Sunteți pe pagina 1din 7

1 din 7

http://lex.justice.md/md/332575/

*OMJ95/2008 Versiunea originala


ID intern unic: 332575

Fia actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIIEI
ORDIN Nr. 95
din 28.02.2008
privind aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de ndeplinirea actelor notariale i completare
a registrelor notariale
Publicat : 28.03.2008 n Monitorul Oficial Nr. 63-65
07.04.2008

art Nr : 167

Data intrarii in vigoare :

n baza art.4 alin.(2) al Legii nr.1453-XV din 08 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1209), precum i n vederea stabilirii modului
de ndeplinire a actelor notariale i completare a registrelor notariale de ctre notari i alte persoane
care desfoar activitate notarial,
ORDON:
1. Se aprob Regulamentul cu privire la modul de ndeplinire a actelor notariale i completare a
registrelor notariale (se anexeaz).
2. Prezentul ordin intr n vigoare dup expirarea a 10 zile de la publicarea n Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
3. Controlul executrii ordinului se pune n sarcina viceministrului justiiei, dnei Elena
MOCANU.
MINISTRUL JUSTIIEI

Vitalie PRLOG

Nr.95. Chiinu, 28 februarie 2008.


Aprobat:
prin Ordinul ministrului
justiiei al Republicii Moldova
nr. 95 din 28 februarie 2008
Ministrul justiiei
Vitalie Prlog___________

nregistrat:
la Ministerul Justiiei
al Republicii Moldova
nr. 558 din 29 februarie 2008
Ministrul justiiei
Vitalie Prlog__________

26.01.2015 12:40

2 din 7

http://lex.justice.md/md/332575/

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA MODUL DE NDEPLINIRE A ACTELOR NOTARIALE
I COMPLETARE A REGISTRELOR NOTARIALE
1. Prezentul Regulament este elaborat n scopul stabilirii modului de ndeplinire a actelor
notariale i completare a registrelor notariale de ctre notari. n cazul n care, prin lege, alte
persoane snt abilitate s ndeplineasc acte notariale, prevederile Regulamentului se aplic i
acestora n modul corespunztor.
2. Actele notariale se redacteaz de ctre notar la solicitarea prilor.
3. Actele notariale se ntocmesc pe hrtie de formatul A4, dimensiunea 297 x 210 mm. Textul se
culege cu caractere de mrimea 12-14 puncte, spaiere la 1,5 intervale, cu respectarea cmpului - din
stnga - 30 mm, de sus - 25 mm, din dreapta - 15 mm, de jos - 25 mm. Textele actelor notariale pot
fi plasate pe ambele pri ale filei. n acest caz, pe verso filei se vor respecta urmtoarele cmpuri din dreapta - 30 mm, de sus - 25 mm, din stnga -15 mm, de jos - 25 mm. Pe verso filei fr text se
face meniunea Fr text.
4. Numrul de exemplare ale documentului n care se expune coninutul actului juridic
autentificat notarial se stabilete de persoanele care solicit ndeplinirea actului notarial, dar nu
poate depi numrul prilor actului juridic, plus unul, care se va pstra n arhiva notarului.
Meniunea cu privire la numrul de exemplare ale actului notarial ndeplinit i pstrarea unui
exemplar n arhiva notarului se face n textul actului notarial.
5. Actele notariale se semneaz de ctre pri sau reprezentanii acestora, n prezena notarului i,
dup caz, n prezena celor chemai a ncuviina ncheierea actelor pe care prile le ntocmesc,
precum i a martorilor, dac Legea stabilete prezena lor.
6. Se recomand notarului s solicite persoanelor care semneaz actul notarial s-i scrie numele
i prenumele cu mn proprie, n cazul n care semntura nu le include.
Actele notariale se vor semna, de regul, cu cerneal de culoare albastr.
7. Nu se admite trecerea semnturilor prilor actului notarial pe o foaie fr text.
8. Actul notarial constituit din mai multe file va fi cusut cu a de culoare alb sau roie,
numerotat i sigilat, cu indicarea numrului de file ale actului. Pe marginea fiecrei a dou file
alturate se va aplica sigiliul.
9. n cazul n care este necesar amnarea ndeplinirii actului notarial, notarul este obligat s
informeze solicitantul despre motivele i termenul amnrii. La solicitarea scris a prii, notarul va
expune n scris motivele i termenul amnrii.
10. ndeplinirea actului notarial poate fi refuzat n baza temeiurilor prevzute de lege. La cererea
persoanei creia i-a fost refuzat ndeplinirea actului notarial, motivele refuzului se expun n scris.
Cererea scris a solicitantului actului notarial va cuprinde: informaia cu privire la tipul actului
solicitat i documentele prezentate pentru ndeplinirea actului notarial. Documentele enumerate n
cerere se anexeaz la aceasta.
11. Notarul va emite ncheierea de refuz n termen maxim de 10 zile din ziua depunerii cererii i
o va aduce la cunotina solicitantului. ncheierea se va ntocmi n 2 exemplare i va cuprinde: data
adoptrii, numele i prenumele notarului, datele solicitantului actului notarial, actul notarial
solicitat, motivele de drept i de fapt care mpiedic ndeplinirea actului notarial, cile i termenul
de atac. ncheierea de refuz se nregistreaz n Registrul de coresponden. Un exemplar al
ncheierii se elibereaz solicitantului, iar cellalt rmne spre pstrare n arhiva notarului. Actele
anexate la cerere se restituie solicitantului. Notarul va reine copia actelor prezentate, care se
anexeaz la ncheierea de refuz. Pe copii se face meniunea cu privire la prezentarea i restituirea
originalului i se semneaz de ctre notar i solicitant.
12. La cererea scris a prilor, a succesorilor sau a altor persoane care justific un interes
legitim, notarul elibereaz duplicatul actului notarial, originalul cruia se afl la pstrarea sa. n
cerere se indic: actul solicitat, numrul i data ntocmirii, motivul solicitrii duplicatului. La cerere

26.01.2015 12:40

3 din 7

http://lex.justice.md/md/332575/

se anexeaz copia avizului, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, n care este
indicat pierderea originalului.
13. n textul duplicatului se reproduce integral cuprinsul actului, precum i cel al girului notarial.
Pe prima pagin a actului notarial eliberat, n colul drept de sus se scrie cite meniunea
Duplicat. La sfritul documentului se aplic girul privind eliberarea duplicatului.
De pe actele notariale anulate, reziliate, revocate sau ale cror termen a expirat i de pe
originalele actelor emise de alte autoriti n temeiul crora a fost ndeplinit actul notarial se
elibereaz doar copii.
14. n cazul autentificrii actelor juridice de dispoziie asupra bunurilor imobile (cu excepia
testamentului), notarul verific situaia proprietii i sarcinile bunului n baza documentelor
prezentate. n acest scop, solicitantul actului notarial va prezenta actele de proprietate, extrasul din
registrul bunurilor imobile, certificatul privind existena sau absena restanelor la impozitul pe
bunurile imobile i alte acte necesare pentru valabilitatea actului notarial ntocmit, care se anexeaz
la actul pstrat n arhiva notarului, n original sau n copii, dup caz.
15. n cazul n care originalul documentelor justificative necesare pentru ntocmirea actului
notarial nu poate fi reinut n arhiva notarului (mandatul general, actul de proprietate n cazul
nstrinrii unei cote-pri, actele de proprietate n cazul grevrii cu sarcini etc.), notarul va reine
copia acestuia, pe care o anexeaz la actul notarial instrumentat. Pe copie se face meniune cu
privire la prezentarea i restituirea originalului acestuia i se semneaz de ctre notar i pri. Pe
documentul justificativ al dreptului de proprietate asupra bunului, n cazul nstrinrii unei
cote-pri, se face meniunea despre nstrinare, cu aplicarea semnturii i sigiliului notarului.
16. Dac obiect al actului de dispoziie sau al constituirii de drepturi reale imobiliare este o parte
din bunul imobil, n textul actului juridic cota se indic n fracie ordinar sau n procente.
17. n cazul anulrii, rezilierii sau revocrii actului juridic autentificat, notarul, la cererea
titularului de drept, va restitui originalul documentelor de proprietate prezentate pentru
autentificarea actului. n acest caz, notarul face meniunea respectiv pe actul juridic anulat, reziliat
sau revocat, indicnd actul prin care s-a anulat, reziliat sau revocat, data nscrierii meniunii, cu
aplicarea semnturii i sigiliului notarului. Meniunea respectiv se efectueaz n colul drept al
primei pagini a actului, precum i n Registrul actelor notariale i n Opisul alfabetic. Originalele
actelor de proprietate se restituie, pstrndu-se copiile autentice ale acestora i actul prin care s-a
dispus anularea, rezilierea sau revocarea.
18. Notarul legalizeaz semntura traductorului doar n cazul n care acesta i-a nregistrat
calitatea de traductor. n acest scop, traductorul va depune la notar cererea n care se va include:
solicitarea de nregistrare n calitate de traductor, limbile din care sau n care va efectua traduceri
conform calificrii, declaraia de asumare a rspunderii pentru exactitatea traducerilor i specimenul
semnturii pentru legalizare. La cerere se anexeaz copia legalizat a diplomei de licen ce
confirm faptul c traductorul a absolvit programul de studii superioare n domeniul limbilor
moderne indicate n cerere.
Textul traducerii se ncheie cu urmtoarea inscripie, aplicat de traductor: Subsemnatul
(numele, prenumele traductorului), liceniat n limbi moderne (se indic limba strin n care sau
din care se efectueaz traducerea), certific autenticitatea traducerii cu textul nscrisului (autentic; n
copie legalizat; cu semntur legalizat; n extras, dup caz), care a fost vizat de mine (semntura
traductorului i data vizrii traducerii).
Inscripia va fi scris, n mod obligator, n limba moldoveneasc i n limba strin n care sau
din care se efectueaz traducerea.
19. Notarul deschide procedura succesoral n baza:
a) declaraiei scrise a motenitorilor legali sau testamentari privind acceptarea sau renunarea la
succesiune, cu condiia c a fost solicitat i deschiderea procedurii;
b) cererii organului financiar, n cazul succesiunii vacante;

26.01.2015 12:40

4 din 7

http://lex.justice.md/md/332575/

c) cererii creditorilor celui ce a lsat motenire.


20. Declaraia de acceptare a succesiunii va conine urmtoarele date: numele i prenumele celui
ce a lsat motenirea, data decesului acesteia, iar n cazul n care snt cunoscute - ultimul domiciliu
al persoanei care a lsat motenirea, cercul de motenitori (numele i domiciliul motenitorilor),
bunurile succesorale i eventualele datorii ale persoanei care a lsat motenire, i, dup caz,
solicitarea de deschidere a procedurii succesorale. n cazul succesiunilor succesive, n declaraie se
indic numele i prenumele tuturor autorilor dup care s-a deschis succesiunea, data decesului i
motenitorii acestora.
21. Motenitorul poate renuna la succesiune n condiiile stabilite de lege, n baza unei declaraii,
depuse la notar, care va conine date cu privire la: numele i domiciliul motenitorului care renun
la succesiune, data decesului persoanei care a lsat motenirea i, dup caz, numele motenitorilor
legali sau testamentari n favoarea crora renun, ct i solicitarea de deschidere a procedurii
succesorale.
22. La autentificarea declaraiei de acceptare sau de renunare la succesiune notarul solicit, n
mod obligatoriu, prezentarea actului strii civile care confirm faptul decesului persoanei care a
lsat motenirea.
23. Dup persoana care a lsat motenire se deschide o singur procedur succesoral.
Deschiderea procedurii succesorale se negistreaz n Registrul dosarelor succesorale i a
testamentelor, n modul prevzut de Regulamentul cu privire la registrul dosarelor succesorale i a
testamentelor, aprobat prin ordinul ministrului justiiei nr.38 din 03 februarie 2006 (publicat n
Monitorul Oficial 2006, nr. 43-46, art.145).
n cazul n care, conform informaiei obinute din registrul electronic rezult c, procedura
succesoral nu a fost deschis, iar decesul persoanei care a lsat motenirea a survenit ntr-o dat
anterioar nregistrrii obligatorii a procedurilor succesorale deschise n registrul menionat, notarul
este obligat s solicite suplimentar, n scris, verificarea informaiei corespunztoare n opisurile
alfabetice de eviden a procedurilor succesorale nregistrate n teritoriul de activitate ce corespunde
locului de deschidere a succesiunii. Informaia despre existena sau absena nregistrrii deschiderii
dosarului succesoral va fi comunicat de ctre deintorii opisurilor alfabetice, n scris, n termen de
5 zile lucrtoare.
Dac din informaia comunicat de ctre deintorul opisului alfabetic rezult c procedura nu a
fost deschis, notarul va nregistra deschiderea acesteia n Registrul dosarelor succesorale i a
testamentelor.
24. Dup obinerea confirmrii de nregistrare din Registrul dosarelor succesorale i al
testamentelor, deschiderea procedurii succesorale se transcrie n Registrul de eviden a dosarelor
succesorale i n Opisul alfabetic al acestora.
Numrul dosarului succesoral va include numrul unic din Registrul dosarelor succesorale i al
testamentelor, numrul de ordine din Registrul de eviden a dosarelor succesorale inut de notar i
anul deschiderii procedurii.
25. n cazul n care pe unul i acelai teritoriu i desfoar activitatea mai muli notari,
competena de ndeplinire a procedurii succesorale aparine primului notar sesizat, care a iniiat
deschiderea procedurii succesorale.
26. Declaraiile privind acceptarea sau renunarea la succesiune i cererile privind deschiderea
procedurii succesorale se nregistreaz, n ordinea parvenirii, n Registrul de eviden al dosarelor
succesorale inut de notar. n colul stng de sus al declaraiei i cererii se indic numrul dosarului
succesoral i data recepionrii acestora de ctre notarul, n procedura cruia se afl dosarul.
Celelalte cereri i declaraii, depuse n cadrul procedurii succesorale, se nregistreaz n Registrul de
coresponden.
27. La dosarul succesoral se anexeaz cererile i declaraiile motenitorilor, creditorilor,
legatarilor, ale executorilor testamentari etc.; copia actului de stare civil ce confirm faptul

26.01.2015 12:40

5 din 7

http://lex.justice.md/md/332575/

decesului persoanei care a lsat motenirea; actele ce confirm temeiul chemrii la succesiune
(copiile certificatelor de natere, cstorie i alte acte prevzute de lege care confirm chemarea la
succesiune, originalul testamentului - n cazul succesiunii testamentare); actele de proprietate care
confirm dreptul de proprietate asupra bunurilor incluse n masa succesoral; n cazul bunurilor
supuse nregistrrii, se prezint extrasele din registrele de nregistrare a acestor bunuri; actele de
evaluare a bunurilor motenite; actele de inventariere a bunurilor succesorale, de numire a
custodelui; alte acte prezentate de ctre motenitori sau eliberate de ctre notar n legtur cu
procedura succesoral deschis.
n cazul motenirilor succesive, notarul anexeaz la dosarul succesoral dovada verificrii
deschiderii dosarului succesoral dup celelalte persoane care au lsat motenirea.
28. n caz de necesitate, la cererea sau cu acordul motenitorilor, procedura succesoral poate fi
strmutat la alt notar din aceeai circumscripie. Strmutarea se efectueaz n baza actului de
predare/primire semnat de ambii notari. Notarul care a strmutat procedura va face meniunea
respectiv n Registrul dosarelor succesorale i al testamentelor.
Strmutarea procedurii nu afecteaz valabilitatea actelor ndeplinite pn la momentul
transmiterii.
29. Informaia despre toate actele notariale ndeplinite de notar se nregistreaz n Registrul
actelor notariale. nainte de utilizare, toate registrele vor fi cusute, filele lor numerotate i
nregistrate la Ministerul Justiiei.
Notarul nu poate deine concomitent mai multe registre. Numai dup completarea Registrului se
va purcede la nregistrarea actelor notariale n urmtorul Registru. Numerotarea actelor notariale
ncepe cu unu n fiecare an i se face n continuare pe durata ntregului an calendaristic.
nscrierea informaiei despre actul notarial n Registrul actelor notariale se efectueaz de ctre
notar, notarul-stagiar sau un salariat, angajat de notar n baza contractului individual de munc.
Registrul actelor notariale se completeaz conform rubricilor stabilite.
n prima rubric se indic numrul de nregistrare al fiecrui act notarial care trebuie s
corespund cu numrul indicat n girul de autentificare.
n rubrica a 2-a se indic data ntocmirii actului notarial. Data se nscrie cu cifre i trebuie s
cuprind consecutiv ziua ntocmirii actului compus din dou cifre luna - din dou cifre i anul - din
ultimele dou cifre. (Exemplu: nti septembrie 2007 se va indica - 01.09.07).
n rubrica a 3-a se indic datele de identificare ale prilor actului notarial. Pentru persoanele
fizice se indic numele, prenumele i domiciliul acestora.
Dac actul este ntocmit prin reprezentant, se indic numele i prenumele prii; numele,
prenumele i domiciliul reprezentantului, temeiul reprezentrii.
Dac actul notarial este ntocmit cu participarea persoanei care consimte la ntocmirea actului
notarial, se indic numele, prenumele i domiciliul prii, calitatea persoanei care consimte, numele,
prenumele i domiciliul acesteia.
Dac actul notarial este semnat de alt persoan mputernicit, n modul stabilit, se indic
numele, prenumele i domiciliul prii, se face meniunea din mputernicirea cruia a semnat, n
continuare se indic numele, prenumele i domiciliul persoanei care a semnat.
Dac actul notarial este ntocmit n prezena martorilor, dup datele prii actului notarial se face
meniunea semnat n prezena martorilor, indicndu-se n continuare numele, prenumele i
domiciliul martorilor.
Dac parte a actului notarial este o persoan juridic, se indic denumirea complet a acesteia,
sediul, data nregistrrii, numele, prenumele i domiciliul reprezentantului, temeiul reprezentrii.
n rubrica a 4-a se indic actul n baza cruia s-a stabilit identitatea i, dup caz, codul de
identificare al prilor actului notarial, al reprezentantului acestora i/sau al martorilor, al persoanei
mputernicite s semneze, numrul, data eliberrii i organul care a eliberat actul de identitate.
n rubrica a 5-a se descrie succint informaia despre actul notarial ndeplinit, astfel nct s poat

26.01.2015 12:40

6 din 7

http://lex.justice.md/md/332575/

fi identificat coninutul acestuia.


n rubrica a 6-a se indic cu cifre mrimea taxei de stat.
n rubrica a 7-a se indic cu cifre mrimea plii pentru serviciul notarial propriu-zis.
Dac solicitantul actului notarial, conform legii, beneficiaz de scutire sau reducere la taxa de
stat sau plata pentru serviciul notarial, acest fapt se specific, dup caz, n rubrica a 6-a sau rubrica
a 7-a.
n rubrica a 8-a se aplic semntura solicitantului actului notarial, prin care se confirm ridicarea
actului notarial ntocmit.
n rubrica a 9-a meniuni se indic cazurile ntocmirii actului notarial n afara biroului,
anularea, revocarea sau rezilierea actului notarial, ridicarea sau expedierea actului notarial la
cererea organelor de urmrire penal sau a instanei de judecat i alte informaii pertinente.
30. Dup completarea Registrului actelor notariale sau la sfritul anului calendaristic, sub ultima
nregistrare se va face meniunea care va cuprinde: perioada de completare, primul i ultimul numr
de nregistrare, numerele omise, numerele care se repet, alte meniuni, dup caz.
31. Notarul este obligat s in Opisul alfabetic al actelor notariale, n care se trec numele i
prenumele tuturor prilor, tipul actului notarial, numrul i data ntocmirii.
La rubrica meniuni se indic anularea, rezilierea sau revocarea actului notarial, ridicarea sau
expedierea actului notarial la cererea organelor de urmrire penal sau a instanei de judecat i alte
informaii pertinente.
32. Notarul este obligat s in Registrul de eviden a dosarelor succesorale i Opisul alfabetic al
dosarelor succesorale.
33. n Registrul de eviden a dosarelor succesorale se indic numrul de ordine; data adresrii;
numrul dosarului succesoral; numele i prenumele motenitorului (creditorului); numele,
prenumele persoanei care a lsat motenirea; data decesului; ultimul domiciliu al persoanei ce a
lsat motenire; data i numrul certificatului de motenitor eliberat; tipul certificatului (legal sau
testamentar) i data transmiterii dosarului n arhiv. Dosarul de motenire se transmite n arhiv,
dac, conform cererilor nregistrate, au fost eliberate certificate de motenitor pentru toat averea
succesoral.
La rubrica meniuni se indic cazurile de strmutare a dosarului succesoral n procedura altui
notar, informaia privind renunarea motenitorului la succesiune, meniuni privind expedierea
dosarului la cererea organelor de urmrire penal sau a instanei de judecat i alte informaii
pertinente.
34. n Registrul de eviden a dosarelor succesorale se nregistreaz declaraiile de acceptare sau
renunare la succesiune, preteniile creditorilor, cererile privind luarea msurilor pentru conservarea
bunurilor succesorale. Toate declaraiile urmtoare (suplimentare) de la ali motenitori i creditori
se nregistreaz, de asemenea, n Registrul de eviden a dosarelor succesorale
35. n Opisul alfabetic al dosarelor succesorale se indic numrul de ordine, numele i prenumele
persoanei care a lsat motenirea; data decesului; ultimul domiciliu; numrul dosarului succesoral;
data deschiderii procedurii succesorale; numrul i data eliberrii certificatului de motenitor.
36. Notarul este obligat s in Opisul alfabetic al testamentelor n care se nregistreaz numele,
prenumele testatorului, numrul de ordine al testamentului, data autentificrii i numrul de
nregistrare al acestuia.
n rubrica meniuni se indic cazurile de anulare, revocare a testamentului, data i ora
nregistrrii informaiei despre testamentul ntocmit n Registrul dosarelor succesorale i al
testamentelor.
37. Notarul este obligat s in Registrul de nregistrare, modificare i radiere a gajului bunurilor
mobile, care urmeaz s fie completat conform rubricilor indicate (numrul de ordine; numrul,
data i ora nregistrrii; debitorul gajist (numele, prenumele sau denumirea ntreprinderii/adresa sau
sediul); creditorul gajist (numele, prenumele sau denumirea ntreprinderii/adresa sau sediul);

26.01.2015 12:40

7 din 7

http://lex.justice.md/md/332575/

obligaia garantat prin gaj (mrimea creanei garantate i termenul executrii); bunul gajat; tipul
contractului de gaj (nregistrat i/sau autentificat); interzicerea gajului urmtor; datele despre
gajurile precedente asupra patrimoniului n cauz; situaia bunului gajat).
38. Corectarea nscrierilor n registre se dispune numai n cazul unor greeli de ordin material sau
unor omisiuni. Erorile sau omisiunile pot fi corectate sau completate prin efectuarea meniunii n
acest sens, iar textul greit se va tia cu o linie n aa mod nct textul iniial s poat fi citit. Se
recomand efectuarea nscrierilor n registre cu cerneal de culoare albastr. Efectuarea nscrierilor
cu creionul nu se admite.
Documentele care atest achitarea plii pentru serviciul notarial propriu-zis i a taxei de stat nu
se anexeaz n Registrul actelor notariale.
39. ndeplinirea actelor notariale i nscrierile n registre se pote face prin metoda manual sau
electronic.

26.01.2015 12:40

S-ar putea să vă placă și