Sunteți pe pagina 1din 88

MIRCEA ELIADE

INDIA
Ediie ngrijit i prefaat
de MIRCEA HANDOCA
EDITURA PENTRU TURISM B!reti" #$$#
Reda!t%r & 'A(ENTIN BORDA Te)n%reda!t%r & ECATERINA A(BICI
Bn de tipar & **+,-+#$$#
C%.i de tipar & #,
(!rarea e/e!tat 01 !%2anda nr+ #,,33
.a I2pri2eria C%re0i" B!reti
R%24nia
ISBN $-35675,,*856
DESCOPERIREA" INDIEI de ctre MIRCEA ELIADE
ara 'ede.%r i Upani0)ade.%r a fascinat adolescena i tinereea li Mircea Eliade! Pri"l contact
c #ec$ea Indie a a#t loc %n clasa a &i'a de lice( c%nd ele#l Eliade )$! Mircea a confereniat
des*re!!! Ra"a( doc"ent%nd'se e+clsi# din cartea (e0 9rand0 initie0 a li Sc$re!
Me"orialistica eliadesc reine( *este decenii( indi,narea adolescentli inds %n eroare i $otr%rea
li( %nc de *e atnci( de a n "ai fi seds de falsa strlcire a lcrrilor de *o*lari-are( ci de a se
adresa direct srselor de .a-!
/i care n "i'a fost "irarea( i fria( afl%nd( cr%nd d* aceea( c era #or.a de o *o#este 0"istic1
in#entat de Sc$re! Cred c de'atnci s'a nsct %n "ine ne%ncrederea fa de diletani( tea"a de a
n " lsa *clit de n a"ator( dorina tot "ai a*ri, de a "er,e la i-#oare( de a conslta e+clsi#
lcrrile s*ecialitilor( de a e*i-a .i.lio,rafia" 2
%nde"nat de *rofesorl de latin Nedelea Locstean( *rin 3456 %nce*e s %n#ee sanscrita( d*
"anall li Pi--a,alli! Pin %nainte %i %nsise *ri"ele noini din alte do li".i orientale 7
e.raica i *ersana!
L*ta %"*otri#a so"nli i e+erciiile de edcare a #oinei din lti"ii ani de lice i *ri"ii de
stdenie( dorina de a'i de*i *ro*ria'i condiie re*re-int *nctl de *lecare al te$nicilor 8o,a!
Altri de articolele de 9istoria reli,iilor i alc$i"iei %nce* s a*ar i cele de orientalistic! %n !!/ti
tot"( Ori-ontl"9( Re#ista tineri"ii" Mircea Eliade scrie des*re #ec$ea literatr indian( c
referiri erdite la Sa:nta.a" B)aga;adgita i B)452ini;i.40a+
Ap%.%gia 1di02.i" cartea li Carlo :or"ic$i( *rofesor de li".a i literatra sanscrit la
;ni#ersitatea din Ro"a( ,'
#
Mir!ea E.iade" A"intiri( I <Mansarda=( C%.e!ia <De0tin=" 9e%rg>+ U0!te0!" #$88" p+ -$+
sete %n el n ent-iast ssintor! Aceasta ar tre.i citit de toi cei care *ri#esc fr interes sa c
*re>deci cidatl i ad"ira.ill feno"en reli,ios care a fost .dis"l"
*
+
Printre *ri"ele articole a*rte %n C#%ntl" este i Dina2i02. re.igi%0 n India" c%te#a consideraii
*ersonale *ornind de la o alt carte lot a li :or"ic$i 7 . pen0ier% re.igi%0% )e.T India anti!a
3
+ D*
c%ie#a -ile #a *.lica( %n acelai -iar! Orient i %!!ident ?+ Li As#a,oa( atorl cele.rei #iei a li
?dd$a %i consacr do foiletoane( co"*ar%nd *oe"l acestia( Bdd)a !arita" c Di;ina C%rredie i
Eneida
@
" ! #iaa i c%n'tecele li Milare*a
a
!
Ca .rsier al S%!ietii Naini.%r" la )ene#a( %n #ara anli 345@( citete cri inaccesi.ile la
?creti( %ndeose.i lcrri de orientalistic!
Ap%.%gia ;iri.itii" ti*rit tot %n 345@ A toa"na A d* "rtria atorli %nsi( a"intete India
*rin dertantl a"estec de asce-( e+altare "etafi-ic i se+alitate!
%n Italia( %n *ri"#ara i #ara anli 345A( *aralel c *re,tirea te-ei de licen des*re Renaterea
italian( %i co"*letea- infor"aiile des*re filosofia indian la ?i.lioteca ;ni#ersitii din Ro"a i
la cea a se"inarli de indianistic!
ntr5% d* a"ia- de "ai 345A( citind %n *refaa *ri"li #ol" din I0t%ria fi.%0%fiei indiene de
Srendranat$ Das,*ta des*re o*era cltral a Ma$ara>a$li Manindra C$andra Nand8 de
2assi".a-ar( %i scrie acestia( solidt%nd'i o .rs i *reci-%nd'i c ar dori s #in *entr doi ani la
Calctta( s stdie-e c *rofesorl Das,*ta! %n acelai ti"* se adresea- /i cele.rli filosof indian(
r,%nd'l s acce*te s'i fie %ndr"tor! Peste a*roa*e trei lni Ma$ara>a$l %i rs*nde fa#ora.il!
/i Des,*ta consi"te s'l ai. doctorand!
?cros( %ntr'o stare de *er"anent eforie( solicitantl n'i *ierde lciditatea! C #or.e i
*ro"isini n se *oate a>n,e %n India! De aceea( cere a>torl *rofesorilor si de la ;ni#ersitatea
din ?creti! Acetia %l sftiesc s fac o 9*etiie ctre Ministerl de :inane( >7B "ar,inea creia(
c ,enero-itate( %i fac o caracteri-are e+celent!
*
A*olo,ia .dis"li! Pe "ar,inea crii li :or"ic$i( n <Ade;r. .iterar i arti0ti!=" an 'II B#$*8C"
0epte21rie S" nr+ 3,," p+ 6+
3
'eDi Dina"is"l reli,ios %n India! Note *e "ar,inea nei cri recente( n <C;nt.= an III B#$*9C"
n%)e21rie *#" nr+ 8#-" pp+ #A*+
6
'eDi <C;nt.=" an II B#$*9C" de!e21rie #" nr+ 8*@" pp+ #A*+
@
'eDi As#a,oa( n <C;nt.= an III B#$*-C" fe1rarie *6 ! *-" nr+ 8$3 i 8,9" pp+ #A*+
8
Cf+ Milare*a BI . IIC" n <C;nt.=" an III B#$*-C" i.ie *$ i 3#" nr+ 7**" 3*6 pp+ #A*+
C! Rdlesc Mtra!7 Reco"and c toat cldra *e *etiionar( fiind'"i cnosct ca n liceniat
e+ce*ional de .ine dotat *entr stdiile f;osofice i care %Ci ti"*l crsrilor de la ;ni#ersitatea
noastr a trect e+a"enele foarte .ine"!
D!D! Po,onean i D! )ti se asocia- reco"andaiilor i a*recierilor cole,li lor!
A doa scrisoare a Ma$ara>a$li %l asi,r c #a c*ta .rsa %ndat ce #a a>n,e la Calctta! Dei
n *ri"ise n rs*ns fa#ora.il din *artea Ministerli de :inane( %"*r"t o s" destl de
i"*ortant de la nc$il Mitac$e! C "are ,retate( reete s o.in #i-a! en,le- de *lecare doar
*entr trei lni( s*re a *artici*a( ca dele,at al DMCA'ei( la n con,res la Poono"alee( ;n,
Madras! La 55 noie".rie 345A 99 *lec din )ara de Nord s*re Constana iar de aici( c n #a*or ro'
"Enesc( se %ndrea*t ctre E,i*t( Ale+andria fiind *ri"l *o*as %n "area sa cltorie!
Cele trei-eci de ceasri de frtn de *e Mediterana n'l nelinitesc *rea "lt! In *ri"l re*orta>
a*rt %n C#%ntl" %i #a a"inti c"( c cinci ani %n r"( rtcind c c%i#a *rieteni %ntr'o .arc
*e Marea Nea,r( a fost sr*rini de frtn fr *%ine( fr a* i fr s*erane! Dac %n
adolescen %i fsese fric( ac"( %n dr"l s*re ara f,dinei" nici "car n se ,%ndete la
*osi.ilitatea ni nafra,i!
I"*resiile de cltorie( n"eroase i #ariate( sesi-ea- c acitate eseniall! %n notaii laconice(
a,lo"erarea de #er.e red( de *ild( forfota aceli d'te'#ino" din *ortl Ale+andriei!
-
In pri;ina 0ta1i.irii e/a!te a !r%n%.%giei itinerar.i" ;%2 da !reDare d%!2ent.i atenti! Ba!te" 0!ri0%ri"
n0e2nri de jrna. f!te i2ediat" arti!%.e" inter;iriC i n 2e2%ria.i0ti!ii+ Ori!t de e/!epi%na. ar fi 2e2%ria
!i;a Bi a .i Mir!ea E.iade ind1ita1i. ! eraC" ea n ptea pre!iDa" dp !te;a de!enii" data e/a!t a
e;eni2ente.%r+ n!ept. ;%iaj.i a f%0t n *, n%ie21rie" aa !2 i a2intete n A"intiri er%. prin!ipa." !i
d% Di.e 2ai trDi+ A2 f!t a!ea0t 2i! <re!tifi!are= 1aDnd52 pe pri2a 0!ri0%are a .i Mir!ea E.iade !tre
fa2i.ie i pe % epi0t%. a 1n.i 0 prieten Haig A!tarian+ T%t .a ** n%ie21rie a f%0t 0!ri0 dedi!aia de pe
pri2a pagin a !rii" drit" .a p.e!are" de n prieten+ A2 !er!etat a!e0t ;%.2 i a2 tran0!ri0 de pe pagina de
gard a !rii .i Ea!Fe0 Ri;iere A la trace de Die F
A "on arai( Mircea Eliade! EGai appri0 4 ai2er .a f%r2ida1.e pen0ee interiere Fi ani2e t%n etre+ Ta 0per1e
a;entre" n%0 .a 0!i5;%n0" a;e! angei00e et !%nfian!e+ T a0 e .Gada!e dGetre !e.i Fi %0e ;i;re 0a ;ie+ N%0
;e/ tGa!!%2pagnent et n%0 pen0ee0 te 0i;ent+ Pi050e0 t de;enir .e ;erita1.e H%22e de n%0 re;e0+ Bien 4 t%i"
E%ne. Eian" !e ** n%;e21re #$*3=+
In .ti2. 2%2ent" at%r. a a;t a!!e0 i .a paap%rt. .i E.iade 9+ Mir!ea" de pr%fe0ine Diari0t" !.t%rind n
A0ia" Egipt i Er%pa+ 'iDa p%.iiei p%rt.i C%n0tana e !.ar & 55 noie".rie!
Ga"alii stri,( in#it( asi,r( lea, *rietenie c cei de *e .ord( r%d( se ttiesc( ofer ser#icii( le
disct( le an,a>ea-! E o -ar# de .a-ar i de *ia"!
%n cele trei -ile *etrecte %n E,i*t a #i-itat cartierl ara. i M-el de antic$iti din Cairo! Din
articolele *.licate i din cores*ondena ctre fa"ilie des*rinde" i"irea fa de s*lendoarea
,rdinilor c liane( *e care le asea"n c cele din 3HH3 de no*i! E %nc%ntat de c$iocrile de le"n
de *al"ier( de ,$irlandele de flori *arf"ate( de terasele i *eterile artificiale! Intr%nd %n te"*ll
s.teran al Sfin+li( are loc n incident a"-ant! &i-itatorl( *rofnd cnosctor a -eci de a"nnte
din istoria E,i*tli( *ne c%te#a %ntre.ri a*arent ne#ino#ate ,$idli i,norant( care intr %n *anic
i %nce*e s'l n"easc Gerr Director"!
$a 3 dece".rie #a *leca din no c trenl la Port Said( de nde se #a %".arca *e transatlanticl
>a*one- GaIone Marti+ Re*orta>ele din C#%ntl" descri a"nnit dr"l *e Marea Roie( a*oi *e
Oceanl Indian! J%nrl *asa,er %i e+*ri" dis*rel fa de "or,a i *lictisl celor de la clasa I'a
i *ledea-!!! pr% d%2% &
O cltorie %n clasa a lll'a e instrcti#( dac te o.oseti s o.sertri( i a"-ant! Pasa,erii s%nt
di#eri i co"nicati#i! Afli astfel er%"*eie din e+istene c ade#rat inedite! ;n aristocrat( n
.r,$e-( n *ar#enit A *ar aceeai *este tot( se silesc s'i *oarte "asca *rea cnosct( iar %n
decrsl nei cltorii( rareori *trn-i dincolo de "asc! In clasa a Ill'a a "arilor #a*oare se
%nt%lnesc oa"eni cidai i si"*li( nafra,iai ai #ieii sa l*t%nd s%n,eros s'o s*n( a#entrieri i
ne,stori( stdeni( actori"!!!
$
lntr'o sear A *e *nte A asist la n s*ectacol teatral inter*retat de *ersonall de ser#ici! ;n
*rofesor de antro*olo,ie e+*lic s.iectl co"ediilor ce #or fi >cate( d%nd astfel di#ertis"entli o
tent tiinific!
In nea*tea de 35 dece".rie( a>ns la Ce8lon A *ri"l *nct al rii #isrilor sale A" se des*arte c
*rere de r de cei c%i#a *rieteni *e care'i fcse! Stdenii >a*one-i "ai a#ea de *arcrs %nc
do-eci de -ile de dr"!
Cele dinii sen-aii" *e care i le ofer India slnt olfacti#e 7 E o "ireas" ce te tl.r( te a"eete(
*e care n tii c ce
7
Ha.0 Krnal de .ord( Ale+andria( n <C;nt.=" an I' B#$*7C de!e21rie ##" nr+ #3,7 p+.+
$
:ala Krnal de .ord! Port'Said n <C;nt.=" an ' B#$*$C ianarie *@" nr+ #36#" pp+ #A*+
s'o identifici( n tii nde s'o cai( care te i-.ete ne%ncetat %n *lin fa( ca n #%nt infier.%ntat i
"%n,%ietor! E n *arf" ne"ai%ntil"t( care te #a r"ri tot ti"*l %n Ce8lonF i c cit te #ei adinei %n
>n,l( c at%t %l #ei si"i "ai i"aclat i "ai $alcinant"
iH
!
N'i *oate st#ili ent-ias"l i %n cores*ondena tri"is %n ar descrie a"nnit fr"seile fr
de sea"n ale acestei *erle a Orientli"( nde totl "iroase a flori de scorioar!
La Colo".o ctreier c riIa %ntre,l ora( o*rind'se %ntr'n *arc "inscl %ncrcat de flori i
*lante a,toare *rintre care foia o*%rle! La Ad8ar *ole"i-ea- c doi ade*i ai doctrinei
teosofice( ironi-%nd'i! Asta n %l %"*iedic s *re'iasc "anscrisele orientale ale .i.liotecii! S*re
sr*rinderea li( aici %l %nt%lnete *e *rofesorl Das,*ta( #enit s*ecial s conslte nite "anscrise
tantrice inedite! Iat c" %i a*are #iitorl s ,r( %n r"a *ri"ei %nt%lniri 7
E n .r.at scnd( cria $ainele ero*ene i *ie*tntra %i da n as*ect incert! Oc$ii %i lcesc
#ii %n cearcnele lectrilor! E nl dintre *inii care *ot %nele,e orice te+t sanscrit! De altfel( *entr
aceasta i'a tre.it #reo 5L de ani de stdi!!! Profesorl #or.ete sfios i -t".ete"
n
!
Interesante slnt i i"*resiile de la Con,resl stdenesc de la Pono"allee( din a*ro*ierea Madras!
N *te" %ns -.o#i *rea "lt! S ne ,r.i" s'l %nsoi" la Calctta( nde erol nostr sosete(
d* do no*i i do -ile de cltorie c trenl( in a>nl noli an 3454! C a>torl *rofesorli
s( se #a instala %ntr'o *ensine en,le-o'indian <Ri*on Street( A5= nde #a r"%ne *%n la sf%ritl
anli! Era o fa"ilie n"eroas de en,le-i( care %n sc$i".l s"ei de 4H de r*ii lnar <.rsa oferit
de Ma$ara>a$= %i oferea ,-dire i *atr "ese -ilnic! Era o cldire "are( c eta>( %ncon>rat de o
crte i o ,rdin( care( la %nce*t( "i s'a *rt enor"! A#ea n $oll #ast care ser#ea i de
sfra,erie( i %n care se afla n *ian i "lte fotolii i cana*ele! La drea*ta i la st%n,a $o;li se
desc$idea c%te trei ca"ere "ari( c ferestre ctre ,rdin! %n ca"era "ea "ai dor"ea %nc trei
tineri 7 cei doi .iei ai Dnei Perris i n an,lo'indian din )oa( Lo.o99
n
!
#$
India" Ed+ a II" Editra Cgetarea" f+a+ pp+ #3A#6+
##
Ce'a" #-t %n India( Ad8ar( %n <C;nt.= an ' B#$*@C fe1rarie $" nr+ #388" p+ #+
n
M+ E.iade" Me"oire I( Les *ro"esses de l9eMino+e( Ed+ 9a..i5"ard( #$7," p+ **-+
$
Dei %n scrisorile ctre cei dra,i #or.ete des*re!!! intelectalitatea "edili *ensinii care'l
,-diete( acesta era( %n realitate( destl de "odest 7 tele,rafiti( dansatoare( "odiste( #%n-toare
%ntr'n "a,a-in!
In *ri"a -i a anli( conds de Das,*ta <%n cost" ero*ean( dar c *icioarele ,oale= e *re-entat
ilstrli s *rotector( care %i *etrecea %ntrea,a #ia a>t%nd i fc%nd .ine 7 Jot ce ti des*re el
e c tri"ite *e tinerii indieni la stdii %n Ero*a( c editea- o*erele atorilor sraci( c ridic stati
*oeilor .en,ale-i A i citete sanscrita! E n Mecena care -%".ete asclt%nd "l"irile A dar e
atent la re-ltatele i roadele celor care stdia- a>tai de el! Are n ade#rat clt *entr li".a
sanscrit A dar c"*r toate crile .ne ero*ene"
#3
+ E+traordinara li .i.liotec era instalat %n
trei ca"ere din s.soll locinei li Das,*ta!
J%nrl Mircea Eliade se ada*tea- %ncetl c %ncetl! D* n"ai o ln( *rofesorl Ranado %l
in#it la Alla$alad s in o conferin des*re relaiile dintre filosofia oriental i cea occidental!
Cnoate n cele.r .otanist #iene-( #enit s stdie-e flora Indiei( e in#itatl Stellei 2ra"ris$(
*rofesoar de istoria artei la ;ni#ersitatea din Calctta! I
Din ar *rietenii %l a*ro.( %l r"resc c %ncredere( se interesea- c dra,oste ds tot ce i se
%nt%"*l( fiind altri de el! Citesc c %nfri,rare Ha.0. jrna. de 1%rd" 0e a"- i s%nt( din c%nd %n
c%nd( i"*resionai! Joi %nele, c aceast cltorie %nsea"n ce#a e0enia.+
%ntr'o scrisoare din 33 ianarie 3454( .nl s *rieten( Ionel Kian( %i rs*ndea( *rintre altele 7
Micile noastre s#%rco'liri n *ot a#ea #ren eco *%n la tine( t ai *trns de ac" %n l"ea aceea
%n care %nt%lneti Eternl( la fiecare *as i "'a" cit oarec" c i'a" %"*rtit "esc$inele noastre
cancanri ce ne "*l din nefericire "i-era.ila e+isten"!
Plecarea %n "area a#entr" c "i>loace .neti insficiente( ref-%nd consolarea i sferind "oral
i "aterial( %l face *e acelai Ionel Kian s'i scrie la 5 "artie 3454 7 Ai dre*tate c%nd scrii c t n
tre.ie s te %ntorci n"ai ca n sa#ant de acolo! Dac ar fi aa( a considera a#entra ta c
des#%rire ratat! Din cons"aia intelectal a cnotinelor clese *e acolo i a e+*erienelor de
#ia trite( fiina ta #a c*ta n sens i e+istena o se"nificaie"!
#3
Ce a" #-t in India( ?i.lioteca Ma$ara>a$li( n <C;nt. an ' B#$*7C" fe1rarie *$" nr+ #37@" pp+ #
A*+
10
Petr Co"arnesc e la fel de ent-iast( *.lic%nd fra,"ente din cores*ondena *ri"it de la Mircea
Eliade %n *a,ina a doa a -iarli ;lti"a or"
#6
+
%ntr'o "isi# datat 5N "artie 3454 %i scrie atorli( %nc de *e atnci cele.r( al Itinerari.i
0pirita. & <M 1!r ! te #d tot at%t de #a>nic c" ai *lecat! Mai "lt 7 se *are c dorl de stdi e
"ai %nd%r>it %nc( %n fa-a actal a #ieii tale! :E,dieti lcrri "ari( ca acea Criti! a !%n!ept.i
de !aD n Bdd)i02" care ar *tea fi de n interes ca*ital! Inaccesi.i'litatea Indiei( care toti(
"car %n sens restr%ns i'a fost accesi.il( face( din stdiile *e care le *re,teti( *iatra de %ncercare
ceea ce de altfel caracteri-ea- %ntrea,a ta a#entr de *%n ac""!
Din rs*nsl li Petr Co"arnesc de la 5H inie 3454 des*rind n sin,r *ara,raf 7 N " *ot
o*ri s n %i art "l"irea ce a" a#t'o citind scrisoarea ta( *lin de ade#rri neo.inite no(
dac #rei ero*enilor i ro"Enilor! Sensl %n care a>n,i la ade#rata realitate( ent-ias"l noii tale
cnoateri "etafi-ice te onorea- i ne face *e noi( *rietenii ti( s fi" "ai interesai %nc fa de tine(
*entr c dori"( *arc "ai c ner.dare( s ne %"*rteti din e+*loarrile "inii tale"
#@
+
Preri ase"ntoare #o" ,si e+*ri"ate( %ntr'o for" "ai "lt sa "ai *in "ete,it( i %n
scrisorile li Gai, Acte'rian( Constantin Noica( Mircea &lcE"sc( Mi$ail Poli$ro'niade i at%tor
altora!
&ictor Stoe i'a %ncredinat ,%ndrile ti*arli( art%nd c Mircea Eliade e tot at%t de *re-ent *rintre
noi i %n contiina *.licli intelectal ca i %nainte de *lecarea li! Mircea Eliade e "a,l
,eneraiei sale"
#9
+
De*arte de cei dra,i( Eliade se .cr atnci c%nd *ri"ete din ar .rsa *e cinci lni! Aceasta %i d
*osi.ilitatea or,ani-rii( %n "artie'a*rilie 3454( a nei e+crsii %n India central( Alla$a.ard(
?enares( Del$i( O,ra( Kai*r( A>"ir!
O insolaie ce'i *ro#oac o c"*lit $e"ora,ie *e fndall nei Indii a contrastelor( .%ntit de
foa"ete i "oli"e( #a constiti s.stana articolli ##,J He)ren)eit" !i!.%n dire!ia
= 'eDi <U.ti2a %r=" an I B#$*$C" ianarie #*" nr+ #3" fe1rarie *#" nr+ 68" 2ai **" nr+ 118, i.ie 3," nr+ #--+
5 T
E
fentr a ne fa!e % i2agine 2ai !%2p.et a0pra ani.%r petre!i P t %G
tri2ite2
>K ?a .e!tra !%re0p%ndenei .i
Mir!ea E.iade !tre @= C%2arne0!" p1.i!at de Traian Hi.ip n <Man0!ript2=" nr+6
C" pp+ #@7A#8-+
n< ii+ L
i!t%r
St%e" Ma,l nei ,eneraii( n <'iaa .iterar=" an V (1930), apri.ie #@ A 2ai #," nr+ #*-" p+ *+
##
SA'" *.licat iniial %n C#%ntl"( i de#enit lterior ca*itol din cartea India+
%n ti"*l cldrilor c"*lite din #ara 3454 %nce*e lcrl la ro"anl I0a1e. i Ape.e dia;%..i+ Scrie
c frie( a*oi se %ntrer*e o cli* *entr a nota %n Erna. & Ce fioroas i ce dlce este( %n acelai
ti"*( *entr "ine( "nca scrisli"
#M
+
Cea de'a doa cltorie( %n "ai'inie( o face %n Gi"ala8a! Instalat ntr-un "odest $otel din
Dar>eelin,( %i *ro*ne s r"e-e c strictee n an"it *ro,ra""( %n sensl c di"ineile colind
%"*re>ri"ile( d*'a"ie-ile a*rofndea- ,ra"atica sanscrit( iar serile lcrea- la ro"an!
&i-itea- "nstirile .diste din a*ro*iere( iar %n -ori *ri#ete cretetl al. al E#eres'tli( aflat la
5HH de Iilo"etri!
In *drea de la Le.on, e o #e,etaie l+riant ini"a,ina.il *entr n ero*ean F o*%rle "ari cit
#r.iile roiesc i se car *rin co*aci( er*ii "in *rin #i! &i-itea- o "nstire .dist *-it de
n t%nr cl,r i,norant( ceea ce %l dece*ionea-! 5GNNGO
N *te" ne,li>a caracterl etno,rafic al nor *a,ini A de *ild cel l *itorescli cere"onialli
nei %n"or"Entri ti.etane! %n "nstire se re*ede c lco"ie" as*ra "anscriselor 7 tradcerea
ti.etan a B)aga;adgitei" scris c Cerneal arie *e *er,a"ent( te+te ne*ale-e c "iniatri colo'
rate! Rsfoiete n to" enor"( c*rin-%nd istoria *o*lar a li ?dd$a( scris ac" *atr #eacri(
c cali,rafie *erfect( c fante-ii interliniare"
"
!
%l incint i *ictrile "rale( *ri#ind %ndeln, scene din #iaa li Milare*a( *oetl cri"inal *entr
care *stre- o #ec$e *asine"
#$
+
A loc i fa*te sen-aionale( dintre care cea "ai *re,nant e e+*ediia s*i9e SiIIi" descris
a"nnit %n Cnd ;ine 2%n50%%n.+
Pe *loaie i cea( >n,la e n*dit de li*itori( rc%nd s*re %nli"i! :r s le #ad( a-ind'le
t%r%l "ed( dr"el %ns*i"%ntat e n*dit de ele *e "%ini( *e tr*( *e fa i sca* c #iaa *rintr'
o ade#rat "inne!
%nt%"*larea n *tea fi itat i o #o" re,si %n Me2%rii& Ani de'a r%ndl( d* aceea( " tre-ea"
c sdori reci din acest co"ar 7 "i se *rea c( %ncerc%nd s rc coasta a.r*t i nclita de
*loaie( alneca" i n " "ai *tea" ridica!
#-
/antier( Edit+ Cgetarea" #PC3@" p+ 88+
#7
India( ;%i+ !itat p+ #6@+
#$
Ide"( p+ #68+
#*
Si"ea" atnci c" " a>n,e din r" "asa aceea cleioas i #ie( alctit din -eci de "ii de
li*itori( %naint%nd %ncet dar i"*laca.il"
5H
!
%n tot ceea ce face *ne *asine i s%nt *ers*ecti#e c #a *tea ,si %n filosofia indian lcrri
eseniale( neo.ser#ate de alii *%n atnci! Dorete din tot sfletl s de#in n indianist( *asion%nd'
se de filolo,ie 7 Aflarea nei rdcini sans'Irite e o no #ol*tate( descifrarea ni te+t e a*roa*e
n rital( %l s#%resc *e %ndelete( sa#r%nd %ntre, cere"oniall( fr s sar nici o eta*! C$iar dac
ti c#%ntl( %l cat %nc o dat %n dicionar( %l declin( %n ,%nd( %i cercete- toate le,ile fonetice la care
e s*s! ;n c#%nt( % i,ar! Este a*roa*e o eforie ad%ncirea aceasta %n a"nntl nese"nificati#(
*asinea aceasta *entr lcrri e+tre" de "ici( intil de dificile! Ideall "e ac" este s ti tot
des*re coalescena #ocalelor %n li".ile ariene"
n
!
Parante-a care r"ea- *reci-ea- c n a #iai fost %ncredinate ti*arli din Erna. n"eroase
astfel de *asa>e lirice( red%nd fe.ra %n descifrarea ni te+t sanscrit( ;n, o ,ra"atic % n
dicionar!
C n *andit #enind de *atr ori *e s*t"%nE( a*rofndea- sanscrita( aa %ne%t d* "ai *in de
*atr lni *rofesorl Das,*ta i'a tri"is li Rdlesc'Motr o adres oficial din *artea
;ni#ersitii( ld%nd litoarele *ro,rese i e+traordinara *tere de "nc a %n#celli s!
Perse#erena i tenacitatea era de fa*t secretl" acestor sen-aionale sccese! D* a*roa*e o
>"tate de #eac( fiind %ntre.at de Clade'Genri RocMet c" a reit s %n#ee sanscrita c
Das,*ta i *anditl( Eliade rs*nde 7
Mncea" 35 ore *e -i i n"ai sanscrita!!! Aceast concentrare e+clsi# as*ra ni sin,r
s.iect( sanscrita( a dat re-ltate sr*rin-toare"
n
!
%i *ne %ntre.ri la care %ncearc s rs*nd( %i e+*lic siei condiiile s*ecifice de #ia *e care le
are %n India( i"'*n%nd'i o an"it atitdine i co"*ortare *redo"inant o*ti"ist 7 A" ne#oie
din no de ascetis"! Alt"interi de ce'ani #enit aici C Sin,rtate( "editaie( stdi A *tea" ,si %n
aceleai condiii( orinde %n Ero*a! Dar aici e+ist o an"it at"osfer de rennare( de efort ctre
%"*linire inti"( de control as*ra contiinei( de i.ire A care %"i e *ri'
*,
Me"oire( %p+ !it p+ *6,+
@#
/antier( p+ *6+
33
Mir!ea E.iade" &i*re#c d la.8rint$e( Entretien0 a;e! C.ade5Her+rj R%!Fet" Ed+ Pierre Be.f%nd" #$-7" p+
@,+
#3
elnic! N te-ofis"( nici *ractici .ra$"ane( nici ritale Q ni"ic .ar.ar( ni"ic creat de istorie! Ci o
e+traordinar credin %n realitatea ade#rrilor( %n *terea o"li de a le cnoate i a le tri
*rintr'o reali-are lntrica( *rin *ritate i recle,ere "ai ales! Credina aceasta e i a "ea!
Credin c( %n *ofida ttror de"onilor i a #ol*tilor( e+ist n *od dre*t *e care *ot "er,e Q
oric%nd( din orice re,ine infernal #n care "'a ,si"
*3
+
N"eroasele e*istole ctre fa"ilie s%nt calde( afectoase! %i scrie "a"ei( tatei( Corinei i( din clnd %n
c%nd li Nic! Nelinitit de ,retile "ateriale ale celor dra,i( se s.ci"! Oncearc s'i a>te
fratele( care #oia s se an,a>e-e %n colonii! La 35 inie 3454 se adresea- "a"ei7 Cred c ansa cea
"ai .n ar fi s se an,a>e-e %n coloniile din Africa *ort,$e- sa fostl Ca"ern( colonie ,er"an!
%i scri c$iar ac" ce tre.ie s fac! Condiiile %ns n s%nt *rea si"*le! Cinci ani !%ntra!t
o.li,atori i fr soie"!
E %n,ri>orat c %n noie".rie .rsa din ar %ncetea- i( contient de *ro*ria'i #aloare( de
*ers*ecti#ele *e care le are %n fa( de#ine #e$e"ent7 Ar fi o cri" s " lase fr .ani toc"ai
ac"( c%nd "i'a" sacrificat tot ca s %nce* stdii noi i re#elatoare *entr cltra noastr! Ar fi o
cri" s " %ntorc %na*oi ac"( c%nd *ot #or.i i scrie .ine en,le-a( c%nd a" %n#at *in sanscrita!
S%nt contient de #iitorl "e tiinific i s. nici n "oti# n #oi ad"ite s "i'l -r*e nt%ntoia celor
de la Minister! %n orice ca*ital a fi .o,at i c i"ense "i>loace de lcr la %nde"%nE!"
Le,trile tiinifice ale li Eliade s%nt sr*rin-toare! Marile so"iti ale orientalistic i istoriei
reli,iilor s"t i"ite de cnotinele li( *re#estind'i n #iitor strlcit! Printre cele.ritile c care
cores*onda t%nrl de 5H de ani a"intesc 7 ?onaiti( Peta--oni( Coo"arasPa"8( An,s(
Stc$er.atsIi! %n iarna li 3454 %l %nt%lnete *e Jcci( care #enea de do ort *e st*t"%n la locina
li Das,*ta 7 Neate*tat de tlnr( #i,ros( de.ord%nd c #italitate( lcr%nd la "ai "lte cri de'
odat A istoria lo,icii indiene( litr,ia tantric a -eiei Dr,a( si".olis"l te"*lelor ti.etane( etc!
Qi
!
%nc din /antier" t%nrl *rieten %i fcse n elo,ios *ortret( insist%nd as*ra neo.initei *teri de
"nc( erdiiei i enciclo*edis"li sa#antli italian!
Pre,tirea te-ei n era o c$estine facil! Lcrrile de s*ecialitate as*ra *si$olo,iei lin,#istice i
fi-iolo,iei larin,o'.'
0
3
/antier( p+ @*+
2
Me"oire I( p+ *3#+
#6
cale n se ,sea %n India i atnci le co"and de la Paria i Lei*-i,! De aceea *are %ndre*tit
fria care'l a*c( ,%ndin'd'se c d* ase"enea sacrificii ar e+ista *osi.ilitatea s fie c$e"at %n
ar!
:a"ilia i *rietenii s%nt r,ai s'i *rocre cri7 MetafiDi!a li Aristotel( (Ge;%.ti%n !reatri!e de
?er,son i "lte altele!
Aa c" "rtrisete Erna..i" n ceasrile triste !itea B)ag4;dgita+ iar n !e.e netre p%eDii.e .i
S)e.eR+ (e!tra e #ariat( altri de clasicl" )oet$e afl%nd'se "odernl G+le8! Din literatra
indian *referinele se %ndre*ta s*re 2alidassa( Acint$8a A n scriitor "odern inflenat de Ko8ce
i Ra.in'dranat$ Ja,ore(
Pri"ind notele din ar( e+ect la *ian co"*o-iiile li )9tio, i De.ss8!
La sf%ritl li ilie 3454( c Das,*ta i Maitre8i str.ate c ato"o.ill cei 3LH de Iilo"etri *%n
la SantiniIetan! %l cnoate *e Ja,ore i e %nc%ntat de ni#ersitatea nde crsrile se inea %n aer
li.er( %n ,rdin 7 Lin, fiecare ar.or se adn di"ineile acei co*ii i adolesceni fericii( ae-%nd'
se trcete %n iar.( c t.lia i crile *e ,ennc$i! %n aer li.er( c ".ra *o"li dre*t sin,ra
".r( c #-d$l clar deas*ra( %n#lii de aro"a at%tor flori! H%.i" *entr ei( %nse"na %n *ri"l
r%nd o sr.toare c dansri i c%ntece i dra"e co"*se de **et" S.
?olna#( internat *entr c%te#a -ile %n s*ital( are dificlti financiare! C$iria i se "rete( .rsa din
ar %nt%r-ie i nesi,rana #iitorli %l "acin! Ma$ara>a$l "oare i sitaia de#ine dis*erat! %i
linitete "a"a <adres%nd'i'se CIL a*elati#l "aica "ea sc"* i dra,"=! Dac %n a*rilie %i
s*nea c n *oate s *ractice s*ortl( nici "car %notl( deoarece a*a din .a-in era cald i
"rdar"( la 3@ noie".rie sitaia era alta7 :ii si,r c( %n ceea ce *ri#ete tr*l( " %n,ri>esc
e+tre"( tn'a" de-#oltat %n toate *ri#inele( a" o crte lar, i fac s*ortri de la @A- seara( a"
%n#at scri"( criMet( $oc$ei( l*te ,reco'ro"ane( >i'>it- >a*one-( iar %ndat ce "i se #a re,le'
"enta #alta " %nscri la o coal de dans"!
%n di"ineaa de 5 ianarie 34BH se #a "ta %n locina li Das,*ta( trans*ort%nd'i "o.ilierl"
din Ri*on Street <*atl( .i.lioteca i "asa de lcr=! Gotr%rea fsese sta.ilit c c%te#a -ile "ai
%nainte! E *ro*ri'-is n o.icei al Indiei tradiionale ca cenicl s lociasc altri de %n#torl
s!
*7
Pri"#ara %n ?en,al( in <'re2ea=" an ' B#$3*C" apri.ie *6" %r+ *3@" p+ #6+
#@
Ma"ei %i scria la 53 dece".rie 3454( "%ndr de re*taia li Das,*ta( socotit %n ?en,al a doa
,lorie naional( d* de Ja,ore 7 &oi a#ea astfel enor"l *ri#ile,i de a asi"ila cit "ai "lt din
%nele*cinea( tiina i "oralitatea indian! Cnosc de *e ac" *erfecta ar"onie( %nele,erea i
senina fa"iliaritate din casa li Das,*ta! I Aceasta se afl %n I 2ali,$at( cartierl cel "ai *lct al
Calcttei( a*roa*e n"ai *arcri de *al"ieri! C%nd *lec de la el( *e sear( i " %ntorc %n odaia "ea
din Ri*on Street( a crede c trec din India %n Ero*a( at%t e de "are deose.irea! Locind c el( *e
lin, a#anta>l financiar i tiinific( " #oi .cra i de o #ia "ai linitit( fr a,itarea intil a
oraelor occidentale( res*ir%nd o at"osfer %".i.at de s*irital i art"! %ntr'ade#r( ent-ias"l e
>stificat <cel *in *%n la 3A se*te".rie( c%nd are loc cearta c *rofesorl=!
Mncete c r%#n ad%ncind'se %n ,ra"atica sanscrit sa filosofie i %nce*e stdil .en,ale-ei! Se
%".rac %n d)%ti" n soi de c"a ln,( al.( la fel ca localnicii! Se conto*ete or,anic( si"te c
face *arte din fa"ilie( atnci c%nd st la "as( ae-at *e >os( c *icioarele %ncrciate( c o frn- de
ar.ore %n loc de farfrie!
Pleac *entr c%te#a s*t"%ni %n India de nord! Se o*rete la Alla$a.ad( ca s #ad 2".$"ela(
riaa *rocesine de ascei 8o,ini( care a#ea loc o dat la 35 ani!
India %ntrea, tresare F satele se nelinitesc( "nstirile r"%n dearte( de *rin #,nile Gi"ala8ei
se sco.oar sc$i#nici ,oi i aco*erii c cen( de *e r"l Mala.arli( de la ca*l Co"orin( din
,olfl ?en,alli( din Gi"ala8a( din "nii &ind$8a din deertl ?iIaneerli( de *rettindeni(
coboar con#oiri de cre( cete de cl,ri( *ilcri de #a,a.on-i( ,loate de le*roi( site de Ra>aM(
trenri c t%r,o#ei( $a".ale %nc$ise c *erdele al.e( ti+ite c fe"ei A "li"e *rodi,ioas( %nsetat
de sfinenie( $a,iii 2".'Melei"
*8
+
Se %ndrea*t a*oi s*re ?enares( *entr a stdia c%te#a "anscrise de la San0:rit C%..ege+ Cltoria
se #a *reln,i la Del$i( A,ra( SiI$ri( Kai*r( ?iIanir( La$ore( A"ritsar! N trecse dec%t n an( dar
*arc #ede c ali oc$i ara %n care se afl! In Me2%rii este s.liniat acest as*ect fnda2enta. Mi se
*rea c %nce* sE'i %nele, tainele( s "i se desco*ere fr"seile i sensri care'"i fseser
inaccesi.ile *ine lni "ai %nainteR /i asta n"ai *entr c a#sese" norocl s lociesc %n casa
celi "ai ilstr istoric al filosofiei indiene( *entr c %nce*'
5N
India( pp+ @7A@$+
se" s " de*rind c #iaa indian i s #or.esc .en,ale-a! N "i se "ai *rea c " afl %n India
ca 0#i-itator1! M si"ea" tot "ai "lt la "ine acas( i dac #oia" c orice *re s #i-ite- oraele(
te"*lele i "on"entele i"*ortante era *entr c #oia" s'"i cnosc *atria "ea ado*ti#! S*era"
s *ot r"%ne "li ani %n India!!! %"i *lcea totl7 *eisa>l( cli"a( oa"enii( li".ile i credinele lor(
fell lor de a se *rta( cost"ele i "%ncrrile lor"
Sa
!
Dei inte,rat %n #iaa intrilor *e care le str.ate( fa"ilia( *rietenii( *eisa>l i s*iritalitatea
ro"Eneasc s%nt *re-eni %n ,%nri( #ise i %nse"nri!
N n"ai cores*ondena( ci i re*orta>ele scrise %n acei ani %l descons*ir"! Onc din *ri"ele *a,ini
ale Indiei afl" c la "as era ser#ii de o indianc t%nr i fr"das( se"n%nd leit c i,anca
din ta.lol li Lc$ian"
*7
+ N "lt d* aceea( co"*ar no*ile din India de sd c cele din
Do.ro,ea i din "nii notri! %n Gi"ala8a( la n "o"ent dat %i #in %n "inte( *rintr'o stranie
asociaie de idei( alte i"a,ini din ar 7 Ser'darl %"i ser#ete o cin incert( dar cald! O ia
n"afi*en'tr c e cald! &asele s%nt noi( de al"ini A i %"i a"intesc at%tea dr"ri din
adolescen( c%nd dor"ea" *e creste sa *la>( %n >rl ni foc *-it de *rieteni( rs*%ndii ac" *e
toat faa *"%ntli! At%tea cine #esele( %n farfrii de al"ini s*late di"ineaa c nisi*! /i ac"
s%nt sin,r ca n cc( i *lo( *lo"
*$
<+
Rdlesc'Motr %i d o #este .n 7 s'ar *tea ca la %na*oierea %n ar s se cree-e( *e ;n,
;ni#ersitatea din ?creti( o catedr de sanscrit! %i intensific "nca i( %"*ren c Das,*ta(
tradce te+te i con#ersea- %n sanscrit c%te trei ore *e -i! Dar nesi,rana contin s'l
neliniteasc! Cei doi ani de stdii s%nt insficieni *entr n *rofesor de li".a i literatra sancritE!
;n indian are ne#oie( *entr aceasta( de 35 ani! Ca s se liniteasc( %i scrie li Jcci( de la care *ri'
"ete n rs*ns cald i %ncra>ator 7 I.ite Eliade A %i rs*nde( *rintre altele( #estitl orientalist
A ni"eni n se afl %n condiii "ai *rielnice dec%t D'str! A n *rofita de ele( ar fi % ne.nie!
Infor"ai( ro,'#E( atoritile din ara D'str i con#in,ei'le c D'str( *entr a *tea face n lcr
.n( tre.ie s r"%nei %n India cel *in cinci sa ase ani! ?anii care se #or c$elti c aceasta #or
fi *e dre*t i c rod c$eltii( iar ara D'str se #a *tea lda( *osed%nd indolo,l i istori'
*-
Mi"oire BIC" pp+ *@3+
*7
India" p+ 3*+
*$
Ide2" p+ #@#+
? #-
ci s al reli,iilor A care #a a#ea a#anta>l *e care "li cole,i ero*eni n'l a( nei ln,i i
directe e+*eriene %n ara *e care noi o stdie""!
Aceast scrisoare( e+*ediat %ntr'o co*ie i %n ar #a ,r.i $otr%rea de *reln,ire a .rsei *e 34B3!
Li Eliade %i #a %ntri %ncrederea %n *osi.ilitile sale( e+*ri"%nd'i de nen"rata ori fer"a
con#in,ere ! dr"l s e filosofia oriental i istoria reli,iilor i *entr ni"ic %n l"e n #a fi
dis*s s le *rseasc!
Profesorl contin s'i dicte-e ca*itolele celi e'al trei9 Isa #ol" din I0t%ria fi.%0%fiei indiene i
cartea des*re JK*a'nis$ade( iar altri de Maitre8i alctiete Inde+l "on"entalei lcrri! Once*e
s redacte-e n no ro"an 7 (2ina !e 0e 0tinge+
E*isodl dra,ostei c Maitre8i constitie( desi,r( n ca*itol a*arte! Este sficient s ti" c( la 3A
se*te".rie 34BH( Das,*ta( afl%nd des*re le,trile celor doi( %i cere oas*eteli s s *rseasc
i"ediat locina( *rete+t%n c sntatea li *recar n'i "ai %n,die s'l ,-diasc!
D* n inter"e--o de c%te#a -ile %n Ri*on Street A5( Eliade se %ndrea*t s*re Del$i( iar de aici la
GardPar( la c%i#a Iilo"etri de Ris$iIes$( dr *e cellalt "al al )an,eli( la Stoar,a AsIra"! Cele
ase lni de si$strie s%nt cnoscte din #ol"al Tntr5% 2n0tire din Hi2a.aRa <34B5=! %".rcat %n
s*lendida ro. *ortocalie( fc%nd'i ritala .aie de di"inea %n )an,e( se "l"ea c o $ran
fr,al 7 ore-( le,"e fierte( la*te( rareori trte de ore- e "iere!
Oi consacra ti"*l "editaiei( e+erciiilor 8o,a i lectrilor din te+tele sanscrite! Are ansa de a'l
a#ea dre*t ,r *e SParni S$i#anananda( necnosct *e atnci( ator( d* aceea a circa trei ste de
#ol"e! Medic de for"aie occidental( acesta *rsise confortl i fa"ilia #enind %n si$stria din
G8"ala8a!
Cnotea e+erciiile 8o,aF te$nicile "editaiei!!! El "Ta cl-it( *in c%te *in %n *racticile
res*iraiei( "editaieU conte"*laiei"
3,
+
SPa"i S$i#ananda se "innea- de ra*iditatea c care *roas*tl s disci*ol asi"ilea-
rdi"entele *racticei 8o,a!
%i re,sete senintatea i rit"l de #ia de altdat! N doar"e dec%t trei'*atr ore *e noa*te( fr
s resi"t o.oseala! La sla.a l"in a nei l"*i c ,a- contin lcrl la te-( scrie articole *entr
C#%ntl"( iar noa*tea contin nol s
@$
L9i*re#e d la.8rint$e( p+ @6+
#8
ro"an (2ina !e 0e 0tinge+ Jot ac" definiti#ea- 0tdi. Cn%tine.e 1%tani!e n ;e!)ea Indie" *e
care'l tri"ite( la Cl>( li &aleri ?olo,a( altri de c%te#a r%ndri e+*licati#e 7 Srcia critic
as*ra acesti *asionant s.iect( d oarecare #aloare stdili "e F #rea s s*n c n e % si"*l
re*etare a nor lcrri *rea .ine cnoscte( ci %ntr'n an"it sens o %ncercare de a adna ca" tot ce
se tie as*ra acesti s.iect i de a inter*reta %n l"ina s*iritli tiinific indian i al istoriei
tiinelor!!! As*eriti de stil s%nt "lte( *entr c se a*ro*rie trei ani de c%nd n'a" #or.it i n'a" citit
ro"Enete! Je ro, din sflet s "ai cio*leti te+tl( dac %l cre-i ne*re9 -enta.il!
A #rea ca %n ti"*l ce'l "ai a" de *etrect %n India s adn cit "ai "lt "aterial *entr o istorie a
tiinelor i a s*iritli *o-iti# %n India antic i "edie#al"
3#
+
Pentr a a#ea o i"a,ine de ansa".l a cadrli %n care a trit( "ai .ine! de >"tate de an %n
Gi"ala8a( e sficient s des*rinde" n scrt *asa> din Me2%rii & )an,ele cr,ea re*ede *rintre
si%nci i >n,la se %ntindea *%n a*roa*e de "al( *dre deas( *lin de "ai"e( de er*i i de *ni(
de *isici sl.atice! Joa"na t%r-i( c%nd #or seca i-#oarele %n "nte( acalii #Vr #eni *%n %n "ar,inea
si$striei i( din coli.a "ea( le #oi a-i rletele"
3*
+
Din c%nd %n c%nd( #i-itea- satele i te"*lele de la *oalele Gi"ala8ei! La 2a*rt$ala <de nde scrie
fa"iliei la 6 noie".rie 34BH= e i"it de *alatl "a$ara>a$li( c totl i c totl de ar( dia"ante
c%t ol i orna"entele corte,iilor de elefani! Lcrri i l+ ne.nit %n Ero*a( s'i *ier-i ca*l
n"ai *ri#ind'le! Cred c %n -ece -ile #oi fi %n Ris$iIes$( cfndat %n si"*litatea #ieii $i"al8ene i
%n stdiile "ele! A" fost in#itat s conferenie- des*re reli,iile co"*arate %n cole,il )rIl din
GardPar! &oi fi acolo %n dece".rie *entr do s*tE"%ni"!
De Crcin *etrece "innat la o fa"ilie cretin din RrIs( distana ca" BH de Iilo"etri de coli.a sa(
iar ctre sf%ritl anli 34BH *ri"ete #estea confir"rii #altei *entr anl
r"tor!
/i aici are loc n e*isod senti"ental! Eroina( Kenn8( #iolo'nist( #enise %n India %n ctarea
a.soltli!
La %nce*tl *ri"#erii anli 34B3( Mircea Eliade( d* ase lni de si$strie( #a *leca tot at%t de
.rsc ca i atnci
B3
Te/t p1.i!at de 9a1rie..a R00 BMir!ea Eliade i istorio,rafia "edical cl>ean=( n <Steaa=" an UU
B#38$C de!e21rie #*" pp+ #-8A#$,+
a
ME"oire BIC" p+ *8@+
?N #$
clnd #enise! %i #a rela locl la #ec$ea ,a-d( care a*roa*e n'l "ai recnoate 7 ars de soare( c o
scrt .ar. rocat! Re#enit la Calctta( lcrea- ne.nete Va I"*erial Li.rar8( *reoc*at( %n
*ri"ele -ile( de te"a "tr,nei %n .otanica i folclorl indian! %n#a ti.etana( se *asionea- de
etnolo,ia indian i sd'est asiatic!
Pentr c%te#a -ile *artici* la o #%ntoare de crocodili *e "all )an,eli( %n *ro#incia Orissa! Cele
cinci -ile *etrecte %n >n,l s%ni n s*lendid *rite> de recreere! I"*resiile #or fi sortite #eniciei %ntr'
n re*orta> a*rt %n C#%ntl"( incls "ai t%r-i %n #ol"!
Contin c aceeai %nd%r>ire stdil i %nce*e( lcrl la n no ro"an( intitlat 'i!t%rii "ai %nt%i(
Petr i Pa;e. d* aceea! E( de fa*t( nclel #iitoarei nt%ar!eri din rai+
Cldrile s%nt "ai ins*orta.ile ca oric%nd! /i toti n 0e *oate *reda"( dei la n "o"ent dat are
sen-aia cidat c odaia %n care se afl s'a transfor"at %ntr'n ria sto"ac de cetace( iar fiina
sa desco"*s e "acerat 7 O stranie sen-aie c " afl %ntre *erei #ii( #iscerali! Parc i tr*l
%nce*e s "iroas( %nce*e s se lic$efie-e! Oarecare ,rea! S. #entilator "i se rcete res*iraia F
i asta %"i d o sen-aie *eni.il de .oal! C toate %ncercrile "ele .rtale( n *ot face ni"ic( nici
citi( nici dor"i! %n cas n se ade ni"ic( %n afar de #entilatoare F i toi dor"( asta " %nfrie! S%nt
a"eit( o.osit( i toti nesatisfct! Parc a #rea s fac ce#a( s "i se %nt%"*le ce#a! Cred c sfr
foarte "lt din ca-a aceasta 7 n " *ot *reda co"*let nici %n faa o.oselii( nici %n faa odi$nei!
Pstre- %ntotdeana o r" de lciditate( *in *rere de r"
BB
! %n ti"*l acestei l*te
s*rao"eneti c cldrile Indiei( sosete din *artea tatli o scrisoare dis*erat 7 *re-ena fili %n
ar e a.solt necesar( deoarece tre.ia s'i satisfac sta,il "ilitar! %n ca-l nei nes*neri( ar fi
fost considerat de-ertor( de-onoare inco"*ati.il c fa"ilia de "ilitari din care fcea *arte!
N'are %ncotro i'i *re,tete re%ntoarcerea( e+*ediind "ai %nt%i crile in *atr l-i "ari! %n lti"ele
lni face c%te#a e+crsii %n Delta )an,eli( colind satele din >rl Calcttei( r"%ne -ile %ntre,i la
M-el de antic$iti indiene( la ?i.lioteca Societii Asiatice!
In toil celei "ai aride "nci si"te ne#oia s se rela+e-e i atnci %i *etrece ti"*l c o carte de
literatr( d* ce ase lni n "ai *sese "%na *e n ro"an! /,.( n sca* *ri'
BB
antier, pp. *@*A*@3+
20
le>l s note-e %n Krnal c sinceritate 7 Lectra %"i d la %nce*t #ol*tatea ni #ici ne*er"is(
e+*eri"entat *e ascns! Este ade#rat c toc"ai ast-i a#ea" "lt de lcr A i a" lsat toate ca s
citesc acest ro"an strani i carita.il( care sea"n c at%tea ro"ane sc"*e "ie( c Dostoie#sIi i
c Dos Passos de *ild! 'i!i. acesta *e care "i'l satisfac altri de o .i.liotec *lin de tratate
erdite( la o "as %ncrcat c dicionare i te+te " %nal .rsc %n *ro*rii "ei oc$i! %"i d n
cidat senti"ent al li.ertii"
36
+
%ntr'o di"inea( la %nce*tl li dece".rie 34B3( *leac s*re ar( c fer"a con#in,ere c se #a
re%ntoarce %n 34BB! La Port Said n "ai *oate ate*ta -ece -ile n #a*or ro"Enesc( aa c se %".arc
*e nl italian!
La &eneia ate*ta %ntr'n sordid $otel (sal#area" de'acas n "odest "andat tele,rafic( !a s'i
*oat contina dr"l!
Se *are c sosirea %n ar a a#t loc la 4 sa 3H dece".rie 34B3
3@
+
C toat con>nctra nefa#ora.il( &aleri ?olo,a %i rea-( din Cl>( n cldros .n #enit" datat
3N dece".rie 34B3( din care reine" 7 M'a .cra nes*s s ca*ei conferina *ro"is! /i la "ai
"are W E a" % %ncredere ner"rit %n D'ta! Slnt si,r c #ei de#eni na din fi,rile re*re-entati#e
ale ,%n'
dirii ro"Eneti!"
India a clarificat %n ,%nirea li Mircea Eliade conce*ia des*re atenticitate( ideea de li.ertate(
tre-ind'i interesl *entr 8o,a i tantris"! Decenil l *atrlea a %nse"nat *entr el a*ariia *ri"ei
for"e a #ol"li L%ga B*$38C+ Locl acesti tratat %n s*iritalitatea ni#ersal( d* a*roa*e o >'
"tate de #eac a fost s.liniat de re,retatl nostr sa#ant Ser,i Al')eor,e 7 Lcrri a*rte d*
cele ale li Mircea Eliade( confir" "odl %n care sa#antl ro"En a %neles s restitie feno"enl
8o,a! Ne referi" la P! Masson'Orsel( nl din cei "ai i"*ortani istorici france-i ai filosofiei
indiene( care %ntr'o lcrare a sa( (e L%ga" a*rt %n 34N@( definete feno"enl Do,a %n ter"eni
sr*rin-tori de ase"ntori c cei ai li Mircea Eliade"
38
+
/ederea %n India a fost $otr%toare *entr for"area s*irital a li Mircea Eliade! El n a #-t aici
e+otis""( ei i'a
36
Ide2" p+ #7*+
33
n Me2%rii 0nte2 inf%r2ai ! a ajn0 .a B!reti <n preaj2a Cr!in.i=+ Winnd 0ea2a de 0!ri0%area
!tre 'a.eri B%.%ga" e/pediat .a 12 de!e21rie" n !are5( ann !4 0%0i0e n ar de !te;a Di.e" 0nte2 ne;%ii
0 fa!e2 % n% re!tifi!are !r%n%.%gi!+
38
Sergi A.59e%rge" Ar$aic i ni#ersal( Editra E2ine0!+ B!reti" #$7#" p. #86+
*#
dat sea"a de *rofnda nitate a cltrii a.ori,ene indiene i cea a tradiiilor *o*lare ro"Eneti!
Jre.ie s "enion" c e+*eriena anilor 3454A34B3 a frctificai a*roa*e o st de eseri!
Desi,r c fiecare din ele ar "erita co"entarii s*eciale( ceea ce n *te" face %n *a,i'nile de fa
3-
+
P%n %n anii din r" #isea- s se cree-e %n ar n Institt de orientalistic! %ntr'o e"oionant
scrisoare din 3A a,st 34A3 ctre "arele s *rieten Constantin Noica( Eliade sc$ia n *lan
concret de acti#itate( sinteti-ind %n acelai ti"* ceea ce ne a*ro*ie de Orient7
Ceea ce tre.ie c orice *re incls 7 3= crsri de li". i ci#ili-aie <istorie( reli,ie( filosofie(
literatr( art= ale Asiei
3-
Pentr a i.0tra 2.titdinea i ;arietatea <g.%0e.%r= indiene a.e .i E.iade" iat tit.ri.e !t%r;a din e.e & Mdra
BI i IIC" n <C;nt.=" an 'III B#$3*C" 2artie #* i #-" nr+ *6-@ i *6-$" p+ #A*" 2i*lin, a "init( n <'re2ea="
an ' B#$3*C" apri.ie #-" nr+ *33" l 9 " <'re2ea=" an ' B#$3*C" apri.ie #-" nr+ *36" p+ @" B
<C;nt.=" an 'III B#73*C" 2ai *#" nr+ *@6*" pp+ " XX +++X+"+<+
ti.etan 7 A,onia i Jrecerea( n <C;nt.= an 'III B#$3*C+ inie 7" nr+ *@8," pp+ #A*" Erotica "istic %n
?en,al n <'re2ea=" an ' B#$3*C" inie G#*" nr+ *6#" p+ 8" Rail i iadl( n <C;nt.=" an 'III B#$3*I" inie #7"
nr+ *@83" p+ #+ II Ritale Gind e la #ita interiora( n <Ri!er!e Re.i5gi%0e" an 'III B#$3*C" pp+ 678A@,6" Ritale
erotice( n <'re2ea=" an ' B#$3*C" inie #$" nr+ *6*" p+ 8" :e"eia i dra,ostea( n <'re2ea=" an ' B#$3*C" inie
*8" nr+ *63" p+ 8" Li".a>l secret al "isticei indiene( %n <'re2ea=" an ' B#$3*C" i.ie 3" nr+ *66" p+ -"
Literatra "istic'erotic %n <'re2ea=" an ' B#$3*C" i.ie #," nr+ *6@" p+ 8" Ma,ie i erotic %n
<'re2ea=" an ' B#$3*C i.ie #-" nr+ *68" p+ -" Note des*re arta indianC n <C;nt.= an 'III B#$3*C" %!t%21rie
#*" nr+ *87@" pp+ #A*" N%te de icono,rafie indian( n G<C;nt.=" an 'III B#$3*C" %!t%21rie *," nr+ *8$3" pp+ #
A*" Psedo'IndiIa( %n <'re2ea=" an ' B#$3*C" %!t%21rie *3" nr+ *8," p+ -" Des*re n no "anis"( n
<'re2ea=" an ' B#$3*C" n%ie21rie #7" nr+ *@@" p+ UMetafi-ica ;*anisadelor BI" II" III" I'C n <C;nti=" an IU
B#$33C" 2artie #7" *@" apri.ie # i #@ nr+ *73-" *766" *7@#" *78@" pp+ #A*" Moti#e reli,ioase %n ;*anis$ade n
<'re2ea=" an 'I B#$33C" apri.ie *3" nr+ *76" p+ -" &iaa ne#erosi"il i foarte til a Ma$ara>a$li de
2assi".a-ar( n <'re2ea=" an 'I B#$33C" Pati" p+ ##" )and$i i Pa+ ?ritanica( n <C;nt.= an IU B#$33C"
0epte21rie *" nr+ 3,,#" p+ #" Ele"ente *re'ariene %n $indis"( n <Re;i0ta Hndaii.%r Rega.e=" an III B#$38C"
ianarie" nr+ #" pp+ #6$A#-3" Marele scriitor 2i*lin, n <'re2ea=" an U B#$38C" fe1rarie *" nr+ 6*3" p+ #,"
Ananda Coo"arasPa"8( n <Re;i0ta Hndaii.%r Rega.e= an I' B#$3-C" i.ie" nr+ -" pp+ #73A#7$" IKO
Do,a e Io s*iritalit indiana( n <A0iati!a=" an III B#$3-C i.ie5a5g0t" pp+ **$A*6,+ Cos"ical Io"olo,8 and
Do,a( n <E%rna. %f t)e Indian S%!ietR %f Orienta. Art=" an ' B#$3-C" pp+ #73A*,3" Efe"eride orientale( %n
<Re;i0ta Hndaii.%r Rega.e=" an I' B#$3-C" ag0t" nr+ 7" pp+ 6#-A6*3" ?a.dr( te"*ll si".olic( n
<Re;i0ta Hndaii.%r Rega.e=" an I' B#$3-C" 0epte21rie $" pp+ 8,@A8#-" De"onolo,ie indian i o le,end
ro"Eneasc( %n <Re;i0ta Hndaii.%r Rega.e=" an I' B#$3>C" de5
22
Ma>ore 7 India( C$ina( Ka*onia <i e#ident Iran( Ji.et etc!=7 5= O 0Introdcere ,eneral1 <*rele,eri(
se"inarii= as*ra ele"entelor de nitate ale cltrilor <"ai ales folIlorice= erasia'iice( c*rin-%nd
Ero*a oriental( aria I"*erili oto"an( Me'diterana( aria I"*erili ste*elor A i A0ia
Meridional( din Persia *%n %n C$ina F B= O secie <"lt "ai "odest( dar indis*ensa.il= re-er#at
&ec$ili Orient <E,i*t( Meso*ota"ia( Israel=F n e ne#oie de filolo,i s*ecialiti <e,i*teana(
aceadiana( etc=( dar ar fi .ine s se ,seasc n .n se"iti-ant i n .n ara.ist! :iind de fell "e
o*ti"ist( cred c Instittl ar *tea *orni la lcr <n i"ediat *.licaii( dar conferine *.lice(
se"inarii interdisci*linare A c etnolo,i( folcloriti etc!= %ndat ce s'ar articla c%te#a secii din
r.ricile 3= i 5=! Ser,i Al')eor,e ar fi n e+celent director <sa c" i se #a s*ne=! I"*ortant este
s se reali-e-e *e de o *arte continitatea i nitatea ci#ili-aiilor asiatice( iar *e de alt *arte(
creati#itatea cltrilor *o*lare( *rintre care Sd'estl i Ro"Enia a %"*linit n rol i"*ortant! C"
a" re*etat'o de at%tea ori( Ro"Enia n e n"ai o rscrce( ci "ai ales n *od %ntre Orient i Occi'
dent! Dac ne ase"n" at%t de "lt c 0Orientalii1( n este *entr c ne'a" 0trcit1( ci *entr c
%n Ro"Enia( ca i %n Sd'estl Ero*ei i %n Asia %ntrea, geni. creati#itii de ti* neolitic s'a *strat
*%n "ai den-i! N e #or.a de a ne n5
!e21rie" nr+ #*" pp+ 866A86$" &iaa ni "aestr ti.etan n <Re;i0ta Hndaii.%r Rega.e=" an ' B#$37C" i.ie" nr+
-" pp+ #88A#-#+ (a conce-ione
apri.ie *-+ nr+ #8" p+ # i @" Pentr cnoaterea Orientli( n <Uni;er0. .iterar=" an I' B#$6,C" 2artie $" nr+ ##"
pi+ Des "et$odes de &ascetis"e $indo( n <(e C%rrier de0 nde0=" an II <3464=! Le Co.le #isa,e de l9Asie et la
tradition orientale de la cltra ro"aine( n <B..etin d Centre r%2ain de Re!)er!)e0=" an I B#$@#C" pp+ 37A
66" (e te"*s et l9Eternite dans la *ensee indienne( n <Eran%05Ea)i1!)=" an UU B#$@*C" pp+ *#$A*@*"
S8".olis"e indien de l9a.olition d te"*s( n <E%rna. de H0R!)%.%gie=" an U(' B#$@*C" pp+ 63,A637" M8%$es
indiens d Je"*s( n <C%21at=" #$@*" 2ar #3" (e ?odd$is"e et l9Occident( n <C%21at=" #$@*" a%t -" (e
Pro.le"e des ori,ines d 8o,a( n <L%ga S!ien!0 de P)%22e integra.=" <Mar0ei..e" <Ca)ier0 d Sd=" an
UUU'II B#$@3C" pp+ ##A*," C$a"anis"e et tec$niMes 8o,isMes indiennes( n <R%ga S!ien!e de .G)%22e
integra.=" Mar0ei..e" <Ca)ier0 d Sd=" an UUU'II B#$@3C pp+ $7A##@" Note sr l9alc$i"ie indienne( n
<Ren!antre Orient5O!!ident=" an+ I B#$@@C" 2ar05a;ri. pp+ 3A#," E'%te sr l9erotiMe ra8stiMe indienne( n <(a
Ta1.e R%nde=" #$@8" jan;ier nr+ $-" pp+ *7A33" ?i';nite et Jotalite dans la Pensee indienne( n <S%!ieta0
A!ade2i!a Da!%5R%52ana" A!ta P)i.%0%p)i!a et T)e%.%gi!a=" an I B#$@@C" pp+ #A-" Do,a and Modern
P$iloso*$8( n <E%rna. %f 9enera. Ed!ati%n=" an U' B#$83C" ..R" pp+ #*6A#3-+
23
t%ar!e %n trect( ci de a cnoate "ai .ine i a %nele,e ele"entele de nitate ale orientli i
ale Ero*ei"!
Asociind a)est ,randios *roiect lcrrilor tiinifice i literare -"islite din e+*eriena celor
trei ani *etreci %n India tre.ie s s.linie" ni!itatea lor %n cadrl s*iritalitii
ro"Eneti!
Indianistl Mircea Eliade a $otr%t %n "od cert destinl c%'tor#a e+istene 7 Ser,i Al')eor,e(
Anton Xi,"nd Cer.( *rofesor de istoria reli,iilor indiene la Col".ia ;ni#ersit8( Arion
Ro( cercettor la C!N!R!S din Paris!
S n it" c orientalistic re*re-int doar na din -ecile de faete a.e per0%na.itii
i.0tr.i n%0tr 0a;ant i 0!riit%r+
MIRCEA HANBOCA
NOJA AS;PRA EDIIEI
Cartea de fa repr%d!e ediia a II5a a ;%.2.i India( aprt n #$3@ n Editra 9e%rge0!5De.afra0+
A2 01.iniat" !a n ediia prin!ep0" !;inte.e 0!ri0e ! .itere !r0i;e+
A2 ap.i!at" n genera." n%r2e.e %rt%grafi!e n ;ig%are+ A2 n.%!it pe E prin %( ap%0tr%f. prin !rati2" snt prin
s%nt A +a+ A2 .0at n0 a.ternane pre!2 care( cari!
(a n!ept de 0i.a1 a2 tran0!ri0 ie i n e <tre.ie( contri.ie( constitie i n tre1e" !%ntri1e" !%n0titeC+
A2 rennat .a fina. n !;inte !a & #ec$i( ceai( o.icei( con'#oi!
A2 n%tat >i,ni( co"*let i n ji!ni" !%2p.e!t+
A2 p0trat %rt%grafierea ! e i n ! i n !;inte !a & ne"eri( %n'tnerec( ceti!
A2 ndreptat ta!it gree.i.e de tipar+
Meni%n2 ! ediia n%a0tr e0te na de p%p.ariDare" tiprit din d%rina !a p1.i!. .arg 0 ia !%nta!t !t 2ai
repede ! a!ea0t 0!riere a .i Mir!ea E.iade+
M+H+
PRE:AA LA EDIIA A DO;A
l
Cartea aceasta n este nici n >rnal de cltorie( nici n #ol" de i"*resii( nici nl de
a"intiri! C*rinde o serie de fra,"ente as*ra Indiei 7 nele scrise *e loc( altele *o#estite
"ai %%r-i( alte c%te#a detaate dintr'n caiet inti"! N este( deci( o carte nitar as*ra
Indiei! %n ceea ce " *ri#ete( cred c % ase"enea carte n *oate fi scris dec%t d* ase
lni de edere %n IndiaF d* trei ani( e *este *tin! N'a" %ncercat( de!i" s refac "ateriall
de i"*resii i reflecii cles! A" *referat s *stre- caracterl fra,"entar( s*ontan( al
*a,inilor scrise as*ra an"itor *ri din necnoscta Indie A e#it%nd *e c%t a" *tt
ele"entl *ersonal! A#entra a fost siste"atic e#itat %n aceast carte! A" %nlocit a#entra
c re*orta>l( i re*orta>l c *o#estirea! D* c" se *oate #edea( "lte din %nse"nrile
acestea a fost scrise %ntre 345AA34B3( anii ederii "ele %n India! Ele n s%nt nici co"*lete(
nici siste"atice! Poate cele! "ai fr"oase locri *e cari le'a" #-t A deert. ?iIanner
2as$"irl( frontiera af,$an( ?ir"ania YA a r"as nescrise! N le'a" scris atnci A i
n le'a" "ai *tt scrie d* aceea! Cititorl este r,at s co"*lete-e c i"a,inaia
li*srilor acesti itinerari!"
Mrtrisirea aceasta n'a fost %neleas sa *oate n'a fost acce*tat A i *entr a o face "ai
li"*ede "'a" $otr%t s ada, c%te#a r%ndri!
N cred *rea "lt %n literatra de cltorii! O"l( %n ,eneral( #ede "lt "ai *in e+act dec%t
o*ti"is"l nostr ne %ndea"n s crede"! Asti*ra Orientli( "ai ales( se *oate scrie %n fel
i fel de c$i*ri! De*inde n"ai de c%t eti dis*s s s*i( de cantitatea lcrrilor *e cari eti
$otr%t s le ascn-i! A" cetit *oate do d-ini de cri c i"*resii de cltorie din IndiaF i
neori %"i #ine s cred c s'a s*s totl
Meni%n2 ! India a aprt n Inie #$36 ! prefaa repr%d0 a!2+
*@
as*ra acestei ri litoare( iar alteori c n s'a s*s ni"ic( Pro.a.il c n e+ist ar des*re care
s se fi scris o sin,r carte >st( co"*let i li-i.il!
Krnalele" de cltorie alctiesc( c%teodatE( cri ad"ira.ile! M %ndoiesc %ns( dac ele condc la
an"ite concl-ii ,enerale as*ra rii str.tte! Cele c%te#a fa*te( sa -eci de fa*te( *e cari orice
cltor le cnoate direct A n %nsea"n *rea "are lcr! Rareori s%nt se"nificati#e! A*roa*e
niciodat n s%nt $otr%toare! Ce *oate %nse"na o st sa o "ie de fa*te *entr cnoaterea i
%nele,erea nei ri at%t de di#erse ca India( C$ina sa Mon,olia C %nte"eiai *e fa*te( "ai "li oa'
"eni *ot a#ea dre*tate si"ltan( dei ofer i"a,ini deose.ite as*ra nei ri asiatice! Miss Ma8o
are *erfect dre*tate c%nd critic India( %nte"eiat *e fa*te( *e statistici "edicale( *e foto,rafii!
Maria>l! %ntre co*ii( ro.ia fe"eii( idolatria( ine,alitatea social A oare toate aceste realiti n s%nt
*erfect ar,"entate( *e fa*te i statistici C /i c toate acestea( c%te#a liii de #ia indian a>n,
*entr a con#in,e *e oricine cit de nedrea*t e >decata .inedoc"entatei Miss Ma8o! Ceea ce noC
ero*enilor( ne a*are ca o ro.ie"( fe"eile indiene acce*t ca sin,rl "od de #ia fa"ilial! ;n
ero*ean *ri#ete c de-,st o.iceil indian de a cstori co*iii! /i c toate acestea( cresc%nd
%"*ren A lo,odnicii indieni reali-ea- neori o stare de %n,ereasc *ritate! Idolatria este(
firete( o atitdine "ental inferioar! N"ai c( %n realitate( n e+ist o idolatrie indian! Nici n
indian n se roa, la i"a,inile iconice ale di#initilor F se roa, %ntotdeana direct la di#initate!
I"a,inea sl>ete n"ai ca n a+iliarF ea a>t i"a,inaia s se fi+e-e as*ra -eli!!! De ase"enea(
s'a scris "lte i doc"entate #ol"e as*ra ine,alitii sociale din India! Se it a*roa*e
%ntotdeana c India cnoate %nainte de toate o ine,alitate indi#idal( n na social! Oa"enii s%nt
felrii( *entr c felrite s%nt ener,iile Iar"ice cari %i condc!
;n cltor( %nt%lnind %n dr"l s fa*te( n le #a *tea %nele,e %ntotdeana( necnosc$id'le
%ntotdeana se"nificaia! Statisticile n *reiesc *rea "lt %ntr'o ar de a*roa*e *atr ste de
"ilioane locitori! De aceea( socotesc c >rnalele de cltorie" dintr'o ar e+otic n s%nt de cele
"ai "lte ori dec%t literatr 7 i( %nc( n din cea "ai .n s*e! Decorl i senti"entalis"l s%nt
do ,ra#e tentaii ale ero*eanli( %ndat ce trece Canall de Se-!
;n >rnal" are cel *in "eritl c %nsea"n lcrrile *e "sr ce le %nt%lnete i e+*lic ara *e
"sr ce atorl o %nele,e! Dar atnci se i"*n an"ite restricii! N *oi( .n'
*8
o( *.lica n >rnal" care se %ntinde *e trei aniF ar fi >rnall nei e+*ediii tiinifice( n al nei
cltorii! De aceea "rtrisea" c des*re o ar n se *oate *.lica o carte nitar A adi! n
>rnal co"*let sa o scrt "ono,rafie( dec%t d* ase lni de edere! Lcrrile %i *strea- %ns
as*ectl lor net( .rtal( c linii ,roase( or diferenia.ile! Te *oi descrca *rintre ele( le *oi
descrie s"ar( *entr c n le #e-i %nc nanele <sin,rele cari contea-=! D* trei ani( #ol"ele se
#olatili-ea-( li"itele se ter, F %i fac loc nanele( %ndoielile( anali-ele! Decorl n "ai re-ist! %n#ei
.ine li".a rii cnoti oa"enii( %nce*i s'i faci *rieteni i d"ani( %nce*i s ai atitdini(
senti"entale sa critice! D* trei ani( n te "ai interesea- o carte de descrieri 7 o carte c oa"eni(
fa*te i locri! %nce*i s ai ,%ndri "ari! &rei s *rin-i ;niile %nalte ale istorieiF #rei s ,seti a+ele
s*iritalitii indiene! Dac ai %ncerca( ac"( s fii co"*let( renn%nd de a fi esenial A ar tre.i s
scrii n #ol" de o "ie de *a,ini( cci n *oi lsa ni"ic *e dinafar( nici istoria( nici *o*oarele( nici
li".ile( nici societile( nici reli,iile( nici *olitica( nici arta sa filosofia! %n lntrl nei cltri
or,anice( c" e cltra indian( totl se ine str%ns le,at! N *oi #or.i de filosofie( fr a #or.i de
li".( de societate( de erotic i de reli,ie! N *oi #or.i de re#olia li )and$i( dac n'ai l"rit %n
*reala.il conce*ia 2ar"ei( cretinis"l indian i #aloarea actli o"enesc %n India! Riti alt"interi
s fii #l,ar( adic s*erficial( li"itat i ,rotesc! %ntr'o ar %n care "iile de ani ale trectli
contin s triasc( n *oi lsa ni"ic la o *arte din tot ceea ce a aii' ! "entat #iaa ci#il i
s*irital de la Mo$en>o'Daro <"ilenil ? I' %n C$r!= %ncoace!
A" rennat la ,%ndl de a *.lica o carte as*ra Indiei *itoreti i *olitice A dar n renn la
,%ndl de a *.lica o carte as*ra "anis"li indian! N as*ra cltrii i ci#ili-aiei indiene A
*entr care "i'ar tre.i o "ie de *a,ini ci as*ra "anis"liF adic as*ra acelor #alori eterne in'
diene( create ca s %nale( s "%n,%ie sa s "%ntiasc o"l!
C%i#a critici a .ine#oit s " anne c ate*ta o ase"enea carte %n locl fra,"entelor *e cari le
re*.lic ac"! ;n scriitor %ns n e %ntotdeana st*%n *e destinl crilor sale! Econo"ia care
cldete o o*er( n e aceeai c econo"ia editorial! S*er c n #a trece "lt ti"* *%n c%nd aceste
*a,ini r-lee %i #or ,si pendant5 %n #ol"l U2ani02. Indian+
Ali critici "i'a atras atenia c %n %nse"nrile *.licate n str.ate ni"ic din l*tele *olitice ale
Indiei "oderne!
27
O.iecia e >st! Dar( *entr c an"ite e*isoade din re#olia ci#il se ,sesc de>a %nse"nate %n
>rnall "e inti"( *.licat s. titll de Yantier <34BL= a" socotit ne"erit s n "ai re#in! C at%t
"ai "lt c cit( ast-i( %nc n se *oate s*ne ade#rl %ntre, as*ra %n.irii re#oliei ci#ile!
In sf%rit( s'a ,sit oa"eni cari a *rotestat *entr alt "oti# 7 an"e( %i *lictisea fa*tl c %n aceast
carte se "enionea- >n,la( elefanii( er*ii i crocodilii A adi! tot lcrri tite i rs'tite de la
Indi:a li Arrian %ncoace! O.iecia ar fi fost sa#roas dac ar fi fost >st! Din %ni%"*lare( "ai "lt
de >"tate din carte #or.ete de c totl altce#a dec%t o.initele i"*resii din India! D* c%te ti(
nici n ero*ean n'a stat *%n ac" ase lni %ntr'o "%nstire $i"ala8an F iar dac a stat c"#a( n'
a scris ni"ic des*re #iaa i oa"enii de'acolo! Mada"e Da#id'Neele( ilstra cltoare %n Ji.etl
c$ine-esc( n'a str.tt i "nstirile de *e #ersantl indian! Nicolaie RoricI a cercetat Ji.etl i
Asia Central( iar )ise**e Jcci( "nstirile din 2as$"ir i Ji.etl a*sean! D* infor"aiile
"ele( toti nicinl din ei( i nici alii( n'a locit contin %ntr'o "nstire indian ti"* de ase
lni! Dac n'ar fi dec%t acest a"nnt( i %nc #ol"l de fa s'ar distin,e de toate celelalte c%te s'a
ti*rit %n orice alt li". a*sean! %n scrta descriere a #ieii i a oa"enilor din "%nstirile
$i"ala8ene( %n cari a" locit din se*te".rie 34BH *%n %n "artie 1931, a" e#itat s intr %n orice
a"nnt relati# la te$nica "editati# a cl,rilor indieni! O *arte din aceste a"nnte #or #edea
er%nd l"ina ti*arli( airea!
Socotesc necesar s ada,( %nc odat( c toate fra,"entele *.licate %n cartea de fa a fost scrise
%nt%"*ltor( la rnari distane de ti"*( i nein%nd sea"a de nici n *lan ,eneral! Nd>diesc c
cititorl n #a cta nici ceea ce atorl "rtrisete sincer c n'a a#t intenia s arate!
Mir!ea E.iade
octo".rie( 34BL
28
CEL(AN
Tran0%!eani!. ajnge n C%.%21%" apr%ape de 2ieD. n%pii+ Dar in0.a % 0i2i ;e!in ! !te;a
!ea0ri 2ai nainte" !!i te nt2pin n ;nt !a.d i parf2at de pe p.aj" % 1%are n!r!at de
2irea02a t.pini.%r tr%ienind de 0e;" a f.%ri.%r ne!n%0!te" a ttr%r 2inni.%r ;egeta.e pe !ari .e
g)i!eti !re05!nd n ntneri!. de pe !%a0t+ Marea 0!.ipete !idat ai!i" n apr%pierea in0.ei
02aragd.i+ Cer. par! 0e !%1%ar i 0te.e.e ard 2ai ;i n a!e0t ;Dd) int%/i!at de parfi2iri tari
i r0!%.it%are+ Cn%ti CeR.an. nainte de a Dri .2ini.e din rada p%rt.i+ Mirea02a jng.ei p.tete
De!i de :i.%2etri din!%.% de r2ri.e !a.de" pe dea0pra ape.%r+ Yi e % 2irea02 !e te t.1r" te
a2eete" pe !are n tii ! !e 05% identifi!i" n tii nde 05% !ai" !are te iD1ete nen!etat n p.in
fa" !a n ;nt nfier1ntat i 2ngiet%r+ E n parf2 ne2aint.nit" !are te ;a r2ri t%t ti2p. n
CeR.an Q i ! !t te ;ei adn!i n jng." ! att . ;ei 0i2i 2ai i2a!.at i 2ai )a.!inant+ Cea dinti
di2inea n C%.%21% i de0!%per !er. !e.i 2ai fr2%0 %!ean+ N tii pre!i0 !e 05a 0!)i21at n
!.%area a!ea0ta 2agnifi!" n tii !e 2ira!%. te ateapt dea0pKa ta" de !te %ri ridi!i %!)ii i i5i .ai
pierdi n ;a!itatea a!eea de aDr i 0%are .i!)id+ U21.i )ai5)i din 0trad n 0trad" prin0 ntre a!e0te
d% tentaii & !er. i parf2. prea5p.in.i ;egeta.+ D% iD;%are de re;e.aii" tri0tei i !e.e 2ai
ne2iGt5ri0ite 1!rii & iD;%are ;ii" !e5i adap n 2intea" ni!i 0f.et." !i n0i ;iaa ta %rgani!"
0nge.e i r0f.area ta" !ari i drie0! pentr ntia %ar 1!ria de a tri" de a fi ;i" de a te 2i!a i
re0pira .i1er" fr griji" fr reg.i" fr re0tri!ii+
Unde 0 a.ergi 2ai nti > C2 0 2.2eti 0etea a!eea a %!)i.%r" a nri.%r" a 1rae.%r A % 0ete de
0enDaii ;ertigin%a0e i tari" 0ete de ardere .a a.1" de 2%arte > Ce.e d% 0pt24ni de tran0%!eani! i5
a %di)nit pri;iri.e i i5a ad%r2it 21.et.+ A1and%nat de%dat n ;%ia ta" n !ea 2ai fr5
*$
2%a in0. din a!ea0t parte a .2ii A te treDeti inti2idat de attea de0!%periri i para.iDat
de attea i2p.0ri+ Ap!i pe !ea dinti 0trad" ! !a0e a.1e" ! tera0e n!in0e n parapet" te
fereti de a.egt%rii n)2ai .a riIsa a0!.i .a r0ti2pri 0irene.e ;a0e.%r din rad A i n 0e
p%ate 0 n ajngi dp n !ea0 0a d% de rt!ire" n grdina 'i!t%ria+
Par!. a!e0ta . 0i2i de departe" !!i pe0te t%t n CeR.an ;e0tit%rii 0nt 2ire02e.e prtate de
1%are+ ## 0i2i ! parf2. .i de f.%ri de 0!%ri%ar" f.%ri a.1e ! peta.e.e gr%a0e" re!i" de
!ear+ Un par! n !are te pierDi n pentr ! e 2are" !i pentr ! a.eie.e 0nt nt%rt%!)iate tind
printre ar1ti na.i !t 0tat. %2.i" n;rtind50e n .%! 0a ad!nd5te nap%i+ Ce 0 ad2iri
2ai nti n 'i!t%ria Par: > H.%ri.e a!e.ea ne!n%0!te i 0tranii" ar1%rii de e!a.ip0" r!%area"
.2ina >
Ire. de 0enDaii te %1%0ete+ Te r!i n !ea dinti riIsa i te .ai n ;%ia a.ergt%r.i+ S5a
%prit % !.ip n faa nei dg)ene" i5a ng)iit frnDa de *an( i5a 0fr2at ntre dini pin
n! .etel( i5a r0 ! dinii a.1i i 1De.e n0ngerate de 0!. frnDii A i ap%i a n!ept 0
a.erge+ D2neDe tie n!%tr% A !!i 1.e;arde.e 1ine a0fa.tate 0e a0ea2n n. ! a.t." iar
0trDi.e 0nt a!e.eai n %!)ii ;iDitat%r.i airit+ TrDi" 0e %prete pe % .i 21rit de
2reia att%r ar1%ri+ Te5a ad0" ine;ita1i." .a te2p.. 1dd)i0t Ze.aniRa+ Intri ntr5% !rte fr
2argini" n !are ar1%rii a !re0!t n ;%ie i !a0e.e 0nt 2rnte" ! pri0pe.e 2ede+
nt.neti pe a!ei .$iII 1ine !n%0!i din f%t%grafii" ! e0te.e .%r ra0e" ! r%1e.e .%r
p%rt%!a.ii A i te apr%pii de 0an!tar. n !are d%ar2e Bd)a ! attea ta.ere de %frande i
peta.e a.tri+ Iei f.%ri i dai f.%ri+ E n 0!)i21 de ri0ipe ;egeta.e" de 1!rii parf2ate ntre
0.jit%rii De.i i tine+ Cnd iei din !rte Yi te r!i n riIsa A attea gndri n%i i attea
n%0ta.gii deteptate de .initea !rii A % feti de .a !%a.a de a.tri a.earg ! n 1!)et de
f.%ri de 0!%ri%ar i % 1r%r eng.eDea0!" pe !ari i .e %fer ! !e. 2ai negndit D21et a. ei+
Ce 0 fa!i ! attea f.%ri" !ari5i intr n 0i2ri i te ;i%.enteaD" te %1%0e0! > (e ;ri prin
1Dnare" .e pre0eDi n !arnet. n !are t" er%pean 2ndr" !redeai ! ;ei fi n 0tare 05i n%5
teDi i2pre0ii.e A 2.2eti fr2%0 i p.e!i+
P.e!i din te2p. !2 p.e!i din C%.%21%+ Dei i 0e rpe ini2a de attea fr20ei pe !ari ai
;%i 0 .e re;eDi i 0 .e 0a;reDi A te p%2eneti ntr5% 1n di2inea n gar" ntr5n ;ag%n
din rapid. C%.%21%5ZandR5Anrad)apra+ Snt a.te .%!ri !ari te !)ea2" a.i de2%ni !ari te
ne.inite0!" a.te 3,
n2e pe !ari .e tii din ad%.e0!en i !ari 0tr.!e0! apr%ape de tine" din!%.% de 2nii pe !ari
i 1nieti !%p.eii de jng. n ini2a in0.ei+
Dp !te;a !ea0ri de dr2" pri;e.itea e ! de0;rire a.ta+ Ur!i pe !%a0te n !ari ;egetaia
e 2ai degra1 n !i2itir de!t % grdin A !!i ar1%rii 0e na. pe dea0pra tfe.%r 0tri;ite"
.iane.e n1 f.%ri.e" iar1a !rete na.t !t 0pi!. i prettindeni ;iaa 2%are i n;ie"
ptreDi!inea 0e tran0f%r2 n )2" pa0t ;ie pentr n!.Dit. a.t%r 0e2ine" i .pta
!%ntin ! 0pa02e i e/taDe n a!e. %!ean a. 0e;ei+ P.ante.e ajng ai!i 2%ntri" f.%ri.e 0nt
ai!i %tr;ite de !ada;re.e pe0te !ari a tre!t i din !ari 05a n0!t" r%dni!ia te 2pietrete"
!!i g)i!eti nap%ia 2i.i%ane.%r de %rgani02e !ari a 0pra;ieit" a.te 2i.iarde !ari 2%r pe
fie!are !ea0" i ge0t. a!e0ta a. natrii !are aD;r.e nen!etat ;iaa" fr 0en0" ge0t. a!e0ta a.
!reainii pentr 1!ria de a !rea" pentr 1!ria de a 0%ar1e 0%are.e i a5i 0triga ;i!t%ria A
te a2eete" te !%;rete+ Tn!)iDi %!)ii !a 0 p%i fra pentr tine % prti!i! din a!ea0t
ne2aip%2enit 1%gie A i !nd i de0!)iDi" pri;e.itea e a.ta" !2p. de .pt i de 1eie 05a
0!)i21at" f%r2e n%i" ipt%are" 0rprinDt%are" ;i%.ente" i2pertinente" %rg%.i%a0e de ;i!t%ria
.%r" f%r2e de ;i0 i de p%fte" in!endii !are 0e aprind i 0e 0ting pe fie!are !.ip din a!e0t fi.2
;ertigin%0 a. jng.ei A t%ate 0a.tri.e a!e0tea n ;ia" t%ate ngenn!)eri.e a!e0tea a.e 2%rii"
t%at n;a.a n0pi2ntt%are de 0e; te n)a" te trte n 2ij.%!. 2!e..i .%r 0rd" te
ndea2n i te 1atj%!%rete" n 2i!i2ea ta de !.t%r !%nf%rta1i. aeDat .a ferea0tra ni
;ag%n" n de2nitatea ta de rege a. natrii" n 0eri%Ditatea ta 0tearp i a10tra!t de !reatr
!gett%are i .i1er+ E % pr%;%!are pe !are n 0e p%ate 0 n5% 0i2i din partea a!e0ti regn
;egeta. pe !are .5a2 d%2e0ti!it n par!ri i .5a2 adaptat n 0ere+ O pr%;%!are n !are n
g)i!eti nt%tdeana r0." !i i !)e2area de nfrire" nde2n. de a5i r2a pi.da" de a !rete
a.tri de ea+
Iat" .pta 05a dat de 2i.enii pe a!e0t tr2 i n nt%tdeana ntre p.ante+ Iat fii de 0tn!"
.e0peDi rpte de !tre2re" 2ni r0trnai" !are i arat rni.e .%r 2pietrite" 0e2ne.e
0tri;iri.%r i detntri.%r din a.te ere+ O nditate 0rprinDt%are pentr n!.etri.e ;egeta.e
din jr+ (e0peDi pre" a.1e" f2rii" pe0te !ari apa a.earg n 2ii de ;ine" ap !a 0!a.d n2ai
!%aja+ Ie0 !te%dat din n;.2ea.a jng.ei i 0e arat n 0%are" nde i 2%arte" fr 05%
2i.ea0!" fr 05% a!%pere 01 ire. ei" pDnd5% n a!e.ai ti2p de fraii )aini de5a.tri"
p.ante.e" !ari ateapt ! 2ii de %!)i 05%
3!
0tri;ea0!" 05% tearg din faa .2inii i 0 ridi!e dea0pra ei % n% jng.+
+++Cnd ajngi n ZandR" 00 pe 2ni" .a a2iaD A te nt%r!i ntre %a2eni ! n ne2rtri0it
0enti2ent ! ai a0i0tat .a % 2inne" .a % 2%n0tr%Ditate 0a .a % 0finenie" !e;a e/!epi%na. i
irai%na." pe !are n eti n 0tare ni!i 05( jde!i" ni!i 05( i2ii+ Snt attea .!rri de ;Dt n
a!ea0t per. a CeR.an.i" n a!e0t adp%0t n0%rit" ! De!i de te2p.e i ! .a!. r0fat A
n!t n tii !e 0 fa!i" nde 0 p%rneti" pe !ine 0 ntre1i+
De %di)nit" n p%i+ Bi!iirea !%ntin" rit2. e a!!e.erat" %/igen. a!e0ta pe !are . 0%r1i prea
repede i prea 2.t i5a dat re0piraia tare i 0ete ne0frit+ P%rneti .a dr2+ Iat a!i e0te
te2p.. nde 0e p0treaD dinte.e .i Bd)a" re.i!; prtat .a 0r1t%ri de e.efani darii i
n!r!ai ! firetri+ Iat a!2 .a!." ap de 0tn! i %g.ind din !er" i 2ai departe par!. !
2ai2e i ! e.efani n grajd. pitit dp e!a.ipi" iar 2ai departe a.t te2p." i a.t !a0
a.1" a.t !%a." a.t grdin+ Tre! !ea0ri.e i t%t aa tre! i Di.e.e+ Yi r2i t%t nea0t2prat"
t%t ;i" tKt nead%r2it+ C!i in0.a a!ea0ta in;adat de %/igen i de 0%are driete ;iaa i
;eg)ea %ri!i" dar 2ai a.e0 0trein.i !are !%1%ar din ri.e !2ptate+ Cnd p.e!i din ZandR"
n0pre 2iaDn%apte" 0pre Anrad)a5pra" ;e!)ea !apita. 1d)i0t a in0.ei A ai i2pre0ia
net ! pr0eti pentr t%tdeana !i;i.iDaia+ Ai!i era )%te.e" i .2ini e.e!tri!e" i !)i%!ri
! Diare+ Dar arn!5i pri;irea n !%drii di2prejr" n In%aptea a!ea0ta 2ed i !a.d !are te
ateapt afar din !etate+ Spai2e.e i 1!rii.e de pe dr2 i 0e p%g%ar iar n 0f.et+ Eti de5
a!2 n priD%nier a. jng.ei" te5a %tr;it 2irea02a ei tare" te5a fer2e!at %!)ii ei de f.%ri" te5
a r0!%.it 1rae.e ei" erpii ;ii" .iane+
9)i!eti !2 te ateapt .a !te;a 2i.e de gar" n ntneri!. .2inat de 2ii de .i!ri!i
01rt%ri+ Yi i g)i!eti 0igrana ei 1irit%are ! te5a !apti;at" te5a r0!%.it i pe tine" !a pe
attea a.te .egini de piti!i !e 05a n!2etat 05% 0tr1at+ Orinde ;ei p.e!a" n5% ;ei ita+
Dr2ri.e te ;%r d!e !tre 2iaDn%apte 0a !tre r0rit" ;ei !n%ate India 0a Ma.aRa" ;ei
nt.ni a.te jng.e i a.te 2inni n !a.ea ta dar in0.a a!ea0ta r;it de dan0" de;a0tat de
0pai2e i ag%ni5Dnd de n e/taD ni!i%dat a!e.ai A n5% ;ei ita+
Iat" a!2" n n%apte" 0tai ntr5n !%. de ;ag%n pr%0t .2inat i pri;eti pe %r1ita fere0trii" fr
0 ;eDi ni2i! de!t 0erpentine.e de ar ;erde a.e .i!ri!i.%r" i t%ti 0%2n. n te i0pitete" !i
a0!.i ;iaa dinafar" i dp !te;a !ea0ri
r0f.area ei ntre!e rit. r%i.%r i % aDi .i2pede" ;%r1ind" t"ngind50e" 2.2ind"
.dnd+
Di2ineaa eti i0t%;it i D421eti !a deteptat dintr5n far2e!+ Anrad)apra+ P%rneti ndat
0 ;eDi rine.e" !!i tren. te ateapt pe 0ear" !a 0 te d! pn .a !apt. de n%rd a. in0.ei"
de nde ;ei tre!e" pe .ng p%d. .i Ra2a" n India+
Dr2 ! at%2%1i.. printr5% pdre fa de !are n 2ai p%i rea!i%na de5a!2+ !are n te
2ai e2%i%neaD" ni!i n te irit" !i te p%art !2 ;rea ea" !a pe n. de a. ei+ N2ai dp !e
te %preti 0 te %di)neti pe .e0peDi.e ;e!)i.%r st*as( 0 ad2iri !%.%ane.e r0trnate n a!e.
%!ean ;erde" dp !e tre!i de .a n te2p. .a a.t. i ;iDiteDi 2n0tirea din ;e!intate A 0i2i
%1%0ea.a" preap.in. a!e0ta !are te n1" i atepi 0 p.e!i 2ai repede" 0 0!api de a!ea0t
%10e0ie ;egeta." 0 0!)i21i !er. a!e0ta de 02aragd A !!i a.t2interi n tii !e 05ar ptea
nt2p.a ! tine" n tii !e ne1nii ai fi gata 0 fa!i+
N e gre 0 0!api de CeR.an+ Tren. te d!e repede .a 0tinea de "nde ;ei .a ;ap%ra. !tre
Ra2e0);ara2+ Di2ineaa te treDete 2area+ O 2are pin de!%.%rat" 2ai !a.d pentr ! e
prin0 ntre d% r2ri ! p.aja fr ;egetaie" ! pa.2ieri pini i rD.ei" 1ti de 1riD+
Pri;eti ;a.ri.e" pri;eti r2.+ ne.egi de%dat ! te d!i" ! p.e!i" ! te de0pari p%ate
pentr t%tdeana de .%!. !e. 2ai fr2%0 pe !are .5ai ptt ;edea ;re%dat A i atn!i !%..
a!e0ta itat de D2neDe i apare n t%at ;a0titatea .i deD%.at" p.ji.e 0nt i 2ai 0terpe" i
2ai tri0te" !%.i1e.e de pe0!ari i 2ai de0figrate de 0r!ie+ Te 0i2i n0pi2ntt%r de 0ingr+
Ci;a fn!i%nari !%.%nia.iQ !i;a )a2a.i !ari 0e arn! n ap !a 05i ad! g%.%gan. D;r.it"
n dini+ Te ii atn!i 0pre India !a 0pre 0ingra !a.e !e5i r2ne de0!)i0" !!i nap%i r+ te
2ai p%i nt%ar!e+
PE(ERINAE (A RAMEiSH[ARAM
Tren. 0tr1ate ni0ipri.e n!)egate n dne+ Mr!ini 2ari" le g)i2pate" !i;a pa.2ieri
rginii" %!)iri de ap 0rat A a!e.ai Dg%2%t !a de !)e2are a. ;a.ri.%r+ SenDaii !rde i
ngeri de ini2" n faa p.ajei ;a0te" deD%.ate" !a.de" 25nd50e ! p0ti.+ 'nt. 0f. 2eta.i!
n g)i2pii .ai" n &De.e !re0tate a.e pa.2ieri.%r+ Str1ate2 i0t2. ng0t !are
India
33
.eag India de !e.e !te;a in0.e pietr%a0e din n%rd. CeR.a5n.i+ 'ap%ra. ne5a .at din Ta.ai
Mannar i dp ;re% d% !ea0ri de p.tire 0enin" ne5a !%1%rt n Dan0):%di+ Intr2 n India prin
pn!t. !e. 2ai de 0d a. penin0.ei+ Apr%ape !e Ra2e0)\ara2" .a Pa".a" >nction( de!%r. 0e
0!)i21+ C2pri.e 0nt in;adate de pa.2ieri+ Cre0! na.i++ ! 1!)ete.e 0pre %!ean. pe !are .
g)i!e0! n ;nt+ Dp d%De!i de 2inte de .a Pa".a"( tren. 0e %prete ntr5% 0taie 2rnt"
n!%njrat de p.antaii" ! % %0ea !%nd!r0d n 0at+ E Ra2e0)\ara2" .%!. pe.erinagii.%r din Sd" t%t
att de 0a!r !a Benare0." dar 2ai pin !n%0!t !.t%ri.%r er%peni+
O !r !idat" >atIa( ! d% r%ate" tra0 de 1%i" ne d!e n 0at+ Ca0e fr2%a0e" ! tera0e r0rind
a.1e dintre p%2i+ ! 1ra)2ani pDderie+ Snt 0ingr. er%pean ;enit de a0e .ni n!%a!e+ Snt pri;it
! in0i0ten i indigenii 0e adn n faa !a0ei ;enera1i..i 1ra)2an Ra2!)andra 9angad)ar" nde
.%!ie0!+ A!e0t 9angad)ar 0t % 1n parte din Di aeDat pe % r%g%jin" n pri2a n!pere a !a0ei 0a.e"
! piept. i ! pn5te!. g%." ! n .an petre!t dp gt" ! faa n0 ! !en i 0!ri 0a!re+ St n
a!eeai 1ine !n%0!t p%Diie a 0tati.%r indiene i di0!t ! ;iDitat%rii 0i" fie n 0an0!rit" fie n dia5
.e!t+ Pare %n%rat de ;iDita 2ea" iar B)i2i C)a\da" !are 2 ad0e0e" i trad!e n ,>arati t%t !e5i 0pn
de0pre R%24nia+ Af.nd ! 2i5e f%a2e" tri2ite n 0.jit%r pr%0 0 !2pere de 2n!are" de%are!e n
!a0a ni 1ra)2an n 0e g0ete de!t pentr %a2enii din a!eeai !a0t+ Pe tera0a de 00" 0er;it%r. 2i
ad!e trei trte 2i!i fierte n .ei" n pa)ar ! .apte i !te;a 1anane+ C.ege ap%i re0tri.e" 2pren
! ;a0e.e de .t ar0 n !are 2n!a0e2" i .e arn! n 0trad+++
Dp !e 2 de0!a. pe pri0p" p%rne0! 0pre te2p. 2pren ! B)i2i C)a\da i !te;a dDini de
.%!a.ni!i dp 2ine+ B)i2i C)a\da e pe j2tate g%. i p%art darri & f.%ri" 1anane" di;er0e pngi i
rpii de argint+ Dp !.t%ria .i n Ang.ia" % prifi!are .a Ra2e0)\ara2 e !e. 2ai ne2erit .!r+
Pe0! prin praf. dr2.i" de0!.at" ntr5% !.dr n!in0+
Te2p.." !e. 2ai 2are te2p. din 0d. Indiei i !ea 2ai 2ae0t%a0 rea.iDare a ar)ite!trii
dra;idiene" e0te n!%njrat ! 2ai 2.te rndri de Didri <*rIa#a"a=! ntre a!e0te *ra'Ia""a 0nt
!%rid%are i !ri interi%are+ Dei te2p.. e !%.%0a. B8@- pi!i%are .rgi2e pe # ,,, pi!i%are .i2e" 2
inf%r2eaD !.Da 2eaC" n ai % i2pre0ie !%p.eit%are+ N5T p%i ;edea de .a n!ept" n ntregi2e+
Tnainte de a ptrnde
34
prin pri2a p%art" na.t de 3, de 2etri" nt.neti n 0%i de 1aDar" !are 0e pre.ngete i pe 01 Did.
p%rii i nainte de pri2. !%rid%r+ 90eti de ;nDare t%t fe.. de i!%ane i i2agini" 0!ene repreDentind
!tarea Sitei de !tre Ra2a" 0a .pte.e .egendare din (an:a BCeR.anC" i!%ane f!te din !.%ri ;ii i
pr%a0pete+ Se g0e0!" de a0e2enea" 0!%i!i 2ari" 2rgean" g)i%a!e" 1rri gr%a0e de argint" ta.ere de
a.a2" per.e pr%a0te" pietre 0!2pe de a De!ea 2n+
BaDar. e nt%tdeana ti/it+ T%t 0at. e 0trn0 pe .i!i%ara i n !%rid%r. ntne!%0 de 01 p%arta !ea
2are a te2p..i+ (a !apt. 1aDar.i 0e af. 1aDin. i2en0 ! ap ;erde i 2rdar" n !are pe.erinii
0e 0!a.d nainte de a pi ! %frande.e n te2p.+ Iar n partea !ea.a.t a te2p..i" dp .ia !are
!%1%ar ntre .ti2e.e d% *raIara"a( 0e ntinde .a!." 2are de ;re% trei 2i.e" n !are pe.erinii 0e
0!a.d .a p.e!are+
Dp !te 2i 0pne B)i2i C)a\da i dp !te tia2 i e" te2p.. a!e0ta din Ra2e0)\ara2" !.dit
ai!i .a !apt. Indiei pentr !%2e2%rarea ;i!t%riei .i Ra2a i .a Didirea !ria a !%ntri1it i.0tr.
'ara Raja Se::arar din ZandR" n are 0ea2n n t%at penin0.a+ Pi.%nii te2p..i i !ei !ari
a.!tie0! !%rid%are ne0frite" 0nt 2agnifi! Didii" ! 0!.ptri i sicco! Din neferi!ire" n a!e0t an"
an2ite pri a.e te2p..i 0e af. n reparaie+ C%rid%are .argi" .ngi" apr%ape ne0frite" era
ntrerpte pe i!i pe !%.% de 0!)e.rii+ ntre pi.%ni" ad2ini0traia te2p..i i2pr%;iDa0e .%!ine pentr
pre%i i 0.jit%ri" frag2entnd a0tfe. ;iDinea fr 0ea2n" pen21ra a!eea 2i0teri%a0 i 0%.e2n+ De
a.tfe." te2p.. n p%ate fi ;Dt dintr5%dat" n p%i a;ea % i2agine nitar+ Mreia .i e0te di0tri1it"
ar)ite!t%ni!a a!ea0ta !i!.%pi! n are per0pe!ti;" n % p%i !prinde de!t din !%.ri" din !ri interi5
%are" dintre !%.%ane+
Sper1e ntr5ade;r 0nt pi!tri.e 2ra.e" 0!ene din 2it%.%gia ;edi! Dgr;ite pe ta;ane.e i !%.%ane.e
!%rid%are.%r+ M.te din e.e n!ep 0 0e piard Q 0nt af2ate" 0parte" ter0e+ Cine;a ne 0pne !
reparaii.e n !r0 ;%r re0tara i fre0!i.e+
Dea0pra te2p..i 0e af. nen2rate !p%.e" ! 0te de 0tati !%.%rate+ C%.%ane.e 0nt 00inte de
e.efani n p%Diii !idate" fanta0ti!e+ Y%pr.e !re0tate i ;e;erie 0e j%a! printre 1a0%re.iefri+ De
nde;a 0e ad t%1e i tr21ie" g%ngri" .itanii+ Cri%0" ap! pe % 0!ar de .e2n A aparinnd 0!)e.5
riei A i 2 r! pe a!%peri+ Un ntreg 0!anda. era 0 ia0" dp !e5a2 f%0t ;Dt+ N%r%! de B)i2i
C)a\da" !are .e5a
K? 3@
G0f%fIrfnf>
##

>i
++
ni
i
CUn%0!

re
g

Ie 0an!tarii.%r+ A 04 %fer d% rpii de argint te2p..i" !a 0


2i 0e
I LZ(
a!ea0t

dani
e 2i 0e d !)itan n reg." ]O n2e.e" nainea i p!at. pe !are .
0;ri0e2+++
dece".rie 345A
GZDUIRE IN MADURA
Dr2. de .a gar" prin .ie .2inate 0.a1 ! petr%." n >atIE ng0t !a % !tie+++ 'edea2
!a0e indiene ! tinda .arg" fir2e .2inate" tara1e n!r!ate ! fr!te+ n ntneri!" ;et2inte.e
a.1e i r%ii !pta nana feeri! a 1a.ete.%r+ n!er!a2 052i fi/e/ n 2inte dr2.+ N
iD1tea2+ KatIE %!%.ea grdini" ptrndea n 2a)a.a.e" a.erga 0drn!inat de !ei d%i !ai
2rni i repeDi" n0pi2ntat de !.%p%ei i de r!nete.e ;iDiti.i !are i inea e!)i.i1r. pe
%ite+++
n tren !n%0!0e2 pe a!e. tnr !are 0e nt%r!ea de .a Ra2e0)\ara2+ Af.nd ! r2nea2 %
Di n Madra" nainte de a p%rni 0pre Madra0" ne5a %ferit A 2ie i .i B)i2i C)a\da A
%0pita.itate n !a0a frate.i 0" neg0t%r" dp n2e C)and.a. 9a;enda0+ A2 pri2it !
entDia02+ Din tren" tnr. )ind0 a n!ept 0 2 0%!%tea0! %a0pete" %f erind52i igri
indigene" dintr5% 0ingr f%aie de ttn r0!it" .apte ! !eai" fr!te i prjitri+ B)i2i 2i5a
f!t 0e2n 0 n n!er! a p.ti a!e0te darri pe !ari tnr. .e !2pra n fie!are gar+
A.t2interi" .5a fi jignit+
A tre1it" a0tfe." 0 2e0te! frnDe i n!i .etel( a0trin5gente i ii" !ari 0fre0! prin a da grii
% !.%are pterni! r%ie+ Cnd ;%r1e0! indienii" ai i2pre0ia ! ttr%r .e 0nger 1De.e+
KatIE 05a %prit n faa nei !a0e 2ari" ! fere0tre D1re.ite" ndat a aprt d%i 0er;it%ri" !ari
d%r2ea pe r%g%jini n tind" ap%i n0i frate.e" 1!rnd50e 0in!er de %a0pei+ Hirete" era
21r!at i e. dp D. indian" prtnd adi! n2ai !i;a 2etri de pnD a.1 nfrat pe
%.dri+ M5a !.Dit ! .a2pa prin d% n!peri .argi" ap%i n !rtea pietrit" ajn5gnd n
fnd nde 0e af. <0frageria= i %daia %a0pei.%r+ A2 r!at % 0!ar de .e2n !are d!ea ntr5n
!%rid%r+ De ai!i 0e ;edea f%arte 1ine !rtea" ! 1a0in de !i2ent" ! !i2ea" ! rfe ntin0e pe
frng)ii+ Odaia %a0pei.%r era !rat" aeri0it" !
36
!adre !idate atrnnd pe perei+ R%g%jini a.1e" iar .ng n aternt ! % pern !apri!i%0
r0trnat A % !arte" Ra"a8ana!!! Pe r%g%jini 05a ntin0 ndat ptri" perne" !ear!eafri i
!;ertri 2%i+ D% .2pi ! gaD a .2inat %daia+ Un 1iat a ad0 ta;a ! .etel( igri i
!eai+ Un ;e!in !are n 0e !.!a0e a ;enit 0 !n%a0! %a0peii+ i 2erge D;%n. n Madra !
ti franDete" n0 .a t%ate ntre1ri.e 2e.e r0pndea D21ind Q <A) ^ %i" ;%0 0a;eD
fran!ai0= >+++
Pe !i2ent. %dii era tra0e ! !reta % 0erie de !er!ri de!%rati;e" iar .a 2ij.%!" % 0;a0ti:
en%r2+ S;a0ti:a 0e nt.nete prettindeni" ! de%0e1ire n faa i.%r+ 9aDda 2ea tia a0pra
a!e0ti 0e2n ! e ;e!)i" e 0fnt i e <na.t=+
Se apr%pia 2ieD. n%pii+ C%n;%r1irea n%a0tr" aeDai pe r%g%jini" f2nd igri.e ! f2.
a0pr" 2e0te!nd frnDa ite" 0%r1ind !eai. ! .apte A 0e n;rtea n jr. .i Ma)at2n
9and)i+ Hindii era t%i ne.ei a0pra fapt.i ! 9and)i e n %2 f%arte 2are & a0e2enea
.i C)ri0t ^+++ B)i2i C)a\da n0" !are .%!iete n B%21aR" n prea arat n!redere n
++2i!are= i .da pe 9and)i ! 05a retra0 din ;iaa p%.iti!+ Cei.a.i 0e arta nf.!rai i n
2ai !%ntenea ! .ade.e+ De a.tfe." ei n !2pra de!t pr%d0e.e ind0triei nai%na.e"
f!ea pinea n !a0 i e0ea pnDa !a a!2 trei 2ii de ani+++ Dp 2ieD. n%pii a2 r2a0
0ingr ! B)i2i+ ntin0 n aternt. 2e 2%a.e i !a.d" ! %!)ii n ta;an. a0!it !a .a !%rt
A n pt0a2 d%r2i+ Pe ferea0tr ;edea2 ar1%rii !a0e.%r ;e!ine" i 0te.e.e par ai!i apr%piate i
n0f.eite" iar n%pi.e 0nt a.1a0tre" a.1a0tre+
A d%a Di a2 p%rnit 0 ;iDit2 %ra." n t%;ria gaDdei+ Te2p.. Deiei MinaIs$i e !e. 2ai
2are din India+ BaDar. e .arg !t n trg+ E.efanii 0a!ri a ai!i n grajd 2%dern+ Snt 1.nDi !a
nite !%.%i i ridi! ! tr%2pa 2%neDi.e pe !ari .e 0;r.i2 pe !i2ent+ Ctreier a!e.eai
!%rid%are" 2 %pre0! n faa a.tar.i De.i e.efant" pri;e0! !t a2 ;re2e pi!tri.e i 1a0%re5
.iefri.e ;e!)i+ Te2p.. n2r pe0te % 2ie de ani de ;ia+ Rege.e Tir2a. NaRa: (5a
reparat n 0e!%.. U'II+ C de%0e1ire" 2innat e 0a.a !e.%r % 2ie de !%.%ane" !%nd!nd .a
n a.tar fa.ni! nde !ande.e.e parf2ate .2ineaD 0tatia .i S)i;a+ C%.%ane.e 0nt !e.e 2ai
2.te dintr5n 0ingr 1.%! i p%art 0!.ptri 0tranii" din 2it%.%gia i de2%n%.%gia ;edi!+
Veie.e 0nt n!)ipite ! 2ij.%! 01ire" ! pnte! .arg i 0ni 2ari !a nite pini+ T%ate fee.e
%g.inde0! D21et. .ei%0 a. 0!.ptrii indiene+ Snt id%.i re0pingt%ri" ! %!)i de piatr n
%r1ite adn!i" ! g)iare i rnjete de ap%!a.ip0+ Ve. e.efant e !e. 2ai
I
37
<2an= n e/pre0ie+ Caii ntraripai a i ai!i a!e.ai p)a.0 en%r2" 0i21%.iDnd e.an. fe!ndaiei
!%02i!e+
Here0tre.e 0nt de!%rate ! f.%ri de piatr" de5a .ng. !r%ra .2ina 0e 0tre!%ar 2i.it+ Din an2ite
!%.ri a.e !ri.%r 0e p%t ;edea trnri.e de ar din interi%r. te2p..i+ Un n2r !%p.eit%r de pre%i
i 0.gi" !eret%ri i pe.erini" 1%.na;i i 1trni+ T%i !er de p%2an+ Un 1ra)2an 2i ie0e nainte ! %
ta; i52i atrn de gt % g)ir.and de Clc$ari( f.%are 0fnt+ Pentr !in0tea a!ea0ta tre1ie 0 p.te0!
% rpie+ A.t. 2 !%nd!e .a n a.tar" !a 052i e/p.i!e prea !n%0!te.e fnda2ente a.e re.igiei ;edi!e+
RefD ! ndrjire t%ate pr%pneri.e i n a0!.t ni!i % .2rire A !a n !2;a 0 2 treDe0! dat%r+
B)i2i C)a\da" nainte de a ptrnde n 0an!tar. ne;Dt de ni!i n 0trein" 2 0ftiete 0 n 2
0i pe te2p.+++
Dp !e ;iDit2 1aDar." 1%gat n pietre fa.0e i 2ir%denii" p%rni2 0pre pa.at. .i Tir2a. Na;a:"
.ti2. rege a. pr%;in!iei+ Par!. e a!2 2prit ntre .%!ine.e ;e!ine+ N2ai grdina din interi%r.
pa.at.i e inta!t+ D%i paDni!i 1trni i f%nfi ne !%nd! prin ga.eria fr pere!)e" ! !%.%ane a.1e i
ta;an. ga.1en" n 0a.a de 1aie a regine.%r" a!2 !an!e.aria %fi!ia." n f%0te.e d%r2it%are" a!2
1ir%ri.e pri2riei+++ N2ai tera0e.e i gangri.e de dea0pra pa.at.i n5a ptt fi f%.%0ite+ Pe ai!i 0e
pre21.a regine.e" 2i 0pne gaDda i n!er!a 0 0e ntri0teDe pri;ind .na" !a 0 p.a! rege.i+ De pe
!p%.a !entra. pri;e.itea e 2innat" .0nd %!)ii 0 a.ne!e dea0pra %ra.i ! !%periri r%ii i
grdini ;erDi" dea0pra pdri.%r" pn .a C%.ine.e nn%rate" nde fa2i.ii.e 1%gate 0e refgiaD n
ti2p. ;erii+ N p%t e;ita !n%0!ta 2e.an!%.ie a de0gr%prii ni tre!t de .egend i O "ie i na de
no*i! Prietenii 2ei !%1%rnd dp tre1ri" e r2n 2.t ;re2e .a 21ra !p%.ei" negndind ni2i!"
!i n2ai pri;ind %ra. ! grdini.e pre.ngite pe dea0pra !2pri.%r pn apr%ape de C%.ine+
+++9aDda" dp !e 2i .2rete 0en0. ttr%r a.eg%rii.%r !adre.%r de pe perei" 2 p%ftete .a 2a0+
Sfrageria & % !2ar fr 0!ane i fr 2e0e" ! !i2ent pe j%0+ Ne aeD2 pe !te % 0!%ar" deprtai
n. de a.t.+ In fa5ne" !te % frnD 2are" 0p.at" pe !are 0e af.a 2n!rri !idate i trte.e fierte
n .ei+ B!ate.e era i.D%rii & !te;a .eg2e fierte" n 0%0 ! piper 2.t" % 2n de %reD fr 0are+ (a
n!ept a2 !reDt ! 0%0. e 0p i a2 0%r1it % .ingr+ Era att de ite" n!t a tre1it 0 ng)it t%ate
trte.e !a 052i trea! 0tri2ea+
38
Cei.a.i 0e a2Da" ne.0nd52 0 f%.%0e0! .ingra pe !are 2i5% ad0e0e2" prdent" de 00+ A tre1it
0 fr2nt %reD. ! 2na" 0 t%rn dea0pra 0%0. piperat" 0 !.eg 1%a1e.e ! degete.e+++ (a 0frit 2i5
a dat 1anane i .apte+ Ne 0er;ea % indian tnr i fr2%a0" 0e2nnd .eit ! igan!a din ta1.%. .i
(5!)ian+ C)and.a. f0e0e !0t%rit" dar 0%ia i 2ri0e+ (%!. 0%iei . .a0e 0.jni!a ! 21.et ti2id"
)arni! i pri!ept n t%ate+++
De0prire" ! 21riri" fgdie.i de re;edere" p.anri+++ O riIE e.egant pne !apt 2e.an!%.iei+
Din n% dr2. 0pre gar+++
MADRA!
dece".rie 345A
+++De pe !%.ina ! 2n0tire de !.grie" %ra. n 0e p%ate re!n%ate+
S5ar 0pne ! e % pdre de 0a.!2i" pa.2ieri i tl$a$ nf.%rit+ Hie!are !a0 e n!%njrat" ata!at"
!%p.eit de ar1%ri+ Cnd 0e ne.initete ;nt. de 0ear" ier. a2intete pe !e. a. ;a.ri.%r+ Pri;e0!
2.t" aeDat pe 1an!a de piatr !enie+
+++A D1rat n .i.ia!+ S5a friat n arpe+ n !%pa!. ! frnDe negre" 0e fgre0! ;e;erie+ Yi a!e.
0!%rpi%n !are 25a nt2pinat .a a 0!%r1rii n !are" dp 0p0a .egendei" a f%0t n!)i0 Sf+ T%2a" !e.
dinti 2i0i%nar n India+
S!ri+ Ce a ptea fa!e a.tfe. > C%.ina a!ea0ta tri0t" ! 25n0tirea 0ingrati!" ! pietre a.1e
adp%0tind erpi 2i 2pr%0pteaD ;iDini dintr5% Ita.ie 0tr1tt .a d%De!i de ani+ Pentr !ea dinti
%ar 2i a2inte0! de Er%pa+ C%.ina a!ea0ta" ! t!eri 0finte" e de din!%.%+
Mn0tirea e Didit n piatr+ C)i.ii.e n 0e ;d" din pri!ina p%2i.%r ! 21r dea0+ Bi0eri!a e 0!nd+
A2 nt.nit" rgn5d50e" d%De!i de !.grie" ! nif%r2e.e a.1e !%.%nia.e" ! p.rii .argi i
pe.erine.e f.find+ Speri%ara e feri!it ! !ine;a ;%r1ete franDete+ M ntrea1 de prin. 9)i!a"
a!2 0a!erd%t !at%.i!" !are a ;iDitat 2n0tirea n pri2;ar" nt%r!n5d50e de .a n !%ngre0 din
A0tra.ia+
'%r1ete att de n!et" att de 0tin0" n!t A fr ;%ie A !%1%r g.a0. i pe0! n ;rf. pant%fi.%r de
p0.+ Ce5a 0p0 >+++ V21ete+ M ndea2n 0 pri;e0! n C)ri0t%0+ . .ad" .
3$
.ada+++ Ap%i ta!e ! %!)i 1inDi+ Reg0e0! n 1i0eri! a!ea nedefinit i inefa1i. t!ere
!retin+ Speri%ara 2i arat !.grie.e+ Yai0preDe!e din e.e a ;enit n2ai de !te;a Di.e
din R%2a+ Une.e n5a 2p.init d%De!i de ani+ Yi ;%r r2ne ai!i" n India" 0 0e r%age pentr
ne!redin!i%i+++ D2neDe tie !t ti2p+ Yi ea a ;enit ai!i tnr+++
A!2" !nd 0!ri" 0e .a0 0eara+ N p%t p.e!a+ Dea0pra %ra.i p.tete % !ea tran0parent Q
r0f.area par!ri.%r" a1rii 2rii r!ii de ;nt. !e ajnge de pe !%.ine+
C2 0 de0!ri Madra05. > (5a2 !n%0!t n !ea dinii di2inea" !nd riIa 0tr1tea
!artier. ! 0trDi .argi i a0fa.tate" ! ;i.e a0!n0e n par!ri+ (5a2 !n%0!t n ;aga1%ndaj.
2e n%!trn printre .ie ! praf i f2" ! !%pii !erind i fe2ei pi0nd %reD+ Mag)ernie.e
;nDt%ri.%r era 0.a1 .2inate != a!eti.en+ 'e!inii 0e adna" f2nd igri indiene"
pre!ipitnd fraDe n a!e. ina!!e0i1i. ta2i." n !are 05a 0!ri0" t%ti" attea p%e2e 2innate+++
Yi iari a2 !n%0!t Madra05. pe 1.e;ard. .arg din faa 2rii" ! p.aj i terenri 0p%rti;e"
! )%te.ri 0!2pe a.tri de 1ar!i.e pe0!ari.%r+ (5a2 !n%0!t" rt!ind52 printre ;i.e.e
!artier.i indian ari0t%!rat" ! p.!i de 2ar2%r .a p%ri" ! at%2%1i.e ./%a0e i 0.jit%ri n
firetri+ M5arn nt%r0 prin grdini" a2 tre!t& p%d. pe0te Z%%2" a2 pit pe0te iar1a !2p.i
nde 0p.t%re0e.e ntind rfe !%.%rate+++
A2 !n%0!t" n 0frit" Madra05. n a!ea !a0 ;a0t" n!%njrat de par!" n !are 0e adna0er
L+ M+ C+ A+ i L+ [+ C+ A+" nde era2 pri;it !a n %1ie!t rar" %1.igat 0 pri2e0! prjitri de .a
fie!are !retin i 0 2 ntrein ! fie!are %2 !e.e1r !are ;enea 0 2i 0e preDinte+ B.e0te2at
!ea0 ^ De !te %ri n5a2 de02init tirea ! n R%24nia e re;%.ie > De !te %ri n5a tre1it 0
nt%r! !ap." aDind52 0trigat & <A..% ^=+++ A.t2interi" tineri !20e!ade i tinere 1ine
!re0!te" !ari 0er;e0! !eai ! .apte de d% %ri pe 0pt2n i e/i1ii%neaD ia adnri !te;a
!%n;ertite indiene" n pi!i%are.e g%a.e i ! 1rri de ar+ Pentr pr%te0tani" !retini02.
n!epe ! 0p%rtri i fi;e5%f5!.%!:+ A!ea0ta n 2 0pr+ Cretini02. p%ate n!epe de
%rinde" !)iar de .a pr%0titate+ I2p%rtant e fapt. ! tre1ie 0 0frea0! n !retini02+
C ajt%r. ni !anadian tir1" 0e!retar a. L+ M+ C+5ei" a2 g0it gDdirea 2innat de .a
<9r:.=" n !a0a 2i0inii 0edeDe" ! tera0e" ! pdre" ! 1i1.i%te! i %rg+ '%.ptatea
in0ta.rii" dp n%pi petre!te n )%te." n trenri" n !a0e ne!n%0!te+++ B!ria ! !are
de0fa!i gea2antane.e
40
n!)i0e pe O!eanQ ner1darea ! !are g%neti riIa( 0eara" !tre <!a0=+++
'
Ai!i" n %daia 2ea" .%!ie0! d% ;r1ii" % %pr. ! !%a2a !re0tat i !i;a pienjeni
en%r2i" !ari 0e 0perie nt%tdeana !nd aprind .a2pa+ Mrtri0e0! !" n !ea dinti n%apte a2
ad%r2it 0fi%0" aDind gngrit. ;r1ii.%r prin 0%2n+ A d%a Di" a2 ;Dt %pr.a" a.ne!nd pe
grinda din %daia de 1aie+ C pienjenii 25a2 %1init Q de %1i!ei 0ta .a ferea0tr" iar da! 0e
apr%pie prea 2.t de 2a0a 2ea" i g%ne0! ! !rei%n.+
Pa0t%r. 2i 0pne ! ;r1ii.e 05a pripit de a0t5pri52;ar" dar %pr.e" pienjeni i erpi
a f%0t nt%tdeana" de pe ti2p. 1ni!.i" !e. dinti 2i0i%nar 0edeD n Madra0" !are a
!2prat !a0a de .a n 20.2an" f!nd5% !2in de ;ia i n;tri !retine+ C !te;a
.ni 2ai nainte" n 0tdent te%.%g a g0it n fnd. grdinii % !%1ra+ A!ea0ta (5a ne.initit i a
p%rn!it 1iat.i 0 0 0e j%a!e n !a0+ Dar ni!i a.te !%1ra n 05a 2ai ;Dt de atn!i i
ni!i 1iat. 2e n 05a deD1r!at de %1i!ei. de a r0!%.i 1.rii.e grdinii+
Q
G
&
+ 7YY !'! NQ ++
ntr5% 0ear" a2 n!)i0 ferea0tra nainte !a ;r1ii.e 0 intre n %daie+ Di2ineaa .e5a2 g0it
n.ntr+ 'eni0er prin %daia de 1aie+ P052i5te" n era .a pri2a e/perien+++
N%pi.e de iarn" ai!i" n India de 0d A a a!e. far2e! de .egend %rienta. pe !are .5a2
g0tat fie!are .a !ea dinii .e!tr a !e.%r # ,,# de N%pi+ Dp !e 0e ntne! 1ine" ;nt. 0e
%prete" Dg%2%t. 0e pierde" .2ini.e 0e terg+ B!)ete de fi!i negri" ar1%ri 2ang%" .iane !
!%arda .e2n%a0 i na. trpri.e din !ri taini!e" .a !%.ri de 0trDi" n preaj2a te2p.e.%r+
Ca0e.e er%pene 0e t%pe0! n 21r+ R2n n2ai !%.i1e.e ! f%!ri pe pri0p" n2ai Didri.e
a.1e" n2ai p%ri.e+ N%aptea terge fardri.e+
N ti !e fa! !ei.a.i" !2 0e 2p%tri;e0! a!e.ei tri0tei 1.nde !ari 0e !%1%ar dintr5n !er
apr%piat+ E 2i5a2 ad0 0!an. i pat. pe tera0a !%peri.i+ Mi5a2 de0!%perit 0.1i!ini i
n%0ta.gii ne1nite+ A2 ne.e0 ! e/i0t % an2it pri2ejdie a n%pii" !are n e !ea a
ntneri!.i" ni!i !ea a p!at.i+ E/i0t % 0erie de i0pite !ari tr1r n2ai ntr5% a0e2enea
n%apte de 1a02+ (initea pir%nit n pdri.e Mad5ra05.i" 21re.e !ari 0e na0! i pier % dat
! .na A 0tre!%ar n 0f.et nen!redere n Deii Di.ei" !)ea2 i ndea2n !.t. id%.i.%r
te.ri!i pe !ari i 0%!%tea2 de 2.t 0gri;iai+
6#
N%aptea Indiei de 0d n e n%aptea D%1r%gei" n e n%aptea 2ni.%r n%tri" n e n%aptea
Ita.iei+ ntre ea i !e.e.a.te n%pi 0e ntinde Ara1ia+ Ai!i" !%nte2p.area !er.i 0tre!%ar
ine;ita1i. ntre1ri i re!.egeri !idate+ N%aptea" prettindeni" a f%0t n 0e2n a. 2i0ter.i+
Dar e/i0t % n%apte a p%ei.%r .atini" % n%apte a r%2anti!i.%r fran!eDi" % n%apte a .i N%;a.i0+
S5ar ptea n!er!a % !.a0ifi!aie dp ne!e0itatea t%;ar.i pe !are . p%rn!ete n%aptea &
D2neDe" fe2eia 0a 0f.et.+ Ai!i" n India" t%;ar. e nt%tdeana a!e.ai& 0f.et.+ De
a!eea p%eii i gndit%rii Indiei par att de 0tranii Q a r2a0 prea 2.t 0ingri ! ei nii+
110 "A#REN#EI$, CICL%N DIREC&IE !.V.
Apri.ie+++ Bntie 2%.i2a & 0e ;e0tete f%a2etea+ M%ri" 2%ri" n fie!are Di 0pai2a 0e
2prtie" 0e frieaD 2ai apr%ape a2enin+
Oa2enii de ai!i a rennat 0 0e 2p%tri;ea0!+ n pri2;ar p.te0! tri1t. 0r!iei Q n2ai
n Ca.!tta" % 0t de 2%ri pe 0pt2n" i n2ai de )%.er+ n %rae" )%.era i ;r0at. Q .a
0ate" 2a.aria i f%a2etea+ Ai ;Dt %a2eni !ari" De!e .ni pe an" ad%r2 ne2n!ai >
Din B%21aR" trenri.e ad! t%t 2ai pini <triti=+ n ;ag%ane ! ;enti.at%r d1." a2eri!anii
.ad 1inefa!eri.e !%ntinenta.e i ref%r2e.e !i;i.iDaiei ntr5% ar 1ar1ar+ 9ri 0pai%a0e"
0er;i!i pr%2pt" g)ia i a.!%%.+
RD;rtirea 2p%tri;a !e.%r !ari !n%0! India din )%te.e i at%2%1i. A e Dadarni!" e
0tpid+ Cite0! 0p0e.e .%r i 2 n0pi2nt Q pentr !" nap%ia rndri.%r d.!i !a % re;erie
pa0t%ra." e ntreDre0! a!e.e i!%ane de pri2;ar 1en5ga.eD pe !ari 0tati0ti!i.e n .e
2eni%neaD" iar f%t%grafii .e e;it+
Un %2 nf%2etat !erea" .a 2arginea 0at.i+ Strigte.e .i era 0tin0e !a a.e ni !ine n
ag%nie+ P.e!nd50e 0 !.eag 1anij pe !ari i5a2 arn!at" %a0e.e i 05a !i%!nit ! 0%n%riti
0!)e.eti!e Q degete.e tre2ra i" ! t%ate ef%rtri.e" n ptea ap!a 1anii+ Atn!i" n praf"
n!ep 0 2.2ea0! i 0 p.ng & <Ma)araja) ^ Ma)araja) ^+++= Tngiri.e .i ;i!t%ri%a0e a
adnat !ete de nf%2etai+ C%pii ! a1d%2ene 1a.%nate gr%te0! i !apete 0pne" 2rdare+
He2ei ! pi!i%are.e 2f.ate i ;ine.e negre !a erpii+ Oa2eni nf%2etai" !ari
42
!erea 1anii de ara2 pentr n p2n de %reD i !erea 1anii de ni!)e. pentr 0are" pentr
.ei+ R20e0e2 pir%nit" n 0%are" fr pteri 0 a.ng tr2a de ;edenii" fr pteri 05% 0atr+
Ce ptea fa!e 1anii 2ei > Cnd .e5a2 2prit !teRa rpii de argint" din 0at a ;enit a.te !ete"
prtnd5i rt!ii i tri2fa. 1%.na;ii" 0!)i.%Dii" %r1ii" ag%ni!ii+ 9.a0ri.e era rgite i
gnga;e+ D2neDe tie !e i2p.%ra i de2%n0tra n 1enga.i+ C;inte.e pe !ari .e ne.egea2
2i prea !)e2ri 0pre2e dintr5n nafragi & <ap=" <0are=" <tat=" <2%arte=+++ Yi !%r.
deD%rd%nat i 0.1ati! .dnd" !erind" p.ngnd & <Ma)araja)" Ma)araja) ^+++=
Hga 2ea ptea fi 0i21%.i!+ A.erga2 ! pa0. t.1rat a. !e.i !e n!ear! 0 ite !%2ar.+
9.a0ri.e 0e 0tingea+ n prag. 21rit r20e0e n2ai !eret%r. neptin!i%0 ea 21.e+ Hga
2ea era fga a.1.i !are a !i;i.iDat India <2a2a n%a0tr" India=+++
Se apr%pia a2iaDa+ A2 ap!at dr2. 0pre f.;i" nde 2 atepta inginer. pe !are5(
nt%;ri0e2 n 0pra;eg)erea reparaiei fire.%r te.ef%ni!e+ O) ^ dr2 de pri2;ar 01
0%are.e 9ange.i ^ Pe !2pie p.tea !reni fier1ini" !ari rnea %!)ii i ptrndea ;rtejri
prin re!)i" prin nri+ ng)iea2 ;Dd). !a.d i 0!at" ! praf i 2%.i2+ 'e0t2inte.e 2i
era ir%aie+ A tre1it 0 renn 052i terg faa+
O!)e.ari negri ! 2a0! )er2eti! de pie.e 2i apra %!)ii+ C apa din ter2%0 da2 p.ta
!tii !%.%nia.e+ Si2ea2 !2" 2int dp 2int" ;%ina de a ajnge grp. 0e de0tra2+
M!)ii prea de0!.eiai" ! fi1re.e 2%arte i prfite+ Oa0e.e era g%.ite" 0e!i i 0!ate+
Si2ea2 0nge.e re!e" i iari 0i2ea2 0nge.e fier1inte+ O) ^ 0 2 !.!" 0 2 %di)ne0!"
n2ai n 2int" n2ai n 2int+++
In0tin!ti;" !%1%ra2 0pre f.;i+ Di0tana 0frit di2ineaa ntr5n !ea0" 2i prea a!2
en%r2+ Pin !te pin" gn5dri.e 0e ir%0ea+ U21.a2 fr 0 ;d" fr 0 ne.eg+ 'nt. de
!pt%r n!in0 gr1ea in0%.aia+
Pri;ea2 1ati0ta p.in de 0nge ! n D21et 0tpid i rt!it+ I2agini i a2intiri .i!rea .a
r0ti2pri n !reier. g%.+ N ti de !e" 2 r2rea n!ept. 1a.adei & <(a Paa ;ine n
ara1=+++ S1 !e. dinti p%2 25a2 aeDat 052i terg 0nge.e+ Uita0e2 t%ate reg.i.e )igieni!e"
t%t 2ana.. 0anitar !etit ! t%!. n 2n+ N tia2 !2 052i %pre0! 0nge.e pe !are
a0piraia ;i%.ent . adna ne!%ntenit n gr" 0rat
43
i .ipi!i%0+ Atn!i a2 n!er!at n! % dat 0enti2ent. peni1i. i deD%.ant a. 0ingrtii
!2p.ite" definiti;e+++
C )aina a.1" 2i5a2 nfrat !ap. i a2 r2a0 aa" !ea0 dp !ea0" a0i0tnd .a
de0!%2pnerea i re!%2pnerea !%ntiinei" j%! 2i.it%r i !rnt+
A n!ept ;edenii.e a.1.i 01 ##,J Ha)ren)eit+ 9rdini de .egend per0an" !)ipri din
!ri 0!2p i.0trate" )a;Dri i 0tati" fanteDii i a2intiri" refrenri %10!ene i !r25peie de
;ertri" e/!.a2aii !%2i!e i n%taii !)i2i!e" f%t%grafii.e rini.%r din deert. Zat)ai i
i2aginea !ri.%r .i S;en Hedin de .a <I2peria. (i1rarR=+ T%ate ne!ate n f.;i. de 0nge !e
ir%ia" .in !a .a!ri2i.e" din nri i de .a !%.t. 1De.%r+ 'edenii.e era prprii i f2ega+
Ti2p. prea % !ara;an !e 0e n;rtea n jr. ni tr%n 0trani" !2i.e.e prea 2inte+
BN5a ptea .2ri .egtraC+ 2i a2inte0! ! % ;edenie 05a ridi!at pe tr%n i a r%0tit n ti
!e fraD pe !are % !eti0e2 re!ent ntr5n 2ana. de ar)ite!tr+++ Partea a d%a a j%!.i 2i
d%;edea ! in0%.aia era tre!t+ Pentr !" de data a!ea0ta" 0i2ea2 n2ai % ine/p.i!a1i.
tea2" dei n 2 af.a2 ni!i n jng." ni!i n deert+ Atepta2 0 ;d .i!rind trpri.e de
;ier2e ;enin%0 a. .ipit%ri.%r" 0pai2a a.1.i+ Re0piraia 0!at a !2p.i 01 ari 2i 0e
prea pai de fiar+ Mii de %!)i ga.1eni" ! ;ine 0ngerii" r5rirea din tfiri+ Un pianjen
2i 05a 0it pe pi!i%r" dar 0i2ri.e 2i 0pnea ! erpi 2 n!%.!e0!+ A2 p%rnit"
atn!i" .a dr2" nep0t%r de 0nge.e n!)egat i prfit+++
Cnd a2 ajn0 grp." 0e ntne!a0e+ Inginer. i 0fr5i0e .!r. i 1ea \)i0:i ! 0%da5
\a00er+ (!r. f0e0e ane;%i%0" pentr ! n. dintre .!rt%ri 0e 21%.n;i0e" iar trei f0e0er
.%;ii de in0%.aie+
A A!2 0 ne gr1i2 pn n n!epe frtna+++ A!ea0ta 25a f!t 0 pri;e0! !er." n%ri
n!epea 0 apar ga.1eni" ! te p.21rii" ne2i!ai+ Sa)i1" e 2ai 1ine 0 atept2 ai!i+++
N ne.egea2 de !e 0e te2 de % frtn !are n prea prea apr%piat+
Dp De!e 2inte n ne 2ai aDea2 g.a0ri.e+
Tr0nete.e a iD1!nit fr ;e0te+ N n!er! 0 fa! .iteratr Q dar frtna apr%ape de tr%pi!e e
de % 0.1ti!ie i de % f%r n0pi2ntt%are+ A2 0i2it ! a.erg" dar 2ai trDi a2 ne.e0 !
0nt prtat de ;nt+ Cei.a.i i pierd0er" !a i 2ine" e!)i.i1r.+
44
A.erga !a nite 21re !prin0e de pani!+ Par! ar fi f%0t 2ieD. n%pii i .2ina f.gere.%r
aprindea i 0tingea di2ineaa" ! !apri!i de de2irg+ A.erga2 i ne 0triga2" de5a1ia
aDind5ne+
A.tri de n%i D1ra ;ieti ne;Dte" fr 0nge" c trpri de )rtie !%.%rat" 2ir%0ind a
p!i%a0 i a t2ie+ Un d) ! aripi a.1e 25a atin0" !tre2rnd52 Q era 2antaa de p.%aie
a inginer.i+ Cine % 2ai ptea %pri > Rnd pe rnd" 05a de0prin0 de pe n%i !a0!a" )aine.e"
ter2%0." pa!)ete.e .!rt%ri.%r+ N ti de !e" ;edenia p%2i.%r !.!ai i a ier1ri.%r n.ate
0pre n%ri ! rd!ini i !i1ri 2 n;e0e.ea+ Si2ea2 n trp n p.0 !idatQ in0i0tent i
erpti;" prtat de n!)ipiri i de 0nge+ N 2ai 2 n0pi2nta tr0nete.e+ N2ai ini2a 2i
1tea" 2i 1tea+ S5ar fi 0p0 ! % drere 2are 2i f0e0e .at" .0nd n r2a ei n2ai a25
r!inea g%..i+ Pe 0pate" pe 2eri" pe 1rae" A par! 0e n!%.!ea !renii e.e!tri!i+ M
i2ea2 ! 0nge.e n nete prin p%rii de0!)ii" ! n 0parge ti2pane.e+
(a !i;a 2etri de 2ine" inginer. ndra a!eeai in;aDie e.e!tri!+ Rdea i p0tra pa)ar. d
de \)i0:R ntr5n p2n Rnt+ Se apr%pie i52i ap! 1ra.+
A A!2 n!epe p.%aia" i e aii rig)t ^ Dar p.%aia n n!epea+
n g%ana n%a0tr nt.nea2 ra2ri en%r2e" 2r!ini 02.i" !%periri ;egeta.e ;enite de !ine
tie nde+
A Intr2 n .asti( se 1!ra inginer.+
N iD1tea2 0 di0ting 0at. de pdre+ n 0frit" !e.e dinti pi!tri" fier1ini Dp !te;a
2inte" n 2ai ptea2 re0pira+ P.%aia .%;ea" rnea" !.!a !)inia+ 9%ana ajn0e0e ane;%i%a0+
A.ne!a2" 0!rnea2 din dini" ne ng)iea2 0nge.e+ N ne 2ai prta ;nt.+ ADea2 ipete"
!)e2ri+ Hr nd%ia." ne af.a2 n 0at+ . g)i!ea2 de;a0tat i 1i!iit" ! !%pii ngr%Dii n
gr%pi" ! p0ri ne!ate" ! ;ite.e ri0ipite n pdre" !Dte n pri" 0!)ingiite" rgind
ag%ni!" 0f%!ate de !reni e.e!tri!i i de p%t%p+
Ne5a2 %prit e/tenai 01 n pa.2ier jpit+ Inginer. i !ta !eata+ Oa2enii ne ajngea"
adnnd ;e0tigii.e ate.ier.i p%rtati; & 0r2e" % !tie ! 0!.e" % 0!ar rpt+ A0i0ta2 D21ind
.a !2p.ita pr1ire a 2n!ii din ti2p. Di.ei+ N a;ea2 ti2p 0 ne pri;i2 trpri.e !
!2ei.e 0fiate" ! Dgrietri adinei" 0tr%pite de n%r%i ni0ip%0+ Hee.e ttr%r era
de0!%2p0e+ Pr. d prea n!.it n 0a.i;+ R0. de dia;%.i )2e0ii .0a0e dngi re.e+ O!)ii
era t.1ri" rt!ii+
6@
Prin p.%aie" ajngea pn .a n%i n p.n0 de 0p2e i .e2ne" n1it" 0tre!rat pe 01 p2nt+
B%!et. pre;e0tea npa0t+ Inginer. n!er!a 05i a0!nd ne.initea" fre!nd5i ner;%0
1rae.e g%a.e+
A Sa)i1" e 9ange.e+++
(2ina nnii 2i f 0tr1tt atn!i de ;edenii.e re;r0ri.%r+ 9rp. 0e ne.e0e repede+
(0ar !e.e din r2 r2ie a.e ate.ier.i i p%rnir ! pa0 rar" de dr2 .ng" prin p.%aie"
n dire!ia !%ntrar+
n jr. n%0tr" taini! i 0tranie" 0i2ea2 ;a0ta re0piraie ;egeta.+
:arid*r <?en,al=( a*rilie 3H54!
(a Benare ajnai % dat ! 0%are.0+ Tren. !%1%ar din0pre M%g).5Sarai i 0e apr%pie de
p%d t%!2ai !nd 0%are.e deteapt 1%gia n ar i 0nge a pa.ate.%r" grdini.%r te2p.e.%r+
Tren. a.ne! pe p%d" 9ange.e !rge a.1a0tr i pr%a0pt" tran0figrat pentr !te;a !.ipe de
frgeDi2ea nei di2inei indiene+ (e0peDi de 2ar2%r a.1 !%1%ar n trepte .ngi din faa
fie!ri ,l"t pn n adn!. f.;i.i+ S!.dat n .2in" Eenare0. ntreg pare % !etate
feeri!" ne;er%0i2i. i n%0ta.gi!+ Pri;ii5( a!2" n!)idei %!)ii i n!er!ai a ;i5( a2inti
pentr 2ai tra A pentr ! g.%riaG.i 0prafirea0! dreaD att ti2p !t tren. .ne! pe
p%d. Dfferin" att !t 0%are.e n5a ieit n! din dne+
(a gar" Benare0 i de0tinie a!e.ai a0pe!t 2i/t de %ra indian !%.%niDat+ N2ai !
21.Dea.a e ai!i 2.t 2ai nfri!%t%are" iar !.t%rii A ! ine;ita1i.a e/!epie a triti.%r
a2eri!ani A 0nt t%i )indi+ De5a1ia !%1%rt din tren" 2i 0t;i.ete dr2. n !%n;%i
adnat 0 pri2ea0! n sadd$( n %2 0fnt" ;enit t%!2ai de .a Eadri5NaraRan" de pe !.2i.e
Hi2a.aRei" !a 0 0e 0!a.de n ape.e 9ange.i+ Credin!i%ii 0e ng)e0ie0! n faa
!%2parti2ent.i i5( ateapt 0 !%1%are" !a 0 0e p%at pr%0terna i !.ege ! pa.2a praf.
de pe pi!i%are.e 0fnt.i+ Din a.t !%2parti2ent" % fe2eie 1trn e !%51%rt ntr5n pat de
1%a.+ 9)i!ind5i 0frit. apr%piat" 1%.na;a a !ert fii.%r 05% d! .a Benare0 i" dp 2%arte"
05i arn!e %a0e.e i !ena pe 9ange+
Pentr )indi" ape.e f.;i.i 0fnt a .a Benare0 ini2agina1i.e ;irti prifi!at%are+ n
preDia 0r1t%ri.%r" terenri.e i %0e.e.e 0nt ti/ite de !%n;%iri fanta0ti!e de 2ri1nDi" de
.epr%i" de 1trni i !eret%ri A ;enind 05i n!)eie !ea0. din r2 pe trepte.e de 2ar2r
a.e ,$at'li! 'a.ri.e f.;i.i 0pa. ne%di)nit trepte.e a.1e !e !%1%ar de pe 2a. pn n
adn! Tnt4.neti a!i !ea 2ai 2.ti!%.%r 2.i2e a Orient.i+ He2ei de fa0!inant fr20ee"
nfrate n ;%a.ri de 2ta0e" ! pr. de0p.etit i pi!i%are.e g%a.e" gre.e de 1rri A 0e
0!a.d ai!i" n ;D. ttr%r+ Pe 2a.ri.e f.;i.i 0fnt %ri!e de%0e1ire 0e terge" de%0e1iri de
0e/ 0a de !a0t" de !.%are 0a de !redin+ Ai!i ajng t%i frai i 0r%ri" !%pii ai <Ma2ei
9ange=+ nainte de a5i nfnda !ap. n ap" fie!are pr%nn a!ea in;%!are g.%ri%a0 a
f.;i.i & )an,a Ma Ii >aiW Cte%dat" !nd ape.e ;in 2ari i re.e" pi!i%r. a.ne! de pe
.e0pede i trp. e prin0 de ;iit%area ga.1en+ Ct ai !.ipi din %!)i" %2. di0pare" .at de ;a.ri+
Da! 2ai are ti2p" feri!it. 2r2r 2.2irea din r2+ C!i 2%artea .a Benare0 e
2%artea p.!t Dei.%r+ Pe 2a." rde.e i prietenii n ndrDne0! a p.nge pe !e. !)e2at de
<Ma2a 9ange=+ Cte % feti 0e D1ate" n!ear! a n%ta" dar %1%0ete repede i" %dat n
2ij.%!. f.;i.i" % pri2e0! n dar !r%!%di.ii+ Pentr 0f.et. ei iD1;it de 0ferine.e ;ieii" 0e
D;r. n%i g)ir.ande pe ape.e 9ange.i" f.%ri r%ii ! parf2. 2ed a. te2p.e.%r 0a f.%ri a.1e
de ia0%2ie+++
M 0!ap din n;.2ai !i;a prieteni indieni de .a C%.egi. 0an0!rit+ 2i r! 1agaje.e ntr5%
ton,a( tr0ri! !idat ! r%i.e 2ai 2ari de!t trp." iar n%i ne ndrept2 pe j%0 0pre ini2a
%ra.i 0fnt+ Y%0eaa par! ar fi dr2. !tre p%arta fer2e!at" ntr5att de 2.t .2e 0e
01ate i 0e ng)i%ntete pe ea+ Ajng n !artier. )ind0" ng)e0it ntre te2p.e.e i pa.ate.e de
pe 2a. i ntre !.diri.e 0trDii prin!ipa.e+ Unde;a" pe a!ea0t 0trad" 0e g0ete %fi!i. p%ta.
i 0pre e. 0e ndreapt t%i pe.erinii .a Benare0+
Neg0t%rii 2 ap! de 2n !a 052i arate p%r21ie de a.2ii" e.efani de fi.de nirai pe
% ra2r de e1%nit 0a a.ri de '(ta) !0t n argint+ Un %2" !are 0e d drept 0fnt" i
2pa!)eteaD erpii n !%. de papr" 1%21nind" p%ate ne2.2it de !ei !i;a g%.%gani
de ara2 !tigai+ Yerpii 0e n!%.!e0! .i)nii i pr%digi%0" iar !ir!.aia 0e re0ta1i.ete pentr
!te;a 2inte" !a 0 0e 0gr2e iari ! !i;a pai 2ai 00" n faa nei ;a!i 2%n0tr%a0e !
!in!i pi!i%are" 0a a ni a)*t piti!+ Cte%dat tre1ie 0 r! de.%are de Pietre 0a p2nt"
!a 0 fa! .%! n%r fe2ei !are 0e in de 2n
46
47
i nainteaD ! pri;iri.e a0!n0e+ 'iDitii de ton,a 0trig i fe2ei.e a.earg n0pi2ntate n
0t%.+
Spre 0ear" pri;e.itea e i 2ai 1%gat+ C.%p%ei" 2ir%denii" ;%a.ri !a pier0i!a" g)ir.ande de
1e!ri" fa!.e i .2inri i deD.eag j%!. i far2e!e.e pe 0ingra 0trad prin!ipa. a a!e0ti
%ra 0fnt+
De !2 eti Drit ! !a0! tr%pi!a. i n !%0t2 er%pean" te )rie0! !.De in!erte"
1ietani in!.i i %1raDni!i 0a !.gri far0eri+ Te r2re0! pe .ie" prin t%ate ng)ere.e"
i5i repet n2e de Dei indieni e 0perana !" fiind a2eri!an" te ;%r i2pre0i%na+ RefD !i;a
!i!er%ni i2pr%;iDai !ari 0e %ferea 0 2 !%nd! .a te2p.. 2ai2e.%r+ . !n%tea2 din
!ea dinti ;iDit .a Benare0" ;a0t i iD%.at te2p. pe tera0e.e i a!%periri.e !ria 0e fgre0!
n ntreg tri1 de 2ai2e+ Hie!are e %1.igat de .egea ne0!ri0 a te2p..i 0 !2pere !i;a
p2ni de a.ne a2eri!ane i 0 .e D;r.e 2ai2e.%r 0finte" !ari te 2pre0%ar ! r.ete i
0!n!ete i5i 02.g a.ne.e din pa.2+ De data a!ea0ta 2 ndrept de5a drept. 0pre te2p..
de ar" apr%ape de f.;i" a0!n0 ntre 2ni de piatr i !r2iDi" de 1%.i.e !.diri.%r ;e!ine+
Ori!e .i !%nd!e Ia Te2p.. de Ar i t%ate .ie.e 0nt 2%!ir.%a0e" !!i ne!%ntenit 0e
nt%r! !redin!i%ii ! )aine.e de dp 21ierea !ere2%nia+ Ca0e.e 0nt att de apr%piate"
n!t .2ina ! gre ptrnde i 21.Dea.a ajnge !%p.eit%are+ Din 0pate te 2ping !ei !e 0e
gr1e0! 05i ad! %frande.e .a te2p. & 1r1ai ! frni.e n0e ! !en 0a %fran" fe2ei
prtnd 1!)ete de .%ti i !%r%rae de f.%ri" fe!i%are ! ;a0e de p2nt pe !ari .e ;%r 2p.e
! apa 0fnt a 9ange.i" !%pii g%i i 0eri%i+ Din fa te %prete .a fie!are pa0 !%n;%i. !e.%r
!e 0e nt%r! de .a 0!.dt%are" ! pr. 2ed i ! ;e0t2inte.e .e%ar!+
Pe 2argini 0nt tara1e.e Darafi.%r" i ! !t te apr%pii de te2p." ! att Darafii 0e n2.e0!+ Pe
t;i 0ta 2%r2ane de pr.e de ara2" pe !ari pe.erinii .e ia n 0!)i21. 1ani.%r de ni!)e.
i argint" !a 0 p%at dri pe fie!are .epr%0 nt.nit n !a.e" pe fie!are 1trn 2i.%ag i
fie!are 1ra)2an+ Pe0te t%t 0nt a.tare" ne.e 0!%1ite n pereii pa.ate.%r" a.te.e i2pr%;iDate n
;re% dg)ean" i n faa fie!ri a.tar 0t n pre%t 1ra)2an" adnnd pr.e.e+ (a !te n
!%. te iD1e0! de 00 f.a2ri !%.%rate" fii .ngi de pnD Q 0nt )aine.e !e.%r !ari 05a 21iat
i ateapt pe tera0e 0!area 0ingr.i .%r !%0t2" nainteDi gre" .%;ind ne!%ntenit i
!ernd5i ne!%ntenit iertare n 1r2a de $indstani pe !are % tii+ Prettindeni n5t.neti
1trne 0a fe!i%are ! a.1ii ntregi de peta.e de tran567
dafir" de ia0%2ie i !%r%nie r%ii+ Ca 0 te p%i apr%pia de !rtea Te2p..i de Ar" tre1ie 0
!2peri g)ir.ande i 0 .e %feri pre%t.i" 2pren ! n 1an de argint+ N2ai aa ;ei fi
ngdit 0 pri;eti din !rte id%.. 0i21%. a. .i S)i;a ridi!at n piatr i 0tr%pit ! r%"
2agnifi!" gr%te0! i n0pi52ntt%r+
C%1%r de .a te2p. 0pre ,$at( !tre na din a!e.e tera0e n a2fiteatr" ! trepte de piatr" pe
!ari 0e ard 2%rii i nde 0e 0!a.d ;iDitat%rii+ S!.dat. era n t%i i apa ajn0e0e ai!i 1tt !
2." grea de peta.e i !%r%ane+ Se Drete .a 0pate" n.5nd50e din 1a1i.%n. de !.diri
ntne!ate" 2%0!)eea .i A5rangDe1" 0per1 i e.egant" prtnd 0e2i.na ntr5n %ra
a.!tit ! t%t. i ! t%t. din te2p.e )ind0e+ Yi !t de fr2%a0 i i0pitit%are ar fi pri;e.itea
ai!i A ! pri;irea prin0 !t ine %!)i. de t%ate g)at5ri.e i te2p.e.e %g.indite n ape A t%t
n te p%i 0tpni 0 n tre2ri de !id i de 0!r1+ C!i .a dreapta i .a 0tnga ta 0e ard
!ada;re+ Yi e0te pe0te ptin de ne.e0 !t de ngr%Dit%are e0te 2ireaD2a a!eea de !arne fript
prtat de ;nt dera.ng. 2a..i+ P%ate de a!eea 0nt )indii
;egetarieni+++
M apr%pii" !a 0 a0i0t .a !ere2%nie+ Cada;r. e aeDat pe % 1!at de .e2n" nfrat n !rpe
a.1e" iar n jr. .i !%piii" rde.e" pre%ii+ Ni!i n. n e tri0t+ S5a aranjat n grp" pentr !
f%t%graf. .e fa!e 0e2n 0 0e 0trng n jr. 2%rt.i+ Pri;e0! t%i" fi/" re0e2nai" aparat.
f%t%grafi! i ateapt+ ndat !e f%t%graf. a 0frit i 0e retrage 0pre Did" %a2enii .%!.i ia
!ada;r. din 2ij.%!. !e.%r !ari .5a a;t pn a!2" i5( pr%pte0! pe % 0ar!in de .e2ne+
Ap%i . a!%per ! ;rea0!ri" . pre0eaD ! .e2ne .ngi" i pn pe pi!i%are % 1trg" 01 !ap
% rd!in 0!at A i pe0te t%t 2ping !%!eni" t!ini" 0r!e.e+
Cnd n!epe a arde" 2%rt. par! ar ;%i 0 0e ridi!e din 2%r2an. in!endiat+ Tr%0nete" 0e
2i!" ap%i e ng)iit 1!at dp 1!at A 01 %!)ii 0enini ai !e.%r !r%ra .e5a f%0t drag+
N2ai !te5% 1a1" !te5% 0%r 0a ne;a0t 2ai 0.a1 de nger terge !te;a .a!ri2i+ Cei.a.i .
pri;e0! i5( feri!e0! n gnd" ! 05a ndrat 0%arta i (5a !)e2at din a!ea0t ;a.e a p.ngerii+
Ci;a !%r1i ateapt p%0a!i n ;rf de par ar0+ Dar par! g)i!e0! ei ! n .e ;a r2ne ni2i!
de !ig.it+ C!i nainte de a 0e fi 0frit in!inerarea" !i%!.ii ia !ena i %a0e.e i !)iar 1rae
0a pi!i%are ntregi n! near0e i .e 0;r.e n 9ange+ Printre f.%ri i printre 1r!i rD.ee"
trpri.e ar0e 0a trpri.e ntregi p%rne0! pe 9ange n j%0+ Se ;%r fi %prind" p%ate"
6$
@,
pe ;ren %0tr%; de ni0ip 0a printr5n %!)i de ap 0ttt i da! ;%r fi 0!pat de p%fta
!r%!%di.i.%r !%r1ii i ;.trii i ;%r gata+ C!i a.t 0%art" pentr )indi" .t. %2.i n
2erit+++ Me.an!%.i!" pr0e0! ,$at'l fnerar" !!i .a !apt. 0!ri.%r de 2ar2%r" 00" 05a
ad0 a.t 2%rt Q de a0tdat ;ren 1iet 0r2an" p%ate % fe2eie" !!i n5are ni!i f%t%graf" ni!i
.e2ne 2.te+ 'a p%rni j2tate !en" j2tate trp" pe 9ange+
Ur! 0trade.a %10!r i" printre !a0e" printre !ri ! Didri a.1e" printre te2p.e.e 2rnte"
ajng pn .a 2arginea de 0d a Benare0.i" .a A0i59)at+ 9ange.e e ai!i !rat i a.1a0tr" iar
!)ei. e % 2are de f.%ri+ Ni!i 0!.dt%are fai2%a0" ni!i grdin fnerar n e a!e0t A0i59)at+
Dar de ai!i Benare0. 0e de0f%ar n t%at fr20eea .i 1ar1ar i %1%0it+ De ai!i"
1ar!agi. 2 d!e prin 2ij.%!. f.;i.i" ;0.ind a.ene" !!i a tre!t de 2ied. Di.ei i din
.ntre pri;e0! n ;%ie tera0e.e pe !ari ne!%ntenit 0e 0!a.d %a2enii i ne!%ntenit 0e ard 2%rii+
n a.t .ntre din faa 2ea" % pere!)e a2eri!an n ;%iaj de nnt n!ear! 0 fi/eDe n aparat
de !ine2at%grafiat pe n 0!an na.t de Didar+ T%!2ai 0e 0!.da fa2i.ia ni raja) ntr5n ,$at
pri;i.egiat i n!)i0 din trei pri+ Dar 1ar!agi. !%tete ne5di1a!i i 0!an. 0e r0t%arn !
aparat ! t%t" 0pre )aD. !e.%r de pe 2a. i prerea de r a fe2ei.%r raja).i+
C !t a2rgete" ! att !)eiri.e 0e g%.e0! i !ir!.aia pe .ie.e te2p.e.%r 0e n%r2a.iDeaD+
n a2rg" % 1%are de .%ti i !en rD1ate pn n !entr. %ra.i+
Rt!e0! pe 0trDi .ntri!e" ndreptnd52 !tre C%.egi. 0an0!rit+ A tre!t !ea0. i0pite.%r Q
i0pita 0t%.ri.%r de fant%2e pe tera0e Bp0ri 0a fe2ei >C" i0pita dg)ene.%r" ! !reaii n
a.a2" i0pita ttr%r a!e.%r 0enDaii nenregi0trate n .e/i!" aeriene 0a !rn%a0e+ n %ri!e !a0
0e af." pr%1a1i." n ar2%ni i !e. pin % 0%pran+ N2ai a0tfe. 0e e/p.i! .itania
nentrerpt !are 0e ap.ea! a0pra 0trDii+ Dar n2ai Benare0. ar ptea e/p.i!a far2e!.
ne.initit pe !are5( p%art a!e.e tngiri 2%n%t%ne i adagi. 2%)%rt a. %rgei indiene+ n a!e.
!ea0 % nedefinit 2p!are 0tr1ate p2nt.+ Din 0ngeri" !er. ajnge t%t 2ai a.10tri" t%t
2ai ntne!at i 2ai re!e+ E !ea0. i1it de fe2ei" pentr ! atn!i 21ra! !e.e 2ai
0!2pe sari( i parf2eaD pr. ! .ei de 0!%ri%ar" deD;e.e0! 1%1%!i de .%ti i ie0 pe
tera0e+ Ane;%ie .e p%i g)i!i" nap%ia parapet.i de piatr" 00"! ;%a.. f.trnd" !ntnd
0a re!itind p%e2e.e Di.ei+ Cin 0e nn%pteaD 1ine" ;iaa tera0e.%r 0e 0ting+ N2ai !te %
ndrg%0tit r2ne pn trDi" 2t" re0e2nat+ Dar a!e0te 0ingrati!e 0nt rare" 0rprinD5
,
t%r de rare" !!i n India fete.e n 0fer !riDe 0enti2enta.e i drag%0tea .%r tre!e .ent de .a
prini .a 0%" fr eDitri 0a tangente de pr%1+
Pe !t e de D;piat i !%nge0ti%nat Dia" pe att e de 0%1r n%aptea+ Yi n ai 0enDaia ! te
af.i ntr5n %ra ad%r2it" !i ntr5% i2en0 !%2nitate !are %ptete n tain" !are ;eg)eaD 0a
0e r%ag+ Cte % ferea0tr .2inat" !t % !)e2are" !te n f%net" a!%.% nde n5ai fi 1nit !
;eg)eaD %a2eni" te fa! 0 0i2i ! ;iaa n 05a 0tin0" !i 05a re!.e0" i af.i ! n fie!are !a0
p.pie a!eeai 2i.enar ;ia fa2i.ia." a!e.ai ;eg)i de n%apte+
E n 0enti2ent nen!er!at Q !etatea !are ta!e % !.ip A ! gnd. .a 0%are !are ;a r0ri a d%a
Di A i ap%i ad%ar2e+ A!eea i tain a n%pii %rienta.e" n0!nd50e" !a %ri!e tain" n fie!are
n%apte+
+UM,#-MELA LA ALLA#A,AD
n India Centra." ntre de0ertri fier1ini i !2pii .n!ede a!%perite ! %reD" .a ntretierea
!e.%r d% f.;ii 0finte" 9ange.e i E2na" 0e af. A..a)a1ad" !etate ;e!)e de trei 2ii de ani+
Hindii i 0pn PraRag+ Ma)%2edanii .5a n2it A..a)a1ad+ A!i 0e 2p.inete" % dat .a
d%i0preDe!e ani" !e. 2ai 2are fe0ti;a. re.igi%0 din ntreaga Indie+ Ai!i e 0.a. 0fintei ntre
0finte 0r1t%ri & Z21)5Me.a" !nd 0e 0!a.d Di.ni! n 2i.i%n de pe.erini n 2p.etirea ape.%r
!e.%r d% f.;ii+ U.ti2a Z21)5Me.a 05a 0;rit n ianarie #$3, Q r2t%area ;a a;ea .%!
n #$6*+ O dat .a d%i0preDe!e ani" India ntreag tre0are Q 0ate.e 0e ne.inite0!" 2n0tiri.e
r2n dearte" de prin ;gni.e Hi2a.aRei 0e 0!%1%ar 0!)i;ni!i g%i i a!%perii ! !en"
de pe r2. Ma.a1ar.i" de .a Cap. C%2%rin" din g%.f. Benga..i" din Hi2a.aRa" din
2nii 'ind)Ra" din deert. Bi:aneer.i" de prettindeni" !%1%ar !%n;%iri de !re" !ete
de !.gri" pi.!ri de ;aga1%nDi" g.%ate de .epr%i" 0ite de raja)i" trenri ! trg%;ei"
)ara1a.e n!)i0e ! perde.e a.1e" ti/ite ! fe2ei A 2.i2e pr%digi%a0" n0etat de 0finenie Q
)agiii Z21)5Me.ei+
C d% 0pt2ni 2ai nainte" .inii.e ferate !e d! .a A..a)a1ad 0nt ag.%2erate pn .a
a0fi/ie+ Prin gri ateapt 0te de pe.erini" d%r2ind pe .e0peDi.e de piatr" 2n!nd din 0a! i
ne.initind50e de !te %ri tre!e ;ren tren+ Atn!i ei 0e
@#
reped ! t%t a;t. .%r pe per%n i ntrea1 & 2ider >ai,a C Pra 8a, >ai,a > Badi! & <Unde
2erge > .a A..a1a)ad >=C+ Tre! tre nri ! treiDe!i de ;ag%ane de !.a0a a I.I5a n !ari %a2enii
0finii 0nt 0tri;ii Di.e i n%pi" i t%ti .a fie!are 0taie a.t 2ii 0e reped" rp !%rd%ane.e de
paD" n;.e0! pe per%n !i 1i.et. n 2n i 0trig nen!etat & Pra8a, W Pra8a, I
N5a2 0 it ni!i%dat n%aptea de *@ ianarie !are 25a d0 de .a Ca.!tta .a A..a)a1ad+ Dp
!e a2 tre!t de Benare0" !.dra ajn0e0e !%p.eit%are+ Era2 n t%i. iernii" dar !.t%rea2
0pre India !entra." i !e.e d% ;enti.at%are e.e!tri!e n 2ai era 0fi!iente pentr n
!%2parti2ent ini2agina1i. de ti/it+ N 0e 2ai ptea 2i!a ni2eni+ (ng 0e fi/a0e n
;%ini!" !are 0e !%1%ra % dat .a trei gri i ne ad!ea ap" 1anane i p%rt%!a.e+ Intra0er
%a2enii pe fere0tre" 0e 0i0er pe !iere" 0e n!%.!ea pe raftri" 0e g)e2ia pe 01 1n!i+
A .einat d% fe2ei i n !%pi." dar a ajn0 aa .einai .a A..a)a1ad" pentr ! %ri!t a2 fi
d%rit n%i" n ne ptea2 ng)e0i 2ai 2.t !a 0 .e fa!e2 .%! Q ni!i n ne ptea2 2i!a 0 .e
d2 ajt%r+ A2 !.t%rit aa !ea0 dp !ea0" airii de !.dr" ! ;iDini de fe1r" a0!.tnd
a!e.eai ge2ete" a!e.ai Dg%2%t de r%i i a!e.eai ipete de %a2eni 0tri;ii n gri+ TreiDe!i de
;ag%ane" din !e.e treiDe!i de 2ii ndreptnd50e !tre Z21)5Me.a+++
n Dia de *$ ianarie" Me.a i atin0e ap%ge.+ C d% Di.e 2ai nainte" gara i %ra. a f%0t
att de 2.t 1.%!ate de !e.e patr 2i.i%ane de pe.erini" n!t trenri.e 0e %prea ! % i 0taie
2ai nainte i de5a!%.%" !a.e de De!e :i.%2etri" !.t%rii % p%rnea pe j%0" ! 1agaje i
0er;it%ri" !a 0 ajng a d%a " Di n D%ri pe !2pia Z21)5Me.ei de .a 2arginea
A..a)a1ad5.i+ Dar i %0e.e.e a de;enit n !te;a !ea0ri nen!pt%are j pentr e/%d.
de.irant de !re" de !a2i%ane" de 2aini" de i dr2ei+ Yi atn!i" din t%ate ng)iri.e
%ra.i 0fnt" pe0te _ !2pri" pe0te 1.i" tre!nd dea.ri.e fier1ini i p.antaii.e de %reD"
1ti de ni0ip i a0fi/iai de praf" a n!ept 0 0e !%5 # 1%are !%n;%iri fanta0ti!e i pit%reti"
naint4nd aga.e" tngin5 j d50e" 0trignd50e" 1!rnd50e n !e.e !te;a 0te de .i21i j a.e
Indiei+++
Cine n5a d%r2it pe !2p" n n%aptea de *7 0pre *$ ianarie" n5a ;Dt Z21)5Me.a+ C!i a
d%a Di a f%0t 2area i terifianta pr%!e0ine a !e.%r !in!iDe!i de 2ii de 0fini" de ere2ii i de
!.grie A i dr2. fi/at !%n;%i.i A din ini2a ta1erii + pn pe 2a.. 9ange.i A era
de 2.t 0trn0 ntre d% Didri O de pri;it%ri+ De ! 0ear" ;eni0er 0te i 2ii de %a2eni" de
fe2ei i !%pii i5i aeDa0er .egtri.e pe 2arginea %0e.ei @*
i2pr%;iDate+ A d%r2it a!%.%" .ng frng)ii A i pe !t e de arDt%are Dia" pe att e de re!e
n%aptea n a!e0t %ra de 2argine de p0tie+ (a d% de di2inea" ta1ra n!ep 0 frea2te+
C2i.e.e pr%!e0inii ne!)eDa ne.initite" 21re de e.a5fani 0e Drea printre !%rtri" %apte
i rg!ini 0e aDea din ntneri!+ Ardea g.%1ri e.e!tri!e n2ai pe 2arginea dr2ri.%r i
.a intrri+ Dar !ine ar fi ptt 0pne pn nde 0e ntinde ta1ra a!ea0ta ! pr%p%rii i 0pai2e
de !%2ar > C%rtri 0e Drea !t ptea !prinde %!)i.+ ntneri!. dina5p%ia 1ar!i.%r" a
grajdri.%r i a 0pita.e.%r de !2p A era % !%2%ar de 0rpriDe+ De a!i ;edeai ridi!nd50e
!i;a a0!ei g%i i )a.!inai" tre!nd % !.ip prin !er!. pa.id de .2in a. g.%1ri.%r i
di0prnd ap%i n a.t ntneri!+ (ng n f%!" printre preri de f2" te 0pi2nta fee de
0!)i;ni!i 0ingrati!i 0a de fa!)iri t.)ari+ Da! n !a.!i atent" .%;eti ;re% fe2eie !e d%ar2e
nfrat n 0!%are+ N tii !e p%ate fi& % !eret%are" % .epr%a0 0a 0%ia ;reni .atifndiar+
C!i a!i n p%i de%0e1i ni2i! Q ntneri!. i praf." %1%0ea.a i ne.initea ! !are fie!are
ateapt Dia !ea 2are a pr%!e0inii A terge .i2ite.e 0%!ia.e" an.eaD rangri.e i adn pe
t%i 01 a!e.ai ;e0t2nt 2i. a. pe.erin.i+
9.%1ri.e par 0%ri pa.iDi n ntneri!. re!e a. ta1erii+ Yi" de%dat" !ine;a a dat 0e2na..
deteptrii+ Din !%rt. nde d%r2 e" %a0pete a. !.gri.%r din <0e!ta= .i S\a2i 'i;e5
:ananda" a0!.t D;%nri.e" atept i tre2r i e de a!e.ai ng)e i a!eeai ne1nie+ N
ndrDne0! 0 2 0!%. pn !e n 2 1ate pe 2r prieten. 2e S\a2i Ni.a:ananda+ Iei2
nfrai n a.ri.e de pr de !2i. drite ! % Di 2ai nainte de n 1%gta din Zat)ia;ar+
Ne ndrept2 0pre f%!. nde ni 0e fier1e !eai.+ N re!n%0! pe ni2eni dintre prietenii 2ei"
!!i fie!are e 21r%1%dit n a.ri" ! tr1ane 2agnifi!e" i ntneri!. n .e trdeaD de!t
trpri.e" 2%i i an%ni2e" a0e2enea 21re.%r+ Dar n jr. f%!.i ne reg0i2+ Iat pe S\02i
O2:ar" gra.i; i g.2e" !2 .5a2 !n%0!t de 2.t .a Be.r+ Ce.a.t" p%0a! i 2a!erat de
p%0tri" e S\a2i Zri0)nananda" de0pre !are ni2eni n tie ni2i! a.t!e;a de!t ! a ;enit din
2nii Afgani0tan.i i a f%0t !nd;a ef de !%2itagii+ C.gr. ! 1ar1 neagr e pr%fe0%r.
de 0an0!rit+ B!tar. !are ne 2parte !ni.e de !eai e ;e0tit. !%2entat%r ;edantin" S\a2i
Mad);ananda+
Ne n!.Di2 !2 pte2 ! !eai." pe !are . 1e2 a2e0te!at ! .apte" fr pine+ Ap%i ne
ndrept2 0pre !entr. ta1erii" !a 0 ap!2 .%! 1n" apr%ape de frng)ii.e !ari fa! )%tar.
pr%!e0inii+ Ne aeD2 i n%i" j%0" ! pi!i%are.e n!r!iate" aa
53
!2 0ta t%i A !!i 0ta de 2.te !ea0ri i ;%r 2ai 0ta+ Cnd 0e re;ar0 D%rii" n!epe2 a g)i!i fee.e
i fie!are intr n ;%r1 ! ;e!inii+ Dar i ai!i" !a i n tren" ni2eni n 0e p%ate 2i!a+ Pentr ! fie!are
.%!%r e %!pat i ni2eni n are *./a0.1 0 trea! prin a!ea0t 2are de %a2eni" aeDai ! pi!i%are.e
!r!e+ De a1ia .a %pt di2ineaa n!epe pr%!e0inea+ O de0!)ide n !%n;%i de naga" !in!i 2ii de a0!ei
g%i" ni ! !en" de a0tdat ! t%t. i ! t%t. g%i+ E n jr2nt a. 0e!tei a!e0teia 2i.ina prin
g%.i!ine i fie!are na,a e dat%r 0 defi.eDe !e. pin % dat n ;iaa .i ! t%t. i ! t%t. g%. .a 2area
pr%!e0ine din Z21)5Me.a+ Tre! irri de !te patr" inn5d50e de 2n" ! trpri.e 0!ate" ar0e de
0%are" !rpate de 2a/, a!%perite ! !en" ! p.ete.e .ngi adnate !%! pe frnte 0a .0ate .ie pe
2eri+ Tre! apr%ape a.ergnd" ndreptn5d50e !tre f.;i" i2pa0i1i.i i re!i !a i g)eri.e de nde a
!%1%rt+ N .e pa0 de ni2i!" ni!i de fe2ei.e !ari i pri;e0!" ni*i de ri2ea 1%.na; i 0!)i.%ad a
trpri.%r .%r+ A0ta ;%r 0 d%;edea0! i ei & ! trp. e ;re2e.ni!" fr20eea n!)ipire" iar far2e!e.e
trp.i % a2gire a0!n0 prin 'e0t2inte ./%a0e+ Ori!e trp" n0" t%t p2nt ajnge A i !%n;%i.
de na,a d%;edete ! pri0%0in !e a ajn0 trpri.e .%r+
Spe!ta!%.. e pr%digi%0 i n2r2rit%r+ Ma0a de pri;it%ri i pri;it%are n tre0are" n rea!i%neaD+ Ei
!n%0! de 2.t d%g2e.e a!e0tea a.e ;re2e.ni!iei+ Yi ap%i" n na,a a rennat 0 2ai fie %2 Q e n2ai
0er;it%r ne;redni! a. D2neDe.i .i+ S\a2i Ni.a:ananda 2i 0pne" g)i!ind52i gnd. & <Cn%ti
nt2p.area nei 2ari i 0finte !.grie din ;e!)i2e" 9argi De;i > Ea 0e preDenta0e %dat n faa
rege.i" .a % adnare de n;ai i p0tni!i" g%a.+ Rege.e i 0fetni!ii a pr%te0tat indignai 2p%tri;a
nerinrii !.griei+ Dar 9argi De;i i5a ntre1at & <De !e ; pierdei 2ini.e n faa nei fe2ei
g%a.e > Oare n 0ntei i ;%i fe2ei > E %are a.t 1r1at n .2e de!t Bra)2an" D2neDe. i Creat%r.
n%0tr >= Sfetni!ii n5a 2ai a;t !e r0pnde+ Iar pi.da a!ea0ta a !.griei 9argi De;i i .2rete
de !e Indienii 0%!%te0! fire0! !%n;%i. nd .a !ea 2ai 2are 0r1t%are !%.e!ti; re.igi%a0 a .%r ^
M5a2 2.2it ! e/p.i!aii.e .i S\a2i i 2i5a2 nt%r0 din n% %!)ii a0pra pr%!e0inii+ S!ena 0e
0!)i21a0e !a prin 2inne+ In .%!. !%n;%i.i de na,a(( nainta a!2" .ent i i2peria." e.efani !
1a.da!)ine de prpr i ar" ! !%.ii .efii i ! frntea 2p%d%1it+
n jr. e.efani.%r" 0er;it%ri i !.gri A !ei dnti ! ne0te2ate 1%gate i ! tr1ane n !.%ri
1enga.eDe" !ei.a.i g%i i 2ardari" 21.nd a1ti i dnind 0ini0tr ! %!)ii n 0%are+ In 1a.da!)ine"
printre 2t0ri !0te ! fir de argint" @6
pe perne de de0p%i a0iati!i" n!%njrai de arrii i gi;ae5rri" r!%rii de e;antairi fanta0ti!e din
pene de pn A tr%na 2aetrii 0pirita.i ai di;er0e.%r 0e!te )ind0e" 0peri%rii 2n0tiri.%r 1%gate"
pr%tejaii 2a)araja)i.%r" nii t.)ari" a.ii 0fini" dar t%i p0tr4nd a!eeai pri;ire di0preit%are" D21ind
2.i2i.%r ! n D21et g%. i 2.2ind ap.aDe.%r ! n!.inri !arag)i%a0e din e;antai+ E.efanii
tre!ea" 0ara1anda !%ntina" naintea i nap%ia 1a.da!)ine.%r" !te n e/tati! int%/i!at de g.%ria
2n0tirii r.a % .ad .ng" a!%2paniat de refren. pri;it%ri.%r A i ap%i a.i e.efani i 2ai ./%0
2p%d%1ii" ! % gard de !2i.e !.rite de a0!ei 0a.ti21an!i" i a.te n2e i.0tre tre!ea din gr n
gr prin 2.i2e" a.te ra.e" a.te .ade+ Yi de%dat" ntre d% pr%!e0ini de e.efani" 0e i;ete
!%n;%i. !.grie.%r !eret%are Q apr%ape g%a.e i e.e" de0p.etite i 0p%ite ! !en pe fa" !
trpri.e 0t.!ite i a0pre" aa !2 a ajn0 din p0tieti.e .%r" ai!i" .a Z21)5Me.a+ O i!%an a Indiei"
tre!erea a!ea0ta de .a ./riant i 0per1 .a 2i. i in0ignifiant+ O i!%an nea0e2it a a!e0ti r2 n
ne!%ntenit D1atere ntre e/tre2e" a tr2.i ! ar" ne0te2ate i .epr+ C.grie.e nainteaD fr
;r0t 01 2a0!a de !en i n5i a0!nd g%.i!inea de!t ! % Ddrean 0a % pie.e de anti.%p+ De5
a1ia a tre!t .ti2e.e irri" i a.te 1a.da!)ine 0e ;d 2i!nd dea0pra 2.i2ii de pri;it%ri+ C2
0ta t%i j%0" e.efanii par! ar !.!a ntre piti!i+
n faa 2ea" n Diari0t f%t%grafiaD i n0ea2n ntr5n !arnet t%t !e5i 0pne !.Da .i" n !er!eta
indian" n. din !e.e !te;a 0te de !er!etai !ari in G%rdinea n ta1r" a.tri de ;%.ntarii nai%na.iti+
Departe" r0rind 0e2e dintre pig2eii %rienta.i" d%i a2eri!ani f%t%grafiaD !%rtegi. de pe 0pinarea
ni e.efant+ (a dreapta .%r" n a.t e.efant p%art % fa2i.ie de a.1i a2Dai" !!%ane !ari f2eaD i fa!
0pirite" d%2ni !ari !%2pti2e0! neferi!ita i 0.1ate!a Indie+
C%rtegii.e 0e ndreapt 0pre f.;i i dp e.e p.!ri !%2pa!te de pe.erini+ Se apr%pie !ea0.
n0preDe!e+ <Pr%1a1i. ! % j2tate de 2i.i%n 05a 0!.dat pn a!2GG+ 2i 0pne S\a2i+ Ne )%tr2
0 ne 0!.d2 i n%i ! !ea.a.t j2tate i ne ridi!2+ C pr%te0tri" ! 0!De A tre!e2 aga.e printre
2ii.e i 2ii.e de pri;it%ri+ Ne adn2 t%i i ne apr%pie2 de 9ange" !!i % 1ar! i2en0 ne ateapt 0
ne d! pn .a 21!tra !a.%r d% f.;ii A nde ape.e 0nt ! t%t. i ! t%t. 0finte n a!ea0t Di
2are+ Pe r2" n 0e ;ede ni2i! a.t!e;a de!t !atarge.e !ai!e.%r din .arg" f.a2ri.e !%r1ii.%r i
;e0t2inte.e !e.%r !ari 0e 0!a.d+ Mintea n5i p%ate n!)ipi atta 2.i2e+ T%t r2. !e.a.t e ti/it de
1r1ai i fe2ei 0!.dnd50e .a%.a.t" intrnd n ap pe nde p%t" ! )aine.e de" ! pr.
@@
2ed" rgnd50e" ipnd !nd i pierd !%piii" rDnd !nd !te n. a f%0t arn!at din !aia!" n%tnd
!tre .arg" nap%ind50e i 2rdrind50e din n% pe 2a." re;enind" 21rn!ind A % 2are de .ipit%ri
a.1e" aa 0e ;d din 2ij.%!. f.;i.i+ Ni!ieri" ni!i .a !i;a :i.%2etri n j%0. 0a n 00. f.;ii.%r"
n i 0e 2ai g0ete n .%! !rat+ n 2ij.%!" nde !rent. e pterni!" 0e %pre0! !ai!e.e 1%gate i a!%.%
0e 0!a.d" innd50e ! 2ini.e de 1%rd" fe2ei i fe!i%are A attea i att de g%a.e !t n5a ;Dt
ni!i%dat n %!)i er%pean+ N 0e p%ate di0tinge ni!i % figr" n5i r2ne n 2inte ni!i % e/pre0ie A
pentr ! 0te i 2ii r0ar pr%digi%0 n a!e.ai .%!" i n !.ipa r2t%are 0nt n.%!ite de a.te 0te 0a
de a.te 2ii+ N 0e fa!e ni!i % de%0e1ire de 0e/ 0a !a0t+ C ;e0t2nt 0a fr ;e0t2nt" t%t na e A
!!i Z21)5Me.a t%t att de 0fnt r2ne" iar 9ange.e t%t att de prifi!at%r+ Ne 0fri2 1aia i
r2ne2 n 21ra pnDe.%r 0 pri;i2+ E .ti2a Di de Me.a i !.dra !rete 2int dp 2int+ Dar
2.i2ea de a1ia a n!ept 0 ;in+
A ADi 05a 0!.dat 2ai 2.t de n 2i.i%n" 2i 0pne prieten. 2e" S\a2i+
AMRI$!AR 3I $EM4LUL DE AUR
n partea de 2iaDn%apte a Indiei" n apr%pierea Hi2a.a5Rei" 0e af. A2rit0ar" %ra. te2p..i de ar+
Ai!i ;Dd). e .i2pede i n a2rgit 1ate ;nt n2ire02at din pdri.e de e!a.ipi+ S%are.e apne !
a!ea 2aje0tate %1%0it a Indiei i de%dat Dri.e 0e tran0figreaD" %0eaa 0e n0f.eete i pdrea
ajnge taini!" pri2ejdi%a0" i2penetra1i.+ N2ai !a.. tr0ri!ei ! d% r%i 1ate a!e.ai trap
indiferent i re0e2nat" n2ai ;iDiti. a r2a0 a!e.ai 1r1at nep0t%r ! %!)i de )aid!+ Dar n%i"
a!eti d%i pe.erini nfrigrai pe dr2. te2p..i de ar" n%i 0i2i2 i ne n!)ipi2 ntreag dra2a
n0errii n pdre+
C!i de prettindeni 0e de0prind D;%nri !idate" Dg%2%te
0e!i" a.ne!ri de pe trn!)iri" r0!iri de .iane A par! 05ar
detepta erpi fer2e!ai" par! ar tre0ri pni ne;Di+ Cine
tie !te taine n 0e a0!nd .a dreapta i .a 0tnga dr2.i
n%0tr+ C!i" iat" %pr.e ! ga ine.at i !%a2 de 1a.ar
0ar de pe ra2ri" ne !ad pe 2eri" 0e r0!e0! !a ;e;erie.e i
0ar iari" ! Dg%2%t inert" nfri!%t%r" pe %0eaa 1r2at+
n !te;a 2inte" 0e ntne!+ Ar1%rii !apt 0i.ete fanta0ti!e
@8
i .i!ri!ii n!ep a D1ra" r%i de 0!ntei+ O pdre pri2%rdia." ne0fr0it i nene.ea0 A aa e pdrea
de e!a.ipi pe !are % 0tr1ate !.t%r. !e 0e apr%pie de A2rit0ar ;enind din Za5piirt)a.a+
O 0pt2n ntreag a2 rt!it n%i printre pa.ate.e i ;i.e.e din Zaprt)a.a+ O 0pt2n n%0ta.gi! i
inti." !!i Zaprt)a.a e a0e2enea nei !eti5de!%r" nt.nind .a fie!are pa0 n pa.at de 2ar2r a.1"
0a % ;i. ! 1a.!%ane r%ii" 0a n .a! ! pa;i.i%ane+ Yi a2 p.e!at din Zaprt)a.a" ! tri0teea ! a2
.0at n r2 n! n 0.a a. ;i0.i" dar ! 1!ria ! ne ndrept2 0pre %ra. g.%riei i 2artiri.%r
Si:)+ Ne atepta n A2rit0ar 0r1t%area nai%na. a a!e0ti p%p%r ;iri. i 05%er1 & Si:)ii+ Ne atepta
0r1t%area Di.ei de natere a 2are.i 9r Nana:" patr%n. .%r+
C !t nfrigrare n5a2 pri;it n%i" n n%aptea a!eea de n%ie21rie" r0rit. .nii ^ O!)ii n ne5a f%0t
frai de j%!. .nar pe 2etereDe.e Zaprt)a.ei+ N+ Ni!i n ne5a2 %prit fa0!inai n faa ;reni pa.at
.eit !a din 1a02e Q i n ne5a %10edat ;iDini p%are !nd n dreapta i n 0tnga n%a0tr .i!rea 1.%!ri
de .e0peDi a.1e 0a %g.inDi.e .a!ri.%r att%r prin!ipe0e" nt.nea2 n 0ingrtatea pdrii" pe %0eaa
ne1tt de ni2eni" a!eeai ;raj a Indiei ne!n%0!te i ).ite Q ;raja ;ieii ei 0.1ati!e i tari"
d2neDeia0! n nep0area i 1!ria %i" 1!rie 0trident n !reaie i n j%!" 1!rie 0enin n 2%arte+
Par! ad.2e!a2 din A2rit0ar !)e2ri 0i %apte+ Yi n fer2e!area n%a0tr" 0tria % 0ingr prere de
r !" p%ate" A2rit0ar ;a fi n! % deDa2gire" aa !2 a f%0t attea .%!ri i !%tai din India" de0pre
!ari a2 aDit prea 2.te i ne5a2 n!)ipit prea 2.t+
Dar de data a!ea0ta n5a2 f%0t deDa2gii+ C!i !e n0e2ntate ar fi ptt a;ea fapt. !" a d%a Di de
di2inea" a2 f%0t are0tai n pia i adi 01 gard .a p%.iia grii > C a2 f%0t ini d% !ea0ri
n!)ii" pn !e 05a n!)eiat !er!etri.e de rig%are ntr5n %ra 1ntit de re;%.ta !i;i. > Yi ! a2
p.e!at 01 e0!%rt 2i.itar" dp !e a2 fgdit ! n ;%2 di0!ta" ni!i a!!epta 0 aDi2 ni2i! de .a
.%!a.ni!i n !eea !e pri;ete de0%1ediena p%.iti! > Era n t%a2na an.i #$3," !nd !in!iDe!i de 2ii
de nai%na.iti indieni 0e af.a n te2nie+ Era2 n India de N%rd" pr%;in!ia !are a 0ferit !e. 2ai
a0pr" n !are ni!i n 0trein n 0e ptea 2i!a fr per2i0ie" n !are fie!are ne!n%0!t ptea fi n
agent re;%.i%nar i fie!are indian n frit%r de 1%21e+ Dar !e preire a2 fi ptt da n%i a!e0t%r
2iDerii 2rnte i iritante A !nd n faa n%a0tr 0e
57
ntindea %ra. ;i0at de ani" iar nde;a" a0!n0 01 p%ri.e ij 1%.i.e 021re" te2p.. .i de
ar >^+++
U21.a2 aa !2 0e 21. ntr5n %ra indian Q ! %!)ii n t%ate pri.e" fr a ptea 0a;ra
ni2i!+ He2ei.e n pija2a.e a.1e i ;erDi" ! ai)ri 0!rte i 0a.1e de ar pe pieptar A fe2ei
! %1raD. a.1 i ! 21.et. 0e2e a. indiene.%r de 2iaDn%apte+ O!)ii p%art n pri;iri"
a.tri de ine;ita1i.a fa0!inaie a %ri!rei fe2ei %rienta.e" % 2ndrie reint dar pterni!+ E.e
0nt fe2ei.e !e i5a 1atj%!%rit 1r1aii !nd 05a nt%r0& %dat de .a .pt 01 prete/t !
%ri!e reDi0ten e Dadarni!+^ E.e i5a a2eninat 1r1aii !" da! n 0e nap%iaD" .e ;%r .a
;e0t2inte.e de rD1%ini!i" .e ;%r da )aine fe2eieti i i_ ;%r pne 0 .egene !%piii i 0
pregtea0! 1!ate.e" p%rnind e.e 2p%tri;a n;.it%ri.%r+ Drept !are 1r1aii a p.e!at dinj
n% A i n 05a 2ai nt%r0 ni!in.+
A!ea0ta 05a nt2p.at de 2.t" pe ;re2ea .i 9r Nana:" prin ;ea!. a. eapte0preDe!e.ea+
Dar ! !i;a ani n r2" n%5 9! r%d. Si:) a dat pi.d de a!e.ai er%i02 de !are 0nt 2ndre
fe2ei.e .%r+ Cin!i 0te dintre ei" din !.an. A:a.i" !%n;ertii .a d%!trina reDi0tenii pa0i;e a .i
Ma)at2a 9and)i" i5a pr%p0^ 0 <!!erea0!= n p%2+ Yi n fie!are di2inea tri2itea %
e!)ip din a!eti tineri 0 !prind p%2. n 1rae+ Hirete" 05a 2p%tri;it p%.iia+ Dar tinerii n5
a ;rt 0 pr0ea0! p%Diia" dei n5a ;rt 05% apere ! f%ra+ Yi atn!i a f%0t 1ti" a f%0t
1ti !rnt" 0nger%0" pn !e a !Dt n ne0i2ire+ Yi !2 !dea % e!)ip" ;enea a.ta 05i ia
.%!.+ Hr !a ni2eni 0 !r!nea0!" fr !a ni2eni 0 ridi!e 1ra.+ Ag%nia a drat !te;a
Di.e" pn !e t%i !in!i 0te a f%0t d%1%r4i+ Dar ei i5a int !;nt." !;nt. dat .i
Ma)at2a 9and)i" n%n5;:t.ena" i !;nt. dat .%r ni.e" de a"n renna .a p%2 de!t atn!i
!nd i pierd 0i2irea+ Hapt. a!e0ta de rennare .a f%ra fiDi! e ! att 2ai f%r2ida1i. ! !t
A:a.i Si:)ii 0nt de % ;i%.en .egendar" i pentr !ea 2ai nen0e2nat in0.t" ei !id+ De
a.tfe." fie!are p%art" !)iar a!2 n ti2p. re;%.iei !i;i.e" n !it .a 1r i fie!are din ei are
% ar2+ Iar er%i02. a!e0ta e 2prtit de ntreaga !%2nitate Q ;i!t%rii.e .i aparin i fe5
2ei.%r i !%pii.%r+ De a!eea fe2ei.e te pri;e0! drept n %!)i" ! 0r0. .%r di0tant i nep0t%r+
A.tri de e.e" ne.e fe2ei din India par 0!.a;e+
naint2 pe .ia 1aDar.i+ T%at .2ea e nfrigrat de ateptarea f%!ri.%r pe !ari .e ;%r
aprinde i artifi!ii.e e/p.%Di1i.e pe !ari .e ;%r detna .a !derea n%pii+ n t%ate dg)e5ne.e 0e
;nd .2inri i artifi!ii" 1%21e de argi. i 0gei ! p.1ere" !er!ri dina2inate i 1a.%ane
in!endia1i.e+ (a t%ate
58
!%.ri.e 0e ;nd f.%ri" g)ir.ande" !%r%nie i parf2ri+ C!i fie!are !redin!i%0 tre1ie 0
;iDiteDe di2ineaa te2p.. i 0 depn %frande n faa Crii Sfinte 0!ri0e de 9r Nana:" pe
n2e )r )rant$!
Snte2 di de !rent. ;i ! f.%ri i 2ir%denii+ Ajnge2 i n"! % dat ! ir. de %a2eni
!ari ne p%art+ Te2p.. 0e de0!%per de%dat" 2inne ! t%t. i ! t%t. de ar" n 2ij.%!.
ni .a! pietrit i n!in0 din patr pri ! !)eiri de 2ar2r+ Par! ar fi % j!rie" ntr5att
de perfe!t i irea. 0e ridi! n .%!. apei" %g.indind5i tr.e.e arite i !rene.. p%.eit+ E
nefire0! i n2r2rit%r te2p.. a!e0ta n 2ij.%! de .%!" .ng !are 0e adn De!i de 2ii de
Si:)i Q 1r1ai na.i" ! tr1ane de 2ta0e !%.%rat" ! 1r1i de rD1%ini!i" n!ini ! 1rri
0!2pe" ! p2na.e i iatagane Q fe2ei ! pija2a.e.e .%r nepreite" n !.%ri !e %di)ne0!
pri;irea" ! !%0ie.e negre i parf2ate pe 2eri" ! ta.pa pi!i%r.i r%it Q !%pii !r%ra
pr%p%rii.e tr1ane.%r a.1e i a.1a0tre .e da n a0pe0t de paji %rienta.i .a 1a. 2a0!at+
C2 ajnge2 n faa p%rii !)ei.i" tre1ie 0 ne de0!.52+ Pant%fii i .02 n grija n%r
%a2eni pr%digi%i" !ari i re!n%0! i2ediat n!.2intea printre !e.e !te;a De!i de 2ii de
pere!)i aid%2a i nap%iaD" pant%f dp pant%f" n ;rf. ni 1a0t%n+ S!%ate2 de a0e2enea
igri.e pe !ari .e a;e2 a0pr5ne i .e n!redin2 a!e.iai paDni! a. pap!i.%r+ Da! a2 fi
a;t ! n%i a.!%%." !t de pin i 01 %ri!e f%r2" ar fi tre1it 05( .02 i pe e. Q !!i re.igia
Si:)i.%r n ngdie ni!i n fe. de atingere de ttn i a.!%%.+
Ptrnde2 !%ndi de !er!etaii 0i:)" !ari 0nt n0r!inai 0 e/p.i!e ;iDitat%ri.%r 0treini
i0t%ri!. te2p..i i 2er0. !ere2%niei+ C pi!i%are.e g%a.e" %!%.i2 !e.e patr !)eiri"
nainte de a ap!a pe p%d. de piatr !e .eag te2p.. de 0!at+ Yi fie!are i are 1rae.e
n!r!ate ! f.%ri i de prettindeni 0e na. 2irea02a a!eea int%/i!ant a %frande.%r ;egeta.e+
Dar !er!etaii n%tri ti 0 ne fa! .%!+ nainte de n 0fert de !ea0" iat ! a2 ajn0 .a p%arta
te2p..i+ Pa0 ! pa0" ! r0f.area rit2at de e2%ie" ! trp. prin0 ntre 0te de trpri A
naint2" n 2ij.%!. te2p..i" n faa Crii Sfinte" n !%;%r ntreg e n!r!at ! f.%ri+
Depne2 g)ir.ande.e ! % p.e!!ine i n pre%t !rnt" n ,r( rpe !te n 1%1%! de .a
1!)ete.e ce 2p%d%1e0! !artea i ni .e d +
Te2p.. Si:) e 0ingr. te2p. indian n !are 0nt a!!eptai t%i %a2enii" de %ri!e re.igie i de
%ri!e ra0 ar fi ei+ O !.dire 0i2p." fr id%.i i fr draperii+ O n!pere !entra." 0%1r
de!%rat" n 2ij.%!. !reia" pe n tr%n" 0e af. )r
@$
)rant$! (a % an2it pagin din a!ea0t !arte 0fnt" n fie5_ !are 0r1t%are" !te n ,r
!itete din n;tri.e neep5 j t.i i ;ajni!.i Nana:+ n re0t. n!perii A f.%ri i 2ir%5
5nii. n a!ea0t Di" !ea 2ai 2are pentr Si:)i" te2p.. ntreg e !%;rit de f.%ri+ Yi %a2enii n
drie0! f.%ri n2ai te2p..i" !i i .a!.i+ Deja pe 2etereDe.e !)ei.i 0e nir tni!i !ande.e
de .t ar0" pe !ari .e ;%r aprinde n n0erat+ Snt 2ii i 2ii de a0e2enea !ande.e" aeDate pe trei
rndri+ De !2 apne 0%are.e" !%piii n!ep a .e aprinde" na dp a.ta+ Cnd 0e n0ereaD 1ine"
te2p.. e n!%njrat de a!e0t trip. !%.ier de I5 ^ 2inie Q iar %g.indirea !ande.e.%r n .a! . fa!
0 tre0ar" 0 p.pie a0e2enea 0!.ipt.i nei !%2%ri+
N%i ne5a2 r!at deja pe tera0a p%rii Q p%art 2agnifi! din piatr a.1 !are n!)ide i apr
intrarea 0pre p%d. !e d!e .a te2p.+ De ai!i" de 00" n tii !e 0 ad2iri 2ai nti Q feeria
!%pi.rea0! i fanta0ti! a te2p..i pDit de trei iragri de *an51 0a !etatea !are n!epe
0 0e .2ineDe+ C!i n t%t A25rit0ar. 0e 0r1t%rete ! .2ini ;ii i !%.%rate Dia de natere
a .i 9r Nana:+ n fie!are !a0 a r2a0 !e. pin n %2 !a 0 aprind t%re .a i" !ande.e .a
fere0tre i artifi!ii pe tera0+ Snt !i;a ner1dt%ri !ari D;r. n ;Dd) !e.e dinti traie!5 # t%ri
%r1it%are+ Dar 0e2na.. .2inii.%r . d p%arta te2p..i+ De a!i" !nd ntneri!. n!epe 0
0e n!)ege" p%rne0! r%i.e ! p%!nit%ri i rapne.e r%ii+ ndat" din !e.e patr trnri a.e
2etereDe.%r n.ate .a !%.ri.e !)ei.i" 0e aprind f%!ri 1en5ga.i!e+ U21re.e ;erDi 0e ridi!"
0e aprind i pier" dea0pra .a!.i+
O1De n 2iniatr 0e 0parg 2.t dea0pra !apete.%r n%Q tre A 0!nteind n !i!ri 0ta!%jii+
Snt ne.e !ari 0e de0fa! !a % !%r%. ;erde5;i%.et i 0e 0ting ! gre" !%1%rnd pn dea0pra
ape.%r+ Snt a.te.e !ari i .e0! p.1erea !a n ria ;%a. de 2irea0" argintat i aerian+ Une.e
par traie!t%rii de jrate!" 1i!i in!endiat tr%0nind i 0!prnd !a n f.ger+ A.te.e par p%tire de
0ti!. t%pit 00pendate !a printr5% 2inne printre !i%1ri i !ri0ta.e !ari !ad ;ertigin%0+
Oa2enii .!reaD ntrna" aai i feri!ii" !!i pentr 0f.et. 2aria. a. Si:).i" %rgia
a!ea0ta de tr0nete i .2ini e 2ai 2.t de!t % 0r1t%are re.igi%a0+ Pe tera0e 05a adnat .Di
ntregi de e/p.%Di1i.e" 0te de ra!)ete i 2ii de r%i 1enga.i!e+ Ori!e i.2inaie er%pean
p.ete a.tri de ri0ipa i 2reia f%!ri.%r 1enga.i!e de Ia A2rit0ar+ Snt !Zpe !nd era.
ntreg e .2inat de ;erde.e 0a ;i%.et. ra!)ete.%r !a 01 pr%ie!t%r. ni teatr pr%digi%0+
De5a1ia 2ai p%i aDi ;%r1e.e ;e!in.i+ 'iete ;Dd). i 0e n!a.e! traie &t%rii.e" 0e
!i%!ne0! r%i.e de f%!" 0e 0far2
60
!.%p%te.e de .2in" 0e a2e0te! 2ii de !%nfetti de I i4rate!+ Apr%ape ni2eni n 2ai pri;ete
!%.ier. 02erit i ;i
a
. te2p..i+ n0i te2p.. par! 05ar 2i.i ! t%t ar. .i ;erita1i. i
2a0i; 01 p.%aia a!ea0ta efe2er i %r1it%are+ M.i2ea" aeDat ! pi!i%are.e n!r!iate !a
%ri!e 2.i2e indian" n 2ai are %!)i de!t pentr g.%ria de % !.ip a ra!)ete.%r+ He2ei.e rd
i 0e 1!r" !%piii 0e agit ;i%.ent" 1r1aii 0e n!.De0! ! 2ini.e pe p2na.e+ Unii" 2ai
!a.2i" 2e0te! a.ne a2eri!ane 0a frnDe de .etel A dar t%t ! pri;iri.e n 00+ N2ai
te2p.. i ! pre%ii a r2a0 aa !2 era i n ti2p. Di.ei+ N2ai ei 0nt 0enini i t!i A
a.tri de % 2.i2e de.irant+
Sta 00 pe tera0 i n!ep a %1%0i t%t pri;ind j%!. !%pi.re0! i fa0t%0 ! !are a!e0t n%r%d
;iri. i 0r1t%rete ,rl! A.tri de 2ine 0ta i d%i eng.eDi+ N2ai d%i" din t%at !etatea" i
f2eaD pipe.e de .a n!ept. i.2inaiei+ i !%2ni! i2pre0ii 0!rte" pe !ari .e 0a;reaD
nde.ng+ Yi n ti de !e" 2 1ate % nd de tri0tee+ Mi 0e pare 2ie 0a ntr5ade;r e n
0i21%. te2p.. de ar" te2p.. 1trn i ;i" 2p%d%1it ! trei !%.iere de !ande.e" !are 0t itat
n 2ij.%!. 0r1t%rii A pentr ! %a2enii pri;e0! ! de0ftare n2ai e/p.%Dii.e de % !.ip a.e
f%!ri.%r 1enga.i!e > Dar p%ate 2i 05a prt n2ai+ C!i a d%a Di" ntre 2%r2ane de Dgr i
!en" ntre f.%ri ptrede i )rtie !%.%rat" 0t" 0tr.!it%r i 0enin" aa !2 a f%0t de trei 0te
de ani" Te2p.. de Ar+
EAIPUR
'ag%n. tren.i !are 0e ndrepta 0pre A)2eda1ad a f%0t detaat n Eaipr .a !ea0. trei
di2ineaa+ Yi !nd 25a2 deteptat" pni a.1atri i in;%.i i n!er!a aripi.e n per;aD.
fere0tre.%r+ M5a deteptat i .2ini.e .%;ite de a.1a0tr. .%r" 25a deteptat i !rit. .%r
0trident+ Era2 0ingr n !%2parti2ent+ Yi 25a tre1it 0 0ta 2.t pe gndri" !a 0 af. nde
a2 ajn0+ P%ate n 9\a.i%r" p%ate n Ujain" p%ate n A)52eda1ad+++ gndea2 e" feri!it i
.ene+
'aga1%nda2 de !te;a 0pt2ni" fr ni!i n itinerar" din India !entra. pn .a frntarii.e
Rajptanei+ C % 0ear 2ai nainte" 2 nt%r!ea2 din Hate)pr5Si:)ri" !etatea 2%art a .i
A:1ar" 2agnifi! i ;a!" de .a 2arginea Agre( N5a2
8#
tit atn!i ! re;edea2 pentr .ti2a dat !ea 2ai n%0ta.gii i 2ai %10edant !etate a Indiei
2%g).e+ M nt%r!ea2 ] gnd. ! ;%i re;eni a d%a Di de di2inea" pe a!e.ai drraj !
2!iei n f.%are i ! 2ai2e" %di)nind 01 a!eiai %.eanE dri prginii i 2ngind n
trea!t a!e.eai fntni rinate+ Dr5E 2. de .a Agra .a Hate)pr5Si:)ri e pre0rat ! rini" aa
!ra n2ai n jr. !e.%r apte !eti din De.)i p%i nt.ni+ Dar 25aE nt%r0" 2i5a2 p.tit
)%te.." i 25a2 d0 .a gar fr ni!i nj gnd" fr ni!i % intenie+
S p.e!" att+ Apr%ape .a nt2pare a2 a.e0 Eaipr." .ai 2arginea deert.i+ Yi n n%aptea
a!eea a2 ;i0at a!e.ai ;iaj de r%2an gr%te0!" de tragedie )a.!inant pe !are . ;i5( 0eaD
pr%1a1i. %ri!e ;iDitat%r 2ai nde.ngat a. Indiei !entra.ei (5a2 itat" a!2+ Dar 2i5ad!
a2inte !t de fireti 2i 05a_ prt 2ie .!rri.e 0!rije.ate de a.1a0tr. pni.%r i t!erea^
a!eea !idat" de !%. de gar indian+ Par! a fi trit a.t5E nde;a+
Pin !te pin 0%are.e a n!ept 0 1at pieDi" pnii a. fgit !a 0 0e a0!nd 01 21ra
ar1%ri.%r "an,o i e 2i5a2+ ` ad0 a2inte ! 0nt n Eaipr+ Cri%0" n ;enea ni2eni 0 2
detepte+ 'ag%n. f0e0e iD%.at *e % .inie din d%0. grii i %a2enii . ita0er a!%.%+ A2 0!%0
!ap. pe ferea0tr 0 !)e2 ;ren c$a*rasi ! !eai+ A ;enit n2ai )a2a.i" 2ai fr2%i i 2ai
2aria.i de!t n !e.e.a.te %rae pe !ari .e ;D0e2 pn4 atn!i+ Un. din ei 05a %ferit 0 fa! i
pe g)id.+ Iar n ti2p !e e 2 21r!a2" e. 2i in0ina j2tate n $ind$stani( j2tate n
rd( far2e!e.e %ra.i+
A <(a n%i" sa$i.( eng.eDi n" 0!2p n+ Ai!i fete" dantri" 2De de Ma)araja) f!t+ A;e2
ar2at" a;e2 2r!i" a;e2 V%%+
A Mergi ! 2ine" Sa)i1 ^+++
Yi a2 2er0 ! e." dar da a0tdat n 25a2 !it+ C!i g)i d. 2e 2i5a artat a.ri.e !e.e 2ai
0tin0e i 1ati0te.e !e.a 2ai ;ii din Eaipr" i 2i5a artat %a.e i 0tati de piatr" aa !2 0e
f!ea 01 %!)ii 2ei n ate.iere.e de 01 P%arta R%ie" i 2i5a artat !%.ri din !etate pe !are
tri0t. n .e ;ede" !!i tri0t. e 2ndr+ E. 2i ad!e i gea2antan.^ Ne5a2 0it ntr5%
ton,a i a2 p%rnit pe %0eaa prfit" a.iniat ! 2ang% i s$i#a#ri'Is.! Tr0ri!a intr ntr5
% !rte ! c$a*rasi 2.i ! tr1ane I p%.eite i pija2a.e a.1e Q % !.dire fer%!e" j2tate
a2eri!an" ` j2tate rajpt+
A Ce5i a0ta" c$oIra C 8*
A H%te." sa$i.!
A Yi !t !%0t >
A D%De!i de rpii" sa$i.!
A Mn nap%i+++
Yi !a 0 n !read !2;a ! n5a2 1ani ni!i 05i p.te0! 2i!i.e .i 0er;i!ii" i %pte0! ! %
2tr taini! i !%nfidenia." !are . fa0!ineaD+
A M5a2 0trat de )%te.e" c$oIra! N%aptea a0ta d%r2 n %ra" d%r2 nde;a n Eaipr+++
A &er8 Pell Sir W % d e. pe eng.eDete" !a 05( ad 1irjar.+
Yi aa a2 intrat n Eaipr" ! ton,a 0nnd5i !.%p%e.. n faa fie!ri !ar ! 1%i !e ntrDia
de5a !r2eDi. %0e.ii" n faa fie!rei !2i.e i n faa fie!ri !%n;%i de fa2i.ii raj5ptane
!e n n;a0er n! 0 tra;er0eDe % 0trad !itadin+
A C$alo .a.( c$alo "a M+++ 0triga e. ;i!t%ri%0" de !te %ri era gata 0 trea! pe0te ;ren
0tean ! 0a!. n!r!at 0a pe0te ;re% rajpt ! ;a0e de .t pe 2eri+ A2 n!etinit trap.
!nd ne5a2 apr%piat de 1aDar+
Intrnd n %ra" 25a iD1it fr20eea pr%a0pt a Eaipr5.i" !etate ! t%t. de piatr r%ie" !
!rene.ri n 0ti. rajpt" ! 0trDi.e prin!ipa.e .argi" n0%rite" pe !ari !rgea 2.i2ea a!eea att
de ;ie i de !idat & 1r1aii ! a.ri de !2i. pe 2eri i 2ndri !a !etenii ni 0tat .i1er"
fr eng.eDi" 2prit de n 2a)araja) Q fe2ei.e" ! g.eDna grea de 1rri de argint negr" !
pr%fi.. pre.ng" arian" ! re!)i.e g%a.e 01 !%afra de0p.etit i !er!ei 2ari" en%r2i"
.%;ind5.i50e de %1raji n 2er0+ C !t 0nt 2ai 0ra!e" ! att 2er0. .i5e 2ai e.egant" !!i
!%0t2. 0e apr%pie t%t 2ai 2.t de nditate" pn !e ajnge" pe %0e.e.e din0pre 2arginea
!etii" ! 0nii g%i i % fie de pnD ;iinie n jr. !%ap0e.%r+
Rar ;eDi !te % fe2eie !are 0 n p%arte ni2i! pe !ap Q i din pri!ina a!e0tei p%;eri pe !are
tre1ie 05% e!)i.i1reDe prin f%rf%tea.a 1aDar.i i 01 aria !2p.i" 21.et. .%r ajnge att
de rit2i!" de ar2%ni%0 i de per0%na." net ai i2pre0ia ! e dan0+ In 0a.t" genn!)ii .%r 2png
fia de pnD i !%ntreaD ndri pe fie!e !.ip 0!)i210te+ Cap. .i5e dat pe0te 0pate" 1rae.e
0e r%tnje0! g)ir.and n jr. ;a0.i de pe 2r 0a de pe !retet" 2i!ri.e !%ap0e.%r ajng
e/tra%rdinar de rit2i!e+ Yi .a fie!are pa0" 1rri.e tre0ar 0a 0e .%;e0! ntr5n fe. de%0e1it"
neg)i!it i nen!)ipit A ntr5att de ad.2e!t%are 2Di!a a!ea0ta r%10t i pri2iti; a
1rri.%r+
63
De pe fie!are 0trad prin!ipa. 0e ;ede Did. de aprare a. !etii" r!nd pe !%.ine.e a0pre"
2prej2ind f%rt. aeDat pF !%a2+ Din .%! n .%!" p%ri fr2%a0e" 0i2p.e" r%ii" pe 01 !ari
tre! !2i.e %di)nite i ton,a ii" ! !ai ! p%2p%n i !.%p%eii BaDar. n!epe !)iar din ini2a
%ra.i" de pe 0trada regaia !e d!e .a Pa.at. Ma)araja).i" i 0e !%ntin t%rt%0 i ./5(
riant !tre P%arta din0pre 2iaD5n%apte+ n!epnd5i pre25i 1.area ti)nit printre a!e0te
!%2%ri i 2inni A repede te 1i5i rie i0pite.e i intri .a n anti!ar ! 2an0!ri0e rajpte i .e5
i gatri din Bagdad" .a n !%.e!i%nar de 01ii ! 2iner. 0f.ai 0a 1tt ! pietre 0!2pe" .a
n ;nDt%r de .2pi+ Iat ai! ararii i argintarii" ! tr1i.e d%.d%ra de pafta.e .!rate ca
0.a" de .2pi pentr .eiri 0!2pe" de 1rri nirate pe n !%rn de fi.de" de pa)are
Di2ite n ar" de ta1a!)ere 1tte ij perDe.e" de ine.e gr%a0e" gre.e" ;ndte ! gra2." !
0afire !it ng)ia+ Iat a.tri 1ijtierii" innd pietre.e 0!2pe n ta.ere de a1an%0" pietre !te
0nt pe faa A0iei i pe !%a0te.e Ma.aRei & gr2eDi de tr!%aDe !a 1%a1e.e de r%die" 1!i de
jad de agat)e" !a0ete de fi.de p.ine pn n ;rf ! per.e" 0ti!.e de jad i !a.a2fir ! ap de
r%De i .ei de ia0%2ie" Dei de %pa." e.efani de fi.de i 2ai2%i de a1an%0 A t%ate 2inni.e
i ara1e0!ri.e Indiei 20.2ane .e g0eti n ;itrine.e i raftri.e 1ijtieri.%r din Eaipr+ De
ai!i p%rne0! darri.e De2indari.%r i 2a)araja)i.%r" de ai!i 0e apr%;iDi%neaD Per0ia i
Ma.a1ar" ! ne0te2ate.e i a.ri.e din Eaipr 0e 2%2e0! fe2ei.e deert.i+
Tre! din dg)ean n dg)ean frat de ./rie" a2eit O de attar( nfi%rat de atingerea
a.ri.%r a!e.ea de 2ta0e !a pnDa pianjen.i" de !%;%are.e din pr de !2i." .!rate ! fir
de argint i ! 21re 2ate de jr 2prejr+
ntr5n ate.ier" intr%d0 de g)id" a0i0t n !ea0 .a %peraia a!eea 2e0!)in i d2neDeia0! a
!%.%rrii ni a.51ati0tQ De!i de fete .!reaD" t!te i atente" ! 2ta0ea a.1 ntre 2ini"
2ind ! grij !%. dp !%. n a.t %a. ! ;p0e.e+ (ng perete" irri ntregi de %a.e !t %
!ande." fie!are ! a.t ;p0ea" ateapt+ Hete.e i tre! na a.teia a.. i din 1!ata an%0t de
2ta0e a.1" rigid i .!i%a0 !a % r%!)ie de 2irea0" ie0e % 2inne !a aripi.e de f.tre"
e.a0ti! i fri;%. 0!2%it ! ;i%.ene i nane 0rprinDt%are+
Dar ate.iere.e de 2ar2r i te)ni!a a!eea p%p.ar da& r%10t" !re0!t n !an%ane.e artei
pri2iti;e indiene" de nde ie0 id%.i gr%teti de 2ar2r a.1 ! fee.e !%.%rate n 02a."
Zri0)na .!rat n 2ar2r neagr" a2%rfe i !ande.e pentr parf2ri > Da! ai ap!at 0
intri ntr5n ate.ier" ap%i n 86
#!n afi" te 0i.e0! 0 te apr%pii de dg)eana .%r i ! t%ate pr%te0tri.e" ! t%ate ir%nii.e 0a
2it%!nii.e ta.e" te ndea2n 0igr" te !%p.ee0! 01 p%.itee" i !er %n%area de5a ;iDita n2ai
<d% 2inte= teDar. i te 2ping n !e.e din r2" ;i!t%ri%0" n ate.ier+ A!%.% i ad!
0!an" i %fer igri i .etel i aeDai pe ;ine n faa ta i r0!%.e0! 2%r2ane de a.ri" de
!%;%are" de 1ati0te+ C gre reDi0t n er%pean+ De p%.itee" tre1ie 0 !2peri 2!ar n a.5
1ati0t de 2ta0e+++
Bi2!it de g.%ria 1aDar.i" 25a2 0it iari n ton,a i a2 p%rnit 0pre grdina p1.i! i
MDe+ Yi na i a.ta" !reaii.e Ma)araja).i" iD1ndite din ed!aia .i er%pean+ 9rdina e
!a t%ate grdini.e indiene" .%! de re!.egere" de trnd5;ie i de nt.nire ntre 1r1ai+ He2ei.e
!nd ;in" ;in 0t%.ri+ 9rdina p1.i! e n a!e.ai ti2p i grdin D%%.%gi! pre!2 i !rte a
2De.i+ Se af. !te;a dDini de !ti ! tigri .%!a.i" .ei" .e%parDi i ri+ Mai2e.e" n aer
.i1er" 0nt .egate de n .an n p%2i i 2area .%r di0tra!ie e 0 0e )rj%nea0! ! !inii i
;e;erie.e+ Pe !ini i %1%0ete repede" !!i de !te %ri n!ep 0 .atre" 2ai2e.e 0ar .a .%! n
p%2+ Dar ;e;erie.e .e r2re0! din !reang n !reang i 0pe!ta!%.. e apre!iat de % 1n
parte din pri;it%ri+
MDe. p%0ed p%ate !ea 2ai 1n !%.e!ie de ;a0e i 0tatete rajpte" dar !eea !e e ni! ai!i
e % ad2ira1i. i.0traie n !ear a ttr%r p%Diii.%r a0!ei.%r indieni i a 2ij.%a!e.%r de
at%!)inire+ 'eDi ai!i a0!ei 0pnDrai de pi!i%are ! !ap. dea0pra ni f%! pe !are
!eni!. ntr 0finenie n5( .a0 ni!i%dat 0 0e 0ting+ Yi ;eDi a.t. 0pnDrat de pr ntr5n
p%2" a.t. ! % 2n int de d%i0preDe!e ani n 00" 2n de 2%rt+ T%ate a1eraii.e" frade.e
i t2penii.e a0!eti02.i p%p.ar indian e/p0e ! di1!ie i %1ie!ti;itate n ;itrine.e de
0ti!.+
Ie0 din MDe ! !e.e dinti 0e2ne de %1%0ea.+ A tre!t de 2ieD. Di.ei i de5a1ia a2 n!ept
0 af. !e tre1ie ;Dt n a!e0t pr%digi%0 i fa0!inant Eaipr+ n grdin" %a2enii a n!ept 0
0e retrag .a 21r+ 'eDi dintr5%dat" dp !%ndita .%r" dp pri;iri.e .%r" dp ;%r1a pe !are
% adre0eaD ni a.1" ! n 0nt 0!.a;i & 2ndria ! !are i 0pne %ri!ine de pe 0trad & <N%i
a;e2 n rege" n%i 0nte2 0tat independent" .a n%i n e !a n Briti0) India+= P%ate ! 0nt 2ai
%1raDni!i" 2ai t.)ari" 2ai !rDi ! fraii .%r din Briti0) India" dar i preferi+++
@ A india
8@
Pnii 0e g0e0! prettindeni n Eaipr i te nt2pin din gar" ! fr20eea .%r 0a!r"
a.1a0tr" 2ndr+ n *ai 0e n2r ! 0te.e" pe t%ate !rene.ri.e" prin t%ate 1%0!)e te.e" pe
pajite" pe0te t%t+ Atepi 0eara pri;ind5i" fr ne r1dare+ Te %1inieti repede ! Eaipr.+
S1 %!)ii ti ;iai 0e 0!)i21 n 2ai pin de j2tate de !ea0+ Strada re e a!2 .2inat A
i .2ini.e %ri!rei !eti %rienta.e i 0 gereaD fr ;%ie n f%! 1enga.+ Tre!i frat de
21re.e c a!e.ea !1i!e" ! tera0e nt%tdeana enig2ati!e+
Da! eti de !te;a Di.e n Eaipr" !n%ti fr nd%ia^ adre0e.e !e.%r 2ai ;e0tite !a0e de
dan0" !.diri 2aje0t;& i t%ti di0!rete" n !are n eti .0at 0 intri de!t !ti d. t i n !are
eti preDentat di2ineaa+ C!i !a 0 a.eg dan0. pe !are ;rei 05( ;eDi n%aptea A tre1ie 0
;iDiteDi pi patr%n n! de ! Di+ E. te ;a p%fti ntr5% %daie ! !%;%an 2.te" i ;a ntinde
.etel i igri )old :laIe i te ;a n tre1a A dp ine;ita1i.e in!r0ini n ;iaa ta pri;at
A !] fe. de dan0ri p%fteti i !t eti di0p0 0 p.teti grpa d]j dan0at%are+
Pre. p%ate ajnge pn .a apte 2ii de .ei A #,, dd rpii A pentr trei !ea0ri de 2Di! i
dan0" ! patr pej re!)i de dan0at%are+ n Eaipr" dan0at%are.e a.!tie0! % !a. 0t aparte i 0nt
!re0!te de 2i!i ! % !.tr i % p%.itee 0pe!ia. & p%t ;%r1i !rent eng.eDete" p%t !nta !
2ai ir in0tr2ente" ti 0 apre!ieDe % t%f ;e!)e" n %1ie!t de arta i ti !2 0 0e p%arte !
fie!are !.a0 de %a2eni+ N2ai n` ;area p%.iteii i a 21.et.i p%.iti!%0 .e ia !i;a ani+
Ai ! patr%n. n pri2ete pe %ri!ine 0 .e ;ad dan0nd+
In a!ea di2inea e. i arat A pe nite .a;ie 0pe!ia.e 56 diferite.e !%0t2e !ari ;%r fi
21r!ate i de01r!ate de dara 0at%are+ i e/p.i! !e 2e.%dii 0e ;%r !nta" i arat in0tri
2ente.e de %r!)e0tr A i da! ;ede ! te pri!epi pi& 2Di!a indian" te ntrea1 n !e ra,
d%reti 0 fie entatj 2e.%dia !tri 0a !tri dan0 !e.e1r+
Seara tre1ie 0 te preDini .a %ra fi/at i 1anii i5i ii patr%n.+ Ori!e !%n02aie tre1ie
p.tit t%t nainte" iar $ igri n i 0e 2ai ad!e re0t." !!i %ri!e re0t 0e !%n0ideri 1a!i+ Eti
intr%d0 n !a2era dan0.i+
Te af.i 0ingr+ Or!)e0tra e aeDat nap%ia nei perde.a i d% ;i%ri" #ina( n 0%i de a21a. i
% t%1 0!nd+ Dan0at%are.e apar t%ate de%dat" ! 0fia.a 2rit pentr ! eti r%pean"
innd50e de 2n A i 0e p.i21 aga.e prin !air" !a 0 .e ad2iri !%0t2e.e+
66
Une.e !%0t2e 0nt ade;rate 2inni i n0pi24ntt%r de
0!2pe Q !te%dat 0e ridi! .a % j2tate de 2i.i%n de .ei"
fiU2ai fir i 2ta0e ne2ai;Dt" ! !%.iere i ne0te2ate+ Dp
" e te5a 21iat ! igri 0a 1tri A 1at din pa.2e !a 0
ri!eap 2Di!a+ Sta t%ate .ng perete i ngn 2Di!a" 0.5
ind f%arte %r ta.pa pi!i%r.i+ Ap%i d% din e.e 0e de0prind
i ;in 0pre 2ij.%!. n!perii ! 2i!ri de 1rate ndite" par!
Or .egna n prn! ne;Dt+ Din pi!i%r 1at nefire0! de %r"
Q
a ! n2ai % prere de !.in!)et 2eta.i! de0!%per 1rri.e
.e argint+ n!epe dan0. nai%na. rajpt" pentr !are !e.e d%
& te a ;enit n !%0t2 0pe!ia. & sari de 2ta0e ga.1en"
.ieptar 0trn0" ntne!at" i a. r%+ Pr. .e e nn%dat n d%
!%0ie" pe 2eri+ A2nd% p%rne0! ap.e!nd5i trpri.e
pre 0tnga" ntr5% 2i!are pre!ipitat" par! .e5ar r0trna
A i !nd 1rae.e 05a p.e!at" .%;e0! din pa.2e i 0a.t nap%i+
Mi!area 0e repet n ti2p !e fete.e pe0! n dire!ii %p0e
6 tra0nd d% !er!ri !e 0e ntretaie A iar 2Di!a gr1ete
din !e n !e 2ai 2.t rit2." pn !e p.e!ri.e i ridi!ri.e par
%ite 01!niri i !deri de % nene.ea0! ar2%nie+
E pe0te ptin 0 redai dan0. a!e0ta" n2ai rit2 i n2ai 0ge0tie+ MDi!a 0e 0tinge de%dat"
0rd" fr pre.i2inarii Qi e!% A i fete.e 0e %pre0!" t%t att de neateptat" n 2ij.%!. %dii" !
trn!)i. i ! 1rae.e n a!eeai p%Diie iniia.+ Cine ar ptea de0!rie n dan0 rajpt > C2 0
p%i 0gera 2i!ri.e a!e.ea de !%1ra 0%2n%r%a0e" 2i!ri de 2!)i .ngi" 2ai 2.t intenie
de!t ge0t" ntretiate de tre0riri raniate de id%. n0f.eit prin 2inne" 2i!ri de trn!)i n5
treg !r2ate din 0enintatea !ap.i > Dan0 dp dan0" de0!%peri a.te rit2ri" a.te pr%digii de
0i2p.i!itate" a.te ndiri !)e2t%are" ag%niDante" re;%.tate" p%rn!it%are+
Pr%gra2. a f%0t a0tfe. nt%!2it !a dan0ri.e ! 2ai pine i 2ai 2i.e ;e0t2inte 0 fie !e.e
din r2+ Iat r%ata Nie rn!i rajpte" grp de a0e fete n;rtind50e i .%;ind pa.2e.e n
jr. ni f%! ne;Dt" i 0i2p. 21r!ate" !a !ea in r2 fe2eie din pr%;in!ie+ Yi ap%i ;ine
dan0. fina." dan0. nd.i" neateptat de 0%2pt%0" apr%ape rega. & dan5+at%are.e i5a
p0trat 1ijterii.e i 1rri.e de argint de .a g.eDne+ Pe trpri.e .%r a.15ar2ii5argint. pare %
patin de g)ia+ r]e5ai !rede iD1!nite din p2nt" aa !2 0ta nfipte pe pi!i%are.e gre5
argintate+ Par id%.i ! 21.et de ;i0" 0a % g)ir.and ie A0para0" a!e.e ni2fe !ereti !ari
n!nt prin 2Di! i dan0 eternitatea Dei.%r indieni+ Mi!ri.e .%r" ane;%ie .e5ai fi !reDt !
ptin pentr n trp %2ene0! Q infi%rri i ge0tri 0!)iate ti2id" % interi%riDare t%t 2ai
perfe!t a rit2.i" pn !e 0e .%!a.i5
S* 67
DeaD i 0tr.!ete ntr5n 0ingr !entr+ Iar !nd 0e %pre5%r!)e0tra" 2pietre0! i e.e" n
a!eeai atitdine prin !are ai n!ept dan0." i5i apar de%dat g%a.e i a10ente A !a i !2 ar
fi f%0t a0e 0tati n0f.eite de Dne i 2pietrite diij n% % dat ! D1%r. .%r" % dat !
t!erea+
TN RAEUPUTANA
A".er( 5 fe.rarie 34Bt
De .a Eaipr .a A21er" dr2 0!at printre !a!ti i g)i2pii 0ind pe .ing !%.ine.e !
trnri de aprare Q !i;a :i%5. 2etri" ! ton,a( i" de%dat" !etatea ;e!)e ! pa.at.
r0frni n .a!" .arg 21riare a %ra.i" pan%ra2 de e0ri ni0i5. p%a0e 0tr1tte de
!ara;ane+ Pe %0ea" !2i.e 2inate de !5( 2i.ari rajpi" a0ini prtnd d%nie" !%pi.e+ 9)id.
2e" !rei n ta!e" 2i e/p.i! genea.%gia rp%0at.i Ma)araja)+ E. a. a;t % 0t de
ne;e0te i treiDe!i de !%pii Q dar .a 2%arte n. !pta0e n! ni!i n !%pi. .egiti2" aa ! a
r2at .a tr%n ne5j p%t. 0 de frate" a!2 n ;r0t de ** ani i 1!rnd50e n5( 2ai de %
0%ie+ A!ta.. Ma)araja) e0te n d%2nit%r 2%de2+ E N2ai pa.at. 0 a p0trat grdini de #
,,# de n%pi" pa5i ;i.i%ane n2ai din frnDe i .iane n !ari apa nete din !in!ij pri %dat"
r!%rind i parf2nd pn .a ener;are ;Dd).+ Pa.at. p%ate fi ;iDitat de %ri!ine" p.tind .a
fie!are 1a!5Q iri gra0e+
Un %10er;at%r de 2ar2r a.1" !are te %r1ete ! !adra5_ ne.e .i de 2ar2r r0trnat" !
!%n0te.aii.e i 0!ri.e .i _ de Dpad Q te5ai !rede ntr5n !i2itir n deert" ntr5% !arier G de
piatr pr0it+ Dp %10er;at%r" !treier .a nt2pare % ` dDin de !2ri 2prteti" ;d
ap%i Dr;ar." ;d tr0ri.e Raja).i" grajdri.e A nde ;iDitiii i !2i.arii %1raDni!i_ fa!
g.2e %n $indi as*r'"i! Din n%" a.tri de g)id Q n ton,a( n!er! 05( i0pite0! 052i
0pn !2 pri;e0! !etenii _ Eaipr.i pe eng.eDi+ i da igri i . .a0 052i ;%r1ea0! I
de0pre fe2ei+ Dar !2 . ntre1 de eng.eDi" D21ete ! t.!" # 0!ip i52i 0pne & <Ai!i
Ma)araja)" ai!i eng.eDi n ^= Yi j re;ine a0pra far2e!e.%r 0%iei .i de5a5treia" Rad)a+
C!i" dei e. e0te 20.2an" 05a !0t%rit i ! d% )ind0e" d% indiene tinere !ari .
p.tea ! d% rpii pe Di Q a2nd%
87
era ;d;e" dei n a;ea de!t #- ani" i pentr ! n )indi02 ar fi f%0t !%n0iderate
ngr%pate de ;ii i n 05ar fi ptt re!0t%ri a a.e0 n 0% 2a)%2edan+
M gnde0! ! 0f.. 2an" regenerat%r" a. i0.a2i02.i n 05a !%2ni!at de!t t%t prin pani!
i ;i%.en Q !%n;ertiri f%rate" !%n;ertiri prin .1ri!itate+ He2ei.e g)id.i 2e a 2rit" ap%i"
.0nd5i 1ani+ Regret pe !ea dinti 0%ie i .ade.e i 0nt nepre!peite & i5a ad0 De0tre i
fe!i%rie iD1n5dit%are+++
M gnde0! a0pra fraternitii )ind0520.2ane n State.e Independente" ia adp%0t de
in0tigaii.e ad2ini0traiei 1ritani!e+ T%ti" % fraternitate prin ./rie" prin frni!aie+
De !%2parat nirea ;i0at de A:1ar" nfiarea 2i0ti! a ni Za1ir+ A0tDi 0!)i21 de
;d;e" d1.ri de 0%ii+ Dar" t%ti" n e 2ai pin % apr%piere+++
A21er e pe0te 20r de fr2%0" ! e.efanii !ari r! .ent pe .a p%arta prin!ipa. i !2i.e.e
!e 0e ndreapt 0pre Bi:aneer+ (a!." n 2ij.%!. !etii" n!.Dit de 0%are" ntne!at de Didri+
Ce !%rid%are r!nd n 0erpentin" ! fere0tre .!rate n traf%raj de 2ar2r i %daia a!eea !
2%Dai! de %g.inDi & %ri nde te5ai fi itat" i nt.neai !)ip. r%tnjit i %;a." i da! aprinDi n
!)i1rit" din 2ii de 2ini 0!apr a!eeai .2in" 2ai pa.id" 2ai p.pit%are+ Cnd te 2iti"
par! 05ar 0!)i21a n de!%r 2agi! i a.te de!%rri ar !dea i 05ar n.a e.e!tri!+
De .a ferea0tr A ferea0tr de tre." d.tit" j%! de raDe" !!i %daia e ;e!in 0.i.%r de 1aie
a.e 0.tani.%r A Dreti j%0 .a!. tri0t Be tri0t pentr ! a2rgete 0a pentr ! A21e5r. i5a
pierdt g.%ria de Capita. rajpt" definiti; !!erit de Eaipr > ! p%d de piatr !%nd!nd de
.a % parte a Pa.at.i .a a.ta+ Pe p%art" 2agnifi! i 1.aDat" intr n e.efant ! 1a.%tri de paie+
O !.ip p%p%0ete" tr%2pa .egnnd50e ntre Didri.e p%rii+ C2i.ar. par! ar g)i!i eDitarea
.ene;%a0 a e.efant.i i5( 2pinge+ Pr%1a1i. ! 0e a2endeaD 1a.iga de .a p%arta prin!ipa.
a !etii ;e!)i+++
S0" n d%0. traf%raj.i de 2ar2r" n!er!a2 0 2 0atr de 2inni.e dea.ri.%r ;inete 01
ap0" ! r%. deert.i 0pre 2iaDn%apte" nde Drea2 !ara;ane p.e!ate 0pre Bi:aneer+
Hie!are !2ar % ntre!ea pe !ea.a.t+ O1%0e0! de atta 2irare i de atta 1!rie+
Si2t de%dat % t%r%pea. A i ni2i! n 2 2ai .%;ete+ Vadarni! 2i 0pn ! n ;%i r2ne
2.t n Rajptana+ ! tre1ie 0 !.eg !t 2ai 2.te ;iDini !a 0 a2 ap%i de nde 052i
a2inte0!+ Vadarni!+ Mngi pereii" i dei re!n%0! !
8$
0nt nea0e2it de fr2%i A a0e2enea !2ri.%r H%rt.i dir
6
De.)i A n52i pri!inie0!
;%.ptatea a!eea din pri2e.e Di.e .a Agra i Hate)pr Si:)ri+ Par! 2 i0pitete % !idat
( ti2id tri0tee & ! i5a2 ;Dt i pe ei A i 2i5a r2a0 .5( 2ea 2ai 0ra!" .ip0it n!
de % 0rpriD+++
Dar 0nt 0tpide ref.e!ii.e a!e0tea+ P%ate ! era2 n2ai_ %1%0it+ n !a2era de 1aie a
prin!ipe0e.%r" .ti2ii ;iDitat%ri^ 0pr0e0er % 0ti!. ! atar! O.ei. parf2at n;ia pietre"Q
a!%.%+ P%ate fe2eia !are a 0part f.a!%n. a f!t5% dinadin0 I !a 0 a.nge p0ti. din !2ara
a!eea de Dne" ! !%.%nade de agat+
Ie0 .a n 1a.!%n+ Par! n5i att de fr2%0 !a 1a.!%anIeQ din Agra" din De.)i A dar e 2ai ;iri.
n aripa .i neagr" 0!t i .2int%r a. Pa.at.i+ De jr 2prejr" 0e ;d trnri.e de ` pe
dea.ri A iar 2ai departe" a!%.% p%ate nde a !Dt 0eara" 2argini.e deert.i+ Sa p%ate 2i
0e par 2ie" !!i .e atept >+++
nt%ar!ere pe .n" f2nd a.ene n fnd. tr0ri!ii" a05e.tnd52i t%;ar.+ Vidri.e r%ii
a.e Eaipr.i 0nt a!2 i !re2" a0e2enea ni0ip.i+ (2ini 2.te .a fere0tre.e de j%0 Q _
fere0tre.e de 00 fere!ate+ Se fa!e r!%are pe ne0i2ite+ Ori!e fe2eie nt.neti de a!2 pe
0trDi p%art 1rri .a g.eDne" I pieptar de ar i %!iii i 0nt ne!ai n atr%pin+ Dan0a5 E
t%are+
A>"er( L fe.rarie
A2 ajn0 apr%ape de 2ieD. n%pii" pe n ger 0trani!" i tre2r 2.t n ton,a pn !e ajng
.a 0ingr. )%te. <Raj5ptana=+ Sr!ie depri2ant" )%te.ier. ang.%5indian !are 0e .ad !
are 1ni!i .a 9.a0:%\ Q ;%r1a .i p%.iti!%a0 i p%D de 2are antrepren%r" dei 0nt 0ingr.
%a0pete" %!pnd na din !e.e d% !a2ere a.e )%te..i+ Odaia din fa" !are d n 0trad" e
0tr.!it .2inat i 2a0a ;eni! p0+ Dar !e.e.a.te %di 0nt ja.ni!e" 2rdare" fr 0a.te.e+
Ha2i.ia )%te.ier.i" ! !%pii 2.i !ari te pri;e0! printr5n %!)i de gea2 di2ineaa" !nd eti
n! n pat" A d%ar2e a.tri+ i aDi ;%r1ind n %apt" i aDi deD1r!nd50e" ;itnd50e n
a0!n0 Q n%aptea aDi 2i!ri.e .%r 01 p%.%g+ Wnari+ Un !ine 2are i negr t%t ;enea din
!a2era gaDdei" iar % fe2eie . t%t f.iera i . ade2enea+ Depri2are peni1i." n a!e0t %ra 01
d%2inaie 1ritani!+ N5a2 2ai nt.nit de 2.t atta 2iDerie i grandi.%!;en 2er!enar !a .a
)%te.. <Rajptana=+ Rar 0e a1at !.t%rii pe ai!i+ U.ti2. ;eni0e i p.e!a0e .a #, ianarie+++ -,
+++'iDit n %ra" ! ton,a! Ce p!at ! Aj2er e att de pin !n%0!t+ Are rit2. !e. 2ai
%rienta. i a0pe!t. !e. 2ai !ine2ati! din !te a2 ;Dt pn a!2+ De data a!ea0ta" iat n
%ra ! n 0ti. pr Q !a0e.e er%pene 0nt n apr%pierea !ant%na2ent.i+ Re0t. A !a0e a.1e !
tera0e !1i!e" 1.%!ri 2ari de .2in printre 1%0!)ete de 1raDi piti!i i !%!%tieri+ U.ie.e 0nt
ng0te 0pre 1aDar" !.%ri.e t%t 2ai ;i%.ente" )aine.e fete.%r n!ep 0 0e fi/eDe n ga.1en i
fie!are fat 0t gata 0 rd" gata 05i nt%ar! pri;irea nap%i ! % 2irare i 2ai j!e de!t
a ta+ BaDar. e parf2at ! r%De i ia0%2ie+ S5a de0!)i0 fi%.e .a n negt%r de .eiri
per0iene+ 21at 0te de pai 2prejr+
M%0!)eea .i A:1ar e i2en0" argintat i arit+ O pri;e0! din !rte" din !%a.a pe pri0pe.e
!reia !%pi.re0! 0te de 20.2ani+ N 0e ngdie ne!redin!i%i n.ntr+ PaDni!." n
2a)!2edan de pe0te %ptDe!i de ani" de % fr20ee a.1" tag%rian+ A;ea n a.12 nde
0!ri0e0er 2ini i.0tre A de regi" de 2initri" de n;ai i de artiti Q iar a.tri" p%rtrete i
f%t%grafii" tri2i0e din t%ate pri.e .2ii+ Mi!a .i !%2%ar" pe !are % arta fie!ri n%5;enit"
! 2ai 2.t 1!rie de!t arta 2%0!)eea+ C)ip. .i de pr%fet i p%et a atra0 pe %ri!e pi!t%r
!are a tre!t prin India+ . ntre1 !are p%rtret prefer+ 2i arat D21ind !a de % g.2 !ap.
ni lla"a de!pat" dintr5% gaDet+ <Dar a!e0ta n e !)ip. t=" i 0pn+ <Un !%pi. a !reDt
! 0nt e" i 2i (5a drit+ n 2intea .i" e era2 0fnt.+ De a!eea i1e0! a!e0t p%rtret !are
n5i a. 2e=+
(a n :i.%2etr 0pre 2arginea !etii" .a!. ! pa;i.i%ane de 2ar2r a.1" ! 1n!i de piatr
ntre !)ipar%i" .a!. !are d Aj2er.i % ;edenie de 1a02+ H.%ri i f.tri ne!n%0!i"
parf2ri ne!n%0!te+ (a !e 1n da! ;%i r2ne n2ai % Di > Ai!i" n pa!. a!e0ta" %1inia
0 ;in S)a)5Ee)an 0 0e %di)nea0!+ Pe fie!are 1an! 05a 0!ri0 p%e2e+
R2n !ea0 dp !ea0" fr 0 pri;e0! ni2i! A n2ai .a!. ne!.intit" net.1rat" %g.indind
pa;i.i%ane.e ! a!%periri dinate+
n Aj2er" tinereea fe2ei.%r e 2ai !)e2t%are+ N te 2ai 0i2i jignit de ra0a ta+ (e p%i pri;i
fr 0 te 00pe!teDi de i2p%.itee+ (e p%i r2ri+ Snii apr%ape g%i+
&dai*r( @ fe.rarie
Ora. ! Did de aprare" ! p%dri i grdini" ! .a!. Pi5!)%.a" !e. 2ai fr2%0 .a! din
Rajptana+ A2 itat de %1%0ea.a
-#
dr2.i" de depri2area !2p.it ! !are 0e nt.nete .a r0ti2pri %ri!e ;aga1%nd+ A2 itat
! n ;%i 0ta de!t !te;a Di.e n !etatea a!ea0ta de fanteDie !ine2at%grafi!+ M %pre0! pe
!te5% 1an! i 2i 0e t%t pare ! pri;e0! ;re% p.a!ard !%.%rat pentr re!.a2e.e .i T)%2a0
C%%:+ &isit IndiaW par! 2i 0pne Udaipr. din ta1.%. .i C%%:+ Yi dreptatea % are e.+ C!i
Rajptana !%n0titie ade;rata .inie pit%rea0!" India n !are ai ;rea 0 0tai % .n de 2iere+
India n !are 0 te %di)neti i 0 pri;eti+
Ni2i! n a!e0te !eti rajpte din ef%rtri.e p.a0ti!e i re0p%n0a1i.itatea ntne!at 0a
./rianta ar)ite!tr din India de 0d 0a de e0t+
Pe !are p%art 0 intr 2ai nti > A.eg pe C$and Pol( <P%arta .nii=" de0!)iDnd50e pe p%d.
!e tre!e dea0pra .a!.i" deD;e.ind %!)i.i par!ri i tera0e" !rene.ri de !a0te.e" 1r!i !
pnDe a.1e i !%nfetii de f%r2e 2ane 2p.etind50e din!%.% de p%art+
De .a <P%arta E.efant.i= <Gat$i Pol= 2 ndrept 0pre te2p.. 1.i Eagannat)" 0ind pe a!e.
rnd de trepte de piatr" ! n e.efant de fie!are parte+ E.efanii 0e %pre0! nde;a n d%0.
te2p..i" 0nt p0trai n Pa.at. Ma)aranei" r! dea.. din afara !etii" ! p%;eri" ! 0tpni"
! ;aga1%nDi+
N p%t ;edea pa.at. Ma)aranei Q ar tre1i 0 !er n prea.a1i. per2i0ie+ R2n t%t ti2p. n
par!" pri2prejr. te2p..i+ Ser1ri.e de a!i 0nt !e.e1re" ! t%re pe .a!" ! %rgii i
.a2entaii" ! 1r!i .2inate i artifi!ii+ T%t. a !%ntri1it 0 fa! .a Udaipr n %ra de
1a02e+ Dar" a!2 n r2" n %ra de !ine2a+ C !te;a Di.e nainte a p.e!at % trp indian
!are a trnat ai!i d% fi.2e i0t%ri!e+
Un !.ar de .n drer%0 de !%n!ret" de parf2at+ S5ar 0pne ! tre!i n prin n%apte .2inat
de .n" !i printr5% p%ndere 2agi!" ;rjit i pipi1i.+ Din fie!are !%. a. 0trDii" ai a.t
i2pre0ie de0pre Udaipr+ A!2 pare 0tin0" ! de0;rire 0tin0+ A!2 p.pie de .2ini+ A!2
2%!nete de%!)iat" !a n %ra 0!fndat !nd;a prin far2e!e+
?%Ianeer( 3H fe.rarie
'rea 0 0!ri n2ai att & ! Bi:anir. 0e af. n fnd de deert" dp De!e %re de dr2 de
fier printre ni0ipri B;eDi !ara;ane.e pe ferea0tra ;ag%n.i" ;eDi !.rei !raj%i n DareC i !
t%t." t%t. e r%" ni0ip." 2nte.e de piatr pe !are 0t !etatea" i ni0ipri.e" i !a0e.e" i
tera0e.e+
72
Bi:anir. i apare de%dat" din Darea !tre !are nainteDi de De!e !ea0ri" n.at" !rene.ri pe
2nte ! t%t. i ! t%t. n ara2+ De .a r%D .a prpr Q Bi:anir. e 2nte.e fer2e!at a. .i
Sind1ad 2arinar.+
E t%t !e 2i5a p.!t 2ai 2.t n India" 2inne ni! i intrare nen!)ipit+ B!rii.%r 2e.e
n .e ;%r !%re0pnde n afar de!t a!e0te .inii de !aiet de dr2+
N ;%i ;%r1i de Bi:ir ni2ni" ni!i%dat+
CR%C%DILI
(5int/-.n 0./na1 5 67n(t8a/ 1931)
Ca"*in, in >n,l( lin, Sa$i.,an,e
+++Ieri 0ear a2 pr0it Ca.!tta i a2 ajn0 n D%ri .a Sa)i1gange" n pr%;in!ia Ori00a+ De a0t
dat" n ;%i 2ai !treiera rini" ni!i n ;%i !er!eta te2p.e+ M af. n p.in jng." ntr5n
int .%!it de Santa.f" tri1ri 0.1ati!e" ani2i0te+
V%rii 25a prin0 ntr5% 0a. n !are n de%0e1ea2 de!t 21re ngr2dite pe j%0" na .ng
a.ta+ Sa.a de ateptare a grii+ M ntre1a2 !e5ar fi & trg%;ei 0a .!rt%ri" indieni 0a antan+
A2 ad%r2it pe !)ai0e5.%nge ! taina a!ea0ta" a25gind52+ Cnd 25a2 deteptat n !ea0
2ai trDi" !%nte2p.a2 n 0pe!ta!%. pe !are %ri!e er%pean ar fi dat 2.t 05( nt.nea0! ntr5
% Indie pit%rea0!+ Sa.a era ti/it ! !te;a fa2i.ii 1enga.eDe+ Pr%1a1i. ! ;enea de departe i
era i0t%;ii de %1%0ea." !!i re;r0area 0fi%a0 a .2inii n i5a deteptat+ (ng perete"
d%r2ind pe aterntri i2pr%;iDate" apr%ape g%a.e" ! 10tri.e nde i !%0ie.e r0firate" !in!i
fe2ei tinere" !idat de fr2%a0e n pa.%area a!eea %1%0it+ Sari .e atrna nn%date pe
%.dri+++
Din !.t%ria 2ea n 00. 9ange.i" 0pre gra r.i Zr0i& %0tr%a;e de ni0ip a.1" p.gi 0%rite
i deD%.ate A i !%r. 1!tari.%r anta.i ng)e0ii n partea din r2 a ;ap%r.i+ N .e
ne.eg .i21a" iar ei $indstani n ti+ Tipri n%n5ariene" ntne!ai i nai;i Q 2n!e0! De!e
!ea0ri !a 0a.a)%ri .a !i.e ferate i n !apt de!t pantr anna B#8 .eiC+ Dar 0e 2.2e0! !
f%arte pin+ N 0nt ;egetarieni" pentr ! n 0nt )indi+ C ar!ri i 0gei" d%1%ar %ri!e
pa0re" de .a 1arD .a !i%ar" i % frig+ De a!eea e att de deD%.at int. a!e0ta+
73
Tre1ie 0 2 afnd n jng." !a 0 g0e0! iar f%rf%tea.a p0rea0! a Indiei+
T%;arii 2ei de ;nt%are 0nt t%i ang.%5indieni" fn!i%nari .a Ci.e Herate i in0ipiDi !a t%i
ang.%5indienii+ D%i 0nt !at%.i!i" n. fran!2a0%n A dar a ad0 ! ei" coolies( i n 0anta.i
fer2e!t%r de erpi i t2dit%r de 2!tri re.e+ S!epti!i i 1.aDai" 1tnd5i j%! de
<t)%0e p%%r 0a;age0=" 2i ;%r1e0! t%at di2ineaa de t2diri 2ira!.%a0e rea.iDate de
;rjit%ri 0anta.i+ '%r1e0!" 1ea 1ere ! 0and\i!)ri i pri;e0! 2a.ri.e a.1e" n!er!nd 0
de0!%pere !r%!%di.i+
'ap%ra. nainteaD gre Q e de .a Na;igaia H.;ia." n;e!)it i tri0t" prtnd !i;a a.1i pe
pntea din fa i De!i.e de r%1i pe pntea dinap%i+ Cnte!. .%r n are 2e.%die+ Me.%dia .e5%
2pr2t Dg%2%t. e.i!e.%r+
+++R. Zr0i 0e ;ar0 n 9ange .a n !%. de dea. 0rpat" de pe !are 0e p%ate ;edea !2pia
ni0ip%a0 i a.1" pe de%parte" jng.a t%t 2ai dea0 i ntne!at" de !ea.a.t+
Cte;a !%.i1e ngr%Dit%r de 0r2ane+ Pe0!ari i 1ar!agii" nii *aria$( a.ii 0.1ate!i tre!i .a
)indi02+ O fe2eie n Ddrene pi0eaD %rD pentr trte+ Br1aii !%0 p.a0e de a 02%.it+
Dar tri0teea e !%;rit%are+ C gre p%t prinde pete.e n ape.e a!e0tea infe!tate de de.fini i
!r%!%di.i i !nd . prind" n a !i 05( ;nd+ Sate n 0nt prin apr%piere" iar pn .a
Sa)i1gange pete.e 05ar 0tri!a+ Se 1!r de d% %ri ! ne5a ;Dt ! ;%2 !ide !r%!%di.ii i
! .e ;%2 !2pra pete.e+ (a gra Zr0i5.i 0e j%a! De!i de de.fini+ Cte%dat" ;ren pete
pterni! 0are din ap" 2pr%a!" iA# ;eDi r2rit de n de.fin+ N 0!ap ni!i n. din !%.ii
de.fin.i+ n!er!2 Dadarni! 0 2p!2 0pinri.e 1rne i n0prite 01 %0nD+ 9.%n.
.ne! i 0e 0tinge" n ap 0a 01 pie.e+
Bar!a n%a0tr ne n!ar! 1agaje.e" !%rt." 2erinde.e" pa!)ete.e ! !arte i aterntri.e+
A;e2 n 1!tar A !are ne fier1e ne!%ntenit !eai" !!i a.t ap de!t a r.i n a;e2" i t%t
!e e 2ai 1n !nd e 1t !a !eai A d%i coolies i d%i j5pit%ri de piei de !r%!%di.i+
Bar!agiii .%pteaD a.ene" !!i ape.e d%g%re0!+ P%rnii pe 2a." .e5a2 pierdt repede r2a Q n
.e 2ai aDi2 02!itra ;0.e.%r" n .e 2ai g)i!i2 g.a0ri.e+ naint2 ntr5% t!ere t%t 2ai
!a.d" t%t 2ai n%+ Pe n 2a. a. r.i" n!epe jng.a Q !e..a.t 2a. r2ne de0!)i0" n 0n de
ni0ip 2n!at de 1.i pe !are 2in !r%!%di.ii+
Aa 2i 0e 0p0e0e i aa atepta2 0 ;d+ N 2ina !)iar de .a gra r.i i n 2ina
dintr5%dat" !2 aDi0e2+ A tre!t apr%ape d% !ea0ri de 21.et n!adrat" ! r0f.area i5
74
nt a n%;i!e.i i ! pa0. atent dea0pra ra2ri.%r A pn !nd 1ra. t%;ar.i dinainte 05
a %prit i ne5a nde2nat 0 ne tpi.2 n iar1+ Pri2. !r%!%di.+ N Drea2 ni2i! de!t n 0%i
de p%t!%a;" pe !e..a.t 2a." apr%ape de ap+
Atepta2 t%i+ B1itra 0e aDi e/teri%ar i 0trin n jng." r2at de p.e0!itri din
!%.ri nde ni2eni n5ar fi 1nit !r%!%di.iQ 2%;i.e de ni0ip 2ed" !)iar pe 2a.. 2pdrit"
priae a0!n0e 01 ;erderi" trn!)iri ptrede+ Dar g.%nte.e ni2eri0e i t%i a2 pri;it !
entDia02 pri2a ;i!ti2 a !e.i 2ai n%r%!%0 dintre n%i+ Af.nd50e pe 2a.. !e..a.t" n5a2
ptt %10er;a 0pa02. !r%!%di..i+ H0e0e .%;it n ea0t i g.%nte.e i 0fr2a0e ira
0pinrii+ R20e0e 1a.ar ! .a1e.e gr%a0e" .1rate de trp" fr 0 2ai ajng apa n !are
i5ar fi dat dr2. .a fnd i ar fi p.tit ap%i 0tr; 2f.at" !te;a Di.e" pn .a 2arginea ;reni
%0tr%; din 9ange+ Bar!a ;a ajnge n a!e0t .%! n2ai dp n !ea0+ Epi5t%r. i ;a !.ege
pie.ea" % ;a fre!a ! 0are r%iati!" % ;a 2ptri ntr5n 0a! 2ed i % ;a trnti n fnd.
1r!ii+ '.trii ;%r a;ea grij de 0tr;+
+++Eng.a e a!i 2ai rar" fr p0ri" ! erpi 2.i n 2a.. ier1%0+ T%;arii i %2%ar !
1a0t%n.+ N5a2 nt.nit" n!" !%1re i n e ti2p. 0 0tri!2 !arte+ De a.tfe." n a;e2 .a
nde2n de!t !ara1ine ! d% g.%ane" n2ai pentr !r%!%di.i+
Pe !e. de5a. d%i.ea (5a !i0 !ine;a de pe 2a.. !e..a.t+ Se af.a naintea n%a0tr i n5(
;edea2+ A!e.ai 0e2n ! 2ina i ne5a2 tpi.at+ Pri2.i g.%n i5a r2at n a. d%i.ea+ Atn!i
a2 a.ergat" !a 0 g0i2 1e0tia ! 0pinarea 0f r2at i ! gr2aD. grit" 2pr%!nd 0nge"
n!er!nd 0 ajng r.+ Un 1a.ar din !%pi.ria 2ea ! Nie1e.ngi A aa i nea 0n5ge.e+
Beia pe !are a2 0i2it5%" i0pita de a de0!)ide p2nii n 0nge.e a!e.a a1rit+ Dar !ei.a.i n
2 ti i n 25ar fi a!!eptat a0tfe.+ Yi ni!i !r%!%di.. n e 2%rt+ C%ada i5% repede rit2i! .a
dreapta i .a 0tnga+ O .%;itr pe0te pi!i%r i ar fi de0t. 0 rp %0. pentr t%tdeana+
+++De atn!i" 2p!tri.e 0e in .an+ (a fie!are !%t a. r.i" a.t adp%0t n0%rit" ! 0pinri
1rne" n%r%i%a0e+ A.te pnde" a!eeai pa.pitaie" %!)irea nde.ngat n !eafa !t % 1trg i
g.%n. !are p%rnete 02!ind ar2a+ Un 2%n0tr .%;it n !ap de trei %ri g0ete pteri 0 0e
piard n r+ N a;ea rpt ira 0pinrii+
N-@
In patr !ea0ri" n% !r%!%di.i pe 2a. i a.i !i;a pierdi+ (ng .ti2. ;nat" atept2
i0t%;ii 1ar!a+ H22 i trage2 n t%ate p0ri.e !ari ne tre! pe dea0pra" !a 0 a;e2 )ran
pentr coolies i 1ar!agii+ O pa0re ! aripi.e .ngi" r%ii" ! !i%!. .ng" !ade inert i
de02f.at+ O aeD2 .ng !r%!%di. i iar atept2+ S%are.e 1ate prea tare !a 0 2ai n5
djdi2 a.i !r%!%di.i !ii+ Bar!a 0e apr%pie .ent i 0e ndreapt 0pre n%i ! a!eeai .ene
1atere de .%pei !a i !2 05ar fi apr%piat de n !r%!%di. !i0+ Un colite 0are j%0 pentr pa0re Q
!ei d%i jpit%ri de piei i a0!t !ite.e ng0te+ A0i0t .a % %peraie ad2ira1i." %
ade;rat i.0trare a 2ana..i perfe!t.i jpit%r de piei+
Str;. n 0e D;r.e+ C!i ndat !e n !r%!%di. a f%0t !i0" n na.t. a.10tri. 0e p%ate
de%0e1i D1%r. n r%t%!%a.e a. !t%r;a ;.tri+ A!ei !i;a ajng !rnd .egine+ Ct ti2p 0e
jpia !r%!%di.." ;.trii 0e adna pe p%2ii din apr%piere" 0e !%1%ra pe ra2ri t%t 2ai
j%a0e" 0rea ap%i pe p2nt i apr%ape 0e repeDea .a 0tr;. ! pie.ea jpit n2ai pe j5
2tate+ Dar n5i g%nea ni2eni" dp !2 ni2eni n !ide pe a!eti !rit%ri ai Indiei+ In
ateptare" 0e re0e2na0er i5i g)e2i0er !apete.e n pene" !a 0 0e apere de 1taia 0%are.i
!e !%1%ra+ O .egine de 2i!i Nap%.e%ni A aa ni 05a prt fie!ri a.1" ;.trii ! !apete.e
nfipte ntre 2eri+ Ci;a de0!)idea drg0t%0 aripi.e" 2ari de n 2etr" i ap!a 01 e.e"
frete" pe ;ren ;.tr ;e!in+ A!e.a pri2ea indiferent pr%te!ia i patr%narea+
Pie.ea a f%0t 2ptrit i n%i ne5a2 0it n 1ar!" 0 !%ntin2 pe r !.t%ria" pn .a pri2.
p%pa0+ Dar n ne deprta0e2 1ine de 2a." !nd trp. a.1 i peni1i. a. jpit.i 0e pierd 01
n;a.a ;.tri.%r+ S%0ea nii pe0te a.ii" 02.gea )a.!e" 0frte!a ! g)iare.e" 0!%r2%nea
t%t 2ai adn! n pnte!e" i fgea .a !i;a pai 0 ng)it" 0 0parg %a0e.e" 0 !ig.ea0!+
Wipete !r%n!nit%are" aripi D1tte" p%g%r4ri i ridi!ri n0ngerate+
'.trii prifi!a+
A2 ajn0 a !in!i dp a2iaD .a .%!. fi/at pentr !a2ping+ Dp a2iaDa a2 petre!t5% n
di0!ii ! t%;arii+ Un. din ei !n%0!0e pe !%.%ne.. (a\ren!e+ Wigri i !eai 2.t A i
.ene dep.in+ Mine ne ;%2 0!.a n D%ri+
Acelai ca"*in,
A0ear" pe neateptate" a2 f!t t%i 1aie n Zr0i" n a!e.ai r pe 2a.ri.e !ria ;na0er2
Dia ntreag+ Yi !eea !e -8
2 i2ete & ni2ni n i 05a prt a!t. a!e0ta n ge0t !raj%0+ Ci n2ai )igieni!" !!i
tran0pira0e2 din 1e.g" i era2 ! ade;rat %1%0ii+
naint2 a.i De!e :i.%2etri pe Zr0i+ N 2ai ti !i !r%!%di.i 05a adnat+ 'nt%area e
.ip0it a!2 de pa0ine+ N2ai atn!i !nd a tre1it 0 !t2 ! !angea n !r%!%di. !Dt
ntr5n %!)i 2%rt din r ne5a2 antrenat din n%+ Ri. e prea 2i! !a 0 pte2 ;na din 1ar!+
Tre1ie 0 1ate2 2a.. !a i pn a!2+
Int.ni2 n grp de 0anta.i !ari ne !er n !r%!%di. !i0 pr%a0pt" !a 05( 2nn!e di0ear+
Hgdi2 pe pri2. ;enit i ntr5ade;r .i5( dri2+ N 2 0rprinde ! 2nn! i !arne de
!r%!%di.+ Af. de0pre 0anta.i .!rri 0.1ati!e i deDg0tt%are+ Ei prind !te%dat" 2ai a.e0
dp retragerea ape.%r da inndaie" !te n pi de !r%!%di." pe !are . !re0! ! 1r%ate i erpi"
pn !e ajnge de0t. de 2are !a 0 p%at fi tiat ! f%.%0+ Dar n5( !id" pentr ! n a !e
fa!e dintr5%dat ! atta !arne+ Iar de p0trat" n % p%t p0tra" pentr ! n a g)ia+ Yi atn!i
fa! n .!r 0i2p. & n fie!are Di taie !te % 1!at din !%ad din !r%!%di.. .egat ! n 0%i de
.an+ Cr%!%5di. 0e D1ate" 0ngereaD" dar n 2%are+ A d%a Di i 0e taie a.t 1!at" a treia Di
n! na Q ap%i e .0at !te;a Di.e" pn !e 0e t2diete rana+++ Un !r%!%di. p%ate reDi0ta
a0tfe. pn .a De!e Di.e+ Santa.ii n%trii p%;e0te0! !t e de g0t%a0 !arnea !r%!%di.i.%r
priD%nieri+
+++ADi n%apte" n a!a. rt!it i .i)nit ;eni0e pn .a !%rt dp !te;a 1!i de pete r2a0e+
H.2nd" .e5a 2n!at !a n !ine" dp !e i .e D;r.i0e2 din !%rt+ A2 aDit pn di2ineaa a.te
r.ete" 2ai 00 de pdre" a!%.% nde p%ate n!epe deD%.area !2pii.%r Ori00ei+ Apr%ape ni!i
n 0ra! din a!ea0t pr%;in!ie i ni!i n d%1it%! din 0.1ti!ii.e ei n are !e 0
2nn!e+
+++Piei.e 0rate de !r%!%di.i a n!ept 0 2ir%a0 a erpi de0!%2pi" a D2neDe tie !e
0!rn;ie+ Yi n a tre!t de!t pri2e.e Di.e de ;nt%are+
9URNAL #IMALA:AN, 1929
2rseon,( S "ai
De.a Si.igri ia tren. de .inie ng0t" n tren 2iniatr ! !in!i ;ag%nete+++ 2i g0e0!
n2e.e 0!ri0 pe % !arte de ;iDit" ntr5n !%2parti2ent !t n d.ap+
--
'e!inii 2ei & % arti0t indian !are 0ea2n i2it%r !i Indira De;i i trei per0ani+ Ce. diiiti+++ N" n e
1ine 0 n] 0e2n i a2intirea n%pii din e/pre0. Ea0t Benga. C%2p Da! ar fi f%0t n2ai 0pe!ta!%..
fa2i.ii.%r er%pene pr0i ne Ca.!tta pentr <!)ange= A !ara;an de 0er;it%ri )ind0 prtnd
1a.%tri.e g%0p%drii.%r ari0t%!rati!e A da! ar fi f%0f n2ai pit%re0!. nei gri indiene 0a
!%n;er0aii.e ! t%;a5j rii !e5i far2e! in0%2nia n%pii tr%pi!a.e ! 1randR" a %[ ptt n!epe a!e0t
Krnal ! di2ineaa de .a Si.igri+
+++P.e!area+ M !%n;ing" n! %dat" ! p.e!area 0ingra 0%.i%neaD a!e.e 0erii de 0enti2ente pr% i
!%ntra pe !ari 0.1i!inea ng2fat a 2%dern.i .e5a n2it pr%1.e2ati! 0f.etea0!+ Tre!erea" ntr5%
0ingr n%apte" din aria Ben5i ga..i n .i2peDi2i.e de .a Si.igri+ Ca %ri!e !.t%r n Indiaj 2i p%rt
pat. ! 2ine+ A!ea0ta d n aer de inti2itate !a5. nape.ei i % at2%0fer de )%te. !%2parti2ent.i+
Medi!. 0!rt i gr%0 B!%in!iden .iterarC d!ea .a Dar5( jee.ing n !% ! fr!te+ N5a2 a;t ni2i!
de %1ie!tat !nd i5a !ert ;%ie 0 .a0e !%. 01 !anapeaa 2ea+ MieD. n%p5` ii+ (2ini.e 0tin0e+
N2ai f.ier. di0!ret a. ;enti.at%r.iI i ipete.e ;ag%ane.%r pe ine+ BN ti da! a2 0!ri0 ! n`
p%i !.t%ri n%aptea pe dr2ri.e de fier indiene fr 0 ai"f .a fie!are !.ip" 0enDaia peni1i. a
deraieriiC+
M5a2j deteptat n r2a n%r ne%1inite 0enDaii ta!ti.ei A2 ap!at n. din %1ie!te i" fr 0 fie
.2in" a2 ne.e0 ! era 0!%rpi%n+ In;adat de 0!%rpi%ni+++ N prea 2.i dar de0ti" n %ri!e !aD" !a 0
2 n0pi2nte+ Da! a fi 0rit din pat" a fi 0trigat i a fi aprin0 1e!. A n5a fi reD%.;at ni2i!+
Pentr ! %ri!t de repede a fi 0rit" !e. pin n 0!%rpi%n ar fi a;t ti2p 0 2 nepe+ A2 r2at"
atn!i" 0fat. ni n;t%r a. 2e & <!nd ;ieit%are.e pri2ejdi%a0e 0e apr%pie" p%rn!ete5.e 0
fg=+ Yi" !2 era de ateptat" 0!%rpi%nii 05a retra0" n. dp a.t.+ BCitit%rii !.i 0nt rgai 0 0e
0!anda.iDeDe pentr a!e0t fapt 0per0tii%0C+
Di2ineaa a2 p%;e0tit nt42p.area" 2edi!.i+ A!e0ta e 0igr ! a2 f%0t in;adat de gnda!i" n de
0!%rpi%ni+
De .a Si.igri .a Zr0e%ng" di0tana e 2i!" dar dr2. gre+ Tren. r! i !%1%ar 2nii !%p.eii de
jng.+ n !5teRa !ea0ri" ajnge2 .a @,,, de pi!i%are Q pin fa de Zin5!)injanga" dar de0t. fa de
!2pii.e Benga..i+ Dr2. e A fr entDia02e i fr 0enti2enta.i02 A ! ade;rat ni!+
Pri;e.iti.e a.pine p.e0! a.tri de e.+ Ctia de 2eta. 00pendat dea0pra prp0tii.%r e.;eiene n
2ai pare" ai!i"+
78
0enDai%na.+ Hi2a.aRa 0a na. ntr5n 0rprinDt%r a.1a0tr" ! %rgia ;egeta. n ;i" ! 2!)ii
pietr%a0e i n%ri a.1i pe !re0te+ N a2 nt.nit" n!" a0pe!te.e ei 2aie0t%a0e" 0ingrati!e+ 'ede2
Dpada prea 00 !a 05%G !rede2 rea.+ Ni!i frig. n e prea a0pr+ Dar di;er0itatea fr de 0ea2n a Hi5
rna.aRei+++ Tren. 0e 0tre!%ar ane;%ie printre 0tn!i.e i p%diri.e re;r0ate de pe !.2i+ Dr2. e
!)init%r de erpit" a!na a.ne!nd .a 2arginea prpa0tiei" a!2 ntne!at de pdre" a!2 !%p.eit
de negri+ Negri.e f2eg !a dintr5% +.dare i 0e ri0ipe0! ! % i2it%are repeDi!ine+
Pe a.%!ri" !a.ea ferat e 00int ! ndrjite ef%rtri" d%.ina e ten!it" ;a.ea e digit+ Yi;%i.
prpa0tiei 0e pre!ipit pe trepte.e de piatr+ A.t2interi" % dat ! deDg)e." dr2. 0pat ! 2i.i%ane
de rpii ar fi f%0t ne!at de pietri Q+i 0f%!at 01 ar1ti+
nt.ni2 !ant%ane de .e2n" ! paDni!i n ;e0t2inte.e a0iati!i.%r 2nteni+ T!erea e" !te%dat" att de
pr" net fr ;%ie te ntre1i da! tren. e/i0t aie;ea 0a e n2ai D;%n. 0inii din tine+ Pentr !
.initea era att de irea." net fierria i !r1nii n % ptea a.nga+ N2ai a2intiri.e i i0pite.e i
fier1erea ni 0f.et ar fi ptt 04 ir%0ea0! 2innea Iii2a.aRei+
+++Arti0ta 0e2na ! Indira De;i+ A!ea0ta e 0ingra n0ire pe !are i5a2 0rprin05%+ T%t ti2p. a pri;it
pe ferea0tr+ P0tra" n!" ti2iditatea fe2eii re!ent e2an!ipat din *r da$! Un 2ira!%." !raj. ei" 0
!.t%rea0! 0ingr pn .a Zr0e%ng+ H0e0e" t%ti de0t. de fe2inin" 0!riind5i pe !artea de ;iDit
a gea2antan.i & <a!tre00=+
Per0anii era ;%.1i.i i nea0t2prai+ 'enea .a Derjee5r.ing pentr !te;a Di.e i a n!ept 0 0e
a2De din gar+ (a Zr0e%ng era2 prieteni+
n! nainte de a !%1%r din tren" a2 f%0t a2eii de fete.e !ari 0e %ferea 0 ne d! 1agaj. B!are e
fe2inin. pentr <)a2a.= > C+ Er%pean" !re0!t n !.t. etern.i fe2inin" era2 de0t. de n!r!at n
a.egere+ Pentr ! era prea 2.te fete !ari i %ferea 0er;i!ii.e A i 1agaje.e 2e.e prea pine+ A.er5
ga .a ferea0tra !%2parti2ent.i i .pta ! !%ate.e 2p%tri;a !%n!rente.%r+ Maj%ritatea 0i:i2eDe"
2in%re 0ra!e" dar ! 1rri de argint+ Da! n a;ea pri.ej. 0 ap!e ;ren gea2antan" ieea
nainte i !erea <1a!i= B!;nt. e a!eiaiC+ Cn%0!" de5a!2" n n% %1i!ei a0iati! & a!e.a de a !ere
1ani fr a5i ad!e 0er;i!ii i fr a !eri pr%pri5Di0+
-$
Ba!i. e ai!i i n a!t gratit" aa" !a de .a n 2a)r ja)" !are d 1ani pentr p.!erea de a
da i pentr a aDi r2 0erii ne0frite de sala"! C%piii te nt%;re0! pe 0tra0 A e;ident"
n 1n parte g%i A i p%art 2na .a frnte" a % trnte0! pe genn!)i" 0trignd & Sa$i.(
.aci W Sa$i.( .c iCW"
Hete.e p%art 1agaj. ntr5n fe. !idat+ . .eag ! % frn5g)ie" . aeaD pe 0pate i . 00in !
frntea" ! ajt%r. nt fii de 0!%ar+
Zr0e%ng & tren. ajnge printr5% 0trad de0t. de .ar i 1ine ntreint Q ;i.e ! 0ti.
2pr2tat i ! <papii ge0t%= Q p%p.aie a2e0te!at i inf%r2+ nt.ne0! grpr& de
eng.eD%ai!e" ! ine;ita1i.. 1a0t%n de 2nte i ! pri;iri.e att de departe" n!t 05ar fi !reDt
.a !te;a 2i.e dea0pra Zr0e%ng.i" n 2ni+
'iDit .a !%.egi. !at%.i! Q pre%i 1e.gieni i fran!eDi" !a ;%r1e0! 0an0:rita t%t att de f.ent !a
i .atina+
Se ntne!+ N5a2 g0it ni!i % ;i. !are 0 2 2.2ea0! A2 !tat .a 2argini.e
Zr0e%ng.i" pe !%.ine.e ! fi%r agt%are+ M nt%r! pe j%0 prin pdre+ Dp ap0.
0%are.i" !er. 0e n0enineaD !idat+ O!)ii 2i 0e %pre0! pe !re0te ne!n%0!te" deprtate" re!i+
De !te %ri 0!)i21 1r0! !.i2a A fiDi! 0a 0pirita. 2 npde0! attea 0enDaii i gndri
0treine" n!t tre1ie at fa! 0eri%a0e ef%rtri !a 052i reg0e0! %r1ita i !entre.e de e!)i.i1r+
n a0e2enea !ea0ri" 2 de0fat re;iDiri.e de !%ntiin+ S.1i!ine 2%dern & 0e re;iDiete
!eea !e e dej! 0!)i21at" 2%rt+
Di0!ie ! Hat)er T+ a0pra 0en0.i e/i0tenei n !retini02 i n )indi02+ A0i0t i n
pr%fe0%r de fiDi!" 1enga.eD+ E !idat !t de pr%fnd !rede a!e0ta n 2ete2p0i)%D 0a" !e.
pin" n tran02igraia 0f.ete.%r n trpri 2ane+ O10er; ! pr%fe0%r. de fiDi! e 2.t 2ai
di0p0 de!t Hat)er T+ 0 a!!epte 2ira!%.e.e+ Pre%t. !at%.i! e de n 0!epti!i02 rafinat i ir%ni!
n t%t !e pri;ete p0ed%52i0ti!i02e.e" e0%teri052." 2i0tag%gii i ne%0pirita.i02.+ N
ad2ite 2innea+ Pentr !" 0pne" D2neDe a.ege nt%tdeana !a.ea firea0!" tiin5" ifi!" n
2anife0tri.e i re;e.aii.e 0a.e+ n 2ira!%.e !red 0!epti!ii i pred%50!epti!ii Q adi! t%i !ei !e
n a priD dire!t a0pra rea.iti.%r+ BC%2entari. a!e0ta . fa! eC
P%ate !retini02. e 0ingra re.igine !are a di0%!iat !redina de 2ira!%.+ Yi n e. 0e de%0e1e0!
n2ai d% 2ari 2inni & C)ri0t%0 i per2anena !retini02.i
flf)
VILEGIA$URA LA DAR9EELING
33 "ai
+++T%ate dr2ri.e" n Darjee.ing" d! .a 9rdina B%tani!+ A!ea0ta e % p%rine ngrdit" !
!te;a 0pe!ii ;etede" 1n!i i % 0er 0r!!i%a0 n !are 0e g0e0!" printre a.te.e" 2!ate+
n genera." grdini.e 1%tani!e 2i repgn 2ai 2.t !)iar de!t n ier1ar+ Ier1ar. e n
in0tr2ent de .!r" % pie0 de .a1%rat%r" n %1ie!t de0t. de tiinifi! !%n0er;at" !a 0 2ai
p0treDe !e;a din trfaa nai;itate ;egeta.+
Dar % grdin 1%tani! > N2ai n ;ea! 0tpid !a a. UIU5.ea A ! rd!ini.e n ;ea!.
e2an!ipri.%r" a.i2entat de 0per0tiii i de % 2it%.%gie ti2%rat A ptea !%n!epe a0tfe. de
2%n0tr%Diti+ 9rdina n 0ine n e 2%n0tr%a0+ Mi!i.e ei p!ate de!%rati;e n pr%;%a! i
n j0tifi! re;%.ta+ Ceea !e e 1ar1ar e 0e2nifi!aia grdinii 1%tani!e" e ideea !e i5% fa! 2%5
dernii de0pre ea" e ;a.%rifi!area p.antei prin 1%tani!" adi! prin tiin+ Iar" !2 %1ie!te.e ne
ating" n prin 0ine" !i prin 0e2nifi!aii.e .%r A iat de" !e % a0e2enea grdin 2i repgn+ Ca
0 2 e/pri2 gr%0%.an % 0erie de gndri !e n5i a .%! ai!i & 2 0pr atitdinea" !e 0e
nt.nete i n a.te 2anife0tri 2%derne" de a reconstiti natra! C%nta!t dire!t ! natra A
aadar" ptere de a % p.02i A n are de!t D2neDe B!are a !reat5%C i n5% a de!t
ani2a.e.e B!ari 0nt parte din n0i natraC+ O2. aparine ni regn di;er0+
De a.tfe." ai!i" grdina 1%tani! n e ni!i fr2%a0" ni!i 2aie0t%a0+ Si2p. !%. din i2en0.
par! !e 0tr1ate Darje5e.ing. !%.a1%rnd n ;a.ea ! 0!ri de piatr+
+++AeDat pe !%.ine" pe tera0e 0pate n 2nte" Darjee.ing. te 0i.ete 0 fa!i e/!r0ii !a 0
!2peri jrna.e" !)i1ritri 0a fr!te+ N2e.e 0 n0ea2n <%ra. tr0net.i= A dar e .5a
n2i" !a i pe Banga.%re din Sd. Indiei" <%ra. grdini.%r=+ C e/!epia pieii i !aDr2i.%r
A pe0te t%t innd f.%ri.e+ Ma!. !rete ai!i na.t i 0ngeri" a.tri de f.%ri ne!n%0!te 2ie"
! frnDe !re0tate" p%rt%!a.ii" ! parf2. tare a. 1!)et.i a0iati!+ Negra !re0te.%r !%1%ar
att de de0 n!t a ajn0 fa2i.iar i 0prt%are !a f2.+ Cnd a!%per Darjee.ing."
;iDitat%rii 0e retrag pe tera0e.e ;i.e.%r 0a )%te.ri.%r+ E i2prdent %ri!e a;entr pe 0trDi.e
pietrite i a!!identate" 0trDi !e r! i !%1%ar a0e2enea 0!ri.%r nei !.diri 1ar1are+
Negra i p.%aia a dat" natere ni %1i!ei !idat+ Oa2enii n5i pr0e0! .%!ine.e fr
tren!)5!%at" 21re. i %!)e5?
81
.ari de 0%are+ Da! .a )%te. <M%nt E;ere0t= e 0enin" j%0" n trg" 0a pe teren. 0p%rti;" e
negr+ Iar pn 0 par!rgi di0tana" 0e nt2p. 0 p.% de d% %ri+ Cei !ari 0fer 2a&
0eri%0 0nt j!t%rii de teni0" 0i.ii 05i ntrerp partide.e" si 0trng p.a0a" ateptnd" re;enind"
1.e0te2nd+
Spe!ta!%.5 gr%te0! i re!%nf%rtant pentr n 2iDantr%p Q 1r1ai ! 21re.e i ! pe.erine de
p.%aie+ U21re.e.e 0nt 2ade n Eng.and & 2ari" negre i i2p%0i1i.e+
12
+++Trg. de d2ini!+ Pentr n i1it%r a. tipri.%r i !ri%Diti.%r A0iei Centra.e" trg. din
Darjee.ing e n n!ept i % i0pit+ De ! n%apte 0e ridi! !%rtri i 1ar!i+ Maj%ritatea
negt%ri.%r 0nt 1)taneDi i 0i::i2eDi 0a indieni ;enii di Benga.+ In d2ine!a a!ea0ta n5
a2 re!n%0!t de!t n trg%5;e din A00a2+ Se nt.ne0! !2prt%ri i ;nDt%ri (ep!)a"
Pa)aria" Za02irieni" (i21+
B)taneDii i Si::i2eDii ;nd .eg2e" 2.ai" ;e0t2inte" 0are_ i fr!te+ Mai e/a!t" fe2ei.e
1)taneDe i 0i::i2eDe 0nt a!e.ea i !ari ;nd+ n! n .e p%t di0tinge prea 1ine+ Dar !e.e din
B)tan Q a % fr20ee !idat+ O;a.. feei 0e ng0teaD ne;er%0i2i. 0pre 1r1ie" nfind
.inia 0ed!t%are a figrine.%r jap%neDe i a ppi.%r de p%re.an+ O!)ii 0tr.!e0! ;i n
%r1ite ng0te" de%0e1ind .e0ne pe a0e2enea fe2ei de indiene.e ! pri;iri.e .angr%a0e a.e
%!)i.%r de 1% Bepitet. e % .ad p%eti! de 2are pre i e 0rprinDt%r de j0tC+
I1e0! A0ia ! !it 2 apr%pii de !entr+ Prefer Rajptana HRdera1ad.i i Za0)2ir."
Benga..i+ He2ei.e din ;e!intatea Hi2a.aRei !apt pr%p%rii.e 2in%re a.e 2editeranieni.%r+
Mi!ri.e 0nt 2ai ii+ C%0t2. n e fr2%0" dar are n aer inde0!ripti1i." a2p.ifi!at de
1rri.e de ar gre" de 1ijterii.e ! .!rtr fin de !er!eii 2ari !t % farfrie" de
aripi%are.e arite fi/ate pe nri+ Cnd % fe2eie rde" a.1. dini.%r 01 ar. p%d%a1e.%r i d %
0enDaie !idat" par! ar fi r0rit de%dat n id%.+ C !t pri;e0! 2ai 2.t 0tati.e i
i2agini.e i!%2i!e a0iati!e" ! att p%d%a1e.e i ;e0t2inte.e fe2inine 2i apar 2ai pin
gr%teti" 2ai inti2e+
E n ade;r 1ana. fapt. ! eng.eDii ;%r 0 0e 0i2t" n %ri!e int 0a !.i2 05ar af.a" <at
)%2e=+ M ntre1 da! 0p.e5en. a!e0t%r in0.ari !%.indnd g.%1. dp 0enDaii inedite n e"
ntr5n an2it 0en0" % .egend+ n %ri!e !aD" eng.eDii" !ari r2n 2ai 2.t ti2p n .%!ri.e
<0.1ate!e=" n !r ni!i n ef%rt !a 05i 2eta2%rf%DeDe )a1itat. ntr5n !%. din Ang.ia+
82
Darjee.ing. e reedina de ;ar a g;ernat%r.i Indiei+ A!ea0ta 0pne 2.t+ Snt trerenri
pentr teni0" 0.i de dan0" !ine2at%graf+ Da! n5ar fi per0%na.. de 0er;i!i n !%0t2 indigen
A )%te.e.e ar prea er%pene Q adi!" t%t att de )id%a0e !a i n Er%pa+ Ci;i.iDaii A !
0en0i1i.itatea %pa! 0i21%..i i rit2.i .ntri! pr%ie!tat n 2edi A 0e 0i2t 1ine n
Hi2a.aRa" pentr ! 0e 0i2t ""at )%2e=+
P%ate n 0nt 0ingr. !are a2 0ferit de 1ar1aria Darje5e.ing.i+ Darjee.ing." t%ti" n e
2ai pin fer2e!t%r+ Yi are % 2are !a.itate & n j2tate de !ea0 0!api de e." te afnDi n
jng.+
De a.tfe." e 0e2nifi!ati; fapt. ! n5a2 !n%0!t" ni!i n5a2 aDit pn a!2 de ;ren
;i.egiatri0t !are a ;iDitat Si::i2. 0a ndjdiete 05( 0tr1at+ Yi" t%ti" e att de apr%ape+
Yi dr2ri.e" dp !te ti" n 0nt t%!2ai" t%!2ai n0pi2nt5t%are+
N5a2 f%0t" n!" .a ine;ita1i.e.e garden5partR pe !ari fa2i.ia i inti2ii g;ernat%r.i .e
rea.iDeaD 0pt2na. n 0!%p de 1inefa!ere+ Darjee.ing. 0r1t%rete Di.e.e a!e0tea % 0t deG
ani de .a de0!%perirea 0a+
'iDitat%rii 0nt pDderie+ Mai t%i fre!;enteaD !entr." %di%0 !a t%ate !entre.e !%nfe!i%nate+
'i.egiatra .a Darjee.ing" %fer" pentr er%peni" d% a;antaje & a!eea de a fi n ;i.egiatr i
de a fi .a Darjeeing+ A 0pne ! ai petre!t % .n n <%ra. tr0net.i=" e!)i;a.eaD ! n
ade;rat tit.+ E !e;a 2ai 2.t de!t ai 0pne .a B!reti ! ai petre!t ;ara n E.;eia+ A2
0%!%tit nt%tdeana Derjee.ing. n pn!t de p.e!are" prei%0 prin 0itaia .i pri;i.egiata n
prin ;iaa !%2%d i 0!2p Bari0t%!rati!C !e % %fer+ De fapt" e. e pri;it drept .i2it"
p%0ednd t%ate 0per.ati;e.e n 0ine" fr a.t p%0i1i.itate de depire+ BDe a.tfe." a!ea0ta e
ade;rat pentr %ri!e 0taine de ;i.egiatr+ Ci;i.iDaia nifi!C+
N52i repgn Er%pa A 0per1 i ne2rit%are rea.itate A !i pr%De.iti02. 0tpid a.
er%peni.%r+ T%t a0tfe." A0ia e 00pe!t i ne0ferit n Er%pa" n prin 010tana ei A !i prin
pr%paganda p0ed%2i0tag%gi.%r+
Cn%0! % dDin de ;i.egiatriti+ A2e0te! 0r4Dt%r de %1inii ai )%te.ri.%r !%02%p%.ite i
de fa2i.ii de fer2ieri 2%deti" !ari ng)it 0ting)erii i ti2iDi+ O 1n parte 0nt !.ti;at%ri de
!eai din int. Darjee.ing.i" 21%gii prin S!derea !eai.i 0inga.eD+ N 0e 0i2t 1ine
de!t !nd p%rne0! pe !ai 0pre <Tiger Hi..=+ i re!n%0! .e0ne" ! p.rii.e .%r 2ari"
83
! 1i!i!a .ng i pip+ Re!%nf%rtant 0pe!ta!%." a.tri de. grpri.e !.rei.%r de ./"
epeni i e2%i%nai" 0tr1tn!n de trei %ri Darjee.ing. n 2are int" nainte de a p%rni 0pre_
!%.ine+
Caii 0nt 2rni i 0enini" prtnd !%piii n ea ! 1a.!%n^ 0a 1a.%tri riae+ Ur! fr 0
r0f.e i" de !te %ri p%te!a_ 0e ng0teaD pri2ejdi%0" e prdent 0 n!)iDi %!)ii i 0 te .aii
n ;%ia ani2a..i ! in0tin!t. 0igr i ! pa0. pre!i0+
M 2prietene0! ! d%!t%r. De" in0pe!t%r. Sanat%ri.i"^ i ! n ti1etan 1trn" !are a
nt%;rit pe Sir Eagadi0 B%0ej n t%ate e/pediii.e 1%tani!e n Hi2a.aRa+ Ti1etan. ;ieiete^
n Darjee.ing de d%De!i i !in!i de ani" i a 0.jit pe !%2i5 0ar. e/pediiei eng.eDe n Ti1et"
din #$,6+ Ytie 2.te" dar p%5` ;e0tete pin+ P%art %!)e.ari 2%derni i ;%r1ete t%ate dia5(
.e!te.e Indiei de N%rd+ N%aptea tre!t" !tigat de atenia i. igri.e 2e.e" 2i5a p%;e0tit !2
a f%0t Ddr%1ite regi2ente.e _ ti1etane n #$,6" n !%a0ta n%r 2ni ! iD;%are !a.de+ Un ti5 j
1etan fanati! a !i0 pe ag)i%tant. !%2andant.i e/pediieiQ _ !a.. genera..i f de
a0e2enea !i0+ Atn!i" eng.eDii a de05 3 !)i0 f%!.+ Ti1etani !%1%ra n pi.!ri" de!i2ai+ A
n!ept j 0 fg i" da! f%!. ar fi !%ntinat" ar fi f%0t ;nai pn .ai n.+ Dp a!ea0ta a
r2at !n%0!ta !%nferin dintre C)ina" ` Ang.ia i Ti1et" .a Si2.a A i 05a 0ta1i.it p%0t.
eng.eD per2anent Bde pr%te!ieC .a ()a00a+
3B "ai
E ade;rat & Darjee.ing. e %ra. tr0nete.%r+ N%aptea a!ea0ta 25a2 !%n;in0+ Erajatt de frig"
n!t tre2ra2 01 d% ptri de .n+ Apa de 0p.at tre1ia n!.Dit+ Ceai. ng)ea n
pa)ar+ Singra 2ea 1!rie era fapt. ! n a2 p.e!at .a Za.i2p%ng+ N%aptea a fi petre!t5%
ntr5n 1nga..%\" d i nf%2etat+
N regret 0pe!ta!%.. 2ni.%r f.gerai+ Ori!e dr2 n .ng n Hi2a.aRa !prinde" ine;ita1i."
i % dp a2iaD 0a n%apte de tr0nete+
n!ep 0 2 gnde0! t%t 2ai 2.t .a Zin!)injanga+
4E ;C%LINA $IGRULUI<
)$"( 3B "al
S4
jjendr%ni i .i!)eni+ N era2 0ingr+ Era2 ! n%. 2e prieten" d%!t%r n Nagpr i 1%tani0t
nn0!t+
A [e.." n!ep d%!t%r." India n e intere0ant de!t prin f.%ra ei i nde%0e1i prin
!ript%ga2e+ India fr .i!)eni e % ar 0.1ate!" .ip0it de intere0 i de ;a.%are tiinifi!+
A Bine" dar !.tra > 2 2p%tri;ii e+
A O) ^ 2R g%%dne00 ^ !.tr n jng. ^ C2 p%t fi !.i %a2enii !ari !red n tran02igraia
0f.et.i n+++ !2 i 0pne > n 2ete2p0i)%D >
A T%ti i PRt)ag%ra !redea" n!er!ai e 05( a+
A De a!eea i ta1.a n2.irii e in!%re!t+ N5ai %10er;at !t de apr%/i2ati; e n2.irea
.i n% prin trei i prin e. n0i >
A N" 2rtri0ii e !andid+
AOf !%r0e" pentr a!ea0ta tre1ie n %!)i de 1%tani0t+ B%tani!a e 0ingra tiin !are are
0en0. n 0ine Q ai!i" 1%tani!a n 0er;ete .a ni2i! pra!ti!" 1%tani!a pr%pri5Di0" firete" a!eea
a .i!)eni.%r+ Re0t. e p%2i!.tr" agri!.tr" )%rti!.tra i" pr%1a1i." peri!.tra+
==== > ?-
A (i!)enii 0nt fen%2en. !e. 2ai intere0ant n India+ Dp a!eea" e 0%!%te0! Hi2a.aRa+
In a. trei.ea rnd" 2%n0n." T)atG0 a..+ Re0t." pag%de" te2p.e" e;erR t)ing+++ 0.1ate!i i
ndr!ii+++
Dr2. n%0tr n era prea %r i dia.%g. era ntrerpt de .ngi t!eri+ N n!er! 05(
re!%n0titie0! & ni!i n5ar fi prea intere0ant" n ntregi2e+ Spi!ie0!" t%ti !te;a 2a/i2e i %15
0er;aini de a.e d%!t%r.i" a0pra .i!)eni.%r" Indiei i ;ieii+ E.e 0e adag .a ;%.2in%a0a
!%.e!ie de fraDe i !reDri" n! inedit" !%ninnd 2ii de atitdini i de e/!.a2aii pe !are %
21%ge0! ! fie!are n% !n%tin+
<Rai. e n 9rdina B%tani! din Ea;a=+
<9rdina !ea 2ai fr2%a0 e % 0er" iar 0era !ea 2ai perfe!t" % !%.e!ie de .a2e.e
2i!r%0!%pi!e=+
<Stejar. e intere0ant prin paraDiii !ript%ga2i!i=+
""O p.ant n e intere0ant de!t dp !e 2%are=+
<O2. e % p.ant e2an!ipat" p.0 0i0te2. !ir!.ar=+
<India e % grdin 1%tani! r ngrijit=+
<E/i0tena 0e reD2 n p%ri i n rd!ini=+
<India a pr%d0 pe !e. 2ai 2are 1%tani0t" Ma)a;ira B'I Se!+ I+ C)r+C" f%ndat%r. Eaini0i02.i+
Ma)a;ira a interDi0 !%n02area ;egeta.e.%r+ A. d%i.ea 2are indian e Sir Eagadi0 B%0e"
1%tani0t.+ Bda a f%0t" pr%1a1i." n e0!r%!=+
7@
<Cnd 0a;anii ;%r iD1ti 0 tran0f%r2e p.ante.e" 1%ta! I ;a ajnge te%.%gie=+
<C)i2ia e % p0ed%5tiin" pentr ! a pr%d0 rD1]j` !)i2i!+=
<RD1%i. e atr%!e" dar n !%.%nii e !i;i.iDaie+= <India" fr g;ernarea Ang.iei" n5ar fi ajn0
att de 0e2nat n 1%tani!+=
<Da! eng.eDii n5ar 0tpni India" indienii 05ar epiDa rD1%aie interne+ C%2ni!aii.e
tiinifi!e ar fi rpte+ Ini 2%dern e % !reaie a Ang.iei" dp !2 India anti! e % !rd ie a
9re!iei+ N e/i0t pr%pri5Di0 India nainte de A.e/andra
<'iit%r. Indiei 0t n p.antaii.e de !eai=+?
<Ori!e p.antaie e d2an 1%tani!ei" pentr ! di0trM paraDiii=+
E;ident" 0p0e.e d%!t%r.i n tre1ie0! 0%!%tite de!t 0!.ij piri dintr5n )2%r ne!%ntenit i
;i+ A.t2interi" preDeiK .%r n a!e0t Erna. ar fi inti.+
Ajnge2" n!r!ai de p.ante" Ia 2arginea .a!.i din 2ntf Pe dr2. 1tt" n ne5ar fi
tre1it 2ai 2.t de % j2tat de !ea0+ N%i a2 f!t patr !ea0ri" r!nd piepti i !%1%rr n
t%ate ;gni.e+ D%!t%r. i 0!)i21 ier1ar. )i2a.aR? .a fie!are d%i ani+ Cat e/e2p.are
2agnifi!e i e intere0at ) de%0e1ire de rd!in+ <Da! !ea dinti p.ant ar fi renna .a
rd!in" 1agata.iDeaD d%!t%r." ar fi ajn0 %2+ Dr2 %2.i !tre D2neDe 0e ;a efe!ta
prin 0pri2area pi!i%r re.%r+ T%t. prin 2ini" !)iar ! ri0!. de a ajnge f.tri+= 97
(a 2arginea .a!.i ne %di)ni2+ E frig" 0e apr%pie negri (a!. e !i2entat" apa e .i2pede+ De
ai!i p%rne0! t1ri.e eaj` a.i2enteaD Darjee.ing.+ n 2ij.%!. pdrii" n ;rf de 2nte .a!.
pare % 2inne+ C%2ni! entDia02. 2e d%!t%r.iG M pri;ete ! nea0!n0 di0pre+
A <Un .a! fr nferi" fr ier1ri++ Un .a! in!ert" i` p0ed%5.a!+ De !e 05( n2i2 .a! >
Baie Q a!ea0ta e % 1aie CM 2entat+ Pr%1a1i." !%piii din 9)2 0e 0!a.d n e." iar n%i 1ei apa n
Darjee.ing+++ D2neata" adi!" pentr ! e !%n02 d !in!i0preDe!e ani 0%da5\ater+++=
Ne gr1i2 0 !%1%r2+ Negri t.1ri 0e ridi! din ;a.e D%!t%r. !%1%ar fr 0 ;%r1ea0!"
gndit%r i a1tt+
R2ne2 n 9)2" pentr ! 2ine n D%ri p%rni2 0pr Tiger Hi.." 0 !%nte2p.2 E;ere0t. n
r0rit+
86
Colina Ji,rli( 36 "ai
+++Hie!are !.t%r are !e. pin % preferin i % antipatie+ a" a2nd% 0nt in0pirate din !ri Q
!ri de ge%grafie
0a
r%2ane 0enti2enta.e+ 9ndii5; !i ad%.e0!eni 0nt ndrg%0tii de
Nap%.i i gndii5; .a !n%0!t. adagi !are 0e
a
f .a %1rie+
n !eea !e 2 pri;ete" E;ere0t. a f%0t nt%tdeana !entr. antipatii.%r 2e.e ge%grafi!e+ De
!nd a2 !etit !ea dinti de0!riere" a2 preferat pe Zine)injanga+ E;ident" 2%ti;e 0e p%t g0i"
dar fnda2ent. a!e0tei a.egeri e pr i 0i2p. !apri!i" .iri02" frad gratit+ E;ere0t. e
prea 2.t f%t%grafiat i fie!are 2agaDin de tiin p%p.ar p0treaD n !.ie+
+++A!ea0ta n n0ea2n ! n era2 ner1dt%r 05( ;d+ N%aptea a2 d%r2it in!%2%d+ Era
prea frig i d%!t%r. p%.e2iDa prin 0%2n+ (a trei di2ineaa" 0er;it%r. 1)taneD ne5a deteptat+
N a;ea2 ti2p de !eai+ Tre2ra2 de frig i de e2%ie+ E2%ia nede0.it.i Q p.e!2"
n%apte" Hi2a.aRa" 0treini" inedit+++ A!eeai t.1rare nede0.it a p.e!ri.%r nainte de D%ri" a
p.e!ri.%r pe !ari .e5ai ;i0at n%aptea+
n !rte ne atepta !aii i 0tpn. .%r" n ti1etan p%0%2%rit i .initit" f2nd igara fr 0 %
ating ! 1De.e+
Yi ap%i" dr2.+ Ur!a2 % a.eie a!!identat i ar1tii i 0!tra r%+ Vrea2 21re .argi de
2ni g)i!ea2 !re0te nDpeDite a!%.% nde .2ina a.1rie 0e a!!enta+ (inite+ A!ea .inite
nea0e2nat a Hi2a.aRei+ Paii !ai.%r 0e 0tingea" pierea !a n ni2i! n 2are+
A2 ajn0" pe p.at% ! n 0fert de !ea0 naintea r0rit.i+ Cer !.ar" nefire0!" a.1+ 'i
ne0frite" n!%.!ite" negre+ Pdri.e r!a a0e2enea 2!)i.i pe 0tn!i+ Ne5a ajn0 n!
d% grpri" ;enite dire!t din Darjee.ing+ C de%0e1ire % 2i00 1rn era e2%i%nat+ C.i2a
Hi2a.aRei e att de in!ert i ne0tat%rni! n!t rare%ri ngdie 0 fie ;Dte pi0!ri.e+
Cta2" ner1dt%ri" ateptnd 0%are.e+ Cre0te a.1e" n dreapta i n 0tnga .%r+ Dar" dea0pra
0pinrii 2pdrite din faa n%a0tr" n dire!ia Nepa..i" n ;rf ng)eat ne5a atra0 de .a
n!ept pri;iri.e+ (2rirea g)id.i .5a !%nfir2at & E;ere0t.+ Pat a.1" !.ar" deprtat+ E %
2inne ! 0e ;ede de ai!i" .a % 0t patrDe!i de 2i.e+ Pri;i2" pri;i2 i pata 0ti!.ete n 0%are"
preDent i ina!!e0i1i." pr !a DpeDi.e Nepa..i" na.t i re0e2nat" 0ingr i 1trn" n
t!erea a!e.i 0%ii.%Fi in2an !are 0e e0e de .a %1ria ti2p.i+
Re;e.aia 05a 0frit" indiferent" a!%perit de negri+ Ne5a2 treDit iari pe p.at%+
87
<C%.ina Tigr.i=+++ T2i p.a!e n2ai n2e.e+ (%! de0!)jj+ i !%2%d" ridi!at !a % frnte ! iar1 i !
piatr+
D%!t%r. ier1%riDeaD+ D%2ni%are.e prepar !eai. i 0erK ;e0! 1i0!ii din !tii ane;%ie de0!)i0e+
C%n;er0aia ajnge ine5ta1i. .a 0!)i21area de adre0e i .a ntre1ri a0pra tenni0M D%!t%r. i
!%ntin parad%/e.e a0pra 1%tani!ei+ 9ndri.e fie!ria ajng terne i !%tidiene !a n dejn+
(a p.e!are" d%!t%r. 2i %ptete &
A Pe !%.ina a!ea0ta n5a f%0t ni!i%dat n tigr+
HUNERA(II (A (EBON9
Le.on,( OS ""
!!! De d% Di.e 0nt %a0pete.e ni fer2ier" 1%gat n p.ani taii de !eai+ 'i.a e aeDat .a !apt de 0tn!"
dea0pra %0e.ei Pri;it de j%0" pare n !a0te. !idat" fr 0trategie i fr 2ei tereDe+ Here0tre.e 0nt
perei" 1a.!%ane.e 0nt tera0e" grdina # par!+ T%ate a.ei.e i p%te!i.e 2ni.%r 0e 2pren .a p%arS
;i.ei+
Din !2ara %a0pei.%r" di2ineaa" DpeDi.e Hi2a.aRei 0i ;d ! % nefirea0! .i2peDi!ine+ 'iDinea n
dreaD 2a. 2.t de n !ea0+
V%rii 0nt r2ai de !ea+ Cer. 0e n0enineaD" 0%are.a !%a!e tfe.e de !eai A dar !re0te.e r2n n
negr+ Arare%ri i de0!%per g)iaa i DpeDi.e n ti2p. Di.ei+
N2ai !in!i 2i.e deprtare de Darjee.ing" 0pre 2iaDn%apte # dar pri;e.itea e ! t%t. 0!)i21at+
C%a0te.e ! !eai a n a0. pe!t 0rprinDt%r+ S5ar 0pne ! 0nt pdri de r)%d%dendr%n. nenf.%rii+
Tfe.e !re0! pn apr%ape de ;i+ Din tera0a ;i.ei^ ;i.e par prp0tii" iar .!rt%are.e ! !%ri"
2iniatri+
'i.a e" nt%tdeana" apr%ape p0tie+ Her2ier. p%rnete %" D%ri" !.are" ! 1i!i!a 0!rt" ! !a0!a i
! pe.erina de p.%aief . nt.ne0! .a 1rea:fea0t" pre!ipitat i 1ine di0p0+ Ap%i p.ea!_ iari+ C%piii a
fie!are !te n p%neR i n 0er;it%r ad%.e0!eni 9a.%peaD pe a.eea prin!ipa." ! 0er;it%r. a.ergnd n
r2" tra0 de !%ada !a..i+ N %1%0e0! i n 0e 0pr !nd p.%G i !%ntin !a;a.!ada prin p.%aie"
iar 1iat. r0f. Dg%2 t%0 i5i fa!e t%a.eta na0.i n g%an+
In !ea dinti Di" n 25a2 !%1%rt+ Era prea fr2%0+ 'i.i a!ea0ta ! ar)ite!tr er%pean ntre 1rae.e
jng.ei" .a 2ar gine de 0tn!" tran0figreaD ;iaa ntr5n 2i0ter a0iati! 0a
88
ptr5n fi.2+ n dp a2iaDa a!eea a p.%at+ P.%aie 0!rt de !inte" ! negri !a.de" fr ;nt+ A2
r2a0 0ingr ! .%!%tenent. P%tter" ef. !ant%na2ent.i de .a (e1%ng+ Bi1.i%te!a
er
a ;a0t" dar
!ri.e pine+ A2 !er!etat 2pren )arta Si:5:in.i i p%0i1i.iti.e de a tre!e fr%ntiera pe .a T%ng.+
Ade;r. e ! p%.iia din Darjee.ing n 2 .a0 0 p.e! 0ingr iar" t%;ari pentr n dr2 de trei
0pt2ni" ni!i%dat 2ai j%0 de De!e 2ii de pi!i%are" n5a2 g0it pn a!2+
Tra1!e.e din frnDe de ttn 1r2eD 0e 0fre0! n par!+ N ti de !e" a.tri de ;i%.enta 1!rie a
n%ri.%r 0pari de .n" n 0enti2ent 0trani 2i nfrigreaD 0f.et.+ 'i.a ardea ! !e.e aiDe!i de
1e!ri+ Yi" n ti2p !e a0!.ta2 A fie!are ! gndri.e n%a0tre A ;iaa jng.ei" preDent" r0f.nd n
frnDe i trnd50e n erpi A ;i.a 0e n.a g%a." 0trein" re!e i fr2%a0 !a % 1ijterie+
Dr2ri prin pdre" de .a (e1%ng 0pre pi0!ri+ P%te!a i fa!e .%! printr5% ;egetaie p%!nind de 0e;"
! 0!%r1ri" ! rd!ini aeriene" ! ferigi riae+ Ar1tii 0e 2p.ete0! !a n Did" f.%ri.e fa! ef%rtri
!tre .2in" 2!)i. !rete in;%.t i afnat !a n !%;%r rgini" .iane.e atrn" prettindeni" ;erDi"
a.10trii" 0tr;eDii !a % e0tr de pianjen 0a gr%a0e" e0t%a0e" ! n%dri i ! 0!%ar" ! 2grii !t
!r1ii" ! !r5!ei e.a0ti!i" prtnd !i1ri" .ar;e" f.tri ad%r2ii" 2%.ii" prfite" n%r%i i r%+
C de%0e1ire 2i p.a!e % 0pe!ie de ferig" ! ra2ifi!aii ne0frite" !re0!nd na.t !a n ar10t"
a!%perind 0tn!i.e !a % draperie+ Herigi.e rinii da a!e.ai a0pe!t de f.%r ge%.%gi!" !%ntra0tnd !idat
! trandafirii de 2nte" agt%ri" prtnd 1)reteie a0e2enea f.%ri.%r de !ear+
Y%pr.e.e r%ie0! Q 2ari !t % ;ra1ie" !afenii" ! pi!i%are .ngi i !%ada 0!rt" !rnd50e pe !%pa!i i
ne.nd %!)i. !a n !a2e.e%n+
Yerpii 0e nt.ne0! ! de%0e1ire prin ;i+ A2 Drit n !i1 .ng % 0tn! ! 0%are" dar era2 prea
departe !a 0 di0ting da! era 0a n ;enin%iQ i !er!etri n5a2 f!t+ Cn%0! de0t. a0pra n%r
erpi ai jng.ei" !a 0 fi prdent+
'iDit .a % 2n0tire 1dd)i0t i n%" ! in0!ripii n ti51etan" a.tri de ;er0ini eng.eDe" ! .2in
e.e!tri! i !%pii 0r!!i%a0e dp fre0!e.e de .a ()a00a i 9iant0e+ An2ite !adre 0nt f!te pe )rtie
de de0en" !a a!are.e.e+ T%t !e era de ;Dt era 0tatete.e n ara2 i 1r%nD repreDentnd pe Bdd)a"
pe (a:0)2i" pe S)i;a+ Mn0tirea" !a t%ate 2n0ti5ri.e ti1etane" n p0treaD n 1ddi02 pr"
a0e2enea !e.i
7$
din CeR.%n 0a Eap%nia+ E 2ai degra1 .a2ai02." a2e0` n0pi2ntt%r de 1dd)i02
2a)aRani!" ani2i02" de2%r ti1etan i inf.ene 2%ng%.i!e+
Mn0tirea" n 2ai ;e!)e de %ptDe!i de ani" era pDit n !.gr tnr ntr5% r%1 a.1 i
.ng !are i ddea " a0pe!t de 2i0i%nar !at%.i!+ De0t. de in!.t" tnr. %2 [ 0 e/p.i!e
r%0t. ttr%r Dei.%r din 0an!tar i n ne.egea p0 .i21a te/te.%r !an%ni!e+
A2 pr0it 2n0tirea p.i!ti0it i de!epi%nat+ A2 .at Eri 2. prin 0at. de 2nte" !e d!ea .a
Darjee.ing+ Sat. 0e n[ 2ea n! (e1%ng+ Ca0e.e era er%pene i indiene" 0trD
!ana.iDate" iar !i2e.e.e 2%derne fn!i%na pr%2pt+ C t%0+ a!e0tea" (e1%ng. din 2nte are
(in ;i%.ent !ara!ter a0iatj )i2a.aRan+ StrDi.e 0nt a!!identate" ! trepte de piatr a.. He.inare.e
!a0e.%r era taini!e+ He2ei.e ! a.ri" ;enite !are ap" n p%fida !i2e.e.%r 2e!ani!e" prea
grpri ara din ta1.%ri.e ;ea!.i tre!t+ Yi dr2. 2e" dei n2ai !te;a 2i.e de
Derjee.ing" a;ea t%at pri2ejdia i t%at i0pi ni dr2 de fr%ntier a0iati!+ n! din !rtea
2n0tirii aa" 0e2 0trigte.e i detntri.e" ra.e.e i jaDD. nei !ete ni ;Dte" %fi!iind
nde;a n 0at i trind !ere2%nia nei r 2ntri ti1etane+ Ceata 0e af.a n jr. ni a.tar
1dd)i0t .2inat de !te;a fa!.e i .2inri+ Ofi!ianii aparineai tei r%ii .a2ai!e+ De pe
tera0a nei !a0e" a2 pri;it !ere2%nia" di. a2rg i pn .a !derea n%pii+
Trei 1r1ai n r%1e prprii" ! p.rii !%ni!e" a0!itI r%ii" !itea pre!ipitat" ! n rit2
0trani" dintr5n 2an0!riI ti1etan+ Era .itanii.e pentr 0f.et. 2%rt.i+ Era fraDe p5!ari
g%ana .e!trii !ntate .e tran0f%r2a n 0nete 0i2p.e gtra.e" grpri !%n0%nanti!e
ntretiate de a!%2pania2ente ;%!a.i!e+ (a r0ti2pri" .e!tra 0e !%nden0a n 0trigte+
A!ea0ta era" pr%1a1i." n 0e2na.+ Oa2enii de a.tri" ! f.iere" tr%r pete" t%1e i t.ngi"
intra atn!i n a!ine+
Pre%t. n r%1 ! 21re arii" ! a!eeai p.rie na. a0e2enea ni !%n" dnd5i a0pe!t de
2ag" n!epea 0 rd i 0 !)iie+ Un a/i.iar" ! 1rae.e g%a.e" )%)%tea i dan0a gr! te0!"
a;ntnd % 0a1ie+ n a!e.ai ti2p" n a.t. de0!r!a % p! ;e!)e" a0e2enea !e.%r din
Afg)ani0tan+ R0ete.e era fa.I 0trigte A i ;a!ar2. p(/a. @.@5'8ni*. Pre%t. a;ea %
fa. 1rDdat i .arg" ! n D21et dr!e0!" ! %!)ii 0ti!.ind de 1!rie rt!i%ar+
Dp a!ea0ta"+ !ei trei !%ntina 0 !itea0! .a%.a.t" !ei.a.i 0e .initea+
$,
n ti2p. 0ara1andei" %2. ! 0a1ia .%;ea n ar10t nfrat n paie i n ier1ri+ Pr%1a1i. !
a!ea0ta 0i21%.iDeaD trp. 2%rt.i" !are 0e ni2i!ete !a 0 dea .i1ertatea 0f.et.i n
paradi0. .i A;a.%:ite0;ara+ Cnd rit. 05a repetat de 2ai 2.te %ri" pre%t. a aprin0 !te;a
.2inri i" ! pri.ej. nei n%i 0ara1ande" a dat f%! ar10t.i+ EaDD." p%!nitri.e" r0ete.e"
!)i%te.e" ipete.e" dan0." ge0tri.e A !ptar a!2 pr%p%rii 0.1ati!e+ (a .2ina f.!ri.%r"
!eata de %fi!iani n ;e2inte 0ngerii prea d)ri.e ni !%2ar pri2iti;+ Hee.e a;ea
ref.e/e di.atate" de2%ni!e+ Un entDia02 1ar1ar i gr%te0! n0f.eea !eata 0r1t%rind"
tre!erea din ;ia a feri!it.i ti1etan+ Crnd" r0. fa. de .a n!ept ajn0e r0 0in!er+ Rdea
i )%)%tea ! t%ii" n;rtind50e fr 0i2etrie n .2ina f%!.i" 1!rnd50e de 2innea
2%rt.i i de p.ata !e % ;%r .a pentr !ere2%nie+
A2 pri;it ! pa0i%nat atenie faa pre%t.i+ Ni!i%dat n a2 ;Dt rea.iDat 2ai perfe!t
e/pre0ia r0.i 0ard%ni!+ <O2. a!e0ta prea n ne1n inte.igent+ Cte%dat" D21et. !ri05
pat pe faa .arg 2rtri0ea % ir%nie pr%fnd" in2an+
A.tri de fnerarii.e din (e1%ng" !ere2%nia 1ra)2an .a !are a2 a0i0tat .a Ca.!tta" !
%ferte.e ;egeta.e i ! nt. drit f%!.i" pare de % !erea0! .inite i de % in%!ent !%2p.i5
!aie+
AN$R-% MN!$IRE, VOZ5CHEN5PA
)$"( 5L "ai
+++n 9)2" dp a2iaDa" e nt%tdeana !ea+ Sat. e 1)5taneD" fe2ei.e 0nt fr2%a0e i
ni2eni n pri!epe % 1%a1 eng.eDete+ A!ea0ta n0ea2n ! tre1ie 05i ad!i n g)id din
Darjee.ing Q n. din a!ei g)iDi a0iati!i !ari 0nt !te%dat 0er5dari A adi! efi de e/pediie
)i2a.aRan" ngrijind de !%%.ie0 i .nd5i r0pnderea 0igranei !.t%r.i n Si::i2 A
iar a.tdat 0nt 1earer" 0er;it%ri parti!.ari n )%te.ri+
A2 p.e!at fr g)id" dar a tre1it 052i i2pr%;iDeD n." !a 0 g0e0! 2n0tirea+ E !ea 2ai
2are n di0tri!t. Dariee.in5.i Q aadar" n t%t Benga..+ n! din CeR.%n af.a0e2 de ea" de
!nd n t%;ar 1dd)i0t 2i5a dat !e.e dinti indi!aii pra!ti!e a0pra .a2a0erii.%r din
Hi2a.aRa r0ritean+
Dr2 prin 0at 1)taneD Q !%pii !ari r2eaD din in0tin!t pe %ri!e 0trein" .ie nen!)ipit de
r0!ite" neg0t%ri ! pr5
$#
;a.ii a0e2enea tara1e.%r pe pri0p" fe2ei .a 0fat" .tri ;r0a? n dr2 din !rte" ti1etani ! !%Di negre
i .!i%a0e" ! !iD2e nf.%rite i 20ti.e a0e2enea ngreni.%r" !%%..ie0" prtnd !%ri ! ardei ii"
1anane" 0pn i !art%fi+ Mir%0 de %paie a.tri de 2ir%denii.e a0iati!e+ Hete.e ! a!eiai !er!ei 2ari
de ar i a!e.eai aripi%are pe na0+ C%.iere de % gr%0i2e neateptat" 0!rte i arite+ 'e2inte n !.%ri
0tin0e" ! a.ri a.10trii nfrnd !ap.+
Dr2 prin negr" !tre n p%di apr%piat i ne!n%0!ta Dea.. n !are e 0pat !rarea pare n 2r
de 2nte+ De5a 0tnga dr2.i" prpa0tia ! p%te!i a0!n0e" ! 0tn!i i !` 02%!ri.e ;erDi a.e
tfi.i )i2a.aRan+
9)i!e0! apr%pierea 2n0tirii prin f.a2ri.e ti1etane Q prjini na.te" prtnd rg!ini" ;rji" far2e!e i
i2pre!aii tiprite pe n 0%i de )rtie pf%a0" 0a 0!ri0e pe pnD+ n negr" pdrea de f.a2ri prea
;iDinea nei ;egetaii de 2rgean 0a 1ar1a i ng)ii.e a!e.i 0trig%i !)ineD pri!init%rG de frtni+
Ajnge2+ Te2p.. 0e af. n .%!. de !in0te+ Str!tra te2p.e.%r 1dd)i0te" ! 0treain .arg i
dreapt" ! d% fere0tre de5a dreapta i de5a 0tnga intrrii+ A.tri" % !0 n5G !iat p0trnd re.i!;e
i ;a0e 0finte+ Ap%i" .%!ine.e !.gri.%r" ! 0!ri de .e2n !%nd!nd n !2ri ntne!ate"
p%0%2%rite i re!i+
nt.ne0! n2ai pini !.gri+ Re0t. 0e af. A dp %1i!ei. 1dd)i0t A n 2prejri2i" !%.indnd
0ate.e" !tnd 0ingrtate" adnnd p%2eni i .nd parte .a ne!aDri.e !%5i '.ni taBii.
Snt !.grii <0e!tei r%ii= BV%:5!)en5paC" prtnd r%1ei r%ii i 0.;ind n Da.ai (a2a ! t%t. i !
t%t. n r%++E <Se!ta r%ie= n e n2ai n n2e i n depinde n2ai de n ;e2nt+ De ea 0e .eag
an2ite pagini de g.%rie din ;iaa re.igi%a0 a Ti1et.i+ Artitii ei a !reat 2inni.e !%.%rate a.e
I.2inat.i n 2ij.%! de !erri+ C)iar 2agia 0e!tei r%ii n e ! de0;rire 0.1ate! A aa !2 0e
!rede prin Uni;er0iti AO i p%ate !)iar 0i21%.. ;e2nt.i n e pri2ar i 0per0tii%0+
+++Cea dinti !%n;er0aie 0e .eag prin t.2a!i" ! n ti1etan n!rntat i nen!reDt%r" !are 2i d"
t%ti" t%ate inf%r2aii.e !erte a0pra nei an2ite pri din rita." inf%r2aii pr te)ni!e" !ari n5i
a .%!. n a!e0t !aiet+
n ga.eria ng0t din faa te2p..i" ard .2inri+ Te2p.. e .2inat de fere0tre i de !ande.e+ E" fr
nd%ia." n. din te2p.e.e !e.e 2ai fr2%a0e a.e 0e!tei r%ii" dei n e grandi%0+ Minni.e .i 0e
0rprind dp !te;a %re" n pi!tri.e
$*
2ra.e 0a n .!rtra nf.%rit a 0tati.%r de 1r%nD 0a n 1i1.i%te!+
Ce. dinti .!r !e atrage i intiete .area a2inte e % 0tatie ria a .i 9%ta2a Bdd)a" 20rnd
2pren ! piede0ta.. !in!i 2etri+ E !n%0!ta p%Diie pe !are Bd)a % a;ea 01 ar1%re.e i.2inrii+
Haa e r%tnd" %!)ii .ngii 0pre t2p.e" 1De.e ni 0r0 de 0!.ptr gand)ari!+ P%art !%r%ana
a0e2enea 0tpnit%ri.%r .2eti pentr ! 2.i2ea e/pri2 n !ateg%rii.e ei !eea !e 0finii e/pri2
prin t!ere+ E n5;e2ntat 02ar ! fii de 2ta0e" 2p%d%1ite ! g)ir.ande i 1!)ete de f.%ri
artifi!ia.e+
n jr. 0tatii riae" nen2rate 0tatiete de a.e Deiei fa;%rite a Bddi02.i" Tara i i2agini i!%ni!e
din pant)e%n. 2a)aRani!" !re0!t din efer;e0!ena de;%iei p%p.are" a.i2entat de f.;ii.e
)indi02.i 1)a:ti!" de0figrat de infDia e.e2ente.%r tran0)i2a.aRene+ n faa !)ipri.%r de 1r%nD
retrie0! i0t%ria 1dd)i02.i n India" degenerat i !%re!tat" trad0 i nene.e0" p%g%rt din !er.
<.egei !e.%r d%0preDe!e !aDe= ! i2p.i!aii de ng)eat 2etafiDi!" n ;a.ea !a.d i 0!)i21t%are a
re.igi%Ditii+ O re;iDire" de .a Di0!r0ri.e .i Bdd)a .a (a.ita 'i0tara Q i ap%i a2 tre!t i a2 itat+
P%ate !%nte2p.aia pant)e%n.i 2a)aRani! n5a f%0t .ip0it de 2e.an!%.ie+ Dar a2 .at %1i!ei. 0 n
2 it nap%i i 0 n 2 ntri0teD+
+++De partea dreapt" n 1i1.i%te!a ! raftri .ngi i 0!nde" 0e af. Zanjr5." en!i!.%pedie re.igi%a0
n % 0t %pt ;%.2e" eprinDnd pe0te % 2ie de !ri" trad0e din Jri*itaIa 1dd)i0t+ De partea
0tnga" ntr5% 1i1.i%te! 2ai ;a0t" Jan>r'l n d% 0te de ;%.2e" f%r2at din !%2entarii
2etafiDi!e" .%gi!e" !ri a.!)i2i!e" 2agi!e" te/te de a.e 0fini.%r ti1etani" de a.e fi.%D%fi.%r 2a)aRani!i"
! de%0e1ire Nagarjna" i tratate *ra>na*ara"ita!
E" !red" ediia n .e2n de .a ()a00a" tiprit pe fii ng0te" ;%.ante" p0trate ntre d% !apa!e i
nfrate ! n iret+
Se g0e0!" n0" !a n %ri!e 2n0tire 2are" nen2rate 2an0!ri0e+ A2 ptt ;edea % e/!e.ent
pagin din trad!erea ti1etan a ?$a,a#ad,itei( 0+!ri0 n !ernea. arie pe perga2ent+ Ap%i a2 r0f%it
n t%2 en%r2" eprinDnd i0t%ria p%p.ar a .i Bdd)a" 0!ri0 a!2 pentr ;ea!ri" ! !a.igrafie
perfe!t" ! fanteDii inter.iniare+ Un a.t 2an0!ri0" trad0 din nepa.eD" !%ninea !te;a 2iniatri
!%.%rate" fer2e!t%are !a %ri!e 2iniatr de 2an0!ri0 %rigina." i 0f.et. 2e de !%.e!i%nar fr
n%r%! a 0ferit aeDnd5(" pi%0" .a .%!. .i n raft+ Se af.a" de a0e2enea" !te;a 2an0!ri0e nepa.eDe
i a.5
$3
te.e 0!ri0e n de;anagari ancient st8le! Pr%1a1i. ! n .e !iteai ni2eni+
C n raft 2ai j%0 de Dei" 0e af. st*as de ar" i2aginea. a!e.%r 2%n2ente pe !ari 1dd)itii
.e5a ridi!at pe r2eB !e.%r dinti predi!at%ri+ (!rtra e nea0e2it de fin" ! aE 2.t i
gre+ De a0e2enea !)ipri.e Deiei Tara 0e di0ting prib tr5% .!rtr 2ini%a0" !%2p.et"
n .atri.e p%0ta2%rit.B fin i e/a!t n !re0ttri.e fi.if%r2e a.e are%.ei !r!ia.e !areG
!%n0titie n 0%i de fnda.+
SrpriDa a f%0t pi!tri.e 2ra.e+ C ajt%r. .2riri.%r^ a!e.i .a2a n!rntat i a.e ni
!eni! !are ndjdia 1a!i. A a2 de0!rifrat d%i perei" 2pr%0ptnd52i 2.te 0!ene i
;iaa .i Sr%ng T0an59an5P%" aDind n2e i fapte n%i de )rs Bn;t%riC" re!apit.nd
e/i0tena fr 0ea2n a .i Mi.arepa" p%et. !ri2ina." 2ag. i er2it. pentr !are p0treDC %
;e!)e pa0ine+
C de%0e1ire % 0!en !entra. e nentre!t" repreDenta pe Mi.arepa n 2ni ! % are%.
prprie" aeDat ! pi!i%Q re.e n!r!iate pentr 2editaie" ! 2na .a re!)ea dreapi
0i21%.iDnd5( ap.e!at 0 a0!.te i 0 t.!ia0! 0nete.e <n] aDite= a.e natrii+ Cei !ari
!n%0! !e;a a0pra te%riei i 2agiei 0net.i" a0pra "antrei ne.eg ! 0i21%.. att de
e;identC repreDentat n 0tatra 2agi!ian.i !are a ajn0 !ri2ina. t%!S 2ai prin e/er!ii.
"antrei( e % j0tifi!are i % ;erifi!are pre5f. i%a0+
(a2a !are 2 nt%;rete n e ni!i pr%0t" ni!i n!.t Q# dar t.!it%r. n%0tr n!r! in%!ent
i trad!e pri2iti;+ De. a.tfe." !2 ntre1ri.e 2e.e 0e a!!enta n jr. Tantrei" n. !red !
a fi af.at prea 2.t+ A fi a;t a!e.ai r0pn0 i a!e5r eai in;itaie & <(!rri.e n 0e 0pn .a
dr2. 2are Q !ine ;rea 0 !n%a0!" r2ne !in!i0preDe!e ani ! n%i=+ A!e0ta e n .eit5
2%ti; !are n e 0trigat i pr%!.a2at+ Si2p. pri.ej de 2e5K ditaie 0a !%2paraie !
<e0%teri02. indian= a. te%0%fiei e5
&
r%pene" !are p%0ed 0%!ieti i !a0ieri" ine !%nferine"
a.earg dp ne%fii i p1.i! ;%.2e n % 0t de .i21i A t%ate pentr !%2ni!area
ade;r.i ""e0%terie=+
(a2a e 2i!at de De.. 2eIi e f.atat de !n%tine.e 2e.e+ 2i driete n ni2i!" n ta1.%
repreDentnd pe Bdd)a !i !erri a.1a0tre+ P%ate a f!t a!ea0ta !a 05i <adne 2erit=+ Sa
p%ate a p!tit i e." .0nd50e e2%i%nat de a!e0t 0trein ;enit de pe0te 2ri i ri !a 0 af.e
0!riptri.e I.2inat.i+ # A p!tit 2p%tri;a indiferenei! Indiferena" detaarea S95 ` nin de
.!rri" de fr!t. a!inii" a!e0t dar genia. a. A0iei A a.tri de !are 0pirit. %.i2pi! pare
teatra. i ng2fat+
$6
+++Se ntne! !2p.it+ Ard .2pi.e !a %paie n !ea+ 90i2 dr2. ane;%ie i !%1%r2
nfrigrai+ Iari 0enDaia de iD%.are" de arn!at de D2neDe" de 0ingrtate i ag%nie+ E frig"
e ntneri!+ n!ep 0 2 gnde0! ! d%r .a )%te.. din Dar5jee.ing+ C ta1.%. .i Bdd)a 01
1ra" dr2. 2e prea dr2 ntre d% dr2ri+ U!eni!. D21i i 0e 0!D &
A Ba!i ^+++
CIND 'INE MONSOONU(
Kore*oIri( B3 "ai
+++Ar tre1i 0 de0!ri !ara;ana 2ea i Serdar. din B)tia Ba0ti+ Patr coolies 2i p%art
1agaje.e pentr n%pi.e frigr%a0e din Si::i2 i a.i patr )rana+ Din!%.% de 9)2" pn .a
Pa2ian!)i" n ;%2 g0i ni2i! de !2prat+ Si::i2. 2i 0e pare a!2 deprtat n negri de
neatin0+ Via a!ea0ta petre!t n p.%aie" n !ea grea" pe dr2ri de i pietr%a0e" 2i5a
0fiat entDia02.+ N 0nt %1%0it+ Snt 2)nit de att!a pri;e.iti pe .ing !ari a2 tre!t fr
0 ;d+ De5a1ia Dri2 .a !i;a pai+ Yi p.%aia %1%0ea )a2a.ii" 0tingea igri.e" n!)idea %!)ii+
'%2 ;edea Si::i2. >+++
Serdar. e i 1!tar+ 2i pregtete !eai." aa !2 . 1ea ti1etanii & ! .apte" ! nt" ! 0are+
Cea dinti !ea! a2 .at5% ieri" .a 9)2+ E de !.%area !afe.ei ! .apte i are g0t. 0pei" n
Ti1et" 2aj%ritatea .%!it%ri.%r !%n02 patrDe!i5!in5De!i de !eti pe Di" dar n 0nt pini a!ei
!ari ng)it apteDe!i+ E 2i 1ea !pe.e %1.igat%rii pentr ! e frig i 2eDea.+ P0ti+ N
2ai ie0e ni2eni din !a0+ N ;%i ;edea %a2eni de5!t .a 1nga..%\+
Ca 0 p%t f2a" 2i5a2 i2pr%;iDat n !%rt din d% pe.erine de p.%aie+ C%rt. pr%pri5Di0"
prtat de d%i )a2a.i ! rnd." Da!e indiferent" d" 2a0i;+ N5( ;%2 2ai de0fa!e de!t dp
!e ;%2 tre!e de P)a..t+
Singra pri;e.ite pe !are 2i5% a2inte0! a0tDi & % !%a0t ! pdre i ap%i a.ta" i n! na Q
iar 00 de t%t" n%r%i a!%perind DpeDi.e+ O) ^ 1.e0te2at !ea+ Yi e % .da0e2 !nd;a+++ E
drept" n2ai n !ea 0i2t d)ri.e ;egeta.e" !)e2ate de ag%nia .2inii" n0f.eind jng.a+
Vre0! .a d%i pai" nainte nap%i n 2 it+ BraDii 0nt 2.t prea negri i .iane.e 2.t
$@
prea 2ari+ 2i a0!.ta2 re0piraia" 2innnd52 de ;a0titatea ei+ H.a!ra !)i1rit.i !pta
are%.+ De%0e1ea2 ;a.ri.e de !ea re;r0ate din ;a.e i a!ea0ta 2i da % 0tranie 0enDaie !
a!%.% e n!ept.+ Care n!ept >+++
Tre1ie 0 2ai repet ! t%ate ntre1ri.e" n jng." i a2n r0pn0. >+++
Ceai. e re!e+ <Serdar.e" Serdar.e ^= 2 tngi e" a2e5ninnd+ E. ne.ege prea pin
eng.eDete" iar e ;%r1e0! prea pin )ind0tani+ Dar e a2 di!i%nar+ Yi n 2 p%t %pri 0 n
D21e0!" d i nfrigrat !2 0nt" dnd52i 0ea2a de gr%te0!. 0itaiei Q r0f%ind n
di!i%nar !a 0 p%t e/p.i!a Ser5dar.i ! ;rea !eai. fier1inte+++
+++N%apte+ Hrtn i p.%aie+ Tr0nete ap%!a.ipti!+ M treDe0! din 0%2n i n!epe 052i par
r ! a2 p.e!at+++
Jon,l( 3 inie
n 0frit" atinge2 n0preDe!e 2ii de pi!i%are+ A!ea0ta n0ea2n ! !eaa n!epe 0 0!ad+ E
frig i .a !%.ri" ;nt+ Dar p.%" p.%" p.%+
n ti2p. p%pa0ri.%r a2 ier1%riDat i a2 ;erifi!at 1r0!a 0!)i21are de f.%r+
P.%aia are n 0ingr a;antaj & g%nete erpii+ A2 tre!t printr5% regine 1ntit+ n Er%pa t%t
aDea2 de inje!ii 2p%tri;a 2!tri.%r de arpe+ Da" e/i0t inje!ii" dar 0er. i pierde
efi!a!itatea dp d% A trei !ea0ri+ C a.te !;inte" !a 0 p%i 0!pa de % 2!tr
;enin%a0" tre1ie 0 te af.i .a Ca.!tta 0a .a B%21aR" 0 te r!i i2ediat ntr5n ta/i i 0
a.ergi .a 0pita." nde 0er. 0e prepar n !te;a 2inte+ A!ea0ta e t%t" dar e drer%0 de pin+
A. d%i.ea a;antaj a. p.%ii e ! gr1ete )a2a.ii+ A!eti !%%..ie0 0nt in!eri i gre de 0tpnit+
Ori!e 0trein !e ;rea 0 ;iDiteDe Si::i2. tre1ie 05i angajeDe n 0erdar+ E. 0e2neaD n
!%ntra!t .a p%.iia din Darjee.ing i i ia t%at re0p%n0a1i.itatea e/pediiei+ A2 nt2pinat
de0t.e piedi!i .a %fi!i. 0i::i2eD din Darjee.ing" t%!2ai pentr ! 0nt 0ingr i n !n%0!
0fi!ient )ind0tani 0a nepa.i+
Sear+ Bnga..%\. e !rat" pri2it%r" !a.d i n prea 0!2p+ O !a0 de .e2n" ! paDni! !are
!%ntr%.eaD paap%rt. i !ere p.ata nainte+ Patri de .e2n" fr aternt+ Aternt. 0e af.
ntr5ni din a!e.e 1a.%tri prtate de !%%..ie+ C2pr ;rea0!ri i 1trgi !a 0 fa! f%!+ Snt
0ingr+ P.% npraDni! Ser5dar. fier1e %reD i e de0fa! 1nti din Darjee.ing+ Darjee5
$8
.ing. 2i 0e pare a!2 deprtat" n a.t .2e" ! .2in e.e!tri! i eng.eDi+
+++Serdar. 2i 0er;ete % !in in!ert" dar !a.d+ O ia n2ai pentr ! e !a.d+ 'a0e.e 0nt
n%i" de a.2ini i 2i a2inte0! attea dr2ri din ad%.e0!en" !nd d%r2ea2 pe !re0te 0a
p.aj" n jr. ni f%! pDit de prieteni r0pndii a!2 pe t%at faa p2nt.i+ Attea !ine
;e0e.e" n farfrii de a.2ini 0p.ate di2ineaa ! ni0ip+ Yi a!2 0nt 0ingr !a n !!" i
p.%" p.%+++
SandaI*$( 5 inie
A2 ;Dt Zin!)injanga ^ A2 ;Dt Zin!)injanga ^ A2 itat t%ate ne!aDri.e" i t%at p.%aia"
i t%at !eaa+ A2 ajn0 .a 1nga.%\ pe 0ear+ De pe !.2ea 2nte.i Bn2e.e e fr2%0 !a %
.egendC" a2 0rprin0" fr gretate" ir. g)eari.%r .a n ti !te De!i de 2i.e deprtare" a.1i
i 1trni+ A2 ptt pri;i n ;%ie" pentr ! 1nga.%\. era apr%ape i 0erdar. fier1ea !in!i
p2ni de %reD+
A2 2prit igri i pe02ei )a2a.i.%r+ A2 f%t%grafiat Zin!)injanga de a0e %ri" dar !2 0nt
n n% ;enit n a!ea0t art i !2 e 0ear trDie" n52i ngdi prea 2.te 0perane+
Di2ineaa a p.%at+ Dar dr2. din apr%pierea a2rg.i a f%0t neateptat de !.ar+ Pri;iri.e 0e
0!%1%ra n ;i .ngi" pe p.at%ri ;erDi" ! 1raDde de !eai+ Se Dre0!" n!" .%!ine.e i
p.antaii.e !t%r;a fer2ieri+
Ar tre1i 0 0!ri 2.te a0pra Di.ei de aDi+ Yi p%;e0tiri.e pe j2tate ne.e0e" pe j2tate
g)i!ite a.e 0erdar.i n 0nt .ip0ite de geni+ Da" de geni+ A!e0t Saida.i e !e. 2ai !e.e1r
0!%rnit%r de 2in!ini fr2%a0e din t%t int.+++
+++Cea dinti n%apte .initit+ N e prea frig+ P%t 0 rt!e0! pe p%te!i.e din jr. 1nga.%\.i+
Snt 0ingr i ai!i pat. e tare" aternt. d" f%!. pin A dar p%t fa!e 1aie n ;%ie" ! t%ate
2p%tri;iri.e 0erdar.i+
E. d%ar2e n %daia ;e!in" 2pren ! paDni!.+ Y%pte0! i f2eaD pn dp 2ieD. n%pii"
!!i ai!i e a.t %1i!ei+ N 0e p.ea! .a dr2 nainte de %pt di2ineaa+ N e/i0t tea2a 0 te
<prind 0%are.e n !)iept=+ Aadar" 0erdar. n 0e gr1ete 0 ad%ar2+ Ni!i e n 2 gr1e0!+
(a2pa f2eg+ (2inri.e 2e.e p.pie+ M d%r %!)ii+ Pentr ! n p%t !eti" ia! gi2na0ti!+
Snt ai!i apte patri g%a.e i n pat ! ater5
Ind&a
$-
nt+ Ha! t21e dintr5n. n a.t. Q i fie!are tie ! a.t e/er!ii 2ai de0ftt%r" pe
p2nt" n 0e af.+
De %e d%ar2e 0erdar. a.tri > Pentr ! d%!t%r. indian din Dar+jee.ing 2i5a atra0 .area
a2inte Q 0nt %a2eni pri!epi" !ari ti 05i ad%ar2 0tpnii ! prafri trnat%
n
!eai" i 0e
0tre!%ar n%aptea" i rpe0! rpii.e+ Dar e p0treD 1anii ntr5n gea2antan+ Yi i.e 0nt
D;%rite+ Iar pat. 2e n 0e af. n drept. fere0trei+ A!e.ai d%!t%r 2i5a 0p0 N == pa+ Dete5
te 0 d%r2i n drept. fere0trii Q t%i 0trinii !.t%ri n Si::in !ari a 2rit" a f%0t g0ii
2p!ai n pat=
;nde#a %n >n,l( B inie
n dr2 0pre Sa1arg)a2+++
De ce a2 p.e!at > Sta 01 !%rt i 0!ri+ P.%" negri+ Serdar. 2 a0igr ! a!e0ta e
2%n0%%n." dei . atepta2 n2ai dp % 0pt2n" .a Pa2i%n!)i+
N rriai ;d ni2i!+ C%%.ie0 !rte0!+ Mi5e tea2 0 n52i .a0e 1agaje.e n p.%aie i 0 0e
nt%ar!+
+++Atept2 de trei !ea0ri+ Sfat ! !ara;ane+ Serdar. ;%r1ea a0pr i a2enina+ Dar !%%.ie0
0nt ndrjii+ Cer 0 ne nt%ar!e2 .a Sanda:p)+ Ci;a 0nt rnii de .ipit%ri+ Pi!i%are.e .%r
g%a.e 0nger+ S2.g .ipit%ri.e" dp !e .e ard ! ;rf. igrii+ Pe p%te! ade0ea a.ne!a2 din
!aDa .ipit%ri.%r+ Yi p.%aia ^ C)iar !nd 0e %prete pentr !te;a 2inte" p.% din p%2i" de pe
.iane" de pe 0tn!i+ C2p.it ;re2e ^ <Serdar.e" Serdar.e ^=
Tre1ie 0 ne nt%ar!e2 .a Sanda:p)+
Mai p%t 0!rie !e arn ;Dt > Unde 2 af. a!2" n ti+ 9ndri.e a.earg de .a n !apt .a
a.t. a. .2ii i de .a n!ept. ;ieii 2e.e .a 0frit. pe !are .5a2 ;Dt apr%ape" apr%ape+
Mi5a2inte0! n dr2 n jng." n dr2 .ng de !%2ar" ! r0f.ri ne!ate de !ea" ! t0e
de p.%aie+ N gndea2 ni2i!" n 0pera2" n52i a2intea2+ Ca 0 0!rt2 dr2." a2 !%1%rt
.a ;a.e" de5a drept. prin jng." i epi a0!ni ne 0ngera" i frnDe 2ari ne Dgria i !%r%.e
! ap 2.t ne da+ U21.a2" 21.a2+++
Yi" de%dat" ne5a2 %prit+ N ti de !e" dar t%i !ei.a.i tia+ P.%aia n!eta0e" dar p.%aia n ne
2ai n0pi2nta a!2+ A5 j
$7
Dea2 n Dg%2%t !idat" 0tin0" f%nit+ Ca paii ni !%rtegi de 21re pe !%;%r de 2!)i+ Ce
D2neDe n0ea2n a!ea0ta > <Serdar.e ^ Serdar.e ^=
Yi atn!i a2 ne.e0 0pai2a .%r+ CD0e2 prea j%0 n ;a.e" n dr2. .ipit%ri.%r+ Yi .ipit%ri.e
nainta" !%.%ane" 2ii i De!i de 2ii+
N .e ;edea2+ N aDea2 de!t tr. .%r 2ed i n ;edea2 de!t frnDe tre2rate+
Cine a 0p0 ! tigr. 0a .e. 0a !%1ra 0nt ani2a.e.e !e.e 2ai te2te a.e jng.ei n !n%ate
jng.a n n!ept de 2%n0%%n+ Be0tii.e a!e0tea 1.nde te !id %dat+ Dar .ipit%ri.e > Se apr%pie
A i n p%i fgi+ (e ;eDi A i n .e p%i .%;i+ Da! eti n0pi2ntat A eti pierdt+ Pentr
! %2. n0pi2ntat fge n ;a.e i n ;a.e e ag%nia .ng" ! 0frit fr 0nge+
A0!.t ^+++ A) ^ da! a ptea 0!rie ^ da! n5a fi 0!ri0 attea .!rri !%2%de i i2aginare n
;iaa 2ea ^+++ A0!.t !2 a2 a0!.tat i e+ Mi5a ng)eat nti re!)i.e" ap%i gt." ap%i
pi!i%are.e+ C2 a ptea re!)e2a 0net. 0tin0" fne1r" re!e A a. .egini.%r negre i
.ipi!i%a0e > Cte;a 25a atin0 i 2i pri;ea2 degete.e 2njite ! 0nge+ A2 ;rt 0 fg" a2
;rt 0 fg n ;a.e+ N2ai 0erdar. 25a 0!pat+
Ur! pe !%a0ta 2r!in%a0" 01 p.%aie" ! .ipit%ri pe 2ini" pe trp" pe fa+ nti 2i5a2
0fiat !2aa" !a 0 0tri;e0! .i21a de pie.e neagr !e52i 0!rije.a 0n.+ Ap%i 2i5a2 rpt
2erii !2ii" ap%i !i%rapii+ A.ne!a2 i .!r2a2" 2i 0!rntea2 degete.e i52i Dgria2
genn!)ii ! panta.%ni n Ddrene+
S0" pe p%a.a .0at" ne5a nt2pinat a.te !%n;%iri de .ipit%ri+ A2 pri;it ngr%Dit pe 0erdar+
Yi" fr ;%ie" gnd. 2i t%r!ea n .2in i 21r" ;ia+
+++Ce a r2at i !2 a2 0!pat > N ti+ Hga+ A2 fgit !a d)ri.e" !a 0trig%ii+ C t%ate
0trigte.e i 1i!e.e 0erdar5.i" )a2a.ii a .0at 1agaje.e i a fgit Q iar n%i a2 fgit ! ei+
A!ea0ta a f%0t t%t+ A0tDi" Hi2a.aRa era na.t" iar .ipit%ri.e 2rnte" 2rnte+ Yi %2. .e
pri;ea ned2erit i fie!are 0e rga i 1.e0te2a n .i21a .i+
A!ea0ta a f%0t t%t+
$$
McNcSTIRI YI PUSTNICI DIN HIMA(ALA B#$3,CC
DE LA DEL#I LA #AEDCAR
+++(ni" *$ 0epte21rie" ajng n Hard\ar+ N%aptea a2 .5)at n r2 De.)i ! 0e2i.n de
argint pe !er. ;erde" ;Dd) pr%digi%0 i irea." de0pi!at 0geat de 2%0!)eea Ea2i5Ma0jid+
Trepte de 2ar2r a.1 i !2 0i %0tenit de dr2 i 2innat de 2%0!)ee" D;%n. 1aDar.i
te !)ia2 nap%i" neg0t%ri de 0tatete i ;nDt%ri de a.ri i ap! 2ini.e" .2pi.e .%r !
a!eti.en te %r1e0!" !%piii a.ergnd50e pe trepte i 1a.!%ane te .%;e0!" g)id. te i2p.%r &
Sa.A. W Sa$i. WR (a p%rta." n %2 ! 1ar1 i ad!e pap!i+ Ea2i Ma0jid+++ Cea 2ai
fai2%a0 2%0!)ee din India Q !p%.a !ea 2ai perfe!t" t./n./i ! 1a.!%n n !e.e patr !%.ri"
2etereDe pentr fe2ei i 2ii de p%r21ei %di)nind50e n a2rg+ Tn.at dea0pra 1aDar.i"
2a0i; i 0p." pri;ete f%rt. .i S)a) Ee)an de pe 2a.. E2nei+
A 'in% 05i art <M%0!)eea de Per.e=" Sa)i1 ^
A A.tdat" a.tdat" 0erdar.e+++
<M%0!)eea de Per.e=" n H%rt. .i S)a) Ee)an" grdini.e
e
x
.2ina+++ (e5a2 ;Dt" .e5a2 ;Dt+ Di2inei 0ti!.%a0e i %r1it%are a.e t%a2nei indiene+
D$can'i'A"( ! !%.%ane.e de 2ar2r i tr%n. .i S)a)5Ee)an+ n!)idea2 %!)ii i52i
rea2intea2 2e2%ria.. .i Bernier a0pra re!epii.%r din ti2p. .i ArangDe1+ 2i a2intea2
p%;e0tea .i A0tin de B%rdea/" !are a .!rat n 2%Dai! de pietre 0!2pe !e.e 2ai n0f.eite
p0ri i !)ipri !e 0e p%t ;edea pe Didri.e ni pa.at 2%g).Q A0tin !are 05a ndrg%0tit de %
prin!ipe0 i a;entri.e .i !%rid%r. 0e!ret" 01teran" ntre De.)i i Agra+++ Yi ap%i Pan'i
2$as( 0a.a de adiene pri;ate" nde 0e af.a <Tr%ni pn.i= 2ira!%.. de ne0te2ate" ! t%t.
i ! t%t. de ar
100
0afire" r1ine i per.e" prdat ! Nadir S)a) n 1D39. Pe p.af%n. 0.ii 0t 0!ri0 n per0an &
A,ar :ardas .ar r'i'-a"in ast Ga"in ast Pa $a"in ast Pa $a"in ast!
<Da! e !2;a n Rai pe faa p24nt.i+ Ap%i a!e0ta e Q %) ^ a!e0ta e ^ a!e0ta e ^=
B%0!)ete.e i iedera neagr" 1aDine .ngi" ! trepte" a2in5tind52i Taj5Ma)a. din Agra+
Tera0 .atera. 0pre 2a.. apei+
Cte !eti n De)i+++ Vidri de !ret Q ap%i a.te Didri" p%0%2%rite" !r2iDi 2ede" !a!ti
!re0!i n anri Q a!e0ta e Did. %ra.i 1tt de tnri.e .i Ni!)%.0%n" 2p%tri;a in5
0rgeni.%r 0ep%R" n #7@-+
A S5i art 2a0%.e. .i H2aRn" Sa)i1 ^+++
A A2 ;Dt" 0erdar.e+++
Maina a.erga din Pa)ar 9anj 0pre rini.e .i Hir%Da1ad" npdite de 1.rii i ar1ti tari .a
0e!et+ Spre Prana Zi.a B<f%rt. !e. ;e!)i=C" ridi!at de H2aRn++ n !e.e din r2" .a
Ma0%.e+ 2i a2inte0! iar de Agra" dp !2 Ea2i Ma0jid 2i a2intea 2%0!)eea de
2ar2r a.1 din Hate)pr Si:5)ri" !etatea 2%art Q A:1ar 0e rga n a!ea 2inne fin i 2i5
n0!.+ C2 a de0!rie Ma0%.e. .i H2aRn" 1.%! de 2ar2rB a.1 00innd !p%.a
!entra." i etaje.e" 1a.!%ane.e" !)i%!ri.e .atera.e > Din trnri" De.)i 0e ntinde printre
dea.ri" frnDi ;erde a0tpnd arpe.e de .2in a. E2nei Q t!erea pietre.%r !ari a r0nat
!nd;a de g.%ria M%g).i.%r" !ari" a pri;it ne1nii.e .%r" p!ate.e i 0enDa.itatea" !rDi2ea i
ne.ep!inea .%r+ T!ere ar0" 0tr1tt n2ai de ipt. pni.%r n D1%r Q dar fie!are trn"
fie!are .e0pede I!%2ni! 0enDaia a!eea 0gr2t%are a !rep0!..i" a 0nge.i i a 2%rii+
A Ma0%.e. .i H2aRn" Sa)i1 ^+++
A O) ^ 0erdar.e+++
i da igri i . in;it ntr5% !eainrie+ A ;rea !a 0erdar. 2e 0 !n%a0! p%;eti !e n 0e
!ite0! n !ri" p%;eti ! Maria2" 0%ia .i H2aRn" 0a !e.e apte prin!ipe0e !ari 0e adna
pe n0erat n grdina ? Gali"a! A ;rea !a 0erdar. 052i 0pn ade;r. a0pra d)ri.%r
din Zt15.5I0.a2" 2%0!)eea rinat" a.tri de rine.e ni te2p. indian i de fai2%0.
Zta15Minar+ Dar 0erdar. n!epe pr%Dai!a p%;e0te a .i A.ad5din i 2i re!it trad!erea
;er0ri.%r 0an0!rite 0!rije.ite pe <trn. de fier=+ E n far2e!" pentr 2ine" t%;ria a!ea0ta
de rini indiene i 20.2ane" 2%0!)eea 2agnifi! !e n5a ptt fi 0frit t%!2ai pentr !
20.2anii rina0er
#,#
te2p.. indian ! gnd. de a ntrpa g.%ria Pr%fet.i+ Pe ta;an. !%rid%r.i te2p..i 0e di0ting n!
1a0%re.iefri in0pirate din ;iaa .i Zri0)na+ O in0!ripie ara1 din 2%0!)ee p%2enete de d%De!i i
apte te2p.e pgne" <id%.atre=" !ari a f%0t dr2ate pentr a adna 2ateria.. giganti!e.%r ar!ade i
!%.%ane+ De 1n 0ea2" te2p.e.e id%.atre era )ind0e i jaine+ Dar n a2nnte ar)e%.%gi!e" ni!i
reD2ate di0!rete a.e a1ttei i0t%rii a M%g).i.%r" i !erea2 e+ C n an 2ai nainte aDi0e2
ad2ira1i.e .egende a0pra rini.%r din De.)i" 0per0tiii .egate de !e.e <apte !apita.e=" a2intiri i
f%.!.%r din r0!%a.a 0ep%Ri.%r+
9)id. 2e era pe atn!i" n indian 0!nd i ta!itrn" re5!itind5i !%re!t rita.. n faa
2%n2ente.%r" dar e!%n%2 .a ;%r1 i peni1i. de 1nit%r" ndat !e ajngea2 n 0trad+ T%ti" pe
0ear" n!ep0e 052i p%;e0tea0!+ (5a2 ntre1at i e. p%;e0tea+ M.te i 2.te ni2i!ri" 1r%derie n
21ra !etii+ Ap%i" de%dat" % 0eri%Ditate 0in!er" ntne!at" adn!+ P%ate a f%0t ;ina 2ea Q .
ntre1a0e2 de0pre re;%.ta 0ep%Ri.%r+ De !e n5ar 0pne > Ha2i.ia .i e ;e!)e n De.)i+ Un!)i. .i era
0tpn. nei e0t%rii 1%gate" ! !ara;ane n Sind i Zrdi0tan" ! .!rt%ri di1a!i adi din
Mr0)ida1ad+ A0edi. !etii de !tre generar. Ni!)%.0%n" f%a2etea" 0etea" aprarea ndrjit Q de0pre
a!e0tea" %a2enii 1trni din De.)i p%t" n!" p%;e0ti de0t.e+ Cnd eng.eDii a ptrn0 n !etate" a
n!ept 2!e..+ Pe 1n dreptate" pe 1n dreptate" gndea n!)i. .i+ Dar de !e 0 rite ne!in0tirea
fe2ei.%r > O2. i5a adnat 0%ia" 0r%ri.e" !2nate.e i 0.jni!i.e i .e5a ntre1at da! a!!ept
!apti;itatea+ E.e .5a i2p.%rat 0 .e !id+ O2. a .!rat din gre" pentr ! era 0ingr Q dar !nd
eng.eDii a ajn0 n drept. !a0ei .i i .5a 2p!at" n5a a;t ni2i! de r%1it & ei a g0it
patr0preDe!e trpri de fe2ei ! !apete.e reteDate+ N2e.e a!e.i %2" n!)i. .i" e 1ine !n%0!t i
2.t .dat a!2" n t%at pr%;in!ia+++
Iar 0erdar. 2e" n !eainrie 2i p%;e0tete ;enirea .i A.a5d5din+++ Da! ar fi tit e. !t de n0etat de
taine era2+++ De.)i" .ti2. %ra ! ;ia 2i/t i in!ert" .ti2. %ra ! .2ini e.e!tri!e i tip%grafii"
.ti2. p%pa0 !i;i.iDat n dr2. 2e )i2a.aRan+
M5a2 %prit !a 0 ;d pr%!e0inea Di.ei nti de Drga Pja i 0 re;d Ea2i Ma0jid+ M5a2 %prit ! t%t
ri0!. de a fi p%ftit .a <1aia tr!ea0!=" nde d%i 1iei i frng %a0e.e i te 0pa. fr 0pn" trnnd
g.ei de ap re!e i de ap fier1inte" r0!ind5i fie!are n!)eietr" j!nd5i ! !.!i pe 0pate i
trgnd5i gt. A iar ap%i te ntrea1 !te <fete=
#,*
;rei+ +++ C t%t ri0!. de a fi 0%!%tit <1rit0)= i a nt.ni prettindeni pri2ire ng)eat" in!ert i
Def.e2it%are+
A2 ajn0 n De.)i de data a!ea0ta" ntr5% !riD p%.iti! 2a/i2a.iDat 1r0! i pri2ejdi%0+ Yi ! t%at
%rgani!a 2ea indiferen pentr p%.iti!" era2 00pe!tat 2ai .a fie!are pa0+ Dar era .ti2a 2ea
n!er!are+ ndat !e pr%!e0inea a;ea 0 trea! pe 1.e;ard. prin!ipa." era2 .i1er+ n! % n%apte de
tren i di2ineaa a;ea 0 2 detepte .a p%a.e.e Hi2a.aRei" iD%.at definiti; de %ri!e agitaie i in0ipid
!%nf%rt+ Era .ti2a 2ea 0ear n India 20.2an" ! 0e2i.n n !eainrii i 0e2i.n de argint pe
!er. ;erde+ Iar 0erdar.+++
A Ce eti t" )ind0 0a 2a)%2edan >
A Cretin" 0a)i1+++
+++C n2e.e de E%0ef+++ Dar p0trnd50e t%ate in0tin!te.e a0iati!e dinaintea !%n;er0inii" preDentnd5
2i % dDin de .enei n !%rid%r. 2%0!)eei ! tit.. de <2are pre%t=" i 0ge5rnd52i in%!ent 1a!i.
de .a % j2tate rpie n 00+
A2 ntrerpt pr%Da de0!.e!rii .i A.a5d5din+ n t%nga" a2 p%rnit 0pre H%rt" ap%i 25a2 ndreptat 0
a0i0t .a pr%!e0ine+ I2agini.e Deiei Drga" n !are 2p%d%1ite i ! g)ir.ande e.e!tri!e" r2ate de
!%n;%iri ! fa!.e" artifi!ii i %frande de f.%ri+ De.)i e n %ra 0pe!ifi! 20.2an" dar de data a!ea0ta
2a)%2edanii nt%;rea pr%!e0inea )indi.%r" 0tdeni ! in0ign <nai%na.i0t= i <;%.ntarii=
!%ngre0.i p0trnd %rdinea" !%re!tnd !ir!.aia ;e)i!.e.%r" a;nd iniiati;a ra5.e%r" !ari n 0e
adre0a nt%tdeana !tre Drga" !i 2ai 2.t pentr efii p%.iti!i de n!)i0%are+
T%ate a!e0tea 0nt 0e2ne pre!i0e Q India !ea n%" p.2dit 01teran" nitatea nedeD2init a a!e0ti
!%ntinent grandi%0 i n2r2rit%r" 1a.ar ad%r2it !e 0e deteapt Q 0frit. far2e!.i+ Yi t%ti 2
npdea % %ar tri0tee af.nd52 a!%.%" 0ingr" a0i0tnd .a !%rtegi i nt.nind pri;iri.e .%r a5ate"
re!i" jignit%are" !%n!entrate a0pra <a.1.i=+++
Ane;%ie de g0it .%! n tren+ T%ate trenri.e 0nt a!2 0praag.%2erate din !aDa ;a!anei Pja i a
2ari.%r red!eri pe %ri!e !a.e ferat+ A!e0ta e ti2p. !nd indienii !.t%re0!" ;iDitnd5i 0ate.e de
%1rie 0a ad!nd5i fa2i.ii.e .a n .%! 0fnt" n 2ni de preferin Hard\ar i 2prejri2i.e+ Ei
!.t%re0! ng)e0ii" ! !%pii" fe2ei i nen2rate 1agaje" !rtie" %a.e" fr!te i pa)are+ Neg0ind .%!
n !a.a0a II" 0nt ne;%it 0 !.t%re0! ntr5n !%2parti2ent <inter!.a00= Binter II5IIIC+ 'e!inii 2ei 0nt
t%i indieni i 2 1nie0! t%i a fi 2i0i%nar+ Mi0i%narii 0nt 0ingrii er%peni !ari !.t%re0! n
""inter!.a00=" 0e intere0eaD de indieni" de tradiii.e i fi.%0%5
#,3
fia .%r" ajng fa2i.iari ! ei i" firete" n!ear! 05i !%n;ertea0!" pe %ri!e !a.e+
C.t%ri2 n n%apte+ C !t ne deprt2 de De.)i" ;nt. 0e nteete Q 0e fa!e frig+ Tren. e gre" e prea
n!r!at" iar 2aina in0fi!ient+ Opriri 2ai .a fie!are 0taie" i din n%apte r0ar %a2eni gr1ii" !
a!e.eai 1agaje !%2p.i!ate i 2in0!.e in;adnd !%2parti2ente.e+ Cnd n g0e0! ni!i n .%!%r" 0e
refgiaD n !.a0a III" !!i 2ai t%ate ;ag%ane.e 0nt de !.a0a III+ Ai!i ni2eni n5are drept. 0 refDe+
Oa2enii 0e r! pe 1n!i" pe etajere" iar !%piii ad%r2 n ;rf. 1agaje.%r+ Snt de t%t fe.." de t%ate
!a0te.e+ Yi 2ai t%i !.t%re0! 0pre Hard\ar+++
HARD[AB
A!e0ta e .%!. !e. 2ai 0fnt pentr pe.erinaje+ 9ra 9ange.i A 0!pat din 0trn0%area 2ni.%r A 0e
pierde iD1ndit%are ap%i ape.e 0e !a.2eaD de%dat+ De ai!i 0e detaeaD 2.t .date.e !ana.e a.e
9ange.i" !e. 2ai 2ndr n!epnd din Z)an5:a. i ajngnd pn .a Rr:i i 2ai j%0+ Ai!i 0e ine"
%dat .a d%i0preDe!e ani" a!ea fai2%a0 0r1t%are 0a!r i nai%na." Z21)5Me.a" !nd 0e adn pn
.a patr 2i.i%ane de pe.erini i !redin!i%i" 0e in predi!i i 0e r0pnde0! 0e!te.e n%i" 0e 0!)i21 preri
i 0e 2pr%0pteaD nitatea 0pritita. a Indiei+
n! de a0t iarn" de !nd a2 a0i0tat .a Me.a din A..a)a51ad" 2 )%tr0e2 0 petre! !te;a .ni
0i)0trii.e )i2a.aRene din jr. Hard\ar.i+ De n2e.e .%!.i aDi0e2 pn i n de0!rierea .i
Hien5T0iang" !.gr. !)ineD !are a Dgr;it de 2inne India 0e!%..i 'II dp C)ri0t%0+
De Hard\ar ;%r1e0! t%i !ei !e d%;ede0! %are!are intere0 pentr re.igi%Ditate i re0pe!t pentr a!ei
at.ei 2%ra.i ai a0!eDei i 0%.itdinei Q aadar" ;%r1ete ntreaga Indie+ Hard\ar e .!a. 2ntirii
pentr !ei np0tii de 0%art 0a n0etai de 2area .i1ertate+ Pn 2ai a!2 !i;a ani" !nd n %2 05
;rea ;ren fapt irepara1i." fgea 0pre Hard\ar i 0e retrgea n p0tni!ie+ Ni2eni n5( ntre1a de
nde ;ine i ade0ea !ri2ina.i de rnd ajngea 2ari p0tni!i" !tai de pe.erini i drii de 2.i2e+
A!2" .!rri.e 05a 2ai 0!)i21at Q t%ti" 02edenie de ne!n%0!i ;in Di.ni! n Hard\ar 0a n
2prejri2i" n!er!nd 0 0e a!iia0! pentr t%tdeana+
#,6
+++Ajng di2ineaa" ndat dp re;r0at. D%ri.%r+ E r!%are de5a 1ine.ea" dei 2nii 0nt piti!i+ Spre
9ange" 0pinri.e 2ni.%r 0e n!a.e!" 0e ntne! Q a!%.% e dr2. !tre n.i2i.e )i2a.aRene" 0pre
Badri NaraRan" ;e0tit. te2p. i .%! de pe.erinaje" apr%ape d% 0te de :i.%2etri dr2 de 2nte" n
;e!intatea iD;%are.%r 9ange.i" pe fr%ntiera ti1etan+ A!%.%" .a Badrinat)" ;%i ajnge e .a pri2;ar"
!nd 0e ;%r fi t%pit DpeDi.e" i de5a!%.% Ti1et." ! dr2ri.e 1tte !nd;a de !.grii 1dd)iti
d!nd <(egea= !tre ini2a A0iei" i 2ai departe" n C)ina" n M%ng%.ia+ Pe ai!i e dr2. !e. 2ai 0!rt
i 2ai pin %1%0it%r" !!i tre!t%ri.e 0nt .argi" iar !ara;ane.e de pe.erini n per2anent 0!)i21 ntre
Ti1et i Indii+
90e0! doI'.n,llo#'l( n apr%pierea grii" nde paDni!. e 20.2an i prepar !e.e 2ai piprate
2n!ri ! 1er1e!+ A n!er!at p%ate % !idat 0rpriD nt.nind pri2. er%pean !are 0 refDe
friptra+ A2 f%0t prdent" 2.2in5d52 ! %reD fiert i ne0rat i ! ;egeta.e preparate n" gra1a de
20.2an" !!i .ni de a!2 nainte ;%i 0p%rta regi2. 2n0tiri.%r indiene" nde !)iar %.e 0nt
interDi0e+
Y%0eaa e .arg" ! p.%pi i 0tejari" !%1%rnd 2a0i; prin !rngri.e i p.antaii.e de %reD" a!e.eai n
t%at reginea+ Din+ gar" n!)irieD % t%nga" tr0ri! e.a0ti! i ite" ! d%i r%ate" n !%;i.tir pri2iti;"
i n !a.+ Snt 0ingr. er%pean n a!e0t %re. 0a!r" i a0tfe. t%i 2 pri;e0! .ii" i 2ai t%i
n!ear! 0 2 ne.e+ Apr%ape de f.;i" t%nga 0e %prete+ StrDi.e 0nt ai!i ng0te" ! .e0peDi
!%.r%a0e a.1ite de ape" !a0e.e n piatr r%!at A i t%at .2ea 0e ndea0 pe a!eeai 0trad" !e d!e
.a 0!.dt%area prin!ipa." dp !2+ t%at 2.i2ea 0e ndreapt .a Benare0" 0pre <te2p.. de ar=+ E
dea1ia %pt di2ineaa" dar 0trada e p.in Q %a2enii 0e gr1e0! pentr a1.ini.e 2atina.e+ M de0!a. .a
De!e 2etri deprtare de !)ei. .arg" ! trepte" !are p%art n t%at India a!e.ai n2e de ,$at"!
Oa2enii 0e 21ra! ndat !e 0e 251iaD" iar rfe.e .%r pi!r" aa ! .%!. e n%r%i%0 de tre!t pentr
!e. !are n5are de gnd 0 fa! % 1aie t%ta. n 9ange+ Tnde%0e1i" apariia 2ea n )aine er%pene
0trnete !ri%Ditatea i entDia02. 2.i2ii" !!i ;iDita 2ea re0pe!t%a0 e n %2agi ad0
9ange.i+ In ti2p !e 2 de0!a." !er!. 0e 0trnge+ Cnd p%rne0! 0pre ,$at !%n;%i. 2 r2eaD" iar n
sad$ B!.gr n r%1 p%rt%!a.ieC 2 ntrea1" ntr5% eng.eDea0! a.terat" din !e ar ;in+ i r0pnd
! 0nt <fran!eD= i atn!i !.gr. n!epe 0 ;%r1ea0! franDete+++ SrpriDa e
#,@
de nede0!ri0 n 2ij.%!. a0!.tt%ri.%r+ SPa"i 2 .2rete ! a ap!at !a.ea rennrii" san8asi n
.ti2ii ani" dar 2ai nainte a f%0t .!rt%r i ;%.ntar n !%rp. indian din Hrana & a f!t rD1%i."
n!)eiat" pe fr%nt. fran!eD" (5a 1tt !t;a ti2p gnd. 0 0e 0ta1i.ea0! n Egipt" ap%i 05a nt%r0 n
India+++
n ti2p !e52i 2prtete ;iaa .i <2%nden=" ajnge2 pe !)ei+ Pri;e.itea e t.1rt%are Q ape.e
;erDi a.e 9ange.i 0e .rge0! de%dat !a ntr5n .a! de 02aragd" % in0. ! ;egetaie de jng. n
2ij.%! i !%a0t de dea. 0tn!%0 pe 2na 0ting" de nde 9ange.e 0e !%1%ar din g)eari+
Or1it de 0%are" f.;i. 0e ntinde ai!i !a n .a! fer2e!at iar ,$at'l de piatr a.1 0e !%1%ar ! trepte
a.1e pn departe n adn!. ape.%r+ Af.ena !redin!i%i.%r pe !)ei e pit%rea0!" ;enind ! fa2i.ii" !
!%pii i 0.gi" nii dp a.ii 0!.dnd50e n doti de !nep" ng)iind % gr de ap i 0!)i21nd5i
d%ti ! % de/teritate ad2ira1i.+ Un p%d !%nd!e din0pre !)ei. prin!ipa. !tre a. d%i.ea ,$at( 2ai n
adn!. 9ange.i+ M.i2e de fe2ei A fr20ei din Sind ! pija2a.e de 2ta0e i ;%a.ri a.1e & 0a
din Zat)ia;ar" ! %1raji rDt%ri" i pieptar de !atifea n 1r%derie de argint Q 0a din India Centra."
2rnte" ar0e de 0%are" ! 1rri gre.e de ar n jr. 1rae.%r i 1rri de argint" .a!te n jr. g.eD5
ne.%r Q 0a fe2ei din Benga." ! a!e.ai D21et 2ier%0" pe j2tate a0!n0 de 21ra ;%a..i" ! sari
a.1a0tre" petre!te dea0pra !%afrei" 21tate !ie parf2. t2iat a. .eiri.%r i e0ene.%r+
9rpri" grpri" 0e pre!ipit !tre ,$at( nt%;rite de 1r1ai fr2%i" na.i" !ri%i i r !re0!i+
Ceret%ri" %a2eni 0fini" fa!)iri i sad$ !ere0!" %fer 0fatri i 0er;i!ii 0a 0e pr%pn !.De+ Unii
0nt n%r%!%i i g0e0! !redin!i%i !ari pri2e0! "antra <for"le sacre= i i r0p.te0! ! 1ani de
ni!)e.+ Ca prettindeni n India" 2aj%ritatea fa!)iri.%r i sadd$s !e 0e nt.ne0! pe ,$at( 0nt far0eri"
.enei" !eret%ri de rnd pe !ari n5i re0pe!t ni2eni" dar pe !ari i ajt 2ai t%i" din !aDa 0fineniei
.%!.i+
M nt%r! n 0trad i p%rne0! pe %0eaa !are taie !%a0ta 2nte.i" naintnd % 1!at de dr2 para.e.
! f.;i." ap%i !%tind de5a drept. prin pdre" 0pre Ri0)i:e0)+ 'iDiteD d% te2p.e !ri%a0e"
a2nd% n peteri+ Ce. dinti e 00" n 2nte" i r! % 0!ar de fier pn !e ajng+ N p%t intra
n.ntr" dar ne.eg ! n are 2are i2p%rtan" ng0t" r !i%p.it i fr i2agini ;enera1i.e+ A. d%i.ea
e de n pit%re0! rar Q faa peterii e ;p0it ! r%+ Iar 1aDin. e 0pat n piatr i pri5
#,8
2ete apa din iD;%are+ Se p%ate ;edea f%arte 1ine 0i21%.. de piatr neagr a. .i S)i;a" 0i21%..
er%ti! printre g)ir.ande de ia0%2ie i peta.e de trandafir" %ferte.e fe2ei.%r !e 0e 0!a.d .a a
te2p..i+
Ai!i !n%0! n tnr de0g)eat i in0trit" a !ri 2e0erie e 0 trateDe 2!tri.e de erpi i 0!%rpi%ni+
Enig2a a!ea0ta" fata. pentr t%/i!%.%gii er%peni" a f%0t 0%.i%nat de 2.t n India" i pe diferite !i+
n Ori00a" de pi.d" a2 nt.nit %a2eni ;inde!ai de 2!tri.e !%1rei prin 2Di!a 2%n%t%n a a!e.%r
2edi!i5;ra!i rt!it%ri+ Maj%ritatea trata2ente.%r 0e fa!" n0" prin ier1ri )i2a.aRene" !n%0!te
n2ai 0i)a0tri.%r i :a ;iraj i.%r+ Tnr. 2e a tre1it 0 0tea ;re% apte ani n a!e0te .%!ri pn !e i5
a g0it n 2eter pri!ept i a n;at a re!n%ate p.ante.e de .ea!+ <Se!ret.= 0e ;inde !te5%dat"
2edi!i.%r din Sd" dar" dp 0p0a t%;ar.i 2e" 0ingr. trata2ent efi!a!e e !e. a. :a ;iraj5i.%r i
ri0)i5.%r )i2a5.aieni+
+++Zan:)a. 0e af. .a !ea.a.t e/tre2itate a Hard\ar.i" dr2 de d% 2i.e de .a ,$at( pe %0eaa
ngrdind !a0e a.1e" 2ari" 1%gate" i grdini ! !)ipar%i+ Y%0eaa ine !t;a ti2p pe 2arginea
!ana..i ! ape ;erDi" repeDi+ 9rpri de dr2ei i pe.erini 0e nt.ne0! .a %ri!e !ea0 de Di i pe %ri!e
dire!ie+ Ei 21. nepripit" ! %!)ii 2ari de0!)ii" 0a.tnd pe fie!ine i nea1ti ni!i de ari" ni!i de
frig+
Te2p.. .i DaIs$es$#ara( !e.e1r n ntreaga Indie" ! Didri ;e!)i" 2ede" ! p.%pi riai i 0a.!2i+
Intr .02d52i pant%fii .a p%arta !rii Q 21r de 0tejari" .inite+ 9ange.e !rge prin faa te2p..i"
dar ni!i ;a.ri.e .i" ni!i 0trigte.e 2ai2e.%r !e 0ar printre p%2i A n t.1r .initea a!eea 0a!r"
nefirea0!+ Cte;a 1trne pi%a0e p%art grija a.tare.%r 2i!i" !!i 0nt 2.te i ;e!)i" a.tri de te2p..
.i S)i;a+ Rini" !%.%ane de !r2iDi ar0e" .ari i ;i 0.1ate!" .iane ! f.%ri 1r2rii" ;e;erie+ 'in
pe.erini i 0e 21iaD n 9ange" i ng frni.e ! ar. praf.i 0a!r+ O fat tri0t" t!t" ;inde
f.%ri pentr %frande+ H.%ri.e 0nt n parte 0!trate" aa ! %franda !%n0i0t ntr5% 2n de peta.e i
!i;a trandafiri+ Cer i e i pri2e0! peta.e.e pe % frnD de 1anan+ (e %fer Deiei (a:0)2i" pentr !
a.tar. ei era 2ai 0r!!i%0 i f.%ri 2ai pine pe piatra neagr+ Btrne.e 2 pri;e0! !a i !2 a fi
0;rit % 2inne+ Snt pini a.1ii !ari ajng pn ai!i Q i 2ai pini a!ei !e %fer g)ir.ande de ia0%2ie
i peta.e parf2ate Dei.%r arieni+
#,-
n a.t Di a2 ;iDitat te2p.. )an,adPara( n a.t Di a!ea= 1i1.i%te! 2innat" ntr5% !a0
a.1" ! grdini" 1aDin i 1n!i de 2ar2r+ Pandit. e 1trn i !%n;er0aia n 0an0!rit" 2i
arat n 2an0!ri0 e/tra%rdinar a. ;%.2in%a0ei Hari5#a"sa( fie!are pagin .!rat !
2iniatri 2argina.e i p%rtrete.e Dei.%r n !entr" p%rtrete de % finee rajpt" ! % grai%a0
e/a!titate i ne.e deta.ii n2r2rit%are+ Man0!ri0. !prinDnd ;re% 2ie de fi.e" ! pe0te
!in!i 2ii de p%rtrete" i fie!are pagin a;nd5i % %rna2entaie5fi.igra2 de%0e1it A a f%0t
!ert de 2ai 2.te %ri de !tre Briti0) M0e2 n 0!)i21. a n0preDe!e 2i.i%ane .ei+
Pr%prietar. 1i1.i%te!ii i a. !%.ii Ne att de 2ndr de 2an0!ri0" n!t a refDat %ferta" !
t%at 0r!ia 0a i a rii+
n a.t Di" ;iDit .a !%.egi. arian )rIl( !te;a 2i.e deprtare de %re.+ E g.%ria
i(rR5+Sa2aj5iti.%r" a!ei ref%r2at%ri energi!i ai Indiei" pritani i !%21atani" !ari i !re0!
!%piii n idea.. ;edi!" De!e ani departe de !a0" trind n !%.egi" n aer .i1er+ 'iaa .%r e de %
perfe!t pritate" e/a.tnd ;irginitatea" !.t. D2neDe.i i2ateria." re0pe!t. pentr India i
tradiii.e 0a.e A i in%!.nd di0pre. pentr id%.atrie" !retini02 0e2iti!" re.igi%Ditate
fe2inin i afe2eiat" 2%ra.i02 te%0%fi! i d%2inaie 1ritani!+ )rIl n e n2ai n !%.e5
gi te2t" de nde 0e nt%r! ade;rai arieni i perfe!i 0an05!rititi Q e" n a!e.ai ti2p" i n
f%!ar nai%na.i0t+ Cnd .5a2 ;iDitat" j2tate din pr%fe0%ri 0e af.a n te2ni" pentr !
.a0er parte .a re;%.ta !i;i.+ Cei.a.i pr%fe0%ri prta 2$adar F e inti. 0 adag ! ni2eni n
f2eaD" n atinge <0tr;=" ni!i !eai" !afea i int%/i!ante+ Hrana .%r e .apte" 2iere" ;egeta.e+
P%rt. .%r e !e. a. ind%5arieni.%r ;edi!i+
Ai!i 0e ;%r1ete !ea 2ai 0per1 0an0!rit n India de N%rd+ Yi ! t%at atitdinea .%r
%fen0i;" ref%r2at%are" intran0igent" n 0nt de.%! int%.erani+ Din !ea dinti Di a ;iDitei 2e.e
25a in;itat 0 !%nferenieD a0pra re.igii.%r !%2parate+ C gre 25a .0at 0 p.e!+ P%.iteea
.%r !ere !a gDdirea 0 0e ntind d%" trei 0pt2ni+ Yi n2ai fgdina 2ea de a 2
rent%ar!e" pre!2 i !%ntiina ! preDena 2ea ntr5n !%.egi <arRani0t= 2i5ar ptea dna"
2i5a ngdit 0 0!ap+
+++N%pi.e era pe atn!i fr pere!)e+ (na de argint" p%.eia. .nar pe 2e0tea!ni" pe iar1a
!%;%r de iit%ri ne!n%0!te" iar1 in!ert" adp%0t de erpi+ Ste.e.e par 1ijterii n N!er.
)i2a.aRan" !%.ier de pietre" %aD+ 'Dd). e ai!i i2ateria." !er. e apr%ape" 2e0tea!nii
D;e.i i e.egani & de!%r+
#,7
RI!#I+E!#
De .a Hard\ar" dr2. taie prin pdrea ! 2ai2e" ap%i !%1%ar % ;a.e 0ea!" 0tr1ate
jng.a de 1a21i pn !e intr2 ntr5% p%ian ntin0 nde iar1a ng)ite %2. ! !a. ! t%t+
Tra;er02 n af.ent a. 9ange.i" ape re!i" ;erDi" ! D;%n a0rDit%r printre .e0peDi.e a.1e+
Stejari" i2eni" 2e0tea!ni" t%t 2ai pini 1a21i+
Ur!2 iari+ Tre!e2 de .inia ferat+ Mnii 0nt a!2 apr%ape" att de apr%ape n!t 1areaD
pri;e.itea pi0!ri.%r nDpeDite+ Hi2a.aRa ! g)eari i peteri a.1a0tre 0e a0!nde 01
0pinri.e 2ni.%r piti!i" grei de jng." 0frte!ai de ape+ Y%0eaa 0e 21ntete ! !t ne
apr%pie2 de Ri0)i:e0)+ Intrarea e 2agnifi! Q te2p.. .i S)i;a pe 2na 0ting" ridi!at de
S\a2i Prnananda !)iar n a!e0t an" ! n 0i21%.i02 ar)ite!t%ni! n2r2rit%r" g.%1. de
!ri0ta. n ;rf. 0geii de pe !p%. 2rtri0ind tragi!a in!apa!itate a rainii de a trad!e
di;in. n !ateg%rii i ;a.%ri A te2p. ! Didri a.1e" ! p%art a.1 n grdina f.%ri.%r pe !are
!eni!ii Sfn5t.i .e ;%r 2p.eti g)ir.ande+ E di2inea i 2ir%denii a ar0 pe a.tar Q %0eaa
pri2ete ar%2a" ap%i t%t. 0e pierde n praf. ridi!at de !ireada te2p..i Si:)+ Tra;er02
praf. ! gretate" !!i e praf indian" 00pendat n ;Dd)" p%ndere iritant i 0tat%rni!+
T%;arii 2ei 0e 2part fie!are pe .a te2p.. 0a er2itaj. 0+ Snt t%i ;iDitat%ri de p%pa0
0!rt" ;enii 0 petrea! n at2%0fera 0a!r !te;a !ea0ri 0a !te;a Di.e+
R2n n 2ij.%!. dr2.i" ! 1agaje.e .a 21r" 1.e05te2nd52i n gnd )aine.e er%pene"
!ari adn pri;it%ri de prettindeni+ De .a n as$ra" BretriteC 0i:)" n sad$ n r%1 ga.1en
;ine 0 2 nt2pine" ntre1nd52 da! a2 nde 0 0ta i nde 0 2nn!+ n!ep 0 ne.eg
difi!.ti.e !e 2 ateapt Q ai!i n 0e ;%r1ete de!t $indi( .i21 din !are n ne.eg 2ai 2.t
de % j2tate de dDin de !;inte+ Ytiina 2ea pe .en,ali i 0an0!rit n 2 ajt+ Eng.eDete
n tie ni2eni din g.%at+ Ne ne.ege2 ! 2.t 1n;%in" e 2p.etind rd ! .en,ali( ei
red!nd $indi .a rd!ini.e 0an0:rite+ A!!ept in;itaia !.gr.i 0i:)+ P%p%0e0! n !ea0 n
"andir Bte2p.C" nde 2i 0e ad!e 1e.g de ap i 0 2 0p. i de.i!i%a0e 2n!ri de
Hind0tan ! r%dii" 1anane i 2igda.e+ Migda.e.e 0nt ai!i 0i21%.. gDdirii" a. re;erenii" a.
drag%0tei di;ine+ Di0!ip%.. ad!e 2igda.e 2ae0tr.i 0pirita. i a!e0ta i driete A din
n0i dar. .i A % 2n de
#,$
2igda.e Q iar da! e di0!ip%. fa;%rit" ,r !r ! ngrijire % 2igda. i i5% d dire!t n gr+
A!e0ta e 0e2n. 0pre2 a. drag%0tei n;t%r.i+
ndat !e 0fre0! de ;iDitat as$ra"'l( !)e2 d%i pierde5? ;ar din %0ea !a 052i p%arte
1agaje.e i 2 ndrept !tre doI.n,alloP! PaDni!. e f%nf i $indi ajnge pentr 2ine % tain
! apte .a!te+ Ni!i % 1%a1 eng.eDete" dar 2i ad!e reg.a2ent. .n,alloP'li( din !are
ne.eg ! tre1ie 0 a2 per2i0ie de .a <Inginer. Di0tri!t.i= !a 0 p%t %!pa % !a2er+ N5
a2 ni!i n per2i0+ PaDni!. e/p.i!" repet i n !e.e din r2 ne.eg ! tre1ie 0 te.egrafieD
d5.i inginer+ (a0 1agaje.e n tind i p%rne0! 0pre %fi!i. p%ta. A % dg)ean ! gratii A !a
0 te.egrafieD i 0 !er per2i0 Q r0pn0 p.tit" 0e ne.ege+ M.i2e de tre!t%ri" !.gri"
fe2ei i ;aga1%nDi 2 n!%nj%ar" r22d52 )ipn%tiDai pn .a gard. de 0r2 a.
.n,%loPli! PaDni!. de0!ie na din !a2ere A a!e.e %di a.1e" 0i2p.e i fer2e!t%are" !
tind .arg i !)ai0e A .%nge" aa !2 0nt prettindeni n Hiina5.aRa" pentr D.
fn!i%nari.%r 1ritani!i i peregrinaj. ! 1agaje.e dp 2ine ia 0frit+
Se n0ereaD & 0ear pripit" ! .n A 21re.e 0tejari.%r i2eni" 9ange.e a.1 .a !apt.
grdinii+ P0ti+ PaDni!. e n !%.i1a .i att de departe net 0trigte.e 2e.e din pri0p n5(
tr1r+ Cte;a ;a!i" n !ine" d%i nep%i" n f%! A pei0aj !i%1ne0!" da! n5ar fi 21ra
jng.ei de !ea.a.t parte a 9ange.i" i at2%0fera intrad!ti1i. a Hi2a.aRei re;e.at n %ri!e
f%net" n 0te.e" n t!erea !e 0a p%g%ar netit n 0f.et pa !e . 0tpnete+
Snt 0igr n 1nga.%\+ n!ep 0 2 p.i21 n !rtea ne5 G 0frit" % 2argine fiind %0eaa"
!ea.a.t 2a.. na.t a. 9ange.i+ Ma.. e 2ai degra1 % rp ! 1.rii i ;e;erie" pietr%0 i
0prt%r+ 9ange.e e fer2e!at de .n Q 0e D1ate n %!)iri i !ap!ane 1r2rii" 0e ntinde .a!"
;ie" ra2 de %g.ind" tre!e de a.1ia fr p.aj ! 2nte.e r0trnat de !ea.a.t parte"+ ap%i
0e ng0teaD n !)ei i p%.eia.a i 0e pierde n jng.+
M .atr !2e.e i paDni!. ;ine a.ergnd Q g)i!e0! ! .%!. e p.in de erpi" !!i !;nt. e
a!e.ai & sar*a( i paDni!. . 0trig %0t. pn !e . ne.eg+ Pe0te t%t 0nt erpi" n a!e0t !ea0 de
0ear+ M nt%r! .a 1nga..%\+ (inite i ap%i" de%dat" .initea e deirat de !.%p%te.e
te2p.e.%r Q !.%p%te ! e!% 0!rt" !ri0ta.in" fr 2e.an!%.ia 1i0eri!i.%r %rt%d%/e" fr
0%.e2nitatea !atedra.e.%r & rit2 de a.ar2" !i%!ne.e 1tte 0in!%pat" !re0!end%+" %prite 1r0!"
e!%. gtit de 2ini 21ri4nd !.%p%t.+
##,
[
Mai t%ate !a0e.e" n Ri0)i:e0)" 0nt as$ra"! Une.e din e.e 2ari !t % !aDar2" Didite n
!r2id 1rn" ! 0te de %di pentr ;iDitat%ri Q a.te.e a0e2enea ;i.e.%r a.1e" ! tera0e ;a0te
!%1%rnd n a2fiteatr 0pre %0ea+ Ori!ine p%ate af.a gDdire n !a2ere.e g%a.e" iar )ran de
.a c$erta( 1!trii.e a0)ra2e5.%r+ Snt apr%ape % 2ie de %di" n2ai n Ri0)i:e0)" pentr
gDdirea ;iDitat%ri.%r" da! ei 0nt 8atri( adi! ;enii ! intenii re.igi%a0e+ Din apri.ie pn .a
0frit. .i %!t%21rie" !ateg%rii.e de 8atri a1nd prettindeni i !%nge0tia ajnge !te%dat
att de 2are" net n 0e g0ete .%! de d%r2it ni!i n !rte+ Inti. de ad%gat ! n ti2p.
2".$'Melei din Har!);ar" A !nd 0e adn pn .a trei patr 2i.i%ane de pe.erini i 8atri A
Ri0)i:e0). atrage t%i a!eti ;iDitat%ri i !%rtri 0e ntind pe 2i.e ntregi n jng. 0a pe
2a.. 9arr Atn!i 0e ridi! 0te de !%.i1e i adp%0tri din tre0tie de 1a210 iar dp
p.e!area pe.erini.%r ntreg. ca"*in, preDint n a0pe!t deD%.at 0a p0ti" de ta1r
de;a0tat+
(a Hard;;ar ;in %a2enii pentr te2p.e i 0!.dt%area 0a!r Q .a Ri0)i:e0)" retrite 2i.enar"
e paradi0. ere2ii.%r+ D%naii 0e fa! ana. din t%ate !%.ri.e Indiei pentr ntreinerea
a0!eni.%r" .ra$"acarin'ilor( sadd$s( *andiis( sPa"is( na,as( i n genera. a %ri!ri 0f.et
re.igi%0+ Hrana e pin A trte de 0e!ar" !art%fi fieri i a!e. ine;ita1i. ter!i ;egeta." d$ol A
i fie!are sad$ tre1ie 0 i5% !erea0!" de d% %ri pe Di" dend50e .a % c$etra pentr
trte" .a % a.t c$etra pentr !art%fi" .a % a treia pentr d$ol! A0tfe. ! 2n5dria i !%n;enii.e
0%!ietii pe !are a pr0it5%" 0e 2a!in prin 2i.irea Di.ni!+ N2ai !nd n sad$ e 1%.na;" i
0e ngdie .apte" iar .a fe0ti;a.ri" fie!are pri2ete d.!iri i fr!te+ Maj%ritatea" fierte" 0nt
drii de Ratri" n <0eD%n= ! pnD pentr r%1e.e ga.1ene" ! Da)r pentr !eai i g%.%gani de
ni!)e." pe !ari sadd$s i p0treaD pentr a ag%ni0i n pe.erinaj .a Eenare0 0a Pri+ n t%t
di0tri!t. n 0e !ide ni!i % ;ietate" ni2eni n 2nn! %" iar 9ange.e e p.in de peti
!%.%0a.i pe !ari er2iii i )rne0! ! firi2itri+ Yi t%ti ni2eni n e 1%.na;" ni!i 0.1n%g Q
0nt na,a !e 21. Di.ni! d%De!i de :i.%2etri prin pdre" 0nt sadd$ !ari 0e deteapt na5
intea D%ri.%r i !ite0! ;%.2in%a0e tratate 0an0!rite pn 0eara A i t%i a!etia trie0! n
a!e.ai regi2 ;egeta. de De!i de ani+ M.i din ei" n0" pra!ti! Gat$a Do,a( prin !are 0e %15
ine % frgeDi2e perpet a e0tri.%r i % e.a0ti!itate a %a5
###
0e.%r !e pre.ngete pr%digi%0 tinereeaQ iar a.ii !n%0! an2ite rd!ini !ari reaD
e.i2inarea t%/ine.%r pr%d0e de pr%!e0e.e a0i2i.at%rii i" n a!e.ai ti2p" de0!ar! re2ar!a1i.e
!antiti de energie 2inta.+
BaDar. e a!e.ai !a a. %ri!rei p%p.aii din N%rd. Indiei" dar e 2.t 2ai !rat" pietrit i
2trat+ Se g0e0! d.!iri" g%g%i" tre0tie de Da)r" fr!te de Pe0)a\ar Q ap%i pnD"
!;ertri" ptri i ;a0e de a.a2 pentr D. !.gri.%r+ A!ei 8atri c dare de 2n" nainte
de a p%rni pentr+ darsan B;iDita per0%naje.%r pr%e2inente din retriteC" 0e apr%;iDi%neaD din
1aDar" !!i eti!)eta !ere !a ni2eni 0 n si apr%pie de n sadd$( ! 2na g%a.+ C)iar !ei
2ai 0ra!i 0a n;redni!e0! 0 !2pere de !i;a g%.%gani Da)r" a.ne" 'i25a1 i .e %fer
!.gri.%r ! t%at !ere2%nia re0pe!t.i !tre sadd$! BaDar. e pit%re0!" di2inei.e"
!nd ere2i.i n r%1e ga.1ene i p%rt%!a.ii 0e !%1%ar 05i ia 1aia" nainte !a !e. dinti !%n;%i
de 8atri 0 ajng .a Hard\ar+ Mai2! 0e nt.ne0! prettindeni" pe tera0e" pe 0treini" pe 0trDi+
C !te ne r!2 0pre 2ni" ! att 0nt 2ai 0.1ati!e" 2ai di5 # f%r2e i n!epe 0 0e %10er;e
1ine %rganiDarea .%r n tri1ri+
Se nt.ne0! prin 1aDar !ri%Diti.e %rae.%r 0finte %rienta.e+ Un %2 21r!at n r% i 0p%it
! !en pe fa" ! sc"' ` ne.e 0e!tei 0)i;aite pe frnte" p%art n te2p. ! e." n "c dir(
a!%perit ! pnD r%ie+ Un drg pe 2eri i .a a21e.e *apt p%;ara te2p..i" ! !api%n de
pnD+ O2. 0n n !.%p%e." 0trig "antras( 0e %prete n faa fie!rei dg)eni i i !apt
!e;a n farfria de a.a2+
A.t. 0t pe % tera0 ! %!)ii nfipi n 0%are+ P%ate e %r1" !!i Dia ntreag % petre!e n a!e.
e/taD %pti!" r2rind ! ppi.e.e !0!ate g.%1. de f.!ri+ Snt 2.i na,a( a0!eii5g%i" !ari i
a!%per trp. ! !en i5i .a0 pr. 0 !rea0! p.ete+ Dar n Ri0)i:e0)" .%! ferit de e/a.tri
re.igi%a0e i de degenere0!enta 2i0ti! a Sd.i" a!ea0t !.a0 de a0!ei rt!it%ri n 0nt
preii+ Ni!i n 0%i de e/a.tare 0a e/tre2 De. re5
^
.igi%0 n e apre!iat n Ri0)i:e0)+
Sad$ana n0ea2n ai!i 0%.itdine" 2editaie" pritate i e!)i.i1r+ Pe %ri!e dr2 0e ajnge .a
D2neDe" 2i 0pne n sPa"i( dar !e. 2ai 0igr dr2 e i !e. 2ai 0i2p.+ O2. g5n%rant a
n0!%!it <difi!.tatea g0irii .i D2neDe=+ De ce( 0 fie gre 05( g0e0!" da! e n 2ine"
da! e !)iar 0f.et. 2e > Aa 0pne sPa"i!!!
112
!CARGA E A!#RAM
Se af. pe 2a.. 0tng a. 9ange.i" .a d% 2i.e de Ri0)i:e0)" as$ra" fr pere!)e"
nt2pinnd f.;i. !e ajnge n0p2at i ! 2ir%0. g)eari.%r" aa !2 tre!e de !)ei.e
(a:0)52anj.a+ (a n!ept n ;eDi de!t te2p.. a.1" 0an!tar a. .i S)i;a" i !te ;a !0e
a0!n0e printre p%2i+ 9ange.e e .arg ai!i" .rgit ntre !%a0ta de 2nte in;adat de jng. i
p.aja r2.i 0tng" p.aj ! ni0ip arginti pe !are 0e p.i21 n n0erat ere2iii+ D% 1r!i
p%art tre!t%rii din as$ra" pe !e.a.t 2a. nap%i+
Bar!agii 0nt t%i 1r1ai de 2nte" ;%ini!i" de0t%ini!i Q ei n pri2e0! 1a!i" !!i 0nt p.tii de
"a$ant B0peri%r. a0)ra52.iC+ Cnd 1r!i.e 0nt a24nd% pe !e.a.t 2a. tre1ie 0 !)ii"
!a 0 te ad n. din 1ar!agii" i 0 trea! 9ange.e+ S%are.e 1ate din p.in ape.e+ Mni de
a2nd% pri.e+ 9ange.e !rge" !rge" iar n S\arga5A0)ra2 0e deapn a!eeai ;ia
!a.2" 2%n%t%n" !%n!entrat" a 2n0tiri.%r indiene+ Snt 0tn!i 2ari !t 2a.. r0trnat"
0tn!i negre printre !are ape.e 0e %di)ne0! n .a!ri+ P.aja e 2rginit de % dn de !a!ti"
ap%i n!epe pdrea 0tr1tt de .iane .e2n%a0e" ne.e e.a0ti!e" a.te.e a0pre ! g)i2pi"
adp%0tind ;egetaia a!eea pr%digi%a0 a jng.ei" 2!)i i ra2ri" ar1ti i 0pnDrt%ri
;erDi erpind n ;nt+ (iane.e 0e 2p.ete0! prettindeni" dei !.grii .e reteaD pentr
neteDirea p%te!i.%r" i dei %a2enii din (a:0)2anj.a ;in de .e !.eg pentr f%!" n fie!are
t%a2n+ Pdrea n e 1trn" e 2ai de gra1 a;angarda !%dr.i !e !%1%ar din 2nte" dar e
dea0" p.in de ;e;erie" de erpi" de pni i de pi0i!i 0.1ati!e+ T%a2na" !nd 0ea! iD;%are.e
n 2nte i 0e rrete jng.a" a!a.ii ;in pn .a 2arginea er2itaj.i" dp )ran+ (e ad"
n%pi.e" r.ete.e peni1i.e i 0%.itare i ! !t naint2 n t%a2n" ! att ;in 2ai apr%ape+ Iar
prin peteri.e din ;e!intate 0e nt.ne0! ade0ea tigri i pantere" !%1%rnd din 2ni din0pre
Pari+ N%aptea ei ;in 0 1ea ap din 9ange" di)nii de .2in n 1taia .nii" d%2ni
net.1rai n int. n !are ni2eni n !ide+
+++C%1%r n S\arga5A0)ra2 !a 0 !at n SPa"i de0pre !are ara aDit n! din De.)i" SPa"i
S$i#ananda( de apte ani n a!e0t a0)ra2+ Intr1 de e. ntr5% far2a!ie a8r#edic i n %2.e
1trn 0e %fer 0 2 !%nd!+ O2.e. e n prag. rennriiQ a ;enit 050i !ate .%!.
<2editaiei din r2=+
##3
S5a )%trt 0 .a0e fa2i.ie" fe!i%ri i afa!eri" pentr !are i5a ri0ipit ;iaa n 2n! Dadarni! i
p!ate negre+ Btrn. i de0tinie ;iaa ! % n2r2rit%are 0p%ntaneitate" n!)eind ! ;iaa
de fa2i.ie e % 2i0tifi!are" ! 0%!ietatea e p.in de p!ate i i.0trnd52i pe0i2i02. 0 !
ad%ra1i.e 0!ene inti2e+ Pe !nd era n! tnr" a !.t%rit 2.t n Per0ia" Afgani0tan i Ara1ia
i a 2pr2tat prettindeni %1i!eiri.e rii" 2n!nd !arne de 1er1e!" 1nd Ddra;n i
!.!nd50e ! trei fe2ei pe n%apte" dp %1i!ei. ara1+ (a Ba0ra a nt.nit pr%0titate r%24n!e
i tre!t." n;iind n 0f.et. .i p%!it" . fa!e 0 p.ng+ Ne %pri2 din dr2 !a 05i
p%t%.ea0! p.n0.+ Un !rd de 2ai2e 0e !%1%ar din p%2i i ne n!%nj%ar" 0%!%tind ! ne5
a2 %prit !a 0 .e d2 a.ne+++
90i2 pe S\a2i S)i;ananda n 2titiar'l 0 pe 2a.. 9ange.i" 2pren ! n 1r1at !
%!)i f%!%i" i2p%Dant" a2intind52i figra .i Rd%.f Steiner" S\a2i Ad;aitananda+ A!e0ta
din r2 e d%!t%r n drept de .a (%ndra" a !.t%rit n t%at Er%pa" a !etit 2.t" ajn0e0e %
p%Diie 0%!ia. de in;idiat i a .0at t%ate !a 05i dedi!e re0t. ;ieii 2editaiei n 0ingrti.e
)i2a.aRene+ S\a2i S)i;anada" %2 din Sd" e na.t" 0pt%0" negr i feri!it !a n fran!i0!an
r2nd sad$ana ;edantin" rDnd 2.t" i !tiga0e prietenia er%peni.%r de 0ea2 din
Singap%re" nde a pra!ti!at 2edi!ina De!e ani+ (a treiDe!i i !in!i de ani i5a 2rit 0%ia i n
!%pi.+ Atn!i a .0at t%ate i a p%rnit pe j%0" d%r2ind pe 2arginea dr2ri.%r" 2n!nd
gn%aie" !erind din p%art n p%art A din Singap%re n Hi2a.aRa+ A f%0t 1%.na; d%i ani"
re2ati02 i 2a.arie" dar 05a ;inde!at prin pra!ti!i.e R%ga+ A!2 e feri!it" !!i pentr e. n
e/i0t ni!i drere" ni!i 2%arte" ni!i de0prire" pentr ! da.i02. e aparent" iar 0ingra
rea.itate e0te Bra)2an54t2an" 0f.et." n. i a!e.ai n %2 i n C%02%0+ 'e!)i 2%ti;
pani0)adi!" dar 0rprinDt%r !nd . nt.ne0! rea.iDat i r%dit n 0f.et. ni %2 de tiin din
0e!%.. UU+
A. trei.ea sPa"i ! tre!t 0%!ia. g.%ri%0 e S\a2i NaraRan" ntr5n 2tiar de piatr a.1" !)iar
a.tri de te2p.+ E. a f%0t jde!t%r n 9\a.i%r i" ! !in!i ani nainte de pen0ie A !are
tre1ia 0 fie !a2 d%De!i de 2ii de .ei .nar A a rennat .a t%t i a ;enit n Ri0)i:e0)+ De
atn!i a D;r.it )aine.e" a!5!epnd n2ai n !a!)e50e/e" i ! t%t ger. din ianarie"
S\a2ijii a 21.at pn .a Badrinat)" n int. DpeDi.%r ;eni!e+ D%ar2e pe .e2n" 0e
deteapt naintea D%ri.%r i 0e 0!a.d n 9ange" ap%i 0e !fnd n sad$ana!
###
Ni2ani n tie pe !e dr2 a ap!at S\a2i NaraRan" pentr ! e. e .egat de jr2nt. t!erii"
0ingr. !;nt pe !are . pr%nn fiind 2antra <O2 ^=" 0a.t pe !are . adre0eaD %ri!i"
0a.tnd pe D2neDe. pe !are . ;ede n %ri!ine+
S\a2i Ad;aitananda e feri!it ! 25a nt.nit" !a 052i e/pn % f%arte i0tea para.e. ntre
Berg0%n i Brad.eR" pe de%parte" i S)an:ara ;edantin." de a.ta+ S\a2iji e .a !rent ! 2ai
t%at fi.%0%fia 2%dern" pe !are % !itete n trad!eri eng.eDeti" i di0preiete pra!ti!i.e 0a
de;%ia n !are 0nt antrenai 2aj%ritatea ere2ii.%r" 0%!%tind ! 0ingra !n%atere 2etafiDi!"
real( efe!ti;" e de ajn0 pentr 2ntirea %2.i+ S\a2i S)i;anada 2i d fr!te ntr5%
farfrie de a.2ini+ 2tiar'l 0 & % !2ar n 2ij.%!. nei grdini" n pat" % p%.i !
;a0e" !te;a piei de .e%pard i tigr i d% .Di ! !ri+
Ct de 0i2p. i p.at ar fi !%n;er0aia" 0e de0prinde din !;inte.e .i sPa"i % f%r
indi0!ta1i." % n.i2e 0pirita. 2anife0tat n t%ate p%rniri.e i prin t%ate 0fatri.e+ E
apr%ape n 2agneti02" % 2agie" !!i %!)ii !e.i iniiat n R%ga !apt n .!i 2eta.i!"
)ipn%ti!" pri;iri pe !ari n .e p%i 0ita" dar pe !ari .e 0i2i 0tati!e" d%2inante" re!i+ S\a2iji
di0preiete" !a 2ai t%i n S\arga5A0)ra2" <pteri.e= R%g)ini!e" a!e.e e/)i1iii in!erte i
%!.te att de di0!tate n 'e0t. 0per0tii%0+ L%ga .%r e di0!ip.in per0%na." !r a trp.i
i agent de !ir!.aie n p)%i. 2enta." a0i0tent i2a!.at i pterni! n e/er!iii.e de
!%n!entraie" 2editaie i sa"ad$i! Iar ! !t di0!ip.ina e 2ai 1ine rea.iDat" ! att di0!ip%..
ajnge 2ai t!t" 2ai retra0+ n !e.e din r2" dp ani de pra!ti!" sad$ana !ere !a ei 0
pr0ea0! %ri!e 0%!ietate A i ere2it. 0e retrage 0pre Ti1et+ Peteri.e din a!e0t int 0nt
p.ine de a0e2enea !.gri" !e trie0! din rd!ini i petre! Di.e.e ntr5% 2editaie
intran02i0i1i." !are p%ate fi 0i2p. ar%2ea. B!2 ne p.a!e n%" er%peni.%r" 0 !rede2" dar
!are p%ate fi" de a0e2enea" na din a!e.e 0pee de e/taD 0tati!" de p%0e0ine 2etafiDi!"
!%nte2p.aii pierdte n Er%pa %dat ! a.e/andrinii
l
=!
Aa" de pi.d" S\a2i Prnananda din Ri0)i:e0) n d%ar2e ni!i%dat+ N%pi.e .!reaD"
gndete" iar Dia i n;a !eni!ii 0an0!rit i fi.%0%fie re.igi%a0+ Dp 2ieD. n%pii" pn
n apr%pierea D%ri.%r" r2ne ntr5% p%Diie !idat" ntr5n fe. de tran0 R%gi!" n !are 0e
0pne ! p%0ed !a.iti pr%feti!e"
#
'eDi !artea n%a0tr & Do,a Essai sr Ies ori,ines de la "8stiMe indienne!
##@
!.aire5;%Ran!e" !.aire5adien!e Q dar de0pre a!ea0ta n ti ni5G 2i!+ Hapt e ! tran0a dreaD
n2ai d% !ea0ri i dp rit2. re0piraiei ! gre a !rede ! d%ar2e+
Mai 2.t" .a deteptare S\a2i 0e d%;edete a fi 0%.i%nat pr%1.e2e fi.%D%fi!e p0e de
di0!ip%.i 0a !)iar 0i2p.e !)e0tii !%tidiene+ Deteptarea e 0net. de !.%p%t !e 0e ade pe t%t
2a.. 9ange.i" .a trei de di2inea+ Snt !.%p%te.e te2p.e.%r i 0an!tare.%r" ;eg)e %ar1 n
n%apte" i e 0e2n. 2editaiei+ Se 0pne !" .a a!e0t !ea0" fie!are fptr fiind ad%r2it"
Zri0)na 0e !%1%ar din !er !a 0 2part p%2eni 0ra!i.%r" 0 2ngie pe !ei np0tii" 0
apere pe !ei 0.a1i+ n re0t. ti2p.i" %a5 t 2enii i Deii p%art de grij p2nt.i" dar .a trei
din n%apte )8'n.1 i5a !prin0 pe t%i+ De a!eea 0e !%1%ar Zri0)na din !er" ne;Dt" 2i."
drind 0ra!ii+
Iar !.grii 0nt 0ra!ii D%2n.i i rg!inea 0a 2e5 "_ ditaia .%r dinaintea D%ri.%r e
1.ag%0.%;it+++
+++Ce. dinti ap0 de 0%are n S\arga5A0)ra2" ! sPa"i>i n5 ? dreptnd50e 0pre .%!ina
0peri%r.i <"a$ant=! 9ange.e e n0ngerat" 2nii par de prpr" % .2in 0tranie 0e 0tre5
j !%ar n a!ea0t ;a.e )i2a.aRan" pierdt de .2e+
H%trnd52 0 petre! iarna n a!e0t er2itaj" tre1ia 0 Q !er ngdina "a$ant'li! Mi5%
d ! 1n ini2" fr 0 2 ntre1e de re.igie" de nai%na.itate i de 1ani+ Tre1ie 0 re05 Q
pe!t" n0" .egea er2itaj.i & 0 .epd )aine.e er%pene" 052i I a!%pr trp. ! % r%1
ga.1en 0a ! d% fii a.1e B0e2n. 0tdent.i" .ra."acarin=( 0 21. n 0anda.e i 0 fi
;egetarian+ T%ate a!e0tea .e fa! 1!r%0" !!i 0nt %1%0it de ;e0t2n5t. 2e" !are atrage
atenia" i %1%0it de pant%fii pe !ari tre1ie 05i de0!a. .a fie!are " 05i n!a. !a 0 tra;er0eD
!rtea i 05i de0!a. iar n prag. 0an!tar.i+++
A d%a Di 2i5a2 ad0 din Ri0)i:e0) 1agaje.e" a2 2trat 2tiar'l dat de "a$ant A !2ar
0%.itar ! pri0p de !i2ent i 21ra <p%2.i .i S)i;a=" ! n pat de .e2n i % .a2p A
2i5a2 n!iat pentr 2.t ti2p )aine.e i" nfrat n !e.e d% fii a.1e" 25a2 !%1%rt 0
2 0!a.d n 9ange+ D%De!i de pai printre 0tn!i i 9ange.e !rge" !rge+ Ape ;erDi" re!i" !
2ireaD2a tare a DpeDii+++
+++A tre!t d% .ni de !nd 25a2 0tat%rni!it n S\arga5A0)ra2 i 2.te .!rri n%i a2
af.at" 2.te 2ai a2 de 0!ri0 n a!e0te 2e2%rii+ Dar pe ni2eni n5a2 nt.nit !are 0 tie nde 0e
af. A,artt$a!!!
116
VIA&A ERMA&IL%R IN !CARGA A A!#RAM
+++Bat a d%a %ar !.%p%te.e+ E di2inea" dar 0%are.e n 0e ade n!" !!i r0are de !ea.a.t
parte a 2ni.%r+ Ci%ri i dni Q !r%n!nit 2%n%t%n i 0trigt. a!e.a a0pr" 2eta.i!"
de5Gptt%r" a. pni.%r 0.1ati!i+ Eng.a e re!e i pr%a0pt" dp nt. de n%apte+ 9ange.e !
a!e.ai parf2 tare a. DpeDi.%r t%pite+
Er2iii 0e !%1%ar" n r%a1e.e .%r p%rt%!a.ii pe p.aj pen5( r 1aia de di2inea+ P.%njeaD
!%2p.et de !te;a %ri" ! degete.e a0tpnd5i re!)i.e i nri.e" repetnd "antras! i pa.
ap%i r%1e.e" .e ntind p0 0tn!i !a 0 0e 0!e i 0e re5rag n Itiarele .%r+ A d%a %ar apar
!nd 0e ade !i%!ni5Q". de .a c$etra i p%rne0! pe !rri" de0!.i 0a n 0anda.e de .e2n" !
;a0. de a.a2 a. !eret%r.i" !erind )rana+ Ei nnn! ! degete.e" !a %ri!e indian" fr 0
;%r1ea0!" Dnd 22ai de 2na dreapt" !!i )rana e %frand Dei.%r din trp i 2a0a e 2ai
degra1 n rita.+ Mna 0tng % reaDe2 de p2nt" i e 0%!%tit % gra; i2p%.ite" n t%at
India" da! n %a0pete atinge !e;a ! 2na 0tng n ti2p. 2e0ei+ Re0t. tiranei 0e arn! 0a
0e d ;a!i.%r Q ni2eni n p%ate atinge n re0t a.i2entar+ Cnd 2a0a e 0frit" er2iii 0e
!%1%ar pe p.aj i5i 0pa. faa" gra i 2ini.e+ N e/i0t n%r%d 2ai !rat de!t indienii+ Baia
Di.ni! e !%n0iderat n ne!e0ar" !i indi0pen0a1i.+ Maj%ritatea ia d% 1i !%2p.ete" n
fie!are Di+ nainte i dp 2e0e" i 0pa. atent 2ini.e i faa" iar dp fie!are a!t i2pr" de
%ri!e natr" repet a1.ini.e 2atina.e+ Hirete" 0nt i e/agerri" printre <%rt%d%!i=+ Ei 0e
21iaD i i 0!)i21 )aine.e dp fie!are ;iDit n" 0treini i n a!!ept 0 2nn!e de!t !
1r1ai din a!eeai !a0t+ Da!" 251.nd pe 0trad" ".ra ni <0dra= i atinge" 0e nt%r! din
dr2 i 0e 21iaD" 0%!%tind50e i2pri+++
S\arga5A0)ra2 e a0e2enea a!e.ei 2n0tiri din Ra1e.ai0" nde <fie!are p%ate fa!e !e ;rea=+
N 0nt %1.igat%rii ni!i 0er;i!ii.e re.igi%a0e din te2p.. .i S)i;a" nde 0e 2p.ete0! g)ir.ande
de f.%ri r%ii n fie!are 0ear+ (%!ie0! ai!i pe0te % 0t treiDe!i de sadd$( iar .a te2p. n
;in ni!i%dat 2ai 2.t de d%i" trei+ Ni2i! n e %1.igat%ri pentr !e. !e a rennat definiti; .a
dat%rii.e .2ii+ D2neDe. .%r e n. i a!e.ai" dar fie!are . n2ete dp ;rere+ Unii .
!)ea2 Nara8an( a[[ii(S$i#a( a.ii S$anIara i 0nt an2ii sadd$! !ari 0e 2.2e0! ! a!ea
"antra di;in" O"( 0i21%.iDnd i2pr%nn!ia51i.a preDen a di;in.i" %rinde+ Cnd 0e
nt.ne0!" rarea
##-
.%r e a!eeai & O" W na"o Nara8an W < O" W re0pe!t .i NaK Ran ^C+ Dar da! 0e af. ! ;ren.
ad%r pe D2neDe 0t` n2e.e de S$anIara( !nd !ei.a.i sadd$ . nt.ne0!" . ntina pin !
n2e.e & S$anIara W S$anIara W
'e!in. 2e e n na,a Ba0!et g%.C din Pnja1" ;%ini!" frt 2%0 i 0fnt+ E. n !n%ate ni!i
te%.%gie" ni!i 2%ra." 2e52etafiDi!+ N !n%ate ni!i 0an0:rit" dar 2i 0pne ! Dn. neDe
ar fi ! ade;rat 2e0!)in da! 05ar re.e;a n2ai !e.%r !ari !n%0! 0an0!rita+ Na,a a. 2e n
pra!ti! % a0!enD ;i%f .ent" !i 0e 2.2ete ! % 0i2p.itate firea0!" petre!nd Di.e.e n
.e!tra a!e.ei i2en0e ?$a,a#ata Prana i n pr%nn5j tarea a!e.iai !;nt" S$anIara! Cnd
. ntre1 de0pre 2nt5irea 0f.et.i 0" 2i r0pnde ! n0i r%0tirea n2e.i di;in e
de0t. pentr a fi 2ntit+ N%pi.e" n0" e. pra!ti! R%ga re0piraiei B*rana8a"a=( i ade0ea 25
a in;itat n !%.i1a .i" dp !e r0ar 0te.e.e" !a 0 2 n;ee a!ea0t terifiant+G^ te)ni!" prin
!are 0e pre.ngete !%ntiina n 0%2n" n 0%25^ n. fr ;i0e i !)iar n !ata.ep0ia nd+
Met%da .i e !ea 1ine
#
!n%0!t a !%.ii Gat$a g Do,a( aa !2 0e pra!ti! n Hi5> 2a.aRa i
n Ti1et+ i nfnd re!)i.e ! !ear" ia % p%Diie 0ta1i. f asana = ! pi!i%are.e n!r!iate"
! ira 0pinrii perpendi!.ar Bn aa fe. n!t p.e/ri.e 0a!r" pr%0tati!" 0%.ar" !ardia!"
p)aringian i !a;ern%0 0 !%in!id pe a!eeai .inie 2edian n!epnd din "la$ara i
0frit n sa$asrara=( ! 2ini.e ntr5n e!)i.i1r indiferent pe genn!)i" ! %!)ii n5 Q !)ii
dar ! ;ederi.e !%n!entrate n a!e. <p.e/ 01ti.= <a8! caIra= 0itat ntre 0prn!ene i et2%id+
Dp !e %1ine !%n5 _ !entrarea ne!e0ar <*rat8a$ara( adi! ani)i.area a!ti;iti.%r periferi!e
a.e 0i2ri.%rC" % 0atreaD prin repetarea 2entai a 2antrei O" A i n!epe rit2area t%t 2ai
.ent a re0pira di0tannd t%t 2ai a!!entat a0piraii.e pn !e ajnge .a % a0piraie n inter;a..
de patr 0e!nde+ C%rp. !apt % i2%51i.itate rigid" !te%dat !ata.epti!" i 0e p%ate
!%n0tata dp rit2. re0pirat%ri ! a0!et. d%ar2e" n 0en0. ! t%ate a!5 ` ti;iti.e 0en0%ria.e
i 2enta.e 0nt 00pendate+ n a!ea0t 0tare" [ .i1erat de %10ta!%.e.e !%ntiinei dirne" treDe"
na,a e/p.%reaD a*a ina!!e0i1i. D%n a 0%2n.i+ De a.tfe." pra!ti!a *tana' \ 8a"a n5i
are a.t r%0t n afara a!e.ia de a tran02ta !%nti5 I ina ;eg)ei n D%ne !ari" n%r2a." 0nt
01!%ntiente 0a in!%n5 [ tiente+++ Cnd pr0e0! !%.i1a" na,a p0treaD a!eeai p%Diie i de
0tatie Q ni!i n 2!)i n tre0are i 0e p%t %10er;a pre!i0 etape.e re0piraiei rit2i!e" n!epnd
! 2f.area p%rinii in5
]
feri%are a p.2ni.%r prin retragerea diafrag2ei" ap%i a prii
##7
2ediane prin ridi!area 0tern.i i" n 0frit" a prii 0peri%are prin nd%irea ar!.i t%ra!i!"
aa !2 0e af. n %ri!e trat de Gat$a A Do,a!
+++(i1ertatea er2ii.%r 0e ntinde n n2ai .a genera.iti.e de;%i%na.e" !i i n %ri!e !%ndit
per0%na.+ Hie!are p%ate fa!e !e ;rea" 0e r%ag i p.a!e i re0pe!t !redine.e %ri!i+
Ni2eni n 2anife0t a!ea atitdine definiti; a %!!identa.i.%r" ! e. 0ingr a g0it ade;rat.
D2neDe i %ri!ine a.t. e n ereti!+ Ni2eni n n!ear! 0 !%n;ertea0! Ba!ea 0per0tiie
0e2it a 2%n%tei02.i int%.erant i pr%De.itC+ Di0!ii.e .%r 0nt a0pra .i Bra)2an"
D2neDe. Un." I2anent n ntreaga !reaie i t%ti tran0!endent ei pentr ! e i2a1i."
ne!a.ifi!at i inded!ti1i. prin re.aii+ Cri.e .%r 0finte 0nt & ?.a,a#at')ita( ;*anis$adele(
I"itaia li C$ristos( ?ra$"a'Stra( ! !%2entari. .i S)an:ara i Do,a'Stra! a .i Pan5
tanja)=+ Dar ei n !ite0! t%t Dia" !i 2editeaD" pra!ti! i a!ta.iDeaD 0pirita.itatea
re;e.at n a!e.e !ri+ Mai t%t ti2p. r2n n!)ii n 2tiarele .%r" rgnd50e Q dar
rg!inea n e nt%tdeana de;%tat" n e re.igi%a0 n 0en0. !retin a. ter2en.i" !i 2ai
degra1 n e/er!ii 0pirita. prifi!are interi%ar i at.eti! 2etafiDi!+ Hirete" n t%i 0nt
fi.%0%fi" dar 2ai t%i gnde0! ! 2ij.%a!e.e .%r pr%prii+ Cte%dat" gndirea .%r e 2edi%!r"
2%n%t%n i pede0tr" r2nd tipare.e )itei 0a a.e .iteratrii p%p.are re.igi%a0e" e/pri5
2nd pn .a 0aietate a!e.ai 2%ti; a. identitii f%n!ieare At"an'?ra$"an! Di0!ii.e !
a0e2enea sa$ 0nt %1%0it%are i 0teri.e" dar ni2eni n p%ate 0pne pn .a !e pn!t a rea5
.iDat a!e. ade;r 1ana. i pn .a !e pn!t <d%g2a= .%r r2ne 0i2p. f%r2.are de ;a!iti+
Ceea !e e 0rprinDt%r" n0" e indi0!ta1i.a .%r 0in!eritate i t%.eran fr 2argini pentr
%ri!e !reD" de %rinde+ C)iar !ei 2ai 2edi%!ri 0add) 0nt nt%tdeana n0etai 0 a0!.te
de0pre I00 C)ri0t%0" Sf+ Hran!i0!" Za1ir" 9r Nana:" i %ri!are a.t ,r( !2 n2e0! ei pe
tri2ii+ De !2 25a2 0ta1i.it n As$""( ei a ;enit 0 2 ntre1e a0pra !retintii i .e5a
p.!t att de 2.t p%;e0tiri.e ! Hra (%renD% Bdin <H.%ri!e.e.e= fran!i0!aneC i !te;a din
.egende.e pi%a0e 2edie;a.e" net 25a rgat 0 .e repet" n fie!are Di+ Ei t%i 0%!%te0! pe I00
C)ri0t%0 fi. .i D2neDe i . n2e0! <(%rd Ie00=" aa !2 a aDit pe 2i0i%nari+ Dar
a!ea0ta n5i 2piedi! 0 !%n0idere pe Bdd)a" Zri0)na i a.i pr%fei" ega.i .i I00+ Ei n p%t
a!!epta .i2ite i D%ne ge%grafi!e n 2anife0tarea di;initii+ Spirit. .%r pant)ei0t e patent
!)iar n !e.e 2ai 0i2p.e afir2aii 2etafiDi!e+ Dar r%ade.e 0nt e2%i%nante+ Un 15
##$
trn sadd$( 2eter nentre!t n ;%r1irea 0an0!rit" n !e. dinti Di a nt.nirii n%a0tre 25a
21riat i a n!ept 0 p.nI4M 0pnnd52i & <t%i 0nte2 n. ^= Ei 0nt iD1;ii de a!ea !5
ri%Ditate in0p%rta1i. a er%peni.%r a0pra !.t.i i nnei n" 25a ntre1at pn a!2 da!
0nt pr%te0tant" ang.i!an" !aE t%.i! 0a %rt%d%/+ Odat a2 i0pitit pe n sPa"i ntre1nd5I da!"
pentr a !n%ate pe D2neDe" e ne!e0ar iniierea n )indi02+ E. 05a 2irat 2.t de %
a0e2enea ntre1are i 2i5a 0p0 ! ni!i % !%n;ertire n e ne!e0ar" iar da! i1e0! )in5
di02. p%t a!!epta idea.ri.e 0a.e" i ni2i! 2ai 2.t+ A adE gat" n0" ! da! drag%0tea de
)indi02 e 0in!er" a!ea0ta pr%1eaD n2ai n 0ingr .!r & ! n pre!edenta52i e/i0ten a2
f%0t indian+++
Ei 0pn & <t%i 0nte2 Un. ^= i" !eea !e e i2p%rtant" pn ne!%ntenit n pra!ti! a!ea0t
afir2aie+ Se ajt n. pe a.t." 0e de0per0%na.iDeaD n faa prieteni.%r i pra!ti! se#M
B0er;i!iC+ Un sPa"i( apr%ape 1trn" e !e.e1r prin !%ndita .i+ Ni!i%dat n .!reaD pentr
0ine" dei .!reaD !a ri 0a.a)%r" Di i n%apte+ Spa. 2tiarele ;e!ini.%r" 0pa. rfe.e pen57 tr
!ei 1%.na;i" fa!e !eai pentr %ri!ine" aprinde .2pi.e" e 2e0ager. ttr%r i e de % 2%de0tie i
2i.in fran!i0!anI. Cte;a Di.e dp 0ta1i.irea 2ea .a As$ra"( a ;enit i a r0dit I % tf
21%1%!it n faa fere0trii" !a 0 2 detept di2ineajH ! 1!ria a!e.%r f.%ri nt2pinnd5
2i %!)ii+
Odat a2 nt%;rit .a Bra)2apri" !te;a 2i.e n g.4" n 00. 9ange.i" % Mi00 ;enit 0
;iDiteDe S\argafA+0)5 "# ra2+ Se af.a a!%.% 2.te peteri i ntr5n a din e.e a2 Q5t.nit n
Sadd$ din Ma.a1ar" !ria n tiai !e 05i ad2irfH 2ai 2.t & n;tra 0a 0finenia+ Ne5a2
aeDat pe ni0ipOT re!e a. peterii i dei n%i ;eni0e2 0 n;2 !e;a de .a e.f. e. a n!ept
0 ne ntre1e+ Ne5a artat Confesinile .i AgajH tin i a ntre1at pe a!ea Mi00 da! a !etit
I"itaia li C$ri^tos!" Af.nd ! n" a 0ftit5% 1.nd & <!itete5%" Ma2" pentr !B e na din
!e.e 2ai 2ari !ri !e 05a 0!ri0 pe a!e0t p2nfEB A2 r%it atn!i" n! %dat" pentr
nf2rarea i p!ate.aB a.1i.%r !ari a ;enit 0 !%n;ertea0! A0ia+
PEYTERI(E DIN BRAHMAPURI
+++Pe atn!i era %!t%21rie" Di.e.e !a.de i jng.a dea0" ea0 !ade ;erDi pr;.ite ./riant din
!%a0te !tre a.1ia ng0t a 9ange.i+ A2 p%rnit ! S\a2i S)i;anada i n a.t sadd$( #*,
DaRananda" n D%ri" pe p%te!a inndat de tfe" pe 2a.. de 00" 0pre (a:0)2anj.a+ A2
tre!t p%d. 00pendat dea0pra !)ei.%r n !ari 0p2eg" a.1a0tr" 9ange.e i ap%i" printr5n
!2p de f.%ri" 00 pe p.at%" ne5a2 afndat n jng.+ P%te!a 0e pierdea 01 ier1ri.e a!e.ea
pr%digi%a0e" repti.e ! frnDa .at" Uane trt%are !are5i a rd!ini.e n 2a. i .jere.e n
!%dr" Mng)ii 2ede" ;ii" 0en0iti;e" !ari 0e tngie0! !.!ate i iD1!ne0! de 01 pi!i%r
a0e2enea %2iDi.%r+ Arare%ri ;ede2 0%are.e n ;a.ri.e a!e.ea ;erde5ntne!at Q . Drea2 .a
r0ti2pri n ;rf de ar1%re ne!n%0!t" prin 0prtri de !er a.1a0tr" De in!ande0!ent i
p.tit%r n Darea ne.!ini.%r+ P%te!a erpia deD%rd%nat" a!2 printre 1%.%;anii ni pr
0e!at" a!2 pe 01 trn!)iri !Dte" riai n gi.gi ;erde+ M%artea ;egeta. n .a0
i2pre0ia a!eea depri2ant a t%a2nei 0a !rep0!.i" !i era n dar a. prea p.in.i ;ieii" %
1!rie a 2ateriei !e 0e 0!)i21" pa.ingeneD i 0a!rifi!i Q dan0+ Iar e era2 fer2e!at de
2agia a!eea0ta a rit2.i ;eni! i 0trigri.e !enii 0!)i21ate n .jere ! f.%are a.1a0tr .e
aDea2" i de prettindeni 2 .%;ea 2ire02e tari" nde+ U21.a2 t%i e pa0. %2.i
int%/i!at de jng." ! re0piraia a2eit de 2ierea parf2.i ne!n%0!t+ Pdrea de
1a21i a f%0t %aDa 0i2p.i!itii dp 1a1i.%n. de 2ire02e i f%r2e+ C%;%r. de frnDe era
a!i 0%1r i 0!at" iar ra2ri.e 1a21i.%r p%rnea D;e.te" fr i2aginaie" i2pr%;iDnd n
!%rt i2en0 prin pnDa !ria .2ina 0e fi.tra 0p0 i p.pnd !a n ag0t n Ang.ia+
U21.a2 i n%i 2ai aga.e" fie!are ! a2intiri.e n%a0tre" 21.nDii i 2pterni!ii n
a!e.ai ti2p prin fptra d%2e0ti! a 1a21i.%r+
A2 ajn0 nti .a !%.i1a ni .ra$"acarin nepa.eD" n 1r1at apr%ape 1trn" pe j2tate g%."
!are5i dra0e % g%0p%drie !idat" n2ai 1ananieri" p%rt%!a.i i tfe de .an,( a.e !r%r
frnDe fierte 0a f2ate ntr5% $Ia de .e2n pr%d! % t%r%pea. 2.t g0tat de sadd$s( !!i
0e 0pne ! fa!i.iteaD !%n!entrarea 2enta. i !.arifi! 2editaia+ Bra)2a!arin. ne
driete 1anane i .2i" ap%i ne arat !.tri.e .i de p.ante 2edi!ina.e" de !ari era2 !
de%0e1ire intere0at+ Ytia2 deja de % p.ant !are pr%d!e % terifiant !.dr intern" Dat
de S\a2i NaraRan" a!e. na,a !are a .at <jr2nt. t!erii= de atia ani i nfrnt n ger
0.1ate! n2ai ! % Ddrean !a!)e 0e/e+ Yi !)iar n dr2 0pre Bra)2apri" !.De.e
2e.e 2i5a artat an2ite rd!ini51.1 pe !are p0tni!ii .e f%.%0e0! drept )ran i t%ni!+
N2e.e a!e0t%r 1.1i % <fr!t. ri0)i.%r=" dar n ti2p !e n sPa"i %rdinar n !n%ate de!t %
0pe!ie" 0nti a.ii !ari !n%0! !in!i0preDe!e" ai5
#*#
0preDe!e" ne.e din e.e ! pteri 2ira!.%a0e+ Se!ret. e gr!rj de artat" iar e/periena e pri2ejdi%a0"
!!i 2aj%ritatea r d!ini.%r51.1i 0nt ;enin%a0e+ Bra)2a!rin. nepa.eD 2i5a artat n0 % !.tr de
<frnDa .i Bra)2a=" % p.ant 0!nd" ! frnDe 2i!i i r%tnde" ! g0t. 2edi!ina.+ P.anta a!ea0ta e
ren2it prin n0iri.e ei de f%rtifi!area ner;i.%r+ Sr2e6 naj." e/!e0. de !%n!entrare i !)iar ne.e
1%.i !ari 0.1e0! !reier. A 0nt ad2ira1i. !%21tte prin <frnDa .i Bra)2a=^ Ea e !n%0!t de 2ii
de ani n far2a!eti!a ARr5'eda" iar^ de !rnd a f%0t ad%ptat de <Benga. P)ar2a!eti!a. '%r.!0i
din Ca.!tta+
Bra)2arin. 2i art" ap%i" n ar10t a. !ri 0! ;inde! 2!tri.e de 0!%rpi%n" ap%i % 0pe!ie de
cana*is !are *#M d!e % int%/i!aie a0e2enea %pi.i i a.te n2er%a0e p.ante i in0e!te Date de
2edi!ina aRr;edi!+ n a!ea n%apte" n^ !%.i1a din Bra)2apri" n%te.e 2e.e 0e adna pr%digi%0 n5
0e2nd taine din tiina 1%tani! i far2a!eti! a 0i)a0tri.%r )i2a.aReni+ M.te din p.ante.e !.e0e .e5
a2 e/peri2entat fia per0%na." fie n 0pita+. din (a:02anj.a+ Odat a2 frat l i 2i a2inte0! ! a2
a;t % n%apte ;ertigin%a0" !!i 0en0. 0pai.i 0e dep.a0a0e i 2 0i2ea2 att de %r" n!t de !tf.
%ri ;%ia2 0 2 nt%r! pe % parte" !dea2 din pat+++ ?an, are % !ri%a0 n0ire de a !%n!entra i
adn!i gnd." %ri!e gnd !are d%2in !%ntiina n 2%2ent. int%/i!rii+ Hirete" da! e n gnd
re.igi%0 A !2 0e pre0pne A 2editaia e perfe!t+ 2i a2inte0! n0" ! a;0e0e2 n a!ea 0ear %
di0!ie rar ! n ;iDitat%r n as$ra" i n%aptea 2ea a f%0t p.in de !%2are+++
A2 !%1%rt ap%i pe 2a.. 9ange.i !a 0 !t2 petera_ ni na,a( a0!et g%.+ A tre1it 0 0i2 i 0
!%1%r2 0tn!i 15( tte de 0%are" pe !ari 0e n!.Dea %pr.e 2ari i erpi de rQi50ip" pn !e a2
de0!%perit 0tn!a din 2a. n !are 0e af.a petera a0!et.i+ S%are.e ardea nendrat i n%i 0ia2 pe
trepte i2pr%;iDate" ajtai de % frng)ie !e atrna din gra peterii+ A2 n!ept a 0triga & O" W O" W
Na"o Nara8an W i a0!et. - de0!)i0 fere0tri!a de .e2n !e a0tpa gra peterii+ Era tnr pa.id de
nfrnri fr n2r" 0.1it de aria !e n!ingea pe tera i Dp!it de .2in+ C de0;rire g%." !
p.ete 0trn !%! n !retet" a ;enit n gra peterii 0 ne ;ad+ C.Da 2 2i 0pne ! petera e p.in de
erpi+ n!ep a de0!%a0e " a0!et n 0an0!rit i af. ! a f%0t *andit i 0tdiaD a! !%2entari.
.i 'a!)a0pati Mi0ra .a &edanta _ Stra _ ?$as$8a a .i San:ara!)arRa+ N ;%r1ete % 0an0!rit
e .ent" dar 2i arat !ri i 2an0!ri0e" printre !ari n Za.ida0a
#**
! !%2entari. .i Ma.inat)a" ad2ira1i. tran0!ri0 n !erne.i negre i r%ii+ '%r1ete 0tin0" ! %!)ii
%fi.ii de ntnere!+ Se 2inneaD ! ;in att de departe" dar refD % di0!ie fi.%0%fi!" fie pentr !
2 0%!%tea n "lecc$a B1ar1arC" fie pentr ! era %0tenit de ;%r1ire+ Ne !%1%r2 j%0" a0dai i nrii
de ari+ 9ange.e 0e r%0t%g%.ete a.1a0tr printre 0tn!i" n a.1a0tr ne%1init de ;i+ P%rni2 iari pe
p.aja rpt de 0tn!i giganti!e i 2i!. n%0tr grp 2ar!)eaD !e.e dinti dre 2ane pe ni0ip. ne!.!at
de!t de 2ai2e.e !%1%rnd 0 1ea din apa 9ange.i+++
Ajnge2 .a Bra)2apri+ O 0ingr !%.i1 din tre0tie de 1a21" 0%.id drat pe n fnda2ent de
pietri" ! d% p5rri !%1%rnd n a21e.e !%a0te+ SPa"i !are .%!iete ;%r1ete perfe!t 1enga.i"
pentr ! 2ae0tr. 0 0pirita. a f%0t n 1enga.eD p0tni!it n a!e0te pri a.e Hi2a.aRei+ i a0!.t
p%;e0tea" %di)nind52 pe pri0pa ! r%g%jini" .a 21ra ar1%ri.%r riai+ Patr %a2eni din (a:02anj.a
.!reaD .a p.antaia de 1ananieri i ntreaga g%0p%drie" %aD ne;er%0i2i. n ini2a jng.ei" 2i
rea2intete ;i%.ent pei0agii din CeR.%n ! 0inga.eDi pe j2tate g%i n p.antaii.e ar1%ri.%r de !a!i!+
Un tri1 de 2ai2e !enii" ! fee.e a.1e" .%!iete !)iar n 0pate.e !%.i1ei i sPa"i nt2pin 2.te
difi!.ti !a 05i p0treDe p.antaii.e+ n ti2p. Di.ei" e. 0!%ate din !%.i1 piei de .e%pard i de jagar i
.e aaD pe trn!)iri+ ntreg tri1. e !prin0 de pani!" !)iie" ip i 0e na. ;ertigin%0 !tre ;rf.
de p%2i" 0rind din ra2r n" ra2r" ! n Dg%2%t nfri!%at de frnDe 1i!iite" 0a n!%.!ind5i
!%Di.e de !r!i i %0!i.nd !a n pend. ntre .iane+ Ni!i%dat n5a2 ;Dt at5tea 2ai2e i att de
0.1ati!e+ Spe!ta!%.. 2 intere0a ! att 2ai 2.t ! !t 2 0i2ea2 00pe!tat din ;rf. p%2i.%r i .a
%ri!e 2%2ent ptea2 fi .%;it ! fr!te 0a ra2ri de !tre ef. tri1.i" n 2a0!. ! %!)i ntrtai i
!e. din r2 din retragere+
S\a2i 2i 2rtri0ete ! .e %10er; i e. de .ni de Di.e i 0e 2inneaD de atta ;ita.itate+ Mai2%ii
0nt ntr5% per2anent agitaie" ! ;%.te a2eit%are" ! ri0ip de a;entri a2%r%a0e A i ! t%ate
a!e0tea" dei )rana .%r e pin i .a ;%ia nt2p.rii" n 0nt 0.a1i i 0e 1!r de % .%nge;itate 2an+
SPa"i !rede ! ;ita.itatea a!ea0ta ;.!ani! 0e da5t%rete n%r rd!ini 0pe!ia.e pe !ari n2ai
2ai2e.e .e !n%0! i5i 00ine teDa a2intind52i ! 0i)a0trii !n%0! parte din a!e0te 0pe!ii de 1.1i"
.!r pe !are a2 f%0t ne;%it 05( a!!ept+ E." n0" pr%!edeaD tiinifi!e Q 0pi%neaD !e p.ante
#*3
i rd!ini 2nn! an2ite 2ai2e i .e %10er; !%ndita Di.e de5a rnd.+ In;e0tigaii.e .i 0nt p.ine
de ri0!ri" dar e_ e %pti2i0t i n ad2ite ee!riQ e 0igr ! n !i;a ani ;a af.a p.anta 2ira!.%a0+++
M 0rprinde atitdinea a!ea0ta de !er!ett%r p%Diti; n ;iaa jng.ei" pentr ! ere2eii ign%r" n
genera." att fr20ei.e natrii" !t i .egi.e ei" i 0nt de % nen!)ipit indiferen .a t%t !e n pri;ete
A10%.t." 2etafiDi!a i fiDi!a 2ntirii .%r+
9aDda n%a0tr aprin0e f%!. pentr a !%a!e trte de 0e i fier1e ;egeta.e.e+ N%i !%1%r2 pe 2a..
9ange.i" 0 ;iI` t2 peteri.e+ Snt 2i!i" a0!n0e n 0tn!i+ !reate .a nt2j de r%0t%g%.irea 2a.ri.%r de
piatr+ 90i2 pe !ea 2ai PII` rea0! i !ea 2ai n!pt%are" ade;rat peter de 0i)aQ n !are a .%!it
a0e .ni S\a2i Ra2trit)a" a!e. in!%2paIIH 2ae0tr 0pirita. a. Indiei+ Intr2 ! gretate i ne ae
pe ni0ip. re!e a. peterii+ A!%.% a2 nt.nit pe a!e. 1trIH sPa"i din Ma.a1ar" !are a ntre1at" ! a.t
pri.ej" pe % !reIIH da! a !etit I"itaia li C$ristos! S\a2iji t%!2ai 0e !%1%riM din pi0!ri.e de
Dpad ;eni!+ Opt .ni n ;D0e pe ni2enM afar de !ei trei 1ra)2a!arini 2in%ri pe !ari i n;a
0anaH :rita i fi.%0%fia+ Era2 !e. dinti <din .2e=+ M5a ntre1at dadS rege.e i 9and)i trie0!+ I5a2
0p0 ! M+ S+ triete" dar !K Ma)at2a e n n!)i0%are+ P0tni!. a n!ept a p.nge" p%jM a r0" n r0
!idat i 0in!er+ Taine.e p0tni!iei+++
C%.ind2 0tn!i dp 0tn!i+ Ni0ip. arde" %pr.e 0e ri0a pe0e .a D;%n. pai.%r i 9ange.e !rge
n0p2at de !)ei+ Eng.a !rete 2agnifi!" pe a21e.e 2a.ri+ Mire02e.e ard din !%.ri ne;Dte+
Ni2eni n tie de nde ;in" 2i 0pne S\a2iji !!i .e5a ad0 !%rp. nen0f.eit a. .i S\a2i
Ra2tirt)a" pierit n a!e0te .%!ri" n ape.e 9ange.i+ E" p%ate" p%!ina f.;i.i+++
COBRA NEA9RA
+++O!t%21rie a f%0t 0eD%n. pe.erinaje.%r .a Hard\ar" Ri )i:e0) i S\arga5A0)ra2+ Vi.ni!" grpri de
intri 2pra tiate n !e.e patr pri a.e Indiei ajngea .a a0)ra2 !a 0 pr ;ea0! pe !ei 2ai
de0;rii sadd$ i 0 dria0! darri+ %1i!eiE !ara!teri0ti! a. indieni.%r" !)iar a. !e.%r agn%0ti!i
ateiti" 0 ;iDiteDe ! fa2i.i.e !entra.e re.igi%a0e i 0 !;ar 0fatri de !%ndit 0a 0 !er!eteDe pe
2aetrii ;edantini a0ij #*6
pra taine.%r d2neDe.i interi%r+ n a!e0t fe." idei.e i ref%r2e.e per2eaD ntreaga Indie" ;a0t pr%!e0
de %02%D 0pirita." idei p%rnite din 0i)0trii.e )i2a.aRene i !treiernd pr%;in!ie dp pr%;in!ie
pn .a Cap. C%2%rin 0a n jng.a A0a2.i+ N2e.e ni 0fnt 0e p%p.ariDeaD a0tfe." a.tri de
reD2at. !redine.%r 0a.e re.igi%a0e" i di0!ip%.ii ;in de prettindeni" fr pr%pagand i fr
p1.i!itate+ C !t 2ai retra0 triete n sad$( ! att 2ai pr%fnd 0tr1ate per0%na.itatea 0a n India"
ara 1a.ar.i fer2e!at+ Pentr n )ind0 !are triete n 0%!ietate i n fa2i.ie" !ei !e a rennat i 05
a retra0 n p0tieti 0nt a0e2enea ni De" prin 0i2p.. a!t a. rennrii+ C)iar da! er2it. e
2edi%!r i p.in de tentaii 2%ndene" ;a.%area 0a r2ne inta!t+ E. ;a atinge ntr5% Di .i1erarea dp
!are e nf%2etat 0f.et. indian+ n ti2p !e a!ei !ari trie0! parti!ipnd .a in0titii.e 0%!ia.e" 0nt
%0ndii 0 0e na0! iari i iari" n r%ata drer%a0 a tran02igrri.%r" #a"sara!!!
Cnd" n0" n a.1" n er%pean !retin a!!ept rennarea 2%na0ti!" !)iar pentr n r0ti2p" ;iaa .i
ajnge 2it%.%gie i n2e.e 0 e ad%rat !a a. ni RISHI+ Cei dinti pe.erini i r0pnde0! n2e.e prin
1aDare prin trenri" prin eDt%ri n jr. f%!.i A i !)ip. a.1.i 0e tran0figreaD" pr%p%rii.e 0e
di.at .egendar" 0p0e.e .i 0nt 2e2%rate i !itite" 0!ri0%ri.e .i 0nt trad0e n !e.e % 0t de .i21i a.e
Indiei+ Dintr5n 0i2p. i 2edi%!r er%pean ;enit 0 n;ee !e;a de .a 0i)a0trii )i2a.aReni" e. 0e
de0!%per de%dat idea.iDat" ntr5% ap%te%D !idat i ne;er%0i2i.+ Oa2enii ad de e. i ;in" ;in
2ere" pentr darsan! 2tiarl 0 e in;adat de grpri pi%a0e" 15trni !ari i !er .2riri a0pra
?$a,a#at')itei( 1r1ai !ari i %fer 2ii de rpii" pentr a nfiina aDi.ri i !%.i re.igi%a0e" fe2ei !ari
. a!%per ! darri A pnD de !a0" d.!iri" r%dii" 0!.ee ! Da)r i !eai" 1anane i 2igda.e A
fe!i%are !ari 0e p.ea! n ni0ip i5i ating ! frntea 0anda.e.e" !%pii !ari 0e !er 1ine!;ntai n
0an0!rit" 1%.na;i !ari 0e !er t2dii" ign%rani !ari 0e !er .2inai+
A.1. 0e de0!%per de0per0%na.iDat i tran02tat ntr5n Binef!t%r ta2atrg i ange.i!+ Mrtri0iri.e
.i peni1i.e ! n e ni"ic( ! n tie ni"ic( ! a ;enit n India 0 n;ee iar n 0 predi!e 0nt
!%n0iderate 0fnt 2i.in+ Da! ;%r1ete A e pri;it n Sf.et 2are" 2agnani2" !are i pierde
;re2ea ajtnd pe !ei ign%rani+ Da! ta!e A e pri;it drept n ade;rat 0fnt" !are a depit ;%r1ria
2rit%ri.%r de rnd+ Oa2enii 0e n!)in atn!i n faa .i" fe2ei.e 0e p.ea! i i 2n5
#*@
gie t.pi.e" i ating )aine.e ! frntea+ Un 0ingr !;& fa!e feri!ii pentr n an%ti2p+ Ei ateapt %ri!e
de .a Q a.1 !are pri2ete 0 tria0! dp !2 trie0! ris$ii F at! n Drn1et" % pri;ire 0a n ;er0
0an0!rit 0a !)iar n2ai pr%nnarea a!e.i !;nt fer2e!at Q S$anti W S$anii W Bpa!eC+ India e
nf%2etat de drag%0te" de 0i2patie 0in!er i de0intere50at" ;enit din partea !e.%r !ari a r%1it5%+ O
g.2 pentr n 0er;it%r . fa!e 0!.a; 0tpn.i" pentr ;ia+ Oa2eni n; " tai 0 pri2ea0! n2ai
ra i di0pre. er%peni.%r 0nt !%5;rii n faa e/!epii.%r i ! !t 0nt 2ai ign%rani" 2ai neti5(
t%ri de !e.e er%pene A ! att de;%ta2ent. .%r e 2ai 0in!er i 2ai pr%fnd+
A2 f%0t ! pri.ej. ni a0e2enea grp ;enit pentr darT f san( !nd a2 ;Dt pentr nta %ar !%1ra
neagr+ Yerpi a2 nt.nit 2ere" n as$rara( att ;ipere !t i !%1ra" dar ni2eni n i ata! ai!i" aa !
n 0nt pri2ejdi%i+ De a.tfe." e iD1it%r fapt. ! ni2eni n i a2intete 0 fi aDit !nd;a de sadd$
2!at de arpe+ Pe0te t%t n India 0e ;4neaD !%1ra i pRt)%5n." aa !2 0e ;neaD 0.1t!ini.e+ n
t%a2na tre!t nt%;rea2 n inginer eng.eD .a ;nt%are pe r2ri.e 9an5
Q
ge.i+ Pe !nd tra;er0a2
jng.a a!eea inde0!ripti1i. a Benga..i" ne5a2 %prit de%dat a2nd%i" a0!.tnd n 0trigt 7le pa0re"
0trigt !idat" 2an" ag%ni!+ E n a2 ne.e0 ! e 0p ni p%r21e. 0.1ate! fa0!inat de %!)ii !%1rei"
dar t%;ar. 2e a re!n%0!t 0trigt. i a n!ept 0 0e apr%pie atent de ar1%re.e de nde p%rni0e
!)e2area+ A2nd%i a2 Drit atn!i % 0!en intrad!ti1i." aa !2 e ntreaga ;ia a jng.ei+ O !%1r
giganti! i fi/a0e pri;iri.e de %e. a.1a0tr pe %!)ii ni p%r21e. dintr5n ar1%re ;e!in+ Pa0rea a
!)e2at !)e2area a!eea de n%apte !are ne5a t.1rat" dar n5a ptt 5D1ra+ C%1ra i 0!rgea fa0!inarea
prin a!eeai pri;ire de d) te.ri!" ai teptnd+ Dar t%;ar. 2e" dp !e 2ifa de0!%perit dn
!%tidian a jng.ei" a 2p!at !%1ra+ Ne5a2 apr%piat arnn5d%i de p%r21e.. 0.1ate!+ Era 2%rt i e."
de 0pai2+++
A.tdat" n Ca.!tta" a2 de0!%perit n pi de p)Rt%n n OOQ 0fragerie i (5a !i0 n 1iat a. gaDdei+
Dar 1!tar. ne5a ;e0tit ! <2a2a arpe.i= ;a ;eni !tnd rD1narea+ Dei a2 r0 ! t%ii de
<0per0tiie=" gaDda a %prit !%piii 0 0e j%a!a 0eara prin grdin+ Pine Di.e n r2" n ti2p. !inei"
a2 aDit t%i n %r!it de 1r%a0!" 0trpngt%r de 2eta.i! i pre5 [ !ipitat+ 9aDda a re!n%0!t
0trigt. 1r%atei n gr de arpe+ A2 ieit t%i ! fe.inare i .2pi e.e!tri!e pe ;eranda n!r5(*8
!at de ;a0e ! f.%ri i ar1ti+ Strigt. ;enea dintr5n !%. a. ;erandei i !2 a Drit .2ini" arpe.e"
n .%! 0 fg" 05a %prit n!%.!it n .%!+ N5a f%0t gre de !i0+ Dar era i e. n pRt)%n+++
+++N ;D0e2" n0" pn a!2 % !%1r neagr" !ea 2ai terifiant repti." !are !ide" dp 0p0a
indieni.%r" n d% 2inte+ A2 a.ergat" i e i ;iDitat%rii 2ei" !tre n Itiar ;e!in nde aDi0e2
.ar2 i ;D0e2 %a2eni pre!ipitnd50e ! 1a0t%ane+ SPa"i( !are .%!ia n Itiar( i dereti!a a;t."
0!5trnd pnDe.e i 2trnd %daia" !nd a de0!%perit % !%1r i2en0 ntr5n !% de nie.e+ Un sPa"i
n p%ate 0 !id+ Dat%ria .i e 0 )rnea0! t%ate ;ieit%are.e" i ade0ea .a0 h !ea! ! .apte pentr
erpi da! 0e nt2p. 0 fie+ Dar" 25trnd %daia" sPa"i a .%;it fr ;%ie !%1ra i a ntrtat5%+ O
!%1r iritat n p.ea! fr 0 2te pri2a fiin !e % nt.5nete n !a.e+ SPa"i a n!er!at 05% g%nea0!
! 1." iD1tind 05% nfrie 2ai r+ Odaia era g%a." sPa"i a trntit a" atep5tnd 0 0e p%t%.ea0!+
n ti2p. a!e0ta" n eng.eD sadd$( S\a2i Enanananda" !are 0e !%1%r0e din 2ni n2ai ! pine
Di.e nainte" a ;enit n faa 2tiarli( nde 0e adna0e g.%ata ;iDitat%ri.%r i a er2ii.%r+
Se 0pne ! n eng.eD n fge din faa pri2ejdiei" t%!2ai pentr ! i e fri! de fg+ S\a2i
Eanananda Bpe ade;rat. 0 n2e Art)r LangC a de0!)i0 ! 1. a !%.i1ei" 0%!%tind ! ;a g0i
!%1ra friat ntr5n !%." i" 0peri%a0+ Dar a af.at n fa5i giganti!a repti. neagr" f.iernd de frie
n50pi2ntat de ;enin+ N5a a;t ti2p de ni2i! a.t!e;a de!t 0 0e apere+ Yi" din" nt2p.are" a 0fr2at
!ap. !%1rei de .a !ea dinti .%;itr de 1a0t%n+ A 0!pat % ;ia de %2" firete" !!i n a!e0t as$ra"
ni2eni n !n%ate .ea! 2p%tri;a !%1rei negre i da! !ine;a ar fi 2!at" 2rea nainte 0 ;in
.e!it%r. din Hard;;ar+ T%ti" S\a2i a fptit % !ri2" !i5gnd" i t%i er2iii a f%0t !%n0ternai+
A2 0!%0 trp. !%1rei din !%.i1 Q 20ra apr%ape d%i 2etri" neagr !2 e !r1ne.e+ A2 .egat5% ! %
frng)ie i a2 arn!at5% n 9ange+ In a!ea 0ear t%i er2iii 05a rgat pentr p!t%0+++
Dar a2 %10er;at ! ade0ea .apte.e din .!i!a 2ea 0!ade+ Bnia2 ! ;re% pi0i! 0.1ti!it 2
;iDiteaD n%aptea+ Pn !e" ntr5% n%apte" a2 aDit f.ierat n 0rdin i Dg%2%te !idate+ +N a;ea2
.a2p i n 25a2 !%1%rt din pat+ De a.tfe." tia2 ! ni!i n arpe n 2i! pn !e n e iritat+
Di2ineaa a2 2rtri0it !idenia ni +S\a2i 2eter n t%ate n!r!tri.e+ E. 2i5a 0gerat % idee
2innat+ A2 prin0 a2nd%i %
#*-
i,ana( n. din a!ei <!r%!%di.i= de 0!at" !e trie0! pe 01 0tn!.
i ;neaD erpi+ Snt ani2a.e n!e" 2ari !t % !r! i ! UM
deDa0tr%0 a0pe!t de repti. prei0t%ri! de !art%n+ Ni!i%dat
n5a2 pri;it %!)i 2ai ned2erii de!t ai ni i,ane! Ori!2^
a2 prin05% ! rin i a2 ad05% ! % frng)ie n ItiarM
2e" dp !e a2 n!)i0" ferea0tra+ I5a2 dat dr2. i n%i a2^
pr0it %daia+ A2 ateptat ;re% d% !ea0ri" ap%i a2 intrat+^
I,ana( 0f.a gre" 2f.at i n!+ De atn!i n5a2 2ai aDii
f.ierat n n%apte i ni!i .apte.e n5a 2ai 0!Dt+ I,ana i f5(
5!0e dat%ria Q ng)ii0e arpe.e&++
(EPROYII
Y%0eaa de .a Ri0)i:e0) 0pre Mni:)ereti !%1%ar % a.1ie de r 0e!at prin !are !rg" ;ara"
praie .i2peDi i .eiati!e+ Pri;e.itea e" ai!i" deD%.ant i %!)i. !at d%rni! ape.e 9ange.i"
!e 0e g)i!ete nde;a" dp 2r. de dea. reteDat+ Spre 2nte" ;a.ea 0e ng0teaD printre
pietre" ap%i !%tete nap%ia ni a0.ira2 ! tera0e.e 0pre 0%are5r0are" 0e nfnd n jng. i
0e pierde nde;a n ini2a 2ni.%r" n Tiri+
A!e0ta e dr2. pe.erini.%r de .a Hard\ar i Ri0)i:e0)" 0pre (a:0)2anj.a+ Ei ;in n grpri"
! r%1i prtnd ptri i a.ri 0a !2i.e n!)iriate n dr2 0a !atri i !ai de 2nte !
!.De.e .%r )i2a.aRene+
A.tdat" at%1De gre.e 0e !%1%ar din Ri0)i:e0) i 0tr1at ;a.ea 0ea! n )rit de %e.rii"
pn !e ating iari %0eaa 21rit de a!ei p%2i ! f.%are ga.1en i frnDe .ngi !a a.e
%.eandri.%r+
Pe %ri!e dr2 ai ;eni" te .%;e0! dintr5% dat D;%nri tn5git%are" 2i%r.it fe2inin i ja.ni!"
.itanie tir1" naDa.e pre.ngite .itrgi! A D;%nri 0fiet%are" !eret%are" n !ari ane;%ie
di0tingi !;inte.e & <Ma)araja)" Ma)araja) ^+++= Din 21ra dea..i 0e !%1%ar !%n;%i
ne;er%0i2i. de Ddrene" !rje i rni+ Te %preti i2it n 1taia 0%are.i" iar fiine.e a!e.ea in5
2ane te n!%nj%ar" te i2p.%r" te )rie ! 2tnii i p.n0+ N .e g)i!eti de .a n!ept
0%arta" pentr ! ei i a!%per rni.e ! Ddrene de 0a! 0a .epdtri+ Dar da! te ;d reDi05
tnd" n!ep a5i arta p.gi.e" i0pitind5i %2enia i 0!r1a+ P.gi de !%2ar" r%D5a.1e" argintii"
0!.ipit%are" n 0%are A i n jr. t ;a.ea 0ea!" deD%.ant" p0tie+ <Ma)araja)"
Ma)araja) ^=+++ #*7
(epr%i+ C pr%fi.e.e .%r a!!entat .e%nine" ! 2ini.e .%r fr degete" 1%ntri de !%ji argintii+
Unii" .a n!ept. !a.;ar.i" pr%a0pt arn!ai de fa2i.ii" p%art n! ;e0ti2inte.e ;ieii dinti+
Re!n%ti tinereea n fe2ei.e ! !%0ie.e prfite" ! %!)ii n! ;ii A !!i <prin!ipe0a de
argint= 0ed!e pe nde.ete" nti degete.e" ap%i ta.pa" ap%i na0." !%ate.e" gra+++ re!n%ti
gndire i ne.ep!ine n pri;iri.e 1r1ai.%r !ari 05a de0!%perit de%dat *aria n 2ij.%!.
!e.%r pe !ari i5a )rnit" %0tra!iDai i 1.e0te2ai+ Ni!i de !erit n .i 0e ngdie n %ri!e .%!+
Ei 0nt g%nii i )idii ! !inii" pn !e af. de n .%! %!pat de a.i .epr%i i p%rne0! atn!i
05i g0ea0!+ M.i2ea .%r 0e adn" an dp an" i dei 2.i 2%r 0a 0e !id n jng. A
n2r. !rete" drerea .%r 0e adn!ete !a % pedeap0 din Ap%!a.ip0+
M5a2 nt%r0 di05de5di2inea+ N i5a2 g0it n ;a.e" dar n 1ietan 25a .2rit ! ei d%r2
ntr5% !a0 pr0it din 2nte i ;%r ;eni+ I5a2 ateptat+ Cnd 0%are.e 05a n!.Dit de5a 1ine.ea"
grpri.e .%r a n!ept a 0e !%1%r pe p%te!i.e din ;a.ea 0ea!+ Unii n !rji" a.ii trnd50e"
2rdari" !!i n .i 0e ngdie 0 0e 0pe.e n ape !rgt%are" iar .a!ri.e a 0e!at+ M5 tia !
.e5a2 dat 1ani de !te;a %ri i fee.e .%r 05a n0eninat ;Dnd52+ Dar e ;eni0e2 ! n gnd
2ai !raj%0 & ;%ia2 0 .e g0e0! n 0.a" n 0pita. 0a n as$ra" i 1ani de0ti !a 0a n 2ai
!erea0!+ C!i g%.%ganii pe !ari i arn! nii dintre pe.erini 0e nt%r! din 2ini.e .%r argintii"
!raini!i ai <prin!ipe0ei=+ Yi de !rnd" % ad%.e0!en din Mni:)ereti" a0!nDnd nai; n 1an
de ni!)e. n gr" i5a ne.e0 0%arta i a di0prt+ P%ate 05a .0at 0 2%ar de f%a2e n jng.
0a p%ate a p.e!at 05i af.e tt2direa .a ;ren RISHI din peteri+ A2 n!ept a5i de0!%a0e
! 1r2a 2ea de )indi pe !are a2 deprin05% n a!e0te .ni de er2itaj+ A2 af.at ! n5a !a0"
ni!i )ran !!i pri2ria din Ri0)i:e0) n5are f%ndri i t%t !e a ptt fa!e pentr ei a f%0t 0 .e
!%n0a!re .%!. de !erit pe !are .5a a.e0" n dr2. pe.erini.%r 2i.%0ti;i+ Ni2eni n 0e gn5
dete .a ei+ B%gtaii re.igi%i 0nt %!pai 05i dria0! a;eri.e pentr ridi!area de n%i
te2p.e i A0)ra2 0a adgind 2ii de rpii pentr ntreinerea !e.%r a0e 2i.i%ane de
0add)0 a.e Indiei+ At%riti.e n p%t fa!e ni2i!" pentr ! n5a pri2it %rdine Bde a.tfe." !)iar
n B%21aR .epr%ii 0nt nirai pe 0trDi+++ 25a .2rit ;i!t%ri%0 n 0.j1a" !a 0 0e 0!DeC+
Ser;i!i. 0anitar e neptin!i%0" pentr ! ni2eni n5a n;at !2 0 ;inde!e .epra i .e e fri!
0 0e apr%pie de .epr%i+ T%i fg
.adia
#*$
0a nt%r! !apete.e+ (e e 2i. de ei" dar ti ! fie!are iefaij 05i i0pea0! p!ate.e
;iei.%r pre!edente+ Ori!e 0e ntrnFH ! n%i i are r%0t i a0!nde n t.!+ (a !e 1n 0
inter;iraIH a!ini.e a.t%ra > Zar2a e % dat%rie re!%nf%rtant i e%nf%j ta1i." tia2 a!ea0ta+++
Mi5a 0p0 !" n 0eara .nii n%i i a .nii5p.ine" i 0e d )ran de .a n a0)ra2 din apr%piere+
A!e0ta e 0ingr. ajtE efe!ti;+ M5a in;itat 0 ;in i a2 ;enit n 0eara .nii5r Singrtatea
a!eea p0tie a jng.ei" deD;%.tarea ;ii r!%ritK de .2ina .nar+ Ei atepta+ Un !.%p%t a
1tt 2rnt i rndri.e .%r 05a ndreptat !tre a0)ra25. ;e!in+ A pri2itQ fie!are !)apati i
dai" adi! a!e.eai 1ine!n%0!te trf! i ter!i+ Pri2ea )rana f.2nDi i 1e0tia.i" n
!i%1ri 0a n )St.H n frnDe de 1ananier 0a n farfrii rginite+ Mi.%0ti;ea i 0e tra .a
2arginea dr2.i+ U21re.e .%r 0e j!a )id%a0e I pe p.aja .2inii+ Mn!a f.2nDi" 2n!a"
!a t%i indienii" !` degete.e A ! !e .e 2ai r20e0e din degete+++
Tre1ia" de a!2" 0 atepte trei0preDe!e 0a pai0p>] Di.e+ S atepte" adi! 0 ra1de 0a
p%ate 0 2%ar+ Yi ii2 !are 0 0e ndre" 0 0e apr%pie de ei Q ni2eni n !are 0 n!read+ A
a;t n 0ingr pr%te!t%r" pe n %are!are Hari Sing)" dar .5a pierdt i pe e.+
A!2 ;re% treiDe!i de ani" dr+ Hari Sing) 05a nt%r0 pr%a0pt de tiin i int%/i!at de
entDia02 0%!ia." de .a (%ndra" ntr5% !.t%rie 0pre Par" a nt.nit grpri.e de .epr%i df.
;a.e+ Dei fa2i.ia .i . atepta n (a)%re" d%!t%r. 05a )%trt 0 n 0e nt%ar! pn !e n ;a
g0i n aDi.+ A 21.at" a 0tri5gat" a !erit i a iD1tit" n !te;a .ni" 0 adne pe t%i .epr%ii
din int ntr5n fa.ni! a0)ra2 !2prat ! 1anii ni 2it5.%0ti; raja)+ Era 0ingr" !!i
ni2eni n 0e n!2eta 0 0e apr%pie de .epr%i+ Dar a 0!ri0 0er;i!i.i 0anitar din Dei)i i a
pri2it % e!)ip+ Ha2i.ia 0a a n!er!at 05 nt%ar! din dr2K prin %ri!e !)ip+ A tri2i0 % 0%r"
n frate" n !%pi. de ei;a ani" 05( i0pitea0!+ Hari Sing) a reDi0tat+ A tre!t % j2tate de an
de .a e/i.area .i+ ntr5% Di pri2ete % 0!ri0%are" !are i !)e2a rgent & 0%ia 0a n0!0e %
!%pi. i5( i2p.%ra 0 ;in? Medi!. a !apit.at+ Dar" n 0eara p.e!rii" !nd t%i .epr%ii II
i2p.%ra p.ngnd" e. a de0!%perit .a n!)eietri.e p2n.i !i;a 0%.Di argintii+ Att+ Yi n
a!eeai 0ear 05a 2p!at Sin!iderea a f!t Dar;+ E!)ipa 05a rent%r0 .a De.)i" a0)rar%t5. a
f%0t e;a!at i .epr%ii 05a treDit t%t n ;a.ea 0ea!0+" DeI5atn!i n5i 2ai ajt ni2eni+
130
(A 9ZANIWA AH9ANISTANU(UI
Bfrag2enteC
n Dia de - n%ie21rie #$3," Art)r L%ng i ! 2ine era2 are0tai n gara (a)%re+ (!rri.e
05a nt2p.at a0tfe. Q a2n5d%i p.e!a0er2 n%aptea trDi" din A2ri0tar" inf%r2ai de gaDda
n%a0tr Bn tnr pr%fe0%r din Z)a.0a C%..egeC ! t.1rri.e p%.iti!e 0nt n ;i%.ent !retere i
! ar fi 1ine 0 ne deprt2 !t Bfiai !rnd de !entre.e nai%na.i0te ter%ri0te+ E ade;rat" !
!te;a Di.e 2ai nainte 0e de0!%peri0e n dep%Dit de 1%21e .a De.)i" i a0ta aa0e !2p.it
p%.iia+ Se f!ea per!)eDiii pe 0trad" 0e f!ea de0!inderi+ Era" 05% 2rtri0e0!" n .!r
f%arte p.i!ti!%0+ De !nd !%1%r0e2 din Hi2a.aRa ! Art)r L%ng B!are i .a0e n2e.e de
ere2it S\a2i Enana5nanda i 21.a 21r!at n r%1 2%na0ti!C f0e0e2 ne!%ntenit 01
%10er;aia p%.iiei+ (a 9r:." !%.egi. ArRa5Sa2aC de .ng Hard\ar" ;eni0e2 ! gnd. 0
r2ne2 !te;a Di.e" !ind n agent 0e!ret 0e apr%pie de 2ine i52i 0pne ! ar fi de d%rit 0
pr0e0! !%.egi.+
T%ate a!e0tea era de5a drept. %1%0it%are+ A2 p.e!at din A2ri0tar )%tri 0 ne apr%pie2 !t
2ai repede de fr%ntiera n%rd5;e0ti!+ Pn!t. n%0tr !entra. era Pe0)a\ar Q ai!i tre1ia 0
r2ne2 !e. pin % 0pt2n n !are ti2p e a fi !er!etat arta gre!%51dd)i0t !%.e!i%nat
n MDe" iar Art)r L%ng ar fi .at .e!ii de p0)t% i per0an Bpe a!ea0ta din r2 %
!n%tea dejaC+ Dp a!eea" gnd. n%0tr era 0 tre!e2 n [aDiri0tan" nde L%ng a;ea
prieteni n! din #$#7 Q de ai!i" e r2a2 0 2 nt%r! A prin jetta A n India" iar ei 0
n!er!e 2area a;entr de .a intra n Afgani0tan prin Per0ia+ T%ate a!e0tea era 1ine p0e .a
pn!t n 0eri.e i n%pi.e n%a0tre din 2n0tirea )i2a.aRan nde ne !n%0!0er2+
N%aptea din 8 0pre - n%ie21rie 2i5% a2inte0! i a!2 ! % e/tra%rdinar pr%0pei2e+
A2 ;enit de;re2e n gar" !a 0 pte2 d%r2i 1ine pn .a 0%0irea tren.i+ O1%0ii" 0re0!itai
Q e 2 )%tr0! 0 21ra! din n% )aine.e er%pene" t%!2ai pentr a n nt2pina nep.!eri+
Cnd intr din n% n 0a.a de ateptare" n d%2n 0e apr%pie de 2ine i 2i 0e adre0eaD f%arte
p%.iti!%0 ntr5% .i21 ne!n%0!t+ i r0pnd" n eng.eDete" ! n ne.eg+
5A C2" n 0ntei 2a)%2edan >
Prea f%arte 2irat+ Bar1a 2ea . ne.a0e+ Att ti2p !t p0tra0e2 r%1a ga.1en a er2ii.%r"
prea2 )ind0Q a!2"
#3#
n )aine er%pene" prea2 20.2an+ N ti de !e" .Ff. 0ta 2 in!inta+ D%2n. 2i 0e
preDent & fn!i%nar .a Sf. ;i!i. Aer%nati! !iin Bagdad Q 0ta1i.it de De!e ani n Per0jM
'eni0e n India 05i ;ad nite rde+ C%2and2 !eai i" de nde n%i 0pera0er2 0 ne
%di)ni2 t%at n%aptea" d%2niQ^ din Bagdad ne ine de ;%r1 pn .a ;enirea tren.i+ Dar !e
!%n;er0aie" !e a2nnte ^ De0!)id !aiet. ! n0e2nri din a!ea !.t%rie i g0e0! & <2i
0pne ! Bagdad. e n %ra apr pariDian i fe2ei.e" 21r!ate .tra2%dern" 0nt n
genera_ pr%0titate+ Cte;a !aDri 0pe!ifi!e de 2are ;iri.itate a jIH 1i.%r Q n 1trn de 8, de
ani 0e p.ngea Z)edi;.i ! nai ;a0ta i e 1%.na;" iar !2 e. %1inia 0 fa! drag%0te de
patr %ri pe n%apte i !2" pe de a.t parte" e prea 0ra! !a 05i p%at .a % a d%a 0%ie A !e
0 fa! a!2 >+++ D%2n. a!e0ta ne p%;e0tete ! 2.i ara1i a !%pii .a 7, de i
! 2ai 2.te 0%ii+ E. a 0tdiat !aDe.e a!e0tei .it%ai .iti & !rede ! 0nt 02%!)ine.e+=
Be2 !eairi 2.te" f22" iar !nd ;ine tren. a.ege2 a!e5? .ai !%2parti2ent+ D%r2i2
pin Q ajnge2 .a (a)%re pe ia apte di2ineaa+ Ne de0pri2 de 20.2an. n%0tr" f+
te nentai+ Ne it2 pe !er & 0e ;e0tea % di2inea !.dr%+ Q+ C 1agaje.e n 2n B.!r
neper2i0 n IndiaC" ne gr1i2 ieire+ Atn!i p%.iai. grii A n eng.eD 21r!et n a.1" !
!a0!a tr%pi!a. prea 2are pentr !ap. .i" ! re;%.;er i 1af. i%net A 0e apr%pie de n%i i ne
in;it p%.iti!%0" n n 0a.aB de ateptare" !i ntr5% %daie de .ng !a1ina te.ef%ni0t.i+ Ne #
0i2i2 f%arte pr%0t" 0ingri n %daia a!ea0ta 0trein+ P%.iiatjM ne !ere paap%arte.e+ E i5(
art pe a. 2e+ . pri;ete 2irat 7" <!2" n 0ntei 2a)%2edan >= De a.tfe." aa a f%0t inf%r2
& ! n d%2n tr! a f%0t are0tat a0ear .a B%21aR" ! n2eEjM 2e+ n!er! 05i e/p.i!+ Inti. Q
tre1ie 0 r2n are0tat n !a5f. 2era a!ea0ta pn !e ;a ;eni ef. p%.iiei .%!a.e 0 an!)t .i
0pn ! p%ate te.ef%na .a Ca.!tta" 0e p%ate inf%r2a 2ine+ N%teaD ! atenie adre0e.e+ .
ntre1 da! paap%rt.^ n e % identifi!are 0fi!ient+ H%arte p.a!id" 2i r0pnde c- 0ea2n !
f%t%grafia din paap%rt Q ! e a2 1ar1" iar p%0e 5fir. paap%rt.i e ra0" ! tr!. a f%0t
prin0 .a B%211aR" !+ " ` 0frit" paap%rt. n ;a.%reaD 2are .!r+
R2ne2 0ingri n %daie+ N ti2 de !e" a2nd%i a2 tat 0 ne pri;i2 n %!)i !nd a2 aDit
D;%r. tra0 n t p%.ii0t.i+ Herea0tra" D1re.it Q i" reDe2at de ea" n !)apra0i
ne0i2it%r" n tip %ri1i. !are a refDat !)iar 0 +ie !2pere igri+ Ca.d+ Ne 0!%ate2 )aine.e
i atept2+ A!2" 2ie 2i5era tea2 2ai ! 0ea2 de Art)r L%ng+ Biat.
#3*
a!e0ta n prea e 1ine ;Dt de at%riti.e eng.eDe din In! Ira! i Me0%p%ta2ia+ De .a rD1%i
n!%a!e f0e0e prettindeni" i j!a0e a;erea de De!e %ri" 0!)i21a0e !te;a 0.j1e" n!er!a0e 0
0e 0in!id 0rind ! 2%t%!i!.eta n 2are A i 0fri0e prin a 0e !.gri" intrnd n 2n0tirea
Ri0)i:e0)+ Dar ni!i ai!i n5i g0i0e .initea+ P.e!a0e" !te;a .ni dp !.grie" 0pre Ti1et+ Pe
dr2.=Badrinat).i .5a2 nt.nit e" prpdit" ! t.pi.e 2f.ate" pe j2tate degerat" prtat
n !r! de nite pe.erini din Rajptana+ n a!ea !%.i1 de pe 2arginea 9ange.i ne5a p%;e0tit
e." n%aptea" f%arte e2%i%nat" !2 05a )%5trt 0 .epede )aine.e er%pene i 0 ap!e !a.ea
0ingrtii Q i5a 0;r.it )aine.e ntr5% 1a.t" pe n0erat" i i5a 21r!at r%1a+ Aa a p%rnit+
Rajpii" e;.a;i%i" a0!.tnd p%;e0tea a!ea0ta tri0t" a n!ept a p.nge i i5a !Dt .a
pi!i%are" 0pnnd & ++Eti n 0fint" S\a2iji= BYi L%ng !are ipa & <N52i atingei t.pi.e ^=C
N p%t 0pne ! 2i a2intea2 t%ate a!e0tea n !ea0. petre!t 0ingr ! L%ng" a!%.% n
(a)%re+ Dar 2 ntre1a2 da! n !2;a 1iat. a!e0ta a0!ndea 2ai 2.te taine n ;iaa .i
att de 2i0teri%a0 i de in!%)erent+ BA2 af.at 2ai trDi ! L%ng de.apida0e 6,, de rpii de
.a Br2a Oii C%25panR" dar ! p%.iia )a1ar n5a;ea de fapta a!ea0ta+ P%.iia @# 00pe!ta
pentr )aina 0a !.grea0!+ Dar n r2 A prin !e 2ira!%. n ti ni!i a!2 A (5a !reDt
agent 0e!ret pe <Afg)an B%rder= i i5a f!t t%ate n.e0niri.eC+ n a!e.ai ti2p" !2 2i5a
2rtri0it5% a.tdat" L%ng 0e gndea da! n !2;a e 0nt ! ade;rat n 0pi%n 1%.e;i! Q
i a0ta . f!ea 1nit%r i t!t+ Atepta ! ner1dare 0 0e nt%ar! ef. p%.iiei .%!a.e" !
d%;eDi de .a Ca.!tta+
A De !e ne5a2 %prit n%i .a (a)%re > 2 ntrea1" dp % paD peni1i.+
Ii e/p.ii ! %ra. e f%arte intere0ant" ! n MDe 0e af. t%ate de0!%periri.e de .a 9and)ara"
!" n 0frit" !)iar e. d%ri0e ! pine Di.e 2ai nainte 0 ne %pri2 n (a)%re" !!i a;ea ai!i
!n%0!i+ M pri;ete 1nit%r+ De !te %ri i ;%r1ea2 de ar)e%.%gie" 2 0p0pe!ta de
0pi%naj+
n 0frit" ;eni ef. p%.iiei+ C)apra0i 0e ridi! de .a ferea0tr i . p%Diie de drepi+ Era2
e2%i%nat+ Intr n d%2n n ;r0t" n0%it de p%.iai. grii+ H%arte p%.iti!%i a2nd%i+ <Ce
p!at ! n 0ntei pre%t 1e.gian Ba 1e.gian fat)erC" 2i 0pne ef.+ Se2nai aa de 2.t+ N5
ai fi a;t ni!i % difi!.taate atn!i+= M 0!D i e !2 p%t 2ai 1ine i 2 n5!pneD 05i
0pn ! 0nt r%24n+ 2i !ere n! %dat paap%rt.+ M ntrea1 da! n a2 !e;a 0!ri0%ri" !
!e 2 %!p"
3RQO
!e !at n (a)%re+ Spne ! a tt00Fpat .a Ca!tta" dar ! 1ai adre0a indi!at de 2ine n .%!iete
ni!i n r%24n+ n!er! 0
^
pr%te0teD" i .e 0pn ! ;%i re!.a2a !%n0..i fran!eD din I%5G !a.itate" !
da! 0e nd%ie0! de paap%rt. 2e" n a de!t 0 i 2 nt%;rea0! .a n 1r1ier" 0 ;ad ! 0nt
a!e.ai din f%t%grafie+ Vadarni!+ i !er a2nd%i 0!De i n!ep 0 0e %!pe de L%ng+ C de !e p%art
)a.at. a!e0ta ga.1en > A fiind! aa i p.a!e .i+ C de !e a ;enit n (a)%re > A pentr ! a a;t
1ani Q ! da! n5ar fi a;t ar fi r2a0 n 2n0tire+ Dar ! 2n0tirea !e e > Snt er%peni pe5a!%.% >
Se fa!e p%.iti! >
&
Se 2nn! 1ine > Iat pe L%ng antrennd50e ntr5% !id5 [ r%a0 ap%.%gia a
Hi2a.aRei i a ;ieii !en%1iti!e+ Singrtatea 2ni.%r ! !re0te.e ;eni! nDpeDite+ Petii 2ari !t
1ra." nt%;rind 1r!i.e !a 0 !ear de 2n!are ^ Se p%ate ;na > Q ntre1 ef.+ N n reginea
a!ea0ta Q Ni!i n % n 0e p%ate 2n!a pe 2a.. 0tng a. 9ange.i" nde 0nt 2n0tiri.e+ Ei" ;eDi"
ref.e!teaD ef." 0ta e p!at. Indieni.%r Q 0nt 1ig%i" 0nt n!pnai+++
ReD.tat. a f%0t ! 05a retra0 a2nd%i i ne5a n!iat din n%+ De data a!ea0ta" n0" ni 05a ad0 !eai"
carri i igri" n!epe2 0 ne !ert2 & Da! t n5ai fi a;t 1ar1+++ Yi da! t n5ai fi ;enit ! r%1a a0ta
ga.1en+
A tre!t n! ;re% d% !ea0ri+ Se f!0e att de !a.d" n!4t a2 1tt n gea2 .a !)apra0i"
a2eninnd5( !5( 0tinge2 n 1taie" .a p.e!are" da! n 0e g0ete n ;enti.at%r de 1ir%+ O2. a
a.ergat prin t%at gara" a g0it ;enti.at%r." dar n ptea 05( intr%d! n !a2er+ A tre1it 05(
pr%ptea0! de ferea0tr" 0 1age 0r2a printre gratii" i n%i de5a1ia" de5a1ia a2 ptt 0 atinge2 priDa+
Ori!2" era 2ai r!%are+ (a r0ti2pri" 0rea 0r2a de .a priD i L%ng njra 1irjrete+ Ne
0!%a0er2 !2i.e i 0tana .a ferea0tr f2nd+ CIa*rasi tre1ia 0 00in ;enti.at%r. i 0 g%nea0!
n a!e.ai ti2p !ri%ii !ari 0e adna0er 0 ne pri;ea0!+++
N ti !e5a2 fi f!t pn .a r2" da! !ei d%i p%.iiti n5ar f ;enit+ N prea de.%! jenai ! ne
g0e0! de0piai pn .a 1r+ E n infern" .e 0p0e L%ng+ n!epr a.te !er!etri& Unde a;e2 de gnd
0 ne d!e2 > DiHe!t .a Pe0)a\ar > H%arte pri2ej=di%0" 2rtri0i ef.+ '%2 fi gDdii de ef. grii"
d+ Perri0" 0pn e+ A2 % 0!ri0%are de re!%2andaie de .a frate.e 0" inginer. Perri0" gaDda 2ea din
Ca!tta+ A0ta i 2ai .initi pin+ Citir 0!ri0%area de re!%2andaie Bpe !are" de +a.tfe." % 2ai !iti0er
%dat" .a !ea d)rti !er!etareC i ne n5gdir 0 pr0i2 !a2era da! n ;%2 0ta 2.t .a (a)%re+ i
a0igr ! n a;e2 ni!i ti2p pentr a0ta Q n2ai !te;a !ea5
#36
0ri 0 ;d MDe( i ap%i ne nt%ar!e2 n gar" 0 ap!2 rapid. de Pe0)a\ar+ C%n0i2t+ Ne
21r!2" .02 paap%arte.e i t%ate )rtii.e .a ef. grii" ne 0i.e0! 0 !2pr2 1i.ete pentr
Pe0)a\ar i ne de0pri2 f%arte re!i+
Pe per%n" % 02 de %a2eni !ari 0e 0trn0e0er 0 ;ad 0pi%nii are0tai+ P.e!2 !t pte2 2ai repede+
(a ieire" piept n piept ! d%2n. din Bagdad+
A C2" n5ai p.e!at >
A O rd din (a)%re" ne 0pne e." f%arte genti." f%arte
2ier%0+
. pri;i2 !2 0e r! n tren+
Snt 2.te .!rri de ;Dt .a (a)%re" 2.te p%ri i 2%r2inte fr2%a0e" i grdini" i f%rt. .i S)an
Ee)an" pe n2e HaDriag) Dar\aDa+ Cte;a .ni n r2 dr2ri.e 25a ad0 din n% ai!i+ A2 .%!it
atn!i !)iar .ng 2aD%.e. fr2%a0ei Anar Za.i" !ea !are a f%0t ngr%pat de ;ie de !tre A:1ar
pentr ! 0e 21j%ra0e %dat !nd fi. 2prat.i" Seii2 BS)a) Ee)a2C" intra0e n )are2+ Dar de
a!ea0t a d%a !.t%rie a 2ea n (a)%re 0e .eag att de 2.te .!rri" net 0nt ne;%it 0 n5%
p%2ene0! n p%;e0tirea de fa+
n Dia de - n%ie21rie #$3, n5a2 ;Dt din t%t (a)%r. de!t 2De. i 1aDar( An;2n!at" 2pren
! L%ng" ntr5n re0tarant 20.2an din apr%pierea grii i a!%.% a2 de!i0 a2nd%i ! e 2ai 1ine 0
p.e!2 !t 2ai repede 0pre Pe0)a\ar" renttnnd .a ;iDite.e i 0tdii.e pr%p0e+
A f%0t % !.t%rie %1%0it%are" ntr5n ;ag%n de !.a0a I..5a" ti/it de pat)ani i :a1.i+ Ajnge2 .a
Pe0)a\ar n D%ri Ni2eni n 2i5a ptt 0pne" n!" n !e !%n0t far2e!. a!e0ti %ra de fr%ntier
afgan+ Yi t%ti" de !2 intri n Pe0)a\ar" 0i2i ! tre!i ntr5% .2e n%+ S fie %are preDena a!e0t%r
1r1ai na.i de d%i 2etri" 0pt%i i att de pterni!i net p%t fra n%aptea n pian i5( p%t tran0p%rta
De!e :i.%2etri" pe0te grani > B!!i aa 2i 05a 0p0 de !tre inf%r2at%r. 2eC+ De0pre .2ea
a!ea0ta afgan A de0pre a!ei pat)ani i afriDi de !ari ;%r1ete ntrna i0t%ria" pn n anii din r2 A
a2 !.e0 % 02 de inf%r2aiiI 2ai ! 0ea2 de .a d+ 9+ Perna" ef. grii din Pe0)a\ar i gaDda
n%a0tr de fr%ntier+
A!e0t d%2n Perri0 era e. n0i n %2 f%arte !idat" ea t%i fraii .i" de a.tfe.+ Un. din ei era ;nt%r
de fiare B1ig ga2eC" a.t. ;nt%r i i1it%r a. erpi.%r" iar a!e0ta de a trei.ea" ;nt%r i n 0%i de
etn%graf 0i5generi0+ O2. 0ta i1ea ntr5ade;r pe afgani+ Ytia !a ni2eni a.t. pt0)%" f0e0e !te 2ai
#3@
2.te %ri .a Za1." !apita.a Afgani0tan.i" i5i p.!ea 05i petrea! ;a!ante.e pe fr%ntier" pe a!ei
2ni in!%2para1i.i de fr2%i" de a0ted" de i2pre0i%nani din jr. tre!t%arei Z)R1er+
Ne pri2ete ! entDia02+ Pte2 n 0frit .a 8 1aie+ !a .2ea" ne pte2 0!)i21a+ Ii 0pne2
difi!.ti.e din (a)%re+i A0ta . pne pe gndri+
Tre1ie 0 fi2 f%arte prdeni" !!i i n Pe0)a\ar e/i0t 0tarea de a0edi+ Dp %ra a0e ni2eni n
2ai are ;%ie 0 ia04j n %ra+ B<C 2ine 0e p%ate" ne .initi e." pe 2ine 2 !n%0! t%i ai!i i n5are
ni!in. !raj 0 2 2pte ^=C+ De a.tfe." ` 2are.e peri!%. e 0 n fi2 rpii n ti2p !e ne5a2 p.i21a
prin 2prejri2i.e !etii+ Afganii %1inie0! 0 rpea0! pe 8/i* er%pean nt.nit 0ingr" !a ap%i 0
!ear n pre e/tra5 _ %rdinar de ridi!at g;ern.i 1ritani! pentr .i1erai ea priD%nier.i+ Mai e !e;a &
n tre1ie ni!i%dat 0 te ;ad nar2at prin 1aDar+ Ar 0%!%ti a!ea0ta % injrie i !t ai !.ipi din %!)i
0!anda.. gata+ N tre1ie 0 ne ne.initi2 de t%ate 2p!tri.e pe !ari .e ;%2 aDi n ti2p. n%pii
Q aa 0e a2D afganii" trgnd ! pi0t%.. prin 1aDar+
Hrig. de di2inea n!ep 0 0e n2%aie+ P%rni2 prin 1aDar nt%;rii de gaDda n%a0tr+ M.i2e
!2 rare%ri nt.5 j neti" !)iar n !e. 2ai %rienta. dintre %rae.e indiene+ Ya.;ari ;rgai" tr1ane.e !ari
.a0 2%a.e.e !ap.i de0!%perit" pap!i G de t%at fr20eea+ Yi !te tri1ri i da nt.nire n trg.
a!e0ta !are !%n!entreaD t%t !e !a.ea rega. din B%:)ara 7n +aG.1 a adnat n 2ire02e" 1ijterii i
e0tri din pr de !2i. ^ Vadarni! a n!er!a 0 Dgr;e0! 2area a!eea de trpri na.te i
;nj%a0e" a0pe!te.e a!e.ea 2e!)ere i in%!ente n a!e.ai ti2p" %a2eni !ari 0nt n 0tare 05i dea ;iaa
pentr tine i 0 te 67n5( a d%a Di pe d% para.e+ Za).ii 0nt ren2ii n t%at India pentr 2e0eria
.%r de Darafi )aini+ Ce.e51a1t tri1ri afg)ane" 2aj%ritatea rD1%ini!e" a a.te 0.1i!ini rpe0!+ Rpe0!
2ai ! 0ea2 fe2ei" da f%! i trag ! pi0t%.. n %ri!e" .a !ea 2ai 2i! !eart+ n pri;ina a!ea0ta"
!.anri.e afriDi.%r din tre!t%area Z)R1er n 0e de%0e1e0! ntr ni2i! de !e.e de din!%a!e de fr%ntier+
A2 nt.nit" n jr. Pe0)a5\ari" %a2eni din !e.e 2ai a0pre tri1ri & -aIIa I$el i H.Hi HIi,
!%1%ri din 2nii Afgani0tan.i" din0pre pi0!. Tartara" !e. de % fr2%a@Q a0!i2e" deD%.ant"
1.e0te2at+ Pe %a2enii a!etia a ;rea 05i ;edei Q %a2eni !are fg d%De!i de :i.%2etri ! piept.
Ddrenit de g.%ane !a 0 p%at 2ri pe p22t. .%r" pe 0tn!i.e .%r+
#38
Intr2 ntr5% !afenea+ D+ Perri0 ne preDint *7Bi6a refgiat>" partiDani de ai rege.i A22an.a)+ S.a1i"
prpdii" t'7n-d50e i de 21ra .%r+ L%ng intr n ;%r1" ! pina .i per0an pe !are % tia+
Perri0 ne arat !a0a din fa Q de ai!i 0e re!%.teaD 2ari.e ;iri.iti a.e pr%;in!iei de fr%ntier" pentr
a fi 2pr2tate %rae.%r din !entr. Indiei" nde 2%ra;ri.e 0nt 2ai a0tere i a.egerea 2ai
ane;%i%a0+ N ni 0e d ;%ie 0 intr2 n !a0" dar Perri0 ne .2rete !2 0ta .!rri.e+ E % 0a.
2are" ! n 1a.!%n !ir!.ar dea0pra" a!%perit de % perdea+ A!%.% 00 0ta fe2ei.e & ;d;e din a.te
%rae" 1%gtae" ! ap.e!ri trpeti ne0i%a0e+ E%0" n 0a." 0e af. % 2a0 i 0!ane+ 'in fe.rii
!andidai" ! de%0e1ire din tri1ri.e pin rD1%ini!e" %a2eni .enei" 1ine )rnii" !r%ra .e p.a!
2Di!a" ;in." fe2ei.e+ Br1aii a!etia 0nt nti 1ine di0pi de % 02 de .!rri agrea1i.e" din 0a."
ntre a.te !te;a dan0at%are g%a.e+ Yi" n !.2ea entDia02.i" ei 0e apr%pie de 2a0 i fa! d%;ada
pr%p%rii.%r .%r 2a0!.ine+ N 0e nt2p. ni!i %rgie" aa !2 !ir!. 0;%nri prin a.te %rae" ne a0igr
Perri0+ T%t. 9 pr de2%n0trati;+ Br1aii 0nt angajai printr5n !ere2%nia. f%arte 0i2p.+ Ur2eaD
deta.ii !ari n p%t fi !%2ni!ate+ Stdii.e etn%grafi!e a.e d%2n.i Perri0 0nt p.ine de 0rpriDe+ Ne
0pne" de pi.d" !t e de pri2ejdi%0 0 a0iti .a dan0ri.e !rteDane.%r+ Se ap.ea! 0pre re!)ea
n%a0tr Bdei ;%r1i2 eng.eDete i n5( ptea ne.ege ni2eni din !afeneaC i ne 2rtri0ete ! t%ate
dan0ri.e a!e.ea 0e ter2in ntr5% %daie 1ine !ptit ! e0tri 0!2pe i 2%i+ Hirete+ Da/ !eea !e e
deDagrea1i." e fapt. ! de 2.te %ri aDi 0!anda. n faa ii i tre1ie 0 te frieDi pe p%dea
Bni!i%dat n tre1ie 0 21.i printr5% %daie !are are fere0treC i 0 tragi ! pi0t%.. prin + Cte%dat"
.!rri.e n 0e %pre0! ai!i+ S!anda.agiii pn f%! A 0a a2enin ! pn f%! A i tre1ie 0 ieIi" aa
!2 te5a 0rprin0 !ea0." i 0 de0!ar!i t%ate g.%ane.e & n aer" firete+ N prea 0e %2%ar %a2enii n
Pe0)a\ar+ Dar" de drag. detntri.%r rD1%ini!e" trag .nii 7nt/-a.ii pn !e ter2in !arte.e+ E %
2inne 0 ;eDi aJ2ani entDiati de0!rend5i !ara1ine.e inte ntr5% 0ingr 2in" !a i !2 05ar
j!a ! % p! de !%pi.+
Cine ;rea 0 ;iDiteDe tre!t%area Z)R1er i 0 0tr1at n Afg)ani0tan B!te;a De!i de :i.%2etri"
n2aiC" tre1ie 0 !ear per2i0ie de .a agent. 1ritani! din .%!a.itate" n0r!inat. 5 afa!eri a.
fr%ntierii ind%5afg)ane+ N2ai 2area i ;inerea 0e p%t fa!e a0e2enea !.t%rii+ In n%ie21rie #$3,"
fr%ntiera era n!)i0 & % n% re;%.t a AfriDi.%r+ BSe n!er!a atn!i" !
#3-
!t4 efi!a!itate 05a ;Dt pe r2" .pte.e aeriene !%ntra tri1ri.%r in0re!te+ Bieii afg)ani 0e
a0!ndea prin t%ate peteri.e+++C+ T%ti" da! %1ine2 a0igrarea ni ef afg)an din India" garania
.i ! ni 0e ;a da % !ara;an de aprare A a5gent. 1ritani! n 0e %pnea 0 ne e.i1ereDe paap%rt. de
tre!ere+
D% Di.e .e5a2 pierdt !a 0 %1ine2 f%r2a.iti.e+ A treia Di a2 .at tren. pentr fr%ntier" 0pre
(andi Z)%ta.+ Snt 2ai pin de 6, :i.%2etri" dar are 3* de tne.e+ Ce e/tra%rdinare pri;e.iti"
!ara;ane.e a!e.ea nar2ate !ari r! 2nii pe 01 f%rtri" pi0!ri.e a!e.ea Di2ite" Didri.e f%rtri.%r
Aii Ma0jid" Ea2rd" (andi Z)%ta.+ Afg)ani0tan. i apare n !e. dinii !ea0 !a % !etate rinat" !
2etereDe agate de !er" pe a!%.% nde n2ai ;.trii ajng+ 'a.ea a!eea 0tri2t" p0tie" tri0ta+ A pe
nde r! tren." de .a (aa1eg) pn .a (andi Z)%ta. A pare % pnte de !a0te. 2edie;a.+ Pereii de
0tn! r%!at 0e na. de%parte i de a.ta !a d% Didri a2eit%r de na.te+ E frig pe ai!i" frig i ;nt+
Cara;ane.e n 2ai a a0pe!t. .%r degajat i de!%rati; din Rajptana" din deert. Bi:anira.i+
Oa2enii 0nt 1ine 21r!ai n 0!rtei!i de !.%area 0a!.i" tr1ane.e 0nt 1ine ad0e pe gr2aD i
!ara1ine.e 0e .eagn n pa0. !2i.e.%r+
Aid" .a (andi Z)%ta." af.2 ! n pte2 tre!e fr%ntiera+ Cara;ane.e a f%0t ata!ate" %a2enii
2!e.rii+ Refgiai de .a Za1. a ad0 ;e0tea r0!%a.ei tri1ri.%r ;e!ine Be.!i0ta5n.i+ Se
!%n!entreaD trpe n t%ate f%rtri.e+ T%ti" da! a2 a;ea % gard afg)an+++ Dar de nde 0 0!%i %
gard af5g)a% >
Tre2r2 de5a51ineea+ Iei2 din gar 0 pri;i2 2ai 1ine 2prejri2i.e" pi0!ri.e fr n%ri+ Un 0%.dat
ne ad!e i2ediat nap%i & e0te pri2ejdi%a0 %ri!e ieire din D%na 2i.itariDat a !ii ferate+ Ne
nt%ar!e2+ S!ri0%area .i Perri0 n fa!e 2are .!r+ Tre1ie 0 g0i2 % gard+
Atn!i )%tr2 0 ne rent%ar!e2 n Pe0)a\ar i 0 ne 2prieteni2 ! pr%te!t%r. .i Perri0" n ef de
tri1 din apr%pierea .i Ta:t5iBa)i+ H%trrea a2 .at5% repede+ Ajnge2 .a Pe0)a\ar .a !derea 0erii+
Dire!t .a gaDda n%a0tr" !ria i !%2ni!2 .ti2e.e e;eni2ente+
A d%a Di" dp % 0erie de a;entri pe !are .e ;%i p%;e0ti a.tdat pr0i2 Pe0)a\ar. 0pre Drgai+ Era
% Di pin n%r%!%a0 & #3 n%ie21rie+
, 238
(A SHANTINIZETAN
(a dfte\a !ea0ri de !a.ea ferat de Ca.!tta" n partea de ap0 a Benga..i" 0e g0ete % nen0e2nat
0taie" pe n2e B%.pr+ Tren. de dp5a2iaD te ad!e ai!i n apr%pierea 0erii+ E a!eeai .inite de
0at indian" ! p.antaii ne0frite de %reD" ! pa.2ieri pe 2arginea %0e.ei" ! ar1%ri52ang% 0trjind
!%.i1e+ Ni!i n5ai 1ni A ieind din gar i ndreptn5d5te 0pre %0ea A ! .a !i;a :i.%2etri" n
2ij.%!. a!e0tei i2en0iti 2e.an!%.i!e" 0e af. a!e. fr de pere!)e par! i <0.a a. p!ii=
S)antini:etan+ Ra1indranat) Tag%re 05a n0!t ai!i" i tat. .i" i 2%. .i+ Pe ;re2ri" ntreg int.
era n .atifdi a. fa2i.iei Tag%re" nea2 de prini+ Ai!i" n ini2a Benga..i" a iD1tit Ra1indranat)
05i 2p.inea0! ;i0. tinereii 0a.e & 0 na.e !%.i !ari 0 n !)inie !%piii i 0 fa! %per de !.tr
!are 0 n tr1re 0enintatea par!.i+ N2e.e .%!.i a f%0t dat de e. & S)antini:etan" adi! <0.a a.
.initii= iar n2e.e Uni;er0itii" 'i0);a1)arti" n0ea2n <din ntreaga Indie=+ Tag%re a ;%it 0
fa! din !%a.a .i A nde n;a !%pii de .a a0e .a d%De!i i !in!i de ani A % in0titie !are 0 de5
tepte !%ntiina nitii indiene" dar 2ai a.e0 % in0titie de !.tr 2%ra. i 0pirita. a tinere.%r
generaii indiene+ A ;%it 0 n.%!ia0! pedag%gia di0!ip.inii ! pedag%gia .i1ertii i intiiati;ei
per0%na.e Q a ;%it 0 fa! din anii de !%a.a ati feri!ii" n .%!. ani.%r ntne!ai i drer%i ai !e.%r.a.i
!%pii & tiind ! 2n!a e % 1!rie" iar n % pedeap0 r0it %2.i" a n!er!at !e.e 2ai !raj%a0e
ref%r2e" !a 0 fa! ed!aia n j%! i n;tra % ;%.ptate+
Ai!i n 0nt !.a0e" ni!i !atedre N !i fie!are p%2 din par! e % !.a0+ C%piii ;in i 0e aaD" ! pi!i%are.e
n!r!iate" ! t1.ie.e pe genn!)i" n jr. p%2.i de !are 0e reaDi2 pr%fe0%r.+ (e!ii.e 0nt
f!te n 1%area a!eea parf2at a inii.%r de ar1ti ! f.%area a.1 i 2irea02 de t2ie+ Par!. A
2are 0a. de !r0ri A e ne0at di2inei.e ! 0te de !%pii" de ad%.e0!eni i ad%.e0!ente" !ari a0!.t
i n;a a!%.%" n aer .i1er" ! 21ra p%2.i drept 0ingra 21r" ! ;Dd). !.ar dea0pra"
n;.ii de ar%2a att%r f.%ri+ Ei ;in 21r!ai n .ngi.e i !%nf%rta1i.e.e .%r ;e0t2inte a.1e" !
0anda.e n pi!i%are 0a de0!.i" i fete.e a !%0ie.e r0firate pe 2eri" 2p.etite
C(i f.%ri+
N2ai n an%ti2p. p.%i.%r !r0ri.e 0e fa! n !.a0e+ Yi 0nt !.a0e 2ari" ! fere0tre .2in%a0e" !.a0e !t
% tera0+ C%piii indieni 0e p%t !%n!entra att de 1ine" n!t a2 a0i0tat %dat .a
#3$
patr !.a0e f!nd5i .e!ii.e pe a!eeai tera0" fr !a nii sa! fie 0tnjenii de preDena 0a
g.a0ri.e !e.%r.a.i+
Tag%re 0!rie nde;a n 2e2%rii.e 0a.e ! pe !nd era n! !%pi. i tre1ia 05i pregtea0!
.e!ia Di.ni! ! ajt%r. ni f%arte r0D 2editat%r" 0ferea att de 2.t" n!t pndea t%at
di2ineaa n%rii i 0e rga !er.i 0 t%arne ! g.eata" !a 0 n 2ai p%at ;eni pr%fe0%r.+ De
2ai 2.te %ri a ;%it 0 fg !e5a!a0" t%t din pri!ina .e!ii.%r" i atn!i 05a gndit e. !"
a0e2enea .i" 2ii de !%pii 0fer pe t%t !prin0. Indiei" i 05a + ntre1at da! n !2;a e/i0t
n 2ij.%! de a ref%r2a in0titia a!ea0ta 1ar1ar !are %tr;ete !ei 2ai fr2%i ani+ E." !are
i1ete !%piii atta n!t" n afar de nen2rate !ri de p%;eti" !nte!e de .eagn" j%!ri i
dan0ri" a 0!ri0 de !rnd d% a.fa1ete pentr !%piii 1enga.eDi" n ;er0ri 0!rte i i.0trate
!)iar de rnna .i ! gra;ri n .e2n A Tag%re a f!t t%t !e i5a 0tat n ptin i a iD1tit 0
na.e a!e. ni! <.!a a. p!ii= & S)antini:etan+++
n dr2. de .a gar 0pre C%.egi" 7ntK1nti nti 0at. B%.5pr" de%0e1it de t%ate !e.e.a.te 0ate
1enga.eDe" pentr ! 05a ap.i!at 2et%da n .!r i )igiena intr%d0 de RaGin5/anatI
Tag%re+ Ap%i" 0e arat de%dat par!. !e n!%nj%ar <Ca0a de gDdire=" Didit de n!)i. .i
Tag%re" nde fie!are !.t%r g0ete gratit adp%0t" de %ri!e naie i re.igie ar fi" ! 0ingra
!%ndiie de a n 2n!a ni!i ad!e !arne+
Sa.!2 riai" a.tri de ar1%ri 2ang% i 0;e.i !%!%tieri" a.!tie0! nar!. din jr. !a0ei de
rg!ine a a!e.iai n!)i" a!2 2aD%.e ! ;itra.iri i 0!ri de 2ar2%r+ A.tri" n
ar1%re !%.%0a." ! ra2ri.e j%a0e i 2p.etite !a % 21re. 1ir52an A ! f.%ri a.1e"
2ire02ate" !Dnd par! artifi!ia. A e .%!. nde 2edita n!)i." nainte de i;irea D%ri.%r i
de ap0. 0%are.i+ (%!. a!e0ta e 0trani de !%p.eit%r Q 05ar 0pne ! t%ate gnd ri.e 1ne i
0enine" t%ate 1eatitdini.e 2editaii.%r .i de 0fnt 05a 0tat%rni!it prin preaj2a ra2ri.%r i
f.%ri.%r+ Te de0!%peri" de%dat" a!%.% feri!it i 1n" i apr%ape i5e !id ! a tre1it 05i
pierDi atia ani n !er!etri i 01!i2 !a 0 ne.egi !t de 0i2p. i de fire0! e 0 fii feri!it+
Dp <!a0a de gDdire=" par!. i pierde 0%.e2nitatea" ar1%rii 0e apr%pie i 0e n.ne0!"
iar1a i f.%ri.e npde0! p)t t%t A pe trepte.e de piatr" pe tera0e" prin ng)ere.e %di.%r+
A!2 n!ep !.diri.e 2ai n%i & 1i1.i%te!a" %fi!i. p%ta." d%r2it%are.e" ate.iere.e" .%!ine.e
pr%fe0%ri.%r er%peni" +0tdi%ri.e" 2De.+ Snt !a0e ! t%t. i ! t%t. a.1e" de 2ar2r" !
tera0e n .%! de a!%peri" ! fere0tre 2ari i j%a0e 21rite de 0t%rri de 1a210 n ti2p.
Ddf.i5 E nJJt-a SSi?SGG
"+" I i!i%ire 2ari i j%a0e 25& 0t%rri de 1a210 n ti2p. Ddf.i+ E atta ;erdea"
#6,
i .initea par!.i e att de 2are" n!t de0!%peri !a0 dp !a0" 0rprin0 ! p%t fi att de
2.te .%!ine n a!e0t .%! t!t+ Intri n !a0e e2%i%nat i 0i2p." !a ntr5n te2p.+
Iat" de pi.d" ate.ier. de pi!tr+ E % !0 1tt din patr pri de 0%are+ i .ai
n!.2intea .a " !!i !%rid%are.e i n!peri.e 0nt att de !rate" n!t %ri!ine 05ar 0fii 0
ptrnd a!%.%" a.tfe. de!t ! pi!i%r. g%.+ nt.neti fete 0tnd tr!ete .ng fere0tre" !
!%;%are n faa .%r a!%perite ! %a.e prtnd ;p0e.e i pen0.e" pi!tnd ! % 2iga. %rienta.
!apete de Dei rD1%ini!i 0a fr20ei pa.ide" ! %!)i de 2igda. i 1De.e r0!ite !rn%0+
Ate.ier. e a0e2enea ni 0an!tar+ Arta i are i Deii i !an%ane.e ei" iar arti0t. e nainte de
t%ate n %2 d)%;ni!e0!+ N ;ei nt.ni ni!i % fri;%.itate" ni!i % per;er0ine n %1i!eiri.e
artiti.%r indieni+
(2ina ptrnde din p.in i .2ineaD t%ate !%.ri.e" nde 0ta reDe2ate 0.ri i !adre+ (a
a2iaD" 2ae0tr." A1anindra5nat) Tag%re" frate.e p%et.i" i fa!e ;iDite printre !eni!i"
tre!nd din n!pere n n!pere i !riti!nd )aD.i i 1%n%2 gafe.e 0a gree.i.e i i2itaii.e
e.e;i.%r+ Hie!are .!reaD n0 0ingr" dp !2 . 2n 0f.et." dp !2 i ;%r1ete .2ina+
Bi1.i%te!a e ;e0tit n ntreaga Indie i 1i1.i%te!ar." pandit. 'id0)e:)ar S)a0tri" e 0%!%tit
n. dintre !ei 2ai erdii %rienta.i0t^ ai ti2p.i+ A de1tat ! 0tdii ;edi!e i a;e0ti!e" ap%i
05a dedi!at 1d)i02.i" ajngnd 1n !n%0!t%r a. .i21ii ti1etane" iar a!2 n r2" dp
an. petre!t de pr%fe0%r. SR.;ain (e ;i .a S)atini:etan" a n;at !)ineDa+ Bi1.i%te!a 0e af.
ntr5% !.dire a. !reia a. d%i.ea !at !prinde 2an0!ri0e.e i !ri.e ti1etane ! !ari .!reaD
S)a0tri+ Un .a2a ti5Gtan i !i;a !eni!i de %1rie )i2a.aRan 0e af. a!%.% nt%tdeana"
retrad!nd te/te.e 1d)i0te n 0an0!rit+ E % at2%0fer n!%rdat i t%ti 0enin" de
2n! a0pr i fr !ri0pare" % at2%0fer de te2p. i .a1%rat%r+
De a.tfe." !eea !e e i2p%rtant pentr pedag%gie i !.tr din e/periene.e .i Tag%re de .a
S)atini:etan A e fapt. ! a!%.% 0e .!reaD t%t att de 1ine !a .a %ri!e a.t !%.egi" fr a
indi0pne n0 pe e.e;i+ Mai 2.t" 0e .!reaD i n tiin pr" 2ai a.e0 n %rienta.i0ti!+
Stdenii pregtii .a 'i0);a1)arati 0nt preii prettindeni+ Uni;er0itatea p1.i! % f%arte
!itit re;i0t 2%dern+ 'i0);a1)arati jarter.R" % 0erie ne0frit de !ri de a.e .i Tag%re" n
%rigina. i trad!ere" i de0t.e 2%n%grafii tiinifi!e+ Apr%ape n fie!are an ;in 0a;ani
er%peni !a 0 .!reDe i 0 in !r0ri+ Cte%dat 0e nt.ne0! a!%.% !e.e 2ai re!n%0!te
at%riti %rienta.i0ti!e+ C)iar nii dintre pr%fe0%ri 0nt er%peni i a .%!ine.e .%r 0pe!ia.e
a.tri de par!+
#6#
At2%0fera de 2n!" iniiati; i ref%r2 din S.ianti tan 0e di0tinge i n afara !%.egi.i+ ntreg
di0tri!t. e .!rat" n !eea !e pri;ete agri!.tra" dp 2%de.. fer2e.%r 0ta1i.ite de Tag%re+ Stenii a
n;at i a.t!e;a de .a <P%et=" %n afara !nte!e.%r .i & a n;at 05i 2rea0! pr%d!ia i 0 $ !%ntra
2a.ariei+
N%pi.e" par!. din S)antini:etan pare ;rjit" ntr5att e de nefirea0! t!erea i irea. fr20eea
!rri.%r priQ +Gre 1%0!)ete ! f.%ri tari !a .eiri.e" 01 !%!%tieri 1r2ai de '+ n!)ipii5; % n%apte
.nar" ! % .n fri!%a0" )ipn%.iQ 0gernd feri!irea re!e a ni 0f.et n rai pgn A i t%ate a!e.e
iere i f%nete i 21re !ari di0ting % ar ! erpi de na ! greieri+ T%at .2ea ad%ar2e de ;re2e"
!!i ai!i deteptri.e 0nt nainte de D%ri" !ea0ri.e prie.ni!e 2editaiei+ (2ini.e 0e 0ting .a n%" i
!e. !e are de ;eg)iat f%.%0ete % .2inare a.1" ! .2ina nfi%rat nentrerpt de 1%are++
(a S)antini:etan 0e 0;rete !ea 2ai fa0!inant 0r1t%are a Indiei" H%.i" 0r1t%area pri2;erii" n
.na P)a.gn+ ntre 2artie i apri.ie+ Tag%re a tit 0 21ine" fr ni!i % r2 de intenie pedag%gi!"
pri.ej. pri2;erii ! 1!ria %2enea0! i 0 21ete de .2in i de dan0 a!e0t 0f.et %2ene0! pn
!e . fa!e pa0t ntr5% 2n ne;Dt+ Goli( .a S)antine:etan" !apt t%na.iti de f%.!.%r" ne1nite"
0r1t%area 0e prifi! i 0e na. !a % %frand gratit pri2;erii" dan0. i 0er1ri.e 0tdeni.%r e;%!
a!ea j0tifi!are a 1ine.i prin 1eatitdine" att de pr%prie !%n!epiei .i Ra1indranat) Tag%re+
Goli( pentr ei n0ea2n n pri2. rnd % 0r1t%are ! dan0ri i !nte!e i dra2e !%2p0e de <P%et="
de Ro.i'.a.( de ,rde#! Ce.e patr2ii de !nte!e a.e .i Tag%re" de ai!i a p%rnit i % 1n parte a
f%0t !%2p0e ! pri.ej. Sr1t%ri.%r+ C Di.e nainte 0e n;a !nte!e.e" 0e repet dra2e.e+ Dan0. n%
. dniete nti p%et." ap%i n rnd de fete pri!epte+ T%ate pregtiri.e a!e0tea n a ni2i!
!ere2%ni%0 i dida!ti!+ C%piii n;a !a 0 0e 1!re 2ai 2.t i 2ai p.in de pri2;ar" !a 0 g0ea0!
n prete/t n% de j%a!+ He0ti;iti.e 0nt pentr ei % 1!rie 2ai 2are de!t t%ate 1!rii.e de t%ate
Di.e.e+ Dan0. i 2Di!a 0nt" nainte de t%ate" n j%! a. .%r" pe !are ei . j%a! nti i ! 2ai 2.t
pa0ine+
Di2ineaa" <P%et.= 0e !%1%ar n par! din !a0a .i ! tera0e.e 0pre 0%are5r0are+ A!%.% . nt2pin
!e.e dinti !ere2%nii a2Dante" ! p.1ere r%ie i 0iringi+ A!%.%" n par!. fr pere!)e inndat de
e0ene tari" n!ep !nte!e.e de .ada pri2;erii" ! Ra1indranat) n 2ij.%!. !%pii.%r" ! g.a0. .i
#6*
d%2innd5i+ 'e0t2nt. a.1 e de5ae2 % prpr tinerea0!+ Pr. a prin0 din 1taia p.1erii ;ie
n0ngerate+ De fie!are 2n ine n !%pi. i dan0. n!epe n a!ea ;%.1r de n%ri r%ii" de !nte!e i
.ar2+ Par!." ;erde.e ;i%.ent a. pri2;erii" 0enin. prea a.1a0tr i prea apr%piat A a.!tie0! n
pr%digi%0 de!%r dan0.i+ Cte;a 0te de e.e;i i e.e;e dan0eaD n !er!ri 2ai 2ari 0a 2ai 2i!i" iar
%r!)e0tre.e !%.egi.i A ! #ina i "ridan,a i da"ar( t%ate a!e.e ;i%ri i t%1e i ta2tani A
rit2eaD j%!." . 00in" . ndea2n+
Sfar 0pne % n.!ire 0a n 0pe!ta!%. nefire0!" nentarea a!ea0ta ne0t;i.it" n !are attea 1!rii i
attea di2en0ini 0e a2e0te!+ N e n2ai % fe0ti;itate .i1er a pri2;erii" dar n e ni!i n fe0ti;a.
arti0ti!+ E%!. !prinde pe t%i" dar n a2eete pe ni2eni" !!i nap%ia !nte!.i i rit2.i 0e
g)i!ete geni. p%et.i" 0enintatea .i i 1!ria n 0e depete ni!i%dat ea 0 ajng n 0a.t
pti2a 0a ned2erire inert+
Ca printr5% nDire 0e ntre;ede n 0r1t%rirea pri2;erii 0r1t%area !e.ei.a.te pri2;eri" a 0f.et.i
!are prinde pateri i %g.indiri n%i" din in!ande0!ena !er.i" din !)e2area f.ier.i" din !;inte.e
p%e2.i+
Cea0 dp !ea0 dreaD g%ana a!ea0ta din par!" ! prpra )aine.%r pri.ej de j%!ri i .2ini+ Par!
;r0ta 05ar terge" !!i pr%fe0%rii 0nt !prini de a!eeai ire0p%n0a1i. 0p%ntaneitate" iar e.e;ii 0nt 2ai
0printeni" 2ai ;%i%i n !e.e din r2 2ai 1ni+ N p%i r2ne ne0!)i21at dp ri0ipa a!ea0ta de
geni" de .irie" de dan0 i de .2ini+ N p%i p0tra n 0f.et 0gra deDa2giri.%r 0a ntne!i2i de
de0tin+ H%.i te 0tr1ate i te ptrnde !a % e2%ie nedefinit" !are te de0tra2 i te ntrete" t%ti+ T%t
!eea !e a r2a0 ntneri! i nen%r%!" de0g0t i de0!rajare n 0f.et 0e terge 01 dan0. pri2;erii"
0nt ri0ipite de !te!e i de j%!ri+ O ade;rat pa.ingeneD" % pr%digi%a0 ;irtte de a fa!e din fie!are
%2 n p)e%ni/" !!i fie!are renate din e. n0i" din !eea !e arde i prifi! n 2innea a!eea
prprie a j%!ri.%r+
De a!eea" !nd 0e n!)eie dra2a A repreDentat a!%.%" n par!" ! ad%.e0!eni i ad%.e0!ente" r2i
a2eit de atta de0!tare a %2ene0!.i" de attea 1!rii adnate !a ntr5n p%tir ntr5% 0ingr Di i
d0e ie .a 1De de 2na .i Tag%re+ Par! n5ar fi f%0t % 0i2p. dra2" 0!ri0 de n p%et a. 0e!%..i" !i
n 2i0ter ! re;e.aii n0pi2ntt%r de 0i2p.e" ! % 0ingr p%rn! i % 0ingr 2%ra. & ! n2ai
1!ria A p.in" 2a/i2" p.ra. A j0tifi! i pre!iDeaD 1ine.e+ Yi % 0ingr dat%rie & a!eea de a fi
feri!it+++
#63
V%R,E3$E RA,INDRANA$# $AG%RE
A +++Yi atn!i dat%ria 0e ne.ege i 0e 0i2te J(/( ni!i % I25" p%tri;ire" de5a drept. n 0f.ete+
Dat%ria fa de tine n0i" eg%i0t n aparene" dar e2%i%nant de a.tri0t n rea.itate+ C!i !
!t te ;ei adinei i te ;ei .0a n far2e!. a!e.a a. 2editaiei" a. !%nte2p.aiei A e/er!ii att
de !%n!ret .a n%i n India" att de inedit i difi!i. d5;%a0tr er%peni.%r" ! att 55f.et. ;a
de0!%peri i ;a n!.Di n e. drag%0tea !tre .2e" !tre t%at !reaia a!ea0ta !are n e a.t!e;a
de!t a.te 2e21re i a.te 0f.ete a.e n%a0tre+ M5ai ntre1at !e 2i5a2inte0! e din B!reti i
da! 2i 2ai a2inte0! !e;a+ E n a2 a2intiri" e a2 n2ai 1!rii i dreri i ;i0ri i 2ai
ti e !e" dar n a2intiri+ Yi de !e n > Pentr ! 2 2p%tri;e0! din t%at fptra 2ea
2%rii" !e.%r !ari a f%0t !nd;a ;ii i .i1ere iar a!2 0nt n!)eiate i !0te pe pnDa i0t%riei
i de nde n .e 2ai 0!%ate ni2eni de!t 01 pedeap0a 0a!ri.egi.i+ E n 0f.et. 2e %
gr%aD de 0tagnare" de 2%arte" de 0i0te2 !are e n2ai 0i0te2+ Yi" iart52" e n 0nt fi.%0%f
!a prieten. 2e Srendranat)" ? dar 2e2%ria" ad!erea a2inte .a r0ti2pri i par! detaat
de !eea !e5ai f%0t t atn!i" e 2%arte+ Aa+++ M ntre1ai de B!reti+ Ei" 1ine" ai f%0t att de
1ni ! 2ine" ai f%0t att de !a.2i i de <i2ediai= fa de %pere.e 2e.e" iar 1iet. Rege
Herdinand i ! Regina Mria 2i5a f!t !in0tea 0 2 in;ite .a Pa.at i 2a0a a f%0t att de
fa2i.iar" !a a: Orient nde P%et. era 2ngiet%r. i 0fetni!. Rege.i+++ E ad! din
R%24nia" !a de a.tfe. din ntreaga Er%p" % 1!rie+++ Ei" ai ;Dt D5ta .i!ri!ii n%tri" ;ara"
ai!i n Benga. > Atrn !i%r!)ini de 0afire pe p%2i" 01%ar 0entei i 0e %pre0! pe 2ini" pe
2eri+ Yi !e 1!rie te !prinde !nd n%r%!. i driete ne0te2ate.e a!e0tea ;ii" 2i!i fi.%ane
de .2in" .a2pi%ane naripate+ Yi te ntre1i & de !e52i d D2neDe atta 1!rie" 2ie"
netre1ni!. > ^ De !e 2 !%p.eete ! e/taD. 2inni.%r 0a.e pe !are e n .e ne.eg i" %r1"
n .e ;d > n!epi 0 te r%gi din 1!rie i 0 p.ngi din netire+ Atta ;ia" atta d%r" atta dan0
i attea i2nri n jr. n%0tr+ ne.egi D5ta > P%ate ! n ne.egi+
M ntre1ai a0ear & ""Ce ne p%ate n;a India" pe n%i+ O!!identa.ii >= Wi5a2 r0pn0 e" dar
n prea ;%ia2 05i r0pnd+ Prieten. 2e Srendranat)" !are i5e pr%fe0%r i 2are
#
E0te ;%r1a de pr%fe0%r. Srendranat) Da0gpta" !e. 2ai 1Qi i0t%ri! a. fi.%0%fiei indiene i n. dintre !ei 2ai
pr%fnDi g4ndit%ri pe !ari i are A0ia+
#66
fi.%0%f a. Benga..i" te5ar fi .2rit 2ai 1ine+ De !e 25ai ntre1at pe 2ine > Yi" 2ai a.e0" de
!e 25ai ntre1at !nd era de fa n fi.%0%f > Prietene" e n 0nt de!t n p%et dar n p%et
indian+ E n5i p%t da 0i0te2" ni!i e/p.i!aii+ Dar e n5i p%t 0pne n .!r pe !are fi.%0%fii
n iA# ;%r ptea 0pne & !2 0 trieti i !2 0 te 2p%tri;eti 2%rii" 0e!tirii
d%g2ati02.i" definiti;at.i" rigiditii 0pirit.i+ T%ate a!e0tea 0nt a.te a0pe!te a.e 2%rii"
a.e !e.ei 2ai !rente 2%ri & 2%artea inte.igenii i a ;ieii interi%are+ Yi a0ta" India p%ate
n;a O!!ident. D5;%a0tr 0per1 i 2%rtar+ India p%ate de0!%peri Er%pei n n ade;r" !i
% !a.e" i !a.ea a!ea0ta % 1ate2 n%i ai!i n India" de patr 2ii de ani+ India p%ate n;a !
;iaa 0pirita. Ba) ^ !t de fad i de trdt%r e !;nt. a!e0ta ^ dar D5ta ne.egi !e ;%i2 0
0pne2 n%i" indienii" prin ;iaa 0pirita.C e 1!rie" e ;%.ptate i dan0" !te%dat t2.t%a0
i 0.1ate!" a0e2enea p.%i.%r Benga..i" a.tdat !a.2 i e.e;at" a0e2enea !.2i.%r
)i2a.aRene+ 'iaa 0pirita. e in%!ent i e .i1ertate" e dra2 i e/taD+ A)" !;inte" !;inte+++
Dar n!ear! 0 ;eDi !t de 2.t fa!e2 n%i din a!e0te !;inte+ Dan0. n%0tr n e e0teti!" p%ate
n e ni!i fr2%0" !ine tie" dar i5ai 0i2it+ D5ta rit2." i5ai prin0 D5ta fi%r. de ar2%nie
!%02i! pe !are . i2it e/tati! dan0at%r. ntr5% 2i!are a !rei tain e pe!et.it+ dar a. !ri
efe!t n ;iaa n%a0tr e !%p.eit%r > A0tfe. e0te i ;iaa n%a0tr 0pirita.+ N%i 0pne2 2ere &
0 rea.iD2 !tare i !tare idee" 0 rea.iD2 !tare 0a !tare 0tare 0f.etea0!+ 'd ! ai
prin0 i D5;%a0tr !;nt." dar att+ Pentr !" D2neDe.e" !2 0e p%ate %are rea.iDa % ;ia
interi%ara n fr2ntri.e D50tr fi.%0%fi!e i n %rae.e D5;%a0tr ind0tria.e" 2e!aniDate i
at%2ate > Ce. 2.t da! ptei 0!rie !ri" ine !%nferine i de0!)ide n%i ni;er0iti+
Cretini02. ni Sf+ Hran!i0! 0a Ne2an n 2ai p.0eaD ;i n ;iaa Er%pei+ Ce. 2.t
da! e % n%0ta.gie .a % an2it !.a0 de %a2eni" ! intenii 1ne" dar ! rea.iDri ine/i0tente+
Bag 1ine de 0ea2 & India 0e it n2ai .a rea.iDri" .a ;ia" .a grad. de 2p.inire 0pirita.
i de feri!ire 2inta. pe !are . ating %a2enii !ari 0e pretind adepii nei d%g2e+ D%g2e.e n
intere0eaD" 0a intere0eaD n2ai pe <0pe!ia.iti=" % !ateg%rie de %a2eni pe !are" din
neferi!ire" ne5ai dat5% n% prin ed!aia D50tr ni;er0itar+ Ne5ai 0i.it 0 0tdie2 dp
tipi!. D50tr er%pean" 0 ne 2p.e2 !ap. ! i0t%ria Ang.iei" !are ne 2i.ete" i ! fe. de
fe. de tiine inti.e" da! n pri2ejdi%a0e" !nd n 0nt 0tdiate de drag. .%r" !i prin p%rn!+
Yi ne5ai 0i.it 0 fa!e2 t%ate a!e0tea" !!i a.tfe. n 0tdent indian 2%are de f%a2e++++
^N #6@
E n 0pn ! India e % ar perfe!t" aerian i ;irt%a0+ India e n !%ntinent nen%r%!it" p!t%0"
2i/t" 1tt de i0t%rie i nere!n%0!t de i0t%ri!i" n !%ntinent !are 2 deDg0t Bi de a!eea p.e! e
atta n Er%paC" dar de !are 2i5e 2i. de g.%ria ei i de geni. ei !are 0e tran02ite ;i" !%ntin" prin
tradiie i prin %pere" de attea 2ii de ani+ D5ta te5ai ptea !%n;inge" n a!eti ani petre!i n India" !t
de %rgani! i de atenti! e0te ed!aia indian+ E n02i a2 n!er!at" .a S)an5tini:etan" 0 rea.iDeD
a.t!e;a" 2ai !%n!ret i 2ai 1ine!;ntat+ S integreD ed!aia !%.ar n 2area dat%rie a %2.i & !5
n%aterea de 0ine i i1irea natrii+ A!e0te d% in0tin!te" !ari pentr 2ine 0nt 2ari.e dat%rii a.e nei
;iei p.ine" 0nt ! t%t. ign%rate n ed!aia er%pean+ D5;" n!epei 0 !n%atei natra n2ai dp
!e ai !i05%" ai 2pa!)etat5%" n 2Dee" i ai 0teri.iDat5% n epr1ete+ Ct de0pre !n%aterea de 0ine"
D5ta 2i5ai 0p0 de attea %ri !eea !e i e 2 !%n;in0e0e2 ! 2.i ani nainte & ! pr%!e0. a!e0ta de
%rdin 2i0ti!" e !%2p.et ;i!iat !a 0en0 i a.terat !a 010tan n Er%pa+ Yi n! D5ta 2i ;%r1eai de0pre
e.it+ Dar e%rpenii ign%rani" .!rt%rii din Dine i 2n!it%rii p2nt.i > Care e !%nta!t. .%r inti2"
efe!ti; i !%ntin % 0f.et." ! ;a.%ri.e 0f.eteti" ! feri!irea 2editaiei > D5ta ai ;Dt n0 !e
ni;er0a. e ;iaa 2editati; printre indieni+ Ai ;Dt )a2a.i !itind n%aptea .a .2ina fe.inare.%r" n
Ca.etta" p%;e0tea Ra2aRanei+ Citit. n e fri;%. i e/teri%r" !2 e de %1i!ei n Er%pa" printre !ei de
rnd+ (e!tra nei !ri 0finte A i e.e 0nt pine n India" de a!eea fie!are n .e !n%ate de!t pe e.e"
dar .e !n%ate 1iae" apr%ape pe de r%0t A e n e/er!ii de pnere n 0!en i de dra2 !are 0e
rea.iDeaD n 0f.et. !itit%r.i" n a!ti;itatea .i fanta0ti! Bda! ;rei D5ta 0 p0treDi a!e0t ter2en
fi.%0%fi!C+ Citit%r. e )ipn%tiDat de epi!a i dra2a re.igi%a0 .a !are a0i0t" 1ag 1ine de 0ea2" i de
!are e e2%i%nat" 0per2aniDat i a2e.i%rat 0pirita.i!ete dp fie!are n% .e!tr+++
Re2ar!a D5ta.e a0pra ine/i0tenii id%.atriei n India Bn ri0! 0 2 de!.ar a0pra tri1ri.%r t%te2i!eC a
f%0t att de j0t" n!t 25a f!t 05i 2prte0! an2ite preri pe !ari .e5a2 e/p0 i n r%2an.
2e 2ai ;e!)i" )ora( dar pe !are n .e5a2 .i2peDit n! ndeajn0+ Ai dreptate" n 0nt id%.atri n
India+" dar 0nt .egine n Er%pa+ N 0nt id%.atri ai!i pentr 2%ti;. ! ni!i n !redin!i%0 n 0e r%ag
.a i2aginea De.i" !i ia a!ea0ta i2agine" % 2editeaD pn !e a a0i2i.at5% interi%r" i i %fer ap%i
%frande.e" 0a pra!ti! rita.. ne!e0ar+ Ve. e n2ai ;e)i!.. i2aginii interi%are" !are e %nsfleit i
dra"ati-at de !tre !redin!i%0+ Iari pr%!e0. de interi%riDare" de a!ti;itate
#68
fanta0ti!" pe !are i5( a2inti0e2 ;%r1ind5i de0pre Ra2a5Rana+ Dar !e5i 0pn e D5ta.e .!rri pe
!ari .e tii > M 1!r 2.t ! .e tii" dei n n;tra i .e5a re.e;at" ei pri;i.egi. de a tri" gndi i
0i2i printre 1enga.eDi+ N%i" 1enga.eDii" 0nte2 2editeranienii Indiei Q 0enti2enta.i pn .a e/!e0"
a0!ii n dia.e!ti! i adn!ii n ;iaa 2i0ti!" dar ne%rganiDai 0i" 2ai ! 0ea2" fr 0pirit de
0%.idaritate+
Dar Benga.. repreDint a0tDi !eea !e e 2ai ;i" 2ai prei%0 i 2ai %rigina. din ;iaa 0pirita. a
Indiei+
+++O) ^ Er%pa" ! Dine.e ei" ! M%.%). !i;i.iDaiei ei+ Hie!are dintre ;%i" er%penii" 0ntei % Din+
Iat" e ai!i .a S)an5tini:etan" n tnr ger2an !are 0tdiaD 0an0:rita i trad!e gra2ati!a .i Panini+ Ei
1ine" e % ind0trie+ Pri2;ara n5are pentr e. ;irttea a!eea int%/i!ant" ne1nia a!eea de j%!" ;%5
.ptate i !reaie A aa !2 tii prea 1ine ! e pri2;ara 1en5ga.eaD+ Dar p%ate n tii ni!i D5ta+ N
te 0pra+ 2i 0ntei t%i dragi" !%pii !ari 2n!ii ! % ndrjire i % ptere n2r2rit%are+ Dar de !e
0ntei n!rntai > De !e a;ei !a.;iii i frni n!re2enite > 'eDi" prietene" 2n!a ;%a0tr par! ar fi
n 1.e0te2+ Mn!a n%a0tr e 1!rie" e .i1ertate" e j%!" adi! !reaie+ A!ea0ta a ;rea 0 n;ei de .a n%i
& ! 2n!a e !e. 2ai e/a!t 0enti2ent a. %2.i" !!i e a0e2enea ni dan0 ria" n !are prinDi !
fie!are 2n d% fete fr2%a0e i j%!i !a 0 0.;eti ;iaa" pe D2neDe" pe tine n0i i pr%pria5i
i1ire+ A!ea0ta n 0e tie" n!" n Er%pa+ A!%.% 2n!a n!.eteaD i d%are+ E 0nt 1trn" a2
apteDe!i de ani+ D%r2 trei" patr !ea0ri+ M detept nainte de D%ri i 2 d! pe tera0+ A!%.%" n
ateptarea di2ineii" 2editeD" 2editeD" 2 r%g" !nt+ Yi ap%i n!epe .!r.+ A2 0!ri0 i e" apr%ape
d% 0te de !ri+ Dar fie!are .inie a f%0t % de0ftare+ C!i p!at. !e. 2ai 2are e0te 0 te 2p%tri;eti
1!riei" ;ieii !are i5a dat5% D2neDe" 0f.et.i t+ A2 0!ri0 patr 2ii de !nte!e" i a2 n0!%!it
attea dan0ri+ Un. .5ai ;Dt ai!i i a2 aDit ! te5ai ap!at a!2 0 n;ei i !nte!e+ N2ai 1ag
1ine de 0ea2 0 n af.e pr%fe0%rii ti de a!a0+ i ti 1ine !2 0nt" !!i a0tfe. e ntreaga ;%a0tr
tiin i fi.%0%fie+ '%i !redei ! ade;r. e nt%tdeana 0%.e2n" ! 1!ria e fri;%." iar dan0. i
!nte!. in!%n0i0tente ! % ed!aie tiinifi!+ Er%ri prita5ni!e" ;ii" !)iar dp !e pritani02. a
di0prt+ Pentr 2ine" t%ate a0pe!te.e a!e0tea 0e integreaD n. n a.t." !!i fie!are e/pri2 rit2. i
1!ria ;ieii" Deia !are !nt i p.nge n fie!are 1%a1 de r%" ! fie!are fir de iar1" n fie!are gnd
i fapt de5a n%a0tr+ A!ea0ta %%ate n;a India %2enirea
ie?
#6-
;%a0tr & ! dat%ria pri2 i .ti2 e 2p.inirea de 0ine" iar a!ea0ta e 1!rie" e dan0 i e e/taD+
Dar n 2 2ai ntre1a a.te.e+ Se n0ereaD i 2ai a2 at5ia prieteni+ Mai ;in% 2ine+ Iar ntr5% Di a2
05i da i n inter;i pentr !itit%rii ti+ Dar e n prea da inter;iri" pentr ! n 0nt de fe.. 2e
n fi.%0%f i .a ntre1ri gre.e tre1ie 0 r0pnd pe nde.ete+ Dar 05i 0pn e !e 0 fa!i+ Tri2ite52i !
% Di 2ai nainte ntre1ri.e pe % )rtie" iar e 2 ;%i gndi i !nd ;ii D5ta" % 0 .e di0!t2+ Are 0 fie
i Sren" !!i e. 0e pri!epe .a fi.%0%fi! Dar 0pne52i" n5i 2innat 0eara a!ea0ta ai!i > N e % 0ear
!2 n 0e p%ate ntni n ad2ira1i.a Er%p > E % .inite i % pa!e !%nte2p.ati; i par! arde nde;a
f.a!ra 2i0ti! a Ma2ei Indii+ N % 0i2i > De a!eea 2 nt%r! e n India" dei a!2 apr%ape % r0!"
r%1it !2 e 0pirit.i p%.iti!+ 'eDi D5ta" n tre1ie 0 jde!i India aa !2 % g0eti n a!e0t an+ E %
!riD prin !are tre!e ara 2ea+ Yi !ea 2ai 2are nfrngere n5ar fi re!derea n r%1ia p%.iti!" !i
pierderea 2ari.%r ei n0iri 0pirita.e" !ari a!2" pr%;iD%ri" n5i 2ai a 0pre2aia .%r 2i.enar+
Da" r0! India nde a n!ept a 0tr1ate pati2i.e i ntnere5!. A dar % reg0e0! de !te %ri 2
nt%r!" ! % ne0t;i.it 1!rie+ C!i" ;eDi D5ta" n2ai ai!i par! a ptea !rea n ;%ie" aa !2 !rg
ape.e" aa !2 !re0! p.ante.e+ Yi n2ai prin India" prin !%ntiina 2ea indian" pe !are % adn!e0! i %
!er!eteD de aiDe!i de ani" p%t g0i e Unitatea" O2." 'iaa" pe D2neDe+ Yi !nd drag%0tea de
%a2eni 2 nea!" p.e! n .2e+ Aa e Q ntre d% drag%0ti+++
S$antiniIeian( "artie 34BH
'ORBEYTE SRIMATI DE'I+++
n India" %ri!e fe2eie e De;i" % Dei+ Cnd te adre0eDi nei d%a2ne 0a d%2ni%are A de %ri!e rang"
de %ri!e ;r0t A n p%2eneti n2e.e de fa2i.ie" !i adagi De;i dp n2e.e ei pr%pri+ O
d%2ni%ar Indira Sen" ajnge a0tfe. Indira De;i Q tineri d%a2ne Za2a.a C)atterj" i 0pi Za2a.a
De;i+
A2nnt. a!e0ta e 0e2nifi!ati;+ India n ;ede n fe2eie ni!i fe!i%ara" ni!i a2anta+ Endia ;ede n2ai
Deia" n2ai jertfa !reat%are" 2a2a+ Ori!e a.t ;irtte fe2inin p.ete a.tri de Ga!ea0ta din r2+
Ori!e fe2eie e ad%rat ntr!t e0te 0a ;a fi % 2a2+ De a!eea" !nd !n%ti prea 1ine % fe2eie !a 0
%
#67
2ai p%i n2i De;i" % n2eti 2a2+ C)iar da! ea e n2ai % fat de ar 0a % ad%.e0!ent de
!%.egi+
De0pre fe2eia a0iati!" nde%0e1i !ea indian" 05a 0p0 i 0!ri0 % 02 de 0tpiditi+ Pit%reti i
;er%0i2i.e" e.e a f%0t a!!eptate pentr ! f.ateaD fie i2aginaia" fie prejde!i.e n%a0tre de
%!!identa.i !i;i.iDai+ A0!.tai a!2 i !e 0pne % indian+ Tran0!ri frag2ente din !e.e aDite de
2.t" ntr5% 0ear de fe1rarie" pe % tera0 n B)%\anipr+
A De %1i!ei" 0r%ri.e n%a0tre din Er%pa i A2eri!a ne p.ng de 2i.+ S%!%t ! fe2ei.e indiene 0nt
a0prite n )are2ri" 0nt .ip0ite de %ri!e di0tra!ie i .i1ertate i tnje0! % de0r%1ire+ E ade;rat ! 0nt
i a0tfe. de !aDri" dar e.e n aparin 0%!ietii )ind0e+ De fapt" fe2ei.e er%pene ;d n ;iaa n%a0tr
% e/i0ten fr r%2an" fr a;entr i fr nepre;Dt+ De ai!i !%n!.Dia ! 0nte2 neferi!ite"
2)nite i 0i.ite n ;iaa pe !are % d! e.e" a!%.%" ! .i1ertatea in0tin!te.%r i !%nfDia 0%!ia.+ n
pri2. rnd" pe n%i ne intere0eaD .i1ertatea+ Ea e % i.Die" de !are 2ai !rnd 0a 2ai trDi fie5
#
0e ;a .epda+ 'iaa n%a0tr e deter2inat de r0it" de
na i %ri!e e;adare n fa!e de!t 0 0trng i 2ai apr%ape
f. de0tin.i+ Ap%i" n!K+i n ni 0e pare r%2ana indi0pen0a1i. feri!irii+ Pentr n%i feri!irea n e
!apri!i" de!i n e !ea0 pa0ager i ire0p%n0a1i." 0i2p. infataie pa0i%na. 0a 0enti2enta.+ N%i
n2in a0e2enea pati2i "o$a! dar a!ea0ta n e feri!irea+ N ti !t ;ei ptea ne.ege d5ta" dar pentr
% indian feri!irea n 0e af. ni!i%dat n iniiati;" !i n in0titie" adi! n predarea ei !%2p.et ni
idea. ;e!)i de attea 2ii de ani" idea.. fa2i.iei" a. ed!aiei fii.%r+ N e/i0t 1eatitdine i .i1erare
fina. de!t ntr!t renn2 .a !apri!ii.e pa0i%na.e" efe2ere" 0i2p.e t.1rri" A i !t2 perfe!i5
nea 2a2e.%r n%a0tre+
De a.tfe." n%i n 0nte2 0ingre & a;e2 ! n%i e/periena a 2.t%r 2ii de ani" de !a0titate" 2ndrie
2atern" de2nitate i er%i02+ n %ri!e rita. re.igi%0" n%i !%2ni!2 ! i2aginea n!)ipit a
0tr1ne.%r n%a0tre+ N ne de0pri2 ni!i%dat de 2a2e+++
Sr%ri.e n%a0tre din Er%pa 0pn ! a;e2 % ;ia 2%n%t%n i ! 0nte2 0!.a;e+ A!2" d5ta ai a;t
de0t. ti2p 0 te !%n;ingi ! de 0!a.;ie ni!i n p%ate fi ;%r1a+ S%ia e 0tpna !a0ei n !aD. !nd n
triete 2a2a 0%.i+ Ea p0treaD 1anii" ea fa!e !2prtri.e" ea !%nd!e t%t+ Da! n ;eDi fe2ei pe
0trad" a0ta n n0ea2n ! n p%t iei" !i ! n ;%r 0 ia0" n .e intere0eaD 0trada" n5a ti2p de
pierdt+ Te5ai !%n;in0 ! % !a0 indian e 2.t de%0e1it de a.te !a0e+ Mai nti" %ri!e
#6$
!a0 din India !prinde ntre De!e i treiDe!i de 2e21ri+ Ap%i re0p%n0a1i.itatea i 1n. 2er0
a. g%0p%driei 0e af. n ;%ina 0%iei+ Ytii ! !e. rnai 2are 1ine pe !are . p%i fa!e nei
indiene" e 05i !eri 0 te 0er;ea0! & 05 dea de 2n!are" 0fi !%a0 !e;a" 05i fiar1 .apte.e"
05i !ree %daia+ N%i n a;e2 ari0t%!raia .enii+ Snte2 feri!ite !nd pte2 0p.a i dere5te!a
% !a0 ntreag+ Se;a" 0.jirea" e idea.. %ri!rei indiene+ Dar" repet" n% ne p.a!e 0 fa!e2
.!r. a!e0ta" n ni 0e p%rn!ete+ A;e2 ati 0er;it%ri & da! n ne5ar p.a!e 0 2n!i2" a2
ptea trnd;i i !a0a ar fi !rat+
Pe n%i ne entDia02eaD ;iaa 0r%ri.%r n%a0tre din Er%pa n2ai .a !ine2at%graf+ De a!eea
;eDi !t de p%p.ate 0nt !ine2at%grafe.e de !artiere ! fe2ei indiene+ S%!%te0! e % fe2eie
er%pean are n )aD ne0p0" pentr ! fa!e .!rri de 1r1at+ N%i ne a2D2 n !a0" i2itnd
1r1aii i 2ai2rin5d5.e aer. de 0peri%ritate+ Dar de !nd 05a intr%d0 !ine2at%grafe.e
de !artier" ne a2D2 2ai 1ine pri;ind a!trie.e a.1e+
Cte%dat ne 0f%!2 de r0" dar 0e nt2p. rde2 !nd pe e!ran e % tragedie i atn!i
1r1aii n%tri ne 20tr+ E ad2ira1i. 0 fii er%pean" dar !2 reDi0t e.e ni !%2i! att de
pre.ngit > N%i a2 2ri de p.i!ti0ea.+ E.e ;d ati de 2.i %a2eni" n!t n 2ai a ti2p 0
gndea0! a0pra .%r" 0 n;ee 0a 0 0e ferea0! de ei+ A % ;ia f%arte 2%n%t%n+ Odat a2
2er0 ! 2ai 2.te fa2i.ii indiene .a % garden5parR i a2 a0!.tat jaDD+ Ei" 1ine" n5a2 aDit n
;iaa 2ea !e;a 2ai 2%n%t%n i 2ai 0g%2%t%0 !a a!ea0t 2Di!+ Ad" t%ti" ! jaDD. e/a.t
fe2ei.e a.1e+ Cidat+
+++Ytii !e pit%rea0! ;ia d!e % 0%ie indian+ Ce p.in" 2ai a.e0+ N%i ne ;ede2 pin 0%ii"
dar t%t !e fa!e2" fa!e2 ! gnd. .a ei+ De a!eea ne aDi t%t ti2p. !ntnd+ N ne %1%0i2
ni!i%dat 0%. ! preDena n%a0tr" dar . .02 0 ne !ate+ 'eDi ! n%i n ne 2rit2 din
drag%0te" !i i1i2 dp !e ne5a2 2ritat+ . i1i2" pentr ! e. e 0%. r0it+ De a.tfe." %ri!e
%2 tie ! 0nt trei a!te !apita.e n ;iaa .i" n !ari n p%i inter;eni Q naterea" !0t%ria i
2%artea+ Ne nate2" ne !0t%ri2 i 2ri2 !%nf%r2 Zar2ei+ De a!eea" 0%. n%0tr e a.
n%0tr ! ade;rat" de 2ii de ani" prin attea tran02grri+ N%i n fa!e2 e/periene ! a!e0t
fapt e0enia.+ De a!eea e/i0t att de pine !0t%rii neferi!ite n India i n e/i0t apr%ape
de.%! di;%rri+
+++Hie!are fe2eie indian tnjete 0 i2ite na din er%ine.e Ma)a1)aratei 0a Ra'aLani.
Hie!are ;rea" 0 ajngd % Dei+
#@,
C a0e2enea n.i2i n fa" !e5a2 fa!e n%i din .i1ertatea !apri!i%a0 a 0r%ri.%r n%a0tre din
Er%pa > A2 ri0ipi5% !a pe nite peta.e de .%t0 pe f.;i" dar a2 r2ne t%t .a a.tar. de pe
2a.+ C!i" ;eDi d5ta" n e/i0t feri!ire tre!t%are" n e/i0t 1eatitdine de!t n ;eni!ie+ Re0t.
e !ine2at%graf i jaDD+++
DUR9A" VEIWA %RGIIL%R.M
+++Veia .%!iete n 2nii 'ind)Ra i de de0ftri.e ei ! !arne" ;in i 0nge a2 af.at prin a!e.
pa0agi din Ma$a.$a'rata( nde Drga" Deia fe!i%ar" !i0e0e pe Ma)e0)a" 1a.ar. 0pai2ei+
Drga" Dee ! trp negr" a0e2enea a.10tri. ntne!at a. i Zri0)na & ! p%d%a1e de pn
n jr. frnii i ! D21et. .ng" 2e0ager a. %rgii.%r tantri!e+ A2 i0t%;it 0p5t2ni de
2n! grea" r2rind5i !reterea i iD1nda de5a5.ng efDini.%r 0in!reti0te" n Benga..
e;.i 2edi+ P%;e0tea ei % !n%0! i % 0pn" ! entDia02 de;%i%na." a!ei erdii *andit(
!ari 05a deprin0 0 n 0e piard n %!ean. 2an0!ri0ri.%r+ S%r a .i Zri0)na" ap%i 0%ie a .i
S)i;a" .a n!ept fe!i%ar !rd" 2ai trDi n2it U2a" identifi!at ! !e are India 2ai
0!2p A 'ede.e i Bra)2an A iar fe!i%ria n.%!it prin p%rniri %rgia0ti!e" i t%ate a!e.e
n2e" .egende" epi0%ade 0nger%a0e" 0.1ati!e+++ Cine p%ate ptrnde i 0t5pni p%;e0tea ei
%10!r i 0a!r" n afara !redin!i%i.%r n;ai" !are % ad%r ! 0nge i fi%ri >+++
+++O!t%21rie+ A f%0t frtni n 9%.f & ;a0e.e !%2panii.%r din Ea;a i H%ng:%ng ;in ntrDiate
pe f.;i Q p.%i .ngi" !a n t%i. 2%n0%%n.i Q A i de%dat" 0enin. tr%pi!ei" ! 2irea02
D!t de jng.+ BriD pr%a0pt" r0!%.it%are a !treierat %ra. 2rdar n preaj2a Pjei+
A f%0t % 0pt2n 1%gat" ! sa"I%rtan A a!e.e !%rri 2i0ti!e" 2%n%t%ne" je.it%are 0a
at%are" .dnd n2e.e .i Zri0)na 0frite n p.n0 i pierdere de 0ine Q! ;iDite .a !a0e
1%iereti" n !ari 1enga.eDi 1ine !re0!i i ad! 0!an 05i 0!%i pant%fii i" n !i%rapi" 0 te
p%i apr%pia de i2aginea Drei" grea de j;aerri i 21tat de %frande ;egeta.e+ Spt2n
n !are" er%pean jindit" te p%i de0fta ! sin,ara fier1ini" piprate 0a ! dd'*ede d.!i i
rasa',la( a!e.e in!%2para1i.e g%g%i 2in0!.e din %reD pi0at i 2iere+ Yi
#@#
iari !eai. ! .apte" pe !are fe!i%ara !a0ei iA# %fer n)Ji80 tiind ! eti !eni! .a !tare
g.%rie a Benga..i A i te ndea2n ! "an,o 0a pier0i!i r%ii" i te ntrea1 !;iin!i%0
da! te5ai deprin0 0 !iteti 1enga.i" i 0e .a0 de0!0t ! ntre1ri .a !ari n2ai % Z2ari
!e5a 21.at n !%.i eng.eDe p%ate r0pnde+ Da! eti n%r%!%0" fata i ad!e prietene A
2iate n 2ta0e A !ari %;ie0! pe 0!ane" i 0e adn t%ate pe n di;an din !%." i
0p%r%;ie0! n c$alit*$as$8a! n ti2p. a!e0ta" tat. i arat 2an0!ri0e.e 0an0!rite A pe !ari
.e de0!ifreDi ! deget. A iar ;ren n!)i 1%gat in0ineaD 01ie!te p%.iti!e+ Snt t%i
ntinerii" 21tai de Pja" 0r1t%area Drgei+
+++n a!ea n%apte de %!t%21rie" <2a2a= 2i5a aternt 0a.tea grea i a.ri pr%a0pete pe tera0+
<Ma2a= A n e n2ai % e/pre0ie de re0pe!t Q 0ingr. !;nt !e 0e p%tri;ete drag%0tei i
1ntii pe !are 0%ia n;t%r.i indian % arat A aa !2 0e !;ine prin S!riptri A
!eni!i.%r+ A!etia" tineri nepri!epi i 0rgit%ri" .%!ie0! n !a0a 2ae0tr.i 0a n grdina
.i+ N p.te0!" !i ajt r%0tri.e g%0p%driei+ n 0!)i21" gr .e de0tinie taine.e gra2ati!ei"
ret%ri!ei i 2etafiDi!ei" iar <2a2a= .e p%art de grij i .e e0e ;e0t2inte.e a.1e+
Se d%ar2e 1ine pe tera0 i !2 0tai .ngit ntre a.ri n ;eDi de!t a.1. 2%0!)eei
ndeprtate" 21ra ni 1a.!%n ;e!in i+ pere!)ea de pa.2ieri 0;e.i" ne.ip0it+
Cnd;a" %0tenit 0 t%t prig%ne0! a2intiri.e" ;%i !nta i e <(ade.e= aterntri.%r 2e.e pentr
!" dp 2etafiDi!" !eea !e a/ India 2ai 0pe!ifi!" e aternt.+ N5a2 itat ni!i )i0te5ria
ja!:a.i.%r" ni!i in!ertitdinea 0nete.%r din jng. A a!ea 7n6i/ fanta0ti!" ini2agina1i. a
0pirit.i ;egetaiei" !are D21ete i 0e a2D" infir2nd 0per0tiia 0tati!+ Dar pnt/. n
!reier !tt%r de nane A 2ini2e" gr%teti" pa0agere 0pa02. frnDi.i din ;rf.
pa.2ieri.%r ge2eni e % !%2%ar+ Te %1inieti ! e. ane;%ie+ (a n!ept te deteapt din
0%2n i 0e %prete ndat !e ai de0!)i0 %!)ii+ E !apri!i%0 & n5( ani2 de!t 0%2n. !e.i de
pe tera0 Q n5( pir%nete de!t %!)ii fgrind !%2ar.+ E i2per!epti1i." de a!eea te
a0rDete" di.atat n p0ed%de.ir. ;eg)ii+ E 2%n%t%n" de a!eea n5i p%i 0rprinde ni!i%dat
rit2.+ Cte%dat" a0e2enea ipt.i p0rii rnite" 0tin0 de ape.e ! a.1ie a.1rie+ E %
2anife0tare iD%.at !are te 0ting)erete i te far2e!" dei i t.1r 0%2n. i te !%;rete !
d%rri+
C2 ai ptea d%r2i > Cine !n%ate !ea0. !nd gitanii %0tene0! !nte!. drag%0tei .i Zri0)na
i Rad)a i j%!. er%5
#@*
.i ! fe!i%are.e din 'rinda;ana2 > Orga i ;i%ri.e B;inaC i er0aj i 2ridanga ! 0net de
t%1 .ng" i 2e.%peea" <Ra2a
a0Ra=+++ A .e5ar ptea ita" !a 0 d%ar2 0%2n .ng >+++
V%rii te treDe0! ! pre;e0tiri de gtrai" 1iet er%pean ! prea 2.te a.ri+ Mai r2ne n
!ea0+ nainte de a0e di2ineaa eti n !rte" pe j2tate g%." i te 21ieDi 0!%nd apa dintr5
n 1aDin de piatr" ng0t !a n !%!ig+ T%t !artier. e % 0!.dt%are i fie!are !i2ea din
0trad A iD;%r pentr !ete.e 0r2ane+ Ceai." i iari g.gia fete.%r" i rg!ini.e
%rt%d%!i.%r i" pentr ! e Pja" j%!" j%!" i r0ete" prettindeni" a.tri de %frande+
n te2p.. din Za.ig)at A ;e0tit n t%at India" !e. 2ai preit a.tar a. Drgei A a2 n prieten
!)iar n !.an. de 1ra)2ani !are 0tpnete i 0e 21%gete din ;enitri.e te2p..i+ E. 2
!.Dete prin 2ii.e de pe.erini" nii ;enii din Ori00a5fe2ei.e+ 0nt negre" pietr%a0e"
!tt%are A" a.ii de pe frntarii.e Nepa..i" a.ii din A00a2+ M 21rn!e0! irri de0e de
!redin!i%i i 0r2ani" ateptnd !a Di.e.e 05i %fere <pja= pe % f%aie .at+ A.tar. .i S)i;"
! p. 0a!r Bn !are n %!)i ptrnDt%r Drete lin,a"'[ Ve.iC" te nt25pin" a0a.tat de
fe2ei+ S%ii.e ;in i re;ar0 apa din 9ange" 2r2rnd "anlras( i5i ad%r ! % nen!)ipit
de;%ie Ve. drit%r de r%d a. pnte!.i+ Mi 0e ngdie 0 p.i;e0! pe Odea0pra a.tar.i" i
de%0e1e0! fe2ei din ari0t%!raia Ca.!ttei" n ;e0t2inte gre.e" 2t0%a0e" a.tri de 0ten!e
din Od)" a.tri de 1trne !!erni!e i fe!i%are de0!.e" de0p.etite+ Re!n%0! !)ipri i52i
a2inte0! n2e nt.nite .a fe0ti;a.ri arti0ti!e+ Din !ap. 0!rii ! 1ra)2an. tnr .ng 2ine"
pri;e0! irri.e 0%ii.%r !r%ra S)i;a .e5a 2p.init rga i ne.eg r%0t. !a!t0.i ;e!in"
n!r!at ! ine.e de fier" %frande+
'ier2ia.a din .ie.e !e d! 0pre te2p.. prin!ipa. r. a!eeai !)e2are & Drga ^+++ Drga
^+++ Oa2enii ateapt n a%are" ! %frande.e de f.%ri i gr0i2i A i %a2enii ;in" ;in" i
%frande.e 0e adn" ter!iite" .a pi!i%are.e Veei" pe !are n Yo p%t ;edea" n ntneri!.
te2p..i a0ediat+ N52i p%t fa!e N5/.tn ni!i n!ai pn .a Did+ O!%.e0! i ajng n faa
p%rti!.i nde 0e jertfe0! apii+ D% 2ii pe Di" pentr ! e Pja+ Yi ai!i 0e ng)e0ie0!
0pe!tat%ri i !redin!i%i+ Snt 0ingr. a.1" dar 0nt ! n 1ra)2an din Za.ig)at+ Wapi" api" i
!.. a!ti;eaD ! % pr%digi%a0 de/teritate" i 0nge.e 2pr%a! prettindeni+ Capete.e"
2e21re.e 0nt adnate de 0.jit%ri nde25nati!i+ Ca.Di" apii njng)iai 0nt tre!i din 2in
n 2in"
#@3
jpii" de0pi!ai" g%.ii de 2rntaie" 21!ii+ Ceea !e r2eaD" n ;d dar f2. 0e p%art
pe0te 2.i2i+ N p%i r52ne 2.t Q ani2a.e.e )ipn%tiDate de pani! i de a1rii 0n5ge.i 0e
.a0 2%i n 2na !..i antrenat+ A1rii te irit" te e/!it" deteapt ner;ii ne1nii+ S%are.e
arde" i %a2enii te 21rn!e0!" i t%i 0trig & Dr,a +G+++ Dr,a W!!!
M ndrept 0pre f.;i" !!i ni!i n )ind0 n5i 0frete %franda fr 21iere n 9ange.e
0fnt A de % 2rdrie fr 0ea2n" ! ape gra0e i ptrede+ Hie!are dg)ian din .i e i n
a.tar & 9a1e0)" (a:0)2i" Zri0)na" S)i;a+ Se ;nd id%.i i i2agini r%ii & Drga+ Te a0a.teaD
!eret%rii 0!)ingiii" .epr%i ne;inde!ai" 1ra)2ani e/!r%!i" R%g)ini i fa!)iri de Mi!i ! p.ete
de sad$( prfite n !en+ 'eDi" pe 2arginea dr2.i" far0eri ! !ap. ngr%pat i
t%;ar. adnnd 1anii de ara2 ai fe2ei.%r din Od)+ Sa fa.i fa!)iri tif0ind pe p.!i !
pir%ane i !ie" 0a ;a!i ! pi!i%are .a !eaf i t%t fe5f. de e/i1iii gr%teti" %di%a0e"
repgnante" pe !ari pe.erinii .e ad2ir i fe2ei.e .e ajt ! pr.e de ara2+
(a n!ept" 0pe!ta!%.. te a2D A 2ai a.e0 da! ae.egi ! e n 0pe!ta!%. de )indi02
degenerat" )indi02. eare a pr%d0 0a!rifi!ii 2ane !tre a!eeai drga i pr%0titia %r5
gia0ti! pe !are n2ai pini % !n%0!" dar ni2eni n % p%ate de0;.i+ Mai ap%i" %1%0ea.a 0e
21in ! de0g0t(" n 0%i de frie de0perat 2p%tri;a a!e0tei 2i/tri de de;%taie i 1ar1a5
rie+ Singra 2ngiere e 0enintatea fe2ei.%r de e.it" rari i 2p.ine0! dat%rii.e detaate de
21.Dea." de pati2i" de 0nge" de r.ete+ M refgieD pe a.ee" !are d!e" de5a .ng.
f.;ia.." 0pre ,$at( nde 0e ard !ada;re.e+ O 2a2 ateapt teane. de ;rea0!ri pe0te !%pi..
2%rt" nfrat ntr5% rf 2rdar+ Un a.t <2%r2nt= a1ia a ng)iit trp. ni 1ine !n%0!t
neg0t%r din S)a21aDar+ Cine;a" din fa2i.ie" r0!%.ete t!inii i de0!%per %a0e pe j2tate
a.1e+ Se adn ;rea0!ri" .e2ne+ Tre1ie 0 di0par pn i !ea 2ai 2i! r2+ Cnd !ena
n 2ai d%g%rte" !te n !%r1 0e aeaD pe praf. !are p%art" n!" 2ir%0. !rnii fripte+
De0perat !ig.ete .e2n. 5A dar ni2i!" ni2i! n g0ete" !!i trp. e de5a!2 n !er.
Brgei+
n faa ,liat'lni( % grdin ! ar1ti parf2ai de !)ipar%i+ M atepta ati prieteni+ Yi
fie!are 2i 0pne !+++ Dar de !e 0 .e nir ai!i 0p0e.e > n India" 01.i2. e T2p.etii !
atr%!iti" ! 0!r1" ! 0per0tiii+ De a!eea fa0!ineaD i n irit+
Calcta( B dece".rie
#@6
DE V%R,A CU UN NA&I%NALI!$ INDIAN
n iria de ** apri.ie #$3, 2i 05a nt2p.at n fapt pe !are . p%;e0te0! ai!i n pentr ! e ni!. i !e.
2ai !rd din i0t%ria re;%.iei !i;i.e indiene" d pr i 0i2p. pentr ! 2i 05a nt2p.at 2ie+ Din aDite"
din gaDete i din !ri" !n%0! t e" !a i %ri!are dintre d2nea;%a0tr" De!i de a.te fapte 2ai !rnte i
2ai gra;e+ Iat & 2 af.a2 n 1ine garni0ita .i1rrie 0an0:rit din C%..ege SFare N+ 6" apr%ape de
Uni;er0itate+ n faa raii par! ! .a! i pa.2ieri" aa !2 0nt !e. pin d% dDini n Ca.!tta+ Era2
feri!it pentr ! r0f%ia2 !ri 0!2pe i pentr ! era2 %rg%.i%0 !a %ri!are a.1 !are 0tdiaD fi.%0%5fia
indian ! 0perana ! ;a ajnge ntr5% Di n ne.ept+
Ign%ra0e2 2.i2ea pe !are % nt.ni0e2 2a0at n par! i pe 0trDi+ O renine p%.iti!+ Se ;%r ine
a!e.eai di0!r0ri i ;%r p.e!a n%i !%rd%ane de 0tdeni i 0tdente !a 0 1%i!%teDe 2rfri.e
eng.eDeti+ Ne af.a2 n t%i. deD%1edienii !i;i.e Q ni2i! n era n% pentr 2ine+ 'D0e2 attea
are0tri i" fiind a.1" nt.ni0e2 de attea %ri pri;iri !ari d%ar ! n 2 0!ipa" aie prieteni.%r ni!i
1enga.eDi+ H%arte 1ine" 2i5a2 0p0 e A i rnTs!ni gr1it 0pre .i1rrie+ *$ apri.ie" ; r%g 0 n itai Q
t.n( deD%.ant" fier1inte i ;a!+ O2. n gndete pe 0trad+ N gidete de!t iD%.at 01 !%n. re!e
a. ;enti.at%r.i+ Afar e n p0ti e/a0perant" de 0nete i !.a!0%ane" n deert n !are n 0i2i p%
ni2eni" dei te iD1e0! din t%ate pri.e %a2eni ;ii+ Odat !e i5ai p0 !a0!a de p.t pe !ap i ai !%1%rt
0!ri.e A n 2ai tii ni2i! a.t!e;a de!t n2r. tra2;ai.i pe !are tre1ie 05( iei i n2e.e 0taiei
.a !are ;ei !%1%r+ Din B)%\ani5p%re nde .%!ia2 e" pn n C%..ege SFare A % j2tate din %ra"
apr%ape n !ea0 de tra2;ai" ! 0!)i21ri i ateptri+ 'ag" 2i a2inte0! ! 0nt !ine 0nt i 2intea n e
!apa1i. de n ef%rt 2ai ;i%.ent de!t % a2intire+ De .a n ti2p" ni!i a2intirea A !i n2ai %1%0ea.a
ne0i2it a trp.i" de.i!ii.e /pa.).1.i d 1e0tia 1ine !re0!t" ! !a0 i ! %!)e.arii negri" n5
aintnd inert ntr5% p%ndere fier1inte+
Pre.ngea2 ;iDita n .i1rrie" din !e n !e 2ai nentat de Q te.igena i tiina 2ea+ Cnd 0g%2%te.e din
par! 0e gtir i 0e rir ned%2e0ti!" r%p%te 0e !%1%rr din 00. 0trDii" ap8i 0trigte i r.ete Q %
n;.2ea." .2ea 2pin0 afar din pi re" $ arj ! lat$i Ba!e.e 1a0t%ane .ngi i 0ini0tre a.e p%.iiei
indieneC" a.te ipete" a.te n;.2e.i+ T%t. 0e petre!0e ! % 0p%ntaneitate de !%2ar+ De a1ia a;0ei
ti2p. 0 aeD !ri;!\ %" 7`t i 0 a.erg 0pre + De a!%.% a2 ptt ;edea
1!O
p%.iia !.rea Bg.%ri%a0a t$e "on>ed *olice= 7'pin27n5 2anife0taia 0tdenea0! i !etenea0!
pe 0trDi.e 1(.nt/i*. C%rd%ane.e de 0tdente 1enga.eDe rpte ! !aii" 1a0t%ane.e .%;ind pr%digi%0 n
dreapta i n 0tnga" n %ri!ine i %ri!2+ Capete 0parte i 2e21re rpte A a!e0tea 0e ;d pe0te t%t+
Dar !eea !e 0e ;ede n2ai n India Britani! & !%pii !.!ai 01 !ai" !%pii 0ngerai de !%pite i de
1a0t%ane+
Pri2ii rnii a f%0t adi !)iar n .i1rrie+ Yi ei a f%0t n2ai !%pii+ Unii din ei n tia ni!i 0 0!rie+
'eni0er .a 2anife0taie ! 0te.e de f%i tri!%.%r" ;eni0er J(/( ;%ie" !a 0 0trige n2ai ?ande
mataramW 0a f0e0er adi !a n 0 de !tre 2anife0tani+ S%!%tea ! n 0e ;a arja ! p%.iia *(-
1(/aB( i 2p%tri;a !%pii.%r+
Ci;a din ei .einai+ Un. a;ea %!)i. 0!%0" atrnnd !a n % !rd n0ngerat Q pe gt % D1a. de 0nge
! praf+ A.t. ipa fr 0nete Q n 0net pe !are . ;eDi din gr" pe !are . atepi 0 iD1!nea0! i n
iD1tete A pentr ! 0e 0!)i21 ntr5n )%r!it de .ein+ Cei 2ai 2.i a;ea !apete.e 0parte de
1a0t%ane i p.ngea n1ii" aa !2 p.ng !%piii %rienta.i !nd n ti !e5i d%are+ A.ii+++
(i1rria 0e 2p.0e t%at de 0nge" de ja.e i de ap+ Un 0pita. n 2iniatr" aa !2 tre1ie 0 fie !a0a
%ri!ri indian" dp 0p0a ni 0\araji0t+ M ita2 i e p%ate 2i.it de !.%area 2ini.%r 2e.e"
nfriat i neptin!i%0" netiind da! tre1ie 0 p.e!" 0a 05i 2ngi" 0a 0 njr pe eng.eDi+ ;n tnr
0tdent n d$oti de 2$addar 0e apr%pie de 2ine pr%;%!at%r &
A D50tr n 0ntei eng.eD >
A N 2.2e0! .i D2neDe+
A ' a2D >
N5a;ea2 !)ef de di0!ie+ Dar ne!n%0!t. !%ntin" par! ar fi 0i2it rgena in0.tei ra0ei a.1e
a!ta.iDat n pri2. a.1 nt.nit n !a.e+
A Yi t%ti e inti. !e a f!t+ P%t fa!e i 2ai 2.t+ Ne p%t pne pe t%i n te2ni+ Dar 0nte2 !te;a
0te de 2ii ne+ N5a .%!ri ni!i pentr a 2ia parte dintre n%i+ Int/ ad2ini0traie 1ritani! ;a 0ri n
aer da! ;a nte2nia % j2tate de 2i.i%n de ;%.ntari+++ Dar 2a2e.e n%a0tre" fe2ei.e n%a0tre >
Ytii !e5a f!t n A2ri0tar n #$#$ > (e5a ;i%.at ! 1a0t%ane.e+ Da" ptei !iti Rap%rt. C%ngre0.i+
Ytii d50tr i fr 0 !itii Rap%rt.+ D!ei5; .a 0ate" i af.ai !2 pr%!edeaD p%.iia+ Dar !e5a ptt
fa!e pn a!2 > Se p%t .pta ! !%piii > E a10rd !e fa! ei" dar i5a !prin0 pani!a" a0ta e & a!i%neaD
! 0pai2a !e.i !are tie ! j%a! ..i2a !arte+++
#@8
Sr2anii !retini ^ Yi d50tr 0ntei !retin" fr nd%ia.+ C2 0!Dai !ri2e.e a0tea >
A N .e 0!D ni2eni" r0pn0ei e ;Dnd ! ne!n%0!t. i repeta ntre1area+ Ei 0nt !retini de
d2ini!" aa !2 e ntreaga Er%p+ Ei ;%r1e0! de !retini02" atta t%t+ ' r%g 0 n !%nda2nai %
re.igie dp fapte.e aa n2ii.%r ei !redin!i%i+
A Dar e a10rd" Sa)i1 Bter2en. a!e0ta" Dat de n 0tdent e 1atj%!%rit%r !eea !e 0pnei+ Pentr !"
da! re.igia d50tr n ;5a f!t 2ai 1ni ti2p de d% 2ii de ani arn!ai5% i g0ii a.ta 2ai 1n+
Dar d50tr tri2itei 2i0i%nari ai!i" n India+ Da! ai n!epe de .a d50tr a!a0 >
A N ne.eg de !e 0 2 !%nfndai e n eng.eD" r0pnd e" 0tnjenit ! n!epea 0 0e 0trng
a0!.tt%ri+
A Dar 0ntei i d50tr er%pean+ Yi %dat !e n ; e rine de !e fa! fraii d50tr n India" n0e2neaD
! ni!i n ; intere0eaD i atn!i 0ntei 2rginii" %ri ! ; e fri! i atn!i 0ntei .ai+
D50tr" pr%1a1i." n ; intere0ai de!t de Er%pa+ D50tr4 0ntei p%p%are g.%ri%a0e" !i;i.iDate i
infai.i1i.e+ D50tr 0ntei a.1i+ Dai5ne ;%ie 0 ; di0prei2 pn .a r+ Yi ; 0nte2 0peri%ri" %ri!t ;5
ai .da ! !ri.e d50tr i fi.%0%fii d50tr n !ari n !rede ni2eni+ ' 0nte2 0peri%ri pentr ! n%i
ti2 t%t de0pre Er%pa A iar d50tr n tii ni2i! de0pre India+ De !e ai ;enit d50tr n India >
A E per0%na. > Ca 0 0tdieD .i21a i fi.%0%f ia indian+
A Yi n ; e rine de !e5ai ;Dt de n an n!%a!e >
A N 2 0%.idariDeD ! ni2eni" r0pn0ei e 0trn0 ! a+ Snt n ap%.iti!+ N ;%i 0ta de!t !i;a ani
n India+ N a2 ti2p 0 2 %!p ! a.t!e;a+ Ce ;%ii > D50tr 0ntei n pri;i.egiat & 0ntei n0!t n
India+ A;ei ti2p i de p%.ii!+ E 2 ;%i nt%ar!e n ara 2ea+
A Dar p%.iti!a" n India" n e p%.iti!+ (pta n%a0tr pentr independen" s#oara>( e !%n!.Dia
ne!e0ar a ntregii n%a0tre 2etafiDi!i+ Ytiina !are e prin!ipi. de 1aD a. 2etafiDi!ei i 2i0ti!ei
indiene & ! ni2eni n 0e p%ate 2nti prin a.t." ! ni2eni n5i p%ate ajnge
!a.ea" ade;r." .i1ertatea" prin a.t." (pta n%a0tr e !%n0i0tent ! n0i fnda2enta..
!%ntiinei n%a0tre fi.%0%fi!e & ! dp !2 0f.et. n p%ate ajnge "Ita de!t prin
pr%pri. 0 ef%rt" t%t aa India n p%ate .i1era de!t prin pr%pri. ei ef%rt+ N a!!ept
ajt%r din afar+ N ni 0e p%ate da a!e0t ajt%r+ Ni2eni n p%ate inter;eni n de0tine.e a.tia+ N n2ai
! n are drept." dar ni!i n p%ate+ Ytii
#3-
a!e0ta din fi.%0%.ia n%a0tr+ Atn!i" !2 !rede iteg.ia ! p%ate inter;eni n de0tine.e Indiei"
fr !a 0 pr%d! % f4rde5.ege ! r2ri !nd;a fata.e >
A5 Marea Britanie ni!i n5i pne a0tfe. de pr%1.e2e+
A C att 2ai r pentr ea+ Pentr ! 0%!%tete d%2inaia ei n a!t !ere0!+
A Dar n ;5a dat" %are" % ad2ini0traie 2ai 1n >
A Bine" 0a)i1" dar aeea0ta n are ni!i de5a5fa!e ! India+ N%i n !ere2 % ad2ini0traie
e/!e.ent+ N%i !ere2 % ad2ini0traie a n%a0tr+ Yti ! ;a fi 2ai pr%a0t" 2ai ne)%trt" p.in
de .ip0ri i de a1Dri+ Dar ;a fi a n%a0tr+ Ad2ini0traia 1ritani! ne !a0treaD" ne fa!e
!%ntiine de 0!.a;i" ne fa!e .ai+ Dp % 0t de ani de 0tpnire eng.eD" n !ida ttr%r
trenri.%r" ind0trii.%r i %rae.%r 2%derne !.dite de eng.eDi" p%p%r. indian e pe prag.
degenerrii+ Trai. 1n n n0ea2n ni2i! pentr n p%p%r r%1it+ Cei !ari jde! a0tfe." 0nt
deja 0!.a;i+
A Dar India" ntrerp e" India n are % !%ntiin nai%na.+
A (a n%i ni!i n 0e pne pr%1.e2a nai%na." !a .a d50tr n Er%pa+ Pentr indieni" India n
e % ar 0a % naine+ Snt ai!i attea ra0e" attea re.igii" attea !a0te+ Un er%pean 0e pierde
!a ntr5n )a%0" i 0e ntrea1 & !are e0te India > Ei 1ine" 0a)i1" India pentr n%i e0te Ma2a ^
C)iar 0trigt. n%0tr re;%.i%nar i i2n. n%0tr nai%na. n!epe ! ?ande Matara" W
<P.e!!ine Ma2ei ^= ntrea1 pe %ri!e 0r2an" din %ri!e !%. a. Indiei" !e n2ete e. India"
i5i ;a r0pnde & Ma2a+ (pta n%a0tr n e a10tra!t" pe prin!ipii" ni!i .i2itat de re;endi5
!ri+ (pta n%a0tr e % !r!iad pentr de0r%1irea 2a2ei+ De a!eea n e % .pt p%.iti!" !i %
2i0ti! & ajnge2 .a .i1ertate" !2 0pne Ma)at2a" prin prifi!are" prin rennare .a indi5
;ida." prin n%n5;i%.en" prin ag%nie+
P%.iti!a n%a0tr e % !eni!ie a0!eti!+ P%.iti!ienii n%tri i n!ep !ariera prin rennarea t%ta.
.a fn!ie" .a a;ere" .a g.%rie" .a %ri!e p%0e0ine p2ntea0!+ Yefii n%tri 0nt 2ai 0ra!i de!t
n%i+ N% n ne tre1ie genii p%.iti!e" ni!i ta!ti! p%.iti!+ Ma)at2a n e n geni" e n 0fnt+
E. n are % 2et%d ta!ti!" !i are 0in!eritate+ A0ta a re!n%0!t5% i !ei 2ai n;ernai
d2ani ai n%tri+ E. e 0ingr. %2 !are a iD1tit 0 0ta1i.ea0! 0in!eritatea n .pta p%.iti!+
A Yi t%ti" da! n ;a rei > 'ei n!er!a a.te 2et%de"
#
de pi.d" 2et%de.e er%pene >
A5 A;e2 i n%i e/tre2a n%a0tr 0ting" !entre.e ter%ri0te+ '%2 re!rge .a ter%are n2ai !nd
;a a1di!a Ma)at2a+ Dar
158
pn atn!i 0nte2 .egai de e;nt. dat .i 9and)i & n%n5;i%5.ena+
A Dar ter%ri02. e % 2et%d !apita. din Er%pa+
A De.%!+ E perfe!t n!adrat n fi.%0%fia i p%.iti!a n%a0tr+ Se af. i n Art$as$astra tratat.
p%.iti! 0!ri0 ! trei 0e!%.e nainte de era !retin+ N%n5;i%.ena e pe p.an. 0at;i!" ter%area e pe
p.an. raja0i! Q pri2a prin !%nte2p.aie" !ea.a.t prin iD1!niri de energie+ Dar a2nd%
aparin !%ntiinei indiene+
A Dar da! ni!i prin ter%are n ;ei %1ine ni2i! >
A Atn!i r2n a!etia Barat pe !%piii rniiC 0 n!er!e a.t!e;a 0a 0 ren!er!e n%n5
;i%.ena+ 'edei d50tr" a!ea0ta n e % .pt de ani" !i de generaii+ India tie 0 atepte" pentr
! India n it+ C%pi.aii a!etia n ;%r ita a d%a !a2panie de deD%1edien !i;i.+ C)iar
da! ;%2 fi n1ii a!2" ei n ;%r ptea fi n1ii pe0te d%De!i de ani+++
O t!ere peni1i.+ 2i 0!%t igri.e Q i %fer na+ 0i5d M.2e0!" 0a)i1" frate.e 2e a 2rit n
n!)i0%are" pentr ! a 1%i!%tat f2at. igri.%r eng.eDeti+++ M pri;ete D21ind !nd renn
i e de a f2a+
A Da! !e.e !e ;5a2 0p0 e ;5a dat de gndit" n!er!ai 0 n 2ai f2ai igri eng.eDeti+++
Bn Dia" 0a)i1"++
M 0a.t i p.ea!Q n t!erea .i1rriei ti/ite+ In a!ea Di de ** apri.ie n5a2 0!ri0 ni2i! n
!aiet. 2e+
CUPRINSU(
SDe0!%perireaK Indiei de !tre Mir!ea E.iade++++++N @
N%t a0pra ediiei+++++++++++++ *6
Prefa .a ediia a d%a+++++++++++ *@
CeR.an+++++++++++++++++ aK
Pe.erinaj .a Ra2e0)\arant++++++++++ 33
9Ddire n Madra+++++++++++++ 38
Madra0+++++++++++++++++ 3i>
##, Ha)ren)eit" !i!.%n dire!ia S+'+++++++++ 6*
Benare0+++++++++++++++++ 68
Z21) Me.a .a A..a)a1ad+++++++++++ @#
A2rit0ar i te2p.. de ar+++++++++++ @fi
Eaipr+++++++++++++++++ 8#
n Rajptana+++++++++++++++ 87
Cr%!%di.i Bdintr5n jrna. de ;nt%are" #$3#C++++++ -3
Erna. )i2a.aRan" #$*$++++++++++++ --
'i.egiatr .a Darjee.ing++++++++++++ 7#
Pe <C%.ina Tigr.i=+++++++++++++ 76
Hnera.ii .a (e1%ng+++++++++++++ 7E
.ntr5% 2n0tire+ V%:5C)en5Pa++++++++++ $#
Cnd ;ine 2%n0%%n.+++++++++++++ $S
Mn0tiri i p0tni!i din Hi2a.aRa B#$3,C +++++++ #,,
De .a De.)i .a Hard\ar++++++++++++ #,,
Hard\ar++++++++++++++++ #,6
Ri0)i:e0) + +O+++++++++++++++ #,$
"e S;;argaAA0)ra2++++++++++++++ ##3
'iaa er2ii.%r n S\argaAA0)ra2+++++++++ .i=
Peteri.e din Bra)2apri++++++++++++ #*,
C%1ra neagr+++++++++++++++ #*6
(epr%ii+++++++++++++++++ #*7
(a grania Afgani0tan.i Bfrag2enteC++++++++ #3#
NO= (a S)antini:etan++++++++++++++ #3$
'%r1ete Ra1indranat) Tag%re++++++++++ #66
O'%r1ete Sri2ati De;i++++++++++++ #67
Drga" Deia %rgii.%r+++++++++++++ #@#
De ;%r1 ! n nai%na.i0t indian+++++++++ #@@