Sunteți pe pagina 1din 7

BIOLOGIE CELULAR, ANUL I

FORME CELULARE
Exemple de forme celulare:
Celule cubice (suprafaa ovarului, celulele din jurul
ovocitului, epiteliul tiroidian, canalele excretorii ale
glandelor salivare, canalicule biliare, tubii contori
proximali renali)
Celule cilindrice (enterocite, epiteliul canalului cervical
uterin, glandele endometriale)
Celule pavimentoae (tegument, mucoase, mezenter)
Celule poli!onale (hepatocite, celulele superficiale ale
mucoasei cavitii bucale)
Celule telate (neuronii multipolari stelai din coarnele
anterioare ale mduvei spinrii)
Celule alun!ite (fibra muscular striat)
Celule "ui"orme (fibra muscular neted)
Celule "erice (celulele sangvine granulocite segmentate,
limfocite, monocite, bazofile)
Celule cu prelun!iri (fibroblastul, neuronul, nevroglia,
odontoblastul, spermatozoidul)
Celule cu "orme peciale (disc biconcav hematia adult,
piriforme celula !ur"inje din cerebel, umbreliforme #i $n
rachet de tenis de la nivelul uroteliilor, cup de #ampanie
celula caliciform, $n inel cu pecete % adipocitul)
#E$CRIEREA UNEI CELULE %N MICRO$CO&IA O&'IC
Forma
Membrana M(rimea au talia
Adapt(ri "unc)ionale
*olumul
+ celul( ,n MO Citoplama Culoarea
Or!anite peci"ice
Num(r
Nucleul Form( -i m(rime
&o.i)ie
Culoare /nucleol0
&
+1 $inci)iu1 Fibra mucular( triat( /FM$01 Mu-c2iul c2eletic1 Colora)ie
3emato4ilin( 5 Eo.in( /3E0
61 Celula cubic(1 Foliculii tiroidieni1 Glanda tiroid(1 Colora)ie 3emato4ilin(
7 Eo.in( /3E0
81 Celula cilindric(1 Enterocitele1 Mucoaa intetinului ub)ire1 Colora)ie
3emato4ilin(7Eo.in( /3E0
91 Celula telat(1 Neuronii multipolari tela)i1 M(duva pin(rii1 Colora)ie
3emato4ilin( 7 Eo.in( /3E0
:1 Celula poli!onal(1 Frotiu cervico7va!inal1 Colora)ie Ma; Grun<ald
Giema /MGG0
+1 $inci)iu1 Fibra mucular( triat(1 Mu-c2iul c2eletic1 Colora)ie
3emato4ilin( 7 Feric( /3F0
'inciiul reprezint o mas citoplasmatic cu mai muli nuclei, format prin
fuziunea unor celule $nvecinate, iniial separate( Exemple: fibra muscular striat,
sinciio%trofoblastul de la nivelul vilozitilor placentare, etc(
)esuturile musculare sunt alctuite din celule specializate pentru contracie, celule
care datorit formei lor alungite sunt denumite uzual fibre musculare(
Exist * tipuri de fibre musculare:
+ibre musculare striate (la nivelul mu#chilor scheletici)
+ibre musculare cardiace (la nivelul miocardului)
+ibre musculare netede (la nivelul pereilor organelor
interne #i vaselor de s,nge)(
+ibra muscular striat (+-') are forma unui cilindru cu lungimea de la c,iva
mm la c,iva cm #i diametrul $ntre ./%&// 0(
+-' este o celul $nalt specializat, care din punct de vedere structural #i
ultrastructural este diferit de o celul obi#nuit( 1ntr%o descriere microscopic clasic
prezint o membran sarcolem, o citoplasm sarcoplasm, cu numeroase organite
comune #i specifice #i numero#i nuclei(
'arcolema corespunde modelului membranelor biologice de mozaic fluid proteic
$n bistratul lipic, cu meninunea c difer prin ultrastructur #i funcii de o membran
obi#nuit( 2in loc $n loc prezint invaginri spre sarcoplasm, denumite tubi transversali
sau tubi 3, care vin $n contact cu reticulul endoplasmic neted (4E5) #i care au rol
fundamental $n cuplarea excitaiei nervoase cu contracia muscular( 3otalitatea acestor
tubi formeaz sistemul tubular transvers(
'arcoplasma sau citoplasma +-' este abundent #i conine numeroase incluziuni
#i organite comune #i specifice( 6rganitele comune sunt reprezentate de mitocondrii $n
numr foarte mare (furnizeaz 73!%ul necesar contraciei), complexul 8olgi, lizozomi #i
cantiti mici de reticul endoplasmic rugos (4E4)( 9ncluziunile sunt $n general granule de
glicogen (rezerv energetic) #i lipide $n cantitate mai mic(
6rganitele specifice sunt reprezentate de miofibrile( 7cestea sunt organite
contractile care ocup aproximativ :/; din masa +-' #i se $ntind pe $ntreaga sa
lungime( Examinrile microscopice au stabilit c miofibrilele sunt alctuite dintr%o
alternan de striuri sau benzi clare (9) #i $ntunecate (7), de unde #i denumirea de +-'(
.
<anda clar (9) este $mprit $n . jumti de o linie =( 'e consider c unitatea morfo%
funcional a miofibrilei este sarcomerul, care se $ntinde pe lungimea a .,> 0, $ntre .
benzi =, repet,ndu%se de zeci de mii de ori $ntr%o miofibril(
-iofibrilele sunt alctuite din miofilamente subiri % actin #i groase % miozin,
dispuse $ntr%un mod caracteristic (a se vedea capitolul din materia de curs
C936'C?E@E3A@ -9C46+9@7-E53E 2E 7C395B)(
4eticulul endoplasmic neted care la nivelul +-' se nume#te reticul sarcoplasmic
(4') cuprinde $n mod caracteristic . poriuni: 4' liber #i joncional (sau cisternele
terminale)( 4' joncional vine $n contact cu tubii 3 de la nivelul sarcoplasmei, . cisterne
de%o parte #i de alta a unui tub 3, form,nd $n acest fel o triad( Cisternele terminale au
capacitatea de a stoca ionii de Ca
.C
prin legare de o protein numit calsechestrin(
-ecanismul molecular este reprezentat de o 73!%az Ca
.C
7dependent, care pompeaz
Ca
.C
7ul contra unui gradient de concentraie foarte mare din sarcoplasm $n 4'( 4eticulul
nejoncional sau liber este format din tubi alungii care formeaz o reea $ntre cisternele
terminale(
+-' este multinucleat, constituind din punct de vedere structural #i funcional
un sinciiu( 'e admite c o singur fibr poate avea sute de nuclei, $n medie ./%D/
nuclei Ecm lungime, care ocup sub &; din volumul ei( 5ucleii sunt dispu#i la periferia
sarcoplasmei, imediat sub sarcolem, av,nd o poziie altern( @ocalizarea periferic
reprezint un criteriu de diagnostic diferenial cu fibra miocardic, care este de asemenea
striat, dar care are nucleu unic, situat central( 5ucleii au form ovoidal, paraleli cu axul
longitudinal al +-', de :%&/ 0 lungime, cu heterocromatin periferic #i &%. nucleoli
vizibili(
1n coloraia ?ematoxilin +eric (?+) se studiaz la microscopul optic +-' $n
seciuni longitudinale sau transversale( 1n seciune longitudinal +-' are o form
alungit, iar $n cea transversal rotund sau ovalar( 'arcolema, miofibrilele din
sarcoplasm #i nucleii se coloreaz $n negru( -iofibrilele apar sub forma unor striaii
longitudinale #i transverale dispuse $n mod uniform $n $ntreaga sarcoplasm(
%n colora)ia 3emato4ilin(7Eo.in( arcoplama ete eo.ino"il( /ro-ie0, nucleii
e colorea.( ,n albatru7violet, mio"ibrilele e pre.int( ub "orm( de tra)ii
lon!itudinale -i tranverale de culoare ro-ie, "iind mai lab eviden)iate dec=t cu 3F1
1n microscopia electronic se studiaz ultrastructura +-' cu evidenierea unui
numr foarte mare de mitocondrii #i aspectul caracteristic al miofibrilelor cu sarcomere(
+-' poate fi afectat de diverse boli de la inflamaii (miozite infecioase #i neinfecioase)
#i distrofii (exemplu distrofia muscular 2uchenne), p,n la tumori benigne
(rabdomioame) sau maligne (rabdomiosacoame)(
Coloraia ?+ este deosebit de important pentru diferenierea unui
rabdomiosarcom (tumora malign din fibrele striate) de un leiomiosarcom (tumora
malign din fibrele netede) prin evidenierea straiilor (miofibrile % sarcomere)
caracteristice mu#chilor scheletici(
*
#ia!notic di"eren)ial al celulelor muculare ,n microopia optic(
Fibra mucular( triat( Fibra mucular(
cardiac(
Fibra mucular(
neted(
Form( alungit, neramificat alungit, cu capete
bifurcate, anastomozate,
discuri intercalate
fusiform
M(rime lungime mm%cm
grosime ./%&// 0
lungime % >/%&// 0
grosime D%F 0
lungime >/%&// 0
grosime F%: 0
Or!anite miofibrile dispuse $n
sarcomere fibr striat
4' joncional #i liber % tubi 3
triade
numeroase mitocondrii
miofibrile dispuse $n
sarcomere fibr striat
4' joncional #i liber%tubi
3% diade
numeroase mitocondrii
fr miofibrile, fr
sarcomere % fibr neted
Nucleul celul plurinucleat (sinciiu),
nuclei alungii, dispu#i
caracteristic la periferia
sarcoplasmei, imediat sub
sarcolem
celul uninucleat,
nucleu alungit, dispus
caracteristic $n centrul
sarcoplasmei
celul uninucleat, nucleu
alungit, dispus $n centrul
celulei
61 Celula cubic(1 Foliculii tiroidieni1 Glanda tiroid(1 Colora)ie 3emato4ilin(7
Eo.in( /3E0
Celula cubic, a#a cum $i spune #i numele, are form de cub, $ns la nivelul
preparatelor histologice apare sub forma unui ptrat( !rezint citoplasm eozinofil ($n
?E), nucleu unic, caracteristic rotund #i a#ezat central, colorat $n albastru%violet ($n ?E)(
Celulele cubice pot forma epitelii simple (exemplu suprafaa ovarului, plexul coroidal,
tubii contori proximali renali, canaliculele biliare, canalele <oll ale parotidei, epiteliul
tiroidian) sau epitelii bistratificate (canalul glandelor sudoripare) sau fac parte din alte
epitelii stratificate (exemplu % stratul bazal sau germinal al epiteliilor stratificate
pavimentoase)(
!entru exemplificare se studiaz foliculii tiroidieni( 8landa tiroid este o gland
endocrin (produsul de secreie reprezentat de hormoni, $n lipsa unui canal excretor este
eliberat direct $n s,nge)( @a exterior are o capsul conjunctiv care trimite septuri fibroase
ce $mpart glanda $n lobuli( @obulul este format dintr%o strom conjunctivo%vasculo%
nervoas #i esutul glandular (parenchimul glandular)( 1n cazul tiroidei parenchimul este
repezentat de celulele epiteliale foliculare din foliculii tiroidieni #i celulele parafoliculare(
An folicul tiroidian are form rotund sau ovalar, mrime variabil #i este
delimitat de un epiteliu simplu cubic (un singur strat de celule cubice)( 1n interior se
gse#te coloidul tiroidian, un depozit de hormoni (38 7 triiodotironina #i 39 % tiroxin)(
-icroscopia electronic demonstreaz c celulele foliculare sunt polarizate( -embrana
plasmatic prezint microviloziti spre lumenul folicului #i labirint bazal la polul opus(
D
Citoplasma conine un reticul endoplasmic rugos bine dezvoltat (sinteze proteice intense)
#i numero#i poliribozomi liberi( -itocondriile sunt numeroase, alungite, dispuse
neregulat $n citoplasm, complexul 8olgi bine reprezentat sub form de saci apaltizai,
vacuole #i microvezicule (excreie celular)( +oliculul $mpreun cu stroma din jur
constituie unitatea morfo%funcional a glandei(
1ntre foliculi se gsesc celulele parafoliculare, care nu au contact cu lumenul
foliculilor #i care formeaz mici grupuri( 'unt mai mari dec,t precedentele, au citoplasm
clar, nucleu mare, palid( 'intetizeaz calcitonina, numindu%se #i celule C(
7spectul epiteliului folicular variaz $n funcie activitatea secretorie a glandei:
% secreie normal (normo%funcie): celule cubice, foliculi cu coloid
bogat
% secreie crescut (hiper%funcie): celule cilindrice, $nalte, foliculi cu
coloid puin #i vacuole
% secreie sczut (hipo%funcie): celule turtite sau apaltizate, foliculi
mari, cu coloid dens(
1n coloraia ?ematoxilin%Eozin se evideniaz glanda tiroid sub forma
foliculilor tiroidieni: structuri rotunde sau ovalare delimitate de un strat de celule cubice,
citoplasm eozinofil, nucleu unic, rotund, situat central, colorat $n albastru%violet( 1n
interiorul foliculior se observ coloidul sub forma unei mase amorfe eozinofile (a se
consulta #i capitolul din materia de curs C6-!@EGA@ 86@89 % 'EC4E)97
CE@A@74B)(
81 Celula cilindric(1 Enterocitele1 Mucoaa intetinului ub)ire1 Colora)ie
3emato4ilin(7Eo.in( /3E0
!reparatul reprezint o seciune la nivelul intestinului subire( 9ntestinul subire este
cuprins $ntre orificiul piloric #i valvula ileo%cecal( @a toate cele trei segmente ale
intestinului subire (duoden, jejun #i ileon) $nt,lnim acelea#i tunici #i anume: mucoasa,
submucoasa, musculara #i seroasa( -ucoasa intestinal prezint unele particulariti
structurale destinate mririi suprafeei de absorbie:
% formeaz pliuri mari, care dubleaz suprafaa de absorbie
% prezint viloziti intestinale care mresc de > ori suprafaa mucoasei
% mucoasa este prevzut cu invaginri digitiforme (glandele intestinale)
% enterocitele prezint la suprafa microviloziti care mresc de &/ ori suprafaa
de absorbie a fiecrei celule $n parte(
7#a cum am amintit mai sus mucoasa intestinului subire are o suprafa neregulat
datorit prezenei vilozitilor intestinale care proemin $n lumen, av,nd form de deget
sau frunz( 7u un ax conjunctivo%vascular iar la exterior sunt cptu#ite de un epiteliu
simplu, cilindric, format din enterocite( Enterocitele sunt celule adaptate pentru funcia de
absorbie( 'unt celule cilindrice $nalte, solidarizate apical prin complexe joncionale(
5ucleul este situat $n treimea inferioar, are form ovalar #i cromatin lax dispus( 1n
citoplasma subnuclear, care este bazofil #i are un aspect granular, se gse#te un reticul
endoplasmic rugos abundent, numero#i ribozomi liberi #i mitocondrii( Citoplasma
supranuclear este mai clar #i conine aparatul 8olgi(
1ntre enterocite se gsesc celule caliciforme, mucoase(
3oate aceste celule sunt situate pe o membran bazal bine vizibil(
>
91 Celula telat(1 Neuronii multipolari tela)i1 M(duva pin(rii1 Colora)ie
3emato4ilin( 5 Eo.in( /3E0
5euronul multipolar stelat de la nivelul coarnelor anterioare ale mduvei spinrii
reprezint prototipul de celul stelat(
5euronul sau celula nervoas este compus din * pri distincte: corpul celular,
dendritele #i axonul (4amon H Cajal)( Este o celul $nalt specializat #i prezint o
polaritate funcional, consecin a asimetriei sinaptice( +uncional exist * categorii de
neuroni: senzitivi, motori #i intermediari (interneuroni)( 'tructural neuronii se clasific $n
multipolari, cu un axon #i . sau mai multe dendrite, bipolari, cu un axon #i o dendrit,
unipolari (pseudounipolari), cu un axon care se divide $n vecintatea corpului $n . ramuri
lungi(
Corpul celular sau pericarionul reprezint centrul trofic al celulei #i conine
nucleul #i citoplasma cu numeroase organite comune #i specifice( -embrana are structur
specific membranelor biologice #i caracteristic este bogat $n 73!%az 5a
>
EI
>
%
dependent( Citoplasma cuprinde citosolul, organitele citoplasmatice comune #i specifice(
2intre organitele comune menionm reticulul endoplasmic rugos bine dezvoltat datorit
sintezelor proteice intense (a se vedea @(p(%ul despre 4E4 corpii 5issl, coloraie
albastru de toluidin) #i poliribozomi liberi( Complexul 8olgi se dispune caracteristic la
neuronii secretori perinuclear sub form de tubi aplatizai ca foile de carte, dar #i vezicule
sferice, mici( -itocondriile sunt mici, alungite dispuse $n $ntreaga citoplasm, fiind $n
numr mai mare la nivelul terminaiilor axonale( 6rganitele specifice sunt reprezentate de
neurofilamente (filamente intermediare specifice) #i microtubuli, care intr $n
componena citoscheletului neuronal (a se vedea materia de curs, capitolul
C936'C?E@E3A@ % +9@7-E53E@E 953E4-E2974E)( @ocul de emergen al
axonului este mai palid, fiind lipsit de organite si se nume#te conul 2oJen(
5ucleul este sferic, de obicei unic, voluminos, situat central, cu eucromatin
abundent (palid) #i cu nucleol evident(
-duva spinrii aparine nevraxului, alturi de trunchiul cerebral, cerebel #i
encefal( Este un organ de form cilindric, turtit antero%posterior, adpostit $n canalul
rahidian( -duva este protejat de meninge, cu cele * foie: piamater, arahnoida #i
duramater( Este $mprit $n . jumti simetrice prin #anul median anterior #i fisura
median posterioar( 1n seciune transversal are form ovalar #i este format din .
tipuri de substan: alb, la exterior #i cenu#ie, la mijloc(
'ubstana cenu#ie este bogat $n celule nervoase #i fibre amielinice, iar cea alb
este lipsit de celule nervoase, fiind constituit $n special din fibre mielinice(
Cele . jumti sunt unite transversal $n partea anterioar printr%un strat de fibre
mielinice comisura alb #i $n partea poterioar de un strat amielinic, comisura cenu#ie(
1n mijlocul comisurii cenu#ii se gse#te canalul ependimar( !e seciune substana cenu#ie
are form de fluture sau de ? #i prezint . coarne anterioare (motorii), . posterioare
(senzitive) #i . laterale (vegetative)(
5euronii multipolari stelai se gsesc la nivelul coarnelor anterioare, sunt celule
mari, bine vizibile $n microscopia optic( 1n coloraia ?E se evideniaz forma KstelatL a
celulelor, citoplasm redus, eozinofil, nucleu unic, rotund, voluminos, palid, situat
F
central, cu nucleol bine vizibil, colorat $n albastu%violet( 2endritele #i axonul nu sunt
vizibile $n aceast coloraie(
5euroni stelai se mai $nt,lnesc la nivelul stratului molecular sau plexiform (9),
respectiv celulele stelate Cajal (neuroni cu axonul orizontal, numii #i neuroni de
asociaie) #i la nivelul stratului piramidal intern sau profund (M) al scoarei cerebrale,
respectiv celulele gigante <etz(
:1 Celula poli!onal(1 Frotiu cervico7va!inal1 Colora)ie Ma; Grun<ald
Giema /MGG0
+rotiul cervico%vaginal se obine prin recoltarea unui mic e#antion de celule de pe
suprafaa colului uterin, mucoasei vaginal, $ntinderea lor pe lam, colorarea #i examinarea
ulterioar la microscop( 3estul se obine prin introducerea $n vagin a unui instrument
denumit specul care permite vizualizarea colului uterinN suprafaa colului uterin #i
mucoasa vaginal este #tears (raclare) cu ajutorul unei spatule de lemn sau periue(
-ucoasa vaginal este format dintr%un epiteliu pavimentos stratificat
ne"eratinizat( Epiteliul vaginal este hormonodependent( 6 alt caracteristic a acestui
epiteliu este cantitatea mare de glicogen din celule( Epiteliul este format din mai multe
straturi :
% 'tratul bazal format dintr%un singur r,nd de celule cubice sau u#or
rotunjite, cu nucleu mare, ce ocup aproape toat citoplasma #i
citoplasm intens bazofil
% 'tratul parabazal este reprezentat prin mai multe r,nduri de celule
rotunde sau cubice, cu citoplasm bazofil, K$ntunecatL
% 'tratul intermediar reprezentat prin mai multe randuri de celule mari,
de forma usor poligonal, cu citoplasma mai clar #i perfect delimitat,
nucleul $#i mic#oreaz volumul, devine picnotic
% 'tratul superficial format din celule mari, poligonale, cu citoplasma
clar, nucleu picnotic, aceste celule se descuameaz
O