Sunteți pe pagina 1din 430

i c i o n r

Mitolo2ie
r o m n
Ion Ghinoiu
. univers enciclopedic gold
MITOLOGIE
R O M N
D I I O N R
ION GHINOIU
Redactor: Marcel POPA
Tehnoredactori: Mariana MRZEA, Cristina CHNU
de fotografii: Cornelia LauraNegulescu
Descrierea CIP a Bibliotecii a Romniei
GHINOIU, ION
Mitologie I prof. dr, Ion Ghinoiu.-
Ed. a 2-a, rev, - Editura Univers Enciclopedic Gold, 2013
ISBN 978-973-45-0659-0
81'374.2:39(498)=135.1
ISBN 978-973-45-0659-0
MITOLOGIE
ROMANA
DICTIONAR
,
ION GHINOIU

..........(9
univers enciclopedic gold
2013
EDIT_URAUNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr, 17, sector 1, 010784
Tel.: 021.317.90.35; 0372.753.733; 0731.110.662
Fax: 0378.105.781
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro
Tiparul executat la Regia "Monitorul Oficial"
CUVNT NAINTE
nperioada pentrutipara Lexiconului deZei Demonii nlimba
lucrare de care o imagine de ansamblu asupra tuturor existentelor
n care credeau vechile popoare civilizate, popoare
primitive, dar religiile actuale, editorul Marcel Popaa sesizat dinacest panteon
universal lipseau mitice Caurmare, n spiritulenciclopedic
al editurii, a luat importante solicitarea cu un etnolog
romn obtinerea asentimentului Editurii Alfred Kroner pentru completarea
dictionarului. cu solicitudine, n celebrul aveau fie
prezente 40de mitice Dar, din
cu cea de pe alte meridiane paralele ale Lumii, aveau
peste 600de termeni noi, o lucrare Panteonul romnesc', revizuirea
a dictionarului, extinderea unor articolesau altora noi mai
cu ilustrareacunumeroaseimagini, multedintreeleinedite,
a este cititorilor ntr-o
Primul documentliterardesprepanteonulgeto-dacilor provine dinsecolulal V-lea
i. Hr. se la Zalmoxis, zeul lor suprem. lui Herodot care,
printre altele, scrie Pitagora ar fi transmis tracilor ideile preluatede el de la egipteni
prin intermediul sclavului Zalmoxis: ... cumamaflat eu de la elenii care
locuiesc Helespontului ale Pontului Euxin, Zalmoxis despre care vorbesc -
fiind doar un muritor - afost rob n Samos, anume al lui Pitagora ...3. n
secol, Hellanicos i lui Zalmoxis etnia, grec care a
gefiJor din Itacia ritul initierii retigioase'. Herodot revine apoi asupra statutului de
robal lui Zalmoxis: ... nprivinta luiZalmoxis alocuinte: salesubterane nicieunu
I Manfred Lurker, Lexicon deZei Demoni. Nume, simboluri, atribute, Iraducere
dinlimba de Adela Motoc, Editura 1999.
2 Ion Ghinoiu, Panteonul romnesc. Editura 2001.
3 Herodot, Istorii, Iv, 95, citat din volumul lui Sanie Silviu, Din istoria culturii religiei geto-
dacice, Editura "AI. I. Cuza", 1995, p. 260.
4 Hellanicos, Obiceiuri barbare, citat din volumul lui Silviu Sanie, p. 260.
5
CUVNT NAINTE
resping cele spuse, dar nicinule dau crezare prea mult; mi se pare, el a
cu multi ani nainte de Pttagota', Grecii, din de a nu da prioritate tracilor
de ei n raport cu vechii egipteni, l-au pe Zalmoxis sclavullui Pitagora pe
vremeacndacesta nu se nceeace panteonul, ei au n
istorie alte despre traco-geto-daci. De arheologii, istoricii religiilor
au demonstrat grecii au preluat de la traci mai multe
le-augrecizat numele: Bendis devine Artemis, Sabazios devine Dionysos
Faptul Dionysos avea cult n Grecia Egipt, Herodot l-a considerat
acesta era un zeu de origine nu cnd se cu
certitudine zeul Dionysos a fost preluat de greci de la traci, trebuie
ipoteza au existat de anterioare Greciei Antice,
unul african situat pe Nil altul european, centrat n mareparte pe Balcani,
numit de arheologul american Marija Gimbutas Vechea Civilizatie
definit concisde aceasta ca o entitate ntre 6500-
3500 i. Hr, peosocietate iubitoare creatoare
de care aprecedat indo-euiopenizate'. o a descoperirilor
arheologice, inclusiv alecelordinsecolul al XX-lea, savantul pe baza
unor bogate variateargumenteinterdisciplinare, ntr-un vast areal geografic
din sud-estul Europei s-a dezvoltat, anterior antice greco-romane a
mitului lumii de Zeul- indo-european, complexul cultural religios
dedicat de Opiniile ei, contestate de unii, aprobate
sau trecute sub de au meritul incontestabil de a individualiza defini
de uscat, de ruri, fluvii alte ape continentalen raport
cucea genetic demare. Descoperirile sale au menirea de a vindeca sindromul
greco-romane, nsensul nceeace istoria veche a continentului
european, totul vine inclusiv panteonul de la greci
romani. Unul dintre care au purismul latin,
orientalistul romn Constantin Daniel, afirma ...miracolul grec are la origine
influente ale Egiptului antic, aleasiro-babilonienilor alefenicicnitor'. Laacestea
se culturilor preistorice din bazinul de Jos, de unde se
crede ar fi cobort vechii greci'. descoperirea a culturii
Schela Cladovei-Lipenski Vir care printre altele, acolo au cuaproximativ
I Herodot, Istorii, rv 96, citat de Silviu Sanie, p. 261.
2 Gimbutas Maria, Vestigii preistorice n sud-estul european, traducere
Sorin Paliga, note de RaduFlorescu, EdituraMeridiane, 1988, p. 49-50.
3 Constantin Daniel, Orientalia mitabilia, Biblioteca Orientalis, Editura
1976, p. 5.
4 de istorie veche a Romniei, coord. D. M. Pippidi, Editura
1976, p. 312.
6
CUVNT NAINTE
zecemiideanin ceidinti descoperitori deunelteagrare plantatorul,
de pe continent', fluviul
pentruEuropa ca celelalte fluvii delte fertile ale Terrei: Nilul pentruvechiul Egipt,
Indusul Gangele pentruvechea Indie, Eufratul Tigrul pentruSumer Mesopotamia.
Panteonul romnesc, caren ciuda saleexclusive, a
religioase geto-dace dea consemna n scris dea desena, pictasau sculpta chipurile
adorate n a mileniilor ca realitate vie,
cu zeci de figurine modelate din aluat la la diferite
calendaristice', cu mitice de invocare a ploii modelate din lut' cu
ale zeilor din diferite materiale", spre deosebire de celebrul
panteon greco-roman, devenit piese de muzeu, este de o mare
Factorii genetici ai celor antice reprezentative ale continentului
european, una de mare, alta de uscat
deapelecontinentale, au generatpanteoanespecifice, diferit transmise pestemilenii.
Din publicarea n limba a panteonului greco-roman,
existe o care deosebirile dintre
miticeale celor au indus opinia geto-dacii
acestora n-au avut sau au preluat panteonul de la greci romani.
Memorarea deanumite precepte religioase a fost laaltepopoare
vechi. Manuscrisele dela Marea care au fost scrise de ereticii esenieni, nu
de evreii sunt o evreii admiteaucomunicarea n scris numai a
textelor sacre ale Vechiului Testament. aveau de a scrie
precumdacii, pe cea de cultivare a de vie. ndatorirea de a transmite
oral ce nu trebuia fie scris, pictat sau sculptat revenea unei tagme de oameni
brahmanii la indieni, magii la iranieni, cohenitii levifii la iudei, la
geto-daci, enarctii la dtuizii la ntreaga veche a Indiei,
s-a arta scrierii a fost peste secole,
pe cale Cine dorea asculteun anume texttrebuia la un brahman.
1 Vasile Boronean], - Factor generator de ctvtlizatic n preistoria
continentului european, n volumul ,,30 de ani de la inaugurarea a sistemului
hidroenergetic de de Fier", Editura Alma, Craiova, 2003, p. 231-255.
2 Colacul Sufletului, Colacul de Colacul Portarului, Ciomagul, Drumurile,
Dumnezeu, Foarfeca, Luna, Maica Domnului, Maica Precista, Podul, Porcul,
Porumbelul, Puntea, Scara, Soarele,
3 Mucenici, Sngiorz
4 Caloianul, Mama Ploii, Soareluietc.
5 Turca, Ursul, Cerbul, Cucul, Porcul,
6 Constantin Daniel, Cultura a Egiptului Antic, Editura Cartea
1985, p. 482.
7
CUVNT NAINTE
Peste veacuri s-au transmis lagreci Iliada Odiseea
1
Din neatestarea
a panteonului geto-dacavea alimenteze, n istorice cunoscute,
teribilul complex identitar(originea limba, teritoriul, culturaromnilor).
Versul, ritmul melodia se mai n memorie se un
timp mai ndelungat. n cu oralitatea tracilor, Aristotel scria
versificau legile pentru a le cnta, iar oratorul grecTheopompos consemna solii
cntau acompaniaula instrumentecu coarde mesajele transmise. Strabon, mult
mai categoric, considera muzica e n ntregime Orfeu
ar fi de origine'. Originea a zeului Orfeu, considerat reformator al
doctrinei dionisiace, mare proroc, poet, doctor, inventator al scrierii
literelornu a fost la de vechii greci.
tehnicilor de transmitere a panteonuluiromnesctrebuie
n mecanismele de ale culturilor orale alevechilor cares-au
exprimat oral milenii n n India existau, la organizarea
modelul occidental, de pentru copiii castelor superioare
(brahmanii, plugarii). de n Romne
nainte de introducerea oficial au ele unele elementecomune cu
cele din patria lui Gandhi. Sistemul de comunicare prin viu grai, prin gesturi
semnale vizuale sau auditive era numit de romnigura satului. Expresia, cu
peiorativ, mbina perfect nregistrarea comunicarea a
calitate plasticdezicalaNu ce totsatul, cu
a marilor taine, virtute de o expresie, Nici usturoi n-a mncat, / Nici
gura tiu-i miroase. Limba multe ale orale:
a stricagura a vorbi degeaba); c-o de
a pune la anu avea de
curaj de a spune ceea ce Sistemul de memorare comunicare gura satului
totul la nivel de cum sistemele
de comunicare fac desfactotul la nivel de stat grupe de state.
de a romnilor n puterea cuvntului rostit, este de
obiceiul numitdeetnologi t cu demoarte. Pentru exemplificare extragem
cteva nregistrate pentruAtlasul etnografic: Testamentul verbal se cu
de moarte. era ofamilie cu nu trebuiau martori Mare,
jud. Sibiu); Cel ce chema pe ai de cu de
moarte anumite (Muntenii de Sus, corn. Tanacu, jud.Vaslui); Cuvntul pepatul
----------------
1 filosofle n texte studii, 1, Traducere din limba de Theofil
cuvnt nainte note de Cicerone Poghirc, Editura
1978.
2 Drmba, Ov., Istoria Culturii Civiizatie', voI. III, Editura Saeculum 1.0 Editura Vestala,
1998, p. 381-382.
8
CUVNT NAINTE
demoarte era Nu mai trebuiau martori jud. Acest fel de
a copiilor era mai mult dect un act scris jud.
se prin viu grai (Snpetru corn. Hida, jud. Prin grai
demoarte corn Polovragi); Nu se n scris ca Serespecta vorba
(lgoiu, corn. Alunu. jud. Vlcea); Cel care ultima lui sub
de jud. Vlcea)
oral la traditiei avea, contemporane,
pe scris, metode ingenioase deosebit de eficiente de memorare. Printre altele,
acesta se baza, precum n special pe cntatul mesajelor.
Cuvintele versurile practicilor magice, farmecelor, descntecelor, colindelor,
cntecelorde (dotnele) sunt cntate. Unele
economice, precum sumanelor cu coatele, se la data anchetei
pentruAtlasul etnografic, n ritmul cntului jud.
jud. Printexte ritmate cntate se realiza copiilor. Cnd
dojenesccopiii care pentru nu sfaturile lor, pot fi auzite
de tipul: cntat deattea ori; cntat ti-aiascultat
Romnul se adoratecupropria-i voce, dar cuglasul acestora,
reprodus la instrumente special inventate: toaca delemn, care vocea
fitomorfe: buhaiul dincetelede colindatcu carereproduceglasul
taurine; surla din ceata junilor care imita glasul porcului, reprezentare a
spiritului grului Nu de interes este constatarea mari comori
spiritualeale Panteonul Cartea a au fost
transmisepeste milenii pe cale n mare parte, princnt. a fi fost
scrisesau cioplite n acesteaau sprevremurile contemporane,
panteonul romnesc la
orale consemnate de etnografi n ultimele secole,
inclusiv nregistrate de ancheta pentru Atlasul Etnografic
Romn, au reprezentat principala de documentare. Caracter de folclorau avut
primeleinformatii scrisedespre religia geto-dacilor de Herodotn sec. V. Hr.
Vorbind despre Zalmoxis Gebeleisis, de n nemurirea de trimiterea
unui sol cu diferite mesaje la zeul adorat prin aruncarea acestuia n de
unei pluviometrice cu trase spre cer cnd aceasta
Herodot adesea sursele orale ale folosite:
cum amaflat ...; Nici nuresping cele auzite, dar nicinuledau crezare prea muJtI.
Hellanicos este, n acest sens, cnd scrie ceea ce a aflat el despre Zalmoxis
Gebeleisis mai explicit: Povestesc unii Zalmoxis afost rob allui Pitagora ... 2. Se
CUVNT NAINTE
poate spune pentruscriereapanteonuluiromnescs-a pornit de la folclor s-a
ncheiat cu folclor.
care, s-a opus cu animiste, a devenit,
vrea, un al n sud-estul Europei. Citndu-l pe
Leopold Schmidt, Mircea Eliade folclorul agricol al Europei Centrale
elemente mitologice n Grecia din timpul lui Homer al lui
Hesiod, lega realitatea de etnografi cu
lumea de chiar de lumea
de Panteonul prezentat de acest o
realitate sud-estului european, de istoricul romn al
religiilor cosmic: o liturghie carese sub boltacerului cupola
bisericii care n credincios de a n pace cu semenii cu
natura dinjur. Dinacest universomul alegeasimbolic,
frate, prieteni. Aceste ale naturii, precumstelele
de pe cer brazii din se nasc, se mor simbolic la
moarteaoamenilor. Uneori, steaua depe cer la copilului
l va nencetat pe acesta de-a lungul va dispare cu el la
moarte, ca n versul mioritic: la moartea mea, / Va o stea!. Alteori, locul
stelei de pe cer este luat de bradul din sau plantat la omului
la moartea lui, cnd se ca sau la
mormntului Lanmormntare sufletul defunctului este
prin cntecele funerare n lumea de dincolo lupul ca frate, vulpea ca
sau ... vamai / Lupul nainte, / Ca te / nu te
/ Frate bun prinzi, / lupulmai / Seamacodrilor / potecilor';
...Ai plecat, Ioane, aiplecat / Sara prinasfinfitdesoare / mergnd pe pepotecele,
/ va vulpea nainte. / Ioane, / Bines-o / nu te
/ De fie / ea tot mai / Sama potecilor... 3.
miticeale panteonului romnescsunt de la substratul
neolitic al Vechii Europe, de la substratul indo-european trac geto-dac, sau au
fost asimilate de la cultelegreco-romane orientale. Multe dintre ele sunt
miticemai recente, Indiferent au chipde omsau chip
de pom, animal, acesteasunt ierarhizate criterii variate:
putere, sex. n raport de care le de
solstitlului de unde moare anual Sfinfii
calendarului popular se au de zei semizei autentici care pot
1 Mircea Eliade, Aspecte alemitului, EdituraUnivers, 1978, p. 160.
2 PopMihai, Mitul marii treceri, n "Folclor literar" , voI. II, 1968, p. 84.
3 Ciobanu Pavel, Plaiul Centrul de ndrumarea Populare 1996.
10
CUVNT NAINTE
fi, tineri Dragobete, Sntoader, Sngiorz), maturi
(Sntilie, Smedru) Andrei, Nicolae, Ajun,
De laalt nceput dean calendaristic, de se
ipostazelecalendaristice ale Dochia, grupate ele n trei
(Snzienele, Ielele, Fata
(Maica Precista, Maica Domnului, Muma Muma
(Sfnta Vineri, Varvara, Dochia). Cuaceste nume, ele mai fac n peisajul
spiritual contemporan, cndsunt invocate pentrurezolvarea unor probleme presante:
Paparuda Caloianul nverile secetoase; Maica Precista, pentru
fetelor; Sntandrei pentru aflarea ursitei etc. Lor li se aduc ofrande,
adesea sngeroase (porcul la mielul la Sngiorz, berbeculla Smedru), iar
nzilele lor de celebraresunt mai temuteca dincalendarul se
mai zei canAntichitate, ele elemente realitate
carevafi devolumele din Panteonul romnesc,
deEditura Univers Enciclopedic Gold.
Sufletul invizibil intangibil, alesacrului, face elparte,
altor mitice, dinpanteonul romnesc. Omul npanteon, divinitatea
cu sufletul, nu cu trupul. n drumspre nemurire, acesta mai multe
casa copilului (placenta), trupul, casa, satul etc., n lumeade aici; sicriul,
mormntul, cimitirul n lumea de dincolo. Pentru a aflaelemente suplimentare despre
realitatea care se pretutindeni niciunde, i descrie
n ntre mormnt, npreexistent. de lacelula ou
la om, n delaveacul deomlaveacul vecilor.
a vechimii lui, panteonul carpaticare cu cel greco-roman, dar
cualtelemai cumar ficel al Indiei antice. Adesea, pe carpatic
zeiiindieni se numesc ndeplinesc celor din India: zeul Universului
Shiva, n colindul de Siva sau zeul pluviometric Rudra, n ceremonialul
Paparudei, zeul lama, invocat n uneleexpresii cusensul de moarte
(a dalama n nvite) altele.Vaca, animalul sfnt sacrificat devechii indieni
la lor funerare, este amintit cu n cntecele funerare din
Cartea a Astfel, Zorile, ale destinului, sunt rugate
dea defunctului funerar, inclusiv marelesacrificiu, vaca:
... nu pripifi / mi-I pribegifi/ s-ot / cuptorele / Pentru pinicele,
/ bUfi devin, / derachiu, / cuptorele / Pentru / de-o
/ Cu coarnele / Cu ffele / pe / Dela el de-a ... 1.
n unele colinde vaca, sau (feminine de la taur
1 MarianaKahane, Lucilia Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura 1988, p. 501-505.
11
CUVNT NAINTE
bour), Brezaie apareca substitutal neolitice caremoare simbolic
la Anul Nou.
Literatura pe lut de la nceputul domniei regelui Meselim
din (circa 2600, Hr.), cese aflala aproximativ 13kmest deviitorul Babilon'
numeroase chei de dezlegare a enigmelor panteonului oral romnesc. Din
textele istorice, administrative, lirico-religioase mitologice, a fost ales, ca
exemplificare, un descntec de exorcizare a sumerienilor babilonienilor a
este cu cea dindescntecele vechi depistareaagentului
al bolii personificate apoi alungarea a acestuia. n descntecul
sumeriande durere de este viermelui introdussub de
zeul Ea: - Care-i hrana mie? / Ce voi sugecnd voi fi / - O
dausmochina ce s-a copt/ caisa bine. / - Ce fac doar cu smochina
/ caisa bine? / voie mie, / Colo-n dinti ngingie,
/ Snge vreau sugdin dinti / roddin gingia! mplinirea
urma izgonirea acestuia: Pentru vierme, / mi te
zeul Ea/ Cu puterea marea minii sale!. pentru un
descntecromnescde deochi, n care este dincorpnu de zeul Ea,
ci deVaca Fugi, deochi, / Dintre ochi, / teajunge Vaca / Cu coarnele
te / te azvrle peste mare/ n pustiu, / n Componenta
a descntecului romnesc este cu tehnica
depistarea mitice care aduce scoaterea acesteia din corp
pentru a fi ct mai departe. Spre deosebirede descntecul sumerian, care
sencheie cuformula Te descnt nnumele Cerului, / Te descnt nnumele
romncele ncheiau tratamentul cuformula Leacul babei colacu: Aceste
analogii culturale ntrecele ariiculturale, una pe de
alta de de terenrealizate de etnografi pot continua
cu bocetele jelaniile, cu farmecele, mai ales, cu antifonice.
Pentru a materialul documentarnecesar definirii expunerii n scris, sub
de acesta a fost sistematizat criterii care au vizat
supreme n care au crezut de-a lungul mileniilor. Generaliznd
lalimita pentrua surprinde
cei aproximativ zecemii de ani de n bazinul deJos, am
materia n trei complexe spirituale, dominate fiecare de cte o divinitate
Zeita (8000 . Hr. - 2500. Hr.): indo-european
1 de Scrieri din Orientul Antic, Traducere, cuvnt nainte note
de ConstantinDaniel IonAcsan, EdituraMinerva, 1981, p. 8.
2 ArturGorovei, Folclor EdituraHyperion, 1990, p. 264.
3 de Scrieri dinOrientul Antic, p. 9.
12
CUVNT NAINTE
(2500 . Hr. - anul O); Fiul luiDumnezeu Iisus (anul O- ). un alt criteriu,
modul n care oamenii imaginat divinitatea se poate aprecia
europenii au edificat lumi materiale spirituale inconfundabile: una
care are ca model de al adorate oul, alta
Epocilor Bronzului, Fierului ului, care are
ca model omul. Lumea a panteonului romnesc e de
ntructn ea acumomenirea, lumea o
prin n contemporaneitate a unor arhetipuri mitice ale
vechi europene: oul oala, lutul aluatul, pntecele grota,
(Muma MumaCaloianului, MumaPloii, Maica Precista),
n de de de (rata, barza,
de cele de zi (gaia, corboaica, vulturul) de noapte
mitice ordonate vrsta, contextele rito-magice
ale obiceiurilordin ciclulcalendaristic din ciclul familial
nmormntarea) n care apar, sunt ilustrate cu imagini reprezentative
grupate n 30 de teme. n cu zeii panteonului clasic greco-
romancioplitn chipurilefigurinelor sunt realizate,
din materiale perisabile: lut, aluat, lemn, vegetale, textile. omului
cu natura, din care acesta ales nu numai ci rude, prieteni
simbolici, realitatebine de sintagma cosmic, a favorizat
amintirii unorarhetipuri semnificative pentruistoria religiilor, cumar fi: geneza panteonului
exprimat n lut, lemn aluat, nu n idealul de al
adorate, cu chip de om, care a generat lumi inconfundabile, una
alta
de dute-vino, a principiu de a primelor
unelte tehnice ale omenirii (piua ciocanul nicovala, glia
de de ascendentul neolitice n raport
cu Zeul indo-european cu Fiul lui Dumnezeu altele.
miticeale panteonului romnescsunt definite princuvinteilustrate
cu imagini fotografice, icoane desene grupate n cicluri: Veacul divin (ciclul
calendaristic), cu a Veacul de om (ciclul
familial), cu nmormntarea omului de-a lungulctorvadecenii.
Pentruefortul de selectare a imaginilorcare momentele semnificative din
celor cicluri mitice dinarhive, biblioteci muzeale, autorul
cu colegelor sale, Cornelia Laura Negulescu.
Autorii conform romnii nu au un panteon propriu, exclud
valoarea documentului etnografic puterea de transmitere a acestuia pe cale
13
CUVNT NAINTE
Cu acest nici America n-ar fi existat nainte de Columb. Compararea
panteonului romnesc, exclusiv oral, cuceliconic greco-roman este
dinpunctdevedere al genezei civilizatiilor leapartin, dar al valorilor morale:
unul, decadent delascrierea cioplirea luin cuzeiimorali,
pe incesturi, altul, cu naltevalori morale expuse n acest
volum. ndictionar nuse fac aprecieri despre sau
mitice credintele generate de acestea, bunuri culturale intangibile care trebuie
respectate. Opopulatie careare anumite credinte, convingeri, conceptii despre lume
n conformitate cu normele astfel generate, chiar
acestea ni se par false, absurde, este unei populatii care ar detinetoate
dinlume, dar nuar crede nele, nu le-ar nule-arrespecta. Oamenii
au luptat, au suferit au murit adeseori pentru erorile lor, dar tocmai aceasta
nuau n carencepe nclipa cndse
se cu respectarea acestuia.
Baza a dictionarului o informatiile nregistrate n ultimele
secole de ai traditiilor populare tezaurizate n arhive,
muzee colectii particulare, sau publicate n volume reviste de specialitate. Un
omagiuse cuvine adus celor care s-au preocupat, naintea de mitologia
citati curespect n paginile dictionarului pentru contributiile lorremarcabile.
Informatiile au fost completate de recenteefectuate cuprilejul
Atlasului Etnografic Romn. Att ct i-a permis de etnolog, autorul a
folosit numeroase informatii interdisciplinare. Olucrarede acest tipnu poate fie
Lipsesc multe mitice, precum figurinele modelate din aluat
din lut, cioplite n lemn, cusute sau n De asemenea, nu au fost
definiti oameni de muntii sacrii, toponimia legendele mitice.
Eroii dinbasme, carenu au nici o cuactivitatea sau
a oamenilor, au fost cu n afarapanteonului.
Articolele de dictionar sunt elaborate unitar, tipic metodologie:
definitie, descriere a fenomenului definit, localizare precizarea
bibliografice. Termenii cheie trimiteri (*) la articolele
dedicate acestora. Preocuparea a fost elaborarea unei accesibile
unor largi categorii de cititori mpace, pe ct posibil, exigenta
Definitiile sunt formulate prin cuvinte uzuale, adesea prin expresii populare, iar
neologismele termenii tehnici au fost la strictul necesar.
IonGhinoiu
3 septembrie 2012
14
Abur
care *Trupulla
*Moartea omului, cu *Suflet.
Pentru alungarea bolii din corpul unei
persoane, femeia scoate,
prinsuflare, abur din
apoi o ntre suflete: al ei al
bolii personificate. AI-ul scos pe sau
cel care se de pe pielea unor
animale obosite, era asemuitfrecvent de
romni cu sufletul. AI se
pomana onmormntare (Muntenia
denord: mncarea
de de ziua
*Blajinilor, la de la
de Smedru (Muntenia, Dobrogea).
Denumirea de AI a pomenii este n
cu procesul de fierbere al
alimentelor din corpul iese se
n sus AI-ul sau sufletul acestora.
Dictionatul limbii romne, Tom. 1, Partea
1, A-B, EdituraAcademiei, 1913;
Hasdeu B.P., Etymologicum Magnum
Romaniae. limbii istorice
poporane a romnilor, voI. I-II, Editura
Minerva, 1972-1974;
Ofelia, spre sacru. Din etnologia
ahmentatiet Editura Enciclo-
1996.
al Sufletului
material efemeral vitale
a omului. O de
abordare a sufletului este cercetarea
posturilor locuitede acesta. Metoda
de forma o imagine despre
o priniscodirea pe
care l este de pro-
verbele populare: Chipul
omului esteoglinda sufletului;
sufletul; Inima omului i se pe
pomul,
omul etc. Studiind pe
trupul, casa de
locuit etc., romnul face o
impresie despre sufletului
de acestea. Pentru a ajunge la
suflet, trebuie trecute, din spre
interior, mai multe trepte de
intimitate precum pe
n: * ntre
mormnt Patul,
"Irupul, *Bordeiul, *Casa, satul, statul,
lumeade aici), n (*Sicriul,
15

*Mormntul, *Cimitirul, *Lumea de
dincolo) n (pntecele
matern, uterul, placenta sau Casacopi-
lului). lui pot fi nsufletite
(casa, trupul, satul, statul) sau nensu-
(cadavrul, casa pustie),
infinit de mici (particulele subcuantice)
sau infinit de mari (galaxiile, roiurile
superroiurile galactice). Elese
ierarhic spre infinite: spre mica
lume a particulelor cuantice spre
marea lume a stelelor galaxiilor. Un
nchidealt un
alt pe principiul proverbului
celmare nghite celmic.
Totul este legat de tot.
Biberi 1.,Permanenfele clepsidrei, Editura
Litera, 1992; Gheorghe Gabriel,
Proverbele alelumii romanice,
1986; Ghinoiu 1.,Geomorjismul
antropomoIjismul spiritului uman, n
REF, tom. 39, nr. 5-6, 1994;
N., Istoria conduiil la tipDirichlet,
n revista.Getica", nr. 3-4, tom. 1, 1992.

Zeu al panteonului detronat
de Dumnezeul sinonim cu *Drac.
lui *Naiba
A. esteun dracputinpericulos,
uneori invocatcu simpatiede oamenin
afara contextelor malefice.
Hasdeu B.P., Etymologicum Magnum
Romaniae. Dictionatul ltmbii istorice
poporane a romnilor, voI. I-II, Editura
Minerva, 1972-1974.
16
Alegerea Craiului
Ceremonial al mortii anuale
a *Sngiorzului, divinitate substi-
de gospodarul satului care a
primul la arat, sinonim cu *Boii Sn-
giorzului, *Tnjaua, *Primul

Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
la chestionarele lui Nicolae
EdituraMinerva, 1976; Ghinoiu
1., Obiceiuri populare de peste an.
Dictionar, Editura Fundatiei Culturale
Romne, 1997; 1.,
etnografice defolclor, Editura
Minerva, 1972; Petri Ov., Craii
delaMocod - obicei dinciclul
n Zes, nr. 1, Bistrita, 2000.
AlexeCaldu
Reprezentare n *Calen-
darul popular care
spatiul la de
sinonim cu *Alexie, Alexe, Alexa
Boje, *Ziua *Ziua
A. C. pe cal,
*Soarele care, obosit de drumul parcurs
zilnic ntre apus, se
refugieze n ziua Dochiei (9 martie) n
de pentrua
lumea La
n nord-vestul Romniei, este
invocat de copiii care
dinclopotei bat dinfiarevechi n timp
ceocolesc casele anexele
roadebogate: Chiraleisa!!! / Spic
degru, / bru, / Roade bune, /
grne! (Transilvania, Mara-

Fochi A., Datini eresuri populare de la
secolului alXIX-lea:
la chestionarele lui Nicolae
Editura Minerva, 1976; Man-
giuca Sirn., Calendarul iuliati, gregorian
poporul romn pe anul 1882, Tipografia
Alexi, 1881.
Alexie
Reprezentare patronal
care sub
n scorburi sub copacilor, sub
pietre sau n ape. A., care a preluat
numele data de celebrarea Cuviosului
Alexie, sau Omul lui Dumnezeu din
Calendarul ortodox (17 martie), este
sinonim cu Alexe Boje (Moldova,
Bucovina), *A. Caldu (Transilvania,
*Ziua (Transnistria)
*Ziua A. descuie
la 17 martie, n preajma
echinoctiului de l ncuie
luni, la 14 septembrie (Ziua
Crucii), n preajma echtnoctiului de
n Transnistria este considerat
sfnt de minuni pe ape iar ziua
lui de nceput de an piscicol.
Spredeosebirede sfinti
dechei aleanului, *Sngiorz *Smedru,
care cte un singur anotimp,
A. deschide nchide deunulsingurvara
iarna. Dumnezeu ct de mult
omul de pe urma insectelor le-a
strns pe toate n ziuade 14septembrie,
le-a ncuiat ntr-o l-a
ALEXIE
chemat pe A. s-o arunce n apa
Ajuns pe malul A., dincuriozitate,
deschide lacra nainte s-o arunce n
mare. Instantaneu, gndacii,
insecteles-au n n nisip,
pe ierburi, n copaci. Deatunci, spune o
...nu numai ci
chiar apa e de totfelul de
gujulii. Iarpe Alexie
pentru nu aascultat deDumnezeu, l-a
transformat n cocostrc ca adune,
ntre 17martie 14 septembrie insectele
Local, ziua de A. era
Retezatul stupilor, cndse recolta mierea
pentru hrana albinelor pe timpul
iernii. Miereaaceasta este un apreciat
leac al unor boli. La A. se
greblau se trlele
oboarele, se aprindeau focuri prin
livezi, se ocoleaucasele acareturile
cu pentrualungarea
insectelor, se legau tulpinile
pomilor fructiferi cu paie nu se urce
omizile pe crengi, se suna din clopotei
sau se zgomote din fiare
vechi pentru a speria
salamandrele n zi
era pronuntarea numelui de
sau, era necesar, i spunea
(Moldova, Bucovina, Transilvania,
Banat).
Fochi A., Datini eresuri populare de la
secolului alXIX-lea:
la chestionarele lui Nicolae
Editura Minerva, 1976; Man-
giuca Sirn., Calendarul iulian, gregorian
poporul romn pe anul 1882, Tipografia
17
ALU AT
Alexi, 1881; Marian Sim. Fl.,
Insectele n limba, obiceiurile
romnilor. Studiufolcloristic, Institutul de
Arte Grafice, 1903; Papahagi
Tache, Graiul folclorul
1925.
Aluat
Arhetip al genezei materie din
care femeia pinea *Colacul,
sinonimcu *Lut. Ciclul vegetal al grului,
deschis de nchis
de (seceratul), a fost
cu moar-
tea omului. Conform gndirii magice,
spiritul grului ncorpulplantei
cnd aceasta (face
se moare. Dinacest
moment spiritul grului se retrage din
planta n
devenind, prin generatii succesive,
nemuritor. I!- procesul
grului n pine, piua, moara
sunt altare de sacrificiu. ntre tehnica
oalei dinlut prepararea
pinii (colacului) dinA. sunt paralelisme
tehnologice spirituale evidente:
eliberareaspirituluigrului din
a spiritului din trupul
planetei prin zdrobire,
pisare, apei
pentru obtinerea lutului A.-Iui;
dospirea materiei n
prefacere, lutul A.-ul; modelarea
chipurilordivine, formede oale colaci
care numele unor
mitice (Arhangheli, ei etc.);
acestor chipuri prin ardere
18
sau coacere n cuptor sau n
Scoase dincuptor, pinea (colacul) oala
sunt animate, au ca urmare, pot
substituidivinitatea omuln obiceiurile
practicile magice: sunt date de
(oalele la de pinea colacii
la diferitele calendaristice),
sparte (*Oala mortului lanmormntare),
rupte sau mncate ritual (colacii la
nmormntare, *Colacul miresei la
etc.). n vremurile biblice Dumnezeu a
modelat din lut chipul omului, cum
omul neolitic modelase din lut A.
chipurile lui. Dumnezeu
creatia (omul) suflnd
asupra ei, femeia animat
divinitatea din lut (figurinele, vasele)
dinA. (figurinele colacii) arzndu-le n
cuptor.
Ghinoiu 1., 1h1pul, lutul "Aluatul, nAIEF,
serie tom. 3, 1992; Ghinoiu 1.,
GeomoIjismul antropomorjismul spiri-
tului uman, n REF, tom. 39, nr. 5-6, 1994;
Ofelia, Terminologia darului, n
AIEF, serie tom. 7, 1996.
Alun
Arbust (Corylus aveJlana L.), totem al
prezent n practicile magice
legate de cultul mortilor de
a bolilor. sunt
preferate ale care, se spune, i
ferescde pe timpulverii. Acolo,
de Ziua Crucii, se pentru
mperechere, se unii cu altii,
fac din spuma care i piatra
apoi se retragn
pentruiernare. Cao divinitate,
A.-ul
sau, din i poate pedepsi.
Estesuficientnumai atingi cu
o verde de A. ca omori sau
previi acestuia! A.-ul este
invocat n descntecele de dragoste, n
cele de de de *Muma
de de *Dalac,
Bubat. n Oltenia numele A.-ului era
implorat ntr-undescntecde
pentru proceselor: -
ziua, Alun mare, / Domn mare!/ Ce
cu ... ? / - Nimic. / - Nimic se
la n divan ...
saunuiauadeA. are,n practicile magice,
putere sprijinit de
casa de n
omului spre comorile
ascunse, de o
cu viteza gndului pe unde
are nevoie. El este nelipsit din recuzita
obiceiurilor calendaristice familiale.
Din de alun se
*Colindele, toiegeornate cucare
scormoneaun timpul colindatului focul
din loveaugrinda tavanului. Cu
nuiele deA.se aprindeau n curtefocurile
rituale pentru
la sau la joimari.
de A. apare frecvent ca
n obiceiurile de
inflorat al mirelui, de A.
cadou de mire socrului mare n nuntile
n cele de nmormntare
(*Toiagul mortului,
mortului pentru construirea gropii sau
sicriului; pe care se
cu te 40 de zile de un
copil pentru sufletul mortului). Timpul
AN
consacrat n *Calendarul popular cule-
geriialunelordin este Probejenia
(6 august). Alunele care urmau fie
folosite ca leacpentru bolilor
erauculese un ritualspecial: femeia
se de haine,
se nchina A.-Iui.
A.-Iui, Schimbareala
(Probejenia) a Maicii Domnului, are
elemente care o apropiede cultul
*Gaia (Geea), com-
plexului cultural neolitic, n cu
zeul indo-european, *Sntilie, care
i alunele i copiii
cnd
Valer, Encic1Qpedie de
Editura Enciclo-
1979; Evseev Ivan,
Dictionar de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Georgeta, Plante din
flora cu n
din Oltenia. Dictionar, Editura
Helios, Craiova, 1999.
Amarice
Personificare a unei plante cu
frunze cetinii bradului.
Planta era de copii n
cu mpotriva *Vl-
velor (Apuseni).
Frncu Teofil, Candrea G., Romnii din
Munfii Apuseni (Mofii), Tipografia Moder-
Luis, 1888.
An
Personificare a *Soarelui numit A.Vechi
naintede miezul de Revelion A.
19
AN NOU BIBLIC
Nou miezul sinonimcuZeus,
Saturn, *Siva, Mitra, Iisus.
Divinitatea A. se
moare cu timpul
calendaristic pentru a 365
de zile, 366 n anii
*Calendarului popular, metamorfozeale
A.-Iui, sunt mai tineri sau mai
de la
celebratn prima
zi a A.-Iui, este un chefliucare
pe butoi, petrece;
*Dragobete (24 februarie), fiul Dochiei,
zeul dragostei pe plaiurile
carpatice; *Sngiorzul (23 aprilie),
*Sntoaderul sunt tineri pe cai;
*Sntilie (20iulie) *Smedru (26octom-
brie) sunt maturi, care
Andrei (30
noiembrie), Nicolae (6 decembrie),
Ajun (24 decembrie)
(25 decembrie).
Ghinoiu 1., Zile Mituri. Calendarul
romn 2000, Editura Pro,
1999.
An Nou Biblic
Scenariul ritual al
*Maicii Precesta n preajma
echinoctiului de ntre
Mare *Calen-
darul popular n perioada
echinoctiului de amintirea unui
nceput de an marcat de
moartea neoli-
tice peste care Bisericii
au suprapus moartea (Adormirea)
Fecioarei Maria Prin
20
fixarea n calendar a zilei de 15 august
pentru celebrarea Fecioarei Maria,
naintea acesteia pe 8 septembrie,
la o de un ciclu lunar, Biserica
a preluat modelul preistoric,
conform mai nti se celebra
moartea mitice ajunse la
vrsta popular
Mare sau Precesta Mare, apoi
Mici sau Precestei
Mici. textelereligioase
ne la Fecioarei Maria
(8 septembrie): duhov-
... ; Ioachim se Ana

se David... etc. romnii
cu mai bucuriemoartea
de Dumnezeu (15 august).
zilei de a
Mareeste de postul de
care o (1-14
august), de pelerinajele organizate la
cu acest hram, de deschi-
derea unui important sezon de (16
august - 14 noiembrie), de nceperea
trgurilor iarmaroacelor de
de praznicele de pomenire a
pomenile pentru cei n Perioada
dintre cele ale
ntre
se considera timp optim pentru
de Acum se
ncheia oilor la munte, conform
cntecului, La Mare I Tulesc
oilelavalet, schimbau
cu (A venit I Te-ai p...
n se interzicea n apa
rurilor de cerb dormitul pe
prispa sau n casei, se angajau
pndarii lavii, se luau de
a podgoriilor mpotriva
se (culegeau) nucii.
Mare, divinitate careare
neolitice, este cea mai
divinitate a *Panteonului ro-
mnesc. Aceasta este
pentru rezolvarea unor probleme pre-
sante: de fetepentru
de femei pentru de
pentru prinderea de
pentru vindecarea bolilor
etc. unele din obiceiurile specifice
Mici au fost preluate de
Sfintei
Cruci (14 septembrie) n
Calendarul popular ZiuaCrucii local,
*Ziua Conform mitului biblic,
Fecioara Maria este n mod
miraculos. ntre cele evenimente,
moartea Fecioarei Maria, la
1septembrie, lapresupusaFacere alumii
(anul 5508 . Hr.), Biserica
A. N. B. utilizat, n
secolul al XVIII-lea, pentru datarea
actelor evenimentelor memorabile.
Pentru transformarea anilorbiblici n ani
scad din totalitatea
unei date consemnate n secolulal
XVIII-lea, 5508 ani, evenimentul s-a
petrecut ntre 1ianuarie 31 august,
5509 ani, evenimentul a avut loc
ntre 1 septembrie 31 decembrie. n
carpato-danubiano-pontic ziua
de 1 septembrie, A. N. B" este repre-
de obiceiuri
nesemnificative.
AN NOU DACIC
Gimbuta Marija, Civilizafia Marii Zeife
sosirea cavalerilor Editura
1997; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depeste an. Dictionar,
Editura Culturale Romne,
1997; Mineiul pe septembrie,
EdituraInstitutului Biblic de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Romne, 1984.
An Nou Dacic
Scenariul unei divi-
geto-dace peste care au
suprapusmoartea Sfntului
Apostol Andrei. Timpul ritual de des-
a scenariului (14 noiembrie -
7 decembrie) cuprinde obi-
ceiuri, acte rituale practici magice
dedicate lupului, totem al dacilor.
*Calendarul popular este structurat pe
anotimpuri: iarna delup,
personificare a ntunericului frigului,
vara de cal, personificare a
luminii ntre cele
zoomorfe indo-europeane,
*Lupul *Calul, care
timpul *Luna *Soarele,
sunt tainice lupul Luna
i noaptea urlnd, calul
astrulsolarpe carel urce
zilnic, conform populare, de
la la zenit. dintre
cele anotimpuri astronomice, iarna
vara, dintrelup cal este
de obiceiul Iujeul sau Goana
Cinilor practicat n a doua zi
Secului de prinunele
din Muntenia. A. N. D. cuprinde,
printre altele, idea simbolice a
adorate (*Bocetul Andreiului),
21
AN NOU VITICOL
nocturne(*Noaptea Strigoilor, sau
Usturoiului), excese de mncare,
care amintesc de
orgiile antice, prepararea consumarea
alimentelor (Turta de Andrei)
rilor rituale, se
deschidmormintele se ntorcspiritele
vorbesc animalele, se
prind farmecele mai ales
celede aflare a ursitei etc. Patronii lupilor
sunt *Filipii, care de
trei *Filipul cel Mare,
*Sntandrei (30 noiembrie) *Snpetru
de (16 ianuarie).
Ghinoiu 1., Obiceiuri populare depestean.
Dictionat; Editura Culturale
Romne, 1997.
An Nou Viticol
Ceremonial bahic, de origine
n ziua de "Irif cnd moare
simbolic, printr-un rit funerar
de incinerare, divinitatea sino-
nimcu *Gurbanul Viilor. Obiceiul ncepe
n zilei de 1 februarie prin
puternice: Hai mergem la
Gurbanu!, identiccu chemarea la
Focul lui Sumedru.
mergeau n cmp, la
plantatiile de devie, deobicei n
trase de cai cu coardede
de vie. Fiecare proprietar
sticla sau plosca cu vin
toamna, fermentarea vinului, taie
corzicucarese ncing peste piept, fac
pe cap la bru,
diferite practici magice care
rod bogat
22
mpotriva devie apoi
se ntlnesc cu njurulfocului aprins
pe o Acolo beau,
n jurul sar peste foc,
stropesccuvin ncins.Searase
ntorc n sat cu aprinse n
petrecereape grupe de familii.
Anul vechi, reprezentat de coardele
de viearse pe rug de vinul aruncat n
foc, devine, printr-un rit funerar de
incinerare, An Nou. Numele local al
obiceiului, Gurban, care
sacrificiul unui animal ntreg
jertfa oii sau
berbecului, obicei care s-a pierdut de-a
lungul timpului (Muntenia Oltenia).
Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988; H. B.,
Monografia a Teleormanului,
Casa populare a Teleormanului,
1971.
Ana Zacetenia
Stlp al *Calendarului popular pe stilul
vechi (9decembrie) caremarca
de nceputul Soarelui
spre Peste fenomenul astronomic
al de Bisericii
au suprapus
Sfintei Fecioare Maria de
Sfnta Ana. schimbarea calen-
darului A.Z. a devenit n calendarul
popular o reprezentare nesemni-
(Bucovina, Moldova).
Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988.
Ana-Foca
Reprezentare care deschide
lunalui Cuptor, din
amalgamarea a sfinte
*Ana *Foca. A.-F. aduce n
lunaiulie solarecareprjolesc
holdele de vie
(transilvania, Banat).
Hasdeu B.P., Etymologicum Magnum
Romaniae. Dictionarul limbii istorice
poporane a romnilor, val. I-II, Editura
Minerva, 1972-1974; Mangiuca
Sim., Calendarul iulian, gregorian
poporul romn pe anul 1883, Tipografia
Alexi, 1882.
Andreiu
din crpe n
noaptea de *Sntandrei, substitut al
Anului, pe (pat) de
fete ca un mort. care a luat
numeleApostolului Andrei,
itoral n Iisusn primele decenii
ale primului mileniu de n
de la de Jos, este
substitutul care murea
simbolic la *Anul Nou Dacic,
celebrat n perioada Dyonisiacelor
(romnii dinTransnistria),
Petrev., folclorice pe
Valea Nistrului, nAAF, Iv, 1937.
Antanasiile
mitice celebrate la Miezul
iernii pastorale (16 - 17 ianuarie) care
numeleamalgamat al Cuviosului
Antonie cel Mare al Sfntului Atanasie
din Calendarul ortodox. Cei doi
ARHANGHELI
n *Calendarul popular
Anton de sunt frecvent
pentru oamenilor
vindecarea bolilor grele (Banat, sud-
vestul Olteniei).
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997; Hasdeu B.P.,
Etymologicum Magnum Romaniae.
Dictionarul limbii istorice poporane a
romnilor, val. I-II, Editura Minerva,
1972-1974; Mangiuca Sim.,
Calendarul iulian, gregorian poporul
romn pe anul 1883,Tipografia Alexi,
1882.
Antonie
Reprezentare n *Calendarul
popular care a preluat numele data de
celebrare a Cuviosului Antonie cel Mare
din Calendarul ortodox (16 ianuarie),
invocat pentru oamenilor

Candrea 1. A., Folclorul medical romn
comparat. Privire Medicina
EdituraPolirom, 1999.
Arhangheli
1. mitice n *Calendarul
popular, patroni ai ciobanilor turmelor
de oi, care au preluat numele data de
celebrareale A. Mihail Gavriil
(8noiembrie) dinCalendarul ortodox. n
pastoraleA.-i se celebrau
zile: 8 9 noiembrie. n satele unde se
amestecau berbecii cu oile pentru
mperechere ziua de A. se numea
NuntaOilor;
23
ARI CI
2. ngeri care la moartea oamenilor
le apoi sufletul credin-
n Rai al n Iad. n
populare A.-i, ai
cetei ngerilor, aripi A.
Mihail, mai prezentn folclorul romnesc
n cu A. Gavriil,
adesea, cheile Raiului, se la
scaraotchi, uneori se cu acesta,
lacapulbolnavului acesta
este ursit sau la picioarele
acestuia mai are zile de este
prezice moartea este
patronal altele. despre
A. au fost atestate n toate zonele
etnografice
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997; 1.,Brlea
Ov., Tipologia folclorului din
la chestionarul lui B. P Hasdeu, Editura
Minerva, 1970.
Arici
Personificare sfetnic al
Domnului. n unele legende populare
Dumnezeu, care n-ar fi unicul ziditor al
cere pentru mplinirea
saleajutoruldiferitelor n
special ariciului, nzestrat cu
de demiurg: Cnd Dumnezeu a urzit
i-a nu ce
cu el. Atunci a trimis albina la
arici, ntrebe ce
Ariciul i-a zis: - e Dumnezeu,
nu el ce Vine eu?
Albina, care s-a s-a
ascuns la Ariciul a prins
24
deunulsingur: - Dumnezeu
cefel de omi! Pe mine s-a priceput
de urt, unghem,
acum vine euce Nu
dealuri, Cum a
auzitvorbele arici ului, albina a plecat
i-a spus ntocmai lui Dumnezeu, care
a din
comun a ariciului l n basmele
despre animale, cel mai
dintre vulpea, pe-
lupul, ntrececerbulla
Legendele cosmosului, Editura Grai
suflet, 1994.
Arminden
1. Substitut al zeului protector
al viilor livezilor, al
vitelor cailor care a preluat numele
data de celebrare ale Sfntului
Ieremia (1 mai) din Calendarul
sinonim cu *Sngiorz, Maial,
*Pom de Mai. Obiceiurile specifice zilei
de A.sunt: mpodobirea cu ramuri verzi
a stlpilor caselor, a anexelor
pentru oamenilor
animalelor de a
spiritelor malefice; mplntarea n gospo-
n mijlocul satului, la stna de oi,
n ntrehotarea unei nalte
cu ramuri verzi n vrf sau chiar a unui
arbore ntreg spre vrf de
crengi mpodobit cu flori, cununi
spice de gru numit A.; organizarea
petrecerilor la iarba verde,
la sau n cmp, la vii livezi,
unde se mnca miel fript se bea vin
amestecat cu pelin pentru schim-
barea sngelui oamenilor
vitelor de boli, n special de cum
dintr-oveche
verde de pelin, / la
Armindeni, / Beau mesenii /
de nu ti-e rostogolirea
prin pe mini pe
cu n noaptea de A.; strigarea
pe nume a persoanelor presupuse a fi
*Strigoi pentru a le mpiedica fure
mana vitelor cu lapte a holdelor
purtarea *Pelinului la
n sn sau n buzunare; mpodobirea
ferestrelor icoanelor cu ramuri sau
frunze de pelin; primelor
cuiburide fasole Local, ziua
de A. se considera nceput de
pentru
porumbului.
2. verde, protectoare a vitelor
holdelor te, ca la
stlpii caselor anexelor
n noaptea zilei de Sfntul
Gheorghe, nceput de sezon
pastoral, cu Maial,
*Steag, Snjor, *Prepeleac, *Lemn,
Stlpar, *Pom de Mai. Obiceiul prinderii
ramuriiverzisau A.-lui a fost
amalgamat cu de
episodul omorrii copiilor la ordinul lui
Iroddin Noul Testament. ce
ar fi o zi capetele copiilor,
mergnddin n ar fi pus semn
o verde la poarta unde
au ajuns de unde urma a
doua zi Dar, n timpul
oamenii au pus ramuri verzi la toate
pe Irod salvnd pe
pruncul Iisus.
AVRAMEASA
Pamfii , Armindenul n Zona
n REF, nr.3, 1993; DensusianuOv., Graiul
din Tara Socec, 1915;
Fochi A., Datini ctesuti populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Frazer G. J.,
Creanga de aur, voI. l-V, Editura Minerva,
1980; R., Coloana
Cerului, Editura Academiei,
1972.

Reprezentare de copii
cndmergeauvara la le
apa din urechi. Textul era cntat
din pe" malul rului sau
lacului: / Scoate apadin
urechi, / fi-oi daparalevechi!sau
din urechi / fi -oi da un galben
vechi!
FochiA., Datini etesuti populare de la
secolului alXIX-lea:
la cncstionarclc lui Nicolae
EdituraMinerva, 1976.

Personificare a ramurilor florifere ale
plantei veninoase local, veni-
(Gratiola cfficinalis L.) din fam.
Scrophulariaceae, care
cu *Pelinul, *Usturoiul, *Odoleanul,

mpotriva *Ielelor. Cei
de *Iele, *Rusalii *Zbu-
erau n apa n care se
fierbea A. A. era
de asemenea, n descntecul trata-
25
DIN
mentuldebubedulci
la copii) (Oltenia).
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Georgeta,
Plante dinflora cu n
din Oltenia.
Dictionar, EdituraHelios, Craiova, 1999.
26
din
Demoncare luat numele de la locul
unde stea, n apele tute,
sinonim cu *Drac. n
special pe cei care noaptea, le
pune crceila mini picioare, i trag la
fund i
Baba Coja
Demon feminin, nruditcu careia
sufletul copiilor (Iransilvania).
Evseev Ivan, de magie, demo-
nologie mitologie Editura
Amarcord, 1997.
Baba Dochia
Reprezentare la vrsta
carea preluatnumele data de celebrare
aleCuvioasei Mucenite Eudochia sama-
riteanca, n *Panteonul
romnesccu Gaea. I.D. a fost un perso-
naj real cares-a ncetateaIliopole
din Liban n vremea Traian.
Acolo petrecut n desfru
a strns o avere. Spre
trnete, se este de
episcopulTheodot, mparte avereala
se retrage la o unde
ar fi numeroase minuni. Pentru
aceste merite, Biserica o o
suprapunen calendarpesteo mare
n acele vremuri la
nceputul lunii martie. Date despre
uzurparea sunt oferite
de chiar legendele Dochiei care ne
introducn lumea satului vechi
romnesc. Nelipsitele tensiuni dintre
I.D. n unele legende
aceasta este lui *Dragobete sora
lui sunt valorizate ingenios
pentru a reda dintreAnul Vechi
care moare *Anul Noucare se
dintre dintrefrig
Conform legendelor, R.D., personificare
a timpului vrea urceoile
la n la
lunii februarie nceputul lunii
martie. Ca se a venitvara,
trimitenora n fragi
Aceasta, de Dumnezeu
travestit n fragi copti i
ducesoacrei ntr-o a
venit vara, Dochia ncepe
turmei de oi sau de capre pentru a urca
la munte. Nu ia n sfaturile
celorlalti ciobani nu se sperie de o
a zeului Marte
i atribuiecuvintejignitoare(Pe
l trecprin pune
cojoace n spate, n variantele moldo-
bucovinene
uneori de fiul
27
BABA DOCHIA
Dragobete. Dar, cumncepe
muntelui, o ploaie
care nu a stat zile
ngreunndu-i-se cojoacele n spate, le
cte unul pe zi,
n ie sau n alte legende D.
cojoacele dincauzaunei
toride. unele legende, n drumspre
ea ar fi tors din furca n
bru firul n ziua a noua
sau a
a lungimii anului de 12 luni, Dochia
moare cu turma dincauzaunui
ger 1hlpurilelor, transformate
n de numite, local, Oameni
de a
pe Terra, sunt identificatede localnicin
mai multe masive carpatice:
Vama Caraiman, Izvorul Rului
Doamnei, Retezat Semenic. Conform
unor legende, Marte, i s-a
nesocotit puterea. ctevazile
friguroase de la fratele mai mic,
*Februarie o pe D., o
de vie. Dar, moartea B.-ei D.la 9 martie,
n ziua de
(stil vechi),
pruncului Dochia. Peste trei luni, la
solstitiul de la *Snziene sau
(24iunie) aceasta devine
peste alte trei, la de
la Mare,
sau *Maica Precista
n spre solstitiul
de echinoctiul de la
B.D., la vrsta cnd
trebuie
cu timpul. n raport de metamorfozele
28
calendaristice ale Marii neolitice,
de D., feminine ale
Panteonului romnescse n trei
Zeife Fecioare (*Floriile,
*Snzienele,
*Ielele etc.), ntre echinoctiul de pri-
de Zcite
(*Maica Precista, *Maica Domnului,
*Muma *Muma Caloianului,
Muma Dracului etc.), solstitiul de
Zeife (Sf. Vineri, Sf. Varvara,
*Dochia), n preajma de
a de
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionare1e luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean. Dictionar,
Editura Culturale Romne,
1997; Marian Sim. FI.,
torile la romni. studiu etnografic.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898; 1., Brlea ov.
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P Hasdeu, Editura
Minerva, 1970; Gh., Din
mitologia tracilot; Editura Cartea Ro-
1982;
Codin C., Mihalache D.,
poporului cuobiceiurile, unele
legate de ele, Socec,
1909; L., Universal al
limbii romne, Scrisul Romnesc, Craiova,
1929; E., Datinile
credintele poporului romn, Tipografia
IsidorWiegler, 1903.
Baba Oarba
Reprezentare la vrsta
a
n jocurilecopiilor.
toare uneori, cu cojoc din
piele de oaie pe dos, B.O
prindecte un copildin lumea de aici
pentru a-l lua cu ea n *Lumea de
dincolo, cu De-a De-a
Mija. Copilul care rolul B.-ei O.,
legatlaochi, sau
unul din copiii care se foiesc, gesti-
o melodie
folclorului juvenil.
Evseev Ivan, Jocurile decopii.
mitko-rituole, EdituraExcelsior,
1994.

Reprezentare n *Cartea rom-
a care sufletul
pe drumul care lumea de aici de
*Lumea de dincolo. Princntecelefune-
rare defunctul este cum
unul din momentele critice ale
... Lamna / Eo
/ La / Este
/ Cu ciomagn / cubru
de / Gheorghe, eami cere / Tot
stng / Gheorghe, mna
/ Gheorghe, nu-i dai, /
tot mi-i dai, / Patruzeci deguletele,
/ Toate cu la ele; / Patruzeci de
/ cu ei (Iorgovanu,
de Sus, jud.
Kahane Mariana,
Lucilia, Cntecul Zorilor Bradului.
BALINA
Tipologie Editura
1988.

ale de
la copii prin
descntec: ... cu /
cumult plns/ cufoc nestins. /
/ / Din capului ... (Oltenia,
Muntenia, Moldova).
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Editura Helios, Craiova,
1999.

Demon de boli,
sinonim cu *Drac. Cu acest nume este
frecvent amintit n descntece.
Balina
Monstru acvatic amintit n vrajt
descntece. n descntecele de
de trimite
bolnavului la B. n
Fugi, / Nu te / Nu telogodi,
/ Nu te / Nu te culca / Du-te la
balina-n / balina te / A te
bea, / A te / A te / A te
culca... (Descntec de satul Nereju,
jud.Vrancea). B.dindescnteceste
balena, cetaceul care n oceanele
lumii, ei n folclorul vechi
romnesc pentru moment, o
mare
Coatu Nicoleta, Structuri magice tradi-
EdituraALL, an pe

29
BARBA BOIERULUI
Barba Boierului
Personificare a unei plante din flora
a Romniei, (Ajuga laxmanii)
din familia Labiatae, care prin
fnete, marginea
n practicile magice de femeile
copii. Ramurile nflorite
ale plantei, considerate parte
erau puse n oame-
nilor iar ramurile nenflorite, parte
n femeilor
sterile. Se credea B. B.
a animalelor

Valer, Enciciopedie de
Editura
1979.
Barba lui Ajun
Fuior de primit ca de preotul
care alimentele n Ajunul
(Moldova, Bucovina).
Barba Ogorului
1. Spirit al grului reprezentat deultimele
spice nesecerate pe
pentru a rodi n anul viitor.
de spice legat la vrf cu fir
era cinstit cu sare o de
pine pe la
plantelor (Cmpia Moldova,
Iransilvania, Basarabia - zona Orheiului,
Cetatea
2. sau dreptun-
a spicelor de gru la
nceputul cu Piep-
tenele. B. O. se la ca
30
ceva sfnt la grului,
uneori la seceratulrecoltei viitoare.
Varvara, BotN., Cnepa n ctcdintelc
practicile magice n AMET,
1968-1970; 1. 1., Dealul Mohului.
Ceremonia din Tara Oltului,
1943.
Barba Ursului
Personificare a unei plante ierboase
(Equisetum maximus Lam.) din familia
Equisetaceae cu tulpini sterile fertile,
pentru lecuirea bolilor de
rinichi gineco-
logice, pentrucalmarea durerilor de
Tulpinile, de culoare sunt
mncate de *Urs
cnd iese din brlog, motivpentru care
este Cucuruzul ursului.
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Georgeta,
Plante dinflora cu n
din Oltenia.
Dictionar, Editura Helios, Craiova, 1999.

Mijloc de transport al sufletului din
lumeade aicin *Lumea de dincolo. Spre
deosebire de trupul nhumat la trei zile
de la deces, sufletul 40 de
zile pe n cadrul unui spectaculos
ceremonial funerar numitslobozitul apei,
Dezlegarea izvorului etc. Obiceiul se
pentru fiecare defunct la
de lanmormntaresau,
pentru din ntr-o
anume zi din an. n satul Runcu din jud.
Gorj femeile iertateveneaula ceremonia
care se la nceputul secolului
al XX-lea pe malul unei ape
(pru, ru) cu o din coaja
a unui dovleac, numitde localnici
cotovaie, lipite una dealta
ntoarse cu capetele n sus, ca un
cu patru
un pentru o de un
o (basma), o de lut, un
colacsau o pine. obiceiului
auavut succesiune:
pe malul turnareaapei
peste attea oale sau de
cte se vor duce n zilele
pe la vecini, cioplirea pe a
de aprinderea
din cotovaie, n
cotovaie a
colacului florilor, lansarea pe a
improvizate, aruncarea pe
a ramurii de a
pomenilor (colacul, oala de lut, crpa) la
sau copiii care asistau la
ceremonial. Barca este
la mal sau este de
curentul de curgere al apei. Nimeni nu
se mai de ea ntruct se
sufletul mortului esteplecat
defitiv. Recuzita ritual are
de recunoscut: ramura de este
substitutul mortului cotovaia
barca
rugul funerar, plata
iar oala, colacul crpa
pentrumort. Prin forma sa, care
luna la primul al doilea
barca are o
n mitologia

Caran trece cu barca Styxul,
fluviu infernal, sufletele
incinerate sau nhumate de oameni pe
n schimbul unei monede
obolul mortului.
Murgoci Gr., 5lobozitulizvoruluide n
an. XXXIv, 1901, nr. 5-7.

de substitutal
generatoarede simbol al
care aduce pe casei
surioare celor mici,
cu cocostrc. B., oaspete drag
cu din
unde timpul
berzele din vreme, iarna va
fi grea, trziu, iarna vafi
un
om vedemai multe berze va
face multe care de porumb); norocul (Se
crede vafi marenorocn casape care
barza face cuib); ursita (Oamenii care
o zic singuri,
mai cu fetele
Cine vede ntia
o zice e semn
de moarte); incendiul se aprinde
undeva o oamenii prin
cu ciocul lor) altele. Este
imitndu-i glasul
ciocului) prin lemnului cudegetul
formulei magice Doamne
pentrua alungasau a preveni un
de care cineva aude sau l vede.
Glasul divin al S.-ei este redat att de
ritmic al unei scnduri cu unul
sau ciocane din lemn (*Toaca de
31
CRUCEA
lemn), ct de lovirea cu degetul n
lemn. Cuvntul onomatopeic a
este de unele zicale
expresii A la cap
a pisa pe cineva cu vorba.
lemnului cu degetul, ca de altfel
toacei clopotului au fost, la
nceput, o o

Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.
Crucea
Demon de boli,
care poate fi nvins de semnul crucii
cu mna pe corp sau cu limba n
sinonimcu *Drac.

Reprezentare cu
* zeii indieni
Maruti. B.este de ceata care o
n timp ce n verile
caniculare prin oamenilor
dezlege ploile: /
Doamne, / /
nici-o (Cociuba Mare, jud.
Bihor).
Cuceu 1., Cuceu Maria, Vechi obiceiuri
agrare Editura Minerva,
1988; Dumezil Georges, Zei
suverani ai indo-europenilor, Univers
Enciclopedic, 1997.

Mirele protec-
toare a lanurilor de gru orz n timpul
32
dansului ei Rolul B.-ului este
jucat n ceata a de o
(Teleorman).
H.B" Monografia a
Teleormanului, Casa a Teleor-
manului, 1971.

*Drac ca o *Brezaie, cu
colorate.

Practica
tate, alunge spiritele malefice,
fertilizeze din
exprime prietenia,
mentul solidaritatea dintre oameni
pe Gestul B.-ii
R. apare frecvent n zilele de *Anul Nou
(*Sorcova),
tului cu sau maiurile).
secului de cucilor cu
opinca, baterea alvitei.
cinilor), Ziua Crucii nucilor
pentru a facerod anul viitor),
sau scormonitul cu
sau *Colindelele n foc). B.R. este
cheie a scenariu de
ntemeiere a sat, stat,
mormnt), sub numele de
parului sau stlpului, are ca
arhetip instinctul de ntemeiere
a *Casei copilului prin actul sexual.
Ghinoiu 1., Zile Mituri, Calendarul
romn, Editura Pro,
2000.

Personificare a produse de
pielii de pe podul minilor
talpa picioarelor din cauza
repetate, cu Trata-
mentul empiric(legarealoculuicu
n este de terapia
descntecului cucare se
/ /
Prin lume se / S-a trntit, / S-a
invtti; / Tocmai aici animerit. / Dar Nicu
a venit / plngnd ni s-a / Noi
repede amluat/ 'ttuitura ladescntat /
cetit-o / afurisit-o. / Peste
/ Peste zeci de / Am
azvrlit-o ...
Pamfile Tudor; Boli leacuri la oameni,
vite Editura Saeculum 1.0.,
1999; Candrea l.A., Folclor
medical comparat, Casa
1944.
Parului
model exemplar de
intemeierea sufletului (casa
copilului). B. P., imagine a hierogamiei
cosmice, a Cerului patern cu
matern, este de expresia rom-
a bate stlpul (parul). Practica
a B.-uiP.la ntemeierea
tului n primele tehnologice
ale omenirii cu parul, aprin-
derea focului prin frecarea lemnelor,
zdrobitul cu n
etc.) au originea n reflexologia
de du-te-vino a reflexului
sexual. La casa miresei, uneori sub un
din persoane
PARULUI
stegarul, vornicul)
mperecherea tinereiperechiprin
spargerea taleruluimiresei, ntors cu
n jos, cu *Steagului de al
mirelui; aromnii nfig merele
simbol al miresei, n crucii care
scheletul steagului de
n vlcea *Bradul de se mplnta
n colacul miresei, iar n Bucovina
inflorat, simbol al este
petrecut prin colacul al miresei.
Adesea, n Muntenia Dobrogea, n
vrful bradului de este nfipt un
sau gutuie, simbol al
Actul petrecut n tuturor a
fost preluat, ntr-un trziu, de aceste
substitute, paralel' cu dezvoltarea
sentimentului de pudicitate. Structura
ceremonialului de o
a tinerilor de
ai
n linie
trziu la unele
arhaice. etnografice
folclorice, precumobiceiul atestat n
ca mireasa nu prima
noapte cu mirele folclorului
erotic pe vede nti
... miresei; naintea ginerelui trece
O vede ... finei)
problema a finilor
de n vederea
adresate n timpul
ambiguitatea, generatoare
de legate de
plata simbolul miresei nunti te.
Aluziile erotice la adresa ideal
de masculinitate virilitate, de-a
lungul ntregului ceremonial
33
TOACEI
ne trimite dincolo de
a termenului, unde
Biserica i pe
spirituali ai finilor, la cel mai n
la sau neamului,
la care manifesta ius
noctis, direct sau prin substitute, rolul
fecundatoral femeilor.
Ghinoiu 1., Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Fundatiei Culturale
Romne, 1997;
Romulus, Etnologie Editura
Academiei, 1970.
Toacei
princarese glasul
fitomorfe prin lovirea
cuunulsau ciocane dinlemna unei
scnduri, de obicei din paltin,
Prin B.T. feciorii copiii chemau
spiritele care
mormintele.laIoimar! pentru a petrece
cu cei vii de
Obiceiul era practicat
pentru alungarea norilor
de vijelie pe timpul
verii, pentru aflarea ursitei n timpul
*Vergelatului, n noaptea de *Anul Nou
etc.Toaca, al numen limba
chiarsunetul produsn timpul
apare n numeroase obiceiuri
practici magice, n toponimia a
n basme expresii populare.
n cultul Bisericii Orientale
glasul celui mai simplu instrument din
lemn mngie la
nceputul zilei
rituale principalele momenteliturgice.
34
Excluznd percutante ale
tilor Extremului Orient, B.T.
de lemneste de romni,
greci, armeni, bulgari, letoni, srbo-
estoni. Este depresupus acest
instrument, care mngie
sufletele are originea
n neoliticul agrar amintirea
Marii spre deosebire de
a tobelor,
pastorale indo-
europene. De la cu *Sor-
cova la *Anul Nou pentru
prosperitatea celor la
cu maiurile de lemn pentru
scoaterea alungareafrigului n
ziua de de la a
grului nspicat cu *Sulul mpodobit ca
bage bob, la nucilor la Ziua
Crucii cu de lemn pentru a le
transmite rod n anul de la
vergelelor din lemn verde n
noaptea de *Vergelat pentru aflarea
ursitei la B.T. de lemnsunt
aleideologiei neolitice, cndse considera
divinitatea avea
aici, pe n tot n toate. Prin
transferul (Raiului) de pe
n cer, substitutul
geomorfe, Toaca din lemn, devine o
personificare care acolo,
sus, la miezul ca
depe la primul lorcntat,
Soarelui pe cer, La
cnd ncepe slujba de la
etc. Dincolo de simbolismul
contemporan Toaca are
o protoistorie
Cristescu c., Forma a
semnalelor de polifonii de n
REF, nr. 3-4, 1990; Ghinoiu 1., Obiceiuri
populare de peste an. Dicfionar, Editura
Culturale Romne,
1997.

Substitut de drumal omului n
lumea de aici a sufletelor n
*Lumea de dincolo, sinonim cu
*Colindele, ciomagul *Toiagul.
n satul traista erau
pieseobligatorii purtate de omla
din Un se
de B. numai pe timpul mesei.
la nceputul secolului al XX-lea B.
putea nlocui proprietarul n anumite
de sau de
simbolic casa nen-
cu chei de
dintre B. om este de ordin
spiritual, ca ntre doi de cruce. Dar,
spre deosebirede de cruce care se
trup suflet la moarte, B.
pe lumea
n Apuseni se pune n groapa
mortului un la un n care
se introduceun ban; cu defunctul
se la mers sau se de
iar cubanul din
lungul drumului. n alte sate B.sau bota
delemnse n mnamortului.
unele aceasta i-ar fi
sufletului se apere de
care, necunoscndu-l, l
n prima noapte. O
pentru sufletele este din
BEN GA
arbust care prin
umede de la deal munte.
Frncu Teofil, Candrea George, Romnii
din Munfii Apuseni, 1888;
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Georgeta,
Plante dinflora cu n
din Oltenia.
Dictionar, EdituraHelios, Craiova, 1999.
Belitul Turcii
Moarte a *Thrcii,
n *Cetele de
cu Moartea sau necatulTurcii.
Colindatul feciorilor se ncheiaa doua zi
de (26 decembrie), n centrul
satului, executarea dansului
egalal Turcii omorreaei cu *Bta sau
cu acest momentculminant
al cetei de care
marca *Anului vechi
*Anului Nou, stricarea
Turcii arderea (paiele pe care
au dormitfeciorii la gazda un
mare funerar (transilvanta de sud).
Gherman Tr., de ale
fcciorilotromni dinArdeal, n AF, vol. V,
1939; Herseni rr.. Forme de
Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1977.
Benga
care precum *Muma
noaptea
cu aruncate
peste Lua-te-ar Benga
35

este cu Lua-te-ar Dracu
(Dobrogea,
Fochi A., Datini eresuti populare de la
secolului alXIX-lea:
la chestionarele lui Nicolae
Editura Minerva, 1976.

Obiceiul de a bea 40sau 44de pahare de
vinn ziuade 9 martie, nceput
de An Nou Agrar, celebrat la
de Starea
momentului critic generat de
moartea la Anul
Nou se putea prin diferite mij-
loace: narcotice, dans B. R.
Se credea vinul la se
de-a lungul anului n snge
putere de cineva din
satele n care se practica obiceiul nu
putea bea 40 sau 44 de pahare pline cu
vin, trebuia guste sau fie stropit
cu el. paharelor devin ar
corespunde cu Muce-
nici din Sevastia care n
*Calendarul Popular, diferite denumiri
zonale:
nici altele (Moldova, Muntenia).
Ghinoiu1.,Obiceiuri populare depestean.
tnciionat. Editura Culturale
Romne, 1997; MarianSim. FI.,
la romni. Studiu etnografic.
Cmilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898.

antropomorfal
tine,sinonim cucasa Domnului,
36
panteon. Planul tripartit orizontal (altar,
naos pronaos) silueta pe
(turla, temelia) redau
silueta Domnului Iisusn stare de veghe
de moarte. Altarul turla sunt capul,
naosul corpul iar pronaosul
temelia picioarele. Dintre criteriile de
clasificate ale B.-ilor un interes spiritual
aparte l materialul
de construire. B. a parcurs
etape evolutive cu
omului: B.-i n (B.-ile
bordei), amenajate n grotele naturale
sau antropomorfe (B.-ile B.-ile
B.-i ngropate sau
cioplite n jud.
n (Basarabi); B.-i de
din prima categorie
sunt supravietuiri ale *Geomorfismului
neolitic, reproduceri miniaturale ale
cuchipde ou.
Idealul de al
feminine este att de intimitatea
B.-ii amenajate la nceput n chiar
pntecele ct de liniile
ovale volumele semisferice (arcade,
bolte, cupole etc.) ale
deasupra Amintind de

a pietrei, B.-ile
din lemn au atins culmi arhitecturale
inegalabile. Acestea sunt lucrate de
modelul propriilor
case de locuit: sunt construitedinbrne
mbinate n cununi orizontale, au
dimensiuni apropiate cu
icoane adesea cu
sau cusute. n multe B.-i se
ca n casa veche de pe
sau dinpridvorul sprijinit de stlpi
din lemn. Multe B.-i din satele
Olteniei, Munteniei Moldovei sunt
lipsite de turn Turnul B.-ilor cu
din provinciile extracar-
patice din unele sate din sudul
Transilvaniei Muntii Apuseni contra-
cu turnurilor B.-ilor
occidentale care par a spinteca cerul
pentru a se apropia ct mai mult de
divinitatea de indo-europeni
de pe dintot dintoate,
n naltul cerului. Sub arhitec-
turii monumentale n
sau B.-ile dinTransilvania Banat
au turnul nalt sau foartenalt. Aici, prin
mijloace tehnice ingenioase,
au dat dovada
turnurilor foarte nalte, cele
din ating aproximativ 60 m.
Indiferent dezonan careau fost ridicate,
B.-ile se distingprin
liniilor proportionareavolumelor, prin
decorului exterior,
sculptat crestat n lemn, prin
picturilor interioare. Decorul exterior
este, ca loc de
concentrare a ornamentelor, apropiat
caselor intrarea n B., mai ales
acolo unde apare tinda pridvorul,
ancadramentul ferestrelor,
de sub
sunt identice celor
unul sacru, profan.
masive de lemn care
ultima de brne (unfel
de sub au, uneori,
capetele ciopliten forma testei calului,
sunt mpodobite cu rozete alte
BLAJINI
simboluri prin
intermediul populari din
lumea n ortodoxe de
cult. propriu-zise, lucrate dintr-o
de lemn, sunt acoperite
n ntregime cu geometrice
motive artistice identice cucelecare apar
n alte domenii ale artei populare
geometrismul stilizarea
a motivelor zoomorfe, fito-
morfe antropomorfe. Arhetipurile
neolitice (rozeta arborele
balaurul) stau
de arhetipurileindo-europene (capetele
de cai, simplede tipul dintelui
de lup altele). Stlpii de ai
pridvoarelor se prinsiluetelelor
elegant divers sculptate prin
ce i mpodobesc. Adesea,
exteriori sunt n
registre de un bru din lemn sculptat n
de frnghie o
care B. precumbrul
de mijlocul trupului omului. Dincele
600 biserici de lemn active, peste 200
sunt monumente istorice. Izolat, s-au
conservat vechi valoroase B.-i de
cele mai cunoscute fiind situate
n satele de pe Valea Streiului
construite ncepnd din sec.
13, cele de pe valea din
Zarand.
Blajini
mitice ai oamenilor
primordiali, sau ai
celebrati la Blajinilor,
de obicei n ziua de luni Duminica
Tomii, sinonimicu Rocmanii (Rohmanii,
37

Rugmanii). Numele lor, de origine livrea-
intrate n folclor prin romanul
popularde n Evul Mediu
romnesc, Alexandria, definesc
mult mai vechi, cert B.-i
la hotarul dintre lumea de aici
lumea de dincolo, pe malurile Apei
Smbetei, la acesteian Sorbul
sau chiar sub Ei ar
fi descendent! ai lui Adam Eva,
ar fi luat parte la facerea lumii ar
sprijini Ca sunt
oameni de goi au
corpul acoperit cu se
ntlnesc cu femeile o pe an, la
B.-lor, pentrua facecopii.
sunt de mame merg n
picioare pot se singuri,
care n izolare
cu Sunt
buni la suflet, blnzi inca-
pabili de a face duc o
cu posturi 'Severe. Sunt oameni
simpli, nu calculeze
n special pe care l
cu o ntrziere de opt sau
maimultezile, cnd sosescpeApa
Smbetei cojile de ou aruncate
special de gospodine pe n vinerea
sau din Patimilor.
Cnd cojile de ou n lor nde-
ei acolo noi aici
B.-lor sau n
zi depun ofrandepe
morminte, bocesc mpartpomeni,
fac se ntind mese festive n
cimitir, sau n cmp, la
verde (Moldova, Bucovina,
Dobrogea,
38
Cartojan N., populare n literatura
Editura
1974; Evseev Ivan,
Dictjotiat de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Marian Sim. n..
la romni. Studiu etnografie.
Cincizecimea, Institutul de Arte Grafice,
1901; A., Motive
semnificatii mito-simbolice n cultura
EdituraMinerva,
1989.

Personificare a urticariei, care se
prin pe piele a unor
de culoare de
Descntecul cntat pentru
vindecarea a B.-ei cuprindea
interesante elemente de psihoterapie:
Ion / Pe cale, / Pe / Sentlni
cu faptul, / Se ntlni cu Blnda. / -
/ / piei, /
/ De laIon piei/ tenmoi,
/ Ion / Curat, / Luminat, / Ca
bobuldegrucurat!...
Gorovei Artur, Folclor
Editura Hyperion, 1990; Candrea
I. A" Folclor medical comparat, Casa
1944.
Blaj
Zeupatern la vrsta n cetele
masculine de
*Brezaie, *Cerb, rol jucat de un
mascat. B.-ul, personaj necuvn-
al cetelor de feciori,
uneori cu falusul de lemn legat la bru,
natura
Ghinoiu 1., Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale
Romne, 1997.
Boadnicu
Trup al zeului
substituit de un copac care moare
violent, prin printr-un
rit funerar de incinerare, la
solstitiului de sinonimcu
*Butuc de nAjunul
un copac din l
aducea n Seara, cu B.n
femeia cu o tipsie cu
de post diferite fructe
(stafide, portocale, pere etc.) copiii
cu n curte, lastrejeru(parn
mijlocul ariei de care se lega caii la
treieratul grului). Acolo, ce se
puneape tipsia pestrejeru o
n *Aluatul se o de
argint, B.-Iui:
Dumnezeule, Dumnezeule, vin
cu cunoroc, cu cutot
ce ai dat! Revin n ard B. pe
urmnd ca zi de zi, la
fiencinerat n ntregime.
Membrii familiei se la
mncaucte un de usturoi ca fie
de-a lungulanului turta
n mai multe una pentruB.,
una pentruvite cte una pentrufiecare
din Se considera cine
moneda de argint va fi norocos
n noul an. La masa din Ajunul
nuluise bea sau se gusta obligatoriu vin.
BoCE
cnd membrii familiei se
ntorceaudela pesteun
fier pentru a fi peste an, intrau
n cu cte un lemn
n l puneau pe foc invocau
divinitatea: Domnul dea noroc! Se
ficati de se
cnd se din
merg nvizite pela rudecuuratul:
/ Dumnezeu dea noroc.
Papahagi N. Pericle, Megleno-romnii.
Studiuetnograjico-filologic, alte date
pe
Bocet
Modalitate de a n
Ceremonialul de nmormntare
ndoliatului diferite de
exprimare a durerii care,
vechime, se n trei forme de
manifestare: B. -tularhaic,
a de
vaiete, suspine, gesturi disperate; B.-tul
versijicat, care printre altele,
motive folclorice cizelate realizate
artistic; B. -tul durere
cu sufle-
Manifestarea
de moartea unei dragi
este diferit de cei care o
cu cntec de mort (Transilva-
nia), jelit (Moldova), B. (Muntenia). Ca
de limbaj, B.-ele pot fi
exprimate n (Muntenia, sudul
Moldovei) sau n versuri cntate (Tran-
silvania, Banat, Moldova). B.- tul arhaic,
care este specific regnului animal, se
cu B.-tul versificat se deose-
39
BOCET DE POMENIRE
profund de cntecele funerare din
Cartea a Bocirea
defunctului este un atribut al femeilor,
rude, vecine sau prietene cu acesta. n
speciale bocesc, n
Ordinea n care se este
de rudele
apropiate, rudele vecinele,
prietenele orice femeie care are de
transmis, prin mortul care vreun
mesaj propriilor B.-tul se poate
alte criterii: vrsta
bocitoarei (femeia n are prioritate
de cea gradul de rudenie cu
mortul. Cuani n bocetulversificat
putea fi auzit la oamenilor
vii de oameni vii: plecarea feciorilor
n fetelor, mai ales cnd
acestea se n alt sat. Ocategorie
aparte o B.-ele cu caracter
moralizator distractivspuse la
De ce ti-ai muritmai de mult, /
fac groapa mai afund, / aicea i
detine, / Nu cumna-n cap lamine! Spre
deosebire de B.-ele de unde
protagoniste erau mamele, nevestele,
surorile
la sau la la
boceau miresele, mamele surorile
acestora. Structura a B.-ului
este momentului tensionat al
ceremoniei funerare: cu una
sau rnduri melodice,
mai ales la ei.
al celor care l este
prin B., ei defunctul.
Prin dramatismul degajat din text,
melodie, gest plns, bocetul
persoana o scoate
40
din izolare o cu
la nmormntare.
Brlea Ov., Folclor romnesc, vol.1, Editura
Minerva, 1976; Ciubotaru1. H.,
Marea trecere, Editura Grai Suflet -
Cultura 1999;
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Fundatiei Culturale
Romne, 1999; MarianSim. F1.,
nmormntarea Ia romni, Editura Lito-
TIpografia Carol Gobl, 1904.
Bocet dePomenire
Dialog purtat n cimitir, cruce, cu
*Sufletele n zilele de come-
morare a decesului un
an, 7 ani, smbetele sau cu
prilejul unei rude, vecin,
tean). B.de P. forma unui dialog
n care mortului se
tat. B.de P. are, printehnica de realizare,
prin timpul ritual n care se
rol catartic, de re a
sufletuluindoliatilor, PrinB.mortul este
informat despre tot ce s-a petrecut aici
plecarea lui, despre mplinirile
nemplinirile membrilor familiei, despre
ceea ce i-a trimis (pomeni de tot felul), i
se despre el
lumea lui de acolo, i se cer sfaturi
sprijin pentru de
aici.
Bocet Versificat
Manifestare a durerii provocate de
moartea unei dragi prin cuvinte
melodii duioase,
celui plecat dragostea
sinonim cu cntec de mort
(Transilvania), jelit (Moldova), bocet
(Muntenia). B.-ul V. face trecerea de la
*B.-ul propriu-zis la *Cntecelefunerare
(*Bradul, *Zorile, *Cntecul de priveghi)
a este
sufletului mortului nainte de plecaren
*Lumea de dincolo. El este un monolog
cu sufletul mortului, bocitoareai
se la persoana a II-a sau a
III -a, sau un dialogn care se
n momente bineprecizate:
n zilele care preced nmor-
mntarea la nainte
de a se nsera); pe ultimul drum, n ziua
la cimitir; nmor-
mntare la Slobozirea (dezlegarea)
izvorului la alte date calendaristice
legate de cultul (Smbetele
*Zilele o Bocirea
mortului esteun atribut al femeilor: rude
apropiate, vecine sau prietenecumortul.
n speciale bocesc, n
Ordinea n care se este
de rudele
apropiate, rudele vecinele,
prietenele oricarefemeie care
prin mortul care
vreun mesaj propriilor Pot fun-
alte criterii de primire a
mesajelorde mort de la cei
aici: vrsta bocitoarei (femeia n
are prioritate de cea gradul
de rudenie (de de de
fiu, de defrate, etc.). B.-uIV.
poateapare n alte legate
de celor dragi: plecarea
feciorilor n fetelor, mai
ales cnd se n alt sat, iar ca
BOCET VERSIFICAT
bocet parodie, la Spre
deosebire de bocetele de undese
mamele, nevestele, surorile
sau
la sau la la
bocesc miresele, mamele surorile
acestora. Practicat n afara contextului
funerar. B.V.are diferite:
realizare a catharsisului
(bocetele de de
moralizatoare (De ce n-ai murit mai de
mult / fac groapa mai afund, /
aicea i de tine, / Nu cu mna-n capla
mine, / aicea-i locul / Nu cumna-
n capul meu!) uneori, de divertisment
(Ioane, Ioane, / Fie-{i calna, / c-
ai avut. o. camna! Structura
este momentului:
cu una sau rnduri melodice, cu
mai ales la ei.
improvizatia are rolul
B. -ulV. dela la
uneori, de la sat la sat, motive
folclorice caracterizate prin oarecare
stabilitate. Motivele folclorice redau, prin
textul cntat: gradul de rudenie
care bocitoarea de defunct
(Draga mea, mea, o ; VereI vere,
dragul meu ...); salutul (- ziua,
/ Da decenu zicinimica? / Dece,
pui, nu ... jud.
Suceava); carte
(- depe
/ vine carte / Deaici
te / Cu cam cupatru boi ...
Frumosu, jud. Suceava); i se cere iertare
(... bine / Poate ti-am
... jud.
Suceava); revolta de
41
BOCETUL ANDREI ULUI
moarte (Ardite-ar focu de moarte, / Tu
deloc nufaci dreptate. / Un'te nu
te duci, / tm'te-a acolo fugi!
Hrtoape, jud. de
groapa cimitirul unde de
cucul care i-a prevestit moartea
cntat cucu-nu-un prun, / Ca
de drum... Vama, jud. Suceava),
de cel care l-a plece (Da cine
te-a / De-aist drum l-ai pornit? /
C-aist drum cine lface, / napoi nu-l mai
ntoarce... Heci, jud. lauda (...C-ai
fost / n
... BiIca, jud. Suceava); durerea cu
care lanmormntare animalele
(- prag, / De vezi vitele
cumtag, / Ele nu tag ti-au fn, / Ele
rag n-au Heci, jud.
regretul voi,
/ de maica /
/ mea
jud.
(Plngi tu" / nu
temai / Plngi tu mn-
/ nu te mai ...
jud. Suceava); este invitat la
ochii, ia ziua mai
pe scrie carte de pe
*Lumea de Dincolo; i se truda
dinlumeade aici (Pentru atta
ai lucrat? / Pentru trei scnduri de brad!
/ Pentru atta aimuncit?/ Pe doi metride
.." Ciprian Porumbescu, jud.
Suceava). Dar, mesajului
transmis de *Cntecul funerar propriu-
zis, drumul este ntoarcere ca
urmare, ndemnat la resemnare,
fiind ntlnirea la Judecata de apoi
(- Meri, Ioane, mericubine, / C-om veni
42
noi camine / ne-om ntlni
/ La scaunul de ... Sabasa,
jud. i este moartea
carevine
pustia moarte, / Unde mergi,
nufaci dreptate, / Te-ai suitpe cal
/ venitn fugamare / legat calul
de gard ... Horodniceni, jud. Suceava);
descrierea drumului spre Lumea de
dincolo un'te duci / pe
ce drum o apuci? / ti-apuci pe cel cu
spini, / c-acolo dai de / mergi
pecelcufloricele, / Ca dai denemure1e
'" jud.
Ciubotaru 1.H., Marea trecere, Editura Grai
Suflet - Cultura
1999; Ghinoiu1., Lumea deaici, lumeade
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradul. Tipologie muzi-
Editura 1988.
Bocetul Andreiului
a scenariului ritual de nnoire
a anului la moartea lui
*Sntandrei, zeu adorat de
autohtoni ai romnilor, geto-dacii, care
a preluat numele Sf. Apostol Andrei.
din crpe
pe substitutal anului mort,
era de fete n noaptea de 29/30
noiembrie, *Anul Nou Dacic (Valea
Nistrului).
Pamfile I, de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914;
P.V, folclorice peValea
Nistrului detos, nMF, Iv, 1937.
Boii Sngiorzului
Scenariul anuale a
zeului substituit de primul
gospodar care a la arat,
sinonim cu *Tnjaua. Obiceiul
numele animalelor de tractiune, boii,
substituite de feciorii care duc pe umeri
jugurilempodobite cu legate
de n care zeul
rol jucat de cel mai harnic dinsat

T, Tnjaua, n Marm., 1, Baia
Mare, 1969.

Reprezentare care
sperie oamenii n cu
*Borza, *Gndacul mortii. Spredeosebire
de B. este un ... Cu ochii
zgifi, / Cu dinfii rnjifi, / Cu barba
genunchi, / Cu care
sperie oamenii copiii sau le
viata: Zilele le scurte, / viata le
ciunte(Transilvania).
Marian Sim. FI., Mitologie
cuvnt nainte note de
Antoaneta Olteanu, Editura Paideia,
2000.
Bordei
amenajat modelul grotei
preistorice n pntecele
Oamenii n B. mortii n "Mormnt
n unul mediuprietenos
BORDEl
oferit de Terra Mater. Numele B., cuvnt
din substratul lingvistic autohton a fost
preluat, sub diferite forme, de po-
poarele nvecinate (bulgari, srbi, unguri,
ruteni). Locuinta
dintr-o la o adncime care
de la zeci de centimetrii
la trei metri cu
dislocat, cu paie sau trestie,
este o solutie pe
multe meridiane ale lumii (China, India,
Caucaz, Africa, Brazilia etc.). Pretutindeni
undesolulfriabil a permis omului
prin dislocarea a
locuinta B. Spre deosebire de
celelalte preistorice (grota,
coliba etc.) care sunt, n limba
de genul feminin, B.-ul face
exceptie, este de genul neutru. Cunoscut
nAntichitate de greci romani locuit
nvremurile istorice de celti slavi, B.-ul
a supravietuit n spatiul carpato-
la mijlocul secolului al
XX-lea. frumoase exemplare pot fi
vizitate la Muzeul Satului din
Aria lui de
muntele de a
groapa n de B.-ul este
perfect adaptat conditiilor climaterice:
pe timpul verilor caniculare,
n iernile geroase, ferit de
viscolele vrtejurile care
spatiile extracarpatice largdeschise. Dar,
nu numai casa a fost precum
mormntul n ci anexele
grajdulanimalelor, format
dintr-o numit dam,
pivnita pentru vinului la
43

de vii, numite
constructiile de interes publiccumar fi
bisericile-B. B.-Ie construc-
tiile cu Urmele
unui B. de dimensiuni impre-
sionanteau fost descoperite n anul 1964
pe valea de Teleorman, la
vest de vatra vechiului sat
Sunt atestate n Getic Cmpia
numeroase biserici B., cu
detalii interesante de Din
planul monocelular, cu o
pere, s-a dezvoltat B.-ul cu mai multe
camere. Intrarea se face printr-un mic
numit grlici, format din trepte
flancate de paturi n
crutat, numite Grli-
ciul, care precum omului,
interiorul de exterior, a generat prispa
pridvorul casei
chiar este construitdinlemnepeste
care se nu se
pe nivelul de al solului.
Peretii, lipiti cu sunt construiti
dinbrne iar pe grinzile grliciului
motive ornamentale solare,
cabalineetc. B.-ul este o docu-
pentruarheologi etnologi, dar
pentru ntruct acesta a
conservat multecuvinte autohtone, cert
preromane: botdei, grlici,

N., Originea tepattitia a
bordeiului, .Arh. Olt.", Serie 1993,
nr. 7; Russu 1. 1., Etnogeneza romnilor.
Fondul autohton traco-dacic compo-
nenta Editura
1981.
44

n *Cetele
de substitut al zeitei adorate
caremoare cutimpul
calendaristic la de
cu *Boura, *Turca (sudul
Transilvaniei) .
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Gherman rr,
de ale romni
dinArdeal, n AF, voI. V, 1939.

Reprezentare care
sperie copii n somn, cu
*Gndacul mortii. Apare nvisul
copiilor sub de femeie
cu dintii rnjiti, cu gura
cu buzele negre (local, este
cu picioarele
B. este ca ame-
nintare sperietoarea copiilor neascul-
- Fugi deacola te Barza!;
- vine Barza te
Copilul speriat n vis de B. se descnta:
... - Alelei, mbarza /
/ /
/ LaN. nu te duce, / Vacu nu-i
scurta, / Zilele ttu-i ciunta, / Ci mi te
/ mi te / LaMarea
ceamare, / Este-un mare; / Aceluia
veacu / Zilele / N.
/ / Lamaica ce-a
dat-o ... (Bucovina).
Marian Sim. FI., Mitologie
cuvnt nainte note de
Antoaneta Olteanu, Editura Paideia,

Bosorcoi
Nume al *Strigoiului viu care
mana holdelor vitelor cu lapte pe timp
de noapte.
Bou
Animal funest care
prinrefuzul de a trage la jug, i vaveni
*Moartea. mesaj i este transmis
de vitelecare i apar n vise, n special
B.-ul negru *Vaca duse de funie
sau liberen B.-ii
la carul funerar sunt animalele
care trupul mortului de
la cimitir, cum*Calul *Cerbul i duc
n spate sufletul n *Lumea de dincolo.
B.-uleste adesea invocat n cntecele
bocetele funerare: - Ai, boit), boit), / Pe
cine / Pe cine / Pe cine
... (Al boilor, Izverna, jud.
Mehedinti) .
Ciubotaru 1.H., Marea trecere, Editura Grai
Suflet - Cultura
1999; Ghinoiu 1., Lumea deaici, lumea de
dincolo, Editura culturale
Romne, 1999; MarianSim. Fl.,
nmormntarea la romni, Editura Lito-
Tipografia CarolGobl, 1904.
Bou Ferecat
Alai al zeului vegetatieisubstituit
de boul mpodobit cu curele,
zale, clopote, flori n ziua de *Snziene
de anturajul divinn ziua
BOU
de 24 iunie, sinonim cu *Bou
*Draci Bou Brsei).
1., etnografice de
folclor, EdituraMinerva, 1972.
Bou
a zeului substituit
de taurul mpodobit, n
perioada de (*Snziene
sau *Rusalii), sinonimcu *B. Ferecat, B.
*Draci B. Instrutat. Taurul,
simbolal
a fost nlocuit de B. (taur castrat), animal
docil care se precum mirele la
plimbat n fruntea alaiului
pe satului. Cu
nainte de ceata de
feciori alegea mirele: un bou, uneori o
pereche de boi. El trebuia fie alb sau
cu coarne mari cu deschidere
ntre ele, cu mers frumos capul
ridicat. Dinmomentul alegerii, B.-ul are
un tratament privilegiat: este bine
mai muncit
de gospodar. n noaptea care precede
nunta, feciorii n jurulfocului
aprins ntr-o din
cu n voie,
inclusiv prin jupoaie coaja
din care
curelele, carmburile coifurile
cu care se vor masca a doua zi, mpletesc
din flori de cmp cununa B.-Iui, simbol
al cununiei. mirele cu
un covor sau cu de cusute de
fetele din sat, cu brie, panglici
podoabe, i n coarne i
pun cununa de flori pe gt. nsatele
45

unde apar pun
coifurile pe cap, pulpele
picioarelor cu carmbi, se ncing cu
curele din de se ung cu
pe dau cu
cte o nuia cu cteva
frunze nvrf, astfel sau imite
taurului cnd o rotesc n aer, pe
deasupra capului. Local mai pot apare
un fecior cu haine
numit Curva, un de 10-12 ani
n frunze de stejar
fag, numit Alaiul
n sat ncheierea slujbeila
n satele unde apar alaiul are
ordine: merge
nainte, Dracii (feciorii
care Curva,
n fine, mirele, B.I., ncadratde feciori
uneori cu din lemn, sau
de perechi formate dinfete feciori. Doi
feciori n cteun cornal boului
i la portile gospo-
darilor. Alaiul satul n ritmul
muzicii n sunetele ciudatescoase din
nvrtireanuielelorcu frunze n vrf. Pe
melodiile sprintene de joc ale
Dracii sar, se apropie cu gesturi
de oameni, se la ei, i
Curva rolul
se se cu
Dracii, se cuei imitnd actulsexual
orgiile din cortegiile dionisiace.
ce ntregul sat, revinla
mirelui. Alaiul pe poarta
larg de B.1.
de treiori masadinmijlocul pecare
se un blid cu gru o de
imitnd Dansul Isaiei din
46
ritualul jocul ritual De trei ori
pe n final, B.-ului i se scot
podoabele de pe el este
dus se Cununa pe
gt sau n coarne este pe
peretele grajdului sau al Feciorii
merg la ru unde
hainele de Draci se n apa
cu o zi nainte de preot.
scaldaDracilor se intren ru
membrii ai cu convingerea
vordeveni voinici
vor atinge apa n care s-au
feciorii din alaiul divin al B.1.
cu mncare, joc voie
Ceremonialul a fost atestat, n
diferite variante locale stadii de
n Oltului, Brsei,
Valea
Trnavelor, Cmpia rranstlvaniet, zonele
Sibiu, Alba Iulia altele.
Densusianu Ov., Graiul dinTara
Socec, 1915; Gherman Tr.,
boului sau Boulferecat, n
Mar., 1969; L, etnografice
defolclor, Editura Minerva,
1972.

Ceremonial de trei zile, Ajunul
Bobotezei, Boboteaza Sntion, al
taurine, cu *TUrca
Cei 10-15 feciori
o de pe piept
sau pe spate, pe care este cusut un cap
de cal sau de Feciorul care se
n se B., iar
cel carese n ginere
este cetei iar
stegarii steagul de
Steagul, lucrat cu la o
de fete n zilele care
precednunta se compunedinzeci
de batiste nflorate, strnse de din
tot satul, din trei fote colorate.
mirilor, B. Gogorita, sunt
la o MascaB.-ei se compunea
dintr-o te de bou, ntr-un
par, cu maxilarul inferior improvizat
dintr-o cu o
pentru a n anumite momente
ale ceremonialului. Parul se
ntr-o n fel nct
forma o sub care intra un
ntre coarnele
B.-ei se prindea un vrf de brad iar de
coarne i se legau cordele colorate.
Masca Gogoritei avea nas mare dinti
din lemn, precumcoltiide lup,
se confectiona dintr-o piele de cu
n Ciudata corp
comun cu o care avea
scoase, n coarne de taur, iar
n vrf o de vulpe. n ziua de
5 ianuarie, Ajunul Bobotezei, mirii, B.
Gogorita, mergeau de alai la casa
gazdei unde s-a lucrat steagul de
Jucau la miezul noptii care
porneau, de cimpoieri,
pe valea rului de acolo, la o
de obicei un turnul funerar din
satului. Steagul nfipt n sau n
de era n grija
stegarilor iar membriicetei petreceau ca
la o La ivirea zorilor
nunta se muta mai aproape de sat pentru
a da putintatuturor asiste
BOZ
la momentul culminant al ceremoniei,
actul al Dansul
al mperecherii era deschis de B.
care Gogorita o alerga sau o gonea (n
graiullocalagoni mperechere
a vacilor), n rsetele buna dispozitie
a asistentei. Cnd, mari eforturi
Gogorita B., o ducea
steag unde o belea, i
masca de de pe corp pentru a
n costumul de n
final, se imitaactul sexual. Alaiul revenea,
n ziua de n sat, la casa de
unde au plecat la miezul noptii. n ziua
la Sf. Ion, B. alaiul divin
colinda din n cu care prilej
(stropeacu
membrii familiilor colindate, de la micla
mare. Numai acest ultim act
ceremonial B. Gogorita aveau voie
(Obiceiul a fost atestat,
la nceputul secolului al XX-lea n satele
din sudul judetului
Nania 1., Vnatul pe teritoriul Romniei,
Editura sport-turism 1991.
Boz
Divinitate a vegetatie: cu chip de
(Sambucus ebulus L.) din familia
dezlegeploile
n ceremonialul *Paparudei, vindece
de alungefulgerele
pe timp de Tulpinile verzi sunt
divine de persoanacare
rolul zeiteipluviometrice, Paparuda,
ramurile uscate adunate de copii, femei
curate sau iertate devin ruguri funerare
aprinse n sau pe mormintele din
47
BRAD
cimitir n zilele de
Secului Ioimari. Sub
B.-ul a devenit o
poamadracului. La
lui, n s-ar ascunde
dracul, iar n aer, printre tulpini,
coaica. n unele populareB.-ul,
divinitate este cu
*Socul, divinitate De aceea,
cel care arunca tulpini de B. n
locurile unde socul primeade la
acesta ca sfaturi bune.
Fructele, recoltate toamna trziu, erau
folosite pentru colorarea textilelor a
vinurilor din struguri, florile, frunzele
tulpinile culese laZiua Crucii (14 septem-
brie) pentruvindecarea vitelor, n
special cele provocate de tura de
Cndera recoltat, B. era invocat
respectat ca o divinitate: dimi-
tieata. S.-le! Eu te cinstesc cu pine
sare cu iar tu
cu viteimele, nu-l
stea viermii n ct nu stau popii,
primarii nRai.
George, Elementele literaturii
poporale, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1986; Evseev Ivan, de magie,
demonologie mitologie
Editura Amarcord, 1997;
Georgeta, Plante dinflora cu
n din
Oltenia. EdituraHelios, Craiova,
1999.
Brad
Arbore sacru al romnilorcare
prin cetinamereuverde, visulomuluin
48
nemurire. B.-ul are, prin nfipte
n pntecele cu ramurile
avntate n naltul cerului, ale
El cuib
sacre pomeniten *Panteonul romnesc
*Vidrei la
sufletnvrf), lemnde pentru
de aici (casa) pentru
de dincolo (sicriul). Dar, n
unele cntece funerare din *Cartea
a B.-ul
sufletul defunctului n *Lumea de
dincolo: ... Iarlagroapa / Unde-i
bradul Znelor, / apelor, /
Sufletul / mi se ruga: / - Brade,
brade, / fiifrate, / ntinde, ntinde, /
Eu lepotprinde / Vrjurile tale, / trec
pesteele/ Marea n ceia parte / Celumea
desparte / ... / - Eunu-ti pot ntinde / Ca
le pori prinde / Itupinile mele treci
peste ele, / mine impuiatu, / Vidra
/ Oamenii pnitoate, / Nici nu
oi gndi, / Puii te-arsim{i, / Ei mi te-ar
/ De te-ai / mare-i
/ te-aineca.
Marian Sim. FI., nmormntarea laromni,
Uto-Tipografia Carol oobl, 1898.
Brad lanmormntare
Substitutal sau postumela
moartea sinonim
cu *SteaguL B.-ul cu
*Slpul (Crucea) dela mortului
o pereche n lumea
de dincolo. n zonele de cmpie locul
B.-ului este luat de un pomfructifer, de
obicei un sau un prun. de
miresau a B.-ului este
att de etno-
grafice, ct de textele funerarecntate
n anumite momente ceremoniale:
naintede a fi din de feciori,
la coborrea lui n sat, n timpul mpo-
dobirii de fete, n drumspre cimitir,
n timpul la mortului.
etnografice maivechi,
B.-ul del, era din adus n
sat de feciori care plecau dis-de-
cntnd melodii de jale. n
satul Runcu (jud. Gorj) mergeau
pe la cap cu cte o
n
alegeau un B. ngenuncheau n
lui, l dintot attea lovituri de topor
cti feciori parte din l
aduceau n sat, pe umeri, cu vrful
nainte. mpodobirea lui ca un steag de
cu inelul mortului batista
(chischineul), cu flori, panglici
etc., nu vreun dubiu
asupra rituale cere-
moniale: sau a
mortului. Perechii postume, mortului
B.-Iui, le sunt adresate
cntece rituale. Obiceiul de a pune B. la
nmormntarea unei fete sau fecior
uneori la moartea altor
oameni, a fost atestat pe ntreg
locuit de romni.
Brlea Ov., Folclorul romnesc, val. 1,
Momente sinteze, Editura Minerva,
1986; Valer, EncicIopedie
de Editura

1979; Evseev Ivan, Dictionar de magie,
demonologie mitologie
Editura Amarcord, 1997; Fira
BRAD LA
Gh., Nunta n vlcea, n
"Din viata poporului romn", XXXVII,
Cultura 1928;
Georgeta, Plante din flora cu
n din
Oltenia. Editura Helios, Craiova,
1999.
Brad la
A1ter ego al omului reprezentat de un
brad n ceremoniile din ciclul familial
implorat de noului
adopte fiul asigure
nchinatul copilului la B.devenea
o necesitate existauanumiteindicii
pruncul ar fi fost ursit nefavorabil de
*Ursitoare: Brade, Brad, / Nu te
mnia, / Nutenfiora / Brad tie
/ pe Ion / fie /
iubit/ Rupt din tine/ ct /

R., Mitologie
Editura Academiei, 1985.
Brad la
Simbol al n ceremonialul
sinonim cu *Steag de
nflorat. nvorbirea feciorul
de nsurat este voinic cabradul sau nalt
cabtadul. Prinformacoroanei, cetinii
fructului (conurile), B.-ul este un simbol
falic, iar prinmodulcumeste mpodobit
acesta la un substitut ritual al
mirelui. n mod vrful B.-ului
de N. trece un sau o
gutuie iar cotorul acestuia o pine sau
un colac cu n Vlcea ramurile
ndoiten sus legate la vrfde
49

trei ovoide, de axul
tulpinii, simboluri ale
Ceremonialul aducerii B.-ul de
N. din poate fi reconstituit,
partial, de unele cntece nuptiale. Hai,
Bradule, hai, I Hai, c-am te tai, I C-o
/......./ Hai, Bradule, hai, I
Nunta I
B.-ul de N., mpodobit ca mirele,
este respectat venerat de
jucat n fruntea horelor alaiurilor
de cel mai falnic El are
speciale, numite Vorbele Bradului,
Cntecul Bradului, un dans ritual, numit
HoraBradului. Prin mai ales,
prin modul cum este jucat B.-ul de N.
virilitatea
viitorului sot. Ca repartitie
obiceiul un areal compact n
sudul Romniei (Oltenia, Muntenia,
Dobrogea, sudul Moldovei). n Transil-
vania Banat B.-ul de N. a fost nlocuit
cu *SteaguI de iar n Bucovina
Moldova de nord cu nflorat.
Fira Gh., Nunta n judetul Vlcea, n
"Din poporului romn",
XXXVII, Cultura 1928;
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; 1.,
Poezia de Editura Minerva,
1985.

din
aluat, cu miere miez pisat de
de
sacramental n ziua de la
50
pomeni praznice, cu *Sfinti,
B.-iiau chip de om
cu aripi (Dolj). de copil cu cap, gt, ochi,
de om cu picioare mini, n de
cifraopt (8). nainte fie n cuptor
sau sub se B.-ul este
ornat cu teava de *Soc. Ei se mpart
pentru sufletele mortilor,
pentru noroc la stupii de
albine, fie sfintiti la
(Oltenia, Muntenia Dobrogea).
Fochi A., Datini eresuri popularede la
secoluluial XIX-lea:
la chestionarele lui Nicolae
Editura Minerva, 1976;
Mangiuca Sim., Calendarul iulian,
gregorian poporul romnpeanul 1883,
Tipografia Alexi, 1882.

Personificare a unei de
de sau
dreptunghiul dintr-un loc
curat pe prag, la intrarea n
pe sau pe pe stlpul portii
sau pe n ajunul
sau n ziua de *Sngiorz sau la
a pentru paza
manei cmpului vitelorcu lapte, pentru
oamenilor. Local,
B.. se pune la unele cu
ale cicluluipascal: *Ispas,
Duminica Mare, *Rusalii. trecerea
B.. este n locul de
unde a fost se n ca
leac pentru lecuirea bolilor, se pune n
cuibul pentru a scoate ct mai
multi pui, se peste holdele
etc. (Bucovina, Moldova,
Muntenia, Dobrogea, Oltenia).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; MarianSim. Fl.,
la romni. Studiu etnografic.
Institutul de Arte Grafice,
1899.

din aluat, n vin
mncati de copiii care se legau veri
la *Sntoaderul cel Mare (sudul
Transilvaniei) .
Moise Ilie, Contribufii la
obiceiului laprinsul verilor n
"Studii Sibiu, 1981.

Personificare a infectiei pielii (erizipelul)
de microbi (streptococi),
mai ales la mini picioare.
Local, prima care
era ritual cu
celcare vafi ferit
de ntr-un descntec din zona
covurlui B.este Mama Cinilor:
Brnca, Bncilor; / Mama Cinilor /
/ Fugi dinfara omului, / Din
obrazul voinicului, / te-mpung, / te-
nrep, / te ard/ ... / Du-te n cozile
/ ncapetele balenelor; / ncapul
/ lupilor / acolo e locul
/ Dumnezeu! ...
1., Mic dictionar Medical. Primul
ajutor, Editura Gramar, 1995;
BREHNELE
Pamfile Tudor, Boli leacuri la oameni,
vite Mithos, Editura
Saeculum1.0., 1999.

Personificare a timpului
substituit de o erbacee
(Crocus heuffelianus) dinfamilia lridiaceae.
B. este o floare a celor vii, Brn-
de (Colchicum autumnale
L.), floare a Elear
fi fost surori gemene, izgonite din
de mama pe una pe
alta toamna. Dumnezeu le-a transformat
n flori, sorocindu-le una
alta toamna. n *Calendarul
popular nflorirea lor corespunde cu
manifestarea a importante feno-
meneastronomice: de
de n
Sibiului prima B.de
n cale era ca
(Muntenia, Oltenia,
Moldova).
Valer, Enciclopedie de
Editura
1979; Ghinoiu 1.,
Lumea de aici, lumea de dincolo, Editura
Culturale Romne,
1999; Georgeta, Plante din flora
cu n
dinOltenia. Dictionar, Editura
Helios, Craiova, 1999.
Brehnele
ai cu
corpurilecompuse din membrele ames-
tecate ale mai multor animale,
51
BREI
insecte. Locuiesc n
scorburile copacilor se spe-
riind oamenii care mergnoaptea
prin (Moldova, Bucovina).
Olinescu Marcel, Mitologie
Editura Casa 1944;
Pamfiletudor, Mitologie I.
prieteni ai omului, Academia
Socec, 1916.
Brei
Personificare a plantei ierboase Mer-
curialis perennis L. din fam. Euphor-
biaceae cu flori verzui miros
care prin umbrose poieni,
de femei n medicina cos-
metica cu
n Vinerea Omanului (prima
zi devineri Secului de
mamelefetelor plecau seara, la
tatul soarelui,' pe era
necesar se numai prinsemne),
caute B.-uI. Cnd l descopereau,
puneau pine sare pe el,
pentru Muma care l-a l
smulgeau cu din
(rizomul) de B., care se spune
ntr-un an un metru, era
n n Oltenia rizomul
lung al plantei era pus de fete femei
tineren pentru
scalda acestease fereau
le Soarele.
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Georgeta,
Plante dinflora cu n
52
din Oltenia.
Dictionar, EdituraHelios, Craiova, 1999.
Brezaie
a cetelor de colindat la
excesiv care
rolul care moare la
nceput de an, cu
*Capra, *Thrca, (Muntenia,
Oltenia, sudul Transilvaniei).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lacbcstionatele lui N. Editura
Minerva, 1976; Gherman Tr.,
de alefeciotiiot romni
dinArdeal, n AF, voI. V, 1939.
Brusture
ArctiumlappaL. dinfam. Compo-
sitaeale frunze sunt divine
de pluviome-
n verile secetoase
dezlege ploile. componente ale
plantei (fructul, floarea, frunzele,
cina, tulpina au numeroase
nmedicina nvopsitul
vegetal al textilelor npracticile magice.
n Oltenia frunzele verzi ale B.-Iui se
folosesc ca suport la coacerean a
(pine din de gru
cu de porumb), iar cu
tulpinile uscate se aprindeau focurile
rituale la *]oimari. Planta este
sub alte denumiri: lipan, amar etc.
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Georgeta,
Plante dinflora cu n
din Oltenia.
EdituraHelios, Craiova, 1999.
deIzdat
Personificare a cu caracter
purulent ale celular de sub
piele. Tratamentul empiric al B.-ei de1.
era de practica a
descntecului: de izat, / de
dalac, / Nu / Nu
/ eu scot/ Din zgrciul nasului, /
n obrazului, / Din osului, /
Ion curat / Ca argintul
strecurat. ..
Candrea l.A., Folclor medical comparat,
Casa 1944; Artur
Gorovei, Folclor Editura
Hyperion, 1990.

Personificare a unei insecte mici, ca un
cu buline negre, simbol
solar, a a
timpului frumos.Tinerii
o pun n podul palmei i
/ Unde-i zbura /
Acolo m-ai nsura se
pe haine e semn de bun augur,
se pe la pe
la fete o dragoste

Evseev Ivan, demagie, demono-
logie mitologie Editura
Amarcord, 1997; MarianSim.
F1., Insectele n limba,
obiceiurile romnilor. Studiu folcloric,
Academia 1903.
BUHA I

a
substitut al Atena n Panteonul
grec, al Minerva n Panteonul
roman mesager funest n *Panteonul
romnesc. Local, n
este Se crede
B., de noapte, cu
ochi mari privirea prin
cntecul ei lugubru, sosirea a
Dar, altor
oracol, ea prezice moarteaoamenilor, dar
vremea sau rea, roadele bogate
sau
Ghinoiu 1.,Lumea deaici, lumea dedincolo,
Editura culturale Romne,
1999; Gimbuta Marija,
Marii sosirea cavalerilor
Editura 1997.
Buhai
1. (Lis tera avata) din fam.
Orchidaceae care prin
umede, substitut fitomorf al
B.-ului (taurului), zeu al
Rizomul scos din este
pus n vacilor pentruasegoni
(mperechere). n
B.-ul pus n era invocat de fete
pentru a le face
2. din recuzita cetei de
la colindatul de *Anul Noucare
taurului,
divinitate B.-ul se
dintr-un vas de lemn
, mpodobitpe i se
scot cele funduri. Una din gurile
vasului este cu o piele de ani-
53
BUNA VESTIRE
mal (oaie, vitel) bine
cu un orificiu prin care trece
o din de cal. B.-ul este purtat
de un membrual cetei sau, cnd are di-
mensiuni maimari, n saniesau n
de boi sau de cai. Prin trecerea
de cal printre degetele umezite
se obtineunsunet grav, ciudat nemuzi-
cal care cu mugetul sau
taurului. Prezenta B.-lui, local numit
glasul acestuia, alungausimbolic
spiritele malefice dinpreajmaplugului
purificau spatiul Ianceput de an;
3. Obicei agrar structurat modelul
colindelor, practicat Ia *Anul Nou,
sinonim cu B.-ul
amintirea scenei sngeroase a jertfirii
taurului, substitut al zeului Mithra, n
ziua de 25 decembrie, peste care
nismul a suprapus Domnului
Iisus. B.-ul a fost atestat Ia toti romnii
din sud-estul Europei, de Ia care a fost
preluat de alte popoare.
Valer, Enctclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Ghinoiu 1.,
Obiceiuripopulare depeste an. Diatonat,
Editura Fundatiei Culturale Romne,
1997.
Buna Vestire
Zi a de n *Calen-
darul popular, cnd sosesc rndunelele
ncepe cucul a cnta, peste care
Biserica a suprapusvestea
Fecioarei Maria de Arhanghelul Gavriil
va Fiul Iisus
Hristos, cu
Ziua Cucului. La B.V. se efectuauacte de
54
purificare a spatiului, de alungare a
de pe a insectelor
omizilor dinlivezi prindiferite practici:
afumarea cu crpe arse a
curtilor, oamenilor vitelor
(Transilvania, Banat); producerea zgo-
motelor de care se sperie fortele
malefice printragereaunui legat
de picior (Transilvania) sau prin lovirea
fiarelor vechi (Banat); aprinderea focu-
rilorn livezi; scoatereadin
a straielor Ia aerisit.
Fertilitatea n noul an agrar era
prinstropitul prunilorcu
amenintarea cu securea a pomilor
fructiferi vor fi nu rodesc
(Banat, Transilvania). nalte zone ziua
de era pentru
rodul animalelor plantelor:
nu se puneau sau se credea
din ouate n zi nu ies pui;
vacile nu se goneau, nu se
porumbul (Moldova, Bucovina). n
schimb, n vestul IaB.V. se altoiau
pomii, iar n nord, unde
mai trziu, se scoteau stupii de
la iernat. era un timp
favorabil pentru aflarea norocului
rodului pomilor fructiferi, pentru previ-
ziuni meteorologice. n zi femeile
strngeauapa dinneaua
pentru a fi n practicile de

Buric
a *Trupului la
copilului de * prinlegarecu o
de Spre deosebire de gura
prin care ies Ia moarte
sufletele generatiilor ascendente
de gura
prin care ies la sufletele
generatiilor ascendente (copii, nepoti,
Bo-ul este o
pentru a mpiedica orice a
sufletului de ntoarcere n paradisul
intrauterin la Cordonul
ombilical era legat de la trei
degete de corpul cu
de apoi la un lat de
Bo-ului, acesta era
de ca il dea copilului la vrsta
de trei-patru ani nodurile
afle toate tainele sau,
feciorului, nainte de plecarea acestuia
n sau la pentru
Unele tineau evidenta copiilor
cu ajutorul nodurilor pe o
original care i se punea
n sicriula nmormntare. Peacest fircu
noduri, apoighem, femeile ncercau
adauge, pe n noptilede priveghi
delamoartea cteun nod pentru
fiecare copil avortat de acestea.
Busuioc
din familia Labiatae,
din India China, cu miros
caracteristic foarte puternic, perso-
nificare a dragostei. de fete
femei n ziua de *Sngiorz, Bo-ul este
folositn medicina
febrifuge, diuretice, antispasmodice), n
practicile cultice
Conform traditiei, planta s-ar fi
pe mormntul unei tinere fete udat de
lacrimile iubitului numit Bo Pentrua
puteri
BUSUIOC
divinatorii, Bo-ul trebuia plivit,
udat, cules anumite
reguli. Numai acest Bo este nzestrat cu
puteri miraculoase, care fetele
aflecumlevafiursitul sau
frumos sau urt), le face
precum n zicala
A trage unullaaltul, cumtrage
dragostea la busuioc. Fata care purta Bo
la bru, n sn, n sau l punea sub
n ajunul marilor
calendaristice *Anul Nou,
Boboteaza, *Sngiorz etc.)
puteavisaursitul, aveanorocn dragoste
era
Bo-ul este nelipsit la obiceiurile de
(prima masa *Ursitoarelor,
botezul copiilor), la obiceiurile prenup-

farmecele de aflare a ursitei) la cele
(mpodobirea cu Bo a vedrei
miresei, stropirea de a
fetelor cu buchetul de Bo
nmuiatn care
dansulritualde numitBo, facaluzie
la lui purificatoare fertiliza-
toare. De trei ori pe /
scoatem din / binele,
/ mirele! Bo este cea mai
a romnilor.
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Evseev lvan,
de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Georgeta, Plante din
flora cu n
dinOltenia. Editura
Helios, Craiova, 1999.
55
AL IELELOR
allelelor
Trup jertfit al arborelui sacru, mijloc rapid
de transport al *Ielelor. Prinscobiresau
cioplire acestaa devenit luntre
pentru copii,
postum (*Sicriu) pentru
BrleaOv., enciclopedie a
Editura
1976; Evseev
Ivan, de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997.
Butuc de
Trup al zeului care moare
violent prin printr-unrit
funerar de incinerare la n
Ajunul ziua de se ardea pe
n zona Mehedinti un lemn de cer
(Quercus ceris L.) iar
nearsse caleacpentruvindecarea
bolilor. nzicalele expresiile populare,
actele rituale practicile magice R.-ul
are a pecineva
butuc se spune despre omul mort
lumnare; a-l lega butuc despre omul
legat imobilizat ca un mort. La
ntocmirea arborilor genealogici R.-ul
este numele mort din care
de neam iar B.-ul
carului n care se nfig din lemn
se termen care, la
om animale, cap de mort,
desprins de trup. Incinerarea R.-ului la
punerea ramurii verzi la stlpii
caselor, grajdurilor stnelor
pentru a le de malefice la
*Sngiorz, *Arminden, *Ispas, *Rusalii,
56
precum fertilizarea lanurilor de gru
cu*Sulul mpodobit al de
sunt ale unei
alelemnului, cuadnci
n neoliticul agrar ceramic.
a lemnului este
la romni de un Panteon
forestier (*Muma *Fata
Codrului, *Omul
reana, *Ciuma etc.), de zilele
*Calendarului Popular dedicate fiarelor
n special lupului ursului, de
folclorice, de arta arhitectura
lemnului, de obiceiul copilului
la *Brad, de spovedaniaomuluila pomi,
de n arborii sacri etc.
EvseevIvan, de magie, emo-
nologie mitologie Editura
Amarcord, 1997; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale Romne,
1997; Georgeta, Plante din
flora cu n
dinOltenia. Editura
Helios, Craiova, 1999.

al fitomorfe, sinonim
cu *Butuc de n limba
n expresii cuvntul B. are
sensulde trup sau de
din care un neam ntreg. Cu
acest sens, B. apare frecvent n des-
cntece *B. de
laromni, aromni, letoni
este substitutul zeului fitomorf, specific
lemnului, reprezentat de un
trunchi din (moartea) unui
stejar, ars pe (incinerat) n noaptea
de 24/25 decembrie, la moartea
a
tine. ncepnd din a doua a
secolului al XIX-lea, nemurirea
prin moartea
B.-ii incinerarea) stejarului sau
a unei speciide stejar, a fost cu
nemurireabradului tot verde, mpodobit
modelul occidental.
Ghinoiu1.,Obiceiuri populare depestean.
Dictionat; Editura Culturale
Romne, 1997; Georgeta,
Plante dinflora cu n
din Oltenia.
Editura Helios, Craiova, 1999.
Buzdugan
1. Spirit al grului de
mpletitura ultimelor spice recoltate n
timpul unei ceremonii agrare,
*Cununa Grului. Pentru
conservarea grului de la o
la romnii foloseau
tehnici magice: unui
de spice pe ogor
Barba Barba lui
Dumnezeu, Barba Popii, *Iepurele
turile extracarpatice); ultimelor
spice acestora sub de
snop sau de B.,
*Cununa Grului,
BUZDUGAN
intracarpatice). B.-ul mpletit din spice
de gru, simbol al rodului
bogat, se la loc de cinste, ca un
obiect sacru, precumicoana. Lavremea
B.-ul boabele scuturate
din B. erau amestecate cu ce
urma a fi sub brazda plugului, se
ngropan ogorul La
B.-ul se punea peste colacul ce urma
fie dat iar n cadrul cere-
monialului mpodobea steagulde
GItului,
Sibiului);
2. Instrument cultic cu de falus
aruncat din mijlocul horei spre cer de
Junii pentru fertilizarea
B., semn distinctiv de
junilor, mare mic, are
cufalusul din
lemnpurtat de Mutul cetelorde
(Scheii
Brlea Ov., Folclor romnesc, vol,1, Editura
Minerva, 1981; M., Rituri
funerare pentru n .Banatica",nr. 12,
1993; Bot N., Cntecele Cununii,
1989; Ghinoiu 1., Obiceiuri populare de
peste an. Dictionar. Editura
Culturale Romne, 1997;
1.1., Dealul Mohului. Ceremonia n
Tara oltului, Editura Minerva,
1986; 1., etnografice de
folclor, Editura Minerva, 1972.
57
Caii lui Sntoader
Herghelie din opt
mitice cu chip de om
comportament cabalin care
n prima din postul
Fiecare zi din C.lui
S. numele unui cal: S.-lui,
Joia Iepelor, Vinerea S.-lui Condu-
*S.-ul cel Mare sau S.-ul cel
este invocat de fetele
le dea frumos, cndscot
din *Homanul (Inula helenium
L.), la scalda
Toadere, Sntoadere, / fetelor /
ct e coada iepelor! S.-it feciori
n costumede cu
copiten opinci cozi de caln cioareci,
intrauprincaselecu luaufetele
la joc, zburau cu ele, le loveau cu
copitele. De frica lor, fetele nu
casa n C.luiS.ca
la C. lui S. puneau
ncepute n noiembrie, la
Filipii de De acum, ncepeau
muncile agricole iar tinerii trebuiau se
n carese
nencetat la de
a fost cu unele
58
zonale, pretutindeni n
Romnia.
Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988;
Otilia, Pentru o mitologie Editura
Marineasa, 2000; Mangiuca
Sim., Calendarul iulian, gregorian al
poporului romn pe anul1882, Tipografia
Alexi,
Cal
1. Animal psihopomp n *Cartea rom-
a care duce sufletul
defunctului n *Lumea de dincolo.
Mortului i se descrie, printextul cntat,
C.-ului: Vai,
Gheorghe, vai, / picioare, /
la vale, / Vezi ces-a ivit: / Un cal
mohort / Cu[ru-n picioare, / Cu tine
zboare; / Cu drlogii-n / Ca mi te
fure (Calul mohort, Izverna, jud.
Mehedinti) ;
2. Mesager funest care
prinrefuzul de a tragen ham,
i va sosi *Moartea.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988.
Calea
1. Motiv ornamental care printr-o
linie sau drumul
sufletului spre *Lumea de dincolo
desenat pe *Oalele de lut, modelat din
*Aluat, ncondeiat pe de
cusut sau tesut n pe piesele
textile. C. R. este, sub de
cel mai cunoscut simbol al culturilor
neolitice dinspatiulcarpato-danubiano-
pontic (Cucuteni, Gumelnita, Hamangia
etc.);
2. Denumire a
Ophicus Pe C. R., care
pe cer n toate directiile, ar
sufletele oamenilor
n de apoi

Stoica Georgeta, Petrescu Paul,
Maria, Dictionar de Editura
1985.
Calendar Popular
Instrument de timpul de
planificare a economice
cultice pe anotimpuri, luni,
zile momente ale zilei, sinonim cu
Calendarul Babelor. El se pe
orologii cosmice
fazele lunare, apusul
terestre (bioritmurile
de reproducere ale plantelor anima-
CALENDAR POPULAR
lelor) cunoscute pe
transmiseca oricefapt de folclor, pe cale
Nunta Urzicilor (Duminica Floriilor)
este ziuacndnfloresc urzicile nu mai
sunt bune de mncat; *Snzienele sau
(24 iunie) este ziua cea mai
a anului, cndnfloresc plantele cu
nume; mpuiatul (1 august)
perioadademperechere a
Nunta Oilor (14 octombrie) este ziua
cndse berbecii cuoilepentru
mperechere; la ZiuaCucului (25 martie)
ncepe cucul a cnta, vestindziua
cu noaptea a de
etc. Educatia la traditiei avea ca
principiu de memorizarea tuturor
utile grupate n jurul
obiceiurilor repartizate pe
zilele C.-ului P.
de unde zicala, cu
peiorativ, a face capul calendar!
mitice ale C.-ului P.
n haine sfintii
n haine
Panteonul romnesc organizat
rang, putere, atributii grade de
rudenie. mai fac
aparitia n peisajul spiritual contempo-
ran: li se zile de celebrare, li se
cte un animal (porcul la
mielul la *Sngiorz), sunt
invocati pentrurezolvarea unor probleme
presante precum alungarea secetei
(*Paparuda, *Caloianul), aflarea ursitei
*Sntandrei), pentru
fetelor (*Maica Precista). Zeita
de origine (Dochia), zeul
indo-european Fiul lui
Dumnezeu (Iisus)
59
CALOIAN
puterea de-a lungul ntregului an,
Sngiorzul n anotimpul (23
aprilie - 26 octombrie), *smedru n
anotimpul friguros (26 octombrie - 23
aprilie), *Ielele n de
*Strigoii mai ales n de
*Sntoaderul este temut n
*Caii lui Sntoader (prima
Secului de
femeile care nseara
zilei de Dumnezeu pe cei care
Duminica etc.
mitice sunt celebrate n C.-ul P. n ordinea
vrstei, ncepnd cu primului
zeu al omenirii, *Anul care
moare 365sau 366de zile. Astfel,
n este un
care pe butoi,
petrece pentru a avut la

primazi a anului (1 ianuarie); Sntoader
Sngiorz(23 aprilie) sunt tineri,
pe cai, de arme
autentice ale *Sntilie (20
iulie) este matur n car tras
de cai; Smedru (26 octombrie) este
matur, n drum spre perso-
nificare a toamnei; Andrei
(30 noiembrie), Nicolae (6decem-
brie), Ajun (24 decembrie)
(25 decembrie) o
de care preves-
tese, prin vrsta lor, moartea de
Anului. Prin meta-
morfoze trec sfintele C.-ului P.: Dochia,
care moare la de
(9 martie pe stil vechi),
deschide zcitelot
(Snzienele, Ielele, *Floriile,
60
*Fata care
sezonul zeitelot (Maica
Precista, *Muma n fine,
zeitelor (*Sf. Vineri,
*Baba Dochia). la
modelul universal al
adorate n preajma
fenomen astronomic sau
Iisus, Fiul lui Dumnezeu, se
la de
moare nvie la de
a celor trei
adorate, stlpiai C.-ului P.,
Dochia) una
(Iisus), este de nume-
roase obiceiuri, acte rituale
practici magice. O parte a
C.-ului P. sunt cunoscute
practicate altele sunt
numai de memoria
Ghinoiu 1., timpuiui, Editura
Meridiane, 1988; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depeste an.
Editura Culturale Romne,
1997.
Caloian
Efigie a pluviometrice
din lut, crpe, paie sau
crengute de lemn, cu
ploaia (*Ploaia,
Ploii, *Mama Caloiana, *Maica
*Maica Domnului, *Zna,
*Scaloiana) sau o (Seceta,
*Mama Secetei, Soarelui, Sfntul
Soare, *Sntilie). C.-ul este un amplu
ceremonial n carefigurina
cu numesubstituiefie o divinitate
fie un sol trimis la
divinitatea Data a
ceremoniei, de obicei n a treia
a devenit n
vremurile recente, o
sau varan perioada
secetelor sau ploilor prelungite. Scenariul
ritual ncepea, de cu
unei din lut sau
din alte materiale de nmor-
mntarea acesteia. Ritul funerar se
trei zile, joia, cu dezgro-
parea C.-ului, renhumarea,
abandonarea pe sau pe
(scufundarea sau depunerea lui pe o
n aruncarea n
funerar. CndC.-ul este
torul mesajului lege sau dezlege
ploile pe divinitatea
acesta este precum mortul la
nmormntare, printexteritualecntate:
Caloiene, Ene, / Du-te n Cer cere: /
/ sloboade ploile, /
cagrlele; / Caloiene, Ene, / Cum
ne curg lacrimile, / ploile, /
Zilele / umple /
legumele, / toate ierburile / ... /.
Ceremonialul funerar reconstituit att
ct
textul folcloric cuprinde mai multe
cetei din fete
cu rare de femei
de obicei gravide;
(confectionarea) C.-ului, deobicei dinlut;
moartea a solului
trupului
ndelungate
de textul folcloric); stropitul cu
(scalda cu flori,
sau cu coji de a C.-ului
CALOIAN
mortului n sicriu sau pe o
nmormntarea C.-ului
un scenariu identic cu nmormntarea
tinerilor (cupreot
cu steag sau stlp funerar, cu bocete
multe lacrimi) ntr-un loc secret (la
crucile drumurilor, la hotare,
n holdele de gru, pe malul unei ape
etc.); dezgroparea (nvierea) treizile;
scufundarea C.-ului n aruncarea n
pe o
pe apa
funerar cu mncare care se
ncheie, uneori, cu hora C.-ului, petre-
cere la care puteau fi
Cnd apar mesageri perechi, C.-ul
Caloiana sau Mama Pl9ii Soarelui,
sunt la divinitatea
printr-un rit funerar (nhumare sau
scufundaren cumesajediferite: Ea
ploile din Cer, El
ploilepe Obiceiul a fost atestat
n diferite stadii de n toate
zonele etnografice
Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. I, Editura
Minerva, 1982; Candrea 1. A.,
Iarba fiarelor. Studii de folclor, Editura
Cultura 1928;
Constantinescu C., Lectura textului
folcloric, Editura Minerva, 1986;
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Editura culturale
Romne, 1997; MarianSim. FI.,
la romni. Studiuetnografic.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898; Pop D., Obiceiuri agrare
n traditia Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
61
CARTEA
Cartea Mortilor
Texte de a defunctului pentru
Drumul mitic care lumeade aicide
*Lumea de dincolo cntate de un cor
feminin n momente locuri semnifi-
cative ale ceremonialului funerar,
cu Cartea atnottilo:
Cartea a mortilor. Mesajele
sunt transmise prin monologuri
dialoguri riguros formalizate. Sutele de
versete cntate, unele de mare vechime
sunt adresate
unor personaje mitice care locuiesc n
Lumea de dincolo: mortului strigat pe
nume (Ion, Vasile etc.) sau printr-un
numetabuu (*Dalbu de Pribeag), zeiIelor
destinului (*Zorilor), sotului sau sotiei
postume (*Bradul, *Steagul),
substitutilotmortului (*Stlpul, *Crucea),
postume (*Lemnul sau
sicriul, ZeiIei mortii n
de de (*Gaia,
Corboaica) (*Zna
*Moartea, *Maica Precista,
Maica Irodia), ghizilor ptovideritiali
(*Lupul, *Vulpea, *Vidra),
repereIor deorientare (*Salcia
rotat), personajelor psihopompe
(*Calul, *Cerbul) n final, rudelor
mortului din Lumea de dincolo. Ca
metode de expunere se folosesc:
descrierea a drumului mitic
a personajelor ntlnite;
fixarea prin repetarea
cheieale comparatia
opozitia drumului bun cu cel a
prietenilor neprietenilor.
mortului se o
planificare a timpului scurs ntre
62
momentul nchiderea mor-
mntului, n cucelelalte
pentrunmormntare (aducerea
bradului, crucii
sicriului, gropii etc.). Drumul
care casa de mormnt este o
de punere n a celor
i se cumi-a spus n
Cntecele de Zori, unde cum trebuie
(lapodurilede peste ape,
fntni), unde cnd se
(la ca drumul bun) etc.
Textele M. se pot grupa
mai multe criterii:
timpul locul transmiterii mesajelor.
Locul prin expunereamesajului
cntat este strns legat de
se n afaracasei (la
stlpul, pe prispasau n jurul casei) n
(la mortului), pe drum, la
aducereabradului cobortdinmunte; pe
ultimul drum, n cimitir. Timpul trans-
miterii mesajelor este ales n raport de
momentul diurn miezul zilei,
miezul noptii), de celorlalte
acte rituale ceremoniale ale nmor-
(imediat nmormntare, la
crucii, stlpului, sicriului
gropii, la mortului
lui pe sau n sicriu, la
intrarea rudelor n curtea sau casa
mortului, la aducerea braduluin sat, la
ncurteamortului etc.)
nmormntare, dtmineata, la
mormntului, la pomeni, la zilele
la moartea altui
Textele rituale, unele
elemente locale zonale, sunt unitare
din punct de vedere al mesajului: ele
n cele mai mici
plecarea mortului pentru a ajunge cu
bine n Lumea de dincolo. Corul tragic
format, de obicei, din femei iertate n
texte
neschimbate de la mort la mort.Versetele
hexa-sau octosilabice, cu predominarea
a celor hexasilabice, par a fi
mpietrite, precum mesajele de pe
sarcofagiile antice. Ele sunt ndelung
cizelate decantate nu numai de
poetice, ci de orice adaus
carear ngreunatransmiterea cuclaritate
a mesajului. Melodiile, care
cu a bocetelor, au,
prin lor preistorice, ecou
profund n inimile a celor
care le Ele se topesc n natura

moarte, Iadul, cultivat de religiile
indo-europene din
peisajul edenic descris de cntecele
de nmormntare. Linia lor
subliniind caracterul
preistoric, se n sisteme
sonore primordiale ale muzicii univer-
sale: tetra- pentatonic. Aria lor de
este n sud - vestul
centrul Romniei (Gorj, Mehedinti.
Bihor) relativ
n sudul Transilvaniei (sudul
Alba, Hunedoara, Sibiu,
Dar, acest areal trimite puternice
tentacule n nord
n din Moldova
(Suceava, Vaslui,
Vrancea, dinRepublica Moldova
iar n sud, la romnii timoceni la cei
dinBanatulsrbesc. nzonelen care nu

au fost atesta te Cntecele de Zori,
Cntecul Bradului, Cntecele de Priveghi,
lor a fost de
bocetele versificate. Cntecele funerare
nu sunt atestate la popoarele vecine
romnilor sau la alte popoare ale
Europei, motiv pentrucareau fostincluse
la etnomuzicologul
Constantin n categoria
bocetelor, Ele au elemente comune cu
ceremoniile funerare ale popoarelor
antice mediteraneene textele
renumitelor ale

Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1976; Fochi A., Datini
eresuri la secolului al XIX-lea:
la chestionarele lui N.
Editura Minerva,
1976; Ghinoiu1., Lumea deaici, lumeade
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988; MarianSim. Fl., nmormntarea la
romni, Editura Lito-TIpografia Carol Gob!,
1904; PaneaN., Fifor M., Cartea
a mortii. O a
textului ritualfunerar, Centrul al
populare Mehedinti, Drobeta
TurnuSeverin, 1998.

antropomorf construit
chipul celui care l
omul. Eaare care, mai
ales cel construit n patru ape nvelit
63
CASA
cu paie, cu o pe
un cap de om, camere dezvoltate pe
echivalente trupului, n
temelie sau picioare nfipte n
C. este un consacrat
prin practici magicede ntemeiere unde
vinprin copiii,
prin moarte
moartean afara
C.-eierau ne ca urmare, supuse
unor rituri de reparare: copilul la
muncile cmpului era adus n
pe solul familial,
acolo unde trebuia
oamenilor departe de
(mnca de fiare,
etc.) li se ridicaupe locul
o cruce era posibil, li se
nmormntan cimitirul satului un pumn
de de pe locul decesului. Pentru
alegerea locului favorabil de
a C.-ei se foloseau diferite acte magice:
aruncarea pinii (locul unde se
pe care cade deveneau semne
bune sau rele), vasul cu peste
noapte a sau nu apa, a picat
sau nu un obiectnvas etc.), din
vise. erau practicile a
nu poate fi
cumar fi construireaC.-ei pe locul unde
dorm animalele noaptea n
libertate. care decide
loculde amplasarea trebuia
fie defecte fizice
copii. Actul magic fundamental
pentru orice ntemeiere era
parului sau Punctul acela
marca locul de al C.-ei
uneori, punctul unde urma fie
64
vatra focului. De la centrul
marcat de par sau se determina
apoi forma C.-ei, prin
la a prin
aruncarea ciomagului sau toporului n
celor patru vnturi. nvremurile
vechi avea, vetrei
satului, o mai mult sau
mai anexele
adunate n jurul
sunt protejate magic
de gard o oaste din
stlpi (pari) uluci, adesea cu siluete
antropomorfe. De altfel, parii gardului
devin, n practicile magice de aflare a
ursitei n noaptea de sau *Anul
Nou, feciori urti sau tineri sau
cu carese vor fetele. Din
obligatorii ale scenariului de
ntemeiere au mai ales cele
legate de sacrificiile rituale menite
noua cu sufletul
victimei. Sacrificiile ngropaten temelie,
mai ales la C.-ei, imolate n
legate la coama
aveau polivalente:
de carea ridicarea
pe trupul
pentruasigurarea
celorcarel vor locui.
Fiecare sacrificiu (umbra unui om,
ied, miel, liliac, iepure,
monede etc.) are o valoare
una prin
cntecul spiritele rele, aduc
prosperitate, monedele etc.
Jertfele cele mai importante se aduceau
la temelie, la contactul C.-ei cu
divinitate la
la contactul cu
Cerul, divinitate
Ele au parcurs calea de la
sacrificiul propriu-zis al unei persoane,
chiara celeimai dragi, la zidirea unui om
n general apoi, la unelesubstituteale
acestuia: umbra, statura,
fotografia. Cea mai este
ngroparea umbrei omului, amintire a
sacrificiilor sngeroase atestate arheo-
logicpe multemeridiane ale
Omul a era
la temeliaC.-ei urma
40 de zile sau un an. Antropo-
morfismul constructiv al C. -ei l are
divin de pe *Biserica,
cu deosebirea profilul vertical al
(turla, adesea
pentru cap, pentru trup) este
transpus n planorizontal, orientatest-
vest (altarul capul, naosul
corpul pronaosul picioarele).
Eliade M., DelaZalmoxis laGenghis-Han,
Editura
1980; Ghinoiu 1.,Geomorfismul
antropomorJismul spiritului uman, n
REF, tom. 39, nr.5-6, 1994; 1., Ritutit
la romni, n "Folclor
Literar", Universitatea voI. II,
1968; Ofelia, Spa[ii
sacre n intetiotul locuintei traditionale, n
REF, nr. 5-6, 1994.
de
al sufletului n
sinonim cu loc, casa copilului,
Urarea la C.
de P., nu are sensul propriu de
LIN
din pentru tineri, ci de
ntemeiere de prin actul
a unui nouciclu vital. C. copilului
este un geomorf care
embrionului, apoi fetusului
contra agresiunii germenilor
toxinelor, mpotriva
mecanice (loviturilor), zgomotelor
luminii etc. C.
de P. devine un pustiu
tuturor
(cadavrul, casa pustie etc.),
era supus distrugerii prinnhumare.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura culturale
Romne, 1999; Ursula,
Verza Emil, vrstelor. Ciclul
viefii, Editura
1997.

(AquiJegia vuJgaris L.) din
fam. RanuncuJaceae, cu flori de diferite
culori de gospodine la vopsitul
textilelor de
mpotriva alcoolismului. Floarea C.-ei
cu o strigoaia, se
fierbe nrachiude drojdie se bea contra

Valer Enciclopedie de
Editura
1979.

Arbust (Viburnum opuJus L.) sacru din
fam. CaprifoJiaceae care prin
umede, cu fructe
globuloase de un aprins,
65

la gust, folosit la vopsitul
textilelor n ca leac, invocat de
pentru lecuirea bolilor.
Legenda spune arbustul ar fi
dinsngelelui Tata Noe care, lucrndla
corabie, s-ar fi la un deget. Din
sngele scurs pe ar fi crescut
C.-ul cu fructele lui El este invocat
n folclorul erotic n dejoc:
fete la / lajoc nu ia
nime!/ mute caiarba /
camama! (Transilvania).
Valer, Enciclopedic de
Editura
1979.

1. Personificare a unei insectecarnivore
(Mantis religiosa) care
partenerul imediat mperechere.
Ferocitatea C.-:-ei apare n descntecele
de Buboiu, buboiu, / Mare ca un
/ Din mare ce / tefaci
mic, / Pitic, / Ct un vrfde ac/. ../ de
nu, / / Te vamnca, /
Denici nu ... ;
2. Model de dentemeiere, arhetip
a n lumea
mperecherea este o
gonitullabovine,
la Labaza arborelui filo-
genetic organismele procreatoarence-
existe dinmomentul deschiderii
unuinouciclu vital: unicelu-
Iare care se prin bipartitie
(Amoeba, Euglena verde) disparsimultan
cu noii de celule; la
unele insecte masculul este sacrificat
66
devoratde cazulC.-ei, simbol
al jertfei ntemeierii, la altele, moare
singur, mperechere, trntorulcare
matca roiului de albine. La
om, clipa orgasmului sexual, care
corespunde cu structurilor
logice, este de cu
agonia care insul
precummoartea, n tot. parului
saustlpului, a actului
de ntemeiere a sat,
a copilului) este reflexul cultural al
instinctului sexual Este o
care, n ceremonialul
cele mai diferite forme de
manifestare: *Spartul Oalei ntr-
o de miresau un reprezentantal
acestuia (Oltenia); spartul talerului
miresei cu steagului mirelui
(Bihor); introducerea vrfului bradului
de n saugutuia
a miresei (Muntenia, Dobrogea);
petrecerea nfiorat al mirelui prin
colacul mirese (Bucovina) violenta
a ntemeierii omului de omul
prinactul este
nsudulRomniei, de
mirilor cnd merg, dezvelirea
miresei costumului de
camerei nuptiale,
ntemeieze *Casa de Pace-n
/ n pat!
Biberi 1., Eseuri, Editura Minerva,
1971; Ghinoiu 1.,Lumea deaici,
lumea de dincolo, Editura
CulturaleRomne, 1999.

Zeu cabalinindo-european, protectoral
cailor sezonului al anului care
se moarela *Rusalii. Laaparitia
Tainele C.-ului se
la de n
perioada mperecherii cailor
(martie - aprilie). Pentrua loc liber
de a mortii
nvierii Mntuitorului la de
scenariul mortii
anuale a calului a fost mpins n afara
Ciclului pascal: *Caii lui Sntoader la
Secului de iar
la Rusalii. nceremonialul C.rolul zeului
cabalin este interpretat de Mut care are
efigii caracteristice: *Steagul C.-ului
*Ciocul C.-ului. Anturajul divin este
o sever
ajutor de stegar,
care, prin piesele de port (pinteni la
picioare; bete n pe piept,
precumhamul) imitarea
galopuluin timpul dansului, gesturi etc.,
semene sau se confunde cu
caii. Mutul C.-arilor, pe
de om sau de tap, are legat
la bru un falus din lemn cu care
prin simpla atingere,
nevestele copii. Ceremonialul C.-
arilor de la Rusalii este o a
Anului solar la o n
care zeul C. viata:
C.-ului la Strodul Rusaliilor,
Legarea Steagului, Alegerea
Steagului, Ridicarea Steagului,
Jocul C.-arilor n zilele de
Rusalii, cnd petrece se
cu anturajul divin;

*Moartea C.-ului, nziua *Martea
Ciocului, care diferite denumiri
(Spargerea C.-ului, ngroparea C.-ului,
Pomenire, Dezlegarea C.-ului).
cetelor de feciori care
la cu *Thrca, *
*Cerbul, *Brezaia, *Capra, actele
practicile magice ale cetei de C. au
diferite mpotriva *Ielelor
sau *Rusaliilor bolile provo-
cate de acestea (Luatul din lele), fertili-
holdele de gru, cirezile de vite
femeile sterile. C., numit n unele zone
(Zeu) a fost atestat, ca
a romnilor, n ntreg
spatiul carpato-danubiano-pontic. Aria
lui de la nord la sud de
se suprapune peste o parte a
teritoriilor locuite de traci,
a indo-europenilot
Brlea Ov., Eseu despre dansul popular
romnesc, Editura Cartea
1982; Fochi A., Datini eresuri
populare la secolului al XIX-lea:
la chestionarele lui N.
Editura Minerva,
1976; Ghinoiu 1.,Tainele n Dat.,
an V, nr. 1-2, 1995; Nania 1., RusaliiJe.
n spatiu!
romnesc, n "Creativitate n
a tineretului", vol, Il,
1989; H.B.,
Editura pentru 1969;
Vuia Romulus, Originea jocului
n Dacorom., Il, Cluj, 1922.
67


antropofagi cucapde cine, cu
un ochinfrunte cualtuln care
au prin ntunecate
sau ar fi venit dinspre ca
cu
turcii. Unele informatii i ca
oameni mici, negrii cu nasul turtit
(centrul Moldovei). mncau
oamenii ce i jupuiaude piele le
. sugeau sngele, iar pe copii ce i
frigeau ncuptor. O cumaimulte
variante descrie princarefata
cu miez de de
mamaC.-Ior naintede a fi
n cuptor. La comanda babei,
pe aceasta se preface nu
cum procedeze i Sai
C.-i,
mncat mama ce s-a
ntmplat. Orientndu-se Calea
Robilor, fata se ntoarce cu bine
Ei ar fi fost de de apele
potopului sau ar fi plecat peste
n Ca termen, C. sunt
de romnii de pretutindeni, iar
ca mitice antropofage n
tinuturile pericarpatice (Moldova,
Muntenia, Oltenia).
Gheorghe Superstitiilepoporului
romnn cu alealtor popoare
vechi Academia
1914; lvanEvseev, Dictionarde
magie, demonologie mitologie
EdituraAmarcord,
1997.
68

Personificare a astruluiaflatn imediata
apropiere a stelei a doua din
Carului Mare. C.-ul ar fi omulcaremerge
pe jos, pe boii la car,
ndemnndu-i ladrum cubiciul
Neamt,
Ion Otescu, Credintele romn
despre cer stele, 1907 alte date pe

al
(Orobanche sp.)dinfam.
Orobanchaceae, cu
frunze reduse la mici solzi flori dispuse
nraceme terminale, prin
uneori n care pre-
omului roadele
florile eraudesela rarespre
vrf, erasemn sevaface multporumb
putingru invers (Bihor).
Valer Enciclopedie de
Editura
1979.
al
Paznic al *Lumii de dincolo care
sufletele n prima noapte
sosire, sinonim cu P. sauOrbetele
P. Este implicat, precum *Dracul, n
cosmogonie. Are de cinealb,
cu corpul lung picioarele scurte.
Noaptea iese din prin
cimitire, pe la morminte, pe la margine
de drum, prevestind moartea altor
oameni. E iar cnd are
glas strident, Pentru a n
pace sufletul sosit, rudele de
aici i aprind, n seara zilei nmor-
mntare, un foc pe mormnt (Culoarul
nalte el ar pedepsi
nu li s-a legat banul la
deget sau nu i l-a ntre pentru
plata
R., Mitologie
EdituraAcademiei, 1985.
Cine
Mesager funest care prin cnt
(urlet) sosirea *
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Fundatiei culturale
Romne, 1999.
Cntec dePriveghi
Text funerar cntat de femei n de
priveghi la care se pot asocia
sinonim cu Cntare la mort, Cntecul
mortului. Prin mesajele transmite, (.-ul
de P. cu Cntecul Zorilor,
*Cntecul Bradului *Bocetele versi-
ficate, *Cartea a
El are
proprie melodii care nu se pot
confunda cubocetul. Dezvoltare
a (.-lui de P. o teritoriul moldav,
undeau fostidentificate maimulte tipuri
motive. Tipul atestat n
Suceava, are elemente
cert Acesta aso-
n unul cntec funerar,
sau mai multe motive: Leacul
pierdut, Moartea Patul
mortului Oastea Primul dintre
ele, Leacul pierdut, este atestat n
Moldova de nord, dar n Transilvania,
CNTEC DE PRIVEGHI
n Peisajul geografic
descris de(.-ul de P., undese
muribundul cu mitice care
plantele de leac necesare
nerii n lumea de aici, este cel
pe dealul lui Dorohoi; pe dealul plin cu
trifoi; lafntna lui Ignat; prin pe
valea etc. Leacurile sunt depozitate
de *Moarte, n unelevariante o
cam n ulcele,
ntr-uncar cernit tras depatruboi sau
n samar. Bolnavul i cereleacul salvator
dar, dindiferite motive, nulepoate
automat, muribundul pierde orice
de a mai printre vii. n
unelevariateleacurile aduse puse de
mitice, binevoitoare pe
fereastra bolnavului sunt luatedeMoarte
n de grangur sau
nalt motiv, Moartea
bolnavul ar fi avut scape de
Moarte acestanu i-aufi ntm-
n drumsau ar fi avut inspi-
refuze de a
gustaapa dinpahar. nuneletexte
bolnavul cere paharul cu
Ce ai, moarte, n pahar? /
de ani / mie ca gust!
Dar, de celemai multeori, Moartea este
nu nu merge pe
ocolite moartea prin
/ Smulgnd pomi din /
cu Maria de / Pomi o smuls
i-o / Pe Maria ne-oluat!
relativ mareare motivul Carului mortuar
cuimaginea mamei defunctului alergnd
el: Pe dinsus de / Merge
caru giurgiuvcsc, / Caru-i negru, boii-s
negri / Pogoniciu-i mai negru. / Dar n
69
CNTECUL BRADULUI
car cine-i culcat? / Lucretia o /
car cine / Da maica-sa
/ Cu treiprescurele / deie de
prnz din ele. / Luctetia dingrai /
- Or or te / de mine
/ C-am mncat poame din
Rai/ din plai/ mi-am
mai bun trai. / Noi fi
cntecul, / Domnu-fiiertesujletu; Noi fi
cnteca, Domnu-fi ierte viata. Alte
motive cu semnificatie aparte pentru
filozofia mortii la romni sunt "Patul
mortului, Oastea Scrierea
numelor, Moartea cucul, moartea
la ..Mereoarele altele.Arealul
de a C. de P. cuprinde
Transilvania (dinHunedoara
n tinutul Trnavelor), Transilvania
(valea Gurghiului, bazinul
superior al tinutul
dului), Moldova de nord de sud.
Adesea, el se suprapune peste arealul
bocetelor chiar peste Cnteculzorilor.
Brlea Ov., Folclor romnesc, I, Editura
Minerva, 1981; Ion H.
Ciubotaru, Marea trecere, Editura Grai
Suflet- Cultura 1999.
Cntecul Bradului
Creatie n *Cartea rom-
a mortilor care dialogul
purtat de un cor feminin cu sotul sau
sotia a mort, substituit
de un *Brad. Spredeosebiredevariantele
de la sud de Carpati, unde bradul este
va deveni de
podea, la n
variantele i se promite
70
va fi la o sau va deveni ortac
demort, sotie a decedat,
pentru a mereu verde, va fi
udat cu lacrimi de rudele mortului.
Punctia a bradului, de sot sau
sotie a mortului, este
echivoc de varianta
Cntarea este numele
local al bradului ... Noi tot am
gndit / tine or veni /
cu caii, / Nupopacuptaporii, /
cu steagu / Nu popa cu diacu /
vedea steagupe / Nu sus
pe / vedea steagu-nstrutat, /
Nu / Ca-i fost vrednic de
/ Nu-n deputrezit. Varianta
ca realizare
simboluri de niciunalt cntec
funerar, pentru prima de
Constantin ncepecu ntrebarea
bradului de femei la
aducerea de feciori a acestuian sat
din munte: - Bradule, bradule, / Cin' fi-a
poruncit / De mi-ai cobort / De la loc
pietros / Laloc / De la loccu
/ Aiceacu un lung
monolog prin care bradul n
motivul (jertfei)
coborrii din munte, ademenirea lui de
feciorii de *Dalbu de Pribeag
regretul repetat a a crescut:
... - Mie mi-aporuncit / Cine-a pribegit /
i-am trebuit / Iarna lascutit, / Vara la
umbrit. / Lamine-a mnat / Doi voinici
dinsat / Cu / Cu capul plecat,
/ Cu rouape / Cu ceafa pe brate, / Cu
berde la bru/ Cu colaci de gru, / Cu
securipe / Cu merindepe-o /
eu / Nu mai / Eu
fi / maifi crescut. / ei
au plecat / Din de zori, / De la
/ ei auumblat / cuftagi!
/ cubrazii / m-au /
Bradul cel pocit. / Pe mine m-au ales, /
Pe izvoare reci. / Pe ierburi ntregi. / Pe
/ Demoarte / Eicnd
auvenit /Jos aubcdinit, / Aungenucheat,
/ De-amndoi genuchii / s-aunchinat.
/ s-au sculat, / Cu securea au dat, /
Jos m-audobort, / M-au pusla
/ ei m-auluat, / Tot din n
/ Prin / Tot din n
/ Prin brazi / Darei num-auluat
/ Ca pe alte lemne, / Ci ei m-auluat/ Tot
din vale n vale, / Cu cetina-n vale, / le
fiu pe jale, / Cu poale / A jale de
moarte. / Eu / Nu mai
/ Eu fi / maifi
crescut. / Cnd m-au dobort, / Pe mine
m-au / C-au zis m-or pune /
la / /
zis m-opune/ la /
/ Cu / Dar ei
m-au pus / La mijloc de cmp, / Lacap
devoinic. / Cinii aud, / A pustiu
/ urla mortiu. / maiaud/
cntnd, / Muieri /
cntnd. / Ploaia ploaie, / Cetina
moaie. / Vntul / Cetina
/ Ninsoarea /
Cetina / Eu / Nu
mai / Eu fi /
maifi crescut. / Ei cnd m-au / Ei
m-auimbunat / ei / Nu
/ ei m-au / m-au
/ Jos la / Cu fum de
/ Mai pe la mijloc / de
busuioc, / Tot foc. / Sus la

crngurele / de / Tot
jele. / Eu / Nu mai
/ Eu fi / maifi crescut
(Runcu, jud. Gorj). C.-ul B. are un areal
mult mai restrns ca obiceiul de a pune
bradla mormntul
El este cunoscutn Oltenia de nord-vest,
Banatul de munte,
(Hunedoara), bazinul
mijlociu cu prelungiri peValea
Ampoiului Mare local, n
alte zone Bucovina).
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Fundatiei Culturale
Romne, 1999; Mariana
Kahane, Lucilia
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988; .

Personificare a ramurilorsterileale unei
plante veninoase Gratiola officinalis L.
din fam. Scrophulariaceae, care
cu *Pelinul, Usturoiul,
*Odoleanul, *
mpotriva *Ielelor. Cei
neuro-psihice) de lele,
Cele sfinte, *Rusalii, erau
n apa n care s-au fiert C.
Planta este n
descntecul tratamentulde bube dulci
la copii): ... Toate
/ Toate / Pe
minise / La /
Bubele dulci se / pe elenu le
/ Ca balega-n perete se
(Oltenia).
71
CEAS BUN
Valer, Encic10pedie de
Editura
1979;
Georgeta, Plante din.fIora cu
n din
Oltenia. EdituraHelios, Craiova,
1999.
Ceas Bun
Moment favorabil la copilului
cndaparepecersteauacareiva
la moarte.
a este
de versurile mioritice, la
moartea mea / Va o stea!, de
din care, la
vederea pecer a traiectoriei luminoase a
unei cornete, cred a maimuritun om.
legauviitorul copilului de ceea
ce i-a prezis *Ursitoarea, dar de
acestuia: timpul
nocturn saudiurn, zilei de
n timpul lunar, sezonier
anual. Zilele ale anului
favorabile pentru erau consi-
derate duminicile marile n
ceeace timpul diurn, se prefera
nceputul zilei, primul cntat al
ntre miezul ivirea
zorilor.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.
Ceas
Duh malefic care
la sau pe
cei care le ies n cale, sinonim cu Ceas
72
Slab. Apropierea C.-ului R. poate fi
de produs de acesta
n timpul zborului. C.-ul R. poate apare
n oricezi a anului. Dar, spre deosebire
de luni, miercuri, joi vineri
care au cte un singur C. R.,
au, fiecare, cte trei. Pentru a
se feri de ce-l aduceC.-ul R., omul
se bate cu degetul n lemn l
pe Dumnezeu: Doamne
cineva C.-ul R.,
acesta era scos alungat din corpprin
descntec care relele timpul
producerii lor, avantajele ce le va avea
va corpul omului vamerge
unde este trimis dar pericolele ce-l
se va mai ntoarce de
acolo: Ceas cu / Ceas cu
/ Ceas cu / Ceas
de cu / Ceas de miezul
nopfh / Ceas de cu / te duci
pe munti, / Pe sub mutu! / C-acolo-s a
talecurti, / c-ocolo-s mese /
pahare umplute, / scaune
/ Pentru tine sunt / Acolo
/ Acolo / De Ion nu
/ tu denu te vei duce / de
nu te vei / ... / 99 de sulife oi
lua / te-oi insuliia / te-oi
/ te-oi / .../.
Gorovei Artur, Folclor
Editura Hyperion, 1990; Olinescu
Marcel, Mitologie Casa
1944.
de
Anturaj al caremoare
simbolic la solstitiului de
*Anul Nou). La nceputul
lunii decembrie, de obicei la Sf. Nicolae
(6 decembrie) se ncepea organizarea
C.-lor de feciori care urmau colinde
la de pe
de sat, feciorii alegeau un
numit, de obicei, o
unde duceau o
n perioada de
(dormeau, mncau, petreceau, aduceau
lemne din C.-elede
C. pot colinda singure sau de o
de un fecior.
Masca, substitutul care se
n anturajul divin (ceata
feciorilor), moare violent, cu
ciomagul, sau la
ncheiereacolindatului pentru a
imediat, cu timpul *Noul An.
Numele este preluat, de obicei,
de C. de C.: *Turca, *Cerbul, *Capra,
*Brezaia, Botita.
v, Istoria unui obicei.
Editura Junimea, 1987;
Brseanu A., Cincizeci decolinde,
1890; Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. HI,
Editura Minerva, 1981;
Monica, Colinda
EdituraMinerva, 1981; Buhociu
Octavian, Folclorul de ziotile
poezia Editura Minerva,
1979; Caraman P., Colindatul Ia
romni, slavi alte popoare, Editura
Minerva, 1983; FochiA., Datini
eresuri populare Ia secolului al
XIX-lea: Ia chestionarele lui
N. EdituraMinerva,
1976; Herseni rr, Forme de
Editura
CELE NEPOMENITE
Dacia, Cluj-Napoca, 1977; 1., Brlea
ov. Tipologia folclorului din
Ia chestionarul lui B.P Hasdeu, Editura
Minerva, 1970.
Cei Trei Crai
Personificare a unui grupde trei steledin
mijlocul constelatie! Orion, cu
*Treisfetitele, *Toiegele, Craii de la
Rasarit Regelui, celor
trei mari ierarhi Vasile, Grigore
Ioan (30 ianuarie) (Tulcea). n asociere
cu alte stele din apropiere, Trisfetitele
formeaza (Plugul sau Grebla),
Sfredelul Mare sau (Moldova,
Apuseni).
Otescu 1., credintele romn
despre cer stele, 1907 alte date pe
E., Datinile
credintele poporului romn, Tipografia
Isidor Wiegler, 1903.
Cel cu
*Drac care luat numele de la
sau tichia pe care pune pe cap
cnd se
Cele Nepomenite
Nume eufemistic dat
malefice feminine care apar n de
sinonime cu *Ielele, Cele Sfinte,
Dnsele, Doamnele, Fetele Cmpului,
*Frumoasele,
*Miluitele, Puternicele,
*Rusaliile, *Ursoaicele,
*Vntoasele, Znele. C. N. sunt atestate
n Moldova Oltenia
.
73
CER
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului al XIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Thdor Pamfile,
de la romni. Studiu
etnografic, Academia
1910.
Cer
Arboresacru reprezentat de o specie de
stejar(Quercus ceris L.) dinfam. Fagaceae
care n zonele de cmpie, deal
substitut al zeului care moare
printr-unrit funerar de incinerare
n Ajunul, noaptea dimineata de
din de de
C. avea diferite n medicina
cosmetica Frecvent, lemnul de
C.se folosea n practicile magice de aflare
a ursitei de a fetelor.
(Mehedinti, Timocul srbesc).
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Diaionar, EdituraHelios, Craiova,
1999.
Cerb
1. Substitut al zeului patern al carpato-
simbolal C.-ul este
asociat att neolitice a
lemnului (copacii n jos ramurile
ca mugurii, *Muma
ntr-o de cerbi),
a lutului culturiloragrare (dincoarnele
C.-Iui oameniipreistorici confectionau
de plug), ct civilizatiei indo-
europene a de animale.
care l-au impus ca divinitate
74
sunt corpului,
podoaba capului (coarnele), puterea
(singurulanimal care
poate nvinge ursul), vitezade deplasare.
Dinoasele copitelelui se confectionau
obiecte de cult, unelte de (ace,
de plug, pahare) iar
coarnele erau venerate de oameni
precum icoanele Afost intens
vnat statistica osemintelor din
arheologice, era al doilea
animal vnat de geto-daci, fiind
numai de porcul ca acesta
se lase domesticit.
lupoaicei, ciuta C.-Iui (cerboaica) ar
copiii abandonati de mame: Or
veni ciute de la munte/ Cu ffa
genunche, / Lapruncul fi-ar da/
vntu l-a Sacrificiul ritualal C.-Iui,
narat n colindelecert poate
fi interpretat ca a feciorului
nainte de sau ca
la moartea
a anului sau anotimpului. Toamna, la
Probejenie(6 august) cnd se p... n ru,
C. semnalul timpului;
2. Animal psihopomp care, n cntecul
funerar de *Zori n
de purtat n coarne, *Mortii
(...Pe cmpul cel lung / Merge, cine
merge, / Merge-un cerb / Da-n
coarne ceare?/ de / Da-n
el cine este? / Tot neagra Moarte / .../,
Vaideei, jud. Gorj), sau sufletul mortului
(... Pe ocmpie / Un cerb mohort
/ n coarne ce are? / de /
n ceare?/ Un bietdevoinic. /
elzice: / Fugi, cerbule, fugi, / eu mai
am / Trei frat) / Pe tine te-a
Pe minem-o-ngropa ..., Valea
Mare, jud. Gorj).
3. a Cetelorde feciori,
simbol al zeului adorat, care se
moare cu timpul la
cu *Thrca, *Botita, *Brezaia
*Capra. Membrii cetei de feciori
n de
ncurajare ale Iese cerbul n
Drumul mare,! denimenin-are,!
C-are coarne urechi
sau Hai sus, sus, cerbule, sus,!
la mndra poale nu-s,! le-a pus
cuptor/ pus tnta
(Hunedoara,
Brlea Ov., cnciciopeie a
Editura
1976; Coman M.,
Mitologie 1,Editura
Minerva, 1986; Ghinoiu 1.,
Lumea de aici, lumeade dincolo, Editura
Culturale Romne,
1999; Kahane Mariana, Georgescu-
Lucilia, Cntecul Zorilor
Bradul. Tipologie Editura
1988.

*Dans funerar la priveghiul de nmor-
mntare/ care ritul funerar de
incinerare practicat de geto-daci. Parti-
nemascati,
unul altul pornesc,
fiecare de celui din un
dans vijelios din cen ce mai mult
de ritmul muzicii. Cei din coada
sunt prin celui care
conduce jocul, n focului care
(I(OARE
ntrec un stat de om. Unii cad n foc de
unde se cu hainele prlite pline
de unele prin
focului era trecut mortul,
la care s-a ntruct
au refuzat mai oficieze, n
asemenea slujbele de nmor-
mntare (Vrancea).
'Iufescu Victor, Oameni dinCarpati, Editura
Sport-Thrism, 1982;
R., Mitologie Editura
Academiei, 1985.
Chirie
Reprezentare de foc,
frate cu *Sntilie, zeul focului n
*Panteonul romnesc, care luat
numele data de celebrareale Sfntului
Mucenic Chiric (15 iulie) din Calendarul
ortodox (valea Nistrului de Jos).
P.V, folclorice peValea
Nistrului deJos, n AAF, Iv, 1937.
Cicoare
Personificare a unei plante (Cichorium
intybus L.) din fam. Asteraceae care
prin locuri virane pe
marginea drumurilor de
n medicina de
n farmecele care pun pe jar
inimafeciorilor. Este n special
de tinere care o sub
cu celui dorit, le
n vis ursita, se afumau sau se
cu floarede C. le scape deurt
de farmecele
trei cicori, / la trei / Toate
trei mi-au spus mor!! Numai una
75
CIMITIR
/ Aia-mi n-am /
... /. ntr-o C.
este zna florilor care se cu
nainte de soarelui pentru a nu
fi de nimeni. ntr-o
fiind de Soare, acesta s-a
de ea a trimis doi luceferi
s-o Zna i
spunndu-Ie Soare, sotiot; / Etot
/ Ziuapeste sate, / Noaptea peste ape!
astrul zilei o n floare
de C.: npace, / mi-ovoi
preface / Floare decicoare / Cu ochii
Soare, / Cnd oi / Ea s-o-inveselii
/ Cnd oi Ea s-o ofili; / Cnd oi
/ Ea s-a aduna. De atunci se
spune C. tot cu ochii Soare
toamna trziu, florile i se strng
seara, la apus, i se desfac
la
Valer, Encic10pedie de
Editura
1979; Evseev
Ivan, de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Georgeta, Plante din
flora cu n
dinOltenia. Editura
Helios, Craiova, 1999.
Cimitir
comunitar al organizat
modelul satului, sinonim cu
progadie, a
Criteriul de grupare a
mormintelor n C. n sat
este locul ocupat n arborele
76
genealogie de cei vii de cei
locului de n vatra
satului, de obicei cel mie, devine
locului de nmormntare
n vatra C.-ului. n schimbul plusului de
la moartea
partea sufletului, acesta avea
nmormnteze le rosturile
solicitate de C.-ile
sunt omogene din punct de vedere etnic
confesional. nsatele risipite din
(Platforma Luncani,
Hategului, Apuseni) se ntlnesc
C.-e familiale, amplasate n curtea sau
casei. Pentrua ajungela
defunctul n ziua
numai curtea sau
casei. n peisajul etnografic un
locaparte l mormintele simbolice,
numite de arheologi cenotafuri,
amplasate: biserici sau n C.-e
pentru eroii n cele
mondiale (Teleorman); la poarta
pentru membrii familiei
(Muntenia la poarta C.-elor
pentru cei care au depus n
procesele de Gorj,
Vlcea); pe locul violente
de fulgere, de fiare,
n din 1989). Copiii
neindentificati, tlharii
se separat, ntr-o
marginea C.-ului. Identitatea n
C.-e(numele, vrsta, sexul, starea
este de
crucilor stlpilor funerari, de
ornamentele nscrisurile pietate,
sculptate, scrijelite pe acestea. n C.-Ie
din sudul Transilvaniei din sudul
Olteniei nvrful crucilor sau al stlpilor
se puneau una sau ale
sufletului cioplite n lemn. La sud de
aripile sunt
traforate n scnduri de lemn
n unghi, simbol al zborului spre
cer. La mormintelefetelor feciorilor
stau, cruce sau stlp, sau
un *Brad mpodobit,
de
(brad de crengi la vrf). n
unele zone etnografice la
mortului se un bradsau un pom
fructifer, de obicei un sau un prun.
Mormintele sunt, n special la
*Smbetele * de
*Florii, *]oimari,
cuflori. crucepot apare
o cupicioarele delemnnfipte n
altar pe care se pun ofrandele
(pomenile) n anumitezile ale
un mic n care arde lumnarea
sau candela, un ciob sau
pentru un scaunpentru

Brlea Ov., Folclorromnesc, vol. 1, Editura
Minerva, 1976; CiubotaruI. H.,
Marea trecere, Editura Grai Suflet -
Cultura 1999;
KahaneMariana,
Lucilia, Cntecul Zorilor Bradul.
Tipologie Editura
1988; Ghinoiu 1., Lumea deaici,
lumea de dincolo, Editura
Culturale Romne, 1999;
Marian Sim. FI., nmormntarea la romni,
Editura Llto-Tipografla Carol Gobl,
1904.
CIOC
Cioban cu Oile
Personificare a constelatiei Lira, reper
pastoral pentru aprecierea timpului la
stna oilor n de C.-ul,
reprezentat de steaua Vega, este urmat
de turma oilor din patru stele.
n momentul
ciobanii erau
n zilele de miercuri de vineri
(Prahova,
Otescu 1., romn
despre cer stele, 1907 alte date pe
Pamfile T., Cerul podoabele lui
poporului romn,
Academia socec, 1915;
Zahacinschi M., Zahacinschi N., de
Editura Sport-Turism,
1992.
Cioc
a
de cu chip de
de corn, a
de Zeul indo-
european cu chip de animal. Falusul
*Mutului uneori, totemul cetelor de
din Oltenia, din
lemn n de cap gt de
de se C. n satele
dela sudde falusul este sinonim
cuC., unul din primele cuvinte
de de la mamele acestora.
Substitutul *Thrca,
perechea a taurului, care
cuanturajul divin,
Ceata de feciori, nu are cap de
sau ci un C. de de
cu care
77
CIOCRLANI
turcii. la *Anul Nou apar
alte compozite (*Capra, *Brezaia,
careau C. de de cu
coarne de picioare de om. Din
motive lesne de substitutul
neolitic al generatoarede
de a devenit o
n special al
ou este cu pentru a fi
sacrificat, reguli prin
spargere la pascale.
Brlea Ov., Folclorul romnesc, voI. 1,
EdituraMinerva, 1981; Ghinoiu
1., Lumea deaici, lumea dedincolo, Editura
Culturale Romne,
1999.
Ciocrlani
Figurine cu chipde sau de ompe
coama caselor, anexelor
din lemn, prin
cu cutitoaia a de pe
ultimul rnd. de C. care
sunt numite,
local, sufletului (Oltenia,
Muntenia, Moldova mai rar,
Transilvania).
Stoica Georgeta, Petrescu Paul,
Maria, Dictionarde Editura

1985.
Cioclovina
n (sat Cioclovina,
corn. jud. Hunedoara),
*Geomorf situat n imediataapropierea
dacice de la Sarmizegetusa
Regia, Piatra Blidaru. C. U. este
78
craniului uman atribuit,
prin analogie cu Homo sapiens de la
Predmost II (Boemia), omului de Cro-
Magnon.
v, Arheologia
minelor din Romnia, Editura clMeC,
2000; GoranCristian, Catalogul
sistematic al din Romnia,
1981.

Sacrificiu al primordiale
prinvopsire ncondeiere,
simbol al jertfei Domnului Iisus. C. O.
este cu
de slujba de
nviere a Mntuitorului, din noaptea
la *Ispas, Sa la
ceruri. Sacrificiul se de doi
ai cultului reguli precise:
persoana mai n de obicei
batul, violentcapul oului sau de
capul oului n de partener n
timpce unul -Hristos a nviat!
iar anviat!;
oul a a plesnit este primitn
dar de cel care l-a spart sau este mncat
de persoanele care l-au sacrificat.
Ritualul jertfirii lovite cap n cap
poate continua, procedeu,
princiocnirea lor n coaste sau n
n spate sau n fund. Local, n
Transilvania, familiei jertfeade unul
singur oul slujit la n noaptea
nvierii, l l egal la
membrii familiei pentru a fi mncat
sacramental. Un mare de motive
ornamentale de pe ncondeiate
redau sau ale coada
rndunicii, creasta
creasta *Cucul, cuibul, *Gaia,
vulturul altele. regulile C.-
ui O. pot varia de la la
respectarearegulilor este privind:
cineare prima ce ale
sunt lovite; ciocnitul face peluate, pe
schimbate, pe pe etc.
Cojile erau aruncate pe
pentru fertilizarea holdelor, viilor
livezilor sau n apele pentru
a dadeveste*Blajinilor a sosit
se puneau n hrana animalelor
rilor, se pentru des-
cntece. La Miezul cnd se
alegeau rod pentru vopsit
ncondeiat, se punea o pe cuibul
cu roditoare. trei
ct clocitul de n
ziua de pe puii,
simbol al care moare
perpetuu. Prinpreluarea imaginii arhe-
tipale a oului, au
antropomorfe, geo-
morfe: Domnul Iisus, Fiul Omului,
mormntul se ntoarce la
precumpuiul din oului.
Ghinoiu 1., Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale
Romne, 1997.
Ciocul Berzei
Personificare a unei plante melifere
Erodium cicutarium, fam. Geraniaceae,
cuflori albastre n deciocde
sau de cocor, n descntatul
femeilor care nu aveau copii,
CIOCUL
cu de copii sau
Ceaiul din C. B. are
afrodisiace (Oltenia).
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Dictionar, Editura Helios, Craiova,
1999.
Ciocul
Efigie a zeului cabalin n timpul
Jocului de *Mut sau de
la *Legatul C.
sau pe la *Spartul
(Moartea) C. La nceputul secolului al
XX-lea, C.C.se dintr-un lemn
sau cioplit n de cioc gt
de de de cap gt de cal,
de cap de lup, de bot de cine cap de
om, ntr-o piele de iepure n
care se diferite plante de leac
pe fire de
n zilele n care se efigia
lui este n sau n
numai de Mutsau de de
un alt ntimpul jocului, C.C.este
n sau
*Steagul ca cumar asista la
spectacolul dat n cinstea lui. nu
este fixat ntr-un cum
unelecete de C.C.este
ascuns privirilor profanilor sau, pentru a
spori misterul, li se n anumite
momente, numai capul scos din
Pretutindeni unde apare, C. C. este
considerat ca cevadiavolesc, mai temut
respectatdectcrucea Numai
prin simpla atingere el poate
luamintile oamenilor. C.C. este folosit,
79
CIRCOVII DE IARNA
adesea, n practica de doborre
a n ziua
Ciocului este nmormntat ntr-un loc
tainic, de obicei n locul unde a fost
depus
trecerea unui an de zile, n ziua de
StrodulRusaliilor, C.C.era dezgropat. n
cazul pielea iepurelui putrezea,
aceasta se nlocuiacu alta C.C. a
fost atestat n Oltenia Banat.
Brlea Ov., Eseu despre dansul popular
romnesc, Editura Cartea
1982; Fochi A., Datini eresuri
populare la secolului al XIX-lea:
la chestionarele lui N.
Editura Minerva,
1976; Ghinoiu 1.,Tainele n Dat.,
an V, nr. 1-2, 1995; Nania 1., Rusaliile.
n
romnesc, n "Creativitate n
a tineretului", voI. II,
Centrul al populare
1989; H.B.,
arii, Editura pentru
1969; Vuia Romulus, Originea
jocului n Dacorom., II, Cluj,
1922.
Circovii de
meteorologice
de provocarea unor
fenomene violente ale naturii (vrtejuri,
viscole, tunete fulgere) de mari
pagube n turmele de vite. C.de 1. sunt
celebrati trei zile (16-18 ianuarie), la
miezul iernii pastorale, care ncepe la
*Smedru se ncheie la *Sngiorz,
o perechecu lor, *Circovii
80
de la miezul verii pasto-
rale. cu C. de1. mpart
*Anul Pastoral de 365 de zile n
anotimpuri simetrice: iarna vara
(Banat).
Hasdeu B.P., Etymologicum Magnum
Ramaniae. Dtctionarul limbii istorice
poporane a romnilor, voI. 1-11, Editura
Minerva, 1972-1974; Mangiuca
5., Calendarul iulian, gregorian poporul
romn pe anul 1882, Tipografia Alexi,
1881; MarianSim. Fl.,
la romni. Studiuetnografic. Crnilegile,
Institutul deArteGrafice, 1898.
Circovii de
meteorologice care
fenomenele violente alenaturii pe timpul
verii (vrtejuri, tunete
pagubele aduse de fiarele n
turmele devite. C.deV. miezul
verii pastorale (16-18 iulie), sezon n
*Calendarul popular care ncepe la
*Sngiorz se ncheie la *Smedru. n
ziua de mijloc a C.-Ior, 17 iulie, este
*Marina, de olteni
pentrucopiii C.de V. sunt cu
*Circovii de la miezul
iernii pastorale. cu
mpart*Anul Pastoral n anotimpuri
simetrice: iarna vara (Banat).
Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988; Mangiuca
Simion, Calendarul iulian, gregorian
poporul romn pe anul 1883, Tipografia
Alexi, 1882; Marian Sim. Fl.,
la romni. studiu etnografie.
Crni1egile, Institutul de Arte Grafice,
1898.
Ciuha Miresei
Substitutal animalului-oracol
care
mirelui alaiului spre
casa miresei, loc favorabil ntemeierii
*Casei copilului. C.M. poate fi un stlp
nalt sau un brad mplntat la poarta
miresei, de crengi spre vrf,
unde se o cu
un prosop, o cu n Oltenia
de nord-vest C.M. este un stlp dinlemn
de molid de 10- 16 m, de
uns cu seu, n vrful se
simbolurile nuptiale de brad,
o cu bani o cu
vin. n Platforma Luncani n vrful
se o n care se
un fulg de
Mirele nu poate intra n curtea miresei
nu se el sau un reprezentant
al ia plosca cu din vrful
stlpului sau nu sparge
cu sau cu oala sau
dinvrf. Mireasaera
refuze se cu mirele
care nu trecea proba de ncercare
(Moldova, Oltenia).
Ciubotaru Silvia, Nunta n Moldova,
Editura "Al. 1. Cuza",
2000; Ghinoiu1.,Lumea deaici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Georgeta,
Plante din flora cu n
din Oltenia.
Dictionar, Editura Helios, Craiova, 1999;
CI UMA
1., Poezia de
Editura Minerva, 1995.
Ciuma
Personificare o unei
boli, sau cu *Moartea, care
a secerat, dinAntichitate n secolul
al XIX-lea milioane de oameni. C.este o
femeie care sare n spatele
oamenilor, bate la pe
n Se i este numai
de cini. Ea
persoanelor care i ung cu unt de
pe picioare. Pentrua fi romnii
au dndu-i nume
Alba, Frumoasa, Maica Maica
(Mehedinti), Buboasa (Dolj),
Teleleica (Prahova), Maica
Bolilor - Basarabia), Maica
Caleaetc. ntruct invaziile
erau urmate, de cele mai
multe ori, de epidemii de C., maladia a
fost n Evul Mediu ca
a lUrcilor Are
cap de om, coarne de bou de
n vrful este un ghimpe cu
care oamenii (Bucovina). Este o
femeie care
de nimeni, dar
de cu capul descoperit cu *Secera
n sau cu coasa la spinare
Uneori venirea, precum
prietenaei *Moartea, prindiferite semne:
eclipse de soare, stelelor cu
(cometelor) altele. Se de
ea prindiferite procedee: sub cerul
liber la care C. era de onoare,
jertfe de animale domestice,
nhumarea n a unui
81
CIURICA
mort de C. Obiceiul cel mai cunoscut a
fost unei
ia C.-ei sau de ntr-o
noapte: femei alese
anumite criterii (cu numele Maria,
etc.) torceau tortul, firele,
coseau C.-ei pentru a
fi naintedeivirea zorilor, ntr-un
copac de pe hotar sau pentru a
o din paie pentru
a fi ncaleaC.-ei. nunelesate, prin
guraacestei treceau membrii
(intraupe la guler pe la
poale, simboliznd moartea
prin
tragerea unei brazde cu plugul tras de
boi negrii, boi gemeni sau mnati de doi
oameni gemeni de-a lungul hotarului sau
C.-ei prin mplntarea pe
hotar a unui de stejar cioplit cu
chip de om care purta un
arc cu ntr-o o sabie n
este de documentele
istorice de unor
careauvizitat n Evul Mediu
Romne. Ce-i deC.erau
iar cei de moarte, cioclii,
nmormntau victimele. Sfntul
invocat lupte mpotriva C.-ei era
*Haralambie, celebrat n ziua de 12
februarie. n iconografia acest
sfnt este C. n
n picioare.
Candrea 1. A., Folclorul medical romn
comparat, Editura Polirom, 1999;
Gorovei Artur, Descntecele romnilor.
Studiu defolclor, Imprimeria
1931; Pamfile lildor, Boli
leacuri la oameni, vite
82
Mithos, EdituraSaeculumLo.,
1999.
Ciurica
1. Reprezentare care dreptul
femeilor n
ziua ei de celebrare, 15iulie. n
zi se evitau loviturile deoricefel, certurile
din familie pentru a nu
aveaparte de elen cursul anului.Amin-
tirea ei este de unele expresii
populare vine Ciurica!
sau Stai cuminte! Ciuticai adre-
sate, ca cu copiilor
(Muntenia, Oltenia);
2. care prinostroa-
vele sperie prin
zgomotul ciudat ce-l face copiii
oameniislabi de
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; 1., Brlea
Ov., Tipologia folclorului din
la chestionarul lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970.
Ciurul Izbuc
n Craiului (sat
Casade corn. jud.Alba),
*Geomorf locuit de omul
preistoric(neolitic, epoca bronzului). n
Sala la 500 m de la intrare, au
fost peste 280de umani
n solulargilos fosilizat.
care unei familii
dintr-un o femeie un copil,
amprentele ale
labelor ursului de Pe o
de urs este o

v., Arheologia
minelor din Romnia, Editura c1MeC,
2000.
aLemnului
complex al
generatde a omului
ntr-un biotop forestier primar care a
evoluat, prin a
n civilizatii secundare:
n formare, cea
turisti specific *Geomorfismului
neolitic. Extensiunea solurilor specifice
peisajului forestier (podzol de
brun de etc.)
de documentele etnografice istorice
pe vremealui Homer, teritoriullocuit
de romni era ocupat cu ntinse
Mici teritoriidinspatiul carpato-
de precum
sunt acoperite cu soIuri care nu s-au
la umbra Efortul multi-
milenar de transformare a n
mijloace de a generat,
succese insuccese ndelung repetate,
o civilizatie n care
omul carpatic s-a exprimat material
spiritual n lemn precum omul medite-
ranean n Geto-dacii nu aveau
statui cioplite n ei sculptau
lemnul, modelau lutul *Aluatul. La
nceputulsecoluluial XX-lea mai puteau
fi ntlnitecase anexe din
lemn, cuie sau alte componente
A LEMNULUI
metalice. n muzeele etnografice n
satele de munte pot fi admirate biserici,
case din brne cu ncuietori secrete din
lemn. care asigura variate
mijloace de trai procurate prin cules
(fructe, ciuperci, plante comestibile,
miere de la albinele pescuit,
vnat cultivareapoienilor cu
gru, mei alte culturi, a generat un
sistem de dominat de
vegetale. Ea oferea din lemn
pentru constructie, pentru
iluminat n vremuri de
Un rol strategic deosebit l-a
avut, n Evul Mediu, cultura meiului,
cu ciclu de vegetatie
foarte scurt, putin la con-
ditiile pedoclimatice oferite de
Din de mei
la sau la se
din care se prepara
termen care avea mai
trziu, fiertura din de
porumb, de import care nu face
parte din ceea ce poporul
generic, bucate: gru, orz, alac
mei. ntruct meiul nu parte din
otomanilor, el a fost, n Evul
Mediu, o
Cndveneaucu treburi la nord
de turcii gropile de
bucate unde localnicii depozitau grul,
care parte din sistemul lor de
nu meiul. Confirmnd vechi-
mea meiului n sistemul de
locuitorii din unele sate
(Ghioroiu, jud.Vlcea), folosesc
boabele de mei, nu cele de gru
cu att mai mult cele de porumb, n
83

diferite obiceiuri de nmormntare:
boabele de mei sunt puse n sicriu sau
pe drum, n urma mortului.Cu
fierului plugului),
uneltele de uz
mijloacele de transport etc. erau
construite din lemn. Instrumentul
preistoric de comunicare cu divinitatea
*Toaca de lemn, a fost preluat
de *Biserica de rit oriental. n invazia
pieselor de metal plastic, romnul

deosebite din lemn:
pentru celvenit aici *Sicriul
pentru cel plecat dincolo. Codrul a
o a folclorului
mitologiei Sintagma
verde este din cntecele po-
pulare iar miticefitomorfe
(*Muma *Fata *Omul
etc.),
personificate ale (*Ursul,
*LUpul, *Cucul), arborii sacrii (*Bradul,
*Stejarul etc.), plantele folosite n
n farmacopeea n
descntece (*Urzica,
etc.) scheletul *Panteonului
romnesc. n numeroase contexterituale
ceremoniale vegetalul arbore,
arbust) devine substitut divin n
obiceiurile din ciclul calendaristic
(*Bradulla Focu lui Smedru, *Pom de
mai laArmindeni, *Stejarul sau *Cerulla
sau, pentru om, frate,
n obiceiurilede
nmormntare (*Brad de *Brad
de nmormntare, *Pom la nmor-
mntare, *Pomul sterp etc.).Vechimea
arealul C.-eiL.sunt atestate n
84
de cmpie, deal de toponimia de
de limba expresiile populare
legate de Nu
renumita specie doina
numele n unele zone etnografice
(Muscel) de codru. Prin
a desecarea
s-au terenuri pentru
animalelor.
n totalitate, C.L. a loc
altor peisaje etnografice mai recente.
Trebici VI., Ghinoiu1., Demograjie etno-
grafie, Editura
1986.

Complex cultural dezvoltat de
de animale pe naturale
sau pe artificiale prin
desecarea apelor,
specific *An.tropomorfismului indo-euro-
pean Vechimea peisajului
pastoral este de un bogat fond
lingvistic autohton, traco-dac, provenit
din domeniul animalelor (baei,

etc.), de originalitatea
folclorului pastoral muzical, coregrafie
literar, de *Calendarul pastoral
cu obiceiuri dedicate att
animalelor domestice (Nunta Oilor,
Cailor, *Marcul Boilor, *Sngiorzul
Vacilor), ct fiarelor (Ziua
Ursului, Ziua Lupului, *Snpetrul
Lupilor). Pentru folosirea a
aflate la mare
de vatra satului au
amenajat specifice pentru
oameni animale stne, trle,
surle, bordeie, oboare), drumuri
ale oilor dublate de drumuri ale
fntni. Abundenta materiilor prime a
favorizat dezvoltarea industriei casnice
tehnice de prelucrare a
lnii produselor din (pive, vltori,
drste, darace), a pieilor
Baza
sistemului de l
produsele animaliere: laptele produsele
din lapte, carnea. Un loc aparte n C. P.
l-a ocupat transhumant
dezvoltat pe din zona a
pentru turmelor, pe
din vastele teritorii
litoraluri marine, stepe,
bugeacuri, silvostepe)
extracarpatice, pentru iernat. Practicatn
cea mai mare parte a mileniului doi,
transhumant, inclusivC. P., a
ajuns la apogeu la mijlocul secolului al
XIX-lea, care s-a stins n prima
a secolului al XX-lea. El a pus
n imense turme de oi pe
de sute de km ntr-un areal
geograficcare corespunde, n linii mari,
cu *Vechii Europene
cu teritoriilelocuitede traci, popor indo-
european a este
a romnilor. n
de romni,
zonele unde aveau satele
stabile, brsanii
(jieni, poienari,
la carese cei
din subcarpatice din sudul
n n
Moravia Silezia, n Alpii Dinarici,
CLOPOT
Balcani, Rodopi, Pind, Caucaz iernau
n cmpiile litoralului
Egee, n
stepele ponto-caspice, dincolode Prut
Nistru, n Crimeea nordul
Caucazului. Ei au deschis drumuri de
ulteriordevenite importante
rute de au ntemeiat sate,
trguri au contribuit la
spiritualea romnilor
a Europei de sud-est.
Gimbutas Maria, Civilizatie
Vestigii preistorice n sud-estuleuropean,
traducere Sorin Paliga, note de
Radu Florescu, Editura Meridiane,
1989; Mehedinti Simion,
Concluzii premize la Terra, Imprimeria
1946; Trebici Vl.,
Ghinoiu 1., Demografic etnografie,
Editura
1986.
Clopot
Personificare a instrumentului metalic a
glasul
mngie la

duhurile malefice ale naturii. Spre
deosebire de *Toaca de lemn, simbol al
neoliticea lemnului, C.-ul este
simbol al solare indo-
europene care
substituiedivinitatea la (*Capra,
*Brezaia, *1llrca etc.) cu
glasul la bru, la picior
sau de coarne. Pentru a se feri de *Iele,
ei la picior,
iar pentru a alunga care
85
CU PUI
manalaptelui, vitele C.-e
sau la gt. Precum Toaca, C.-ul a
fost preluat de biserica El
ajunul importante,
slujbele religioase principalele mo-
mente liturgice, moartea oamenilor,
ploaia pe timp de
furtunile norii de
etc. Glasul lui, diferit pentru
mesajul care-ltransmite, este ascultat
dentreagasuflarea satului.
cu Pui
Personificare a unui grup de stele din
Taurului, reper important
pentru aprecierea timpului n
senine, sinonim cu Clota
Prahova, Muscel, Dorohoi,

otescu 1., credintele romn
despre cer 1907 alte date pe
Pamfile I, Cerul podoabele lui
creintele poporului romn,
Academia Socec, 1915.

Arbore din substitut al
trupului al zeului *
care printr-un rit funerar de
incinerare la lui de
sinonim cu *Boadnicu, *Butuc de
cu C. n copiii
care n cte o (puii
C.-tii) femeia cu o tipsie cu
mncare de post diferite fructe
(stafide, portocale, pere) ies n curte,
merglastrejeru (par n mijlocul ariei de
care se legau caii la treieratul grului),
86
punpe tipsie o n *Aluatul se
o de argint
C.-tii: Dumnezeule, Dumnezeule, vin
cu cunoroc, cu
cu tot ceai dat! aceeacapul familiei
ncepe strige precum puii, iar
copiii precum puii de
Revin n ard C.pevatra
focului, urmnd ca zi de zi, la
fie ars n
ntregime. de la ritul
funerar deincinerare aC.-tii se
se la pomilor fructiferi.
Membrii familiei stau la
fiecare cte un de usturoi ca fie
de-a lungul anului taie turta
n mai multe una pentruC" una
pentru vite cte una pentru fiecare
din Cine moneda
de argint va fi norocos n noul an.
membrii familie trebuiau bea sau
gustevinla masadinAjunul
cnd membrii familiei se
ntorceau dela pesteun
fier pentru a fi peste an, intrau
n cu cte un lemn surcea,
nuia) n l puneau pe foc se
rugau: Domnul dea noroc! Se gustau
de se culcaucu
ridice apoi masa. Cnd se trezeau
mncaudin mergeau n vizite
pela rude cuurarea:
/ Dumnezeu dea noroc!
Obiceiul a fost atestat la megleno-
romni.
Papahagi N. Pericle, Megleno-romnii.
Studiu etnograjico-jilologic alte date
pe
Coada vacii
(Verbascum thapsus L.) din fam.
Scrophulariaceae, n descntece
pentru lecuirea bolilor n farmece
pentru aflarea ursitei, cu
Mama care dorea afle
scrisa fiicei i punea sub n
noaptea cnd aceasta mplinea un
anumit de ani ramuri nfloritede
C. V. le descntau: Cum sezbate coada
vacii n sus n jos / La dreapta la
stnga / se scrisa
copilul meu! (Oltenia).
Georgeta, Plante dinftota
cu n din
Oltenia. Editura Helios, Craiova,
1999.
Ciobanului
Personificare a Lira, care
apune n timpcu o
constelatie Ciobanul cu Oile
(Prahova, Neamt). C. C. ca de
altfel numele altor stele constelatii
de pe harta cerului, importanta de
a economiei pastorale
bogatele empirice de
astronomie ale ciobanilor.

care aude glasul Gai
dincer, masculin dela *Gaia (Gaea),
care el, pe principalele
ore ale Pentru a determina
principalele momente ale zilei
oamenii observau Soarele Luna, stelele
planetele. Dar, nu puteau
fi observati ntotdeauna din cauza

timpului noros, iar aprecierea lor
pe bolta este, alte instru-
mente de Omul,
nainte de bate capul pentru a crea
de timpul, a n
organismeviicare informeze
despre scurgerea vremii. n Antichitate,
dar n Evul Mediu, armatele de uscat
. purtau cu ele cte un C. pentru a vesti
schimbarea santinelelor pe timpul
O functie ndeplinea
C.-ul urcat cu cteva la stnele
carpaticede romni. Avnd
darul de a cnta n preajma miezului
momentde de confrun-
tarea spiritelor bunecucelerele, poporul
a pus acolo paznic cntatul
lui, spiritele necurate pierdeauputerea
se ascundeau pentru a intra din nou
n n noaptea Eleste
nelipsit din practicile magice, descn-
tecele obiceiurile din ciclul
moarte). n basme,
C.-ul este un personaj fantastic: aduce
imense este sfetnicul
lui pe Ileana
Cosnzeana va sosi Zmeul etc. El
joace rol ritual important la
nmormntare (C. dat de peste
sicriusau peste mormnt) uneori, n
ceremonialul (aducereaC.-ul fript
la masa mare apropierea
zorilor, moment cnd trebuiau
se ridice plece), fie un baro-
metru meteorologic la ndemna
nului pentru aflarea timpului ploios sau
secetos, a vremii geroase sau moinoase.
ceasornicul a n cele mai
87
COLAC
izolate momentele principale ale
miezulnopfii la primul cntat, trei
orenainte de la al doilea cntat
de cnd maides, sunt
omului de la de
orologiu, C.-u1.
Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988.
Colac
Alter ego al omului n obiceiurile din
ciclul al n obiceiurile
din ciclul calendaristic. Prindenumirea,
forma, ornamentele, tehnica
timpul de preparare, C.-ul substituie
omulsau divinitatea i-a fost menit
(dedicat). Eleste perecheasufletului
de care acesta nu se poate integra n
(*C.-ii la copilului, n
primul rndC.-ul n
(*C.-de nspecialC.-ul miresei)
n (*C.-ii modelat! la
nmormntare; la 40 de zile la
ani nmormntare; la *Smbetele
la n comunitatea de
(*C.-ii de sex (C.-ii la
prindereasuratelor n ceata
fetelor feciorilor n vederea
(C.-ullaintrarea fetei n sau n joc).
C.-ii care substituie omul sunt de
obiceiurile din ciclul familial, C.-ii dedi-
sunt de *Calendarul
popular obiceiurile. calendaristice,
la moartea
sezoniere (*C.-ii
de C.-ii de Arhangheli, *C.-ul
sau Turta de Andrei) ori de cte ori
acestea sunt invocate alunge bolile,
88
ploile,
feteleetc.
Colac deAndrei
Personificare a C.-ului modelatdin*Aluat
dospit invocat de fete n noaptea de
*Sntandrei pentru aflareaursitei. Fetele
se adunaumaimultelao
unde preparau fiecare cte un colac,
l coceau ce se
n mijlocul lui un de usturoi. La
plecare, fiecare lua
colacul pe care l o
la loc
usturoi ului era interpretat ca
favorabil al fata va avea
noroc n acel an la (Moldova,
Bucovina).
Pamfile 1, de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914.
Colac de
Aliment sacru, preparat de femeile curate
la din *Aluat dospit, mncat la
mesele rituale,
torilor ca spiritelor
C.-ul de C. poate avea de cerc,
sau de stea, nchipuind Soarele,
Luna stelelede pe Cer, de de
cifra opt (8), care trupul
antropomorfal indo-europene
de cerc umplut, la
mijloc. Forma, denumirea, ornamentele,
momentul oferirii, perioada
contextului rito-magic al folosirii
lumea simbolurilor *Vechii Europe.
Prepararea, urarea primirea C.-Iui,
ruperea utilizarea acestuia sunt mo-
mente ceremoniale de
cupractici
n Moldova Basarabia C.-ii
de C., se
la *Mucenici, *Anul Nou agrar n
calendarul pe stil vechi, cndse puneau
n coarnele boilor sau ale plugului, se
rupeau se animalelor
se sub brazdaplugului.
Prepararea C.-ilor este unul
dintre cele mai stabile mai cunoscute
obiceiuri
Caraman P., Colindatulla romni, slavi
altepopoare, Editura Minerva,
1983; Ghinoiu 1., Obiceiuri populare de
peste an. Dictionar, Editura Fundatiei
Culturale Romne, 1997; Herseni
Tr., Forme de
Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1977; OfeIia, Semnificaiii
ale unor forme motive ornamentale
perpetuatencontemporaneitate, nAICED,
nr. 1, 1981.
Colacul Feciorilor
Substitut al zeului care moare
la *Anul Nou, preparat
mpodobit din*Aluat nziuasau noaptea
de *Ajun primit ca dar de ceata
la de C.
F. este preparat din mpletirea a
suluri de *Aluat sub de
deal treileasul. laloc
de cinstepe masa din camera C.
F. sosirea
Stoica Georgeta, Petrescu Paul,
Maria, Dictionar de Editura
COLACUL MIRESEI

1985.
Colacul Grului
din *Aluat, substitut
al spiritului grului, care transmiterodul
de la un cicluvegetal la alt cicluvegetal.
n dinvechea
din
primelor spiceseceratese un colac
pe care se aplica o mode
tot din *Aluat, lui Dumnezeu,
*Maicii Precesta *Arhanghelilor.
Colacul, mpodobit cu planta
cu fir ban de argint, se
punea n ciutura fntnii se
scufundan ce se scotea din
crucea din *Aluat copt se la
lavremea cnd
se se cu
pe ogor (sudul Olteniei).
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Dictionar, EdituraHeIios, Craiova,
1999.
Colacul Miresei
substitut divin modelat din *Aluat, rupt
n timpul deasupra capului
miresei de (Muntenia, Oltenia,
Moldova, Dobrogea) sau de mireasa
(Transilvania) mncat sacra-
mentalde la sinonim
cu TUrta, Lipia sau Pinea miresei. El
poate aveachipul geomorfe
sau lipie pine sau colac
mpletit), numit C. M. Pineamiresei,
sau al antropomorfe cu
89

cap, picioare mini, cuochi, nas,
pine sub forma
cifrei opt), miresei. C.M.,
preparat la casa miresei n de
puritate, este mpodobit cu
busuiocverde cu alte flori
viucolorate, legatecu de
ntr-o sau prosop.
mpletitura C.-ui din de *Aluat
cu mitologiilor preis-
torice, aplicarea lor de *Aluat,
numite sau unei
din *Aluat pe C. M., numit
miresei, simboluri asociate
generatoare de ornamentele
rotunde prinpresarea *Aluatului
cu de *Soc (O) celeale multipli-
prinincizia cu
vrful (XL solidar
functia procreatoare a miresei. Pentru a
procrea, mlrii sunt de
ori: de a
care rupe C.M. deasupra
capului miresei la casa socrilor mici,
de preot, reprezentant al prin
pe mirilor a cununilor
la Cununile
C.M. au valoare
consacrarea tinerilor pentru
actul de procreare.
Ciubotaru 5., Nunta n Moldova, Editura
"Al. I. Cuza", 2000;
Ghinoiu 1., Lumea deaici, lumea dedincolo,
Editura Culturale Romne,
1999; Ofelia, spre
sacru. Dinetnologia alimenta{iei
Editura 1996.
90

Dar primit de la
preparatdin suluri de*Aluat
sub de sinonim
cu colindet. C.-uI, cu la
mijloc, este de n
sau pus pe de colindat, gest care
fertilitatea rodul holdelor
n noul an.
Stoica Georgeta, Petrescu Paul,
Maria, Dictionarde Editura

1985.
Colindat
Ceremonial complex, organizat de o
anume care transmite
prin texte cntate sau strigate, numite
colinde, uneori, prin
dansuri, gesturi rituale formule magice
vestea
adorate, de rod bogat,
mplinirea dorintelor n noul an, n
special fetelor. Colindele vechi
caredescriu moartea
a cuchip de *Cerb, *Taur, *Leu,
porc au elemente comune cu cntecele
funerare de la moarteaoamenilor. Ceata
de feciori anturajul n cadrul
divinitatea, adesea de
o *Cerb, *Brezaie
etc.), se se moarepentru
a marca nceputul anuluisau
sezonului. Cetele pot fi organizate pe
criterii de sex sau
de (copii, feciori, fete, oameni
sau compozite. ei
de la 2-3 la cteva
zeci. Unele cete,n specialcelede feciori,
sunt active att la de
*Anul Nou, ct la
obiceiuri de peste an unde au
organizatorice, rituale ceremoniale:
hora satului, ceremonialul
Tnjaua (Plugarul sau *Alegerea Craiului),
strigatul peste sat etc. Cetele de feciori
bine organizate sunt ierarhizate, cu
drepturi ale membrilor
asumate, uneori, prin
*Goana Rusaliilor); acestea au un
ajutor de casier etc. Adesea,
cetelede sau nu de
o care rolul zeului supus
simbolice, un
steag capul
mpodobit al sacrificate (*Siva
la alt substitut divin (*Sorcova
la Anul Nou), o (plugul,
buhaiul, bice, etc.).
Cetele, n special cele care cu ele
o sunt de inter-
la diferite instrumente. Textele
colindelor pot fi cntate de membrii cetei
(colindul feciorilor), aclamate (Plugu-
strigate (Focul lui
Smedru) sau se reduc la cuvinte care,
vechimii, pierdut sensul.
Colindatul se ncheie cu primirea darului,
uneori cu un joc la care
membrii gazdei, n special fatade
V, Istoria unui obicei.
Editura Junimea, 1987;
BrseanuA., Cincizeci de colinde,
1890; Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. I-
II, Editura Minerva, 1981;
Monica, Colinda

Editura Minerva, 1981; Buhociu
Octavian, Folclorul de ziorile
poezia Editura Minerva,
1979; CaramanP., Colindatulla
romni, slavi alte popoare, Editura
Minerva, 1983; Fochi A., Datini
eresuri populare la secolului al
XIX-lea: la chestionarele lui
N. Editura Minerva,
1976; Ghinoiu 1., Obiceiuri populare de
peste an. Dictionar, Editura
Culturale Romne, 1997;
Herseni Tr., Forme de
Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1977; 1., Brlea Ov.,
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970; Pop D.,

n S.c., voI. rv 1982.
Colindele
Substitute ale fitomorfe
dintr-un de *Alun, Pom
fructifer sau dinalt arbore, mpodobitcu
motive ornamentalesau cu flori, purtate
de feciori n timpul colindatului de
...

Sacrificiu al spirituluigrului, zdrobit n
fiert n ndulcit cu miere
ornat cumiez pisatde bomboane.
c.este de la
marile calendaristice, n special
la cele de comemorare a
la ceremoniile de
nmormntare.
91
COMPLEX RUPESTRU
Complex Rupestru
*geomorf n epoca
(secolele X -XI) ntr-un masiv
de (dealul corn. Murfatlar,
jud. Constanta). C.-ui R. se compunedin
bisericute, cameremortuare, galerii,
cariera de cimitirul o
partial Peperetiicarierei,
bisericilor celorlalte s-au
identificat incizii cucaracterreligios, laic,
artistic, elemente de alfabet grecesc,
chirilic, runic.
v; Arheologia
minelor din Romnia, Editura clMeC,
2000.
Constantin Graur
Patron al de care
numele amalgamat al Sfintilor Mari
Constantin Elena (21 mai) din
Calendarul cu graurul,
agricultorilor viticultorilor.
Pentru a nu fi distruse recoltele de
cerului, n special de grauri, ziua
era Se spune
mperecheate la *Dragobete
puii zboare n ziua de C. G. Pentru
din sudul Romniei zi
marcalimita detimpcndse mai
putea porumbul, meiul.
Codinc. ,Mihalache D.,
torile poporului cu obiceiurile, creduuelc
unele traditii legate de ele, Socec,
1909.

n *Cartea a
mortilor care ia sufletul graiul muri-
92
bundului. n unele Cntecefunerare din
Oltenia, ruga mortului de
Zorilor ... Vasile,
/ / La
lavecin, / Cui a bine, / De-a venit la
tine, / mai / Lucrul lorde
/ Hodihna din noapte, acesta
ntlnireacu Moartea n
de - Nupot /
le / Le-o Domnul,
/ el mi-a dat somnul; / Le-o
Sfntu, / el mi-aluatgndu. / Mie mi-a
venit, / Ieri, de-alalteieri, / O
/ Pe sus nvolbnd, / Din aripi
pleznind, / Pe mine m-a pleznit, / Graiu
mi-a pierit, / Nu pot / le
... (Runcu, jud. Gorj), sau ...
/ A venit din cer / O
/ Din aripi a dat, /
Graiul mi l-aluat, / Picioarele mi-a-ntins.
/ Mini pe piept mi-a pus, / mi-a
prlit / Ochii mi-alipit/ m-a
/ De de / delumea ...
(Arcani, jud. Gorj).
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura 1988.
Cornul Caprei
Personificare a conste-
Capricornul. Cnd
n C.C., semne sigure va veni
ploaia, oamenii fac semnul crucii se
fie vijelie
(Muntenia, Oltenia, Moldova).
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997; Otescu 1.,
Credintele romn despre cer
stele, 1907 alte date pe
Cosmadin
Reprezentare n
"Calendarul popularla 1iulie,
din contopirea de
boli bani, Cosma Damian,
doctori de argint.
toarea era un timp ritual
favorabil pentru practicile de
pentru descntecele de
lingoare (febra copiilor
(epilepsia). a fi
numai romnilor, a fost n
Moldova, Bucovina, Transilvarua Banat.
Marian Sim. Fl., la romni.
Studiu etnografic. Crnilegile, Institutul de
Arte Grafice, 1898; Pamfile T.,
de la romni. Studiu
etnografic, Academia
1910.

cu gust la
numit Noaptea Strigoilor sau
Usturoiului din de
gru cu de mei, n
vremurile din cu de porumb.
cugust se
punean ulcele de se
nzilele dedicate lupilor (*Filipi, Ovidenia
CRAcIUN
pentru a feri oamenii vitele de
a strigoilor.

Zeu solar de origine
specific teritoriilor locuite de
autohtoni ai romnilor, geto-dacii,
identificat cu zeul roman Saturn cu
zeul iranian Mithra. Mai mult de un
mileniu au *Anul Nou
n ziua de (25 decembrie), n
imediata apropiere a de
Determinativul de vrsta
zeuluiadorat care trebuie
cutimpul calendaristic
la Anul Nou. Divinitatea se
cu timpul la 25 decembrie,
365 de zile,'
moare pentru a la nceputul
anului n *Calendarul Popular
vrsta a este
prin zilelor de la
Anului, numit la 1ianuarie *An
Nou. Peste a C.-
lui s-au suprapus Saturnaliile romane,
apoi zeului solar de origine
Mithra,
Domnului Iisus.
n cultura C.-ul este un
personaj cu bivalente: are puteri
miraculoase, specifice zeilor eroilor din
basme, dar defecte specifice
oamenilor. Ca este un
om un cubarba de
vecin n satul n care cu
Ajun, fratele mai mic. Sub
C.-ul apare ca
s-a naintea tuturor
este mai marepesteciobanii din
93
CRSNIC
satuln care s-a Hristos altele.
Legendele Maicii Domnului ne
introduc n peisajul etnografic al unui sat
pastoral unde C. avea case mari,
grajduri, trle pentru vite. Pe
n acest sat
o femeie care, simtind
i-a venitvremea bate la poarta
casei lui Ajun i cere
Motivnd este om o trimitela
fratele bogat, C. Acesta,
femeia este Maica Domnului, nu
o sau o trimite n
grajdul vitelor. n alte legende C.
n acea zi vizita unui mare

de C. cu
minilordin coate. Cnd C.
n grajdul s-a Domnul Iisus,
se cere iertare lui Dumnezeu
devenind primul sfntul celmai
sotu!femeii care a pe
Maria. Lipsa bunei
nefiresc la omologarea lui C. cu
divinitatea ascunde un mare
istoric: la aparitia C. era
un zeu att de venerat nct nu a putut
fi exclus cu din Calendarul
Popular din oamenilorcare
adoptase credinta n Hristos. Prin tot
ceea ce face, C.se opune s-au
pruncului Iisusntructvenirea
Lui presupune mai nti plecarea
(moartea) Traditiile contem-
porane despre sfntul C., despre
darnic bun, cu daruri multe
etc. sunt influente n
cultura de laVest la Est de la
la sat.
94
Eliade M., Aspecte ale mitului, Editura
Univers, 1978; FochiA., Datini
eresuri populare la secolului al
XIX-lea: la chestionarele lui
N. Editura Minerva,
1976; Ghinoiu 1.,Vrste1e timpului, Editura
Meridiane, 1988; Herseni Tr.,
Forme de
Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1977; Mangiuca 5., Calendarul iulian,
gregorian poporul romn pe anul 1882,
Tipografia Alexi, 1881; Marian
Sim. FI., Legendele Maicii Domnului,
Institutul deArteGrafice, 1904;
1., BrleaOv., Tipologia folclorului
din la chestionarul lui H.P
Hasdeu, EdituraMinerva, 1970;
Gh., Din mitologia tracilor, Editura
Cartea 1982;
Pamfile 1., de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914;
Codin C., Mihalache D.,
poporului cu obiceiurile,
credintele unele tradirii legatede ele,
Socec, 1909.
Crsnic
1. cu de purcel,
la Il luni de femeia
cu un *Drac. Imediat C.-ul
ncepe alerge, pe
cei din Pentrua de el,
trebuie chemerudele
omoare cu betele sau
cuptoruluipentru a intra n foc
incinerat (Moldova) ;
2. Nume purtat de
Olinescu Marcel, Mitologie
Editura Casa 1944;
Pamfile Tudor, Mitologie
EdituraALL, 1999.
Credun
a zeului
care moare simbolic la
solstitiul de dintr-un sul
de *A1uat n formacifrei opt (8). C.-ul este
la loc de cinste la nceputul
ritual al aratului, de obicei n ziua de
;, cnd era pus n coarnele sau
in brsa plugului, era rupt mncat
sacramental de gospodar, sau se punea
in hrana boilor (Moldova,
Bucovina, Transilvania).
Stoica Georgeta, Petrescu Paul,
Maria, de Editura

1985.
Cosmic
Teologie n sud-estul Europei
prin canale exclusiv folclorice
care arhetipuri ale culturilor
neolitice (8000 - 2500 . Hr.), indo-
europene (2500 . Hr. - anul O)
(anul O- ). Modelul adorate,
ideal de care oamenii
organizat pe
att *Geomor-
fismului neolitice, ct ale
;,Antropomorfismului Dumnezeu
Fiului Iisus, de origine
este prezent n toate ungherele culturii
populare, C.-ul C. cu
n trei monumente ale

carpatice: *Calendarul popular, *Pante-
onul romnesc *Cartea a
Calendarul populareste
cu vechi zei n haine
cu cu
specificezeilor Prin numeroase
obiceiuri, acte rituale practici magice
romnul i tre-
sau
ploaia, holdele animalele,
fie fie pace etc.),
semnul crucii o
(Doamne Doamne
altele). Divinitatea este
aproape de oameni, vinen contact cu ei,
se n tot n toate. Romnul
totul: (animale,
reptile, insecte}, plante, fenomene
ale naturii, boli, sentimente,
Din natura el
alege, caz, frate,
prieteni etc.

Personificare a *Vntului care iarna
din nord-est peste pericarpa-
tice. Vara este un neputincios
cu sprncene de care
cu picioarele n pe un scaun de
iarna este puternic,
asociat cu goana calului care tot
ce-i n cale. aducemari
oamenilor, C.este, n legendele, baladele
populare mai
pozitivdect negativ: rod bogat
bate n ziua de pe
cei care-i i cer iertare etc.
Evseev lvan, Dictionar de magie,
demonologie mitologie
95
CRUCEA
Editura Amarcord, 1997;
German Tr., Meteorologie
obiceiuri, Tipografia
Seminarului Teologic Greco-Catolic, Blaj,
1928.
Crucea
Personificare a constelatiei La
vederea C.-ii pe cer n timpul
se rugau semnul crucii
Olt, Neamt).
1.1., - unsatdinTara oltulu:
spirituale. Reprezentarea
cerului, Institutul de Sociale,
1944; Ion Otescu,
romn despre cer stele, 1907
alte date pe
Crucea
Personificare a Delflnul, reper
important de orientaren noptilecu cer
senin. La vederea ei oamenii
semnul crucii spuneauDoamne
Tulcea,
1.1., - unsat din Tara Oltului.
spirituale. Reprezentarea
cerului, Institutul de Sociale,
1944; Otescu 1.,
romn despre cer stele, 1907
alte date pe
Cuc
1. Personificare a migratoare cu
nume, prevestitoare a
timpului frumos. Cntecul C.-ului,
orologiu pentru timpului n
*Calendarul popular de
96
de dor jale, ncepe fie
auzit la sau ZiuaC.-Iui
brusc, trei luni, la
*Snziene sau Amutitul C.-ului cnd,
conform s-ar neca cu un bob
de orz. Cntecul scurt al
C.-Iui, care ncepe la
spectaculoase fenomene astronomice,
de de
a fost folosit de cei vechi pentru
calculul calendarului. C.-ul nu
nici prin coloritul penelor cu
un uliun niciprincntecul
monoton. El face cuib
puii ntruct depune n
cuiburi iar puii mai
mai puternici, vitregi
din cuib pentru a beneficia de hrana
acestora. Dar, pentru acesta i comu-
omului, prin cntecul
importante hotare n scurgereatimpului
anual, este celebrat n *Calendarul po-
pular la ziuacndncepe
cnte, la Snziene, ziua cnd
nunelelegende C.-ul ar fifost
un ommetamorfozat, dindiferite pricini,
n Fiind de
din lumea de aici n lumea de dincolo
caute strige
ntre (echinoctiul de
Snziene de
de
dor, nevasta n
fiecare an din
n l nencetatpenume:
Cucu! Cucu!... n alte povestiri, C. ar fi
avut un frate C. moare
ajunge n Rai n timp ce fratele
RedAbaris@2014
aici, l pe numentre
Snziene. npostura de
C. caii sau boii lui *Snpetru
chiar n vremea aratului.
Sfntul l se
transforme dinomn pentru a
afla lumeaunde se ascunde
strige singur numele n
Cucu! Cucu!;
2. n carel
auzicntnd (n spatele,stnga sau
dreapta omului), pe ce se cnd
(pe o pe o
de gunoi etc.), aproape sau departe de
de cte ori etc. sunt semne,
bune sau rele, care norocul,
boala, moartea
oamenilor (Cucu-n spate mi-acntat /
moartea m-a Indiferent de
ipostaza n care apare, C.-ul este ceamai
a romnilor. El
truditorii ogoarelorla arat la
intretinerea culturilor: Cucu de ti-ar
cnta, / Nici noi ti-am mai ara; / Cucu de
nus-arporni, / Nici noi n-ani n
unele zone etnografice ncetatul
cntecului vremea coasei
fnului Cnd
nainte de Snziene se
varava fi
Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988; Marian Sim.
FI., omitologia, val. 1, Tipografia R.
Eckhart, Siret, 1883; Marian Sim. Fl.,
la romni. Studiu etnografic.
Crnilcgile, Institutul de Arte Grafice,
1898.
CUC I
Cuci
ale care
nprimazi
Secului de Ceremonialul C.-Ior este
o de cu purifi-
catoare numai n sudul
Muntenia Dobrogea.
tineri gluga dintr-o
de sari n forma
unei traistede cal, pe
deasupra cu hrtie sau n
dreptul nasului se punea un gt de
dinlocn locpentrua intraaerul,
iar n dreptul gurii al ochilor se
cte o n
fuste, cuglugape cap, cuun n
cu un clopot maren spate, alergaun
prima Secului,
uneori n ziua de Sec,
copii, fete, femei, oameni pe care i
atingeau adesea i trnteau. Spre
mijlocul zilei, luau n cte o nuia
de care legau o urmau alte
alte lovituri la spatele
Seara,ceataC.-Ior colindadin
n unde juca cte o n
curte. Aceasta era obiceiului
pe la secolului al XIX-lea;
preamari datinaeste
n jud. Ilfov, Inde-
jud. alte din
Muntenia. C.-ul alunga prin zgomotul
clopotului spiritelerele, fertiliza fetele
nevestele tinereprinatingerea cuopinca,
gonea bolile prin arderea fulgilor din

97
CUI B
Ghinoiu 1.,Vrste1e timpului, EdituraMeri-
diane, 1988; Marian Sim. n,
la romni. Studiu etnografic.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898; H.B., Monografia
aTeleormanului, CasaCreatieia
Teleormanului, 1971.
Cuib
al asociat cu
*Casa, Patul uman, simbol al
statorniciei,
desenat pe ncondeiate cera-
sculptat n lemn, cusut pe
sau n Stricarea C.-ului
n general, al *Berzei sau
cocostrcului, n special, este o
delege de acestea cu incen-
diereacasei.
Evseevlvan, Dictionat de magie, demo-
nologie mitologie Editura
Amarcord, 1997.
Cuina Turcului
*geomorf deapele
n Muntele Ciucaru Mare (corn. Dubova,
jud. Mehedinti) locuit deomnvremurile
preistorice (epipaleolitic, neolitic,
perioada de de la neolitic la
epoca bronzului, Hal1statt) istorice
(epoca epoca
epoca
V, Arheologia
minelor din Romnia, Editura clMeC,
2000.
98
Cununa Grului
Spirit al grului retras dinplantacarese
n colacul mpletit din ultimele
spicesecerate. plantei gru
om sunt retezate de *Moarte cu
unelte: *Secera *Coasa.
Oamenii ncercau se asigure, la
moartea (seceratul) rodul nu
se va pierde prin tehnici magice:
pe a unui de
spice nesecerate. numite *Barba
Barba lui Dumnezeu, Barba
Popii, *Iepurele extracar-
patice); ultimelor spice
lor sub de
snop sau din spice de gru
C.G. *Buzdugan,
turileintracarpatice). C.G., din
spice cu flori ntr-un
ceremonial cu nume, estesimbol
al rodului bogat ca
un obiectsacru. Lavremea
boabele scuturate erau amestecate cu
cele care urmau a fi te, C. era
subbrazdaplugului, se punea,
la peste colacul dat feciorilor
mpodobea steagul de
sau era pe fruntea tinerilor la
(Transilvania, Banat).
Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1981; Maria,
Riturifunerare pentru n "Banatica",
nr. 12, 1993; Bot N., Cntecele Cununii,
1989; Ghinoiu 1., Obiceiuri
populare de peste an. Dictionat; Editura
Fundatiei Culturale Romne,
1997; 1. 1., Dealul Mohului.
Ceremonia n Tara Oltului, Editura
Minerva, 1986.
deSnziene
Efigie de o
din floarea de
\ spice de gru n dimineata
zilei de *Snziene sau de
(24 iunie). C.sauCoroana des.are puteri
miraculoase: pe capdeo
inceremonialul numit *Dansul
o pe zeita
la n stlpii pe crucile
din hotar din cimitir are
de a oamenilor,
animalelor holdelor de stihiilenaturii
vijelie,
pe casei sau al
prinanumesemne va
sau se va fixa pe cel
i-a fost sau cel care a
confectionat-o sau a azvrlit-o va
sau va muri, fata se va n
cursulanului cumi va fi ursitul
DE SNZIENE
sau frumos sau urt), va fi
sau bolnav, va avea noroc
sau n C. de s. care
n timpul dansului
are cu
colacul din de gru pus de pe
miresei n timpul
(nainte de pornirea alaiului nuntii la
cucununile puse
de preot pe capul mirilor n timpul
cununiei transferul de
la un substitut al sacrului (colacul,
cununa) la omulprofan. mpletirea C.de
s. obiceiurilelegate de acestea sunt
atestate la romnii de pretutindeni.
Valer Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Ivan Evseev,
Dictionar de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Georgeta Plante din
flora cu n
dinOltenia. Dictionar, Editura
Helios, Craiova, 1999.
99
Dalac
Personificare a anthrasusului (postula
maJigna) , cu abcese
care cuprind toate straturile pielii,
cu
rea, spurcat. Prin descntec D.-ul este
amenintat alungat din corp:
/ din vrf / Din
ce / numai / te
/ Cum se sarea / De apei /
cum se / De
focului, / Din aivenit, / n
te duci, / pe Ion curat /
luminat / Ca de Dumnezeu
Gorovei Artur, Descntecele romnilor.
Studiu defolclor, Imprimeria
1931; Pamfile tudor, BoIi
leacuri Iaoameni, vite
Mithos, Editura Saeculum 1.0.,
1999.
Dalbu dePribeag
Nume tabuu al defunctului n textele
funerare din *Cartea a
mortilor folosit de teamaoamenilor
de mort (Gorj), sinonim cu Dalbul de
(Moldova). n mod
100
femeile care *Zorile se
mortului cu numelece l-a purtat acesta
n Ion, Dumitru, Maria, Ana etc. n
variantele n special cele
pronuntarea numelui
al mortului nainte de nhumare este
cuun numecareeste, pect de
frumos, pe att de interesant pentru
viziunea desprelumea romnului: D.de
P. Nume eufemistice primesc *Rusaliile
(*Iele, Cele Frumoase) pe
timpul verii, n special n zilele lor de
celebrare (Strodul Rusaliilor, Todorusalii,
Rusalii), *Ursul de ziua lui, 2 februarie
Martin, *Lupul
nzilele luide re Cinii
lui Snpetru), * cnd iese din
la *Alexii (Curea, Cel care se

Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.
Dans Funerar
Joc n casa sau curtea
defunctului n noptile care preced
nmormntarea, n cimitirul satului, la
unele dinciclul pascal la hora
satului 40 de zile de la nmor-
mntare. n unele sate din Moldova
fetele mari petreceau
dimineata, la casamortului,
dejoc Vechi, jud. iar
in Transilvania se ca la
mare orfecior mare,
cala n
camera asta e mortul, dincolo
Cine vrea se cine
nu, nunta mortului
jud. La moartea
oamenilor maturi jucau
nmijlocul ardea unfoc
mare, mereu nte[it cu debrad. ...
O vie agitatie domnea pretutindeni.
Lumea foifotea n toate vorbea
tare, glumea, rdea. Nici unbocet
nici suspine ... Cu
oarecare btuscbete n curte,
desprinzndu-se din bezna noptii
un grup destul de numeros de
oameni mascati. Purtau repre-
zentnd figuri hidoase sau
capete de animale
multora era din piei
deanimale. Unii aveau centuri defrunze
n jurul O de
clarinet nso[ea
aparitie. Mascatii vorbeau cu glasuri
schimbate, Legau ntrei ei
convorbiri pline de umor, nectutn pe
nimeni din ceide nicichiar pemort.
lumea izbucnea n hohotede rs.
Aveam impresia se acolo
scene menite sperie
spiritele. Gazdele serveau
rachiu... Masca[ii, lacare se a1[i
DANS FUNERAR
femei tinere, ncep un dans n
jurul focului, pe un fel de podium de
scnduri mai dinainte pentru ca
ritmica fie mai ....
Veselia rsu1 umpleau curtea.
luauparte la acele
zgomotoase le nsufleteau prin
ndemnuri. Ei afirmau cu
convingerea duhurile rele care pndesc
prin trebuie astfel speriate,
pentru a nu se apropia de mort.
veselia tuturora curaj mortului: viata
lui pe lumea vafi cumi se
face priveghiul (Nereju, jud. Vrancea).
Obiceiul de a mortul cu
de dans este atestat pretutindeni
n Romnia. Petrecerea mortului se
de obicei, cu melodii de joc de
acesta cntate la fluier, caval,
la fiecare evanghelie popas,
stare), cnd se de i o
care-i lui jud.
Hora Miresei sauCntecul
Ginerelui iar cele patru fete care
cununile dinjlori, cnd ajungn
locul unde se face hora, hora n
jurul (Dobrogea); se
melodii de joc n momentul coborrii
sicriului n mormnt Vechi,
jud. jud.
la scoaterea mortului
din la coborrea lui n
de cununie (zona Codrului, jud.
n Moldova a fost foarte
obiceiul joculuidat de
imediat nmormntare, la poarta
cimitirului.
Ciubotaru 1. H., Marea trecere, EdituraGrai
Suflet - Cultura
101
DATUL DE-A VERII
1999; Traian Mrza, Lioara - un gen
muzicalinedit al obiceiurilorde
dinBihor,n de muzicologie", voI.
V, Cluj, 1969; Traian Mrza, Folclor din
Bihor, Editura 1985;
Victor 'lufescu, Oameni dinCarpati, Editura
Sport - Turism, 1982.
Datul de-aVerii
juvenil ncheiat depuberi (7-14
ani) la moarte, pe criterii de
prietenie, sex afinitate
sinonim cu
care se n afara
martori, era de
un schimb de alimente (pine, colac,
fructe) uneori, de vase de lut alte
cadouri. Asocierile pe sexe, fetele sepa-
rate de ca de altfel
intrarea n cetelede feciori a
fetelor n constituirea cuplurilor
bisexuate aviitoarelor familii (Muscel,

De-a Mama Gaia
Jocal copiilor n careapare Gaia n
de de sinonim cu
De-a Baba Gaia, Gaia De-a Puia
Gaia. ce se alegdoi copii mai voi-
nici, mpart rolurile, unul de
Gaie altul de se
cete, egale ca n timp ce
copiii se cuminile debrul celui
din aceasta se pe
cu un o apro-
piindu-se cu puii n cu
Gaia: - Ce faci acolo? - O Dar n
ce ai faci? - Un foc. - Da cu
focul ceai faci? - Pun ceaunul (In unele
102
variante ceaunul estenlocuit cu tigaia).
Da cuceaunul ceai faci? - un
puide-al Gaia se i
cu care a groapa.
cupuii l l
ct maideparte. nvreme ceGaia
cu senvrte
n jurulgropii Detrei oripe
crie i fac n
necaz ncep apoi Gaia
iapuii invers. Lupta,
cu este defrica
a copiilor vor ajungen
ghearele Cnd Gaia
pui, cei doi copii se iau la
urmndca se
nal doilea joc. (locul a fost atestat
n toate zoneleetnografice
MarianSim. F1., omttotogia, voI. 1, Tipo-
grafia R. Eckhart, Siret, 1883; Zane Iuliu,
Proverbele romnilor, 8 volume, socec.
1895-1903.
De-a Puia Gaia
Joc de copii n care cu
ndrjire puii de *Gaia, a n
de Un
mai voinic, care capul
unui de copii care se de bru
unii de puii de ferocitatea
(Olt)
Decembrie
Personificare a lunii a zecea nCalendarul
romancu nceput de an la 1 martie a
lunii a n Calendarul
iulian gregorian cu nceput de an la
1 ianuarie. Denumirea a lunii,
Neios, se la a
n timpce alte denumiri zonale
(Andrea, Indrea, Undrea) amintesc de
*Sntandrei, patronulromnilor, celebrat
in ultima zi a lunii noiembrie. Luna D.
nceputul iernii cunceput la
mai multedate: 1decembrie (Calendarul
oficial); 6 decembrie, la Nicolae
(Calendarul popular) la de
(Calendarul astronomic). La sate
ntr-un proces de
oarecare relaxare paralel cu inten-
sificarea spirituale. Nume-
roase obiceiuri n
luna D., nceputul anului
calendaristic: Bubatul, Sava, Nicolae,
*Ana Zacetenia, Modest, *Ignatul,
Ajun, *ngropatul

Candrea LA., Iarba Fiarelor. Studiu de
folclor, Editura Cultura
1928; Ghinoiu 1., Calendarul
popular pe anul 1993, n REF, nr. 6, 1993;
Marian Sim. FI., la romni.
Studiuetnografic. Crnilegile, Institutul de
Arte Grafice, 1898; 1.,
Brlea Ov., Tipologia folclorului din
la chestionarul lui B.P.
Hasdeu, EdituraMinerva, 1970.
Descntec
Terapie de vindecare a bolilor
la sumerieni pe de lut
ars. D.-ul s-a bazat pe terapiacuvntului
care se mbina, de la caz la caz, cu fito-,
psiho-, chino- meloterapia. Femeile
erau puternice,
capabile provoace
DESCNTEC
anumite procese psihice. Ele
anatomia plantele de leac
tehnicilede alinarea
de vindecare a bolilor.
intepate din lut, descoperite de
arheologi n de etnografi n
lor pe teren, sunt argumente
n carpato-ponto-danubian s-a
folosit, printre alte terapii,
acupunctura. Cel unele dintre
n special cele care
foloseau ca trasul
bolnavului, utilizau n tratarea bolilor
bioenergia. Lungimea textului cntat al
D.-Ior varia de la cteva cuvinte la
zeci de versuri, att ct dura efectuarea
altor terapii. Atmosfera de mister,
de uneletehnicipsihiatrice, era
de alegerea timpului adecvat
sau D.-Iui, de arhaismul
liniei melodice pentatonice, de ritmul
precipitat cu tonalitate rostire
pianissimo, de dramatismul dialogului
cu spiritul malefic, cu
boala identificarea
numelui celui care a trimis
a provocat acesta era
blestemat, scos din corp
izgonit prin cuvinte, gesturi
energice, n locuri de unde nu mai putea
lua contact cu bolnavul: n talpaIadului,
nMarea peste 99dehotare, unde
Soare nu unde omnu n
coarnele cerbilor, n capullupului etc. n
timpul acestui descris de textul
D.-ului, bolnavul era frectionat, tras,
masat, oblojit, i se administrau leacuri
vegetale sau preparate (decocturi, ceaiuri,
musturi, unsori,
103
DESTIN
etc.), minerale sau
organice, D.-ul, confundat pe
nedrept cu
escrocheriile paranormalilor de tot felul,
valoroase
despre producerea, manifes-
tarea vindecarea a bolilor. Ca
orice fapt defolclor, D.-ele se transmiteau
pe cale Unele, fiind secrete, erau
ca orice n satul
pefurate, sau transmise n
uneori nainte demoarte.
Valer, Enciclopedicde
Editura
1979; Ghinoiu
1., Zile Mituri. Calendarul
romn, Editura Pro, 2000;
Sanda, Limba descntecelor
EdituraAcademiei,
2007; de Scrieri din
Orientul Al} tic, Traducere, cuvnt
nainte note de ConstantinDaniel Ion
Acsan, EdituraMinerva, 1981.
Destin
Model de expus la de
*Ursitoare, de la care omul nu se poate
abaten momentele de ale
(alegerea lungimea felul
sinonimcu *Soarta, *Ursita.
Destrigoire
Tehnici de depistare de omorre a
*Strigoiului mort. n multe sate din
pericarpatice strigoiul era
omort nainte de nmormntare
prin nfigerea unui fus, de lemn,
piron de fiern inimadefunctului.
104
indicii mortul s-a transformat
la 40dezile nmormntare n
strigoi, identificarea acestuian cimitirul
satului se realiza cuajutorul
Un un negru
intra noaptea n cimitir pentru a
peste morminte. Mormntul peste care
calul refuza se credea
un strigoi ca urmare, trebuia
deshumat omort. care au
participat la asemenea practici magice
nunele cazuri au mortul
n dect l-aunhumat: ntors
pe o parte sau pe zgriat pe
Este posibil ca cel unii oameni
nhumati n stare de moarte
fenomen biologic de care cei vechi nu
aveau n
tragedii care amplificau
mai mult n strigoi.
Pe bazamaterialului de terenconsemnat
metodic pentru redactarea Atlasului
Etnografic Romn a fost clasi-
ficarea practicilor magice de prevenire a
mortului n strigoi
acestea nu erau eficiente, depistarea
omorrea strigoiului. Pentru neutrali-
zarea strigoilor a fi fost strigoi
nainte de a muri, se foloseau
tehnici: nfieratul, intro-
ducerea unor obiecte metalice n
lina din jud. Sibiu);
mpietritul, astuparea orificiilor cada-
vrului cu
Izvor dinjud. Spineni,
Scorni din jud. Olt; din
jud. arderea sau prlirea orga-
nelor genitale (zona de Fier);
nfigerea unui obiect n
(andrea, cui, etc.)n
(Vizantea - Vrancea; Cotofenii
din Dos, - jud. Dolj;
Comana - jud. constanta. Mehadica-
jud. Moeciu de Sus- jud.
cuielorn (Tetoiu
- jud. Vlcea; - jud. Cluj);
mpunsul cadavrului cu acul (Borlova -
jud. pedepsirea strige-
iului prin cadavrului pe spini
sau rugi de mure jud.
Severin: - jud. Dolj etc.); ocuparea
timpului strigoiului cu
loase, precum pietricelelor
sau de mei, mac, gru
n sicriu sau aruncate pe drum n ziua
(Ghioroiu - jud. Vlcea);
tratareasicriului prinafumare, re,
usturoiere; fusuirea sau furcuirea
mormntului a doua zi nmor-
mntare(Mehadica - jud.
Stejaru, Suhaia, Izlaz - jud. Teleorman);
2. Tehnicile de neutralizarea *Strigoilor
la nmormntare,
cuprindea mai multe rito-
magice: descoperirea strigoiului cu
ajutorul Cotofenli
din Dos, de Jos - jud. Dolj:
Istria, Runcu - jud. constanta altele);
dezgroparea strigoiului; ntoarcerea
mortului-strigoi n dect
n cea n care a fost nmormntat
- jud. Dmbovi-
cioara, Lunca Grtii -
-jud. Snnicolau Romn - jud.
Bihor); nfigerea n a unor obiecte
n foc; scoaterea
DESTRIGOIRE
cadavrului pe marginea gropii, inteparea
acestuia cu furcile sau sfrtecarea cu
coasele sapele (Segarcea - jud. Dolj);
mplntarea vrfului de n
pieptului - jud. inci-
nerareastrigoiului (Ceru Pianul
de Sus- jud.Alba; de Sus, Clopotiva
- jud. Hunedoara; Foeni, Jebel - jud.
prlirea sexului nainte castrigoiul
fie incinerat - jud.
spargerea ulcioarelor n
cele patru ale gropii
Igoiu- jud. Vlcea; -
jud. scoaterea arderea inimii
Orodel, -
jud. Dolj; Putineiu - jud. Giurgiu; Valea
- jud. jud.
Harghita; Calata, Izvorul - jud.
Cluj; - jud. Sibiu); dezgro-
parea transportareastrigoiului dincolo
de hotarul satului pentru a fi incinerat
- jud. Dolj);
funerare sau depunerea ei pe o
Practicile magice de D.sunt
frecvent atestate n scris ncepnd din
secolul al XVII-lea la mijlocul
secolului al XX-lea.
Gheorghe, Superstiriile
poporului romn n cu ale
altor popoare vechi Academia
"Din poporului
romn", 1914; Ghinoiu 1.,
Lumea deaici, lumeadedincolo, Editura
Culturale Romne,
1999.
105


Personificare a unei stele dinconstelatia
Taurului la ncep
a cnta pentru trezirea oamenilor la
a alunga spiritele malefice
n timpul (Vlcea).
Oteseu 1., Credintele romn
despre cer stele, 1907 alte date pe
Pamfile L, Cerul podoabele lui
credintele poporului romn,
Academia Socec, 1915.
Dodoloaia
de anturajul
divin, de obiceio
dezlege nzilele caniculare aleverii ploile,
cu zeul indian Rudra, sino-
cu *Paparuda,
ruga, Textul cntat
(Dodoloaie, loaie, / Adu, Doamne Ploaie,!
O ploaie / Ca din cer / ... /
Dodoloaie, loaie, / Adu, Doamne, oploaie,
/ suilaCer / facnourei, / Nourei
deploaie, / Locul se nmoaie. / Unde-i
valea / Mai mult le / Unde-i
valea / Mai mult se / Spicu
ct cutitu / Boaba ct porumba. /
Dodoloaie, / Adu, Doamne, oploaie) este
de acte rituale practici magice.
Termenul Do pentru este atestat
n din vestul sud-vestul
Romniei: Bihor, Arad,
Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1981; Cuceu1., Cueeu
Maria, Vechi obiceiuri agrare
EdituraMinerva, 1988; Ghinoiu
1., Obiceiuri populare depeste an, Editura
Culturale Romne,
106
1997; PopD., Obiceiuri agrare n traditia
Editura Dacia,
Cluj-Napoea, 1989.
Domnul Sfnt
Ghid n *Cartea
a care dezorientat
n *Lumea de dincolo. Mortul
este cum pe Do 50
cum se poarte ca
... Haide, bre-nainte, /
- Nainte mergi, / Unde-i mai vedea /
Un pomnflorit, / Nu-ipomnflorit, / Cie
Domnul Sfnt, / Lui ngenunchi, /
Poala s-o i-o pupi, / De el te rogi / El
mai arate / Pe unde dai / Ca
intri nRai ... (Zorile din Cmpofeni,
jud. Goj).
Ghinoiu 1., Lumea deaici, lumea dedincolo,
Editura Culturale Romne,
1999; Kahane Mariana,
Lucilia, Cntecul
Zorilor Bradul. Tipologie
Editura 1988.
Dor
Personificare a dragostei platonicepro-
de lipsa persoanei
nerotica Do-ul poate
lua chipul persoanei iubite sau a zeului
peste palatele
ntilor. L-am l-am aflat, / n
mijlocul codrului, / La Dorului, /
Unde stau I le-am
descuiat, / Pe mi l-amluat. Uneori
Do-ul ia de miracu-
FntnaD.-Iui, a
de muritori poate sau,
stingemarileiubiri. Mesagerii
mijloacele de deplasare ale
Do-lui sunt *Vntul n special
*Cucul.
Evseev Ivan, Dictionar de magie,
demonologie mitologie
EdituraAmarcord, 1997.
Drac
Zeu htonian uzurpat de cel
mai periculos demon al *Panteonului
romnesc. Se n orice
sau obiect de pe cal,
berbec, porc, iepure,
bob de mei, ghemetc.), Nu
se poate preface n oaie, miel,
porumbel n unele expresii
zicale populare Do-ul apare mai
undrac de este o
a
face pe dracul n zece, o
a omului Cuvn-
tul, de origine a n
mitologia prin
populare. El are (*Mama Do-lui)
(Scaraoschi, satan, Tartorul),
mai mici Do-ii sunt de
feluri: care au coarne,
gheare lungi; cei coarne,
care au fost ngeri de Dumnezeu
din cer. lui este Iadul sau
pustii, n descn-
tece: unde nu unde oaia nu
unde popa nu Uneori ia
numele de la locul unde de obicei:
pe pustii, din
Originea lui este de

DRAC
este negru urt handicapat
Slutul), are
coarne Cornea,
este necinstit de Dumnezeu
(Nefrtate), care l face
Cel cu
este osul,
Dihanle), se n animale,
balauri. Poate fi alungat de
semnul crucii cu mna pe corp
cu limba n de de
mirosul de *Clopotului
*Toacei, de unde unele nume eufe-
mistice ale acestuia cruca,
Crucea, Toaca). Ingenios
din sau
dinntmplare, din proprie sau
la sugestia Fratelui (Dumnezeu), lucru-
rile, plantele animalele de pe
Este invocat de alungat de
Oamenii i trimit, prin
cu Do-ul, obiecte,
Frate
dintr-un nceput cu Dumnezeu, a contri-
buit la zidirea la facerea
Lumii. Este puternic dar mai
inteligent ca Dumnezeu. lui
neterminate, le face dar nu
le sau le n scopuri
distructive: casa ferestre
lumina n interior cu poala,
ciurul care apa, se
picioarele ntr-o
etc. Uneori,
Do-lui sunt preluate de Dumnezeu care
le (oala,
casa, ciubota), alteori se iau la ntrecere
crend animalele, plantele, obiectele de
pe Do-ul face capra, Dumnezeu
107
DRACI BOU
oaia; D.-ul crciuma,
Dumnezeu Biserica; D.-ul
tutunul tuica, Dumnezeu
vinul etc.
Candrea LA., Folclor medical comparat,
Casa 1944; Coatu
Nicoleta, Structuri magice
EdituraALL, an pe Hasdeu
B.P., Etymologicum Magnum Romaniae.
limbii istorice poporane a
romnilor, voI. 1-11, Editura Minerva,
1972-1974.
Draci Bou
Alai n a doua zi de Rusalii al
zeului substituit de un bou
mpodobit cu textile sau cusute,
brie panglici colorate,
din flori de
anturajul divin format din feciori
mascati, sinonim cu *Bou lnstrutat, *Bou
Ferecat (Valea
Ghermanlt, boului sauBoul
ferecat, n Mar., 1969; 1.,
etnografice defolclor, EdituraMinerva,
1972.
Dragobete
Zeual dragostein *Panteonul romnesc
identificat cu Cupidon, zeul dragostei n
mitologia cu Eros, zeul iubirii
n mitologia sinonim cu
D.este considerat a fi Capde
Cap de fiu al *Babei
Dochia. Asemuit cu un frumos
acesta prin
fetele (Dolj). La D.,
nemigratoare se strng n stoluri,
108
cinpesc, se se mpere-
ncep
cuiburile n care vor puii. Cele
nemperecheate stinghere n
ziua de D. a anului viitor.
fetele trebuiau se
D.-Ie, pentru a fi
ti pe parcursul ntregului an.
n satele unde se obiceiul se
poate auzi zicala: Dragobetele
fetele! Considernd n
ziua de D. este de bun augur, fetele se
chiar doreau fie de
timpul era favorabil, fetele
se adunau n cete, schimbau
cuvinte de dragoste, la
chiuind pentru a culege
primele flori ale Ziua este
cu de femeile
tinere, n specialde femeile care,
credeau atingeau cu mna un
deveneau
doritepestean. Din
la D.fetele nevesteletinere
rezerve de cu care se n
anumitezileale anului, pentru
frumusetii (Muntenia, Oltenia, Dobrogea,
'Iransilvania) .
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean. Dictionar,
Editura Fundatiei Culturale Romne,
1997; Mangiuca S., Calendarul
iulian, gregorian poporul romn pe anul
1882, Tipografia Alexi, 1881.

Muguri ai arborilor de
de fete la ureche n ziua de
*Dragobete, simbol ai dragostei juvenile
(Mehedinti) .

Divinitate protectoare a lanurilor
inspicate de gru a femeilor
cu *Snziana, Drdaica,
Surorilor, Regina
Holdelor, Do se la9martie,
de n *Calendarul
iulian, este la 24 iunie, ziua
de cnd planta
ce-i numele, Snziana sau Do,
este de fecioare la vrsta
de neveste cu copii n brate
ntimpul dansului ei numitJocul
Do-i. nobiceiurile, credintele folclorul
romnesc Do amintirea Marii
zeite neolitice, divinitate echi-
cu Diana
Iunon Panteonul roman cu Hera
Artemis n Panteonul grec. n ziua
de Do ar umbla pe
sau ar pluti prinaer, se des
pestecmpuri
cualaiul Fata care
rolul zeitei n cetele deDo dinsudul
Munteniei este cu
rochie din flori
de Snziene (Do) pe cap, nsemn al
cununiei. n timpul ceremoniei nuptiale
Do bobspicului de gru miros
plantelor de leac, bolile
suferinteleoamenilor, n special bolile
copiilor, holdele de
furtuni vijelie, fetele de

etc. Cnd i se ziua, Do
vrtejuri vijelii, aduce
ia oamenii pe sus i mbol-
florile leac miros.
dansul D. din ziua cnd se spune
Soarele pecar la apar
primele semne vara se ntoarce spre
ncepe lungimea zilelor
noptile, se
grului paralel cu coacerea bobului n
spic, pe cer
cuPui), florile pierddinmiros
din puterea de
*Cucul mai cnte, apar
*Licuricii n se ntoarce frunza pe
ulm, plop tei. Unele din
culticede unde se cinsteazeita
au devenit ocazii de ntlnire
a tinerilorn vederea
toriei apoi, vestite trguri de fete,
blciuri iarmaroace. Zeita la
vrsta a fost
cu numele de D. n Muntenia,
Dobrogea, sudul centrul Moldovei
cunumele de n Oltenia, Banat,
Transilvanla, Bucovina.
Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. I-II,
Editura Minerva, 1981; Bogdan
1., Olos M., N., Calendarul Mara-
BaiaMare, 1980; Valer,
Cultura Editura
Minerva, 1992; Chirileanu Gh.
L, Un vechi calendar manuscript, n
val. x, 1909; Cam Emilia, Folclor
muzical, Editura
1967; Ghinoiu 1., Obiceiuri
populare de peste an. Editura
Culturale Romne,
1997; Graiul, etnograjia folclorul zonei
109

Chioar, Casa a Populare,
BaiaMare, 1983; Gh., Din mitologia
tracilor, Editura Cartea
1982; H.B., Monografia
aTeleormanului, CasaCreatiei a
Teleormanului, 1971; Pamfile I,
de la romni. Studiu
etnografic, Academia
1910; Pop M., Obiceiurile
Consiliul Culturii Educatiei
Socialiste, 1986.

Numele zeitelor n ziua
*Babei Dochia Pruncului
Dochia (9 martie). Gospodinele
teau, pentru oamenilor, pentru
spor n holdele de gru n stupini turte
unse cu miere cu de
trestie (Oltenia).
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Editura Helios, Craiova,
1999.
Drumul Mortului
Colac modelat din *Aluat n de
melcsau de care lumea de
aici de *Lumea de dincolo, sinonimcu
Colacul *Toiagul mortului.

Personificare a zilei de
toare a (Dies Domi-
nica - Ziua Domnului). n
folclorul romnesc D. este un personaj
miticbinevoitor: femeie (Covurlui,
Vaslui, Dolj);
110
cea mai mare
(tutova,
mare la care
se celelalte zileale
delacareacesteaprimesc ordine
a zilelor
Vaslui). dincolo de Apa Sm-
betei, n palatede aur n
neumblatede oameni Vaslui)
este n haine albe. Cndse
n vis oamenii cum
alunge bolile pagubele
(Vaslui). gospodinele rufe,
torc, cos apare
Romanati).
D. ziua lucreze
se o la
zile(Tecuci), e de minuni,
aduce numai bineoamenilor. Adesea, se
n ru, numitApa D.-ii,
care Raiul, spre deosebirede
Apa Smbetei care Iadul. n
ziuade D. sunt interzise descntecele, cu
celor de dragoste aflare a
ursitei (Oltenia, Muntenia, Dobrogea,
sudul centrulMoldovei). Vitele
n zi i numele (Duman,
Dumaia).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale Romne,
1997; 1., Brlea Ov.,
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P Hasdeu, Editura
Minerva, 1970.

Personificare a primei duminici care
faza
sau Crai Nou, pentrua da
bogat fetelor. ntr-unan
de365sau366dezile sunt 13 lunilunare
13 D.-i T. n aceste zile, n satele din
Banat, mamele urechile
fetitelor pentrua lepunecercei, fetele
retezau vrful cozilor pentru a le
lung frumos, se tundeau
unghiile. Cositul fnului
ncepea o D.T. astfel nct noua
(coasa a doua sau a treia)
perioada de a Lunii. n

Bucovina D. T. era, nefa-
omului ntruct se
credea aceasta
pusesub
nu scoteau pui, tinerii care se
cununau nuaveau copii etc. Pretutindeni
timpul marcat de Luna sau
era favorabil pentru
practici magice.
Mangiuca S., Calendarul iulian, gregorian
poporul romnpeanul 1882, Tipografia
Alexi, Gravita, 1881; Pamfile T., Industria
la romni, Academia
Socec, 1914.
111

din *Aluat care un
Alterego al tinerilor care se
din doi colaci
ca ceva sfnt la casa miresei
sau a mirelui, de E. E. nu are voie
nimeni se n timpul
sunt iar ntr-un
prosopsunt deviitoareafamilie.
n alte zone, acest simbol al
este preparat la casa mirelui trimis
nainte de la casa miresei
cu celelaltedaruri (Moldova).
Ciubotaru Silvia, Nunta n Moldova,
Editura "Al. I. Cuza",
2000.
Elisei
Personificare a zilei de 14 iunie care
marca, n calendarul pe Stilvechi, solsti-
de sinonim cu *E.-ul grului.
Cadivinitate E. bobspicului
de gru, l i
coacerea. Cei carei nesocotescziuasunt
de sfnt cu furtuni
n calendarul pe Stil nou
a zilei este
112
cu Timoftei, varto-
lomeul Grului *Onofrei, categoria
(Oltenia, Muntenia) .
Pamfile 1, de la romni.
Studiu etnografic, Academia
1910; PopD., Obiceiuri agrare
n trauia Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1989.

sufletului n lumeade aici,
de hotare biologice majore,
rea moartea, carenu vreoamintire
celui care le trece. Venind din lume,
din este
lipsit de identitate. Prin eforturi proprii
ajutat de personaje diverse
el trebuie se integreze n mai multe
forme specifice lumea de aici
copilului pe imediat
scalda primirea
*Ursitorilor pentru a-i ursi soarta,
nchinarea lui la la Soare, uneori
la Brad); familie spi{a deneam (recu-
a copilului); n
comunitatea de (botezul, nchi-
narea copilului la icoane, scalda
botez, cumetria); grupa de sex
motului la ruperea turtei
la fete); grupe de afinitatc

prinsul verilor
fetelor, de cruce a
premaritale (ceata feciorilor,
fetelor, hora satului); grupul
logodna, nunta);
grupul gospodarilor; grupul
pentru trecerea marelui
pragbiologic, moartea, se n
paralel cu celelalte forme de integrare,

aceastadevine laanii
(procurarea celor necesare nmor-
secretelor
marilor taine, cererea
cu de moarte). Principalii mediatori
ai de aici, din E., sunt
preotul, iar dintre
familia, neamul, biserica.
Ghinoiu 1., Lumea deaici, lumea dedincolo,
Editura Culturale Romne,
1999; Trebici VI., Ghinoiu 1.,
Demografic etnografie, Editura
1986.
113
Fata Maredin
Personificare a Coroanei Boreale. Steaua
ar fi Fo Mo dinHo, stelelemici -
dansatorii n iar steaua din
mijlocul cercului -
Prahova,
Otescu 1., romn
desprecer stele, 1907 alte date pe

Fata
Reprezentare
lemnului, a *Mumei care
n fundul codrilor deundevine,
lund iubitei feciorilor sau a
unei zne, de vnturi vijelii.
numai pe timpde noapte
poate luachipde de de
jumate sau animal,
de obicei Ea feciorii, pe
care i le face copii i
prin Spre deosebire de
Muma Po, oamenii i taiecopiii
(copacii) n Fo Po este
Careprezentare antropo-
este lung
lapicioare este cuciubote sau
114
cizme de lemn. aco-
cu sau n
de copaci. din apare
ca o femeie, dinspate ca o (lemn
scobit). Feciorul poate de dra-
gostea Fo-ei Po cu ajutorul
care un om din paie, l
cu hainele l duce
la o de drumuri. Fo Po
omulde paie i
pacefeciorului. Se nschimb,
de care bru, curea,
de *Tei ntruct celcare
o peste mijloc i ia puterea
poate afla de la ea mari secrete.
manul ei este Omul sau Omul de
care o prinde, o
o pune pe foc. n unele zone
etnografice Fo Po este cu
Muma Muma Fo Po, cele mai
cunoscute mitice ale
*Panteonului romnesc, apar n toate
genurile populare: legende,
basme, zicale proverbe.
Arhiva Institutuluide Etnografie Folclor
"Constantin din
P., O., Mitul Editura
1972; Brlea Ov.,
enciclopeie a
Editura
1976; Eretescuc., Fata
Omul N0Piii. n compania fiinielor
supranaturale, Editura Compania, 2007;
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Otilia,
Pentru o mitologie Editura
Marineasa, 2000.
Faur
Personificare a lunii *Februarie al
numese de fauri,
ai fierului. n luna lui F. fierarii
uneltele de sau
fiarelesau de plug
pentru sezonul agrar care ncepea la
Pentru are numai 28de zile,
29n anii F. este consideratfratele
cel mic al celorlalte luni ale anului.
Timpul din
capriciilecopilului F.: cnd rde
e timp frumos, cnd plnge
bate viscolul, cnd e ger de
pietrele. El n conflict cu
*Martie care, ce i-a cerut ctevazile
friguroase pentru a-i strica florile fratelui
Prier, i lemai napoieze. Poporul
mai mic de zile n luna
Februarie timpul capricios de la
nceputul lunii martie drept consecinte
ale luptei dintre F.
Marte pentru zilele mprumutate. n
cursul acestei luni se ncheiau, n satul
traditional, cu
acestea, tinerilor din serile
DE SNZIENE
noptile lungi de Apropierea sezo-
nului agrar aducea n plin plan preo-
economice: ngrijirea a
vitelor de repararea uneltelor
atelajelor agrare,
pentru etc. odihna n
sat erau aduse de *Caii lui Sntoader,
feciori voinici dar cu de
cal n pantaloni cu copite de cal n
opinci. populare din cursul
lunii F. sunt, precum timpul, tinere.
Unele, precum *Vlasie (11 februarie),
*Dragobete (24 februarie),
limba de pentru a cnta.
Micul Atlas Lingvistic, partea a II-a, Seria
voI. III, 1967; Ghinoiu 1., Zile
Mituri. Calendarul romn,
EdituraPro, 1999.
deSnziene
la de n
noaptea de *Snziene (23/24 iunie), care
invincibilitatea Soarelui. F. de
s.este dintr-un lemn de
brad uscat la un unde se
se surcele de
molid firede tort. Seara, n ajunul zilei
de Snziene, se pe o
me din afara vetrei satului, aprind,
n de cerc, se
ncep descrie rotocoale cu
aprinse, nvrtindu-le n aer, de
la la apus, n timpce n cor:
... F. de S. este
printre picioare impresia fe-
cioriisar peste focsau un cal de
foc. Cnd sunt pe calede a se stin-
ge, feciorii n sat, cu
115
FETELE DE
ele le n final, n
mijlocul holdelor livezilor. Rotocoalele
de foc prin rotirea F. de s. n
aparente a Soarelui pe
bolta cerului n ziua cea mai a
anului bucuria oamenilor pentru
victoria luminii asupra ntunericului, a
asupra frigului, a
asupra dar lor de
a ajutaastrul se la
pe cer la de
Mirosul puternic de fumul,
puternice n cor, arderea F. de
s. mplntarea lor n livezi
nucleul unui spectaculos
ceremonial nocturn n care apar, ca
dominante, actele rituale apotropaice,
fertilizatoare divinatorii
Bistrita-
Bogdan1., Olos M., N., Calendarul
BaiaMare, 1980.
Fetele de
mitice feminine, fiice ale
apei, apelor
sau cu corp
femeie
inventatoare alecntecelor, sinonime cu
Fetele de Mare. alte traditii, F. de
A. provin dinfetitele necate dinimpru-
cndsunt de mamele lor.
Partea de sus a corpului este femeie cu
capului despletit, parteadejos este
de Nentrecute nfrumusete,
F. deA. au, n loc de mini, aripi albe.
nainte de a ncepe cnte, se
valuri ca cum ar fi strnite de vnt.
Atunci F. deA. ies la pecoama
116
valurilor, ncep se joace, noate
se cu ce se
spargvalurile, F.deA. ncepa cnta cu
glas dumnezeiesc, ncet, apoi din ce n
ce mai tare. Cnd cntecul se
pe sub la
oarecare altevaluri pe careies,
alte cntece. sunt
de un fecior, acesta, fermecat de
trupurilor cntecelor,
le cu mna.Atunci fie
se pe fundul apei, fie l
(Bucovina).
Marian Sim. F1., Mitologie
Editie cuvnt nainte note de
Antoaneta Olteanu, Editura Paideia,
2000.
Filipi de
cu variabil
(3-7), patroni ai lupilor, sinonimi cu
*Martinii de de
de oi la lunii ianuarie nce-
putul lunii februarie. F. de1.
n *Calendarul popular, unei
lungi perioade de mperechere a lupilor
cu aproximativ 80 de zile n
la Filipii de
Calendarul ilustrat, Craiova, 1910; Fochi
A., Datini eresuti populare la
secolului al XIX-lea: la
chestionareIe lui N. Editura
Minerva, 1976; Pamfile T,
de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914;
Codin c., Mihalache D.,
poporului cu obiceiurile,
unele legatede ele,
Socec, 1909.
Filipii
alelupilor careaparn
de *Filipul cel
Mare sau Filipul cel celebrati
la *Ovidenie (21 noiembrie) sau la
*Sntandrei (30 noiembrie). n timpul
perioadei de a lupilor, la *Circovii
de sau Miezul Ierni pastorale
(16-18 ianuarie), de animale
o mare divinitate a
acestora, *Snpetru de (16
ianuarie). n Oltenia Muntenia de vest
zilele dedicate Filipilor de se
n linie
primea ca zestre unul sau mai
multi Fo, zile n luna noiembrie care
urmau a fi celebrate prin diferite inter-
de n de Fo se
spunea lupoaicele cu
nare Cele carenu
foc, simbol universal al

sterpeun an dezile. Pentru ca acestea
nu
se peste
femeile nu scoteau din
n niciunchip, nu mprumutau
focvecinilor n zilele de Fo.
Calendarul ilustrat, Craiova, 1910; Fochi
A., Datini eresuri populare la
secolului al XIX-lea: la
chestionarele lui N. Editura
Minerva, 1976; Pamfile T.,
de postul
Studiu etnografic, Academia
Socec, 1914;
FILIPUL CEL MARE
Codin c., Mihalache D.,
poporului cu obiceiurile,
unele legatede ele,
Socec, 1909.
Filipul cel Mare
divinitate a lupilor
n calendarulpopular la *Ovidenie, ziua
n a Fecioarei Maria (21
noiembrie), sinonim cu Filipul cel
Local, n Bucovina, se credea n
zi s-ar fi Hristos. Obi-
ceiurile, actelerituale practicile magice
efectuatela Ovidenie, Filipii de
*Noaptea Strigoilor, *Sntandrei
n perioada 13
noiembrie - 6 decembrie, un
scenariu al timpului
calendaristic, probabil *Anul Nou dacic.
n noaptea de Ovidenie, cnd se credea
se deschide Cerul vorbesc animalele,
se priveghea la lumina unei
precum *Statul mortului o
cu de leac, se
farmece descntece, se afla ursita, se
efectuau previziuni meteoro-
logice. ntruct se credea n noaptea
F. cel M. *Strigoii circulau
se ungeau cu usturoi cercevelele feres-
trelor, tocurile vatra cuptorul
carecomunicau, prinhorn, cuexteriorul.
Pentru vitelor de fiarele
se interzicea orice activitate de
prelucrarea lnii pieilor de animale.
(Bucovina, Moldova, Muntenia
Oltenia).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
117
FLOARE DE URT
Minerva, 1976; 1., Brlea
Ov., Tipologia folclorului din
la chestionarul lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970; Pamfile T.,
de postul
studiu etnografic, Academia
Socec, 1914.
Floare deUrt
de munte, floare din
fam. Caryophi1Iaceae, care prin
poienile livezile nalte, de
femeile vrncene, bune ale
farmacopeii cosmeticii populare,
de urt.
Valer Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979.
Floarea Dragostei
Personificare "a unei plante din fam.
Crasulaceae, cufrunze n delance
flori roz-purpurii care pe
praieledinzonelenalte, protectoare a
casei de Planta se aduce din
locurile unde se
ntr-un ferit curat al
Pentru a afla tinerii se
vor se
fire: unul pentru altul pentrufecior.
Plantele, crescnd, urmau prin
apropierea sau tulpinilor,
se sau nu tinerii
le-au fost menite.
Valer Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979.
118
Florii
ale ale
florilor, celebrate n Duminica Fo-Ior,
peste care Biserica a suprapus
Domnului nIerusalim,
identificate nmitologia cu
Flora. Local, unde se crede la Fo
nfloresc *Urzicile, ziuase Nunta
Urzicilor. Substitutul lor vegetal sunt
ramurile de *Salcie, simbol al
de Rupte
la Fo, ramurile de salcie se
la se folosesc n
momente de grea ale anului:
furtuni, inundatii,
Ele mpodobesc icoanele,
ferestrele caselor, crucile mormintelor.
Local, nziuade Fo se scoate
cadou la 1martie se ntr-un
sau ntr-un pomnflorit, se scot
ncurte, lasoare aer, hainele zestrea
fetei de Local, la Fo, fetele
culegeau n
descntecele de dragoste.
obiceiurilor legate de renvierea naturii
la Fo sunt strns legatede cultul
se pomenesc se
cimitirele, se flori se
nfig ramuri de salcien morminte, sunt
invocate spiritele n actele de
Fo-le sunt celebrate, cu dife-
zonale, deromnii depretutindeni.
Arhiva Institutuluide Etnografie Folclor
"Constantin din Brlea
Ov., Folclor romnesc, voI. I-II, Editura
Minerva, 1981; FochiA.,Datini
eresuri populare la secolului al
XIX-lea: la chestionarele lui
N. Editura Minerva,
1976; Ghinoiu 1., Obiceiuri populare de
peste an. Dictionar, Editura
CulturaleRomne, 1997.
Fluier
Instrument preistoric de comunicare cu
lumea spiritelor din os,
de tei diferite lemnoase.
Conform unor legende, F.-ul ar fi fost
de Dumnezeu pe vremea cnd era
cioban pe Acesta l-ar fi pus sub
lna oii, unde l-au ciobanii
vara, n timpul tunsului. n alte legende
F.-ul a fost unobiectsacru, n *Rai,
dat de Dumnezeu lui Petrea
drept pentru fumul de
ajuns de pe n Cer. Materialul
etnografic, lingvistic arheologic confir-
ipoteza n vechime, F.-ul se
dintr-un os al
deundear fi expresia
fluierul piciorului care o
parte a corpului uman.
Ulterior, osuldeoma fost nlocuit cuosul
unui animal, al unei de
(cocorul) cum spun versurile
mioritice, cu lemnul arborilor sacri:
de os, / Mult duios! /
de soc, / Mult zice cu JOC! /
deJag, / Mult zice cu dtagt. Cu
F.-ul n se
cioban, iar cu glasul lui i se
prietenii cndl petreclanmormntare.
Prin glasul lui cuoile
din care pornesc de la la
pasc, se pe melodii
specifice. De altfel, n mediile pastorale
este obligatoriu ca ciobanul a
FOC DE JOIMARI
cntala F. Cainstrument apotropaic, F.-ul
este folosit pentru alungarea *Ielelor la
*Rusalii pentru anularea puterii
strigoaielor, la *Sngiorz.
F.-ul estecel maicunoscutinstrument al
romnilor.
BrleaOv., enciclopedie a
Editura
1976; Evseev
Ivan, Dictionar de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; 1.,
etnografice defolclor, EdituraMinerva,
1972.
Foaie n Fir
din fam. Apocyanaceae
pentru mpodobirea recuzitei
rituale (Cununa de florile de
ginere de debotez,
de cununie cele cu care se merge la
mort), cu saschiu
(Oltenia). Ramurile pentru cununa
miresei se culegeau n ziua n
cadrulceremoniei La
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Dictionar, EdituraHelios, Craiova,
1999.
Foc deJoimari
Rug pentru incinerarea
fitomorfe, de plante sacre,
*Bozul sau *Alunul, aprinsn
sau n noaptea de Ioimari pe podeaua
n curtesau n cimitir,
pe morminte, n curteabisericii, sinonim
cu *F.-ul de F.-ullui Sumedru.
119
FOC DE
La]oimari, cnd se deschid mormintele,
cerul, portile*Iadului *Raiului, spiritele
mortilor se ntorc pe unde
la de Ele sunt
cu pomeni abundente, numite
de ]oimari, la moartea
a
pe rugul funerar. F.-ul deJ.se
de alte focuri aprinse la de
peste an Secului, *Sngiorz,
*Florii, *Snziene) prin reguli stricte:
Bozul Alunul sunt aduse de persoane
pure (copii, fete femei
iertate); se mpart pomeni peste foc,
precum pomana peste sicriu sau peste
n obiceiurile de nmormntare;
se focul, ca orice mormnt, cu
sau la spectacol
de cei vii, sufletele care
stau n jurul focului pe scaunele aduse
special pentru ele. F.-ul deJ.
amintirea ritului funerar de incinerare a
geto-dacilor, nlocuit de
cu nhumarea. a treia
zi de la incinerare, divinitatea
cum Iisus nvie dumi-
nica, a treia zi nhumare. Obiceiul
este consemnat, n diferite variante
faze de n toate provinciile

Fochi A., Datini etesuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,Obi-
ceiuri populare de peste an. Dictionar,
Editura Culturale Romne,
1997; MarianSim. FI.,
rile laromni. Studiu etnografic.
ile, Institutul de Arte Grafice,
120
1899; Viciu Alex., Silitul, n C.5., an II, nr. 3,
1924; Viciu Alex., de
dinBistra, Apuseni, n C.5.,
an 1, nr. 4, 1923.
Foc de
Incinerare a spiritului iernii
a spiritului verii n
zilei de (9 martie),
de n Calendarul Iulian
nceput de *An Agrar. Focurile erau
aprinse n curti cu ogrinjii de
lavite, cu resturilede plante gunoaiele
Membrii
peste n fel nct fumul
printre haine. Uneori, erau
trecute vitele peste focuri sau prin
fumul produs de acestea. Copiii scorrno-
neau cu botele n foc
(Banat), sau cu securea n
strigau n cor: ger /
se vreme / Pe la noi pe
(Oltenia). n jurul fo-
cului, mncau
sfinti), floricele sau berbeci din porumb
copt. stingerea
jarului se n jurul caselor al
de animale
F.-uriledeM. aveau polivalente:
purificatoare de
malefice n ultimazi a anuluivechi
n prima zi a Anului Nou);
(prentmpinarea aduse
oamenilorde de insectepe timpul
verii); fertilizatoarea livezilor
viilor; divinatorie (pronosticuri meteo-
rologice felul cum ardea focul, se
se fumul).
Local, n Oltenia, la aceste focuri se
credea vin *Treisfetitele se spele,
se nsudul
Romniei F.-urile de M. diminuau
pagubele aduse n livezi de brumele
frecvente n lunamartie. Fiind
aprinse la de pe
Stil vechi, este de presupus principala
a F. de M. era
ajutorarea Soarelui
momentul critic al echilibrului perfect
ntre ntuneric se
tot mai sus pe cer (obiceiul a fost atestat
n Banat, Muntenia, Oltenia,
Dobrogea sudul Moldovei).
Foca
Reprezentare care cu
foc, oamenii care
i necinstesc ziua (22 iulie). Sfntul
Mucenic Foca, personaj real care a
n timpul roman
a devenit, prinsimplaschimbare de sens
a numelui, o cu zile de
celebraren calendarulortodox(22 iulie
22 august) o n
*Calendarul popular, de
primejdii, n primulrnd de incendii. Se
spune F. l-ar fi preluat de la romni,
cu turcii
(Moldova, Dobrogea).
1., BrleaOv., Tipologiafolclorului
din la chestionarul lui B.P.
Hasdeu, EdituraMinerva, 1970;
Pamfile T., de la romni.
Studiu etnografic, Academia
1910.
FRAslNEL

Personificare a unei plante din fam.
Rutaceae cu flori albe sau trandafirii
miros balsamic, penetrant, care
prin locuri aride, pe
alunge *Ielele
releleprodusede acestea. ntructuleiul
degajat nzilele toridealeverii se aprinde
instantaneu, nconjurnd-ocuo
F.-ul este numit Floarea
Jocului sau Iarba luminii. n Banat, n
noaptea de Todorusale, cnd Ielele
rupeau vrful F.-ului, leac
miros, cei de lele
bolnavii de epilepsie se culcau n
locurile unde miraculoasa
n Oltenia cei luati de lele bolnavi de
epilepsie erau n n
ajunul Sf. Gheorghe, *Snzienelor sau
*Ispasului, la locurile unde F.-ul.
Acolo, suferinzii erau n ordinea
n care au sosit. La plantelor
culesese puneau ofrande (pine, sare, o
cu legume) un vas plin cu
se prorocea, unele
semne de F. nvasulcu soarta
bolnavului. Este consemnat obiceiul
mesei cu ofrande
(colac, rachiu, vase de lut,
precum masa Ursitorilor la
copilului, invocarea F.-Iui schimbe
a Cintezei
(Frumoasa Cinteza): Cinteza, Dobtita /
Sus s-a / Pe munte s-a /
Unde au picat, / Piatra au /
crape ochii cuite-afermecat /.../
albet, / de mult pret, / Sari n
/ Sari pe / Sari n cupa cea
/ pe (cutare) sau
121
FRUMOASE
Sari n paharulfrumos/ pe (cutare)
(Banat, Oltenia).
Valer, EncicJopedie de
Editura Enciclo-
1979; Georgeta,
Plante dinflora cu n
din Oltenia.
Dictionar, Editura Helios, Craiova, 1999.
Frumoase
Nume eufemistic pentru
malefice feminine careapar n de
sinonime cu Cele Sfinte, Dnsele,
Doamnele, Fetele Cmpului, *Ielele,

*Miluitele, Puternicele, *Rusaliile,
manele, *Ursoaicele, *Vntoasele,
Znele. Sunt atestate n Oltenia (Gorj,
Dolj, Mehedinti) sudul Transilvaniei
(Hunedoara, Sibiu).
Candrea 1. A./ Folclorul medical romn
comparat, Editura Polirom, 1999;
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului al XIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Lumea de aici, lumeade dincolo, Editura
Culturale Romne,
1999; Pamfile rudor de la
romni. Studiu etnografic, Academia
1910.
122

alevrtejurilor vnturilor
rele care iau puterea, ologesc
oamenii, pulberea,
frunzele, fnulcosit pnzelentinsepe
la albit. Pentrua fi mbunate li se
dau ofrandela Miezul (ziua
de miercuri care mpartepostul
n egale). Cnd fac
sunt ntmpinatecucuvinte
1tece(i mndre frumoase;
/ Pe aici ziulica!; Fru-
/
altele. Pedepsesc pe cei care
la Miezul n serile de
sau le cuvinte urte: Hdele,
Hdele, / blideie'.
Pamfil, Maria, Izvorul minu-
nilor, Editura Gutinul, Baia Mare, 1999.
Fruntea Grului
Colac preparat din primelor spice
secerate mpodobit cu
fir ban de argint. Colacul
copt pe se cu ciutura
n se scoate se
mparte copiilor. Cndse fac doi colaci
dinF. G., unulse n apa fntnii, altul
se mpartecopiilor(Oltenia).
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. DiC{ionar, EdituraHelios, Craiova,
1999.
Gaia
1. Personificare a de zi
n Romnia prin
specii: G. (Milvus milvus) G.
(Milvus migrans), care face parte,
cu alte devenite perso-
ale (vulturii, acvilele,
ulii, din ordinul Falconiformes.
Suratele lor, de noapte (buha
mare, cucuveaua, striga), grupate
nordinul Strigiformes, sunt, n
populare, numai *Mesageri ai G.
are
unghii (gheare) la cele
patru degete, cioc curbat turtit
lateral, penaj colorat care cu
vrsta. fizice comporta-
mentale aleG. aufost pentru
divinizarea ei: este att prin
din
peisajul cotidian, migra ei
n Romnia n
sud-vestul Asiei nord-estul Africii), ct
prin ascensiunile ce le face n zbor
dispare n naltul cerului; dintre
G. este cea mai
mai de altfel
ca model de pentru
sale; (aduce) ploaia
cuaceasta, rodul fertilitatea
n verile secetoase zilele caniculare;
este rapace,
impus numele nmemoria oamenilor
prinpropriul ei glasgal ga!, cnd
ploaian zilele caniculare ale verii. Este
probabil ca oamenii o fi numit
altfel dect se ea
oamenilor, Gaia! Precum ngerii,
G. nencetat omul, dndu-i
rotocoale pe deasupra capului. n Evul
Mediu, ea a fost
turcului ntruct otomanii descopereau
observndu-i
zborul pe cer;
2. a n de
de carescoate sufletul dintrup la
moarteaoamenilor, cu
Gaea. Capersonificare a
aparecunumederivat sau amalgamat de
la G. (Gaica, Gaiul, Gai, de Gai,
Daiul, daia,
cu nume ale unor
(Corboaica VUlturul). n cntecelor
funerare de *Zori aceste fantastice,
singurele care aud *Toaca n cer
la miezul pentrua trezi de
123
GAURA CHINDIEI II
pe sunt ale
n unele texte funerare din *Cartea
a apare n
ipostaza de G.: ...
Moartea la / - Ia-mi
/ - nu pot / nu
pot / De drag sotiotul meu,/
.... / strigat treia / - Ia-mi
/ Ea a /
Pragul l-a / Din picioare-a
imbrncit, / La s-a /
Gaia a cntat, / Sufletul i l-a luat ...
jud. Sibiu). Expresiile populare:
AdadeGaia, cuAdadeDracu,
sau Vezi teiaGaia, sperietoarepentru
copiii sunt cunoscute
n toate zonele etnografice
Dintre jocurile vechi ale
copiilor s-a unul cu semni-
ncareapare
a G.: *De-a Gaia, De-a Mama Gaia,
De-a Baba Gaia, Gaia "De-a
Puia Gaia.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Gimbutas
Marija, Vestigii
preistorice nsud-estuleuropean, Editura
Meridiane, 1989; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988.
Gaura Chindiei II
n Banatului (satCoronini,
jud. *Geomorf
al omului preistoric(epipaleolitic final-
neolitic, Hal1statt), pentru vite om n
124
vremurile mai recente(epoca
epoca prin
artei rupestre (aproximativ 420 de

este
de abundenta ceramicii, a
desenelorde culoare de pe tavan
de Suntrepre-
zentate diferite ale
(soarele),
plantelor crini). Apar, de
asemenea, motive geometrice (triunghiul,
cercul etc.), semne, simboluri,
impresiuni de mini degete, elemente
ale alfabetelor latin chirilic, cruci
bizantine.
Bleahu Marcian, Decu v, Negrea
C,
'
1., Viehmann 1., din
Romnia, Editura
1976;
V, Arheologia minelor din
Romnia, EdituraclMeC, 2000;
Goran Cristian, Catalogul sistematic al
dinRomnia, Consiliul National
pentru Sport,
1981.
Gaura cu
pe versantul dinspre al
Muntelui Cleantu Mare (satCoronini, jud.
Geomorf al
omului preistoric (Hal1statt), devenit, n
Evul Mediu, obiectiv militar-strategic.
Conform locale, n G.
cuM. ar spiritul balaurului cu
capete ucis de Ion Iorgovan cu un
mai (ciocan) din lemn de Din
sngele balaurului s-a musca
(Simulium columbacensis)
care decima, ca blestem
turmele devite.
V, Arheologia
minelor din Romnia, Editura c1MeC,
2000; GoranCristian, Catalogul
sistematic al din Romnia,
1981.
Gaura lui elemente
n (sat Dubova,
jud. Geomorf
multimilenar locuit de om animalele
domesticite npaleolitic, mezolitic, neoli-
tic, perioada de dela neolitic la
epoca bronzului, Hallstatt, epoca
epoca epoca
celorlalte
preistorice depe teritoriul comu-
neiDubova (patru de un
sub Cuina Turcului. una de
Go lui Co are valoare
pentru cronologia
Vechii Europe.
Boronean] V, Arheologia
minelor din Romnia, Editura c1MeC,
2000; GoranCristian, Catalogul
sistematic al din Romnia,
Consiliul pentru
Sport, 1981.

Divinitate a lupilor n mediile
pastorale n zilele de Sntandrei
(30 noiembrie) sau de Ovidenie
(21 noiembrie), cu Filipul cel
sau *Filipul cel Mare. Acum cnd,
gtuI allupului devine mobil, de
unde vede lupul coada,

acestuia i se spunea, cu respect, Go,
era cuunele de
(nuse prelucra lna de oaie pieile de
animale), se efectuau diferite acterituale
cu caracter apotropaic (ungerea coar-
nelorvitelor, cuusturoi,
legarea sau de la
pieptenii de lna).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale Romne,
1997; Pamfile 'I, de
postul Studiu
etnografic, Academia Socec,
1914.

ale lupilor la
prinderea Postului de (13-15
noiembrie). Lupii, n zilele lor de
celebrare Go, se n
creznd
Patronul lor, *Snpetru de
la peun cal alb ncepe
prada pentruun
an de zile. Go-ului cel mai
dintrelupi, i se
ciobanul cares-a pe lumina zilei,
urcndu-se ntr-uncopac, ce se
petrece Gorj, Vlcea).
Densusianu Ov., Graiul dinTara Hategulu',
Socec, 1915; Pamfile 'I,
de postul
Studiu etnografic, Academia
Socec, 1914.
125
GAl NA

1. Mesager funest care cntnd
sosirea Pentru confir-
marea mesajului funest sau contra-
mandarea acestuia, se recurgea la o
G. este
peste cap (de-atumba) pe lungi-
mea camereide locuit, de la pereteledin
spate la pe prag ajuge
capul, i se taie gtuI, se
coada, i se taie penelecozii (Moldova);
2. Substitut ritual ceremonial al
din *Panteonul romnesc, *Gaia,
n Panteonul grec cu Gaea.
Numele neolitice n de
este atestat n sudul Romniei
n formula de alungare a
G.-ilor: Gaie! (Muntenia). G.,
inclusivoul acesteia cu
prin vopsire ncondeiere pentru a fi
sacrificat prin spargere la
pascale, este din
obiceiurile familiale
nmormntarea) din obiceiurile
calendaristice. n ceremonialul
G., simbol al nevestei te, nlo-
simbolal fetei nenuntite.
actul din noaptea
n pntece casa
copilului (placenta, uterul fecundat) care
cumG. n
pntece oul care puiul.
Pentru clocitul de trei
pentru starea
de graviditate de luni. Prin unele
sate din petrecerea de la
socrii mici, cu care se ncheia de fapt
nunta, se numea clocitul Ca
urmare, la spargerea apar
126
materne:pe una o
pe alta
Ghinoiu1., Lumea de aici, lumea de din-
colo, EdituraFundatiei CulturaleRomne,
1999.

Personificare a Pleiadelor, grup de stele
din Taurului. G. este, prin
datele calendaristice ale
de pe firmament, prinorelede
de n senine,
reper fundamental pentru aprecierea
timpului nocturn de planificare a unor
importante economice, precum
nceputul grului de
observau
pe cer a G. n de
*Snziene, la Postul Snpetrului la
Duminica Mare pentru aflarea roadelor
holdelor, dar pentru determinarea
perioadei optime de grul de
(Apuseni, Vlcea, Sibiu,

Sngiorzan LC., 1. M., Ghidul
Cosmosului, vol. 1-II, Editura Minerva,
1980; Teodorescu N., Gh.,
Cerul- o EdituraAlbatros,
1982.
Mortului
mortului cu hainele confec-
nainte sau deces.
Scalda corpul mortului se unge
cuunt se cu
cele mai alese Care-i mai
aceea o pune n Care
moare sepunencare s-a
cununat, bine. Care e apoi
i de ceilalti. Pune c1opu.
Lamitesepune
n dinsudul (Izvoru),
se
i se toate orificiile cu
cu pentru a
mpiedica sufletul intre din nou n
trupul Cndpieselede
minte se moarte,
acesteasunt lucratede persoane
o nu se
ata, acul prin
se alte
c., Opere, vol. V, Editura
1981.
Glci
ale inflarnatiei amigdalelor
provocate de microbi, ciuperci etc.
nunele descnteceG.-Ie sunt asemuite
cu feciori ai mame:
Ciandalina sau scoate-
rea lor dincorpprindiferite tehnici tera-
peutice (ceaiuri, cu
cu untdelemn, comprese cu
cu untdelemn, cu
sau cu
cusare etc.), princhinoterapie (trasul sau
G.-le, feciorii ai
Ciandalinei, sunt la pierzanie:
Ciandalina, / / A
feciori, / ntr-o zi i-a crescut / a doua
zi la oaste i-a trimis. / S-au dus /
venit opt, / S-au dus opt /
venit /.../ S-au dus doi / venit
unul, / S-a dus / nu s-a mai
ntors. / Cum nu se feciorii Cianda-
GRLICI
linei, / ces-au /
nu se / Ce s-au glcile, /
Motlcile, / Lui... G.-lefiind o
n general, a textele care
tehnicile terapeutice sunt
care captau atentia
micilor suferinzi. ntr-un descntec de
nume local al G.-lor, aceasta
este dincorpn urma dialogului
interpretat de -
/ Fosta-i la / - Fost. / - Ptinsa-i
/ - Prins. / Fiertu-I-ai? / Fiert. /
/ - / Mncatu-l-ai? / -
Mncat. / Dar lui N. ti-ai / - Ptiu,
c-amuitat/ glca s-a uscat.
Gorovei Artur, Descntecele romnilor.
Studiu defolclor, Imp!imeria
1931; Pamfile T., Boli leacuri
laoameni, vite Mithos,
EdituraSaeculumr.o., 1999.
Gndac al
care sperie boala-
cea-rea a copiilor, mesager al mortii,
sinonim cu *Borza, Aceasta
se copiilor ca sau ca gndac,
speriindu-i. Copiii bolnavi de
sunt de sau de
(Bucovina).
Marian Sim. Fl., Mitologie
cuvnt nainte note de
Antoaneta Olteanu, Editura Paideia,
2000.
Grlici
Intrare n beci sau *Bordei,
Geomorf, cu gtul omului,
intrare n *Antropomorf.
127
GEMENI
de intrare arcadadinlemn,caresustine
bordeiului, sunt ornamentate
cu rozete solare, capete de cai alte
motivepreistorice (Oltenia, Muntenia).
N., Originea tepartitia a
bordeiului, Arh. Olteniei, Serie nr. 7.
Gemeni
Personificare a unei constelatii de pe
harta cerului din care poporul a retinut
pentru orientare pe timpul noptii numai
stele: Castor Polux (Olt, Prahova,
Neamt).
Otescu 1., romn
despre cer stele, 1907 alte date pe

Geomorfism
Ideal de frumusete care are ca model
divinitatea cu chipde ou. Formade ovoid
a primordial adu-
narea n sine a esentei vitaleprecumfirul
ghemdinfirul firului
din interiorul ghemului este gura de
intrare a sufletului din n
copiilor,
lungimeafirului dinghem
este durata existentei (veacului de om),
iar exterior al firului gura prin
care sufletul trece din n
(moartea mo-
Vechea Civilizatie
care precedecivilizatia
mitul biblic al Facerii
Lumii, este de MarijaGimbutas,
cunoscut antropolog, arheolog
paleolingvist american de origine litua-
ca o entitate
128
ntre 65000-3500 .Hr., pe o
societate
iubitoare creatoare de care a
precedat indo-europenizate
patriarhale de din epocile
bronzului fierului. ntre timp, la Schela
Cladovei, pe malul s-a desco-
perit o care istoria
Europei cu milenii n
Raportarea culturilor neolitice din sud-
estul Europei, scoase la lumina zilei mai
ales al Doilea Mondial, la
culturile neolitice din Orientul Apropiat
(Anatolia, Levantul, Mesopotania) la
cele megalitice din vest prezenta
Primei Europe n arealulgeografic ocupat
de Romnia, Republica Moldova,
Vestul Ucrainei, Ungaria, Cehia, Slovacia,
Serbia, Muntenegru, Croatia, Macedonia,
Bulgaria, Albania, Grecia, inclusiv in-
sulele egeene, sud-estul Peninsulei
Italice. n arie
pe Carpati, s-a dezvoltat de
timpuriu(8000-3500 .Hr.) un mare com-
plexcultural religios. De altfel, grecii,
popor dinmarea familie
au n teritoriul care-i
numele, Grecia, venind din nord, unde
au locuit un timpntre Carpati
acestor culturi erau
arta de prelu-
crare a lutului atingnd
lor spre este superb
de statuetele din lut numite
Gnditorul de la Hamangia. Semnele de
pe vasele ceramice mai ales, cele de
pe de la jud. Cluj
(5300-5200 . Hr.) existenta unei
scrieri sacre care precede pe cea
ipoteza conform
a
sumerienilor arfi fost cea mai timpurie
peGlob. Generaliznd arheo-
la limita
cei 10000 de ani ai
europene (mileniile 8 .Hr. -
2 d.Hr.) se pot n trei complexe
culturale religioase: primul este
dominat de
(8000 .Hr. - 3500 .Hr.); al doileade Zeul
indo-european (3500.Hr. - anula);
al treilea de Fiul lui Dumnezeu, Iisus
(anula - ). un alt criteriu, modul n
careoamenii imaginat divi-
nitatea europenii au edificat nu
trei, ci lumi spirituale materiale
inconfundabile: una
avndca model Oul, alta,
avnd ca
model Omul. Idealul de
armonie al geomorf al
sufletului este de demonstrat: sfera
este corpul perfect al centru se
la de toate punctele de
pe ei. Mai greu este de
armonia posturilor antropomorfeale
sufletului. Lumea este cea
pe care o la indigo de
la pol la ecuator. Lumea ne este
de n contempo-
raneitate a arhetipurilor neolitice: oul
oala, lutul *Aluatul, pntecele vulva,
de (Muma
Muma Caloianului, Muma Ploii, Maica
Precista) etc.
Dictionar de istorie veche a Romniei
(Paleolitic - sec. X), coord. D. M. Pippidi,
Editura
DE LA VRTOP
1976; Enciclopedia arheologiei
istoriei vechi a Romniei, vol. 1 (A- C),
vol. II (D - L), coord. Constantin Preda,
Editura 1994
1996; Gimbutas Maria, Civilizafie
Vestigii preistorice n sud-estul european,
traducere Sorin Paliga, note de
Radu Florescu, Editura Meridiane,
1989.
Gerar
Personificare a primei luni a anului,
Ianuarie, lui Ianus, zeu cu
una spre anul care se
ncheie alta spre anul carevine. Denu-
mirile zonale ale lunii se fie la
practica de ntocmire a calen-
darelor meteorologice (din foi de
sau din coji de n noaptea *Anului
Nou sau dar), fie la
gerurile de la miezul iernii
(G.). Luna ianuarie este un timp dedicat
mitice tinere, simbolizat
de cel care deschide anul calendaristic,
(1 ianuarie).
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.
Ghetarul delaVrtop
n Bihorului (sat Casa de
corn. jud. Alba),
Geomorf locuit de omul preistoric
(paleoliticul inferior, cultura
S-au identificat umani
pe solul paleolitic din premusterian
cu calcit. Depunerile de calcit
sunt datate la aproximativ 80000ani, iar
129
GHIARA GAII
amprentelesunt comparabile cu cele de
la Laetoli (Tanzania), datate acum
3600000 ani.
Boronean] v; Arheologia
minelor din Romnia, Editura clMeC,
2000.
Ghiara
Personificare a unei plante din fam.
Leguminoase care numeleuneltei
*Gaia n de
*Moarte, cu Unghia
Vrsta, sexul comportamentul
persoanelor care o recoltau difereaun
raport cu utilizarea ei n medicina
practicile magice. Pentru leac
se recomanda fie de doi copii
de sex diferit care, n timp ce i
pine sare, i spuneaucucescopo scot
din Noi pine sare, /
tu ne dai.lcacutile tale! n schimb,
pentru de mergeau
femei n care, depunerea
ofrandelor pe recoltarea
plantei, simulau cearta glceava.
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. EdituraHelios, Craiova,
1999.
Ghinion
Personificare a care
sosirea prindiferite semne: iepurelecare
drumul, femeia n cale
cu ochiului. Cel
mai cunoscutG.n Romnia n general
pe Mapamond, este 13. O
130
asemenea care
lumeatrebuie fi avut
anume, *Anul care moare pe
toate meridianele 365de zile. Peste
tot n lume, 13al lunilorlunare
dintr-unan solar corespunde cu
exact al Zodiacului
Berbecul, Taurul, Gemenii, Racul, Leul,
Fecioara, Scorpionul, Ophicus
care n eclipticii cu
aproximativ 15 grade,
Capricornul Anul, perso-
nificare a timpului, se la 1ianuarie,
este copil, matur de-a lungul
celor
zodiacale, care se
moaren a treisprezecea.
care moartea
adorate, apare n
structura calendarelor vechi ale Lumii:
calendarul dacic de la Sarmizegetusa
Regia, calendarul aztec, calendarul
vechilor mexicani etc. ntructla
anului, marcat de a treisprezecea
de a treisprezecea murea
timpul divinitatea cu care acesta se
confunda, a o
de necazuri. Sem-
a 13 este
deci de moartea celei mai vechi
a omenirii, Anul solar, cu
lui exact de luni lunare de
constelatii zodiacale. Romnii,
prin obiceiuri practici
magice partea a de an,
ei nu a
acestuiacuun presupus G.sau rea
ce l-ar purta treisprezece.

despre G.-ul treisprezece a
de la vest spre est de la
la sat este numai mediilor
urbane, n special celorintelectuale.
Ghinoiu 1., Zile Mituri. Calendarul
romn, Editura Pro,
2000.
Gia
n *Cartea a
care scrientr-un de
purtatncoarne decerb sufletele
viilor pe sinonimcu *Gaia: ...
Prin cel cmp / Vine un cerb
mohort, / Din copite / ... /
Da-n comite ce-mi ducea? / Un
de / Cu frnghii de
/ n cine-mi / Gia, Gia,
samogia. / Ea de lucru ce-mi lucra? /
protocoale mi scria. / Pe unulscria
pe vii, / Pe moni lapartea ... (De
petrecut, Borlovenii Vechi, jud.
Severin). Calea cea pe care este
mortul pentrua ajunge
n Rai se n partea n
cu Iadul cares-ar aflalastnga.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988
Giva Samogiva
Reprezentare n *Cartea ro-
a care scrie
sufletele plecate de aicipelistacelorvii.
GLASURI DIVINE
drumul mitic descris de cntecul
funerar, sufletul ajunge la un de
Snpetru la umbra G. sta ntr-un
scaunde scria: ... Anaajungea,
/ se ruga: / - Givo, Samogivo, /
vii! / - vii nu te-oi
scrie, / Coala amumplut-o/ Cerneala am
/ condeiu l-amfrnt ... (De
petrecut: Fire, tranafire, Prigor, jud.
Severin).
KahaneMariana,
Lucilia, Cntecul Zorilor Bradului.
Tipologie Editura
1988.
Glasuri Divine
Instrumente muzicale special create
pentrucomunicarea
cu lor mitice. O greu
de i pe oameni
cnte la bucurie la triumf
nfrngere, lantlnirea de
ceidragi. diverse de bucurie, durere
sunt exprimate de alte
princiripit, muget, nechezat,
urlet. n limba lor, acestea
mesaje cntate semenilor unele,
precum cinele, ului. Omul a
transmis el mesajele salesub de
cnt semenilor marelui zeul
adorat. Pentru a-i fi rugile,
acestea erau cntate n glasul presupus
l avea divinitatea sau prininstrumente
special inventate. modelul omului
preistoric, credinciosul mileniului al
treilease el cntndn temple,
sinagogi, biserici moschei. Mesajele
adresate zeilor erau
131
GOANA RUSALIILOR
transmise prin diferite instrumente de
(*Toaca de lemn, *Clopotul,
*Buhaiul) aerofone (*Fluierul, *Surla,
tulnicul).
Goana Rusaliilor
Scenariu ritual al *Ielelor sau
*Znelor Rele n Rusaliilor,
nainte de ivirea zorilor, de ceata
*Znelor Bune, substituite de fecioare
neintrate la Ceata fecioarelor n
de opt-paisprezece ani, ntotdea-
una n sot (3, 5, 7, 9), se
constituia sub solemn: am
mplinesc G. R. voi Ia
nimeni dect mine ai mei nu
altfel Rusaliile n
zilei de vineri dinaintea
Rusaliilor se ntlneau mergeau n
n sau pe cmp pentru a
strnge flori aglici,
margarete, odolean, pelin
sngelevoinicului), dinele
cununite, buchete, aruncau
pe tulpinile, frunzele resturile de
flori nempletite veneau
Fiecare sau n
pomul din cununa,
toarea buchetul, le stropea cu
nu se
Post Negru a doua zi. n noaptea
de cntatul de
miezul fetele se sculau, se
caunalb, mergeau (pe
de la de un
ncmp, nlocul undeconfectio-
cu o zi nainte cununile,
torile buchetele de flori. Primele
cuvinte se n momentul sosirii
132
ultimei surate:-
- fete curate! - por-
nim G. R.! Cea mai mare ncheie
dialogul cu cuvintele: Gonim lucrurile
necurate, / ne vetrele curate /
Ca roadele de din cerpicate!.
mpodobirea suratelor cu cununitele
de flori aduse de fiecare,
deveneau dintr-o foarte vesele,
ncepeau cnte, se prindeau ntr-o
nconjurau vatra
satului, din n Suratele
jucau pe sau nconjurau movila
cu dansul ritual Rustemul, aruncauflori
alergau la
ocolirea vetrei satului n cntec, dans
voie suratele se ntorc obosite
beau ncheind
Postul Negru nceput cu o zi nainte.
Ceremonialul G. R. numele suratelor
erau n mare secret pentru
de membrele cetei de lor.
celesupraveghea deladis-
n noapteadin Rusaliilor,
reveneau nsat,
fiicele lor au
participat la G. R. o
persoanele care, dinntm-
plare, au pe una din membrele
cetei. au fost nregistrate n
din sudul de
la care au parte elensele
dincete ce au alungat Rusaliile.
Nania 1., Rusaliile. multimi-
nspatiul romnesc, n "Creativitate
n a tine-
retului", val. II, Centrul al
Populare 1989.
Gogea
1. Demon cucare
sperie copiii saui
numele cndse cu (Gogea,
Gogea, un' duc? / La Nicu ca
sinonim cu Gogorita alte
sperietori;
2. femeie sau care
invoca divinitatea a ursitei
fetelor feciorilor la marile
calendaristice: *Anul Nou,
Boboteaza, Secului de
altele. Feciorii, ce
alegeau un Primar de *vergel care
pundea de buna organizare a ceremo-
nialului, fixau gazda sau locul de
de obicei casa persoanei
care oficia ghicitul, G. Recuzita
se compunea din vergele,
nuiele dinlemn cu verde, substitute
ale una pentru
feciori alta pentrufete, unul sau
vase (cefe, farfurii) cu
un cearceaf sau o mare. Cere-
monia cuprindea mai multe
rituale: fetele feciorii aruncau cte
un semn, de obicei inelul, n cofele sau
farfuriile cu G., acoperit cu
cearceaful sau ascuns sub pentru
a fi ferit de privirea asistentei
amesteca inelele cuvergelele de
lemn, timp n care invoca divinitatea
tinerii interpretau uncntec
ceremonial prin care cereau G.-ii
inelele, simbolurile G.
scotea inele, unul din cofafetelor
unul din cofafeciorilor;
inelelor de prezicerea
Obiceiul se repeta cnd

G. termina de scos inelele
tinerii (Bihor).
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale
Romne, 1997; Marian Sim. n,
la romni. studiu etnografic.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898.
Gonitoare
a specii de plantedin
familiile Orchidaceae (Orchis moriaL.)
Orobanchaceae (Orobanche ramosa L.)
folosite n medicina n
de fertilizare a vitelor femeilor sterile.
Acestea stimulau, prin active
prin formele lor caracte-
ristice, sexuale. Leacul se
administra vitelor n iar femeilor
n scaldele rituale(Oltenia).
Georgeta, Plante dinflota
cu n din
Oltenia. Editura Helios, Craiova,
1999.

Geomorf construit de sau
de mna omului, folosit n vremurile
preistorice ca iar n vremurile
istorice ca de
pentru haiduci vite, obiectiv strategic
militar, sinonim cu G. a fost
primul al omului preistoric; n
epoca el disputat-o cu
animalele, n special cuursulde
Din punct de vedere spiritual, G. a fost
cuuterul (pntecele
omul, pntecele matern
133

copilul), cu centrul lumii, cu
unor Spre deosebire de
posturilegeomorfe (G., Corpul uman), n
care sufletul iese prin guri sau
antropomorfe (*Casa,
cetatea, *Raiul Iadul) se se iese
prin ferestre. Dovezile de
locuirea G.-elorn sunt rare n
Paleoliticul mijlociu, foarte frecvente n
Paleoliticul superior destuldefrecvente
n Neolitic. G.-ele sunt repopulate n
perioada de trecere la Epoca Bronzului
n prima a Fierului. n perioada
sunt slab populate, cele
din muntele Kogaion, identificat cu
pintenul calcaros de la Vrtoapele de la
de Munte (jud. Hunedoara),
sunt de istorie ca loc unde
oficia Deceneu, preot apropiatal marelui
rege Burebista. Unele au fost sau
fie locuite n vremea
n epoca n epoca
trzie, n timpul domniilor
fanariote la lui Tudor
Vladimirescu. n ele s-au descoperit
altare, sanctuare (Fundul de la
Bozioru), cultul zeului Mithra (G. Adam,
G. Veterani). n unele G. s-au descoperit
vestitelecranii de Homo sapiens fosilis,
al omenirii carea
n n Paleoliticul superior (G.
Cioclovina, *G. Muierilor, G. Baia de Fier).
S-au descoperit, de asemenea, urmele
acestui om de Cro-Magnon
n lut fosilizat (*G. Izbuc).
sunt G.-ele cu de
culoare care Neoliticului
(G. Polovragi, G.Muierilor, G.Vaideei, G.
Limanu) pictate n culoare
134
(*Gaura Chindiei) cu aproximativ
I1 000 ani . Hr. n cea mai
dintre G.-ele Romniei ale lumii,
*Cuina turcului. s-a descoperit cea mai
veche care se
de radio-carbon
ale faunei, florei, pieselor de schelet
uman resturilor arheologice
descoperite ntre milenii XI IX . Hr.,
Clisurian
locul descoperirii, Clisura apoi
Romanellian. Aici s-au descoperit un
imens de piese arheologice
dinsilex, os, corn, de
animale care podoabe, obiecte
de cult, de ritual, de cu ornamente
geometrice, specifice postglaciarului
european. Prin
n G. de la Cuina Turcului,
de de la
Ostrovul Banului, prin descoperirea
culturii SchelaCladovei - Lepenscki Vir,
n mileniile VII-VI . Hr.,
se n
arealul de a vechilor
de pe Terra. vreme
locuirii n geomorfe,
oferitedeG.-ele naturale, oamenii
construit ei G.n perioadadaci

Acestea sunt concentraten Dobrogea
ncteva zonealearcului carpatic
Banatului). este G.
Limanu din Dobrogea care, pe
planul ei ntortocheat, are numeroase
cu dimensiuni
diferite, cu ziduri stlpi
mortar pentru tavanului, cu
de culoare De altfel,
aceasta este de literatura
sub numeleCeires (Keiris). Multe
antropomorfe auservit ca
n perioada barbare de
a
Basarabi-Murfatlar). Continund oveche
un locaparten peisajul spiritual
al vechii Europe l
n secolele XVI-XX n
de romni,
ai isihasmului ortodox. Pentrua se feri
de cotidiene a n
sentimentul religios, ei au
n biserici, schituri, chilii, metohuri,
locuri de popasuri cu cruci icoane. n
anumite eleau ca
locuri sacre pentru reculegere
a de
voievozii romni, de doamnele
domnitele acestora n momente de
de grea
Renumite sunt Agatonul Vechi, Agatonul
Nou, Biserica Iosif, Schitul Dionisie
altele cioplite n
gresia Unele au
fost folosite pentru bolilor,
ca refugiu
ca al turmelor de oi pe timpde
viscol etc. Dar, cele mai cunoscute
de om n pntecele
sunt *Bordeiul, biserica
bordei, biserica sau total
n
v., Arheologia
minelor din Romnia, Editura clMeC,
2000; CrciumaruMarin,
turii ale artei rupestre preistorice n
Romnia, EdituraSport 'Iurism,
1987; Durand Gilbert, Structurile antic-
GURA SATULUI
pologice aleimaginarului, EdituraUnivers,
1977
Gura Satului
Sistem arhaic de comunicare prin
semnalevizuale, auditive gesturi. G.S.,
care totullaniveldesat,
este sistemului
contemporancareface desface totulla
nivel de stat, grupe de state, continent,
Comunicarea de oricefel
prin canale n locuri specifice
toarea, hora satului, poarta, fn-
tna, crciuma, biserica, cimitirul
etc.) a asigurat
coeziuneadintre membrii comu-
rurale. sistemului de
comunicare a prin G. s. este
re plastic de zicalele populare: Nu
ce satul
a Nici usturoi ti-a mncat, /
Nici gura nu-i miroase tainelor,
marilor secrete) etc. Alte expresii
populare, precumA strica gura (avorbi
de-a geaba), Avorbi c-o de
neconvin-
Afi cugurape cineva (ainsista
convingi cu vorba pe cineva), Apune
la (afi precautcu aflate),
Anu avea (lipsa curajului dea spune
ceeace Aface deguralumii, Slobod
la Bun de de Cu
mare, A-i umblaguraetc. definesc
alte ale G.-ii S. de
cum se va adapta cum va
vechiul sistemde informare, G.
5., cu sistemul contem-
poran: local. continental
planetar.
135
GURBAN
Gurban
Moartea *Sngiorzului, zeu
al protector al cailor vitelor
culapte, la *Anul Nou pastoral. Subinflu-
sacrificiul berbecului
apoi al mielului a fost scos n afara
postului pascal. rituale
ceremoniale redau, simbolic, moartea
prin a zeului substituit
de un miel alb acestuiaprin
incinerare: purificarea
a alegerea
mielului, locului unde va fi sacrificat
(o n mijlocul
purificarea prin
acestuia pe sacrificiul nocturn al
zeului; scurgereasngeluintr-o
anume n prin
incinerarea (friptul a trupului
nocturn la care se
sacramental carnea
cu mna;ngropareaoaselor a tuturor
resturilor alimentare ntr-o
136
rugul funerar. Resturile de la
festinul marilor
Secului de sunt
ngropateprin sau date pe apele
Cu acest prilej, oficiantul
cultului, cel mai din
familie, invoca pe *Maica Domnului, Sf
Gheorghe, *Ielele pentru vindecarea
bolnavilor n ajun: Voi Sfintelor, /
Voi Bunelor / puterea lui Ion, /
el v-a din an n an, / Cu un
berbec gras, / Cu trei devin / Cu trei
cuptoare de pine ... La mijlocul
secolului al XX-lea G.-ul se practica la
*Ispas saula a
Obiceiul, preluat de rudari de la romni,
a fost practicat spre
secolului al XX-lea (Oltenia, Muntenia,
Dobrogea, sudul Moldovei).
Nicolaescu C.S. Gurbanele, nArh.
Olt., TIr. 1, 1922.
Haralambie
Patron al bolilor n *Calendarul popular
Sfnt mucenic de minuni n
Calendarul ortodox (10 februarie). Afost
un personaj real, episcop nAsia n
vremea roman Septimiu
Sever. Bolile, n special *Ciuma, ar fi
n de H. trimise asupra
oamenilor carei nesocotesc ziua. El era
invocat n descntecele de alungare a
* *Holerei, *Samcei lingoarei.
a fost de
iconografia carel n
icoane, n cu pi-
cioarele unmonstru (Ciuma). Capersonaj
profan, H. ar fi fost motiv pentru
care este considerat patronal anima-
lelor domestice (Bucovina,
Muntenia, Moldova). Actele rituale
practicile magice menite apereoame-
nii vitele de de
ciunile de la la
se ajuna, se pomeni, se stro-
peau vitele pomii fructiferi cu
se farmece se
interziceau casnicelegatede
prelucrarea lnii pieilor deanimale etc.
(Bucovina, Moldova,
Muntenia).
Evseev Ivan, Dictionar de magie, demo-
nologie mitologie Editura
Amarcord, 1997; Fochi A.,
Datini eresuri populare la
secolului al XIX-lea: la
chestionarele lui N. Editura
Minerva, 1976.
Holera
Personificare a bolii cu
numecare a mari ravagii n istoria
Europei, adesea cu *Ciuma.
Pentru alungarea ei se invocau
plante: *Zrna H. Planta H. ar
fi poposit n mpreu-
cu boala care ar indica oamenilor,
modul cum se dezvolta aceasta
anul le va aduceoame-
nilor foamete, (H.).
Pamfile T., Boli leacuri laoameni, vite
datinile poporului
romn, EdituraSaeculum1.0.,
1999.
137
HOMAN
Haman
din fam. Compositae (Inula
helenium L.), cu
frunze mari flori galbene,
n cosmetica medicina
n descntece,
cu IarbaMare, Omanul, Popelnicul. H.-ul
are puteri miraculoase mai ales n ziua
de vineri Secului de
cndeste invocat dea
bogat fetelor nevestelor. Fetele, nainte
de scot H.-ului un
ritual consacrat: n timpce
rizomul, locul este cinstit cu sare
pine iar *Sntoaderul rugat le dea
bogat: Toadere, Sntoadere, /
fetelor / Ct cozile iepelor!; Toadere,
Sntoadere, / cosita iepelor, / Ca s-o
poartefetele, / caata, /
Moale ca Sntoaderul venea
n sprijinul care i cereau le
dea putere Toadere, Sntoa-
dete, / puterea ursului, /
lupuluit.
foloseau alte tehnici magicede recol-
tare: se (nuditatea se
despleteau, ngenuncheau,
aprindeau naintea
plantei. H.-ul era recoltat, n unelezone,
de alte persoane: de copii,
femei iertate. Acolo unde era scos de
petreceau noaptea n
n jurul focului, iar
recoltau pe care o
au, ca simbol al dragostei, fetelor
(Mehedinti). n'lransilvania
de sud (Platforma Luncani), unde fetele
culegeau pentru scalda frunzele
altei plante, popelnic, o invocau,
138
de asemenea, ca pe o divinitate:
Popelnice, Popelnice, / Eu fi dau cu
sare, / Tu dai mare! H. sau
Iarba Mare casa, oame-
nilor animalelor. Deaceea, rizomul se
peste an, la o se
purta legat la sau tul-
pan, se afumaucopiii, anexele
a fost
cu unele deosebiri, n principalele zone
etnografice ale Romniei. n se
vindea, la nceputul secolului XX, pe
n preajma de Sec

Mare de miros frumos!
Apolzan Lucia, Aspecte ale culturii
spirituale. Obiceiuri, practici simboluri
specifice pastoral-agricole din
Platforma Luncani, jud. Hunedoara, n
Sarg., 1966-1973, Deva 1983; Valer,
Enciclopedie de
Editura
1979; Georgeta, Plante din
flora cu n
dinOltenia. Dictionar, Editura
Helios, Craiova, 1999.
Hora
Personificare a Coroanei Boreale. Steaua
ar fi FataMare din stelele
mici - cercul horei, iar steaua dinmijlocul
cercului - Prahova,

Otescu 1., romn
despre cer stele, 1907 alte date pe
Zahacinschi M., Zahacinschi N.,
de Editura Sport-TUrism,
1992.
lama
Zeu al identificat cu Yama, zeul
indian al n sudul Romniei
expresia a da lama n ceva
animale, holde etc.) a muri.
Deosebirea dintre zeul carpatic cel
indian este la indieni iasufletele
oamenilor iar la romni plantelor
n vechilor
indieni sufletele mergeau, nmor-
mntarea sau aruncarea cadavrelor pe
apele se cu
lor n
azeului Yama, primul omcarea cunoscut
moartea, devenit apoi zeual Mai
trziu, zeului Yama a fost
din adncul n
naltul cerului. 1. nu este singurul zeu
comun indienilor romnilor. Zeul
indian al ploii, Rudra, este invocat de
cetele de copii care o
*Paparuda, n zilele
secetoase aleverii, iar marelui zeuindian
Shiva i se o la de
n ziua de
Vasilescu Em., Istoria religiilor, Editura
Institutului Biblic de Misiuneal Bisericii
Ortodoxe, 1982.
Iarba Fiarelor
1. Personificare a unei plante
(Cynanchum vincetoxicum L.) din fam.
AscJepiadaceae care prin livezi,
locuri pietroase
n medicina pentru
vindecarea
durerilor de picioare, n descntecele de
sperietoare. Planta trebuie
noaptea, n ajunul unor mari
calendaristice (Sf. Gheorghe, *Ovidenie,
*Snziene);
2. Personificare a unei plante fictive
de nmoaie fierul
Iarbaar pe
terenuri greu accesibile, de obicei n
locuri bntuite vreme defoc.
Noaptea ca soarele(caaurul,
ca lumnarea iar peste zi e
dispare sau n
cnd soarele
snge din ea, pete pe
ntr-o dinzona
1. F. are umane: Ea are cap, ca
omul e vie, n-are,
numai aripi din umere,
picioare; e de culoare
139
IARBA LUI BARBOI
n-are. Pe o de
merge maideparte. e n
cade la fund, ca omul, sau,
cacelelalte plante, merge mpo-
triva curentului. Este prin
diferite se trageprin o
pe care sunt legate de fier.
Cnd se descuie
acestea s-au atins de 1. F.; se
calul cu lant de fier. Cnd se
calul, se culege plantacarel-a
despiedicat; se ncuie cu ntr-o
colivie, puiul de arici. Aricioaica, care
1. F., vinecuea n
cedescuie i se iaplantadin
Poate fie cuajutorul al altor
animale (dihorul)
grangurul) etc. O rndunelele care
o aduccuciocul n cuib le aperepuii.
Vitele careo se mor. n
schimb, oamenii care n posesiaei
puteri miraculoase: deschid
nu sunt de
gloante, limba animalelor
plantelor etc.Ar fi avut-oviteji haiduci
vestiti (Tunsul, Marcul, PinteaViteazul,
Fulga) hotii mari.
BrleaOV., enciclopedie a
Editura Enciclo-
1976; Valer,
Enciclopedie de
Editura
1979; Georgeta, Plante din
flora cu n
din Oltenia. Dictionar, Editura
Helios, Craiova, 1999.
140
Iarba lui Barboi
Personificare a unei plante cu
de romnii basa-
rabenin farmecele de dragoste. Planta,
carear avea n de de
drac, este marti seara de o per-
care nu trebuie
napoi, nici ladus nici lantors, poarte
n dar pine,
sare un de
cu respect, schimbul: Eu dau pine
sare / Voi firifolositoare!
EliadeM., DelaZalmoxis la Genghis-Han,
Editura Bucu-
1980.
Iarba luiTatin
Personificare a unei apreciate plante de
leac (Symhytum officinoie L.), fam.
Boraginaceae, de
pentru tratarea arsurilor,
reumatismului, Iuxatiilor fracturilor,
cu cu
*Usturoiul, *Pelinul, *
*Crsteneasa 1.lui T. protectie
mpotriva *Ielelor *Strigoilor.
Ielele, resemnate de pierderea puterii, se
tnguiesc: ti-arfi Dumnezeu
/ Odolean, /
/ Arfi lume a
Recoltarea se face un ritual
marti seara este identificat
nsemnat locul unde iar vineri
dimineata este Femeia n
medicina mergea penemncate
n
15 n fata1.lui
T. n timp ce i se adresa cu respect:
Iarba lui Tatin, / Nu te iau pe
stricat, / Ci teiaupe tomnit, / strngi
carne lacarne, / Oslaos,/ lefaci mai
frumos de cumafost!... n continuare,
in plantapentru
cine de ce o scoate din o
fierbe, o cu de orz
fractura, ca un chirurg, la care
un descntecde
Valer, Cultura romneas-
EdituraMinerva, 1992;
Georgeta, Plante din flora cu
n din
Oltenia. EdituraHelios, Craiova,
1999.
Icoana
substitut plastical pe
lemn, sau prin scrijelare,
n locuri sacreale
peretele de sau vatra focului. De
celemai multeori, 1. pe peretele
casei este de un legat n
de careo puteaacoperi, prin
dezlegare, pentru a feri privirea tuturor
de sfntul pictat. nraport
de zona se mai
candela la mari
primejdii (furtuni, epidemii,
moartea unui membru al familiei),
cununa la *Snziene,
cununa grului sau ultimele spice de
gru din holda ramurile de
salcie la *Florii, unele plante de
leac etc. I.-ele la vetrele cu
la mijlocul secolului XX n
Sub Olteniei, realizate n exclu-
sivitate pe lemn prin diverse tehnici
lE LE
(Cioplire, incizare, pictare), redau att
(Maica Domnului
cu Iisus n Sf. Arhangheli, Sf.
Gheorghe), ct personaje sacre
indescifrabile, probabil te-
niri Ele locul deintrare
sau de a miticepe
hornul casei (I.-ele de sau
undes-a Mntuitorul (I.-ele de pe
peretele de Sfntul pictat pe 1.
este, de obicei, patronul onomastic al
cucasa,
de cel mic. n raport de peretele
unde se 1. se orientau apoi patul,
masa, mortul lanmormntare. n
critice, de arderea casei, 1. era
primul lucru scos din salvat de
oameni. n vremuri de
de 1. era
printr-unrit funeraracvatic n
pe apa la
divinitatea dezlege sau lege
ploile.
Evseev Ivan, Dictionar de magie,
demonologie mitologie
Editura Amarcord, 1997;
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; MarianSim. FI.,
nmormntarea la romni, Editura Lito-
Tipografia Carol Gobl, 1904;
1976.
lele
mitice feminine care apar
noaptea,naintede cntatul n
perioada ntre *Rusalii,
sinonime cu Cele Sfinte, Dnsele,
141
lE LE
Doamnele, Fetele Cmpului, *Frumoa-
sele,
trele, *Miluitele, Puternicele, *Rusaliile,
*Ursoaicele, *Vntoasele,
Znele. I.-Ie sunt spirite rebele ale
care, ce au mor-
mintelela *]oimari au petrecut
cu cei vii, se mai n
lor Pentru a le
mbunalise dau numeeufemistice (zne.
frumoase, etc.) sau provenite
dinpronumepersonale demonstrative
la persoana a III-a (ele, dnsele, cele).
Spre deosebire de *Strigoii care
apar necazuri oamenilor n
anotimpul friguros al anului, I.-Ie po-
peisajul mitic romnesc pe
timpulverii. Au
fecioare n alb, copile
frumoase, sfinte, fecioare spirite
sau duhuri rele n (3-5-
7-9), mai rar-n cu
unor mitice masculine
(*Filipilor, *Sntoaderilor, *Circovilor,
I.-Ie aparn cete. Prin Banat
fiecare a cetei cte un
nume: Rudeana, Ruja, 'Irandafira,
Consnzeana, Snziana, Magdalena,
Tiranda, Ana, Todosia etc. lor
s-ar aflaprincodriineumblati
de topor de piciorde om, prin
pe cmpii, pe ostroave pustii, pe ape
mari. Ele pot fi pe timpde noapte,
plutind flfind prinaer, pe la fntni,
prin pomi, pe sub caselor.
de
cimpoieri), din bat dintobe
(hora, bruletc.), ntind
mese pe verde, beau, petrec,
142
chiuiesc n cor: ti-arfi
Dumnezeu / Oolean, /
/ Arfi lumea
a Pelocul undentindhora
iarba se ntmpla
fie sau auzite de cineva, acela
nu trebuie se sau le vor-
I.-Ie pedepsescoamenii
de rele, pe cei care nu le zilele,
care dorm noaptea sub pomi sau sub
cerul liber, care ies noaptea la
prin ridicarea lor pe sus, n
vrtejuri, prin pocire Diferite
formede reumatism maladii neuropsi-
hicesunt numite, de popor, luat dinlele,
lovit de lele, apucat de lele, luat din
Rusalii, ologit deDnsele.
De aceste boli se putea prin
descntece de 1. sau de Dnsele, prin
cetanie la prin intrarea
suferindului n hora sau prin
acestuia de la Rusalii.
Local, acolounde se numescUrsoaicele,
I.-Ie urseau copiiila preziceau
moartea oamenilor. La marile lor
praznice (*Sfredelul Rusaliilor, Rusalii,
*Snziene, prima zi din Postul lui
Snpetru altele) oamenii purtauusturoi
sau pelinla bru.
1. -Aurel Candrea, Folclorul medical romn
comparat, Editura Polirom, 1999; Ion
Ghinoiu, Lumea deaici, lumeadedincolo,
Editura Culturale Romne,
1999; FochiA., Datini eresuri
populare Ia secolului al XIX-lea:
Ia chestionarele lui N.
Editura Minerva,
1976; 'Iudor Pamfile, de Ia
romni. Studiu etnografic, Academia
1910; .
Iepure
1. Simbol preistoric al
I.-Ie, animal prolific a fost
asemuit, precum Porcul, cu spicul
grului. Uneleorgane sau ale orga-
nelor de reproducere ale f.-Iui (placenta,
erau folosite n practicile magice
de fertilizare a persoanelor sterile (femei
sau Spre deosebire de zonele
tropicale subtropicale unde este legat
de cultul lunar, n credintele
I.-Ie Soarele urce pe bolta
cerului. tuturor animalelor
sacre, el are
malefice: este rea iese n
cale sau taie drumul, copilul
sau i somnul se
numele de 1. cnd acesta doarme;
2. Spirit al grului n ultimele
spice pe hol de Salvat
de uneltele (secera coasa),
acesta urma n anul viitor
(Cmpia Moldova, Itansilvania).
Zicala a prinde iepurele,
cnd se apropie unei
agrare coasa, culesul), amin-
obiceiul de a un smoc nese-
cerat de spicepentru a nu se pierderodul
grului;
3. Totem cioplitdinlemn nvelit n piele
de 1., n unele cete de cu care
*Mutul femeile sterile
fetelor.
Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1981; BotN., Cntecele
Cununii, 1989; Ghinoiu 1.,
IGNATUL PORCILOR
Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale Romne,
1997; 1. 1., Dealul
Mohului. Ceremonia n Tara OItului,
EdituraMinerva, 1986.
Ignat
Divinitate care a preluat numele
data de celebrare a Sfntului Ignatie
Teofanul (20 decembrie) din calendarul
ortodox, sinonim cu *I.-ul Porcilor.
Perechea lui este
cu focul. n zorii zilei de 1. se
taie porcul de se
(Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova,
Bucovina, Basarabia).
Gh., Din mitologia tracilor, Editura
Cartea 1982;
Pamfile L, de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914;
Codinc., Mihalache D.,
torile poporului cu obiceiurile,
unele legate de ele, Socec,
1909.
Ignatul Porcilor
Sacrificiu sngeros al porcului, substitut
neolitic al spiritului grului, n ziua de
*Ignat.Jertfa ritul funerar
de incinerare (prlitul porcului) n ziua
de Ignat (Ignis = foc), este o
care n
extracarpatice.
obiceiurile practicile magice
referitoare la: mesajul funest primit de
prinderea njungherea
animalului, semnele pe corp (pe
143

frunte, pe pe spate), jumulirea
pentru bidinele jupuirea pieii
pentru opinci, prlirea (incinerarea
a cadavrului),
corpului, la farmece,
descntece prepararea leacurilor
(Unsoarea oilor), alimente rituale
preparate din diferite organe vitale,
formule magice etc. sunt relicve alejertfei
prin a zeuluide
care murea cu
timpul la nceputde *An. Obiceiul
este atestat, n diferite faze de
pretutindeni n Romnia.
Mihalache D., poporului cu
obiceiurile, unele traditii legate
de ele, Soccec, 1909; Pamfile
Tudor, de postul
Studiuetnografic, Academia
1914.

Reprezentare a *Panteonului
romnesc care femeile
surprinse (torc, n ziua
de *Ignat(20 decembrie). 1. este o femeie

specifice altei mitice
(Muscel).
locul ziua cnd apare (la rugul de
incinerare al porcului jertfit la
are elemente comune cu 1.
focul de incinerare a
porcului, focurile de incinerare
a sufletelor lajoimari.
Femeile care n ziua de Ignat
sunt torturate de 1. cu
cum
144
la joimari. n zorii zilei de 1. se taie
ritual porcul de (Muntenia,
Oltenia, Dobrogea, Moldova, Bucovina,
Basarabia).
Pamfile Tudor, de
postul Studiu etnografic,
Academia Socec, 1914;
Codin c.. Mihalache D.,
poporului cu obiceiurile,
credintele unele traditii legatede ele,
socec, 1909.
aMortului
Sfaturi date mortuluin zilelecare preced
nmormntarea pentru a ajunge cu bine
n *Lumea de dincolo. Romnii au o carte
de a pe papirus
ca a egiptenilor, dar n secolul al
XX-lea n mai multe zone la moartea
oamenilor. Aceastase compune dintexte
sacre, numite generic Cntece de Zori.
Cntecele funerare, interpretate n mo-
mente locuri semnificative ale
ceremonialului funebru, sunt de mare
vechime de o
Aria lor de acoperea mare
parte din Romnia Gorj,
Mehedinti, Bihor,
Alba, Hunedoara, Sibiu,
cu n Bucovina Moldova de
nord). n zonele n care
etnografii nu au atestat Cntecele de Zori
Cntecele de Priveghi, lor a fost
de bocete. Elevin din
vremuri imemoriale, sunt cntate de
femei iertate, de obicein
n momente locuri neschimbate de la
mort la mort. Riguroasalor formalizare,
care le-a permis de altfel supravietuirea
din preistorie la nceputul
mileniului III d. Hr., ntr-unfel,
sarcina de a le ordona
clasifica diferite criterii(destinatie,
timp spatiu ritual de interpretareetc.).
Decele mai multe ori Cntecele de Zori
sunt dialoguri purtate cu mortul cu o
serie de miticedinlumean
care acesta zeitele destinului
mortului, Zorile; sotului sau sotiei
postume (bradul, *steagul,
posturilor n care va vecui mortul
(*sicriul, *mormntul, *cimitirul, lumea
dor); zeita mortii (*Zna
Maica Iradia, *Gaia, *Corboaica etc.);
psihopompe (*calul,
*cerbul); prietenilor
n cale; Textele rituale,
elemente zonale
inconfundabile, sunt unitare din punct
devedereal mesajului: n cele
mai mici plecareamortului
ajungerea n lumeade dincolo.
Sosirean tara mortilor este
de parcurgereadrumuluibun de plata
din lungul acestuia ntruct
pericolul de se la tot pasul,
mortului i se dau reperele importante
(pomi, fntni cu rece, de
drumuri, poduri etc.), fiind rugat nu
le uite. Acesteasunt expuse sistematic,
de la plecarea de la intrarea
n Rai, printr-o de
prezentareadrumuluifavorabil
n opozitiecu drumul nefavorabil: mna
- mna calea cu bivoli
- cu boi cu spini -
cu gru Precum vechile
FEMEILOR
drumuri pastorale care plaiul
de pe de ape, n balada
Miorita Pe mijloc deplai, unde se
gura de intrare a mortuluin Rai. Mortul
att locuri curate, arate
te, cu grne secerate, cu fnete
necosite, cu pomi ct pustie-
codrii ape ntinse.
Printr-un cntec de Zori, strigat sau
cntat apusul soarelui de trei femei
n care se pe bru se
n stnga n dreapta,
melodia la mortul este
ce prieteni de drum
(*lupul, *vidra, *vulpea). n ultimazi, pe
drumul care casa din sat de mor-
mntul din cimitir, i se defunctului
ceea cei s-acntat: unde trebuie se
cnd va singur (la
fntni se adape, la pentru
alegerea drumului bun), unde cum
trebuie (lapoduri,
Brlea Ov., Folclor romnesc, vol. I-II,
EdituraMinerva, 1981.
C., Opere, vol. V, Editura
1981; Ghinoiu 1., Lumeadeaici,
lumea de dincolo, Editura
Culturale Romne, 1999;
Kahane Mariana,
Lucilia, Cntecul Zorilor Bradului.
Tipologie Editura
1988.
Femeilor
Petrecere a nevestelor n
ziua noaptea de Sntion (7 ianuarie)
care amintirea
dionisiace, cu Ziua sau
145
IORGOVAN
Tontoroiul Femeilor. Nevestele se adunau
n cete de 7-30 de persoane la o
unde aduc alimente carne)
ce mncau se
din spunnd se
cntau, jucau chiuiau, pe drum
unde tot felul de
n
calea lor, i ridicau i duceau cu forta
la ru sau la lac sub amenintarea
n ncercau dezbrace
se de obicei
cu o de vin, se urcau pe grapa de
nuiele o ca sania, mergeau prin
case stropeau cu pe cei ntlniti
etc. De1. F. normelede ale
satului traditional erau abolite, iar
exceselede petrecerile peste
tolerate. Femeile se considerau
n zi mai tari cu mai multe
drepturi dect plecau de
toate obligatiile soacrelor chiar
chefuiau se distrau
dea cuiva nunelesate femeile
te primeaun ceata lor tinerele
neveste, n anul care s-a
ncheiat, printr-o ceremonie
(erau duse la ru stropite cu
Obiceiul a fost consemnat la
mijlocul secolului al XX-lea n sud-estul
Romniei, n judetele:
tulcea, Constanta. se mai
n satul Pantelimon din judetul
Ilfov.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean. Dictonar,
146
Editura Fundatiei Culturale Romne,
1997; 1., Brlea ov.,
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970.
lorgovan
Reprezentare a mortii cu chip de om n
*Cartea a mortilor. 1.,
cunoscut eroun folclorul
vine pe cal, ia sufletul mortului:
Ia Gheorghe prag, / teui{i
lavale, / Spre soare vezi cine-{i
vine: / Vine, Gheorghe, /
pe uncal, / Cu / Cu coama-
/ Elvesel venea / Tot mi teia/
mi te / n dealul cu jocu, /
C-acolo ti-e locu ... tjorgovan, de
Sus, jud. Mehedinti).
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Fundatiei Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradul. Tipologie
Editura
1988.
Irodeasa
Reprezentare
n *Panteonul romnesc, care
a preluat numele sotiei lui Irod, regele
iudeilor. 1. este de *Vergelator
pentru aflarea ursitei tinerilor
n noaptea *Anului Nou de des-
pentru alungarea bolilor. n
uneletextefolclorice este personaj justi-
tiar care
cu din Transilvania i
nchinauo la formarea cetei,
o invocau la nceputul joc i
aruncau primul dumicat sub n
unele cntece funerare
de 1. mpart sufletele n vii
le pe drumul cel bun: ...
Este o / pe cine
/ - / Cumaica
lu Irodie / Ele tot tot scrie; / Scrie
marfii cu / viii cu ...
satul jud. Sibiu).
Capersonaj malefic, 1. apare ca
a *Ielelor
Brlea Ov., Eseu despre dansul popular
romnesc, Editura Cartea
1982; George, Elemen-
tele literaturii populare, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1988; Olinescu Marcel,
Mitologie Casa
1944.
Ispas
Personaj miticcare ar fiasistat la
rea Domnului Iisus la ridicarea
sufletelor la Cer, celebratn joia
din a
ntruct 1. ar fi fost un omvesel, credin-
fiebine n ziua lui
de (Muntenia, Moldova,
Oltenia). Lal.se local, sacrificii
sngeroase (mielul), se taie din
vrful cozilorlavitelecornute, se
renumite trguri nedei, cel mai
cunoscut era TrguI de Fete de la Blaj.
La 1. obiceiurile practicile
magice legatede cultul pomeni
de Ispas); sufletelor care
plutescn aer, n drumspre cer;
15PA5
mpodobirea mormintelor cu flori,
frunze ramuri de paltin: pomenirea
Formulele de salut n ziua de 1.
sunt: Hristos S-a S-a
n Spiritele care
mormintele la]oimari
se mai la lor sau se
n drumul lor spre cer, devin
moroi sau strigoi care rele
animalelor, n specialvacilor culapte. De
aceea, n noaptea ziua de 1. se efec-
numeroase obiceiuri practici
magice de de culegerea
florilor, frunzelor ramurilor
plantelor apotropaice (*Alun, Nuc,
* Paltin), sorcovirea (lovirea)
vitelor oamenilorcu sunatul
din buciumepentru alungarea moroilor
anularea farmecelor, ncin-
gerea fetelor femeilor cu
mbunareaspiritelor cuofrande
bogate, descntece. Ziua de 1. este
hotar pentrudiferite economice:
se ncheie plantelor, n special
al porumbului, se boii juncaniila
montane, se mieii
prin crestarea urechilor. Cu unele va-
riantelocale, este
pretutindenin Romnia.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Mangiuca S.,
Calendarul iulian, gregorian poporul
romn pe anul 1882, Tipografia Alexi,
oravita. 1881; MarianSim. Fl.,
laromni. Studiu etnografic. Cincizecimea,
Institutul deArteGrafice, 1901;
1., BrleaOv., Tipologia folclorului
147
I U L lE
din la chestionarul lui B.P.
Hasdeu, EdituraMinerva, 1970.
Iulie
Personificare a lunii a n Calen-
darul iulian gregorian lui
Iulius Cezar, reformator al vechiului
Calendarromande 10luni. ntruct luna
1. reprezenta perioadacndse nregistrau
celemai nalte temperaturiale anului, se
coceau se recoltau lanurile de gru,
poporul a numit-o luna lui Cuptor.
Principalele mitice,
potrivnice omului (furtuni,
incendii, etc.), celebrate
n cursul lunii 1. sunt: *Cosmadinul,
*Ana-Foca, Pricopul, Panteliile, *Ciurica,
*Circovii de *Marina, *Sntilie, Ilie-
*Foca, Oprlia, Sf. Ana, Pantelimon,
*Pintilie
Candrea LA., Iarba Fiarelor. Studiu de
folclor, Editura Cultura
1928; Marian Sim. FI., laromni.
studiuetnografic. Crnilegile, Institutul de
Arte Grafice, 1898;
R., Mitologie Editura
Academiei, 1985.
Iunie
Personificare a lunii a patra din Calen-
darul romannainte de Cezar a lunii a
dinCalendarele iulian gregorian
luno, lui Jupiter
protectoarea femeilor ntruct
n 1. se coc primele fructe ale
anului, luna aceasta se local,
sau Acum, n perioada
de cnd ziua devine cea
148
mai cea mai
din ntreg anul, timpul calendaristic
ajung la maturitate.
recoltele, orict de ar
n luna 1., sunt numai o orice
vijelie, ploaie
de poate devasta lanurile de
gru, rodullivezilor de vie. Omul
departeacuivafi n final victoria
n dintrefortele naturii, benefice
sau malefice, a att
n haine
(Timoftei, Vartolomeu, *Onofrei, *Elisei,
*Snpetru), ct
n haine
*Snzienele). La aceste se
ntr-un an cu a
la 18 aprilie: *Joia Nemaipo-
de Duminica Mare,
*Rusaliile, Ciocului,
Secului de Snpetru altele.
Trgurile *Snzienelor,
organizate n a doua a lunii 1.,
amintirea unei agrare
preistorice la solstitiulde
Candrea LA., Iarba Fiarelor. Studiu de
folclor, Editura Cultura
1928; Marian Sim. n., la
romni. Studiu etnografic. Crnilegile,
Institutul de ArteGrafice, 1898;
R., Mitologie
EdituraAcademiei, 1985.
Izbucul
n Craiului (sat
Rpa, corn. Tinca, jud. Bihor),
*Geomorf al omului preistoric (Epoca
Bronzului). Labogatul material arheolo-
gic descoperit n vetre
defoc, morminte de schelete
umane etc.) un
presupusaltar de cult.
V, Arheologia
minelor din Romnia, Editura clMeC,
2000; Ioan, Contributii
la nceputului epocii bronzului
din nord-vestul transiivaniei, Thraco-
Dacica, nr. 6, 1985.

Personificare a unei cunoscute plante
medicinale aromate din fam. Labiatae

n descntecele de de cutu,
de soare sec, de inimii, de
1., este frecvent n
cntecele de dragoste n descntecele
dedragoste (fata deiubit):
verde, mirositoare, / mare n
uitare, / Voinicel n rele / pe deal
pe vlcele, / te focul viu/
n sat pustiu. /
verde / Bate-l Doamne l pierde/ Dedorul
mndrufii lui/ Fir-ar alpustiului! (Oltenia).
Georgeta, Plante dinflora cu
n din Oltenia.
Dictionar, EdituraHelios, Craiova, 1999.
149
a Sufletului
Iertarea de muribund de la rude,
prieteni, vecini nainte de
plecarea luin *Lumea dedincolo. Pentru
sufletului
pepatul
despre care aduc aminte
i-a i-a le-a
cu cevan pentru a le cere iertare
lua bun de la ei. Acest
moment de pentru
moarteeste bine reliefat de
etnografice nregistrate pentru Atlasul
etnografic: Se chinuia
purta un blestem n el; Cnd se simtea
slab, bolnavul trimitea copiii larude,
laprieteni, lavecini ca
iertare; Cine a avut un mare, nu
poate muri nuse
a cuiva vreun nu moare
nu spunecea nu cere iertare;
Vin ceicu care muribundul a avut
sau Cereau iertare unii de la
altii; Cnd seauzea cineva epemoarte
seduceau oamenii laiertare. acum se
i chema lael depepatul
demoarte, le cerea iertare.
nu veneau el se puteatri
150
la ei, o cu riscul de a muri pe
drum; muribundul nu poate vorbi,
cerea preotul iertare nlocul lui. Tehnica
formulele de iertare erau, n general,
mna ziceau
((- ((-Te te ierte
Dumnezeub>; (- v-am cuceva,
rog, ((- Da, te i
ceilalti jud. Gorj);
eu iert, duc;
Se mna sespunea: ((- Iertat
fii!; e bine, nu nimeni
Sezicea: ((M-am iertat cucutare.
Marian Sim. FI., nmormntarea la
romni, Lito-Tipografia Carol Gobl,
1892.
mpietritul Mortului
Astuparea scalda a mortului
a tuturor gurilor princarear putea intra
sufletul cu
usturoi. Obiceiul a fost generat de
sufletul care n propriul
corp ce l-a n momentul
devine *Strigoi. (Izvoru, jud.

nchinarea Steagului
Expresie pentru omul de
*Moarte, cu ortulpopii, i s-a
spart oala, pierdut potcoavele. Pentru
cel de moartese spune eragata
nchine steagul, iar desprecel mort
a nchinat steagul. Steagul poate fi
substitutal mirelui la al
postumla nmormntare, al
populare (*Steagul Steagul
turcii, Steagul al unei comu-
umaneetc. ntr-un nimic nu
se cu mai ca
steagul, substitut al armatei, condu-
militar, al poporului ntreg.
Pierderea lui nfrngere,
moarte.
nger
Ghid al omului n lumea de aici al
sufletului mortului n *Lumea dedincolo.
Sufletul dezorientat pe *Drumul mitic
poate fi ajutat de.-ii P.-i metamorfoza
n De aceea, mortul este
prin cntecul de *Zori, cum
cum se poarte ca
arate calea spre Rai: ... Haide, bre, -
nainte, / Unde-i auzi/ cntnd, /
Nu sunt / ngerii / Lor
le-ngenunchi / Poala le-opupi, / De ei
terogi / Ei mai arate / Pe unde
dai, / Ca ajungi n Rai ... (Zorile din
Cmpofeni, jud. Gorj).
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradul. Tipologie
NGROPARE A
Editura
1988.
ngropare a
Parodie a
Vechi Nou
de *Cetele de feciori pe data
de 28decembrie. Feciorii la casa
jocului alegpe celcarevainterpretarolul
lui pe o de lemn
C.-ul este acoperit nu
i se n timp ce mortul este
condus la ru, pe ultimul drum, parti-
(jelesc). popa
cantorul laectenii,
iar ca la
tinerilor Textul ritual, cntat
pe melodia prohodului, sem-
obiceiului:
/ pe tine. /
Haideri tot), cu mic cu mare,/ ducem
vale, / n
produc, / Pe el punem butuc. / O,
/ O, / Du-te de la noi
cubine; / Meri peapa Smbetii, /
numaiveni, / C-a veni altu /
fi ca tinemai bun. La produc n
mortului i se luau i se
dezlegau era aruncat de pe
momentncare
se ridican picioare pentru a fi de
ntreaga (Anul Nou),
de feciori melodii veselede joc,
se ntorceau la casa de joc unde se
Comndarea sau
pomana mortului
Ghinoiu 1., Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997; Medan Virgil,
151
NHUMARE A CASEI COPILULUI
Obiceiul la n
Sam., an II, Dej, 1978; Scurtu 1.,Junii din
n Calendarul Minerva pe anul
1907.
nhumare aCasei Copilului
Ritfunerarde distrugere, prinnhumare,
a cadavrului din
carea noul
de *Casa copilului. Fenomenele
biologice care uma-
moartea, de
sunt marcate n
spiritualitatea de multe
analogii: scaldele rituale ale mortului
nou muribundului
copilului pe nhumarea
de suflet (cadavrul
la moarte placenta la
sufletului la prin gura descen-
(copiii,
casa copilului iar
la moarte, pringura
bunicii, trupul. Pentrua nu
fi ocupate de spiritele malefice
moroi sau strigoi, ele trebuie
distruse printr-un rit funerar de nhu-
mare. Obiceiul placentei
trei zile de la sub
(subprag,n n
sau beci, sub casei), n
la un loccurat unui
pom fructifer, care
sau dat peo a fost atestat
n extracarpatic lanceputul
secolului al XX-lea. Adesea, placentaera
ntr-o precumcadavrul n
sicriu n se
purifica prin re, se cu
152
busuioc, se punea un ban de argint
diferite n zona casa
copilului era simbolic: mpreu-
cu placentase nhumaun
copilul era o copilul
era o
nmormntare
Scenariul bolnavului
omului Copilul ntr-o
n (moartea
este petrecut printr-un mic
tunel scos pe o
jud. Adesea,
introducea bolnavpe gura
(moartea) l scotea pe la poale
.

juvenil ncheiat la moarte
de puberi pe criterii de prietenie, sex,
afinitate la *Sntoader,
* de
Testelor, sinonim cu prinsul Verilor
*Datul de-a
fetelor,
altele. Ceremonia se cusau
martori, n cmp, la n
cimitir, n n jurul unui brad
mpodobit, n n jurul unui pom
care pe grupe mici,
de doi copii sau doi
sau pe grupemari, de 10-20 de copii, fete
cuprinde
mai multe momente rituale ceremo-
niale: cu voce tare a
schimbul colacului al
altor obiecte cu valoare de
obicei o sau o din lut,
care
n mncarea unor alimente rituale
(colaci, gru fiert), joaca sau zbenguiala
copiilor. Ceremonia se n unele
zone etnografice, anual, la
la intrarea n joc a fetelor
Persoanele legate veri,
surate, frati de crucese ntlneauanual,
de obicei la *Rusalii.
ncheierea a
copii apoi oamenii, tineri
spun, la moarte, vere,
frtate, se
unul de altul ca surori: se
n celemai greleprobleme ivite
n tainele, nu se
cusora sau fratele suratei sau
frtatului, se se reciproc
la sacrificiul suprem. La moartea
suratei sau frtatului, sora sau fratele de

purta doliu local, mplinea
un ritual de dezlegare,
oamenilor lunatici n
i. 1. este atestat, cu variante
zonale, la romnii de
pretutindeni.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Vrstele timpului n Calendarul popular, n
Acad., an V, nr. 7, 1994; Iula N.,
V, 'ttadltii obiceiuri
Anul Nou n Moldova
Bucovina, Editura pentru
1968; S.,
n voI. IX, 1905; Moise Ilie,
Contributii la obiceiului la
prinsul verilor n "Studii
Sibiu, 1981.
153
Jelit
Manifestare a durerii
de vaiete, sus-
pine, gesturi disperate (smulgerea
dincap, autoflagelarea, lovirea cufruntea
de marginea sicriului), de
plecareaunei dragi, cntec
de mort (Transilvania), jelit (Moldova),
bocet (Muntenia). J.-ul mortului se
la limitadintre
fiind prezent, n forme specifice, att n
lumea animalelor
lacrimi, cntec, urlet, zbieret), ct a
altor inclusivn lumea
plantelor. Prin J.-ul a devenit
*Bocet versificat, care cuprindeelemente
lirice structuri ritmate, coerente
logic, menite
asistenta exprime durerea per-
soanelor ndoliate, n fine, mai cu
n mediile urbane intelectuale,
o durere
de a boci copiii de
este nsatele
extracarpatice ca de
respect de cel mort. De altfel, una
din sociale ale copiilor
a fost, la mijlocul sec. al XX-lea,
dea care
la nmormntare. Bocetul, n
154
general, J.-ul, nspecial, areo
pe cel plecat,
lumea deaici, echilibrul
psihic al celor Manifestarea lui se
pe conform mortul
aude vede tot ce se petrece n jurul
trupului. Virtutea lui este
ncepe ca o
de a durerii se
ncheie cuoarecare acalmie. Camodalitate
dedetensionare a crizei provocate
de apropiate, J.-ul este
atestat, sub diferite forme, n toatezonele
etnografice
Brlea Ov., Folclor romnesc, val. 1, Editura
Minerva, 1976; Ciubotaru1. H.,
Marea trecere, Editura Grai Suflet -
Cultura 1999;
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura culturale
Romne, 1999;
lanmormntare
Ofrandepentru *Lumea de dincolodate
de o nainte de a muri sau,
moarte, de o
cu sacrificiu. Jertfele
pentru un anume mort sunt aduse n
zilele careprecednmormntarea, n ziua
nmormntare,
la ani, la diferite termene
calendaristice. anideladeces
mortul n rndul
ca urmare, numele
acestuianu mai estepomenit. nsecolul
trecut a fost n Moldova,
Bucovina Banat jertfa n
seara dinaintea n
preotului, se un berbec,
negru, l orienta cu capul spre apus, i
lipea de ncoarne, i citea
o apoil
sngele ntr-o anume
Capul pieleavitei se
da preotului, de undea proverbul
A dapielea popiicare verbul
a muri, iar din carnea lui se preparau
bucatele cucarese
lanmormntare. Ceremonialul nocturn
ipoteza conform n
unele perioade istorice la unele
popoare, ritul funerar se
noaptea. Locul jertfei n
mortului, nu n cimitir, numeleagrar
al sacrificiului n alte informatii
aratu, careo
omulpreistoric ntre
nhumatul defunctului. Sacrificiul
sngerosn cntecele funerare de *Zori
este *Vaca (vita din sau juninca),
precumn India Unul dinmotivele
invocate pentru care sunt rugate Zorile
nu se moment
carecorespunde cuplecarea defunctului,
este sacrificiul unei vaci, juninci, vite:
Zorilor, Zorilor, / nu zotiti/ mi-I
pribegi{i, / Pe-l de-apribegit, / Cu numele
Ion / are / Din Tara cudor/
n cea dor, / Din {ara cu / ncea
JERTFA
/ nu pripit) / mi-I
pribegi{i / s-or / cuptorele
/ Pentru piniceic, / but) de vin, /
derachiu, / cuptorele / Pentru
/ de-o / Cu coarnele
/ Cu {{ele / pe
/ Delaelde-a / .../ ei c-or
/ junincele. / / c-o
/ Din / ... / de-o
/ fie pe / ... /
/ pe
GimbutasMarija, Marii
sosirea cavalerilor Editura
1997; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988; 1., etnografice de
folclor, 11, Editura Minerva, 1972;
Vasilescu Em., Istoria religiilor, Editura
InstitutuluiBiblic de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Romne, 1982.

Sacrificii care marcau
teoretic, deschiderea unui ciclu vital
nchinate protectoare a familiei
La din zonele Reteag
Rodna sacrifica, n schimbul
sau pomului mpodobit de
substitut ritual al miresei, o
sau o n Muscel
cadou o copilului
naltezone, nziua imediat
cununia n fata mirelui
se prezentavornicul cu trei feciori care
purtau: unultrei colaci ntr-o simbol
alactului altul un frumos
de carne o de vinpe cap al
155
JOC DE
treilea un miel sau o oaiepe spate cu
lumini aprinse n coarne.
MarianSim. FI., Nunta laromni, Editura
Grai Suflet - Cultura
1995.
Joc de
Dans funerar dat de la 40 sau
maimulte zile delanmormntare, numit
Desjeluit sau Slobozire a jocului, care
corespunde, de obicei, cu din
doliu. Cel care
doliul, o anume ocaziede joc,
muztcantilor melodia
n dansului
n timp ceo femeie ntinde pe un
prosop, punte peste care se
n timpul dansului
jud. Mehedinti).
Jocul
Ceremonial de marespectacol n
mna *Rusaliilor n care zeul cabalin
petrece se cu
anturajul divin, ceata
precedat de (Legatul Steagului)
urmat de moartea (Spargerea
J, Co cuprinde practici
formule magice, dansuri acte rituale
executate de o strict
*Mut, ajutorde
stegar, de rnd. Starea
coeziunea ntre
prin de depusla
a sunt
prinexecutarea dansurilor sacre
la epuizare
Dansurile au efectca
rituale de la *Anul Nou (*Reve-
Iionul, *ngropatul
156
nituI Femeilor). J, Co practicile magice
legate de acestea au vechime,
diferite: - zeului
cabalin substituitde o de
*Mut, deo efigie (*Steagul un
totem(*Ciocnitul n careapar
excese, urmealeunor practici orgiastice;
fetelor fertilizarea
a tinerelor neveste prinintrarea
acestora, lancheierea Jo-ului Co, n hora
prinatingerea lorcufalusul
purtat de Mut; - vindecarea persoanelor
luate din RusaJii sauluate din prin
transferul magic al sufletului de
laoala de lut cu de Mut sau
de la puiul de sacrificat
violent sau de la supus unei
rituale (doborrea la
omul bolnav; - jucatul copiilor n
n hora pentrualungarea
bolilor, n special a frigurilor; - alungarea
*Ielelor sau *Rusaliilor prinamenintarea
lorcudiferite armepreistorice
din lemn, arcuri cu prin scene
prinplantele (*Pelinul,
*Usturoiul), prin impetuozitatea dan-
surilorcare adesea, mersul la trap
sau n galop al cailor, prin formule
indescifrabile zgomotoase produsede
clopotei altele.
Brlea Ov., Eseu despre dansul popular
romnesc, Editura Cartea
1982; FochiA., Datini eresuri
populare la secolului al XIX-lea:
la chestionarele lui N.
Editura Minerva,
1976; Ghinoiu 1., Tainele n Dat.,
an V, nr. 1-2, 1995; Nania 1., Rusaliile.
n spagu1romnesc,
n"Creativitate n
a tineretului", voI. II, 1989;
H.B., Editura pentru
1969; VUia Romulus, Originea
jocului n Dacorom., II, Cluj, 1922.
Joi
Personificare a celei de a patra zi a
de romani zeului
planetei Jupiter. n populare
Sf. Joi apare n diferite ipostaze: femeie
(Dorohoi); care
lumea de ploi mari de
Vaslui); femeie binevoi-
toare, cu Duminica, Vinerea
Miercurea etc. Joia printre nori,
n ceruri (Constanta, Olt), n
de fecioare de unde
puterea asupra
holdelor, vitelor bolilor. Zonal, J. era
ca n vechea Indie, ca o zi de
a n
Bucovina zilele de J. erau interzise
pentru dar slobodepentru
n general, pentru dragoste.
torile obiceiurile *Calendarului popular
ipoteza J. a n
vechime, ca a
cultului odihnei, precum
*Duminica
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean. oiaionar,
Editura Culturale Romne,
1997; 1., Brlea Ov.,
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970.
JOI OPRITE
Joi Nepomenite
Zile bune de n *Calen-
darul popular, opuse Ioilor Pomenite sau
*Joilor Oprite (Muntenia, Oltenia,
Dobrogea, Moldova).
Joi Oprite
ale joilor cuprinse ntre
a doua *Rusalii,
cnd erau interzise unele
casnice, agrare pastorale. La nceputul
secolului al XX-lea se un
variabil de J.O.: 3 multiplul lui 9
(Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea,
Moldova, Bucovina) 7 (Muntenia
J. O., numite Ioile Verzi n sud
Ioile Pomeniten estul Romniei, erau
dedicate unor fenomene ale naturii
potrivnice omului: ploile de
furtunile vnturile
puternice, incendiile pro-
vocate de acestea, brumele ngheturile
trzii. n acestea puteau fi
mbunate transformate n
benefice, erau celebrate n *Calendarul
popular prin severede
de unde le-a numele de J. o.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Mangiuca 5.,
Calendarul iulian, gregorian poporul
romn pe anul 1882, Tipografia Alexi,
1881; MarianSim. FI.,
laromni. Studiu etnografic. Cincizecimea,
Institutul deArteGrafice, 1901;
Pamfile T., de la romni.
Studiu etnografic, Academia
1910.
157
JOIA FURNICILOR
Joia Furnicilor
Personificare a zilei de joi din
Brnzei, a furnicilor. Pentru a
diminua produse de furnici
pe timpul verii, femeile le preparau o
din sau o ungeau cu
unt sau o pe un
de furnici (Muntenia, Oltenia).
Marian Sim. FI., la romni.
Studiu etnografic. Crnilegile, Institutul de
ArteGrafice, 1898.
Joia lepelor
Personificare a zilei de "Ioi din
mna Caii lui Sntoader,
de animalelor, n special a
cailor, prin diferite
de (Oltenia, Muntenia, Moldova).
Apolzan Lucia, Aspecte ale culturii spiri-
tuale. obiceiuri, practici simboluri
specifice pastoral-agricole din
Platforma Luncani, jud. Hunedoara, n
Sarg., anii 1982-1983/ Deva 1983; Fochi
A./ Datini eresuri populare la
secolului al XIX-lea: la
chestionarele lui N. Editura
Minerva, 1976; MarianSim. FI.,
la romni. studiu etnografic.
Institutul de Arte Grafice,
1899.

1. a n *Panteonul romnesc
care "Focurile deIoimari,
de cultul
J. a devenit n folclorul
romnesc un personaj care
fetele femeile
158
n imaginarul popular J. este o
femeie cu cucapul
lung despletit, cu
gura o o
stafie sau un duh necurat, un animal
Foarte rar are de
ei s-ar afla n
neatinse de topor neumblatede picior
de om, n pustii sau n creierii
unor Uneltele de
pe care le cu sine sunt,
n exclusivitate, legate de foc:
sau de lut cu foc sau jar,
treptat, din a de ritul
funerar de incinerare, specific
autohtone nainte de generalizarea
J. devine un personaj
foarte temut, care
fetele femeile mai
ales pe acelea care nu terminat de
tors laIoimari cnepa, inul lna.
J. ca mijloc de
focul: arderea degetelor
minilor fetelor femeilor
prlirea unghiilor degetelor,
incendierea cnepei, fuioarelor
netoarse. Uneori,
care nu au reparat gardurile sau nu au
ngrijit bine vitele pe timpul iernii.
Vechimea J.-ei n spiri-
tualitatea sunt confirmate
de ei n
zicalepopulare
(Oltenia, Muntenia, Banat, Dobrogea,
Moldova, sudul Transilvaniei):
2. Femeie n n ziuade
Ioimari care rolul mitice
cu nume (J.). Persoana
intra, n cu copiilor, n
case ncepea controleze cnepa
a fost fuioare netoarse,
fetelor li se prleau vrful degetelor
(sudul Olteniei, vestul Munteniei).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ion Ghinoiu,
Lumea de aici, lumeade dincolo, Editura
Fundatiei Culturale Romne,
1999; 1., etnografice de
folclor, EdituraMinerva, 1972;
1., Brlea c, Tipologia folclorului
din la chestionarul lui B.P.
Hasdeu, Editura Minerva, 1970.

al cetei ierarhizate de
ajutor de
n zeuluicabalin, rol jucat
de *Mut, depus n ziua de strodul
Rusaliilor, n Rusaliilor sau n
Duminica Mare, sinonim cu Legatul
Ceremonia J.-Iui C.,
sub conducerea ntr-un
cadru ezoteric n solemne,
poatefide tipuri: noilor
carese vor intran
vor juca un fix de
ani (3-5-7-9), cnd
mai joace;
mntul anual al vor
respecta Legea Mutul, care
zeul cabalin,
nu depune Cel mult, n unele
cete, el nu va vorbi pe perioada
ct se va juca n timp ce C.

n cor
mna pe *Ciocul sau pe
*Steagul Uneori, la dezlegarea
de nainte de
*Spargerea se jura au
respectat Legea n
Rusaliilor. Formulele de
erau: Jur cu pe sufletul
mei, pe caii vitele mele,
respect legea lui la
dezlegarea Steagului!; fur voi sluji
n cinste, supunere
frica lui Dumnezeu!; fur nfrica lui
Dumnezeu voi asculta ntru totul pe
voi supune latotcemisevacere
nuvoi ascunde nimic de
pe amrespectat cum
i estelegea! altele. ntre
pedeo parte, ntreceata
de divinitatea al
rol l Mutul, pe de parte, a fost
atestat pretutindeni unde s-a jucat
nforme evoluate, el este depus
n cetelede dinOltenia
Muntenia de sud-vest.
Brlea Ov., Eseu despre dansul popular
romnesc, Editura Cartea
1982; Ghinoiu 1., Tainele
n Dat., anV, nr. 1-2, 1995; Nania
1., Rusaliile. n
romnesc, n "Creativitate
n actiunea a tineretului",
voI. n. Centrul Judetean al Creatiei
Populare 1989; H.B.,
Editura pentru
1969.
159
LaAdam
nDobrogea (sat
jud. Constanta), *Geomorf
multimilenar (Paleolitic, Mezolitic,
Neolitic, la Pontul Euxin.
Arheologii au descoperit din
Neolitic (culturile Hamangia Gumelnitaj
un altar dedicatcultului zeuluiMitrha.
V, Arheologia
minelor din Romnia, Editura c!MeC,
2000; Goran Cristian, Catalogul
sistematic al din Romnia,
Consiliul de
Sport, 1981.
La (Vrtop)
n (sat
de Munte, corn. de
Sus, jud. Hunedoara), *Geomorf
situat n inimastatului dac, locuit n La
Tertul dacic epoca
intense efectuate n interiorul
exteriorul grotei se presupune aici
oficiaDeceneu cultul religios la care se
refereaStrabonn Geografia sa.
Boronean] V, Arheologia
minelor din Romnia, Editura c!MeC,
160
2000; Goran Cristian, Catalogul
sistematic al din Romnia,
Consiliul de
Sport, 1981.
La Icoane
n sistemlabirintprin
cioplire cu dalta, ca
*Geomorf de daco-
cu
Keiris (Ceiris) de litera-
tura n Dobrogea (sat Limanu, jud,
Constanta). de
redau, cu culoarea a
sau figuri de
oameni, animale, cruci
motive cruciforme, elemente ale
alfabetului chirilic, semne de orientare.
scuturi iar contururile
femeilor sunt prin motive
punctiforme.
V, Arheologia
minelor din Romnia, Editura c!MeC,
2000; Goran Cristian, Catalogul
sistematic al din Romnia,
Consiliul de
Sport, 1981.
Laptele Cucului
erbacee(Euphorbia cyparissias L.)
dinfam. Euphorbiaceae apere
oamenii animalelede fortele malefice.
Pentru protectia a de
efectul n noaptea de sr
Gheorghe parii gardului, stlpii portilor,
caselor grajdurilor se mproorau cu
cununi mpletite din L. C.
Dimineata, cteva firicele de L. C. se
puneaun hrana viteloriar alte ctevase
ngropau.Adesea, planta parte din
sacru al *Paparudei.
vopsite la cuL. C.deveneau mai tari
la ciocnit purtaunoroccelorcarele-au
vopsit. Planta are numeroase n
medicina cosmetica n
speciallavindecarea negilor
prospetimii tenului (Oltenia, Muntenia).
Valer, Enciciopedie de
Editura Enciclo-
1979; Georgeta,
Plante dinfIora cu n
din Oltenia.
EdituraHelios, Craiova, 1999.
Laur
Personificare a unei cunoscute plante
medicinale (Datura stramonium L.) din
fam. Solanaceae n descntecele
de dragoste, sinonim cu Ciumafaie. Se
aruncau seminte de L. n foc, se
rcia cu un de Paltin
acestea plesneau ncepeadescntecul:
Laute, tu tefaci balaure / Cu ciocul de
soc, / Cu limba de Joc .., La nmor-
din unele sate din Oltenia se
se n cu
merinde al defunctului

de unei nuci, coapte n spuza
vetrei, mai multe obiecte cu caracter
apotropaic: de rug
de mure de L.
Georgeta, Plante dinfIora
cu n din
Oltenia. Dictionar, EdituraHelios, Craiova,
1999.

1. Zeual care moare
n *Floriilor numit, sub
sau
Ceremonialul complex al cetei feminine
este structurat modelul vechilor
colinde Personajul central,
a sau
cu rochie de flori pe cap,
se cu nainte
napoi, n interiorul cercului format din
*Suratele ei pe o melodie Textul
drama eroului
plecareade a cu oilesau
cu caprele, n copac pentru a
dobor animalelor, moartea lui
prin din arbore,
trupului de surioare
aducerea lui mortuluin
lapte dulce n frunze de
nuc, aruncarea scaldei pe sub nuci,
nvierea metamorfozarealui L. n flori
moment
culminant marcat de hora a
Moartea
a eroului reconstituite de textul
folcloric, amintirea cere-
moniiloranticededicatezeilor
(Dionysos, Adonis, Afrodita, Attis, Osiris).
uneletraditii, corpul al
161

lui L. a fost bocit, de sora lui mai
mare, nevasta lui *Dragobete a
*Babei Dochia. De atunci ar fi
obiceiul jelitului la mort (Dobrogea, sudul
Munteniei);
2. Dans ritual executat de copii n
lui sau Floriilor
(Muntenia) .
Brlea Ov., Folclor romnesc, vol. HI,
Editura Minerva, 1981;
Constantinescu N., Lectura textului
folcloric, Editura Minerva, 1986;
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976.

al noului care face
ntre *Casa de a pntecului matern
n care a inainte de *Casa
de locuit n care va
sinonim cu scrnciobul n care se dau
tinerii n perioada cu
*Sicriulla moarte. L.-ul preia unele din
placentei: loc de
n plus, el
starea deunduire a produsului
(embrion, fetus, nlichidul
amniotic precum corabia sau barca
la nou
de a se n apa scaldei de a fi
n precum barcadevaluri
nu este de mediul acvatic al
de unde au venit.
materialul din care poate fi
L.-ele se pot grupanmaimultecategorii:
albiedinlemnscobit pe
162
pepat sau degrinda de
sau de deasupra patului; din
scnduri pe curbate, pe
verticali sau de
din nuielesau dinlemn
mpletite chiar de lemn
(Mehedinti. Hunedoara)
suspendat de din
montat pe capre sau legat de Ele
sunt mpodobite cu motive artistice, n
special rozete, crestate, scrijelite sau
pirogravate. Lacele montate pe
verticali din lemn, se
adesea, cucapete de cal cioplite. Decele
mai multeori, L.-ul poate fi transportat:
albia dinlemn, dinnuiele,
din ancorat cubaieredin
sunt purtate pe sau pe spate.
Evseev Ivan, de magie, cmo-
nologie mitologie Editura
Amarcord, 1997; Stoica G.,
Petrescu P., M., de
Editura Enciclo-
1985.
Lemn
1. dintr-un copac care
anual,
ca la stlpii caselor
anexelor n noaptea de
*Armindeni, nceput de *An
Nou pastoral, cu *Sngiorz,
Ramura Verde, *Pom de Mai

2. Denumire a postum,
construit dintr-un arbore sacru, *Stejar
n zonele de cmpie *Brad n
zonele de munte de deal, sinonimcu
*Sicriu, tron, cosciug, de
lemn etc. Dulgherul din
lemn tipuri de *Casa pentru
oamenii vii L.-ul pentruoamenii
De trei zile, de trei 1 stejar
verde 1Elnu 1
1 lui i-a mai trimis 1N.
omal bun 1Doi dulgheri e-i buni 1Cu
1Tot l-a 1Pn' l-a
dobort 1 i-a trebuit 1Luica
1 de vecie 1Cu 1Pe una
1Miros de 1... (La lemn,
satul Runcu, jud.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976.
Leu
Personificare a animalului care a n
balcanic la mijlocul
mileniului 1, de memoria
detoponimia (satul L., jud.
Dolj), n textele de descntece n
colindele vechi, n
descntecul de L.-ul este
duhul care boala: A plecat
1Pe cale, 1Pe 1Cnd afost
cu el n cale 1 Intlnitu-s-a 1 Leu cu
1Paraleu, 1
1 Fior, 1 Fricile
...). n descntecul de *Ceas
provocate de L. i sunt
trimise napoi: ... Voi 1
1LaLeu 1 acolo
1Cu meselentinse, 1Cu
aprinse ...). nuna dincelemaifrumoase

colinde colinda L.-Iui, fiara
se cu voinicul n
- Leu, 1 cine
1n ne 1
ne 1 - Ba n mai
1 de Dumnezeu ...
(Colinda Leului, Tohanu, jud.
CoatuNicoleta, Structuri magice
nale, Editura ALL, an pe
Sabin,303colinde cu text melo-
die, Editura Scrisul romnesc, Craiova,
1925.

Personificare a plantei cu nume
din familia Umbeltferae, care
cu *Pelinul, *Usturoiul,
*Odoleanul, *
mpotriva *Ielelor. L.-ul
devenea, la *Rusalii n sudul Romniei
la *Ispas n Transilvania, singura
lupte mpotriva *Rusaliilor,
*Strigoilor, spiritelor malefice a bolilor
produse de acestea prin diferite tehnici:
se la ferestrele caselor; se
legade coarnele cozile vitelor culapte;
se amesteca cu sau cu turte,
anume preparate, se da
animalele; femeile, se ncingeau cu
tulpinile peste mijloc; tinerii copiii se
sorcoveau cu ramuri de L.; crucile din
hotarul satelor se mpodobeau cu
coroane din L. flori de cmp.
din L.-ul la Ispas se
la era folosit n momente
de grea furtuni cu
vijelii, rupere de nori etc. Cu
163
LICURICI
scop L. Era folosit pentru
Steagului la
Rusalii Steagului la *Sn-
ziene. n medicina L.-ul era
utilizat pentrutratarea durerilor de cap,
tuseiconvulsive, indigestiilor [unghiu-
rilor. n amestec cu *Odolean
vindeca diferite boli alevitelor.
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Evseev lvan,
Dictionar de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Georgeta, Plante din
flora cu n
dinOltenia. Dictionar, Editura
Helios, Craiova, 1999.
Licurici
mitice cobortedin cer pe
cumsunt
de oameni. n sudul
Romniei, n special nOltenia,
de este de cucului
de L.-lor, insectecare apar n
preajma de
noaptea de la apusul soarelui la
ivitul zorilor, cndncepe cucul a cnta.
Ei ar fi fost de Dumnezeu
ajute oamenii
drumul prin
Marian Sim. FL, Insectele n limba,
credinie1e obiceiurile romnilor Studiu
folcloristic, Institutul de Arte grafice,
1903; Pamfile ltldor,
de la romni. Studiu etnografic,
Academia 1910.
164
Limba Vecinii
(Phyllitis scolopendium
L.) din fam. Polypodiaceae n
descntece n scopuri benefice
sau malefice. L. V. de
noapte, nainte de a
n sn depersoana i-afost
aduceadragoste dispo-
cea la miezul de
despletite, care
se strmbau dizgra-
aduceau dezbinare
ntre oameni (Oltenia).
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Dictionar, Editura HeIios, Craiova,
1999.
demoarte
Testament nescris, cu putere de lege,
de copiilor pe patul
naintede moarte, uneori chiarpe patul
se ca averea fie
copiilor printr-un testament verbal
devenit, ulterior, actul scris de
Sintagma partea sufletului din unele
documente istorice averea
unei persoane a fost
unei biserici sau altei persoane n
schimbul de a-l nmormnta,
a-l pomeni a-i face pomenile
nmormntare. Spre deosebire de
societatea unde
primogenitura (primul
casa de a
faptului acestuiai reveneau sarcinile
militare ale familiei, n satul romnesc
dreptul acesta i ultimului
Lioara
care avea
mai ndelungate a cultului
Local, obiceiul de
a copiilordiferite bunuri,
sfaturi, secrete pe patul este
practicat
LIOARA
/ Cu sprnceana
egalarea cetelor, formarea
perechilor (o dinLumea de aicicu
una din Lumea de dincolo); formarea
podului (un fel de tunel) prin ridicarea
suratelor perechi care se de
o nuiasau deo trecerea
pe sub pod (tunel), dintr-o lume n
1. Personificare a unei florii de lume, a persoanelor simbolic.
nume generic pentru *Suratele (fetele) Textul, rostit sau cntat pe o melodie
plecate din lumea de aici n lumea de folclorului copiilor sau
dincolo; numai Lioarei, are versurile
2. Nume al dansului funerar jucat de penta- hexasilabice, caracteristice
obicei de fete n cimitirul satului, ntr-o- poeziei de ritual ca urmare, de mare
zi a (a doua zi de vechime. Petrecerea oamenilor printre
Duminica Tomii sau morminte este n unele
*Rusalii), sinonimcuJoculpe Morminte, cimitire n Rusaliilor
Moara, Mioara, Luminioara, Milioara, cnd acestea devin mai populate ca
Lilioara, nclcita, Jocul Felegii, De-a vetrele de sat. Acolo, cntatul
Ceremonialul ncepe n cimitir, (bocitul) mortilor
motivpentru care este numit Jocul pe oamenii beau se
Morminte, biserica care ziua cu sufletele
se pe satului prin n Colinele Tutovei jocul pe
antrenarea a altor persoane. Dansul se mormintea fost transferat din cimitir la
compune din ceremoniale: priveghiul denmormntare. Participantii
fetelor n cete inegale se mpart n cete: fetele n casa
(una din cete are o n plus); mortului pe nunelesate
trecereasuratelor din ceata mai maren fetele pun nume de flori, iar le
ceata cea mai cte una, n ordinea strigndu-Ie pe numelede
textului rostit sau cntat de participante floare. carencepcntecul,
(fetele din ceata sunt invitate pe rnd, toatefetele dincamera mortului.
o din ceata cea mare) cu Cndn o se
scopul, al refacerii echilibrului rolurile, aceasta pe cei
ntre Lumea de aici Lumea de dincolo: de n formaveche, fetele din
- / Flori de / Ce erauchemate detreiori,ultima fiind
tndu-i de rnd, / / De-i strigat mortul: - Tot lanoi mai /
mai mult la voi, / Mai la noi?/ - la voi mai putini, / merioarelor, /
pare / mai mult la noi, / Surioarelor! / - ce place, / Poftiti
Mai lavoi, / Vino alege / O / merioarelor /
165
LOGODNA
Surioarelor! ... (Odaia Bursucani, jud.
Vaslui). Subdiferite forme, joculpe mor-
minte, L., cntecul depriveghi, Merioare,
au trecut n folclorul copiilor, fiind
cunoscute variante, de
unitare, pentregteritoriul Romniei.
Ciubotaru 1.H., Marea trecere, Editura Grai
Suflet - Cultura
1999; Emilia, Folclor muzical,
Editura
1967; Ghinoiu 1., Obiceiuri populare de
peste an. Dictionar, Editura
Culturale Romne, 1997; Mrza
ltaian, Folclor din Bihor, Editura
1985.
Logodna
Zi n *Calendarul popular mpe-
recherii de cu
*Dragobete, Cap de sau Cap
de L. P., de celebraren
sat, dar de la la
(24 sau 28 februarie; 1 sau 25
martie), este de tineri pentru
dragoste (Oltenia).
de
Personificare a planetei Marte
Otescu 1., Ctedituelc romn
despre cer stele, 1907 alte date pe
Teodorescu N., Gh., Cerul-
o Editura Albatros,
1982.
deMiezul
Personificare a steleiVega din
Lira, reper important pentru orientarea
oamenilor pe timp de noapte, sinonim
166
cu cel Frumos (Prahova,

Otescu 1., Credintele romn
despre cer stele, 1907 alte date pe

de
Personificare a planetei Venus n
momentul acestian timpul serii
pe firmament. L. de s. se
uneori, cu *Steaua Ciobanului

1. 1., - un sat din Tara
OItului. spirituale. Reprezen-
tarea cerului, Institutul de Sociale,
1944; Otescu 1., Credintele
romn despre cer stele, 1907
alte date pe
de
Personificare a planetei Venus la
pe firmament nainte de ivirea
zorilor Prahova).
1. 1., - un sat din Tara
OItului. spirituale. Reprezen-
tarea cerului, Institutul de Sociale,
1944; Otescu 1., creintele
romn despre cer stele, 1907
alte date pe

Personificare a Taurului la
ncep a porcii,
semn pentru gospodari se apropie
ivitul zorilor (Olt, Vlcea, Prahova,

Luceferi
Copii ai *Soarelui din dragostecu
stelele, motiv de (gelozie)
pentru sunt cu
mai
de cu planeta Venus la ei
pe firmament n lunile de
de cu steaua Sirius,
cel Mare de Miezul cu
steaua Vega din Lira
Otescu 1., Credintele romn
despre cer stele, 1907 alte date pe
Sngiorzan I.C., I.M.,
Ghidul Cosmosului, voI. 1-11, Editura
Minerva, 1980; Teodorescu N.,
Gh., Cerul- o Editura
Albatros, 1982.
Lucinul
Divinitate protectoare a lupilor,
n perioada haitelor n vederea
reproducerii, care a preluat numele
data de celebrare a Sf Apostol
Evanghelist Luca (18 octombrie) din
Calendarul ortodox. Pentru
prevenirea provocate de
lupi, li se legamagic guraprin
pieptenilor de lna,
se instituiau severe privind
prelucrarea lnii, pieilor de
animale (Banat).
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997; Mangiuca 5.,
Calendarul iuliati. gregorian poporul
romn pe anul 1882, Tipografia Alexi,
1881; Codin C.,
Mihalache D., poporului cu
LUMEA DE DINCOLO
obiceiurile, unele legate
deele, Socec, 1909.
Lumea deDincolo
de sufletele
n *Cartea a
cu Raiul n
raport cu punctelecardinale, L.deD. se
spre Soare-apune. Cei vii (lumea
deaici) privesc spre cei spre
apus. scalda
defunctului, acesta este orientat cu
picioarele nainte, pe n care va
trebui est-vest. Pentru a nu
rata caleacea de
Soarelui spre apus, se
ntotdeauna n
mergeau sufletele moarte
n perioadaEgiptului antic, Indiei vedice,
Greciei antice etc. pe
a drumului miticeste de una pe
Drumul de coborreal omului
neolitic spre pntecele matern al
Glie a devenit, la indo-europeni
tini, un drumascensional, spre
cerului, unde mutat ntre timp
marea divinitate, Dumnezeu.
unele expresii populare, aceasta
s-ar afla n al cer. n raport cu
care e numit n cntecele
funerareTara deJos,
este Tara deSus: ... el /
De la el / de la vecini, / Din
Tara cu dotu, / umblecu Domnu,
/ Din Tara deJos / n ha deSus...
(Zorile din jud. Gorj). n
toatevariantele cntecului de *Zori L.de
D. esteun mirific, cu multe
flori, de Scaraoschi, de focul
167
LUMEA DE DINCOLO
de cazanulcu Oimagine
este de *Bocetul
versificat dinMoldova: - Niculai, da un'te
duci? / - Unde-s codrii plini de cuci /
/ tie-ntor-
(Prul Crjei, jud.
Adesea, L. deO.este cu un sat
nume: s-o dus, /
s-o dus pe ceea lume, / Unde-i satu
nume / urme (Uda, jud.
Sintagmele Dealul cu jocul, Cmp
cu jocul, mare, Mahalaua
mare, Stol de golumbei din
cntecele funerare redau starea
de relaxaredin de Sus
n cete. Sfatul dat mortului
pentru a ajunge n L. de O., repetat cu
este mersul nainte la
dreapta, deci a care se
de la la apus, conform
acelor de ceasornic. Acolo, n de
Sus, oamenii sunt ca n
de Jos, pe familii neamuri, pe sate
de sate (mahalale). Astfel, sarcina
noului venit de a adresele pentru
transmiterea mesajelorde la cei vii este
mult ... la vale / Esteo
mare / Cu la vale, / la
soare. / acolo este / Mahalaua
/ Tineri /
mici, / Tot cete defete, / deneveste
/ de / fi de-ai mei; /
iar le spui, / Anumela / noi i
/ Tot la zile mari, / n ziua de
/ Cu ulcele noi. / Cuhaine
/ n lacrimi udate, / La soare uscate-
jud.Gorj). spredeosebire
de peisajul edenicdin*Cntecele deZori,
n unele *Cntece de Priveghi locul de
168
ntlnire cu a neamului
este un ciudat: pe cea
... ; pe celmunte-ntunecat ... ;
pe cel cu ... etc. n
cntecde priveghi n L.deO.este
metaforic starea sufletelor nemplinite
matrimonial aici, pe Pe dealul
/ Se plimbau /
/ De ce i-a
/ nu i-a Oastea
acestora este Pe cel deal cu
/ trece-o oaste /
de steag, de stegar, / nici un
Acolo, cei mai sunt
tinerii termen
ofensator adresat pe burlacilor,
celor care ncheie
ntemeieze o familie. cafluturii,
ei un grup aparte care,
aruncnd vina pe au
lumea de aici i
n Muntenia se spune frecvent
despre le-amuritun
sau o mare i-au cu
n unele cntece de priveghi
sunt dealaiul
Pe cea / Pare-o oaste
/ Dar nu-i oaste / Dar
cucine-i logodit? / Cu nnegrit.
/ .../ . Sufletele dinL. deO. sunt
de cei de aici le va sosi o
printrasulclopotelor, cntatul
cu De aceea, noii sunt
ca dragi, Cu mese
ntinse / aprinse. Principalul
neajuns al L. deO. este de
acolo lumea este dor
compasiune,
rudelor de aici. *Dalbului
de pribeagla primirean lumea
de dincoloeste uitarea cu a
a celor dragi.
n unei L. deD. este
la romnii de pretutindeni.
Brlea Ov., Polclot romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1976; Ciubotaru1. H.,
Marea trecere, Editura Grai Suflet -
Cultura 1999;
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradul. Tipologie
Editura
1988; MarianSim. FL, nmormntarea la
romni, Editura Lito-Tipografia Carol Gobl,
1904; 1976.
Lumina deOvidenie
Lumnare n
noaptea de Ovidenie (21 noiembrie),
substitut al care moare
la *Anul Nou.
precum firele colorate ale
laAnul NouAgrar, lungimea
a anului calendaristic. Oastfel
de lumnare, mortului,
Priveghetoare, Statul Mortului apare
la nmormntarea oamenilor.
Arderea lor n noaptea
de Ovidenie sau n noaptea de
Sntandrei, cnd se celebra Anul Nou
dacic, la moartea omului are

printr-un rit funerar de incinerare, a
zeului modelul acestuia, a
omului.
LU NA
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997; Pamfile Thdor,
de postul
nului. Studiu etnografic, Academia
Socec, 1914.
Luna
Cel mai cunoscut astru al perso-
nificare a Spredeosebirede
Soare, care apare n fiecare zi a anului
cu L. este un astru
capricios, supus, asemenea omului,
Tragedia L.-ii
de ce a
ajuns la *Luna ei de pe
cer) este cu cea a omului
care se se moare.
Soarele zilnic
Lunase moare cu
fiecare njurul
unele legende, Luna e om; la nceput
mititel ca copilul apoi totcresc aripile,
i cresc mprejur ce devin una e
rotund. Apoi ncepe iara a
seface totmaimic, aripile i se taie,
ce cadegetul iarse din
nou. L., astru cntat de tineri
are, n spiritualitatea
mai curnd o Ea
este prototipul femeii capricioase care
noaptea, iarna frigul, spre
deosebire de *Soare care e
patronal zilei, verii
Prinprocesulde repetarece-l
L. a ndeplinit a
orologiu; prin cele patru faze,
diferite calitativ, prin forma
toare de la noapte la noapte, ea
169

un veritabil procesde
rare, fiind chiarmamapluralului.
aceste ale astrului lunar,
oamenii nu ar fi n vechime
timpul pe nu pe zile. O
n Calendarul popular
elemente specifice calendarelor lunare
sunt cele aproximativ 20
nocturne * *Revelio-
nul, *Noaptea Strigoilor a.)
cu ajun.
Sngiorzan 1. C., I.M., Ghidul
Cosmosului, voI. 1-11, Editura Minerva,
1980; Teodorescu N., Gh.,
Cerul-o Editura Albatros,
1982.

Personificare a primei faze a Lunii, cnd
este cu ochiul liber,
cu Luna Luna n Coarne
Crai Nou. Prin continuarea
sinodice sau Lunatiei, L. N. apare n
unde apune seara Soarele ca o
care
noaptede noapte, la faza de
n calendarul lunar, care este mai
vechi dect calendarul solar, zilele se
pe ncepnd cu
pe cer a L.-ii N. Dintre
lunareale*Calendarului popular ceamai
pare a fi numele de *Dumi-
(prima cuL. N. sau
care L. N.) ntr-un ansolar
sunt 13 caurmare, 13 Duminici
Tinere. La L. N. se plantele care
cresc rodesc nsus, la solului
(secara, grul, porumbul), se efectuau
170
descntece, se invoca astrul
nocturn, prin formule recitative,
solicitndu-i pine,
CraiNou, CraiNou, / m-ai
/ / m-ai
/ Cu Sau:
/ Taie pinea-n /
Tie / Mie Etc.
Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988; Otescu 1.,
romn despre cer
stele, 1907 alte date pe

Personificare a fazei lunare de
primul de al doilea
cnd estencadrat ntre
Soare iar astrul selenar aparen
ntregime luminat, cu
Veche. L. P. esteun timp favorabil invocat
prin gesturi, acte rituale formule
magice la plantelor, nspecial
al acelora carecresc rodesc n
ceapa, usturoiul, ridichea alte zarza-
vaturi. Se considera perioada L. P.
optim pentru diferite
cnepii, inului, grului de
ridicarea furcilor dinlemnla
caselor; vopsirea lnii cu vopsele vege-
tale; n lunile de a lemnelor
din folosite la etc.
ncepnd cu Sinodul de la Niceea (325),
data a
n raport cu de
faza L. P.
Sngiorzan 1. C., 1. M., Ghidul
Cosmosului, voI. 1-11, Editura Minerva,
1980; Teodorescu N., Gh.,
Cerul-o EdituraAlbatros,
1982;
Luni
Personificare a primei zile a
astrului lunar, de
Petru Pavel sau de
arhanghelii Mihail Gavriil Ca
personaj mitic, Sf. Luni este
pentruvindecarea animalelor, mai ales a
acelora n ziua de L. botezate
sau Lunaia. Este o zi
de noroc, nceperii
specifice industriei casnice
(tors, croit), n
special a acelora de care nu se
pot ncheia ntr-o zi
cusutul sau brodatuliei sau Se
interzicea n zi numai
datul pe datorie, mprumutul bunurilor
materiale, mersul la nmor-
L. timpul favorabil
practicilor de
(Muntenia, Dobrogea, Moldo-
va). Pentru Sf.
Luni, care poate da copiilor
prosperitate familiei, unele femei o
prinpost, uneori mai severca
cel n zilele de miercuri vineri
(Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova).
Despre omul lunea se credea
este urt, dar foarte norocos.
L. este singura zi a
pentru nmormntarea oamenilor.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean. oiaionar,
LUP
Editura Culturale Romne,
1997; 1., Brlea Ov.,
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P Hasdeu, Editura
Minerva, 1970.
Luotoare
Reprezentare care ia
sporul (mana) holdelor, vitelor
mirosul leacul florilor,
n ziua de 22 aprilie,
cu Este o femeie
a
poatefi prinungerea
n case, grajduri cu
usturoi (jud. Olt).
MarianSim. FI., Nunta laromni, Editura
Grai Suflet - Cultura
1995.
Lup
1. Totem al dacilor important reper de
a timpului n *Calendarul
popular. Stabilitateacomportamentului
de reproducere, n forme
neschimbate de-a lungul mileniilor,
realitate de zicala
Lupul blana, dar
ba, ferocitatea cucare
hrana, demnitatea, de
omuluide a-l dresa pentru a-l
aduce sub cupola circului prin
cerc pentru o de carne etc. sunt
care aveau propulseze, n
Antichitate, n rndul La
latitudinea a Romniei L.-ii se
strng n haite unde se cunosc, se
se aleg perechile. Peste
171
LUP
aproximativ o de zile, la Filipii de
(14-21 noiembrie) ncep mpe-
recherile care se ntind pe o
de timp, ultimeleavnd loc
la *Filipii de (29-31 ianuarie).
o de de 62- 63de zile,
L.-oaicele trziu, oi, capre
cnd au carne pentru
Eiduc apoi o (L.-uI,
L.-oaica de L.) la
constituirea haitei cnd noua
la atacarea prinderea
La lunii noiembrie nceputul
lunii decembrie, unde apare, n
"Calendarul popular, cea mai mare
concentrarea obiceiurilor
dedicateL.-ului, (*Ovidenia, Sntandrei,
*Noaptea Strigoilor, Nicolae, Zilele
Bubatului, *Varvara) un
scenariu ritual de moarte a
timpului calendaristic, probabil *Anul
Nou dacic. Caoricare maredivinitate,
el Fiind
singura carevededracii, i la
sperie sau bolile
copiilor cu numele de L. n Platforma
Luncani (jud. Hunedoara), n imediata
apropiere a dacice din
primul al copilului se
printr-un aparat n de cerc,
dintr-o pielede lup,
numit de lup. El sufletul
omului aici, n dar n
o
ntre L. (cine) astrul
lunarla carese acestafascinat
ca cum dori cevaanume de la el.
n cntecele de *Zori L.-ul e a
sufletului omului pe drumurile
172
ntortochiate care duc la Rai: .. . mai
va I Lupul nainte, ICa te
nu te I Frate
bun prinzi, I lupul mai ISeama
codrilor I patecilor I el tevascoate
I Lafecior de crai I te Rai! I
C-acolo-t de trai; I n dealul cu jocul I
C-acolo locul; I ncmp cubujorul, I
C-acolo dorul!... ;
2. Solcare de alteanimale
(*Ursul) domestice (*Cinele),
de unele de (Cucuveaua,
de curte sosirea
Mesajul funesteste transmitprin
cntec: cinele lupul prelung,
cucuveaua,
ntre mesagerii din
*Panteonul romnesc mesagerii zeului
lama din Panteonul indian, a
sosire este de cini,
cucuvele porumbei, sunt
evidente. n multe legende
urletul L.-ului sau cinelui
apare ca o patronilor
(*Snpetru de *Filipul cel Mare
sau *Filipul cel *Sntandrei)
cumomul omulcredincios
cnd adorate.
Mesajul funest al L.-Iui din satele
montaneale Vrancea (Cmpuri,
Nereju) este exact cu al rudeisale
domestice, cinele. De altfel, n cultura
L.-ul cinele sunt specii
canine care se substituie reciproc,
adesea rolurile.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; atitia
Pentru o mitologie Editura
Marineasa, 2000; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988; Lumeade aici, lumea de dincolo,
Editura Culturale Romne,
1999; 1., Brlea Ov.,
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970; Pamfile Tudor;
de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914.

Denumire a Leul Mic,
cu o Haita de
Lupi.
Otescu 1., romn
despre cer stele, 1907 alte date pe

Lut
Arhetip al genezei din care femeia, n
epoca Dumnezeu, n
vremurile biblice, modelat unul
altuiachipurile. nlumeacelorvechi nu
descoperire
lase urme n Astfel,
marile neolitice, pinii
din *Aluat a oalei din L., se subordo-
unei ideologii universale:
n nemurirea sufletului.
LUT
amestecate cu devin una L.,
*Aluat. Din femeia
a modelat chipurile
adorate (statuetele din lut, vasele
antropomorfe, figurinele din *Aluat,
pinea colacii antropomorfi sau
geomorfi), din L. Dumnezeu a modelat
omul. Dumnezeu
suflnd asupra ei, omul
chipurile din lut *Aluat
arzndu-le n cuptor. ntre tehnica
cea a sunt
evidente paralelisme spirituale: eliberarea
spiritului grului din a
spiritului din prin
distrugerea lor zdrobire,
pisare,
elementului gerrninal, apa, pentru
lutului *Aluatului;
tarea dospirea materiei n prefacere,
lutul *Aluatul; modelarea chipurilor,
oala colacul, care cele cu
valoare nume de
sau lor
prin ardere sau coaceren cuptor. Oala
colacul, scoasedincuptor, are
ca urmare, pot fi jertfite, date de
oala la de la
nmormntare, colacul, coliva la
Mucenici, etc.
Ghinoiu 1., Ceramica Repere
spreuniversalitatea, n "Imagini perma-
n etnologia Editura
1992.
173
MAC
(Papaver rhoeas L.) din fam.
Papaveraceae care
cu bujorul, peisajul edenic al
*Lumii de dincolo. La nmormntare, n
unelesate se puneau
de M. n sicriu pentru a fi de
mort timpul, uite de cei
de care s-a De asemenea,
de M. se peste
colaci depomenire a era
n practicile magice de aflarea ursitului
a de copii n n
Mehedinti, pesteultimule spicede gru,
nesecerate legate cu
fir numite Barba lui Dumnezeu, se
puneau flori deM. Este o
de romnii de pretutindeni.
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Evseev Ivan,
Dictionar de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Nitu Georgeta, Plante din
flora cu n
din Oltenia. Dictionar, Editura
Helios, Craiova, 1999.
174
Macavei
Divinitate protectoare a
la 1 august care a preluat numele celor
Macabei, fiii Salomoniei
mucenicii lui Eleazar, sau al Sfntului
Mucenic Macobei, prins ars de
ntr-uncuptorncinsde ntruct
n a anului se
iar apicultorii extrag
ultima miere, ca leac pentru
unor boli, ziua este
*M.-ul. Ursului sau *M.-ul Stupilor
(Oltenia). nziuadeM. oamenii stropeau
cu livezile
de la spice degru,
lescuturau leamestecau cu ce
urmaa fi culegeau
unele plante deleac, scoteau ultima miere
de la stupii de albine
recoltau diferite plante de leac altele
(Oltenia). nziuade M. cerbul ar intracu
copitele n sau s-ar ca s-o
(Bucovina). Din acest motiv, de
la ursul nu mai n ru
mai baia obicei.
Evseev lvan, Dictionar de magie,
demonologie mitologie
Editura Amarcord, 1997;
Ghinoiu 1., Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale
Romne, 1987).
Macaveiul
Nunta sau mperecherea *Ursului,
n *Calendarul popularn ziua
de l august, cu mpuiatul
Cu ocazie, de
animale din Hategului Platforma
Luncani i ursului o de
vitel: o n locurile lui de trecere
spuneau: Na Ursule 7 - 8 luni de
ursoaica n grele,
la nceputul lunii februarie,
n *Calendarul popular de
*Martinii de
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Editura culturale
Romne, 1987; Pamfile Tudor;
de la romni. Studiu
etnografic, Academia
1910; Codinc. Mihalache O.,
poporului cu obiceiurile,
unele legate de ele,
Socec, 1909.
Mai
Luna a treia n Calendarul roman a
cincean Calendarul iulian gregorian,
cu nceput de an la l ianuarie, perso-
nificare a timpului Denumirile
populare fie timpul florilor (Floral,
Florariu), fie exuberanta
(Frunzar). Zicala Mai e rai
n faptul timpul
suficient de precipitatiile
MAICA
abundente, lipsite de
un an bogat n roade. Pe
ogoare, n livezi, podgorii
activitatea este n toi, iar turmele de oi,
cirezile devite daurandament
economic maxim. populare din
luna M., cu (*Arminden,
Constandinu Puilor Ioan
mainumeroase cu (pentru
un an cu a l mai:
Blajinilor, Ropotitul
joileVerzi, Gherman,
Todorusale) cuprindeau obiceiuri practici
sezoniere specifice
Candrea 1. A., Iarba Fiarelor. studiu de
folclor, Editura Cultura
1928; Marian Sim. FI., la
romni. Studiu etnografic. Crnilegile,
InstitutuldeArte Grafice, 1898;
R., Mitologie
EdituraAcademiei, 1985.
Maica
Sol trimis la divinitatea
dezlege sau legeploile, substituitde o
din *Lut, *Aluat,
crpe, paie sau de lemn
cu dincrpe,
cu *Ploaia, Ploii, *Maica Dom-
nului, *Zna, *Scaloiana, Seceta, Mama
Secetei. M. C. este unuimesaj
precis, transmis printr-un cntecfunerar.
Brlea Ov., Folclor romnesc, val. 1, Editura
Minerva, 1982; Candrea A. 1.,
Iarba fiarelor. Studii de folclor, Editura
Cultura 1928;
Constantinescu N., Lectura textuluifolclo-
ric, Editura Minerva, 1986;
175
MAICA DOMNULUI
Ghinoiu 1., Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale
Romne, 1997; Marian Sim. Fl.,
la romni. Studiu etnografic.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898; Pop D., Obiceiuri agrare
n Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
Maica Domnului
1. Nume popular al Fecioarei Maria,
n *Panteonul romnesc cu
Mare (15 august),
(8 septembrie) *Maica
Precista n momentelede grea
Ziua de celebrare a Fecioarei
Maria a fost de peste
o la
echinoctiul de Moartea
terea au fost disociate
modelul dramei hristologice: pe
15august au fixat Adormirea (moartea)
Fecioarei Maria iar la 8 septembrie
Fecioarei Maria.
M. D. Mare
cu *Simion Stlpnicul (1
septembrie) Ziua Crucii (14 septembrie)
scenariul ritual de nnoire a
timpului la *Anul Nou cnd moare
divinitatea Mare)
de ei
n practicile magice, M. D. este
defete se de femei
de mame copiii
de vindece
bolile etc. nbasme eroinele
din impas, dar le cu asprime
cnd impuse de ea,
boli grele, vederea fiicei
176
orbite de mama
fecioara o
cu fiul de etc. n
unelelegende M. D., cuastrul
*Luna, sau cu se
de Dumnezeu nu lumea
nu vnturile cu avan-
tajele care le aduc ele oamenilor. Con-
form M. D. a fost
nefiresc, din mirosirea sau
unei frunze de
ea s-ar fi din durere de
dintr-o de ani un
de Pruncul Iisus,
el miraculos, din
unei icoane ntr-o este
n grajdul zeu
la vrsta care se opunevenirii
Fiului pe lume: o pe M.D. sau
i numai n grajdul
vitelor, taie minile sale pentru
l-a pe Iisus. Venirea Fiului, prin
nsemna, n mentalitatea celor
vechi, plecarea prin moarte.
M. D. boii, vacile, oile
porcii pentru au
n timpul rndunelele pentru
audat vestea vanvia Iisus, ciocrlanul
pentru l-a pe Mntuitor
el fiind lovitcu o
n schimb, a blestemat calul pentru a
n timpul sau
a mncat fnul n care a fost ascuns
Pruncul, pentru ntrecut-o
la tors, lemnarul pentru i-a lui
Iisuscruceagrea, iar pe feciorul agresiv,
numit carea speriat-ocnd
mergea la la 40 de zile de la
1. VEACUL DIVIN
1.2. Gura limbadecomunicare alec1opotului
AIEF, C.Popescu jud. 1973)
1. Instrumente
glasuri de
comunicare cu
divinitatea
1.1. Toaca din lemn
AIEF, C.Popescu
jud. 1973)
1.3.
la de
glasurile divineale
toacei c1opotului
AIEF jud.

1.4. Plecarea defunctuluin Lumea dedincolo deglasurile
divineale f1uierului
AIEF (Gura Humorului, jud. Suceava)
1.5. instrument cucare junii imitau
glasul porcului
1. 1972
1.6. Buhaiul, instrument care glasul (mugetul) taurului
AIEF (Fundu Moldovei, jud. Suceava, 1959)
2. Protectori
mitici
2.1. Simboluri la
care se
crucea
arborele sacru
AIEF, P. Petrescu
jud. Vlcea, 1980).
2.2. Chipul
sculptat n lemnlao cu

AIEF, 1. (Dragomir, jud.
2.3. Oaste laintrarea n
AIEF, 1. jud.
2.4. Stlpde veghela
poartacasei
AIEF
2.5. casei, paznic
laintrarea n
AIEF
2.6. Arminden, arbore sacru de
duhuri rele
Rusalim 1999.
2.7.
holdele
oamenilor
AIEF
2.8. Sperietoare pentruduhurilerele din podqorli
AIEF, N. (Caraorman, jud. Tulcea, 1975)
3. Substitute
ale
adarate
3.1. de porc ca pentru
colindatul cuVasilca (Siva) la Anul Nou
AIEF, C. jud. Olt,2011)
3.2. Masca de
AIEF jud.
3.3. de
AIEF, G. Habenicht
jud. Hunedoara, 1970)
3.4. deCerb
AIEF, C. Popescu (Agapia, jud.
3.5. deUrs
1. 2006 jud.
3.6. ncondelate sau substitute rituale aleDomnului Iisus
AIEF,1963
4.1.Jocul Caprei
AIEF, H. 1956(Sabasa, jud.
4.2. ntlnirea
AIEF
4.
Zeului
4.3. Alaiul Cerbului
AIEF, N.Jula jud. Hunedoara, 1969)
4.4. Jocul
4.5.Jocul Ursului
5. Moartea n u l a
i v i n i t i i adorate
5.1. Sacrificiul ritual al porcului
IlieMoise(Cut, jud. Sibiu, 2011)
5.3. necarea (moartea) Plugarului
AIEF, C.Popescu deJos, jud. 1971)
5.2. Moartea Caprei
AIEF, A.Giurchescu
jud. 1975)
5.4. Ciocnitul moarte aDomnului Iisus
T.Papahagi, III jud. Vlcea, 1932)
5.5. Slujba denmormntare aTurcii
AIER O r t i e jud. Hunedoara).
6.

adorate
6.1. Prlitul porcului. Rug funerar dencinerare ajertfei
zoomorfe
AIEF, C. jud. Olt,2011)
6.2. Focul lui Smedru. Rug
funerar dencinerare ajertfei
fitomorfe
AIEF, L.David jud. 1999)
6.3. Focul deJoimari. Amintire aritului funerar deincinerare geto-dac
AIEF (Cmpofeni, jud. Gorj, 1938)
6.4.
AIEF, M. Deaconu jud.

RedAbaris@2014
6.5. Stropitul cu a dePlugarul (Zeul)
AIEF, C.Popescu deJos, jud. 1971)
7.
dionisiaee la
moartea

(Zeului)
7.1. Femeie
nziua de Sf. Ion
* AIEF, C. Popescu (Hunia,
"..... _ jud. Dolj)
7.2. Petrecere a femeilor la Secului de
AIEF, C. Popescu (Hunia,jud. Dolj)
8. Cucul,
simbol al

8.1. de CUC
AIEF, C.Popescu
jud. Ilfov)
8.2. Cuc
Cucoaice
AIEF, C.Popescu
jud. Ilfov)
8.3. Ceata Cucilor, parodie aceremonialului
AIEF, C.Popescu
9.
Mume
9.1 . cu
chipdearbore
Picu
jud. Sibiu, 1842)
9.2. Muma strnge
copiii (copacii) n
Desen, C. losipescu, 201 1
9.3. Maica Domnului
pe 1. Dancu,
D.Dancu, 1982
jud. Sibiu, 1884)
9.4. Colacii Maicii Domnului din aluat
Viorica CroitoruCapbun jud.
10. Zei

pluviometrice
10.1.
AIEF
, 0.2. Modelarea Scaloianului din lut
AIEF (Gropeni, jud. 1972)
10.3. Scaloieni
AIEF jud.Giurgiu)
10.4. Scaloian
pentrunhumare
AIEF jud.
10.5.Cortegiu funerar lanhumarea u m u l i i Ploii
AIEF, C.Popescu (Brca, jud. Dolj)
10.6. Udarea Scaloianului
AIEF (Zimnicele, jud. Teleorman)
10.7. Pomana Caloianului
AIEF, C.Popescu (Zimnicele, jud.Teleorman)
11.
fecioare
11.1. Snzienele. Culesul florilor pentrumpletirea cununii,
simbol al
AIEF, C.Breazna (Baia, jud.Tulcea, 1979)
11.2. Alaiul al
mirele
mireasa ncentru,
suratele stegarul
AIEF (jud.Teleorman,
1960)
11.3. cu mna pesteag, naintede
nceperea dansului fertilizator
AIEF, C.Popescu (Zimnicele, jud.Teleorman)
11.4. fecioare, njurul Zeului

AIEF
12. Fertilizarea
holdelor
turmelor
12.1. Sulu, Zeu fertilizator allanurilor degru
AIEF, N. jud.
12.2. Jocul (Snzienei) al cetei sale divine
AIEF, C.Popescu (Zimnicele, jud.Teleorman)
12.3. Detreiori pe delacununia Boului
AIEF, A. Giurchescu deJos, jud. Hunedoara, 1968)
12.4. Alaiul Plugarului, primul gospodar laarat, substitut al
Zeuluivegetal
AIEF, C. Popescu deJos, jud. 1971)
12.5. M t i vegetale ladeschiderea anului pastoral
C.Burghele, 2006
12.6. Mutul l u u l u i
Zeu cabalin fertilizator
AIEF
13.1. Iepurele, spirit al
grului totemal

AIEF, C. Popescu
jud. Dolj)
13. Spiritul
grului
13.2. din spice
mpletite, substitutal
spiritului grului
AIEF, G.
(Dumitra, jud. Alba, 1970)
13.3. Buzdugan din
spice mpletite
AIEF, P. Drogeanu
(Mihai Viteazu, jud.
13.4. Barba lui Dumnezeu
Viorica Croitoru Capbun,
(Slobozia, 2012)
13.5. Cununa grului
14.1. a.Zei tineri:Cavalerul Trac
b.Sngiorzul balaurul
(Scorpan, 1967; C.lrimie, Marcela 1968)
14.

mitice

sau n care
trase
de cai
14.2. oameni-cai
AIEF (Fundu Moldovei , jud. Suceava)
14.3. Sntilie ncarceresc
pe C.Irimie,Marcela 1968)
15. Herghelii
divine
15.1. Caii din
aSntoaderilor
n fetelor
AIEF, C.Popescu
jud. 1973)
15.2. Invocarea
Sntoaderului lampletitul
Toadere,
Sntoaderel
fete/ori Ct ecoada iepe/orI
AIEF, E. Cernea (Pria, jud.
1969)
15.3. r i t u l copilului deceata (herghelia) Zeului l u
Narcisa t i u c (Oporelu, jud. Olt, 1996)
16. Zei
la vrsta

16.1. Alexe
descuie vara ncuie
iarna
Desen, C.losipescu, 2011
16.2. Simion Stlpnicul,
al vnturilor
al Anului
NouBiblic
Desen, C.losipescu, 2011
16.3. Andrei. a
Sfntului Apostol Andrei
1. 2006
16.4. deAnul
Nou. Baba
AIEF, C.Popescu (jud.
Vrancea, 1971)
16.5. Colacul
modelat din aluat
V.1. 2011(Romnii
dinCraina Serbiei)
II. VEACUL DE OM
1.2. Invocarea Zorilor, aledestinului, lacasa
defunctului
AIEF (Isvarna, jud. Gorj,1938)
1. ale
destinului
1.1.Chemarea Ursitei
cuglasul vergelelor de
lemnpentru
fetelor
AIEF deSus, jud.

n Ursitoarelor, aledestinului
n atreianoaptedela
AIEF, C.Ereteseu (Podeni, jud. 1966)
2.1. Steag de mpodobit cubatiste oferitedefetele
din satpentru
AIEF, C. Popescu (Srbi, jud. 1973)
2.2. bradului,substitutal mirelui la
AIEF (Transilvania)
2. Substitute
divine ale
mirilor la

2.3. Colacul mirelui
Viorica Croitoru Capbun,
(Jilavele, jud.

2.4. Model al actului
colacul miresei buzduganul
mirelui
AIEF jud.
2.5. Simbolul mpodobitela aduce oul,
AIEF
3.

sufletul
defunctului
3.1 . Moartea cuchipde om cuaripi de pe
cap
P. 1847
3.2. sufletpestlpul funerar
T.Papahagi, III (Schitu jud.
1930)
3.4. alesufletului n brazii funerari
AIEF, R. (Grda, jud. Alba)
3.3. suflet din
aluat
colac desenat, Viorica Croitoru Capbun,
(Slobozia, 2012)
4.
defunctului de
drum
4.1. Colac pentru banlegat ladeget pentru plata

AIEF, 1. (Vrfuri, jud.
4.2. Lumnarea de trupului,drumsimbolic al
defunctului peLumea dedincolo
AIEF, C.Eretescu (Nereju, jud.Vrancea, 1967)
5. Priveghiul
5.1. de
lapriveghiul
denmormntare
AIEF, C.Popescu
jud.Vrancea)
5.2.Jocal njurul rugului funerar
AIEF (Nereju, jud. Vrancea)
6.
mortului prin
cntece
funerare
6.1. Cntec al Bradului, a
AIEF, 1. Berman (Runcu, jud. Gorj, 1929)
6.2. Cntec de petrecut
AIEF (Ruda, jud. Hunedoara)
6.3. Fragment din Cnteeul Bradului, InMemoriamPro 2001
6.4. nobiceiurile funerare, Cntecul depetrecutnlocuit cuMai
amun singur dor.
Viorica Croitoru Capbun, (Poiana jud.
7. Ofrande la
nmormntare
7.1. nnoua amortului, sicriul
AIEF (Vrancea)
7.2. Oaie de
unui copil
nchiderea
mormntului
AIEF, G. (Ariciu,
jud. 1974)
7.3. Pomana pe

ntoarcerea dela
cimitir
AIEF, R. Maier

jud. Gorj, 1971)
8. Ultimul drum
8.1. Boiicarului mortuar cucolaci
1. Godea)
8.3. Odihna mortului
AIEF jud.
8.2. Cal psihopomp
pictat pecrucea din
cimitir
Emil
jud. Dolj)
8.4. Izvoare simbolice detrecere peste ape
AIEF, M. jud. 1977)
9. Colaci
figurine
modelate din
aluat la
nmormntare
9.1. Figurine modelate din aluat, n pomul mortului: toiag,
crlig, cui, spre Rai, cheia Raiului
AIEF, A. (Valea Moldovei, jud. Suceava, 1998)
9.2. colac modelatdin aluat
Viorica Croitoru Capbun, (Jugur, jud.
lazu, jud.
9.3. Colacul de
nmormntare Jug
AIEF, O. jud.
1978)
9.4. Forme motivesimbolice pecolacii denmormntare
Viorica Croitoru Capbun, 1. 2. 3.Arhanghel, 4.
(Cobuzu, jud. 5. pentru femei, 6.Colacpentru (Jugur, jud. 7.Parastas
jud. Sibiu); 8.Stolnic jud. 9. (Ohaba, jud. Gorj); 10.Panaghia;
11.Cap (Scnteia, jud. 12.
4
10 11 12
10. Tehnici de
destrigoire
10.1. Vrcolacii, cei mai
dintrestrigoi,
Soarele Luna
Desen, C.losipeseu, 2011
10.2. Aruncarea demac, lanmormntare, n urmamortului
R. 2004 Florese, jud. Hunedoara, 1995)
10.3.
mormntului nzori
AIEF (Pitaru, jud.
10.4. casei
AIEF (jud.Vrancea)
11.1. Pom al mortului curoade modelate din aluat
AIEF, G.Comanici jud. Suceava, 1975)
11. Obiceiuri la
40de zile
nmormntare,
la plecarea
sufletului n
Lumea de
dincolo
11.2. Figurine din aluat
n pomul
mortului
Viorica Croitoru Capbun,
Soare,
colacul mortului,
cu
frunze cu
cu

11.3. Hainele
de
mai
nti crucea,
substitutal
defunctului
AIEF (jud. Gorj)
11.4. Pat
haine datede
la
mormntul din
cimitir
AIEF (jud. Gorj)
11.5. a
mortului
n
jurul unui pom
din

pentruafi
de
AIEF jud.

12. Nunta

12.1. Steag decununie lanmormntarea tinerilor
AIEF, 1. jud. 1965)
12.2.Cortegiul funerar devine la nmormntarea
alaide
AIEF jud.
12.3.Bradullanmormntare, a
AIEF, R. Vuia (Tmpa, jud. Hunedoara, 1958)
12.4. Familii postume
din cruci brazi ncimitireledin
nordul Olteniei
AIEF (Baia deFier, jud. Gorj)
13. Comunicarea
dintre
cele lumi
13.1. Coji de
puse peApa Smbetei
pentruavesti de
dincolo asosit

AIEF, Dobrocult
(Alba, jud.Tulcea, 1996)
13.2. Lioara, ntlnire
asufletelor din
Lumea deaicicucele din
Lumea dedincolo
AIEF, G.Comanici (jud. Bihor)
14.
Blajinilor,
al celor vii cu
cei
14.1. Binecuvntarea ofrandelor
Viorica Croitoru Capbun, (Slobozia Mare,
Republica Moldova)
14.2. ntlnirea n cimitir aneamului deaici cuceldedincolo
Viorica Croitoru Capbun, (Slobozia Mare, Republica Moldova)
l n
n farmecele de dragoste etc.;
2. din lut, crpe
sau de pom cu
nute din crpe, cu *Caloianul,
substitut ritual al solului de ceata
pentru a fi trimis, printr-un rit
funerar, pe sau pe sub la
divinitatea dezlege ploile
(Dorohoi).
BrleaOv., enciclopedie a
Editura
1976;
Monica, Colinda Editura
Minerva, 1981; Candrea I.A.,
Iarba Piarelot: Studiu defolclor, Editura
Cultura 1928;
ConstantinescuN.A., onomastic
romnesc, EdituraAcademiei,
1963; Cuceu 1., Cuceu Maria, Vechi obiceiuri
agrare Editura Minerva,
1988; Evseev Ivan, Dictionar de
simboluri arhetipuri culturale, Editura
Amarcord, 1994; Fochi A, Datini
eresuri populare la secolului al
XIX-lea: la chestionarele lui
N. Editura Minerva,
1976; Gh., Din mitologia tiacilor,
Editura Cartea
1982; R., Etnologie
EdituraAcademiei, 1970.
Maica Precista
1. Nume popular al Fecioarei Maria,
n *Panteonul romnesc cu
Mare (15 august) cu
(8 septembrie), sino-
cu*Maica Domnului. M. P.
MAICA
Marii neolitice este
nmomentele degrea
2. a care sufletele
n Rai, cu *Gaia.
Sufletul defunctului este prin
cnteculde *Zori cums-o
cum se poarte cnd o va ntlni: ...
Colo-nvale-n cale, / I-o mare. /
La aia cinese umbrea? / MaicaPrecista.
/ Jos mi te apleci, / Poale /
Ia mi te ieie / mi te / La
mijlocdeRai. / C-acolo-i detrai ... (Zorile,
Borlova, jud. n unele
bocete defunctul este
s+o roage pe M. P. dezlege
gura: - la Precista, /
descuie guri{a, / pori vorbi cudnsa...
(Hangu, jud.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988.
Maica
Ghid n *Cartea romneas-
a metamorfozat n
care sufletul mortului,
pe drumul mistic, n Rai:
... -Nainte mergi / Unde-i mai vedea /
/ Nue / CieMaica
/ Ei ngenucbi / Poala i-o
pupi,/ De ea terogi, / Ea mai arate
/ Pe unde dai, / Ca ajungi n Rai.
(Zorile din Cmpofeni, jud. Gorj).
177
MAMA CALOIANA
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradul. Tipologie
Editura
1988.
Mama Caloiana
Divinitate
dezlege ploile, de o
din lut, *Aluat, crpe, paie
sau de lemn cu
dincrpe, cu*Caloianul,
*Ploaia, Ploii, *Maica
*Maica Domnului, *Zna, *Scaloiana.
Brlea Ov., Folclor romnesc, vol. 1, Editura
Minerva, 1982; Candrea A 1., Iarba
fiarelor. Studii defolclor, Editura Cultura
1928; Constantinescu
N., Lectura textuluifolc1oric, Editura Minerva,
1986; Ghinoiu 1., Obiceiuri
populare de peste an. Dictionar, Editura
Culturale Romne, 1997;
Marian Sim. FI., laromni. Studiu
etnografic. Crnilegile, Institutul de Arte
Grafice, 1898; PopD., Obiceiuri
agrare n traitia
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
Mama Cmpului
a holdelor
nate, n descntecele deplnsul
copiilor. Spre deosebire de *Muma
ai copii sunt urti
M. C. are prunci Din
acest motivmamele fereaucopiii prin
diferite practici magice nu fieschim-
de Mama n schimb erau
178
interesate preia copiilor MI-ei
C.: Mama Cmpului! / tu ai copil /
euamcopil. / Almeumereu plnge, / Iar
al nu plnge. / Din / Al
/ al meu
(Bucovina).
Gorovei Artur, Creirui supetstitii ale
poporului romn, Academia
1915.
Mama Dracului
care ar fi demonii, tutunul
obiceiul fumatului. Aceasta ar
cu o ct lumea,
ca ntunericul Iadului, cucoarnen
cap ca cu nasul lung
ncrligat, cu ochii ca de
cu coltin ca ai mistretului,
cu gheare ca secerele, cu ca de
c-o lulea sau
marentre cu carei ies
pe nas duhoare de tutun pe
(Vlcea).
MamaGaia
a nipostaza de
care ia sufletul la moartea omului,
cu Terra Mater (Gaea). n
textele funerare din Oltenia, Banat
sudul Transilvaniei, apare,
de cele mai multe ori, ca o de
de zi sau de noapte: *Corboaica,
*Gaia, * *Vulturul. Dintre acestea,
prototipul caracteristic al neolitice
a este migratoare G.
(Milvus Milvus), care nencetat
omul, dndu-i rotocoale deasupra
capului. ntruct turcii n expeditiile lor
de jaf prin Romne descopereau
din
observnd zborul pe cer al
al comportament era cunoscut
deei, romniiau numit-o, n Evul Mediu,
turcului. Expresiile populare: A
da deGaia, cu A da deDracu,
sau Vezi teia Gaia, sperietoare pentru
copiii sunt cunoscute
n toate zonele etnografice
Mama
Ultimele spice
nesecerate pe ogor pentru a se
n ele spiritul din uneltelor
secera coasa, pentru arodi
n anul viitor (Valea Nistrului: Soroca).
Mama Secetei
Divinitate lege
ploile, de o confec-
din lut, crpe, paie sau crengute
de lemn cu din crpe,
cu *Caloian, Seceta, *Scaloian,
Soarelui, Sfntul Soare, *Sntilie.
Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1982; Candrea A. 1.,
Iarba fiarelor. Studii de folclor, Editura
Cultura 1928;
ConstantinescuN., Lectura textului folclo-
ric, Editura Minerva, 1986;
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997; MarianSim. FI.,
la romni. Studiu etnografic.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898; Pop D., Obiceiuri agrare
n tradi!ia Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1989.

Mamarca
Duh necurat, a *Dracilor
a lui Scaraoschi, cu zeul
sirienilor antici Mamona. M. care se
poate metamorfoza n
(Liliacul) sau n plante sau
trandafirul este nunele
descntece de alungare a bolilor
(Teleorman). ntr-o ea ar
fi fost deArhanghelul Mihail ntr-o
apoi n
Iad, n tronului lui Scaraoschi. Cnd
va fi de Scaraoschi, aceasta M.
va Antihristul cu el, va
participala distrugerealumii.
Evseev Ivan, oiaiora: demagie, demono-
logie mitologie Editura
Amarcord, 1997; Olinescu
Marcel, Mitologie Editura
Casa 1944.

Reprezentare cu
zeiiindieni Marut.
M. este pe timp de de o
ploaia:
/ Doamne, / Ploiu:
/ nici-o / Unde-i dacu sapa,
/ se umple groapa; / Unde-i da cu
plugu, / cavntu ... (Cociuba
Mare, jud. Bihor).
Cuceu 1., Cuceu Maria, Vechi obiceiuri
agrare EdituraMinerva, Bucu-
1988; Dumezil Geoges, Zeisuverani
aiindo-europenilor, Univers Enciclopedic,
1997.
179
MAMONA
Mamona
Duh necurat, a *Dracilor
*Strigoilor, a ntunericului
Iadului, cu zeul sirian al
Mamona. M., sinonim n
*Panteonul romnesc cu
Marmaroc Mamulan, este amintit n
predicalui Iisusn care nu
puteri sluji lui Dumnezeu Mamona
(Matei, 6, 24; Luca 16, 13).
Evseev Ivan, Dictionar demagie, detnono-
logie mitologie Editura
Amarcord, 1997.
Marcul Boilor
Patron al vitelor mari, nspecialal boilor,
n ziua de 25 aprilie. LaM. B.,
principalele animale de n satul
vechi romnesc, boii, erau
pe unde voiau ct doreau, nu erau
maiales, nu se njugau la
sau la plug (Banat, Bucovina).
Mangiuca 5., Calendarul iulian, gregorian
poporul romn pe anul 1883, Tipografia
Alexi, 1882; Marian Sim. Fl.,
la romni. Studiu etnografie.
Cincizecimea, Institutul de Arte Grafice,
1901.
Marina
Divinitate a *Calendarului popular, pro-
tectoare a sufletelor copiilor care
a preluat dinCalendarul ortodoxnumele
data decelebrare aleSf. Mare
Marina (I7 iulie). n ziua de M. mamele
dintufe
de *Pelin verde, de cte un pui
de porumbfiert flori, mpleteau
180
cercuri dintulpinile depelin princaretre-
ceaucopiii. Cu la coso-
roaba sau n podul se
casele (Oltenia, Muntenia).
Mangiuca 5., Calendarul iulian, gregorian
poporul romn pe anul1883, Tipografia
Alexi, 1882; Marian Sim. Fl.,
la romni. Studiu etnografie.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898; Georgeta, Plante din
flora cu n
dinOltenia. Dictionar, Editura
Helios, Craiova, 1999.
Marta
Reprezentare la vrsta
care moare n preajma
de M. a preluat
numele planetei Marte data de
celebrarea *Babei Dochia
Martie
Prima a calendarului roman cu
nceput de an la 1 martie a treia n
calendarele iulian gregorian cunceput
dean la 1ianuarie, lui Mars, zeu
al Denumirile zonalealelunii
de obicei, cuvntului
originar (Mart, Martiu) sau
trezireala a naturiinconju-
(Germinar, Germinariu). n luna
M. se ncepea aratul se
au livezile se scoteau
stupiide laiernat seretezaufagurii etc.
cu (*Dochia,
nicii sau * *Alexi sau *Ziua
pelui, sau Ziua Cucului
etc.) cu cuprindobiceiuri,
acte rituale practici magice de mare
vechime
Candrea LA., Iarba Fiarelor. Studiu de
folclor, Editura Cultura
1928; Marian Sim. F1.,
torile laromni. Studiu etnografic. Cmile-
gile, Institutul de ArteGrafice,
1898; R., Mitologie rom-
Editura Academiei,
1985.
Martini de
preistorice, patroni ai
la nceputul lunii februarie
(1-3 februarie) pentru vitelor de
fiarele Cel mai puternic mai
periculos dintre ei, *Martinul cel Mare,
este n ziua de 2 februarie,
Martin sau Ziua Ursului.
*Martinii de M.-i de1. sunt la
(40 de zile) de
a *Calendarului
popular, (Banat).
Ghinoiu L,Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997; Mangiuca S.,
Calendarul iulian, gregorian poporul
romn pe anul 1882, Tipografia Alexi,
1881; MarianSim. FI.,
la romni. Studiuetnografic. Crnilegile,
Institutul deArte Grafice, 1898.
Martinul cel Mare
Patronal *Martinilor de
n ziua de 2 februarie sau *Ziua Ursului.
n mediile pastorale se n
zi, cuvntului urs sau,
este necesar fie invocat, i se spune, cu
MA
respect: Martin. n
Platforma Luncani Ziua
Ursului era ne iar n calea de
trecere a se o de
Ghinoiu L, Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988; Mangiuca S.,
Calendarul iuliati, gregorian poporul
romn pe anul 1882, Tipografia Alexi,
1881; MarianSim. F1.,
la romni. Studiu etnografic. Crnilegile,
Institutul de Arte Grafice, 1898.

a
cu maniere locului de
origine, adaptare a repre-
mitice sau *Mar-
sinonimcu bonjurist (Muntenia).

Personificare a zilei a doua din
de ciudate
mitice feminine,
Seara. Oamenii, de mitul biblic
al credeau n ziua de M. s-ar
fi urzit lumea (Moldova
Gorj, Hunedoara), s-ar fi
Iisus. M., ar fi o zi rea (Muntenia,
Oltenia, Moldova de sud), noroc
(Moldova cu trei ceasuri rele,
de nenorociri (Oltenia, Mun-
tenia, Moldova), nceperii
economice importante (aratul,
construirea caseisau fntnii
etc.). Sunt interzise logodnele
mersuln M., sunt
suroricucelelalte zileale ele
nu sunt considerate sfinte. Mai multezile
181
OPRITE
de M. au statut de
*M. Ciocului, M. Vaselor, M. Ciorilor, M.
Dracului, M. M.
*Paparuda, M.
uneori, Rusalii, urmaucicluri de trei
sau zile de M. oprite pentru unele
economice.
George, Elementele literaturii
poporale, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1986; Fochi A., Datini eresuri populare
la secolului al XIX-lea:
la chestionarele lui N.
Editura Minerva,
1976; Ghinoiu 1., Obiceiuri populare de
peste an. Dictionar, Editura
Culturale Romne, 1997;
1., Brlea Ov., Tipologiafolclorului
din la chestionarul lui B.P.
Hasdeu, EdituraMinerva, 1970.
Oprite-
malefice alezilelorde marti
din care
Ele cicluri de trei zile
(Vlcea, Olt, Teleorman,
Constanta), de (unele sate din
Dobrogea) de (nord-estul Mun-
teniei, centrul nordul Moldovei). M.-Ie
O. se prindiferite interdictii de
pentru oamenilor,
prosperitatea turmelor de vite, ferirea
viilor livezilor de furtuni,
brume, trzii.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976.
182

Personificare sau
a zilei de *Marti, cu
"Martolea. M.-S. fetele
femeile tinere care torc n ziua de marti.
Cnd apare ca reprezentare
aceastaare
chip de tap lnos cu cap glas de om,
coarne scurte groasepe copite
de cal la picioare. nziua de marti seara,
la cntatul n noaptea
de 1martie, cnd cte o de
argint fetelor pe care le cu
el se poate metamorfoza n
orice animal sau De cele mai
multeori ia chipde fecior voinic foarte
frumoscare se fetelor nevestelor
surprinse torc, sau coc
pineamartiseara. Din acelmomentfata
va fi n vis, noapte de noapte, o
va dezmierda, o va
gdila va muri de rs.
se cu greu iar moarte
vafi de M.-S. Femeia
desprecarese credea a fost
n de M.-S. (se
se se era nhu-
cu fatan jos. Cndvinesau
la curtile (palatele) lui, care s-ar afla n
muntii ai Macaveiului,
a jale (Bucovina, Moldova). Pefirul tors
n seara zilei de marti s-ar
*Vrcolacii depe la cas-o
n timpuleclipselor
Marian Sim. F1., Mitologie
cuvnt nainte note de
Antoaneta Olteanu, Editura Paideia,
2000.

Reprezentare sau
cu *Marti-Seara. n
M. este o cu
putere femeie-strigoi cu
locuinta n codrii pustii n
prin sate marti spre
miercuri, din care se
Sfnta Miercuri, pentru a surprinde
femeile lucrnd. nu
n prin diferite
Este sub denumirea
de M. sau Marti-Seara n Transilvania
Banat. Prin Muntenia (Muscel,
Dmbovita, Dobrogea
(Constanta) Moldova (Neamt, Tecuci,
Covurlui, aparesporadic prin
zonele decontactcuTransilvania de-a
lungul unor vechi drumuri pastorale
frecventate deoierii ardeleni. n
de M. apare n Bucovina,
Moldova.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionare1e luiN. Editura
Minerva, 1976; Kernbach v.,
de mitologie Editura
Albatros, 1983; Marian Sim. Fl.,
la romni. Studiuetnografic.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898; Marian Sim. FI., Mitologie
Editie cuvntnainte
note de Antoaneta Olteanu, Editura
Paideia, 2000; 1.,
etnografice defolclor, Editura
Minerva, 1972; Pamfile T.,
Mitologia prieteni
MASA
ai poporului, Academia Socec,
1916.
Masa
Altar cioplit n dedicat de
zeitelor destinului. Pe teritoriul Romniei
masa a fost caaltar, sub
forma unei minuscule piese din lut ars
lastatiunea dela
(jud. Giurgiu) dinmilen. IV. Hr. Este
greudepresupus aceioameni neolitici
se strngeaucu mii de ani n
n jurulmesei, o sau de ori pe
zi, ca Atunci acolo, masa
era un obiectde cult, un altar pe carese
depuneau jertfe sau pecarese
sacrificii pentru zeii pentru
sufletele sau Printr-un
ndelungat proces dedesacralizare masa-
altar uneleobiecte de cultdomestic au
devenit piese profane (unelte, mobilier,
podoabe, instrumente de uz casnic).
Masa altara fost lalocdecinste
de spatiul din interiorul
bisericii, dinspatele iconostasului, ncare
se Sfnta sau Pristolul, se
Altar. Etnografii ntlnesc
pe teren, n apropierea bisericilor,
schiturilor, n cimitire
mese de de multe ori rotunde,
construite subcerul liber, canvremurile
preistorice, pe care se depun ofrande
pentrusufletul mortilor la anumitedate
calendaristice (*Rusalii, *
la hramuri sau cu alte
prilejuri). nvremurile recente masa
timpul petrecut njurul mesei
erau locuri sacre: acolo copiii nu aveau
voie pineaera pe
183
(MUCENICI)
ntr-un anumit fel, primul
dumicat de pineera aruncat sub
pentru a sufletele mortilor,
mesenii ncepeau ncheiau masa cu
semnul crucii etc. Cu att mai mult la
marile calendaristice
familiale (Masa marela
Masa Ursitoarelor la Masa de
la nmormntarea) mesele
ceremoniale deveneau altare. Mesele
complexului de la Trgu Jiu
simbolurile preistorice ale altarelor pe
care se efectuau sacrificii sngeroasela
moartea oamenilor.
n jurul mesei a rnduit 12
scaune simbolice, la unul
de altul. Denumirea de scaun este o
de a ascunde sacrul n
spatele profanului; ele sunt, de fapt,
clepsidre, cte una pentru fiecare
constelatie care mpart M. T.,
precumcadranul solar de la
Muncelului, n 12sectoare,zodiide cte
60 de grade fiecare. Scaune n fata
altarului nu au ce n fata altarului
preotii se reculeg n
picioare, ngenunchi saul ocolesc ritual,
nu stau pe scaune. M. T. trebuie
cu MasaAltarului din biserica
cu hramul Sf. Nicolae, inten-
tionat de artist n axul veacului de om,
n apropierea Portii chiarcu
Masa de Pomenire de
moartea artistului la
piciorul Coloanei Infinite.
Ghinoiu L, Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Rohde Erwin,
184
Psyche, Editura Meridiane,
1985.
(Mucenici)
1. Spirite ale n
*Calendarul Popular care au preluat
numele data de celebrare ale celor 40
de Sfinti Mucenici (9 martie) din Calen-
darul bisericesc, pentru credinta
lor n cetatea Sevastiei. Jertfele sacri-
ficiile umane nvremurile preis-
torice n ziua *Anului Nou agrar sunt
amintite de figurinele antro-
pomorfe din *Aluat fiert sau copt n ziua
de mncatesacramental;
2. Figurile antropomorfe modelate din
*Aluat, unse cu miere mncate
sacramental n ziuade 9 martie, nceput
deAn Agrar, sinonime cu *Sfinti;
3. Aluat modelatn de opt (8) sau
cerc, fiert n cu miere cu
adaos de miez de n ziua de M.
Forma cifrei opt, reprezentare a
zeului antropomorf a
reprezentare a zeitei geomorfe, sunt
ale jertfelor umane care
marcau, prin substitutie, moartea
zeului adorat la Anul Nou
Agrar. Caalimentritual, M., sinonimi cu
*Sfintii, se mpart n fiecare
an n ziua de 9 martie (Muntenia,
Moldova, Bucovina, Basarabia, Banat).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXiX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; MarianSim. FI.,
la romni. Studiu etnografic.
Institutul de Arte Grafice,
1899.

Simbol al care, cu
*Bradul de cu simboluri
faliforme, un cuplu divin,
model exemplar pentrumire
sinonim cu Cununa miresei, *Colacul
miresei, talerul miresei. M.-ul, pomsacru
al paleocultivatorilor neolitici, poate
aparen ceremonialul n diferite
ipostaze: pom (arbore), (fruct),
floare, El este idealul de fru-
termen de
pentrufata de care are obrajii
snii camerele, fara caflorile de
etc. M.-ul a de-a lungul
timpului, un peiorativ: expresia
Ce se de obicei,
persoanei feminine i placepeste
dragostea.

Calendar simbolic reprezentat deun
bicolor, care zilele,
lunile unui an n anotimpuri, iarna
vara, cadou la 1 martie, ziua
*Dochiei, nceput de *An Agrar.
M., obicei generalizat la sate
este din fire
colorate alb decarese prinde un
obiect artizanal, pentrua fi fetelor
femeilor care l n piept
una sau mai multe zile. La
secolului al XIX-lea M.-ul era primit de
copii, fete deosebire, de la
n zilei de 1 martie,
nainte de soarelui. M.-ul, de
care se o de
argint uneori, de aur, se purtalegatla
uneoriprinsn pieptsau lagt. El

era scos, n raport de zona
la o a
*Florii, *Arminden) sau
lanflorirea unor pomi fructiferi
porumbar, trandafir,
pe ramurile
nflorite. Se credea M.-Iui
nu vor fi prliti de Soarepe timpul verii,
vor fi ca florile,

de boli de deochi. unele
M. era cadounziuadin
luna martie, cnd pe cer *Luna
Aromnii puneau M.-ul n ajunul
zilei de 1martie, n seara zilei de 28sau
29februarie. unele firul M.,
funie de365sau 366dezile, ar fi tors de
Baba Dochia n timp ce urca cu oile la
munte. *Ursitoarelor care
torc firul copilului la
Dochia toarcefirul anului De
la romni aromni obiceiul a fost
preluat de alte popoaredincentrul
sud-estul Europei.
George, Elementele culturii
populare, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1986; Fochi A., Datini crcsuti populare
la secolului al XiX-lea:
surile la chestionareJe lui N.
Editura Minerva, 1976; Ghinoiu
1., Vrstele timpului, Editura Meridiane,
1988; Marian Sim. Fl.,
la romni. studiu etnografic.
Institutul de Arte Grafice,
1899; 1., Brlea Ov.,
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P Hasdeu, Editura
Minerva, 1970.
185


de ceata
pentru pentru a dezlega ploile
n zilelecaniculare ale verii,
cu zeul indian Rudra, cu
*Paparuda, *Dodo-
loaia, (local, nTransilvania).
Brlea Ov., Folclorromnesc, VoI. 1, Editura
Minerva, 1981; Cuceu1.,Cuceu
Maria, Vechi obiceiuri agrare
EdituraMinerva, 1988; Ghinoiu
1., Obiceiuripopularedepestean, Editura
culturale Romne,
1997; PopD., Obiceiuri agrare n
EdituraDacia, Cluj-
Napoca, 1989.

juvenil ncheiatntrefete
la moarte, pe criterii de prietenie
afinitate nziua de
sinonim cu
*Datul de-aVerii Insotirea.
Ceremonia se n n jurul
unei mese, sau n n jurul unui
pom fructifer, de obicei un nflorit.
n cazul n care se face n
acestase compune din
rituale: ntre fetele
care doresc se sau
*Surate, prepararea unei turte din
de gru de o femeie sau o
alegerea unei gazde care
fetelor
n jurul mesei pe care se turta
cu sare; decuparea
unei cruci din nmuierea ei cu
attea de vin cte fete se prind
186
sau surate;
crucii nmuiate nvincuunbandeargint,
n attea ctefetese prindsurate;
mestecarea turtei sacre
ei cu moneda de
argint; invocarea n cor, a
zeului: / lui
Dumnezeu / ne de /
noi ctvom / n tot anul te-omcinsti
/ Te-om cinsti cu chifi deflori / t-aste
mndre / Te-om cinsti
pomeni / Cum ne-om numi /
lume vom M.F. se ncheie,
Suratelor,
cu un la care
rudele apropiate. Banul de argint este
n attea cte fetes-au legat
Bucata de o este
cu mare ntruct la nmor-
mntarei se punen sn pentrua firecu-
de celelalte suraten *Lumea de
dincolo. n timpul suratele se vizi-
an dean, la cucareprilej
aduc daruri buchete de
(flori de Local, n ziua de
se un
scenariu feciorii (Banat).
lana A., Din poporului romn
dinMaidan de oiaviia, n Fam., anul
XXVI, 1890; Mangiuca S., Calendarul iulian,
gregorian poporul romnpe anul 1882,
Tipografia Alexi, 1881.

Personificare a unei plante miraculoase
(Atropa belladonna L.) din [am.
SoJanaceae, dinAntichitate
de medicina n practi-
cilemagice, cu Iarba Lupului,
Lupului Iarba
(Itansilvania). Marea Floarea
(Corj).
Ierburilor etc. Este o specie
care prin umbroase din
zona de munte, cu flori brun-violete
fructe biotopului
forestier. M. este o cu
poate fi pentru
dragoste,
fericire sau,
dragostele, semene
moarte. se considera este
s-o pentrumplinirea unor
motiv pentrucarese locul
de unde se recolta, i se depuneau acolo
ofrande, i se rugi i era
puterea mai ales de fetele
ritate n de feciori.
Adesea, M. era din din
locul unde numit, local,
Dnselor, se pentru prospe-
ritatea cultul M.-ei,
impresionant prinvarietatea vechimea
practicilor magice, se n trei
timpi rituali: descoperirea plantei, cnd
i se spune cui i va fi de folos; scoaterea
aducerea ei de la caz la caz,
prepararea leacului; plantarea sau
acesteia pentru a fi la
momentul oportun. Femeia
n
mergen departe de
sat, acolo undenuse aud cntnd
pisicile mieunnd, pentrudescoperirea
nsemnarea M.-ei. Se spune planta
de cu privirea
cu fir, va fi

s-ar ntrista i s-ar frunzele. Se
ziua, deobicei ntr-o cnd
sau de
fetele nevestele lipsite de
dragostea etc. mergpe
nemncate, naintede ivirea zorilor, la
M. cu care s-a vorbit anterior. O
cu respect, - dimineata
Mare!, se se despletesc, fac
o ocolesc etc. Cuplurile feminine
se se mngie,
actul sexualn timpce o
cu
; Nu te iau de bolunzit, ; Ci te iau
de ; Nu te iau
; Ci te iau Altul era
descntecul pentru fetele nejucate de
feciori n vederea Hop, hop,
hop, ; Cu mine n joc ;
pentru

n ; De nu-n asta,
; nujiu pentru
Eu te iau, ; Pe ce te iau? ; Pe
utt.] Nu pe Nici pe ... etc.
Cndi se solicita tinerii,
participantele simulau veselia buna
cndera pentru de
urt se simula
cearta. Se scotea cu pentru a nu-i
vre-o n se
locul cu pine, sare de la
la cu un ban de argint, miere, vin
etc. scoaterea M.-ei ei
pe cuvrful (capul) la ca
un mort, funerar, cuali-
mente adusede ntoar-
cerea n sat se face cu
cu care s-a plecat: nu se napoi,
187
MNECTOARE
nu se spun lucruri urte, se
nirea cu alte persoane. se
teau din frunzele, tulpinasau
ei leacuri pentru reumatism,
friguri, tuse, se planta n la un
loc curat, se ca cevasacru, la loc
de cinste, de obicei la Puterea
a M.-ei este n
toate zoneleetnografice
Valer, Endclopcaic de
Editura Enciclo-
1979; Evseev Ivan,
Dictionar demagie, demonologie mito-
logie Editura Amarcord,
1997; Georgeta, Plante din
flora cu n
dinOltenia. Dicttonar, Editura
Helios, Craiova, 1999.

1. Divinitate a *Panteonului
romnesc, cu *Sngiorzul,
la *Sngiorzul Vacilor (22 aprilie). M. este
de n de
dragoste la furarea manei vitelor
holdelor (Muscel);
2. verde, substitut al zeului
al holdelor vitelor
domestice (Teleorman, Muscel,
3. (22/23 aprilie)
care precede Sngiorzul,
nceput de *An Nou Pastoral. n noaptea
de M. vitele pasc libere, nici o
prinholde livezi,
mana laptelui rodul grului, iar
pun la stlpul
grajd, cotet Ramura
Verde;
188
4. Farmece cu care luau
sporul vitelor cu lapte rodul holdelor
de gru n noaptea de M., uneori la
*Sngiorzul Vacilor. de obicei
cu despletit, trage
prin o de picior, taie
cu secera de gru verde,
n caleavacilor culaptedroburi
de sare, diferite formule
magice etc. mana (sporul sau
rodul) vitelor holdelor poate fi
prinpractici magice de numite,
zonal, moroaiesau strigoaie, n noaptea
zilei de Sngiorz a fost
la romnii de pretutindeni
local, n regiunile carpa-
tice subcarpatice.
Mesageri
Soli prevestitori ai * reprezenta
de animale domestice (*cine, *Bou,
*Cal) (*Lup, *Urs), de
de (Cucuvea, de curte
de Ele transmitmesajul
funest prin cntec: cinele lupul
cucuveaua,
cerului, n special
cele cucuveaua,
ciuful, huhurezul) anuntau, prin schim-
barea comportamentului
peretii, se izbeau deferestrele
casei sau de intrarea n cntau
aproape de etc.) decesul iminental
omului. Cucuveaua, unul dintre cei mai
M. F., a fi pentru
vestea este de
la casele cu oameni tineri la casele cu
oameni arunci ea cu
s-o
zici: - Du-te, la pe la
noi nu mai vi!. Dar n-o
mori!
Ghinoiu 1., Lumea deaici, lumea dedincolo,
Editura Culturale Romne,
1999.

Personificare a timpului nocturncuprins
ntre primul al doilea cntat al coco-
frate cu cu care
mpartenoaptea n trei conaceegale. n
unele descntece M. lui sunt
copiii *Mumei U! Muma
/ Ai feciori / nurori, /
/ nu mai cerceteze, /
numai / Pe N.
/ pe / pe
/ pe Deserelu / pe ...
Poatefi pe cer la miezul
de Ca
reprezentare fiu sau a
Mumei sperie,
oamenii pe timpul le aparen
ca o claie de fn

BrleaOv., enciclopedie a
Editura Minerva,
1976; Marian Sim. Fl., la
romni. Studiu etnografic. Cmilegilc,
Institutul deArteGrafice, 1898;
1., BrleaOv., Tipologia folclorului
din la chestionarul lui B.P.
Hasdeu, EdituraMinerva, 1970;
Miercuri
Personificare a celei de a treia
a zi de romani zeului
MILUITE
planetei Mercur. n *Calendarul po-
pular este o mai
ca duminica vinerea, dar mai nsem-
dectlunea, joia
n folclorul romnescapare
ca o
n alb (Vaslui)
sau,
(Suceava). ei s-ar afla n cer
n pustiu (Tecuci), n
Vaslui), n chilii (Tutova,
sau n palatemari M.
de animalelor le
le procure hrana. Cnd
apare n visul bolnavilor le
(Vaslui). Animalele n
ziua de miercuri se numesc Miercan,
Miercana. n ziua de Sf. Miercuri nu se
nu se mergean erau
interzise petrecerile distractiile. Era, n
schimb, un timp favorabil pentru
descntece.
Brlea Ov., enciclopedie a
Editura Enciclo-
1976; 1., Brlea
Ov., Tipologia folclorului din
la chestionarul lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970.
Miluite
Nume eufemistic al
malefice feminine care apar n de
sinonime cu Cele Sfinte, Dnsele,
Doamnele, FeteleCmpului, *Frumoa-
sele, *Ielele,
Puternicele, *Rusaliile,
*Ursoaicele, *Vntoasele,
189
MIMETISM ANTROPIC
znele. Sub acest nume sunt atestate n
Banat
Candrea 1. A., Folclorul medical romn
comparat} Editura Polirom, 1999;
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea: la
chestionarele lui N. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Lumea de aici} lumea de dincolo} Editura
Culturale Romne,
1999; Pamfile tudor de la
romni. Studiu etnografic, Academia
19IO.
Mimetism Antropic
Adaptare a umane
la mediul social-istoricnefavorabil prin
mimare expunere, de la
caz la caz, a sau
agreate sau neagreate, sau
pentru atragerea priete-
nului respingerea neprietenului.
dobndit, M. A. se ori de
cte ori apar cauzele care l-au generat.
nbiologie, M.-ul este plantelor
sau animalelorde a mimaculoarea, for-
ma, dimensiunea, glasul, mirosul
comportamentul altor pentru a le
deveni, n lupta de
toare sau Organismele
etnice expusevreme adver-
(evreii, romnii, pot
reflexe de un fel de
anticorpi stabili de manifestare. M.-ul
este opus a
popoarelor care la propria lor
creativitate pentru a din
originalitatea altora. n istorice
190
nefavorabile, de ostilitate adversitate
pe timpndelungattriburile,
etnice, popoarele au avut
variate de n con-
cu adversarii: capitularea
prin
la epuizare; unor diplo-
matice tribut, compromis,
vegherea
noase pentru confruntarea
cnd victoria era
evitarea pierderilor inutile prinretragerea
pe greu accesibile, n
vremurilor favorabile. Excluznd
extreme, acceptareanfrngerii
sau, lupta pe pe
moarte, la epuizare, care s-a
soldat cu din istorie a multor
umane, romnii au experi-
mentat, de la caz la caz, celelalteforme
de n special autoizolarea
acceptarea, cu a traiului
modest. Este recunoscut, de rolul
*Bordeiului, *Geomorf n care
nu numai ci bisericile,
grajdurile pentru animale, crciumile
hanurile se construiau, n zonele de
cmpie adesea, n celede deal
sub sau rolul defensiv al
al lemnului pentru istoria
romnilor. Un exemplu de M. A. s-a
la mileniului doi
nceputul mileniului III cnd,
n
l-a ndemnat se la un trai
mai modest, de cum a
procedat ori de cte ori s-au ivit nori
pentru pierderea
teritoriale, etnice, lingvistice, biologice,
mergnd la njugarea vacilor
chiar pe ei la plug
Mina
Reprezentare binevoitoare a *Calen-
darului popular, doveditoare a
torilor, care a preluat din calendarul
ortodoxnumele data de ale
Sfntului Mucenic Mina (Il noiembrie).
Dintrepracticilemagice efectuate ntre
Mina (lI noiembrie - 25
decembrie) pentru aflarea
de rele, cea mai
era aprinderea
la capetele care se
lipesc de Procednd astfel, se
credea pot schimbagndurilerele ale
ntorc
de fete. Aceasta este perioada cea
mai pentru plata
acatistelor n vederea
mplinirii blestemelor
unor taine.
Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura Meri-
diane, 1988; Pamfile 'I,
torile de postul
Studiu etnografic, Academia
Socec, 1914.
Mioi
Personificare care a luat
numele Sfntului Mioi. Perioada de 15
zile ntre 29 septembrie 14
octombrie, ntre M. *Vinerea Mare
(Stilul vechi), cnd la latitudineageogra-
a Romniei se o
zire a timpului, este
Vara lui M. ntruct att la M., ct la
MIRE
Vinerea Mare se se slobo-
arietii (berbecii) n turmele de oi
pentru reproducere, zilele se numeau,
local, Nunta Oilor sau
Berbecilor.
Mangiuca S., Calendarul iulian, gregorian
poporul romn peanul1882, Tipografia
Alexi, Gravita, 1881; Pamfile Tudor,
de postul
nului. studiu etnografic, Academia
socec. 1914.
Mire
Personaje consacrate prin
Cununia pentru a
creea, n noaptea omul. Nunta
este un amplu scenariu ritual prin care
tinerii temporar,
lumea n lumea
redevin,
oameni gospodari ai satului.
Trecerea de la profan la sacru
omului creeze el
omul. ceremonialul procrea-
rea, decideschiderea unui nou ciclu vital,
s-ar reduce la o mperechere
tuturor bisexuate,
adesea n *Calendarul popular,
modelul uman, Nunta Oilor
(l4 octombrie), ziua cnd oile se ames-
cu berbecii pentru reproducere,
Nunta Urzicilor, ziua cnd nfloresc
urzicile pentru a face nu mai
sunt bunede mncat altele. Nunta este,
nainte de spectacol, temeiul
teoretic, ea deschide un nou cicluvital.
modelul mperecherii cuplului divin
n timpul (*Bradul de cu
191
MOARTE
miresei, *Steagul de cu
talerul miresei, nflorat cu colacul
miresei altele) mplinirea celor
acte de consacrare, unul
cununia de preot a
cununiilor pe capultinerilor)
altul (ruperea
colacului sau turtei de
deasupra capului miresei), mirii devin
personaje sacrecareaduc
luni, pruncul. Tot ce vine n
contact n timpul cu M. M.-Ie
aduc noroc, fertilitate, prosperitate. De
aceea, fac tot ce le este cu
gustehrana
dincolacul (turta) rupt deasupra
capului miresei, de
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1997.
Moarte
1. a Panteonului romnesccare ia
sufletul omului, cu *Zna
*Sfnta Moarte, *Maica
Precista. de moarte are, n
limba sensuri: fenomen
biologic al functiilor vitale
personificare a careiasufletele
oamenilor. Dintextele funerare cntate
la din Oltenia, Banat
sudul Transilvaniei, M. are
prototip al complexului
cultural indo-european, de de
neoliticului Vechii
Europe. Imaginea a
a de
de a devenit, la
192
popoarele indo-europene, o reprezentare
o
din oase cu
coasa la spate etc. Din motive lesne de
marea a
subminaautoritatea
care i-au luat locul: Zeus, Dumnezeu
apoi Fiul lui Dumnezeu. Trupul
de carei
M., imediat
consumarea ei, onseninare care
cu momentele agoniei
chiar anterioare ei. Se adesea,
de mortului, de zmbetul
acestuia. M. este mai dect
se crede. Sentimentul de a fost
exacerbat de religiile indo-europene,
inclusiv de Imaginea
care se bolnavilor sub forma unei
babe hde urte, numai ciolane
rate, cu ochii n fundul capului,
avndn o omul
bea dintr-un pahar o
apa estecu totulaltadecttrebuie
fi fost ea de omul neolitic
de arheologi Doamna n Alb.
Din textele funerare *Zori nu
sufletul ar fi muribun-
dului. M. dintimpvictima prin
*Mesageri La sosire, ea
pe nume muribundul din
trei sau mai multe
(cntece), sufletul se desprinde de lumea
de aici se mpotrivire, n
*Lumea de dincolo. ntoarcerea este
Din cntecele funerare
M. este de
darurile promise de muribund (plug cu
patruboi, de oi etc.)
la muribundului de a fi
ia bun de la cei dragi. n
cntecele de *Zori a
M-tii antropomorfe este scoaterea
sufletului din trup. Ea este
/
/ De copiii / Ei mi te
/ nu tare, /
/ C-acu nu-i pe dare, / de-ar
fi pedare, / copii! ii-arda: / Plug cupatru
boi, / doi voinicei, / de oi /
Cu ciobanu lor; / Dar nu se mai poate/
Ca temaiscape / De laneagra Moarte,
/ Moartea-i / mare
/ Merge-n blciuri mari/ iafete mari, /
..../. (Runcu, jud. Gorj);
2. Ultimile plpiri ale vietii.
Credintele nregistrate de etnografi
despre hotarul biologic al mortii sunt
redate de bogata sinonimie a verbului a
muri: s-a dus, a adormit, s-a stins,
dat sujIetul, s-a dus n lume, afost
chemat, a dat ortul popii, pierdut
potcoavele dintre aceste
expresii, dat sufletul i-a
sufletul, cel mai bine trecerea
din ultimul moment petrecut aici n
primul momentpetrecutdincolo. Verbele
a da, a adormi, a seduce, apierde; a se
stinge, a dinacesteexpresii nu redau
violenta sau sufletului, marea
tragedie a mortii de indo-
europeni, inclusiv de Ele
de fapt, a
sentimentului mortii de romni. Un
bun al traditiilor
Gh. scria poporul iden-
sufletul cusuflareaomului: Semnul
cineva estefaptul
MOARTE
Lamoarte sujIetul iesedefinitiv
pe cu ultima suflare,
prin nesimtitdenimeni. omul
n-a murit de mult, se poate face ca
care prin intre
n corp omul care plecase
lume, se .... Romnii
cred al femeilor
sujIetul mortului l
intre n corpul Oamenii
renviaii astfel, mai ce
s-au ntors, au limba sau,
vorbesc, despre cele
dincolo. Dar, n majoritatea cazurilor,
ntoarcerea este numai o prelungire de
agonie. Momentul mortii este explicat de
popor ca o desprindere a sufletului de
corp care iese pe Iese un
aburpe i aprinde lumnarea, se
deschide fereastra ca zboare sufletul
jud. Vlcea); imediat ce
amurit, n unele zonei se luade cineva
lumnarea din cu ea
n Se zice petreci
sufletul mortului. Unele informatii
etnografice privind fenomenul mortii
cumar fi, Te lael trebuie
de trei ori... , se n mod
cu cel descris n cntecul
funerar de priveghi: Din paharcnd a
gustat, / De trei oria / pe loc
a
BrleaOv., Folclor romnesc, val. 1, Editura
Minerva, 1976; CiubotaruLH.,
Marea trecere, Editura Grai Suflet -
Cultura 1999;
Ghinoiu L, Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Fundatiei Culturale
Romne, 1999; Kahane
193

Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradul. Tipologie
Editura
1988; Lupulescu M., Ctedinie
n in. 1884; Marian Sim. Fl.,
nmormntarea la romni, Editura Lito-
Tipografia Carol Gobl, 1904;
1976.

nlinie a spiritelor
care
trecerea pericole deosebite,
din lumea n cea extraute-
Medierea ntre lumea
de unde se credea se
desprinde noul lumean care
a sosit o realiza M. acestea,
Ei ndeplinesc ceremoniale
ritualen momentele ale
umane: venirea sufletului din
plecarea luin
(moartea). cuvntul M.,
cert preroman, ...se cuforma
face parte, probabil, din
graiurile ilitico-traco-dactcc, deci
apartine vechiuluifondautohton catpato-
balcanic. M., are numeroase sinonime
zonale locale, precum M. mare
altele. Pentru aducea de mncare
nepoatei i rezolva treburile casnice n
primele treizile se numea,
cu merinde adus M.
de La M. rezolva
actele sacre profane menite
pelume noul integreze
n familia de neam
garanteze mamei copilului.
Erao personalitate omdecis
194
n luareadeciziilor,
de pentru sau
dobndite. Ea rezolva ceea ce
o maternitate:
ajutafemeia la copilul,
comunica sexul copilului, executa
scaldapruncului, cum
copilul, se
ngrija, folosind practicile
de de
mamei copilului. n Oltenia Munte-
nia devest mergtrei ani la rnd,
n a doua zi de sau de *Anul
Nou, la M. cu copilul de aceasta
pentrua-l ridica la i pune colac
sare pe capului, l la
Lamuniani
/
Ghinoiu 1., Lumea deaici, lumea dedincolo,
Editura Culturale Romne,
1999; Doru,
Valentina, Calendarul cteinie; datinilor;
obiceiurilor traitiiiot dinGorj, Editura
Ager, 2000.
aPloii
Soltrimis la divinitatea
dezlege ploile, substituit de o
dinlut, cu *Caloian,
*Ploaia, *Maica *Maica
Domnului, *Zna, *Scaloiana, Seceta,
Mama Secetei.
Brlea Ov., Folclor romnesc, vol. 1, Editura
Minerva, 1982; CandreaA 1., Iarba
fiarelor. Studii defolclor; Editura Cultura
1928; Constantinescu
N., Lectura textului folcloric, Editura
Minerva, 1986; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean.
Editura Fundatiei Culturale Romne,
1997; Marian Sim. FI.,
la romni. studiu etnografie.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898; Pop D., Obiceiuri agrare
n Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
Mormnt
*geomorfal sufletului mortului
construit n precum *Bordeiul.
M.-ulare lungimeamortului, este orien-
tat pe est-vest are un
din cu patru ape de scurgere. n
cntecelefunerare sufletul mortului este
roagegroparii
acestei case ferestre la-
/ Ca lase Tu
prin ele jud.
*Sicriul din lemn este o copie din lemn
a mai mare, M.-ul. Prinritul
funerar al mortul era expediat
la materne din
adncul Locul este marcat,
adesea, prin practici magice de nte-
meiere, prima de se pune
pe o groapa este
cu la nmor-
mntare pentru a nu fi de spirite
Ca orice M.-ul poate
fi locuit sau nelocuit (cenotaf). n cazul
n care omul moare departe de sat,
substitutul mortului, reprezentat de un
pumn de de pe locul
sau de un butuc de lemn n
hainelecelui decedat, va locui, de
lui, n cimitirul satului.
n raport de sau de defectele
AJUN
avute de om n criminal), de
felul cum a murit, luat sau chemat de
moarte, situatie n popor moarte
sau intrat n rndul mortilor pe
(spnzurare, sinucidere),
M.-ul este curat ca urmare, este
amplasat n cimitir,
sau spurcat atunci este
nu numai de mortiidincimitir,
ci de cei vii; de obicei era nhumat n
afara cimitirului, pe hotarul dintre
sate. n vremurile din sunt
la marginea
cimitirului. M.-Ie sunt considerate locuri
sacre unde celor care le locuiesc
nu trebuie de Un
statut aparte l au M.-Ie strigoilor care,
au fost identificate, erau stricate,
precum casele din sat pustii
bntuite de stafii.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Fundatiei Culturale
Romne, 1999
Ajun
Reprezentare a *Panteonului
romnesc 365 de zile, la
vrsta a fratemai mic
al lui celebrat pe 24 decembrie.
Conform legendelor *Maica
Domnului, de durerile Facerii,
cere lui M. A. Motivnd este
acesta o dar o
spre fratele mai bogat, *
n unele legende M. A. este cioban sau
baei la turmele lui
Marian Sim. FI., Legendele Maicii Dom-
nului, Institutul deArteGrafice,
195
Al CaDRULUI
1904; 1., Brlea OV., Tipologia
folclorului din lachestionarul
luiB.P Hasdeu, Editura Minerva,
1970; Pamfile T., de
postul Studiu etnografic,
Academia Socec, 1914.
al Codrului
Reprezentare a lemnului
la vrsta cu
*Muma pestetot ce
n codru, sinonimcu
roiul, Are
fizice cu lui, Muma cu
deosebirea nu copiii, este mai
prost mai de de oameni.
Olinescu Marcel, Mitologie
Casa 1944.

Reprezentare la vrsta
n *Calendarul popular, al
cheilor anului, patron al
care sub n scorburi
sub copacilor, sub pietre sau
n ape, care a luat numele data de
celebrare ale Cuviosului Alexie din
Calendarul ortodox, sinonimcu *Alexie,
*Alexe Caldu, Alexa Boje. M. A., pe
cal, *Soarele care, plictisit de
unul drumparcurs zilnic ntre
apus, se refugieze
la Dochia sau la (9 martie) n
de n unele
traditii, Soarele nu poatefi ntors dincale
de M. A., ci dezeul cabalin
*Sntoaderul cel Mare.
196
Fochi A., Datini eresuri populare de la
secolului alXIX-lea:
la chestionarele lui Nicolae
Editura Minerva, 1976;
Mangiuca Simion, Calendarul iulian,
gregorian poporul romn pe anul 1882,
Tipografia Alexi, 1881; Marian
Sim. FI.t Insectele n limba, credintele
obiceiurile romnilor. Studiufolcloristic,
Institutul deArteGrafice, 1903.
Martin
Personificare a *Ursului, n Ca-
lendarulpopularla *Macavei (1 august),
Martinii de (12 - 14noiembrie),
*Martinii de (l - 3 februarie), Ziua
Ursului (2 februarie), Ursului
(o nainte de de Florii).
M. M. ar fi fost, n vremuri imemoriale,
un om morarsau nsatul
Elar aveasentimente
umane o femeie pe care o
o duce la casa lui din este
inteligent, pentru
(brlogul). precum
*Baba Dochia, vremea sau
etc. Unsingur lucru nu
focul. Este o vietate
a puii iarna, n timp
ce alte anotimpul
timpul e frumos, n
esteurt, reiaactivitatea
prin punte peste
ru, o n-o
un copac pune punte etc.
Cornan M., Mitologie
1, Editura Minerva, 1986; Evseev
Ivan, Dictionar de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Ghinoiu 1., Obiceiuri
populare de peste an. Dictionar, Editura
Fundatiei Culturale Romne,
1987.
Nicolae
Personificare la vrsta a
timpului care a preluat din
Calendarul numele data de
celebrare ale Sf. Nicolae (6 decembrie).
Personaj real (episcop din Myra, mort
probabiln anul 342), al dreptei
n Iisus, M. N. are, n
de statutul
de sfnt: apare pe un cal alb, aluzie
la prima care cade la nceputul
iernii, *Soarelecare
se strecoare pe el spre
de pentru a lumea
este iscoada lui
Dumnezeu pe *Drac,
orfanii fetele la este
apelor de la nec
pe timp de
motivpentru care este invocat n
timpulluptelor. n marilor
tori, cnd se deschide cerul pentru o
oamenii pot pe M. N.
stnd la Masa n dreapta
lui Dumnezeu. M. N. mparte
lui daruri
celor mici. Mai veche este
pedepsirii copiilor cu
n lor n
noaptea de 5/6decembrie. Casfnt, M. N.
a fost mai darnic cu pedepsele dect cu
recompensele. Conform
el pedepsea pe cei care se de la
dreapta lovindu-i cu nuiaua
DE ARHANGHELI
peste mini. Ziuade 6 decembriencheie
ciclul de practici magice
dedicate n special lupilor spiritelor
nceput la mijlocul lunii
Noiembrie (Filipii de Filipul cel
*Ovidenia, Secului de
*NoapteaStrigoilor *Sntan-
drei) ncheiat lanceputul lunii decem-
brie (Zilele Bubatului, *Varvara, M. N.),
specific unui nceput de an
autohton, probabil *Anul Noudacic.
Brlea Ov., enciclopedie a
Editura
1976; Ghinoiu
1., Vrstele timpului, Editura Meridiane,
1988; Mangiuca 5., Calendarul
iuIian, gregorian poporul romn peanul
1882, Tipografia Alexi, 1881;
Pamfile T., de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914;
Codin c., Mihalache D.,
poporului cu obiceiurile,
credintele unele traditii legatede ele,
Socec, 1909.
deArhangheli
1. Spirite ale
invocaten ziua de *Arhangheli
(8 noiembrie) sau n ajunul acesteia
(7noiembrie). Se dau pomeni se aprind
n special pentru cei care au
murit n (nghe-
de fiarele
etc.) (Moldova Bucovina);
2. Ofrande alimentare pentru date
n ajunul sau n ziua de *Arhangheli
(8noiembrie) (Moldova Bucovina).
197
DE
Fochi A., Datini etesuri populare la
secolului alxix-tea.
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Pamfile T.,
de postul
Studiu etnografic, Academia
Socec, 1914;
E., Datinile credinfele poporului romn,
Tipografia IsidorWiegler, 1903.
de
1. Spirite ale
n care pre-
cede Secului de sau
Secului de Carne. M.-i de 1.
cu *M.-i deSmedru
*M.-i cei Mari de peste an. La M.-i de 1.
se mpart alimente produse
lactate, piftii) uneori, vaseumplute cu
mncare sau cu (Obicei atestat
n majoritatea zoneloretnografice);
2. Denumire a *M.-lor de
Sumedru (Banat).
Fochi A., Datini etesuti populare la
secolului alXiX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Mangiuca 5.,
Calendarul iulian, gregorian poporul
romn pe anul 1882, Tipografia Alexi,
oravita, 1881; Codin c., Mihalache
D., poporului cu obiceiurile,
credtntelc unele traditii legatede ele,
Socec, 1909.
deSntilie
Ofrandele pentru morti (fructe, covrigi,
mncare de
aprinse date n ajunul sau n ziua de
198
*Sntilie, zeu al focului soarelui n
*Panteonul romnesc. n zi
sufletele mortilor s-ar ntoarce
pentru a fi de cei vii. Familia
care are de pomenit copii morti
fetite unde li se
un ale fructe nu au fost
gustaten acel an, mormintele din
cimitir, mparte vase de lut pline cu
mncare sau cu (Moldova).
Marian Sim. Fl., la romni.
Studiu etnografic. Cincizecimea, Institutul
de ArteGrafice, 1901.
deSumedru
Practici legate de cultul din
dinaintea zilei de Smedru,
sinonimi cu M. de M. cei Mari.
n zi se ofrande
alimentare (gru fiert, colaci, lapte, unt,
se invocauspiritele
pentru sporn Voi,
/ firi tot /
dari sporn / Mult pe /
Cu mult ajutor / n cmpul cuflori!.
de
Spirite alemortilor,
n dinaintea Rusaliilor
(Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia,
Banatul de est). Denumirile zonale ale
M. deV. importanta
a zilei (*M.-i cei Mari) saupozitia acesteia
n *Calendarul popular (*M.-i Duminicii
Mari, *M.-i Rusaliilor). Se credea
sufletele ce au
mormintele laIoimari s-au bucuratde
ospitalitatea celorvii se ntorc
la M.-i de V" la lor
Pentru a fi mbunateli se
mpart vase din lemn sau din lut,
n sudul de la Trgurile
pline cu vin, lapte, cu
mncare pine, flori
aprinse.Acestea le sunt un
ritual respectat cu
unor formule consacrate (- fie pentru
mama! I - Bogdaproste!),
alimentelor cu vase cu tot,
nainte ca vreun membru al familiei
guste din acestea. n unele zone ale
Moldovei vaselorse continua
n prima a doua zi de Rusalii. LaM.-i
deV. se se primeauatt de
multe vase, nct gospodinele nu mai
aveau nevoie procure de-a lungul
anului altelenoi.n zi se efectuau
altepractici dedicate
udarea mormintelor, bocirea
(Muntenia, Oltenia), plata a
apei ce urma fie de
(nordul Moldovei) altele. De respec-
tarea a ritualului de abundenta
ofrandelor depindea
ntoarcerea incidente, n
lumea lor
Chelcea 1., Obiceiuri de peste ann
sate din n Soc. rom., an rv, nr.
3-4,1939; Nania 1., Rusaliile.
n romnesc, n
"Creativitate n actiunea
a tineretului", val. II, CentrulJudetean al
Creatiei Populare 1989;
Pamfile TUdor, de la
romni. studiu etnografic, Academia
1910;
CaDRULUI
Codin C., Mihalache D.,
poporului cuobiceiurile, unele
legate de ele, Socec,
1909; P.V, folclorice pe
Valea Nistrului e n AAF, Iv, 1937.
la
Ofrande alimentare (struguri, must
faguri de albine) primite de de la
cei vii n ziua de Probejenie (6 august).
Boabele de struguri desprinse de pe
ciorchine la se numesc,
n Tutovei, de struguri.
Gustatul primei boabe de strugure se
un ritual din care nu lipsea
formula de consacrare cu
voce tare: n veche!
(Moldova Bucovina). De la obiceiul
rituale a strugurilor a altor
poamelaM. S.la F., lunaAugust a primit,
local, numele de Gustar (Muntenia
Olteniade vest).
Codrului
Reprezentare a lemnului
cu *Muma
peste tot ce n
sinonim cu
ndescntecele de Muma
apare sub diferite nume: *Omul
M. C. Are
fizice cu soata lui,
Muma cu deosebirea acesta
nu copiii cu cei ai
oamenilor din sat, este mai
inteligent mai de
Pamfil, Maria Izvorulfermecat,
Editura Gutinul, BaiaMare, 1999; Olinescu
199
MUMA
Marcel. Mitologie Casa
1944; Pamfile tudor.
Mitologie Editura ALL,
1997; Olinescu Marcel, Mitologie
Casa 1944.
Muma
1. (Asperula odorata L. sau
Lathraea squamaria L.) substitutfitomorf
al n descntecele
de alungarea bolilorcopiilor. Pentrua fi
se mergea n noaptea de
*Snziene, n nu se sperie
se n Se usca se
ca ceva de mare pentru a fi
la nevoie. Tratamentul, afumarea
sau copilului cu ciobul n care
arde M. P., sau bolnavului n
apa n care s-a fiertplanta, era de
un descntec: Ho, Muma / Ho,
tnoroaico, / Ht suigoaico, / Eucusecurea
te-oi / Cufocul te-oi ardea, / Cu apa
te-oi stingea, / Cu muma
te-oi / Fugi dela copilul meu, /
Fugi n satul ... / copilul /
Curat luminat / Ca steaua din Cer, / Ca
poalasfinte!Mart; / Leac din mnamea
jie,
2. Reprezentare a
lemnului, peste tot ce
n cu
Codrului, *Omul P. *Fata P.,
cu * ana, *Ciuma P.,
*Vidma-P., *Surata din
Mama Huciului. n unele
descntece este cu Muma
Mumelor: Muma Mumelor, / Muma
/ te duci din noapte/
Cu vacile zbiernd, / Cu porcii
200
/ Cu cinii / Cu lupii urlnd ...
(Romana n codrii
de topor de piciorde om, n
copaci n scorburi, n plantace-i
numele, M. P. Esteo
geme, se vjie
pentru oameniii taiepruncii, copacii
din Ca mare a
naturii, poatefi sau rea:
tlharii oamenii
calea copiilor
copacii din pe care i
cnd sunt mici, i
sunt strmbi, i pe nume sau pe
dar i fie de
omsau de fulger cnd o
(sperie, ia glasul,
femeile care torc n ziua de
care sau prin
trezesc copiii, de
lemne care nesocotesc regulile
pe cei care culeg fructele de n
ziua de Probejenie (6 august). Oamenii
se pot de ea, cruce cu
limba n cerul gurii sau, o aud
scncind, o ntrebe cu respect
- Mare de ce plngi?
- Mi-efoame n-ammncat
de o dea ceva de
mncare. treptat, aceste de
s-au estompat, M. P. fiind
mai mult ca reprezentare
femeie
a duhurilor relecare
pe timp de noapte.
cu lung la
prin pentru a ademeni
Noaptea poate fi dormind
n jurul focului sau umblnd
ca o prin pe
cmpii pe la de drumuri. Ia
chip de animal de
femeie care cu un copac
cioturos, cu uscate, cu lung
despletitsau mpletit care cad din
cap la precum
n sau de
copac. Poate fi ct casa
de fnsau ct un iepure,
ca o sau ca un monstru cu
capul mare, cuochii ct strachina
ct secera. 99 de cu
care oamenii din
i n unde i frige
i Se pe jos sau pe
un cal cu 9 inimi. Cnd vine ca
aduce vnt, vrtej, vreme rea,
n case la miezul trntind
ferestrele deschise. Din des-
cntece unelespiriteale

* i sunt feciori. Copiii ei sunt
urti motiv pentru care
schimbe cucopiii oamenilor
dinsat. Din acest motiv, mamele cucopii
mici luau de i
cu mare la botez, stnd zi
noapte ei sau, trebuia
lase singuri, le puneau ca diferite
obiecte metalice (secera, foarfecele,
le descnta uneltele
I Cum
ziua I fiinoaptea ... );
le lega la un ban de argint,
sare, usturoi. pruncul era
schimbat, acesta putea fi prin
diferite practici magice: sau
chiar mama copilului aprindea focul n
MUMA
cuptor, lua n copilul M. P. l
n sau se
i bateun pironncap.n
pericolului iminent, M. P. aduce copilul
furat. Copilul M. P. ar avea capul mare,
corpul ca degetul, picioarele moi,
este lacomla supt greu,
ani de la
de sperietoare (plnsul n
somn)sunt prindescntecede
M. P.: Tu Muma I Coltat-o, I
Zmbat-o, I Urt-o, I Despletit-o, I Du-te
lacopiii I La I acolo
ti-e casa, I n coadele I n
smrcurile I Cu mese puse, I Cu
aprinse, I Unde popii nu I
Unde glas defemeienu este, I Unde topor
nu taie, (cutare) I Nu te
I te I eu cu
te-oi ICu focul te-oi
frigea, I Cu te-oi I Cu apa
te-oineca, I Cu toporul te-oi I Te fac
I Te arunc n vlcele,
I te-oi mnca
Valer, Cultura rom-
EdituraMinerva, 1992;
Evseev Ivan, de magie, demo-
nologie mitologie Editura
Amarcord, 1997; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean. Dictiotuu;
Editura Fundatiei Culturale Romne,
1997; Georgeta, Plante din
flora cu n
dinOltenia. oicuonar, Editura
Helios, Craiova, 1999; Pamfile tudor
Mitologie Editura ALL,
1997.
201
MUTA
Muta
Reprezentare cu
n fundul care ia
glasul oamenilor. Alungarea M.-ei P. se
face prin descntec: Tu, mut mai mut, /
din vatra focului, / Din fundul
/ Cu 99 de / Cu 99 de
slugi, / Cu 99 de muti, /
/ Ologii / Mu[ii
/ nu mai
/ / Dinaintea lui
Ion cu / ... /. ExpresiaM. P. este
pentru a caracteriza o
(Oltenia,
Muntenia).
Gorovei Artur, Folclor
EdituraHyperion, 1990.
Mutul
n ceata care
rolul zeu protector al
cailor, sinonimcu *Blojul. M. C., personaj
ciudat misterios, se n haine
peticite, la bru un falus cioplitn
lemn, iar pe cap o din piele
de de tap,
de ied sau se pe Este
narmat cu un din lemn sau o
arccu topor,
bici sau grbaci). n traista de
*Ciocul C., totem al divi-
cioplite n lemn, numeroase
leacuri pentru vindecarea bolilor.
batul care rolul M. C. nu este ales;
el se impune prin exceptionale,
sau dobndi te, de dansator,
202
atlet, acrobat artist De
aceea, autoritatea a M. C.
se att la nivelul cetei
ct al Prin
modul de a se mai ales, prin
ceea ce face sau M. C.
atentia interesulasistentei:
pe mini, cu picioarele n sus, pe
pe coama caselor, se n
vrful arborilor crengi, pe
acrobatiide
care se tem sub cupola circului.
M. C.este temut respectat pentru
spiritul divinpe care l de
de ceilalti membrii ai
n timpul jocului M.C.se
se face, legea lui, tot
ceea ce nu la
comenzile iese din joc
lovindu-i cu
pe spate, fetele
femeile te, tot felul de
cu falusul etc. El e zeu, nu
Unsingur lucrui
este interzis: n zilelecnd
se interdictiei
se pedepsea aspru, uneori cu moartea.
M. C. l-au avut l au toate cetele de

Brlea Ov., Eseu despre dansul popular
romnesc, Editura Cartea
1982; Ghinoiu 1., Obiceiuri
populare de peste an. Editura
Culturale Romne,
1997; H.B., Editura
pentru 1969.
Naiba
*Drac simpatic, invocat n
nespecifice maleficului. nlimba
cuvntul N. poate exprima ndoiala,
incertitudinea chiar
din Drum
Moarte a copilului
bolnav prin schimbarea sau
de botez. n cazurile de morta-
litate numele
de botez dat copilului de acesta erau
schimbate un scenariu
n afara bisericii. ritualul
alegerii sau are nume-
roase variante locale, cuprinde cteva
obligatorii: scoaterea pe
fereastra casei a copilului, abandonarea
acestuian mijlocul drumului,
primului boteze, intrareacu
copilul botezat pe copilului
botezat se credea poate fi
prin vinderealui unei mame
i-au copiii.
Petrovici Emil, Folclordin Valea
n AAF, III.

a omului din Raiul intrauterin al
pntecelui matern n Iadul obositor al
lumii de aici, unde totul se prin
trebuie ntmpinarea
copilului, a
de rude
cu bucurie adesea, cu petreceri zgo-
motoase, este un comportament ciudat
al omului contemporan, n discor-
cu geto-dacii care, infor-
de Herodot, confirmate
ulterior de scriitori antici, aici, ntre
mormnt, este iadul: ... rudele
stau n jurul plng
nenorocirile ce va trebui le ndure, o
ce a venit pe lume. Sunt pomenite
atunci toate
(Herodot, Istorii, V, 4); ... La unii sunt
deplnse jeliIi
dar sunt
prilej de le cinstesc cape
lucruri sfinte, prin cnt joc
(Pompenius Mela, Descrierea
II, 18-20); Pe dreptate neamul tracic
a pretins pentrusinefaima de
ciune, cu plnsete zilele de
203
NAvALNIC
ale oamenilor cuveselie nmor-
(Valerius Maximus, Fapte
cuvinte vrednice deluare n II, 6,
12). Romnii n obiceiurile de
la nmormntare, elemente
semnificative dinfilozofia lor
autohtoni, geto-dacii.
Comoara satelor. Calendar popular,
Editura Academiei Romne, 2005;

Personificare a unei specii de
(Phy11itis scolopendrium L.) din fam.
PoJypodiaceae, cufrunze mari lanceolate,
dispuse n care prin
terenuri stncoase
invocat de n farmecele de
dragoste, identificat cu Cupidon, zeul
romanal dragostei cu Eros, zeul grec
al iubirii, cu Limba Vecinii.
Recoltarea N.-ului nscopuri malefice se
la miezul de
carese strmba
se schimonosea n plantei. Cnd
era n scopuri benefice, planta
se recolta nainte de a
era n sat pe sub
caseisau n sn de fete
neveste pentru dragoste. Planta este
deasemenea, laprepararea unor
leacuri pentru vindecarea
tusei, tuberculozei. Scenariul
ritualului culegerii N.-ului de dragoste
cuprinde mai multe desco-
perirea locului unde N.-ul; proster-
narea efectuarea semnului crucii;
depunerea ofrandelor (sare, pine,
la lui; unei rugi, n
204
sau n gnd: O, tu,
cum ai crescut te-ai
nmul[it maimult dect orice cum
te-ai nmul[it maimultdect toateflorile,
alerge lumea spre Maria care te-a
sau Cum se lumea
pentru pine, se certefetele tinere
pentru mine; scoaterea plantei din
ei la loc de cinste;
scalda n apa n care se pune
N.-uI. n legendele N.-ul este
un fecior frumos, din cer, care
toate fetelor frumoase
nevestelor tinere. Se spune el ar fi
speriat-o pe Maica Domnului cnd a
mers la 40 de zile cu
Pruncul la Pentru necuviinta sa,
Prea Curata l-a din fecior
frumos ce era, n de dragoste:
- fii! / ntre
buruienile dedragoste / de
dragoste
sunt atestate la romnii de
pretutindeni.
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Evseev Ivan,
Dictionar de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Georgeta, Plante din
flora cu n
dinOltenia. Dictiorar, Editura
Helios, Craiova, 1999.
Necuratul
Nume tabual *Dracului invocat defemei
n blesteme sinonim cu
Spurcatul (Muntenia)
Nersea
Nume de *Drac invocat n de
femei copii (Muntenia)
Noapte
Timpul propice
terii adorate. Cele mai
importante din ciclul calenda-
ristic, precum Anului (*Revelio-
nul), lui Iisus
nvierea Mntuitorului *Noap-
tea Strigoilor (*Sntandrei), *Focullui
Smedru, etc. sunt
nocturne nu diurne. modelul
care mor renasc pe timp
de N., au fost fixate din
ciclul familial: ursitul copiilorn a treia
noapte (Masa Ursitoarelor),
actul pentru deschiderea unui
nouciclu vital (noaptea priveghiul
cu jocuri. obiceiurile
nocturne se de un cult al
astrului nocturn, Luna, de vremurile
imemoriale cnd timpul se socotea pe
nu pe zile.
Noaptea Strigoilor
ntlnire a *Strigoilor vii a
*Strigoilor n noaptea de *Sntan-
drei n locuri tainice, unde
puterile aleg
pentru un an de zile. N. s.este un timp
nefast cnd Strigoii vii
trupurile, iar Strigoii sicriele, iau
puterea taurii,
dese molimele, sporul vitelor, se
cu lupii
tarilor etc. Strigoii vii, ce ar
lor, pe horn sau pe s-ar
NOAPTEA STRIGOILOR
rostogoli de trei ori s-ar ntrupa ntr-o
vietate (cine, lup, cal, porc, ber-
bec, ar
pe butoi, de ar
merge se cu Strigoii
ei din
tene, la locurile numai de ei
de drumuri, ntre hotare, mo-
vile, neumblate de picior de om,
locuri unde nu iarba etc.). Acolo
redevin oameni ncep se cu
limbile de la cu coasele ciome-
gele iese un singur care
devine tuturor pentru un
an de zile. Se bocesc, pe loc
nainte de
miezul spre lor. Oamenii
luau diferite de mncau
mujdei de usturoi, ungeau cu usturoi
clanta crucea cercevelelor de la
ferestre, uneltele de pe vatra focului,
coarnele vitelor, ascundeau rnelitele,
ntorceauvaselecuguranjos etc. Tinerii
se ntlneau se nchideau ntr-o
unde usturoiul petreceauca la
un *Revelion.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Vrstele timpului, Editura Meridiane,
1988; Kernbach v.,Dictionar de
mitologie Editura Albatros,
1983; Pamfile T., de
postul Studiu etno-
grafic, Academia Socec,
1914; Pamfile T., Mitologia
prieteni aipoporului, Academia
Socec, 1916.
205
NOIEMBRIE
Noiembrie
Personificare a lunii a nouan Calendarul
roman cu nceput de an la 1 martie.
Denumirile populare ale lunii fie
timpul brumelor groase promo-
roacei (Brumar, Brumarul Mare, Pro-
morar), fie vremea
limpezirii vinurilor n butoaie (Vinicer,
Vinar). n ncepeau
torile, se intensificau pentru
legate de industria
Esteluna care cele
mai multe obiceiuri dedicate
206
lupilor strigoilor: *Martinii de
Filipii de Ziua Lupului, Filipul
cel *Noaptea Strigoilor, *Sntan-
drei la care se *Cosmadinul,
de Arhangheli, *Arhangheli,
Secului de altele.
Candrea LA., Iarba Fiarelor. Studiu de
folclor, Editura Cultura
1928; Marian Sim. Fl., la
romni. Studiu ef!l4ograjic. Crni1egile,
Institutul de ArteGrafice, 1898;
R., Mitologie
EdituraAcademiei, 1985.
Oala
privilegiat al sufletului, substitut
al ngraiul popularO. de
este termen de com-
pentru trupul sufletul omului;
ea are gt,
picior; cnde bine
are glas frumos, cnd e
fecioara este cu oala
fata cu O.
iar femeia cu hrbul O.
n peste 140 de proverbe
O. este martor de
a pentru omul gravbolnav,
sinonim cu zicala e pe trage
S-a oale ulcioare,
pentru omul mort de vreme,
transformat n din care se fac
O.-ele ulcioarele etc. Numitorul comun
care omul de O. este
prezentat de populare ca un
organism viu, nzestrat cu
nnordul Bucovinei se credea
e sapi apusul
Soarelui mai ales, n timpul
cnd trebuie acesta se
n heterogamia este
mamacare pruncii, iar
Cerul este copiilor. Confec-
spargerea O.-ei de au
fost asemuite cu moartea
omului. Fazele tehnologice aleceramicii,
una din marile neolitice, ncepe
cu amputare
a cuzdrobirea
acestuia, cu
apei *Lutului, cu
tarea dospirea, cu modelarea chipului
se ncheie cu taina sim-
bolice, printr-un rit funerar deincinerare,
ardereaO.-ei. n cuptor, O.are
ca urmare, poatefi
de n locul organism
uman sau divin. n practicile
magice O. este un substitut ritual mani-
pulat, de la caz, de persoane mitiate.
mut,
(cetele de etc. n
saunrunzilele caniculare ale
verii devine mesagerul oamenilor pe
divinitatea care ploile;
prin spargerea ei la prima a
copilului, transferul
magic al glasului frumos de
207
OALA LA
lalutulars lanoul prinspargerea
O.-ei curate, nencepute,
la necinsteafetei prin
spargerea O.-ei cubta, mutul sau
cetei de moartea
a bolnavului luatdin O.
poate spiritele potrivnice
omului; n perioada de n noptile
zilele ct mortul n n timpul
descntatului de dezlegare
alungare a spiritelor malefice etc. O.-lele
stauntoarsecuguranjos pentrua opri
spiritelor malefice (*Muma sau
*Fata Strigoiul etc.).
Ghinoiu 1., Geomotfisrnul antropo-
morfismulspiritului uman, n REF, tom.
39, nr. 5-6, 1994; Ghinoiu 1.,Lumea deaici,
lumea de dincolo, Editura
culturale Romne, 1999.
Oala la
Substitut al animalului-oracol, deobicei
care mirelui locul
favorabil ntemeierii *Casei de O.
la N., cu substitut al
bourului din legenda lui
ntemeietorul Moldovei al
dinunelelegende dentemeiere a satelor
etc., trebuia demire sau
de un reprezentant al cu ciomagul,
mai trziu cu De altfel, virtutile
ntemeietoare ale actului se
mplinesc printr-un depractici magice
violente: spartul oalei, ruptul dintr-o
ncercare a fripte, a pisicii,
spartul talerului miresei. Alaiul mireiui
spre casa miresei este descris, n majo-
208
ritateaoratiilor de cao
Oala, substitut al animalului,
ntr-un stlp nalt la poarta
miresei, trebuie cuoricepret de
sau de suita acestuia, care
alaiul este n
spatiul sacru de ntemeiere a *Casei de
Acolo, n spatiul matrilocal, se
complex depractici
magice de consacrarea mirilor pentrua
crea, prin actul de ntemeiere,
omul, pe de o parte, acte de initiere
a acestora prin mperecherea
a unuisubstitut viriloid (*Brad,
Steag, nfiorat) cu unul feminoid
Gutuie, Colac taler)
(Moldova, Muntenia, Oltenia).
la casamiresei a
fost aparitia
la casa Domnului, Biserica.
Ciubotaru Silvia, Nunta n Moldova,
Editura "Al. 1. Cuza",
2000; Ghinoiu1., Lumea deaici, lumeade
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; 1.,
Poezia de EdituraMinerva,
1995.
Odolean
dinfamilia Valerianaceae cu
puteri miraculoase care omului,
de Usturoi, *Pelin, *
alte plante,
mpotriva *Ielelor, *Strigoilor
zmeilor. Plantaera ca o divi-
nitate, dragoste fetelor noroc
nevestelor. Fetele din Muntii Apuseni se
nainte de a pleca la joc, la
sau la dinhotarul satului,
n cu O.,
pentru a nu fi furate de zmei. O.-ul este
utilizat n medicina pentru
lecuireabolilor neuropsihice cardiace.
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Georgeta,
Plante dinflora cu n
din Oltenia.
Editura Helios, Craiova, 1999.

Substitute identitare ntre arbori
oameni n contextele ceremoniale
rituale Astfel, P.-ul l poate
nlocui simbolic pe O., i poate
deveni frate,
spirituale care se ntre o. P. sunt
specifice lemnului. Dinpunct
devederearhetipal, P.-ul nu se
cu *Bradul: primul de
foioase, al doileal de conifere;
unul ideeanemuririi prinmoarte
(nfrunzitul
desfrunzitulanual al codrului), altul prin
cetina n verde; unul e
simbol al veacului de om, altul e simbol
al veacului de veci. P.-ul care
anual, n special
obiceiurile de la
bradul devine prioritar n
obiceiurile de nmormntare. Diferen-
dintre P. brad a fost
nu numai de ciclurile lor vege-
tale diferite (nfrunzitul desfrunzitul
OM POM
P.-ului persistenta cetinii bradului), ci
de formacoroanei, frunzelor, fructelor,
asociate de o. cu masculinitatea
virilitatea (bradul), cu feminitatea
fertilitatea P.-ului
este n
obiceiurilelegate de iar a bradului
de moarte, simbolurile nemuririi
exprimate de apar, de obicei,
asociate n obiceiurile ceremoniile
populare. O.-ul P.-uI, n special bradul,
se supun vectorului P.-uI,
arbore cosmic prin se
devine simbol de
necontestat al microcosmosului vertical,
O.-ul. Pe de parte, bradul, prin
nfipte adnc n inima
cu ramurile avntate n
naltul cerului, are
El cuib tuturor
la n vrf,
oamenilorn casa dinlemn. *Sicriul, casa
mortului, este numitn cntecelede *Zori
lemn. sicriului, casa din
brne, copilului, stlpul funerar
cruceala mormintesunt construitedin
lemn, din substitut al O.-lui,
P.-uI. Locurile sacre ale voievozilor
romni, cel Mare Mircea cel
dar Craiul Apuseni,
Avram Iancu,se n arbori seculari,
de obicei n stejari.
Durand Gilbert, Structurile antropologice
ale imaginarului, Editura Univers,
1977; Ghinoiu1., Lumea deaici, lumeade
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.
209
OMUL
Omul
Reprezentare a lemnului
cu *Muma
peste tot ce n
ndescntecele deMuma
apare sub nume diferite:
Codrului, O.
P. n special oamenii care
sau fac noaptean
El copite decal dincap
n picioare poate fi auzit cntnd cu
voce prin sau rupnd
crengile cu piciorul. Apare ca un
vnt puternic care deschide
ferestrele caselor sau caun
om diform carnivor cu ochii ct sita,
cu capul ct trna, cu ct secera,
cupicioarele ct (Bucovina).
Pamfil, Maria Izvorul fermecat,
EdituraGutinul, BaiaMare, 1999; Pamfile
Tudot, Mitologie EdituraALL,
1997.
Onofrei
Personificare care a pre-
luat numele Sfntului Onofrei (12 iunie),
sinonim cuZiua O. n
Calendarul iulian, solstitiul de
perioada mprguirii coacerii lanurilor
degru orz. reforma calendarului
a devenit, cu vecinii lui
calendaristici, Timoftei, Vartolomeu
*Elisei, nesemnificativi
pentruaprecierea stadiului dedezvoltare
a recoltelor, dar extrem de
pentruacesteantruct aduc
vijelii pe timpul verii. Local, O. era
210
considerat ultimul termen cnd se mai
putea porumbul, cartofii
legumele (Bucovina).
Pamfile T., de la romni.
Studiu etnografic, Academia
1910; E.,
Datinile credintele poporului romn,
Tipografia Isidor Wiegler, 1903.
Ortul Popii
Denumire a
cu *Spartul oalei, *nchinatul steagului,
Pierdutul potcoavelor O. P. repre-
zenta, cu secole n o
de 10parale preotului pentrunmor-
mntarea unui om. Prin analogie cu
monedele primite de preot la botezul
copiilor care prin simpla a
acestora la de an se aprecia, n
vechime, cu ct
nilor, este de presupus monedele
numite O.P. fi jucatrolul uneistatistici
a deceselor. deceselor este
de adminis-
trative ecleziastice, demembrii comu-
rurale care iau de
evenimentele funeste prin diferite sem-
naleauditive (trasul *Clopotului, semnale
de Bucium, *Bocet) la auzul se
cu un gest (semnul crucii), o
ntrebare (Cine o fi mai murit?) o
de iertare cu cel
plecat(Dumnezeu iertel, Dumnezeu

Funerar
Petrecere a celor vii cu cei orga-
n cimitir, n de *]oimari
sau de aduc,
puterea ofrande alimentare
(colaci, mncare pe care
le pe mesele din
amenajate n curtea bisericilor, numite
Adesea, alimentele se pun direct
pe n cimitir, mormintele
unde arefiecare
binecuvntarea mesei de preot,
la lumina pro-
priu-zis. La ncheierea O.-lui oamenii
primesc bogate ofrande alimen-
tare Apuseni).
Ou de
Substitut al primordiale,
prin vopsire
ncondeiere n Patimilor,
jertfit mncat sacramental n ziua de
Izvoare istorice arheologice certe
cumultesecole naintede Hristos,
obiceiul de a se face cadou colorate
la marile sezoniere, n special
la *Anul Nou: vechii
de diferite culorila de
tinerii romani trimiteau
vopsite n cualtecadouri,
la zeului Ianusetc. Imaginea
a O.-lui a fost apoi
de 0.-1, colorat mpodobit,
este simbolul Mntuitorului care
mormntul se ntoarce la
precumpuiul de din
Lanceput se vopseau cu plante
n galben, culoarea Soarelui pe bolta
Cerului, n culoareadiscului solar
la apusul acestuia. Ulterior,
O.-le au fost decorate cu chipul lui
OU DE
Hristos, cu figuri de ngeri, cu motive
astrale, fitomorfe, zoomorfe, antro-
pomorfe. ncondeiatul
de un rar rafinament artistic,
numeroase simboluri
Pentru a jucarol de substitut
al unui personaj sacru, 0.-1este ales la
*Miezul ziuade miercuri din
mijlocul Postului Mare, este (colorat
ncondeiat) n Patimilor,
pentrua fi ucis, prinlovire ncap
(*Ciocnitul mncat sacra-
mental n ziua de Prinacest sce-
nariu ritual, cei vechi credeau timpul
moare
anual, cu divinitatea lor
Bogata terminologie a
ncondeiate tehnica
ncondeiatului nchistrite, mpis-
trite, picurate, pictate, mpuiate)
instrumentele folosite ncondeiate).
Multe denumiri, precum
Muncite, se la chinul perso-
o. n timpul complicatului proces
de ncondeiere: desenarea cu
introducerea lor de mai multe
ori n Obiceiurile
legatede cojile deo.sunt nelimitate. Ele
pot aduce
rod bogat, pot legesau
teze oamenii,
fetelor, viteleetc.
Ghinoiu1.,Obiceiuri populare depeste an.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997; ZahacinschiM.,
Zahacinschi N., de Editura
sport-rurtsm, 1992.
211
OVIDENIE
Ovidenie
Ziua *Filipului cel Mare,
divinitate a lupilor, peste care
au suprapus
n a Fecioarei Maria (21 noiem-
brie), cuObrejenie Vovidenie.
Local, n Bucovina, se credea n
zi s-ar fi Hristos. O.,
cuFilipii de *Noaptea
Strigoilor, *Sntandrei, Nicolae
momente importante ale scenariului
ritual de renovare a timpului, probabil
*Anul Nou dacic. n noaptea de O, cnd
se credea se deschide Cerul vorbesc
animalele, se priveghea la lumina unei
aprinse te, uneori
aceasta avea unui om, o
cu de leac, se
farmece descntece, astro-
212
nomice previziuni meteorologice.
Copiilor nainte de botez
oamenilor lumnare
li se praznice li se
pomeni. ntruct se credea n noaptea
de o. *Strigoii circulau se
ungeau cuusturoi cercevelele ferestrelor,
tocurile vatra cuptorul care
comunicau, prin horn, cuexteriorul. Pentru
vitelor mpotriva animalelor
se interzicea orice activitate
de prelucrarealnii pieilor de
animale. Timp decinci luni, delaO.
la *Sngiorz, femeile nu mai aveau voie
sau spele rufele la ru. Acte
rituale practici magice la o. au fost
atestaten Bucovina, Moldova, Muntenia
Oltenia.
Panteon
Edificiu nchinat adorate n
religiile monoteiste (templul evreiesc,
*Biserica moscheea maho-
sau unor zei ierarhizati
putere, grad de rudenie, etc. n
religiile politeiste
babilo-
vechilor sirieni,
vechilor iranieni, indienilor antici,
grecilor romanilor, celtilot
vechilor germani, slavilor popoarelor
baltice). n raport de
tului, P.-ul a urcat din grota
a la nivelul solului apoi,
s-a spre naltul cerului, ct mai
aproapede
P.-urile redau, prin arhitectura
amenajarea interiorului, idealul de
al despre
divinitatea lor pentru
oamenii neolitici, pentru
indo-europeni Bisericile
mai ales cele din
extracarpatice, numeroase
de *Geomorfism: turla
liniile volumele rotunjite
ale interioarelor, a
cu a
dinjur altele. Acolo, credin-
fac
este n partea
n cer. *Sufletul omuluicare, prin
cel este invizibil
intangibil, de sacru, n
drumul spre nemuruire, mai multe P.-e
n (trupul, casa, satul, statul,
lumea de aici), (pntecele
matern, casa copilului)
(sicnul, mormntul, cimitirul, lumea de
dincolo). Produsul ovulul
fecundat,
de care l pe om de
lui din lumea
regnului vegetal animal. ar fi
vizitarea primilor
omular trebui drumul invers,
coboare scara timpului la
anitnati cu apoi, rnd pe rnd, la
cosmici animat) cu
energie.
este la intrarea n
cnd ontogeneza
filogeneza, n
(agonia cndmu-
ribundul revede semnificative
213
PANTEONUL DE LA TRGU JIU
de acesta ntre moarte.
Drumul nemuririi este dinveacul
de om sau timpul antro-
pomorf, ntre moarte, cuveacul
vecilor, timpul geomorf, care
de la atomla celulaou,
de la celula ou la
om. trecerile sufletului prin
din interiorul celor trei
sunt de mari traume,
P.-urile intacte, ritual
sau material. devin catas-
trofale la trecerea pragurilor dintre ele,
cnd, la se sparge Casa copilului,
la dispar celulele reprodu-
ale embrionului, fetusului
iar la moartetrupuleste distrus,
ritual, prin nhumare sau incinerare.
Pentru spuneistoricul religiilor,
dorim obtinem un nceput absolut,
uneilumi trebuie fie radical,
este necesar ca ruinele
ciclului vechi fie complet nimicite.
Biberi 1., Eseuri, Editura Minerva,
1971; Eliade Mircea, Aspecteale
mitului, Editura Univers, 1978.
Panteonul delaTrgu Jiu
Complex sculptural amplasat sub cerul
liber, precum templele
preistorice, care de la
la mormnt, prin pe
a pieselor componente (Masa
Poarta Coloana
Infinitului), de la veacul de aici la
veacul vecilor de dincolo, prin
amplasarea pe a romboiedrilor
Coloanei Infinite. Opera geniului carpatic
214
esteo transpunere
cosmic care reduce
Universul ladimensiunea oamenilor. Cele
trei momente de ale
umane conceptia
moartea) sunt marcate, simbolic, de tot
attea temple, piscuri artistice ale artei
universale. Spre deosebire
de Masa Ursitoarelor unde se a
treia zi soarta unui om,
Masa este oracolul unde se
soarta unui neamntreg. Dela
a destinului, altaramplasat
de pe malul Jiului, Apa
I napoi se
de la la apus, pe o
lungime de I 653 m, veacul de om, cu
pragurile lui fizice psihice marcatede
(Masa (Poarta
nmormntare (Coloana
Infinitului). Laapus, care
n *Cartea a mortilor
*Lumea dedincolo, a de
la la Cer, Coloana Infinitului,
azimut care prin ciclicitatea
romboiedrilor, ideea de nemurire a
sufletului, simbol confirmat de etnografi,
ca motive ornamentale, n toate
domeniile de (pe
stlpii funerari, stlpii de
*Colindele, *Bradul de nmormntare
etc.)
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Rohde Erwin,
tsycn, Editura Meridiane,
1985.

de o
de obicei dezlege ploilen
ziua ce-i numele. Po, n
ntreg geografic n carearheologii
au scos la urmele trace,
este cuzeulindian Rudra. Are

subtire; care ploile, care
sparge sau norii; femeie care
cu ploile etc. Po are numeroase
denumiri zonale: Papaluga,
Peperuie,
*Dodoloaie, *
altele. Rolul este jucat
de o (o sau o
mai rar de un
sau de un uneori,
de o femeie Po a avut
de celebrare, probabil la
de Ulterior, sub presiunea
a fost n a treia
joi *]oia Po-ei. n
vremurile recente a devenit un obicei
ocazional, practicat vara, la sece-
telor. Deghizarea n
costumului vegetal) a per-
soanelordiferite casex de multe
ori pentru schimbarea
unei fixe cu una apoi
(la secetelor),
preluarea, nTransilvania, a numelui altor
obiceiuri ceremonii agrare (Bur-
sunt elemente
atipice care
n puterea Po-ei de a dezlega ploile.
Ceremonialul cuprinde trei
importante: - cetei
sau alaiului PO,-ei din persoane pure, de

obicei fete alegerea
persoaneicarevajucarolulpersonajului
sacru, Po; sau
costumului vegetal din frunze de *Boz,
*Brusture sau dinalteplante;
Po-ei, pe trupul gol sau peste haine, a
costumului vegetal, uneori,
mpodobirea ei cu flori sau din
flori; - zeitei: pornireaalaiului
constituit din Po ceata sa pe
satului pentru a vizita fntnile
oamenilor; dansul executat
de Po pe o melodie
de prin
palmelor, udareaPo cu uneoricu
culapte, zer, udarea
alaiului Po-ei; primirea darului (alimente,
bani, vase de lemn). Membrii cetei sunt
de gazdele colindatesau ei
se stropesc ntre ei. Po, n
asistentei. sare, bate din palme,
dindegete, pe cei
se de pentru a imitaploaia.
Textul cntat prin formule
poetice, ploaia efectul de la
aceasta: roadele bogate. Uneori se fac
de referiri la darurilece
la va primi de la
/Ia dene / Cu / n toate
/ Cu urcioarele, /Toate oboarele
/Paparuda lor/Bate la obor/ Paparuda
/Bate la / scoatem
cheile, / scornim ploile, /
grnele / Ca / oarzele
/ Ca togoazele. / meiurile / Ca
bordeiurile. / Unde dai cu sapa /
caapa / Unde dai cuplugu /
ca untu, / Oile lnoase / Vacile
/ le
215
PA R
(Orezu, jud. Ilfov); - moartea
ritulfunerar: ncheierea colin-
datului (moartea)
vegetale, de obicei pe loc
unde a fost (ru, pru, lac,
depunerea n a
vegetale; petrecerea cu privirea cu
cntece de P. a mortului dus de apa
scalda a membrilor
cetei; darurilor strnse de un
al P.-ei
bani) uneori, masa
funerar). Obiceiul, atestatndiferite stadii
de n toate zonele etnografice
este practicat la
secetelor, n sudul estul
Romniei.
Brlea Ov., Folclorromnesc, VoI. I, Editura
Minerva, I98I; Cuceu1., Cuceu
Maria, Vechi obiceiuri agrare
EdituraMinerva, 1988; Ghinoiu
1., Obiceiuripopularedepestean, Editura
Culturale Romne,
1997; PopD., Obiceiuri agrare n
Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1989.
Par
Substitut ritual al feciorului ursit fetei de
n noaptea de *Anul Nou. Fata,
afle ce va avea
viitorul ei merge cu ochii
la gard P.-i acestuian ordine
de la la unu.
identificarea sotului, l cu
fir de busuioc Eu
parul/Parul peDracul, / Dracul
l peIon / nuse /
216
ce scrisa mean-o da...
mergea ursitul:
P.-ul era drept nalt, urma
fie frumos, erastrmb
cu noduri acesta era infirm
mai avea
Doru, Valentina, Calendarul
datinilor, obiceiurilor
din Gorj, EdituraAger, 2000.
Suflet
Reprezentare a sufletului mor-
tului cuchip de pe crucile
dinlemn. P.-a s.este nntregime
sau pars pro tata princioplire, traforare
Instrumentul metalic cu care
se n lemnnumele mortului se
n chiar
La Jiului cu
sau apare n
zbordescendent, orientatsprepntecele
neoli-
tice. ncelemai multe cimitire dinOltenia
din alte zone ale Romniei,
scnduri unite n vrf, traforate sau nu
n dearipi de unesc
crucii n de unghi isoscel, dese-
nnd, cu stlpul propriu-zis o
spre Cer. Astfel, n
multecimitire, crucile ridicate din
morminte par a fi stoluri de
grupate precum oamenii dinvatrasatului
pe familii de neam. Spre
deosebire de P.-a s. n n zbor
ascendent sau descendent n
cimitirele de la sud de n unele
sate dinsudulTransilvaniei apar una sau
sculptate, vopsite n negru
sau albastru, care se odihnesc n vrful
crucii, pe crucii sau pe o stinghie
perpendicular pe sau
steagul funerar. P.-aS. este n
toate ungherele
un arhetip n plastica
sculpturan lemn, ceramica, ncondeiatul
etc.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999;
Romulus, Coloana cerului, Editura
Academiei, 1972.
Turcului
Denumire a de
substitut al care, n Cn-
tecele de Zori n zicalele populare,
apare n de *Moarte. Gaia, care
n zbor nencetat omul,
dndu-i rotocoale deasupra capului, a
fost n Evul Mediu P. T.
ntruct otomanii descopereau ascun-
din poienile
observndu-i zborul pe cer,
de la ei de unde


Scenariu ritual de nnoire a Lumii prin
moartea a Mntui-
torului Iisus. P.-Ie se nca-
n modelulpreistoricde
a timpului prin
jertfa adorate de o
efigie (statuie, steag, totem), un
om
prizonier), un animal (berbec, miel,

cal, taur), sau ou de
arbore, plante alimentare. Moartea
imediat de
taine care se celebrau de la
au fost
disociate de n
distincte: Domnului la
de iar moartea
nviereala de n
raport cu faza*Lunii Pline Jertfa
prin a zeului adorat a fost
cu jertfa Domnului Iisus
o pe Golgota, n
numele tuturor oamenilor, reactuali-
anual de Timpul se
nencetat n
Patimilor, cnd se deschid mormintele
se ntorc spiritele la *Joimari,
Domnul Iisus este chinuit, umilit
omort prin trei zile
de haos ntuneric n care omenirea a

miracolulnvierii Domnului din noaptea
P.-Iui actele de purificare din
mna care readuc echilibrul
armonia. celorlalte scenarii
de nnoire sau a
timpului calendaristic (Anul Nou Civil,
Anul NouAgrar, Anul NouPastoral,Anul
NouDacic altele), la P. se facsacrificii
mielului n unele zone, a
purcelului, spartul se
alimente rituale (pasca, colacii), se
aprinde ritual lumina, se crede se
deschid mormintele cerurile,
vorbescanimalele, ard comorileetc., etc.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
217
pADURE
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,Obi-
ceiuri populare de peste an.
Editura culturale Romne,
1997; MarianSim. FI.,
torile laromni. Studiu etnografie. Cincize-
cimea, Institutul deArte Grafice,
1901; 1., Brlea Ov., Tipologia
folclorului din lachestionarul
lui B.P. Hasdeu, Editura Minerva,
1970.

1. Personificare a arborilor,
cu codru. Copacii sunt fiii
*Mumei pe care i i
sau, sunt
i n
toporului. P.-a la
copiilor ei, pedepsindpe cei care
sau noaptea. dintre arborii
P.-ii (*Bradul, *Stejarul, *Teiul etc.) sunt
substitute rituale pentru
adorate, care mor renasc sezonier
(*Butucul de *Pom de Mai, Focu
luiSumedru). Ei locuiesc unde
e codrul. Arborele P.-ii este,
nnumeroase obiceiuri practici magice,
substitut identitar al omului la
nmormntare(*Brad lanmormntare),
la de *Brad la
la copiilor
despre care se crede au fost ursi
nefavorabil de *Ursitoare). Pomul omul
se prin verticalitate, prin
corpului care nume
omulare craci, pomul are
pomul are trunchi, omul are trup
altele;
218
2. a marii
neolitice care ia sufletele oamenilor,
cu *Gaia. n textul funerar P.
verde, cntat pe ultimul drum, de la casa
mortului la P., n de
a este
sau se os: verde /
cnd totieilalume/ ... / Ai luat junii
ca / Ailuatoamenii tot c-i buni/
luatfete cu cununi / Ai mai luat
nevestele, / de-ale tinerele / De
le-au / Pustiite pe
potecele. / ... / face-te-ai scrum
/ Ai luat ce-afost mai bun! face-
te-ai os, / Ai luat ce-afost maifrumos:
jud. Mehedinti).
Ciobanu Pavel, Plaiul Centrul de
ndrumarea PopulareMehedinti,
Drobeta-lurnuSeverin, 1996.

Reprezentare
lemnului, a
*Mumei cu *Fata


Reprezentare a lemnului
cu *Muma
peste tot ce n
sinonim cu Codrului,
*Omul
Pamfil, Maria Izvorulfermecat,
EdituraGutinul, BaiaMare, 1999; Pamfile
T., Mitologie Editura ALL,
1997.

alefocului, surori alezeului
focului *Sntilie, pe 17iulie
invocate pentru prevenirea incendiilor

Pamfile T, de la romni.
Studiu etnografic, Academia
1910.

Personificare a Planetei sino-
cu Terra Mater, Mama Glie.
Dumnezeu are n Cer,
care fac se
P.-ul ca pe o Acesta, se
spunea n Bucovina, e sfnt; la
bafi te nchini, el ne
ne fine, din avem
elne el e mama
El tot el o ia, conform
blestemelor: Mnca-te-ar
Mnca-te-ar
moarteape P. estemai
a la mijlocul secolului
al XX-lea. Adesea, P.-ul de deasupracare
e P.-ul de sub el care
este femeie: - Pe mine taie,
muncesc, dar fie fi-e bine. Tu nu numai
nimica nufaci, ba oamenii fi
dau .'" aluziela ritul funerar
denhumare (Bucovina, Moldova). Olarul
care l
l arde n cuptor este socotit un om
Elvaavea mare pelumea
pentru arde
Sespune *Dracul rdecnd
cineva o de lut, spunnd se
lut pe lut, iar Dumnezeu se

cnd se cu femeia,
spunnd se lut pe lut
(Bucovina) .

Reprezentare invo-
de ceata dezlege ploile
n zilele caniculare aleverii, cu
*Paparuda, *Do-
doioaia, Dodoluta, identifi-
cu zeul indian Rudra (sudul
Transilvaniei Moldovei, cu prelungiri
spre nord).
Briea Ov., Folclor romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1981; Cuceu1., Cuceu
Maria, Vechi obiceiuri agrare
EdituraMinerva, 1988; PopD.,
Obiceiuri agrare n traditia
Editura Dacia, Ciuj-Napoca,
1989.

de ceata
dezlege ploile n zilele
caniculare ale verii, cu zeul
indian Rudra, cu *Paparuda,
*Dodoloaia,
Dodoluta,
Briea Ov., Folclor romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1981; Cuceu1.,Cuceu
Maria, Vechi obiceiuri agrare
EdituraMinerva, 1988; PopD.,
Obiceiuri agrare n traditia
EdituraDacia, Ciuj-Napoca,
1989.
219
MIRESEI
Miresei
Reprezentare din
*Aluat sau din crpe,
sau la sau
timp nelimitat n lada de zestre,
cu *EI Ea, Miresei,
Norocul Mirilor, de cununie,
care substituie n anumite contexte
rituale ceremonialeale mireasa,
mirii sau copilul care se va
protectoare a P. M. are, de la
sat la sat, forme dimensiuni diferite.
Aceasta poate apare sub de doi
colaci de doi cozonaci (al
mirelui al miresei), o confec-
din crpe, un colac antropomorf
cu ochi, de la gt.
ei este
de cntecul jocul ritual ce-i
numele
de momentele semnifi-
cativeale cnd sunt prezentate
scoase n n seara logodnei
cnd este la
logodnic, naintea logodnicei
jud. Suceava); n cnd
este miresei, cu alte
daruri, prinvornicul mirelui otuz,
jud. la cererea cnd este
n de deasupra capului
miresei jud. Suceava), la
deshobotat costumului de
costumului de
cnd este n de
etc. (Moldova, Muntenia).
Ciubotaru Silvia, Nunta n Moldova,
Editura "Al. 1. Cuza",
2000.
220
dePine
din
*Aluat, pe cu miere
miez de la
cu (Romanati).
Pca (Pafa)
Reprezentare de oamenii
care fumau (pipau), de obicei,
cu *Mama Dracului (Transilvania). n
legendele populare tutunul obiceiul
fumatului au fost inventate de Drac,
*Busuiocul de Dumnezeu.
dintre tutun Diavol apare
n alte genuri folclorice, precum
chiuitura: Cte fete la / Toate
staucupipa-n / Iese Dracul desub
/ lepunefoc n
Ghinoiu 1., Zile Mituri. Calendarul
romn, Editura Pro,
1999.
Pelin
din fam. Compositae,
pentru
(malaria, durerilede stomac,
bolile de ochi), pentru vopsitul lnii
pentru alun-
garea *Ielelor relelor aduse de acestea
(luatul din lele, luatul din *RusaJii) a
altor spirite malefice. P.-ul de leac era
recoltatde adesea
la diferite
calendaristice (* *Armindeni,
Strodu Rusaliilor, *Rusalii sau Duminica
Mare, *Marina) n anumite momente
alezilei un ritual consacrat. Uneori,
era de o
femeie care interpreta rolul P.-ui: -
seara, Pelin mare, / Domn mare! /
- Multumim dumitale, ... , / / - N-am
venit / venit scot /
Patruzeci patru de draci ai / ... /.
P.-ul era la loc de cinste la Rusalii cnd
se purta la n sn n buzunare,
mpodobea ferestrele icoanele, se
punea n patului, ntre haine,
pe podeaua caselor pentru
alungarea duhurilor spiritelor rele.
Pentru mpotriva Ielelor,
tulpini de P. n
vrful steagului, iar n anumitemomente
ale jocului ntre dinti frunze de
P. Femeile purificau locuintele, curtile
locurile unde slobozeau
apa pentru morti la 40 de zile de la
nmormntareetc., cu tufe
de P., recoltate n ziua de *Marina.
de P. se folosea n practicile
magice de ntors persoana de
dar n cele de scos alungat
boala, spurcul din corpul omului:
spurc spurcat. / De la ... / De unde
te-ai aninat, / eu, / Cu
vin cu rachiu te-am / Cu
te-am / Cu de
pelin negru, / gunoi te-am aruncat
.... ntinuturile extracarpatice n ziuade
*Armindeni se organizau petreceri
unde se frigea
mielul se bea vin amestecat cu P.
pentru schimbareasngelui.
P. recoltat la Armindeni se pentru
a fi folosit la momentul oportun de-a
lungul anului.
Valer, EncicJopedie de
Editura

1979; Evseev
lvan, Dictionar demagie, demonologie
mitologie Editura Amarcord,
1997; Georgeta, Plante din
flora cu n
din Oltenia. Editura
Helios, Craiova, 1999.

Joc ritual al caracteristic
*Priveghiului de nmormntare preluat,
adaptat integratapoi nscenariul ritual
al *Anului Nou. La excesele tolerate n
noaptea de *Revelion, reflexe contem-
porane diminuate ale orgiilor antice,
cnd oamenii fac totul peste
(beau, se se
gesturile cuvintele licentioase,
focul dansul Dansul
P.-ii, specific romnilor, se juca, la
mijlocul secolului al XX-lea, sub forme
specifice, att la ocaziile oferite de
*Revelion, la moartea
anului, ct la Priveghiul de nmormn-
tare, la moartea
a omului. Participantii se pentru
Anul Nou se
un nou om, conformzicalei:
lumea / Unul altul
moare! Ulterior, dansul a intrat
n repertoriul petrecerilor ceremoniilor
mai deosebite (nunti, cumetrii).
Ghinoiu 1., Lumea deaici, lumea dedincolo,
Editura Culturale Romne,
1999; Ghinoiu 1., Obiceiuri po-
pulare depestean. Dictionar, Editura Fun-
Culturale Romne, 1997.
221


Personificare a invocat de
pescari n ziua de *Alexie sau Ziua
(17 martie) le noroc la
pescuit. n a anului,
cnd se crede sezbate P.-Ie n
general, nainte de depunerea icrelor
pentru pescarii nu la
pescuit, ajunau sau prindeau un P. mic,
l descntau l mncau crud ca le
noroc la pescuit de-a lungul
anului.
Marian Sim. Fl., la romni.
Studiu etnografic. Crnilegile, Institutulde
ArteGrafice, 1898.
Muierii I
*Geomorfnmasivul muntos al
Parngului (Baia de Fier, jud. Gorj) locuit
de omul preistoric (Paleolitic, Neolitic,
perioada de tranzitie de la Neolitic la
Epoca Bronzului, Hallstatt, LaTenedacic)
al Evului Mediu. Aici s-au descoperit
bogateurmede locuire n special
unelte din roci din
musterian, precum un mare de
schelete fosile ale ursului de Un
loc aparte l craniul fragmentar
mandibula de Homo sapiens - Cro
Magnon.
v., Arheologia
minelor din Romnia, Editura ciMeC,
2000; GoranCristian, Catalogul
sistematic al din Romnia,
Consiliul pentru Educatie
Sport, 1981.
222

*Geomorfn Muntii Parng (Baia
de Fier, jud. Gorj) locuit de omul
preistoric(Neolitic, Epoca Bronzului). La
ntrare n au fost descoperite
desene rupestre, n culoare care
silueteantropomorfe n pozitie
deadorarea Soarelui maimultemotive
care cultul solar.
v., Arheologia
minelor din Romnia, Editura c1MeC,
2000; Crciumaru Marin,
alearteirupestre preistorice n
Romnia, EdituraSportturism,
1987; GoranCristian, Catalogul sistematic
al din Romnia, Consiliul
National pentru Educatie Sport,
1981.
Rece
*Geomorf locuit de omul
preistoric (Paleolitic), situat n Muntii
Bihorului (sat corn.
jud. Cluj) n care s-a identificat cultul
ursuluide (Ursus spelaeus). Patru
dintre testele de urs descoperiten P. R.,
sunt n cruce, n fapt
pus pe seama cultuluiursului de
practicat de o populatie de
(Musterian - Paleolitic mijlociu). Crusta
de calcar pe oasele n
a fost ntre 85 000
-75000 ani.
v., Arheologia
minelor din Romnia, Editura c1MeC,
2000; GoranCristian, Catalogul
sistematic al din Romnia,
Consiliul pentru
Sport, 1981.
Vacii
*Geomorf locuit de omul
preistoric (Epoca Bronzului timpuriu) n
Muntii Poiana Craiului (corn. jud.
Bihor). n P. V. arheologii au au desco-
perit un complex cultic funerar.
V, Arheologia
minclot din Romnia, Editura clMeC,
2000; Em6di Ioan, Contributii
la nceputului epocii bronzului
din nord-vestul transilvaniet, Thraco-
Dacica, nr. 6, 1985.
Piatra
Personificare a pietrelor de
sau de oamenii preistorici. P. T. ar fi fost
de aruncate deacesta
n apen timpul furtunilor. ntm-
n special ploi torentiale,
P.-Ie T. erau purtate ca amulete,
de noroc, sau erau folosite
de pentru alungarea
a bolilor.
George,Elementele culturii popu-
lare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986.
Piedica Mortului
din cu care se picioarele
mortului n zona gleznelor. Se crede
sufletul mortului imediat
moarte, toatelocurile cunoscute n
Pentru a nu se a se bucura din
plin de ultima revedere a lumii de aici,
mortul se ntimpul slujbei de
nmormntare o despie-
mortul iar o ascundecu n
sicriupentru a nu fi la
(Oltenia, Muntenia).
PLNS LA NMORMNTARE
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; MarianSim. Fl.,
nmormntarea laromni, EdituraGrai
Suflet- Cultura 1995.
Pintilie
Divinitate a *Panteonului romnesc, frate
cu *Sntilie, celebrat pe27iulie, sinonim
cu Pantelimon. P. C. este un important
hotarnscurgerea timpului calendaristic:
n special berzele (cocostrcii),
se strng stoluri pentru
plecare n calde, sentoarcecrugul
cerului spre cerbuliese
din ru vestind apei etc.
(Moldova). n dinaintea zilei de
P. C. se praznice pentru
(Bucovina), iar la Cmpulung Muscel se
ncheia Blciul de Sntilie cu obiceiul
numit Nunta rudarilor.
CalianuGr., Datini din
- n CS, an V, nr. 7-8, 1927;
Ghinoiu1.,Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale
Romne, 1997; Pamfile T.,
de la romni. Studiu
etnografic, Academia
1910; Codin c., MihalacheD.,
poporului cu obiceiurile,
unele legatede ele,
Socec, 1909;
E., Datinile poporului romn,
Tipografia Isidor Wiegler, 1903.
Plns lanmormntare
Tratament natural care n
gravele probleme de adaptare generate
demoarteacelordragi. Pentru ncepe
223
PLOAIA
cao a durerii psihice
sencheie cuoarecare acalmie, bocetul
are virtutea de a induce catarsisul, o
uimitoare eliberare sufle-
a Bocetul arhaic,
bocetul versificat mai ales, cntecele
funerare din Cartea a
aveau darul de a transforma
drama de ntr-o
cu cuvinte de de
de iertare a celui plecat cu
cei La ceremoniile funerare se
frumoase amintiri, carei
pe decei se daunumai
sfaturi prietenoase. Acolo nu se fac
nuapar dezacorduri revendi-
ntre cei cel plecat.
Traumatismul generat de
de omul drag ncepe fie
vindecat dechiar
care ntotdeauna bocetul. Tot
ceea ce face atunci ndoliatul, cnd se
n cu moartea, cucelde
carese desparte pentrutotdeauna, nu
ncheierea ceremoniei funerare, are
pentru
lui Pilda este
omul nu trebuie n
cnd are ocazia
ultimele ultimele
gnduri. Nu trebuie interzis omului
cnd cumnu trebuie
oprit nici atunci cndse
de romni a doliului este un
model detrecere prindurerile
demoarte.
BrleaOv., Folclor romnesc, vot 1, Editura
Minerva, 1976; Ciubotaru1. H.,
Marea trecere, Editura Grai Suflet -
Cultura 1999;
224
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; MarianSim. FI.,
nmormntarea la romni, Editura Lito-
Tipografia CarolGobl, 1904.
Ploaia
dinlut
nears n ceremonialul *Caloia-
nului dezlege ploile. care
o sinonimie
Ploii, *Maica
*Maica Domnului, *Zna, Scaioiana,
Seceta, *Mama Secetei), mai rar mas-
(*Scaloian, Soarelui, Sfntul
Soare, *Sntilie), este unui
mesaj transmis printr-uncntecfunerar
pluviometrice.
BrleaOv., Folclor romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1981; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare de peste an, Editura
Culturale Romne,
1997; Pop D., Obiceiuri agrare n tradiiia
EdituraDacia, Cluj-
Napoca, 1989.
Pom al Pomenilor
Substitut al roadelor repre-
zentatdeunpomfructifer dat de
la 40 de zile nmormntare, la
Slobozitul apei sau izvorului. El
parteacare-irevine sufletului
mortului din rodul
etc.), prin
intermediul pomenii. Tehnici detransmi-
tere deosebite moldav:
scoaterea unui pom din cu
cutot, care, ceeste folosit
ca suport al pomenilor, se la
mormnt, cruce
jud. Costachi Negri, jud.
jud. jud.
Suceava altele); pomul scoscu
este cu roade plantat apoi de
cel i-afost dat de nlivada
proprie jud. Fun-
tura, jud. Movileni, jud.
altele); ntr-un P. din livada mortului
se *Colaci, fructe, dulciuri, lum-
o din *Aluat copt.
La tulpina P.-Iui se un pat o
pe care se pun o farfurie cu
una cu sarmale o cu vin. Patul
este are iar
n cazul cnd mortul este o
jud. se
zestrea de
ncheierea ceremoniei, P.-ul n
livada celui care l de l
iar roadele sunt culesede cel
care l-a primit. n unele sate P.-ul P. se
reduce la o de prun, mai rar de
sau de cu daruri. n
unele sate bucovinene acesta se face
dintr-un vrf de brad iar n
a Moldovei din de
P.-uI, cu fructe, porumbei
din *Aluat, prosop, de
mpodobit cuhrtie
este scuturat de mai multe ori n drum
spre cimitir sau la mormnt unde se
nfige cruce. Cel care l duce ia
prosopul n P. o de bani.
n izolat, n alte zone
etnografice, pomii fructiferi se
nmormntare, chiar la
mortului, cimitirul aspectul
unei livezi de meri.
POM DE MAI
Ciubotaru I. H., Marea trecere, Editura Grai
Suflet - Cultura
1999; Ghinoiu 1.,Lumea deaici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.
Pom deMai
Substitut al vegetale repre-
deo curamuri verzi
nvrfsau de un arbore din
cu crengile spre vrf,
mpodobit sau nempodobit cu cununi
dinflori spice degru, mplntat n
casei, n centrul satului, n la
ntre hotaren ajunul, n noaptea
sau zilei de *Arminden (1 mai),
*Sngiorz (23 aprilie) sau *Rusalii,
sinonimcu *Arminden, Maiul,
Stlpar. persoanelecare l
poate fi P.-ul de M. sau Arminden al
feciorilor, al ciobanilor al copiilor, iar
brad, fag, stejar,
salcm etc. n zonele extracarpatice
Armindenul esteo verde nempo-
n stlpul sau al
prispei, la n devite
n alte anexeale de unul
din membrii familiei, sau de feciori, la
caselefetelor P.-ul de M. este
dobort, deobicei, cndse
ncinge cu ramurile lui cuptorul n care
se coace prima pine din noua
sau este folosit ca lemn de
de oamenii Pinea cu
P.-ul de M. era de
noroc Local, din acesta se
*Steagul de ruda
din lemn) deasupra
patului pe care se
zestrea. Alteori, P.-ul de M. este
225
POM LA NMORMNTARE
vegheze casa, stna, satul, hotarul
holdele de malefice cade
singur sau este nlocuit, un an de
zile, cualtulnou. Subdiferite forme P.-ul
de M. a fost atestat la romnii de
pretutindeni.
Pamfil, Armindenul n Zona
n REF, nr. 3, 1993; DensusianuOv., Graiul
din Tara Hafegului, Socec, 1915;
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului al XIX-lea:
la chestionarele lui N. Editura
Minerva, 1976; Frazer G.J.,
Creanga deaur, vol. I-Y, Editura Minerva,
1980; Ghinoiu 1., Obiceiuri
popularedepestean. Dictionar, Editura
Culturale Romne,
1997; 1., Brlea Ov., Tipologia
folclorului din la chestionarul
lui B.P. Hasdeu, Editura Minerva,
1970; R., Coloana Cerului,
EdituraAcademiei, 1972.
Pom lanmormntare
Substitut al mortului reprezentat de o
de pomfructifer prun) sau
de un pomntreg, mpodobit cufructe
colaci, primit lanmormntare de preot,
sau de lanmormntare.
n Muscel P.-ul este scuturat de roade
deasupra mormntului, apoise
n mormnt, cruce, se peo
sau ntr-o
Abandonarea P.-ului se pare,
rituri funerare preistorice: abandonarea
cadavrului, depunerea resturilor
de la incinerare pe apele sau
n fntni.
226
RedAbaris@2014
Ciubotaru 1. H., Marea trecere, Editura Grai
Suflet - Cultura
1999; Ghinoiu1., Lumea deaici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.
Pom Sterp
Dialog purtat de omcu pomul neroditor
n unadin de
(*Ajunul *Anul
Nou, sau la alte
de peste an *]oimari,
*Sngiorz, Probejenie, *Vinerea Mare) .
n forma a obiceiului,
cusecurea pe o femeie, deobicei
nevasta acestuia, mergeau la pomul
fructifer care nu a rodit n anul cares-a
ncheiat.
- Faci, pomule, poame, ori tetai? Femeia,
n spatele pomului,
- nu fac! Pentru a
se convinge, omul de
ori ntrebare (Dolj). Alteori,
cu securea
pomul precum avocatul pe clientul
- De ce-l tai, nene?- nu vrea
- Mai unan, doi. pun
eu pentru el nu atunci
tai. - Bine, tepui dumneata, l
las. vedem ceface jud.
Alba). Replicile dialogului, de
sau de sunt de diverse
gesturi acte rituale: atingerea tulpinii
cu toporul; ungereascoarteicu *Aluatul
din care gospodina colacii la
cu sau cu
trunchiului cu o de
paie; sau urcarean poma
persoanei care-I substituie sau carei ia
etc. (Moldova, Dobrogea,
Muntenia, Oltenia, Banat, Ttansilvania).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; MarianSim. FI.,
la romni. Studiu etnografic.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898.

Ofrande (alimente, haine, servicii,
joc etc.) oferite, prin substitutie,
sufletului mortului. Cu
tolerantaBisericii termenul P. s-a
impusn competitie cu alti termeni care
ideeade sacrificiu,
nmentalitatea celorvechi, oricese putea
sacrifica: animal, copac, obiect
P.-ele pot avea
destinatii: sufletele mortilor diferite
mitice. Primele se mpart
nainte de a muri, pentru propriul suflet,
n zilele care despart data decesului de
data nmor-
mntare, la diferite termene, la
ani, cndse sufletul mortului
n rndul
Ofelia, spresacru. Din etno-
logia Editura
1996;
Ofelia, Magia darului, Editura Enciclo-
1997.
din
Ofrande (alimente, haine, servicii)
pentru propriul suflet nainte
de moarte. hainelor pentru
nmormntareeste un obiceigeneralizat
."

la romniiar olteniide peste 60de ani
construiescsicriul crucea din lemnpe
care le cu n podul casei.
nu butoiul cuvin
se ntre recoltealevitei
devie. Unobiceicontemporan,
att lasate ct la este procurarea
locului de veci uneori, amenajarea
acestuia princonstruirea cavoului, zidirea
gropii. o preocupare a
de a la plecare, ct mai
putine griji celor care
Ciubotaru I.H., Marea trecere. Repere
etnologice n ceremonialul funebru din
Moldova, Editura Grai Suflet - Cultura
1999; Marian Sim. FI.,
nmormntarea laromni, EdituraGrai
Suflet - Cultura 1995.

Viata moartea sufletului,
cu *Lumea de dincolo. Timpul se scurge
ntrerupere putinta ca cineva
da napoi sau nainte, precum
aceleceasornicului. Expresia a
sosi vremea pentru ceva este ceea ce
trebuie se ntmple cu necesitate
ntr-un anumit moment, inclusiv
moartea. Nemurirea este
cu supravietuireala infinita unei specii.
ncazuln care ceeace este viuar deveni
nemuritor s-ar tendinta
de a
atunci Terra s-ar transforma,
consumarea a resurselorgenerate
de moartea o
pustie. Oamenii dispar, peste vointa lor,
pentru a loc altor oameni. ar
fi toti indivizii speciei Homo sapiens,
227
POTCA
cei n ultimele trei milioane
de ani, planeta ar fi trebuit
acumpeste 80de miliarde.
Spredeosebirede P., lumeade
dincolo, nu are margini, este primitoare
infinit de Un individ poate
decidentre a se sau nu, a avea
sau nu copii, dar ntre a muri
sau nu muri Trecerea dintr-o
de a fi n de a fi a
oameniituturor timpurilor.
Pentru proprialui romnula
o moartea nu
nsemna o
n P. Precum cnd este
treaz cnd este adormit n
lumeade aici, trebuie se ntmple
n lumea de dincolo. La moarte
numai domiciliul,
precumfata la
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.
Potca
peste tot ce
n cu Marea
cu *Muma
P. P. este o femeie uimitor de
care se poate metamorfozan
orice vietate de pe Bolile
neuropsihice care le-ar provoca oame-
nilor (ologeli, paralizii etc.) erau alungate
prin descntece de P. P. (Bucovina).
EvseevIvan, de magie, demo-
nologie mitologie Editura
Amarcord, 1997; Pamflle Tudor;
228
Mitologie Editura ALL,
1997.
Potroace alePopii
Personificare a unei plante urt miro-
sitoare din flora a Romniei
(Aristolochia cJematis L.) n
descntecele de
de sperietoare. Planta era ca
leac, tor de boli, ca insectifug,
pentru insectelor parazite
(se punea prin case, chiar pe
sub aripile mpotriva puricilor,
(Oltenia).
Georgeta Plante dinflora cu
n dinOlte-
nia. Editura Helios, Craiova, 1999.
Precup
Reprezentare n
*Calendarul popular care a preluat nu-
mele data de celebrare ale Marelui
Mucenic Procopie dinCalendarul ortodox
(8 iulie). P. coacerea
cerealelor (Moldova)
holdele, mai ales cnepa, de
vijelie (Muntenia, Oltenia,
Transilvania, Bucovina). nu este
cinstit cum se cuvine, P.-ul
mare, cerealelenainte
ca acestea
1., Brlea Ov., Tipologiafolclorului din
lachestionarul luiB.P Hasdeu,
Editura Minerva, 1970; Pamfile T.,
de laromni. Studiu etno-
grafic, Academia 1910;
Codin C, Mihalache D.,
rilepoporului cu obiceiurile,
unele legate deele, Socec,
1909; E., Datinile
credin{ele poporului romn, Tipografia Isidor
Wegler, 1903.

a sufletului este un
timp fabulos deschis de actul
nchis de copilului, parcurs de
suflet de la celula ou la om.
anii omului se de la
lui pe ramura
cu luni mai devreme, dinmomentul
celulelor
procreatoare. este
timpul n care
ontogeneza filogeneza. Placenta,
de popor casa sau locul copilului,
este un *Geomorf carei
embrionului, apoi fetusului
contra agresiunii germenilor
toxinelor, mpotriva
mecanice (loviturilor), zgomotelor
luminii Cu mira-
culoase sunt primele 40 de zile ale P.-ei,
cnd embrionul, ce a vremurile
paleontologice ale de
biologi n nevertebrate cordate
amfibii, reptile, mamifere), ncepe
capete chip de om. n intimitatea
intrauterin dezvoltarea
embrionului este volumul
acestuia de 8 000ori iar diametrul
de aproximativ 20 ori. Omul ia
printr-o explozie cum
Universul se printr-o explozie
(Big Bang-ul), Timpul de nceput
al sufletului petrecut n Raiul pntecelui
matern, lung de 40 de zile a
fost intuit de popor de vreme ce
dimensiune compartimenta
PREPELEAC
ntreaga a omului
mbisericirea (prima la 40
de zile a tinerilorla
durata durata doliului; timpul
care desparte nhumarea trupului de
plecarea sufletului (slobozitul apei).
Durata de 40 de zile nu numai
timpuluman (calendarul omului), ci
timpul divin (calendarul ritual): 25
decembrie Domnului,
- 2 februarie (ntmpinarea
Maicii Domnului, laTemplu pentru
nviereaMntuitorului
- Domnului; durata de
a principalelor posturi de peste
an (Postul Postul
altele au durata celor 40 de
zile, timp necesar trecerii
sufletului de la chip de ou (geomorfism)
la chip de om (antropomorfism).
Ghinoiu 1., Lumea deaici, lumea dedincolo,
Editura Culturale Romne,
1999; Ursula, Verza
Emil, Psihologia vrstelor. Ciclul vierii,
Editura
1997.
Prepeleac
Fagde 4-5 m substitut al divi-
sezoniere a protector al
vitelor sinonim cu
*Sngiorzul, Ramura verde. P.-ul este
din mplntat n gospo-
n noaptea sau n zilei
de Sf Gheorghe, nceput de *An
Nousau sezon pastoral (Vrancea).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
229
PRICOLICI
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976.
Pricolici
*Strigoi viu care trupul pe
timp de noapte, se de trei
ori devine *Lup, *Cine, Porc, *Cal,
bivol,
vietate (arici, oaie, cerb, porumbel,
Spre deosebire de
*Vrcolaci care prin
P.-i merg pe De
sunt oameni din sat recunoscuti
comportamentul anima-
lului-P, ct lupul sau ani-
malul n care se
ntr-unadinlegendeP.-ul a fost un
care, mergnd pe drumcu
se face revine sub de
cine se repedes-a Nevasta se
cu brul l cu secera. n
final, P.-ul esterecunoscut de
scamele catrintei care i-au ntre
O pean, n *Noaptea Strigoilor
(29/30noiembrie), s-arntlni cu*Strigoii
care atunci ei
mormintele pentru alege, prin
Petimpde P.-i ar intran
haita lupilor unde preia conducerea
oamenii turmele devite.
Primul
Moartea a
agraren ziuade *Sngiorz, rol
jucat de celmaiharnicgospodar, celcare
a primul la arat, sinonim cu
*Tnjaua, *Boii Sngiorzului, *Alegerea
Craiului,
230
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean. Dictionar,
Editura Fundatiei Culturale Romne,
1997; 1.,
etnografice defolclor, Editura Minerva,
1972; Petri Ov., Craii de la
Mocod - obicei din ciclul n
Zes., nr. 1, Bistrita, 2000.
Priveghi cu Jocuri
Petrecere de
*Revelionului, la care sufletul
mortului naintede plecare n *Lumea de
dincolo. Romnii au tipuri de P. de
nmormntare: unul, relativ recent, a
este
mortului, altul cu jocuri
care amintirea
funerare din Antichitate. La
mortului oamenii au ca
nu lase vreo vietate
animal) peste sau pe sub mort,
care l-ar transforma
n *Strigoi. De aceea, pentru mai
la moartea unui membru al
familiei, pisicile sunt nchise iar cinii
Un alt motiv al acestui tip de P.
este nu trebuie se
lumnarea la mortului.
Al doileatipde P. a fost atestat descris
de etnografi la mijlocul secolului al
XX-lea n unele zone etnografice din
Transilvania (Platforma Luncani,
Apuseni, Hunedoarei) din
Moldova (Vrancea). Local, se mai
P. cuJ. se la toate
persoanele, dar ajungen plenitu-
dineala moartea oamenilor
de El se caomarebucurie la
casa mortului; Lumea rde de se
casa. Rd rudele mortului,
copiii lui, Nime ti-are bai de
mort, ... Doamne omul
trebuie Acolo undes-a practicat
sau se mai acest tip de
priveghi, opinia despre mort este expri-
concis de zicala: traiul/
mncat P.-ul cu J. se
n camera unde este
mortul, ntr-o se
facjocuricu sau n curte,n jurul
focului funerar. n ncamera
ceamai a mortul este
ntr-o margine, pentru ca acesta
o asupra
interiorului. Pemargini se
pentrua un suficient de mare
n mijlocul camerei. nunelesate mortul
este antrenat la jocurilede P.,
fiindu-i imprimate, pe ascuns, cu o
sau acesta este substituit de un
participant. Spredeosebire dejocurile de
P. din Transilvania, n care dominanta
o riturile de fertilitate,
n cele apar rituri careaduc
n prin mortuare,
focurile rituale care amintesc
de ritualul de incinerareal geto-dacilor
etc. Repertoriul jocurilor de P. este,
practic, nelimitat. Acestea sunt o copie
a cotidianului care se
subsemnul ritmului De cele
maimulteori,elese ncheiau cuun
dat n mortului sau n tinda casei.
Suntargumente care transgresarea
PRIVIGHETOARE
dans al practicat la P.
cuJ., la *Revelion. Apar scenete
reprezentnd femei gravide etc.
cineva regiza la moartea unui om,
altui om, precum n cunoscutul
cntecde pahar: lumea /
Unul / Altul moare.
Ciubotaru 1. H., Marea trecere, Editura Grai
Suflet - Cultura 1999;
Conea1., C1opotiva. UnsatdinHateg, vol. II,
Institutul de Socialeal Romniei,
1940; Ghinoiu 1./ Lumea deaici,
Lumea de dincolo, Editura
Culturale Romne, 1999; Graur
Tiberiu, Jocuri depriveghi nMunfii Apuseni,
n AMET pe anii 1971 - 1973, Cluj, 1973;
'Iufescu Victor, Oameni din Carpafi, Editura
Sport-1\.1rism, 1982.
Privighetoare
Efigie a mortului simbol al drumului
lung care lumea de aici de
*Lumea de dincolo, dintr-o
lumnare de trupului,
ca o n anumite
momente ale ceremonialului funerar,
cu *Trupnic, *Toiag, Boi al
mortului. P., a *
este de o
de obicei ofemeie dintr-o de
tort noduri pe care se
de albine. n cntecele funerare *Zorile
sunt rugate dea *Dalbului de
pribeag procure de
numesub care apare P. n textele rituale.
Forma a spiraleiapare n alte
cntece de n special n cele n
care sfatul, repetat obsedant, este redat
prin versetele: nainte mergi / la
231

dreapta s-o iei!. Acest drum descris de
cntecul funerar desenat pe pe
oala de lut, pe oul ncondeiat etc.,
spirala, motiv artisticnumitde
romni drumul mortului, calea

Ciubotaru1.H., Marea trecere, EdituraGrai
Suflet - Cultura
1999; Ghinoiu1.,Lumea deaici, lumeade
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.

Divinitate la
l octombrie, care ar nveli iarna
cu un strat de Fetele
o invocaupentru a le acoperi capul cu
bogat frumos, pentru a fi
feciorilor le astfel
(Moldova, Bucovina).
Miresei
Colac rotund (*geomorO sau cu chipde
om (antropomorf), umplut cu stafide
mpodobit cu flori, preparat de mama
miresei, curolimportant n ceremonialul
apoi n lada de zestre a
tinerei neveste.
Ciubotaru 5., Nunta n Moldova, Editura
"AI. 1.Cuza", 2000; Stoica
G., PetrescuP., M., Dictumarde
Editura Enciclo-
1985.

substitut al sufletului care vine prin
din (Casa copilului)
n (lumea de aici) redat de un
colac cu chip de om
232
din *A1uat cu cap, ochi, mini, sau sub
de pine sau de
(porumbel, P.). Cu ajutorul acestui
colac ritual noul
adus de la din
* P., adesea ca un
copil, este din n de
la cumetrie care o o
cinstesccu bani pe piept (din acest
motiv uneleforme de colaci au marginile
ridicate, ca nu banii), se fac
copilului, mamei copilului,
holdelor. mesenii:
Poftifi gospodari cinstit!.../
mna / Parale albe luafi / n
le mplntafi / le dafi! /
de / /
Azi la unul, / Mni la tot la
ntreg satul!Acolo undeera acest obicei,
nfigea moneda n
P. M. zicea: De la noi / De la
Dumnezeu Femeia care
copii, cu sau rupe pe
ascuns pine dinP. M.
Ciubotaru 5., Nunta n Moldova, Editura
"AI. 1.Cuza", 2000; Stoica
G., PetrescuP., M., Dictionarde
Editura Enciclo-
1985.

Colac sau pine sau
uneori cu chip de femeie, cu mini,
picioare, cap, la gt,
la de mama miresei sau de prie-
tenele miresei. P. pe n timpul
se rupe de deasupra
capului miresei, este n seara
de mire este
n lada de zestre a tinerei
neveste. Cnd are de se
Hulub (porumbel). P.din
*Aluat poate n alte contexte
ceremoniale rituale (priveghiul de
nmormntare, praznice, ]oimari, po-
meni, n ceremoniile de P.
substituie este numai de o
de sex feminin (Moldova,
Dobrogea, Muntenia, Oltenia).
CiubotaruS., Nunta n Moldova, Editura
"Al. 1.Cuza", 2000; Fochi
A, Datini eresuri populare dela
secolului al XIX-lea: la
chestionarele lui Nicolae
Editura Minerva, 1976; Stoica
G., PetrescuP., M., Dictionar de
Editura Enciclo-
1985.
Pusul Babelor
Personificareazilelor *Babei Dochia
dedicarea lor membrelor unei colecti-
(familie, grup de prietene, vecine,
colege de serviciu) pentru a afla, pe
principiul similia similibus, cum le va fi
firea de-a lungul anului. Criteriul
pentru zilelor este vrsta
participantelor. Firea sufletul persoanei
se aprecia n raport cu vremea din ziua
sau
sau (Muntenia).
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Dic{ionar, Editura Culturale
Romne, 1997;Marian Sim. Fl.,
PUTERNICELE
la romni. Studiuetnografic.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898.
Puterea
Personificare a timpului circulat de fortele
malefice, sinonim cu Miezul Noptii
(Moldova).
Marian Sim. FI., la romni.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898.
Puternicele
Nume eufemistic al male-
fice feminine ivite n noptilede ntre
Ioimari Rusalii, care iau leacul
plantelor oamenilor, sino-
nimecu Cele Sfinte, Dnsele, Doamnele,
Fetele Cmpului, *Frumoasele, *Ielele,

*Miluitele, *Rusaliile,
*Ursoaicele, *Vntoasele, Znele. Sunt
atestate n Transilvania (Sibiu,
Oltenia(Dolj) Muntenia(Muscel).
Candrea I. A, Folclorul medical romn
comparat, Editura Polirom, 1999;
Fochi A, Datini eresuri populare la
secolului al XIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Lumea de aici, lumeade dincolo, Editura
Culturale Romne,
1999;Pamfile Tudor, de la
romni. Studiu etnografic, Academia
1910.
233
Rai Iad
ultime definitive ale
sufletelor mortilor, specifice religiilor
indo-europene Soarta
sau a oamenilor plecati n
*Lumea de dincolo de faptele
bunesau rele aici ca urmare,
este, ntr-un anumit fel, la
nmormntare. Textele Sfintei Scripturi
cuprind numeroase informatii despre
*Postexistentei care despart
oamenii ce au aici, pe
n lumi diamentral opuse:
R.-ul 1.-uI. merg n R.,
numit (Matei XIII, 43; x:v, 34),
Ierusalim ceresc (Gal. IV, 26), Noul
Ierusalim (Apoc. III, 12), Sfntul Ierusalim,
Cetatea cea mare (Apoc. XXI, 10), Snul
luiAvram (Luca XVI, 22), Rai (Luca XXIII,
43; Cor. XII, 3), iar n Iad (Luca
XVI, 23), Ghena (Matei, V, 2, 29, 30;X, 28;
XVIII, 9; XXIII, 15,33; Luca XII, 5; Iacov
III, 6), Iezer defoc (Apoc. XXI, 8; XX,lO;
20). Acolo, Vor sluji nencetat
lui Dumnezeu (Apoc. XII, 15; XXII, 3), i
vor cnta laude (Apoc. XIv, 2-3; Apoc. XIX,
5-6), l voradora n (Apoc. V,
234
8,1se vornchina (Apoc. X, 4), n schimb
ce vor nJoc (Matei
IX, 43,45; xx:v, 41; Marcu IX, 44, 48; Luca
III, 16, 17, 24), Vorfi de la
Domnul (Luca XIII, 27), Vor fi
ntr-un locunde vafi ntuneric, plngere,
a (Matei VIII, 12; XIII,
50; xxv 30; Luca XIII, 28), undeJocul nu
se vastinge viermele care l varoade
vafi neadormit (Marcu X, 44) va avea
parte de (Matei xx:v, 46).
Att recompensele ct pedepselesunt
proportionale cu faptele din
viata (Luca XII, 47 - 48;
Matei XVI, 27; Apoc. XVI, 6; XIII, 10).
Sufletele mergdirectn R.sau n 1.,
cum au binele sau n viata
Starea din R. 1.
judecata este cu
starea din R. sau 1. judecata
Acolo, sufletele amintesc
ceea ce au n recunosc
dreapta lor rnduire, sunt deci con-
Pedepsele recompensele
judecata sunt spre
deosebire de cele date la judecata
care sunt provizorii. Acestea
din pot fi modificate prin
ciunile celorvii, de aici, pentru iertarea
celor La judecata univer-
se restituie integralitatea
umane, trupul sufletul. Cine a
cele bune cu sufletul cu trupul,
componentele vor primi
invers pentru cinea
cele rele. Dorind ca nu cumva
fie sau
pedepsele recompensele la judecata
sunt individuale. 'ltupunlevor
nvia pentru a fi solidare cu sufletul la
fericire saulanefericire Vor nvia
att dreptii ct
spune Sfntul Efrem Sirul, va da corpul
omenesc cuml-a primit. Va fi exclus
din corp tot ceea ce este
a a a bolilor,
a a etc. Natura
va nceta mai fie va
trece ntr-o stare
Cei care vor fi n
la judecata vor suferi
Sufletele pot trece, n
acest stadiu, de lastarea de lastarea
de bine prin jertfa
Bisericii deaici. judecata
vor nvia trupurile ca urmare, att
fericirea ct vor fi
n cntecele funerare care
*Cartea a nuapare
ideeade 1. sau aparecu totul accidental.
nschimb apare, n numeroase contexte,
ideeade R. ca de a *
Antonie,
despre Rai Iad, n "Studii teologice",
seria a II-a, an. XX, nr. 7-8, 1968.
MOARA

a Maicii Sfinte repervizual de
orientare n *Cartea a
care-i sufletului calea
spre *Lumea de dincolo. Mortului
i se spune cum cumtrebuie
se poarte pentrua-i
Haide, bre, -nainte, / - Nainte mergi, /
Unde-i maivedea/ / Nu
este / Ci e Maica / Ei
ngenuchi, / Poala s-oi-o pupi/ De ea
terogi, / Pe unde dai / Ca ajungi n
Rai ... (Runcu, jud. Gorj).
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Kahane
Mariana, Lucilia,
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988.
Moara
Unelteale care n
spiritul grului. Pentru a deveni pinesau
colac, alimente sacrecare adesea,
nume de *Arhangheli,
* etc.) spiritul grului
trebuieeliberatprinzdrobirea (moartea)
a bobului n particule minuscule
n mai trziu, la R. M. ntre
spartul bobului de gru cu
lui la omul a parcurs
un impresionant proces tehnologic
spiritual. Omul a inventat mainti piua,
care,
tehnicii cu sau cu
parul, este o transpunere a
reflexului instinctul sexual. M.
235
REVELION
laculMo- riiaveau, aproape
acolo
moroii, strigoii alte fantome, acolosau
cu produse furate de acolo se prindeau
farmecele descntecele. Mo, altarul de
pe care este jertfitspiritulgrului,
era n unele sate, cnd pe
cer (se *Luna n ziua de
* ziua lui Iisus
npntecele Fecioarei Maria. Semnificatia
a Mo-ii este de zicala
la rnd cala care a avut, initial,
sensul de rnd, a
oamenilor la Mo
(obiceiul este
frecvent pe la sub forma
ne vinerndul cala de
altar a pietrelor de Mo a fost de
cnd le-a sub de
n monumentulcomemorativ de la
TrguJiu.
Ghinoiu 1., Lumea deaici, lumea dedincolo,
Editura Culturale Romne,
1999.
Revelion
Ceremonie a simbolice
a primului zeu al omenirii, *An, la
mplinirea vrstei de 365 (366) zile,
n noapteade31 decernbrie/I
ianuarie. Revelionul este
celui mai vechizeu al
omenirii, An, personificare a Soarelui,
numit Vechi nainte de miezul noptii,
Nou miezul Anul,
zei ai omenirii (Zeus,
Saturn, Shiva, Mitra), se
moare
perpetuu, 365 de zile. n raport de
236
data Anului, n
Calendarul popular sunt tineri sau
(1 ianuarie) este,
conformlegendelor populare, un
care pe butoi,
petrece; Dragobete (24 februarie), fiul
Dochiei, zeul dragostei pe
plaiurile carpatice; Sngiorzul (23 aprilie)
Sntoaderii sunt tineri, pe cai;
Sntilie (20 iulie) Smedru(26 octom-
brie) sunt maturi, care
Andrei (30
noiembrie), Nicolae (6decembrie),
Ajun (24 decembrie)
(25 decembrie). Vrsta a
populareprevestesc moartea
a timpului a
lui, Anul, Ciclul
deAnul Nou este de
Ro n perioade simetrice. Prima
ntre Ignatul Porcilor
miezul de Ro, se suprapune peste
zilele de
cndse noaptea, frigul
ntunericul, fenomenecare alimentau
spaima oamenilor lumea merge spre
pierzanie, va veni momentul cnd
SfntulSoareva definitiv de pe
cer. fenomenul astronomic
spectaculos al cnd Soarele
ncepe urce pe bolta cerului iar ziua
putin cte putin. Obiceiurile,
actele rituale practicile magiceredau
simbolic, la nceput, teama, dezordinea
haosul generate de
moartea adorate, apoi,
ei la miezul de Ro,
optimismul, veselia, ordinea echilibrul.
Prin obiceiurile de Anul
Nou, romnii mblnzesctimpul necru-
prin culturalizarea fenomenelor
naturalecarese independent
de dorinta vointa lor: sacrificiul ritual
al porcului, reprezentare a
spiritului grului; preparareaalimentelor
rituale din gru (colaci, turte), din
carne de porc (piftie, crnati): credinta
se deschid mormintele se ntorc
spiritele mortilor printre cei vii; abun-
denta petrecerilorcu excese
de mncare, distractie, gesturi,
cuvinte expresii licentioase,
aleunor practici orgiastice.
activitateacetelor de feciori care redau,
prin colinde numeroase acte rituale,
drama mortii anuale a divi-
adorate; stingerea luminilor n
noaptea de R. ntunericul
haosul provocat de moartea
aprinderea luminilor care

cu aceasta, a timpului a lumii ncon-
credinta acumse deschide
cerul, ard comorile vorbescanimalele;
alungarea spiritelor malefice prin
zgomote de tot felul (bice, clopote, stri-
sorcova,
ncercarea norocului, aflarea ursitei,
ntocmirea calendarelor meteorologice
(dinfoi de din coji de etc.);
pricinilor actelor
de nceperea
a lucrului altele.
vechimii Anului Nou incon-
secventei de fixarea datei
Domnului (lanceputpe 6ianuarie, peste
mitul biblic al Facerii omului, apoi pe
25 decembrie, peste locul
zeului momentele
RODUL LOR
obiceiurilor nu se mai supun n totalitate
acestui scenariu ritual.
Eliade M., Aspecte ale mitului, Editura
Univers, 1978; Fochi A., Datini
eresuri populare la secolului al
XIX-lea: la chestionarele lui
N. Editura Minerva,
1976; Ghinoiu 1.,Zile Mituri. Calendarul
romn, Editura Pro,
1999; Herseni Tr., Probleme de sociologie
Institutul de Sociale al
Romniei, 1941;Marian Sim. FI.,
la romni. Studiu etnografic.
Crnilegile, Institutul de Arte Grafice,
1898; R., Mitologie
Editura Academiei,
1985.
Rodul lor
(Trifolium arvense L.),
substitut viriloid folosit la fertilizarea
castravetilot cu Coaiele mrta-
nului. Florile plantei, puse anume printre
vreji de insectele care
polenizau att R. C. ct florile legu-
melor n n Gorj, la
se nfigeau ramuri
de arin n Joia Verde din preajma
*Rusaliilor, de R. C. cu
scop: atragerea insectelepentru poleni-
zarea legumelor.
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. EdituraHelios, Craiova,
1999.
237
RODUL
Rodul
Personificare a unei plante veninoase,
Arummaculatum L. din fam. Araceae,
care oamenilorvremea roadele
holdelor. Cndare frunzaverden lunile
luicuptor (*Iulie) (*August), Ro Po
rod bogat n lunileflorar (*Mai)
ar(*Iunie) ale anului La
*Trifon (1 februarie), patronul protec-
torul oamenii i puneau la
iar la Snziene l culegeau l
printre plantelenflorite, gata
Folosit cu Ro Po eracon-
sideratun leaceficient pentruvindecarea
unor boli (Oltenia).
Georgeta Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Editura Helios, Craiova,
1999.

Personificare a unei cunoscute plante
tinctoriale, Rubia tinctorium L. din fam.
Rubiaceae, de fete neveste
pentru Din plantei
se preparao cucare
obrajii, motivpentru care acestea erau
ridiculizate n de joc: Rume-
neledeti-arfi / Multe fete-ar
/ eletotts / Bune-s declocit
pe Ia te lele, / C-ai pus
/ mai radem cu
custura, / mairumenim pe una! Copiii
se vopseau ei cu de Ro cnd
jucau *Baba Oarba (Oltenia).
Georgeta Plante dinflora
cu n din
238
Oltenia. Editura Helios, Craiova,
1999.
Rusalii
Spirite feminine ale care apar
noaptea, ntre Rusalii, nainte
de cntatul sinonime cu
*Ielele, *Znele, *Frumoasele,
*Miluitele, Dnsele, Cele
Sfinte, *Cele Nepomenite, Doamnele,
*Puternicele, Fetele Cmpului,
tesele *Ursoaicele, *Vntoa-
sele. Ro, ce au mormintele
la *]oimari au petrecut cu cei
vii, se mai n
lor Pentrua fi mbunate
li se mpart pomeniabundentela *
de li se dau nume eufemistice
(Zne, Frumoase, etc.), pro-
venite din pronume personale (lelele,
Dnsele) demonstrative (Cele Sfinte,
Cele Nepomenite). Spre deosebire de
*Strigoii care apar
necazuri oamenilor n anotimpul friguros
al anului, Ro-le peisajul mitic
romnesc numai pe timpul verii fac
n zilele care le sunt dedicate n
*Calendarul popular: Ro,
Ro-lor, Todorusalii sau Stratde Ro Acestea
sunt duhuri rele care n cete n
(3-5-7-9), mai rar n
cu (2-4-12). Prin Banatfiecare
a cetei cte un nume:
Rudeana, Ruj a, Trandafira,
Consnzeana, Snziana, Magdalena,
Tiranda, Ana, Todosia. lor s-ar
afla prin codrii prin
pe cmpii, pe ostroave pustii, pe ape
mari. Ele pot fi pe timpde noapte
pe la fntni, prin pomi pe sub
caselor, plutind flfind prin
aer. de
cimpoieri), din bat dintobe
(hora, bruletc.), ntind
mese pe beau, petrec, chiuie
n cor: n-ar fi
Dumnezeu / ootcan, /
/ Arfi lumea
a se ntmpla fie
sau auzite de cineva, acela nu
trebuie se sau le
Pe unde ars
iarba sau
mai R. pedepsesc oamenii
de rele, pe ceicarenu le
zilele, care dorm noaptea pe sub pomi
sau care ies noaptea la
prin ridicarea acestora pe sus, n
vrtejuri, prin pocire Diferite
forme de reumatism maladii
neuropsihice diferite denumiri:
luat din R., ologit deR. Deaceste boli se
putea prin descntece de R.,
cetanie la intrareasuferindului
n hora sau rea bolnavului
ntins pe de Relele
produse oamenilor de aceste spirite
RUSALII
rebele ale sunt redate de
descntecele de R.: Apurces Ion / Pe cale,
pe / la mijloc de cale / Cu
Rusaliile intlnitu-s-a. / n izbitu-I-au,
/ Minile dablagitu-i-au, / Vinele lapicioare
/ Pieptu-n susridicatu-I-au, /
Spinarea strmbatu-i-au, / Creierii
turbatu-i-au, / Mintea-n capschimbatu-i-au,
/ Vlaga din ciolane luatu-i-au, / Trupu
schimonositu-i-au, / Rs de dnsul
/ ... /. Lamarile lor praznice
calendaristice (Sfredelul Rusaliilor,
Rusalii, primazi din Postul lui Snpetru
altele), cnd deveneau extrem de
periculoase, oameniipurtau usturoi sau
pelinla bru.
Candrea1. -Aurel, Folclorul medical romn
comparat, Editura Polirom, 1999;
Fochi A., Datini eresuri populare Ia
secolului al XIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Lumea de aici, lumeade dincolo, Editura
Culturale Romne,
1999; tudor Pamfile, de la
romni. Studiu etnografic, Academia
1910.
239
Salcie
Arbore, Salix alba L. din fam. Salinaceae,
simbol al anuale a
substitut al Flora cele-
de romani la 28 aprilie
cu care evreii au ntmpinat pe Iisus la
intrarea Lui n Ierusalim.
Ramurile nflorite de salcie, culese
n Duminica *Floriilor, au diverse
mpodobesc crucile, mor-
mintele, ferestrele,
caselor pentru
alungarea spiritelor malefice; sunt
mncate devitepentru a se sunt
nfipten holdelorsau atrnate
n pomii fructiferi butucii deviepentru
rod bogat; previn durerile de n
timpul femeile
se ncing cu ele; opresc, prin diferite
practici magice, vijeliile ploile cu
pe timpul verii; sunt folositeca
leacpentruvindecareaboliloroamenilor,
animalelor de curte; sunt
folosite la farmece descntece. La
Florii, copiii din Oltenia colindau cu
ramuri verzide s.iar femeile, la *Circovii
de (18iulie), din ele un cerc
prin care treceaubolnavii. din
240
salcie erau obiecte sacre prin care se
fetele n practica de
uneori, purtate pe cap de
*Paparude. n descntecele de deochi
MaicaDomnului o pentru
unde se ascund
deochetorii: - ziuaSalcie! / - Mai
Maica Domnului, jos. / - N-am venit
/ Am venit te ntreb, De
deochetori / ... / - N-am n-am
auzit! I - Dar-ar Dumnezeu I
I nu I Poame din
tinenimeni nu Salcie!
Valer Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Ivan Evseev,
Dictionar de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Georgeta Plante din
flora cu n
din Oltenia. Editura
Helios, Craiova, 1999.

Duh primejdios pentru femeile
nou cu
Spurcata, Copiilor, Aripa Satanei.
Are chip de femeie care
cu despletit
lung la cu ttele mari,
aruncate peste cugura din
care i ies cu ochii bulbucati, cu
unghiile sau ncovoiate ca o
secere. Din familia ei mai fac parte
Samcoiu copii, la fel de
ca S. Se att ziua ct
noaptea, sub de vietate
cine, porc,
sau de femeie. S.
fe-
meilen timpul facerii, uneori le
sau le schimonosite neputincioase
pentrutot restul Copiii n de
1 - 4 ani bolnavi de S. din tot
corpul, tresar n somn, li se
minile picioarele. Pentru a
se feri de S. i se scria pe o hrtie sau pe
casei cele peste 99 de nume
purtate sau se scena n care
Sf. Arhanghel Mihail o practici
magice mprumutate de romni dela alte
popoare. Hrtiaera ca
de femeia n sn, ntr-un
de gtuIpruncului, sub perna sau
n albia copilului. Mai
frecvente erau descntecele care
descriu ntlnirea, comporta-
mentul pe care l face S. Este
subnumele deS. sauSpurcata
n Bucovina, Moldova, de S. sau
n Banat.
Candrea 1. A., Folclor medical romn
comparat, Editura Polirom, 1999; Artur
Gorovei, Folclor Editura
Hyperion, 1990; Marian Sim. Fl.,

Mitologie
cuvnt nainte note de Antoaneta
Olteanu, EdituraPaideia, 2000;
Pamfile Iudor, Mitologie ALL,
1988.
Satana
Numele *Dracului n textele ecleziastice.

Personificare a timpului scursntre
faze lunare consecutive, cu un
lunar. calendare lunare
aveau timpul organizat pe luni lunare,
care ncepeaula pe cer a *Lunii
Noi aproximativ n loc unde
apunea *Soarele, pe S. de 7 zile.
ntr-un an solar de 365 de zile sunt 13
luni lunare sau 52 de S. sau
faze lunare. Zilele S. numele
vizibili cu ochiul liber de pe
Luna, Marte, Mercur, Jupiter,
Venus Saturn. Local, S. dedicateunor
mitice (*Caii lui
Sntoader, *Filipii, *Rusaliile) au 8 zile.
vremeromanii nu au cunoscut S.
de 7zile. Ei aveau un ciclu de8zilenumit
nundinae, iar zilele erau notate cu 8
litere, de la Ala H. De mentionat n
calendarul de la Sarmizegetusa Regia
sunt frecvente de 8 stlpi,
presupusa S. a dacilor. Orice de
(zi,
anotimp, an) avea un caracter
nefast. Ritualul nceputului
de S., cuprindea3 zile: al
caracter nefast era de cele 3
ceasuri rele, duminica, care celebra
241

victoria binelui asupra malefice
acumulate de-alungul S.-ii, lunea, care
marca nceputul S.-iisub auspiciile cele
mai favorabile umane.
treptat, timpul se mplinea,
se maturiza, joia fiind mijlocul sau
puterea care se
degrada, obligatorie pentru
nnoirea lui. cu
prima zi a 5., duminica
a devenit ziua Domnului,
realitate de ntreaga cronologie
Cel care a fixat
duminica (dies domini, dominica) nceput
de s.a fost Constantincel Mare, n anul
321 d.Hr. La romni la celelalte
popoaresud-est europenes.ncepea, ca
lunea.Calendarul Popular
indicii conform joia era o

precumduminica.
Ghinoiu1.,Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale
Romne, 1997.

Personificare a timpului, neprecizat
calendaristic, care senti-
mentele, tinerii
se cu

Silvia Ciubotaru, Nunta n Moldova,
Editura "Al. 1. Cuza",
2000; Vladimir Trebici, Ion Ghinoiu,
Demograjie etnograjie, Editura
1982.
242
ale
Scenariul marelui zeu
timpului calendaristic n perioada
de nsens restrnss.C.
trei zile (25 - 27 decembrie), n
sens larg 19zile (20 decembrie - 7ianu-
arie). Obiceiurile, actele rituale
practicile magice prin care se re
timpul 365 sau 366 de
zile se mparte n perioade sime-
trice: 1. perioada dintre *Ignatul
sau porcilor miezul de
sau miezul de *Anul Nou,
cnd se deschid mormintele
printre cei vii spiritele mortilor,
practicile de pomenire a
se Porcul, substitut
al unei preistorice, apar
elemente dionisiace sunt tolerate unele
abateridela normele sociale; 2. perioada
dintre miezul de *Anul Nou
sau miezul de
nitul Femeilor, cnd practicile de
a de malefice,
se spiritele se
numeroase acte de propitiere
profilaxie. rituale ceremo-
niale ale timpului la
S.C. un scenariu rito-magic din
care nu lipsesc: porcului, pre-
pararea alimentelor rituale, deschiderea
mormintelor,
mortilor, stingerea aprinderea
a luminilor focurilor, banchetele
rituale, elementele dionisiace, strigatul
peste sat, deschiderea cerului, arderea
comorilor, astronomice,
previziunile meteorologice, ncercarea
norocului, alungarea spiritelor
ngroparea actele de
profilaxie de
farmecele etc.
Eliade M., Aspecte ale mitului, Editura
Univers, 1978; Fochi A, Datini
eresuri populare la secolului al
XIX-lea: la chestionarele lui
N. Editura Minerva,
1976; Ghinoiu 1.,Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988; Herseni Tr.,
Forme de
Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1977; Mangiuca S., Calendarul iulian,
gregorian poporul romn pe anul 1882,
Tipografia Alexi, oravita, 1881; Marian
Sim. n., Legendele Maicii Domnului,
Institutul de Arte Grafice, 1904;
1., BrleaOv., Tipologia folclorului
din la chestionarul lui B.P.
Hasdeu, EdituraMinerva, 1970;
Gh., Din mitologia tracilor, Editura
Cartea 1982;
Pamfile T., de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914;
Codin C., Mihalache D.,
poporului cuobiceiurile, unele
legate de ele, Socec,
1909.

Personificare a ultimei zilea
de romani zeului planetei
Saturn. Este un timp nefast
pentruceivii, noroc, cuunul sau mai
multe ceasuri rele, dar favorabil pentru
spiritele li se trimit
ofrande (pomeni) mai ales la Smbetele
SMEDRU
Mortilor. Vitele se
numeau Smbotinsau Smbotina.
Fochi A, Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ion Ghinoiu,
Obiceiuri populare depestean. Diciionar,
Editura Culturale Romne,
1997; 1., Brlea Ov.,
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970.
Smedru
Zeu al *Panteonului romnesc frate cu
*Sngiorz, patronal ierniipastorale, care
a preluat numele data de celebrareale
Sfntului Dumitru, Marele Mucenic de la
Tesalonic (26 octombrie) din calendarul
ortodox. cu *Sngiorzul, s.
mparte Anul Pastoral n anotim-
puri simetrice: vara ntre 23 aprilie
26 octombrie, cu miez al timpului la
*Sntilie (20 iulie), iarna ntre 26
octombrie 23 aprilie cu miez al tim-
puluila *Snpetru de (16 ianuarie).
n opozitie cu care ncuie
iarna codrul, s.ncuievara
codrul. n legende,
basme s. este un
sau de
animale, sau un fecior carese metamor-
pe timpul n porc,
simbolzoomorfpentruspiritul
grului
Densusianu Ov., Graiul dinTara
Socec, 19I5; FochiA, Datini
eresuri populare la secolului al
243
SNGER
XIX-lea: la chestionarele lui
N. EdituraMinerva,
1976; Mangiuca S., Calendarul iulian,
gregorian poporul romn pe anul 1882,
Tipografia Alexi, 1881; 1.,
Brlea Ov., Tipologia folclorului din
punsurile la chestionarul lui B.P. Hasdeu,
Editura Minerva, 1970; Pamfile
T., de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914.
Snger
Personificare a unui arbust melifer,
(Carnus sanguinea L.) din fam.
cornaceae. n descntecelepe
Tu, Ajun, mi-I aduci ca un
nebun; / Tu, Arfar, mi-J aduci ca un
/ TII, Snger, mi-I aduci ca un
nger! / ... /. Din lemnul dur al C.-Iui se
crestaubtele de
bici (Oltenia, Muntenia).
Georgeta Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Dictionar, EdituraHelios, Craiova,
1999.
Sngiorz
1. Zeu al protector al cailor,
vitelor cu lapte holdelor
identificat n *Panteonul romnesc cu
Cavalerul Trac, peste care a
suprapus pe Marele Mucenic Gheorghe.
Sfntul din calendar - numit S. n
Transilvania Banat, Sfntul Gheorghe
n Moldova, Muntenia Oltenia -,
mparte cu *Smedru
(26 octombrie) Anul Pastoral n
244
anotimpuri simetrice: vara
ntre S. Smedru, iarna
ntre Smedru S. Ei la bru
cheile anului cu care S. nchideiarna
deschidevara la 23 aprilie, iar Smedru
nchide vara deschide iarna la 26
octombrie. Un sfnt codrul,
l ntre ei este
ncheiat un pe pe
moarte: copacii sunt nenfrunziti pe
data de23aprilie, Smedru l pe
S. invers. S. este, prin
de celebrare, opusul
lui Smedru, amndoi sunt
pastorale de origine indo-
evidente
cu *Sntoaderul cel Mare celebrat n
din Caii lui
Sntoader. Cu au, n
folclorul iconografia
comune: sunt tinere,
hipomorfe, purtate n spate de cai
(Sngiorz) sau avnd ei copite de
cai (Caii lui Sntoader),
de malefice, balaurul,
ncuieiarna descuievara etc.;
2. Ciclu de la lunii
aprilie nceputul lunii mai
toarea, *Sngiorzul Vacilor, 5.,
*Arminden, *Ispas) dedicat unei
vegetale Gheorghe sau
5., *Bloj,
Mujug, Muroi, Plugar, *Bou Ferecat,
care se moare sim-
bolic, cu timpul, la nceputul
Anului Pastoral. Degradarea
a timpului la
pragul dezordinii haosului dinaintea
de purificarea
lor sunt redate printr-un amplu
scenariu ritual care cuprinde, printre
altele: sacrificiul simbolical n
(Ramura Verde,
*Arminden, Snjor, *Pomul de Mai,
Maial, *Prepeleac) sau (mielul
sau iedul); preparareaalimentelor rituale
(mielul fript colacii de S.);
urme ale rituale (vinul
amestecat cu pelin); aprinderea Focului
Viu; purificarea animalelor oamenilor
cu fum foc; stropitul, udatul
ritual cu roua plantelor: farmece;
alungarea spiritelor malefice prin
strigatul moroaielor strigoaielor, prin
sunete de trmbite. tulnice buciume;
sorcovitul animalelor oamenilor cu
urzica, pelinul sau acte de
manifestare a
libertatea vitelor, n special a celor cu
lapte, de a slobodepe unde doresc,
inclusiv prin holdele cu gru;
n timpul purificat
n noaptea de S. ard comorile vorbesc
animalele, se deschid portile cerului
altele. Spredeosebirede scenariul ritual
de nnoire a timpului la Anul Noucivil,
obiceiurile practicile magice de la S.
sunt de numeroase
economice organizatorice: alesul oilor
formarea turmelor pentru
angajarea ciobanilor
laptelui; repararea stnelor,
oboarelor devite; nchiderea
tarinelor pentru
nsemnatul mieilor oilor; ruptul mieilor
de la oi nceperea tunsului
oilor; urcarea turmelor la munte;
*Busuiocului a unor plante
SNGIORZUL VACILOR
de (meiul, porumbul); prepararea
unsotii, medicament din plante
animale, pentru vindecarea
unor boli ale animalelor;
previziuni meteorologice astronomice
altele.
Sngiorzul Vacilor
Ziua de a *
(22 aprilie), sora a lui *Sngiorz,
cnd *Strigoii vii
laptele vacilor, rodul cmpului, visul
fetelor norocul Strigoii vii,
care trupurile lor
n noaptea de 22/23 aprilie, s-ar aduna,
pe limbile pe la casele
pustii le drumurilor, la
hotare. ce puterile,
cu limbile la
miezul revin n sat, n
trupurile merg ia mana
vitelor cu lapte. mergeau
ele despletite n noaptea de
22/23aprilie, naintea de ivirea zorilor,
cu sidila de picior prin
holdele Sidila,
din
de roua era ntr-un vas
de lemn
s-o bea propriilelor vite. Alteori, mana
vitelor era prin ngroparea
reluidesare sub pragul sub poteca
sau n drumul de trecere al vitelor,
dezgroparealui n apoi s-o
vitele lor de (Bucovina).
oamenilor vitelevor pierde
laptele sau nu se vor mai era
att de nct ntreaga suflare
a satului mijloace de tot de
245
SNPETRU DE VAR
mpotriva
ascunderea limbilor de pentru a
nu fi destrigoi; ungerea cuusturoi
sau cu unsoare din usturoi plante
apotropaice a melitelor, portilor,
pragurilor ferestrelor, vitelor oame-
nilor; descntatul pelinului,
bozului, odoleanului,
zarea grapei cu coltii n sus, a ramurilor
derug pelaporti, ferestre;
alungarea prin
sunete de tulnice buciume;
lordevite prin
prinderea, la stlpii acestoraa *Ramurii
Verzi (fag, stejar, salcie, artar, jugastru);
paza a vitelor scoase
la afumarea vitelor
aprinderea Focului Viu altele.
Snpetru de
Personificare care a preluat
numele ziuade celebrare aleSfntului
Apostol Petru (29 iunie). n *Calendarul
populars.deV.este de fratele
Snpetru de de aproximativ o
dean. nvremurile imemoriale,
cnd oamenii erau foarte
s.deV.umblape singur sau ca
nsotitor al lui Dumnezeu. Adesea,
Dumnezeu l consulta la luarea unor
decizii. npovestirile snoavele populare
s.deV. esteprezentat caun om
se n straie se
cu agricultura, animalelor
mai ales, cu pescuitul; i se
lucruri hazlii (i se caiisau boiichiar
n vremea aratului, petrece la
are o se
este de oameni);
246
ladiavol; esteiscoada lui Dumnezeu
pe altele. Fiind credincios,
foarte harnic bun sfetnic, s.deV. este
luat deDumnezeu ncerundeincredin-
portile cheile Raiului. Acolo, fiind
maimarepeste mparte
animalelor n special
lupilor, fierbe grindina pentru a o
prin topire a deveni mai putin peri-
La marile calenda-
ristice *Anul Nou,
*Sngiorz, *Snziene) S.deV.
poate fi de la miezul
noptii, cndse deschide pentruo
cerul, stndla masa n
dreapta lui Dumnezeu. n ziua de
nuirea sfntului, care miezul
verii perioada se efectuau
obiceiuri legate decultul
deSumedru, boceten cimitire,
mormintelor), dar petre-
ceri vestitetrguri (TrguI de Fete de
peMuntele Importanta
este de Postul lui Snpetru,
care, spre deosebire de celelalte trei
posturi de peste an (Postul
Postul Postul
are variabil de zile. Local,
era oamenilor de
anumitereperecosmice terestre: apar
licuricii, cucul mai cnte,
pe cer
Fochi A., Datini ctesuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Frncu Teofil,
Romnii din Apuseni
Tipografia Luis, 1888;
Ghinoiu1., Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale
Romne, 1997; 1., Brlea
Ov., Tipologia folclorului din
la chestionarele lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970; Pamfile 1.,
de la romni. Studiu
etnografic, Academia
1910.
Snpetrul Lupilor
Patron al lupilor lemparte
n ziua lui de celebrare (16 ianuarie)
pentru un an, sinonim cu Snpetrul de
cufratele *Snpetru
de (29 iunie), mparteanul pastoral
n anotimpuri egale: iarna vara
(Transilvania, Bucovina, Muntenia,
Oltenia).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Mangiuca S.,
Calendarul iuliati, gregorian poporul
romn pe anul 1882, Tipografia Alexi,
oravita, 1881; MarianSim. F1.,
la romni. studiu etnografic. Crnilegile,
Institutul deArteGrafice, 1898.
Sntandrei
Divinitate care a preluat
numele data de celebrare ale Sfntului
Andrei (30 noiembrie), Apostolul care a
predicat, n primele decenii
Domnului Iisus, pe
Daciei. n noaptea de S. (29/30 noiem-
brie) tinerii organizau, la
secolului al XIX-lea, n Colinele tutovei.
o petrecere cu Revelionul,
SANTANDREI
Noaptea Strigoilor sau
Usturoiului. Pentrua fi de
a moroilor strigoilor,
camuflau ungeaucu mujdei de usturoi
ferestrele caseiundese
petrecerea. Fetele veneau cu cte trei
de usturoi, le puneau
ntr-o pentru a fi de o
la lumina Complet
de lumea din de
malefice, se distrau, cntau, jucau,
beau, mncau, glumeau. O
de la acest
chi era din degruameste-
cu de mei, n vremurile din
cu de porumb. pe
luminazilei, tinerii n curteacasei
unde, n mijlocul horii, covatacuusturoi
era de un Se
usturoiul n mareveselie, se ntorceau
pe la casele lor. ncepea un nou an.
Usturoiul privegheat se ca ceva
sfnt se folosea pestean caleacpentru
vindecarea bolilor, pentru prinderea
farmecelor descntecelor.
Pamfile 1., de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914; Pavelescu
Gh., Aspecte dinspiritualitatea romnilor
transnistreni. Obiceiuri, n REF,
nr. 1-2, 1993; Codin c., Mihalache
D., poporului cu obiceiurile,
credintele unele traditii legatede ele,
Socec, 1909; P.V,
folclorice pe Valea Nistrului de
Jos, n AAF, Iv, 1937; P.V, Folclor
dinjudetul n AAF, Il, 1933.
247


Denumire a Preasfintei
noastre de Dumnezeu,
Pururea Fecioarei Maria (8septembrie)
din Calendarul ortodox. Peste o mare
din preajma
de mortii
Marii de origine neo-
Bisericii au suprapus
Fecioarei Maria de
romni S.M., *Maica Domnului, *Precesta
S. M. Mare sunt
respectate cu sfintenie de
romnii de pretutindeni, n special de
femeile dornice copii
S. M. este hotar calendaristic ntre
Ea nchiderea
pentru
reptilelor insectelor (Ziua
plecarea migratoare
spre calde. Este un timp propice
observatiilor meteorologice
astronomice, cu
de unde zicalaA venit
/ Te-ai p... n deschiderii
trgurilor iarmaroacelor unde se
vindeau se produse specifice
sezonului; culegerii unor plante fructe
de leac, nucilor, nceperii
culesului viilor,
grului, orzului secarei. jupuirii cojii
ulmului pentru legat vitade vie.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale Romne,
1997.
248
Sntilie
1. Zeual focului *Soarelui n *Panteo-
nul romnesc, identificat cu Helios din
mitologia cu Gebeleisis din
mitologia care a preluat
numele data de celebrare(20 iulie) ale
Sfntului Proroc Ilie. La S., miezul verii
pastorale, pemuntise organizau vestitele
Nedei Sntilii, iar ciobanii separau
berbecii de oi, .rnituiau"mieii. Cultul lui
S. cuprinde, printre altele, practici de
pomenirea mortilor de Sntilie),
culegerea plantelor de leac,
descntece pentru prevenirea sau
vijeliilor, grindinii ploilor
La S., miezul sezonului
pastoral cuprins ntre *Sngiorz
*Smedru, se separau berbecii la
*Vinerea Mare, se mituiau (tundeau)
mieii se retezau stupii. Este un timp
favorabil pentruobservatiile pronosti-
curile astronomice meteorologice,
norocos pentru de comori. Ca
divinitate S.
incendiile n verile toride,
producetunetele, fulgerele
n timpul furtunilor,
ploile, unde cnd dea
grindina. Capersonaj profan, S. este un
om soldat, tor, agricultor,
de animale, negustor de vite.
Fiind ispitit de Drac, S.
unul sau mai multi membri ai
familiei fiu, sau
le-a n diferite moduri:
nchis 40 de ani ntr-un beci sau
bordei; cu gura, mergnd n
genunchi, pentru a uda un lemn putred
lemne din
9 ani pentru un rug
imens n care se arde de viu;
o de oi n vrf de munte
etc. Dumnezeu l l trece printre
l la cer ntr-o cu
de focla caresunt doi sau
patru cai albi Dar, acolo, pe
cer, printre nori, (durduie,
duduie, huruie, bubuie),
n stnga dreapta dracii cu
biciul lui de foc. se
ascund pe prin pomi, pe sub
caselor, n turlele bisericilor
chiar ncorpurile unoranimale, nspecial
cini pisici. Dorind nu-i scape nici
unul, S. arborii, oamenii,
vitele, casele, bisericile n care s-au
ascuns dracii. n tinerete S. tuna
att de puternic nct plesnea
copilul n pntecelemamei n
burta vacii. Pentru a nu distruge lumea,
dar nici definitiv
dracilor, Dumnezeu. alteori *Maica
Precista, l-a ciung demna
l-a ologit, lundu-i piciorul drept, l-a
asurzitsau i-a scos un ochi. El
alungarea omorrea dracilor,
alergndu-i cu lovindu-i cu
biciul de foc n mna
Simbolurile prin care S. se ca
un autentic zeu solar sunt de
recunoscut: cu defoc caii
biciul de foc,
tunetele, fulgerele cu care
cerul nnorat; subordonarea
ierarhizarea de
foc n lunalui Cuptor, multedin
acestea fiindu-i surori (Prliile, Panteliile),
(Ilie Pantelimon), sau simpli
SNTILIE
vizitii la carul lui ceresc (*Foca).
escatologia moartea lui S.,
singurul sfnt cu trup suflet, va aduce
urgia apocalipsei: dracul va nfinal,
taiecapul, iar dinsngelescurs s-ar
aprinde carevaarde9stnjeni
n adncime. purificarea prinfoca
va o
de oameni, mai mici dect cei de
cu *Blajinii care ar fi
naintea Dintr-o
ar apoi sufletele
tuturor sub deoi capre:
oile I-ar urma pe Dumnezeu n Rai,
caprele pe dracn Iad;
2. Sol trimis la divinitatea
dezlege sau lege ploile, substituit
deo dinlut. S.,care
o sinonimie
(*Scaloian,
Soarelui, Sfntul Soare), este
unui mesaj precis, transmis printr-un
cntecfunerar.
BrleaOv., enciclopedie a
Editura
1976; Candrea
LA., Iarba Fiarelor. Studiu de folclor,
Editura Cultura 1928;
FrncuTeofil, Romnii din Apuseni
(MOfii), Tipografia Luis,
1888; Kernbach V, de
mitologie Editura Albatros,
1983; Marian Sim. Fl.,
nmormntarea laromni, Lito-Ttpografla
Carol 1892; PamfileT,
de la romni. Studiu
etnografic, Academia
1910.
249
SNTOADERUL CEL MARE
Sntoaderul cel Mare
Zeu cabalin, maimarepesteherghelia lui
*Caii luiSntoader, invocat defete
neveste le dea frumos
cnd de *Homan,
se n apa n care a fiert planta
sau cnd apa scaldein
grajdul cailor. Printre altele, i se
le schimbe cu coada iepelor:
Sntoadere, / fetelor, /
Ca s-o poarte fetele, /
ca ara, / Moale ca / Iar cosita
fetelor/ s-o poarte iepele.

Reprezentare din sfin-
tineri (*Vlasie, *Dragobete,
nic, *Sngiorz) care a preluat numele
data de celebrare a Sf. IerarhVasile cel
Mare dinCalendarul ortodox, sinonim cu
Sf. Vasile. Bucuros i-a dat primazi a
anului, S. ar fi luat un i-a legat
la o debusuioc s-asuit
la Dumnezeu ureze. Deaceea de Sf
Vasile se El este personificarea
nceputului de an, cu chefuri care amin-
tesc de orgiile dionisiace: Sf Vasile
peboloboc. Deziualuisefac veselii
chefuri sauSf Vasile estehoItei, ... face
poznemari, e iubirilor. Petrece
... fete,
beau... (Moldova, Bucovina). Frecvent,
este invocat de fete n farmecele de
dragoste de aflare a ursitei:
un / Ct deblestemat,
/ Dar sau
/ Doamne n1tansilvania
este numit S., iar n Moldova, Muntenia
Dobrogea Sf. Vasile.
250

erbacee din fam. Rubiaceae,
substitut fitomorf al znei fecioare care
miros leac florilor, rod bogat hol-
delor de gru orz. n flora Romniei
cele aleplantei, S.
(GaJium verum L.) S. (GaJium
moJlugo L.) crescprin livezi, pe
marginea drumurilor, prin pe
garduri. Planta e sub
denumiri zonale: S. (Oltenia, Banat,
1tansilvania, Bucovina, nor-
dul Moldovei) (Dobrogea,
Moldova de sud Muntenia).
Florile, frumos mirositoare, tulpinile,
au numeroase
n medicina cosmetica
n obiceiurile actelemagice.
Din flori de S. spicede gru se mple-
o substitut al sacrului,
pe cap de o n ceremo-
nialul numit Dansul
Teleorman). Casubstitut al Diana
(Santa Diana) cununa este la
ferestrele caselor, n stlpii n
crucile de hotar. Ea oamenii,
mormintele holdele de malefice;
prezice ceeacei se vantmplan cursul
anului celui care a sau a
aruncat-o pe casei. Fatacare
pune floarea sub n noaptea de
Snziene (24 iunie) vedenvisursitul,
femeia care mijlocul cu
tulpini deS. este dedureri de
n timpul fecioarele
nevestele careo n sn sau n
sunt Prin
calitateaei de a nflori n cea mai
zi a anului cu cea mai
S. a devenit reper calendaristic
pentru apreciereastadiului de dezvoltare
al culturilor: nainte de
ziua care i este n calendarul
popular, 24 iunie, stadiul vegetal al
planteloreste avansat invers. n nordul
Romniei n zonele de munte la
nfloritul s.se ncepea cositul
Pentru farmacopeea cosmetica po-
florile sunt culese, un anumit
ritual, n zoriizilei de
iar tulpinile,
toamna. Plantele de leac recoltate la S.
se legaubuchete cu o funie
de usturoi, se sub grinda
acareturilor, pentru a fi folosite la nevoie.
Planta sau anumite ale plantei au
diverse n medicina po-
n copiii
debili, zeama din zdrobirea
frunzelor frigurile, n
rachiu loviturile cu
roua n noaptea de S. recol
n zorii acestei zile se tratau diferiteboli
de ochi de piele, fetele femeile tinere
care se n noaptea de S. n roua
pe credeau devin mai
frumoase mai
Georgeta Plante dinflora
cu n din
Oltenia. DicIionar, Editura Helios, Craiova,
1999.
Snziene
1. fantastice n alaiul
*snzienei sau *
la solstitiul de cnd se
mprguiesclanurilede gru
SNZIENE
planta ce-i numele (*Snziana,
S.-le sunt fecioare care
apar noaptea numai n cete, de obicei n
Ele ar fi znesfintesau
fecioarefrumoase desmei finute
n palate ferecate, ascunse prin
neumblate de picior de om. n noaptea
de S. (23/24 iunie), n timp ce pe
sau plutesc prin aer,
mpart rod holdelor femeilor
ani-
malele, stropesc cu leac miros florile,
bolile oame-
nilor, de
vijelii. Spredeosebirede *Iele *Rusalii,
care sunt Znele rele, S. sunt *Znele
Bune. n sud-estul Romniei rolul S.-lor
sau este jucat de o de
fete. n speciale, cnd oamenii le
nesocotesc ziua, S.-le pot deveni
distructive: strnesc din senin furtuni
vijelii, aduc n
vrtej pe cei lovindu-i de boala
luatul din cmpul
rod florile leac. S. sunt
atestate att ca fitomorfe
(planta care de ziua lor,
Snziana), ct ca antro-
pomorfe (ceata care
anturajul n care se
n Oltenia, Banat, Transilvania, Mara-
Bucovina, Moldova de nord.
Sinonimul lor sudic (Muntenia,
Dobrogea, sudul Moldovei) sunt

2. Obiceiuri, acte rituale
practici magice, specifice scenariului
ritual de nnoire a timpului n ziua de
Snziene: efectuarea
251
SCALOIAN
astronomice meteorologice, n special
la sau cu Pui,
n raport cu care se calculaapoi timpul
favorabil grului de
ncingerea cu tulpini de cicoare
(Cichorium intybus L.) pentru a preveni
durerile de n timpul
(furtul) manei rodului
holdelor vitelor; de
fete cu mare (Inulahelenium
L.) pentru a deveni feciorilor;
scalda a fetelor nevestelor tinere
n n locuri sau
lor prin nrourate n
de S. pentru a fi frumoase
de-a lungul anului; aflarea
ursitei prin mpletirea *Cununii de S.
aruncarea acesteiape caselor
expunerea hainelor
la Soare pentru a nu fi
roase de molii; aprinderea Focurilor de
S. arderea puternic
mirositoare; aprinsul Umblatul cu
producerea zgomotelor nocturne
sunete din tulnice pentru
alungareaspiritelor malefice), practici de
pomenire a de S.,
pomeni, plantarea florilor pe
morminte) altele. n perioada lor de
celebrare, a de cucul
a cnta, semn a sositvremea
cositului prin apar
*Licuricii care calea
se frunza pe ramurile de tei,
plop, ulm, se vestiteTrguri
de 5., sau de Fete.
se s. n sud-vestul, nordul
centrul Romniei (Oltenia, Banat,
Transilvania, Bucovina,
252
Moldova de nord)
n restul teritoriului (Moldova de sud,
Dobrogea, Muntenia).
Adrian Fochi, Datini etesutipopulare la
secolului al XIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Lumea de aici, lumeade dincolo, Editura
Fundatiei Culturale Romne,
1999; 'ludor Pamfile, de la
romni. Studiu etnografic, Academia
1910; L-Aurel
Candrea, Folclorul medical romn
comparat, EdituraPolirom, 1999.
Scaloian
Sol trimisla divinitatea
dezlege sau lege ploile, substituit de
o din lut, crpe,
paie sau de lemn cu
din crpe. S., care o
sinonimie
(*Ploaia, Ploii, *Maica
a, *Maica Domnului, *Zna,
Seceta, Mama Secetei) mai rar
(*Scaloian, Soarelui,
SfntulSoare, *Sntilie), este
unui mesaj precis, dezlegarea sau legarea
ploilor, transmisprintr-uncntecfunerar.
Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1981; 1. Cuceu, Maria
Cuceu, Vechi obiceiuri agrare
Editura Minerva, 1988; 1.
Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an,
Editura Fundatiei Culturale Romne,
1997; D. Pop, Obiceiuri agrare
n traditia Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
Scoaterea
de copii n ziua
de *Anul Nou Agrar, pentru
alungarea frigului scoaterea
pentru norocul oamenilor.
n timp ce copiii loveau cu
sau ciomegele, strigaun cor:
frig / se vreme
/ Pe lanoi pe (Muntenia,
Oltenia). Pearii relativextinsese credea
era cu maiurile (unfel
de ciocane dinlemn), cu toiegele,
sau botele de
spirite ale identificate n
calendarul ortodox cu cei 40 de
Mucenici din cetatea Sevastiei. n
timp ce lovesc s-ar
ndemna strignd ncor: Patruzeci desfinp
voinici, / Dari cubotele-n / Ca
tune (intre) frjguf /
(Moldova). Adesea, se cu botele
ciomegele n focurile aprinse n
nziuade (Banat). Uneltele
cu care copiii sau bat
ierbii suntmodelate
simbolic din *Aluat mncate sacra-
mental, precum n ziua de 9
martie.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Marian Sim. FI.,
la romni. Studiu etnografie.
Institutul deArte Grafice, Bucu-
1899.
SEPTEMBRIE
Secere
Unelte de recoltat grul de jertfit
oameniipurtate de *Moarte n sau
pe Ciclul vegetal al grului, deschis
de nchis de
(seceratul), a fost
cu lacunara a
omului: moartea.
Conform gndirii magice, spiritulgrului
n corpul plantei Cnd
face acesta se retrage n
impenetrabil al bobului de
gru. fructificare, plantaeste
violent de cu de
n neolitic din metal n Epocile
Bronzului Fierului, sau de n Evul
Mediu. C. S., simboluri ale
vegetale, au devenit, cu timpul, unelte
ale antropomorfe; Moartea cu
coasa sau cusecera este femeia
care oamenilor precum
spicelede gru.
Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.
Septembrie
Personificare a lunii a n
Calendarul roman cu nceput de an la
1martie, lunaa nouan Calendarul iulian
(Stilul vechi) gregorian(Stilul nou), cu
nceput de an la 1 ianuarie luna nti
n Calendarul Biblic cu nceput de an la
1septembrie. ngrai popularluna S. este
cu de a
timpului, de unde zicala n luna
/ Cad copiii pe se
strng la n jurul focului; Vini
253
SFNTA LUNI
sau Vinimeriu care nceputul
culesului de vie stoarcerii strugu-
rilor pentru vin. Luna S. cuprinde
numeroase (*Simion Stlpnicul,
*Anul Nou Biblic, Ciuda lui Arhanghel,
ZiuaCrucii, Crstovul
Viilor, *Ziua *Teclele, Berbecari,
nceputul Verii lui Mioi) specifice
anotimpurilor, strngerii
roadelor de pe cmp, vii, livezi,
precum cerealelor de
toamna.
Candrea L-A., Iarba Fiarelor Studiu de
folclor, Editura Cultura Bucu-
1928; MarianSim. FI., la
romni. Studiu etnografic. Crnilegile,
Institutul deArteGrafice, 1898;
R., Mitologie
EdituraAcademiei, 1985.
Sfnta Luni
Personificare a turtei de cucuruz
de porumb) de femei n prima
zi Secului de
Lunea sacramental
de ciobani. Se credea S. M. L.
oile de
n special de lupi (Banat).
Mangiuca S., Calendarul iulian, gregorian
poporul romn peanul1883,Tipografia
Aiexi, 1882.
Sfnta Moarte
a Panteonului
romnesc care ia sufletul omului,
cu *Moartea, *Zna
*Maica Precista. n unele *Bocete
versificate S. M. are puteri nelimitate:
254
- laSfnta Moarte, / ladnsa
se pot toate, / {i-o da cheita, / Ca
descui gutita, / euceva,
/ inima jud.
n alte texte, puterea de a deschide
gura mortului ca vorbi o are
Precesta sau Dumnezeu.
Ciubotaru 1.H., Marea trecere, Editura Grai
Suflet - Cultura
1999; Ghinoiu1.,Lumea deaici, lumeade
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.

a n cntecele funerare care
mparte sufletele n cele lumi: de
aici de dincolo: Colo sus, mai n sus, /
Sus la slava cerului, / Lapoalele Raiului
/ / Ea mi
tot scrie, / Scrie vii mortii. / Vii-i scrie
cu / /
Mor{i-i scrie cu / Ca n
ceea ... jud. Sibiu).
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Mariana
Kahane, Lucilia
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988.

Spirite ale modelate din *Aluat
n ziua de
chi nceput de *An Nou agrar, sinonime
cu *Brn-
de (Oltenia,
Moldova, Bucovina, Banat). S.-ii sunt
figurine cu chip de om, animal,
bradpreparateprin tehniciculinare:
coacere fierbere. n primul procedeu
*Aluatul din de gru cu
miere miezde se coace n cuptor
sau pe plita sobei. Figurinele antropo-
morfeau cap, ochi, nas, mini picioare
sau de n forma cifrei opt (8).
pot avea chip de
brad sau de
prinpresarea "Aluatului cu de *Soc.
Gospodinele coc un fix de S.: 40
sau 44 de sau Mucenici. La por-
nirea a aratului n ziua de S.
(9martie), un sfnt se punea n coarnele
boilor, altul n coarnele plugului iar
se vecinilor rudelor
(Bucovina, Moldova, Dobrogea, Banat,
Oltenia). Prin cel de al doilea ptocedeu
*Aluatul modelat sub de mici
cercuri sau opturi este fiert n ndul-
cu miere sau cu n care se
Este o mncare
a fi
de preot, numai la 9 martie
(Muntenia).

Denumire a unui grup de patru
(Sfntul Mucenic Timofte,
SfntulApostol Vartolomeu, Preacuviosul
Onufrie Sfntul Prooroc Elisei)
n Calendarul popular Timoftei, Vartolo-
meul Grului, *Onofrei sau Ziua (Nunta)
Eliseiul grului. Pe
ce timpulcivil dinCalendarul Iulian(stilul
vechi) n de timpul
astronomic exact, vechi ale
acestor sfinti de a bob spicului de
SFREDELUL RUSALIILOR
gru de a fertiliza holdele n
zilelelor de celebrare nu mai corespun-
deau cu stadiul de dezvoltare al cerea-
lelor. n poporul i-a
din benefice, reson-
sabili de provocarea unor fenomene
meteorologice negative, frecvente n luna
iunie: grindina, vijeliile, furtunile ploile
torentiale. despre S. M.
procesul de a lor n
Calendarul popular au fost atestate n
Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat,
Sudul Transilvaniei.
Ghinoiu 1., Obiceiuri populare depestean.
Editura Fundatiei Culturale
Romne, 1997; Pamfile T.,
de la romni. studiu
etnografic, Academia
1910; Pap D., Obiceiuri agrare n
Editura Dacia, Cluj-
Napaca, 1989; Codin C.,
Mihalache D., poporului cu
obiceiurile, unele legate
de ele, Socec, 1909.
Sfredelul Rusaliilor
1. Personificare a stelei luminoase din
constelatiaTaurului care apare dispare
de pe firmament la date calen-
daristice cu
2. Denumire a zilei de miercuri
din a patra sino-
cuThdorusalii Strodul Rusaliilor,
cnd se ntlnesc ca *Caii lui
Sntoader cu *Rusaliile Apuseni,
Moldova
255
SIC RIU
3. Ziua demiercuri dina patra
cnd, n unele sate, se
depunea n cetelede
4. Denumire a zilei de miercuri
care Duminica Mare
(Duminica Rusaliilor). cnd se bea vin
amestecat cu pelin pentru schimbarea
sngelui. Pelinul recoltat la 5. R. se
pentru mpodobirea caselor
ca leac pentru vindecarea bolilor, n
speciala frigurilor (Moldova, Basarabia).
IrimieCornel, Artancondeietii n
val. Brsei", tom II, Comitetul de
Educatie al jud.
1974; 1., Brlea
Ov., Tipologia folclorului din
la chestionarul lui B.P Hasdeu, Editura
Minerva, 1970; Otescu 1.,
Credintele romn despre cer
stele, 1907 alte date pe
Petrovici Emil, Note defolclor delaromnii
dinValea Mlavei, nAAF, voI. VI, 1942.
Sicriu
postum al sufletului mortului
construit din lemn modelul casei
sinonimcucosciug,
tron, jgheab, lemn,
de brad, luntre.n multezoneetno-
grafice acesta este construit din *Stejar,
arbore sacru al romnilor, invocat n
Cntecele de Zori: stejar verde
/ De trei zile, de trei / Cum de n-o
/ la el mergea / trei voinicei /
Cu securi laei. / Cu securi
/ n / Ca
lui Ion (Cntecullemnului strigat n
timp ce lemnarii 5.-1,
256
jud. Mehedinti). 5. este o copie
la a casei dinlemn, cuplan
monocelular, cu patru
n patru ape. Lemnarul satului construia
tipuri de case: nalte pentru vii
scunde, aproape plate, pentru n
Moldova local, n alte zone ale
5.-1 are, de o parte de alta a capului,
ferestruici dreptunghiulare sau
triunghiulare n laterali ai sicriului,
uneori nchise cu geam. Mai rar, feres-
trele mortului pot n
sicriului, n dreptul ochilor. n zona
sicriul are o
care, loculunde este
sexul celui nmormntat: n stnga
pentru n dreaptapentrufemei.
n Bucovina se o n
peretele de la picioarele mortului,
postume
sunt n precum
casei cuvar. 5.-1 preia
de ale casei odaie
pentru somn, pentru alimente.
Acolo sunt cu obiecte
menite asigure un somn odihnitor
cearceaf, sau sub
mort), merinde pentru drum (colac n
sau pemnamortului, nuci, mere),
mijloace de iluminat (lumnare, *Toiagul
de de aprins focul (amnarul
iasca, chibritul chiar bricheta) obiecte
pentru piep-
tene, briciul pentru
prosop), obiecte unelte speci-
fice omului (traista pentrumerin-
de, bani n buzunare, sau toiagul
de sprijin), obiectespecifice numai unor
(ochelari, fluier la ciobani,
la mamele cu copii mici, crja pentru
invalizi, pentru
obiectepentru dovedirea de
din care a parte mortul
sau pistornic pepiept,
Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. 1, Editura
Minerva, 1976; Ciubotaru 1. H.,
Marea trecere, Editura Grai Suflet -
Cultura 1999; Ghinoiu
1., Lumea deaici,lumea dedincolo, Editura
Culturale Romne,
1999; Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-
Cntecul Zorilor Eradul.
Tipologie Editura
1988; Simion FI. Marian,
nmormntarea la romni, Editura Lito-
Tipografia Carol Gobl, 1904;
1976.
Simion Stlpnicul
Personificare a zilei de l septembrie,
patron al *Vntului, care a preluat
numele Cuviosului Simeon Stlpnicul din
calendarul ortodox. El ar sta ntr-un
picior, pe un stlp nalt, unde n
miniCerul nu se
(Moldova, Bucovina, Oltenia),
drumulvnturilorsau le
pentrua nu provoca molime (Bucovina).
Ziua lui de era
prorocirilor
meteorologice climatice. Acum se
aprecia, stadiul de dezvoltare al
larvelor unei insecte care se n
sau merele de pe
a frunzelor de *Stejar, anul va fi
secetossau ploios, sau
La S. 5., Anul Nou Biblic, n
SI VA
special merg pe
boiercscul, transportecu
ciocul care li se cuvin din
fiecare pentru de
(Moldova).
lanaA.,Din poporului romn din
Maidan de otavita, n Fam., anul
XXVI, 1890; Otescu1.,
romn despre cer stele, 1907 alte
date pe Pamfile T, Cerul
podoabele lui poporului
romn, Academia Socec,
1915.
Siva
Zeual *Panteonului romnescsacrificat,
prin la de La
Revelion sau nziuadeAnul Nou colindul
dinunelezone etnografice cu
capul porcului jertfitla Ignat (20 decem-
brie) se numea S. prin contopire cu
Vasile, Vasilca, sau Sila. Ceremonialul
cuprinde mai multe semnifi-
cative: expunerea (capul por-
cului) cuinele, cercei, flori
n ferestrei sau n casa
colinda care S.-ei
n Raiul din de fag stejar;
coborrea acesteia n vale pentru a bea
moartea incinerarea
corpului; judecarea S.-ei de un juriu n
care apar, adesea,
*Maica Precista: urarea La mulfi ani!
primirea darului. n colindul cntat n
Muntenia spre secolului al
XX-lea la fereastragazdeicolindate, este
coborrea din munte a
nului 5., simbolal anului vechi, moartea
257
SoARE
lui apoi somnul
al pruncului S. n de

Ghinoiu 1., Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997.
Soare
Personificare a astrului zilei dedicat
marilor ale omenirii: Zeus,
Shiva, * Mithra, Iisus. Lavrsta
senectutiide 365zile(366 n anii
S. moare printr-unsubstitut al
lasolstitii sau echinoctii. nspirituali-
tatea S.-leare fizice
umane: Soarele dimineata, cnd
se e copil de ani ct
ziua vede ce sefac pe
lume, seara o
la btu. l n lapte
dulce iarseface copil; Soarele e om.
Acolo n mare are soarele e
neumblatn Pe dnsul tare l-a
vrut Luna eatot se n suj1etullui
iubea. Atunci Soarele i-a zis: - Nu
destul ard eulumea? Dar
nsura avea copii, ce armaifi din
oameni?Ar arde lumea cutotul, artrebui
se norodul.
a Soarelui relatia
cusoru-sa, Luna, sunt teme frecvente n
legendele, basmele baladele
Uneori, S.-le e nsurat cu Luna,
pe care o numai n noptile
cnd aceasta se nu apare
pe firmament; alteori, cei doi sunt
frati din lor au
rezultat feciorul S.-le,
258
prinRai Iad, foarte
bine nefaste ale incestului. Cu
toate acestea, el nu la
cu soru-sa, Luna. Pentrua se i
toate dorintele: podde
peste Marea o dincolo
de pod o de fier la cer.
Nenduplecat de ruga sorei sale Frate,
/ Puternice Soare, / Spune mie:
/ Cine-a cunoscut / Cine-a mai /
Cine-a auzit/ Cine-a pomenit, iasor'
pefrate / pesor'
spre cununie. Incestul lui
nefastesunt mpiedicate devirtuala
care sare n de pe pod se
ntr-o demare
cusolzi dezare. Ulterior, aceasta
este de Adam este
n fel pe bolta cerului nct
nu mai fi de
fratele n unele legende Luna
de relatia prin
ani a umblat Soarele
toare tot nu
Atunci azis euo teiaupe
tine de Dar easepuse pe
cnd el era la eaera laapus
invers. Jra{ii de atunci nu s-au mai
putut ntlni. n cele mai multevariante
ale baladei lor
este deinterventia lui
Dumnezeu: denrudirea lor,
Soarele Luna auvrut sensoare, dar
Dumnezeu i-aazvrlit pebolta cerului pe
fiecare n parte. Deatunci eise
cudor, dar nu se pot ntlni.
Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988; Ion Otescu,
Credintele romn despre cer
stele, 1907 alte date pe
SanieS.,Din istoria culturii religiei geto-
dace, Editura "Al. 1. Cuza",
1995; Sngiorzan 1.C., 1.M.,
Ghidul Cosmosului, vol. 1-11, Editura
Minerva, 1980; 1.,Cununa
nunta Soarelui, Editura
2004.
Soare Sec
Personificare a durerii de cap
de identificarea S.-lui S.
care a provocat suferinta, acesta este
amenintat de l va
arunca n mare nu-i pace
suferindului: Soare negru, / Soare alb, /
... / Soare de la / Soare
/ Soare de la chindie, / Soare de
chindie, / Soare de 99 de sori, /
nucoei, / nu / eucu9 pietre
/ Te-oi descnta / pe tine-n mare te-oi
arunca! ...
Coatu Nicoleta, Structuri magice tradi-
EdituraALL, an pe

Soarele Luna
Personificare a unei plantemici dinflora
a Romniei (Ranunculus
auricocomus L.) alunge boala
daturi
oamenilor de Planta, care
prinfnete umede, livezi
florilor galben-aurii
dispozitiei frunzelor, S. L., are
numeroase n medicina

soc
Valer Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979.

Plan al existentei fixat la de
*Ursitoare de la care omul nu se poate
abaten momentele de alevietii
(alegerea sotului, felul mortii), sinonim
cu *Ursita, destinul. Credintele n destin
sau apartin complexului cultural
religios indo-european (aprox. 3 500
.Hr. - anul O) n mediile
folclorice, n zilele noastre. S. este
cu complexul cultural
neolitic (8 500 - 3 500 . Hr.) cnd se
credea marea n tot n
toate, oamenii erau egal de fericiti
moarte, nefiind
existenta Iadului. Vechiul Noul
Testament destinul ntmplarea
ntruct lumea este guver-
de un singur Dumnezeu,
lumii anterioare, politeiste, a zeilor
riguros atributii.
Ghinoiu 1., Lumea deaici, lumea dedincolo,
Editura culturale Romne,
1999.
Soc
Personificare a unui arbust (Sambucus
nigra 1.) din fam. Caprifoliaceae. Ca
substitut divin, S.-ul punea pecetea
(cercurile prin presarea
*Aluatului cu tevile confectionate din
tulpinile de S.) pe colacii antropomorfi
la * pe alte *Aluaturi rituale
(prescurile) dedicate mortilor.
259
SOLOMONARI
cu o divinitate *Bozul,
S.-ul este incinerat pe rugurile funerare
aprinsela *]oimari. El ar avea
cu chip de om,
tulpini goale n mijloc precumoasele.
Locurile unde cresc S.-ii, nefavorabile
pentru construirea sunt,
precum bisericilor,
preferate, alese de *Draci pentrua nu fi
de *Sntilie pe timpde
de s. i se ajutor n
descntecele pe ( ... / Tu, bt de
soc/ tiu-i dea a sta-n loc! / ... /
/ / Lascrisa lui
/ ... /), n cele de
influentare a
(. .. / - ziua, socmare, / Domn mare,
/ Ce e cu / - Nimic
nu e. / Nimic nu dela
n divan, / ... /). n schimb,
Maicii Precesta undes-au ascuns
spiritele malefice de
... / - ziua, Soc mare, /
- Multumesc dumitale. / - N-ai / De
cnd ai / Pe Deochetoarea cu
Deochetoriu, / Pe Frigura cu Ptigutoiu, /
Muma cu / Striga cu
Strigolu, / Bntuiala cu Bntuitorul /
Metricea cuMetricioiul? / - N-am
n-ainauzit/ ... /. Frunzele, coaja, florile
de 5., mai ales cele la n
ziua de Duminica Mare, sunt folosite
frecvent n medicina
Valer Enciclopedic de
Editura Enciclo-
1979; Ivan Evseev,
de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
260
1997; Georgeta Plante din
flora cu n
dinOltenia. Dictionar, Editura
Helios, Craiova, 1999.
Solomonari
Oameni carear avea dea conduce
norii cu pe unde
doresc. Ei au unde n ...
Solomonarii sunt oamenii lui Dumnezeu
numai unul din iesesolomonar.
Ei dau ca pe cei
care nu rin saupe ceicare au
cu ceva naintea lui Dumnezeu.
Piatra se face din coada balaurului.
ncotro balaurul cu coada, ntr-acolo
bate piatra. De aceea, orict de
arfi vara, balaurul tot rece
Apanu e rece vara nfntna
unde nu este Solo-
monarul merge cu balaurul spre
acolo, n acele, lvinde oamenilor
cu pe care oamenii o rin n
ca fiemai peacolo
e tare cald Apuseni).
EvseevIvan, de magie, demo-
nologie mitologie Editura
Amarcord, 1997; GhermanTr.,
Ploaia n populare, n C.S., nr. 2
4, 1924; Kernbach v., demito-
logie EdituraAlbatros,
1983; A., Motive
simbolice n cultura rom-
Editura Minerva, 1989;
Pamfile 'I, Mitologia
prieteni aipoporului, Academia
socec, 1916.

Substitut ritual al fitomorfe
de copii n primazi a anului
oamenilor
prosperitate. S. se confectiona din una
saumai multe depomi fructiferi
prun) uneori, dintran-
dafir pusen lanmugurit
nflorit n ziua de *Sntandrei sau la
Nicolae. Ulterior, substitutul vegetal
al s-a dintr-o nuia
cu mpodobite cu fire colorate
de cu bete fir de busuiocn vrf
iar din hrtie flori
artificiale. Copiii, ce sorcovesc
rudele apropiate, pornesccte
doi-trei colindatul prinvecini. n timp ce
textul augural (Sorcova, vesela, /
/ Ca un ca
un / Ca unfir de trandafir. / Tare ca
fierul, /Iute caotelul. / Tare capiatra, /
Iute ca / Laanul lamultiani!),
atingritmic cuS. sau fereastra,
corpul gazdelor,
n Este o
gest atestat frecvent n obiceiurile
calendaristice cu
maiuri, toacei) n practica
pe Ca obiect
ritual, S. se peste an ca ceva
sfnt pe peretele de la
sau pe tavan, la
(Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova).
Caraman P., Substratul mitologic al
de la romni slavi.
Contributie la studiul mitologiei
din Orientul Europei, 1931; Ghinoiu
1., Obiceiuri populare de peste an.
SPARTUL OALEI
oictionat, Editura culturale
Romne, 1997; Doru,
Valentina, Calendarul credintei,
datinilor, obiceiurilor traditiilor din Gorj,
EdituraAger, 2000.
Spartul Oalei
de distrugere a
oalei de lut n care s-a sufletul
n ziua n momentul
scoaterii mortului din Conform
populare, sufletul din
corp n zilele care preced
nmormntarea, prin toate locurile
cunoscute de el n La ntoarcere,
ncercnd intre n corp, cei
l cu mortul
zi noapte, i aprinse, i
sau gurile,
mpietritul mortului (Izvoru, jud.
etc. n cele mai multe sate
sufletului pribeag i se un alt
*Oala de lut, sub masa
saulavita pecareestepussicriul, lacapul
mortului. Imediat scoaterea din
a trupului i este distrus
noul al sufletului prinS. O.pe
locul unde a murit, pe pragul casei, la
groapa dincimitir. Oul oala,
privilegiate ale sufletului, sunt fie lipsite
de (oul), fie cuo
(oalade lut). ntruct sufletul nu
trebuie intre dintr-un
pe acesta este
ritual: Oul la oala la
nmormntare. De la
verbul asparge a devenit sinonim
cu sau moartea obiect
sau fenomen personificat din peisajul
261
A PICIOARELOR
spartultrgului, esteultima
zi a trgului sau a blciului, Spartul
este simbolice
a zeului cabalin, a. Se spune
moare sau se sparge necazul
cnd, dinntmplare, se unvas,
deobicei, dinlut. sinonimie ntre
verbul a muri verbul a sparge este
deun bogat material etnologic
arheologic. Paralelismul spiritual
ntre divine care trebuie
sparte (oala oul) sau rupte (colacul)
om, este concis exprimat de zicalele
Omul e caoul (expus
n orice moment), 1 s-a spart oala
(sinonim cuverbul amuri).
aPicioarelor
Purificare a
n ziua a treiade *Rusalii. n primazi de
luni Duminica Mare femeia ceamai
dintr-un grup de familii
nvecinate, legateprin de rudenie,
scotea la un vas cu
un lna de pe un berbec
alb sau o oaie toate pe
*Pelin verde. ncepea apoi
spele picioarele tuturor persoanelor, cu
femeilor un ritual
bine precizat: ncepea cu membrii
propriei familii, de la copii la
care urmau persoanele din casele
nvecinate; persoana care era
n picioare, cu spre
formula de primire a
unei pomeni: Bogdaproste, fie
tuturor lna se da
de ultimului pe
picioare; pelinul pe se
262
arunca pe o Practica
se ncheie cu o
unde se mnca, fiecare din strachina
ca fiert cu lapte.
Cu acest prilej, la masa se
pricinile ivite de-alungul anului
prin strngerea minilor
formulei: ne ierte
Oficianta cultului naintedemoarte,
obiceiul unei alte femei
vrstnice din neam. Obiceiul a fost
atestat n sudul Munteniei.
Nania 1., RusaliiIe. multimi-
nspatiu! romnesc, n "Creativitate
n a
tineretului", val. II, 1989.

Demon primitde sau de o
care vinde sufletul Diavo-
lului pentru a fi folosit ca pentru
mplinirea unor sinonim cu
Nichipercea,
Mititelul. Are chip de pui de care
se poate metamorfoza n diferite
cine, iepure, cal. S.-ul
este un drac mic, dar puternic
vioi, descoperitor
de lucruri noi El poate satisface orice
a ului sau
aduce
moarte, prevede viitorul etc. n
schimbul mplinirii
luiesteobligat adape
dea fumeze. Nerespectarea
pactului atrage mari uneori
moartea celui care l-a S. se
poate procura prin diferite mijloace:
nvelirean clti sau a unui ou de
purtarea lui zile
la ieseS.-ul
cu chip de pui; de la o
care scape de el;
preluarea S.-ului prin obiectul sau
furat de la persoana care l are etc. La
moarte care,
ce sufletul, acesta merge direct n
Iad. Deaceea, cei care l au,
scape de el spre nainte de
moarte: l vnd, l prin
la preot cetanie la prin acte
de binefacere (Bucovina, Moldova,
Dobrogea, Muntenia).
Marian Sim. Pl., Mitologie
cuvnt nainte note de
Antoaneta Olteanu, Editura Paideia,

Spirite ale
miticespecifice
lemnului care n copaci, n
planta muma (Lathraea
sqamaria L.) sau care iau de
animal de om
(*Muma *Fata
Codrului, *Omul
Ciuma altele). Ele
pot fi ntlnite noaptea, pe
sau pe n
pe cmpuri la de drumuri unde
pedepsesc (sperie, iau glasul, ologesc
etc.) femeile care torc n ziua de
care sau din fluier
prin trezesc copiii Mumei
de lemne care nu
regulile persoanelecare
culeg poame din (mere pere

alune etc.) n ziua de
Probejenie. S. P. sunt atesta te n toate
zoneleetnografice sunt o
de a Panteonului romnesc.

Personificare a unei plante erbacee
(Verbena Officinalis L.) din fam.
Verbenaceae care
rodul holdelor mana vitelor cu lapte,
cu cu zeul
cu nume (SparS) din mitologia
slavilor. Fiind al
S.-ul care spontan prin nu
este cu sapa ca orice
Pentru grului la recoltat
treierat, S.-ul se punea n carul cu care
se snopii de gru pe locul unde
se stogul din snopi de gru. De
asemenea, el se pe gura de
muls la prima mulsoare a oilor (Smbra
oilor) sau a vacilor Colacul
din spicelenoii recolte de gru, numit
fruntea grului, se lega cu fir ban
de argint ramuri de S., se scufundan
se scotea se copiilor
pentru a fi mncat sacramental. Planta
are numeroase n medicina
practicile magice de alungare
a bolilor. descntecul de Friguri,
se n
punea un de S. pe cap intra n
S.-ul luat de curentul apei ducea
boala pe Apa Smbetei n Sorbul
(Oltenia, Muntenia).
Valer Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Victor Kernbach,
263
STAT
de mitologie Editura

1989; Georgeta Plante dinflora spon-
cu n
din Oltenia. Editura Helios,
Craiova, 1999.
Stat
Alter ego al mortului reprezentat de o
lumnare ca o
n anumite momente ale cere-
monialului funerar, simbol al drumului
lung care lumea de aici de
*Lumea de dincolo, sinonim cu "Irup-
nicul, *Privighetoarea, Boiul mortului. n
cntecele funerare *Zorile sunt rugate
dea *Dalbului de pribeag
S.-ul, numit, formei rotunde,
de ... Zorilor, Zorilor, / Voi
surorilor, / Voi nu pripifi / ne
/ / Dalbul de pribeag/
de / Fie-i de ... S.-ul
este deces de o
de obicei de o femeie
dintr-o de tort noduri, de
lungimea mortului, pentrua fi n
anumitemomenteale
nmormntare, cte 40
dezilela mormntului. nalte
zone, S.-ul nears este n
sicriu nmormntat cu
mortul, dat de sau ca
norocal casei. Sub bisericii, din
resturile toiagului se o
crucede grafic,
mortului n cntecele funerare de
nainte mergi/ la dreapta
s-a iei devine o simbol al
264
drumului miticcare lumea de aici
de *Lumea de dincolo. Spirala S.-lui
mortului, arhetipfundamental al plasticii
ncondeiate,
etc.), adesea numit drumul
mortului, calea
este cel mai reprezentativ motiv
al artei neolitice cucuteniene.
Ion H. Ciubotaru, Marea trecere, Editura
Grai Suflet - Cultura
1999; Ghinoiu 1.,Lumea deaici,
Lumea de dincolo, Editura
Culturale Romne, 1999.
Stlp Funerar
Butuc din lemn, substitut al mortului
printre cei vii, dintr-un
arbore sacru, ridicat n ziua
ntemeierii postum din
cimitir, *Mormntul. Stlpul din lemn a
fost nlocuit, n mare parte, de crucea
Obiceiul de a pune la
mortului un stlp sau o cruce de lemn
amintireapracticii preistorice
de ntemeiere a mormntului prin
practica a paruluisau
stlpului. Prin modalitate se
reprezenta n templele Siriei antice
divinitatea: cea printr-o
de cea printr-un
trunchide copac. Sunt sate n sudul
Transilvaniei unde, la nmormntarea
alteori la nmormntarea
femeii, se pune stlp de lemn, nu cruce.
nmulte dinOltenia stlpul
de lemn pus la nmormntare este
la crucea
Prin Muntenia cruceade
la saula
nmormntare, crucea
provizorie de lemnde la nmormntare,
se stlp. Cimitirele
alte elemente care
procesul ndelungat de nlocuire a
stlpului cu crucea
De obicei, S. F., uneori crucile de lemn,
are siluete antropomorfe. Identitatea
mortului (sexul, vrsta adesea, starea
este simbolic
prin S. F. prinalte simboluri funerare
el (brad, steag, prin
ornamentele pictate, sculp-
tate, scrijelite. Pe stlpi cruci apar
motive geometrice (rombul. triunghiul),
astrale (rozeta luna) antropo-
morfe. Adesea, stlpii funerari au siluete
umane, cu cap, ochi,
toare sunt plastice ale
*Pas or suflet de pe stlpii crucile
cimitirelor dinOltenia sudultransilva-
niei, care sunt redate n ntregime sau
pars pro tata prin cioplire, traforare
stlp se
diferite anexe: un mic undearde
lumnarea sau candela, scaunde
pentru sprijinirea pomenilor
(ofrandelor) etc.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Pavelescu Gh.,
Materiale privind suflet, n Studii
de Etnologie, tom.XI, 1997.
Stlpi deGard
ai parilor care gardul

STEAG DE NMORMNTARE
anexele adunate n jurul
reprezinta un
protejat magic de gard
o oaste din stlpi (generali)
uluci adeseacusiluete antropo-
morfe. De altfel, parii gardului devin n
practicile magice de aflare a ursitei n
noaptea de sau *Anul Nou
feciorii urti sau tineri sau
cu care se vor fetele.
Steag
dintr-un copac
care anual,
substitut al sezoniere a vege-
tatiei, sinonim cu *Sngiorz, Ramura
Verde, *Pom de Mai. S.-uleste protector
al vitelor holdelor te, pus de
la stlpii caselor
anexelor n noapteasau n
de sf Gheorghe,
nceput de *An Nou pastoral (Gorj,
Mehedinti) ;
Steag denmormntare
Substitut postum al sau
sinonim cu *Bradul S.-ulde1.
esteunbraddenmormntare de
crengi de aproape de vrf
ornat prin vopsire, afumare sau prin
fire colorate de Textele ritualesunt
cntate n timp ce se pe
ultimul drum, care casa dinsat de
mormntui dincimirir, lamplntarea lui
la mortului. S. o
pereche cu sau
mort
Bradului de apare, n zona
265
STEAG DE
(jud. Mehedinti),
simbolul reprezentat de o
(ou, de un ax.
Aproape de vrf se introduc, n tulpina
bradului, capetele a patru nuiele nvelite
n pentru a forma o
de axul steagului sau
Imaginea este cu
steagul vlcean de cu steagul de
al aromnilor bradul de
din zonele n care vrful este
petrecut printr-un sau gutuie. n
Oltenia de vest, tehnica S. deI,
este cu a de alun
cu care copiii n ajunul
le nfig a doua zi, n zori,
n morminte pentru a se sprijini
cndvin cu
cei vii. Aici, tulpina bradului, de
spre vrf, este n
ncepnd de la n
verde, culori care, cu albul
lemnului descojit, trei drumuri
paralele. Uneori, pe lungimea tulpinii
descojite sau numai pe o a
acesteia, spiraladrumurilorcolorateeste
de la vrf la
se romboiedri cu cei de pe
sau colindele copiilor
cu cei ai Coloanei Infinitului de la
TrguJiu.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Mariana
Kahane, Lucilia
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988.
266
Steag de
Substitut al
mireluin ceremonialul sinonim
cu *Bradul de nfiorat.
OrigineaS.-ul deN. n Bradul de
este de obiceiul
S.-ului de N. obligatoriu dintro
(lemn) de brad sau de a pune n vrful
steagului o de brad. n satele din
Sibiului S.-ul de N. este
numit cal, animal simbol al
S. deN. este astfel nct
capete, mai ales atunci cnd este n

Acesta este precummirele, respectat
de jucat purtat n fruntea
alaiurilor nuptiale de feciorul de ncre-
dere al ginerelui, are oratii dansuri
speciale. n momente semnificative ale
S. de N. mirele pentru
actul n Bihorse sparge cu coada
a S.-uluideN., dintr-o
talerul miresei; Ia aromni n
S.-ului de N., ca o
cruce cu n vrf, se nfig mere
Ia unele mireasa
se (se la sn
gt cnd trece cu mirelepe sub S. deN.,
nainte de a intra pentru cununie n
S.-ul deN.
voinicia dar fecioria. Astfel,
la jud. Sibiu, steagul de se
mnz iar Ia a
sau uneori la
nunta fecioriIor despre care se
sunt unor copii din flori, nu li se
mai mpodobeasteag sau brad de
Arealul S. de N. cuprinde Transilvania,
Banatul la sud de zonele
locuitede romni aromni.
1. Albescu, Rolul semnificafia steagului
de n Sibiului,n Studii
Sibiu, 1978.
Steaua Ciobanului
Personificare a Stelei Polare,
cu Stlpul, (Apuseni).
Otescu1., Credintele romn
despre cer stele, 1907 alte date
pe
Stejar
Arbore (Quercus robur L.) sacru din fam.
Fagaceae, identificat n *Panteonul
romnesc cu indo-
kark, care a dat numele lati-
nesc al S.-lui quercus, numele crjei
noduros, de tare,
rupt dinstejar), substantivul (nume
onomatopeu, glas divin auzit n
la ruperea copacilor sau a crengilor de
copaci) este denumele
divinitate prin
la de (*Butucul
sau buturuga de unui
rit funerar de incinerare n noaptea de
(Oltenia, Muntenia, 'Iransilvania).
Vechii greci asociau S. cu Zeus, romanii
cu]upiter-Capitolinul, lituanienii cuzeul
Perkunas, cuzeul Donar, vechii slavi
cu Perun. Lalatitudinile mediiale emis-
ferei nordice, S.-ulndeplinea
fundamentale pentru a substitui zeul
fitomorf adorat: masivitatea arborelui,
care poate atinge 40 de metri
STEJAR
la excesele climatului tem-
perat-continental; longevitatea de sute
ani; marcareaanotimpurilor prinnfrun-
zire (vara) prin desfrunzire (iarna);
prevestirea timpului prin larvele unei
insecte(Cynapis Dryophantafolii L.) care
depune frunzele;
folosirea a componente
(frunzele recoltate vara se foloseau ca
iarna pentruvite; ghinda
toamna pentru hrana pe timpde a
porcilor; utilizarealemnuluipentru con-
posturilor divine profane,
bisericile casele de lemn, pentru
sicriului, uneltelor gospo-
instrumentelor casnice de cult,
n vopsitul vegetal al n
medicina Arealul de
al S.-lui, determinat structura
a solurilor, toponimia,
documentele istorice,
etnografice folclorice,
arealul substitutului fitomorf al zeului
indo-european, *Bradul. Functiile mito-
magice aleconiferelor (brad, molid,
din zonele muntoase sunt preluate, n
zonele de cmpie, deal de
foioase, n special de S. Precum bradul
la altitudinile ridicate, S.-ul devine, la
altitudinile joase postum
(*Sicriul), substitut al mortului(*Crucea,
*Stlpul, *Steagulsau *Sulita mortului).
Divinitatea de
ramura de 5., la *
*Sngiorz sau *Armindeni,
oamenilor, rodul holdelor animalelor
de spiritele malefice (*Iele, *Strigoi,
Moroi). S. este invocatn descntece de
267
STELELE CIOBANULUI
epilepsie, *Muma de
deochi: Se scula un romn, mare,
minunat, / Lua o secura mare, /
Se duse ntr-o mare, /
untujan mare, minunat, /
mari, minunate, / Lua
/ Lua linguri,
lingurele / s-a suit pe bordel, / Puse
masa / motoii,
suigott, strigoaicele, / Care cum
/ Care cum
S.-ul era lemnul pentru talpa
(temelia) caselor bisericilor dinlemn,
pentru *Icoanelor de
instrumentelor de cult. S.-ul
n timpul furtunilor dezeul indo-
european al focului Soarelui, *Sntilie,
devenea un loc sacru pe care oamenii l
mprejmuiau, ca ceva sfnt, cu gard.
Lemnul dur al S.-uise folosea,
cu un lemn de moale, la aprin-
dereaFocului Viu, iar *Butucul deS. (zeul
mort) ardea(ritfunerar de incinerare) pe
la (moartea
a solare). Sacralitatea
lui este de
conform ar fi tai 5.-ul,
mai ales pe cel din bisericilor.
Pentru romni, S.-ul este arborele
nlegendele toponimie eleste
frate sausubstitut ai marilor eroi: Stejarul
din pentru voievodul Moldovei
cel Mare; Stejarul lui Mircea,
pentruvoievodul Mircea
cel Gorunul lui Horea.
destejarsaualtespecii nrudite cuacesta
(gorunul, cerul) numele indo-
european
268
Ivan Evseev, Dlctionar de magie,
demonologie mitologie
EdituraAmarcord, 1997; ]ames
Georges Frazer, Creanga de aur, voI. 1,
Editura Minerva, 1980;
Georgeta Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Dictionar, Editura Helios, Craiova,
1999.
Stelele Ciobanului
Personificare a unui grup de stele din
constelatia Taurului, sinonim cu
Cnd S. C. ajung La
locul pe cer al Soarelui de unde se bate
seara toaca la pentru a
dina doua zi,
s-au oilede
Otescu 1., Cteuuete romn
despre cer stele, 1907 alte date pe

Strat de Rusalii
Ziua de a zeu
protector al cailor sezonului
al anului, n miercurea a patra
* n ceremonialul numit
Legatul cu Strodul
Rusaliilor (Muntenia Oltenia).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Nania1., Rusa-
liiJe. n spatiu!
romnesc, n "Creativitate n
a tineretului", voI. II, 1989;
Pamfile 'I, de la romni.
studiu etnografic, Academia
1910; Codin c.,
Mihalache D., poporului cu
obiceiurile, unele legate
deele, Socec, 1909.

Mesager al bune, al norocului
chefului. Cel care face semnul
crucii se Doamne n
preajma lui se o
aceasta i transmite nu
repete, S.-ului n
curnd va face chef. modelul
omului, calul el cnd
nhamurarea: Cu marebucurie
era ntmpinat S.-ul n ajunul marilor
de noire a timpului, n special
najunul *Sntandreiului *
Gorovei Artur, crcdint! ale
poporului romn, Academia
1915.
Stretenie
Divinitate
de climatice de la nceputul
lunii februarie, 2 februarie, zi
*Ziua Ursului. S., traducere a
ntmpinarea Dom-
nului, a devenit, n Calendarul popular,
numele unei meteorologice
feminine. Comportamentul contradic-
toriu al S. , cu cel al *Babei
Dochia, este reflectat de
climatice imprevizibile ce le
n ziua de S. este grea, ea
aduce este
STRIGOI
timp frumos ntoarce
iarna frigul etc. (Bucovina, Moldova).
Marian Sim. Fl., la romni.
Studiu etnografic. CrnilegiJe, Institutulde
ArteGrafice, 1898; Mineiul pe
lunafebruarie, Editura Institutului Biblic
de Misiuneal Bisericii Ortodoxe, Bucu-
1976; Codinc, Mihalache
D., poporului cu obiceiurile,
unele legatede ele,
Socec, 1909; P.V,
folclorice pe Valea Nistrului de
Jos, nMF, IV, 1937.
Strigoi
Fantome invizibile provenite dinsufletele
care nu ajung nmor-
mntare n lumea de dincolo, revin n
lumea de aici unde iau rudelor
apropiate, aduc molime, alte
relele provocate locul
unde ei pot fi de de
uscat, devite destupi, de ploi de foc
etc. Spredeosebire de *Iele, careplutesc
n aer, cntnd din diferite instrumente
n sezonul al anului, ntre
*Sngiorz *Snpetru, pesol
numai cnd se prind n S. M
pe sau pe ape cu
mijloace improvizate detransport
pe pe de pe butoi
sau n butoi etc.). Eiprovin dinoamenii
care au fost strigoi sau moroi n
oricare careiai s-a
ceva n timpul s-a
pe drumul care lumea de aici de
lumea de dincolo, nu a avut cu ce
(nui s-a dat banul la plecare sau
269
STRIGOI VII
l-apierdut pedrum). Caurmare a acestor
oamenii au inventat numeroase
tehnici de prevenire a fenomenului de
strigoire a dedestrigoire:
ca nu banul pentru
avesta este, uneori, legat de
degetul mical minii, i se n
sau i se n Strigoii Vii,
de la (copiii
cu sau cu erau
omorti nainte de nmormntare prin
nfigerea n inima mortului unui fus,
de lemn, cui, pironde fier. Pentru
a oriceposibilitate denhumare
a unuiomaflat nstaredemoarte
omorrea stiigoiului era n
unele sate dinOltenia. se considera
mortul devenea strigoi, se foloseau
diferite procedee de descoperire de
anihilare a acestuia. n mod
S. M. era identificat pe timp denoaptecu
ajutorul de un
cu care peste morminte.
Mormntul pestecarecalulevita
se presupunea un strigoi
ca urmare, acesta era deshumat
omort. care au participat la
asemenea practici au
mortul, n unele cazuri, n
dectI-aunhumat: ntorspeo partesau
pe zgriat pe cu barba
unghiile crescute. Este posibil cacel
uniioameninhumati n stare de moarte
fenomen biologic de care cei
vechi nu aveau fi revenit
n tragedii care
amplificau credintan strigoi sau morai.
deschiderea deshumarea
cadavrului urmau diferite practici de
270
destrigoire: ntoarcerea sicriului cu
n jos, nfigerea unor obiecte
n foc, a secerei etc.n sau
n pieptului; smulgerea
incinerarea inimii; cadavrului
n sicriu; introducerea sicriului ntr-un
acoperirea cu spargerea
unor ulcioare la cele patru ale
gropii; transportul mortului strigoi n
incinerarea
funerare pecmp sau depunerea
acesteiape o
Gh., Supcrstitiil poporului
romn n cu alealtor popoare
vechi Academia
"Din poporului romn",
1914; Fochi A., Datini eresuri populare
la secolului al XIX-lea:
la chestionarele lui
N. Editura Minerva,
1976; Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988; MarianSim.
FI. nmormntarea la romni, Lito-
Tipografia Carol Gobl, 1892;
MarianSim. FI. nmormntarea laromni,
Lito-Tipografia Carol oobt,
1892.
Strigoi Vii
Spirite ale oamenilor, femei sau
care trupurile noaptea, mai
ales la *Sntandrei (Noaptea Strigoilor)
*Sngiorz. Se credea oamenii
puteau deveni strigoi la n
timpul vietii. La deveneau strigoi
mai multe categori de copii: cu
(o n plus) sau cu tichie;
dintr-o al treilea
copil din flori de o femeie a.
Mama comunicaea copilului
s-a strigoi pentru ca acesta
avertizeze copiii
practicilede destrigoire cnd
va muri. Activitatea cea mai a
S. V. se n Noaptea Strigoilor
(29/30 noiembrie). Atunci
n somn corpul, ies din pe
horn sau pe se rostogolesc de trei
ori pentru a se ntrupa ntr-un animal
(lup, cine, porc, berbec,
pe melite, butoaie, cozi
de pentru a merge n locuri
numaide ei (ntre hotare,
de drumuri, poieni prin unde se
ntlnesc cu *Strigoii Acolo redevin
oameni, se bat cu limbile de se
zgrie, se iese
unul dintre ei, care le va fi
un an dezile. pe loc se
dinnoun animale pornesc
spre case, nainte de primul
cntatal najunul Sngiorzului,
la (noaptea de22/23 aprilie),
din nou trupurile pentru a
merge fure mana holdelor, laptele
vitelor, strice taurii, lege sau ia
puterea dea aveacopii. ncele
oamenii din sate se ungeau
cumujdei de usturoi, ascundeau
ntorceau vasele cu gura n jos, produ-
ceau zgomote, i strigau pe
strigoi pe nume, aprindeau focuri,
cu vitele n Moldova,
noapteade Sntandreiu se numea
tul Usturoiului se celebraca un reve-
lion. Sunt argumenteetnofolclorice care
ipoteza n a
anului dacii celebrau*Anul Nou.
SUFLET
Candreat.-Aurel, Folclorul medical romn
comparat, Editura Polirom, 1999;
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului al XIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Lumea de aici, lumeade dincolo, Editura
Culturale Romne,
1999; Otilia, Pentru o mitologie
Editura Marineasa, 2000;
Pamfile T., de la romni.
studiu etnografic, Academia
1910.
Suflet
nemuritoare,
de
(pntecele matern, Casa
copilului), (*1i'up, sat,
lumeade aici) (*Sicriu,
*Mormnt, *Cimitir, *Lumea de dincolo).
ntruct Universul este dintr-un
infinit de carese nghit unele
pe altele precumzicala celmare
nghite celmic, S.-ul divin este
suma S.-elor de pretutindeni, care se
n tot n toate, motivpentru
care nu este niciunde. El
este precum care nu poate fi
din cauza copacilor. Un
nchide alt o cutie o
cutie un alt Totul
este legat de tot. cumn universul
atomic nu izolate, ci
structuri integrate n sisteme fizice, tot
astfel pe Terra, care par
independent una de alta, sunt,
n realitate, legate prin infinite
vizibile sau invizibile, n biocenoze,
271
SUFLETE PRIBEGE
ecosisteme, ca
areinfinite subordo-
nate, unul din ele este trupul uman,
infinite supraordonate n
ierarhia (sistem solar, galaxie,
roiuri superroiuri de galaxii). Deschi-
derea ferecate, aflate n
magnitudinilor galactice n
infinitezimalului infraatomic
vomaflacurnd
ultim despre S. se cu-
energia
nu poate nici dis-
ci doar dintr-o n
sunet ... )n
timpul sale prin distrugerea
posturilor ei, atunci ceea ce se
suflet, o a energiei, este
nemuritoare.
Biberi 1., Eseuri, Editura Minerva, Bucu-
1971; Ghinoiu 1., Lumea de aici,
lumea de dincolo, Editura
CulturaleRomne, 1999.
Suflete Pribege
Cele suflete carepribegesc, unuln
lumea deaici altulnlumea dedincolo,
pot avealasosireaici, la plecare
deaici, muribundul, momente favorabile
sau nefavorabile, numite de romni
*Ceas *Ceas bun, de
Ursitoare de Zori.

Personificare a actului involuntar cu
nume, provocat de iritarea ner-
vilor din teritoriul aparatului digestiv,
romnilor, de
272
n general, mesajele aduse de la
rudele, prietenii sau care l
pomenesc sau l vorbesc sunt de bine
Dar, S.-ul puternic repetat, l averti-
de clevetiri uneltiri puse la
calede n cel
care mesajul pe calea S.-ului,
persoana carenu-i
pacesau, e cineva pe el, i
spune: pod! Pentrua nceta
S.-ul cu el, vorbele rele, spuse
de se ca cel care
sughite o din
(Bucovina, Oltenia, Muntenia).
Gorovei Artur, ale
poporului romn, Academia
1915; Pamfile T., Boli leacuri
la oameni, vite datinile
poporului romn, Editura
Saeculum1.0., 1999.
Sul
Zeu al substituit deun *Butuc
de lemn, de obicei sulul de
mpodobit caun
care n prima joi
lanurile degru. Ceata defete,
pe sau satului,
dinsulul de o cu
cap, ochi mini, o n
haine frumoase, i puneafloare laureche.
n zilei de miercuri din
S.-ul era condus,
peo melodie tnguitoare,
*Caloianului bocetelor de nmor-
mntare n cmp, la lanurile de gru.
Textul zeulvegetational n
a a Sulule,
nepetrecutule,/ ncimbo-
bocitule!/Sulule, tinerelule,! nepetre-
cutule.! nembobocitule!. Acolo, n
cmp, S. fertiliza holdele: eraculcat peste
lanul de gru, pe sub grul verde,
jucat apoi adus A doua zi,
se mergea din nou n pro-
cesiune n cmp n pentru a
reveni n sat pe la ora prnzului, unde
sunt cupomana S.-ului,
cumncare pentrutoate
participantele. n final, S.-ul este
de haine (satele de pe valea
jud.
N., - oversiune
a eroului vegetational, n REF, nr. 4, 1966.

Personificare a unei plante melifere
(MeJiJotus officinalis L.J, n
descntecele de dragoste, n special n
cele de aflare a ursitei. S. este
n medicina n vopsitul
textilelor cu culori vegetale, la fabricarea
de (i dauculoare miros
pentru moliilor.
Cnd este ca leac, aceasta se
recoltanzorii de *Snziene
sau de Circovii Marinei. nziua
S. se ascundesub de copt pinea
pentru ca aceste mitice, n
special Circovii, nu-i ia leacul.
Georgeta Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Dictionar, EdituraHelios, Craiova,
1999.

Sulica
Reprezentare
nziuadeluni dina doua care
Duminica Mare,
cu verde. n zi oamenii
merg la cmp unde
verde, beau vin amestecat cu pelin
petrec seara trziu. n zorii zilei,
nainte de soarelui, se scoate
Frunzarul (ramura verde) prins n
sau stlpul casei n
Rusaliilor (valea Nistrului de Jos).
P. v., folclorice peValea
Nistrului deJos, n AAF, IV, 1937.

a tinerilor
cu *Brad, *Steag
de nmormntare. S. se
dintr-un brad de crengi
aproape devrf. lUlpina este apoi
cu motive geometrice prin
vopsire, afumare firecoloratede
Cntecul interpretat nanumite momente
aleceremonialului funerar se Al
sau LaS.
Ghinoiu 1., Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999; Mariana
Kahane, Lucilia
Cntecul Zorilor Bradului. Tipologie
Editura
1988; Vasile Cntecul cetemonial de
nmormntare n satul Runc(MehedinriJ,
n voI. IV,
DrobetaTurnu-Severin, 1982.
273
SURATA DIN pADURE
Surata din
Nume purtat de *Muma repre-
zentare peste
tot ce n
cu Marea
(Terra Mater) (Oltenia).

Rudenie ntre membrele
care ceteledivine la *
*Snziene, *Sul, *Lioara,
printr-un juvenil la de
*Sntoader,
cu Termenii cores-
pentru sunt decruce,
frtati, veri. Criteriile care fetele se
S. sunt sexul, vrsta (6-7 ani)
afinitatea (- Te
prinzi la moarte?/ - prind
lamoarte!) este respectat cu
Ct sunt n S.-ele se
ntlnesc, petrec, se facdiferite
cadouri. n Oltenia, la moartea unei
surate, se la nainte
de nmormntare, un rit de separare a
S.-ei moarte cu celen iar n Bihor
S.-len se ntlnescanual, ntr-o zi
a Duminica Tomii,
*Rusalii), cu S.-le
intraten moartepentru potolidorul
ntr-un ceremanial numit Jocul pe
Morminte sau *Lioara.
274
Brlea Ov., Folclor romnesc, voI. l-II,
Editura Minerva, 1981; Mangiuca
S., Calendarul iulian, gregorian poporul
romn pe anul 1883, Tipografia Alexi,
1882; Mrza Traian, Folclor din
Bihor, Editura 1985;
Moise Ilie, Cotuributii Ia
obiceiului Ia prinsul verilor n
"Studii Sibiu, 1981; Scurtu
v., Termeni de nrudire n limba
EdituraAcademiei, 1968.

Instrument muzical, unei
trompete cu cuajutorul
junii imitau glasul Porcului,
reprezentare a spiritului
grului. Sunetele S.-ei, cu
porcului, alaiurile
junilor din Scheii la
torile lui de La
auzullor, oamenii nntmpinarea
junilor, semnul crucii
meau lui Dumnezeu le-au dat zile
mai o Sfnta
personaj important n ceata juriilor,
mergean fruntea alaiurilor imitnd, cu
S. n care sufla, glasul zeului jertfit la
Ignatul porcilor.
Ghinoiu1., Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Culturale
Romne, 1997; 1.,
etnografice defolclor, Editura
Minerva, 1972.

1. Divinitate n *Calendarul
popular Ja *Alexie,
toamna, la *Ziua Crucii, la
intrarea lui n hibernale.
a este relativ
trzie mitului biblic. Pentru
a-i oamenii
numele n zilele lui de
toare sau, este necesar, i zicDomn,
Curea, Cel care se De acum se
interziceaomorrealui, conformobicei-
ului zicalei populare:
ce-fi iesen cale! cu el, sunt
alte care se trezesc la
n ziua de Alexi: devin
Iepe, Doamnesau Cucoane;
2. Mesager funest care prin
pe pragul casei, sosirea *
Ca protector al casei, casei, spre
deosebire de nu este omort.
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu1.,Zile
Mituri. Calendarul romn,
Editura Pro, 1999.

Personificare a unei plante suculente
(Sedum acreL.), fam. Crasulaceae, din
flora Romniei de
pentru vindecarea durerilor de picioare
anihilarea distructive ale
Dnselor (Ielelor). Recoltarea se
un scenariu ritual care
dura mai multezile: descoperirea locului
unde planta nsemnarea acesteia
cu fir unei zile de post
(lunea, miercureasau vinerea) cnd des-
o aducea ntimpce o
i se adresan gnd:
/ De Dumnezeu / De mine
/ Te cinstesc, / Cu pine sare,
/ Ca / / Cu leac,
/ Cu veac ... . Sescotea din locul
unde a crescut se cu pine sare,
era n sat se ungea bolnavulpe
locul dureros. n final, nefolosite
ale plantei se napoiau locului unde a
crescut Dornelor).
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Valer,
Cultura Editura
Minerva, 1992.
275


Nume eufemistic al
malefice feminine care apar n noptile de
sinonime cu *Ielele, *Rusaliile,
*Znele, *Frumoasele,
manele, *Miluitele, Dnsele, Cele Sfinte,
*Cele Nepomenite, Cele Frumoase,
Doamnele, *Puternicele, Fetele Cm-
pului, *Puter-
nicele, *Vntoasele. Sunt atestate n
Oltenia (Dolj, Olt, Mehedinti): Muntenia
Prahova, Teleorman);
sudul Transilvaniei (Hunedoara, Sibiu)
Banat
Candrea 1. A., Folclorul medical romn
comparat, Editura Polirom, 1999;
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului al XIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; rucor Pamfile,
de la romni. Studiu
etnografic, Academia
1910.

Personificare a unei plante(Sedum acre),
fam. Crassulaceae, din flora Romniei,
de
bolile (reumatism, paralizii etc.) de
fetele,

dragoste n noroc n afaceri.
Cultul prinobiceiuri, acte
rituale practici magice, este identiccu
cel al Oltului).
Valer, Cultura rom-
EdituraMinerva, 1992;
Valer, Enciclopedie de
276
Editura Enciclo-
1979; Eliade M., Dela
Zalmoxis la Genghis-Han, Editura
1980.
Apei
Reprezentare a
apelor, care se face pe
timpde noapte. A. ar fi o femeie
rececare n are maripe
carei pespate. Ca este
nalb. Apare ca
om poate fi
femeie dar Cnd iese la
apei, pevremerea n
cu se pe ca un
nor, se dai pace, nu zicela
nimeninimica, dardenu, te te
la miezul nop!ii,
cnd ncep a cnta. Ea trage pe
omlanec zicnd: Ceasul asosit, / Omul
n-a venit! (Moldova, Bucovina).
Eretescu c., aApei. Studii demitologie
folclor, Editura
2007; Pamfile 'I, Mitologia
prieteni aipoporului, Academia
Socec, 1916; Voronca-
E.,Datinile credin{ele poporului
romn, Tipografia IsidorWiegler,
1903.
Banilor
Reprezentare care
zi noapte comorile
oamenilor le descopere le
dezgroape n ajunul marilor de
peste an *Anul Nou, Bobo-
*Sngiorz, *Ispas, *Rusalii),
cnd ard banii, cu Se
numai de comori, de
obicei sub de femeie cu
capul descoperit despletit, lung
la cu ochii mari ca
para focului sau, ca o
foarte cu
lung, de culoarea cndard
comorile. Ea se poate metamorfoza n
animal
cine, lup, cerb, saupartedin
demon (*Drac). B.
oamenilor buni, milostivi
intrenposesia banilor i
i sau i pe cei
de gndul banii
numai ninterespropriu. Omul caredes-
o trebuie
lasen locul banintruct
a lor, B., care

numere tot timpul, va veni la el va
l va omor (Bucovina,
Moldova).
Marian Sim. FI., Mitologie
cuvnt nainte note de
Antoaneta Olteanu, Editura Paideia,
2000.

Nume bucovinean al *Mumei
reprezentare
peste tot ce n
lutului
lemnului.
Elena, Datinile credin-
poporului romn, adunate
n ordine val. I, Editura
Saeculum, 1998.
277

Demon al dracilor
metamorfozat n pitic malefic, sinonim
cu Tartor. Acesta vine Prin aluni,
prin I Din copite
produce durerile de ndescntecul
de izgonire a
descrie, printre altele, lui
FUgi I Cu barba d'uti cot.
I Cuminile I Ct I Cupicioarele
I Ct I Cu ochii I Ct taierelel
... I (Oltenia, Muntenia).
Evseev Ivan, tnctionat de magie,
demonologie mitologie
EdituraAmarcord, 1997;
Georgeta, Plante dinflora cu
n din
Oltenia. Dic{ionar, Editura Helios, Craiova,
1999.

Personificare a cancerului care a primit
numele cruzi invadatori ai
Romne. De-a lungul Evului
Mediu, pentru alungarea bolii se
recurgea, frecvent, la descntec: - Om
tatar, undemergi?I - LaMovila Robilor. I
278
Om tatar, ntoarce-te: I Eucusabia te-oi
I Cu toporu te-oi I
hrb te-oifaceI N. curat; ...
Gorovei Artur, Folclor
EdituraHyperion, 1990.
al
Reprezentare
lemnului cu *Muma
peste tot ce
n n descntecele de
Muma apare cu alte nume:
*Omul Codrului,
-
Pamfil Maria Izvorulfermecat,
EdituraGutinul, BaiaMare, 1999; Pamfile
'ludor; Mitologie EdituraALL,
1997.
Cinilor
de alungare a *Lupului,
ntruchipare a iernii, n prima zi
Secului de Cinii sunt
prin mijloace violente
Datul n]ujeusaun
Cnd se refugiau n hotarul
satului deunde, ceurlaucteva zile
lavederea oamenilor, se ntorceau
pelacasele lor. Prin acest obicei oamenii
credeau pot alunga iarna de
lup, pentrua locverii, de
o divinitate a *Panteonului ro-
mnesc, *Calul. Adoua zi T. C.,
ncepe sezonul patronat de cal, deschis
de *Caii lui Sntoader.
Ghinoiu 1., Vrstele timpului, Editura
Meridiane, 1988.
Tnjaua
Moartea agraren
ziuade *Sngiorz, de gospo-
darulcare a primul la arat, sinonim
cu *Boii Sngiorzului, *Alegerea Craiului,
Plugarul, *Primul Cere-
monialul, care ntreaga
comunitate cuprinde maimulte
secvente rituale organizatorice: identi-
ficarea de ceata de feciori a
plugarului care a primul la arat n
luna martie; asocierea tinerilor, doi cte
doi, pentru a mpodobi cte un plugcu
crengi verzi flori; purtarea n spate a
jugurilor mpodobite spre
primului legarea, a plugurilor
aduse de feciori unul de altul; prinderea
deultimul pluga n
care se va plugarul; njugarea
feciorilor la plugurile aduse de
pornirea cortegiului sprelocul din
unde a fost prima din
acelan;nconjurarea a primului
locarat cuplugurile, dela laapus;
ndreptarea alaiului spreru, timp ncare
primul tor din
TRG AL
pentru a se salva de la nec;
incearca (moartea) primului tor prin
aruncarealuin ridicarea acestuia
n picioare, n explozia de
bucurie a asistentei; stropitul reciproc,
pe cu apa din ru; ntoar-
cerea la casa plugarului, timp n care
feciorii mugesc mpung
precum boii asistenta,
petrecerea de la casa primului
gospodar al satului care va fi respectat
de-a lungul ntregului an i s-ar
datora roadele bogate sau
GItului,

Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean. Dictionar,
Editura culturale Romne,
1997; 1.,
etnografice defolclor, Editura Minerva,
1972.; Petri ov. Craii de la
Mocod - obicei din ciclul n
Zes., nr. 1, 2000.
Trg al
Prilej de distractii organizate n
a doua a lunii iunie, nperioada
de cnd se celebra
* protectoare a
holdelor a femeilor
cultice din
zilele sau Snzienei, la care
participau locuitorii din
au devenit de-a lungul
timpului renumite trguri, blciuri
iarmaroace. Numele lor contemporan, T.
279
TRG AL
D. T. Snzienelor, amintesc scopul de
al ntrunirilor: celebrarea divi-
agrare ocazii de ntlnire cu-
a tinerilorn vederea
(T. de Fete); vnzarea unor produse
(TrguI TrguI Cepelor). Spre
deosebire de Nedeile sau Sntiliile
carpatice care erau dedicaten luna iulie
unui zeu solar pastoral indo-european,
T. D.era dedicat, n luna iunie, unei
agrare de origine Vestite trguri
ale sau Snzienelor se tineau
la Buda (jud. Vrancea),
(jud. Olt), Cmpulung
Muscel, (jud. Gorj),
(jud. Mehedinti), Giurgeni (jud.
Colentina(jud. Ilfov), Blaj, Asuajude Sus
Muntele (Apuseni)
altele.
BrleaOv., enciclopedie a
Editura
1976; FochiA.,
Datini eresuri populare Ia
secolului al XIX-lea: Ia
chestionarele lui N. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale Romne,
1997; 1., Brlea Ov.,
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970; PopD., Obiceiuri
agrare n
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
Trg al
pe Muntele din Masivul
Apuseni Gaea
zeitei romane luno, protectoare a
280
femeilor a lunii iunie. Spatiul
ritual de a T.-ului este
muntele nume de simbol
pentru maternitate. Cultul preistoric al
zeitei materne de origine este
de mai multe
mitice *Snziana, *Maica
Precista, *Dochia, *
dea seama, romnii i cultul prin
numeroase ceremonii: unele
pe munti (T.-ul G. de pe Muntele
pelerinajulde de pe Muntele
altele coborte din munti n
zonele de deal cmpie (TrguI
cei de la Vechimea
a zeitei Gaea,
ulterior T.-ul de Fete de pe Muntele
este de argumente
astronomice cu Pui, sau
Clota, care este pe firmament n
perioada de cnd se tine
T.-ul G.), etnologice
cu aripi de aur,
n unele legende din Muntii Apuseni),
toponimice (numele Muntelui
altele. ntlnirile cultice din luna iunie,
n perioada de pe
Muntilor Carpati, au asimilat
de-a lungul timpului functii noi: schimb
de produse, petrecere, distractie. Acestea
fac parte din patrimoniul cultural
istoric al Vechii Europe.
BrleaOv., enciclopedie a
Editura
1976; FochiA.,
Datini eresuri populare la
secolului al XIX-lea: la
chestionarele lui N. Editura
Minerva, 1976; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean. Dictionar,
Editura Culturale Romne,
1997; 1., Brlea Ov.,
Tipologia folclorului din la
chestionarul lui B.P. Hasdeu, Editura
Minerva, 1970; Pop D., Obiceiuri
agrare n traditia
EdituraDacia, Cluj-Napoca, 1989.
Trnoase
ale zilei de miercuri care
mijlocul Postului de
sinonime cu Miezul
n zi se
pentru de care
urmau fie vopsite ncondeiate de
puse pe n ziua de T.
scoteau puii, trei la
a calendarului festiv
(Banat).
Ghinoiu 1., Obiceiuri populare depestean.
Dictionar, Editura Fundatiei Culturale
Romne, 1997; Marian Sim. Fl.,
la romni. Studiu etnografic.
Institutul de Arte Grafice,
1899.
Tecle
mitice, rele de foc de lupi,
celebrate n mediilepastorale n ziua de
24 septembrie, care au preluat numele
data Sfintei Mucenice Tecla din Calen-
darul ortodox. Local, T.-Ie sunt
confundate cu zileleBerbecarilor(26-29
septembrie). *Filipilor, T.-Ie
sunt respectateprininterdictii de
nu se nu se din
pentru a nu lupoaicele
TEl
se mpuieze,
nu se lucra lna pieilede animale etc.
Munteniei Olteniei).
Fochi A., Datini eresuri populare la
secolului alXIX-lea:
lachestionarele luiN. Editura
Minerva, 1976; Pamfile 'I,
de postul
Studiuetnografic, Academia
Socec, 1914; Pamfile
'I, Mitologia
prieteni ai poporului, Academia
Socec, 1916.
Tei
Arbore (Tilia tomentosa) din fam.
TiJiaceae, substitut al neoli-
tice, protectoare a oamenilor anima-
lelor, n riturile de aducere a
ploii de alungare a pericolelor (boli,
furtuni). Din trupul lui divin se confec-
instrumente sacre *Toaca din
lemn, care mngie credin-
la *Buciumul din de
T., cu care sunt strigoii moroii
n noaptea de *Sngiorz, icoanele de
lemn biciul *Mutului, zeu cabalin al
cetei pentru scalda
copilului piese cu
numeroase simboluri, sunt confec-
de cele mai multe ori, din lemn
de T. Prin sale apotropaice, el
este implicat n practicile magice de
ntemeiere a de unde
frecventele nume de sate care au
cina dincuvntul T. (Teiu,
sau cu numele lui slav (Lipova,
Lipcani). Sub coroana
281
TEMPLUL URSITELOR
To-ului este un ocrotitor pentru
om, inaccesibil spiritelor malefice
(*Dracul, *Ielele, *Rusaliile). Acolo dorm
bolnavii pentru se ntlnesc
etc. Spre deosebire de
*Stejar, alt arbore sacru al romnilor,
substitut al zeului indo-european,
To-ul nu este de *Sntilie n timpul
furtunilor de Ramurile nfipte
printre culturi, n morminte, legate n
coarnelevitelor, la bru, destlpii caselor
anexele n zilele de
*Sngiorz, Constantin Elena, *
*Florii, *Rusalii (Duminica Mare), Schim-
barea la moroii bolile,
femeile. Local, n Oltenia,
Duminica Mare este Duminica
To-ului. Ca o a naturii,
To-ul omului
leacurimpotriva bolilor, instrumentede
cult de uz fibre de legat.
n vremurile cu cataclisme istorice
(invazii, epidemii) naturale
dincoajaTo-
ului la se
pentru cum
spune un vechi cntec popular, cu
dragavei Foaie verde de /
Hai la /
deiei / cudragavei.
Valer, Enciclopedie de
Editura Enciclo-
1979; Evseev Ivan,
de magie, demonologie
mitologie EdituraAmarcord,
1997; Georgeta, Plante din
flora cu n
dinOltenia. Editura
HeIios, Craiova, 1999.
282
Templul Ursitelor
*geomorf cu de
(sec. IV d. Hr.)
de omn Muntele dinmasivul
(corn, Veche, jud,
este formatdin
ntr-o a altarului, n interiorul unui
poligon stelat,se litere
(alfa omega), iar n este incizat
chipul Domnului Iisus.
Boronean] v, Arheologia
minelor din Romnia, Editura clMeC,
2000.

Nume tabu pentru *Drac provenit de la
de culoare pe cap
cnd se
deLemn
Instrument preistoricspecific
lemnului care glasul cu
chipde pom.Obiceiul To-cei de
L. aparen celemai unghere
ale culturii populare: toponimia a
(La n
denumirea (Toaca din Cer), n
basme zicale, n obiceiuri practici
magice (Colindul cuToaca n noaptea de
*)oimari, alungarea norilor
de vijelie pe timpul
verii, a *Vrcolacilor cnd n
timpul eclipselor, Soarele Luna etc.),
n descntecele farmecele pentru
aflarea ursitei n timpul *Vergelului
altele. Cu glas divin, Biserica
de rit oriental
la nce-
putulzilei rituale principalele momente
liturgice. Pringestul lemnului cu
degetul romnul involuntar
divinitatea pentru alungarea
sau prevenirea unui de careaudesau
l vede. nainte de a deveni instrument
liturgic folosit de Biserica de rit oriental,
T.-ei a fost o
Cristescu c., Forma a
semnalelor de polifonii de n
REF, nr. 3-4, 1990; Ghinoiu 1., Lumea de
aici, lumeade dincolo, Editura
CulturaleRomne, 1999.
Toiag
Lumnare de mortului, nco-
ca o n anumite
momente ale ceremonialului funerar,
simbol al drumului care lumeade
aici de *Lumea de dincolo. T.-ul, numit
*Stat mortului), trupnic
(truparul), boi de multeori, *Privighe-
toare sau este confectionat
imediat deces deo
de obicei de o femeie dintr-o
de nunelesate dinMoldova ata,
careva deveni fitil (T.-ului),
este de treiori prinmna
a mortului jud. de
tot attea ori degetul mare al
piciorului drept jud.
ca cum mortul
corpul, ceara se pe fitil
invers ca la o lumnare lu-
mnarea este de trei ori celor
patru (Mera, jud.Vrancea), se strnge
n de sau T. care este
mortului, punndu-se pe pieptul
sau n cucteva cuvinte:
TOIAG AL MORTULUI
dau toiag delajrat), delasurori, dela
delatoate neamurile (Prcovaci,
jud. Pe ncondeiate, forma de
T. denmormntare esteun alter
egoal mortului un simbolal drumului
numit drumul mortului, calea
nunelesate
lumnarea de de
lungimea mortului se peun toiag
de lemn, stlpului
funerar cu n jurul
Prul Negru). n
Banat T.-ul este
incinerat simbolic n timpul pomenii
funerar): nainte de binecu-
vntarea bucatelor de pe de
preot se cu un cu flori,
se o lumnare de
n jurul lui care se aprindecnd
preotul mesei apoi
la funerar, stnd pe
scaun, la loc de cinste, n capul mesei.
Ciubotaru I. H., Marea trecere, EdituraGrai
Suflet - Cultura
1999; Ghinoiu1., Lumea deaici, lumeade
dincolo, Editura Culturale
Romne, 1999.
Toiag al Mortului
de obicei de *Alun, ornamentat cu
cruci sau de n vrf
undese unbuchetdeflori, o
de o
ntr-uncolt al batistei
sau n tura lemnului.
T.-uI, unalter ego al mortului, se mparte,
cu un colac o lumnare
la diferite termene
nmormntare (la sau la
283
TOIAG DE CUNUNIE
un an) unui defunctul era
sau unei fetite, era femeie.
n timpul pomenii T.-ul este la
cu ceilaltiparticipantila
funerar (Mehedinti).
Georgeta, Plante dinflora
cu n din
Oltenia. Dictionar, Editura Helios, Craiova,
1999.
Toiag deCununie
Simbol viriloidpurtat de mire n timpul
nuntii, dintr-un
nfrumusetat cu
sinonim cu *Bradul de
*Steagul de nflorat.
cununia intrarea miresei n
casa socrilor, mirele rupe T. de C. pe
genunche: cu flori
se n pentru prosperitatea
norocul familiei; flori
este peste sau n podul
casei. Adesea, T.-ul de C. este petrecut,
n timpul nuntii, prin *Colacul sau
Miresei, act simbolical
(Moldova).
Ciubotaru Silvia, Nunta n Moldova,
Editura "Al. 1. Cuza",
2000.
Toiege
Personificare a trei stele din
Orion, cu *Treisfetitele (Mehe-
dinti). n unele zone cele trei stele
sfintiiVasile, Grigore Ioan
(Iulcea).
284
Toiege ale
Betedin lemn de alun nfipte de copii n
morminte, stlp (cruce), n Ajunul
pentru a le folosi sufletele
mortilor la deschiderea mormintelor,
sinonime cu *Colindele. Adesea, aceste
toiege le primeau
ca de la gazdele colindate.
Nuielele de alunsunt de copii
n ziua de Ignat, se apoi se
prindiferite tehnici
jupuirea cojii, afumare) cu romburi albe
negre reprezentnd eterna opozitie
dintre zi noapte, dintre
dintre moarte. Motivele orna-
mentale de pe colindele,
cu romburile stlpilor funerari ai
stlpilor de la caselor dinsud-
vestul Romniei n lemn, se obtin
prin trasarea pe de alun, de la un
la a unei spiraledus-intors
(Oltenia satele de olteni din Banat).
Ghinoiu 1.,Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale
Romne, 1997; Pamfile 'I,
de postul
Studiu etnografic, Academia
Socec, 1914.
Treisfetite
1. Denumire a celorcei trei mari
ierarhi, Vasile, Grigore Ioan, celebrati
n Calendarul ortodox n ziua de
30 ianuarie;
2. Personificare a grupului de stele din
mijlocul orion, cu
*Cei trei Crai, Craii de la
toarea Regelui. n asociere cu alte stele
din apropiere, T.-Ie diferite
constelatii care nume de unelte
agrare (Rarila, Plugul, Grebla)
(Sfredelul Mare,
(Moldova, Apuseni).
Frncu Teofil, Romnii din Apuseni
(Mopi), Tipografia Luis,
1888; Otescu 1., romn
despre cer stele, 1907 alte date pe
Pamfile I, Mitologia
prieteni aipoporului, Academia
Socec, 1916.
Trif
Reprezentare n *Panteonul ro-
mnesc, patron al lupilor, omizilor,
telor,viermilor gndacilor, sinonimcu
*Trif Nebunul, "IrifonulViermilor. T., care
a preluat numele data de celebrare ale
Sfntului Mucenic Trifon (1 februarie),
n *Calendarul popular perioada
(*Martinii de Ziua
Ursului) a punerii n a sevein
butucii vilei de vie n tulpinilepomilor
fructiferi (*Arezanul Viilor). Activitatea
n zi era
stropirea pomilor viilorcu
n sudul
Romniei Viilor. Ca reprezen-
tare T. este atestat n Bucovina,
Moldova, Muntenia, Banat.
Evseev Ivan, de magie, emo-
nologie mitologie Editura
Amarcord, 1997; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean.
Editura Culturale Romne, 1997;
C., Mihalache D.,
torile poporului cu obiceiurile,
VIILOR
unele legate de ele, Socec,
1909.
TrifNebunul
Reprezentare n *Panteonul
romnesc, patron al vilei de vie, pomilor
fructiferi, lupilor insectelor
(omizi, viermi, gndaci),
n *Calendarul popular la 1 februarie,
sinonim cu *Trif *Trifonul Viermilor.
Cultul bahic este n unele
din sudul Romniei, de un
spectaculos ceremonial,
n cmp, la vilei de
vie, n vatra satului,
numit Arezanul sau Gurbanul Viilor.
Conform traditiilor populare, T. N. ar fi
fost un necuviincios care, mpins
de nebunia extazul bahic, ar fi speriat-o
pe MaicaDomnului n timp ce mergea la
pentru la 40 de zile de
la Pruncului Iisus Hristos.
(Bucovina, Moldova).
Evseev Ivan, de magie, emo-
nologie mitologie Editura
Amarcord, 1997; Ghinoiu 1.,
Obiceiuri populare depestean. Dictionar,
Editura Culturale Romne,
1997; C.,
Mihalache D., poporului cu
obiceiurile, unele
legate de ele, Socec, 1909.
Viilor
Ocolitul stropitul viei cu n
ziua de *Trif. Scenariul T.-ui V. mai
cuprindea cu cosorul a corzilorde
cinstirea Butucului de cu
285
TRIFONUL VIERMILOR
aliment ritual preparat la
* se ncheiacu mari petreceri
la de de vie. n unele
T. V.se la sau *Anul
Nou. Obiceiul a intrat n regres
invazia filoxerei care a distrus devie
(Oltenia).
Trifonul Viermilor
Patron al insectelor invocat
n ziua lui de 1 februarie, de
pomicultori pentru livezilor de
omizi gndaci, sinonimcu *Trif, *Trif
Nebunul. LaT. V. se n
livezi se stropeaupomii cu
Local, pomii care nu au rodit n anul
ncheiat, erau cu
(Muscel).
C., Mihalache D.,
torile poporului cuobiceiurile, credintele,
unele tradi!ii legate de ele, Socec,
1909.
Trup
antropomorf al sufletului n care
din* n * prin
*Buric din n *Post-
pe Trupul
de suferintele care i
moartea, imediat consu-
mareaei sufletulu), o nseninare
care cu momentele
agoniei. De aceea, se adesea,
la nmormntarea oamenilor, de frumu-
setea mortului, de zmbetul acestuia.
Moartea T.-ului este mai putin
dect se spune. Sentimentul de n
mortii a fost amplificat de religiile
286
indo-europene, inclusivde
Imaginea Mortii care se bolnavilor
subforma uneibabehde urte, numai
ciolane cu ochii n fundul
capului, avn