Sunteți pe pagina 1din 338

1

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI


I SPORTULUI
UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA
FACULTATEA DE FARMACIE
Aleea Universitii nr. 1, Campus, Corp B, Constana
TEL/FAX.: 0241-605050
E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro
Web: http://www.pharmaovidius.ro

Departamentul de Stiinte Farmaceutice pentru obtinerea, analiza si controlul calitatii medicamentelor
Nr.inregistrare 28 / 29 decembrie 2011TESTE GRIL PENTRU
EXAMENUL LA DISCIPLINA CHIMIE ORGANIC
SPECIALIZAREA FARMACIE
Anul II, semestrul I
SESIUNEA DE IARNDirector de Departament
Prof. univ. dr. CONSTANA SAVAef Disciplin CHIMIE ORGANIC
ef Lucrri univ. dr. DENISA DUMITRESCU

Anul universitar 2011-20122

COMPLEMENT SIMPLU

1. Nunrul cuantic principal, n, indic:
A. forma orbitalului
B. momentul magnetic al electronului
C. direcia spinului electronului
D. nivelele principale de energie din atom
E. simetria spaial a orbitalilor

2. Numrul cuantic de spin, s, indic:
A. simetria spaial a orbitalului
B. forma sferic a orbitalului
C. direcia spinului electronului
D. prima perioad din sistemul periodic
E. momentul magnetic al electronului

3. Teoria electrochimic a structurii compuilor organici face parte din:
A. concepia modern
B. concepia clasic
C. teoria electronic
D. teoria cuantic
E. teoria valenei

4. Efectul electromer atrgtor de electroni se noteaz cu:
A. + E
s

B. E
s

C. + E
d

D. E
d

E. E
p


5. Spectrele de vibraierotaie sunt:
A. spectre de microunde
B. spectre n infrarou
C. spectre n ultraviolet-vizibil
D. spectre
1
H-RMN
E. spectre RES

6. Scderea intensitii absorbiei semnific:
A. efectul hipercrom
B. efectul hipocrom
C. efectul batocrom
D. efectul hipsocrom
E. cromoforul

7. Tranziiilor electronice li se poate atribui un numr de benzi egal cu:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

8. Numrul semnalelor dintr-un spectru RMN semnific:
A. numrul protonilor care genereaz fiecare semnal
3
B. numrul de dublei, triplei, multiplei din spectru
C. cte tipuri de protoni exist n molecul
D. numrul protonilor situai pe atomul de carbon care genereaz spectrul
E. numrul de atomi de carbon care genereaz spectrul

9. Numrul protonilor care genereaz fiecare semnal n spectrul
1
HRMN este stabilit de:
A. poziia semnalelor n spectru
B. despicarea semnalelor
C. intensitatea semnalelor
D. numrul semnalelor
E. tipurile de protoni

10. Precizai care dintre formulele de mai jos nu corespunde unui compus stabil:
I. C
9
H
11
OCl; II. C
6
H
7
O
3
Br; III. C
5
H
9
NO; IV. C
7
H
5
N
2
Cl
2
; V. nici una
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

11. Precizai care dintre compuii de mai jos conine legturi covalente triple polare.
C C CH
CH
3
CH
3
CH(CH
3
)
2
CN H
2
C C
CH
3
CH
2
Cl
NH
2
I II
III
IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

12. Precizai care dintre formulele de mai jos sunt identice:

I
II
III
IV V VI VII


A. I cu III
B. I cu IV
C. III cu V
D. IV cu VI
E. I cu VII

4
13. Alegei structura condensat care corespunde compusului cu structura liniar de mai jos:


A. (CH
3
CH
2
)
3
CH
B. (CH
3
)
3
CCH
2
CH(CH
3
)
2

C. (CH
3
)
3
CCH(CH
3
)
2

D. CH
3
CH
2
CH
2
C(CH
3
)
3

E. (CH
3
)
2
CH(CH
2
)
3
CH
3


14. Alegei structura condensat care corespunde compusului cu structura liniar de mai jos:

A. CH
3
CH
2
CH
2
C(CH
3
)
3

B. (CH
3
CH
2
)
3
CH
C. (CH
3
)
3
CCH
2
CH(CH
3
)
2

D. [(CH
3
)
2
CH]
2
CH
2

E. (CH
3
)
3
CCH(CH
3
)
2


15. Alegei structura condensat care corespunde compusului cu structura liniar de mai jos:

A. [(CH
3
)
2
CH]
2
CH
2

B. (CH
3
)
3
CCH(CH
3
)
2

C. CH
3
(CH
2
)
4
CH
3

D. (C
2
H
5
)
2
C(CH
3
)
2

E. (CH
3
)CH(CH
2
)
3
CH
3


16. Precizai care dintre formulele de mai jos corespunde 2,4-dimetilpentanului.
I
II
III IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

17. Precizai care dintre formulele de mai jos corespunde 2,2,3-trimetilbutanului.
V
IV III
II I

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

5
18. Precizai care dintre compuii de mai jos este 2,2-dimetilpentan:
I II III
IV V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

19. Precizai care dintre compuii de mai jos este 2,2,4-trimetilpentan.
I
II III
IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

20. Precizai care dintre compuii de mai jos este 2-metilhexan.
I II
III
IV V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

21. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

A. 2-metil-4-etilhexan
B. 3-etil-5-metilhexan
C. 4-etil-2-metilhexan
D. 5-metil-3-etilhexan
E. 1,1-dietil-3-metilbutan

22. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

Cl

A. 5-cloro-3,3-dietilpentan
B. 3,3-dietil-5-cloropentan
6
C. 1-cloro-3,3-dietilpentan
D. clorur de terbutiletan
E. clorur de terbutilpropan

23. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

Br Cl
Cl

A. 6-bromo-4,4-dicloro-3,3-dimetilheptan
B. 2-bromo-4,4-dicloro-5,5-dimetilhexan
C. 6-bromo-4,4-dicloro-3,3-dimetilhexan
D. 2-bromo-4,4-dicloro-5,5-dimetilheptan
E. 4,4-dicloro-2-bromo-5,5-dimetilhexan

24. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

Br

A. 1-bromo-6-izopropil-4-propiloctan
B. 1-bromo-6,6-dietil-4-propiloctan
C. 6-izopropil-4-propil-1-bromooctan
D. 3,3-dietil-5-propil-7-bromoheptan
E. 3,3-dietil-5-propil-7-bromooctan

25. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

Cl

A. 3-cloro-1,1-dimetilciclohexan
B. 1,1-dimetil-3-clorociclohexan
C. 1-cloro-3,3-dimetilciclohexan
D. 1-cloro-3,3-dimetilhexan
E. 3-cloro-1,1-dimetil-1-ciclohexan

26. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

A. 6-etil-1,1,3,3-tetrametilciclohexan
B. 1,1,3,3,4-pentametilciclohexan
C. 1-etil-2,2,4,4-tetrametilciclohexan
D. 2,2,4,4-tetrametil-1-etilciclohexan
E. 4-etil-1,1,3,3-tetrametilciclohexan

7
27. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

Cl

A.1-cloro-1-ciclobutil-4,4-dietilcicooctan
B.1,1-dietil-4-cloro-4-ciclobutilcicloheptan
C.1-cloro-1-ciclobutil-4,4-dietilcicloheptan
D.1-ciclobutil-1-cloro-5,5-dietilcicloheptan
E.1-ciclobutil-1-cloro-5,5-dietilciclooctan

28. Lungimea legturilor CC din alcani:
A. este variabil
B. depinde de natura atomilor de hidrogen legai de atomul de carbon
C. este de 1,54
D. este de 1,33
E. este de 1,08

29. Catalizatorii folosii la obinerea alcanilor prin hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate sunt:
A. Zn/CH
3
COOH
B. LiAlH
4
/eter
C. Ni, Pt, Pd
D. Zn(Hg)/HCl
E. fosfor rou la 200
0
C

30. Metoda Wrtz de obinere a alcanilor este:

C O
R
R
+2 H
2
Zn(Hg)HCl
fierbere
CH
2
R
R
+ H
2
O
A.

C = C
+2 H
2
Ni, Pt, Pd
CH CH
B.

2 R-X + 2Na
eter
R-R + 2NaX C.

R-MgX + H
2
O R-H + Mg(OH)X D.

R-X
LiAlH
4
/eter
R-H
E.


31. Metoda Clemmensen de obinere a alcanilor este:

A. CH
3
COONa + NaOH CH
4
+ Na
2
CO
3

+ H
2
O
CH
2
R
R
fierbere
Zn(Hg)HCl
+2 H
2
C O
R
R
B.

R-H R-X
Na/alcool
C.

+2 H
2
C O
R
R
Ni, Pt, Pd
+ H
2
O
CH
2
R
R
D.

8
+2 H
2
C O
R
R
LiAlH
4
/eter
+ H
2
O
CH
2
R
R
E.


32. Prin arderea hidrocarburilor saturate aciclice rezult:
A. C + H
2

B. C + H
2
O
C. CO
2
+ H
2
O + Q
D. CO + H
2
O + Q
E. CO + CO
2
+ H
2
O

33. Prin autooxidarea alcanilor se formeaz:
A. un alcool i un acid
B. un hidroperoxid
C. un acid, dioxid de carbon i ap
D. doi acizi
E. doi alcooli

34. Formula general a alcanilor este:
A. C
n
H
2n

B. C
n
H
2n+2

C. C
n
H
2n-2

D. C
n
H
2n-4

E. C
n
H
2n-6


35. Alcanii pot prezenta izomerie:
A. de caten
B. de poziie
C. geometric
D. de funciune
E. toate cele patru tipuri

36. Alegei structura condensat care corespunde compusului cu structura liniar de mai jos:

A. (CH
3
)
3
CCH
2
CH(CH
3
)C
2
H
5

B. CH
3
(CH
2
)
2
CH(CH
3
)
2
CO
2
H
C. CH
3
CH(OH)CH(CH
3
)C
2
H
5

D. CH
3
CH
2
CO
2
CH(C
2
H
5
)
2

E. CH
3
CHClCHClCOCH
2
CN

37. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

A. 2,4-dimetilpentan
B. 2,4-dimetilhexan
C. 3-etil-2-metilpentan
D. 2,4,6-trimetilheptan
E. 1,1,3-trimetilheptan

38. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:
9

A. 3,4-dietil-6-metilhexan
B. 3-izopropil-4-etilhexan
C. 3-etil-4-izopropilhexan
D. 3,4-dietil-2-metilhexan
E. 3-etil-4-propilhexan

39. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

Br

A. 1-bromo-1,2-diizopropiletan
B. 2,5-dimetil-4-bromohexan
C. 2,5-dimetil-3-bromohexan
D. 3-bromo-2,5-dimetilhexan
E. 1-bromo-1-izopropil-3-metilbutan

40. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

Cl Cl

A. 4-terbutil-4-etil-7,7-diclorodecan
B. 4,4-dicloro-7-etil-7-izopropildecan
C. 4,4-dicloro-7-etil-3-metil-7-izopentildecan
D. 7,7-dicloro-4-etil-3,3,8-trimetil-4-propildecan
E. 7,7-dicloro-4-etil-4-propil-3,3,8-trimetildecan

41. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

CH
3
CH
2
CH
Cl
C
Cl
CH
2
CH
CH
3
CH
2
CH
3
CH
3

A. 3,4-dicloro-4-secbutilhexan
B. 4,5-dicloro-3-metil-4-etilheptan
C. 3,4-dicloro-4-etil-5-metilheptan
D. 4,5-dicloro-4-etil-3-metilheptan
E. 3-metil-4-etil-4,5-dicloroheptan

42. Denumirea corect a alcanului cu structura de mai jos este:
10
CH
3
C
CH
3
CH
2
C
CH
2
CH
3
CH
3
CH CH
2
CH
CH
3
CH
3
CH
CH
2
CH
3
CH
3
CH
3

A. 2,5,6-trietil-4-izopropil-5,6-dimetilheptan
B. 4-etil-5-izopropil-3,3,4,7-tetrametilnonan
C. 2,3-dimetil-5-izopropil-2,3,6-trietilheptan
D. 2,3,6-trietil-5-izopropil-2,3-dimetilheptan
E. 2,5,6-trietil-5,6-dimetil-4-izopropilheptan

43. Alcanul cu 6 atomi de carbon n molecul prezint un numr de izomeri egal cu:
A .2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

44. Radicalul divalent geminal al propanului la atomul de carbon secundar se numete:
A. n-propil
B. izopropil
C. propilen
D. propiliden
E. izopropiliden

45. n moleculele alcanilor se gsesc legturi:
A.
B. +
C.
D. +2
E. 2

46. Spiranii sunt:
A. cicloalcani cu inele izolate
B. cicloalcani cu inele condensate i doi atomi de carbon comuni
C. hidrocarburi aromatice cu inele condensate
D. hidrocarburi ciclice saturate cu inele condensate i un atom de carbon comun
E. cicloalcani triciclici

47. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

A. 1-etil-2,2,5,5-tetrametilciclopentan
B. 2-etil-1,1,2,2-tetrametilpentan
C. 2-etil-1,1,3,3-tetrametilciclopentan
D. 1-etil-2,2,3,3-tetrametilciclopentan
E. 1-etil-2,2,4,4-tetrametilciclopentan

48. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:
11

A. 1-etil-2,2,5,5-tetrametilciclopentan
B. 1-etil-2,2,3,3-tetrametilciclopentan
C. 3-etil-1,1,2,2-tetrametilciclopentan
D. 2-etil-1,1,2,2-tetrametilciclopentan
E. 5-etil-1,1,2,2-tetrametilciclopentan

49. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

A. 1,1-dimetil-3-etilciclohexan
B. (3,3-dimetil)ciclohexiletan
C. 3-etil-1,1-dimetilciclohexan
D. m-etil-1,1-dimetilciclohexan
E. m,m-dimetil-1-etilciclohexan

50. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

A. 1-ciclopropil-1-ciclopentilpropan
B. 1-ciclopentil-1-ciclopropilpropan
C. 1-ciclopropil-2-ciclopentan
D. 1-ciclopropil-1-propilciclopentan
E. 2-ciclopropil-1-propilciclopentan

51. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

A. 2-cicloheptil-2-metilpropan
B. terbutilcicloheptan
C. 2-cicloheptil-2,2-dimetiletan
D. 2-cicloheptil-2-secpropiletan
E. secbutilcicloheptan

52. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

12
A. 1-ciclobutan-2-hexan
B. 1-ciclobutil-4-metilpentan
C. 1-ciclobutil-4-metilhexan
D. 5-ciclobutil-2-metilpentan
E. ciclobutilizohexan

53. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

A. 1,1-dimetil-3-etilciclohexan
B. 4-etil-3,3-dimetilciclohexan
C. 3-etil-1,1-dimetilciclohexan
D. (3,3-dimetil)ciclohexiletan
E. 3-etil-1,1-dimetilhexan

54. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

Cl Br
H
3
C
CH
2
CH
3

A. 1-etil-1-metil-3-cloro-3-bromociclopentan
B. 1-cloro-1-bromo-3-etil-3-metilciclopentan
C. 3-cloro-3-bromo-1-etil-1-metilciclopentan
D. 1,1-cloro,bromo-3,3-etilmetilciclopentan
E. 2-cloro-2-bromo-5-etil-5-metilciclopentan

55. Compusul cu formula structural de mai jos se numete:
CH
2
CH
3
CH
3

A. 2-etil-1-metilciclopropan
B. 1-etil-2-metilciclopropan
C. 1-metilciclopropiletan
D. 1-etilciclopropilmetan
E. 1-etil-1-metilciclopropan

56. Adiia bromului la ciclopropan conduce la:
A. 1,2-dibromopropan
B. 1,1-dibromociclopropan
C. 1,3-dibromopropan
D. 1,1-dibromopropan
E. 1-bromopropan i acid bromhidric

57. Adiia hidrogenului la ciclopropan:
A. conduce la izopropan
B. conduce la n-propan
C. are loc la temperatur normal
D. are loc cu LiAlH
4
, la temperatura camerei
13
E. ciclopropanul este stabil n reacia cu hidrogenul

58. Reacia de mai jos reprezint:
CH
2
CH
2
CH
2
Cl
Cl
+ Zn
NaI, 125
0
C
alcool-apa
+ ZnCl
2

A. metoda Perkin de obinere a cicloalcanilor
B. metoda Wrtz de obinere a cicloalcanilor
C. metoda Clemmensen de obinere a cicloalcanilor
D. o reacie de cicloadiie
E. metoda Klbe de obinere a cicloalcanilor

59. Reacia de mai jos:
Cl CH
2
CH
2
CH
2
Cl + Zn
+ ZnCl
2

are loc n urmtoarele condiii:
A. Ni, 800
0
C
B. Zn/HCl
C. 2CH
3
COONa
D. NaI, 125
0
C
E. Ni, Pt, Pd

60. Metoda Perkin de obinere a cicloalcanilor:
A. const n distilarea uscat a srurilor de calciu ale unor acizi dibazici
B. const n condensarea compuilor dihalogenai cu acizi dicarboxilici
C. const n condensarea compuilor dihalogenai cu ester malonic
D. are loc la fierberea n mediu alcoolic
E. are loc cu zinc amalgamat

61. Compusul cu structura de mai jos se numete:
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
C
C
O
O
O
O
]
Ca
2

A. malonat de calciu
B. pimelat de calciu
C. adipat de calciu
D. glutamat de calciu
E. succinat de calciu

62. Pimelatul de calciu are structura:
H
2
C
COO
COO
]
2
Ca
A.

CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
C
C
O
O
O
O
]
Ca
2
B.

14
2
Ca
]
CH
2
CH
2
C
O
O
H
2
C
CH
2
CH
2
C
O
O
C.

2
Ca
]
CH
2
CH
2
C
O
O
H
2
C
CH
2
CH
2
C
O
O
H
2
C
D.

CH
2
CH
2
Ca H
2
C
CH
2
CH
2
E.


63. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

H
3
C
CH
2
C C
H
CH
2
H
CH
CH
3
CH
3

A. 6-metil-3-hepten
B. 2-metil-4-hepten
C. cis-6-metil-3-hepten
D. trans-2-metil-4-hepten
E. trans-6-metil-3-hepten

64. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

Cl
Cl

A. trans-3,4-diclorociclopenten
B. cis-3,4-diclorociclopenten
C. 1,5-dicloro-2-ciclopenten
D. 1,2-dicloro-4-ciclopenten
E. cis-1,2-dicloro-4-ciclopenten

65. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

A. 2,5-dimetil-3-izopropil-3-hexen
B. 2,5-dimetil-3-propil-3-hexen
C. 2,5-dimetil-3-propil-2-hexen
D. 3-propil-2,5-dimetil-2-hexen
E. 3-secbutil-2-metil-2-hexen

66. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

A. 1,1-dimetil-4-etil-3-ciclohepten
15
B. 1,1-dimetil-5-etil-5-ciclohepten
C. 4,4-dimetil-1-etilciclohepten
D. 1-etil-4,4-dimetilciclohepten
E. 1-etil-3,3-dimetil-3-ciclohepten

67. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

A. 1,3-diarilciclopenten
B. 1,4-difenilciclopenten
C. (4-fenil)-1-ciclopentenilbenzen
D. (3-fenil)-1-ciclopentenilbenzen
E. 1,3-difenilciclopenten

68. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

CH
3
C
CH
3
CH CH
2
C
CH
3
CH
3
CH
3

A. 2-metil-5-izopropil-2-buten
B. 5-izopropil-2-metil-2-buten
C. 2,2,5-trimetil-5-hexen
D. 2,2,5-trimetil-2-hexen
E. 2,5,5-trimetil-2-hexen

69. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

CH
3
CH
2
CH
2
C
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3

A. 4-metenilheptan
B. di(n-propil)eten
C. 1,1-dipropileten
D. 2-propil-1-penten
E. 4-propil-4-penten

70. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

A. 4-izopropil-1-metilciclohexen
B. 1-metil-4-izopropilciclohexen
C. 1-izopropil-4-metilciclohexen
D. 4-metil-1-izopropilciclohexen
E. (4-metilciclohexenil)-2-propan

71. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:
16

CH
2
CH
3
Br

A. 1-bromo-4-etil-4-ciclohexen
B. 3-etil-1-bromo-2-ciclohexen
C. 1-bromo-3-etilciclohexen
D. 3-bromo-1-etilciclohexen
E. 5-bromo-1-etilciclohexen

72. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
2

A. 6-etil-1,3,4-trimetilciclohexen
B. 2-etil-1,4,5-trimetilciclohexen
C. 1,3,4-trimetil-6-etilciclohexen
D. 1-etil-2,4,5-trimetil-2-ciclohexen
E. 1-etil-3,4,6-trimetil-1-ciclohexen

73. Denumirea corect a compusului de mai jos este:

CH
2
C
CH
3
CH
2
CH
O
CH
2
CH
2
CH
3
CH
3

A. 3-etoxi-5-metil-5-hexen
B. 4-metoxi-2-metil-1-hexen
C. 4-etoxi-2-metil-1-hexen
D. 5-metil-3-etoxi-5-hexen
E. 4-izobutenil-4-etil-1-etoxieter

74. Alegei structura corespunztoare compusului cu denumirea 3-etil-5-metil-3-hepten:
A.

B.

C.

D.

E.

17


75. Alegei structura corespunztoare compusului cu denumirea 6-ciclopropil-2-metil-4-propil-2-
hepten.
A.

C
3
H
7

B.

C.

C
3
H
7

D.

C
3
H
7

E.

C
3
H
7


76. Atomii de carbon care particip la formarea legturii duble n alchene:
A. sunt hibridizai sp
3

B. sunt hibridizai sp
2

C. sunt hibridizai sp
D. formeaz legturi sp
3
-sp
3

E. formeaz legturi sp
2
-sp
2
cu hidrogenul

77. Lungimea legturii carbon-carbon n alchene are valoarea:
A. 1,54
B. 1,08
C. 1,33
D. variaz n funcie de substituenii atomului de carbon
E. 1,20

78. Prin degradarea Cope a aminoxizilor, la t > 100
0
C se formeaz:
A. alcani
B. cis-alchene
C. trans-alchene
D. alchine
E. alcadiene

79. Formarea alchenelor prin tratarea compuilor dihalogenai vicinali cu metale active are loc n
urmtoarele condiii:
18
A. KOH/EtOH
B. CH
3
I/AgOH
C. Zn/EtOH; AcOH
D. Zn/100
0
C
E. Zn/HCl

80. Degradarea Hofmann a bazelor cuaternare de amoniu la t > 100
0
C conduce la:
A. alcani
B. alchene
C. alcadiene
D. cicloalcani
E. alchine

81. Formula general a alchenelor este:
A. C
n
H
2n+2

B. C
n
H
2n

C. C
n
H
2n-2

D. C
n
H
2n-4

E. C
n
H
2n-6


82. Alchenele pot prezenta izomerie:
A. de caten cu alcadienele
B. de poziie a triplei legturi
C. de funciune cu cicloalchinele
D. geometric
E. de funciune cu izoalcanii

83. Compusul cu 5 atomi de carbon n molecul prezint un numr de alchene izomere egal cu:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

84. Reaciile caracteristice alchenelor sunt:
A. de substituie
B. de adiie
C. de eliminare
D. de oxidare
E. de izomerizare

85. Unghiul dintre legtura carbon-hidrogen din molecula etenei este:
A. 90
0

B. 180
0

C. 120
0

D. 109
0
28
E. 105
0


86. Denumirea corect a alchenei cu structura de mai jos este:
19
H
3
C CH
CH
CH
CH
2
CH
2
CH
3
CH
CH
H
3
C CH
3
CH
CH
3
CH
CH
2
CH
3
CH
3

A. 4-etil-5-izopropil-3,6,7-trimetil-1-nonen
B. 4-etil-3,6,7-trimetil-5-izopropil-1-nonen
C. 2-vinil-4,7-dietil-2,6-dimetil-4-izopropilheptan
D. 5-izopropil-4-etil-3,6,7-trimetil-1-nonen
E. 2,6-dimetil-5-izopropil-4,7-dietil-1-octen

87. Compusul cu structura de mai jos se numete:
CH
3
CH
2
CH
CH
2
CH
CH
3
CH CH CH
2
CH
CH
3
CH
3
CH
3

A. 3-izopropil-6-etil-4-octen
B. 3-etil-6-izopropil-4-octen
C. 3,6-dietil-7-metil-4-octen
D. 3,6-dietil-2-metil-4-octen
E. 1,4,4-trietil-2-izopropil-2-buten

88. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CH
3
CH
3

A. 3,5-dimetilhexen
B. 4,6-dimetilciclohexen
C. 3,5-dimetil-2-ciclohexen
D. 4,6-dimetilciclohexen
E. 3,5-dimetilciclohexen

89. Compusul cu structura de mai jos se numete:

H
2
C C CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3

A. 1-octenilciclohexen
B. 7-octenilciclohexen
C. 2-(1-ciclohexenil)-1-octen
D. 7-(ciclohexenil)-7-octen
E. 2-(1-ciclohexil-1-octen

90. Prin epoxidarea alchenelor se formeaz:
A. acizi carboxilici
B. cetone
C. cis-dioli
D. trans-dioli
20
E. o ceton i un acid

91. Adiia acizilor hipohalogenoi la alchene conduce la:
A. alcooli primari
B. alcooli secundari
C. compui monohalogenai
D. halohidrine
E. compui dihalogenai

92. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

Br

A. 3-bromo-1-etilciclopenten
B. 3-bromo-1-metilciclopenten
C. 3-bromo-5-etilciclopenten
D. 1-etil-4-bromociclopenten
E. 4-bromo-1-etilciclopenten

93. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

Cl
H H

A. (2Z, 4Z)-2-cloro-4-metil-2,4-hexadien
B. (2Z, 4E)-5-cloro-3-metil-2,4-hexadien
C. (2Z, 2E)-2-cloro-4-metil-2,4-hexadien
D. (2Z, 4E)-2-cloro-4-metil-2,4-hexadien
E. (2E, 4E)-2-cloro-4-metil-2,4-hexadien

94. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

A. cis-1-vinil-3-vinilciclobutan
B. trans-1-vinil-3-alilciclobutan
C. cis-1-alil-3-vinilciclobutan
D. trans-1-alil-3-vinilciclobutan
E. cis-1-vinil-3-alilciclobutan

95. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

A. 3,3,6,6-tetrametil-1,4-ciclohexen
B. 3,3,6,6-tetrametil-1,4-ciclohexadien
C. 2,2,5,5-tetrametil-1,4-ciclohexadien
21
D. 2,2,5,5-tetrametil-1,6-ciclohexadien
E. 2,6-diizopropil-1,4-ciclohexadien

96. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

A. 1,1-dimetil-2-vinil-3,5-cicloheptadien
B. 1,1-dimetil-2-metilen-3,5-cicloheptadien
C. 6,6-dimetil-5-metilen-1,3-cicloheptadien
D. 5-metilen-6,6-dimetil-1,3-cicloheptadien
E. 6,6-dimetil-5-metilen-3,5-cicloheptadien

97. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

A. 3-izopropil-1,4-pentadien
B. 3-izopropenil-1,4-pentadien
C. 3-vinil-2-metil-1,4-pentadien
D. 2-metil-3-vinil-1,4-pentadien
E. 3-metil-2-vinil-1,4-pentadien

98. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:

A. 1-vinil-2-alil-6,6-dimetilciclohexen
B. 2-alil-6,6-dimetil-1-vinilciclohexen
C. 1-alil-2-vinil-3,3-dimetilciclohexen
D. 1-propil-3,3-dimetil-2-vinilciclohexen
E. 1-alil-3,3-dimetil-2-vinilciclohexen

99. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

A. 2,2-dimetil-5-heptin
B. 4,4-dimetil-2-pentin
C. 6,6-dimetil-2-heptin
D. 2,2-dimetil-2-heptin
E. 4-izopropil-2-pentin

100. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

Cl

A. 2-cloro-4-pentin-1-en
B. 2-cloro-1-penten-4-in
22
C. 4-cloro-1-pentin-4-en
D. 4-cloro-1-penten-4-in
E. 2-cloro-1-pentenin

101. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

A. 2-metil-4-ciclobutil-1-butin
B. 2-metil-4-ciclobutil-3-butin
C. 1-ciclobutil-3-metil-1-butin
D. 1-butinilciclobutan
E. (3-metil)-1-butinciclobutan

102. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

A. 1-ciclodecin-4-en
B. 4-ciclodecen-1-in
C. 4-ciclodecan-1-in
D. 1-ciclodecen-4-in
E. 1-ciclodecan-4-in

103. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

C C CH
2
CH
3

A. 1-butinilciclopentan
B. 1-ciclopentil-1-butin
C. 4-ciclopentil-3-butin
D. 4-butinilciclopentan
E. ciclopentilbutin

104. Formula general a alchinelor este:
A. C
n
H
2n+2

B. C
n
H
2n

C. C
n
H
2n-2

D. C
n
H
2n-4

E. C
n
H
2n-6


105. Pentru compusul de mai jos precizai sufixul conform IUPAC, precum i numrul atomilor de C
din catena cea mai lung:

C
2
H
5
N(CH
3
)
2

A. amin, 6
B. amin, 4
C. in, 4
D. in, 6
E. amin, 5

106. Atomii de carbon din molecula acetilenei sunt hibridizai:
A. sp
3

23
B. sp
2

C. sp
D. sp
3
d
E. nu sunt hibridizai

107. Legtura tripl carbon-carbon din alchine are lungimea:
A. 1,54
B. 1,20
C. 1,33
D. 1,08
E. 1,39

108. Denumirea corect a alchinei cu structura de mai jos este:
CH
3
C
CH
3
CH
2
CH
3
C C CH
CH
2
CH
3
CH
CH
2
CH
3
CH
3

A. 2,6,7-trietil-2-metil-3-octin
B. 3,3-dimetil-6,7-dietil-4-octin
C. 2-metil-2,6,7-trietil-3-octin
D. 3,3,7-trimetil-6-etil-4-nonin
E. 6-etil-3,3,7-trimetil-4-nonin

109. Alchinele sunt izomeri de funciune cu:
A. cicloalcanii
B. alcadienele
C. alchenele
D. arenele mononucleare
E. spiranii

110. Acetilenele care conin n molecul mai multe legturi duble alturi de legtura tripl se numesc:
A. poliine
B. poliacetilene
C. alcadiene alchinice
D. enine
E. acetiluri

111. Prin adiia apei la acetilen se formeaz:
A. alcool vinilic
B. aldehid acetic
C. aceton
D. etanol
E. produsul format este instabil i nu se poate izola

112. Tetramerizarea acetilenei are loc n prezen de:
A. Cu
2
Cl
2
+ H
2
SO
4

B. 600-800
0
C
C. Ni(CN)
2

D. Py/Cu
2+

E. [Cu(NH
3
)
2
]OH

113. Formula general a alcadienelor este:
A. C
n
H
2n+2

24
B. C
n
H
2n

C. C
n
H
2n-2

D. C
n
H
2n-4

E. C
n
H
2n-6


114. Deshidratarea 1,4-butandiolului cu H
3
PO
4
pe suport de aluminiu, la 100
0
C, conduce la:
A. 1,3-butadien
B. 1-butin
C. 2-butin
D. 1,2-butadien
E. 2-buten

115. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

A. 3,4-dietil-2-metilpentadien
B. 3,4-dietil-2-metil-2,4-pentadien
C. 2-metil-3,4-dietil-2,4-pentadien
D. 2,3-dietil-4-metil-2,4-pentadien
E. 2,3-dietil-4-metil-1,3-pentadien

116. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

CH
2
C
CH
3
CH
CH
3
C
CH
2
CH
2
CH
3

A. 2-etil-3,4-dimetil-1,4-pentadien
B. 4-etil-2,3-dimetil-1,4-pentadien
C. 2,3-dimetil-4-metenil-1-hexen
D. 4-metenil-2,3-dimetil-1-hexen
E. 2,4-dimetenil-4-etil-2-metilhexan

117. Alegei structura corespunzatoare compusului cu denumirea 6-bromo-2-ciclopentil-6-vinil-1,3-
ciclooctadien.
A.

Br
CH=CH
2

B.
25

Br
CH=CH
2

C.

Br CH=CH
2

D.

Br
CH=CH
2

E.

CH=CH
2
Br


118. Metoda Lebedev se folosete la obinerea:
A. n-butanului
B. 2-butenei
C. 2-butinei
D. 1,3-butadienei
E. 1,2-butadienei

119. Prin hidrogenarea 1,3butadienei cu Ni se formeaz:
A. 2buten
B. 1buten
C. nbutan
D. izobutan
E. reacia nu are loc n aceste condiii
26

120. Prin oxidarea 1,3butadienei cu reactiv Baeyer, se formeaz:
A. 1,2butandiol
B. 1,4butandiol
C. 2,3butandiol
D. 1,2,3,4butantetrol
E. dioxid de carbon i ap

121. Compusul cu structura de mai jos se numete:
CH
3
C C
CH
2
CH
3
CH
2
CH CH
3
CH
2
CH
3
CH
3

A. 2,6dietil3metil2hexen
B. 5etil3,5dimetil4hexen
C. 3,5,6trimetil5octen
D. 2,5dietil4metil4hexen
E. 3,4,6trimetil3octen

122. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

Cl
Cl

A. 6,6-dicloro-1-vinil-1,4,7-ciclooctatrien
B. 4,4-dicloro-1-vinil-1,2,5-ciclooctatrien
C. 5,5-dicloro-2-vinil-1,3,6-ciclooctatrien
D. 3,3-dicloro-8-vinil-1,4,7-ciclooctatrien
E. 1,1-dicloro-4-vinil-2,4,7-cicloctatrien

123. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

CH
2
CH CH
C
CH CH
CH
CH CH
2

A. 3-etinil-1,4,6-heptatrien
B. 5-etinil-1,3,6-heptatrien
C. 3-vinil-4,6-heptadien-1-in
D. 5-vinil-1,3-heptadien-6-in
E. 5-etinil-5-vinil-1,3-pentadien

124. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

CH
3
C C CH
CH
2
CH CH
2
CH CH
2

A. 4-propinil-1,5-hexadien
B. 3-propinil-1,5-hexadien
C. 4-vinil-5-heptin-1-en
D. 4-vinil-6-hepten-2-in
E. 4-vinil-1-hepten-5-in

125. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:
27

A. 2-metil-3-pentin
B. 4-metil-2-pentin
C. 1-izopropilpropin
D. 1-izopropilpropargil
E. 1-izopropil-2-butin

126. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

Cl
Cl

A. 1,6-dicloro-2,2-dimetil-3-hexin
B. 1,6-dicloro-5,5-dimetil-3-hexin
C. 2,2-dimetil-1,6-dicloro-3-hexin
D. 2-clorometilen-2-metil-6-cloro-3-hexin
E. cloroterbutil-4-cloro-1-butin

127. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

A. 1-benzil-1,4-pentadiin
B. pentadienilbenzen
C. 1-fenil-1,4-pentadiin
D. 1-hexatrienil-1,4-pentadiin
E. pentadiinilbenzen

128. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

A. trans-1,2-dietinilcicobutan
B. cis-1,2-dietinilciclobutan
C. 1,2-divinilcicobutan
D. 1,2-dipropargilcicobutan
E. cis-1,2-dipropargilcicobutan

129. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

Cl

A. 1-cloro-1-alilciclohexan
B. 1-cloro-1-propargilciclohexan
C. 1-cloro-1-propenilciclohexan
D. 4-cloro-4-fenilbutin
E. 4-cloro-4-ciclohexilbutin
28

130. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

A. 7-metil-1,3-dioctin-6-en
B. 2-metil-2-octen-5,7-diin
C. 2-metil-5,7-dioctin-2-en
D. 7-metil-6-octen-1,3-diin
E. 6-metil-7-octen-1,3-diin

131. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:


A. 2 atomi de carbon cuaternari
B. 3 atomi de carbon cuaternari
C. 4 atomi de carbon cuaternari
D. 5 atomi de carbon cuaternari
E. 6 atomi de carbon cuaternari

132. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

A. 1 atom de carbon secundar
B. 1 atom de carbon teriar
C. 2 atomi de carbon teriari
D. 3 atomi de carbon teriari
E. 2 atomi de carbon secundari

133. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

Cl

A. 1 atom de carbon cuaternar
B. 2 atom de carbon cuaternari
C. 7 atomi de carbon secundari
D. 8 atomi de carbon secundari
E. 9 atomi de carbon secundari

134. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

Cl

29
A. 1 atom de carbon teriar
B. 2 atomi de carbon teriari
C. 2 atomi de carbon cuaternari
D. 3 atomi de carbon cuaternari
E. 4 atomi de carbon cuaternari

135. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

Cl
Cl


A. 1 atom de carbon secundar
B. 2 atomi de carbon secundari
C. 3 atomi de carbon secundari
D. 1 atom de carbon cuaternar
E. 3 atomi de carbon teriari

136. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

A. 1 atom de carbon cuaternar
B. 2 atomi de carbon cuaternari
C. 3 atomi de carbon primari
D. 1 atom de carbon secundari
E. 3 atomi de carbon cuaternari

137. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

A. 2 atomi de carbon teriari
B. 3 atomi de carbon teriari
C. 4 atomi de carbon teriari
D. 4 atomi de carbon cuaternari
E. 4 atomi de carbon secundari

138. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

A. 1 atom de carbon secundar
B. 2 atomi de carbon secundari
C. 3 atomi de carbon secundari
D. 4 atomi de carbon secundari
E. 5 atomi de carbon secundari

30
139. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

A. 3 atomi de carbon secundari
B. 4 atomi de carbon secundari
C. 5 atomi de carbon secundari
D. 6 atomi de carbon secundari
E. 7 atomi de carbon secundari

140. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

Br Cl
Cl

A. 1 atom de carbon secundari
B. 2 atomi de carbon secundari
C. 3 atomi de carbon secundari
D. 4 atomi de carbon secundari
E. 5 atomi de carbon secundari

141. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

Br

A. 7 atomi de carbon secundari
B. 8 atomi de carbon secundari
C. 9 atomi de carbon secundari
D. 10 atomi de carbon secundari
E. 11 atomi de carbon secundari

142. Arenele mononucleare au formula general:
A. C
n
H
2n+2

B. C
n
H
2n

C. C
n
H
2n-2

D. C
n
H
2n-4

E. C
n
H
2n-6


143. Precizai care dintre formulele structurale de mai jos corespunde formulei moleculare C
8
H
14
.
I II III
IV V

A. I, II
B. I, III
C. II, III
31
D. IV
E. V

144. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

Br

A. 1-etil-3-bromo-5-metilbenzen
B. 1-metil-3-etil-5-bromobenzen
C. 1-bromo-3-metil-5-etilbenzen
D. 1-bromo-5-etil-3-metilbenzen
E. 1-bromo-5-etil-3-metilciclohexatrien

145. Atomii de carbon din molecula benzenului sunt hibridizai:
A. sp
3

B. sp
2

C. sp
D. sp
3
d
E. nu sunt hibridizai

146. Legturile carbon-carbon din molecula benzenului au lungimea:
A. 1,10
B. 1,20
C. 1,33
D. 1,39
E. 1,54

147. Reaciile caracteristice arenelor sunt:
A. substituie
B. adiie
C. oxidare
D. descompunere
E. eliminare

148. Arena cu formula molecular C
9
H
12
are un numr de izomeri egal cu:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8

149. La monoclorurarea nitrobenzenului rezult:
A. m-cloronitrobenzen
B. o-cloronitrobenzen
C. p-cloronitrobenzen
D. 2,4-dicloronitrobenzen
E. amestec de izomeri orto i para

150. La mononitrarea acidului benzensulfonic rezult:
A. acid o-nitrobenzensulfonic
B. acid m-nitrobenzensulfonic
C. acid p-nitrobenzensulfonic
32
D. acid o- i p-nitrobenzensulfonic
E. oricare din izomerii o,m,p

151. Prin adiia ozonului la benzen rezult:
A. acid benzoic
B. anhidrid maleic
C. glioxal
D. anhidrid ftalic
E. hidroperoxid

152. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

H
3
C Br
CH
3
Br Cl
CH
3
Cl

A. 3,8-dibromo-2,7-dicloro-2,6-dimetil-5-octen
B. 1,6-dibromo-2,7-dicloro-2,7,7-trimetil-3-hepten
C. 1,6-dibromo-2,7-dicloro-3,7-dimetil-3-octen
D. 2-(1-bromo-2-cloro)-5-bromo-6-cloro-6-metil-2-hepten
E. 1,6-dibromo-2,7-dicloro-6-izopropil-3-hepten

153. Pentru compusul de mai jos precizai sufixul conform IUPAC, precum i numrul atomilor de C
din catena cea mai lung:

Cl

A. clorur, 4
B. en, 3
C. en, 4
D. en, 5
E. clorur, 3

154. Denumirea corect a compusului cu structura de mai jos este:

Cl
Br
Br
Cl

A. 1,6-dicloro-1,1,5-trimetil-2,7-dibromo-4-hexen
B. 3,8-dibromo-2,7-dicloro-2,6-dimetiloct-5-en
C. 1,6-dibromo-2,7-dicloro-3,7-dimetiloct-3-en
D. 2,7-dicloro-1,6-dibromo-3,7-dimetil-3-octen
E. 1,6-dibromo-2,7-dicloro-3,7,7-trimetilhept-3-en

155. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

Cl Cl
Cl
Cl

A. 1,1,4,4-tetracloro-2-izopropilciclopentan
B. (1,1,4,4-tetracloro)-2-ciclopentilpropan
C. (2,2,5,5-tetracloro)-2-ciclopentilpropan
33
D. 2,2,5,5-tetracloro-1-izopropilciclopentan
E. 2,2,5,5-tetracloro-1-izopropilciclopentan

156. Derivatul halogenat cu formula molecular C
7
H
6
Cl
2
prezint un numr de izomeri egal cu:
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
E. 11

157. Care dintre urmtorii derivai halogenai formeaz prin hidroliz un acid carboxilic?
A. 1,1,1-tricloroetan
B. 1,1,2-tricloroetan
C. tricloroeten
D. 1,2,2-tricloropropan
E. 1,2,3-tricloropropan

158. Prin reacia compuilor monohalogenai cu alcoxizi se formeaz:
A. alcooli
B. eteri
C. esteri
D. alcani
E. acizi carboxilici

159. Compuii organici iodurai se pot obine prin:
A. reacia derivailor clorurai sau bromurai cu iodura de sodiu
B. adiia fluorului la compuii nesaturai
C. adiia acidului fluorhidric la compuii nesaturai
D. reacia derivailor clorurai cu trifluorura de stibiu
E. substituia radicalic a iodului la alcani

160. Hexaclorociclohexanul se obine industrial prin:
A. adiia acidului clorhidric la benzen
B. clorurarea benzenului pe catalizator FeCl
3

C. clorurarea fotochimic a benzenului, la cald
D. clorurarea benzenului la temperatura camerei
E. clorurarea benzenului la ntuneric

161. Compuii halogenai cu reactivitate sczut pot reaciona cu:
A. alcoxizi
B. mercaptide
C. cianuri alcalino-pmntoase
D. magneziu
E. ali compui halogenai

162. Alegei structura condensat care corespunde compusului cu structura liniar de mai jos:

OH


A. CH
3
(CH
2
)
2
CH(CH
3
)
2
CO
2
H
B. CH
3
CH
2
CO
2
CH(C
2
H
5
)
2

C. (C
2
H
5
)
2
C=CHCHO
34
D. CH
3
CH(OH)CH(CH
3
)C
2
H
5

E. (CH
3
)
2
CHCHBrCH
2
CH
3


163. Pentru compusul de mai jos precizai sufixul conform IUPAC, precum i numrul atomilor de C
din catena cea mai lung:

OH

A. ol, 3
B. ol, 4
C. ol, 5
D. al, 4
E. al, 5

164. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

OH

A. 2-hidroxi-3-secbutilhexan
B. 2-hidroxi-4-metil-3-propilhexan
C. 3-propil-4-metilhexan-2-ol
D. 4-metil-3-propil-2-hexanol
E. 4-metil-3-izopropilhexanol

165. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

OH

A. 1-hidroxi-3,3-dietil-1-metilciclohexan
B. 1,1-dietil-3-hidroxi-3-metilciclohexan
C. 1-hidroxi-1-metil-3,3-dietilciclohexan
D. 1,1-dietil-3-metil-3-ciclohexanol
E. 3,3-dietil-1-metilciclohexanol

166. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

C
CH
2
CH
3
CH
3
CH
2
OH CH
3
CH
2

A. 2,2-etilmetilbutanol
B. 2-etil-2-metil-1-butanol
C. 1-hidroxi-2-etil-2-metilbutan
D. 2,2-dietil-2-metiletanol
E. alcool secpentilic

167. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:
35

HO H
H
H
H H

A. (2E, 6E, 10Z)-3,7-dimetil-2,6,10-dodecatrien-1-ol
B. (2E, 6Z, 10Z)-6-metil-2,6,10-decatrien-12-ol
C. (2E, 6E, 10E)-3,7-dimetil-2,6,10-dodecatrien-1-ol
D. (2Z, 6Z, 10Z)-3,7-dimetil-2,6,10-dodecatrien-1-ol
E. (2E, 6E, 10Z)-6-metil-2,6,10-dodecatrien-1-ol

168. Prin hidroliza epoxizilor n mediu acid sau bazic se formeaz:
A. alcooli monohidroxilici
B. cis-dioli
C. trans-dioli
D. fenoli
E. alcani

169. Hidroxitoluenii se mai numesc:
A. xilenoli
B. crezoli
C. naftoli
D. acizi hidroxibenzoici
E. pinacoli

170. Reacia de mai jos se numete:
OH
+ HCN + HCl
ZnCl
2
OH
CH=NH
2
]Cl
H
2
O
OH
CH=O
+ NH
3
+ HCl

A. Reimer-Tieman
B. Gattermann
C. Hoesch-Houben
D. Friess
E. Klbe-Smith

171. Pirocatechina are structura:
OH
OH
A.

OH
OH
B.

36
OH
OH
C.

OH
OH HO D.

OH
OH HO
E.


172. Denumirea corect a compusului de mai jos este:

O CH
2
CH
3

A. 1-etilciclohexilfenileter
B. 3-etilciclohexilfenileter
C. 4-etilciclohexilfenileter
D. 1-etil-3-fenoxiciclohexan
E. 1-fenoxi-3-etilciclohexan

173. Denumirea compusului cu structura de mai jos este:

O O
O
O
O


A. eter-18-coroan-6
B. eter-15-coroan-5
C. eter-12-coroan-5
D. eter-10-coroan-5
E. eter-15-coroan-8

174. Denumirea corect a compusului cu structura de mai jos este:

CH
3
CH
OH
CH
CH
3
CH CH CH
2
C
O
CH
3

A. 2-hidroxi-3-metil-4-octen-7-on
B. 2-hidroxi-3-metil-5-octenon
C. 6-metil-7-hidroxi-5-octen-2-on
D. 5-hidroxi-4-metil-2-hexenilmetilceton
E. 7-hidroxi-6-metil-4-octen-2-on

37
175. Prin reacia acetonei cu un reactiv Grignard se formeaz:
A. alcool primar
B. alcool secundar
C. alcool teriar
D. acid carboxilic
E. diol

176. Precizai care dintre compuii de mai jos conine grupe carbonil de tip aldehid:
CH
3
CO
2
H
H
3
C CH
3
O
O
O
H
CH
3
H
CH
3
O
O
H
3
C O
I
II
III

OH
CH
3
CH
3
H
3
C
N O
H
3
C
O
H
H
IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

177. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

O

A. 4-etil-5-metil-3-hexanon
B. 3-etil-2-metil-4-hexanon
C. 2-metil-3-metil-4-hexanon
D. 5-izopropil-3-hexanon
E. 3-izopropil-4-hexanon

178. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

O
H

A. 2-izopropilbutanal
B. aldehid 2-izopropilbutiric
38
C. 3-metil-2-etilbutanal
D. 2-izopropilbutiraldehid
E. 2-etil-3-metilbutanal

179. Alegei denumirea corect a compusului cu structura de mai jos:

O

A. 3,3-dimetil-6-etil-2-cicloheptenon
B. 3-etil-6,6-dimetil-2-cicloheptenon
C. 3-etil-6,6-dimetil-2-ciclohepten-1-on
D. 1-etil-5,5-dimetil-ciclohepten-3-on
E. 2-etil-5,5-dimetilciclohepten-2-on

180. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului CH
3
COCH
2
CH(OH)CH
2
OH
A. 1,2-dihidroxi-4-pentanon
B. 2-ceto-4,5-pentandiol
C. 4-ceto-1,2-pentandiol
D. 4,5-dihidroxi-2-pentanon
E. 2-hidroxi-4-cetobutanol

181. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

C
6
H
5
CH
2
CH
CH
3
CHO

A. 2-metil-3-fenilpropanal
B. 2-benzilpropanal
C. 2-carboxi-1-fenilpropan
D. 2-carboxi-3-fenilpropan
E. 2-carboxi-n-propilbenzen

182. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

O
O
CH
2
CH
3
C
6
H
5

A. 1-etil-1-fenilciclohexanonoxim
B. 1-etil-1-fenil-1,4-ciclohexanon
C. 1-etil-1-fenil-1,4-ciclohexandion
D. 2-etil-2-fenil-1,4-ciclohexandion
E. 2-fenil-2-etilciclohexandion

183. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

CH
2
C
6
H
5
O

A. 1-fenilciclobutanon
39
B. 1-ceto-2-benzilciclobutan
C. 2-benzilciclobutanon
D. 1-benzilciclobutanon
E. 2-ceto-1-benzilciclobutan

184. Denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos este:

C C
Cl
CHO
H

A. 1-cloro-2-carboxi-1-fenileten
B. (E)-3-cloro-3-fenil-2-propanol
C. (Z)-3-cloro-3-fenil-2-propenal
D. (1-cloro-2-carboxi)benzen
E. (2-carboxi-1-cloro)benzen

185. Denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos este:

CHO
C
2
H
5

A. 1-carboxi-2-etilciclopentan
B. 1-etil-2-carboxiciclopentan
C. 2-etilciclopentanol
D. 2-etilciclopentancarbaldehid
E. 1-etilciclopentancarbaldehid

186. Denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos este:

O
Br H
3
C
H
3
C

A. 3,3-dimetil-1-bromociclohexan-2-on
B. 2-bromo-4,4-dimetilciclohexanon
C. 4,4-dimetil-2-bromociclohexanon
D. 1-ceto-2-bromo-4,4-dimetilciclohexan
E. 2-bromo-1-ceto-4,4-dimetilciclohexan

187. Denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos este:

CH
3
CH
3
O
O

A. 1,1-dimetilciclopentandion
B. 2,2-dimetilciclopentandion
C. 1,3-diceto-2,2-dimetilciclopentan
D. 2,5-diceto-1,1-dimetilciclopentan
E. anhidrid 1,1-dimetilglutaric

40
188. Denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos este:

O
CH
3

A. 1-acetil-1-ciclohexen
B. 2-acetil-1-ciclohexen
C. ciclohexenmetilceton
D. ciclohexilmetilceton
E. 6-acetil-1-ciclohexen

189. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului (C
2
H
5
)
2
CHCH
2
COCH
3
:
A. 4,4-dietil-2-butanon
B. 4-etil-1-metil-2-butanon
C. 4-etil-2-hexanon
D. 3-etil-5-hexanon
E. 1,1-dietil-3-butanon

190. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului (CH
3
)
2
C=CHCH(CH
3
)CH
2
CHO.
A. 3,5-dimetil-4-hexanal
B. 5-carboxi-2,4-dimetil-2-penten
C. 2,4-dimetil-2-hexenal
D. 3,5-dimetil-4-hexenal
E. 5-formil-2,4-dimetil-2-penten

191. Prin condensarea aldolic a butanonei cu aldehida acetic se poate forma un numr de compui
egal cu:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 6

192. Prin oxidarea alchenelor cu NaIO
4
i KMnO
4
se formeaz:
A. alcooli monohidroxilici
B. alcooli dihidroxilici
C. compui carbonilici
D. acizi carboxilici
E. hidroperoxizi

193. Alegei structura condensat care corespunde compusului cu structura liniar de mai jos:

O
OH

A. (CH
3
)
3
CCH
2
CH(CH
3
)C
2
H
5

B. (CH
3
)
2
CHCHBrCH
2
CH
3

C. CH
3
(CH
2
)
2
CH(CH
3
)CO
2
H
D. CH
3
CH
2
CO
2
CH(C
2
H
5
)
2

E. (C
2
H
5
)
2
C=CHCHO

194. Pentru compusul de mai jos precizai sufixul conform IUPAC, precum i numrul atomilor de C
din catena cea mai lung:
41

H
O

A. 4, ol
B. 4, al
C. 4, on
D. 5, ol
E. 5, al

195. Pentru compusul de mai jos precizai sufixul conform IUPAC, precum i numrul atomilor de C
din catena cea mai lung:

O

A. ol, 6
B. on, 6
C. on, 4
D. al, 6
E. al, 4

196. Compusul cu structura de mai jos este un:

OH
OCH
3

A. cetal
B. acetal
C. semicetal
D. alcool
E. semiacetal

197. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

CO
2
H
Cl

A. acid 2-etil-3-metil-4-cloro-4-pentenoic
B. acid 4-cloro-2-etil-3-metilpentanoic
C. 4-carboxi-2-cloro-4-etil-3-metil-1-hexen
D. 4-carboxi-2-cloro-4-etil-3-metil-1-buten
E. acid 4-cloro-2-etil-3-metil-4-pentenoic

198. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului (CH
2
=CH)
2
CHCH
2
CO
2
H.
A. 4-carboxi-3-etenil-1-buten
B. acid 3-etenil-4-pentenoic
C. acid 3-vinil-4-pentenoic
D. acid 3,3-divinilpropanoic
E. acid 3,3-dietenilpropionic

199. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos:

SO
3
H
O
H

42
A. acid 4-formilbenzensulfonic
B. 1-formil-4-sulfonilbenzen
C. p-sulfat de benzaldehid
D. acid 1-formilbenzensulfonic
E. acid o-formilbenzensulfonic

200. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CO
2
H

A. 2-carboxi-2,5-dimetilhexan
B. 4-carboxi-2,5-dimetilhexan
C. acid 2-secbutil-3-metilbutanoic
D. acid 2-izopropil-4-metilpentanoic
E. acid 2-izopropil-2-secbutilacetic

201. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CO
2
H
Cl

A. acid 2-cloro-4-etil-3-metilpentenoic
B. acid 2-cloro-3-metil-4-etilpentanoic
C. acid 4-cloro-2-etil-3-metil-4-pentanoic
D. 5-carboxi-2-cloro-3-metil-1-hexen
E. acid 4-cloro-2-etil-3-metil-4-pentenoic

202. Acidul cu structura CH
3
(CH
2
)
14
COOH se numete:
A. lauric
B. miristic
C. palmitic
D. stearic
E. arahic

203. Acidul cu structura CH
3
(CH
2
)
3
COOH se numete:
A. butiric
B. valerianic
C. capronic
D. caprilic
E. caprinic

204. Acidul cu formula molecular C
4
H
6
O
2
prezint un numr de acizi izomeri (fr stereoizomeri)
egal cu:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

205. Compusul cu formula molecular C
4
H
8
O
2
poate avea un numr de izomeri (fr stereoizomeri),
egal cu:
A. 12
43
B. 14
C. 16
D. 17
E. 18

206. Metoda Reppe de obinere a acizilor monocarboxilici nesaturai const n:
A. reducerea acizilor acetilenici
B. dehidrohalogenarea acizilor monohalogenai n mediu acid
C. condensarea aldehidelor cu anhidridele acizilor alifatici
D. obinerea industrial a acidului acrilic prin sinteza oxo
E. obinerea industrial a acidului maleic

207. Metoda Perkin de obinere a acizilor monocarboxilici nesaturai const n:
A. deshidratarea -hidroxiacizilor
B. dehidrohalogenarea acizilor monohalogenai n mediu bazic
C. oxidarea selectiv a aldehidelor nesaturate
D. sinteza oxo
E. condensarea aldehidelor aromatice cu anhidridele acizilor alifatici

208. Reacia de mai jos:

HC CH + CO + H
2
O
Ni(CO)
4
CH
2
CH COOH

reprezint:
A. obinerea industrial a acidului cinamic
B. reacia Knoevangel
C. condensarea Perkin
D. metoda Reppe
E. reacia Hunsdiecker

209. Se formeaz acid barbituric prin reacia de condensare dintre:
A. acid adipic i hexametilendiamin
B. acid adipic i uree
C. acid adipic i tiouree
D. acid malonic i uree
E. acid malonic i tiouree

210. Se formeaz gliptali prin reacia de policondensare dintre:
A. acid tereftalic i uree
B. acid ortoftalic i glicerin
C. acid metaftalic i 1,6-hexametilendiamin
D. uree i 1,6-hexametilendiamin
E. acid ortoftalic i uree

211. Compusul cu structura HOOC(CH
2
)
6
COOH se numete:
A. acid hexandioic
B. acid adipic
C. acid pimelic
D. acid suberic
E. acid heptandioic

212. Compusul cu structura HOOC(CH
2
)
8
COOH se numete:
A. acid octandioic
B. acid suberic
C. acid sebacic
44
D. acid glutaric
E. acid acelaic

213. Prin oxidarea 2-butenei cu dicromat de potasiu n mediu acid se formeaz:
A. acid acetic, dioxid de carbon i ap
B. dioxid de carbon i ap
C. acid acetic
D. acid propanoic, dioxid de carbon i ap
E. acid propionic i formaldehid

214. Prin deshidratarea acidului 3-hidroxibutanoic se formeaz:
A. acid 3-butenoic
B. acid 3-butanoic
C. acid 2-butenoic
D. acid 2-butanoic
E. -valerolacton

215. Prin hidrogenarea acidului propiolic cu paladiu se formeaz:
A. acid acetic
B. acid etanoic
C. acid propanoic
D. acid propenoic
E. acid maleic

216. Prin condensarea Perkin dintre benzaldehid i anhidrid acetic se formeaz:
A. acid cinamic i acid formic
B. acid cinamic i acid acetic
C. acid benzoic i acid acetic
D. acid benzoic i acid propionic
E. acid benzoic

217. Obinerea industrial a acidului acrilic prin sinteza oxo reprezint:
A. metoda Knoevenagel
B. metoda Reppe
C. condensarea Perkin
D. metoda Paal-Knorr
E. metoda Schmidt

218. Acidul adipic se poate obine prin:
A. oxidarea ciclohexadienei cu dicromat de potasiu i acid sulfuric
B. oxidarea ciclohexanolului cu acid azotic, la nclzire
C. oxidarea ciclopentanolului
D. reducerea ciclopentanolului
E. hidroliza 1,5-dibromopentanului

219. Prin nclzirea acidului oxalic la 150
0
C se formeaz:
A. dioxid de carbon, monoxid de carbon i ap
B. acid formic i dioxid de carbon
C. acid formic i ap
D. acid acetic i dioxid de carbon
E. acid formic

220. Compusul cu formula general de mai jos reprezint:
45

R C
O
NH NH
2

A. amin acilat
B. imid
C. azid
D. hidrazid
E. amidin

221. Compusul cu formula general de mai jos reprezint:

R C
OR'
NH

A. amidin
B. iminoeter
C. lacton
D. lactam
E. azid

222. Compusul cu formula general de mai jos reprezint:

R C
N
OH
OH

A. lacton
B. lactam
C. acid hidroximic
D. acid hidroxamic
E. amidoxim

223. Compusul cu formula general de mai jos reprezint:

R C
N
NH
2
OH

A. azid
B. amidoxim
C. lacton
D. lactid
E. acid hidroxamic

224. Alegei structura condensat care corespunde compusului cu structura liniar de mai jos:

O
O


A. (C
2
H
5
)
2
C=CHCHO
B. (CH
3
)
2
NCH
2
CH=CH
2

C. CH
3
(CH
2
)
2
CH(CH
3
)
2
CO
2
H
D. CH
3
CH
2
CO
2
CH(C
2
H
5
)
2

E. CH
3
CHClCHClCOCH
2
CN

225. Halogenurile acide se obin prin:
A. adiia halogenilor la acizi carboxilici ,-nesaturai
B. tratarea acizilor carboxilici cu acizi halogenai
C. tratarea acizilor carboxilici cu halogenuri acide organice
46
D. tratarea esterilor organici cu fosgen
E. tratarea anhidridelor acide cu clorur de tionil

226. Prin reacia halogenurilor acide cu amoniac se formeaz:
A. amine
B. amide
C. amide substituite
D. amine acilate
E. imide

227. Prin reacia halogenurilor acide cu hidrogen sulfurat se formeaz:
A. halogenuri de tionil
B. acid carbotiolic
C. sulfur de acil
D. tioeteri
E. sulfuri

228. Anhidrida acetic se obine prin:
A. deshidratarea intramolecular a acidului acetic cu P
2
O
5

B. deshidratarea intramolecular a acidului maleic
C. reacia acidului acetic cu clorur de acetil
D. sarea de sodiu a acidului acetic cu clorur de formil
E. condensarea a dou molecule de acid acetic

229. Prin reacia dintre o anhidrid i un alcool se formeaz:
A. doi esteri
B. un ester i un acid
C. un ester i o halogenur acid
D. un ester i un alcoxid
E. doi alcoolai

230. Prin reacia anhidridelor acide cu amoniac se formeaz:
A. un acid i sarea de amoniu a acidului
B. un ester i sarea de amoniu a acidului
C. o amid i sarea de amoniu a acidului
D. dou amine acilate
E. o amid i o amin acilat

231. Compusul cu structura de mai jos se numete:

COOC
2
H
5
COOH

A. 1-carboetoxi-2-carboxiciclohexan
B. 1-carboxi-ciclohexancarboxilat de etil
C. 2-carboxi-ciclohexancarboxilat de etil
D. acid 2-carboetoxiciclohexancarboxilic
E. acid carboetoxiciclohexan-2-carboxilic

232. Prin reducerea esterilor rezult:
A. doi acizi
B. un acid i un alcool
C. un acid i ap
47
D. doi alcooli
E. un alcool i o anhidrid acid

233. Saponificarea grsimilor reprezint:
A. hidroliza acid
B. hidroliza enzimatic
C. hidroliza bazic
D. adiia halogenilor
E. hidrogenarea total a grsimilor

234. Numrul de miligrame de hidroxid de potasiu consumat la hidroliza bazic a unui gram de
grsime reprezint:
A. indicele de aciditate
B. indicele de saponificare
C. indicele de iod
D. indice de neutralitate
E. rncezirea

235. Amidele se pot obine prin hidroliza:
A. anhidridelor acide
B. esterilor
C. clorurilor acide
D. nitrililor
E. lactamelor

236. Prin reacia nitrililor cu hidroxilamin rezult:
A. iminoeteri
B. amidine
C. amidoxime
D. imine
E. cetone

237. Reacia fenolului cu acetonitril este o reacie de:
A. condensare
B. acilare
C. alchilare
D. polimerizare
E. deshidratare

238. Prin reacia nitrililor cu alcooli rezult:
A. eteri
B. amidine
C. amidoxime
D. imine
E. iminoeteri

239. Compusul cu formula structural HOOCCH=O se numete:
A. acid formilacetic
B. acid glioxilic
C. acid piruvic
D. carboxiformaldehid
E. carboxietanal

240. Alegei denumirea conform IUPAC a compusului cu structura de mai jos:
48

A. 1-izobutil-3,3-dipropilciclobutan
B. 1-terbutil-3,3-dibutilciclobutan
C. 3,3-dibutil-1-terbutilciclobutan
D. 3-izobutil-1,1-dipropilciclobutan
E. 1,1-dipropil-3-izobutilciclobutan

COMPLEMENT MULTIPLU

241. Cele patru elemente organogene de baz sunt:
A. carbon
B. hidrogen
C. oxigen
D. sulf
E. azot

242. Compoziia cantitativ a unui compus organic se poate exprima prin:
A. analiz elemental calitativ
B. raport masic
C. raport atomic
D. procente de mas
E. procente de volum

243. n funcie de numrul atomilor de hidrogen care se pot substitui n molecula unei hidrocarburi,
grupele funcionale se clasific n:
A. monovalente
B. divalente
C. trivalente
D. pentavalente
E. hexavalente

244. Sunt adevrate afirmaiile:
A. atomul de carbon este tetravalent
B. atomul de oxigen este divalent
C. atomul de hidrogen este monovalent
D. atomul de azot este pentavalent
E. atomul de halogen este tetravalent

245. Atomul de carbon dintr-o caten poate fi:
A. primar
B. secundar
C. teriar
D. cuaternar
E. aciclic

246. Legturile covalente din structura compuilor organici pot fi:
A. nulare
B. simple
C. duble
D. triple
49
E. cuaternare

247. n compusul cu structura de mai jos exist:

CH
3
CH
2
CH
CH
3
C
CH
3
CH
3
CH
3

A. patru atomi de carbon primari
B. cinci atomi de carbon primari
C. doi atomi de carbon secundari
D. un atom de carbon secundar
E. un atom de carbon cuaternar

248. n compusul cu structura HCCCH
3
exist:
A. un atom de carbon primar
B. un atom de carbon secundar
C. un atom de carbon teriar
D. un atom de carbon cuaternar
E. doi atomi de carbon secundari

249. Legturile triple se pot forma ntre:
A. carbon i oxigen
B. carbon i sulf
C. carbon i halogen
D. carbon i carbon
E. carbon i azot

250. Sunt corecte afirmaiile:
A. atomii din compuii organici se unesc n special prin legturi ionice
B. fiecare atom de carbon se leag de ali atomi prin patru legturi covalente
C. atomul de carbon poate realiza n compuii organici numai legturi simple
D. atomul de azot se unete de ceilali atomi prin trei legturi covalente
E. un atom de oxigen se poate lega de trei sau patru atomi de carbon

251. n structura acetonitrilului exist:
A. patru legturi
B. cinci legturi
C. o legtur
D. dou legturi
E. trei legturi

252. Izomerii sunt compui care au:
A. aceeai compoziie
B. aceeai formul molecular
C. aceeai structur
D. aceleai proprieti fizice
E. aceleai proprieti chimice

253. Sunt adevrate afirmaiile:
A. n moleculele tuturor compuilor organici se afl carbon i hidrogen
B. prin prelucrarea compoziiei procentuale masice a unei substane se obine formula brut
C. legturile duble i triple sunt formate numai din legturi
D. izomerii sunt compui cu formule moleculare identice
50
E. izomerii sunt substane cu formule structurale diferite

254. Sunt adevrate afirmaiile:
A. sinteza ureei a fost prima sintez organic
B. elementele care intr n compoziia compuilor organici se numesc elemente organometalice
C. orice compus organic conine obligatoriu n molecul carbon
D. clorul poate participa la o legtur
E. izomerii de constituie au proprieti fizice i chimice diferite

255. Sunt adevrate afirmaiile:
A. legturile carbon-carbon din catenele hidrocarburilor sunt covalente nepolare
B. n metan, unghiurile dintre covalene sunt de 180
0

C. n etan se gsesc ase legturi
D. n acetilen se gsesc numai atomi de carbon teriari
E. compusul cu formula CH
2
O are 4 legturi

256. Hidrocarburile pot fi:
A. cu funciuni simple
B. cu funciuni mixte
C. saturate
D. nesaturate
E. aromatice

257. Obiectul de studiu al chimiei organice l reprezint:
A. aciunea substanelor asupra organismului
B. prepararea unor baze de unguent cu aplicaie dermatologic
C. izolarea i purificarea compuilor organici naturali sau de sintez
D. stabilirea structurii compuilor organici prin metode fizico-chimice
E. caracterizarea fizico-chimic a compuilor organici

258. Alegei rspunsul corect:
A. substanele binare formate din carbon i hidrogen se numesc hidrocarburi
B. totalitatea elementelor chimice care intr n compoziia substanelor organice se numesc elemente
organogene
C. sunt elemente organogene doar carbonul, hidrogenul i halogenii
D. chimia organic este chimia hidrocarburilor
E. grupa funcional reprezint un atom sau grup de atomi care confer moleculelor proprieti fizice i
chimice

259. Alegei rspunsul corect:
A. primul compus organic sintetizat n laborator este cianatul de amoniu
B. primul compus organic sintetizat n laborator este ureea
C. chimia organic este chimia hidrocarburilor i a derivailor acestora
D. atomul de carbon are 2 electroni pe ultimul strat
E. prin aciunea clorurii de amoniu asupra cianatului de argint se formeaz cianat de amoniu i clorur de
argint

260. Alegei rspunsul corect:
A. atomul de carbon are 4 electroni pe ultimul strat
B. atomul de carbon poate forma 4 legturi covalente cu atomii altor elemente organogene
C. legturile covalente din compuii organici pot fi numai simple i duble
D. legturile covalente simple (), se formeaz prin cedarea sau acceptarea unui singur electron
E. legturile covalente duble conin dou legturi

51
261. Alegei rspunsul corect:
A. legturile covalente triple conin trei legturi
B. legturile covalente triple conin dou legturi i o legtur
C. legturile covalente triple conin o legtur i dou legturi
D. n moleculele unor compui organici apar i legturi covalent-coordinative
E. n compuii organici nu apar legturi ionice

262. Catenele nesaturate pot fi:
A. liniare
B. ramificate
C. mononucleare
D. ciclice
E. polinucleare

263. Compusul cu structura de mai jos conine:

H
3
C C
CH
3
CH
3
C
CH
3
CH
3
CH
3

A. 4 atomi de carbon primari
B. 6 atomi de carbon primari
C. 6 atomi de carbon nulari
D. 2 atomi de carbon secundari
E. 2 atomi de carbon cuaternari

264. Compusul cu structura de mai jos conine:

CH
3
C
Cl
F
CH
2
Cl

A. un atom de carbon secundar
B. un atom de carbon primar
C. doi atomi de carbon primari
D. un atom de carbon teriar
E. un atom de carbon nular

265. Hidrocarbura de mai jos:

HC C C
CH
3
CH
3
CH C
CH
3
CH CH
CH
2
CH
2
CH
3

prezint:
A. trei atomi de carbon primari
B. patru atomi de carbon primari
C. doi atomi de carbon secundari
D. patru atomi de carbon teriari
E. trei atomi de carbon cuaternari

266. Alegei afirmaiile corecte:
A. unei formule moleculare i pot corespunde mai multe formule structurale
B. puritatea analitic a unei substane se constat din invariabilitatea constantelor fizice
C. structura chimic a unui compus nu influeneaz proprietile sale generale
52
D. legturile covalente formeaz ntre ele unghiuri ale cror valori sunt constante pentru o substan chimic
dat
E. izomerii sunt compui care au aceeai compoziie i aceleai proprieti fizico-chimice

267. Sunt adevrate afirmaiile:
A. legturile covalente simple din molecula metanului sunt orientate n spaiu dup vrfurile unui tetraedru
regulat
B. atomul de carbon i formeaz octetul prin cedarea a patru electroni
C. atomul de carbon i formeaz octetul prin acceptarea a opt electroni
D. atomul de carbon i formeaz octetul prin punerea n comun a patru electroni
E. atomii de carbon au capacitatea de a se lega unii cu alii formnd catene

268. ntr-o caten, atomii de carbon se pot aeza:
A. la rnd, n linie, formnd catene liniare
B. de o singur parte a catenei liniare, formnd catene helicoidale
C. de o parte i de alta a catenei liniare, formnd catene ramificate
D. ntr-o form geometric rotund, formnd catene ramificate
E. ntr-o form geometric nchis, formnd catene ciclice

269. Atomul de carbon se poate lega covalent:
A. de un singur atom de carbon
B. de doi atomi de carbon
C. de trei atomi de carbon
D. de patru atomi de carbon
E. de patru heteroatomi, fiind cuaternar

270. Alegei afirmaiile corecte:
A. atomul de carbon este cuaternar atunci cnd se leag covalent de ali 4 atomi diferii
B. atomul de carbon este cuaternar atunci cnd se leag covalent numai de ali 4 atomi de carbon
C. atomul de carbon este cuaternar atunci cnd este legat cu patru covalene de ali atomi de carbon
D. atomul de carbon este nular atunci cnd nu formeaz covalene cu ali atomi de carbon
E. atomul de carbon este secundar cnd are doar doi electroni pe ultimul strat

271. Alegei afirmaiile corecte:
A. grupa funcional carbonil este caracteristic acizilor organici
B. grupa funcional NO
2
este caracteristic aminelor
C. grupa funcional COOH este caracteristic acizilor carboxilici
D. grupa funcional X este caracteristic aminoacizilor
E. grupa funcional NH
2
este caracteristic aminelor

272. Alegei afirmaiile corecte:
A. izomerii au aceeai formul molecular
B. legturile multiple omogene se stabilesc ntre atomi diferii
C. legturile multiple heterogene se stabilesc ntre atomi diferii
D. legturile multiple omogene se stabilesc ntre atomi identici
E. legturile multiple heterogene se stabilesc ntre atomi identici

273. Structura unui compus organic se stabilete cu:
A. formula brut
B. formula molecular
C. formula structural
D. volumul molar
E. randament

53
274. Grupele funcionale pot fi:
A. atomi
B. grupe de atomi
C. molecule
D. ioni organici
E. izomeri

275. Catenele hidrocarbonate pot fi:
A. primare
B. secundare
C. saturate
D. nesaturate
E. aromatice

276. Catenele hidrocarbonate pot fi:
A. clasice
B. ciclice
C. nulare
D. ramificate
E. liniare

277. Izomerii pot fi:
A. de caten
B. de structur
C. de poziie
D. de funciune
E. spaiali

278. Noiunea de structur chimic se refer la:
A. originea atomilor dintr-o molecul
B. natura atomilor dintr-o molecul
C. numrul atomilor dintr-o molecul
D. raportul dintre atomii unei molecule
E. felul n care se leag atomii dintr-o molecul

279. Din punct de vedere al compoziiei lor, compuii organici se mpart n:
A. hidrocarburi
B. radicali hidrocarbonai
C. izomeri optici
D. izomeri geometrici
E. derivai funcionali ai hidrocarburilor

280. Alegei informaiile corecte:
A. legtura covalent se formeaz prin schimb de electroni ntre atomi
B. legtura se formeaz prin ntreptrunderea a doi orbitali perpendiculari ai aceluiai atom
C. legtura se formeaz prin ntreptrunderea parial a doi orbitali p paraleli, aparinnd fiecare la cte un
atom
D. legtura exist doar alturi de legtura
E. legtura dubl conine dou legturi

281. Alegei afirmaiile corecte:
A. structura compuilor organici poate fi determinat doar prin analiza elemental calitativ
B. metoda arderii este aplicat pentru a stabili natura atomilor dintr-un compus organic
C. prin arderea unui substane organice se formeaz carbon i hidrogen
54
D. concentraia procentual a oxigenului din molecula unui compus organic se calculeaz ca diferen pn
la o sut
E. structura compuilor organici poate fi determinat doar prin analiza elemental cantitativ

282. Alegei afirmaiile corecte referitoare la formula brut:
A. precizeaz compoziia procentual a elementelor dintr-o molecul organic
B. arat natura atomilor care se gsesc ntr-o molecul organic
C. arat concentraia de carbon i hidrogen dintr-o molecul organic
D. arat raportul n care se gsesc atomii ntr-o molecul
E. este exprimat prin numere impare

283. Referitor la formula structural, sunt adevrate afirmaiile:
A. precizeaz modul de legare a atomilor n molecul
B. poate fi reprezentat prin formule plane
C. poate fi reprezentat prin sgei frnte
D. poate fi reprezentat prin formule spaiale
E. poate fi reprezentat prin formule Lewis

284. Moleculele pot avea formule de structur:
A. liniare
B. ramificate
C. ciclice
D. globulare
E. spiralate

285. Sunt legturi omogene:
A. C=O
B. C=N
C. C=C
D. CC
E. CX

286. Sunt legturi heterogene:
A. CCl
B. OO
C. OH
D. CC
E. CH

287. Referitor la grupele funcionale sunt adevrate afirmaiile:
A. pot fi omogene
B. pot fi heterogene
C. pot fi atomi specifici
D. pot fi grupe de atomi
E. pot fi compui halogenai

288. Atomul de azot poate forma legturi covalente:
A. simple
B. duble
C. triple
D. mixte
E. coordinative

289. Referitor la compusul cu structura de mai jos sunt adevrate afirmaiile:
55

HC C CH
CH
3
CH
2
H
3
C

A. are un atom de carbon nular
B. are un atom de carbon cuaternar
C. are caten ramificat
D. are doi atomi de carbon secundari
E. are un atom de carbon primar

290. Referitor la compusul cu structura de mai jos sunt adevrate afirmaiile:

CH
3
CH
2
CH C CH
2
CH
3
CH
3
CH
3
CH
2
CH
3

A. are structur liniar
B. are structur ramificat
C. are caten saturat
D. are trei atomi de carbon primari
E. are un atom de carbon cuaternar

291. Compuii organici pot avea n molecula lor:
A. numai atomi de carbon i hidrogen
B. numai atomi de carbon i oxigen
C. i atomi de halogeni
D. n unele cazuri atomi i ioni metalici
E. opional, atomi de carbon i hidrogen, care sunt elementele secundare

292. Pot fi elemente organogene:
A. sulful
B. clorul
C. fosforul
D. azotul
E. niciunul din cele menionate mai sus

293. Nu pot fi elemente organogene:
A. neonul i argonul
B. oxigenul
C. sulful
D. gazele rare
E. atomii metalici

294. Elementele organogene sunt:
A. toate elementele din sistemul periodic
B. toate elementele care se regsesc n compuii organici
C. de exemplu, oxigen, azot, sulf, fosfor
D. elementele care formeaz compuii organici
E. numai carbonul i hidrogenul

295. Atomii halogenilor (fluor, clor, brom, iod):
A. nu intr niciodat n compoziia compuilor organici
B. intr numai n compoziia compuilor anorganici
56
C. pot fi elemente organogene
D. sunt elemente principale, alturi de carbon i hidrogen, n molecula compuilor organici
E. pot forma, alturi de alte elemente, compui organici

296. Sunt false afirmaiile:
A. compuii organici pot avea n molecula lor numai atomi de carbon i hidrogen
B. compuii organici pot avea n molecula lor numai atomi de carbon, hidrogen i halogeni
C. compuii organici nu pot avea n molecula lor atomi de sulf sau fosfor
D. compuii organici nu pot avea n molecula lor ioni metalici
E. atomii de carbon i hidrogen din molecula compuilor organici sunt elementele principale

297. Care afirmaii sunt corecte?
A. compuii organici pot avea n molecula lor numai atomi de carbon i hidrogen
B. compuii organici pot avea n molecula lor nu numai atomi de carbon i hidrogen, care sunt elementele
principale, ci i atomi de oxigen, azot, halogeni, sulf, fosfor i n unele cazuri atomi i ioni metalici
C. toate elementele care se regsesc n compuii organici sunt numite elemente organogene
D. elementele organogene sunt cele care formeaz compui anorganici
E. compuii organici nu pot avea n molecula lor atomi de azot

298. Atomul de carbon are urmtoarele proprieti:
A. are n toi compuii si valena 4, fr excepie
B. n compoziia oricrui compus organic exist cel puin un atom de carbon
C. formeaz legaturi covalente
D. nu intr n compoziia compuilor organici
E. poate avea valena 4, 5 sau 6

299. Care sunt afirmaiile corecte?
A. carbonul,
6
C are urmtoarea configuraie electronic 1s
2
2s
2
2p
2

B. carbonul,
6
C este tetravalent
C. carbonul,
6
C are urmtoarea configuraie electronic 1s
2
2s
2
2p
6

D. carbonul,
6
C are urmtoarea configuraie electronic 1s
2
2s
2
3s
2

E. carbonul,
6
C este hexavalent
300. Structura electronic a carbonului, are urmtoarele caracteristici:
A. fiecare punct simbolizeaz un electron de valen
B. fiecare punct simbolizeaz o pereche de electroni
C. se scrie folosind simboluri Lewis
D. se scrie folosind simboluri Newton
E. fiecare punct simbolizeaz cte un neutron

301. Care afirmaii referitoare la atomii de carbon sunt corecte?
A. au capacitatea de a se lega unii cu alii, asemeni zalelor unui lan i de a forma catene
B. formeaz perechi de electroni prin punerea n comun a electronilor de valen
C. pentru a-i stabili configuraia stabil de octet, se poate considera c un atom de carbon, C pune n comun
cei 4 electroni de valen ai si, cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon sau ai altor elemente
D. atomii de carbon nu formeaz legturi covalente
E. pentru a-i stabili configuraia stabil de octet, se poate considera c un atom de carbon, C pune n comun
cei 4 electroni de valen ai si, numai cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon

302. n molecula metanului, sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. legturile covalente simple dintre un atom de carbon i 4 atomi de hidrogen sunt identice
B. legturile covalente simple dintre un atom de carbon i 4 atomi de hidrogen sunt diferite, n funcie de
poziia fiecrui atom
57
C. legturile covalente simple dintre un atom de carbon i 4 atomi de hidrogen sunt orientate n spaiu dup
vrfurile unui tetraedru regulat
D. unghiul dintre dou legturi C - H este de 10928
E. unghiul dintre dou legturi C - H este de 90

303. Unghiul dintre dou legturi C - H are valoarea de:
A. 180
B. 10928
C. aceeai valoare cu cea a unghiului dintre valenele a doi atomi de carbon legai prin legtur simpl
D. 180 sau 10928
E. nu s-a stabilit nc valoarea exact

304. Legtura de tip :
A. este legtura covalent simpl
B. se poate forma ntre atomul de carbon i ali atomi sau grupe de atomi care pot pune n comun un electron
C. nu este prezent n compuii organici
D. se poate forma ntre carbon C i clor Cl
E. nu se poate forma ntre carbon C i hidrogen H

305. Perechea de electroni neparticipani:
A. nu este prezent niciodat la un atom de carbon
B. are un rol foarte important n formarea legturilor de tip
C. este perechea de electroni pe care o mai are un atom de carbon dup ce i-a stabilit octetul
D. nu se mai noteaz n scrierea formulei compusului
E. se noteaz n mod obligatoriu n scrierea formulei compusului

306. Un atom de carbon poate participa:
A. la formarea de legturi multiple
B. la formarea de legturi duble
C. la formarea de legturi triple
D. la formarea de legturi simple
E. numai la formarea de legturi simple i duble

307. Legtura :
A. nu se formeaz prin ntreptrunderea parial a doi orbitali p paraleli
B. nu intr n componena legturii duble
C. nu intr n componena legturii triple
D. formeaz alturi de o legtur legtura dubl dintre doi atomi
E. se formeaz prin suprapunerea parial a doi orbitali p paraleli

308. Legtura :
A. se formeaz prin ntreptrunderea total a doi orbitali coaxiali fiecare aparinnd unui atom
B. formeaz alturi de o legtur , legtura dubl dintre doi atomi
C. formeaz alturi de dou legturi , legtura tripl dintre doi atomi
D. se formeaz prin suprapunerea parial a doi orbitali p paraleli
E. este ea nsi o legtur tripl

309. Nu sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. formarea unei legturi covalente ntre doi atomi poate fi privit ca o ntreptrundere a unor orbitali ai
acestora
B. legtura dubl dintre doi atomi conine o legtur i o legtur
C. legtura tripl dintre doi atomi conine dou legturi i o legtur
D. legtura simpl conine o legtur
E. un atom de carbon poate participa i la formarea de legturi multiple
58

310. Dup modul n care se leag atomii de carbon ntre ei, catenele de atomi de carbon pot fi:
A. catene saturate
B. catene secundare
C. catene nesaturate
D. catene principale
E. catene aromatice

311. Catenele aromatice:
A. sunt catenele de atomi de carbon care formeaz (cel mai adesea) cicluri (denumite nuclee) de 6 atomi
B. sunt catenele de atomi de carbon care formeaz (cel mai adesea) cicluri (denumite nuclee) de 2 atomi
C. conin numai legturi
D. conin numai legturi
E. conin att legturi ct i electroni corespunztori legturilor duble

312. Care afirmaii sunt adevrate?
A. dup modul n care se leag atomii de carbon ntre ei, catenele hidrocarbonate pot fi: catene saturate,
catene nesaturate i catene aromatice
B. catenele saturate, ntre atomii de carbon, sunt numai legturi covalente simple, , C - C
C. catenele nesaturate sunt cele n care exist cel puin o legtur ntre doi atomi de carbon
D. catenele saturate , ntre atomii de carbon, sunt numai legturi covalente triple, CC
E. catenele nesaturate sunt cele n care nu exist nicio legtur ntre doi atomi de carbon

313. ntr-o caten, atomii de carbon pot fi clasificai dup numrul legturilor prin care se leag de
ali atomi de carbon; astfel, exist:
A. atomi de carbon primari care sunt legai covalent de un singur atom de carbon
B. atomi de carbon secundari care sunt legai cu dou covalene de un alt sau de ali atomi de carbon
C. atomi de carbon teriari care sunt legai cu trei covalene de un alt sau de ali atomi de carbon
D. atomi de carbon cuaternari care sunt legai cu cinci covalene de ali atomi de carbon
E. atomi de carbon cuaternari care sunt legai cu patru covalene de ali atomi de carbon

314. ntr-o caten atomii de carbon se pot aeza:
A. la rnd, n linie (care este o linie n zig-zag pe hrtie, pentru a nu complica scrierea, n realitate fiind
vorba de o linie dreapt)
B. la rnd, n linie (care este dreapt doar pe hrtie, pentru a nu complica scrierea, n realitate fiind vorba de
o linie n zig-zag)
C. de o parte i de alta a catenei liniare; se formeaz catene ramificate (asemeni ramurilor unui copac)
D. ntr-o form geometric nchis: de exemplu ptrat, pentagon sau hexagon; se formeaz catene ciclice
care pot avea i ele ramificaii
E. dezordonat, fr a se putea identifica o form clar

315. Structura chimic:
A. nu influeneaz proprietile fizice i chimice ale unui compus organic
B. influeneaz proprietile fizice ale unui compus organic
C. influeneaz proprietile chimice ale unui compus organic
D. se refer la natura, numrul i felul n care sunt legai atomii dintr-o molecul
E. se refer la natura, numrul i felul n care sunt legai electronii ntr-un atom

316. Nu sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. proprietile fizice i chimice ale unui compus organic nu depind de structura sa
B. noiunea de structur chimic se refer la natura, numrul i felul n care sunt legai atomii dintr-o
molecul
C. proprietile fizice i chimice ale unui compus organic depind de structura compusului vecin
59
D. noiunea de structur chimic nu se refer la natura, numrul i felul n care sunt legai atomii dintr-o
molecul
E. proprietile fizice i chimice ale unui compus organic depind de structura sa

317. Sunt adevrate afirmaiile:
A. hidrocarburile sunt substane organice alctuite numai din atomi de carbon i hidrogen
B. compuii organici cu funciuni simple sunt compui care conin doar o singur grup funcional
C. compuii organici care conin n molecul dou sau mai multe grupe funcionale diferite se numesc
compui organici cu funciuni mixte
D. anilina este un compus organic cu funciuni mixte: grupa fenil i grupa amino
E. etanolul este un compus organic cu funciune simpl

318. Sunt compui organici cu funciuni simple:
A. alcoolii
B. fenolii
C. aminoacizii
D. zaharidele
E. acizii carboxilici

319. Sunt compui organici cu funciuni simple:
A. alcanii
B. alchenele
C. aminele
D. poliolii
E. hidroxiacizii

320. Sunt compui organici cu funciuni mixte:
A. arenele polinucleare
B. esterii
C. amidele
D. aldozele
E. cetozele

321. Sunt adevrate afirmaiile:
A. 1,2-dibromobutanul este un compus organic cu funciuni simple
B. acidul izobutanoic este un compus organic cu funciuni simple
C. o-hidroxitoluenul este un compus organic cu funciune mixt
D. -alanina este un compus organic cu funciune mixt
E. acidul lactic este un compus organic cu funciune simpl

322. Sunt compui organici cu funciuni mixte:
A. clorobenzenul
B. acidul salicilic
C. acidul piruvic
D. acidul trimetilacetic
E. glucoza

323. Sunt monovalente urmtoarele grupe funcionale:
A. alcool
B. fenol
C. carboxil
D. halogen
E. amid

60
324. Sunt divalente urmtoarele grupe funcionale:
A. aldehid
B. ceton
C. amin
D. carboxil
E. fenol

325. Grupele funcionale pot fi:
A. hidrocarbonate
B. omogene
C. heterogene
D. tetravalente
E. ionice

326. Alegei afirmaiile corecte:
A. 1,2-dicloroetanul este un compus cu funciune divalent
B. cel mai simplu alcool dihidroxilic este etandiolul
C. diolii geminali sunt compui stabili
D. acizii carboxilici au C=O ca grup funcional
E. acetatul de etil este un ester

327. Sunt compui cu grup funcional mixt:
A. monozaharidele
B. oligozaharidele
C. aminele
D. arenele polinucleare
E. amidele

328. Sunt derivai funcionali ai acizilor carboxilici:
A. eterii
B. esterii
C. amidele
D. aminele
E. aminoacizii

329. Sunt compui carbonilici:
A. glucoza
B. fructoza
C. acetaldehida
D. acetona
E. celuloza

330. Sunt derivai funcionali ai acizilor carboxilici:
A. clorura de etanoil
B. etanoatul de metil
C. nitroetanul
D. acidul metansulfonic
E. dimetileterul

331. Compusul cu structura CH
3
CN se numete:
A. nitrometan
B. acetonitril
C. etanonitril
D. nitrilul acidului acetic
61
E. cianoetan

332. Sunt compui cu funciune divalent:
A. acetona
B. acidul acetic
C. anhidrida ftalic
D. butanona
E. etandiolul

333. Sunt compui cu funciune trivalent:
A. anhidrida maleic
B. acetatul de etil
C. acidul benzoic
D. acetonitrilul
E. clorura de etil

334. Sunt compui cu funciune monovalent:
A. acetamida
B. clorura de acetil
C. clorura de etil
D. etanolul
E. fenolul

335. Au funciune monovalent:
A. compuii monohalogenai
B. compuii dihalogenai vicinali
C. compuii dihalogenai geminali
D. alcoolii monohidroxilici
E. alcoolii polihidroxilici

336. Sunt compui cu funciune divalent:
A. derivaii trihalogenai vicinali
B. enolii
C. aldehidele
D. cetonele
E. monozaharidele

337. Conin o singur legtur C=C urmtorii compui:
A. acetilena
B. etena
C. alcoolul alilic
D. acrilonitrilul
E. alcoolul benzilic

338. Conin legtura tripl CC urmtorii compui:
A. etina
B. vinilacetilena
C. acetilura de diargint
D. alcoolul vinilic
E. clorura de vinil

339. Conin un singur nucleu aromatic:
A. cloroprenul
B. fenolul
62
C. aldehida benzoic
D. naftalina
E. antracenul

340. Conin legturi duble C=C i legturi triple CC urmtorii compui:
A. vinilacetilena
B. 1,3-propindiina
C. 1,3-butadiena
D. 1-buten-3-ina
E. acetilura monosodic

341. Nu sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. compuii halogenai, aminele sau alcoolii sunt hidrocarburi
B. derivaii hidrocarburilor conin numai atomi de carbon i hidrogen
C. acizii sulfonici i acizii carboxilici sunt derivai ai hidrocarburilor
D. acizii carboxilici sunt compui anorganici de tip hidrocarbur
E. compuii carbonilici se mai numesc acizi carboxilici

342. Derivaii hidrocarburilor:
A. constituie o clas important de compui organici
B. conin i alte elemente organogene, pe lng atomi de carbon i hidrogen
C. pot fi exemplificai de: alcooli, eteri, acizi carboxilici
D. pot fi exemplificai de: compui halogenai, amine, acizi sulfonici
E. spre deosebire de hidrocarburi, nu conin atomi de carbon i hidrogen

343. Precizai care dintre compuii de mai jos nu conin legturi covalente polare. Se consider c
legturile simple carbon-carbon i carbon-hidrogen sunt nepolare deoarece diferena de
electronegativitate este foarte mic.
O
C C CH
CH
3
CH
3
Br
CH(CH
3
)
2
I II III IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

344. Precizai n care dintre compuii de mai jos exist legturi covalente simple polare cu hidrogenul.
Br
CH
3
CH
CH
3
OH
COCl
CH
2
C
CH
3
CH
2
Cl
NH
2
I II III IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

63
345. Precizai n care dintre compuii de mai jos exist legturi covalente simple polare cu carbonul.
C C CH
CH
3
CH
3
Br
CH(CH
3
)
2
CN
I
II
III
IV
N N
CH
3
CH
3
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

346. Precizai n care dintre compuii de mai jos exist legturi covalente simple polare cu carbonul.
H
2
C
CH
3
Cl
NH
2
CN
O
O
I II
III IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

347. Precizai care dintre compuii de mai jos conin legturi covalente duble polare.
O
CN N N
CH
3
CH
3
COCl
I
II III
IV V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

348. Alegei afirmaiile adevrate:
A. valena uzual a carbonului este 4
B. valena uzual a hidrogenului este 0
C. valena uzual a azotului este 2
D. valena uzual a oxigenului este 2
E. valena uzual a fluorului este 1

349. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:


64
A. patru atomi de C primar
B. cinci atomi de C primar
C. un atom de C secundar
D. niciun atom de C secundar
E. un atom de C teriar

350. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

A. un atom de C primar
B. un atom de C secundar
C. un atom de C teriar
D. un atom de C cuaternar
E. ase atomi de C teriar

351. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

A. trei atomi de C primar
B. patru atomi de C primar
C. doi atomi de C secundar
D. un atom de C teriar
E. un atom de C cuaternar

352. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

A. un atom de C primar
B. doi atomi de C secundar
C. patru atomi de C secundar
D. un atom de C teriar
E. un atom de C cuaternar

353. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

A. un atom de C primar
B. doi atomi de C primar
C. patru atomi de C secundar
D. niciun atom de C teriar
E. niciun atom de C cuaternar

354. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

A. trei atomi de C primari
B. ase atomi de C primar
C. trei atomi de C secundar
D. ase atomi de C secundar
65
E. trei atomi de C cuaternar

355. Precizai care dintre formulele structurale de mai jos corespunde formulei moleculare C
8
H
12
.
I
II
III IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

356. Precizai care dintre formulele structurale de mai jos corespunde formulei moleculare C
8
H
10
.
I
II III
IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

357. Precizai care dintre formulele structurale de mai jos corespunde formulei moleculare C
8
H
8
.
I II III IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

358. Precizai care dintre formulele de mai jos nu corespunde unui compus stabil:
I. C
11
H
20
O
4
; II. C
6
H
9
O
2
Cl
2
; III. C
8
H
15
Cl
2
; IV. C
8
H
17
Br
3
; V. C
4
H
10
O
2
.

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

359. Se dau compuii cu urmtoarele formule moleculare:
I. C
11
H
20
O
4
; II. C
6
H
9
O
2
Cl
3
; III. C
8
H
15
Cl
2
; IV. C
8
H
17
Br
3
; V. C
4
H
10
O
2
; VI. C
9
H
11
OCl; VII. C
6
H
7
O
3
Br;
VIII. C
5
H
9
NO; IX. C
7
H
5
N
2
Cl
2
.
Alegei afirmaiile corecte:

66
A. Compusul I reprezint un compus saturat aciclic;
B. Compusul II conine o legtur dubl;
C. Compusul VI conine un nucleu benzenic;
D. Compusul IX conine trei cicluri i dou legturi duble;
E. Compuii I i VIII sunt aciclici i conin o tripl legtur ca singur nesaturare.

360. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

CH
2
CH
3
H
2
C

A. conine 5 atomi de carbon hibridizai sp
3
;
B. conine 6 atomi de carbon hibridizai sp
3
;

C. conine 4 atomi de carbon hibridizai sp
2
;
D. conine 3 atomi de carbon hibridizai sp
2
;
E. conine 1 atom de carbon hibridizai sp;

361. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

CH
2
CH
3
H
2
C

A. numrul legturilor
C-C
este 8;
B. numrul legturilor
C-C
este 10;
C. numrul legturilor
C-C
este 12;
D. numrul legturilor cu carbonul este 0;
E. numrul legturilor cu carbonul este 2;

362. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

C C CO
2
H

A. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 0;
B. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 1;
C. numrul atomilor de C hibridizai sp
2
este 5;
D. numrul atomilor de C hibridizai sp
2
este 7;
E. numrul atomilor de C hibridizai sp este 2;

363. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

C C CO
2
H

A. numrul legturilor
C-C
este 9;
B. numrul legturilor
C-C
este 10;
C. numrul legturilor
C-C
este 11;
D. numrul legturilor cu carbonul este 5;
E. numrul legturilor cu carbonul este 6.

364. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

N
N H
3
C
CH
3
O

A. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 3;
67
B. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 4;
C. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 5;
D. numrul atomilor de C hibridizai sp
2
este 1;
E. numrul atomilor de C hibridizai sp
2
este 0.

365. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

N
N H
3
C
CH
3
O


A. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 4;
B. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 5;
C. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 6;
D. numrul atomilor de C hibridizai sp este 0;
E. numrul atomilor de C hibridizai sp
2
este 1.

366. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

N
N H
3
C
CH
3
O

A. numrul legturilor
C-C
este 2;
B. numrul legturilor
C-C
este 4;
C. numrul legturilor
C-C
este 5;
D. numrul legturilor cu carbonul este 1;
E. numrul legturilor cu carbonul este 5.

367. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

S NH
CH
2
CN

A. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 1;
B. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 2;
C. numrul atomilor de C hibridizai sp
2
este 3;
D. numrul atomilor de C hibridizai sp este 0;
E. numrul atomilor de C hibridizai sp este 1.

368. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

S NH
CH
2
CN

A. numrul legturilor
C-C
este 3;
B. numrul legturilor
C-C
este 4;
C. numrul legturilor
C-C
este 5;
D. numrul legturilor cu carbonul este 5;
E. numrul legturilor cu carbonul este 4.
68

369. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:
H
2
C=CHCON(CH
3
)
2

A. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 1;
B. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 2;
C. numrul atomilor de C hibridizai sp
2
este 3;
D. numrul atomilor de C hibridizai sp este 1;
E. numrul atomilor de C hibridizai sp este 0.

370. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:
H
2
C=CHCON(CH
3
)
2

A. numrul legturilor
C-C
este 2;
B. numrul legturilor
C-C
este 3;
C. numrul legturilor
C-C
este 4;
D. numrul legturilor cu carbonul este 2;
E. numrul legturilor cu carbonul este 3.

371. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

H
3
C CH(CH
3
)
2
OH

A. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 6;
B. numrul atomilor de C hibridizai sp
3
este 10;
C. numrul atomilor de C hibridizai sp
2
este 0;
D. numrul atomilor de C hibridizai sp este 0;
E. numrul atomilor de C hibridizai sp este 1.

372. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

H
3
C CH(CH
3
)
2
OH

A. numrul legturilor
C-C
este 10;
B. numrul legturilor
C-C
este 14;
C. numrul legturilor
C-C
este 16;
D. numrul legturilor cu carbonul este 2;
E. numrul legturilor cu carbonul este 0.

373. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

C N C O H
2
C

A. conine 1 atom de C hibridizat sp
3
;
B. conine 3 atomi de C hibridizai sp
3
;
C. conine 2 atomi de C hibridizai sp
2
;
D. conine 2 atomi de C hibridizai sp;
E. conine 3 atomi de C hibridizai sp.

374. Precizai care dintre compuii de mai jos prezint legturi covalente duble C=C:
69
CH
2
H
3
C CH
2
N
N
CH
3
CH
3
CO
2
H
H
3
C CH
3
CH
3
O
O
H
3
C O
OH
CH
3
CH
3
H
3
C
I
II III IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

375. Precizai care dintre compuii de mai jos dau reacie de bromurare n poziia meta:
CH
3
N(CH
3
)
2
SO
3
H NO
2 OCH
3
COOH NHCOCH
3
I
II III
IV V VI
VII


N(CH
3
)
3
Br
C(CH
3
)
3 COCH
2
CH
3
Br CH
2
CHO
VIII
IX X
XI XII

A. I, II, III, IV, V, VI
B.III, IV, VI
C.III, IV, V, VI
D.VII, VIII, IX, X
E.VIII, X

376. Sunt molecule nepolare:
A. tetracloroetanul
B. cloroformul
C. metanul
D. cis-1,2-dicloroetena
E. trans-1,2-dicloroetena

377. Sunt molecule nepolare:
A. cis-hidrochinona
B. trans-hidrochinona
C. oxigenul
D. acetona
E. acidul clorhidric

378. Efectul inductiv:
A. este o interacie electronic intramolecular care const n deplasarea electronilor ai unor legturi
multiple
B. este o interacie electronic intramolecular care const n deplasarea electronilor ntre anumii atomi
70
C. poate fi static i dinamic
D. se mai numete de conjugare
E. se noteaz cu I

379. Efectul batocrom reprezint:
A. nchiderea culorii
B. deplasarea spre albastru
C. deplasarea spre rou
D. intensificarea culorii
E. slbirea culorii

380. Sunt corecte urmtoarele afirmaii legate de efectul I
s
:
A. determin redistribuirea sarcinilor electrice ntr-o molecul
B. se caracterizeaz prin direcie i sens
C. se transmite n orice tip de caten
D. tinde s varieze n sens invers cu I
d

E. apare doar n moleculele saturate

381. n care dintre urmtorii compui se manifest efectul +E
s
?
A. clorobenzen
B. anilin
C. fenol
D. fenoxid de sodiu
E. acid benzoic

382. n care dintre urmtorii compui se manifest efectul E
s
?
A. nitrobenzenul
B. fenolul
C. fenilmetilamina
D. acidul benzoic
E. benzoatul de metil

383. n moleculele poliatomice exist:
A. vibraii de alungire
B. vibraii de forfecare
C. vibraii de legnare
D. vibraii de deformaie
E. trei moduri de vibraie

384. Vibraiile de valen se noteaz cu:
A.
s

B.
as

C.
w

D.
E.
t


385. Efectul hipsocrom reprezint:
A. deplasarea spre rou
B. deplasarea spre albastru
C. deplasarea maximului de absorbie spre lungimi de und mai mici
D. intensificarea culorii
E. creterea intensitii absorbiei

386. Cromoforul:
71
A. reprezint o grup de atomi cu legturi nesaturate
B. reprezint o grup de atomi cu legturi saturate
C. determin absorbia electronic
D. modific lungimea de und a unei grupe cromofore
E. poate fi o grup -CN, -C=O i CC

387. Tranziiile electronice pot fi:
A. n-
*

B. -
*

C. -
*

D. n-
*

E. n-n*

388. Informaiile de baz referitoare la structura molecular date de spectrele RMN sunt furnizate
de:
A. poziia semnalelor n spectru
B. despicarea semnalelor
C. lungimea semnalelor
D. numrul semnalelor
E. intensitatea semnalelor n spectru

389. n spectrometria de mas, ionizarea chimic:
A. poate avea loc prin impact electronic
B. poate fi pozitiv
C. este rezultatul aciunii unor radiaii electrochimice
D. poate fi negativ
E. poate fi rezultatul bombardrii probei cu electroni cu energie nalt

390. Hidrocarburile sunt compui organici care:
A. nu conin nici o grupare funcional
B. nu conin atomi de azot
C. nu conin halogeni
D. nu conin atomi de carbon
E. nu conin atomi de oxigen

391. Compuii organici derivai ai hidrocarburilor se pot clasifica, n funcie de numrul de atomi de
hidrogen de la acelai atom de carbon care sunt nlocuii cu heteroatomi, formndu-se grupa
funcional, n:
A. compui cu grupe funcionale monovalente
B. compui cu grupe funcionale divalente
C. compui cu grupe funcionale trivalente
D. compui cu grupe funcionale pentavalente
E. compui cu grupe funcionale mixte

392. Dup natura radicalului de hidrocarbur:
A. nu se poate face o clasificare a compuilor organici
B. compuii organici pot fi alifatici
C. compuii organici pot fi aromatici
D. compuii organici pot fi vicinali
E. compuii organici pot fi geminali

393. Despre alcani sunt adevrate afirmaiile:
A. n-alcanii i izoalcanii au aceeai formul molecular
B. izoalcanii au temperaturi de fierbere mai mici dect n-alcanii
72
C. n-alcanii sunt solubili n ap i n solveni organici
D. izoalcanii sunt insolubili n ap, dar solubili n solveni organici
E. alcanii gazoi au miros neplcut, de sulf

394. Despre alcani sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. legturile covalente CC din structura alcanilor sunt polare
B. moleculele hidrocarburilor saturate sunt molecule nepolare
C. alcanii inferiori sunt inodori
D. n-alcanii i izoalcanii difer ntre ei prin poziia atomilor de carbon din caten
E. alcanii i izoalcanii sunt izomeri de funciune

395. Despre alcani sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. n-alcanii i izoalcanii sunt izomeri de caten
B. izomerii de caten au structuri chimice identice
C. alcanii i izoalcanii cu acelai numr de atomi de carbon au aceleai temperaturi de fierbere
D. la temperatur i presiune normale, termenii medii din seria alcanilor sunt lichizi
E. ramificarea catenei alcanilor determin creterea punctelor de fierbere

396. Despre alcani sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. alcanii solizi plutesc deasupra apei
B. ramificarea catenei alcanilor scade tria interaciunilor intermoleculare
C. neopentanul este izomer de poziie cu n-pentanul
D. izopentanul este izomer de poziie cu n-pentanul
E. n-butanul i izobutanul sunt izomeri de caten

397. Despre alcani sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. n hidrocarburile saturate exist doar legturi covalente simple CC
B. alcanii au reactivitate chimic sczut
C. alcanii lichizi sunt buni solveni pentru grsimi
D. n-alcanii i izoalcanii au densitate mai mare dect a apei
E. legturile CC din structura alcanilor sunt slab polare

398. Legturile CC din alcani se desfac prin reacii de:
A. halogenare
B. izomerizare
C. ardere
D. dehidrogenare
E. cracare

399. Legturile CH din alcani se scindeaz prin:
A. halogenare direct cu clor i brom
B. oxidare complet
C. halogenare direct cu iod
D. dehidrogenare
E. nclzire la 300-400
0
C

400. Sunt n stare gazoas, n condiii normale:
A. metanul
B. n-hexanul
C. n-butanul
D. izobutanul
E. izohexanul

401. Prin halogenarea direct a metanului poate rezulta:
73
A. fluorura de metil
B. clorura de metil
C. bromura de metil
D. iodura de metilen
E. cloroformul

402. Alegei ordinea corect a temperaturilor de fierbere pentru urmtoarele hidrocarburi saturate:
A. n-butan > n-pentan > n-hexan
B. n-pentan > izopentan > neopentan
C. n-butan < n-pentan < n-hexan
D. n-hexan > izohexan > 2,2-dimetilbutan
E. n-hexan > 2,2-dimetilbutan > izohexan

403. Prin nclzirea la peste 600
0
C a n-butanului, poate rezulta:
A. 1-buten
B. 2-buten
C. n-propan
D. propen
E. hidrogen

404. La monoclorurarea propanului cu clor, la ntuneric i temperaturi de 300-400
0
C, poate rezulta:
A. 1-cloropropan
B. 1,1-dicloropropan
C. 2-cloropropan
D. 2,2-dicloropropan
E. 1,2-dicloropropan

405. Izomerizarea alcanilor:
A. este catalizat de clorura de aluminiu anhidr
B. este catalizat de clorura de aluminiu umed
C. are loc la temperaturi cuprinse ntre 50-100
0
C
D. este o reacie ireversibil
E. are loc cu scindarea legturii CC

406. La descompunerea termic a propanului la peste 400
0
C pot rezulta:
A. metan i eten
B. propen i hidrogen
C. carbon i hidrogen
D. etan i eten
E. metan i propen

407. Sunt adevrate afirmaiile:
A. alcanii au reactivitate chimic mic
B. alcanii sunt folosii i drept combustibili
C. alcanii inferiori ard progresiv i cu viteze controlate
D. alcanii inferiori formeaz cu oxigenul sau cu aerul amestecuri detonante
E. arderea alcanilor este nsoit de degajarea unei cantiti mari de cldur

408. Alcanii pot fi utilizai drept:
A. combustibili
B. ageni oxidani
C. ageni de alchilare
D. solveni
E. materie prim n industria chimic
74

409. Bromurarea metanului se poate efectua:
A. cu brom, la 500
0
C
B. cu ap de brom, la ntuneric
C. cu brom, n prezena luminii solare
D. cu acid bromhidric concentrat
E. cu brom, pe catalizator de bromur de aluminiu umed

410. Compusul cu structura de mai jos se numete:
C
CH
3
CH
3
CH
3
H
3
C

A. izobutan
B. izopentan
C. neopentan
D. 2,2-dimetilbutan
E. 2,2-dimetilpropan

411. Oxidarea metanului la aldehid formic se poate efectua:
A. cu permanganat de potasiu i acid sulfuric concentrat
B. n prezena catalizatorilor de oxizi de azot
C. pe catalizator de nichel
D. la 400600
0
C
E. la 6001000
0
C

412. La oxidarea metanului, n funcie de condiiile de reacie, pot rezulta:
A. formaldehid i ap
B. dioxid de carbon i hidrogen
C. acid cianhidric i ap
D. monoxid de carbon i hidrogen
E. acetilen i hidrogen

413. Pot avea loc reaciile:

A. CH
4
+ O
2
oxizi de azot
650-1000
0
C
CH
2
O + H
2
O


B. CH
4
+ NH
3
+ 3/2O
2

Pt
1000
0
C
HCN + 3H
2
O


C. 2CH
4
1500
0
C
C
2
H
2
+ 3H
2
O


CH
4
H
2
O
Ni
800
0C
+ CO + 3H
2
D.


E. CH
4
+ 2O
2
CO
2
+ 2H
2
O + Q


414. Despre gazul de sintez se tie c:
75
A. rezult la oxidarea parial a metanului, la 1000
0
C, pe catalizator de platin
B. reprezint un amestec de CO i H
2
n raport molar 1:2
C. rezult la amonoxidarea metanului
D. rezult prin arderea incomplet a metanului
E. rezult la cracarea n arc electric a metanului

415. Despre metan sunt adevrate afirmaiile:
A. se mai numete gaz grizu
B. este un gaz incolor
C. este insolubil n ap
D. este insolubil n solveni organici
E. este solubil n benzin, tetraclorur de carbon

416. Despre metan sunt adevrate afirmaiile:
A. se gsete n gazele de sond, gazele de cocserie i gazele naturale
B. cu aerul formeaz un amestec exploziv numit gaz grizu
C. nu se oxideaz
D. miroase a sulf
E. se mai numete i gaz de balt

417. Prin chimizarea metanului se poate obine:
A. gaz de sintez
B. acid cianhidric
C. benzen
D. amoniac
E. acetilen

418. Formulei moleculare C
6
H
14
i corespund:
A. un n-alcan
B. patru izoalcani
C. trei izoalcani
D. doi izomeri geometrici
E. un izomer de funciune

419. La clorurarea etanului cu clor, n prezena luminii, pot rezulta:
A. un singur derivat monoclorurat
B. doi derivai monoclorurai
C. un singur derivat diclorurat
D. doi derivai diclorurai
E. un singur derivat triclorurat

420. Sunt adevrate afirmaiile:
A. cicloalcanii sunt izomeri de funciune cu alchenele
B. alcanii sunt compui organici polari
C. n reacia de amonoxidare a metanului, raportul molar dintre metan i oxigen este 1:1,5
D. prin descompunerea termica a butanului rezult numai metan, etan, propen i hidrogen
E. metilciclopentanul este izomer cu ciclohexanul

421. n-Butanul poate participa la reacii de:
A. izomerizare
B. adiie
C. oxidare
D. substituie
E. reducere
76

422. n petrol se gsesc urmtoarele clase de hidrocarburi:
A. alcani
B. cicloalcani
C. alchene
D. alchine
E. arene

423. Tetraterbutilmetanul:
A. se poate dehidrogena
B. la monoclorurarea fotochimic formeaz un singur compus
C. are un singur atom de carbon cuaternar
D. are cinci atomi de carbon cuaternari
E. are doisprezece atomi de carbon primari

424. Formeaz un singur compus monoclorurat:
A. propanul
B. etanul
C. metanul
D. 2,2-dimetilpropanul
E. izobutanul

425. La descompunerea termic a n-hexanului pot rezulta urmtorii compui:
A. metan
B. eten
C. pentan
D. 1-penten
E. propen

426. Referitor la metan sunt adevrate afirmaiile:
A. prin arderea metanului n aer, n atmosfer srac n oxigen, se formeaz negru de fum
B. gazul de sintez rezultat la oxidarea incomplet a metanului reprezint un amestec de crbune i hidrogen
n raport molar de 1:2
C. prin oxidarea incomplet a metanului la 800
0
C, pe catalizator de Ni, rezult gaz de ap
D. prin nclzirea unui amestec de metan i oxigen, la 400
0
C i 60 atm, rezult metanol
E. prin nclzirea unui amestec de metan i oxigen, la 400-600
0
C, n prezena catalizatorilor oxizi de azot,
rezult metanal

427. Metanul se gsete n:
A. gazele de cocserie
B. gaze naturale
C. gaze de sond
D. minele de crbuni
E. gazul de sintez

428. Referitor la amonoxidarea metanului, sunt adevrate afirmaiile:
A. are loc la 800
0
C, pe catalizator de Ni
B. are loc la 1000
0
C, pe catalizator de Pt
C. are loc la 400
0
C i 60 atm
D. conduce la formarea acidului cianhidric
E. se realizeaz cu amoniac i oxigen n raport molar 1:1,5

429. Referitor la alcani sunt adevrate afirmaiile:
A. prin oxidarea alcanilor crete coninutul n oxigen al moleculelor acestora
77
B. arderea substanelor organice este un proces exoterm
C. prin arderea substanelor organice se absoarbe o cantitate mare de energie
D. prin ardere n oxigen sau aer, orice alcan se transform n CO
2
i H
2
O
E. au formula general C
n
H
2n-2

430. Referitor la nomenclatura alcanilor sunt adevrate afirmaiile:
A. radicalii monovaleni au terminaia il
B. radicalii divaleni au terminaia iliden
C. radicalii trivaleni au terminaia ilidin
D. radicalii tetravaleni au terminaia diil
E. radicalii tetravaleni au terminaia etin

431. Alcanul cu formula molecular C
5
H
12
prezint:
A. un izomer cu caten liniar
B. doi izomeri cu caten liniar
C. doi izomeri cu caten ramificat
D. trei izomeri cu caten ramificat
E. doi izomeri optici

432. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CH
3
C
CH
3
CH
3
CH
2
CH
3

A. 3,3-dimetilbutan
B. izohexan
C. neohexan
D. 2,2-dimetilbutan
E. terbutileten

433. Sunt izomeri ai compusului cu formula molecular C
6
H
14
:
A. n-hexanul
B. neopentanul
C. izohexanul
D. neohexanul
E. izopropiletan

434. Referitor la alcani sunt adevrate afirmaiile:
A. conin patru legturi covalente
B. au molecule plane
C. au catene n form de zig-zag
D. conin numai legturi
E. valenele atomilor de carbon sunt orientate n spaiu dup vrfurile unui tetraedru regulat

435. Prin oxidarea incomplet a metanului se poate obine:
A. cocs
B. dioxid de carbon
C. monoxid de carbon
D. negru de fum
E. ap

436. Metanul conduce la diferii produi de oxidare, n funcie de condiiile de reacie:
A. metanol
B. metanal
78
C. gaz de sintez
D. acid cianhidric
E. acid acetic

437. Pentru a denumi un alcan cu caten ramificat dup regulile IUPAC, se parcurg urmtoarele
etape:
A. identificarea catenei de baz
B. identificarea catenelor laterale
C. numerotarea catenei de baz
D. denumirea propriu-zis
E. denumirea alcoolului

438. Alcanii cu mase moleculare mici, la temperatur normal, sunt:
A. gaze
B. lichide
C. solide
D. vscoase
E. amorfe

439. Alcanii sunt insolubili n ap, dar uor solubili n solveni organici ca:
A. acetilen
B. benzen
C. aceton
D. glicol
E. tetraclorur de carbon

440. Referitor la alcani alegei afirmaiile corecte:
A. alcanii superiori sunt inodori
B. compuii organici cu sulf adugai pentru a depista scurgerile de gaz din butelii se numesc mercaptani
C. alcanii lichizi stau la suprafaa apei deoarece au densitatea mai mic dect a apei
D. lungimea legturii simple CC este de 1,33
E. unghiul dintre dou valene ale atomilor de carbon este de 180
0


441. Referitor la halogenarea alcanilor sunt adevrate afirmaiile:
A. alcanii pot reaciona direct cu clorul i bromul
B. bromurarea direct se efectueaz cu ap de brom
C. clorurarea fotochimic a metanului conduce la un amestec de derivai clorurai
D. fluorurarea alcanilor are loc direct, la 300-400
0
C
E. iodurarea alcanilor are loc prin procedee indirecte

442. Referitor la alcani alegei afirmaiile corecte:
A. alcanii au formula general C
n
H
2n

B. alcanul cu formula molecular C
4
H
10
are doi izomeri de caten
C. omologul imediat superior al metanului este etanul
D. metanul particip la reacia de izomerizare
E. prin cracarea butanului se poate obine etan

443. Referitor la alcani alegei informaiile corecte:
A. cloroformul este un anestezic foarte puternic
B. hexanul prezint cinci izomeri
C. prin arderea etanului se formeaz monoxid de carbon i ap
D. una din cile de chimizare a metanului este reacia de amonoxidare
E. alcanul cu caten liniar i care conine 20 de atomi de carbon n molecul se numete undecan

79
444. Referitor la n-heptan sunt adevrate afirmaiile:
A. conine 7 atomi de carbon n molecul
B. conine 16 atomi (carbon i hidrogen) n molecul
C. are 6 legturi CC
D. are 17 legturi CH
E. are 5 atomi de carbon secundari

445. Alcanul cu formula molecular C
6
H
14
prezint:
A. un izomer cu caten liniar
B. trei izomeri cu caten ramificat
C. patru izomeri cu caten ramificat
D. un izomer cu caten ciclic
E. doi izomeri cu caten ciclic

446. Se consider schema de reacii:

C
3
H
8
t
0
C
A (alcan) + B (alchena)
A
+ 2Cl
2
/ h
+ O
2
C + 2HCl
D + E + Q

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul A este etan
B. compusul A este metan
C. compusul C este clorura de metil
D. compusul D poate fi monoxid de carbon
E. compusul E este apa

447. Se dau compuii:

CH
3
CH
2
CH
CH
2
CH
2
CH
3
CH
3
CH
3
CH
CH
3
CH
2
CH
3
I. II.CH
3
CH C
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
CH
3
CH
3
III.
IV.

Alegei rspunsurile corecte:
A. compuii I i II sunt izomeri
B. compuii I i III sunt omologi
C. compuii I i III sunt izomeri
D. compuii II i III sunt izomeri
E. compuii II i IV sunt omologi

448. Alegei afirmaiile corecte referitoare la izobutan:
A. prin monoclorurare fotochimic se formeaz un singur compus
B. prin monoclorurare fotochimic se formeaz doi compui
C. prin diclorurare fotochimic se pot forma doi compui
D. prin diclorurare fotochimic se pot forma trei compui
E. prin diclorurare fotochimic se formeaz un singur compus
80

449. Compusul cu structura:

CH
3
C
CH
3
CH
3
CH
2
CH
2
CH
3

se numete:
A. 4,4-dimetilpentan
B. 2,2-dimetilbutan
C. 2,2-dimetilpentan
D. neoheptan
E. izoheptan

450. Metanul este folosit ca materie prim la obinerea:
A. gazului de sintez
B. acidului cianhidric
C. acetonei
D. fructozei
E. acetilenei

451. Referitor la metan, alegei afirmaiile corecte:
A. prin oxidare incomplet formeaz dioxid de carbon i ap
B. are o mare putere caloric
C. lemnul are cea mai mare putere caloric
D. prin oxidarea metanului n prezena unor catalizatori se formeaz acid acetic
E. se formeaz n natur prin aciunea anaerob a unor bacterii asupra unor resturi animale i vegetale

452. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin ardere n oxigen sau aer, orice alcan se transform n CO i H
2
O
B. aragazul este un amestec de propan i butan
C. cldura de ardere reprezint cldura degajat la arderea unui mol de substan
D. cldura de ardere se msoar n kwatti
E. toi combustibilii au aceeai putere caloric

453. Alegei afirmaiile corecte:
A. n reaciile de oxido-reducere are loc modificarea numrului de oxidare
B. n reaciile de oxidare numrul de oxidare al moleculei scade
C. n reaciile de reducere numrul de oxidare al elementului chimic scade
D. prin reaciile de reducere crete coninutul n oxigen al unei molecule
E. prin reaciile de oxidare crete numrul de legturi chimice prin care oxigenul se leag de carbon

454. Alegei afirmaiile corecte:
A. alcanii sunt stabili la aciunea agenilor oxidani
B. n condiii normale de temperatur i presiune parafina se oxideaz, formndu-se acizi carboxilici
inferiori
C. compuii carbonilici au un numr de oxidare mai mare dect acizii carboxilici
D. compuii hidroxilici au un grad de oxidare mai mare dect al hidrocarburilor
E. variaia coninutului de oxigen sau de hidrogen n compuii organici reprezint un criteriu de
sistematizare a reaciilor de oxido-reducere

455. Alegei afirmaiile corecte:
A. cea mai mic putere caloric o are benzina
B. puterea caloric a unui combustibil reprezint cantitatea de cldur degajat la arderea complet a unei
mase de 1 kg de combustibil lichid sau solid, sau a unui volum de 1m
3
de combustibil gazos
81
C. arderea butanului are loc spontan
D. puterea caloric a metanului reprezint cantitatea de cldur degajat la arderea unui m
3
de metan
E. arderea este un proces de transformare oxidativ caracteristic tuturor substanelor organice

456. Alegei afirmaiile corecte:
A. cifra octanic reprezint un parametru important pentru stabilirea calitii benzinei
B. gazele eliminate prin arderea benzinelor aditivate cu tetraetilplumb conin dioxid de plumb
C. benzina fr plumb se poate aditiva cu eteri
D. oxidul de plumb este un compus cu toxicitate mare
E. crbunii reprezint aurul negru

457. Alegei afirmaiile corecte:
A. cei doi derivai monoclorurai ai propanului sunt izomeri de poziie
B. la halogenarea n-butanului se obine un amestec de doi izomeri de pozitie, n proporii egale
C. la monohalogenarea n-butanului se obine un singur compus
D. legturile CH din molecula de butan nu sunt la fel de uor de scindat
E. tetraclorometanul este folosit n umplerea stingtoarelor de incendii

458. Referitor la halogenarea alcanilor, alegei afirmaiile corecte:
A. substrat poate fi orice substan organic (hidrocarbur sau derivat de hidrocarbur)
B. halogenul are rol de reactant
C. se obin numai compui monohalogenai
D. se obin numai compui polihalogenai
E. are loc n condiii diferite, n funcie de reactivitatea substratului i a reactantului

459. Alegei afirmaiile corecte referitoare la halogenarea alcanilor:
A. iodul reacioneaz direct cu etanul, la lumin
B. derivaii fluorurai se obin prin metode indirecte
C. prin reacia dintre un alcan i halogeni pot rezulta derivai micti
D. clorura de metil este agent frigorific
E. este o reacie de adiie

460. Referitor la bromurarea fotochimic a 2,2,5-trimetilhexanului alegei afirmaiile corecte:
A. se formeaz apte derivai monobromurai
B. se formeaz ase derivai monobromurai
C. se formeaz cinci derivai monobromurai
D. se formeaz 13 derivai dibromurai
E. se formeaz 16 derivai dibromurai

461. Referitor la reacia de halogenare a alcanilor alegei afirmaiile corecte:
A. reactivitatea substratului crete n ordinea HC
pr
< HC
sec
< HC
ter

B. n funcie de structura alcanului, se formeaz n cea mai mare proporie compusul cu halogenul legat de
atomul de carbon cel mai substituit
C. prin diclorurarea neopentanului se obin doi derivai diclorurai
D. prin diclorurarea neopentanului se obine un singur derivat diclorurat
E. prin diclorurarea neopentanului se obin trei derivai diclorurai

462. Referitor la amonoxidarea metanului sunt adevrate afirmaiile:
A. conduce la formarea amoniacului
B. conduce la fabricarea acidului cianhidric
C. are loc pe catalizator de nichel
D. are loc n condiii normale de temperatur i presiune
E. are loc pe catalizator de platin, la 1000
0
C

82
463. Referitor la piroliza metanului sunt adevrate afirmaiile:
A. conduce la formarea acetilenei
B. are loc la t < 650
0
C
C. are loc la t > 650
0
C
D. conduce la formarea metanolului
E. conduce la formarea gazului de ap

464. Referitor la reacia de izomerizare a alcanilor alegei afirmaiile corecte:
A. se formeaz cicloalcani
B. se formeaz izoalcani
C. este reversibil
D. are loc la temperatur normal
E. permite obinerea benzinelor de calitate superioar

465. Pot fi catalizatori utilizai la izomerizarea alcanilor urmtorii compui:
A. bromura de aluminiu umed
B. silicai de aluminiu
C. clorura de aluminiu anhidr
D. zeoliii
E. tetraclorura de carbon

466. Alegei afirmaiile corecte referitoare la cifra octanic:
A. apreciaz cantitatea de benzin din rezervor
B. apreciaz calitatea benzinei
C. este un parametru care caracterizeaz rezistena la detonaie a benzinelor
D. izooctanul are C.O. = 90
E. n-heptanul are C.O. = 0

467. Alcanii:
A. sunt hidrocarburi aciclice saturate
B. sunt hidrocarburi aciclice nesaturate
C. sunt, de exemplu: pentan, hexan, heptan
D. sunt, de exemplu: decan, undecan, eicosan
E. au formula general C
n
H
n+2


468. Metanul:
A. furnizeaz urmtorii radicali: CH
3
- (metil), -CH
2
- (metilen), =CH- (metin)
B. este primul termen din seria omoloag a alcanilor
C. are formula de structur plan C
2
H
6

D. are doi izomeri de caten
E. nu prezint izomeri de caten

469. Etanul:
A. are formula de structur plan CH
3
-CH
3

B. are formula molecular C
2
H
6

C. este al treilea termen din seria omoloag a alcanilor
D. nu prezint izomeri de caten
E. este omologul superior al metanului i omologul inferior al propanului

470. Propanul:
A. este omologul superior al butanului
B. are trei izomeri de caten
C. este al treilea termen din seria omoloag a alcanilor
D. are formula molecular C
3
H
8

83
E. are formula structural plan CH
3
-(CH
2
)
2
-CH
3


471. Butanul:
A. are 4 izomeri de caten
B. este omologul superior al propanului
C. are formula molecular C
4
H
10

D. denumirea sa se realizeaz prin adugarea sufixului an la cuvntul grecesc care exprim numrul de
atomi de carbon din molecul
E. poate avea caten liniar sau ramificat

472. Pentanul:
A. are formula molecular C
5
H
10

B. este omologul superior al butanului
C. este o hidrocarbur aciclic nesaturat
D. prezint trei izomeri de caten
E. are mai puini izomeri de caten dect butanul

473. Urmtoarele afirmaii referitoare la metan, etan i propan sunt adevrate:
A. sunt primii trei termeni din seria omoloag a alcanilor
B. etanul este omologul superior al metanului i omologul inferior al propanului
C. cei trei alcani nu pot fi omologi
D. denumirea lor s-a realizat prin adugarea sufixului an la cuvntul grecesc care exprim numrul de atomi
de carbon din molecul
E. metanul difer de propan printr-o grup CH
2
-, numit diferen de omologie (raie de omolog)

474. Urmtoarele afirmaii referitoare la butan i decan sunt adevrate:
A. ambele substane sunt hidrocarburi aciclice saturate
B. numai butanul este alcan
C. decanul nu este substan chimic
D. butanul este omologul superior al decanului
E. ambele substane prezint izomeri de caten

475. Se dau urmtoarele formule:

CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
CH
3
CH
CH
3
CH
3

I II
Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. (I) este n-butan , (II) este i-butan
B. ambele au formula molecular C
4
H
10

C. (I) i (II) sunt doi dintre cei patru izomeri de caten ai butanului
D. (I) este omologul inferior al butanului, iar (II) este omologul superior al acestuia
E. (I) este omologul inferior al pentanului, iar (II) este omologul superior al acestuia

476. Izoalcanii sunt:
A. alcani cu catena ramificat
B. izomeri de caten ai normal alcanilor
C. alcani care nu au formula molecular bine stabilit
D. hidrocarburi aciclice nesaturate
E. alcanii care conin mai mult de zece atomi de carbon n molecul

477. Care afirmaii referitoare la radicalul CH
2
sunt adevrate?
A. se numete radical metil
B. se numete radical metilen
84
C. se numete radical metiliden
D. este un radical provenit de la metan
E. se obine prin ndeprtarea a trei atomi de hidrogen de la alcanul corespunztor

478. Denumirea radicalilor provenii de la alcani se face astfel:
A. se nlocuiete sufixul an din numele alcanului cu sufixul care corespunde numrului de atomi de
hidrogen ndeprtai de la atomil de carbon
B. dac s-a ndeprtat un atom de hidrogen, se nlocuiete sufixul an din denumirea alcanului cu sufixul il.
Aceti radicali monovaleni se mai numesc radicali alchil
C. dac s-au ndeprtat doi atomi de hidrogen, se nlocuiete sufixul an din denumirea alcanului cu sufixul
iliden sau ilen. Aceti radicali divaleni se mai numesc radicali alchiliden sau alchilen
D. dac s-au ndeprtat trei atomi de hidrogen, se nlocuiete sufixul an din denumirea alcanului cu sufixul
ilidin sau in. Aceti radicali trivaleni se mai numesc radicali alchilidin sau alchin
E. dac s-au ndeprtat patru atomi de hidrogen, se nlocuiete sufixul an din denumirea alcanului cu sufixul
ilidon sau on. Aceti radicali tetravaleni se mai numesc radicali alchilidon sau alchilon

479. Alegei seriile n care fiecare alcan precede omologul su superior:
A. metan, etan, propan, pentan
B. propan, n-butan, i-butan, pentan
C. octan, nonan, decan, undecan
D. butan, pentan, hexan, heptan
E. heptan, octan, nonan, decan

480. Alegei seriile n care fiecare alcan este urmat de omologul su inferior:
A. butan, pentan, hexan, heptan
B. butan, propan, etan, metan
C. metan, propan, pentan, heptan
D. hexan, pentan, butan, propan
E. butan, buten, butadien, butin

481. Se d urmtoarea serie de alcani: etan, butan, pentan, hexan. Alegei afirmaiile adevrate:
A. pentanul este omologul inferior al butanului i omologul superior al hexanului
B. pentanul este omologul inferior al hexanului i omologul superior al butanului
C. etanul prezint o diferen de omologie de dou grupe CH
2
- fa de butan
D. butanul este omologul inferior al pentanului
E. butanul este omologul inferior al etanului

482. Butanul i eicosanul au n comun urmtoarele caracteristici:
A. cele dou substane prezint izomeri de caten
B. cele dou substane sunt izomeri de caten
C. butanul este omologul superior al eicosanului
D. butanul este hidrocarbur aciclic saturat, iar eicosanul este hidrocarbur aciclic nesaturat
E. cele dou substane sunt hidrocarburi aciclice saturate

483. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la metan, etan i propan sunt adevrate?
A. sunt singurii alcani care nu prezint izomeri de caten
B. sunt primii termeni din seria omoloag a alcanilor
C. n moleculele lor se gsesc legturi simple de tip C-C i legturi duble de tip C=C
D. etanul este omologul superior al propanului
E. etanul este omologul inferior al tuturor alcanilor

484. Denumirea alcanilor cu caten ramificat se face respectnd urmtoarele reguli:
A. se stabilete cea mai scurt caten de atomi de carbon, acesata fiind considerat catena de baz
B. se stabilete cea mai lung caten de atomi de carbon, acesata fiind considerat catena de baz
85
C. se numeroteaz atomii de carbon din catena de baz, prin cifre arabe, aceste cifre reprezentnd indicii de
poziii ale ramificaiilor
D. la numele alcanului corespunztor catenei de baz se adaug denumirile ramificaiilor (radicalilor) n
ordine alfabetic
E. la numele alcanului corespunztor catenei de baz se adaug denumirile ramificaiilor (radicalilor) n
ordine de la stnga la dreapta

485. La numele alcanului corespunztor catenei de baz se adaug denumirile ramificaiilor
(radicalilor), astfel:
A. n ordine alfabetic
B. se indic prin cifre romane poziia acestora
C. n ordine de la stnga la dreapta
D. n ordine de la dreapta la stnga
E. se indic prin cifre arabe poziia acestora

486. Izopentanul:
A. se mai numete 2-metilbutan
B. se mai numete 2-metilpentan
C. conine o grup metil la al doilea atom de carbon din catena de baz
D. conine dou grupe metil la al doilea atom de carbon din catena de baz
E. prefixul izo poate fi nlocuit cu prefixul neo

487. Neopentanul:
A. este izomer de caten cu izopentanul
B. este izomer de caten cu 2-metilbutanul
C. este izomer de caten cu 2,2-dimetilpropanul
D. are aceeai formul molecular ca i izopentanul
E. nu are aceeai formul molecular ca i izopentanul

488. Se d urmtoarea formul de structur plan:

H
3
C C CH
CH
3
CH
3
CH
2
CH
3
CH
3

Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. catena de baz conine patru atomi de carbon
B. catena de baz conine cinci atomi de carbon
C. catena de baz conine opt atomi de carbon
D. denumirea corect a compusului este: 2,2,3-trimetilpentan
E. denumirea corect a compusului este: 3,4,4-trimetilpentan

489. Alegei afirmaiile adevrate:
A. alcanii cu o grup metil la atomul al doilea de carbon al catenei de baz se denumesc folosind prefixul izo
adugat la numele n-alcanului izomer, n locul lui n
B. alcanii cu dou grupe metil la atomul al doilea de carbon al catenei de baz se denumesc folosind prefixul
neo adugat la numele n-alcanului izomer, n locul lui n
C. alcanii cu o grup metil la atomul al doilea de carbon al catenei de baz se denumesc folosind prefixul
neo adugat la numele n-alcanului izomer, n locul lui n
D. alcanii cu dou grupe metil la atomul al doilea de carbon al catenei de baz se denumesc folosind prefixul
izo adugat la numele n-alcanului izomer, n locul lui n
E. alcanii cu dou grupe metil la atomul al doilea de carbon al catenei de baz se denumesc folosind prefixul
neo adugat la numele n-alcanului izomer, inainte de n
86

490. Izoalcanii sunt:
A. alcani cu caten ramificat
B. alcani cu caten liniar
C. de exemplu, 2-metilbutan, 4-etil-2,2,3-trimetilhexan
D. de exemplu, 3-etil-2,4-dimetilhexan, 2,2-dimetilpropan
E. hidrocarburi aciclice nesaturate

491. Urmtoarele afirmaii referitoare la metan sunt adevrate:
A. este primul termen din seria alcanilor
B. este format dintr-un singur atom de carbon i patru atomi de hidrogen legai prin legturi covalente
simple,
C. valenele atomului de carbon sunt orientate n spaiu dup vrfurile unui tetraedru regulat
D. unghiul dintre dou valene este de 10928
E. are doi izomeri de caten

492. Legturile simple C-C:
A. nu permit rotaia atomilor de carbon n jurul lor
B. permit rotaia atomilor de carbon n jurul lor
C. au o lungime de 1,54
D. au o lungime de 8,54
E. sunt prezente numai n alcani

493. Urmtoarele afirmaii referitoare la legturile din structura alcanilor, sunt false:
A. toi alcanii conin numai legturi simple att ntre doi atomi de carbon ct i ntre atomii de carbon i
hidrogen
B. toi alcanii conin legturi simple ntre doi atomi de carbon i legturi duble i ntre atomii de
carbon i hidrogen
C. toi alcanii conin legturi duble i ntre doi atomi de carbon i legturi simple ntre atomii de
carbon i hidrogen
D. lungimea legturii simple C-C este de 1,54
E. lungimea legturii simple C-C nu poate fi msurat

494. n condiii standard (25C i 1 atm), alcanii prezint urmtoarele stri de agregare:
A. primii patru termeni sunt gaze
B. etanul i neopentanul sunt gaze
C. hexanul i octanul sunt lichizi
D. alcanii superiori sunt lichizi
E. primii doi termeni sunt solizi

495. Catenele alcanilor cu mai mult de trei atomi de carbon n molecul:
A. au structur n form de linie dreapt datorit orientrii tetraedrice a valenelor atomilor de carbon
B. au structur n form de zig-zag datorit orientrii tetraedrice a valenelor atomilor de carbon
C. au structur n form de linie dreapt sau de zig-zag n funcie de numrul legturilor din molecul
D. nu au o form bine definit
E. pot fi liniare sau ramificate

496. n condiii standard (25C i 1 atm), alcanii prezint urmtoarele stri de agregare:
A. neopentanul este gaz
B. izopentanul este lichid
C. butanul este lichid
D. decanul este solid
E. propanul este solid

87
497. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la starea de agregare a alcanilor n condiii standard
(25C i 1 atm), sunt adevrate?
A. numai metanul i butanul sunt gaze
B. neopentanul nu este gaz
C. primii patru termeni sunt gaze
D. alcanii mijlocii, inclusiv C
17
sunt lichizi
E. alcanii superiori sunt solizi

498. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. punctele de fierbere ale normal alcanilor cresc odat cu creterea numrului de atomi de carbon din
molecul
B. punctele de fierbere ale normal alcanilor scad odat cu creterea numrului de atomi de carbon din
molecul
C. punctele de topire ale normal alcanilor cresc odat cu creterea numrului de atomi de carbon din
molecul
D. punctele de topire ale normal alcanilor scad odat cu creterea numrului de atomi de carbon din
molecul
E. punctele de fierbere ale normal alcanilor cresc odat cu scderea punctelor de topire ale acestora

499. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. izoalcanii au puncte de fierbere mai sczute dect normal-alcanii cu acelai numr de atomi de carbon
B. n cazul alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon izomerul cu catena cea mai ramificat are punctul
de fierbere cel mai sczut
C. n cazul alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon izomerul cu catena cel mai puin ramificat are
punctul de fierbere cel mai sczut
D. n cazul alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon izomerul cu catena cea mai ramificat are punctul
de fierbere cel mai mare
E. izoalcanii au puncte de fierbere mai mari dect normal-alcanii cu acelai numr de atomi de carbon

500. Alegei seriile n care alcanii sunt aezai n ordinea creterii punctului lor de fierbere.
A. metan, etan, propan, butan
B. butan, propan, etan, metan
C. etan, metan, pentan, octan
D. neopentan, izopentan, n-pentan, n-hexan
E. n-hexan, n-pentan, izoprntan, neopentan

501. Alegei seriile n care alcanii sunt aezai n ordinea scderii punctului lor de topire.
A. propan, hexan, octan, decan
B. heptan, nonan, undecan, eicosan
C. metan, etan, propan, butan
D. decan, octan, hexan, propan
E. eicosan, undecan, nonan, heptan

502. Se dau valorile punctelor de fierbere (enumerate aleator) (Seria A) corespunztoare alcanilor ale
cror formule sunt prezentate mai jos (Seria B):
Seria A
(1) 9,4C (2)27,8C (3)36,1C (4)106,3C (5)125,7C
i
Seria B
H
3
C (CH
2
)
6
CH
3
H
3
C C
CH
3
CH
3
C
CH
3
CH
3
CH
3
H
3
C C
CH
3
CH
3
CH
3
H
3
C (CH
2
)
3
CH
3
H
3
C CH
CH
3
CH
2
CH
3

(I) (II) (III) (IV) (V)
88
Care din asocierile de mai jos, valoare p.f.-formul, le considerai corecte?
A. (I) cu (5), (II) cu (4), (III) cu (1)
B. (II) cu (4), (IV) cu (3), (V) cu (2)
C. (I) cu (1), (II) cu (2), (III) cu (3)
D. (I) cu (5), (II) cu (4), (III) cu (3)
E. (IV) cu (2), (V) cu (1), (III) cu (3)

503. Vaselina:
A. este un amestec de pentan i hexan
B. este un amestec de alcani superiori
C. se dizolv n ap
D. nu se dizolv n ap
E. se dizolv n tetraclorur de carbon

504. Vaselina:
A. plutete deasupra apei
B. are densitate mai mic dect apa
C. are densitate mai mare dect apa
D. se dizolv n benzin
E. se dizolv n solveni nepolari

505. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la solubilitatea alcanilor sunt adevrate?
A. alcanii au molecule nepolare
B. alcanii au molecule polare
C. alcanii se dizolv n solveni nepolari
D. alcanii se dizolv n ap
E. alcanii solizi plutesc pe ap

506. Alcanii:
A. au molecule nepolare i se dizolv n solveni nepolari
B. au molecule polare i se dizolv n solveni polari
C. au molecule nepolare i se dizolv n solveni polari
D. se dizolv n ap cald
E. nu se dizolv n ap

507. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la mirosul alcanilor sunt false?
A. alcanii inferiori sunt inodori
B. alcanii superiori au miros caracteristic
C. alcanii inferiori au miros caracteristic
D. alcanii superiori sunt inodori
E. butanul are miros neplcut i poate fi depistat uor n cazul unor fisuri ale recipientelor transportoare

508. Mercaptanii:
A. sunt alcani cu miros caracteristic neplcut
B. sunt compui organici care conin n molecul sulf
C. ajut la depistarea rapid a scurgerilor de gaze n cazul unor fisuri ale recipientelor transportoare, pentru
c au miros neplcut
D. ajut la depistarea rapid a scurgerilor de gaze n cazul unor fisuri ale recipientelor transportoare, pentru
c au culoare brun-rocat
E. sunt alcani inferiori fr miros

509. Alcanii inferiori:
A. au puncte de fierbere i de topire mai mici dect alcanii superiori
B. au puncte de fierbere i de topire mai mari dect alcanii superiori
89
C. se dizolv n ap
D. nu se dizolv n ap
E. sunt inodori

510. Alcanii superiori:
A. sunt inodori
B. au miros caracteristic
C. sunt solubili n solveni nepolari
D. cei lichizi stau la suprafaa apei deoarece densitatea lor este mai mic dect a apei
E. cei solizi plutesc pe ap deoarece densitatea lor este mai mare dect a apei

511. Depistarea scurgerilor de gaz din conducte sau din butelii se realizeaz datorit:
A. mirosului caracteristic al amestecului gazos format din alcani
B. adugrii la amestecul gazos format din alcani, a unor compui organici ce conin n molecul sulf
C. culorii lor caracteristice galben-verzui
D. adugrii la amestecul gazos format din alcani, a mercaptanilor
E. culorii lor caracteristice brun-rocat

512. Butanul:
A. n condiii standard (25C i 1 atm) este gaz
B. are punctul de fierbere mai mic dect octanul
C. nu este solubil n ap
D. are densitatea mai mic dect a apei
E. are miros caracteristic neplcut

513. Neopentanul:
A. este izomer de caten cu neohexanul
B. este izomer de caten cu izopentanul
C. n condiii standard (25C i 1 atm) este gaz
D. n condiii standard (25C i 1 atm) este lichid
E. are punctul de fierbere mai mic dect izopentanul

514. Etanul:
A. n condiii standard (25C i 1 atm) este gaz
B. are punctul de fierbere mai mare dect neopentanul
C. nu este solubil n ap
D. are densitatea mai mare dect a apei
E. este inodor

515. Reaciile la care particip alcanii sunt:
A. cracarea, reacie care are loc cu scindarea legturii C-C
B. izomerizarea, reacie care are loc cu scindarea legturii C-C
C. substituia, reacie care are loc cu scindarea legturii C-C
D. dehidrogenarea, reacie care are loc cu scindarea legturii C-H
E. oxidarea, reacie care are loc cu scindarea legturii C-H

516. Reaciile chimice la care particip alcanii pot fi:
A. reacii care au loc cu scindarea legturii C-C, de exemplu: izomerizarea, oxidarea i arderea
B. reacii care au loc cu scindarea legturii C-C, de exemplu: substituia, cracarea i izomerizarea
C. reacii care au loc cu scindarea legturii C-C, de exemplu: cracarea, izomerizarea i arderea
D. reacii care au loc cu scindarea legturii C-H, de exemplu: substituia, dehidrogenarea i oxidarea
E. reacii care au loc cu scindarea legturii C-H, de exemplu: dehidrogenarea, oxidarea i cracarea

517. Reacia de substituie:
90
A. este caracteristic substanelor organice care conin n molecul legturi simple,
B. const n nlocuirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen cu unul sau mai muli atomi sau grupe de
atomi
C. poate fi, de exemplu reacia de halogenare
D. nu poate avea loc prin scindarea legturilor C-H
E. este caracteristic numai substanelor anorganice

518. Reaciile de halogenare:
A. constau n nlocuirea atomilor de halogen din molecula unui alcan cu atomi de hidrogen
B. constau n nlocuirea atomilor de hidrogen din molecula unui alcan cu atomi de halogen
C. au loc n aceleai condiii, indiferent de natura halogenului
D. au loc n condiii diferite, n funcie de natura halogenului
E. au ca produi de reacie derivaii halogenai

519. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la reacia de halogenare a alcanilor sunt corecte?
A. alcanii reacioneaz indirect cu fluorul
B. alcanii reacioneaz direct cu clorul la lumin sau prin nclzire
C. alcanii reacioneaz direct cu bromul la lumin sau prin nclzire
D. alcanii reacioneaz indirect cu iodul
E. alcanii nu reacioneaz direct cu nici un halogen

520. n urma clorurrii fotochimice a metanului se poate obine:
A. numai clorur de metil
B. numai cloroform i tetraclorur de carbon
C. un amestec de derivai clorurai: clorometan, diclorometan, triclorometan i tetraclorometan
D. un amestec de derivai clorurai: clorur de metil, clorur de metilen, clorur de metin i tetraclorur de
carbon
E. un amestec de derivai clorurai: clorur de metil, clorur de etil, clorur de propil i clorur de butil

521. Care din urmtoarele afirmaii sunt false?
A. clorurarea fotochimic a metanului conduce la formarea unui singur compus i anume clorura de metil
B. fluorurarea i iodurarea metanului au loc n mod direct
C. cloroformul se obine prin reacia de clorurare fotochimic a metanului
D. tetraclorura de carbon este un solvent organic nepolar
E. cloroformul se mai numete clorur de metin

522. Se dau reaciile:
(I)

CH
4
+ Cl
2
h
H
3
CCl + HCl

(II)

H
3
CBr + HBr
h
CH
4
+ Br
2


Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. reaciile (I) i (II) sunt reacii de substituie
B. reaciile (I) i (II) sunt reacii de halogenare
C. reacia (I) are loc direct iar reacia (II) nu are loc direct
D. reacia (I) nu are loc direct iar reacia (II) are loc direct
E. nici una dintre reacii nu are loc direct indiferent de condiiile de reacie

523. Reaciile de izomerizare:
A. sunt reaciile n care unul sau mai muli atomi de hidrogen sunt nlocuii cu unul sau mai muli atomi sau
grupe de atomi
91
B. sunt ireversibile
C. au loc n prezen de catalizatori: silicai de aluminiu (naturali sau sintetici), numii zeolii, la temperaturi
ceva mai ridicate (250-300C)
D. sunt reaciile prin care n-alcanii se transform n izoalcani i invers
E. au loc n prezen de catalizatori: clorur de aluminiu sau bromur de aluminiu (umede), la temperaturi
relativ joase, (50-100C)

524. Cifra octanic:
A. ajut la aprecierea calitii motorinei
B. ajut la aprecierea calitii benzinei
C. este un parametru prin care se caracterizeaz rezistena la detonaie a benzinelor
D. pentru n-heptan are valoarea zero
E. pentru izooctan are valoarea 100

525. Izooctanul:
A. este 2,2,4-trimetilpentan
B. are cifta octanic C.O.= 100
C. este deosebit de rezistent la detonare
D. are o rezisten sczut la detonare
E. are cifta octanic C.O.= 0

526. n-Heptanul:
A. are formula molecular C
7
H
14

B. are cifta octanic C.O.= 100
C. are cifta octanic C.O.= 0
D. este puternic detonant
E. n condiii standard (25C i 1 atm) este gaz

527. Benzinele de calitate superioar:
A. se obin prin reacii de izomerizare ale alcanilor
B. se obin prin reacii de oxidare ale alcanilor
C. se apreciaz prin cifra octanic
D. pot fi catalizatori n reaciile de izomerizare
E. trebuie sa aib cifr octanic ct mai sczut

528. Reacia de descompunere termic a alcanilor:
A. se produce numai la temperaturi joase
B. se produce numai la temperaturi relativ mari
C. are ca rezultat formarea unui amestec de alcani i alchene care conin n molecule un numr mai mic de
atomi de carbon
D. are ca rezultat formarea unui amestec de alcani i alchene care conin n molecule un numr mai mare de
atomi de carbon
E. const n transformarea n-alcanilor n izoalcani

529. Cracarea:
A. este reacia de descompunere termic a alcanilor la temperaturi de pn la 650C
B. este reacia de descompunere termic a alcanilor la temperaturi de peste 650C
C. const n ruperea de legturi C-C i formarea unui amestec de alcani i alchene inferioare
D. const n ruperea de legturi C-C i formarea unui amestec de alcani i alchene superioare
E. const numai n ruperea de legturi C-H

530. Piroliza:
A. este reacia de descompunere termic a alcanilor la temperaturi de pn la 650C
B. este reacia de descompunere termic a alcanilor la temperaturi de peste 650C
92
C. const n reacii de dehidrogenare pe lng reaciile de cracare
D. este reacia de substituie a alcanilor superiori
E. este reacia de substituie a alcanilor inferiori

531. Cracarea i piroliza:
A. sunt reacii de descompunere termic a alcanilor
B. ambele au loc la temperaturi de peste 650C
C. au ca produi de reacie alcani i alchene care conin n molecule un numr mai mic de atomi de carbon
D. nu pot avea loc n acelai timp
E. au loc numai la temperaturi relativ mari

532. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. descompunerea termic a alcanilor la temperaturi de pn la 650C se numete cracare
B. descompunerea termic a alcanilor la temperaturi de pn la 650C se numete piroliz
C. descompunerea termic a alcanilor la temperaturi de peste 650C se numete cracare
D. descompunerea termic a alcanilor la temperaturi de peste 650C se numete piroliz
E. diferena dintre cracare i piroliz const n temperatura de lucru

533. Descompunerea termic a metanului:
A. se numete cracare
B. se numete piroliz
C. se poate realiza la temperaturi sub 900C
D. se poate realiza la temperaturi de peste 900C
E. metanul nu se descompune termic

534. Care din urmtoarele afirmaii sunt false?
A. moleculele alcanilor se descompun termic la temperaturi cu att mai joase, cu ct dimensiunile lor sunt
mai mari
B. moleculele alcanilor se descompun termic la temperaturi cu att mai joase, cu ct dimensiunile lor sunt
mai mici
C. temperaturile de descompunere termic a alcanilor nu depind de dimensiunile acestora
D. alcanii superiori se descompun la temperaturi mai sczite dect alcanii inferiori
E. la anumite temperaturi pot avea loc, n acelai timp, reacii de cracare i reacii de dehidrogenare

535. Se dau urmtoarele reacii:
(I)

CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
600
0
C
CH
4
CH
2
=CH CH
3
+

(II)

600
0
C
CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
CH
3
CH
3
CH
2
=CH
2
+

(III)

600
0
C
CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
CH
2
=CH CH
2
CH
3
H
2 +

(IV)

600
0
C
CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
CH
3
CH=CH CH
3
H
2
+


Alegei afirmaiile corecte:
A. reaciile (I) i (II) sunt reacii de cracare
B. reaciile (III) i (IV) sunt reacii de cracare
C. reaciile (I), (II), (III) i (IV) sunt reacii de dehidrogenare
D. reaciile (III) i (IV) sunt reacii de dehidrogenare
93
E. toate reaciile sunt reacii de descompunere termic

536. Piroliza metanului:
A. are loc la temperaturi sub 1000C
B. are loc numai n prezena zeoliilor
C. are ca rezultat formarea acetilenei
D. are ca rezultat formarea etanului
E. are loc la temperaturi de peste 1200C

537. Oxidarea compuilor organici poate fi:
A. complet, cnd se numete ardere
B. incomplet, cnd se numete oxidare
C. clasificat n funcie de produii de reacie rezultai
D. clasificat n funcie de numrul atomilor de hidrogen de la primul atom de carbon
E. clasificat n funcie de numrul heteroatomilor

538. Arderea:
A. este o oxidare complet
B. este o oxidare incomplet
C. alcanilor are ca produi de reacie CO
2
i H
2
O
D. se desfoar cu degajarea unei mari cantiti de energie, sub form de cldur i lumin
E. se realizeaz la temperaturi joase

539. Arderea alcanilor n oxigen sau aer determin:
A. modificarea numrului de oxidare al carbonului
B. transformarea n-alcanilor n izoalcani
C. degajarea unei mari cantiti de energie sub form de cldur
D. degajarea unei mari cantiti de energie sub form de lumin
E. formarea de CO
2
i H
2
O

540. Metanul:
A. sufer reacia de piroliz la temperaturi mai mari de 1200C
B. formeaz, n urma pirolizei acetilena
C. formeaz, n urma pirolizei negru de fum
D. este stabil la temperaturi mai mari de 1200C
E. nu se descompune termic

541. Care din urmroarele afirmaii referitoare la piroliza metanului sunt false?
A. are loc la temperaturi sub 1000C
B. la temperaturi de peste 1200C se formeaz acetilena
C. se formeaz ca produs secundar carbonul elemental
D. se formeaz ca produs secundar negru de fum
E. pentru a mpiedica descompunerea acetilenei formate, temperatura trebuie meninut la 1200C

542. Negru de fum:
A. este un praf ce conine plumb
B. este produs secundar la izomerizarea metanului
C. se obine n urma pirolizei metanului
D. se prezint sub form de praf foarte fin format din carbon elemental
E. se obine numai la temperaturi foarte joase

543. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. negru de fum este produs de reacie principal la piroliza metanului
B. piroliza metanului are loc la temperaturi sub 100C pentru a se forma acetilena
94
C. acetilena format n urma pirolizei metanului la peste 1200C este instabil
D. negru de fum nu se formeaz la piroliza metanului
E. la piroliza metanului se degaj hidrogen

544. Reacia de oxidare:
A. poate fi complet (ardere) sau incomplet (oxidare)
B. poate fi complet (oxidare) sau incomplet (ardere)
C. poate fi complet (cnd rezult CO
2
i H
2
O, indiferent de natura compuilor organici) sau incomplet
(cnd rezult compui organici care conin oxigen)
D. este reacia n urma creia se degaj oxigen
E. se clasific n funcie de produii de oxidare care rezult din reacie

545. Arderea:
A. este o oxidare complet
B. are ca produi de reacie CO
2
i H
2
O, indiferent de natura compuilor organici
C. produce degajarea unei mari cantiti de energie, sub form de cldur i lumin
D. poate fi blnd sau energic
E. se mai numete oxidare incomplet sau parial

546. Arderea:
A. este un proces de transformare oxidativ caracteristic numai substanelor anorganice
B. este un proces de transformare oxidativ caracteristic numai substanelor organice
C. este un proces de transformare oxidativ caracteristic tuturor substanelor chimice
D. pentru substanele organice este nsoit de degajarea unei mari cantiti de energie, sub form de cldur
i lumin
E. presupune nlocuirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen cu unul sau mai muli atomi sau grupe de
atomi

547. Unii alcani sunt utilizai drept combustibili pentru c:
A. sunt singurele substane organice care degaj cldur la ardere
B. degaj o cantitate mare de cldur la arderea n aer
C. astfel se pot pune n micare vehiculele echipate cu motoare cu combustie intern
D. n condiii standard (25C i 1 atm) sunt solide
E. n urma arderii lor nu se degaj CO
2


548. Unii alcani sunt utilizai drept combustibili:
A. pentru aragazuri
B. pentru avioane
C. pentru automobile
D. pentru aparatele electrice
E. pentru aparatele magnetice

549. Puterea caloric:
A. este aceeai pentru toi combustibilii
B. difer pentru fiecare combustibil
C. este cantitatea de cldur degajat la arderea complet a unei mase de 1 kg de combustibil solid sau
lichid, sau a unui volum de 1 m
3
de combustibil gazos
D. se msoar n kcal/m
3

E. nu poate fi calculat pentru metan

550. Gradul de oxidare al compuilor organici scade n ordinea:
A. hidrocarburi, acizi carboxilici, compui carbonilici
B. acizi carboxilici, compui hidroxilici, compui carbonilici
C. acizi carboxilici, compui carbonilici, hidrocarburi
95
D. compui carbonilici, compui hidroxilici, hidrocarburi
E. compui hidroxilici, compui carbonilici, acizi carboxilici

551. Reaciile de oxidare cuprind reacii care conduc la:
A. creterea coninutului de oxigen al unei molecule
B. creterea numrului de legturi chimice prin care oxigenul se leag de carbon
C. scderea coninutului de hidrogen al moleculei
D. scderea numrului de legturi chimice prin care oxigenul se leag de carbon
E. creterea coninutului de hidrogen al moleculei

552. La reaciile de oxido-reducere:
A. pot participa numai compui anorganici
B. pot participa numai compui organici
C. are loc modificarea numrului de oxidare al unor elemente din compuii care reacioneaz
D. la care particip compui organici, are loc creterea numrului de legturi chimice prin care oxigenul se
leag de carbon
E. la care particip compui organici, are loc creterea coninutului de hidrogen al moleculei

553. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. alcanii sunt stabili la aciunea agenilor oxidani
B. gradul de oxidare al compuilor carbonilici este mai mare dect gradul de oxidare al hidrocarburilor
C. oxidarea incomplet se mai numete ardere
D. acizii grai sunt folosii la fabricarea spunurilor
E. gradul de oxidare al compuilor carbonilici este mai mare dect gradul de oxidare al acizilor carboxilici

554. Acizii grai:
A. se pot obine prin oxidarea alcanilor superiori, fr catalizatori
B. sunt acizi carboxilici superiori (cu numr mare de atomi de carbon)
C. nu se obin niciodat prin oxidare
D. se folosesc la fabricarea spunurilor
E. sunt acizi carboxilici inferiori (cu numr mic de atomi de carbon)

555. Metanul:
A. a fost denumit gaz de balt
B. este componentul principal din gazele naturale
C. n concentraie mare poate forma cu aerul amestecul exploziv numit gaz grizu
D. nu poate fi folosit drept combustibil pentru c este gaz
E. se folosete la fabricarea acidului cianhidric HCN

556. Metanul intr n componena:
A. gazelor de sond
B. gazului de cocserie
C. gazului grizu
D. gazelor naturale
E. gazelor rare

557. n funciile de condiiile de lucru, prin oxidarea metanului se poate obine:
A. gazul de sintez (un amestec de monoxid de carbon i hidrogen, n raport molar de 1:2)
B. gazul de sintez (un amestec de monoxid de carbon i hidrogen, n raport molar de 2:1)
C. gazul de sintez (un amestec de monoxid de carbon i oxigen, n raport molar de 1:2)
D. metanol, prin nclzirea la 400C sub o presiune de 60 atm
E. metanol, prin nclzirea la 40C sub o presiune de 0 atm

558. Gazul de sintez:
96
A. este folosit n sinteza alcanilor superiori i a metanolului
B. este un amestec de monoxid de carbon i hidrogen, n raport molar de 1:2
C. se obine prin arderea incomplet a metanului
D. se mai numete negru de fum
E. este carbon fin divizat

559. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. prin arderea metanului n aer, n atmosfer srac n oxigen, se formeaz carbon fin divizat numit negru
de fum i ap
B. prin arderea incomplet a metanului se obine gazul de sintez (un amestec de monoxid de carbon i
hidrogen, n raport molar de 1:2)
C. metanul trecut mpreun cu vapori de ap peste un catalizator de nichel la circa 800C sufer o reacie de
oxidare incomplet formnd gaz de ap (un amestec de monoxid de carbon i hidrogen, n raport molar de
1:3)
D. prin nclzire la 400C sub o presiune de 60 atm a amestecului de metan i oxigen se obine metanalul
(aldehida formic)
E. prin nclzire la 400-600C n prezena oxizilor de azot se formeaz metanol (alcool metilic)

560. Un amestec de monoxid de carbon i hidrogen:
A. n raport molar de 1:2 se numete gaz de ap
B. n raport molar de 1:3 se numete gaz de ap
C. n raport molar de 1:3 se numete gaz de sintez
D. n raport molar de 1:2 se numete gaz de sintez
E. n raport molar de 1:2 se numete negru de fum

561. Se dau urmtoarele reacii:
(I)

CH
4
+ H
2
O CO + 3H
2

(II)

CH
4
+ 1/2O
2
CH
3
OH

(III)

CH
4
+ O
2
CH
2
O + H
2
O

Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. reacia (I) are loc n prezena unui catalizator de nichel la circa 800C
B. reacia (II) are loc n prezena unui catalizator de nichel la circa 800C
C. reacia (II) are loc la 400C i 60 atm
D. reacia (III) are loc n prezena unui catalizator de platin la 1000C
E. reacia (III) are loc n prezena oxizilor de azot la 400-600C

562. n urma oxidrii metanului se poate obine:
A. gaz de sintez
B. metanol
C. metanal
D. gaz de cocserie
E. gaz de sond

563. Acidul cianhidric:
A. se obine prin nclzire la 400C sub o presiune de 60 atm a amestecului de metan i oxigen
B. se obine prin nclzire la 400-600C n prezena oxizilor de azot
C. se obine prin reacia de amonoxidare a metanului (la 1000C n prezen de platin drept catalizator)
D. este folosit n industria polimerilor (pentru obinerea fibrelor sintetice)
E. nu prezint toxicitate

97
564. Prin arderea metanului n aer, n atmosfer srac n oxigen se formeaz:
A. carbon fin divizat
B. negru de fum
C. ap
D. metanol
E. metanal

565. Reacia de amonoxidare:
A. are ca produs de reacie principal acidul cianhidric HCN
B. are loc la temperaturi ridicate, 1000C i este catalizat de platin
C. are loc la temperaturi ridicate, 100C i este catalizat de nichel
D. este reacia de oxidare a acidului cianhidric n prezen de amoniac
E. este reacia de oxidare a metanului n prezen de amoniac

566. Care din urmtoarele afirmaii sunt false?
A. metanolul nu se poate obine prin nclzirea amestecului de metan i oxigen la 400C sub o presiune de
60 atm
B. aldehida formic nu se poate obine prin nclzirea amestecului de metan i oxigen la 400C sub o
presiune de 60 atm
C. acidul cianhidric nu se poate obine prin reacia de oxidare a metanului n prezen de amoniac la
temperaturi ridicate, 1000C, n prezen de catalizator platin, Pt
D. gazul de ap nu se obine prin arderea incomplet a metanului aa cum se obine gazul de sintez
E. negrul de fum nu se obine din metan prin nclzire la 400-600C, n prezena oxizilor de azot

567. Despre alcani sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt insolubili n ap
B. sunt insolubili n ali solveni organici
C. sunt solubili n ap
D. sunt insolubili n alcooli inferiori
E. sunt insolubili n alcooli superiori

568. Halogenarea alcanilor poate avea loc:
A. la lumin
B. la temperatura camerei
C. la temperaturi mai mari de 100
0
C
D. la ntuneric
E. alcanii nu dau reacii de halogenare direct

569. Alcanii dau reacii de:
A. halogenare
B. nitrare
C. descompunere termic
D. hidroliz
E. izomerizare

570. Cracarea alcanilor are loc la:
A. t < 650
0
C
B. t > 400
0
C
C. t > 650
0
C
D. t < 400
0
C
E. alcanii sunt stabili termic pn la 800
0
C

571. La cracarea alcanilor:
A. se rupe legtura carbon-carbon
98
B. se rupe legtura carbon-hidrogen
C. se formeaz un alcan i o alchen
D. rezult dou alchene
E. rezult doi alcani cu numr mai mic de atomi de carbon

572. Clorurarea metanului se poate realiza:
A. la 500
0
C
B. n prezena luminii
C. n prezena unui catalizator de clorur de aluminiu
D. n prezena unui catalizator de clorur feric
E. la temperatura camerei

573. Descompunerea termic a alcanilor presupune reacii de:
A. cracare
B. piroliz
C. dehidrogenare
D. izomerizare
E. amonoxidare

574. Prin clorurarea fotochimic a metanului poate rezulta:
A. clorur de metil
B. clorur de metilen
C. cloroform
D. tetraclorur de carbon
E. carbon i clor

575. Halogenarea direct a alcanilor se poate efectua cu:
A. fluor
B. clor
C. brom
D. iod
E. nici unul din halogeni

576. Fluorurarea compuilor organici are loc:
A. prin reacia direct cu fluor gazos
B. pe ci indirecte
C. prin substituia unui atom de hidrogen cu fluor
D. prin reacia dintre o clorur sau bromur organic i o fluorur mineral
E. prin reacia dintre o halogenur organic i o alt fluorur organic

577. La descompunerea termic a propanului poate rezulta:
A. etan
B. metan
C. eten
D. hidrogen
E. propen

578. Alcanii sunt solubili n:
A. ap
B. benzen
C. eter
D. cloroform
E. hidroxid de sodiu

99
579. Hidrocarburile ciclice saturate se mai numesc:
A. cicloalcani
B. arene
C. ciclani
D. cicloparafine
E. naftene

580. Ciclopropanul:
A. este un gaz incolor
B. are gust neptor
C. este insolubil n ap
D. este folosit ca anestezic
E. este inodor

581. nAlcanii dau reacii de:
A. de substituie
B. de oxidare
C. de dehidrogenare
D. de cracare
E. adiie

582. Referitor la alchene sunt adevrate afirmaiile:
A. se mai numesc i parafine
B. se mai numesc i olefine
C. au formula general C
n
H
2n

D. se mai numesc i acetilene
E. au structur plan

583. Alchenele pot prezenta izomerie:
A. de caten
B. de poziie
C. tautomerie
D. geometric
E. de funciune

584. Atomii de carbon din molecula unei alchene sunt legai prin:
A. legturi
B. legturi +
C. legturi
D. legturi + 2
E. legturi 2 +

585. n molecula unei alchene, atomii de carbon pot avea hibridizare:
A. sp
B. sp
2
C. sp
3
D. dsp
2
E. d
2
sp
3


586. n molecula izobutenei se ntlnesc atomi de carbon:
A. nulari
B. primari
C. secundari
D. teriari
100
E. cuaternari

587. Referitor la alchene sunt adevrate afirmaiile:
A. moleculele sunt polare
B. temperaturile de fierbere i de topire sunt mai mari dect ale alcanilor corespunztori
C. temperaturile de fierbere i de topire cresc cu creterea masei moleculare
D. sunt insolubile n ap
E. densitatea alchenelor lichide este mai mare dect a apei

588. Referitor la alchene sunt adevrate afirmaiile:
A. se mai numesc i olefine
B. izoalchenele au temperaturi de fierbere i de topire mai mari dect n-alchenele
C. ntre moleculele alchenelor i moleculele de ap se formeaz legturi de hidrogen
D. sunt solubile n solveni organici
E. densitatea alchenelor lichide este mai mare dect densitatea alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon

589. Compusul cu structura CH
2
= CH
2
se numete:
A. etan
B. eten
C. propen
D. etilen
E. etenil

590. Reacia:
CH
3
C
CH
3
Cl
CH
2
CH
3
KOH/EtOH
-HCl

poate conduce la:
A. 2-metil-2-buten
B. 2-metil-1-buten
C. 3-metil-1-buten
D. 3-metil-2-buten
E. 2-buten

591. Prin reacia propenei cu clor poate rezulta, n funcie de condiiile de reacie:
A. clorur de izopropil
B. clorur de alil
C. 1,3-dicloropropan
D. 1,2-dicloropropan
E. 2,2-dicloropropan

592. Prin reacia 1-butenei cu acid bromhidric se poate obine, n funcie de condiiile de reacie:
A. 1-bromobutin
B. 1-bromobutan
C. 2-bromobutan
D. 3-bromobutan
E. 2,2-dibromobutan

593. Oxidarea alchenelor se poate efectua cu:
A. permanganat de potasiu n mediu slab bazic
B. dicromat de potasiu i acid sulfuric
C. permanganat de potasiu i acid sulfuric
D. ozon
101
E. N-bromosuccinimid

594. Adiia halogenilor la alchene poate avea loc:
A. n mediu apos
B. n mediu alcoolic
C. n mediu acid
D. n solveni nepolari
E. n prezena unor catalizatori metalici

595. Despre alchene sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt solubile n ap
B. sunt insolubile n ap
C. au densitile mai mici dect ale alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon
D. temperaturile de fierbere ale izomerilor cis sunt mult mai mari decat ale izomerilor trans
E. au miros ptrunzator caracteristic

596. Prezint izomerie geometric:
A. 2-metil-3-hexena
B. 2-metil-2-hexena
C. 3-metil-2-pentena
D. 2-metil-2-pentena
E. 3-metil-2-hexena

597. Oxidarea alchenelor cu permanganat de potasiu n mediu acid poate conduce la:
A. acizi carboxilici
B. cetone
C. aldehide
D. dioxid de carbon i ap
E. hidroperoxizi

598. Adiia bromului la eten, n solveni nepolari:
A. are loc la presiune i temperatur normale
B. conduce la formarea 1,2-dibromoetanului
C. determin decolorarea apei de brom
D. are loc prin barbotarea etenei n soluie concentrat de acid bromhidric
E. conduce la formarea 1,1,2,2tetrabromoetanului

599. Alchenele se pot obine prin hidrogenarea:
A. alchinelor pe catalizator de Ni, Pt
B. alchinelor pe catalizator de paladiu otrvit cu sruri de plumb
C. alcadienelor cu catalizator de Ni, Pt
D. alcadienelor cu metale i donori de protoni
E. alchinelor n mediu alcoolic

600. Prin oxidarea 1-butenei cu dicromat de potasiu i acid sulfuric concentrat se poate forma:
A. propanal
B. acid propionic
C. dioxid de carbon i ap
D. formaldehid
E. acetaldehid

601. Adiia apei la alchene se poate face n prezen de :
A. acid clorhidric
B. acid bromhidric
102
C. acid azotic
D. acid sulfuric
E. acid acetic

602. 2-Pentena poate prezenta izomeri:
A. de caten
B. de poziie
C. geometrici
D. de funciune
E. optici

603. Prin degradarea Hofmann a sec-butildimetilaminei se formeaz:
A. 1-buten
B. 2-buten
C. dimetilamin
D. dimetilhidroxilamin
E. trimetilamin

604. Prezint izomerie Z-E urmtorii compui:
A. 1-bromo-1-cloropropena
B. 1,1-dicloropropena
C. 2-cloro-2-butena
D. 1-cloro-2-metil-1-butena
E. 2,3-dicloro-2-butena

605. Alchenele pot da reacii de:
A. substituie la dubla legtur
B. adiie la dubla legtur
C. oxidare
D. hidroliz
E. polimerizare

606. Prezint izomerie geometric:
A. izobutena
B. 2-butena
C. 2-metil-pentena
D. 3-metil-2-pentena
E. 2-pentena

607. Despre adiia apei la alchene nesimetrice sunt adevrate afirmaiile:
A. conduce la formarea unui alcool monohidroxilic
B. are loc n cataliz bazic
C. are loc n cataliz acid
D. are loc conform regulii lui Markovnikov
E. are loc anti-Markovnikov

608. Despre adiia hidrogenului la alchene se poate afirma c:
A. are loc n prezena catalizatorului de platin depus pe sruri de plumb
B. are loc n prezenta catalizatorilor de Ni, Pd, Pt fin divizate
C. are loc la temperatur i presiune normale sau ridicate
D. se desfoar conform regulii lui Markovnikov
E. conduce la formarea cicloalcanilor

609. Despre adiia bromului i clorului la alchene sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
103
A. se formeaz un singur derivat monohalogenat
B. are loc n solveni nepolari (CCl
4
, CH
2
Cl
2
)
C. are loc conform regulii lui Markovnikov
D. conduce la formarea unor derivai dihalogenai geminali
E. conduce la formarea unor derivai dihalogenai vicinali

610. Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. adiia bromului (n solveni ineri) la eten conduce la l,1-dibromoetan
B. adiia bromului (n solveni ineri) la eten conduce la l,2-dibromoetan
C. etena decoloreaz o soluie brun-rocat de brom n tetraclorur de carbon
D. adiia clorului la propen decurge conform regulii lui Markovnikov
E. adiia halogenilor la alchene este catalizat de baze anorganice tari

611. Despre adiia acidului clorhidric la izobuten sunt adevrate afirmaiile:
A. conduce la formarea 2-cloro-2-metilpropanului
B. conduce la formarea 1-cloro-1-metilpropanului
C. este regioselectiv
D. are loc dup regula lui Markovnikov
E. are loc anti-Markovnikov

612. La oxidarea alchenelor se pot folosi ca ageni de oxidare:
A. permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric
B. dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric
C. soluie apoas neutr sau slab bazic de permanganat de potasiu
D. reactiv Bayer
E. ap oxigenat

613. La oxidarea propenei cu reactiv Bayer:
A. se formeaz 2-propanol
B. se formeaz 1,2-propandiol
C. se formeaz glicerol
D. se scindeaz numai legtura din dubla legtur
E. se scindeaz att legtura ct i din dubla legtur

614. Prin oxidarea izobutenei cu permanganat de potasiu n mediu acid se formeaz:
A. dioxid de carbon i ap
B. acetaldehid
C. formaldehid
D. aceton
E. acid piruvic

615. La oxidarea blnd a propenei cu reactiv Bayer se formeaz:
A. 1-propanol
B. 1,2-propandiol
C. un precipitat de culoare brun de dioxid de mangan
D. 1,3-propandiol
E. hidroxid de potasiu

616. Alchenele cu formula molecular C
5
H
10
prezint:
A. dou alchene izomere Z,E
B. patru alchene izomere cu caten liniar
C. trei alchene izomere cu caten ramificat
D. dou perechi de alchene izomere Z, E
E. doi izomeri de funciune (fr stereoizomeri)
104

617. Compusul cu formula molecular C
4
H
8
prezint:
A. doi izomeri de poziie cu caten liniar
B. trei izomeri de poziie cu caten liniar
C. doi izomeri geometrici cis-trans
D. patru izomeri de funciune
E. doi izomeri de funciune

618. Pot avea rol de monomeri n polimerizarea vinilic:
A. etena
B. acetilena
C. clorura de vinil
D. stirenul
E. acrilonitrilul

619. Halogenarea alchenelor n poziie alilic se poate efectua cu:
A. clor
B. brom
C. fluor
D. iod
E. acid fluorhidric

620. Alchenele reprezint materie prim pentru obinerea:
A. etanolului
B. clorurii de etil
C. oxidului de eten
D. zaharidelor
E. proteinelor

621. Prezint izomerie geometric:
A. 2-hexena
B. 2-metil-2-hexena
C. 2-metil-3-hexena
D. 3-metil-2-hexena
E. 3-hexena

622. Etena se poate obine prin:
A. dehidrogenarea etanului la t > 650
0
C
B. deshidratarea etanolului n mediu puternic bazic (NaOH)
C. dehidrohalogenarea clorurii de etil, la cald, cu KOH/EtOH
D. cracarea n-butanului
E. deshidratarea etanolului la nclzire, n mediu de acid sulfuric

623. n reacia etenei cu apa de brom se poate forma:
A. 1,1-dibromoetan
B. 1,2-dibromoetan
C. 1,2-etilenbromhidrin
D. bromur de etil
E. 1,1,2,2-tetrabromoetan

624. Reaciile specifice alchenelor sunt:
A. adiia
B. substituia
C. oxidarea
105
D. hidroliza
E. polimerizarea

625. Prin oxidarea alchenelor cu permanganat de potasiu, n prezen de carbonat de sodiu, rezult:
A. numai acizi carboxilici
B. acizi carboxilici, dioxid de carbon i ap
C. acizi carboxilici i cetone
D. dioli
E. un precipitat brun de dioxid de mangan

626. Care dintre urmtorii compui formeaz prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid
sulfuric concentrat un compus carbonilic?
A. 2-butena
B. 1-butena
C. 2-metil-2-butena
D. 2,3-dimetil-2-butena
E. ciclobutena

627. Alchenele se pot identifica cu:
A. ap de brom
B. reactiv Tollens
C. reactiv Bayer
D. reactiv Fehling
E. reactiv Schweitzer

628. Prezint izomerie geometric:
A. 2-metil-1-pentena
B. 2-metil-2-pentena
C. 3-metil-2-pentena
D. 2-pentena
E. 3-metil-2-hexena

629. Se pot obine alchene din:
A. alcani
B. alchine
C. arene
D. alcooli monohidroxilici
E. compui monohalogenai

630. Se poate obine 2,5-dimetilhexan prin hidrogenarea urmtoarelor alchene:
A. 2,5-dimetil-1-hexen
B. 2,5-dimetil-2-hexen
C. 2,5-dimetil-3-hexen
D. 2,3-dimetil-1-hexen
E. 2,3-dimetil-2-hexen

631. Care dintre urmtoarele alchene poate forma doar doi izomeri monohalogenai prin substituie
alilic?
A. 1-butena
B. izobutena
C. 2,3-dimetil-2-butena
D. 2-metil-2-pentena
E. 2-hexena

106
632. Denumirea alchenelor cu caten ramificat se face dup urmtoarele reguli:
A. identificarea catenei de baz i a catenelor laterale
B. catena de baz trebuie s conin dubla legtur
C. catena de baz se numeroteaz astfel nct un atom de carbon din dubla legtur s primeasc numrul cel
mai mic
D. se denumete radicalul hidrocarbonat
E. se numeroteaz catenele laterale astfel nct s primeasc numrul cel mai mare

633. Sunt adevrate afirmaiile:
A. CH
2
=CH reprezint radicalul vinil
B. CH
2
=CHCH
2
reprezint radicalul alil
C. CH
2
=CHCH
2
reprezint radicalul propenil
D. CH
2
=CH reprezint radicalul etenil
E. CH
3
reprezint radicalul metilen

634. Referitor la alchene sunt adevrate afirmaiile:
A. legtura a legturii duble se afl n acelai plan cu planul legturii
B. lungimea unei legturi duble este 1,33
C. n reaciile de adiie are loc scindarea legturii
D. n reaciile de adiie se rup att legturi , ct i legturi dintre atomii de carbon care particip la
formarea legturii duble
E. unghiul dintre legturile ale atomilor de carbon sunt de 120
0


635. Sunt izomeri Z urmtorii compui:

C C
Br
I
Cl
F
A.


C C
H
3
C
H
CH
2
Cl
Cl
B.


C C
Cl
H
H
CH
2
Cl
C.


C C
Br
H
Cl
CH
3
D.


C C
Cl
H
CH
2
CH
3
CH
3
E.


636. Referitor la alchene sunt adevrate afirmaiile:
A. izomerii cis au temperaturi de fierbere mai ridicate dect izomerii trans
B. sunt incolore i fr miros
C. temperaturile de fierbere i de topire sunt mai mari dect ale alcanilor corespunztori
D. se mai numesc i parafine
E. izomerii trans au p.t. mai ridicate dect izomerii cis

637. Alchenele pot adiiona:
107
A. hidrogen
B. halogeni
C. hidracizi
D. ap
E. acid formic

638. Referitor la reacia de polimerizare a alchenelor sunt adevrate afirmaiile:
A. are loc la temperatur i presiune normale, n prezena catalizatorilor
B. are loc cu scindarea legturii i mrirea catenei
C. este o poliadiie
D. etena i propena sunt monomeri n procesul de obinere a maselor plastice
E. alchenele cu dubl legtur marginal polimerizeaz mai greu

639. Referitor la halogenarea alchenelor sunt adevrate afirmaiile:
A. reacia poate avea loc la temperatur ridicat
B. se poate face direct cu Cl
2
, Br
2
, I
2
dizolvai n solveni nepolari (CCl
4
; CH
2
Cl
2
)
C. cel mai uor se adiioneaz clorul
D. se obin derivai dihalogenai geminali
E. cel mai greu se adiioneaz iodul

640. Referitor la hidrogenarea alchenelor sunt adevrate afirmaiile:
A. are loc doar la temperatur i presiune normale
B. are loc la 80-180
0
C i 200 atm
C. are loc n prezena unor catalizatori metalici fin divizai (Ni, Pt, Pd)
D. are loc conform regulii lui Markovnikov
E. are loc n sistem heterogen

641. Alchenele se pot oxida cu:
A. oxigen molecular din aer n prezena unor solveni ineri
B. permanganat de potasiu n mediu neutru sau slab bazic
C. permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric
D. dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric
E. reactiv Tollens

642. La oxidarea etenei cu reactiv Bayer:
A. are loc decolorarea soluiei de reactiv
B. se formeaz un precipitat brun de MnO
2

C. se formeaz acid acetic
D. se formeaz 1,2-etandiol
E. se formeaz dioxid de carbon i ap

643. Sunt adevrate afirmaiile:
A. prin oxidarea catalitic a etenei cu metale fin divizate, se obine etanol
B. prin oxidarea energic a 2,3-dimetil-2-butenei se formeaz aceton
C. prin combustie, orice alchen formeaz dioxid de carbon i ap
D. la ardere se rup numai legturile din molecul
E. reaciile de ardere sunt puternic endoterme

644. Referitor la bromurarea propenei sunt adevrate afirmaiile:
A. cu brom, n solveni ineri, conduce la formarea 1,3-dibromopropanului
B. la 500-600
0
C se formeaz 3-bromopropen
C. atomii de hidrogen din poziie alilic sunt mai reactivi dect ceilali atomi de hidrogen
D. n CCl
4
se formeaz 1,2-dibromopropan
E. reacia este mpiedicat steric
108

645. Se d schema de reacii:

C
3
H
6
+ H
2
Ni
C
3
H
8
CH
4
C
2
H
4
+ 2Cl
2,
h
X
- 2HCl
+ Cl
2
Y
t
0
C

A. compusul X este cloroform
B. compusul X este clorura de metilen
C. compusul Y este 1,2-dicloroetan
D. compusul Y este 1,1-dicloroetan
E. compusul Y este clorura de etil

646. Alegei afirmaiile corecte:
A. formula molecular C
6
H
12
corespunde unei hexene
B. identificarea legturii duble din alchene se face cu ap de clor
C. poziia dublei legturi din alchene se identific prin oxidare degradativ
D. 2,4-dimetil-3-hexena prezint izomerie Z-E
E. lungimea legturii duble din alchene este 1,39

647. Referitor la propen sunt adevrate afirmaiile:
A. adiioneaz un mol de brom la dubla legtur
B. este o substan lichid
C. este unul din produii de descompunere termic a butanului
D. are doi izomeri de poziie
E. miroase a sulf

648. Referitor la propen sunt adevrate afirmaiile:
A. prin adiia acidului bromhidric la 400-600
o
C se formeaz 1-bromopropan
B. prin adiia apei se formeaz alcool izopropilic
C. prin oxidare cu dicromat de potasiu i acid sulfuric se formeaz acid acetic, dioxid de carbon i ap
D. nu se poate polimeriza deoarece are numr impar de atomi de carbon
E. prin adiia apei se formeaz 1,2-propandiol

649. Alegei rspunsurile corecte:
A. alchena care la oxidare cu soluie de K
2
Cr
2
O
7
n H
2
SO
4
formeaz butanon i acid izobutiric este 2,4-
dimetil-3-hexena
B. la trecerea propenei printr-o soluie bazic de KMnO
4
se obine 2-propanol
C. clorura de alil se obine prin clorurarea propenei cu clor, la 500
0
C
D. izomeria de poziie a alchenelor este determinat de poziia dublei legturi
E. izomeria geometric este determinat de planul legturii a dublei legturi

650. Prin oxidarea cu dicromat de potasiu i acid sulfuric a 2,5-dimetil-3-hexenei se formeaz:
A. acid propanoic
B. acid izobutiric
C. acid 2-metilpropanoic
D. 2-metilpropanal
E. aceton i acid 2-metilbutanoic

651. La oxidarea 2-metil-2-pentenei cu soluie acid de permanganat de potasiu se formeaz:
A. acid acetic
B. aceton
C. propanon
D. propanal
109
E. acid propanoic

652. Referitor la alchene alegei rspunsurile corecte:
A. legtura dubl C=C este format din dou legturi
B. legtura dubl C=C este format din dou legturi
C. legtura dubl C=C este format dintr-o legtur i o legtur
D. atomul de carbon implicat ntr-o dubl legtur formeaz trei legturi coplanare
E. legtura se gsete ntr-un plan paralel cu planul legturii

653. Referitor la alchene alegei rspunsurile corecte:
A. lungimea legturii duble C=C este 1,33
B. legtura este mai slab dect legtura
C. unghiul ntre legturile covalente coplanare este de 109
0
28
D. n reaciile de adiie la alchene se scindeaz legtura
E. n reaciile de adiie la alchene se scindeaz legtura

654. Referitor la alchene alegei afirmaiile corecte:
A. alchenele au reactivitate chimic mare
B. butena prezint 4 izomeri de caten
C. izomerii de poziie au aceeai formul molecular
D. alchenele cu dubl legtur marginal nu prezint izomerie geometric
E. 3-hexena are doi izomeri geometrici (cis i trans)

655. Referitor la variaia punctelor de fierbere a alchenelor alegei variantele corecte:
A. p.f. eten > p.f. 1-buten
B. p.f. cis-2-buten < p.f. trans-2-buten
C. p.f. izobuten < p.f. 1-penten
D. p.f. propen < p.f. 1-buten
E. p.f. cis-2-buten > p.f. trans-2-buten

656. Referitor la variaia punctelor de topire a alchenelor alegei variantele corecte:
A. p.t. propen > p.t. eten
B. p.t. 1-buten < p.t. izobuten
C. p.t. cis-2-buten < p.t. trans-2-buten
D. p.t. eten < p.t. izobuten
E. p.t. propen < p.t. 1-buten

657. Referitor la reaciile de adiie ale alchenelor sunt adevrate afirmaiile:
A. alchenele nu dau reacii de adiie
B. se scindeaz att legtura ct i legtura din legtura C=C
C. n urma reaciei de adiie se obine o molecul n care valenele fiecrui atom de carbon sunt orientate
dup vrfurile unui tetraedru regulat
D. este o reacie comun att alchenelor ct i alcanilor
E. sunt reacii specifice legturii duble de tip alchenic

658. Referitor la reacia de hidrogenare a alchenelor alegei rspunsurile corecte:
A. prin hidrogenarea alchenelor se obin alcani cu un numr mai mare de atomi de carbon
B. are loc n sistem heterogen
C. se folosesc catalizatori solizi
D. are loc cu scindarea legturii a legturii duble C=C
E. prin adiia hidrogenului, alchenele nesaturate se pot transforma n arene

659. Referitor la reacia de halogenare a alchenelor alegei afirmaiile corecte:
A. se obin compui dihalogenai vicinali saturai
110
B. se obin compui dihalogenai geminali nesaturai
C. se obin compui dihalogenai vicinali nesaturai
D. se obin compui tetrahalogenai vicinali saturai
E. se poate efectua att cu halogeni, ct i cu hidracizi

660. Referitor la alchene alegei afirmaiile corecte:
A. prin adiia clorului la 2-buten se obine 1,4-diclorobutan
B. prin adiia clorului la 2-buten se obine 2,3-diclorobutan
C. prin adiia bromului la propen se obine 1,2-dibromopropan
D. prin adiia clorului la eten se obine 1,1-dicloroetan
E. prin adiia bromului la eten se formeaz bromur de etil

661. Referitor la adiia hidracizilor la alchene alegei afirmaiile corecte:
A. cel mai uor se adiioneaz acidul iodhidric
B. prin adiia HCl la izopenten se formeaz 2-cloro-2-metilbutan
C. prin adiia HI la 2-buten se formeaz 3-iodobuten
D. prin adiia HCl la izobuten se formeaz 1-cloro-2-metilpropan
E. prin adiia HBr la 1-buten se formeaz 2-bromobutan

662. Formulei moleculare C
4
H
8
i corespund:
A. 2-alchene (fr stereoizomeri)
B. 3-alchene (fr stereoizomeri)
C. 4-alchene (fr stereoizomeri)
D. 2-cicloalcani (fr stereoizomeri)
E. 3-cicloalcani (fr stereoizomeri)

663. Referitor la reacia de polimerizare a alchenelor alegei afirmaiile corecte:
A. este o reacie de condensare repetat
B. este o poliadiie
C. are loc cu ruperea legturilor
D. are loc cu ruperea legturii din fiecare monomer
E. se formeaz noi legturi carbon-carbon

664. Referitor la reacia de polimerizare a alchenelor alegei afirmaiile corecte:
A. gradul de polimerizare reprezint numrul de molecule de monomer care formeaz polimerul
B. gradul de polimerizare reprezint o valoare medie
C. macromoleculele de polimer sunt alctuite din uniti diferite
D. prin polimerizarea etenei se obine polietilena
E. monomerii vinilici particip i la reacii de coplimerizare

665. Referitor la oxidarea alchenelor, afirmaiile corecte sunt:
A. alchenele se oxideaz mai uor dect alcanii
B. suma algebric a numerelor de oxidare ale tuturor elementelor componente este mai mare dect zero
C. oxidarea energic a alchenelor se face cu K
2
Cr
2
O
7
sau KMnO
4
n prezen de H
2
SO
4

D. oxidarea blnd a alchenelor se face cu ap de brom
E. oxidarea blnd a alchenelor se face cu reactiv Bayer

666. Se consider schema de reacii:
111

C
4
H
10
t < 650
0
C
CH
4
+ X
X
+ HCl
+ Cl
2
Y
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propanul
B. compusul X este propena
C. compusul Y este clorura de n-propil
D. compusul Y este clorura de izopropil
E. compusul Z este 1,2-dicloropropanul

667. Corespund unei alchene urmtoarele formule moleculare:
A. C
3
H
8

B. C
3
H
6
C. C
4
H
8

D. C
6
H
14

E. C
5
H
10


668. Dintre alchenele de mai jos prezint izomerie geometric:
A. 3,4-dimetil-2-hexena
B. 3-etil-3-butena
C. 2-etil-1-butena
D. 3-etil-2-hexena
E. etena

669. Alegei afirmaiile corecte:
A. alchenele au formula general C
n
H
2n+2

B. n-hexena prezint 3 izomeri de poziie
C. propena nu este solubil n ap
D. kelenul este un anestezic slab, folosit n stomatologie
E. 2-pentena nu prezint izomerie geometric

670. Alegei afirmaiile corecte:
A. la oxidarea alchenelor cu soluie bazic de KMnO
4
se rup legturi
B. reacia comun alchenelor i alcanilor este adiia
C. pentena este omologul superior al butenei
D. alcadienele particip la reacii de copolimerizare
E. alchena care prin oxidare energic formeaz numai acid acetic este propena

671. Alegei reaciile chimice corecte:
A.

CH
2
CH CH
3 + H
2
O
H
2
SO
4
CH
3
CH
2
CH
2
OH

B.

CH
2
CH
2
+ HCl
CH
2
CH
2
Cl Cl

C.
112

CH
3
CH CH CH
3
Br
2
+
CCl
4
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
Br Br

D.

CH
2
CH CH
2
CH
3
+ HI
CH
3
CH CH
2
CH
3
I

E.

CH
2
CH
2
+ 3O
2

2CO
2
+ 2H
2
O + Q


672. Alegei reaciile chimice corecte:
A.

CH
2
CH CH
3
+ Cl
2
500
0
C
CH
2
CH CH
2
Cl + HCl

B.

CH
3
CH CH CH
3
+ [O]
KMnO
4
/ H
2
SO
4
2 CH
3
COOH

C.

CH
3
C
CH
3
CH
2
KMnO
4
/ H
2
SO
4
+ [O]
CH
3
C CH
3
O
CH
2
O +

D.

CH
2
CH
2
+ [O] + HOH
KMnO
4
/ HO
CH
3
CH
2
OH

E.

CH
2
CH CH
3
+ Cl
2
CCl
4
CH
3
C
Cl
Cl
CH
3


673. Alegei reaciile chimice corecte:
A.

CH
3
CH CH CH
CH
3
CH
3
+ HCl 1,2-dicloro-4-metil-2-pentena

B.

CH
3
C
CH
3
C
CH
3
CH
3
+ 2 [O]
KMnO
4
/ H
2
SO
4
acetona

C.

CH
2
CH
2
n (CH
2
CH)n
Cl

D.

nCH
2
CH
C
6
H
5
polistiren

E.

n CF
2
CF
2
kelen


113

674. Alegei afirmaiile corecte referitoare la alchene:
A. dau reacii de substituie la dubla legtur
B. poziia alilic este vecin dublei legturi
C. prin bromurarea alchenelor inferioare, cu un mol de brom, n poziia alilic se formeaz un compus
dibromurat geminal
D. clorura de alil este folosit la obinerea industrial a glicerinei
E. atomii de hidrogen din poziia alilic sunt mai reactivi dect ceilali atomi de hidrogen din catena unei
alchene

675. Referitor la alchene sunt adevrate afirmaiile:
A. ard n oxigen sau n aer
B. prin arderea alchenelor se formeaz dioxid de carbon, ap i cldur
C. alchenele sunt folosite drept combustibil
D. deoarece alchenele polimerizeaz, trebuie evitat prezena lor n benzin
E. se oxideaz doar n condiii energice

676. La oxidarea energic a 2-metil-1-butenei se pot forma urmtorii compui:
A. propanon
B. butanon
C. aldehid formic
D. dioxid de carbon i ap
E. acid butanoic

677. Prin oxidarea blnd a propenei se formeaz:
A. 2-propanol
B. 1,2-propandiol
C. dioxid de carbon i ap
D. un precipitat brun
E. 1-propanol

678. Se consider urmtoarea schem de reacii:

C
3
H
8
t > 650
0
C
X + H
2
X
+ HOH
Y
Z
+ Cl
2
/500
0
C

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propan
B. compusul X este propena
C. compusul Y este alcoolul n-propilic
D. compusul Y este alcoolul izopropilic
E. compusul Z este 3-cloropropena

679. Se consider urmtoarea schem de reacii:
114
C
4
H
10
t < 650
0
C
X (alcan) + Y (alchena)
X + Cl
2

h
Z + HCl
Y + HCl
Z

Alegei variantele de rspuns corecte:
A. compusul X este propanul
B. compusul X este etanul
C. compusul Y este etanul
D. compusul Y este etena
E. compusul Z este cloroetanul

680. Referitor la reaciile de oxidare ale alchenelor alegei rspunsurile corecte:
A. au loc sub aciunea agenilor oxidani
B. conduc la compui diferii, n funcie de agentul oxidant folosit
C. prin oxidare blnd se formeaz acizi carboxilici
D. prin oxidare cu permanganat de potasiu n soluie slab alcalin se formeaz dioli vicinali
E. reactivul Bayer reprezint o soluie apoas neutr sau slab bazic de dicromat de potasiu

681. Referitor la oxidarea energic a alchenelor alegei afirmaiile corecte:
A. se poate face cu dicromat de potasiu n soluie apoas neutr sau slab bazic
B. se poate face cu permanganat de potasiu n soluie apoas neutr sau slab bazic
C. se poate face cu K
2
Cr
2
O
7
n prezena H
2
SO
4

D. se formeaz dioxid de carbon, ap i cldur
E. se formeaz amestecuri de diferii produi de oxidare, n funcie de structura alchenei

682. Referitor la oxidarea energic a alchenelor sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. cnd atomul de carbon implicat n legtura dubl conine hidrogen, se formeaz acid carboxilic
B. cnd atomul de carbon implicat n legtura dubl este la captul catenei, se formeaz aldehide
C. cnd atomul de carbon implicat n legtura dubl nu conine hidrogen se formeaz o ceton
D. cnd atomul de carbon implicat n legtura dubl nu conine hidrogen se formeaz un cetoacid
E. cnd atomul de carbon implicat n legtura dubl este marginal se formeaz CO
2


683. Etena poate fi utilizat la obinerea:
A. etanolului
B. propenei
C. etilenglicolului
D. polietenei
E. polipropenei

684. Referitor la polieten alegei afirmaiile corecte:
A. gradul de polimerizare variaz ntre 18 000 i 800000
B. are formula molecular

(CH
2
CH)
n
CH
3

C. rezistena la agenii chimici crete cu creterea presiunii de polimerizare
D. cele mai utilizate tipuri de polieten sunt cele de presiune ridicat i de presiune joas
E. poate fi tras n fire

685. Referitor la polistiren sunt adevrate afirmaiile:
A. se descompune sub aciunea diverilor ageni chimici
115
B. se utilizeaz la obinerea polistirenului expandat
C. este folosit ca material izolator termic i fonic
D. polistirenul expandat este obinut prin tratarea perlelor de polistiren cu izobutan, sub presiune
E. este mai greu dect pluta

686. Referitor la policlorura de vinil sunt adevrate afirmaiile:
A. are rol de izolant termic i electric
B. se folosete la confecionarea tmplriei termopan
C. rezist la nclzire
D. nu rezist la aciunea agenilor chimici
E. este utilizat la obinerea de tuburi i evi

687. Referitor la politetrafluoroeten sunt adevrate afirmaiile:
A. se numete teflon
B. este un foarte bun izolator electric
C. este inflamabil
D. este inert la aciunea agenilor chimici
E. este folosit la prepararea unor cosmetice

688. Prezint izomerie geometric urmtoarele alchene:
A.

CH
2
CH C CH
3
CH
3
CH
3

B.

CH
3
C
CH
2
CH
3
CH CH
3

C.

CH
3
CH
CH
3
C
CH
2
CH
2
CH
3

D.

CH
3
C
CH
3
CH
3
C
CH
3
CH CH
3

E.

CH
3
C
CH
3
CH
3
CH CH C
CH
3
CH
3
CH
3


689. Alegei afirmaiile corecte:
A. compusul cu structura de mai jos se numte 2,2-dimetil-3-penten

CH
3
C
CH
3
CH
3
CH CH CH
3

B. compusul cu structura de mai jos se numete 3,3-dimetil-1-buten
116

CH
2
CH C CH
3
CH
3
CH
3

C. compusul cu structura de mai jos se numete 2-etil-3-metil-1-buten

CH
3
CH
CH
3
C
CH
2
CH
2
CH
3

D. compusul cu structura de mai jos se numete 2-etil-2-buten

CH
3
C
CH
2
CH CH
3
CH
3

E. compusul cu structura de mai jos se numete 2,2,3-trietil-3-penten

CH
3
C
CH
3
CH
3
C
CH
3
CH CH
3


690. Prezint izomerie geometric urmtoarele alchene:
A. 3,4-dimetil-2-hexena
B. 3-etil-3-butena
C. 2-etil-1-butena
D. 3,4,4-trimetil-2-pentena
E. 4,4-dimetil-2-pentena

691. Alegei afirmaiile corecte:
A. alchena care prin oxidare cu KMnO
4
/ H
2
SO
4
formeaz acid acetic (CH
3
COOH), CO
2
i H
2
O este
propena
B. alchena care prin oxidare energic formeaz aceton (CH
3
COCH
3
) i acid propanoic (CH
3
CH
2
COOH)
este 3-metil-2-pentena
C. alchena care prin oxidare energic formeaz doar aceton (CH
3
COCH
3
) este 2,3-dimetil-2-butena
D. alchena care prin oxidare energic formeaz doar acid acetic (CH
3
COOH) este 1-buten
E. alchena care prin oxidare energic formeaz aceton, dioxid de carbon i ap este izobutena

692. Compusul cu formula molecular C
4
H
8
prezint:
A. trei alchene izomeri de poziie
B. cinci alchene izomeri de caten
C. doi izomeri de funciune
D. doi izomeri geometrici
E. patru izomeri geometrici

693. Se d schema de reacii:

X
H
2
SO
4
Y H
2
O
+
Y + HCl
CH
3
CH
2
Cl
Z

Alegei variantele corecte:
A. compusul X este glicolul
B. compusul X este etanolul
117
C. compusul Y este etanul
D. compusul Y este etena
E. compusul Z este kelenul

694. Prin oxidarea cu K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
a 3,4-dimetil-2-pentenei se formeaz:
A. dioxid de carbon i ap
B. metanal
C. acid etanoic
D. izopropilmetilceton
E. izobutanon

695. Prin oxidarea energic a 2,3-dimetil-2-butenei se formeaz:
A. acid butanoic
B. aceton
C. propanal
D. propanon
E. acid propanoic

696. Care dintre urmtoarele alchene formeaz, prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid
sulfuric concentrat, un compus carbonilic?
A. izobutena
B. 3,4-dimetil-2-pentena
C. etena
D. 2-butena
E. ciclobutena

697. Care dintre urmtoarele alchene formeaz prin oxidare energic acizi carboxilici?
A. 1-butena
B. 2-butena
C. 1,2-dimetilciclobutena
D. propena
E. 2-metil-1-pentena

698. Se poate obine izopentan prin hidrogenarea urmtoarelor alchene:
A. 2-metil-1-penten
B. 2-metil-1-buten
C. 3-metil-1-buten
D. izopenten
E. 2-metil-2-buten

699. Care dintre urmtoarele alchene formeaz doar un compus monohalogenat prin substituia
alilic a unui mol de halogen?
A. 1-butena
B. izobutena
C. 2,3-dimetil-2-butena
D. 2-hexena
E. ciclopentena

700. Care dintre urmtoarele alchene formeaz doar un compus monohalogenat prin substituia
alilic cu un mol de halogen?
A. ciclobutena
B. 3,4-dimetilciclobutena
C. 2-metil-2-pentena
D. 2,4-dimetil-2-pentena
118
E. propena

701. Alchenele pot adiiona:
A. acid sulfuros
B. acid clorhidric
C. tetraclorur de carbon
D. benzen
E. brom

702. Care dintre urmtoarele alchene, prin oxidare energic, formeaz acid acetic (CH
3
COOH)?
A. propena
B. 2,3-dimetil-2-butena
C. ciclobutena
D. izobutena
E. 2-butena

703. Care dintre urmtoarele alchene, prin oxidare energic, formeaz dioxid de carbon i ap?
A. propena
B. 2-butena
C. etena
D. 1-butena
E. 3-metil-2-pentena

704. Alegei afirmaiile corecte:
A. etena se poate obine prin deshidratarea alcoolului etilic
B. alchenele au izomerie de caten, de poziie i geometric
C. propena este izomer de funciune cu ciclobutanul
D. etena se clorureaz n poziie alilic cu clor, la 500
0
C
E. prin oxidarea blnd a propenei cu reactiv Bayer se formeaz glicol

705. Alchenele:
A. au formula general C
n
H
2n+2

B. sunt hidrocarburi aciclice
C. sunt hidrocarburi nesaturate
D. sunt hidrocarburi saturate
E. conin n molecula lor o dubl legtur ntre doi atomi de carbon

706. Primul termen din seria omoloag a alchenelor:
A. are formula de structur plan CH
2
=CH
2

B. se numete eten
C. se numete meten
D. are formula molecular CH
2

E. are formula molecular C
2
H
4


707. Denumirea alchenelor se face astfel:
A. prin adugarea prefixului en la denumirea alcanului corespunztor
B. prin nlocuirea n denumirea alcanului, a sufixului an cu sufixul in
C. prin nlocuirea n denumirea alcanului, a sufixului an cu sufixul en
D. ncepnd cu al treilea termen al seriei omoloage, se precizeaz poziia dublei legturi
E. ncepnd cu al cincilea termen al seriei omoloage, se precizeaz poziia dublei legturi

708. 1-Butena i 2-butena au urmtoarele caracteristici n comun:
A. sunt alchene
B. sunt alchine
119
C. au aceeai formul molecular
D. au aceeai formul de proiecie
E. au aceeai formul de structur plan

709. Despre eten i propen sunt corecte urmtoarele afirmaii:
A. etena este omologul superior al propenei
B. etena este omologul inferior al propenei
C. etena i propena nu sunt omologi
D. propena are cu doi atomi de hidrogen mai mult fa de eten
E. propena are cu un atom de carbon mai mult fa de eten

710. La denumirea alchenelor cu caten ramificat sunt valabile urmtoarele reguli:
A. catena de baz trebuie s conin dubla legtur, chiar dac exist o alt caten cu mai muli atomi de
carbon, daar n care nu se afl dubla legtur
B. catena de baz se numeroteaz astfel nct un atom de carbon din dubla legtur s primeasc numrul cel
mai mic
C. catena de baz se numeroteaz astfel nct un atom de carbon din dubla legtur s primeasc numrul cel
mai mare
D. catena de baz se numeroteaz astfel nct un atom de hidrogen din dubla legtur s primeasc numrul
cel mai mic
E. catena de baz nu trebuie s conin dubla legtur

711. Catena de baz a alchenelor cu caten ramificat:
A. este catena cu cei mai muli atomi de carbon, indiferent de poziia dublei legturi
B. este catena cu cei mai muli atomi de carbon i care nu conine dubla legtur
C. trebuie s conin dubla legtur, chiar dac exist o alt caten cu mai muli atomi de carbon, daar n
care nu se afl dubla legtur
D. poate fi oricare caten cu minim 2 atomi de carbon
E. se numeroteaz astfel nct un atom de carbon din dubla legtur s primeasc numrul cel mai mic

712. Legtura dubl:
A. este prezent n structura alcanilor i alchenelor
B. este prezent n structura alchenelor
C. este format dintr-o legtur i o legtur
D. este format din dou legturi
E. este format din dou legturi i o legtur

713. Atomul de carbon implicat ntr-o dubl legtur:
A. formeaz trei legturi i o legtur
B. formeaz trei legturi coplanare cu unghiuri de 120 ntre ele
C. formeaz o legtur situat ntr-un plan perpendicular pe planul legturii
D. formeaz o legtur cu un atom de hidrogen
E. nu mai formeaz legturi cu heteroatomi

714. Legtura dubl ntre doi atomi de carbon:
A. are lungimea de 1,33
B. este format dintr-o legtur i o legtur
C. nu este stabil
D. este prezent n structura alchenelor
E. nu permite rotaia liber n jurul su, a atomilor de carbon participani

715. Legtura :
A. poate participa la formarea unei legturi duble ntre doi atomi de carbon
B. poate participa la formarea unei legturi duble ntre un atom de carbon i un atom de hidrogen
120
C. se gsete ntr-un plan perpendicular pe planul legturii la formarea unei legturi duble
D. se gsete n structura alchenelor
E. se gsete n structura alcanilor

716. Legtura i legtura au urmtoarele caracteristici n comun:
A. particip la formarea legturilor duble
B. au lungimea de 1,33
C. se gsesc n acelai plan la formarea unei legturi duble, ceea ce permite rotaia liber n juril acesteia
D. se pot forma ntre doi atomi de carbon
E. se gsesc n structura alchenelor

717. Legtura :
A. particip la formarea legturilor simple
B. particip la formarea legturilor duble
C. este mai puternic dect legtura
D. se poate stabili ntre doi atomi de carbon
E. nu se poate stabili ntre un atom de carbon i un atom de hidrogen

718. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la dubla legtur a alchenelor sunt adevrate?
A. dubla legtur se gsete ntotdeauna n caten de baz
B. dubla legtur este format dintr-o legtur i o legtur
C. dubla legtur nu permite rotaia liber a atomilor de carbon n jurul su
D. dubla legtur este format din dou legturi
E. dubla legtur este mai stabil dect legtura simpl

719. Structura unei alchene:
A. conine o legtur dubl ntre doi atomi de carbon cu lungimea de 0,33
B. conine o legtur dubl ntre doi atomi de carbon cu lungimea de 120
C. se deosebete de cea a alcanului cu acelai numr de atomi de carbon prin existena unei legturi
covalente duble ntre un atom de carbon i un atom de hidrogen
D. se deosebete de cea a alcanului cu acelai numr de atomi de carbon prin existena unei legturi
covalente duble ntre doi atomi de carbon
E. conine o legtur dubl ntre doi atomi de carbon cu lungimea de 1,33

720. Se dau urmtoarele formule de structur plan:
(I)

CH
3
CH
CH
3
CH=CH CH
3

(II)

CH
3
CH
2
CH=CH CH
2
CH
3

Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. cei doi compui au aceeai formul molecular
B. compusul (II) este omologul superior al compusului (I)
C. cei doi compui sunt izomeri de caten
D. cei doi compui sunt izomeri de poziie
E. catena de baz a compusului (I) conine 5 atomi de carbon, iar catena de baz a compusului (II) conine 6
atomi de carbon

721. Se dau urmtorii compui:
(I)
121

CH
3
C
CH
3
CH
3
CH=C
CH
3
CH
2
CH
3

(II)

C C
H
3
C
CH
2
CH
3
CH
2
CH
3
H
2
C
H
3
C

Acetia au n comun urmtoarele caracteristici:
A. formula de structur plan
B. formula molecular
C. sunt izomeri de caten
D. sunt izomeri de poziie
E. sunt izomeri geometrici

722. Precizai care dintre alchenele urmtoare prezint izomerie geometric:
A. 4-metil-2-pentena
B. 2,2,4-trimetil-3-hexena
C. 2-butena
D. izobutena
E. 3,4-dimetil-3-hexena

723. Precizai care dintre alchenele urmtoare prezint izomerie de poziie:
A. etena
B. propena
C. 1-butena
D. 2-pentena
E. 3-hexena

724. Precizai care dintre alchenele urmtoare prezint izomerie de caten:
A. 1-hexena
B. 2-pentena
C. izobutena
D. propena
E. etena

725. Izomerii geometrici:
A. apar datorit orientrii perpendiculare a planului legturii pe planul n care este situat legtura care
mpiedic rotaia liber n jurul legturii duble
B. apar datorit orientrii paralele a planului legturii pe planul n care este situat legtura care
mpiedic rotaia liber n jurul legturii duble
C. sunt, de exemplu, cis-2-butena i trans-2-butena
D. sunt, de exemplu, 1-butena i 2-butena
E. nu se ntlnesc la alchenele cu mai puin de 4 atomi de carbon

726. Urmtoarele afirmaii referitoare la izomerii geometrici ai 3-hexenei sunt false:
A. cis-3-hexena are formula:

C C
H
2
C CH
2
CH
3
H H
H
3
C

B. cis-3-hexena are formula:
122

C C
H
2
C
CH
2
CH
3
H
H
3
C
H

C. trans-3-hexena are formula:

C C
H
2
C CH
2
CH
3
H H
H
3
C

D. trans-3-hexena are formula:

C C
H
2
C
CH
2
CH
3
H
H
3
C
H

E. 3-hexena nu prezint izomerie geometric

727. Se dau urmtoarele formule de structur:
(I)

CH
2
=CH CH
2
CH
2
CH
3

(II)

C C
H
3
C
CH
2
CH
3
H
H

(III)

CH
2
=C
CH
3
CH
2
CH
3

(IV)

CH
3
C=CH
CH
3
CH
3

(V)

C=C
H
3
C
H
CH
2
CH
3
H

Care afirmaii sunt corecte?
A. (II) i (V) sunt izomeri de poziie
B. (III) i (IV) sunt izomeri de caren
C. (I) i (III) sunt izomeri de caten
D. (III) i (IV) sunt izomeri de poziie
E. (II) i (V) sunt izomeri geometrici

728. Alchenele prezint:
A. izomerie de culoare
B. izomerie de caten
C. izomerie de poziie
D. izomerie geometric
E. izomerie algebric

729. Izomerii de poziie:
A. sunt substanele care au aceeai formul molecular dar se deosebesc prin poziia unei uniti structurale
sau a unei grupe funcionale
B. sunt, de exemplu, 1-hexena i 3-hexena
123
C. sunt substanele care au formul molecular diferit dar se aseamn prin poziia unei uniti structurale
sau a unei grupe funcionale
D. sunt, de exemplu, cis-3-hexena i trans-3-hexena
E. apar la alchenele cu cel puin 4 atomi de carbon n molecul

730. Care din afirmaiile referitoare la starea de agregare a alchenelor sunt false:
A. primii termeni C
2
-C
4
sunt gaze
B. cele 4 butene izomere sunt lichide
C. termenii C
5
-C
18
sunt lichide
D. alchenele superioare sunt gaze
E. toate alchenele sunt solide

731. Temperaturile de fierbere i de topire a alchenelor:
A. cresc cu creterea masei molare
B. sunt mai sczute dect ale alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon
C. sunt mai crescute dect ale alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon
D. sunt egale cu cele ale alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon
E. au ntotdeauna valori peste 100C

732. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la punctele de fierbere i de topire a alchenelor sunt
adevrate?
A. etena are punctul de fierbere mai mare dect 1-pentena
B. propena are punctul de topire mai mic dect izobutena
C. 1-butena are punctul de fierbere mai mare dect etena
D. cis-2-butena are punctul de fierbere mai mare dect trans-2-butena
E. izobutena are punctul de topire mai mare dect etena

733. Odat cu creterea masei moleculare a alchenelor:
A. cresc temperaturile sau punctele de fierbere
B. cresc temperaturile sau punctele de topire
C. starea de agregare evolueaz n sensul: gaz, lichid, solid
D. scad temperaturile sau punctele de fierbere
E. scad temperaturile sau punctele de topire

734. Alchenele sunt solubile n :
A. ap
B. cloroform
C. benzen
D. alcani
E. orice solvent

735. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la proprietile fizice ale alchenelor sunt adevrate?
A. proprietile fizice ale alchenelor sunt asemntoare cu cele ale alcanilor
B. temperaturile sau punctele de fierbere i de topire cresc cu creterea masei moleculare a alchenei
C. alchenele sunt insolubile n ap, dar se dizolv n solveni organici (cloroform, benzen, alcani)
D. alchenele au densitile mai mari dect ale alcanilor corespunztori
E. punctul de fierbere i densitatea sunt mai mici la izomerul cis dect la trans

736. Alchenele particip la reacii:
A. cu scindarea legturii
B. cu ruperea total a dublei legturi
C. mai uor dect alcanii
D. numai la temperaturi foarte nalte
E. de substituie sau de ardere ca i alcanii
124

737. Reaciile la care particip alchenele, specifice dublei legturi, sunt:
A. reacia de adiie
B. reacia de oxidare
C. reacia de polimerizare
D. reacia de substituie
E. reacia de ardere

738. Reacia de adiie a hidrogenului la alchene:
A. are ca produi de reacie alchinele corespunztoare
B. are ca produi de reacie alcanii corespunztori
C. are loc la temperaturi cuprinse ntre 80-180C i presiuni de pn la 200 atm
D. are loc n prezen de catalizatori metale fin divizate: Ni, Pt, Pd
E. se mai numete reacie de hidrogenare

739. Adiia hidracizilor la alchenele nesimetrice:
A. are ca produi de reacie derivai monohalogenai saturai
B. are ca produi de reacie derivai dihalogenai saturai
C. se realizeaz conform regulii Markovnikov: atomul de hidrogen din molecula hidracidului se fixeaz la
atomul de carbon (participant la dubla legtur), care are cel mai mare numr de atomi de hidrogen, iar
halogenul la atomul de carbon al dublei legturi care are un numr mai mic de atomi de hidrogen
D. se realizeaz conform regulii Markovnikov: atomul de halogen din molecula hidracidului se fixeaz la
atomul de carbon (participant la dubla legtur), care are cel mai mare numr de atomi de hidrogen, iar
hidrogenul la atomul de carbon al dublei legturi care are un numr mai mic de atomi de hidrogen
E. se realizeaz conform regulii lui Newton

740. Se d urmtoarea ecuaie chimic:

CH
3
CH=C
CH
3
CH
3
+ HCl

Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte?
A. produsul de reacie este 2-clor-2-metil-butan
B. produsul de reacie este 2-clor-3-metil-butan
C. produsul de reacie se stabilete conform regulii lui Markovnikov
D. produsul de reacie se stabilete conform regulii lui Lewis
E. este o reacie de substituie

741. Adiia apei la alchene:
A. are loc n prezena acidului sulfuric diluat
B. are loc n prezena acidului sulfuric concentrat
C. conduce la obinerea de alcooli
D. conduce la obinerea de alcani
E. conduce la obinerea de derivai halogenai

742. Adiia apei la alchenele nesimetrice:
A. are loc n prezena acidului sulfuric concentrat
B. are loc conform regulii lui Markovnikov
C. are loc cu formarea de alcooli primari
D. este o reacie specific dublei legturi
E. are loc numai n prezena oxizilor de azot

743. Despre reacia de polimerizare sunt adevrate afirmaiile:
A. poate avea loc prin mecanism radicalic
B. poate avea loc prin mecanism cationic
125
C. poate avea loc prin mecanism anionic
D. este endoterm
E. este o policondensare

744. Polimerizarea alchenelor:
A. este procesul n care mai multe molecule ale unui compus, monomer (sau mer), se leag ntre ele ,
formnd o macromolecul (polimer)
B. este procesul n care maxim trei molecule ale unui compus, monomer (sau mer), se leag ntre ele ,
formnd o macromolecul (polimer)
C. are ca rezultat formarea de macromolecule compuse din uniti identice care se repet de zeci, sute sau
mii de ori
D. are ca rezultat formarea de macromolecule compuse din uniti identice care se repet de maxim tri ori
E. are loc cu ruperea legturii

745. Gradul de polimerizare:
A. reprezint numrul de atomi de carbon care formeaz polimerul
B. reprezint numrul de molecule polimer de care formeaz monomerul
C. este o valoare exact ca i masa molecular a polimerului
D. este o valoare medie ca i masa molecular a polimerului
E. reprezint numrul de molecule de monomer care formeaz polimerul

746. Polietena:
A. se obine prin reacia de polimerizare a etenei
B. se mai numete polietilen
C. are formula (-CH
2
-CH
2
-)-
n
, unde n este gradul de polimerizare
D. are formula (-CH
2
-CH
2
-)-
n
, unde n este masa molecular a polimerului
E. se mai numete polipropilen

747. Policlorura de vinil:
A. se obine prin polimerizarea etenei urmat de clorurare
B. se obine prin polimerizarea cloroetenei
C. se mai numete policloroeten
D. se obine conform reaciei:

CH
2
=CH
Cl
n (CH
2
CH)
n
Cl

E. se obine conform reaciei:

CH
2
=CH
2
+ nCl
2
n (CH
2
CH)
n
Cl


748. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la oxidarea alchenelor sunt false?
A. alchenele nu se oxideaz mai uor dect alcanii
B. reaciile de oxidare a alchenelor decurg n mod diferit i conduc la compui diferii, n funcie de agentul
oxidant folosit i de condiiile de lucru
C. alchenele se oxideaz mai uor dect alcanii
D. reacia de oxidare a alchenelor cu soluie apoas neutr sau slab bazic de permanganat de potasiu
(reactiv Bayer) este numit oxidare energic
E. oxidarea alchenelor este o reacie specific legturii duble

749. Se dau urmtoarele ecuaii chimice:
(I)
126

CH
2
=CH
2
KMnO
4
/ HO ; H
2
O
CH
2
CH
2
OH OH

(II)

CH
2
=CH
Cl
n (CH
2
CH)
n
Cl

(III)

CH
2
= CH CH
3
+ H
2
Ni; t
0
C, p
CH
3
CH
2
CH
3

Alegei afirmaiile corecte:
A. reacia (II) este reacie de adiie a halogenilor
B. reacia (I) este reacie de adiie a apei
C. reacia (III) este reacie de adiie a hidrogenului
D. reacia (I) este reacie de oxidare blnd
E. reacia (II) este reacie de polimerizare

750. Care din urmtoarele reacii sunt adiii?
A.

CH
2
=CH
2
Br
2 CH
2
CH
2
Br Br
+

B.

CH
2
= CH CH
3
+ H
2
O
H
2
SO
4
CH
3
CH
OH
CH
3

C.

CH
2
= CH CH
3
(CH
2
CH)
n
CH
3
n

D.

3 CH
2
=CH
2 2KMnO
4
4H
2
O
3 CH
2
CH
2
OH OH
2MnO
2
2KOH
+
+
+ +

E.

+ 3O
2
CH
2
=CH
2
2CO
2
+ 2H
2
O


751. Oxidarea blnd a alchenelor:
A. se realizeaz cu soluie apoas neutr sau slab bazic de permanganat de potasiu (reactiv Nessler)
B. se realizeaz cu soluie apoas neutr sau slab bazic de permanganat de potasiu (reactiv Bayer)
C. duce la ruperea legturii i formarea de dioli
D. duce la ruperea complet a dublei legturi cu formarea de alcooli
E. duce la ruperea legturii i formarea de dioli

752. Se d urmtoarea ecuaie chimic:

CH
3
CH = CH CH
2
CH
3
KMnO
4
; HO; H
2
O
CH
3
CH
OH
CH
OH
CH
2
CH
3

Alegei afirmaiile corecte:
A. este o reacie de oxidare energic
127
B. este o reacie de oxidare blnd
C. produsul de reacie se numete 2,3-pentandiol
D. produsul de reacie se numete 3,4-pentandiol
E. produsul de reacie este un diol vicinal

753. Diolii vicinali:
A. sunt compui care conin dou grupri hidroxil, -OH la doi atomi de carbon vecini
B. se pot obine prin oxidarea blnd a alchenelor
C. sunt compui care conin dou grupri hidroxil, -OH la acelai atom de carbon
D. sunt de exemplu: 1,2-etandiolul i 2,3-butandiolul
E. sunt de exemplu: glicolul i 2,3-pentandiolul

754. Oxidarea energic a alchenelor:
A. se poate face cu K
2
Cr
2
O
7
n prezen de H
3
BO
4

B. se poate face cu KMnO
4
n prezen de H
2
SO
4

C. se poate face cu K
2
Cr
2
O
7
n prezen de H
2
SO
4

D. are loc cu ruperea legturii duble C=C
E. poate avea ca produi de reacie compui carbonilici sau compui carboxilici

755. La oxidarea energic a alchenelor are loc ruperea legturii duble C=C i formarea de diveri
produi de oxidare, n funcie de structura iniial a alchenei. Astfel:
A. cnd atomul de carbon implicat n dubla legtur conine hidrogen, se formeaz un acid carboxilic
B. cnd atomul de carbon implicat n dubla legtur este la captul catenei, deci are doi atomi de hidrogen
(=CH
2
) radicalul se oxideaz pn la CO
2
i H
2
O
C. cnd atomul de carbon implicat n dubla legtur nu conine hidrogen se formeaz o ceton
D. cnd atomul de carbon implicat n dubla legtur conine hidrogen, se formeaz o ceton
E. cnd atomul de carbon implicat n dubla legtur este la captul catenei, deci are doi atomi de hidrogen
(=CH
2
) radicalul se oxideaz pn la C

i H
2
O

756. Arderea alchenelor:
A. duce la formarea acizilor carboxilici
B. duce la formarea compuilor carbonilici
C. poate avea loc n oxigen
D. poate avea loc n aer
E. duce la oxidare complet cu formare de CO
2
i H
2
O

757. Atomii de hidrogen din poziia alilic:
A. sunt atomii de hidrogen legai de carbonul din poziia vecin dublei legturi
B. sunt atomii de hidrogen legai de carbonul implicat n dubla legtur
C. sunt mai reactivi dect atomii de hidrogen de la ceilali atomi de carbon din catena unei alchene
D. poate fi substituit prin tratarea unor alchene inferioare, cu clor sau brom, la temperaturi ridicate (500-
600C)
E. nu poate fi substituit prin tratarea unor alchene inferioare, cu clor sau brom, la temperaturi ridicate (500-
600C)

758. Se dau urmtoarele ecuaii chimice:
(I)

+
3O
2
CH
2
=CH
2
2CO
2
+ 2H
2
O + Q

(II)

CH
2
= CH CH
3
+ Cl
2
500
0
C
CH
2
= CH CH
2
Cl
+ HCl

(III)
128

CH
2
=CH
2
n
(CH
2
CH
2
)n

Care afirmaii sunt false?
A. reacia (I) este o reacie de oxidare complet
B. reacia (I) este o reacie de ardere
C. reacia (I) este o reacie de oxidare blnd
D. reacia (II) este o reacie de adiie
E. reacia (III) este o reacie de polimerizare

759. Clorura de alil:
A. se mai numete 3-cloro-1-propen
B. se mai numete 2-cloro-1-propen
C. are formula

CH
2
= CH CH
2
Cl

D. are formula

CH = CH CH
3
Cl

E. este folosit pentru obinerea industrial a glicerinei

760. Polietena:
A. are gradul de polimerizare ntre limite foarte mari (18000-800000)
B. se utilizeaz la izolarea conductorilor i a cablurilor electrice
C. se utilizeaz la producerea ambalajelor pentru produse alimentare i farmaceutice
D. se mai numete polietilen
E. poate fi tras n fire

761. Polipropena:
A. are formula

(CH
2
CH)n
C
6
H
5

B. are formula

(CH
2
CH)n
CH
3

C. are proprieti i utilizri total diferite de polieten
D. are proprieti i utilizri asemntoare cu polietena
E. poate fi tras n fire

762. Polistirenul:
A. este un poliomer cu proprieti dielectrice foarte bune
B. se folosete la obinerea polistirenului expandat
C. este stabil la aciunea diverilor ageni chimici
D. are formula

(CH
2
CH)n
C
6
H
5

E. este un poliomer cu proprieti dielectrice foarte slabe

763. Policlorura de vinil:
A. este cunoscut sub denumirea de teflon
B. este cunoscut sub denumirea de polietilen
129
C. este cunoscut sub denumirea de PVC
D. este un bun izolant termic i electric
E. se folosete la fabricarea linoleumului

764. Teflonul:
A. se mai numete politetrafluoroetena
B. este inflamabil
C. este un foarte bun izolator electric
D. se mai numete clorur de vinil
E. prezint conductibilitate electric

765. Care din urmtoarele alchene prezint izomerie geometric?
A. 1,2-dicloretena
B. 2,3-dimetil-1-hexen
C. 3-etil-1-penten
D. 2,3-dimetil-2-penten
E. 2-buten

766. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. alchenele sunt hidrocarburi nesaturate care au formula molecular C
n
H
2n
(n2)
B. alchenele sunt hidrocarburi nesaturate care au formula molecular C
n
H
2n
(n<2)
C. alchenele au izomerie de caten (n4), de poziie (n>3) i geometric (n4)
D. alchenele au izomerie de caten (n4), de poziie (n3) i geometric (n4)
E. alchenele au izomerie de caten (n4), de poziie (n3) i geometric (n4)

767. Alchenele particip la reacii:
A. de adiie
B. de oxidare
C. de polimerizare
D. de substituie
E. sunt inerte din punct de vedere chimic

768. Alcadienele:
A. au aceeai formul general cu alchenele
B. sunt hidrocarburi aciclice nesaturate
C. sunt izomeri de funciune cu alchinele
D. ncep seria omoloag cu n=2 (n este numrul atomilor de carbon din molecul)
E. ncep seria omoloag cu n=3 (n este numrul atomilor de carbon din molecul)

769. Se dau urmtoarele formule de structur:
H
2
C = CH CH
2
CH = CH
2
H
2
C = CH C
CH
3
CH
2
HC C CH
2
CH
2
CH
3
H
3
C C C CH
2
CH
3

I II III IV
Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul (I) i compusul (IV) sunt izomeri de poziie
B. compusul (I) i compusul (IV) sunt izomeri de funciune
C. compusul (I) i compusul (II) sunt izomeri de caten
D. compusul (III) i compusul (IV) sunt izomeri de poziie
E. compusul (II) i compusul (III) nu pot fi izomeri pentru c fac parte din clase diferite de compui

770. Formula general C
n
H
2n-2
aparine:
A. alcanilor
B. alchenelor
C. alchinelor
130
D. alcadienelor
E. alchinelor i alcadienelor

771. Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul cu structura de mai jos se numete 2,4-dimetil-1,3-ciclopentadien

CH
3
H
3
C

B. compusul cu structura de mai jos se numete 3-cloro-3-metilciclohexen

Cl CH
3

C. compusul cu structura de mai jos se numete 2,2,5,5-tetrametil-1,3-ciclohexadien

D. compusul cu structura de mai jos se numete 1-bromo-3,3-dimetilpentan

Br

E. compusul cu structura de mai jos se numete 1,1-dibromo-2-izopropilciclopentan

Br Br772. Cea mai simpl dien este:
A. alena
B. 1,3butadiena
C. 1,3propadiena
D. 1,2propadiena
E. 1,3butadiena

773. Propadiena:
A. este izomer de funciune cu propina
B. se mai numete alen
C. se mai numete acetilen
D. este primul termen din seria omoloag a alcadienelor
E. este al treilea termen din seria omoloag a alcadienelor

774. Care din urmtorii compui sunt alcadiene cu duble legturi conjugate?
A.

H
2
C = CH C
CH
3
CH
2

B.
131

H
3
C CH
CH
3
C C
CH
3
CH
2

C.

H
2
C CH CH CH
2

D.

H
2
C CH CH
CH
2
CH
3
CH
CH
3
CH CH
2

E.

H
2
C C CH
2


775. 2,6-Octadiena:
A. este o alcadien cu duble legturi izolate
B. este o alcadien cu duble legturi disjuncte
C. este o alcadien cu duble legturi conjugate
D. este izomer de funciune cu 1-octina
E. este izomer de poziie cu 1,2-octadiena

776. 2-Metil-1,3-butadiena:
A. este izomer de poziie cu 1,4-pentadiena
B. se mai numete izopren
C. este o alcadien cu duble legturi conjugate
D. este izomer de funciune cu 1-butina
E. este o alcadien cu duble legturi disjuncte

777. 1,2-Butadiena:
A. este izomer de poziie cu 1,3-butadiena
B. este izomer de funciune cu 1-butina
C. este o alcadien cu duble legturi cumulate
D. este o alcadien cu duble legturi conjugate
E. este o alcadien cu duble legturi disjuncte

778. 1,3Butadiena se poate obine prin:
A. dehalogenarea 1,2dibromo1butenei
B. dehalogenarea 1,4dibromo2butenei
C. deshidratarea 1,4butandiolului
D. dehidrogenarea nbutanului cu AlCl
3

E. metoda Lebedev

779. Prin adiia bromului la 1,3butadien se formeaz:
A. 1,2dibromo3buten
B. 1,4dibromo2buten
C. 1,4dibromo1buten
D. 3,4dibromo1buten
E. 1,2dibromo1buten

780. Prin adiia acidului clorhidric la 1,3butadien se formeaz:
A. 2cloro3buten
B. 3cloro1buten
C. 1cloro2buten
D. 1cloro1buten
132
E. 2cloro2buten

781. Prin cicloadiia 1,3butadienei cu anhidrid maleic se formeaz:
A. o anhidrid
B. un ester
C. o aldehid
D. o cicloalchen
E. un aduct

782. Prin oxidarea 1,3-butadienei cu O
3
, urmat de hidroliz, se formeaz:
A. aldehid formic
B. acid acetic
C. glioxal
D. acid oxalic
E. dioxid de carbon i ap

783. Prin oxidarea 2-metil-1,3-butadienei cu permanganat de potasiu n mediu acid se formeaz:
A. aceton
B. formaldehid
C. acid piruvic
D. acid cetopropionic
E. dioxid de carbon i ap

784. Alcadienele pot da reacii de:
A. dehidrohalogenare
B. adiie
C. oxidare
D. polimerizare
E. deshidratare

785. 2,4-Hexadiena prezint izomerie:
A. de poziie
B. de caten
C. de funciune
D. geometric
E. optic

786. Prin oxidarea 1,4-pentadienei cu dicromat de potasiu i acid sulfuric concentrat poate rezulta:
A. dioxid de carbon i ap
B. aldehid formic
C. acid malonic
D. aldehid propionic
E. acid succinic

787. Prin reacia izoprenului cu ozon se poate forma:
A. aldehid formic
B. aldehid acetic
C. acid piruvic
D. metilglioxal
E. dioxid de carbon i ap

788. Pot avea rol de filodiene n sinteza dien a alcadienelor urmtorii compui:
A. etena
B. propanalul
133
C. anhidrida maleic
D. anhidrida ftalic
E. acidul acrilic

789. Precizai care dintre dienele de mai jos pot avea rol de filodien n reactia Diels-Alder:
C C
H
3
C
H
3
C
H
3
C
H
3
C
C C C C
O O
CH
3
O OCH
3
H
2
C C
C
H
N
N CH
3
I
II III
IV V

A.I
B.II
C.III
D.IV
E.V

790. Atomii de carbon din structura alcadienelor pot fi hibridizai:
A. sp
B. sp
2
C. sp
3
D. sp
3
d
2

E. sp
3
d
3


791. Butadiena se poate obine prin:
A. dehidrohalogenarea 1,1-dibromobutanului pe catalizator de zinc
B. dehalogenarea 1,4-dibromo-2-butenei pe catalizator de zinc
C. dehidrohalogenarea 1,3-dibromobutenei n mediu bazic, la t > 100
0
C
D. dehidrohalogenarea 2,2-dibromobutenei n mediu bazic, la t > 100
0
C
E. deshidratarea 1,4-butandiolului cu acid fosforic, la t = 100
0
C

792. Butadiena se poate obine prin:
A. trecerea alcoolului etilic peste un catalizator de oxid de zinc, la 400
0
C
B. dehidrogenarea n-butanului cu Cr
2
O
3
/Al
2
O
3
, la 500-600
0
C
C. dehidrohalogenarea 1,2-dibromociclopentenei n mediu bazic, la t > 100
0
C
D. oxidarea izopentanului cu Cr
2
O
3
, la 550
0
C
E. deshidratarea 1,4-butandiolului cu LiAlH
4


793. Prin oxidarea cu permanganat de potasiu i acid sulfuric a 5-metil-1,4-hexadienei poate rezulta:
A. acetaldehid
B. aceton
C. dioxid de carbon i ap
D. acid piruvic
E. acid malonic

794. Cauciucul natural:
A. este forma cis a poliizoprenului
B. este forma trans a poliizoprenului
C. este produs de origine vegetal
D. este produs de origine animal
E. are formula molecular (C
5
H
8
)
n


795. Reacia de polimerizare este specific:
A. alcanilor
B. alchenelor
134
C. alchinelor
D. alcadienelor
E. arenelor

796. Alcadienele au izomerie de:
A. de caten
B. de poziie
C. geometric
D. de funciune
E. alcadienele nu prezint izomeri

797. Gutaperca:
A. are aceleai utilizri ca i cauciucul natural
B. este izomerul cis al poliizoprenului
C. este izomerul trans al poliizoprenului
D. este compus natural macromolecular
E. se mai numete cauciuc natural

798. Alegei afirmaiile corecte:
A. gutaperca este un compus sfrmicios i lipsit de elasticitate
B. gutaperca este izomerul trans al poiizoprenului
C. are aceleai aplicaii practice ca i cauciucul natural
D. cauciucul natural prezint elasticitate crescut
E. cauciucul natural este izomerul cis al poiizoprenului

799. Alcadienele cu duble legturi conjugate:
A. au caracter nesaturat pronunat
B. dau reacii de adiie
C. sunt, de exemplu: 1,3-butadiena sau 2,4-hexadiena
D. sunt, de exemplu: 1,2-butadiena sau 1,2-hexadiena
E. sunt, de exemplu: 2,3-pentadiena i 1,4-pentadiena

800. Identificai compuii necunoscui din urmtoarea schem de reacii:

H
2
C CH CH CH
2
+ A
B
B + A CH
2
Cl
CH
Cl
CH
Cl
CH
2
Cl

A. compusul A este HCl
B. compusul A este Cl
2

C. compusul B poate fi 1,4-dicloro-2-butena
D. compusul B poate fi 3,4-dicloro-1-butena
E. produsul final se numete 1,2,3,4-tetraclorobutan

801. Cauciucul natural brut este solubil n:
A. benzen
B. benzin
C. sulfur de carbon
D. alcool
E. aceton

802. Cauciucul natural brut nu este solubil n:
A. benzen
B. benzin
135
C. sulfur de carbon
D. alcool
E. ap

803. Soluia obinut prin dizolvarea cauciucului natural n benzin:
A. se folosete ca adeziv
B. se folosete drept combustibil
C. se folosete ca pigment n vopseluri
D. se numete teflon
E. se numete prenandez

804. Elasticitatea cauciucului:
A. este proprietatea de a suferi alungiri mari la aplicarea unei fore slabe i de a reveni la dimensiunile
iniiale cnd aciunea forei nceteaz
B. se pstreaz ntre 0 i 30 C
C. se pstreaz sub 0C
D. se pstreaz la peste 30 C
E. este asemntoare cu cea a izomerului su, gutaperca

805. Sub aciunea oxigenului, cauciucul:
A. i pierde elasticitatea
B. devine sfrmicios
C. se transform n gutaperc
D. i schimb culoarea
E. mbtrnete

806. Vulcanizarea cauciucului:
A. const n nclzirea cauciucului cu mici cantiti de azot
B. const n formarea de puni C-S-S-C ntre moleculele de poliizopren
C. const n nclzirea cauciucului cu mici cantiti de sulf
D. se realizeaz la 130-140C
E. se realizeaz la 30-40C

807. Cauciucul vulcanizat:
A. nu este solubil n hidrocarburi
B. rezist la rupere
C. limitrele de temperatur ale elasticitii sunt ntre -70 i +140C
D. este plastic
E. este sfrmicios

808. Ebonita:
A. se mai numete teflon
B. se mai numete gutaperc
C. se obine prin vulcanizarea cauciucului cu cantiti mari de sulf (25-40%)
D. se folosete ca izolator electric
E. este un produs dur cu mare rezisten mecanic

809. Reacia de copolimerizare:
A. este reacia de polimerizare concomitent a dou tipuri diferite de monomeri, cu obinerea unui produs
macromolecular
B. are reacia general: -[-(-A-)-
x
-(-B-)-
y
-]-
n
unde n reprezint gradul de polimerizare
C. are reacia general: -[-(-A-)-
x
-(-B-)-
y
-]-
n
unde x reprezint gradul de polimerizare
D. are reacia general: -[-(-A-)-
x
-(-B-)-
y
-]-
n
unde y reprezint gradul de polimerizare
E. st la baza obinerii diverselor tipuri de cauciuc sintetic
136

810. Copolimerii:
A. au proprieti identice cu ale polimerilor obinui din cei doi monomeri n parte
B. au proprieti diferite fa de amestecul polimerilor obinui din cei doi monomeri n parte
C. n structura lor, resturile de polimeri pot fi repartizate simetric
D. n structura lor, resturile de polimeri pot fi repartizate n mod ntmpltor
E. se obin prin reacii de substituie

811. Care din urmtoarele afirmaii sunt false?
A. denumirea alcadienelor se face prin nlocuirea literei finale n cu sufixul dien n numele alcanului
corespunztor
B. alcadienele au formula general C
n
H
2n-2
ca i alchenele
C. alcadienele sunt hidrocarburi saturate care conin dou legturi covalente duble C=C
D. alcadienele au izomerie de caten, de poziie i geometric
E. alcadienele particip la reacii de copolimerizare

812. Produsul numit Buna N:
A. se obine prin copolimerizarea 1,3-butadienei cu acrilonitrilul
B. se obine prin copolimerizarea 1,3-butadienei cu stirenul
C. este izomerul trans al poliizoprenului
D. se mai numete S.K.N.
E. se mai numete gutaperc

813. Produsul numit Buna S:
A. este un cauciuc natural
B. este un cauciuc sintetic
C. se folosete la fabricarea anvelopelor pentru automobole
D. se obine prin copolimerizarea 1,3-butadienei cu stirenul
E. se obine prin copolimerizarea 1,3-butadienei cu acrilonitrilul

814. Poliacrilonitrilul:
A. se mai numete PAN
B. are proprietatea de a fi tras n fire
C. se folosete la fabricarea fibrelor sintetice
D. este un polimer fr utilizri n industrie
E. se mai numete PVC

815. Care din urmtorii compui sunt monomeri vinilici:
A. acrilonitrilul, H
2
C=CH-CN
B. stirenul C
6
H
5
-CH=CH
2

C. vinilbenzenul C
6
H
5
-CH=CH
2

D. clorura de vinil CH
3
-CH=CH-Cl
E. acetatul de vinil H
2
C=CH-OCOCH
3


816. Care din urmtoarele produse sunt cauciucuri sintetice?
A. neopren
B. gutaperc
C. Buna S
D. Buna N
E. teflon

817. n urma adiiei bromului la 1,3-butadien se obine:
A. 1,4-dibromo-2-butena n proporie de 90%
B. 3,4-dibromo-1-butena n proporie de 10%
137
C. 1,2,3,4-tetrabromobutan dac se folosete exces de brom
D. 3,4-dibromo-1-butena n proporie de 90%
E. 1,4-dibromo-2-butena n proporie de 10%

818. S se denumeasc conform IUPAC urmtorii compui:
(I)

H
2
C CH C
CH
3
CH CH
3

(II)

H
2
C C
CH
3
CH CH
CH
3
CH CH
3

(III)

H
2
C CH C
CH
2
CH
CH
3
CH
2
CH
3

A. compusul (I) se numete: 3-metil-1,3-pentadien
B. compusul (III) se numete: 3-etil-1,3-hexadien
C. compusul (I) se numete: 1,2-dimetil-1,3-butadien
D. compusul (II) se numete: 1,3,4-trimetil-1,4-pentadien
E. compusul (II) se numete: 2,3-dimetil-1,4-hexadien

819. Se d reacia:

CH
3
CH
2
OH 2
H
2
C CH CH CH
2
+ 2H
2
O + H
2

Alegei afirmaiile corecte:
A. reacia are loc n prezena ZnO la 400C
B. se numete Metoda Lebedev
C. produsul de reacie se numete 1,3-butadien
D. produsul de reacie se numete 1,2-butadien
E. produsul de reacie este o alcadien conjugat

820. Sunt compui macromoleculari naturali:
A. gutaperca
B. ebonita
C. cauciucul Buna S
D. cis-poliizoprenul
E. neoprenul

821. Referitor la stiren sunt adevrate afirmaiile:
A. are structura
CH
3
C CH
2
CH
3

B. are structura C
6
H
5
CH=CH
2

C. este un monomer vinilic
D. este o materie prim important, folosit la obinerea cauciucului butadien--metilstirenic
E. este materie prim n procesul de obinere a cauciucului butadienstirenic

822. Referitor la polimerizarea izoprenului sunt adevrate afirmaiile:
A. este o poliadiie 1-4
B. conduce la formarea unor macromolecule filiforme
C. prin copolimerizarea 1,3-butadienei cu CH
2
=CHCN se obine cauciucul Buna N
138
D. prin copolimerizarea 1,3-butadienei cu CH
2
=CHC
6
H
5
se obine cauciucul Buna S
E. dublele legturi din macromolecula poliizoprenului sunt doar cis

823. Care dintre urmtorii compui macromoleculari sunt produi de polimerizare?
A. cauciucul policloroprenic
B. cauciucul polibutadienic
C. cauciucul poliizoprenic
D. cauciucul butadienstirenic
E. cauciucul butadien--metilstirenic

824. Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. legturile duble din cauciucul natural sunt cis
B. legturile duble din poliizopren sunt trans
C. gutaperca este izomerul trans al cauciucului natural
D. cauciucul butadienstirenic este cel mai potrivit pentru fabricarea de anvelope
E. prin polimerizarea acrilonitrilului se obine Teflon

825. Prin vulcanizare cauciucul dobndete urmtoarele proprieti:
A. rezisten mecanic la rupere i abraziune
B. solubilitate n hidrocarburi (benzen, toluen)
C. stabilitate chimic ridicat
D. rezisten la mbtrnire
E. elasticitate la un coninut de 30% sulf

826. Sunt adevrate afirmaiile prezentate mai jos:
A. principala proprietate a cauciucului este elasticitatea
B. cauciucul natural este sensibil la aciunea oxigenului din aer, prezentnd fenomenul de mbtrnire
C. pentru a mpiedica mbtrnirea cauciucului, acesta este supus vulcanizrii
D. pentru a mpiedica mbtrnirea cauciucului, acesta este supus nclzirii la presiuni ridicate
E. sub aciunea oxigenului din aer, cauciucul natural devine sfrmicios

827. Procesul de vulcanizare a cauciucului const n:
A. nclzirea la 100
0
C a cauciucului
B. amestecarea cauciucului cu mici cantiti de sulf
C. amestecarea cauciucului cu cantiti mari de sulf
D. nclzirea la 130-140
0
C a cauciucului
E. nclzirea cauciucului cu hidrogen sulfurat, la 500
0
C

828. Alegei afirmaiile corecte:
A. cauciucul Buna N are formula structural [(CH
2
CH=CHCH
2
)
x
(CH
2
CH)
y
]
n

B. prin polimerizarea alcadienelor cu duble legturi conjugate se pot forma macromolecule filiforme
C. polibutadiena se obine prin polimerizarea 1,2-butadienei
D. ecuaia general a reaciei de copolimerizare este nxAA + nxBB [(A)
x
(B)
x
]
n

E. raportul molar dintre doi monomeri din structura unui copolimer este x/y

829. Referitor la cauciucul natural, alegei rspunsurile corecte:
A. are culoare slab glbuie
B. este insolubil n alcool, aceton
C. este solubil n benzen, benzin, sulfur de carbon
D. este elastic
E. este plastic

830. Referitor la cauciucul natural, sunt adevrate afirmaiile:
A. sub aciunea oxigenului devine sfrmicios i inutilizabil
139
B. peste temperatura de 30
0
C se nmoaie i devine lipicios
C. se mai numete prenandez
D. sub 0
0
C cristalizeaz i devine casant
E. se vulcanizeaz cu cantiti mici de sulf, formnd ebonita

831. Referitor la cauciucul sintetic sunt adevrate afirmaiile:
A. este utilizat la fabricarea anvelopelor
B. are proprieti diferite de ale cauciucului natural
C. nu poate fi vulcanizat
D. se obine prin reacii de policondensare
E. se obine prin reacii de polimerizare sau copolimerizare

832. Alegei rspunsurile corecte:
A. cauciucul butadien-acrilonitrilic este insolubil n alcani
B. prin copolimerizarea 1,3-butadienei cu acrilonitrilul se obine cauciucul Buna N
C. copolimerii au aceleai proprieti cu ale monomerilor din care provin
D. reacia de copolimerizare este deosebit de important n industria elastomerilor
E. vulcanizarea cauciucului are loc la rece, n prezena unor catalizatori pe baz de sulf

833. Alegei afirmaiile adevrate:
A. latexul se extrage din nuca de cocos
B. cauciucul policloroprenic vulcanizat are proprieti mecanice foarte bune
C. reacia de copolimerizare conduce la obinerea elastomerilor
D. butadiena, monomer imporatnt n industria cauciucului sintetic, se poate obine prin metoda Lebedev
E. prin polimerizarea izoprenului se obine polistirenul expandat

834. Referitor la tipurile de cauciuc sintetic, sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. cauciucul butadienic, dup vulcanizare, formeaz materiale asemntoare cu cele obinute din cauciucul
natural
B. cauciucul poliizoprenic are proprieti mult deosebite de ale cauciucului natural
C. cauciucul Neopren vulcanizat are proprieti mecanice foarte bune si rezisten mare la oxidare
D. cauciucul Buna S se mai numete Neopren
E. cauciucul Buna N are rezisten mecanic i chimic bun i este insolubil n alcani

835. Referitor la cauciucul vulcanizat sunt adevrate afirmaiile:
A. este elastic, cu limite de temperatur ale elasticitii cuprinse ntre -70
0
C i +140
0
C
B. prezint rezisten la rupere
C. este insolubil n hidrocarburi
D. nu este plastic
E. se mbib foarte mult n solveni

836. Referitor la reacia de copolimerizare sunt adevrate afirmaiile:
A. reprezint polimerizarea concomitent a dou tipuri diferite de monomeri cu obinerea unui produs
macromolecular
B. este important pentru obinerea diverselor tipuri de cauciuc sintetic
C. reprezint reacia de combinare a dou sau mai multe tipuri diferite de structuri polimerice
D. este important n industria elastomerilor
E. reprezint reacia de substituie a unor resturi polimerice cu alte structuri

837. Alegei afirmaiile adevrate:
A. cauciucul sintetic poate fi prelucrat i vulcanizat
B. cauciucul natural este elastic i nu poate fi vulcanizat
C. prin polimerizarea 2-metil-1,3-butadienei se obine poliizopren
D. prin polimerizarea butadienei se obine ebonita
140
E. prenadezul este un adeziv obinut prin dizolvarea cauciucului natural n benzin

838. Referitor la cauciucul sintetic, sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. se obine prin reacii de polimerizare sau de copolimerizare
B. poate fi prelucrat i vulcanizat
C. este sfrmicios
D. este lipicios
E. este casant

839. Referitor la procesul de copolimerizare sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. copolimerii au proprieti diferite de ale polimerilor obinuti din cei doi monomeri n parte
B. copolimerii au proprieti identice cu ale monomerilor componeni
C. monomerii vinilici nu particip la reacii de copolimerizare
D. copolimerizarea 1,3-butadienei cu monomeri vinilici este folosit n industria cauciucului sintetic
E. prin copolimerizerea 1,3-butadien cu acrilonitril se obine cauciuc Buna N

840. Din cele prezentate mai jos, alegei afirmaiile adevrate:
A. cauciucul Buna S se obine prin polimerizarea stirenului
B. cauciucul Buna N se obine prin reacia de copolimerizare a 1,3-butadienei cu acrilonitril
C. cauciucul poliizoprenic se obine prin polimerizarea izoprenului
D. cauciucul Buna se obine prin polimerizarea butadienei
E. cauciucul Neopren se obine prin reacia de copolimerizare a 1,3-butadienei cu stirenul

841. Referitor la vulcanizarea cauciucului sunt adevrate afirmaiile:
A. const n nclzirea cauciucului cu cantiti mici de sulf (0,5-5%) la 130-140
o
C
B. are loc ntr-un interval de temperatur de 0-30
o
C
C. determin formarea punilor C-S-S-C ntre macromoleculele de poliizopren
D. cauciucul vulcanizat devine casant sub 0
o
C
E. sub aciunea luminii ultraviolete cauciucul vulcanizat mbtrnete, devine sfrmicios i inutilizabil

842. Alegei din afirmaiile de mai jos pe cele corecte:
A. dac n timpul procesului de vulcanizare a cauciucului natural se folosesc cantiti mari de sulf (25-40%),
se obine ebonita
B. ebonita se folosete ca izolator electric
C. ebonita se obine prin vulcanizarea cauciucului sintetic cu cantiti mici de sulf (0,5-5%)
D. ebonita nu este un material elastic
E. ebonita este un produs dur, cu mare rezisten mecanic

843. Referitor la cauciucul natural alegei rspunsurile corecte:
A. este un produs de origine vegetal
B. se gsete sub form de dispersie coloidal n sucul lptos (latex) al unor plante tropicale dintre care cea
mai important este Hevea brasiliensis
C. este o hidrocarbur macromolecular numit poliizopren, cu formula (C
5
H
8
)
n

D. este de origine animal
E. este un derivat organic de compui policarboxilici compleci

844. Referitor la structura poliizoprenului alegei afirmaiile corecte:
A. este o macromolecul ce posed o legtur dubl n fiecare unitate structural ce se repet de n ori
B. cauciucul natural este forma trans a poliizoprenului
C. dubla legtur din unitile structurale ale poliizoprenului determin existena a dou varieti structurale
din punct de vedere geometric: forma cis i forma trans
D. gutaperca este forma cis a poliizoprenului
E. poliizoprenul se obine prin reacia de polimerizare a 2-metil-1,3-butadienei

141
845. Care din afirmaiile de mai jos nu sunt false?
A. prin polimerizarea stirenului se obine cauciucul Buna N
B. prin polimerizarea acrilonitrilului se obine cauciucul Buna S
C. prin polimerizarea 1,3-butadienei se obine cauciucul poliizoprenic
D. prin polimerizarea 1,3-butadienei se obine cauciucul Buna
E. prin polimerizarea 2-cloro-1,3-butadienei se obine cauciucul Neopren

846. Alegei afirmaiile corecte:
A. cauciucul sintetic se obine prin reacii de polimerizare sau coplimerizare
B. cauciucul sintetic poate fi prelucrat i vulcanizat n mod asemntor cauciucului natural
C. cauciucurile sunt hidrocarburi saturate, cu formula general C
2
H
2n

D. cauciucul sintetic polibutadienic (Buna) a fost obinut pentru prima dat la scar industrial de Lebedev
E. formula molecular a cauciucului Buna este (C
5
H
4
)
n


847. Alegei afirmaiile corecte:
A. primul cauciuc sintetic s-a obinut prin polimerizarea cloroprenului
B. polimerizarea izoprenului este reprezentat de ecuaia chimic nC
5
H
8
- (C
5
H
8
)
n
-
C. polimerizarea 1,3-butadienei are loc preponderent prin adiii 1,2
D. butadiena este un monomer important n industria cauciucului sintetic
E. cauciucul Buna S se mai numete S.K.N.

848. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin polimerizarea alcadienelor cu duble legturi conjugate se formeaz macromolecule circulare
B. n reacia de polimerizare pot avea loc att adiii 1,4, ct i adiii 1,2
C. prin poliadiiile 1,2 se pot obine polimeri cu caten ramificat
D. cauciucul sintetic se poate obine prin reacii de policondensare
E. cloroprenul reprezint 1-cloro-1,3-butadiena

849. Alchinele pot prezenta izomerie:
A. de caten
B. de poziie
C. de funciune cu cicloalcanii
D. geometric
E. de funciune cu arenele mononucleare

850. Fiecare atom de carbon din acetilen formeaz:
A. o legtur
C-H

B. o legtur
C-C

C. dou legturi
C-C

D. o legtur
C-H

E. trei legturi
C-C


851. Acetilena se poate obine prin:
A. arderea incomplet a metanului
B. piroliza metanului la t > 1200
0
C
C. reacia carburii de calciu cu apa
D. dehidrogenarea etanului n prezena unor catalizatori de Pt sau Cr
2
O
3
/Al
2
O
3
, la 400-600
0
C
E. deshidratarea 1,4-butandiolului n mediu acid

852. Referitor la alchine sunt adevrate afirmaiile:
A. temperaturile de fierbere ale alchinelor sunt mai mari dect ale alchenelor cu acelai numr de atomi de
carbon
B. densitile alchinelor sunt mai mari dect ale alcanilor cu acelai numr de atomi de carbon
C. densitile alchinelor sunt mai mici dect ale alchenelor corespunztoare
142
D. acetilena este parial solubil n ap
E. toate alchinele formeaz acetiluri

853. Referitor la acetilen sunt adevrate afirmaiile:
A. este insolubil n ap
B. este solubil n solveni organici
C. la comprimare se descompune cu explozie
D. n stare pur miroase a carbid, din care se prepar
E. molecula acetilenei este nepolar

854. Referitor la acetilen sunt adevrate afirmaiile:
A. adiia hidrogenului n prezena unor catalizatori de Ni, Pt, Pd conduce la formarea etanului
B. adiia acidului clorhidric are loc n prezena HgCl
2
, la 170-200
0
C
C. adiia acidului clorhidric are loc n prezena Cu
2
Cl
2
/NH
4
Cl, la 80-90
0
C
D. adiia apei n prezena sulfatului de mercur i a acidului sulfuric conduce la formarea alcoolului vinilic
E. arderea acetilenei conduce la dioxid de carbon, ap i cldur

855. Se formeaz un singur compus organic prin adiia apei la:
A. acetilen
B. propin
C. fenilacetilen
D. 2-pentin
E. 3-hexin

856. Reacioneaz cu apa:
A. acetilura de calciu
B. acetilura monosodic
C. acetilura disodic
D. acetilura de diargint
E. acetilura de dicupru

857. Alchinele dau reacii de:
A. adiie
B. substituie
C. ardere
D. oxidare
E. hidroliz

858. Reacia acetilenei cu bromul, n funcie de condiiile de reacie, poate conduce la:
A. 1,2-dibromoeten
B. 1,1,2-tribromoeten
C. 1,1,2,2-tetrabromoetan
D. 1,2-dibromoetan
E. 1,1-dibromoeten

859. n reacia clorului cu acetilen:
A. se poate forma 1,2-dicloroeten
B. se poate forma 1,1,2,2-tetracloroetan
C. se poate forma 1,1,2-tricloroetan
D. se poate forma carbon i acid clorhidric
E. poate avea loc n faz gazoas sau n solvent inert

860. Sunt adevrate urmtoarele afirmaii referitoare la alchine:
A. au formula general C
n
H
2n+2

143
B. au formula general C
n
H
2n-2

C. alchinele cu aceeai formul molecular pot fi ntre ele izomeri de caten sau de poziie
D. principala lor proprietate chimic este adiia
E. n propin toate legturile CH sunt la fel de polare i toi atomii de hidrogen au aceeai reactivitate

861. Referitor la alchine, sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt hidrocarburi care conin n molecul o legtur dubl
B. sunt izomeri de funciune cu alcadienele
C. prin hidrogenarea unei alchine pe catalizator de nichel se obine un alcan
D. acetilena se poate recunoate prin barbotare printr-o soluie amoniacal de azotat de argint, cnd se
formeaz acetilura de argint
E. numai alchinele cu legtur tripl marginal dau acetiluri metalice

862. Care dintre urmtoarele afirmaii legate de acetilura de argint sunt adevrate?
A. n stare uscat, la nclzire sau lovire, explodeaz
B. este un precipitat alb-glbui
C. hidrolizeaz uor, regenernd acetilena
D. se obine din acetilen i hidroxid diaminoargentic
E. reacia prin care se obine poate fi folosit la identificarea acetilenei

863. Alchinele care pot forma acetiluri sunt:
A. acetilena
B. 1-butina
C. 2-butina
D. propina
E. 2-pentina

864. Din reacia fenilacetilenei cu apa se obine:
A. fenilmetilcetona
B. benzilmetilcetona
C. acetofenona
D. benzofenona
E. alcool fenilvinilic

865. Prin adiia apei la propin rezult:
A. aceton
B. dimetilceton
C. propanon
D. alcool alilic
E. 2-propenol

866. Despre adiia apei la acetilen sunt adevrate afirmaiile:
A. are loc n soluie de acid sulfuric i sulfat de mercur
B. se obine intermediar alcoolul vinilic, instabil
C. intermediarul format este stabil
D. produsul final de reacie este acetaldehida
E. produsul final de reacie este propanalul

867. Acetilurile metalelor din grupele I i II ale sistemului periodic sunt:
A. compui ionici
B. stabile la temperatur obinuit
C. instabile i explodeaz la temperatur i presiune normale
D. hidrolizeaz uor cu apa
E. preponderent covalente
144

868. Acetilena se poate recunoate:
A. cu hidroxid de diaminocupru (I)
B. cu acid bromhidric
C. prin aprindere
D. cu hidroxid de diaminoargint (I)
E. cu HgSO
4
/ H
2
SO
4


869. Referitor la alchine sunt adevrate afirmaiile:
A. se mai numesc i olefine
B. conin una sau mai multe duble legturi
C. prezint izomerie de constituie
D. pot prezenta izomerie de funciune cu alcadienele
E. pot participa la reacii de substituie la atomul de hidrogen legat de atomul de carbon al unei triple legturi
marginale

870. Alegei rspunsul corect:
A. alcoolul vinilic i etanalul sunt tautomeri
B. alcoolul vinilic este un enol
C. flacra oxiacetilenic se utilizeaz pentru sudura i tierea metalelor
D. acetilena are caracter slab bazic
E. acetilena adiioneaz bromul ntr-o singur etap, cu formare de 1,1,2,2-tetrabromoetan

871. Alegei rspunsul corect:
A. reacia n faz gazoas a clorului cu acetilena este violent, puternic exoterm
B. adiia hidracizilor la acetilen are loc n solvent inert (CCl
4
)
C. hidrogenarea acetilenei pe catalizator de Ni conduce la etan
D. hidrogenarea acetilenei pe catalizator de paladiu (depus pe suport solid) i otrvit cu sruri de plumb
conduce la etan
E. reaciile de substituie sunt caracteristice alchinelor cu tripl legtur marginal

872. Acetilena reprezint materie prim pentru obinerea:
A. cloroprenului
B. acrilonitrilului
C. clorurii de vinil
D. acetonei
E. butadienei

873. Alchinele cu formula molecular C
5
H
8
prezint:
A. un izomer cu caten liniar
B. doi izomeri cu caten liniar
C. un izomer cu caten ramificat
D. doi izomeri cu caten ramificat
E. doi izomeri geometrici

874. Legtura carbonhidrogen din molecula acetilenei este slab polar. Din acest motiv, acetilena:
A. are caracter slab acid
B. este insolubil n ap
C. formeaz acetiluri
D. cedeaz uor protonii n reaciile cu metale alcaline
E. cedeaz protonii n reaciile cu metale alcalino-pmntoase

875. Despre adiia unui mol de acid clorhidric la acetilen sunt adevrate afirmaiile:
A. are loc n prezena clorurii de mercur (II)
145
B. se obine clorur de etil
C. are loc la 170
0
C
D. se obine clorur de vinil
E. respect regula lui Markovnikov

876. Acetilena se poate obine din:
A. metan
B. carbur de calciu
C. penten
D. ciclobutan
E. benzen

877. Referitor la acetilen alegei afirmaiile corecte:
A. n funcie de poziia triplei legturi pot fi ramificate
B. distana dintre atomii de carbon implicai n legtura tripl este de 1,204
C. distana dintre atomul de carbon i atomul de hidrogen este 1,9
D. atomii de carbon i de hidrogen sunt coliniari
E. planul legturii este paralel cu planul legturii

878. Referitor la acetilen sunt adevrate afirmaiile:
A. atomul de carbon este hibridizat sp
2

B. atomul de H este hibridizat sp
3

C. atomul de carbon este hibridizat sp
D. atomul de carbon prezint doi orbitali sp
E. fiecare dintre orbitalii sp ai carbonului este ocupat cu cte doi electroni

879. Referitor la acetilen sunt adevrate afirmaiile:
A. legtura dintre atomii de carbon se formeaz prin ntreptrunderea a doi orbitali de tip sp
B. prin interacia orbitalilor p ai atomilor de carbon se formeaz dou legturi
C. prin interacia orbitalilor de tip s ai atomilor de carbon se formeaz legturi cu atomii de hidrogen
D. planurile n care se gsesc cele dou legturi sunt paralele ntre ele
E. acetilena se mai numete i etilen

880. Referitor la alchine alegei afirmaiile corecte:
A. 1-pentina i 2-pentina sunt izomeri de poziie
B. 1-pentina i 3-metil-1-butina sunt izomeri de caten
C. 2-pentina i 3-metil-1-butina sunt izomeri geometrici
D. acetilena este omologul superior al propinei
E. 2-butina este omologul superior al 1-butinei

881. Referitor la acetilen alegei afirmaiile corecte:
A. legtura tripl are caracter slab acid
B. la 0
0
C, 1 volum de ap dizolv 17 volume de acetilen
C. 1 volum aceton poate dizolva 300 volume de acetilen, la 12 atm
D. are p.f. mai mare dect propina
E. se mai numete etin

882. Referitor la alchine, alegei afirmaiile corecte:
A. au caracter slab aromatic
B. au caracter nesaturat mai pronunat dect alchenele
C. dau reacii de substituie cu clorul, la 500
0
C, n poziie alilic
D. toate dau reacii de substituie cu compleci ai unor metale tranziionale
E. acetilena este cea mai important dintre alchine

146
883. Alegei afirmaiile corecte:
A. acetilena adiioneaz bromul n dou etape
B. acetilena decoloreaz soluia de brom n tetraclorur de carbon
C. adiia hidracizilor la acetilen decurge n dou etape
D. adiia apei la acetilen conduce la formarea etanalului ntr-o singur etap
E. arderea acetilenei este o reacie endoterm

884. Alegei afirmaiile corecte:
A. carbidul este acetilura monosodic
B. reactivul Tollens se prepar pornind de la azotit de argint i hidroxid de sodiu
C. alchinele sunt hidrocarburi saturate care conin o legtur covalent tripl CC
D. formarea precipitatului alb-glbui de acetilur de diargint reprezint o metod de identificare a acetilenei
E. prin adiia acidului clorhidric la acetilen se obine clorura de vinil, monomer important n industria
polimerilor

885. Precizai care dintre alchinele de mai jos pot forma acetiluri:
A. 3-metil-1-pentina
B. 3,3-dimetil-1-butina
C. 2-butina
D. 4-metil-2-butina
E. 1-hexina

886. Se consider schema de reacii:

2CH
4
1500
0
C
X + 3H
2 (1)
X + 2[Ag(NH
3
)
2
]OH Y + 4Z + 2W
(2)
Y + 2HCl X + 2U (3)

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etena
B. compusul X este etina
C. compusul Y este acetilura diargentic
D. compusul W este amoniacul
E. compusul U este acetilura monoargentic

887. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin adiia apei la propin se obine propanol
B. propina exist n stare gazoas n condiii normale de presiune i temperatur
C. acetilura de cupru reacioneaz cu apa cu refacerea acetilenei
D. substituia este o reacie caracteristic att alchinelor cu tripl legtur marginal ct i alcanilor
E. prin adiia apei la alchine se obine ntotdeauna o aldehid

888. Se consider schema de reacii:

X + H
2
Pd/Pb
2+
CH
2
CH CH
3
X + H
2
O
H
2
SO
4
HgSO
4
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propina
B. compusul Y este alcoolul vinilic
C. compusul Y este acetaldehida
147
D. compusul Y este acetona
E. compusul Y este propanona

889. Alegei afirmaiile corecte:
A. acetilena este insolubil n ap, ca i etena
B. 2-butina prezint izomerie geometric
C.1-butina reacioneaz cu sodiu metalic
D. prin adiia apei la etin se obine etanal
E. acetilena se obine prin hidroliza pietrei de var

890. Adiia acidului bromhidric la acetilen, n prezena HgCl
2
drept catalizator, poate conduce la:
A. bromur de etil
B. bromur de vinil
C. 1,2-dibromoetan
D. 1,1-dibromoetan
E. 1,2-dicloroeten

891. Se consider schema de reacii:

Pd/Pb
2+
X + H
2
Y
+ Br
2
Z

tiind c X are doi atomi de carbon i doi atomi de hidrogen, alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etena
B. compusul X este etanul
C. compusul X este etina
D. compusul Y este etena
E. compusul Z este bromura de etil

892. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin arderea acetilenei se obine monoxid de carbon, ap i cldur
B. n urma reaciei de ardere, o parte din acetilen se descompune n particule fine de crbune i hidrogen
C. flacra acetilenic obinut prin arderea acetilenei atinge temperaturi de maxim 1000
0
C
D. adiia apei la acetilen se mai numete reacia Kucerov
E. alcoolul vinilic i acetaldehida sunt tautomeri

893. Alegei afirmaiile corecte:
A. acetilura monosodic se formeaz la 150
0
C
B. acetilura disodic se formeaz la 220
0
C
C. carbidul este o acetilur ionic
D. n urma reaciei dintre acetilen i reactivul Tollens se formeaz oglinda de argint
E. n urma reaciei dintre acetilen i hidroxid de cupru amoniacal se formeaz un precipitat alb-glbui

894. Alegei afirmaiile corecte:
A. acetilurile metalelor alcaline i alcalino-pmntoase sunt stabile fa de ap
B. acetilurile metalelor tranziionale sunt puternic explozive
C. formarea precipitatelor colorate de acetiluri de cupru i de argint se folosete ca metod analitic de
identificare a acetilenei
D. acetilura de dicupru este un precipitat alb-glbui
E. acetilura de diargint este un precipitat rou-crmiziu

895. Sunt polimeri vinilici:
A. poliacrilonitrilul
B. polistirenul
C. policlorura de vinil
D. poliacetatul de vinil
148
E. poliizoprenul

896. Referitor la adiia acidului bromhidric la acetilen, alegei afirmaiile corecte:
A. se obine un compus dihalogenat geminal
B. se obine un compus dihalogenat vicinal
C. produsul final rezultat are un atom de carbon primar
D. produsul final rezultat are doi atomi de carbon primari
E. se obine intermediar un compus halogenat nesaturat

897. Compusul cu formula molecular C
6
H
10
prezint:
A. apte alchine izomere
B. nou alchine izomere
C. patru alchine izomere care conin cte doi atomi de carbon cuaternari
D. trei alchine izomere care conin cte doi atomi de carbon teriari
E. trei alchine izomere care conin un singur atom de carbon teriar

898. Prin adiia apei la 1-butin se obine:
A. aldehid butiric
B. butanon
C. butanal
D. etilmetilceton
E. 2-hidroxi-1-buten

899. Pot forma acetiluri:
A. 4-metil-2-hexina
B. 4-metil-1-hexina
C. 3-metil-1-hexina
D. fenilacetilena
E. difenilacetilena

900. Alchinele care prin adiia apei conduc la la o ceton sunt:
A. acetilena
B. 1-butina
C. 2-butina
D. propina
E. 1-pentina

901. Alegei afirmaiile corecte:
A. adiia apei la alchine conduce la alcooli
B. n dou molecule de 2-butin se gsesc 8 electroni
C. halogenarea alchinelor are loc numai cu halogeni
D. hidrogenarea alchinelor conduce numai la alcani
E. hidrogenarea etinei pe catalizator de Ni conduce la etan

902. Acetilena se poate recunoate astfel:
A. cu ap de brom
B. cu soluie de diaminocupru (I)
C. cu reactiv Tollens
D. prin ardere
E. prin descompunere n elemente

903. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin nlocuirea lui n din formula C
n
H
2n-2
cu valori ntregi i succesive ncepnd cu 2, se obine seria
omoloag a alchinelor
149
B. poziia triplei legturi din structura alchinelor se precizeaz ncepnd cu cel de-al patrulea termen al seriei
omoloage
C. denumirea radicalilor monovaleni provenii de la alchine se face prin nlocuirea sufixului in cu il
D. radicalul HCCCH
2
se numete propargil
E. radicalul HCCCH
2
se numete 2-propinil

904. Alegei afirmaiile corecte:
A. imaginea moleculei de acetilen poate fi reprezentat prin model spaial
B. imaginea moleculei de acetilen poate fi reprezentat prin model compact
C. n molecula de acetilen polul pozitiv este la atomul de hidrogen, iar polul negativ este la atomul de
carbon
D. radicalul HCC se numete propargil
E. radicalul HCC se numete vinil

905. Se consider schema de reacii:

X + 2H
2

Ni
Y
t > 650
0
C
Z + H
2


tiind c X are 2 atomi de carbon, alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etena
B. compusul X este etina
C. compusul Y este etena
D. compusul Y este etanul
E. compusul Z este etena

906. Se consider schema de reacii:

X + HCl C
2
H
3
Cl
H
2 +
Z
U
HCl +

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etena
B. compusul X este acetilena
C. compusul U este etena
D. compusul Z este 1-cloroetena
E. compusul Z este 1-cloroetanul

907. Se consider schema de reacii:

HC C CH
3
H
2
+
Pd/Pb
2+
Y
+ Cl
2
/500
0
C
+ HCl
Z + HCl
W

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este propanul
B. compusul Y este propena
C. compusul Z este 1,2-dicloropropanul
D. compusul Z este clorura de propenil
E. compusul W este 2-cloropropanul

908. Se consider schema de reacii:

HC C CH
3
+ HCl
HgCl
2
; t
0
C
Y
+ H
2
/Ni
+ HCl
Z
W

150
Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este 1,1,2,2-tetracloropropanul
B. compusul Y este 2-cloropropena
C. compusul Z este clorura de n-propil
D. compusul W este 1,2-dicloropropanul
E. compusul W este 2,2-dicloropropanul

909. Se consider schema de reacii:

Pd/Pb
2+
+ H
2
HC C CH
3 X
KMnO
4
/ H
2
SO
4
Y + CO
2
+ H
2
O

Alegei afirmaiile corecte:
A. compusul X este propanul
B. compusul X este propena
C. compusul Y este acetaldehida
D. compusul Y este propanona
E. compusul Y este acidul acetic

910. Se consider schema de reacii:

C
3
H
8
t < 650
0
C
X (alcan) + Y (alchena)
2X
1500
0
C
- 3H
2
Z
+ 2Cl
2
/ CCl
4
W

Alegei afirmaiile corecte:
A. compusul X este metanul
B. compusul X este etanul
C. compusul Y este etena
D. compusul Y este etina
E. compusul W este 1,1,2,2-tetracloroetanul

911. Se consider schema de reacii:

X (alcan) + Y (alchena)
t < 650
0
C
C
4
H
10
X + Cl
2
h
- HCl
Y + HCl
Z

tiind c att X ct i Y conin cte doi atomi de carbon n molecul, alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etanul
B. compusul Y este propena
C. compusul Z este 1-cloroetanul
D. compusul Z este 1,2-dicloroetanul
E. compusul Z este 2-cloropropanul

912. Se consider schema de reacii:
151

C
4
H
10
t < 650
0
C
X (alcan) + Y (alchena)
- H
2
; t
0
C
Z + H
2
O
H
2
SO
4
/ HgSO
4
W

tiind c alcanul X i alchena Y au acelai numr de atomi de carbon n molecul, alegei afirmaiile
corecte:
A. compusul Z este etena
B. compusul Z este etina
C. compusul W este etanolul
D. compusul W este alcoolul vinilic
E. compusul W este acetaldehida

913. Se consider schema de reacii:

X (alcan) + Y (alchena)
t < 650
0
C
C
3
H
8
2X
1500
0
C
Z + 3H
2

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este etanul
B. compusul Y este etena
C. compusul Z este etena
D. compusul Z este acetilena
E. compusul X este metanul

914. Se consider schema de reacii:

Y + 3H
2
1500
0
C
2X
Y + 5/2 O
2
2a + b + Q
Y
t
0
C
2c + H
2

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etanul
B. compusul X este metanul
C. compusul Y este etina
D. compusul a este apa
E. compusul c este dioxidul de carbon

915. Se consider schema de reacii:

2CH
4
1500
0
C
X + 3H
2
X + H
2
Pd / Pb
2+
Y
Y + H
2
O
KMnO
4
/ Na
2
CO
3
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etena
152
B. compusul X este acetilena
C. compusul Y este etena
D. compusul Z este etanolul
E. compusul Z este glicolul

916. Se consider schema de reacii:

C
3
H
4
+ H
2
Ni
Pd / Pb
2+
X
Y
+ H
2
/ Ni
+ Cl
2
/ 500
0
C
X
Z + HCl

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propan
B. compusul X este propena
C. compusul Y este propena
D. compusul Z este clorura de 1,2-dicloropropan
E. compusul Z este clorura de alil

917. Se consider schema de reacii:

X (C
4
H
6
) + H
2
Y
Pd / Pb
2+
+ [O]; KMnO4 / H
2
SO
4
2 Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1-butina
B. compusul X este 2-butina
C. compusul Y este 1-butena
D. compusul Y este 2-butena
E. compusul Z este acidul acetic

918. Se consider schema de reacii:

X
Pd / Pb
2+
C
3
H
4
+ H
2
H
2
O / H
2
SO
4 +
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propena
B. compusul X este propanul
C. compusul Y este alcoolul izopropilic
D. compusul Y este alcoolul n-propilic
E. compusul Y este alcoolul alilic

919. Se consider schema de reacii:

C
3
H
4
+ H
2
Pd / Pb
2+
X
+ HCl
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propena
B. compusul X este propanul
C. compusul Y este 1-cloropropanul
D. compusul Y este 2-cloropropanul
E. compusul Y este clorura de alil

920. Se consider schema de reacii:
153

C
3
H
4
+ 2H
2
Ni
X
t < 650
0
C
Y (alcan) + Z (alchena)
Z + Cl
2
CCl
4
W

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propena
B. compusul X este propanul
C. compusul Z este etena
D. compusul W este 1,1-dicloroetanul
E. compusul W este 1,2-dicloroetanul

921. Se consider schema de reacii:

X + H
2
Pd / Pb
2+
Y
+ HCl
kelen

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etena
B. compusul X este etina
C. compusul Y este etena
D. compusul Y este etanul
E. compusul Y este propena

922. Se consider schema de reacii:

X (C
4
H
6
)
X' (C
4
H
6
)
+ H
2
; Pd / Pb
2+
Y
Y'
+ HCl
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X poate fi 1-butina
B. compusul X poate fi 2-butina
C. compusul Y poate fi n-butanul
D. compusul Y poate fi n-butanul
E. compusul Z este 2-clorobutanul

923. Se consider schema de reacii:

Y
Pd / Pb
2+
X + H
2
+ H
2
/ Ni; p si t
0
C
Z
+ Cl
2
/ 500
0
C
- HCl
kelen

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propina
B. compusul X este etina
C. compusul Y este etena
D. compusul Y este etanul
E. compusul Z este etanul

924. Acetilena reprezint materie prim la fabricarea:
A. cauciucului sintetic
B. cauciucului natural
C. melanei
D. acetatului de vinil
E. zaharozelor

925. Alegei reaciile care au loc n prezen de catalizatori:
A. adiia hidrogenului la acetilen
154
B. reacia acetilenei cu sodiu metalic
C. adiia acidului clorhidric la acetilen
D. arderea acetilenei
E. adiia apei la acetilen

926. n funcie de poziia triplei legturi, alchinele pot fi:
A. cu tripla legtur la captul catenei (alchin marginal)
B. cu tripla legtur n interiorul catenei (alchin intern)
C. cu tripla legtur n exteriorul catenei (alchin extern)
D. cu tripla legtur la captul catenei (alchin intern)
E. cu tripla legtur n interiorul catenei (alchin marginal)

927. Alegei afirmaiile false:
A. alchinele nu sunt hidrocarburi aciclice nesaturate
B. acetilena nu este omologul superior al propinei
C. alchinele nu au formula general C
n
H
2n-2

D. alchinele nu prezint izomerie geometric
E. acetilena nu este primul termen din seria alchinelor

928. Alegei seriile omoloage de alchine aezate n ordinea creterii numrului de atomi de carbon:
A. etin, propin, 1-butin
B. 1-butin, 2-butin, propin
C. acetilen, 1-pentin, 2-pentin
D. 1-hexin, 2-hexin, 3-hexin
E. acetilen, propin, 1-butin

929. Alegei afirmaiile corecte:
A. radicalul HCC- se numete acetilen
B. radicalul HCC-CH
2
-CH
2
- se numete 1-butinil
C. radicalul HCC- se numete etinil
D. radicalul HCC-CH
2
- se numete 2-propinil
E. radicalul HCC-CH
2
- se numete propargil

930. Alchinele pot prezenta:
A. izomerie geometric dac au cel mult 2 atomi de carbon n molecul
B. izomerie de poziie dac au cel mult 4 atomi de carbon n molecul
C. izomerie de poziie dac au cel puin 4 atomi de carbon n molecul
D. izomerie de caten dac au cel puin 5 atomi de carbon n molecul
E. izomerie de caten dac au cel mult 4 atomi de carbon n molecul

931. Ci izomeri prezint formula C
5
H
8
?
A. doi izomeri de poziie i doi izomeri de caten
B. doi izomeri de poziie i doi izomeri geometrici
C. doi izomeri de poziie i un izomer de caten
D. un izomer de poziie i doi izomeri de caten
E. n total 3 izomeri

932. Acetilena:
A. are temperatura de fierbere mai mic dect 2-butina
B. este parial solubil n ap
C. n condiii normare de temperatur i presiune este gaz
D. nu este solubil n solveni organici
E. este foarte solubil n aceton

155
933. n condiii obinuite de temperatur i presiune, sunt gaze urmtorii compui:
A. alcanii superiori
B. alchinele cu maxim 4 atomi de carbon
C. etena, propena i butenele
D. etanul, etena i acetilena
E. hexanul, heptanul i octanul

934. Alchinele, comparativ cu alcanii cu acelai numr de atomi de carbon, au:
A. temperaturile de topire mai mari
B. temperaturile de fierbere mai mici
C. densitile mai mari
D. masele moleculare mai mici
E. temperaturile de topire egale

935. Alchinele pot participa la reacii :
A. de polimerizare
B. de adiie
C. de ardere
D. de substituie
E. de oxidare

936. Pentru hidrogenarea total a acetilenei pn la etan se poate folosi drept catalizator:
A. sodiu
B. potasiu
C. platin
D. paladiu
E. nichel

937. Acetilura de diargint:
A. este un precipitat negru
B. se obine n urma reaciei dintre acetilen i Reactivul Tollens
C. se obine n urma reaciei dintre acetilen i Reactivul Fehling
D. este un precipitat alb glbui
E. are formula AgHC=CHAg

938. Acetilurile metalelor alcaline i alcalino-pmntoase:
A. sunt stabile la temperatur obinuit
B. sunt compui ionici
C. reacioneaz energic cu apa cu formare de alchine
D. reacioneaz energic cu apa cu formare de alcani
E. nu reacioneaz cu apa

939. Se dau urmtoarele formule de structur:
(I)

HC C CH
CH
3
CH
3

(II)

H
3
C C C CH
3

(III)

HC C CH
2
CH
2
CH
3

(IV)

H
3
C C C CH
2
CH
3

156
Alegei afirmaiile corecte:
A. compusul (I) i compusul (III) sunt izomeri de caten
B. compusul (III) i compusul (IV) sunt izomeri de poziie
C. compusul (II) i compusul (III) sunt izomeri de poziie
D. compusul (II) este omologul superior al compusului (IV)
E. compusul (IV) este omologul superior al compusului (II)

940. Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte?
A. alchinele sunt hidrocarburi nesaturate care conin o legtur covalent tripl CC i au formula
molecular C
n
H
2n+2

B. alchinele sunt hidrocarburi nesaturate care conin o legtur covalent tripl CC i au formula
molecular C
n
H
2n-2

C. alchinele pot prezenta izomerie de constituie: de caten i de poziie, dar i de funciune
D. acetilena este insolubil n ap i are caracter slab bazic
E. alchinele au proprieti fizice asemntoare alcanilor i alchenelor cu acelai numr de atomi de carbon

941. Acetilena are numeroase aplicaii practice:
A. este materie prim pentru prepararea aldehidei acetice
B. este materie prim pentru prepararea clorurii de vinil
C. este materie prim pentru prepararea cloroprenului
D. este materie prim pentru prepararea acrilonitrilului
E. este materie prim pentru prepararea clorurii de sodiu

942. Reacia Kucerov:
A. const n adiia apei la acetilen
B. are loc n prezen de sulfat de mercur HgSO
4
i acid sulfuric H
2
SO
4

C. are ca produs final de reacie acetaldehida
D. are ca produs intermediar de reacie alcoolul vinilic
E. const n oxidarea blnd a acetilenei

943. Adiia hidracizilor la acetilen:
A. reacia decurge n dou etape: se formeaz iniial monohalogenoeten i n final dihalogenoetan geminal
B. reacia decurge n dou etape: se formeaz iniial monohalogenoeten i n final dihalogenoetan vicinal
C. reacia decurge n dou etape: se formeaz iniial trihalogenoeten i n final dihalogenoetan geminal
D. are loc la 8-10C n prezena clorurii de mercur, HgCl
2
drept catalizator
E. are loc la 170-200C n prezena clorurii de mercur, HgCl
2
drept catalizator

944. Reacia (n faz gazoas) a clorului cu acetilena:
A. are ca produi de reacie C i HCl
B. este o reacie violent i puternic exoterm
C. este o reacie blnd dar puternic exoterm
D. este o reacie endoterm
E. are ca produi de reacie CO
2
i H
2
O

945. n urma adiiei halogenilor la alchine se pot (poate) obine:
A. compui halogenai vicinali nesaturai
B. compui halogenai geminali nesaturai
C. de exemplu: 1,2-dihalogenoeten
D. de exemplu: 1,1-dihalogenoeten
E. de exemplu: 1,1,2,2-tetrahalogenoetan

946. Se d urmtoarea schem de reacii:
157

2 A + 2NaOH Ag
2
O + H
2
O + 2NaNO
3
Ag
2
O + 4NH
3
+ H
2
O 2 B
HC CH + 2B
C + 4NH
3
+ 2H
2
O

Care afirmaii sunt corecte?
A. compusul A este azotat de argint
B. compusul B este amidur de argint
C. compusul C este diargint-etena
D. compusul C este un precipitat alb glbui
E. compusul B este Reactivul Tollens

947. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la adiia hidrogenului la acetilen sunt adevrate?
A. pentru hidrogenarea total pn la etan se folosesc catalizatori de natriu, potasiu sau calciu i exces de
hidrogen
B. pentru hidrogenarea total pn la etan se folosesc catalizatori de nichel, platin sau paladiu i exces de
hidrogen
C. pentru hidrogenarea parial cu obinere de eten se folosete drept catalizator paladiu otrvit cu sruri de
plumb
D. pentru hidrogenarea parial cu obinere de eten se folosesc drept catalizatori oxizii de azot
E. hidrogenarea parial are loc cu randamente foarte mari

948. Poate forma acetiluri:
A. propina
B. 2-hexina
C. 1-hexina
D. acetilena
E. 2-butina

949. Alchinele pot prezenta izomerie:
A. de caten
B. de funciune
C. de poziie
D. geometric
E. toate cele patru tipuri

950. Catalizatorul de Cu
2
Cl
2
/NH
4
Cl este utilizat la:
A. adiia apei la alchine
B. adiia acidului cianhidric la alchine
C. adiia acidului clorhidric la acetilen
D. dimerizarea acetilenei
E. formarea acetilurilor

951. Reacia acetilenei cu clorul, n solvent inert, poate conduce la:
A. 1,2-diclororeten
B. 1,1-dicloroeten
C. 1,1,2,2-tetracloroetan
D. tricloroeten
E. carbon i acid clorhidric

952. Alchinele dau reacii de:
A. adiie
B. oxidare
158
C. polimerizare
D. substituie
E. deshidratare

953. Hidrogenarea acetilenei se poate efectua cu:
A. AlCl
3

B. Ni
C. H
2
SO
4

D. Pd otrvit cu sruri de plumb (II)
E. Na/CH
3
COOH

954. n molecula propinei lungimile legturilor covalente pot avea valori de:
A. 1,08
B. 1,10
C. 1,20
D. 1,33
E. 1,54

955. Urmtoarele acetiluri sunt insolubile n ap:
A. carbidul
B. acetilura monosodic
C. acetilura disodic
D. acetilura de argint
E. acetilura de cupru

956. n moleculele alchinelor se ntlnesc legturi:
A.
B.
C. +
D. +2
E. 3

957. Adiia acidului clorhidric la acetilen pentru a obine clorur de vinil are loc:
A. la t < 25
0
C
B. n prezena HgCl
2
depus pe crbune activ
C. n prezena AlCl
3
anhidre
D. la 200
0
C
E. cu Cu
2
Cl
2
/NH
4
Cl

958. Adiia acidului acetic la acetilen are loc:
A. la t ~ 100
0
C
B. n prezena HgCl
2

C. n prezena Zn(CH
3
COO)
2

D. cu Cu
2
Cl
2
/NH
4
Cl
E. la 200-250
0
C

959. Oxidarea alchinelor cu permanganat de potasiu poate avea loc:
A. n mediu bazic
B. n mediu acid
C. n mediu neutru
D. n solvent inert
E. reacia nu are loc

960. Adiia apei la acetilen:
159
A. conduce la alcool vinilic
B. conduce la aldehid acetic
C. are loc n prezena HgCl
2
/H
2
SO
4

D. are loc n prezena HgSO
4
/ H
2
SO
4

E. conduce la formarea intermediar a unui enol

961. Adiia apei la fenilacetilen:
A. are loc cu KMnO
4
/Na
2
CO
3

B. are loc cu HgSO
4
/H
2
SO
4

C. are loc cu HgCl
2
/H
2
SO
4

D. conduce la fenilmetilceton
E. conduce la aldehid benzoic

962. Acetilena reacioneaz cu:
A. reactiv Tollens
B. metale alcaline
C. amidur de sodiu
D. reactiv Fehling
E. acetat de zinc

963. Oxidarea alchinelor se poate efectua cu:
A. permanganat de potasiu n mediu neutru
B. permanganat de potasiu n soluie slab bazic
C. ozon
D. dicromat de potasiu n mediu acid
E. reactiv Tollens

964. Prin oxidarea alchinelor se pot obine:
A. aldehide
B. cetone
C. acizi carboxilici
D. dicetone
E. dioxid de carbon i ap

965. Acetilena d reacii de substituie cu:
A. metale alcaline
B. metale alcalino-pmntoase
C. metale tranziionale
D. amidura de sodiu
E. reactiv Fehling

966. Acetilurile de sodiu se pot forma prin:
A. dimerizarea acetilenei cu hidroxid de sodiu
B. reacia acetilenei cu sodiu metalic, la temperatur ridicat
C. reacia acetilenei cu reactiv Tollens
D. reacia acetilenei cu reactiv Fehling
E. reacia acetilenei cu amidura de sodiu

967. Sunt adevrate afirmaiile:
A. prin dimerizarea alchinelor se formeaz enine
B. prin dimerizarea alchinelor se formeaz dialchine
C. prin dimerizarea alchinelor se formeaz alcadiene ciclice
D. prin trimerizarea acetilenei se formeaz benzen
E. prin tetramerizarea acetilenei se formeaz cicloheptatetraen
160

968. Prin adiia apei la alchine se poate obine:
A. etanal
B. propanon
C. butanon
D. butanal
E. pentanon

969. Referitor la hidrocarburile aromatice sunt adevrate afirmaiile:
A. pot fi mononucleare i polinucleare
B. naftalina este cel mai simplu compus din clasa arene
C. arenele mononucleare au formula general C
n
H
2n-6

D. atomii de carbon din nulceul benzenic sunt hibridizai sp
E. benzenul a fost sintetizat prima dat prin decarboxilarea acidului benzoic

970. Referitor la hidrocarburile aromatice sunt adevrate afirmaiile:
A. fiecare atom de carbon din nucleul benzenic este legat prin trei legturi
B. fiecare atom de carbon din nucleul benzenic este legat printr-o legtur de atomul de carbon vecin
C. molecula benzenului este plan
D. unghiurile dintre legturile covalente ale atomilor de carbon au valoarea de 120
0

E. lungimea legturilor carbon-carbon are valoarea 1,54

971. Hidrocarburile aromatice pot da reacii de:
A. adiie
B. substituie
C. reducere
D. oxidare
E. hidroliz

972. Au nuclee condensate urmtoarele hidrocarburi aromatice:
A. naftalenul
B. difenilul
C. antracenul
D. decalina
E. fenantrenul

973. Hidrocarburile aromatice izomere cu formula molecular C
8
H
10
pot fi:
A. toluen
B. etilbenzen
C. o-xilen
D. m-xilen
E. p-xilen

974. Hidrocarbura aromatic cu formula structural C
6
H
5
CH=CH
2
se numete:
A. etilbenzen
B. fenileten
C. cumen
D. stiren
E. toluen

975. Referitor la hidrocarburile aromatice sunt adevrate afirmaiile:
A. naftalina are caracter aromatic mai slab dect benzenul
B. reaciile de adiie decurg mai uor la benzen dect la naftalin
C. adiia clorului la benzen are loc n prezena unui catalizator tip acid Lewis (FeCl
3
)
161
D. adiia fotochimic a clorului la benzen conduce la obinerea hexaclorociclohexanului
E. caracterul aromatic al arenelor polinucleare condensate depinde de numrul ciclurilor

976. Legat de arene sunt adevrate afirmaiile:
A. naftalina se hidrogeneaz mai uor dect benzenul
B. vaporii de benzen sunt toxici
C. alchilarea benzenului se face cu cloruri acide, n prezen de AlCl
3
anhidr
D. n benzen toi atomii de carbon se afl n stare de hibridizare sp
2

E. acidul ftalic se poate obine din o-xilen, prin oxidare cu reactiv Bayer

977. Se d schema de reacii:

C
7
H
8
+ 3[O]
KMnO
4
H
2
O
_
A
PCl
5
POCl
3
HCl
+
_
_
B
C
7
H
8
, AlCl
3
+
- HCl
C

Compusul C poate fi:
A. o-metilbenzofenon
B. m-metilbenzofenon
C. p-metilbenzofenon
D. benzilfenilceton
E. dibenzilceton

978. La clorurarea difenilmetanului la lumin, poate rezulta:
A.
C
6
H
5
CH
Cl
C
6
H
5


Cl CH
2
B.


Cl CH
2
Cl
C.


C
Cl
Cl
D.


E. toi produii enumerai

979. Pot fi utilizai ca ageni de alchilare:
A. clorobenzenul
B. toluenul
C. cloroetanul
D. propena
E. clorura de benzil

980. Sunt substitueni de ordinul II pe nucleul aromatic:
A. -NO
2

B. -COOH
162
C. -SO
3
H
D. -CN
E. -Cl

981. Sunt substitueni de ordinul I pe nucleul benzenic:
A. X
B. R
C. COOR
D. SO
3
H
E. OH

982. Sunt substitueni de ordinul I pe nucleul benzenic:
A. CH = CH
2

B. NH
2

C. CH = O
D. CN
E. NO
2


983. Sunt substitueni de ordinul I pe nucleul benzenic:
A. CH
3

B. C
6
H
5

C. COOR
D. CH
2
X
E. F

984. Sunt substitueni de ordinul II pe nucleul benzenic:
A. SO
3
H
B. C(CH
3
)
3

C. COOH
D. CN
E. I

985. Sunt substitueni de ordinul II pe nucleul benzenic:
A. NO
2

B. COOH
C. >C=O
D.CH
3
CH
2

E. NH
2


986. Referitor la nitrarea benzenului sunt adevrate afirmaiile:
A. este ireversibil
B. se efectueaz cu acid sulfuric concentrat
C. se efectueaz cu amestec sulfonitric
D. trebuie realizat la temperatur ridicat
E. conduce la formarea unui compus cu miros de migdale amare

987. Sulfonarea benzenului poate avea loc cu:
A. amestec sulfonitric
B. acid sulfuric
C. oleum
D. sulfit de sodiu
E. sulfit acid de sodiu

988. Oxidarea hidrocarburilor aromatice la nucleu se poate face cu:
163
A. oxigen molecular, n prezena unor catalizatori
B. permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric
C. permanganat de potasiu n acid acetic
D. dicromat de potasiu n acid acetic
E. dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric

989. Referitor la arene sunt adevrate afirmaiile:
A. substituenii de ordinul I grefai pe nucleul benzenic orienteaz noua substituie n poziiile orto i para
B. substituenii de ordinul I dezactiveaz nucleul benzenic
C. la acilare se obin omologi ai benzenului
D. reacia de acilare se efectueaz cu catalizator de AlCl
3

E. prin acilare se obin cetone aromatice sau mixte

990. Produii de mononitrare ai toluenului sunt:
A. o-nitrotoluen
B. m-nitrotoluen
C. p-nitrotoluen
D. 2,4-dinitrotoluen
E. 2,4,6-trinitrotoluen

991. Despre antracen sunt adevrate afirmaiile:
A. are caracter aromatic mai slab dect naftalina
B. se oxideaz mai greu dect naftalina
C. prin oxidare formeaz 9,10-antrachinon
D. prezint trei nuclee benzenice izolate
E. prezint trei nuclee benzenice condensate

992. Se d schema de reacii:

C
2
H
4
+ Cl
2
CCl
4
A
+ 2C
6
H
6
/ AlCl
3
- 2HCl
B
+ Cl
2
/ h
- HCl
C

A. compusul A este 1,1-dicloroetanul
B. compusul A este 1,2-dicloroetanul
C. compusul B este 1,1-difeniletanul
D. compusul B este 1,2-difeniletanul
E. compusul C este 1-cloro-1,2-difeniletanul

993. Se d schema de reacii:
C
6
H
6
CH
3
Cl / AlCl
3
+
- HCl
A
- HCl
CH
3
Cl / AlCl
3
+
B
+ 6[O] ; KMnO
4
/ H
3
O, t
0
C
- 2H
2
O
C
t
0
C
- H
2
O
D

A. compusul B este o-xilenul
B. compusul B este p-xilenul
C. compusul C este acidul o-ftalic
D. compusul C este acidul tereftalic
E. compusul D este anhidrida ftalic

994. Precizai care dintre moleculele sau ionii de mai jos au caracter electrofil:
I. CH
4
; II. H
2
O; III. Br
+
; IV. CH
2
=CH
2
; V. BF
3
; VI. NO
2
+
; VII. NH
3
; VIII. Br
-
.
A. I, II, III
B. III, V
C. IV, VII,VIII
D. VI
E. II. VI, VIII
164

995. Prin oxidarea etilbenzenului cu soluie acid de permanganat de potasiu, se obine:
A. acid benzoic
B. acid fenilacetic
C. alcool benzilic
D. dioxid de carbon i ap
E. benzaldehid

996. Hidrocarburile aromatice polinucleare pot fi clasificate n:
A. ciclice saturate
B. cu nuclee izolate
C. cicloparafine
D. cu nuclee condensate
E. cu nuclee conjugate

997. Hidrocarburile aromatice pot da dou tipuri de reacii:
A. la nucleu
B. de ciclizare
C. de dimerizare
D. la catena lateral
E. de condensare

998. Hidrocarburile aromatice pot da urmtoarele reacii la nucleu:
A. de substituie
B. de adiie
C. de polimerizare
D. de oxidare
E. de eliminare

999. Benzenul se poate oxida cu:
A. oxigen molecular, pe catalizator de V
2
O
5
, la 350
0
C, cu formare de acid ftalic
B. oxigen molecular, pe catalizator de V
2
O
5
, la 500
0
C, cu formare de anhidrid maleic
C. oxigen molecular, prin combustie, cnd rezult dioxid de carbon i ap
D. cu dicromat de potasiu i acid acetic
E. cu soluie acid de permanganat de potasiu

1000. Alegei rspunsurile corecte:
A. tetralina i decalina sunt substane lichide, folosite ca solveni
B. antracenul se oxideaz n poziiile 1 i 3
C. antrachinona este un produs de baz n industria coloranilor
D. n cazul arenelor cu caten lateral, agenii oxidani atac atomii de carbon din poziia benzilic
E. acizii arilsulfonici se folosesc n industria cosmetic

1001. Referitor la halogenarea arenelor sunt adevrate afirmaiile:
A. catalizatorii folosii la clorurare sunt FeCl
3
; AlCl
3

B. catalizatorii folosii la bromurare sunt FeBr
3
; AlBr
3

C. se poate realiza doar catalitic
D. se poate realiza att catalitic ct i fotochimic
E. se formeaz un singur compus monohalogenat

1002. Prin acilarea benzenului cu clorur de acetil, n prezena catalizatorului de AlCl
3
anhidr, se
obine:
A. etilbenzen
B. alcool benzilic
165
C. fenilmetilceton
D. difenilceton
E. acetofenon

1003. Se poate obine izopropilbenzen prin:
A. alchilarea benzenului cu propen, n prezena AlCl
3
umed i a acizilor tari
B. acilarea benzenului cu clorur de acetil
C. reacia benzenului cu izopropanol, urmat de deshidratare
D. hidrogenarea stirenului
E. alchilarea benzenului cu 2-cloropropan, n prezena AlCl
3
anhidr

1004. Acetofenona se poate obine prin acilarea benzenului cu:
A. acid acetic
B. clorur de acetil
C. anhidrid acetic
D. acetamid
E. acetat de etil

1005. Acetofenona se poate obine prin:
A. alchilarea benzenului cu propen
B. adiia apei la fenilacetilen
C. oxidarea -metilstirenului
D. deshidratarea 1-feniletanolului
E. oxidarea 1-feniletanolului cu permanganat de potasiu i acid sulfuric

1006. Referitor la compusul aromatic cu formula molecular C
8
H
8
O, sunt adevrate afirmaiile:
A. doi izomeri reacioneaz cu reactivul Tollens
B. patru izomeri pot reaciona cu reactivul Tollens
C. poate fi un alcool aromatic
D. poate fi o aldehid
E. poate fi o ceton

1007. Se obin compui carbonilici prin:
A. acilarea benzenului cu clorur de acetil
B. oxidarea antracenului cu K
2
Cr
2
O
7
/CH
3
COOH
C. hidroliza clorurii de benziliden
D. alchilarea benzenului cu metanol, n prezen de acid sulfuric
E. oxidarea etilbenzenului

1008. Referitor la caracterul aromatic sunt adevrate afirmaiile:
A. este influenat de numrul nucleelor aromatice
B. este mai pronunat la arenele polinucleare dect la benzen
C. nu depinde de numrul nucleelor aromatice
D. este mai puin pronunat la arenele polinucleare dect la benzen
E. imprim preferina pentru reaciile de substituie n locul celor de adiie i oxidare

1009. Alegei afirmaiile corecte:
A. toluenul este o hidrocarbur aromatic binuclear
B. benzenul are n molecul 12 atomi
C. nitrarea benzenului se realizeaz cu amestec sulfonitric
D. benzenul nu poate participa la reacii de substituie
E. naftalina conine n molecul 10 atomi de carbon

1010. Alegei afirmaiile corecte:
166
A. C
9
H
12
poate fi o hidrocarbur aromatic mononuclear
B. naftalina este o hidrocarbur aromatic polinuclear
C. toluenul nu poate participa la reacii de substituie
D. naftalina nu se poate oxida
E. alchilarea benzenului este o reacie de substituie

1011. Alegei afirmaiile corecte:
A. hidrocarburile aromatice mononucleare cu caten lateral se numesc fenilalcani
B. naftalina are caracter aromatic mai slab dect benzenul
C. exist doi izomeri dimetilbenzen
D. exist trei izomeri dimetilbenzen
E. exist trei izomeri monoclorurai ai benzenului

1012. Referitor la toluen, alegei rspunsul corect:
A. are molecula plan
B. este un bun solvent
C. la bromurarea catalitic formeaz un amestec de izomeri meta i para
D. prin oxidare cu permanganat de potasiu i acid sulfuric formeaz benzaldehid
E. prin oxidare cu permanganat de potasiu i acid sulfuric formeaz acid benzoic

1013. Alegei rspunsurile corecte:
A. caracterul aromatic al arenelor se reflect n preferina acestora pentru reaciile de substituie
B. lungimea legturii carboncarbon din nucleul benzenic este 1,33
C. reaciile de adiie la nucleul benzenic decurg n condiii energice (temperatur, lumin)
D. la acilarea benzenului se obin omologi ai acestuia
E. halogenarea la nucleu are loc n prezen de FeX
3
, AlX
3


1014. Alegei rspunsurile corecte:
A. oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este important n anumite procese metabolice
B. toluenul care a intrat n organism poate fi oxidat n prezena unei enzime din ficat la acid benzoic
C. benzenul poate fi oxidat n organism i eliminat
D. toluenul este mai puin toxic dect benzenul
E. benzenul nu este cancerigen

1015. Referitor la arene, alegei rspunsul corect:
A. caracterul aromatic crete cu creterea numrului de nuclee benzenice condensate
B. nu dau reacii de polimerizare
C. nu se oxideaz cu KMnO
4
n soluie neutr
D. arenele cu caten lateral particip att la reacii chimice specifice nucleului aromatic, ct i catenei
laterale
E. nu au aplicaii practice

1016. Se formeaz anhidride prin oxidarea urmtoarelor hidrocarburi aromatice:
A. benzen
B. naftalin
C. antracen
D. fenantren
E. toluen

1017. Referitor la oxidarea toluenului cu permanganat de potasiu i acid sulfuric, alegei rspunsurile
corecte:
A. se formeaz un precipitat brun de MnO
2

B. se formeaz MnSO
4

C. conduce la formarea acidului benzoic
167
D. conduce la formarea benzochinonei
E. reacia nu are loc n aceste condiii

1018. Referitor la nitrarea benzenului sunt adevrate afirmaiile:
A. se formeaz doar mononitrobenzen
B. cu exces de amestec sulfonitric se obine trinitrobenzen
C. se realizeaz cu acid sulfuric concentrat i acid azotic concentrat
D. este o reacie de substituie
E. este o reacie de adiie

1019. Reaciile de substituie la nucleul aromatic sunt:
A. halogenarea
B. nitrarea
C. sulfonarea
D. oxidarea
E. acilarea

1020. Benzenul poate adiiona:
A. hidrogen
B. ap
C. alcooli
D. halogeni
E. alchene

1021. Alegei afirmaiile corecte:
A. toluenul nu poate participa la reacii de substituie
B. toluenul este o hidrocarbur aromatic mononuclear
C. benzenul are n molecul 12 atomi
D. nitrarea benzenului se realizeaz cu amestec sulfonitric
E. benzenul nu poate participa la reacii de substituie

1022. Alegei afirmaiile corecte:
A. alchilarea benzenului este o reacie de substituie
B. benzenul se poate oxida cu KMnO
4
/ H
2
SO
4

C. naftalina nu are caracter aromatic
D. exist trei izomeri dimetilbenzen
E. hidrogenarea arenelor are loc n condiii energice

1023. Se d schema de reacii:

X +
AlCl
3
umeda
Y
- H
2
C CH
2
H
3
C
+ 4[O]; KMnO
4
/ H
2
SO
4
Z
- CO
2
- H
2
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este clorura de izopropil
B. compusul X este propena
C. compusul Y este izopropilbenzenul
D. compusul Z este acidul benzoic
E. compusul Z este fenilmetilcetona

1024. Hidrocarbura aromatic cu formula structural:
168

C CH
2
H
3
C

se numete:
A. alilbenzen
B. 2-fenilpropen
C. stiren
D. -metilstiren
E. cumen

1025. Se d schema de reacii:

C
2
H
4
+ HCl
X
C
6
H
6
/ AlCl
3
anhidra
+
Y
+ 6 [O]; KMnO
4
/ H
2
SO
4
Z + a + 2b
- HCl

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1,2-dicloroetanul
B. compusul X este clorura de etil
C. compusul Y este toluenul
D. compusul Y este etilbenzenul
E. compusul Z este acidul benzoic

1026. Alegei rspunsurile corecte:
A. benzenul este cea mai simpl aren
B. toluenul a fost izolat din balsamul de Tolu
C. arenele conin unul sau mai multe cicluri benzenice
D. radicalul fenil se obine formal prin eliminarea unui atom de hidrogen din fenantren
E. arenele se mai numesc hidrocarburi aromatice datorit mirosului de migdale amare

1027. Alegei afirmaiile corecte referitoare la benzen:
A. raportul atomic C:H este 1:1
B. cei ase atomi de hidrogen sunt echivaleni
C. prezena celor trei duble legturi este dovedit prin reacia de adiie a hidrogenului
D. prin adiia hidrogenului la benzen, n condiii energice, se formeaz tetralin
E. benzenul se comport ca o hidrocarbur avnd caracter saturat

1028. Referitor la benzen alegei afirmaiile corecte:
A. distanele dintre doi atomi de carbon vecini au fost stabilite prin metoda razelor X
B. lungimea legturilor CH este de 1,54
C. lungimea legturilor CC este de 1,33
D. legturile CC sunt echivalente
E. benzenul este instabil din punct de vedere chimic i astfel particip uor la reacii de polimerizare

1029. Arena cu structura de mai jos:

CH CH
2

se numete:
A. fenilpropen
B. vinilbenzen
C. stiren
169
D. etenilbenzen
E. etilbenzen

1030. Alegei afirmaiile corecte:
A. fenantrenul este o hidrocarbur aromatic polinuclear cu structur liniar
B. difenilul are dou nuclee izolate
C. reaciile de substituie la arene pot avea loc att la nucleu, ct i la catena lateral
D. nucleul benzenic nu se poate oxida
E. iodurarea benzenului are loc n prezena HNO
3
cu rol de catalizator

1031. Alegei afirmaiile corecte:
A. exist cinci derivai disubstituii diferii ai benzenului: o, o, m, p, p
B. la naftalin, poziia este mai reactiv dect poziia
C. naftalina poate avea patru derivai monosubstituii: , , ,
D. nitrarea arenelor la catena lateral se realizeaz cu amestec sulfonitric
E. nitrobenzenul se mai numete esen de Mirban

1032. Referitor la halogenarea arenelor alegei afirmaiile corecte:
A. clorurarea benzenului este catalizat de acidul azotic
B. -cloronaftalina este neizolabil
C. produsul final al clorurrii naftalinei este 1,2,3,4-tetracloronaftalin
D. -cloronaftalina se obine direct din naftalin i clor, n prezena AlCl
3

E. prin monoclorurarea fotochimic a toluenului se obine clorura de benzin

1033. Alegei afirmaiile corecte:
A. -nitronaftalina se obine prin metode indirecte
B. sulfonarea arenelor este o reacie reversibil
C. sulfonarea benzenului cu acid sulfuros conduce la acid benzensulfonic
D. sulfonarea naftalinei la 80
0
C este mpiedicat steric
E. sulfonarea naftalinei la 160
0
C conduce la acid -naftalinsulfonic

1034. Reaciile Friedel-Crafts sunt:
A. de oxidare
B. de alchilare
C. de acilare
D. de halogenare
E. de polimerizare

1035. AlCl
3
are rol de catalizator n reaciile de:
A. halogenare
B. hidrogenare
C. sulfonare
D. alchilare
E. acilare

1036. Pot fi ageni de acilare ai arenelor:
A. clorura de etil
B. acidul acetic
C. clorura de acetil
D. anhidrida acetic
E. acetonitrilul

1037. Alegei afirmaiile corecte:
A. la nitrarea toluenului se obine un amestec de o-nitrotoluen i p-nitrotoluen
170
B. halogenii activeaz nucleul benzenic
C. orientarea celui de-al doilea substituent pe nucleul benzenic este independent de natura primului
substituent
D. prin diclorurarea catalitic a nitrobenzenului se obine 3,5-dicloronitrobenzen
E. prin nitrarea toluenului cu amestec sulfonitric n exces se obine trotil

1038. Alegei afirmaiile corecte:
A. grupa nitro, -NO
2
, este substituent de ordinul I
B. prin hidrogenarea catalitic a benzenului, (Ni, 200
0
C), se formeaz ciclohexan
C. hidrogenarea naftalinei are loc n dou etape
D. adiia hidrogenului la naftalin are loc n prezen de Pd depus pe sruri de Pb
2+
E. naftalina particip mai greu dect benzenul la reaciile de adiie deoarece are dou nuclee aromatice

1039. Alegei afirmaiile corecte:
A. tetralina i decalina sunt utilizate drept carburani
B. TNT n amestec cu NH
4
NO
3
este utilizat ca explozibil
C. trotilul este o substan puternic exploziv
D. nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric n exces conduce la trinitrobenzen
E. reacia de nitrare este reversibil

1040. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin clorurarea fotochimic a benzenului se obine HCH
B. gamexanul este folosit ca insecticid
C. acidul fumaric se obine prin oxidarea benzenului cu V
2
O
5
, la 500
0
C
D. acidul tereftalic se obine la oxidarea naftalinei cu V
2
O
5
, la 350
0
C
E. antracenul se oxideaz mai uor dect naftalina

1041. Se consider schema de reacii:

X (C
8
H
10
)
Y (C
10
H
8
)
KMnO
4
/ H
2
SO
4
; t
0
C
+ 9/2 O
2
; V
2
O
5
; 350
0
C
Z
t
0
C
H
2
O -
W
- 2H
2
O
- 2CO
2
- H
2
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este toluenul
B. compusul Y este naftalina
C. compusul Y este p-xilenul
D. compusul Z este acidul o-ftalic
E. compusul Z este acidul fumaric

1042. Se consider schema de reacii:

C
6
H
6
+ X
AlCl
3
anh.
- HCl
Y
KMnO
4
/ H
3
O; t
0
C
acid benzoic + 2CO
2
+ 3H
2
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propena
B. compusul X este 2-cloropropanul
C. compusul Y este izopropilbenzenul
171
D. compusul Y este n-propilbenzenul
E. compusul Y este -metilstirenul

1043. Arena cu formula molecular C
8
H
10
prezint:
A. un izomer monosubstituit
B. doi izomeri monosubstituii
C. un izomer disubstituit
D. doi izomeri disubstituii
E. trei izomeri disubstituii

1044. Arena cu formula molecular C
9
H
12
prezint:
A. un izomer monosubstituit
B. doi izomeri monosubstituii
C. trei izomeri disubstituii
D. trei izomeri trisubstituii
E. patru izomeri trisubstituii

1045. Benzenul are multiple utilizri:
A. n industria alimentar
B. n parfumerie
C. la fabricarea detergenilor
D. la fabricarea stirenului
E. n oftalmologie

1046. Acizii carboxilici corespunztori oxidrii xilenilor sunt:
A. acidul benzoic
B. acidul ftalic
C. acidul izoftalic
D. acidul tereftalic
E. acidul fumaric

1047. Se consider schema de reacii:

C
10
H
8
+ 2H
2

Ni
X
+ 3H
2
; Ni
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este ciclohexanul
B. compusul X este tetralina
C. compusul X este tetrahidronaftalenul
D. compusul Y este decalina
E. compusul Y este decahidronaftalenul

1048. Dup numrul de nuclee benzenice din molecul, hidrocarburile aromatice pot fi:
A. mononucleare, cu nuclee izolate sau cu nuclee condensate
B. polinucleare, benzen sau cu caten lateral
C. mononucleare, benzen sau cu caten lateral
D. polinucleare, cu nuclee izolate sau cu nuclee condensate
E. anucleare, mononucleare sau polinucleare

1049. Hidrocarburile aromatice mononucleare:
A. conin un singur ciclu benzenic
B. pot fi fr caten lateral sau cu caten lateral
C. conin mai multe nuclee benzenice, dar numai unul de baz
D. sunt, de exemplu: benzen sau etilbenzen
E. sunt, de exemplu: benzen sau difenilmetan
172

1050. Izopropilbenzenul:
A. are formula:

CH CH
3
H
3
C

B. are formula:

CH
2
CH
2
CH
3

C. se mai numete cumen
D. este hidrocarbur aromatic mononuclear
E. se mai numete 2-fenil-propan

1051. Hidrocarburile aromatice polinucleare:
A. pot conine dou sau mai multe nuclee benzenice condensate, de exemplu: naftalen sau fenantren
B. pot conine dou sau mai multe nuclee benzenice izolate, de exemplu: difenil sau antracen
C. pot conine dou sau mai multe nuclee benzenice condensate, de exemplu: orto-xilen sau meta-xilen
D. pot conine dou sau mai multe nuclee benzenice izolate, de exemplu: difenil sau 1,2-difeniletan
E. pot conine dou sau mai multe nuclee benzenice condensate, de exemplu: antracen sau fenantren

1052. Reacia de halogenare a benzenului:
A. este o reacie de adiie
B. este o reacie de substituie
C. poate avea loc n prezena FeCl
3

D. poate avea loc n prezena FeBr
3

E. poate avea loc n prezena HNO
3


1053. Iodurarea benzenului:
A. are loc conform ecuaiei:

+ I
2
HNO
3
I
I
+ H
2

B. este o reacie de substituie la catena lateral
C. are loc conform ecuaiei:

+ I
2
AlCl
3
I
+ HI

D. are loc conform ecuaiei:

I
HNO
3
+ I
2
+ HI

173
E. este o reacie de substituie la nucleu

1054. Naftalina:
A. poate avea doi derivai monosubstituii
B. poate avea patru derivai monosubstituii
C. are poziiile 1,4,5,8 echivalente n nucleul su
D. are poziiile 2,3,6,7 echivalente n nucleul su
E. are poziiile 1,3,5,7 echivalente n nucleul su

1055. Nitrobenzenul:
A. are formula: C
6
H
5
-NO
2

B. se obine prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric
C. este toxic
D. are miros de migdale amare
E. are formula: C
6
H
5
-NH
2


1056. Nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric:
A. este o reacie de adiie
B. este o reacie de substituie
C. are ca produs de reacie un amestec de i -nitronaftalina
D. are ca produs de reacie -nitronaftalina
E. are ca produs de reacie -nitronaftalina

1057. Reacia de sulfonare a arenelor:
A. este o reacie reversibil
B. este o reacie ireversibil
C. are ca produi de reacie sulfai de benzen
D. are ca produi de reacie acizi arilsulfonici
E. se realizeaz cu acid sulfuric diluat

1058. Reacia de alchilare Friedel-Crafts:
A. const n adiia la unul sau mai muli atomi de carbon din nuclee aromatice a unui radical alchil
B. const n substituia hidrogenului de la atomi de carbon din nuclee aromatice cu un radical alchil
C. are ca produi de reacie arene cu caten lateral
D. poate avea loc n prezen de AlCl
3
anhidr sau umed
E. nu poate avea loc n prezen de AlCl
3
anhidr sau umed

1059. Se consider urmtoarea schem de reacii:

A + CH
3
OH
H
2
SO
4
H
2
O
B
_
A + CH
3
Cl
AlCl
3
anh.
- HCl
B
B + 2HNO
3
H
2
SO
4
- 2H
2
O
C + D

tiind c A este cea mai simpl hidrocarbur aromatic, identificai compuii necunoscui:
A. C i D sunt o- i p-nitrotoluen
B. A este naftalina
C. B este toluenul
D. B este benzenul
E. A este benzenul

174
1060. Reacia de acilare Friedel-Crafts:
A. const n substituirea unui atom de carbon din nucleul aromatic cu o grupare acil, R-CO-
B. const n substituirea unui atom de hidrogen legat de un atom de carbon din nucleul aromatic cu o
grupare acil, R-CO-
C. se poate face cu cloruri acide n prezen de AlCl
3
drept catalizator
D. se poate face cu anhidride ale acizilor carboxilici n prezen de AlCl
3
drept catalizator
E. se poate face cu acizi sulfonici n prezen de AlCl
3
drept catalizator

1061. n cazul n care derivaii monosubstituii ai benzenului sunt supui, la rndul lor, unor reacii de
substituie, poziia n care intr al doilea substituent se stabilete astfel:
A. n funcie de natura substituentului preexistent
B. dac substituentul preexistent este de ordinul I, al doilea substituent este orientat n poziiile orto i para
C. dac substituentul preexistent este de ordinul II, al doilea substituent este orientat n poziia meta
D. dac substituentul preexistent este de ordinul I, al doilea substituent este orientat n poziia meta
E. la ntmplare

1062. Substitueni de ordinul I pe nucleul aromatic, sunt:
A. halogenii
B. grupele alchil
C. grupa hidroxil
D. grupa amino
E. grupa nitro

1063. Substitueni de ordinul II pe nucleul aromatic, sunt:
A. grupa nitro
B. grupa amino
C. grupa sulfonic
D. grupa carboxil
E. grupa nitril

1064. Care din urmtoarele afirmaii sunt false?
A. substituenii de ordinul I de pe nucleul aromatic nu orienteaz cel de-al doilea substituent n poziie orto
B. substituenii de ordinul I de pe nucleul aromatic nu orienteaz cel de-al doilea substituent n poziie para
C. substituenii de ordinul II de pe nucleul aromatic nu orienteaz cel de-al doilea substituent n poziie orto
D. substituenii de ordinul II de pe nucleul aromatic nu orienteaz cel de-al doilea substituent n poziie para
E. substituenii de ordinul II de pe nucleul aromatic nu orienteaz cel de-al doilea substituent n poziie meta

1065. Care din urmtoarele afirmaii referitoare le grupele amino, -NH
2
i nitro, NO
2
sunt adevrate?
A. grupa amino, -NH
2
orienteaz al doilea substituent de pe nucleul aromatic n poziiile orto i para
B. grupa nitro, NO
2
orienteaz al doilea substituent de pe nucleul aromatic n poziiile orto i para
C. grupa nitro, NO
2
orienteaz al doilea substituent de pe nucleul aromatic n poziia meta
D. grupa amino, -NH
2
orienteaz al doilea substituent de pe nucleul aromatic n pozia meta
E. ambele grupe sunt substitueni de ordinul I

1066. Alegei ecuaiile reaciilor chimice scrise corect:
A.

CH
3
HNO
3
H
2
SO
4
H
2
O
+
_
CH
3
NO
2

B.
175

Cl
CH
3
CH
Cl
CH
3 +
AlCl
3
- 2HCl
Cl
CH(CH
3
)
2
Cl
CH(CH
3
)
2
+
2 2

C.

NO
2
_
H
2
O
H
2
SO
4
+ CH
3
OH
NO
2
CH
3

D.

SO
3
H
CH
2
= CH
2
AlCl
3
umeda
+
SO
3
H
CH
2
CH
3 - HCl

E.

+ Cl
2
FeCl
3
NH
2 NH
2
Cl
- HCl


1067. Se d urmtoarea ecuaie:

a
+ 2HNO
3
H
2
SO
4
a
NO
2
a
NO
2
+ + 2H
2
O

a poate fi:
A. grupa metil
B. grupa nitro
C. grupa hidroxil
D. halogen
E. grupa sulfonic

1068. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la tetralin i decalin sunt adevrate?
A. sunt lichide utilizate ca dizolvani
B. sunt lichide utilizate ca i carburani
C. tetralina se obine n prima etap de hidrogenare a naftalinei n prezen de Ni
D. decalina se obine n prima etap de hidrogenare a naftalinei n prezen de Ni
E. tetralina se obine n a doua etap de hidrogenare a naftalinei n prezen de Ni

1069. 1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexanul:
A. se poate obine prin clorurarea fotochimic a benzenului
B. are formula:
176

Cl Cl
H
Cl
H
Cl
H
Cl
Cl
H

C. are formula:

H Cl
H
Cl
H
Cl
H
Cl
Cl
H
Cl H

D. are un izomer numit gamexan care se folosete ca n industria alimentar
E. are un izomer numit gamexan care se folosete ca insecticid

1070. Benzenul:
A. este foarte rezistent la aciunea agenilor oxidani obinuii
B. se oxideaz numai la temperatur ridicat, n prezen de catalizatori
C. n urma oxidrii se rupe ciclul aromatic
D. are stabilitate termic sczut
E. nu poate fi oxidat indiferent de condiiile de lucru

1071. Naftalina:
A. formeaz n urma oxidrii acid maleic
B. se oxideaz la temperaturi mai mici dect benzenul
C. se oxideaz la temperaturi mai nalte dect benzenul
D. are caracter aromatic mai slab dect benzenul
E. are caracter aromatic mai puternic dect benzenul

1072. Oxidarea antracenului:
A. se realizeaz mult mai uor dect oxidarea naftalinei
B. se realizeaz mult mai greu dect oxidarea benzenului
C. are loc cu ageni oxidani ca K
2
Cr
2
O
7
n prezen de CH
3
-COOH
D. se realizeaz la atomii de carbon din ciclul din mijloc, fr ruperea acestuia
E. are ca produs de reacie antrachinona

1073. Antrachinona:
A. are formula:

O
O

B. are formula:
177

O
O

C. se obine n urma oxidrii antracenului cu ageni oxidani ca K
2
Cr
2
O
7
n prezen de CH
3
-COOH
D. se folosete n industria coloranilor sintetici
E. se folosete la fabricarea anvelopelor

1074. Care sunt denumirile corecte ale urmtoarelor hidrocarburi aromatice?
(I)

CH
3
NO
2
O
2
N
NO
2

(II)

COOCH
2
CH
3
NH
2

(III)

(IV)

C
O
C
O
O

(V)

CHCl
2

A. compusul (I) se numete trinitrotoluen
B. compusul (II) se numete p-aminobenzoat de etil
C. compusul (III) se numete antrachinon
D. compusul (IV) se numete anhidrid ftalic
E. compusul (V) se numete clorur de benzil

1075. Se d urmtoarea schem de reacie:
178

A + 3Cl
2
B + 3HCl
h
B + 3H
2
O C + 3HCl
A + 3HNO
3
D + 3H
2
O

Identificai substanele A, B, C i D:
A. compusul A are formula C
6
H
6

B. compusul B are formula C
6
H
5
CCl
3
C. compusul C are formula C
6
H
5
OH
D. compusul D are formula

CH
3
NO
2
O
2
N
NO
2

E. compusul A are formula C
6
H
5
CH
3


1076. Clorurarea toluenului:
A. are loc la catena lateral n prezena luminii
B. n prezena luminii duce la formarea de acid benzoic
C. n prezena luminii duce la formarea unui amestec de clorur de benzil, clorur de benziliden i clorur de
benzin
D. n prezena catalizatorilor FeCl
3
sau AlCl
3
duce la formarea de m-clortoluen
E. are loc la catena lateral n prezena catalizatorilor FeCl
3
sau AlCl
3


1077. Oxidarea hidrocarburilor aromatice:
A. poate avea loc la catena lateral n prezena agenilor oxidani sau a oxigenului molecular (i catalizatori)
B. are loc pe nucleul aromatic cu att mai uor cu ct sunt mai multe nuclee condensate
C. are loc pe nucleul aromatic cu att mai greu cu ct sunt mai multe nuclee condensate
D. n condiii energice cu KMnO
4
n mediu de H
2
SO
4
duce la formarea de acizi carboxilici aromatici
E. n condiii energice cu KMnO
4
n mediu de H
2
SO
4
duce la formarea de acizi carboxilici alifatici

1078. Alegei afirmaiile corecte:
A. dac n poziia benzilic a catenei laterale nu exist hidrogen, oxidarea cu ageni oxidani nu poate avea
loc
B. radicalii alchil din catena lateral (indiferent de lungimea acesteia) a unei hidrocarburi aromatice sunt
oxidai la acizi n care gruparea carboxil COOH este legat direct de atomi de carbon care fac parte din
nucleul aromatic
C. dac n poziia benzilic a catenei laterale nu exist hidrogen, oxidarea cu ageni oxidani are loc cu
formare de acizi carboxilici
D. radicalii alchil din catena lateral (numai dac are maxim 2 atomi de carbon) a unei hidrocarburi
aromatice sunt oxidai la acizi n care gruparea carboxil COOH este legat direct de atomi de carbon care
fac parte din nucleul aromatic
E. radicalii alchil din catena lateral (indiferent de lungimea acesteia) a unei hidrocarburi aromatice sunt
oxidai la acizi n care gruparea carboxil COOH nu este legat direct de atomi de carbon care fac parte din
nucleul aromatic

1079. Alegei afirmaiile corecte:
A. caracterul aromatic crete odat cu creterea numrului de nuclee benzenice condensate
B. hidrocarburile aromatice se mpart n hidrocarburi aromatice mononucleare i polinucleare
179
C. hidrocarburile aromatice care au caten lateral particip att la reacii chimice caracteristice nucleului
aromatic, ct i la reacii care au loc la catena lateral
D. caracterul aromatic scade odat cu creterea numrului de nuclee benzenice condensate
E. hidrocarburile aromatice care au caten lateral particip numai la reacii care au loc la catena lateral

1080. Oxidarea arenelor poate avea loc:
A. n aer, fr ageni oxidani
B. cu dicromat de potasiu, K
2
Cr
2
O
7
n prezen de CH
3
-COOH cu ruperea nucleului benzenic
C. la 0-10C, n prezena pentaoxidului de vanadiu, V
2
O
5
cu ruperea nucleului benzenic
D. cu dicromat de potasiu, K
2
Cr
2
O
7
n prezen de CH
3
-COOH fr ruperea nucleului benzenic
E. la 300-500C, n prezena pentaoxidului de vanadiu, V
2
O
5
cu ruperea nucleului benzenic

1081. Care din urmtoarele reacii sunt substituii?
A.

CH
2
CH
2
CH
3
KMnO
4
/ H
2
SO
4
; t
0
C
COOH
CH
3
COOH +
- H
2
O

B.

+ 3Cl
2
h
H Cl
H
Cl
H
Cl
H
Cl
Cl
H
Cl H
- 3HCl

C.

H
2
SO
4
+
SO
3
H
- H
2
O

D.

+ Cl
2
FeCl
3
Cl
- HCl

E.

CH
3
Cl
AlCl
3
anh.
+
CH
3
- HCl


1082. Anhidrida ftalic se poate obine:
A. prin eliminarea unei molecule de ap din acidul ftalic obinut la oxidarea o-xilenului cu KMnO
4
n mediu
de H
2
SO
4
la temperatur
B. prin eliminarea unei molecule de ap din acidul izoftalic obinut la oxidarea m-xilenului cu KMnO
4
n
mediu de H
2
SO
4
la temperatur
C. din acidul ftalic datorit apropierii celor dou grupe carboxilice
180
D. prin eliminarea unei molecule de ap din acidul tereftalic obinut la oxidarea p-xilenului cu KMnO
4
n
mediu de H
2
SO
4
la temperatur
E. prin eliminarea unei molecule de ap din acidul ftalic obinut la oxidarea benzenului la 500C, n prezena
pentaoxidului de vanadiu, V
2
O
5


1083. Adiia hidrogenului la naftalin, n prezen de catalizatori Ni, Pt, Pd:
A. are loc n patru etape (ciclurile benzenice se hidrogeneaz pe rnd)
B. duce la formarea tetralinei n prima etap
C. duce la formarea decalinei n a doua etap
D. duce la formarea dodecalinei n a treia etap
E. are loc n dou etape (ciclurile benzenice se hidrogeneaz pe rnd)

1084. Adiia hidrogenului la benzen:
A. are loc n prezena catalizatorilor de nichel la 200C
B. duce la formarea hidrocarburii ciclice saturate, ciclohexan
C. se realizeaz mai greu dect adiia hidrogenului la naftalin pentru c benzenul are caracter aromatic mai
puternic dect naftalina
D. se realizeaz mai uor dect adiia hidrogenului la naftalin pentru c benzenul are caracter aromatic mai
slab dect naftalina
E. se realizeaz mai uor dect adiia hidrogenului la naftalin pentru c benzenul are caracter aromatic mai
puternic dect naftalina

1085. n urma nitrrii toluenului cu amestec sulfonitric se poate obine:
A. o-nitrotoluen pentru c grupa metil CH
3
este substituent de ordinul I
B. m-nitrotoluen pentru c grupa metil CH
3
este substituent de ordinul I
C. p-nitrotoluen pentru c grupa metil CH
3
este substituent de ordinul I
D. m-nitrotoluen pentru c grupa metil CH
3
este substituent de ordinul II
E. m-nitrotoluen pentru c grupa nitro NO
2
este substituent de ordinul II

1086. Reacia benzenului cu clorur de acetil n prezen de catalizator AlCl
3
:
A. este o reacie de adiie
B. este o reacie de substituie
C. are ca rezultat formarea acetofenonei
D. este o reacie de acilare Friedel-Crafts
E. este o reacie de oxidare

1087. Reacia benzenului cu propena, n prezen de AlCl
3
umed:
A. are ca rezultat formarea 1-fenilpropanului
B. are ca rezultat formarea 2-fenilpropanului
C. are ca rezultat formarea izopropilbenzenului
D. este o reacie de substituie
E. este o reacie de alchilare Friedel-Crafts

1088. Reacia benzenului cu clorometanul, n prezen de AlCl
3
umed:
A. are ca rezultat formarea toluenului
B. are ca rezultat formarea clorurii de benzen
C. este o reacie de alchilare Friedel-Crafts
D. este o reacie de acilare Friedel-Crafts
E. are ca rezultat formarea o- i p-clor toluenului

1089. Halogenarea benzenului:
A. este o reacie de oxidare
B. este o reacie de substituie
C. are loc n prezen de catalizatori: FeCl
3
, FeBr
3
sau AlCl
3
pentru Cl
2
i Br
2

181
D. are loc n prezen de HNO
3
pentru I
2

E. duce la formarea de halogenobenzen

1090. Trinitrotoluenul (TNT):
A. se mai numete teflon
B. se mai numete trotil
C. este o substan puternic exploziv
D. se poate obine prin oxidarea energic a toluenului
E. se poate obine prin nitrarea toluenului cu amestec sulfonitric

1091. Decalina:
A. se poate obine prin hidrogenarea tetralinei n prezena catalizatorilor de nichel
B. se obine n a doua etap de hidrogenare a naftalinei n prezena catalizatorilor de nichel
C. n condiii obinuite de temperatur i presiune, este solid
D. se utilizeaz n industria alimentar
E. este o hidrocarbur nesaturat

1092. Tetralina:
A. se obine n a doua etap de hidrogenare a naftalinei n prezena catalizatorilor de nichel
B. este o hidrocarbur saturat
C. se utilizeaz ca dizolvant i carburant
D. n condiii obinuite de temperatur i presiune, este lichid
E. se obine n prima etap de hidrogenare a naftalinei n prezena catalizatorilor de nichel

1093. Benzenul i naftalina au urmtoarele aspecte n comun:
A. sunt hidrocarburi nesaturate
B. adiioneaz hidrogen n prezena catalizatorilor de nichel pn la formarea de hidrocarburi saturate
C. au caracter aromatic la fel de puternic
D. se oxideaz la temperatur n prezen de pentaoxid de vanadiu, V
2
O
5
cu ruperea unui ciclu aromatic
E. se utilizeaz n industria coloranilor

1094. Se d reacia:

CH
3
COCl
AlCl
3
COCH
3
+
- HCl

Alegei afirmaiile corecte:
A. este o reacie de adiie
B. este o reacie de acilare Friedel-Crafts
C. este o reacie de alchilare Friedel-Crafts
D. este o reacie de substituie
E. produsul de reacie se numete aldehid fenilacetic

1095. Sulfonarea benzenului:
A. este o reacie reversibil
B. este o reacie ireversibil
C. se poate face cu oleum
D. se poate face cu amestec sulfonitric
E. are ca rezultat formarea acidului benzensulfonic

1096. Care din urmtoarele reacii sunt ireversibile?
A. nitrarea benzenului
B. nitrarea naftalinei
182
C. sulfonarea benzenului
D. sulfonarea naftalinei
E. halogenarea naftalinei

1097. Naftalenul i antracenul au urmtoarele aspecte n comun:
A. sunt hidrocarburi aromatice polinucleare
B. au caracter aromatic mai slab dect benzenul
C. au caracter aromatic mai puternic dect benzenul
D. sunt izomeri de poziie
E. au trei nuclee benzenice condensate

1098. Anhidrida ftalic se poate obine pornind de la oxidarea:
A. benzenului
B. naftalinei
C. antracenului
D. o-xilenului
E. m-xilenului

1099. Pot fi ageni de acilare n reacia de acilare FriedelCrafts :
A. compuii halogenai
B. alchenele
C. clorurile de acil
D. alchinele
E. anhidridele acide

1100. Prin reacii de tip Friedel-Crafts se pot obine:
A. aldehide aromatice
B. cetone mixte
C. acizi carboxilici
D. arene cu catene laterale
E. compui halogenai aromatici

1101. n molecula cumenului atomii de carbon sunt hibridizai:
A. sp
B. sp
2

C. sp
3

D. sp
3
d
2

E. nu sunt hibridizai

1102. Oxidarea alchilbenzenilor se poate face cu:
A. KMnO
4
/H
2
SO
4

B. V
2
O
5
/Al
2
O
3
, la 450
0
C
C. CrO
3

D. K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4

E. KMnO
4
/NaCO
3


1103. Prin sulfonarea naftalinei se poate forma:
A. acid -naftalensulfonic
B. acid -naftalensulfonic
C. acid ,-naftalendisulfonic
D. reacia nu are loc
E. anhidrid ftalic

1104. Antracenul:
183
A. prezint dou nuclee condensate
B. prezint trei nuclee condensate
C. prin oxidare formeaz antrachinon
D. prin oxidare formeaz anhidrid ftalic
E. prezint trei nuclee izolate

1105. Oxidarea antracenului se poate efectua cu:
A. acid cromic
B. dicromat de potasiu i acid sulfuric
C. oxigen molecular pe catalizator de pentaoxid de vanadiu, la temperatur ridicat
D. permanganat de potasiu i acid clorhidric
E. permanganat de potasiu n mediu apos

1106. La monoclorurarea toluenului, n funcie de condiiile de reacie, se poate obine:
A. o-clorotoluen
B. clorur de benzil
C. m-clorortoluen
D. p-clorortoluen
E. clorur de benziliden

1107. Prin reacia toluenului cu clor sau brom la lumin i n absena catalizatorilor, se poate forma:
A. clorur de benzil
B. clorur de benziliden
C. triclorofenilmetan
D. o-clorotoluen
E. m-clorotoluen

1108. Obinerea etilbenzenului din benzen se poate efectua cu:
A. propen i acid clorhhidric
B. clorur de etil pe catalizator de clorur de aluminiu anhidr
C. eten pe catalizator de clorur de aluminiu umed
D. propanol n mediu de acid sulfuric
E. clorur de acetil pe catalizator de clorur de aluminiu anhidr

1109. Prin adiia fotochimic a clorului la benzen se formeaz:
A. clorobenzen
B. lindan
C. hexaclorociclohexan
D. 1,3,5-triclorobenzen
E. un insecticid puternic

1110. Catalizatorul folosit la alchilarea hidrocarburilor aromatice prin metoda Friedel-Crafts este:
A. clorur de aluminiu anhidr
B. clorur de aluminiu umed
C. acid sulfuric
D. acid fosforic
E. permanganat de potasiu i acid sulfuric

1111. Reactanii folosii n reaciile de alchilare a arenelor pot fi:
A. amine
B. halogenuri de alchil
C. alcooli monohidroxilici
D. alchene
E. amoniac
184

1112. La hidrogenarea naftalinei poate rezulta n amestec:
A. benzen
B. tetralin
C. naftalen
D. decalin
E. fenantren

1113. Prin reacia de acilare a benzenului cu clorur de acetil rezult:
A. difenilceton
B. benzofenon
C. fenilmetilceton
D. clorur de benzoil
E. acetofenon

1114. Despre naftalin sunt adevrate afirmaiile:
A. este o hidrocarbur aromatic mononuclear
B. prin oxidare conduce la anhidrid ftalic
C. prin oxidare formeaz acid benzoic
D. sublimeaz
E. este o hidrocarbur aromatic polinuclear cu nuclee izolate

1115. Benzenul este solubil n:
A. ap
B. eter
C. aceton
D. alcool
E. hidrocarburi

1116. Despre benzen sunt corecte afirmaiile:
A. are un singur derivat monosubstituit
B. are trei derivai monosubstituii n orto, meta i para
C. d uor reacii de substituie
D. d uor reacii de adiie datorit caracterului nesaturat
E. d reacii de polimerizare

1117. Alchilarea benzenului se poate realiza cu:
A. alchene
B. compui halogenai
C. izoalcani
D. sulfat acid de alchil
E. izoalchene

1118. La mononitrarea cumenului rezult preponderent:
A. o-nitroizopropilbenzen
B. m-nitroizopropilbenzen
C. p-nitroizopropilbenzen
D. 2,3-diizopropilbenzen
E. 2,4-diizopropilbenzen

1119. Prin reacia de alchilare a benzenului cu compuii halogenai ai metanului poate rezulta:
A. clorobenzen
B. toluen
C. difenilmetan
185
D. trifenilmetan
E. trifenilclorometan

1120. Sunt substitueni de ordinul II pe nucleul benzenic urmtoarele grupe funcionale:
A. -NR
2

B. -NO
2

C. -COOH
D. -CHO
E. -OH

1121. Sunt substitueni de ordinul I pe nucleul benzenic urmtoarele grupe funcionale:
A. -SO
3
H
B. -CCl
3

C. -CH
3

D. -NH
2

E. -CH
2
Cl

1122. Hidrogenarea naftalinei se poate face:
A. pe catalizator de Ni, Pt, Pd
B. n mediu de NaOH/EtOH
C. n mediu de Na/C
5
H
11
-OH
D. pe LiAlH
4

E. n mediu de Na/CH
3
COOH

1123. Oxidarea naftalinei poate avea loc:
A. cu O
2
n prezen de V
2
O
5
, la 350
0
C
B. cu KMnO
4
/ H
2
SO
4

C. cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4

D. cu CrO
3
n CH
3
COOH, la 25
0
C
E. O
3


1124. Antracenul se poate obine prin:
A. piroliza 1,2-difenilmetanului
B. condensarea clorurii de benzil n prezena clorurii de aluminiu
C. dehidrogenarea catalitic a butilbenzenului
D. dehidrogenarea catalitic a o-dietilbenzenului
E. ciclizarea o-metilbenzofenonei, la fierbere

1125. Referitor la compuii halogenai sunt adevrate afirmaiile:
A. conin unul sau mai muli atomi de halogen n molecul
B. se pot forma prin reacii de adiie
C. se pot forma prin reacii de oxidare
D. se pot forma prin reacii de substituie
E. halogenul poate fi numai clor sau brom

1126. Pentru a stabili denumirea unui compus halogenat se pot parcurge urmtoarele etape:
A. n compuii nesaturai se ncepe numerotoarea de la atomul de carbon care conine halogenul
B. se precizeaz prin cifre poziia atomului de carbon de care se leag halogenul
C. se indic numrul de atomi de carbon din molecul
D. se precizeaz numrul de atomi de halogen din molecul
E. se precizeaz numele halogenului din fiecare poziie

1127. Compusul cu structura CH
2
=CHCl se numete:
A. cloroetan
186
B. cloroeten
C. 1cloropropen
D. clorur de alil
E. clorur de vinil

1128. Modelele spaiale deschise ale unor derivai halogenai difer prin:
A. tipul atomului de carbon de care se leag halogenul
B. natura atomilor de halogen
C. numrul atomilor de halogen
D. gradul de nesaturare al atomului de carbon
E. natura catenei

1129. n funcie de poziia atomilor de halogen din molecul, compuii halogenai pot fi:
A. vicinali
B. geminali
C. saturai
D. nesaturai
E. polihalogenai n care atomul de halogen ocup poziii ntmpltoare

1130. n funcie de natura radicalului hidrocarbonat de care se leag atomii de halogen, compuii
halogenai pot fi:
A. alifatici saturai
B. alifatici mononucleari
C. alifatici nesaturai
D. alifatici polinucleari
E. aromatici

1131. n funcie de tipul atomului de carbon de care este legat atomul de halogen, compuii halogenai
pot fi:
A. nulari
B. primari
C. secundari
D. teriari
E. cuaternari

1132. Dup natura atomului de halogen din molecul, compuii halogenai pot fi:
A. compui oxigenai, de exemplu: CH
3
-OH, CH
3
-CH
2
-CH
2
-OH
B. compui bromurai, de exemplu: CH
3
-Br, CH
3
-CH
2
-Br
C. compui florurai, de exemplu: CaF
2
, F
2
, CH
3
F
D. compui clorurai, de exemplu: CH
3
-Cl, CH
3
-CH
2
-CH
2
-Cl
E. compui oxigenai, de exemplu: H
2
C = O, CH
3
-CH
2
-CH
2
-OH

1133. Compuii halogenai se pot clasifica dup mai multe criterii:
A. dup natura atomului de halogen
B. dup numrul de atomi de halogen
C. dup natura radicalului de hidrocarbur de care se leag atomul sau atomii de halogen
D. dup natura radicalului de hidrocarbur de care se leag atomul sau atomii de oxigen
E. dup numrul atomilor de carbon

1134. Dup poziia atomilor de halogen n molecul, compuii halogenai pot fi:
A. compui halogenai vicinali, de exemplu: 2,4-diclorohexan
B. compui halogenai vicinali, de exemplu: 1,2-dicloropropan
C. compui halogenai geminali, de exemplu: 1,3-dicloropropan
D. compui halogenai geminali, de exemplu: 1,1-dicloropropan
187
E. compui polihalogenai, de exemplu: 1,2,4-triclorohexan

1135. Urmtoarele afirmaii nu sunt adevrate:
A. compuii polihalogenai sunt compuii n care atomii de halogen ocup poziii ntmpltoare
B. compuii halogenai vicinali sunt compuii n care atomii de halogen ocup poziii ntmpltoare
C. compuii halogenai geminali sunt compuii care conin atomi de halogen legai la atomii de carbon
vecini
D. nu exist compui halogenai vicinali
E. compuii halogenai geminali sunt compuii care conin mai muli atomi de halogen legai la acelai atom
de carbon

1136. Urmtorii compui sunt compui halogenai vicinali:
A. 2,3-dibromobutan
B. 1,2-dicloropropan
C. 3,4-diiodohexan
D. 1,2,3-tricloropentan
E. 1,3-dicloropentan

1137. Care din seriile urmtoare de compui nu conin nici un compus halogenat vicinal sau geminal?
A. 1,2,4-triclorohexan, 1,3,5-tribromopentan, 1,6-diclorohexan
B. 1,5-diiodohexan, 1,3-dicloro-2-penten, 1,3-dibromociclopentan
C. 3,4-diiodohexan, clorometan, diclorometan, triclorometan
D. 1,2-dicloropropan, 1,3-dicloropentan, 1,1,3-tricloropentan
E. 1,2-diclorociclohexan, -cloropropen, 1,2-difluoroeten

1138. Se d urmtorul compus: 1,4-diclorobenzen. Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. este un compus halogenat vicinal
B. este un compus halogenat aromatic
C. este un compus halogenat alifatic nesaturat
D. este un compus polihalogenat
E. este un compus halogenat geminal

1139. Dup tipul de atom de carbon, C, de care este legat atomul de halogen, -X, n molecul, compuii
halogenai pot fi:
A. compui halogenai primari, n care atomul de halogen este legat de un atom de carbon primar
B. compui halogenai secundari, n care atomul de halogen este legat de un atom de carbon secundar
C. compui halogenai teriari, n care atomul de halogen este legat de un atom de carbon teriar
D. compui halogenai cuaternari, n care atomul de halogen este legat de un atom de carbon cuaternar
E. compui halogenai teriari, n care atomul de halogen este legat n acelai timp de un atom de carbon
primar i de unul secundar

1140. Dup natura radicalului de hidrocarbur de care se leag atomul sau atomii de halogen,
compuii halogenai pot fi:
A. compui halogenai alifatici saturai, de exemplu: clorobenzen
B. compui halogenai aromatici saturai, de exemplu: clorobenzen
C. compui halogenai alifatici saturai, de exemplu: cloroetan
D. compui halogenai alifatici nesaturai, de exemplu: cloroetena
E. compui halogenai aromatici, de exemplu: clorobenzen

1141. Se dau urmtorii compui: 1,1-dicloropropan, 1,1,1-tricloroetan, 1,2,3-tricloropropan. Care din
urmtoarele afirmaii referitoare la acetia sunt adevrate?
A. toi sunt compui halogenai geminali
B. doi sunt compui halogenai geminali i unul este compus halogenat vicinal
C. dup poziia atomilor de halogen n molecul, toi sunt compui polihalogenai
188
D. dup numrul de atomi de halogen din molecul, toi sunt compui polihalogenai
E. dup natura radicalului de hidrocarbur de care se leag atomii de halogen, toi sunt compui halogenai
alifatici saturai

1142. Compuii halogenai teriari sunt:
A. compui organici care conin trei atomi de halogen
B. compui organici n care atomul de halogen este legat de un atom de carbon teriar
C. sunt, de exemplu, compuii: 2-bromo-2-metilpropan, 3-bromo-2,3-dimetilpentan
D. sunt, de exemplu, compuii: 2-bromo-2-metilpropan, 1-bromopropan
E. compui organici n care atomul de halogen este legat de al treilea atom de carbon din molecul

1143. Compuii halogenai alifatici:
A. sunt saturai sau nesaturai
B. sunt, de exemplu: cloroetan, cloroetena
C. sunt, de exemplu: clorobenzen, cloroetena
D. sunt, de exemplu: - i -cloronaftalina
E. sunt compuii n care atomul sau atomii de halogen se leag de un radical de hidrocarbur aromatic

1144. Referitor la compuii halogenai alegei afirmaiile adevrate:
A. au numeroase aplicaii n sinteza organic
B. sunt compui anorganici de sintez
C. conin unul sau mai muli atomi de halogen
D. halogenul poate fi F, Cl, Br, I
E. conin o grup funcional monovalent

1145. Compuii halogenai se pot clasifica n funcie de:
A. natura atomului de halogen
B. numrul atomilor de halogen
C. natura radicalului hidrocarbonat de care se leag halogenul
D. modelul lor spaial
E. gradul de saturare al atomilor de carbon din molecul

1146. n funcie de natura atomului de halogen din molecul, compuii halogenai pot conine:
A. un singur atom de halogen
B. mai muli atomi de halogen
C. un singur tip de atomi de halogeni
D. atomi de halogen diferii
E. nucleu aromatic

1147. n funcie de natura radicalului hidrocarbonat de care se leag atomul sau atomii de halogen,
compuii halogenai pot fi:
A. alifatici saturai
B. alifatici nesaturai
C. aromatici
D. monohalogenai
E. polihalogenai

1148. n funcie de poziia atomilor de halogen n molecul, compuii halogenai pot fi:
A. vicinali, cu halogenii legai la atomi de carbon vecini
B. geminali
C. polihalogenai, n care atomii de halogen ocup poziii ntmpltoare
D. monohalogenai
E. coplanari

189
1149. n funcie de tipul atomului de carbon de care este legat atomul de halogen, compuii halogenai
pot fi:
A. nulari
B. primari
C. secundari
D. teriari
E. cuaternari

1150. Precizai compuii halogenai n care halogenul este legat de atomul de carbon primari:
A. bromur de n-propil
B. bromur de izobutil
C. bromur de izopropil
D. bromur de terbutil
E. 1,2-dibromoetan

1151. Precizai compuii halogenai n care halogenul este legat de atomi de carbon primari:
A. bromur de ciclobutil
B.

CH
2
Br

C. bromura de izobutil
D. bromobenzen
E. bromur de metil

1152. Precizai compuii halogenai n care halogenul este legat de unul sau mai muli atomi de carbon
secundari:
A. bromur de etil
B. bromur de izopropil
C. bromur de ciclopropil
D. bromobenzen
E. bromur de metilen

1153. Precizai compuii halogenai n care halogenul este legat de unul sau mai muli atomi de carbon
teriari:
A. bromur de terbutil
B. 1-bromo-2,2-dimetilpropan
C. 2-bromo-2-metilpropan
D. 1,3-dibromociclobutan
E.

C
CH
3
H
3
C
Br


1154. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul F-CH
2
F se numete difluoroetan
B. compusul CH
3
-CHBr-CH
3
se numete 1-bromoetan
C. compusul Cl
2
CH-CH
2
Cl se numete 1,1,2-tricloroetan
D. compusul CH
3
-CH=CH-Cl se numete 1-cloropropen
E. compusul CH
2
=CH-Cl se numete cloroeten

1155. Alegei afirmaiile adevrate:
A. 1,1,1-tricloroetan este un compus halogenat geminal
190
B. 1,3,6-triclorohexan este un compus halogenat vicinal
C. 2,3-dibromobutan este un compus halogenat vicinal
D. 1,4-dibromobutan este un compus halogenat vicinal
E. 1,3-dibromobutan este un compus halogenat n care atomii de halogen ocup poziii ntmpltoare

1156. Sunt compui halogenai alifatici saturai:
A. clorura de metil
B. clorura de metilen
C. clorura de metin
D. tetraclorura de carbon
E. cloroetena

1157. Sunt compui halogenai aromatici:
A. clorometanul
B. cloroetena
C. clorobenzenul
D. -cloronaftalina
E. clorura de benzoil

1158. Sunt compui halogenai alifatici nesaturai:
A. 2,3-dibromobutan
B. clorura de vinil
C. clorura de alil
D. 1-clororpropena
E. clorobenzen

1159. Referitor la compusul C
3
H
8
alegei afirmaiile corecte:
A. conduce la doi izomeri monohalogenai
B. conduce la patru izomeri monohalogenai
C. conduce la patru izomeri dihalogenai
D. conduce la cinci izomeri trihalogenai
E. conduce la patru izomeri trihalogenai

1160. Referitor la compusul C
4
H
10
alegei afirmaiile corecte:
A. conduce la un singur izomer monohalogenat
B. conduce la doi izomeri monohalogenai
C. conduce la patru izomeri dihalogenai
D. conduce la ase izomeri dihalogenai
E. conduce la nou izomeri trihalogenai

1161. Referitor la compusul de mai jos alegei afirmaiile corecte:

CH
3
CH
2
C
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3
CH
3
CH
3

A. numrul de izomeri monohalogenai este doi
B. numrul de izomeri dihalogenai este ase
C. numrul de izomeri dihalogenai este zece
D. numrul de izomeri trihalogenai este unsprezece
E. numrul de izomeri trihalogenai este treisprezece

1162. Referitor la compusul (CH
3
)
2
CHCH(CH
3
)
2
alegei afirmaiile corecte:
A. numrul de izomeri monohalogenai este 0
B. numrul de izomeri monohalogenai este 2
191
C. numrul de izomeri monohalogenai este 4
D. numrul de izomeri dihalogenai este 6
E. numrul de izomeri dihalogenai este 8

1163. Referitor la compusul de mai jos alegei afirmaiile corecte:

A. numrul de izomeri monohalogenai este 0
B. numrul de izomeri monohalogenai este 1
C. numrul de izomeri dihalogenai este 3
D. numrul de izomeri trihalogenai este 4
E. numrul de izomeri trihalogenai este 5

1164. Referitor la compusul de mai jos alegei afirmaiile corecte:


A. numrul de izomeri monohalogenai este 2
B. numrul de izomeri dihalogenai este 9
C. numrul de izomeri trihalogenai este 11
D. numrul de izomeri trihalogenai este 19
E. numrul de izomeri trihalogenai este 9

1165. Despre compuii halogenai saturai sunt adevrate afirmaiile:
A. densitatea compuilor iodurai este mai mare dect a celor bromurai i clorurai
B. sunt solubili n ali compui organici
C. sunt solubili n ap
D. cei iodurai se altereaz n prezena luminii
E. reactivitatea halogenilor variaz n ordinea: I > Br > Cl > F

1166. Referitor la halogenarea alcanilor alegei afirmaiile adevrate:
A. alcanul reprezint substratul
B. alcanul reprezint reactivul
C. halogenul reprezint substratul
D. halogenul reprezint reactivul
E. se obin numai produi monohalogenai

1167. Referitor la halogenarea alcanilor alegei afirmaiile adevrate:
A. alcanii reacioneaz direct cu fluorul la lumin
B. poate avea loc prin nclzire la 300-400
0
C, n cazul clorului i bromului
C. iodurarea se realizeaz indirect
D. clorurarea poate avea loc fotochimic
E. cel mai reactiv halogen este iodul

1168. Se obine un singur compus monohalogenat la monoclorurarea:
A. metanului
B. etanului
C. propanului
D. benzenului
E. naftalinei

1169. Se obin doi compui monohalogenai la monohalogenarea:
A. propanului
192
B. butanului
C. neopentanului
D. naftalinei
E. fenolului

1170. Alegei afirmaiile adevrate:
A. prin clorurarea propenei cu clor, la 500
0
C, se formeaz clorura de alil
B. derivaii fluorurai ai alcanilor nu se obin prin reacii de substituie direct cu F
2

C. prin monoclorurarea propanului se formeaz doi izomeri de poziie
D. prin clorurarea butanului se formeaz preponderant 1-clorobutan
E. toate legturile C-H din molecula de butan se scindeaz la fel de uor

1171. Alegei afirmaiile adevrate:
A. un atom de hidrogen este cel mai uor de substituit cnd este legt de un atom de carbon secundar
B. un atom de hidrogen este cel mai greu de substituit cnd este legat de un atom de carbon primar
C. uurina de a substitui un atom de hidrogen legat de carbon cu un atom de halogen crete n ordinea H-C
primar < H-C secundar < H-C teriar
D. proporia de compui halogenai dintr-un amestec de izomeri crete n ordinea: primar< secundar<teriar
E. la monobromurarea fotochimic a butanului se formeaz n proporie mai mare 1-bromobutan

1172. Alegei afirmaiile adevrate:
A. clorometanul este agent frigorific
B. diclorometanul are aciune narcotic slab
C. clorometanul este supliment alimentar
D. triclorometanul a fost utilizat ca anestezic
E. cloroformul este folosit ca dizolvant pentru grsimi

1173. Alegei afirmaiile adevrate:
A. CH
2
=CHCl este folosit la oinerea clorurii de vinil
B. prin polimerizarea F
2
C=CF
2
se obine teflon
C. gamexanul este folosit ca insecticid
D. cloroetanul este folosit ca dizolvant pentru lacul de unghii
E. C
6
H
5
Cl este folosit ca agent de alchilare

1174. Alegei afirmaiile adevrate:
A. C
2
H
5
Cl este utilizat ca narcotic
B. prin polimerizarea clorobenzenului se obine benzina
C. C
2
F
4
se mai numete freon
D. tetraclormetanul este materie prim n procesul de sintz a teflonului
E. diclorodifluorometanul se mai numete frigen

1175. Alegei afirmaiile adevrate:
A. izomerul al hexaclorociclohexanului este folosit ca insecticid
B. teflonul este un compus macromolecular deosebit de rezistent la aciunea substanelor chimice
C. CF
2
Cl
2
reprezint un freon
D. freonii au miros neplcut de sulf
E. freonii sunt substane inflamabile

1176. n funcie de reactivitatea lor n reacia de hidroliz, compuii halogenai pot fi:
A. ineri din punct de vedere chimic
B. cu reactivitate sczut
C. cu reactivitate mrit
D. cu reactivitate normal
E. explozibili
193

1177. Sunt compui halogenai cu reactivitate normal:
A. clorura de metil
B. 2-cloropropan
C. 1-cloro-2-propena
D. cloroetena
E. 1-cloronaftalina

1178. Sunt compui halogenai cu reactivitate sczut:
A. fenilclorometanul
B. clorobenzenul
C. clorura de vinil
D. clorura de terbutil
E. cloroetena

1179. Sunt compui halogenai cu reactivitate mrit:
A. clorura de alil
B. clorura de benzil
C. 1,3-dicloropropanul
D. 1,2-dicloroetena
E. 1-cloro-1-propena

1180. Referitor la compuii halogenai cu reactivitate normal alegei afirmaiile adevrate:
A. halogenul este legat de un atom de carbon aromatic
B. hidrolizeaz numai la cald
C. halogenul este legat de un atom de carbon saturat
D. reacia de hidroliz are loc n mediu bazic
E. hidrolizeaz doar la t
0
i p ridicate

1181. Compuii halogenai saturai reacioneaz cu:
A. ap
B. acizi carboxilici
C. amoniac
D. amine primare
E. oxigen

1182. Se formeaz o ceton prin hidroliza:
A. 1,2-dicloroetanului
B. 1,1,-dicloroetanului
C. 2,2-diclorobutanului
D. clorurii de benziliden
E. 2,2,-dicloro-3,3-dimetilbutanului

1183. Care dintre urmtorii derivai halogenai conduce prin hidroliz la acizi carboxilici?
A. clorura de metil
B. clorura de metilen
C. 1,1,1-tricloropropanul
D. clorura de etiliden
E. clorura de etilidin

1184. Referitor la reacia de hidroliz a compuilor halogenai alegei afirmaiile adevrate:
A. compuii monohalogenai alifatici saturai conduc la alcooli
B. compuii dihalogenai vicinali conduc la compui carbonilici
C. compuii dihalogenai geminali alifatici saturai, cu halogeni marginali conduc la aldehide
194
D. compuii trihalogenai geminali conduc la acizi carboxilici
E. compuii dihalogenai geminali alifatici saturai cu halogenii situai n interiorul catenei conduc la cetone

1185. Alegei afirmaiile adevrate:
A. prin hidroliza clorurii de metil se formeaz metanol
B. prin hidroliza clorobenzenului se formeaz fenol
C. prin hidroliza 1,1-dicloroetanului se formeaz acetaldehid
D. prin hidroliza 1,2-dicloroetanului se formeaz 1,2-etandiol
E. prin hidroliza 1,1,1-tricloroetanului se formeaz acid acetic

1186. Alegei reaciile chimice corecte:
A.
CH
3
CHCl
2
+ H
2
O
HO
HO CH
2
CH
2
OH + 2HCl

B.

HO
CH
3
CHCl
2
+ H
2
O + 2HCl CH
3
CHO

C.

CH
3
CCl
3
+ 3H
2
O
HO
CH
3
C(OH)
3
+ 3HCl

D.

Cl CH
2
CH
2
Cl + 2H
2
O
HO
CH
3
CHO + 2HCl

E.

C
6
H
5
CH
2
Cl + H
2
O
HO
C
6
H
5
CH
2
OH + HCl


1187. Se consider reaciile chimice de mai jos:

C
3
H
6
+ Cl
2
400-800
0
C
- HCl
X
+ H
2
O / HO
- HCl
Y
+ Cl
2
/ CCl
4
Z
+ 2H
2
O
- 2HCl
W

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1,2dicloropropanul
B. compusul Y este propanolul
C. compusul Z este 2,3-dicloro-1-hidroxipropan
D. compusul W este 1,2,3-propantriol
E. compusul W este glicerina

1188. Se consider schema de reacii:

C
6
H
6
+ CH
3
Cl
AlCl
3
- HCl
X
+ Cl
2
/ h
- HCl
Y
- HCl
+ H
2
O / HO
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este clorobenzenul
B. compusul X este toluenul
C. compusul Y este o-clorotoluenul
D. compusul Y este clorura de benzil
E. compusul Z este alcoolul benzilic

1189. Se consider schema de reacii:
195

toluen
- 2HCl
+ 2Cl
2
/ h
+ H
2
O / HO
- 2HCl
X Y
+ H
2
/ Ni
- H
2
O
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este clorura de benziliden
B. compusul Y este alcoolul benzilic
C. compusul Y este benzaldehida
D. compusul Z este benzaldehida
E. compusul Z este alcoolul benzilic

1190. Se consider schema de reacii:

benzen + C
2
H
5
Cl
AlCl
3
X
+ 2Cl
2
/ FeCl
3
- 2HCl
Y + Y'
- HCl

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 3-cloroetilbenzen
B. compusul X este etilbenzenul
C. compusul X este xilenul
D. compusul Y poate fi 2-cloroetilbenzenul
E. compusul Y poate fi 4-cloroetilbenzenul

1191. Se consider schema de reacii:

- HCl
Y
- 3HCl
+ 3Cl
2
/ FeCl
3
X
AlCl
3
benzen + CH
3
Cl

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este toluenul
B. compusul X este clorobenzenul
C. compusul Y este 1,2,3-triclorotoluenul
D. compusul Y este 2,3,4-triclorotoluenul
E. compusul Y este 2,4,6-triclorotoluenul

1192. Se consider schema de reacii:

C
2
H
2
+ H
2
Pd / Pb
2+
X
+ HCl
Y
- HCl
+ H
2
O / HO
Z
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
W

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este kelenul
B. compusul Z este etanolul
C. compusul W este alcoolul etilic
D. compusul W este aldehida acetic
E. compusul W este acidul acetic

1193. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusului cu formula molecular C
7
H
6
Cl
2
i corespund 10 izomeri aromatici
B. compusului cu formula molecular C
7
H
7
Cl i corespund 6 izomeri
C. compusului cu formula molecular C
2
H
3
Cl
3
i corespund 2 izomeri
D. tetraclorura de carbon nu poate reaciona cu bromul n condiii fotochimice
E. prin monoclorurarea catalitic a toluenului se formeaz clorura de benzil

1194. Precizai care dintre urmtorii compui reacioneaz cu clorul att prin reacii de substituie ct
i de adiie:
A. etan
B. eten
196
C. propen
D. benzen
E. ciclohexan

1195. Referitor la 1-cloropropan alegei afirmaiile adevrate:
A. este izomer de poziie cu 2-cloropropanul
B. este un compus halogenat cu reactivitate mrit
C. este un compus halogenat aromatic
D. poate avea rol de agent de alchilare Friedel-Crafts
E. prin hidroliz formeaz alcool n-propilic

1196. Referitor la clorobenzen alegei afirmaiile adevrate:
A. este un compus halogenat alifatic nesaturat
B. este un compus halogenat aromatic
C. are reactivitate sczut
D. prin hidroliz n condiii normale formeaz hidroxibenzen
E. are rol de agent de alchilare Friedel-Crafts

1197. Referitor la clorura de benziliden alegei afirmaiile adevrate:
A. este un compus monohalogenat
B. este un compus dihalogenat geminal
C. se formeaz printr-o reacie de clorurare fotochimic
D. prin hidroliz formeaz acid benzoic
E. prin hidroliz formeaz benzaldehid

1198. Alegei denumirile corecte corespunztoare unor compui halogenai:
A. clorur de n-propil
B. clorur de fenilen
C. clorur de vinil
D. clorur de alil
E. clorur de benzil

1199. Compusul cu formula molecular C
4
H
8
Cl
2
prezint ca izomeri (fr stereoizomeri):
A. doi compui halogenai vicinali
B. trei compui halogenai vicinali
C. patru compui halogenai vicinali
D. doi compui halogenai geminali
E. trei compui halogenai geminali

1200. Sunt compui halogenai primari:
A. clorura de se-butil
B. clorura de benzil
C. clorura de alil
D. clorura de vinil
E. clorura de metil

1201. Sunt compui halogenai secundari:
A. clorura de izopropil
B. clorura de benzil
C. clorura de benziliden
D. clorura de vinil
E. clorura de ciclobutil

1202. Sunt compui halogenai teriari:
197
A. clorura de terbutil
B. clorura de sec-butil
C. clorura de n-butil
D. 2-cloro-2-metilbutan
E. feniltriclorometan

1203. Se formeaz alchene prin dehidrohalogenarea:
A. clorometanului
B. cloroetanului
C. clorurii de vinil
D. clorurii de benzil
E. clorurii de sec-butil

1204. Clorurarea alcanilor poate avea loc:
A. fotochimic
B. la temperatura de 400-500
0
C
C. n prezena clorurii de aluminiu
D. n prezena hidroxidului de potasiu
E. numai prin metode indirecte

1205. Compuii halogenai saturai pot reaciona cu:
A. fenoxid de sodiu
B. sulfat de sodiu
C. cianur de sodiu
D. acetilur de sodiu
E. alcoolat de sodiu

1206. Au reactivitate mrit compuii halogenai:
A. alifatici
B. alilici
C. vinilici
D. benzilici
E. aromatici

1207. Au reactivitate sczut compuii halogenai:
A. saturai
B. alilici
C. vinilici
D. benzilici
E. aromatici

1208. Sunt compui halogenai primari:
A. cloroetanul
B. clorura de metilen
C. 2-cloropropanul
D. 1,2-dicloroetanul
E. clorobenzenul

1209. Sunt compui halogenai secundari:
A. cloroprenul
B. tetraclorura de carbon
C. clorura de benzil
D. 2-cloropropanul
E. clorura de vinil
198

1210. Sunt compui halogenai teriari:
A. iodoformul
B. 2-bromo-2-metilpropanul
C. 1-bromopropanul
D. clorobenzenul
E. 2,2-dicloropropanul

1211. n funcie de natura radicalului hidrocarbonat de care se leag grupa OH, compuii hidroxilici
pot fi:
A. monohidroxilici
B. polihidroxilici
C. alcooli
D. enoli
E. fenoli

1212. n funcie de numrul de grupe OH din molecul, compuii hidroxilici pot fi:
A. alifatici
B. aromatici mononucleari
C. aromatici polinucleari
D. monohidroxilici
E. polihidroxilici

1213. n funcie de tipul atomului de carbon de care se leag grupa OH n molecul, alcoolii pot fi:
A. nulari
B. primari
C. secundari
D. teriari
E. micti

1214. Compuii hidroxilici pot fi clasificai dup mai multe criterii:
A. dup natura radicalului de hidrocarbur cu care reacioneaz gruparea hidroxil
B. dup natura radicalului de hidrocarbur de care este legat gruparea hidroxil
C. dup numrul de grupe hidroxil
D. dup tipul de atom de carbon de care este legat gruparea hidroxil
E. dup tipul de atom de oxigen de care este legat gruparea hidroxil

1215. Alegei afirmaiile adevrate referitoare la alcooli, enoli i fenoli:
A. toi sunt compui hidroxilici
B. numai alcoolii i fenolii sunt compui hidroxilici
C. enolii sunt compui carbonilici
D. alcoolii sunt compuii hidroxilici n care grupa OH este legat de un atom de carbon, dintr-un radical
alifatic, care particip numai la formarea de legturi simple R-OH
E. fenolii sunt compuii hidroxilici n care grupa OH este legat direct de un atom de carbon care face parte
dintr-un ciclu aromatic

1216. Urmtoarele afirmaii sunt false:
A. compuii hidroxilici se pot clasifica dup natura radicalului de hidrocarbur de care este legat grupa
OH n alcooli, enoli i fenoli
B. compuii hidroxilici se pot clasifica dup numrul de grupe hidroxil, OH din molecul n compui
monohidroxilici i compui polihidroxilici
C. compuii hidroxilici se pot clasifica dup tipul de atom de carbon de care este legat grupa OH n
molecul n primari, secundari, teriari sau cuaternari
D. alcoolii pot fi saturai, nesaturai sau aromatici
199
E. fenolii pot fi saturai, nesaturai sau aromatici

1217. Alcoolii pot fi:
A. alcooli saturai, de exemplu: CH
3
-OH, CH
3
-CHOH-CH
3

B. alcooli saturai, de exemplu: C
6
H
5
-CH
2
-OH, CH
2
=CH-CH
2
-OH
C. alcooli nesaturai, de exemplu: CH
2
=CH-CH
2
-OH, CH
3
-CH=CH-CH
2
-OH
D. alcooli nesaturai, de exemplu: CH
2
=CH-OH, CH
3
-CH=COH-CH
3

E. alcooli aromatici, de exemplu: alcool benzilic, 1-fenil-2-propanol

1218. Alcoolii teriari sunt:
A. compuii hidroxilici n care grupa OH se leag de un atom de carbon teriar
B. de exemplu: 2-metil-2-propanol, 3-metil-3-pentanol
C. de exemplu: 3-pentanol, 3-hexanol
D. compuii hidroxilici care conin trei grupe OH
E. compuii hidroxilici n care grupa OH se leag de un atom de carbon primar i de un atom de carbon
secundar

1219. Se dau urmtorii compui:

CH
3
CH
OH
CH
3
CH
2
OH
CH
2
OH

I II
Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. sunt alcooli alifatici saturai
B. sunt enoli
C. sunt alcooli secundari
D. compusul (I) este alcool primar i compusul (II) este alcool secundar
E. compusul (I) este alcool secundar i compusul (II) este alcool primar

1220. Care din urmtorii compui sunt fenoli?
A.

OH
CH
3

B.

OH

C.

CH
2
OH

D.

CH
OH

E.
200

CH
3
H
3
C
OH


1221. Sunt alcooli monohidroxilici primari:
A. 1-propanolul
B. 2-propanolul
C. 1,2-etandiolul
D. alcoolul vinilic
E. alcoolul alilic

1222. Sunt alcooli monohidroxilici secundari:
A. etanolul
B. alcoolul izopropilic
C. alcoolul terbutilic
D. alcoolul benzilic
E. 2-butanolul

1223. Sunt alcooli dihidroxilici primari:
A. 1,2-etandiolul
B. glicerina
C. glicolul
D. pirocatechina
E. propenolul

1224. Sunt compui dihidroxilici:
A. glicolul
B. glicina
C. pirocatechina
D. glicerina
E. pirogalolul

1225. Sunt compui dihidroxilici:
A. etanolul
B. etandiolul
C. glicerolul
D. -naftolul
E. o-dihidroxibenzenul

1226. Sunt compui trihidroxilici:
A. metanolul
B. glicolul
C. glicerina
D. pirogalolul
E. rezorcina

1227. Referitor la compusul cu structura CH
3
CH=CHCH
2
OH, alegei afirmaiile corecte:
A. este un alcool dihidroxilic
B. este un alcool nesaturat
C. are doi atomi de carbon teriari
D. grupa OH este legat de un atom de carbon primar
E. grupa OH este legat de un atom de carbon secundar
201

1228. Referitor la enoli sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt compui polihidroxilici
B. grupa OH este legat de un atom de carbon implicat ntr-o legtur dubl
C. grupa OH este legat de un atom de carbon care face parte dintr-un ciclu aromatic
D. sunt instabili
E. sunt stabili

1229. Compusul cu structura de mai jos se poate denumi:

OH

A. 2,4-dimetil-3-pentanol
B. diizopropilcarbinol
C. 3-hidroxi-2,4-dimetilpentan
D. 1,1-diizopropilmetanol
E. alcool diizopropilmetilic

1230. Compusul cu structura de mai jos se numete:
CH
3
CH CH
2
CH
3
OH

A. alcool sec-butilic
B. 2-butanol
C. 2-hidroxibutan
D. 1-metilpropanol
E. 1-etiletanol

1231. Despre alcooli sunt adevrate afirmaiile:
A. au caracter amfoter
B. legturile C-O-H sunt nepolare
C. formeaz asociaii moleculare
D. au caracter acid mai slab dect apa
E. sunt insolubili n ap

1232. Referitor la alcooli sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt mai reactivi dect hidrocarburile corespunztoare
B. au caracter slab acid
C. au temperaturi de fierbere mari datorit legturilor de hidrogen intermoleculare
D. datorit caracterului acid reacioneaz cu NaOH formnd alcoxizi
E. au densitatea mai mare dect a apei

1233. La oxidarea n-propanolului, n funcie de natura agentului oxidant folosit, poate rezulta:
A. propanal
B. propanon
C. acid propanoic i ap
D. dioxid de carbon, ap i cldur
E. monoxid de carbon i hidrogen

1234. La deshidratarea 2-butanolului, n funcie de condiiile de reacie, poate rezulta:
A. 1-buten
B. 2-buten
C. diterbutileter
202
D. disecbutileter
E. eter butilic

1235. Alcoolii pot forma esteri anorganici cu urmtorii acizi minerali:
A. HCl
B. H
2
SO
4

C. H
3
PO
4

D. H
2
S
E. HNO
3


1236. Despre trinitratul de glicerin sunt adevrate afirmaiile:
A. este eterul rezultat prin reacia dintre glicerin i acidul azotic
B. explodeaz la nclzire brusc sau la ocuri mecanice
C. se poate utiliza ca medicament n boli de inim
D. prin mbibarea sa cu kieselgur se obine o dinamit mai stabil
E. are formula molecular C
3
H
5
(NO
2
)
3


1237. Oxidarea etanolului se poate efectua cu:
A. soluie acid de dicromat de potasiu
B. soluie acid de permanganat de potasiu
C. prin fermentare oxidativ sub aciunea unei enzime
D. ozon
E. reactiv Tollens

1238. Despre alcoolul etilic sunt adevrate afirmaiile:
A. se poate obine printr-un proces de fermentaie alcoolic
B. consumat n cantiti mari este toxic
C. din punct de vedere fiziologic are aciune antidepresiv
D. prin combustie conduce la dioxid de carbon i ap
E. prezena etanolului n organism poate fi detectat cu ajutorul unei fiole care conine K
2
Cr
2
O
7


1239. Indicai care din reaciile de mai jos sunt corecte:
A.
CH
4
O
2
1/2
400
0
C
60 atm
CH
3
OH
+

B. CH
3
OH + CH
3
OH CH
3
OCOCH
3
+ H
2
O
C. CH
3
OH + NaOH CH
3
O
-
Na
+
+ H
2
O
D. C
2
H
5
OH + HOSO
3
H C
2
H
5
OSO
3
H + H
2
O
C
2
H
5
OH CH
3
COOH
H
2
SO
4
; t
0
C
C
2
H
5
OCOCH
3
H
2
O
+ + E.


1240. Formulei moleculare C
4
H
10
O i corespund:
A. doi alcooli primari
B. trei alcooli primari
C. un alcool secundar
D. doi alcooli secundari
E. un alcool teriar

1241. Compusul cu structura de mai jos se numete:
203

CH
3
C
OH
CH
3
CH
3

A. 2-hidroxi-2-metilpropan
B. izobutanol
C. alcool terbutilic
D. terbutanol
E. neopentanol

1242. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CH
2
CH CH
2
OH OH OH

A. glicerol
B. glicerin
C. 1,2,3-propantriol
D. 1,2,3-trihidroxipropan
E. propilidentriol

1243. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CH
2
CH
2
OH OH

A. glicocol
B. glicol
C. 1,2-etandiol
D. glicin
E. 1,2-dihidroxietan

1244. La oxidarea 3-pentanolului cu soluie acid de permanganat de potasiu se poate forma:
A. acid acetic
B. acid propanoic
C. acid butanoic
D. acid formic
E. dioxid de carbon i ap

1245. Se d urmtoarea schem de reacie:
CH
3
CH=CH
2
Cl
2
, 500
0
C
- HCl
+
X
+ HOH / KOH
- HCl
Y
Cl
2
+
Z
+ 2HOH / KOH
- 2HCl
W

A. compusul X este 1,2-diclororpropanul
B. compusul X este clorura de alil
C. compusul Y este 1,2-dihidroxipropanul
D. compusul Y este alcoolul alilic
E. compusul W este glicerina

1246. Se d schema de reacii:
C
6
H
5
OH + 3H
2
Ni
X
H
2
SO
4
/ 200
0
C
H
2
O
_
Y
KMnO
4
/ H
2
O
Z
KMnO
4
/ H
2
SO
4
W
- H
2
O

A. compusul Z este ciclohexanol
B. compusul Z este 1,2-ciclohexandiol
C. compusul W este ciclohexan-1,2-dion
204
D. compusul W este acid adipic
E. compusul Y este ciclohexen

1247. Pot forma legturi de hidrogen intermoleculare:
A. apa
B. etanolul
C. alcoolul alilic
D. alcoolul vinilic
E. glicerina

1248. Care dintre urmtorii alcooli se poate oxida cu dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric?
A. alcoolul n-propilic
B. alcoolul n-butilic
C. alcoolul sec-butilic
D. alcoolul izobutilic
E. alcoolul terbutilic

1249. Alcoolul o-hidroxibenzilic poate reaciona cu:
A. doi moli NaOH
B. acid acetic
C. carbonat acid de sodiu
D. clorur de acetil
E. acid azotic

1250. Despre alcoolul benzilic sunt adevrate afirmaiile:
A. se obine prin hidroliza clorurii de benzil
B. este un alcool nesaturat
C. se obine prin hidroliza clorobenzenului
D. este un alcool vinilic
E. este un alcool aromatic

1251. Despre alcoxizi sunt adevrate afirmaiile:
A. se formeaz din alcooli i hidroxizi alcalini
B. sunt substane ionice
C. hidrolizeaz
D. se formeaz din alcooli i fenoli
E. se numesc i alcoolai

1252. Etanolul formeaz esteri cu:
A. acid acetic
B. clorur de acetil
C. anhidrid acetic
D. acetat de butil
E. fenol

1253. 2-Metil-2-propanolul se poate prepara prin:
A. hidroliza alcalin a clorurii de izobutil
B. adiia apei la izobuten n prezena H
2
SO
4

C. reducerea butanonei cu Ni fin divizat
D. hidroliza clorurii de terbutil
E. izomerizarea n-butanolului

1254. Formarea legturilor de hidrogen ntre moleculele de alcool i moleculele de ap determin:
A. dizolvarea alcoolilor inferiori n ap
205
B. scderea solubilitii
C. creterea solubilitii cu creterea numrului de grupe hidroxil
D. dizolvarea alcoolilor superiori n ap
E. temperaturi de fierbere sczute

1255. Eliminarea apei din alcooli, n prezen de acid sulfuric, depinde de condiiile de lucru astfel:
A. la cald, alcoolii elimin apa intramolecular, formnd alchene
B. la rece, alcoolii elimin apa intermolecular, formnd alchine
C. n prezena unei cantiti mari de acid sulfuric se elimin apa intermolecular, formndu-se esteri
D. n prezena unei cantiti mici de acid sulfuric se elimin apa intermolecular, formndu-se eteri
E. deshidratarea intern are loc cel mai uor la alcoolii teriari

1256. Alcoolul metilic se poate obine:
A. prin distilarea uscat a lemnului
B. prin oxidarea metanului la 60 atm i 400
0
C
C. industrial, prin fermentaia glucozei
D. industrial, din fraciuni petroliere
E. prin oxidarea glicerinei

1257. Prin deshidratarea 1,2,3-propantriolului n prezen de acid sulfuric se poate obine:
A. aldehid nesaturat
B. aldehid acrilic
C. alcool vinilic
D. acrolein
E. hidroxipropanon

1258. Alcoolii se pot clasifica n funcie de:
A. starea de agregare
B. densitate
C. natura catenei hidrocarbonate
D. numrul grupelor hidroxil din molecul
E. tipul atomului de carbon de care este legat grupa hidroxil

1259. Alegei afirmaiile corecte referitoare la alcooli:
A. legturile COH sunt polare
B. ntre atomul de hidrogen al grupei hidroxil al unui alcool i atomul de oxigen al grupei hidroxil de la alt
alcool se exercit fore de tip van der Waals
C. ntre moleculele de alcool se formeaz legturi de hidrogen
D. ntr-un alcool, densitatea de sarcin pozitiv se afl la oxigenul i hidrogenul grupei hidroxil
E. n stare gazoas alcoolii formeaz asocieri moleculare de tip (ROH)
n


1260. Referitor la alcooli alegei afirmaiile corecte:
A. glicerina are vscozitate mare datorit asocierilor moleculare
B. alcoolii inferiori sunt lichizi
C. p.f. al etanolului este mai mare dect p.f. al glicerinei
D. n molecula de alcool electronegativitatea atomilor componeni crete n ordinea O<C<H
E. unghiul dintre legturile CHO este, la majoritatea alcoolilor, de 109
0


1261. Referitor la alcooli alegei afirmaiile corecte:
A. parafina nu se dizolv n ap
B. etanolul se dizolv n ap
C. parafina se dizolv n CCl
4

D. etanolul se dizolv n CCl
4

E. glicerina se dizolv n CCl
4
206

1262. Referitor la alcooli alegei afirmaiile corecte:
A. alcoolii sunt uor solubili n ap
B. alcoolii lichizi ader la pereii vasului formnd un menisc
C. glicerina este un diol
D. coeziunea dintre molecule este mai mare n glicerin dect n etanol
E. glicolul are vscozitate mai mare dect glicerina

1263. Referitor la alcoolul metilic sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. se mai numete alcool de lemn
B. se obine industrial prin dou metode bazate pe chimizarea metanului
C. se confund foarte uor cu glicerina datorit mirosului
D. este un lichid incolor, volatil
E. are miros dulceag

1264. Referitor la metanol alegei afirmaiile corecte:
A. este miscibil cu apa n orice proporie
B. se confund uor cu etanolul
C. are aciune benefic asupra organismului uman
D. nu este o otrav
E. toxicitatea metanolului se datoreaz transformrii lui n compui toxici, n organismul uman

1265. Referitor la metanol alegei afirmaiile corecte:
A. n organism este transformat n formaldehid i acid formic
B. doza letal de metanol pentru om este de 1g/kgcorp
C. transformarea metanolului n organism are loc sub aciunea unei enzime
D. prin ardere se transform n CO, H
2
O i cldur
E. prin ardere formeaz produi de reacie care polueaz atmosfera

1266. Referitor la metanol alegei afirmaiile corecte:
A. n prezent este folosit drept combustibil
B. datorit toxicitii sale ridicate nu este folosit ca materie prim n industrie
C. este foarte inflamabil
D. are p.f. mai mic dect metanul
E. are putere caloric mare

1267. Referitor la etanol alegei afirmaiile corecte:
A. se mai numete spirt alb
B. se obine prin fermentaia alcoolic a zaharidelor
C. se obine din gaz de sintez
D. se poate obine prin chimizarea metanului la 100
0
C i presiune
E. se obine prin adiia apei la eten, n prezena catalizatorului H
2
SO
4


1268. Referitor la etanol alegei afirmaiile corecte:
A. soluia acid de dicromat de potasiu i schimb culoarea n prezena etanolului
B. prin metabolizare n ficat se transform n aceton
C. se administreaz ca antidot al metanolului
D. are aciune anestezic
E. poate fi consumat timp ndelungat deoarece nu d dependen

1269. Etanolul are multiple utilizri:
A. solvent
B. dezinfectant
C. combustibil
207
D. lichid n termometre
E. baz de unguent

1270. Etanolul este utilizat cu diferite denumiri:
A. formol
B. spirt medicinal
C. spirt sanitar
D. spirt tehnic
E. oet

1271. Referitor la glicerin alegei afirmaiile corecte:
A. este un triol
B. are vscozitate mare
C. este greu solubil n ap
D. are gust dulce
E. este un lichid incolor

1272. Glicerina poate forma legturi de hidrogen cu grupele:
A. -NO
2

B. -NH
2

C. -SH
D. -OH
E. -CN

1273. Alegei afirmaiile corecte referitoare la alcooli:
A. conin n molecul grupa COOH
B. ntre moleculele de alcool se stabilesc legturi covalente
C. glicerina conine n molecule trei grupe OH geminale
D. etanolul este comercializat sub numele de spirt medicinal sau sanitar
E. trinitratul de glicerin intr n compoziia dinamitei

1274. Alegei afirmaiile corecte referitoare la alcooli:
A. glicerina intr n compoziia unor produse cosmetice care catifeleaz pielea
B. metanolul este foarte inflamabil i arde cu o flacr albastru-deschis
C. TNG se descompune prin autooxidare
D. prin descompunerea TNG se obin numai compui gazoi
E. trinitratul de glicerin se obine prin reacia dintre glicerin i acid azotos

1275. Referitor la deshidratarea alcoolilor, alegei afirmaiile corecte:
A. conduce la formarea unei noi legturi
B. se formeaz o alchen
C. poate fi catalizat de acid sulfuric
D. poate fi catalizat de acid fosforic
E. este o metod general de obinere a alchinelor

1276. Prin deshidratarea 2-metil-2-butanolului se poate obine:
A. 2-metil-2-buten
B. 2,2-dimetil-2-buten
C. 2,3-dimetil-2-buten
D. 2,3-dimetil-1-buten
E. 2-metil-1-buten

1277. Referitor la deshidratarea alcoolilor alegei afirmaiile corecte:
A. are loc mai uor n ordinea: alcool primar < alcool secundar < alcool teriar
208
B. produsul majoritar al reaciei este alchena cea mai substituit
C. reacia invers reaciei de deshidratare a alcoolilor este adiia apei la alchine
D. este o reacie de eliminare
E. are loc cu ruperea unor legturi

1278. Prin reacia dintre alcool etilic i acid acetic n prezena unui catalizator acid, se formeaz:
A. acetat de etil
B. acetat de metil
C. etilat de etil
D. metanoat de etil
E. etanoat de etil

1279. Reaciile de eliminare a apei din alcooli pot fi:
A. intermoleculare
B. intramoleculare
C. de adiie
D. de substituie
E. de reducere

1280. Prin eliminarea unei molecule de ap ntre dou molecule de etanol, se poate forma:
A. acetat de etil
B. eter etilic
C. etanoat de etil
D. dietileter
E. eter dimetilic

1281. Alegei afirmaiile corecte referitoare la alcooli:
A. au caracter de amfolit acido-bazic
B. reacioneaz cu metale alcaline
C. reacioneaz cu hidroxid de sodiu, cu degajare de hidrogen
D. schimb culoarea indicatorilor acido-bazici
E. reacioneaz cu bazele tari

1282. Prin reacia dintre un alcool i sodiu se formeaz:
A. hidroxid de sodiu
B. alcoolat de sodiu
C. hidrur de sodiu
D. ap
E. alcoxid de sodiu

1283. Alegei afirmaiile corecte:
A. reacia metalelor alcaline cu alcoolii este mai violent dect cu apa
B. alcoxizii alcalini sunt substane ionice
C. alcoolii au caracter acid foarte slab
D. alcoolii inferiori sunt solubili n ap
E. ionii alcoxid sunt baze mai slabe dect ionul hidroxid

1284. Prin oxidarea izopropanolului cu dicromat de potasiu n soluie de acid sulfuric se formeaz:
A. acid propanoic
B. propanon
C. propanal
D. aceton
E. acid acetic, dioxid de carbon i ap

209
1285. n funcie de agentul oxidant folosit, la oxidarea etanolului se poate forma:
A. etanal
B. acetaldehid
C. acid etanoic
D. acid acetic
E. aceton

1286. Referitor la oxidarea alcoolilor alegei afirmaiile corecte:
A. prin oxidarea etanolului cu dicromat de potasiu n soluie de acid sulfuric, culoarea se schimb din
portocaliu n verde
B. agentul oxidant K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
acioneaz mai energic dect KMnO
4
/ H
2
SO
4

C. alcoolii teriari sunt stabili la aciunea K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

D. prin oxidarea energic a alcoolilor teriari se obine un amestec de acizi carboxilici cu numr mai mic de
atomi de carbon
E. prin oxidarea blnd a alcoolilor secundari se formeaz acizi carboxilici

1287. Se consider schema de reacii:

C
2
H
4
+ H
2
O
H
2
SO
4
X
2[O] / KMnO
4
+ H
2
SO
4
Y + Z (compus anorganic)

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este glicolul
B. compusul X este etanolul
C. compusul Y este acetaldehida
D. compusul Y este acidul etanoic
E. compusul Z este dioxidul de carbon

1288. Se consider schema de reacii:

C
3
H
6
+ Cl
2

500
0
C
- HCl
X
H
2
O
- HCl
Y
H
2
SO
4
H
2
O
_
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1,2-dicloropropanul
B. compusul X este clorura de alil
C. compusul Y este alcoolul alilic
D. compusul Z este propina
E. compusul Z este propadiena

1289. Se consider schema de reacii:

Y
- HCl
H
2
O
X
- HCl
500
0
C
C
3
H
6
+ Cl
2

Cl
2
/ CCl
4
+
Z
+ 2HOH
- 2HCl
W

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este 2-propanol
B. compusul Y este 3-propenol
C. compusul Z este 1,2,3-tricloropropan
D. compusul W este 1,2,3-trihidroxipropan
E. compusul W este 1,2-dihidroxipropan

1290. Referitor la oxidul de eten alegei afirmaiile corecte:
A. are o mare reactivitate chimic
B. se mai numete glicocol
C. particip la reacii de deschidere a ciclului
D. este un hidroxieter
E. se folosete la alchilarea alcoolilor
210

1291. Oxidul de eten poate reaciona cu:
A. amoniac
B. amine
C. alcooli
D. fenoli
E. alchene

1292. Oxidul de eten poate reaciona cu:
A. metilamin
B. etanol
C. acid acetic
D. acetaldehid
E. propanon

1293. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin etoxilarea alcoolilor se formeaz halohidrine
B. prin etoxilarea etanolului se formeaz celosolv
C. prin etoxilarea glicolului se formeaz un dihidroxieter
D. polietilenglicolul este un material solid, cu consistena unei ceri
E. eterii se obin prin eliminarea intramolecular a apei din alcooli

1294. Referitor la hidroxieteri sunt adevrate afirmaiile:
A. se obin prin etoxilarea alcoolilor inferiori
B. sunt substane solide, insolubile n ap
C. sunt miscibile att cu alcoolii ct i cu eterii
D. sunt folosite ca solveni
E. sunt compui difuncionali

1295. Prin reacia de etoxilare a etandiolului se poate obine:
A. glicocol
B. glicin
C. diglicol
D. dihidroxietileter
E. dietilenglicol

1296. Se consider schema de reacii:

X
H
2
SO
4
C
2
H
4
+ H
2
O
+ Y
celosolv

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este glicolul
B. compusul X este etandiolul
C. compusul X este etanolul
D. compusul Y este etilenoxidul
E. compusul Y este oxidul de etilen

1297. Se consider schema de reacii:
X
- HCl
Y
H
2
O / H
2
SO
4
+
Z
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
CH
3
C CH
3
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X poate fi clorura de n-propil
B. compusul X poate fi 2-cloropropanul
211
C. compusul Y este propena
D. compusul Z este n-propanolul
E. compusul Z este izopropanolul

1298. Sunt posibile urmtoarele reacii chimice:
A.

CH
3
CH
2
OH
O
CH
2
H
2
C +
HO CH
2
CH
2
O CH
2
CH
3

B.

HO CH
2
CH
2
OH +
O
CH
2
H
2
C HO CH
2
CH
2
O CH
2
CH
3

C.

CH
3
CH
2
O Na H
2
O
+ + CH
3
CH
2
OH + Na
+ HO

D.

CH
3
CH
OH
CH
3
KMnO
4
/ H
2
SO
4
CH
3
CH
2
OH H
2
O +

E.

CH
3
CH
2
OH
KMnO
4
/ H
2
SO
4
CH
3
COOH


1299. Sunt posibile urmtoarele reacii chimice:
A.

2 CH
3
CH
2
OH CH
3
CH
2
O CH
3
CH
2
OH
2
+

B.

CH
3
CH
2
OH
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
CH
3
CH=O

C.

CH
3
CH
2
OH
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
CH
3
COOH

D.

CH
3
C
OH
CH
3
CH
3
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
CH
3
C CH
3
O
CO
2
H
2
O
+ +

E.

CH
2
H
2
C
O
+ HOH
CH
2
CH
2
OH OH


1300. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CH
3
C
CH
3
CH
2
CH
3
OH

A. neopentanol
212
B. 2,2-dimetil-1-propanol
C. 1-hidroxi-2,2-dimetilpropan
D. alcool terbutilic
E. izopentanol

1301. Se formeaz eteri prin urmtoarele reacii:
A. acid etanoic + etanol
B. etanol + etanol
C. oxid de eten + etanol
D. sodiu + etanol
E. alcoxid + ap

1302. Se formeaz acizi carboxilici prin oxidarea urmtorilor alcooli:
A. etanol cu K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

B. propanol cu KMnO
4
/ H
2
SO
4

C. izopropanol cu K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

D. alcool terbutilic cu KMnO
4
/ H
2
SO
4

E. etoxilarea etanolului

1303. Se consider schema de reacii:
C
4
H
10
t > 650
0
C
X (alchena) + H
2
X (cis, trans) + X'
+ HCl
Y
- HCl
X (cis, trans)
+ HOH / H
2
SO
4
Z
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
W

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1-butena
B. compusul X este 2-butena
C. compusul Z este 1-butanolul
D. compusul Z este 2-butanolul
E. compusul W este acidul butanoic

1304. Alcoolul cu formula molecular C
5
H
12
O prezint:
A. doi izomeri cu structur liniar
B. trei izomeri cu structur liniar
C. patru izomeri cu structur ramificat
D. cinci izomeri cu structur ramificat
E. ase izomeri cu structur ramificat

1305. Se formeaz compui carbonilici prin oxidarea urmtorilor alcooli:
A. n-butanol cu K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

B. n-butanol cu KMnO
4
/ H
2
SO
4

C. 2-propanol cu K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

D. 2-propanol cu KMnO
4
/ H
2
SO
4

E. terbutanol cu KMnO
4
/ H
2
SO
4


1306. Oxidul de eten poate reaciona cu:
A. NH
3

B. Cl
3
C-CHO
C. C
6
H
5
-CH
3
D. C
2
H
5
OH
E. C
2
H
5
COOH

213
1307. Dihidroxietileterul se mai numete:
A. diglicol
B. oxid de eten
C. etilenglicol
D. glicol
E. dietilenglicol

1308. Formulei moleculare C
5
H
12
O i corespund:
A. trei alcooli primari
B. patru alcooli primari
C. trei alcooli secundari
D. patru alcooli secundari
E. un alcool teriar

1309. Precizai care sunt alcoolii monohidroxilici care prin eliminare intramolecular de ap
formeaz o alchen ce prezint izomerie geometric:
A.1butanol
B. 2butanol
C. 3-pentanol
D. terbutanol
E. izobutanol

1310. Precizai care sunt alcolii monohidroxilici care prin eliminare intramolecular de ap nu
formeaz o alchen:
A.1butanol
B. 2butanol
C. alcool benzilic
D. 1,1,1tricloro2-hidroxietan
E. etilenglicol

1311. Se consider urmtoarea schem de reacii:

C
2
H
4
+ H
2
O
H
2
SO
4
X
+ X / H
2
SO
4
conc.
Y
- H
2
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etanol
B. compusul X este etanal
C. compusul Y este acetat de etil
D. compusul Y este dietileter
E. compusul Y este eter etilic

1312. Referitor la alcoolul benzilic alegei afirmaiile adevrate:
A. este un alcool aromatic polinuclear
B. conine ase atomi de carbon hibridizai sp
2

C. reacioneaz cu bromul, la lumin
D. conine un atom de carbon primar
E. prin deshidratare formeaz toluen

1313. Prin reacia glicerinei cu HNO
3
poate rezulta:
A. un ester
B. un eter
C. un nitroalcan
D. trinitrat de glicerin
E. un lichid uleios, incolor
214

1314. Se consider schema de reacii:

- H
2
O
Y
+ X / H
2
SO
4
conc.
X
H
2
SO
4
C
3
H
6
+ H
2
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1propanol
B. compusul X este 2propanol
C. compusul X este izopropanol
D. compusul Y este diizopropileter
E. compusul Y este dietileter

1315. Referitor la alcooli alegei afirmaiile adevrate:
A. la autooxidarea TNG rezult numai gaze
B. TNG intr n compoziia dinamitei
C. glicerina este un alcool dihidroxilic
D. alcoolul metilic se mai numete alcool de lemn
E. molecula de metanol este polar

1316. Se consider schema de reacii:

aldehida acetica + H
2
Ni
X
H
2
SO
4
- H
2
O
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etanol
B. compusul X este propanol
C. compusul Y este acid acetic
D. compusul Y este etina
E. compusul Y este etena

1317. Referitor la alcooli alegei afirmaiile adevrate:
A. sunt compui hidroxilici n care grupa funcional este legat de un nucleu aromatic
B. KMnO
4
/H
2
SO
4
este un agent oxidant energic pentru alcooli
C. K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
este un agent oxidant energic pentru alcooli
D. alcoolii primari se oxideaz uor cu ageni oxidani
E. hidroxieterii rezultai prin etoxilarea alcoolilor inferiori sunt folosii ca solveni pentru diferii compui
organici

1318. Sunt alcooli nesaturai:
A. alcool benzilic
B. alcool alilic
C. 1,2etandiol
D. 3ciclobutenol
E. ciclohexanol

1319. Precizai afirmaiile adevrate:
A. alcoolul alilic este un alcool saturat
B. glicolul este un alcool dihidroxilic
C. glicerolul este un alcool trihidroxilic
D. alcoolul benzilic este un alcool aromatic
E. alcoolul izobutilic este un alcool secundar

1320. Compusul cu structura CH
3
CH
2
CH
2
OH se poate numi:
A. alcool npropilic
215
B. alcoolul 2propilic
C. 2propanol
D. 1propanol
E. 1hidroxipropan

1321. Alegei afirmaiile adevrate:
A. solubilitatea n ap a alcoolilor scade cu mrirea radicalului hidrocarbonat
B. alcoolii reacioneaz cu metalele alcaline cu degajare de hidrogen
C. alcoolaii sunt compui puternic ionizai
D. n alcooli grupa funcional hidroxil poate fi legat de un atom de carbon hibridizat sp
2

E. alcoolii au formula general ArOH

1322. Alcoolul alilic poate reaciona cu:
A. Cl
2
/CCl
4

B. H
2
O/H
2
SO
4

C. NaOH
D. KMnO
4
/H
2
SO
4

E. K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4


1323. n prezena acidului sulfuric, n funcie de condiile de reacie, alcoolii pot conduce la:
A. alcani
B. alchene
C. eteri
D. esteri
E. alcoxizi

1324. Se poate obine 1propanol prin:
A. hidroliza clorurii de n-propil
B. hidroliza propanoatului de propil
C. reducerea propanonei
D. reducerea propanalului
E. adiia apei la propen

1325. Se poate obine etanol prin:
A. adiia apei la etin
B. adiia apei la eten
C. hidroliza clorurii de etil
D. reducerea etinei cu catalizator de nichel
E. reducerea aldehidei acetice

1326. Se poate obine alcool benzilic prin:
A. adiia apei la fenilacetilen, urmat de reducere
B. hidroliza clorurii de benzil
C. hidroliza clorurii de benziliden, urmat de reducere
D. hidroliza monoclorobenzenului
E. hidroliza benzoatului de benzil

1327. Se consider urmtorii alcooli: I: metanol; II: etanol; III: 2propanol; IV: glicol; V: glicerin.
Alegei variaia corect a punctelor lor de fierbere:
A. I < II < V
B. III < I < II
C. V < IV < III
D. III < IV < V
E. V < I < II
216

1328. Se consider urmtorii alcooli: I: 1butanol; II: 2butanol; III: alcool izobutilic; IV: alcool sec
butilic; V: alcool terbutilic. Alegei variaia corect a punctelor lor de fierbere:
A. I < II < III < IV < V
B. V < IV < III
C. II = IV < I
D. III > IV > V
E. V > IV > I

1329. Se poate obine glicerin prin:
A. hidroliza grsimilor
B. adiia apei la acrolein
C. hidroliza diclorohidrinei glicerinei
D. oxidarea blnd a alcoolului alilic cu KMnO
4
/H
2
SO
4

E. oxidarea alcoolului alilic cu reactiv Bayer

1330. Alcoolul alilic nu se poate transforma n acrolein prin:
A. oxidare cu KMnO
4
/H
2
SO
4
B. oxidare cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4

C. dehidrogenare pe catalizator de cupru metalic
D. oxidare cu reactiv Fehling
E. oxidare cu reacie Bayer

1331. Se consider schema de mai jos:

X Y
- H
2
O
H
2
O +
X

Compusul X poate fi:
A. etanol
B. 1butanol
C. 2butanol
D. izobutanol
E. ciclobutanol

1332. Prin oxidarea 3pentanolului cu permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric concentrat se
poate obine:
A. acid metanoic
B. acid etanoic
C. acid propanoic
D. acid butanoic
E. ap

1333. Prin oxidarea 2,3pentandiolului cu permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric
concentrat se obine:
A. acid formic
B. acid acetic
C. acid propanoic
D. dioxid de carbon
E. ap

1334. Prin oxidarea 2,3butandiolului cu permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric concentrat
se obine:
A. acid formic
B. acid acetic
217
C. acid propanoic
D. dioxid de carbon
E. ap

1335. Alegei afirmaiile adevrate referitoare la alcooli:
A. 1butanolul i 2butanolul sunt izomeri de poziie
B. 1butanolul i metilpropileterul sunt izomeri de funciune
C. 1butanolul i ciclobutanolul sunt izomeri de funciune
D. 1butanolul i 1butanalul sunt izomeri de funciune
E. alcoolul benzilic i ocrezolul sunt izomeri de poziie

1336. Compusul cu formula molecular C
4
H
6
O prezint ca izomeri (fr stereoizomeri):
A. doi alcooli cu structur ciclic
B. patru alcooli cu structur ciclic
C. doi alcooli cu structur liniar
D. trei alcool cu structur liniar
E. nici un alcool cu structur liniar

1337. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul cu structura de mai jos se numete 3etil3pentanol

CH
3
CH
2
C
OH
CH
2
CH
2
CH
3
CH
3

B. compusul cu structura de mai jos se numete 2,4dimetil3-pentanol

CH
3
CH
CH
3
CH
OH
CH
CH
3
CH
3

C. compusul cu structura de mai jos se numete ciclohexanol

OH

D. compusul cu structura CH
3
CH
2
CH
2
CH(CH
3
)CH
2
CH
2
OH se numete 4metil1hexanol
E. compusul cu structura (CH
3
CH
2
CH
2
)
2
CHOH se numete 4heptanol

1338. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul cu structura (C
2
H
5
)
2
C(CH
3
)CH
2
OH se numete 2etil2metil1butanol
B. compusul cu structura [(CH
3
)
2
CH]
2
CHOH se numete 2,2dimetil5-pentanol
C. compusul cu structura (CH
3
)
3
C(CH
2
)
3
OH se numete 4,4dimetil1-pentanol
D. compusul cu structura C
6
H
5
CH(OH)C
6
H
5
se numete difenilmetanol
E. compusul cu structura CH
3
CH=CHOH se numete alcool alilic

1339. Se consider urmtoarea schem de reacii:

ciclohexanol
H
2
SO
4
- H
2
O
X
KMnO
4
/ H
2
SO
4
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este hexena
B. compusul X este ciclohexena
C. compusul Y este acidul hexanoic
D. compusul Y este acidul stearic
E. compusul Y este acidul 1,6hexandioic

1340. Alegei afirmaiile corecte:
218
A. compusul cu structura de mai jos se numete 2metil2pentanol

CH
3
CH
2
CH
2
C
OH
CH
3
CH
3

B. compusul cu structura de mai jos se numete 3etil4butanol

CH
3
CH
2
CH
CH
2
CH
3
CH
2
OH

C. compusul cu structura de mai jos se numete 2metil2,3pentandiol

CH
3
C
OH
CH
3
CH
OH
CH
2
CH
3

D. compusul cu structura de mai jos se numete 1bromo2etil2butanol

CH
2
Br
C
OH
CH
2
CH
3
CH
2
CH
3

E. compusul cu structura de mai jos se numete 4metil3pentanol

CH
3
CH
2
CH
OH
CH
CH
3
CH
3


1341. Se consider schema de reacii:

2-propanol
K
2
Cr
2
O
7
/ H2SO4
X
+ H
2
/ Ni
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este acetona
B. compusul X este propanona
C. compusul X este acidul acetic
D. compusul Y este 1propanol
E. compusul Y este 2propanol

1342. Se consider schema de reacii:

glicol X
- H
2
O
H
2
SO
4
Y
+ H
2
/ Ni

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este alcoolul vinilic
B. compusul X este aldehida acetic
C. compusul X este etena
D. compusul Y este etanolul
E. compusul Y este etanul

1343. Se consider schema de reacii:

C
2
H
2
+ H
2
Pd / Pb
2+
X
KMnO
4
/ HO ; H
2
O
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etena
B. compusul X este etanul
C. compusul Y este etanolul
219
D. compusul Y este 1,2etandiolul
E. compusul Y este glicolul

1344. Se consider schema de reacii:

C
6
H
6
+ CH
3
Cl
AlCl
3
- HCl
X
+ Cl
2
; h
- HCl
Y
- HCl
+ H
2
O
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este toluenul
B. compusul Y este oclorotoluenul
C. compusul Y este clorura de benzil
D. compusul Z este alcool benzilic
E. compusul Z este ocrezol

1345. Se consider schema de reacii:

X
H
2
O +
Y
H
2
SO
4
- H
2
O
Z
R. Tollens
CH
3
COOH

tiind c X este un eter ciclic, alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etena
B. compusul X este oxidul de eten
C. compusul Y este glicolul
D. compusul Y este 1,2etandiol
E. compusul Z este alcool vinilic

1346. Se consider schema de reacii:

Y
+ 2H
2
O
X
- 2HCl
+ 3HNO
3
/ H
2
SO
4
conc.
- 3H
2
O
T.N.G.

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este glicerina
B. compusul X este 1,2,3propantriol
C. compusul X este diclorhidrina glicerinei
D. compusul Y este glicerina
E. compusul Y este trinitroglicerina

1347. Se consider alcoolul cu structura de mai jos:

CH
2
C
OH OH
CH
3
CH
2
OH

Alegei afirmaiile adevrate:
A. conine doi atomi de carbon primar
B. conine trei atomi de carbon primar
C. conine doi atomi de carbon teriar
D. conine un atom de carbon secundar
E. conine un atom de carbon teriar

1348. Se consider compusul cu structura de mai jos:
220

CH
3
CH
2
OH
H
3
C CH
3

Alegei afirmaiile adevrate:
A. conine patru atomi de carbon primari
B. conine trei atomi de carbon primari
C. conine doi atomi de carbon secundari
D. conine doi atomi de carbon teriar
E. conine doi atomi de carbon cuaternari

1349. Se consider compusul cu structura de mai jos:

CH
3
CH
2
OH
H
3
C CH
3

Alegei afirmaiile adevrate:
A. conine cinci atomi de carbon hibridizai sp
3

B. conine ase atomi de carbon hibridizai sp
3

C. conine trei atomi de carbon hibridizai sp
2

D. conine patru atomi de carbon hibridizai sp
2

E. nu conine nici un atom de carbon hibridizat sp

1350. Alegei afirmaiile adevrate referitoare la alcoxizi:
A. se pot obine prin reacia dintre alcooli i sodiu
B. se pot obine prin reacia dintre alcooli i hidroxizi alcalini
C. sunt compui puternic ionizai
D. ionii alcoxid sunt baze mai tari dect ionul hidroxil
E. se pot obine prin reacia dintre fenoli i sodiu

1351. Precizai care dintre alcoolii de mai jos au structur stabil:
A.

CH
3
C
OH
CH CH
3

B.

CH
2
C
OH
CH
2
CH
3

C.

CH
3
CH
OH
CH CH
2

D. CH
3
CH=CHCH
2
OH
E. CH
3
CH
2
CH=CHOH

221
1352. Referitor la etanol alegei afirmaiile adevrate:
A. este component de baz la prepararea buturilor alcoolice alturi de metanol
B. hidrocarbura folosit pentru obinerea industrial a etanolului este acetilena
C. reprezint materie prim n sinteza unor compui organici
D. reprezint materie prim n sinteza de medicamente
E. se folosete la fabricarea metanolului

1353. Metanolul se poate obine:
A. prin nclzirea unui amestec de metan i oxigen la 400
0
C i 60 atm
B. din gaz de sintez
C. prin distilarea uscat a lemnului
D. prin adiia apei la eten
E. prin hidroliza clorurii de metil

1354. Referitor la glicerin alegei afirmaiile neadevrate:
A. este un alcool primar
B. este un alcool trihidroxilic
C. intr n compoziia unor soluii farmaceutice de uz extern
D. este utilizat drept combustibil
E. este un lichid glbui, cu miros de migdale amare

1355. Referitor la glicerin alegei afirmaiile adevrate:
A. se adaug n compoziia bomboanelor pentru a mpiedica procesul de cristalizare a zahrului
B. se pune pe frunzele de tutun pentru a mpiedica ncreirea lor
C. acionez ca lubrifiant ntre moleculele de polimeri
D. este o substan solid care se sfarm la 0
0
C
E. este un constituent al glicolului

1356. Referitor la glicerin alegei afirmaiile adevrate:
A. are gust amar
B. este un constiutuent valoros al vinurilor de calitate
C. este un alcool nesaturat
D. are aciune emolient aspra pielii
E. se ncorporeaz n unele materiale plastice pentru a le pstra palsticitatea

1357. Referitor la glicerin alegei afirmaiile adevrate:
A. este materie prim pentru fabricarea unor rini sintetice
B. este matrie prim pentru fabricarea novolacului
C. intr n compoziia pastelor de dini (mpiedic uscarea acestora)
D. se obine din gazul de sintez
E. este uor solubil n ap

1358. Pot reaciona cu sodiu metalic:
A. fenolul
B. alcoolul benzilic
C. alcoolul alilic
D. glicolul
E. xilenii

1359. Care dintre compuii de mai jos nu reacioneaz cu sodiu metalic:
A. propina
B. propena
C. propanolul
D. toluenul
222
E. fenolul

1360. Alegei afirmaiile neadevrate:
A. n alcoolii primari grupa hidroxil este legat de un atom de carbon hibridizat sp
2
B. n alcoolii aromatici grupa hidroxil poate fi legat de inelul aromatic
C. alcoolii i fenolii sunt compui hidroxilici
D. prin oxidarea cu permanganatul de potasiu i acid sulfuric a unui alcool secundar se formeaz o ceton
E. etanolul are caracter slab acid

1361. Referitor la alcoolii cu formula molecular C
5
H
12
O (fr stereoizomeri) sunt adevrate
afirmaiile:
A. prin oxidare blnd trei alcooli conduc la aldehide
B. prin oxidare blnd patru alcooli conduc la aldehide
C. prin oxidare blnd trei alcooli conduc la cetone
D. prin oxidare blnd patru alcooli conduc la cetone
E. toi alcoolii se pot oxida energic

1362. Precizai alcoolii care se pot obine prin adiia apei la o alchen:
A. metanol
B. etanol
C. 1propanol
D. 2butanol
E. alcool alilic

1363. Precizai care dintre alcoolii cu formula molecular C
4
H
10
O nu se poate obine prin adiia apei
la o alchen:
A. 1-butanol
B. 2-butanol
C. sec-butanol
D. alcool izobutilic
E. alcool terbutilic

1364. Alegei alcoolii care pot suferi reacii de deshidratare:
A. metanol
B. etanol
C. alcool izobutilic
D. alcool secbutilic
E. alcool terbutilic

1365. Se poate obine 1butanol prin:
A. adia apei la 1buten
B. reducerea butanalului
C. reducerea butanonei
D. hidroliza clorurii de n-butil
E. condensarea crotonic a dou molecule de acetaldehid, urmat de reducerea cu nichel a produsului
format

1366. Se poate obine 2butanol prin:
A. adiia apei la 1buten
B. adiia apei la 2buten
C. reducerea butanalului
D. reducerea butanonei
E. condensarea crotonic a dou molecule de aldehid acetic, urmat de reducerea cu borohidrur de sodiu

223
1367. Se poate obine ciclohexanol prin:
A. hidroliza fenoxidului cu sodiu
B. reducerea ciclohexanonei
C. hidroliza clorurii de ciclohexil
D. adiia apei la ciclohexen
E. hidroliza clorurii de benzil

1368. Se consider schema de reacii:

X + H
2
Ni
Y
H
2
SO
4
- H
2
O
Z
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
- CO
2
- H
2
O
CH
3
COOH

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 2propanol
B. compusul X este propanona
C. compusul Y este 2propanol
D. compusul Z este 2propanol
E. compusul Z este propen

1369. Se consider schema de reacii:

ciclohexena + H
2
O
H
X
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
Y
+ H
2
/ Ni
X

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este ciclohexanol
B. compusul X este ciclohexanon
C. compusul Y este ciclohexanol
D. compusul Y este ciclohexanon
E. compusul Y este ciclohexan

1370. Se consider schema de reacii:

X + H
2
O
Y
+ H
2
/ Ni
Z
H
2
C
O
CH
2
+
HO CH
2
CH
2
O CH
2
CH
3


Alegei rspunsurile corecte:
A.compusul X este acetilen
B. compusul Y este alcool vinilic
C. compusul Y este etanal
D. compusul Z este glicol
E. compusul Z este etanol

1371. Se consider schema de reacii:

etoxid de sodiu
+ H
2
O
- NaOH
X
KMnO
4
/ H
2
SO
4
Y
+ X / H
- H
2
O
Z

Alegei rspunsurile corecte.
A. compusul X este etanol
B. compusul X este eten
C. compusul Y este etanol
D. compusul Y este acid etanoic
E. compusul Z este etanoat de etil
224

1372. Alcoolii monohidroxilici se pot obine prin:
A. autooxidarea alcanilor n prezena unor promotori
B. adiia apei la alchene
C. hidroliza esterilor organici
D. reducerea compuilor carbonilici
E. oxidarea hidrocarburilor aromatice mononucleare

1373. Sinteza Grignard este utilizat la prepararea:
A. alcanilor
B. compuilor halogenai
C. alcoolilor primari
D. alcoolilor secundari
E. alcoolilor teriari

1374. Alcoolul cu structura de mai jos se numete:
CH
2
CH CH
2
OH OH OH

A. 1,2,3-propantriol
B. glicocol
C. glicin
D. glicerol
E. glicerin

1375. Prin oxidarea 1,2-etandiolului poate rezulta:
A. acid acetic
B. acid oxalic
C. aldehid glicolic
D. glioxal
E. acid glicolic

1376. Formeaz o ceton prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric:
A. alcoolul izobutilic
B. alcoolul izopropilic
C. alcoolul sec-butilic
D. alcoolul ter-butilic
E. alcoolul n-butilic

1377. Despre glicerin se poate afirma:
A. este uor solubil n ap
B. d reacii de reducere
C. se folosete ca antigel
D. d reacii de oxidare
E. prin nitrare cu acid azotos formeaz trinitrat de glicerin

1378. Trinitratul de glicerin:
A. se mai numete dinamit
B. este un polinitrozoderivat
C. este un ester
D. se autooxideaz
E. explodeaz la lovire

1379. Reacia de esterificare poate fi:
225
A. reversibil
B. ireversibil
C. catalizat de baze organice
D. catalizat de metale active
E. catalizat de acizi

1380. Alcoolii dau reacii de esterificare cu:
A. acizi carboxilici
B. acid sulfuric
C. acid azotic
D. compui carbonilici
E. amine

1381. Pentru oxidarea alcoolului benzilic se poate folosi:
A. KMnO
4
/H
2
O cu formare de fenol
B. anhidrid cromic n acid acetic, cu formare de benzaldehid
C. K
2
Cr
2
O
7
/KOH cu formare de acetofenon
D. K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
cu formare de benzaldehid
E. oxigen molecular, cu formare de acid benzoic

1382. Nu se poate deshidrata intramolecular:
A. 1-pentanolul
B. 2-pentanolul
C. neo-pentanolul
D. alcoolul ter-butilic
E. alcoolul benzilic

1383. Transformarea alcoolilor primari n aldehide se face prin:
A. oxidare cu permanganat de potasiu n mediu acid
B. oxidare cu dicromat de potasiu n mediu acid
C. oxidare cu reactiv Tollens
D. oxidare cu reactiv Fehling
E. oxidare cu trioxid de crom n acid acetic

1384. Acroleina se poate obine prin:
A. oxidarea alcoolului alilic cu dicromat de potasiu n mediu acid
B. hidroliza 3,3-dicloropropenei n mediu alcalin
C. deshidratarea alcoolului alilic
D. deshidratarea glicerinei n mediu acid
E. oxidarea glicerinei cu reactiv Tollens

1385. Prin oxidarea etanolului poate rezulta:
A. acetaldehid
B. aceton
C. acid acetic
D. dioxid de carbon i ap
E. acid formic i dioxid de carbon

1386. Alcoolii monohidroxilici pot reaciona cu:
A. PX
3

B. PX
5

C. SOCl
2

D. Mg
E. H
2
SO
4

226

1387. Alcoolii monohidroilixi se pot obine prin:
A. reducerea compuilor carbonilici pe catalizator de Ni, Pd
B. reducerea acizilor carboxilici cu LiAlH
4
/eter
C. reducerea esterilor cu Na n etanol
D. reducerea compuilor carbonilici cu dicromat de potasiu n mediu acid
E. reducerea nitrililor cu LiAlH
4


1388. Se pot obine alcooli prin:
A. hidroliza bazic a compuilor monohalogenai
B. hidroliza acid a compuilor monohalogenai
C. reducerea bazic a esterilor organici
D. reducerea cu sodiu i alcool a esterilor organici
E. hidroborarea alchenelor cu dubl legtur marginal

1389. Compusul cu structura de mai jos se numete:
CH
3
CH
CH
3
CH
2
OH

A. alcool sec-butilic
B. alcool izobutilic
C. alcool alilic
D. 2-metil-1-propanol
E. alcool ter-butilic

1390. Compusul cu structura CH
2
=CHCH
2
OH se numete:
A. alcool izopropilic
B. alcool alilic
C. 1-propanol
D. 2-propen-1-ol
E. 3-hidroxipropen

1391. Compusul cu structura de mai jos se numete:
CH
3
CH
OH
CH
3

A. alcool izopropilic
B. 2-propanol
C. 2-hidroxipropan
D. 1-propanol
E. alcool ter-butilic

1392. Alcoolii monohidroxilici pot reaciona cu:
A. acizi carboxilici
B. compui carbonilici
C. acizi anorganici
D. cicloalcani
E. cicloalchene

1393. Alcoolii se pot esterifica cu:
A. acid azotos
B. acid azotic
C. acid sulfuric
D. acid fosforos
E. acid acetic
227

1394. Alcoolii pot reaciona cu:
A. acizi carboxilici
B. esteri
C. cloruri acide
D. anhidride acide
E. nitrili

1395. Prin reacia alcoolilor cu compui carbonilici pot rezulta:
A. aldoli
B. acetali
C. crotoni
D. cetali
E. esteri

1396. Alcoolii polihidroxilici se pot obine prin:
A. hidroliza acid a derivailor polihalogenai vicinali
B. hidroliza halohidrinelor
C. hidroliza epoxizilor
D. oxidarea halohidrinelor
E. oxidarea hidroxialdehidelor i hidroxicetonelor

1397. Prin deshidratarea -diolilor pot rezulta:
A. alchene
B. cicloalcani
C. aldehide
D. cetone
E. eteri

1398. La oxidarea etilenglicolului poate rezulta:
A. glioxal
B. acid glicolic
C. acid acetic
D. acid glioxilic
E. acid oxalic

1399. Prin deshidratarea 1,3-propandiolului se poate obine:
A. trimetilenoxid
B. tetrahidrofuran
C. dioxan
D. oxetan
E. propenoxid

1400. Reacia de eterificare a alcoolilor este catalizat de:
A. acid fosforic
B. acid azotos
C. acid azotic
D. acid sulfuros
E. acid sulfuric

1401. Compusul cu formula C
6
H
5
OH se numete:
A. -naftol
B. -naftol
C. fenol
228
D. hidroxibenzen
E. o-crezol

1402. Referitor la fenoli sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt acizi mai slabi dect alcoolii
B. aciditatea fenolilor variaz n funcie de natura substituentului de pe nucleu
C. substituenii atrgtori de electroni cresc aciditatea
D. substituenii respingtori de electroni scad aciditatea
E. sunt acizi mai tari dect alcoolii

1403. Referitor la fenol sunt adevrate afirmaiile:
A. se prezint sub form de cristale incolore
B. este un lichid roiatic
C. este insolubil n ap
D. este solubil n alcool, eteri
E. cristalele de fenol sunt higroscopice

1404. Compusul cu structura de mai jos se numete:

OH
OH

A. 1,4-benzendiol
B. 1,4-dihidroxibenzen
C. hidrochinon
D. pirogalol
E. pirocatecol

1405. Compusul cu structura de mai jos se numete:

OH
OH HO

A. 1,2,3-benzentriol
B. pirocatechin
C. hidrochinon
D. 1,2,3-trihidroxibenzen
E. pirogalol

1406. Compusul cu structura de mai jos se numete:

OH
CH
3

A. 2-metilfenol
B. floroglucin
C. o-crezol
D. pirogalol
E. o-hidroxitoluen
229

1407. Despre fenoli sunt adevrate afirmaiile:
A. reacioneaz cu sodiu metalic
B. reacioneaz cu hidroxid de sodiu
C. sub influena radicalului aromatic, grupa hidroxil capt proprieti slab bazice
D. n mediu bazic fenolii cedeaz protonul grupei hidroxil, avnd caracter acid
E. au caracter acid mai slab dect alcoolii

1408. Fenolii pot da reacii de:
A. halogenare
B. sulfonare
C. nitrare
D. oxidare
E. deshidratare

1409. La bromurarea fenolului se poate obine:
A. 2-bromofenol
B. 3-bromofenol
C. 4-bromofenol
D. 2,4-dibromofenol
E. 2,4,6-tribromofenol

1410. n urma reaciei dintre fenol i anhidrid acetic se poate obine:
A. acetat de fenil
B. acetat de etil
C. acid formic
D. acid acetic
E. formiat de fenil

1411. Reaciile comune alcoolilor i fenolilor sunt:
A. reacia cu metale alcaline
B. reacia cu hidroxid de sodiu
C. reacia de deshidratare
D. reacia de esterificare
E. reacia de polimerizare

1412. Reaciile comune fenolului i benzenului sunt:
A. alchilarea
B. acilarea
C. nitrarea
D. sulfonarea
E. policondensarea

1413. Reacia fenolilor cu metale alcaline decurge:
A. cu degajare de oxigen
B. cu degajare de hidrogen
C. cu eliminare de ap
D. cu formare de fenoxizi
E. reacia nu poate avea loc

1414. Compusului cu formula molecular C
7
H
8
O i corespund izomerii:
A. 3 fenoli
B. 4 fenoli
C. 1 alcool
230
D. 2 alcooli
E. 1 eter

1415. Sunt adevrate afirmaiile:
A. p-crezolul este izomer de funciune cu alcoolul benzilic
B. fenolul este un lichid puin solubil n ap
C. fenolii, spre deosebire de alcooli, reacioneaz cu hidroxid de sodiu
D. acidul acetic reacioneaz cu fenoxidul de sodiu
E. fenolul poate fi utilizat ca revelator fotografic

1416. Clasificarea fenolilor se poate face dup urmtoarele criterii:
A. numrul de cicluri aromatice
B. numrul de catene laterale
C. numrul de grupe hidroxil
D. caracterul acid
E. caracterul bazic

1417. Sunt fenoli cu dou nuclee aromatice:
A. o-crezolul
B. m-crezolul
C. p-crezolul
D. -naftolul
E. -naftolul

1418. Sunt fenoli dihidroxilici:
A. o-crezolul
B. pirocatechina
C. m-crezolul
D. rezorcina
E. hidrochinona

1419. Sunt fenoli monohidroxilici:
A. pirogalolul
B. timolul
C. -naftolul
D. p-crezolul
E. fenolul

1420. Referitor la fenoli alegei afirmaiile corecte:
A. grupa funcional hidroxil este polar
B. fenolul este foarte puin solubil n ap
C. soluia apoas de fenol are caracter bazic
D. fenolii au caracter acid
E. fenolii sunt acizi mai tari dect acidul carbonic

1421. Referitor la fenoli alegei afirmaiile corecte:
A. fenolaii sunt substante ionice
B. fenoxizii alcalini sunt substante covalente, solubile n ap
C. particip la reacii chimice numai prin grupa hidroxil
D. particip la reacii chimice numai pe nucleul aromatic
E. se dizolv n soluii apoase de hidroxizi alcalini

1422. Referitor la fenoli sunt adevrate afirmaiile:
231
A. reaciile acido-bazice la care particip fenolii i fenolaii stau la baza separrii fenolului din amestecuri cu
alte substane organice
B. sunt acizi mai slabi dect acizii carboxilici
C. reacioneaz direct cu acizii carboxilici
D. reacioneaz cu cloruri acide
E. sufer reacii de oxidare la fel ca i alcoolii

1423. Clorurarea fenolului cu clor n exces, n condiii catalitice, poate conduce la:
A. o-clorofenol
B. m-clorofenol
C. p-clorofenol
D. 2,4-diclorofenol
E. 2,6-diclorofenol

1424. Se consider succesiunea de reacii:

C
6
H
5
OH
+ NaOH
H
2
O
_
X
CH
3
COCl
- NaCl
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este fenoxidul de sodiu
B. compusul X este fenolatul de sodiu
C. compusul Y este acetatul de metil
D. compusul Y este fenilmetileterul
E. compusul Y este acetatul de fenil

1425. Fenolul poate reaciona cu :
A. Na
B. NaOH
C. H
2
O
D. CH
3
COOH
E. (CH
3
CO)
2
O

1426. Fenolul poate reaciona cu:
A. CH
3
COCl
B. Cl
2
/ FeCl
3

C. Br
2
/ FeBr
3

D. O
2

E. C
6
H
5
COOH

1427. Sunt adevrate afirmaiile:
A. pirogalolul este un fenol dihidroxilic
B. fenolul are trei izomeri monoclorurai
C. reacia cu hidroxidul de sodiu difereniaz alcoolii de fenoli
D. reacia de oxidare este comun att alcoolilor ct i fenolilor
E. nitrarea fenolului este o reacie de substituie

1428. Alegei afirmaiile corecte:
A. prezena grupei hidroxil n molecula fenolului activeaz nucleul benzenic
B. clorura de acetil reacioneaz cu fenolul, sub presiune
C. prin reacia dintre fenolat de sodiu i clorura de acetil se obine benzoat de fenil
D. fenolii au caracter acid mai puternic dect apa i alcoolii
E. acidul clorhidric scoate fenolul din fenoxid de sodiu

1429. Alegei afirmaiile corecte:
232
A. fenoxizii au caracter bazic
B. n reacia dintre fenol i hidroxid de sodiu se degaj hidrogen
C. prin nitrarea fenolului se poate obine un amestec de orto- i para-nitrofenol
D. fenolii monohidroxilici derivai de la toluen se numesc crezoli
E. fenolul poate suferi reacii de deshidratare la temperatura camerei

1430. Prin nitrarea fenolului cu exces de reactiv se poate obine:
A. 2,4-dinitrofenol
B. 2,5-dinitrofenol
C. 2,6-dinitrofenol
D. 2,4,6-trinitrofenol
E. 3,4,5-trinitrofenol

1431. Sunt fenoli monohidroxilici:
A. hidroxibenzenul
B. hidrochinona
C. pirogalolul
D. 2,4,6-trinitrofenolul
E. 2-naftolul

1432. Alegei afirmaiile corecte:
A. fenolul are caracter acid mai slab dect acidul carbonic
B. acidul benzoic are caracter acid tare dect fenolul
C. ionul hidroniu este un acid mai slab dect fenolul
D. acidul acetic este un acid mai tare dect fenolul
E. acidul carbonic este un acid mai tare dect ionul hidroniu

1433. Alegei afirmaiile corecte:
A. nucleul aromatic din molecula fenolului are caracter hidrofob
B. fenolii pot participa la reacii de esterificare
C. halogenarea fenolului cu clor are loc la 500
0
C i 40 atm
D. bromurarea fenolului cu brom poate avea loc n prezena unui catalizator de FeBr
3

E. grupa hidroxil din molecula fenolului orienteaz ceilali substitueni numai n poziia meta

1434. Alegei reaciile chimice corecte:
A. C
6
H
5
OH + Na C
6
H
5
O
-
Na
+
+ 1/2H
2

B. C
6
H
5
OH + NaOH C
6
H
5
O
-
Na
+
+ H
2
O
C. C
6
H
5
OH + C
6
H
5
OH C
6
H
5
OCOC
6
H
5
+ H
2
O
D. C
6
H
5
OH + CH
3
COOH
FeCl
3
C
6
H
5
OCOCH
3
+ HCl
E. C
6
H
5
O
-
Na
+
+ CH
3
COCl C
6
H
5
OCOCH
3
+ NaCl

1435. Precizai afirmaiile care nu sunt adevrate:
A. fenolii se dizolv n soluii apoase de hidroxizi alcalini, rezultnd fenolai solubili n ap
B. fenolii au caracter acid mai puternic dect alcoolii
C. fenoxizii alcalini sunt insolubili n ap
D. fenolii dau toate reaciile caracteristice alcoolilor
E. prin bromurarea fenolului cu brom se poate obine un amestec de orto-bromofenol i para-bromofenol

1436. Catalizatorii utilizai la halogenarea fenolului pot fi:
A. CCl
4

B. FeCl
3

C. FeBr
3
D. KMnO
4
233
E. AlCl
3

1437. Alegei afirmaiile corecte:
A. compusul cu structura de mai jos se numete m-crezol

CH
3
OH

B. compusul cu structura de mai jos se numete pirocatechin

OH
OH

C. compusul cu structura de mai jos se numete -naftol

CH
3
OH

D. compusul cu structura de mai jos se numete pirogalol

OH
OH HO

E. compusul cu structura de mai jos se numete pirocatechin

OH
OH


1438. Se dau urmtorii compui: I = fenol; II = acid carbonic; III = acid benzoic; IV = acid acetic.
Referitor la variaia aciditii lor, alegei afirmaiile corecte:
A. I < II > III
B. II < IV < III
C. I > III > IV
D. I < II < III
E. IV > III > I

1439. Referitor la fenoxizi sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt compui neionici
B. se formeaz din reacia fenolului cu sodiu
C. se formeaz din reacia fenolului cu hidroxid de sodiu
D. sunt solubili n ap
E. reacioneaz cu acidul clorhidric, refcnd fenolul

234
1440. Referitor la fenoli, alegei afirmaiile adevrate:
A. au caracter acid slab, mai slab dect alcoolii
B. au caracter acid slab, mai puternic dect alcoolii
C. aciditatea mai mare a fenolilor fa de alcooli poate fi demonstrat prin reacia cu hidroxid de sodiu
D. fenoxidul de sodiu poate fi descompus de acid clorhidric
E. soluia apoas de fenol are pH > 7

1441. Crezolii pot fi:
A. hidroxibenzen
B. o-hidroxitoluen
C. m-hidroxitoluen
D. o-metilenfenol
E. m-metilenfenol

1442. Crezolii pot fi:
A. 1,2,3-trifenol
B. 1,3,5-trifenol
C. p-hidroxitoluen
D. o,m,p-crezoli
E. p-metilenfenol

1443. Referitor la fenoli, alegei afirmaiile adevrate:
A. pirogalolul este 1,2,3-trihidroxibenzen
B. rezorcina este m-dihidroxibenzen
C. rezorcina este 2,4-dihidroxitoluen
D. pirogalolul este 1,3,5-trihidroxibenzen
E. pirocatechina este o-dihidroxibenzen

1444. Precizai care dintre compuii de mai jos nu reacioneaz cu sodiu metalic:
A. etanol
B. fenol
C. eten
D. 2-butina
E. alcool benzilic

1445. Precizai care dintre compuii de mai jos reacioneaz att cu sodiu metalic ct i cu hidroxid de
sodiu:
A. fenol
B. o-crezol
C. alcool benzilic
D. rezorcin
E. 2-butanol

1446. Precizai care dintre compuii de mai jos nu reacionez cu hidroxid de sodiu, dar reacioneaz
cu sodiu:
A. n-propanol
B. pirogalol
C. etin
D. fenol
E. hidrochinon

1447. Se consider schema de reacii:
235

toluen
+ 2Cl
2
/ h
- 2HCl
X
+ H
2
O
- 2HCl
Y
+ H
2
/ Ni
- H
2
O
Z
+ Na
- 1/2 H
2
W

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este clorura de benzil
B. compusul Y este acidul benzoic
C. compusul Y este aldehida benzoic
D. compusul Z este alcoolul benzilic
E. compusul Z este ciclohexiletanol

1448. Se consider schema de reacii:

C
2
H
4
+ H
2
O / H
X
KMnO
4
/ H
2
SO
4
Y
+ PCl
5
- POCl
3
- HCl
CH
3
COCl
+ C
6
H
5
O Na
- NaCl
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etanol
B. compusul Y este etanal
C. compusul Y este acid etanoic
D. compusul Z este benzoat de fenil
E. compusul Z este acetat de fenil

1449. Se consider urmtorii compui: I. CH
3
CH
2
CH
2
OH; II. C
6
H
5
OH; III. CH
3
CH
2
COOH.
Caracterul lor acid variaz n ordinea:
A. I>II>III
B. I<II>III
C. I<II
D. III>II
E. I<III<II

1450. Fenolul poate reaciona la nucleu cu:
A. NaOH
B. Cl
2

C. Br
2

D. Na
E. CH
3
COCl

1451. Fenolul poate reaciona la nucleu cu:
A. H
2
SO
4

B. HNO
3

C. HCl
D. NaOH
E. Cl
2


1452. Fenolul poate reaciona la grupa hidroxil cu:
A. Na
B. NaOH
C. CH
3
COCl
D. HCl
E. Cl
2


1453. Precizai care dintre fenolii de mai jos conin dou grupe hidroxil:
A. fenol
B. o,m,p-crezolii
236
C. pirocatechina
D. rezorcina
E. hidrochinona

1454. Precizai care dintre fenolii de mai jos conin o singur grup hidroxil:
A. fenol
B. 2,4-dihidroxitoluen
C. pirogalol
D. -naftol
E. -naftol

1455. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

OH

A. numr atom de carbon hibridizai sp
3
este 0
B. numr atom de carbon hibridizai sp
3
este 1
C. numr atom de carbon hibridizai sp
2
este 8
D. numr atom de carbon hibridizai sp
2
este 10
E. numr atom de carbon hibridizai sp
2
este 12

1456. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

OH
OH
C C COOH

A. numrul atomilor de carbon secundari este 6
B. numrul atomilor de carbon teriari este 6
C. numrul atomilor de carbon teriari este 5
D. numrul atomilor de carbon cuaternari este 2
E. numrul atomilor de carbon cuaternari este 3

1457. Referitor la fenol i pirocatechin, raportul dintre electronii p i electronii din fiecare
molecul este:
A. 1/1 pentru fenol
B. 3/2 pentru fenol
C. 2/3 pentru fenol
D. 3/4 pentru pirocatechin
E. 4/3 pentru pirocatechin

1458. Referitor la fenoli alegei afirmaiile adevrate:
A. polaritatea grupei hidroxil se datoreaz diferenei de electronegativitate dintre atomul de oxigen i atomul
de hidrogen
B. fenolii pot ceda hidrogenul ca proton unor substane capabile s l accepte
C. fenolul este o substan coroziv care atac pielea i mucoasele
D. fenolii au caracter acid mult mai puternic dect acizii carboxilici
E. caracterul acid al fenolilor este evideniat de reacia de clorurare fotochimic

1459. Fenolul se poate obine prin:
A. topirea alcalin a benzensulfonatului de sodiu
237
B. hidroliza clorurii de benzendiazoniu
C. oxidarea cumenului, urmat de tratarea cu acid sulfuric
D. tratarea aminelor aromatice cu acid azotic
E. hidroliza direct a clorobenzenului

1460. Prin nitrarea fenolului cu acid azotic diluat se poate obine:
A. o-nitrofenol
B. m-nitrofenol
C. p-nitrofenol
D. 2,4-dinitrofenol
E. acid picric

1461. Iodurarea fenolului:
A. are loc n mediu acid, la cald
B. are loc n mediu bazic, la cald
C. conduce la formarea unui compus numit roul lui Lautemann
D. se realizeaz direct, n prezena luminii
E. reacia nu are loc

1462. Compusul cu structura de mai jos se numete:
OH
OH

A. pirocatechin
B. 1,3-dihidroxibenzen
C. hidrochinon
D. rezorcinol
E. catecol

1463. Despre rezorcin sunt adevrate afirmaiile:
A. este insolubil n ap
B. este un compus cristalin, incolor
C. este folosit n dermatologie ca dezinfectant
D. este foarte solubil n ap
E. nu se gsete liber n natur

1464. Despre pirocatechin sunt adevrate afirmaiile:
A. se numete i catecol
B. este insolubil n ap
C. cu soluia apoas de FeCl
3
d o coloraie verde
D. este un compus lichid
E. este solubil n ap

1465. Despre hidrochinon sunt adevrate afirmaiile:
A. se obine industrial pornind de la anilin
B. este folosit ca revelator fotografic
C. este folosit ca antiseptic i conservant n dermatologie
D. cu soluia apoas de FeCl
3
d o coloraie galben
E. d reacii de hidroliz

1466. Despre floroglucin se poate afirma c:
A. se obine din benzen
238
B. se obine din fenol
C. se folosete ca antiseptic
D. are proprieti oxidante fa de soluia Fehling
E. se folosete la dozarea volumetric a hidrogenului

1467. Despre hidrochinon sunt adevrate afirmaiile:
A. are proprieti oxidante
B. are proprieti reductoare
C. cu soluie apoas de clorur feric d o coloraie albastrneagr
D. are dou grupe hidroxil n poziia meta a nucleului benzenic
E. are dou grupe hidroxil n poziia para a nucleului benzenic

1468. Anisolul poate reaciona cu:
A. halogeni
B. acid azotic
C. cloruri acide
D. acid sulfuric
E. acid azotos

1469. Referitor la pirocatechin sunt adevrate afirmaiile:
A. formeaz legturi intramoleculare
B. prin reacia de oxido-reducere conduce la p-chinon
C. prin reacia cu sulfatul de metil conduce la formarea gaiacolului
D. prin reacia cu sulfatul de metil conduce la formarea veratrolului
E. este un compus cristalin, insolubil n ap

1470. Prin clorurarea fenolului se poate obine, n funcie de condiiile de reacie:
A. m-clorofenol
B. 3,4,5-triclorofenol
C. 2,4,6-triclorofenol
D. 2,3,4,6-tetraclorofenol
E. 2,3,4,5,6-pentaclorofenol

1471. Despre eterii organici sunt adevrate afirmaiile:
A. au temperaturi de fierbere i de topire mai sczute dect ale apei i ale alcoolilor
B. sunt foarte solubili n ap
C. sunt solubili n compui organici
D. sunt buni solveni
E. au miros neptor, neplcut

1472. Compusul cu structura C
6
H
5
OCH
3
se numete:
A. fenilmetileter
B. anisol
C. metoxibenzen
D. fenoxid de metil
E. gaiacol

1473. Compusul cu structura de mai jos se numete:
O

A. oxan
B. oxetan
C. oxaciclohexan
239
D. tetrahidropiran
E. dioxan

1474. Compusul cu structura de mai jos se numete:
O

A. oxiran
B. oxolan
C. oxaciclopentan
D. tetrahidropiran
E. tetrahidrofuran

1475. Eterii ciclici reacioneaz cu:
A. alcooli
B. hidracizi
C. compui organo-magnezieni
D. oxigen
E. ap

1476. Compusul cu structura de mai jos se numete:
O
CH = CH
CH
3
CH
3

A. anisol
B. anetol
C. eugenol
D. izoeugenol
E. p-metoxipropenilbenzen

1477. Compusul de mai jos se poate denumi:

CH
3
O C
CH
3
CH
3
CH
3

A. izopropilmetileter
B. 2-metoxi-2-metilpropan
C. terbutilmetileter
D. metilterbutileter
E. izopropoximetan

1478. Compusul cu structura C
6
H
5
OC
6
H
5
se numete:
A. difenileter
B. fenoxibenzen
C. anisol
D. benzofenoxid
E. dibenzileter

1479. Compusul cu structura C
6
H
5
OCH
3
se numete:
A. fenoximetan
240
B. fenilmetileter
C. anisol
D. metoxibenzen
E. metoxifenileter

1480. Compusul cu structura CH
3
CH
2
OC(CH
3
)
3
se numete:
A. ter-butoxietan
B. ter-butiletileter
C. 2,2-dimetiletanetileter
D. 2,2-dimetiletanetoxid
E. etoxi-ter-butileter

1481. Compusul cu structura CH
3
OCH=CH
2
se numete:
A. metilvinileter
B. metoxivinil
C. metoxid de vinil
D. etoxid de metil
E. metoxieten

1482. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CH
3
CH
2
O C
CH
3
CH
3
CH
3

A. 2,2-dimetildietileter
B. 2,2-dimetiletanoxid
C. etilterbutoxieter
D. etilterbutileter
E. terbutoxietan

1483. Obinerea eterilor prin metoda Williamson const n reacia dintre alcoxizii i fenoxizii de sodiu
sau potasiu i:
A. sulfai de alchil
B. sulfai acizi de alchil
C. compui halogenai
D. alcooli n mediu acid
E. diazometan

1484. Despre eteri sunt adevrate afirmaiile:
A. formeaz legturi de hidrogen intermoleculare
B. au temperaturi de fierbere i de topire mai mici dect ale apei
C. sunt uor solubili n ap
D. au densitatea mai mic dect a alcoolilor
E. au miros plcut

1485. Epoxizii pot da urmtoarele reacii:
A. reducere cu H
2
pe catalizator de Ni, Pt, Pd
B. cu apa n mediu acid sau bazic
C. cu hidracizi
D. cu compui halogenai
E. reducere cu hidruri complexe (LiAlH
4
)

1486. Etilenoxidul poate da urmtoarele reacii:
A. cu amoniacul
241
B. cu acidul cianhidric
C. cu hidrogenul sulfurat
D. cu sulfatul de sodiu
E. cu compuii halogenai

1487. Prin reacia etilenoxidului cu amoniac se poate obine:
A. 1,2-diaminoetan
B. etanolamin
C. dietanolamina
D. trietanolamin
E. tetraetanolamin

1488. Se dau reaciile de mai jos:

CH
2
Br
2
Br
CH
2
Br
+
1.


OH
2.
+
H
2
O


H
2
O
+
(CH
3
)
3
CCl H
3
C C
CH
3
CH
3
OH HCl
+ 3.


CH CH
2
Br
H
3
C
H
3
C
C CH
2
H
3
C
H
3
C
HBr
+
4.

Alegei afirmaiile adevrate:
A. reaciile 1,2,3 sunt adiii
B. reacia 1 este adiie
C. reaciile 2,3,4 sunt eliminri
D. reaciile 2,4 sunt eliminri
E. reacia 3 este substituie

1489. Se dau reaciile de mai jos:

NO
2
Br
2
+
NO
2
Br
+ HBr 1.


H
3
C CH
2
Br
+ Mg
sol. eterica
H
3
C CH
2
MgBr
2.


O CH
3
MgBr
+
3.
OMgBr
CH
3


O
CH
3
OH
4.
2 +
CH
3
O OCH
3

242
A. reaciile 1 i 2 sunt substituii
B. reaciile 2 i 3 sunt substituii
C. reaciile 1 i 3 sunt substituii
D. reaciile 3 i 4 sunt adiii
E. reaciile 3 i 4 sunt substituii

1490. Precizai care dintre compuii de mai jos reacioneaz cu bromul, la ntuneric, la temperatura
camerei: I. benzenul; II. ciclohexena; III. ciclohexanul; IV. acidul propionic; V. fenolul; VI.
nitrobenzenul; VII. hexina; VIII. 2,2-dicloropropanul.
A. I, II, V
B. II, V
C. VII
D. II, III, VII
E. I, V, VI

1491. Compuii carbonilici se pot clasifica n:
A. aldoze
B. cetoze
C. acetali
D. aldehide
E. cetone

1492. Care din afirmaiile urmtoare referitoare la compuii carbonilici sunt adevrate?
A. sunt compui organici care conin n moleculele lor grupa funcional carbonil
B. dac grupa carbonil este legat de un atom de hidrogen i de un radical de hidrocarbur, compuii se
numesc aldehide
C. dac grupa carbonil este legat de doi radicali de hidrocarbur, compuii se numesc cetone
D. dac grupa carbonil este legat de un atom de hidrogen i de un radical de hidrocarbur, compuii se
numesc cetone
E. dac grupa carbonil este legat de doi radicali de hidrocarbur, compuii se numesc aldehide

1493. Aldehidele i cetonele sunt:
A. compui cu grupe funcionale monovalente
B. compui cu grupe funcionale divalente
C. compui cu grupe funcionale trivalente
D. compui carbonilici
E. compui carboxilici

1494. Se d urmtoarea serie de compui:
CH
3
CH
CH
3
CH=O CH
3
C
O
CH
3
CH
3
CH=O

(I) (II) (III)
Denumirile lor corecte sunt:
A. (I) 2-metilpropanal, (II) dimetil-ceton, (III) acetaldehid
B. (I) aldehida 2-metilpropanoic, (II) aceton, (III) aldehid acetic
C. (I) aldehida izobutiric, (II) aceton, (III) etanal
D. (I) 2-metilpropanol, (II) dimetil-ceton, (III) acetaldehid
E. (I) aldehida izobutiric, (II) etanal, (III) aceton

1495. Care din compuii carbonilici de mai jos sunt cetone?
A.

CH
3
CH
2
C
O
CH
2
CH
2
CH
3

243
B.

CH
2
=CH C
O
CH=CH
2

C.

CH
3
CH
2
CHO

D.

H C
O
H

E.

CH
3
CH
OH
CH
3


1496. Denumirea cetonelor se poate face astfel:
A. conform IUPAC prin adugarea sufixului on la numele alcanului corespunztor catenei celei mai lungi
care conine grupa carbonil; catena se numeroteaz astfel nct gruprii carbonil s-i corespund un numr
ct mai mic
B. conform IUPAC prin adugarea sufixului on la numele alcanului corespunztor catenei celei mai lungi
care conine grupa carbonil; catena se numeroteaz astfel nct gruprii carbonil s-i corespund un numr
ct mai mare
C. conform IUPAC prin adugarea prefixului on la numele alcanului corespunztor catenei celei mai lungi
care conine grupa carbonil; catena se numeroteaz astfel nct gruprii carbonil s-i corespund un numr
ct mai mic
D. se adaug cuvntul ceton la numele celor doi radicali de hidrocarbur legai de gruparea carbonil;
substituenii se denumesc n ordine alfabetic.
E. se adaug cuvntul ceton la numele celor patru radicali de hidrocarbur legai de gruparea carbonil;
substituenii se denumesc n ordine alfabetic.

1497. Precizai care dintre compuii de mai jos conine grupe carbonil de tip ceton:
CH
3
O
CH
3
O
CH
3
H
3
C
O
O
O
H
CH
3
H
OH
CH
3
CH
3
H
3
C
N O
H
3
C
O
H
H
I
II
III
IV
V

A. I
B. II
C. III
244
D. IV
E. V

1498. Precizai care dintre compuii de mai jos conin grupe carbonil de tip aldehid sau ceton:
O
H
3
C
O
CH
3
H
H
O
H
O
CH
3
O
H
H
O
H
H
3
C
H
3
C
H
I
II
III

O
CH
3
O
O
O
CH
3
CH
2
HO
O
CO
2
H
H
H
IV V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

1499. Precizai care dintre compuii de mai jos sunt tautomeri enolici cu 2-butanona:
OH
OH
OH
OH
OH
I II III
IV
V

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

1500. Precizai care dintre compuii de mai jos sunt tautomeri enolici cu 2-metilciclohexanona:
OH
CH
3
OH
CH
3
OH
CH
3
OH
CH
3
OH
CH
3
I
II III
IV
V

A. I
B. II
C. III
245
D. IV
E. V

1501. Compusul de mai jos este:

CH
3
CH
OH
CH
2
CHO

A. un aldol
B. 3-hidroxibutanal
C. -hidroxibutiraldehid
D. 3-hidroxibutanol
E. 1-carboxiizopropanol

1502. Denumirea conform IUPAC a compusului de mai jos este:

CHO
O
2
N

A. 4-carboxi-1-nitrobenzen
B. p-carboxi-1-nitrobenzen
C. p-nitrobenzencarbaldehid
D. p-nitrobenzaldehid
E. aldehid m-nitrobenzoic

1503. Denumirea corect a compusului cu structura de mai jos este:

CH
3
C CH
2
O
CH CH
2

A. 1-penten-4-on
B. alilmetilceton
C. vinilmetilceton
D. 2-pentenon
E. 4-penten-2-on

1504. Compusul cu structura de mai jos se poate denumi:

H H
O O

A. glutaral
B. aldehid glutaric
C. 1,5-pentandial
D. 1,5-diformilpropan
E. 1,5-dicarboxipropan

1505. Compusul cu structura de mai jos se poate numi:

CH
3
CH
CH
3
CH
2
CH=O

A. 2-metilbutanal
B. 2-metil-3-butanal
C. 3-metilbutanal
D. 3-metilbutanon
E. -metilbutanal

246
1506. Compusul cu structura CH
2
=O se mai numete:
A. formol
B. aldehid formic
C. formaldehid
D. acetal
E. metanal

1507. Compusul cu structura de mai jos se poate numi:

CH=O

A. aldehid benzoic
B. benzaldol
C. benzaldehid
D. benzencarbaldehid
E. formilbenzen

1508. Compusul cu structura de mai jos se poate numi:

CH=O

A. ciclopentanal
B. ciclopentancarbaldehid
C. ciclopentanon
D. formilciclopentan
E. carboxiciclopentan

1509. Compusul cu structura de mai jos se poate numi:

CH
3
C CH
3
O

A. dimetilaceton
B. aceton
C. dimetilceton
D. 2-propanon
E. propanal

1510. Compusul cu structura de mai jos se poate numi:

CH
3
CH
2
C CH
3
O

A. 2-butanon
B. etilmetilceton
C. metiletilaceton
D. acetilmetan
E. 2-butanal

1511. Compusul cu structura CH
3
CH=O se poate numi:
A. metanal
B. etanal
C. aldehid acetic
D. acetaldehid
E. carboximetan
247

1512. Compusul cu structura O=HCCH=O se poate numi:
A. etandial
B. acid glioxilic
C. glioxal
D. etandiol
E. benzaldehid

1513. Compusul cu structura de mai jos se poate numi:

C
6
H
5
C CH
3
O

A. arilmetilceton
B. fenilmetilceton
C. acetofenon
D. fenilacetil
E. fenoxiceton

1514. Compusul cu structura de mai jos se poate numi:

C
6
H
5
C C
6
H
5
O

A. difenilceton
B. difenilaceton
C. benzofenon
D. fenoxibenzen
E. fenoxifenil

1515. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul cu structura CH
2
=CHCH=O se numete propenal
B. compusul cu structura de mai jos se numete divinilceton

CH
2
=CH C
O
CH=CH
2

C. compusul cu structura C
6
H
5
CH
2
CH=O se numete benzaldehid
D. compusul cu structura O=HCCH
2
CH=O se numete glioxal
E. compusul cu structura de mai jos se numete butandion

CH
3
C
O
C
O
CH
3

1516. n funcie de natura radicalilor hidrocarbonai legai de grupa carbonil, compuii carbonilici
pot fi:
A. monocarbonilici i policarbonilici
B. saturai
C. micti
D. nesaturai
E. aromatici

1517. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul cu formula structural C
2
H
4
O poate fi aldehid acetic
B. compusul cu formula structural CH
2
O poate fi metanon
C. compusul cu formula structural C
4
H
8
O poate fi butanon
D. compusul cu formula structural C
4
H
8
O poate fi butanal
E. compusul cu formula structural C
7
H
6
O poate fi aldehida benzoic

248
1518. Compuii carbonilici se pot clasifica n funcie de:
A. natura radicalilor hidrocarbonai legai de grupa carbonil
B. numrul radicalilor hidrocarbonai legai de grupa carbonil
C. numrul grupelor carbonil din molecul
D. miros
E. variaia punctelor de topire

1519. n funcie de starea lor de agregare, compuii carbonilici pot fi:
A. gaze
B. lichide
C. solide
D. amorfe
E. soluii apoase

1520. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compuii carbonilici micti conin doi radicali alifatici
B. compuii carbonilici micti conin doi radicali aromatici
C. compuii carbonilici micti conin un radical alifatic i un radical aromatic
D. glioxalul este un compus policarbonilic
E. propandialul este un compus policarbonilic

1521. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul cu sructura de mai jos se numete 2,3-pentandion

CH
3
C
O
CH
2
C
O
CH
3

B. compusul cu sructura O=HCCH
2
CH
2
CH=O se numete butandial
C. compusul cu sructura de mai jos se numete 2-metilpentanal

CH
3
CH
2
CH
2
CH
CH
3
CH=O

D. compusul cu sructura O=HCCH=O se numete acetaldehid
E. compusul cu sructura O=HCCH
2
CH=O se numete propandial

1522. Referitor la compuii carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. grupa carbonil este polar
B. ntre moleculele compuilor carbonilici se exercit interacii dipol-dipol
C. grupa carbonil este nepolar
D. ntre moleculele compuilor carbonilici se exercit fore van der Waals
E. n moleculele cetonelor radicalii hidrocarbonai sunt legai de atomul de carbon al grupei carbonil

1523. Referitor la compuii carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. toate aldehidele sunt n stare gazoas
B. metanalul este un gaz
C. acetona este lichid
D. punctele de fierbere ale compuilor carbonilici sunt determinate de interaciunile dipol-dipol dintre
molecule
E. punctele de fierbere ale compuilor carbonilici sunt mai mici dect punctele de fierbere ale
hidrocarburilor cu aceeai mas molecular

1524. Referitor la compuii carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. punctele de fierbere ale compuilor carbonilici sunt mai mici dect ale alcoolilor cu acelai numr de
atom de carbon
B. punctele de fierbere ale compuilor carbonilici sunt mai mari dect punctele de fierbere ale
hidrocarburilor cu aceeai mas molecular
249
C. punctele de fierbere ale compuilor carbonilici variaz invers proprional cu masa lor molar
D. punctele de fierbere ale compuilor carbonilici cresc odat cu creterea masei lor molare
E. punctele de fierbere ale aldehidelor i cetonelor cu acelai numr de carbon au valori identice

1525. Se dau urmtorii compui carbonilici: I. CH
2
O; II. CH
3
CHO; III. CH
3
CH
2
CHO; IV.
CH
3
CH
2
CH
2
CHO; V. CH
3
COCH
3
; VI. CH
3
CH
2
COCH
3
. Punctele lor de fierbere variaza n ordinea:
A. I>II>III>IV>V>VI
B. I<II<III
C. III<IV<V<VI
D. III<V<IV<VI
E. III>V>IV>VI

1526. Alegei afirmaiile adevrate:
A. metanalul are punctul de fierbere mai mare dect aldehida formic
B. etanalul are punctul de fierbere mai mare dect metanalul
C. propanalul are punctul de fierbere mai mare dect propanona
D. butanalul are punctul de fierbere mai mic dect butanona
E. punctul de fierbere al aldehidei formice are valoare negativ

1527. Se dau urmtorii compui: I.butanal; II.butanon; III.1-butanol. Referitor la variaia punctelor
lor de fierbere alegei afirmaiile adevrate:
A. I<II<III
B. I>II
C. III>II
D. I>II>III
E. I<III

1528. Referitor la compuii carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. primii termeni sunt solubili n ap
B. solubilitatea n ap a termenilor inferiori se datoreaz legturii de hidrogen care se stabilete ntre atomul
de oxigen al grupei carbonil i atomul de hidrogen din moleculele apei
C. termenii inferiori sunt mai puin solubili n ap dect termenii superiori
D. termenii cu catene hidrocarbonate cu numr mare de atomi de carbon sunt insolubili n ap
E. solubilitatea n ap crete odat cu creterea numrului de atomi de carbon din radicalii hidrocarbonai

1529. Referitor la compuii carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. acetona este insolubil n ap
B. acetona este miscibil cu apa
C. acetofenona este nemiscibil cu apa
D. acetona formeaz un strat de lichid uleios la suprafaa apei
E. compuii carbonilici cu mai mult de 6 atomi de carbon n molecul au solubilitatea n ap apropoape nul

1530. Referitor la compuii carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. formaldehida are un miros puternic, neptor, sufocant
B. etanalul are miros de migdale amare
C. n concentraie mic, acetaldehida are miros de mere verzi
D. aldehida benzoic are miros de migdale amare
E. n concentraie mare, aldehida acetic are un miros neplcut

1531. Referitor la compuii carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. nu au aplicaii practice
B. se pot prepara numai prin sintez
C. se pot utiliza la obinerea unor produse cosmetice
D. sunt materie prim n industria alimentar
250
E. se utilizeaz la fabricarea unor colorani

1532. Referitor la formaldehid alegei afirmaiile adevrate:
A. la temperatur obinuit este un solid
B. se utilizeaz la sinteza novolacului
C. soluia apoas de concentraie 40% se numete formol
D. se utilizeaz la conservarea pieselor anatomice
E. se utilizeaz la fabricarea bachelitei

1533. Referitor la acetaldehid, alegei afirmaiile adevrate:
A. se mai numete aldehid acetic
B. se obine prin reducerea etanolului
C. n concentraie mare are miros de mere verzi
D. se utilizeaz la fabricarea industrial a etanolului
E. se obine industrial prin oxidarea acidului acetic

1534. Referitor la benzaldehid, alegei afirmaiile adevrate:
A. se obine industrial din acid benzoic
B. reprezint materie prim n industria coloranilor
C. are miros de migdale amare
D. este izomer geometric cu benzofenona
E. este utilizat n industria produselor cosmetice

1535. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul cu structura de mai jos se numete dibenzilceton

C
6
H
5
CH
2
C
O
CH
2
C
6
H
5

B. compusul cu structura de mai jos se numete difenilceton

C
6
H
5
CH
2
C
O
CH
2
C
6
H
5

C. compusul cu structura de mai jos se numete 2,4 pentandion

CH
3
C
O
CH
2
C
O
CH
3

D. compusul cu structura O=HCCH=CHCH=O se numete 2-butendial
E. compusul cu structura de mai jos se numete etilmetilceton
CH
3
CH
CH
3
C
O
CH
3


1536. Reducerea compuilor carbonilici poate avea loc cu:
A. H
2
/Pb
2+
B. H
2
/Ni,Pt, Pd
C. NaBH
4

D. MeOH/Pt
E. LiAlH
4

1537. Se obine o ceton prin:
A. oxidarea ciclohexanului cu aer n faz lichid
B. oxidarea etilbenzenului cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4

C. oxidarea n-propanolului cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4

D. adiia apei la propin
E. hidroliza clorurii de benziliden
251

1538. Prin reacia alcoolilor cu compui carbonilici se formeaz:
A. acetali
B. esteri
C. acizi carboxilici
D. cetali
E. reacia nu are loc

1539. Referitor la reducerea compuilor carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. reducerea aldehidelor conduce la alcooli primari
B. reducerea aldehidelor conduce la alcooli secundari
C. reducerea cetonelor conduce la alcooli primari
D. reducerea cetonelor conduce la alcooli secundari
E. reducerea cetonelor conduce la alcooli teriari

1540. Alegei afirmaiile adevrate:
A. prin reducerea aldehidei formice se obine etanol
B. prin reducerea acetaldehidei se obine etanol
C. prin reducerea acetonei se obine izopropanol
D. prin reducerea acetofenonei se obine alcool benzilic
E. prin reducerea aldehidei benzoice se obine alcool benzilic

1541. Prin reducerea acetonei se obine:
A. 1-propanol
B. 2-propanol
C. alcool izopropilic
D. alcool n-propilic
E. izopropanol

1542. Prin reducerea aldehidei formice se obine:
A. formol
B. metanol
C. alcool metilic
D. metanal
E. un alcool saturat

1543. Prin reducerea acetaldehidei se obine:
A. 1-propanol
B. 2-propanol
C. etanol
D. alcool etilic
E. un alcool secundar

1544. Referitor la reducerea 2-butenalului cu NaBH
4
se obine:
A. 2-butanal
B. 2-butenol
C. alcool butilic
D. un alcool primar
E. un alcool nesaturat

1545. Agenii reductori utilizai la reducerea compuilor carbonilici sunt:
A. hidrogenul lichid
B. LiAlH
4

C. NaBH
4

252
D. Na/EtOH
E. Zn/H
2
SO
4


1546. Referitor la aldehida formic alegei afirmaiile adevrate:
A. se obine prin oxidarea metanului la 400-600
0
C, n prezena oxizilor de azot
B. prin reducere cu sodiu metalic conduce la metanol
C. prin oxidare cu acid sulfuric conduce la dioxid de carbon i ap
D. prin condensare cu fenol conduce la polifenol
E. are rol de component carbonilic n reaciile de condensare

1547. Referitor la reacia de condensare a compuilor carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. se elimin o molecul mic
B. se formeaz o nou legtur chimic simpl,
C. are loc numai ntre compui identici
D. are loc numai ntre compui diferii
E. poate avea loc ntre compui identici sau diferii

1548. Referitor la condesarea aldolic alegei afirmaiile adevrate:
A. poate avea loc ntre dou molecule de aldehide
B. poate avea loc ntre dou molecule de cetone
C. poate conduce la un aldol
D. poate conduce la un cetol
E. conduce la un compus cu funciune simpl

1549. Referitor la condensarea crotonic alegei afirmaiile adevrate:
A. poate avea loc ntre dou molecule de aldehide
B. poate avea loc ntre dou molecule de cetone
C. poate conduce la o aldehid nesaturat
D. poate conduce la o ceton nesaturat
E. poate conduce la un hidroxiacid

1550. Prin condensarea aldolic a dou molecule de etanal se poate obine:
A. un aldol
B. un croton
C. 3-hidroxibutanal
D. 2-butenal
E. o hidroxialdehid

1551. Prin condensarea crotonic a dou molecule de etanal se poate obine:
A. un aldol
B. un croton
C. 2butenal
D. o hidroxialdehid
E. aldehid crotonic i ap

1552. Prin condensarea a dou molecule de aceton se poate obine:
A. 4- hidroxi-4-metil-2-pentanon
B. 4-metil-3-penten-2-on
C. un aldol
D. un croton
E. o ceton saturat

1553. Pot fi componente carbonilice n reaciile de condensare:
A. metanolul
253
B. metanalul
C. etanolul
D. etanalul
E. acetona

1554. Care dintre urmtorii compui carbonilici nu poate fi component metilenic n condensarea
aldolic?
A. aldehida izobutiric
B. difenilcetona
C. aldehida acetic
D. aldehida 2,2-dimetilpropionic
E. diizopropilcetona

1555. Care dintre urmtorii compui carbonilici poate avea rol de component metilenic la
condensarea crotonic?
A. aldehida benzoic
B. aldehida izobutiric
C. diterbutilcetona
D. metilterbutilcetona
E. propanona

1556. Precizai care dintre urmtoarele reacii de condensare sunt posibile:
A. benzaldehid + glioxal
B. benzaldehid + acetaldehid
C. cloral + acetaldehid
D. benzaldehid + aceton
E. aldehid trimetilacetic + formaldehid

1557. Prin condensarea unei molecule de benzaldehid cu o molecul de propanal se poate obine:
A. un hidroxiacid
B. 3-fenil-3-hidroxi-2-metilpropanal
C. benzilidenaceton
D. 2-benziliden-2-metiletanal
E. o aldehid nesaturat

1558. Prin condensarea crotonic a unei molecule de acetaldehid cu o molecul de aceton poate
rezulta:
A. 2-butenon
B. 3-penten-2-on
C. 2-metil-2-butenal
D. 3-metil-2-butenal
E. 3-metil-1-butenal

1559. Prin condensarea n mediu acid, la rece, dintre fenol i formaldehid rezult:
A. alcooli o-hidroxibenzilici
B. alcooli p-hidroxibenzilici
C. un compus macromolecular cu structur trididemensional
D. un compus macromolecular cu structur filiform
E. novolac

1560. Prin condensarea n mediu bazic dintre fenol i formaldehid, pot rezulta:
A. alcooli o- hidroxibenzilici
B. alcooli p-hidroxibenzilici
C. un compus macromolecular cu structur tridimensional
254
D. un compus macromolecular cu structur filiform
E. bachelit C

1561. Prin condensarea crotonic a unei molecule de aceton cu dou molecule de formaldehid se
poate obine:
A. 3-buten-2-on
B. 3-butenal
C. divinilceton
D. dietenilceton
E. 1,4butandion

1562. Prin condensarea crotonic a unei molecule de aceton cu dou molecule de acetaldehid se
poate obine:
A. 4-penten-2-on
B. 3-penten-2-on
C. 2,5-heptadien-4-on
D. dialilceton
E. dipropenilceton

1563. Compusul carbonilic cu structura de mai jos se poate numi:

CH
2
CH CH
2
C
O
CH
2
CH CH
2

A. 1,7-heptadien-4-on
B. 1,6-heptadien-4-on
C. dialilceton
D. dipropenilceton
E. divinilceton

1564. Poate avea rol de component metilenic n reaciile de condensare crotonic:
A. tricloroacetaldehida
B. difenilcetona
C. fenilmetilcetona
D. 2-butenalul
E. 3-butenalul

1565. Nu poate avea rol de component metilenic n reacia de condensare crotonic:
A. acetaldehida
B. formaldehida
C. benzaldehida
D. 4-metil-3-pentenona
E. divinilcetona

1566. Referitor la novolac, alegei afirmaiile adevrate:
A. este o substan amorf
B.este o substan solid
C. este solubil n ap
D. este solubil n alcool
E. este termoplastic

1567. Acetaldehida se poate oxida cu:
A. Ag
2
O
B. K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4

C. KMnO
4
/HO
-
255
D. [Ag(NH
3
)
2
]OH
E. O
3
/Cu

1568. Despre benzaldehid sunt adevrate afirmaiile:
A. este un lichid incolor sau slab-glbui
B. are miros de migdale amare
C. prin oxidare formeaza acid benzoic
D. este solubil n ap
E. se gsete n natur sub forma unui glicozid numit amigdalin

1569. Despre aldehida formic sunt adevrate afirmaiile:
A. are proprieti oxidante
B. este solubil n ap i alcool
C. este utilizat la obinerea fenoplastelor
D. este un lichid cu miros ptrunztor
E. are aciune cancerigen

1570. Compusul cu formula structural Cl
3
CCH=O se numete:
A. aldehid tricloroacetic
B. etanal
C. enol
D. cloral
E. oxim

1571. Compusul cu structura de mai jos se numete:
CH=O
OH

A. fenilacetaldehid
B. o-hidroxibenzaldehid
C. feniletanal
D. salicilaldehid
E. benzofenon

1572. Pot rezulta compui carbonilici prin oxidarea:
A. hidrocarburilor saturate
B. alchenelor
C. alchinelor
D. alcoolilor primari i secundari
E. alcoolilor teriari

1573. Se obin compui carbonilici prin reacia dintre compuii organo-magnezieni i:
A. cloruri acide
B. anhidride acide
C. esteri
D. amide
E. amine

1574. Prin reacia dintre compuii carbonilici i amoniac se formeaz:
A. oxime
B. hidrazone
C. aldimine
D. cetimine
256
E. azine

1575. Prin condensarea aldehidelor cu fenol poate rezulta:
A. rezit
B. novolac
C. urotropin
D. ditiolan
E. ditian

1576. Referitor la autooxidarea aldehidelor sunt adevrate afirmaiile:
A. se realizeaz cu oxigen molecular
B. poate avea loc la ntuneric
C. are loc n prezen de promotori
D. conduce la peracizi
E. conduce la acizi dicarboxilici

1577. Reacia Canizzaro:
A. este o reacie de hidroliz
B. este o reacie de oxido-reducere
C. este o reacie de condensare
D. este caracteristic aldehidelor aromatice
E. este caracteristic cetonelor aromatice

1578. Reducerea grupei carbonil se poate face cu:
A. H
2
/Ni, Pd
B. Zn(Hg)/HCl
C. LiAlH
4

D. Na/alcool
E. Na/Na
2
CO
3


1579. Compusul cu structura de mai jos se numete:
CH
3
C CH
2
O
CH=O

A. aldehid malonic
B. aldehid acetilacetic
C. acetilaceton
D. formilaceton
E. glioxal

1580. Compusul cu structura de mai jos se numete:
C
6
H
5
C C
O O
C
6
H
5

A. benzil
B. benzoin
C. 1,2-difeniletandion
D. dibenzoil
E. fenilglioxal

1581. Compuii monocarbonilici pot reaciona cu:
A. acizi carboxilici
B. amoniac
C. hidrazin
D. hidrazon
257
E. oxime

1582. Compusul cu structura CH
3
CH=CHCH=O se numete:
A. aldehid cinamic
B. aldehid crotonic
C. ,-butenal
D. aldehid sorbic
E. 2-butenal

1583. Aldehidele dau reacii de condensare cu:
A. cetone
B. amoniac
C. amine primare
D. hidrazin
E. acid cianhidric

1584. Prin condensarea crotonic dintre o molecul de acetaldehid i o molecul de aldehid
propionic se poate forma:
A. 2-pentenal
B. 3-pentenal
C. 4-pentenal
D. 2-metil-2-butenal
E. 3-metil-2-butenal

1585. Prin condensarea aldolic dintre o molecul de acetaldehid i o molecul de aldehid
propionic se poate forma:
A. 3-hidroxipentanal
B. 4-hidroxipentanal
C. 3-hidroxi-2-metilbutanal
D. 3-hidroxi-3-metilbutanal
E. 5-hidroxipentanal

1586. Prin condensarea aldolic i crotonic dintre aceton i aldehida benzoic n exces se poate
forma:
A. benzil
B. 4-fenil-4-hidroxi-2-butanon
C. benzilidenaceton
D. dibenzilidenaceton
E. difenilceton

1587. Prin condensarea aldolic i crotonic dintre o molecul de acetaldehid i o molecul de
aldehid benzoic se poate forma:
A. aldehida cinamic
B. 3-fenil-2-propenal
C. aldehida crotonic
D. 2-hidroxi-3-fenilpropenal
E. 3-fenil-3-hidroxipropanal

1588. Despre novolac sunt adevrate afirmaiile:
A. se formeaz prin condensarea fenolului cu formaldehid, n mediu acid
B. se formeaz prin condensarea fenolului cu formaldehid, n mediu bazic
C. este alctuit din molecule filiforme
D. rezult din fenol i formaldehid la rece, n prezen de acid sulfuric concentrat
E. este solubil n ap
258

1589. Referitor la rezit, alegei afirmaiile adevrate:
A. se obine n mediu acid, la rece
B. se obine n mediu bazic
C. se mai numete bachelit C
D. se mai numete novolac
E. se obine din fenol i formaldehid

1590. Referitor la bachelita C, alegei afirmaiile adevrate:
A. este o substan solid
B. este o substan termorigid
C. este o substan termoplastic
D. nu se topete la nclzire
E. nu se dizolv n nici un solvent

1591. Despre bachelita C sunt adevrate afirmaiile:
A. se formeaz prin condensarea fenolului cu formaldehid n mediu bazic
B. se formeaz prin condensarea fenolului cu formaldehid n mediu acid
C. rezult din reacia novolacului cu formaldehid n exces
D. se numete i rezit
E. se formeaz printr-o condensare de tip aldolic

1592. Care dintre urmtorii compui carbonilici poate avea rol de component metilenic n reaciile
de condensare aldolic?
A. glioxalul
B. acetofenona
C. difenilcetona
D. aldehida trimetilacetic
E. acroleina

1593. Care dintre urmtorii compui carbonilici poate avea rol de component metilenic n reaciile
de condensare aldolic?
A. formaldehida
B. acetaldehida
C. cloralul
D. acetona
E. benzofenona

1594. Care dintre urmtorii compui poate fi component carbonilic n reacia de condensare
crotonic?
A. aldehida formic
B. acidul benzilic
C. glioxalul
D. metilglioxalul
E. fenilglioxalul

1595. Referitor la aceton, alegei afirmaiile adevrate:
A. are formula molecular C
3
H
6
O
B. este un bun solvent pentru compuii organici
C. este insolubil n ap
D. este o aldehid
E. se folosete la obinerea plexiglasului

1596. Se consider urmtoare schem de reacii:
259

2 X
HO
Y
H
- H
2
O
Z
KMnO
4
/ H
2
SO
4
CH
3
COOH HOOC COOH +

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este acetona
B. compusul X este acetaldehida
C. compusul Y este 2-hidroxibutanalul
D. compusul Z este 2-butenalul
E. compusul Z este 2-metil-2-butenalul

1597. Se consider schema de reacii:

C
3
H
6
+ H
2
O / H
2
SO
4
X
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
Y
+ CH
2
O / HO
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1-propanolul
B. compusul X este 2-propanolul
C. compusul Y este acetona
D. compusul Z este 4-hidroxi-2-butanona
E. compusul Z este 1-hidroxi-3-butanona

1598. Prin condensarea crotonic a dou aldehide saturate omoloage, X i Y, se obine un compus Z.
tiind c prin reacia compusului Z cu reactiv Tollens se obine acid propenoic, alegei rspunsurile
corecte:
A. compusul X este formaldehida
B. compusul X este acetaldehida
C. compusul Y este acetaldehida
D. compusul Z este propanal
E. compusul Z este propenal

1599. Alegei compusul carbonilic care nu poate fi obinut printr-o reacie de acilare:
A. benzofenon
B. acetofenon
C. fenilaceton
D. fenilacetaldehid
E. aceton

1600. Prin reacia de condensare crotonic a benzaldehidei cu acetona n raport molar 2:1 se obine:
A. benzilacetona
B. benzilidenacetona
C. dibenzilacetona
D. dibenzilidenacetona
E. difenilcetona

1601. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul cu formula molecular C
5
H
10
O este o aldehid nesaturat
B. novolacul se obine prin polimerizarea fenolului cu aldehida formic
C. etanalul se poate obine prin oxidarea etanolului cu permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric
concentrat
D. nu poate avea loc o reacie de condensare ntre dou molecule de benzaldehid
E. aldehidele saturate conin n molecula lor electroni

1602. Alegei afirmaiile adevrate:
A. ntre moleculele de aldehide se stabilesc legturi dipol-dipol
260
B. ntre moleculele de aldehide se stabilesc legturi de hidrogen
C. etanalul este solubil n ap
D. metanalul se poate condensa aldolic cu aldehida benzoic
E. soluia apoas de metanal de concentraie 40 % se numete formol

1603. Produsul condensrii crotonice a doi moli de aceton se reduce cu NaBH
4
. Compusul X rezultat
poate fi:
A. 4-metil-3-penten-2-on
B. 4-metil-3-penten-2-ol
C. un hidroxiacid
D. doi acizi
E. un alcool nesaturat

1604. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

CH
3
C
Cl
CH
2
CH
3
C
O
CH
3

A. patru atomi de carbon primari
B. trei atomi de carbon primari
C. doi atomi de carbon secundari
D. un atom de carbon secundar
E. un atom de carbon cuaternar

1605. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

CH C
CH
3
CHO

A. un atom de carbon primar
B. doi atomi de carbon primari
C. doi atomi de carbon secundari
D. un atom de carbon cuaternar
E. doi atomi de carbon cuaternari

1606. n compusul cu structura CH
3
CH=CHCHO se gsesc:
A. un atom de carbon primar
B. doi atomi de carbon primar
C. un atom de carbon secundar
D. un atom de carbon teriar
E. doi atomi de carbon teriari

1607. Acetona i 2-hidroxipropena sunt izomeri:
A. de poziie
B. de caten
C. de funciune
D. geometrici
E. tautomeri

1608. Formaldehida se poate condensa cu:
A. fenol
B. acetaldehid
C. hidroxilamin
D. hidrazin
261
E. bromur de magneziu

1609. Condensarea formaldehidei cu fenol poate avea loc n mediu:
A. acid
B. bazic
C. neutru
D. oxidant
E. reductor

1610. Prin condensarea aldolic a unei molecule de benzaldehid cu o molecul de butanon se poate
forma:
A. 1-fenil-1-hidroxi-3-pentanon
B. 5-fenil-5-hidroxi-3-pentanon
C. 1-fenil-1-hidroxi-2-metil-3-butanon
D. 4-fenil-4-hidroxi-3-metil-2-butanon
E. 1,1-fenilhidroxi-2-metilbutanon

1611. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

O
H
3
C
H
3
C
CH
2
CH
3

A. trei atomi de carbon primari
B. trei atomi de carbon secundari
C. cinci atomi de carbon secundari
D. trei atomi de carbon teriari
E. doi atomi de carbon cuaternari

1612. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

CH
3
CH
2
CH
C
CH
O H
CH
3
CH
3

A. trei atomi de carbon primari
B. patru atomi de carbon primari
C. doi atomi de carbon secundari
D. doi atomi de carbon teriari
E. un atom de carbon teriar

1613. Se consider schema de reacii:

X
+ HCl
Y
+ H
2
O
- HCl
Z
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
W
2 W
NaOH
- H
2
O
2-butenal

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etena
262
B. compusul Z este etanol
C. compusul Z este glicolul
D. compusul W este etanal
E. compusul W este acid etanoic

1614. Se consider schema de reacii:

2 X
NaOH
- H
2
O
Y
R. Tollens
acid 2-butenoic

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este metanal
B. compusul X este etanal
C. compusul Y este butanal
D. compusul Y este 2-butenal
E. compusul Y este 3-butenal

1615. Se consider schema de reacii:

2 CH
3
CHO
NaOH
- H
2
O
X
NaBH
4
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este butanal
B. compusul X este 2-butenal
C. compusul Y este 1-butenol
D. compusul Y este 2-butenol
E. compusul Y este 3-butenol

1616. Se consider schema de reacii:

CH
2
O + CH
3
CHO
NaOH
X
H
- H
2
O
Y
+ H
2
/ Pt
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propenal
B. compusul X este 3-hidroxipropanal
C. compusul Y este propanal
D. compusul Z este 1-propenol
E. compusul Z este 1-propanol

1617. Se consider schema de reacii:

CH
3
C CH
3
O
Y
- H
2
O
H
X
NaOH
2
LiAlH
4
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este 2-metil-2-pentenon
B. compusul Y este 4-metil-3-penten-2-on
C. compusul Z este 4-metil-2-pentanol
D. compusul Z este 2-metil-4-pentenol
E. compusul Z este 4-metil-3-penten-2-ol

1618. Se consider schema de reacii:

C
6
H
5
CHO CH
3
CHO +
H
- H
2
O
X
NaBH
4
Y

263
Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este benzilidenacetona
B. compusul X este benzilidenetanal
C. compusul Y este 3-fenil-1-propanol
D. compusul Y este 3-fenil-1-propenol
E. compusul Y este 3-fenil-2-propenol

1619. Compusului cu formula molecular C
5
H
10
O i corespund (fr stereoizomeri):
A. dou cetone
B. trei cetone
C. trei aldehide
D. patru aldehide
E. cinci aldehide

1620. Compusului cu formula molecular C
6
H
12
O i corespund (fr stereoizomeri):
A. cinci aldehide
B. ase aldehide
C. opt aldehide
D. cinci cetone
E. ase cetone

1621. Compusului cu formula molecular C
5
H
8
O i corespund (fr stereoizomeri):
A. nou aldehide
B. zece aldehide
C. doisprezece aldehide
D. cinci cetone
E. zece cetone

1622. Acetaldehida se poate obine prin:
A. oxidarea etenei cu permanganat de potasiu n mediu bazic
B. oxidarea etanolului cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4

C. hidroliza clorurii de etil
D. hidroliza 1,1-dicloroetanului
E. adiia apei la acetilen n prezena HgSO
4
i H
2
SO
4


1623. Referitor la compuii carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. prin adiia apei la vinilacetilen n mediu de Hg
2
SO
4
/H
2
SO
4
se obine metilvinilceton
B. prin adiia acidului bromhidric la aldehida crotonic se obine 2-bromobutanal
C. acroleina (propenalul) se obine prin deshidratarea glicerinei cu acid sulfuric
D. prin oxidarea toluenului cu dicromat de potasiu se obine benzaldehid
E. prin condensarea crotonic dintre aldehida formic i aldehida acetic se obine acrolein

1624. Benzaldehida se poate condensa cu:
A. formaldehid
B. acetofenon
C. tricloroacetaldehid
D. benzofenon
E. aceton

1625. Benzaldehida nu se poate condensa crotonic cu:
A. formaldehida
B. 2-fenil-2-propenal
C. acroleina
D. acetaldehida
264
E. ea nsi

1626. Prin condensarea crotonic a ciclopentanonei cu ea nsi poate rezulta:
A.

O

B.

O

C.

O O

D.

O

E.

O


1627. Alegei reaciile corecte:
A.

C
6
H
5
CH CH CHO
+ Cl
2
/ CCl
4
C
6
H
5
CH
Cl
CH
Cl
CHO

B.

CH
3
CHO
NaBH
4
CH
3
COOH

C.

C
6
H
6
+ C
6
H
5
COCl
AlCl
3
C
6
H
5
COC
6
H
5
- HCl

D.

C
6
H
5
CHO
R. Tollens
C
6
H
5
CH
2
OH

E.

CH
3
CH
2
OH
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
CH
3
CHO


265
1628. Se pot forma aldehide prin urmtoarele reacii:
A. deshidratarea glicerinei cu acid sulfuric
B. acilarea benzenului cu clorur de acetil
C. oxidarea n-propanolului cu dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric
D. adiia apei la acetilen n prezena HgSO
4
/H
2
SO
4

E. adiia apei la vinilacetilen n prezena HgSO
4
/H
2
SO
4


1629. Pot rezulta aldehide prin urmtoarele reacii:
A.

CH
3
CH=CH
2
+ [O]
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

B.

C
6
H
5
CHX
2
+ H
2
O

C.

CH
3
CHO + CH
3
CHO
H

D.

C
6
H
6
+ C
6
H
5
COCl
AlCl
3
- HCl

E.

CH
3
CH
2
OH
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4


1630. Pot rezulta cetone prin urmtoarele reacii:
A.

H
2
C=CH C CH
+ H
2
O; HgSO
4
/ H
2
SO
4

B.

- HCl
AlCl
3
C
6
H
6
+ CH
3
COCl

C.

CH
3
C
O
CH
3
2
H

D.

CH
3
CH
2
Cl + H
2
O

E.

CH
3
CHCl
2
+ H
2
O


1631. Se consider schema de reacie:

C
6
H
5
CH
3
+ 2Cl
2
/ h
- 2 HCl
X
+ H
2
O
- 2 HCl
Y
+ H
2
/ Ni
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este clorura de benzil
B. compusul X este clorura de benziliden
C. compusul Y este alcoolul benzilic
D. compusul Y este aldehida benzoic
266
E. compusul Z este alcoolul benzilic

1632. Propanona se poate obine prin:
A. oxidarea izopropanolului
B. hidroliza 2,2-dicloropropanului
C. oxidarea izobutenei
D. condensarea aldehidei formice cu aldehida acetic
E. adiia apei la propin

1633. Nu se poate obine aceton prin:
A. condensarea a dou molecule de etanal
B. adiia apei la acetilen
C. hidroliza 2,2-dicloropropanului
D. alchilarea benzenului cu propen, n prezen de AlCl
3
umed
E. oxidarea 2-metil-2-butenei

1634. Se poate obine fenilmetilceton prin:
A. alchilarea benzenului cu clorur de acetil, n prezena AlCl
3

B. oxidarea 2-fenilpropenei
C. hidroliza 1,1-dicloro-1-feniletanului
D. adiia apei la fenilacetilen
E. hidroliza clorurii de benziliden

1635. Se poate obine o ceton prin oxidarea urmtoarelor alchene:
A. CH
2
=CHCH
2
CH
3

B.

CH
2
C
CH
3
CH
2
CH
3

C. CH
2
=CH
2

D.

CH
3
C
CH
3
C CH
3
CH
3

E.

CH
3
CH
3


1636. Se pot obine cetone prin hidroliza urmtorilor compui:
A. CH
3
CCl
3

B. C
6
H
5
CHCl
2

C. CH
3
CCl
2
CH
3

D.

Cl
Cl

E.

Cl
Cl

267

1637. Se pot obine alcooli secundari prin reducerea:
A. CH
3
CH
2
CHO
B.

CH
3
C
O
CH
3

C.

CH
3
C
O
C
6
H
5

D. CH
2
=CHCHO
E.

O


1638. Se pot obine alcooli primari prin reducerea:
A. benzaldehidei
B. acetonei
C. acetofenonei
D. difenilcetonei
E. etanalului

1639. Se pot obine alcooli nesaturai prin reducerea:
A. propanonei cu Pt
B. 2-butenalului cu Na BH
4

C. acroleinei cu LiAlH
4

D. etilbenzenului cu Ni
E. 2-benziliden-2-metiletanalului cu LiAlH
4


1640. Se consider urmtoarea schem de reacie:

C
3
H
6
H
2
O +
H
2
SO
4
X
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
Y
+ H
2
/ Pt
X

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1-propanol
B. compusul X este 2-propanol
C. compusul X este propanona
D. compusul Y este 2-propanol
E. compusul Y este 2-propanona

1641. Se consider urmtoarea schem de reacie:

CH
3
CH=CH CH
3
H
2
O / H
2
SO
4
X
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
Y
+ CH
2
O
Z + Z'

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 2-butanol
B. compusul Y este 2-butanona
C. compusul Z este dietilcetona
D. compusul Z este etilvinilcetona
E. compusul Z este 3-metil-3-buten-2-on

1642. Se consider compusul cu structura de mai jos, n care se gsesc:
268

CH
2
C
CH
3
C CH
3
O

A. doi electroni
B. patru electroni
C. zece legturi simple,
D. treisprezece legturi simple,
E. un atom de carbon cuaternar

1643. Alegei reaciile incorecte:
A. C
6
H
5
CHO + 2[Ag(NH
3
)
2
]OH C
6
H
5
COOH + 2Ag + 4NH
3
+ H
2
O
B. CH
3
CHO + 3Cl
2

h
CCl
3
CHO + 3HCl
C. CH
2
O + C
6
H
5
OH C
6
H
5
CH
2
C
6
H
5
+ H
2
O
D. CH
2
O + CH
2
O HOCH
2
CH
2
OH
E. C
6
H
5
CH
2
Cl + H
2
O C
6
H
5
CHO + HCl

1644. Ciclohexanona poate reaciona cu:
A. reactiv Tollens
B. reactiv Fehling
C. K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4

D. benzaldehid
E. ea nsi

1645. 2-Metil-2-butenalul se poate obine pornind de la:
A. 2-metil-2-buten-1-ol prin deshidratare
B. 2-hidroxi-2-metilbutanal prin deshidratare
C. 4-hidroxi-2-metilbutanal prin deshidratare
D. 2-metil-2-buten-1-ol prin oxidare
E. 1,1-dicloro-2-metil-2-buten prin hidroliz

1646. Se consider schema de reacii:

C
2
H
4
Cl
2
H
2
O
+
- 2HCl
X
+ CH
2
O / H
H
2
O
_
Y
NaBH
4
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etanal
B. compusul Y este propanal
C. compusul Y este propenal
D. compusul Z este 1-propenol
E. compusul Z este 2-propen-1-ol

1647. Se consider schema de reacii:

2,2-dicloropropan
Y
_
H
2
O
+ CH
2
O / H
X
- 2HCl
+
H
2
O
+ H
2
/ Ni
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 2-propanol
B. compusul X este propanon
C. compusul Y este 2-butanon
D. compusul Z este 3-buten-2-ol
E. compusul Z este 2-butanol

269
1648. Se consider schema de reacii:

izobutena
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
X + CO
2
+ H
2
O
2 X
H
- H
2
O
Y Z
+ H
2
/ Ni

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propanon
B. compusul Y este 4-metil-3-penten-2-on
C. compusul Z este 2-metil-3-hidroxipentan
D. compusul Z este 4-metil -2-pentanon
E. compusul Z este 4-metil-2-pentanol

1649. Se consider schema de reacii:

CaC
2
+ 2H
2
O X + Ca(OH)
2
X + H
2
O
HgSO
4
/ H
2
SO
4
Y
2 Y
Z
NaOH

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este metan
B. compusul X este acetilena
C. compusul Y este etanal
D. compusul Z este 2-butenal
E. compusul Z este 3-hidroxibutanal

1650. Se consider schema de reacii:

2-butenal
NaBH
4
X
- H
2
O
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1-butanol
B. compusul X este 2-buten-1-ol
C. compusul Y este 2-buten
D. compusul Y este 1,2-butadien
E. compusul Y este 1,3-butadien

1651. Se consider schema de reacii:

izopropilmetilcetona
+ H
2
/ Ni
X Y
- H
2
O
H
2
SO
4
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
Z + W
W + H
2
Ni
2-propanol

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este 2-butena
B. compusul Y este 2-metil-2-butena
C. compusul Z este acidul etanoic
D. compusul W este acidul etanoic
E. compusul W este propanona

1652. Alegei afirmaiile adevrate:
270
A. compusul cu structura de mai jos se numete 4-etil-5-metil-3-hexanon

CH
3
CH
2
C
O
CH CH
CH
2
CH
3
CH
3
CH
3

B. compusul cu structura de mai jos se numete 2-etil-3-metilbutanal

CH
3
CH
2
CH CHO
CH(CH
3
)
2

C. compusul cu structura de mai jos se numete 1,2-dihidroxi-4-pentanon

CH
3
C
O
CH
2
CH
OH
CH
2
OH

D. compusul cu structura de mai jos se numete 3-etil-6,6-dimetil-2-ciclohepten-1-on

O
H
3
C
H
3
C
CH
2
CH
3

E. compusul cu structura de mai jos se numete 2-benzoilciclobutanon

CH
2
C
6
H
5
O


1653. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

CHO
CH
2
CH
3

A. conine doi atomi de carbon primari
B. conine patru atomi de carbon secundari
C. conine patru electroni
D. conine doi atomi de carbon teriari
E. este o ceton

1654. Referitor la formula molecular C
4
H
8
O, alegei afirmaiile adevrate:
A. doi compui carbonilici reacioneaz cu [Ag(NH
3
)
2
]OH
B. trei compui carbonilici reacioneaz cu [Ag(NH
3
)
2
]OH
C. toi compuii carbonilici pot avea rol de component metilenic n reacia de condensare crotonic
D. doi compui carbonilici pot avea rol de component metilenic n reacia de condensare crotonic
E. toi compuii carbonilici pot avea rol de component carbonilic n reacia de condensare crotonic

1655. Se consider schema de reacii:

1-butina + H
2
Pd / Pb
2+
X
+ H
2
O / H
2
SO
4
Y
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1-butena
B. compusul Y este 1-butanol
C. compusul Y este 2-butanol
D. compusul Z este 2-butanon
271
E. compusul Z este acidul izobutiric

1656. Pot reaciona cu reactivul Tollens:
A. propanal
B. propanon
C. acetofenon
D. benzaldehid
E. 2-butenal

1657. Se pot obine prin reacia Kucerov:
A. formaldehida
B. acetaldehida
C. benzaldehida
D. 2-butanona
E. acetofenona

1658. Se pot obine prin reacia Kucerov:
A. dietilcetona
B. dimetilcetona
C. diizopropilcetona
D. 2,4-dimetil-3-pentanona
E. difenilcetona

1659. Referitor la 2-butanon alegei afirmaiile corecte:
A. se pot obine prin reacia Kucerov
B. poate reaciona cu [Ag(NH
3
)
2
]OH
C. prin reducere formeaz un alcool primar
D. poate fi component metilenic n reacia de condensare crotonic
E. se poate oxida cu permanganat de potasiu i acid sulfuric

1660. Precizai prin oxidarea cror alchene cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
se poate obine aceton:
A. 2-metil-2-penten
B. 1,2-dimetil-1-ciclobuten
C. 2-penten
D. 2,3-dimetil-2-buten
E. 1-buten

1661. Precizai care dintre compuii de mai jos conduc, prin oxidare cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
,

la
propanon:
A. 3-metil-1-buten
B. 2-metil-2-buten
C. 2,4-dimetil-2,4-hexadien
D. 4-metil-1-penten
E. 1,3-butadien

1662. Agenii reductori utilizai la reducerea compuilor carbonilici pot fi:
A. LiAlH
4

B. NaBH
4

C. Zn,Pd
2+

D. Na /EtOH
E. H
2
SO
4


1663. n structura benzaldehidei exist:
A. ase electroni
272
B. opt electroni
C. patru electroni
D. patru electroni p
E. ase electroni p

1664. n structura acetonei exist:
A. ase electroni
B. doi electroni
C. ase electroni p
D. patru electroni p
E. doi electroni p

1665. Condensarea compuilor carbonilici ntre ei poate fi:
A. intramolecular
B. extramolecular
C. aldolic
D. crotonic
E. eteric

1666. Alegei afirmaiile adevrate:
A. hidroxialdehidele saturate se numesc aldoli
B. hidroxialdehidele saturate se numesc crotoni
C. aldehidele nesaturate se numesc crotoni
D. hidroxicetonele saturate se numesc cetoli
E. hidroxialdehidele nesaturate se numesc crotoni

1667. Referitor la compuii carbonilici alegei afirmaiile adevrate:
A. compuii carbonilici cu numr mic de carbon dau recii de condensare cu molecule de compui aromatici
B. reacia de condensare a metanalului cu fenolul (n cataliz acid) are importan practic deosebit
C. etanalul este materie prim utilizat la fabricarea industrial a acidului acetic
D. aldehida benzoic este utilizat ca materie prim la fabricarea benzenului
E. soluia apoas 40% de aceton se numete. formol

1668. Se consider urmtoarea schem de reacii:

H
3
C CH
3
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
X
+ H
2
/ Ni
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 2,5-hexadiena
B. compusul X este 2,5-hexandion
C. compusul Y este 2,5hexandiol
D. compusul Y este 1,2-dimetil-1,2-ciclobutandiol
E. compusul Y este 1,2dihidroxiciclobutan

1669. Se pot obine aldehide prin oxidarea cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
a urmtorilor alcooli:
A. etanol
B. 2-metil-1-propanol
C. 2-propanol
D. terbutanol
E. ciclopropanol

1670. Se pot obine cetone prin oxidarea cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
sau a urmtorilor alcooli:
A. alcool sec-butilic
B. alcool terbutilic
273
C. ciclobutanol
D. 3-metil-2-butanol
E. alcool benzilic

1671. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin oxidarea cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
a metilvinilcetonei se formeaz acid cetopropionic
B. prin oxidarea ciclohexanonei cu reactiv Fehling se formeaz acid benzoic
C. prin condensarea aldolic dintre metanal i etanal se formeaz propenal
D. formulei C
8
H
8
O i corespunde un numr de cinci izomeri cu inel aromatic
E. propanona i propanalul difer prin natura grupei funcionale

1672. Compusului cu formula molecular C
8
H
8
O i corespunde un numr de izomeri cu nucleu
aromatic:
A. 2 aldehide
B. 3.aldehide
C. 4 aldehide
D. 2 cetone
E. 1 ceton

1673. Ci compui carbonilici cu formula molecular C
4
H
8
O (fr stereoizomeri) pot reaciona cu
[Ag(NH
3
)
2
]OH?
A. o aldehid
B. dou aldehide
C. o ceton
D. dou cetone
E. nici o ceton

1674. Precizai care dintre compuii de mai jos se poate condensa cu el nsui:
A. metanalul
B. etanalul
C. propanona
D. difenilcetona
E. acetofenona

1675. Precizai care dintre compuii de mai jos se poate condensa cu el nsui:
A. diterbutilcetona
B. benzaldehida
C. benzofenona
D. acetaldehida
E. acetona

1676. Precizai care dintre compuii de mai jos se poate condensa cu el nsui:
A. ciclohexanona
B. butanona
C. butanalul
D. formaldehida
E. aldehida benzoic

1677. Precizai care dintre compuii de mai jos nu se poate condensa crotonic cu el nsui:
A. 2-butenalul
B. aldehida crotonic
C. dimetilcetona
D. 3-metilbutanal
E. 2-metilbutanal
274

1678. Se consider urmtoarea schem de reacii:

fenilacetilena + H
2
O
HgSO
4
/ H
2
SO
4
X Y
+ H
2
/ Ni

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este alcoolul benzilic
B. compusul X este fenilmetilcetona
C. compusul X este 1-feniletenol
D. compusul Y este 1-feniletanol
E. compusul Y este un alcool secundar

1679. Se consider urmtoarea schem de reacii:

C
4
H
6

HgSO
4
/ H
2
SO
4
+ H
2
O
X
+ H
2
/ Ni
Y
HO
- H
2
O
Z

tiind despre compusul cu formula molecular C
4
H
6
c poate reaciona cu sodiu metalic, alegei
afirmaiile adevrate:
A. compusul X este butanal
B. compusul X este butanona
C. compusul Y este 2-butanol
D. compusul Z este 1-butena
E. compusul Z este 2-butena

1680. Se consider urmtoarea schem de reacii:

2 CH
4
1500
0
C
- 3 H
2
X
+ H
2
O; HgSO
4
/ H
2
SO
4
Y
W
- H
2
O
H
Z
+ H
2
/ Ni

Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul Y este alcoolul vinilic
B. compusul Y este etanal
C. compusul Z este etanol
D. compusul W este etena
E. compusul W este etanul

1681. Se consider schema de reacii:

Y
+ H
2
O; HgSO
4
/ H
2
SO
4
X
- 3 H
2
1500
0
C
2 CH
4
+ CH
2
O
- H
2
O
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este formaldehida
B. compusul X este acetilena
C. compusul Y este formaldehida
D. compusul Z este aldehida propionic
E. compusul Z este acroleina

1682. Se consider schema de reacii:

CH
4
+ O
2

oxizi de azot
400 - 600
0
C
X + H
2
O
2 X + 2 C
6
H
5
OH
HO
Y + Y'

Alegei rspunsurile corecte:
275
A. compusul X este acetilena
B. compusul X este formaldehida
C. compusul Y poate fi alcool o-hidroxibenzilic
D. compusul Y este o,o-dihidroxidifenilmetan
E. compusul Y poate fi alcool p-hidroxibenzilic

1683. Se consider schema de reacii:

p-crezol
+ Cl
2
/ h
- HCl
X
+ H
2
O / HO
- HCl
Y
+ C
6
H
5
OH / H
- H
2
O
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 2-cloro-4-hidroxitoluen
B. compusul Y este alcool o-hidroxibenzilic
C. compusul Y este alcool p-hidroxibenzilic
D. compusul Z este o,o-dihidroxidifenilmetan
E. compusul Z este p,p-dihidroxidifenilmetan

1684. Se consider schema de reacii:

Z
- H
2
O
+ C
6
H
5
OH / H
Y
- HCl
+ H
2
O / HO
X
- HCl
+ Cl
2
/ h
o-crezol

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este alcool o-hidroxibenzilic
B. compusul Y este alcool p-hidroxibenzilic
C. compusul Z este o,o-dihidroxidifenilmetan
D. compusul Z este p,p-dihidroxidifnilmetan
E. compusul Z este novolac

1685. Se consider urmtoarea schem de reacii:
2,3-dimetil-1-butanol
H
2
SO
4
- H
2
O
X
+ H
2
O / H
Y
- H
2
O
H
2
SO
4
Z
KMnO
4
/ H
2
SO
4
CH
3
C
O
CH
3
2

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul x este 2,3-dimetil-1-buten
B. compusul X este 2,3-dimetil-2-buten
C. compusul Y este 2,3-dimetil-1-butanol
D. compusul Y este 2,3-dimetil-2-butanol
E. compusul Z este 2,3-dimetil-2-buten

1686. Se consider schema de reacii:

X
- H
2
O
H
2
SO
4
Y
CH
3
C
O
CH
3
KMnO
4
/ H
2
SO
4
CH
3
C
O
COOH
+
- CO
2
- H
2
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X poate fi 4-hidroxi-2,4-dimetil-1-penten
B. compusul X poate fi 2,4-dimetil-4-penten-2-ol
C. compusul X este 2-hidroxi-2,4-dimetilpentanol
D. compusul Y este 2,4-dimetil-1-penten
E. compusul Y este 2,4-dimetil-1,3-pentadien

1687. Se consider schema de reacii:
276

Y
- 2 H
2
O
X
KMnO
4
+ H
2
O
- 2CO
2

- 2H
2
O
CH
3
C
O
C
O
CH
3

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 2,3-butandiol
B. compusul X poate fi 2,3-dimetil-2,3-butandiol
C. compusul X poate fi 2,3-dimetil-1,4-butandiol
D. compusul Y este 1,3-butadien
E. compusul Y este 2,3-dimetil-1,3-butadien

1688. Referitor la compusul cu structura de mai jos, alegei afirmaiile adevrate:

CH
3
CH
CH
3
CH
2
CHO

A. este o aldehid
B. este o ceton
C. se numete 2-metil-4-butanal
D. se numete 3-metilbutanal
E. se numete -metilbutanal

1689. Referitor la compuii carbonilici sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt compui organici cu funciuni monovalente
B. sunt compui organici cu funciuni divalente
C. sunt compui organici cu funciuni trivalente
D. pot fi aldehide i cetone
E. punctele lor de fierbere cresc odat cu creterea masei molare

1690. Referitor la compuii carbonilici sunt adevrate afirmaiile:
A. punctele de fierbere au valori apropiate pentru aldehidele i cetonele cu acelai numr de atomi de carbon
B. punctele de fierbere sunt mai mici dect ale alcoolilor cu acelai numr de atomi de carbon
C. grupa carbonil este nepolar
D. butandiona este un compus dicarbonilic
E. glioxalul este un compus monocarbonilic

1691. Prin reacia dintre aldehide i reactivii Grignard pot rezulta:
A. alcooli primari
B. alcooli secundari
C. alcooli teriari
D. dialcooli
E. halohidrine

1692. Prin tratarea compuilor dihalogenai cu metale active se pot forma:
A. cicloalcani
B. alchene
C. alcadiene
D. cicloalcani i alchene
E. spirani

1693. Reacia halogenilor (Cl
2
,Br
2
) cu hidrocarburi aciclice saturate este o reacie de:
A. halogenare
B. adiie
C. substituie
D. introducere a unuia sau mai multor atomi de halogeni n molecula hidrocarburii
277
E. condensare

1694. Dau reacie de hidroliz:
A. compuii monohalogenai
B. acizii carboxilici
C. derivaii funcionali ai acizilor carboxilici
D. aminele
E. compuii carbonilici

1695. Pot reaciona cu ozon:
A. alcanii
B. alchenele
C. alcadienele
D. alchinele
E. arenele

1696. Compusul cu formula molecular C
3
H
6
O poate fi:
A. un alcool
B. o aldehid
C. o ceton
D. un eter
E. un ester

1697. Sunt reversibile reaciile:
A. izomerizarea alcanilor
B. formarea acetilurilor metalice
C. esterificarea acizilor carboxilici
D. acilarea hidrocarburilor aromatice
E. deshidratarea alcoolilor

1698. Care dintre urmtorii compui reacioneaz cu reactivul Tollens?
A. acetilena
B. propenalul
C. 2-butina
D. acrilonitrilul
E. acetona

1699. Obinerea acidului acrilic din acrolein are loc prin oxidare cu:
A. dicromat de potasiu n mediu acid
B. permanganat de potasiu n mediu acid
C. reactiv Tollens
D. Ag
2
O
E. reactiv Fehling

1700. Care dintre compuii de mai jos pot fi utilizai ca ageni de acilare ai arenelor?
A. acidul acetic
B. clorura de acetil
C. anhidrida acetic
D. acetonitrilul
E. acetamida

1701. Compusul cu formula molecular C
3
H
6
O
2
poate fi:
A. un acid carboxilic
B. un ester
278
C. o anhidrid acid
D. o aldehid
E. o hidroxiceton

1702. Permanganatul de potasiu poate fi agent de oxidare n soluie:
A. acid
B. bazic
C. apoas
D. neutr
E. alcoolic

1703. Reaciile de hidrogenare sunt caracteristice:
A. alcanilor
B. cicloalcanilor
C. alchenelor
D. alchinelor
E. arenelor

1704. Pot funciona ca sisteme reductoare:
A. sodiu n etanol
B. tetrahidrur de litiu i aluminiu
C. fier i acid clorhidric
D. sodiu n amoniac lichid
E. zinc i hidroxid de potasiu

1705. Dau reacii de reducere:
A. etena
B. acroleina
C. difenileterul
D. crotonul
E. ciclopropanul

1706. Prin deshidratarea diolilor pot rezulta:
A. alcadiene
B. eteri ciclici
C. alchine
D. aldehide
E. cetone

1707. Sunt corecte afirmaiile:
A. acidul acetic schimb culoarea indicatorului rou de metil
B. acidul oleic este un acid gras nesaturat dicarboxilic
C. acidul oleic poate adiiona hidrogen formnd acid palmitic
D. acidul benzoic se poate obine prin oxidarea etilbenzenului cu KMnO
4
/H
2
SO
4

E. acizii grai conin un numr par de atomi de carbon

1708. Acidul butiric poate fi izomer de funciune cu:
A. acetatul de etil
B. 3-hidroxibutanalul
C. formiatul de izopropil
D. 1,4-butandiolul
E. 1,4-butendiolul

1709. Sunt adevrate afirmaiile:
279
A. acizii grai saturai se gsesc preponderent n grsimile de origine animal
B. acidul butanoic se gsete n untul fcut din laptele de vac
C. acidul lauric este constituentul principal al grsimii din untul de cacao
D. acidul linoleic formeaz esteri care se gsesc n uleiul de soia
E. acizii grai intr n compoziia spunurilor

1710. Referitor la reacia de esterificare dintre un acid i un alcool, sunt adevrate afirmaiile:
A. este ireversibil
B. are loc n mediu bazic
C. are loc n prezena unui acid tare (HCl, H
2
SO
4
)
D. pentru a realiza desfurarea reaciei n sensul formrii esterului, se folosete unul din reactani n exces
E. pentru a realiza desfurarea reaciei n sensul formrii esterului, se ndeprteaz din vasul de reacie
produsul cel mai volatil

1711. Sunt adevrate afirmaiile:
A. acizii sunt substane care n soluie apoas ionizeaz i pun n libertate protoni
B. acizii mai tari pun n libertate acizii mai slabi din srurile lor
C. valoarea constantei de aciditate variaz invers proporional cu tria acidului
D. cunoaterea valorii constantei de aciditate permite aprecierea triei acidului
E. acidul acetic este un acid mai tare dect acidul carbonic

1712. Caracterul acid al acizilor carboxilici se pune n eviden prin:
A. reacia cu metale
B. reacia cu oxizii metalelor
C. reacia cu hidroxizi alcalini
D. reacia de esterificare
E. nroirea soluiei de fenolftalein

1713. Acidul 2-hidroxipropionic se poate obine prin:
A. hidroliza dimetilcianhidrinei
B. adiia HCl la acid acrilic, urmat de hidroliz
C. hidroliza acid a -hidroxipropionatului de metil
D. oxidarea cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
a 3-hidroxi-1-butenei
E. hidroliza -cloropropionatului de metil

1714. Reacioneaz cu ambele grupe funcionale ale acidului p-hidroxibenzoic:
A. metanul
B. carbonatul de sodiu
C. anhidrida acetic
D. hidroxidul de sodiu
E. sodiu metalic

1715. Proprietile comune acizilor carboxilici i acizlior minerali sunt:
A. ionizarea n soluie apoas
B. esterificarea
C. reacia cu metale alcaline
D. reacia cu oxizi bazici
E. reacia cu cu hidroxizi alcalini

1716. Referitor la acizii carboxilici alegei afirmaiile corecte:
A. au formula general RCOOH
B. sunt derivai funcionali ai hidrocarburilor care conin una sau mai multe grupe CHO
C. au caracter acid
D. nu reacioneaz cu alcoolii
280
E. proprietile chimice ale acizilor carboxilici sunt determinate numai de prezena grupei carboxil

1717. Compusul cu structura HCOOH se numete:
A. acid metanoic
B. acid etanoic
C. acid acetic
D. acid formic
E. formol

1718. Compusul cu structura CH
3
COOH se numete:
A. acid metanoic
B. acid etanoic
C. acid acetic
D. acid propanoic
E. oet (sub form de soluie)

1719. Referitor la acidul etanoic sunt adevrate afirmaiile:
A. se obine prin fermentaia alcoolic a glucozei
B. sub form anhidr se mai numete acid acetic glacial
C. este un lichid incolor
D. este o substan solid la t = 16,5
0
C
E. este insolubil n ap

1720. Referitor la acidul acetic sunt adevrate afirmaiile:
A. are formula general CH
3
COOH
B. are miros neptor
C. este volatil
D. este foarte uor solubil n ap
E. are p.f. i p.t. sczute

1721. Referitor la acidul acetic sunt adevrate afirmaiile:
A. se obine prin fermentaia acetic a etanolului
B. se formeaz din etanol sub aciunea alcooloxidazei
C. se comercializeaz sub numele de oet de vin
D. nu se poate obine industrial
E. cu apa formeaz legturi de hidrogen

1722. Referitor la acizii carboxilici sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt n stare de agregare lichid
B. proprietile lor chimice sunt determinate de prezena grupei carboxil i a radicalului hidrocarbonat
C. grupa COOH este polar
D. polarizarea grupei carboxil determin cedarea hidrogenului ca proton n unele reacii chimice
E. sunt acizi tari

1723. Acidul acetic poate reaciona cu:
A. Mg
B. Fe
C. Zn
D. Cu
E. H
2


1724. Referitor la acidul acetic alegei afirmaiile corecte:
A. are caracter acid mai puternic dect apa carbogazoas
B. este un acid mai slab dect acidul clorhidric
281
C. este un acid mai tare dect acidul sulfuric
D. coloreaz n rou hrtia de turnesol
E. nu coloreaz hrtia indicatoare de pH

1725. Referitor la acidul acetic alegei afirmaiile corecte:
A. este un acid mai tare dect acidul formic
B. este un acid mai tare dect acidul propanoic
C. este un acid mai tare dect acidul clorhidric
D. se dizolv n ap
E. n soluie apoas ionizeaz

1726. Acidul acetic reacioneaz cu:
A. Fe
B. CaO
C. KOH
D. CaCO
3
E. HCOOH

1727. Referitor la acidul acetic alegei afirmaiile corecte:
A. reacioneaz cu metalele situate naintea hidrogenului n seria Beketov-Volta
B. srurile sale cu metale se numesc alcoxizi
C. reacioneaz cu oxizii metalelor, formnd o sare i hidrogen
D. d reacii de neutralizare cu hidroxizii alcalini
E. reacioneaz cu oxidul de calciu, formnd var stins

1728. Referitor la acidul acetic sunt adevrate afirmaiile:
A. prin reacia cu carbonatul de calciu formeaz acetat de calciu, dioxid de carbon i ap
B. poate fi determinat cantitativ prin titrare cu o soluie de NaOH de concentraie cunoscut, n prezena
fenolftalein ca indicator de pH
C. n soluia apoas de acid acetic exist numai ioni acetat, CH
3
COO

D. caracterul acid al acidului acetic se manifest numai n reaciile cu metale
E. srurile acidului acetic se numesc acetai

1729. Referitor la reacia de esterificare a acidului acetic sunt adevrate afirmaiile:
A. are loc n prezena unui acid tare (HCl, H
2
SO
4
)
B. este o reacie ireversibil
C. este o reacie reversibil
D. este o reacie de echilibru
E. are loc n mediu puternic alcalin (KOH, NaOH)

1730. Alegei afirmaiile corecte:
A. reacia de esterificare n care se elimin o molecul de ap ntre o molecul de acid i una de alcool este o
reacie de condensare
B. cnd la reaciile de esterificare particip molecule de acizi carboxilici i de dioli, au loc reacii de
copolimerizare
C. acetatul de etil este un ester
D. poliesterii sunt polimeri de condensare
E. n reaciile de condensare se formeaz dou molecule mari

1731. Alegei afirmaiile corecte:
A. acetatul de etil are un miros neptor, de oet
B. esterii se gsesc n natur sub form de grsimi i uleiuri
C. grsimile i uleiurile sunt esteri ai glicerinei cu acizi grai
D. esterii nu pot exista n compuii naturali deoarece sunt instabili
282
E. prin reacia dintre acid acetic i etanol se formeaz metanoat de etil i ap

1732. Referitor la acizii grai sunt adevrate afirmaiile:
A. conin un numr impar de atomi de carbon
B. pot fi saturai
C. pot fi nesaturai
D. pot avea numai legturi simple CC
E. pot avea cel puin o legtur dubl C=C

1733. Referitor la acizii grai sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt acizi carboxilici cu caten liniar i numr par de atomi de carbon (n 4)
B. acizii grai saturai conin legturi CC
C. acizii grai nesaturai conin cel puin o legtur dubl C=C n molecul
D. se gsesc n principal sub form de esteri cu glicerina
E. sunt numai n stare lichid

1734. Compusul cu structura CH
3
CH
2
CH
2
COOH se numete:
A. acid propionic
B. acid butanoic
C. acid capronic
D. acid butiric
E. acid propanoic

1735. Compusul cu structura CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
COOH se numete:
A. acid hexandioic
B. acid hexanoic
C. acid capronic
D. acid caprilic
E. acid caprinic

1736. Referitor la compusul cu structura CH
3
(CH
2
)
14
COOH sunt adevrate afirmaiile:
A. se numete acid palmitic
B. se numete acid stearic
C. este un acid gras saturat
D. este un acid gras nesaturat
E. este constituent principal al grsimii din corpul animalelor

1737. Sunt acizi grai saturai:
A. acidul butiric
B. acidul caprilic
C. acidul oleic
D. acidul linoleic
E. acidul pentanoic

1738. Sunt acizi grai saturai:
A. acidul hexanoic
B. acidul capronic
C. acidul heptanoic
D. acidul palmitic
E. acidul lauric

1739. Sunt acizi grai nesaturai:
A. acidul butanoic
B. acidul pentanoic
283
C. acidul caprilic
D. acidul oleic
E. acidul linoleic

1740. Referitor la compusul cu structura CH
3
(CH
2
)
7
CH=CH(CH
2
)
7
COOH alegei afirmaiile
corecte:
A. este un acid gras saturat
B. este un acid gras nesaturat
C. se numete acid oleic
D. se numete acid linoleic
E. prezint izomerie geometric

1741. Referitor la acidul oleic alegei afirmaiile corecte:
A. este un acid gras nesaturat
B. are structur plan
C. sub forma cis este constituentul principal al grsimii din untul de cacao
D. are trei legturi duble C=C
E. are 18 atomi de carbon n molecul

1742. Acizii grai se pot obine:
A. pornind de la compui naturali
B. prin eterificarea glicerinei
C. prin hidroliza grsimilor
D. prin oxidarea arenelor polinucleare
E. prin oxidarea catalitic a parafinei

1743. Se consider schema de reacii:

CH
3
COOH
+ a
+ b
+ c
(CH
3
COO)
2
Mg

Alegei rspunsurile corecte:
A. substana a poate fi Mg
B. substana b poate fi MgO
C. substana c poate fi Mg(OH)
2

D. substana a poate fi H
2

E. substana b poate fi RMX

1744. Alegei rspunsurile corecte:
A. acidul acetic are p.f. mai mare dect etanolul
B. compusul cu formula CH
3
(CH
2
)
11
COOH este un acid gras
C. radicalul hidrocarbonat este partea hidrofob a acidului
D. pH-ul unei soluii apoase de acid acetic este mai mare de 7
E. acidul acetic nu reacioneaz cu Cu

1745. Precizeaz care dintre reaciile chimice de mai jos sunt posibile:
A. 2CH
3
COOH + CuO (CH
3
COO)
2
Cu + H
2
O
B. CH
3
COOH + Ag CH
3
COOAg + 1/2H
2

C. CH
3
COOH + KOH CH
3
COOK + H
2
O
D. CH
3
COOH + Na CH
3
COONa + 1/2H
2

E. 2CH
3
COOH + CaCO
3
(CH
3
COO)
2
Ca + H
2
O + CO
2


1746. Alegei afirmaiile corecte:
A. acizii carboxilici inferiori se dizolv n ap datorit formrii legturilor de hidrogen
284
B. n soluia apoas a unui acid carboxilic exist n stare hidratat molecule de acid, anioni carboxilat i ioni
hidroniu
C. acizii aromatici sunt acizii mai slabi dect cei alifatici, exceptnd acidul formic
D. echilibrul chimic stabilit n urma reaciei dintre un acid carboxilic i ap se caracterizeaz prin constanta
de aciditate, Ka
E. tria acizilor carboxilici scade odat cu creterea catenei

1747. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul metanoic este mai slab dect acidul etanoic
B. acidul benzoic este mai slab dect acidul formic
C. acidul etanoic este mai tare dect acidul propionic
D. acidul formic este mai tare dect acidul benzoic
E. acidul propanoic este mai tare dect acidul etanoic

1748. Referitor la acidul salicilic alegei afirmaiile corecte:
A. este o substan cristalin
B. este insolubil n ap
C. soluia apoas de acid salicilic este acid
D. este solubil n ap
E. coloreaz n rou soluia apoas n care s-a adugat fenolftalein

1749. Referitor la acidul salicilic sunt adevrate afirmaiile:
A. este un acid mai slab dect acidul benzoic
B. este un acid mai puternic dect acidul m-hidroxibenzoic
C. este un acid aromatic
D. este un acid alifatic
E. srurile acidului salicilic se numesc salicilai

1750. Compusul cu structura de mai jos se numete:

COOH
OH

A. acid acetilsalicilic
B. acid salicilic
C. aspirin
D. acid o-hidroxibenzoic
E. salol

1751. Acidul salicilic poate reaciona cu:
A. NaOH
B. C
2
H
5
OH
C. CH
3
COCl
D. CO
2

E. (CH
3
CO)
2
O

1752. Compuii carboxilici pot fi clasificai astfel:
A. dup numrul atomilor de carbon, compui monocarboxilici i compui policarboxilici
B. dup numrul de grupe COOH, compui carboxilici alifatici i compui carboxilici aromatici
C. dup natura radicalului de hidrocarbur, compui monocarboxilici i compui policarboxilici
D. dup natura radicalului de hidrocarbur, compui carboxilici alifatici i compui carboxilici aromatici
E. dup numrul de grupe COOH, compui monocarboxilici i compui policarboxilici

285
1753. Se dau urmtoarele formule de structur:
CH
3
C
O
OCH
2
CH
3
CH
2
CH
O
CH
2
O
CO
CO
O
(CH
2
)
2
(CH
2
)
2
CO (CH
2
)
2
CH
3
CH
3
CH
3
CH
2
CH
O
CH
2
O
CO
CO
O
(CH
2
)
16
(CH
2
)
16
CO (CH
2
)
16
CH
3
CH
3
CH
3

(I) (II) (III)
Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. compuii au urmtoarele denumiri: (I) etanoat de etil, (II) 1,2,3-tributanoil-glicerol, (III) tristearin
B. toi trei sunt compui carboxilici
C. toi trei sunt derivai funcionali ai acizilor carboxilici
D. toi trei sunt compui cu grupe funcionale trivalente
E. compuii au urmtoarele denumiri: (I) etanoat de etil, (II) tristearin, (III) 1,2,3-tributanoil-glicerol

1754. Alegei seriile ce conin numai derivai funcionali ai acizilor carboxilici:
A. esteri, cloruri acide, anhidride acide, amide
B. esteri, cloruri acide, anhidride acide, nitrili
C. nitrili, cloruri acide, anhidride acide, amide
D. eteri, cloruri acide, anhidride acide, amide
E. esteri, cloruri acide, anhidride acide, amine

1755. Referitor la acidul salicilic alegei afirmaiile corecte:
A. n reacia cu alcooli se esterific grupa carboxil
B. n reacia cu cloruri acide ale acizilor carboxilici se esterific grupa hidroxil
C. n reacia cu anhidride acide se esterific grupa carboxil
D. este un hidroxiacid
E. este un compus lichid

1756. Se consider schema de reacii:

C
3
H
6
+ H
2
O
H
2
SO
4
X
KMnO
4
/ H
2
SO
4
CO
2
H
2
O
_
_
Y

Alegei rspunsul corect:
A. compusul X este 1-propanol
B. compusul X este 2-propanol
C. compusul Y este acetona
D. compusul Y este propanona
E. compusul Y este acidul acetic

1757. Se consider schema de reacii:

C
6
H
6
C
2
H
5
Cl
AlCl
3
anh.
+
- HCl
X Y
_
_
H
2
O
CO
2
KMnO
4
/ H
2
SO
4

Alegei rspunsul corect:
A. compusul X este toluenul
B. compusul X etilbenzenul
C. compusul Y acidul benzoic
D. compusul Y acidul fenilacetic
E. compusul Y benzaldehida

1758. Se consider schema de reacii:
286

C
6
H
5
OH
+ NaOH
H
2
O
_
X
CO
2
, t; p
Y
+ HCl
- NaCl
Z
(CH
3
CO)
2
O
CH
3
COOH
+
_
W
+

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este acidul benzoic
B. compusul X este fenolatul de sodiu
C. compusul Z este acidul salicilic
D. compusul W este acidul salicilic
E. compusul W este aspirina

1759. Se consider schema de reacii:

KMnO
4
/ H
2
SO
4
H
2
O
_
Y X
- HCl
+
AlCl
3
anh.
CH
3
Cl C
6
H
6
CH
3
COCl / AlCl
3
+
- HCl
Z

Alegei rspunsul corect:
A. compusul X este clorobenzenul
B. compusul X este xilenul
C. compusul X este toluenul
D. compusul Z este fenilmetilcetona
E. compusul Z este acid m-acetilbenzoic

1760. Se consider schema de reacii:
C
6
H
6
AlCl
3
+
- HCl
2-cloropropan
X
KMnO
4
/ H
2
SO
4
2 CO
2
3 H
2
O
_
_
Y

Alegei rspunsul corect:
A. compusul X este n-propilbenzen
B. compusul X este izopropilbenzen
C. compusul Y este acidul benzencarboxilic
D. compusul Y este acidul 3-fenilpropionic
E. compusul Y este acidul 2-fenilacetic

1761. Alegei reaciile chimice corecte:
A. C
6
H
5
COOH + Na C
6
H
5
COONa + H
2

B. C
6
H
5
COOH + C
6
H
5
COOH C
6
H
5
COOC
6
H
5
+ H
2
O
C. CH
3
COOH + C
2
H
5
OH CH
3
COOCH
3
+ H
2
O
D. 2CH
3
COOH + CaCO
3
(CH
3
COO)
2
Ca + CO
2
+ H
2
O
E. C
6
H
5
O
-
Na
+
+ CH
3
COCl C
6
H
5
OCOCH
3
+ NaCl

1762. Alegei afirmaiile corecte:
A. n reacia de esterificare dintre un acid carboxilic i un alcool, acidul particip cu protonul grupei OH,
iar acidul cu grupa hidroxil
B. acizii grai intr n compoziia spunurilor
C. acidul lauric poate fi extras din laptele din nuca de cocos
D. acidul linoleic este constituentul principal al grsimii din untul de cacao
E. acidul oleic are n molecul o legtur dubl C=C

1763. Se consider schema de reacii:
287

C
3
H
8
t < 650
0
C
X (alcan) + Y (alchena)
Y H
2
O
+
H
2
SO
4
Z
KMnO
4
/ H
2
SO
4
H
2
O
_
W K
+ Z
_
H
2
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Z este glicolul
B. compusul Z este etanolul
C. compusul W este acetaldehida
D. compusul W este acidul acetic
E. compusul K este acetatul de etil

1764. Se consider schema de reacii:

acid salicilic +
CH
3
COCl
H
- HCl
X
H
2
O
+
Y + acid acetic

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este acidul acetilsalicilic
B. compusul X este aspirina
C. compusul Y este acidul salicilic
D. compusul Y este acidul o-hidroxibenzoic
E. compusul Y este aspirina

1765. Se consider schema de reacii:


1-butena + 5[O]
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
CO
2
H
2
O
X
_
_

+ etanol X
H
_
H
2
O
Y

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este propanal
B. compusul X este acid propionic
C. compusul Y este acetat de etil
D. compusul Y este dietileter
E. compusul Y este propionat de etil

1766. Compusul cu formula molecular C
5
H
10
O
2
prezint ca izomeri (fr stereoizomeri):
A. trei acizi monocarboxilici
B. patru acizi monocarboxilici
C. opt esteri
D. nou esteri
E. zece esteri

1767. Compusul cu formula molecular C
4
H
8
O
2
prezint ca izomeri (fr stereoizomeri):
A. doi acizi carboxilici
B. trei acizi carboxilici
C. patru acizi carboxilici
D. patru esteri
E. cinci esteri
288

1768. Compusul cu formula molecular C
9
H
10
O
2
prezint ca izomeri cu structur aromatic (fr
stereoizomeri):
A. 10 acizi carboxilici
B. 12 acizi carboxilici
C. 14 acizi carboxilici
D. 3 esteri
E. 4 esteri derivai de la acizi aromatici

1769. Precizai reaciile posibile din cele de mai jos:
A.
HCOOH CH
3
CH
2
CH
2
OH
H
HCOOCH
2
CH
2
CH
3
H
2
O
+
+

B. CH
3
COOH + NH
3
CH
3
COO
-
NH
4
+

C. 2C
6
H
5
COOH + Cu (C
6
H
5
COO)
2
Cu + H
2

D. CH
3
COOH + C
6
H
5
O
-
K
+
C
6
H
5
COO
-
K
+
+ C
6
H
5
OH
E. C
6
H
5
COOH + NaOH C
6
H
5
COO
-
Na
+
+ H
2
O

1770. Se consider urmtoarea schem de reacii:

C
2
H
2
+ H
2
Pd / Pb
2+
X
H
2
O / H
+
Y
+ acid etanoic
H
2
O
_
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etanul
B. compusul X este etena
C. compusul Y este acetaldehida
D. compusul Y este alcoolul etilic
E. compusul Z este acetatul de etil

1771. Alegei afirmaiile adevrate:
A. reacia dintre acid acetic i hidroxid de potasiu este o reacie de neutralizare
B. prin reacia dintre acidul acetic i hidroxizi alcalini (NaOH, KOH) se formeaz acetai alcalini
C. reaciile de neutralizare ale acizilor stau la baza metodelor de determinre cantitativ prin titrimetrie
D. acidul acetic poate fi determinat cantitativ prin titrare cu o soluie diluat de amoniac
E. metodele de determinare cantitativ prin volumetrie se bazeaz pe reacii acido-bazice

1772. Se consider schema de reacii:
2CH
4
1500
0
C
- 3H
2
X
+ H
2
; Pd / Pb
2+
Y
C
6
H
6
/ AlCl
3
umeda
Z
KMnO
4
/ H
2
SO
4
CO
2
2H
2
O
_
_
W
C
2
H
5
OH
_
H
2
O
+
U

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Z este toluenul
B. compusul Z este etilbenzenul
C. compusul W este acidul fenilacetic
D. compusul W este acidul benzoic
E. compusul U este benzoatul de etil

1773. Se obin acizi carboxilici prin oxidarea energic a urmtoarelor alchene:
A. 2-buten
B. 2,3-dimetil-2-buten
C. 1-buten
D. 1,2-difenileten
289
E. 2-metil-1-buten

1774. Se obin acizi carboxilici prin oxidarea urmtorilor compui:
A. etilbenzen
B. stiren cu KMnO
4
/ H
2
SO
4

C. etanol cu K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

D. propanol cu KMnO
4
/ H
2
SO
4

E. 2-propanol cu K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4


1775. Se obin acizi carboxilici prin oxidarea urmtorilor compui:
A. izopropilbenzen cu KMnO
4
/ H
2
SO
4

B. acetilen cu KMnO
4
/ H
2
SO
4

C. alcool terbutilic cu reactiv Bayer
D. eten cu reactiv Bayer
E. cicobuten cu KMnO
4
/ H
2
SO
4


1776. Alegei afirmaiile adevrate:
A. acidul benzoic se obine prin oxidarea energic a benzenului
B. benzoatul de metil este un eter aromatic
C. acidul oleic este izomer de poziie cu acidul linoleic
D. se formeaz acizi carboxilici prin oxidarea energic (KMnO
4
/ H
2
SO
4
) a alcoolilor primari
E. se formeaz acizi carboxilici prin oxidarea energic (KMnO
4
/ H
2
SO
4
) a alcoolilor secundari

1777. Se dau urmtorii acizi carboxilici: I = HCOOH; II = CH
3
COOH; III = C
6
H
5
COOH; IV =
CH
3
CH
2
COOH. Alegei rspunsurile corecte referitoare la variaia caracterului acid:
A. I > II < III
B. I < II < III
C. IV < II < I
D. IV > II > I
E. III > II > IV

1778. Se consider schema de reacii:

propanoatul de n-propil
H
2
O
+
X (acid) + Y (alcool)
Y
+ 2[O]; KMnO
4
/ H
2
SO
4
X + H
2
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este acid acetic
B. compusul X este acid propanoic
C. compusul Y este etanol
D. compusul Y este n-propanol
E. compusul Y este izopropanol

1779. Se consider schema de reacii:

acetat de n-propil + H
2
O X (acid) + Y (alcool)
Y
H
2
SO
4
H
2
O
+
_
Z
H
2
/ Ni; t, p
+
W
t < 650
0
C
U (alcan) + T (alchena)

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este acid propanoic
B. compusul Y este n-propanol
C. compusul U este etanul
290
D. compusul U este metanul
E. compusul T este etena

1780. Se consider schema de reacii:

X (acid) + Y (alcool) acetat de metil + H
2
O
Y
C
6
H
5
COOH +
H
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este acidul acetic
B. compusul Y este etanolul
C. compusul Y este metanolul
D. compusul Z este benzoatul de metil
E. compusul Z este acetatul de fenil

1781. Agenii de oxidare utilizai la oxidarea alcoolilor sunt:
A. hidroxid de cupru (II)
B. K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

C. hidroxid de diaminoargint (I)
D. KMnO
4
/ H
2
SO
4

E. reactiv Bayer

1782. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul cu structura de mai jos se numete acid 2,2-dimetilbutanoic

CH
3
C
CH
3
CH
3
CH
2
COOH

B. compusul cu structura de mai jos se numete acid m-aminobenzoic

COOH
NH
2

C. compusul cu structura de mai jos se numete acid propandioic

HOOC CH
2
CH
2
COOH

D. compusul cu structura de mai jos se numete acid oleic

CH
3
(CH
2
)
7
CH=CH (CH
2
)
7
COOH

E. compusul cu structura de mai jos se numete acid 2-aminoizoftalic

COOH
NH
2
COOH


1783. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

CH
3
CH
CH
3
CH
2
CH
CH
3
COOH

291
A. numrul atom de carbon primari este 4
B. numrul atom de carbon secundari este 2
C. numrul atom de carbon teriari este 6
D. numrul atom de carbon cuaternar este 1
E. numrul atom de carbon cuaternar este 2

1784. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

CH
2
C
Cl
CH
CH
3
CH
CH
2
CH
3
COOH

A. se numete acid 2etil3-metil4-cloropentenoic
B. se numete acid 4cloro2-etil-3metil4-pentenoic
C. raportul dintre electronii p i electronii este 2/7
D. raportul dintre electronii p i electronii este 2/1
E. raportul dintre electronii p i electronii este 7/2

1785. Precizai care dintre compuii de mai jos formeaz prin oxidare cu KMnO
4
/H
2
SO
4
acizi
carboxilici:
A. 2buten
B. 2butin
C. toluen
D. etilbenzen
E. eten

1786. Precizai care dintre compuii de mai jos formeaz prin oxidare cu KMnO
4
/H
2
SO
4
un acid
carboxilic:
A. etanol
B. izopropanol
C. terbutanol
D. propanon
E. etan

1787. Precizai care dintre compuii de mai jos formeaz un acid carboxilic prin hidroliz alcalin:
A. 2cloropropan
B. 2,2dicloropropan
C. 1,1,1tricloropropan
D. triclorofenil metan
E. clorur de benzen

1788. Precizai care dintre alchenele de mai jos formeaz acid acetic prin oxidare energic:
A. 1-buten
B. 2-buten
C. 3,5-dimetil2-hexen
D. ciclohexen
E. eten

1789. Formulei moleculare C
5
H
8
O
2
i corespund:

A. 8 acizi carboxilici izomeri (fr stereoizomeri)
B. 12 acizi carboxilici izomeri (fr stereoizomeri)
C. 3 perechi de acizi carboxilici izomeri geometrici
D. 3 acizi carboxilici izomeri geometrici
E. 2 perechi de acizi carboxilici izomeri geometrici

1790. Se formeaz acid benzoic prin:
292
A. hidroliza clorurii de benzil
B. hidroliza triclorofenilmetanului
C. oxidarea toluenului
D. oxidarea o-xilenului
E. oxidarea etilbenzenului

1791. Se formez acid acetic prin:
A. oxiadrea energic a etanolului
B. oxidarea etanului
C. hidroliza clorurii de etilidin
D. oxidarea acetaldehidei cu reactiv Tollens
E. hidroliza cloroformului

1792. Se poate forma acid propanoic prin oxidarea energic a:
A. 1pentenei
B. 2pentenei
C. 2metil2-pentenei
D. ciclopentadienei
E. izoprenului

1793. Se poate forma acid etandioic prin:
A. oxidarea energic a ciclobutenei
B. oxidarea energic a ciclobutadienei
C. oxidarea energic a 1,2etandiolului
D. hidroliza 1,1,1,2,2,2hexacloroetanului
E. oxidarea dietanalului cu reactiv Tollens

1794. Sunt derivai funcionali ai acizilor carboxilici:
A. esterii
B. clorurile acide
C. anhidridele acide
D. aminele
E. nitrilii

1795. Se consider schema de reacii:
C
2
H
4
H
2
O / H
+
X
KMnO
4
/ H
2
SO
4
Y
+ X
H
2
O
_
Z
_
H
2
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1,2etandiol
B. compusul X este etanol
C. compusul Y este acetaldehida
D. compusul Y este acid acetic
E. compusul Z este acetat de etil

1796. Se consider schema de reacii:
C
2
H
2
+
H
2
Pd / Pb
2+
X
+ HCl
Y
H
2
O / HO
+
- HCl
Z
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
W T
[Ag(NH
3
)
2
]OH

Alegei afirmaiile corecte:
A. compusul X este etan
B. compusul X este etena
C. compusul W este etanol
D. compusul W este etanal
293
E. compusul T este acid etanoic

1797. Se consider shema de reacii:

2-propanol
H
2
SO
4
_
H
2
O
X
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
CO
2
H
2
O
_
_
Y

Alegei afirmaiile corecte:
A. compusul X este propena
B. compusul X este propanona
C. compusul Y este acetaldehida
D. compusul Y este alcool izopropilic
E. compusul Y este acid acetic

1798. Se consider schema de reacii:

propena X
2 X + CaCO
3
Y + CO
2
+ H
2
O
_
_
H
2
O
CO
2
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1,2propandiol
B. compusul X este 2propanol
C. compusul X este acid etanoic
D. compusul Y este acetat de calciu
E. compusul Y este metanoat de calciu

1799. Se consider schema de reacii:

C
6
H
6
+ CH
3
Cl
AlCl
3
- HCl
X
+ 3Cl
2
/ h
- 3HCl
Y
+ 2H
2
O
- 3HCl
Z

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este toluen
B. compusul Y este clorura de benzoil
C. compusul Y este clorura de benzin
D. compusul Z este acidul benzoic
E. compusul Z este aldehida benzoic

1800. Se consider schema de reacii:

toluen
+ 3Cl
2
/ h
X
- 3HCl
+ 2H
2
O
Y
- 3HCl
- HCl
Y'
+ H
2
O
- HCl
X'
+ Cl
2
/ h
Y + Y'
H
Z + H
2
O

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este aldehida benzoic
B. compusul Y este acid benzoic
294
C. compusul Y este acid benzoic
D. compusul Y este alcool benzilic
E. compusul Z este benzoat de benzil

1801. Se consider schema de reacii:

CH
3
2
+ 2Br
2
/FeBr
3

X + X'
+ [O]/KMnO
4
H
2
O
_
Y
HNO
3
/ H
2
SO
4
_
H
2
O
Z
- 2HBr

tiind c X este izomerul para i X este izomerul orto, alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este acidul obromobenzoic
B. compusul Y este acidul pbromobenzoic
C. compusul Z este acidul 4bromo2nitrobenzoic
D. compusul Z este acidul 2bromo4nitrobenzoic
E. compusul Z este acidul 4bromo3nitrobenzoic

1802. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegei afirmaiile adevrate:

COOH
H
3
C
H
3
C

A. numr atomi de carbon primari este 3
B. numr atomi de carbon primari este 4
C. numr atomi de carbon secundar este 2
D. numr atomi de carbon teriar este 1
E. numr atomi de carbon cuaternar este 1

1803. Alegei afirmaiile neadevrate:
A. compusul cu structura de mai jos se numete acid 4cloro2etil3metil4-pentenoic

CH
2
C
Cl
CH
CH
3
CH
CH
2
CH
3
COOH

B. compusul cu structura de mai jos se numete acid 3etenil4pentenoic

CH
2
CH CH
CH=CH
2
CH
2
COOH

C. compusul cu structura de mai jos se numete acid 4formilbenzensulfonic

O=HC SO
3
H

D. compusul cu structura de mai jos se numete acid 4fenilbutanoic

C
6
H
5
C CH
2
O
CH
2
COOH

E. compusul cu structura de mai jos se numete acid 3metil3secbutilbutanoic

H
3
C CH
CH
3
CH
COOH
CH
2
CH
CH
3
CH
3

295

1804. Alegei afirmaiile neadevrate:
A. compusul cu structura de mai jos se numete acid 3,3dimetilhexanoic

CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
C
CH
3
CH
3
CH
2
COOH

B. acizii capronic, caprilic i caprinic conin un numr impar de atom de carbon
C. acidul palmitic i acidul stearic sunt constituieni principali ai grsimii din corpurile animalelor
D. esterii acidului oleic i acidului linoleic intr n constituia unor uleiuri vegetale
E. acizii grai se pot obine prin oxidarea catalitic a parafinei

1805. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul CH
3
COOC
2
H
5
se numete acetat de etil
B. compusul C
6
H
5
COOCH
3
se numete benzoat de metil
C. acidul oleic i acidul linoleic conin un numr par de legturi duble C=C
D. acizii grai saturai au formula molecular CH
3
(CH
2
)
n
COOH
E. reacia de esterificare dintre un acid i un alcool este o reacie de polimerizare

1806. Alegei reaciile incorecte:
A.

CH
3
C
O
OH
HO CH
2
CH
3
+
H
CH
3
C
O
OCH
2
CH
3
H
2
O
+

B.

2 CH
3
COOH + CaCO
3
(CH
3
COO)
2
Ca + CO
2
+ H
2
O

C.

C
6
H
5
COOH + CH
3
CH
2
OH
HO
C
6
H
5
OCH
2
CH
3
+ H
2
O

D.

2 CH
3
COOH + KOH
CH
3
COOCH
3
+ KH

E.

2 CH
3
COOH + CaO
(CH
3
COO)
2
Ca + H
2
O


1807. Sunt neadevrate urmtoarele afirmaii:
A. reacia de esterificare dintre un acid organic i un alcool este o reacie de echilibru
B. culoarea indicatorilor acido-bazici ofer informaii calitative despre structura acizilor
C. caracterul de acid al acidului acetic se manifest n reaciile chimice cu srurile
D. n reacia de esterificare cu un alcool, acidul cedeaz protonul grupei carboxil
E. alcooloxidaza este o enzim care catalizeaz oxidarea etanolului la acid acetic

1808. Amidele sunt:
A. derivai funcionali ai acizilor carboxilici
B. compui obinui prin nlocuirea grupei hidroxil, -OH din grupa funcional carboxil cu radicalul amino, -
NH
2

C. de exemplu: CH
3
-CO-NH
2
(acetamida), CH
3
-CH
2
-CO-NH
2
(propionamida)
D. derivai funcionali ai acizilor carboxilici n care grupa carboxil, -COOH a fost nlocuit cu grupa nitril, -
CN
E. compui obinui prin nlocuirea grupei hidroxil, -OH din grupa funcional carboxil cu grupa nitril, -CN

296
1809. Clorurile acide i anhidridele acide au n comun urmtoarele caracteristici:
A. conin n molecul heteroatomi
B. sunt derivai funcionali ai acizilor carboxilici
C. sunt compui cu grupe funcionale trivalente
D. conin obligatoriu n molecul cel puin un atom de halogen
E. conin obligatoriu n molecul cel puin un atom de clor

1810. Nu sunt derivai funcionali ai acizilor carboxilici urmtoarele clase de compui:
A. esterii
B. amidele
C. aminele
D. cetonele
E. nitrilii

1811. Hidroxiacizii sunt:
A. compui cu funciuni mixte care conin n molecul grupe funcionale hidroxil, -OH i carboxil, -COOH
B. compui cu grupe funcionale mixte
C. compui cu funciuni mixte care conin n molecul grupe funcionale amino, -NH
2
i carboxil, -COOH
D. compui cu funciuni mixte care conin n molecul o grup funcional carbonil (aldehid sau ceton) i
mai multe grupe hidroxil, -OH
E. compui cu funciuni mixte care conin n molecul numai grupe funcionale hidroxil, -OH

1812. Acizii carboxilici se pot clasifica n funcie de:
A. numrul atomilor de carbon din molecul
B. numrul de grupe carboxil din molecul
C. numrul de grupe carbonil care intr n structura grupei carboxil
D. natura radicalului hidrocarbonat
E. gradul de nesaturare al atomilor de carbon din grupa carboxil

1813. Acizii carboxilici pot fi:
A. alifatici saturai
B. alifatici nesaturai
C. aromatici
D. gazoi
E. semibazici

1814. Utilizrile esterilor pot fi:
A. drept combustibili
B. n industria alimentar
C. aromatizani
D. materie prim n fabricarea spunului
E. dezinfectani n chirurgie

1815. n compusul cu structura de mai jos exist:

CH
3
C C C
O
OH

A. doi atomi de carbon primari
B. un atom de carbon primar
C. doi atomi de carbon cuaternari
D. doi atomi de carbon teriari
E. patru atomi de carbon primari

1816. n compusul cu structura de mai jos exist:
297

CH
2
CH C
O
H

A. un atom de carbon primar
B. doi atomi de carbon primari
C. un atom de carbon cuaternar
D. un atom de carbon teriar
E. un atom de carbon secundar

1817. Referitor la hidroxiacizi sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt compui cu funciune simpl
B. sunt compui cu funciune mixt
C. conin n molecul una sau mai multe grupe OH
D. conin n molecul una sau mai multe grupe COOH
E. numerotarea atomilor de carbon ncepe de la grupa OH

1818. Sunt compui cu funciune mixt:
A. anhidrida ftalic
B. clorura de etanoil
C. acidul salicilic
D. nitrilul acidului acetic
E. glicina

1819. Sunt compui cu funciune mixt:
A. glucoza
B. fructoza
C. etanoatul de metil
D. acidul etansulfonic
E. -alanina

1820. Alegei afirmaiile corecte:
A. fenolul este un alcool teriar
B. anisolul este un eter
C. n toi compuii organici apar obligatoriu atomi de hidrogen
D. n funcie de numrul grupelor NH
2
aminele pot fi mono- sau poliamine
E. n funcie de numrul grupelor OH, compuii hidroxilici se clasific n alcooli, enoli i fenoli

1821. Sunt dicarboxilici urmtorii acizi:
A. acidul propionic
B. acidul maleic
C. acidul stearic
D. acidul salicilic
E. acidul fumaric

1822. Dintre compuii enumerai mai jos precizai care sunt esteri:
A. 2-metilpropanal
B. tristearina
C. etanoatul de etil
D. dipalmitostearina
E. fructoza

1823. Alegei variantele corecte:
A. esterii se formeaz prin eliminarea intramolecular a apei dintr-un alcool polihidroxilic
B. ananasul conine butirat de etil
C. 1,2,3-tributanoilglicerolul este un eter
298
D. tripalmitina este un ester
E. un compus cu funciune trivalent conine o grup funcional n care trei atomi de hidrogen de la un
atom de carbon au fost nlocuii cu heteroatomi

1824. Au funciune trivalent:
A. hidroxialdehidele
B. acizii carboxilici
C. hidroxicetonele
D. esterii
E. aminoacizii

1825. Acidul cu structura CH
3
(CH
2
)
10
COOH se numete:
A. caprinic
B. decanoic
C. dodecanoic
D. lauric
E. caprilic

1826. Acidul cu structura CH
3
CH
2
COOH se numete:
A. propionic
B. propanoic
C. acetic
D. valerianic
E. etanoic

1827. Acidul cu structura:
CH
3
CH COOH
CH
2
CH
3

se numete:
A. izobutanoic
B. 2-metilbutanoic
C. 2-metilbutiric
D. sec-butanoic
E. etilmetilacetic

1828. Acidul cu structura de mai jos se numete:

CH
3
C
CH
3
CH
3
COOH

A. ter-butanoic
B. 2,2-dimetilpropanoic
C. izopentanoic
D. trimetilacetic
E. neopentanoic

1829. Acidul cu structura HOOC(CH
2
)
4
COOH se numete:
A. pentandioic
B. hexandioic
C. succinic
D. adipic
E. pimelic

299
1830. Acidul cu structura HOOC(CH
2
)
3
COOH se numete:
A. pentandioic
B. glutamic
C. glutaric
D. pimelic
E. suberic

1831. Acidul cu structura H
2
C=CHCOOH se numete:
A. vinilic
B. acrilic
C. vinilacetic
D. propenoic
E. crotonic

1832. Acidul cu structura CH
3
(CH
2
)
7
CH=CH(CH
2
)
7
COOH se numete:
A. oleic (forma cis)
B. elaidic (forma trans)
C. Z,Z-9,12-octadecadienoic
D. Z-9-octadecenoic
E. Z-12-octadecenoic

1833. Acidul cu structura HOOCCH=CHCOOH poate fi:
A. acidul malic
B. acidul cinamic
C. acidul maleic
D. acidul alocinamic
E. acidul fumaric

1834. Acidul cu structura HCCCOOH se numete:
A. acetilencarboxilic
B. propargilic
C. propiolic
D. metacrilic
E. acrilic

1835. Acidul cu structura de mai jos se numete:

COOH
CH
3

A. acid -benzencarboxilic
B. acid 2-metilbenzencarboxilic
C. acid o-metilbenzencarboxilic
D. acid o-toluic
E. acid 2-metilbenzoic

1836. Acidul cu structura de mai jos se numete:

HOOC COOH

A. acid dibenzoic
B. acid benzen-p-dicarboxilic
C. acid benzen o-dicarboxilic
300
D. acid izoftalic
E. acid tereftalic

1837. Referitor la acizii carboxilici sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt acizi mai tari dect acizii minerali
B. grupele respingtoare de electroni legate de carbonul grupei carboxil scad aciditatea
C. grupele atrgtoare de electroni legate de carbonul grupei carboxil scad aciditatea
D. acizii monocarboxilici sunt acizi mai tari dect cei dicarboxilici
E. acizii aromatici sunt mai tari dect acizii saturai

1838. Referitor la acizii monocarboxilici sunt adevrate afirmaiile:
A. grupele atrgtoare de electroni legate de carbonul grupei carboxil cresc aciditatea
B. legturile nesaturate mresc aciditatea
C. efectul de conjugare crete aciditatea grupei carboxil
D. grupa NO
2
pe nucleul aromatic scade aciditatea
E. acizii benzoici o-substituii sunt acizi mai tari dect acidul benzoic nesubstituit

1839. Acizii monocarboxilici saturai se pot obine prin oxidarea:
A. alcanilor la 100
0
C, n prezen de catalizatori
B. alchenelor cu amestec sulfonitric
C. alcoolilor cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4

D. aldehidelor cu Ag
2
O
E. cetonelor cu CrO
3


1840. Acizii monocarboxilici saturai se pot obine prin hidroliza:
A. esterilor
B. nitrililor
C. amidelor
D. eterilor
E. compuilor dihalogenai vicinali

1841. Acizii monocarboxilici saturai se pot obine prin reacia CO
2
cu:
A. compui organo-magnezieni
B. compui organo-litici
C. compui organo-mercurici
D. compui organo-fosforici
E. compui monohalogenai saturai

1842. Referitor la acizii monocarboxilici saturai sunt adevrate afirmaiile:
A. termenii inferiori sunt lichizi
B. se observ o alternan a creterii temperaturii de topire
C. temperaturile de topire ale termenilor cu numr impar de atomi de carbon sunt mai mari dect ale
omologilor lor inferiori cu numr par de atomi de carbon
D. termenii superiori au miros neptor
E. termenii superiori sunt solubili n ap n orice proporie

1843. Referitor la acizii monocarboxilici saturai sunt adevrate afirmaiile:
A. termenii inferiori au miros plcut i o solubilitate nelimitat n ap
B. termenii superiori sunt solubili n eter, benzen, compui halogenai
C. se asociaz sub forma unor dimeri ciclici
D. legturile de hidrogen ale acizilor sunt mai tari dect ale alcoolilor
E. structura de dimer se pstreaz doar n soluie

1844. Acizii monocarboxilici saturai formeaz sruri cu:
301
A. metale
B. oxizi metalici
C. hidroxizi alcalini
D. carbonai alcalini
E. acizi minerali

1845. Alegei afirmaiile corecte referitoare la acizii monocarboxilici saturai:
A. srurile cu metale alcaline sunt uor solubile n ap
B. srurile cu metale grele sunt insolubile n ap
C. srurile de amoniu sunt combinaii ionice
D. srurile de argint sunt ionice
E. srurile de cupru sunt neionice

1846. Alegei reacia corect:
A. H COO NH
3
R'
200
0
C
H C
O
NH R' H
2
O
_
HCOOH + R'NH
2


CH
3
COOH + NH
3
CH
3
COO NH
4
_
H
2
O
200
0
C
B. CH
3
COONH
2

CH
3
COOH + CH
3
NH
2
220
0
C
H
2
O
_
CH
3
C
O
NH CH
3
C.

CH
3
COO Ag Br
2 CH
3
Br + CO
2
+ AgBr
D.
+

C
6
H
5
COOH
t
0
C
CO
2
H
2
O
E.
+


1847. Alegei afirmaiile corecte referitoare la acidul formic:
A. are formula structural H-COOH
B. este o substan solid cu miros neptor
C. este coroziv pentru piele
D. este un acid slab
E. are proprieti reductoare

1848. Alegei afirmaiile corecte referitoare la acidul formic:
A. formeaz sruri insolubile n ap
B. are proprieti oxidante
C. are aciune bactericid
D. se utilizeaz ca fixator de culoare
E. miroase a amoniac

1849. Referitor la acidul etanoic sunt adevrate afirmaiile:
A. se numete i oet
B. este caustic
C. este folosit n industria alimentar sub numele de acid acetic glacial
D. este folosit ca materie prim pentru obinerea unor esteri utilizai n parfumerie
E. se utilizeaz n tbcrie

1850. Alegei afirmaiile corecte referitoare la acidul n-butanoic:
A. se gsete n untul de capr
B. este utilizat ca mordant n industria textil
C. are miros respingtor
D. se gsete n untul de vac
302
E. este folosit la fabricarea celulozei

1851. Alegei reacia corect:
R COOH + R' OH
H / t
0
C
R COOR' + H
2
O
A.

B. 2R-COOH + PX
5
RCOOR + POX
3
+ HX
C. 3R-COOH + PX
3
3R-COX + H
3
PO
3

D. R-COOH + SOCl
2
R-COCl + H
2
SO
3

E. R-COOH + R-COX (R-CO)
2
O + HX

1852. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul izobutiric se gsete n rdcina de arnic
B. acidul 3-metilbutanoic are aciune sedativ
C. acidul palmitic se gsete n planta Angelica archangelica
D. compusul cu formula CH
3
(CH
2
)
14
COOH se numete acid stearic
E. acidul stearic are 16 atomi atomi de carbon

1853. Se pot obine acizi monocarboxilici nesaturai prin:
A. dehidrogenarea acizilor monohalogenai aromatici
B. deshidratarea hidroxiacizilor n mediu acid
C. condensarea Perkin
D. metoda Reppe
E. oxidarea aldehidelor nesaturate cu dicromat de potasiu i acid sulfuric

1854. Acizii monocarboxilici nesaturai reacioneaz cu:
A. H
2

B. X
2

C. HX
D. H
2
O
E. H
2
SO
4


1855. Adiia hidrogenului la acizii monocarboxilici nesaturai se poate face n prezen de:
A. LiAlH
4

B. Zn/HCl
C. Ni, Pt, Pd
D. amalgam de sodiu/MeOH
E. Zn/CH
3
COOH

1856. Alegei afirmaiile corecte:
A. adiia apei la acidul acrilic conduce la acid 2-hidroxipropanoic
B. adiia apei la acidul 2-butenoic conduce la acidul 3-hidroxibutanoic
C. adiia acidului clorhidric la acid crotonic conduce la acid -clorobutanoic
D. adiia acidului bromhidric la acidul acrilic conduce la acid 3-bromopropanoic
E. adiia halogenilor la acizii monocarboxilici nesaturai decurge anti-Markovnikov

1857. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul acrilic este un acid aromatic
B. acidul crotonic este un acid dicarboxilic
C. acidul oleic se gsete n natur ca ester al glicolului
D. acidul linoleic este folosit la tratarea arteriosclerozei
E. acidul linoleic are dou duble legturi n molecul

1858. Referitor la acidul propenoic alegei afirmaiile corecte:
A. este un lichid cu miros neptor
303
B. se numete uzual acid crotonic
C. se numete uzual acid acrilic
D. este insolubil n ap
E. se polimerizeaz foarte uor

1859. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul izocrotonic este cristalizat la temperatur normal
B. acidul trans-2-butenoic se gsete n natur ca acid al glicolului
C. acidul crotonic este lichid
D. acidul crotonic este folosit la obinerea unor copolimeri
E. acidul crotonic i acidul izocrotonic sunt izomeri geometrici

1860. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul oleic este un acid gras nesaturat
B. acidul oleic este un acid dicarboxilic
C. acidul oleic este izomer geometric cu acidul elaidic
D. acidul undecilenic este folosit la tratarea infeciilor fungice ale pielii
E. acidul linolenic polimerizeaz cu uurin

1861. Acizii dicarboxilici saturai se pot obine prin:
A. oxidarea n-alcanilor
B. oxidarea cetonelor ciclice cu oxidani puternici
C. hidroliza derivailor dihalogenai vicinali
D. hidroliza derivailor dihalogenai geminali
E. oxidarea dialdehidelor saturate cu reactiv Fehling

1862. Referitor la acizii dicarboxilici saturai sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt solizi
B. temperatura de topire crete cu creterea masei moleculare
C. prezint fenomenul de alternan
D. acizii cu numr par de atomi de carbon au temperaturi de topire mai mari dect ale omologilor cu numr
impar de atomi de carbon
E. termenii inferiori sunt insolubili n ap

1863. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin decarboxilarea termic a acidului oxalic se obine CO
2
, CO, H
2
O
B. prin decarboxilarea acidului malonic se formeaz anhidrid maleic
C. prin decarboxilarea termic a acidului adipic n prezena anhidridei acetice, se formeaz ciclopentanon
D. prin decarboxilarea termic a acidului pentandioic se formeaz ciclopentanon
E. prin decarboxilarea termic a acidului pimelic n prezena anhidridei acetice se formeaz ciclohexanon

1864. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin decarboxilarea termic a acidului succinic se formeaz anhidrida succinic
B. prin deshidratarea termic a acidului glutaric se formeaz anhidrida glutaric
C. prin decarboxilarea oxidativ a acidului 1,2-ciclobutandioic se formeaz ciclobutena
D. prin decarboxilarea termic a acizilor cu 4 i 5 atomi de carbon se formeaz anhidride acide
E. prin oxidarea acidului oxalic cu permanganat de potasiu se formeaz dioxid de carbon i ap

1865. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul etandioic este toxic i coroziv
B. acidul malonic este agent decolorant
C. acidul propandioic se folosete sub form de sare de calciu n diferite sinteze organice
D. datorit reactivitii lor, esterii acidului propandioic se folosesc n multe sinteze organice
E. acidul propandioic este utilizat la obinerea acidului barbituric
304

1866. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul succinic se gsete n cantiti mari n chihlimbar
B. acidul 1,6-hexandioic este un lichid solubil n ap
C. acidul succinic are rol antiemetic
D. acidul adipic se utilizeaz la obinerea poliamidelor
E. esterii acidului 1,6-hexandioic sunt utilizai ca lubrifiani i plastifiani

1867. Acidul benzoic se poate obine prin:
A. hidroliza toluenului
B. oxidarea etilbenzenului cu permanganat de potasiu n mediu acid
C. hidroliza clorurii de benziliden
D. saponificarea benzonitrilului
E. hidroliza feniltriclorometanului

1868. Acidul orto-ftalic se poate obine prin:
A. oxidarea acidului o-aminobenzoic
B. oxidarea o-xilenului cu permanganat de potasiu n mediu acid
C. oxidarea naftalinei cu pentaoxid de vanadiu, la 350-400
0
C
D. hidroliza benzonitrilului
E. hidroliza anhidridei ftalice

1869. Acidul cu structura de mai jos se numete:

COOH
COOH

A. orto-ftalic
B. meta-ftalic
C. izoftalic
D. tereftalic
E. benzen m-dicarboxilic

1870. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin deshidratarea acidului benzoic se formeaz benzen
B. prin decarboxilarea acidului o-ftalic se obine anhidrid ftalic
C. grupa carboxil are rol de substituent de ordinul II pe nucleul benzenic
D. grupa carboxil orienteaz n poziiile orto i para
E. grupa carboxil orienteaz n poziia meta

1871. Referitor la acidul benzoic sunt adevrate afirmaiile:
A. se gsete n rini vegetale
B. se prezint sub form de foie albe, strlucitoare
C. are proprietatea de a sublima
D. este un lichid care nghea la temperatura camerei
E. se poate antrena cu vapori de ap

1872. Se dau compuii de mai jos:
305
O
H
3
C
O
CH
3
O
HO
CH
2
H
CO
2
H
H
H
3
C
O
H
H
O
I
II
III

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul I conine grup funcional epoxid
B. compusul II conine grup funcional carbonil tip ceton
C. compusul I conine grup funcional tip lacton
D. compusul III conine grup funcional tip ceton
E. compusul II conine grup funcional tip acid

1873. Se dau urmtorii compui:
H
O
H
O
H
H
O
CH
3
O
CH
3
O
Cl
Br
Br
Cl
I II
III

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul I conine grup funcional tip aldehid
B. compusul I conine o tripl legtur
C. compusul II conine grup funcional tip eter sau epoxid
D. compusul III conine inel aromatic
E. compusul III este o alchen

1874. Compusul cu formula general:

(CH
2
)n
O
CO

reprezint:
A. ester ciclic
B. lacton
C. lactam
D. amidin
E. azid

1875. Clorura de acetil se obine prin reacia acidului acetic cu:
A. acid clorhidric
B. pentaclorur de fosfor
C. triclorur de fosfor
D. clorur de tionil
E. fosgen

1876. Referitor la halogenurile acizilor carboxilici inferiori sunt adevrate afirmaiile:
306
A. sunt lichide lacrimogene
B. au temperaturi de fierbere mai mari dect ale acizilor corespunztori
C. se pot distila fr descompunere
D. sunt substane solide
E. au proprietatea de a sublima

1877. Halogenurile acide reacioneaz cu:
A. ap
B. alcooli
C. acizi organici
D. sulfat de sodiu
E. amoniac

1878. Halogenurile acide pot da urmtoarele reacii:
A. cu hidrazine formeaz hidrazone
B. cu azida de sodiu formeaz hidrazide
C. cu sulfur de sodiu formeaz sulfuri de acil
D. cu compui organo-magnezieni formeaz aldehide i cetone
E. cu hidrocarburi aromatice formeaz cetone

1879. Halogenurile acide reacioneaz cu:
A. NH
3

B. R-NH
2

C. AgCN
D. NaN
2

E. C
6
H
5
Cl

1880. Halogenurile acide reacioneaz cu:
A. H
2

B. H
2
O
C. O
2

D. N
2

E. ROH

1881. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CH
3
CO
CH
3
CO
O

A. anhidrid formic
B. anhidrid acetic
C. anhidrid maleic
D. anhidrid etanoic
E. anhidrid metanoic

1882. Referitor la anhidridele acide sunt adevrate afirmaiile:
A. termenii inferiori sunt lichide cu miros acru
B. termenii superiori au miros neptor, neplcut
C. au temperaturi de fierbere mai mici dect ale acizilor corespunztori
D. sunt insolubile n ap
E. cu apa hidrolizeaz rezultnd acizii corespunztori

1883. Anhidridele acide reacioneaz cu:
A. H
2

B. H
2
O
307
C. R-OH
D. R-O-R
E. O
2


1884. Anhidridele acide reacioneaz cu:
A. NH
3

B. R-NH
2

C. R-N
3

D. C
6
H
6

E. RCH=O

1885. Alegei afirmaiile corecte:
A. anhidrida acetic este un lichid incolor cu aciune lacrimogen
B. anhidrida ftalic este un lichid incolor pn la pH=8,2
C. anhidrida acetic se folosete la obinerea acetatului de celuloz
D. anhidrida ftalic este folosit la obinerea fenolftaleinei
E. anhidrida ftalic este utilizat n industria parfumurilor

1886. Esterii se pot obine prin reacia dintre:
A. un acid carboxilic i un alcool, n mediu bazic
B. o halogenur acid i un alcool
C. o anhidrid acid i un alcool
D. doi acizi carboxilici
E. un acid carboxilic i amoniac

1887. Referitor la esteri sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt insolubili n solveni organici
B. sunt solubili n ap
C. termenii inferiori au miros plcut de fructe sau flori
D. au temperaturi de fierbere mai mici dect ale acizilor
E. esterii acizilor monocarboxilici superiori cu alcoolii grai se numesc ceruri

1888. Prin reacia esterilor cu compui organo-magnezieni se formeaz:
A. alcooli primari
B. alcooli secundari
C. alcooli teriari
D. doi alcooli
E. compui carbonilici

1889. Esterii dau urmtoarele reacii:
A. hidroliz acid
B. hidroliz bazic
C. oxidare
D. reducere
E. transesterificare

1890. Esterii reacioneaz cu:
A. H
2
O
B. H
2
C. O
2

D. NaN
3

E. R-MgX

1891. Reducerea esterilor se poate realiza cu:
308
A. LiAlH
4
/ eter
B. H
2
/(CuO.Cr
2
O
3
)
C. Zn + H
2
O
D. NaNH
2

E. Na/EtOH

1892. Referitor la gliptali sunt adevrate afirmaiile:
A. au structur filiform
B. au structur tridimensional
C. se formeaz prin condensarea acidului ortoftalic cu glicerin
D. se formeaz prin condensarea acidului tereftalic cu glicerol
E. se numesc i alchidali

1893. Prin condensarea acidului tereftalic cu etilenglicol se formeaz:
A. gliptali
B. rini alchidice
C. terilen
D. nylon 6,6
E. dacron

1894. Referitor la ceruri sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt amestecuri de esteri organici
B. sunt amestecuri de mai muli esteri, acizi liberi, alcooli liberi, alcani
C. se formeaz prin condensarea acizilor monocarboxilici superiori cu alcooli superiori cu numr par de
atomi de carbon
D. au rol de susinere n plante
E. au rol protector al plantelor

1895. Referitor la ceara de albine, alegei afirmaiile corecte:
A. este solubil n ap
B. este solubil n alcooli, la temperatura camerei
C. este un amestec de esteri ai acizilor C
24
C
31
cu acizi liberi, alcooli liberi i n-alcani
D. este solubil n solveni organici
E. se folosete la obinerea fagurilor artificiali

1896. Referitor la cetaceu alegei afirmaiile corecte:
A. este format din esterul acidului palmitic cu alcoolul cetilic
B. are aspect alb, sidefat
C. se folosete n cosmetic
D. se numete i ceara de spermaceti
E. se topete la temperaturi mai mari de 100
0
C

1897. Referitor la lanolin sunt adevrate afirmaiile:
A. se numete i waltrat
B. se obine din lna de oaie
C. are drept component principal colesterolul
D. reprezint baz de unguent pentru cremele cosmetice
E. amestecat cu cetaceu formeaz eucerin

1898. Referitor la grsimi sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt esteri ai glicerinei cu acizi monocarboxilici cu numr par de atomi de carbon i cu caten liniar
B. sunt denumite generic i lipide
C. grsimile lichide se numesc i gliceride
D. grsimile solide se numesc i gliceride
309
E. grsimile solide se numesc i uleiuri

1899. Referitor la grsimi sunt adevrate afirmaiile:
A. au temperaturi de topire fixe
B. sunt amestecuri de gliceride mixte
C. sunt solubile n ap
D. cu apa formeaz emulsii
E. se nmoaie pe intervale de temperatur

1900. Grsimile reacioneaz cu:
A. H
2
O
B. H
2

C. Br
2

D. I
2

E. Ni

1901. Reacia de hidroliz a grsimilor are loc:
A. ireversibil
B. n cataliz acid
C. n cataliz bazic
D. sub aciunea luminii
E. n cataliz enzimatic

1902. Referitor la hidrogenarea grsimilor sunt adevrate afirmaiile:
A. are loc n condiii normale de presiune i temperatur
B. prin hidrogenare total se formeaz margarina
C. prin hidrogenarea parial a uleiurilor vegetale, urmat de emulsionare, se formeaz margarina
D. are loc catalitic
E. prin hidrogenare total se formeaz gliceride solide

1903. Degradarea oxidativ a grsimilor const n:
A. emulsionare
B. hidroliz acid sau enzimatic
C. hidroliz bazic
D. rncezire
E. polimerizare

1904. Referitor la fosfatide alegei afirmaiile corecte:
A. sunt substane solide
B. conin numai grupe polare
C. conin numai grupe nepolare
D. au rol n transportul grsimilor n organismul animal
E. prin hidroliz elibereaz acid fosforos

1905. Sunt fosfatide:
A. colina
B. colamina
C. serina
D. cefalina
E. lecitina

1906. Alegei afirmaiile corecte:
A. srurile de sodiu i potasiu sunt solubile n ap
B. srurile de calciu sunt solubile n ap
310
C. srurile de magneziu sunt insolubile n ap
D. spunurile se obin prin hidroliza bazic a grsimilor
E. spunurile sunt sruri metalice ale alcoolilor grai superiori

1907. Alegei afirmaiile corecte:
A. srurile de aluminiu se folosesc la obinerea unor unsori consistente
B. spunurile acizilor nesaturai sunt moi
C. spunurile de sodiu sunt moi
D. spunurile de potasiu sunt tari
E. spunurile acizilor saturai sunt tari

1908. Despre grsimi sunt adevrate afirmaiile:
A. fac parte din clasa lipidelor
B. din punct de vedere chimic sunt esteri naturali ai acizilor dicarboxilici cu diferii alcooli
C. sunt triesteri ai glicerinei cu acizii grai
D. sunt trigliceride
E. sunt foarte solubile n ap

1909. Despre grsimi sunt adevrate afirmaiile:
A. au punct de topire fix
B. la nclzire se topesc
C. au densitate mai mic dect a apei
D. cu apa formeaz emulsii
E. sunt solubile n solveni organici nepolari

1910. Acizii care apar frecvent n compoziia grsimilor sunt:
A. acidul acetic
B. acidul butiric
C. acidul palmitic
D. acidul stearic
E. acidul propanoic

1911. Referitor la hidrogenarea grsimilor sunt adevrate afirmaiile:
A. prin hidrogenare, grsimile lichide devin solide
B. are loc n condiii normale de presiune i temperatur
C. are loc n prezena unui catalizator metalic (Ni)
D. prin hidrogenare se formeaz legturi de hidrogen
E. hidrogenarea parial a uleiurilor vegetale prin barbotare de hidrogen conduce la obinerea margarinei

1912. Sunt adevrate afirmaiile:
A. sicativarea grsimilor const n oxidarea i polimerizarea grsimilor nesaturate
B. prin sicativare, grsimile nesaturate se transform ntr-o pelicul solid, rezistent
C. reacia de hidroliz acid a grsimilor se numete saponificare
D. prin hidroliza grsimilor se formeaz ntotdeauna glicol
E. tristearina este esterul triplu al glicerinei cu acidul stearic

1913. Sunt adevrate afirmaiile:
A. trigliceridele simple se formeaz prin reacia glicerinei cu un singur tip de acid gras
B. trigliceridele mixte se formeaz prin reacia glicerinei cu doi sau trei acizi diferii
C. la temperatur normal, grsimile se gsesc numai n stare solid
D. grsimile lichide se mai numesc uleiuri
E. tristearina este o grsime mixt

1914. Referitor la grsimi sunt adevrate afirmaiile:
311
A. pot forma legturi de hidrogen
B. sunt lipide
C. plutesc pe ap
D. uleiurile sunt triesteri ai glicerinei cu acizi grai care conin n compoziia lor resturi de acizi grai
nesaturai
E. grsimile nesaturate exist n stare solid la temperatura ambiant

1915. Referitor la grsimi sunt adevrate afirmaiile:
A. acidul oleic este un acid saturat cu caten flexibil
B. polinesaturarea grsimilor determin o rigiditate mult mai mare a moleculei
C. uleiurile polinesaturate sunt uleiuri sicative
D. vopselele n ulei sunt alctuite dintr-un colorant aflat n suspensie ntr-un mediu sicativ
E. esterii acidului linoleic cu glicerina sunt solizi

1916. Referitor la grsimi sunt adevrate afirmaiile:
A. prin hidroliza bazic a unei grsimi se reface glicerina
B. reacia de hidroliz bazic a grsimilor se numete saponificare
C. grsimile reprezint rezerva de combustibil a organismelor vii
D. srurile de sodiu i de potasiu ale acizilor grai sunt uleiuri
E. spunurile i detergenii sunt ageni activi de suprafa

1917. Referitor la spunuri sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt sruri de sodiu, potasiu, calciu ale acizilor grai
B. cele dou componente specifice spunurilor sunt radicalul hidrocarbonat i o grup funcional
C. radicalul hidrocarbonat i grupa funcional care alctuiesc spunul sunt solubile n ap
D. radicalul hidrocarbonat este hidrofil
E. grupa funcional este hidrofil

1918. Referitor la spunuri sunt adevrate afirmaiile:
A. anionii RCOO
-
au caracter dublu, polar i nepolar
B. anionii RCOO
-
au caracter polar
C. radicalul hidrocarbonat poate ptrunde n picturile mici de grsime, izolndu-le
D. grupa funcional COO
-
rmne la suprafaa picturilor de grsime
E. moleculele cu caracter polar se mai numesc surfactani

1919. Referitor la detergeni sunt adevrate afirmaiile:
A. se obin prin saponificarea grsimilor
B. sunt ageni activi de suprafa
C. sunt surfactani de sintez
D. pot fi polari i nepolari
E. modul lor de aciune este identic cu al spunurilor

1920. n funcie de natura grupelor hidrofile, detergenii se clasific n:
A. anionici
B. neionici
C. polari
D. nepolari
E. micti

1921. n funcie de natura resturilor de acizi grai pe care i conin n molecul, triesterii glicerinei pot
fi:
A. digliceride simple
B. trigliceride simple
C. digliceride mixte
312
D. trigliceride mixte
E. monogliceride

1922. Alegei afirmaiile corecte:
A. la temperatura camerei, grsimile se gsesc att n stare lichid, ct i n stare solid
B. grsimile solide se numesc spunuri
C. diferenele dintre grsimi i uleiuri sunt determinate de diferenele dintre acizii grai de la care provin
D. acidul stearic poate avea catena lung, n zig-zag
E. acidul stearic este un acid dicarboxilic saturat

1923. Referitor la spunuri alegei afirmaiile corecte:
A. stearatul de sodiu este un spun lichid
B. stearatul de potasiu este un spun moale
C. palmitatul de sodiu este un spun moale
D. palmitatul de potasiu este un spun tare
E. spunurile medicinale conin substane antiseptice

1924. Referitor la spunuri alegei afirmaiile corecte:
A. stearatul de sodiu este o baz
B. grupa COO
-
Na
+
din structura stearatului de sodiu este solubil n ap
C. acizii grai se gsesc n cantiti foarte mici (sub 1%) n petrol
D. spunurile se obin prin hidroliza grsimilor animale sau vegetale cu baze tari
E. este indicat folosirea apei dure la splarea cu spun

1925. Alegei afirmaiile corecte referitoare la detergeni:
A. moleculele de detergent conin dou grupe hidrofile
B. moleculele de detergent conin dou grupe hidrofobe
C. moleculele de detergent conin o grup hidrofil i una hidrofob, voluminoas
D. partea hidrofob poate fi reprezentat de catene alifatice
E. partea hidrofil poate fi reprezentat de grupe funcionale ionice sau neionice

1926. n funcie de natura grupelor hidrofile, detergenii se pot clasifica n:
A. alifatici
B. aromatici
C. anionici
D. cationici
E. neionici

1927. Alegei afirmaiile adevrate:
A. clasificarea detergenilor se face dup natura grupelor hidrofobe
B. clasificarea detergenilor se face dup natura grupelor hidrofile
C. p-dodecilbenzensulfonatul de sodiu este un detergent anionic
D. detergenii anionici sunt sruri cuaternare de amoniu ale unor alchil-amine
E. detergenii anionici sunt polieteri care conin un numr mare de grupe etoxi

1928. Referitor la spunuri i detergeni sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. moleculele lor sunt alctuite din dou pri componente
B. aparin aceleiai clase de compui organici
C. conin o caten lung ce are la ambele extremiti cte o grup funcional solubil n ap
D. aparin unor clase diferite de compui organici
E. conin un radical hidrocarbonat care are la una din extremiti o grup funcional solubil n ap

1929. Detergenii au urmtoarele caracteristici:
A. conin n structura lor numai grupe hidrofile
313
B. conin n structura lor numai grupe hidrofobe
C. sunt ageni activi de suprafa
D. partea hidrofob este constituit din catene alifatice i aromatice
E. detergenii neionici conin un numr mare de grupe etoxi

1930. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul stearic poate lua o form compact
B. grsimile saturate sunt solide la temperatura camerei
C. grsimile conin n molecul atomi de hidrogen legai de atomi de oxigen
D. lipidele sunt solubile n ap
E. lipidele se dizolv n hidrocarburi i n alcooli

1931. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul oleic are o molecul lung mai flexibil dect molecula de acid stearic
B. acidul linoleic este un acid gras polinesaturat
C. esterii acidului linoleic cu glicerina sunt lichizi
D. radicalii liberi au efect benefic asupra organismului uman
E. vopselele n ulei sunt alctuite dintr-un colorant (de tip pigment) aflat n suspensie n ap

1932. Alegei afirmaiile corecte:
A. grsimile nesaturate sunt fluide
B. grasimile saturate sunt solide
C. srurile de sodiu sau de potasiu ale acizilor grai sunt spunuri
D. grsimile au densitate mai mare dect a apei
E. grsimile reacioneaz cu soluii apoase de amoniac

1933. Alegei afirmaiile corecte:
A. formula molecular C
18
H
34
O
2
poate corespunde acidului linoleic
B. formula molecular C
15
H
26
O
6
poate corespunde 1,2,3-tributanoil-glicerolului
C. trigliceridele mixte se formeaz n urma reaciei glicerinei cu 2 sau 3 acizi grai diferii
D. structura compact a trigliceridelor explic de ce grsimile saturate sunt solide la temperatur i presiune
normale
E. grsimile plantelor se gsesc preponderent n frunzele lor

1934. Alegei afirmaiile corecte:
A. detergenii obinuii nu sunt biodegradabili
B. spunurile sunt biodegradabile
C. detergenii biodegradabili au putere de splare mai slab dect detergenii nebiodegradabili
D. detergenii neionici au avantajul c formeaz spum n maina de splat
E. detergenii cationici au molecule liniare

1935. Prin hidroliza 1,2,3-trioleil-glicerolului rezult:
A. acid oleic
B. acid linoleic
C. glicerin
D. glicerol
E. acid stearic

1936. Prin saponificarea dipalmito-stearinei cu NaOH se poate forma:
A. palmitat de sodiu
B. stearat de sodiu
C. acid palmitic
D. acid stearic
E. glicerin
314

1937. Referitor la saponificarea tristearinei alegei afirmaiile corecte:
A. poate avea loc cu soluii apoase de NaOH sau KOH
B. se reface glicerina
C. este o reacie de policondensare
D. este o reacie de hidroliz
E. se formeaz sarea acidului stearic

1938. Referitor la hidrogenarea grsimilor, alegei afirmaiile corecte:
A. nu are importan practic
B. poate avea loc n prezena unui catalizator pe baz de Fe
C. se rup legturile duble
D. are loc n prezena unui catalizator pe baz de Ni
E. grsimile nu se hidrogeneaz

1939. Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. acidul stearic este un acid gras polinesaturat
B. acidul oleic este un acid gras mononesaturat
C. acidul palmitic este un acid gras polinesaturat
D. acidul butanoic este primul acid din seria acizilor grai
E. acidul capronic este un acid gras saturat

1940. Sunt false urmtoarele afirmaii:
A. prin oxidare complet, grsimile elibereaz ap i oxigen
B. prin ardere n corp, grsimile se transform n dioxid de carbon i ap, cu eliberare de energie
C. prin hidroliza alcalin a grsimilor se elibereaz glicerin
D. prin hidroliza acid a grsimilor se formeaz spunuri
E. prin hidrogenare, grsimile se transform n glicerin i ap

1941. Sunt false urmtoarele afirmaii:
A. 1,2,3-tributanoil-glicerolul este o grsime lichid
B. 1,2,3-tributanoil-glicerol este o grsime solid
C. 1,2,3-trilinoleil-glicerol este o grsime lichid
D. 1-palmitil-2-stearil-3-oleil-glicerol este o grsime lichid
E. 1-butanoil-2-stearil-3-palmitil-glicerol este o grsime solid

1942. Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. acidul gras saturat cu n=10 atomi de carbon se numete acid capronic
B. acidul gras saturat cu n=6 atomi de carbon se numete acid lauric
C. acidul gras nesaturat cu n=18 atomi de carbon i o legtur dubl C=C se numete acid stearic
D. acidul gras nesaturat cu n=18 atomi de carbon i o legtur dubl C=C se numete acid oleic
E. acidul gras saturat cu n=8 atomi de carbon se numete acid caprilic

1943. Alegei grupele funcionale care pot fi coninute de detergenii anionici:
A. X
B. SO
3
Na
C. CH
2
CH
2
OK
D. NH
2

E. OSO
3
-
Na
+

1944. Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. clasificarea detergenilor se poate face dup natura grupelor hidrofile
B. tristearatul de sodiu este un spun medicinal
C. tristearina este un detergent activ de suprafa
315
D. detergenii neionici au drept grup de cap a moleculei grupa OCH
2
CH
2
OH
E. lecitina din margarin asigur coeziunea componenilor amestecului

1945. Alegei afirmaiile adevrate:
A. spunurile formeaz cu ionii de Ca
2+
i Mg
2+
precipitate insolubile n ap
B. n petrol se gsesc cantiti foarte mici (sub 1 %) de acizi grai
C. moleculele detergenilor sunt alctuite din dou grupe hidrofile
D. moleculele spunurilor sunt alctuite din dou pri hidrofobe
E. acizii grai constitueni ai acizilor naftenici au fost descoperii de Markovnikov

1946. Referitor la stearatul de sodiu alegei afirmaiile adevrate:
A. conine 16 atomi de carbon n molecul
B. este o sare
C. grupa -COONa este solubil n ap i ionizeaz n soluie n R-COO
-
i Na
+

D. este un spun solid
E. este un detergent

1947. Referitor la spunuri alegei afirmaiile adevrate:
A. se mai numesc detergeni
B. sunt ageni activi de suprafa
C. sunt surfactani de sintez obinui din detergeni
D. spunurile de potasiu sunt moi
E. se pot obine prin hidroliza bazic a unor grsimi animale

1948. Alegei afirmaiile adevrate:
A. acizii grai se pot obine i prin prelucrarea cu hidroxid de sodiu a unor fraciuni petroliere
B. structura unor acizi naftenici din petrolul romnesc a fost stabilit n 1938 de ctre C.D. Neniescu i D.
Iscescu
C. toi detergenii obinuii sunt biodegradabili
D. diferenele dintre grsimi i uleiuri sunt determinate de acizii grai de la care provin
E. tripalmitina este o triglicerid mixt

1949. Consistena unei grsimi este determinat de:
A. masa molar a acizilor grai din compoziia grsimii
B. natura substanelor din care provin
C. gradul de nesaturare a grsimii
D. raportul dintre acizii grai saturai i nesaturai din compoziia grsimii
E. forma de zig-zag a catenei

1950. Prin hidroliza dipalmitostearinei rezult:
A. acid palmitic
B. acid stearic
C. acid butanoic
D. glicerin
E. palmitat de sodiu

1951. Prin hidroliza 1-butanoil-2-palmitil-3-stearil-glicerinei rezult:
A. 2 moli acid butanoic
B. 2 moli glicerin
C. 1 mol acid butanoic
D. 1 mol acid palmitic
E. 1 mol acid stearic

1952. Referitor la acizii grai din constituia trigliceridelor naturale sunt adevrate afirmaiile:
316
A. au numr par de atomi de carbon
B. au numr impar de atomi de carbon
C. au caten ramificat
D. au caten liniar
E. sunt monocarboxilici

1953. Sunt trigliceride simple:
A. 1,2,3-tributanoilglicerol
B. 1-palmitil-2-stearil-3-butanoil-glicerol
C. tristearina
D. dipalmitostearina
E. trioleilglicerol

1954. Sunt trigliceride mixte:
A. 1,2,3-tristearilglicerol
B. 1-palmitil-2-stearil-3-oleil-glicerol
C. trioleina
D. dioleopalmitina
E. 1-butanoil-2,3-dipalmitil-glicerol

1955. Alegei afirmaiile adevrate:
A. stuctura de mai jos corespunde trioleinei

CH
2
CH
OCO(CH
2
)
7
CH
2
OCO(CH
2
)
7
OCO(CH
2
)
7
CH=CH
CH=CH
CH=CH
(CH
2
)
7
(CH
2
)
7
(CH
2
)
7
CH
3
CH
3
CH
3

B. structura de mai jos corespunde 1,2,3-tributanoil-glicerolului

CH
2
CH
OCO(CH
2
)
2
CH
2
OCO(CH
2
)
2
OCO(CH
2
)
2
CH
3
CH
3
CH
3

C. structura de mai jos corespunde glicerinei

CH
2
CH
OCOCH
3
CH
2
OCOCH
3
OCOCH
3

D. structura de mai jos corespunde distearo-oleinei

CH
2
CH
OCO(CH
2
)
7
CH
2
OCO(CH
2
)
16
OCO(CH
2
)
16
CH=CH
CH
3
CH
3
(CH
2
)
7
CH
3

E. structura de mai jos corespunde tristearinei

CH
2
CH
OCO(CH
2
)
16
CH
2
OCO(CH
2
)
16
OCO(CH
2
)
14
CH
3
CH
3
CH
3


1956. Referitor la grsimi alegei afirmaiile adevrate:
A. fac parte din clasa zaharidelor
B. nu sunt solubile n ap
C. sunt solubile n solveni anorganici nepolari
D. conin catene voluminoase nepolare
E. colesterolul este un compus indispensabil pentru buna funcionare a organismului
317

1957. Referitor la reacia de de saponificare a grsimilor alegei informaiile corecte:
A. reprezint reacia de hidroliz acid a grsimilor
B. are loc n mediu bazic
C. conduce la formarea unor sruri de sodiu sau de potasiu ale acizilor grai din compoziia grsimii
D. reface glicerina
E. se refac acizii constituieni ai grsimii

1958. Sunt false urmtoarele afirmaii:
A. grsimile plantelor (uleiuri) se gsesc preponderent n seminele i fructele acestora
B. rolul esenial al grsimilor este de susinere i rezisten a tulpinilor lemnoase
C. saponificarea este o metod fizic de determinare a structurii grsimilor
D. grsimile animale sunt folosite la fabricarea spunurilor prin aciunea sodei caustice asupra lor, la
fierbere
E. acizii grai care intr n constituia grsimilor au un numr de atomi de carbon mai mic de patru

1959. Sunt false urmtoarele afirmaii:
A. grsimile sunt amestecuri de esteri simpli sau micti ai glicerinei cu acizi grai saturai sau nesaturai
B. detergenii biodegradabili pot fi distrui de bacterii m condiii aerobe
C. ntre prile hidrofobe ale catenelor din detergeni se formeaz legturi de hidrogen
D. polifosfaii din constituia detergenilor confer esturilor strlucire
E. substanele fluorescente din constituia spunurilor favorizeaz dezvoltarea microorganismelor i a
vegetaiei acvatice

1960. Nu sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A. n stare natural, n trigliceride, catenele de acid gras se nfoar i se ntreptrund unele n altele
B. grsimile saturate conin obligatoriu acid stearic
C. grsimile nesaturate conin obligatoriu acid stearic
D. grsimile nesaturate sunt uleiuri volatile
E. acidul linoleic este un acid gras polinesaturat

1961. Referitor la amide alegei afirmaiile corecte:
A. sunt derivai ai amoniacului
B. se numesc i carboxamide
C. pot fi primare
D. pot fi secundare
E. pot fi teriare

1962. Amidele cu grupa NH-CO inclus ntr-un ciclu se numesc:
A. imide
B. lactame
C. lactide
D. carboxamide
E. amide acilate

1963. Compusul cu structura de mai jos se numete:

N
H
C
O

A. -lactam
B. -lactam
C. -caprolactam
D. -lactam
318
E. 2-piperidon

1964. Amidele se pot obine prin reacia amoniacului cu:
A. acizi carboxilici
B. benzensulfoclorur
C. anhidride acide
D. cloruri acide
E. esteri organici

1965. Referitor la amide sunt adevrate afirmaiile:
A. toate sunt substane solide
B. toate sunt solubile n ap
C. termenii superiori sunt solubili n solveni organici polari
D. formeaz asocieri moleculare
E. au temperaturi de fierbere ridicate

1966. Amidele reacioneaz cu:
A. H
2
B. H
2
O
C. V
2
O
5
; t
0
C
D. NaOBr
E. O
3


1967. Referitor la amide, alegei afirmaiile corecte:
A. prin hidroliz formeaz acizi carboxilici
B. prin deshidratare formeaz lactame
C. prin reducere formeaz alcani
D. prin degradare Hofmann formeaz amine
E. prin reducere formeaz amine

1968. Referitor la dimetilformamid, alegei afirmaiile corecte:
A. este o substan solid, frumos cristalizat
B. este solubil n ap
C. se folosete la purificarea acetilenei
D. este insolubil n solveni organici
E. se folosete la fabricarea butadienei

1969. Acetamida se obine prin:
A. reacia clorurii de formil cu amoniacul
B. reacia anhidridei acetice cu amoniacul
C. hidroliza acetonitrilului n mediu de acid sulfuric
D. reacia formiatului de metil cu amoniac
E. hidroliza acetonitrilului cu ap oxigenat n mediu alcalin

1970. Se pot obine nitrili prin:
A. deshidratarea amidelor
B. reacia srurilor de diazoniu cu cianuri alcaline
C. topirea srurilor acizilor sulfonici aromatici cu cianuri alcaline
D. reacia compuilor halogenai saturai cu cianuri alcaline
E. reducerea amidelor

1971. Referitor la nitrili sunt adevrate afirmaiile:
A. termenii inferiori sunt lichide incolore
B. termenii inferiori sunt insolubili n ap
319
C. au miros de migdale amare
D. termenii superiori sunt solizi
E. termenii inferiori au temperaturi de fierbere mai sczute dect ale acizilor corespunztori

1972. Nitrilii reacioneaz cu:
A. H
2
O
B. H
2

C. R-OH
D. R-COOH
E. Ar-OH

1973. Nitrilii reacioneaz cu:
A. amoniac
B. amide
C. hidroxilamin
D. fenilhidrazin
E. compui organo-magnezieni

1974. Alegei afirmaiile corecte:
A. acrilonitrilul este un lichid cu miros eterat, plcut
B. acrilonitrilul este folosit ca monomer
C. acetonitrilul prezint risc carcinogenic
D. acetonitrilul este folosit ca dizolvant pentru lacuri
E. benzonitrilul este foarte toxic

1975. Alegei afirmaiile corecte:
A. compusul cu structura CH
2
=CHCN se numete cianur de vinil
B. acrilonitrilul se folosete ca monomer la obinerea butadienei
C. benzonitrilul se folosete la obinerea poliacrilonitrilului
D. benzonitrilul se folosete la obinerea benzoguanaminei
E. benzonitrilul se folosete la obinerea unor rini

1976. Referitor la acidul carbonic sunt adevrate afirmaiile:
A. are formula structural
O C
OOH
OH

B. nu poate fi izolat n stare pur
C. derivaii monoclorurai sunt stabili
D. derivaii bifuncionali sunt stabili
E. se cunosc muli derivai esterici

1977. Compusul cu formula structural COCl
2
se numete:
A. acid carbamic
B. uree
C. clorur de carbonil
D. oxiclorur de carbon
E. fosgen

1978. Alegei afirmaiile corecte:
A. uretanii sunt esteri ai acidului carbamic
B. acidul carbamic este monoamida acidului carbonic
C. tioureea este diamida acidului carbonic
D. etiluretanul este folosit ca citostatic
E. uretanii sunt lichide volatile
320

1979. Referitor la uree, alegei afirmaiile corecte:
A. este o carboxiamin
B. este o substan cristalin, incolor
C. este solubil n ap
D. este greu solubil n eter etilic i hidrocarburi
E. are miros de migdale amare

1980. Alegei afirmaiile corecte:
A. derivaii N-alchilai ai ureei se numesc ureide
B. derivaii N-acilai ai ureei se numesc ureide
C. ureea se folosete la obinerea ureoplastelor
D. ureida acidului acetic are aciune hipnotic
E. bromovalul este ureida acidului -bromoizovalerianic

1981. Alegei afirmaiile corecte:
A. bromovalul este o ureid ciclic
B. barbituraii au aciune hipnotic
C. acetilureea are aciune slab hipnotic
D. barbituraii sunt ureide ciclice
E. bromovalul este diamida acidului carbonic

1982. Alegei afirmaiile corecte:
A. guanidina este o ureid ciclic
B. guanidina este un compus cristalin, izolat din ciuperci
C. arginina este un derivat al guanidinei
D. streptomicina este un derivat al bromovalului
E. arginina este un antibiotic

1983. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CH
3
C
O
COOH

A. acid acetilacetic
B. acid acetilformic
C. acid -cetopropionic
D. acid piruvic
E. acid glioxilic

1984. Compusul cu formula structural de mai jos se numete:

HOOC C COOH
O

A. acid cetoxalic
B. acid mezoxalic
C. acid cetomalonic
D. acid cetodicarboxilic
E. acid cetopropandioic

1985. Se formeaz acid piruvic prin:
A. hidroliza acidului dicloroacetic
B. oxidarea etilenglicolului
C. hidroliza acidului -hidroximalonic
D. hidroliza nitrilului acidului -cetopropionic
E. oxidarea acidului -hidroxipropionic
321

1986. Se formeaz acid glioxilic prin:
A. hidroliza acidului cetopropionic
B. oxidarea etilenglicolului
C. hidroliza acidului dicloroacetic
D. hidroliza nitrilului acidului formic
E. oxidarea nitrilului acidului formic

1987. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin decarboxilarea acidului -cetopropionic se formeaz aldehid acetic
B. prin deshidratarea acidului piruvic se formeaz acetaldehid
C. prin decarbonilarea acidului -cetopropionic se formeaz acid acetic
D. prin oxidarea acidului -cetopropionic se formeaz acid etanoic
E. decarboxilarea acidului piruvic cu formare de acetaldehid se realizeaz cu acid sulfuric concentrat

1988. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul cetopropionic este un intermediar esenial n sinteza biochimic a acizilor grai
B. acidul glioxilic este stabil sub form de hidrat
C. acidul cetopropionic se poate forma prin fermentaie alcoolic
D. acidul piruvic se gsete n toate celulele vii
E. acidul glioxilic se gsete n toate celulele vii

1989. Sunt acizi -carbonilici:
A. acidul piruvic
B. acidul formilacetic
C. acidul acetilacetic
D. acidul oxalilacetic
E. acidul glicolic

1990. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul acetilacetic se formeaz n timpul degradrii oxidative a acizilor grai
B. esterii -cetonici sunt substane stabile, izolabile
C. esterul acetilacetic se utilizeaz n sinteza fenazonei
D. acidul oxalilacetic se utilizeaz n sinteza aminofenazonei
E. acidul -cetovalerianic se obine prin fierberea glucozei cu acid clorhidric concentrat

1991. Referitor la acidul monocloroacetic alegei afirmaiile corecte:
A. se obine prin clorurarea acidului acetic n prezena luminii
B. este un compus cristalin, higroscopic
C. se folosete n sinteza unor barbiturice
D. se obine prin dezaminarea -alaninei
E. se utilizeaz la obinerea indigoului

1992. Referitor la hidroxiacizi alegei afirmaiile corecte:
A. sunt compui organici cu funciuni simple
B. sunt compui organici cu funciuni mixte
C. prezint proprieti caracteristice grupei carboxil
D. prezint proprieti caracteistice grupei hidroxil
E. se gsesc n natur

1993. Hidroxiacizii se pot clasifica n funcie de:
A. natura catenei hidrocabonate
B. poziia grupelor hidroxil i carboxil una fa de alta
C. numrul grupelor funcionale din molecul
322
D. modelul spaiul al moleculelor
E. aplicaiile lor practice

1994. n funcie de natura catenei de hidrocarbur din molecul, hidroxiacizii pot fi:
A. hidroxilici
B. carboxilici
C. micti nesaturai
D. alifatici
E. aromatici

1995. Hidroxiacizii pot fi:
A. alifatici
B. aromatici
C. acizi alcooli
D. acizi fenoli
E. aldoli

1996. Referitor la hidroxiacizi alegei afirmaiile adevrate:
A. acizi alcoolii conin grupa -OH legat de un atom de carbon dintr-un radical alifatic
B. acizi alcoolii conin grupa -OH legat de un atom de carbon dintr-un radical aromatic
C. acizi alcoolii conin grupa -OH legat de un atom de carbon din catena lateral a unui compus aromatic
D. acizi fenolii conin grupa -OH legat de un atom de carbon care face parte dintr-un ciclu aromatic
E. acizi fenolii conin grupa -OH legat de un atom de carbon din catena lateral a unui compus aromatic

1997. Referitor la nomenclatura hidroxiacizilor, alegei afirmaiile adevrate:
A. are priopritate grupa carboxil fa de grupa hidroxil
B. are prioritate grupa hidroxil fa de grupa carboxil
C. atomii de carbon din caten se pot nota cu litere din alfabetul grecesc
D. grupele hidroxil de pe nucleul aromatic se pot nota cu , ,
E. precizarea grupei -OH fa de grupa -COOH pe nucleul aromatic se poate face cu literele o, m i p

1998. Compusul cu structura de mai jos se numete:

COOH
OH

A. acid -hidroxibenzoic
B. acid 2-hidroxibenzoic
C. acid o-hidroxibenzoic
D. acid 2- hidroxi-1-carboxibenzenic
E. acid salicilic

1999. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CH
2
OH
COOH

A. acid hidroxiacetic
B. acid hidroxietanoic
C. acid glioxalic
D. acid o-hidroxiacetic
E. acid glicolic

2000. Compusul cu structura de mai jos se poate numi:
323

CH
2
OH
CH
OH
COOH

A. acid 1,2-dihidroxipropanoic
B. acid 2,3-dihidroxipropanoic
C. acid ,-dihidroxipropanoic
D. acid glicerolic
E. acid gliceric

2001. Compusul cu structura de mai jos se poate numi:

CH
3
CH
OH
COOH

A. acid 2-hidroxipropanoic
B. acid 1-hidroxi-1-carboxietanoic
C. acid orto-hidroxipropanoic
D. acid hidroxipropanoic
E. acid lactic

2002. n funcie de numrul grupelor funcionale din molecul, hidroxiacizii pot fi:
A. monohidroxi-monocarboxilici
B. polihidroxi-monocarboxilici
C. monohidroxi-policarboxilici
D. polihidroxi-policarboxilici
E. poliaromatici

2003. Alegei afirmaiile adevrate:
A. acidul lactic este un hidroxiacid aromatic
B. acidul glicolic este un hidroxiacid aromatic
C. acidul citric conine o singur grup hidroxil
D. acidul tartric conine dou grupe hidroxil
E. acidul salicilic conine o singur grup hidroxil

2004. Alegei afirmaiile adevrate:
A. acidul salicilic este un hidroxiacid alifatic nesaturat
B. acidul lactic este un hidroxiacid monohidroxi-monocarboxilic
C. acidul tartric conine dou grupe carboxil
D. acidul citric conine dou grupe carboxil
E. acidul tartric conine trei grupe carboxil

2005. Referitor la acidul salicilic alegei afirmaiile adevrate:
A. reacioneaz cu soluia apoas de hidroxid de sodiu
B. srurile acidului salicilic se numesc salicilai
C. poate participa la reacii de esterificare doar cu grupa hidroxil
D. poate participa la reacii de esterificare doar cu grupa carboxil
E. poate participa la reacii de esterificare cu ambele grupe funcionale

2006. Referitor la esterificarea acidului salicilic alegei afirmaiile adevrate:
A. n reacie cu alcooli rezult un hidroxieter
B. n reacie cu alcooli rezult un hidroxiester
C. n reacie cu cloruri acide se formeaz un carboxieter
D. n reacia cu cloruri acide se formeaz un compus cu funciune mixt (carboxil i ester)
E. are loc n mediu acid

2007. Hidroliza aspirinei conduce la:
324
A. acid acetilsalicilic
B. acid salicilic
C. salicilat de sodiu
D. acid acetic
E. ap

2008. Se consider urmtoarea schem de reacii:

fenol
+ Na
- 1/2 H
2
X
+ CO
2
; t, p
Y
+ HCl
- NaCl
Z

Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul X este fenoxid de sodiu
B. compusul Y este acid salicilic
C. compusul Y este salicilat de sodiu
D. compusul Z este acid salicilic
E. compusul Z este salicilat de sodiu

2009. Se consider urmtoarea schem de reacii:

H
3
C
H
3
C
C
O
C
O
O
X + Y
acid o-hidroxibenzoic +

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este salicilat de metil
B. compusul X este acid acetilsalicilic
C. compusul X este aspirina
D. compusul Y este apa
E. compusul Y este acid acetic

2010. Se consider urmtoarea schem de reacii:

X
+ Cl
2
/ h
- HCl
acid monocloroacetic
+ H
2
O / HO
- HCl
Y
CH
3
COCl +
Z + X

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etanol
B. compusul X este acid acetic
C. compusul Y este acid lactic
D. compusul Y este acid glicolic
E. compusul Z este acid acetilacetic

2011. Se consider urmtoarea schem de reacii:
etena + H
2
O
H
2
SO
4
X
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
Y
R. Tollens
Z
- HCl
+ Cl
2
/ h
W S
- HCl
+ H
2
O / HO

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul Y este acid acetic
B. compusul Z este acid acetic
C. compusul W este acid acetic
D. compusul S este acid -hidroxietanoic
E. compusul S este acid glicolic

325
2012. Se consider urmtoarea schem de reacii:
C
2
H
2
+ HCl / t
0
C; HgCl
2
X
+ HCl
Y
+ H
2
O
- 2HCl
Z
[Ag(NH
3
)]OH
W
- HCl
+ Cl
2
/ h
T
+ H
2
O / HO
- HCl
U

Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul Y este 1,2-dicloroetan
B. compusul Y este 1,1-dicloroetan
C. compusul W este acetaldehida
D. compusul U este acetaldehida
E. compusul U este acidul hidroxiacetic

2013. Se consider urmtoarea schem de reacii:

2Y
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
X
+ Cl
2
/ h
- HCl
Z
- HCl
+ H
2
O / HO
acid glicoli

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este 1-buten
B. compusul X este 2-buten
C. compusul X este n-butan
D. compusul Y este acetaldehid
E. compusul Y este acidul etanoic

2014. Se consider urmtoarea schem de reacii:
C
2
H
2
+ H
2
O / H
X
KMnO
4
/ H
2
SO
4
Y
+ Cl
2
/ h
- HCl
- HCl
+ H
2
O / HO
Z
W

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este etanal
B. compusul Y este etanol
C. compusul Y este acid etanoic
D. compusul W este acid monocloroacetic
E. compusul W este acid hidroxiacetic

2015. n acidul tartric exist:
A. un atom de carbon primar
B. doi atomi de carbon primari
C. un atom de carbon secundar
D. doi atomi de carbon secundari
E. patru atomi de carbon secundari

2016. n acidul -hidroxifenilacetic exist:
A. un atom de carbon primar
B. doi atomi de carbon primari
C. un atom de carbon secundar
D. ase atomi de carbon nulari
E. apte atomi de carbon secundari

2017. n acidul citric exist:
A. doi atomi de carbon primari
B. trei atomi de carbon primari
C. doi atomi de carbon secundar
D. trei atomi de carbon secundar
E. un atom de carbon teriar
326

2018. n acidul -hidroxihexanoic exist:
A. un atom de carbon primar
B. doi atomi de carbon primari
C. trei atomi de carbon secundar
D. patru atomi de carbon secundar
E. un atom de carbon teriar

2019. n acidul gliceric exist:
A. un atom de carbon primar
B. doi atomi de carbon primari
C. un atom de carbon secundar
D. doi atomi de carbon secundar
E. trei atomi de carbon secundar

2020. Acidul glicolic se poate obine prin:
A. hidroliza 1,2-dicloroetanului
B. adiia apei la acetaldehid
C. hidroliza acidului monocloroacetic
D. oxidarea 2-cloroetanalului cu reactiv Tollens
E. oxidarea 2-cloroacetaldehidei cu reactiv Fehling

2021. Alegei reaciile corecte:
A.

COOH
OH
+ 2NaOH
- 2H
2
O
COO Na
O Na

B.

COOH
OH
HO C
2
H
5 +
H
COOC
2
H
5
OH
+ H
2
O

C.

COOH
OH
CH
3
COCl
+
H
+ HCl
COOC
2
H
5
OH

D.

COOH
OCOCH
3
+ HCl
H
+
CH
3
COCl
COOH
OH

E.
327

O Na
+ CO
2
p; t
0
C
COO Na


2022. Alegei reaciile corecte:
A.

COOH
OH
+ NaOH
COO Na
O Na
+ 2H
2
O

B.

p; t
0
C
+ CO
2
O Na
OH
COONa

C.

OH
COONa
+ HCl
OH
COOH
+ NaCl

D.

O Na
+ HCl + NaCl
OH
COOH

E.

+ H
2
O
COOH
OCOCH
3
COOH
OH
+ CH
3
COOH


2023. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:

HOOC CH
OH
CH
OH
COOH

A. apte legturi simple
B. nou legturi simple
C. cincisprezece legturi simple
D. zero legturi
E. dou legturi

2024. n compusul cu structura de mai jos se gsesc:
328

COOH
OH

A. o legtur
B. trei legturi
C. patru legturi
D. zece legturi simple
E. aisprezece legturi simple

2025. Compusul cu formula molecular C
4
H
6
O
3
prezint:
A. doi izomeri geometrici cu caten liniar
B. patru izomeri geometrici cu caten liniar
C. trei izomeri (fr stereoizomeri)
D. patru izomeri (fr stereoizomeri)
E. cinci izomeri (fr stereoizomeri)

2026. Alegei afirmaiile adevrate:
A. acidul lactic conine o grup carboxil i o grup hidroxil
B. acidul salicilic conine dou grupe hidroxil i o grup carboxil
C. acidul salicilic conine un nucleu benzenic
D. acidul citric conine trei grupe carboxil i dou grupe hidroxil
E. acidul tartric conine dou grupe carboxil i dou grupe hidroxil

2027. Alegei afirmaiile adevrate:
A. compusul cu structura de mai jos se numete acid lactic

COOH
OH

B. compusul cu structura de mai jos se numete acid glicolic

CH
2
OH
COOH

C. compusul cu structura de mai jos se numete acid salicilic

CH
OH
COOH

D. compusul cu structura de mai jos se numete acid tartric

HOOC CH
OH
CH
OH
COOH

E. compusul cu structura de mai jos se numete acid citric

HOOC CH
2
CH
COOH
CH
2
COOH


2028. Alegei afirmaiile adevrate:
A. laptele conine acid lactic
B. lmile conin acid citric
C. florile de mueel conin acid acetilsalicilic
D. strugurii zdrobii conin acid tartaric
329
E. lmile conin aspirin

2029. Se consider schema de reacie:
acid o-hidroxibenzoic
C
2
H
5
OH
H
X + H
2
O
+
CH
3
COCl Y + H
2
O
H
+

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este acid acetilsalicilic
B. compusul X este salicilat de etil
C. compusul Y este salicilat de etil
D. compusul Y este acid acetilsalicilic
E. compusul Y este aspirina

2030. Se consider schema de reacii:

C
6
H
5
CH
OH
COOH
+
H
Y + HCl CH
3
COCl
+
X + H
2
O
H
C
2
H
5
OH

Alegei rspunsurile corecte:
A. compusul X este acetat de fenil
B. compusul X este 2-fenil-2-hidroxiacetat de etil
C. compusul Y este acid 1-acetil-1-fenilsalicilic
D. compusul Y este acid 1-acetil-1-fenilacetic
E. compusul Y este acid 1-acetat-1-fenilacetic

2031. Compusul cu structura HOCH
2
COOH se numete:
A. acid lactic
B. acid citric
C. acid piruvic
D. acid glicolic
E. acid -hidroxiacetic

2032. Compusul cu structura de mai jos se numete:

CH
3
CH
OH
COOH

A. acid glioxilic
B. acid malic
C. acid lactic
D. acid -hidroxipropanoic
E. acid citric

2033. Compusul cu structura de mai jos se numete:
330

CH
2
C
COOH
CH
2
OH
COOH
COOH

A. acid gliceric
B. acid malic
C. acid hidroxicarbalilic
D. acid hidroxi-2,3-dibutanoic
E. acid citric

2034. Se pot obine -hidroxiacizi prin hidroliza:
A. cianhidrinelor
B. acizilor -halogenai
C. acizilor -halogenai
D. acizilor -halogenai
E. acizilor -halogenai

2035. Se poate obine acid 3-hidroxipropanoic prin:
A. hidroliza acidului 3-cloropropionic
B. hidroliza acidului 3-bromobutiric
C. tratarea -alaninei cu acid azotos
D. reducerea acidului piruvic
E. adiia acidului cianhidric la oxid de eten, urmat de hidroliz

2036. Alegei afirmaiile corecte:
A. prin deshidratarea intermolecular a -hidroxiacizilor se formeaz diesteri ciclici
B. prin deshidratarea intramolecular a -hidroxiacizilor se formeaz acizi , -nesaturai
C. prin deshidratarea intermolecular a -hidroxiacizilor se formeaz lactide
D. prin deshidratarea intermolecular a -hidroxiacizilor se formeaz -lactone
E. prin deshidratarea intramolecular a -hidroxiacizilor se formeaz esteri ciclici

2037. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul glicolic se folosete n industria polimerilor biodegradabili
B. acidul lactic se obine prin fermentaia lactozei
C. acidul tartric se folosete n industria adezivilor
D. acidul 2,3-dihidroxisuccinic se folosete la prepararea pulberilor efervescente
E. sarea Seignette reprezint tartratul dublu de potasiu

2038. Referitor la acidul citric alegei afirmaiile corecte:
A. este un vomitiv puternic
B. se numete i antimonil
C. este un intermediar n metabolismul hidrailor de carbon
D. se foloseste n cosmetic, la obinerea unor loiuni astringente
E. se poate obine prin fermentaia citric a zaharozei cu Aspergillus

2039. Referitor la prostaglandine sunt adevrate afirmaiile:
A. sunt aminoacizi cu 20 de atomi de carbon
B. sunt hidroxiacizi grai cu inel cicloalcanic
C. se gsesc n glandele sexuale anexe
D. inhib agregarea plachetar
E. formarea prostaglandinelor este blocat de aspirin

331
2040. Compusul cu structura de mai jos se numete:

COOH
OH
OH
HO

A. acid citric
B. acid malic
C. acid galic
D. acid 3,4,5-trihidroxibenzoic
E. acid salicilic

2041. Se poate obine acid p-hidroxibenzoic prin:
A. diazotarea acidului p-aminobenzoic
B. reacia Kolbe-Schmitt a fenoxidului de potasiu
C. reacia Kolbe-Schmitt a fenoxidului de sodiu
D. topirea alcalin a acidului p-carboxibenzensulfonic
E. topirea alcalin a acidului benzensulfonic

2042. Acidul p-hidroxibenzoic d urmtoarele reacii:
A. decarbonilare
B. decarboxilare
C. esterificare
D. acilare
E. cu clorur feric, cnd rezult o coloraie galben

2043. Alegei afirmaiile corecte:
A. acidul o-hidroxibenzoic este folosit la obinerea aspirinei
B. acidul salicilic servete ca agent de cuplare n sinteza coloranilor azoici
C. acidul galic este un reductor puternic
D. acidul 3,4,5-trihidroxibenzoic este un oxidant puternic
E. cu clorura feric, acidul galic formeaz o coloraie roie


1
RSPUNSURI TESTE CHIMIE ORGANIC SEMESTRUL I 2011-2012

1D 50D 99C 148E 197E 246BCD 295CE 344BE
2C 51B 100B 149A 198B 247BDE 296ABCD 345BE
3B 52B 101C 150B 199A 248ACD 297BC 346AB
4B 53C 102D 151C 200D 249DE 298BC 347BDE
5B 54B 103B 152C 201E 250BD 299AB 348ADE
6B 55B 104C 153C 202C 251BD 300AC 349BDE
7D 56C 105D 154C 203B 252AB 301ABC 350ACD
8C 57B 106C 155A 204C 253BDE 302ACD 351BCE
9C 58B 107B 156D 205C 254ACE 303BC 352ACD
10D 59D 108E 157A 206D 255AD 304ABD 353BCDE
11C 60C 109B 158B 207E 256CDE 305CD 354BCE
12C 61C 110D 159A 208D 257CDE 306ABCD 355ADE
13B 62C 111B 160C 209D 258ABE 307DE 356AE
14D 63E 112C 161D 210B 259BCE 308ABC 357AC
15D 64B 113C 162D 211D 260AB 309CD 358CD
16B 65C 114A 163B 212C 261CD 310ACE 359BCE
17E 66D 115E 164D 213C 262ABD 311AE 360BC
18C 67B 116A 165E 214C 263BE 312ABC 361BE
19C 68E 117D 166B 215D 264AC 313ABCE 362ADE
20D 69D 118D 167A 216B 265BCDE 314BCD 363AE
21C 70A 119C 168C 217B 266ABD 315BCD 364CD
22C 71E 120D 169B 218B 267ADE 316ACD 365BDE
23D 72A 121E 170B 219B 268ACE 317ACE 366CD
24B 73C 122C 171B 220D 269ABCD 318ABE 367ACE
25A 74B 123B 172D 221B 270CD 319CD 368AE
26E 75C 124E 173B 222C 271CE 320DE 369BCE
27C 76B 125B 174E 223B 272ACD 321ABD 370AD
28C 77C 126A 175C 224D 273BC 322BCE 371BCD
29C 78B 127C 176B 225C 274ABD 323ABD 372AE
30C 79C 128B 177A 226B 275CDE 324AB 373BCD
31B 80B 129B 178E 227B 276BDE 325BC 374AE
32C 81B 130D 179C 228C 277ACDE 326BE 375BE
33B 82D 131C 180D 229B 278BCE 327AB 376ACE
34B 83E 132C 181A 230C 279AE 328BC 377BC
35A 84B 133A 182D 231D 280CD 329CD 378BCE
36A 85C 134B 183C 232D 281BD 330AB 379AC
37D 86A 135C 184C 233C 282BD 331BCD 380ABCD
38D 87B 136B 185D 234B 283ABDE 332AD 381ABCD
39D 88E 137C 186B 235D 284ABC 333ABCD 382ADE
40D 89C 138C 187B 236C 285CD 334CDE 383ABCD
41C 90D 139E 188A 237B 286ACE 335ABDE 384AB
42B 91D 140D 189C 238E 287ABCD 336CDE 385BC
43D 92E 141B 190D 239B 288ABCE 337BCD 386ACE
44E 93D 142E 191C 240D 289BC 338ABC 387ABCD
45A 94C 143C 192C 241ABE 290BCE 339BC 388ABDE
46D 95B 144D 193C 242BCD 291CD 340AD 389BDE
47C 96C 145B 194E 243ABC 292ABCD 341ABDE 390BCE
48C 97D 146D 195B 244ABC 293AD 342ABCD 391ABCE
49C 98E 147A 196E 245ABCD 294BCD 343ACD 392BC
2
393ABD 444ACE 495BE 546CD 596ACE 647AC 698BCDE
394BCD 445AC 496AB 547BC 597ABD 648BC 699ABCE
395AD 446BE 497CDE 548ABC 598BC 649ACD 700ABE
396ABE 447CE 498AC 549BCD 599BD 650BC 701BE
397BC 448BD 499AB 550CD 600BC 651BCE 702AE
398BCE 449CD 500AD 551ABC 601ABCD 652CD 703ACD
399ABD 450ABE 501DE 552CD 602ABCD 653ABE 704AB
400ACD 451BE 502AB 553ABD 603AE 654ACDE 705BCE
401BCE 452BC 503BDE 554BD 604ACD 655CDE 706ABE
402BCD 453ACE 504ABDE 555ABCE 605BCE 656BCD 707CD
403ABDE 454ADE 505ACE 556ABCD 606BDE 657CE 708AC
404AC 455BDE 506AE 557AD 607ACD 658BCD 709BDE
405BCE 456ACD 507CDE 558ABC 608BC 659AE 710AB
406AB 457ADE 508BC 559ABC 609BE 660BC 711CE
407ABDE 458ABE 509ADE 560BD 610BC 661ABE 712BC
408ADE 459BCD 510BCD 561ACE 611ACD 662BD 713ABC
409AC 460CE 511BD 562ABC 612ABCD 663BDE 714ABDE
410CE 461ABC 512ABCD 563CD 613BD 664ABDE 715ACD
411BD 462BE 513BCE 564ABC 614AD 665ACE 716ADE
412ACD 463AC 514ACE 565ABE 615BCE 666BDE 717ABCD
413BDE 464BCE 515ABDE 566AC 616AC 667BCE 718ABC
414BD 465ABD 516CD 567AD 617ACE 668ADE 719DE
415BCE 466BCE 517ABC 568AC 618ACDE 669BCD 720ACE
416ABE 467ACD 518BDE 569ABCE 619AB 670ACD 721BC
417ABE 468ABE 519ABCD 570AB 620ABC 671DE 722ABCE
418AB 469ABDE 520CD 571AC 621ACDE 672AB 723CDE
419AD 470CD 521AB 572AB 622ACDE 673BD 724ABC
420ACE 471BCE 522AB 573ABC 623BC 674BDE 725ACE
421ACD 472BD 523CDE 574ABCD 624ACE 675ABD 726BCE
422ABE 473AB 524BCDE 575BC 625DE 676BD 727CDE
423BDE 474AE 525ABC 576BD 626CD 677BD 728BCD
424BCD 475AB 526CD 577BCDE 627AC 678BDE 729ABE
425ABDE 476AB 527AC 578BCD 628CDE 679BDE 730BDE
426ACDE 477BCD 528BC 579ACDE 629ABDE 680ABD 731AB
427ABCD 478ABCD 529AC 580ABD 630ABC 681CE 732BCDE
428BDE 479CDE 530BC 581ABCD 631DE 682ACE 733ABC
429ABD 480BD 531ACE 582BC 632ABCD 683ACD 734BCD
430ABC 481BD 532ADE 583ABDE 633ABCD 684ACD 735ABCD
431AC 482AE 533BD 584AB 634BCE 685BC 736ABCE
432CD 483AB 534BC 585BC 635DE 686ABE 737ABC
433ACD 484BCD 535ADE 586BCE 636ABE 687ABD 738BCDE
434CDE 485AE 536CE 587CD 637ABCD 688BD 739AC
435CDE 486AC 537ABC 588ADE 638BCD 689BC 740AC
436ABCD 487ABD 538ACD 589BD 639ABCE 690ADE 741BC
437ABCD 488BD 539ACDE 590AB 640BCE 691ACE 742ABD
438AB 489AB 540ABC 591BD 641BCD 692CD 743ABC
439BE 490ACD 541AE 592BC 642ABD 693BDE 744AC
440BC 491ABCD 542CD 593ABCD 643BC 694CD 745DE
441ACE 492BC 543CE 594ABCD 644BCD 695BD 746ABC
442BCE 493BCE 544ACE 595BD 645BC 696AB 747BCD
443ABD 494ABC 545ABC 646ACD 697ABD 748AD
3

749CDE 799ABC 849AB 899BCD 949ABC 999BC 1049ABD
750ABC 800BCDE 850ABC 900BCDE 950BD 1000ACD 1050ACDE
751BC 801ABC 851BC 901BE 951AC 1001ABD 1051ADE
752BCE 802DE 852ABD 902ABC 952ABCD 1002CE 1052BCDE
753ABDE 803AE 853BC 903ADE 953BD 1003AE 1053DE
754BCDE 804AB 854ABE 904ABC 954ACE 1004BC 1054ACD
755ABC 805ABE 855ABCE 905BDE 955DE 1005BC 1055ABCD
756CDE 806BCD 856ABC 906BCE 956ABD 1006BDE 1056BE
757ACD 807ABC 857ABCD 907BDE 957BD 1007ABC 1057AD
758CD 808CDE 858AC 908BE 958CE 1008ADE 1058BCD
759ACE 809ABE 859ABDE 909BE 959AC 1009BCE 1059ACE
760ABCD 810BCD 860BCD 910ACE 960BDE 1010ABE 1060BCD
761BDE 811BC 861BCDE 911AC 961BD 1011ABD 1061ABC
762ABCD 812AD 862ABDE 912BE 962ABC 1012BE 1062ABCD
763CDE 813BCD 863ABD 913BDE 963ABC 1013ACE 1063ACDE
764AC 814ABC 864AC 914BC 964CDE 1014ABD 1064ABE
765AE 815ABCE 865ABC 915BCE 965ABCD 1015BCD 1065AC
766AC 816ACD 866ABD 916ACE 966BE 1016AB 1066BCD
767ABCD 817ABC 867ABD 917BDE 967ABD 1017BC 1067ACD
768BCE 818ABE 868AD 918AC 968ABCE 1018BCD 1068ABC
769BCD 819ABCE 869CDE 919AD 969ACE 1019ABCE 1069ACE
770CDE 820AD 870ABC 920BCE 970ACD 1020AD 1070ABC
771ABE 821BCE 871ACE 921BC 971ABD 1021BCD 1071BD
772AD 822ABCD 872ABCE 922ABE 972ACE 1022ADE 1072ACDE
773ABD 823ABC 873BC 923BCE 973BCDE 1023BCE 1073BCD
774AC 824ACD 874ACDE 924ACD 974BD 1024BD 1074ABD
775ABDE 825ACD 875ACD 925ACE 975ADE 1025BDE 1075BDE
776BC 826ABCE 876AB 926AB 976ABD 1026ABC 1076AC
777ABC 827BD 877BD 927ACE 977AC 1027ABCE 1077ABD
778BCE 828BE 878CD 928AE 978AD 1028AD 1078AB
779BD 829ABCD 879AB 929CDE 979CDE 1029BCD 1079BCD
780BC 830ABD 880AB 930CD 980ABCD 1030BCE 1080DE
781AE 831AE 881ACE 931CE 981ABE 1031BE 1081CDE
782AC 832ABD 882BE 932ABCE 982AB 1032BC 1082AC
783CDE 833BCD 883ABC 933BCD 983ABDE 1033ABE 1083BCE
784BCD 834ACE 884DE 934ACD 984ACD 1034BC 1084ABC
785ABCD 835ABCD 885ABE 935BCDE 985ABC 1035ADE 1085AC
786AC 836ABD 886BC 936CDE 986ACDE 1036CD 1086BCD
787AD 837ACE 887BD 937BD 987BC 1037ADE 1087BCDE
788ACE 838AB 888ADE 938ABC 988AD 1038BC 1088AC
789BC 839ADE 889CD 939ABE 989ADE 1039ABCD 1089BCDE
790ABC 840BCD 890BD 940BCE 990AC 1040ABE 1090BCE
791BE 841AC 891CD 941ABCD 991ACE 1041BD 1091AB
792AB 842ABDE 892BDE 942ABCD 992BDE 1042BC 1092CDE
793BCE 843ABC 893ABC 943AE 993ACE 1043AE 1093BDE
794ACE 844ACE 894BC 944AB 994BD 1044BCD 1094BD
795BD 845DE 895ABCD 945ACE 995AD 1045BCD 1095ACE
796ABCD 846ABD 896ADE 946ADE 996BD 1046BCD 1096ABE
797CD 847BD 897ACE 947BC 997AD 1047BCDE 1097AB
798ABDE 848BC 898BD 948ACD 998ABD 1048CD 1098BD
4

1099CE 1149ABCD 1200BC 1250AE 1300ABC 1350ACD 1400AE
1100BD 1150ABE 1201ADE 1251BCE 1301BC 1351CD 1401CD
1101BC 1151BC 1202AD 1252ABCD 1302BD 1352CD 1402BCDE
1102ACD 1152BC 1203BE 1253BD 1303BD 1353ABCE 1403ADE
1103AB 1153ACE 1204AB 1254AC 1304BD 1354ADE 1404ABC
1104BC 1155ACE 1205ACDE 1255ADE 1305AC 1355ABC 1405ADE
1105ABC 1156ABCD 1206BD 1256AB 1306ADE 1356BDE 1406ACE
1106ABD 1157CD 1207CE 1257ABD 1307AE 1357ACE 1407ABD
1107ABC 1158BCD 1208AD 1258CDE 1308BCE 1358ABCD 1408ABCD
1108BC 1159ACD 1209DE 1259AC 1309BC 1359BD 1409ACDE
1109BCE 1160BDE 1210BD 1260AB 1310CD 1360ABD 1410AD
1110ABCD 1161ABE 1211CDE 1261ABC 1311ADE 1361BCE 1411AD
1111BCD 1162BD 1212DE 1262ABD 1312BCD 1362BD 1412ABCD
1112BD 1163BCD 1213ABCD 1263ABDE 1313ADE 1363AD 1413BD
1113CE 1164ABD 1214BCD 1264ABDE 1314BCD 1364BCDE 1414ACE
1114BD 1165ABD 1215ADE 1265AC 1315ABDE 1365BDE 1415ACD
1115BCDE 1166AD 1216CE 1266CE 1316AE 1366ABD 1416AC
1116AC 1167BCD 1217ACE 1267ABE 1317BDE 1367BCD 1417DE
1117ABE 1168ABD 1218AB 1268ACD 1318BD 1368BCE 1418BDE
1118AC 1169ABDE 1219AE 1269ABCD 1319BCD 1369AD 1419BCDE
1119BCDE 1170ABC 1220ABE 1270BCD 1320ADE 1370ACE 1420ABD
1120BCD 1171BCD 1221AE 1271ABDE 1321ABC 1371ADE 1421AE
1121CDE 1172ABDE 1222BE 1272BCD 1322ABDE 1372ABCD 1422ABD
1122AC 1173BC 1223AC 1273DE 1323BCD 1373CDE 1423DE
1123AD 1174AE 1224AC 1274ABCD 1324ABD 1374ADE 1424ABE
1124BE 1175ABC 1225BE 1275BCD 1325BCE 1375BCDE 1425ABCE
1125ABD 1176BCD 1226CD 1276AE 1326BCE 1376BC 1426ABCD
1126BCDE 1177AB 1227BCD 1277ABD 1327AD 1377ACD 1427BCDE
1127BE 1178BCE 1228BD 1278AE 1328BCD 1378CDE 1428ADE
1128ABCE 1179AB 1229ABC 1279ABD 1329ACE 1379ABCE 1429ACD
1129ABE 1180BCD 1230ABC 1280BD 1330ABDE 1380ABC 1430ACD
1130ACE 1181ABCD 1231ACD 1281AB 1331ACE 1381BD 1431ADE
1131ABCD 1182CE 1232ABC 1282BE 1332BCE 1382CE 1432ABD
1132BD 1183CE 1233ACD 1283BCD 1333BCDE 1383BE 1433ABD
1133ABC 1184ACDE 1234ABD 1284BD 1334BDE 1384BD 1434ABE
1134BDE 1185ACDE 1235BCE 1285ABCD 1335AB 1385AC 1435CD
1135BCD 1186BE 1236BCD 1286ACD 1336BD 1386ABCE 1436BCE
1136ABCD 1187CDE 1237ABC 1287BD 1337ABE 1387ABC 1437AE
1137AB 1188BDE 1238ABDE 1288BCE 1338ACD 1388ADE 1438BD
1138BD 1189ACE 1239ADE 1289BD 1339BE 1389BD 1439BCDE
1139ABC 1190BDE 1240ACE 1290ACE 1340ACD 1390BD 1440BCD
1140CDE 1191AE 1241ACD 1291ABCD 1341ABE 1391ABC 1441BC
1141BDE 1192ABD 1242ABCD 1292ABC 1342BD 1392ABC 1442CD
1142BC 1193ACD 1243BCE 1293BCD 1343ADE 1393ABCE 1443ABE
1143AB 1194CD 1244AB 1294ACDE 1344ACD 1394ACD 1444CD
1144ACDE 1195ADE 1245BDE 1295CDE 1345BCD 1395BD 1445ABD
1145ABC 1196BC 1246BDE 1296CDE 1346CD 1396BC 1446AC
1146CD 1197BCE 1247ABCE 1297ABCE 1347BE 1397CD 1447CD
1147ABC 1198ACDE 1248ABCD 1298ACE 1348ACDE 1398ABDE 1448ACE
1148ABC 1199BE 1249BDE 1299ABE 1349BDE 1399AD 1449CD
5

1450BCE 1500BD 1550ACE 1600BD 1650BD 1700BC 1750BD
1451ABE 1501ABC 1551BCE 1601DE 1651BCE 1701ABE 1751ABCE
1452ABC 1502CD 1552ABD 1602ACE 1652ABD 1702ABC 1752DE
1453CDE 1503BE 1553BDE 1603BE 1653ABD 1703BCDE 1753ACD
1454ADE 1504BC 1554BD 1604BC 1654ADE 1704ABCD 1754ABC
1455AD 1505CE 1555BDE 1605BE 1655ACD 1705BD 1755ABD
1456CE 1506BCE 1556BCD 1606BE 1656ADE 1706ABDE 1756BE
1457CE 1507ACDE 1557BDE 1607CE 1657BDE 1707ADE 1757BC
1458ABC 1508BD 1558BD 1608ABCD 1658AB 1708ABCE 1758BCE
1459ABC 1509BCD 1559ABDE 1609AB 1659AD 1709ABDE 1759CE
1460AC 1510AB 1560ABCE 1610AD 1660AD 1710CDE 1760BC
1461BC 1511BCD 1561ACD 1611ACE 1661BC 1711ABDE 1761ADE
1462BD 1512AC 1562BC 1612BD 1662ABD 1712ABC 1762BCE
1463BCDE 1513BC 1563BC 1613ABD 1663BD 1713CE 1763BDE
1464ACE 1514AC 1564CE 1614BD 1664BD 1714DE 1764ABCD
1465ABCD 1515ABE 1565BCE 1615BD 1665CD 1715ACDE 1765BE
1466AC 1516BCDE 1566BDE 1616BE 1666ACD 1716AC 1766BD
1467BE 1517ACDE 1567ABD 1617BE 1667ABC 1717AD 1767AD
1468ABCD 1518AC 1568ABCE 1618BE 1668BC 1718BCE 1768CE
1469ACD 1519ABC 1569BCE 1619BD 1669AB 1719BCD 1769ABE
1470CDE 1520CDE 1570AD 1620CE 1670ACD 1720ABCD 1770BDE
1471ACD 1521BCE 1571BD 1621CE 1671AD 1721ABCE 1771ABCE
1472ABC 1522 ABE 1572ABCD 1622BDE 1672CE 1722BCD 1772BDE
1473ACD 1523BCD 1573ACD 1623ACE 1673BE 1723ABC 1773ACD
1474BCE 1524ABD 1574CD 1624BE 1674BCE 1724ABD 1774ABD
1475ABCE 1525BD 1575AB 1625ABCE 1675DE 1725BDE 1775AE
1476BE 1526BDE 1576ACD 1626AD 1676ABC 1726ABCD 1776DE
1477BC 1527ACE 1577BD 1627ACE 1677ABE 1727AD 1777ACE
1478AB 1528ABD 1578ABCD 1628ACD 1678BDE 1728ABE 1778BD
1479BCD 1529BCE 1579BD 1629BCE 1679BCE 1729ACD 1779BDE
1480AB 1530ACDE 1580AC 1630ABC 1680BCD 1730ACD 1780ACD
1481AE 1531CE 1581ABC 1631BDE 1681BE 1731BC 1781BD
1482DE 1532BCDE 1582BCE 1632ABCE 1682BCE 1732BCDE 1782BD
1483AC 1533AD 1583ABCD 1633ABD 1683CE 1733ABCD 1783ACE
1484BDE 1534BCE 1584AD 1634ABCD 1684AC 1734BD 1784BE
1485BCE 1535ACD 1585AC 1635BDE 1685ADE 1735BC 1785ACD
1486ABC 1536BCE 1586BCD 1636CD 1686AE 1736ACE 1786AB
1487BCD 1537AD 1587ABE 1637BCE 1687BCE 1737AB 1787CD
1488BDE 1538AD 1588AC 1638AE 1688ADE 1738ABDE 1788BC
1489AD 1539AD 1589BCE 1639BCE 1689BDE 1739DE 1789BC
1490BC 1540BCE 1590ABDE 1640BE 1690ABD 1740BCE 1790BCE
1491DE 1541BCE 1591ADE 1641ABDE 1691AB 1741ACE 1791ACD
1492ABC 1542BCE 1592BE 1642BDE 1692AB 1742ACE 1792BC
1493BD 1543CD 1593BD 1643CDE 1693ACD 1743ABC 1793BCDE
1494ABC 1544BDE 1594ACDE 1644DE 1694AC 1744ACE 1794ABCE
1495AB 1545BCD 1595ABE 1645BDE 1695BCDE 1745CDE 1795BDE
1496AD 1546ABE 1596BD 1646ACE 1696ABCD 1746ABDE 1796BDE
1497AB 1547ABE 1597BCD 1647BE 1697AC 1747BCD 1797AE
1498BC 1548ABCD 1598AE 1648ABE 1698AB 1748ACD 1798CD
1499DE 1549ABCD 1599DE 1649BCE 1699CDE 1749BCE 1799ACD
6

1800BDE 1850ACDE 1900ABCD 1950ABD 2000BCE
1801BE 1851CE 1901BCE 1951CDE 2001ADE
1802ACDE 1852AB 1902CDE 1952ADE 2002ABCD
1803DE 1853BCD 1903BDE 1953ACE 2003CDE
1804AB 1854ABCD 1904AD 1954BDE 2004BC
1805ABD 1855CD 1905DE 1955ABD 2005ABE
1806CD 1856BD 1906ACD 1956BDE 2006BDE
1807BCD 1857CDE 1907ABE 1957BCD 2007BD
1808ABC 1858ACE 1908ACD 1958BCE 2008ACD
1809ABC 1859DE 1909BCDE 1959CDE 2009BCE
1810CD 1860ACDE 1910BCD 1960BCD 2010BD
1811AB 1861BE 1911ACE 1961BCDE 2011BDE
1812BD 1862ACD 1912ABE 1962BD 2012BE
1813ABC 1863CE 1913ABD 1963BE 2013BE
1814BCD 1864BCE 1914BCD 1964ACDE 2014ACE
1815AC 1865ADE 1915BCD 1965CDE 2015BD
1816ADE 1866ADE 1916ABCE 1966ABD 2016AC
1817BCD 1867BDE 1917ABE 1967ADE 2017BCE
1818CE 1868BCE 1918ACD 1968BC 2018BD
1819ABE 1869BCE 1919BCE 1969BCE 2019BC
1820BD 1870CE 1920AB 1970ACD 2020CDE
1821BE 1871ABCE 1921BD 1971ADE 2021ABD
1822BCD 1872CDE 1922ACD 1972ABCE 2022BCE
1823BDE 1873ACE 1923BE 1973ACE 2023CE
1824BDE 1874AB 1924BCD 1974BDE 2024CE
1825CD 1875BCDE 1925CDE 1975ADE 2025AC
1826AB 1876AC 1926CDE 1976BD 2026ACE
1827BCE 1877ABCE 1927BC 1977CDE 2027BD
1828BD 1878CE 1928ADE 1978BCD 2028ABD
1829BD 1879ABC 1929CDE 1979BCD 2029BDE
1830AC 1880ABE 1930ABE 1980BCE 2030BE
1831BD 1881BD 1931BC 1981BCD 2031DE
1832ABD 1882ADE 1932ABC 1982BC 2032CD
1833CE 1883ABC 1933BCD 1983CD 2033CE
1834AC 1884ABD 1934ABE 1984BCE 2034AD
1835BCDE 1885ACD 1935ACD 1985DE 2035ACE
1836BE 1886BC 1936ABE 1986BC 2036BCE
1837BE 1887CDE 1937ABDE 1987AC 2037ABD
1838ABE 1888BC 1938CD 1988ABCD 2038CDE
1839AD 1889ABDE 1939BDE 1989BCD 2039BCDE
1840ABC 1890ABE 1940ADE 1990ABC 2040CD
1841AB 1891ABE 1941AD 1991ABCE 2041ABD
1842AB 1892BCE 1942DE 1992BCDE 2042BCD
1843BCD 1893CE 1943BE 1993ABC 2043ABC
1844ABCD 1894BCE 1944ADE 1994DE
1845BCE 1895CDE 1945ABE 1995ABCD
1846ACD 1896ABCD 1946BCD 1996ACD
1847ACE 1897BCD 1947BDE 1997ACE
1848CD 1898ABCD 1948ABD 1998BCE
1849BD 1899BDE 1949CD 1999ABE
7