Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte, partea a-II-a

1. Efectele ultrasunetelor
2. Mijloace de producere a ultrasunetelor. Generarea de ultrasunete prin efect magnetosctrictiv.
Generarea de ultrasunete prin efect piezoelectric
3. Schema si elementele componente ale unui sistem de prelucrare ultrasonora
4. Prelucrarea ultrasonora cu suspensie abraziva. Pricipiul metodei
5. Aplicatiile active si pasive ale ultrasunetelor
6. Prelucrarea cu plasma. Avantajele si particularitatile prelucrarii cu plasma
7. Schema de principiu a unui generator de plasma
8. Avantajele procesarii prin inductie electromagnetica
9. Principiul procesarii prin inductie electromagnetica. Relatia adancimii de patrundere
10. Tratamente termice. Diagrama temperatura timp
11. Tratamente termice de recoacere. Tratamente termice de calire
12. Avantajele prelucrarii cu fascicol laser
13. Formarea fascicolului laser
14. Avantajele prelucrarii cu fascicol de electroni
15. Schema de principiu a unei instalatii de prelucrare cu fascicol de electroni
16. Principiul de functionare al instalatie de prelucrare cu fascicol de electroni
17. Prelucrarea cu plasma. Avantajele prelucrarii cu plasma
18. Schema de principiu a unui generator de plasma
19. Avantajele procesari in campuri electromagnetice de frecvente inalte si ultrainalte
20. Care sunt cele mai ultilizate generatoare de microunde
21. Nanotehnologii de fabricatie de tip mare mic
22. Asamblarea pieselor cu ajutorul penelor paralele. Desene explicative
23. Parametrii tehnologici ai procesului de sudare
24. Sudarea prin puncte, aplicatii
25. Sursa de sudura cu invertor si control electronic al puterii. Schema de principiu
26. Avantajele asamblarii prin lipire
27. Lipituri moi, lipituri tari, aliaje si fluxuri pentru lipire
28. Ce rol are circuitul magnetic in funcionarea unui echipament electric
29. Care sunt pierderile produse in materialele magnetice aflate in campuri magnetice variabile in
timp; relatii, specificati marimile de care depind.
30. Clasificati materialele magnetice dpdv al curbei de magnetizare (aria ciclului de histerezis);
utilizare proprietatile semnificative
31. Tabla siliciosa laminata la cald. Tabla laminata la rece, proprietati
32. Tabla amorfa, proprietati, utilizari
33. Feritele, proprietati, utilizari
34. Ce rol are adaosul de siliciu in tabla electrotehnica. Descrieti influenta procesului de siliciu
35. Coeficientul de umplere, definitie, marimile de influenta
36. Coeficientul de majorare al pierderilor in fier, marimile de influenta
37. Ce rol are izolare tolelor in constructia miezurilor magnetice. Enumerati coditiile pe care trebuie
sa le indeplineasca izolatia tolelor
38. Explicati influenta tehnologiei de fabricatie asupra calitarii miezurilor magnetice, ecruisarea tolei
silicioase
39. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca materialele pentru conductoare electrice
40. Clasificati conductoarele de bobinaj dupa natura izolatie, dupa forma sectiunii, dupa grosimea
izolatie
41. Desenati sensul de bobinare dreapta. Desenati sensel de bobinare stanga
42. Descrietii tipurile de infasurari ale trasformatoarelor (dupa forma constructiva)
43. Ce se intelege prin transpunerea conductoarelor intr-o infasurare; desen explicativ
44. Ce semnifica termenii in relatia Z=2mpq
45. Tipuri de colivii pentru masini asincrone, tehnologii de fabricatie
46. Controlul si incercarile bobinelor. Care sunt principalele incercari la care sunt supuse infasurarile
47. Care sunt avantajele impregnarii infasurarilor
48. Care sunt propritatile lacurilor folosite pentru impregnarea infasurilor