor trebuie sa fie egal cu cel al grupelor in
care veti imparti participantii
esarfe + numarul lor trebuie sa fie egal cu cel al grupelor in care veti imparti participantii
"esfasurarea e(ercitiului:
Impartiti grupul mare in grupuri de .20 persoane 1grupa de %- & grupe de . persoane, o grupa
de 0D grupa de %. % grupe de . persoane, % grupe de 03
?iecare #ru$ de B=E $ersoane va $rimi cate 1 sticla ,sticla de a$a #oala= cu a$a/ si o
esarfa*
:ugati fiecare grup sa se aseze in cerc in 8urul obiectelor$
Enuntati sco$ul e(ercitiului si e($licati sarcina*
0arcina
>u aveti voie sa vorbiti$
'iecare membru al fiecarui grup mic va trebui ca, pe rand, sa ii aran8eze pe toti ceilalti membrii
ai grupului sau intr+un ansamblu statuar in care el2ea sa detina puterea prin raportarea la toti
ceilalti membrii$ 9cest lucru presupune ca si participantul care Naran8eazaF intra in grupul
statuar$
Hineinteles, poate folosi si cele % obiecte 1sticla de apa si esarfa3$
Irupul decide cine este primul participant care incepe$
9nsamblul statuar creat de primul participant ramane nesc"imbat 1participantii nu se mica, cu
e/ceptia celui care urmeaza3$ Din ansamblu, pe rand, va iesi cate un alt participant care,
plecand de la forma data de primul participant si2sau de toti participantii dinaintea sa, va
incerca sa se pozitioneze astfel incat sa preia puterea de la cel care o detine in acel moment in
grupul statuar$
'iecare participant are la dispozitie 1in grupul mic3 ma/imum & minute pentru a acest lucru$
8ota $entru formator
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
25

Incercati sa observati cat mai indeaproape dinamica fiecarui grup$ 6ine a inceput? 6um au
aran8at participantii? ;a a8uta sa faceti poze 1eventual cu telefonul mobil3 pentru a surprinde
fiecare Nansamblu statuarF 1cu alte cuvinte, cum a vazut fiecare puterea, cum a simbolizat
preluarea puterii de la cel2cea dinainte etc3$
Procesare:
6um a fost e/ercitiul?
6e a insemnat puterea pentru voi in acest e/ercitiu?
6um a fost cand ati luat puterea ansamblului? 6e ati gandit? 6e ati simtit? 6um ati reactionat
1comportament observabil3
6um a fost in momentul in care ati pierdut puterea ansamblului 1cel 2 cea care urma a preluat
puterea de la voi3? 6e ati gandit? 6e ati simtit? 6um ati reactionat 1comportament observabil3
6e surse de putere ati folosit? 6e surse de putere puteti identifica?
Puteti gasi e/emple de situatii asemanatoare din realitate?
6are ar fi acelea?
6um afecteaza puterea relatiile personale 1acasa, la serviciu, in comunitate3?
6um se mentine puterea unui grup2unei comunitati?
In ce fel putem asocia puterea cu ierar"ia culturala?
6ine2ce grup detine puterea in comunitatea din care proveniti? 6um este disputata puterea si
intre cine in comunitatea din care proveniti?
Daca ar fi sa va ganditi la modul in care in sala de clasa aran8area obiectelor poate transmite
ideea de putere, ce elemente 1inclusiv modul lor de aran8are3 transmit acest lucru?
La ce ar trebui sa fiti atente in momentul in care aran8ati spatiul intr+o clasa care se doreste
incluziva si care promoveaza diversitatea?
6e am invatat din acest e/ercitiu?
6e putem aplica?
0arcina 2 Puterea in conte(t multicultural - surse de $utere
167
Obiective:
6unoasterea tipurilor de surse de putere in conte/t multicultural
Intelegerea impactului puterii in conte/tul interactiunilor ma8oriotate+minoritate
"escrierea activitatii:
Dupa ce se inc"eie procesarea e/ercitiului anterior, formatorul va puncta ce inseamna puterea
1referindu+se la raspunsurile primite anterior3 si va prezenta sursele de putere$ Daca acestea
au aparut in e/ercitiul anterior 1unul dintre participanti le+a folosit, se va puncta acest lucru3$
Slide
! In comunitatile multiculturale fiecare cultura incearca sa+si e/prime valorile folosind
diferite surse de putere$
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
26

! Puterea este o relatie sociala caracteristica oricarei comunitati umane$
! 6a element de organizare si reglare a vietii sociale, puterea fi/eaza scopurile activitatii
umane si mi8loacele necesare realizarii obiectivelor$ Puterea impune ordinea sociala, iar
la randul ei, ordinea sociala genereaza putere, cele doua elemente conditionandu+se
reciproc$
Slide
! Puterea prezinta trasaturi proprii
! reprezinta un element esential si permanent al relatiilor sociale, prin intermediul caruia
se asigura functionarea comunitatiiD
! se prezinta sub forma unor centre ale puterii, ierar"izate pe ansamblul vietii sociale, in
raport de pozitia ierar"ica si resursele celor care o e/ercita, precum si de domeniul in
care actioneazaD
! reprezinta relatia dintre doua categorii de subiecti L cei care conduc si cei care sunt
condusi, si aceasta indiferent de natura si amploarea mediului in care actioneaza$
! starea naturala a sistemului social este cea de competitie si conflictD
Slide
! Sursele de putere pot fi ale comunitatii sau ale persoanelor care conduc comunitate$
! 0ursele de $utere ale comunitatilor sunt: puterea economica, militara, politica,
te"nologica si sunt influentate de asezarea geografica, perenitatea valorilor si resursele
disponibile$
Slide
! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! &' (utere cre"i)ilitatii
! Prin credibilitate poti castiga respectul comunitatii$ 9 fi credibil inseamna a avea o
imagine de om care isi respecta cuvantul, un om corect, care ii respecta pe ceilalti$ 9 fi
credibil inseamna sa+ti e/primi valorile tale cu consecventa, sa fii un model de
comportament pentru ceilalti in special pe latura etica$ 9cesti oameni inspira incredere si
te poti baza pe ei$ Ei se dedica unei cauze si nu ezita sa faca sacrificii$
Slide
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
27

! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! #' (utere co!petentei
! Persoanele competente intr+un anumit domeniu sunt apreciati in comunitate$ 9cestia au
influenta in comunitate deoarece au demonstrat ca prin priceperea lor pot face lucrurile
bine$
! *' (uterea eperientei
! Persoanele care au e/perienta cunosc drumul catre succes si au o mare influenta in
comunitate$ In urma e/perientei acumulate, ei stiu care drum este gresit si care este
drumul cel bun, iar comunitate il urmeaza$
Slide
! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! +' (uterea co!unicarii
! Persoane care sunt sociabile si comunicative$ Se fac usor intelesi in comunitate si
promoveaza cu usurinta atat ideile lor cat si ideile celorlalti$
! ,' (uterea viziunii
! Ei vad cu usurinta in viitor avand o capacitate mare de anticipatie$ Ei reusesc sa
formuleze viziuni si sa le transmita astfel incat comunitatea stie incotro va evolua$
! -' (uterea %izica
! Persoanele care au o forta fizica foarte dezvoltata au o influenta in comunitate$
6omunitatea se simte prote8ata avand in frunte o persoana puternica$
Slide
! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! .' (uterea inteligentei
! E/ista mai multe tipuri de inteligenta iar aceste tipuri creaza o influenta in cadrul
comunitatii$ Inteligenta cognitiva IP este acea inteligena logica ce confera capacitatea
de a face asocieri si a crea o legatura intre informatii astfel incat acestea sa capete un
sens$ 9cest tip de inteligenta a8uta la gasire unor solutii logice la problemele din
comunitate$
Slide
! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! .' (uterea inteligentei
! Inteligenta emotionala EP consta in capacitatea de a gestiona pe de+o parte propriile
emotii pentru a fi un om ec"ilibrat, iar pe de alta parte de a identifica si gestiona emotiile
celor din 8ur$ Daca poti sa te pui in pielea celor din 8ur atunci poti sti care sunt nevoile lor
si poti actiona in sensul satisfacerii acestor nevoi, ceea ce+ti confera o influenta in
comunitate$ Influenta in comunitate se bazeaza in special pe spri8in afectiv$
! Inteligenta *inetica este definita ca acea capacitate de a deprinde cu usurinta miscari
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
28

fizice$ 9ceasta duce la dezvoltarea abilitatilor fizice si la dezvoltarea fortei fizice$
Slide
! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! .' (uterea inteligentei
! Inteligenta spatiala confera capacitate de a se orienta cu usurinta in spatiu$ In unele
situatii acestia au o influenta foarte mare deoarece reusesc sa orienteze comunitatea in
anumite spatii geografice$
! Inteligenta sociala consta in capacitatea de a initia cu usurinta relatii sociale, a lega
prietenii, a decripta cu usurinta valorile unei comunitati si a intelege ce este apreciat si
ce este respins in acea comunitate$ Ei reusesc sa faca usor diferenta dintre penibil si
sublim intr+o comunitate$
Slide
! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! /' (uterea coercitiva
! 9ceasta putere se bazeaza pe teama$ Puterea coercitiva este vazuta ca o impunere a
adaptarii, deoarece esecul in adaptare va duce la sanctiuni$ Puterea de a sanctiona si
de a recompense deriva din pozitia legitima in ierar"ia comunitatii$
! 0' (uterea in%or!atiei
! Influenta se construieste pe informatiile posedate de o anumita persoana, sau pe cele la
care are acces si care sunt percepute ca valoroase de ceilalti$ 9cest tip de
fundamentare a puterii ii influenteaza pe ceilalti deoarece au nevoie de aceasta
informatie, sau doresc sa fie Ela curent cu mersul lucrurilor$
Slide
! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! &1' (uterea relatiilor
! Influenta se bazeaza pe cone/iunile unei persoane cu persoane influente sau
importante din interiorul sau din afara comunitatii$ 9cesta induce adaptarea, deoarece
ceilalti vor tinti spre obtinerea favorurilor sau spre evitarea dizgratiei persoanei care
reprezinta cone/iunea de influenta$
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
29

Slide
! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! 11* Puterea resurselor:
! Se bazeaza pe abilitatea unei persoane de a asigura resurse financiare sau material
care sa constituierecompense pentru ceilalti$ 6omunitatea crede ca adaptarea ei va
avea ca rezultat castigarea unor stimulente pozitive, cum ar fi plata sau recunoasterea$
Influenta se e/prima si prin rezolvarea unor probleme ale comunitatii pentru care se pot
aloca resurse suficiente$ Hanii pe care+i ai, sau serviciile pe care le poti oferi, constituie
o resursa de influentare a comunitatii$
Slide
! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! 11* Puterea resurselor:
! Se bazeaza pe abilitatea unei persoane de a asigura resurse financiare sau material
care sa constituierecompense pentru ceilalti$ 6omunitatea crede ca adaptarea ei va
avea ca rezultat castigarea unor stimulente pozitive, cum ar fi plata sau recunoasterea$
Influenta se e/prima si prin rezolvarea unor probleme ale comunitatii pentru care se pot
aloca resurse suficiente$ Hanii pe care+i ai, sau serviciile pe care le poti oferi, constituie
o resursa de influentare a comunitatii$
Slide
! Sursele de putere ale persoanelor care influenteaza comunitatea sunt
! &#' (uterea c2aris!ei
! Se bazeaza pe trasaturile personale si o credinta puternica pe care comunitatea o
considera potrivita pentru ca acea persoana sa fie speciala$ El este, in general, agreat si
admirat de catre ceilalti, datorita personalitatii sale$ 9cestia au un nivel ridicat de energie
pozitiva si stima de sine$
! 6"arisma este o combinaie de farmec, putere <i persuasiune care produce admiratie
8ota $entru formatorF
8. cititi toata informatia de $e slide*
Punctati cateva elemente caracteristice la fiecare sursa de $utere*
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
30

3a final adresati aceste intrebari $artici$antilor:
6e surse de putere puteti identifica ca fiind folosite in comunitatea Dvs? 6are sunt cele folosite
de ma8oritate? 6are sunt cele folosite de minoritate2 minoritati?
6e impact au diferitele surse de putere si capacitatea de a influenta comunitatea asupra
copiilor? Dar asupra gradinitei?
6oncluzionati$
0arcina 9 ;eflectii asu$ra zilei! 0esiune administrativa 10A
?ormatorul adreseaza intrebari cu $rivire la a doua zi*
?ormatorul face $rezenta si se asi#ura ca toti $artici$antii au semnat fisa de $rezenta
MO".3 2! 4I.5 1
0arcina 1 Turul #aleriilor % $ractici incluzive 907

Obiectiv:
sa identifice diferite e/emple de practici incluzive in diferite tipuri de activitai
desfa<urate in gradinia
sa identifice problemele cele mai provocatoare cu care se confrunta in activitatea cotidiana in
lucrul cu copiii romi pentru a le gasi soluii
sa aplice informaiile dobandite pentru a gasi modalitai de atragere a famiilor de etnie roma
catre gradinia
"escrierea activitatii:
Participantii vor fi impartiti in (+- grupe$
Pe coli de flipc"art vor fi notate teme la care sa reflecteze si pentru care sa propuna
raspunsuri$
'iecare grupa va trece prin fata colii si va nota raspunsurile 1& min2 coala flipc"art3$
Intrebari $entru turul #aleriilor
"ati e(em$le de $ractici incluzive=interculturale in cadrul intalnirii de dimineata si in
momentele=activitatile de rutina si de tranzitie*

"ati e(em$le de $ractici incluzive=interculturale in or#anizarea mediului
educational*

Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
31

"ati e(em$le de $ractici incluzive=interculturale in activitatile de invatare inte#rate*

Ce $utem face ca si cadre didactice $entru a atra#e familiile de romi catre #radinitaG

Care sunt $rovocarile cele mai mari cu care se confrunta cadrul didactic in lucrul cu
co$iii romiG
La final se vor prezenta in grupul mare si se va discuta, pe scurt, pe baza lor$
Se va discuta pornind de la raspunsurile identificate$
6e puteti folosi?
6e functioneaza?
6e ar trebui modificat?
0arcina 2 Metode interactive de lucru cu co$iii cu a$licabilitate in educatia
incluziva 907
Obiectiv:
6unoasterea unor metode interactive de lucru 1predare+invatare3 cu aplicabilitate in educatia
incluziva
"escrierea activitatii:
'ormatorul va intreba participantii N6e metode interactive cunoasteti?F
;a lista pe o coala de flipc"art raspunsurile$
'ormatorul va adresa o noua intrebare participantilor Ncare este diferenta intre 8oc si 8oaca?F
;a construi prezentarea pornind de la raspunsurile primite si va anunta grupul ca urmeaza sa
vorbeasca despre invatarea bazata pe 8oc si ca vor fi prezentate & metode storGtelling+ul Q
storGboard+ul, board game si alte tipuri de 8ocuri indoor2 outdoor$
8OT5 PE8T;. ?O;M5TO;F
8. este nevoie sa $rezentati toate informatiile de $e slide-uri*
Punctati pasii principali de parcurs pentru fiecare metoda prezentata$ 9sigurati+va ca
participantii au inteles aspectele legate de importanta stabilirii unui obiectiv de invatare pentru
un 8oc 1fie boardgame, fie alt tip de 8oc3$
6onstruiti prezentarea metodelor cat mai interactiv$ Implicati participantii prin intrebari, rugati+i
sa dea e/emple concrete$
Slide
METO"E I8TE;5CTI+E "E 3.C;. C. COPIII C. 5P3IC52I3IT5TE I8 E".C5TI5
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
32

I8C3.4I+5
Slide
Iame based learnin# % Invatarea bazata $e )oc
! Bocurile in care copiii pot fi implicati, le dezvolta acestora o serie de abilitati, printre care
abilitati sociale, lingvistice, de rezolvare a problemelor etc$
Slide
Iame based learnin# % Invatarea bazata $e )oc
! "iferenta intre )oc si )oaca
! 6opiii se )oaca aproape tot timpul$ Descopera lumea, invata$ @ocul presupune crearea
unei e/periente de invatare structurate$ Bocul care permite invatarea are obiective de
invatare 1ce dezvolta la nivelul 8ucatorilor3, reguli, moment de inceput si de final bine
definite$
Krmeaza prezentarea a & metode$ Prima este 0torJtellin#-ulKstorJboard-ul
Slide
6and veti propune copiiilor cu care lucrati sa creeze o poveste, abordati cu ei o noua metoda
stor7telling8 stor7board.
;a amintiti cartile cu benzi desenate?
E/act asta presupune un storGboard$ Este o banda desenata$
;eti folosi, astfel, imaginile pentru ca povestea spusa 1storGtelling3 sa prinda viata$
6opiii isi vor dezvolta atat creativitatea 1in partea de creare a povestii3, cat si abilitatile motrice
1in partea de realizare a benzii desenate3
Slide
Pasi de urmat:
P50.3 1
! :ugati+i pe copiii sa va spuna o poveste$ Permiteti+le sa se implice cu totii$
! Dupa ce termina de povestit, discutati cu ei diferitele parti ale povestii inceput, cuprins,
inc"eiere$
! 9dresati+le urmatoarele intrebari
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
33

! 6ine este persona8ul principal?
! 6u ce problema se confrunta? 6e problema incearca sa rezolve?
! 6are sunt incercarile2 provocarile prin care trece?
! 6um reuseste sa le faca fata?
! 6e alte persona8e sunt in poveste?
Slide
P50.3 2
! 'olositi "artia care este impatita in casute care imita benzile desenate$
! 98utati copiii sa identifice ce persona8 ar trebui sa se regaseasca in fiecare casuta$ 6um
arata fiecare persona8?
! Puteti lucra si cu o fisa a persona8elor care sa zi a8ute pe copii sa tina evidenta
elementelor representative pentru fiecare persona8 1de e/emplu cine are o sabie
magica, cine poate sa zboare etc3$
! 6ate persona8e se gasesc in fiecare casuta?
Slide
P50.3 2
! Daca nu dispuneti de stampile cu imagini, folositi cartofi cruzi pe care ii puteti usor
transforma in stampile cu imagini$
Slide
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
34

Slide
! Tem$late $entru o fisa storJboard
?ormatorul va intreba $artici$antii ce cred des$re aceasta metoda*
"e asemenea! ii va intreba daca au folosit-o anterior ,$oate au folosit-o! dar nu stiau ca
se numeste storJboard/ si cum ar $utea-o folosi ,$entru ce teme! de e(em$lu/*
+a continua $rezentarea celorlalte metode*
2oard#ame-ul
'ormatorul va intreba participantii N6e este un boardgame?F 1e/emplu Piticot3
N9ti folosit in activitatile voastre boardgame+uri?F
"aideti sa vedem ce presupune crearea unui boardgame$
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
Puteti completa cu replici sau alte detalii 1mai ales daca
lucrati cu o grupa de copii mai mari3
Desenele pot fi e/trem de simple$ Important este sa
inteleaga mesa8ele, succesiunea povestii etc$
35

Slide
! Bocurile in care copiii pot fi implicati, inclusiv boardgame+urile, le dezvolta acestora o
serie de abilitati, printre care abilitati sociale, lingvistice, de rezolvare a problemelor etc$
! 6"iar daca e/ista o serie de 8ocuri pe care le puteti ac"izitiona, e/ista si posibilitatea,
mai putin costisitoare, de a le crea$
! In procesul crearii unui 8oc ii puteti implica direct pe copii$ 9tunci cand acestia a8uta la
crearea unui 8oc, cresc sansele ca ei sa fie mult mai interesati sa il 8oace$
Slide
! Pasi de urmat:
! P50.3 1
! 9legeti o tema pentru 8ocul pe care vreti sa il creati$
! De e/emplu, daca stiti ca e/ista un interes al copiilor pentru trenuri, cautati etic"ete
autoadezive pe care sunt printate sau pe care sa printati trenulete si doua locomotive
sau vagoane de tren mai vec"i pe care sa le folositi in 8oc$
! C alta varianta este sa taiati cartonul pe care il veti folosi ca baza pentru 8oc in forma
unor sine de tren$ 9cestea vor reprezenta traseul de parcurs$
Slide
! P50.3 2
! 9legeti tipul de 8oc pe care il veti crea$
! Cptiuni pentru 8ocurile in care sa ii implicati pe prescolari sunt
! 8ocuri in care prescolarii trebuie sa parcurga, in etape, un traseu pana la final, pe
parcurs avand de rezolvat o serie de provocari 1cum este, de e/emplu E>u te supara
frate7F sau EPiticotF3D
! 8ocuri in care 8ucatorii trebuie sa adune intr+o sectiune o serie de obiecte mai mici, pana
la atingere unei anumite cote 1primul care atinge aceasta cota este cel care castiga3D
Slide
! P50.3 9
! Pentru prima varianta de 8oc 1un drum de parcurs3, plasati cateva etic"ete autoadezive
pe un carton pentru a sugera2 crea un drum simplu$
! Puteti complica 8ocul alegeti anumite puncte de pe traseu in care copiii trebuie sa ia
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
36

decizii in legatura cu ce drum vor urma in continuare 1intersectii3$
! )arcati punctul de pornire 1ST9:T BC63 si la capatul opus, punctul de final 1'I>9L
BC63$
! Drumul astfel creat ar trebui sa contina intre #- si %, de etape 1puncte3 minimum$ Bocul
nu trebuie sa se termine nici prea devreme, insa nici nu trebuie sa solicite prea mult
8ucatorii$
Slide
! P50.3 4
! Plasati 8ucarii mici 1de e/emplu, vagoanele de tren3 la punctul de pornire 1ST9:T BC63$
>umarul lor trebuie sa fie egal cu cel al 8ucatorilor2 ec"ipelor in care 8oaca$
! 6rearea "azardului Bucatorii vor arunca cu zarul, pe rand, sau vor folosi o miniruleta pe
care o vor invarti si vor lua in considerare cifra la care aceasta s+a oprit$ ;or muta
8ucaria atatea casute cat indica cifra de pe zar2 ruleta$ Pe parcurs, vor respecta cerintele
din casuta in care a8unge 8ucaria 1de e/emplu stai un tur7, avanseaza inca o casuta7
:aspunde la o intrebare pentru a te deplasa inca o casuta etc3$ Bocul se termina in
momentul in care primul 8ucator a8unge la punctul de final$
Slide
! P50.3 6
! Pentru a crea un 8oc in care folositi un tabel, desenati tabele cu randuri si coloane 1(+-
minimum3$ Identificati fiecare casuta cu un numar sau o etic"eta cu un desen sau lasati+
o goala$ 'iecare 8ucator are un tabel la dispozitie, sarcina fiind sa umple cat mai repede
casutele cu obiecte$
! Bucatorii arunca, pe rand, zarul, sau invart ruleta$ 'iecare va plasa in tabelul sau
numarul de obiecte ec"ivalent cu cifra indicate de zar2 ruleta 1de e/emplu daca au dat
cu zarul si zarul s+a oprit la (, 8ucatorul va plasa cate un obiect in ( dintre casutele din
tabel$ 6astiga cel care a plasat cate un obiect in fiecare celula din tabelul sau$
Slide
! P50.3 6
! 9sigurati+va ca aveti suficiente obiecte 1nasturi, boabe de fasole etc3 pentru numarul de
8ucatori $
! Puteti 8uca cu % zaruri si ii puteti ruga pe copii sa adune cifrele$ In felul acesta, invata nu
numai cifrele, sa numere, ci si adunarea$
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
37

Slide
! Tem$late-uri $entru trasee
Slide
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
38

Slide
! Tem$late $entru un board#ame de ti$ul &5duna obiecteF'
Slide
! Cum sa construiesti o ruletaG
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
NUME
JOC
39

!
3a finalul $rezentarii metodei! formatorul va intreba $artici$antii: Ncum vi se pare metoda
acum?F 1in cazul in care au mentionat faptul ca au folosit boardgame+uri in activitatea lor3$
Ncum vi se par pasii pentru a construi un boardgame?F
;a continua prezentarea metodelor cu alte tipuri de 8ocuri pe care le pot crea 1atat outdoor cat
si indoor3$
'ormatorul va mentiona faptul ca, in afara tipurilor de 8ocuri prezentate anterior, pot fi create o
serie de alte 8ocuri$ 9cestea se pot 8uca atat in interior, cat si in e/terior$
Pentru a vorbi despre un 8oc ca metoda de invatare, trebuie avute in vedere o serie de
aspecte
Slide
! 0tabiliti obiectivele de invatare 1de e/emplu copiii isi pot dezvolta abilitati motrice sau
de orientare in spatiu daca concepeti un 8oc outdoor3
! Ianditi-va la un nume de )oc atractiv $entru co$ii* 6and il prezentati, numele este
cel care ii va atrage si motiva sa se implice$
! Ianditi-va la numarul minim si la cel ma(im de $artici$anti care $ot fi inclusi* >u
uitati7 Important este ca toti sa aibe un rol, sa se implice sa se simta valorizati7
Slide
! 0tabiliti tim$ul necesar $entru derularea )ocului$ Ianditi+va la timpul total
1prezentare 8oc, reguli, timp de 8oc efectiv etc3$
! Ce materiale va sunt necesareG Poate niciunul sau poate va trebuie sfoara, "artie,
carioci, mingii, pa"are de plastic etc$ Listati toate materialele necesare pentru a fi siguri2
sigure ca aveti toate resursele necesare pentru 8oc$
! Ce re#uli are )oculG Ce este $ermis! intre ce limiteG
! Care sunt instructiunile $e care trebuie sa le transmiteti co$iilorG Ianditi+va la ce
trebuie sa faca efectiv in timpul 8ocului copii$ Care sunt eta$eleG 6um le veti transmite
aceste lucruri$ Descrieti, practic, etapele prin care trebuie sa treaca, cand se finalizeaza
8ocul, cum este marcat finalul$
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
40

Slide
! In functie de obiectivul2 obiectivele de invatare stabilite, la ce ar trebui sa fiti atenti2
atente? 6e ar trebui sa observati 1comportamente3 astfel incat sa puteti stabili daca
obiectivele de invatare au fost sau nu atinse$ ;a puteti gandi si la un g"id de intrebari pe
care sa le adresati la final$ Din raspunsurile primite, veti putea evalua dacaaa fost sau
nu atins obiectivul de invatare$
Slide
! Template pentru crearea unui 8oc indoor2outdoor
0arcina 9 Crearea unor )ocuri educative E07
Obiectiv:
dezvoltarea abilitatilor de creare a unui 8oc educativ
"escrierea activitatii:
Participantii vor fi impartiti in ( grupe$
'iecare grupa va primi sarcina sa conceapa cate un 8oc educativ care poate fi aplicat in lucrul
cu copiii$ @ocul trebuie sa aiba a$licabilitate $e educatia incluziva*
2 #ru$e vor $rimi sarcina sa creeze ,fiecare #ru$a se$arat/ cate un board#ame ,inclusiv
realizarea $ro$riuzisa a tablei si a celorlalte materiale necesare $entru a fi )ucat/
2 #ru$e vor $rimi sarcina sa creeze ,fiecare #ru$a se$arat/ un )oc outdoor= indoor*
?iecare #ru$a va $rimi fisa de mai )os $e care va trebui sa o com$leteze*
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
41

5nuntati $artici$antii ca vor rula e(ercitiile* ?iecare #ru$a va rula e(ercitiul $e celelalte
9*
?isa creare )oc:
>umele 8ocului
Cbiectivul de invatare 1ce
invata copiii care participa la
acest 8oc3
>umarul de participanti
Timp necesar
)ateriale necesare
Descrierea 8ocului 1reguli,
instructiuni3
I"id de observatie pentru
educator2 educatoare
1corelate cu obiectivele de
invatare3
0arcina 4 ;eflectii asu$ra zilei! 0esiune administrativa 10A
?ormatorul adreseaza intrebari cu $rivire la aceasta zi*
?ormatorul face $rezenta si se asi#ura ca toti $artici$antii au semnat fisa de $rezenta
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
42

MO".3 2! 4I.5 2
0arcina 1 ;ulare )ocuri educative create
L07
Obiectiv:
Dezvoltarea abilitatilor de creare a unui 8oc educativ
Intelegerea importantei respectarii pasilor in crearea unui 8oc interactiv
"escrierea activitatii:
Participantii vor lucra in grupele in care au creat 8ocul$
'iecare grupa va avea la dispozitie #, de minute sa ruleze 8ocul creat$ Bucatori vor fi
participantii din toate celelalte grupe$ 1#, min / ( grupe O (, min3
La finalul fiecarui 8oc 1dupa cele #, min3, se va discuta - minute 1 - min / ( grupe O %, min3 pe
baza 8ocului in grupul mare
6um vi s+a parut acest 8oc?
9ctivitatile propuse in cadrul 8ocului corespund obiectivului de invatare stabilit?
9ctivitatile propuse va permit sa observati comportamentele copiilor care sa va permita
identificarea atingerii obiectivului de invatare propus?
Este potrivit pentru grupa 2 grupele de varsta vizate?
6e avanta8e ar avea? 6e dezavanta8e?
La final, dupa ce fiecare grupa a rulat 8ocul, formatorul adreseaza intrebari grupului mare si va
concluziona 1&, min3
6um vi s+au parut 8ocurile gandindu+va la toate cele ( variante?
9ti folosi vreunul dintre 8ocurile prezentate astazi?
Daca aveti propuneri de imbunatatire a lor, care sunt acestea?
La ce aspecte ar trebui sa fiti atenti atunci cand folositi aceste metode 1invatarea bazata pe
8oc3 cu copiii?
Ianditi+va inclusiv la cum dati sarcina, cum setati asteptarile copiilor$
6um ati motiva copiii sa se implice intr+un 8oc?
6e ati invatat din aceasta e/perienta?
6e veti aplica in propria activitate?
0arcina 2 ;eflectii asu$ra zilei! 0esiune administrativa 10A
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
43

?ormatorul adreseaza intrebari cu $rivire la aceasta zi*
?ormatorul face $rezenta si se asi#ura ca toti $artici$antii au semnat fisa de $rezenta
MO".3 9! 4I.5 1
0arcina 1 "ra$elul #radinitelor % a$licatie $ractica E07
Obiectiv:
Intelegerea importantei comunicarii in conte/tul e/istentei unui interes comun
6onstientizarea influentei pe care o e/ercita asupra unei comunitati diverse
6onstientizarea importantei identificarii de solutii atunci cand e/ista un inters comun
"escrierea activitatii:
Trainerul imparte grupul mare in & grupe de 4 participanti$ Daca numarul total al participantilor
nu va permite impartirea in & grupe cu 4 participanti, impartiti+i in grupe de 0 1%# de participanti3
sau in % grupe de 4 si una de 0 1%& participanti3 etc$ La un numar minim de %, de participanti,
veti avea doua grupe de 0 si una de . participanti$
Trainerul prezinta situatia generala si le spune participantilor ca fiecare va primi o fisa cu
informatiile confidentiale$
Trainerul imparte fiecarui participant din fiecare grupa fisa cu informatiile confidentiale 1fiecare
participant va primi o singura fisa care descrie o localitate$
Daca aveti o grupa cu mai putin de %( de participanti, sau cu mai multi, ceea ce va pune in
situatia impartirii lor in grupe mici cu mai putin de 4 participanti2 grupa, scoateti descrierea unei
localitati 1sa a doua3 din totalul fiselor cu descrieri pe care le veti imparti acelei grupe2 grupelor
cu mai putin de 4 participanti$
:enuntati, in aceasta situatie, fisa Localitatea 6"elari 173 L varianta de o grupa sau de grupe cu
0 participanti$
:enuntati, in situatia in care aveti si o grupa de . participanti, fisa 6artierul 6"elari si fisa
6artierul Tocilari$
9tentie7
:espectati informatiile referitoare la cele doua fise la care sa renunatati pentru a pastra
dinamica grupului care sa va permita atingerea obiectivelor de invatare$
9nuntati ca au timp de lucru &, min sa a8unga la un acord unanim privind o culoare anume si
sa si realizeze drapelul$
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
44

?isa C"ra$elul #radinitei'
5tenieF
Printa i se$arat descrierea aferentM fiecMrui re$rezentant al comunitMii* ,$artea a doua a
$rezentei fi e/
8u NnmOnai fiDa cu toate descrierile ,informa iile/ cartierelor $artici$anilor*
.n $artici$ant=#ru$M va $rimi descrierea unui sin#ur re$rezentant al comunitMii*
Citii Nn #ru$ul mare instruciunile #enerale*
Instructiuni #enerale
In localitatea voastra a fost recent infiintata o gradinita$ Primaria a accesat o serie de fonduri de
la Hanca )ondiala pentru un proiect care sa implice comunitatea si gradinita$ Prin proiect se
infiinteaza o comisie care va decide drapelul gradinitei din localitatea voastra$
9cesta va fi rezultatul final al proiectului$
Primarul v+a adresat o invitatie personala si confidentiala$ 9ti fost desemnat sa participati la
comisia NDrapelul gradinitelorJ$ Localitatea voastra este impartita in cartiere, fiecare membru din
comisie, reprezinta un cartier$
)embrii comisiei voastre trebuie sa determine culoarea de fond a drapelului, tinand cont si de
instructiunile precise pe care fiecare le+a primit de la propriul cartier care este bine organizat si
are o identitate proprie in localitatea voastra$
In mod evident, trebuie sa alegeti o singura culoare$ >u se pune problema dungilor sau altor
amestecuri de culori$
6omisia voastra trebuie sa a8unga la un acord unanim privind o culoare anume$ ;a este interzis
sa dezvaluiti instructiunile pe care le+ati primit de la cei mai marii cartierului vostruD acestea sunt
considerate informatii confidentiale si cartierul vostru are mare incredere in voi$ De asemenea,
toti se asteapta ca voi sa sustineti si sa promovati valorile si identitatea cartierului pe care il
reprezentati$
Instructiuni s$ecifice
,?iecare $artici$ant din fiecare #ru$a va $rimi o sin#ura descriere % a unei sin#ure
localitati/
C5;TIE;.3 T525C5;I
Sunteti pentru albastru$ In cartierul dumneavoastra insa, cuvantul NalbastruJ acopera culorile
albastru, galben, portocaliu si verde$ 9tunci cand vreti sa spuneti una dintre aceste culori,
folositi cuvantul NalbastruJ$
;a asteptati la mai multe intalniri ale acestei comisii inainte de a se lua o decizie finala, de
aceea veti relansa discutiile de fiecare data cand se apropie un acord$
C5;TIE;.3 2.T85;I
Sunteti pentru galben, dar impotriva violetului care in obiceiurile din cartierul dumneavoastra
este o culoare de doliu$ >u luati discutia prea in serios, dar tineti ca cercul pentru butoi care
figureaza in centrul tuturor imaginilor cu cartierul dvs$ sa fie reluat pe drapelul gradinitei$
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
45

C5;TIE;.3 0E35;I
Sunteti pentru violet, contra galbenului si a portocaliului$
Preocupat sa terminati rapid, incercati sa faceti lucrurile sa avanseze$ 9veti treburi mai
importante decat aceea de a alege culoarea unui drapel, cu atat mai mult cu cat drapelul pe
care cartierul dumneavoastra il foloseste la toate intrecerile sportive dintre cartiere, ar putea
foarte bine sa devina drapelul gradinitei din localitate$
Mambiti de fiecare data cand nu sunteti de acord cu ceilalti colegi$
C5;TIE;.3 C;OITO;I
Sunteti pentru portocaliu, contra albastrului$
6ercul pentru butoi pe care il propune unul dintre colegii dumneavoastra va revoltaD ati dori mai
degraba un degetar argintiu in coltul inferior stang$
Sunteti de neclintit si nu veti pleca de la sedinta decat atunci cand portocaliul va fi ales$
C5;TIE;.3 0T;5@E;I
Sunteti pentru verde, contra portocaliului$ 9veti tot timpul si nu va grabiti$ 'ara indoiala, se va
putea a8unge la un acord maine
C5;TIE;.3 C:E35;I
>u aveti o preferinta privind culoarea$ Sustineti toate propunerile interesante$ 9ti aflat din surse
secrete ca la sfarsitul sedintei va avea loc alegerea presedintelui comisiei pentru Drapelul
gradinitei, formata din membrii invitati de primar, cei cu care va intalniti acum$ Dupa ce va fi
luata decizia privind drapelul, aceasta comisie va continua sa e/iste in primarie si va avea rolul
de a+l sfatui pe primar in ceea ce priveste problemele de educatie din localitate$ 'aceti tot
posibilul pentru a fi acest presedinte$
C5;TIE;.3 ?IE;5;I
Sunteti pentru verde si contra rosului$ Totusi, daltonismul de care suferiti va afecteaza si
limba8ul cand ganditi NverdeJ spuneti NrosuJ, iar cand ganditi NrosuJ spuneti NverdeJ$ De
asemenea, confundati galbenul si albastrul$ Dificultatile vizuale si lingvistice va fac sa doriti o
finalizare cat mai rapida a dezbaterilor$
C5;TIE;.3 TOCI35;I
Sunteti impotriva rosului$ 6artierul dumneavoastra a fost recent infiintat in localitate$ )ai marii
cartierului sunt plini de ambitie si cauta sa patrunda in mediile locale$
9ti aflat in mod confidential ca la sfarsitul sedintei va avea loc alegerea presedintelui comisiei$
9ti fi foarte multumit1a3 sa obtineti aceasta onoare care s+ar rasfrange si asupra cartierului dvs$
3a final se va $rocesa e(ercitiul in #ru$ul mare:
6um a fost e/ercitiul?
9ti a8uns la un acord?
6are e culoarea pentru care ati optat in fiecare grupa?
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
46

6um ati a8uns la aceasta culoare?
Daca nu ati a8uns la o culoare pentru drapel, care sunt motivele?
6e reactii ati avut in timpul e/ercitiului?
1rationale2 emotionale3
9ti dedicat timp ascultarii si intelegerii punctului de vedere al celorlalti?
6um s+a comunicat in conte/tul diversitatii 1de interese si a agendei ascunse3 din grupul
vostru?
9u fost momente in care pareati aproape de atingerea unui acord?
9u fost momente de impas?
9 influentat cineva decizia?
6um a fost influentata decizia?
;+ati confruntat cu situatii similare in activitatea curenta? 1pentru trainer comunicarea interna
din gradinita, comunicarea cu parintii, comunicarea cu primaria, inspectoratul, comunicarea cu
ministerul etc3
6are au fost acelea?
6e ati invatat din acest e/ercitiu?
6e puteti aplica?
La finalul e/ercitiului trainerul va puncta urmatoarele aspecte teoretice 1vezi sarcina %3$
0arcina 2 Mana#ementul diversitatii 207
Obiectiv:
Intelegerea provocarilor cu care se pot confrunta in conte/tul unei comunitati diverse
6unoasterea tipurilor de conflict care pot aparea intr+o comunitate
"escrierea activitatii:
Trainerul va prezenta informatiile, pornind de la concluziile evidentiate in procesarea e/ercitiului
anterior si va invita participantii sa identifice situatii concrete, din propria comunitate, care pot fi
date ca e/emple$
Slide
! Diversitatea L Provocari
! Implementarea unei educaii incluzive <i interculturale, mai ales cand este vorba de
etnia roma, este confruntata <i cu factori care genereaza diferene de percepie <i de
abordare, ce se pot constitui in tot atatea surse de conflict
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
47

! informaia sumara, unilateralaD
! dificultai de comunicare interculturala, in lipsa unor repere comune clareD
! influena stereotipurilor, de multe ori discreta, necon<tientizataD
! impregnare emoionala puternicaD
! presiuni ale diferitelor grupuri, manifestate
! implicit sau e/plicit$
Slide
! Conflictul este un aspect al vietii de zi cu zi care apare ori de cate ori un grup sau un
individ este influentat de forte opuse$
!
! Obstacole in calea rezolvarii conflictului
! - Tendinta naturala de a e/plica mai intai care este punctul nostru de vedereD
! - Ineficienta noastra ca ascultatoriD
! - Teama de a pierde stima, aprecierea celorlalti daca am recunoaste ca am facut ceva
gresitD
!
Slide
! In realitate, conflictele nu pot fi incadrate precis intr+o categorie sau in alta, acestea
cuprinzand atat elemente de coninut, cat <i emoionale$
! De e/emplu, doua persoane care au vederi diferite cu privire la anumite aspecte intra in
conflict 1conflict de coninut3 <i este foarte probabil sa inceapa sa+<i JdescopereJ
reciproc caracteristici care le irita 1conflict emoional3$
Slide
! De aceea, managementul conflictelor necesita atat abordari emoionale, cat <i cognitive$
! 6onflictele interpersonale sunt prin natura lor ciclice$ Parile aflate in conflict se
manifesta numai periodic, in restul timpului apar alte lucruri mai importante pana cand
se intampla ceva care redeclan<eaza conflictul$ Pentru a controla conflictul trebuie
identificat ce anume starne<te conflictul <i ce fore impiedica e/primarea lui$
!
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
48

Slide
! Conflictele sunt :
! 3a nivel informational Llipsesc informatii iar informatiile gresite pot fi corectate
! 3a nivelul strate#iilor + diferite de opinii cu privire la modul in care trebuie facut ceva
iar strategiile pot fi agreate$
! 3a nivelul sco$urilor L conflictele apar in 8urul a a ceea ce trebuie facut iar scopurile
pot fi agreate$
Slide
! Conflictele sunt :
! 3a nivelul normelor L apar conflicte deoarece comportamentele asteptate nu sunt
folosite, iar normele pot fi agreate$
! 3a nivelul valorilor L diferenta de valori genereaza comportamente diferite, iar valorile
nu se sc"umba foarte usor$ Este cel mai puternic conflict$
Slide
! "inamica conflictului:
! Parile recunosc ca au o problema <i coopereaza 1abordare constructiva3$
! Parile se considera unii pe alii problema, se blameaza <i se ataca unii pe alii$
! Dezacordul a8unge sa fie e/primat in termeni de antagonism personal$
! Tensiunea cre<te, problema sau pari din problema tind sa se multiplice, sa se complice
<i sa se generalizeze$
Slide
! "inamica conflictului:
! Emoiile se intensifica, lipsa claritaii <i a unei comunicari directe <i politicoase devin tot
mai mult un obstacol$
! Parile vorbesc mai degraba unii despre alii, decat unii cu ceilali$
! Teama <i furia fac din ce in ce mai dificila ascultarea atenta <i comunicarea constructiva$
Slide
! "inamica conflictului:
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
49

! Parile adopta o atitudine Ndinte pentru dinteF, reacioneaza la in8urii prin acte de
razbunare sau Ni<i feresc spateleF$
! 6auza iniiala a conflictului este inlocuita cu alte nemulumiri, iar patimile incep sa
clocoteasca$
! 9ntagonismul se transforma intr+o ostilitate desavar<ita$ 6ealalta parte se transforma in
vra8ma< L nu te poi a<tepta la nimic bun 1omenesc, raional, sensibil3 din partea lui
Slide
! "inamica conflictului:
! )asurile e/treme sunt 8ustificate pentru victorie
! Deznodamantul nu poate fi decat o victorie absoluta sau o infrangere absoluta
! Polarizarea afecteaza grupurile
! >eutralitatea este tot mai dificila
! 9li indivizi sunt presai sa se identifice cu una dintre pari
! E/ista doar doua alternative rigide
! CeDti cu noi sau eDti im$otriva noastra'
Slide
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
50

Slide
! Partile implicare intr+un conflict pot reactiona in diferite moduri atunci cand acesta se
manifesta
! I#norare
! 6onflictul nu este abordat si situatia ramane la fel
! >u este asumat de nici o parte
! Partile se prefac ca nu e/ista nici un conflict
! Este o situatie Infrangere LInfrangere
Slide
! ?ortare
! Incearca sa+<i supuna oponenii$
! Interesele lor sunt prioritare$
! >u+i preocupa nevoile altora <i cauta sa+<i atinga scopul cu orice pre$
! Pleaca de la ideea ca intr+un conflict e/ista doar doua pari invingatorii <i invin<ii$
! ;or sa fie invingatorii$
! Se straduiesc sa ca<tige atacand, supunand,cople<ind <i intimidand$
! Este o situatie ;ictorie+Infrangere
Slide
! ;enuntare
! :etragerea, fizic sau emoional dintr+un conflict
! Poate fi dovada de inelepciune cand problema aparine altcuiva
! Este o situatie Infrangere L;ictorie
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
51

Slide
! In functie de obiectivul2 obiectivele de invatare stabilite, la ce ar trebui sa fiti atenti2
atente? 6e ar trebui sa observati 1comportamente3 astfel incat sa puteti stabili daca
obiectivele de invatare au fost sau nu atinse$ ;a puteti gandi si la un g"id de intrebari pe
care sa le adresati la final$ Din raspunsurile primite, veti putea evalua dacaaa fost sau
nu atins obiectivul de invatare$
Slide
! Evitare
! Pace cu orice preF
! Mone de inelegere reliefate
! Dezacorduri ignorate sau depa<ite lin
! Dezavanta8 renunarea la lucruri importante pentru obinerea unui acord superficial
! Ktila atunci cand continuarea conflictului ar crea o presiune mare
! Este o situatie Infrangere +Infrangere
Slide
! Com$romisul
! Toata lumea ca<tiga <i pierde ceva
! )odalitate obi<nuita de gestionare
! Tinde sa duca la soluii pe termen scurt
! ;ictorie+Infrangere, Infrangere+;ictorie
Slide
! Consensul
! 6onflictul este privit ca Eproblema de rezolvat dintre noi
! F;ictorie + ;ictorieF
! Prioritai egale pentru pari <i rezultate satisfacatoare
! )od eficient de a a8unge la soluii corecte, de lunga durata
! >u este o opiune u<oara
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
52

Slide
! 6onflictul poate fi privit si ca o sursa pentru creativitate, facilitand identificarea unor
solutii noi in masura in care e/ista desc"idere in acest sens
Intrebati participantii care ar fi cea mai potrivita varianta in conte/tul unei comunitati diverse,
multiculturale$
8OT5 PE8T;. ?O;M5TO;F
8. este nevoie sa $rezentati toate informatiile de $e slide-uri*
Im$licati $artici$antii in $rezentare* Intrebati-i daca $ot indentifica situatii concrete in
care s-au ciocnit de o abordare sau alta* Care au fost solutiileG Ce im$act au avutG
0arcina 9 Evaluare finala* ?eedbac>* 0esiune administrativa 16A
?ormatorul adreseaza intrebari cu $rivire la aceasta zi*
?ormatorul face $rezenta si se asi#ura ca toti $artici$antii au semnat fisa de $rezenta si
ca au com$letat c1estionarul final de evaluare ,feedbac>/ *
;a inmana participantilor c"estionarul de feedbac* si ii va ruga sa il completeze bifand,
raspunzand la intrebari sau acordand puncta8e$
C1estionar evaluare curs ,feedbac>/
Chestionar de evaluare a cursului
Perioada desfaurarii cursului:
Locul desfaurarii:
Va rugam sa raspundeti la fiecare intrebare, bifand, marcand punctajul pe care il
acordati sau completand:
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
53

1. Care este aprecierea dumneavoastra generala asupra cursului?
foarte util util oarecum util inutil
2. In ce masura au fost atinse obiectivele cursului?
In mica masura atinse In mare masura atinse In totalitate atinse
3.Mentionati 3 elemente pe care leati invatat in cadrul cursului si pe care le veti aplica in
activitatea !vs curenta:
a..............................................
b..............................................
c..............................................
". #feriti o nota de la 1 la $ prestatiei formatorului %1 & nesatisfacator, iar $ & e'celent(
Numele formatorului 1 (nesatisfacator) 2 (satisfacator) 3 (buna) 4 (foarte buna) 5 (excelenta)
Data :
Va multumim !
0arcina 000 5$licarea c1estionarului $entru Educatie Tim$urie Incluziva -
final 167
Obiectiv: Identificarea cunostintelor participantilor dupa parcurgerea celor & module$
?ormatorul inmaneaza c1estionarele $artici$antilor care le vor com$leta*
C:E0TIO85; "E E+53.5;E ?I8535 CO" <<<<<<<<
Va rugam sa ne raspundei la urmatoarele intrebari referitoare la activitatea dvs. didactica, acestea avand rolul de
a identifica problemele cu care va confruntai in realizarea profesiei dvs. Precizam ca nu exista raspunsuri bune
sau rele, ca informaiile pe care ni le furnizai sunt anonime i ca vor fi interpretate numai impreuna cu celelalte
raspunsuri obinute din toate chestionarele aplicate.
#$ ;a rugam sa ne spunei in ce masura suntei de acord cu urmatoarele afirmaii 1Acordati o nota de
la 1 la 10 pentru fiecare dintre afirmatii, unde 1 este dezacord total, iar 10 acord total
Este de preferat ca in educaie sa se puna accent pe aspectele etnoculturale comune,
asemanatoare dintre copiii romani <i cei de alta etnie
# = % = & = ( = - = . = 0 = 4 = 5 = #, =
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
54

>e putem ocupa mai bine de problemele specifice copiilor romi daca se formeaza grupe doar
de copii romi
# = % = & = ( = - = . = 0 = 4 = 5 = #, =
:esponsabilitatea pentru participarea redusa la educaie a copiilor romi aparine doar parinilor acestora
<i comunitailor de romi
# % & ( - . 0 4 5 #,

Pentru a asigura o educaie de calitate copiilor romi este nevoie sa cunoa<tem cultura si obiceiurile
romilor
# % & ( - . 0 4 5 #,

La gradinia, copiii sunt prea mici pentru a intelege diferentele etnoculturale dintre oameni
# % & ( - . 0 4 5 #,

)a8oritatea romilor sufera acte de discriminare in societatea noastra
# % & ( - . 0 4 5 #,

%$ 6onsiderati ca fiecare copil din grupa ar trebui sa aiba numele <i poza afi<ate in sala de clasa?
a. Da Daca da, de ce? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
b. >u Daca nu, de ce nu? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
c$ >u stiu
&$ In realizarea 8ocurilor <i activitailor didactice, cum credeti ca ar trebui imparii copiii in grupe2ec"ipe
de lucru?
a$ in grupe cat mai omogene 2 asemanatoare
b$ in grupe cat mai eterogene 2 diverse
c. 9ltfel 6um? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

($ In sala de grupa, considerati ca ar fi benefica e/punerea de imagini2simboluri culturale specifice
comunitaii rome din localitate?
a. Da Daca da, de ce? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
b. >u Daca nu, de ce nu? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-$ In realizarea 8ocurilor si activitailor didactice la care participa copiii romi, credeti ca ar fi util sa fie
folosite si cuvinte din limba romani?
a. Da Daca da, de ce? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
b. >u Daca nu, de ce nu? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
c$ >u stiu
.$ In cursul anului <colar %,#(2%,#-, intentionati sa realizati la grupa dvs$ urmatoarele tipuri de
activitai? 1!arcai cu " casua corespunzatoare raspunsului dvs. pentru fiecare afirmaie in parte
Da >u
a$ 9ctivitai care sa implice o mai buna cunoa<tere a
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
55

portului2vestimentaiei tradiionale a romilor
b$ 9ctivitai care sa implice o mai buna cunoa<tere a obiceiurilor,
credintelor si valorilor specifice comunitaii rome
c$ 9ctivitai care sa implice o mai buna cunoa<tere a ocupaiilor
tradiionale ale romilor
d$ 9ctivitai care sa implice o mai buna cunoa<tere a pove<tilor2basmelor
tradiionale ale romilor
0$ In cursul urmatorului an <colar, ce recomandari2practici educaionale prezentate in programul de
formare pentru educaie timpurie incluziva la care ati participat intentionati sa aplicati?
#$ @@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
%$ @@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
&$ @@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
4$ E/ista recomandari2practici educaionale din programul de formare pentru educaie timpurie incluziva
pe care considerai ca nu le putei aplica in activitatea didactica?
a. Da Daca da, care?
1. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ De ce?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ De ce?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ De ce?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
b$ >u
5$ Descrieti pe scurt ce tipuri de activitati interculturale intentionati sa organizati la grupa dvs$ in anul
scolar urmator?
1. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ De ce?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ De ce?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ De ce?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Data completarii c"estionarului @@@@@@@@@@@@@@ Budetul @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
8OT5 PE8T;. ?O;M5TO;F
5si#urati-va ca la finalul cursului ,celor 9 module/! inainte de a va lua ramas bun de la
$artici$anti! aveti urmatorul set de documente com$letate de catre $artici$anti:
#$ Tabel de prezenta completat cu perioada cursului, localitatea si semnat de catre
participanti pentru - zile 173
%$ 6"estionare de evaluare a cunostintelor la inceputul cursului 1completate de catre toti
participantii3
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
56

&$ 6"estionare de evaluare a cunostintelor la finalul cursului 1completate de catre toti
participantii3$ 9tentie7 >umarul acestora trebuie sa fie egal cu cel al c"estionarelor de
evaluare a cunostintelor aplicat in prima zi de curs173
($ 6"estionare de evaluare a cursului de catre toti participanti 1c"estionare de feedbac*3
Dezvoltarea profesional pentru personalul sistemului de educa ie timpurie n cadrul
Proiectului pentru Educaie Timpurie Incluziv, Programul de Incluziune Social
57