Sunteți pe pagina 1din 49

Reglementare OMV Petrom S.A.

Titlu:

SPECIFICAIE PRIVIND NTOCMIREA CRII


TEHNICE A CONSTRUCIEI

Scop:

Prezentarea documentaiilor necesare ntocmirii crii tehnice a


construciei in proiectele OMV Petrom

Grup int:

OMV Petrom S.A. EP si EPS, Contractori

Domeniu de
aplicabilitate:

Grupul Petrom
OMV Petrom S.A.

Alte societi exceptate


Alte societi incluse

Prezentul document este proprietatea exclusiv a OMV Petrom S.A. (denumit n continuare Petrom sau
Societatea). Orice referire n document la Petrom sau Societate va fi interpretat ca o referire la
persoana juridic OMV Petrom S.A.
Documentul nu poate fi comunicat nici integral nici parial ctre tere pri fr acordul superiorului direct.
Prin tere pri se neleg persoane sau societi comerciale care nu fac parte din Grupul OMV.
n vederea simplificrii limbajului, n acest document s-au folosit afirmaii neutre din punct de vedere al
genului. Acolo unde este cazul, masculinul ncorporeaz i varianta pentru feminin.
O copie controlat a versiunii curente se afl n E&P Connect. nainte de a face orice referire la acest
document este responsabilitatea utilizatorului de a se asigura c versiunea este cea curent. Pentru
asisten contactai elaboratorul documentului.
Utilizatorii sunt ncurajai s participe la mbuntirea continu a acestui document prin furnizarea de
sugestii constructive.
Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R
n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 1 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


CUPRINS
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducere .........................................................................................................................................................3
Coninutul reglementrii ...................................................................................................................................3
2.1.
Fisa de date sintetice ....5
2.2.
Capitolul A - Documentatia privind proiectarea.....................................6
2.3.
Capitolul B - Documentatia privind executia...9
2.4.
Capitolul C - Documentatia privind receptia.....10
2.5.
Capitolul D - Documentatia privind privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii
in timp.....11
2.6.
Jurnalul evenimentelor...12
2.7.
Modul de intocmire a cartii tehnice.13
2.8.
Aspecte particulare la intocmirea cartii tehnice pentru constructii existente .14
Responsabiliti ...............................................................................................................................................17
3.1
Obligatii si raspunderi ale OMV Petrom, in calitate de investitor....18
3.2
Obligatii si raspunderi ale proiectantilor ...18
3.3
Obligatii si raspunderi ale executantilor 19
3.4
Obligatii si raspunderi ale OMV Petrom, in calitate de proprietar al constructiilor ...19
3.5
Obligatii si raspunderi ale OMV Petrom, in calitate de administrator si utilizator al
constructiilor ....20
Termeni i abrevieri .........................................................................................................................................20
Reglementri abrogate....................................................................................................................................20
Documente suport ...........................................................................................................................................20
Lista de difuzare...............................................................................................................................................21
Modificri fa de ediia anterioar ...............................................................................................................21
Anexe.................................................................................................................................................................21

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 2 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


1.

Introducere

Cartea tehnica a constructiei reprezinta ,,certificatul de natere" al unei construcii, cartea


tehnica fiind obligatorie pentru orice tip de constructie civila sau industriala.
Cartea tehnica constructiei cuprinde toate datele si documentele necesare pentru
identificarea si determinarea starii tehnice a construciei.
Cartea tehnica prezinta documentele necesare intocmirii carii tehnice si conine formularele
necesare pentru a fi completate in activitatea de proiectare, execuie si exploatare.
Prezenta specificatie contribuie la implementarea sistemului calitatii in constructii din OMV
Petrom, usurand activitatea de intocmire a cartilor tehnice ale constructiilor, care se alcatuiesc pas
cu pas, pe masura executarii lucrarilor.
Cartea tehnica este necesara pentru toti factorii implicati in activitatea de proiectare,
executie si urmarire in exploatare a construciilor si reglementeaza raporturile dintre OMV Petrom,
proiectant, si executant.
2.

Coninutul reglementrii

Cartea tehnica a constructiilor se compune din ansamblul de documente referitoare la


proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a
construciei.
Pentru realizarea unor construcii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator, sunt obligatorii realizarea si
mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte:
rezistenta si stabilitate
siguranta in exploatare
siguranta la foc
igiena, sanatatea oamenilor
refacerea si protectia mediului
izolatie termica, hidrofuga si economie de energie
protectie impotriva zgomotului
Obligatiile privind asigurarea acestor cerinte revin factorilor implicati in conceperea,
realizarea si exploatarea constructiilor, precum si in postutilizarea lor. Factorii implicati sunt: OMV
Petrom (in calitate de investitor, proprietar si utilizator), cercetatorii, proiectantii si verificatorii de
proiecte, producatorii si furnizorii de materiale pentru constructii, executantii si responsabilii
tehnici cu executia, expertii tehnici, precum si autoritatile publice.
Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor
nemijlocite, in conformitate cu documentele de executie si cu documentele cuprinse in cartea
tehnica a constructiei.

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 3 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documentele privitoare
la realizarea si exploatarea acesteia; se intocmeste prin grija OMV Petrom, cu obligatia sa o
pastreze si sa o completeze la zi.

Centralizatorul pieselor cuprinse in cartea tehnica a constructiei:

Fisa de date sintetice

Capitolul A - Documentatia privind proiectarea

Capitolul B - Documentatia privind executia

Capitolul C - Documentatia privind receptia

Capitolul D - Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea


comportarii in timp

Jurnalul evenimentelor

2.1 Fisa de date sintetice


1. Obiectul de investitie
Denumire..
Adresa:

Oras.....................................Judet....
Strada..................................................................................Nr. ...

2. Investitorul
Denumire..
Adresa:

Oras..........................................Judet..
Strada..................................................................................Nr. ..

3. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei


Nume . Prenume....
Functia................................. Atributia........
................
4.

Proiectantul lucrarii
4.1.

Proiectant general

Denumire..
Adresa:

Oras.....................................Judet.
Strada..................................................................................Nr. ...

...............
4.2.

Sef proiect

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 4 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


Nume .Prenume
4.3.

Proiectanti de specialitate

4.3.1. Specialitatea
Nume ...Prenume.
Unitatea de care apartine ....
Denumire.....
Adresa:

Oras.....................................Judet........
Strada..................................................................................Nr. ...

...............................................................................................................................
5. Verificatori de proiecte atestati, pe domenii
5.1. Nume ....Prenume..
Nr. certificat de atestare .........................................................................................
6. Executantul constructiei
6.1.

Antreprenori

6.1.1. Antreprenor general


Denumire...
Adresa: Oras........................................Judet......
Strada................................................................................Nr. .....
6.1.2. Subantreprenor
Specialitatea.....
Denumire...
Adresa: Oras........................................Judet...
Strada.................................................................................Nr. ................
6.2.

Sef santier

6.2.1. Nume ...Prenume....


...............................................................................................................................
6.3.

Sef punct de lucru

6.3.1. Nume ....Prenume.....


..............................................................................................................................
7. Modificari intervenite in datele de la punctele 1-6:
1. Obiect de investitie
Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R
n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 5 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


2. Investitor
3. Delegatii investitorului
4. Proiectantul lucrarii
4.1. Proiectant general
4.2. Sef proiect
4.3. Proiectanti de specialitate
5. Verificatori de proiecte
6. Executantii lucrarii
6.1.1. Antreprenor general
6.1.2. Subantreprenor
6.2.

Sef santier

6.3. Sef punct de lucru al obiectivului


Se va scrie modificarea si data la care se efectueaza.
Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentatiei de baza si
copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.
8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei
8.1. Nume ....Prenume.....
Nr. certificat de atestare ..........................................................................................
9. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor
9.1. Nume ...Prenume.....
Calitatea ...................................................................................................................
Unitatea de care apartin
........
10. Comisia de receptie finala
10.1. Nume ...Prenume.....
Calitatea ....................................................................................................................
Unitatea de care apartin .......
11. Data inceperii executiei ....................................................................................................
12. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor ............................................................
13. Data aprobarii receptiei finale ..........................................................................................
14. Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei ...................................
15. Alte date .............................................................................................................................
Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R
n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 6 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


2.2. Capitolul A - Documentatia privind proiectarea
Documentatia privind proiectarea va cuprinde:
1. Tema de proiectare, inclusiv studiul de prefezabilitate si de fezabilitate
2. Amplasarea obiectului - judet, localitate, strada, numar
3. Avize si acorduri - emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:

certificatul de urbanism

acordul unic pentru avizele obtinute prin grija emitentului autorizatiei

avize solicitate in certificatul de urbanism - avize de specialitate si avize privind


asigurarea utilitatilor:

energie termica si electrica

gaz metan

apa, canal

telecomunicatii

avize pentru consumul de combustibil

acordul I.S.C. privind interventiile la constructiile existente

avize pentru protectia mediului si apelor

acordul proprietarilor vecini pentru cazurile in care noua constructie intervine cu


lucrari la imobilele acestora

aviz Aparare Civila

alte avize de specialitate potrivit dispozitiilor legale

4. Documentatie tehnica
Proiectul tehnic trebuie sa fie verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale. El este
format din documentatie scrisa si desenata.
Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat, etapa in care au
fost stabilite elementele si solutiile principale ale lucrarii si au fost obtinute toate avizele,
acordurile si aprobarile executiei lucrarii, in conformitate cu prevederile legale.
Proiectul tehnic se verifica de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului, conform regulamentului aprobat prin HG 925/1995, se avizeaza si se aproba de catre
OMV Petrom.

4.1. Parti scrise


4.1.1. Lista si semnaturile proiectantilor
4.1.2. Memoriu general
In aceasta sectiune se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R
n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 7 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


-

Amplasamentul

Topografia

Clima zonei

Geologia

Seismicitatea

4.1.3. Date si indici care caracterizeaza obiectul (si care sunt cuprinsi in anexa la cererea
pentru autorizarea executarii lucrarilor)
-

suprafetele construita desfasurata, construita la sol si utila

inaltimea cladirii

procentul de ocupare al terenului - POT

coeficientul de utilizare al terenului - CUT

categoria de importanta a constructiei

4.1.4. Studiul geotehnic


4.1.5. Referatele de verificare ale proiectului intocmite de verificatori atestati, si dupa
caz, referatele de expertiza tehnica
4.1.6. Memoriile tehnice pe specialitati: arhitectura, structura, instalatii, dotari si

instalatii tehnologice, amenajari exterioare si sistematizare verticala.

4.1.7. Caietele de sarcini


Caietele de sarcini dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta
informatii, precizari si prescriptii complementare planselor. Ele se elaboreaza de catre proiectant
pe baza planselor deja terminate si se organizeaza in brosuri distincte pe specialitati.

a. Tipuri si forme de caiete de sarcini


In functie de destinatie pot fi:
-

caiete de sarcini pentru executia lucrarilor

programul fazelor determinante executarii lucrarilor de constructii

caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune,


urmarirea comportarii in timp a constructiilor

caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente si confectii


diverse

b. Continutul caietelor de sarcini


Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda:
-

proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante

probe pentru materialele componente ale lucrarilor

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 8 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


-

ordinea de executie, probe, testari si verificari ale lucrarii

standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale,


utilaje, confectii, executie, montaj

conditiile de receptie, aspect, culori, tolerante

programul fazelor determinante executarii lucrarilor de constructii

4.1.8. Breviare de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de

dimensionare si verificare)

4.2. Partile desenate


In aceasta sectiune se vor include si:
plansele pe baza carora s-a obtinut autorizatia de construire si care au pe ele
tampila Spre neschimbare;
plansele cu modificarile care au intervenit pe parcursul executiei lucrarilor,
elaborate de proiectant in baza dispozitiilor de modificare;
cauzele care au dus la aceste modificari.
Partile desenate se compun din:

4.2.1. Planuri generale


-

planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice

planurile topografice

planurile de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice

planurile principale privind constructiile subterane

planurile de amplasare a reperilor ficsi si mobili de tasare

4.2.2. Plansele obiectului


Plansele se organizeaza in volume pe specialitati conform borderourilor intocmite de
proiectant si completate cu plansele care au adus modificari.

a. Arhitectura
Aceasta sectiune va cuprinde:
-

planul de amplasare

planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si supraterane, ale teraselor,


acoperisurilor

sectiuni, fatade, detalii

tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare

b. Structura
Aceasta sectiune va cuprinde planse privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta:
Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R
n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 9 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


-

planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice

planurile suprastructurii si detaliile caracteristice

descrierea solutiilor constructive recomandate si a tehnologiilor de executie


recomandate.

c. Instalatiile
Aceasta sectiune va cuprinde planse privind montajul instalatiilor, conform borderoului
intocmit de proiectant:
-

planurile de amplasare a utilajelor si echipamentelor

schemele de amplasare a utilajelor si echipamentelor

schemele instalatiilor

sectiuni, vederi, detalii

d. Dotari si instalatii tehnologice


Aceasta sectiune va cuprinde planurile principale de tehnologie si montaj:
-

desene de ansamblu

schemele tehnologice ale fluxului tehnologic

schemele cinematice

schemele instalatiilor

diagramele, monogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj

planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, schemele tehnologice


de montaj

listele cu utilaje si echipamentele din componenta planurilor tehnologice

e. Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia


muncii
Aceasta sectiune va cuprinde:
-

planurile de amplasare si montaj

listele cu dotari

2.3. Capitolul B - Documentatia privind executia


Documentatia tehnica privind executia cuprinde:
1. Autorizatia de construire a obiectivului de investitie
Documentatia pentru eliberarea autorizatiei de construire contine urmatoarele piese: (in
conformitate cu prevederile art. 5, 6 si 7 din Legea 50/1991).

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 10 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


1.1. Certificatul de urbanism pentru constructia in cauza. Certificatul este emis de
autoritatile publice locale.
1.2. Dovada titlului de proprietate sau act de concesionare in copie legalizata asupra

terenului si a constructiilor

1.3. Proiectul pentru autorizatie de construire, in doua exemplare.


Inceperea lucrarilor de construire se va face dupa obtinerea autorizatiei.
2. Proces-verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere
3. Inregistrari de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executarii

lucrarilor, precum si documentatii care atesta calitatea Iucrarilor:

Actele sunt de trei feluri:


a. Documente referitoare la calitatea materialelor folosite la realizarea constructiei:
-

certificate de calitate ale materialelor, certificate de conformitate a calitatii


materialelor;

rezultatele incercarilor efectuate pe materialele, instalatiile si echipamentelor


care au fost puse in lucrare

b. Documente care se completeaza de catre OMV Petrom, proiectant si constructor


la fiecare etapa de lucru:
-

Ordin de incepere a lucrarilor

Proces-verbal de incepere a lucrarilor

Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de reper

Proces-verbal de trasare lucrari

Proces-verbal de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de


rezistenta

Proces-verbal de receptie a lucrarilor ce devin ascunse

Proces-verbal de receptie calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari

Proces-verbal de admitere a fazelor determinante

Proces-verbal aspect beton dupa decofrare si pozitionare goluri tehnologice si de


instalatie

Condica de betoane

Proces-verbal privind montarea instalatiilor de masurare din proiectul de


urmarire a comportarii in exploatare

Jurnalul principalelor evenimente aparute in timpul executarii lucrarilor


(inundatii, cutremure, temperaturi excesive)

c.

Documente care nu folosesc formulare tip, dar care trebuie sa existe in cartea

tehnica:

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 11 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


-

Registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse

Registrul unic de comunicari si dispozitii de santier

Nota de constatare a organelor de control

Expertizele tehnice ca urmare a unor greseli de executie sau ca urmare a unor


accidente tehnice

Proces-verbal de neconformitate

Proces-verbal de stingere remedieri

Caietele de atasament

2.4. Capitolul C - Documentatia privind receptia


Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se
efectueaza atat la lucrari noi cat si la interventiile in timp (reparatii capitale, consolidari, modificari,
modernizari, extinderi etc.) asupra constructiilor existente si se realizeaza in doua etape (conform
HG 273/1994 privind receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora):
-

receptia la terminarea lucrarilor

receptie finala la expirarea perioadei de garantie

Completarea datelor de la acest capitol se face numai dupa ce s-au completat datele de la
Capitolul B "Documentatia prinvind executia" si Fisa de date sintetice in punctele de la 1 la 7.

1. Receptia la terminarea lucrarilor


Participantii sunt:
-

comisia de receptie

proiectantul lucrarii

executantul lucrarii

2. Receptia finala
Participantii sunt:
-

comisia de receptie

proiectantul lucrarii

executantul lucrarii

Comisia de receptie se numeste de catre OMV Petrom.


Fomularele care trebuie completate cu ocazia receptiei sunt urmatoarele:
a. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
b. Proces-verbal de receptie finala

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 12 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


c. Alte documente suplimentare incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie
prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare cu indicarea rezultatelor
obtinute si a modului de rezolvare.
2.5. Capitolul D - Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea
comportarii in timp
Cuprinde urmatoarele documente:
1. Prevederi ale proiectantului

1.1 Privind urmarirea comportarii constructiei


1.2. Instructiunile de exploatare si intretinere
1.3. Lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate in timpul exploatarii
constructiei
1.4. Documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul
executiei si exploatarii
2. Proiectele in baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a Iucrarilor, modificari ale
constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat.
Documentatia necesara la acest punct este aceeasi ca Ia Capitolul A Documentatia privind

proiectarea.

3. Proiectul de urmarire speciala a constructiei - daca este cazuI.


4.

Acte de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia executarii lucrarilor si

masurile de interventie luate.


Aceste acte sunt:

5.

Nota de constatare

Proces-verbal de remediere a defectelor

Proces-verbal de predare primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de


urmarire speciala a constructiei incheiat intre executant si OMV Petrom - daca este
cazul.

6. Referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale - daca este
cazuI.
7. Procesele verbale de predare primire a constructiei cand se schimba proprietarul

8. Jurnalul evenimentelor intocmit conform modelului de formular


2.6. Jurnalul evenimentelor
Denumirea obiectului de constructie...
...........................................................................
Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R
n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 13 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


a.

Instructiuni de completare
1. Evenimentele care se inscriu in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in coloana
Categoria evenimentului:

UC - rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmaririi curente ;


US - rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale, in cazul in care
implica luarea unor masuri ;
M - masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii, consolidari,
demolari etc.);
E - evenimentele exceptionale (cutremure, inundatii, incendii, ploi torentiale, caderi masive
de zapada, prabusiri sau alunecari de teren etc.);
D - procese-verbale intocmite de organele de verificare, pe fazele de executie a lucrarilor;
C - rezultatele controlului privind modul de intocmire si de pastrare a cartii tehnice a
constructiei.
2. Evenimentele consemnate in jurnal si care isi au corespondent in acte cuprinse in
documentatia de baza se prevad cu trimiteri la dosarul respectiv, mentionandu-se
natura actelor.
3. Schimbarea proprietarului se va consemna si in jurnalul evenimentelor.
Prezentarea capului de tabel:
Nr. Data
Crt. evenimen
tului

Categoria
evenimentului

Prezentarea
evenimentului si a
efectelor sale asupra
constructiei cu trimiteri
la actele din
documentatia de baza

Numele,
prenumele si
unitatea persoanei
care inscrie
evenimentul si
semnatura sa

Semnatura
responsabilului
cu Cartea
tehnica a
Constructiei

1
2
3
4
5

2.7. Modul de intocmire a cartii tehnice a constructiei

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre OMV Petrom pentru toate obiectele de
constructii definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor.
Cartea tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala. Dupa constituire, se completeaza
si se pastreaza de catre OMV Petrom.

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 14 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


Actele ce formeaza documentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe
capitolele respective in ordinea de mai jos cu file numerotate si parafate pe masura incheierii
lor:

Fisa de date sintetice

Capitolul A - Documentatia privind proiectarea

Capitolul B - Documentatia privind executia

Capitolul C - Documentatia privind receptia

Capitolul D - Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea


comportarii in timp

Jurnalul evenimentelor

Fiecare dosar va cuprinde borderoul dosarului si va purta un indicativ format din litera
corespunzatoare capitolului (A, B, C, D) si numarul de ordine al dosarului, in cifre arabe.
Centralizatorul cartii tehnice va cuprinde borderoul general al dosarelor documentatiei de
baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar.

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste intr-un singur exemplar.


Cartea tehnica a constructiei se intocmeste pentru constructiile noi de catre OMV
Petrom impreuna cu proiectantul astfel:
-

proiectantul obiectului de constructie intocmeste si preda OMV Petrom pe


masura elaborarii si cel mai tarziu pana la data receptiei finale a lucrarilor
documentatia prevazuta in Capitolul A Documentatie privind proiectarea si in
Capitolul D Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si
urmarirea comportarii in timp ;

comisiile de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si de receptie finala a


constructiei predau OMV Petrom documentatia prezentata la Capitolul B
Documentatia privind executia, imediat dupa intocmirea ei;

OMV Petrom, in calitate de investitor al obiectului de constructie primeste toate


actele ce cad in sarcina sa si a comisiilor de receptie, le completeaza, (cu actele
prevazute la Capitolul B), le indosariaza pe capitole; dupa receptia finala, OMV
Petrom retine un exemplar complet;

OMV Petrom, in calitate de proprietar sau utilizator completeaza cartea tehnica a


constructiei cu documentatia prevazuta in Jurnalul Evenimentelor.

OMV Petrom, in calitate de proprietar sau administrator va asigura activitatea de urmarire a


comportarii constructiei in exploatare si investitii in timp asupra acesteia.
Modul de intocmire si completare a cartii tehnice a constructiei se controleaza in mod
obligatoriu astfel:
-

de catre comisiile de receptie finala a obiectelor de constructie, cu ocazia receptiei;

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 15 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


-

de catre organele de control imputernicite in acest domeniu.

Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in Jurnalul Evenimentelor.


Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de executie a obiectului pana la
demolarea sa.
2.8. Aspecte particulare la intocmirea cartii tehnice pentru constructii existente
In cazul in care este necesara elaborarea cartii tehnice pentru o constructie existenta si care
nu are cartea tehnica, se vor intocmi urmatoarele documente:

1. Se va elabora un borderou care va prezenta documentele obtinute anterior intocmirii


cartii tehnice. Acesta va avea urmatorul cap de tabel:
Nr. Denumire
Continutul
Elaborator
Data
Crt. document documentului
intocmirii

Nr. piese
scrise si
desenate

Responsabil
cartea tehnica
(nume,
semnatura)

1
2
3

2. Se va elabora un borderou care va prezenta evenimentele cunoscute care au avut loc


inaintea intocmirii cartii tehnice.
In acest borderou se vor face referiri la urmatoarele evenimente:

Cutremure de pamant si prezentarea efectelor pe care le-au avut asupra constructiei:


Nr. Data
Crt. evenimentului
1

10.11.1940

04.03.1977

30.08.1986

31.05.1990

Prezentarea
evenimentului

De unde provin datele


furnizate

Responsabil cartea
tehnica (nume,
semnatura)

Alte evenimente (explozii, incendii, inundatii, alunecari de teren) si efectele observate asupra
constructiei.
Lucrari de reparatii, transformari, modernizari (pozitionare, descriere) si efecte observate
asupra constructiei.
Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R
n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 16 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


3. Nota de constatare sau expertiza pentru intocmirea cartii tehnice la o constructie
existenta, care se va referi la:
Date generale despre constructie:
Denumire
Adresa
Destinatie
Categoria de importanta
Clasa de importanta
Durata normala de functionare
Durata de utilizare ramasa

Date constructive:
Planuri ale constructiei, sectiuni, vecinatati
Tipul inchiderilor interioare, exterioare si a invelitorii
Instalatii: sanitare, electrice, incalzire, ventilatii, gaze, automatizari

Structura de rezistenta:
Teren de fundare (studiu geotehnic)
Tipul structurii de rezistenta
Infrastructura: fundatii si alte elemente sub cota 0.00
Suprastructura: elemente verticale, elemente orizontale si alte elemente
constructive

Aprecieri asupra starii tehnice a constructiei


Teren de fundare, structura de rezistenta, compartimentari, instalatii, finisaje si
alte elemente

Concluzii si recomandari
3.

Responsabiliti
Obligatiile si raspunderile partilor implicate in realizarea cartii tehnice a constructiei
sunt prezentate conform Legii 10/1995.

3.1 Obligatii si raspunderi ale OMV Petrom, in calitate de investitor


-

stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza


reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;

obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de


construire;

asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 17 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


-

asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de


specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul
lucrarilor;

actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul


executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;

asigurarea receptiei Iucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea


perioadei de garantie;

intocmirea cartii tehnice a constructiei;

expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati si obtinerea acordului I.S.C.,


in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de reconstruire, consolidare,
transformare, extindere.

3.2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor


Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale
referitoare la calitatea constructiilor:
-

precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator


cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

prezentarea proiectelcr elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,


stabiliti de catre OMV Petrom, precum si solutionarea neconformitatilor si
neconcordantelor semnalate;

elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,


exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de umarire
privind comportarea in timp a constructiilor, documentatia privind postutilizarea
constructiilor se efectueaza numai la solicitarea OMV Petrom;

stabilirea prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente


cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

stabilirea modului de tratare a defectelor in executie, din vina executantului, la


constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor,
precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora
de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea OMV Petrom;

participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

3.3 Obligatii si raspunderi ale executantilor


Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
-

sesizarea OMV Petrom asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in


proiecte, in vederea solutionarii;

inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai


pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 18 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


-

asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de


calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia
atestati;

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze


determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de


executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul OMV Petrom;

utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in


proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc


conditiile prevazute si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul OMV
Petrom;

respectarea proiectelor, a detaliilor de executie si a dispozitiilor de santier pentru


realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

sesizarea, in termen de 24 de ore, a I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice in


timpul executiei lucrarilor;

supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si


pentru care a predat OMV Petrom documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de


control sau prin documente de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei


lucrarilor;

stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie factori de


raspundere, colaboratori, subcontractanti in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

3.4 Obligatii si raspunderi ale OMV Petrom, in calitate de proprietar al constructiilor


-

efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute


conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de
urmarire a comportarii in timp a constructiilor;

pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la


instrainarea constructiei, noului proprietar;

asigurarea comportarii in timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea


tehnica si reglementarilor tehnice;

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 19 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


-

efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere,


desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de
proiecte intocmite de persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate
potrivit legii;

asigurarea realizarii lucrarilor de investitii aspra constructiilor, cu respectarea


prevederilor legale in vigoare.

3.5 Obligatii si raspunderi ale OMV Petrom, in calitate de administrator si utilizator al


constructiilor

4.

folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea


tehnica a constructiei;

efectuarea in timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii;

efectuarea de lucrari de investitie la constructia existenta: reconstruire, consolidare,


transformare, extindere etc., cu respectarea prevederilor legale;

efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a


constructiei;

sesizarea in termen de 24 de ore, a I.S.C., in cazul unor accidente tehnice la constructii


in exploatare.

Termeni i abrevieri
I.S.C. lnspectoratului de Stat in Constructii
H.G. Hotarare de Guvern

5.

Reglementri abrogate
Nu este cazul.

6.

Documente suport
-

PC 001-1997: Manualul i programul de calcul cadru pentru ntocmirea crilor


tehnice a construciilor

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor i unele masuri pentru


realizarea locuintelor

Legea 10/1995 privind calitatea n construcii

H.G. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea n constructii

H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii


si instalatii aferente acestora

H.G. 925/1995 Regulament de verificare i expertizare tehnica de calitate a proiectelor,


a executiei lucrarilor i a constructiilor

GE 035/1999: Ghidul i programul de calcul cadru al responsabilului cu urmrirea n


exploatare a construciilor

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 20 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Reglementare OMV Petrom S.A.


7.

Lista de difuzare
OMV Petrom
Contractori

8.

Modificri fa de ediia anterioar


Ediia curent
1

9.

Capitole modificate
ST noua

Detalii despre modificrile relevante


Nu este cazul

Anexe
Anexa 1 Ordin de incepere a lucrarilor
Anexa 2 Notificare de incepere a lucrarilor
Anexa 3 Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de
repere
Anexa 4 Proces-verbal de trasare a lucrarilor
Anexa 5 Proces-verbal de receptie
Anexa 6 Proces-verbal pentru lucrari ce devin ascunse
Anexa 7 Proces-verbal de control al calitatii lucrarilor in fazele determinante
Anexa 8 Proces-verbal de receptie calitativa
Anexa 9 Proces-verbal a aspectului betonului dupa decofrare
Anexa 10 Condica de betoane
Anexa 11 Proces-verbal energie electrica
Anexa 12 Proces-verbal probe termice
Anexa 13 Proces-verbal instalatii gaze
Anexa 14 Notificare de finalizare a lucrarilor
Anexa 15 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Anexa 16 Proces-verbal de receptie finala
Anexa 17 Continutul proiectului pentru autorizatia de functionare
Anexa 18 Borderoul documentelor cartii tehnice

Specificaie tehnic OMV Petrom S.A. RO-EP-FE-CS-SPC-002-01-R


n vigoare de la: 01.05.2011
Specificatie privind intocmirea crii
Pagina 21 din 21
tehnice a construciei
Ediia: 1

Anexa 1
Constructor.........
Obiect......

ORDIN INCEPERE LUCRARI


Nr. Data
1. Valoare contract .......
2. Investitor ....
3. Executant ...
4. Proiect nr. . din ..intocmit de ....
5. Data inceperii executiei ...... ..
6. Termen de executie .. ....
7. Inceperea executiei se va communica I.S.C., titulari de avize, autorizatii.
8. Responsabil tehnic cu executia atestat MDRT .. nr. , angajat
cu contract de munca .........

Participanti
Nume

Prenume

Functia

Semnatura

CONSTRUCTOR:

BENEFICIAR:

Anexa 2
Catre,
INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI .............................................................
Subsemnatul (1) ............................................................................................................
in calitate de reprezentant al S.C. (1) .........................................................................................,
C.U.I. ............................................. avand functia ......................................................................
Domiciliul (2)
in judetul......................................., municipiul
orasul
2

Sediul ( )

comuna

satul ....................................... sectorul ..................... cod postal................................


strada .............................................nr..........bl..........sc.......et.......ap..
telefon/fax.................................................e-mail.........................................................,
B.I./C.I. seria ........ numrul ...................., cod numeric personal ............................................
titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr ......... din ..........2 .......... , emis pentru
executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si
amenajarilor (3)..............................................................................................................

in valoare de.............................lei.

Aduc la cunostint
Ca la data de (4) ......................ora., vor incepe lucrarile de constructii
autorizate pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ..................................
municipiul
orasul

..satul ..............sectorul.......

comuna
cod postal .......................... strada ..............................nr....... bl.... sc. .... et.... ap ........
Cartea funciar
____________________________
Fisa bunului imobil
sau nr. cadastral

Anexez, n copie dovada achitrii cotei de 0,1% din valoarea lucrrilor autorizate, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicat.

Semntura, (5)
L.S.
Data............................

PRECIZARI privind completarea formularului:


(1) Titularul autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului
persoanei juridice inclusiv calitatea acestuia).
(2) Adresa postal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).
(3) Se inscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria
de lucrari din autorizatie).
(4) Data inceperii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minim 10 zile inainte.
(5) Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor juridice.
NOT:
Formularul pentru nstiintarea privind inceperea executarii lucrarilor autorizate se anexeaza
la autorizatia de construire/desfiintare in doua exemplare.
Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze pe santier un exemplar al acestei instiintri, cu
numarul si data inregistrrii la Inspectoratul de Stat n Constructii.
Neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, catre Inspectoratul de Stat in
Constructii, se sanctioneaz cu amenda de 1000 de lei, conform prevederilor art. 26 alin. 1 si 2
lit. g din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.

Anexa 3
Constructor.........
Obiect.......

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI


SI A BORNELOR DE REPERE

Nr. Data
1. Delimitarea terenului conf. plan nr. avand coordonatele (axele):
.......
.......
Plansa nr. Proiect nr. cu reperele de identificare a terenului
si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):
....
.......
Indicativul bornei de referinta ........................................... Cota ..................................................
Cota absoluta ..................................................
borna 1

borna 2

borna 3

borna 4

Coordonata

(Axa)

2. Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol:


....
.......
....
3. Alte mentiuni:
CONSTRUCTORUL se obliga:
a) sa transporte cantitatea de .... mc moloz existenta pe amplasament
b) sa demoleze volumul de fundatii existente pe amplasament pentru a fi
transportate .... mc.
BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturile comandate
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate

4.
Nume

Prenume

Functia

Semnatura

BENEFICIAR:

PROIECTANT:

PREDAT:

PRIMIT:
CONSTRUCTOR:

Anexa 4
Constructor.........
Obiect.......

PROCES-VERBAL
DE TRASARE A LUCRARILOR DE
....
....
....
Nr. Data
Trasarea a fost executata pe baza planselor nr. din proiectul nr. ...
Elementul de reper si verificarea este (borna, constructia invecinata etc.)
.......
....
avand coordonatele:

Cota: ....
Nume

Prenume

Semnatura

Executat trasarea:

...

Verificat:

..

Anexa 5
Investitor ...........

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
-

a fundatiilor *

a structurii de rezistenta *

a infrastructurii *

Data: anul . luna . ziua .


Subsemnatii .......
Din partea beneficiarului
avand functia .....
Din partea proiectantului
avand functia .....
Din partea constructorului
avand functia .....
intruniti in comisie de receptie, la cererea unitatii executante, in conformitate cu legea
10/1995, am procedat la receptia lucrarilor privind:
- fundatiile *
- structura de rezistenta *
verificand lucrarile executate si documentele care atesta calitatea, se constata:
1.
Lucrarile sunt executate in conformitate cu planurile de executie ale proiectului nr.
.., plansele nr. .. si cu detaliile de executie modificate din
dispozitiile de santier nr. .. din .. si comunicarea de santier nr.
.. din
2.

Comisia hotaraste: se pot continua lucrarile de:

- structura de rezistenta **
- finisaje **
Nume

Prenume

Semnatura

PROIECTANT:

...

...

...

CONSTRUCTOR:

...

...

...

BENEFICIAR:

...

...

...

* Se anuleaza cele care nu fac obiectul receptiei


** Ramane doar pozitia care urmeaza fazei receptionate

Anexa 6
Constructor.........
Obiect.......

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII


LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr. Data
Faza din lucrare supusa verificarii:
.......
....
Elemente de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):
.......
....
Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. ........................, plansele nr.
........................ sau a dispozitiei de santier nr. ........................ din data de ........................
Concluzii:
.......
....
Nume

Prenume

Semnatura

CONSTRUCTOR:

...

...

...

BENEFICIAR:

...

...

...

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor, conform prevederilor proiectului.


Data
Nume

Prenume

Semnatura

CONSTRUCTOR:

...

...

...

BENEFICIAR:

...

...

...

Anexa 7

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII,


.

PROCES-VERBAL DE CONTROL A CALITATII


LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE
Nr. Data
Nr. de Inregistrare la I.S.C.
Nr. de Inregistrare la societatea de constructii controlata
Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectoru1 de specialitate
. la obiectivul , codul
.., ce se realizeaza in baza autorizatiei de construire nr. ..valabila
pana la data de.
Obiectul
...
ce se executa pe baza proiectului nr. .........................., elaborat de ....
.......
verificat de:
Nume

Prenume

Atestat nr.

In domeniile

1. .

............

2. .

............

3. .

............

4. .

............

Atestat nr.

In domeniile

............

responsabil tehnic cu executia:


Nume
.

Prenume
.

in faza determinanta:
.......
.......
in prezenta antreprenorului:
.......
reprezentat de:
.......
cu participarea investitorului:

.......
reprezentat de:
.......
dirigintelui de santier ......................................................, autorizat nr. .........................................
si a proiectantului
.......
reprezentat de:
.......
In baza prevederilor Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de
executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor
tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor
privind:
-

calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera;

calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;

calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul


verificarilor efectuate, in baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca:
SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei
lucrarilor;
SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de executie prevazute in plansele:

.......
SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:
.......
.......
MENTIUNI SPECIALE:
.......
.......
.......
In baza celor de mai sus,
SE (NU SE) AUTORIZEAZA
CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR
Prezentul proces-verbal a fost intocmit in . exemplare, cate unul pentru fiecare
semnatar si originalul la I.S.C.

Nume

Prenume

Semnatura

I.S.C.:

...

INVESTITOR:

..

PROIECTANT:

..

ANTREPRENOR:

..

Anexa 8
Constructor.........
Obiect.......

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. Data
Cu ocazia verificarii efectuate la:
.......
....
-

Au stat la baza verificarilor, urmatoatele documente:

.......
....
-

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat


urmatoatele:

.......
....
.......
-

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

.......
....
.......
- Mentiuni speciale:
....
.......
Nume

Prenume

Semnatura

BENEFICIAR:

..

PROIECTANT:

...

EXECUTANT:

..

Anexa 9
Constructor.........
Obiect.......

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI


BETONULUI DUPA DECOFRARE SI POZITIONARE
GOLURI TEHNOLOGICE SI DE INSTALATIE
Nr. Data

S-au verificat urmatoatele elemente de beton:


.......
....
Cuprins intre orele .. turnat pe data de ..
Aspectul betoanelor dupa decofrare:
.......
....
.......
....
Existenta si pozitia golurilor verificate dupa plansele nr. .
Se vor lua urmatoarele masuri la termenele inscrise mai jos:
.......
....
.......
.......
Nume

Prenume

Semnatura

CONSTRUCTOR:

BENEFICIAR:

...

INSTALATOR:

Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei date de


.......
prin .........
Se confirma executarea corespunzatoare (de calitate) a remedierilor.
Data ..
Nume

Prenume

Semnatura

CONSTRUCTOR:

BENEFICIAR:

...

Anexa 10
Constructor.........
Obiect.......

CONDICA DE BETOANE

Data

Obiectul,
scara, tipul
elementului
betonat

Elemente
de
verificare
(nivel, ax,
travee, sir)

Cantitatea
de
beton
(m3)

Clasa
de
beton

Temperatura:
ext. /
beton

Statia
de
beton
furnizoa
re

Prelevat
probe si
inreg. in
borderou
nr. ___
Poz.___
rezultat
proba:

Starea
timpului

Evenimente
intervenite in timpul
betonarii
(intemperii, cedari
cofraje, etc.)

Data
decofrarii

Numele si
semnatura celui
care a supravegheat
betonarea

10

11

Anexa 11
Constructor ......
Obiect......

PROCES-VERBAL PENTRU
DESCHIDERE ENERGIE ELECTRICA
Nr. Data
Beneficiar de investitii ......
Intre: - Executantul lucrarii: .......
reprezentat prin ......
si Operatorul de Distributie S.C. ... SDEE .
........
care preia conform ATR instalatiile construite pe tarif de racordare pentru intretinere si
exploatare in conformitate cu RFUEF ...
...........
si delegat Operator de Distributie S.C. SDEE.
...
care a efectuat verificarea in conformitate cu RFUEF .
a avizat punerea sub tensiune a instalatiilor si preluarea acestora in exploatare conform
legislatiei in vigoare ..
Instalatiile electrice ce urmeaza a fi preluate de Operatorul de Distributie. sunt executate la
.......,
situat in: Localitatea ., Judet/Sector.,
Str. .. Nr. . in conformitate cu proiectul nr. ....
intocmit de .........
...........
S-au prezentat si preluat de catre Operatorul de Distrinutie .
urmatoarele documente:
1. dosarul preliminar cu instalatiile energetice care cuprinde planurile de trasare, schitele
monofilare ale instalatiilor de coloane si de utilizare, inventarele instalatiilor respective.
2. Dosarul definitiv al instalatiilor de utilizare.
3. Situatia tehnico-economica de evacuare a lucrarilor instalatiilor electrice , inclusiv
devizul pe categorii de lucrari.
In urma verificarii documentelor si a lucrarilor executate (coloane si instalatii electrice de
utilizare) s-a constatat ca acestea corespund proiectului si normelor tehnice in vigoare, fapt
pentru care se avizeaza preluarea instalatiilor electrice in patrimoniul Operatorului de
Distributie ..SDEE.

Valoarea de inventar a instalatiilor electrice ce se predau este de


lei. Conform punctului B: valoarea lucrarilor executate pe tarif de racordare din ATR
conform H.G.90/2008.
Termenul de garantie este de 1 an, timp in care executantul se obliga a remedia
eventualele deficiente care vor fi semnalate de unitatea de exploatare si care provin din
vicii de executie sau materiale.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in exemplare.
Nume

Prenume

Semnatura

Executant lucrare:

Operator de Distributie SDEE

..
.

...

HG = Hotarire de Guvern
ATR = Aviz Tehnic de Racordare
SDEE = Sectie (Sector) Distributie Energie Electrica apartinand de Operatorul De Distributie
RFUEF=Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

Anexa 12
Constructor.........
Obiect.......

PROCES-VERBAL
DE PROBE TERMICE
Nr. Data

Dilatare - Contractare - circulatie

Presiune rezistenta - etanseitate

Spalare

Lucrari ascunse

ADRESA:
Localitatea Judet/Sector
Str. .... nr.
Proba s-a efectuat (hidraulic, cu agent termic propriu, prin sondaj, vizual):
- presiunea hidraulica: . Kgf/cmp;
- circulatie ..
Lucrarea ESTE (NU ESTE) executata conform proiectului, are avizarea tehnica a RADET.
La receptia partilor comune, conform:
....
aveti obligatia de a solicita asistenta tehnica din partea Operatorului de energie termica
.., pentru depistarea eventualelor defectiuni la instalatia de
incalzire neobservate pe parcursul executiei.
Au participat la probe:
- delegat CTC- Operator energie termica: .
- maistru din partea: ..
- instalator sudor . din partea: .
Prezentul proces-verbal se incheie in exemplare.

Nume

Prenume

Semnatura

Delegat CTC- Operator energie termica:


.

Maistru:

Instalator sudor

Anexa 13
Constructor.........
Obiect.......

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE TEHNICA


(Instalatii de utilizare gaze)
Nr. Data
Comisia intrunita pentru receptionarea tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor pentru
imobilul din:
Localitatea Judet/Sector
Str. .... nr.
a constatat urmatoarele:
-

Scrisoarea de aprobare a cotei .

Instalatia a fost executata conform documentatiei tehnice cuprinse in dosarul


preliminar aprobat de Operatorul de gaze naturale ..

... cu nr. din data ..


corespunde prevederilor si se compune din .. puncte de ardere repartizate
astfel:
......
......
-

Teava ingropata a fost izolata cu:

......
si strat de armare din:
......
in . straturi, cu strat protector din:
......
-

Rezistenta si etanseitatea s-au verificat la presiunea de Kgf/cmp timp


de . ore, cu ...

La terminarea probelor robinetul de .. a fost


sigilat in pozitia INCHIS de catre delegatul Operatorul de gaze naturale ....
............................................................
Delegatul beneficiarului a luat la cunostinta ca este interzis a se umbla la sigiliu, acest fapt
fiind de natura a da nastere la accidente si se obliga a tine inchise toate robinetele instalatiei de
utilizare pana la punerea ei in functiune de catre delegatul de resort al Operatorul de gaze naturale
...............
Avand in vedere ca la constructia instalatiei de utilizare au fost respectate in intregime
toate prevederile normativului de distributie si utilizare a gazelor, in vigoare, - instalatia SE
DECLARA RECEPTIONATA.

COMISIA

Nume

Prenume

Semnatura

Delegat CTC- Operatorul de gaze naturale ...........


.

Instalator autorizat

Maistru

Montor

Beneficiar

Anexa14
Catre,
INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI .............................................................
Subsemnatul (1)
.......................................................................................................................................
cu domiciliul (2)
in judetul......................................., municipiul
orasul
,
sediul (2)
comuna
satul ....................................... sectorul ..................... cod postal................................
strada .............................................nr..........bl..........sc.......et.......ap..
telefon/fax.................................................e-mail.........................................................,
titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr ......... din ..........20.......... , emis pentru
executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si
amenajarilor (3)...............................................................................................................
..................................................................................................................................
in valoare de.............................lei.
Aduc la cunostint
Ca la data de (4) ......................ora., au fost finalizate lucrarile de constructii
autorizate pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ...................................
municipiul
orasul
..satul ..............sectorul........
comuna
cod postal .......................... strada ..............................nr....... bl.... sc. .... et.... ap .........
Cartea funciar
____________________________
Fisa bunului imobil
sau nr. cadastral
Semntura, (5)
L.S.
Data............................

PRECIZARI privind completarea formularului:


(1) Titularul autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului
persoanei juridice inclusiv calitatea acestuia).
(2) Adresa postal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).
(3) Se inscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria
de lucrari din autorizatie).
(4) Instiintarea finalizarii lucrarilor se va face o data cu convocarea comisiei de receptie.
(5) Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor juridice.
NOT:
Formularul pentru nstiintarea privind finalizarea lucrarilor autorizate se anexeaza la
autorizatia de construire/desfiintare in doua exemplare.
Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze un exemplar al acestei instiintri, pentru cartea
tehnica a constructiei, cu numarul si data inregistrarii la Inspectoratul de Stat in Constructii.
Neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, catre Inspectoratul de Stat in
Constructii, se sanctioneaz cu amenda de 1000 de lei, conform prevederilor art. 26 alin. 1 si 2
lit. g din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.

Anexa 15
Investitor ...........

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. Data
privind lucrarea:
....
executata in cadrul contractului nr. ... din data
Incheiat intre executant:
....
si investitor:
....
pentru lucrarile de:
....
....
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ... eliberata de

la data ....... cu valabilitate pana la data ..


2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .
. fiind formata din:
Nr.

Numele si prenumele

Calitatea

crt

Denumirea unitatii
de care apartine

1.

..

....

2.

..

....

3.

..

....

4.

..

....

5.

..

....

3. Au mai participat la receptie:


Nr.

Numele si prenumele

Calitatea

1.

2.

crt

4. Constatarile comisiei:
4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata, au lipsit sau sunt
incomplete urmatoarele piese:
....
....
....
4.2. Urmatoarele cantitati de lucrari nu au fost executate:
....
....
....
4.3. Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului:
....
....
....
5. In urma constatarilor facute, comisia propune:
....
....
....
6. Comisia motiveaza propunerea facuta prin:
....
....
....
7. Comisia recomanda urmatoarele:
....
....
....
8. Prezentul proces-verbal, continand file a fost incheiat astazi
la locul: ....
in exemplare.
COMISIA:
PRESEDINTE
Numele si prenumele

Specialist

Semnatura

....

Numele si prenumele

Specialist

Semnatura

....

....

....

....

MEMBRI:

Anexa 16
Investitor:
....

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA


Nr. Data
privind lucrarea:
....
Autorizata cu nr. ..... la data ..... cu valabilitate pana la data
... de catre:
....
1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .
. fiind formata din:
Nr.

Numele si prenumele

Calitatea

crt

Denumirea unitatii
de care apartine

1.

..

....

2.

..

....

3.

..

....

4.

..

....

5.

..

....

2. Au mai participat la receptie:


Nr.

Numele si prenumele

Calitatea

1.

2.

crt

3. In urma examinarii lucrarii si a documentelor, comisia a constatat urmatoarele:


3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexate.
3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data ...
3.3. Observatiile facute de comisie sunt:
....
....
....
3.4. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului (NU AU FOST) AU FOST
completate.

3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (NU


SUNT) SUNT in posesia utilizatorului.
3.6. Constructia (NU) s-a comportat corespunzator in perioada de la data
pana in prezent, respectiv pe o durata de .. luni, constatarile comisiei fiind
prezentate in anexa.
3.7. Valoarea lucrarilor executate este de . lei, conform listei anexate.
In baza constatarilor facute, comisia propune:
....
....
....
Comisia motiveaza propunerea facuta prin:
....
....
....
Comisia recomanda urmatoarele:
....
....
....
Prezentul proces-verbal, continand file si anexe a fost incheiat
astazi . la locul: ..
in exemplare.
COMISIA:
PRESEDINTE
Numele si prenumele

Specialist

Semnatura

....

Numele si prenumele

Specialist

Semnatura

....

....

....

....

MEMBRI:

Anexa 17

CONTINUTUL PROIECTULUI
PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
1. Lista si semnaturile proiectantilor
(Se va completa numele si calitatea proiectantilor si partea din proiect pentru care raspund).
2. Piese scrise
a. Memoriu succint pentru fiecare specialitate in parte
b. Aviz geotehnic (pentru constructii complexe)
c. Avize de le furnizorii de utilitati care asigura functionarea constructiei:
alimentare cu apa;
canalizare;
alimentare cu energie electrica;
alimentare cu energie termica;
gaze;
telecomunicatii;
drumuri etc.
d. Referiri privind verificarea din punct de vedere al exigentelor de performanta a
constructiilor de catre verificatori de proiecte atestati:
rezistenta si stabilitate
siguranta in exploatare
siguranta la foc
igiena, sanatatea oamenilor
refacerea si protectia mediului
izolatie termica, hidrofuga si economie de energie
protectie impotriva zgomotului
e. Avize specifice amplasarii constructiei conform reglementarilor in vigoare, dupa caz:
Comisia Nationala a Monumentelor;
Ministerul Apararii Nationale;
Ministerul Mediului;
Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
f.

Avize specifice functionalitatii constructiei, si dupa caz, de la:


Ministerul Mediului;
Ministerul Sanatatii;
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

g. Avize de ocupare definitive sau temporara a unor terenuri din domeniul public sau
privat:
alei de acces;
racorduri;
bransamente.
h. Alte avize specificate in certificatul de urbanism
i.

Date si indicii care caracterizeaza constructia proiectata si care sunt cuprinse in


anexa la cererea de autorizare.

3. Piese desenate
a. Incadrarea in teritoriu (sc. 1:10000; sc. 1:5000; sc. 1:2000; sc. 1:1000 dupa caz);
b. Planul de situatie al imobilelor invecinate sc. 1:2000; sc. 1:1000; sc. 1:500; sc. 1:200;
sc. 1:100 dupa caz)
Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente si cele propuse.
c. Planul fundatiilor
d. Planul tuturor nivelurilor
e. Sectiuni care sa cuprinda:
cota zero;
cota tuturor nivelurilor;
inaltimea acoperisurilor;
fundatia cladirilor invecinate.
f.

Planul invelitorii

g. Desfasurarea de strazi
h. Proiectul de organizare a executarii lucrarilor
4. Alte piese scrise si desenate solicitate prin certificatul de urbanism.

Anexa 18

BORDEROUL DOCUMENTATIEI NECESARE


PENTRU CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI
Fisa de date sintetice
Cap. A - Documentetia privind proiectarea
tema de proiectare
amplasarea obiectului
avize si acorduri
documentatia tehnica - partea scrisa si partea desenata
Cap. B - Documentatia privind executia
autorizatia de construire
proces-verbal de predare - primire a amplasamentului
inregistrari de calitate

certificate de calitate a materialelor

rezultatele incercarilor efectuate pe materiale

proces-verbal trasare lucrari

proces-verbal faze determinante

proces-verbal aspect beton dupa decofrare

condica de betoane

proces-verbal de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si a


structurii de rezistenta

proces-verbal privind montarea instalatiilor de masurare

jurnalul principalelor evenimente

registrul unic de comunica si dispozitii de santier

nota de constare a organelor de control

expertize tehnice

caiete de atasament

Cap. C - Documentatia privind receptia


proces-verbal de receptie la terminarea Iucrarilor
proces-verbal de receptie finala
alte acte suplimentare
Cap. D - Documentatia privind exploatarea
prevederi ale proiectului referitoare la:

urmarirea comportarii constructiei

exploatare si intretinere

lista prescriptiilor de baza pentru exploatare

interpretarea urmaririi exploatarii

proiectele cu modificarile ulterioare receptiei constructiei


proiectul de urmarire speciala a constructiei (daca este cazul)
acte de constatare a unor deficiente aparute ulterior receptiei
proces-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare (data este cazul)
proces-verbal de predare-primire a constructiei
Jurnalul evenimentelor