Sunteți pe pagina 1din 36

Cronologie Istoria romanilor

1000 000 4500 i.Hr. epoca pietrei .


1000 000 10 000 i.Hr. Paleoliticul .
10/8 000-7500/6500 i.Hr. Mezoliticul .
4500/4000-2000/1800i.Hr. Neoliticul .
Mileniul III-miscarea de populatii duce la formarea popoarelor si limbilor indo-europene din
care fac parte si tracii "cei mai numerosi dua in!i" -Herodot
2000/1800-1200/1050i.Hr. epoca bronzului .
1200-1050 i.Hr.-106 d.Hr-epoca fierului.
1200/1250i.Hr.-650/600 i.Hr. prima varsta a fierului(Hallstatt).
650/600 i.Hr.. 106 d.Hr. a II-a varsta a fierului(La Tene).
sec.7-" i.Hr..- pe litoralul Marii nere se fondeaza orasele-colonii recesti!sud!Trapezus"
#inope"Hera$leia Pontica"%izantinion.vest!&pollonia"Mesembria" 'dessos "(ionisopolis"
Histria")allatis "Tomis "T*ras+nord!'lbia"Panticapeon"P,anaorea s.a.
sec6 i.Hr.. -patrunderea influentelor scitice in spatiul carpato- dunarean
514 i.Hr..--.peditia nereusita a regelui ersan #arius impotriva scitilor"conflict in care au fost
implicati si etii (Herodot).
$41 i.Hr..- cucerirea teritoriilor de la sud de (unare de %ili al II-lea" reele Macedoniei.
$$5 i.Hr..-campania lui &le'andru Macedon impotriva triburilor eto-dace a tribalilor de la sud
de (unare.
$26 i.Hr..-dezastrul campaniei uvernatorului Traciei /opirion in 0#tepa etica11.
$00(2"2)i.Hr..- conflict armat intre uniunea de triburi eto-daca de sub conducerea lui
#romic*aites si reele Traciei +isima*.
278-218i.Hr.-2eatul celtic de la T*lis din Tracia.
Cca 200 i.Hr.-Luptele uniunii lui 'roles din Moldova de nord si centrala contra bastarnilor.
100 i.Hr.-106 d.Hr-Perioada clasica a societatii eto-dace.
74 i.Hr.-Proconsulul Macedoniei ) #cribonius )urio atine linia (unarii undeva in %anat.
72-71 i.Hr.!3uvernatorul macedoniei M. Terentius 4aro Lucullus impune oraselor colonii
recesti tratate de alianta.
82-44 i.Hr.-3uvernarea lui ,ure-ista-a constituit primul stat o monar,ie militara cu spri5inul
marelui preot #eceneu. &cest stat se va destrama "in patru"apoi cinci parti" .tra-on
61 i.Hr.-rascoala coloniilor recesti si a etilor din dobroea
60 i.Hr.-)ampaniile lui %urebista impotriva triburilor celtice ale boiilor si tauriscilor
55-52 i.Hr.)ucerirea de catre %urebista a oraselor-colonii recesti de pe litoralul oraselor
colonii recesti de pe litoralul nord-vestic al Marii Nere.
48 i.Hr.!&mestecul lui %urebista in conflictul intern roman dintre )aesar si Pompeius.
44 i.Hr.!&sasinarea lui )aesar" asasinarea lui %urebista.
2"-27 i.Hr.!cucerirea de catre proconsulul Macedoniei M. Licinius )rassus (spri5init de reele
et 2oles ) a reatelor din (obroea.
-----------------------------------------------------------------
sec I i.Hr.-sec II d.Hr.- s-a dezvoltat civilizatia eto-daca influentata de cea reaca si romana
------------------------------------------------------------------
.8-18 d.Hr!-.ilul poetului roman 'vidius la Tomis.
15 d.Hr !crearea provinciei romane Moesia.
85/86 d.Hr Invazia dacilor si a aliatilor lor in Moesia.3uvernatorul 'ppius #abinus este infrant
si
ucis.(eplasarea imparatului (omitian pe frontul din Moesia.(ivizarea Moesiei in #uperior
si Inferior.
87-106!3uvernarea lui (ecebal.
87/Infranerea e.peditiei militare a eneralului )ornelius 6uscus.
88/)onsulul Tettius Iulianus obtine victoria asupra dacilor in batalia de la Tapae.'fensiva
triburilor marcomane in Pannonia.
8"!Inc,eierea pacii intre (ecebal si (omitian.2eele dac se recunoaste clientelar al 2omei.
"8-117!3uvernarea imparatului roman 0raian -transforma (acia in provincie romana
neincluzand )risana"Maramures"nordul si centrul Moldovei
101-102!Primul razboi dacic al imparatului Traian.
101(rima1ara)!'fensiva armatelor romane in (acia si victoria lui Traian la 0aae.
101/102 &tacul dacilor si al aliatilor lor in dobroea.%atalia de la &damclisi.
102(1ara/toamna)!2eluarea ofensivei romane in (acia .
105(rima1ara)! #e inc,eie constructia podului de piatra peste (unare la (robeta condusa de
ar,itectul &olondor din #amasc.
105(iunie)-106(1ara) &l doilea razboi dacic.
106 2 11 august!(iploma militara de la 3orolissum atesta pentru prima data constituirea
provinciei romane (acia.
106-271!#tapanirea romana in (acia.
1074Triumful de789 de zile a imparatului Traian la 2oma.
10"!Inauurarea in (obroea la &damclisi a monumentului Tropaeum Traiani.
11$212 mai!La 2oma este inauurata columna lui Traian"
117-118!2ascoala dacilor de curand supusi si invaziile dacilor liberi"" a iaz*ilor si a ro.olanilor
in (acia
11"/(upa potolirea tulburarilor noul imparat roman Hadrianus (117-1$8) imparte (acia in
#uperior si Inferior.
12$-124!& doua impartire administrativa a (aciei(#uperior"Inferior"Porolissensis)
168/& treia impartire administrativa a (aciei(&pulensis"Malvensis"Porolissensis)
171!Invazia costobocilor in provinciile romane la sud de (unare.
212 - 5Constitutio &ntoniniana5
245/247!)ele mai puternice razboaie ale carpilor cu imparatul roman 6ilip &rab.
271-275!#ub presiunea popoarelor miratoare imparatul &urelianus (8:;-8:<) abandoneaza
(acia.
271-$76! )ontinuitatea daco-romana in spatiul )arpato-(anubiano-Pontic in conditiile
dominarii nominale a triburilor ermanice ale ostrootilor.
$1$/Prin edictul de la Milan imparatul )onstantin cel Mare(9;=-99:) recunoaste oficial
reliia crestina.
.ec4!2aspandirea crestinismului in limba latina de factura populara pe teritoriile nord-
dunarene
6utroius! colonistii au venit "din toata lumea romana" pentru a cultiva ooarele si a
popula orasele.
(onariul de la ,iertan (-3' /-N'4I># 4'T>M P'#>I )-dovedeste raspandirea
crestinismului in limba latina
$75!Nimicirea reatului ostroot si primele invazii ale ,unilor.
$76-602!)ontinuitatea daco-romana in conditiile presiunilor popoarelor miratoare
(,uni"epizi"avari"lonobarzi).
sec7I(deceniileII-III) Primele incursiuni ale triburilor slavilor vec,i(antii si sclavinii) cu aliatii
lor protobulari contra imperiului 2omano-%izantin.
.ec7I(deceniile7I-7III) Instaurarea unor triburi slave in spatiul )arpato-dunarean si invaziile
lor impotriva %izantului".550-551-ele pentru I oara ierneaza la sud de (unare.
602/ #lavii trec la sud de (unare.
.ec7/-miratia triburilor slavilor vec,i la sud de (unare si colonizarea teritoriilor pana la Marea
-ee
. -5.08&069I:;<5" tratat militar de ?mp@ratul bizantin Mauricius ?n care este menAionat
elementul romanic BromanitateaB
67"-681!Infranerea bizantinilor in razboiul cu protobularii de sub conducerea ,anului
&sparu, si recunoasterea primului tarat bular.
.ec8!putina populatie de oriine slava de la nord de dunare este treptat asimilata de populatia
protoromana.Procesul de formarea poporului roman si a limbii sale intra in faza definitiva.
8"8 - instalarea unurilor in Pannonia sub conducerea lui &rpad
-?nceputul dinastiei arpadiene(CDC-79;7)
.ec"/ eoraful armean Moise C*orenati----5=ara ,ala>5
BromanitateaB
.ec.7I/sec?!Lupta voievodatelor lui 3lad "3elu"Munumorut impotriva e.pansiunii ma,iare
Menumorut-resedinta in cetatea %i,area+crisuri
3lad-resedinta in cetatea )uvin+%anat
3elu-resedinta in cetatea (@bEca+someFuri -numit GGblac,GG de &non*mus"
GGTerra >ltrasilvanaeGG
"80/ ?ntr.o scrisoare" ?mp@ratul 7asile II Macedoneanul ii numeste 51la*i5.
BromanitateaB
I?-? "1la*i" de bizantini si slavii sudici""1olo*i" de slavii rasariteni" "1alac*us5 in
lumea catolica
"71-1204- GGt,ema ParistrionGG- unitate administrativ teritorial@"de raniA@ cu rol de ap@rare
(Imp.%izantin)
-intre (un@re si Mare! Primul Harat %ular -I5upan (imitrie+ 5upan 3,eor,e-
inscriptie din comple.ul %asarabi Murtfatlar
"6"-"76 Ioan Tzimis$es %I/&NH -au pus cap@t in - si apoi in 4 Pen.%alcanice a Primului
Harat %ular-Imaturizarea autonomiilor locare
"76-1025- 4asile II Macedoneanul J
.ec. ?/ ?n lucrarea "#esre administrarea imeriului""?mp@ratul bizantin Constantin 7II
3or@irogenetul ---"se mai numesc Fi romani cei de la N de (un@re"
1000-"Tara #ipenitului"-confirmata de descoperirile ar,eoloice
-unurii ocupa 4alea Muresului-incepe cucerirea sistematica
1001/ #tefan I incoronat de Papa ca primul rege apostolic
100$-#tefan I incepe cucerirea sistematica a spatiului intracarpatic(&,tum si 3*la)
1066-rascoala vla,ilor din T,esalia
.ec.11!)onflictele voievozilor transilvaneni &,tum si 3*la cu reale unar #tefan I.
1020"intr-un act emis de 7asile II Macedoneanul -- 51la*i5. BromanitateaB
-cronicarul bizantin :e>aumenos ?i atest@ ca -lac*i ?n "#faturile Fi povestirile lui
Ke$aumenos"
-eoraful persan 9ardi!i----53odoa-a istoriilor5 BromanitateaB
3*la-%@lrad"fosta Aara lui 3elu+ &,tum-MorisenaJmanastire ortodo.@
-sunt colonizati secuii(primii)-mai intEi in %i,or"/ona TErnavelor
#ec.12-1$!Poemul medieval erman pomeneste de ducele 2amuc din tara vala,a.
-saFii-sudul T2# - pt a stimula viaAa economic@('r@Ftie"#ibiu"TErnave)+ intemeieaz@
oraFele #ibiu"%raFov"#i,iFoara"%istriAa
10"4- printesa bizantina &na )omnena in GG&le.iadaGG mentioneaza 9 sefi locali intre (unare si
Mare! Tatos"#eslav si #atza
1100-unurii atin 4alea TErnavei Mari
1111!Prima mentiune documentara a principelui transilvanean Mercurius ca reprezentant al
reelui unar.(GGMercurius princeps >ltrasilvanusGG-%@lrad)
!confirmat documentar primul comitat"cel al ,i*orului
!catolicismul impus ca reliie oficial@"?n fruntea T2# primul episcop catolic GG#imion
>ltrasilvanusGG-%@lrad
1150-unurii atin 4alea 'ltului
1164-Leustac,ius-comite de (@bEca
-alte comitate T2#!)raFna"(@bEca
1167cronicarul bizantin Ioan :!nnamos ! "se zice c@ sunt veniAi de mult din Italia"---51la*5
(3-#T& H>NN'2>M -T H>N3&2'2>M)BromanitateaB
?III &non*mus 5-lac*i52 cronicar al reelui %ela " 3-#T& H>N3&2'2>M
1175 - alte comitate T2#! )lu5"&lba"TimiF
1176/ GGLeustac,ius voievodaGG in fruntea T2#
1185.se rascoala vla,ii din N Pen.%alcanice" sub conducerea fratilor Petru si &Fan
1186-vla,ii obtin victoria impotriva armatelor bizantine"ale imparatului Isaac al II-lea
&nelosL..statul vla,o-bular al &s@neFtilor
1200- unurii atin linia )arpatilor 2asariteni si Meridionali
1204-1261/Imp.%izantin cucerit de cruciati(cruciada a I4a) si transformat in Imp.Latin de la
)onstantinopol
1211!Invitarea in Tara %arsei a cavalerilor teutoni - de catre &ndrei al II-lea
12222eele >nariei &ndrei al III-lea acorda nobilimii ,ula de &ur.
-sunt atestate Hara %Ersei si Hara 6@@raFului
1224 - saFii au primit de la &ndrei al III-lea printr-o %ula de &ur GG&ndreanumGG padurea
romEnilor si peceneilor si dreptul asupra zonei #ibiului
1225- cavalerii teutoni sunt alunati L in 788= erau de5a in Prusia
12$0- izvoare mentioneaz@ GGHara )@rvuneiGG(intre Manalia si 4ama) centru la Caliacra
-&ndrei al II-lea oranizeaza in Hara #everinului o marca de ranita" %anatul de #everin
12$4/Mentionarea romanilor in bula Papei de la 2oma 3riore al 77-lea.
1241-1242 Marea invazia tataro-monola.
1247"2 iunie2 (iploma Ioanitilor confirma prezenAa formaAiunilor politice romEneFti la sud de
)arpati
in frunte cu +ito1oi2 .eneslau 2Ioan Ai %arcaA.
-consemnata Hara HaAeului (terra Hasszo$)
cavalerii ioaniti colonizati la # de )arpati
1257-in statul &s@neFtilor"dinastia vla,a se stine"conducerea este preluata de bulari LL al
doilea Harat %ular (in sec MI4 cucerit de turci)
1261-145$/ refacerea Imp.%izantin+ 7N<9 cucerirea )onstantinopolului
78=7-79CC spatiul dintre (unare si Mare reintra sub autoritatea Imp.%izantin
1277/127"!Litovoi si fraGsu"%@rbat"se lupt@ cu coroana arpadiana"reele unar Ladislau alN-
lea"dar este infrEnt"ucis in lupt@+ fraGsu facut prizonier"se rascumpara si recunoaste
suzeranitatea ma,iar@
1288-la (eva- prima &dunare enerala a nobililor (conreatii nobiliare)(Fi romEni)
T2#"convocat@ de voievodul 2oland %orFa - incearca sa se desprinda de sub suzeranitate
ma,iar@
12"1-anularea autonomiei H@rii 6@@raFului de catre &ndrei al II.lea L Neru 4od@ trece )arpaAii
si decalec@ la )Empulun L prima capital@ a H2 Fi necropol@ domneasc@
12"4-1$14/ voievod Ladislau Kan T2#"incearca sa se desprinda de sub suzeranitate ma,iara
12""- atestat@ Hara MaramureFului
1$01- sfarstul dinastiei arpadiene (CDC-79;7)
1$05 - prima Mitropolie 'rtodo.@ din spatiul romanesc infiintata de %izanA in (obroea" la
4icina"unde anterior in 78C< functiona o ar,iepiscopie
1$08-1$86/ dinastia anevin@ - )arol 2obert de &n5ou
1$10-1$52/#omnia lui ,asara- I - unificare politic, ''mare voievod'', mut capitala la Curtea de
Arge
1324- acord privind recunoasterea suzeranitatii maghiare si includerii R in aria spiritualitatii
catolice (obligatii vasalice)!asarab "
1330:Campania regelui ungar Carol Robert in #ransilvania$
%&' noiembriebatalia de la (osada ''tactica pamantului par)olit'' castiga !asarab (izvor
''Cronica pictata de la *iena'')
1$46!turcii au patruns in -uropa"unde au cucerit Pens.%lacanica profitand de slabiciunile
Imp.%izantin"#erbiei"#tatului %ular
1$46-1$54/ %alica conduce Hara )avarnei (intre 4ama si Monolia) L centru la )aliacra
1$47-M(! descalecatul lui (raoF de %aden - trimis de Ludovic I de &n5ou
-a intemeiat GGMoldova MicaGG cu capitala la ,aia+ urmaFi! #aF Fi %alc
1$52-1$64!(omnia lui Nicolae &le.andru" fiul lui %asarab I.
1$5"/ N.&le.andru GGdomn autocratGG - infiinteaz@ prima Mitropolie 'rtodo.@ la )urtea de
&reF" dependent@ domatic de Patriar,ia de la )onstantinopol
-recunoasterea Mitropoliei Tarii 2omanesti
1$54-1$86/ #o-rotici "GGHara )avarneiGG" intervine in luptele interne din Imp. %izantinL primeste
titlul de strateg(conducator militar) + apoi in 79<: pe cel de despot (il plasa cel putin formal in
cadrul ierar,iei imperiale bizantine)
1$57- (obrotici primeste titlul de despot din partea Imp.%izantin
1$5"-4oievodul din Maramures",ogdan" trece in Moldova(din cauza anularii autonomiei Tarii
Maramureslui)"il aluna pe %alc si este recunoscut de populatia locala ca domn si voievodO
(79<C-79=<) - ev. descris in GG)ronica domniei lui LudovicGG"scrisa de Ioan de TErnave)
-prima Mitropolie 'rtodo.@ la Nord de (un@re - infiintata de Nicolae &le.andru(79<8-
79=N) la )urtea de &res
1$64-1$77 (omnia lui 7ladisla1I(7laicu-7oda2) Rfiul lui +icolae Ale,andru- bate
moned- dup noi confruntri cu regalitatea maghiar, se recunoaste vasal lui .udovic "
1368,noiembrie batalia de pe raul "alomita in apropiere de #argovisteil infrange pe .udovic "
1369.udovic " recunoaste titlurile si posesiunile de ban de /everin si duce de 0agaras in
schimbul prestarii formale de catre domnul muntean a )uramantului de vasalitate
1370 creeaz a doua 1itropolite a R cu sediul la /everin
1371-batalia de la Cirmen:*ladislav *oicu participa la sud de 2unare alaturi de bizantini si
sarbi fara insa a putea dobandi victoria
1$66- diplome reale ale lui Ludovic I de &n5ou - conditionau calitatea de nobil de apartenenta la
catolicism"romEnii e.clusi ca natiune si confesiune
-conducerea T2# va apartine in e.clusivitate natiunilor politice
Ltrecerea unei parti a elitei romEneFti la catolicism
1$6"-1$77 M("domnia lui LaAcu 4od@+ pt a obtine titlul de duce al Moldovei din partea
papalitatii a acceptat infiintarea unei -piscopii catolice la #iret
1$75-1$"1!(omnia lui 3etru I Musat"dinastia 1uatinilor,mut capitala la /uceava-alian3
cu (olonia
1386-intemeiaza 1itropolia 4rtodo, prima a 1oldovei la /uceava
1itropolie recunoscuta oficial de catre (atriarhia de la Constantinopol in 1401-
1402, in timpul lui Ale,andru cel !un
1387primul care recunoaste suzeranitatea regelui polon *ladislav al """ lea 5agello sii acorda
un imprumut de 6777 ruble$
1$86-1$88-urmasul lui (obrotici bate moneda proprie+ moare in luptele cu turcii
79CC-in conte.tul ofensivei otomane" (obroea este luata in stapanire de Mircea
cel %atran
B1$86-1418!(omnia lui Mircea cel ,atran
1389alianta cu (etru " 1usat89 tratat cu (olonia, regele *ladislav "agello semnat la 10 dec la
Radom, ratificat in 20 ian 1390 la Lublin si reinnoit in 1391(caracter antiunguresc)
1393/1394-e,peditie la sud de 2unare la :arinovasi impotriva bazelor achingiilor pentru a le
impiedica raidurile la nord de 2unare
toamnaputernica e,peditie de catre baiazid " (&6;%&<7')9=tactica pamantului
par)olit=,ridica 4astea cea 1are si il infrunta pe !aiazid " intrun loc numit Rovine la 10 oc 1394 sau
17 mai 139!
139!,7 marie,"ra#ov1ircea si /igismund de .u,emburg(&6;>&<6>) au semnat $rimul raa
de aliana aniooman din %& &uro$ei,incheiat pe pozitii de deplina egalitate,regele maghiar
recunoscand domnului muntean stapanirea asupra Amlasului si 0agarasului8feude in sudul #R/ si asupra
!anatului de /everin,titluri si posesiuni anterior contestate8in virtutea acestui tratat,1ircea il va insoti
pe /igismund in cruciada de la 'ico$ole
1396 2! #e$Cruciada de la +icopole incheiata cu victoria lui !aiazid " datorita tacticii
militare defectuoase adoptata de cavalerii occidentali
1402-1413reprezinta perioada de maxima afirmare a lui 1ircea in relatiile
internationale,datorata infrangerii in 1402 a lui !aiazid " in luptele de pe Cam$iile (n)arei cu
capetenia mongola *imur Ren) care il face prizonier pe sultan8moartea lui !aiazid arunca "mp$
4toman intro criza generata de luptele pentru tronul sultanilor dintre fiii lui !aiazid si intretinuta de
1ircea care devine un factor de arbitru prin amestecul sau in lupta pt succesiune din
"mp$4toman8astfel,cu scopul de a mentine anarhia in imperiu,il sustine mai intai pe 1usa in &<7% care
devine sultan intre anii &<&&&<&6,apoi pe 1ustafa(?<&6) dar si rascoala condusa de un agitator
social,!erdreddin,trimis de 1ircea in posesiunile otomane din !alcani8asadar amestecul lui 1ircea in
luptele pt succesiunea la (oarta castigata in final de 1ehmed(1ahomed ") care devine sultan intre anii
&<&6&<'& erau e,presia puterii si influentei de care se bucura domnul #R
dupa 1413: 1ircea trebuie sa faca fata politicii agresive a lui 1ehmed " care,dupa unele surse
la sfarsitul domniei lui 1ircea,dupa altelein timpul domniei lui 1ihail " (&<&;&<'7)(8fiul lui 1ircea)a
cucerit 2obrogea in &<&>@&<'7,cetatile #urnu si Aiurgiu si a obligat #R la plata tributului8ce avea in
acest moment semnificatia unei rascumparari a pacii si nu de recunoastere a dependentei politice fata
de turci
1418,31 ianuarie1ircea a incetat din viata,fiind inmormantat la manastirea Cozia8ctitoria sa
ridicata in in &6;;
1$86-144$ dinastia de Lu.embur
1$88!Prima mentiune a orasului cetate #uceava drept capitala a Moldovei.
1$8"-este vasalizata #erbia de catre sultanul Murad I in urma victoriei impotriva cneazului Lazar
obtinuta la Kossovopol5e()ampia Mierlei)
1$8"-1402 sultanul ,aia!id I
1$"1-1$"422oman I domn al M("fratele lui Petru I Musat - este desavarsita intinderea teritoriala
a M(
79D9-se intitula GGmare si sinur stapanitor si domn de la munte pana la mareGG
1$"$-taratul de Tarnovo este cucerit de sultanul %aiazid I care stabileste ranita Imp.'toman pe
(unare"venind in contact direct cu tarile 2omane(J79D= 4idin)
1$"4/%atalia de la 2ovine.
1$"5!Tratatul antiotoman inc,eiat intre Mircea cel %atran si reele #iismund.
1$"6!)ruciada de la Nicopole.
-taratul de 4idin este cucerit de sultanul %aiazid I care stabileste ranita Imp.'toman pe
(unare"venind in contact direct cu tarile 2omane
1$""-14$2!(omnia lui &le.andru cel %un.
?7/ Paio %racciolini-Irimul umanist italian care afirma oriinea romana a romEnilor
6lavio %iondo-afirma despre romEni c@ "invocau cu mEndrie oriinea lor roman@"
-nea #ilvio Piccolomini(papa 3ius al II-lea)- a influentat foarte mult opiniile despre
oriinile romane ale romEnilor
(emetri ),aldocondil-rec"mutat la 2oma in prea5ma anului 7N<9
BromanitateaB
Laonic ),alcocondil-ii numea daci pe cei din N si vla,i pe cei din #+ identifica limba cu
neamul
&ntonio %onfini-isi e.prima admiratia pt modul cum a supravietuit "vec,e lb. a 2omei
printre romEni"
6ilippo %uonaccorsi-consilier la )urtea iaeliona(polona) BromanitateaB
1400-14$2 - &le'andru cel ,un
1401/Patriar,ul de la )onstantinopol recunoaste pe Iosif Mitropolit al Moldovei .
-recunoasterea oficiala a Mitropoliei 'rtodo.e a M("infiintata in 79C=
1402 12 mar&le.andru cel %un recunoaste suzeranitatea reelui polon 4ladislav al II-
lea Iaello-reinnoita la 2oman in 1411Lprin aceasta"&le.andru cel %un s-a pus la adapost in
intentiile lui #iismund de Lu.embur de a reviora suzeranitatea >nariei asupra Moldovei si
mai ales de a controla ),iliaLin virtutea tratatului cu Polonia"&le.andru a acordat spri5in militar
lui 4ladislav Iaello in luptele impotriva cavalerilor teutoni in bataliile de la 3runPald(7N7;) si
Marienburd(7N88) obliandu-l astfel pe reele polon sa nu dea curs intentiei lui #iismund de a
pune in aplicare tratatul de la Lublin din 1412 care prevedea impartirea Moldovei intre >naria
si Polonia in cazul neparticiparii domnului moldovean la lupta antiotomana
1412215 martie2 +u-lin-reele polon 4ladislav Iaello inc,eie cu #Iismund de
Lu.embur un tratat- primul acord de parta5are a unui teritoriu romanesc in sfere de influenta(ar
fi rezultat impartirea Moldovei intre cele 8 reate daca nu era politica abila si supla a lui
&le.andru cel %un)
1420 - incep luptele M( cu turciiLastfel in 7N8; &le.andru" in timpul marii campanii
oranizate la (unare de Me,med I reuseste sa apere ),ilia si )etatea &lba atacate de
turci"aceasta fiind prima implicare a MD in frontul antiotoman
1402!%atalia de la &n$ara.'stile lui Tamerlan il infran pe %aiazid.
1410!%atalia de la 3runPald
1411-&le.andru cel bun reinnoieste tratatul prin care recunostea suzeranitatea reelui
polon(1402)
1412215 martie2 +u-lin-reele polon 4ladislav Iaello inc,eie cu #Iismund de Lu.embur un
tratat- primul acord de parta5are a unui teritoriu romanesc in sfere de influenta(ar fi rezultat
impartirea Moldovei intre cele 8 reate daca nu era politica abila si supla a lui &le.andru cel
%un)
1415/Mircea accepta plata tributului turcilor ca semn de rascumparare a pacii.
141"/1420-cea mai mare parte a (obroei este cucerita.
1420!Primul atac al turcilor asupra Moldovei.
-T2 accepta suzeranitatea otomana"fiind interata de turci"conform dreptului islamic in
cadrul Casei 3acii in care intrau tarile tributare si care era situata intre )asa Islamului si )asa
2azboiului
1426!&le.andru cel %un reintoarce ),ilia.
14$0-14$1!)onflictul moldo-polon si aderarea lui &le.andru la ducele Lituaniei #vidriiello.
14$$-1457!Lupte interne intre pretendenti la tronul Moldovei.
14$7-14$8!2ascoala taranilor din Transilvania(%obalna)
7N9:-inteleerea GG>nio trium naAionumGG a ma,iarilor"sasilor"secuilor .
1440-tronul >nariei este preluat de reele Poloniei 4ladislav al III-lea Iaello sub numele de
4ladislav I al >nariei si Poloniei"incoronare la care a contribuit si Iancu de Hunedoara"caruia
noua uniune polono-ma,iara ii parea o arantie a realizarii unei eficiente aliante antiotomane-
relatiile T2# cu Polonia deveneau stranse
1441-1456!Iancu de Hunedoara voievod al Transilvaniei-cea mai reprezentativa fiura a
functiei de voievod al T2#"in timpul lui voievodatul atinand ma.ima afirmare in campul
relatiilor internationale
7NN=-7N<9!Iancu este uvernator al >nariei"in conte.tul mortii reelui ma,iar
4ladislav I in cruciada de la 4arna
7NN=-Iancu a stapanit o imensa avere pe care a utilizat-o in scopul sporirii capacitatii
militare a T2# si >nariei antrenate in razboi cu Poarta
1442/%atalia de la #antimbru.Infranerea lui Iancu peste o saptamana este transformata in
victorie.
incepe razboiul antiotoman cand!
-in martie infrane o oaste otomana patrunsa in T2#
-in setem-rie patrunde in T2 obtinand o stralucita 1ictorie pe raul IalomitaLil
impune pe tron pe 7lad #racul
144$-1444!-continua razboiul antiotoman-oranizeaza la c,emarea papei 6ugeniu al I7-
lea cu privire la reluarea ideii de cruciada25Camania cea +unga5/-actiune ofensiva la sud de
(unare"in terit. Imp. 'toman
-a durat = luniLun lucru neobisnuit pt acele timpuri cand campaniile erau scurte"de o
luna"ma.im #;C&!))
-s-a patruns in teritoriu inamic mai bine de 9;; $m
-sunt cucerite #ofia si Nis
-a fost oprita numai de venirea iernii
-s-a inc,eiat cu o pace avanta5oasa pt crestini semnata in iulie 1444 la #e,edin intre
reele 4ladislav I al >nariei si Poloniei si sultanul Murad al II-lea
#emnarea tratatului de pace pe un termen de 7; ani.
%atalia de la 4arna.
1444-cu participarea la cruciada de la 7arna"oranizata de 4ladislav I al >nariei si
Poloniei"caruia prezenta turcilor in &sia Mica i s-a parut suficient sa rupa pacea de la
.eg*edinDdesfasurata la 10 noiem-rie 1444"cruciada de la 7arna s-a inc,eiat cu victoria lui
Murad al II-lea"dezastrul crestinilor si moartea reelui 7ladisla1 ILin aceste impre5urari"Iancu
este numit uvernator al >nariei
1445-impreuna cu 4lad (racul si cu o flota burunda"Iancu oranizeaza Camania de la
#unare care s-a inc,eiat cu recucerirea cetatii 3iuriu si indepartarea lui 4lad (racul care a
acceptat recunoasterea suzeranitatii otomane dupa inc,eierea campanieiLeste inlocuit cu
4ladislav al II-lea(7NN:)
1447-4ladislav al II-leaimpus domn in T2 de catre Iancu intre anii 7NN: si 7N<=
1448-este impus domn Petru al II-lea(7NNC-7NND)M( care a cedat in 7NNC ),ilia
>nariei
-initiaza o noua o@ensi1a la sud de (unare"dar este infrant in batalia de la
:osso1oolEe Lultima mare actiune ofensiva otomana din sec M4 cu participare romaneasca
7NND-este impus domn %odan al II-lea(7NND-7N<7)-tatal lui #tefan cel Mare+ %odan II
este ucis la 2auseni de fratele sau"Petru &ron"care ocupa tronul
145$-are loc un eveniment crucial in istoria -uropeiLsultanul Ma,omed al II-lea(7N<7-
7NC7) a cucerit Constantinoolul punand capat istoriei Imp.%izantin"sub privirile pasive ale
crestinatatii apuseneLaceasta victorie a desc,is sultanului calea spre %elrad considerata "c,eia"
reatului unar si -uropei )en.
1456-4lad Tepes impus domn in T2 de catre Iancu
-la c,emarea papei Cali't al III-lea"Iancu oranizeaza apararea cetatii %elrad! -
asediata de Ma,omed II intre 14-21 iulie
-
este aparata de Iancu"care il oblia pe Ma,omed sa ridice asediul
-victoria a fost primita cu mare
bucurie de lumea crestina"insusi papa )ali.t al III-lea considerand-o evenimentul cel mai fericit
al vietii sale -urmare!a reusit sa amane cu cca :; de ani transformarea >nariei
in pasalac
-Iancu nu s-a putut bucura de victoria de la %lerad"fiind rapus de ciuma in tabara
sa de la Femun la 11 augLcel pe care papa )ali.t III il numea "&tletul cel mai puternic-
sinurul-al lui Hristos" fost inmormantat la catedrala catolica de la &lba IuliaLIfiul sau"Matei
)orvin(7N<C-7ND;) a continuat actiunea lui Iancu"fiind considerat unul dintre cei mai mari regi
ai Ungariei
1448-domnia de o luna a lui 4lad Tepes" T2
1451!>ciderea domnului Moldovei %odan al II-lea de catre fratele sau Petru &ron.
145$!)ucerirea )onstantinopolului de catre turci.)aderea Imperiului %izantin.
1456!4ictoria de la %elrad a lui Iancu de Hunedoara.
-M( plateste pentru prima data tribut Portii in timpul lui Petru &ron-Ita.a de
rascumparare a pacii
-M( accepta suzeranitatea otomana"fiind interata de turci"conform dreptului islamic in
cadrul Casei 3acii in care intrau tarile tributare si care era situata intre )asa Islamului si )asa
2azboiului
1456-1462(1476)!(omnia lui 7lad 0ees - a fost fiul lui *lad 2racul si nepotul lui 1ircea cel
batran- este inscaunat in &<BC de catre "ancu de Dunedoara dornic sasi asigure spatele inainte de
apararea cetatii !elgrad
pe plan intern,consolideaza puterea domneasca in raport cu marea boierime prn masuri
adesea e,treme8tragerea in ea$a folosita si pt cei necinstiti,corupti,dar ulterior impotriva turcilor
desi metodele dure folosite de domn nu erau mai crude decat a altor monarhi ai
vremii(.udovic al E"lea al 0rantei-tarul Rusiei "van cel Aroaznic-sultanul 1ahomed al ""lea) faima de
care sa bucurat #epes in epoca a fost cea de un conducator sangeros,pusa in circulatie de negustori
sasi carora domnul le anulase privilegiile comerciale in #R8acestia au uneltit permanent impotriva lui
#epes pt al compromite in ochii lui 1atei Corvin si pt al inlatura de pe tron
14!9-este declansat ra+boiul aniooman cand #epes refuza sa mai plateasca tribut turcilor- se
incadreaza in acelasi efort al cruciadei ar+ii ce trebuia sa fie condusa de 1atei Corvin si spri)inita
financiar de papalitate
refuzul de a mai plati tribut declanseaza incercarea e#uaa a (ortii de al captura prin
intermediul pasei de +icopole,Damza (asa
iarna 1461-1462: #epes declanseaza cam$ania de la ,unare8ataca orasele si cetatile turcesti
de la sud de 2unare cu scopul de a dezorganiza fortele otomane,provocand pierderi umane si materiale
importante inamicului
1462Fprimavara1ahomed al ""lea declanseaza ri$o#a la actiunile lui #epes,conducand
$er#onal campania impotriva #R
in mai armata otomana trece 2unarea89 #epes foloseste tactica =pamantului par)olit=
4 iunie 1ahomed al ""lea a)unge la #argoviste fara sa fi dat o batalia importanta-
ordona retragerea in conte,tul in care #epes a initiat in noa$ea de 16/17 iunie celebrul aac de
noa$e din tabara sultanului de langa #argoviste cu scopul de al suprima pe sultan
panica provocata de #epes prin atacul de noa$e care nu sia atins scopul, la determinat insa
pe 1ahomed "" sa ordone rera-erea,dar la lasat in tara pe Radul cel 0rumos8fratele lui #epes pt a fi
impus domn de boierimea ostila domnului datorita politicii sale autoritare
#epes nu mai poate valorifica victoria impotriva sultanului care reconfirma #auul de
inde$endena a tarii,datorita radarii boierimii8astfel,odata disparut pericolul otoman, boierimea il
accepta domn pe Radul cel 0rumos in schimbul recunoasterii auonomiei de catre turci89parasit de
boierime,#epes se refugiaza in oamna lui &<C' in #R/ in speranta a)utorului lui 1atei Corvin care
primise a)utor financiar din partea papalitatii pentru continuarea luptei antiotomane89regele
Gngariei,care =inghitise= banii trimisi de papalitate in alte conflicte,prefera sa se debaraseze de
#epes,inventand =tradarea= acestuia fata de cauza antiotomana89drept urmare 1atei Corvin il
captureaza pe #epes si il inchide la "uda8este perioada in care se raspandesc =povestirile germane=
scrise de sasii ostili lui #epes,in care domnul este prezentat ca un tiran sadic,insetat de sange
1457/-.peditiile lui Tepes in &rdeal.
1457-1504!(omnia lui .te@an cel Mare -ocuparea tronului - cu spri5inul militar al lui
4lad Tepes care dorea sa aiba un aliat in perspectiva redesc,iderii conflictului cu Poarta-il
infrane la (ol5esti pe Petru &ronLunc,iul sau care si-a ucis fratele pe %odan al II-lea"tatalui lui
#tefan si se refuiaza la curtea reelui polon
14!9:/tefan se recunoaste vasal al lui Cazimir al "*lea,regele polon,tratat incheiat la 4 a$rilie
la .verc/elaui- urmariF alungarea lui (etru Aron(asasinul lui !ogdan al ""lea) de la Curtea (olona8sa
refugiat la 1atei Corvin, indepartarea de Gngaria si #R reinnoi in 1462 cand Cazimir "* recunoaste
dreptul lui /tefan asupra Chiliei pe care domnul de la /uceava a incercat fara succes sa o
recupereze8va reusi debia in 146! in urma unui atac prin surprindere
1462F(rimul atac al lui /tefan cel 1are asupra Chiliei
1463:Cetatea Dotin este reintoarsa 1oldovei de catre polonezi$
din &<C6 la efortul de oprire a e,pansiunii otomane incep participarea si *enetia,hanul
(erisiei turHmen,Gngaria
146!,iarna recuperarea de catre /tefan a cetatii C/ilia(in conte,tul favorabil al atacului
otoman asupra #R) pe care antecesorul sau (etru "" o cedase Gngariei in 14488drept urmare,1atei
Corvin organizeaza in 1467 o puternica campanie militara impotriva 1oldovei cu scopul de a o
supune8este infrant de /tefan in baalia de la "aia din 1! dec 1467 un urias dezastru dupa aprecierea
cronicarului polon 5an 2lugosz,care a insemnat pt 1oldova iesirea de sub suzeranitate maghiara si
cresterea prestigiului international al lui /tefan
146701! dec batalia de la !aia
1473 -incepe razboiul antiotoman prin refuzul de a mai plati tribut8primul tribut,ca ta,a de
rascumparare a pacii a fost platit pt prima data de 12 in &<BC de (etru Aron,predecesorul sau8asadar
refuzul lui /tefan de a mai plati tribut si interventiile repetate in #R au provocat interventia otomana$
reluarea de catre domn a politicii 1blocului romane#c1 prin interventia repetata a
domnului in #ara Romaneasca pt a aseza domni favorabili luptei antiotomane89il inlocuieste in &<>6 pe
Radu cel 0rumos cu .aiota !asarabinlocuit apoi in &<>C cu *lad #epes tot de catre /tefan
1474/147! (iarna) sultanul 1ahomed al ""lea il trimite asupra 12 pe /oliman
(asa8beglerbegul Rumeliei in fruntea unei armate de I&'7$777 soldati la care se adauga un corp de
oaste al lui Radu cel 0rumos
/tefanF ridica oastea de tara8<7$777 luptatori
primeste un mic a)utor militar din (olonia si Gngaria
foloseste tactica =pamantului par)olit= si il atrage pe /oliman in cursa,intrun
loc mlastinos, pe *alea !arladului la sud de *aslui
batalia decisiva sa dat la 10 ianuarie langa *aslui, la 2odul 3nalvictoria este
a lui /tefan-turciipierderi insemnate- cea mai importanta si faimoasa victorie a romanilor din Evul
Mediu
4rmari -2! ian /tefan anunta Juropei victoria prin celebra scrisoare circulara adresata
principilor crestini si prin care cerea a)utor militar in vederea respingerii ripostei sultanului si afirmand
apartenenta 12 la civilizatia europeana
1ahomed "" pregateste revansa8mai intai cucereste in vara anului &<>B cetatile
genoveze de pe litoralul nordic al 1arii +egre (Caffa, 1angopul) si supune pe tatarii din Danatul Crimeii
pe care ii va folosi in lupta impotriva 12
crestinatatea8doar elogii,singura Gngaria la 12 iulie 147! incheie un tratat de
alianta antiotoman,incheiat pe pozitii de deplina egalitate intre 1atei Corvin si /tefan cel 1are
147! 2!ian celebra #cri#oare circularaadresata crestinatatiipt a largi alianta antiotomana
(K&<;% vara)
4iulie 1atei Corvin raspunde scrisorii cu semnarea unui tratat de alianta antiotoman
cu /tefan care punea pe baze noi raporturile dintre cele doua tari8era incheiat pe pozitii de deplina
egalitate 91atei Corvin promitea a)utor militar impotriva turcilor si refuzul de a acorda
a)utor8azil politic dusmanilor domnitorului
9/tefan acorda privilegii comerciale8libertatea de
comert a negustorilor unguri-
1476.aiota !asarab(domn din &<>6) este inlocuit cu *lad #epes de catre /tefanpolitica
=blocului romanesc=politica care insa a esuat,/tefan fiind nevoit sa caute aliante in cadrul puterilor
crestine(Gngaria,(olonia,papalitate)
1ahomed "" porneste $er#onal in fruntea unei puternice armate8peste &77$777 soldati,
e,peditia otomana fiind precedata la ordinului sultanului de raiduri pustiutoare aare#i veniti din
Crimeea
/tefan nu a putut ridica 4astea cea 1are9 ia lasat pe tarani sa isi apere gospodariile
in fata tatarilor
aplica tactica pamantului par)olit
il asteapta pe sultan la Razboieni loc intarit doar cu&7$777@&'777
ostasi8oastea cea mica si trupele boierilor, caci 1atei Corvin nu a trimis a)utorul promis
batalia sa dat la Ra+boieni8*alea Alba la 2! iulie89 victoria este a #ulanului,dar
acesta nu sia putut atinge obiectivele(indepartarea lui /tefan, transformarea tarii in pasalac) pt ca
cetatile 12(/uceava,+eamt,Dotin) au rezistat
urmari 1ahomed "",confruntat cu probleme de aprovizionare a armatei otomane si cu
hartuielile lui /tefan care a mobilizat 4astea cea 1are, ordona retragerea8deci campania sa incheiat
cu un esec in ciuda victoriei obtinute la Razboieni
in loc sa acorde a)utor impotriva turcilor,5eneia incheie $ace cu urcii in
14798in aceste conditii,dublate de distrugerea potentialului economic al tarii in urma razboaielor din
&<>B&<>C, /tefan se vede obligat in 1480 sa incheie $ace cu turcii8astfel,intuitia lui /tefan despre
lipsa de interes a crestinatatii in razboiul antiotoman este intarita de Gngaria care in 1483 incheie si
ea pace cu turcii
1484 sultanul !aiazid al ""lea reia ofensiva asupra 12,incura)at de pacea incheiata cu
Gngaria in 1483,scopul e,peditiei fiind cucerirea Chiliei si Cetatii Albeputernice puncte de
aparare,importante surse de venit(importanta economica) provenit din vamuirea marfurilor tranzitate
pe =drumul moldovenesc= 14 iulie cucerita Chilia ! au-u# cucerita Cetatea Alba
pierderea Chiliei si Cetatii Albeil obliga pe /tefan din dorinta de a le recupera cu
spri)inul (oloniei sa faca ceea ce a evitat toata domnia8sa depuna personal omagiu de vasalitate lui
Cazimir "* la 1! #e$ 148! la Colomeea(1area +eagra devine lac turcesc)8insa regele polon,in loc sa
acorde a)utor domnului 1oldovei,prefera in 1489 sa incheie pace cu turcii
148!-1! #e$,Colomeeaomagiu de vasalitate al lui /tefan fata de Cazimir "*
batalia de la Ctlbuga
1486 batalia de la /cheiaKplus cea de la Catlabuga8/tefan obtine ultimele vicorii impotriva
turcilor fara a)utor polon
urmariFin loc sa ii acorde spri)in lui /tefan pt recuperarea Chiliei si Cetatii Albe,(olonia
in marie 1489 incheie $ace cu turcii
1489,vara un nou tratat de alianta antiotomana(&<>B,< iulie) in care regele maghiar ii oferea
lui /tefan in #R/ doua cetati(CiceiulKCetatea de !alta) ca o compensatie pt pierderea Chiliei si Cetatii
Albe si ca pe un loc de refugiu in caz de prime)die
/tefan incheie pace cu turcii,ramas singur in fata dusmanului, acceptand din nou plata
tributului in schimbul recunoasterii autonomiei depline8acest aspect este confirmat si in tratatul din
1!03 dintre Gngaria si (oarta in care sunt cuprinse 12 si #R doar cu obligatia de a plati tribut turcilor
1492dupa moartea lu Cazimir "*,noul rege al (oloniei,3oan (lber, animat de dorinta eliberarii
de sub turci a Chiliei si Cetatii Albe a pregatit instaurarea controlului asupra 1oldovei prin inlaturarea
lui /tefan si urcarea pe tron a unui print polon891497
1497"oan Albert al (oloniei organizeaza o puternica e,peditie asupra 1oldovei,incheiata cu
dezastrul de la Codrii Co#minului din 26 oc8victoria lui /tefan il obliga pe regele polon sa accepte
pacea consfintita prin raaul de la 6arlau din 12 iulie 1499 prin care se stabilea pacea vesnica dintre
1oldova si (olonia, 1oldova se emancipa de sub suzeranitatea (oloniei
1!02 2 iulie/tefan inceteaza din viata,fiind inmormantat la manastirea (utna,ctitorie a sa
1458-14"0!ree in >naria - Matei )orvin"fiul lui Iancu.
145"/#tefan se recunoaste vasal al lui )azimir al I4-lea"reele polon.
1460-Tepes inc,eie alianta antiotomana cu Matia )orvin
1461-1462!2efuzul lui Tepes de a plati tribut si campania la sud de (unare
Invazia lui Ma,omed in Tara 2omaneasca
1462!Primul atac al lui #tefan cel Mare asupra ),iliei.
-dupa pierderea tronului"Tepes se refuiaza in T2# unde este arestat din ordinul lui Matia
)orvin sub invinuire de tradare pe baza unei scrisori falsificate de sasii din %rasovLeste tinut in
captivitate la 7isegrad si apoi la 3esta pana in 1476 cand Matia )orvin" la insistentele lui #tefan
cel Mare" il elibereaza pt a fi reinscaunat pe tronul T2
146$/)etatea Hotin este reintoarsa Moldovei de catre polonezi
146"!Pedepsirea lui Petru &ron.
1470!%atalia de la Lipnic.4ictoria lui #tefan asupra tatarilor.
1471-147$!Luptele dintre #tefan cel Mare si 2adu cel 6rumos"Inscaunarea lui Laiota %asarab.
1475(10ian.)%atalia de la 4aslui(Podul Inalt)
Tratatul antiotoman moldo-unar.
1476(26 iul.)%atalia de la 4alea &lba(2azboieni).
!2einscaunarea lui Tepes la insistentele lui #tefan cel Mare de a fi eliberat de catre Matia
)orvin(vezi7N=8)-domn timp de o luna(nov-dec)- si uciderea lui 4lad Tepes.
1484!)ucerirea de catre turci a ),iliei si )etatii &lbe.
148"/Tratatul de pace moldo-turc si plata tributului de 9;;; albeni.
14"$-1568- Nicolae 'la,us- rimul roman care a sustinut unitatea de neam" de limba" obiceiuri
si reliie a romanilor.
15$65Hungaria5 (Transilvania) BromanitateaB
14"5-1508!domnia lui 2adu cel Mare in Tara 2omaneasca.
14"7! campania polona de sub conducerea lui Ioan &lbert.4ictoria lui #tefan cel Mare in batalia
din )odrii )osminului.(8= oct)
14"8/)ampania lui #tefan cel Mare in Polonia.
14"" Tratatul de pace moldo-polon.(78 iulie)
?7I- &nton 4eranesies...constiinte a descendentei latine a romanilor.
1504-1517!(omnia lui %odan al III-lea in Moldova.
1505-150"/)onflictul moldo-polon.
1512-1521 #omnia lui <eagoe ,asara- in Tara 2omaneasca- relatii bune cu
>naria"4enetia"Polonia"Imp.2omano-3erman
-a urmarit sa participe la o cruciada antiotomana
-a fost si un teoretician al stiintei politice s diplomatiei"aspect confirmat in
lucrarea "Invataturile lui Neaoe %asarab catre fiul sau"Teodosie"
1514 Qan Las$i"in conciuliul din +ateran despre Moldova! "caci ei spun ca sunt osteni de
odinioara ai romanilor"
2ascoala in Transilvania sub conducerea lui 3,.(o5a
1517/ T2#"primele lei scrise"numite GGT2IP&2TIT>MGG"redactate de 5uristul
Rerboczi"discriminatorii pt romEni
1517-1527!(omnia lui #tefanita 4oda(autoritatea politica alui Luca &rbore)
1522-152" domnia lui 8adu de la &@umati2 T2 - a ridicat steaul luptei
antiotomane"evitand transformarea tarii in pasalacLastfel in doar patru ani(7<88-7<8<) a purtat
cca 8; de lupte impotriva turcilor condusi de Me,medLpasa de 4idin cu sorti sc,imbatori de
izbanda
-in cele din urma accepta plata tributuluiLun tribut mare in sc,imbul recunoasterii
autonomiei
7<8D-este ucis in urma unui complot boieresc"fiind inmormantat in ctitoria lui Neaoe
%asarab"de la )urtea de &res
1522-%anatul transformat in pasalac
1526/ %atalia de la Mo,acs"pr@buFirea >nariei+ sultanul #oliman Manificul transforma partea
rasariteana si centrala a >nariei in paFalEc(7<N7)Jmoartea reelui Ludovic al II-lea
1527-15$8/3rima domnie a lui 3etru 8ares -in prima domnie a ridicat steaul luptei
antiotomane"de5ucand planul Portii de a-si impune influenta asupra Tarilor 2omane prin
intermediul aventurierului venetian &loisio 3ritti si a fiilor saiLin acest sens"2ares se declara
vasal al lui 6erdinand de Habsbur si adera la o coalitie antiotomana formata din Imp.2omano-
3erman">naria si 4enetiaLactiunile de politica e.terna au inr5orat pe sultanul #oliman
Manificul care c,emat de boieri (nemultumiti de politica autoritara a domnului) invadeaza
Moldova in 15$8 Laceasta campanie a reprezentat pt tara un moment dramatic"caci a e.istat
posibilitatea transformarii tarii in pasalac+ s-a inc,eiat cu transformarea 0ig*inei(teriroriu din
sudul %asarabiei) in raia sub numele de ,ender2 cresterea obliatiilor materiale ale M( fata de
Poarta
152"-victoria de la %eldioara impotriva unuia dintre pretendentii la tronul >nariei(dupa
moartea in 7<8= a lui Ludovic al II-lea) LIa a5uns practic stapanul T2#"unde stapanea
numeroase cetati si oraseL%istrita"2odna">nurasul")iceiul si )etatea de %alta
15$1-Petru 2ares desc,ide un nou conflict cu Polonia pt 3ocutia dar este invins in batalia
de la ;-ertGn
15$8-invadarea M( de catre #oliman Manificul"c,emat de boieri
15$2 6rancesco della 4alle "Insemnari despre oriinea"obiceiurile si orasele romEnilor" ("au
venit din vremuri stravec,i de la 2oma")
15$$- inc,eiera pacii polono-turce !conte.t favorabil instalarii efective si pe termen lun in
Tarile 2omane a ,eemoniei otomane dupa anii 7<9C-7<N7
15$65Hungaria5Nicolae 'la,us BromanitateaB
15$8/Invazia otomana in Moldova de sub conducerea sultanului #oliman
Manificul .Instauraea dominatiei otomane.
-Ti,ina devine raiaLKazale
1540L%raila devine raiaLKazala
1541/>naria este transformata in Pasalicul de la %uda. Transilvania devine principat autonom
vasal al inperiului otoman. 2@mEne sub suzeranitate otoman@ pEn@ in 7=CC
-T2# accepta suzeranitatea otomana"fiind interata de turci"conform dreptului islamic in
cadrul Casei 3acii in care intrau tarile tributare si care era situata intre )asa Islamului si )asa
2azboiului
-incepand din 7<N7 toate cele 9 tari romanesti depindeau politic de Imp.'toman"avand
obliatia alinierii la politica e.terna a Portii potrivit principiului "prieten prietenilor"dusman
dusmanilor" -Iobliatiile fara de Poarta sunt in continua crestere"tributul atinand un nivel
record
1541-1546- a doua domnie a lui 3etru 8ares-2ares a acceptat marirea tributului"nee.istand
posibilitatea participarii la o noua coalitie antiotomana
-domniile lui 2ares au fost o perioada de mare inflorire culturala"remarcabila prin
realizarea picturilor e.terioare de la manastirile Humor"Moldovita"&rboreLcapodopere ale artei
medievale romanesti
1542-Ho*anes Honterus-alcatuieste o *arta in care inscrie numele de #acia peste intre spatiul
locuit de romEni BromanitateaB
154$/principele T2# leiferat de (ieta de la )lu5 si apoi confirmat de sultan(incep. sec M4II-
principele 3abriel %et,len)
1552Deste cucerita cetatea TimisoaraLse oranizeaza pasalacul Timisoarei in care era interat
%anatul"turcii avand desc,is drumul spre T2#
1552-1561/(omnia lui &le.andru Lapusneanu.
156$/2ascoala taranimii din Moldova provocata de darea unui alben introdusa de (espot-4oda
1570-(iaconul Coresi - 53saltirea5("mai toate neamurie au numele lui (umnezeu in limba
lor"numai noi"romEnii" nu avem.") BromanitateaB
1572-1574/#omnia lui Ioan 7oda cel Cumlit(cel 1itea!.)-a fost numit "cel )umplit"
de catre boieri deoarece i-a eliminat pe cei care i-au pus la indoiala autoritatea
2azboiul antiotoman(7<:N)
-cauza razboiului antiotomanLcererea Portii de a dubla tributul.
-desfasurarea razb. -obtine victorii la Qiliste
-arde %enderul"%raila si )etatea &lba
-a incercat fara succes sa puna un domn aliat pe tronul Tarii
2omanesti
-batalia decisiva a avut loc la 8oscani la 10 iunie 1574-unde este
in1ins de turci datorita tradarii -oierimii condusa de parcalabul Ieremia Movila
-este ucis de turci in c,inuri roaznice - leat de doua camile care l-au rupt in bucati !(
1577 )aluarul &zarie inc,eie redactarea cronicii sale.
15"0-1647/4iata si activitatea lui 9rigore Crec*e-mare spatar si vornic al Moldovei+ primul
umanist care apeleaza la izvoarele str@ine pt a-Fi redacta opera
5+etoise=ul IJrii Moldo1ei2 de la descalecatul lui ,ogdan din 1$5" ana la
s@. sec ?7I2 la a 2a domnie a lui &ron 7odJ5("de la 2Em ne traem si cu a lor
cuvinte ni-i amestecat raiul") BromanitateaB
15"0-15"2/ se formeaza +iga Crestina-initiata de papa )lement al 4III-lea
-condusa de ,absburi+faceau parteLs-au alaturat! #pania"#tatul papal si
ducatele italiene!Toscana"Mantua si 6errara
-7<DN! au aderat M( si T2#(au) si T2(nov)
15"1-15"5/ &ron 7oda M(
15"$-1606/ 58a!-oiul cel +ung5-tarile romane fiind anrenate prin Lia )restina"la care au
aderatat in 7<DN
15"$/Mi*ai 7itea!ul de1ine domn al 0arii 8omanesti/
a fost mai intai ban de 1ehedinti-ban al Craiovei(ban al 4lteniei)
ocupa tronul in &B%6 cumparand domnia de la sultan cu suma imensa
1!94 nova aderat la .iga Crestina #R(1ihai *iteazul)
13 nov rascoala de la "ucure#i-declansarea razboiului antiotoman1ihai ucide pe
creditorii levantini instalati in capitala in asteptarea recuperarii sumelor imprumutate domnului pt
cumpararea tronului si distruge garnizoana89continua cu campania de la 2unare(&B%<&B%B),campania
din vara lui &B%B,campaniaprimavara lui &B%C
1!94-1!9!F =Campania de la 2unare= unde 1ihai *iteazul a participat impreuna cu domnul
12,Aron *oda
in iarna &B%<primavara &B%B
organizata impreuna cu domnul 12 Aron *oda
1ihai ataca cetatile turcesti de la nord si sud de 2unareF
Aiurgiu,Darsova,/ilistea,#argul de 0loci a)ungand pana in !alcani unde bulgarii si sarbii i sau alaturat
Aron *oda asediaza #ighina
9urmariF1ihai ocupa !raila in marie 1!9!
-tatarii si turcii ataca #ara Romaneasca dar sunt infranti in ianuarie &B%B la
(utineiu,/tanesti(tatari) si /erpatesti(coalitia tatarootomana)
nevoile luptei antiotomane si dorinta de a participa in comun la .iga /fanta la
determinat pe 1ihai sa incheie cu principele #R/,/igismund !athorL tratatul din 20 mai 1!9! de la
Alba "ulia prin care accepta suzeranitatea lui /igismund,obligat de planurile sultanului cu privire la
organizarea unei puternice campanii asupra tarii
1!9! 20 maio delegatie de boieri a fost trimisa la (lba-3ulia unde sa incheiat un tratat
antiotoman cu principele #R/,/igismung !athorL, negociat in favoarea boierimii si in defavoarea lui
1ihai care a fost obligat sa accepte suzeranitatea principelui #R/ in schimbul a)utorului militar, in timp
ce domnitorul devenea in propria tara lociiorul lui /igismund !athorL8acelasi statut va fi recunoscut
si de domnul 12 Aron *oda(&B%&&B%B) si apoi de /tefan Razvan(maiaugust &B%B),/igismund devenind
suzeranul celor 6 #ari Romanesti9singurul castigF!is$4rtodo,a din #R/ era pusa sub controlul
1itropoliei de la #argoviste
iunietratatul din iunie &B%B cu domnul 12 /tefan Razvan care la inlocuit pe Aron
*oda,incheiat de /"gismund il facea pe principele #R/ suzeranul celor ' #ari Romanesti
augustF Campania din vara lui 1595
-organizata de sultanul 1ahomed al ""lea
scopul8inlaturarea lui 1ihai si transformarea tarii in pasalac
condusa de marele vizir /inan(asa
declansata in august cand marele vizir trece 2unarea in fruntea unei armate de
&77$777 oameni
descrisa de cronicarul silezian !altazar Malter cel #anar$
7i/ai dispunea de &7$777 de ostasi plus '$777 de sasiKsecui condusi de Albert :iralL ca a)utor
trimis din #R/
il atrage pe /inan in mlastinile +ea)lovului,in speranta sosirii lui /igismund !athorL
amana batalia decisiva8in cele din urma,infrunta singur armata otomana la Calu-areni la 13/23 au-
1!9!
-a fost o victorie strategica dar la venirea serii 1ihai este nevoit sa se retraga
urmariF 1ihaise retrage in munti, in asteptarea lui /"gismund !athorL- /inanocupa
!ucurestiul si #argoviste in vederea organizarii pasalacului si transformarii bisericilor in moschee
17-27 au-F folosinduse de retragerea lui 1ihai dupa batalia de la
Calugareni,cancelarul polon(mare hatman) NamaLsHi intervine intre 17-27 au- in 12 unde il
indeparteaza pe /tefan Razvan si il aseaza pe tron pe "eremia 1ovila,atasat politicii polone si care
aseaza tara sub o dubla suzeranitate8otomana si polona,act prin care 12 ie#ea din coalitia
antiotomana formata din cele 6 #ari Romanesti si afiliata la .iga Crestina8mai mult,NamoLsHi actiona pt
alungarea lui 1ihai si instalarea pe tronul #R a lui /imion 1ovila,fratele lui "eremia
Campania din vara lui &B%B continua si in oamna cand fortele reunite ale #R,#R/ si 12
ls Rucar sub comanda lui %i-i#mund "a/or8 trec la contraofensivaF !-8 oc este eliberata
#argovistea
12 oc este eliberat !ucurestiul
1!-20 oc 1ihai elibereaza cetatea Aiurgiu 89campania otomana de la nordul
2unarii inceputa in august sa incheiat cu un esec
1!96primavaraF81ihai declanseaza o noua campanie peste 2unare,a)ungand pana la 2levna #i
%ofia
1!97-victorie impotriva turcilor si incheierea pacii cu sultanul- 1ihai se apropie de
habsburgi,incheind la 30mai/9iunie 1!98 la 7ana#irea ,ealu un tratat de prietenie cu imparatul
Rudolf al ""lea8alianta cu "mp$Dabsb$8cea mai importanta putere antiotomana din zona ce avea ca
scop continuarea luptei antiotomane8prin acest tratat 1ihai solicita sustinere pt lupta
antiotomana,aflata in al saselea an8plata a B777 de ostasi,necesara pt indepartarea turcilor si altor
dusmani din Transilvania,Tara Romaneasca si din partile Ungariei
razboiul antiotoman se incheie in &B%> cu urmari importanteF
pe plan intern,pretul victoriei era teribil8teritoriu pustiit- =legatura lui 1ihai=legarea de glie a
taranilor dependenti(serbi)
pe pland e,tern,datorita schimbarii raportului de forte pe pland international,1ihai incheie in
1!97 $ace cu turcii in conditii avanta)oase pt domn8sultanul ii recunoaste domnia pe viata si diminua
semnificativ tributul tarii( redus pe )umatate) si reaseaza raporturile cu principele #R/,/"gismund
!athorL pe pozitii de deplina egalitate,anuntanduse practic tratatul de la Alba "ulia
concluzieF pacea cu turcii din &B%> nu insemna si abandonarea luptei antiotomane,in acest sens
1ihai semneaza cu imparatul Rudolf al ""lea la 67 mai@% iunie &B%; tratatul de la 1anastirea 2ealu,un
tratat de prietenie prin care i se garanta domnia ereditara si i se promitea spri)in financiar si militar in
continuarea luptelor cu turcii8 insa,echilibrul politicomilitar in care se gasea #ara Romaneasca intre
cele ' imperiiFDabsburgic si otoman a fost afectat de evenimentele din #ransilvania(unde /igismund
!athorL renunta la tron in favoarea varului sau,cardinalul Andrei !athorL,supus (oloniei si (ortii) si din
1oldova(unde polonii lau instalat dupa Calugareni pe "eremia 1ovila) 8evenimente care lau
determinat pe 1ihai sa declanseze $lanul dacic8unirea celor 6 #ari Romanesti
1!98 30mai/9iunF tratat de prietenie la 1anastirea 2ealu cu Rudolf al ""lea(*ezi &B%>1$*$)
1!99: renuntarea de catre /igismund !athorL la #R/ in favoarea lui Andrei !athorL,varul
sau,dar partizan al politicii polone si otomane,a scos si #R/ din frontul antiotoman,agravand situatia #R
iulieintrarea lui 1ihai in #R/ si readucerea ei in frontul antiotoman sa facut cu
permisiunea lui Rudolf al ""lea,obtinuta printro #olie trimisa la 2ra-a
18/28 ocostile lui 1ihai patrund in #R/,obtin victoria impotriva lui Andrei !athorL la
%elimbar,victorie care
a insemnat cucerirea #R/ de catre 1ihai,ia permis lui 1ihai la 1 noi sa intre triumfator in Alba"ulia-
a insemnat stapanirea #R/ de catre 1ihai(&B%%sept&C77) unde 2ieta #R/ dominata de natiunile
politice la recunoscut cu titlul de $rinci$e #i lociior al im$araului Rudolf al ""lea-(oarta ia trimis
steag de domnie-Rudolf al ""lea la recunoscut doar guvernator al tarii in numele habsburgilor
a permis lui 1ihai,chiar daca nu a modificat vechiul sistem institutional pe tari,sa ia masuri in
favoarea romanilorFOa reconfirmat privilegiile micii nobilimi romanesti,in special a boierilor din #ara
0agarasului-Oa acordat drept de pasunat iobagilor si preotior romani in hotarul necultivat al satelor
maghiare si secuiesti-Oa scutit de robota pe preotii romani-Opedepse pt maltratarea iobagilor-Oa
intemeiat 7iro$olia .rodo9a de la (lba-3ulia:Ounirea 12 in mai &C77
1600: maiunirea 1d a fost realizata intro campanie fulger,motivul fiind alianta lui "eremia
1ovila cu turcii si tatarii8actiunea a fost rapida,1ihai nu a intampinat o rezistenta prea mare,cetatea
/uceava deschizandusi portile in fata voievodului roman
17/27 mai-1ihai a infaptuit unirea celor 6 tari romane, intitulanduse =omn al Tarii
Romanesti,al !rdealului si a toata Tara Moldovei=
18 #e$pierderea #R/ a avut loc in urma bataliei de la 7ira#lau, pierduta de 1ihai in
fata ostilor maghiare care au atras de partea lor si trupele imperiale conduse de generalul Aiorgio
"a#a(cel mai mare rival al lui 1ihai) pe care de fapt,Rudolf al ""lea lea trimis in a)utorul lui
1ihai89Rudolf devenea stapanul #R/
ocombrieFincura)at de infrangerea lui 1ihai la 1iraslau,cancelarul polon NamoLsH
patrunde in oct &C77 in 12,restaurand dinastia 1ovilestilor prin reinscaunarea lui "eremia 1ovila89 din
12,trupele polone patrund in #R unde 1ihai este infrant,pe tron fiind instalat /imion 1ovila
891ihai ia drumul e,ilului,a)unge la *iena apoi la (raga pt a cere spri)inul lui
Rudolf "" in virtutea tratatului incheiat intre cei doi,in &B%;
1601 13 au-u#Fin conte,tul in care nobilimea maghiara la alungat din #R/ pe !asta si la
recunoscut pt a treia oara ca principe al tarii pe /igismund !athorL,imparatul RGdolf al ""lea ii acorda
spri)in militar lui 1ihai pt recucerirea #R/ cu conditia reconcilierii voievodului cu !asta- la &6 aug 1ihai
obtinea la ;uru#lau victoria impotriva lui /igismund !athorL,redevenind stapan al #R/8dar,habsburgii
care aveau propriile lui interese in #R/ si nelinistiti de perspectiva redobandirii puterii voievodului
roman8o solie munteana il anunta de alungarea lui /imion 1ovila in #R,in urma unei actiuni militare
conduse de fratii !uzesti,au hotarat inlaturarea lui 1ihai care este a#a#ina la 9/19 au- in tabara de pe
Cam$ia *ur+ii din ordinul lui !asta,act ce a pus capat reconstituirii organismului militar al .igii
Crestine pe care voievodul roman a urmarit sal subordoneze cruciadei antiotomane
Grmarile 2omnieiF
prin razboiul antiotoman,1ihai a salvat #arile Romane de la falimentul economic la care lear fi dus
cresterea continua a pretentiilor financiare ale (ortii8 (oarta a inteles avertismentul oferit de lupta
declansata de voievod si vreme de cateva decenii a mentinut tributul in limite rezonabile si nici nu a
mai incercat transformarea #arilor Romane in pasalacuri
"mp$4toman iau trebuit aproape '7 de ani ca sa readuca sub ascultare #arile Romane,fiind obligata
sasi diversifice si sasi rafineze mi)loacele de influenta8astfel,un numar mare de familii grecesti
patrund in #arile Romane,au cumparat pamant,siau construit resedinte,cu precadere dupa 1620 in
vremea 1ihnestilor,a)ungand sa detina pozitii cheie in /fatul 2omnesc si in conducerea !isericii8abia
domniile =restauratoare= ale lui 1atei !asarab si *asile .upu vor pune capat preponderentei boierimii
straine in schimbul unei ma)orari importante a tributului
in sec E*"" actiunile lui 1ihai au fost luate uneori drept model de domnii din 1untenia8Radu
/erban,1ihnea al """lea si principii #R/8Aabriel !ethlen,familia RacHoczi care incearca prin tratate de
alianta apropieri intre #arile Romane in vederea unei posibile lupte antiotomane comune
ideea unirii celor 6 #ari Romanesti a devenit un reper pt secolele urmatoare, preluata cel mai clar de
principii #R/,ca de e,emplu Aabril !ethlen al carui proiect era constituirea unui Regat al 2aciei de
confesiune protestanta,proiect pt care a cerut spri)inul (atriarhului de le Constantinopol,scriindui
despre legatura de sange si simturi care traieste intre romanii din #R, 12 si #R
15"4/ aug-au aderat la Lia )restina M((&ron 4oda) si T2#(#iismund %at,or*-principe)
no1-a aderat la Lia )restina T2(Mi,ai 4iteazul)
15"5!Tratatul dintre Mi,ai 4iteazul si #.%at,or* de la &lba Iulia .%atalia de la
)aluareni.&sezamantul de leatura a rumEnilor dat de M.4iteazul.
17-27 aug! folosindu-se de retraerea lui Mi,ai dupa batalia de la )aluareni"cancelarul
polon(mare ,atman) /ama*s$i intervine intre 7:-8: au in M( unde il indeparteaza pe #tefan
2azvan si il aseaza pe tron pe Ieremia Movila"atasat politicii polone si care aseaza tara sub o
dubla suzeranitateLotomana si polona"act prin care M( iesea din coalitia antiotomana formata
din cele 9 Tari 2omanesti si afiliata la Lia )restinaLmai mult"/amo*s$i actiona pt alunarea lui
Mi,ai si instalarea pe tronul T2 a lui #imion Movila"fratele lui Ieremia
15"6-1646/4iata si activitatea lui Petru Movila.
15"8/Tratatul dintre imparatul 2udolf al II-lea si M. 4iteazul.
15""/#iismund %at,or* refuza tronul in favoarea lui &ndrei.%atalia de la #elimbar.#upunerea
Transilvaniei de catre M.4iteazul.
(ieta din )lu5 nevoit@ s@-l recunoasc@ pe Mi,ai 4iteazul cu titlul de GGlocAiitor al
?mp@ratuluiGG
sfarsitul sec ?7I- valoarea tributului a a5uns la 7<<.;;; albeni T2"=<.;;; M( si 7<.;;; T2#
1600!Mi,ai il aluna pe -remia Movila si ocupa Moldova.-l se intituleaza11Domn al Tarii
Romanesti,Ardealului si a toata Moldova.S2ebeliunea nobilimii din Transilvania.interventia
polonezilor in Moldova si Muntenia.Infranerea lui Mi,ai la Miraslau si la )urtea de &res.
1601/%oierii %uzesti infran si aluna pe polonezi"si anunta restabilirea puterii lui
Mi,ai.4ictoria asupra lui #.%at,or*.&sasinarea lui M. 4iteazul.
7=;7-7=;8!(omnia lui 2adu #erban in Tara 2omaneasca.
7=79-7=8D! 3abriel %et,ler T2#
-cu acordul ,absburilor a incercat sa refaca unirea politica a tarilor romaneL astfel in
1627 a elaborat planul dacicLrealizarea unui 2eat al (aciei"proiect nerealizat"dar care a suscitat
atentia marilor puteri europene
1618-1648/ 8a!-oiul de $0 de ani
1624-16"$/4iata si activitatea lui #oso@tei.
1628!asezamantul lui Miron %arnovsc,i.
16$0-1648 - 3,.2aco$zi T2#.
-a participat la 8a!-oiul de $0 de ani (7=7C-7=NC) si la tratativele de pace de la Restfalia
7=NC" prin aceasta T2# sporindu-se prestiiul international si a inc,eiat in 1645 tratat de alianta
cu reele Ludovic MI4 al 6rantei impotriva ,absburilor
16$2-1654!(omnia lui Matei %asarab in Tara 2omaneasca.
-consolideaza institutia (omniei si autonomia interna
-a inc,eiat tratate de alianta cu principii T2# 3,.2a$oczi I si 3,.2a$oczi II si a fost
adeptul unei politici antiotomane
16$$-16"1 - Miron Costin - 5+etoise=ul tJrii Moldo1ei de la &ron 7odJ KnJ Lncoace2 la
6ustra=ia #a-iEa(1661)5
5#e neamul moldo1enilor5- primul tratat de analiz@ a oriinii
romEnilor+ ?l consider@ pe Traian rimul descJlecJtor al pop.romEn
<icolae Costin - 5+etoise= al Moldo1ei5 - nareaz@ evenimentele pEn@ ?n praul
sec 7C BromanitateaB
7=9N-7=<9!(omnia lui 4.Lupu in Moldova.
-albanez de oriine care si-a luat la urcarea pe torn numele imparatesc 4asile+
consolideaza autonomia Moldovei
-a inc,eiat tratate de alianta cu principii T2# 3,.2a$oczi I si 3,.2a$oczi II si a fost
adeptul unei politici antiotomane
16$6-1707!4iata si activitatea lui Nicolae Milescu #patarul.
16$7-16$"!Luptele dintre 4. Lupu si M. %asarab.
1642!Introducerea tiparului in Moldova adus cu a5utorul lui P.Movila.
164$!&paratia cartii Cazania mitropolitului 4arlaam.
1646!&pare primul cod de lei tiparit in limba romana!Pravila lui 4.Lupu.
1647/Moare 3r.>rec,e lasand neterminata lucrarea!Letopisetul Tarii Moldovei.
1648 -se termina 8a!-oiul de $0 de ani inceput in 7=7C
7=NC-7==;!(omnia lui 3,eor,e 2aco$zi II principe al Transilvaniei
-a inc,eiat aliante antiotomane cu Matei %asarab si 2adu Mi,nea
1650!#crierea Letopisetului Tarii Romanesti.
1652-165$!Luptele intre tarile romanesti.Invaziile cazacilor.
165$-T2#"adoptate leile GG&pprobateGG
1654-1658!(omnia lui 3,.#tefan in Moldova.
1660-1716/4iata si activitatea lui &ntim Ivireanu.
1660-1712/4iata si activitatea lui Nicolae )ostin.
7==7-7=D;-Mi,ail &pafi T2#-principe
-a intretinut leaturi cu 6ranta pt a opri e.pansiunea ,absburilor asupra tariiL a inc,eiat
in acest sens la %agaras un tratat de alianta cu %ranta care insa nu a putut impiedica ocuparea
tarii in 1687 de austrieciLtrupele imperiale ocupa T2#"pierderea ei fiind oficial recunoscuta de
Poarta prin tratatul de la :arloMit! din 7=DD
1664/Nicolae Milescu-#patarul traduce in romaneste Veciul Testament.
1666-teoria lui Ioan Lucius"&msterdam BromanitateaB
166""T2#"adoptate leile GG)ompilateGG"discriminatorii pt romEni
1672/2ascoala din tinutul Lapusna-'r,ei"condusa de Mi,alcea Hancu.
1672-1745/4iata si activitatea lui Ion Neculce.
167$-172$!4iata si activitatea lui (. )antemir.
1675/Miron )ostin finalizeaza lucrarea sa Letopisetul Tarii Moldovei.
1675-1678!)alatoria lui N.M.#pataru in ),ina.
7=:C-7=CC!(omnia lui #.)antacuzino in Tara 2omaneasca -a initiat leaturi
diplomatice secrete cu 2usia T Imp.,absb. in 7=CC
-incearca sa castie independenta tarii printr-o apropiere de ,absburiLtrimite in 7=CC o
deleatie solemna la 4iena pt a inc,eia o alianta antiotomana dar moartea lui pune capat acestei
initiative"traatul nemaifiind semnat
-a trimis pe ar,imandridul Ioan in 7=CC in 2usia pt a inc,eia un tratat antiotoman cu tarii
Ioan si Petru
168$ - infranerea turcilor in asediul 4ienei -- inceputul crizei orientale
1685!Miron )ostin scrie lucrarea De neamul moldovenilor.
1687 - ocuparea T2# de catre trupele imperiale austriece-pierdere recunoscuta de Poarta prin
tratatul de la KarloPitz 7=DD
1688-#.)antacuzino T2 incearca apropierea de ,absb. si rusi(vezi domnia lui )antacuzino-7=:C-
7=CC)
1688-1867 T2# sub stapanire ,absburica
7=CC-7:7N!(omnia lui ).%rancoveanu in Tara 2omaneasca. -el a apartinut marii
boierimi"fiind inrudit cu )antacuzinii
-a dus o politica de ec,ilibru intr-o vreme de transformari politice
internationale"inteleand foarte bine competitia dintre marile puteri si cu deosebire politica
e.pansionista a Imp.Habsb. dupa ocuparea in 7=C:O7=CC a T2#
-pentru a contracara tendintele e.pansioniste ale austriecilor manifestate dupa victoria de
la Fenta din 16"7 contra turcilor"a cautat alianta cu 2usia si Polonia.
-in conte.tul ridicarii 2usiei ca mare putere est-europeana"%rancoveanu cauta sa se
aproprie"propunand in 7=DC acestei puteri un razboi antiotoman.
-si-a creat un adevarat cabinet diplomatic"stabilind leaturi cu 6ranta"4enetia"#tatul
Papal"2usia"Polonia
-desi turcii dupa 16"" i-au recunoscut domnia pe viata" s-a implicat in secret in neocieri
antiotomane"obtinand in 1701 protectia imparatului Leopold I de Habsbur
16"124 dec!-miterea diplomei Leopoldine pentru Transilvania" rol de constitutie - oranizarea
tarii ca Mare Principat
16"2-1768/4iata si activitatea lui I. Micu- Klein.
16"$/ T2#"format un GG3uberniuGG(conducere proprie a tarii)"format din 78 consilieri - uvernator
militar pana in 7C=:
16"4/Infiintarea academiei la #f. #ava de catre ).%rancoveanu.
16"7-16"8/>nirea unei parti a romanilor ortodocsi cu %iserica 2omei"doua diplome acordate de
imparatul Leopold I in 7=DD si 7:;7
7=D:!sinodul de la &lba-Iulia - >nirea cu %iserica 2omei acceptata de unii ierar,i ai
%isericii 'rtodo.e --semanata in 7=DC &lba-Iulia
-victoria austriecilor la /enta impotriva turcilor
16"8!La Iasi apare lucrarea lui (.)antemir!Divanul sau galceava inteleptului cu lumea
-&cceptarea de mitropolitul &nastasie &n,el a uniei cu biserica catolica.
16""!Pacea de la :arlo1it! U-I Instaurarea dominatiei ,absburice in Transilvania.
-pacea insemand o "proclamare oficiala a decadentei Portii" caci s-a pus problema
mostenirii Imp.'toman"problema cunoscuta in istoria diplomatiei sub numele de "problema
orientala"
?7III - nasterea in Principate a 3artidei <a=ionale2 rupare a boierimii pamantene liberale
1700!#tolnicul Constantin Cantacu!ino publica lucrarea Istoria Tarii Romanesti -cea mai clar@
Fi concis@ e.presie a e.istenAei conFtiinAei romanit@Aii la romEni
-La Padova-prima ,art@ am@nunAit@ a H.2. ?n lb reac@ Fi
latin@ BromanitateaB
1701! diploma leopoldina cu continut politic - ii primea pe GGunitiGG in randul privileiatilor -
diploma nu a fost recunoscuta de (ieta de la )lu5
1705!(imitrie )antemir scrie la )onstantinopol primul roman !storia !eroglifica.
170"!Tratatul de alianta dintre tarul 2usiei Petru I si ).%rancoveanu.
7:7;-7:77!(omnia lui (. )antemir in Moldova!
7:7;! se apropie de 2usia in vederea obtinerii independentei de sub turciLin acest sens
inc,eie in arilie 1711 cu tarul Petru I un tratat de alianta la +ut> in vederea participarii M( la
razboiul antiotomanLrazb. ruso-moldo-turc
LIe.ilul domnului in 2usia LIinstaurarea reimului fanariot.
'pere! 5Hronicul 1ec*imii romano-moldo-1la*ilor5 1722 - cea mai ?ntins@ lucrare de analiz@
a oriinii romEnilor
5#escrierea Moldo1ei5
Ion <eculce - mare ,atman in timpul domniei lui )antermir
5; samJ de cu1inte5- nareaz@ evenimentele pEn@ spre 5um sec 7C
BromanitateaB
1711!)ampania de la Prut a lui Petru I.&laturarea lui )antemir armatelor ruse.
Instaurarea reimului fanariot in Moldova.
1712!Nicolae )ostin termina lucrarea Letopisetul Tarii Moldovei. BromanitateaB
1714!).%rancoveanu cu cei N fii ai sai sunt decapitati la )onstantinopol.
1715-1717!(. )antemir scrie lucrarile! !storia cresterii si descresterii imperiului "toman,Viata
lui Constantin Cantemir,#ronicul vecimii romano$moldovlailor.
1716/Instaurarea reimului fanariot in Tara 2omaneasca" la doi ani dupa domnia lui )-tin
%rancoveanu (7=CC-7:7N)
1716-1718/2azboiul austro-turc.
1718!Pacea de la 3assaroMit! - %anatul"'ltenia intra sub stapanire ,absburica
1722- 5Hronicul 1ec*imii romano-moldo-1la*ilor52 (imitrie )antermir(7:7;-7:77)
17$0- ultima aleere a unui domn de catre &dunarea #tarilor (de fapt" confirmarea celui ales de
sultan)
17$0-176"! (omnia lui )onstantin Mavrocordat in tarile romane.
17$2 InocenAiu Micu Klein a ocupat un loc in (ieta de la )lu5
17$5-17$"/2azboiul austro-ruso-turc.
17$"! )ampania armatei ruse in Moldova.
-Pacea de la ,elgrad" 'ltenia recedata H2
1740/ Marele Hrisov al lui )onstantin Mavrocordat(&sezamantul).
1740-1780 domnia Mariei Tereza"Imp. Habsburic
175"- edictul prin care Maria Tereza a restaurat ortodo.ia pt a salva GGunirea reliioasaGG
1777 GG2atio -ducationesGG - politica scoalara
174$! Ion Neculce inc,eie Letopisetul Tarii Moldova.
1744/ Inocen=iu Micu :lein - 5.ule' +i-ellus52adresat )urtii de la 4iena"Maria Tereza
BromanitateaB
1745-1806/4iata si activitatea lui #. Micu.
1746! )onstantin Mavrocordat desfiinteaza rum%nia in Tara 2omaneasca.
174"/ &ctul lui ). Mavrocordat pentru vecinii din Moldova.
-ultima reunire a &dunarii #tarilor"cu prile5ul desfiintarii &er'iei +in timpul domniei lui )-tin
Mavrocordat (vezi 7C97)
1750-aparitia si de*voltarea constiintei nationale
1754-1816/4iata si activitatea lui 3,eor,e #incai.
1756-1821/4iata si activitatea lui Petru Maior.
175"- edictul prin care Maria Tereza a restaurat ortodo.ia pt a salva GGunirea reliioasaGG
1760- %anatul iese de sub stapanire austriaca
1766/&sezamantul lui 3riore 3,ica despre boieresc in Moldova.
1766!2eformarea invatamintului in Moldova de catre 3r. 3,ica.
176"- Partida NaAional@"condusa de Mitropolia 3avril )allimac,i a M( propunea instaurarea
unei republici aristocratice condusa de 78 mai boieri
1772- memoriu inaintat cu prile5ul tratativelor de la 6ocFani din timpul razb. ruso turc 7:=C-7::N
- a propus pt prima data ideea unirii H2 cu M(
1776/2eformarea invatamintului in Tara 2omaneasca de catre &. Vpsilanti.
1777 GG2atio -ducationesGG"Maria Tereza - politica scoalara
1768-1774/ 2azboiul ruso-turc.Pacea de la Kuciu$-Kainai.
176"/Marirea volumului boierescului in Transilvania prin reulamentul numitS)erta
punctaS.
177$-1774/2ascoala taraneasca in tinuturile #oroca si Lapusna-'r,ei.
1775! Pacea de la :uciu>-:ainargiD&ne.area %ucovinei la Imperiul Habsburic.
1777/&sasinarea domnului Moldovei 3riore 3,ica de catre turci.
1778/ %en$o Iozaef "Transilvania"sive manus Transilvaniae Principatus" ! "mulAi romani
?mpreuna cu daci indieni au r@mas pe loc"
saF Q. Troester ! nu sunt dec%t urma&ii legiunilor romane
1780/(omnul &le.andru Vpsilanti adoptaSPravilniceasca )ondicaS in Tara 2omaneasca"primul
cod de lei+ aplicat pana in 7C87
.amuil Micu / 56lementa linguae daco-romanae si1e 1alac*icae5 BromanitateaB
1780-17"0 Iosif al II-lea" fiul Mariei Tereza"Imp. Habsburic
1781GG-dictul de toleranA@GG-liberul e.ercitiu al reliiilor necatolice
17852aug - prin patenAa imperial@ a desfiintat iob@ia in T2#
1781-1782/ 6ranz Qosep, #ulzer Istoria dacilor transalini sustinut@ dup@ 17"1 de istoricii
I.).-der" %alla Marton Fi Q.),. -nel(toarn@ teoria lui Lucius ?n tipare noi) Bteoria
imirationist@B
1784! 2ascoala lui Horea" )losca si )risan.
7 dec./Infranerea rascoalei.
Mic,ael Lebrec,t Fi -.3ibboni nea@ teoria imiraAionist@(7:C7)
1785! Promularea patentei de desfiintare a iobaiei in Transilvania" Iosif al II-lea
1787-17"1 !2azboiul ruso-austro-turc.
178" 2evoluAia francez@
17"121 mar.!S #upple. Libellus 4alac,orumS(teoria uristJ). Wcoala &rdelean@ (#amuil
Micu7:C;"Petru Maior7C78"3,.Wincai7C;C"I.%.(eleanu7C;;)
Huszti &ndras"ma,iar - nea@ teoria imiraAionist@" GGurmaFii vec,ilor colonii romaneGG+
idee susAinut@ Fi de Iosif II si contele ma,iar Tele$i
-memoriul de la #iFtov(razb ruso austro turc 7:C:-7:D7) - desfiintarea
raialelor"neautralitatea si independenta sub protectia &ustriei si 2usiei
17"2! Pacea de la Iasi.&ne.area la Imperiul 2us a teritoriilor din stana Nistrului.
17""2$ian./#emnarea acordului de alianta ruso-turc.
1800/ I.,udai #eleanu / 5Iiganiada5 BromanitateaB
1802!Promularea ,atti-serifurilor privitor la Moldova si Tara 2omaneasca.
GGPlan sau reforma de obladuire republiceasca aristodemocraticeascaGG"(imitrie #turdza"repr.
al marii boierimi din M( - propunea republica ca forma de uv. si aplicarea principiului separarii
puterilor in stat"pe 9 (ivanuri.
-ideea aducerii unui print strain-prezenta in proramele politice ale Partide Nationale
-ideea unirii T2# cu Principatele 2omane la munteanul Naum 2amniceanuLardelean de
oriine (si in 7C;N)
1804-ideea unirii T2# cu Principatele 2omane la transilvaneanul Ioan %udai (eleanu(si in 7C;8)
1806/'cuparea principatelor de catre armata rusa.
1806224 dec.!Turcia declara razboi 2usiei.
1807/Tratatul ruso-francez de la Tilsit.
-boierimea M( adreseaza un memoriu lui Napoleon I in care cere unirea M( cu H2.
1808/ 9*. Nincai / 5Hronica romKnilor Ai a mai multor neamuri5 BromanitateaB
1812"mai/Pacea de la ,ucuresti.&ne.area %asarabiei la Imperiul Harist.
/ 3etru Maior 5Istoria entru Lnceutul romKnilor Ln #acia5 BromanitateaB
181$217 iun./-liberarea lui #.#turdza din functia de uvernator civil al %asarabiei.
1815!)onresul de pace de la 4iena LI #f.&lianta"militara " H&<#&8MC+ 6C8;36I
1816/ Instituirea functiei de uvernator eneral in %asarabia
(aniel 6ilipide - rimul care foloseFte ?n sens eorafic Fi politic termenul de 8omKnia
-OO)odul de lei )allimac,iOO" #carlat )allimac,i" domn M(
1817-1818-marele vistier Iordac,e 2osetti 2oFnoveanu al M( a scris C proiecte de
reforma(propunea domnia constitutionala)
1818! &probarea de catre &le.andru IS#tatutul de infiintare a tinutului %asarabiaS.
(ionisie 6otino public@ la 4iena ?n lb. reac@ 5Istoria 7ec*ii #acii5 --- rec"susAine
BromanitateaB
GGLeiuirea )araeaGG"Ioan )araea"domn H2
1821/Poarte pune capat secolului fanariot
1iscarea revolutionara de sub conducerea lui #$*ladimirescuF ''Cererile norodului romPnesc''
programul politic al rev$, cu val$ constitutional
ianuarie:#udor *l$ este investit cu conducerea militara a rascoalei-a semnat o conventie militara cu
&eria
-23 ian,lanseaz "roclamatia de la "ades chema poporul la lupt
4-18 mar$F1arsul pandurilor lui #udor spre !ucuresti$ #udor *l$ guverneaza,incearca o
apropiere de (oart
1 maiF"nvazia trupelor otomane in 1oldova si #ara Romaneasca$
26/27 mai:Asasinarea lui #udor de catre eteristi$
28/29 maiF!atalia de la ,ra-a#ani0
1822,iul$F Restabilirea domniilor pamantene prin numirea de catre (oarta alui 3onia %andu
%urd+a(&;''&;';) in 12 si a lui
;ri-ore 35 ,imirie
;/ica(&;''&;';) in R
#e$FRetragerea trupelor otomane din principatele romane sub presiunea Angliei si Rusiei$
''Constitutia crvunar'',redactata de catre burghezia mica si mi)locie a 12,repr$ de "onic #utu
inaintata domnului "$/$/turdza care a respinso de teama interventiei otomane
1826 /2ascoala din 'ltenia"condusa de #imion Me,edintianu si 3,ita 3utui.
(set.-oct.)/ #emnarea conventiei ruso-turce la &$$erman "prin care se confirmau
clauzele Tratatului de pace de la %ucuresti.
-reformele filo*ofului iluminist -ufrosin Poteca ce vi*au instituirea impo*itului pe
venit"libertatea tiparului"ealitatea la numirea in functii
-proiectul national al lui (inicu 3olescu GGInsemnare a calatoriei meleGG - unirea tuturor
provinciilor romanesti sub forma (aciei Mari
18282@e-r.!&probarea leiiS&sezamantul de administrare a %asarabieiS.
1828-18$4 ocupatie militara rus@
1828-182" !2azboiul ruso-turc.
182"2set.!#emnarea tratatului de pace ruso-turc la &drianool- inceputul oficial al
protectoratului Aarist(7C8D-7C<=)"desfiintarea raialelor de pe malul stan al (un@rii"respectarea
autonomiei
&dministrator al al Principatelor 2omane este numit uvernatorul rus Pavel Kisselev.
18$12mai/&dunarea 'bsteasca a Tarii 2omanesti adopta te.tul 8egulamentului ;rganic.
oct.! &dunarea 'bsteasca a Moldovei adopta te.tul 8egulamentului ;rganic.
-renasterea &dunarii #tarilor sub numele de &dunare 'bsteasca(-7CNC)
18$4/-vacuarea armatelor ruse din Principate.!domnii reulamentari numiti de 2usia" confirmati
de Poart@
18$4-1842 !(omnia lui &le.andru 3,ica I4 I8" dar vezi ()*+ ,.-i'escu
18$4-184" !(omnia lui Mi,ai #turdza M#
18$7-18$8/2e.'r. modificate prin introducerea de catre 2usia a GGarticolului adiAionalGG - Ftirbea
autonomia pt ca nu mai permitea (omnului sa modifice 2e.'r. fara aprobarea 2usiei si PorAii
18$8 GGPartida NaAional@GG H2 din 5urul boierului Ion )Empineanu"cu prile5ul respinerii GGart.
adiAionalGG de catre &d.'bFteasc@ a redactat 8 documente de mare importanA@!
7)GG&ct de unire si independenA@GG - aleerea unui domn ereditar"unirea H2 si M( intr-un
reat al (aciei"independent
8)GG's@bitul act de numire a suveranului romEnilorGG - rol de constitutie+ealitate in fata
leii"libertare individuala"a tiparului"separarea puterilor in stat
18402mai !)onstituirea societatii secrete de sub conducerea lui (imitrie 6ilipescu.
1842-184"!(omnia lui 3,eor,e %ibescu" ales domn conform prevederilor 2e.'r.
184$ !#e infiinteaza societatea P%ratiaQ(I.3,ica"N.%alcescu"),r. Tell) - unirea H2 si
M("emanciparea cl@caFilor"ealitate in fata leii - idei raspandite prin
publicatiile!GGProp@FireaGG"GG&r,iva istoric@GG"GGMaazin istoricGG"GG(acia literar@GG
M. Ko@lniceanu ! (ecebal "a fost cel mai ri@ barbar care a e.istat vreodat@"
1845 !Miscarea politica din %anat condusa de -.Muru.
1848 - Rev$romana a fost opera intelectualilor liberali pasoptisti(apartineau clasei boieresti mi)locii)
12,27 mar,"asi,hotel (etersburg,comitet revolutionar,petitie in 6B de puncte de *$Alecsandri
=(etitiuneaproclamatiune a boierilor si notabililor moldoveni=(desfiintarea
cenzurii,functii dupa merit,reforma scolilor,siguranta persoanala,desfiintarea pedepsei corporale)
petitia inaintata domnitorului 1ihail /turdza(&;6<&;<;)89revolutionarii arestati sau
trimisi in e,il
#R/,a$rilieFprima adunare nationala de la !la) cu caracter organizatoric 89sa luat hotararea
organizarii unei 1ari Adunari +ationale
#R/,3-!mai - a doua adunare, 7(' de la "la<,pe Cam$ia Liberaii, 9<7$777 oameni
supus aprobarii plebiscitare documentul 2eiia 'aionala,redactata de /iminion
!arnutiu in &C puncteF =#oi vrem sa ne unim cu tara=(art& recunoasterea natiunii romane,art'
recunoasterea !isericii 4rtodo,e cu drepturi egale,art6 desfiintarea iobagiei,art> libertate personala)
#R/,12mai,!rasov sub influenta 1A+ de la !la), programul ="rintipiile noastre pentru reformarea
patriei=,redactata de C$+egri si *$Alecsandri(art C unirea 12 cu #R/,art< desfiintarea privilegiilor de
clasa,egalitate in drepturi civile si politice,art6 improprietarirea taranilor fara nici o despagubire,art&
desfiintarea clacii)
!C*,8/20mai,Cernauti,adunare populara condusa de Judo,iu DurmuzaHi
=(etitia tarii=supus aprobarii populare,revendica autonomia !ucovinei si a !isericii
4rtodo,e,organizarea unei 2iete reprezentative,conducere proprie- libertatea persoanei,tiparului
#R/,18/30mai 2ieta din Clu) voteaza ane,area #R/ la Gngaria,act sanctionat de Curtea de la *iena
imp$0ranz 5oseph " tactica =divide et impera= (mentinerea conflictului dintre natiuni)
#R,9iunie,3#la+ 2roclamaia de la 3#la+,redactata de "$D$Radulescu,'& articole- art&
=independenta administrativa si legislativa(autonomia) pe baza tratativelor incheiate de 1ircea si
#epes=, art' egalitate in fata legii,artB domn responsabil pe B ani,dezrobirea tiganilor
#R,11iunie,C$A$Rosetti,gazeta =(runcul roman=,art$ =Catre fratii nostri din 1oldova= apel la Gnire
#R,13 iunie,!ucuresti, =(roclamatia de la "slaz= semnata de Ah$!ibescu(&;<'&;<;),care abdica si
fuge la !rasov
89puterea luata de un guvern revolutionar provizoriuinlatura Reg$4rg$,aplica
(roclamatia de la "slaz8constitutie,institutie drapelul national cu deviza =2reptate?0ratie= si imnul
=2esteaptate romane?=,infiinteaza Comisia (roprietatii
!A+,1!iunie,.ugo),Jftimie 1urgu a realizat o Ad$+ationala =(etitiunea neamului romanesc din
Gngaria si !anat= (plebiscist)autonomie,oficializarea lb$romane,recunoasterea natiunii romane
!C*,au-,Cernaui programul cu rol de constitutie ,orinele 2aridei 'aionale din 7oldova,
1ihail :ogalniceanu unirea 12 cu 1untenia,desfiintarea privilegiilor,libertate
3-16#e$ - a treia Adunare +ationala de la !la),organizata de (vram 3ancu,in conte,tul in care
2ieta din Clu) la &;@67 mai a votat ane,area #R/ la Gngaria
a insemnat inceputul insurectiei armate,abandonarea tacticii legaliste
89inarmarea poporului,&6 garzi militare8legiuni sub conducerea lui A$"ancu si A,ente
/ever 9apel la spi)inul militar al Rusiei
184"- incepe ocupatia militara rusootomana
a$rilie Convenia de la "ala Liman pe > ani intre Rusia si (oarta89restabilirea
R$4rg$,stirbirea autonomiei,numirea de catre Rusia si aprobarea de (oarta pe > ani a domnilorF
*R "arbu %irbei =1849-18!6> -ultimii domni regulamentari
7, ;ri-ore (le90 ;/ica
iulie- 2roiecul de 2acificare, de la /eghedin, +$!alcescu care incearca sa salveze revolutia
romana prin reconcilierea dintre guv$rev ungar si Avram "ancu in vederea colaborarii comune impotriva
trupelor austrotariste care au intrat in #R/
13 au- armata maghiara a capitulat la /hiria,langa Arad, in fata armatelor austrotariste,
moment ce a insemnat sfarsitul revolutiei din #R/ si din intreg spatiul romanesc(interventie militara
austrotarista in #R/-otomana si tarista in 12 si #R)
1850"1851-Nicolae %alcescu a sustinut mai multe proiecte federaliste ce vizau fondarea ".tatelor
Unite ale Dunarii" ce trebuia sa reuneasca pe romani"ma,iari" sar'i
1852 - venirea la putere in 6ranta a lui Napoleon al III-lea
-(imitrie %ratianu folosea pt prima data sintama Romania Mare
185$-1856! 2azboiul )rimeii declansat intre 8usia si 3oarta cu o noua faza a pro'lemei
orientale (vezi 7=C9)" prin interventia de partea Portii a 62&NT-I"&N3LI-I si #&2(INI-I
7C<9-7C<N - Principatele sunt ocupate de trupele tariste+ domnii se refuiaza in &ustria
7C<N- infranerile suferite oblia 2usia sa paraseasca Principatele" locul trupelor tariste
fiind luat de cele otomane pana in 7C<< si austriece pana in 7C<:
7C<= - 2usia este infranta si nevoita sa accepte neocierile de pace
1856 - Congresul de ace de la 3aris februarie-martie 7C<=
-prezidat de ministrul de e.terne francez"contele RalePs$
-RalePs$ sustine ideea aducerii unui print strain ca pct de vedere al lui Napoleon al III-
lea
-in finalul conresului" la 18/$0 martie" Marile Puteri au semnat 0ratatul de 3ace care pt
Principatele 2omane devenite problema europeana continea urm. prevederi! -incetarea
protectoratului tarist si intrarea sub arantia colectiva a Marilor Puteri (7C<=-7C:C)
-ramanerea sub suzeranitate otomana
-respectarea autonomiei Principatelor
-in privinta >NI2II"datorita pozitiilor adverse ale X Portii si &ustriei Y care s-au
opus proiectului %rantei de unire deplina a Principatelor sub un print stain si a rezervelor
e.primate de &nlia" s-a a5uns numai la un acord provizoriu de consultare a romanilor prin
&dunari ((ivanuri) &d-,oc (alc. din repr.ai tuturor starilor"inclusiv clacasi)
-2usia trebuia sa retrocedeze Moldovei cele 9 5udete din #udul
%asarabiei!a,ul"Ismail si %olrad
1856-1858/ Lupta pentru >nire
1856-incetarea domniilor reulamentare (%arbu #tirbei T2"3r.&Le..3,ica M(" 7CND)
-uvernarea a fost incredintata pana in 7C<D unei caimacanii (locotenenta
domneasca)
-la %ucuresti si Iasi incepe constituirea artidei unioniste (nationala)
1857-la %ucuresti si Iasi incep aleerile pt &dunarile &d-,c in care clerul"boierii si
orasenii votau direct iar micii proprietari si taranii indirect prin deleati
-aleerile care au opus pe X partizanii unirii Y fortelor antiunioniste spri5inite de
Poarta si &ustria au fost falsificate in M( de caimacanul Nicolae 4ooride"fapt pt care Napoleon
al III-lea al 6rantei a amenintat in iulie 1857 cu ruperea relatiilor diplomatice cu PoartaLI
aleerile din M( falsificate au fost anulate" unionistii castiand aleerile pt amebel &dunari ad-
,oc din Principate
octom-rie -si-au desc,is lucrarile
1857 iulie Napoleon al III-lea ameninta Poarta... - octombrie- 2ezolutiile adunarilor ad-,oc
1858 Con@erinta de la 3aris (martie-august)
-pe baza raportului intocmit de )omisia de anc,eta cu privire la dorintele romanilor
e.primate prin 2ezolutiile din 7C<:"Marile Puteri" dupa discutii prelunite au semnat la 7/1" aug
1858 Conventia de la Paris cu scopul de a oferi Principatelor o oranizare interna definitiva
7/1" aug 1858 Conventia de la Paris
-rol de constitutie intre anii 7C<D-7C=N"inlocuind 2.'r
-mentinerea statului international al Principatelor - sub arantie colectiva si
suzeranitate otomana
-unirea sub numele de "3rinciatele Cnite ale M# si 08""dar numai o unire
leislativa si 5uridica! doar 8 institutii comune la 6ocsani! )omisia )entrala si Inalte )urte de
Qustitie si )asatie"in rest! 8 domni pamanteni"8 uverne"8 adunari"8armate
-o noua lee electorala bazata pe vot censitar(aleatori directiJindirecti)
-separatia puterilor in stat
185"/ M#/-&d.electiva era dominata de unionistiLfortele liberale
5 ian-este ales domn &l.I.)uza
08/-&d.-lectiva era dominata de conservatori"care erau insa scindatiLnu au reusit sa se
puna de acord asupra unui candidat propriu Xoscialau! 3,.%ibescu(7CN8-7CNC) si %arbu
#tirbei(7CND-7C<=)Y
24 ian - sub presiunea maselor populare este ales domn tot &l.I.)uza" idee suerata de
deleatia Moldovei care s-a oprit la %ucuresti in drum spre )onstantinopol(unde urma sa anunte
rezultatele aleerii)
Prin actul din 8N ian 7C<D romanii au realizat "de facto" unirea"punand -uropa in fata
faptului implinit
185"-1866 domnia lui &l.I.Cu!a
ea$a 18!9-1861Fdemersuri dimplomatice pentru recunoasterea dublei alegeri si a unirii
politice depline
in cadrul Conferine de la 2ari# =marie/a$rilie-?au--#e$ 18!9>,dupa discutii
prelungite,in finalul Conferintei la 2! au-/6 #e$ 18!9 1arile (uteri au recunoscut dubla alegere,insa
cu conditia impusa de (oarta si Austria F doar pe durata domniei(vietii) lui Cuza
18!9-Cuza pune bazele 1inisterului de Razboi unic
1860 infiinteaza Gnivesitatea din "asi
1860: !ogdan (etriceicu Dadeu 12ieri-au dacii@1 A teoria circula3iei cuvintelor K ''"on *od ce
cumplit'', ''"storia critic a romPnilor''
1861 22nov/4dec , Conferina de la Con#anino$ol B? recunoasterea unirii
politice(pe durata domniei lui Cuza) 89 11/23 dec proclamatia lui Cuza catre taraF infaptuirea unirii
depline si nasterea natiunii romane
ea$a 1862-1863: - reforme pe cale constitutionala
1862F 22 ianconstituirea primului guvern unic,avandul in frunte pe conservatorul
!arbu Catargiu
ian:realizeaza unirea politica recunoscuta la Constaninopol
iunie !arbu Catargiu premier(primul premier)-conservator-asasinat in
e,ercitiul functiunii
22iunie-unificarea guvernelor
24iunieunificarea celor doua Adunari89Ad$Jlectiva unicamerala9parlament
unicameral,dominat de conservatori
!ucurestiul este proclamat capitala a (rincipatelor Gnite
1862-1863incepe confruntarea dintre cele ' grupari politiceF liberlism si
conservatorism, Cuza colaborand cu liberalii moderati
1863-ian : 17on#ruoa#a coaliie1 impotriva lui Cuza,grupare eterogena formata din
conservatori(marii proprietari) progres lent si liberalradicali(numultumiti ca domnul nu ia chemat
la guvernare)9progres rapid,model occidental
ocombrie F Cuza numeste premier pe 1ihail :ogalniceanu in fruntea unui guvern
liberalmoderat89realizarea marilor reforme stat Ro modern
Cuza are relatii diplomatice cu /erbia fara aprobarea portii si a sustinut miscarea
revolutionarilor bulgari, in vederea unei actiuni antiotomane
Cabineul Co-alniceanu:(&;C6&;CB)
1863,dec prima mare reforma cea a secularizarii averilor manastiresti
1864febinfiintarea Consiliului de /tat pt elaborarea legilor
marieadoptat Codul 2enal dupa model napoleonian si prusac(&;B&)
adoptata legea organizarii armatei
.egea agrara refuzata de Adunarea dominata de marii proprietari de pamanturi89 vot
de blam(neincredere) guvernului
892/14 mai Cuza da o lovitura de stat,dizolva Adunarea,schimba regimul
politic89domnia autoritara
ea$a 1864-1866F mai &;C<febr &;CC etapa domniei autoritare
baza )uridicaF %auul ,e+v0 al Conveniei de la 2ari# - aprobata prin plebiscistKo
noua lege electorala ce micsora censul si 1arile puteri care au aprobat in iunie 1864 domnia autoritara
si autonomia deplina
1864iulieinfiintata Gniversitatea din !ucuresti
14 au-Cuza sanctiona legea agrara9improprietarirea taranilor in fct de nr de
vite(puterea economica) cu loturile aflate in folosinta- desfiintata claca
legea agrara nu a distrus marii proprietari pt ca legea nu a permis e,proprierea a mai
mult de '@6 din suprafata mosiei
#e$adoptat sistemul de masuri si greutati
dec- 1 dec infiintat C0&0C0
-7 dec =legea invatamantului=, liceul de > clase cu pondere mai mare pt
disciplinele umaniste
invatamant primar de < clase obligatoriu si
gratuit
1! decadoptat Codul Civilmodel francez si prusac
%far#iul domnieidatorita =monstruoasei coalitii=,greselilor facute de Cuza(acceptarea demisiei
lui :ogalniceanu- viata particulara),pierde spri)inul 0rantei
1866 11/23 feblovitura de stat,abdica,silit sa plece in e,il9 se stabileste in
Aermania,unde moare in 1873
-aducerea pe tron a unui print strain idee e,primata de Cuza in 186! cand
e,prima de doua ori intentia de a parasi tronul
1861216 @e-r.!&doptarea 02eulamentului privind %asarabia.
1862"22 ian-constituirea primului uvern unic"avandu-l in frunte pe conservatorul %arbu
)atariu
1866- @e--mar -Marile Puteri intrunite intr-o Con@erinta la 3aris s-au pronuntat pt aleerea
unui domn pamantean ca o conditie a mentinerii unirii
1866-1"14 rintul Carol I
1866: -Carol de 6o/en+ollern - %i-marin-en, cu a)utorul lui +apoleon al """lea(veri dupa
mama),regelui (rusiei Milhem "(cu care era inrudit) si a cancelarului prusac(german) 4tto von
!ismarcH- Carol8 al doilea fiu al printului prusac :arl Anton de Dohenzollern /igmaringen- casatorit cu
Jlisabeta de Mied
a$rilieales de popor prin plebiscist
10 7ai a depus )uramantul de credinta ca domn constitutional in fata (arlamentului
iunie: adoptarea de catre (arlament a unei nou constitutii, promulgata de Carol la 1 iulie
(Regim democratic,monarhie constitutionala =regele domneste,dar nu guverneaza=-ramasa in vigoare
pana in &%'6)
oc Carol in vizita la "stambul a obtinut firmanul de investitura din partea sultanului
1867- este batut leul ca moneda nationala
1868este data legea pt organizarea puterii armatei armata permanentaQrezerve 9 li se
adaugau dorobantii,granicerii,militiile,garda civica si gloatele
se introducea principiul mobilizarii
generale
1inisterul de Razboiadministreaza si
conduce interesele armatei
iulieinfiintate in fiecare )udet curtile de $urati
Carol are relatii diplomatice cu /erbia fara aprobarea portii si a sustinut miscarea
revolutionarilor bulgari, in vederea unei actiuni antiotomane
1868- 8o-ert 8oesler OO#acien und 8omanaOO B(.)romanitateB
-pronunciamentul de la %la5-nu se dorea ane.area T2# la imp austro-unar
1870 (loiesti,1871 !ucuresti 9miscari antidinastice
1871-2obert 2oesler"4iena .tudii romKneAti.CercetJri cu ri1ire la istoria 1ec*e a 8omKniei
-&# ?enool2cu prile5ul serbarilor de la Putna considera "marea unire" un fapt inevitabil
1871-1876 &uustus Treboniu Laurian 5#ic=ionarul l-. romKne5
1872inaugurata ;ara de 'ord din !ucuresti
o noua lege prin care sa urmarit ridicarea calitativa a nivelului o#iriiin acest sens au
fost sporite efectivele armatei,sa ridicat gradul de instruire si pregatire, sa acordat atentie
de+volarii floei de ra+boi
1873- independenta este pusa deschis in atentia guvernului de Carol "
187!- infiintarea 2'L
-incheierea unui tratat comercial cu Austria fara invoirea (ortiidesi tratatul era
dezavanta)os in plan economic, in plan politic si diplomatic era avanta)os pt ca e,prima faptul ca
relatiile cu (oarta devenisera mai mult simbolice
1875-rascoale in %osnia si Herteovina impotriva Portii
187!-1876:redeschiderea =crizei orientale=
1876 ianuarie=conservatori)premierul La#car Caar-iu printro nota diplomatica anunta
neutralitatea tarii in conflictul din !alcani pt a evita transformarea tarii in teatru de razboi intre Rusia
si (oarta
-guvernul liberal vine la conducere in primavara lui &;>C,incepand lunga guvernare
li%erala (&;>C&;;;)
iunieministrul de e,terne,1ihail :ogalniceanu incearca fara #ucce# sa obtina pe cale
diplomatica recunoasterea din partea (ortii si a 1arilor (uteri a independentei, printrun memoriu in
care solicita recunoasterea inviolabilitatii teritoriului,incheierea de conventii comerciale cu (oarta,a
individualitatii statului,numelui de Romania si a pasaportului romanesc,fi,area granitei cu (oarta la
gurile 2unarii,pe talve
au-u#-premierul,30C0"raianu mentine neutralitatea tarii dar in conditiile agravarii
crizei orientale si a intelegerilor dintre AutroGngaria si Rusia,se orienteaza spre tratative cu Rusia
#e$embrie-o delegatie condusa de premierul "C !ratianu sa deplasat la Livada, in
Crimeea (resedinta de vara a tarului) unde a purtat discutii cu tarul Ale,andru "" si cancelarul
Rusiei,AorceaHov cu privire la independenta tarii si la incheierea unei conventii militare si politice in
eventualitatea inceperii conflictului 8 Romania isi manifesta dorinta participarii alaturi de Rusia la
razboiul impotriva (ortii
decembrieF incercarea 1arilor (uteri de a media conflictul balcanic in Conferina de la
Con#anino$ol a esuat, mai mult, (oarta a proclamat o noua constitutia in care Romania era
desemnata =provincie privilegiata=,act ce a convins intreaga clasa politica si natiune ca independenta
nu poate fi castigata decat pe calea razboiului$
1877 3 ianuarie- Convenie #ecrea intre Rusia si AustroGngaria(care urma sa primeasca
!osnia si Dertegovina dupa razboi),!udapesta(intre tarul Ale, "" si imp$0ranz 5oseph " )
4 a$riliela !ucuresti intre 1$:ogalniceanu si baronul 2imitrie %uar,ambasadorul
Rusiei la !ucuresti sa semnat Convenia $oliica romano-ru#a (Kreglementa trecerea trupelor ruse pe
teritoriul Romaniei in drum spre !alcani in regim rezervat armatelor prietene- KRusia se anga)a sa
respecte =2repturile politice= si =integritatea teritoriala= a Romaniei- sa ocoleasca !ucurestiul, sa
suporte cheltuielile de trecere- Kconventia a fost ratificata de (arlament- K Rusia a refuzat sa semneze
cu Romania si o conventie militara pt ca nu dorea colaborarea militara cu armata romana la sud de
2unare, deoarece nu dorea sa vada Romania la masa Conferinte de (ace unde urmarea sa reupereze
cele trei )udete din sudul !asarabiei$)
6 a$riliedesi nu e,ista o conventie militara de cooperare in razboiul impotriva
(ortii,Carol " a decretat mobilizarea generala a armatei89&77$777@&'7$777 din care B;$>77(IC7$777)
reprezentau =armata operativa=, pe care a dispuso la 2unare pe linia #urnu/everinCalarasi (urmarea
respingerea incercarii (ortii de a infrunta armatele rusesti la nord de 2unare, in spatiul romanesc)
12/24 a$rilie Rusia declara oficial razboi (ortii si incepe sa isi treaca trupele peste
(rut
(oarta,luand cunostinta de realitatile romanesti de la 2unare,incepe sa
bombardeze localitatile romanesti de pe malul stang al 2unarii89 la forta,romanii raspund cu forta din
Calafat,bombardand *idinul si #urucaia,instalanduse starea de razboi proclamata oficial de
(arlamentul Romaniei la 29-30 a$r cand prin ' motiuni in Adunare si /enat sau rupt relatiile
diplomatice cu "mp$ 4toman
9 mai-1ihail :ogalniceanu este interpretat in Adunarea 2eputatilor de 'icolae
Dleva,reprezentantul opozitiei in Adunare despre statutul politico)uridic al tarii,ministrul de e,terne
raspunzand cu un discurs prin care proclama independentaF3n #are de ra+boi cu 2oara ce #unem@
%unem inde$endeni,#unem o naiune #e #ine #aoarepe baza acestui raspuns,Adunarea
2eputatilor a votat la 9 mai motiunea prin care proclama independenta
10 mai/enatul vota motiunea de proclamare a independentei
motiunea de independenta a fost prezentata pe plan intern lui Carol " care a
anuntato poporului printro "roclamatie catre tara semnata de toti ministrii
iulie cu spri)inul artileriei si flotei romanesti,armata rusa a trecut 2unarea in
!alcani,sub comanda marelui duce(Arhiduce) 'icolae,fratele tarului Ale,andru ""
inaintarea armatelor ruse a fost oprita de turci in pasul /ipHa si la
2levna(cetate din nordul !ulgariei,puternic punct fortificat format din &< reducte si condusa de
generalul .#man 2a#a- aparata de ostasi de elita otomani ptc ca constituia =cheia= operatiunilor din
!alcani,a reusit sa respinga 2 asalturi rusestiin acest conte,t, marele duce +icolae prin telegrama
din 19/31 iulie adresata lui Carol ",a facut apel la interventia armatei romane in razboi)
au-u#desi nu sa putut incheia cu Rusia o conventie militara scrisa in urma
tratativelor dintre Carol " si tar,partea rusa a acceptat conditiile puse de domnul romanF armata sa isi
pastreze individualitatea8baze de operatii proprii si comanda separata- fortele aliate romanoruse de
la (levna au fost puse sub comanda lui Carol ",asistat de gen$roman Cerna si gen$rus Eoov
30au-/11#e$Fa avut loc $rimul aac -eneral asupra (levnei,cu ocazia zilei onomastice
a tarului,terminat cu un esec8a fost cucerita doar reduca ;rivia 3 cu mari pierderiI&777 ostasi
romani,printre care maiorul Aeorge Ron3u i cpitanul *alter 1rcineanu
#e$-novCarol " schimba tactica de a#al cu cea de a#ediu 89 incercuirea
(levnei,tactica care a dat rezultate, la 9 nov 1877 fiind cucerita reduca Ra/ova
28 nov -incercand sa iasa din incercuire, .#man 2a#a este ranit, ca$iulea+a si se
preda in fata armaei romFne--Si pred sabia colonelului romPn Cri#uldo Cerc/e+ B?astfel, 2levna
ca$iula dupa aproape & luni de asediu
-urmarile capitulariiF armaa ru#a a inaintat in directia /ofiaAdrianopol-
armaa romFna a inaintat pe flancul vestic,in directia *idin!elogradciH
dec1877/ian1878pe flancul vestic, armata romana a obtinut noi victorii la 5idin si
%mardan
1878 9 ianuarie-(oarta este nevoita sa semneze armistitiul de pace,razboiul luand #far#i
urmariF&7$777 de morti,efort financiar de &77 milioane lei
*raul de la %an %efano-19feb/3marie semnat numai intre Rusia si (oarta
reprezentantul Romaniei, colonelul &raclie (rion nu a fost primit la tratativele
de pace pt ca in ian 1878$dupa incheierea razboiului, Romania a respins solutia propusa de Rusia8de a
reane,a cele 6 )udete din sudul !asarabiei,(arlamentul protestand si respingand aceasta solutie
prevederile tratatului consolidau pozitiile Rusiei in !alcani si modificau vechiul
echilibru european,astfel tratatulF
recunostea independenta Romaniei si /erbiei si autonomia !osniei,Dertegovinei
si !ulgarieiorganizata in 1are (rincipat in care stationau trupe ruse
(oarta,in schimbul unei parti din despagubirea de razboi ceda Rusiei 2obrogea
pe care aceasta o ceda Romaniei in schimbul celor & $udete din sudul 'asara%iei - se recunostea
independenta 2unarii
incalca Convenia $oliica cu Romania din 4 a$rilie 1877 prin reane,area
celor 6 )udete din sudul !asarabiei
a nemultumit 1arile (uteri, cu precadere AustroGngaria care nu primea
!osnia si Dertegovina,conform Conveniei #ecree cu Rusia din ian 1877 si Anglia, nelinistita de
pozitiile obtinute de Rusia in !alcani
modificarile aduse de Rusia in echilibrul european au determinat 1arile (uteri
sa organizeze la "erlin un nou Con-re# de 2ace
*raaul de la "erlin - semnat la sfarsitul Con-re#ului de $ace de la "erlin =& iunie1 iulie>
prezidat de cancelarul german 4tto von !ismarcH, ca o recunoastere a
suprematiei germane in Juropa
delegatia romana condusa de premierul "$C$!ratianu si ministrul de e,terne
1ihail :ogalniceanu a participat la lucrarile congresului,dar nici de aceasta data nu a fost primita la
masa tratativelor,lucrarile Congresului inscriinduse in acelasi cadruF statele mari sa decida pe seama
statelor mici sa permis Romaniei doar prezentarea de catre :ogalniceanu a unui memoriu cu
revendicarile dorite de tara,cum spunea !ismarcH, romanii au fost =doar auziti,nu si ascultati=
prevedea independenta Romaniei,/erbiei,1untenegrului- autonomia !ulgariei
care era redusa teritorial, in sudul ei formanduse Rumelia 4rientala condusa de un guvernator crestin
numit de (oarta- Anglia primea insula Cipru- AustroGngaria primea spre =administrare= !osnia si
Dertegovina
art$despre RomaniaF art<6recunoastea independenta conditionat,art<<
modifica art > din constitutieacordarea cetateniei romane fara deosebire de credinta religioasa-
art<BFretrocedarea catre Rusia a celor 6 )udete din sudul !asarabieiFCahul,"smail si !olgrad care au stat
in componenta 1oldovei si apoi Romaniei intre &;BC&;>;-art <Cinsulele formand 2elta 2unarii si
"nsula /erpilorKsandgeacul #ulcei intrau in componenta Romaniei
urmariFRomania ridicata la rang de re-a: relatii cu Rusia devin tensionate,se
contureaza ca principalul inamic al tarii
#e$ obtinerea independentei, (arlamentul ii acorda lui Carol titlul de (lea re-ala
-legea privind responsabilitatea ministeriala
legea privind ordanizarea comunelor
legea invatamantului
1879legea privind infiintarea (cademiei Romane
incepe construirea de catre statul roman a primei cai ferate (!ucuresti1arasesti)
9vezi &;>'
1880 infiintarea 2aridului Con#ervaor
-infiintata "anca 'aionala a Romaniei -?(&;C<,& dec CJC)
1881 -14 marieridicarea tarii la rang de Re-a de catre (arlament
-10 maiCarol si Jlisabeta incoronati re-e si regina
18 maireglementarea succesiunii la tron prin pactul de familie, in lipsa mostenitorilor
directi (Carol a avut o fiica,1ariuca,care a murit la B ani)9este desemnat ca urmas la tornul Romaniei
printul Derdinand(nepot de frate)
este infiintat Creditul agricol (+.
se infiinteaza prima !ursa de *alori din Romania (+.
este inaugurata (cademia Romana(infiintata in &;>%) si (eneul Roman
(+.
1882infiintata alianta cu caracter defensiv,din care faceau parte Aermania,AustroGngaria si
"talia
1883Carol " adera Romania la #ripla Alianta((uterile Centrale)alianta pt$ consolidarea indep$
si garantarea integritatii teritorialeRusia pericol e,tern
se urmarea contracararea politicii e,pansioniste a Rusiei prin alianta cu Aermania8cea
mai mare putere a Juropei- posibilitatea de a interveni in favoarea romanilor din #ransilvania prin
intermediul Aermaniei,care putea face presiuni asupra Curtii de la *iena
nu a insemnat renuntarea din partea Romaniei la o politica e,terna
proprie,dimpotriva,relatiile cu AustroGngaria au ramas incordate
tratatul cu (uterile Centrale a avut un caracter secreta fost recunoscut numai de rege
si unii oameni politici apropiati,nu a fost dat publicitatii defensiv8partile se anga)au sasi acorde spri)in
reciproc in cazul unui atac venit din e,terior89 a ramas in viagoare pana ina au- 1916 cand Romania a
iesit oficial din #ripla Alianta si a semnat Conventia politica si militara cu Antanta
1884legea 2omeniilor Coroanei
-lege electoralaF micsora de la < la 6 numarul colegiilor din Adunarea 2eputatilor si
micsora censul (+.
188!-!iserica 4rtodo,a sia proclamat autocefalia fata de (atriarhia din Constantinopol
(+.
1886-prima lege a tarifelor vamale care initia pretectionismul T(+.T
1887-prima lege de incura)are a industriei mari T(+.T
1889legea privind vanzarea proprietatilor statului la tarani (C
18"0-infiintarea la %ucuresti a Liii pt >nit.)ulturala a tuturor romanilor"transf. in 7D7N in Lia pt >nit.politica
(ideea marii uniri)
1893legea clerului mirean si a seminariilorprevedea salarizarea preotilor din bugetul statului
sau al localitatilor (C
1894interventia persoana a lui Carol " pt eliberarea memorandistilor condamnati in urma
$roce#ului de la Clu< la ani grei de inchisoare,interventie pe langa imparatul AustroGngar 0ranz
5oseph " -I (ideea marii uniri sustinuta de stat)
189!introducerea =rotativei guvernamentale= care a permis regelui Carol sa devina =arbitru
politic= in sensul mentinerii echilibrului politic intre (+. si (C
sistem de guvernare bipartit (C
legea minelor toate bogatiile subsolului cu e,ceptia $erolului treceau in
proprietatea statului) T(CT
1"01-comemorarea 9;; de ani de la moartea lui Mi,ai 4iteazul -I (ideea marii uniri sustinuta de stat)
1"04- N;; de ani de la moartea lui #tefan cel Mare -I (ideea marii uniri sustinuta de stat)
1906-a doua lege a tarifelor vamale T(CT
1907-legea invoielilor agricole (+.
se formeaza AntantaF 0ranta, Anglia si Rusia
1908legea privind infiintarea Ca#ei Rurale (+.
(sa a)uns la 6B77 Hm cale ferata si 'C$777 Hm sosele pietruite)
-infiintarea Partidului )onservator (emocrat"lider Ta$e Ionescu
1909-este infiintata /ocietatea /criitorilor Romani (+.
1912-a doua lege de incura)are a industriei mici T(CT
pana in 1914 apar peste '777 de periodice(ziare)
1"12!%ularia"#erbia"3recia declara razboi Portii.
1"12-1"1$/ rimul ra!-oi -alcanic-2omania neutra+razboiul s-a inc,eiat nedecis datorita contradictiilor
e.istente in tabara aliatilor formata din %ularia" #erbia" 3recia care in 1"12 a declarat razboi Portii
1"1$! %ularia declanseaza al doilea ra!-oi -alcanic impotriva fostilor ei aliati sub instiarea &ustro-
>narieiLin conte.tul in care %ularia ameninta vec,iul ec,ilibru balcanic"2omania intra in razboi"incepand cum
afirma <.Iorga ca peste (unare incepea "raz'oiul nostru pentru eli'erarea Ardealului"L%ularia este infranta si
nevoita sa accepte prin Tratatul de pace de la ,ucuresti din august 1"1$ cedarea catre 2omania a Cadrilaterului
(2omania se reintreea teritorial cu :9;; $mp)
august- Tratatul de pace de la %ucuresti
1"1421" iul.!Inceputul I razboi mondial.
1914: -ultima actiune a lui Carol " legata de politica e,terna a reprezentato $o+iia adoptata
de Romania in conte,tul declansarii $rimului ra+boi mondial, pozitie decisa la Con#iliul de Coroana de
la %inaia din 21 iulie/3 au- 1914F
au luat parte regele,printul 0erdinand si principalii oameni
politic,premierul "$C$!ratianu
monarh constitutional,Carol " sa supus vointei
Consiliului,aceea de a adopta pozitia de neutralitate
27 #e$/10 ocCarol " a incetat din viata,fiind inmormantat la Curea de (r-e#, pe
tron urmand conform Constitutiei din &;CC si a $acului de familie(&; mai &;;&) printul 0erdinand,
nepotul de frate
1"14-1"18 P2IM>L 2&/%'I M'N(I&L.
-a izbucnit la 7<O8C iulie 7D7N prin declaratia de razboi adresata #erbiei de catre &ustro-
>naria
-prete.tul!asasinarea la 7<O8C iunie 7D7N la #ara5evo(%osnia) a printului mostenitor al
&ustro->nariei" 6ranz 6erdinand de catre un student nationalist sarb"3avrilo Prin$ip
-cauza reala!lupta pt suprematie"pentru reimpartirea lumii in noi sfere de influenta intre
Marile Puteri
ianuarie-la conducerea tarii se afla un uvern liberal condus de II) %ratianu
21 iulie/$ aug 7D7N-s-a stabilit pozitia oficiala a tarii la )onsiliul de )oroana desfasurat
la .inaia"prezidat de reele )arol I"la care au participat premierul II) %ratianu"membrii
uvernului"fosti prim-ministri"liderii partidelor politice importante. #-au emis pareri diferite cu
privire la pozitia 2omaniei!
reele )arol I a sustinut intrarea imediata in razboi alaturi de Puterile )entrale in virtutea
tratatului din 188$ si increzator in victoria 3ermaniei"pozitie sustinuta numai de omul politic
conservator PP )arp"care sublinia pericolul tarist
liderii partidului conservator s-au pronuntat pentru neutralitate
membrii uvernului liberal erau adeptii e.pectativei armate"care presupunea o perioada de
neutralitate"necesara preatirii armatei si a tarii pt razboi
)oncluzie!-la sfarsitul consiliului a fost adoptata pozitia de neutralitate"pozitie acceptata si de
ree fapt ce a evidentiat rolul sau de monar, constitutional si apoi data publicitatiiLaceasta
pozitie nu incalca Tratatul din 7CC9 cu Puterile )entrale pt ca nu &ustro->naria a fost atacata de
#erbia"ci invers" mai mult 2omania nu fusese instiintata sau avertizata de aliati cu privire la
inceputul razboiuluiLdeci 2omania nu avea nici un motiv intemeiat pt a intra imediat in razboi
P#( se pronunta pt neutralitate deplina+PNL-apropierea de &ntanta"e.pectativa armata+P)LN
rupari diferite
27set/10oct 7D7N! moartea lui )arolLInoul ree 6erdinand I si premierul II) %ratianu a
preluat responsabilitatile politicii e.terne"desi manifestau simpatii fata de &ntanta"nu au
abandonat starea de neutralitate pana in momentul in care au obtinut arantii cu privire la
realizarea obiectivului nationalLin acest sens"II) %ratianu a purtat neocieri secrete cu
&ntanta"fara intrerupere in 1"15 si la inceputul anului 1"16"ambele parti fiind interesate de
cooperare militara si politica!
&ntanta! era interesata de alianta cu 2omania datorita stanarii frontului rusesc pe frontul din
rasarit+ e.peditiei anlo-franceze ce trebuia sa desc,ida stramtorile %osfor si (ardanele" in
primavara lui 1"15 si un al doilea front la #alonic+pozitiei eorafice si resurselor materiale si
umane ale 2'
2omaniaLcerea arantii scrise ca prin implicarea in razboi"&ntanta va recunoaste realizarea
reintreirii nationale"conditie pe care aliatii occidentali au acceptat-o in iulie 1"16
1"16 4/17 aug-ia sfarsit neutralitatea in conte.tul semnarii de catre II) %ratianu in
numele uvernului roman cu ministrii marilor Puteri din &NT&NT&" )onventia politica si
militara! -semnata la %ucuresti
-a reprezentat cadrul 5uridic si militar al participarii 2omaniei la
primul razboi mondial
-stabileau conditiile participarii 2omaniei la razboi
Conventia politica! art7L 2usia"6ranta"&nlia si Italia aranteaza
interitatea teritoriala a 2omaniei pe toata intinderea frontierelor actuale
art8L 2omania se oblia sa declare razboi &ustro->nariei"sa inceteze
orice leaturi economice si de sc,imb comercial cu dusmanii aliatilor
art9L 2usia"&nlia"6ranta"Italia recunosc dreptul 2omaniei de a ane.a teritoriile
monar,iei austro-unare(Z)
Conventia militara 7)2omania trebuia sa atace &utro->naria
cel mai tarziu la 15/28 aug 1"16
8)2usia trebuia sa atace eneric pe frontul
austriac pt a spri5ini 2omania+incepand cu 12/25 aug"flota rusa va trebui sa apere portul
)onstanta 9)2usia trebuie sa trimita in (obroea 8 divizii de infanterie si una
de cavalerie pt a coopera cu armata romana impotriva celei bulare -
&liatii se oblia sa desc,ida front la .alonic cel tarziu cu C zile inainte de inceperea atacului
2omaniei" N)sa furnizeze munitii si materiale"medicamente"provizii si ec,ipamente 2omaniei
-a fost aprobata oficial la Consiliul de Coroana de la Cotroceni
din 14/27 aug si semnata de 6erdinand I"moment ce a marcat intrarea oficiala a tarii in razboi
care in seara de 14 aug a inmanat declaratia de razboi &ustro-unarieiDdrept urmare la 15 aug
3ermania a declarat razboi 2omaniei"urmata de Imp.'toman(17 august) si %ularia(20 aug)
.
1"18 24 ian.!Proclamatia de independenta a 2epublicii Populare Moldovenesti.
27 mart.!>nirea neconditionata a %asarabiei cu 2omania.
27 ar.!Tratatul de la %ucuresti.
27 oct!Marea &dunare Nationala de la )ernauti.
2 noi.!6ormarea )onsiliului National 2oman )entral ca uvern provizoriu al
Transilvaniei.
1 dec.!Marea &dunare Nationala de la &lba Iulia.>nirea Transilvaniei cu 2omania.
18 dec.!2eforma electorala.
1"1"-1"21/2eforma arara.
1"1"-1"20-)onferinta de pace de la Paris-afirmarea principiului
autodeterminariiJnationalitatilor promovate in cele 7N puncte ale presedintelui american
RoodroP Rilson
1"1" 10 set.!2ecunoasterea >nirii prin tratatul de la #aint-3ermain.
2" dec/2atificarea de catre Parlament a >nirii %asarabiei"%ucovinei si Transilvaniei.
1"20!2eunificarea monetara.
1"2024iun.!Tratatul de la Trianon.
1"202oct.!Tratatul de la Paris.
1"21!)onventia de alianta defensiva romano-poloneza"inlocuita in 7D8= cu un tratat de arantie.
1"21/)onstituirea 0Micii InteleeriS(2omania")e,oslovacia"Iuoslavia).
1"22222 ian.!)onstituirea uvernului prezidat de catre Ion I.). %ratianu" ce a oranizat
aleerile pentru &dunarea Nationala )onstituanta.
1"22215-17 oct./Incoronarea reelui 6erdinand si a reinei Maria la &lba Iulia.
1"2$227 mart./&doptarea )onstitutiei 2omaniei.
4asile PErvan GG[nceputurile vieAii romane la urile (un@riiGG BromanitateaB
1"24/)onferinta romano-sovietica de la 4iena.
12 oct.!crearea 2.&.#.#.Moldovenesti.
4asile PErvan GG3-TI)&GG BromanitateaB
1"25214 iun.!Promularea leii pentru unificarea administrativa a 2omaniei Mari.
1"26/)onventia de amicitie si arbitra5 romano-franceza"completata cu o conventie militara si
protocol privind ana5amentul de nearesiune fata de >.2.#.#"bazat pe un statu-\uo
teritorial.
1"26!Pactul de amicitie si colaborare cordiala romano-italiana.
1"28!2omania adera la pactul privind interzicerea razboiului ca instrument al politicii
internationale(Pactul %riand-Kello).
1"26!6ormarea partidului National-Taranesc.
1"28/Inauurarea postului national de radiodifuziune.
1"$0!6ondarea 9ar!ii de %ier.
1"$028 iun!>rcarea pe tron a lui )arol al II-lea"fiul reelui 6erdinand.
1"$1/)olectivizarea ariculturii in 2.&.#.#.M.
1"$42"@e-/)onstituirea Inteleerii %alcanice(2omania"Iuoslavia"3recia"Turcia)
1"$42" iun./2estabilirea relatiilor diplomatice romano-sovietice.
1"$5- ).).3iurescu GG6ormarea poporului romEnGG BromanitateaB
1"$7 - 3,. %r@tianu GG' enim@ Fi un miracol! poporul romEnGG Jstudiul GGMarea Near@GG
1"$8-1"40!Perioada dictaturii reale.
1"$8210 @e-r!Instaurarea dictaturii personale a lui )arol al II-lea.
1"$8227 @e-./&probarea "prin referendum a unei noi )onstitutii.
1"$82$0 mar./)onstituirea )onsiliului de )oroana.
1"$82$1 mar.!(ecret- lee privind dizolvarea tuturor asociatiilor"ruparilor sau partidelor
politice.
1"$8214 aug./(ecretul-lee privind reforma administrativa.
1"$8216 dec./)arol al II-lea constituie 6rontul 2enasterii Nationale drept 0>nica oranizatie
politica din taraS.
1"$"22$ aug.!#emnarea pactului Molotov-2ibbentrop.
1"$"2"mai/(ecretarea reformei electorale.
1"40226 iun/>ltimatumul sovietic de evacuare a %asarabiei si %ucovinei de nord.
1"40228 iun.!2eane.area %asarabiei la >.2.#.#.
1"402$0 aug./)edarea de catre 2omania a partii de nord-est a Transilvaniei conform
0&rbitra5ului 0de la 4iena.
1"4024 set./)arol al II-lea incredinteaza formarea uvernului lui I.&ntonescu.
1"4026 set./&bdicarea reelui )arol al II-lea si trecerea preroativelor reale fiului sau Mi,ai.
1"4027 set./)edarea de catre 2omania a )adrilaterului prin tratatul semnat la )raiova.
1"4021$ set.!Proclamarea 2omanieiS#tat national LeionarS.
1"40226/27set./Lic,idarea fizica a :8 de personae "considerate adversare ale reimului
(incl.N.Iora si4.Madearu).
1"4022$ noi./&derarea 2omaniei la Pactul Tripartit.
1"41221/22 ian./2ebeliunea leionara.
1"41222/2$ ian.!2eprimarea rebeliunii leionare.
1"41227 ian.+6ormarea de catre I. &ntonescu a unui nou uvern.
1"41214 @e-r./&broarea statului national-leionar.
1"41222 iun.!Intrarea 2omaniei in razboi contra >.2.#.#.
1"41227 iun.!-liberarea %asarabiei de trupe sovietice.
1"4126 aug.!&bandonarea Transnistriei de trupele sovietice.
1"41-1"4$!Luptele din )rimeea.
1"42-4$!Luptele de la #talinrad si )aucaz.
1"4422$ aug.!Lovitura de stat in 2omania.
1"442aug./'peratia Iasi-),isinau.
1"44212 set.!#emnarea armistitiului sovieto-roman.
1"46-47!6oametea in %asarabia.
1"462iul.oct.!)onferinta de pace de la Paris.
1"47! Mi,ai 2oller! istorie a neamului ?n care se e.aera elementul slav
$0 dec.!Proclamarea 2epublicii Populare 2omane.
1"4"/Inceputul colectivizarilor fortate si a deportarilor in 2.#.#.M.
1"4"26 iul/'peratiunea de deportareS#udS.
1"5121 ar.!'peratiunea de deportare 0NordS.
1"58/2etraera trupelor sovietice din 2omania.
1"652mart.!&leerea la postul de secretar eneral a lui N.)eausescu.
1"782215 ar./&doptarea )onstitutiei 2.#.#.M. dupa modelul )onstitutiei >.2.#.#.
1"88/)rearea cenaclului literar 0&le.ei MateeviciS si a 0Miscarii democratice de sustinere a
restructurariiS
1"8"220mai!)onresul constitutiv al 6rontului Popular din Moldova.
1"8"227 aug.!Prima Mare &dunare Nationala in Moldova.
1"8"2$1 aug.!(ecretarea limbii romEne limb@ de stat in Moldova..
1"8"2dec.!Inceputil revolutiei si prabusirea reimului comunist in 2omania.
1"8"225 dec.!Procesul si e.ecutia sotilor )eausescu.
1""0225 @e-r!Primele aleeri democratice in Moldova.
1""0227 arilie!&doptarea leii despra drapelul de stat a 2M!Tricolorul
1""02mai!4ictoria 6rontului #alvarii Nationale in 2omania.
R1""0/ Lucian %oia ! 5Istorie Ai mit Ln conAtiin=a romKneascJ5
1""02iun!Proclamarea suveranitatii 2.Moldova.
1""022 set.!Proclamarea de catre fortele separatiste a 02epublicii #ovietice #ocialiste
Moldovenesti Nistrene.S
1""02$ noi.!&doptarea #temei de #tat a 2M.
1""1217 mart"!2efuzul de participare a 2M la 2eferendumul privind mentinerea >.2.#.#.
1""1217-21 aug.!Puciul comunist de la Moscova.
1""1227 aug.!(eclaratia de Independenta a 2M.
1""128 dec.!&doptarea )onstitutiei 2omaniei.
1""1221 dec.!&derarea 2M la ).#.I.
1""221mart.!(eclansarea conflictului militar pe Nistru.
1""22$ ian.!&derarea 2M la ).#.).-.
1""128dec.!Primele aleeri prezidentiale in 2M.4ictoria lui M. #neur.
1""22@e-r!Presedinte al 2omaniei este ales I.Iliescu.
1""2226 @e-r.!Primirea 2M in ).#.).-.
1""222 mart.!&dmiterea 2M in '.N.>.
1""2/&derarea 2M la 6.M.I si %.-.2.(.
1""$ 228 set.!2omania a fost primita in )onsiliul -uropei.
1""$/#emnarea de catre 2omania a unui accord de asociere cu >niunea -uropeana.
1""5222 iunie!2omania adreseaza official cererea de aderare la >.-.
1""422" iul.!&doptarea )onstitutiei 2M.
1""5214 iul.!Primirea 2M in )onsiliul -uropei.
1""62$-1" noi.!&leeri parlamentare in 2omania.4ictoria ).(.2. si a lui -. )onstantinescu.
1""621 dec!&leeri prezidentiale in 2M.4ictoria lui P.Lucinsc,i.
1""72" mai!Memorandumul privind bazele normalizarii relatiilor dintre 2M si Transnistria.
1"""/4izita Papei Ioan Paul al II-lea in 2omania.
2000221 iul.!Instituirea in 2M a reimului parlamentar de uvernare.
20002noi./&leeri parlamentare si prezidentiale in 2omania. 4ictoria P.(.#.2."Ion Iliescu
devine presedinte al 2omaniei.
200127 ar.!(epunerea 5uramantului de catre 4.4oronin"al III-lea presedinte al 2M.