Sunteți pe pagina 1din 351

ANASTASEPRUIU

IONDRAGOMIR
DUMITRUCATAN

GHEORGHEUZUNOV
ELENA DINU
TEODOR POPA

MANUALUL OFIERULUI
MECANIC MARITIM
Voi.II

Coordonatori:
AnastasePruiu, Gheorghe Uzunov

EDITURA TEHiNIC
Bucureti, 1998

Copyright 1998, S.C. EditurTehnicS.A.


Toate drepturile asupra acestei ediii sunt rezervate editurii

Adresa: S.C. EDITURA TEHNIC S.A.


Piaa Presei Libere, l
33Bucureti,Romnia
Cod71341

Redactor: ing.MariaAntoinettelonescu
Tehnoredactor: DianaJilavu
Editarecomputerizat:VoichitaPruiu
Lara Alexe
Coperta:SimonaDmitrescu
Bundetipar: 1998 Colitipo: 11,5
C.Z.U.:629.12
ISBN: 973-31-1057-4
ISBN: 973-31-1266-6
Tiparul executat la tipografia Goliat" Constanta

PREFAA
Cartea este rezultatul experienei didactice, tiinifice i activitii
practice la bordul navelor a autorilor care activeaz n Academia Naval
"Mircea cel Btrn", Centrul de Perfecionare a Personalului din Marina
CivilConstana, InspectoratulNavigaiei Civile, InstitutuldeMarinCivil.
Concepia i ordonarea materialului prezentei lucrri se bazeaz, cu
precdere, pe aspecteleprincipale <$i generale aleposibilitii de exploatare n
condiii de siguran a mainilor, mecanismelor, sistemelor i instalaiilor
navale.
Activitatea de exploatare a motoarelor, mainilor i instalaiilor navale
impune ofierilor mecanici o pregtire teoretic i practic multidisciplinar,
cunotine teoretice de bazprivindprincipiile defuncionare ale mainilor i
instalaiilor, metode de msurare a mrimilor fizice, analiza datelor i
interpretarea rapida rezultatelor.
Documentaia de exploatare a mainilor cuprinde reguli, instruciuni i
date tehnice specifice, iar pentru interpretarea lor rapid i corect este
necesaro informare tehniccontinu.
Activitatea de exploatare a motoarelor, mainilor, agregatelor i
instalaiilorde la bordul navelor esteputernic influenatde urmtoriifactori:
Complexitatea- datorat numrului mare de tipuri de motoare, maini,
agregate, dispozitive i instalaii montate n compartimentul maini sau pe
puntea principal, cu parametrifuncionali ridicai l dimensiuni geometrice
mari, a cror funcionare are la baz diverse principii termotehnice, mecanice,
hidraulice etc.
Factond economic- impus de armatoriprivind economia de combustibil,
de ap, de lubrifiani, precum i de reducerea cheltuielilor legate de plata
echipajelor i a condiiilor de munc la bordul navelor. La unele nave,
armatorii au redus numrul de membri ai echipajului pan la limita de
siguran, impunndsarcini sporite.
Condiiile hidrometeorologice- existente n natur n diversele puncte
cardinale n care se afl nava.
Factorul uman- legat de pregtirea profesional a echipajului f i de
durata voiajelorntre una si unsprezece luni de navigaie.

S-a dovedit cpentru aceast activitate desfurat la bordul navei m


condiii de ruliu, tangaj, zgomote, vibraii, gaze si temperaturi ridicate este
necesara opregtire multidisciplinar complex, o condiie fizic bun i un
moralridicat.
Aceast carte este adresat, n principal, ofierilor mecanici care i
petreco bunparte din viatla bordulnavelor, prin a crorpricepere tehnic
istpnire de sine supravegheaz instalaiile,fac reparaii complexe, menin
navele n condiii de vitalitate, asigurndprin aceasta transporturi importante
de mrfurifi depasageri ntre diverseporturi ale lumii.
Pentru a stpni aceast tehnic deosebit de complex, ofierilor
mecanici li se impun condiii de pregtire superioare, marcate de examenele
de brevetla unnumrmare de disciplinefundamentaleide specialitate.
Manualul cuprinde dou volume, n primul volum sunt cuprinse
urmtoarele capitole: matematic, temcdinamic tehnic, rezistena
materialelor, desen tehnic, organe de maini, motoarenavale, cldridejzbur
saturat i supranclzit, maini cu abur cu piston, caracteristicile de
exploatare ale apei tehnice, combustibililor navali i lubrifianilor utilizai la
mainile si agregatele navale, nfinalulprihiului volum sunt prezentate cele
mai importante acorduri internaionale si regionale privind introducerea
I.S.M.(InternaionalSystem Management) si P.C.S. (Port Control State)pentru
construcia, exploatarea i inspecia instalaiilor navale precum i pentru
pregtireaprofesionalsi conduita sociala a echipajului.
Volumul H cuprinde urmtoarele capitole: turbine cu abur, turbine cu
gaze, pompe, conducte, armturi, compresoare de aer, instalaia de aer
comprimat, instalaii frigorifice, instalaia de ambarcare si transfer
combustibil, separatoare de combustibilsi de ulei, instalaii de stins incendiu,
instalaii de splare tancuri de marf de la tancurile petroliere, instalaia de
gaz inert. Capitolul 12, din volumulUprezint codul tehnicprivind emanaia
denoxedelamotoarelenavale, ce urmeaza fi implementatncepndcu anul
1999i introdus nforncepndcu anul2000.
Cartea se adreseaz ofierilor mecanici maritimi, ofierilor mecanici
fluviali, ofierilor maritimi de punte, inginerilor mecanici din antierele
navale, specialitilor de la companiile de navigaie, studenilor din
nvmntulsuperiorde marin.
Mulumim doamnei Vochia Pruin si doamnei Laura Alexe, pentru
tehnoredactarea computerizata crii.

Constanta,noiembrie1998

Anastase Pruiu

CUPRINS
I. TURBINECUABUR
1.1.Principiuldefuncionare
1.2.Clasificareaturbinelor cuabur
1.3. Procesul termicdinturbine
l.4.Turbinacuaciunecuosingurtreapt
1.5.Puterile,randamenteleiconsumuriledeaburaleturbinelor
1.6.Sistemede reglajaleturbinelor
l.".Turbopompadebalast
1.7.l.Echipamentuldereglaj-protectieungere
'
1.7.2.Parametriifuncionaliaisistemuluidereglaj,protecie,ungere
1.7.3.Reductoruldeturaie
1.7.4.Transmisiacardanic
1.7J.Pompadebalast
1.7.6.Instala(iadeautomatizare
l.S.Turbopompade
raarfl
1.S.l.Echipamentuldereglaj-protecfieungere
1.3.2.Parametriifuncionaliaisistemuluidereglaj,protecie,ungere
1.8.3.Reductoruldeturaie
l.S.4.Transmisiacardanic
l.SJ.Pompademaxfl
1.8.6.Instala(iadeautomatizare-control
Bibliografie
2.TURBINECUGAZE
2.1.Generaliti
2.2.CicluIdefuncionarealinstalaiilordeturbinecugaze
,
2.2.1.Ciclul instalaiilordeturbinecugazecuardere lavolum constant
2.2.2.CicIul instalaiilorde turbinecugazecuardere lapresiune constant
2.2J.Ciclul instalaiilorde turbinecugazecurecuperatoarede cldur
2.2.4.Ciclul instalaiilordeturbinecugazecucomprimare i destindere
"izotermicurecuperaretotal
2.2J.CicIulinstalaiilordeturbinecugaze curciri inclziri intermediare
2.3.Pzi!ecomponentealeinstalailordeturbinecu gaze
2.3.1.Turbinecugaze
2.3.2.Compresoruldeaer
2.3.3.Cameradeardere
Bibliografie
3.POMPE.CONDUCTE.ARMATURI.GARNITURI
3.1.Generaliti
3.2.Fluideutilizatelabordulnavelor
3.3.Clasifcareageneratoarelor hidraulice
3.3.1.Pompevolumice

15
15
16
17
lS
21
24
26
27
27
2S
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
32
33
33
33
34
37
39
40
41
43
43
44
47
54
55
55
55
56
57

8
3.3.2.Pompehidrodinaiice
3.3.3.Pierderilenpompe
.
3.4.Pompecupiston
3.4.i.Generaliti
3.4.2.Clsificaeapompelorcupistonclasice
3.4.3.Construcieifuncionare
3.4.3.l.Pompasimplexcusimpluefect
3.4.3.2.Pompacudublu efect
3.4.4.Paraxnetriipompelorcupiston *
3.4.4.1.Presiunemaxim
3.4.4.2.nliraedeaspiraie
3.4.4.3.Debit.cilindree,randamentvolumic
3.4.4.4.Putere
3.4.4.5.Momente
3A4.6.Randaraentglobal
3.4.4.7. Cinematica pompelorcu pistonclasice
3.4.5. Exploatarea pompelorcu piston clasice
3.4.5.l.Exploatareaintreinereapompelorcupistonclasice
3.4.5.2.Jocuriiuzuriadmisibilelapompelecupiston
3.4.6.Pompelecupistoneradiate
3.4.6.1.Generaliti
3.4.6.2.Construcieifuncionare
3.4.6.3.Determinareadebiailuimediu
3.4.6.4.Determinareadebituluiinstantaneu
3.4.7.Pompacupistoneaxiale
3.4.7.1.Generaliti
*

3.4.7.2.Clcululdebitului
3.5.Porapevolumicecumicarederotaie
3.5.1.Pompecuangrenaje
3.5.1.1.Principiuldefuncionare
3.5.1.2.Calcululdebitului
3.6.Pompe cu urub
3.6.i.Pompecuurubcuprofilcicloridal
3.6.2.Pompecuurubneetane
3.6.3.Exploatareapompelorvolumicecumicarederotaie
3.7.Pompecentrifuge,diagonaleiaxiale
3.7.1,Clasificare
3.7.2.Construcieifuncionare
.c
3.7.3.Construciaetanrilormobileutilizatelapompe
3.7.4.Ecuaiilefundamentalealepompelor hidodinamice
3.7.5.Exploatareaturbopompelor
. 3.7.5.1. Pornireai oprireaagregatelor
3.7.5.2. Defectele turbopompelor
3.7.5.3.Reglareadebitului
3.7.5.4. Funcionareapompelornparalel
3.7.5.5. Funcionareapompelornserie
3.8.Pompecuineldelichid
3.9. Pompecumembran
3.iO.Pompecupaleteglisante
3.11.Pompecujet
3.11.1.Pompecujetdeabur

Cuprins

57
57
38
58
59
60
60
61
62
62
62
62
63
63
63
64
66
66
67
67
67
68
.68
69
70
70
70
71
72
72
73
74
74
74
75
76
76
77
78
79
81
81
82
82
83
84
85
86
86
87
87

Cuprins

g,

3.ll~i.Pompecujetdeapa
3.12.Conducte
3.12.1.Generaliti
3.12.2.Elementedecalculdeverificare
3.12.3.Sistemedembinareaconductelor
3.13. Armturi
3.13.1.Clasificareaarmturilor
3.13.2. Elementele principale ale unei armturi
3.13.3. Materialeleutilizatenconstrucia armturilor
3.13.4.Reguliprincipalepentrumontareaidemontareaarmturilor
3.14.Garniturifolositeninstalaiile navale
Bibliografie

4.COMPRESOARE

105

4.1. Generaliti,clasificare,mrimi caracteristice


4.2. Corapresoarecupiston
4.2.0. Construciacorapresoarelorcupiston
4.2.1.Dimensiunileprincipaleidebitul compresorului
4.2.2.Calcululcoeficientuluiglobaldedebit
4.2.3. Calculul dimensiunilor principaleale compresoarelor monoetajate
4.2.4. Puteri i randamente
4.2J .Rcireacorapresoarelor
4.2.6.Distribuiacorapresoarelorcupiston
4.2.7.Rezervorultampon
4.2.7.1. Dimensionareabuteliilordeaerde lansaremotorprincipal
4.2.8.Reglareadebitului
4.2.9.Acionareacompresoarelor
4.3. Corapresoare, suflantei pompe de vid volumice rotative
4.3.1.Generaliti
"4.3.2. Compresoareipompe de vidmulticelulare
4.3.3.CompresoareRoots
4.3.4.Compresoareelicoidale
4.3J.Suflantecurotordedistribuie
4.4. Corapresoare i suflante centrifuge
4.5.Ventilatoare
4.5.1.Generaliti
4.5.2.Ventilatoarecentrifuge

u
4.5.3.Ventilatoareaxiale
.
4.5.4.ncercareaventilatoarelor
4.6. Analiza defeciunilor compresoarelor constatate n diagrama indicat
Bibliografie
5. INSTALAIA DEAER COMPRIMAT
5.1.Introducere
5.2..Instalaiadeproducereaaeruluicomprimat
5.3. Reeauadeconducte
5.4. Msurigenerale pentruntreinerea instalaiilorpneumatice
5.4.l,.Operaiidentreinere zilnice
5.4.2.Operaiidentreinere sptmnale

90
92
'92
93
94
. ' 96
96
97
101
101
102
104

105
105
105
.109
110
111
112
1
3
114
115
115
116
117
117
117
lS
120
121
123
124
125
125
125
127
127
129
131
132
132
132
133
134
134
134

10

5.4.3. Operaii dentrinerelunare


5.4.4.Operaiidentreinere bianuale
5.5. Dimensionarea conductelor
5.6. Preparareaaerului instrumental
Bibliografie
6. INSTALAIIFRIGORIFICE

Cuprins
134
134
135
137
140
141

6.1.Introducere
.
6.2.Termodinamicantimpfinitaciclurilor inversate
6.2.l. Cazul instalaiilor frigorifice
6.3. Proprietile termodinamice i termofizice aleageniloranalizai
6.3.1.Agen{ifrigorificiipresiunidecalcul(conf.RNR)
6.3.2. Ageni frigorifici acceptai ecologic
6.3.3. Fluidefrigorificeacrorproducieeste interzisdup 31.12.1994
6.3.4. Fluide frigorificeacrorproducienceteazin2014
6.3.5. Fluide frigorificenlocuitoare
6.4. Particulariti deutilizare aagenilorfrigorifici
6.5. Proprietile termodinamicealeagenilorfrigorifici
6.5.l.ProprietiletermodinamicealeamoniaculuiR717
6.5.2. Proprietile termodinamice ale freonuluiR12
6.5.3. Proprietile termodinamicealefreonului R22
6.5.4.ProprietiletermodinamicealefreonuluiR502
6.5J.Proprietiletermodinamicealefreonului R134a
6.5.6.Proprietiletermodinamicealefreonului R40SA
6.5.7. Proprietile termodinamiceale freonului R409A
6.6. Funcionarearealainstalaiilorfrigorifice.Coeficienti de lucru
6.6.1.Funcionarearealainstalaiilorfrigorificecucompresiemecanic
devapori
6.6.1.1 Influentaspaiului vtmtor
6.6.1.2Influentalaminriiprin supape
6.7 Analizaexergetica proceselordincompresorul frigorific cu piston
6.S Exploatareainstalaiilor frigorifice
6.8.1Vaporizatoare
6.8.2 Defeciuni ce potaprean exploatarea instalaiilor frigorifice
6.83 Deranjamenteprovocatedeprezentaumiditiinagentul
frigorific
Bibliografie

168
168
173
175
179
179
181
185
186

7. INSTALAIADEAMBARCAREITRANSFER COMBUSTIBIL

187

7.1.Stabilireacantitilordecombustibil necesare
7.2.Componentainstalaieideambarcarei transfercombustibil
Bibliografia
S.SEPARATOARECENTRIFUGALE
8.1.Generaliti
8.1.Principiidefuncionare
8.3.Alegereacorectadiscului gravitaional
8.3.1 Determinareaanalitic
8.3.2Alegereadisculuigravitaionalcuajutorul diagramelor

141
143
143
149
149
149
150
150
150
151
152
152
154
156
159
162
166
167
168

187
189
192
193
193
193
194
194
196

jj

Cuprins
S.3.3 Selectareaprinncercrisuccesive
.
8.4Elementecomponentealeunui separator
8.5 Purificarea i clarificarea la un separatorfrautodescrcare
8.6 Separatorul cu autodescrcare
8.6.1 Principiuldefuncionare
8.6.2.Acionareahidraulicadescrcrii
8.7. Automatizareaprocesului de separare
8.7.l.Posibilitideautomatizare
8.7.2.Instalaiadeautomatizareaprocesuluideseparare
S.S. Reguli de exploatare. Defeciuni, cauze i remedierea lor
Bibliografie
9. INSTALAII DE STINGERE INCENDII
9.1.Generaliti
9.1.1. Cerinealeinstalaiilordestinsincendiu
9.1.2. Mijloacedeprevenireaincendiilorlabordul navei
9.2. Insulii destins incendiucu ap
9.2.1. Instalaiadestinsincendiucujetde ap
9.2.1.1.Tubulaturile
9.2.l.2.Hidunii
9.2.l.3. Calculul instalaiei
9. 2.l.4. Parametrii funcionaliai instalaiei
9.2.2. Instalaii de stinsincendiucuappulverizat
9.2.2.1.Calcululinstalaiei
9.3. Instalaii destinsincendiucu lichide volatile
9.4. Instalaii de stins incendiu cupulberi
9.4.l.Calcululinstalaiei
9.5. Instalaiade stins incendiu cu spum
9.5.i.Calcululinstalaiei
9.6.Insulariidestinsincendiucudioxiddecarbon
9.6.l. Calculul instalaiei
Bibliografia
10. INSTALAIA DE SPLARETANCURI DE MARFA
10.1. Generaliti privind splarea tancurilorpetroliere
10.1.l. Splareatancurilorntr-oatmosferde dp A
10.1.2.Splareatancurilorntr-oatmosferdetipB
10.1.3.Splareatancurilorntr-oatmosferinertdetipC
10.1.4. Splarea tancurilorntr-oatmosfer suprasaturatde tipD
10.2. Splarea tancurilorde marflcuap de mare rece
10.3. Instalaiade splarea tancurilorde marfcuapde mare cald
U>.4. Splareacupetrol( COW)
10.5. Instalaiadesplarecuieiatancurilordemarfa
10.6. Drenarea cargotancurilor
10.7.Metodeiproceduripentrudrenare
10.8. Inspectarea i ntreinereaechipamentului
Bibliografia

197
19S
200
202
202
203
204
204
204
207
210
211
211
212
212
213
214
215
215
216
218
220
222
223
225
227
227
229
230
231
234
235
235
236
236
237
237
237.
238
240
241
245
246
246
247
248

12

11.INSTALAIADEGAZINERT
11.1.Introducere
11.1.1.Reducerea riscurilor defociexploziepentrutancurilepetroliere
i produse chimice
U.1.2.Definiii
11.2.Noiunigenerale
11.2.l. Compoziiaicaracteristicileamesteculuigazos hidrocarburi-aer
11.2.2. InflaraabilitateaamestecurilorHC gaz-aer-gazinert
, 11.2.3.Gazeinertefolositenprevenireaistingerea incendiilor
11.2.4. Producerea gazelorinerte
11.2.5.Calitateagazuluiinertobinutdingazeledeardere
11.2.6.Metodedenlocuireagazelordintancuriledemarf
11.2.7.Cerineimpuseinstalaiilordegazinert
11.3.Componenasistemuluidegazinertobinutdingazedeardere
11.3.l.Prizadegazedeardere
11.3.2.Absorberl(scrubberul)
>
11.3.3.Grupuldeventilatoare
11.3.4.Valvulpentrureglareapresiunii
11.3.5. Supapahidraulic(blocajuihidraulic)
11.3.6. Valvulunisens(dereinere)
.
l li.3.7. Supapadepresiune/vacuum
! 11.3.8.Valvuledepresiune/vacuum
l74.Dispozitivedemsurireglajisiguran
11.4.1.Controlulconcentraieigazelor
11.4.1.1.Analizoaredeoxigen
11.4.1.2.Indicatoaredehidrocarburi
11.5. Pornireaioprireainstalaieidegazinert
11.6.Folosireagazuluiinertlaoperaiiefectuatentancuriledemarf
11.7. ntreinereaiverificareasistemuluidegazinert
Bibliorae
12

CODUL TEHNIC PRIVIND EMANAIA DE OXIZI DE AZOT DE LA


MOTOARELEDIESELNAVALE

12.1 Introducere
12.2Generaliti
12.2.1 Scopul
12.2.2. Aplicarea
12.2.3. Definiii
12.3Inspeciii certificare
12.3/1Generaliti
12.3.2Procedeepentruprecerificareaunuimotor
12.3.3Procedeepentrucertificareaunuimotor
.
12.3.4Fiatehnicimijloacelede verificare
12.4.Norraeprivindemanaiade NOX
12.4.1 LimitemaximeadmisibilepentruemanaiiledeNOXdelamotoarele
navale
12.4.2Cicluriledencercareifactoriidepresiunecetrebuieaplicai
12.5Aprobareaprivindfabricareanserieamotoarelor;conceptedefamilie i
grupdemotoare

Cuprins
248
248
248
249
251
251
251
252
253
257
258
260
26i
262
263
266
267
268
270
271
272
272
274
274
275
276
279
279
281

282
282
283
283
283
283
285
285
286
287
288
290
290
290
293

Cuprins

12.5.1Ueneraliti
293
12.5.2Documentaie
293
12.5.3Aplicaiaprivindconceptuldefamiliedemotoare
293
12.5.4Liniidirectoarepentrualegereafamilieidemotoare
294
12-5.5IJnjdirectoarepentrualegereamotoruluivariantdebazdintr-o
familiedemotoare
295
12.5.6Certificareafamilieidemotoare
296
12.5.7 Aplicareaconceptului degrupdemotoare
297
12.5.SLiniidirectoarepentrualegereaunuigrupdemotoare
297
12-5.9 Lndirectoareprivind reglrile saumodificriledincadrul unuigrup
demotoare
293
12.5.10Liniidirectoareprivindalegereamotoruluivariantdebazdintr-un
grupdemotoare
299
12.6ProcedeecuprivirelamsurtoriledeemanaiideNOXefectuatepeunstand
dencercare
299
12.6.iGeneraliti
299
12.6.2Condiiidencercare
300
12.6.3.Combustibilidencercare
301
12.6.4Echipapentdemsurare
301
12.6.5Determinareadebituluidegazearseevacuate
302
12.6.6Abaterileadmisibilealedispozitivelordemsurareaparametrilor
caracteristici aimotoruluiiaialtorparametrieseniali
302
12.6.7Analizoarepentrudeterminareacomponentelor gazoase
302
12.6.8Calibrareaaparateloranalitice
303
12.6.9ncercarealafuncionare
303
12.6.10Raportulncercrii
304
12.6.11Evaluareadatelorprivindemanaiadegaze
304
12.6.12Calculareaemanaiilor gazoase
305
12.7ProceduriprivinddemonstrareaconformitiiculimiteledeemanaiideNOX
labordulnavelor
308
12.7.l Generaliti

308
12.7.2Metodadeverificareaparametrilormotorului
308
12.7.3Metodademsurare simplificat
311
12.8 Anexe
314
12.8.1 Suplimentlacertificatulinternaionalalmotoruluiprivindprevenirea
poluriiaerului(CertificatELPP)
' 3 1 4
12.8.2 Scheme logice privind inspeciile i certificareamotoarelordiesel
navale
316
12.8.3Abrevieri.indiciisimboluri
316
12.8.4Raportdencercareprivind luareadeprobe
325
12.8.5 Specificaii pentruanalizoarelece urmeazafiutilizateladeterminarea
componentelorgazoasedinemnaiiledelamotoarele diesel
331
12.8.6 Calibrarea aparatelorde msurareanalitic
332
12.8.7Calculareadebituluiraasical gazelorarsede evacuare
340
12.8.8Lista deverificarepentrumetodadeverificareaparametrilor
motorului
351
Bibliografie
353

14

Manualul ofierului mecanic

ABREVIERI

IMO
MSC
MEPC
EPA
IAPPC
EIAPPC
CFV
CLD
ECS
FID
FTIR
HCLD
HFID
NDIR
PDP
PMD
UVD
ZRDO

-InternationalMaritimeOrganization
-MaritimeSafetyCommittee
-MaritimeEnvironmentalProtectionCommittee
-EnvironmentalProtectionAgency
-InternationalAirPollutionPreventionCertificate
-EngineInternationalAirPollutionPreventionCertificate
-CriticalFlowVenturi
-ChemiluminescentDetector
-ElectrochimicalSensor
-FlamelonizationDetector
-FourierTransformInfraredAnalyser
-HeatedChemiluminescentDetector
-HeatedFlamelonizationDetector
-Non-dispersiveInfraredAnalyser
-PositiveDisplacementPump
-ParamagneticDetector
-UltravioletDetector
-ZirconiumdioxideSensor

l
TURBINE CU ABUR
Turbina cu abur este maina energetic de for n care are loc transformarea energiei
poteniale a aburului n energie cinetic i a acesteia n energie mecanic, servind la.rotirea
arborelui turbinei. Prin cuplarea arborelui turbinei cu un generator electric se realizeaz
transformarea energiei mecanice n energie electric, transportat i apoi transformat n
diferiteformedeenergie,dictatedescopulutilizriilor.ndomeniul naval turbinelecuabur
se folosesc pentru antrenarea generatoarelor electrice, acionarea pompelor de marfa i a
pompelor de balast pe navele tancuri petroliere, iar pe unele nave sunt folosite pentru
propulsie.

1.1.Principiuldefuncionare
Transformarea energiei poteniale, termice, a aburului n energie cinetic, se produce
prin destinderea aburului n ajutaje directoare sau palete directoare, prin scderea presiunii
i creterea vitezei aburului, astfel concepute nct s realizeze destinderea, respectiv viteza
necesar aburului, precum i direcia de ieire dorit a acestuia. Avnd o direcie de ieire
dirijat de ctre aparatul director,jetul de aburptrunden rotor, constituit dinpalete mobile
situate la periferia unui disc mobil sau a unui tambur, n care direcia i este deviat, prin
aceasta aburul cednd rotorului, sub forma de lucru mecanic, o parte din energia sa cinetic.
Aceste dou organe, coroana de ajutaje directoare i cea de palete mobile, formeaz o treapt
sauunetaj deturbin.
Deoarece o turbin constituit dintr-o singur treapt nu utilizeaz economic energia
potenial a aburului, jetul de abur trebuie s parcurg succesiv mai multe asemenea trepte,
realizndu-se turbina cumaimultetrepte.
Turbina cu abur poate fi cu aciune pur, dac energia termic a aburului este
transformat n ntregime n energie cinetici n ajutajele fixe aburului i n coroanele de
paletemobile.
n spaiile dintre paletele mobile ale turbinei (fie c se continu destinderea sau nu),
aburul este foratntotdeauna, prin forma curbat a paletelor, s-i modifice direcia vitezei,
exercitnd asupra paletelor o mpingere, a crei component periferic produce rotirea
arborelui turbinei.
nspjdiul i calculul turbinelorcuaburintervinurmtoareleviteze:
viteza absolut a jetului de abur (c); viteza periferic a coroanelor de palete mobile (u);
vitezarelativajetuluideaburfadepaletelemobile(w).
Fora dezvoltata de.jetul de abur asupra paletelor mobile, se obine din ecuaia
impulsului:

/r=///(c 1 -c 2 )
ncare:

[N]

(i.i)

Manualul ofierului mecanic

16

F-forajetuluideabur, m -debitul masicdeaburcare prsete ajutajul: c,, c2 - vitezele


teoretice absolute alejetului de abur la intrarea respectiv la ieirea din paletele mobile, n
m/s.
Dinaceastexpresierezultforadezvoltatdectredebituldeabur( lkg/s).

F=(c,-c2)

[N]

(1.2)

Avndnvedere c sub aciuneaforei pe care o exercitjetul de aburapare micarea


derotaiearotoruluicuvitezatangenialu, sepoatedeterminaforadatoratvitezeirelative
a aburului:
^K,-**)
M
-d.3)
unde :w lu i w^ sunt proieciile vitezelor relative pe direcia vitezei periferice.
Putereaobinutprinaciuneadebituluideaburde lkg/sasuprapaletelormobileeste
< 7 u = ^ , - "

O-*)

1.2. Clasificarea turbinelorcuabur


Folosirea turbinelor cu.abur n multiple domenii tehnice, a condus la realizarea multor
tipuride turbine, acrorclasificaregeneralesteprezentatntabelul 1.1.
Tabelul1.1 Clasificarea generala turbinelorcuabur
Criteriulde
clasificare
Felul
destinderii
aburului
Modulde
utilizare
al energiei
aburului
Direcia
aburului

Parametri
aburului la
admisie

Tipuldeturbine

Criteriul de clasificare

Cuaciune
Cureaciune
Combinate, cu aciune
sitraciune
ntr-osingurtreapt

Moduldeexploatare

Regimulde
funcionare

Cutreptedevitez
Cutreptedepresiune
Axiale
Radiale
Tangeniale
Cuparametrisupunalp
p0>140ba,to>540
C
Cuparametrinali
Po=(49...140)ba,
to=(450...540)C
Cuparametrimedii
Po=(l2...50)bar,
to=(300...450)C
'Cuparametrisczui
po<12ba t to<300 C

Valoarea turaiei

Numrul
dearbori
Particulariti
constructive

Construcia
rotorului
Numrul
de corpuri

Tipuldeturbine
De baz (lucreaz la sarcin
constant)
De vrf(preiau variaiile de
sarcin)
Auxiliare (antreneaz instalaiileauxiliare)
Cuturaieconstant
Cuturaievariabil
Cuturaienormal: n=3000
x/min
Cuturaiemare:n>3000
rot/rain
Cuturaiemic:n<3000
rot/rain
Cuunsingurarbore
Cudoisaumaimuliarbori
Cudiscuri
Cu tambur
Cudiscuriitambur
Cuunsingurcorp
Cudou,saumaimulte
corpuri

17

Turbinecuabur

Tabelul 1.1.( continuare)


0

Cucondensai ie

Utilizarea
aburuluiIa
evacuare

Cucontrapresiune
Fr prize

Felul
procesului
termic

de fluxuri

de
terrnoficare
naintae

Cu prize
Cuprizereglabile

Particulariti
constructive

Cu prize fixe

Sensulde
rotaie

(privit dinspre generator,


sensul acelor de ceasornic)
Cusensinvers

Sistemul
dereglare

Cureglareprinadmisie
Cureglareprinlaminare
Cureglare mixt

Staionare

Destinaia

n simplu flux
Cu fluxuri multiple
Cusensderotaienormal

Modul de
instalare

Nestaonare(pentru
transporturi)

Cucondensatorulnsubsol
Fr subsol

1.3.Procesultermicdin turbine
Procesul turbinei cuprinde o singur faz a ciclului i anume destinderea. Din cauza
curgerii rapide a aburului procesul este considerat adiabatic. Lucrul mecanic produs n
turbin este egal cu cderea de entalpie :

t*
<//=-<//sau / = - [ " < / / = / 0 - / c =//

f J "

(1.5)

*
L*Pentru procesul ntreg al turbinei, cderea de entalpie va fi notat cu H, iar pentru o
treaptsauoregiune din turbincu h.
Procesul teoretic - izentropa AB, (fig. 1.1). Lucrul mecanic teoretic se determin cu
relaia:

1*81

(1.6)

unde H, este cderea teoretic, denumitn unele lucrri i cdere adiabatic.


Procesul real - politropa AB. Cderea de entalpie n procesul real se numete cdere
intern(indicat)H,=i0-ic.
Lucrul mecanic transmis rotorului n procesul real se numete lucrul mecanic intern
(indicat).

Fig.1.1Reprezentareadestinderii
ndiagramai-s

18

Manualul ofierului mecanic

L4.Turbinacuaciunecuosingurtreapt

Fig.1.2. Schema turbinei de abur cu aciune,


cuosingur treapt:
/- conduct de abur, 2- ventil de reglare; 3- canal pentru
distribuiaaburului; /- ajutaj; .5- palete mobile; 6- discul
rotorului; 7- canal pentru colectarea aburului; 8- racord
de evacuare; 9- carcasa tubinei.

Turbina cu aciune cu o singur treapt,


turbina Laval este prezentatschematicn fig.
1.2. n fig.1.3 este reprezentat, seciunea
A - B desfurat, a turbinei Laval, mpreun
cuvariaia vitezei i apresiunii aburului, care
au loc datorit destinderii lui n ajutajul 4 i
transformrii energiei sale cinetice, n energie
mecanic pe paletele mobile 5. La ieire din
turbin, aburul este condus prin racordul de
evacuare5.
Jetul de abur, de presiunepQ i vitezc0,
se destinde n ajutajele statorului pn la
presiunea p^ atingnd viteza c t ; cu aceast
vitez,subununghi,,atacpaletelemobile
ale rotorului, cruia i imprim o micare de
rotaie prin transformarea energiei sale
cinetice n energie mecanic, datorit
micorrii vitezei de lac,, lac:.
Cunoscndu-se ct, cti i viteza
,v de
j micare a paletelor:
1 1
tangenial
u=
ou
n care d reprezint diametrul rotorului,
consideratlajumtateapaletei, iarn- numrul
de rotaii pe minut, efectuat de palete. Din
triunghiul de viteze la intrarea aburului ntre
palete( fig. 1.4), se determin viteza relativ
w

Fig. 1.3.Variaia presiuniiiavitezeiaburuiuin treaptacuaciuneaturbinei Laval

t-

Pentru a nu se produce pierderi la


intrarea aburului ntre palete, este necesar ca
jetul de abur s intre tangent la suprafaa
paletei, astfel nct j s fie egal cu unghiul
fcut de tangenta la suprafaa paletei n
punctulde intrare, iplanuldiscului.
Dup ce curge prin canalul dintre
palete, n care sufer o abatere datorit
profilului curbatal paletelor, aburul prsete
canalul cu viteza relativ H':, tangent la
ultimul element de suprafa al paletei.
Teoretic, aceast vitez se consider egal ca
valoare cu w,, dar datorit pierderilor prin
frecare, este mai mic dect aceasta,
micorare de care se ine seama prin
coeficientul de reducere a vitezei ntre
paletelemobile ,astfelc w 2 =Wj.

19

Turbinecuabur

Fig. 1.4.Triunghiuriledevite/cpentruturbinacuaciunecuosinguritreapt.
in funcie de unghiul de curbur (, + : ) din diagrama reprezentat n fig.1.5.a. se
obinecoeficientul '.iarn funcie de viteza w, (fig. 1.5.b) rezultcoeficientul I. . cu
care. = ' - k w .

370

20
Fig.1.5.Nomogrampentrudeterminareacoeficienilor '(a)i&w(b)

Astfel,cuw:determinati //cunoscut, vitezaabsolut c: seobine.fiedin triunghiulde


viteze laieire( fig. 1.4), fie analitic:
c, =V W 2+ u 2-2u-w 2cosb 2 Pentru simplificare grafic, cele dou triunghiuri de viteze se construiesc n aceeai figur
(fig.1.4) i alctuiesc diagrama de viteze, trasat ntr-un sistem rectangular avnd ca axe
direciatangenialiceaaxialvrfuriletriughiurilorfiindconstruitenorigineasistemului
de coordonate. Valoarea vitezei c: reprezint o pierdere, prin micorarea energiei
transformat n lucru mecanic , datorit energiei cinetice c;12, cu care aburul iese dintre
palete. Pentru ca aceast energie cinetic rezidual s fie minim este necesar ca c:
(componentatangenialavitezeic:)sfienul,adicieireaaburuluissefacnplanul
axial,a*90ic^s0.

Manualul ofierului mecanic

20

Cunoscnd din diagrama de viteze unghiurile , i 2,(fig. 1.6), se poate determina


forma paletei, dictat de faptul c teoretic w2 = w,, ceea ce conduce la constana seciunii
canalului dintre palete, realizabilprin: limea canalului b constant ( j = 2 ) i ngroarea
profilului paletei n mijlocul ei ( v. fig. 1.4), n aa fel nct partea convers a unei palete s
fie concentriccuceaconcavapaleteivecine.
Deoarece aburul iese din ajutaje cu viteze mari. este necesar ca muchia de intrare a
paletelorsfieascuitcuogrosimede0,2... 0,3mm.
Lucrul mecanic util (fig.1.7) efectuat de ctre o cantitate unitar de abur, sau cdere
termicutilhuaturbinei,este:

I u = h u . =u(c l t t c 2 u )

rri

(1.7)

care semnul plus sau minus se consider dup cum; < 90, sau ou > 90.
Lucrul mecanic specific, teoretic, de destindere a aburului n ajutaje, n cazul
inexistenei pierderilor, respectiv prin conservarea vitezei teoretice cu, pentru c2 = O, se
determincurelaia:

(1.8)

.-^
[kg]
W
2
1

Fig. 1.6.Diagrameledevitezepentru turbinacuaciune,cuosingurtreapt


Tabelul1.2. Principalele pierderideenergietermicaleturbineicuabur
Categoria
depierderi

Simbolul
h
n.

Pierderi
interne

Pierderi
externe

h.
h.
h*
h.Jal
n,
h
h-,
h.

Pierderideenergie termic
Denumirea
Pierderinventiledereglare
Pierderi n ajutajele statorului ( ntre paletele
directoare)
Pierderintrepaletelemobile
Pierderi prinenergiacineticreziduali
Pierderiprin frecrii ventilaii
Pierderi prin umiditate
Pierderiprinscprideaburinterioare(ntretrepte)
Pierderi prin scpri de abur n exterior ( prin
etanrileterminale)
Pierderi mecanice
Pierderiprinradiaieiconductivitate

Observaii
Pierderile interne sunt
pierdericalitative,deoarece ifluen(eaz starea aburului din turbin.

Pierderile externe nu
exercit nici o influent
asupratransformrilor
aburuluinturbin

Turbinecuabur

21

1.5.Puterile,randamenteleiconsumuriledeabur
ale turbinelor
Puteri f i randamente. Fat de cderea termic teoretic, obinut prin destinderea
adiabat reversibil a aburului n treapta unei turbine cu aciune (fig. 1.7,0), respectiv, cu
reaciunea(fig.1.7,):
frl
h, s i o i j ; h, = i 0 i:
(1.9)
k

L gJ

n cazul procesului real, dup modul de grupare al pierderilor se deosebesc:


-cdereatermic,lucrulmecanic,laperiferiarotorului:

- -

[JL

(1.10)

-cdereatermicinternatreptei:

Fig. 1.7. Reprezentarean diagrama /-sa pierderilorinternealeunei treptedeturbincuabur


a)-cuaciune;b)-cureaciune.
Ii=hi=i 0 -i^=h u - ( h f r+h a m + h j ) | ^

(1.11)

Randamentulperiferic ( la periferia rotorului) i randamentul intern al treptei turbinei


cuabu
=JLL=
k;

h, l t

.JL=L
h t l t

Randamentul intern (termodinamic) al turbinei cu abur (fig.1.8), cu considerarea


factoruluiderecuperareaenergiei termicerezidualef= 1,03 ... 1,07, areexpresia:
(1.13)

Manualul ofierului mecanic

22

cucare,cunoscndcdereatermicinternpetoatetrepteleturbinei( Hj =h 4 =i0-i c ),
sepoatereprezentandiagramai-sprocesuldedestindere real, prin determinareapunctului
deieiredinturbin,carepentruf= l,arevaloarea:

rr
i

(1.14)

Datorit pierderilor externe, dintre care o importan deosebit o prezint cele


mecanice, lucrul mecanic efectiv Le, al turbinei, corespunztor cderii termice utilizat
pentrulivrarealucruluimecaniclacupl, estemicoratfatdecelintern,cuvaloareaacestor
pierderi.

Rg.1.8.Reprezentareandiagrama /-$apierderilorinternealeturbinei
cuaburcuaciune
Randamentulmecanical turbinei este:

L,
L.

J^_
H,. .H,

(1-15)

acruivariaienfunciedeputereaturbineiestereprezentatInfig.1.9.
Randamentulefectivalturbineicuabureste:

_ k = _ k - L L=

' L, L,'L,

"i'

(1.16)

iarnfigura 1.10 redvariaialui ,cuputereaturbinei.


Reprezentnd raportul dintre lucrul mecanic efectiv i cldura total primit de abur.
randamentultotalalturbinei cu abur, sau randamentulafectivabsolut, are expresia:

Turbine cu abur

23

iiiiiilkaS^^rn i 'i "~

Pufersa trbinei.CMW]
Fig. 1.9. Variaia randamentului mecanicn funciedeputerea turbincicuabur

'" D(i.-i.)

= -n,-,=.-,

L, L, D(i.-i.)

(1.17)

n care i,reprezintentalpia apei de alimentare a cazanului de abur, iar trandamentul


termicteoretical turbinei.
Randamentulexergeticalturbineicuaburestecelcarearatmsurancareexergiapreluat
deagentul termicncazan, se regsete subformde lucrumecanicefectiv:

iar diferena dintre valoarea maxim


acestuia. =l,corespunztoareprocesuluireversibil,i valoareape care o are
randamentulexergetic,esteproporional
cu pierderea de exergie. Ca i randamentul exergetic al cazanului de abur, i
cel al turbinei, prezint o deosebit
importan n analiza energetic
centralelortermoelectrice.
In cazul turbinei cu abur care antreneazungeneratorelectric,obinuitse
msoar puterea la bornele generatoruluielectricPrcuajutorul creia se definesc: randamentul generatorului electric
t i randamentul electric al turbinei Fig. 1.10. Variaia randamentului efectiv al
;/,,. cu relaiile:
turbineicu abur,n funciedeputere.
P.
(1.19)

--r--

Manualul ofierului mecanic

24

Randamentul generatorului, n funcie


deputere, se obinedinfigura 1.11.
n general se cunoate puterea
efectiv a turbinei, dac puterea la bornele
generatorului electric este cea cunoscut,
adoptnd valoarea ^ (fig.1.11). din prima
relaie (1.19) se determin />e, cu care,
puterea intern care trebuie ftirnizat de
ctreturbin,este:
Fig.1.11.Variaiar andamentuluigeneratoruluielectric,nfunciedeputerea
turbineicuabur

P.slO'H.Ds-^-

(1.20)

D reprezentnd debitul de abur al


turbinei,nkg/s.
Consumul de abur al turbinei se
determincu ajutorul relaiilor(1.20) , (1.13) i (L16)
sau D,=3600
(1.21)
. . H , Lss J
" '

Ht t l h .
J
.H
Daceste cunoscut puterea la bornele generatorului electric, rezult debitul de abur al
turbinei:
D=

D= -

. - V H , L * '

n>}
}

Consumul specific de abur al turbinei, consumul de abur pentru producerea unui kWh,
seobinecuutilizarearelaiei(1.21)
D,
3600 f kg l
(LB)

"'ir^rM

avnd valori optime, pentru turbinele cu condensatie, 3 ... .5,5 kg/k\Vh.


O alt mrime utilizat ca indice comparativ n funcionarea turbinelor cu abur este
consumul specific de cldur;
>

-"^[1
1.6. Sisteme de reglaj ale turbinelor
Calculul turbinei cu abur se face pentru un anumit consum de abur i pentru anumii
parametri ai aburului laintrare i ieire. Pentru turbinele ce seproiecteaz, se ia caparametru
cantitativ consumul de abur care corespunde puterii nominale, ceea ce corespunde regimului
de funcionare Cel mai ndelungat al turbinei. Randamentul turbinei pentruacest consum de
abur trebuie s fie maxim, n timpul funcionrii, sarcina variaz continuu, deci i consumul
de abur va varia n aceeai msur. Aceast variaie a consumului de abur trebuie s fie
asigurat de sistemul de reglaj, astfel nct s poat da posibilitatea turbinei de a dezvolta
puterea cerut. Variaia puterii furnizata de o turbin se poate realiza prin diferite procedee
dereglajianume:
l. reglajul prin laminare, obinut tehnic prin variaia seciunii de trecere a aburului prin
vetilelededmisienturbin(reglajcalitativ):

Turbinecuabur

25

2. reglajul prin admisie, obinut prin variaia cantitii de abur admis, denumit reglaj
cantitativ;
3. admisiantrepte,adicprinintroducereadeaburndiferite trepteintermediare;
4. combinareantrereglajulprinadmisie icelntrepte;
l
5. schimbareapresiuniiaburuluilivratdecazan.
*
l
Reglajulprin laminare
Odatcumicorarea sarcinii, trebuie sfie micorat iconsumuldeabur, ceea cese
poate realiza prin scderea presiunii de intrare a aburului n turbin. Aceast scdere de
presiune, sepoaterealizaprinmicorareaseciuniide trecereaaburuluipriu ventil (ventil de
laminare).

Lanchidereaparialaventilului.cantitateadeaburcetreceprinelse
micoreaziodatcuaceastmicorare, aprndifenomenul de laminare,presiunea
aburuluiscade,entalpiaaburuluihintrarermnndaceeai,punctulBdinfig.1.12.
Presiuneapl sedeterminfuncdedeputereapecaretrebuies-odezvolteturbina.
Sefoloseteunventil special delaminare, daraburulestelaminatinventilul principal al
turbineinumitventil cunchidererapid, de lapresiuneap^pn lapresiuneap*0. n timpul
funcionriiturbineiventilulcunchidererapidrmnecompletdeschis.
Reglajul prin admisie
Schema reglajului este prezentat n figura 1.13. Aburul ptrunde n schem prin mai
multe ventile, fiecare dintre acestea lsnd s treac debitul de abur necesar ajutajelor
deservite. La deschiderea tuturor ventilelor va trece prin turbin debitul maxim de abur.
Pentrureducereacantitii de abursenchideun numrcorespunztorde ventile. Presiunea
aburuluilaintrareanturbinermneaceeai.

Fig.1.13.Schemareglajuluiprinadmisie
Fig.1.12. Schemareglajuluiprinlaminare

1.2-ventile;3.4.5-reeledeajutaje;6-discurile
turbinei;7-rotorulturbinei.

Reglajulprin variaia presiunii aburului livrat de cazan


Modificarea puterii turbinei se poate face i prin variaia presiunii aburului livrat de
cazan. La acest sistem de reglare procesul termodinamic decurge la fel ca i n cazul
reglajuluiprin laminare. Utilizareaacestui sistemde reglare este limitatdeoarece se aplic
unor azane cu debit mic si cnd presiunea la cazan poate fi stabilizata foarte repede prin
regulator. Sistemele de reglare care acioneaz asupra organelor de alimentare cu
combustibil, asupra sistemului de reglare a aerului de combustie i asupra pompelor de
alimentare cu ap ale cazanului sunt destul de complicate. '
'
/'V

26

Manualul ofierului mecanic

Condensatorul
Condensatorul are ca scop asigurarea vidului necesar la evacuarea din turbin. Pentru
obinerea unui randament ridicat se impune condensarea aburului ce prsete turbina la o
temperatursczut, de32....24Cceeace corespunde unuividde ordinul de0,05....0,03
bar. De obicei se utilizeaz condensatoare de suprafa. Pentru evacuarea aerului care a
ptruns prin neetaneitile turbinei se impune montarea unor dispozitive care s extrag
acestaerdincondensator. Vidul obinutncondensatordepinde de temperaturaapei dercire
i de debitul de ap care circul prin evile condensatorului, n figura 1.14 este prezentat
seciunea printr-un condensator de abur de suprafa. Aerul din condensator este scos pe la
partea inferioar, iar apa parcurge lungimea condensatorului n dublu flux. evile
condensatoruluisemonteazprinsudare sauprinmandrinare. evilepotconfecionatedin:
alam, alamcu adaos, alamcu adaosde antimoniu, alamaliatcunichel, alamaliatcu
aluminiu. Plcile tubulare se confecioneazdinoel.

Fig.1.14.Condensatordeaburdesuprafa
7-intrareaaburului;2-ieireacondensului;3-intrareaapeidercire;-J-ieireaapeidercire;
5-evilecondensatorului;6-camerelecolectoaredeap;7-ejectoruldeaer,5-placacubular;
P-mantauacondensatorului.

1.7.Turbopompadebalast
Turbina este vertical de 530 kw, cu condensaie cu rotorul format dintr-un disc tip
roat Curtis avnd turaia de 3693 rot/min. Parametrii aburului la intrarea n turbin snt:
presiuneade 13,0....14.7baritemperaturade250....290C. Admisiaaburuluinturbinse
face printr-un ventil cu dou scaune, acestandeplinindfuncia de ventil dereglare cat t pe
cea de ventil cu nchidere rapid. Dup destinderea n cele dou rnduri de palete retorice
aburul este evacuat la presiunea de 450 mm Hg vacuum. Sistemul de etanare al arborelui
turbinei nu permite contactul ntre partea rotitoare i cea fix (etanare cu labirint!) i
mpiedicptrundereaninteriorulturbineiaaerului,umiditiidinmediulambiantprecum
i a prafului din aer .
Turbinaantreneaz pompa de balast prin intermediul unui mecanism reductor, la care
rotorul turbinei se monteaz pe captul arborelui primar al reductorului, prin fretare, iar
carcasele turbinei se monteaz prin flan pe carcasa reductorului de turaie, ceea ce nu
permite funcionarea turbineiflrmecanismul reductor.

Turbinecuabur

27

1.7.1. Echipamentuldereglaj-protecieungere
Turbopompa este comandat de un sistem electromecanic i hidraulic care asigur
reglajul, protecia i ungerea i.care permite funcionarea la sarcini de exploatare (sarcini
parialeisarcinanominal)aagregatului.
n componenaechipamentuluidereglaj, protecie, ungere intrurmtoarele:
a) dispozitive de reglajiprotecie;
.
declanatorhidraulic:declanatorullasupraturaie:servomotorulventiluluidereglare;
acumulatorulhidraulic;bucldereglaretemperaturulei;regulatordeturaie.
b)dispozitive de ungere;
tanculdeulei;circuituldeulei;ventildesuprapresiune;rcitoruldeulei;pompa
principal;electropompadepreungere:

1.7.2. Parametrii funcionali ai sistemului de reglaj, protecie, ungere


Se folosete un regulator de turaie tip UG 8 - DIAL ( WOODWARD). Pompa
principaldeungere, precumielectropompade preungere asiguropresiune pe refulare de
5 bar. n circuitul de acionri hidraulice presiunea uleiului este ntre 3,8...4,2 bar. n
circuituldereglajesteasiguratopresiunede2,4....2,8bar. Presiuneauleiuluipecircuitul
deungere este cuprinsn domeniul de l,6....2bar. Turaianominala turbinei este de3693
rot/min, iarturaiadedeclanareprotecielasupraturareestede4247rot/min.
Filtrarea uleiului este asigurat de un filtru cu fineea de filtrare 0,02 mm, avnd un
debitmaximde2651/min,iarcdereanormaldepresiunepefiltruestede0,5....0,8bar.
Capacitateautilatanculuideulei estede 645 l debitul pompei fiind de 300 1/minceea
ceasigurcirca28 de recirculripe or. Temperaturauleiului la intrarean lagrele turbinei
estede45 Ciarlaieireadin lagrele turbinei este demaxim55C. Meninereatemperaturii
uleiuluisefaceprintr-unrcitordeuleicuap,rcitorulfiindde28,5kW.
Sistemul de reglaj va controla i menine turaia turbinei la valoarea prescris cu o
abateredemaxim l %pentruoricaredintresarcinileturbineintre30....100%.
Sistemul de protecie va controla parametrii principali ai turbopompei i va aciona
oprirearapidaacesteianurmtoarelesituaii:
cnd turaiaturbineiatingevaloareade4247 1 3 rot/min;
cndturaiapompeiatingevaloareade863 3rot/min:
cndtemperaturametalului lagrelormecanismuluireductoraajuns lavaloareade
80C;
cndpresiuneaderefulareapompeiprincipaleestede l bar;
cndpresiuneauleiuluincircuituldeungerescadepnla0,8 ban
cnd temperatura lagrelor trecerii etane (ntre compartimentul maini i
compartimentulpompe)depetevaloareade80C;
cnd temperatura lagrelor cu rulmeni ale pompei de balast atinge valoarea de
80C:
cnd temperatura metalelor lagrelor axiale depete 80 C (ceea ce nseamn o
tendindedeplasareaxial):
cndnivelululeiuluintanc estesubvaloareaminim.
Sistemul de ungere asigur iubrefierea pentru: lagrele radiale i jxiale ale
mecanismului reductorprecum si angrenajul acestuia.

28

Manualulofieruluimecanic

1.7.3.Reductoruldeturaie
Mecanismul reductor de turaie asigur reducerea turaiei de la 3693 rot/min pn la
750rot/minprintr-unangrenaj cilindriccudininclinaintr-osingurtreapt.
n componena reductorului se mai afl i dou prize de putere pentru antrenarea
regulatoruluideturaieiapompeiprincipaledeungere.
Caracteristicileprincipale ale mecanismului reductorde turaie sunt:
putereanominal la arborele de ieire 530 kW;
turaiadeintrare-ieire3693/750rot/min;
prizapentruregulatorul de turaie de 0,5 kW, iarturaiade intrare n regulator este
^de 950 rot/min;
priza de putere pentru pompa principal de ungere este de 8 kW, iar turaia de
intrarenpompeste2181 rot/min;

1.7.4.Transmisiacardanic
Este elementul de legtur cinematic dintre arborele trecerii etane i pompa de balast,
avndunmomentnominaldetorsiunede28kNm, laturaiamaximde2000rot/min.
nclinarea axei longitudinale a cordonului fa de linia geometric ce unete centrul
flanei de jos cu centrul flanei de sus va fi cuprins ntre 1,5 i 3. Unghiul maxim de
nclinarealarticulaieiestede 15.

1.7.5.Pompadebalast
Esteopompvertical de tip radial centrifugal, raonoetajat i rotorul n dublu flux cu
aspiraie i refularenplanorizontal decalate la90C.unanraportcucealalt.
Pompa de balast are urmtoarele caracteristici: debitul de 3500 m3 / h, presiunea'de
refulare 40ra col.ap, turaia 750 rot/min, N.P.S.H. de 5 m iar puterea absorbit de 480 kW.
Prile componente ale pompei sunt executate din materiale care nu produc scntei
electrostatice sau datoratefrecriloraccidentale. Pompa va puteafuncionanormal la turaia
nominal, chiardacdebitul acesteiascadepnla20%dinvaloareanominal.

1.7.6. Instalaia de automatizare


Destinaia acestei instalaii este s urmreasc, s transmit, s afieze informaii i s
acioneze n anumite situaii pentru reglarea anumitor parametri i pentru protecia
turbopompei. Aceast instalaie permite efectuarea operaiilor de: balastare, debalastare,
comandmanualsiautomat.
Instalaia de automatizare se compune din: AlC montate n instalaie, echipamente
locale montate n compartimentul pompelor i n compartimentul mainilor, echipamente
montaten camerade comandncrcare-descrcaremarfi npostul central decomand.
Instalaia de automatizare permite urmrirea urmtoarelor presiuni: intrare abur n
turbin, abur etanare labirini, ieire abur din turbin, ulei pentru reglaj, ulei ungere dup
rcitor. ulei protecie turbin, ulei refulare pompe de ungere, ulei intrare - ieire filtru de
ulei,balastpeaspiraiapompeidebalsat,balastperefulareapompeidebalast.
Instalaiadeautomatizare urmrete temperaturile: intrare aburn turbin, ieire aburdin
turbin, lagrelormecanismuluireductor, ulei intrare-ieiredin citor, lagrelorpompeide
balast.

Turbinecu abur

29

Protecfiaesteasiguratpentruurmtoarelesituaii: turaie turbin(maxim), temperatur


lagre reductor (maxim), temperatur lagre pomp (maxim), presiune abur evacuare din
turbin(maxim), presiune refulare pomp de balast (maxim), presiune ulei ungere
(minim),niveluleintanc(minim),altesituaiilegatedeinstalaiilenavei.

l.S.Turbopompademarfa
Turbba este vertical de 1900 kw, cu condensaie cu rotorul format dintr-un disc tip
roat Curtis avnd turaia de 6618 rot/min. Parametrii aburului la intrarea n turbin sunt:
presiuneade13,3....14,7baritemperaturade250....290C.Admisiaaburuluinturbinse
face printr-unventil cu dou scaune, acestandeplinindfuncia de ventil de reglare ct i pe
cea de ventil cu nchidere rapid. Dup destinderea n cele dou rnduri de palete retorice
aburul este evacuat la presiunea de 450 mm Hg vacuum. Sistemul de etanare al arborelui
turbinei nu permite contactul ntre partea rotitoare i cea fix (etanare cu labirini) i
mpiedicptrundereaninteriorulturbineiaaerului,umiditiidinmediulambiantprecum
i a prafului dinaer.
Turbina antreneaz pompa de marf prin intermediul unui mecanism reductor, la care
rotorul turbinei se monteaz pe captul arborelui primar al reductorului, prin fretare, iar
carcasele turbinei se monteaz prin flan pe carcasa reductorului de turaie, ceea ce nu
permitefuncionareaturbineifrmecanismulreductor.

1.8.1.Echipamentuldereglajprotecieungere
Turboporapa este comandat de un sistem electromecanic i hidraulic care asigur
reglajul, protecia i ungerea i care permite funcionarea la sarcini de exploatare (sarcini
parjiale i sarcinanominal) a agregatului.
ncomponentaechipamentuluidereglaj,protecie,ungereintrurmtoarele:
a) dispozitivede reglajiprotecie;
declanatorhidraulic:declanatorullasupraturaie:servomotorulventiluluidereglare:
acumulatorulhidraulic;bucldereglaretemperaturulei;regulatordeturaie.
b)dispozitive de ungere;
tanculdeulei:circuituldeulei:ventildesuprapresiune;rcitoruldeulei;pompa
principal;electroporapadepreungere;

1.8.2.Parametriifuncionaliaisistemuluidereglaj,protecie,ungere
Se folosete un regulator de turaie dp UG 8 - DIAL ( WOODWARD). Pompa
principaldeungere, precum i electroporapade preungere asigur o presiune pe refulare de
5 bar. n circuitul de acionri hidraulice presiunea uleiului este ntre 3,8...4,2 bar, n
circuituldereglajesteasiguratopresiune de2,4 ....2,8bar. Presiunea uleiului pe circuitul
deungereestecuprinsndomeniulde l,6....2bar.Turaianominalaturbineiestede6618
rot/min,iarturaiadedeclanareprotecielasupraturareestede7611 rot/min.
Filtrarea uleiului este asigurat de un filtru cu fineea de filtrare 0,02 mm, avnd un
debitmaximde2651/min, iarcdereanormaldepresiunepefiltruestede0,5....0,8bar.
Capacitateautilatanculuideuleiestede945 ldebitulpompeifiindde3001/minceea
ceasigurcirca 19derecirculripeor.Temperaturauleiului laintrareanlagreleturbinei
estede45Ciarlaieireadinlagreleturbineiestedemaxim55C.Meninereatemperaturii
uleiuluisefaceprintr-unrcitordeuleicuap,rcitorulfiindde40.46kW.
Sistemul de reglaj vacontrolai menine turaia turbinei Ia valoarea prescriscu o

30

Manualulofieruluimecanic

abateredemaxim l %pentruoricaredintresarcinileturbineintre,30....100%.
Sistemul de protecie va controla parametrii principali ai turbopompei i va aciona
oprirea rapida acesteianurmtoarele situaii:
cndturaiaturbineiatingevaloareade7761 23 rot/min;
cndturaiapompeiatingevaloareade 1495 5rot/min;
cnd temperaturametalului lagrelormecanismului reductor a ajuns la valoarea de
80 C;
cndpresiunea de refulare apompeiprincipale este de l bar,
cndpresiuneauleiuluincircuitul deungere scadepn la0,8 ban
cnd temperatura lagrelor trecerii etane {ntre compartimentul maini i
compartimentul pompe) depete valoareade 80C;
cnd 'temperatura lagrelor cu rulmeni ale pompei de balast atinge valoarea de
80C;
cnd temperatura metalelor lagrelor axiale depete 80 C (ceea ce nseamn o
tendin de deplasare axial);
cndnivelululeiuluintanc jestesubvaloareaminim.
Sistemul de ungere asigur lubrefierea pentru: lagrele radiale i axiale ale
mecanismuluireductorprecumiangrenajulacestuia.

1.8.3. Reductoruldeturaie
Mecanismul reductor de turaie asigur reducerea turaiei de la 6618 rot/min pn la
1300rot/minprintr-unangrenaj cilindric cudininclinaintr-osingurtreapt.
n componena reductorului se mai afl i dou prize de putere pentru antrenarea
regulatoruluideturaieiapompeiprincipaledeungere.
Caracteristicile principale ale mecanismuluireductorde turaie sunt:
puterea nominal la arborele de ieire 1730 kW;
turaiade intrare-ieire6618/ 1300rot/min;
prizapentruregulatorul de turaiede0,5 kW, iarturaiade intraren regulatoreste
de 950 rot/rain:
priza de putere pentru pompa principal de ungere este de 8 kW, iar turaia de
intrarenpompeste2181 rot/min;

1.8.4.Transmisiacardanic
Este elementul de legtur cinematic dintre arborele trecerii etane i pompa de balast
avndunmomentnominaldetorsiunede40kNra, laturaiamaximde2200rot/min.
nclinarea axei longitudinale a cardanului fa de linia geometric ce unete centrul
flanei de jos cu centrul flanei de sus va fi cuprins ntre 1,5 - 3. Unghiul maxim de
nclinarealarticulaieiestede15.

1.8.5.Pompademarf
Este opompvertical de tip radial centrifugal, monoetajat i rotorul n dublu flux cu
aspiraieirefularenplanorizontaldecalatela90unanraportcucealalt.
Pompa de balast are urmtoarele caracteristici: debitul de 3500 m3 / h. presiunea de
refulare 145mcol-.api turaia 1300rot/min, N.P.S.H. de4,8 m iarputereaabsorbitde 1730
k'w". Prile componente ale pompei sunt executate din materiale care nu produc scntei

Turbinecuabur

31

electrostaticesaudatoratefrecriloraccidentale.Pompavaputeafuncionanormallaturaia
nominal,chiardacdebitulacesteiascadepnla20%dinvaloareanominal.

1.8.6,Instalaiadeautomatizare-control
Destinaiaacestei instalaii este surmreasc, s transmit, s afieze informaii i s
acioneze n anumite situaii pentru reglarea anumitor parametri i pentru protecia
turbopompei. Aceast instalaie permite efectuarea operaiilor de: balastare, debalastare,
comandmanualiautomat.
Instalaia de automatizare se compune din: AMC montate n instalaie, echipamente
locale montate n compartimentul pompelor i n compartimentul mainilor, echipamente
montatencameradecomandncrcare-descrcaremarfinpostulcentraldecomand.
Instalaia de automatizare permite urmrirea urmtoarelor presiuni: intrare abur n
turbin, abur etanare labirini, ieire abur din turbin, ulei pentru reglaj, ulei ungere dup
rcitor, ulei protecie turbin, ulei refulare pompe de ungere, ulei intrare - ieire filtru de
ulei,balastpeaspiraiapompeidebalsat,balastperefulareapompeidebalast.
Instalaiadeautomatizareurmretetemperaturile: intrareaburnturbin, ieireaburdin
turbin, lagrelormecanismuluireductor,uleiintrare-ieiredinrcitor, lagrelorpompeide
balast.
Proteciaesteasiguratpentruurmtoarelesituaii:turaieturbin(maxim),temperatur
lagre reductor (maxim), temperatur lagre pomp (maxim), presiune abur evacuare din
turbin(maxim), presiune refulare pomp de balast (maxim), presiune ulei ungere
(minim),niveluleintanc(minim),altesituaiilegatedeinstalaiilenavei.

Manualul ofierului mecanic

32

Bibliografie
[1].B.Popa,C.Vintil

Termotehnicimainitermice
EdituraDidactic iPedagogic
Bucureti 1977

[2].B.Popa, LCarabogdan

Manualulingineruluitenotehnician,voi.n
EdituraTehnic,Bucureti 1986

[3]..Petrescu,DanStefanescu,.a.

Termotehnicimainitemice
EdituraDidactic i Pedagogic
Bucureti 1978

[4].TitusGrecu,M.Crdu,LNicolau

Turbinecuabur
EdituraTehnic,Bucureti 1996 *

[5].GavrilCreta

Turbinecuaburicugaze
EdituraDidactic iPedagogic
Bucureti 1981

[6].LV.Inozemtev

Motoare termice
EdituraTehnic, Bucureti 1955

*#*

TurbopompdebalasttipTC-0,53/3693-THA

*#*

TurbopompdemarftipTC- 1,9/6618-THA

TURBINECUGAZE

2.1.Generaliti
Instalaiiledeturbinecugazeprezint,attfadeceledeturbinecuabur, cati fade
motoarele cu ardere intern cu piston, cteva avantaje importante rezultate din faptul c
necesitundebitdeapderciremultmairedus,exploatarealorestemaisimplicheltuielile
de ntreinere suntmai mici, dimensiunile de gabarit, suprafaa ocupat i greutatea lorsunt
maimicilaaceleaiputeriunitare,iardomeniiledeutilizarealeinstalaiilordeturbinecugaze
sunt multmai extinse. Dar, fade instalaiilede turbinecuabur, celede turbinecugaze au
unele dezavantaje care le limiteaz domeniul de utilizare: putereaunitarmai mic datorit
capacitii reduse de nmagazinare a cldurii n gaze i a consumului de putere reclamat de
compresor, siguran n funcionare mai redus, consum mare de materiale aliate necesare
camerelor de ardere i turbinelor, complicarea constructiv a instalaiei prin prezena
compresorului, n ceea ce privete turbina cu gn?c propriu-zis, funcionnd pe acelai
principiu ca i turbina cu abur, este asemntoare cu aceasta, fa de care prezint ns un
necesardetreptemaimic,corespunztorcderiitermicemai reduse.
Principial, n instalaiile de turbine cu gaze are loc transformarea energiei chimice a
combustibililor n energie termic (potenial), n camera de ardere unde combustibilul este
injectatnaeruldeardere,provenitdelauncompresor,energiatermicagazelorrezultatedin
ardere se transform apoi, n ajutajele turbinei cu gaze, n energie cinetic, iar n rotorul
turbinei,aceastasetransformnenergiemecanic,servindlaacionareaarboreluiturbinei.
Varietatea principiilor constructive, precum i diversitatea domeniilor de utilizare,
conduc la existena unor tipuri variate de instalaii de turbine cu gaze, a cror clasificare
generalesteprezentatntabelul2.1.

2.2.Cicluldefuncionarealinstalaiilordeturbinecugaze
Spredeosebiredecelealemotoarelorcuardereinterncupiston,ciclurileinstalaiilorde
turbine cu gaze se realizeaz n ntreaga instalaie (compus dintr-un minim de agregate
separate: compresor, camer de ardere, turbincu gaze), iardestindereagazelorn turbin nu
estetrunchiat,cisecontinupnlaatingereapresiuniideadmisieninstalaie.

34

Manualul ofierului mecanic

Tabelul2.1. Clasificareageneralainstalaiilordeturbinecugaze.
Criteriulde
clasificare
Condiiilede
ardere
,Circulaia
agentului
termic
Valorificarea
clduriirezidua
le(evacuare)
Sistemulde
alimentareal
turbinelor

Criteriulde
clasificare*
Cu ardere hr presiune- Felulcomprimrii
agentului
constantdelucru
Cuarderelavolumconstant
Direciagazelor
Cucircuitdeschis
nturbin
Cucircuitnchis
Modulde transfer
Cucircuitmixt
mareaclduriin
Turbinedeexpansiune
lucrumecanic
Frrecuperare
Curecuperare
Numrulde
Cucicluricombinate
arbori
Cucamerdeardere
Utilizrilabordul
Cu generatoaredegazecu
navei
pistoanelibere
Cugazedeevacuare

Instalaiideturbine
cugaze
Frrcireintermediar

Instalafiideturbinecugaze

Curcireintermediar
Cuturbineaxiale
Cuturbineradiale
Frnclzireintermediar
Cunclzireintermediar
Cuaciune
Cuunarbore
Cumaimuliarbori
Pentru propulsie
Pentrugeneratoaredecurent
Agregatedesupraalimentare

2.2.1.Ciclulinstalaiilordeturbinecugazecuardere
Iavolumconstant
Principalacaracteristicinstalaiilorde turbinecugze cuardere lavolum constant, o
constituiecamerade ardere b (g. 2.1.)* prevzutcu supapele de adraisie(jj i de evacuare
(sf) careasigurcondiiile izocore de ardere.
Evacuareagazelorarse dincamera de ardere ficandu-se periodic, lucrul mecanic culesla .
arborele turbineiseproduce deasemeneacuintermitent.
n g. 2.1 cifrele ncercuite care precizeaz starea agentului termic, aer-gaze arse, se
regsescn'vrfurilecicluluiteoreticdefuncionareinstalaiei, reprezentatndiagramele p-V
iT-Sding. 2.2.
Compresorul a aspir aerul la presiunea /?,, dup izobara (0-1) i l comprim, teoretic
adibtic. pe traseul (7-2), pn l presiunea p^ corespunztoare raportului de cretere a
presiunii n timpul comprimrii:

(2.1)

Pi

Supapele deadraisiesa fiinddeschise, aerul comprimat ptrunde n camera de ardere, n


acelai timp injectandu-se i combustibilul. Dup nchiderea supapelor i realizareaaprinderii
nvolumulnchisal camerei deardere are loc procesul deardere, reprezentatnciclul teoretic
prinnclzireaizocor(2-J).
Latingereapresiuniip^corespunztoareraportuluidecretereapresiuniinprocesulde
ardere:

(2.2)

P:

supapadeevacuare s4 sedeschide ipermite gazelorarse s ptrundn turbinad.


Destinderea gazelor n turbin se desfoar, pn cnd se atinge presiunea p4=p
teoretic dup adiabata (3 - 4): ciclul teoretic se nchide prin rcirea izobar (4 7), care
reprezint evacuareagazelornatmosferircireaacestorapnIaTt< T4.

35

Turbine cu gaze

Fig.2.1.Schemainstalaieideturbin
cugaze,cuarderelavolumconstant.
a-compresor,bcameradeardere; c-motor
depornireu/-turbincugaze;e-generator
electric;/-conductdealimentarecucombustibil;sa.st-supapdeadraisie,respectiv
evacuare;7.2.3.4,-strileagentuluievolutiv.

Pe msur ce gazele arse sunt evacuate din camera de ardere, presiunea n interiorul
acesteiascade, iarlaatingereavaloriip2< p3* supapele de evacuare senchid, cele de admisie
sedeschid,permindastfelreluareaprocesuluiciclic.
Randamentultermicalcicluluiteoretic,parcursdeomasunitardeagentevolutiv,este:

(2.3)

Sau, dac se nlocuiete expresia cldurii cedate n rcirea izobar i cea a aportului de
cldurdinnclzireaizocor:

seobine:
(2.4)

O)

Fig. 2.2. Ciclul teoretical instalaiei de turbin cu gaze,


cuarderelavolumconstant,reprezentatn:
adiagramap. V\ b-diagrama7*-S.

36

Manualul ofierului mecanic

Pentruaexprima ,=/(,), se iaunconsiderare relaiile de interdependendintre


temperaturileipresiuniledinproceselecareformeazciclulteoretic:

(2.6)

rezultndpentruultimulraport:

(2.7)

Substituindrelaiileobinute(2.5), (2.6) i (2.7)nexpresia(2.4)arandamentului termic


teoretic,seobinepentruciclulinstalaiilordeturbinecugazecuarderelavolumconstant:

(2.8)
carearatcmajorarearandamentului termicalciclului teoretic este condiionatde creterea
raportuluiidemrireancrcriimainii,dupcumestereprezentatnceledoudiagrame
din(fig.2.3).
, ,

JO

20

JO

i
Fig.2.3.Variaiarandamentuluitermicpentrudduiteoretic
aiinstalaiilordeturbinecugaze,cuardereizocor:

a-t=y.): *-<-y/,.p).

4
/}

Turbine cu gaze

37

Dezavantajele majore ale acestor instalaii: necesitatea unui mecanism complicat pentru
comanda supapelor de admisie i evacuare, existena unor valori variabile ale presiunii i
temperaturii laadmisiagazelornturbin, aufcutcanprezent turbinelecugaze cuarderela
volumconstantsnusemai construiasc.

2.2.2. Ciclul instalaiilorde turbinecugazecuardere


lapresiuneconstant
Nemaiavnd supape de admisie i evacuare (fig. 2.4), camera de ardere b a acestei
instalaiiestealimentatcontinuucuaercomprimaticombustibil, ceeacefacecaidebitarea
degazx,arse,spreturbinsfiecontinu.
Ciclul teoretic al acestor instalaii, reprezentat n diagramelep-Vi T-s din (fig. 2.5), se
compunedin urmtoarea succesiune de transformri pe care le parcurge agentul termic: (7-2)
comprimarea adiabadc a aerului n compresorul a: (2-3) nclzirea izobar, reprezentnd
procesul de ardere n camera de ardere b\ deschis la ambele capete: (3-4) destinderea
adiabaticagazelorarse,n turbinad\ (4-1)rcireaizobaragazelorevacuatedinturbin.

Fig.2.4.Schemainstalaieideturbincugaze,
cuarderelapresiuneconstanta.
a-compresor;b-cameradeardere;c-raocordepornire;
dturbincugaze;e-generatorelectric;/-conductde
alimentarecucombustibil;l,2.J.4,strileagentului
termic evoluriv.

Fig.2.5.Ciclulteoreticalinstalaieideturbincugaze,cuardere
lapresiuneconstant,reprezentatn:
a-diagramap. V; b-diagramaTS.

Manualul ofierului mecanic

38

Clduraprimitnprocesul arderii izobare, mpreuncu cea cedat de ctre gazele arse la


ieire din turbin (scrisepentru l kgde agent termic):

conduc la precizarea randamentului termic al ciclului teoretic pentru instalaiile de turbine cu


gaze cuardere lapresiuneconstant:

(2.9)

U.O

0.4
0.2

1 1

X ^i^

~7\ 1 1

j '
!
4 6 8 \on J4n

Fig.2.6.Variaiarandamentuluitermic,=/!)
pentruciclulteoreticalinstalaiilordeturbine
cugaze,cuarderelaizobar.

Pentru adiabateie (1-2) i (3-4), innd cont de egalitatea presiunilor p:=3 i 4=


rezult:

cucare, dinrelaia(2.9)seobine:
(2.10)

Asemntoare celei stabilite pentru motoarele cu ardere la volum constant, expresia


(2.10) arat c randamentul termic alacestui ciclu teoretic, crete odat cu mrirea raportului
decretereapresiunii n timpulcomprimrii (fig. 2.6).
Caracteristic pentruacestcicluestecoeficientul:
F3

7-3

Q>=i-=i.

*2 7V.
reprezentnd raportul volumelor(saual temperaturilor)nardereaizobar.

(2.11)

Turbine eu gaze

39

2.2.3.Ciclulinstalaiilordeturbinecugaze,curecuperaredecldur
mbuntirea^ randamentului instalaiilor de turbine cu gaze se poate obine prin
montarea unor aparate schimbtoare de cldur, numite n acest caz, recuperatoare (g din
figura 2.7), n care, dupevacuareadin turbin, gazele arsecedeazo parte dincldura pe care
o conin, aerului refulat de compresor. Prin aceast prenclzire a aerului de ardere se
micoreaz diferena dintre temperatura gazelor arse la ieire din camera de ardere i
temperatura aerului la intrare n aceasta, corespunztor creia se reduce consumul de
combustibil.

Fig.2.7.Schemainstalaieideturbin
cugaze,curecuperaredecldur:
a-compresorb-cameradeardere;c-motor
depornire;d-turbinacugaze;e-generator
electric'/-cnductdealimentarecucorabus*
tibil;;-aparatrecuperatordeclduri;
/.2.3.4.-tirileagentuluitermicevolutiv.

Ciclurile teoretice de funcionare ale instalaiilorde turbine cugaze. cu recuperare, sunt


reprezentate ndiagramele/?-Vi T-s din (fig. 2.8), cu utilizarea acelorai notaii pentru strile
agentuluitermic,cain(fig.2.7).
Dupcomprimareaadiabatic(7-2), lacareestesupusaerulncompresorula, ptrunznd
n recuperatorul g se nclzete izobar, astfel nct i mrete temperatura la T5>T2\ n cazul
teoredc al recuperrii totale, aerul se nclzete pn cnd temperatura lui atinge valoarea
temperaturiigazelorarse, adicpnla T5.= T4.
Prin procesul de ardere din camera de ardere b. nclzirea este continuat pe traseul
izobar(5-3) al ciclului, ncursul creiaagentulevolutivabsoarbeclduraqa.
Dup destinderea adiabatic(J-4)din turbinaJ, gazele arseintrnrecuperatorulg i
cedeaz cldur aerului comprimat, pe traseul izobar (4-6), iar n cazul ideal al recuperrii
totale (4-6).
Evacuarea n atmosferagazelorarse este nsoit de rcirea izobar a lor (5-7), n care
cedeazmediuluiambiant,coninutullordecldurqc.
Factorul de recuperare reprezint raportul dintre cldurapreluat deaern recuperator
pentrua-i majoratemperaturade la T^ la T5i clduracarearputeafi preluatdeaerntr-un
recuperatorcuosuprafainfinitdemare(recuperaretotal),cazncarei-armritemperatura
dela7,,pnlaTy= T,:
(2.12)

rezultndpentrurecuperareatotal,adic= l,T5=7>.

40

Manualul ofierului mecanic

C)

Fig.2.8.Ciclulteoreticalinstalaieideturbincugaze,cuarderelapresiune
constanticurecuperaredecldur:
-ndiagramap- V; b-IndiagramaT-S.

inndcontdeexpresiafactoruluiderecuperare(2.12),ecuaiabilanului termicpentru
schimbtorul de cldur-recuperator(fig. 2.7):

servete lprecizareacldurii absorbite i acelei cedate de l kg de agent termic laparcurgerea


procesuluiciclic:

.=c<r3-r s )=
Cu ajutorul acestora, randamentul termic al ciclului teoretic cu recuperare de cldur
parial,rezult:
l _

1*

fT>

T \

T3-T2 -(Ty -T,)

(2.13)

creterea acestui randament este cu att mai important, cu ct factorul de recuperare este
maiapropiatdeunitate.

2.2.4Ciclulinstalaiilordeturbinecugaze,cucomprimaresi
destindereizotermicurecuperaretotal
ntr-un astfel de ciclu (fig. 2.9), n comprimarea izoterm (/-2) agentul termic cedeaz
clduraq{2= q^ la temperatura 7j = T2= 7^ iar n destinderea izoterm (J-4), primete din
exteriorclduraq^=q*latemperaturaT3=74=T, T>7*0.
Ciclul fiind cu recuperare total, = l, n aparatul recuperatorclduracedat de gazele
arse n cursul rcirii izobare (4-1). este preluat integral, n nclzirea la presiune constant
(2-J), de ctre aerul comprimat; ceea ce rezult i din ciclul reprezentat n diagrama T-s
(fig.2.9,b):aria4Jad=aria23cb,
adic

41

Turbinecugaze

Randamentultermicalacestuicicluteoretic:
(2.14)

reprezint randamentul termic al unui cilu Carnot care ar lucra ntre aceleai limite de
temperatur.

FIg.2.9.Ciclulinstalaieideturbinecugaze,cucompresieidestindereizoterm,
reprezentatndiagramele:
a)p- V\ b)T-s.

Unastfeldecicluestedeciuncicluidealirealizabildeoarece:
recuperarea integral a cldurii coninut de gazele evacuate reprezint un caz limit,
carearputeaavealocnumaintr-unrecuperatoripotetic,cusuprafainfinitdemare;
- comprimarea i destinderea izoterm suntevoluii teoretice, nerealizabile n agregatele
industriale. Pentru a se utiliza parial avantajele economice ale ciclului cu comprimare i
destindere izoterm, n practic se recurge la fracionarea acestor procese n mai multe
agregate legatenserie.

2.2.5. Ciclul instalaiilordeturbinecu gaze, cu rciri


si nclziri intermediare
Instalaiade turbine cu gaze, a crei schem de principiu este reprezentat n fig.2.10,
reali/raz procesul de comprimare n trei compresoare (c/, c2, Cj). ntre care sunt intercalate
dourcitoare intermediare (r,ir,),destinderea, n trei turbine (/,,/2,r,), fiecare dinele
fiind precedate de cte o camer de ardere (ca,, ca2 i ca3\ iar schimbtorul de cldur R
asiguriorecuperare parialacldurii coninutdegazele arse evacuate din turbinadejoas
presiune/,:ciclulrealdefuncionareaacestei instalaiiestereprezentatnfig. 2.1i.
Compresorul c/ aspir aer atmosferic i l comprim politropic (/-2'). dup care, n
rcitorul intermediar r;, aerul este supus unei rciri izobare (2W), ntre comprimrile
politropice(7'-2")i(7''-2),careaulocncompresoareledemedieinaltpresiune,c:ic3,
f
este intercalat rcirea intermediar (2"-/' ) care se desfoar izobar, n rcitorul r:. Aerul
ptruns n recuperatorul R se nclzete izobarpn la starea corespunztoare punctului 5 din
diagrama T-s. n timpcegazelearse, evacuate din turbinadejoaspresiune,n prerecuperator
se rcesc lapresiune constant (4-6).

42

Manualul ofierului mecanic

Fig.2.10.Schemadcprindpiuainstalaieideturbinecugaze,cunclziriirdri
intermediareicurecuperaredecldurparial:

chc>cj-compresordejoas,medieinaltpresiune;R-recuperatordecldur;rhr:-rcitoaredeaer;
tj .r>tj-turbincugazedenalt,medieijoaspresiune;caltca2,catcameredeardere;M-motorde
pornire; G- generatorelectric.

Fig.2.11.Ciclu]defuncionarereal
alinstalaiilordeturbinecugaze,
cunclziriirdriintermediare.

n camera de ardere cat are locardereacombustibilului n prezena aerului evacuat din


recuperator,reprezentatn ciclul de funcionare din fig. 2.11 prin nclzirea izobar(5-J):
gazelearserezultatedinarderesedestindpoiitropicnturbinadenaltpresiune(3-4")iapoi,
n camera ca2 sunt supuse nclzirii intermediare (4'-3'). Dupalte dou destinderi politrope
(3'~4") i (3"-4) n turbinele /, i /,, ntre care este intercalatnclzirea izobar (4*'-J") n
camera de ardere caj% gazele de ardere ptrundn recuperatorul de cldural instalaiei, din
caresuntevacuatenatmosfer.
Ciclul de funcionare real este cu att mai apropiat de cel teoretic, izotenic, cu ct
numrulrcirilorinclzirilorintermediareestemaimare.Complicaiileconstructive,precum
i pierderile de presiune care se nregistreaz n rcitoare i n conductele de legtur,
limiteaz,pentrumajoritateainstalaiilor,numrultreptelorla2...S.

Turbinecugaze

43

2.3.Prilecomponentealeinstalaiilordeturbinecugaze
f-

2.3.1.Turbinacugaze
Turbinele cu gaze, constructiv asemntoare celorcu abur, suntmai simple dect acestea
datoritnumruluimaimicde treptei lipseivenalelordereglare.
Funcional, turbina cu gaze se deosebete de cea cu abur prin solicitarea termic
puternicapaletelor, cauzatde temperaturileridicateale gazelorarse(fig. 2.12). Dinacest
modv. rcireapaletelorareunrol importantnbunafuncionarea turbinei.
Sistemele de rcire cu ap prezentnd complicaii din cauza garniturilorde etanare i a
vaporizrii apei ntre piesele fixe i mobile ale turbinei, rcirea cu aera paletelor este cea care
acptato largrspndire la toate tipurile de turbinecu gaze.

Fig.2.12Schemafluxuluitermicalgazelorcarestrbatoinstalaiedeturbincugaze

Fig.2.13Rcireaexterioarapaletelor
mobileiapicioruluipaletelor
fixealeturbinelorcugaze

Fig.2.14Paletauneiturbinecugaze,
confecionatdintabldeoel,cu
canalederciredintablondulat

44

Manualul ofierului mecanic

Fig.2.15Rcirecombinat,exterioariinterioar,pentruoinstalaiedeturbincugaze

Efectudndu-se cu aer preluat din conducta de refulare a compresorului, rcirea cu aer a


paletelorsepoaterealizasub formde:
-rcire exterioar (fig. 2.13), la care aerul se prelinge n lungul suprafeelor exterioare
alerotorului:
-rcire interioar, care constdin introducereaaerului n interiorul arborelui, de unde,
prin nite canale radiale este dirijat spre canalele interioare practicate n palete (fig. 2.14),
crora leasigurastfel rcirea;
-rcirecombinat, exterioariinterioar, prezentatn fig. 2.15 pentru turbina cu gaze
pentrucaren fig. 2.17este redatschemafluxului termicalgazelorcare parcurginstalaia.
Paletele turbinelor cu gaze (fig. 2.16) se execut
din aliaje speciale, rezistente la temperaturi ridicate
(tab. 2.2), prin forjare, sau prin turnare n forme cu
modele fuzibile i mai rar, prin frezare. Sistemele
adoptate pentru prinderea paletelor sunt similare celor
utilizatenconstruciaturbinelorcuabur(cap.1).

2.3.2. Compresoruldeaer
Compresorul, necesar alimentrii cu aer a
instalaiei la presiunea corespunztoare funcionrii
acesteia, este tipul turbocompresor, acionat de ctre
turbinacugaze, fie prin cuplare direct (fig. 2.17), fie
prinintermediulunormultiplicatoaredeturaie.

Fig.2.16Formapaletelormobile
aleturbineicugaze

Compresor Cwpresor Centri


. de
d$
k

joesopresiune nolfpre. or tore

Turbinedenoifo J ditpresine
presir ""
Fig.2.17Prilecomponentealeuneiinstalaiideturbincugaze'de9MW

Tabelul2.2 Aliajespecialepentruconfecionareapaletelorlaturbinelecugaze
Coeficientul
dedilatare

Compoziiachimic[%]
Aliajul

Si

Mn

Cr

Ni

2,3

0,4
0,8

0,03

0,03

14
16

12
14

Mo

Co

Ti

Nb

1,8
2,2

0,5
1,5

Ei-123

0,15
0,25

Ei-405

0,12

0,8
1,0

0,3
0,5

0,03

0,025

14
16

12
14

2,5
3,5

4X14H14B2M
(EI-69)

0,4
0,6

0,3
0,6

0,7

0,03

0,03

13
15

13
15

0,25
0,40

2,00
2,75

23X13H

Q*?

.. UQ

2,0

0,035

0,03

22
25

12
15*

1X18HT(IAIT)

0,12

0,8

2,0

0,03

0,035

17
20

ii

Nimonic80 A

0,5

0,04

20

75

Nimonic90A

0,5

0,04

20

Vitaliun

2,0

0,2

2,3

0,7

S-816

4,0

0,4

M-252

0,1

Alte
elemente

intre0
i
1000C

Temperatura
maxim
de
utilizare
|C1

18

650

0,8
1,2

650

0,3

18

700

0,15
0,25

18,6

700

0,8

18,2

700

2,4

A/2

15,1

735

55

20

2,4

A/2

815

28

62

14,1

980

23

60

T/2

980

20

20

3,5

44

15,9

980

20

50

10

10

2,5

Al0,75
Kin 0,7
Si 1,0

46

Manualul ofierului mecanic

Comprcsoarele centrifuge (fig. 2.18) i (2.19), de construcie simpl i de dimensiuni


reduse, au randamente relativ reduse (75%); sunt folosite la agregatele de supraalimentare la
motoarele navale.

ir.

Flg.2.18.AgregatuldesupraalimentarepentrumotoaretipDOXFORD
l-filtrudeaer,2-.compresorcentrifugal;3-turbincugaze;

Fig.2.19.AgregatdesupraalimentarepentrumotoareMN
l-filtrudeaer;2-.compresorcentrifugal;3-turbincugaze;

Turbinecugaze

47

Fig.2.20.Agregatuldesupraalimentarepentruunmotornpatrutimpi
l-filtrudeaer,2-.compresorcentrifugal;3-turbincugaze;

2.3.3Cameradeardere
Cameradeardereesteparteadin instalaiencareenergiachimicacombustibilului se
transformnenergietermicagazelordeardererezultate,acrortemperatursereduce,prin
amestecare cu aer suplimentar introdus, pn la valoarea necesar alimentrii turbinei.
Realizarea constructiv a camerelor de ardere (clasificate n tabelul 2.3), de care depinde
funcionarea sigur i economic a instalaiei, trebuie sndeplineasc urmtoarele condiii
principale: aprindere sigur i simpl a combustibilului; ardere, cu flacr ct mai scurt,
stabilnntregdomeniuldeutilizare;rcirecorespunztoareatuturorprtiloreicomponente;
rezistenaerodinamicctmairedus;randamentctmairidicatidimensiunictmaireduse.
ncameradearderenechicurent,combustibilulesteintrodusprintr-uninjector,ncazul
combustibililorlichizi, sauarztor, lacei gazoi sau solizipulverizai, iaraeruldeardereeste
turbionatprintr-unsistemdepaletedirectoare,pentrurealizareaunuiamestecctmaiomogen
aer-combustibil. Lungimeacamerei de ardere, respectiv volumul ei, se determinn aafel,
nct timpul de trecere al particulelorde combustibil prin camera de ardere s fie suficient
pentrurealizareaoxidriicomplete,adicvitezadedeplasareagazelorsfieinferioarceleide
propagareaflcrii.

Manualul ofierului mecanic

48
Tabelul2.3 Clasificarea camerelorde ardere

Felulcombustibilului

Direcia i.sensul
deintroducerea
aeruluiia
combustibilului

Cucombustibillichid

Combustibiluleste pulverizat n camera de ardere


prinintermediulinjectoarelor

Cucombustibilgazos

Cameradeardereesteechipatcuarztoare,prin
care este introduscombustibilul.

Cucombustibilsolid
pulverizat

Particuleledecombustibilptrund ncamerade
ardere,n suspensie ntr-un curentde aer.

nechicurent

Aerulicombustibilul seintroducncamerade
arderendirecieaxialinacelaisens.

ncontracurent

Circulaiaaeruluin seciuneainelardintre tubul


centrali manta,se face ndireciaaxial t nsens
invers fa de gazele arse.

Unghiular

Introducerea erului perpendicularpe direcia de


micareagazelorarse,asiguroamestecarebuna
aerului cu combustibilul

Qclon

mbuntireaamestecrii aeruluui cu
combustibilul se realizeaz prin introducerea
tangenialaaeruluincameradeardere

ndividual

Cameradeardereeste tubular

elar

Ardereaare locnspaiul inelardintre tubulcentral


imanta

Realizarea
constructiv

ParticularitU

Tipuldecamerde
ardere

Criteriulde
clasificare

Aer

Fig.2.21.Schemadeprincipiuacamereidearderenechicurent:
/-injector, 2-palete directoare;J-orificii pentru ptrundereaaerului secundar.

Principalelecaracteristicialecamerelordeardere(tab. 2.4) sunt:


-ncrcareasausolicitareatermicreprezintraportuldintreclduraorarQh.dezvoltat
prin ardereacombustibilului i volumul camerei de ardere:

kJ
m" -h

(2.16)

49

Turbinecugaze

-intensitatea termic, intensitatea fluxului termic din spaiul camerei de ardere,


dependentde&,devitezaaxialmediewagazeloridedebituldeaerLintrodusncamera
deardere:

L*U

(2.17)

Ur -hj

avnd valori de 126...630 GJ/r.h, n cazul camerelor de ardere din instalaiile energetice
corespunztoareunorvitezew=25ra/s:
Tabelul2.4 Clasificareacamerelordeardere

Tempera- Presiu- Pierderi


nea
tura
de
Camera
deardere aerului iniial presiune
[bar]
[C]
[%]

3.8

200

1,6

400

4,1

Unghiular

250

Inelar

220

Cilindric

Solicitarea
Coefici- Debitul de
termica Combustibil entulde cldural
excesde camereide
camereide
utilizat
aer
ardere
ardere
[GJ/m2h]
[CJ/h]

pcur

1.6...2

pn la 37,7

pn la 83,7

motorin

87,9

1.9

pnla92.1

motorin

1.8

25.1

6,4

0,6

pn la 94,1

motorin

3,1

3,5

motorin

51.9

83,7

-stabilitatea icapacitatea de reglare a camerei de


ardere, obinute prin msuri constructive speciale,
exprim posibilitatea de realizare a arderii stabile, n
limitele de variaie acantitii de combustibiladmise;
-cderea de presiune din camera de ardere.
datorat prezenei paletelor directoare i ocurilor
produse la amestecarea gazelor de ardere cu aerul
suplimentar;
-randamentul termic al camerei de ardere.
dependentattde pierderile prin ardere incomplet, ct i
de cele ale suprafeelor ei exterioare, prin radiaie i
convecie termic, are valori, la construciile moderne,
de 0,97...0.98. Fiind supui unor solicitri termice mari,
pereii camerelor de ardere se confecioneaz din oeluri
refractare, rcii n exterior de aerul secundar care i
scald. Figura 2.22 prezint n seciune, o camer de
ardere vertical n contracurent, iar figura 2.23, o camer
de ardere ciclon.
Fig.2.22.Camerdeardereverticalncontracurent:

/mania exterioara; 2-ub refractar. J-injector,-/-racord pentru


adraisia aerului: /-paletele directoare ale aerului primar: 6-orifcii
pentru ptrundereaaeruluisecundar: 7-racorddeevacuare.

Manualul ofierului mecanic

50
AerprimrJf

Fig.2.23.Camerdeardereddon:
/-paletdirectoare;2-nervuridercire.
n scopul obinerii unui amestec corespunztor i a unei arderi uniforme i stabile,
camereledearderepentrucombustibililichizi, se pot realiza detipul, cuvaporizare prealabil
arderiicombustibilului.
n fig. 2.24seprezintdouposibiliti de injectareacombustibiluluincurentul deae
'nsensulacestuia,saunsensinvers.

Fig.2.24.Camerdearderecuinjectareacombustibilului:
~nsensulcurentuluideaer;b-nsensopuscurentuluideaer

Fg.2.25Camerdearderecucrbunepulverizat:
/mantaexterioar;2-cptualrefractar;J-reeadeajutaje
pentrucombustibilulpulverizatnsuspensie;J-sursdeaprindere;5-ciptualidinbeton;6-injectorauxiliarcucombustibil
lichid,pentruamorsareaarderii.
Asemntoare celor cu combustibil lichid, camerele de ardere cu combustibil gazos au
sistemuldeomogenizareaamesteculuiaer-combustibiLconstructivmaisimplu.

51

Turbinecugaze

Cameradearderenfigura2.25estedestinatutilizriiprafuluidecrbune.
Aceste camere de ardere sunt urmate de baterii multiciclon pentrureinerea cenuii, in
scopulreduceriiefectuluierozivasuprapaletelorturbinei.

FIg.2.26.Seciuneprintr-oturbinacugazedejoaspresiuneLMZ
/-rotor;2-batiu;3-racorddeevacuare;4-lagr,5.6-labirini;7-cuplajelastic;
S-pompasistemuluideungere;9-pompdeuleipentrusistemuldereglare.

52

Manualul ofierului mecanic

Fig.2.27.TurbinacugazeNZLde1500kWla5000rot/min
/-carcas;2-rotor,3-cadru;4,5-labirint!pentruturbin;6,7-lagre;5-cuplaj;9-compresor
axial; 20-rotoulcompresorului; //-difuzorulcompresorului; 12,13-labirinfipentrucompresori;
14,15-lagrecompresor;16-lagraxial;17-cuplajdinat;18,19-batiuturbin.

Turbinecugaze

53

Fig.2.28 Turbosuflant Brown Boveri

/-compresor,2-turbincugaze;J-intraegaze;'/-ieiregaze;5-intrareaer,6-ieieaer

Manualul ofierului mecanic

54

Bibliografie
[1].B.Popa,CVitil
4-.*

Termotehnic imainitenice
Editura Didactic i Pedagogic
Bucureti 1977

{2].B.Popa, LCarabogdan

Manualulingineruluitenotehnician,voi.n
EdituraTehnic,Bucureti 1986

[3].S.Petrescu,Dantefnescu,.a,

Termotehnicimaini termice
Editura Didactic i Pedagogic
Bucureti 1978

[4].TitusGrecu,M.Crdu,I.Nicolau

Turbinecuabur
EdituraTehnici Bucureti 1996

[5],GavrilCre

Turbinecuaburicugaze
Editura Didactic i Pedagogic
Bucureti 1981

[6].I.V.Inozemev

Motoaretermice
EdituraTehnic,Bucureti1955

POiMPE.CONDUCTE.ARMATURI.GARNITURI
3.1.Generalitati
Mecanismele i instalaiile auxiliare de bord constituie parte component a utilajului
tehnologicde la bordul navelormaritime i fluviale, aflndu-se n funcionare continusau
intermitentpe toatduratade exploatare a navei.
Mecanismele i instalaiile hidraulice i pneumatice au rolul de a asigura printr-o
funcionare corespunztoare calitile nautice ale navelor i de exploatare precum i
condiiile de confort necesar echipajului pentru desfurarea activitii la bord. Mecanismele
i instalaiile hidro-pneumatice de la bordul navei sunt supuse n permanent agenilor de
lucru din instalaii pe de o parte i diferiilorageni atmosferici, factori ce supun materialul
de construcie n special fenomenului de coroziune. Mecanismele hidraulice trebuie s mai
asigure buna funcionare a instalaiilorce au rolul de a asigura protecia navei pe toat durata
exploatrii salenmar i nstaionarempotrivapericolului de scufundare i a incendiilorce
potavealoclabord. v

3.2. Fluideutilizatelabordul navelor


Fluidul

Clasificare

demare
depestebord
de fluviu

Ap

tehnic

Utilizare
- rcirea uleiului
-rcireaapeidincircuitulnchis:
- rcirea aerului de baleiaj:
- distilatorul de ap tehnic:
- stins incendiu etc.
- rcirea uleiului:
- rcireaapei din circuitul nchis:
- rcirea aerului de baleiaj:
- stins incendiu etc.
- circuitele de rcire ale motoarelor
auxiliare:
- circuitele de rcire ale motorului
principal:
-caldarinele(recuperatoareicuarztor)
- nclzire:etc.

Manualul ofierului mecanic

56

- preparatulhranei;
- consum;
- splat; etc.
- motorulprincipali caldarinacu
arztor;
- motorulprincipali caldarinacu
arztor;
-motoareleauxiliareicaldarinacu
arztor.
-ungeremecanismmotor(pentrumotorprincipal);
-ungeremotoareauxiliare;
-ungerecompresoare:
-ungere turbosuflante:
-acionrihidraulice,etc.
-n instalaiile frigorifice;
-n instalaiiledecondiionare.
-lansaremotorprincipal;
-lansaremotoareauxiliare;
- nevoi gospodreti;
-acionripneumatice,etc.
-nclzire;
-acfionricuabur;
-stinsincendiu, etc.
-acionareaturbinelordegaze;
-agenipentrucaldarinarecuperatoare;
- gaze inerte.

potabil

Ap

marin greu
dieselmarin

Combustibil

motorin

Ulei
Ageni frigorifici

Aercomprimat
Abur
Gazedeardere

3.3. Clasificarea generatoarelor hidraulice.


cupiston
f

Pompevolumice

rotitoare
elevatoare

centrifuge
Turbo pompe
elicoidale
.Pompe cujet

-cusimpluefect
-cudubluefect
-cuangrenaje
-cupaloscilant(culisant)
-cuineldelichid
-culanicupe
-cuurub
-vibratoareelectromagnetice
- monoetajate
-bietajate
- multietajate
-nsimpluflux
- n dublu flux
-diagonalenormale
-diagonalerapide(Deriaz)
axialenormale
-Kaplan
-Bulb

-cujetdeap
-cujetdeabursau aer

57

Pompe. Conducte. Armturi. Garnituri

Generatoarele hidraulice, denumite curent pompe, transform energia mecanic primit la


arborenenergiehidraulic,nscopulvehiculriiunuifluid.
Transformarea energiei se face conform relaiei:
Eh= p .E 0
(3-1)
ncare: Eh - energiahidraulic:
3energiamecanic:
p - randamentuldetransformaresaurandamentulpompei.

3.3.1.Pompelevoiumice
Pompele voluraice sunt maini n care au loc deplasri periodice ale unor volume de
lichid dinspre aspiraie ctre refulare, cu creterea corespunztoare a presiunii. Ele sunt
caracterizate prindeplasriredusefluidului fade organeleactive aleraaiii(rotor, piston,
membran, etc.) iar debitul variaz puin cu nlimea de pompare. Caracteristic acestor
maini este prezena unor organe de nchidere ( clape, supape, bile): acestea n timpul
funcionrii,nchidspaiiprincareestetransportatfluiduldincameradeaspiraiencamera
derefulare.Pompelevolumiceauurmtoareleutilizri:
- pompa cu ulei de lichid se utilizeaz pentru realizarea vacuumului n instalaiile de
araorsarpapompelor
- pompa cu angrenaje se folosete pentru realizarea presiunii de ulei la instalaiile de
acionri hidrauliceetc.
pompaAlwailler(cu pantoscilant) se utilizeaz pentrugoliri etc.

3.3.2.Pompelehidrodinamice
Pompele hidrodinamice ( turbopompele) sunt maini ncare transfor-mareade energie
arelocdatorit interaciunii dintrepalete i fluid (prin modificareamomentului cantitii de
micare): suntcaracterizate prin viteze mari ale fluidului fade organele active ale mainii,
iar debitul variaz cu nlimea de pompare. La turbopompe procesul transformrilor
energetice ncepe odat cu intrarea fluidului n rotor, pentru ca la ieire energia cinetic a
fluidului sfiemaxim: procesulcontinunstatorincameraspiral, astfelnctlaflana
derefularefluidul saibpreponderentenergiapotenial.

3.3.3.Pierderilenpompe
Pentru a-i ndeplini misiunea, pompa trebuie cuplat la o surs de energie
stereomecanic(deexemplumotorelectric),caretransmitelaarborelepompei puterea:
P=M - kW
(3-2)
M[KNm] -momentultransmislaarbore: [rad/s] -vitezaunghiularaarborelui
rd
d
a
n

(3-3)
unde n[rot/min] - turaiaarborelui
s
deci:

(3-4)

Prin organul su activ pompa transmite energie curentului lichid care o


traverseaz, valorificndsub form de putere hidraulic cea mai mare parte aputerii primit
de laarbore, aceastafiind puterea utilrealizatdepomp

kW
3

(3-5)
:

unde: p[kg/m ] - densitatealichiduluipompat: g [m/s ] -acceleraiagravitaional

58

Manualul ofierului mecanic

V [m3/s] -debitulrealfurnizatdepomp:
H[m] -nlimeadepompare
ncursulconvertiriienergieistereoraecaniceInenergie hidraulicauloc i transformri
ireversibiledeenergietermic,acusticetc.Datoritfaptuluicacestedisiprinumaipot fi
recuperate In mod curent n tehnic, ele poart denumirea de pierderi, n tabelul 3.1.sunt
prezentate disiprile de energie pe baza crora sunt definite pierderile mecanice, pierderile
hidraulice precum i pierderile volumice de care trebuie,s se in cont n definirea i
determinarearandamentuluimecanic,hidraulicivolumicalpompei
Randamentul total al pompei se obine fcnd produsul randamentelor mecanic,
hidraulicivolumic.
Tabelul3. J. Pierderilen pompe

p.

pierderimecanice

p
pierderihidraulice
Pv

pierderivolumice

-frecri n lagre;
-frecrincutiiledeatmosfere:
-prinventilaie;
-frecareaiciocniriledintre
particule;
-frecridintrefluidipereii
canalului;
-variaiidedirecieiseciune;
-etanriimperfectedintre
organele fixe i celemobile:
(opartedinlichidserentoarcen
zonadeaspiraie)

Vt[mVs] -debitulvolumicteoretic
H [m] -nlimeateoreticderefulare
Randamentultotalseobinefcndprodusulrandamentelorpariale:
(3-6)

3.4.Pompecupiston
3.4.1.Generaliti
Pompele cu piston fac parte din categoria mainilor volumice, n care transformarea
energiei mecanice n energia hidraulic se realizeaz pstrnd energia cinetic a lichidului
practicconstant, dincare cauzmainilevolumicesemainumescimainihidrostatice, n
aceste maini, transportarea lichidului dintr-o cavitate n alta se realizeaz prin echivalarea
volumelor, fiindcaracteristicprezenaorganelordenchidere(supape,diniiroilordinate,
clapete,bileetc.),carentimpulfuncionriinchidspaiininteriorulcroraestetransportat
lichidulnmain,delaintrarelaieire.
Pompele cu piston sunt maini hidraulice n care fluidul de lucru este pus n micare
prin deplasarea rectilinie alternativ, n corpul pompei, a unui piston. Sensul micrii
pistonului se schimb periodic, astfel nct la capetele cursei viteza sa este nul

Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri

59

(punctemoarte), iarmicareaimprimatlichidului estepulsatorie.


Dupmodul n care se comand micareapistonului, pompele cu pistonse clasificn:
-pompecupistonclasice
-pompecupistoaneradiaJe
-pompecupistoaneaxiale

3.4.2. Clasificareapompelorcupistonclasice:
a)Dupnumruldecurseactivelaocursdubl(orotaieaA.C):
-pompecusimpluefect(cuosingurfaactivapistonului);
-pompecudubluefect(cuambelefeeactive):
- pompe difereniale ( care la aspiraie se comport ca o pomp cu simplu efect, iar la
refularecaopompcudubluefect).
b)Duptipulconstructiv:
-pompecuunsingurcilinrdu(simplex):
-pompecudoicilindrinparalel(duplex):
-pompecutreicilindrinparalel(triplex):
-pompepolicilindrice:
Pompele simplex sau duplex pot fi cu simplu sau cu dublu efect, iar pompele triplex
suntntotdeaunacusimpluefect.
c)Duppoziiacilindrilor
- pompe orizontale:
-pompe verticale:
d)Dupmoduldeacionare:
-pompecuacionare direct, antrenatedeomaincuabursauaercomprimat:
-pompeacionatedemotoarerotativeprinintermediulunuimecanismbiel-manivelsaua
unui excentric:
e)Dupnaturafluiduluivehiculatdepomp:
-pomppentruamestecap-produseetroliere(ulei,combustibil):
-pomppentruap(demare, tehnic,potabil):
-pompepentrucombustibil:
-pompepentruulei:
f) Dup vitezade deplasare apistonului:
-pompelente:
-pomperapide:
Fatde turboporape, pompele cupiston prezinturmtoareleavantaje:
-potasigurateoretic,opresiunederefulareorictdemare:
- presiunea de refulare nu depinde de viteza pistonului, ea putnd fi pstrat constant la
diverse debite:
-suntautoamorsabile:
-aurandamenthidraulicridicat,datoritdisipaiilorhidraulicemici.
Pompelecupistonprezintdezavantajeleurmtoare:
-audebitlimitatdatoritmoduluidemicarealpistonului:
-suntmaicomplicateconstnctiv(prezintsupape, pistoane, mecanismebiei-manivel):
-debitulestepulsatoriu.

60

Manualul ofierului mecanic

3.4.3. Construcieifuncionare
3.4.3.1.Pompasimplexcusimpluefect

Fig.3.1.Pompcusimpluefect
l-tancaspiraie;2-sorb;3-conductdeaspiraie;4-supapa(clapetul)
deaspiraie^-casetasupapelor(clapelor);6-supapa(clapetul)derefulare;
7-conductaderefulare;5-tanculderefulare;P-cilindru; 10-piston; //-tija
pistonului;12-glisieracapuluidecruce;/j-capuldecruce;14-biela;
15-manivela.

Pistonul 10 execut o micare alternativn cilindrul 9. La deplasarea pistonului ctre


dreapta, n cilindru se creaz o depresiune datorit creia supapa de aspiraie 4 se deschide
permind intrarean pompa lichidului dinconductade aspiraie 3. Aspiraiadureaz toat
perioada deplasrii pistonului ctre dreapta. La deplasarea pistonului ctre stnga, datorit
presiunii create de piston, supapa de aspiraie 4 se nchide, iar supapa de refulare 6 se
deschide, permindtrecerealichiduluinconductade refulare 7. Apoiciclul serepet.

61

Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri


3.4.3.2. Pompacu dubluefect

Pompa diferenial
La deplasarea pistonului ctre dreapta se deschide clapetul de aspiraie 2 i se aspir
lichid n volumul V t care crete: se deschide i clapetul de refulare 6 permind trecerea
fluidului din volumulV:. se deschide clapetul 3 de refulare ise refuleaz lichiduldin
volumul V, care se reduce.
D-diametrulpistonului
d -diametrultijeipistonului

8
f
Fig. 3.2. Pompa cu dublu efect

/-conductdeaspiraie;2-clapetde
aspira'e;3-clapetderefulare; /-conductaderefulare;J-cilindru;6-clapet
derefulare;7-piston;S-tijapistonului
9-clapetdeaspirae.

Fig.3.3.Pompadiferenial

/ -conductaspirae;2-cbpetdeaspiraie
3-casetaclapeilor;4-clapetderefulare;
5- hidroforulderefulare;6-conductade
refulare;7-piston;S-tijapistonului;
9-conductaderefulare.

- Clapeiipompeicupiston

2 xee 2

>\

Fig.3.4.DispunereaclapcilorIaopomp
cu simplu efect
l clapeideaspirae;2-clapeiderefulare;
3-cutiacuclapei;-/-tijapistonului^-cilindrul
pompei;5piston.

AS/*.

Deschiderea i nchiderea conductelor de aspiraie $r refulare ct i reinerea lichidului


npomp este ndeplinitde clapeii pompei.
Clasificarea clapeilor
a)Duprolul pecarel ausunt: clapeideaspiraie: clapei derefulare; clapeide reinere.
b) Dup felul acionrii sunt: cu aciune automat ( autocomandare); cuacionare printr-un
mecanismdedistribuie.
c) Dupformsunt: cuformde talere; cu formsferic; cu formconic; cuform inelar.
Cerine cese impunclapeilorpentrubunafuncionareapompei:
- s separe ermetic cele douspaii:
- sfuncioneze frocuri:
-sdeschidisnchidrepede.
De regul clapeii de aspiraie i de refulare ai pompei sunt dispui n aa numita cutie de
clapei, la care pe de o parte prinde tubulatura de aspiraie, iarpe de alt parte tubulatura de
refulare.

f2

Manualulofieruluimecanic

3.4A.Parametriipompelorcupiston
3.4.4.1.Presiuneamaxim
Reprezint cea mai mare presiune, la care pompa poate funciona corect. Spre
deosebire de pompele centrifuge, la cele volumice debitul i presiunea sunt mrimi
independente. Orict de mare ar fi presiunea n conducta de refulare, pompa debiteaz
acelaivolumdelichid.Pentruo exploatare corectpresiuneade lucrusfie 70- 75 %din
presiunea maxim.
3.4.4.2.nlimeadeaspiraie
Secalculeaznacelaimodcalapompelecentrifuge.
Trebuiesseinseamadepresiuneadintanculdeaspiraiectidetemperaturafluidului.
3.4.4.3.Debit,cilindree,randamentvoluraic
Cilindreeareprezintvolumulrefulatdepompntr-unciclu
S [m] -cursapistonului
D[m] -diametrulpistonului
d [m] -diametrul tijeipistonlui
n [rpra]-turaiaarboreluideantrenare
w[s"1] -vitezaunghiulararboreluideantrenare
v
[ni3] -cilindree(volumulcurseipistonului)
3

(3-7)

Vitezaunghiular:
=
^

s'

(3-8)

Lafiecarerotaieseexecutunciclu(orefulare).
Debitul-volumuldelichidpecarlfurnizeazpompanunitateadetimp.
-debitul teoretic,nipotezapierderilorvolumicenule.
V m3/s -debitufrealalpompei
Vp mVs -debitulpierdut
Vp=V t - V
(3-9)
Vp -aparedatoriturmtoarelorcauze:
-introducerealichidului, prinjocuri,dinzonaderefularenzonadeaspiraie;
- umplerea incomplet cu lichid, datorit unui debit insuficient pe conducta de
aspirafie sau antrzierilorlanchidereai deschidereasupapelor;
-existenta,uneorinzonadeaspiraieaunuiamestecaer-lichid.
Debitul teoreticsecalculeazcurelaia:

~
2-

(3-11)

. Conducte.Armaturi.Garnituri

V.-i^l.s.^
4
2
Randamentulvolumicpoateficalculatcurelaia:
V V.-V D .

"-^TV

'**'

(3-13)

(Mfl

ncazulncareestenecesarfuncionareapompei laturaiedeantrenareConstantdar
ladebitevariabileseutilizeazsoluiiconstructivecarespermitmodificare!cilindreein
timpul funcionrii.
3.4.4.4.Putere
Putereateoreticabsorbitdepompestedatdeprodusuldintredebitulteoreticide
diferenadepresiunelacarelucreazpompa:
P t = p - V t = p - V $ ~

(3-15)

caremaipoatefiscris:
P.=p0-T--S-
4
2

(3-16)

3.4.4.5.Momente
Legturadintreputereimomentfiind:
Pt=H-G>
rezult:

(3-17)

3.4.4.6. Randamentglobal
P - puterea efectiv care se aplic la arborele pompei este mai mare dect puterea
teoretic, deoarecetrebuiesacopereurmtoarelepierderi:
-frecareanlagre;
-frecarealichiduluicupieselenmicarealepompei;
-frecarealichiduluicuporilefixealepompei.
Raportul dintre puterea teoretic i cea efectiv aplicat la arborele de centrare se
numete randamentmecanic:

AP-v,

PL=Mi=_22L_
m

P M
M
Randamentulglobalalpompeisedetermincurelaia:
..*!.<* .
p
M-

. 0,

(3 2

64

Manualul ofierului mecanic

(3-21)
3.4*4.7.Cinematicapompelorcupistonclasice
sa-supapadeadmisie:
sr- supapade refulare;
D-diametrulcilindrului;
s -cursapistonului;
OB=x(razabutonuluidemanivel)
OM=r
BM= l (lungimeabielei)
Cilindreea:V$ =

(3-22)

Debitul mediu teoretic:

V.-v-i-^l-s1

60

n
60

(3-23)
Debitulmediuefectiv:
V = v - V t
(3-24)
La pompele bine executate i ntreinute
TV=0.934-0,96
Dac v<0,92 nseamn c pompa are
scpri mari prin neetaneiti datorate unor
uzuri excesive.
Debitul instantaneu al pompei este
proporional cu viteza de deplasare a pistonului.
Pentru a determina aceast vitez, se
folosesc relafiile triparametrice n triunghiul
OBC(fig.3.5).
I 2 =x 2+r-2xrcos
(3-25)
l2=2+r-2xrcos(-)
(3-26)
de unde
:
2
x =-l +r+2xrcos
(3-27)
sau
:
:
x +2xrcos+(r-l )=0
(3-28)
X 1 2 =-rcos > /r 2 cos : l -(r : -l 2 ) (3-29)
sau
2

x l t 2=-rcosyr (l-sin )-(r -l )


(3-30)
Fig. 3.5. Schema de principiu a
pompeicu piston

x,t =-rcosL|l-sin'

(3-31)

Pentru a raionaliza relaia (3-31) se dezvoltn serie expresia:


-

-L

(l-sin 2 ) 2 =i--ysin2+...
deci se obine:

(3-32)

Pompe. Conducte. Armturi. Garnituri

65

^ I / t
x -rcosl(l

I r . ,
sin

(3-33)

sau
(3-34)
Vitezapistonuluiseobine:

(3-35)
Seintroducenotaia:
d
=,decidebitulinstantaneusepoatescriecafiind:
dt
2

.-, t'D
D
, . - r . ^ .
V =
v = r(sn+sn2)
(3-36)

4
4
21
Pentru o pomp dat, diametrul pistonului, raza manivelei i viteza unghiular fiind
constante,expresia(3-36)devine:
^sin2)=kV'

(3-37)

r l
, f .
-= pentrupompeleclasicecupiston:
V seabatefoartepuindelasinusoid.

9'i

Fig.3.6. Caracteristicilepompeicu pistoncusimpluefect

Deoarece pulsaiile mari ale debitului sunt duntoare se aplic urmtoarele msuri
pentrualereduce:
-amplasareaunuiacumulatorhidraulic(hidrofor)peconductaderefulare,deaspiraie
saupeambeleconducte;
-cuplareapeaceeaiconducta npompeavndcicluldefuncionaredecalatcu2/n:
-combinareametodelorexpuse.
Altemsuripentruareducepulsaiiledepresiunepeaspiraie:
-reducereanlimiideaspiraieapompei;
-reducereaturaiei pompei:
-micorarearazeidemanivelpectposibil;
-scurtareatraseuluideaspiraiepectposibil:
-micorareanumruluideobstacolecareintroducpierderihidraulicedesarcin.

Manualul ofierului mecanic

66

Altemsuripentruareducepulsaiiledepresiuneperefulare:
-mrireadiametruluiconducteiderefulare:
-reducereaturaieipompei: -reducerearazeidemanivel.

ti

Fig.3.7. Variaia debitului pentru pompacudubluefect

3.4.4. Exploatareapompelorcupistonclasic
3.4.5.1.Exploatareaintreinereapompelorcupistonclasice
Cerineimpusepompelorcupistonnavale:
-scorespundscopuluipropusninstalaie;
-sfiealeascorectdinpunctdevederealdebituluiipresiunii:
-sfiemontatcorectninstalaie;
-exploatareasfiefcutdepersonalcalificat.
- Montajulpenav
- postamentul sfie metalic i se sudeazpe elementele de structurde rezisten ale
corpuluinavei;
-fixareacorectapompeipepostament;
-centrareapompeicumainadeaiitrenare;
-severificetaneitateaconducteideaspiraie.
-Pornireapompei
Pregtireade pornireconstnurmtoarele:
-controlulexterioralelementelorpompei;
-verificareacentrajului;
-verificareasistemuluideungere;
-sedeschidrobinetelepeCAiCR.
Pornirea propriu-zis se face mrindu-se treptat turaia i urmrindu-se cu atenie
funcionareapompei.
-Oprireapompei
-seopretemainadeantrenare;
-senchiderefularea;
-dacoprireasefacepentrutimpmaindelungatsegoletecilindruldelichid.
-ntreinereapompei
-sesupravegheazmersulcorectalpompei;
- lazgomotesuspectepompaseopreteimediatiseverificcareestecauza;
- uleiul se completeaz la timp i se verificarticulaiile;
- se verificetaneitateapresetupei;

67

Pompe. Conducte.Armaturi. Garnituri


-severificmonovacuumetreleimanometrele:
verificareaperiodicse face dupunprogram bine stabilit.
3.4.5.2.JocuriiuzuriadmisibileIapompelecupiston.

n practic un rol important n exploatarea pompelor l au jocurile i uzurile dintre


cilindruldeaburipistonredatentabelul 3.2'.
n tabelul 3.3. sunt prezentate jocurile pe nlime a segmenilor de piston pentru
cilindriihidraulici.
Tabelul3.2. Jocurii uzurialecilindrilordeaburi hidrauliciaimecanismelorauxiliare
Diametrul cilindrului,
mm

Deia

La

50
80
120
180
260
360

80
120
180
260
360
500

Jocul diametral
ntrecmaipiston,
mm
La montaj
Maxim*
admis
3,00
0,4-0,66
0,45-0,76
3.50
0,60-0,94
4,00
0,76-1,15
4,50
0,90-1,34
5,50
1.10-1.60
7,00

Limitadeuzur maxim
admispentrucilindru,
mm
Conicitatc
Ovaiitate

0,60
0,70
0,90
1,20
1,80
2,20

0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

Observaii. * La cretereajocului peste maxim admisibil ( coloana4), ntre cma i piston, se va


nlocuipistonul.
Tabelul3.3. Jocurilepenlimeluzurasegmenilordepistonpentrudlindrihidraulici
nlimea segmentului,mm
Dela
La
10
10
18
18
30

Jocul, mm
La montaj
Maximadmis
0,02-0,08
0,12
0,14
0,02-0.10
0.18
0.03-0,13

3.4.6.Pompecupistonase radiale
3.4.6.1.Generalitai
Seutilizeazlainstalaiideacionri hidraulicecare lucreazlaurmtorii parametri:
p300bar-presiune
V s 2 0 - f 7501/rain-debit
v,95 -randamentvolumic
a0,95-randamentmecanic

Manualul ofierului mecanic

3.4.6.2.Construcieifuncionare
Datorit for(ei centrifuge pistoanele
4 sunt presate pe coroana 2,dispus
excentricfatderotorul 7.
n timpul unei rotaii volumul
cuprins .ntre piston i fundul
cilindrului variaz, crete pe poriunea ABD i scade pe poriunea
DCA.
Aceste volume sunt puse n
legtur cu orificiile de distribuie,
deaspiraie,aiderefularer.
Deci pompa aspir pe
poriunea ABD i refuleaz pe
poriuneaDCA.
Cursa maxim a pistoanelor
este egal cu dublul excentricitii:
e=3-r8mm.
n cazul pompelor cu debit
variabil, excentricitatea se poate
modificade la e = O (debit zero) la
e=e^m(debitmaxim).
Diametrele pistonaelor sunt
cuprinse ntre 1QM8 mitu viteza
lichiduluipetubulaturadeaspiraie
2 -r 3 m/s i viteza lichidului pe
tubulaturaderefulare4-f6m/s.
Pentru a mri debitul pompei,
pe aceeai ax se pot monta n
paralel2-3rnduridecilindri.

FIg.3.8.Pompcupistonaeradiale
/rotor;2carcas;3-diafragmaaxuluicentral;
/-pistona;a-aspiraie;rrefulare.

h=2e

mm

Vhh =
h

4
Volumulcurseipistonului
V =

-e

3.4.6.3.Determinarea
debituluimediu
Notaii:
h[mm] -cursapistonului
e [ram] - excentricitatea
d[mm] - diametrulpistonului
z
-numrulpistoanelor
n[rot/rain]-turaia
w [s*11
- viteza unghiular a
axuluipompei
(3-38)

mraVciclu

(3-39)

mmVciclu

(3-40)

Pompe. Conducte. Armturi. Garnituri

Vp =

69

ez mmVciclu

(3-41)

Cilindreea pompei

cicluri/s
60
Deci, debitul refulatde pomp

(3-42)

,2
.-, .. n
TIG
n
V =Vpn
=
e-z
60
2
60

sau

,
mmVs

V =d" - e - z - n -IO"6
2
60

(3-43)
(3-44)

l/s

3.4.6.4.Determinareadebitului
instantaneu
Legeadedeplasareapistoanelorn cilindri este
identic cu cea determinat pentru pompele cu piston
clasice.
Variaiadistanei x fiind direct proporional cu
cursapistonului.
OA=R:0^=x;OO,=e
Din O,OAsepoatescrie:
:
:
:
R =x +e -2xecos(-)
(3-45)
2
x -hIx.ecos4-(e2-R:)=0
(3-46)

Fig.3.9. Determinareadeplasrii
pistonului

De unde rezult:
x=-ecosye 2 (l-sin 2 cp)-e2+R 2

(3-47)

sau

x=-ecosRvl -- ^sin 2

(3-48)

R-

Dup dezvoltarea n serie de puteri:

e . ,
R"

, e . ,
R**

sr

(1-s n-)-=1--rsn"
n

(3-19)

Sereinnumai primiidoi termeni, astfelcrelaia(3-49)devine:


*>

x*-ecosR(l

^sin2)
R-

Vitezadedeplasareapistonului fiind:
2

dx
(
_e
v== esin-fsin2
dt
v.
R

(3-50)

Debitul total instantaneu este egal cu suma debitelor instantanee ale cilindrilor care
refuleaz:
(3-51)

Manualul ofierului mecanic

70

unde:
ZR -numrulcilindrilorcarerefuleaz;
-, - unghiurile momentane dintre axele fiecrui cilindru i x poziiilor punctelor
moarte.

3.4.7. Pompcupistonase axiale


3.4.7.1. Generaliti
Cnd ansamblul bioc-pistonae-disc este antrenat n micare de rotaie, n cilindrii
motoruluiseproducvariaiidevolumcaredeteninfuncionareamainiicapomp.
Dac n loc de energia mecanic maina primete agentul de lucru la presiunea
corespunztoare sarcinii ea poate funciona ca hidromotor, livrnd la arborele 5 energie
mecanic. Debitulsepoatemodificaprinunghiula.

Fig.3.10. Pompa cu pistonaseaxiale


/-bloculcilindrilor,2-pisiona;3-biela;
4-disc;5-arbore;6-refulare;7-aspirau'e.

3.4.7.2.Calcululdebitului
d [mm] -diametrulpistonaului:
z
-numruldepistonase:
j ferd ]-deplasareaunghiularabloclui -pistonase-disc.
x [mm] -deplasareapistonaului2
Larotireablocului /iadiscului4cuunghiul,pistonaul2aredeplasarea:
x=(R-Rcos)sina
iarpentru
=180
x=[R-(-R)]sin

(3-52)

'Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri


x=2R,sin
Seciuneatransversalaunuipistonafiind:
A-,-^-
nseamncvariaiaelementarde volumse poate scrie:
d V p = A . d x
deci

dV 0 =:-dx

dar dx = +R cos sin d

71
(3-53)

(3-54)
(3-55)
(3-56)
(3-57)

deci

d
dVF =
Rsin-cosd

4
Pentruturaia^rot/min,debitultotalalpompeidevine:
V=V p - n 0 - z

sau

V =

ud"

fn
R-sin-n 0 -zJ 0 sind

(3-58)
(3-59)
(3-60)

.2
V =2.R-sin-n 0 -z
(3-61)
4
Dinrelaieseobservcpentru(d; R;z; no=ct) debitulvariazsinusoidalfunciede
ntredoulimite V mifl i V^j.
Pentruapreciereauniformitiidebituluipompeisecalculeazcoeficientuldepulsaie:
V -V
ma
"" .

(3-62)
V-debitulmediu.

3.5.Pompevolumice cumicarederotaie
Clasificareapompelorcuroi dinate
1)Dupcaracterulangrenrii:angrenareexterioar;angrenareinterioar.
2)Dupformadinilorcudinidrepi:cudininclinai:cudininV.
3)Dupnumruldeperechideroiangrenatesimultan: cudourotoare; cumai multe
rotoare.
4) Dup numrul de perechi de roi dinate din pomp: cu o treapt; cu mai multe
trepte
5)Dupposibilitateareglriidebitului:cudebitreglabil:cudebitnereglabil.
Presiuneade lucrupentru cazuri cudescrcareaarborilor200-300bar.
pentruarbori nedescrcai 10-35 bar.
Turaia6000-8000rot/min
Viscozitatealichiduluipoateficuprinsntrevalorile:
0,5x10^-256:

72

Manualul ofierului mecanic

3.5.1.Pompecuangrenaje
Folosite pentru pomparea lichidelor vscoase, fiind utilizate ca pompe de ulei pentru
motoarelecuardere internetc.
Prezintavantajulcsuntpuinsensibilelavariaiavscozitii lichidului, potlucrala
turaii ridicate sunt simple din punct de vedere constructiv, prezint o mare siguran n
funcionarei uurinnexploatare, audimensiuni i greuti mici.

FIg.3.11. Pompcumicarederotaie
1:2-roidiue;J-carcasa; -/orificiuldeaspiraie;
5-orificiuderefulare;6-cameradeaspiraie;
7-cameraderefulare.

3.5.1.1. Principiuldefuncionare
Roata 7 estepusnmicarede unmotorroata2semicliberpeaxulsu.
n scopul asigurrii bunei funcionri a pompei angrenarea dintre celedou roi trebuie
sfie etanpentruaseparacamerade refularede ceadeaspiraie.
Cnd roile se rotesc n sensul indicat, fiecare dinte transport un volum de lichid egal
cuungoldintredoidini.
Presiuneamaximposibileste 175 [daN/cr].
n funcie de construcie debitul poate varia de la 400 [l /mi] la 600 [l /rain], iar
randamentele au urmtoarelevalori:
m=0,90:v=0,80.
Sensulderotaiedelapunctuldeangrenarectreaspiraienmomentulncarediniin
angrenare se separ, n cavitatea de aspiraie se formeaz un vid care permite aspirarea
lichidului.
CnddiniiatingpuncteleA,iA :fluidulesteobligatsrmnnspaiul formatde
flanculdiniloricarcasiestecondusctrepuncteleR, iR:.
Rotaia continu, iar volumul umplut cu ulei este condus la punctul de angrenare M,
undediniipinionuluiopuseliminuleiulmpingndu-1ncavitateaderefulare.
Pompacu roi dinate poate fi asemuitntr-o oarecare msur, cu opomp cu piston,
fiecaregol dintre dinii consecutivi formnduncilindru n care n dinte al roii opuse vajuca
rolul pistonului.

73

Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri

Potaparecurgeriiinverse(dinsprerefularectreaspiraie)prin:
-joculdintrediniifundulgolului;
-joculdintrediniicarcas:
-jocnzonelefrontalealedinilor.
Din aceast cauz pentru pompele cu presiunea de refulare peste 100 [daN/cr1 se
prescriutolerantedeordinull[ra].
De cele mai multe ori, pe suprafeele frontale se dispun plci de mpingere care pot
compensauzurilei reducpierderilededebitpeparteafrontalaroilordinate.
Cnd se controleaz o pomp care a funcionat vreme ndelungat, se constat c
uzurilemaximes-auprodusnparteadeaspiraiedeoareceapareofordempingere, creat
dediferenadepresiunedintrerefulareiaspiraie.
3.5.1.2.Calcululdebitului
T

Fig.3.12. Schema de calcul


/?,-razacerculuiinterior/?,razacerculuiderostogolire;
fl, -razacerculuiexterior.6 -Limeadintelui;
h -nlimeadintelui
Ipotez

Considerm c golurile celor dou roi n angrenare formeaz un canal dispus pe una
dinroi.
Canalulareurmtoareledimensiuni:

AABCD=bxhdarh=^L

(3-63)

uvitezadecurgere
(3-64)

u==

V=A u rezult:

L dar

> =; n[rot/min]: [rd/s] deci V=b. c D i. D c + D i .gH


30
2
4
30
b [mm]: D, [mm]: Ds [mm]: rezult [mmVs]; l mmj= IO"1cm3sau
lmm j =10*dm 3

Manualul ofierului mecanic

74

(3-65)

3.6.Pompelecuurub
Fadepompelecuroidinate,pompelecuurubsuntmaicompacte,cuundebitmai
stabil i un randament mai ridicat: sunt mai silenioase, au o durabilitate ridicat i o
construciemai ieftin.
Pompelecu urubsuntformatedindousaumai multe uruburi frsfrit, cuaxele
paraleleavndspireleptrunsentreele.
-unurubesteconductor;
-celelalteuruburisuntconduse;
- lichidul este deplasat n lungul uruburilor, din camera de aspiraie spre camera de
refulare.
Pompelecuurubseclasificn:
pompecuprofilciclqidal;
pompecuurubneet&e;
pompecuurubcuunsingurrotor.

3.6.1.Pompecuurubcuprofil
cicloidal
5-f SOOraVh
p=200kg/cm2
ns6004800rot/mn
Greutatealorestede23orimaimica
Fig.3.13. Pompcuprofilcicloidal
dectaturbopompelorcuacelaidebit
/.urubconductor.2-uruburiconduse.
d,=D,; D:=5/3D, rezult D^S/ScU
d2=3dt;t=10/3d:;t-pasulffletului.
uruburile laterale se rostogolesc fr alunecare pe cercul interior al urubului din
mijloc.
Lichidul trece din camera de aspiraie n camera de refulare prin canalele uruburilor
caresuntnchisenctevalocuri(nfuncie de raportul dintre lungimeaipasulurubului)
dectrediniiunuiacareintrnjocurileceluilalt;
ntructn timpul rotirii suprafaade
nchidere a canalelor se deplaseaz, lichidul este mpins n lungul canalului, astfel nct
canalele se pot asemna cu nite cilindri iar prile proeminente cu nite pistonae care
mpinglichidul.

3.6.2.Pompelecuurubneetane
ntre camera de aspiraie i camera de refulare nu exist nici o despritur etan,
astfel nct apar scurgeri inverse produse de neetaneitate, dar care nu afecteaz prea mult
funcionareapompei.
Pompa se compune din dou uruburi cu filet dreptnghiular, unul antrenat de motor
(urubulconductor),iarcellaltcondusprinintermediulroilordinate;

Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri

75

Fig. 3.14. Pompecu urub neetanc

n=5000rot/rain- 10.000rot/rain: V=3 -f300ra3/h:ps200kgf/era2;=0,7-rOJ5:


v =0,91 -r0,98: m= 0,55 -r0,76

3.6.3.Exploatareapompelorvolumicecumicarederotaie
Exploatarea trebuie ficut respectnd indicaiile din instruciunile de exploatare ale
pompelor
- centrareacorectaorganelorn micare;
-jocurile s fie cele prescrise:
-lichidele s fie filtrate naintede trecereaprinpomp;
-n timpulfuncionrii:
-vibraiiizgomoteanormale;
Cauze:
- umplereaparialaspaiilorculichid;
-viscozitateal ichidului;
-cavitaie;
-corpul pompei senclzete:
Cauze:
-nfundareapompei;
- reducereajocurilor,
- cretereapresiunii de refulare:
Cauze:
-nfundareaorificiilorde refulare:
- pompelenuaspir:
Cauze:
-cretereajocurilor
-nfundareaconducteideaspiraie;
-nlimeadeaspiraiemare.

76

Manualulofieruluimecanic

3.7.Pompecentrifuge,diagonaleiaxiale
3.7.1.Clasificare
1)Dinpunctdevederealdirecieidecurgerealichiduluiprinrotor
a.1.-pompecentrifugelacaremicareafluiduluinrotorestepreponderentradial;
a.2.-pompediagonalelacare vitezalichidului prinrotorareattocomponent radial
ctiocomponentaxial:
a.2.1.-pompediagonalecu ieirealichiduluiaxial;
a.3.-pompeaxiale,lacaremicarealichiduluinrotdrestepreponderentaxial.
2)Dinpunctdevederealnumruluirotoarelor
b.1.-pompemonoetajate,adicavndunsingurrotor;
b.2.-pompemultietajate.
3)Dinpunctdevederealaspiraiei
c.l.-pompecurotoarecuaspiraiesimpl(simpluflux);
c.2.-pompecurotoarecuaspiraiedubl(dublu flux).
4)Dupnaturafluidului
d.i.-pompepentruap;
d.2.-pompepentrulichideneagresive(ulei,produsepetroliere);
d.3.-pompepentrulichideagresive(acizi,baze);
d.4.-pompepentrulichidefoartevscoase(nmol,diferitepasteetc.)
5)Duppoziiaaxei
e.i.-cuaxaorizontal:
e.2. -cuaxavertical:
e.3. -cuaxanclinat.
6)Dupprocedeuldecuplareaaxuluirotoruluicuaxulmainiideantrenare
f.1.-pompecuaxulcomuncualmainii:
f.2.-pompeacionateprinintermediuluneitransmisii.
7) Dup tipul statorului
g.l.-pompecustatorcupaletefixe;
g.2.-pompecustatorcupaletemobile:
g.3.-pompecustatorfrpalete;
g.4.-pompefrstator
8)Dupmrimeapresiuniiderefulare
h.1.-pompedejoaspresiune:H<20mCA;
h.2.-pompedemediepresiune;20<H<60raCA;
h.3.-pompedenalpresiune:H>60mCA.
9)DupnumrulcaracteristicK,turaiaspecificn,sauturaiacaracteristicno.
i.1.-pompecentrifugecurotoarelente;n,<80; HO<20;K<0.42:
D:/Do=2,2 -r3,5.
1.2.-pompecentrifugecurotoare normale; n,=80 -r 150; HO=22 -r41:
K=0,42 0,77; D>/D0= 2,2 -5-1,8.
1.3.-pompecentrifugecurotoarerapide: n,= 150 -r300; io=41 4-82: K=0,77-M.55;
D7D0= 1,8-r 1,3.
1.4.-pompediagonale:n,=300-r600; HO=82 -r 164:K= 1,55-r3,0:
DVD0= 1,3-f 1.1.
1.5.-pompeaxiale:n,=600-r 1200;i^= 164-r330: K=3 -r6,22; D/D0= 1.

Pompe. Conducte.Armaturi. Garnituri

77

Fig.3.15. Clasificarea pompelorcentrifugedup rapiditate ( funciicaracteristice)


Numrul caracteristic K, turaia specific a, sau turaia caracteristic n^ sunt funcii
caracteristice, obinute din condiii de similitudine, i fac legtura ntre o anumit geometrie
arotorului mainii hidraulice i parametrii si energici (debit, nlimeade pompare, turaie).
Relaia de calcul a numrului caracteristic:
i
(3-66)
4

(gH)
n[l/s]-turaia; V[raVs] -debitul; H[m]-nlimeadepompare;
g[m/s2]-acceleraiagravitaional.

3.7.2.Construcieifuncionare
Rotorul 5 este fixat pe arborele 3 cu ajutorul unor pene. Arborele se sprijin pe batiul
pompeicuajutorulunorrulmeni.
Lichidul ptrunde prin conducta de aspiraie. Pentru a putea porni, pompa i conducta
de aspiraie trebuie n prealabil umplute cu lichid. Prin nvrtirea rotorului apa este
centrifugat ctre periferia acesteia. La intrarea n rotor se creaz vid. Pe suprafaa liber din
bazuiul de aspiraie acioneaz presiunea atmosferic. Datorit acestei diferene de presiune
ntre bazinul de aspiraie i intrarea n pomp este generat un flux lichid continuu. De la
periferia rotorului apa trece prin carcasa sttoric 6 n camera spiral 7 i ptrunde prin
difuzorul 2 n conducta de refulare L n cmaa statoric, n camera spiral dar mai ales n
difuzor, o parte din energiacinetic a lichidului se transformn energie potenial.

FIgJ.16. Schema unei pompecentrifuge

/.conductdderefulare;2-difuzor:3-arbore;
4.intrare lichid;5-rocor.6"-carcasstatoric;
7-cameraspiral(carcasaelicoidal).

78

Manualul ofierului mecanic

Fig.3.17.Rotorul uneipompe
centrifuge
/-inelulacoperitor.2-coroana*.
3-paleta;4-inelullabirintului

a)

b)

c)

d)

Fig.3.18. Diferite tipuri de labirint!


7-capaculdeaspiraie;2-labirint;3-rotor.
Pentru a micora pierderile prin curgerea lichidului din zona de presiune ridicat n
zona dejoas presiune , se prevd labirini, prezentai n fg.3.18.

3.7.3.Construciaetansrilormobileutilizatelapompe

Fig.3.19
/ conductdealimentarecuap;
2*-garnitur;J-urubdestrngere;
4-capaculpresetupei;5-ineldistanier

fsss

8
7

Fig.3.20
'
/**inelmetalic:2***-garnitur;
J-capaculpresetupei;4-inelalunector;
5-arcelicoidaU6garnituralunectoare:
7-ineledecauciuc;8-ineldeblocare;
9-arbore.

Pone. Conducte.Armturi. Garnituri

79

Observaie
* Materialelefolositepentrugarnitursunt:
bumbacmoalembibatcugrsime; mpletiturdinfiredeazbest.
** Materialele folosite pentru inelulmetalic sunt:
font: bronz;aliajedure;carburi.
***Materialele folositepentrugarnitursunt:
cauciuc: teflon.

3.7.4.Ecuaiilefundamentalealepompelorhidrodinamice
Rotorul primete lucru mecanic de l arbore i transmite curentului lichid partea cea
mainsemnat. Rotorulesteuncorp rigid careserotetecu vitezaunghiular, constanti
prevzutcu6 -r 12paletecareghideazcurentulfluid.
Dac distanadintre dou palete consecutive ar fi infinit mic, pentru un observator ce s-ar
micampreuncurotorul, toateparticulelefluidearaveatraiectorii cearcoincide cu forma
paletei. Larotoarelereale, paletele fiinddispusedestul derar, particuleleceptrundnzona
median a canalului interpaletar pot avea traiectorii ce difer de forma paletei. Pentru
simplificare,seneglijeazattacestediferene(seconsiderdeciunrotorcunumrinfinitde
palete,fiecarepaletfiinddegrosimeinfinitmic)ctipierderilehidraulice.
Cuacestesimplificriseobinenlimeade pompare teoreticpentruunnumrinfinit
depaleteH^.

Fig.3.21.Triunghiuriledevitez

/-a-b-2- traiectoriarelativa;/ -a'-b'-2'- traiectoria


absolutdatorit unei micrideantrenarearotorului,
w-vitezarelativ; v-vitezaabsolut; u- vitezadeantrenare.

nfiecarepunctaltraiectorieitrebuiesatisfcutrelaia:
v= u -l-w
(3-67)
Deciceletrei vitezeformeaztriunghiul vitezelor.
Suntimportantedoutriunghiuridevitde:celdeintrareiceldeieire.
Paletele retorice deviaz curentul unghiul vitezelor relative trebuie s corespund
unghiuluidenclinarealpaleteifadetangentalacerc.
Aadar, paletele oblig modificarea momentului cantitii de micare ntre intrarea i
ieirea din rotor.
M s p - Q f c - V o - ? , - ? ! ]
(3-68)
ncare:
p[kg/m3] -densitatea( masaspecific)
V [mVs]-debitulvolumicdelichid
Fj -razavectoarenpunctul l
V j -vitezaabsolutnpunctul l

Manualul ofierului mecanic

n -razavectoarenpunctul2
V 2 - vitezaabsolutnpunctul 2
De reinuturmtoareleunghiuri:
v., (v,: prelungirearazei r,)<90
, (w,; tangentanpunctul l lacerculderazr,)<90
, (V ; u,)
T:(v> prelungirearazei r^) <90
:(w2; tangentanpunctul 2 lacercul derazr^ <90
:(v:;uj
Produsul |r2 V 2 | - ariaparalelogramuluicarearecalaturir:iv:
Produsul ]?! v t| -ariaparalelogramuluicarearecalaturi iv{

|r,vJ=
r- -v-,sinv-*
- - 1 - -
~

Deci

(3-69)

Relaia ( 3-68) devine:


M=pg(r 2 v 2 sin 2- v j s i n !)
Facem urmtoarele notaii:
v U| =v l cos 1
Componentatangenialavitezeiabsolutev,
vmls v,sin E
Componentameridionalavitezei absolutev,i similar

(3-70)
(3-71)
(3-72)
(3-73)
(3-74)

Cumunghiurileisuntcomplementare,rezultegalitile:
r2 - v 2 s i n 2 =r2-v 2cos2 =r2-v u ,
v lsn l=rtv tcosj={v U|
Cu aceste relaii, momentul cantitii de micare devine:
M=p V v U 2 . r 2 - p V v U | . r

(3-75)
(3-76)
(3-77)

Acest moment trebuie transmis lichidului, deci arborele pompei trebuie s dispun de
puterea:
P=M-
(3-78)
caresemaipoatescrie:
P=pVv U :r2-pVv U |r t
(3-79)
sau

P = P Vv U : u 2 -pVv -Ul

Puterea hidraulic furnizatdepompse scrie cu relaia:


P=pgVHt33
Scriindegalitateaultimilordourelaiiseobine:
s H l < = v U : . u 2 - v U . u l

(3-80)
(3-81)
(3-82)

care reprezint ecuaia fundamental a pompelor hidrodinamice, numit ecuaie n unghiuri


deoarececonine funciile trigonometriceale unghiurilor,i^ Aplicndteorema
cosinusuluintriunghiuriledeviteze laintrarei ieire.

81

Pompe. Conducte. Armturi. Garnituri


se obine:
2

Wj =v +u -2UJVJcos1
w; =v +u -2u 2 v 2 cos 2
De unde se obinprodusele:
v....v,."T*;?"?

-w; -Hv; -fu;


u 2 v 2cos2 =u 2 v U 2 =- * ^-a--

(3-83 )
.

(3-84)

(3-S5,

(3-86)

carenlocuitenrelaia (3-84),rezult:

relaiecare poartdenumireade ecuaiefundamentaln viteze.


ncazul pompelorde fabricaiecurent, a!=90, datoritfaptului c nu exist stator la
intrare, nfirelefluideexecutosimplntoarcere la90.
nacestcaz, ecuaia (3-82) devine:
g H l x = v U : . u :
(3-88)

3.7.5.Exploatareaturbopompelor
3.7.5.1.Pornireaioprireaagregatelor
n cazul n care s-au efectuat intervenii la legturile motorului electric, nainte de
pornireaagregatuluidepompare, trebuie sseverificedacsensul de rotaieestecel corect.
Pentru amorsare, conducta de aspiraie i pompa trebuie umplute cu lichid pan la
nivelulconducteiderefulare.
Pompele centrifuge se pornesccu vana de pe conductade refulare nchis, iar pompele
diagonale i axiale, dac sunt prevzute cu vane de refulare, se pornesc cu vana complet
deschis.
Pompele care au fost pornite cu vana de refulare nchis nu trebuie lsate s
funcioneze timp ndelungat cu vananchis, deoarece se nclzesc. Pompele centrifuge nu
trebuie sfuncionezefr lichid. Dup pornire, vana de refulare se deschide complet numai
dupatingereaturaieide regim.
La pomparea lichidelorcalde, nainte de punerea n funciune, pompa trebuie nclzit
ncetpn la temperaturade regim.
In timpul funcionrii pompei este necesarsse efectueze urmtoareleoperaii:
- s se verifice ca inelele de ungere s se roteasc libermpreun cuarborele;
-sseobservecatemperaturalagrelorsnudepeasc60-70C;
-secontroleazniveluldeulei;
- se controleazrcirea pompei ncazul pomprii lichidelor fierbini.
Trebuie respectate custrictee normelede tehnicasecuritii muncii, tiindcorganele
nrotaieilichidul pompatprezintpericol.
Pentru oprireaagregatului de pompare sunt necesare urmtoarele operaii:
-nchidereaprogresiva vanei derefulare,acolo unde exist:
-oprireamotorului:
- nchiderea robinetelor manometrului i a evilor prin care se introduce apa n
presgarnitur i apa de rcire la lagre.
n cazul unor temperaturi ambiante sczute, dup oprirea pompei se golesc de ap att
pompa,cticonductele.

Manualul ofierului mecanic

3.7.5.2.Defecteleturboporapelor
n timpul punerii n funciune i a exploatrii pompelor, pot aprea o serie de defecte
care pot duce la avarierea i altor agregate i utilaje, n afar'de agregatul de pompare
propriu-zis. Principalele defecte cauzele care le produc i msurile ce trebuie luate pentru
nlturarea lorsuntprezentate n tabelul 3.4.
Tabelul3.4.Defecte,cauzeimsurideremediere
Defecte

Pompanuaspir

/
Pompaaspiraeri nu
refuleaz.

Cauze
Pompa i conducta de aspiraie nu
suntplineculichid.
Ptrunde aer n conducta de
aspiraie.
Aerul din pomp i conducta de
aspiraienuesteevacuat.
Ventiluldereinerealsorbuluinu
sedeschidesuficient.
Sitasorbuluiestenfundat.
nlimea de aspiraie este prea
marc.
Rotorulserotetensensinvers.
Vanaderefulareestenchis.
Rotorul sau aparatul director sunt
nfundate.
Vanaderefularenuestenchis.
Rotoarelesuntmontategreit.

Pompa necesit Ia pornire


oputeremaimare
dectceanormal.
Debitul pompei este sub
cel normal.

Pompa se nclzete.

'ompavibreaz

Dispozitivul de echilibrare nu
funcioneaz.
Presgarniturilesuntpreastrnse.
Pompaestenfundat.

Msuri pentrunlturare
Se completeaz lichidul i se
eliminbuleledeaer.
Se determin locul neetaneitii
i seetaneaz.
Sedeschidrobinetele de aerisire i
seumplepompaculichid.
Se cur ventilui de reinere al
sorbului i serepara.
Secursita.
Se monteaz pompa la nlimea
de aspiraie corespunztoare.
Se schimblegturileelectrice .
Sedeschide vana.
Se demonteazpompa i se cur.
Se nchide vana i se deschide pe
msurce crete turaia.
Se demonteaz pompa i se
monteazcorectrotoarele.
Se verific dispozitivul de
echilibrare.
Seslbescpresgarniturile.
Se cur rotorul i aparatul
director
Secontroleaz vana.
Se deschide vanade refulare.
Seslbescpresgarniturile.

Vana de refulare <*ste nfundat.


Vanaderefulareera nchis.
Presgarniturile si'.nt stnse prea
mult.
Nu funcioneaz dispozitivul de
rcire.
Fundaiaslab.
uruburile de fixare nu sunt
strnse.
Conductelersuntbine fixate

Se consolideaz conductele.

Existpungideaerncon-ductade
aspiraie

Se nltur acrul i se etaneaz


conducta.

Se controleaz conductele i
robinetuldispozitivuluidercire.
Seconsolideazfundaia.
Se strng uruburile de fixare.

3.7.5J.Reglareadebitului
Funcie de condiiile de exploatare ale instalaiilor se impun modificri ale debitului
pompelor, iar cele mai uzuale moduri de realizare sunt: nchiderea parial a unor valvule,
recirculareaunei cantiti de fluidcu ajutorul conductelorde by- pass, modificarea turaiei i
mai rar nclinarea paletelor rotorice sau statorice. n figura 3.22 sunt prezentate

Pompe.Conducte.Armaturi.Garnituri
caracteristicilepompelori ale instalaiilorprecum i modul de determinare al punctului de
funcionare.

Vana sprt
tnchidtre

Fig.3.22.Reglareadebituluipompelor

nchiderea parial a unei valvule este un procedeu simplu de reglare a debitului


modificndseciuneadetrecereafluiduluiprintr-ovalvulmontatpeconductaderefulare.
Se realizeaz o pierdere de sarcin hidraulic suplimentar n conducta de refulare astfel
nct se modificcaracteristica exterioar. Deplasarea punctului de funcionare arat c la
reducereadebituluiapare i reducereapresiunii de refulare. Este ometod care se aplicn
principal la pompele centrifugale. Rezultate similare pot fi obinute i dac valvul este
montatpeaspiraiapompeicucondiiacapompasaibrezervdeNPSHd.
Recircularea unei cantiti de fluid este un procedeu care const n montarea pe
refulareapompei aunei conducte de by-passcare permite ntoarcereafluidului n aspiraia
pompeisauntanculdeaspiraie.Prindeschidereavalvuleidepeconductadeby-passpompa
vadebitaundebitpeconductaderefulare principali undebitde by-pass. Acest procedeu
se aplicpompelorvolumice dar este utilizat i pentru instalaiile de pornire ale pompelor
centrifugale, lacarepornireasevafacecuvalvuldepeconductadeby-passdeschis.
Modificareaturaieipompeiesteometodutilizatatuncicndmotoruldeantrenareal
pompeipermitemodificareaturaiei.
3.7.5.4.Funcionareapompelornparalel
n cazul n care debitul unei singure pompe nu este suficient pentru satisfacerea
cerinelorconsumatorilor din reea, se pot cupla n paralel dou sau mai multe pompe, n
modobinuitaspiraiaeste independentpentru fiecare pomp, refularea flcndu-se ntr-o
conduct comun. Pompele care se cupleaz n paralel pot avea aceeai caracteristic
(pompe identice)saucaracteristicidiferite(pompediferite). Potficuplaten paralelpompe
diferitecucondiiacan punctul de racordareacelordouconducte de refulare sse poat
realiza aceeai sarcin pentru arabele pompe. Pentru cazul cuplrii n paralel adou pompe
identice caracteristica funcionrii n comun poate fi urmrit n figura 3.23a, n care
caracteristi^stedeterminatcafiinddublulcaracteristiciiuneisingurepompe.

84

Manualul ofierului mecanic

3.7.5.5.Funcionareapompelornserie
In practic se pot ivi situaii n care debitul livrat de pomp este suficient pentru
alimentareaconsumatorilor, n schimb nlimea de pompare este prea mic. Uneori aceast
problem se poate rezolva cuplnd n serie dou sau mai multe pompe. In aceast situaie
prima pomp aspirapa din magistral sau din tanc i o refuleaz n aspiraiapompei care
urmeaz dup ea. Evident, este posibil ca flecare pomp din montajul in serie s fie
multietajat. Caracteristica funcionrii a dou pompe identice montate n serie poate fi
urmritn figura 3.23 b. Dac din punct de vedere hidraulic funcionarea n serie a unui
numr oarecare de pompe este posibil, condiiile de rezistent sunt adeseori prohibitive,
impunndcretereagrosimilorpereilorrotorului,camereispiraleietc.

Flg.3.23.Funcionareapompelorn:a)paralel;b)scrie

Pompe. Conducte. Armturi. Garnituri

85

3.8.Pompecuineldelichid
Suntutilizatepentruamorsareapompelorcentrifugedinunele instalaii(balast, santin,
rcire pistoane etc.) precum i pentru crearea vidului necesardiverselor procese tehnologice.
Carcasa cilindric / este prevzut cu dou capace frontale n care
sunt practicate orificiile 2 i 3, n
comunicare cu conduct^ de refulare,
respectiv de aspiraie.
Rotorul 4 este dispus excentric
fadecarcas,naintedeprimapunere
nfunciune, pompaseumpleparial cu
lichidauxiliar.
Duppornirelichidulesteobligat
datorit forelor centrifuge i de
viscozitate s formeze un inel
concentric cu carcasa.
Astfel ntre paletele rotorului se
formeaz spaii libere de diferite
dimensiuni care sunt delimitate de
butucul rotorului, paletele nvecinate,
ineluldelichidicapacelefrontale.
^cu
F, 324 Schcmaunc|
de
Urmrind sensul de rotaie se
ineldelichid
constat C pe poriunea A(C) B
volumul inteletr Crete ceea ce

/-carcasacilindric;2 -orificiude refulare;


3-orificiudeaspiraie;*rotor,5-ineldelichid,

crez o depresiune pe conducta de aspiraie, iar ntre punctele B(D)A volumul se


micoreaz, ceeace provoacevacuareafluidului prin conductade refulare.
Vidul maximcarepoate ficreatde ctre opompcu inel de lichid(ap) nu trebuie s
scadsubpresiuneadevaporizarealichiduluiauxiliar(apa).
ncazulapei (calichidauxiliar)latemperaturade20C(pv=2,38kNnr)
ceeacecorespundelacea 17,53mmcHg,vidulmaximv fi:
760-17,52
760-17,53
--100=97,69%
760
Pompele cuunsinguretaj potatinge95% dinvidul teoretic, deci latemperaturade 20
C pentru ap se poate atinge un vid de 92,7 %. Dac este necesar obinerea unui vid mai
avansatse realizeaz pompecudouetaje, iarlichidulauxiliarvfiputernicrcit.
Jncazul antrenrii cuME. turaiapompei poate fi reglat cu ajutorul unui reostatntre
3000-13000rot/min.

Manualul ofierului mecanic

3.9.Pompecumembran
Sunt utilizate pentru pomparea diverselor produse care de multe ori nu trebuie s vin
ncontactcuprile instalaieidepompare, snufiealteratede uleiul deungere sau snuse
prelingncavitateadelucru.
Funcpedenaturafluiduluiantrenat, presiuneade lucrui destinaie membranele potfi
confecionate din:
a) Materiale moi: piele: cauciuc; mase plastice.
b) Materialemetalice:alpaca;
bronz fosforos: oel.
Pistonul4acionatprintr-unmecanismbiel- manivelde ctre motorul de antrenare,
imprim lichidului auxiliar 6 o micare alternativ, provocnd deplasarea elastic a
membraneiidecimodificareavolumuluicamereidelucruinfinalpomparea.

FigJ.25.Pompcumembranmetalic

7-membranametalic;2-supapadeaspiraie;
3-supapaderefulare;4-piston;5pompcu
pistonauxiliari;6-lichidauxiliar.

FIg.3.26. Pompcupaleteglisante

/-carcasa;2-paletaglisant;3-rotor.

Pompadecompensaie5estefolositpentrucompletarealichiduluiauxiliarpierdut.
Dac V este variaia de volum ntre cele dou poziii extreme ale membranei, atunci
debitulteoreticrefulatdepomppentrunrot/minturaiamotoruluideantrenarevafi:

ra3/s

(3-89)

3.10.Pompcupalete glisante
Acesttipdepompesuntadeseautilizate laacionrilehidraulice, deoarece prinvariaia
excentricitiipermitemodificareadebituluilaturaieconstant:
=
Pu l40 ban
V =4 - 360 1/min
m=0,95

87

Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri

v=:0.95
n timpul funcionrii paletele se deplaseaz n canale datorit forei centrifuge i
rmnmereuncontactcuperetele interioral carcasei.
Dac pompa cu palete glisante este construit pentru presiuni mai mari de 60 bar
construcia pompei trebuie s permit echilibrarea hidraulic a rotorului, ceea ce se obine
adeseaprinorificiudubludeaspiraieirefulare,dispuseIa 180unelefadealtele.

3.11. Pompe cujet


Principiu de fimcionare:
Agentuldelucruconineomarecantitatedeenergie.Agentulpompatprimeteoparte
dinenergiaagentuluidelucru.Agentuldelucruesteaburiap,decipompeleseclasificn
pompecujetdeaburipompecujetdeap.

3.11.1.Pompecujetdeabur
Acestepompefolosescenergiecineticaaburuluipentrutransportareaprinconductele
instalaieiafluidelorcuviscozitatemic.
Asemeneapompecuolargutilizarelanaveleninstalaiiledeextracieaaerului din
condensatoare n scopul meninerii unui vid optim, cat i n sistemul de santin n scopul
deplasriidiferitelorlichideprinreeleleinstalaieihidraulice.
H,H-presiuneaagentuluidelucrulaintrareanajutajul 1:
H:vacuumulformatncameradeamestec2:
Z, -nlimealichiduluintanculderefulare.
Po-presiunealasuprafaalichiduluintanculderefulare:
l, -rezistenelehidraulicepeconductaderefulare:
pa-presiunealasuprafaalichiduluintanculdeaspiraie;
Z-nlimealichiduluintanculdeaspiraie:
l, -rezistenelehidraulicepeconductadeaspiraie
H 2 = Z a + 2 -+h a

H^Z,:^

[mCA]

p. [kgf/r]; [kgfi^m3]:
H 3 =Z r + . - . - hh r

H^ h,

[mCA]

Po [kgf/ra2]; [kgf/m3]:
Vj m 3 /s[debitul agentului de lucru:
VJm 3/sjdebitul lichidului de transportat:

Fie
V|ra 3 /sldebitul de amestec.
V =

Procesul care are locnpompelecujetdeaburpoate mpritn treietape:


a)-scurgereaaburuluiprinajutaj:
b)-aspiraiaiamesteculcuagentuldelucru:
c)-comprimareaamestecului.

Manualul ofierului mecanic

Fig.3.27.Pompcujetdeabur

l-ajutaj(energiapotenialdepresiunesevatransformanenergiecinetici);
2-cameradeamestec;J-difuzor(energiacineticaamesteculuisetransformn
energiapotenialdepresiune);4-tancderefulare;5-tancdeaspiraie;6-tub
piezometric(indicpresiuneaagentuluidelucrunaintedeaintranajutajul7);
7-tubpiezometric(indicvacuumulncameradeamestec2);8-tubpiezometric
(indicpresiuneaderefularelaieireadindifuzorul3);9-conductadeaspiraie)

a)Scurgereaaburuluiprinajutaj
Fiepo-presiunea; to-temperatura; i0 - entalpia-parametriiaburuluila
intrarean ajutaj,
p!-presiunea; t]-temperatura;i]-entalpia-parametriiaburuluila
ieirea din ajutaj.
Lascurgereaprinajutaj energiapotenialaaburuluisetransformnenergiecinetic.
Fiect -vitezaaburuluilaieireadinajiitaj,
c,=f(i0,i,)sauc,=f(i)
c j=91j3yji0- /,;=0,88- 0,92
b)Aspiraiaiamesteculcuagentuldelucru
x-

Fiem ab=masaaburului;
g
Cj -vitezaaburuluilaieire;

(3-90)

89

Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri

m^p =22- masalichiduluiaspirat;


8
cu-vitezafluiduluiaspiratlaintrareancameradeamestec:
cx -vitezaamesteculuinseciuneax-x
Conformteoremeiimpulsuluiputemscrie:
7

a* c i ~*"map *cap=(raab "^^asp^x

Viteza obinut n camerade aspiraie:


c)Comprimareaamestecului
n seciunea x - x viteza amestecului atinge valoarea maxim, dup care ncepe s
scad, permindcretereapresiunii attnconfuzor. ctindifuzorul ejectonilui.
- ct)Comprimareaamesteculuinconfuzor
ntredouseciunix-xiy-y
rac:

sau

(3-91)

i=( c - C y ) undei=i y-i,


Considerndcomprimareaadiabatic:
k ,
. .
'y-**(Py'vy-P*-v*) sau

(3-92)

(3-93)

90

Manualul ofierului mecanic

m
Ay-c
m=-;

m
din transformarea adiabat:

=^
""^ vy
P yvy = Pnvx

= --

!
k-l

deci

v.

Dactransformareaestepolitroprezult:

m=

[kg]

(3-94)

c,) Comprimareaamesteculuindifuzor
Amesteculcontinus-i piarddinvitez, mrindu-inschimbpresiunea.
Determinareavolumului specific al amestecului la ieireadindifuzor

> v m =(P /P) v n


Candtateadeaburnecesarfuncionrii pompei cujetestedecea5 orimai mare dect
cantitateaamesteculuicomprimatdepomp.
Vitezaamestecului laieireadinejectorestedecea50m/s
Comprimareaseface decea 7 ori.
La montarea pompelor cujet trebuie avut n vedere c axa difuzorului s coincid cu
axa ajutajului, iar ntre ajutaj i difuzor s fie o distan optim.
Avantajealepompelorcujet:
- gabarite reduse:
-greutatemic;
- simple din punctde vedere constructivialexploatrii;
-uordepusnfunciune:
- ieftine.
Dezavantaje-consummaredeabur.
^

3.11.2. Pompe cujet de ap


Agentul de lucru-apa
Acestepompesuntfolositelastinsincendiu,nsistemuldeinundareacompartimentelor.
V = W+400m3/h;
Hga =[m]

Pompe.Conducte.Armturi.Garnituri

91

Determinareavitezeilichiduluilaieireadinajutaj:
Notaii:
pi-presiunealichiduluilaintrareanajutaj
p2-presiunealichiduluilaieireadinajutaj
-coeficientuldepierderi
GI-vitezalichiduluilaintrareanajutaj
c:-vitezalichiduluilaieireadinajutaj
ConformrelaieiluiBernoulli:
mc,2 p,
mc<>2 po
i-+-^-+Zj=^+-^+z2
darzI=z2=z0

(3-95)

saudacm= l/g; m=lkg; Ikgf.


2

(3-96)
c

..
.f.Pi-P2

2g

=j(P~P2)

[m/s]

=0,97-0,99

Fig. 3.28. Pompcujetdeap


Dacmasaunitardefluidrmneconstantatunci:
H c +^-=^+^-+h d
(3-96)
2g

P2-presiuneaapeilaieireadinajutaj; c2-vitezalaieireadinajutaj;^0
hd-pierderihidraulicenajutaj;h -pierderihidraulicepeconductpnlaajutaj;
Cauzeleprincipalecarepotprovocafuncionareaanormalapompei cujetdeapsunt
urmtoarele:
%
-axadifuzoruluinucoincidecuaxaajutajului
-distanadintreajutajidifuzornuesteceaoptim
-sitasorbuluideaspiraieestenfundat.

92

Manualul ofierului mecanic

3.12.Conducte
3.12.1.Generaliti
Conductele se folosesc la transportul i distribuia agenilor de lucru, fiind pri
distincte din instalaiile n care se monteaz. Conductele reprezint totalitatea elementelor
constructive asamblate etan. Agentul de lucru reprezint fluidul care este transportat prin
sistemul de conducte. Caracteristicile fluidului sunt reprezentate de natura, proprietile i
parametrii acestuia determinnd caracteristicile fizico - chimice. Caracteristicile fizicochimice ale fiecrui fluid sunt analizate n scopul stabilirii compatibilitii acestora cu
diverselemateriale utilizate n fabricareaconductelor. Acest lucru permite alegereacorecta
materialului conductei, asigurarea integritii i etaneitii conductei pe ntreaga durat de
utilizare precum i realizarea calitii suprafeei conductei printr-o curire i tratare
corespunztoare n perioada de montaj, fie printr-o protejare suplimentar. Proteciile
ndeplinesc rolul de aasigura i menine integritatea suprafeelor interioare i exterioare ale
conductei i pot fi de natur mecanici chimic sau termic, realizndu-se prin placare
interioar, cptuire cu elastomeri. vopsire exterioar, nvelire anticoroziv i prin izolare
termic.
Parametrii specifici circulaiei fluidului (debitul, presiunea, temperatura) sunt mrimi
care determin dimensiunile i structura traseului conductei i se folosesc n calculul
hidraulic, termicimecanicalconductei.
O conduct se caracterizeaz prin : diametru interior, diametru exterior, lungime.
Tabelul3.5.Valorilestandardizatealediametruluinominal
Diametrul nominal
Foartemic

Mic

Mediu
Marc
Foartemare

Valoristandardizate

1: 1.2: 1.5:2:2,5:3:4:5:6:8: 10: 15.


20:25:32:40:65:80.
100: 125: 150: 200: 250: 300: 350: 400.
500: 600: 700: 800: 900.

1000:1200:1400:1600:1800:2000....

Tabelul3.6. Corespondenadiametruluiexteriorexprimatnmilimetriininches.
Milimetri
Inches
Milimetri
Inches
Milimetri
Inches

1
3/16
10

25/64
19
3/4

o
5/64
11
7/16
20
25/32

3
1/8
12
15/32
21

53/*

4
5/32
13
33/64
22
55/64

5
13/64
14
35/64
23
29/32

6
15/64
15
19/32
24
15/16

7
9/32
16
5/8
25
63/64

8
5/16
17
43/64
25,39
W64

9
23/64
18
45/64

Sunt utilizate la: balast, santin i drenaj, transport gaze sau lichide petroliere, ageni
otrvitori, ap pentru cldri i caldarine, combustibil, ulei, ap rcire, aercomprimat, gaze,
ventilaie,supraplin,sonde.etc.
Potfjexecutatedin:oel,font,cupru,alam,bronz,maseplastice,cauciuc,etc.
O conduct se identific prin diametrul nominal i grosime (diametrul nominaldiametrulseciuniidetrecerediametrulinterior)
Din punct de vedere funcional o conduct poate fi studiat funcie de presiunea
nominal(presiuneamaximcepoateexistan instalaien timpul exploatrii).
Laprobeseiapp= 1,5n,ncazulp n 50bar.

93

Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri


Tabelul3.7.Valorilestandardizatealepresiuniinominale
Presiuneanominala
Joaspresiune
Mediepresiune
naltpresiune
Foartenaltpresiune-

Valoristandardizate
1:2,5:6:10:16.
25:40.
64:100:160:250:320:400:640.
1000:1600:2500

n cazul circulaiei lichidelorsau gazelor fierbini presiunea de lucru va fi moi sczut


func(ie de temperatura fluidului de lucru.
Tabelul3.8. Presiunea funciede temperatur
Presiunea
nominal p.
25

100
25

150
22

TemperaturaC
250
200
20
18

300
17

Presiunea
deprob
40

ConformRNRconductelesempartn3clasefunciedenaturafluiduluivehiculat, de
niveluldepresiuneitemperatur:
Tabelul3.9. Clasificarea conductelor
Destinaia
conductei
Otrvuri,
fluideagresive,
material
inflamabil.
t.<60C
Abur
Combustibil
Aer. gaz, ap.
ulei.

Clasa I
Mediu
Presiune
bar
temp.

>16
>16
>40

sau>300
sau>150
sau>300

Clasa U
Mediu
Presiune
bar
tcmp.

116
116
116

i1300
i 1150
i1300

Clasa III
Mediu
Presiune
bar
temp.

17
17
116

i1170
i 160
1200

3.12.2.Elementedecalculdeverificare
n cazul tubulaturilor standardizate nu se mai fac verificri, dar pentru anumite
instalaiiestenecesarverificareagrosimiiconductei.
Sepoateutilizarelaia:
(3-97)

2a
ppN/rar -presiuneadeprob; DQ ram -diametrulnominal:
aN/ram2 -efortulunitaradmisibillatraciunepentrumaterialulconsiderat.
Pentruconductelesudate(sudurpeosingurpunte)

(3-98)

(sudurpeambelepri)

(3-99)

94

Manualul ofierului mecanic

Grosimeapereteluiconducteiconf.RNR

d-p

'-^T*

mm

(3-100)

mm

(3-101)

dmm-diametrulexterioralevii
pbar -presiuneamaximdelucru

-coeficientderezisten

** l
b=

S0 mm - coeficientul care ia n considerare sudura grosimii datorit

ndoirii:
Rmm-razamedieacurbei;
c m -adaospentrucoroziunefunciedematerialulconducteiidedestinaie.
2
.N/ram -efortulunitaradmisibillatraciune;
a =- -pentrupelialiajedeoel.
ncazulncarenuexistprescripiispeciale
.=0,35r
rN/ram:-efortulunitarlarupere.

3.12.3.Sistemeledembinareaconductelor
Traseele conductelorse realizeaz prin asamblarea elementeloracestora. Procedeele i
tehnologiile aplicate la asamblarea diverselor elemente de conduct trebuie s asigure
rezistena mecanic i o etaneitate corespunztoare. Asamblrile trebuie s menin
integritatea fa de aciunile corozive i erozive ale fluidelor transportate prin conducte la
temperaturileipresiuniledefuncionare,
mbinrilepotfi:-nedernontabile:
demontabile:cuflan; cufilet; speciale.

Fig. 3.29. mbinare nedemontabil

7-traseuconducta;2-traseu conchjc.f
3-cordoanedesudur;

Fig.3.30.mbinarenedemontabil

/.traseuconduct;2*cordonsudur;
3-traseu conduct.4-/ra*/je

Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri

95

Fig.3.31. Repereleasamblriicuflane
/elementdeconduct;2-cordondesudur;
3- flan; /-suprafadeetanare;5*garnituri
deetanare;6-urub;7-aib; 5-piuli(;.

Fig.3.32.mbinarecuflan

/-traseuconduct;2-flanpentru1;
3-garnitur;4-flanpentru5;5-traseu
conduct;6-cordoanedesudur.

Fig.3.33.mbinarecuflanmobil

/-traseuconduct;2-flanmobil;
3-flansudat;4-cordonde sudur.

Cuplri elastice
Aucarolsnutransmitvibraiileunuiagregatlarestulinstalaiei.
Compensatori
Potpreluadeformaiileuneitubulaturidatoratefie:
-variaiilordetemperatur:
-deformaiilorcorpuluinavei.

Manualul ofierului mecanic

96

Fig.3.34.Compensatorcuburduf
/-traseuconduct;2-burduf;
3-traseuconduct.

Fig.3.35. Compensator
subformdeUr

FIg.3.36,Compensator
subformdespir

3.13.Armturi
Armturile reprezint elementele de conduct prin intermediul crora circulaia
fluidelorestecontrolat,dirijatireglatpermanent,corespunztorcondiiilordeexploatare
ale instalaiilor in cresunt montate. Prin armturi se nelege, n general, dispozitivele
montate pe agregate, pe recipiente, conducte i pe alte instalaii care conin un fluid sub
presiune i cu ajutorul lor se comand: alimentarea instalaiei; distribuirea fluidului din
instalaie; stabilirea sau ntreruperea legturii ntre agregate i conducte, precum i ntre
diferite poriuni ale conductei; reglarea debitului, presiunii, nivelului i a temperaturii;
descrcarea instalaiei.
n modconvenional suntconsiderate armturi si aparatele i dispozitivelede control i
siguranainstalaiei (manometre,aparate indicatoaredenivel, supapedesiguran).

3.13.1.Clasificarea armturilor
a)Dupdestinaie:
1 -armturinchidere-deschidere;auroluldeaizolaoanumitparteainstalaiei;
2-armturidedistribuie;modificcirculaiaprinconducte;
3 -armturi de reglaj; regleaz un parametru de lucru: presiune, temperatur,
viscozitate:
.
4-armturidesiguran;nupermitcretereaunuiparametru(presiune).
5-armturidereinere;permitcirculaiantr-unanumitsens.
6-armturi de blocaj, cnd se modific parametrii fa de cei adoptai ( considerai
.normali).
7-armturicareschimbstareadeagregareafluidului(oaledecondens).
b) Dup organul de nchidere:
1 -armturicucep:
2-armturicuventil:
3- armturi cusertar,
4-armturicuclapei.
c)Dupdireciafluidului
1-drepte:
2-decol;

Pompe. Conducte. Armturi. Garnituri


3 -cutreici:
4-cupatruci.
d)Dupnumruldescaunelarobineteledereglare
1-cuunscaun:
2-cudouscaune.
e) Dup soluia constructiv determinat de caracteristicile fluidului
1 -execuienormal:
2 - execuiecucapac cunervuri:
3 - execuiecu burdufde etanare:
4 -execuiecu eava intermediar:
5 -execuiecumantadenclzire.
0 Dinpunctdevederealacionrii:
1-cuacionarenormal;
2-cuacionaremecanic(laarmturicomandateelectric,hidraulic,pneumatic).
3-cufuncionareautomat(regulatoarededebit,presiune,nivel):

3.13.2.Elementeleprincipalealeunei armturi
*Organeactivedeexecuie( intrdirectncontactcu fluidul):
-corpularmturii:
scaunul:
-organuldenchiderepropriu-zis.
* Mecanismul deacionare.

Fg. 3.37. Robinet cu ventil drept


/ -roatdeacionare;2-piuli fix
. 3tij filetai peoporiune:
4-etanare;5-capac; 6-corpulrobinetului;7-ventil:S-scaunulventiluiui;
9- flandefixarerobinet; 10-garnitur

Fig.3.38.Robinetcuventildrept
cu tijanclinaU

/ -roatdeacionare;2-piulii fix
3-tija;4-etanare:6-garnitur 7- ventil: 8- scaun;9-corpulrobinetului;/#-flan.

98

Manualul ofierului mecanic

Fig.3.39. Robinetcusertarpan

/-roata deacionare; 2tijfiletat


peoporiune;3-piuli: 4etanare;
5-garnitur;6-capacpiuli;7-capac
pentruetanare;S-sertarpan;9-scaun
sertarpan; W- flan.

Fig.3.41. Clapetacuventil,dreapt
/capac;2-corpclapeta;
3-flan;4-port-ventil;
5-scaun.

Fig.3.40.Robinetcusertarparalei
/-roatdeetanare;2-tija;3piuli fixa"; 4-capacfixarepiuli;
5-etanare;6-capacfixareetanare;
7-senarparalel;8-scaun;9-corp
robinet; 10- flan.

Fig.3.42. Clapeta cu valv dreapt din


oelturnat

7-capac;2-corp;3-flan;4-valv;
5-scaun;6prghie.

Robinetecucep
Au organul de nchidere n forma unui cep conic cu orificiul central. Cepul se poate roti
njurulaxei sale pesuprafaadeetanare. Axaorificiuluicepuluiesteesteperpendicularpe
axa cepului.
Robinetelecucepsecaracterizeazprin:construciesimpli costredus,manevrrapid
i simpl. Se folosesc numai n reele cu fluide curate i temperaturi reduse.
Cepul se execut din font sau bronz cu o conicitate de 1/6...1/7. Domeniul
standardizat este Dn 15- Dn 150 pentru Pn 10: Pn 16. Robinetul se realizeaz cu sau fr
presgarnitur. cu asamblare prin flane sau mufe filetate.

99

Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri

CowlT

Fig.3.43.Elementelecomponentealerobinetuluicucep
ivariantedecirculaiealefluiduluiprincorp
/ corp;2-capac;J-cheiedeacionare;/-cep;
5-presgarnirud;6*-urubdepresare.

Robinetede reinere
Aceste armturi controleaz circulaia unidirecional a fluidelor prin conducte.
Robinetelesuntechipate cu dispozitive de reinere cinematice acionate din interior. Poziia
dispozitivelor de reinere este normal- nchis: circulaia fluidelor provoac deplasarea
acestor dispozitive, deschiderea robinetelor fiind posibil numai dac sensul de curgere
corespunde celui normal.

Fig.3.4*4.Robinetedereinerecu ventil
a-ventilliber;b-ventilcuarcdenchidere;c-ventilculimitareacursei.
/- corp;2-capac;J-ventildereinere;-/-ghidaj;5-arcdenchidere;
6-tijde limitareacursei

Armturipentru eliminatcondensul
Armturile se deschid automat, intermitent, numai n prezena fazei lichide a
amestecurilorbifaziceabur-condens.
Oala cu plutitor. Nivelul variabil de condens basculeaz plutitorul, iar tija acestuia
antreneaz organul de obturare al orifciului de evacuare(fig. 3.45).
Separatond termodinamic. La aceast armtur orificiul de evacuare este obturat de o
plac care este deplasat datorit diferenei de presiune care acioneaz pe feele plcii.
Curgerea condensului permite ridicarea plcii elibernd orificiul. Prezena aburului i
curgerea acestuia cu vitez mare provoac laminarea i acumularea aburului n partea
superioar,conducndlanchidereaorifciului(fig.3.45).

Manualul ofierului mecanic

100

Amestec
abur-condensat

Spaiul
de abur
Condensa

Concjsat

Amestec
abur-condersat

Fig.3.45. Oaiadecondcns(a)iseparatorultcrmodinamic(b)
/- corp:2-pluiiior..?bol:/-dispozitivdeevacuare:5-prghie
acionaremanuali;6-placadeevacuare;7-duzi;S-cartufiltrant.

Armturi de siguran
Aceste armturi protejeaz instalaiile contra creterii accidentale a presiunii fluidelor
delucrupesteovaloaredesiguranprestabilit. Dispozitivelededeschideresuntacionate
deuideipotficomandatesaublocatecumecanismereglabilemontatenexterior.Poziia
dispozitivelor este normal nchis, cu obturarea etan seciunii de evacuare. Prin
deschidere, armturile de siguran asigur o seciune corespunztoare pentru evacuarea
fluidelor. Depresurizareadatoratevacuriifluidului orecefect revenireadispozitivelorn
poziialoriniial.Exempledearmturidesiguransuniprezentatenfig.3.46.

6 7

Fig.3.46.Armturidesigurana
a-cuarc; b-cucontragreutate;c-cuimpuls.

/corp:2-ventil:3-arc:/dispozitivdecomprimare:
5- piulia"dereglare:6-contragreutate: 7- urubdefixare:
S-conductdeimpuls:9-robinetdedescrcare:/0-pston.

101

Pompe. Conducte.Armturi. Garnituri

3.13.3. Materialeutilizatenconstruciaarmturilor

Se aleg funcie de natura fluidului, temperatura i presiunea de lucru.

Fonta
cenuie
( STAS 568- 67)

p a 16bar

Fonta
nodulare
(STAS6071-70)

n25 bar
t 300C

Fonta
maleabil
(STAS56970)

n 16 bar
t 400C

Oel

t <300 C

pentrucorpulicapacul armturii

Seadmitencondiiileprevzutede
STAS 1180-65; STAS i181-66

Se potexecutaprinturnare,sudare,matriare.
Aliajepebaz
decupru

16 bar

pentrucorpuri,capace,
ineledeetanare, tije,
uruburi,p iulie.

Deoarecealiajelede cuprunudevin
fragile latemperaturijoase, elese
folosesc la executarea armturilor
pentrufluidecutemperatursub- 100C.

3.13.4. Reguliprincipalepentrumontareasidemontarea
armturilor
1. Orice armtur nainte de a fi montat trebuie s fie verificat cu atenie n ce
privete execuia i calitatea.
2. nainte de montare se cur suprafeele flanelor, se pregtesc garniturile i
uruburile
3. Garniturile pot fi mbibate cu emulsie de grafit n ulei sau vor fi acoperite abundent
cu grafit uscat. Este interzis utilizarea substanelor organice pentru etanarea instalaiei care
funcioneazcu fluideoxidante.
4. La montare se introduc mai nti uruburile n partea inferioar a flanelor, apoi
flanele se deprteaz puin se introduce garnitura de sus se introduc restul de uruburi.
Strngerease executncruce.
5. nainte de demontare trebuie sse constate cinstalaia nu mai este subpresiune:
6. Desfacereapiulielorsefacen cruce
7. Se marcheaz pe armtur locul de unde a fost scoas.

Manualul ofierului mecanic

102

3.14. Garniturifolositeninstalaiilenavale
n scopul asigurrii mbinrilor etane ntre diferite elemente ale instalaiilor hidropneumatice navale se folosesc garnituri. Materialul din care se confecioneaz garnitura se
alegefunciedenaturafluiduluidelucru,detemperaturaipresiuneaacestuia.
Tabelul3.10. Garnituri pentru ap
Denumirea
materialului
Ted

Temperaturamax.
C
50

Presiuneamax.
bar
1,5

Grosimea
mm
-

Cnep,cli
Cauciuc
simplu

40
40

3,0
3,0

2-6
4-6

60

3-4

80
100-200
nelimitat

10
16
35
60

3-4
3
1-3
-

275

100

Cauciuccu
tcnd
Cauciuccu
plasmetalic
Prepan
Cupru
Oel moale
Clinsherit

Observaii
Se folosete pnz
de velmbibat
cu ulei.
Pn ladiametrul
de400mm

Garniturondulat umplut cu
grafiti azbest

Tabelul3.1L Garnituripentruprodusepetroliere
Denumirea
materialului
Prepan
Hrtiedesen
Fibr
Aluminiu

Temperaturamax.
C
30
80

Presiuneamax.
bar
10
10

80
300-400

15
60

Grosimea
mm
2-4

Observaii
Trebuie impregnat cu ulei

Tabelul3.12. Garnituri pentruabur


Denumirea
materialului
Azbest( foaie)
Azbest (nur)
Otel moale
Cupni
Clingherit

Temperaturamax.
C
C
200
425
30

Presiunea max.
bar
1,5
i.5
20
35
80

Grosimea
mm
2-4
-

2-3

0,5 - 1.5

Observaii

103

Pompe. Conducte. Armturi. Garnituri


Tabelul3.13. Garnituri pentrugaze

Denumirea
materialului
Azbest

Temperaturamax.
C
650

Presiuneamax.
bar
1,5

Grosimea
garniturii

Observaii

2-4

Materiale utilizate la garnituri


Prepan-cartondur, satinatculuciupeambelefete:
Satinate - Operaie prin care se d luciu unei esturi sau unei foi de hrtie, prin
presareantredoicilindri sauuneori uneori, lapres.
Fibrvulcan-material obinutdinceluloz, rezistentlaaciuneaproduselorpetroliere;
Clingherit - material fabricat din fibre de asbest i cauciuc, care este rezistent la
temperaturiipresiuninalte.
Nurezist laaciuneaacizilorsau bazelor.
Azbest- silicatdecalciusimagneziu, natural. Esteunmineral fibros dinale crei fibre,
amestecate pentru legtur cu 10% bumbac se obine prin cardare i filare, fibre
reinfl amabile.
Cardare - operaie de destrmare a smocurilor de fibre textile n fibre individuale, de
ndeprtarea impuritilor i a fibrelor prea scurte, de orientare a fibrelor i de aranjarea sub
formauneipturisubiri.
Miniu de plumb (Pb3O4) - Varietate roie de oxid de plumb. Poate fi ntrebuinat ca
grundpentruprotejareaobiectelorferoase contraruginii.
Grafit-Formnaturalalotropicacrbunelui,reprezentndstadiul celmainaintatde
carbonizare. Cristalizeaznsistemul hexagonal, este unsuros lapipit, infuzibil, rezistent la
ataculacizilor. Poatefintrebuinaticaadaoslalubrifiant!.

104

Manualul ofierului mecanic

Bibliografie
[1].V.Anton,M.Popoviciu,LFitero

Hidraulic i maini hidraulice


Editura DidacticiPedagogic,
Bucureti 1978

[2].D.lonescu,C.loni,.a.

Mecanica fluidelor i maini


hidraulice
Editura Didactici Pedagogic,
Bucureti 1980

[3].Gh.Uzunov,LDragomir

ndrumtorul ofierului de nav


EdituraTehnic,
Bucureti 1983

[4].I.C.loni,J.Apostolache

Instalaiinavaledebord
EdituraTehnic,
Bucureti 1986

[5].A.Leca,I.Prisecani,.a.

Conductepentruagenitermici
EdituraTehnic,
Bucureti 1986

COiMPRESOARE
4.1. Generaliti, clasificare, mrimi caracteristice
Compresoarele sunt maini termice generatoare care comprim gazele sau vaporii
consumnd energie mecanic. Dupprincipiul de funcioanare se mpartn dougrupe:
- Compresoare cu comprimare volumic la care comprimarea se realizeaz prin
micorarea volumului ocupat de gaz cu ajutorul unui organ mobil cu micare rectilinie
alternativ, lacele cu piston, sau micare rotativ la cele rotative.
- Coraprcsoarc cu comprimare cinetic la care un rotor transfer gazului energie
mecanic sub form de energie cinetic, transformat ulterior n energie potenial de
presiune. Curgerea este radial la corapresoarcle centrifuge i axial lacorapresoarele axiale.
Compresoarele, indiferent de principiul de funcionare, natura i starea iniial a
gazului, pot fi caracterizate prin dou mrimi principale:
- raportulde comprimare e = p/pa , prs pa fiind presiunile de refulare i aspiraie ale
gazului;
-debitulvolumicaspirat l', raportat lapresiuneai temperaturade aspiraiepata .
n figura4.1 se prezintdomeniul de utilizareal diferitelortipuri decompresoare.

4.2. Compresoare cu piston


4.2.0.Construciacompresoarelor
cupiston
Constructiv aceste compresoare au, n
general, aceleai pri ca ale unui motor cu ardere
intern, n fg.4.2 este redat o seciune printr-un
compresor vertical, unde se pot distinge toate
prileluicomponente.
Fig.4,1 Domeniul deutilizareal
diferitelortipuridecompresoare

106

Manualul ofierului mecanic

20

Fig. 4.2. Construcia unui compresorde aer cu piston


/- carterulcompresorului;2-baiadeulei;J-dispoziuvdeaerisireacarterului:-t-sondde
uleifjoj);5-supapdderefulare;6-coloanaderefulare; 7-chiulsacompresorului;S-supapi
desigurana; 9-dispoziuvdeblocareasupapeideaspirae; W-filtrudeaer,cuamortizorde
zgomot; U-coloandeaspiraie; 12-supapdespirpe; 13-cilindrulcompresoruluibuca);
14'segraenu"decompresie; 75-pistonulcompresorului;16-biela; 17-manivela;lS-uruburi
debiel; 79-arborelecotit;20-disoziuv(lingur)deungereprinblocaj.

Compresoare

107

Fig.4.3. Clasificareacomprcsoarclordeaer,dupdispunereacilindrilor:
- raonocilindrice; b-cucilindriinlinie;c-cucilindriin W;4-cucilindriin V la90;-cucilindriiopui.

Clasificareacompresoarelorcupistonsepoatefacedupmaimultecriterii:
a) dupdispunereacilindrilor(fg.4.3);
b) dupnumruldecilindri(moocilindriceipolicilindrice):
c) dupnumruldeetajedecomprmare(de la l pnla5etaje);
d) dupdebituldecomprimare:
cudebitemici.Q<5001/min:
cudebitemijlocii,Q=(XS-lOm^min;
cudebitemari, Q= 10-50 mVmin:
e) duppresiuneamaximderefulare:
cupresiunejoas,p10daN/cr;
cupresiunemedie,p= 10-100daN/cr:
cupresiunenalt,=100-1000daN/cr
Procesele de lucru ale compresoarelor cu piston. Pentru explicarea funcionrii
proceselorde lucrudintr-uncompresorcu piston se vareprezentadiagrama teoretici real
acicluluidefuncionarepentruuncompresorcuosingurtreaptdecomprimareipentruun
compresor cu dou trepte de comprimare, n fig.4.4 se prezint procesele teoretice i reale
din compresor. La compresorul cu piston procesele de aspiraie, compresie i refulare au loc
pe parcursul unei rotaii complete a arborelui cotit, n cadrul ciclului teoretic s-au admis
urmtoareleipoteze:
nu exist schimb de cldur ntre piesele compresorului i fluidul care se
comprim;
nu se produc pierderi de aerprin neetanseiti:
aerul este un gaz perfect.
Rezultc fazele procesului teoretic se succed, urmrindfg.4.4. astfel: aspiraia (1-2);
comprimarea (2-3); refularea (3-4). Transformarea cuprins pe poriunea (4-1) reprezint
destinderea aerului rmas n spaiul mort (volumul vtmtor), de la presiunea de refulare
pn la presiuneade aspiraie.
Diagrama real reprezentat n fig.4.4 ia n considerare procesele reale din cilindrul
compresor. Diferenele dintre cele dou diagrame se explic astfel: presiunea de aspiraie
pentruprocesulreal estemaimicdectpresiuneamediului ambiant, ceeace permitede fapt
ncrcarea cilindrului cu aer, iar presiunea de refulare este mai mare dect presiunea din
conductade refulare, fiind necesar pentrunvingerearezisteneloraerodinamice din clapeii

108

Manualul ofierului mecanic

de refulare i conductade refulare. Pentru a mri presiunea de refulare a aerului, fr a ridica


prea mult temperatura s-a recurs la soluia utilizrii unui compresor n dou sau mai multe
trepte de comprimare cu rciri intermediare precum i rcire final.

Fig.4.4.Diagrameleproceselordelucrualecompresoarelorcupistonntr-o
treaptadecomprimare
a-diagramateoretici;b-diagramareal; 1-2aspiraia;2-3compreimarea;3-4refularea;4-1 destinderea

Fg.4.5.Seciuneprincompresoarendoutreptedecomprimare

a-compresorndoi cilindri; b-compresorcucilindruipistondiferenial.

Compresorul n dou trepte de comprimare este prezentat n fig. 4.5.


Prin comparaie s-au redat i diagramele ciclului de funcionare pentruuncompresorn
dou trepte fig. 4.6.
Diagrama teoretic la un compresor n dou treptefig. 4.6a are urmtoarele faze:
aspiraiaaerului Iapresiuneatmosferic(1-2)icomprimarea(2-3)ultimafiindconsiderato
transformare adiabat. Aerul este apoi rcitn rcitorul intermediar8, la presiune constant p{
reducndu-se volumul de la V 3 la V 4 i apoi este introdus n treapta a doua de comprimare
unde presiuneacrete pan lavaloareap r ll punctul 5: refulareaaerului (transformare izobar)
(5-6):^destindereaaerului rmasn spaiul vtmtor(6-1).
In fig. 4.6b sunt reprezentate diagramele reale ale celor dou trepte de comprimare a
aerului. Se observ c presiunea de aspiraie n treapta a doua punctul 5 este mai mic dect
presiunea de refulare din treapta I (punctul 4), ca urmare a pierderilor de presiune i rcirii
intermediare. In fig. 4.6c este redat diagrama indicat la ciclul real a compresorului de aer.

109

Compresoare

Fig.4.6.Diagrameleproceselordelucrualecompresoarelorcupistonndouatrepte
decomprimare

d-diagraraateoretic; 1-2 aspiraia;2-3compresiaaeruluin treaptaI;3-4ricireaintermediar


aaerului; 4-5comprimarea n treaptaaII;5-6refulareaaeruluidincompresor.6-1 destinderea
aeruluidinspaiulmort;prpresiuneintermediarntreceledoutrepte;b-diagramareal; 1-2
aspiraiaaeruluintreaptaI;2-3compresiaaeruluin treaptaI;3-4refulareaaerului n treaptaI
spreaspiraiatrepteiaUa; 4-5rcireaintermediaraaerului;5-6aspiraiaiatreapta a II a;
6*-7compresiantreaptaaII a; 7-5refulareaaeruluintreaptaaII a;S-5-l destindereaaerului
n spaiul mort; c- diagrama combinataciclului real; 1-2 aspiraia; 2-3compresia; 3-4 refularea;
4-1 destindereaaeruluidin spaulmort.

4.2.1. Dimensiunileprincipalesidebitulcompresorului
Dimensiunile principale sunt:
D[m] - diametrul cilindrului: c[m] - cursapistonului: Ap=D1/4fm:] - suprafaa
pistonului; Vc =Apc[m3]-cilindreeaunuispaiuactiv.
Debitulvolumic l'[mVs]este vjrftimuldegazrefulatnunitateadetimpde ctre ultima
treapt, raportatlastareadeaspiraie.
r = -/-/-r c [mVs]

(4.1)
}

unde: estecoeficientulglobaldedebit: i- numrul despaiide lucru:n[s ] - turaia.


Debilul masic m[kg/s] este cantitatea de gaz refulat n unitatea de timp de ultima
treapt:

110

Manualul ofierului mecanic

(4.2)

unde:[kg/m3]estecantitateadegaznstareadeaspiraie.
4.2.2* Calculul coeficientului global de debit
n figura 4.7 se prezint ciclul teoretic i real al compresorului raonoetajat cu spaiu
mort avnd volumul V. n calcule preliminare, se poate estima pe baza datelor
experimentale, din figura 4.8 sau cu relaia:

(4.3;

VPq
Fig.4.7.Ciclulteoreticirealaicompresorului
monoetajat.

Fig. 4.8. Coeficientul de debit :


a.b-pentruocreapii; c- limita
inferioar pentru mai multe trepie

unde u = Vu IVC estegraduldeumplereteoretic.


(4.4)

n care,= V/Ve = 0,03 ... 0,12 este spaiul mort relativ.


Pentrucalcule mai exacte :
=.,- -^ -i
=Va IVC estegradul deumplerereal;

(4.5)
/4 g\

/n

= -(l+/j, /n,-.v -r.[. = // 2 ,


(4.7)
unde: n, este exponentul politropic mediu la comprimare (pentru aern{ = 1,3 ... 1,4); : este
coeficientul politropic mediul Ia destindere (pentru aer n: = 1,1 ... 1,4): n{ i n2 cresc cu
creterea turaiei i scad cu mbuntirea rcirii; , r sunt cderile relative de presiune la
aspiraie i refulare. Obinuit, u = r = 0,02 ... 0,10, n funcie de rezistena hidraulic a
supapelor i de viteza de curgere prin supape; /^ este coeficientul de reducere al debitului
datorit nclzirii gazului deaspiraie ( w s0,94...0,98);

Comp resoarf

111

, este coeficientul de reducere al debitului datorit pierderilor prin neetanieti:


t =0,95-0,97; i , suntcuattmaimicicuctc estemaimare.
nfigura4.9se dauvalorileorientativeale
lui^ i ale produsului w ^n funcie de c ;
este coeficientul de reducere al debitului
datorit umiditii coninute n aerul aspirat;
cnd umiditatea se condenseaz:
>l-a-ps/pa =0,9,7...0.99,

(4-8)

, fiind umiditatea relativ a gazului


aspirat, iarp, - presiunea parial a vaporilor de
ap la saturaie; semnul egal corespunde
condensriitotale.

Fig.4.9.ValoriorientativealeIui
l.

4.2.3.Calculul dimensiunilorprincipaleIacompresoarelemonoetajate
Datele iniiale pentru calcul sunt V,pa, ta iprPentru un compresor raonoetajat cu / spaii de lucru, acionat la turaia n i avnd un
coeficient de debit , diametrul cilindrului este:
[m]

(4.9)

unde c/D =0.6 ... 1,2: valori mici duc la dimensiuni mari ale compresorului i la viteze
medii reduse ale pistonului cu avantajul micorrii pierderilor de presiune n supape: valori
mari duc la efecte contrarii. Dac n i / nu se impun, se calculeaz mai multe variante cu
turaiilesincrone.
Soluiile seanalizeaz cu urmtorii parametrii decontrol:
-vitezamedieapistonului:
cm=2cn [m/s]
(4.10)
cm = 1,8 ... 3,5 (max. 4) lacompresoare orizontale cudublaciune i cm =2,5 ... 5 (max.
6)lacompresoareverticale:
- parametrul de acceleraie:
(4.11)
u = 2,5 ... 6 m /s 2 , pentru compresoarele lente orizontale i = 4,5
m/s:, pentru compresoarele verticale rapide:
- parametrul de nclzire:

20 (max. 50)

, ^nux"2 [kN/s:]

(4.12)

F^u fiind fora maxim exercitat asupra pistonului. Pentru lagre de alunecare
,<(5.5...23).i02 kN/s2,iarpentrulagrecurulmeni ,s(l37...275J-102 kN/s :

112

Manualulofieruluimecanic

4.2.4.Puterisirandamente
Putereateoretic:

/>=.r c ./ v =r;./ m . P , [W]

(4>13)

unde /, [J/m3] i lm [J/kg] sunt lucrurile mecanice specifice volumic i masic. Puterea
teoretic poate fi iiotermicPtz, adiabaticP^ saupolitropicP^, dup cum se consider
procesul de comprimare teoretic:
'vtt=Pa'*c [J/m3]

(4.14)
(4.15)

(4.16)
unde N in, suntexponeniiadiabaticirespectivpolitropic.
Putereaindicat:

pt=y-v/^ [w]

(4.i7)

unde , este randamentulindicat, nfunciedeprocesul teoreticdereferin, sedisting:


randamentulindicatiiotemiicu.,adiabatic^ ipolitropici]^
La compresoarele pentru aer i gaze procesul teoretic este cel izotermic, iar la
corapresoarele frigorifice, cel adiabatic. Ca valori, la compresorul monoetajat //: = 0,62 ...
0,76, funcie de e. iar /w = 0,90 ... 0,97.
Dacse dispune de diagrama indicat:
(4.18)
Pi

[N/m ] fiind presiunea medie indicat // fiind numrul de spaii de lucru la prima

treapt, iar-coeficientulglobaldedebitalcompresorului,calculatcurelaia:
(4'19>
fiind coeficientul global de debit al primei trepte, calculatcu relaia (4.3)i (4.5)
Cilindreea treptelorurmtoare se calculeaz cu relaia:
V
*

'>

''/

r
*cO-l)
^(y-I)

(4.20)

Pentru aceeai curs la toate spaiile de lucru, diametrele cilindrilorde comprimare la


treptele urmtoare se calculeaz cu relaia:

113

Compresoarc

Q-i) *o-p
l

aj

7 "
'-a,- Myi) e-

.lmJ
3 .

l(4<M)

'

Puterea indicat se poate calcula cu relaia (4.17) n care se ia /.,...din relaia (4.14):
pentru ^u. seiadindiagramesaudintabelecorespunztoareluiz.
Obsen'aie: La presiuni mari, de peste 100 bar, relaiie (4.4), (4.14), (4.15), (4.16),
(4.20) i (4.21), trebuie corectate, cu considerarea factorului de corecie al gazelor reale
corespunztor fiecrei stri:
=pv/RT
(4.22)
Relaiilea mintitedevin:
(4.23)

[J/m3]

(4.24)

(4 25)

'

v(4o

"

d i r referindu-se lastareade aspiraie i laceaderefulare.

4.2.5.Rcireacompresoarelor
Lacompresoarele cu piston se face att rcireacilindrilor, ct i rcirea intermediar,
i final a gazului. Rcirea cilindrilor se impune pentru micorarea solicitrilor termice,
mbuntirea ungerii i reducerea consumului de ulei. iar cea intermediar, pentru rcirea
gazuluipnaproapedetemperaturainiial.
Cilindri se nervureaz n exterior n cazul rcirii cu aer (la uniti mici), sau sunt
prevzui cu cmi n cazul rcirii cu ap. Fluxul de cldur evacuat prin cilindru poate fi
calculatorientativpentrutrepteledejoasimediepresiunecurelaia:
O/ S(045...0,20)/ [W]
iarpentrutrepteledenaltpresiune:
O0/ s (040 ... 045)Pt [W]

(4.27)
(-J.-8)

Rcireaintermediarifinalsefacenrcitoarecuaer,launitilemici, saucuap, la
cele mari. Rcitoarele cu ap se realizeaz cel mai frecvent cu fascicule de evi n manta.
Fluxuldecldurrealizatseestimeazcurelaia:

114

Manualul ofierului mecanic

Qu =(0,8 ... 0.9) /> f// mtx [W]

.29)

(4

PI fiind puterea indicat a treptei din amonte: / - cderea de temperatur efectiv; / cderea de temperatur corespunztoare readucerii gazului la temperatura de aspiraie din
primatreapt.Pentruevitareadepunerii depiatrserecomandcatemperaturaapeidercire
la ieireadin sistemul de rcire s nu depeasc40 C.

4.2.6.Distribuiacompresoarelorcupiston
Obinuit, pentru distribuie se utilizeaz supape automate, cel mai adesea cu plci
inelare (fig. 4.10). La pompele cu vid cu piston, se folosesc, uneori, sertare comandate la
aspiraie.Dinmotivetehnologice,supapeledeaspiraieiderefularesunt,adesea,identice.
Seciuneanecesardetrecereprinscaunulsupapei:
As=A.cJcs

[n-1

(4-30)

undec,estevitezamedieprinscaun.Pentrucompresoarelecuaer,c,sedntabelul4.1.
Tabelul4.l Viteza admisibil n supape
Ana*[bar]

c,[ m/s]

10

30

100

35-25

25-20

20-15

tMJfl
Fig.4.10.Supapecuplciinelare:
a-supapderefularecuresoaemari:b-supapideaspiraecuresoartemici;

nlimeaderidicareaplcilorinelare sauband:
/W =(0.10...0.25)&, [mm]

(4.31)

b, [ram] fiind limea canalului: obinuit b, = 3 ... 15 mm ih^ = 1,5 ... 3.5 mm. n figura
4.11 se dh^ recomandat, n funcie de viteza unghiular [rad s"1] pentru diverse
presiuni.

115

Compresoare

Fora n resort la ridicarea maxim a plcii, raportat laA,, se admite 10 - 30 kN/nr,


iar la aezareaplcii pe scaun 0,6 - 0,8 din valorile de mai sus. Viteza de aezare a plcii pe
scaun cn 02 m/s.

4.2.7.RezervoruI tampon
Se dispune ntre compresor i
consumator n scopul amortizrii
pulsaiilor de presiune i al
acumulrii gazului comprimat.
Servete i ca separator de ulei i
umiditate. Se dimensioneaz pe baza
relaiei:

[m3]

(4-32)

150 20C

Flg.4.11.nlimeamaximderidicare
aplciisupapei.

unde 5=(/?n^x -Pm^/p^jeste gradul de neregularitate al regulatorului: K = 3,5 ... 8,3


pentru corapresoare monoetajate i K= 2,1 ... 5,9 pentru cele bietajate. Limitele inferioare
suntpentrucelecudublaciune.
Orientativ, pentru compresoare cuaer
VR=(6...\2).V

[m3]

(4.33)

Limita inferioar se ia pentru compresoare mari (F>0,5 mVs). La reglarea debitului


prinopririperiodicesaumersngol:
VR =900(1+7YTa)pa -V/,V/> [m3]

(4:34)

under[K] estecretereamedieatemperaturii gazului n rezervorfadeaceeade aspiraie


Ta [K], p - variaia maxim admis a presiunii i W[h"1] - numrul orar maxim de opriri
sau de treceri la mers n gol. ff = 10*-15 la pornire prin reostate; W= 30 la pornire prin
comutarestea- triunghi iN=60ncazul reglrii prin trecere lamersn gol.
Armaturinecesare: supapde siguran, flane pentru intrare, ieire i pentru conducta
spre regulator, robinet de nchidere, robinet pentru evacuarea uleiului i condensului,
manometru, termometru, gur de vizitare.
4.2.7.1.Dimensionareabuteliilordeaerdelansaremotorprincipal
Notafii:
Vm 3-volumul buteliei
p

i "T "Pasiuneainiialnbutelie; Pf -^ -presiuneafinalnbutelie

Im']

Im'\

Z,^-numruldelansri impusdesocietateadeclasificare( RNR;LR: GL; BV;AR....)


ra^M %aer .masade aernecesarpentru o lansare
Llan J
pminuuJ- -presiuneaminimdinbuteliecaremai asigurolansaresigur.

Manualul ofierului mecanic

116

Considerente:
PminL^xsPp;7^^=12pentrumotoarereversibile;2^=6pentrumotoarenereversibile
Ecuaia caracteristic de stare:
pV=mRTsaupfVtt=m^RT
f ^ V l
.
~ ,* .. . ,. ,. .
. D7 0 ... ,
unde f - - presiunea final din butelie: v0 =/-Vs; V/ ti =/
o - cilindreea

im'j

totalamotorului: i-or.decilindriaimotorului; D[m]-diametrulcilindrului:


S [m]-cursapistonului;V,[m3]-volumulcurseipistonului:cilindreea:
-constantaaerului: T[k]-temperaturaaerului
Rezult: _.

?fr ; p V-m^RT- pentrunceputul lansrilor


t
RT
pV=mfRT-pentrufinalullansrilor

Fig.4.12. Butelii deaerlansaremotorprincipal

l- corpulbuteliei;2-capulbuteliei;3-supapde siguranfd;
4- valvuldencrcare;5-valvulspreinstalaiadeaerlansare
MP;6-robineide purjare; 7-guride vizit.

4.2.8.Reglareadebitului.
Metode de debit nul: a) opriri periodice (max. 15*30pe or): se aplic numai n
cazul unitilor mici, acionate electric: b) mers n gol. Se realizeaz prin: deschiderea
supappei de aspiraie: conectarea unui spaiu mort suplimentar; descrcarea printr-un ventil
aezat ntre supapa de refulare i un ventil de reinere montat pe conducta de refulare:
nchidereacompletaconducteideaspiraie.

Comprcsoarc

117

Metode de debit redus n trepte: a) trecerea la mers n gol a unui numr variabil de
spatii de lucru; b) variaia turaiei n trepte; c) conectarea succesiv a unor spaii moarte
suplimentare; d) ventilededescrcare plasatede-alungul cursei pistonului.
Metode de debit redus, continuu: a) variaia turaiei; b) deschiderea comandat a
supapei de aspiraie prin fraciuni variabile ale cursei de comprimare i refulare: c) variaia
mrimii spaiului mort suplimentar: variaia momentului conectrii spaiului mort
suplimentar: e) variaia seciunii orificiului de conectare al spaiului mort suplimentar:
f)strangulareaparialaaspiraiei.
Procedeele cele mai economice sunt: oprirea periodic, variaia turaiei, conectarea
unorspaiimoartesuplimentare, ridicarea supapeideaspiraie.

4.2.9.Acionareacompresoarelor
Alegerea motorului de acionare depinde de situaia energetic a locului unde se va
utiliza compresorul. Se folosesc: a) motoare termice la compresoarele de avarie: b) motoare
electrice de curent continuu pentru compresoarele unor vehicule: b) motoare electrice de
curent alternativ pentru compresoarele principale i compresoarele auxiliare. Pentru puteri
pn la 100 kW, se folosesc motoarele asincrone n scurtcircuit sau bobinat, naintea
pornirii, compresorul sedescarcprin unul dinprocedeelede trecere lamersngol i se pune
n funciune sistemul de rcire i de ungere (dac este acionat independent). Pentru unele
navesuntprevzute icorapresoarede avarie acionate manual care suntastfel dimensionate
nctspermitumplereabutelieideaerlansaremotoareauxiliaren45 rain.

4.3.Compresoare,suflanteipompedevidvolumice
rotative
4.3.1.Generaliti
Cuprind o gamde construcii lacare, prin micarea de rotaie a unui rotor sau a doi
rotoricuoanumitgeometrie, serealizeazspaiide lucru(camere,celule)avndvolumece
variaz n timpul rotaiei. Creterea volumului permite realizarea aspiraiei, iar micorarea
lui asigur comprimarea i refularea. La camerele de volum constant, comprimarea se
producepracticizocorntimpul refulrii (comprimareexterioar).
Sepotrealizaastfeldespaiidelucruprinurmtoarelesisteme:
-cuunsingurmotorexcentriccupalete sau placculisant: compresoare si pompe de
vidmulticelulare, cu piston rostogolitor, cu inel de lichidetc,
- cu doi sau mai muli rotori cu profile identice ce se rostogolesc n sens contrar.
suflanta Roots etc.
- cu doi sau mai muli rotori cu profile diferite, conjugate: suflanta Jaeger (cu rotor de
distribuie),compresorulLisholra(elicoidal)etc.
Circulaia gazului are loc ntr-un singur sens, ceea ce permite nlocuirea supapelor cu
ferestre. Fa de mainile cu piston prezint i avantajul eliminrii forelor de inerie, la
masele cu micare de translaie ceea ce permite turaii mai ridicate cu reducerea
dimensiunilordegabariti micorarea fundaiilor. La mainile fratingere ntre rotori (cu
interstiii),nuestenecesarungereainterioar,deciseobingazecurate.
Reglarea debitului: se face prin conducte i robinete de ocolire, prin strangularea
aspiraieisauvariaiaturaiei.

118

Manualul ofierului mecanic

Rcirea: se face cu aer n circulaie forat printre nervurile carcasei, sau cu ap prin
cmi de rcire; la raporturi de comprimare mici sunt nercite.
Acionarea: se face, de regul, electric, direct prin cuplaje elastice, sau indirect prin
transmisie cu curele trapezoidale sau cu roti dinate.
n continuare se prezint cteva din construciile mai frecvent folosite, cu descrierea
principiului de funcionare i menionareaprincipalelormrimicaractersitice i utilizri.

4.3.2.Compresoaresipompedevidmulticelulare
Ceamai utilizateste construcia Wittig (fig. 4.13). n cilindrul l se rotete tamburul 2,
prevzut cu fante de ghidare 3 n care culiseaz lamelele4, apsate pe cilindru sub aciunea
forei centrifuge sau a unor resorturi. Lamelele se dispun radial sau nclinate n sensul de
rotaie (pentru micorarea solicitrii), ntre tamburul 2 aezat excentric cu excentricitatea e i
cilindrul / rmne un spaiu de lucru, mprit de lamele n tot attea celule de volum
variabil. Aspiraia i refularea se fac prin ferestre practicate n pereii cilindrului. Pentru
micorarea uzurii, fora centrifug a lamelelor este de obicei preluat de dou inelele de
descrcare.
Comprimarea aerului se realizeaz tot prin variaia forat a volumului ce formeaz
spaiul de lucru datorit pistoanelor cu micare rotativ. Constructiv un astfel de compresor
fig. 4.13 Este compus dintr-un stator /, n care se rotete un rotor2, montat excentric fat de
stator cu o excentricitate e. n rotor sunt practicate canalele 3 n care sunt montate lamelele
elastice 4. Principiul de funcionare al compresorului cu lamele este urmtorul: datorit
acionrii rotorului n sensul indicat, fora centrifug face ca lamelele s ias din canalele 3
urmrind profilul statorului; cnd spaiul dintre lamele crete are loc o depresiune i aerul
este aspirat prin racordul 5, iar n partea din dreapta unde spaiul se micoreaz se realizeaz
comprimarea i refularea aerului prin racordul 6. Acest tip de compresor are ntotdeauna
acelaigraddecomprimaredatoritconstrucieisale.
Raportul de comprimare interior depinde numai de dimensiunile geometrice i de
poziia ferestrei de reftilare. La unele construcii, pentru egalarea presiunii interioare de
comprimare cu presiunea din conducta de refulare sunt prevzute supape automate de
refulare, dispuse pe cilindru naintea ferestrei de refulare.
Se construiesc cu o treapt sau cu dou trepte
de comprimare cu rcire cu aer, cuap, cu ulei
(Iapompedevid), saufrrcire(la c1,5).
Necesit ungere abundent.
Reglarea debitului: se face prin
strangularea
aspiraiei.
Reglarea
prin
micorarea turaiei se poate aplica numai
pentru reduceri ale debitului pn Ia 50%,
deoarece fora centrifug a lamelelor devine
insuficient.
Utilizri: comprimarea aerului sau gazelor,
transporturi pneumatice, acionri pneumatice,
comresoare frigorifice, pompe de vid.
Caracteristici: T=0,01 ... 10 mVs;
Fig. 4.13. Compresormulticelular
c = 4 ... 5 ntr-o treapt i 8 ... 15 n dou
trepte, cu rcire intermediar; n = 5 ... 50 rot/s.
Viteza periferic a lamelelor u^ =(/?+e) = 2(R -fe]n=8 ....13 m/s laconstruciile fr

Compresoare

119

99%ndoutrepte:nexecuii! speciale pa =IO"5 mmHg.


Calculul debitului i puterii:

> (l ss\1 A./7 [m/s]


F=D"*l

(4.35)

undeD= 2Restediametrul interioralcilindrului:L- lungimearotorului: e= (D - d)J2excentricitatea:s-grosimealamelelor;d=2r-diametrul tamburului:z-numruldelamele:


=d/7?-excentricitatearelativ;n[rot/s]-turaia;-coeficientuldedebit;K.-coeficientul
de utilizare al dimensiunilorcompresorului, funcie dez (tab. 4.3).
Tabelul4.3 Coeficientuldeutilizarealdimensiunilorcompresorului A".
r

10

12

14

24

0.488

0,806

0.946

0.976

0.986

0.992

0.995

0.997

0,999...1

=0,5 ... 0,85, sepoatecalculacu relaia:


=l-(,062-0,025F)c

(4.36)

Putereautilsecalculeazcurelaia:

(4.37)
unde,pentrugazebiatomice,n,=1,5...1,6.

Fig.4.14.AmplasareaTerestrelori diagrama/?, V
Putereaefectivse calculeazcu relaia:
(4.38)

120

Manualul ofierului mecanic

\4.

(4-39)

unde, m =0,85 ... 0,92, iar,./c= 0,5 ... 0,66(limitelesuperioare pentru V mare i e mic).
Amplasareaferestrelorde aspiraie i de refulare. Cu notaiile din figura 4.14 unghiul
decompresiunecorespunztorraportuluidepresiunicestedatderelaia:
I/tl
cos=2/ -l unde= <TKOjM-nceputulferestrei
(4.40)
derefularecorespundepunctului At cu <C MO A =/2. Punctele Bt CiDsuntdeterminate
deunghiurile ts 2s i 52=(2... 2,5)pentru cS4i , =90,
pentruc>4,unde =360/z.
Pentru aeri gaze cu densiti apropiate, vitezade curgere prin fereastra de refulare se
admitecr=20+40m/s, iarprinceadeaspiraie 10*20m/s.
Date constructive: d = 0,03 ... 0,5 m; = 0,11 ... 0,14; UD = 1.6 ... 2,5; nlimea
lamelelor/; = 1,9(D - d); s = l ... 4 mm pentru lamele dinoel i 2 - 12 pentru lamele din
maseplastice;z=4 ... 32. limitasuperioarpentrudebite mari cu inelededescrcare; pentru
debitemicii c 2,5z=4i chiarz=2(ncazul pompelordevid)
Suntcorapresoarecareaupistoanelerotativemonoaxiale,subformaunorlamele.

4.3.3.CompresoareRoots
Sunt compresoare de aer cu pistoane rotative montate pe dou axe denumite i
corapresoare cu pinioane (compresoare de tip Roots). Acest tip de compresoare sunt compuse
dintr-o carcas 7 n care se gsesc dou rotoare profilate 2, sub forma unor lobi. Rotoarele
suntacionatesincrondeoperechederoidinateprinintermediulaxelor4.

Fig. 4.15. Seciune printr-un compresorcu lobi i diagrama teoretic


A-compresorulcu lobi; B-diagrama teoretica; /carcas;2-roiorprofilat;3- xxele.deacionare; V- cantitate de
aersupui comprimrii; .\6.7.-5- capetele rotoarelor; 9.10.11.12- muchiile carcasei: 13 -racord de aspiraie;
/-/ racord de refulare; /> suport compresor,pa -presiune de aspiraie;pt~ presiune de refulare: a.b- umplerea
r _ _ _ _ _ ,

. * _ _ < _ .

J . j - - . : _ _j

121

Compresoare

La acest tip de compresoare nu se realizeaz de fapt o comprimare a aerului,


neexistndspaiuldecompresie, cidoarompingereaaeruluidintr-oparteinalta. Cndunul
dintre rotoare efectueaz umplerea cu aer atmosferic, cellalt realizeaz pomparea la
presiunea final, n fig. 4.15 este prezentat principiul de funcionare al acestor compresoare.
Astfel n zona haurat 4. de sub rotorul inferior.reprezint o cantitate de aer care se
consideraspiratde rotorul inferior. Pomparea aerului (refularea) ncepe cnd capul 6 trece
demuchia 10acarcasei. Refulareaaerului se termincndcapul 5ajunge ndreptul muchiei
10. Un processimilarpoate fi explicati pentrurotorul superior.
Profilele retorilor constau din arce de cerc n partea convex i din epicicloide,
aproximate prin arce de cerc. Necesit o precizie ridicat de execuie. Pentru mrirea
uniformitii refulrii i pentru reducerea zgomotului, rotorii cu trei lobi se realizeaz cu
profile rsucite de 60.
Avantaje: construcie simpl, gabarit mic, ntreinere uoar.
Dezavantaje: debitare pulsatorie, funcionare cu zgomot, randament redus datorit
comprimriipracticizocore.
Utilizri: comprimarea aerului pentru splarea sau supraalimentarea motoarelor:
transporturipneumatice:pompedevidpentrudepresiunireduse(max40-50^vid)etc.
Caracteristici: K=0,008 ... 12 mVs: c = 1,05 ... 1,2: n = 3 ... 200 rot/s: z / 2 = - D - =
8...40m/s:ca=Cr=30m/s.
Calcululdebituluiiputerii:
= W:D2Ln [mVs]

(4.47)

unde D [m] este diametrul rotorului: Ap [m ] - aria profilului rotorului: L [m] - lungimea
axial a rotorilor: n [rot/s] - turaia: - coeficientul de debit: AT.=1 \Ap/-D* coeficientuldeutilizarealvolumuluicarcasei.

(4.49)
unde: lu3j =0,7...0,8pentruc^1,1,coborndpnla0,5pentruc=1.8i m =0,82...
0,95.
Date constructive: D = 0,1 ... 0,5 m, Z/D = 0,8 ... 1,5: K. = 0,48 ... 0.53 pentru profile
cu 3 lobi, respectiv 0,53 - 0,59 pentru cele cu doi lobi i = 0,65 ... 0,85 [pentru execuii
ngrijite cu interstiii minime de ordinul (0,001 - 0,003), a fiind distana dintre axele
retorilor].

4,3.4. Compresoareelicoidale

Compresoarele cu urub au pistoane rotative montate pe doua axe paralele. Sunt


ntlnite i sub denumirea de compresoare cu pistoane axiale. Aceste compresoare fig.4.16
sunt formate dintr-o carcas / i dou rotoare sub forma unor uruburi care sunt rotite n
sensuri contrarededouroi dinatedeangrenare prin intermediul axelor2. Rotoarele nu se
nrin<r nfTv t^Ie Hn rotor ? are nrofilul convex i un numrde natru dini, iarcellalt rotor4.

122

Manualul ofierului mecanic

Aerul ptrunde n compresor prin racordul 5 n spaiul de lucru 6, format din cavitatea
dintelui rotorului4, peretele carcasei / i proeminena dintelui rotorului 3. Prin rotire aerul
este mpins n direcie axial producndu-se comprimarea pn la captul rotoarelor, dup
care se vaevacua prinracordul 7.

fgairc

Fig. 4.16. Compresor clicoidal, principiul de funcionare.

l- carcasa compresorului; 2- axe de antrenare; 3- rotorprincipal cu profil


convex; 4- rotorsecundarcu profil concav; 5- racord de aspiraie; 6- spau
de lucru; 7- racord de evacuare.

Numrul lobiloreste cuprins intre 2 i 8, crescndcu raportul de comprimare, egal sau


neegaJ la cei doi rotori. Adesea, zt = 4 i z2 = 6. cei doi rotori se rotesc cu turaii invers
proporionalecuz,prinintermediulunuiangrenajdesincronizare.
Profilele utilizate mai frecvent sunt: cicloidal simetric, cicloidal asimetric i mai ales,
circular simetric (din motive tehnologice). Aspiraia i refularea se fac prin ferestrele
practicate n pereii frontali sau laterali. Presiunea de comprimare interioar depinde de
geometria rotorilor i amplasarea ferestrei de refulare. Funcionarea pe o reea cu presiune
diferitducelasalturidepresiuneizocore,cuconsumenergeticsuplimentar.
La raporturi mari de comprimare, carcasa este prevzut cu cmi se rcire cuap, iar
launeleconstrucii rotorii suntnclziin interiorcuulei. Se practici rcireagazului prin
injectareadeuleisaudeapnspaiuldelucru.
Avantaje: pstreaz puritatea gazului (la mers uscat); siguran mare n funcionare:
dimensiuni de gabarit i mase foarte mici, comparabile cu cele ale turbocompresoarelor,
avnd,ns, fadeacesteaavantajul unorcaracteristici stabile (frzonde pompaj) fade
suflantele Roots, la aceeai turaie, dimensiunile sunt ceva mai mari. dar compresoarele
elicoidale permit turaii de 2 - 3 ori mai mari i pentru c > 1,1 ... 1.3 au randamente
adiabaticemaimari.
Dezavantaje: tehnologie complicat: zgomot n funcionare, care la turaii nalte se
atenueazprinfiltreacusticeiamortizoare.
Utilizri: comprimarea aerului: transporturi pneumatice: suoraalimentarea motoarelor

123

Compresoare

Caracteristici: f=0,007 ... 12 mVs: n = 25 ... 250 rot/s i chiar 500 rot/s la debite
foarte mici: . =4pentruo treapt, lamers uscat si .
= 8 cu injectare de ulei. Pentru
c

ma.

'

max

c > 6 se trece la dou trepte: ca pomp de vid realizeaz vid de 90%: ^j = 0.5 ... 0,82:
//, =<//? =75... 125 m/s.
Calculul debitului:

V =Ln{ TJ(A{ -f-A2) =Ln{r: A^ r/f= /7jrt'td f[mVs]

(4.50)

unde L [m] este lungimea axial a rotorului: At i A2 [m:] - ariile utile ale seciunilor
transversale ale canalelor active: zt - numrul de dini ai rotorului conductor: n, [rot/s] turaia rotorului conductor: d: [m] - diametrul cercului primitiv al rotorului conductor:
'j =(AI +}/d{ - coeficientul de utilizare raportat Ia acelai rotor, = 0,85 ... 0,92 coeficientul de debit (lan > 250 rot/s i c < 2. = l):zt = 2 ... 6 , z2 = 2 ... 8: L/dt = 1,4 ...
3,5: K, = 0,2 ... 0,5, funcie de geometria proflelor i de numrul de dini zt i z: (limita
superioar pentru Zi i Z2 mici i nlimi relative ale dinilor h,/d^ respectiv h/d: mari:
adeseah/d, <0,33 ih/d2=0,02).
Altedare constructive: unghiul de rsucire al proflelorextreme 217 -240:jocul dintre
rotoriidintrerotoriicarcas: j=(0,001 ...0,0015)dl[mm].

4.3.5. Suflantecu rotordedistribuie


Pe arborele principal / (Fig. 4.17) se afl
la mijloc un disc cu dou sau trei palete
active 2, profilate pentru o angrenare cu
interstiii minime cu golurile din rotorul de
distribuie J, care are rolul de separare a
spaiului de refulare de cel de aspiraie.
Deplasarea gazului se face prin deplasarea
paletelor 2 n spaiul inelar dintre tamburul
interior 4 i carcasa 5. Rotorul distribuitor 5 se
rotete n sens invers, fiira frecare.
Avantaje: Construcie simpl din materiale
uzuale, exploatere i ntreinere uoar: Neavnd
ungere interioar, se obin gaze curate.
Dezavantaje: w mare i deci c realizabil
mic, redus (0,6 - 0,7), randamente reduse
datorit comprimrii exterioare.
Fig.4.17. Suflant cu rqtor
Mrimi caracteristici: J'=0 ... 5 mVs:
de distribuie.
c = l ... 1,5: n = 5 ... 80 rot/s.
Utilizri: Comprimarea sau transportul
aerului sau gazelor neutre, neexplosive: transporturi pneumatice: asigurarea arderii sub
presiune.

124

Manualul ofierului mecanic

4.4. Compresoarei suflante centrifuge


Antrenarea i comprimarea gazului are loc sub aciunea forei centrifuge, dezvoltat de
ctre unrotorpaletat. Lacomprimarea gazului contribuie i transformarea n statora energiei
cineticeagazuluinenergiepotenialdepresiune.
Suflantele se construiesc pentru ^ = 1,06 ... 3 (max. 4), pentru F= 0,15 ... 90 mVs la
turaii n = 50 ... 1000 rot/s. Se construiescr rcire, cu l - 4 trepte. Se utilizeaz pentru
supraalimentarea motoarelor cu ardere intern: alimentarea cu aer a camerelor de ardere ale
turbinelorcu gaze staionare sau mobile, transporturi pneumatice, n instalaii de ventilaie.
Compresoarele centrifitge se construiesc pentru ^ = 3 ... 15 (max. 35), la F= 0,5 ...
55 mVs i n = 50 ... 350 rot/s, cu un numr corespunztor de trepte, aezate ntr-un singur
corp (max. 15), n dou sau chiar n trei corpuri (fg.4.18). Pot fi: a) cu rcire exterioar n
rcitoriintermediari, dupgrupe de 2 -4 trepte: b) cu rcire interioar realizatcucmide
rcirenjurulcanalelordinstator;sauc)curcirecombinat.
Utilizri: n instalaii de ventilaie compartimentemaini, supraalimentarea motoarelor
n general acelei ca i n cazul compresoarelor volumice, la debite mari i foarte mari i
presiunimoderate,domeniuncaresuntnetsuperioare.
Avantaje: datorit lipsei forelorde ineriei asupapelor, turaiile de lucru pot fi foarte
mari, rezultnd dimensiuni de gabarit mici, fundaii reduse, numr mic de repere. Nefiind
necesar ungerea interioar, temperaturile de lucru sunt limitate numai din considerente de
rezistenamaterialelor.
Dezavantaje: randamentredus ladebite mici, variaiapresiunii de refulare cu debitul,
fenomenul depompaj, numrmare de trepte.

Fio J.18. Pnmnrrvnare rontrifnalfl

125

Compresoare

4.5.Ventilatoare
4.5.1Generaliti
Sistemul de ventilaie poate fi tratat analog cu cel de pompare. Gradul de comprimare
realizat de ventilator fiind foarte mic (sub 1,05), se utilizeaz modelul aerodinamic de calcul.
Se consider o comprimare izotermic, iar cldura evacuat se calculeaz prin pierderile
aerodinamice (coeficieni locali i distribuii de pierdere). De regul, se alege debitul de
intrare sau cel recalculat pentru condiii normale. Dac n sistemele de pompare prezena
fazei groase reprezenta un pericol (fenomenul de cavitaie), n instalaiile de ventilaie
deranjeaz prezenafazei lichide i solide. Pentru protecie, instalaiile se echipeaz cu filtre,
cu separatoare de condens etc. n documentaii tehnice mai vechi s-a practicat caracterizarea
ventilatorului printr-onlime mm coloan de ap, ceea ce genereaz uneori confuzii. Astfel
de date trebuie s fie interpretate prin presiunea corespunztoare coloanei de ap. De
exemplu, unventilatorde 720mmH:Onseamncrealizeazdiferenadepresiunetotal:.
p=( -M)apS*9,8i1000-0,72 N/r=7060Pa=0,07060bar
Presiunea total reprezint puterea util realizat de ventilator raportat la debitul
voluraic (l'a] Ia intrarean ventilator(sau cel recalculat pentru condiii normale); 7060J/m3.
Eanu trebuie confundatcudiferenade presiune statica ventilatorului, avnd n vedere c
pe lngaceastaconine i componentadinamic:

*p=Pr-pa

(4.52)

Putereaventilatoruluirezultastfelcaputereaabsorbit:

4.5.2Ventilatoarecentrifuge
Particularitile de construcie ale ventilatoarelor centrifuge fa de cele ale pompelor
centrifuge deriv din densitateamic a aerului (p = l -s- 1,36 kg/m3) fa de cea a apei (1000
kg/ra3). Astfel, energiile specifice tranferate fluidului sunt mici i, n consecin, i puterile
sunt mici, la fel i forele care acioneaz asupra organelor ventilatorului, n criteriile de
optimizare a construciilor, pe lng criteriul energetic (randamente mari), capt pondere
consumul material. Astfel, se admit viteze mai mari ale fluidului dect Ja pompe (10 - 15
m/s) i se accept frecvent simplificri constructive care ncalc criteriile de optim
aerodinamic. Numai la ventilatoare speciale (ventilatoare de fum mari) se utilizeaz piese
turnate,nscopulreduceriidiametruluirotoruluiseutilizeaz,uneori,unghiurideconstrucie
Ia ieire ale paletajului mari (: > 90). Tot n scopul reducerii gabaritului, se costruiete
ventilatorul cu trecere dubl. Se aplic mai rar etajarea rotoarelor. Astfel, ventilatoarele
centrifugepotfigrupatenfelulurmtor:
- ventilatoare normale(: <90), radiale i radial-axiale;
- ventilatoaren tnmhurfR, >90^

Manualulofieruluimecanic

126

Figura (4.19) prezint schie caracteristice pentru construcie, iar tabelul 4.4 date
privind performanele. Motorul de acionare poate f cuplat direct cu ventilatorul, dar se
utilizeaz i transmisia cu curele trapezoidale care are multe avantaje.

fiotor

Fig.4.19.Schiealeunorventilatoare.
Tabelul4.4 Caracteristicialeventilatoarelorcentrifuge
/ A

A" 0 ' 7 5

K*({&}

V P )

=*

pl/2

Ventilatoare
normale
Ventilatoare
timhiir

OJL5

o^-

1,6

1.4

0,6

23

1.9

127

Compresoare

Ventilatoare
mari,ngrijit
construite

Ventilatoare
mici,ngrijit
construite
Ventilatoarecu
simplificri n
construcie

0,55

0,70

0,85

0,90

0,50

0,60

0,68

0.70

0,45

0.50

0,56

0,53

4.5.3 Ventilatoareaxiale
Construcia lor este nrudit cu cea a pompelor axiale. Utilizeaz reele rare de profile
aerodinamice. Ca i la ventilatoarele centrifuge, se admit viteze axiale de 10 - 15 m/s i se
apeleaz frecvent la simplificri constructive. Astfel, n locul paletelor profilate realizate prin
turnare, se folosesc plci curbate realizate din tabl laminat. Ventilatoarele axiale se
construesc la numere caracteristice

presiune

de 2,5 - 6, realiznd coeficieni de

de 0,6 - 0,3 i randamente de 0,9 - 0,8 la ventilatoarele mari

ngrijit executate i de 0,6 - 0,5 la ventilatoarele mici cu simplificri de construcie. Motorul


de acionare se cupleaz, de regul, direct cu ventilatorul, dar poate fi folosit i transmisia
cucurele. La ventilatoarele mari se interpune un reductorcu roi dinate.
A

4.5.4 ncercareaventilatoarelor
ncercrileenergeticeurmrescdeterminareacurbelor Ap=/(F,) i Pabs=/(j',),
rezultnd si randamentul =/^'.). Uneori, se afieaz ca informaie suplimentar i
curba pa =/(F,). Punctul de lucru al sistemului se realizeaz la intersecia curbelor de
presiune totalaventilatorului iareeleideconducte.
. Necesitatea reducerii polurii sonore cere studierea ventilatoarelor i a instalaiilor ca
surse sonore: ce putere sonor se emite, cu ce frecvene n ce direcie. Rezult, astfel,
msurile tehnice de atenuare prin construcia ventilatorului, respectiv prin izolaii fonice
adecuate. Puterea sonor emis de ventilator se coreleaz strns cu disipaiile aerodinamice.
Deci, un ventilatorcorect construit din punct de vedere aerodinamic este mai silenios dect
cel cu simplificri de construcie. Vitezele mici ale aerului i turaiile sczute favorizeaz
sileniozitatea. Pentru aevita rezonanele, ventilatorul se izoleaz fonic att fa de fundaie,
ctifadeconducteleataate.
Puterile sonore, cai n alte domenii, seexprimn scri logaritmice i prin raportare Ia
:
nivelul de referin convenit (de regul: puterea de referin PQ = I0" W; intensitatea de
:

referin: 70 = 10* W/m : presiunea sonor de referin: /7 0 =2-10~ N/m ), rezultnd


niveledezgomotn"decibeli":
:

np=lOlg;

(4.54)

128

Manualul ofierului mecanic

(4.55)
n,=20 lg:

(4.56)
(4.56)

Po

Deci. unnivel de intensitatede60decibeli, deexemplu, reprezint 10'W/m , respectiv


un nivel de presiune sonor de 60 decibeli 2 - IO"2 Pa, Ventilatorul ca surs de zgomote se
caracterizeaz printr-un nivel de putere i prin spectrul zgomotului. El depinde de vibraiile
unor organe componente, excitate de fore variabile n timp, date de alte organe sau de
fluidul vehiculat, respective de oscilaiile de presiuni de fluid (mase neechilibrate, rulmeni,
cuplaje, atingeri ntre piesele n rotaie i cele fixe, neuniformitatea curgerii n rotor,
interaciunintrepaletajialteorgane,vrtejuriledindre, turbulenacurentuluietc.).
Puterea sonor total emis de ventilator (Pe) depinde de puterea disipat (p\ :
Pe =kPPp ;> = 10"".

(4>57)

Cu ct randamentul este mai mare \Pp =/^(l i cu ct kf este mai mic , ventilatorul
estemaisilenios.Putereasonoremisdepindedevitezaperifericarotorului:
(4.5S)
Exponentul depinde de mecanismul generrii zgomotului (lagr: m = 2.3: dre: m = 5,5
.... 6: turbulen: m = S). Figura 4.20 arat nivelurile de putere sonor n funcie de viteza
periferici unspectru laovitezconstant.

Fig. 4.20. Nivele de zgomot n funcie de:


a) viteza periferica ; b) spectru la viteza constant

129

Compresoare

4.6.Analizadefeciunilorcompresoarelor,constatate
ndiagramaindicat
Odiagramreala funcionrii unui compresorntr-o singur treapt de funcionare se
poate obine cu ajutorul unui aparat indicator de luat diagrame: aparatul indicator va avea
montajul cerut de parametrii de funcionare ai compresoarelor. Dup alegerea corect a
pistonaului,aresortuluiia riglei demsurare,aparatulpoatefimontatpecompresor.
O diagram real, ridicat corect, arat c n figura 4.21, n care sunt prezentate toate
fazele ce au loc n procesul de lucru ai compresorului: a-b faza de compresie: b-c refularea:
c-d destinderea: d-a aspiraia. Defeciunile observate pe diagrama ridicat cu ajutorul
indicatorului pot fi defeciuni datorate procesului de lucru din compresor sau defeciuni
datorate aparatului indicator . ncele ce urmeaz vor fi analizate doardefeciunile datorate
procesuluidelucru.
Pentruinterpretareadiagramelorprezentate,diagramelecudefeciuniaufosttrasatecu
linii continue, iar diagramele indicate normale au fost trasate cu linii ntrerupte. In figura
4.22. este reprezentat o diagram indicat cu spaiul mort mrit. Datorit acestui volum
mritaerulcomprimatsedestindenacestspaiu,iaraspiraiancepemaitrziuducndla
reducereadebitului.
Cndsupapaderefularese blocheaz, diagramaridicataratcan figura4.23. Punctul
b care indic sfritul compresiei se situeaz deasupra nceputului refulrii normale,
rezultndo presiune mai mare lanceputul refulrii. Cursa de aspiraie este mai redus din
cauza ptrunderii aerului comprimat din conducta de refulare n cilindru ceea ce duce la
mrirealucruluimecanicconsumatireducereadebituluideaercomprimat.Dacsupapade
aspiraie se blocheaz, diagrama indicat arat ca n figura 4.24 n acest caz att supapa de
aspiraiecticeade refulare sedeschidcuntrziere faptcare face calanceputul cursei de
comprimare o parte din aerul aspirat sa fie evacuat din cilindru napoi n conducta de
aspiraie(deoarecesupapadeaspiraieestencdeschis, punctula sedeplaseazn punctul
b). iardepresiunealanceputul aspiraiei se mrete: n consecindebitul deaercomprimat
se reduce, iar temperatura aerului se mrete, n figura 4.25 este prezentat o diagram
indicat a unui compresor la care supapa de refulare este neetan. Aerul comprimat care se
gsete n conducta de refulare ptrunde n cilindru, ceea ce are ca efect mrirea suprafeei
diagramei princurbarealinieidecomprimarensusireducereacantitii deaeraspirat.
In cazul cndn coloanade aspiraie acompresorului apare o anumit rezisten, diagrama
arat ca n fig.4.26. Cauzele apariiei acestei rezistente pot fi:deschidere incomplet a
supapei de aspiraie: murdrirea filtrelor nfundrea rcitoarelor intermediare sau nfundarea parialaconductelorde ap. n acest cazdiagrama indic o depresiune mai mare.

Fig.4.21. Diagrama indicat normal a unui compresor

Fig.4.22. Diagramaindicata a unui

Manualul ofierului mecanic

130

Fig. 4.23. Diagrama indicat a unui compresor Fig.4.24. Diagrama indicata a unui compresor
lacaresupapaderefulareseblocheaz
Iacaresupapadeaspiraieseblocheaz

Fig.4.25.Diagramaindicataunuicompresor
cu supapa de refulare nectan

Fig.4.26. Diagrama indicat a unui compresor


curezistenpreamarclaaspiraie

Dac rezistena apare pe coloana de refulare diagrama indicat arat ca n figura 4.27
unde apare mrit poriunea de refulare. Cauzele apariiei acestei rezistene pot fi:
deschiderea incomplet a supapei de refulare sau nfundarea rcitoarelor intermediare, n
figura4.28 este prezentatodiagram indicat n cazul cnd resortul supapei de refulare este
prea rigid, necesitndo for prea mare pentru deschiderea supapelor.

Fig.4.27.Diagramaindicataunuicompresor
curezistenpreamarclarefulare

Fig.4.23.Diagramaindicatunuicompresor
carenecesitoforprea marela

Compresoare

131

In diagram, valoarea presiunii de refulare


cretepestevaloareanormal.Odiagramaparteeste
redat n figura 4.29 n care att arcurile supapelor de
aspiraie i de refulare nu sunt corespunztoare sau
sunt prea moi. n acest caz curbele de aspiraie i de
refulare prezint forme ondulatorii care reprezint
variaii de presiune nsoite de vibraii ale organului
de etanare. Specific acestor defeciuni este faptul c
suprafaa diagramei este mrit rezultnd un consum
sporitde lucrumecanic.
Fig. 4.29. Diagrama indicat a unui
compresorcuarcurilesupapelor
ales necorcspunztor.

Bibliografie
[1J.B.Popa,C.Vintil

Termotehicimaini termice
EdituraDidactici Pedagogic, .
Bucureti, 1977

[2J.B.Popa, I*.Carbogdn

Manualulingineruluitermotehician,vol.II
EdituraTehnic, Bucureti, 1986

[3].D.onescu,I.C.loni,.a.

Mecanicafluidelorimainihidraulice
Editura Didactic i Pedagogici
Bucureti, 1980

[4J.Gh. Uzunov,J.Dragomir

ndrumtorulofieruluidenav
EdituraTehnic, Bucureti, 1983

INSTALAIA DE AER COMPRIMAT


5.1.Introducere
ntreinereajudicioas a instalaiilor i elementelor pneumatice se refer nu numai la
reparaiile necesare ale acestora, ci n primul rnd la meninerea n stare de funcionare n
vederea evitrii pe ct posibil a cazurilor de avarie i a ridicrii duratei de via a fierui
aparatnparte,ncondiiiledelucruimpuse.
O ntreinere sistematic duce la economisiri de costuri care ar putea aprea n cazul
pierderilordeaer,reparaiilorsauatimpilordentrerupereafuncionrii.

5.2.Instalaiadeproducereaaeruluicomprimat
Instalaia de aer comprimat permite alimentarea cu aer comprimat a urmtoarelor
compartimente:
-compartimentulmaini;
-atelierulmecanic;
-atelierulelectric;
-chesoanedeapdemare;
-filtrede - apde mare;
-combustibil;
-ulei;
- separatoare;
-tifon.
Instalaia de aer comprimat este astfel organizat nct fiecare din compresoarele
principale poate ncrca oricare din buteliile principale.
Buteliileprincipale suntmontatecuonclinarede 3.
Purjarea buteliilor se face prin partea inferioar prin ambele extremiti, manual sau
automat.
Butelia pentru lansareamotoare!jrauxiliare poate fi umplut de la oricare din buteliile
principale, de ctre oricare compresor principal sau de la compresorul de avarie.
Buteliilesuntprevzutecumanometremontate lalocuri vizibile.
ntruct compresoarele pot fi de principii constructive diferite, pentru ntreinerea

133

Instalaia de aer comprimat

Personalul de cart (CM) - personalul de exploatare are n grij efectuarea n mod


regulat a operaiilor de verificare, curire i, dup caz, revizie sau schimbare a filtrelor de
aspiraie, ainstalaiei de ungere i ainstalaiei dercire.
Duratacicluluidecurirea filtrului deaspiraieestenfuncie de gradul depuritate al
mediuluinconjurtor.
Schimbarea uleiului la compresoare se va face dup numrul de ore de funcionare
indicatde firm.
Compresoarele de aer navale sunt prevzute cu protecii pe instalaia de ungere i pe
instalaia de rcire.

5.3.Reeauadeconducte
O problem foarte important referitoare la reeaua de conducte de aer comprimat,
presupunndcacesteaaufostmontatecorect,oconstituieetanietatea.
Obsen'aie: Conform prevederilor RNR conductele de aer comprimat lansare MP
trebuiesaibomicpant(nclinare)ctrebuteliii nusprevalvulprincipalde lansare.
Pentruaceastasevaefectuauncontrolgeneralaletanietii.
Purjarea buteliilor de aer i a conductelor trebuie s se fac periodic (Ia intervale
regulate).
Tabelul 5.1 Cantitatea admisibil de vapori de ap din acrul saturat n funcie de
temperatura aerului.
Temperatura
C

-10

10

15

20

30

50

70

90

2,1

4,9

9,5

13

17

30

83

198

424

Vapori de apa

[g/Nm 3 ]

Tabelul 5.2 Pierderile de aer comprimat datorate neetanictilor, n funcie de


dimensiunileacestora,Iaopresiunedelucrude 6[bar].

Diametrulporiuniineetane

Suprafaa
poriunii
neetane

Debitul de aer
pierdutprin
ncetanarc

Energia necesar
consumatpentru
comprimare(completare)

Mrime
natural

mm

[mr]

[Nr/h)

Kwh

CPh

0.78

2,4

0,2

0.27

7.00

36,0

2,0

2,7'

19.60

97.8

8,0

10.9

134

Manualulofieruluimeanic

5.4.Msurigeneralepentruntreinereainstalaiilor
pneumatice
5.4.1.Operaiidentreinerezilnice:
- Segoletecondensul adunatn filtre:
-Secontroleaznivelululeiului:
- Se efectueaz operaiile speciale de ntreinere a instalaiilorsau adiferiteloraparate.

5.4.2.Operaiidentreineresptmnale:
-Se verificetanietateatubulaturilor,
-Severificmanoraetrele:
- Se verific funcionarea corect a ungtoarelorde ulei:
- Se efectueazoperaiile speciale de ntreinere a instalaiilorsau adiferiteloraparate.

5.4.3.Operaiidentreinerelunare:
- Se cerceteaz toate racordurile, mbinrile i dac pe traseul conductor exist pierderi
de aercauzate de neetanieti:
- Se cerceteaz dac exist pierderi de aer datorate neetanietilor la ventile nainte de
pornirea instalaiei:
- Se cur filtrele, se spal cartuele filtrante:.
-Seefectueazoperaiile speciale de ntreinere a instalaiilorsauadiferiteloraparate.

5.4.4. Operaiidentreinerebianuale:
- Se verific uzura diferitelordispozitive i dac este cazul se fac nlocuiri:
- Se verific funcionarea mecanic a aparatelor i dispozitivelor:
- Se efectueaz operaiile de ntreinere speciale a instalaiei sau a diferiteloraparate.
ntreinerea instalaiei pneumatice, alturi de instalaiile electrice, hidraulice i
mecanice se ncadreaz n planul general de ntreinere a navei.
Dispunnd de personal de ntreinere calificat, se reduc costurile cu reparaiile i timpii
mori de oprire.

135

Instalaia de aer comprimat

5.5.Dimensionareaconductelor
Diametrul interioral acestora rezut din relaia:

fmm]
L
J

unde:

Cm 3 ]

(5.1)

- debitul volumic maxim ce alimenteaz hidromotorul prin conducta

respectiv;
u-[/s] -vitezaadmisafluidului
Pierderile de presiune care au loc de-a lungul elementelor de legtur - canale n
aparate, elemente de racordare, conducte i tuburi - pot fi calculate cu ajutorul formulei:

[N/,]

unde:
unde:

p
1

y 3

l m/S j

.-Im"

- densitatea;
" Debitul volumic;
- seciuneaoferitpentru curgere;

- coeficientde rezisten local:

- coeficientde rezisten liniar;


l [m]
- lungimeaconductei deaer.
d [m]
- diametrul interioral conducteicanalului.
Pentru determinarea mai rapid a dimensiunilorconductelori a pierderilorde presiune
se pot folosi nomograme.
Vite/e recomandatenconductelede aer
Conductepentrucompresoare
- laaspiraie
- larefulare
Conducte pentru ventilatoare
- presiunejoas

w= 16 -s- 20m/s
w= 25* 30m/s

wjp= 10 -r 12 m/s
w^ = 12+16m/s

-presiunemedie

wujp= 12* 16m/s


w^ = 15+20m/s

-presiunemare

wlp= 12 -s- iS m/s


w =20-4-30m/s

136

Manualul ofierului meanic

Fig.5.1.Instalaiadeaercomprimat
1,2corapresoareprincipale;.?-compresorauxiliar,4-compresordeavarie;
5,6-buteliideaerlansaremotorprincipal;7,5-capetedealimentare;9.10-supapedesiguran; 11, 12-robinedepurjarecuacionaredirect;13.14-robinei
de purjarautomat; 75,76-buteliideaerlansaremotoareauxiliare;77,75-supapedesiguran; 79-utilizrigospodreti;20-staiedeaerinstrumentai

Instalaia de aercomprimat

Fig.5.2.Utilizareaaeruluicomprimat

7.2-buteliideaerlansaremotorprincipal;3,4-capetedebutelie;5,6-supapedesiguran;
7-aerlansaremotorprincipal;S-aerlansaremotoareauxiliare;9-staiedeaerinstrumental;
70-butelietifon; 77-utilizrigospodreu; 12- suflarevf;-.;!edebordaj;13-ateliermecanic;
74-acionripneumatice; 75-filtruautomatdecor.'^.i i'motorprincipal;76-filtruautomat
deuleimotorprincipal;/7-filtruautomatdecomb, oiimotoareauxiliare;75-filtuautomat
deuleimotoareauxiliare; 79- vinciscarpilot:.v
inciscardebord.

137

138

Manualul ofierului meanic

5.6.Preparareaaeruluiinstrumental
Agregatul pentru prepararea aerului instrumental este compus din dou elemente
filtrante:
- filtru treaptaIpentruvapori, picturideulei si impuritimecanicemariimijlocii;
- filtru treptaII pentu impuriti fine ifoarte fin (graddemrime5 m).
- dou corpuri pentru uscarea aerului care asigur la ieire temperatura punctului de
rou de 35 C.
Aerul provenit de la buteliile de aercomprimat intr n filtru treapta I, n ordine prin
masa de crbune activ granulat unde este purificat de vapori i picturi de ulei pe care le
conine i apoi trece printr-un set de site n care se rein impuritile mecanice mari i
mijlocii. Apoi aerul trece printr-un filtru de carton unde are loc purificarea aerului de
particule mecanice fine. Aerul este trecut cu ajutorul unui distribuitor printr-un cilindru
usctorI. Aici aerul strbateun stratdesilicagel super, substanputernichigroscopic.
Aerul purificat de vapori de aer n usctor, trece prin filtru treapta II care are un
element filtrant de pnz fitr deas ce reine particule mecanice foarte fine ce depesc
gradul de mrime de 5m. n timpul funcionrii usctorului I (maximde4 ore), usctorul II
se afl n perioada de regenerare a silicagelului. Regenerarea const n ridicarea temperaturii
de 130 -- 140 C n interiorul usctorului cu ajutorul rezistenelor electrice cu funcionare
programat si a unui curent de aern sens invers pentru eliminarea vaporilorde apformai.

Fig.5.3. Staie de aerinstrumental

Instalaia de aer comprimat

Fig.5.4.Distribuiaiutilizareaaeruluiinstrumental

l-staiedeaerinstrumental;2-distribuitordeaerinstrumental;3-VTRuleiDG1;
4-VTRuleiDG2;5-VTRuleiDG3;6-viscozimeuMP;7-VTRapcilindriMP;
S-VTRappistoaneMP:9-VTRuleiMP; 10, 11-VTRapdemare; 12-VTRap
DG3;7J-VTRapDG2;/4-VTRapDG1;75-caldarinrecuperatoare;/6-separator
desantin; 17-telecomandMP; 18-generatorauxiliardegazinert

139

140

Manualul ofierului meanlc

Bibliografie
[l].B.Popa,CVintil

Temotehnic i maini termice


EdituraDidacticiPedagogic,
Bucureti 1977

[2].B.Popa, I.Carabogdan

Manualulingineruluitermotehnician,vol.II
Editura Tehnic, Bucureti 1986

[3].D.lonescu,I.C.loni,.a.

Mecanicafluidelori maini hidraulice


EdituraDidactici Pedagogic,
Bucureti 1980
Agregatde preparataerinstrumental SI 03
Documentaiainstalaieideaercomprimat
Bulk Carrier65.000 tdw.

INSTALAII FRIGORIFICE
6.1.Introducere
Dezvoltarea rapida a tehnicii frigului pe plan mondial i utilizarea pe scar larg
instalaiilor frigorifice se reflect n preocuprile susinute de folosire a acestei tehnici n
importante domenii:
- construcia de maini pentru obinerea oxigenului i gazelor inerte necesare
proceselortehnologicedeprelucrareametalelorlatemperaturijoaseetc:
- industria chimic pentru separarea amestecurilor de gaze, separarea soluiilor
complexe,pstrarealichidelorcutemeperamrijoasedevaporizareetc:
- industria farmaceutic pentru prelucrarea unor medicamente;
- industria minier si de construcii pentru congelarea solurilor i consolidarea
minelor:
- medicin pentru rcirea local n scop de anestezie n interveniile chirurgicale
(criochirurgie) precum i pentru pstrarea unor organe de transplant;
- industria transporturilor feroviare, rutiere, fluviale i maritime pentru transportul
produselor alimentare (crnii, petelui, fructelor), gazelor lichefiate etc;
- aviaie i cosmonautic pentru oxigenul necesar oamenilor, pentru condiionarea
aerului, pentru rcirea aparaturii electronice, asigurarea carburantului (hidrogen
lichid) i cornburantului (oxigen lichid);
- cercetare tiinific pentru studierea influenei temperaturii joase asupra
proprietilor fizice ale diferitelor substane.
Funcie de domeniul de utilizare a tehnicii frigului pot fi utilizate instalaii frigorifice
dup cum urmeaz:
- instalaii de comprimare care utilizeaz proprietile elastice ale gazelor i
vaporilor: Lacele cu gaze stareade agregare aagentului nu se modific n timp ce
l cele cu vapori este necesar condensarea vaporilor comprimai i vaporizarea
agentului destins:
- instalaiile cu sorbie al cror principiu de lucru este axat pe realizarea succesiv a
reaciilor termochimice de sorbie agentului de lucru de ctre sorbnt dup care
urmeaz desorbi agentului din sorbant; Instalaiile cu sorbie se clasific n
instalaii cu absorbie i adsorbie. n cele cu absorbie procesul de sorbie are Ioc n
masa absorbantului l frontiera care separ fz lichid i de vapori, iar la
instalaiile cu adsorbtie procesul de sorbie ore Ioc l suprafaa adsorbantului, care
seafl,deregul,nstaresolid;
- instalaii cujet care utilizeaz energia cinetic unuijet de vapori sau gaz:

142

Manualulofieruluimecanic

- instalaii termoelectrice care au labazefectul Peltier: permit obinerea frigului prin


utilizarea direct a energiei electrice. La trecerea curentului electric printr-un
ansamblu format din dou materiale diferite se constat apariia unei diferene de
temperatur laceledoulipituri alesistemului;
- instalaii magnetice care permit obinerea efectului frigorific pe seama magnetizrii
adiabateaxatpeproprietateacorpurilorporomagneticedea-i mri temperaturala
magnetizare i deaoreduce lademagnetizare.
n domeniul transporturilor navale se folosesc, pn n momentul de fa. instalaii cu
comprimare mecanicde vapori care s-au impus pentru urmtoarele avantaje:
- domeniul de temperaturi

[+2 + +i]C pentru fructe, legume, buturi etc:

[-30 + -l] C pentru came, pete etc:


- gabarit minim pentru puterea frigorific necesar;
- rcireacondensatorului cu ap;
- reglareauoara temperaturii camerelorfrigorifice, apresiuniidecondensareetc.
n aceste instalaii frigorifice agenii de lucru evolueaz n domeniul vaporilor umezi
ceea ce permite realizarea unor procese izotermice prin vaporizare la preluarea cldurii ctre
mediul ambiant, n acest mod devine posibil reducerea pierderilor datorit ireversibilitii
transferului de cldur, ntre agent i cele dou surse de cldur, prin meninereadiferenelor
de temperaturn limite acceptabile.
La aceasta se adaug i faptul c, la schimbarea strii de agregare prin vaporizare i
condensare, coeficienii de transfer de cldur au valori importante astfel c schimbtoarele
de cldur potfi dimensionate n condiii economice.
Instalaiile frigorifice cu comprimare mecanic de vapori funcioneaz pe baza ciclului
de referin Carnot inversat. Ridicarea potenialului cldurii de la temperatura 7} a camerei
frigorifice IatemperaturaTa amediului ambiantnupoateavea'locconformprincipiului al
doilea al termodinamicii n mod natural, de la sine, ci numai cu consum de energie din
exterior. Antrenarea compresoarelor frigorifice se face cu motoare termice sau cu motoare
electrice. Lainstalaiilenavaleacionareacompresoarelorsefacecumotoareelectrice.
Ciclul Carnot inversat, ciclu de referin pentru instalaiie frigorifice cu vapori, n
accepiune clasic, este reversibil att pe plan intern ct i extern. Aceasta nseamn c
procesele de comprimare i destindere sunt izentropice, iarschimburile de cldur cu sursele
de cldurau loc ladiferente infinitmici Tde temperatur.
n cazul funcionrii instalaiilor frigorifice, ntre sursele de cldur i agentul
frigorific, se stabilesc diferene finite de temperatur care se intercondiioneaz i care, aa
curase vademonstra, pot fi determinate pentruofuncionareoptimainstalaiei.
Amconsideratfuncionareaoptimcazul defuncionarencarese menine temperatura
camerei frigorifice constanta (Tf= const), lao putere frigorific constant (?= const., cu un
consum minim de putere. P^ sau o putere de condensare minim Otfmb cnd se menin
constani coeficienii de transfer de cldur n condensator (Kc = const.) i n vaporizator
(Ko=const.).

143

Instalaii frigorifice

6.2.Termodinamicantimpfinitaciclurilorinversate
Instalaiile frigorifice cu comprimare mecanic de vapori funcioneaz pe baza cilcului
dereferinCarnotinversat.Dupcumestecunoscut,ridicareapotenialuluicldurii,adica
nivelului de temperatur al acesteia de la temperatura spaiului frigorific 7} pn la cea a
mediului ambiant Ta nu poate avea loc conform principiului al doilea al termodinamicii, n
mod natural, de la sine, ci numai cu consum de energie din exterior, n particular, lucru
mecanic.
Ciclul Carnot inversat, ciclu de referin pentru instalaiie frigorifice cu vapori, n
accepiune clasici este reversibil att pe plan intern ct i extern. Aceasta nseamn c
proceseledecomprimarei destindere sunt izentropice, iarschimburile de cldur cu sursele
decldurauloc izotermic ladifereneinfinitmicidTde temperatur.
Funcionarea real a instalaiilor frigorifice ant existena unor diferene finite de
temperaturnprocesele de transfertermicntreagentulfrigorific (amoniac, freoni) i sursele
decldur.
n acest capitol se va prezenta o metodologie de studiu a ciclului Carnot inversat, de
referin, nndcontde diferenele finite de temperaturntre agentul frigorific i sursele de
cldur.
n figura 6.1 este reprezentat ciclul Carnot inversat parcurs de agentul frigorific n
domeniul vaporilor umezi.
Notaii:
T - temperatura de vaporizare a
agentuluifrigorific;
7}- temperatura spaiului frigorific:
Ta - temperatura apei de rcire a
condensatorului;
"( temperatura aerului de rcire a
condensatorului)
[k\V]- fluxul termicnvaporizator:
[k\V] - fluxul termicncondensator,
TcW]-puterea necesar pentru comprimarea agentului frigorific de la
presiuneap pn lapc;
1-2-3-4- vrfurile ciclului Carnot inversat;
g.5.1CiclulCarnotinversat.
7"r - diferena finit de temperatur n
condesator:
7- diferena finit de temperaturn vaporizator:

6.2.1 Cazul instalaiilor frigorifice.


Vom utiliza urmtoarele relaii:
Relaiab ilanuluienergetic:

(6.1)

Fluxul termicncondensator

Te [kW]
unde:

(6.2)

144

Manualulofieruluimecanic

- coeficientul global de schimb de cldur n condensator:


:

Ac[m ]- suprafaacondensatorului.
Fluxul termicn vaporizato
00=K0-A0-T0 [kW]

(6.3)

unde:
k\V

- coeficientul global de schimbde cldurn vaporizator;

A0[m:] - suprafaavaporizatorului.
Bilanul fluxurilor de entropie:
tel

&L=&L

c 0 L K J

Suprafaa total de transfertermic:


A=A0+Ae [m-]

.5)

(6

Eficiena frigorific:
e -Qo r ,
C F - l - J

Temperaturadevaporizare:
Temperatura de condensare:

(6.6)

r0=>-r 0 [K]

(6 7)

rc =;+7; [K]

(6-8)

Ipoteze
a) Puterea frigorific a instalaiei se menine constant:
Qo =const.
b) Suprafaa total de transferse consider constant:
A=AC+A.
dei A0 i Ac sunt variabile.
c) Coeficienii globali de transferde cldur Kc i K0 se considerconstani;
d) Temperaturaspaiului frigorific TFsemenineconstant
Mrimi variabile
Relaia (6.5) se poate scrie sub forma:

=A^
A

sau

lk- i _T

.-l

(6-9)

unde:
A0 -'^ este un parametru variabil, reprezentnd ponderea suprafeei vaporizatorului
n suprafaa total.
Seintroducvariabilele:

T:

145

Instalaiifrigorifice

Stabilirea condiiilorde minimizare a puterii P livrat instalaiei presupune alegerea


uneivariabileprincipalecarepoatefinegalmsur r, y,A0 .
Dac ine seama de importana vaporizatorului n care se realizeaz puterea
frigorific Q0 =const.,sealegevariabilaprincipalydeci (T0).
nacestsens,relaia(6.1)sempartelaprodusul-.K0ATj-:
P
K0-A-Tf

Qf
K0-A-Tf

Qo
K0-A-Tf

(6.10)

iinndcontderelaiile(6.2)i(6.3).seobine:

sau

(6.11)
unde:

=^T

Din relaia (6.4) se obine:

sau
(6.12)

i
(6.13)
Relaia(6.11)devine:
(6.14)

unde:

-
P
P =-

Pentru a determina valoarea variabilei y pentru care funcia P(y) devine minim, punem
condiia:
cy

(6.15)

Aceastcondiiefolositnrelaia(6.14), conducela:
(6.16)

146

Manualulofieruluimecanic

deci:
v= o (lVr]
K.>O

(6.17)

O<K<1000,iarvaloripractice
0.01 Z K Z 100

Q0>O i >'>O,conducela
(6.18)
Rezulta:
(6.19)
Valoarea optim fiind:
(6.20)

sau

ceea ce conduce la
(6.21)
Valoarea optim a variaiei .r se obine introducnd relaia (6.18) n relaia (6.13),
considernd 0Q=yA =const.
(6.22)
yopt
deci:
(6.23)
ian

(6.24)

Pentrurecalculareaputeriifolosimrelaiile(6.14)i(6.lS):

sau:

Instalaii frigorifice

147

(6.25)
Eficienafrigorificse determin innd seamade relaiile (6.6) i (6.25):

(6.26)

Generarea deentropie
ncondiiioptimegenerareaentropieidatoratireversibilitiiexterneeste:
Entropiageneratncondensatorsedetermincurelaia:

(6.27)

caredevine:
(6.28)
Pentruva'porizator, entropiageneralsedetermincurelaia:

(6.29)
care devine:

sau:
(6.30)
Determinm fluxul entropie total:

Manualul ofierului mecanic

148

(6.31)

(6.32)

sau:

(6.33)
unde:
Dinrelaia(6.18), rezulta*:

sau

(6.34)

(6.35)
Introducndrelaiile(6.34)i(6.35)nrelaia(6.33).seobine:
(6.36)
Deoarece:

iWrezult:

***"

(6.37)

Instalaii frigorifice

149

6.3. Ageni frigorifici


6.3.1 Agenii frigorifici i presiuni de calcul (conf. RNR)
Agenii frigorifici se mpart n urmtoarele grupe:
I - ageni frigorifici neinflamabili:
II - ageni frigorifici toxici i inflamabili cu limita inferioar de aprindere ncepnd de
la 3,5% sau mai mult, volume de agentfrigorific n aer:
III - ageni frigorifici explozibili sau inflamabili cu o limit inferioar de aprindere sub
3,5% volume de agent frigorific n aer:
Agenii frigorifici din grupa a IlI-a sunt admii de RNR numai pentru instalaiile
frigorifice ale navelor ce transport gaze lichefiate n vrac, la care nsi ncrctura servete
drept agent frigorific.
Lacalcululderezistenal elementelorcare lucreazsubpresiuneaagentului frigorific,
se va lua ca presiune de calcul o valoare cel puin egal cu presiunea vaporilor saturai de
agentfrigorific Ia temperaturade50C, conformcelorartate n tabelul 6.1.
Tabelul6.1 Ageni frigorifici si presiuni de calcul conform R.N.R.
Grupa
agentului
frigorific

II

III

Simbol

Formulachimic

Observaii

Presiuneade
calcul
[MN/r]

R 12

CF:C12

R 22

CHF2CI

2,0

R502*

CHF.Cl+C.FjCl

2,0

R 134

C* H2 F4

nlocuieteRl1 iR12din 1996

R134a

Q H2 F4

nlocuiete

R717

NHj (amoniac)

2,0

R 290

C3H(propan)

1,6

R 1270

CjH^ropile)

2,0

R12 din 1994

* R-502(amestecozeotrop) R22+R 115

6.3.2 Agenii frigorifici acceptai ecologic


Tabelul 6.2 Ageni frigorifici acceptai ecologic
Agent frigorific

Denumirea
chimic

Formula

CAN

NOP

Seriam etanului

R 22

Clor diormcLan

CHC1F,

75-45-6

141

150

Manualul ofierului mecanic


Tabelul6.2. (continuare)

R23

Triflorraeta

R32

Diflormetan

CHF3

75-46-7

86

CH2F2

75-10-5

21

R 123

C 2 HC1 : F 3

306-83-2

R 123a

C:HC1 F3

354-23-4

R 124

C2HC1F4

2837-89-0

R125

C:HF5

354-33-6

R 134

C2H:F4

359-35-3

C:H:F4

SI1-97-2

16

R 141 b

C:Hj C: F

1717-00-6

R 142 b

C:H,C1F2

45-68-3

30

R 143a

C 2 H 3 F,

420-46-2

11

R152a

C:HF:

75-37-6

40

Seriaetanului

R134a

CAN-CHEMICALABSTRACTSREGISTERNUMBER
NOP-NUMBEROFPUBLICATIONSONTHERMOPHISICALPROPERTIES
6.33. Fluidefrigorificeacrorproducieesteinterzisadup31.12.1994.
R12 CC1:F: Diclordifluormetan
R502(amestec azeotropntreR22i R115) C:C1F5 Pentafluormonocloretan
R13 CC1F3
Monoclortrifluormetan
R l l
CC13F Triclormoofluormetan
Ri14 C:C1:F4 Tetrafluordicloretan
6.3.4.Fluidefrigorificeacrorproducienceteazn2014
R22 CHC1F: Monoclordifluormetan
R123 CHC1:-CF3 Diciortrifluoretan
R124 CHC1F-CF3 Monoclortetrafluoretan
R141 b CH3CCKF Diciorfluoretan
R 1 4 2 b CH3CCF: Clordifloretari
6-3-5.Fluidc frigorificenlocuitoare
R408A(FX10)amestecdintreR125,R143A,R22nlocuieteR502
R409A(FX56)amestecdintreR142b, R124.R22nlocuieteR12
(FX57)amestecdintreR142b,R124,R22nlocuieteR500
R401ACMP39)amestecdintreR124,R152A,R22nlocuieteR12
R401B(MP66)amestecdintreR124,R152A.R22nlocuieteR500
R402 (HP80)amestecdepropan, Ri25, R22nlocuiete R502

Instalaiifrigorifice

151

6.4. Particulariti deutilizareaagenilorfrigorifici


. R12folositpentruprimadatn 1930, estenprezentcel mai utilizatagentde lucrun
instalaiile frigorifice. Este uof de procurat, fiind utilizat la scar mondial, n condiii de
puritatechimic,parametriidembuteliereimoduridetransportareunanimacceptate.
Se folosete, n special, n instalaiile cu compresoare volumice. Fa de R 22, R 12
necesit n acelei condiii de putere termic i temperaturi un volum al cursei pistonului
compresorului cucirca60% mai mare.
R 12prezintineriechimicdeosebitfadeuleiurilede ungere i fadegarniturile
deetanare, nstare umedeste puinagresiv; totui,nainteaumplerii cuagent, instalaiile
trebuiesfiebineuscate, fiindc, datoritcapacitii redusedecaptareaapei dectreagent,
existpericolulcasurplusuldeapsngheenventiluldereglare.
Un dezavantaj important l constituie nivelul ridicat al pierderilor de presiune care
intervinncurgereaR 12lichidsausubformdevapori,datoritdensitiidecirca5-6ori
maimaredectpentruamoniac,dacnereferim lavapori.
Caurmare,pentruvaporii de R 12seadmitvitezede 2 - 2,5 ori mai mici dectpentru
amoniac, att n conductele de legtur dintre prile componente ale instalaiei ct i n
canaleledin supape.Conducteledin instalaiile cu R 12auca urmare, seciuni de4- 5ori
maimari dectceleale instalaiilorcarefuncioneazcuamoniac.
R 12 prezint o solubilitate excesiv n uleiuri de ungere, care conduce la micorarea
vscozitii acesteia, n special lapresiuni nalte i temperaturijoase.
R 12 prezint o capacitate mare de trecere prin neetanieti i chiar prin porii
metalelor, necesitnd, deci, etaneri deosebitde ngrijite i o calitate superioarde prelucrare
aorganelorde main componente.
Se transport i se pstreaz n stare lichid, la 6 - 8 bar, n butelii de oel vopsite n
culoare argintie.
R 22 prezint ca principal avantaj sarcina termic specific mare, superioar valorilor
corespunztoare celorlali freoni i apropiatde ceaaamoniacului.
. R 22prezintocapacitate marede captare aapei i anume de 750 mg-kg la 0C i 1000
rag-kg la20Cpentrustarealichid. Se impun, deci, msuri severedeevitareaunui coninut
ridicat de ap n argint. Ca substan de uscare se fotosete sulfatul de calciu, implantat pe
traseulconductelordelichid.
Prezena unui atom de hidrogen n formula chimic a freonului ( CHCLF ) determin
agresivitatea acestuia fa de materialele de natur organic folosite n instalaie: ulei de
ungere, materiale de etanare, izolaia bobinajului motorului electric de antrenare. De
asemenea, n amestecul agent de lucru - ulei de ungere intervin deseori lacune de
miscibilitate. duntoare att pentru ungerea compresorului, ct i pentru transferul de
cldur n vaporizatori condensator.
R 502 este'amestecul azeotrop dintre freonul R 22 (n proporie masic de 48.8%) i
freonul R 115 (nproporie masicde51,2%).
Dup cum se tie, temperatura de vaporizare a unui amestec azeotrop la o anumit
presiune este superioar temperaturii de vaporizare a componentului mai puin volatil sau
inferioar celei a componentului mai volatil. Un astfel de amestec pstreaz n stare de
vapori aceeai compoziie ca i n stare lichid; prin vaporizare Ia presiune constant,
arestecul azeotrop i pstreaz o temperatur constant, ca n cazul.vaporizrii unui agent
pur. Compoziia amestecului azeotrop se poate totui schimba atunci cnd presiunea de
vaporizare i temperatura de vaporizare variaz.
R 502 $e caracterizeaz printr-o sarcin termic volumetric practic egal cu cea a R
22, deci foarte mare. Temperatura sa normalde saturaie este de -45,6 C.

152

Manualulofieruluimecanic

Deosebit de avantajoase sunt temperaturile coborte de lucru (ale uleiului de ungere,


vaporilor comprimai, prilor componente ale compresorului etc.), care influeneaz
favorabil stabilitatea uleiului, etanriior, izolaiilor, precum i durabilitatea i fiabilitatea
instalaiei. Se constat c puterea termic specific, n cazul utilizrii freonului R 502, este
multmaimaredectfreonulR 12nspecial latemperaturidevaporizaresczute.
Utilizarea acestui freon permite micorarea consumului de energie cea 10 - 15 % n
raport cu R 12, consecin a reducerii raportului de cretere a presiunii. Se recomand ca
ciclurile R 502 s fie cu regenerare: datorit temperaturilor de refulare relativ reduse nu se
impun condiii restrictive n ceea ce privete gradul de supranclzire a vaporilor aspirai n
compresor. Ca urmare, freonul R 502 poate fi utilizat la nivelul unor temperaturi de
condensare t= 4-40C.
Amoniacul, NH,R717
(R 717)esteutilizatpe scar largn instalaiile frigorificecucomprimarede vapori cu
o treapt i, respectiv cu dou trepte, precum i n cele cu absorbie pentru temeperaturi de
vaporizare t > - 75C; temperatura normal de vaporizare a amoniacului este t = - 33,35 C.
Printre avantajele amoniacului se numr volumul specific mic la temeperaturile de
vaporizare uzuale, uurina determinrii scprilor de amoniac datorit mirosului,
solubilitatea n ulei redus, nu exercit aciuni corosive asupra oelului dar n prezena apei
atac zincul, cuprul, bronzul i alte aliaje pe baz de cupru cu excepia bronzului fosforos.
Dintredezavantaje se menioneaz faptul ceste toxic, exploziv i inflamabil laconcentraii
de 16,5 ... 26,8 % amoniac n aer. La temperatura de 260 C amoniacul se descompune n
azot i hidrogen.
Propan. CH. R290
Al treilea termen din seria hidrocarburilor parafinice este un gaz inflamabil care se
gsete n cantiti mai mari n gazele de sond, i care este ntrebuinat ca materie chirilic
n industria chimic, la rafinarea uleiurilor minerale i amestecat cu butanul, drept
combustibil menajercareselivreazconsumatorilorsubformdegaze lichefiate.
Propilena = Propen= Propilen - CH3 - CH= CH2
Hidrocarbur gazoas, nesaturat din clasa alefmelor, care se gsete n gazele de la
cracarea ieiului i care este ntrebuinat ca materie prim pentru obinerea alcoolului
izopropilic, aglicerinei sinteticeetc.

6.5. Proprietiletermodinamicealeagenilorfrigorifici
6.5.1ProprietiletermodinamicealeamoniaculuiR717
Ecuaia de stare pentru amoniac se prezint sub forma:
0.3185
u_RT
v
~ p r T i2-6975

6 38
((6.38)
- )

[
-1
LiooJ
Valorile presiunii agentului pe curba limita vaporilorsaturai uscai se determincu
relaia:
\gps =8.5904394-1648-6088-1.638646-10-' - T r
+0.2403267IO"47-0.01168708-IO'6-F3 [wN/m2]

(6.39)

153

Instalaii frigorifice

Relaia se aplic n domeniul de temperatur T = 193 * 343 [K]. Valorile numerice,


pentru domeniul T= 250* 321 [K], sunt prezentate n tabelul 6.3.
Tabelul6.3. Presiunea ,volumulspecifici entalpia amoniacului

t"C
-75
-70
-60
-50
-40
-50
-20
-10
0
10
20
30
40
50

PxIO'
Pa
0.07513
0.10938
0.21859
0.40762
0,71591
1.1936
1.9015
2,9106
4,3017
1 6.1635
8.5922
11.690
15.567
20.338

vxi*
rVkg
1,36797
1.37861
1,40076
1.42417
1,44898
1.47534
1,50347
1,53358
1 1,56596
1 1,60097
1,6392
1,68068
1,72665
1,77788

v-xi^m3
/kg
12820
9015,8
4715.8
2633,4
1555,1
963,49
622,14
416.32
287.31
203.65
147,72
109,30
82,266
62,809

/?'
kj/kg
-209.417
-189,119
-147.938
-105.728
-(P"VS
-17,770
27,891
74.484
121,761
169,431
217,196
264,687
312,008
358.787

h'
\
f
kj/kg
1264.541
1274,273
1293.094
1310,943
1327,648
1343,023
1356,861
1368.962
1379.140
1387.227
1393,078
1396,562
1397.554
1395.918

r
kj/kg
1473.958
1463.392
1441.032
1416,671
1389,973
1360,793
1328.970
1294.478
1257,379
1217.796
1175,882
1131,775
1085,546
1037,131

Entropia amoniacului n domeniul vaporilor suprancrcai, inclusiv pe curba limit a


vaporilorsaturai uscai se determincu relaia:
h"=1379J737+2,056673(7*-273,15)+0,075097 -IO'2(T-273,15)2 +

(6.40)

unde
Entropia amoniacului n domeniul vaporilor supranclzii, inclusiv pe curba limit a
vaporilor saturai uscai se determin cu relaia:

(6.41)
unde

154

Manualul ofierului mecanic

Tabelul6.4. Presiuneavolumulspecificientropiaamoniacului

t
-75
-70
-60
-50
-40
-30
-20
- 10
0
10
20'
30
LAO
50

P xlOs
Pa
| 0,07513
0.10938
0.21 859
0.40762
0.71591
1,1936
1.9015
2,9106
4.3017
6.1635
8.5922
1 11.690
I 15,567
1 20.338

v-xlO3 m3
rxlO3
s'
mVkg
/kg
kj/kg
12820
1,36797
-2.84516
-2,74401
1.378619015.8
1,40076 L4715.S __ -2,54622
1,42417
2633,4
-2,35283
-2,16277
1,44898
1555,1
1,47534
-1,97597
963,49
1,50347
622,14
-1,79237
1.53358
416,32 -1.61247
1,56596
287,31
-1.43695
1,60097
203.65
-1,26661
1.6392
147,72
-1.10219
1,68068 | 109,30
-0,94428
1.72665
82,266
-0.79316
62,809
1.77788
-0.64874

s"
kj/kg

kj/kg

4.59344
1473.958
4.45949 1 1463.392
4.21443 1 1441.032
3.99658
1416.671
3.79894
1389.973
3.62055 - 1360,793
3,45736
1328.970
3,30670
1294.478
3.16631
1257.379
3.03428
1217.796
2,909
1175.882
2.78910 1 1131.775
2,67337 | 1085.546
2.5607 . | 1037.131

Valorile numerice sunt prezentate n tabelul 6.4. pentru T = 250 * 344 [K]
Entropiaamoniacului pe curba limita lichidului saturatse determincurelaia:

(6.42)
Entropiaamoniaculuipecurbalimitalichiduluisaturatsedetermincurelaia:
(6.43)

6.5.2ProprietiletermodinamicealefreonuluiR12
Pentru stabilirea proprietilor termodinamice n.domeniul vaporilor supranclzii
inclusiv pe curba limit de vapori saturai uscai se consider ecuaia termic de stare pentru
R 12.
(6.44)

Pentru curba limit a vaporilor saturai uscai, presiunea se determin funcie de


temperaturaconformr elaiei:

(6.45)

155

Instalaii frigorifice
pentrudomeniul de temperaturT= 203*385 [K].
In tabelul 6.5 sunt prezentate valorile obinute pentru domeniul de temperatur
250*321[K].
Entalpiaagentului n domeniul vaporilorsupranclzii se determincu relaia:

(6.46)

oo
Tabelul 6.5. Presiunea ,volumui specific i cntalpia f neonului R12

tC
75
-70
-60
-50
-40
30
-20

-10

o-

10
20
30
40
50

PxiO s
Pa
0.08780
0.1226
0,2262
0.3919
0,6430
1.006
1.513
2,196
3.091
4.235
5,669
7,435
9.577
12.14

rxiO3
vVkg
0,6198
0.6248
0,6355
0,6468
0,6588
0.6717
0.6854
0,7003
0,7164
0,734
0.7533
0.7748
0.7989
0,8264

v-xl^m3
/kg
1,540
1,129
0,6386
0,3834
0.2421
0,1595
0,1091
0,07689
0,05566
0,04119
0,03105
0,02376
0,01840
0,01437

h'
kj/ks
333,21
337.41
345,9
354,55
363.34
372.29
381,38
390,63
400,00
409,54
419,22
429.08
439.16
449,49

h'
kj/k
517,20
519,52
524,19
528,9
533,6
538,3
542,96
547,55
552,06
556.45
560,69
564,72
568,48
571,89

r
kj/kg
183.98
182.10
178,29
174,35
170,26
166.00
161,58
156,92
152,06
146,92
141,46
135.64
129.32
122,40

Entropia agentului frigorific n domeniul vaporilor supranclzii se determin cu


relaia:

4J593195-ln+0,2089854-IO"
{T-273.15)+
">-7-3 i r
\

/
KJ l

(6.47)

K g - Kj

unde

IMN/ 1

L /m-J
Entropiaagentului frigorific pecurbalimitalichidului saturatsedetermincurelaia:

h' =848.2894-0.9341 -(T-273,15) 4-0,7324IO'3 -(T-273.15)2

FKJ!

(6.48)

Fntrooinasentulni frifforifc necurhn limitn lichidului saturnfsedetermincu relntin:

156

Manualul ofierului mecanic

S"=0,5618+0,534-\n^+1,4648-KT3-(T-273.15)

-^

(6.49)

Tabelul6.6.PresiuneavolumulspecificientropiafneonuluiR12

tC
-75
-70
-60
-50
-40
-30
-20
- 10
0
10
20
30
40
50

P xIO*
Pa

0.08780
0,1226
0,2262
0.3919
0.6430
1.006
1,513
2,196
3.091
4.235
5,669
7.435
9.577
12,14

vxIO
vxiO*
3
rYkg
m /kg
1.540
0,6198
0,6248
1.129
0,6355 _J 0,6386
0,3834
0,6468
0.6588
0,2421
0,6717
0.1595
0.6854
0.1091
0.7003
0,07689
0.7164
0,05566
0.734
0.04119
0,7533
0.03105
0.7748
0,02376
0.01840
0,7989
0.01437
0.8264

s'
kj/ks
3.7159
3.7368
3,7776
3.8172
3,8557
3,8932
3,9296
3,9653
4.00
4,0340
4.0672
4,0998
4.1320
4,1638

r
kj/kg

s"
kj/kg
4.6444
4,6332
4.6140
4,5985
4,5859
4,5759
4.5679
4.5616
4.5567
4.5528
4,5498
4,5473
4,5450
4,5426

183.98
182.10
178.29
174,35
170.26
166.00
161.58
156.92
152.06
146,92
141.46
135.64
129.32
122.40

PentruT=250+321 [K] suntprezentatevalorilenumericentabelul6.6.

6.5.3ProprietiletermodinamicealefreonuluiR22
RelaiadelegturntrepiTndomeniul bifazicpoatefideforma:

In-

49.86

36

369.28

369,28

-35-

369.28

369.2S

(6.50)

Valorile presiuniipfunciede T= 250 +321 [K] suntprezentaten tabelul 6.7.


Pentrudomeniulvaporilorsaturaiuscaiivaporisupranclzii,ecuaiacaracteristic
se prezintsubforma:
(6.51)
mcare:
=0.0961536

=0.216

(6.52)

157

Instalaii frigorifice

Z,= -

0.735 1.472-5.934-e -2-

369.28

T [K] ; p [bar]
EntaJpiaagentului frigorific n domeniul vaporilorsupranclzii poate fi determinat
curelairncare:

(6.54)

w.v
5,

3-r

-(6.55)

369,28

Tabelul6.7. Presiunea.volumulspecificientalpia frconului R22

tC
-75
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50

PxlO 5
Pa
0,1469
0.2045
0.3752
0.6459
1.054
1.641
2,456
3.552
4.983
6.811
9.097
11.908
15.315
19.395

vx10*
mj/kg
0,6659
0,6713
0,6827
0,6952
0.7089
0.7239
0.7404
0.7586
0,7686
0.8005
0.8246
0,8515
0,8829
0,9213

v-xlO3
mj/kg
1284
945.5
536.1
323,2
204.7
135.1
92.41
65,08
46.98
34.62
25,94
19.70
15.10
11,63

h'
kj/kg
416,14
421.58
432,48
443.43
454,46
465,60
476,88
488,34
500.00
511,89
524.05
536.51
549.36
562,75

h'
kj/k*
670,60
673.04
677,90
682.69
686.38
691.92
696.28
700.42
704,28
707,81
710.94
713.57
715.58
716,78

r
kj/kg
254,46
251,46
245,42
239,26
232,92
226,32
219,40
212,08
204,28
195,92
186.89
177,06
166,22
154,03

(6.56)

158

Manualul ofierului mecanic

. 1.949

O=

dm3

Kgj

Entropiaagentuluindomeniulvaporilorsupranclziisedetermincurelaia:
(65?)

unde:

1000

IR
inr
[On
11-In/
v - \

'

' -:2 ---*3f-


----

r 2-r 3-r 4-r

s-r

mcare:
W A =3,65147093;
C,=2.223632442
C,=-1.229719908'
CJ=-6,865517997
C 4 = 1.242927928

FKJ!
h 0 =1742.4604-^-1:
K
LS
C5=-4,201939114
C6=2,691441808
C7=0,190141745
C,
=
3,14654989

S0
=
-2,7003066
L
[Kg
C, = 0,222916269
C10=0,5
C
=0,232035556

369,28
B0=14.044544
B,=-27.304-10:
B,
=-26.3412-IO4

B3=232,993810*
B,
=-382.4919-10'
B,=207,0414-10'

Tabelul6.8. Presiunea volumulspecifici entropia freonului R22

tC
-75
-70
-60
-50
-40
-30
-20

-10
0
10
20
30
40

pio-s

vxlO3
mVkg
0,6659
0.6713
0.6827
0.6952
0.7089
0.7239
0.7404
0.7586
0.7686
0.8005
0.8246
0.8515
0,8829

Pa
0,1469
0,2045
0.3752
0,6459
1,054
1.641
2,456
3,552.
4,983
6.811
9,097
11,908
15,315
.n...,-

f\/-w,
t

v-xlO3
3
m /kg
1284
945.5
536,1
323.2
204,7
135,1
92,41
65:08
46,98
34,62
25,94
19.70
15,10

0,6434
0.6705
0.7228
0.7729
0,8211
0,8677
0.9129
0,9569
,00
.0422
.0838
,1248
.1656

i t y-t

t f\r\f.e

*s'
kj/ko

s'
kj/kj>
,9276
,9083
,8742
,8451
.8220
.7985
,7796
,7629
,7449
.7341
.7213
,7089
,6964
} 1 .O1*>

r
kj/kg
254.46
251,46
245,42
239.26
232,92
226,32
219.40
212,08
204.28
195.92
186.89
177,06
| 166,22
1

icrvj

(6.58)

159

Instalaiifrigorifice

Pentru domeniul lichid saturat exist urmtoarele ecuaii:

v d J_

' dr'To

1
S'=S"-T(y"-l''}-
-

unde:

' dr io

205481

=pdr

[|n-0.0838-(36"*-35- -f421n)]+
369,28 L
V
n

l
2
5
1
\ak -~ -OtOS3S'(a.k -3J5)-(-36-" -6- +42-0- )]
7,28L
^
'J
369,:

6.5.4ProprietiletermodinamicealefreonuluiR502
Relaiade legturntre presiune i temperaturn domeniul bifazic:
In=^ln-0.0838-( t -3,75)-(~36-- l -35- 6 -f42.1n)

(6.59)

unde
* =6,448-fO,7607-
353,3T

40,698'

Valorile presiunii de saturaie sunt redate n tabelul 6.9.


Pentru vapori saturai uscai i vapori supranclzii se potfolosi relaii de forma:

2.e-A7^>

(6.60)
JL784

Entalpia agentului n domeniul vaporilorsupranclzii se determin cu relaia;


/r=(/fe+353,31*-/)-4.186
unde

160

Manualulofieruluimecanic

(6.62)

353.31Tabelul6.9. Presiunea.volumulspecificicntalpiafrconului R502

tC
-75
-70
60
-50
-40
30
-20
-10
0
10
20
30
40
50

Px10
Pa
0,2028
0,2767
0,4899
0.8190
1,3032
1,9866
2.9180
4.1493
5,7358
7.7352
10.2097
13,2256
16,8567
21.1871

vxIO
m3/kg
0,630
0,636
0,649
0,663
0,67
0,693
0,709
0.7227
0,746
0,709
0,794
0,8^3
(U!
0,899

v-xlO3
3
m /kg
0,7202
0,5401
0.3179
0.1972
0,1279
0,08615
0.05989
0.04276
0,03122
0,02320
0.01749
0,01331
0,01018
0,007766

h
kj/kg
347,62
351.73
360,23
369.10
378,40
388,03
397.95
408,17
418,67
429,35
440,20
451.16
462,34
473,69

h'
kj/ke
532,14
534.57
539.46
544.40
549,26
553.99
558.60
562.99
567.10
570.82
574,09
576,73
578.53
579,097

r
kj/kg
184.51
182,83
179,23
175.30
170.86
166.00
160,64
154,82
148,42
141.47
133.89
125.56
116,22
105.38

Entropiaagentuluindomeniul vaporilorsupranclzii sedetermincurelaia:


(6.63)

(6.64)

161

Instalaii frigorifice

4=0
A2=-17,257233

A6=0.303679

4,=0,196576

AT=0,46

4:=0.1
80517-10":
43
=
-0,855177-IO"6

.44=4,686822

A,=0
A9=0

As=-0.158609

.-I10=0

A3=-4,446381

A14=-0.39338-IO'9

C, =7.165773
C 3 =0.868148

=8.686893
=2.781855

[>,=3.185786

Pentrudomeniullichidsaturatsefolosescurmtoarelerelaii:
(6.65)
(6.66)
(6.67)
unde:
^=
0,7607*---<
dT
353.31
353,31
Tabelul 6. IO.Presiuneavolumulspecificientropia f neonuluiR502

tC
-75
70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40

50

P.xIO'
Pa
0,2028
0,2767
0,4899
0.8190
1,3032
1,9866
2,9180
4.1493
5,7358
7.7352
10.2097
13.2256
16.8567
21.1871

rxlO
mj/kg
0,630
0.636
0,649
0.663
0,678
0.693
0,709
0,727
0.746
0,709
0,794
0.823
0.861
0.899

vxlO3
3
m /kg
0,7202
0,5401
0,3179
0,1972
0,1279
0.08615
0.05989
0.04276
0.03122
0.02320
0.01749
0.01331
0.01018
0.007766

s'
kj/k
3.8861
3,9071
3,94,81
3.9896
4.0289
4.0687
4,1085
4.1482
4.1867
4,2248
4.2613
4.2977
4.3329
4.3672

s'
kj/ks
4,8173
4,8068
4,7888
4.7750
4,7616
4,7514
4,7432
4.7365
4.7307
4,7243
4,7181
4.7118
4.7038
4,6934

r
kj/kg
184,51
182.83
179.23
175.30
170,86
166.00
160.64
154.82
148.42
141.47
133.89
125.56
li6.22
105.38

Manualul ofierului mecanic

162

6.5.5 Proprietile termodinamice ale freonului R 134


Parametriicritici
U.M.

Wilson/hasu

I.C.I.

Pk

KN.

4067

4055

3220

374,25

374,15

379,25

Pk

Kg/m 3

512,2

49i ,5

490

Hochst

m"

* Valoricalculate
Densitatealichiduluisaturat(pecurbalimit)sedetermincurelaia:
(6.6S)
unde:
D,=2,102971;
D:=-0,8405061;
D3 =2,913414;
D4 =-1,527264
Relaiaseaplicpentrudomeniulde temperatur
243,2TS338,l[K]
Presiunea vaporilor saturai uscai se determin cu relaia:
ln(F~T
B
,
D'T 2 - r E -\( F ~ T )
(6.69)
T [K]

m-

A = 19,95785;
B [K]=-3203,074;
:
9
D[K' ]=9341,86 IO' ; E[K]=-1561564-10'12:
Relaia se folosete pentru domeniul de temperatur
218K T S 358,2K
Ecuaia caracteristic de stare este de forma:

C[K ]=-l18566,7 - 1CT


F[K]=374,9

R.T A*+B* -r+C, -e.W-AT-O)


~

A4

(6.70)

unde: = :
R f l r i n (*<tf* n l i r r n nenrr

163

Instalaii frigorifice

72

3474

nr
247,9 <;p 368.2 [K]

KN

pk =4067

vt=0.00195236 -^f-:

nr
1

A :=1.64517703- IO'

B:=-5,4957529610
C=-102.38565956- 10'
7
A]=2.33729897IO'
J
A,=7,9450205810

Tk=374.25

A 3=-0.04911267- IO"*
7
B 3 = 119.57514332- IO'
1
C,= 1646.72791180- IO"

R=0.814817- 10"'

B3=-19.84070682-10'"
Cj=-152,65170509-IO'*
b=0.06496818- 10

KJ
Kg-K
m"
Kg

Studiile experimentale pentru freonul R 134 prezint urmtoarele rezultate:


Presiuneade vapori
Presiunea

Temperatura

Autori
Wilson& Basu
Kuboia
Weber
BarociniiGiuliani

[K]

[MN/tr]

1988

210 + 370

0,01 -H 3.66

1989

253 -i- 373

0,13 * 3.96

1989

313* 373

1,02 + 3,97

1990

243*358

0,08 * 3

Ecuaiacaracteristicdestare(p,v.T)

Temperatura

Autori

Wilson& Basu
Weber
Piao
BarociniiGiuliani
Rubinski i Lavrcnccnco

Presiunea
2

h&]

Volum specific

[K]

[iVIN/m ]

198S

317 -r 447

1,06 * 6,67

1.92 4- 19.4

1989

321 423

1,08 * 3,97

1,63 + 4,2

1989

310 425

0.70 4- 12.0

0.87 4- 27,2

1990

263*358

0.20 4- 1.95

11.1 + ill

1990

80 -s- 400

0.05 * 7

0.72306 4- 38

164

Manualul ofierului mecanic

Pentrupresiuneadevapori,BarociniiGiulianipropunecuaia:
R

, E-(F-T)
;
C.T+D-T j -f v
-ln(F-T)

(6.71)

:+

A=24,8033988
B =-0,3980408 - IO4
C=-0,2405332- IO'1
D=0,2245211 - 10
E=-0,1995548
F =0,3748473 IO3
Barocini i Giuliani propunecuaiacaracteristic:
R.T

-T+C -e -AT-

"

A, +fl,

(6.72)

unde: /? [KNm'2]:

T [K]:

v [m3Kg'1];

B,=
0,8942552IO'7
C3
=
0.6469248
10
A4=-1.049005-IO'7
A3=-6.95390410":
B3=1.26980610'1J
C,
=-2.051369-10''

b
=
0.3455467

10
K=5,475
A:
=-0.1195051
B,=0.113759-10
C:=-3.531592
5
A,=0.11447797-IO'
R=81.4881629-10

=j-; Tt =374.25[K\

KJ
Kg-K

Tabelul6.11. Proprietile termodinamiceale freonului R134 dup Rubinskii Lavrenccnco

KJ/Kg

S'
KJ

S"
KJ

Kg-K

Kg-K

577,1

220,4

3.8423

4,7487

371,5

585.2

213.7

3,8983

4.7424

8.21

378.4

589.2

2110.S

3.9237

4.7403

1331.3

9.97

385.4

593,2

207.8

3.9489

4,7386

2,39

1315.2

12,02

392.6

597,2

204.6

3.9743

4,7372

2.89

1298.7

14.39

400

601,0

201

4,7358

3.46

1281.8

17.13

604.7

197

4.0261

4.7344

P*

P"

h-

h"

"C

[bar]

Kg/m3

Kg/m3

KJ/Kg

KJ/Kg

-30

0,81

1396,9

4.35

356.7

-20

1,29

1363.2

6,71

-15

1.60

1347,3

-10

1,96

-5

407.6

Instalaii frigorifice

165

Tabelul 6.11(continuare)
10

4.12

1264,6

20.28

415.5

608,2

192.7

4,0523

4,7330

20

5,71

1228.4

27.96

431,5

614,7

183.2

4.1045

4,7295

30

7.72

1190,1

37,89

447.5

620.3

172,8

4,1551

4.7250

40

10.19

1149.0

50.64

463,3

624.9

161,6

4.203

4,719

50

13.21

1104,5

67,05

478.7

628.4

149.7

4.248

4,7114

60

16,84

1055.3

88.48

493.9

630.8

136.9

4.2907

4.7017

70

21,18

998.8

117.25

509.3

631.6

122.3

4.3328

4.6S91

SO

26.35

930,0

158.06

526,0

630.3

104.3

4.3768

4.6722

545,6

625.1

79.5

4,427"

4.646"

576,4

605

28,6

4.506

4.5825

90

32,48

835,8

-n7 T

100

39.76

633.8

393,85

Tensiuneasuperficiala freonului R I34cc


=
/-

T- temperatura;

=554

rJ

' l

Tc- temperaturacritic;

3743)

n= 1,22;

Te=374,3[K];

m.

374.3

ConductivitateatermicafreonuluiR 134pentrulichidpecurbadesaturaie

T[K]

, f " m W ]
[m-KJ

243.15

109

258.15

102

278.15

92,8

310.15

80,9

337,15

68,5

363.15

58,5

Tabelul6.12. Conductivitatea termica a frconului R I34 pentru


vapori pecurbadesaturaie

T[K]

p[MPa]

" mil' 1
L

w-A"J

240.84

0,0048

8.778

240.84

0,0048

8.807

166

Manualul ofierului mecanic


Tabelul6.12.fcontinuare)
259,45

0,169

10,37

272,01

0,188

11.71

272,02

0,188

11,62

309,02

0,701

15,16

310,44

0,736

14,88

333,23

1,067

17,58

1,094

17.11

337,11

1.094

17,33

360,43

1,680

20,33

361,36

2.914

28.94

370,93

4,397

25,77

373,13

4,583

55,34

336,80

'

Pentru faza lichid

m\V
m-K

L =210.7-0.42061 - T ;

240 < T <; 363 [K]

Pentru fazagazoas

?.o=-13.6l624-0..09273-T;

m-KJ

240 < T < 361 [K]

6.5.6, Proprietile termodinamice ale freonultli R408 A


Tabelul6.13. Presiunea,densitateaicntalpiafreqnului R408A

tC

P xIO*5
Pa

-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40

50

0,7743
i.2389
1.9001
2.8092
4.0231
5.6033
7.6164
10.1332
\i^^90
! 16.9844
21,4841

p'xlO

p'xi 3

k/m
1309,7
1280,8
1251

1220,03
1188.3
1154,9
1119.5
1081,7
1040.7
995.4
| 943.9

|
|
|
1
!
1

kc/m
3.598
5,601
8.392
12,176
17.201
23.769
32,265
43.9193
57,254
75.478
99.516

h'
kj/ks
139,9
151.2
162.7
174,7
187,1
200
213.5
227,8
242,9
259
! 276,7

//'
kj/kg
369,6
375.5
381.4
387.1
392.6
397.8
402.5
406.8
410.4
413,1
414,5

r
W/kg
229,6
224.4
218.7
212,4
205.5
197.8
i89
179.1
167.5
154
137.8

167

Instalaii frigorifice
Tabelul6.14. Presiunea,densitateaientropiafreonului R408A

rc
-50
-40
-30
20
10
0 .
10
20
30
40
50

PxHT 5
Pa
0.7743
1,2389
1.9001
2.8092
4.0231
5.6033
7,6164
10.1332
13,2292
16.9844
21,4841

p'xlO
3
k/m
1309.7
1280.8
1251
1220,03
1188.3
1154,9
1119.5
1081.7
1040,7
995.4
943.9

p'xlO 3
kc/m
3,598
5,601
8.392
12.176
17,201
23.769
32.265
43.9193
57,254
75,478
99.516

s"
s'
kj/kgK
kj/kgK
0.76
1,79
0,809
1.772
1.757
0.857
1,745
0,905
1,734
0,952
1
1,725
1,048
1,716
1,096
1,708
1,699
1,146
1,197
| 1. 689
1,251
1 1,677

r
kj/kg
229,6
224.4
218,7
212,4
205,5
197,8
189
179,1
167.5
154
137.8

6.5.7.ProprietiletermodinamicealefreonuluiR409A
Tabelul6.15. Presiunea , densitatea si cntalpia freonului R409 A

rc
-50
-10
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50

PxW
Pa
0.4771
0.7811
1.2224
! 1,8396
! 2.6756
! 3.7764
1 5.1912
1 6.9713
! 9.1696
1 11,8405
1 15,0393

p'xlO 3
k/m3
1448,6
1421,8
1394.2
1365.7
1336,3
1305.8
L1273,9
1240,5
1205,2
1167,6
1127,1

p'xlO 3
kg/m3
1.596
2,632
4,142
6,262
9,165
13,032
18,094
24,626
32,974
43,585
57,057

h'

h'
kj/kg

kj/kg
147.2
157,2
167.5
178
188.8
200
211.5
223,5
235,9
1 248.9
| 262.6

372.3
377,9
383.6
389,1
394,7
400
405,2
410.2
414,8
1 419,1
1 422.8

r
kj/kg
225,1
220.7
218,4
211,1
205.8
200
193,7
186,7
178.9
170,1
160,1

Tabelul6.16. Presiunea,densitateaientropiafreonului R409

rc
-50

-40
-30
-20
-10
0
IO
20
30
40
50

PxlO
Pa
0.7743
1.2389
1,9001
2.8092
4.0231
5.6033
7.6164
10.1332
13.2292
16.9844
21,4841

p'xlO 3
kc/m
1309,7
1280,8
1251
1220.03
1188,3
1154,9
1119.5
1080.7
1040.7
995,4
943,9

p'xlO 3
3

k/m
3,598
5,601
8.392
12,176
17,201
23,769
32.265
43.9193
57.254
75.478
99.516

s'
kj/kgK
0.788
0.832
0,875
0.917
0.959
i
1,041
1.082
1.123
1.164
1.206

s9
kj/kgK
.819
,798
.781
,767
,755
.745
1,736
1.729
1,722
1,715
1,708

r
kj/kg
229,6
224,4
218,7
212.4
205,5
197.8
189
179.1
167,5
154
137,8

168

Manualul ofierului mecanic

6.6.Funcionarearealainstalaiilorfrigorifice.
Coeficienidelucru
6.6.1Funcionarearealainstalaiilorfrigorificecucompresie
mecanicdevapori
Performanelecompresoruluisedefinescnprincipal prindoumrimi:
-debitul de vapori deagentfrigorificaspirat:
-putereaconsumatnvedereacomprimrii acestuiape un interval de presiuni:
Compresorul real se caracterizeaz prin:
-existentaunuispaiuvtmtor;
- pierderi cantitative volumetrice:
-pierdericantitativeenergetice:
- abatereacomportrii vaporilorde la legile gazelorperfecte:
6.6.1.1 Influena spaiului vtmtor

Fig.6.2.Procesuldecomprimareaunuigazncompresorulcuspaiuvtmtor.

QsC3 volumulspaiuluivtmtor
C
cilindree
C4
volumulcilindrului lnceputuldmisieiagentuluifrigorific
C,
volumul total al cilindrului
C:
volumulcilindruluilanceputulrefulriiagentuluifrigorific
Transformrile termodinamicecare compun ciclul sunt:
1-2 :
comprimarea vaporilor
2-3 :
refulareavaporilor(0const.)

Instalaii frigorifice

169

3-4 :
destindereavaporilordinspaiulvtmtor
4 - l :
spir(ide vapori (p * const.)
Fie S -cursapistonului; D-diametrul cilindrului
Rezult:

c^.s

C,=C0+C

H
H

cilindreea:
volumultotalalcilindrului;
coeficientulrelativalspaiuluivtmtor;

deci: V 0 = c 0 . V s ^ V v m = C M . V s
Tabelul6.17. Parametrii agentului n vrfurile ciclului de funcionare
Starea

1
->

Presiunea
[N/m2]

Volumul

Po

V|-V s (lH-c.,)

[K]

, 0
m-1

Pe

Pe

Temperatura

v:=vs,u).^)'

V3=V v n = c v m - V s

T
'o -f^-l
"

\PoJ

Mn j PC

l cvm P o
4

Po

Vs-c^-W"
VP0J

Obs. Deschiderea i nchiderea supapelor (clapeilor) se face datorit diferenei de


presiune (p) dintre cilindrul compresorului i colectorul de admisie i, respectiv, de
evacuare.
Fie m - exponentul politropic de comprimare.
( 1 - 2 )Evoluiepolitropic
(6.73)
ncare:
(6.74)

sau

(6.75)

170

Manualul ofierului mecanic

(6.76)

(6.77)

(6.78)

(6.79)

(6.SO)

(6.81)

Pentrustarea3
pj=Pc:

V3=V^=Vs.cvri;

'const.

Rezuli

(6.90)

[6.91)

Pentrustarea4, 4=p0
(3-4)Evoluiepolitropicdedestindere
(6.92)

(6.93)

(6.94)

(6.95)

Dacmd=m

(6.96)

Delastarea4lastarea lareloc aspiraiapropriu-zisdeagentfrigorificvapori:

(6.97)

(6.98)

171

Instalaii frigorifice

(6.99)

(6.100)

0^=0,01:

Pc/Po

0^=0,05:

m = U

=>

v =1-0,01

m= 1 , 1

=>

0.99122 0.982S5 0.97473 0.966S

-l

10

0.9590 0.93135 0,043779 0.93629 0.92SSS

v =1-0.05

0^=0,1 ;

m = U

=> v 1-0,1

0^=0,01;

m = i

=>

v =1-0,01

Q^=0,05;

m = l

=>

v =1-0.05

0^=0,1 :

m = l

r=> v =1-0.1

J_
Pe."'1
Po-

-l

Manualul ofierului mecanic

172

.2
"

.3
1

.4
f

.5

.6\

1t

8
t

9-

10
11
-
- - -

Fig.6.3Diagramadedeterminarea lui v funciedep,/p

12

- Instalaii frigorifice

173

6.6.1.2Influenalaminriivaporilorprinsupape
Laminarea prin supape reprezint procesul de reducere a presiunii vaporilor Ia trecerea
prin supape.
Po - presiunea vaporilor n conducta de aspiraie;
Po' -presiuneancilindru:
p, = P 0 - P >
(6.101)
Aceastdiferende presiune trebuie sacopere urmtoarele rezistene hidraulice:
^=/?j +/?: +^3 +p4
(6.102)
p,-rezistenahidraulicncanaleleracordurilori supapelorde aspiraie:
p:-rezistenahidraulicdatdeineriamaseidevaporicecurgencilindru:
p3-rezistenahidraulicnecesarnvingerii forei elastice aresortului supapei:
p4- rezistena hidraulic necesar nvingerii ineriei maselor mobile ale supapei la
deschidere.
Obsen'aie
In supapele de evacuare sunt pierderi de sarcin similare, care necesit o suprapresiune
a vaporilor, la refulare din compresor fa de presiunea n condensator:

Fig.6.4.Procesuldecomprimareaunuiga/ncompresorul
cuspaiuvtmtor,culaminareansupape.
(6.103)
iarn cazul n care nu se ine seamade laminare:
(6.104)

174

Manualul ofierului mecanic

Notm:

(6.105)

Coeficientul de laminare, care se determin innd cont de faptul c evoluia (IM")


este considerat izoterm:
(6.106)
''i 58 *', O

Po

(6.107)
(6.108)

(6.109)

Cum'o<p0,rezult:

Po

Po

.Deci: ,<l
H
Pierderile prin, laminare sunt mai mari la agenii frigorifici cu mas molecular mai
mare, cura este cazul freonilor, n comparaie cu amoniacul.

Po-Po
Po

R-7I7
R-12
R-22

100
711
478

Cu creterea temperaturii vaporilor la aspiraie scad


pierderile prin laminare
Determinrile s-au fcut la aceli compresori n aceleai condiii funcionale:
Consecina:
.
Dimensionarea mai larg a supapelor Iacompresoarele pentru freoni.
Literaturarusdespecialitaterecomandpentru temperaturi de vaporizare pnla-30
C,valori
.
=0,93...0,97

Instalaii frigorifice

175

Obsen-aie
Coeficienii v i f se pot stabili cu ajutorul diagramei indicate trasata pentru fiecare
compresor la bancul de ncercare i sunt prezentai sub forma:
, = , . /
(6.110)
numit randament volumetric sau coeficient indicat al aspiraiei.
- =/ cvm; ^-; naturaagentului....
A

PQ

6.7. Analiza exergetic a proceselor din compresorul


frigorific cu piston.

Fi.6.5.SchemadeprecizarendiagramaT-S,aevoluiei unui Kgdeaentprincilindrul


compresorului frigorificcupistoniapierderilorcauzaledeireversibililate.
Etapeleevoluiei:
(l - D:
laminarea vaporilor n supapa de aspiraie care determin scderea-presiunii
de la/7 la/>,:

176

Manualulofieruluimecanic

(T-a):

definete nclzirea izobar la pM a vaporilor n procesul de aspiraie


datorit cldurii preluat de la perei precum i ca urmare a influenei
gazuluidestinsdinspaiul mort:
(a-c):
comprimarea poiitropic de exponent l < ne < k de la pM la prf n care
agentulcedeaz,global, cldurpereilorcilindrului:
(b - r):
caracterizeaz rcirea izobar la prf aagentului n procesul de refulare:
(r- 2):
laminareavaporilorn supapade refulare nsoitde scdereapresiuniide la
prf lapc cu p^
Procesul ideal de referin, pentru evoluiaprezentatanteriorcomportdouetape:
(l -2J: comprimare izotropic la care temperatura crete de la Tt pn la cea a
mediuluiambiantTa:
(---J comprimare izotermic la temperatura Ta pn la presiunea de condensare
pe\ starea final 2a se aflndomeniul lichid laparametrii (pe; Ta).
Ecuaia general:
eq =?+/f +,r'

(6.111)

aplicatntreseciunea l dinamontelecompresoruluiiseciunea2dinavalulacestuia:
Rezult:
*qa +eqc+V =*2 -*l H +*fc +*Ir

ncare:
e
a

(6-"2)

"energiacldurii schimbatdeagentn procesul deaspiraie:

- energia cldurii schimbatde agent n procesul de comprimare:

eqr

- energiacldurii schimbatdeagentn procesul de refulare:

?- /

- cretereaexergiei agentului n compresor;

/c

-lucrumecanic tehnicde comprimare:

/a

-pierderi provocatede ireversibilitateaprocesului de laminarenaspiraie:

7Cm

- pierderi provocate de ireversibilitateaprocesului de laminaren refulare:

Considerndcagentul se comportcaun gazperfect i observnd c /c < O se constat


c relaia(6.112) poate fi scris sub forma:
(6.113)
ncare:

(6.114)
M

reprezintpierdereade exergie datoritnclzirii vaporilornprocesuldeaspiraie.

(6.115)

Instalaii frigorifice

111

precizeaz pierdereade exergie cu clduraevacuatn procesul de comprimaren care


-A*
< O reprezintclduraspecificpolitropicacomprimrii:

(6.116)
definetepierdereadeexergiecuclduracedatnrefulare:

(6.117)
reprezint pierderea datorat ireversibilitii interne a procesului de laminare n supapa de
aspiraie:
Pe

(6.118)
reprezint pierderea datorat ireversibilitii interne a procesului de laminare n supapa de
refulare:
Rezult:
|/c|=<?, -e, +qa +qc+r +,a +,,
(6.119)
Determinarealucruluimecanicdecomprimare:

-l

>v-

"'

(6.120)

(6.121)
unde:

178

Manualul ofierului mecanic

1-,

l- 0
Se dezvolta diferena:
ncare:
reprezintvaloareaabsolutalucruluimecanic tehnic specific izentropic de comprimare n
etapa 1-2^:
definete valoarea absolut a lucrului mecanic specific izotermic de comprimare n etapa2 rj

caracterizeaz energia cldurii care ar trebui cedat de ctre vaporii refulai de compresor
ntr-un proces de condensare - subracire, 2 - 2' - 3 - 2r pn la atingerea temperaturii Ta a
mediului ambiant;
Ecuaiadebilanenergeticacompresorului frigorific cupistondevine:
unde:
- i , -T, |1= 7],
jl Anin
min I=l4^
j j i_oj |1 +|l /oJ-;t7
J Vfa-^r,)
l
-*^l- ( /\' ,
i -/--J
- ^ J /

(6.123)
y

reprezint consumul minim de lucru mecanic necesar pentru aducerea agentului din starea l
n starea 2Ta de lichid subrcit la temeperaturaTrt;
Notm:
, *
suma pierderilordatorate [reversibilitilorinterne,
*e =
^+Kqc+V+^cJ-,r

suma pierderilordatorate ireversibilittiiorexterne.


Ecuaia(6.122) devine: ' ^' .
\^\=l/i.l+,+=|/mi.l -1,>;'

(6-124)

Pe aceast baz se definete randamentul exergetic al compresorului frigorific cu


piston:
^^^ X ' '

Instalaii frigorifice

179

6. 8. Exploatareainstalaiilorfrigorifice
6.8.1.Vaporizatoarc
Vaporizatoarele sunt schimbtoare de cldur care nu necesita o ntreinere deosebit.
Defeciunile ce pot apare n timpul exploatrii pot fi remediate cu uurin, ntreinerea
vaporizatoarelor const n: ndeprtarea depunerilor de ghea sau de zpad de pe suprafaa
vaporizatorului i asigurarea circulaiei corecte a agentului rcit (aer) peste suprafaa de
schimbdecldur
Bnunarea i efectele ei
Vaporii de ap din aer condenseaz pe suprafeele reci ale vaporizatorului ai cror
temperatur este egal sau mai mic dect temperatura punctului de rqui.(temperatura
punctului de rou este temperatura la care aerul umed rcit devine saturat, adic are
umiditatearelativegalcu 100%).
Dac temperatura scade sub 0 C
umiditatea condensat va congela. Se va
produce un proces de condensare i solidificare
continu sub form de brum i creterea
stratuluide brumpe suprafeele vaporizatorilor
. Influenta depunerii de brum asupra fluxului
termic schimbat de yaporizatoare poate fi
urmrit n figura 6.6. Din analiza curbei
prezentate rezult c iniial, datorit suprafeei
mari a cristalelor de ghea puterea frigorific a
Jcr
SCrpmJ
vaporizatorului crete. Odat cu creterea
grosimea stroru/ui
grosimii stratului de brum puterea frigorific
debruma
. scadesimitor.
Fig. 6. 6. Influena depunerii de brum
Principaleleefectealedepunerii brumei pe asupra puterii termiceavaporizatorului
suprafaavaporizatoruluisunt:
a) Reducereatemperaturii de vaporizare aagentului frigorific:
b) Ridicareaumiditiirelativeaspaiuluircit.
Diferena de temperatur ntre spaiul rece i suprafaa exterioar a brumei de pe
vaporizator scade treptat avnd ca rezultat modificarea condiiilor de conservare a produselor
depozitate. Pentru evitarea acestor efecte se impune decongelarea periodic a suprafeelor
vaporizatorilor.
Decongelarea suprafeei vaporizatoarelor
Procedee externe - topirea brumei ncepe de la exteriorul stratului de brum.
Procedee interne - topirea brumei ncepe de la suprafaa brumei n contact cu evile
vaporizatorului.
Decongelareprin procedee externe
a) oprirea instalaiei i nclzirea natural a vaporizatoarelor:
b) stropireasau pulverizareacuap fig. 6.7:
c) cu ajutorul.aerului cald exterior fig. 6.8:
d) prin nclzirea electric a aerului care circul peste vaporizator fig. 6.9:
e) Decongelareaprinprocedeeinterne
a) nclzirea vaporizatoarelor cu rezistene electrice fig. 6.10:
b) introducerea gazelorcalde de la refularea compresorului fig. 6.lL:
c) prin inversareaciclului fig.6.12.
Decongelareaprinfolosireagazelorcalde de la refularea compresorului.

Manualul ofierului mecanic

180

Pentru topirea brumei de pe vaporizator se folosete energia termic cedat de agentul


frigorific la condensare. Principala problem care apare este readucerea n stare de vapori a
agentului frigorific condensat pentru a putea fi aspirat, n fi. 6.13 este prezentat schema
pentru utilizarea acestei metode. Gazele calde refulate direct n vaporizatori prin deschiderea
unui ventil electromagnetic, condenseaz topind bruma. Agentul frigorific lichid va fi
laminat n ventilul de reglare i apoi vaporizat n vaporizatorul auxiliar, n timpul
decongelrii un ventil electromagnetic nchide conducta principal de aspiraie.
Decongelareaprin inversaredeciclu
Procedeul const n inversarea ciclului frigorific cu ajutorul unui ventil cu patru treceri
fg.6.12.

1 2

Fig.6.7.Decongelareavaporizatorului
prin pulverizarea apei
1- ventilelectromagneticpecircuituldeap;
2-eavadescurgere;3-racorddescurgere;
4-pulverizator,5-vaporizator.

"

Fig.6.9. Decongelarea vaporizatorului


nclzireaacruluicurezisteneelectrice

Fig.6.3.Decongelareavaporizatorului
prin circulaia forata deaer
/-carcasavaporizatoilui;2-ventilator,
3-udelegturcuexteriorul; /-vaporizator,5-izolapatermic;6-udelegtur cuspa'ulrcit.

/-vaporizator,2-rezistenielectricinrub;3-ventilator;/-bulbulterraostatului;5-capac;6-bulbul
termosumluideoprireadecongelrii

Fig.6.10. Decongelarea vaporizatorulni prin


cu rezisteneelectrice
/-rezistendevaporizator.2-rezistendin
tav;j-rezisten p<tuuldecurgere;
4-vaporizator,5-ventilator

181

Instalaii frigorifice

Comutarea de pe circuitul de rcire pe cel de decongelare este comandat automat. La


comanda de inversarea ciclului vaporii supranclzii sunt refulai n vaporizator unde se
condenseaz cednd cldur stratului de brum care ncepe s se topeasc. Condensul se
scurge n rezervorul de lichid printr-un ventil de reinere, montat n paralel cu ventilul de
reglare. Lichidul este trimis spre condensator printr-un ventil de reglare. Procesul de
funcionarenciclul inversatcontinupncestratulde brums-atopitdepevaporizator.
Un termostat al crui bulb se afl ntre aripioarele vaporizatoruui comand comutarea
venaluluiinversorpecicluldercire.

Fig.6.11.Decongelareacugazecalde
folosind un vaporizatorauxiliar

Fig.6.12.Decongelareprininversarede
.12. econgeareprininversare e ciclu

/compresor.2-condensator.J-rezervor.-/-ventilde reglaj; 5- vaporizator,6- vaporizatorauxiliar.


7-ventilelectromagneticpeaspirae;8-ventil
electromagnetic pe refulare.

/-compresor.2- ventilinversorcupatru
ventilinversorcu patru treceri;
J- vaporizator. 4- ventildereinere;5- ventilde
reglaj; 6- rezervor; 7- condensator.

6.8.2. Defeciunicepotaparenexploatareainstalaiilorfrigorifice
Tabelul6.18. Defeciuni alecompresoarclor. Cauze. Mod deremediere

Defeciunea

Cauze
Bielaeste rupt

Zgomot
puternic
n
timpul
funcionrii
compresorului

Bolul unui piston ieit din


locaul su
Cmaade cilindru deplasat
Supape sparte
Lagrdeplasatn locaul su
Seimeniirupi
Contragreutate
rupt sau
nefixat pe arbore
Pistonul lovete placa cu
supape

Modderemediere
Se demonteaz compresorul; se verific
toate piesele componente; se nlocuiete
biela.
Se demonteaz compresorul; se verific
pistonul l bolul.
Se va rigidiza cmaa n limita cotelor
prevzute
Se nlocuiesc supapele
Se vaschimbalagrul uzat
Se vorschimbascamcnii
Se
fixeaz
sau
se
schimb
contragreutatea
Se va reglajocul ambielajului

Manualul ofierului mecanic

182

Tabelul 6. IS(continttare)
Lipsa uleiului de ungere sau
defectarea dispozitivului de
realizare apresiunii de ulei;
Supapelenunchidperfect;
. Supapelesuntsparte.
Vibraii puternice n Mecanismul biel- manivel
nuestetchilibrat dinamic;
timpulf uncionrii
Contragreutatea de echilibrare
ruptsau desprins;
Arcurile de amortizare sunt
rupte
Compresorul
nu Placa cu supape este defect;
realizeaz
puterea
Supape rupte sau imperfect
frigorificn ominal
etane;
Turaia arborelui compresorului nu este cea nominal
deoarece curelele patineaz;
Seamcntii sunt uzai.
Este ntrerupt alimentarea cu
Compresorulnu
curentelectric;
pornete
Pistonulesteblocatncilindru;
nclzireexcesivn
locurile unde surit
suprafee n micare

Lagrelesuntgripate.
Compresorul nu
funcioneaz

ntreruptorul electric este n


poziie- deschis;
Siguranearse;
Releu termic declanat;
Termostatul sau presostatul de
comandsuntdefecte;
Presiunea de refulare prea
ridicat (cnd n instalaie este
montat un presostat de nalt
presiune).

Compresorul
funcioneaz un timp
prea lung sau funcioneazcontinuu

Termostatul sau presostatul de


comand sunt defecte;
Lips de agent frigorific n
instalaie;
La condensatorul rcit cu ap:
apa lipsete, e prea cald sau
aredebitinsuficient;
Condensatorul rcit cu aer este
murdar.
Condensatorul rcit cu aer este
insuficient ventilat;
Aern instalaie ( presiunea de
condensare va fi mai ridicat).

Secompleteazuleiulpnlanivelul
indicat; se repar dispozitivul de
realizare apresiuniide ulei;
Serectificplanscaunulsupapei;
Senlocuiesc surrele.
Se echilibreaz mecanismul bielmanivel;
Se nlocuiete sau
se fixeaz
contragreutatea;
Se desface capsula i se nlocuiesc
arcurile
Se remediaz defeciunea sau se
nlocuiete placa cu supape;
Se schimb supapele i se asigur
planeitatca scaunelor;
Se asigur o ntindere corespunztoare a curelelor sau se nlocuiesc
curelele;
Senlocuiescsesmentii:
Se asigur alimentarea cu curent
electric;
Se deblocheaz pistonul, eliminnd
i cauza care a provocat blocajul;
Se nltur gripajul nlocuind
lagrelesau prin rcconditionare.
Se reconecteaz ntreruptorul;
Se nlocuiesc siguranele i se
verific instalaiaelectric;
Sereanclaneazreleul termic;
Se repar sau se nlocuiesc aparatele
defecte;
Se elimin cauzele ce conduc la
creterea presiunii: apa sau aerul de
rcire au temperaturi prea ridicate
sau debit insuficient, condensor
murdar, exces de agent frigorific, aer
n instalaie, etc.
Se repar dac este posibil, dac nu
se nlocuiesc aparatele defecte;
Se rcncarc instalaia dup ce s-au
eliminat nectaneitile;
Se verific temperatura de intrare i
ieire a apei din condensator, i se
modific debitul de ap;
Se cur condensatorul;
Se plaseaz grupul tr-un loc unde
circulaiaaeruluiesteasigurat;
Se scoate aerul sau se
golete
complet i se face o nou ncrcare.

183

Instalaii frigorifice

Tabelul 6.lS.(continuare)
[ Compresorul
funcioneaz un timp
prea lung sau funcioneazcontinuu

Compresorul are
perioad
funcionarescurt

Presiuneadin
condensatorprea
ridicat

Presiunea de
condensare redus

Randament sczut al compre


sonilui;

Se controleaz supapele ; cele


defecte se nlocuiesc, eventual se
nlocuiesc segmenii i pistonul;

Se nlocuiete cu un vaporizator mai


mare sau se monteaz un vaporizator
adiional;
Se cur sau se nlocuiete filtrul
sau ventilul de reglaj. Dac ventilul
de reglaj este blocat cu ghea se
monteaz un deshidratorn circuitul
agentuluifrigorific;
Vaporizator complet blocat cu Se decongeleaz vaporizatorul sau se
regleazdegivrarea automat;
zpad;
Se
monteaz
un
compresor
Compresordecapacitatemic;
corespunztor:
Se reface izolaia;
Izolaie defect;
Etanaredefectuoasauii;
Se nlocuiesc garniturile i se repar
nchiztorul cauas fie etan;
Trafic de mrfuri peste capaci- Reducerea traficului de mrfuri n
spaiulrcit:
tatea utilajului:
Compresor de capacitate prea Se reduce turaia compresorului sau
de mare;
se nlocuiete compresorul cu unul
corespunztor;
Diferenialul presostatului sau Se mrete diferenialul; se plaseaz
terraostatului reglat prea mic;
bulbul tcrmostatului ntr-un loc n
care variaiile de temperatur sunt
mai mici;
Prcsostatul de nalt presiune Se verific partea de nalt presiune
a instalaiei (temperatura apei sau
ntrerupte;
aerului, curirea condensatorului
Lips de agent frigorific
etc.
(n instalaia comandat de Duprecuperarealocului neetan, se
presostat dejoas presiune);
rencarc instalaia cu cantitatea de
Prea mult agent frigorific
agent frigorific necesar;
(n instalaia cu presostat de Se purjeaz excesul de agent din
naltpresiune:
instalaie;
Preamultagent ;
Se evacueaz o parte din ncrctura
deagent;'
Aern instalaie;
Se scoate aerul sau se face o
"ncrcare complet;
Condensatorul rcit cu aer. Se asigurcirculaia uoar a aerului
insuficient ventilat;
de la i spre condensator;
Condensator rcit cu debit Se verific alimentarea cu ap i
insuficient de ap;
presiunea apei de alimentare;
Condensatorul rcit cu aer are Securcondensatorul;
suprafaa blocat cu praf i
impuriti;
Agentfrigorificinsuficient;
Se elimin neetaneitile i se
completeaz cu agent:
Supapele de refulare nu nchid Se repar sau se nlocuiesc supapele;
bine;
Rcire insuficient a conden- Securcondensatoruliseverific
satorului;
debitul agentului de rcire:
Vaporizator prea mic (presiunea de aspiraie prea
cobort);
Filtrul sau vetilui obturat
(n instalaiile comandate prin
termostat);

184

Manualul ofierului mecanic

Cantitateade ulei
j Pierdere de agent frigorific ce
dincarterul
nu permite revenirea uleiulu
compresorului scade ncompresor
continuu
Vaporizator amplasat necorespunztordinpunctdevederea
circulaieiuleiului;
ncrctura iniial de ulei
insuficient;
Segmeniuzai;
Zgomote puternice n
compresor sau n
imediata sa apropiere

Montajul greit al compresorului;


Amortizoarele compresorului
prea moi i compresorul atinge
obiecteledinjur;
Conductele de aspiraie i
refulare se lovesc ntre ele sau
ating obiecte;
Curelele fac zgomot;
Compresorul aspir lichid i
ulei (se produc lovituri
hidraulice n compresor);
Lagrele compresorului sau
motoruluielectricsuntuzate;
Zgomotele
din
interiorul
compresorului
de
supape
spne, joc n
bolurile
pistoanelor,excentricislbii;
Ventil de reglaj de capacitate
prea mic fa de capacitatea
compresorului;
Seciunea evii de alimentare
cu lichid sau a evii de
aspiraiepreamic ;
Suprafaa vaporizatparelor este
insuficienta;
Termostatul sau presostatul de
comand
sunt
reglate
necorespunztor;
Ventilul de reglaj este obturat;

Instalaia nu
realizeaz
temperatura dorit
nspaiulrcit

Lips de agent frigorific


(vaporii circul cu vitez marc
prinvcntiluldereglaj);
Randament
sczut
al
compresorului;
Vaporizatorblocat cu zpad;

Xefuncionarea ventilatoarelor
care sufl aer pote vaporizator.

Tabelul 6. ISfcontinuare)
Se remediaz neetaneitatea i se
rencarcinstalaiacu ulei i agent;
Se reproiecteaz
instalaia; se
asigur viteza minimde 6 m/sec, n
conductepentruantrenareauleiului;
Se completeaz cantitatea de ulei
innd cont de cea dizolvat n
agentul frigorific;
Se nlocuiesc segmenii;
Se plaseaz compresorul pe un cadru
adevrat i rigidizat;
Se reduc oscilaiile compresorului;
se ndeprteaz obiectele
din
imediataapropiereacompresorului;
Se fixeax conductele;
Se nlocuiesc curelele i se asigura
ntindereanecesar;
Se verificnivelul de ulein carteri
se purjeaz dac este n exces;
Se demonteaz compresorul i
motorul i se repara;
Se demonteaz compresorul se
verific piesele ce se pot deteriora i
produce zgomot; se repar sau se
nlocuiete;
Se nlocuiete ventilul de reglare cu
unul de capacitate corespunztoare
capacitiicompresorului;
Se reproiecteaz instalaia;
Se monteaz un vaporizator
corespunztor.
Se regleaz termostatul i presostatul
corespunztortemperaturiidorite;
Se elimin apa din circuit sau se
"nlocuietcventiluldereglaj;
Seeliminncetancitile;
Se verific compresorul; i se
nlocuiesc piesele defecte;
Se decongeleaz vaporizatorul sau se
regleazdecongelareaautomat;
Se repun n funciune ventilatoarele:

185

Instalaii frigorifice

Tabelul 6.1S{continuare)
Instalaia nu
realizeaz
temperaturadorit
nspaiulrcit.

nclzirea cilindrilor
compresorului
nclzireaexcesiv
alagrelori
cilindrilor.

Ptrunderideaercaldn
spaiulrcit;
Izolaii degradate:
ncrcare excesiv a spaiului
rcitcuproduse nercitc.
Clapeiide refulare spari.

Se verific etaneitatea uilor,


recondiionnd
sau
nlocuind
garnitura;
Se refac izolaiile:
Se va ateniona personalul privind
respectarea
instruciunilor
de
exploatare.
Senlocuiescclapeii.
Se completeaz nivelul de ulei.

Nivelulde uleieste
necorespunztor.

Tabelul6.19. Detectarea scprilorde agent frigorific.


AGENTUL
FRIGORIFIC
R 12
R 22
R 502
R 23
R 134 A
R 408 A

R409A

M E T O D E D E V E R I F I C A R E
Lamp cu halogcni
Treductorelectronic Injecie de trasori in
pentru fluor
circuit
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

6.8.3. Deranjamente provocate de prezenta umiditii n instalaia


frigorific
Principalele consecine ale prezenei umiditii n circuitul frigorific sunt: blocarea
ventiluluidereglare,coroziunea,formareahidrailoridepreciereauleiului.
Blocarea ventilului de reglaj. Lichidul frigorific ce pleac din condensator spre
vaporizator se lamineaz n ventilul de reglaj pn la temperatura de vaporizare. Dac. la o
anumittemperaturconinutul criticn umiditateestedepit, apaseevaporinghean
acel loc, provocnd blocarea acului poantou de la ventilul de reglaj. Seciunea de trecere n
ventilul de reglaj este mic astfel c sunt necesare doar cteva picturi de ap pentru a bloca
parial sau total trecerea fluidului spre vaporizator.
Coroziunea,formarea hidrailori deprecierea uleiului, n prezena apei, avnd fierul
i aluminiul drept catalizator ce accelereaz reacia, toi agenii halogenati formeaz
acizi(clorhidric sau florhidric). Aceti acizi sunt agresivi i atac elementele din cupru ale
instalaiei, corodeazlagrele,fusurileimanetoanelecompresoruluiidistrugpresetupa.
Srurile metalice i oxizii ce iau natere ca urmare a aciunii acizilor asupra
elementelor metalice ale instalaiei se depun pe suprafeele interioare ale schimbtoarelorde
cldur
diminund schimbul de cldur. Blocarea filtrelor, griparea pistoanelor i
neetansarea supapelor suntdefeciuni ceaparca urmare adepunerilordeastfel de sruri.

136

Manualulofieruluimecanic

Posibiliti deeliminarea umiditiidincircuitulagentului frigorific


Deshidratareaprin aciune chimic. Const n folosirea de substan care absorb apa
dincircuitulagentuluifrigorificcumarfisulfatul decalciuicloruradecalciu.
Sulfatul de calciu se folosete sub form de piese turnate la dimensiunea aparatului
deshidrator. Timpul de absorie al apei este foarte lung, nu formeazprafcare s fie antrenat
n instalaie i nu este coroziv. Este un material deshidratam foarte eficace i prezint
avantajul c nu elibereazapape care aabsorbit-o.
Clorura de calciu prezint dezavantajul c n prezena unei cantiti mari de ap din
circuit se transform ntr-o soluie foarte coroziv. De obicei e bine s se evite utilizarea
cloruriidecalciu.
Deshidratareaprin aciune fizic. Const n folosirea de substane care adsorb apa, f5r
a-i modifica compoziia chimic. Substanele deshidratoare de acest gen elibereaz apa
adsorbit cnd sunt nclzite, capacitatea de adsorbie fiind invers proporional cu
temperatura adsorbantului. Cele mai utilizate substane deshidratoare care funcioneaz pe
aciunefizicsuntsilicagelulisitamolecular.
Silicagelul(dioxidulde siliciu) este un adsorbant puternic avnd o reea capilar intern
cu pori ultramicroscopici. Silicagelul are o porozitate mare, volumul porilor reprezentnd
circa40%din volumul totalalgranulelor. Silicagelul este undeshidratamfoarteeficace ,ns
odat cu creterea temperaturii elibereaz apa reinut prin adsorbie. Din aceast cauz este
necesar ca deshidratorul instalaiei s fie plasat ntr-o ambian de temperatur ct mai
sczut si constant. Diminuarea puterii de adsorbie a silicagelului scade cu temperatura i
poate provoca defeciuni grave la creterea brusc a temperaturii n cazul rcirii insuficiente
acondensatorului, deoarece poate eliberaapacare vanghean ventiluldereglaj.
Sita molecular este un deshidratat a crui parte activ este format din aluminosilicai care printr-o tehnologie specific capt o porozitate uniform. Pentru reinerea apei
din amestecul de agent halogeat se folosete sita molecular cu pori de 4xlO"10 m. Sita
molecular se regenereaz prin insuflare de aer sau de azot uscatnclzit la temperaturilorde
250....300C.

Bibliografie
[1].V. Radcenco,A. Dobrovicescu
S.PorneaJ
[2].B.Popa,I.Crabogdan
[3].PierreRapin,PatrickJacquard
[4].JohnP. Kay, RichardL. Mansmann
[5].N.Purice,V. Honciuc
[6].FI.Chiriac
[7],C.Stamatescu

Procese i instalaii frigorifice


EdituraDidactici Pedagogici
Bucureti, 1983
Manualul inginerului termotehnician
EdituraTehniciBucureti, 1986
Formulairedufroid
Dunod, Paris, 1996
ImpactofCFC/HCFCregulationson
themarineindustry
Ashland Chemical U.S.A., 1994
Exploatareaintreinereautilajelor
frigorifice comerciale
Editura Tehnici Bucureti, 1980
Instalaii frigorifice
Editura Didactic i Pedagogic
Bucureti, 1981
Tehnica Frigului, voi. Ii voi. II
Editura Tehnici Bucureti. 1972

7
INSTALAIA DE AiMBARCARE I DE
TRANSFER COMBUSTIBIL

7.1. Stabilireacantitilorde combustibilnecesare


Cantitile de combustibil care trebuie ambarcate depind de autonomia navei A [Mm],
de viteza navei [Nd] i de consumul de combustibil al motoarelor auxiliare i al
generatoarelorde aburcu arztor(cldrilor).
Senoteaz:
k"
-
- consumul orarde combustibil al motorului principal (MP);
- consumu-1 orarde combustibil al motorului auxiliar(MA);
- consumul orar de combustibil al generatorului de aburcu arztor
(GA);
- timpul de funcionare al MP pe durataunui voiaj;

" tirnpul de funcionare al MA pe durata unui voiaj;


- timpul de funcionare al GA cu arztor pe durata unui voiaj;
In desfurarea voiajului exist perioade de mar i perioade de staionare n care nava
poate fi n operaiuni de ncrcare - descrcare sau n ateptare.
Necesarul de combustibil pentru MP se determin cu relaia:
(7.1)
sau

(7-D

unde V N [Nd] - viteza navei


Necesarul de combustibil pentru MA se determin astfel:
(7.2)

unde:

jgg

Manualulofieruluimecanic

MA

AM

[h]

" tiipul de funcionare peduratamarului;

[h]

timpul defuncionarepeduratastaionrilornateptare:

M . [h]
STIIJ

" timpul de funcionare pe durata staionrilorpentru ncrcare-

descrcare:
Necesarul de combustibil pentru GA cu arztor se determin cu relaia:

[Kg] (7.3)
unde:
a4

[h]

- timpul defuncionarepeduratamarului;

aA

[h]

- timpul de funcionare pe duratastaionrilornateptare;

a. lfhJ ]
STID

- timpul defuncionarepeduratastaionrilorpentruncrcare-

descrcare;
Observaii: Necesarul de combustibil se determinn urmtoarele cazuri:
1.
MPfuncioneazpe motorin Iapornire, lamanevre i laoprire
MPfuncioneazpecombustibilgreupe timpul marului
M funcioneaz pe motorin
GA cu arztor funcioneaz pe combustibil greu
2.

MPfuncioneaz pe combustibil greu la pornire, lamanevre, laoprire i pe


timpulmarului
M funcioneaz pe combustibil greu
GA cu arztor funcioneaz pe combustibil greu

Pentru cazurile prezentate, funcie de destinaia i dotrile tehnice ale navei, se va


stabili necesarul total de combustibil.
Determinarea volumului tancurilor se va face funcie de sortul de combustibil ce va fi
depozitat.
Pentru combustibil greu:

[m3]

(7-4)

unde:
C, = 1.15 -- 1,20 coeficient prin care se admite un surplus de combustibil pentru situaii
neprevzute:
C2 = 1,07 -i- 1,1 coeficient prin care se ine seama de reducerea volumului tancurilor
datorit combustibilului reziduu, aderent pe pereii tancurilor de depozitare:
pce -
densitatea combustibilului greu la temperatura de referin de 50 C.
3
Lm J
Pentru operaia de ambarcare combustibil greu trebuie s se in seama de:
-durataambarcrii, carefunciede tipul imrimeanevei estentre l -- 10h;
- temperatura combustibilului n momentul pomprii;
- vitezacombustibilului nconduct W^ =0,8 + 1,5 m/s
Temperaturacombustibiluluigreu impunemodificareadensitiiacestuia.
Densitatea se calculeaz cu formula:

189

Ambarcareitransfercombustibil

,,,_

Pc

unde:

* 1+/

[m 3 ]

(7.5)
(7<S)

? - temperaturalacare seface pompareacombustibilului greu


tr - temperaturade referina la care se cunoate densitatea combustibilului greu
Temperatura de referina poate fi:
100F=38.8C
; 50C
6
1
=684 IO" grd" coeficientuldedilataretermicalcombustibiluluigreu
/=?-1rdiferenadetemperatur.
Folosindrelaiacontinuitii:

(7.6)
unde:
/// - reprezint debitul masic de combustibil greu:
seciuneadecurgereprintr-oeavadediametruinteriord[m]
densitateacombustibiluluigreu,
W

vitezadecurgereacombustibilului greu.

Din relaia (7.6) se determin diametrul interior al conductelor din instalaia de


ambarcareitransferdecombustibil.

7.2. Componentainstalaiei deambarcaresi transfer


combustibil
n componena instalaiei de ambarcare i transfer combustibil sunt urmtoarele
elemente:
- prize care fac legtura ntre instalaia navei i instalaia de livrare combustibil
(montatapeuntancsau lacheu):
- tubulaturi;
-filtre:
- valvulede distribuie
- grupuri sau casete de valvule:
- pompe de transfer:
- tancuri de depozitare combustibil:
- tancuri de decantare:
- tancuri de consumcombustibil:
- separatoare;
- nclzitoare de combustibil;
- aparate de msur i control:

190

Manualulofieruluimecanic

- tubulaturi deaerisire:
-' sondeetc.
Prizele de ambarcare combustibil sunt montate n ambele borduri ale navei, pe puntea
principal. Numrul prizelor de ambarcare poate fi de 2 H- 6 funcie de mrimea navei.
Diametrul nominal al prizelor este standardizat, ceea ce permite cuplarea cu instalaiile de
livrare combustibil indiferentde zona de navigaie n care se afl.
Tubulaturile din instalaia de ambarcare i transfer combustibil permit circulaia
combustibilului ctre tancurile de depozitare, ctre tancurile de decantare etc, cu ajutorul
valvulelorde distribuie etc.
Tubulaturile sunt standardizate, avnd diametrul nominal n conformitate cu
prescripiile societile de clasificare ceea ce permite tipizarea tubulaturilor i armturilor:
Filtrele sunt utilizate pentru reinerea impuritilor din combustibil, att pe timpul
ambarcrii dar i pe durata transferului eliminnd posibilitatea ptrunderii acestora n pompe
i n alte elemente din instalaie. Funcie de gradul de filtrare (dimensiunea ochiurilor sitei),
fitrelepotfigrosiereifine.
Filtrele grosiere se monteaz pe intrarea n casetele cu valvule de distribuie, pe
tubulatura de ambarcare combustibil precum i pe aspiraia pompelorde transfer.
Filtrele fine se monteaz pe instalaia de alimentare cu combustibil MP, MA, GA cu
arztor.
Pompele folosite pentru transferul combustibilului pot fi pompe cu roi dinate sau
pompe cu urub.
Pompele cu roi dinate sunt construcii simple, sigure n funcionare, exploatare uoar,
cu mas i gabarit redus. Pompele cu roi dinate utilizate la transferul combustibilului au
debite cuprinse ntre 20 -f- 200 mVh i presiunea de refulare ntre (4 * 10) bar. randamentul
acestor pompe este de (50 -r 74) %. Acionarea acestor pompe se face cu motoare electrice.
Pompele cu urub utilizate n transferul combustibilului au debite cuprinse ntre 20 -r
200 mYh la presiuni de refulare de (5 -r 10) bar. Construcia acestor pompe este considerat
mai complex fa de pompele cu roi dinate, motiv care impune un pre mai ridicat pentru
pompele cu urub.

Ambarcare si transfercombustibil

Fig.7.1. Instalaia deambarcaresi transfercombustibil

1.2. 3.4- guri de ambarcare;5, 6-casete cu valvule de distribuie; 7, 5-pompe


de transfercombustibil; 9- tanc dedepozit motorin; 10,11.12- tancdedepozit
combustibil marin greu; 13- tanc de decantare motorin; 14- tanc de decantare
combustibil marin greu; 15- tanc decolectare prea-plin din tancurile de combustibil Pp - puntea principal.

191

192

Manualul ofierului mecanic

Bibliografie
[1]. CosticAlexandru

Mainiiinstalaiinavaledepropulsie
EdituraTehnic, Bucureti, 1991

[2] Costic Alexandru

Mainiiinstalaiinavaledepropulsievol.I
UniversitateadinGalai, 1976

[3] C.A. Vasilescu .a.

Corelaiiledintrecombustibilullichidimotorul
cuardereintern
Editura Academiei, Bucureti,1972

[4]Gh.Dumitru

Motoarecuardereinternvol.I
Universitatea din Galai, 1987

[5]Gh.Uzunov,I.Dragomir

ndrumtorulofieruluidenav
EdituraTehnic, Bucureti, 1983

[6] ***

Documentaiainstalaiilorde labordul
navelorBK65.000tdw

[7] ***

Documentaiainstalaiilorde labordul
navelorTK 150.000tdw

SEPARATOARE CENTRIFUGALE

8.1.Generaliti
Pentru pregtirea unor cantiti importante de combustibil greu necesar consumului
zilnic l motoarelorprincipale, consumce poate atinge valori de 20 + 100 t sau mai mult, la
motoarele principale ale tancurilor petroliere, sunt necesare instalaii corespunztoare acestui
scop.
Instalaiile de pregtire a combustibilului greu la bord, pe lng celelate elemente
componente cum sunt tancurile de combustibil, tancurile de decantare, serviciu, pompele de
transfer,nclzitoarele.a.aucaelementcomponentprincipalseparatorulcentrifugal.
Scopul operaieidesepararecentrifugaleste
de a ndeprta din masa amestecului eterogen combustibil sau ulei - acele faze a cror prezen
pericliteaz buna funcionare a instalaiilor de
for cura sunt motoarele i cldrile de la bord.
Se urmrete n principiu ndeprtarea apei i a
diferitelor impuriti existente ntr-un amestec
eterogen.

8.2. Principii defuncionare


Separarea centrifugal se realizeaz prin
intermediul unui cmp de fore create la nivelul
camerei de separare a separatorului. Aceasta are
forma unui vas florentin - folosit la decantarea
gravitaional continu - dar rabatat la 90 i care
se afl n micare de rotaie njurul axei verticale
X'*(fig. 8.i).
Separareaamestecului eterogen n fazele sale
componente apare ca urmare a diferenelor de
greuti specificefsau pe baza forelor de frecare
apar la nivelul spaiilor interstiiale dintre talerele
separatorului.
5?nnmfntii

H<

onmfV

Hnfr*

fn*l/

Fig.8.1.Cameradesepararea
separatorului:
/ -intrareamesteceterogen;2-fazuoar
separat;3-fazgrea(ap,impuriti);
4-evacuarefazuoar(ulei,combustibil
separat);5caleadeevacuareafazeigrele;
6- diafragmadereglare(discgravitaional).

194

Manualulofieruluimecanic

componenteaflate ladistana rfadeaxaXXvaoscilaapropiindu-sesau deprtndu-se de


aceasta - dup cura raportul dintre greutatea specific a fazei grele (apa) i a fazei uoare
(combustibilul separat) crete sau se micoreaz. De aceea pentru o bun separare trebuie ca
valoarea^scorespund liniei de demarcaie dintre cele doucomponente.
Pentru asigurarea unei bune separri n cazul combustibilului greu sunt aplicate dou
operaiidistictei anume: purificareai clarificarea.
Purificarea este operaia ce const n separarea integral a apei i a particulelor de
impuriti mecanice grosiere ce se separ pe baza diferenelor de greuti specifice a
amesteculuieterogenintrodussubaciuneaforelorcentrifuge.
Clarificarea este operaia de purificare a restului de impuriti - acelor de dimensiuni
reduse-aflatencmpcentrifugal, pe bazaforelordefrecareceaparntre talere.
Purificarea i clarificarea constituie dou operaii ale procesului unic de separare
centrifugali pentruaceastase folosesc de reguldou separatoare cuplate n serie. Dup ce
combustibilul greu a fost supus operaiei de separare el este introdus ntr-un al doilea
separatoravndroldeclarificator.
Se poate realiza i numai operaia de purificare - fr o clarificare ulterioar - dar
rezultatelesuntcalitativinferioare:ncombustibilulseparatsevormaiaflaaceleimpuriti
dedimensiuniredusecarenus-audesprinspebazadiferenelordegreutispecifice.

8.3. Alegerea corect a discului gravitaional


O separare corect se poate realiza prin adaptarea unei valori corespunztoare a
disculuigravitaional(diafragmeidereglare)lacaracteristicilecombustibiluluiceurmeaza
fi separat i la valoarea temperaturii de separare. Prin alegerea corect a diametrului interior
al discului gravitaional se asigur ca linia de demarcaie dintre cele dou faze - ap i
combustibil - sub forma unei suprafee cilindrice, s corespund zonei gurilorpracticate n
talerele de separare. Pentru aceasta orice agregat de separare este livrat cu un set de discuri
gravitaionale avnd aceeai valoare a diametrului exterior i valori diferite ale diametrului
interior, stanatepefiecarediscnparte.
Determinarea valorii corecte a a diametrului interior al discului gravitaional se poate
faceanalitic, din tabele, dindiagrame sauprinncercri succesive.

8.3.1 Determinareaanalitic
Asupra zonei de separare ntre lichide acioneaz dou forte i anume: - o for
centrifug datoritmasei de ulei - Fu i o forcentrifug datorit masei de ap- Fu (fig. 8.2).
Modul de aciune al celor dou fore poate fi asimilat cu aciunea a dou fore care se
exercitntr-un sistem de vase comunicante (fig. 8.3).
Ecuaia de echilibru a celor dou fore pe suprafaa lateral a cilindrului de separare
esteF, =Fa.
Dar.
r>
r
^ / j2
f2\r
Ffu =m>2 R
=pr'
l2R
=p-\d;
-d;]h

um
um
u

"* ~~"u

^ " "*

/5 1 \

i^L2

(3-2)

(D

195

Separatoare centrifugale

Fig. 8.2.Aciunea forelorcentrifugale asupra


zoneideseparaientrelichide

Fig. 8.3. Aciunea forelor centrifuge


createdemasaapeiia uleiului.

Dinegalitateacelordouforerezult,dupsimplificri:

PA(</; -d;) K-d.)=Paha(d; --</;)(d,-d)

(8.3)
(8.3)

Deoarece dsda, dsdu, dud a sepoateconsideracuobunaproximaie:

Deasemeneasepoateconsiderah. =hadecirelaia(8.3)devine:
(8.4)

Singurulelementcarevariaznaceastformulesteda(diametruldisculuigravitaional).
Explicitndvaloarea luidadinrelaia(8.4) seobine:

sau

(8.5)

Cu ajutorul formulei anterioare se poate determina diametrul discului gravitaional


cunoscnd parametrii constructivi ai separatorului (du ; d^ i greutile specifice ale
combustibilului i apei la temperaturade separaie.
Avnd n vedere c temperatura optim de separaie este cuprins ntre 40C i 70 C
sepoateconsidera p,, = const: densitateauleiului (combustibilului) se calculeazcu ajutorul
formulei (8.6).
(8.6)

1+/
unde:
pr - densitateacombustibiluluilatemperaturadenclzire/;
p15- densitateacombustibiluluilatemperaturade 15C;
- coeficientdedilatarealcombustibilului,=684- IO"6 grd"1;

196

Manualul ofierului mecanic

r= t,- 15 diferenade temperaturdintre temperaturadenclzirei temperaturade


15C.

8.3.2Alegereadisculuigravitaional cuajutorul diagramelor.


Firmele constructoare livreaz n instruciunile de exploatare i diagrame care permit
personalului care lucreaz cu agregatul, o alegere corect a discului gravitaional adecvat.
Astfel,firmaDeLavalpune ladispoziiediagramadinfigura8.4.

20 25 30 35 W tf 50

t. lichiddcxpot.'C

O 152025303540*550556065707530
tso. . C
Fig.8.4. Diagrama pentrualegereadiscurilorgravitaionale.

Folosireaacesteidiagrameestefoartesimpli poate fi prezentatprindouexemple:


a. Secunosc:v^.=0.87 la 15C: /= 130F(55C).
Se introduc n diagram cele dou date cunoscute i la intersecia liniilor punctate se
obineunpunct. Acestpunctcaden zonamarcat 109. Acest lucrunseamnc trebuie s
se foloseasc discul stanat cu 109.
b.Secunosc:^=.0.895la35C:/^= 158F(70C).
Modul de lucru n acest caz se poate observa tot n fig. 8.4. pe liniile ntrerupte. Se
observc,naceastsituaie, trebuiefolositunaltdiscianumecel stanatcu 101.
Metoda diagramelor este rapid i comod, ns rezultatele cele mai bune se obin cu
metodaprezentatncontinuare.

Separatoare centrifugale

8.3.3Selectareaprinncercrisuccesive.
Deoarece n practic n condiiile bordului nu se poate determina exact greutatea
specificaamestecului de ap, ulei, sedimente, necunoscnd nici proporiacomponentelor
din amestec i nici greutatea lor specific, se recurge la metoda ncercrilor succesive. Prin
aceastmetodsefactesteseparatefolosinddimensiunidincencemaimari.pnceapare
uleisaucombustibilnracorduldeevacuareareziduurilor.
n acest moment, se oprete separatrea i se revine napoi cu o dimensiune. De
exemplu, folosind discurile 109, a aprut ulei la evacuarea reziduurilor. Discul adecvat este
deci celmarcat 101. Evident, n cursul acestorteste, toi ceilali parametrii care influeneaz
procesul de separare (temperatura amestecului, temperatura apei de splare, cantitatea apei
desplare)trebuiemeninuiconstanipentruanuinfluenarezultatele.
Metoda descris mai sus este cea mai bun, deoarece reuete, aa cum s-a artat, s
inseamade toi factorii aleatori care aparnprocesul separrii.
Indifiret de modalitatea separrii diametrului discului gravitaional se va alege din
setul existentvaloareaceamai apropiat.
Serecomandcaverificareacorectitudiniialegeriidisculuigravitaionalsfierealizat
experimentalprindemontareaseparatoruluiianalizapoziieicilindruluideseparaiefade
guriledintalereleseparatorului(fig. 8.5).

Fig. 8.5. Verificarea practica a discului gravitaional:


a-disccorectales;bdisclarg;liniadeseparaietrecenafaragurilor.
f lini.i

Manualul ofierului mecanic

198

Dacdiametrul cilindrului de separaieeste mai mic cadiametrul debazal gurilor, se


va alege un disc gravitaional cu diametrul mai mare sau se va micora temperatura de
separaie.
Dac diametrul cilindrului de separaie este mai mare cadiametrul de baz al gurilor,
se va alege un disc mai mic sau se va mri temperatura de separaie. Dac nu se poate obine
opoziie corectadiametrului de separaie, caregulgeneral, este preferabilprima situaie
pentru a elimina pierderile nedorile de ulei (combustibil), apa fiind eliminat prin reciclarea
untimpmaindelungatauleiului(combustibilului)prinseparator.

8.4.Elementelecomponentealeunuiseparator
Unseparatorestealctuitdin urmtoarelepricomponente:
- carcasa cu postamentul ei:
-sistemulmecanicdeantrenare(angrenaj melc-roatmelcat);
-motorulelectricdeantrenare:
- cupade separarecuanexele sale, discurilegravitaionale:
-sistemuldedistribuiealapeidelucru:
-sistemul dedistribuieal fuiduluide lucru, inclusivpompasaupompeleaferente:
- aparatura de msuri de control (manometre, vacuumetre, tahometre, termometre).
In figura 8.6 este prezentat, n mod schematic, instalaia aferent a unui separator de
combustibil. Se pot observa pe aceast figur, sitemele care asigur buna funcionare a
procesului de separare cum sunt: nclzitoarele de ap, nclzitoarele de ulei sau de
combustibil, filtrele mecanice, tancurile de
.
reziduuri, tubulatura aferent mpreun cu
"""
valvule, robiei etc.
T
ii _?
Din punct de vedere constructiv un
separator este fabricat din materiale de
bun calitate, n general din oeluri aliate
cu procent mare de Ni i Cr, adic oeluri
inoxidabile.
Astfel, discurile gravitaionale, sunt
executate prin ambutisare din tabl de oel
inoxidabil 18Cr 8Ni. Discurile sunt livrate
n seturi, n funcie de greutile specifice
ale lichidelor de tratat. Ele sunt prelucrate
cu precizie mare, suprafeele lor fiind
finisate ngrijit. Calitatea suprafeelor,
unghiul de nclinare, precum i
dimensiunile gurilor practicate n ele sunt
parametrii determinani ai procesului de
separare.
Partea superioar i cea inferioar a
Flg. 8.6. Componena unei instalaii de
cupei de separare este executat din oel
separare:
inoxidabil de bun calitate supus unui
/ - nclzitorapa; 2 - nclzitorulei;3 - separator,
4 - refulare ulei separat; 5 - refulare reziduri i ap;
tratament termic de clire n ulei, urmat de
6 - pomp refulare ulei separat; 7- pompcirculaie
orevenire i rcirenaer.
ulei murdar,S filtru mecanic; 9- tancreziduri
Celelalte pri expuse coroziunii sunt
i ap murdar; 10 - tanc ulei murdar.
executatedinoeldebuncalitateplacatcu

Separatoare centrifugale

199

o(el inoxidabil 18Cr lONi 2Mo. Restul prilor componente sunt protejate prin stanare sau
plumbuire n bi calde. Carcasa i postamentul sunt executate din font, iar capacul din aliaj
uor.
Datorit condiiilor grele de lucru, vibraii, ocuri la pornire i n timpul funcionrii
normale, centre de greutate care i modific poziia, n special n condiiile severe ale unei
mri montate, axul principal de antrenare este montat ntr-un sistem de lagre care are
posibilitatea de a oscila liber. Acest sistem de lagre este compus din rulmeni de precizie,
dispui astfel:
- la partea superioar a axului, un lagr radial fixat ntr-o montur special, prevzut
cu arcuri spirale din otel; rulmentul preia eforturile radiale, n timp ce arcurile au rolul de
amortizareaocuriloriavibraiilorpedirecieradial;
- la partea inferioar dou lagre, un rulment axial i un rulment axial-radial, de tip
oscilant, cu dou rnduri de bile. Pentru a preveni i amortiza oscilaiile pe direcia axial,
rulmentulaxial sesprijinlaparteasa inferioar, peunsistemdeamortizarecuarc. Totacest
sistem, de suspendare a axului principal de antrenare, confer sistemului un nalt grad de
fiabilitate.
Peaxulprincipaldeangrenareseaflmelculangrenajuluidetipmec-roatmelcat.n
funciedetipulseparatorului,acestmelcpoatesfaccorpcomuncuaxulseparatorului sau
poate fi sub forma unei piese separate, montate pe axa i solidarizat cu acesta prin
intermediul unui tift elastic. Evident, a doua soluie constructiv este mai comod, din
punctul de vedere al ntreinerii, n fig. 8.7 este prezentat sistemul de lagre al axului
principal. La partea superioar a axului este prevzut un sistem de etanare foarte eficace,
subformde labirint. Aceastetanare previne ptrundereaapei sau a reziduurilorn baia de
ulei careasigurungereaangrenajuluimecanic.
Baia de ulei o constituie chiarpartea inferioar a carcasei. Nivelul de ulei, meninut la
cota stabilitde ctre constructor, asigur o bun ungere a angrenajului melc-roat melcat,
prin imersia roii melcate circa 1/3 n ulei. De asemenea lagrul inferior, fiind complet
scufundatnbaiadeulei, beneficiazdeo ungere i orcire eficient. Lagrul superior, mai
puin ncrcat, este uns prin mprocare cu ulei de ctre roata melcat. Baia de ulei este
prevzutcu o sticlde nivel, pentrucontrolul operativ al nivelului de ulei n baie precum i
ogur de umplere.
Tot n baia de ulei este montat i angrenajul tahomentrului, indicatorul acestuia, sub
formaunuidiscrotitorsauaunuiturometru,fiindplasatnexteriorulcarcasei.
Aa cum s-a artat, separatorul este antrenat de un motor electric. De remarcat c la
alegereaputeriimotorului electricdeantrenare se ine cont de faptul c perioadade pornire
presupuneunconsumsporitdeputere.Dupceseparatorulaatinsturaiaderegim,consumul
de putere scade cu circa 1/3. Dac motorul electric se alege de o putere corespunztoare
puterii consumat n perioada de start, se asigur o mare fiabilitate, deoarece n timpul
funcionriinormale, vafincrcatdoarla2/3dincapacitateasa.
Transmiterea micrii de la motorul electric la roata melcat se face prin intermediul
unui cuplaj cu friciune. Aceastsoluie constructivasiguro pornire linaseparatorului i
oferoprotecieeficientcontrasuprasarcinilornangrenajulmecanicalmotoruluielectric
saun reeauaelectric.
Pompele de combustibil sunt de tipul cu roti dinate si. n funcie de rolul pe care l au,
potfifolositepentrualimentareasau pentru descrcareaseparatorului.
Separatoarele pot fi echipate cu una sau dou pompe. Aceste pompe sunt agrenate de
motorul electric al separatorului i evident la dimensionarea motorului electric trebuie inut
seama de puterea consumat de ele. nclzitoarele de combustibil i ap sunt folosite ca
elemente auxiliare ale instalaiei de separare. Pentru o separare eficient prezint o
importandeosebitdimensiunilediscurilorgravitaionaleitemperaturafluidelordelucru.

200

Manualul ofierului mecanic

Pentru a aduce Ia valori optime


temperatura apei i a fluidului de separat se
folosesc nclzitoarele. Din punct de vedere
constructiv, nclzitoarele nu prezint
particulariti deosebite putnd f electrice-*
saucuaburi.
ntregul subansamblu vertical - ax,
tambur (cup, oal) cu set de
talere,distribuitor etc. este echilibrat
dinamic, iar deplasarea centrului de
greutate al acestuia duce la apariia
vibraiilornansamblulseparatorului.
Pentru a se pstra echilibrul dinamic,
dup o demontare a separatorului este
necesar ca remontarea s se fac cu
respectarea tuturor marcajelor fcute de
constructor pe elementele subansamblului
vertical.

8.5.Purificarea si clarificarea
launseparatorfr
autodescrcare

Fi. 8.7 A x u l vertical al separatorului:


/zonatalerelor.2.3-pieseetane;4-urub
de reglaj al tensionriiresortului;5.6 - rulment;
7-carcasaseparatorului;8-manonrnelcat;
9-iift;10.11-rulmen;12-resort;13.14-elementepentruregbgultensionrii;15-capac
desigurani.

Pentru nelegerea proceselor reale


careau Iocntr-unseparatror, sefac referiri
n continuare la fig. 8.8, care reprezint o
seciuneaxialschematicprintr-untambur
de separare. Fig. 8.9, prezint, la o scar
mrita, zona discurilor de separare. Pe
aceast schem au fost trasate i direciile
de curgere ale diferitelor lichide n zona de
separare.
Dup ce separatorul a fost pornit i a
ajuns la turaia de regim, tamburul de
separare este umplut cu apa. Acest aport de
ap, la nceputul separrii, este necesar
deoarece funcionarea corect a tamburului
n procesul de purificare necesit existena
unui lichid de etanare n spaiul de
reziduuri, nainte de admiterea uleiului de
tratat; dac nu s-ar introduce ap n
interiorul cupei, uleiul admisar fi refulat, n
exterior, prin spaiile prevzute pentru
evacuarea apei murdare. Dup ce tamburul
s-a umplut cu ap, preferabil la aceeai
temperatura cu cea a uleiului, se ncepe
introducereauleiuluipelaparteasuperioar
atamburului.

Separatoare centrifugale

201

Fig.8.9Curgerea lichiduluintre
talereleseparatorului.
/-curgereuleicurat;2-zonuleicurat;
3- curgere ap i reziduuri; 4- guri
practicate n discuri n zona de separare;
5- ap murdar ireziduuri solide.

Fig.8.8 Seciuneprintamburul
separatorului.

Uleiuldislocuiesteocantitatedeapdincup,pncesestabileteunanumitnivelio
anumitzondeseparaientreapi ulei. S-aartatcacestazonestevertical, iarpoziia
ei fade axade rotaie este dat de raportul greutilor specifice ale lichidelor prezente n
tambur. Este esenial, pentru procesul de separare, ca acesta zon s fie n dreptul gurilor
existente pe discurile de separare. Fora centrifug divide amestecul ntr-o component
uoar, purificat,caresemicde-alungul suprafeei inferioareadiscurilor, ctre spaiulde
reziduuri.Unghiul corect de nclinare a discurilor si suprafaa lor bine lefuit, permit
reziduurilor solide s se mite uor ctre spaiul de reziduuri. Aceast micare produce
simultansioautocurtireadiscurilor.
Uleiul purificat precum i apa scoas din ulei sunt descrcate, n mod separat, prin
tubulaturi independente, n tancurile respective. Reziduurile solide rmn n spaiul dfe
reziduuri al cupei, sub formaunordepuneri pe pereii verticali ai acesteia.
n procesul de purificare, este recomandat adaosul de ap curat, la aceeai temperatur
cu cea a uleiului. Prin adaosul de ap, particulele uoare, precum i urmele acide foarte
duntoare, sunt splate i evacuate din separator, odatcuapamurdar. Acest mod de lucru,
permite o mrire a intervalului de timp ntre dou splri i dou demontri succesive ale
separatorului, precum i scderea riscului de coroziune.
Procesul de clarificare se deosebete de cel de purificare prin faptul c majoritatea
impuritilor care trebuie separate sunt solide, n acest scop, se folosete acelai tambur i
acelai set de discuri ca la purificare. Singura deosebire este aceea c la partea superioar a
tamburului se monteazun inel de etanare care nchide orificiul de evacuare aapei murdare
(fig. 8.10); de asemenea nu mai este necesar introducerea apei de etanare a tamburului la
nceputul operaiunii de separare, de data aceasta etanarea fiind executat mecanic prin
inelul amintit, n rest, procesul de clarificare decurge n mod identic cu cel de purificare,

202

Manualul ofierului mecanic

reziduurile solide fiind adunate n spaiul


de reziduuri, iar uleiul clarificat fiind
refulat n exterior.
n fig. 8.10, se prezint schematic
direciile de micare a componentelor
separate n interiorul tamburului (oalei)
separatorului.

8.6. Separatorul cu
autodescrcare
5

Separatoarele frautodescrcare. la
care curirea camerei de separare se face
manual, sunt eficiente n cazul n care
coninulul de impuriti solide al
lichidului de separat este relativ mic. n
Fig. 8.10 Circulaia fluidului n tamburul
cazul n care acest coninut este mare,
clarificator:
separatoarele simple nu mai sunteficiente
/ -alimentareacuamesteceterogen;2-refulare
deoarece
spaiul de reziduuri se umple
fazi(ulei,combustibil)separat;3-ineldeetanfoarte
repede
i Instalaie trebuie oprit n
area cupei; 4 -garnitur de etanare acupei;
f- spaiudereziduuri.
mod frecvent pentru curire. Separatorul
cu auto decrcare ofer o exploatare
continua, deoarece principiul su de construcie permite descrcarea reziduurilor n mod
periodic n timp ce tamburul (cupa) se rotete cu turaia sa nominal, n acest mod. timpii
mori, necesari splrii manuale a separatorului sunt eliminai. Acest aspect al economiei de
timp este deosebitde importantn cazul exploatrii separatoarelor la bordul navei.

8.6.1.Principiuldefuncionare
Din punctul de vedere al procesului de separare, funcionarea separatoarelor cu
autodescrcare, este similar cu a separatoarelor simple. Aceste separatoare pot fi folosite
att pentru purificare, ct i pentru clarificare, putnd fi adaptate prin schimbarea setului de
discuri, pentru tratarea lichidelorcu greuti specifice diferite.
Diferene mari apar n modul de construcie al tamburului (cupei), mod care este
adaptat de aceast dat descrcrii semiautomate a reziduurilor, n fig. 8.11 este prezentat o
seciune axial schematic printr-un tambur (cup) cu descrcare semiautomat.
Se observ c la acest tip de separator semicupa inferioar este executat din mai multe
repere: /. 2 i 3. Reperul / este fix. solidarizat cu semicupa superioar4 cu ajutorul piuliei
5. Reperul 3 nchide, la partea-inferioar, spaiul n care are loc procesul de separare, ntre
reperele / i 3este plasat un piston2, de o formadecvat. Acest piston are posibilitatea de a
sedeplasan sussau njos, nfuncie de poziiapecareoocup, putndetana sau nu spaiul
de separare fa de exterior. Arunci cnd este in poziia inferioar, el deschide ferestrele 6
practicate n semicupa inferioar 1; prin deschiderea acestor ferestre, spaiul de separare
comunic cu exteriorul, toate reziduurile solide fiind expulzate datorit forei centrifuge n
exteriorul cupei, n acest mod se obine o curire eficace i operativ a spaiului de
reziduuri.Acionareapistonului 2sefacepecalehidrauliccuajutorulapei.

Separatoare centrifugale

203

8.6.2.Acionareahidraulic
adescrcrii.
n cele ce urmeaz, cu ajutorul fig.
8.12 , b, c, se va explica modul de
acionare hidraulic a procesului de
descrcare.
n fig. 8.12 a se observ cupa n
procesul de separare. Pistonul mobil 2
este n poziia ridicat, etannd, n acest
fel, spaiul de lucru. Pistonul este
meninutnaceastpoziie,peopernde
ap, introdus la partea sa inferioar.
Datorit forei centrifuge, aceast pern
de ap exercit o for asupra pereilor
camerei n care se afl. Componenta pe
direcia axial a acestei fore, menine
pistonul 2 n poziiasasuperioar.
Fig. 8.11 Tamburul separatorului
n momentul n care spaiul de
cuautodcscrcare:
reziduuri s-a umplut i este necesar
/-semicupinferioar;2pistonmobil;
evacuarea sa, se oprete admisia
3 - fundulcupei de separare; -/-semicup
superioar;5- inelde asamblare;
lichidului de separat din separator. Cu
6-canalededescrcare.
ajutorul valvuleideoperaiese introduce
ap n spaiul aflat ntre piston i reperul 3. Apa, care ptrunde n acest spaiu, foreaz
deplasare njosa pistonului i astfel se deschid ferestrele deevacuare 6.
Inacestmoment, datoritforeicentrifuge,ntregconinutuldinspaiuldeseparareeste
expulzat n afar. Cu aceasta procesul de curire a tamburului (cupei) este terminat.
Evacuarea tamburului (cupei) are loc n 5 - 10 s. Acest proces de evacuare poate fi controlat
manualsauautomatcuajutoruluneiunitidetimp.
n timpul procesului de evacuare se pierd circa 4 litri de ap. Apa necesar acionrii
pistonului trebuie s fie la o presiune de circa 2 at. Aceast presiune se realizeaz n mod
diferit n funcie de tipul de separator. Astfel, separatoarele Westfalia, folosesc ap sub
presiune de la un hidrofor, n timp ce separatoarele DeLaval au o mic pomp centrifug
montatsub tambur(cup) iacionatde acesta.
Dupcetamburul(cupa)afostgolitsereiaciclulobinuitdeseparare,adic:
- se nchide admisiaapei decomand;
- se reface perna de ap care asigur etanarea tamburului (cupei);
- se introduce apn tambur(cup) pentru a reface etanarea cu lichid a acesteia (numai
ncursulpurificrii);
-sencepeadmisiantambur(cup)alichiduluidetratat;
secontinuprocesul desepararepnn momentul unei noi splriaseparatorului.
Tipul de separator descris mai sus este deosebit de convenabil exploatrii la bordul navelor
maritimedatoritavantajelorpecare le prezint:
continuitateaprocesuluideseparare;datoritfaptuluicseparatorulnunecesit
perioadedeoprire, afectatecuririi.mnuaJe, el poate lucra, practic, fa*roprire;
- volumul demuncafectatntreineriiestemultdiminuat;
-modul deconstrucie sepreteazperfectunei automatizri antregului proces.

204

Manualul ofierului mecanic

8.7. Automatizarea procesului


deseparare
8.7.1 Posibiliti de automatizare.
Datorit modului de construcie, separatoarele
de combustibil cu aurtodescrcare se preteaz la
montarea ntr-o instalaie automat. S-a artat
anterior modul de lucru cu un separator cu autodescrcare. S-a putut observa c toate operaiunile
de pornire, splare, oprire, se efectueaz prin
manevrarea unor valvule. Dac n locul acestor
valvule se plaseaz valvule electro-magnetice, exist
posibilitatea ca aceste operaiuni s fie efectuate
prin impulsuri electrice. Dac n aceast instalaie se
plaseaz un aparat capabil s furnizeze impulsurile
electrice de comand n funcie de un program
prestabilit, se poate realiza o automatizare complet
a procesului. Succesiunea operaiilor, ntr-o
instalaie automat de separare a combustibilului,
esteurmtoarea:
a)pornireamotoruluielectric:
b) etanareacupei cu ajutorul apei;
c) umplereacupei cuap(pentrupurificare);
d)admisiacombustibilului;
e)oprireaintrriicombustibiluluinseparator;
f)evacuareacombustibiluluidincup;
g) descrcarea i evacuarea reziduurilor;
h) ateptarea (50 secunde pentru descrcarea
complet).
Din acest moment ciclul operaiunilor se reia
cu ncepere de la punctul b. n cazul n care datorit
cantitii mari de impuriti este necesar splarea
de dou ori consecutiv a tamburului (cupei), atunci
duppunctul? se repet operaiunile b, c, g, h dup
care ciclul se reia cu operaiuneab.

8.7.2Instalaiadeautomatizarea
proceselordeseparare.
Fig. 8.12 Acionarea hidraulic asupra
camereideseparare:
a-adrnisieulei(combustibil)esteoprii;-deschiderea ferestrelor de evacuare prin coborrea
semicupei glisante i nceputul procesului de
evacuare: c etanarea camerei de separare i
nceputul admisiei uleiului (combustibili de
separat).

Pentru asigurarea funcionrii continue ndelungate a separatoarelor i autodescrcarea


(autocurirea) depunerilor din camera de separare
(spaiul d6 separare al cupei), acestea sunt dotate cu
instalaii automate ce se compun din urmtoarele
elemente principale: un releu de timp (timer) cu
programul su, valvule automate comandate electric
saupneumatic,aparaturdeavertizare(fig.8.13).

205

Separatoare centrifugale

Fig.8.13Ciclulautomatdeseparare:
a -splaresimpl;b-splaredubl;1.2.3-valvuleelectromagnetice;
4- robinetcu 3ci;5 tubulaturevacuareulei;6- tubulaturdescrcare
reziduuri; 7-releudetimp.

Funcionarea instalaiei este urmtoarea: dup un interval de timp prestabilit n care


separatorul a lucrat, cupa trebuie golita de reziduuri. Valvul electromagnetic l comandat
de releul de timp deschide aerul comprimat ctre robinetul cu trei ci. Acest robinet
comandat de aerjoac rolul de by-pass al pompei de alimentare cu ulei a separatorului. Prin
deschiderea lui, combustibilul neseparat este recirculat n pomp pe toat perioada de splare
a separatorului, n continuare, releul de timp 7 transmite o comand ctre valvul
electromagnetic 2, plasata pe tubulatura de umplere cu ap a cupei. Meninnd deschis
pentru un scurt timp aceasta valvul, apa umple cupa evacund pe tubulatura 5 uleiul din
cup. n acest fel se face economie de ulei, deoarece n momentul descrcrii n cup nu se
vor afla dect ap si reziduuri. Dup nchid^ea cestei valvule, releul de timp comand

206

Manualul ofierului mecanic

deschiderea valvulei 3 care furnizeaz separatorului apa de comand a deschiderii cupei.


Cupa este deschis, reziduurile i apa fiind ejectate n afar pe tubulatura 6 m tancul de
reziduuri.Valvul3estemeninutdeschis 10s, timpsuficientgoliriiseparatorului.
Urmeaz o perioad de ateptare n care are loc att etanarea, ct i atingerea turaiei
nominaledelucrudectrecupadeseparare.
ncontinuare, valvul2estedeschisdin nou, cupa este umplutcuappentruareface
etanarea cu lichid a acesteia. Cnd ciclul este complet, releul de timp comand nchiderea
valvulei 2 si a by-pass-ului 4 i astfel combustibilul neseparat este din nou admis n
separator.
Succesiunea operaiunilor care formeaz programul de automatizare se poate vedea n
fig.8.130.
Dacdinmotiveleartateanterior, este necesarsplareadublaseparatorului,arunci
programuldelucruestecelartatn fig.8.13 Z?.
Cnd separatorul lucreaz, orice anomalie aprut n funcionarea sa, ca de exemplu
pierdereaetanriiidescrcareacombustibilului pe tubulaturaderefulareaapei murdare,
este semnalizat de ctre o alarm luminoas i sonor, n acelai timp cu alarma orce
anomalie sesizat de senzorul l (fig. 8.14) are ca efect deschiderea by-pass-ului 4. n acest
mod, pe lng alarm, instalaia de automatizare asigur i o msur operativ de oprire a
admisieilichiduluideseparatnseparator,mpiedicndpierderinedorite.
l
l

Flg.8.14Sistemuldeavertizareiblocareaseparatorului
n cazul unei avarii:

/ -senzor.2-tablouelectric;3-clcctrovaivul;4-by-pass.

Separatoare centrifugale

207

8.8.Regulideexploatare.
Defeciuni, cauzesi remedierea lor
Pentru punerea n funciune a separatorului se execut un control prealabil al strii
acestuia, se verificpoziiasaboilorde frn i nivelul uleiului n baza de ulei, dupcare se
pornete motorul electric de antrenare. Se ateapt un timp pn la atingerea regimului
turaiei nominale a tamburului vertical, dup care se execut succesiv o serie de operaii.
Se manevreaz robinetul cu 4 ci, 5 din fg. 8.15, astfel nct apa s curg pe eava de
preaplin12.
Prin aceast operaiune apa din
tancul l este admis pe la partea
inferioar a semicupei i o ridic
asigurndu-se
astfel
nchiderea
camerei de separare, n momentul n
care sub semicupa inferioar s-a
stabilitniveluloptimdeap,surplusul
se scurge afar prin eava de preaplin.
Se trece apoi valvul de control
- robinetul cu 4 ci n poziia 4 i se
deschide valvul 14 prin care apa
ptrunde prin racordul flexibil 3 n
cupa i o umple. In momentul
umplerii, atunci cnd apa n surplus
Fig.8.15Schemadelucruainstalaiei
apare n tubul de evacuare 7 a
de separare:
/ - tanc pentru apde lucru; 2 - filtru de combustibil;
reziduurilor se nchide valvul s. n
3-racorddeappentruetanareacupei;4-valvul
acest moment separatorul este gata de
de ap pentru robinetul cu patru ci;f - robinet cu patru
lucru, camera de separare fiind
ci;6- pompdeaspiraie; 7- evacuarereziduuri; S-reaezat fa de exterior i n acelai
fulare combustibil separai; 9 - robinet by-pass combustibil; /0-bateriede valvule-aspiraie motorin; //-valvul
timp plina cu ap necesar procesului
aspiraiemotorinnseparator, 12-eavadepreaplin;
deseparare.
13-nclzitormotorin;14-valvuldeumplere.
Acum se poate aciona robinetul
by-pass 9 i motorina, combustibilul
greu sau uleiul este admis n separator pentru separare.
Dup o anumit perioad de lucru (pentru a descrca reziduurile aprute n urma
separrii i pentru a spla separatorul) se manevreaz robinetul by-pass 9 pe poziia de
by-passare separator, amestecul de separat fiind trimis n aspiraia pompei 6.
Odat oprit intrarea amestecului de separat n separator, se acioneaz asupra valvulei
de separaie 5 manevrnd-o pe poziia l n care se ntrerupe legtura hidrostatic cu tancul 7,
semicupa coboar i se deschid ferestrele de evacuare a reziduurilor din camera de separare.
Acest moment este sesizat sub forma unui zgomot nfundat de scurt durat n care
reziduurile sunt centrifugate n interiorul camerei de separare spre tancul de reziduuri.
Se manevreaz valvul de operaie pe poziia 2 i se ateapt 5 - 10 s pentru a se evacua
toate depunerile din camera de separare.
Dup aceast operaiune se trece valvul J pe poziia 3 i ciclul se reia.
Pentru oprirea definitiv a separatorului se efectueaz operaia de descrcare-splare,
valvul 5 rmnnd n poziia 2, dup care se oprete motorul i se frneaz tamburul.
Intervalul de timp ntre dou descrcri consecutive ale separatorului depinde de
coninutul procentual de reziduuri din amestecul de separat. Valoarea acestui coninut
procentual fiind greu de stabilit, se procedeaz la testarea reziduurilor. Dac reziduul

Manualulofieruluimecanic

208

evacuat este prea fluid, timpul ntre dou descrcri va fi mrit i invers. Se recomand ca
timpul ntre douautodescrcri s nu fie prea mare, pentru a evita creterea spaiului ocupat
de reziduuri n camera de separare ceea ce ar afecta calitatea separrii.
La separatoarele fr autodescrcare, la care ndeprtarea depunerilor se face manual
este necesarca, cel puin odat la 24ore defuncionare, separatorul s fie oprit i curat.
n cazul separrii uleiului, temperatura acestuia la intrare n separator trebuie s aibe o
valoare cuprins ntre (75 - 82) C. Temperatura apei de splare trebuie s fie cu cteva
grademai mare dect temperaturauleiului.
Uleiurile aditivate nu se recomand a fi splate cu ap, deoarece pot fi ndeprtai
aditiviiisepotformaemulsiistabile.
Pentru asigurarea unei bune caliti a separrii este preferabil ca separatorul s lucreze
la o valoare de (50 - 60) % din debitul nominal i s asigure funcionarea n serie a dou
separatoare: primul funcionnd ca separator, iaral doilea ca clarificator.
Experiena practic a artat c se impune obligatoriu stabilirea corect a discului
gravitaional pentru fiecare nou sort de combustibil ambarcat (n general pentru fiecare
amesteceterogendeseparat)prinmetodancercrilorsuccesive.
Intabelul8.1suntdateincidentelenfuncionareaseparatoareloriremedierealor.
TabelulS.l Incidenten funcionareaseparatoarelori remedierea lor

Nr.
crt.

Cau/e

Remedieri

1.Tamburul(ansamblulvertical)nuatingeturaiaprescrissauoatinge
dup un timp prea lungde la pornire
1

Frnelesuntstrnse

Se vor slbi frnele.

">

uruburile
pentru fixarea
tamburului sunt strnse

Vor fi deurubatc uruburile

_>

Motorul nuesteracordat bine

Va fi verificat schemade deconectare

Suprafeele de frecare ale


saboilor cuplajului sunt murdare
(mbibatecu ulei)

Se vacurasuprafaade frecare

Numrul saboilorestemic

Se va mri numrul saboilor

Tamburul se afla prea sus i intr


n atingerecucapacul

Se vareglanlimeatamburului

La partea superioar a carcasei


batiului s-a acumulat lichid sau
impuriti, datorit crui fapt
tamburul este frnat.

Se va controla:
- golirea instalaiei;
- lichidulcare trebuie ssescurg;
- se va verifica etanarea organului de
nchidere pe aspiraie;
- se va curai partea superioar a carcasei
batiului.

209

Separatoare centrifugale
2.Turaiaseparatoruluidescretentimpulfuncionrii
Suprafeele de lucru ale saboilor
s-au mbcsit cu ulei

Se vorcura suprafeele de lucru

Scade tensiunea de alimentare de


la reea

Sevacontrolavaloareatensiuniireelei

10

Scade turaia electromotorului de


antrenare

Se va verifica motorul

3.Tamburulatingeprearepede(/<3')turaiaprescris;valoareacurentului
depornireestefoartemare
11

Au fost montai prea muli saboi


de cuplaj (se va avea n vedere c
saboii noi antreneaz mai bine
dup mai multe porniri)

Numrul saboilor se va reduce la 2 sau 3,


innd cont de o repartizare uniform a
saboilor

4. Separatorul funcioneaz cu trepidaii


12

Impuritile ndeprtate prin


centrifugare s-au depus n mod
ncuniformn tambur

Se vademontaicurai tamburul

13

Tamburul este asamblat incorect


sau asamblat cu elemente
proveninddelatamburidiferii

Tamburul va fi asamblat corect:


- se va controla numrul talerelor;
- se va aduga la nevoie un taler de
rezerv.

14

Lagrele cu bile (rulmeni) sau


elemente de angrenare uzate

Elementele deteriorate vor fi nlocuite

15

Tamburul dezechilibrat din cauza


avarierii

Tamburul va fi expediat firmei furnizoare


pentru reparaie. Nu se admite nici o
reparaie la tamburcu mijloace proprii; nu
se admit lucrri de sudare sau lipire fiind
vorba de oeluri speciale cu grad mare de
aliere

5. Sistemul deoperaie funcioneaz ncsatisfctor(nchidereaideschidereacupei).


Semicupa glisant nchide fr acionarea valvulei de operaie pe poziia 3 - 4
sau nunchide, dei a fostacionat valvul deoperaie
16

Cupa nu se nchide (semicupa


glisant)

Verificarea garniturii circulare laterale:


- verificarea canalelor de ptrundere a
apei de operaie:
- verificarea tancului presiunii hidrostatice;
- starea de curire a canalelor apei de
operaie;
- dac garniturile sunt n perfect stare.

Manualul ofierului mecanic

210

6.Rezultateleseparriinusuntnormale(lanivelulcelorstandard)
Vitezaderotaiepreamic

Verificarea strii ferodourilor:


- verificarea frnei (s fie slbit);
- verificarea valvulei presiunii constante;
- reducereatimpuluintredoudescrcri
succesive.

Spaiul de reziduuri din oala este


plin

Segoletespaiuldereziduuri

17

18

7.Combustibilulestedeversatodatcuapa.

19

20

S-a ntrerupt coloana de lichid de


amorsare

- Se verificcantitatea apei;
- se
verific
garnitura
gravitaional.

S-a schimbat temperatura de


separare

Garnitura de etanare a oalei inferioare


saumuchiaoaleiinferioaredeteriorate.

discului

Bibliografie
[1] Gh. Uzunov, LDragomir

ndrumtorulofieruluidenav
Editura Tehnic, Bucureti, 1983

roi

Documentaiainstalaiilorde labordul
navelorBK65.000tdw

[3]***

Documentaiainstalaiilorde labordul
navelorTK150.000tdw

[4]***

MOPX 205 and 207 Separation Systems


AlfaLaval Marine &Power
Sweden, 1991

[5] ***

Supplement- MOPX Separations Systems


formineral oils
Alfa Laval Marine & Power
Sweden, 1993

INSTALAII DE STINGERE A INCENDIILOR

9.1.Generaliti
Apariia incendiului la bordul navei este unadincele mai frecventeavarii ce poate apare
pe marc. Dealtfel un incendiu poate apare:
-ntimpulconstruciei navei;
-n timpul staionrii la cheu;
-ntimpul reparaiilor;
-n timpul marului.
Apariia unui incendiu este cauzat de existena simultan a trei elemente, care se
ncadreaz n aa numitul triunghi al focului. Acestea sunt:
-materialelecombustibile;
-temperaturadeaprindere;
-oxigenul.
Este suficient ca unul din elemente s lipseasc pentru ca incendiul s nu mai apar.
Din triunghiul focului rezult i posibilitatea de a nltura incendiul, adic:
-nlturarea materialelor combustibile coninute n corpul navei sau cele ce constituie
marfa de transportat (acest lucru se face prin aplicarea normelor ce interzic folosirea anumitor
materiale laconstrucianavei);
-modificarea temperaturii de aprindere, numai c, din pcate, acest lucru nu poate fi
fcut; temperatura de aprindere este caracteristic fiecrui combustibil i nu se poate face
altceva dect meninerea temperaturii materialelor combustibile sub valoarea temperaturii de
aprindere, iarlacorpurileaprinsercireaacestora;
-eliminarea oxigenului, aceasta este singura soluie util i eficient att n prevenirea,
ct i n stingerea incendiilor; n cazul prevenirii substanele combustibile sunt pstrate ntrun mediu lipsit de oxigen ce nu permite apariia focului i nici extinderea acestuia n spaiile
respective.
Atta timpct sunt inexploatare, navele trebuie s fie dotate cu mijloacede prevenire i
stingere a inccndiilor.Dup modul de stingerea incendiilor, acestea pot fi:
-de suprafa;
-volumice.

212

anual

ofierului

mecanic

Instalaiile de stins incendiu de suprafa trimit, la suprafaa focarului de incendiu,


substanestingtoarecarercescsauoprescalimentareacuoxigenul dinaerazonei deardere
(ex. instalaii de stins incendiu cu ap. cu spum. etc.).
n grupa instalaiilor volumice de stingere a incendiilor intr acele instalaiicare umplu
volumul liber al ncperii cu substane (abur. gaz inert sau spume foarte uoare) ce nlocuiesc
substanelecentreinarderea.

9.1.1. Cerine ale instalaiilor de stins incendiu


Instalaiiledestins incendiu trebuie s corespund urmtoarelorcerineprincipale:
-s fie oricnd gata de funcionare, indiferent dac nava se afl n staionare sau n mar;
-s nu intensifice prin funcionarea lorarderea;
-s fie sigure n funcionare i s aib propria vitalitate;
-s acioneze asupra focarului de incendiu astfel nct s exclud posibilitatea
reaprindcrii;
-s aib mijloacede acionare local i de la distan precum i posibiliti decontrol;
-s nu fie periculoase pentru oameni;
-substanele stingtoare s nu provoace corodarea instalaiilor i a construciiloraferente;
-s nu fie deficitare i s-i menin proprietile stingtoare dup o depozitare
ndelungat.
n afar de aceste cerine, instalaiile de stins incendiu de la bordul navei sunt dublate
ntotdeauna cu sisteme de prevenire (avertizare) a incendiilor.

9.1.2. [Mijloacele de prevenire (avertizare) a incendiilor


la bordul navei

Mijloacele de prevenire (avertizare) a incendiilor la bordul navei sunt clasificate n:


pasive i active.
Mijloacele pasive de prevenirea apariiei i extinderii incendiilor la bordul navei sunt
folosite nc din faza de proiectare i construcie a navei i sunt:
-msuri luate din proiectarea navei pentru a se evita apariia incendiului;
-amenajrile interioare s fie realizate din materiale ignifuge;
-stabilirea traseelor de tubulaturi cu temperatur ridicat s fie flcut astfel nct acestea
s treac departe de materialele combustibile;
-izolarea elementelor din instalaiile navale cu temperaturi ridicate;
-stabilirea unor msuri de prevenire a incendiilor in cazul apariiei unor scurtcircuite
elcctce la diferitele instalaii electricede bord;
-msuri ce prevd stoparea ventilrii sau a altor clemente ce ar ntreine arderea
(incendiul)ntr-uncompartiment.
Utilizarea mijloacelor active de prevenire i extindere a incendiilor la bordul navei se
refer la:
-rcirea materialelor combustibile sau izolarea lor de mediul ambiant printr-un strat de
gaz inert;

Instalafiidestingereaincendiilor

213

-eliminarea oxigenului din compartimentele ce conin materiale combustibile prin


introducereagazelor inerte;
-avertizarea echipajului asupra apariiei unui incendiu.
Ultimele sisteme menionate sunt obligatorii pentru toate tipurile de nave cu zon
nelimitat de navigaie i const din utilizarea unor traductori care sesizeaz apariia
incendiului, apoi transmite informaia la postul central de comand, acolo unde exist, sau la
postul central de comand al instalaiei de incendiu, n general elementele de avertizare
priitoare la apariia incendiilor se afl n compartimentele unde nu exist cart permanent i
se folosesc pentru aceasta mai multe tipuri de traductoare.
Cele mai utilizate traductoare pentru instalaiile de avertizare incendiu sunt: de
temperatur,defum.
Traductoarele de temperatur sunt realizate n dou variante constructive:
-maximale - care declaneaz la o tempcrtur maxim;
-difereniale -caredeclaneaz laoanumitvitezdecreterea temperturii.
ntruct temperatura n sine nu este un criteriu suficient de sigur n prevenirea
incendiilor, se folosete inunelecazuri traductorul de fum care sesizeaz apariia incendiului
nc din faza cndacesta nu atinge o temperatur prea marc.
n acest caz se utilizeaz celulele fotoelectrice instalate n tubulaturi de diametru 20-30
mm (adesea se folosesc aceleai tubulaturi n care se introduce CO:) prin care se aspir
amestec de aer i fiim din compartimentul navei.
Elementele de avertizare a incendiilor se monteaz pe nav n compartimentele
interesate fiind dispuse n serie, paralel sau mixt.
Cuplarea n serie are dezavantajul c n momentul n care un avertizor sesizeaz un
incendiu, se cupleaz alarma, dar nu se poate identifica compartimentul unde a aprut
incendiul.
Cuplarea n paralel are avantajul c se poate identifica compartimentul unde a aprut
incendiul dar sunt mai complexe, n general schema sinoptic a unei asemenea instalaii se
monteaz n cabina de comand, ji cazul apariiei unui incendiu, pe tablou se va aprinde
lampa ce simbolizeaz avertizorul din compartimentul avariat.
Mijloacele de stins incendiu sunt construite avnd la baz mai multe modaliti de
aciune:
A - instalaii de stins incendiu n care stingerea se face prin rcirea obiectelor incendiate
(de ex. instalaii de stins incendiu cu ap); x
B - instalaii de stins incendiu n care stingerea se face prin nlturarea oxigenului din
compartimentul etan unde se afl materiale sau marfl incendiat (de ex. instalaiile de stins
incendiu cu gaze inerte - difereniate funcie de tipul gazului utilizat, instalaii de stins
incendiu cu C(>, instalaii de stins incendiu cu lichide volatile - haloni, instalaii de stins
incendiu cu pulberi care la temperaturi mari se vaporizeaz formnd o atmosfer inert);
C - instalaii de stins incendiu n care stingerea se face prin izolarea suprafeelor
incendiate cu un strat protector de spum (de ex. instalaiile de stins incendiu cu spum
aeromecanic sau chimic).

9.2. Instalaii de stins incendiu cu ap


Instalaiile de stins incendiu cu ap se ntlnesc sub dou forme:

Manualul ofierului mecanic

214

-instalaii de stins incendiu cujet de ap:


-instalaiidestinsincendiucuappulverizat.

9.2.1. Instalaia de stins incendiu cujet de ap


Instalaia de stins incendiu cujet de ap este prezentat n figura nr. 9.1.
Pompele / aspir din magistrala de ap de mare a navei. Pompa de avarie se cupleaz la
circuitul pompelorprincipale iar debitul ei trebuie s fie suficient de marc pentru a alimenta
simultan dou guri de incendiu cu diametrul maxim stabilit pentru nava respectiv, dar nu
mai puin de 25 mVh, la presiunea corespunztoare a instalaiei.
mprtierea apei se face cu ajutorul unorduzecu diametrul standard.
Pompa de incendiu de avarie nu este necesar dac pompele de incendiu i sursele de
energie pentru acionarea lor se gsesc n compartimente diferite, astfel nct la izbucnirea
incendiului n unul din compartimente, pompele dintr-un alt compartiment vor asigura
alimentareacuapamagistralei.
Pompele de incendiu, prizele de fiind i sursele de energie vor fi astfel amplasate nct
un incendiu izbucnit ntr-unul din compartimentele etane la ap s nu cauzeze ieirea
simultandinfunciuneatuturor pompelorde incendiu.
Pompele de incendiu staionare vorfi.puse n funciune de la o surs independent de
energie mecanic nefiind admis transmisia cu curele de la mecanismul de acionare la
pomp.
Pompelede incendiupot fi adaptate i pentru alte nevoi ale navei cucondiia ca nava s
fie dotat cu cel puin dou pompe acionate independent, una dintre ele fiind n permanen
gata de intrare n funciune conform destinaiei avute.

Fig. 9.1. Instalaia de stins incendiu cujet de ap


/-pompe de incendiu: 2-tubulatura indar a instalaiei de stins incendiu;
'-tubulaturi de spilare a nrilor, -/-ramificaiile suprastructurii: 5-pompa
deavarie:6-prizi Kingston independeni; ~-magistrala principali de api
de mare.

Pompa de avarie este legat la o priz Kingston independent i la o surs de alimentare


cu energie de asemenea independent (adic nu depinde de sursa de energie generat din
compartimentulmaini).

Instalaii de stingere aincendiilor

215

Dac se monteaz o singur pomp, se admite folosirea ei pentru alte necesiti, ns


numai pentru o durat scurt (de ex. pentru splarea tancurilor, pentru splarea nrilor de
ancor,etc.).
Pompele sanitare, de balast, de santin i alte pompe de ap de mare pot fi folosite ca
pompe de incendiu dac debitul i presiunea lor corespund datelor rezultate din calculele
instalaiei de stins incendiu i dac sunt acionate independent i nu sunt folosite pentru
pomparea produselor petroliere, a uleiurilor sau a altor lichide inflamabile.
Pompele de incendiu vor fi prevzute pe partea de refulare cu manometre. Pompele de
incendiu pot avea n tubulatura principal de incendiu o presiune mai mare dect cea
admisibil, dar vor fi prevzute cu supape de siguran reglate la o presiune mai mare cu
10%dect presiunea de regim din tubulatura principal de incendiu, avnd pentru scurgerea
apei racorduri la tubulaturadeaspiraie.
Pompele de incendiu i prizele lor de fundvor fi instalate sub linia de plutire a navei
goale. Toatepompeledeincendiu, inclusivceledeavarietrebuieamplasatencompartimente
cu temperturi peste0C
Instalaia de stins incendiu cu ap poate fi n permanen sub presiune sau poate fi
acionat atunci cnd se declaneaz un incendiu, caz n care instalaia trebuie s fie
prevzutcuacionarede ladistana pompelordeincendiu.
Pentru acionarea pompei de avarie se va folosi ori un motor cu ardere intern, ori o
turbin cu gaze, ori un electromotor alimentat de la o surs de energie electric de avarie.
Pompa de avarie, sursele de energie pentru acionarea ei i prizele de fund trebuie astfel
amplasatencteles nuiasdinfunciunencazul izbucnirii incendiului n ncperile unde
se gsesc pompele de incendiu principale.
Dac pompa de avarie se instaleaz deasupra celei maijoase linii de plutire posibile n
condiiiledeexploatarealenavei, trebuieprevzuteinstalaiisiguredeautoamorsarc.
Intrarean ncperea undeeste montat pompadeavarie trebuie s fie independent de
ncperileundesunt montatepompelede incendiu principale.
Pompadeavarienusevamontanprovapereteluidecoliziune.
9.2.1.1.T ubulaturile
Pe navele cu TRB > 1000 tubulatura instalaiei de stins incendiu cu ap se va calcula
pentru o presiune de regim de minim 10 bar. Fiecare^pomp de incendiu va avea pe evile de
aspiraie i de refulare valvule de nchidere (pe evile de aspiraie se admite montarea
valvulelorcusertar).
Cndexistdousaumaimultepompecentrifuge, vahilcledepe tubulaturaderefulare
a fiecreia dintre acestea trebuie s fie de tipul cu nchidere i reinere.
Petoate navele cu TRB > 1000 magistrala de ap trebuie s aibe pe puntea deschis, n
fiecare bord, mijloacepentrucuplarearacordului internaionaldelegturcuuscatul
9.2.1.2.Hidranii
Fiecare hidrant de incendiu va fi prevzut cu o valvul de nchidere i racord standard
cu cuplare rapid. Hidranii montai pe punile deschise vor fi prevzui cu capace de
nchiderecucuplare rapid.
Amplasarea hidranilor trebuie s permit racordarea rapid i uoar a furtunurilor de
incendiu, iar numrul lortrebuie s asigure alimentarea cu doujeturi de ap in orice parte a
fiecrei ncperi, puni sau magazii de mrfuri (magazia fiind goal). Unul din jeturi va fi

216

A(anualulofieruluimecanic

debitat printr-un furtun de lungime standardizat, iar alt jet poate fi debitat prin dou
furtunuri de acelai fel cuplate ntre ele. Lungimea furtunurilor va fi de 15-20 m pentru
hidranii instalai pe punile deschise i 10 m pentru hidranii instalai n ncperile navei sau
pe puni deschise pentru nave cu TRB < 500.
Pe punile deschise destinate transportului de containere pentru fiecare parte vertical
accesibil a containerelor trebuie s se asigure dou jeturi de ap prin furtunuri de lungime
standardizat.
Dac pe nav exist un hangarpentru elicopter amplasarea i numrul de hidrani vor fi
alese astfel nct s se asigure emiterea a treijeturi de ap n orice parte a hangarului.
Hidranii se monteaz n ncperi la maximum 20 m distan ntre ei, iar n exterior ia
maximum40 m.
La fiecare pomp de incendiu se va monta un hidrant de incendiu direct pe tubulatura de
refulare, ntrepomp i valvul de nchidere.
Furtunurile de incendiu ansambiate cu evile de refulare trebuie amplasate n imediata
apropierea hidranilori pstrai petamburi sauncutii.
evile de refulare de mn vor fi prevzute cu ajutaje ale cror diamctre de ieire vor fi
de 12, 16 sau 19 mm, sau cat mai aproape posibil de acestedimensiuni.
9.2.1.3.Calcululinstalaiei
Mai nti se determin debitul nsumat al pompelorde stins incendiu, conform normelor
registrului de clasificare.
Se traseaz tubulatura de stins incendiu de-a lungul navei astfel nct s se realizeze
alimentarea cu ap a oricrui loc de pe nav de la cel puin dou puncte de alimentare.
Se face calculul sarcinii pompei, avndn vedere prescripiile privindsarcina minim de
activare.
Se calculeaz debitul unei pompe, se alege pompa i se face verificarea pompelor n
paralel.
Calculul debitului pompelordupR.N.R.:
Q > Kr [mVhl
(9.1)

ncare:

m = l,
(9.2)

L = lungimea navei [m];


B = limea maxima navei [m]:
H = nlimea bordului pn la puntea pereilornseciune [m]:
K = coeficient, care este funcie de criteriul de servici sau de indicele de compartimentare A:

'

V+P.-P

Csecalculeaznumaipentrunaveledepasageri,ncare:

(9.3)

217

Instalaii destingere a incendiilor

M - volumul compartimentelor de maini la care se adaug volumele tancurilor de


combustibildinafaradubluluifunddispusenprovasauinpupaspaiului demaini [m3];
P = volumul total al spaiilor pentru pasageri sub linia limit de imersiune [m3]:
V = volumul total al navei sub linia limit de imersiune [m3];
PI =0.056 L N

(9.4)
N - numrul de pasageri pentru care este certificat nava.
Dac
P > P+P
unde p este volumul total al spaiilor pentru pasageri de la bordul navei situate mai sus de
linia limit de imersiune. calculat r a ine scama de spaiile destinate pentru cazarea i
servirea echipajului, atunci
P, -= max [(P+p); 0,037-r L-NJ
(inc scamade spaiile destinatepentrucazarea i servireaechipajului.
Dac PI < P, C,sevacalculacu relaia:

(9.5)
Factorul de compartimentare A este aplicabil n special navelor destinate transportului
de mrfuri i se determin cu relaia:

582
A = -f.18
L-60

(9.6)
pentru L = 131 m i mai mult, iar B reprezint factorul de compartimentare aplicabil n
primul rnd navelorangajate pentru transportul de pasageri i sedetermincu relaia:
B=^+0.18

L-42

(9.6a)
pentru L = 79 m i mai mult
Deci.
k=0.016
pentru navele de pasageri cu Ci > 30 sau A>0.5;
k=0.012
pentru naveledepasageri cu C < 0.5;
k=0.008
pentru toate celelalte nave.
Pe toate navele, cu excepia pasagerelor, debitul total al pompelor de incendiu poate s
nu depeasc 180 mVh dac asigurarea funcionrii concomitente a altor instalaii
consumatoare de ap nu impune un debit mai marc. La stabilirea debitului total al pompelor
de incendiu nu se ia n calcul debitul pompelor staionare montate pe petroliere la prova i
nici debitul pompei de avarie.

Manualul ofierului mecanic

218

Debitul fiecrei pompe staionare de incendiu cu excepia celei de avarie va fi de


minimum 80% din debitul total necesar, mprit la numrul necesar de pompe de incendiu.
Calculul sarcinii se face cu condiia ca fiecare jet s aibe o anumit btaie. Aceast
btaie este proporional cu presiunea de la intrarea n jet. Din acest motiv,regulile R.N.R.
impunvaloarea minim pentru presiunea la intrareanjetconformtabelului nr. 9.1:
Tabelul9.1. Valoriminimealepresiunii apei lahidrant
Navede
Tonajul brutal
navei(TRB)

Numr de pompe

pasageri
Presiuneminima((Ur
pompdeavarie)

2.0
2.8
2.8
3,2

1
2
-t

Pani la 300
300-1.000
1.000-4.000
>4.000

Celelalte
Numrde pompe
(Hir pompa de
avarie)
1
l
^

nave

Uhidrant(bar)

2.0
2.6
2.6
2.X

Alegerea distribuiei, presiunii i a numrului de pompe de incendiu pentru docurile


plutitoareseva facedup navademrfuri cea mai marecarepoatefiandocat, pornindde la
consumuldeapnecesarfuncionriiinstalaieidestingereaincendiuluicuap.
Dac navaesteprevzuticualte instalaiidestingerea incendiului,careconsumap
de la pompele de incendiu, atunci debitul pompelor de incendiu trebuie s fie suficient de
marepentruaasigura funcionarea instalaiei destins incendiu cuap cudebitul decel puin
50% din debitul determinat cu relaia (9.1) pentru funcionarea n paralel i a celeilalte
instalaii de stins incendiu, care consum cea mai marc cantitate de ap. fn acest caz
cantitatea de ap pentru instalaia de stins incendiu cu ap trebuie s fie suficient pentru a
asigura consumul de ap pentru cel puin dou jeturi de la ajutajele evilor de rcftilarc cu
diametrul cel mai mare, utilizate labordul navei, ns nu vor fi mai mult de asejeturi, iar la
naveledemarestenecesarundebitdeapnumaimarede90m3/s.
9.2.1.4. Parametrii funcionali ai instalaiei
Pentru o funcionare normal se pune condiia ca sarcina pompei s fie egal cu sarcina
instalaiei. Sarcina instalaieiestedatderelaia:

Hi

V, 2 -V, 2

+Pi-Pi+PS +h

(9.7)

unde:
2

V -V

~ -componentadinamic, carepoate fi neglijat:

P: - pi - sarcina piezometric, care poate fi considerat ca diferena dintre P: = Ph


(presiunealaieireadinhidrant)i p\ =po: rezultp:-pi =Ph-pq;
- componenta geodezic, care se va alege funcie de amplasarea gurilor de incendiu
considerndz ca fiind nlimea fa de linia de plutire a gurii de incendiu amplasate cel mai
sus;
h - pierderile de sarcin pe tubulaturi, care se calculeaz n conformitate cu traseul
thilit ncntru alimentarea surilorde incendiu.

219

Instalaiidestingereaincendiilor

Pentru a determina traseul cu pierderile maxime de sarcin, se aleg mai multe trasee
susceptibilenacestsens. Acestetraseesealegastfelnctprinelescirculedebitulprevzut
de R.N.R. i calculat cu relaia (9.1). Pentru aceasta este necesar s determinm numrul
gurilor de incendiu ce trebuie deschise simultan pentru a consuma mpreun ntreg debitul
Q.
Presupunem ajutajul de diametru d prin care curge un jet de ap cu viteza v la o
presiune recomandat de R.N.R. aa cum sevede n tabelul 9.L

(I8)

deunderezultdebituldeapceieseprinajutaj.
q=(d:/4)v

unde:
-coeficientdedebit.
Numrul deajutajece trebuies lucreze simultanpentruaconsuma debitul Qeste:

(9.10)
Pentru traseul ales, cu n guri de incendiu deschise, se stabilete caracteristica rezultant
a instalaiei.
Se adopt apoi un alt traseu unde sarcina geodezic este suspect a fi maxim i se
traseaz caracteristica rezultant a instalaiei. Din cele dou caracteristici se alege pentru
studiul instalaiei caracteristica cea mai apropiat deaxaOH(vezi figura 9.2.)
Se determin caracteristica echivalent a pompelor ce se cupleaz n instalaie (n
general pompele se cupleaz n paralel). Se suprapun cele dou caracteristici ale instalaiei i
apompeiechivalentei sedeterminpunctulechivalentde lucruninstalaie(figura 9.3).
Sarcina determinat /// este de altfel chiarsarcina pompei de incendiu.
Debitul unei pompe de incendiu se determin cu:

N-K,

(9.11)

unde:
N-numrultotaldepompe;
k, =O.S-rO,85.

220

Manualul ofierului mecanic

Fig. 9.2. Caracteristica hidraulic

Fig. 9.4. Verificarea calculului pompelor


de incendiu

Fig. 9.3. Determinarea punctului


defuncionarealpompei

Cu valorile /// i Ot se determin


caracteristica pompei PI.
Apoi se verific dac pompa aleas
satisface condiiile de funcionare ale
instalaieidestinsincendiu.
Pentru aceasta se calculeaz
caracteristica pompei echivalente i apoi
se suprapune pe caracteristica instalaiei.
Carcteristica trebuie s treac prin
punctul P(H|0. Q).
Dac debitul total al celor dou
pompe ce lucreaz n instalaie este mai
mic (vezi figura 9.4) dect debitul celor
dou pompe cuplate la aceeai sarcin, i
care lucreaz singular n instalaie,
nseamn c s-a efectuat un calcul corect.
Adic Q<2Q,.

9.2.2.Instalaiiledestinsincendiucuappulverizat
Instalaiile de stins incendiu cu ap pulverizat sunt mai eficiente ntruct apa
pulverizat are o influen mai mare asupra focarului de incendiu - n afara rcirii propriuzise se creeaz i un strat protector de vapori de ap ce ntrerupe alimentarea cu oxigen a
suprafeeiincendiate.
Aceste instalaii sunt^de dou tipuri:
-cu sprinklere;
-cu drencerc.

221

Instalaii de stingere a incendiilor

Tubulatura instalaiilorcusprinkleretrebuie sfien permanen plincuap. Butelia


deaer hidroforul, pompa i tubulatura instalaiilor cu sprinklere (cu excepia tubulaturii, care
face legtura instalaiei de stins incendiu cu sprinklere cu instalaia de stingere a incendiului
cuap)vorfi independentedealte instalaii.
Pompa instalaiei de stins incendiu cu sprinklere trebuie s porneasc automat in caz de
scdereapresiunii n instalaie. Sprinklerele sunt dispozitive care declaneaz automat atunci
cnd ntr-un compartiment tempertura depete o anumit valoare, permind pulverizarea
apei n spaiul incendiat.
Temperaturile de deschidere a sprinklerelor pentru ncperile de locuit i de serviciu
sunt: 61C pentru zonele cu clim moderat i 79C pentru zonele tropicale iar pentru
usctorii i buctrii, indiferent de zon, cu 30C peste temperatura maxim a plafonului
acestor ncperi.
Sprinklerele (figura nr 9.6) se folosesc n ncperi n care se pstreaz materiale
inflamabile i nu exist prezena continu a personalului navigant. Sunt montate n partea
superioarancperiiastfelncts fie asigurat unconsum mediudeapdecel puin 5 1/min
pentru fiecare metruptratalsuprafeeincperiiprotejate.
10

Fig. 9.5. Instalaia de stins incendiu cu sprinklere

Funcionarea instalaiei: hidroforul (1) este alimentat de o pomp (2) cu ap tehnic;


funcionarea hidroforuluiesteautomatizatprin intermediul unui releuflotor(4)care menine
n instalaieocantitate de ap ntre valorile minim i maxim ale presiunii. Prin conducta
(3) din partea superioar a hidroforului este introdus- aer sub presiune care menine n
hidrofor presiunea cerut de instalaie. Hidroforul este cuplat la magistrala (5) prin
intermediulvalvulci (6) i la instalaiadestins incendiucuap. Cndseconstat un incendiu,
pus n eviden prin declanarea sprinklerelor, pompa propriu-zis a instalaiei (7) va trimite
ap in compartimentul incendiat. Atunci cnd pompa principal nu face fa. instalaia se
cupleaz n paralel cu pompa de incendiu prin magistrala (5), prin deschiderea valvulei (6).

Manualul oferului mecanic

222

Hidroforul (1) ct i pompa (7) se cupleaz cu magistrala instalaiei prin armturi


speciale formate dintr-o valvul obinuit i una de reinere i semnalizare a circulaiei apei
prininstalaie.
De la magistrala (5) se ramific tubulaturi ce alimenteaz sprinklerele (8). Cuplarea
sprinklerelor (8) la magistral se face printr-un ansamblu de armturi (10) ce permit
nchiderea i semnalizarea scurgerii apei.
n mod normal n timpul marului instalaia de stins incendiu cu sprinklere este
umplut cu ap subpresiune.
Dacntr-uncompartimentsedeclaneaz un
incendiu atunci acolo se deschide automat un
sprinkler sau mai multe realizndu-se mprtierea
apei.
Hidroforul (1) se calculeaz astfel nct s
asigure alimentarea celui mai mare compartiment
dotat cu sprinklere timp de un minut. Dup
declanarea sprinklerelor, prin dispozitivul (10)
care sesizeaz circulaia apei pe conducte, se
Fig.9.6.Schemsprinkler
comand pornirea pompei (7).
n figura 9.6 este reprezentat schematic un
7-racordfiletat;2-capsul;J-ram; -/-deflector,5sprinkler.
Sprinklerele se declaneaz atunci cnd
diafragmi;5-vetil; 7-suportventil;S-obturator
temperatura mediului din compartimentul n care
metalic.
sunt montatesesitueazn intervalulde60 V70 C.
9.2.2.1. Calculul instalaiei
CalcululdebituluinecesarsefaceplecnddeladebitulminimimpusdeR.N.R..adic
q> 5 1/min.
Cu acest debit i volumul ncperilor n care se monteaz sprinklerele. putem calcula
debitelenecesarealimentrii acestorncperi. Astfelavem:
Qi=si q
O:=S2q
Qn= S n - q

(9.12)

unde:
Sn-suprafaacompartimentelor, [r]
Dimensionarea pompei (7) se face astfel nct aceasta s asigure alimentarea ncperii
cu numrul cel mai mare de sprinklere sau a ncperii cu suprafaa cea mai marc la care se
asigur supravegherea.
Deci.
Qp =max(Q,.Q : ...Q n )

(9.13)
Calculul sarcinii pompei se face punnd condiia ca la punctul de intrare n sprinkler
presiunea sfieps. Aceastaar fi condiiadecuplareinndcontde sarcinapiezometric:

223

Instalaii de stingere a incendiilor

(9.14)

unde:
v-v.

-p - componenta dinamic care se neglijeaz;

p,-componentapiezometric;
pgz - componenta geodezic.
Sarcina pompei depinde deji h care sunt funcie de tronsonul i amplasarea ncperii
undesemonteaz sprinkJerele.
Pentru calcul se consider tronsonul ce implic pierderile cele mai mari, care sunt de
faptpierderile de sarcin alepompei.
Calculul numrului de sprinklere se face inndu-se cont de curbele Q=f(pud), unde d
suntdiametreleduzelorsprinklerelor.
Considerm oduz aleas a funciona
pentru diametrul d2 i la presiunea
determinat/?,:
p,=Hp-(pgz-h)

(9.15)
deundesedetermin Of.
n acest fel n ncperea luat n
discuie vom avea un numr de sprinklere
determinatduprelaia:
n=Q/Q
(9.16)

unde:

Fig. 9.7. Determinareadebitului prin duza

=max(Q q ,Q;_... QJ.


(9.17)
Instalaia cu drencere se calculeaz n mod similar. Se deosebete de instalaia cu
sprinklere prin aceea c se declaneaz manual, de aceea se i monteaz n ncperi cu cart
permanent.

9.3. Instalaii de stins incendiu cu lichide volatile


Vaporii lichidelor volatile duc la micorarea procentului de oxigen din mediul
nconjurtor.
Substanele folosite pentru stingerea incendiului se pstreaz la presiuni mici. n acest
caz pierderile de manipulare fiind mici.
Substanele utilizate pentru stingerea incendiului cu o astfel de instalaie sunt
numeroase. Una dintre aceste substane este tetraclonira de carbon (CC14). Dar s-a dovedit c
latemperaturi mari v vaporii ineri de CC14 devin explozivi, de aceea n ultimul timp CC14 s-a

224

fanualuiofieruluimecanic

nlocuit cu hidrocarburi halogenate. Aceste substane au proprieti frigorifice foarte bune i


se ntlnesc sub numele de haloni. Acetia, lapresiuneaatmosferic, sunt n stare gazoas, n
stare lichid la temperatura mediului ambiant se obine o presiune de 5-6 bar. mprtiate pe
suprafeele incendiate, hidrocarburile halogenate trec n stare gazoas, vaporii asigurnd
stingerea focului. Pentru stingerea incendiilor se admite utilizarea hidrocarburilor halogenate
- halon 1301 (CF3Br) i halon 2402 (CF:Br-CF:Br). Aceste substane se pstreaz n

Fig. 9.8. Instalaia de stios incendiu cu lichide volatile


/-rezervor,2-sticlidenivel;^-magistral;J-valvuledezonJ,5-butelie;

rezervoare speciale. O astfel de instalaie este prezentat n figura nr. 9.8:


n caz de incendiu se deschide valvul pe zona respectiv i tot lichidul este dirijat spre
compartimentul incendiat. Substana volatil este deplasat cu ajutorul aerului sau dioxidului
decarbon din butelia (5), umplut la presiunea de 20 bar.
Calculul instalaiei se face n scopul determinrii cantitii de gaz sau lichid utilizai:

[Kg]
(9.18)
ncare:
3

v - volumul de calcul al celei mai mari ncperi protejate [m ]:


q - consumul specific al substanei de stins incendiu [kg/m3].
Pentruhalon 1301

__ [kg]
lOO

Ivi

(9.19)
- norma de consum pentru stingerea incendiului, n [%] raportat la volumul
ncperii:
=4,25 pentru compartimentul maini i cele similare acestuia;

Instalaii de stingere a incendiilor

225

=5,0pentru magazii de mrfuri, destinate numai pentru transbordarea autovehicolelor


care nu transport marf de nici un fel;
= 0.16 mVkg - volumul specific al halonilor 1301 la temperatura t= 20C i presiune
atmosferic:
Pentru halon 2402. q = 0.2 kg/m3 - pentru compartimentul maini i cele similare
acestora: q = 0?23 Kg/m3 - pentru ncperi de mrfuri destinate numai pentru transportarea
autovehicolelorcare nu transport marfa de nici un fel.
Pentru determinarea capacitii recipientului pentru pstrarea substanei de stins
incendiusevoradoptaurmtoareledensitideumplere:
-pentru halon 1301 - cel mult 1,1 l de halon lichefiat pe un litru al capacitii
recipientului:
-pentruhalon2402 -cel mult0,9 i lichidpeun litrualcapacitii recipientului.
Debitarea cantitii necesare a substanei de stins incendiul, n faz lichid, trebuie s
fie asiguratintimpde20secsaumaipuin. Numruldeduzeseianfunciede:
G=

(9.20)
unde:
-debitulduzei, [mVs]:
n - numrul de duze:
-timpdeevacuare(umplere), [sj.
Deci:

(9.21)

(9.22)
este debitul prin duza de diametru di
este presiunea la ieirea lichidului volatil
prin duz:
Fig.9.9. Determinareadebituluiprinduza

pd=Pb-p

O23)
rse ia din regulile societilor de clasificare (pentru R.N.R., = 20 s)
1

9.4. Instalaii destins incendiucu pulberi


Instalaiadestins incendiucupulbericonstn:
-staii pentru amplasarea rezervoarelor cu praf (pulberi), avnd gradul de umplere de
cel mult0.95 abuteliilorcu gazdeantrenare (CO: sauN:) i acolectorului dedistribuie:

226

Manualul ofierului mecanic

-posturi de stingere, formate din dispozitivde mprtire cuplat cu un furtun solid ce nu


se poate rsuci, lung cel mult de 33 m i o butelie de declanare umplut cu aer la presiunea
de25bar:
-tubulaturi i armturi pentru pornirea instalaiei i pentru transmiterea pulberilor spre
posturile de stingere.
Pornirea trebuie asigurat de la distan din orice post de stingere. Jnstalaia trebuie s
fie pus n funciune n cel mult 30 sec dup deschiderea buteliei de pornire din postul de
stingerecel mai ndeprtat, conectat la staie. Raza de ndoire a tubuluide praftrebuie s fie
celpuin 10diametredetubulatur.
Pentru o cinetic bun, r depuneri de pulberi, tubulatura trebuie s aib raze de
curbur cat mai mari, armturile trebuie s eviteschimbarea direciei curgerii gazului. Pentru
aceasta se utilizeaz armturi cu cap sferic care las nemodificat seciunea de trecere. Staia
destingerecupulberi trebuiesfieamplasatdeasuprapunii principale.

Fig. 9.10. Instalaia de stins incendiu cu pulberi


/-rezxTvorcupulberi; J-<ubulatur; ^-tubulaturi de afinare; -/-butelii cu agent de
antrenare; 5-reductordepresiune; 6-valvuldecuplare la magistrala instalatei;
7-valvuII de zon; -post de stingere; 9-dispozitiv de mpr^tiere; /0-butelie de
declanare.

O instalaie de stins incendiucu pulberi trebuies fie prevzutcucel puindou staii


independente (excepie navele LPG cu capacitatea < 1000 m3).
La navele LPG prevzute la prova sau pupa cu colector de ncrcare/descrcare, pentru
protecia acestuia trebuie s se prevad o staie suplimentar de stingere cu prafdotat cu cel
puinuntunde refulareio eavade refularedemn. Staia trebuiesasigure funcionarea
separat i simultan a tururor posturilor conectate la ea.
Echipamentul postului de stingere se va pstra ntr-o cutie sau dulap etane la ap.
eava sau dispozitivul de mprtiere trebuie s fie prevzut cu un mecanism de
declanare/pornireadebitriiprafului.
Construcia pulverizatoarclor. numrul i amplasarea lor trebuie s asigure pulverizarea
uniform a praftilui n ntregul volum al ncperii. Presiunea la cel mai ndeprtat
pulverizator se va lua cel puin egal cu presiunea minim necesar pentru pulverizarea
efectivaprafului.

227

Instalaii destingere aincendiilor

9.4,1. Calculul instalaiei


In fiecare rezervor trebuie s se afle o cantitate de praf determinat din condiia
asigurriifuncionriicontinue, timpdecel puin45 secunde, a tuturorevilorde refulare.
Cantitatea de pulberi se determin astfel:
(9.24)

unde:

S - suprafaacdui mai marecompartiment:


a -cantitateadepulberi necesarpenr. seconsider urmtoarele valori:
-pentrucompartimentulde mrfuri, a = 1,25;
-pentrucompartimentul n care sunt produse petroliere, a = 1,50.
Volumulbutelieiva:
x-

V=-2-.
P

[m3]
(9.25)

incare:
-coeficientceinecontdevolumul rmas libernbutelie;
p-densitateapulberilor, [kg/m3].
Calculul tubulaturilor instalaiilor se face considcrndu-se: c prin tubulatur circul
gaze n viteze de 10-15 m/s. Admind c pulberile au o anumit concentraie, se poate
determina debitul necesar pentru* evacuarea ntregii cantiti de pulberi ntr-un timp
prevzut de normele societilor de clasificare.

rezultc:

unde:
cconcentraia pulberii.

9.5. Instalaia destins incendiu cu spum


Instalaiilede stins incendiu cu spum sunt de dou tipuri: mobile i staionare.

(9.26)

(9.27)

228

Manualulofieruluimecanic

Realizeaz stingerea prin acoperirea suprafeei incendiate cu un strat de spum,


ntrerupndadmisia oxigenului la suprafaa incendiat. Existdou tipuri de spum:
-spum chimic: care se obine prin reacia dintre un acid i o baz (caracterizate prin
indicele de spumare);
-spuma aeromejnic; reprezint un amestec intre ap dulce sau ap de mare, substan
spumogen i aer.
La bordul navei ntlnim instalaii de stingere a incendiului portabile cu spum chimic
i instalaiidestinsincendiu fixe (staionare)cuspumaeromecanic.
Instalaiile staionare sunt amplasate deasupra punii principale. Spuma format in
stingtoare se ndreapt prin tubulaturi rigide spre ncperea protejat unde prin racorduri cu
evi perforate se scurge la suprafaa substanelor arznde. Pentru a nu distruge spuma la
ieirea ei prin orificiile evii perforate, acestea trebuie s aibe diametre de minimum
20*30mmipasul 100-rl50 mm.

Fig. 9.11. Instalafia de stins incendiu cu spuma chimica


/-rezervorcusubstanspumogen;2-dozalor,.?-delamagistraladestins
incendiucuap;V-armturacionatdeladistan;J-amestectoare.

De asemenea pentru evitarea distrugerii spumei, tubulatura trebuie s fie cu ct mai


puine coturi sau variaii brute de seciune i n general trebuie reduse ct mai mult
rezistenele locale.
n scopul mririi vitalitii instalaiei, ntre suprastructuri, magistrala este submprit
n tronsoane de 30+40 m. Armturile de izolare se monteaz, de asemenea, n dreptul
pereilor transversali pupa i prova ai castelului central, ntre dou armturi de izolare se
monteaz hidrani dubli pentru cuplarea stingtoarclor acrospum portative, astfel nct
distribuia lor s fie uniform, iardistana dintre ele s nu depeasc 20 m.
Dac pe nav exist dou staii de stingere cu spum, tubulatura magistral trebuie s
fie racordat la ambele staii.

229

Instalaii destingere aincendiilor

9.5.L Calculul instalaiei


Debitul instalaiilor fixe de stingere cu spum se determin pornind de la suprafeele de
calcul, pe care trebuie s fie repartizat spuma, n calcul se consider acea ncpere, care
necesit pentru protecie cea mai mare cantitate de substan spumogcn.
n calcul se iau urmtoarele arii:
-pentru tancurile de mar - aria compartimentului cel mai mare sau aria punii tancului
de marfa i de scurgere, determinate prin nmulirea limii maxime a navei cu lungimea
punii dencrcaresauariapunii protejatecutunulde refulare;
-pentru compartimentul maini, ncperi de producie i alte ncperi similare - aria
maxim a seciunii orizontale a ncperii protejate;
-pentru magazii de mrfuri uscate i alte ncperi similare cu acestea - aria seciunii
orizontale maxima a magaziei de mrfuri r ncrctur
Debitul specific care se ia n calcul este funcie de coeficientul de spumarc i de tipul
ncperii, astfel:
Tabelul 9.2. Debitul specific al instalaiei de stins incendiu cu spuma chimica
q 1/min/T
10:1

Tancurile de marft ale petrolierelor i


punile lor

6;0.6:3

100:1

!000:1

min

30

Tancuri cu produse petroliere cu


t**>600C itancuri decombustibil

4.5

20

Magazii demrfuri uscate

45

Compartimentul maini i ahe ncperi


unde lucreazd maini ce folosesc
combustibili lichizi

Magazii pituri. magazii lichide


inflamabile,magazii gazelichefiate

4.5

20

Hangareelicoptere, garajenchise

45

I - se adopt pentru calcul valoarea cea mai mare a debitului instalaiei de stingere cu
spum astfel:
-pentru fiecarem: al ariei seciunii orizontaleacelui mai marccompartiment. 6 1/min;
-pentrupuniletanculuidemar,0,6 L/min/m:;
-pentru punile protejate cu tunuri de refulare, 3,0 1/min/r:
-timpdecalculdefuncionarecontinu;
II -sealege timpul de funcionare a instalaiei astfel nct s se fac umplerea de 5 ori a
ncperii protejate;
III -qeste alesastfel nct sse umplencperea n 10 minute.

230

Manualulofierului mecanic
Astfel,debitulinstalaieiestedatde:
Q,*q-S c ,[l/min.l

(9.28)

unde:
Sc-suprafaadecalcul: [r]Sc=max. (St)
Cantitatea total de spum este dat de:

(9.29)
-recomandatdesocietateadeclasificare.
Volumuldelichidspumogen:

(9.30)
unde:
i-numrde rezervoare.

(9.31)
-coeficient; = 1.2+ 1,3.

9.6. Instalaii destins incendiu cudioxid decarbon


Instalaiile de stins incendiu cu dioxid de carbon sunt instalaii volumice. Folosirea
acestor instalaii duce la reducerea coninutul de oxigen din ncperea protejat, nlocuindu-1
parial cudioxiddecarbon, careesteinert la ardere.
Sefolosescpentrustingereaincendiilorn:
-ncpereaD.G.-urilor;
-magazii de stubstane explozive sau uor infiambile;
-lampisterii;
-magaziidepituri;
-magaziidemar;
-compartiment maina;
-tobedeeapament,etc.
Nu se recomand la tancuri petroliere ntruct n cazul exploziilor tuburilor aflate sub
presiune, instalaia poate fi avariat i scoas din funciune.
Instalaiilede stins incendiucu CO: sunt realizate n urmtoarele formeconstructive: de
nalt presiune i dejoas presiune.
InstalaiiledestinsincendiucuCO:de naltpresiune, care utilizeaz butelii de40 l cu
Pun. = 125bar, pentruungraddeumpleredemax.0,675kg/1saulap^= 150bar. pentruun
grad de umplere de maximum 0,75 kg/1. Depozitarea buteliilor se face n ncperi izolate,
ventilate i chiar stropite cu ap. pentru ca temperatura n interiorul lor s nu depeasc
+45C.

Instalaii destingere aincendiilor

231

Tubulatura care leag butelia de colector va fi din cupru tras r custur sau tuburi
flexibile confecionatedin materiale aprobate de societatea de clasificare. Pe tubulatur se va
monta o valvul de reinere.
Spatiile de stins incendiu cu CO: vor fi prevzute cu un dispozitiv de cntrire a
buteliilor sau pentru msurarea nivelului de lichid din ele.
Datorit presiunilor mari, acest tip do instalaii, au dezavantajul c exist posibilitatea
scprilordeCCK
Instalaiile de stins incendiu cu CO: dejoas presiune, pstreaz cantitatea de CO: ntrun singur rezervor cu o presiune p* 20 bar, prin meninerea temperaturii la circa -18C.
gradul de umplere va fi de 0,9 kg/1. Rezervorul va fi deservit de dou instalaii frigorifice
automatizate i independente, fiecare dintre ele compuse din compresor, condenser i o
bateriede rcire. Fiecare instalaie trebuie s asigure o temperatur constant la o funcionare
nentrerupt timpde 24 orc incondiiile mediului ambiant. La defectarea instalaiei frigorifice
aflatein ftmciune trebuiesseconectezeautomatceade-adoua instalaie frigorific.
Staia de CO: este amplasat in afara ncperilor de locuit.
In cazuri bine justificate pentru unele ncperi protejate poate fi admis amenajarea
stafiilorlocale prevzutecu maximum 5 butelii.
In compartimentul maini se permite instalarea buteliilor cu CO: destinate stingerii
incendiului n carter, in tobele de eapament ale motorului cu combustie intern, n courile
de fum i in alte volume nchise din ncperea protejat.

Fig. 9.12. Instalafia destins incendiu cu dioxid decarbon


/butelii cu CO:; 2-di.ozrtiv pentru punerea n funciune a instalaiei: .?magistrala instalaiei; -taitituri de reinere; .5-vaIvul de zona"; 6-fiuie de
semnalizare; "-tubulaturadesiguran; -5-avenizareasonorii; 9-duze.

9.6.KCalcululinstalaiei
Calculul necesarului de gaz pentru un compartiment se face presupunnd c pentru un
volum deun metru cubdintr-un compartiment, trebuie introdus un volum de dioxid de carbon
astfel nct acesta s fie n procent de 15% din volum pentru ca focul s se sting. Se
consider ca la un procent de dioxid de carbon de 8% din volumul compartimentului, focul se
stingecomplet.

232

Manualulofierului mecanic

Astfel ntr-un volum de un metru cub de aer avem. n mod normal, aproximativ 21%
oxigen i 79% azot. Pentru ca incendiul s fie nbuit, concentraia de oxigen (sau gaze ce
intre(in arderea) s e sub 15%dinvolumul compartimentului. Aceasta nseamnc va trebui
introdus x% dioxid de carbon n volumul unde s-a dezvoltat incendiul, astfel nct s avem
maxim 15% gaze ce ntrein arderea. Adic:
(l-x)0,21=0,15
(9.32)
Deci cantitatea de CO: introdus va fi:
J

0.06 n, C02
0,21

m3aer

(9.33)
PentruunvolumTaunuicompartimenticux=~0,30--vomavea:
m aer

V g=vV
(9.34)
ncalcul se iavolumul efectivdeaerdinncperei nuvolumul teoretic.
V=V t
(9.35)
unde:
graduldeumplerealcompartimentului.
Cantitateadegazintrodusncompartiment rezult:

(9.36)
icunoscndmasadeCO:ceintrntr-obutelie GI:
GI = Cm Pco: hchid V b

(9.37)

incare:
Cm-coeficientdeumplere.
RezultnumrulnecesardebuteliideCO::
n=Gg/G,

(9.38)
Pedealt partedup normelede R.N.R.. masa gazului necesarpentru un compartiment
este dat de:

Gg=pco2 -V,[kg]
(9.39)
unde:
Vt-volumuldecalculalcelei maimarincperiprotejate[m3]
pco, -densitateaCO:ncondiiinormaledepresiune, [kg/m3];

233

Instalaii de stingere a incendiilor

-coeficient,careeste :
-pentru magazii de mrfuri uscate i altencperi (cu excepiacelorde maijos), = 0,30

Kl;

-pentrucompartimentul maini, lundinconsiderarevolumul ahtului n determinarea


volumuluidecalcul.=0,35;
-pentrucompartimentulmaini,nuseiainconsideraievolumulahtului.=0,40;
-pentruncperincaresetransportautomobilecucombustibilnrezervoare,=0,45.
Din cele dou valori, pentru compartimentul maini se ia valorea cea mai mare.
Calculul sefacetabelar, astfel:
Tabelul9.3. Calculul instalaiei destins incendii cu dioxid decarbon
Nr.crt

Comp.

1.
2

Mi

3.

MS
CM

Volumjm !
V;

VCM

v,

Gt-pvt

n-Gj/Gi

Gg,

H|

Cantitatea total de gaz se va lua:

Gg= max (GgJ


n = max(n,)

(9.40)

O41)
Dac tubulatura instalaiei pentru stingerea incendiului cu C(> este folosit i ca
tubulatur pentru instalaia de semnalizare a fumului, se admite instalarea colectorului de
distribuieainstalaieideCO?mpreuncudispozitiveledelansareadioxidului decarbonin
fiecaredinncperileprotejateprininstalaiadesemnalizareafumului.
Aria seciunilor de trecere ale tubulaturilor de distribuie pentru fiecare ncpere
protejat nu trebuie s fie mai mare dect aria total a seciunilor dciecere ale valvulelor
buteliilorcare sedeschidsimultan pentru ncperea respectiv (instalaii denalt presiune)
sau s nu fie mai mare dect aria seciunii valvulei de evacuare din rezervor (instalaia de
joas presiune).
Aria seciunii tubulaturii, n sensul de curgere a CO?, nu trebuie s fie cresctoare,
aceasta datorit faptului c la trecerea de la o seciune mic la o seciune mare, lichidul se
destinde, ducnd la vaporizarea lui, cu o puternic absorbie de cldur ce face posibil
apariiadopurilordegheacareoptureaztubulatura instalaiei.
Instalaia trebuie s permit introducerea n ncperea protejat a 85% din cantitatea
calculatdeCO:ntimpdecelmult:
-2 minute pentru compartimentul maini, D.G. de avarie, compartimentul pompe
incendiu;
-10minutepentruncpericuautovehiculeialtencperi.
Grosimeapereilortubulaturilorsedeterminprincalculcurelaia:
S=S 0 +b+c

mm
(9.42)

234

Manualulofieruluimecanic

c -
s
0

d'P
-p

20- p

(9.43)
ncare:
d-diametrulexterioralevii,[mm];
p - presiunea de calcul [bar], este egal cu presiunea de caicul a buteliilor sau
rezervoarelor;
- coeficient de rezisten care este l pentru evi trase, sau sudate, sau echivalente cu
celetrase;
b-adaoscare ineseamadesubierca realaevii landoire, [mm]:

(9,44)
r-razamedicdendoireaevii, [mm];
-tensiuneaadmisibil. [N/mnr]

=m

--i8'no
(9.45)

R,-rezistenaderupere[N/mm2];
R-limiteminimedecurgere[N/mnr];
Rrlimitaderezistendelungduratpentru 100.000h ;
Rr 1%dinlimitadefluajpentru 100.000 h.
c=adaospentrucoroziune, [mm]; careprezintvaloridiferitepentru:
evidincupru,alam,aliajesimilare,c=0,2;
aliaje Cu-Ni (cu coninut de 10% Ni), c = 0,5.

Bibliografie
[1].Lloni.J.Apostolache

Instalaii navaledebord. Elementedecalcul iexploatare.


Editura Tehnic. Bucureti, 1986

[2]. V. Creang

Instalaii navaledebord
Universitatea"DunreadeJos", Galai, 1993

[3]. V. V. Loskitov.G. S. Hordas Gidravliceskierasciotsudovihsistem


Sudostroenic, Leningrad, 1972
[4].C.lamandi..a.

Hidraulica instalaiilor-Elementedecalculiaplicaii
Editura Tehnic, Bucureti, 1988

[5]. * * *

Reguli pentruclasificareatconstrucia navelormaritime


R.N.R.. Bucureti. 1995

INSTALAIADESPLARE
TANCURIDEMARF

10.1. Generalitiprivindsplareatancurilorpetroliere
Splarea cargotancurilor la navele petroliere este o operaie necesar, ce se execut n
mod curent dup descrcarea fiecrei partide de marf, n special pentru degazarea navei - n
vedereaobineriicertificatuluideGASFREE.
De asemeni n vederea ncrcrii unui nou produs petrolier este necesar splarea
tancurilor petroliere precum i uscarea acestora, operaiuni care sunt precedate de inertarea
tancurilorpetroliere.
Splarea tancurilor se face sub ndrumarea unui ofier responsabil, ofier care n
prealabil antiinatechipajul de nceperea operaiunilor de splare i a luat toatemsurile de
siguran ce se impun a fi asiguraten cazul unei atmosfere inflamabile.
Dac operaiunea de splare se execut ntr-o dan a unui terminal este necesar i
acordul acestuia.
Din motive de siguran, se evit pe ct posibil splarea tancurilor concomitent cu
descrcarea. Dac timpul nu permite este totui permis splarea tancurilor n paralel cu
finalul descrcrii dar pentru aceasta se recomand, de la caz la caz. splarea tancurilor prin
metoda"splrii cuiei" sau"CrudeOil Washing'1 (C.O.W).
Splarea tancurilorpetrolierese poate face prin dou metode:
-splareacuap;
-splareacuiei. C.O.W(CrudeOilWashing).
La splarea tancurilor cu ap se va avea n vedere tipul atmosferei existente n tancul
petrolier.
Aceste atmosfere pot fi conform I.S.G.O.T.T. (International Safety Guide For Oil
Tankers&Terminals)degenul:
-atmosfera de tip "A" - atmosfer care nu poate fi controlat situndu-se ntre cele dou
limite de inflamabilitate;
-atmosfera de tip "B"- atmosfer incapabil de a iniia sau propaga arderea sii explozia
prin reducerea deliberat a procentului de gaze sub limita de inflamabilitate inferioar;

Manualul ofierului mecanic


-atmosfera de tip "C"- atmosfer care nu poate iniia sau ntreine arderea sau explozia
ca urmare a reducerii concentraiei de oxigen sub limita de 8%, prin introducerea gazului
inert;
-atmosfera de tip "D" - atmosfer incapabil s asigure arderea prin mrirea
concentraiei de gazepeste limitasuperioarde inflamabilitate.

10.1.L Splarea tancurilorntr-o atmosfer de tip "A*


Pentruevitareaeventualeloraccidentesevor luaurmtoarele msuri:
-evitareaexistenei surselordeaprindereincargo-tancuri;
-numrul mainilorfixesaumobilenuvadepipatru, incazul mainilordesplatcu un
3
debitdecelmult35mVh,sautreincazulmainilordesplarecuundebitde35-J-60m /h.
3
Mainile de splare cu un debit mai mare de 65m /h se recomand a nu fi folosite n
cazulatmosfereidetip"A".
-se va evita folosirea apei recirculate i de asemeni folosirea aditivilorchimici.
-nu se va folosi ap nclzit peste 60C respectiv 140F. n cazul folosirii unei ape
nclzite peste aceast valoare se va transforma atmpsfera de tip UA" ntr-o atmosfer
controlatde tip"B","C" sau"D".
-se interzice introducerea aburului n tanc precum i sondarea sau introducerea altui
echipamentn tancfroimpmntarecorespunztoare.
-n cazul sondrii prin alte locuri dect gurile de sond se recomand ca operaiunea de
sondare s se fac cu o mpmntare corecta i s se asigure mpmntarea pentru cel puin
nc cinci ore dup terminarea operaiunii de splare sau pentru nc o or n cazul cnd este
asigurat oventilaie mecanic corespunztoare acargotancurilor.

10.1.2. Splarea ntr-o atmosfer de tip "B"


Incazul atmosfereide tip "B" se impunca msuride siguran:
-izolarea sistemului de ventilaie a cargotancului n vederea prevenirii ptrunderii
gazelordin tancurileadiacente;
-sevasplaislripuifundultanculuiitubulaturileceincludmagistraleledemarf;
-seva asigura o ventilaiecontinua i controlul concentrat al gazelor
-se va ntrerupe splarea cnd concentraia gazelor va ajunge la 50% din limita
inferioardeinflamabilitate;
-splarea se poate relua cnd concentraia gazelorva scdea la 20% din limita inferioar
deinflamabilitate;
-cuplarea i decuplarea mainilor de splat portative va fi fcut nainte de introducerea
respectiv dup scoaterea acestora din tanc;
-sevaasigura pe tot timpul splrii un drenaj continuu a apei desplare;
-nu seva introduce abur n tanc i se va evita folosirea apei recirculate;
-seva urmri ca sondarea s se fac n aceleai condiii ca la atmosferade tip "A";
-temperatura apei de splare poate fi mai mare de 60C (140F) i se permite folosirea
aditivilor chimici.

Instalaia desplare tancuri de marf

237

10.1.3. Splarea n atmosfer inert detip"C"


n cazul realizrii n cargotnc a unei atmosfere cu un coninut procentual de 5+6%
oxigen, splarea tancurilor petroliere se poate face n orice condiii neimpunndu-se nici o
msur de restricie.
Singuracondiienecesariobligatorieoconstituiemeninereaconcentraieioxigenului
sublimitade 8%.

10.1.4. Splarea n atmosfer suprasaturat de tip "D1


Ca i n cazul atmosferei de tip "C", aici nu se impune respectarea nici uneia din
msurileluatencazurile"A" sau"B" cucondiiaca, concentraiadegazesdepeasc 15%
dinvolumulcargo-tancurilor.
Sevaurmrinscape timpul splriisse menin un nivel desuprasaturaieconstant
i ridicat Splarea tancului se va face innd cont de natura i proprietile mrfii ce a fost
transportatctidecaracteristicileconstructivealetancului.

10.2, Splarea tancurilorde marfa cu apdemarerece


Splareacuap de mare rece trebuie flcut atunci cndurmeaz sefectuezedegazarea
navei (Gas Free) pentru ncrcarea unei noi partide de marfl. sau s se introduc balast n
unul dintancuriledebalastcurat.
Seexecutprininstalaiadesplarecupetrol,dupgolireacompletainstalaiei.
Apareceestefurnizatdeunadinpompeledemarf saudeoaltpomp.
Splarea cu ap de mare rece mai trebuie flcut cndurmeaz s se execute degazarea
nvederea intrriiomului ntancurilede mrfi pentruexecutarea lucrului la rece sau lacald
Splarea cu ap a tancurilor se realizeaz cu ajutorul mainilor de splare portabile
cuplate, prin furtune. la sistem. De regul mainile de splat portabile tipButtevoh (vezi
figura 10.1) sunt maini cu dou duze ce lucreaz cu un consum de ap de 25*30 mVh la o
presiunede6-rlObar.
Maina secompunedin corpul fix (4), corpul mobil (3) i un tub (7)cu dou duze(8).
In interiorul corpului fix (4) al mainii, se afl o hidroturbin nurubat pe furtunul de
aduciuneaapei desplare, compusdin rotorul (5) i aparatul de dirijare (6). Hidroturbina.
prin axul (2), reductorul cu dou trepte (1) i transmisia prin roi cilindrice (9) pune n
micare de rotaie corpul mobil (3), care antreneaz roata conic a corpului de lucru (7) cu
celedouduze(8),pedanturacorpuluifix(4).
Folosirea reductorului cu mai multe trepte d posibilitatea corpului de lucru s se
roteascnplanverticalcn 1,8+2,5 rot/min.
Timpul ciclului de splare este de 20+25 minute. Timpul de splare depinde pentru
fiecare cargotanc dedimensiunileacestuia, decalitatea mrfiicea fostdepozitat anteriorn
tanc,dedebitulpompelorprecumidepresiuneai temperaturaapeijetuluidesplare.

238

iothem!ui
n general splarea cu apa a unui cargotancdureaz intre unai pini ore.

Fig. 10.1.MainadesplatportabilatipButtenvorth

10.3. Instalaiadesplarea tancurilordemarf


cuapdemarecald
Instalaia de splare cu apa de mare calci este destinata splrii tancurilor de mana
pentru cazul cnd urmeaz a se efectua degazarea pentru intrarea navei in antier. Apa caidj
este furnizata de un nclzitor abur-ap cu debirul de 300 m 3 /h. amplasat in compaimetul
pompelor de manii.
Apa de mare este adus n nclzitor de o pompa centrifug, vcnical sau orizontala.
pentru apa de splare, cu caracteristicile ce depind de mrimea navei i a tancurilor de mana.
Pompa poate fi amplasat in compartimentul pompelor sau compartimentul maini i este
acionat de un electromotor sau o turbir. cu abur aflat pe platforma turbinelor din
compartimentul mainilor.
Apa de marc. aspirat din magistrala Kingston i incl/it n nclzitor, este trimis la
magistrala de splare cu ap cald.
Splarea cu ap cald se va putea rcali/.. n circuit nchis, cu utilizarea tancurilor do
decantare.
ncL/.itorl utilizeaz abur la presiune de 7-10 bar luat din magistrala de abur pentru
ncl/iratancurilordemarfa.
nclzitorul este prevzut cu aparatura de automatizare pentru meninerea apei incuLuic
Ia o temperatur de maxim 70C. Panca de automatizare nchide sau deschide adiiusia

Instalaiade splare tancuri de marf

239

aburului n fiincie de temperatura apei nclzite i semnalizeaz temperatura maxim sau


minimaapei nPCCdincompartimentul maini i ncameradecontrol pompe marf.
Condensulrezultatestereturnatprinmagistraladereturlacondensor.
Splarea tancurilor de marf cu ap de mare cald se face cu mainile portabile de
splarecare secupleaz la ramificaiile instalaiei prinfurtunuri flexibile. Aparatele portabile
ce vor fi folosite la splare au debite diferite - ce trebuiesc alese n funcie de natura
atmosferei din tanc. Astfel n cazul atmosferelor necontrolabile de tip "A" - vor fi folosite
maximpatruaparatecudebite mai mici cel multegalecu 35m3/hpentru fiecare tanc n parte
sauunnumrdemaximtreiaparatedesplarecudebitecuprinsentre35 i60m3/h.
Furtunurilesuntdepozitaten magaziile de pe punte. Introducerea lorn tancuri se face
pringuri special executate n punte.
Furtunurile, nnumrdepan la 12 buci, sunt nfurate pe asecrucioare depozitate
mpreuncu aparateleportabile n magaziile depe puntea principal. Coborrea furtunurilor
n tancuri se faceprinalunecareapepiesespecialedeghidare.
Instalaia de splare cu ap de mare cald este dotat cu o magistral de splare i cu
ramificaiiprevzutecuvalvulepentru izolareicuplajepentrufurtunuri.
Furtunurilesuntprevzutecubenzi de inox incorporatepentrulegarealapmnt.
Magistrala de splare cu ap cald este cuplat i magistrala de splare cu petrol prin
douavalvulecusertarinseriate, normal nchise i sigilate, care se deschid numai cnd se cere
splarea cu ap cald prin aparatele fixe de splare. Pentru splarea cu ap cald vor
fUnciona maxim trei aparate fixe de splare.
Splareacupetrol esteunproces decurarea tancurilor in care esteutilizatca agentde
splare petrolul transportat i nu apa sau substanele chimice. Reziduurile de petrol, sunt
splatecuajutorul mainilorfixedesplare cupetrol i prinacest procedeu, aceste reziduuri
idepuneri sedizolva n suspensia de lichid fiind descrcate ca marf i nu la final ca balast.
Prin acest procedeu se evit lipsurile din marf la descrcarea navei. Alte avantaje prin
utilizareasplriicupetrol sunt: reducereacoroziunii tancurilor, pregtirea mai rapid pentru
intrarea nreparaii sau andocre. se poate instala nexploatare r necesita schimbri de
structur, sereducecantitateadebalast murdarli\atlainstalaiilederecepiede lcheu.
Acest procedeu are i anumite dezavantaje cum ar fi: splarea nu este posibila cu
anumite tipuri/sorturi de petrol; poate crete coninutul de emisii de hidrocarburi cu un risc
sporit de aprindere: crete timpul de descrcare n terminal; cresc costurile pentru
achiziionarea echipajului, instalarea i utilizarea acestuia; necesit un personal cu nalta
calificareifoartebinepregtitteoreticipractic.
n general estecea mai economic alternativ pentru adaptarea la cerinele Conveniei
iMritime pentru Prevenirea Polurii - MARPOL - ce fost adoptat de majoritatea
armatorilorioperatorilordetancuripetroliereexistente. Datoritprogramuluidedescrcare
n terminal i a costurilor contrastaliilor, splarea cu petrol a tancurilor de mar nu este
totdeauna posibil n proporie de 100%. Aceasta necesit o ntoarcere la splarea cu ap i
substanechimice nspecial atunci cnd este necesar obinerea de gassfree,pentru reparaii
intreinereanavei,saulaschimbareamrfiitransportate.
Splarea cu ap este efectuat cu mainile fixe de splare (COVV). Aceste maini au de
regulomaimarecapacitatedesplarentone/ordectmainiledesplareportabile,iprin
construcienuaunclzitorncomponen.
Dup adoptarea din raiuni comerciale a splrii cu petrol prin mre cantitii de
petrol predat n terminal, sistemul de gaz inert a cptat o i mai mare importan pentru
siguranaexploatrii tancurilorpetroliere. Iniial sistemul de gaz inert a fost folosit pentru
prevenirea exploziilor la navele cu tancuri parial ncrcate cu hidrocarburi pentru a anula o

fanualulofierului mecanic

2-U)

laturatriunghiuluifocului -combustibil, oxigeni sursa de aprindere -darapoi adevenito


msur major de prevenire a incendiului i exploziilor la tancurile petroliere atunci cnd
suntsplatecuap.
Splarea cu ap a tancurilor produce o puternic ncrcare electrostatic n tancuri dar
prin folosirea instalaiei de gaz inert se previne apariia incendiilor. Evident, splarea cu
petrol produce cantiti mult mai mari de vapori de hidrocarburi iar utilizarea gazului inert
devine i mai important.
Splarea cu petrol a fost iniial adoptat de ctre armatori la nceputul anilor 1970 din
raiuni comerciale pentru mrirea cantitii de marfl predat la destinaie i reducerea
cantitii de petrol rmas laborddup descrcare, eliminnd reziduurile care se acumulau n
tancuri i reducnd coroziunea. Prin adoptarea conveniilor IMCO, MARPOL i TSPP
(tanker Safety and Pollution Prevention), splarea cu petrol a devenit o soluie acceptabil ca
alternativ la splarea tancurilor de balast segregal (SBT) i ca parte a efortului de a reduce
poluareadatorattancurilorpetroliere,fiinddejaobligatorienU.K.,U.S.AiOlanda.
Separat de cerinele specifice pentru instalaia de splare cu petrol incluznd maini de
splat adecvate poziionate corespunztor n tancuri i cu un sistem eficient de stripuire,
sistemul de gaz inert este esenial pentru a reduce coninutul de oxigen din tancuri pentru
eliminarea riscului exploziilor. Utilizarea sistemului de splarecu petrol nu este permis flr
ca instalaia de gaz inert s fie n funciune. Pentru fiecare nava sunt intocmite proceduri
specifice pentru splarea cu petrol i deservirea instalaiei este fcut de personal cu calificare
i experien n programele de splare cu petrol, cunoscnd n totalitate sistemele din dotarea
navei i capabil s le folosesc.

10.4. Splarea cu petrol (COW)


Tancuripetroliereaufostnmodtradiionalcurateprinsplareacujetdeap.Aceast
metod de splare produce ns o mare cantitate de hidrocarburi n ap, care trebuie separate.
Procesul de separare este ngreunat de emulsia de hidrocarburi n ap care rezult din
procesul de splare. Aceasta conduce la reinerea la bord a acestor cantiti alturi de
reziduurile din tancuri, mrind cantitatea rmas dup descrcare. Prin procedeul de
ncrcare peste reziduule anterioare (Load On Top) marfa nou ncrcat se amestec cu
slop-ui existent i cu emulsia de hidrocarburi n amestec cu apa din tancuri, iar acest produs
combinat este descrcat ca marfl n portul de destinaie.
Laonavcareatransportatiei, dupterminareadescrcrii mrfii, rmndepozitede
sedimentepefundultancuriloripealtesuprafeeorizontale. Acestedepunericareau rezultat
din marfl conin gudroane i substane asfaltice. Dup voiaje consecutive aceste depuneri
devin consistente, micornd capacitatea de ncrcare a navei, fiind necesar curarea
tancurilorpentruafifolositepentrubalastcurat.
In splarea cu petrol, o pane din mrfi, coninnd toate elementele volatile, este
circulat prin tancurile ce se spla, i cu ajutorul instalaiei de splare cu petrol se
ndeprteaz reziduurile de gudroane asfaltice. Aceast operaiune se desfloar n mod
normal n timpul descrcrii, splarea cu petrol s-a dovedit mult mai eficient dect splarea
cu ap, n ndeprtarea depunerilor, deoarece ieiul dizolv i antreneaz sedimentele,
fluidizndu-le, favoriznd n acest fel descrcarea mrfii aa cum a fost ncrcat. Dac,
datorit unei rate sczute de descrcare sau a unor zone greu accesibile, splarea cu iei nu
poate fi efectuat corespunztor, se poate folosi de exemplu AMERGY 222 care va dizolva i

Instalaia desplare tancuri de marja

241

antrena depunerile de gudroane asfaltice. Dac nava ntmpin dificulti n obinerea de


rezultate bune prin splarea cu petrol este recomandat ca aditivul s fie adugat inaintea
pomprii ieiului lacheu pentru a dizolvadepunerile de gudroane. Aditivul AMERGY 222
trebuie s fie adugat n proporie de l litru de aditiv la 10 tone marfa rmas la bord la
nceputul splrii cu petrol, nainte de a aduga aditivul sau orice alt produs chimic n
ncrcturadeiei, trebuiestabilitdacrafinriapoatesprelucrezeamestecul rezultat. Dup
splarea cu petrol este necesar splarea cu ap att a fundurilor tancurilor ct i a
tubulaturilor de descrcare n cazul n care n tancuri se vaambarca balast curat sau gas free.
Fr splareacupetrol, este necesar o mare cantitatede ap pentru splarea tancurilor
de marf, rezultnd un amestec uleios i o emulsie de ap mpreun cu balastul murdar,
cantitate care trebuie pstrat la bord pn cnd se decanteaz i se separ. Acest proces este
multsimplificatatuncicndtancuriledemarf aufostmaintisplatecupetrol. Coninutul
de petrol al balastului murdar este mult redus ca urmare a acestui procedeu. Tancurile de
mar care trebuie s fie utilizate pentrubalast curent necesit numai o scurt cltire cu ap
dup splarea cu petrol. Oricum pompele i tubulaturile trebuie splate cu ap. Tancurile de
marfl carenusuntnecesarepentrubalastare nu trebuiesplatecuapdeoarece depunerile de
gudroane asfaltice se pot fluidifica, descrca i ine subcontrol prin splareacu petrol.
Tancurile de marf ale navelor cu balast segregat intr n aceast categorie. Prin
aceast metod nu numai c se reduce mult cantitatea de reziduuri i depuneri, dar i
cantitatea de amestec petrol-ap produs este mult mai mic i deci operaiunea n sine este
multscurtat. Acetifactorireducimportantrisculpolurii.
Splareacupetrol seefectueazprin instalaii i tubulaturi proprii montate pe mainile
fixe de curare a tancurilor. Toate aceste maini de splat cu petrol fixe, sunt de mare
capacitate, cuundebitde60 m3/h sau mai mult. Splareacupetrol seefectueazpetimpul
descrcrii mrfii sau limitat pe mare ntre porturile de descrcare. Nu se efectueaz
balastarea tancurilor pn cnd acestea nu au fost splate cu petrol acolo unde sistemul este
disponibil. Balastul curat va fi ncrcat numai n tancurile care au fost cltite cu ap dup
splarea cu petrol. Cei mai muli productori de echipamente de splat cu petrol fabric
instalaii cu o singur duz sau tunuri care sunt programabile s se roteasc ciclic pe acele
suprafeecaren mod normal sunt mult mai afectatedereziduuri. Oricum, pentrua efectua
aceast procedur de splare fiecare panou de comand al mainii trebuie s fie manevrat
odat,saudedouori,ntimpulcicluluidesplare.
Un alt sistem de splare folosete maini cu duze duble (vezi figura nr. 10.1) care, per
total, micoreaz la jumtate numrul de operaii manuale ce trebuie ndeplinite ntr-un
programdesplareifaceosplaredublperotaie.
Esenialpentrucasistemuldesplarecupetrolsfieeficientestenevoiedeproiectarea
i instalarea unui sistem de strippingcare s fie capabil s pstreze fundul tancurilor liberde
depuneleasfalticentimpuloperaiunilordesplare.
Ejecioarele hidraulice de stripping au fost gsite ca fiind cele mai bune echipamente
peniru a efectua acest serviciu. Pentru a asigura o continu i stabil performant fr o
ntreinerelaborioas,corpulejectoareloresteturnatdinaliajdenichel-aluminiu-bronziar
duzelesuntdintr-unmetalspecial.

10.5. Instalaia desplare cu ieia tancurilorde marfa


Instalaia este destinat s deserveasc tancurile de marf i tancurile de slop.

2-/2

Manualulofieruluimecanic

Splarea cu petrol se execut numai dac:


-tancurilede marf sunt inertate la presiune mai marede800 mmCA:
-esteasiguratcontrolul atmosferei n tancurilede marf petottimpul splrii.
La controlul atmosferei, nainte de nceperea splrii, aparatura de analiz i control din
cameradecontrol i camerapompe marf trebuies indice:
-concentraiadeoxigen<8%;
-concentraia de hidrocarburi >14%;
-presiunepozitiv,darmaimicde 1400mmCA.
Operaiunile de splare cu petrol sevor executa depersonal calificat i special instruit.
Agentul de splare este petrolul brut, furnizat de instalaia de marf; balast i stripping
prinpompeledemarf.
Cnd petrolierul va transporta petrol brut cu greutatea specifica mai mare de 0,92 t/m3,
se va ambarca petrol cu greutatea specific mai mic de 0,92 t/m3 pentru a putea realiza
splarea.
Splarea ncepe n timpul descrcrii mrfii,jeturile aparatelor splnd cerul tancului i
o parte din perei, executndu-se agitarea i barbotare a mrfii n scopul omogenizrii cu
sedimentele depuse n timpul transportului (vezi figura 10.2).
Dup terminarea descrcrii unui tanc se continu splarea complet a fundului
tancului.
Cuplarea instalaiei de splare cu petrol la instalaia de marf, balast i stripping se va
face n zona manifoldului.
Cantitatea de petrol necesar splrii esteasigurata de una din pompele de mrfi.
Splarea tancurilor de marf se realizeaz cu aparate de splare fixe, n numr de dou
pn la ase mainipentru fiecare tancde marf.
Obinerea presiunii minime de alimentare a mainilor fixe se face cu ajutorul valvulelor
de reglaj presiune-debit montate pe magistrala de mrfi ce dirijeaz petrolul pe linia de
splare.
Se pot spla dou tancuri de mar simultan, dar nceputul i sfritul splrii se va
realiza decalat n timp, astfel nct splarea fundului unuia dintre tancuri s se fac
concomitentcunceputulsplriisaucusplareaporiuniidemijlocaceluilalt. Acestlucru
este necesar din condiia acoperirii debitului de splare cu ejectoarele de marf care intr n
funciunelasplareafundului.
Instalaiadesplareestealctuitdin:
-paefixdeprimireafluiduluidesplare,montatpepunte, inclusivprelungitorulde
subpuntecu mecanismul desplare cuoduz:
-dispozitivul de programare fix sau portabil care se monteaz pe partea fix care poate fi
acionat Se cu aer Ia 6 barr. fie mccanic-hidraulic prin program: asigur micarea elicoidal
amecanismuluindomeniul0-145i poziionareapevertical.
Parametrii instalaiei desplare pot aveavalori de pn la 100-I30mVh Ia o presiune de
10-12bani
Construcia dispozitivelor de programare permite urmrirea i coordonarea de pe punte
a rotaiei duzei att in plan orizontal ct i vertical.
Dispozitiveledeprogramareportabilesevorpstrain magaziiledepepunteaprincipal
ivorfimontatepepoziie,nfunciedeprogramuldesplare.
Fiecare tancde marf, cu excepia tancurilor de slop, este deservit de o ramificaie i o
valvul fluture cu acionare hidraulic.
Aparatul pentru splarea tancurilor de slop este izolat de restul instalaiei printr-o
valvulnormalnchisisigilat.

Fig. 10.2. Instala|ia de splare cu iei.

IJoi
*pul*
tancuri

(-o-Jivruguii
p-viihuLpt.iurtua
f-o-v*KM!s;Iluiiire
O nuv"l Hvc ticApiUfi

Fi|. 1O.3. Ivlul:|ia de xplarc cu |l|ci. Pn/ilionarca vlvulclor>l ma>inilorde splat.

Instalaia de splare tancuri de marf

245

Fiecareaparatdesplareesteizolatderestul instalaiei prinvalvulecusertarmontate la


intrareatubulaturiiintanculdemarf.
Instalaia poate fi cuplat i la instalaia de splare cu ap cald de mare i esteizolat
deaceastaprin douvalvulecu sertarinseriate, normal nchisei sigilate (vezi figura 10.3).
Tubulatura de splare se confecioneaz din oel i se protejeaz prin zincare. Valvulele
cu sertar au corpul din oel cu organe de nchidere din oel inoxidabil i sunt testate la
presiunede 16barri.
Fixarea tubulaturiipepuntesefaceprinpuncte fixe i prin punctemobileintermediare.
Preluarea defonaiilor este realizat de ctre compensatorii de dilataie.
ntreaga instalaie este prevzut cu legtura la mas.

10.6. Drenarea cargotancurilor


n operaiunile de splare cu iei a cargotancurilor unui petrolier, de marc importani
este drenarea cargotancurilor de ieiul acumulat pe fiind n urma splrii. Capacitatea
pompelorde strip trebuie s fie de 125%din totalul capacitii de splare cnd toate mainile
de splare sunt folosite simultan pentru splarea fundului cargotancurilor.
Unele nave pot fi echipate cu sistem propriu de amorsare "vac-strip", sistem ce face
posibil drenarea i uscarea cargotancurilor cu una din turbopompelc de marf. La aceste
nave pompa automat de vacuum extrage gazele de hidrocarburi i nchide valvul de
descrcarepncndconcentraiadegazedintancscade.
Drenarea cargotancurilor se desfoar concomitent cu splarea i este foarte important
s nu se depeasco limit a nivelului de iei n tanc. Astfel limita maxim este de un metru
cnd se spl mai multe tancuri n acelai timp este foarte important deci s nu se depeasc
nivelul deun metru, sistemul estepus n operare dedrenare i cnd nivelul scade sub {A metru
se nchide aspiraia din tancul respectiv, deschizndu-se tancul urmtor; n felul acesta
trecndu-se succesiv de la un tanc la altul are loc drenarea ieiului rezultat n urma splrii,
iarcndnivelul nultimul tancsplatajungei aici lajumtate de metru, presiuneaaburului
la turbopompa va fi redus pn ce se ajunge la 800 rpm i va ncepe stipuirea timp n care
aspiraia va fi nchis uor, gradual. Tancurile vor fi drenate i uscate.
Cndpentru drenarea tancurilorde marf se folosesc ejectoare estebine ca dac un tanc
estegolit, vacuumul indicatncameradecomands fie ncontinu scdere.
Cnddin anumite cauze presiunea ejectorului scade sub 6 kgf7cm: atunci este necesar ca
valvul de aspiraie a ejectorului s fie imediat nchis pentru a mpiedica revenirea
coninutului din tancul deslopn tancul splat.
Dac debitul ieiului de splare este mai mare dect posibilitatea de drenare, mainile
de splare vor fi oprite la timp pentru desfurarea n bune condiiuni a splrii i drcnrii
tancului. O acumulare prea mare de iei pe fundul tancului face imposibil curarea i
ndeprtarea depunerilor i sedimentelor.

2/6

Manualulofieruluimecanic

10.7.Metodeiproceduripentrudreare
Instalaia de l bordul navei este de asemenea manier ncdt magistralele superioara i
inferioar sunt n legtur direct cu tancurile laterale de slop, tancurile de marf i camera
pompelor.
Magistrala dinbabordsecontinu cu magistrala nr.l i corespunde tancului de slop din
babord, iar cea din tribord corespunde tancului de slop din babord, ambele corespunznd cu
aspiraia stripuirii.
nc nainte de nceperea splrii i drerii tancurilor, ct i pe toat perioada
efecturii operaiilor, navava menine un contact permanent cu terminalul careva fi anunat
i inut la curent cu mersul operaiilordesplarei drenare. Astfel la terminareaoperaiunilor
de drenare, terminalul va fi anunat c ncepe operaiunea de stipuire; by-pass-ul magistralei
fiecrei turbopante va fi deschis i pompa de strip va ncepe uscarea tancurilor pe tubulaturi
separatececonduce spretancul deslop.
Stripuirea tancurilor se face prin tubulaturi speciale cu valori ale diametrelor pn l
250mm.

10.8.Inspectareaintreinereaechipamentului
naintedencepereaoperaiuniidesplarei drenaresevaaveanvedere:
-starea funcional sistemului de splare: diametrul duzelor, presiunea disponibil;
-asigurarea proteciei aparatelor de msur i Rotoarelor;
-starea normal de funcionare a sistemului de gaz inert;
-sistemul tubulaturilor fixe pentru splarea cu iei s fie izolat de nclzitorul pentru
splarea cuapi fadecompartimentul maini;
-valvulele de izolare a mainilorde splare s fie nchise;
-magistrala pentru splarea cu iei s fie pus sub presiune, testat i toate defectele
remediate;
-sistemul desplatei drenaresfiebineizolatpentruaseevitarisculpolurii;
-sistemulde gaz inert ialarmelesfuncionezecorect;
-crgotncurilesfieizolatefadeatmosfer;
-liniile de splare s fie etane.
Echipamentulportabilpentru splare este format din: mijloace de susinere a tuburilor,
tubu de splare i mainiledesplarecarepot avea 2 sau 3 duze de splare.
-mijloacelede susinere suntn general socare;
-mainile de splare s fie manipulate cu grij pentru nu fi lovite duzele, garniturile de
cuplare i s nu produc scurgeri;
-se folosete un furtun de splare cu o lungime apropiat de nlimea de construcie a
tancului;
-nainte de folosire furtunul se verific pentru continuitate electric, rezistena citit
pentru un singur tub. nu trebuie s depeasc valoarea de 6 ohmi pe metru de lungime sau
100 ohmi pentreaga lungime;
-nu se folosesc furtunuri flr mpmantare.

Instalaia de splare tancuri de marf

247

Sistemulfixdesplareconstdin maini desplare montate permanent in tancuri i din


tubulaturi fixate pepuntesauin interiorultancurilor.
adeseamainileauosingurduz:
-mainileinferioarepotficudouduze;
-diametrulduzeideterminpresiunea, volumul iviteza;
-ansamblul mecanismului de control i comand este programabil pentru controlul
pozifiei duzei:
-duzapoatefiridicatsaucobortpeozonde 150ipoatefirotitcu360.
Moi ni le montate la fundul tancului - ntreinerea lor const n asigurarea c au filtrul
curat i c valvul de stop este strns. Corecta utilizare a mainilor, nivelul uleiului de
ungere, ijetul corect al duzei pot fi confirmate de observaia c n tone sunt condiii de gas
free, darinspeciile vor trebui s fie fcute dup nu mai mult de ase folosiri sau la intervale
de 12 luni sauchiar mai des.

Bibliografie
[1M.C.S.

International SafetyGuide forOil Tankers&Terminals


3-rdEdition, Witherby Marine Publishing, London, 1990

[21. C.Baptist

Tanker hand book for deck officers


London, 1989

(3).G.A.B.King

Tanker practice
StanfordMaritimeLtd.,London, 1974

j.D.Rutherford

Tanker cargo handling


Ch. Griffin & CoLtd., London. 1980

(51***

R. O. B. -Procedure
Acomplement to"Ocean Sea Quid forTankers"
Witherby&CoLtd.,London, 1973

(6j. I.M.O.

Crude Oil Washing Sistem


LM.O..London. 1990

(7J. DrewAmeroidMarine

TankCleaningManual
DrewAmeroidMarine. U. S. A., 1985

11
INSTALAIA DE GAZ INERT

ILL Introducere
11.1.1. Reducerea riscurilor de foc i explozie petancurile petroliere i
deprodusechimice
Principalulriscpecarel prezini tancurilecaretransporta lichide inflamabile nvac iei, produse petroliere, solveni sau alte produse chimice, gaze lichefiate - l constitue focul
i explozia, deoarece n atmosfera din tancurile de marf se vor gsi ntotdeauna substane
combustibile, n staregazoas, provenite din mrfi. Substanele combustibile sunt n general
hidrocarburi sau derivate ale acestora. Ele conin deci carbon (C) i hidrogen (H) care in
procesul de ardere sufer reaciile:
C+O2-CO2+Q
:

4H+O2->2H : O+Q
Cldura degajat (Q) este destul de marc pentru a permite formarea unei flcri vizibile
ce traverseaz tot amestecul gazos. Atunci cnd arderea are loc la suprafaa unui lichid,
cldura produsestein modnormal suficient pentru a produce noi cantiti devapori, care i
vornlocui pecei consumai n reaciadeoxidarei lichidulcontinusard,
Arderea poate avea loc dac se ndeplinesc concomitent trei condiii, considerate a fi
vrfurile unui triunghi, denumit triunghiul focului; existena unui material combustibil, a
oxigenului (O?) n cantiti suficiente pentru a ntreine arderea i prezena unei surse de
aprindere. O surs de aprindere poate iniia arderea numai n cazul n care concentraia
amestecului gazos se situeaz intre anumite limite, numite limite de inflamabilitate sau de
explozie. Rezultatul arderii este o cretere brusc a temperaturii i presiunii.
Presiunea final intr-un container nchis n care arde un amestec inflamabil
hidrocarburi-aer este de aproximativ 9 atmosfere. Este evident c punile i pereii etani ai

Instalaia degazinert

249

tancurilor, care se testeaz la o presiune pozitiv de 0,24 atm. se vor rupe nc din faza de
nceput aexploziei.
Pentru eliminarea riscului de foc i explozie la bordul tancurilor este deci necesar s se
nltureposibilitateaca un amestec inflamabil i o sursdeaprindere s se gseasc n acelai
timpnacelailoc.
Eforturilepentru prevenirea accidentelordeterminate de foc sau explozii s-au ndreptat
ndoudirec(ii:
-eliminareasurselordeaprindere;
-reducerea la minimum a perioadelor n care concentraia gazelor combustibile din
atmosferatanculuisesitueazntrelimiteledeexplozie.
nceeacepriveteprimulobiectiv, s-au fcutprogreseimportantenidentificareade noi
surse de aprindere, care n trecut erau necunoscute sau inexplicabile. Totui aceste surse nu
pot fi controlate n totalitate de proiectant sau de ctre personalul de exploatare. Se impune
astfel prevenirea formrii amestecurilorexplozive n atmosfera cargotancurilor, adic situarea
concentraieigazelorcombustibileinafaralimitelordeexplozie.
Ocale de realizare a acestui deziderat l constituie meninerea n tanc a unei atmosfere
inerte prin nlocuirea aerului, ce conine oxigenul necesar arderii, cu un gaz ce nu ntreine
arderea, n acest scop se folosescsisteme degazinert.
Sistemele de gaz inert au fost folosite pentru prima dat pe nave petroliere n 1925, n
SUA. Metoda a fost privit cu nencredere i n anii urmtori a fost abandonat. Abia dup
1932 o serie de companii ("SANOIL" - SUA i mai trziu "BRITISH PETROLEUM" Anglia) doteaz navele lor cu sisteme de gaz inert, ncepnd cu 1963 majoritatea navelor
petroliere nou construite ncep s fie doate cu astfel de sisteme, care devin tot mai sigure.
Obligativitatea dotrii navelorpetroliere, de un anumit tonaj, cu sisteme de gaz inert apare
dup 25 mai 1980, cnd intr nvigoare Convenia SOLAS 1974.
Prin Protocolul SOLAS 1978 i apoi prin Amendamentele din 1981 i 1983 se aduc noi
precizri privind proiectarea, funcionarea, ntreinerea, verificarea, etc., sistemelor de gaz
inertdestinateatttancurilorpetroliere,ctitancurilordeprodusechimicenvrac.

11.1.2. Definiii
Termeniifolosiinacestcapitolauurmtoarelesemnificaii:
Combustibil sau inflamabil (referitor la un lichid, amestec gazos sau alt material) capabil de a se aprinde sau arde. n cazul tancurilor ce transport produse petrolire.
sbsatneleinflamabile sunthidrocarburi.
Domeniu de explozie sinonim cu domeniu (interval) de inamabilitate - domeniu de
concentraii ale substanelor inflamabile n amestecul formatde acestea (dac sunt gazoase)
sau vaporii acestora cu aerul, domeniu situat ntre limita inferioar de inflamabilitatc
(explozie) i limita superioar de inflamabilitate (explozie). Acest amestec gazos este
inflamabil.
Urnita inferioar de inamabilitate sau de explozie (Lower flammable limit. LFL sau
Lowerexplosivelimit.LEL)-concentraiagazelorinflamabilenamesteculformatdeacestea
cuaerul, concentraie subcare substana inflamabil (care arde) este n cantitate insuficient
pentru a putea ntreine sau propaga arderea.
Limita superioara de inflamabilitate sau de explozie (Upper flammable limit. UFL sau
Upperexplosivelimit, UEL)-concentraiagazelorinflamabilenamesteculformatdeacestea

250

Manualulofieruluimecanic

\
cu aerul, concentraie peste care exiti insuficient aer (deci insuficient oxigen. O:) pentru a
ntreinesaupropagaarderea.
Condiiiinerte(InertConditions)referitoarelaatmosferadintancuri-situaiencarein
atmosfera tancului concentraia oxigenului este egal sau mai mic de 8% voi, condiii
realizate prin introducerea unui gaz ine; n aceste condiii amestecul gazos nu poate
ntreinesaupropagaarderea..
Cai inert (Inert Gas) - un gaz care este chimic inactiv i care este incapabil de a
reaciona cu alte substane sau de a permite desfurarea oricrei reacii chimice. Gazul inert
folosit pentru prevenirea incendiilor n tancuri este o substan gazoas sau un amestec de
gaze, cum ar fi gazele de evacuare (ardere), care conin insuficient oxigen pentru a intcinc
ardereasubstanelorinflamabile(hidrocarburilor).
Sistem de gaz inert (Inert Gas System) - o instalaie de gaz inert mpreun cu sistemul
dedistribuie al gazului ine, mijloacelede prevenire a ptrunderii gazelordincargotncuri
nsala mainilor, instrumenteledemsur fixe iportabileiaparateledecontrol.
Instalaie degaz inert (Inert Gas Plant) - toate echipamentele special instalate pentru
producerea, rcirea, comprimarea, supravegherea i controlul debitrii gazului inert spre
cargotancuri.
Sistem de distribuie algazului inert (Inert Gas Distribution System) - toate conductele.
valvulele i armturile ce folosesc la distribuia gazului inert in cargotncuri i la evacuarea
gazului n atmosfer, pentrua proteja tancuriledesuprapresiunesauvidexcesiv.
Gaz petrolier (Petroleum Gas) - amestecul de substane gazoase degajate de iei sau
produsele petroliere obinute din iei. Este format n principal din hidrocarburi dar poate
conineialtegazeca: hidrogensulfurat,alchil-Pb,etc.
Presiune de vapori real (True Vapour Pressure, TVP) - presiunea absolut exercitat
de gazele produse prin evaporarea unui lichid atunci cdnd se atinge. Ia temperatura
respectiv, stareadeechilibrui raportul gaz/lichidesteefectivzero. Estepresiunea maxima
vaporilorcepoatefiatins latemperatura respectiv.
Presiunea de vapori Reid (Reid Vapour Pressure. RVP) - presiunea vaporilor in
echilibru cu lichidul, determinat n condiii standard, cu aparatul Reid la temperatura de
37.3C(100F) i launraportvolumetricgaz/lichid4:1.
Temperatura (punct) de inamabilitate (Flashpoint) - temperatura cea mai sczut la
care. n condiii determinate i la presiune de 760 toni. lichidul elibereaz suficieni vapori
pentru a forma un amestec cu aerul ce se aprinde de la o flacr deschis. Pentru
determinarea n laborator a temperaturii de inflamabilitate se folosesc aparate cu vas nchis
(closed cup) sau cu vas deschis (open cup). Este obligatorie, la exprimarea temperaturii de
inflamabilitate,precizareatipuluideaparatcucaresefacedeterminarea.
Produsepetroliere volatile (Volatile Petroleum) - iei sau produse obinute din iei ce
au un punct de inflamabilitate sub 60C. determinai cu aparatul cu vas nchis. Din aceast
categorie fac pane cele mai multe sonimeme de iei, combustibilii pentru turboreactoare.
benzinele).
Produsepetroliere nevolatile (Non-volatile Petroleum) - iei sau derivate ale acestuia ce
au punct de inflamabilitate moi mare de 60C. determinat cu aparatul cu vas nchis. Aceste
lichideproduc, laechilibru, la temperatuleobinuitededepozitare, transporti manipulare.
concentraii ale amestecurilor gazoase ce se situeaz sub limitele lor inferioare de
inflamabilitate. in aceast categorie intr combustibilii reziduali i combustibilii distilai
folosii n motoarele diesel. Presiunea de vapori Reida acestor produse este sub0,007 bar i
dinacestmotivnuesteuzualmsuratievideniatnbuletinuldeanaliz.

251

Instalaia degazinert

11.2. Noiunigenerale
11.2.1. Compoziia i caracteristicile amestecului gazos
hidrocarburi-aer
Produsele petroliere - ieiul i produsele petroliere uzuale - sunt n generai amestecuri
de hidrocarburi, adic substane formate din hidrogen (H) i carbon (C), n iei se gsesc
hidrocarburi cupunctede fierbere cuprinsentre-162C (metanul) i peste400C.
Volatilitatea acestor produse, adic tendina acestora de a produce vapori la suprafaa
lichidului, msurat prin presiunea de vapori, depinde de concentraia componentelor celor
mai volatile, adic cu punctele de fierbere cele mai sczute. Cu aproximaie, hidrocarburile
care intr n compoziia amestecului gazos de la suprafaa produselor petroliere volatile sunt:
propanul (C3H8), butanul (CJi0) i pentanul (CsHi:); acest amestec de hidrocarburi, n stare
de vapori (gaz), l vom notan continuare HCg^.
Densitatea relativ, n raport cu aerul, a acestor hidrocarburi, n stare pur, este mai
maredect l (tabelul nr.11.1). Densitatea relativa amestecului acestor hidrocarburi cu aerul
este dependent de concentraie; ea este mai mare dect l pentru amestecurile aflate peste
LFL, existnd pericolul stratificrii, concentraia cea mai mare a hidrocarburilor fiind n
apropierea suprafeei lichidului. L diluie cu aer sub LFL acest pericol dispare, densitatea
amestecului fiind practicegalcuaerului.
Limitele de inflamabilitate aleamestecurilorformatedin hidrocarburile pure gazoase cu
aerul sunt prezentaten tabelul nr. 11.1. Limitele de inflamabilitateale amestecurilor HCga r aer provenite din diverse produse petroliere lichide vor diferi de cele ale amestecurilor
hidrocarburipure-aer. npractic, pentrutancurilecetransportieii derivatealeacestuia
uor volatile, aceste limite sunt considerate: 1% voi - limita inferioar de inflamabilitate
(LFL), 10%voi -limitasuperioardeinflamabilitate(UFL).
Tabelul ILL Caracteristicile amestecurilor gazoase hidrocarburi-aer
Limite de inflamabilitate,
% voi hidrocarburi n aer
Hidrocarbura

Projan
Butan
j Peruan

1
!

DensitaterelativfaUdeaer

Inferioara
(LFL)

Superioara
(ITL)

Hidrocarbura
pura

2.2
1.9
1.5

9.5
8.5

1.55

:.o

7.3

Amestec 50% voi


hidrocarburi50% voi aer
1.25
1.5
1.3

Amestec la
LFL

1.0
1.0
1.0

1L2.2. Inflamabilitatea amestecurilor HCga - aer- gaz inert


Influena gazului ine. adugat unui amestec
inflamabiiitate este ilustrai n figura nr. 11.1.

aer. asupra limitelor de

252

Manualul ofierului mecanic

Diagrama prezini
relaia dintre concentraia
hidrocarburilor gazoase i
^concentraia oxigenului n
amestecul gazos. Linia AB
arat aceast corelaie n
amestecul HC^z-aer. fr
gaz inert; panta liniei este
detrminat de reducerea
cantitii de aer din amestec, pe msura creterii
concentraiei hidrocarburilor. Punctele C i D de pe
aceast linie corespund
limitelor de inflamabilitatc
a vaporilor de iei,
respectiv 1% voi (LFL) i
Fig. 11.1. Inflamabilitatea amestecurilorHCp*- aer-gaz inert
10% voi (UFL). Orice
punct de pe diagram.
situat n stnga liniei AB, corespunde unui amestec HCga* - aer - gaz inert; cu ct se adaug
mai mult gaz inert, cu att concentraia oxigenului n amestec va fi mai mic i punctul va fi
situatmaisprestnga.
La adugarea gazului inert unui amestec HC^ - aer, limitele de inflamabilitate se
modific dup liniile CE respectiv DE. intervalul de inflamabilitatc se ngusteaz, iar n
punctul E cele dou limite LFL i UFL, coincid. Acest punct corespunde unui coninut de
oxigen de aproximativ 11% voi. Orice amestec aflat n afara suprafeei CED nu poate arde.'
Sub 11% voi O: nici un amestec HC^ - aer nu poate arde. Pentru mai mult siguran
concentraia maxim admisibil a oxigenului, n astfel de amestecuri, s-a stabilit la 8% voi:
oriceamestecHC^-aerceconinesub8%voiO: nupoatearden nici ocircumstan.
Punctul F de pe diagram corespunde unui amestec neinflamabil. Dac unui astfel de
amestec i se adaug fie aer. fie gaz ine, compoziia sa se va modifica dup liniile FA
respectiv FH.
La diluiacuaer (ca de exemplu in operaiile de degazare) orice amestec situat deasupra
liniei GA va traversa i domeniul de inflamabilitate, adic va forma amestecuri explozive.
Numai puncetele situate sub linia GA. ce corespund unor amestecuri foarte srace n
hidrocarburi, nu pot deveni inflamabile n nici o situaie. Trecerea de la o situaie nesigur,
corespunztoare punctului F. la una sigur, corespunztoare punctului H. este posibil prin
purjare cu gaz inert.

11.2.3.Gazeinertefolositenprevenireaistingereaincendiilor
Pentru prevenirea i stingerea incendiilor drept gaze ce nu ntrein arderea pot fi
folosite:
-gazelerare (inerte): heliu (He), neon (Ne), argon (Ar), cripton (Kr); ele fiind scumpese
folosesc pentru prevenirea incendiilor n operaiile de sudur;

253

Instalaia degazinert

-azotulpur, N:, folosit, din motive economice, in special la inearea cargotancunlor ce


transporta gaze lichefiate:
-dioxidulde carbon. CO:, folositn instalaiiledesuns.incendiul de la bordul navelor,
-amestec de A^, CO:i O?, n care concentraia oxigenului nu depete 5%voi.

11.2.4.Producereagazelorinerte
Gazele rare se obin de obicei din aer, prin distilareaaerului lichid
Azotulpoate fi obinut din aer:
-prin distilarea aerului lichid;
Azot spre utmostcri

SepanioarePRJSM

Filtru
deaer
Compresor
aer

Azot
*
la
consumatori

Aer mbogit cu oxigen


spre atmosfera

Fig. 11.2. Instalaie de producere a azotului din aer


-prinabsorbia oxigenuluidinaercuajutorul unui reactiv regenerabil;
-prin trecerea aerului prin separatoare prevzute cu membrane semipermeabile sub forma
de tuburi cu diametru foarte mic; gazele din componena aerului (N:. O:, CO: i H:O) au
viteze diferite de deplasare prin membrane, permind separarea lor. Azotul, avnd cea mai
mid viteza de deplasare, se acumuleaz n partea superioar a separatorului obinndu-se un
azot cu puritate pan la 99,95% voi. n figura nr. 11.2 este prezentat o instalaie de
producereaazotului ce foloseteseparatoare Prismale firmei Monsanto.
Oaltcaledeobinereaazotului este prindescompunerea amoniacului (NH}) i arderea
hidrogenului rezultat:
4NH3 -2N 2 +6H 2
2N2+6H24-3(, -f3J6N2)=13,2SN2-r6H 2 O

Manualul ofierului mecanic

251

Din patru kilomoli de


amoniac
(61 kg amoniac) se
Aer
obin
teoretic
aproape 295
Affionac + acr
Nm3 azot: schema unei
instalaii de producere a
Azot-H aci
azotului este prezentat in
spre ^
figura nr. 11.3.
otcprsor
Aer
Bioxidul de carbon se
Apa
fiujcilcr
Rtcr
obine din carbonai prin
descompunerea termic a
\Hionac-ffazJ
acestora sau descompunere cu
Evaporator
AmorsacSdd
acizi. Se pstreaz in butelii
subpresiune.
Amesteculde .V?, CO?i
O:,
acesta din
urm
i3ccamoniac
ncdep$ind 5% voi, este cel
mai utilizat la bordul navelor
Fig. 11.3. Instalaie de producere a azotului
petroliere, faptpentrucarei sdin amoniac
a atribuit denumirea generic
de gaz inert. Concentraia de
voi (> este limitat de necesitatea reducerii concentraiei oxigenului n
cargotancuri la maxim 8%voi, lucrucepoate fi obinutdoarprin folosirea unui gaz inertcu
coninut ct mai mic de oxigen. Ideal ar fi ca acesta s nu conin oxigen, ceea ce este
imposibil din^pmct devedere practic, gazul inert rezultnd n urma arderii unui combustibil
ntr-oanurmtinstalaie.
i la tubulatura

jpdde marc

Fig. 11.6. Instalaiedegazinert cefolosete


gazele de arderede Iaturbina

Instalaiiledegaz inertde la bordul navelorpotfolosi gazedeardereprovenitedela:


-eapamentul cldrilor principale sauauxiliare (figura nr. 11.4):
-un generator independent de gaz inert (figura nr. 11.5);
-o turbincu gaz, atunci cnd gazele de ardere sunt trecute printr-un arztorsuplimentar
(figura nr. 11.6).

Fig. 11.4. Sistem dogaz inert ce folosetegazele de ardere de la cldare.

b{iic atin

Vcnliliiloi cr

spre aim

PiMnpc c n i n i i i i s l i l i i l

spre udn.

Pomp Uansfcr
unlu-;hlil
I

de latanc
cuinluiNlihil
liuiuic
aer l

Veiitilutiuu'c
Aiv.ir

Icsiic
upddomure

le^ueupudenune

PitinpA
setulid.

PompA
sup. ludi

dolapiiinpade rc/ci'vA

Fit;. 11.5. Sistem de az inert cu generator i n d e p e n d e n t de ^az.

257

Irtstalatia degaz inert

11.2.5. Calitatea gazului inert obinut din gaze de ardere


n toate cazurile de obinere a gazului inert, acesta rezult prin arderea unui
combustibil. Calitatea gazului va depinde att de natura combustibilului, ct i de condiiile
deardere.
Cnd se folosesc gazele de evacuare, de la cldrile principale sau auxiliare se poate
obine, n general, un gaz inert cu un coninut de oxigen sub 5% voi, depinde de modul cum
este controlat arderea i de gradul de ncrcare al cldrilor. Pentru celelalte dou surse de
gaz inert coninutul de oxigen poate fi controlat automat i meninut strict ntre anumite
limite, in mod uzual ntre 1,5 i 2,5% voi i n mod normal nu va depi niciodat limita de
5%voi.
Arderea combustibililor marini i n special a celor reziduali are loc cu tendin de
formare de funingine, de aceea pentru a obine o ardere ct mai bun trebuie s se asigure:
-o pulverizare ct mai fin, pentru a avea o suprafa de evaporare i ardere ct mai
mare; pentru a realiza acest lucru viscozitatea combustibilului trebuie s fie suficient de
redus;
-uri amestec ct mai omogen aer/combustibil;
-o vqporizare ct mai eficient obinut prin recircularea gazelor fierbini in zona conului
de pulverizare i prin prenclzirea aerului introdus n focar;
-un exces de aer de 10 pn la 20%, meninut la valoarea cea mai mic la care arderea
are loc fir fiim.
Combustibilii mariniconinpelng hidrocarburi icompui cualteelemente: compui
cu sulf. compui cu azot, substane minerale i compui organo-raetalici. Prin oxidarea
acestora se formeaz dioxid de sulf(SO:) i n mic msur trioxid de sulf(S03), oxizi de
azot (NO i NO:), cenu.
Oxizii sulfului reacioneaz cu apa rezultnd acid sulfuros i sulfuric, acizi puternici
care atac metalele producnd coroziunea sever a instalaiilor. Eliminarea lor se face prin
dizolvareinapdemare, procescearelocnabsorber(scrubber):
SO:+H:O<->H2SO3
S3-HH:Ck-H:SO4
Eliminarea lor se face prin dizolvare n ap de mare. proces ce are loc n absorber
(scrubber). La temperatura de 15C se poate elimina pn la 99% din cantitatea de oxizi de
sulfconinut n gazele deardere. Pentru eliminarea avansat a oxizilorsulfului, ct i pentru
neutralizarea apelor de splare, ce devin puternic acide producnd coroziune i poluarea
mediului la deversarea lor peste bord. in uncie instalaii se folosesc pentru absorbie i soluii
de carbonat de sodiu; in urma reaciilor de neutralizare se formeaz sulfii i sulfai de
sodiu.nevtmtori pentru mediu:
H:S3+Na:C03 ->Na:SO3+H:OK::t
H:S4+Na:CO3->Na:SO4+H:OK::

Manualul ofierului mecanic


La temperatura de 15C se poate elimina pn la 99% din cantitatea de oxizi de sulf
coninut n gazele de ardere.
Monoxiduldeazot(NO) i dioxidulde azot(NO:) nu se pot elimina dingazul inert. Ele
sunt n concentraie mic dar sunt toxice. Din fericire ponderea cea mai mare o are NO care
estecelmaipuintoxic.
La un exces mic de aer se formeaz i monoxidde carbon (CO); este un gaz toxic care
la o concentraie de 1500-2000 ppm produce intoxicaii iar la 4000 ppm provoac moartea.
COnupoatefiredussub 1000 ppm.
Solidele, sub form de cenu sau funingine, sunt nedorite deoarece se pot depune n
conductesauventilatoare. Eleacumuleazumiditatei devincorozive. Impuritile solidepot
fi n proporie de 500 mg/m3 dar peste 98,5% din ele pot fi eliminate, dac dimensiunile lor
suntmai maride l m.
Pentru a putea fi trimise n sistemul de distribuie, gazele inerte, dup splare, vor fi
uscate i rcite. Temperatura gazului nu trebuie s depeasc cu mai mult de 5C
temperaturaapeide marefolositnscrubber.
Compoziia aproximativaunui gazinertobinutdin gaze deardereeste:
-O:. nconcentraiede3 pan la4%voi ,pentgazeleprovenitede lacdri ipoate
ajungepan la 0,5% pentru celelalte surse de gaz inert;
-C0:. ntre 13,5%voi i 15%voi;
-SO:, maipuinde 150 ppm, dup scrubber,
-:V:,diferena.

11.2.6. Metode de nlocuire a gazelor din tancurile de marf


Exist trei operaii n care se impune nlocuirea gazelor existente n tancurile de marfl
cualtele:
-inertarea. adicintroducereadegaz inertntancnscopulobineriicondiiilorinerte;
-purjarea. adic introducerea de gaz inert ntr-un tanc n care atmosfera este deja inert
in scopul reducerii n continuare a coninutului de oxigen i/sau reducerii concentraiei
hidrocarburilor gazoase la un nivel la care. dac urmeaz o diluie cu aer, amestecul s nu
poatntreinearderea;
-degazarea (operaia de gas-free), adic introducerea ntr-un tanc. compartiment sau
container a aerului proaspt pn la o concentraie la care s nu mai existe n acesta gaz
inflamabil,toxicsauinert,condiiicerutedeintrareantanc,lucrucufocetc.
n toateaceste situaii nlocuirea gazului existent n tanc se poate realiza prin una din
urmtoarele metode:
1.diluna.careesteunprocesdeamestecare(figuranr. 11.7a.b.c);
2.dislocuirea. care este un proces n care apare stratificarea amestecului gazos din tanc
(figuranr. 11.7d).
Concentraiagazelor,indiversepunctealetancului.cstevdifcritncazulfolosiriiuneia
sau alteia dintre metode pentru nlocuirea atmosferei din tanc. Cele dou metode au un efect
marcant asupra metodei de supraveghere a atmosferei, fiind necesar o interpretare corect a
indicaiiloraparatelordemsurfolosite(vezidiagrameledinfiguranr.11.8).

259

Instalaiadega:inert

MagistralO.L

(a)

(b)

(c)

(1)

Fig. 11.7. Operaii denlocuireagazelordin cargotancuri:


a), b)v c)diluie; d)disiocuire

Din punct de vedere teoretic dou gaze formeaz un amestec omogen, n cazul
introducerii unui gaz G peste unul preexistent n tanc, GO, n cazul diluiei, concentraia
gazuluioriginal,GQ,scadeexponenial.Dinpunctdevederepracticvitezadenlocuirea

,Laieire
La mijlocul
tancului

Timp

(a)

(b)

Fig. 11.8. Evolufia concentraiei gazelordin tancurile de marf n timpuloperaiilorde:


a)diluie; b) disiocuire

260

Manualulofierului mecanic

gazului original depinde de fluxul de gaz G. viteza cu care acesta intr in tanc. dimensiunile
tancului. Pentru a se obine o nlocuire complet a gazului este important ca viteza gazului ce
intrntancsfiesuficientdemarepentruaatingepartea inferioar a tancului ia provocao
micare turbulent a gazelor i deci un amestec ct mai omogen.
n cazul dislocuirii. ideal ar fi ca ntre gazul mai uor ce intr n tanc. G. i cel mai
greu, original din tanc, Go, s se realizeze o interfa orizontal stabil; de aceea viteza de
intrare a gazului G trebuie s fie relativ mic. n practic aceast interfa nu este net i
pentru a obine un grad avansat de dislocuire este necesar un volum de gaz de intrare mai
maredect cel pe care trebuie s-i nlocuiasc.
Folosireauneiasaualteiadintremetodedepindede mai muli factori i pentru punerea
npracticaacestormetodesuntposibilemai multearanjamente.
Aranjamentul l (figura nr. ll.Ta.) - gazele sunt introduse pe la partea superioar a
tancului astfel nct s se obin o penetrabilitate maxim i o amestecare ct mai bun n
tanc. Metoda folosit este diluia. Gazele nlocuite ies tot pe la partea superioar prin
conducteledeaerisireale fiecrui tanc i apoi prin magistralade aerisire.
Aranjamentul 2 (figura nr. ll.Tb.) - gazele se introduc pe la partea inferioar a
tancului i sunt eliminate pe la partea superioar, fie prin conducta individual de ventilaie,
fie, dac tancul este prevzut cuvalvule de izolare, prin magistrala de gaz inert spre coul de
aerisire. Metoda folosit este diluia.
Aranjamentul 3 (figura nr. 11.7c, d.) - gazele se introduc pe la partea superioar a
tancului i ies pe la partea inferioar. Metoda folosit este dislocuirea dac diferena de
densitate ntre gazul care intr i cel existent este mare dar poate fi i diluie dac aceast
diferen este mic i gazul intr cu vitez mare. Pentru captarea gazelor care ies se folosesc
conducte depuijare; punctul de absorbie al gazeloreste situat la un metru de baza tancului
iarparteadedeasupra punii areo nlime de doi metri, pentru a reduce cantitatea de vapori
periculoipepunte.

11.2.7. Cerine impuse instalaiilor de gaz inert


Destinaia principal a instalaiei de gaz inert o constituie protecia tancurilor de mar
ale petrolierelor mpotriva incendiilor i exploziilor, n plus ea asigur i o reducere a
coroziuniiiocretereacapacitiidepompare.
Navele echipate cu instalaii de gaz inert trebuie s aib cargotancurile meninute tot
timpulncondiiideneinflamabilitate,adic:
-tancurile trebuie s fie n condiii inerte tot timpul, cu excepia situaiei cnd este
necesar s fie gas-free pentru inspecie sau lucru; oxigenul trebuie s fie sub 8% voi iar
presiuneaintancpozitiv;
-trecerea de la atmosfera inert la condiiile de gas-free trebuie s se fac r a se
traversa domeniul de inflamabilitate; aceasta nseamn c nainte de a se trece la introducerea
aerului, atmosfera din tanc trebuie diluat, prin puijare cu gaz inert, pncnd concentraia
hidrocarburilorajungesubliniadediluiecriticcuaer(liniaGAdin figura nr.11.i);
-dac o nav este n condiii de gas-free, nainte de a se ajunge n portul de ncrcare,
tancurile trebuie inertate.
Pentrua meninetancurilencondiii de neinflamabilitate. instalaiei de gaz inert i se
impun urmtoarelecerine:

261

Instalaia de gaz inert

a)sfiecapabils inerteze toate tancurilegoale:


b)s funcioneze n timpul descrcrii, debalastrii, splrii cu iei a tancurilor, curirii
tancurilor
c)s purjeze tancurile nainte de operaia de gas-free;
d)s mreasc presiunea n tancuri, atunci cnd pe timpul voiajului apare aceast
necesitate.
Instalaiilor de gaz inert destinate tancurilor ce transport iei li se impun aceleai
cerine ca i celor destinate tancurilor ce transport produse petroliere diverse sau vrachierelor
combinate, n cazul ultimelor tipuri de nave exist doar unele diferene de operare legate n
special de temperatura de inflamabilitate a produselor transportate.

11.3. Componena sistemului de gaz inertobinutdin


gaze de ardere
n principiu, sistemul de gaz inert este constituit din: instalaia de producere a gazului
inert, sistem de blocare a ptrunderii gazelor din tancuri spre instalaia de gaz inert, sistem de
distribuiea gazului inert(figura nr. 11.9).

D D
Dtnerrprrtruvaponi Je mari

SuvctiiJcii5tnH;:c axi'_':c

Fig. 11.9. Schema de principiu a unui sistem degaz inert

Sistemul cuprinde valvul de gaze (1). plasat la 1-2 m de eapamentul cldrii, prin
care trec gazele fierbini spre scrubber (2). Aici gazele sunt rcite, curate de impuritile
solide, oxizii de sulfi picturile de ap. Gazele curate sunt trimise spre ventilatoarele (3) ce
trimit gazul prin supapa hidraulic (5), valvul unisens (6) i valvul izolatoare (7) spre
tancurile de marf. Presiunea gazului trimis spre tancuri este reglat de valvul de reglare a
presiunii (4) plasat imediat dup ventilatoare. Dup valvul izolatoare, pe magistrala de gaz
inert, semonteazunntreruptordepresiuneA'acuumceare rolul de a protejacargotancurilc
devidsau suprapresiune cauzate de defeciuni n instalaie.
De la valvul izolatoare pornete magistrala de gaz inert, ce se ntinde de-a lungul
punii i prezint ramificaii spre fiecare tanc, gazul inert fiind debitat pe la partea superioar
atancurilor.

Manualul ofierului mecanic

262

11.3.1. Priza degaze deardere


Puncm de prelevare al gazelor de ardere trebuie astfel ales nct gazul s nu fie prea
fierbinte la intrareanscrubberi snuformezedepuneri densepevalvulelede izolare.
Debitele de gaz din instalaia de gaz inert sunt mari iar presiunile de.lucru mici. Din
acest motiv instalaia trebuie s prezinte rezistene de curgere ct mai mici. Ca urmare
tubulaturile vor avea diametre mari, rezultnd viteze de curgere mici. iar valvulele de pe
traseul de gaz vor avea coeficieni de curgere cat mai mari (numim coeficient de curgere
cantitatea de gaz ce trece prin valvul deschis provocnd o cdere de presiune de o
atmosfer). Cavalvuldeizolaresevafolosiovalvultip fluture.
Cnd priza de gaz va fi
VcntilMorcldarc
nchis, gazele se vor rci permindacidului sulfuric s condenseze
pe metal i s produc puternice
coroziuni. Pcrtru a preveni acest
lucru, s-a prevzut un dispozitiv
care. atunci cnd valvul este
VahuLlaer
nchis, injecteaz aer preluat de la
suilanta arztorului cldrii (figura
nr.lUO).
ndeprtarea depunerilor solide de pe scaunul valvulei i de pe
flutureserealizezcuundispozitiv
de suflare. Pe tubulatur, n partea
superioar a valvulei,.se monteaz
o gur de inspecie, pentru ca
operaia s se efectueze fr
demontareacapaculuivalvulei.
Materialul folosit la confecionarea valvulelor
izolatoare
trebuie adaptat la temperatura
Fig. 11.10. Priza degaz inert
gazelor ce trec prin ea: pentru
temperaturi sub 220C se poate
folosi fonia obinuit, dar la temperaturi mai mari se vor folosi materiale nu numai rezistente
la temperatur ci i la aciunea coroziv a gazelor, avnd n vedere faptul c. atunci cnd
valvuleste nchis, gazelestagnantese vor rci i acidul sulfuric poate condensa. Conducta
dintre valvul izolatoare i scrubber trebuie s fie confecionat din oel foae rezistent la
acizi; eatrebuiesprezintect mai puinembinri pentruapreveni acumulareadeproduse
solidecorozive.
Dac se consider necesar o poriune de dilatare pe conducta de gaz. aceasta se va monta
dupvalvulde izolare, astfel nct fluxul de gaz prin ea s fie veical: pentru construcia ei
sevorfolosimaterialefoaerezistentelafuningineambibatcuacidulprovenitdincondens,
iarsuprafaa interioarvafictmai neted.

263

Instalaia de gaz inert

11.3.2.Absorbeil(scrubberul)
Absorberul, sau scrubbenil cum este denumit n tod uzual; are, pe lngolul su
principal dea absorbi dioxidul desulfdin gazele de ardere, i rolul de rcireagazelori de a
elimina majoritatea impuritilor solide (funingine, cenu).
Absorbia este operaia de difuziune (transfer de mas) ntre o-faz gazoas i o faz
lichid, bazat pe solubilitatea gazului n lichid Prin absorbie unul sau mai muli dintre
componenii unui amestec gazos se separ prin dizolvarea ntr-un lichid GazuTse va dizolva
pn la atingerea unui echilibru, concentraia la echilibru fiind funcie de temperatur i
presiune.
La temperatur constant, corelaia dintre concentraia gazului n lichid i presiune este
datdelegealuiHenry;

p=H - X sau X p/H


ncarc:

p
presiuneagazului,inaim;
Xs concentraia gazuluidizolvat, subformdefracie molar, n mol/mol soluie;
H-constantaHenry, natm (constantaHaredimensiunileunei presiuni).
Legea lui Henryseaplicicndgazul are mai muli componeni subforma:
X A - PA/HA
in care:

PA
presiuneaparialacomponentuluiAnfazagazoas, inatm;
s

XA fracia molar acomponentului Anlichid n mol/mol soluie;


H-constantaHeniypentrucomponentul A, natm.
inndcontde legea lui Dalton, presiuneaparialacomponentuluiAeste:

in care:
YA= fraqia molaracomponentului Anamestecul gazos. n mol/molgaz;
p=presiuneatotalaamesteculuidegaze,inatm.
Legea lui Heniy devine:
P - Y A - H A - X A sauX A=pYA/HA
Constanta Henry depinde de natura gazului, a lichidului n care se face absorbia i de
temperatur. Subaceast form, ncare constanta Heste independentde presiune, legea lui
Henry se aplic sistemelor reale numai n intervale restrnse de presiune, de aproximativ i
atm. ntabelulnr. 11.2 estedatconstantaHpentruSCXinap.
Tabelul 11.2. Constanta Henry, H (atm), pentru dioxid de sulf,n apa
Temp. J
H

oc
16.45

1 o c 1 :oc
! :4.: 1 35.0

30C
47.9

40C
65.2

50C
86.0

60C
11.0

30C
163

ooc 1
l

264

Manualul oferului mecanic

Constanta Henry este cu att mai mic cu cat solubilitatea gazului este mai mare. de
aceeaeascadecucretereatemperaturii.
Alte doucondiii necesare i avantajoaseabsorbiei sunt:
-suprafaa cat mai mare de contact ntre gaz i lichid, realizat prin divizarea fluidelor n
filme subiri, stropi saubule;
-viteze mori ale fluidelor (debit mare al lichidului absorbant).
n instalaiile de gaz inert de la bordul navelor lichidul absorbant uzual este apa de
mare, care este disponibil n cantiti mari, darpot fi folosite i alte lichide absorbante, care
impliccheltuieli mai mari.
nainte de intrarea gazelorn turnul de absorbie ele sunt rcite fie prin trecere printr-o
ploaie de ap, fie prin barbotarc printr-un dispozitiv de etanare cu ap. Un astfel de
dispozitiv poate seni i pentru prevenirea oricror scurgeri de gaz. atunci cnd scrubbenil
este deschis pentru ntreinere i inspecie.
Soluiile constructive pentru absorbere, adoptate de firmele productoare, difer
considerabil.absorberul trebuie s fie proiectat n corelaie cu tipul de nav, natura mrfii,
natura combustibilului ars i tipul de echipament de ardere, cantitatea de gaz inert ce trebuie
obinut i calitatea acestuia.Toate tipurile constructiveurmresc un contact cat mai bun ntre
gaze i lichidul absobant; din acest punct de vedere se disting patru tipuri de absorbere: cu
talere, cu umplutur, cu pulverizarea apei, absorberecombinate.

Scrubber

Talere"

ap

Separator'
centrifugal

r
JaP

Fig. 11.11.Scrubbercutalere

Fig. 11.12.Scrubbercuu m p l u t u r a

Absorberele (scrubberele) cu talere (figura nr.11.11). n acest tip de absorber gazele


care circul dejos n sus prin clopote sunt obligate s barboteze prin lichid, pe fiecare taler
avnd locabsorbia oxizilordesulfiantrenarea, dectrelichid, a particulelorsolide.
Absorberele (scnibberle) cu umplutur (figura nr. 11.12). La absorberele cu umplutur
talerele sunt nlocuite cu unul sau mai multe straturi de umplutur, calculate ca talere
echivalente. Umplutura poate fi piatrxuar sau materiale plastice. Filmul de lichid de la
suprafaa umpluturii este fin oferind o suprafa de contact mare, o vitez de difuzie i un
timp decontactgaz-lichidmari.

265

Instalaiadega:inert

Gaze

icane

rS=J~^JT ZLT-q

Scnibbcr

iachiztorhidraulic

(c)

(d)

Fig.11.13.Scrubberecupulverizareaapei: a-cuduze;b,c-friduze;d-centrifugal

Absorberele (scnibberele) cu pulverizarea apei. La acest tip de absorbere se disting


douvarianteconstructive: cele ce folosesc diuze pentru pulverizarea apei (figura nr. 11.13a)
i cele ce folosesc plci sau conducte perforate (figura nr. 11.13b.c). n general aceste
absorbere au o eficien sczut la ndeprtarea particulelor solide. O mai bun separare a
acestora se obine n scibberul centrifugal (construit de firma JAKO). Micarea gazelor n
camerancaresepulverizeazapaareotraiectorieelicoidal, forelecentrifugeceacioneaz
asupraparticulelorsolide acionndfavorabilseparriilor(figuranr. 11.13d).
Absorberle (scnibberele} combinate. Absorberele combinate folosesc dou sau mai
multe trepte de prelucrare a gazelor (figura nr. 11.14). Ele au eficien sporit att in
eliminareaoxizilordesulf. ctiaimpuritilorsolide.
La partea superioar a absorberului se prevd unul sau mai multe filtre separatoare de
picturi, pentru reinerea picturilor de ap antrenate de gaze. fie sub forma unor paturi de
polietilen,fieusctoaretipciclon.
Scmbberul trebuie s fie proiectat n corelaie u tipul de nav. natura mrfii, natura
combustibiluluiarsitipuldeechipamentdeardere,cantitateadegazinertcetrebuieobinut
i calitatea acestuia.

fanualul oferului mecanic

apd

Pentru navele ce
transport iei, scrubberul
trebuie proiectat astfel
nct s elimine cel puin
90% din SO: i efectiv
toate impuritile solide
din gazele de ardere.
Pentrunavelecetransport
produse petroliere condi iilc de calitate sunt mai
severe.

La proiectarea aparatului
trebuie s se aibe in
Fig. 11.14. Scrubbere combinate
vederecaeficientaacestuia
s nu scad, atunci cnd nava balanseaz, sub trei procente iar temperatura gazelor la ieire
s nudepeasccu mai multde3C pecealuat incalcul.
Alimentarea cu ap trebuie s se fac de la o pomp independent dar s existe
posibilitatea de a folosi o alt pomp (de Ia instalaiile de incendiu, de balast, de santin.
sanitar) flr ins a perturba funcionarea altor instalaii. Pompele trebuie s nu produc
nnecarca scrubberului.
n partea inferioar a scrubberului se prevd conducte pentru drenarc precum i sistem
de nclzirepentru prevenirea ngherii.
Montarea scrubberului trebuie fcut deasupra liniei de plutire pentru a nu apare
problemededrenare,atuncicndnavaestencrcat.
Pe mantaua scrubberului se prevd guri devizitare i vizoare de sticlpentru a permite
curarea, inspectarea i supravegherea funcionrii. Vizoarele trebuie prevzute cu sticl
dublisprezinteobunrezistenmecanic.
Scubberultrebuieprevzutcuaparaturdemsur,comandi alarmpentru:
-controlul presiuniiapeidercire;
-controlul nivelului apei in absorber;
-controlultemperaturiigazelor.
Materialele din care este construit scrubberul trebuie s fie rezistente la coroziune; se
folosesc aliaje metalice rezistente in ap de marc (aliaj Ni-Cr-Fe. oeluri rezistente la acizi)
sau oel-carbon cptuit cu cauciuc, rini epoxidice armate cu fibr de sticl sau alte
asemenea materiale cu rezisten chimic mare. n cazul folosirii acestor cptueli, gazele
trebuiebinercitenaintedeavenincontactcuacestea.
Plcileperforate, prile metalice din componena filtrelor umede i a separatorului de
picturisuntrealizatedinoel rezistentlaacizi.
Toate aparatele de msur, flotorii i senzorii din sistemul de msur, control i
siguranalscrubberului cevinncontactfiecuapa. fie cu gazele, trebuiesfierealizatedin
materialerezistentelaacizi.

11.3.3. Grupul de ventilatoare


Ventilatoarele au rolul de a prelua gazul inert de la scrubber i de a-1 trimite spre
tancuriledemr.

Instalaia de gaz inert

267

Regula 62 paragraful 3.1. din Amendamentul din1981 la Convenia SOLAS 1974


prevedeca instalaiadegaz inert spoattrimitespretancurilede marfl gaz inert cu un debit
care s fie cel puin 125% din debitul maxim de descrcare.
nacestscopinstalaiilede gazinertpotfidotatecu:
-dou ventilatoare, al cror debit mpreun s satisfac cerina de mai sus; de obicei un
ventilator este acionat de o turbin cu abur iar cellalt ventilator, care are capacitate mai
mici este acionat de un motor electric i folosete la meninerea presiunii n tancuri pe
timpul voiajului;
-dou ventilatoare, fiecare din ele avnd debitul necesar satisfacerii cerinei din
ConveniaSOLAS.
Numai n cazuri speciale se admite un singurventilator, cu condiia existenei siguranei
csistemuldeantrenarepoatefiimediatremediatcumijloacelebordului.
Caracteristicilepresiune/volumaleventilatoarelorsuntdeterminatedecerinele maxime
ale sistemului astfel nct, n oricesituaie dedescrcarei cu toate pierderilede presiune din
ntregulsistemdegazinert,ssemeninintancuriopresiuneminimde200mmcol. ap.
Ventilatoarelesunt prevzute cu:
-sistemde splarecuapdulceaprilorinterioare;
-scurgeri, pentru fiecare camer, conectate la tubulatura de efluent a scrubberului;
-guride inspecie;
-valvule de recirculare a gazului inert spre scrubber, atunci cnd lucreaz la presiuni
sczute, pentru evitarea supranclzirii sau pentru reglareadebitului, cndambeleventilatoare
funcioneaz.
Carcasele ventilatoarelor sunt construite din oel carbon cptuit cu rini sintetice,
cauciuc sau alt material organic rezistent la coroziune. Rotorul se construiete din aliaje
rezistente lacoroziune, bronz-aluminiu cu ax din oel rezistent la acizi. Lagrele folosite vor
fi cu bile sau lagre de alunecare, ntre axul ventilatorului i al sistemului de antrenare
(atuncicndnuestecomun)seprevedeuncuplajelastic.

11.3.4. Vavula pentru reglarea presiunii


Valvulautomatpentrureglareapresiuniiareurmtoareleroluri:
-de a preveni rentoarcerea gazelor din tancuri, n situaia n care ar aprea o defeciune
la ventilatoare, pompa scrubberului. etc., dar i n situaia n care instalaia de gaz inert
funcioneaz corect dar au aprui defeciuni la supapa hidraulic i/sau valvul unisens i
presiunea gazului n tanc depete presiunea de ieire a ventilatoarelor (cum este cazul
operaiunilorsimultanedestripuireibalastare);
-de a regla debitul de gaz n magistrala de gaz inert, n funcie de cerine.
Pentru ndeplinirea celui de-al doilea roi pot fi folosite mai multe metode, una dintre
acestea fiind reprezentat n figura r. 11.15.
n acest aranjament presiunea din sistem se regleaz fr modificarea vitezei
ventilatoarelor, excesul de gaz inert fiind rcturnatnscrubbersau eliminatnatmosfer.
Valvul pentru reglarea presiunii este o valvul tip fluture; ea regleaz debitul de gaz
prin modificarea unghiului de deschidere al fluturelui i deci prin modificarea seciunii de
trecere a gazelor. Valvul este de tip "normal nchis", iar reglarea debitului se face prin
intermediulunuitransmitoriunuiregulatordepresiunelegatlapoziioncrulvaivulci.

fanualul ofierului mecanic

26*

Valvul poate fi acionat i manual. Ea trebuie s fie dotat cu mijloacede indicare a


poziieivalvulei: "nchis" sau"deschis".

Regulatorpresiune gaz
Tranainiitordepresiune ' * (
Valvul
deizolare
gaze de ardere

Supapa
hidraulici

VentilatorG.L

DLinie
recircuiare

Valvul
unisens

Varvuli
izolare

ValvuJ de reglare automai


apresiuniigazului

Fig. 11.15. Sistemdecontrol automatapresiuniigazului nsistem

11.3.5. Supapa hidraulic(blocajul hidraulic)


Supapa hidraulic mpreun cu valvul mecanic unisens acioneaz ca sisteme
automate de prevenire a curgerii inverse a gazelor dinspre tancurile de marf (ce conin
hidrocarburi) spreventilatoare, scrubbersau spre orice alt zon a instalaiei de gaz inert care
este considerat sigur din punct devedere al riscului de explozie.
Supapa hidraulic blocheaz ntoarcerea gazelor din tancuri chiar i atunci cnd
instalaia de gaz inert nu funcioneaz, de aceea este esenial ca aceasta s fie continuu
alimentat cu ap i n mod special atunci cdnd nu se livreaz gaz inert n sistem .Dei exist
mai multe soluii constructive, n toate cazurile nlimea coloanei de ap ce se formeaz n
situaia curgerii gazelor dinspre tancuri trebuie s fie suficient pentru a nu le permite
acestora
trecerea
spre
ventilatoare.
Siraprtsiueincrgotancu
Fluxdegazciirecrgoiacuri
Exist trei tipuri de
supape hidraulice, difereniate
prin cantitateadeapceexist
n camera de etanare n
Separator
timpul curgerii normale a
gazului inert spre tancuri.
a. Supapa hidraulic de
tip umed. Principiul de
funcionare al acestei supape
este ilustrai n figura nr.
11.16. n camera de etanare
(a)
(b)
apa are un nivel constant,
Fig. 11.16. Principiuldefuncionareal supapei
meninut de un prca-piin. La
hidraulicedetip umed
debitarea de gaz inert, acesta

i i

269

Irfstalana de ga: inert

are presiune suficient pentru a minge presiunea hidrostatic a lichidului, aa nct gazul
barboteaz prin lichid i trece spre magistrala de gaz inert. Gazul inert va antrena picturi de
apde aceea, pentrua preveni transportul acestora n sistem, n partea superioar a supapei se
monteaz un separatorde picturi.
Dac se schimb sensul de curgere al gazului (figura nr. 11.16. b)? presiunea n tancuri
fiind mai mare dect presiunea de intrare a gazului inert n supap, gazele din tancuri vor
exercita o presiune asupra apei
din
camera
de
etanare
Suprapresiunencrgotancu
producnd ptin-derea apei n Fluxdegazcarrecargotancuri
conducta de intrare i blocnd
astfel gazele.
Vcnturi
b. Supap hidraulic de tip
semi-uscat.
Principiul
de
funcionare al acestei supape este
acelai cu cei al supapei umede
numai c se evit barbotarea
gazelor prin ap reducndu-se
cantitatea de ap antrenat de
gaz. Pentru realizarea acestui
scop apa este meninut ntr-o
Fig. 11.17. Principiul de funcionare al supapei hidraulice
detipsemi-uscat
camer separat, prin aciunea
Venturi (figura nr. 11.17.)
c. Supap hidraulic de tip uscat, n timpul trecerii gazului inert prin acest tip de
supap, n camera de etanare nu se gsete ap. aceasta fiind drenat pe la partea inferioar.
Astfel gazul inert nu se va mai umezi. Orice cdere de presiune n gazul inert (oprirea
instalaiei) sau ridicarea presiunii n tancuri peste presiunea cu care ventilatoarele introduc
gaz inert, duce laumplereacuapacamerei supapei.

l-lux de gaz ctre cargotar.cu

Vaituiacontrol
automat

(a)

Fig. 11.18. Principiul de funcionare a supapei


hidraulice de tip uscat

Fig. 11.19. Supap hidraulica

Supapa este prevzut cu un tanc de ap gravitaional, construit in corpul supapei,


prevzut cu valvule de umplere i de golire. Umplerea i drenarea camerei supapei se face
automat, valvulele de golire a tancului gravitaional i de drenare a camerei supapei fiind

Manualul ofierului mecanic

270

controlatede nivelul apei in tancul gravitaional i in camera supapei i de presiunea gazului


ine la ieirea din ventilatoare. Umplerea tancului gravitaional se face printr-o valvul cu
comandpneumaticacionatdeunsesizorde nivel.
n figura nr. 11.13. esteprezentatschematicosupaphidraulicdetipuscat.
Supapele hidraulicetrebuieastfeldimensionatenctpresiuneacoloaneidelichidsnu
fie mai micdectpresiuneadedeschidereavalvuleipresiune/vacuum.
Alimentarea cu ap a su-papei trebuie s se fac dintr-un rezervor izolat hidraulic prin
intermediuladoupompe.
Supapele trebuie prevzute cu guri de vizitare i vizoare rezistente la oc. pentru
observareaniveluluiapeintimpulfuncionrii(figuranr. 11.19)
Orice conduct de drenare ce vine de la supapa hidraulic trebuie prevzut cu un
opritor hidraulic n form de U, de nlime cel puin 2 m. Acesta va fi plasat n afara slii
mainiiiprevzutcusistemdempiedicareangherii.
Materialelefolositeinconstrucia supapelor hidraulice trebuie s fie rezistente la foc i
laac(iuneacorozivaacizilorpecaregazull formeazcuapa. Se folosescaliaje rezistente la
coroziune acid dar se poate folosi i oel-carbon acoperit cu folii de elasiome, rini
epoxidicearmatecufibrdesticlsaucuoricealtacoperirerezistentinacestmediu.

Tij

1L3.6.Valvulunisens
(dereinere)

Valvul unisens este primul dispozitiv


automat care mpiedic circulaia invers a
gazelor.
dinspre cargotancuri
spre
ventilatoare, nchiderea automat arc ca
scop mpiedicarea circulaiei inverse a
gazelorceconin hidrocarburi, n situaia n
care ventilatoarele s-au oprit i supapa
hidraulic mi are destul timp pentru
umplereacuap.
Presiunea din instalaie fiind sczut,
valvul trebuie s opun o rezisten mic.
Dinacest motivprilemobiletrebuie sfie
uoare
iar seciunea de trecere a gazelor cat
Fig.11.20.Valvulunisens(dereinere)
maimarc.
Partea principal a valvulci este
ventilui sub form de disc ce se sprijin pe un scaun din o{cl inoxidabil; etanarea este
realizat de un inel montat ntr-un canal al discului (figura nr. 11.20). Pentru deschiderea
supapeiestenecesarcomprimareaarculuicemeninevalvulinpoziianchis, dectregazul
ine.
npaeasuperioaravalvuleiesteprevzutodiuzdesplare.
Materialelefolositenconstruciavalvuleitrebuiesfiemetalerezistentelacoroziune;
pentru carcasa valvulei se poate folosi i oelul^carbon cptuit cu acoperiri organice
rezistente laacizi.

271

Instalaia degazinert

11.3.7. Supapa depresiune/vacuum


Rolul acestui dispozitiv este de a proteja cargotancurile n cazul in care n acestea apare
presiune excesiv sau se creeaz vid. Construcia supapei este foarte simpl, principiul de
funcionare al unei astfel de supape este prezentat n figura nr. 11.21.
Magistrala de gaz inert

___

gazi

z7

S Intrare
^ 4cr

lichid

i *

6
0,^

>j

S Ieire

4
A

:, SX

ft

o "**

0 *. ft

(A
Presiune

(b) ^
Condiiideoperare

(c)
Presiune

(d)
Vid

atmosteci

(ex. 1000mmcol. api)

(ex. 1600mmcoi.api)

(ex.-400mmcol.api)

Fig. 11.21. Principiul de funcionare al supapei de presiune/vacuum

Supapa este constituit din doi cilindri concentrici cu diametrele D i d Volumul total
de lichid Vt, corespunztor nlimii H. este constituit din volumul mo. V-,, corespunztor
nlimii h^, ce rmne n cilindrul exterior n orice situaie de funcionare i volumul
circulant Vc. care ocup ambii cilindri - n condiii normale de funcionare, numai cilindrul
exterior - dac n tancuri apare vid sau numai cilindrul interior - dac n tancuri se creaz
suprapresiune. n caz de scdere a presiunii n tancuri, aerul este aspirat n tubul interior,
barboteaz prin lichid i intr n instalaie, in cazul creterii presiunii peste cea prevzut,
gazul inert intr n cilindrul exterior, barboteaz prin lichid i iese n afar prin cilindrul
interior.
n proiectarea supapei de presiune/vacuum se iau n considerare:
-osuprapresiunede2000mmcolH:O;
-un\idde700mmcolH:O.
Debitul posibil de deversat prin supap trebuie s fie cel puin egal cu debitul maxim al
ventilatoarelor instalaiei de gaz ine.
Volumul de lichid necesar se calculeaz n funcie de condiiile de presiune impuse i de
densitatea lichidului. Lichidul folosit poate fi un ulei mineral sau un amestec ap dulce/glicol,
cu punct de congelare foarte sczut, acesta fiind folosit mai ales pe vreme rece. Pentru
prevenirea pierderii lichidului prin deschiderea brusc a supapei ctre atmosfer, n partea
superioar se prevede o camer de colectare din care lichidul recuperat este returnat n
supap.

Manualul ofierului mecanic


Supapaesteprevzutcusticlde nivel i robinet dedrenare.
Materialele folosite nconstrucia supapei pot fi: oel-carbon galvanizat. oel protejat cu
acoperiri epoxi-gudron.

11.3.8. Valvule de presiune/vacuum


Aceste valvule sunt proiectate s acioneze n cazul variaiilor mici de volum n
atmosfera tancurilor, provocatede variaiile de temperatur din tanc. Ele vor aciona naintea
ntreruptorului (supapei)depresiune/vacuum. Valvulele trebuie inspectate i curate regulat
pentrua le menine n perfect stare i a prentmpinaastfel funcionarea ntreruptorului de
presiune/vacuum, atuncicndnuesteneapratnecesar.

11.4. Dispozitivedemsur, reglaj isiguran


Pentru buna funcionare a sistemului de gaz inert acesta este dotat cu dispozitive de
msur, reglaj i siguran.Toate aparatele folosite, fixe sau portabile, trebuie s fie gradate
ntr-un sistem unitar de uniti i s aibe instruciuni clare pentru folosire, calibrare i
verificare. Toate dispozitivele de msur i alarmare cerute de Regula 62 a Conveniei
SOLAS trebuie s fie stabile la variaii ale tensiunii de alimentare, variaii de presiune, la
vibraii, umiditate, ocuri i coroziune, factori care se ntlnesc n mod normal la bordul
navelor.
Scrubberultrebuies fie dotatcu instrumentede msur i alarm pentru:
-debitul de intrare al apei n scrubber; acesta trebuie nregistrat continuu fie cu ajutorul
unui debitmetru.fieprinmsurareapresiuniicuun manometru. Dacapareoscderededebit
subvaloarea indicat atunci seactiveazo alarm, iar la o scdere n continuare a debitului se
opresc ventilatoarele. Limitele la care se activeaz alarma sau se opresc ventilatoarele se
stabilesc nfunciede caracteristicileconstructiveale scrubberului;
-nivelul apei n scrubber; cnd apa n scrubber atinge un nivel prestabilit se declaneaz
oalarm iarladepirea limiteiprescrisepompadealimentare cuap se vaopri.
Grupul de ventilatoare este prevzut, pe partea de refulare, cu aparate de msurare a
temperaturiigazelor. Cndtemperaturaatinge65Cseactiveazoalarm, iarla temperatura
de 753C ventilatoarele se opresc automat, n cazul generatoarelor de gaz inert la care gazele
trecprintr-unrcitornaintedeintrareanscrubber, rcirenecesarprotecieimaterialelorde
acoperire folositelasrubber. reglareatemperaturii gazelor, n modul artat mai nainte, se va
facelaieireadinrcitorinaintedescrubber.
Supapa hidraulic este prevzut cu alarm pentru cazul n care nivelul apei scade sub
ovaloare prestabilit, dar nainte ca supapa s devin neopcrativ. Pentru cazul supapelor de
tip uscat alarma pentru nivelul apei este dezactivat cnd gazul inert trece spre sistemul de
distribuie. Atunci cnd presiunea apei de alimentare a supapei scade sub o valoare
prestabilit, sistemul degaz inertesteopritautomat
Presiunea gazelor in magistrala de gai inert trebuie s fie supravegheat continuu.
Pentrucontrolul presiunii serealizeazuncircuitderecircularc(figuranr. 11.22).

Fit;* 11.22. Sistem de |;r/. inert cu contnil automat al presiunii ia/ului.

274

Manualulofierului mecanic

Reglarea presiunii in magistrala de gaz ine se realizeaz cu ajutorul valvulelor pentru


reglarea presiunii, una montat pe magistrala de gaz inert iar cealalt n circuitul de
recirculare. Sistemul de reglare const dintr-un transmitor de presiune, montat pe
magistrala de gaz inert dup valvul de izolare i nainte de valvul unisens. ce transmite un
semnal proporional cu presiunea gazelor. Alimentarea cu aer a transmitorului va fi
meninutconstant. Cumvalvuldereglareapresiuniiestedetip"normal nchis", semnalul
de la transmitorul de presiune este inversat de ctre un controler de presiune i transmis
poziioneruluivalvulei.
Concentraia oxigenului n gazul ine este-determinat cu ajutorul analizoarelor de
oxigen. Se impun urmtoarelepuncte deprelevareaprobelor:
-un punct n conducta de gaz inert situat dup ventilatoare i nainte de valvul pentru
reglarea presiunii; n acest aranjament se vor folosi aparate fixe de determinarea concentraiei
oxigenului, aparate indicatoare i aparate nregistratoare pentru urmrirea continu a
concentraiei oxigenului n magistrala de gaz inert;
-un punct ntrevalvul pentru reglarea automat a presiunii i supapa hidraulic, pentru
folosirea unui aparat portabil.
Aparatele indicatoare i nregistratoare sunt plasate de preferin n camera de control
ncrcare-descrcare, pe puntea navigaiei sau n alt loc care este uor accesibil ofierului ce
urmrete operaiile de ncrcare/descrcare. Atunci cnd concentraia oxigenului depete
valoareade5%voi,sedeclaneazoalarm.
Comanda diferitelor funciuni ale instalaiei de ga: inert se face de la pupitrul de
comand din compartimentul maini. Anumite instrumente, dispozitive de alarmare i
comand sunt dublate i amenajate pe subpanouri amplasate n camera de control ncrcaredescrcareipepunteanavigaiei.
Pentru controlul atmosferei n tancuri se prevd aranjamente speciale pentru recoltarea
probelori determinareaconcentraiei oxigenului i hidrocarburilorcu aparate portabile.

11.4.1. Controlul concentraiei gazelor


Corecta msurare a concentraiei gazelor depinde de:
-folosirea aparatelor potrivite naturii i concentraiei gazelor analizate, respectarea
ntocmai a instruciunilor de calibrare i folosire a aparatelor puse la dispoziie de firmele
productoare aleacestora:
-obinereadeprobe reprezentativeprin folosirea unoraranjamentecorecte de recoltare a
probelor i respectarea procedurilorde recoltare.
Msurarea concentraiei oxigenului i a hidrocarburilor gazoase n atmosfere inertate
sau neinertate se poate efectua cuaparate fixe i/sau portabile.
11.4.1.1. Analizoare de oxigen
Principalele tipuri de analizoare de oxigen sunt cele care folosesc: senzori
paunagnetici, senzori electrolitici i lichide cu absorbie chimic selectiv.
Analizorul cu senzori paramagnetic! se bazeaz pe faptul c oxigenul este puternic
paramagnetic pe cnd celelalte gaze nu. Analizorul are o celul de prob n care exist un
corpuor. suspendat ntr-uncmpmagnetic. Cndgazul deanalizat este introdus n celul, n
funcie de susceptibilitatea magnetic a acestuia, corpul suspendat prezint o rsucire; un

Instalaiadego:inert

275

curentelectriccetreceprintr-obobinvaproduceunmomentde rsucireegal idesensopus


compensnd rsucirea corpului suspendat. Curentul elctric egalizator va fi proporional cu
imensitatea cmpului magnetic41 deci cu susceptibilitatea magnetic a probei, adic va fi
proporionalcuconinutuldeoxigen.
Analizorul cu senzor electrolitic este construit dintr-o celul electrochimic n care
oxigenul difuzeaz printr-o membran ce separ doi electrozi scufundai ntr-un electrolit
lichid sau sub form de gel. Viteza de difuzie, proporional cu concetraia oxigenului din
prob, determin vitezele reaciilor de electrod (msurate sub forma densitii de curent
electric) i diferenadepotenial labornele celulei.
Analizorul cu lichide absorbante se bazeaz pe folosirea unui lichid ce absoarbe
oxigenuldintr-unamestecgazos. nanalizorptrundeunvolumdegazcunoscut, dincarese
absoarbeoxigenulprovocndovariaiedevolumalichidului. Aceastvariaiedevolumva fi
proporionalcucantitateadeoxigenabsorbit.
nregistratoarele de oxigen pot msura continuu concentraia oxigenului n anumite
spaiiipotdeclanaunsemnalacusticioalarmvizualncazul apariiei unei concentraii
redusedeoxigenisavertizezencazdeatmosferpericuloas. Acesteinstalaiifolosescun
senzor electrolitic.
11.4.1.2.Indicatoaredehidrocarburi
nfunciedeconcentraia oxigenuluinatmosferancarese gsesc hidrocarburi gazoase
sefolosesctreitipuri deindicatoare: indicatorcufilamentmetalicceconstituiecatalizatorde
ardereahidrocarburilor,folositedoarlaconcentraiialehidrocarburilorsublimitainferioar
de inflamabilitate (LFL) i care nu pot fi folosite n atmosfer inert; indicator cu filament
metalicnecatalitic,folositpesteLFL;indicatorcemsoarindicelederefracie.
Indicatorul cu filament catalizator de ardere conine un element sensibil format fie
dintr-unfilamentdintr-uncatalizatormetalic,nclzitelectric,fiedintr-opastilceramiccu
catalizator de ardere. Atunci cnd amestecul gazos - hidrocarburi i aer - trece peste
catalizatorulnclzitare locarderea hidrocarburilori modificareatemperaturii filamentului.
Acest fapt arc ca urmare modificarea rezistenei filamentului, modificare proporional cu
concentraiahidrocarburilornamesteculgazos. Scalaindicatoruluiestegradatnprocente
din limita inferioar de explozie (0% - 100% LFL i uneori are i o scal fin. 0% - 10%
LFL).
Instrumentul are i un circuit compensator, format dintr-un filament n contact direct cu
aercurat,pentruapermitecompensareavariaiilordetemperatur.
Indicatorul cu filament nclzit, necatalitic are ca element sensibil tot un filament
nclzit,darcarenuestecatalizatordeardereiunfilamentcompensator. Aducerealazeroa
indicatorului se face cu aer sau gaz ine ce nu conine hidrocarburi. La trecerea amestecului
cuhidrocarburi, acesteadinurmprovoacovariaiea rezistenei filamentului proporional
cu concentraia hidrocarburilor. Deoarece variaiile de presiune modific semnificativ
indicaiileestenecesarcaprobadegazsfieadusIapresiuneatmosferic.
Indicatorul cu msurarea indicelui de refracie este un aparat optic bazat pe diferena
dintre indicele de refracie al aerului i al probei de gaz. O raz inciden este divizat n
dou. unatrecndprincamera cu gaz i alta printr-o camercu aer. Razele se recombinn
oculardndo imagine format dintr-o reea de linii nchise la culoare. Aprutul este iniial
.reglatcuambelecamereumplutecuaer iar imagineadinoculareste reglatastfel cao linie
nchisscoincidcu indicaia "O" aaparatului. Cndncamera de prob se introduce gazul
cuhidrocarburi liniilesedeplaseazproporionalcumodificarea indiceluide refracieideci

27K

Manualulofierului mecanic

cuconcentraia hidrocarburilor. Se msoar aceast deplasare prin noua poziie a liniei care a
fost iniial zero. Scala poate fi gradat n uniti de concentraie sau n alte gradaii arbitrare,
care prin intermediul unui grafic decalibrarepoate indica aceast concentraie.
Instalaiile fixe pentru detectarea gazelor inflamabile sunt folosite numai n mic
msur la bordul unor tancuri petroliere pentru a nregistra concentraia gazelor inflamabile
n unele spaii precum dublul fund sau tunelul conductelor. Msurarea concentraiilor gazelor
n diverse puncte ale atmosferei se face fie prin plasarea unor senzori n punctele respective,
fie prin recoltarea periodic de probe din aceste puncte i aducerea lor ntr-un sistem central
de msurarea concentraiei gazelor. In ambele situaii rezultatele sunt transmise unui sistem
, centraldecontrol.
Materialele din care sunt confecionate liniile de recoltare poate influena acuratea
msurtorilor.Tuburile metalice sunt de cele mai multe ori nepotrivite, de aceea se folosesc
tuburi flexibile. Pentru recoltarea gazelor emanate de iei, care sunt n general hidrocarburi
parafinice, se pot folosi tuburi confecionate din multe materiale ce sunt rezistente la aceste
hidrocarburi, dar atunci cnd se transport alte produse petroliere ce eman hidrocarburi
aromatice, trebuie s se foloseasc tuburi pentru care firma productoare recomand folosirea
lor n aceste cazuri. Tuburile trebuie s fie, de asemenea, rezistente la ap, s nu fie fisurate
sau blocate. Ele trebuie s aib o lungime suficient pentru a se putea recolta probe i din
"spaiile moarte" aflate de obicei la partea inferioar a tancurilor. Diferena de concentraie
dintre diferitele puncte din atmosfera tancurilor depinde de metoda de nlocuire a gazelor
folosit i de operaia executat, punctele de recoltare fiind alese n funcie de acestea.
Pentru recoltarea probelor n vederea determinrii concentraiei de hidrocarburi, pentru
ca vaporii de ap s nu ajung la filament, aparatele de msur sunt dotate cu filtre de
bumbac; este necesar montarea unor filtre suplimentare pe linia de recoltare a probei numai
in cazul unei umiditi excesive, cum ar fi la splarea tancurilor, n acest caz se folosesc
granule de clorur sau sulfat de calciu anhidre care rein apa dar nu afecteaz coninutul de
hidrocarburi.
Msurarea concentraiei hidrocarburilor n amestec cu gaz inert poate fi afectat de
prezena dioxidului de carbon; n acest caz este recomandat s se foloseasc, pentru reinerea
acestuia, calce sodat (unamestec de hidroxidde sodiu i oxidde calciu).
Reinerea apei este esenial i n cazul msurrii concentraiei oxigenului, mai ales cu
senzori paramagnetici, deoarece prezena vaporilor de ap poate conduce la deteriorarea
celulei, deaceeaianalizoarelede oxigenau pe tubulatura de recoltare aprobelor filtre pentru
reinereaapei. Filtreletrebuiesfiecurateperiodicinlocuiteatuncicndeste necesar.

11.5. Pornirea i oprirea instalaiei de gaz inert


Funcionarea sistemelor de gaz ine se bazeaz pe aceleai principii de baz. dei ele
difer din punct de vedere al realizrii unor detalii. Procedurile ce trebuie respectate la
efectuarea operaiilor de:
-pornire;
-oprire;
precum i msurile de siguran ce se iau n cazul in care instalaia de gaz ine este oprit
sunt aceleai pentru toate sistemele de gaz ine i elesunt prezentaten tabelul nr. 11.3.

277

Instalaia de gaz inert


Tabelul .3. Proceduri de respectat la utilizarea sistemuluidegazinert
Nr.
crt.
0

1.

Situaia
detcni
1

Pornirea
instalaiei
degaz
inert

Oprirea
instalaiei
de gaz
inert

3.

Instalapa
degaz
inert
oprii

OrdineaexecuUriioperaiilor
2
severified concentraiaoxigsr.ului n gazdedearderede lacldarepentru a neasigura ci
9
nuestemaimaredeS 'ovoi;
se verified punerea sub sarcin a tuturor sistemelor automate de control, alarm! i
ntreruperea operaiilor.
- se verified dacd pompele ce alimenteazd scrubberui i supapa hidraulicd asigurd nivelul
necesaralapeinacestea;
- setesteazd funcionarea dispozitivelor de alarma i ntreruperea sistemului determinatede
variaianivelului apeiinscrubberisupapahidraulicipestecel indicat;
-
severifiedsd fienchisevalvuldedeintrareaaeruluiproaspt, acoloundeexiti i cd
flaneie oarbe sunt bine montate;
sentrerupecirculaiaaeruluisprevalvulaizolatoarepentrugazedeardere;
sedeschidevalvula izolatoarepentru gazedeardere;
- sedeschide yalvula de aspiraiepentru ventilatorul ce urmeazd a funciona; valvulele de
aspiraieiceaderetularealeceluilaltventilatortrebuiesdfienchisedacdacestanu va fi folosit
concomitentcucelilah;
seporneteventilatoruliseverifiedfuncionareaalarmeidedefeciunela ventilator.
sedeschidevalvuladereiulareaventilatorului;
-
sedeschidevalvula derecircularepentru apermiteinstalaieisd sestabilizeze;
-
sedeschidevalvula regulatoaredepresiune;
-
se determind concentraia oxigenului* i daci aceasta este maxim 5% voi (pentru navele
mai vechi 3o voi sau, dacd este posibil, mai puin) alunei se nchid aerisirile spre atmosfcrd
dintrevalvularegulatoaredepresiuneivalvulaizolatoaredepepunte.

Sistemul desazinertestepregtitsi livrezegazinertspretancuriledemrfi


- senchidevalvulaizolatoareunisensdepepunteatuncicndntancuriledemari
- concentraia oxigenuluiestemaxim8%voiipresiuneaesteceaprevdzuti;
- sedeschid aerisiriledintrevalvula regulatoaredepresiunei valvula izolatoare unisens de
pepunte;
senchidevalvularegulatoaredepresiune;
seoprete vantilalorul de gazinert;
-
senchidvalvuldedeaspiraieirefularealeventilatorului;securai ventilatorul adici: se
verifici si fie curai conducta de drenare. se deschide sistemul de spilare cu api cnd
ventilatorul nci se mai rotete dar cu motorul de antrenare oprit (dacd nu exiti ahi
recomandaiedinpartea constructorului); s<opretealimentarea cu apa dupi perioada necesard
splrii;
senchidevalvula izolatoaredegazisedeschidesistemuldeetanarecu aer;
semeninealimentareacuapiascrubberuluidupiindicaiileconstructorului;
-
se verifici dacd nivelul apei n supapa hidraulicd este cel necesar, dacd pompa ce o
alimenteazi funcioneazicoresounzitoricasistemuldealarmareal acesteiasi funuonezc.
severifici,celpuinodaipezi,nfunciedevreme,nivelul apei insupapahidraulicade
pepunte;
- se verifici nivelul apei n buclele de api instalate n conductele de gaz, circuitele
traduoarelor de presiune, pentru a preveni ptrunderea hidrocarburilor gazoase n spapile
sigure;
-
pe timp rece verifici funcionarea sistemeielor de prevenire a nghiirii ale supapei
hidraulice,ntreruptoruluidepresiunc-vacuurelc.;

dacipresiunea intancuriledemarfa"scade,naintedeaatinse 100mm sereoresurizeazi.

Atenie:uneleanalizoaredeoxigenaunevoiedemaimuhdedouoresdsestabilizeze!

Tabelul I I . lStareacomponentelorsistemuluideja/inertndiverse
DenumireaopeniUI

C.'ompiu-ntu
Inert*re

Po/.

1.1
1.2
2

3 1
3.2

44.1
442
51
52
61
62
7
7a
8
8a
E)
10
U
12
13
14
15
16

Denumirea

Valvulgazeardere 1
Valvul gazeardere 2
Scrubber
Valvulaspiraie 1
Valvul aspiraie2
Valvul aspiraieaer 1
Valvul aspiraieaer2
Ventilator I
Ventilator 2
Valvulrefulare 1
Valvul refulare 2
Valvul ic-j'l.ucdebit
Conlilor depresiune
Supap hidraulic
Valvulunisens
Valvul i/latoare
Supap press/vacuum
Valvul press/vacuum
Valvulbypass
Intrare ja/. incit
Capacegu tanc
Conducte de purjare
Disp msuraretanc

Tancuri
goale
D
D
F
1)
1

i
i

F
NF
1)
1
F
l*
(i
1)
1)
IM.
O
1
1)

1)
Kx

ncruire
sau
balastaie

i
i

NF
I

i
i

I
NF
NF
1
I

F'*
IM.

i
i

IM.
O

1)

ncrcare
V
bal stare
simultan
Il
1.1)
F
1
D
I
I
NF
F
I
I)
F
F

G
D
1)
IM.
O

D
I
1
0

Deguzarea

Tancuri
pline

I*
descrcare

.i

.D
F
I
D

I
NF
F

D
F
P
G
1)
1)
IM.
O
1
1)

Kx

D
F
1)

i
i
i

F
NF

1
F
F*

(]
o

1)
IM.
O
I
D
1
I
0

Descrcare
si balastare
simultan

D
l>
F
D

1
I
F
NF
D

F
F

G
D
D
IM.
0
D
D

Splare
tancuri

U
balastare

D.I

,>

Dj
,D

i
i

1
D

NF
F

D
F
):
G
1)
1)
PL
O

I)

Kx

NF
F

D
F
F*
(}
D
D
PI.
0
I
D

i
1

Kx

IHiliznd
ventilatoarele
sistemului de
gaz incit

NF

D
F
F
I)
D
F
F
0
I)
D
IM.
O
I
I)

D
Kx

Pentru
inspecie
sau
reparaii

Uni/.irul
vcnlilatouil de
pe punte

NF

NF
I
f

NF

NF
NF

NF

PL

i
i

IM.
0
I

D
D
Kx

VoM: 1) desdiis;I -inJiis;F func|ionea/-V.Nl: nufc|ioncayJ;F 4 - fno|ioneazJ fixatla700niniolH2O;F 4 4-semnaluldeaerpentru(7) nchis; F 4 * *


ia 200 mm col llj(); H. plin cu lidiiii; O pc.tiv, ICx extraspepunte

ist.gaz
incitNF

ist. gaz
incitNF
funcioneaz fixat

279

Instalaia dega: inert

11.6. Folosirea gazului inertla operaii efectuate


n tancurile de marfa
Sistemul de gaz inert va fi folosit la ntreaga gam de operaii cuprins n tabelul nr.
11.4. Starea componentelor sistemului (figura nr. 11.23) pe durata acestor operaii este cea
prezentatntabel.

Fig. 11.23. Operarea cu sistemul de gazinert

Inertarea tancurilorgoale este preferabil s se executen timpul marului n balast. La


sfritul operaiei conductele de purjare/ventilare vor fi nchise i tancurile vor fi presurizate.
in magistrala de gaz inert meninindu-se o presine pozitiv de 100 mm col. ap. Aceeai
presiunesevameninei ntancurilencrcatecumarf.
Atunci cnd trebuie s se efectueze operaii de msurare manual sau de recoltare a
probelor, sevorntrerupeoperaiilede ncrcaresaubalastare, sevordeschide ct mai puine
capace i pentru timp ct mai scurt, dup care imediatse vor presuriza din nou tancurile.
Msurarea sau recoltarea probelor se execut: n portul de ncrcare - nainte i dup
ncrcare, nportul dedescrcare-nainte i dupdescrcare.
Intrareapersoanelorintancuri trebuiessefaccu respectarea nomelornaionale i/sau
acelor internaionale, personalul fiind obligatoriu avertizat asupra pericolelor ce le implic
aceast operaie.
A

11.7. ntreinerea i verificarea sistemului de gazinert


Prevenirea, depistarea i repararea oricror defeciuni asigur funcionarea n siguran
a sitemului de gaz inert. Acestea se pot reliza printr-un program de ntreinere periodic a
tuturorcomponentelor sistemului, n tabelul nr. 11.5 se prezint operaiile de ntreinere ce
trebuieexecutate i recomandri privind intervalul la care ele se execut.

Manualul oferului mecanic


Tabelul11.5. Recomandri privind ntreinerea sistemului de gaz inert
Componenta

Operaiidentreinere

Prizadegaz
(valvulde
izolare)

Scrubber

Ventilatoarele

Valvul
regulatoarede
presiune

Supapa
hidraulici

Valvulunisis
Valvul de
izolaredepe
ounte
Supapa
hidraulicide
presiune/
vacuum
Valvulele de
presiunevacuum

Intervaldeefectuare

Severified funcionarea.
Curarecuaercomprimaisauabur.
Deschiderepentru inspecie i curare.
Splareascrubberuluicucurentdeapdulce.
Splareaconductelordedrenarei avalvulelorcu
curentdeapcu ajutorulpompei scrubberului
timp deaproximativ o or.
Splarea separatorului de picaturi.
Demontarea regulatoarelordenivel i a
sesizoarelordetemperaturipentru inspecie.
Deschiderea scrubberului pentru inspecie intern;
seurmreteapariiacoroziunilor, depunerilori
defeciunilorpe:pereii i fundulscrubberului,
conducteleidiuzeledeap,senzoriidenivel i de
temperatur, courileisuporii filtrelorude.
Demontarea valvulelorpentru inspecia lori a
conductelordedrenare.
Depistarea vibraiilor.
Verificareaaliniamentului.

2
naintedepornirei sptmnal,
naintedepunerein funciunei lafiecare
douluni.
ntimpceesteopriicldarea.
Dup folosire.
Dup folosire.

Latrei luni.
Laaseluni.
Lacarepedoc*.

La urcarepedoci nperioadeledereparaii.
Intimpul luncionrii.
Laaseluni.

Splarecuap.

Dupoprire.

Inspecieinternprin deschidereacapacelor. Se
verifiedapariiasemnelordecoroziune,a .
depunerilor,seexamineazisistemul desplarecu
ap i dedrenare.
Demontarepentrurevizia generala lagrelori a
etanrilor.arotoarelor.
Sedemonteaziseverified: ineluldeetanare,
apariiaurmelordecoroziune, formareade
depozite; securi seremediazdefeciunile.
Se verific indicarea corect a poziiei cbpetului.

Laaseluniidupsplare.

Seunglagrele,seacioneazmanualvalvul.
Se deschidepentru inspecie general; severifici
apariia coroziunii lapuncteledeintrare,
serpentineledeincdlzire, sistemelededrenarea
apei;severifiedliniileventurilasupapeledetip
semiuscat Setesteaz funcionareasistemului
automatdeumplereidrenare. Severificperzena
apeiantrenatpetimpuloperrii.
Revizia generali a valvulelor.

Ladoianisaumaidesdaciestenecesarila
urcarepe doc.
La urcarepedocsaucndesteposibil.

Laaseluni.
La fiecare voiaj.
.Anual.

.Anual.

Demontarearegulatoarelordeniveliaflotoarelor.
Deschiderepentru inspecieinterniurmirindu-se
apariia coroziunilori starea suprafeei de
d-inare.
Punerea in funciunei gresarea.daci estenecesar.

Siptimnal sau naintedepornire.

Deschiderepentru revizie general.

.Anual.

Severifiednivelullichiduluicndsistemulestela
presiune atmosferici.

Cndsituaia opermitei Iaflecareaseluni.

Sedeschidpentru revizietotal i inspecie.

.Anual.

Segreseazi isepun in runciunc

Laaseluni.

Laaseluni.
.Anual sau cel mult la 18 luni.

281

Mstalatia de gaz inert

Tabelul 11.5. (continuare)

Alte operaii de
ntreineret
testare

0
Sistemede
reglarea
presiunii
azuiui

Seeliminicondensuldininstrumente,se
alimenteaz1cu aer.
Se inspecteaz valvuleleregulatoare depresiune.
Severificiscopiriledegazelaconducteledin
sistemmaivechidepatruani.
Severifica funcionarea sistemelordealarm.
Severififc echipamentul fix i portabil de
msurare a concentraiei oxigenului i se
calibreazcorespunztor.

nainte depornire.
Decteoriesteposibil.

Decteoriesteposibil.

Atenie:Intimpulinspecieisevormontaflaneoarbepeintrareagazeloriarinteriorulsevaventilacontinuu.

Bibliografie
[1). LC.S.

International SafetyGuide forOilTankers &Terminals


3-rdEdition, WitherbyMarinePublishing, London, 1990

[2]. I. C. S.

TankerSafetyGuide (Chemicals)
3-rdEditionWitherbyMarinePublishing,London, 1988

[3].I.M.O.

Inert Gas Sistems


I.M.O.Publication.London,1990

[4].Em.Bratu

Operaiiiutilajenindustriachimici. Voi. 2
Edituratehnic.Bucureti, 1970

[5].MaritimeProtection

NitrogenGenerationatSea-atSite
MaritimeProtectionA/S,Norway, 1986

[6].MaritimeProtection

Inert Gas Sistems


MaritimeProtectionA/S,Norway. 1986

[7].MaritimeProtection

Inert Gas Sistems-Flexinert


MaritimeProtectionA/S,Norway, 1986

CODUL TEHNIC PRIVIND EiMANAIA DE


OXIZI DE AZOT DE LA MOTOARELE DIESEL
NAVALE

12.1.Introducere
La26septembrie 1997, ConferinaprilorlaConveniainternaionaldin 1973 privind
poluarea de ctre nave, aa cum a fost modificat de Protocolul din 1978 referitor la aceasta
(MARPOL 73/78), a adoptat, prin rezoluia MP/CONF.3/ 1997, Codul tehnic privind
emanaia de oxizi de azot de la motoarele diesel navale. Conform prevederilordin MAJRPOL
73/78, AnexaVI -Reguli deprevenireapolurii aerului de ctre nave, cu ulterioara intrare
n vigoare a Anexei VI, fiecare motor diesel naval la care se aplic Regula 13 din aceast
anextrebuie scorespundprevederilordinaceCod.
nprincipiu,elementelepremergtoareformriioxizilordeazotn timpulprocesuluide
ardere sunt azotul i oxigenul. Aceti compui formeaz mpreun 99% din amestecul de
admisie. Oxigenul va fi consumat n timpul procesului de ardere, surplusul de oxigen
disponibil fiind n funcie de raportul dintre cantitatea de aer i cantitatea de combustibil
(coeficientul de exces de aer) conform cruia funcioneaz motorul, n cea mai mare parte
azotul nu intr n reacie n cadrul procesului de ardere, totui, un mic procent va fi oxidat
pentru a forma diferii oxizi de azot. Oxizii de azot (NOX) care se pot forma includ NO i
NO: care sunt n primul rnd n funcie de temperatura de ardere, si, dac este prezent,
cantitateade azotorganic disponibil din combustibil. Deasemenea, este i funciede timpul
n care azotul i surplusul de oxigen sunt expuse la temperaturi nalte corespunztoare
procesului de ardere al motorului diesel. Cu alte cuvinte, cu ct temperatura de ardere este
mai mare (presiune de ardere ridicat, presiune de comprimare ridicat, cantitatea mare de
combustibil injectat), cu att este mai mare cantitatea de NOX, format, n general, o turaie
mic a motorului diesel duce la formarea mai multor NO, dect o turaie mare. NOt are un
efectduntorasupramediuluinconjurtordeterminndacidulareaicontribuie,ngeneral,
la apariiaefectelor duntoare sntii.
Conform acestui Cod trebuie stabilite procedeele obligatorii pentru ncercarea,
inspectarea i certificarea motoarelor diesel navale care vor da posibilitatea productorilor de
motoare, armatorilor. Administraiilor s se asigure c toate motoarele diesel navale
corespund valorilor limit corespunztoare de emanaie a NOX aa cum se arat n Regula 13
a Anexei VI din MARPOL 73/78. Dificultile n stabilirea precis a mediei actuale de
emanaie de NO de la motoarele diesel navale n funciune de pe nave au fost recunoscute n
formularea unui setsimplu i practic de cerine n care sunt fixate mijloacele de asigurare a
domeniuluioentruemanaiiledeNO.admisibile.

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

283

Administraiile sunt ncurajate s fac o evaluare a emanaiilor de la motoarele diesel


auxiliare, i de propulsie prin verificri experimentale pe standuri de probe unde se pot
efectua ncercri precise n condiii corespunztor controlate. Stabilirea n acest stadiu iniial
a conformitii cu Regula 13 a Anexei VI este o condiie esenial a prezentului Cod.
ncercarea ulterioar la bordul navei este inevitabil limitat n ceea ce privete scopul i
precizia, scopul sau emanaia putnd fi deduse i confirmndu-se astfel c motoarele sunt
instalate, funcioneazi suntntreinutenconformitate cu specificaiile productorului i c
orice reglri sau modificri nu se abat de la normele de emanaii stabilite de ctre productor
1
lancercarea iniial i certificare.

12.2.Generaliti
12.2.1.Scopul
Scopul acestui Cod tehnic privind emanaia de oxizi de azot de la motoarele diesel
navale, denumit n continuare Cod, este de a specifica cerinele referitoare la ncercarea,
inspectarea i certificarea motoarelor diesel navale n vederea asigurrii conformitii lor cu
limitele de emanaie de oxizi de azot menionate n Regula 13 din Anexa VI a MARPOL
73/78.
;;:

12.2.2.Aplicarea
12.2.2.1 Prezentul Cod se aplic tuturormotoarelordiesel cu o putere efectiv de peste
130 kW care sunt instalate su urmeaz a fi instalate Ia bordul oricrei nave conform Anexei
VI, cu excepia acelor nave menionate n paragraful l(b) din Regula 13. Cu privire la
cerinele de inspectare i certificare a navei, care se aplic navelorcu un tonaj brut mai mare
sau egal cu 400 t sau a cror putere total instalat este mai mare de 1500 kW (Regula 5 din
Anexa VI), acest Cod include doar acele cerine aplicabile pentru conformitatea motorului cu
limiteledeemanaiedeNOX.
12.2.2.2 n scopul aplicrii acestui Cod, Administraiile au dreptul s mputerniceasc,
cu toate funciile cerute unei Administraii prin acest Cod, o organizaie autorizat s
acionezennumeleAdministraiei.
12.2.2.3 Conform acestui Cod, un motor se consider c funcioneaz n conformitate
cu limitele NOX din Regula 13 a Anexei VI dac se poate demonstra c emanaia specific de
NOX de la motoarele diesel navale se ncadreaz n acele limite cerute ale inspeciei iniiale
de certificare, inspeciilor intermediare i ale altor inspecii asemntoare

12.2.3. Definiii
12.2.3.1 Emanaiile de oxid de azot (NOJ reprezint emanaia total de oxizi de azot,
calculat ca emanaie medie total de NOX, i determinat folosind ciclurile de ncercare
corespunztoare i metodele de msurare specificate n acest Cod.
12.2.3.2 Modificare substanial a unui motor diesel naval:
1. Pentru motoarele instalate pe nave construite pn la sau dup l ianuarie 2000,
modificare substanial nseamn orice modificare la un motor care poate realmente
determina motorul s depeasc normele de emanaie menionate n Regula 13 din Anexa
\T\ FnlrvMiir*** r*nr#nf^ n rmrvn*nf^lr\r m/^frtilii r*t rtip>c^l* cr^f+ftr-itf* n Fcn fkno^ /**

284

Manualulofieruluimecanic

nu pot modifica parametrii de emanaie indicai mai sus, nu este considerat "o modificare
substanial" indiferent dac se nlocuiete o parte sau sunt nlocuite mai multe.
2. La motoarele instalate pe nave construite nainte de l ianuarie 2000, modificare
substanial nseamn orice modificare fcut la un motor n scopul mririi peste limitele
admisibile menionate la 12.7.3.11 a caracteristicilor sale reale de emanaie, stabilite prin
metoda simplificat de msurare descris la 12.7.3. Aceste modificri includ'schimbarea
unorpiese dari reglaje (de ex. modificareaarborelui de distribuie, instalaiei de injecie cu
combustibil, instalaiei de supraalimentare, configuraiei camerei de ardere sau reglarea
momentuluideinjeciencilindrulmotorului).
12.2.3.3 Componente sunt acele piese interschimbabile care influeneaz emanaia de
NOX,identificateprinnumrullordinproiect.
12.2.3.4 Punere la punct nseamn ajustarea unui parametru reglabil care influeneaz
emanaiadeNOX,aunuimotor.
12.2.3.5 Valori de operare sunt date ale motorului, cum ar fi presiunea maxim din
cilindrul, temperatura gazelor de evacuare etc., nregistrate la funcionarea motorului i care
influeneazemanaiadeNOX.Acestedatesuntdependentedesarcin.
12.2.3.6 Certificatul EIAPP este Certificatul internaional al motorului cu privire la
prevenireapolurii aerului care se refer laemanaiile de NOX.
12.2.3.7 CertificatulIAPPesteCertificatul internaional deprevenireapoluriiaerului.
12.2.3.S Administraie nseamn Guvernul statului al crui pavilion nava este autorizat
s-i arboreze.
12.2.3.9 Un mijloc rapid de verificare nseamn cerina pentru o procedur sau
echipament ce va fi folosit la verificarea conformitii cu oricare din cerinele acestui Cod
aacumsespecificdectreproductorul motorului iesteaprobatdectreAdministraie.
12.2.3.10 Motor diesel naval nseamn orice motor cu ardere intern cu piston cu
micare alternativ care funcioneaz pe baz de combustibil lichid sau mixt, la care se
aplicRegulile5,6i 13dinAnexaVI, inclusiv instalaiileauxiliaremotorului(alimentarea
cucombustibil;ungerercire...).
12.2.3.11 Puterea nominal nseamn pute'rea nominal continu maxim efectiv aa
cum se specific pe placa de timbru i n Fia tehnic a motorului diesel naval la care se
aplicRegula 13 dinAnexa VIi Codul tehnic NOX.
12.2.3.12 Turaia nominal nseamn numrul de rotaii pe minut ale arborelui cotit
corespunztor puterii nominale, aa cum se specific pe placa de timbru i n Fia tehnic a
motoruluidieselnaval.
12.2.3.13 Puterea total instalat nseamn totalul puterii nominale continue maxime,
aa cum se specific pe placa de timbru i n Fiele tehnice ale tuturor motoarelor diesel
navale instalate la bordul navelor la care se aplica Regula 13 din Anexa VI i Codul tehnic
NO.
12.2.3.14 Fora de frnare este puterea calculai msurata la frna hidraulic, cu
motorul echipat doar cu piesele auxiliare standard necesare pentru funcionarea sa pe standul
de ncercare.
12.2.3.15 Condiiila bordulnaveinseamnc unmotor:
-esteinstalatlabordulnaveiicuplatlarespectivulechipament acionatdemotor;i
-funcioneaznvedereandepliniriiscopuluipentrucareestedestinatechipamentul.

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

285

12.3.Inspeciiicertificare
12.3.1.Generaliti
12.3.1.1 Fiecare motor diesel naval specificat la 12.2.2, cu excepia cazului n care
Codul prevedenaltfel, se vasupune urmtoarelorinspecii:
1. Inspecie de precertificare care se va efectua astfel nct s se asigure c motorul,
aa cum a fost proiectat i echipat, corespunde limitelor de emanaie de NOX
prevzute de Regula 13 din Anexa VI. Dac aceast inspecie dovedete
conformitatea, Administraia va elibera un Certificat internaional al motorului cu
privire laprevenireapolurii aerului (EIAPP).
2. Inspecie iniialdecertificarecaretrebuieefectuatlabordul naveidupinstalarea
motorului,darnainteapuneriisalenfunciune.Aceastinspecievafiefectuatn
scopulasigurriicmotorul,aacumafostelinstalatlabordul navei, inclusivorice
modificare sau reglri efectuate dup precertificare, dac este cazul, corespund
limitelor de emanaie de NOX prevzute de Regula 13 din Anexa VI. Aceast
inspecie, ca parte a inspeciei navei, poate duce fie la eliberarea unui Certificat
iniial internaional de prevenire a polurii aerului (A.PP). fie la amendarea unui
CertificatIAPPvalabilcarepoateimpuneinstalareaunui noumotor.
3. Inspeciile periodice i intermediare, care vor fi efectuate la nave ca parte a
inspeciilor prevzute de Regula 5 din Anexa VI, avnd ca scop asigurarea c
motorulcontinuscorespundnntregimeprevederilorprezentuluiCod.
4. Inspecie iniial de certificare a motorului care va fi efectuat la bordul unei nave
ori de cate ori se face o modificare substanial la un motor avnd ca scop
asigurarea c motorul modificat corespunde limitelor de emanaie de NOX,
prevzutedeRegula 13dinAnexaVI.
12.3.1.2 Pentru conformitatea cu cerinele de inspecie i certificare descrise la
12.2.1.1., exist cinci metode alternative incluse n prezentul Cod pe care productorul,
constructoruldenavesauarmatorul,dupcaz,lepoatealegenvedereamsurrii,calculrii
sauncercrii unuimotornceeacepriveteemanaiiledeNOXdupcumurmeaz:
1. standul de ncercare pentru inspecia de precertificare n conformitate cu capitolul
12.6:
2. ncercarea la bordul navei pentru un motor care nu a fost precertificat n vederea
efecturii unei inspecii combinate de precertificare i certificare iniial n
conformitate cu toatecerinelestanduluidencercaredincapitolul 12.6;
3. metoda de verificare a parametrilor motorului de la bordul navei n vederea
dovedirii conformitii n cadrul inspeciilor periodice i intermediare a motoarelor
precertificate sau a celor care au fost supuse modificrilor i reglrilor n ceea ce
privete componentele proiectate i caracteristicile reglabile de la ultima inspecie
efectuat, n conformitate cu 12.7.2:
4. metoda de msurare simplificat la bordul navei n vederea dovedirii conformitii
n cadrul inspeciilor periodice i intermediare sau a confirmrii motoarelor
precertificatepentru inspeciile iniialedecertificare,nconformitatecu 12.7.3: sau
5. msurareai supraveghereadirect labordul navein vederea dovedirii conformitii
doar n cadrul inspeciilor periodice i intermediare, n conformitate cu 12.3.3.4,
12.3.3.5, 12.3.3.7, 12.3.3.8, 12.3.3.11, 12.3.4.4i 12.6.5.

236

Manualulofieruluimecanic

12,3.2. Procedeepentruprecertificareaunui motor


12.3.2.1 naintea instalrii la bordul navei, orice motor diesel naval, cu excepia celor
permise la 2.2.2 i 2.2.4, trebuie:
1. sfiereglatpentruarespectalimitelecorespunztoaredeemanaiedeNOV
2. saibemanaiilesaledeNOXmsuratepeunstanddencercarenconformitatecu
procedurilespecificatencapitolul 12.6alprezentuluiCod.
3. s fie precertificat de ctre Administraie, aa cum se prevede n documente la
eliberareaunuiCertificatEIAPP.
12.3.2.2 La precertificarea motoarelor fabricate n serie, n funcie de aprobarea
Administraiei, se poate aplica conceptul de familie de motoare sau cel de grup de motoare
(vezi capitolul 12.5). n acest caz, ncercarea specificat la 12.3.2.1.2 se cere doar pentru
motorul (motoarele) originalealeunui grupsau familii demotoare.
12.3.2.3 n ceea ce privete Administraia, metoda de obinere a precertificrii pentru
unmotoreste:
1. certificareauneincercriamotoruluipeunstanddencercare;
2. verificarea c toate motoarele ncercate, inclusiv, dac este cazul, a acelora care
urmeaz s fie livrate n cadrul unei familii sau grup de motoare, corespund
limitelorNOX;i
3. dac este aplicabil, verificarea c motorul originale selectate este (sunt)
reprezentative pentruofamiliesau ungrupdemotoare.
12.3.2.4 Exist motoare care datoritmrimii lor, construciei i planificrii livrrii nu
pot fi precertificate pe un stand de ncercare, n acest caz, productorul de motoare,
armatorul sau constructorul de nave va face o cerere ctre Administraie pentru a solicita
efectuarea ncercrii la bordul navei (vezi 12.3.1.2.2). Solicitantul trebuie s demonstreze
Administraiei c ncercarea efectuat la bordul navei respect n ntregime toate cerinele n
legtura cu procedura standului de ncercare, aa cum se specific n capitolul 12.6 al
prezentului Cod. O astfel de inspecie poate fi acceptat pentru un motor sau un grup de
motoare reprezentate doar de motorul original, dar nu se va accepta pentru o certificare a
familiei de motoare, n nici un caz nu se permite acordarea de posibile abateri de la
msurtori dac o inspecie iniial se efectueaz la bordul unei nave fr vreo ncercare de
precertificarevalabil.
12.3.2.5 Dac rezultatele unei ncercrii de precertificare arat c un motor nu respect
limitele de emanaie NOX aa cum se cere n regula 13 a Anexei VI, se poate instala un
dispozitiv de reducere aNOt. Acestdispozitiv, n cazul n care este instalat la motor, trebuie
recunoscut ca fiind o component esenial a motorului i existena sa va fi consemnat n
Fia tehnic a motorului. Pentru primirea unui Certificat EIAPP pentru acest ansamblu,
motorul, inclusiv dispozitivul de reducere a NO,, aa cum a fost el instalat, trebuie s fie
ncercat din nou pentru a dovedi conformitatea cu limitele de emanaie de NO,. Totui, n
acest caz ansamblul poate fi ncercat din nou, n conformitate cu metoda de msurare
simplificat menionat la 12.7.3. Dispozitivul de reducere NOX va fi inclus n Certificatul
EIAPP mpreun cu toate celelalte consemnri cerute de Administraie. Fia tehnic a
motorului va mai conine i mijloacele de verificare pentru dispozitiv n scopul funcionrii
sale corecte.
12.3.2.6 Pentru o precertificare a motoarelor din cadrul unei familii sau grup de
motoare,trebuieeliberatunCertificatEIAPPnconformitatecuprocedurilestabilitedectre
Administraie referitor la motoarele originale i la fiecare motor component produs conform
acesteicertificripentruansoimotoarelede-alunguldurateidefuncionarepenav.
12.3.2.7. Dac un motor este produs n afara rii statului de pavilion al navei pe care
vafi el instalat. Administraia statului de pavilion poate solicita Administraiei rii n care

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

287

12.3.2.8 O copie a certificatului (certificatelor) i o copie a raportului de inspecie


trebuie transmise ct de curnd posibil la Administraia solicitant.
12.3.2.9 Un certificat astfel eliberat va conine o confirmare a faptului c el a fost
eliberat la cererea Administraiei.
12.3.2.10 n figura 12.3 a anexei 12.8.2 al prezentului Cod este dat o diagram a
fluxului, n care se arat opiunile i procesul ce trebuie s corespunda cerinelor unei
inspecii de precertificareamotoarelordiesel navaledestinate instalrii la bordul navei.
12.3.2.11 nanexa 12.8.l al prezentului Cod este dat unmodel de certificat EIAPP.

12.3.3. Procedee pentru certificarea unui motor


12.3.3.1 Pentruacele motoare care nu aufostreglate sau modificaten ceea ce privete
specificaiaoriginalaproductorului, prevedereaunuiCertificatEIAPPvalabil trebuie s
fienmsuradeademonstraconformitateaculimitelecorespunztoaredeNOV
12.3.3.2 Dup instalarea la bordul navei, se va determinan ce msura un motor a fost
supus reglrilor ulterioare sau a modificrilor care puteau afecta emanaia de NOt. Deci,
dup instalarea la bordul navei, motorul trebuie s fie inspectat n ceea ce privete
modificrile i aprobat folosind mijloacele de verificare cerute n paragraful 4 al regulii 13
dinAnexaVIiunadinmetodeledescrisela12.3.1.2.
12.3.3.3 Exist motoare care dup precertificare necesit reglarea sau modificarea
finala n vederea optimizrii funcionrii lor. n acest caz, conceptul de grup de motoare
poatefiutilizatpentruasigurareacmotorulcorespunde limitelorcerute.
12.3.3.4 Armatorul trebuie s opteze pentru o msurtoare directaemanaiilorde NOX
n timpul funcionrii motorului. Astfel dedateau labazverificri curente preluaten mod
obinuit din datele de funcionare ale altui motor i pe ntreg domeniul de funcionare a
motorului sau potrezultadintr-o supravegherei stocare continude date. Datele vorfide
asemenea, corectate n ceea ce privete condiiile mediului nconjurtor i specificaia de
combustibil, i echipamentul demsurare trebuieverificatnvedereacalibrrii i funcionrii
corecte, n conformitate cu procedurile specificate de productorul echipamentului de
msurare n Fia tehnic a motorului. Dac dispozitivele de evacuare a gazelor tratate
suplimentarcorespund influentei emanaiilorde NOX, punctul (punctele) de msurare trebuie
localizate la baza unor astfel de dispozitive.
12.3.3.5 Pentru a demonstra conformitatea cu metoda de msurare direct, trebuie
adunate date suficiente pentru calcularea mediei de emanaii de NOX n conformitate cu
prezentul Cod.
12.3.3.6 Fiecare motor diesel naval instalat la bordul unei nave trebuie s aib o Fia
tehnic. Fia tehnic trebuie ntocmit de ctre productorul motorului i aprobat de ctre
Administraie, i se cere ca ea s nsoeasc motorul pe ntreaga durat de funcionare la
nav. Fia tehnic va conine informaii, aacum se specific la 12.3.4.1.
12.3.3.7 Dac este instalat un dispozitiv de tratare suplimentar i el trebuie s
conformitii cu regula 13 din Anexa VI este msurarea direct de NOX i supravegherea n
corespund limitelor, NO,, una din opiunile prevzute pentru mijloacele de verificare a
conformitate cu 12.3.3.4. Totui, nfuncie de posibilitile tehnice ale dispozitivului utilizat,
conform aprobrii Administraiei, pot fi supravegheai ali parametrii relevani.
12.3.3.8 Dac n scopul realizrii conformitii cu NOX, se introduce o substan, cum
ar fi: amoniacul, ureea, aburul, apa, aditivi de combustibil, etc., trebuie prevzut un mijloc
pentru controlul consumului unei astfel de substane. Fia tehnic trebuie s conin
suficiente informaii asupra mijloacelor care demonstreaz c consumul de astfel de
substane suplimentare este consistent n ceea ce privete conformitatea cu limita
corespunztoaredeNOX.

283

Manualulofieruluimecanic

12.3.3.9 Dac se face vreo reglare sau modificare la vreun motor dup precertificarea
sa, n registrul de eviden a motorului trebuie efectuat o consemnare complet a
modificrilor i a parametrilor motorului.
12.3.3.10 Dac toate motoarele instalate la bordul navei sunt verificate n vederea
meninerii n cadrul parametrilor, componentelor i caracteristicilor reglabile consemnate n
Fiatehnici motoarele trebuieacceptaten sensul respectrii limitelorde NO^, specificaten
regula 13 din Anexa VI. n acestcaz i referitor la prezentul Cod, trebuie eliberat navei un
CertificatIAPP.
12.3.3.11 Dac se face vreo reglare sau modificare n afara limitelor aprobate,
consemnatcu acte doveditoare n Fia tehnic. Certificatul IAPP poate fi eliberat doar dac
s-a verificat n totalitate c emanaia de NOX se ncadreaz n limitele cerute. Aceast
verificare se realizeaz prin supraveghereadirect labordul navei a NOX, aacum s-a aprobat
de ctre Administraie; msurarea simplificat de NOX la bordul navei; sau ncercarea pe
standul de ncercri pentru aprobarea grupului respectiv de motoare care demonstreaz c
reglrilesaumodificrilenudepesc limiteledeemanaiideNOX.
12.3.3.12 Administraia poate, la latitudinea sa, s prescurteze sau s reduc toate
priledininspecialabordul navei,nconformitatecuprezentulCod, launmotorcruiai-a
fosteliberat un Certificat EIAPP. Totui, ntreaga inspecie la bordul navei trebuie efectuat
lacelpuinuncilindrui/sauunmotordintr-ofamiliesauungrupdemotoare, saulaprile
componente, dnc este cazul, i prescurtrile se pot face doar dac toi ceilali cilindrii
sau motoare sau pri componente urmeaz s se inspecteze n acelai mod n care s-au
inspectatmotorul saucilindrulsaupieselecomponente.
12.3.3.13 In fig. 12.4 l 12.5.sunt prezentate fluxurile care arat opiunile i procesele
corespunztoare cerinelor unei inspecii iniiale, periodice i intermediare de certificare a
motoarelordiesel navale instalate la bordul navelor.

12.3.4.Fisatehnicimijloaceledeverificare
12.3.4.1 Pentru amputernici o Administraie sau o organizaie autorizat sacioneze
n numele Administraiei s efectueze inspecii ale motorului conform descrierii din 12.3.1,
Fia tehnic cerut de 12.3.3.6 vaconine cel puin urmtoarele informaii:
1. identificarea acelor componente, montaje i valori ale parametrilor funcionali ai
motorului care au influenasupraproduselorde ardere;
2. identificarea ntregului domeniu de reglaje admisibile sau alternative pentru
componentelem otorului;
3. consemnarea randamentului respectiv al motorului, inclusiv turaia i puterea
efectiv nominal a motorului;
4. sistemul de mijloace de verificare n scopul verificrii conformitii cu limitele de
emanaii de NOX pe durata efecturii inspeciilor de verificare la bordul navei
conformcapitolului 12.7;
5. ocopie araportului dencercare cerutconform 12.6.10;
6. dac este cazul, denumirea i restriciile unui motor care face parte dintr-un grup
saufamiliedemotoare;
7. Fia tehnic va identifica i acele pri / componente car trebuie s respecte
specificaia curent a productorului motorului dat de ctre productor sau
productorul de motoare care are licena de producie, pentru asigurarea
conformitii.
12.3.4.2 Pentru a se asigura c motoarele se afl ntr-o star.e corespunztoare dup
instalarea lor la bordul navei, fiecare motor necertificat va fi verificat n vederea stabilirii
conformitii cu regula 13 din Anexa VI prin metodade ncercare la bordul navei descrisn

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotde lamotoareledieselnavale

289

seciunea 12.3.1.2.2 i cu mijloacele de verificare care vor fi specificate de ctre productor


iaprobatede ctre Administraienconformitatecuprezentul Cod, cu excepiacazului cnd
reprezentantul armatorului nu dorete verificarea cu mijloacele de verificare specificate. Cel
puinoinspecievaavealocnainteaeliberriiCertificatuluiLAPP.
12.3.4.3 n general, mijloacele de verificare trebuie sdea posibilitatea inspectorului s
determine uordacmotorul a rmasn conformitate cu regula 13 din AnexaVI. n acelai
timp,acestlucrunutrebuiesdevinattdepresantnctssentrzieexageratnavasaus
se cear date amnunite privind caracteristicile unui anumit motor sau dispozitive speciale
demsurarecarenusuntdisponibilelabordulnavei.
12.3.4.4 Mijloacele de verificare trebuie determinate n funcie de utilizarea uneia din
urmtoarelemetode:
1. verificareaparametrilormotoruluinconformitatecu 12.7.2n scopul verificriic
montajele,componentelemotoruluiivalorilesaledefuncionarenuaudeviatdela
specificaiiledinFisatehnicamotorului;
2. metoda simplificat de msurare n conformitate cu 12.7.3 n scopul verificrii c
montajele,componentelemotoruluiivalorilesaledefuncionarenuaudeviatdela
specificaiiledinFiatehnicamotorului: sau
3. metoda de msurare si supraveghere direct n conformitate cu 12.3.3.4, 12.3.3.5,
12.3.3.7, 12.3.3.8, 12.3.3.11 i 12.6.5.
12.3.4.5 Dac un dispozitiv de supraveghere i nregistrare a NOX este menionat ca
mijloc de verificare, atunci un astfel de dispozitiv trebuie aprobat de ctre Administraie pe
baza liniilor directoare elaborate de Organizaie. Aceste linii directoare trebuie s includ,
darnu sse limiteze laurmtoarele puncte:
1. o definiie a supravegherii continue de NOX, innd seama de arabele stadii de
funcionarealemotorului: celconstanticeldetranziie;
2. nregistrarea, prelucrareaireinereadatelor;
3. o specificaie pentru echipamentul n n care se prevede c fiabilitatea sa se
meninepedurataexploatrii;
4. ospecificaiepentruncercareadispozitivuluincondiiile mediului ambiantde la
bordulnavei(atmosfermarin,zgomote!vibraii;
5. o specificaie pentru ncercarea echipamentului n scopul demonstrrii c are o
precizie,repetabilitateisenzitivitatecomparabilcuseciunilecorespunztoaredin
prezentul Cod:
6. modelulcertificatuluideaprobarevafieliberatdectreAdministraie.
12.3.4.6 Dac se consider c mijloacele de verificare trebuie sa fie incluse n Fia
tehnicamotoruluinvedereaverificriiconformitiiunuimotorculimiteledeemanaiide
NOX, pe durata oricrei inspeciei de verificare cerut la bordul navei, productorul de
motoare sau armatorul poate alege pe oricare din cele trei metode pentru mijloacele de
verificare specificate n 12.7.1.

290

Manualul ofierului mecanic

12.4.NormeprivindemanaiadeNOX
12.4.1.LimitemaximeadmisibilepentruemanaiiledeNOXdela
motoarele navale
12.4.1.1 Graficul dinfigura 12.1 reprezintvalorile limitelormaximeadmisibile pentru
motoarele diesel navale bazate pe formulele incluse n paragraful 3(a) din regula 13 a Anexei
VI. Emanaiile totale deNOV aacumsunt msurate i calculate n conformitate cu

17.0

g/kWh

--* 45*n*-
n*2000 ipm_+ 9.6
g/KWh

200

CO

600

800

1000

1200

1400

00

2000

ZDO

Fig.12.1.GraficulemanaiilordeNOXadmisibile
procedurile din prezentul Cod, trebuie s fie egale cu sau mai mici dect valorile respective
din graficul corespunztor turaiei nominale a motorului.
12.4.1.2 Dac motorul funcioneaz cu combustibil diesel marin n conformitate cu
12.6.3. emanaia total de NOX (calculat ca emanaii totale de NOX) trebuie determinat
utiliznd ciclurile de ncercare corespunztoare i metodele de msurare specificate n
prezentul Cod.
12.4.1.3 Valoarea limitei emanaiilor de ardere corespunztoare motorului conform
fg.12.1 i valoarea real calculat a emanaiilor de ardere trebuie menionat n Certificatul
EIAPP.

12.4.2. Ciclurile de ncercare i factorii de presiune ce trebuie aplicai


12.4.2.1 Separat pentru flecare motor sau motor-baz al unui grup sau familii de

291

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

12.4.2.6 pentru verificarea conformitii cu limitele emanaiilor de NOX prevzute n regula


13 dinAnexa VI.
(Ref. EPAfederalimplementationplanproposedregulations)
NOXcurves:
A=64.3xN^
B= 45.0x NT!
12.8xN

ExpectedNOXlevelfor
"fuel optimised engines"
fulluserfee

NOXlevelfor"NO,optimisedengines'
Between30and80%reduction
50%userfee

ISKX levelforspecial "NO. optimisedengines"


min80%NO,reduction: 10%userfee
100 "

300

500

700

900

Full userfeepenaltycorrespondsto 10,000 USD/tonNO.

1100

Engine r/min

Fig. 12.2.LimiteleemisiilorpropusedeLV1OldeCaliforniaEPA.
12.4.2.2 Pentru motoarele navale cu turaie constant, pentru propulsia principal a
navei, inclusiv acionarea diesel electric, ciclul de ncercare E2 trebuie aplicat n
conformitatecutabelul 12.1.
12.4.2.3 Pentru instalaiileeliceicupasreglabil,ciclul dencercare E2 trebuieaplicat
inconformitatecutabelul 12.1.
Tabelul12.1 Cicluldencercarelamotorul principalcupropulsiecu turaieconstanta
(inclusiv instalaia deacionare diesel electric i cea a elicei cu pas variabil)

TipdecicludencercareE2

Turaie

100%

100%

100%

100%

Putere

100%

75%

50%

25%

(U

0.5

0.15

0,15

Factordencrcare

Manualul ofierului mecanic

292

12.4.2.4 Pentru motorul principal i cel auxiliar ce funcioneaz dup legea de


funcionare a elicei, ciclul de ncercare E3 trebuie aplicatn conformitate cu tabelul 12.2
Tabelul 12.2 Ciclul dencercare al "Motorului principal i a celui auxiliardup legea
defuncionareaelicei"

Tipdecicludencercare E3

Turaie

100%

100%

100%

100%

Putere

100%

75%

50%

25%

0,2

0,5

0,15

0,15

Factorde ncrcare

12.4.2.5 Pentru motoarele auxiliare cu turaie constant, ciclul de ncercare D2 se


aplicn conformitate cu tabelul 12.3
Tabelul 12.3 Ciclul de ncercare pentru motorul auxiliar cu turaie constanta

Tip de ciclu de ncercare E3

Turae

100%

100%

100%

100%

Putere

100%

75%

25%

10%

Factor de ncrcare

0,05

0.25

0,3

0,1

12.4.2.6 Referitor la turaia variabil a motoarelor auxiliare cu sarcin variabil, care


nu sunt. inclusemai sus, ciclul dencercareCI trebuieaplicatnconformitatecu tabelul12.4.
Tabelul12.4Cicluldencercarepentrumotorulauxiliarcuturaieconstant
Turae

Tip de ciclu
de ncercare
CI

Nominal

de mers
n gol

Intermediar

Momentul
detorsiune

100%

75%

50%

10%

10%

75%

50%

10%

Factorde
ncrcare

0,15

0,15

0,15

0,1

0,1

0.1

0,1

0,15

12.4.2.7 Cifrele date pentru momentul de torsiune din ciclul de ncercare CI, sunt
valori procentuale care pentru modul de ncercare dat reprezint media momentului de
torsiune cerut fa de momentul de torsiune maxim posibil la aceast turaie dat.
12.4.2.8. Turaia intermediar pentru ciclul de ncercare CI, trebuie declarat de
productor,avndnvedereurmtoarelecerine:
1. Pentru motoarele care sunt destinate s funcioneze peste domeniul de turaie de pe
curba de ncrcare maxim, turaia intermediar trebuie s fie turaia momentului de
torsiune maxim declarat, dac aceasta se afl ntre 60% i 70% din turaia
nominal.
2. Dac turaia momentului de torsiune maxim declarat este mai mic de 60% din
turaia nominal, atunci turaiaintermediar va fi 60% din turaianominal.
3. Dac turaia momentului de torsiune maxim declarat este mai mare de 75% din
turaia nominal, arunci turaia intermediar va fi 75% din turaia nominal.
4. Pentru motoarele care nu sunt destinate s funcioneze peste un anumit domeniu de
turaie de pe curba de ncrcare maxima n condiii constante, turaia intermediar
se va situa n mod obinuit ntre 60% i 70% din turaia maxim nominal.

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

293

12.4.2.9 Dac un productor de motoare utilizeaz o nou aplicaie a ciclului de


ncercare pe un motor deja certificat conform unuia din ciclurile de ncercare specificate la
12.4.2.2 pn la 12.4.2.6, nu este necesar pentru noua aplicaie ca acel motor s fie supus
unui proces complet de certificare. In acest caz, productorul motorului poate demonstra
conformitatea prin recalculare, prin aplicarea rezultatelor msurtorii de la anumite moduri
ale primei ncercri de certificare fa de calculul emanaiilor maxime de ncrcare n
vederea aplicrii noului ciclu de ncercare, folosind factorii de ncrcare de la noul ciclu de
ncercare.

12.5.Aprobareaprivindfabricareanserieamotoarelor;
concepteledefamilieigrupdemotoare
12.5.1.Generaliti
12.5.1.1 Pentru evitarea ncercrii de certificare a fiecrui motor referitor la
conformitateacu limiteledeemanaie NOX, sepot"adoptaunusaudouconceptedeaprobare,
i anume conceptele de familie sau grupde motoare.
12.5.1.2 Conceptul de familie de motoare se poate aplica la orice serie de motoare care,
prin construcia lor au caracteristici similare n ceea ce privete emanaia gazelor arse de
evacuare, suntutilizatecaproduse, peduratainstalrii labordulnavei, nunecesitreglri sau
modificricepotafectansensnefavorabilemanaiiledeNOX.
12.5.1.3 Conceptul de grup de motoare poate fi aplicat la o serie mai mic de motoare
fabricate pentru aplicaii similare de motoare i care necesit reglri i modificri pe durata
instalrii sau exploatrii la bordul navei. Aceste motoare sunt, n mod normal, motoare de
mareputerepentrupropulsiaprincipal.
.

12.5.1.4n primul rnd, productorul de motoare poate, la latitudineasa, sdetermine


dac motoarele arputeafi incluse n conceptul de familie sau grup de motoare, n general,
tipul de aplicaie trebuie stabilit n baza modificrilor ce se vor efectua la motoare i a
volumului acestormodificri, dupncercarea pe un stand dencercare.

12.5.2.Documentaie
12.5.2.1 Toat documentaia pentru certificare trebuie s fie completat i n mod
corespunztor, tampilat de o autoritate de certificare care este recunoscut de ctre
Administraie. Aceast documentaie trebuie s includ, de asemenea, toi termenii i
condiiile, inclusivnlocuirea pieselorcomponente, pentru asigurareacmotoarele suntntr-o
stare corespunztoare standardelor de emanaie cerute.
12.5.2.2 Pentru un motor din cadrul unui grup de motoare, documentaia necesar
cerutpentrumetodade verificareaaparametrului motorului estespecificatla 12.7.2.3.6.

12.5.3. Aplicaiaprivindconceptul defamiliedemotoare


12.5.3.1 Conceptul de familie de motoare d posibilitatea reducerii numrului de
motoare care trebuie prezentat la ncercarea de aprobare prezentnd garanii c toate
motoareledin cadrul familieicorespundcucerineledeaprobare, nconceptuldefamiliede

294

Manualulofieruluimecanic

motoare, motoarele cu proiectare i caracteristici similare de emanaie sunt reprezentate de


un motor-variant de baza din cadrul familiei.
12.5.3.2 Motoarele care sunt produse n serie i nu se intenioneaz a fi modificate se
pot include ncadrul conceptului de familie de motoare.
12.5.3.3 Alegerea procedeului pentru motorul-variant de baz este de aa natur nct
motorul ales s includ acele caracteristici care pot afectacel mai mult, n sensul nefavorabil,
nivelul de emanaii de NOX. n general, acest motor trebuie s aib cel mai mare nivel de
emanaii dintre toate motoarele din familie.
12.5.3.4 Pe baza ncercrilor si deciziilor experilor, productorul va propune care
motoare s aparin unei familii de motoare, care motoare produc cele mai mari emanaii de
Nox i, care motor (motoare) trebuie alese pentru ncercarea de certificare.
12.5.3.5 n vederea certificrii. Administraia trebuie s revizuiasc alegerea motoruluivariam de baz din cadrul familiei i s aib o opiune de alegere a unui alt motor, fie
pentru aprobare, fie pentru ncercarea privind conformitatea de fabricaie, pentru a avea
ncredere n faptul cntreagafamiliedemotoarecorespunde limitelordeemanaiedeNO X .
12.5.3.6 Conceptul de familie de motoare permite reglri minore la motoare prin
caracteristicile lor de reglare. Motoarele navale care au caracteristici de reglare trebuie s
corespund tuturor cerinelor pentru orice reglare din cadrul domeniului fizic disponibil. O
caracteristic nu se consider c este de reglare dac este n continuu confirmat sau dac nu
este accesibil n mod obinuit. Administraia poate cere ca parametrii (caracteristicile) de
reglare sa fie menionai n orice specificaie din cadrul domeniului su de reglare pentru
certificare sau ncercare n vederea determinrii conformitii cu cerinele.
12.5.3.7 naintea unei aprobri de familie de motoare. Administraia trebuie s ia
msurile necesare pentru a verifica dac au fost luate msurile corespunztoare pentru
asigurareacontrolului efectival conformitii cufabricaia.

12.5.4. Liniidirectoarepentru alegereafamilieidemotoare


12.5.4.1. Familia de motoare se va defini prin caracteristicile de baz care trebuie s fie
comunepentrutoatemotoareledincadrul familiei, n unelecazuri poateexistao interferen
de parametrii; aceste efecte trebuie avute n vedere pentru a se asigura c doar motoarele cu
caracteristici similare n ceea ce privete emanaiile de gaze arse de evacuare sunt incluse n
cadrul unei familii de motoare, de exemplu, numrul de cilindrii poate deveni un parametru
relevant pentru unele motoare datorit aspiraiei sau instalaiei de combustibil folosite, iar
pentru cele cu alt construcie, caracteristicile referitoare la emanaiile de gaze arse de
evacuare pot fi independente fa de numrul de cilindrii sau configuraie.
12.5.4.2. Productorul de motoare rspunde de alegerea dintre diferitele modele de
motoare aacelora care urmeaz a fi incluse ntr-o familie. Urmtoarele caracteristici de baz,
dar nu specificaiile, trebuie s fie comune tuturor motoarelor din cadrul unei familii de
motoare:
1. ciclul deardere
n 2 timpi
n 4 timpi
2. mediulde rcire
aerul
apa
uleiul
3. cilindree
4. numrul de cilindrii i configuraia lor

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

295

seaplicdoarnunelecazuri,deexempluncombinaiecugaleriilededmisie
ievaluareagazelor.
5. metodadeaspiraieaaerului
aspiraienatural
supraalimentate
6. tipul de combustibil
combustibildieselmarin/combustibilmaringreu
combustibilmixt
7. cameradeardere
camerdirect
camerseparat
8. supapeiferestre,configuraie,mrimeinumr
chiulasa
cmaacilindrului
9. tipul instalaiei de combustibil
pompde injecie pentru fiecare injector
nlinie
cudistribuitor
cuunsingurelement
ansamblul injectorului
supapadegaz(pentrumotoarecucombustibil mixt)
10.caracteristici diverse
recircularea gazelorde evacuare
pomparedeap/emulsie
pomparedeaer
instalaiedercireaturbosuflantei
trataredupevacuareadinmotor:
catalizatordereducere
catalizatordeoxidare
reactiv termic
trapdeparticule
12.5.4.3 Dac exist motoare care includ alte caracteristici ce se pot considera c.
afecteaz emanaiile de NOX de ardere, aceste caracteristici trebuie identificate i luate n
considerarelaalegereamotoarelorce urmeazsfieinclusenfamilie.

12.5.5.Linii direfctoarepentru alegereamotorului variantadebaz


dintr-o familie de motoare
12.5.5.1. Metoda de aJegere a motorului-variant de baz pentru msurarea NOX va fi
convenitiaprobatdectreAdministraie. Metodase va bazapealegerea unui motorcare
includeparticularitideconstruciealemotoruluiicaracteristicilecare,dinpractic, se
cunosc c produc cele mai mari emanaii de NOX exprimate n grame per kilowatt or
(g/kVVh). Aceasta necesitacunotine detaliate asupramotoarelor din cadrul unei familii, n
condiii speciale. Administraia poate trage concluzia c cel mai ru caz privind media de
emanaieauneifamiliipoateficelmaibinecaracterizatprinncercareaunuialdoileamotor.
Deci, Administraia poate alege un motor suplimentar pentru ncercare bazndu-se pe
particularitile de construcie care arata c acesta poate avea nivelele cele mai mari de
emanaiide NOX din cadrul acelei familii. Daca motoarele din cadrul unei familii includ alte

296

Manualulofieruluimecanic

_- particulariti de construcie variabile care se consider c pot influena emanaiile de NOX,


acesre particulariti trebuie, de asemenea, identificate i luate n considerare la legerea
motorului -variantde baz.
.
12.5.5.2 Urmtoarele criterii de alegere a motorului - variant de"baz pentru controlul
emanaiei de NO^ trebuie luate n considerare, iar procesul de alegere trebuie s in seama
decombinaiacaracteristicilormotoruluidinspecificaie:
1. criteriul de alegere principal
..

cantitateamaximdecombustibil injectat*peciclu
2. criteriul de alegere suplimentar
'
presiuneamedie efectiv
presiuneamaximdin cilindru
-
.
raportul maximntrepresiuneaaerului ipresiuneadeaprindere
dp/dn, nclinarea curbei de cretere apresiunii
presiuneas'uperioaraaeruluidesupraalimentare
temperaturasuperioaraaerului desupraalimentare
12.5.5.3 Dac motoarele din cadrul familiei includ alte particulariti variabile de
construciecarepot-afectaemanaiiledeNOX,acesteparticularititrebuieieleidentificate
i luate n considerare la alegerea motorului - variant de baz.

12.5.6. Certificarea familiei de motoare


12.5.6.1 Certificarea va include o list, care urmeaz s fie pregtit i pstrat de ctre
productorulmotoruluiiaprobatdectreAdministraie,cutoatemotoareleispecificaiile
lor acceptate n cadrul aceleiai familii de motoare, limitele condiiilor lor de operare i
detalii i limiteale reglrilorpermise lamotor.
12.5.6.2 Un precertificat sau un Certificat EIAPP, trebuieeliberat pentru un motorcare
face parte dintr-o familie n conformitate cu prezentul Cod care certific c motorul variant de baz respect nivelele de NOX specificate n Regula 13 din Anexa VI.
12.5.6.3 Daca un motor-variant de baz al unei familii de motoare este
ncercdt/rnsurat n condiiile cele mai nefavorabile specificate n prezentul Cod i se
confirm c respect limitele de emanaii maxime admisibile rezultatele ncercrii i
msurtoriiNoxtrebuiemenionatenCertificatulEIAPPeliberatpentrumot orul-vriantade
baz n particular i pentru toate motoarele care fac parte din aceeai familie de motoare.
12.5.6.4 Dac. dou sau mai multe Administraii sunt de acord s accepte alte
Certificate EIAPP, atunci o familie ntreag de motoare, certificat de una din aceste
Administraii, trebuie acceptat de ctre cealalt Administraie participanta la acea convenie
alturi de Administraia respectiv care efectueaz certificarea. Certificatele eliberate
conform acestor convenii trebuie acceptate ca dovezi incontestabile c toate motoarele
incluse n certificare care fac parte din familia de motoare corespund cerinelor de emanaii
specifice de NOX. Nu este necesar o dovad ulterioar a conformitii cu Regula 13 din
.Anexa VI dac se verific c motorul instalat nu a fost modificat i reglrile motorului sunt
ndomeniulpermisncadrulcertificriifamilieidemotoare.
12.5.6.5 Dac motorul-variant de baz al unei familii de motoare trebuie certificat n
conformitate cu un standard Ia alegere sau un ciclu de ncercare diferit dect cel permis de
prezentul Cod, productorul trebuie s dovedeasc Administraiei c media de emanaii de
NOX pentru respectivele cicluri de ncercare se ncadreaz la valori de limit, relevante
conform regulii 13 din Anexa VI i prezentul Cod nainte ca Administraia s poat elibera
unCertificatEIAPP.
12.5.6.6 naintea acordrii unui grup de motoare a aprobrii pentru producerea noilor
motoare n serie. Administraia va lua msurile necesare pentru verificarea planurilor

Codultehnicprivindemanaia de oxizi de azot dela motoarele diesel navale

297

corespunztoare fcute n scopul asigurrii controlului efectiv al conformitii cu producia.


Aceast cerin poate s nu fie necesar pentru grupurile stabilite pentru modificri la motor
la bordul navei ci dupce afost eliberat un Certificat EIAPP

12.5.7.Aplicareaconceptuluidegrupdemotoare
12.5.7.1 Aceste motoare sunt utilizate n primul rnd ca motoare principale de
propulsie. Ele necesita n mod normal o reglare sau modificare pentru a corespunde
condiiilor de funcionare la bordul navei, dar rezultatul lor s nu fie acela al depirii
limitelor de emanaii de NOX din prezentul Cod.
12.5.7.2 Conceptul de grup de motoare prevede, de asemenea, posibilitatea de reducere
n cadrul ncercrii pentru aprobare a modificrilor la motoarele din producie sau din
exploatare.
12.5.7.3 n general, conceptul de grup de motoare poate fi aplicat la orice tip de motor
care are aceleai particulariti de construcie cum se specific la 12.5.4.5 i se permite
reglareasaumodificareaindividualamotoruluidupefectuareamsurtoriipestand.Gama
de motoare din cadrul unui grup de motoare i alegerea motorului-variant de baz trebuie
convenitsiaprobatdectreAdministraie.
12.5.7.4 Aplicaia conceptului de grup de motoare, dac se cere de ctre productorul
de motoare sau alt parte, trebuie avut n vedere de ctre Administraie la aprobarea de
certificare. Dacposesorul de motor, cu saufr suport tehnic de la productorul de motoare,
decide s efectueze ijiodificri la un numr de motoare similare din flota armatorului, acesta
poate aplicacertificarea la un grup de motoare. Grupul de motoare poate include o ncercare
amotoruluipestanduldencercare.Aplicaiitipicesuntmodificrilesimilarealemotoarelor
similare nexploatare sau motoarele similare n condiii similare de funcionare.

12.5.8Linii.directoarepentrualegereaunuigrupdemotoare
12.5.S.l Grupuldemotoarepoatefidefinitprincaracteristiciledebazaispecificaiile
suplimentare fade parametrii definii la 12.5.3.8 pentru ofamilie de motoare.
12.5.3.2 Urmtorii parametrii i specificaii trebuie s fie comune motoarelor din cadrul
unuigrupdemotoare:
.
1. dimensiunilecurseiiDiametrului,
2. metoda i caracteristicile de construcie referitoare la presiunea de supraalimentare
i instalaia gazelor arse de evacuare;
presiunea constant
c usistempulsatoriu
'
. ' . . - .
3. metodadesupraalimentarei instalaiade rcireaaerului
cu/fara rcitorde aer
v
4. particulariti de construcie ale camerei de ardere care afectueazemanaiade NOX,
5. particulariti de construcie ale instalaiei de injecie cu combustibil, al pistonului i
camei de injecie care pot influenacaracteristicile de bazaale emanaiei de NO X , i
6. puterea nominal maxim per cilindru la-turaia nominal maxim. Domeniul
permis de abatere de la aceast medie*n cadrur Unui grup de-motoare trebuie
declaratdectreproductoriaprobatdectreAdministraie.
12.5.8.3 In general, dac parametrii cerui la 12.5.4.5.2 nu sunt comuni tuturor
motoarelor din cadrul unui grup de motoare experimentat, aceste motoare nu pot fi
considerate ca grup de motoare. Totui, un grup de motoare poate fi acceptat dac numai
unul din aceti parametrii sau specificaii nu este comun pentru toate motoarele din cadrul

298

Manualulofieruluimecanic

grupului de motoare experimentate cu condiia ca productorul de motoare sau armatorul s


poat dovedi Administraiei, prin Fia tehnic, c o violare a unui parametru sau a unei
specificaii se va extinde asupra tuturor motoarelor din cadrul unui grup de motoare ce
corespundlimitelordeemanaiedeNOX.

12.5.9. Linii directoareprivindreglrilesaumodificriledincadrul


unuigrupdemotoare
12.5.9.1 Reglrile sau modificrile minore n conformitate cu conceptul de grup de
motoare sunt permise dup precertificare sau msurarea final pe standul de ncercare n
cadrul unui grupde motoare cu acordul prilorrespective iaprobareaAdministraiei, dac:
1. o inspecie a parametrilor relevani ai motorului n legtur cu emanaia sau
prevederile pentru mijloacele de verificare ale motorului sau datele prevzute de
ctre productorul motoarelorconfirm c motorul reglat sau modificat corespunde
limitelor respective de emanaii de NOX. Rezultatele obinute pe standul de
ncercareamotorului cuprivirelaemanaiiledeNOX trebuieacceptatecaoopiune
de verificare a reglrilor i modificrilor motorului efectuate la bordul navei n
cadrulunuigrupdemotoare,
2. msurarea la bordul navei confirm c motorul reglat sau modificat corespunde
limitelorcorespunztoaredeemanaiideNOX.
12.5.9.2 n continuare sunt date cteva exemple de reglri i modificri permise a se
efectuan cadrul unui grupde motoare, darfrase limita totui laacestea:
1. ncondiiilabordulnavei,reglarea:
temporizarea injeciei pentru compensarea diferenelor de proprietate a
combustibilului,
temporizarea injeciei pentruoptimizareapresiunii maximeacilindrului,
diferentedealimentarecucombustibilntrecilindrii.
2. Pentru realizarea optimizrii, modificarea:
turbosuflantei,
componentelorpompei de injecie,
specificaiepiston
specificaie supap de alimentare
duzedeinjecie,
profilede came,
supape de admisie i deevacuare
camede injecie
camera de ardere.
12.5.9.3 Exemplele de mai sus de modificri dup probele de ncercare pe stand au n
vedere mbuntiri eseniale ale componentelor sau performanei motorului pe perioada de
funcionare a unui motor. Acestaeste unul din principalele motivedeexistenaconceptului
de grup de motoare. La cerere. Administraia, poate accepta rezultatele de la o ncercare de
demonstraie efectuat pe un singur motor, posibil i un motor de ncercare, care arat
efectele modificrilorasupra nivelului de NOX care poate fi acceptat pentru toate motoarele
din cadrul unui grup de motoare fr a fi nevoie de msurtori n vederea certificrii pe
fiecaremotoralgrupului.

Codultehnicprivindemanaia deoxizideazotdelamotoareledieselnavale

299

12.5.10.Liniidirectoareprivindalegereamotorului-variant
debazdintr-ungrupdemotoare
12.5.10.1. Alegerea motorului-variant de baz trebuie fcut n conformitate cu
criteriul 12.3.9, dup caz. Nu este ntotdeauna posibil s se aleag un motor-variant de baz
dintr-un volum mic de motoare fabricate n acelai fel ca dintr-o mas de motoare fabricate
(familie de motoare). Primul motor comandat poate fi nregistrat ca motor-variant de baz.
Metoda utilizat la alegerea motorului-variant de baz pentru reprezentarea grupului de
motoare trebuie convenit i aprobat de ctre Administraie.
12.5.10.2. naintea acordrii unui grup iniial de motoare a aprobrii pentru producerea
motoarelor n serie. Administraia va lua msurile necesare pentru verificarea planurilor
corespunztoare fcute n scopul asigurrii controlului efectiv al conformitii cu producia.
Aceast cerine poate s nu fie necesar pentru grupurile stabilite pentru modificri la motor
efectuate labordul naveidupceafosteliberat unCertificatEIAPP.

12.6. Procedee cu privire la msurtorile de emanaii de


NOXefectuatepeun stand dencercare
12.6.1. Generaliti
12.6.1.1 Aceast procedur trebuie aplicat la fiecare ncercare de aprobare iniial a
unui motornaval indiferentde locul undeseefectueazaceancercare
12.6.1.2 Acest capitol specific metodele de calcul i msurare n legtur cu
emanaiile de gaze arse de la motoarele cu ardere intern n regim de stabilizare, necesare la
determinarea valorii medii specifice pentru emanaia de gaze arse de evacuare cu NOX
12.6.1.3 Multe din procedeele descrise maijos sunt consideraii detaliate ale metodelor
de laborator, deoarece determinarea unei valori de emanaii necesit mai degrab realizarea
unui set complex de msurtori individuale dect obinerea unei singure valori msurate. De
aceea, rezultatele obinute depind mai mult de procesul de realizare a msurtorilor dect de
motor i metoda de ncercare.
12.6.1.4 Acest capitol include metodele de ncercare i msurare, desfurarea i
raportul ncercrii ca procedeu pentru o msurare efectuat pe standul de ncercare.
12.6.1.5 In principiu, pe perioada ncercrilor privind emanaia, un motor trebuie s fie
echipat cu toate piesele sale auxiliare n acelai mod n care va fi utilizat la bordul navei.
12.6.1.6. n sensul acestui capitol, pentru multe din tipurile de motoare se permite ca
piesele auxiliare, care pot fi montate la motorul n exploatare, s nu fie cunoscute n
momentul fabricrii sau certificrii. Aceasta din cauza c emanaiile sunt relevate pe baza
forei de frnare.
12.6.1.7. Dac nu este cazul s se efectueze ncercarea motorului conform condiiilor
definite la 12.6.2.3. de exemplu dac motorul i transmisia formeaz o singur unitate,
motorul poate s fie ncercat doar cu celelalte piese auxiliare montate. In acest caz, reglajele
dinamometrice trebuie determinate n conformitate cu 12.6.2.3 i 12.6.9. Pierderile de
suplimentare nu trebuie s depeasc 5% din puterea maxim nregistrat. Pierderile ce
depesc 5% trebuie aprobate de ctre Administraia respectiv naintea efecturii ncercrii.
12.6.1.8 .Toate volumele i mediadebitului volumetric trebuiesse ncadreze ntre 273
K(0C)i 101,3kPa.

300

Manualulofieruluimecanic

12.6.1.9. Dac nu se specific altfel, toate rezultatele msurtorilor, datele ncercrii


sau calculele cerute n acest capitol trebuie consemnate n raportul de ncercare a motorului
nconformitate cu5.10.
12.6.1.10. Tabelele I, 2,3 i 4 din anexa 12.8.3 al prezentului Cod conin abrevierile,
indicii i simbolurile folosite n acest Cod, inclusiv specificaiile pentru aparatele analitice
din anexa 12.8.5, cerinele de calibrare pentru aparatele analitice incluse n anexa 12.8.6 i
formulele de calcul privind debitul 'de gaze incluse n capitolul 12.6 i anexa 12.8.7 din
prezentul Cod.

12.6.2.Condiiidencercare
12.6.2.1 Parametrul dencercarei valabilitateancercrii pentruaprobareafamiliei de
motoare
Parametrul/,trebuiedeterminatconformurmtoarelorprevederi:
1. motoarecuaspiraienormali suflanteacionatedemotor:

2. motorul cusupraalimentare cuturbosuflantcusau frrcireaaerului deadmisie:


(12.2)
i, pentrucaoncercares fie recunoscutacavalabil, parametrul/,trebuiesfieastfel
nct:
0.98 Z fa Z 1.02

(12.3)

12.6.2.2. Motoare cu rcirea aerului de supraalimentare


12.6.2.2.1. Temperatura mediului de rcire i temperatura aerului trebuie nregistrate.
Instalaia de rcire trebuie reglat cu motorul funcionnd la turaia i sarcina de referin.
Temperatura aerului de ncrcare i reducerea presiunii rcitorului trebuie reglatntre 4 K
i, respectiv, 2kPa, canspecificaiaproductorului.
12.6.2.2.2. Motoarele rcite cu ap trebuie s poat funciona la nivelele admisibile de
emanaii de NOX aa cum se prevede n regula 13 din Anexa VI, la temperatura ambiant a
apei de mare de 25 C. O cretere suplimentar a temperaturi datorat schimbtoarelor de
cldur, de exemplu, pentru scderea temperaturii la instalaia de rcire cu ap, trebuie
imediat luat n considerare.
12.6.2.3.Puterea
12.6.2.3.1.Msurarea emanaiilor specifice are la baz puterea necorectat de frnare.
12.6.2.3.2. Piesele auxiliare care nu sunt necesare la funcionarea motorului i care pot
fi montate pe motorpot fi eliminate dincadrul ncercrii.
12.6.2.3.3. Dacpiesele auxiliare neeseniale nu au fost eliminate, putereaabsorbit de
ele la turaiade ncercare trebuiedeterminatpentru acalculaforanecorectatdefrnare.
12.6.2.4. Instalaiadeadmisieaaerului lamotor
Motorul supusncercrii trebuiesaiboinstalaiedeadmisieaaeruluicaresprevad
o restricie a admisiei aerului, aa cum se specific de ctre productor, nlocuind un
dispozitivde purificareaaerului ncondiii de funcionareamotorului, aacum se specific

Codultelinicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

301

de ctre productor, i al crui rezultat const ntr-un debit maxim de aer pentru respectiva
utilizare a motorului.
12.6.2.5.Instalaiadeevacuareagazelorarsedelamotor
Motorul ncercat trebuie i aib o instalaie de evacuare a gazelor arse prevzut cu o
contrapresiune a gazelor arse de evacuare, aa cum se specific de ctre productor n
condiii de funcionare a motorului i al crui rezultat const ntr-o putere maxim declarat
pentru respectiva utilizare a motorului.
12.6.2.6.Instalaiadercire
Trebuie utilizat o instalaie de rcire a motorului care are un debit suficient pentru a
menine motorul la temperatura normal de funcionare aa cum se specific de ctre
productor.
12.6.2.7. Ulei de ungere
Specificaiile privind uleiul de ungere folosit la ncercare trebuie nregistrat.

12.6.3. Combustibili dencercare


12.6.3.1 Caracteristicile combustibilului pot influena emanaia de gaze arse de la
motor. Deci, caracteristicile combustibilului utilizat la ncercare trebuie determinate i
notate. Dac se face referire la combustibili, trebuie indicate specificaiile sau codul de
referin, precumi analizacombustibilului.
12.6.3.2 Alegerea combustibilului pentru ncercare depinde de scopul ncercrii. Dac
nu se convine altfel de ctre Administraie i dac nu este disponibil o referire
corespunztoare la combustibil, arunci se va folosi combustibilul diesel marin - gradul DM,
specificat n ISO 8217, 1996, cu proprieti corespunztoare tipului de motor.
12.6.3.3 Temperatura combustibilului trebuie s corespund recomandrilor
productorului. Temperatura combustibilului trebuie s fie msuratde la admisia n pompa
de injecie cu combustibil sau aa cum se specific de ctre productor, iar temperatura i
loculmsurriitrebuienotate.

12.6.4. Echipament de msurare


12.6.4.1 Emanaia componentelor gazoase de la motorul supus ncercrii trebuie
msurata prin metodele menionate n anexa 12.8.5 din prezentul Cod, care descrie instalaia
analitic recomandata pentru emanaiile gazoase.
12.6.4.2 Se pot accepta alte instalaii sau analizoare, conform aprobrii Administraiei,
daca cu ele se obin rezultate echivalente acelora obinute cu echipamentul menionat la
12.6.4.1.
12.6.4.3 Acest Cod nu conine detalii asupra echipamentului de msurare a debitului,
temperaturii i presiunii, n schimb. Ia 12.2.3.1 din anexa 12.8.6 al acestui Cod sunt indicate
cerinele exacte referitoare la echipamentul necesar efecturii unei ncercrii privind
emanaiile.
12.6.4.4 Specificaia pentru frna hidraulic
12.6.4.4.1 Se v utiliza frna hidraulica cu caracteristici corespunztoare realizrii
c i c l u l u i respectiv de ncercare descris la 12.4.2.
12.6.4.4.2 Aparatele pentru msurarea momentului de torsiune i a turaiei vor permite
msurarea puterii arborelui peste limitele de funcionare pe standul de ncercare, aa cum se
specific de ctre productor, n coz contrar, se impun calcule suplimentare care vor fi
nregistrate.

302

Manualulofieruluimecanic

12.6.4.4.3 Precizia echipamentului de msurare va fi astfel nct s nu se depeasc


abaterilemaximealevalorilordatela12.8.6.2.3.dinanexa 12.8.6alacestuiCod.

12.6.5.Determinareadebituluidegazearsedeevacuare
Debitulgazelorarsedeevacuaretrebuiedeterminatprinunadinmetodelespecificatela
12.6.5.1, 12.6.5.2sau 12.6.5.3.
12.6.5.1 Metodamsurriidirecte
Aceast metod implic msurarea direct a debitului de gaze arse de evacuare prin
duza de debit sau instalaia echivalent de msurare i va corespunde unui standard
internaionalrecunoscut.
Not: Msurarea debitului de gaze este o sarcin dificil. Trebuie luate msuri de
precauie pentru evitarea erorilor de msurare care vor influena erorile privind valoarea
emanaiei.
12.6.5.2Metodademsurareadebituluideaeriadebituluide combustibil.
12.6.5.2.1 Metoda de determinare a debitului de emanaii de gaze arse de evacuare
trebuieaplicatnconformitatecuunstandardinternaionalrecunoscut.
12.6.5.2.2 Se vor utiliza debitmetrele de aeri cele de combustibil cu precizia indicat
napendicele6dinacestCod.
buiecalculatastfel:
GEXHU- = GAOUV +GFUEL

(mas umeddeevacuare)

(12.4)

sau
VEXHD =l \-LIRD + FFD ' CFUEL

(volum uscatde evacuare)

(12.5)

EXHW = l''.4mv +rr.r ' GFUEL

(raas"meddeevacuare)

(12.6)

sau
I/

Not:ValorilepentruFFDiF^svariaznfunciedetipuldecombustibil
12.6.5.3 Metoda de compensare cu carbon
Aceasta metoda implica calcularea debitului masei de gaze arse de evacuare din
consumuldecombustibil iconcentraiiledegazearsedeevacuareprinutilizareametodeide
compensarecucarbon i oxigenaacumsespecificn anexa 12.8.7dinacestCod.

12.6.6.Abaterileadmisibilealedispozitivelordemsurarea
parametrilor caracteristici ai motorului si a altor parametri
eseniali
Clibrre tuturor aparatelor de msurare trebuie efectuat conform standardelor
internaionalerecunoscuteitrebuiescorespundcerinelormenionatenacestCod.

12.6.7.Analizoarepentrudeterminareacomponentelorgazoase
Anlizorele pentru determinarea componentelor gazoase trebuie s respecte
specificaiilemenionatenanexa 12.8.5dinacestCod.

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotde lamotoareledieselnavale

303

12.6.8. Calibrareaaparateloranalitice
Fiecare analizor utilizat la msurarea parametrilor unui motor, aa cum se prevede n
apendicele 5 din acest Cod, trebuie calibrat orict de des este necesar aa cum se
menioneaznapendicele6dinacestCod.

12.6.9. ncercarean funcionare


12.6.9.1 Generaliti.
12.6.9.1.1 Descrieri detaliateprivind instalaiile de analizi luarede probe sunt date la
ntruct diferite configuraii pot produce rezultate echivalente, nu se impune conformitatea
exact cu aceste cifre. Componente suplimentare, cum ar fi aparatele de msur, valvule,
solenoizi, pompe i ntreruptoare se pot folosi pentru furnizarea informaiilor suplimentare
i coordonarea funciilor instalaiilor componente.
12.6.9.1.2 Instalaiile cu restricie a admisiei i cu contrapresiune la gazele arse de
evacuare trebuie reglate la limitele superioare aa cura se specific de ctre productor n
conformitatecu 12.6.2.4i 12.6.2.5.
12.6.9.2Principalelecomponentealegazelorarsedeevacuare
12.6.9.2.1 O instalaie de msurare analitic pentru determinarea emanaiilor gazoase
din gazele arse de evacuare impure trebuie s se bazeze pe utilizarea urmtoarelor
analizoare:
1. analizorul HRD pentru msurarea hidrocarbuilor.
2. analizorul NDIR pentru msurarea monoxidului i dioxidului de carbon;
3. analizorul HCLD sau altul echivalent acestuia pentru msurarea oxizilor de azot;
4. PMD, ECS sau ZRDO pentru msurarea oxigenului.
12.6.9.2.2 Pentru gazele arse de evacuare impure, mostra pentru toate componentele se
poate lua printr-o singur prob de eantionaj sau dou din apropierea unei extremiti i
separate apoi n interior la diferitele analizoare. Trebuie avut grij ca n nici un punct al
instalaiei analitice s nu se produc condens de Ia componentele gazelor.
12.6.9.2.3 Specificaiile i calibrarea cu privire la aceste analizoare sunt menionate n
apendicii 5 i 6 din acest Cod.
12.6.9.3Extragereadeprobedinemanaiilegazoase
12.6.9.3.1 Probele de eantioane pentru emanaiile gazoase trebuie s fie la o distan
cu cel puin 0.5 m sau de 3 ori diametrul evii de evacuare a gazelor arse - care dintre acestea
estemai mare- laparteade susaieirii de la instalaiapentru evacuareagazelorarse, pe ct
este posibil, dar suficient de aproape de motor astfel nct s se asigure o temperatur de
evacuare a gazelor arse de cel puin 343 K (70 C) pe prob.
12.6.9.3.2 In cazul unui motor cu mai muli cilindrii cu un distribuitor ramificat de
evacuare a gazelor arse, orificiul de admisie al probei trebuie s fie situat destul de departe
de partea inferioar, astfel nct s se asigure c eantionul este reprezentativ pentru media
emanaiilor de gaze arse de evacuare din toi cilindrii. La motoarele cu mai muli cilindrii
care au grupuri distincte de distribuitoare, cum ar fi cele cu o configuraie de motor "V", se
permite obinerea unui eantion din fiecare grup i calcularea unei medii a emanaiilor de
gaze arse de evacuare. Se pot utiliza i alte metode indicate pentru corelarea cu metodele de
mai sus. Pentrucalculareaemanaiilordegazearse deevacuare trebuie utilizat debitului total
deemanaiidegazearsedeevacuare.
12.6.9.3.3 Dac compoziia gazelor arse de evacuare este influenat de vreo instalaie
de evacuare a gazelor arse dup tratare, eantionul de gaze arse de evacuare trebuie luat din
partea dejos a acestui dispozitiv.

304

Manualulofieruluimecanic

12.6.9.4Verificareaanalizoarelor
Analizoareledeemanaii trebuie fixate pezeroiapoiacionate
5.9.5 Ciclurile de ncercare
Toate motoarele trebuie ncercate n conformitate cu ciclurile de ncercare definite la
3.2.Acestaineseamasidevariaiiledinutilizareamotorului.
12.6.9.6 Desfurarea ncercrii
12.6.9.6.1 Dup terminarea procedeelor de la 12.6.9.1 pn la 12.6.9.5, trebuie s
nceapdesfurareancercrii. Motorul trebuie sfuncionezen fiecare cazn conformitate
cuciclurilecorespunztoaredencercaredefinite la 12.4.2.
12.6.9.6.2 Pe durata fiecrui caz al ciclului de ncercare dup perioada de tranziie
iniial, turaiaspecificat trebuie meninutn domeniul 1% din turaianominal sau 3
min"1, care dintre acestea este mai mare, cu excepia mersului n gol care va fi n cadrul
tolerantelordeclaratedectreproductor.Momentuldetorsiunespecificvafimeninutastfel
nctmedia, pesteperioadade timpn care urmeazsse facmsurtorile, este ndomeniul
2%dinmomentulmaximdetorsiunelaturaiadencercare.
12.6.9.7Sensibilitateaanalizoarelor
Parametrii de ieire de laanalizoare trebuienregistrai, attn timpul ncercrii ct i
peperioada tuturorverificrilorde sensibilitate (zero i acionare rapid), pe unnregistrator
cu band de nregistrare sau msurat cu o instalaie echivalent de achiziie de date cu
trecerea gazelorarse de evacuare prin analizoare lacel puin zece minuten fiecare caz.
12.6.9.8Condiiialemotorului
Turaiaisarcinamotorului,temperaturaaeruluideadmisieidebitulcombustibilului
trebuiemsuratenfiecarecazimediatdupcefuncionareamotoruluis-astabilizat.Debitul
gazelorarse de evacuare trebuie msurat sau calculat i nregistrat
12.6.9.9 Reverificarea analizoarelor
Dup ncercarea la emanaii, calibrarea analizoarelor trebuie reverificat fixnd mai
nti pe indicarea valorii zero a gazului i apoi rotind rapid aa cum s-a procedat naintea
efecturii msurtorilor, ncercarea trebuie considerat acceptat dac diferena dintre cele
doucalibrriestemaimicde 2^.

12.6.10.Raportulncercrii
12.6.10.1 Pentru fiecare motorncercat n vederea precertificrii sau certificrii iniiale
labordulnaveifrprecertificare,productorulmotoruluitrebuiespregteascunraportde
ncercare care s conin, cel puin, datele menionate n anexa 12.8.4 din acest Cod.
Originalul raportului de ncercare trebuie pstrat n dosarul productorului motorului i o
copie legalizat la dosarul Administraiei.
12.6.10.2. Raportul ncercrii, fie originalul fie copia legalizat, trebuie anexat la Fia
tehnic,fcndpermanentpartedinea.

12.6.11.Evaluareadatelorprivindemanaiilegazoase
Pentru evaluarea emanaiilor de gazoase, trebuie fcut o medie a citirii diagramei n
ultimele60desecundealefiecruicazideterminatmediaconcentraiilordeCO,CO:, HC,
NOX i O: pe durata fiecrui caz din media citirilor diagramei i datele corespunztoare de
calibrare.

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

305

12.6.12.Calculareaemanaiilorgazoase
Rezultatele finale pentru raportul de ncercare trebuie determinate prin parcurgerea
etapelor de la 12.6.12.1 pn la 12.6.12.4.
12.6.12.1 Determinareadebitului gazelorarse de evacuare
Debitul gazelor arse de evacuare (Gxwu* VEXHW sau VLXHD) trebuie determinat pentru
fiecarecaznconformitatecuunadinmetodeledescrisela12.6.5.1pnla 12.6.5.3.
12.6.12.2Corecia raportului uscat/umed
Dac se aplic GCXHW, V^-^y, GOTW sau Vow, concentraia msurat, dac nu este
deja msurat pe o baz umed, trebuie convertit ntr-o baz umed dup urmtoarea
formul:
conc(umed)=Kwconc(uscat)

(12.7)

5.12.2.1 Pentrugazelearse brute (impure) deevacuare:

(12.9)

.-P.
'

cu:

H, Hd

=gapperkgaeruscat

Ra

=umiditatearelativaaerului deadmisie, %

pa

=presiuneade saturaieavaporilordinaeruldeadmisie, kPa

p B

=presiuneabarometrictotal, kPa

Not: Formulele ce utilizeaz Fm sunt versiuni simplificate ale celor menionate n


acestCod
12.6.12.2.2Alternativ:
1

"

w
l+HTCju -0,005(%CO(uscat)+%CO2(uscat))
'

(12.11)

12.6.12.2.3 Pentruaeruldeadmisie:
(12.12)
12.6.12.2.4 Formula (12.8) trebuie acceptat ca definiie a factorului specific de
combustibilFm, DefinitnacestfelFesteovaloarepentruconinutulnapal gazelorarse
deevacuaredinrelaiaraportuluiaer-combustibil.
12.6.12.2.5 Valorile tipice pentru F pot fi gsite n tabelul 12.24 al anexa 12.8.7 din
acestCod, careconine o listavalorilorF{ pentrudiferiicombustibili.Pmnudepindedoar

306

'

Manualulofieruluimecanic

specificaiile pentru combustibil, ci depinde, ntr-o mai mic msur, i de raportul aer combustibil al motorului.
12.6.12.2.6 Anexa 12.8.7 din acest Cod conine formule pentru calcularea F. din
coninutuldehidrogenalcombustibiluluiiraportulaer-combustibil.
5.12.2.7 Formula (12.8) consider coninutul de ap din procesul de ardere i din
aeruldeadmisieindependentunulfadecelalaltisuplimentar.
5.12.2.8 12.6.12.3 Corecia NOX pentru umiditate i temperatur
12.6.12.3.1 Deoarece emanaia de NOX depinde de condiiile mediului nconjurtor,
concentraia de NOX trebuie corectat n ceea ce privete temperatura i umiditatea mediului
nconjurtorcufactoriidainformulele(12.13)i (12.14).
12.6.12.3.2 Valoareastandardde 10,71 g/kg la temperaturastandardde referinde 25
C trebuie utilizat la toate calculele ce implic corectarea umiditii n cadrul acestui Cod.
Nu trebuie folosite alte valori de referinpentru umiditaten locul celei de 10.71 g/kg.
12.6.12.3.3 Se pot utiliza alte formule de corecie dac pot fijustificate sau validate n
cadrul unui acord al prilor respective i dac se aprob de ctre Administraie.
12.6.12.3.4 Apa sau aburul injectat n turbosuflant (umidificarea aerului) este
considerat o emanaie a dispozitivului de control i, de aceea, nu se va ine cont de ele la
corectarea umiditii. Apa care se condenseaz n rcitor poate modifica umiditatea aerului
desupraalimentarei,deci,acestfapttrebuieluatnconsiderare Iacorectareaumiditii.
12.6.12.3.5Generaliticuprivirelamotoarelediesel
n general, pentru motoarele diesel trebuie utilizat urmtoarea formul pentru
calculareaKHDrES

l+A'(Ha-lO,7l) +B-(Ta-29&)

(12.13)

unde:
A

=0,309G Fl . EL /G A[RD -0,0266

=-0,209 GFUH./GAIRD-0,00954 ;

= temperatura aerului n K

H,

= umiditatea aerului de admisie, g ap per kg uscat (aa cum se determin din

formula 12.10)
12.6.12.3.6Motoaredieselcurcitoareintermediaredeaer
Pentru motoarele diesel cu rcitoare intermediare de aer trebuie utilizat urmtoarea
formulalternativ(12.14):
1. Pentru luarea n considerare a umiditii din aerul incrcat, mai trebuie avute n
vedere i urmtoarele:
Hsc = umiditatea aerului de supraalimentare, g apa perkg de aeruscat n care:
Hsc=6.220 -Psc 100/(PC-Psc)
unde:
Psc = presiuneade saturaie de vapori dinaerul de supraalimentare, kPa
PC = presiuneaaerului de supraalimentare. kPa
2. DacHa> Hsc. atunci Hsc trebuieutilizat n locul Hadin formula (12.14). n acest
caz, GEXHW din 12.6.5.2.3 trebuie corectatastfel:
3. DacHa<Hsc, atunci Hadin formula(12.14) trebuie utilizatcaatare.

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotde lamotoareledieselnavale

H'DIES

307

(12.14)

l-0,012(Ha-10,71)-0,0275-(Ta-298)+0,00285(r5C-

unde:
Tsc =temperaturaaerului interrcit
TscRf temperaturadereferinaaeruluirefrigerentcorespunztorunei temperaturi a
apeidemarede25C.TSCRf, trebuiespecificatdectreproductor
=

Not:Pentruexplicareaaltorvariabileveziformula(12.13).
12.6.12.4Calcularearatelordebituluigazelorarsedeevacuare
12.6.12.4.1 Ratele debitului de gaze arse de evacuare pentru fiecare mod trebuie
calculatedupcumurmeaz(pentrugazelearse brutedeevacuare):
Gasniass=uconcG,EXHW

(12.15)

Gasniass=vconc

(12.16)

Gasmass= u-conc

(12.17)

sau
sau
12.6.12.4.2 Coeficienii u - umed, v - uscat i w - umed trebuie utilizai aa cum se
specificm tabelul 12.5.
Tabelul 12.5 Coeficienii u, v, w

Gaz

conc

NO,

0,001587

0,002053

0,002053

ppm

CO

0,000966

0,00125

0,00125

ppra

HC

0.000479

0.000619

ppm

C0:

15,19

19,64

19,64

procente

0:

11,05

14,29

14,29

procente

Not:Coeficieniipentruudatntabelul 12.5suntvalorilecorectepentruodensitatea
gazelorarse de evacuare de aproximativ 1.293; pentru o densitate a gazelor arse de evacuare
* K293,u=w/densitate.
12.6.12.5Calculareaemanaiilorspecifice
12.6.12.5.1 Emanaiatrebuiecalculatpentrutoatecomponenteleindividualenfelul
urmtor:

(12.18)

P =

(12.19)

'='
12.6.12.5.2 Factoriidencrcarei numrul de.moduri (n) utilizate lacalculele de mai
suscorespund prevederilor de la 12.4.2.

308

Manualulofieruluimecanic

12.6.12.5.3 Media rezultat a valorii emanaiei specifice de NOX pentru motor aa cum
se determin prin formula (12.18) trebuie apoi comparat cu figura 12.1 de la 12.4.1 pentru a
vedea dac motorul corespunde Regulii 13 din anexa VI.

12.7.Proceduriprivinddemonstrareaconformitiicu
limiteledeemanaiideNOXlabordulnavelor
12.7.1.Generaliti
Dup instalarea unui motor precertificat la bordul unei nave, fiecare motor diesel naval
va fi supus inspeciilorde verificare la bord efectuate, aa cum se specific la 12.3.1.1.2 pn
la 2.1.1.4. pentru a verifica c motoarele continu s corespund limitelor de emanaii de
gaze arse de evacuare cu NOX menionaten Regula 13 din Anexa VI. O astfel de verificare a
conformitiitrebuiedeterminatprinfolosirea"uneiadinurmtoarelemetode:
1. metoda de verificare a parametrului motorului n conformitate cu 12.7.2 pentru
verificarea c o component a motorului, reglajele i valorile de funcionare nu au
deviatde laspecificaiiledatenFiatehnicamotorului:
2. metodamsurtorii simplificate n conformitate cu 12.2.7.3: metoda controlului i a
msurtorii directe n conformitate cu 12.3.3.4, 12.3.3.5, 12.3.3.7, 12.3.3.11,
12.3.4.4i 12.6.5.

12.7.2. Metodade verificarea parametrilormotorului


12.7.2.1Generaliti
12.7.2.1.1 Motoarele care ndeplinesc urmtoarele condiii pot fi alese spre a fi supuse
aplicrii uneiadinmetodeledeverificareaparametrilormotorului:
1. motoarele care au primit un precertificat (Certificat EIAPP) dup ncercarea pe
stand i acelea care au primit un certificat (Certificat IAPP) n urma efecturii unei
inspeciiiniialedecertificare;
2. motoarele care de la data ultimei inspecii, au suferit modificri sau reglaje la
componentele motorului i la caracteristicile reglabile.
12.7.2.1.2 O metod de verificare a parametrilor unui motor trebuie aplicat
motoarelor, conform 12.7.2.1.1, arunci cnd exist o modificare a componentelor sau
caracteristicilor reglabile ale motorului ce afecteaz nivelul de emanaii de i\Ox. Motoarele
instalate pe nave vor fi pregtite n prealabil pentru uurina verificrii componentelor, i
caracteristicilor reglabile i parametrilor motorului care afecteaz nivelul de emanaii de
NOX.
12.7.2.1.3 Suplimentar, daca un motor diesel este destinat s funcioneze n cadrul
limitelor de emanaii de NOX prevzute, este foarte probabil ca pe durata de funcionare a
motorului l bordul navei limitele de emanaii de NO s fie respectate. Totui, reglrile sau
modificrile efectuate la motor pot s contravin limitelor prevzute pentru emanaiile de
NOX. De aceea, metoda de verificare a parametrului unui motor va fi utilizata la verificarea
respectriidectremotorlimitelorprevzutepentruemanaiiledeNOX.
12.7.2.1.4 Metoda de verificare a componentelor motorului, inclusiv verificrile
reglajelor i a valorilor de funcionare a motorului, sunt destinate oferirii unor mijloace
imediate de deducere a performanei motorului n ceea ce privete emanaiile, iar scopul
verificrii este conformitatea motorului, care nu a suferit modificri sau reglaje sau are
modificri sau reglri minore, cu limitele prevzute pentru emanaiilede NOX.

Codultehnicprivindemanaia deoxizideazotde lamotoareledieselnavale

309

12.7.2.1.5 Scopul unor astfel de verificri este de a oferi mijloacele imediate de


determinare c motorul este corect reglat conform specificaiei productorului i rmne n
starea de reglare corespunztoare cu certificarea iniial fcut de Administraie'. n
conformitate cu Regula 13 din AnexaVI.
12.7.2.1.6 Dac este implicat o instalaie electronic de comand a motorului, aceasta
va fi evaluat comparativ cu reglajele iniiale pentru a se asigura c parametrii respectivi
funcioneazncadrullimitelor"pentrucareafostconstruitmotorul".
12.7.2.1.7 n scopul evalurii conformitii cu Regula 13 din Anexa VI, nu este
ntotdeauna necesar s se msoare nivelul de NOX pentru a ti dac un motor, care nu are
montat un dispozitiv de tratare a gazelor arse, este foarte probabil s corespund limitelor de
emanaii de NOX. Este suficient de tiut c starea motorului din momentul respectiv
corespunde componentelbr specificate, calibrrii sau reglrii parametrilor din momentul
certificrii iniiale. Dac rezultatele metodei de verificare a parametrului unui motor indic
faptul cmotorulcorespunde limitelorde emanaii de NOX motorul poate fi recertificat fr
msurarea direct a NOV
12.7.2.1.8 Pentru motoarele echipate cu dispozitive de tratare a gazelor arse, va fi
necesar s se verifice funcionarea dispozitivului dup tratarea gazelor arse, aceasta fcnd
parte din verificarea parametrilor.
12.7.2.2Procedeealemetodeideverificareaparametrilormotorului
12.7.2.2.1 O metod de verificare a parametrilor unui motor trebuie aplicat prin
folosirea a dou procedee, astfel:
1. o inspecie a documentaiei privind parametrii motorului trebuie efectuat
suplimentar fa de alte inspecii i s includ inspecia Jurnalului de maini care
cuprinde parametrii motorului i o verificare a faptului caceti parametrii se afln
domeniul admisibil specificatn Fia tehnicamotorului;
2. o inspecie a componentelor motorului i parametrilor reglabili trebuie efectuat
suplimentarfade inspeciadocumentaiei,dupcaz. Apoi, referitorlarezultatele
inspecieidocumentaiei,sevaverificadacparametrii reglabili ai motorului seafl
n domeniul admisibil specificatn Fia tehnic.
12.7.2.2..2 Inspectorul trebuie s poat face o alegere n ceea ce privete verificarea
unei singure componente identificate, a reglajelor sau valorilor de funcionare sau a
tuturorcomponentelor, pentru a se asigura c motorul, care nu a suferit modificri sau reglaje
sauare modificri sau reglri minore, corespunde limiteloraplicabile de emanaii i c sunt
utilizate doar componentele din specificaia curent. Dacn Fia tehnic sunt fcute referiri
la reglajele sau modificrile dintr-o specificaie, elex trebuie s se ncadreze n domeniul
recomandatdeproductoriaprobatdectreAdministraie.
12.7.2.3 Documentaia pentru metoda de verificare a parametrilor motorului
12.7.2.3.1 Fiecare motor diesel naval va avea o Fia tehnic ce identific componentele
motorului, reglajele sau valorile de funcionare care influeneaz emanaiile de gaze arse de
evacuare i trebuie sfie verificate pentru asigurareaconformitii.
12.7.2.3.2 Armatorii sau persoanele care rspund de navele echipate cu motoare diesel
supuse aplicrii metodei de verificare a parametrilor si, trebuie i pstreze la bordul navei
urmtoareadocumentaie referitoare la mijloacele imediate de verificare:
1. un Jurnal de maini al parametrilor motorului pentru nregistrarea tuturor
modificrilorfcute cu privire lacomponentele sau reglajele unui motor:
2. o list cu parametrii motorului corespunztori componentelor i reglajelor
respective ale motorului sau documentaiaunorvalori de funcionare dependent de
sarcinamotorului, prezentatedectreproductorulunuimotoriaprobate dectre
Administraie:
3. -Documentaia tehnic a unei modificri de componente ale motorului, dac o astfel
de modificare estefcut lamotor la vreunadincomponentele sale.

310

Manualulofieruluimecanic

12.7.2.3.3 Registru de eviden pentru parametrii motorului


Descrierile oricror modificri care afecteaz parametrii de construcie ai motorului,
inclusiv reglajele, nlocuirile sau modificrile la piese din acesta, vor fi nregistrate n ordine
cronologic n Jurnalul de maini al parametrilor motorului. Aceste descrieri trebuie
suplimentate cuoricealte date folosite laevaluareanivelelorde NOX ale motorului.
12.7.2.3.4 Lista parametrilor care se pot modifica la bordul navei i care influenfeaz
emanaiiledeNOX
12.7.2.3.4.1 n funcie de construcia specifici a unui anumit motor, sunt posibile i
normale diferite modificri i reglaje care influeneaz NOX. Acestea includ parametrii
motorului astfel:
1.
temporizarea injectrii,
2.
duzade injectare,
3.
pompade injecie,
4.
came pentrucombustibil,
5.
presiuneade injecie
6.
cameradeardere,
7.
presiuneade compresie,
8.
tipuliconstrucia turbosuflantei,
9.
rcitorul de aer supraalimentarea precum i nclzitorul de aer de
supraalimentare
10. supapa de temporizare,
11. echipamentde reducere a NOX prin "injectare deap"
12. echipamentdereducereaNOX prin "emulsionatdecombustibil"
13. echipamentde reducere aNOX prin "recircularea gazelorarse de evacuare"
14.
echipament de reducere a NOX prin "reducerea catalizatoare selectiv" sau
15. ali parametri specificai deAdministraie.
12.7.2.3.4.2 Actuala Fi tehnic a unui motor, bazat pe recomandrile productorului
de motoare i aprobarea Administraiei, poate include mai puin componente sau parametrii
dectcelediscutatemai susfunciedemotoriconstruciaspecific.
12.7.2.3.5 Lista de verificare pentru metoda de verificare a parametrilormotorului
Pentru unii parametrii exist diferite posibiliti de inspecie, n funcie de aprobarea
Administraiei i n conformitate cu instruciunile productorului de motoare, armatorul
navei poate alege metoda care este aplicabil. Oricare din metodele enumerate n apendicele
8 din acest Cod este suficient pentru ademonstra conformitatea.
12.7.2.3.6 Documentaia tehnic avnd modificarea componentelor motorului
Documentaia tehnic trebuie s includ detalii asupra modificrilor i influenei
emanaiilor de NOS, i ea trebuie furnizat n momentul n care se efectueaz modificrile. Se
potacceptadateleobinutepestandul dencercarepentruunmotorulterior, darele trebuie s
sencadreze n domeniul aplicabil al conceptului de grup de motoare.
12.7.2.3.7 Starea iniial a componentelor motorului, caracteristici i parametrii
reglabili
Fiatehnicaunui motortrebuiesconin toate informaiile aplicabile referitoare la
emanaiile de NOX ale motorului. Ia componentele de construcie ale motorului,
caracteristicile i parametrii reglabili n momentul precertificrii motofului (Certificatul
ELAPP) saucertificrii iniiale (Certificatul LAPP), caredinacesteaeste primul.

Codultehnicprivindemanaia deoxizi de azot de la motoarele dieselnavale

311

12.7.3.Metodademsuraresimplificat

12.7.3.1Generaliti
12.7.3.1.1 Cnd se cere doar confirmarea efecturii ncercrilor i inspeciilor periodice
i intermediare de la bordul navei, i doar pentru acest scop, trebuie aplicat urmtoarea
metod simplificat de ncercare i msurare specificat n acest paragraf. Fiecare prima
ncercare amotorului pe un stand dencercare trebuie efectuatn conformitate cu procedeul
specificat n capitolul 12.6 cu utilizarea de combustibil diesel marin, grad-DM Coreciile
privind temperatura i umiditatea mediului nconjurtor n conformitate cu 12.6.1.2.3 sunt
eseniale deoarece navele navigheaz n ape reci / tropicale i cu clima uscat/ umed, ceea
cepoate determinaodiferennemanaiile de NOX.
12.7.3.1.2 Pentru a obine rezultate concludente n legtur cu ncercrile efectuate Ia
bordul navei n vederea confirmrii i cu inspeciile periodice i intermediare de la bordul
navei,caminimabsolut,concentraiiledeemanaiigazoasedeNOX,mpreuncuO:CO:i
CO, trebuie camsurtorile s fie flcute conform ciclului respectiv dencercare. Factorii de
ncrcare (\VF) i turaia cazuri utilizat lacalcule trebuie i fie nconformitate cu 12.4.2.
12.7.3.1.3Momentulde torsiunealmotoruluii turaiamotorului trebuie msuratedar,
pentru a simplifica procedura, abaterile admisibile ale aparaturii la msurarea parametrilor
motorului respectiv n scopul verificrii la bordul navei sunt diferite de cele permise care se
admit la metoda de ncercare pe standul de ncercare. Dac este dificil s se msoare direct
momentul de torsiune, fora de frnare poate fi estimat prin orice alt mijloc recomandat de
ctre productorul de motoare i aprobat de ctre Administraie.
12.7.3.1.4 n cazuri practice, deseori este imposibil s se msoare consumul de
combustibil odat ce motorul a fost instalat la bordul navei. Pentru a simplifica procedeul la
bord, se pot acceptarezultatele msurtorii comsumului de combustibil la un motor ncercat
pe standul de ncercare n vedereaprecertificrii. nastfel de cazuri, n special cele care au n
vedere funcionarea cu combustibil greu, trebuie fcut o evaluare cu eroarea
corespunztoare de evaluare, ntruct rata debitului de combustibil utilizat n calcul (G^^)
trebuie s se raporteze la compoziia combustibilului determinat n urma probei de
combustibil luat pe timpul ncercrii, msurtoarea de G^-EL la ncercarea pe standul de
ncercare trebuie corectat n ceea ce privete orice diferenan cadrul valorilor nete calorice
ntre combustibilul utilizat la standul de ncercare i cel experimental. Consecinele unei
astfel de erori la emanaiile finale trebuie calculate i raportate cu rezultatele msurtorii de
emanaii.
12.7.3.1.5 Dac nu se specific altfel, toate rezultatele msurtorilor, datele de
ncercare sau motorului conform calculele cerute de acest capitol trebuie nregistrate n
raportul de ncercare a motorului conform 12.6.10.
12.7.3.2 Parametrii motoruluice urmeazafimsurai i nregistrai
Tabelul 12.6 enumera parametrii motorului care urmeaz s fie msurai i nregistrai
pe durata procedurilor de verificare la bord.
12.7.3.3Putereadeexploatare
12.7.3.1.1 Punctul referitor la posibilitatea obinerii datelor cerute pe timpul ncercrii
NO, la bordul navei este n mod special relevant pentru puterea de exploatare. Dei cazul de
cuplare direct a reductoarelor este menionat n capitolul 12.6, motoarele aa cum se
prezint ele la bord ar putea ca n multe aplicaii s fie instalate astfel nct msurtorile
momentuluidetorsiune(aacums-aobinutcuajutorul unuiaparatspecial instalat) snufie
posibile din cauza absenei unui arbore liber. Mai importante n acest grup ar fi
generatoarele, dar motoarele pot fi i ele cuplate la pompe, instalaiile hidraulice,
compresoareetc.

312

Manudful- ofierului mecanic

Tabelul12.6ParametriimotoruluiCQurmeazafimsuraiinregistrai

Simbol

b*

Parametru'

consumul specific 'de ojnbustibrl (dac este posibil) (n ai 'V - leacazpe durta^icluiuidcJiKcrcare) .
jr

H,

' .

X .M;

" -kg/kWh

'

umiditateaabsoluta-;
_ . ... '
(masaconinutuluinapa.aaeruluideadmisiecomparativ
cu masa de aer uscat

.ff

"du

turaia motorului (n al V - lea caz pe durata ciclului de


ncercare) ,

min"

n*,i

turaia tiirbosuantei (daceste cazul)

min'

Pa

presiunea total barometric


(nISO3046-1. 1995: p, = Px = presiunea totalamediului
ambiant)

kPa'

b*<

presiunea aerului msurat dup rcitorul de aer de


ncrcare (n al "i" - lea caz pe durata ciclului de ncercare)

kPa

Pi

fora de frnare (n al "i" - Ica caz pe durata ciclului de


ncercare)

kW

Sj

poziia cremalierei pentru combustibil (pentru fiecare


cilindru, dac este cazul) (n ai "i" - lea caz pe durata
ciclului)

T.

temperatura la admisia aerului (la ISO 3046-1. 1995:


Tt = Ttx = temperatura termodinamic a aerului n mediul
ambiant)

T^

emperatura aerului la ieirea din rcitorul de aer de


ncrcare (dac este cazul) (n al "i" - lea caz pe durata
cicluluidencercare)

emperaturaagentuluidercirelaintrare

T^

temperatura agentului de rcire la ieire

T,.,..

temperatura gazelor arse de evacuare n punctul de luare a


probelor (n al "i" - Ica caz pe durataciclului)

TF

temperaturamotorineinaintea intrriiein motor

T*.

temperatura apei de marc

iuo*

temperaturau l e i u l u ideungere,ieire/intrare

Codultehnic,privindemanaiadeoxizideazot de lamotoareledieselnavale

313

12.7.3.3.2 La instalarea la bord motoarele care acioneaz astfel de maini ar trebui ca


n stadiul de fabricare sa fie ncercate n mod normal cu o frn hidraulic, naintea cuplrii
permanence la consumator. Pentru generatoare aceasta nu ridic probleme n ceea ce privete
utilizareamsurtorilorde voltaj i amperaj mpreuncurandamentulgeneratorului declarat
de productor. Pentru echipamentul funcionnd dup curba de elice, o curb declarat a
puterii funcie de turaie poate fi aplicat mpreun cu posibilitatea asigurat de a msura
turaia motorului, fie la captul liber, fie, de exemplu, prin raportarea la turaia arborelui cu
came.
12.7.3.4 Combustibil de ncercare
12.7.3.4.1 n general, toate msurtorile de emanaii trebuie efectuate cu motorul
funcionnd cu . combustibil diesel marinconf. ISO 8217, 1996.
12.7.3.4.2 Pentru a evita o mpovrare a armatorului, msurtorile pentru ncercrile de
confirmare sau reinspectare, bazate pe recomandarea productorului de motoare i aprobarea
Administraiei,sepermitaseefectuacumotorulfuncionndcucombustibilgreuISO8217,
1996, grad - R.M. ntr-un astfel de caz, azotul coninut de combustibil i calitatea aprinderii
combustibilului pot influena emanaiile de NO, de la motor.
12.7.3.5 Luareadeprobeprivind emanaiilegazoase
12.7.3.5.1 Cerinele generale menionate la 12.6.9.3 trebuie aplicate de asemenea la
msurtorileefectuatelabord.
12.7.3.5.2 Instalarea la bord a tuturor motoarelor trebuie fcut astfel nct aceste
ncercri s poat fi efectuate n siguran fr a influena motorul. La bordul navei vor fi
prevzute dispozitive corespunztoare pentru extragerea de probe de gaze arse de evacuare i
posibilitateadeaobinedatelecerute.Tubulaturiledeevacuarealetuturormotoarelortrebuie
prevzute cu un punct standardaccesibil de extragerea probelor.
12.7.3.6 Echipament de msurare i date ce urmeaz a fi msurate
Emanaia de poluani gazoi trebuie msurat prin metodele descrise n capitolul 12.6.
12.7.3.7 Abaterea permis a aparatelor pentru parametrii respectivi ai motorului i ali
parametrii eseniali
, '
Tabelele 12.3. i 12.4 din paragraful 12.2.3.2 din anexa 12.6 al acestui Cod
menioneaz abaterile permise ale aparatelor ce urmeaz a fi utilizate la msurarea
parametrilor respectivi ai motorului i la ali parametrii eseniali pe timpul procedeelor de
verificare la bord.
12.7.3.S Determinarea componentelor gazoase
Trebuie aplicate echipamentul de msurare analitic i metodele descrise n capitolul
:
12,6.
12.7.3.9 Cicluri de ncercare
12.7.3.9.1 Ciclurile de ncercare utilizate la bord trebuie s corespund ciclurilor de
ncercare aplicabile menionate la 12.4.2,
12.7.3.9.2 Funcionareamotorului la bord conform unui ciclu de ncercare specificat la
3.2 nu poate fi ntotdeauna posibil, dar procedeul de ncercare trebuie, n funcie de
recomandareaproductoruluidemotoareiaprobareaAdministraiei, sfiectmai apropiat
de procedeul descris la 12.4.2. Deci, valorile msurate n acest caz nu pot fi direct comparate
curezultateleobinutepestandul dencercri dincauzcvalorile msurate suntfoartemult
dependentelecicluriledencercare.
12.7.3.9.3 Dac un numr de puncte de msurare la bord este diferit de cele ^<* pe
standul de ncercare, punctele de msurare i factorii de ncrcare vor fi n conformitate cu
recomandrile productorului demotoareiaprobatedectreAdministraie.
12.7.3.10Calcululemanaiilorgazoase
Procedeul de calculare specificat n capitolul 12.6 trebuie aplicat avnd n vedere

cerinele snecile le cetni nrnr/*Hr imnlfrif H* rnncnmrv

314

Manualulofieruluimecanic

12.7.3.11 Tolerane
12.7.3.11.1 Datorit posibilelordeviaii n cadrul aplicrii la bordul navei a procedeelor
simplificate de msurare din acest capitol, doar la ncercrile de confirmare i la inspeciile
periodice i intermediare se poate acceptao toleran de 10% din valoarea limitaplicabil.
12.7.3.11.2 Emanaia de NOX la un motor poate varia funcie de calitatea aprinderii
combustibilului i azotul latent din combustibil. Dac nu exist suficiente informaii
disponibilecuprivire la influentacalitii aprinderii laformareadeNOXpedurataprocesului
de ardere i asupra ratei de transformare a azotului n stare latent din combustibil care, de
asemenea, depinde de eficienta motorului, se poate acorda o toleran de 10% pentru o
ncercare la bord efectuat cu un combustibil grad - RM (ISO 8217, 1996) cu rezerva c la
ncercarea de precertificare la bord nu va exista nici o toleran. Motorina folosit va fi
analizat n ceea ce privete compoziia de carbon, hidrogen, azot, sulf i, n volumul
menionat n ISO 8217, 1996, de componente suplimentare necesare pentru o specificaie
clarac ombustibilului.
12.7.3.11.3 n nici un caz tolerana maxim permisa att pentru simplificarea
msurtorilor la bord ct i pentru utilizarea combustibilului greu conform ISO 8217, 19%,
grad- RM, nutrebuiesdepeasc 15%dinvaloarealimitaplicabil.

12.8. Anexe
ANEXA 12.8.1.-ModeideCertificatEIAPP
ANEXA12.8.2.- Scheme logice privind inspeciile i certificarea motoarelor diesel
navale
ANEXA 12.8.3 - Prescurtri de termeni, indici i simboluri
ANEXA 12.8.4-Raportdencercare privind luareade probe
ANEXA 12.8.5 - Specificaii pentru analizoarele utilizate la determinarea
componentelor
din gazele emanate de motoarele diesel navale
ANEXA 12.8.6-Calibrareaaparateloranalitice
ANEXA 12.8.7 - Calcularea debitului masic al gazelor arse de evacuare (Metoda de
compensare cu carbon)
ANEXA 12.8.8 - Lista de verificare pentru metoda de verificare a parametrilor
motorului

12.8.1.SuplimentlaCertificatulInternaionalalmotorului
privind prevenireapolurii aerului (CertificatEIAPP)
Dateprivindconstrucia,fisatehnicsi mijloaceledeverificare
Referitor la prevederile Anexei VI din Convenia internaional din 1973 pentru
prevenirea polurii de ctre nave, aacum a fostmodificatprin Protocolul din 1978 referitor
la aceasta (denumit n continuare ''Convenie") i la cele ale Codului tehnic privind
emanaiile de oxizideazotde lamotoarelediesel navale(denumitncontinuareCodul tehnic
NO.).
Obsen'aii:
1. Aceast consemnare mpreun cu anexele sale va fi permanent ataata
Certificatului EIAPP. Certificatul EIAPP v nsoi motorul pe durata funcionrii
lbordul navei i va fi oricndpus ladispoziie labordul navei.

Codultehnicprivindemanaia deoxizideazotde lamotoareledieselnavale

315

2. Dac limba Consemnrii originale nu este nici engleza nici franceza, textul va
_ inclu.deotraducerenunanaceste limbi..

, _, .
. v ,
A
3. Daca nu se prevede altfel, regulile menionate
in prezentul Cod se refer
la
regulile din Anexa VI a Conveniei i cerinele din Fisa tehnic a motorului i a
mijloacelor sale de verificare menionate ca cerine obligatorii n Codul tehnic

12.8.1.1 Caracteristicilemotorului
1.1 Denumirea i adresa productorului

.,

1.2 Locul de construcie amotorului


l.3Datadeconstrucieamotorului
1.4 Locul efecturii inspeciei de precertificare.
1.5 Data efecturii inspeciei de precertificare...
1.6Tipulmotoruluiinumrulmodelului
1.7 Seriade fabricaieamotorului
1.8 Dacestecazul, motorul este unul original... sau face parte ... dintr-o familie ... sau
grup ... de motoare
1.9Ciclul(ciclurile)dencercare(vezicapitolul 3 dinCodul tehnicNOX
1.10Putereanominal(kW)ituraia(RPM)
1.11 Numrul deaprobareal motorului
1.12Specificaiaprivindcombustibiluldencercare

1.13 Numrul de aprobare destinat dispozitivului de reducere a NOX, (dac este


instalat).....
1.14LimitaemanaieideNOX(g/kWh)(Regula 13 aAnexeiVI).
1.15 Valoareareala emanaiei de NO, amotorului
12.8.1.2 Caracteristici dinFiatehnic
2.1 Numrulde identificare/aprobaredin Fiatehnic
2.2 Datade aprobare a Fiei tehnice
2.3 Fiatehnic, aacum se ceren.capitoiul 12.3 din Codul tehnic privind emanaiade
NOX este o parte esenial din Certificatul EIAPP i trebuie ntotdeauna s nsoeasc un

316

Manualulofieruluimecanic

motor pe perioadafuncionrii sale la bordul navei i s fie ntotdeauna disponibil la bordul


navei.
12.8.1.3.Specificaiiprivindmijloaceledeverificarepentruinspecia
parametrilormotorului

3.1 Numrul deidentificare/aprobareamijloacelordeverificare


3.2 Data aprobrii mijloacelor de verificare
3.3 Specificaiile privind mijloacele de verificare, aa cum se cere n capitolul 12.7 din
Codul tehnicprivindemanaiade NOX este o parte esenialdin Certificatul EIAPP i trebuie
ntotdeauna s nsoeasc un motor pe perioada funcionrii sale la bordul navei i s fie
ntotdeaunadisponibil labordul navei.
PRIN PREZENTA SE CERTIFIC c aceast consemnare este corect din toate
puncteledevedere.
Eliberat la

(Loculdeeliberareaconsemnrii)
(semntura reprezentantului legal autorizat
cu eliberarea certificatului)
(Sigiliulsaustampilaautoritii, dupcaz)

12.8.2.Schemelogiceprivindinspeciileicertificareamotoarelordieselnavale
Opiunile i procesele privind conformitatea inspeciei i certificrii motoarelor diesel
navale, aacums-amenionatn capitolul 12.3 din prezentul Cod,
Etapa l- Inspecia de precertificare lantreprinderea productorului. Fig. 12.3
EtapaII- Inspecia iniial labordul navei. Fig. 12.4
Etapa III-Inspeciaperiodicla bordul navei. Fig.12.5
12.8.3.Abrevieri,indiciisimboluri
Acest apendice enumera toate abrevierile, indicii, simbolurile i descrierile de termeni
i variabile folosii n cadrul prezentului Cod, astfel:
1. Tabelul 12.7. Simboluri utilizate pentru reprezentarea componentelor chimice din
emanaiile de gaze ale motorului diesel care se regsesc n ntregCodul;
2. Tabelul 12.8. Abrevieri pentru analizoarele folosite la msurarea emanaiilor de
gaze de la motoarele diesel, aa cum se specific n anexa 12.8.5 din prezentul Cod:
3. Tabelul 12.9. Simboluri i indici de termeni i variabile utilizaten toate formulele
de calcul a debitului masic ai gazelor arse de evacuare n cadrul metodelor de
msurare pe standul de ncercare, aa cum se specific n capitolul 12.6 din
prezentul Cod:
4. Tabelul 12.10. Indici i descrieride termeni i variabile utilizaten toate formulele
de calcul a debitului gazelor de evacuare din cadrul metodei de compensare cu
carbon, aa cura se specific n anexa 12.8.7 din acest Cod.

Codultehnicprivindemanaia deoxizideazotde lamotoareledieselnavale


Tabelul12.7. Simboluripentrucomponentelechimicealeemanaiilormotorului
dieselnaval
Simbol

Component chimic

Simbol

Component chimic

C3H,

Propan

NO

Oxidnitric

CO

Monoxiddecarbon

N0:

Dioxid de azot

CO:

Dioxiddecarbon

N0t

Oxizideazot

HC

Hidrocarburi

o:

Oxigen

H:O

Ap

FP. 12.3. Suravepherea cntrii nrecertificarcn uzinaconstructoare

317

318

Manualul ofierului mecanic

Fig. 12.4.Supraveghereainiialiabordul navei

Fig. 12.5. Supravegherea periodic la bordul navei

320

Manualul ofierului mecanic

TabelulJ2.8. Abrevieri pentruanalizoarelefolositela msurarea emanaiilor


degazedelamotoarelediesel
Abreviere

Termen

Abreviere

Termen

CFV

Debitcritic Veturi

HFID

Detectordeionizareaflcriila
cldur

CLD

Detector chemiluminiscent

NDIR

Analizornedisperivcu radiaii
(infraroii)

ECS

Senzor electrochimie

PDP

Pompcupistonplonjor

FID

Detectorde ionizare flacra

PMD

Detectorparamagnetic

FTIR

Analizorde transformare
Fouriern infrarou

UVD

Detectordeultraviolete

HCLD

Detector cherailuminiscent de
cldur

ZRDO

Senzorde dioxid de zirconium

Tabelul12.9. Simboluri i indici pentru termenii i variabilele folositen formulele


metodelordemsurarepestanduldencercare(vezicapitolul5dinacestCod)
Simbol

Termen

Dimensiune

ra:

Suprafaa seciunii evii de evacuare a gazelorarse

CI

Hidrocarbur echivalent de carbon 1

conc

Concentraie

ppro sau
Vol%

conct

Concentraie de bazcorectat

ppra sau
Vol<*

EAF

Factoralexcesului de aer (Icaeruscat/kcombustibil)

*g/*g

EAF^

Factoral excesului de aer (Ic aeruscat/k combustibil) condiii de


referin

fcs/fcg

I.

Factoratmosfericdelaborator(aplicabilnumaiLafamiliade
motoare)

frc*

Factor specific de combustibil pentru calcularea compensrii cu


carbon

r,*

Factor specific de combustibil pentru calcularea debitului gazelor


arse de evacuare pe baz uscat

Factor specific de combustibil utilizat n calculele concentraiilor


umededinconcentraiileuscate

Ffw

Factor specific de combustibil pentru calcularea debitelui gazelor


arsedeevacuarepebazumed

GMXW

Debitul raasic deaerdeadmisie pebazumed

kg/h

GAnn

Debitul raasic de aerde admisie pe baz uscat

kg/h

321

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

Simbol

Termen

Dimensiune

GEXHW

Debitul masic al gazelorarse de evacuare pe baza" umed

kg/h

Gfl'EL

Debitul masicdecombustibil

kg/h

GAS,

Valoarea medie a emanaiei specifice de NO,

HR/

Valoarea de referin a umiditii absolute (10,71 g/kg; pentru


calculareade NO, i aanumitorfactori de corecie a umiditii)

g*g

Ha

Umiditateaabsolutaaeruluideadmisie

/fcg

HTCRAT

Raportul Hidrogen-Carbo

Indice ce denotun caz specific

KHDIES

Factorul decorecpe a umiditii pentruNO, de la motoarele diesel


navale

Factorde corecie al niponului uscat-uraed pentru aerul de admisie

Factor de corecu'e al raportului uscat-umed pentru gazele arse de


evacuare brute (impure)

Momentul de torsiune n procente fa de momentul maxim de


torsiunepentruturapadencercareamotorului

K*M

K*,

g/kWh

mol/mol

Debitul masicalemanaiilor

g/h

Presiunea de saturape cu vapori a aerului de admisie al motorului


(din ISO 3046-1, 1995: pty = PSY, presiunea total a mediului
nconjurtor

kPa

P, *

Presiunea baroraetric total (din ISO 3046-1, 1996: p, = PX.


presiunea totali a mediului nconjurtor, py = PY, presiunea total
de ncercare a mediului nconjurtor

kPa

P,

Presiunea atmosferic uscat

kPa

Puterea,frn ecorectat

kW

PAL?

Puterea total declarat absorbit de piesele auxiliare montate doar


pentru ncercare, dar care nu se cer la bordul navei

kW

Puterea maxim declarat sau msurat la turapa de ncercare a


motorului conform condipilor de ncercare

kW

r Raportul suprafeelor seciunii din proba isoldetic i conducta


deevacuareagazelorarse

R.

Umiditatearelativ a aerului de admisie

*f

Factorulderspuns FID

R*

Factorul de rspuns FTD pentru metanol

Instalaiedinamometru

Temperaturaabsolut a aerului de admisie

mass
Pa

kW

322

Manualul ofierului mecanic

Simbol

Dimensiune

Termen

Tu

Temperatura absoluta a punctului de condensare

Tsc

Temperaturaaeruluidercire

Temperatura de referina (aerde ardere: 29S K)

Tsatj

Temperatura de referin a aerului de rcire

VVKD

Debitulaeruluideadraisie pe bazauscai

m3/h

t/

Debitulaeruluideadraisiepebaza"umed

ra3/h

VEXHD

Debitul gazelorane de evacuare pe baz uscata

ra3/h

VW

Debitul gazelorarse de evacuare pe baz umed

ra3/h

WF

Factorde ncrcare

*n

Factorrealdencrcare

.\JRV

Tabelul12.10. Simboluriidescrieridetermeniivariabile utilizaten formulele


pentru metodadecompensarecucarbon.
Descriere

Simbol

Dimensiune

Observaii

ALF

ConinutuldeHdincombustibil

A WC

MasaatomicaC

AWH

MasaatomicaH

A WN

Masa atomic a N

AWO

Masa atomic a O

AWS

MasaatomicaS

BET

ConinutuldeCdincombustibil

%ra/ra

C02D

Concentraia de CO-

%V/V

laevacuare
uscat

CO2\V

Concentraiade CCX

% V/V(umed)

laevacuare
umed

COD

Concentraia de CO

ppra

laevacuare
uscat

cow

Concentraia de CO

ppra

b evacuare
umeda

cw

Funingine

mg/m 1

b evacuare
umed

DEL

ConinutuldeNdincombustibil

% rn/m

%m/ra

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotde lamotoareledieselnavale

Simbol

Descriere

Dimensiune

323
Observaii

EFCO

Factorul de exces de aerbazat pe arderea


completiconcentraiadeCO:,1XCO:

kg/k

E.\FEXH

Factorul de exces de aerbazat pe concentraia


decarbon din gazele arse de evacuare coninute
decomponentel x

kg/kg

EPS

ConinutuldeOdincombustibil

% m/m

ETA

ConinutuldeNdinaeruldeardereumed

% m/m

EXHCPX

Raportulcomponentelorcu carbon din gazele


arsedeevacuare,c

V/V

EXHDENS

Densitatea evacurii umede

kg/m 1

FFCB

Factor specific de combustibil pentru calcularea


compensrii cu carbon

FFD

Factorspecificdecombustibilpentru calcularea
debituluigazelorarsedeevacuarepebaz
uscat

FFH

Factorspecificdecombustibilutilizat la
calcularea concentraiei umede din concentraia
uscat

FF\V

Factorspecificde combustibilpentru calcularea


debituluigazelorarsedeevacuare pe.baz
umed

GlRD

Masadeaerdeardere

kg/h

aerde ardere
uscat

GlRW

Masa de aerde ardere

kg/h

aer de ardere
umed

CAM

ConinutuldeSdin combustibil

9om/m

GCO

EmanaiedeCO

g/h

GC02

Emanaie deCO:

g/h

GEX}ID

Debitul masic al oazelorarse de evacuare

kg/h

exhw

Debitulmasicalgazelorarsedeevacuare
calculat prin metoda compensrii cu carbon,
GFXHW

kg/h

GEXUW

Debitul masic al oazelorarse de evacuare

cg/h

GFUEL

Debitulraasicalcombustibilului

kg/h

GHC

EmanaiideHC

g/h

GH20

EmanaiideH:O

g/h

GX2

EmanaiideN:

g/h

bazuscat

bazumed

evacuare uscat

evacuare umed

hidrocarburi

Manualul ofierului mecanic

324
Descriere

Simbol

Dimensiune

Observaii

G.\O

Emanaii de NO

g/h

G<\O2

EmanaiideNO*

g/h

GO:

EmanaiideO:

g/h

GSO2

Emanaii deSO:

g/h

HCD

Hidrocarburi

ppm CI

laevacuare
uscat

HC\V

Hidrocarburi

ppm CI

laevacuare
umed

HTCR.\FT

Media Hidrogen-Carbon din combustibil,a

mol/mol

MV...

Volum molecularal ...

l/mol

gas individual

MW...

Masamoleculara...

g/mol

gas individual

NO:w

Concentraiade NO:

ppm

laevacuare
umed

NOW

Concentraia de NO

ppra

laevacuare
umed

NUE

Coninui 1 de ap din aerul de ardere

% m/m

O2D

ConcentraiadeO:

%V/V

la evacuare
uscat

O2D

Concentraia deO:

%V/V
(umed)

Laevacuare
umed

STOL\R

Solicitare stichiometric de aer pentru arderea


unuilitrudecombustibil

kg/kg

TU

Coninutul de oxigen din aerul de ardere umed

% m/m

aer umed

TAUl

Coninutul de oxigen din aerul de ardere umed


careesteevacuat

% m/m

aer umed

TAl!2

Coninutuldeoxigendinaeruldeardereumed
careestears

% m/ra

aer umed

vco

Debitul de CO

ra /h

(coninut de
evacuare)

VC02

Debitul de CO,

ra'/h

(coninutde
evacuare)

W20

Debilul deH:O

ra /h

coninut de
evacuare)

VHC

Debitul de HC

raVh

coninut de
evacuare)

325

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotde lamotoareledieselnavale
Simbol

Observaii

Dimensiune

Descriere

V'2

Debitul de N:

ra /h

(coninutde
evacuare)

vyo

Debitulde NO

m'/h

(connutde
evacuare)

Vt\'O2

Debitul de NO:

ra'/h

(coninut de
evacuare)

V02

DebituldeO:

ra'/h

(coninut de
evacuare)

VSO2

Debilul deSO:

ra'/h

(coninuide
evacuare)

Note: - Pentru m 3 STANDARD sau litru STANDARD, sunt utilizate dimensiunile std.
m 3 i 1. m 3 STANDARD ai unui gaz se situeaz ntre 273,15 K i 101,3 kPa.

12.8.4.Raportdencercareprivindluareadeprobe
RaportdencercareprivindemanaiileNr

Informaiiasupramotorului

Tabelul 12.11. Date privind ncercarea motorului


Motor
Productor
Tip motor
Identificare grup sau familie
Numir de fabricate
Turaua nominal

rpra

Puterea nominali

kW

Turau'a intermediar

rpra

Momentul maxim de torsiune la turaua


intermediar

Nra

Temporizarea injecd statice

deg. CABTDC

Reglarea injec'ei electronice

no:

yes:

Sincronizarea injec'ei variabile

no:

yes:

Geometria variabil a turbosuflantei

no:

yes:

diametrulinterioralcilindrului
Cursa pistonului

m
m

Manualul ofierului mecanic

326
Raportul de compresie nominal
Presiunea medie real, la turaia nominal

kPa

Presiunea maxim a cilindrilor, la puterea nominal

kPa

Numrul i configuraia cilindrilor

Numr:

V:

Paralel:

Auxiliare
Condiiispecificealemediului:
Temperatura maxim a apei de mare

Temperatura maxim a aerului de alimentare, dac


este cazul

Instalaie de rcire cu agent intermediar spec.


Instalaie de rcirecu stadiide alimentare spec, cu
aer
Temperatur scazutaVridicat a punctelorfixate ale
instalaiei de rcire

Scdere maxim a admisiei

kPa

Contrapresiunea maxim a gazelor arse de evacuare

Jd'a

Specificau'e combustibil lichid


Temperaturcombustibillichid

Specificaie ulei de ungere


Aplicare/Destinat pentru:
Client
Utilizare/instalare final, nav
Utiiizare/nstalarefinal, motor

Principal:

Auxiliar

Rezultatele ncercrii privind emanaiile:


Ciclu

NO,
Identificare ncercare
Data/ora
Loc de ncercare
Numrul ncercrii
Inspector
Data i locul raportului

g/kWh

327

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

Semntura
Raport dc ncercare privind emanaiile Nr

Informaii asupramotorului

Tabelul 12.12.date privind familia dcmotoare


Dateprivindfamilia/gnipuidemotoare(Specificaiiobinuite)
Ciclulde ardere

ciclun2timpi/ciclun4timpi

Agentde rcire

aer/ap

Configuraia cilindrilor

Se cere s fie scris, doar dac se utilizeaz


dispozitiveledepurificare aaerului
cuaspiraie naturali/subpresiune

Metoda deaspirau'e
Tipul de combustibil ce urmeaz sfie utilizat Ia
)ord

Combustibildistilai/distilat sau greu/mixt

Camera de ardere

Camer deschis/camer compartimentat

Configuraiacanaluluidesupap

Peretele chiulasei/cilindrului

)iroensiunea i numirul canalelorde supap


'ipul instalaiei de combustibil

Tabelul12.13.Diversecaracteristici
Recirculareagazelorarsede evacuare

no/yes

Injecie de ap/emulsie

no/yes

Injecie de aer

o/yes

Instalaie de rcire de alimentare

no/yes

Tratarea gazelor arse dup evacuare

no/yes

Tipul de tratare a gazelor arse dup evacuare


Combustibilmixt

no/yes

Tabelul 12.14.Dateprivindfamilia ( grupul )demotoare


Dateprivind familia/grupui demotoare(Alegerea motoruluivarianta dc baz pentruncercarea pe
stand)
Identificaretamilie/grup
Metodaalimentrii sub presiune
Insialauederciredealimentare cuaer

328

Manualul ofierului mecanic

Viteza maxim de alimentare cu combustibil/alt


metod (se specific)

Criteriuldealegere (se specific)

Numrul de cilindrii
Puterea max. nominal pecilindru
Turaia nominal
Sincronizarea (domeniul) injeciei
Motor-variantde bazcu max. combustibil
Variant
debaz

vloiorvariantdebazales

Utilizare

RaportdencercareprivindemanaiileNr

Daletabelareprivindncercarea

Tabelul 12.15. Date privind emanaia de gaze


evideevacuareagazelorarse
Diametrul

mm

Lungimea

m
no:

Izolaia

yes:

Localizarea eantionului
Observaii
Tabelul 12.16.Daleprivindechipamentuldemsurare
Echipamentdemsurare

Productor

Model

Domenii de
msurare

Calibrare
Coc. interval
Abatere
gaze

Analizor
Analizorde NO,

ppm

Ce

Analizorde CO

ppm

AnalizordeCO:

AnalizordeO:

<7c

Analizor HC

ppm

Turau'e

rpm

Momentdetorsiune

Nm

*
%

329

Codultehnicprivindemanaia de oxizide azot de la motoarele dieselnavale

k\\

Puterea,dacaestecazul
Debitulcombustibilului

Debitulaerului

c;

DebinJ gazelorarse de
evacuare

r(

Temperaturi
Agent de rcire

Lubrifiant

Gazearsedeevacuare

"C

Gazearsede evacuare

kPa

Colectordeadmisie

kPa

Atmosferic

kPa

kPa

kPa

Aerdeadmisie

Aerintermediardercire
Combustibil

Presiuni

'rtsiunea vaporilor
Aerdeadmisie
mkiitatea
Aerdeadmisie
Tabelul 12.17.Caracteristiciale combustibUuluJ
Tipulcombustibilului
Analiza elementelorcomponente ale
combustibilului

Proprietcombustibil:

Densitate

ISO3675

kg/1

Carbon

9bmas

Vscoritate

ISO3104

mm :/s

Hidrogen

<%raasi

Azot

9bmasi

Oxigen

%roasi

Sulf

Ornai

LHV/Hu

%raasd

Manualul ofierului mecanic

330

Tabelul 12.8. Dateledin raportul dencercare privind emanaiilede gaze


1

Modul
Puterea/Momentulde torsiune

Turaia

fc

Ora Ianceperea modului


Dateasupramediului
Presiunea atmosferic

kPa

Temperaturaaerului deadraisie
Umiditateaaeruluideadmisie

C
g/kg

Factoratmosferic (fa)
Dateprivindemanaiilegazoase
ConcentraiedeNO, uscat/umed

ppm

Concentraie de CO uscat/umed

ppm

Concentraie deCO: uscatAimed

Cb

ConcentraiedeO; uscat/umed

Concentraie de HC uscat/umed

ppr

Factorde corecie a umiditii NO,


Factorde specificaiedecombustibil (FFrf)
Factorde corecie uscat/umed
DebitNO,

kg/h

Debit CO

kg/h

DebitCO:

kg/h

DebilO:

kg/h

Debit HC

kg/h

DebitS0:
NO, specific

kg/h
g/kWh

Modul
Puterea/Momentulde torsiune

Turaia

Ora Ia nceperea modului


Date asupra motorului
Turaia

rpm

Putereaauxiliari

kW

Reglarea dinamometrici

k\V

Puterea

kW

Presiunea mediereala
Poziie cremalier
Consum spec, necorectatde comb.
Debilcombustibil

bar
mm
g/kWh
kg/h

Debitaer

kg/h

Debit gaze arse de evacuare

kg/h

Codultehnicprivindemanaia de oxizi de azot de la motoarele diesel navale

Temperatura gazelorarse de evacuare


Cotrapresiune gaze arse deevac.

331

C
mbar

Temperaturaagentuluidercire
laieireadin cilindru

Temperaturaagentuluidercire
la intrarea in cilindru

Presiunea agentului de rcire n cilindru bar


TemperaturaaeruluidercireintermediarC
Temperatura lubrifiantului

Presiunea lubrifiantului

bar

Decomprimare

la

intrare

rabar

12.8.5. Specificaii pentru analizoarelece urmeaz afiutilizatela


determinarea componentelor gazoase din emanaiile de la
motoarele diesel
12.8.5.1.G eneraliti
1. Analizoarele vor avea un domeniu de msurare corespunztor pentru precizia cerut
la msurarea concentraiilor componentelor din gazele arse de evacuare. Toate analizoarele
trebuie sa poat face msurtori continue ale fluxului de gaze i s dea o indicaie continu
de ieire care s poat fi nregistrat. Se recomandacaanalizoarele s funcioneze astfel nct
concentraiamsurat s se situeze ntre 15% i 100% din valoareantregii scale aaparatului.
2. Daca se utilizeazdispozitive de citire (computere, nregistratoare automate de date
etc.) care au suficient precizie i o rezoluie sub 15% la scara maxim, se pot accepta
concentraii sub 15% din scalamaxim, nacest caz, trebuie efectuate calibrri suplimentare
pentru a asigura precizia curbelorde etalonare .
3.Compatibilitateaelectromagnetic(EMC>aechipamentuluitrebuiesfieastfelnct
s reduc la minim erorile suplimentare.
4. Definiii
4.1.Repetabilitatea unui analizor este definita ca fiind de 2,5 ori abaterea standard a 10
indicaii repetate laun gazde calibrare dat.
4.2. Indicaia de referina unui analizoreste definit c fiind indicaia medie, inclusiv
paraziii, la un gaz de referinntr-un interval de timp de 30 secunde.
4.3. Intervalul de msurare este definit ca fiind diferena dintre indicaia de calibrare i
cea de zero.
4.4. Indicaia de calibrare este definit c fiind o indicaie medie, inclusiv paraziii, a
unui gaz de calibrare ntr-un interval de timp de 30 secunde.
5.Eroareademsurare
Eroarea total de msurare a unui analizor, inclusiv sensibilitatea la alte gaze (vezi
seciunea 12.8.6.8 din anexa 12.8.6 al acestui Cod), nu trebuie s fie moi mare de 5% din
citire sau 3,5% din ntreaga scala, care dintre acestea este rnai mic. Pentru concentraiile
sub 100ppm,eroareademsurarenutrebuiesadepeasc4ppm.
6. Repetabilitatea
Repetabilitatea unui analizor nu trebuie s fie mai mare de 1% din concentraia
ntregii scale pentru fiecare domeniu utilizat peste 155 ppm (sau ppm C) sau 2% din fiecare
domeniu utilizat sub 155 ppm (sau ppm C).
7. Parazii

332

Manualulofieruluimecanic

Indicaiamaximaanalizoruluilaungaz. zerosauungazdecalibratepeorice
perioada de 10 secunde nu trebuie s depeasc 2% din ntreaga scal n toate
domeniileutilizate.
S.Deplasareapunctuluizero
Deplasarea punctului zero ntr-o perioad de o or trebuie s fie mai mic de 2<*> din
ntreaga scaln domeniul cel mai mic utilizat.
9. Deplasarea calibrarii
Deplasareacalibrarii ndecursde oor trebuie sfiemai miccu 2% dinntreagascal
n domeniul cel mai mic utilizat.
12.5.5.2.Uscareagazelor
Usctorul opional de gaze trebuie s aib un efect minim asupra concentraiei din
gazelemsurate. Usctorii chimici nusuntometodacceptatde scoatereaapeidinprob.
12.8.5.3. Analizoare
Gazele ce urmeaz a fi msurate trebuie analizate cu urmtoarele aparate. Pentru
analizoareleneliniaresepermiteutilizareacircuitelorliniare.
1. Analizamonoxiduluidecarbon(CO)
Analizorul monoxidului de carbon trebuie de tip absorbie nedispersivan infrarou
(NDIR).
2. Analizadioxidului de carbon (CO:)
Analizorul dioxidului de carbon trebuie s fie de tip cu absorbie nedispersiva n
infrarou (NDIR).
3. Analizaoxigenului(OJ
Analizoarele de oxigen trebuie s fie de tip cu senzor detector paramagnetic (PMD),
DiOxiddeZiRconiu(ZRDO)sauelectrochimie.
Not: Senzoriielectrochimiei trebuiecompensai laperturbareacuCO:iNO^.
4. Analizaoxizilordeazot(NO:)
Analizorul oxizilor de azot trebuie de tip cu detector chimiluminiscent (CLD) sau
detectorchimiluminiscentnclzit(HCLD)cuunconvertizorNO:,iNOX,dacse
msoar pe o baz uscat. Dac se msoar pe o baz umed, trebuie utilizat un
HCLD cu convertizor meninut la peste 333 K (60 C) cu condiia ca verificarea
efectului de atenuare al apei sa fie ndeplinit (vezi 12.8.6.8.2.2 din anexa 12.8.6 al
acestui Cod).

12.8.6. Calibrareaaparatelordemsurareanalitica
12.8.6. l Introducere
12.8.6. 1.1 Fiecare analizor utilizat la msurarea parametrilor unui motor trebuie
calibratorictdedesestenecesarnconformitatecucerineleacestuiapendice.
12.8.6. 1.2 Dac nu se specific altfel, toate rezultatele msurtorii, datele ncercrii
saucalculelecerutedeacestapendicetrebuienregistratenraportuldencercareamotorului
nconformitatecuseciunea 12.8.5.10dinacestCod.
12.8.6. 1.3Preciziaaparatelordemsurareanalitic
12.8.6. 1.3.1 Abaterea permis a aparatelor la msurtorile efectuate pe standul de
ncercare
Calibrarea tuturor aparatelor de msur trebuie alese pe baza standardelor naionale
(internaionale)itrebuiescorespundcerinelormenionatentabelele12.19i12.20.

Codul tehnicprivind emanaia de oxizi de azot de la motoarele diesel navale

333

Tabelul 12.19. Abateri permisen legtur cu motorul la msurtorile efectuate


pe standul de ncercare

Cjm eteristic

Nr.

Abaterepermisa(valorift
bazatepevalorilemaximeale
motorului)

Intervale
de
calibrare

Turaiamotorului

2%

->

Momentul de torsiune

2<*>

Puterea

2r

Consumuldecombustibil

1%

Consumul de aer

2%

Debitul gazelorarse de evacuare

4<*

Tabelul 72.20Abatcri permise ale parametrilor eseniali msurai n cadrul msurtorilor


pestanduldencercare
Nr.

Caracteristic

Abatere permis
(valori absolutei)

Intervalede
calibrare

Temperaturadercire

2K

Temperaturade ungere

2K

Presiuneagazelorarsedeevacuare

5%dinmaxim

Decompresiunicolectordeadmisie

5%dinmaxim

Temperaturagazelorarsede
evacuare

15K

Temperaturaaeruluideadmisie
(aerpentruardere)

2K

Presiuneaatmosferici

5%dincitire

.3

Umiditatea rchuv aaerului

3%

temperatura combustibilului

2K

12.S.6. 1.3.2 Abateri permise ale aparatelor destinate msurrii efectuate la bordul
navei n scopul verificrii
Calibrarea tuturor aparatelor de msur trebuie aleas din standardele naionale
(internaionale) i trebuie s corespund cu cerinele menionate n tabelele 12.21 i 12.22.
Tabelul 12.21. Abateri permise ale aparatelordestinate msurrii parametrilor
motorului la bordul navei

Nr.
1

Caracteristic
Turaia motorului

Abatere permis (%
bazatpe valorile
maxime ale motorului))

Intervale de
calibrare
(lun)

2%

334

Manualul ofierului mecanic

Caracteristica

Nr.
2

Momentulde torsiune

Puterea

Consum decombustibil

Consum specific de combustibil

Consumdeaer

Debit gaze arse de evacuare

Abatere permis (%
bazatpevalorile
maxime ale motorului))

Intervale de
calibrare
(lun)

3
nuseaplic
4K/6%diesel/rezidualK

nu se aplic

nuseaplic

50>

5^ocalculat

Tabelul 12.22. Abateri permise ale aparatelor destinate msurrii altor parametrii
aimotoruluiIabordulnavei

Nr.

Caracteristica

Abatere permisa
(% valori absolute
sau"dincitire")

Intervale de
calibrare
(luni)

Temperatura de rcire

2K

-)

Temperatura uleiului deungere

5K

Presiunea gazelor arse de evacuare

55>dinmaximum

Decompresiunialecolectoruluide
admisie

5%dinmaximum

Temperatura gazelor ane de


evacuare

15K

Temperaturaaeruluideadmisie

2K

Presiunea atmosferici

0.5 %din citire

Umiditatea (relativi)aaeruluide
admisie

3^0

Temperaturacombustibilului

2K

12. 8.6.2. Gazedeetalonare


Stabilitatea tuturorgazelorde etalonare. a$a cum se recomand de ctre productor, nu
trebuie depita. Expirarea datei gazelorde etalonare menionat de ctre productor trebuie
s fie nregistrat.
12.8.6,2.1 Gazepure
12.8.6.2.1.1 Puritatea cerut a gazelor este definit de limitele de contaminare date n
continuare. Urmtoarele gaze sunt disponibile pentru funcionarea procedeelor de msurare
pe standul de ncercare:
1. azot purificat (contaminare < l ppm C, < l ppm CO, < 400 ppm CCK, 0,1 ppm

NO):
2. oxigen purificat (puritate <99,5 % volumO^;
3. mixtur de hidrogen-heliu (40 2% hidrogen, heliu de compensare),
(contaminare i ppm C, ^ 400 ppm CO);

Codultehnicprivindemanaia de oxizideazot de la motoareledieselnavale

335

4. aer sintetic purificat (contaminare l ppra C, l ppm CO, < 400 ppra CO:,
0,1 ppraNOJ, (coninut de oxigenntre 18-21% volum).
12.8.6.2.2Gazedecalibrare
12.8.6.2.2.1 Amestecurile de gaze care au urmtoarele compoziii chimice trebuie s fie
disponibile:
1. CO i azotpurificat;
2. NOT i azot purificat (cantitatea de NO:, coninut n acest gaz de calibrare nu
trebuie sdepeasc5%dinconinutul de NO);
3. O:i azotpurificat; i
4. CO: i azot purificat.
Not: Alte combinaii de gaze sunt permise cu condiia ca gazele s nu reacioneze
unelecualtele.
12.8.6.2.2.2 Concentraia real a unui gaz de etalonare trebuie s fie ntre 2% din
valoarea nominal. Toate concentraiile gazului de etalonare trebuie date pe baz de volum
(procentdin volum sauppmdin volum).
112.8.6.2.2.3 Gazele utilizate la etalonare se pot obine cu ajutorul unui separator de
gaze diluat cu N: purificat sau aer sintetic purificat. Precizia dispozitivului de amestec
trebuie s fie astfel nct concentraia gazelor diluate de etalonare s poat fi determinata* cu
opreciziede2%.
12.8.6.3 Procedeul de funcionare laanalizoare sau instalaiade extragere de probe
Procedeul de funcionare la analizoare trebuie s respecte instruciunile de pornire i
funcionarespecificatedectreproductorul aparatului.
12.8.6.4ncercareadedetectareascurgerilor
12.8.6.4.1 Trebuie efectuat o ncercare a instalaiei pentru detectarea scurgerilor.
Sonda va fi deconectat de la instalaia de evacuare a gazelor arse i captul ei astupat.
Pompaanalizorului vafi conectat. Dupoperioadde stabilizare iniial toate debitmetrele
vor indica zero; n caz contrar, circuitele de extragere a probelor vor fi verificate i eroarea
corectat.
12.8.6.4.2 Media maxim a scurgerilor permise la partea de admisie trebuie s fie egal
cu 0,5 % din debitul utilizat pentru partea din instalaie care s-a verificat. Debitele
analizorului i bypass- ului se potfolosi pentruaestimadebitul ce se utilizeaz.
12.8.6.4.3 Alt metoda care se poate utiliza este introducerea unei noi concentraii la
nceputul circuitului de extragere a probelor nlocuind gazul zero cu un gaz de etalonare.
Dup o perioad corespunztoare de timp, dac citirea arat o concentraie sczut
comparativ cu concentraia introdus; aceast indic probleme de etalonare sau de scurgere.
12.8.6.5Procedeuldeetalonare
12.8.6.5.1 Aparatur
Aparatura trebuie calibrat i curbele de etlonare verificate n raport cu gazul standard.
Aceleai debite ale gazului trebuie utilizate ca i la extragerea probelor din gazele arse de
evacuare.
12.8.6.5.2 Timpul de nclzire
Timpuldenclzire trebuies fieconformrecomandrilorproductorului analizorului.
Dac nu se specific, se recomand o perioada de minim 2 ore pentru nclzirea
analizoarclor.
12.8.6.5.3 Analizor NDIR i HRD
Analizorul NDIR trebuie reglat dac este necesar.
12.8.6.5.4 Etalonarea
12.8.6.5.4.1 Trebuiecalibratfiecaredomeniuutilizatnmodnormal.
12.8.6.5.4.2Anaizoarele de CO, CO:NO: i O> trebuie fixate pe zeroncazul folosirii
aeruluisintetic(sauazotului).

336

Manualulofieruluimecanic

12.8.6.5..4.3 Gazele respective de etaJonare trebuie introduse n analizoare, valoarea


nregistrati curbade etalonare stabilitconform 12.8.6.5.5de maijos.
12.S.6.5.4.4 Punerea la zero va fi reverificat i procedura de etalonare repetat dac
estenecesar.
12.8.6.5.5Stabilireacurbeideetaloare
12.8.6.5.5.1 Directivegenerale
12.8.6.5.5.1.1 Curba de etalonare a analizorului trebuie stabilit n cel puin cinci
punctedeetalonare (exclusivzero)distanatepectposibiluniformunulfadecellalt.
12.8.6.5.5.1.2 Curba de etalonare este calculat prin metoda celor mai mici ptrate.
Dac. gradul polinomului rezultat este mai mare de 3, numrul punctelor de etalonare
(inclusiv zero) va fi cel puin egal cu acestgrad de polinom plus 2.
12.8.6.5.5.1.3 Curba de etalonare nu va diferi cu mai mult de 2% din valoarea
nominala fiecrui punct de etaloare i cu mai mult de l din ntreaga scal lapunctul 0.
12.8.6.5.5.1.4 De la curba de etalonare i punctele de etalonare este posibil de verificat
dac aceast etaJonare s-a efectuat corect. Diferiii parametrii caracteristici ai anaJizoruJui
trebuieindicai,nspecial:
1. domeniuldemsurare,
2. sensibilitatea, i
3. dataefecturii etlonrii.
12.8.6.5.5.2Etloareasub 15%dinntreagascal
12.8.6.5.5.2.1 Curba de etlonare a analizorului trebuie stabilit prin cel puin 10
puncte de etaJonare (exclusiv zero) distanate astfel nct 50% din punctele de etalonare s
fiesub10%dinntreagascal.
12.8.6.5.5.2.2 Curba de etalonare trebuie calculat prin metoda celormai mici ptrate.
12.8.6.5.5.2.3 CurbadeetaJonarenu trebuie sdiferecumai mult de 4% din vaJoarea
nominalafiecruipunctdeetaJonaresicumaimultdel%dinntreagascaldinpunctul0.
12.8.6.5.5.3 Metodealternative
Dac se poate demonstra c alte tehnologii (de ex. computer, comutator electronic de
domeniu etc.) permit obinerea unei precizii echivalente, atunci aceste tehnologii pot fi
utilizate.
12.8.6.6 Verificarea calibrrii
Fiecare domeniu de funcionare utilizat n mod normal trebuie s fie verificat naintea
fiecrei analize n conformitate cu urmtoarea procedur:
1. etlonre trebuie verificat prin utilizarea unui gaz zero i a unui gaz de etalonare a
crui valoare nominal trebuie s fie de peste 80% din ntreaga scal a domeniului
demsurare:
2. daci pentrudouapuncteconsiderate, valoareagsitnudifercumai multde4%
din ntreaga scal de l valoarea de referin declarat, parametrii de reglare pot fi
modificai. Dac nu, trebuie stabilit o nou etalonare n conformitate cu 12.8.5.5 de
mai sus.
12.8.6.7 ncercarea privind eficiena convertizorului de NOX
Eficiena convertizorului utilizat la conversia de NO:, n NO trebuie ncercat aa cum
se prevede n prezentul Cod.
12.8.6.7.1 Montajul pentruncercare
Utilizarea montajului de ncercare aa cum se arat n fig. 12.6 de mai i procedeul de
maijos,eficienaconvertizoarelortrebuiencercatcuajutorulunuiozonizor.
12.8.6.7.2 Etlonarea CLD i HCLD trebuie calibrate n domeniul de funcionare cei
mai comun urmnd specificaiile productorului de utilizare a gazului zero i gazului de
etalonare (coninutul de NO care se poate stabili la 80% din domeniul de funcionare i
concentraia de NO:, a amestecului de gaz la 5% din concentraia de NO . Analizorul NOX

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

337

trebuie sfienmodul NOastfel nctgazul de etalonaresnupoattrece princonvertizor.


Concentraiaindicatvafinregistrat.

otonottvfc*

NO/N,

Fg. 12.6. Schema dispozitivului pentru verificarea eficientei convertorului NO2


12.8.6.7.3Calcularea
Eficiena convertizorului de NOX trebuie calculat dup cum urmeaz:
Efciertla(%} =

100

(12.20)

unde:
a= concentraie de NOX
b=concentraie de NOX
c=concentraiedeNO
d=concentraiedeNO
12.8.6.7.4Adugareadeoxigen
12.8.6.7.4.1 Printr-un racord n T, oxigenul sau aerul zero trebuie introduse continuu n
debitul de gaz pn cnd concentraia indicat este de aprox. 20% mai mic dect
concentraia de etalonare indicat prevzut la 7.2 de mai sus (analizorul trebuie s fie n
modulNOJ.
12.8.6.7.4.2 Concentraia "c" indicat trebuie nregistrat. Ozonizorul trebuie inut
deconectat pe toat perioada procesului.
12.8.6.7.5 Punerea n funciune a ozonizorului

338

Manualulofieruluimecanic

Ozonizorul va fi acum conectat pentru a genera suficient ozon n vederea reducerii


concentraiei de NO la aprox. 20% (minim 10%) din concentraia de etalonare dat la
12.8.7.2 de mai sus. Concentraia (d) indicata trebuie nregistrat (analizorul trebuie s fie n
modul NO).
12.8.6.7.6 Modul N0t
Analizorul NO trebuie apoi comutat pe modul NOT astfel nct amestecul de gaze
(format din NO, NO2, O: i NJ s treac acum prin convertizor. Concentraia "a" indicat
trebuie nregistrat (analizorul trebuie s fie n modul NOX ).
12.5.6.7.7 Oprirea ozonizorului
Ozonizorul trebuie acum deconectat. Amestecul de gaze descris la 12.8.7.6 de mai jos
trece printr-un convertizor ntr-un detector. Concentraia "b" indicat trebuie nregistrat
(analizorul trebuie sfienmodul NO X ).
12.8.6.7.8Modul NO
S-a comutat n modul NO cu ozonizorul deconectat, debitul de oxigen sau aer sintetic
trebuie s fie de asemenea nchise. Citirea a NOX analizorului nu trebuie s devieze cu mai
mult de 5% din valoarea msurat conform 12.8.7.2 de mai sus (analizorul trebuie s fie n
modulNO,).
12.8.6.7.9 Intervalul dencercare
Eficiena convertizorului trebuie ncercat naintea fiecrei etalonri a analizorului
NOX.
12.8.6.7.10 Randamentul cerut
Randamentul convertizoruiui nu va fi mai mic de 90%, dar se recomand un randament
de peste 95%
Not Dac, cu analizorul n cel mai comun domeniu, convertizorul nu poate da o
reducere de la 80% la 29% .
12.8.6.8 Efectele perturbrii laanalizoarele de CO, CO:, NOX iO:
Gazele prezente n evacuare, altele dect cele care au fost analizate, pot perturba citirea
n cteva moduri. Perturbarea pozitiv se poate produce la aparatele NDIR i PMD unde
gazul perturbator are acelai efect ca gazul care a fost msurat, dar ntr-un grad mai mic.
Perturbarea negativ se poate produce la aparate NDIR, prin gazul perturbator care lrgete
banda de absorbie a gazului msurat, i la aparatele CLD, prin gazul perturbator care
atenueaz radiaia. Verificrile conform 12.8..l i 12.8..2 n legtur cu trebuie efectuate
nainteautilizrii iniialeaanalizoruluiidupintervalemajoredefuncionare.
12.8.6.8.1 Verificarea perturbrii analizorului de CO
Apa i CO: pot perturba funcionarea analizorului de CO. Deci, un gaz de CO, de
etalonare care are o concentraie de 80 pn l 100% din ntreaga scal domeniului maxim
de funcionare utilizat la ncercare trebuie sa barboteze prin ap l temperatura camerei i
indicaiaanalizorului nregistrat. Indicaia analizorului nu va fi mai mare de 1% din ntreaga
scal domeniilor egale sau mai mari de 300 ppm sau mai mare de 3 ppm pentru domeniile
sub 300 ppm.
12.8.6.8.2 Verificarea atenurii l analizorul de NOX,
Cele dou gaze care au un efect perturbatorasupra aparatelor CLD (i HCLD) sunt CO>
i vaporii de apa. Indicaiile de atenuare a acestor gaze sunt proporionale cu concentraiile
lor, i deci necesit tehnici de ncercare pentru determinarea atenurii cele mai mari
concentraii ateptatecareau fostexperimentaten timpulncercrii.
12.8.6.8.2.1 Verificarea atenurii deCO:
12.8.6.8.2.1.1 Un gaz deCO: cu o concentraie de 80% pana la 100% din ntreaga scal
domeniului maxim de funcionare se trece prin analizorul NDIR iar valoarea CO, se
nregistreaz sub forma A. Apoi CO: va fi diluat aprox. 50% cu gaz de etalonare de NO i
trecut prin NDIR i (H)CLD, cu valori de CO: i NO nregistrate sub forma B i respectiv C.

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

339

ApoiCO:va fi nchis i doar gazul de etalonare NO va fi trecut prin (H)CLD i valoarea NO


nregistrat sub forma D.
12.8.6.8.2.1.2Atenuareatrebuiecalculatdupcumurmeaz:

100
%Atenare
%Atenuare=\-\7V~T
-rl 100

(12.21)

inuvafimaimarede3%dinntreagascal.
unde:
A =ConcentraiedeCO:nediluatmsuratcuNDIR
%
B =s Concentraie deCO; diluatmsuratcuNDIR
%
C= Concentraie de NO diluat msurat cu (H)CLD
ppm
D= Concentraiede NO nediluatmsuratcu(H)CLD
ppm
12.8.6.8.2.1.3 Se pot utiliza i alte metode de diluare i de msurare a valorilor gazelor
deCO:i NOde etalonare, curaarfi de exemplu amestecul dinamic.
12.S.6.8.2.2 Verificarea atenurii de ap
12.5.6.8.2.1.1 Aceast verificare se aplic la msurtorile concentraiei de gaze umede.
Calculul atenurii de ap trebuie s ia n considerare diluarea gazului de etalonare NO cu
vapori de ap i determinarea pe scal a concentraiei de vapori de ap din amestec fa de
cea ateptat pe timpul ncercrii.
12.8.6.8.2.2.2 Un gaz de etalonare cu o concentraie de 80% pn la 100% din ntreagr
scal a domeniului normal de funcionare trebuie trecut prin (H)CLD i valoarea NC
nregistrat sub forma D. Gazul de etalonare NO trebuie apoi barbotat prin apt la
temperatura camerei i trecut prin (H)CLD i valoarea NOX nregistrat sub forma C.
Presiunea absolut de funcionare a analizorului i temperatura apei trebuie determinate i
nregistrate sub forma E i respectiv F. Presiunea vaporilor de saturaie din amestec care
corespunde temperaturii de brbotre a apei (F) trebuie determinat i nregistrat sub forma
G. Concentraiade vapori de ap (n %) din amestec trebuie calculatastfel:

f C\
//=100-1J

(12.22)

inregistratsubforma //. Concentraiaateptat gazului NO deetalonare diluat trebuie


calculat astfel:
De=D.<^-}

uoo;

i nregistrat sub forma De. Pentru gazele arse de evacuare de la motoarele diesel,
concentraia maxim a vaporilor de ap din gazele arse de evacuare (n %) ateptat pe
timpul ncercrii trebuie estimat, conform ipotezei unui raport de L8/1 a atomilor de
hidrogen/carbon (H/C) din combustibil, dinconcentraiagazului deetalonare nediluat deCO:
(A* aacums-amsuratla 12.8.6.8.2.1)astfel:
///?/=0.9-A

(12.24)

i nregistrat sub forma Hm.


12.8.6.8.2.2.3 Atenuareaapei trebuiecalculatastfel:
%Atenuare = 100-' *~ ' -
De
H
i nu va fi mai mare de 3%.

(12.25)

Manualul ofierului mecanic

340

unde:

De = Concentraiadiluatde NOcare se ateapt


ppm
C =ConcentraiadiluatdeNO
ppm
Hm =Concentraiamaximdevaporideap
%
H = Concentraiarealavaporilorde ap
%
Not: EsteimportantcagazuldeetalonaredeNOsconinoconcentraieminimde
NO:, pentru efectuarea acestei verificri, deoarece absorbia de NO:, din ap nu a fost luat
ncalculeleatenurii.
12.8.6.8.3PerturbareaanalizoruluideO2
12.8.6.8.3.1 Indicaia aparatului unui analizor PMD determinat de gaze, altele dect
oxigenul, este comparativ uoar. Echivalenii oxigenului din componentele comune ale
gazelorarse de evacuare suntdate n tabelul 12.23.
Tabelul12.23. Echivalenideoxigen
IQQTc concentraie de gaz

Procentaj echivalent deO:

Dioxiddecarbon,CO:

-0,623

Monoxiddecarbon,CO

-0,354

Oxizideazo<,NO

+ 44,4

Dioxiddeazot,NO:

+ 28,7

ApII : O

-0,381

12.8.6.8.3.2Concentraiadeoxigenmsurattrebuiecorectatprin urmtoareaformul
dacse fac msurtori de mare precizie:
Perturbare = (Procentaj echivalent de O2 - Concentraia msurat)/100

(12.26)

12.8.6.8.3.3 Pentru analizoarele ZRDO i ECS, perturbarea produs de gaze. altele


dectoxigenul,trebuiecompensatconforminstruciunilorfurnizoruluideaparate.
12.8.6.9 Intervale de etalonare
Analizoarele trebuie calibrate lacel puin 3 luni sau ori de cate ori se face o reparaie
saumodificare lainstalaiecarearputeainfluenaetalonarea.

12.8.7.Calculareadebituluimasicalgazelorarsedeevacuare
(metodacompensriicucarbon)
12.8.7.1 Introducere
12.8.7.1.1 Acest apendice este destinat calculrii debitului masic al gazelor arse de
evacuare i/sau consumului de aer de ardere. Ambele metode date n continuare se bazeaz
pe msurarea concentraiei gazelor arse de evacuare i pe cunoaterea consumului de
combustibil. Simbolurile i descrierile de termeni i variabile utilizate n formulele pentru
metoda de msurare a compensrii cu carbon sunt date nanexa 12.8.3 aacestui Cod.
12.8.7.1.2 Aceast anex include dou metode de calculare adebitului masic al gazelor
arse de evacuare astfel: 12.8.7.2 metoda l (Compensarea cu carbon) este valabil doar
folosind combustibili fa*r coninut de oxigen i azot: i 12.8.7.3 metoda 2 (Compensare

341

Codultehnicprivindemanaia deoxizide azotde lamotoareledieselnavale

universal carbon/oxigen) este aplicabili pentru combustibili ce conin H, C, S, O, N n


proporie cunoscut.
12.8.7.1.3 Metoda 2 prevede o derivaie uor de neles i universal pentru toate
formulele care includ toate constantele. Aceast metod este prevzut deoarece exist cazuri
cnd constantele existente, care neglijeaz parametrii eseniali, pot conduce la rezultate cu
erori inevitabile. Folosind formulele din Metoda 2 se pot de asemenea calcula parametrii
esenialincondiiideabateredelacondiiilestandard.
12.8.7.1.4 Exemplele de parametrii pentru civa combustibili alei sunt date n tabelul
1. Valorilepentrucompoziiacombustibilului suntdatedoarnscopdereferini nuvorfi
utilizatenloculvalorilordecompoziiedinmotorinautilizatnmodreal.
Tabelul 12.24. Parametrii pentru civa combustibili alei (exemple)
Combustibil

C%

Diesd

86.2

13,6

RlE

77,2

12,0

0,17

0%

SK

H%

373

12,6

52,1

13,1

0.749

-0,767

1.294
1,93
U92

10.S

1
135

1.600
1,63
1,685

0.734

-0399

1,296
1,295
1,92 '

1,495
1,565
1,705

1,046

-0354

1.233
1,246
U72

1,65
1,7(M
1,807

0.965

-0,49

U6
1,65
UI

2309
2372
2,689

1,078

1.065

135
33

1.257
1,265
1,28

34.7

135
33
Gaznatura]

60,6

193

EXH
DENS

1,835
1,865
1,920

50,0

FFD

1
135
33

135
33
Ethanol

FFW

33
Methanol

FFH

1,9

Propan

8i,7

183

1
135
33

2.423
2,473
2364

1,007

-1,025

1.268
1.273
US4

talan

82,7

173

1
135
33

2,298
2343
2.426

0,952

-0,97

U73
1.277
U85

'Compoziievolumetric: CO: 1,10%;N2 12,10%;CH,84,20%;CK,3,42%;


C3H80,66%QH100,22%; C5H120,05%;C6HU0.05%;
12.8.7.1.5 Dac nu se specific altfel, toate rezultatele calculelor cerute de acest
apendice vor fi menionate n raportul de ncercare a motorului n conformitate cu seciunea
5.10din acest Cod.
12.8.7.2. Metoda l, compensarea cu carbon
12.8.7.2.1 Aceast metod include ase etape care vor fi folosite n calculul
concentraiilordingazelearsedeevacuarenlegturcucaracteristicilecombustibilului.
12.8.7.2.2 Formulele date ale Metodei i sunt valabile doar n absena oxigenului din
combustibil.
12.8.7.2.3 Prima etap: Calcularea cererii de aer stoichiometric.
12.8.7.2.3.1Procesuldearderecomplet:

342

Manualulofieruluimecanic

C -f O : ~>CO :

(12.27)

4H+0:->2H:O

(12.28)

S+O:-SO:

(12.29)

U2.01J

(4-1.0074)

32.060J

. )

(12 30

23,15

12.S.7.2.4 A dou etap: Calcularea factorului de exces de aer bazat pe arderea


completiconcentraiadeCO;.
>> ">(-,>

E-irCDO= - BET10,

, H-STOIAR

(12,011-1000) '

.,0-

'

n ">3

-BET10

1.42895

(12.011-1000)

21,891
(32.060- l000)J/[

1.2505

1,42895Jj
(12.31)

12.8.7.2.5AtreiaetapCalcularearaportuluihidrogen/carbon.
HTCH4T = ALF "t- 51^1]-
(1,00794-BET)

(12.32)

12.S.7.2.6 A patra etap: Calcularea concentraiei uscate de hidrocarbon bazat pe


procedeulECER-49referitorlacaracteristicilecombustibiluluiiraportulaer/combustibil.
12.8.7.2.6.1 Conversiaconcentraieidelauscatlaumedestedatde:
(12.33)

conc.^j-concujca((l-FFH(consumcombustibil/consumaerusca!))

__, . Consumcombustibil
Volumuldeapadinproccsuldeardere
rrfi-----=
-(12.J-4)
Consumaeruscat
Volumultotalalgazelorarseumededeevacuare
Volumul total algazelorarsedeevacuare = Azotdinaeruldeardere +
-rexcesul deoxigen

-fargonul dinaerul deardere

-f-

-fapa dinaerul de ardere

-rapadin procesul de ardere

*-

fCO-, dinprocesul deardere + SO2 dinprocesul deardere

(12.35)

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

343

/U505 -[GAJRDi '(GFUEL -STOLAR}]- STOIAR +0,2315


/ 1.42895-GAIRDl(GFUELSTOL-IR)] - l| STOIAR+0,0129

/1,7840[GAJRDi(GFUELSTOIAR)]STOIAR+0,0005
/1,9769[GAJRDi(GFUELSTOIAR)]STOIAR+(ALFioA/J'coi )

(12.36)

l(21.00791000)*[BET10A/TC02/(l2.001-1000)]
+(G-LV/10A/I-SO2)/(32.0601000)))GFUEL
unde:
MVH20 = 22,401 dmVraol
MVCO
= 22.262 dmVrnol
MVS02 =21,891dmVmol
12.8.7.2.6.2Dinformulrezult:
FFH-

GFUEL
GA1RD

0,111127-ALF
ALF

_Q,000109BET-0,000157-GAM+0.773329GAJRD
GFUEL
(12.37)

CAIRD
'11I127'/>Z:F
+v
(0,0555583ALF-0,000109BET-0,000157CAV/)
;
0,773329
GFUEL
(12.38)

12.8.7.2.6.3 Factoruldeexcesdeaerestedefinitca:
/y=consumdeaer/(consumdecombustibilcereredeaerstoichiometric)

(12.39)

EAFCDO-

(12.40)

GFUEL -STOUR

GAIRD = E4FCDO-GFUEL-STOIAR

(12.41)

ClfET =CD/?}'(l- FFHGFUEL/GAJRD)


=CDRY-[\- FFHGFUEL/(E4FCDOGGUELSTOL4R)]

(12.42)

*CDRY-[l-FFH/(EAFCDO-S7VL4R)]

CDRY =cn-fi- FFH/(E.AFCDOSTOUR)]

1
M
/J

= CIVET E-IFCDOSTOIAR/(E-lFCDOSTOIAR - FFH)

HCD

=//CH"E.AFCDOSTOIAR/(E4FCDOSTOL4R-FFH)

(12.43)

(12.44)

344

Manualulofieruluimecanic

12.8.7.2.7 A cincea etap: Calcularea factorului de exces de aer se bazeaz pe


procedeele specificate n Articolul 40, Codul de Reguli Federale al Statelor Unite
(40CFR86.345-79).

100

10

IO

= EAFEXH = (l / EXHCPN - COD l (IO 6 - 2 - EXHCPN) -MCDf IO6 - E'HCP.V) +HTCR.4T14 (l -HCDl(IO 6 - E'HCP.V)) ,
(12.46)
-0,75 HTCR,4T/(3/(COD / (IO6 EXHCPN)) +

12.S.7.2.8 A aseaetap: Calcularea masei de gaze arse de evacuare


Debitulmasicalgazelorarsede e\-acuare = Consum decombitstibil +
+consum deaerde ardere
(cufactoruldeexcesdeaerdefinitnetapaapatra)
consumdeaer =/vconsumdecombustibilcereredeaerstoichiometric

(12.48)

GEXHIV = GFUEL (l + EAFEXH -STOIAR)

(12.49)

12.8.7.3 Metoda 2,Comensare universalcarbon/oxigen


12.8.7.3.1Introducere
Metoda prezentat n continuare face o descriere uor de neles a metodei de
compensarecarbon/oxigen. Ease poatefolosi dacconsumul decombustibilestemsurabil
i dac se cunoate compoziia combustibilului i concentraiile componentelordin gazele
arse de evacuare.
12.8.7.3.2 Calcularea debitului masic al gazelor arse de evacuare pe baza compensrii
decarbon
GFUEL - BET - E'HDEXS IO4

Airc

l
4

CO2/F-10

.V/FC02

COW

_______
l
_________ --

(12.50)
HCW

CW

n-'co .\n-'HC AWC

12.8.7.3.2.1 Simplificareadearderecomplet:

GFUEL BET-EXNDESS\(VC02
AVC.(COIW-C02A1R)

(1

"51)

12.8.7.3.3 Calcularea debitului masic al gazelor arse de evacuare pe baza compensrii


deoxigen

Codultehnicprivindemanaia de oxizi de azot de la motoareledieselnavale

Factorl
1000-\7/DVS

345

(12.52)

Factorl
iO-7M/m-EXHDENS
unde:
4

Factorl=10

MVO2

A/Z:W2

AII'CO
A/J7/C

A/MVO

(12.53)

.4/rC

l/r7
Factor2= ,-JZ,/

(12.54)

AlVC " """ Alt's

12.8.7.3.3.1 Simplificarea cu ardere complet:


Factor Leonipl

(12.55)

A/J02

12.8.7.3.4 Derivaia compensrii cu oxigen pentru arderea incomplet


12.8.7.3.4.lIntrareadeoxigenng/heste:
(12.56)

GAIRIVTAU -10+GFUEL-EPS10
12.8.7.3.4.2Ieireadeoxigenng/heste:
Mll'COl

MWCO
MIVSO2

(12.57)
MWH2O

bazndu-se pe urmtoarele definiii i formule, componentele individuale din gaz sunt


calculate n g/h n funcie de gazul umed de evacuare (CCeste funinginean g/h).
A/I/D2-10
GO2=-O2tt'-GEXHW
\fl'O2'E\'HDE\S

CCO =

G\0 =

G.\'O2 =

\IWCO
COW-GEXHW
.WCO-EXHDEXS-IQQO

\nrco
A/i:v0.\7/DYS-100'

XOtt'-GEXlW

Ml--"\O2E'HDEXS-1000

NO2H'-GEXHH'

(12.58)

(12.59)

(12.60)

(12.61)

346

Manualulofieruluimecanic

GC0

2 =^^1.GFUEL.BET.10-CCO.^^Ali'C
MWCO

\[\VCOl

\f\VCOl
r
r
rr
-UL

.V/JWC

OC

p6

A\VC

eno.^.OM.^-OK.lgm
\/rr'C/o7

A/

"^/EI-GLIMO

(12.64)

G//C=
^
//CJFGV//fF
.V/I7/C.\7/DYS-1000

(12.65)

OF.GEY///F
EV//DEVS-1000

(12.66)

12.8.7.3.4.3 EXHDENS este calculat astfel:


GAIRll'.Ts.
A/JFO2-Q2JF.10 4
X

7r2

^JFO-COJF ^JFQ^WJF
A/^'CO * A/T^'O

(12.67)

2,FOAQ2JF 3.lJFO.//CJF 2,4JFO CU'


\rCNO2
A/I7/C
~rr.r, ALF-AWO BET>2-Air Gi\/-.-HFO
-flOnGFL'
L
-f
-f
l-AWH
AWC
12.8.7.3.4.4 Primaparantezeste definitca Factor l, ceade-adouaca Factor2 (vezi i
formula(12,52)i(12-53).
unde:
GAT/JF=G-J//-rGFUEL

(12.6S)

12.8.7.3.4.5 Masa de aer consumat i masa de gaze arse de evacuare se pot calcula dup
urmtoareaformul:
/
Factori
GAIRU' = GFUEL -

-fiO-Factor2-;
(12.69)

Factorl
wc'.io-1000-V//D\^

irespectiv
Factorl

GEYHir = GFL'EL

-+10-Factori' EXHDEXS

100

WLMO- FaCtrl
1000-EV//DEVS

-+1

(12.70)

347

Codultehnicprivindemanaia de oxizide azot de la motoarele dieselnavale


12.8.7.3.5 Derivaia compensrii cu carbon pentru o ardere incomplet
12.8.7.3.5.1 Intrarecarbon ng/h:

(12.71)

GFUEL-BLT-10
12.8.7.3.5.2 Ieire carbon n g/h:
X~*/"'/"l -

GC<92

-\rc

l l' \~

- .-, ^

nrc

.." V.

-urc

~ r rx-

. l '' V

urc

. - , . , . I / r V.

--
~GC6> --- 4-G//C
--
-fOC
fll'COl
MM'CO
MU'HC
All'C

. <% ^.v

--

(12.72)

12.8.7.3.5.3 Pe baza urmtoarelordefiniii i formule, fiecare component din gaz este


calculatng/h, funciedegazul deevacuare umed(GCestefuninginean g/h).
GC02=
-
' --- COIll' -G\7/,r
Ml'COl-EXHDEXS
GCO .1/irCQ
A/I'CO.\7/D/:.V51000

G//C =

CC)/r GV//;r

(12.73)

(j2.74)

.\/I7/C\77DV51000

GC=
OF GEXHir
EXHDEXS

(12.76)

12.8.7.3.5.4 Pentru condiia de compensare:


Intrarecarbon=Ieirecarbon

f COIW
\~\h'CO2

\7/DV51000
.
COW ^ HCW
CW x
^ Ml'CO f7\/I7/C ^~T/7C

12.8.7.3.5.5Calculareadebiruluimasicalgazelorarsedeevacuarepebazacompensrii
de carbon:
GFI'EL - BET EXHDEXS lO4

.-nrc

_____

co2/r.o co/r
\fl'CO2

_J
Ml'CO

(12.78)

HCW

cw

\n'HC

A\l'C

12.8.7.3.6 Calcularea compozitei volumetrice a gazelorarse de evacuare i a densitii


gazelor ar$ de evacuare cu ardere incomplet

rco=con-i o 6i'EXiw

(12.79)

l^'O = \Oll'- IO 6 -l'ILXHll'

(12.80)

l'XOl = \O2ir- IO 6F\7//r

(12.81)

348

Manualulofieruluimecanic
VHC = HCW - I O 6 - VEXHW

(12.82)
GFUEL-ALF>MVH2<J\
(12.83)

100

. .
V

1.293

AWC J 100

cuCO2AIR=CO:-concentraiadinaerul deardere (voi %).


G-IWJF V

2-.JJW

All'S

GAIRIV'(T-TAU) MVO2 ,
,
,
N
x
x
- 1- L *MV"- + ( 1 / 2 ). J7/C + rCO - ( 1 / 2 U-A
i
\fii'm v
/ v
/ \
/
100
A/HU2
GIF GEXHW I'AWO-MVOI
EXHDEXS

(12 S5)

(P 86)

All'C'Mll'OI

GAIRW - 71-1

100

(12.87)

GFUEL.au f AlyS

100

VC02+l'O2+l'\'2 + VSO2+l>'CO +WO +l'\02 +l'HC


= VEXHW - W2(9

(12.88)

(12.89)
(12.90)

EXHDENS = GEXHW - VH2O

(12.91)

AZ\7/=ME\7/D/l'EXHW

(12.92)

12.8.7.3.7 Programul pentru calcularea debitului masic al gazelor arse de evacuare


12.8.7.3.7.1 Rezultateleambelorcalculestoichiometricepentrucalculareacarbonului i
oxigenului dau compoziia total a gazelor arse de evacuare si debitul masic al gazelor arse
de evacuare inclusiv coninutul de apa.
12.8.7.3.7.2 Formula din program se bazeaz n principal pe gaze de evacuare umede.
12.8.7.3.7.3 Dac se msoar concentraiile uscate (O2 i COJ, se va folosi factorul de
corecie de la uscat la umed KWEXH (=ATW).
12.8.7.3.7.4 Programul calculeaz debitul masic al gazelor arse de evacuare cu KWEXH
cunoscut, precum i KWEXH cu debitul cunoscut al gazelor arse de evac:are. Dac nu se
cunoate nici una din valori, programul ia o valoare preliminar pentru fCA'EXH ( = KWEXH) i
se face calculul iterativ pani cnd ambele valori corespund una cu alta i nu se schimb
deloc.
12.8.7.3.7.5 Dac formula de compensare a masei este utilizat fr program, trebuie
utilizaturmtorul factordecorecie de lauscat laumed:

Codultehnicprivindemanaiadeoxizide azotdelamotoareledieselnavale

100
ALF.1/1'H2OAIt'C(CO2D)

A'C/.1,608100

349

(12.93)

BET-.WCOl-l-.WH
12.S.7.3.7.6 Aceeai formul sub alt form:
100

(12.94)

ALF5.995 -(COI D)
BET

12.5.7.3.7.7 Pentru formula general pentru corecia KWEXH = KWJ uscat/umed sunt
posibilediferiteversiuni.
12.8.7.3.7.8 Formulele (12-92) i (12-93), precum i formula (12.12) din acest Cod nu
suntabsolutexacte, deoarececoreciapentruapade ardere i pentruapadinaerul de admisie
nusuntcomplementare.
12.8.7.3.7.9 Formula exact este:
GFUEL+ GAIRD-

GFUELALFA/H7/20 RhoEXHDAC

GFUEL -f GAIRD

200-

Ha-GAIRD
1000

RhoH20

RhoEXH DAC

(12.95)

Rho mo

unde:

RhoEXHDAC = densitatea gazelor arse de evacuare cu ardere cu aer uscat (kg/stdm3)


Rho H2O
= densitatea vaporilorde ap (kg/stdm3)MWH2O/MVH2O)
12.8.7.3.7.10 O comparaie ntre formula (12.12) din acest Cod i formula (12-94) arat
foarte micidiferente ale factorului KWJ. aacumseveden urmtoareleexemple:
Umiditate
Abateri de lafactorulKWh (comparativcu (12-94))
g/kg
%
10.0
0,2
25,0
0,5
12.8.7.3.7.11 Formula dat la (12-94) nu este foarte practic pentru c n multe cazuri
RhoEXH DAC nu este cunoscut i pentru c utilizarea factorului de combustibil specific FFH
este exclus. Deci, se vor utiliza formulele mult mai practice (12.9), (12.10), (12.12) i (12.13)
dinacestCod: erorile rezultate din<0,2% (ncelemai multe cazuri) pot fi neglijate.
12.8.7.3.8 Calcularea factorilor de combustibil specifici FFD i FFW n cadrul
calculului debitului gazelor arse de evacuare
iXHD-l'AIRD
GFL'EL
l'EXHll'-l'AIRir
GFUEL

(12.96)

(12.97)

12.8.7.3.8.1 Cu ajutorul urmtoarelor formule:


1-XHD =l'H2O +l'CO2 +IV2+W2 +VOI

(12.98)

350

Manualulofieruluimecanic

iXHD =

VCO2 +VO2+JW2+VO2

(12.99)

i, conform formulelor (12-82), (12.83), (12.85), (12.86) i (12.87) factorii pot fi dai de
formulele (12.99) i respectiv (12.101):
ss

AL (MVH20
100 'l2 - J / W

W02}| BET fWCO2


1-All'HJ 100 *l JH'C

G.4.U
(.\fl-SO2
.
.

fl'O2}
_

100 A AWS

DEL (MIW2\

i ______ 9 l __________ j _L

100 U/JJ''2/

All'S)

Aft'C
.-Un

EPS
'
_

"

(12.100)

100

12.S.7.3.8.2.Aceeasiformulcunumerele:
r=0,05557-ALF-0,00011-BET-0.00017GAM+0,0080055-DEL+
40,006998-EPS
12.8.7.3.8.3 Formula pentru FFD este foarte asemntoare; singura diferen, este Ia
coeficientul ALF pentru ap:
_ .-JL/7 f A/F02 l BET (fl'COl
FFD =
+
100 \4-AlMJ 100 V All'C

+CAV/ f\-lVSO2
100
100 V All'S

Ml'O\

MVO2\
All'CJ

+DEL..f MW2}U- EPS (Ml-'O2\

All'S J

100 \\-tlVN2J

(P IO')

100 \MirO2J

12.8.7.3.8.4 Aceeai formula cu numerele:


FFW=0,05564-ALF-0,00011BET-0,00017-GA\f+0,0080055-DEL+
+0,006998-EPS

(12.103)

12.8.7.3.9 Derivaia factorului FFHpentru combustibilul specific


12.8.7.3.9.1 Sefolosete lacalculareaconcentraiei umededinconcentraiauscata.
contumed)=KWIconc(scat)

(12.104)

Not: n urmtoarea derivaie, simbolurile pentru variabilele indicate difer de


simbolurile date n abrevieri pentru c denumirile variabilelor din programul menionat, de
exemplu: KWJ = AT*^ = KWEXH.
12.8.7.3.9.2 Derivaia de FFH consider aerul de admisie uscat deoarece formula
(12.65)includeapanaeruldeadmisieseparat.
KIVEXH = l- FFH-

(12.105)

i unde:
conc{umft/) -iXHIV = conc(luBrj -r'E\7/D
(Compensare de volume)

(12.106)

Codultehnicprivindemanaia de oxizideazotde lamotoareledieselnavale

351

,,, ixHD =vExmr-nno =1-, vmo


i'Z\7rtr
JZ\//r
I-TLXHW

kllc-\H=

GH2O
100

(12.107)

EXHDE.VS

.1/77/20
i unde:
GH20=nn..GFUEL -ALF- 10
2-AWH

(12.108)

GEXHW = G-J/ff/r -f GFUEL

(12.109)

r-rrzrx-i/

GFUEL -ALF EXHDEXS - A/J7/20


200 - AHW '(GAIRW - GFUEL)

AJf /l\/7=
l
--- ;
-r
- =

GFUEL ALF - E'HDEXS - \(\'H2O

(12.110)

GAlRtt'J

u:,,,,
12.S.7.3.9.3 Formula universal, aplicabil tuturor combustibililor (cu densitatea
cunoscutagazelorarsedeevacuare),poate fisimplificatpentrucombustibiliidieselastfel:
GFUEL

12.8.8. Lista de verificare pentru metoda de verificare


aparametrilormotorului
12.S.S.1.Pentru unii parametrii exist diferite posibiliti de inspecie. Oricare din metodele
menionate mai jos pot fi suficiente pentru a arta conformitatea. Cu aprobarea
Administraiei, operatorul de nave, sprijinitde productorul demotoare, poate alege metoda
deutilizat.
1.parametrul "reglarea injeciei"
1. poziiacamelorde combustibil (came separate sau ale arborelui cu came
dac aceste came sunt reglabile),
- opional (depinde de construcie): poziia unei legaturi ntre came i
acionarea pompei.
- opional pentru pompe de msurat cu manon: index VIT i poziia
camelor sau poziia capului cilindric al pompei, sau
- alt dispozitiv de msurat cu manon;
2. nceperea alimentrii pentru anumite poziii ale cremalierei (msurarea

352

Manualulofieruluimecanic

3. deschiderea supapei de injecie pentru anumite puncte de ncrcare, de


ex., utilizarea unui senzorHali sau senzorul de acceleraie:
4. valori de operare dependente de sarcina pentru presiunea de alimentare
cu aer, presiunea maxim de ardere, temperatura aerului de ncrcare,
temperatura gazelor arse de evacuare contrar graficelor ce arat corelarea
cu NOX. Suplimentar, se va asigura c raportul de compresiune
corespunde valorii iniiale de certificare (vezi 12.S.1.7):
Not: Pentru evaluarea prezentei temporizri este necesar s se cunoasc limitele
admisibile pentru respectarea limitelor de emanaie sau chiar graficele ce
arat influenta reglrii privind NOX, funcie de rezultatele msurtorilor de
NOX de la ncercarea pe stand.
2.parametrul "injector"
1. specificaie i numrde identificarecomponent
3.parametrul "pompade injecie"
1. numr identificare component (care specific construcia plonjorului i
capului cilindrului)
4.parametrul "camde combustibil"
1. numrde identificare component (care specific forma)
2. nceperea i terminarea alimentrii pentru o anumit poziie a
cremalierei (msurarea presiunii dinamice)
S.parametrul "presiune de injecie"
1. numai pentru instalaiile normale cu evi: presiune dependent de
sarcina din evi, graficul arat corelarea cu NOX.
6.arametrul "cameradeardere"
1. numerele de identificare a componentelor pentru chiulasa i fundul de
piston
y.pararaetrul "raportul decompresiune"
1. verificareaspaiuluiexistent
2. verificareatijei pistonului iabielei
S.parametrul "tip i construcia turbosuflantei"
1. model i specificaie (numerele de identificare)
2. presiunea aerului de alimentare dependent de sarcin, graficul arat
corelarea cu NOX
9.parametrul "racitorul de aer de ncrcare, prenclzitorul de aer de ncrcare"
1. model i specificaie
2. temperatura aerului de ncrcare dependent de sarcin corectat la
condiiile de referin, graficul arat corelarea cu NOX
lO.pararaetrul "distribuie cu supap" (doar pentru motoare n 4 timpi cu
.nchidereasupapeideadmisienainteaBDC)
1. poziiacamelor
2. verificarea temporizrii existente
11.parametrul "injecie cu ap" (pentru evaluare: graficul arat influena privind
NOJ
1. consumul deapdependentdesarcin(control)
12.parametrul "combustibil emulsionat" (pentru evaluare: graficul arat influena
privindNOX)
1. poziia cremalierei dependent de sarcin (control)
2. consumul de apdependent de sarcin (control)
13.parametrul "recircularea gazelor arse de evacuare" (pentru evaluare: graficul
aratinfluenaprivindNOX

Codultehnicprivindemanaiadeoxizideazotdelamotoareledieselnavale

. 353

1. gaze arse de evacuare recirculate din debitul masic dependente de


sarcin(control)
2. concentraiedeCO2dinamesteculdeaercuratigazearsedeevacuare,
ianume,din"aeruluzat"(control)
3. concentraiedeO2din"aeruluzat"(control)
14.arametrul "reducere cataliticselectiv" (SCR)
1. debitulmasic dependentde sarcinal agentului dereducere (control)i
verificrile periodice locale privind concentraiile de NOX dup SCR
(pentruevaluare,graficularatinfluenaprivindNOJ
12.8.8.2.Pentru motoarele cu "reducere catalitic selectiv" (SCR) fr sistem de reglaj cu
reacia msurtoarea opional de NOX (verificrile periodice locale sau controlul) este util
pentruaarataceficientaSCRmaicorespundencstriimenionatencertificareindiferent
dacconiiileambiantesaucalitateacombustibiluluiducladiferiteemanaiiimpure.

Bibliografie
[1] ***

Technicalcodeoncontrolofemissionofnitrogen
oxidesfromMarineDieselEngines

[2] ***

ConveniaInternaionalpentruprevenireapolurii
delanave
MARPOL73/78;AnexaVI

[3] ***

PrevederileRegistruluiNavalRomn
1998

S-ar putea să vă placă și