Sunteți pe pagina 1din 42

Cuprins

I. Argument
II. Prezentarea S.C. QATRO S.R.L.
III. Contabilitatea TVA-ului
IV. Monografii contabile privind TVA la S.C. QATRO S.R.L.
V. Concluzii privind S.C. QATRO S.R.L la sfrsitul lunii ianuarie
VI. BibliografieI. Argument
Impactul taxei pe valoarea adaugata asupra economiei a avut loc pentru
prima data in Franta la initiativa lui Maurice Laure in anul 1954.
Ulterior acest impozit indirect a fost introdus si in alte tari din Europa, Asia,
Africa si America Latina.
Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adaugata si-a gasit motivatia in
substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de afaceri si folosirea ei ca taxa
unica perceputa in diferitele stadii ale productiei de catre producatori. Fiecare
producator era indreptatit prin lege sa deduca taxa pe valoarea adaugata suportata
anterior in procesul de productie propriu.
Pe continentul european in anul 1967 dupa 10 ani de la semnarea Tratatului
de la Roma, in cadrul Comunitatii Economice Europene, au fost adoptate o serie de
directive care au pus bazele legislative ale acestui tip de impozit indirect.
In prima etapa organele de decizie ale CEE au mers pe linia armonizarii
legislatiei tarilor comunitare pe linia taxei pe valoarea adaugata iar in momentul de
fata toate tarile comunitare sunt obligate sa foloseasca acest impozit indirect.
TVA-ul nu s-a numit intotdeauna TVA. Cnd era mic si . comunist, i se
spunea ICM (Impozit pe Circulatia Marfurilor) si, desi era spaima gestionarilor
dornici sa faca si ei ,,un ban cinstit'', nu beneficia de mediatizarea postdecembrista.
In conditiile trecerii la economia de piata, impozitul pe circulatia marfurilor
ce functiona in economie ca un impozit indirect nu-si mai justifica mentinerea.
Introducerea TVA-ului in locul impozitului pe circulatia marfurilor a
reprezentat un moment de cotitura in perfectionarea sistemului fiscal si in acelasi
timp primul pas facut pe linia reformei fiscale din tara noastra.
Totodata aceasta a constituit o cerinta pentru trecerea la economia de piata si
alinierea la standardele europene.
Dar pentru introducerea taxei pe valoarea adaugata trebuiau intreprinse o
serie de masuri pe linia impozitului pe circulatia marfurilor care trebuia inlocuit.
Inainte de implementarea TVA-ului s-a cautat sa se extinda cmpul de
aplicare a impozitului pe circulatia marfurilor la unele produse si prestari de
servicii ca de exemplu la produsele agricole, activitatea de posta si telecomunicatii,
transportul de calatori si de marfuri.
Totodata implementarea taxei pe valoarea adaugata necesita apoi o buna
cunoastere a mecanismului functionarii ei, trebuiau cadre pregatite si instruite
temeinic pentru a asigura initierea agentilor economici si a personalului din
economie pe aceasta linie si nu in ultimul rnd tehnica de calcul si formularistica
necesara evidentierii colectarii si platii ei la bugetul de stat.
Asa cum a fost stabilita aceasta taxa reprezinta un impozit indirect care spre
deosebire de impozitul pe circulatia marfurilor se aplica pe intreg circuitul
economic, pna la utilizatorul final al produselor sau serviciilor insa numai la
valoarea adaugata in fiecare faza a acestui circuit.
Obiectul impozabil este reprezentat de valoarea bunurilor, a lucrarilor si a
serviciilor la preturile de facturare.
Materia impozabila este suma globala a vnzarii.
Suportatorul este consumatorul final.
TVA-ul are o mare elasticitate fata de procesele economice in sensul ca,
daca afacerile se dezvolta si TVA colectata, respectiv TVA de plata vor fi mai
mari. Daca vnzarile stagneaza si cuantumul TVA va fi mai mic, in consecinta si
incasarile statului vor fi mai mici.
TVA este un impozit cu un randament fiscal ridicat, insa ca orice impozit
indirect este inechitabil. Acest lucru se traduce prin aceea ca devine regresiv in
raport cu cresterea veniturilor si nici nu se preteaza la un minim neimpozabil.

Astfel, TVA afecteaza mai pronuntat persoanele cu venituri mici si pe cele care
isi repartizeaza o mare parte a veniturilor lor pentru cheltuielile de consum (de
multe ori independent de vointa lor fiind vorba de cheltuieli de stricta necesitate).
In tara noastra TVA-ul a fost introdus din urmatoarele considerente:
o necesitatea inlocuirii formulei anacronice a fostului impozit pe circulatia
marfurilor;
o pentru cresterea resurselor statului;
o din ratiuni de compatibilitate cu sistemele fiscale din tarile europene.
Actualmente cota preponderenta de TVA in Romnia este de 19%, insa se
mai foloseste incepnd cu 01.01.2004 si TVA de 9% pentru carti, medicamente si
servicii de cazare turistica.
Pentru platitorul de TVA bunurile sau serviciile necesare desfasurarii
activitatii sunt mai ,,ieftine'' cu 19%. Aceasta deoarece taxa aferenta acestora este
deductibila. In acelasi fel pentru a fi mai atractiv cu serviciile sau produsele proprii
este importanta aceasta calitate si pentru partenerii de afaceri. Si acest motiv
trebuie sa fie important in luarea unei decizii pentru ca si pentru acestia produsele
sau serviciile pe care le furnizati sunt mai ieftine. In acest context calitatea de
platitor confera o mai mare siguranta partenerilor de afaceri, aceasta demonstrnd
implicit nivelul afacerilor derulate.
II.Prezentarea S.C. QATRO S.R.L.

Denumirea societatii:
Denumirea este S.C. QATRO S.R.L., in toate documentele si publicatiile
care emana de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de initialele S.R.L. -
semnificnd forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu indicarea
numarului de ordine de la Registrul Comertului, a capitalului social si a adresei
sediului social.
In cazul in care AGA va hotar transformarea formei juridice a societatii,
aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea din societate cu
raspundere limitata in cea dorita, precum si indeplinirea formalitatilor de
autorizare, publicitate, inmatriculare si inregistrare, impuse de lege pentru
infiintarea societatii.

Constituirea societatii:

Societatea este persoana juridica romana la data inmatricularii sale in
Registrul Comertului si se considera legal constituita odata cu inregistrarea sa la
Administratia Financiara.
S.C. QATRO S.R.L s-a infiintat in anul 2002, avnd nr. de inmatriculare in
Registrul Comertului/anul: j40/264/2002 din 19.01.2002, si codul fiscal:
R24390426 din 19.01.2002.
Sediul social al societatii:
Sediul social al societatii comerciale QATRO S.R.L. este in Bucuresti,
Strada B-dul. Maresal Averescu , Nr.9, bloc 5, ap 26, Sector 1.
Durata societatii:
Societatea se constituie pentru o durata de functionare nelimitata, cu
incepere de la data inmatricularii la Registrul Comertului. Durata societatii va
putea fi determinata pe parcursul functionarii, cu respectarea dispozitiilor legale.


Obiectul de activitate al societatii:
Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia
nationala - CAEN, domeniul principal de activitate este:
(Cod CAEN Diviziunea 281) - Constructii metalice
Activitatea principala este ,,Structuri si tmplarii metalice"- cod CAEN
2812.
Societatea este micro intreprindere si a fost impozitata pna la data de
31.12.2004 cu 1,5%, iar incepnd cu data de 01.01.2005 conform legislatiei in
vigoare societatea este impozitata cu 3%. Societatea isi desfasoara activitatea cu
cei trei salariati incadrati cu contracte de munca individuale pe perioada
nedeterminata cu fractiune de norma.

Capitalul social al societatii

La constituire, capitalul social subscris si varsat integral de catre asociatul
unic este de 2.000.000 lei (douamilioane), impartit in 20 (douazeci) parti sociale
egale intre ele si indivizibile, fiecare avnd o valoare nominala de 100.000
(unasutamii) lei, subscrise si varsate integral de totii la data constituirii societatii.
Capitalul social este asigurat de asociat prin aporturi in numerar sau/si, dupa caz, in
natura. Societatea este condusa de asociatul unic Gheorghe Visan. Asociatul va
decide ulterior, in conditiile legii si ale actului constitutiv, cu privire la majorarea
sau diminuarea capitalului social, dupa caz.
Majorarea capitalului social se va putea face in urma deciziei Adunarii
Generale a Asociatilor, prin subscriere si varsare de noi parti sociale, prin
includerea de noi asociati, prin incorporarea de rezerve sau beneficii in capitalul
social sau in alte forme legale.
Reducerea capitalului social nu se va putea face prin retragerea de parti
sociale subscrise sau varsate.
Cesiunea partilor sociale intre asociati este permisa in urma deciziei
Adunarii Generale a Asociatilor.
A.G.A. este organul suprem de conducere a societatii care poate decide
asupra oricaror probleme privind societatea.
A.G.A. are urmatoarele atributii principale:
- aproba sau modifica bilantul, contul de profit si pierdere, bugetul de
venituri si cheltuieli;
- repartizarea si distribuirea beneficiilor;
- decide urmarirea, revocarea, salarizarea administratorilor, cenzorilor,
personalului angajat;
- decide marirea, respectiv reducerea capitalului social;
- decide cesiunea partilor sociale;
- decide contractarea de imprumuturi;
- decide infiintarea, respectiv desfiintarea de sucursale, filiale, agentii
sau birouri comerciale.
A.G.A. se convoaca de oricare dintre asociati ori de cte ori este nevoie.

Administrarea societatii:
Conducerea societatii este asigurata de Administratorul Societatii si anume
Gheorghe Visan.
Administratorul societatii are si calitatea de director general, calitate in care:
- coordoneaza activitatea societatii
- asigura reprezentarea ei in raporturile cu tertii
- angajeaza patrimonial societatea in limitele prevazute de lege, de Actul
constitutiv
- are drept de semnatura in banca
- are raspundere nelimitata dar si solidara
- precum si orice alta insarcinare stabilita de Adunarea generala.
In cazul decesului unuia dintre asociati, partile detinute de catre acesta revin
de drept mostenitorilor legali sau testamentari.
Dizolvarea si lichidarea societatii se va face in cazurile si conditiile
prevazute de legea nr.31/1990.
Activitatea economica a societatii

Exercitiul economico-financiar - incepe la 1 ianuarie si se termina la 31
decembrie a fiecarui an. Primul execitiu va incepe la data inmatricularii societatii
in Registrul Comertului.
Personalul societatii - schema de organizare si de personal se aproba de
Adunarea Generala a Asociatilor. Angajarea personalului se face de catre
directorul general pe baza contractelor individuale de munca si a altor acte juridice
prevazute de lege. Plata salariilor personalului societatii - inclusiv a salariilor
stabilite pentru directorul general, precum si a celorlalte drepturi salariale se va
face potrivit legislatiei in vigoare.
Conturile societatii - att in lei ct si in valuta, se vor deschide la bancile
autorizate din Romnia. Alimentarea conturilor se face din aportul de capital social
subscris, din incasarile societatii, din imprumuturi, credite, precum si din alte surse
potrivit legii.
Evidenta contabila a societatii, inclusiv bilantul contabil si contul de profit si
pierdere, se vor tine in lei si in limba romna. Orice operatiune patrimoniala se
consemneaza in momentul efectuarii ei, inscrisuri care vor sta la baza
inregistrarilor in contabilitate, dobndind astfel calitatea de documente
justificative. Evidenta contabila se organizeaza si se conduce potrivit legii si
normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil,
contul de profit si pierderi precum si raportul de gestiune se vor intocmi in mod
obligatoriu anual, precum si in situatia lichidarii societatii, acestea sunt supuse
Adunarii Generale.
Calcularea si repartizarea profitului - Adunarea Generala poate stabili cota-
parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare, investitii, reparatii
capitale si alte fonduri prevazute de lege. Profitul rezultat constituie baza de calcul
pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat. Dupa deducerea impozitului
legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabileste pe cote-parti, sub forma
dividendelor ce se platesc acociatului. In cazul in care societatea inregistreaza
pierderi, asociatul este obligat sa analizeze cauzele si sa ia masurile ce se impun.
III. Contabilitatea TVA-ului

Definitia taxei pe valoarea adaugata
Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se datoreaza
bugetului de stat.
Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata
In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata.
2) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in
Romnia.
3) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana
impozabila.
4) livrarea bunurilor sau prestatea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile
economice desfasurata de societate.
In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprinde si importul de
bunuri.

Persoane impozabile

Persoane impozabile si activitatea economica
Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o
maniera independenta ai indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul
sau rezultatul acestei activitati.

Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate in
aceleasi conditii legale ca si cele aplicabile operatorilor economici, chiar daca sunt
prestate in calitate de autoritate publica, precum si pentru activitatile urmatoare:
- telecomunicatii
- furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si
altele de aceeasi natura
- transport de bunuri si de persoane
- servicii prestate de porturi si aeroporturi
- livrarea de bunuri noi, produse pentru vnzare
- activitatea trgurilor si expozitiilor comerciale
- depozitarea
- activitatile organelor de publicitate comerciala
- activitatile agentilor de calatorie
- activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante si alte localuri
asemanatoare.
Sunt asimilate institutiilor publice, in ceea ce priveste regulile aplicabile din
punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, orice entitati a caror infiintare este
reglementata prin legi sau hotarri ale Guvernului, pentru activitatile prevazute
prin actul normativ de infiintare, care nu creeaza distorsiuni concurentiale, nefiind
desfasurate si de alte persoane impozabile.


Operatiuni impozabile
Livrarea de bunuri
Prin livrare de bunuri se intelege orice transfer al dreptului de proprietate
asupra bunurilor de la proprietar catre o alta persoana, direct prin persoane care
actioneaza in numele acestuia.
Prin bunuri se intelege bunurile corporale mobile si imobile, prin natura lor
sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul
frigorific si altele de aceeasi natura sunt considerate bunuri mobile corporale.
Sunt considerate, de asemenea, livrari de bunuri efectuate cu plata.
- transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite
- trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor
impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica
si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri
- transmiterea de bunuri efectuata pe baza unui contract de comision la
cumparare sau la vnzare, atunci cnd comisionarul actioneaza in nume propriu,
dar in contul comitentului
- bunurile constatate lipsa din gestiune
Preluarea de catre persoane impozabile a bunurilor achizitionate sau
fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu
activitatea economica desfasurata sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane
in mod gratuit constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa pe valoarea
adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa
total sau partial.
Orice distribuire de bunuri din activele unei societati comerciale catre
asociati sau actionarii, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de
dizolvarea fara lichidare a societatii, constituie livrare de bunuri efectuata cu plata.

In cazul a doua sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de
proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separata a
bunului, chiar daca acesta este transferat direct beneficiarului final.
Transferul de bunuri efectuat cu ocazia operatiunilor de transfer total sau
partial de active si pasive, ca urmare a fuziunii si divizarii, nu constituie livrare de
bunuri, indiferent daca e facuta cu plata sau nu.
Aportul in natura la capitalul social al unei societati comerciale nu
constituie livrare de bunuri, daca primitorului bunurilor i-ar fi fost permisa
deducerea intrgrala a taxei pe valoarea adaugata, daca aceasta s-ar fi aplicat
transferului respectiv. In situatia in care primitorul bunurilor este o persoana
impozabila, care nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata sau are
dreptul de deducere partial, operatiunea se considera livrare de bunuri, daca taxa pe
valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost
dedusa total sau partial.
Nu constituie livrare de bunuri:
- bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de
forta majora
- bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi
valorificate in conditiile stabilite prin norme
- perisabilitatile, in limitele prevazute prin lege
- bunurile acordate gratuit din rezerva de stat, ca ajutoare umanitare externe
sau interne
- acordarea in mod gratuit de bunuri ca monstre in cadrul companiilor
publicitare, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de
vnzare, alte bunuri acordate in scopul stimularii vnzarilor
- acordarea de bunuri, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de
mecenat, de protocol, precum si alte destinatii prevazute de lege, in conditiile
stabilite prin norme.


Prestarea de servicii

Se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare
de bunuri.
Prestarile de servicii cuprind operatiuni cum sunt:

- inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor, in cadrul unui contract
de contract de leasing;
- transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetor, licentelor,
marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
- angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta
persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;
- prestarile de servicii efectuate in baza unui ordin emis de/sau in numele unei
autoritati publice sau potrivit legii;
- intemeierea efectuata de comisionari, care actioneaza in numele si in control
comitetului, atunci cnd intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.
Se considera prestari de servicii cu plata:
- utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane
impozabile, in scopuri ce nu au legatura cu activitatea sa economica, sau pentru a fi
puse la dispozitie, in vederea utilizarii in mod gratuit, altor peraoane, daca taxa pe
valoarea adaugata pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial;

- prestarile de servicii efectuate in mod gratuit de catre o persoana impozabila, in
scopuri care nu au legatura cu activitatea sa economica pentru uzul personal al
angajatilor si/sau al altor persoane.
Persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul unei alte
persoane, in legatura cu o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat
ea insusi acele servicii.
In cazul prestarii unui serviciu de catre mai multe persoane impozabile, prin
tranzactii succesive, fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se
impoziteaza dinstinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre
beneficiarul final.

Importul de bunuri

Se considera import de bunuri intrarea de bunuri in Romnia provenind
dintr-un alt stat.
Atunci cnd bunurile sunt plasate, dupa intrarea lor in tara, in regimuri
vamale suspensive, aceste bunuri nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe
valoarea adaugata. Totusi, acestea sunt supuse reglementarilor vamale in ceea ce
priveste plata sau, dupa caz, garantarea drepturilor de import pe perioada ct se afla
in regim vamal suspensiv.
Importul bunurilor plasate in regimuri vamale suspensive este efectuat in
statul pe teritoriul caruia bunurile ies din aceste regimuri.
Nu se cuprinde in sfera de aplicare a taxei pe valoarea bunurilor aflate in
regimuri vamale suspensive.
Locul operatiunilor impozabile
Locul livrarii de bunuri
Se considera a fi locul livrarii de bunuri:
a) locul unde se gasesc bunurile in momentul cnd incepe expedierea sau
transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de
beneficiar sau de un tert;
b) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, in cazul bunurilor care fac
obiectul unei instalari sau montaj, indiferent daca punerea in functiune este
efectuata de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau;
c) locul unde se gasesc bunurile in care are loc livrarea, in cazul bunurilor care nu
sunt expediate sau transportate;
d) locul de plecare al transportului de pasageri, in cazul in care livrarile de bunuri
sunt efectuate la bordul unui vapor sau avion;
e) locul de plecare al transportului de pasageri, in cazul in care livrarile de bunuri
sunt efectuate intr-un autocar sau tren, si pe partea din parcursul transportului de
pasageri efectuat in interiorul tarii.

Locul prestari de servicii

Locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul isi are
stabilit sediul activitatii economice sau un sediu permanent de la care serviciile
sunt efectuate sau, in lipsa acestora, domiciliul sau resedinta sa obisnuita.
Prin exceptie pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat
a fi:
- locul unde bunul imobil este situat, pentru prestarile de servicii efectuate in
legatura directa cu un bun imobil, inclusiv prestarile agentiilor imobiliare si de
expertiza, ca si prestarile privind pregatirea sau coordonarea executarii lucrarilor
imobiliare, cum ar fi, prestatiile furnizate de arhitecti, serviciile de supervizare
- locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse, in
cazul transportului de bunuri si de persoane
- sediul activitatii economice sau sediul permanent al beneficiarului pentru
care sunt prestate serviciile sau, in absenta acestora, domiciliul sau resedinta
obisnuita a beneficiarului in cazul urmatoarelor servicii:


1. inchirierea de bunuri mobile corporale
2. operatiunile de leasing avnd ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale
3. transferul sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor,
licentelor, marcilor comerciale si al altor drepturi similare
4. serviciile de publicitate si marketing
5. serviciile de consultanta, de inginerie, juridice si de avocatura, serviciile
contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare
6. prelucrarea de date si furnizarea de informatii
7. operatiunile bancare, financiare si de asigurari, inclusiv de reasigurari, cu
exceptia inchirierii de seifuri
8. punerea la dispozitie de personal
9. telecomunicatiile - sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile avnd
ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete
sau informatii de orice natura prin cablu, radio, mijloace optice, inclusiv cedarea
dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii;
serviciile de telecomunicatii cuprind si furnizarea accesului la reteaua mondiala de
informatii
10. serviciile de radiofuziune si de televiziune
11. serviciile furnizate pe cale electronica; sunt considerate servicii furnizate pe
cale electronica: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la
distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice -
software - si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii
si punerea la dispozitie de baze si date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri,
inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si de evenimente
politice, culturale, artistice, de divertisment si furnizarea de servicii de invatamnt
la distanta. Atunci cnd furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier
electronic, serviciul furnizat nu reprezinta un serviciu electroni
12. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a
unei activitati economice
13. prestarile de servicii efectuate de intermediari care intervin in furnizarea
prestarilor de servicii
- locul unde sunt prestate serviciile, in cazul urmatoarelor servicii:
a) culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare,
inclusiv serviciile de accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activitatii
b) prestarile accesorii transportului, cum sunt: incadrarea, descarcarea, paza si
depozitarea bunurilor si alte servicii asimilate
c) expertize privind bunurile mobile corporale
d) prestarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale
Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
Reguli generale:
Faptul generator al taxei reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile
legale, necesare pentru exigibilitatea taxei.
Taxa pe valoarea adaugata devine exigibila atunci cnd autoritatea fiscala
devine indreptatita, in baza legii, la un moment dat, sa solicite taxa pe valoarea
adaugata de la platitorii taxei, chiar daca plata acesteia este stabilita prin lege la o
alta data.
Faptul generator al taxei intervine si taxa devine exigibila, la data livrarii de
bunuri sau la data prestarii de servicii.
Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator si
intervine:
- la data la care este emisa o factura fiscala, inaintea livrarii de bunuri sau a
prestarii de servicii
- la data incasarii avansului, in cazul in care se incaseaza avansuri inaintea
livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii. Se excepteaza de la aceasta prevedere
avansurile incasate pentru plata importurilor si a drepturilor vamale stabilite,
potrivit legii, si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite de taxa pe valoarea
adaugata sau care nu sunt in sfera de aplicare a tazei. Prin avansuri se intelege
incasarea partiala sau integrala a contravalorii bunurilor sau serviciilor, inaintea
livrarii, respectiv a prestarii de servicii
Procedura de amnare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata pentru
operatiunile derulate dupa data de 1 ianuarie 2004 privind taxa pe valoarea
adaugata, republicata, care ramn valabile pna la data expirarii perioadelor pentru
care au fost acordate, se realizeaza astfel:
a) beneficiarii au obligatia sa achite in numele furnizorului taxa pe
valoarea adaugata direct la bugetul statului, la data punerii in functiune a
investitiei, dar nu mai trziu de data inscrisa in certificatul de amnare a
exigibilitatii T.V.A. Taxa pe valoarea adaugata achitata devine deductibila si se
inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata din luna respectiva. Cu suma
achitata se va diminua corespunzator datoria fata de furnizor. Beneficiarii
certificatelor de amanare a exigibilitatii T.V.A. vor fi obligati sa plateasca dobnzi
si penalitati de intrziere in cuantumul stabilit pentru neplata obligatiilor fata de
bugetul de stat in cazul neachitarii la termen a taxei pe valoarea adaugata
b) furnizorii vor inregistra ca taxa neexigibila taxa pe valoarea adaugata
aferenta livrarilor catre beneficiarii care au obtinut certificate de amnare a
exigibilitatii T.V.A., pentru care nu mai au obligatia de plata la bugetul de stat. In
luna in care beneficiarii achita taxa pe valoarea adaugata respectiva, taxa devine
exigibila, dar furnizorii isi vor reduce corespunzator suma taxei colectate si
concomitent vor reduce datoria beneficiarilor consemnati in conturile de clienti.
Furnizorii nu vor fi obligati la plata de dobnzi si penalitati de intrziere pentru
neplata in termen de catre beneficiari a sumelor reprezentnd taxa pe valoarea
adaugata a carei exigibilitate a fost amnata.
Furnizorii sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere, semnata de
persoana care angajeaza legal unitatea, pe care o transmit beneficiarului, din care
sa rezulte ca bunurile furnizate au fost produse cu cel mult un an inaintea vnzarii
si nu au fost niciodata utilizate.
Amnarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata se justifica de catre
furnizori pe baza copiei legalizate de pe certificatul de amnare, obtinuta de la
beneficiari.
Bunurile respective nu pot face obiectul comercializarii pe perioada
acordarii facilitatii prevazute de lege. In situatia nerespectarii acestei prevederi,
exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data efectuarii livrarii pna la
data platii efective se datoreaza penalitati de intrziere si dobnzi pentru neplata in
termen a obligatiilor bugetare.
In caz de divizare, fuziune, lichidare, dizolvare fara lichidare, unitatile care
beneficiaza de amnarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata au obligatia de a
achita taxa pe valoarea adaugata inainte de declansarea acestor operatiuni si de a
anunta concomitent organul fiscal care a emis certificatul de amnare a
exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata.
Inregistrarile contabile pentru transpunerea prevederilor referitoare la
amnarea exigibilitatii sunt urmatoarele:
A. La furnizori:
a) Inregistrarea livrarii de bunuri:
411 = %
707
4428
b) la data achitarii taxei pe valoarea adaugata de catre beneficiari operatiunea se
inscrie in jurnalul de vnzari in
coloanele 8 si 9 sau 10 si 11, dupa caz, iar pe baza copiei documentului de plata
transmis de beneficiari se inregistreaza taxa pe valoarea adaugata devenita
exigibila:
4428 = 4427
c) Concomitent se inregistreaza reducerea taxei colectate pentru aceste operatiuni,
care se evidentiaza la rndul de regularizari din Decontul de taxa pe valoarea
adaugata:
4427 = 411
B. La beneficiari:
a) Inregistrarea achizitiei de bunuri:
% = 404
212
4428
b) Achitarea taxei pe valoarea adaugata la bugetul de stat, rezultata din
facturile furnizorilor pentru care s-a obtinut certificatul de amnare a exigibilitatii
taxei pe valoarea adaugata
4426 = 512
Operatiunea se inscrie in jurnalul pentru cumparari in coloanele 7 si 8 sau 9
si 10, dupa caz.
c) Stingerea datoriei fata de furnizor pentru partea privind taxa pe valoarea
adaugata achitata in numele sau:
404 = 4428Exgibilitatea pentru importul de bunuri

In cazul unui import de bunuri, taxa pe valoarea adaugata devine exigibila
la data cnd se genereaza drepturi de import pentru bunurile respective, conform
legislatiei vamale in vigoare.
Se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata:
- impozitele, taxele, daca prin lege nu se prevede astfel, exclusiv taxa pe
valoarea adaugata;
- cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare,
transport si asigurare, decontate cumparatorului sau clientului.
Nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata
urmatoarele:
- rabaturile, remizele, risturnele, sconturile sau alte reduceri de pret acordate
de furnizori direct clientilor;
- sumele reprezentnd daune-interese stabilite prin hotarre judecatoreasca
definitiva, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau
partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau
tarifele negociate. Nu se exclud din baza de imopzitare orice sume care, in fapt,
reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;
- dobnzile percepute pentru: plati cu intrziere, livrarile cu plata in rate,
operatiuni de leasing;
- valoarea ambalajelor care intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb,
fara facturare;
- sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se
deconteaza acestuia;

- taxa de reclama si publicitate si taxa hoteliera care sunt percepute de catre
autoritatile publice locale prin intermediul prestatorilor.
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata se ajusteaza in urmatoarele
situatii:
- daca au fost emise facturi fiscale si, ulterior, operatiunea este anulata total
sau partial, inainte de livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
- in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea sau
preturilor bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;
- in situatia in care reducerile de pret, sunt acordate dupa livrarea bunurilor
sau prestarea serviciilor, precum si in cazul majorarii pretului ulterior livrarii sau
prestarii;
- contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa
din cauza falimentului beneficiarului; ajustarea este permisa incepnd cu data de la
care se declara falimentul;
- in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat
marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.
Cotele de taxa pe valoarea adaugata
Cota standard si cota redusa
Cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 19% si se aplica asupra
bazei de impozitare pentru orice operatiune impozabila care nu este scutita de taxa
pe valoarea adaugata sau care nu este supusa cotei reduse a taxei pe valoarea
adaugata.
Cota redusa a taxei pe valoarea adaugata este de 9% si se aplica asupra bazei
de impozitare, pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:

- dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice,
monumente de arhitectura si arheologie, gradini zoologice si botanice, trguri,
expozitii;
- livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate
exclusiv pubicitatii;
- livrarile de proteze de orice fel si accesoriile acestora, cu exceptia protezelor
dentare;
- livrarile de produse ortopedice;
- medicamente de uz uman si veterinar;
- cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara,
inclusiv inchirierea terenurilor pentru camping.

Perioada fiscala

Perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata este luna calendaristica.
Prin derogare pentru persoanele impozabile care nu au depasit in cursul
anului precedent o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si scutite cu drept de
deducere de 100.000 euro inclusiv, la cursul de schimb valutar din ultima zi
lucratoare a anului precedent, perioada fiscala este trimestrul calendaristic.
Persoanele impozabile care au cifra de afaceri sub 100.000 euro la sfrsitul
anului au obligatia de a depune la organele fiscale teritoriale, pna la data de 25
ianuarie, o declaratie in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent.
Persoanele impozabile care iau fiinta in cursul anului trebuie sa declare, cu
ocazia inregistrarii fiscale, cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in
cursul anului, iar daca aceasta nu depaseste 100.000 de euro inclusiv, au obligatia
de a depune deconturi trimestriale in anul infiintarii.
Daca cifra de afaceri obtinuta in anul infiintarii este mai mare de 100.000
euro, in anul urmator perioada fiscala va fi calendaristica, iar daca cifra de afaceri
obtinuta nu depaseste 100.000 euro inclusiv, perioada fiscala va fi trimestrul.
Platitorii taxei pe valoarea adaugata

Pentru operatiunile din interiorul tarii, platitorii taxei pe valoarea adaugata
sunt:
1) beneficiarii prestarilor de servicii taxabile, efectuate de persoane impozabile
stabilite in strainatate, indiferent daca beneficiarii sunt sau nu inregistrati ca
platitori de taxa pe valoarea adaugata.
2) la importul de bunuri, platitorii taxei pe valoarea adaugata sunt persoane care
importa bunuri in Romnia. Persoanele fizice datoreaza taxa pe valoarea adaugata
pentru bunurile introduse in tara, potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora.

Reguli aplicabile in cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate
1) Daca o persoana impozabila stabilita in strainatate realizeaza prestari de
servicii taxabile, pentru care locul prestarii este considerata fi in Romnia, va
proceda astfel:
a) prestatorul isi poate desemna un reprezentant fiscal in Romnia, care are
obligatia de a indeplini, in numele persoanei stabilite in strainatate, toate obligatiile
prevazute in prezentul titlu, inclusiv obligatia de a solicita inregistrarea fiscala in
scopul platii taxei pe valoarea adaugata, in numele persoanei stabilite in strainatate;
b) In cazul in care persoana stabilita in strainatate nu isi desemneaza un
reprezentant fiscal in Romnia beneficiarul serviciilor datoreaza taxa pe valoarea
adaugata, in numele prestatorului.
2) Prin persoana impozabila stabilita in strainatate se intelege orice persoana
care realizeaza activitatii economice care nu are in Romnia sediul activitatii
economice, domiciliu stabil sau un sediu permanent de la care serviciile sunt
prestate sau livrarile sunt efectuate.
3) In cazul livrarilor de bunuri taxabile pentru care locul livrarii este considerat a
fi in Romnia, efectuate de persoane stabilite in strainatate, acestea au obligatia sa
desemneze un reprezemtant fiscal in Romnia.
4) Persoanele impozabile stabilite in strainatate, care desfasoara operatiuni
scutite cu drept de deducere in Romnia, au dreptul sa-si desemneze un
reprezentant fiscal pentru aceste operatiuni.
5) Procedura desemnarii reprezentantului fiscal pentru taxa pe valoarea adaugata
se stabileste prin norme.


Obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata

Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata
Facturile fiscale.
Inregistrarea platitorilor de taxa pe valoarea adaugata
Orice persoana impozabila trebuie sa declare inceperea, schimbarea si
incetarea activitatii sale ca persoana impozabila. Conditiile in care persoanele
impozabile se inregistreaza ca platitor de taxa pe valoarea adaugata sunt prevazute
de legislatia privind inregistrarea fiscal a platitorilor de impozite si taxe.
Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea
adaugata, care realizeaza exclusiv operatiuni care nu dau drept de deducere, trebuie
sa solicite scoaterea din evidenta ca platitor de TVA.
Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata,
trebuie sa solicite scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in
caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului in care se
consemneaza situatia respectiva. Taxa pe valoarea adaugata datorata la bugetul de
stat trebuie achitata inainte de scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea
adaugata, cu exceptia situatiei in care activitatea acesteia a fost preluata de catre
alta persoana impozitabila, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata
In intelesul taxei pe valoarea adaugata, o asociere sau alta care nu are
personalitate juridica se considera a fi o persoana impozabila separata, pentru acele
activitati economice desfasurate de asociati sau parteneri in numele asociatiei sau
organizatiei respective, cu exceptia acociatilor in participatiune.
Evidenta operatiunilor impozabile si depunerea decontului
Persoanele impozabile, inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, au
urmatoarele obligatii din punct de vedere al evidentei operatiunilor impozabile:
1. sa tina evidenta contabila potrivit legii, astfel inct sa poata determina baza de
impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri si
servicii efectuate, precum si cea deductibila aferenta achizitiilor
2. sa asigure conditile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea
informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile in domeniul
taxei pe valoarea adaugata
3. sa furnizeze organelor fiscale toate justificarile necesare in vederea stabilirii
operatiunilor realizate att la sediul principal, ct si la subunitati
4. sa contabilizeze distinct veniturile si cheltuielile rezultate din operatiunile
asocierilor in participatiune. Drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea
adaugata revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit
contractului incheiat intre parti. La sfrsitul perioadei de raportare, veniturile si
cheltuielile, inregistrate pe naturi, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in
vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie. Sumele decontate intre parti
fara respectarea acestor prevederi se supun taxei pe nvaloarea adaugata, in cotele
prevazute de lege.
Persoanele inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa
intocmeasca si sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare perioada
fiscala, pna la data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale inclusiv, decontul de
taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor
Publice. Operatiunile vor fi evidentiate in decontul de taxa pe valoarea adaugata
att ca taxa colectata, ct si ca taxa deductibila.

Plata taxei pe valoarea adaugata la buget
Persoanele obligate la plata taxei trebuie sa achite taxa pe valoarea adaugata,
stabilita prin decontul intocmit pentru fiecare perioada fiscala sau prin decontul
special, pna la data la care au obligatia depunerii acestora.
Taxa pe valoarea adaugata pentru importuri de bunuri, cu exceptia celor scutite de
taxa pe valoarea adaugata, se plateste la organul vamal, in conformitate cu regulile
in vigoare privind plata drepturilor de import.
Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscal
Orice persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata poarta raspunderea
pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a taxei pe valoarea adaugata
catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a deconturilor de taxa pe
valoarea adaugata
Taxa pe valoarea adaugata se administreaza de catre organele fiscale si de
autoritatile vamale, pe baza competentelor lor, asa cum sunt precizate in prezentul
titlu, in normele proceduale in vigoare si in legislatia vamala in vigoare.
IV. Monografii contabile privind TVA la
S.C. QATRO S.R.L.

1. In data de 01.01.2005 se achita prin casa furnizorul Praktiker pe baza bonului
fiscal cu numarul 0734721 in suma de 4.827.500 lei. ( ANEXA 1)
401 = 5311 4.827.500
2.a) In data de 06.01.2005 achitam salariile aferente lunii decembrie 2004 in suma
de 2.114.840 lei.
421 = 5311 2.114.840
b) Tot in data de 06.01.2005 incasam din banca pe baza retragerii de numerar
suma de 5.000.000 lei.
5311 = 581 5.000.000
3. In data de 07.01.2005 achit pe baza bonului cu numarul 165 furnizorului SNP
Petrom suma de 1.500.083 lei, contravaloare combustibil. (ANEXA 2)
401 = 5311 1.500.083
4. In data de 14.01.2005 incasam prin viramente bancare pe baza extrasului de cont
suma de 7.000.000 lei.
5311 = 581 7.000.000
5. Pe baza bonului cu numarul 00087 se achizitioneaza prin casa un hanorac in
suma de 1.599.000 lei.(ANEXA 3)
6581.1 = 5311 1.599.000
6. In data de 17.01.2005 incasam din banca pe baza retragerii de numerar suma de
1.000.000 lei.
5311 = 581 1.000.000

7. In data de 18.01.2005 se achita prin casa furnizorul Pro Expert Standard pe baza
chitantei cu numarul 5512893 in suma de 3.300.000 lei.(ANEXA 4)
401 = 5311 3.300.000
8. In data de 20.01.2005 incasam prin casa de la clientul(persoana fizica) Stoian
Gabriel pe baza chitantei cu numarul 05158451 suma de 30.000.000 lei.(ANEXA
5)
5311 = 461 30.000.000
9. Se achita prin casa in data de 21.01.2005 pe baza documentului 1863794
furnizorul Selgros cu suma de 2.092.767 lei.(ANEXA 6)
401 = 5311 2.092.757
10. S.C. QATRO S.R.L. emite factura de prestari servicii in data de 14.01.2005
catre Directia Regionala Vamala pe baza facturii numarul 06902701/02 in valoare
de 134.481.710 lei.(ANEXA 7)
4111 = % 134.481.710
704 113.009.840
4427 21.471.870
11. S.C. QATRO S.R.L. emite factura fiscala cu numarul 06902702/02 din data de
31.01.2005 catre AIC Construction S.R.L. in valoare de 51.001.496 lei.(ANEXA
8)
4111 = % 51.001.496
704 42.858.400
4427 8.143.096
12. S.C. QATRO S.R.L. primeste factura numarul 8806087 din data de
18.01.2005, cu valoarea totala de 3.300.000 de la S.C. Pro Expert Standard S.R.L.
pentru prestari servicii financiar-contabile aferente lunii decembrie 2004.(ANEXA
9)
628 = 401 3.300.000
13. S.C. QATRO S.R.L. primeste factura numarul 2233733 din data de 17.01.2005
in valoare de 782.689 lei, de la furnizorul S.C. Orange Romnia pentru
convorbirile+abonament aferente lunii ianuarie 2005.(ANEXA 10)
% = 401 782.689
626 657.722
4426 124.967
14. Societatea primeste factura cu numarul 2233732 in ziua de 17.01.2005 in
valoare de 281.312 lei de la furnizorul S.C. Orange Romnia pentru
convorbirile+abonamentul aferent lunii ianuarie 2005.
(ANEXA 11)
% = 401 281.312
626 236.397
4426 44.915
15. Societatea primeste factura cu numarul 2233734 in valoare de 348.784 de la
funizorul S.C. Orange Romnia pentru convorbirile=abonamentul aferent lunii
ianuarie 2005.(ANEXA 12)
% = 401 348.784
626 293.096
4426 55.688
16. S.C. QATRO S.R.L. a achizitionat un autoturism prin leasing financiar prin
Eurial Invest S.A. Pe baza facturii numarul 210065630 din data de 12.01.2005 in
valoare totala de 12.873.795 lei se platesc ratele lunare.(ANEXA 13)
% = 404 8.265.785 % = 404 3.353.390
167 6.946.038 665 2.817.975
4426 1.319.747 4426 535.415
1671 = 404 892.525 665 = 404 362.093
17. S.C. QATRO S.R.L. achizitioneaza de la Praktiker Romnia pe baza facturii cu
numarul 0734712/05 din data de 01.01.2005 cu suma de 4.827.500 lei urmatoarele:
- obiecte de inventar(covor) - 3.899.000
- materiale consumabile - 928.500
(ANEXA 14)
Avnd in vedere legislatia in vigoare sunt considerate cheltuieli deductibile doar
cele care fac obiectul activitatii societatii consider ca ciorapii sunt cheltuieli
nedeductibile.
6581.1 = 401 27.251
Cheltuielile cu mncarea consider ca sunt cheltuieli aferente obiectului de
inventar intruct au fost necesare in vederea efectuarii unei mese de protocol cu
potentiali viitori clienti.
% = 401 1.698.689 % = 401 366.817
6231 1.427.470 6028 308.250
4426 271.219 4426 58.567
18. S.C. QATRO S.R.L. achizitioneaza cu factura numarul 8572098 din data de
25.01.2005 in suma de 3.345.120 lei de la S.C. Hyundai Auto Romnia S.R.L.
piese auto.(ANEXA 15)
% = 401 3.345.120
611 2.811.025
4426 534.09
19. S.C. QATRO S.R.L. achizitioneaza in data de 07.01.2005 de la SNP. Petrom
benzina in suma totala de 1.500.083 lei cu bonul numarul 165.
% = 401 1.500.083
6022 1.260.574
4426 239.509
20. In data de 31.01.2005 se inregistreaza statul de plata aferent lunii ianuarie
2005.(ANEXA 16)
641 = 421 3.100.000
421 = % 732.760 6451 = % 734.607
4312 294.500 4311 682.000
4372 31.000 4311.1 52.607
4314 201.500
444.1 205.760
6452 = 4371 93.000
6453 = 4313 217.000
635 = 447.3 23.250
21. S.C. QATRO S.R.L. da in consum covorul achizitionat in data de 01.01.2005
numarul 0734712/05 de la S.C. Praktiker Romnia S.R.L.
603 = 303 3.276.471
22. Decontarea furnizorilor in avans.
404 = 409 1.000.000
23. Inchidere cont profit an precedent.
121 = 129 736.215.548
24. Amortizarea mijloacelor fixe (ANEXA 17)
a) apartament Busteni
6811 = 2812 854.886
b) amortizare motosapa
6811 = 2813 225.406
c) amortizarea calculator Intel PIV 2.8 GHZ S
6811 = 2813 1.498.983
d) amortizare Sistem DVD SONY DAV-SC6
6811 = 2813 1.249.577
e) amortizare VUW 242-3 CC Centrala Termica
6811 = 2813 388.027
f) amortizare HYUNDAI TUCSON
6811 = 2813 16.411.104
g) amortizare PEUGEOT 307 XT Premium
6811 = 2813 2.715.483
h) amortizare biblioteca Aramis
6811 = 2813 205.519
i) amortizare biblioteca junior
6811 = 2813 110.126
j) amortizare dulap 4 usi pliante + oglinda
6811 = 2813 78.598
k) amortizare mocheta
6811 = 2813 128.262
l) amortizare televizor
6811 = 2813 569.356
m) amortizare fax Philips 174
6811 = 2813 275.084
25. Bon de consum - dare in consum tipizate.(ANEXA 18)
6028 = 3028 340.000
26. In data de 06.01.2005 se plateste prin banca societatii QATRO S.R.L.
urmatoarele Ordine de plata aferente lunii decembrie privind obligatiile la bugetul
de stat; comision bancar in suma de 5.000.000 lei si se plateste o garantie in suma
de 85.000.000 in vederea obtinerii unei lunii de credit.(ANEXA 19)
- plata prin banca a Ordinelor de plata
a) OP 125 - CAS unitate 22% in suma de 616.000
4311 = 5121.1 616.000
b) OP 126 - CASS unitate 7% in suma de 196.000
4313 = 5121.1 196.000
c) OP 124 - somaj unitate 3% in suma de 84.000
4371 = 5121.1 84.000
d) OP 123 - Comision 0.75% camera de munca in suma de 21.000
447.3 = 5121.1 21.000
e) OP 131 - Fond de risc si accidente in suma de 14.000
4311.1 = 5121.1 14.000
f) OP 130 - somaj angajati 1% in suma de 28.000
4372 = 5121.1 28.000
g) OP 129 - CAS angajati in suma de 266.000
4312 = 5121.1 266.000
h) OP 127 - CASS angajati 6.5% in suma de 182.000
4314 = 5121.1 182.000
i) OP 128 - impozit pe salarii in suma de 209.160
444.1 = 5121.1 209.160
- plata comisionului bancar in suma de 984.799 lei
627 = 5121.1 984.799
- retragerea numerarului din banca
581 = 5121.1 5.000.000
- plata garantiei pentru obtinerea unei linii de credit
267 = 5121.1 85.000.000
27. Pe baza extrasului de cont numarul 6 din data de 07.01.2005 S.C. Qatro S.R.L
plateste comision Bancar in suma de 5.808.000 lei in vederea acordarii liniei de
credit.(ANEXA 20)
627 = 5121.1 5.808.000
28. In data de 13.01.2005 S.C. QATRO S.R.L. plateste pe baza extrasului de cont
un comision bancar in suma de 680.800 lei.(ANEXA 21)
627 = 5121.1 680.800
29. In data de 14.01.2005 societatea retrage numerar din banca in suma de
7.000.000 lei si plateste un comision bancar in suma de 35.000 lei.
581 = 5121.1 7.000.000
627 = 5121.1 35.000
30. In data de 17.01.2005 societatea retrage pe baza extrasului de cont numerar din
banca in suma de 1.000.000 lei si plateste un comision bancar in suma de 10.000
lei.(ANEXA 22)
581 = 5121.1 1.000.000
627 = 5121.1 10.000
31. In data de 25.01.2005 societatea incaseaza pe baza OP 13 care se reflecta in
extrasul de cont din trezoreria societatii suma de 135.000.000 lei reprezentnd
transfer sold si plateste un comision bancar in suma de 11.000 lei (ANEXA 23)
5121.1 = 5125 135.000.000
627 = 5121.1 11.000
32. In data de 26.01.2005 societatea plateste prin banca pe baza OP 134
furnizorului Eurial Invest suma de 11.873.795 lei si un comision bancar in suma de
51.000 lei.(ANEXA 24)
404 = 5121.1 11.873.795
627 = 5121.1 51.000
33. In data de 27.01.2005 societatea plateste cu OP 132 impozitul pe venit aferent
trim. IV an 2004 in suma de 6.504.285 lei si un comision bancar in suma de 51.000
lei.(ANEXA 25)
441 = 5121.1 6.504.285
627 = 5121.1 51.000
34. In data de 28.01.2005 societatea plateste cu fila CEC numarul 35681
furnizorului Hyundai Auto Romnia suma de 3.345.120 lei si un comision bancar
in suma de 30.000 lei. (ANEXA 26)
401 = 5121.1 3.345.120
627 = 5121.1 30.000
35. In data de 31.01.2005 societatea incaseaza pe baza extrasului de cont o
dobnda in suma de 37.652,50 lei aferenta disponibilului din cont de la aceasta
data.(ANEXA 27)
5121.1 = 766 37.652,50
36. In data de 01.01.2005 societatea incaseaza pe baza extrasului de cont suma de
82.449,40 lei reprezentnd dobnda aferenta disponibilului din cont la aceasta
data.(ANEXA 28)
5121.1 = 766 82.449,40
37. In data de 21.01.2005 societatea incaseaza prin contul de trezorerie al societatii
suma de 134.481.710 lei de la clientul Directia Regionala Vamala.(ANEXA 29)
5121.1 = 4111 134.481.710
38. In data de 24.01.2005 S.C. QATRO S.R.L. transfera din contul de trezorerie al
societatii in contul bancar al societatii suma de 135.000.000 lei.(ANEXA 30)
5125 = 5121.1 135.000.000
39. In data de 31.01.2005 dupa introducerea tuturor cheltuielilor, veniturilor se
inchid conturile de venit si cheltuieli si se inchide TVA-ul.
a) Se inchide contul 4426
4427 = 4426 3.954.899
b) Se inchide contul 4427
4427 = 4423 25.660.067
c) Compensare TVA
4423 = 4424 25.660.067
d) Se inchide contul 6022
121 = 6022 1.260.574
e) Se inchide contul 6028
121 = 6028 648.250
f) Se inchide contul 603
121 = 603 3.276.471
g) Se inchide contul 611
121 = 611 2.811.025
h) Se inchide contul 6231
121 = 6231 1.427.470
i) Se inchide contul 626
121 = 626 1.187.215
j) Se inchide contul 627
121 = 627 7.661.599
k) Se inchide contul 628
121 = 628 3.300.000
l) Se inchide contul 635
121 = 635 23.250
m) Se inchide contul 641
121 = 641 3.100.000
n) Se inchide contul 6451
121 = 6451 734.607
o) Se inchide contul 6452
121 = 6452 93.000
p) Se inchide contul 6453
121 = 6453 217.000
r) Se inchide contul 6581.1
121 = 6581.1 1.626.251
s) Se inchide contul 655
121 = 665 3.180.068
s) Se inchide contul 666
121 = 666 2
t) Se inchide contul 6811
121 = 6811 24.710.411
t) Se inchide contul 704
704 = 121 155.868.240
u) Se inchide contul 766
766 = 121 120.101,90
V. Concluzii privind S.C.QATRO S.R.L.
-la sfrsitul lunii ianuarie 2005

Societatea QATRO S.R.L. inregistreaza la sfrsitul lunii ianuarie 2005
urmatoarele:
- un profit brut in suma de 100.731.149 lei
- datoriile societatii catre furnizori sunt in suma de 1.412.785 lei cu termen scadent
28.02.2005
- clienti de incasat in suma de 111.001.496 lei
- TVA de recuperat in suma de 24.749.682 lei care provine din:
a) TVA de recuperat de la sfrsitul lunii decembrie 2004 in suma de 50.409.749
lei.
b) TVA colectat in luna ianuarie 2005 in suma de 29.614.966 lei care provine de la
facturile emise catre clienti cu numarul 06902701 din data de 14.01.2005 si factura
cu numarul 06902702 din data de 31.01.2005.
c) TVA deductibil in luna ianuarie 2005 in suma de 3.954.899 lei care provine de
la achizitiile facute de societate pe parcursul lunii ianuarie 2005
Concluzie la TVA:
-50.409.749 + 29.614.966 - 3.954.899 = -24.749.682

VI. BIBLIOGRAFIE1. Bazele contabilitatii - O. Calin, M. Ristea, I. Vaduva
2. Elemente de contabilitate generala - O Calin
3. Reglementari contabile pentru agentii economici - Editura Economica
4. Contabilitatea societatilor comerciale - M. Ristea
5. Monitorul Oficial al Romniei - Partea I: Legi, Decrete, Hotarri si alte acte
6. www.google.com
7. www.mfinante.ro
8. www.conta.ro