Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Dt pop =turisti sositi(cazati)/nr locuitori


2.Dt supr=turisti sositi(cazati)/suprafata
3.D pop=nr locuitori/suprafata
4.Itps=turism emitator/populatie * 100
5.incasarea medie pe turist=total incasari turistice/total turisti sositi(cazati)
6.cheltuiala medie pe turist=total cheltuiel turistice/total turisti plecati
7.incasarea medie pe locuitor=total incasari turistice/total locuitori
8.cheltuiala medie pe locuitor=total cheltuiel turistice/total locuitori
9.Irs=incasarea medie pe turist/cheltuiala medie pe turist
10.Ponderea incasarilor pe turist(in PIB sau PNB)=total incasari/PIB sau PNB *
100
11.Ponderea cheltuielilor pe turist(in PIB sau PNB)=total cheltuieli/PIB sau PNB *
100
12.sold balanta turistica=incasari totale-cheltuieli totale
13.Durata medie a sejurului=innoptari/turisti sositi
14.incasarea medie pe km2=total incasari/suprafata
15.cheltuiala medie pe km2=total cheltuieli/suprafata
16.PIB sau PNB/locuitor