Sunteți pe pagina 1din 1

Revolutia tehnologica si impactul ei asupra drepturilor omului

1) Aspecte generale privind revolutia tehnologica


2) Rolul inovatiilor din domeniul medicinei si impactul acestora asupra drepturilor omului
3) impactul revolutiei tehnologice asupra fenomenului globalizarii si efectul acestuia asupra drepturilor
minoritatilor nationale.
1. Pe parcursul existentei sale, omul s-a servit de tehnologie satisfacindu-si nevoile de viata realizind
diferite progrese. Fiecare tehnologie noua avea initiatori, sustinatori, dar si adversari. Unele tehnologii
au contribuit in mod vadit la promovarea unor drepturi si libertati ale omului
-tiparul
-telefonul
-radioul
-televiziunea
-diferite descoperiri ale medicinei, chimiei etc
-alte tehnologii au afectat in mod profund viata si drepturile omului (ex. descoperirea nitroglicerinei,
fisiunea nucleara)
Documentele drepturilor omului au ca scop de abordare problemele stiintei si tehnicii numai in sens
pozitiv prin prisma contributiilor acestora la promovarea drepturilor omului (ex. Art. 27 din DUDO orice
persoana are dreptul sa ia parte la progresul stiintific si beneficiile lui ex. in Pactul International cu
privire la drepturile economice, sociale si culturale, Art. 15 prevede Dreptul fiecarei persoane de a se
bucura de rezultatele progresului stiintific si ale aplicarii lui)
In 1968 la Conferinta de la Teheran privind drepturile omului s-au examinat problemele efectelor
negative ale dezvoltarii stiintei si tehnologiei asupra drepturilor omului recomandind organelor ONU sa
examineze
1. respectarea vietii private in contextul tehnicii de inregistrare
2.protectia personalitatii omului si a integritatii sale fizice si intelectuale avind in vedere progresele din
biologie, medicina si biochimie
3. folosirea electronicii care poate afecta drepturile persoanei si limitele care trebuie stabilite pentru
folosirea ei intr-o societae democratica
La 10 noiembrie 19757 pe baza rapoartelor Secretariatului General Adunarea Generala a adoptat
Declaratia asupra folosirii progreselor stiintei si tehnicii in interesul pacii si beneficiul umanitatii:
Declaratia proclama ca toate statele trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru a impiedica folosirea
progreselor stiintei si tehnicii toate paturile sociale si a le proteja pe plan social si material impotriva
consecintelor negative care ar putea decurge din folosirea incorecta a progresului stiintific si tehnologic.

S-ar putea să vă placă și