Sunteți pe pagina 1din 2

=TlE

I t lI tF
It

TEHNICADIN CLUJ-NAPOCA
I.JNIVERSITATEA
DEMA$INI
FACULTATEA
CONSTRUCTII
CATEDRA T.C.M.

Student:

Disciplina: Tehnologii de prelucrare


prin deformare plastica

Grupa:

An tV T.C.M.

PROIECT DE AN
Nr. .........
Proiectareaprocesului tehnologic de prelucrarepentru piesa
I. Tema proiectului:
prezentatamai jos.
Proiectulva cuprinde:
o Procesultehnologicde prelucrareprin presarela rece;
. Stanta(matrita)combinatautilizata in acestprocesthnologic;
. Desenulde executiepentru un reper din stanta(matrita)proiectata.
Il.Etapele realizarii proiectului:
A. Dezvoltareacompetitivaa produselor:
o Definitii si concepte;
. Ingineriaconcurenta- factor importantde cresterea competitivitatii.
B. Notiuni generaleprivind prelucrareametalelorprin presarela rece.
C. Fazelede rcalizarea proiectului cuprinde:
l. Analiza,desenului de executie al piesei pentru care se proiecteazaprocesul
tehnologic, cuprizand:analizarolului functional al piesei, a conditiilor tehnice
impuse,a materialuluipiesei, a tehnologicitatii precum si a bazelor functionale
si de cotareale piesei;
2. Propunereaunor modificari dacaestecazul a formei si/saudimensiunilorpiesei
in vedereasporirii posibilitatilor tehnologicede prelucrare;
3. Stabilireaformei si dimensiunilor semifabricatului;
4. Analizautilizarii eficientea semifabricatului;
5. Stabilirea numarului si succesiunii operatiilor (fazelor) necesare pentru
obtinereapieseiprecumsi a dimensiunilorintermediare;
6. Stabilirea variantelor posibile de prelucrare si alegerea variantelor optime
d.p.d.v.economic;
7. Intocmireaplanului de operatii pentruvariantaoptima;

8. Stabilireatipurilor de matrite (stante)utilizate in procesultehnologic ales;


9. Calculul parametrilorenergeticiai procesului(forte,lucru mecanic,puterea);
lO.Stabilirearegimului de lucru (marimeaavansuluisaupasul, a cursei si a vitezei
de lucru);
l l.Calculul centrului de presiunea matritei (stantei);
l2.Stabilirea tipului si a parametrilorgeometrici si energeticiai utilajului necesar
pentru prelucrare;
l3.Proiectarea unei matrite (stante) combinate, reprezentativapentru procesul
tehnologic:
a)intocmireadesenuluide ansamblu;
b)calcule de rezistentapentru elementelesolicitate
c)calculul campuluide tolerantaa dimensiunilorelementeloractive
d)calculul lantului de dimensiunial matritei (stantei);
e)intocmireadesenelorde executieale elementeloractive:
14.Normareatehnicaa procesuluitehnologic(seriade fabricatie:100000buc/an);
15. Calcululcostuluide productieal uneipiese;
l6.Protectiamuncii;
I T.Protectiamediului:
. Generalitati;
r Dezvoltareaeconomicasi impactul asupramediului;
o Reziduri industriale(deseuri).
D. Biblio grafiaminimala:
1. TapalagaI.,Achimas Gh., Iancau H., Tehnologiapresarii la rece, Vol.I,[Lito
IPC-N, Cluj-Napoca,1980,1985;
.2. Teodorescu M.,s.a.Elementede proiectare a stantelor si matritelor, EDP,
Bucuresti,1983(editial,1977)
3. TeodorescuM., s.a. Prelucrari prin defonnare plastica la rece(Vol.I,[). Editura
Tehnica,Bucuresti,1987,I 988;
4. Romanovski V.P. Stantareasi matritarea la rece, Editura Tehnica,Bucuresti,
1970;
5. Dragu,D.,Dumitras C., Tolerantesi lanturi de dimensiuniin constructiade stante
si mafiite, Editura Tehnica"Bucuresti,I9S4;
6. Rosinger St., Procesaresi scule de presare la rece, Editura Facla Timisoara"
t987;
7. IliescuC., Tehnologiapresariila rece,EDP , Bucuresti,1984;
8. TabaraC., Tureac I., Masini pentru prelucrari prin deformare, EDP, Bucuresti,
1972;
9. Foigelman,G.A., Album de stantesi matriteuniversale,E.T.Bucuresti,1972;
l0.Dumitru llie, Atlas de matrite,SID 13, 1980;
l l.Natarascun
Ov. s.a.,Indreptarde metalurgie,ET,l988

S-ar putea să vă placă și