Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ________________ S.R.L.

- ____________
Str. _____________, numarul _____________
Cod fiscal: RO _____________________
Nr. _____ / ________________________________

Decizie de Programare a Concediilor de Odihn pentru anul ______


Nr. ....... / Data. ....................
In conformitate cu art.148 Codul Muncii Republicat 2011,
Ca urmare a conditiilor stipulate in contractele individuale de munca, am procedat la
programarea concediilor de odihna ale angajatilor, pentru anul ________, dupa consultarea in
prealabil a acestora.
Astfel, programarea va avea urmatoarea structura:
Nr. crt.

Numele si prenumele
salariatului

Date completate de
angajati si angajator

Data,
_______________

Perioada
efectuarii
concediului
4

Administrator,
__________________

Semnatura