Sunteți pe pagina 1din 2

Consideratiuni genrale privind PJDO

1. Scurt istoric privind evolutia drepturilor omului


2. Notiuni de drepturi fundamentale
3.Principiile protectiei juridice a drepturilor omului
4.Raportul protectiei PJDO cu alte discipline
I. In literatura juridica de specialitate legiferarea drepturilor omului a avut la baza:
Magna Carta Libertatum, Petitia drepturilor, Legea proclamand drepturile si liberatile supusilor si reglementand succesiunea la tron.
Magna Carta a libertatii este un act edictat la 15 iunie 1215 in Anglia. Acest document contine elemente care a inspirat evolutia teoriei
drepturilor omului. In punctul 39 este prevazut ca nici un om liber nu va fi arestat sau intemnitat, deposedat de bunurile sale, declarat in afara
legii exilat sau lezat de orice alt drept fara o judecata loiala in conformitate cu legea tarii.
Petitia drepturilor din 7 iunie 1628 care este adresata regelui de catre parlament. Aceasta petitie prevede ca:
Omul liber nu poate fi citat impotriva legii.
Omul nu poate fi obligat sa plateasca impozit fara consimtamantul parlamentului.
Soldatii si marinarii nu pot patrunde in case particulare.
In timp de pace soldatii si marinarii nu pot fi pedepsiti.
Legea proclamand drepturile si libertatile supusilor si reglementand succesiunea la tron a fost una din legile fundamentale adoptate de
parlamentul englez la 13 februarie 1689. Legea data prevedea:
-interzicerea pedepselor ilegale si crude, obligatia de a i se comunica imediat unui detinut motivele arestarii
-dreptul de a fi judecat de un tribunal cu juri
-eliberarea pe cautiune
-libertatea cuvantului
Documentul juridic cel mai complet care a consacrat drepturile si libertatile fundamentale a fost declaratia drepturilor omului si ale cetateanului
din 26 august 1789 adoptata in perioada revolutiei franceze. In primul sau articol declaratia proclama ca: Oamenii se nasc liberi si raman liberi si
egali in drepturi
Incepand cu secolul XX au fost elaborate 4 mari categorii de norme de protectie a unor drepturi ale omului:
1. norme referitoare la problemele de munca
2.la protectia drepturilor popoarelor din colonii
3.protectia minoritatilor etnice si religioase
4.protectia strainilor
Calea spre concretizarea unui sistem de protectie internationala a drepturilor omului si stabilirea unor cooperari internationale in acest domeniu a
fost deschisa de Carta ONU.
Printre scopurile ONU prevazute in Carta este realizarea cooperarii internationale, promovarea si incurajarea drepturilor si libertatilor
fundamentale pentru toti fara deosebire de rasa, sex, religie sau limba.
Alte documente internationale referitoare la promovarea si protectiei drepturilor omului mai pot fi mentionate Carta Africana a drepturilor omului
si popoarele din 1981, declaratia universal islamica a drepturilor omului.
Necesitatea intensificarii preocuparilor privind promovarea si protectia drepturilor omului a fost recunoscuta intr-un numar important de tratate
internationale. Dupa anii 90 statele europene au incheiat intre ele numeroase acorduri. Aceste tari ca urmare a importantelor reforme democratice
survenite dar si a intensificarii actiunilor de colaborare in domeniul drepturilor omului au fost adoptate noi constitutii care au consacrat largi
garantii a drepturilor si libertatilor cetatenesti.
II. Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective al persoanelor, esentiale pentru viata, libertate si demnitatea acestora, necesare pentru
libera dezvoltare a personalitatii umane, drepturi stabilite si garantate prin constitutie si tratate internationale.
III. Respectarea drepturilor omului este o problema nu numai interna a statelor ci si o problema internationala.
Principiile care stau la baza unei asemnenea cooperari sunt:
1.principul universalitatii drepturilor omului se refera la faptul ca drepturile omului privesc toate fiintele umane oriunde s-ar afla indiferent de
rasa, pozitie sociala sau alte trasaturi care diferentiaza pe cei ce compun marea familie umana
2. principiul nedescriminarii si egalitaii in drepturi se refera la faptul ca toate tratatele internationale incepind cu declaratia universala si pactele
drepturilor omului prevad ca toate persoanele sunt egale in fata legii si au dreptul la protectia legii. Prin lege trebuie sa se interzica orice
discriminare si sa se garanteze tuturor o protectie egala.
3.principiul indivizibilitatii drepturilor omului se refera la reglementarile internationale indica caracterul independent al drepturilor omului
4.principiul realizarii unui raport echilibrat intre om si societate, consta in faptul ca toate rgelementarile vizeaza reaizarea unei armonii reale intre
interesele personale ale indivizilor.
5.principiul prevenirii incalcarii drepturilor fundamentale ale omului- consta in faptul ca statele trebuie sa ia toate masurile in vederea crearii unui
cadru juridic adecvat respectarii drepturilor fundamentale ale omului, avand in vedere ca este mai usor sa previi o incalcare a acestor drepturi
decat sa indrepti o astfel de situatie.
6.principiul cooperarii internationale o imoprtanta deosebita o reprezinta cooperarea statelor privind reprimarea infractiunii de genucid,
combaterea sclaviei, eliminarea tuturor formelor de discriminari rasiala, crime contrapacii si omenirii si a crimelor de razboi.
IV. Procesul penal este o forma de realizare a justitiei, o modalitate de protectie a drepturilor omului. La baza procesului penal stau citeva
principii care contribuie la asigurarea eficienta a drepturilor si libertatilor omului.
Un principiu care contribuie al protectia drepturilor omului prevazute in CPP este cel al prezumtiei nevinovatiei.
Art. 10 din CPP contine prevederi cu privire la respectarea drepturilor , libertatilor si demnitatii umane. In aceasta ordine de idei, toate organele si
persoanele partii participante la procesul penal sunt obligate sa respecte drepturile si demnitatea persoanei, de asemenea nimeni nu poate fi supus
la tratamente inumane si degradate.
Urmatorul principiu care contribuie la protectia drepturilor omului este inviolabilitatea domiciliului, adica nimeni nu este in drept sa patrunda in
domiciliu contrar vointei persoanei, inviolabilitatea proprietatii precum si inviolabilitatea vietii private.
In cadrul desfasurarii pocesului penal fiecare parte are anumite drepturi specifice in codul de procedura penala, astfel victima in cadrul procesului
penal are urmatoarele drepturi:
1.sa inainteze cererea in instanta de judecata
2.sa prezinte probe
3.sa ceara informatii privind sulutionarea cererii
4.sa retraga cererea
Si alte drepturi prevazute in art.58 CPP
Inculpatul are urmatoarele drepturi :
-sa stie de ce fapta este invinuita
-sa primeasca consultatie juridica
-sa fie judecat intr-un termen rezonabil

-din momentul punerii sub invinuire sa dispuna de asistenta unui aparator ales de el sau sa fie asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu
-sa faca declaratii sau sa refuze sa le faca
-sa aiba intrevederi cu aparatorul in conditii confidentiale
Daca nu sunt de acord cu sentinta instatnei judecatoresti atunci partile pot declara apel sau recurs
Procesul civil este o modalitate de protectie a drepturilor si libertatilor omului. Initiator in procesul civil este reclamantul care se considera
vatamat intr-un drept si doreste restabilirea acestuia, alta parte este paratul care se presupune ca a incalcat dreptul cuiva

S-ar putea să vă placă și