Sunteți pe pagina 1din 35

Partea I

Capitolul 2
CARTAREA I CLASIFICAREA SOLURILOR
SOIL CLASSIFICATION AND MAPPING
Formate n condiii naturale foarte variate, solurile difer mult ca nsuiri i
fertilitate, respectiv capacitatea lor de a susine creterea plantelor (cultivate sau
spontane) i formarea produciilor agricole i forestiere ce difer de la o zon la
alta.
Ca mijloc de producie, ca obiect i parial ca produs al activitii omeneti,
pmntul a constituit nc din cele mai vechi timpuri un element care a fost evaluat,
preuit i clasificat.
Pn n secolul XVIII i XIX sau chiar pn n prezent, n unele zone,
studiile despre sol au fost folosite pentru stabilirea taxelor i impozitelor funciare,
ele punnd n primul rnd accentul pe relaiile sol plant, nivelul recoltelor i
practicilor agricole curente. Ulterior, din cauza dezastrelor ecologice majore
cauzate de secetele anilor 1930, n SUA n special, scopul studiilor pedologice a
fost orientat nspre conservarea solurilor i a terenurilor, planificarea i ndeosebi,
controlul eroziunii prin ap i vnt, incluznd ns obiectivele referitoare la relaia
sol plant. n ultimul deceniu al secolului trecut a aprut necesitatea ca studiile
pedologice s furnizeze informaii pentru scopuri multiple privind planificarea
folosinelor, realizarea unor infrastructuri (ci rutiere, aeroporturi, terenuri de sport,
etc.). n consecin, viziunea strict utilitarist referitoare la sol a fcut loc unei
viziuni holistice care integreaz i o puternic component ecologic, existnd o
permanent aciune de aducere la zi a diferitelor sisteme de clasificare, odat cu
evoluia cunotinelor despre acesta.
Astfel, pe plan internaional au fost realizate revizuiri ale legendei Hrii
Solurilor Lumii, FAO / UNESCO i au fost difuzate mai multe ediii mbuntite
ale clasificrii americane (Soil Taxonomy) sau ale Referenialului Pedologic
Francez, iar sub coordonarea ISRIC, un colectiv de specialiti a elaborat mai multe
variante pentru Baza mondial de referin a resurselor de sol, sistem de clasificare
notat WRB (World Reference Base).
Preocupri n acest sens au existat i n ara noastr, prima coal pedologic
romneasc fiind nfiinat de Gh. M. Murgoci, care a folosit n clasificarea
solurilor principiile genetico-geografice, principii care au dinuit pn dup
mijlocul secolului trecut. n jurul anilor 1950-1960, principiile n clasificare au fost
mbuntite de C.D. Chiri, C. Punescu, M. Popov, prin interpretarea sistemic
a proceselor pedogenetice, pe baza caracteristicilor morfogenetice i fizicochimice ale solului.
61

n perioada 1961 1979 SNRSS experimenteaz proiectul unei noi


clasificri a solurilor rii cea de-a patra variant fiind sintetizat n Sistemul
Romn de Clasificare a Solurilor (ICPA Bucureti, 1980). Criteriile folosite pentru
definirea tipurilor de sol au fost, n primul rnd, orizonturile de diagnoz sau
asociere. Subtipurile au fost definite n aa fel nct s ilustreze ct mai exact att
caracterele tipului ct i ale principalelor procese pedogenetice ce au loc n cadrul
profilului de sol.
Avnd la baz aceleai principii, respectiv orizonturile i proprietile
diagnostice, SRTS 2003 constituie o aducere la zi a taxonomiei solurilor
Romniei, el perfecioneaz i actualizeaz Sistemul de Clasificare a Solurilor
ediia 1980, n acord cu datele i experiena acumulat i cu progresele nregistrate
n domeniu n ultimii 20 de ani, la nivel naional i internaional. Prin definiie are
att un caracter regional, n sensul c se refer la solurile unei anumite poriuni din
suprafaa uscatului, ct i unul naional, prin faptul c pstreaz i continu tradiia
colii romneti de pedologie privind conceptul de sol.
Ca obiect de studii i cercetri solul are anumite particulariti. Astfel, el
poate fi studiat doar n teritoriu prin efectuarea unor deschideri sau profile
pedologice pe care sunt examinate stratele n limitele crora au loc procesele
pedogenetice ,pe a cror seciuni sunt examinate precum i principalele schimburi
de substane.
Profilul de sol reprezint deci elementul de baz n caracterizarea
morfologic a principalelor nsuiri ale solului din care se recolteaz probe pentru
completarea caracterizrii cu date analitice de laborator.
n realitate ns solul nu se rezum la profil, care reprezint un punct din
cadrul nveliului de sol, el se constituie ca o ntindere, cu un nveli material la
suprafaa uscatului.
Operaiunea de cunoatere a nveliului de sol se numete cartare
pedologic. Ea cuprinde totalitatea observaiilor, studiilor i cercetrilor n teren,
laborator i birou, necesare pentru identificarea i delimitarea spaial a diferitelor
soluri existente pe un anumit teritoriu.

62

Formed under very different natural conditions, soils differ widely as


characteristics and fertility, respectively their ability to support plant growth
(planted or spontaneous) and the formation of agricultural and forest crops, varies
from area to another.
As a mean of production, object and partly as product of human activity,
land has been since ancient times an item evaluated, valued and classified.
Until the XVIII and XIX century, or even until present, in some areas, the
studies on soil were used to determine taxs on land, focusing primarily on relations
soil - plant, harvest and the current agricultural practices. Subsequently, because
of major environmental disasters caused by droughts in the 1930 in the U.S.A. in
particular, the purpose of soil surveys were oriented towards soil and land
conservation and planning and in particular, the control of soil erosion by water
and wind, including also the relationship soil-plant. In the last decade of the last
century appeared the need of soil studies capable of providing information for
multiple purposes regarding the planning of land uses and development of
infrastructure (roads, airports, sport fields, etc.)
Therefore, the strictly utility vision of soil made space of the more holistic
one which incorporates a strong environmental element; there existing a
permanent action of updating the various classification systems basing on the
evolution of knowledge on this subject.
Thus, international reviews have been conducted for the World Soil Map
legend, FAO / UNESCO and several editions of the improved American
classification (Soil Taxonomy) or the French Pedology Reference have been
running. In this period, under the coordination of ISRIC, a team of specialists has
developed several variants for the world reference base for soil resources,
classification system known as WRB (World Reference Base).
This type of concerns existed also in our country, the first Romanian
pedological school being established by M. Gh. Murgoci, which used in soil
classification the geographical genetic principles, principles that lased until the
middle of last century. Around the years 1950-1960, the values used in soil
classification were improved by C.D. Chirita, C. Paunescu, M. Popovat through
systematic interpretation of pedogenetical processes based on the morphogenetical
and physico-chemical properties of soil.
During 1961 - 1979 SNRSS tested a project for a new classification of soils,
the fourth variant being synthesized in Roman system of Soil Classification
(ICPA Bucharest, 1980). The criteria used to define the types of soil were primarily
the diagnosis or association horizons. Subtypes have been defined so as to
illustrate exactly the characters type and the main pedogenetic processes are
taking place within the soil profile.

63

Based on the same principles, respectivly the diagnostic horizons and


properties, SRTS - 2000 represents an up to date Romanian soil taxonomies,
which improved and updated the Soil System Classification 1980 edition, in
agreement with data and accumulated experience and the registered progresses in
this area in the last 20 years, nationally and internationally. By definition this
system has both a regional character, in the sense that it refers to a soil of certain
portions of land, and a national one in that it maintains and continues the tradition
of Romanian school of pedology regarding the concept of soil.
As study and research object the soil has certain characteristics. Thus, it can
be studied only on the field via soil profiles on which are examined the soil layers
where pedogenetic processes occur, there also being examined the main exchanges
of substances.
Soil profile is therefore the basic element in the morphological
characterization of main soil properties from which samples are collected in
order to complement the characterization with laboratory analytical data.
In reality the soil is not limited to its profile, which represents a point
in soil cover, it presents itself as an area with a materil cover on the surface of
land.
The operation of knowing the soil cover is called pedological mapping. It
includes all observations, studies and researches in the field, laboratory and office,
necessary for the identification and spatial delineation of different soils existing on
a specific territory.
2.1

Noiuni elementare

Cartarea solului sau cartarea pedologic, are drept scop cercetarea i


identificarea n teren a unitilor de sol de pe un anumit teritoriu i delimitarea
acestora pe un plan, hart sau aerofotogram.
Caracterizarea morfologic, fizic, chimic i biologic a unitilor de sol se
fac prin studierea profilelor de sol amplasate dup o anumit metodologie, n
funcie de precizia lucrrii, respectiv n funcie de scopul i de scara la care se
lucreaz.
Conformaia i proprietile acestora prezint o mare diversitate, nu doar pe
zone ntinse ci chiar i n cazul unor suprafee restrnse, fapt pentru care una din
cele mai dificile probleme n elaborarea hrilor de sol o constituie gruparea
profilelor n tipuri i subtipuri de sol.
Profilul de sol (sau pedonul, dac este considerat n spaiu) reprezentativ al
unei uniti elementare constituie deci obiectul pe care l studiem, l clasificm i l
grupm n diferite moduri.
64

Entitatea de baz n SRTS este tipul genetic de sol considerat ca unitate


principal n taxonomia solurilor Romniei.
Tipurile genetice de sol sunt reunite ntr-un rang superior, respectiv clasa de
sol. Aceasta reprezint totalitatea (mulimea) solurilor caracterizate printr-un
anumit stadiu de evoluie sau mod de difereniere a profilului de sol date de
prezena unui anumit orizont pedogenetic sau proprietate esenial, considerate
elemente diagnostice specifice celor 12 clase (SRTS - 2003). Fiecare clas de soluri
prezint ntre 1 5 tipuri genetice, n total 32 (SRTS 2003).
Tipul genetic de sol , conform structurii SRTS, reprezint o grup
(submulime) de soluri asemntoare caracterizate printr-un anumit mod specific de
manifestare a uneia sau mai multor dintre urmtoarele elemente diagnostice:
orizontul diagnostic specific clasei i asocierea lui cu alte orizonturi, trecerea de la
sau la orizontul diagnostic specific clasei, proprietile acvice, salsodice etc.
Trsturile specifice tipului genetic de sol reflecta in fapt aciunea proceselor
pedogenetice determinate de complexul condiiilor generale climatice, biologice,
litologice, hidrologice si antropice n care a avut loc i are loc formarea i evoluia
solului.
Subtipul de sol, reprezint o subdiviziune n cadrul tipului genetic de sol
care grupeaz solurile caracterizate printr-un anumit grad de manifestare a
caracteristicilor specifice tipului, fie o anumit succesiune de orizonturi, unele
marcnd o tranziie spre alte tipuri de sol, iar altele fiind caracteristici de
importan practic deosebit, putndu-se deosebi deci: subtipuri de dezvoltare
genetic, subtipuri de tranziie la alte entiti genetice sau subtipuri ce exprim
caractere particulare, precum i subtipuri mixte.
Ansamblul acestor 3 taxoni (sau categorii de sistematizare) clas, tip
(genetic) i subtip de sol reprezint categoriile care constituie rangurile diferite ale
clasificrii solurilor Romniei la nivelul superior utilizat ndeosebi n studiile de
sintez sau n studii la scri mici i mijlocii.
SRTS 2003, include de asemenea o serie de categorii, respectiv ranguri
inferioare, subtipul de sol fiind mprit n continuare n subuniti din ce in ce mai
detaliate cu sfere din ce in ce mai reduse i nsuiri mai bine precizate, n funcie de
anumite caracteristici: morfogenetice ale profilului de sol, de anumite proprieti
ale solului sau ale materialului parental importante din punct de vedere practic de
proprieti ale solului determinate de cele ale substratului sau generate de
pedogeneza anterioar ori de folosire n procesul activitii umane. n acest scop n
SRTS 2003 sunt menionate urmtorii taxoni: varietatea de sol, specia textural
de sol, familia de sol i varianta de sol.
Specia de sol va fi redat n denumirea solului indiferent de gradul de
detaliere taxonomic la care se red solul (tip, subtip sau varietate) chiar dac nu
este precizat varietatea, subtipul sau ambele.
65

Varietatea de sol este o subdiviziune n cadrul subtipului de sol determinat


de unele caractere genetice neluate n considerare la nivel superior sau de caractere
particulare ale solului (indicatorul 13) de regul definite calitativ, precum i de
gradurile cantitative ale unor atribute ale subtipului (sau tipului) de sol. Aceste
graduri cantitative sunt dup cum urmeaz:
- gradul de gleizare (G) indicatorul 14
- gradul de stagnogleizare (W) - indicatorul 15
- gradul de salinzare (S) indicatorul 16
- gradul de sodizare (A) indicatorul 17
- clasa de adncime a apariiei carbonailor (k) indicatorul 18
- clasa de grosime (profunzime) a solului pna la roc indicator 19
Specia de sol, precizeaz caracteristicile granulometrice ale solului n cazul
solurilor minerale sau gradul de transformare a materiei organice n cazul solurilor
organice (histisoluri) i variaia acestora pe profil. Aceste caracteristici ale solului
sunt n mare parte motenite de la materialul parental, dar pot s fie n buna msur
modificate prin pedogenez.
n cazul solurilor minerale specia de sol este definit prin indicarea texturii
solului i de coninutul de schelet pentru doua niveluri ale solului:
- orizontul A n primii 20 cm sau n stratul arat (Ap)
- orizontul AC sau prima parte a orizontului B, de regul n primii 50 cm ai
acestuia
De la regul fac excepie solurile ce prezint contact litic n primii 50 cm
pentru care parametri meninui se definesc la primul nivel.
Criteriile de ncadrare n grupe de clase i subclase texturale sunt stabilite
conform indicatorului 23, iar coninutul de schelet conform indicatorului 24.
n cazul histisolurilor sau orizonturilor organice indicatorii menionai se
nlocuiesc cu gradul de descompunere a materiei organice: fibric (fi), hemic (he)
sau sapric (sa) conform indicatorului 25.
Familia de sol este o grupare litologica care reunete solurile de acelai fel
dezvoltate din acelai material parental ,fie mineral, fie organic.
La definirea familiei de sol, conform SRTS 2003, sunt luai in considerare
doi parametri: categoria de material parental (sau depozit de cuvertura) i clasa
granulometric simplificat (sau gradul de transformare a materiei organice n cazul
materialelor parentale organice) la care se adaug cnd este cazul i roca
subiacent.
Pentru categoria de material parental se folosete indicatorul 21 a n care
depozitele de suprafa sunt grupate dup origine i coninutul de carbonai. Clasa
granulometrica a acestora va fi redat cu ajutorul indicatorului 22 clase
granulometrice simplificate fr ultimele categorii. Pentru gradul de transformare a
materiei organice se folosete indicatorul 25.
66

Gruparea solurilor n funcie de roc subiacent se face pe baza indicatorului


21 b, care clasific rocile dup starea de compactare afnare, origine si chimism.
Specia (textural) de sol i familia de sol reprezint uniti litologice n
cadrul clasificrii, deosebindu-se de cele anterioare care sunt uniti genetice.
Varianta de sol este o subdiviziune de detaliu care reflecta influena
antropic asupra solului, dar nu suficient de intens pentru a fi ncadrat la
antroposoluri sau subdiviziuni antropice. Ea este determinat fie de modul de
folosin a terenului fie de alte modificri ale solului legate de utilizarea lui n
producie fie de o eventual poluare a solului.
Pentru stabilirea variantei de sol sunt folosii urmtorii indicatori:
- indicatorul 26, categorii si subcategorii de folosina, dar numai cele care
se refera la utilizarea agricola i silvic,
- indicatorul 27, modificri ale solului prin folosirea n agricultur,
- indicatorul 20, grade de eroziune n suprafa sau decopertare (e) i grade
de colmatare sau acoperire a solului (c),
- indicatorul 28, care se refer la tipurile de degradare prin excavare acoperire i tipurile de poluare a solului (P) dup natura i sursa
degradrii,
- indicatorul 29, care se refera la gradul de poluare.
Ansamblul acestor taxoni, subdiviziuni ale subtipului de sol este utilizat n
clasificarea solurilor Romniei la nivel inferior aplicat n studiile de sol i hrilor
de sol la scar mare i mijlocie.
SRTS 2003 include taxoni de categorii cu diferite ranguri n sistematizarea
solurilor ierarhizate, alctuind mpreun un sistem taxonomic unitar care cuprinde o
serie de 3 taxoni corespunztori sistematizrii la nivel superior i o serie de 4 taxoni
corespunztori la nivel inferior (tab 2.1.1.)
Tabelul 2.1.1.
Structura sistemului de taxonomie a solurilor
Nivel taxonomic
Seria ierarhic de categorii

Nivelul
de
detaliere
Nivel Clas de soluri
superior Tip genetic de sol
Subtip de sol
Nivel Varietate de sol
inferior Specia (granulometric) de sol
Familia de sol
Varianta de sol
67

Exemple de ncadrare a unui sol n


sistem
Luvisoluri (LUV)
Preluvosol (EL)
EL rocat psamic-gleic (EL rs-ps-gc)
Preluvosol rocat psamic batigleic
nisipolutos/lutos
pe loess grosier
arabil, tasat, erodat-slab eolian

Unitatea taxonomic (tipologic) de sol se refer att la nivelul de


clasificare, adoptat scrii de lucru, ct i la denumirea solului, conform
nomenclaturii i a criteriilor prin proprieti i nsuiri morfologice, fizice, chimice,
mineralogice, biologice i agro-silvo-productive similare sau care se ncadreaz n
limite precis definite prin sistemul de clasificare al solurilor n acord cu rangul
unitii taxonomice (MESP 1987, SRTS 2003).
Prin identificarea, localizarea i delimitarea pe hart a unitilor taxonomice
se obin unitile de sol cartografice.
Unitatea cartografic de sol (US) constituie reprezentarea grafic pe hart a
unei uniti teritoriale de sol sau a unui grup (asociaii) de uniti teritoriale de sol.
Ea este redat pe hart prin unul sau mai multe areale. Unitatea cartografic de sol
poate cuprinde, pn la 10-15% din suprafaa incluziuni din alte soluri.
Denumirea unitilor cartografice de sol sunt conforme cu denumirile
unitilor taxonomice de sol, stabilite prin sistemul de clasificare (SRTS 2003,
WRB 1999, etc).
Unitatea teritorial de sol reprezint modelul n care se ntlnete n natur,
ntr-o anumit regiune o unitate taxonomic de sol. n timp ce unitatea taxonomic
aparine domeniului abstract, fiind un concept rezultat prin generalizare i definit
printr-un numr redus de caracteristici eseniale, unitatea teritorial de sol aparine
domeniului real, fiind forma concret de apariie a unei uniti taxonomice
concretizat printr-un numr mult mai mare de nsuiri (MESP 1987).
n alctuirea hrilor de sol n scopuri practice prezint importan
taxonomic corespunztoare tipului i subdiviziunilor acestuia. Unitile superioare
tipului intereseaz n probleme generale de clasificare a solurilor i n alctuirea
hrilor de sol la nivel planetar.
Prezentarea mai mult sau mai puin detaliat pe hart a unitilor de sol i
teren, precum i a proprietilor acestora depinde n primul rnd dup scopul pentru
care se ntocmete aceasta i de scara acesteia.
Conform MESP 1987, dup scop acestea pot fi:
Studii pedologice pentru evaluarea general a resurselor de sol, care au
ca scop prezentarea unei imagini de ansamblu asupra nveliului de sol, fie pe
uniti administrative (judee), fie pe uniti naturale sau bazine hidrografice i
servesc la elaborarea unor strategii pe termen mediu sau lung.
Studii pedologice pentru fundamentarea lucrrilor de bonitare , care
reprezint ansamblul de observaii, studii i cercetri ecopedologice (ntreprinse n
teren, laborator, birou) capabile s reprezinte cantitativ, dar i calitativ potenialul
de care dispune la un moment dat, dar i n perspectiv n teren agricol.

68

Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de sistematizare,


organizare a teritoriului i dezvoltare a produciei agricole, care au ca scop
asigurarea unui fond de date necesare pentru rezolvarea urmtoarelor probleme:
- restructurarea i reamplasarea unor categorii de folosine
- stabilirea unor sole ct mai omogene i a asolamentelor
- diferenierea msurilor ameliorative i agrotehnice
- evaluarea unor costuri privind lucrrile agrotehnice i ameliorative, etc.
Studii pedologice pentru nfiinarea i modernizarea plantaiilor de vi
de vie, care au drept scop identificarea i cuantificarea factorilor ecopedologici ce
influeneaz creterea i producia viei de vie pe baza caracteristicilor solurilor i
terenului. Ele se execut la scri cuprinse ntre 1:2000 i 1:50000, n funcie de faza
de proiectare, respectiv faza de not de comand (NC), proiect de execuie (PE),
detaliu de execuie (DE).
Studii pedologice pentru nfiinarea i modernizarea plantaiilor de
pomi, care trebuiesc s in seama de particularitile speciilor pomicole i s
corespund, att prin coninut ct i prin competena concluziilor, exigenelor
impuse de nivelul ridicat al investiiilor practicate n pomicultur.
Studiile pedologice executate cu scopul nfiinrii i modernizrii plantaiilor
de pomi se execut conform metodologiei de elaborare a studiilor pedologice
pentru evaluarea general a resurselor de sol i, dup caz, conform celor pentru
fundamentarea lucrrilor de amenajare complex a versanilor sau pentru lucrrile
de combatere a excesului de umiditate, cu unele exigene legate de particularitile
specifice plantaiilor pomicole.
Studiile pentru nfiinarea i modernizarea plantaiilor de pomi se execut la
scri cuprinse ntre 1:2000 i 1:25000, n funcie de faza de proiectare i gradul de
complexitate al nveliului de sol, fiind, ca i n cazul plantaiilor de vi de vie,
studii pentru faza de not de comand (NC), proiect de execuie (PE), detaliu de
execuie (DE).
Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de amenajare,
organizare i exploatare a pajitilor, care au drept scop furnizarea de date
privitoare la caracteristicile solurilor i a terenurilor, cu referire special asupra
naturii i intensitii factorilor limitativi, pentru alegerea soluiilor de proiectare
pentru dimensionarea lucrrilor i pentru aplicarea tehnologiilor raionale de
exploatare, n vederea sporirii fertilitii solurilor, prevenirii proceselor secundare
de degradare i ridicrii productivitii pajitilor.
Studiile pedologice pentru fundamentarea proiectelor de amenajare,
organizare i exploatare a pajitilor se execut pentru faza de proiect de execuie
(PE), uneori acesta incluznd i faza de not de comand, cnd primete denumirea
de faz unic (PFU).

69

Studii pedologice pentru ntocmirea amenajamentelor silvice, ce au drept


obiectiv studiul solului n raport cu factorii de mediu care i condiioneaz existena
i mpreun cu care formeaz biotopuri (tipuri de staiuni) i ecosisteme de diferite
favorabiliti pentru specii forestiere.
Studiile pedologice necesare pentru ntocmirea amenajamentelor silvice se
realizeaz ntr-o faz unic la scara 1:25000 1:150000, ce ar corespunde fazelor:
not de comand (NC) i proiect de execuie (PE) din domeniul agriculturii.
Coninutul acestor lucrri urmeaz a fi completate cu elemente speciale, dup caz:
de combatere a eroziunii sau de corecie a terenurilor n patrimoniul silvic, de
prevenire i combatere a excesului de umiditate, pentru fundamentarea lucrrilor de
mpduriri, etc.
Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de amenajare a
teritoriului n vederea eliminrii excesului de umiditate pe terenurile
orizontale n regim natural, care au scopul de a furniza unitilor de proiectare i
exploatare date cu privire la necesitatea lucrrilor de desecare drenaj, n raport cu
natura i intensitatea factorilor limitativi i la pretabilitatea terenurilor la astfel de
lucrri, precum i unele elemente pentru alegerea soluiilor de proiectare,
dimensionarea lucrrilor i aplicarea celor mai raionale tehnologii de exploatare, n
vederea sporirii fertilitii solurilor i prevenirii proceselor secundare de degradare.
n funcie de faza de proiectare aceste pot avea urmtoarele faze: not de
comand (NC), proiect de execuie (PE), detaliu de execuie (DE).
Studii pedologice n scopul amenajrii terenurilor pentru irigaie, care au
ca specific schimbarea radical a regimului hidrologic al solului irigat n
comparaie cu solul alimentat cu ap numai din precipitaii. Ele stabilesc
pretabilitatea terenurilor pentru irigaie, bazat pe prognoza comportrii solurilor n
noile condiii de regim hidrologic, precum i stabilirea parametrilor necesari
dimensionrii unor elemente tehnice ale amenajrilor.
n funcie de scar i gradul de detaliere aceste studii se mpart n
urmtoarele faze: de not de comand (NC), proiect de execuie (PC), detaliu de
execuie (DE).
Studiile pedologice necesare fundamentrii proiectelor de amenajare
complex a teritoriului pentru irigaii cu ape uzate, se efectueaz innd seama
de metodologia de elaborare a studiilor pedologice pentru irigarea cu ape
convenionale curate, cu adaptrile care se refer, n principal, la selecia arealelor
irigate cu ape uzate, dintr-o perspectiv ecologic modern. Selecia sistemului de
gospodrire a reziduurilor din apele folosite la irigaii se face n funcie de
localizarea i condiiile concrete ale fiecrei surse (complexe zootehnice, staii de
epurare, ecarisaj etc.). Ideal este ca ntreprinderile de cretere a animalelor i
psrilor s fie localizate n areale agricole, pe direcia vntului dinspre localiti i

70

la aval de acestea, s aib suficient teren care s permit un tratament i o degajare


a produselor reziduale i s permit un control uor al scurgerilor.
Administrarea reziduurilor rezultate de la animale i psri (sau staiile de
epurare), se face n doze agronomice (doze stabilite pentru a se obine un maxim de
producie fr a determina fenomene de poluare cu azot, metale grele, sruri)
capabile s mreasc fertilitatea solului.
Studii pedologice n scopul amenajrii terenurilor pentru orezrii, ce
furnizeaz date necesare proiectrii sau amenajrilor orizicole, precum i date
referitoare la natura i intensitatea factorilor limitativi i restrictivi pentru cultura
orezului care se execut, dup specificul lor, la scri cuprinse ntre 1:100000 i
1:2000.
De asemenea, aceste studii trebuie s conin date necesare urmririi
fenomenelor de degradare a solurilor prin specificul culturii orezului i, n acest
sens, alegerii celor mai potrivite tehnologii de ameliorare.
n funcie de scop i scara de lucru acestea sunt studii pedologice generale i
detaliate. Exploatarea n regim periodic submers a terenurilor cu orez atrage dup
sine schimbarea unor proprieti chimice, fizice i biologice ale solurilor, cu
intensificarea unor riscuri asumate (nmltinare, srturare, tasare, etc.).
Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de amenajare
complex a versanilor n vederea prevenirii i combaterii eroziunii pe
terenurile agricole n regim neirigat, care asigur fondul de date referitoare la sol
i teren necesare proiectelor pentru amenajarea antierozional, furniznd
proiectantului datele pedologice necesare alegerii msurilor sau a schemelor de
amenajare i dimensionare a lucrrilor.
n cazul amenajrii complexe a terenurilor agricole n pant, studiile
pedologice se execut pentru fazele de proiect de execuie (PE) sau pentru faza de
detaliu de execuie (DE).
Studii pedologice pentru stabilirea amplasamentelor i proiectrii de
sere i solarii, care au drept scop fundamentarea tiinific a alegerii
amplasamentelor i a construciilor de sere i solarii. Ele stabilesc pretabilitatea
terenurilor pentru construcia de sere i fundamenteaz msurile de construire a
acestora, realiznd totodat evoluia solurilor n condiii de amenajare i exploatare.
n funcie de specificul lor acestea pot fi: de stabilire a amplasamentului
pentru sere i solarii sau pentru realizarea proiectelor de sere i solarii.
Studiile pedologice pentru stabilirea amplasamentelor de sere i solarii, se
stabilesc pentru un numr de 2 4 amplasamente posibile, scara de lucru fiind
1:10000.
Adncimea profilelor de sol va trebui s asigure concretizarea substratului
pn la 1,5 m sub cota de construcie, fapt pentru care observaiile n teren vor
trebui fcute pn la adncimi mai mari.
71

Studiile pedologice pentru proiectele de sere i solarii, se execut pe o


suprafa de 1,5 ori mai mare dect suprafaa amplasamentului ce urmeaz a fi
proiectat, scara de lucru fiind 1:2000 i mai mare.
Studiile vor cuprinde dou pri, una naturalistic de caracterizare a
condiiilor naturale i a solurilor i alta pedoameliorativ, de interpretare a datelor
n scopul amenajrii (o atenie deosebit acordndu-se problemelor legate de sursa
de ap de irigaie, caracterul i calitatea acesteia, etc ).
Studii pedologice i litologice n vederea recuperrii (recultivrii)
terenurilor degradate prin activiti social economice, care urmresc
cunoaterea cantitativ i calitativ a fondului funciar al zonelor degradabile, n
vederea furnizrii datelor necesare pentru proiectele de amenajare i recultivare a
terenurilor degradate i de stabilire a celei mai potrivite categorii de folosin.
Studiile pedologice vor fi executate n conformitate cu metodologia de
cartare n vigoare corespunztoare complexitii zonei, la 1:1000 1:2000 n cazul
folosinelor agricole sau 1:5000 n cazul altor folosine.
n raportul pedologic se va insista, evident, asupra caracteristicilor fizice,
chimice i mineralogice ale materialelor haldate aflate la diferite nivele pe
adncimea de 1,5 2,0 m, o atenie deosebit urmnd a fi acordat elementelor
nocive, dac este cazul, i tuturor factorilor care stnjenesc sau limiteaz
dezvoltarea plantelor.
Raportul va cuprinde, de asemenea, un plan de urmrire (supraveghere)
continu pe termen lung a evoluiei materialelor haldate n procesul de recultivare,
att sub aspectul de suport i mediu pentru dezvoltarea plantelor ct, i ca
dezvoltare a proceselor pedogenetice.
Studiile pedologice necesare proiectelor de recultivare (recuperare) a
terenurilor degradate au caracter litologic (pedolitologic) i prezint, un specific
deosebit n funcie destinaie: halde sau terenuri neproductive sau au n vedere
terenuri ce vor face obiectul unor exploatri miniere.
Studii pedologice pentru caracterizarea terenurilor cu soluri poluate i
combatere a polurii solurilor, care au drept scop obinerea informaiilor necesare
pentru identificarea, inventarierea, caracterizarea i evaluarea importanei locurilor
contaminate i impactul lor asupra mediului.
Pentru identificarea, caracterizarea, clasificarea i cartografierea solurilor
poluate se ine seama de un ansamblu de criterii, cum sunt natura i sursa polurii,
gradul de poluare, activitatea care genereaz poluarea, etc., solurile poluate
clasificndu-se la nivelul a trei ranguri sistematice, corespunztor clasei (poluare
fizic PF, poluare chimic PC, poluarea biologic PB, poluare radioactiv
PR), tipului (ind. 28 MESP 1987) i gradului de poluare (ind. 29 MESP
1987). Ultimile dou elemente sunt reflectate la nivelul variantei de sol STRS
2000.
72

Dup scara la care se lucreaz, cartarea pedologic se clasific n:


Cartri pedologice la scara mic 1:300.000, au un caracter sintetic oferind
o caracterizare general a nveliului de sol pe teritorii ntinse la nivel regional sau
pe mari uniti fizico geografice. Pe hrile de soluri la scara mic figureaz att
tipurile ct i subtipurile de sol.
Cartri pedologice la scar mijlocie (1:300.000 1:50.000), constituie
baza tiinific pentru zonarea produciei i planificarea dezvoltrii regionale i
stabilirii sistemului de msuri ameliorative conservative ale mediului n general i a
solului n special.
Hrile de sol la scara mijlocie sunt ntocmite att prin cercetri directe pe
teren, dar mai frecvent prin generalizarea hrilor la scri mari. Pe aceste hri
figureaz, de obicei, tipurile i subtipurile genetice de sol, alturi de care apar n
zonele mai puin complexe uniti taxonomice inferioare, iar n zonele cu nveli de
sol mai puin omogen asociaii i complexe de soluri.
Cartri pedologice la scar mare (1:50.000 1:5.000), redau
particularitile nveliului de soluri pe teritorii relativ restrnse ca ntindere, cu
variaia lor n funcie de mezorelief i delimitarea acestora pe baza de caracteristici
agro-silvo-productive, ele constituiesc baza documentrii a studiilor tehnicoeconomice privind organizarea teritoriului, a produciei agricole i amenajarea
hidroameliorativ (desecri, irigaii etc.). Pe ele sunt delimitate: tipul, subtipul,
varietatea si varianta de sol.
Cartri pedologice detaliate, sunt considerate cartrile efectuate la scri
mai mari dect 1:5.000 (1:2.000, 1:1.000, 1:500) i redau caracteristicile nveliului
de sol i teren pn la ntinderi de civa metri i repartiia lor n funcie de
microrelief i/sau repartiia lor n funcie de nivelul stratului pedofreatic.
Cartrile detaliate se execut, n general, pe suprafee reduse, fie in scopuri
de cercetare tiinific (pe teritoriul staiunilor de cercetri), n sectoare "cheie" (n
cazul cartrilor la scri mai mici), fie n scopuri agro-silvo-productive sau de
reconstrucie ecologic (pentru extinderea sau modernizarea plantaiilor pomicole,
viticole, orizicole, piscicole, amenajamente silvice, nfiinarea de culturi tehnice
valoroase, proiectarea lucrrilor de irigaie sau desecri, construcii de drumuri,
pentru determinarea efectelor economice i ecologice ale sistemelor ameliorative i
conservative de lucrare a solului, pentru ncadrare n clase de calitate n vederea:
concesionrii, arendrii, trecerii n alt categorie de folosin i dimensionrii
creditului ipotecar, activiti de proiectare, urbanism i alte activiti de testri i
tehnico-economice, etc.
Alegerea scrii de cartare se face n funcie de scopul cartrii, de
complexitatea nveliului de sol i de comanda beneficiarului.
n anumite situaii beneficiarul cartrilor pedologice solicit o anumit scar de
prezentare a hrii, indiferent de numrul de puncte de observaie, respectiv de
73

precizia limitelor. n astfel de cazuri vor fi specificate, n mod expres, pe hart att
scara de prezentare ct i precizia hrii (ex. scara 1:10000 cu precizia
corespunztoare scrii 1:50000 sau 1:100000 cu precizia corespunztoare scrii
1:50000).
Cartarea solului este finalizat prin:
- identificarea, localizarea i delimitarea unitilor de sol i teren, concretizat
prin harta solurilor i a terenurilor;
- caracterizarea morfologic, fizic, chimic i biologic a unitilor de sol
cartate (respectnd ordinea din legenda anexat);
- caracterizarea condiiilor i a influenelor antropogene n procesele de
solificare, conservare i ameliorare a fertilitii solurilor;
- elaborarea hrii solurilor i a hrilor corelative (geologice, hidrologice,
hidrogeologice, vegetaiei naturale i a culturilor);
- ntocmirea raportului pedologic;
- prognoza evoluiei solurilor n condiiile aplicrii unor msuri ameliorative;
- bonitarea terenurilor i stabilirea favorabilitii acestora pentru diverse
culturi, precum i a pretabilitii acestora pentru sistemele conservative de lucru a
solului;
- evidenierea msurilor necesare a fi aplicate n vederea prevenirii
fenomenelor de degradare a solurilor

2.2. Noiuni de clasificare a solurilor


Ca mijloc de producie, ca obiect i parial ca produs al muncii omeneti,
pmntul a constituit nc din cele mai vechi timpuri i un element care a fost
evaluat, preuit i clasificat. Aciunea de apreciere i apoi de determinare a aa
numitei caliti a resurselor de terenuri (pmnturi) este tot att de veche precum
i activitatea omeneasc de a produce bunurile necesare traiului prin folosirea
pmntului n acest scop.
De altfel, alegerea locului potrivit sau potrivirea locului pentru anumite
folosine i culturi a fost grij a agricultorului (trecut de faza agriculturii itinerante),
meteug nvat n mod intuitiv i transmis din generaie n generaie.
ntruct aceast pricepere a celor care cultivau pmntul nu putea fi msurat
i generalizat, comunitile omeneti, reprezentate prin formaiunile statale i
religioase, au ncercat din primele nceputuri s alctuiasc metodici pentru
ncadrarea (clasificarea) pmntului, pentru perceperea drilor n natur sau bani.

74

Producia vegetal realizndu-se n diferite condiii: ecosisteme naturale (fr


sau cu foarte puine intervenii antropice), sau agroecosisteme extensive sau
intensive (cu implicare direct sau indirect a statului arhaic, de drept sau
dictatorial), impune ca o stringent necesitate o cunoatere ct mai profund a
tuturor determinanilor ecologici.
Studiile pedologice, ca i tiinele solului n general au aprut ns ca rspuns
la cerinele de rezolvare a unor probleme practice ale epocii moderne, J. Dumansky,
1995 (citat de I. Munteanu, 2000) artnd c n decursul timpului, orientarea
acestor activiti a fost determinat att de cerinele specifice domeniului de
activitate ct i de cerinele socio-economice ale epocii respective.
Astfel pn n secolul XVIII i XIX studiile despre sol au fost (i mai sunt i
astzi n unele zone) folosite pentru stabilirea taxelor i impozitelor funciare, ele
punnd n primul rnd accentul pe relaiile sol plant, nivelul recoltelor i
practicile agricole curente. Ulterior din cauza dezastrelor ecologice majore cauzate
de secetele anilor 1930, n S.U.A. n special, scopul studiilor pedologice a fost
orientat nspre conservarea solurilor i a terenurilor, planificarea i, ndeosebi,
controlul eroziunii prin ap i vnt, incluznd ns i obiectivele referitoare la
relaiile sol plant (I. Munteanu, 2000).
n ultimul deceniu al secolului trecut a aprut necesitatea ca studiile
pedologice s furnizeze informaii pentru scopuri multiple privind planificarea
folosinelor, realizarea unor infrastructuri (ci rutiere, aeroporturi, terenuri de sport)
i, nu n ultimul rnd, asigurarea proteciei mediului (Soil Survey Manual, 1995).
n consecin, viziunea strict utilitarist referitoare la sol face loc unei
viziuni holistice care integreaz i o puternic component ecologic. Aceast
situaie corespunde tendinei generale, existente la sfritul secolului trecut i n
acelai timp la nceputul acestui secol (i de mileniu), de a vedea planeta nu numai
sub raportul resurselor de hran i loc de habitat, dar i din punct de vedere
ambiental, a binemeritatei bucurii de a putea beneficia de un peisaj frumos, aer, ap
i sol curate.
A existat i exist deci o permanent aciune de aducere la zi a diferitelor
sisteme de clasificare odat cu evoluia cunotinelor despre sol.
Astfel, pe plan internaional au fost realizate revizuiri ale Legendei Hrii
Solurilor Lumii, FAO/UNESCO i au fost difuzate mai multe ediii mbuntite ale
clasificrii americane (Soil Taxonomy) sau ale Referenialului Pedologic Francez,
iar sub coordonarea ISRIC, un colectiv de specialiti a elaborat mai multe variante
pentru Baza mondial de referin a resurselor de sol, sistem de clasificare notat
WRB (World Reference Base). Preocupri n acest sens au existat i n ara noastr,
ele fiind concretizate prin Sistemul Taxonomic al Solurilor Romniei.
La baza
taxonomiei solurilor se afl, ca i n cazul SRCS 1980, orizonturile i proprietile
diagnostice. A fost introdus n plus categoria de materiale parentale diagnostice
75

renunndu-se la aa zisele orizonturi Cpr (C pseudorendzinic) i Rrz (R rendzinic),


fiind introdu-se totodat orizonturi diagnostice, noi, A limnic, A hortic precum i
orizonturile, pelic, criptospodic, scheletic, folic.
Nomenclatura solurilor a fost uniformizat i sistematizat astfel nct clasele
de soluri i tipurile de sol s capete o denumire constituit dintr-un singur, cuvnt
fapt ce a condus la modificarea denumirilor anterioare n unele cazuri, dnd astfel
impresia unei transformri radicale, ceea ce nu este cazul. S-a convenit ca n
denumirea clasei de soluri ntotdeauna terminat cu sufixul sol vocala de legtur
cu prima parte s fie vocala i (cernisoluri, luvisoluri etc.).
Clasa de soluri reprezint mulimea solurilor caracterizate printr-un anumit
stadiu sau mod de definire a profilului de sol dat de prezena unui orizont
pedogenetic sau proprietate esenial, considerate elemente diagnostice specifice
celor 12 clase de soluri (tabelul 2.2.1.).
Tabelul 2.2.1.
Clasificarea solurilor la nivel de clas i tip
(principalele caracteristici ale claselor)
Simbol

PRO

CER

UMB

Denumirea
clasei

Orizontul sau proprietile


diagnostice
PROTISOLURI Orizont A sau orizont O (sub
20 cm grosime) fr alte
orizonturi
diagnostice.
Urmeaz roca (Rn sau Rp)
sau orizontul C.
Pot s apar sub 50 cm
orizontul salic sau natric,
orizontul vertic asociat cu C
i proprieti gleice.
CERNISOLURI Orizont A molic (Am)
continuat
cu
orizont
intermediar (AC, AR, Bv sau
Bt),
avnd
n
partea
superioar culori cu valori i
crome sub 3,5 (la umed). Nu
prezint proprieti andice,
gleice, stagnice, salsodice
intense n primii 20 cm.
UMBRISOLURI
Orizont A umbric (Au)
continuat
cu
orizont
intermediar AC, AR sau B,
avnd n partea superioar
valori i crome sub 3,5 (la
umed). Pot avea orizont O.

76

Tipuri genetice de sol


Simbol
Denumire
LS
Litosol
RS
Regosol
PS
Psamosol
AS
Aluviosol
ET
Entiantroposol

KZ
CZ
FZ
RZ

Kastanoziom
Cernoziom
Faeoziom
Rendzin

NS
HS

Nigrosol
Humosiosol

Simbol

Denumirea
clasei

CAM

CAMBISOLURI

LUV

SPO

PEL
AND
HID

SDL

HIS

ANT

Orizontul sau proprietile


diagnostice

Orizont B cambic (Bv) avnd


culori cu valori i crome
peste 3,5 (la umed) ncepnd
cu partea superioar. Pot
prezenta orizont O, vertic sau
pelic.
LUVISOLURI Orizont B argic (Bt) avnd
culori i crome peste 3,5 (la
umed) ncepnd din partea
superioar, nu includ solurile
cu
orizont
argic-natric
(Btna).Pot prezenta orizont
O, vertic asociat cu B argic
(Bt) sau B argic vertic (Bty)
SPODISOLURI Orizont spodic (Bhs, Bs) sau
orizont criptospodic (Bcp).
Pot prezenta proprieti
criostagnice.
PELISOLURI
Orizont pelic sau orizont
vertic ncepnd cu primii 20
cm sau imediat sub Ap.
ANDISOLURI Proprieti andice n profil,
n absena orizontului spodic.
HIDRISOLURI Proprieti gleice (Gr) sau
stagnice (W) care ncep n
primii 50 cm, sau A limnic
(Al) ori orizont histic (T)
submers
SALSODISOLURI
Orizont salic (sa) sau orizont
(na) n partea superioar a
solului (n primii 50 cm) sau
orizont Btna
HISTISOLURI Orizont folic (Of) sau turbos
(T) n partea superioar a
solului de peste 50 cm
grosime sau numai 20 cm
dac este situat pe orizontul
R
ANTRISOLURI Orizont antropogenetic sau
lipsa orizontului A i E,
ndeprtate prin eroziune
accelerat sau decopertare
(antropic)

77

Tipuri genetice de sol


Simbol
Denumire
EC
DC

Eutricambosol
Districambosol

EL
LV
PL
AL

Preluvosol
Luvosol
Planosol
Alosol

EP
PD
CP

Prepodzol
Podzol
Criptopodzol

PE
VS

Pelosol
Vertosol

AN

Andosol

SG
GS
LM

Stagnosol
Gleiosol
Limnosol

SC
SN

Solonceac
Solone

TB
FB

Turbosol
Foliosol

ER
AT

Erodosol
Antroposol

*Termenul include att silandosolurile (cu proprieti andice date ndeosebi


de allofane i minerale similare) ct i aluandosoluri (cu proprieti andice
determinate mai ales de predominarea aluminiului complexat de materia organic
n mediu foarte acid). Ele vor putea fi separate ulterior pe criterii chimice,
silandosolurile avnd silice extractibil n oxalat peste 0,6%, fa de aluandosoluri
care au sub 0,6% (sau raportul dintre Al extractibil n pirofosfat i Al extractibil n
oxalat sub 0,5 la silandosoluri i peste 0,5 la aluandosoluri).
SRTS-2003, a relizat o uniformizare a denumirilor prin aplicarea unor reguli.
La nivelul clasei de soluri denumirea este un substantiv folosit la plural,
terminat n soluri, a crei prim parte arat caracterul esenial al mulimii de soluri
care alctuiete clasa; de exemplu cernisoluri, luvisoluri, salsodisoluri, protisoluri ,
pelisoluri, etc. Se remarc la toate denumirile prezena vocalei i ca element de
legtur cu sufixul soluri.
n cazul denumirii tipului de sol, legtura dintre sufixele sol, ziom sau
dzol cu prima parte a cuvntului se face prin vocala o (litosol, aluviosol,
cernoziom, etc.) existnd ns trei excepii: rendzin, solonceac, solone, ultimele
dou denumiri avnd totui o ca vocal de legtur n cuvnt.
n ceea ce privete taxonomia solurilor la nivel inferior au fost pstrai i
folosii pentru criterii de subdivizare indicatorii pedologici utilizai n SRCS 1980
i mbuntii n 1987 (Metodologia de elaborare a studiilor pedologice) cu unele
modificri minore.
Astfel indicatorul 21 referitor la materialele i rocile parentale a fost divizat
n doi indicatori 21 a i 2l b primul referindu-se la materialul parental, iar al doilea
la roca parental sau la roca subiacent.
De asemenea a fost schimbat poziia taxonomic a indicatorului 20
(eroziune colmatare) care trece de la varietate de sol la variant de sol ca i cea a
familiei de sol care trece dup specia (granulometric) pentru a se menine
continuitatea divizrii solului.
Toate aceste trsturi principale specifice tipului genetic de sol reflect de
fapt aciunea proceselor pedogenetice determinate de complexul condiiilor
generale: climatice, biologice, litologice, hidrologice i antropice n care au avut
loc i are nc loc formarea i evoluia solului.
Fiecare clas de soluri prezint ntre 1 i 5 tipuri genetice de sol, fiecare
prezentnd caracteristici specifice (tabelul 2.2.2.).

78

Tabelul 2.2.2.
Principalele tipuri de sol i caracteristicile acestora
(indicatorul 11, SRTS 2003)
Simbolul

Tip de sol
Denumire

LS
1.LITOSOL

RS

2. REGOSOL

PS

3.PSAMOSOL

AS

4.ALUVIOSOL

Caracteristici morfogenetice principale


1.PROTISOLURI
Sol avnd orizont Ao sau O de cel
puin 5 cm grosime urmat din primii
20 cm de:
- roca compact continu (Rn)
- material scheletic cu sub
10% pmnt fin (Rp), care poate
continua pn la 50 cm adncime
- material scheletic calcarifer
cu peste 40% carbonat de calciu
echivalent
Sol avnd un orizont A (Am, Au, Ao)
care trece n material parental
neconsolidat sau slab consolidat cu
excepia
materialelor
parentale
nisipoase, fluvice sau antropogene. Nu
prezint alte orizonturi sau proprieti
diagnostice sau sunt prea slab
exprimate. Pot fi ns prezente
proprieti hipostagnice (w), orizont
hiposalic sau chiar salic sub 50 cm,
sau poate avea orizont O.
Sol avnd orizont A (Am, Au, Ao) care
trec n material parental nisipos,
remaniat eolian, avnd pe cel puin
primii 50 cm, textur grosier sau
grosier mijlocie (sub 12% argil). Nu
prezint alte orizonturi diagnostice
(sau prea slab exprimate). Se pot
asocia proprieti salsodice (orizont
hiposodic, hiponatric, sau chiar salic
sau natric sub 50 cm adncime) i
proprieti gleice (orizont Go) sub 50
cm adncime.
Sol constnd din material parental
fluvic pe cel puin 50 cm grosime i
avnd cel mult un orizont A (Am, Au,
Ao). Nu prezint alte orizonturi sau

79

Subtip
distric
eutric
scheletic
histic

distric
eutric
calcaric
salinic
stagnic
molic
umbric
pelic
litic
scheletic
distric
eutric
calcaric
umbric
molic
gleic
sodic
salinic

distric
eutric
calcaric
molic

Simbolul

Tip de sol
Denumire

ET

5.ENTIANTROPOSOL

KS

6.KASTANOZIOM

CZ

7. CERNOZIOM

Caracteristici morfogenetice principale

Subtip

proprieti diagnostice, n afar de cel


mult orizont vertic asociat orizontului
C, proprieti salsodice (orizont
hiposodic, hiponatric sau chiar salic
sau natric sub 50 cm adncime) i
proprieti gleice (orizont Gr) sub 50
cm adncime

umbric
entic
gleic
vertic
prundic
salic
sodic (alcalic)
psamic
pelic
urbic
rudic
garbic
spolic
mixic
reductic
copertat
psamic
pelic

Sol n curs de formare dezvoltate pe


materiale parentale antropogene avnd
o grosime de cel puin 50 cm sau
numai de minimum 30 cm dac
materialul parental antropogen este
scheletic (pe aceast grosime), fr
orizonturi diagnostice n afar de un
orizont Ao (cu excepia celor
copertate) care pot avea un orizont A
molic sau umbric.
2.CERNISOLURI
Sol avnd orizont A molic
(Am) cu valori i crome mai mari de 2
(la umed), orizont AC, cu valori i
crome sub 3,5 (la umed) cel puin n
partea superioar i cel puin pe feele
agregatelor structurale, urmat de un
orizont Cca n primii 125 cm sau
pudr friabil de carbonai de calciu
(concentrri de carbonai secundari) n
primii 100 cm. Carbonatul de calciu
este de regul prezent de la suprafa.
Sunt excluse solurile formate pe
materiale parentale calcarifere. Nu
prezint alte orizonturi sau proprieti
gleice (Gr) sub 50 cm i proprieti
solsidice (sc, ac, sau chiar sa, na sub
50 cm.
Sol avnd orizont Am (molic) ce are
crome sub 2 la umed (sau sub 3 la
umed n cazul CZ cu orizont B)
orizont intermediar (AC, Bv, Bt)
avnd culori cu valori i crome sub 3,5
la umed, cel puin n partea superioar
(pe cca. 10-15 cm) i cel puin pe

80

tipic (calcaric)
psamic
gleic
salinic
sodic

tipic
psamic
pelic
vertic
gleic
aluvic
cambic

Simbolul

Tip de sol
Denumire

FZ

8.FAEOZIOM

RZ
9.RENDZIN

Caracteristici morfogenetice principale

Subtip

feele agregatelor structurale i orizont


Cca sau pudr friabil de CaCO3
(carbonai secundari) n primii 125
cm(200 cm n cazul texturii grosiere).
Sunt excluse solurile formate pe
materiale parentale calcifere sau roci
calcaroase care apar ntre 20-50 cm.
Poate avea orizont vertic, proprieti
gleice sub 50 cm i proprieti
salsodice (sc, ac, sau sub 50 cm chiar
sa, na)
Sol avnd orizont A molic (Am),
orizont intermediar (AC; Bv, Bt)
avnd culori cu valori i crome sub 3,5
(la umed) cel puin pe feele
agregatelor structurale i fr orizont
Cca sau concentrri de carbonai
secundare n primii 125 cm (sau primii
200 cm n cazul texturii grosiere).
Pelicule argilo-humice n orizont Bv i
adesea caractere de hidromorfie cnd
exist orizont Bt. Poate avea orizont
vertic, proprieti gleice (Gr) sub 50
cm i proprieti stagnice (w) sau sub
50 cm (W). Sunt excluse solurile
formate pe materiale parentale
calcarifere.
Sol avnd orizont A molic (Am) i
orizont intermediar AR, AC, Bv)
avnd culori cu valori i crome sub 3,5
(la umed) cel puin n partea
superioar i cel puin pe feele
agregatelor structurale; dezvoltate pe
materiale parentale calcarifere sau roci
calcaroase care apar ntre 20 i 50 cm.
3.UMBRISOLURI

argic
calcaric
greic
salinic
Sodic

81

tipic
greic
psamic
pelic
vertic
gleic
stagnic
clinogleic
aluvic
cambic
argic
calcaric

stagnic
clinogleic
aluvic
cambic
argic
calcaric

Simbolul

Tip de sol
Denumire

NS
10.NIGRISOL

HS

11.HUMOSIOSOL

EC

12.EUTRICAMBOSOL

DC

13.DISTRICAMBOSOL

Caracteristici morfogenetice principale

Subtip

Sol avnd orizont A umbric (Au)


avnd culori i crome sub 2 (la umed)
urmat de un orizont intermediar (AR,
AC, Bv) cu grad de saturaie n baze
sub 53% i culori cu valori i crome
sub 3,5 (la umed) cel puin n partea
superioar i cel puin pe feele
agregatelor structurale. Poate avea
orizont O.

tipic
cambic
litic
scheletic
aluvic

Sol avnd orizont A umbric (Au)


avnd culori i crome sub 2 (la umed),
dar coninnd materie organic
humificat segregabil de partea
mineral silicatic, urmat de un
orizont intermediar (AR, AC, Bv) cu
grad de saturaie n baze sub 53% i
culori cu valori i crome sub 3,5 (la
umed) n partea superioar. Prezint
de regul A.
4. CAMBISOLURI
Sol avnd orizont A ocric sau A molic
(Ao, Am) urmat de un orizont
intermediar (Bv) cu valori i crome
peste 3,5 (la umed), cel puin pe feele
agregatelor structurale ncepnd din
partea superioar i cu proprieti
eutrice. Poate prezenta orizont O i
orizont vertic sau pelic i proprieti
stagnice, gleice i andice, dar la
adncimi mai mari sau intensiti care
nu permit ncadrarea la hidrisoluri sau
andisoluri.

tipic
cambic
litic
scheletic

Sol avnd orizont A ocric sau A


umbric (Ao, Au) urmat de un orizont
intermediar cambic (Bv) cu valori i
crome peste 3,5 (la umed) cel puin pe
feele agregatelor structurale ncepnd
din partea superioar i cu proprieti
districe cel puin ntr-o parte a
orizontului.
Poate prezenta orizont O, orizont Bv
cu acumulare de Al2O3 i proprieti
andice de intensiti sau la adncimi

tipic
umbric
psamic
andic
prespodic
litic
scheletic
aluvic

82

tipic
molic
psamic
vertic
andic
gleic
stagnic
aluvic
scheletic
rodic

Simbolul

Tip de sol
Denumire

EL

14. PRELUVOSOL

LV

PL

AL

Caracteristici morfogenetice principale


care nu permit ncadrarea la
andosoluri.
5. LUVISOLURI
Sol avnd orizont A ocric sau molic
(Ao, Am) urmat de un orizont argic
(Bt), avnd culori cu valori i crome
peste 3,5 (la umed), cel puin pe feele
agregatelor structurale ncepnd din
partea superioar i grad de saturaie
n baze (V) peste 53%.
Poate prezenta ORIZONT
VERTIC,
ORIZONT
Cca
sau
concentrri de carbonai secundari n
primii 125 cm, orizont O i proprieti
stagnice intense (W) sub 50 cm sau
proprieti gleice (Gr) sub 50 cm.

Sol avnd orizont A ocric (Ao) urmat


de un orizont eluvial E (El sau Ea) i
orizont B argic (Bt) cu grad de
saturaie n vaze (V) peste 53% cel
puin ntr-un orizont din partea
superioar. Nu prezint schimbare
15. LUVOSOL brusc (ntre E i Bt) pe mai puin de
7,5 cm.
Poate prezenta pe lng orizonturile
menionate orizontul O, orizont vertic,
proprieti stagnice intense (W) sub 50
cm, proprieti gleice (Gr) sub 50 cm,
schimbare textural semibrusc (pe 7,5
15 cm) sau trecere glosic
(albeluvic).
Sol avnd orizont A ocric (Ao) urmat
de orizont eluvial E (El sau Ea) i
orizont B argic (Bt) prezentnd
16. PLANOSOL schimbare textural brusc (ntre E i
Bt pe mai puin de 7,5 cm).
Poate prezenta orizont O, orizont
vertic i proprieti stagnice intense
(W).
Sol avnd orizont A ocric (Ao) urmat
de direct sau dup orizont eluvial E (El
sau Ea) de un orizont B argic (Bt)
17. ALOSOL
avnd proprieti alice pe cel puin 50
cm, ntre 25 125 cm adncime (sau

83

Subtip

tipic
molic
rocat
rodic
psamic
pelic
vertic
stagnic
gleic
calcic
litic
scheletic
tipic
rocat
rodic
rezicalcaric
psamic
vertic
albic
glosic
planic
stagnic
gleic
litic
scheletic
tipic
albic
vertic
stagnic
solodic (sodic)

tipic
umbric
preluvic
albic
stagnic

Simbolul

EP

PD

CP

PE

VS

Tip de sol
Denumire

Caracteristici morfogenetice principale

cel puin jumtate din orizont dac


apare orizont R sau C la adncime mai
mic).
Poate prezenta orizont organic sau
proprieti stagnice moderate (W) sau
intense (W) sub 50 cm adncime.
6. SPODISOLURI
Sol avnd orizont A ocric sau umbric
(Ao, Au) urmat de orizont B spodic
feriiluvial (Bs).
18. PREPODZOL
Poate avea un orizont Es
discontinuu i pot prezenta orizont
organic nehidromorf O folic (Of) sub
50 cm grosime.
19. PODZOL
Sol avnd orizont O i/sau A ocric sau
umbric (Ao, Au) urmat de un orizont
eluvial spodic (Es) i orizont B spodic,
humico-feriiluvial sau feriiluvial (Bhs,
Bs).
Poate prezenta orizont organic
nehidromorf O folic (Of) sub 50 cm i
proprieti criostagnice.
Sol avnd orizont O i/sau A foarte
humifer urmat de
orizont B
criptospodic
(Bcp)
humifer.
20.CRIPTOPODZOL
Poate prezenta orizont organic
nehidromorf O folic (Of) sub 50 cm
grosime i proprieti criostagnice.
7. PELISOLURI
Sol avnd orizont pelic la
suprafa sau de la cel mult 20 cm (sub
21. PELOSOL
stratul arat) ce continu pn la cel
puin 100 cm. Conine peste 30%
argil n toate orizonturile pn la cel
puin 100 cm adncime.
Sol avnd orizont vertic de la
suprafa sau de la cel mult 20 cm (sub
22. VERTOSOL stratul arat) ce se continu pn la cel
puin 100 cm. Conine peste 30%
argil n toate orizonturile pn la cel
puin 100 cm adncime.
8. ANDISOLURI

84

Subtip
cambiargic
scheletic

tipic
umbric
histic
litic
scheletic
tipic
umbric
feriiluvic
histic
criostagnic
litic
scheletic
tipic
histic
litic
scheletic

tipic
brunic
argic
gleic
stagnic
tipic
brunic
gleic
stagnic
nodulocalcaric

Simbolul

Tip de sol
Denumire

AN
23. ANDOSOL

GS
24. GLEISOL

LM

Caracteristici morfogenetice principale


Sol avnd orizont A (Am, Au,
Ao) urmat de un orizont intermediar
(AR, AC, Bv) la care se asociaz
proprieti andice pe cel puin 30 cm
grosime ncepnd din primii 25 cm ai
solului mineral. Nu prezint alte
orizonturi sau proprieti diagnostice
sau acestea sunt prea slab exprimate.
Poate
avea
orizont
organic
nehidromorf O sau hidromorf T.
9. HIDRISOLURI
Sol avnd orizont O i sau orizont A
(Am, Ao, Au) i proprieti gleice
(orizont Gr) care apar n profil din
primii 50 cm ai solului mineral.
Nu
ndeplinesc
condiiile
diagnostice de a fi solonceac sau
solone (fr orizont sa sau na n
primii 50 cm) sau histosol (cu orizont
T peste 50 cm grosime).

Sol subacvatic din lacuri de mic


adncime, avnd orizont A limnic sau
orizont histic sau turbos (T) submers,
cu grosime sub 50 cm.
25. LIMNOSOL

SG

26. STAGNOSOL

Sol avnd orizont A ocric (Ao) sau


orizont A ocric i orizont eluvial E (Ao
+ El sau Ao + Ea) urmate de un
orizont B argic (Bt) la care se asociaz
proprieti stagnice intense (orizon
W) ncepnd de la suprafa sau din
primii 50 cm grosime. n mod frecvent
apar concreiuni ferimanganice. Nu
prezint schimbare textural brusc
ntre E i Bt pe cel mult 7,5 cm
(diagnostic specific planosolurilor).
Poate prezenta orizont vertic asociat

85

Subtip
distric
eutric
umbric
molic
cambic
litic
scheletic
histic

distric
eutric
umbric
molic
calcaric
cernic
psamic
pelic
cambic
aluvic
histic
tionic
distric
eutric
calcaric
entic
psamic
pelic
salinic
histic
tionic
tipic
luvic
albic
vertic
gleic
histic
planic

Simbolul

Tip de sol
Denumire

SC
27.SOLONCEAC

SN
28. SOLONE

TB
29.TURBOSOL

FB
30. FOLIOSOL

ER

Caracteristici morfogenetice principale


orizontului B, orizont histic (sub 50cm
grosime) i proprieti gleice sub 50
cm.
10. SALSODISOLURI
Sol avnd orizont A ocric sau A molic
(Ao, Am) i orizont intermediar la care
se asociaz orizontul salic (sa) n
primii 50 cm.
Poate avea orizont calcic,
cambic, vertic, natric i proprieti
gleice n primii 100 cm.
Sol avnd orizont A ocric sau molic
(Ao, Am) urmat direct sau dup un
orizont eluvial e (El, Ea) de un orizont
argic-natric (Btna) indiferent de
adncime, sau soluri avnd orizont A
ocric sau molic (Ao, Am) urmat de un
orizont natric (na) de la suprafa sau
n primii 50 cm ai solului.
Poate avea orizont calcic, orizont salic
sub 50 cm i proprieti gleice din
primii 100 cm.
Pentru soloneul entic se poate folosi
denumirea de sodosol.
11. HISTISOLURI
Sol constnd din material
organic (orizont organic hidromorf
histic sau turbos T) cu o grosime de
cel puin 50 cm (cel puin 40 cm
pentru T sapric sau hemic i cel puin
60 cm pentru T fibric) n primii 100
cm ai solului, orizont T, ncepnd n
primii 50 cm de la suprafa.
Sol constnd din material organic
(orizont organic nehidromorf sau folic,
O) cu grosime de cel puin 50 cm sau
minimum 20 cm dac este situat direct
pe roc (R).
12. ANTRISOLURI
Sol puternic erodat sau decopertat ca
urmare a aciunii antropice astfel c
orizonturile
rmase
nu
permit
ncadrarea ntr-un anumit tip de sol.

86

Subtip

tipic
calcaric
molic
sodic
vertic
gleic
psamic
pelic
tipic
calcaric
molic
luvic
albic
salinic
stagnic
gleic
solodic
entic

distric
eutric
salinic
tionic
teric

distric
eutric
litic

cambic
argic
andic
spodic

Simbolul

Tip de sol
Denumire
31.ERODOSOL

AT
31. ANTROSOL

Caracteristici morfogenetice principale

Subtip

De regul, prezint la suprafa


un orizont Ap provenit din orizontul B
sau C sau din AC sau AB sub 20 cm
grosime. Sedimentele (materialele
parentale) scoase la zi prin eroziune
sau prin decopertare sunt considerate
roci i ncadrate ca atare. Pentru
erodosolurile
rezultate
prin
decopertare se poate folosi denumirea
de decasol.
Sol
avnd
orizont
superior
antropogenetic de cel puin 50 cm
grosime (format prin transformarea
unui orizont sau strat al solului prin
acretie)

psamic
pelic
stagnic
litic
scheletic

hortic
antracvic

Suptipul de sol reprezint o subdiviziune n cadrul tipului genetic de sol care


grupeaz solurile dup modul de manifestare a unor caracteristici specifice tipului,
fie dup o anumit succesiune de orizonturi, unele marcnd tranziii spre alte tipuri
de sol, iar altele fiind caracteristici de importan practic deosebit.
Fiecare tip de sol prezint ntre 2 i 15 subtipuri (tabelul 2.2.2). Stabilirea
subtipului de sol se face prin alegerea dintr-o list (care poate fi completat cu noi
situaii) a unor caracteristici importante ale solului, denumite calificative, care
corespund cu trsturile solului respectiv (tabelul 2.2.3). Pot fi alese 1,2 sau chiar 3
asemenea calificative care se adaug denumirii tipului de sol, constituind mpreun
subtipul de sol (regosol molic, faeoziom vertic gleic, vertosol humic gleic
nodulocalcaric etc.).
Tabelul 2.2.3.
Definirea diferitelor subdiviziuni specifice ale tipurilor genetice de sol utilizate la definirea
subtipului de sol
(indicatorul 12, SRTS 2000)
Denumire
Simbol
Principalele caracteristici
albic
ab
Sol avnd orizont eluvial albic (Ea)
alcalic
ac
Sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic, ce conine 0,1-0,7%
sod n primii 100 cm sau orizont na (natric ntre 50 100 cm. n
funcie de adncimea apariiei orizontului cu Na schimbabil poate
s fie proxihiposodic (0-20 cm) epihiposodic (20 50 cm),
mezohiposodic sau mezosodic (50-100 cm).
aluvic
al
Sol format pe seama unor materiale fluvice (n lunci, zone de
divagare etc.) nu se aplic la Aluviosoluri.
andic
an
Sol avnd material amorf (provenit din roc sau material parental)
cel puin n unul dintre orizonturi, fr a ndeplini parametri
87

Denumire

Simbol

antracvic

aq

amfigleic

ag

argic
brunic

ar
br

calcaric

ka

calcic

ca

cambic

cb

cambiargic

cr

carbonatosodic

so

cernic

ce

clinogleic

cl

clorurosulfatic
copertat

co

criostagnic

cs

cu sod

so

Principalele caracteristici
necesari pentru proprietile andice ca s poat fi ncadrat la
Andosol.
Sol avnd proprieti antracvice (caracteristic solurilor din orezrii
sau intens irigate n care sub stratul arat se afl un strat slab
impermeabil care este saturat cu ap peste 3 luni n cei mai muli
ani i prezint o matrice avnd crome de 2 sau mai mici) Se aplic
la Antroposoluri.
Sol stagnic i gleic n acelai timp (stagnic n partea superioar i
gleic n partea inferioar a solului).
Sol avnd orizont argic (Bt), nu se aplic la Luvisoluri.
Sol (Pelosol sau Vertosol) avnd n orizontul superior culori relativ
deschise cu valori i crome peste 2
Sol avnd carbonai de la suprafa sau din primii 50 cm(face
efervescen la adugare de acid clorhidric 1 : 3) putnd fi:
proxicalcaric (avnd carbonai ntre 0 20 cm) epicalcaric
(carbonai ntre 20 50 cm). n cazul litosolurilor este suficient
prezena rocii calcaroase.
Sol avnd orizont carbonato-acumulativ sau calcic (Cca) sau pudr
friabil de CaCO3 n primii 125 cm (sau n primii 200 cm n cazul
texturilor grosiere)
Sol avnd orizont B cambic (Bv). Nu se aplic la Cambisoluri
(fiind prin definiie orizont diagnostic specific la nivel de clas)
Sol avnd orizont B ce reprezint caractere de orizont cambic n
prima parte i de orizont argic n a doua parte. Se aplic la
Alosoluri.
Solonceac sau Solone (Salsodisoluri) caracterizate prin prezena
sodei (carbonat i bicarbonat de sodiu cu un coninut mai mare de
10 mg (0,33 me) la 100 g sol.
Sol avnd orizont molic care continu prin culori de orizont molic
n prima parte a orizontului intermediar. Se aplic la Gleisoluri.
Sol cu stagnogleizare (w) din primii 50 cm i gleizare (Go) n
primii 200 cm, excesul de ap fiind provenit att din precipitaii
sau izvoare de coast, ct mai ales prin curgere (prelingere) lateral
prin orizonturile profilului de sol situat pe versant
Solonceac tipic caracterizat prin acumulare intens de sruri
neutre (cloruri, sulfai), putndu-se separe: Solonceac cloruric,
Solonceac sulfatic.
Sol (n general, de tipul Entiantroposol) acoperit cu material de sol
humifer (de regul orizont A molic) de parte 10 15 cm grosime
Sol cu proprieti criostagnice n profil (proprieti determinate de
saturaia cu ap stagnant temporar n partea superioar a solului,
deasupra unui strat ngheat i deci impermeabil n primvar). Se
aplic la soluri din zona montan rece (nalt).
Solonceac sau Solone caracterizate prin prezena sodei (carbonat,
88

Denumire

Simbol

distric

di

entic

en

eutric

eu

feriluvic

fe

garbic

ga

glosic

gl

greic

gr

gleic

gc

histic (turbos)

tb

hortic

ho

litic

li

Principalele caracteristici
bicarbonat de sodiu)-calcosodic.
Sol avnd proprieti districe (grad de saturaie n baze (V) sub
53% sau ntre 58-60 % dac este asociat cu Al extractibil peste 2
me/100 g sol, ncepnd din orizontul superior. n cazul litosolului
este necesar i roc parental necalcaroas, iar n cazul
Limnosolului orizont A limnic cu peste 3% materie organic. Nu se
aplic la soluri care prin definiie sunt acide (Umbrisoluri,
Spodosoluri).
Sol avnd dezvoltare extrem de slab (incipient) sau
nendeplinnd integral atributele tipului (la Aluvisol entic este
atunci cnd orizontul A este sub 20 cm grosime sau cnd acesta
lipsete, la Solene entic cnd nu se constat un orizont argicBtna, la Limnosol entic cnd orizontul A limnic prezint sub 3%
materie organic fin divizat).
Sol avnd proprieti eutrice (grad de saturaie n baze peste 53%
cu excepia celor cuprinse ntre 53-60% dac este asociat cu Al
extractibil peste 2 me/100 g sol), cel puin n orizontul de
suprafa, fr carbonai (n cazul Litosolului i fr roc parental
calcaroas, iar n cazul Limnosolului cu orizont A limnic avnd
peste 3 % materie organic. Nu se aplic la Cernisoluri,
Argiluvisoluri, Salsodisoluri, Vertisoluri).
Sol (Spodosol) avnd orizont spodic feriiluvial (Bs) n care
raportul Fe:C organic este peste 6. Se aplic la Podzol.
Entiantroposol care se dezvolt pe materiale parentale antropogene
garbice (deeuri predominant organice).
Sol avnd orizont eluvial care ptrunde sub form de limbi n
orizontul B (B+E), trecere glosic sau albeluvic
Sol avnd orizont Ame (partea inferioar a orizontului Am
pudratcu granule de cuar fr pelicule de coloizi, vizibile pe
suprafaa agregatelor structurale la uscare i structur poliedric
mare subangular sau neuniform). Se aplic la cernoziomuri i
faeoziomuri. n solurile cultivate Ame poate avea crome de peste
2.
Sol avnd proprieti gleice (orizont Gr) ntre 50 i 200 cm
(mezogleic dac Gr apare n intervalul 50-100 cm, batigleic ntre
100-200 cm).
Sol avnd orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa (n
cazul Litosolului histic, orizont O de 5-20 cm grosime situat direct
pe roca compact R) sau sol avnd orizont T (turbos) de 20-50 cm
grosime la suprafa sau n primii 60 cm.
Sol avnd orizont hortic (orizont format prin fertilizare intens,
lucrare profund i adaos ndelungat de materiale organice deeuri
animale, etc.) de peste 50 cm grosime. Se aplic la Antrosoluri.
Sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul
de sol, putnd fi: epilitic (orizont R ntre 20-50cm) mezolitic (ntre
89

Denumire

Simbol

luvic

lv

mixic

mi

molic

mo

nodulocalcaric

nc

pelic

pe

planic

pl

preluvic

el

prespodic

ep

prundic

pr

psamic

ps

redundic

re

rendzinic

rz

rezicalcaric

rk

rodic

ro

rocat

rs

Principalele caracteristici
50-100 cm), batilitic (ntre 100-150 cm) Prin termenul de litic,
simplu, se nelege epilitic.
Sol cu orizont eluvial luvic (El) i orizont B argic (Bt) sau argicnatric (Btna). Se aplic la Stagnosol i Solone.
Entiantroposol care se dezvolt pe materiale parentale antropogene
mixice (material mineral de sol amestecat cu roc subiacent i
eventual cu moloz i deeuri).
Sol avnd orizont A molic (Am). Nu se aplic la solurile ce fac
parte din clasa Cernisolurilor.
Vertisol care prezint noduli calcaroi diseminai n masa solului n
primii 100 cm.
Sol avnd textur foarte fin cel puin n primii 50 cm. Nu se
aplic la Pelisoluri.
Sol cu schimbare textural brusc ntre orizontul eluvial E (El sau
Ea) i orizontul argic (Bt) pe 7,5 15 cm.
Sol cu orizont B argic (Bt) slab conturat i fr orizont eluvial E.
Se aplic la Alosoluri.
Sol acid (Districambosol, Nigrosol) cu orizont B cambic (Bv)
prezentnd acumulare de sescvioxizi (ndeosebi Al 2O3) fr a
ndeplini integral parametri de orizont spodic.
Sol cu peste 75% schelet format din prundiuri fluviatile, avnd
orizonturile A,E sau B excesiv scheletice. Cernoziomurile prundice
pot fi denumite brancioguri, iar litosolurile prundice prundosoluri.
Solurile specifice prundurilor sunt ns Aluviosolurile prundice.
Pot fi: proxiprundice (0-20 cm), epiprundice (20-50 cm),
mezoprundice (50-100 cm) i batiprundice (100-200 cm).
Sol avnd textur grosier cel puin n primii 50 cm, nu se aplic la
Psamosol
Entiantroposol care se dezvolt pe materiale parentale redundice
(deeuri care produc emisii de gaze: metan, CO 2, etc.) care
determin condiii anaerobe n material.
Sol avnd saturaie n baze peste 53% i material parental
reprezentat prin depozit scheletic calcarifer sau provenite dintr-o
roc calcaroas, caracterul scheletic ncepnd din primii 20 cm.
Pmntul fin al solului poate s conin carbonai. Se aplic la
Litosol (Litosol rendzinic)
Sol care prezint orizont Ca cnd carbonai reziduali ncepnd din
primii 125 cm. Se aplic la Preluvosol, Luvosol i unele
Cernisoluri.
Sol cu orizont B avnd n partea inferioar i cel puin n pete (n
proporie de peste 50%) n partea superioar culori n nuane de
5YR i mai roii
Sol cu orizont B argic (Bt) avnd n partea inferioar i cel puin n
pete (n proporie de peste 50%) n partea superioar culori n
90

Denumire

Simbol

rudic

ru

salinic

sc

salsodic

ss

scheletic

sq

sodic

ac

solodic

sd

spodic
spolic

sp
sl

stagnic

st

teric

te

tionic

to

tipic

ti

Principalele caracteristici
nuane de 7,5 YR.
Entiantroposol avnd material parental (antropogen) scheletic de
cel puin 30 cm grosime ncepnd de la suprafa sau imediat sub
suprafa
Sol avnd orizont sc (salinizat sau hiposalic) n primii 100 cm sau
orizont salic (sa) ntre 50-100 cm. n funcie de adncimea apariiei
orizontului cu sruri acesta poate fi: proxihiposalic (0-20 cm),
epihiposalic (ntre 20-50 cm), mezohiposalic sau mezosalic (ntre
50-100 cm).
Sol salinic i sodic n acelai timp (Aluvisol, mezogelic
mezohiposalic mezosodic)
Sol avnd caracter scheletic (cu peste 75% schelet) avnd
orizonturi A, E sau B excesiv scheletic. Poate fi proxischeletic (020 cm), epischeletic (20-50 cm), mezoscheletic (50-100 cm) sau
batischeletic (100-200 cm).
Sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic) n primii 100 cm, sau
orizont na (natric) ntre 50-100 cm. n funcie de adncimea
apariiei orizontului cu Na schimbabil poate fi: proxihiposodic (020 cm), epihiposodic (20-50 cm), mezohiposodic sau mezosodic
(50-100 cm).
Solone cu orizont eluvial (E luvic sau E albic) cu grosime de peste
15 cm sau Planosoluri cu Bt hiponatric.
Erodosol cu orizont spodic sau rest de orizont spodic la suprafa.
Entiantroposol care se dezvolt pe materiale parentale antropogene
spolice (materiale pmntoase rezultate din activiti industriale:
halde de steril, materiale de dragaj, materiale de la construcia
oselelor, etc.).
Sol avnd proprieti hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm,
sau proprieti stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200
cm. Poate fi mezostagnic dac W este situat ntre 50 i 100 cm,
sau proxihipostagnic dac W este ntre 0 20 cm, epihipostagnic
(ntre 20 50 cm) i mezohipostagnic (ntre 50 100 cm).
Turbosol avnd orizont mineral de peste 30 cm grosime situat n
primii 100 cm.
Sol avnd orizont sulfuratic (su), cu pH n ap sub 3,5 n primii
125 cm; orizont ce rezult n urma drenajului artificial i oxidrii
sulfurilor (predominant pirit), acumulat n solurile mltinoase
lipsite sau srace n CaCO3 (astfel c nu are loc neutralizarea
complet a H2SO4 format n procesul de oxidare.
Sol care reprezint conceptul central al tipului de sol i nu prezint
atributele specifice celorlalte subdiviziuni ale tipului respectiv. n
cazul Vertosolului i Pelisolului, orizontul A avnd culori cu valori
i crome mai mici sau egale cu 2, iar n cazul Alosolului i
Planosolului este tipic prezena orizontului El, n ultimul caz chiar
91

Denumire

Simbol

umbric
urbic

um
ur

vertic

vs

Principalele caracteristici
cu proprieti stagnice moderate (Elw).
Sol avnd orizont A umbric (Au). Nu se aplic la Umbrisoluri.
Entiantroposol care se dezvolt pe materiale parentale antropogene
urbice (materiale parentale coninnd resturi de materiale din
construcii i resturi ale altor activiti umane: crbuni, crmizi,
moloz, n proporie de peste 35% din volum, precum i umpluturi
sau depuneri coninnd deeuri minerale).
Sol avnd orizont vertic situat ntre baza orizontului A (sau E dac
exist) i 100 cm

Din datele prezentate n tabelul 2.2.3. rezult c la nivelul subtipului de sol


au intervenit urmtoarele schimbri:
modificri de denumire: cromic n brunic, criptospodic n prespodic,
feriiluvial n feriluvic, salinizat n salinic, alcalizat n hiposodic (hiponatric),
mltinos n proxigleic;
Contopiri de subtipuri: gleizat i gleic sub denumirea de gleic, pseudogleizat
i pseudogleic sub denumirea de stagnic;
Subtipuri coborte la nivel de varietate: pseudorendzinic sub denumirea de
marnic, rendzinic (parial) sub denumirea de subrendzinic, vermic cu aceeai
denumire;
au fost introduse noi calificative (subdiviziuni ale tipului) pentru o mai bun
precizare a caracteristicilor solului: aluvic, calcaric, calcic, cambiargic,
carbonatosodic (cu sod), cloruro-sulfatic, clinogleic, criostagnic, distric, eutric,
greic, nodulocalcaric, pelic, psamic, preluvic, rezicalcaric, rocat, scheletic
(prundic), solodic, teric, spodic, antracvic, copertat, garbic, hortic, mixic, redundic,
rudic, spolic, urbic (ultimele 9 calificative fiind introduse pentru antroposoluri).
Noul sistem taxonomic a solurilor (SRTS 2003) pstreaz, prin urmare,
principiile i structura Sistemului Romn de Clasificare a Solurilor, fa de care
promoveaz, ns, o aplicare mai consecvent a criteriilor diagnostice, dndu-i un
caracter mai unitar. De asemenea prezint o nclinarea mai mare nspre caracterul
aplicativ, introducnd noi subdiviziuni ale tipului genetic de sol, o uniformizare a
terminologiei solurilor i o asigurare a unor premize de mai bun corelare cu alte
sisteme de clasificare a acestora i, implicit, de un mai bun transfer de experien i
tehnologie.
Utilizarea respectivei taxonomii (SRTS-2003), ce are la baz concepia
genetico-geografic i metodologia pedogeoecologic parametric (ICPA, 1980,
1987) n elaborarea studiilor pedologice asigur o mai bun analiza i caracterizare
a ansamblurilor teritoriale, a dinamicii acestora, precum i integrarea informaiei
despre componentele mediului ca i la stabilirea organizrii ierarhice a sistemelor
teritoriale pe baza regionrii pedogeografice.

92

De asemene SRTS conine i un tabel sinoptic de corelarea a principalelor


tipuri de sol cu tipurile de sol din alte sisteme de clasificare (FAO/UNESCO
1988,WRB-1998, USDA Soil Taxonomy-1990).

93

Avnd n vedere cele prezentate apare evident faptul c n SRTS solul este
tratat ca o resurs natural strategic care exploatat raional este regenerabil
putnd asigura sigurana alimentar.
Exploatarea terenurilor agricole prin utilizarea unor strategii incomplete sau
incorecte afecteaz grav att cantitativ, ct i calitativ nu doar produciile
(agricole, silvice, piscicole, etc) ci mai ales resursele de sol .
Producia vegetal realizndu-se n cele mai diverse condiii: ecosisteme
naturale (fr sau cu foarte puine intervenii antropice), sau agroecosisteme,
extensive sau intensive (cu implicarea direct sau indirect a statului) impune cu o
stringent necesitate cunoaterea ct mai profund a tuturor determinanilor
ecologici.
Dintre resursele de mediu, apa, aerul i solul sunt cele mai vulnerabile dar i
cel mai frecvent supuse agresiunii factorilor poluani cu urmri directe i grave nu
doar asupra calitii mediului ambiental ct mai ales asupra sntii oamenilor i a
altor vieuitoare.
n fiecare proces de producie (industrial, agricol, etc) i activitatea
desfurat, de ctre om , reducerea impactului negativ asupra mediului
nconjurtor se poate realiza prin mijloace de prevenire a polurii, prin utilizarea
raional i conservarea resurselor naturale.

94

Prevenirea polurii, ca factor major de protejare i conservare a resurselor


naturale regenerabile precum i a altor componente ale mediului precum flora i
fauna, poate fi realizat prin utilizarea celor mai adecvate materiale, tehnici,
tehnologii i practici care s conduc la eliminarea sau cel puin la reducerea
acumulrii deeurilor sau a altor poluani.
n condiiile intensificrii agriculturii, a creterii produciei vegetale, dar i a
dezvoltrii rurale ca elemente fundamentale, ale progresului socio-economic
sarcina prioritar, extrem de dificil, este realizarea produciei vegetale i animale
la parametri de eficien maxim dar fr a aduce prejudicii majore mediului
nconjurtor i respectiv sntii oamenilor i celorlalte vieuitoare din lanul
trofic, prin practicarea unor sisteme agricole menite s asigure dezvoltarea durabil,
aa cum a fost definit ea de ctre Comisia Mondial pentru Mediul nconjurtor i
Dezvoltare (Dezvoltarea durabil reprezint capacitatea omenirii de a asigura
continuu cerinele generaiei prezente , fr a le compromite pe cele ale
generaiilor viitoare), fapt ce conduce la perfecionare continu a sistemelor de
clasificare a solurilor.
SRTS constituie o aducere la zi a taxonomiei solurilor Romniei,
perfecionnd i moderniznd Sistemul Romn de Clasificare a Solurilor, ediia
1980,n acord cu datele i experiena acumulat n ultimii ani n ara noastr i n
lume.

95